ØIXHUPØØØ1 I. Souhrnné informace o projektu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ØIXHUPØØØ1 I. Souhrnné informace o projektu"

Transkript

1 Unikátní kód žádosti: ØIXHUPØØØ1 I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo prioritní osy: Název prioritní osy: Číslo oblasti podpory: Název oblasti podpory: CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 7.1 Počáteční vzdělávání Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Číslo podoblasti podpory: Název podoblasti podpory: Číslo výzvy: Název výzvy: Typ projektu: Kód prioritního tématu: Název prioritního tématu: Typ území: 14 Žádost o finanční podporu z OP VK IP oblast podpory 1.3 IP - ostatní 72 Navrhování, zavádění a provádění reforem systémů vzdělávání a odborné přípravy s cílem rozvíjet zaměstnatelnost, zvyšování významu základního a odborného vzdělávání a odborné přípravy na trhu práce a neustálé zlepšování dovedností vzdělávacích pracovníků s ohledem na inovace a znalostní ekonomiku Město Projekt Název projektu: Zkrácený název projektu: Název projektu anglicky: Inovace kvalifikace profesní přípravy IQ INDUSTRY INNOVATION-QUALIFICATION OF PROFESSIONAL PREPARATION Předpokládané datum zahájení projektu: Předpokládané datum ukončení projektu: Předpokládaná doba trvání projektu v měsících: 31,0 Typ účetní jednotky: Pro podnikatele Účetní osnova: 500/2002 Sb./ (FZ 01/2003) Celkové způsobilé náklady projektu: ,52 Strana 1 z 110

2 Celkové nezpůsobilé náklady projektu: 0,00 Rozpočet projektu celkem: ,52 Stručný obsah projektu: Projekt je zaměřen na úspšné absolvování programu DVPP min. 300 učitelů z 215 ti škol všech krajů ČR (učitelé odbor. předmětů a praktic. vyučování SOŠ a VOŠ v techn. oborech a učitelé EVVO). Budou vytvořeny, akredit. a realizovány programy DVPP pro tech. obory a program DVPP v oblasti uplatňování obnovitelných zdrojů energií (OZE) a energetických úspor ve stavebnictví. Celkem bude uspořádáno 95 seminářů z oblasti inovací v průmysl. firmách, 17 seminářů EVVO a 150 odborných praxí učitelů ve firmách. Součástí projektu bude také tvorba partner. sítí k posílení spolupráce cíl. skupiny s odborníky firem z oborů specifických pro trh práce krajů. Učitelé získají informace o modern. technologiích a procesech, vývoji, řízení kvality, materiálech, metrologii a zkušebnictví a dále o technologiích OZE a systémech úspor energií. Projekt podporuje implementaci ŠVP a zvyšuje kompetence učitelů s ohledem na měnící se potřeby zaměstnavatelů a k zajištění požadovaného profilu absolventů Strana 2 z 110

3 II. Žadatel projektu Název subjektu: Právní forma: IČ: DIČ: Plátce DPH: Typ plátce DPH: Počet zaměstnanců: Typ žadatele: Podíl na nákladech Vzdělávací agentura Kroměříž, s.r.o. Společnost s r.o CZ Ano Jsem plátce DPH a mám zákonný nárok na odpočet DPH ve vztahu k aktivitám 2 Ostatní vzdělávací instituce ,52 Zkušenosti žadatele s realizací a řízením projektů v oblasti RLZ: V období 11/ realizován projekt Inovace kvalifikace profesní přípravy, zkr.iq Auto se zajištěním těchto výstupů DVPP cílové skupiny učitelů odborných předmětů a praktického vyučování: 1. Akreditace 175 vzděl. témat, uspořádání 185 seminářů ve firmách s účastí učitelů, vytvoření lektorského týmu odborníků v počtu 185, uzavření 154 partnerských smluv mezi firmami, školami a ÚP, uzavření 9 Dohod o spolupráci s hejtmany krajů, uzavření 2 dohod mezi Sdružením AP a ministry školství a práce a sociálních věcí na podporu projektu. Byla vytvořena partnerská základna 424 firem, škol a úřadů práce na území celé ČR. Dále žadatel realizoval projekt ENERSOL (energie Slunce) ve spolupráci s kraji, MŽP a MŠMT na podporu vzdělávání učitelů a žáků SŠ a VOŠ na témata OZE, snižování emisí v dopravě a sniž. energetické náročnosti ve stavebnictví. Projekt realizován v letech v 11 krajích, vytvořeno 14 regionálních center, zapojeno 104 škol, zpracováno 1018 žákovských projektů. Od 01/2009 do 06/2009 byl tento projekt využit k vytvoření kvalifikačních a obsahových rámců a 8 odborných modulů pro zavádění témat obnovitelných zdrojů energií a úspor energií ve stavebnictví do ŠVP. U obou projektů žadatel prováděl propagační kampaně, organizoval vzdělávací semináře na úrovni krajů i státu, včetně konferencí s mezinárodní účastí v případě projektu ENERSOL. Ředitelé, učitelé i žáci za realizaci projektu Enersol obdrželi Děkovné listy od svých zřizovatelů, ministra pro životní prostředí a ministra školství, u projektu IQ Auto 50 ředitelů škol Děkovné listy ministra školství, 20 ředitelů ÚP děkovné listy ministra práce a sociálních věcí a 30 ředitelů firem Děkovné listy prezidenta Sdružení automobilového průmyslu. U obou projektů je vytvořeno partnerské prostředí strategických i sociálních partnerů firem, škol, ÚP, samosprávných krajů, MPSV, MŠMT, MŽP a Sdružení AP i do dalšího období. Realizační týmy obou projektů přijali Mgr.Ondřej Liška i RNDr. Martin Bursík. Zkušenost s prací s cílovou skupinou: Strana 3 z 110

4 V projektu IQ Auto byly aktivity zaměřeny na DVPP učitelů odborných předmětů a praktického vyučování SŠ a VOŠ. V hodnocení byla evidována účast 216 škol a jejich učitelů tété cílové skupiny. Spolupráce s touto cílovou skupinou byla zajištěna organizační a personální strukturou projektu. V dohodě se samosprávnými kraji byla zřízena regionální centra ve všech 13 krajích, která prováděla marketing firem, marketing odborných témat pro DVPP podle zájmu učitelů škol, vyhlašovala termíny pořádání seminářů, spolupracovala mezi sebou na nabídce seminářů i v rámci meziregionální spolupráce, hodnotila kvalitu seminářů a zajišťovala informační servis učitelům ve svých krajích, včetně předání Osvědčení o jejich účasti na akreditovaných seminářích. Žadatel řídil Radu partnerů, získával zpětnou vazbu od učitelů formou telefonických dotazů a ových zpráv nebo z příloh faktur obsahující hodnocení seminářů od firem. Informace byly projednávány na Radě partnerů a zpětně byli informováni učitelů obou cílových skupin o dalším postupu projektu. Dále byly využívány semináře pořádané čtvrtletně, vždy po Rozhodnutí Akreditační komise o nové nabídce DVPP. Na těchto seminářích vystupovali zástupci firem, které uzavřely se Žadatelem Smlouvu o dílo k tvorbě a realizaci DVPP projektu IQ Auto. V prosinci 2006 a květnu 2008 byly uspořádány dvě konference s účastí 352 ředitelů škol, učitelů cílových skupin s programovými vystoupeními ministrů školství, práce a sociálních věcí a průmyslu, prezidenta Sdružení AP, zástupců zřizovatelů škol, poslanců a senátorů. Učitelé a řídící pracovníci škol využívali portál kde měli po zaregistrování i osobní přístup pro vzájemnou komunikaci s manažerem projektu. Viz přílohy: Hodnocení účasti učitelů na seminářích, II/1 Hodnocení firem v projektu IQ Auto,II/2 Akreditovaná témata DVPP IQ Auto, II/3 Hodnocení krajů v IQ Auto, II/4 Příjemce veřejné podpory v posledních 3 letech: Ano Souhrnná výše podpory: ,00 Příjemce podpory de minimis v posledních 3 letech: Ne Statutární zástupci: Příjmení: Herodes Titul před: Ing. Funkce osoby: manažer projektu Fax: Společné podpisové právo: Ne Jméno: Jiří Titul za: Telefon: Telefon II.: Kontaktní osoby: Příjmení: Herodes Titul před: Ing. Funkce osoby: manažer projektu Fax: Společné podpisové právo: Ne Jméno: Jiří Titul za: Telefon: Telefon II.: Strana 4 z 110

5 Příjmení: Vavrušová Jméno: Marie Titul před: Titul za: Funkce osoby: manažerka aktivit sekretářka Telefon: Fax: Telefon II.: Společné podpisové právo: Ne Hlavní kontaktní osoba: Herodes Jiří Oficiální adresa: Kraj: Obec: Městská část: PSČ: WWW: Zlínský Okres: Kroměříž Kroměříž Část obce: Kroměříž Ulice: Riegrovo náměstí Číslo popisné: 154 Číslo orientační: 25 Adresa pro doručení: Kraj: Obec: Městská část: PSČ: WWW: Zlínský Okres: Kroměříž Kroměříž Část obce: Kroměříž Ulice: Riegrovo náměstí Číslo popisné: 154 Číslo orientační: 25 Strana 5 z 110

6 III. Partner projektu Partner projektu: Integrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 IČ: DIČ: Právní forma: Je plátcem DPH ve vztahu k aktivitám projektu: Počet zaměstnanců: CZ Příspěvková organizace Ano 80 Partner s finančním podílem na rozpočtu: Podíl na nákladech (v Kč): Ano ,00 Zdůvodnění zapojení partnera do projektu (předchozí spolupráce): Škola je svým zřizovatelem delegována do role regionálního centra projektu IQ Industry pro Pardubický kraj. Ředitel školy Ing. Luděk Roleček byl v projektu IQ Auto věcným manažerem pro Pardubický kraj a stejnou roli má v projektu IQ Industry. V uplynulém projektu se partner mezi 251 školami z celé ČR umístil na 3. místě s účastí 131 učitelů cílové skupiny na 30 seminářích IQ Auto. Partner má uzavřené 4 partnerské smlouvy s firmami: Iveco Czech Republic, THT, s.r.o. Polička, SOR Libchavy a Škoda Auto Pozitivně je hodnocena schopnost partnera vytvořit síť partnerů v Pardubickém kraji. Partnerskou síť vytvořil aktivním zapojením 10 škol: SOŠ VOŠ a SOŠ technické Litomyšl, SŠ automobilní Holice, SOU opravárenské Králíky, SŠP strojnické Chrudim, SOŠ aut. a SOU aut. Ústí nad Orlicí, SOU elektrotech. Pardubice, SOU zem. Chvaletice, SOU tech. Přelouč, SOŠ, SOU zem. a tech. a U Humpolec, SOU a U Svitavy, 4 firem: Iveco Czech Republic, THT Polička, DAKO CZ Třemošnice a SOR Libchavy a 4 ÚP: ve Svitavách, Pardubicích, Ústí nad Orlicí i v Chrudimi. Partner je zařazen do nového projektu i s ohledem na zkušenosti s akreditacemi odborných témat (celkem 17 akreditací) a zapojování cílových skupin do nabídky DVPP. Celkem se za Pardubický kraj v projektu IQ Auto proškolilo 292 učitelů na 85 odborných seminářích. Školy uzavřely s firmami a úřady práce 18 partnerských smluv. Schopnost zapojovat účastníky cílových skupin do projektu, akreditovat témata pro DVPP, vytvářet partnerskou síť na základě uzavíraných partnerských smluv a velmi dobrá spolupráce se svým zřizovatelem a hlavním manažerem projektu, to vše předurčuje partnera k realizaci nového projektu IQ Industry s předpokladem úspěšného splnění monitorovacích ukazatelů v Pardubickém kraji. Strana 6 z 110

7 Popis zapojení partnera: Partner zajistí: 1. Vytvoření partnerské sítě spolupracujících škol a firem k realizaci projektu 2. Předloží manažerovi projektu k akreditaci min. 20 odbor. témat od průmysl. firem Pardubického kraje 3. Uspořádá v Pardubickém kraji 2 semináře EVVO na témata obnovitel. zdrojů energie s účastí min. 20 učitelů cíl. skupiny a 12 seminářů DVPP ve firmách pro 120 účastníků cílové skupiny 4. Zorganizuje 14 denní odborné praxe pro 12 účastníků cílové skupiny podle uzavřených smluv s firmami 5. K těmto odbor. praxím předloží manažerovi projektu (po projednání s partnerskými školami) návrh Smluv o dílo s vybranými firmami Pardubického kraje se vzdělávacím programem této praxe 6. Informuje partnerské školy o celkové nabídce DVPP tohoto projektu a zajišťuje jejich případné požadavky k účasti učitelů cílové skupiny na odborných seminářích ve firmách mimo Pardubický region 7. Podporuje uzavírání partnerských smluv škol s firmami a úřady práce Pardubického kraje pro dlouhodobou udržitelnost projektu 8. Zúčastňuje se prac. jednání Rady partnerů IQ Industry vedených manažerem s věcnými manažery zastupujícími jednotlivé kraje, předkládá hodnocení plnění monitorovacích ukazatelů, navrhuje opatření ke splnění projektu v souladu s časovým plánem, informuje svého zřizovatele o plnění projektu k naplňování cílů Memoranda uzavřeného mezi Sdružením AP a Radou krajů k podpoře odborného školství (viz příloha) 9. účelově vynakládá přidělené finanční prostředky podle uzavřené Smlouvy s manažerem projektu 10. Předkládá podklady ke zpracování monitorovacích zpráv 11. Řídí pracovní tým: Ing. Josef Kalousek, ředitel SOU opravár. Králíky, Předměstí 472 (manažer projektových aktivit) Ing. Jan Tesař, ředitel ÚP ve Svitavách JUDr. Alena Kozáková, PŘ společnosti Iveco Czech Republic, Věra Švejdová, pers. manažerka THT Polička Zkušenost partnera s řízením a realizací projektů RLZ: V projektu IQ Auto partner dosáhl těchto výsledků: zorganizoval podpis Dohody o spolupráci Sdružení AP s Pardubickým krajem (Ing. Vratislav Kulhánek, Ing. Janeček, za hejtmana) 2. Vytvořil partnerskou síť, tím, že do projektu zapojil 8 firem, z nich Iveco Czech Republic, THT Polička, DAKO Třemošnice a SOR Libchavy uspořádaly 12 odborných seminářů a 1 pedagogicko technickou konferenci na témata inovací ve výrobě autobusů 3. Tyto odborné semináře byly pro učitele zorganizovány na témata: "Funkce a údržba motorů Iveco Tector, "Linkové a dálkové autobusy ř.950 elektroinstalace, "Elektrické soustavy modelové řady ARWAY", "Linkové a dálkové autobusy Iveco ř. 950 mechanika", "Vozidlové technologie model. řady ARWAY, CROSWAY, AWADYS",Kontrola zkoušení výrobků požární techniky","konstrukce lehkých karosérií autobusů","vývoj a výroba brzdových systémů pro kolejová vozidla",systém managementu jakosti dle ISO a NATO". 4. V Pardubickém kraji zapojil partner do projektu IQ Auto 292 učitelů v 85 seminářích, vč. seminářů ve firmách mimo vlastní region. Tímto výsledkem se Pardubický kraj umístil v projektu IQ Auto na 4. místě ze všech 13 krajů. Strana 7 z 110

8 Zkušenost s prací s cílovou skupinou: S cílovou skupinou učitelů odborných předmětů a praktického vyučování pracoval partner v projektu IQ Auto. Na tento projekt nyní navazuje projekt IQ Industry, který zkvalitňuje program vzdělávání pro tuto cílovou skupinu učitelů organizováním odborných praxí v průmyslových firmách. Jestliže se do předešlého projektu aktivně zapojilo 10 škol a 292 učitelů cílové skupiny se proškolilo na odborných seminářích programu DVPP, pak lze hodnotit, že partner vytvořil systém motivace pro zapojení této cílové skupiny i do nového projektu. V dalším období se však musí soustředit na zajištění dalších požadavků cílové skupiny na nové informace z průmyslových firem mimo sektor výrobců automobilové techniky. Z hlediska zkušeností partnera je předpoklad pro splnění tohoto cíle, jak v oblasti odborných seminářů ve firmách, odborných seminářů EVVO i odborných praxí učitelů cílové skupiny Pardubického kraje. Orientace těchto učitelů pro inovace jejich studijních programů v souladu s požadavky znalostní ekonomiky a potřebami trhu práce se zaměří mimo tradiční témata i na technická povolání v dopravě, elektrotechnickém průmyslu, strojírenství, ale i na ochranu životního prostředí a vývoj tzv. green jobs, zejména v obnovitelných zdrojích energií. Adresa: Kraj: Obec: Městská část: PSČ: WWW: Pardubický Okres: Ústí nad Orlicí Vysoké Mýto Část obce: Pražské Předměstí Ulice: Mládežnická Číslo popisné: 380 Číslo orientační: Kontaktní osoby: Příjmení: Roleček Jméno: Luděk Titul před: Ing. Titul za: Telefon I.: Telefon II.: Fax: Společné podpisové právo: Ne Partner projektu: IČ: DIČ: Právní forma: Je plátcem DPH ve vztahu k aktivitám projektu: Počet zaměstnanců: Střední průmyslová škola Ostrov Příspěvková organizace Ne 76 Partner s finančním podílem na rozpočtu: Podíl na nákladech (v Kč): Ano ,00 Strana 8 z 110

9 Zdůvodnění zapojení partnera do projektu (předchozí spolupráce): Škola je svým zřizovatelem delegována do role regionálního centra projektu IQ Industry pro Karlovarský kraj a zástupkyně ředitele školy Ing. Dana Ptáčková bude v projektu IQ Industry věcnou manažerkou pro Karlovarský kraj (obdobně jako v projektu IQ Auto). V projektu IQ Auto se partner mezi 251 školami z celé ČR umístil na 15. místě s účastí 57 učitelů cílové skupiny na 6 seminářích IQ Auto. Tento výsledek zapojení svých učitelů do projektu je předpokladem pro úspěšné splnění cílů projektu IQ Industry v Karlovarském kraji. Partner má uzavřenou 1 partnerskou smlouvu s firmou Witte Nejdek spol. s r.o. Ve svém kraji (nejmenší kraj v ČR s nejmenším počtem středních odborných škol) dokázal partner zapojit další 4 školy: Integrovanou střední školu Cheb, SOŠ a SOU Nejdek, Integrovanou střední školu technickoekonomickou v Sokolově a Střední odbornou školu logistickou a Střední odborné učiliště Dalovice. Z průmyslových firem se zapojily: Witte Nejdek a Renatechnik Ostrov, které uspořádaly 6 odborných seminářů. Z Úřadů práce byly aktivní ÚP v Karlových Varech, Chebu i Sokolově. Partner je zařazen do nového projektu i s ohledem na zkušenosti s akreditacemi odborných témat (celkem 6 akreditací) a zapojování cílových skupin do nabídky DVPP. Celkem se v Karlovarském kraji v projektu IQ Auto proškolilo 86 učitelů na 11 odborných seminářích. Tři školy uzavřely se třemi firmami a čtyřmi úřady práce čtyři partnerské smlouvy. Schopnost zapojovat účastníky cílových skupin do projektu, akreditovat témata pro DVPP, vytvářet partnerskou síť, podporovat uzavírání partnerských smluv a velmi dobrá spolupráce se svým zřizovatelem a hlavním manažerem projektu, to vše předurčuje partnera k realizaci nového projektu IQ Industry s předpokladem úspěšného splnění monitorovacích ukazatelů v Karlovarském kraji. Popis zapojení partnera: Partner plní roli věcného manažera projektu IQ Industry a Ing. Dana Ptáčková zastupuje manažera v Karlovarském kraji. Partner zajistí: 1. Vytvoření partnerské sítě spolupracujících škol a firem k realizaci projektu 2. Předloží manažerovi projektu k akreditaci min.10 odbor. témat od průmysl. firem KVK 3. Uspořádá v KVK 1 seminář EVVO na témata obnovitelných zdrojů energie s účastí min. 20 učitelů cíl. skupiny a 5 seminářů DVPP ve firmách pro 80 účastníků cílové skupiny 4. Zorganizuje 14 denní odborné praxe pro 6 účastníků cílové skupiny podle uzavřených smluv s firmami 5. K těmto odborným praxím předloží manažerovi projektu (po projednání s partnerskými školami) návrh Smluv o dílo s vybranými firmami Karlovarského kraje se vzdělávacím programem této praxe 6. Informuje partnerské školy o celkové nabídce DVPP tohoto projektu a zajišťuje jejich případné požadavky k účasti učitelů cílové skupiny na odborných seminářích ve firmách mimo Karlovarský region 7. Podporuje uzavírání partnerských smluv škol s firmami a úřady práce Karlovarského kraje pro dlouhodobou udržitelnost projektu 8. Zúčastňuje se pracovních jednání Rady partnerů IQ Industry vedených manažerem s věcnými manažery zastupujícími jednotlivé kraje, předkládá hodnocení plnění monitorovacích ukazatelů, navrhuje opatření ke splnění projektu v souladu s časovým plánem, informuje svého zřizovatele o plnění projektu k naplňování cílů Memoranda uzavřeného mezi Sdružením AP a Radou krajů k podpoře odborného školství (viz příloha) 9. účelově vynakládá přidělené finanční prostředky podle uzavřené Smlouvy s manažerem projektu 10. Předkládá podklady ke zpracování monitorovacích zpráv 11. Řídí pracovní tým: Ing. Jan Kot, ředitel ISŠ Cheb, Ing. Jaroslav Bíba, ředitel ÚP v Chebu 12.3 Ing. Jan Ptáček, manažer společnosti RENATECHNIK Cheb a Mgr. Martina Poštová, pers. manažerka Witte Nejdek Strana 9 z 110

10 Zkušenost partnera s řízením a realizací projektů RLZ: V projektu IQ Auto partner dosáhl těchto výsledků: zorganizoval podpis Dohody o spolupráci Sdružení AP s Karlovarským krajem (Ing.Vratislav Kulhánek, prezident SAP, JUDr. Josef Pavel, hejtman) 1.1.Vytvořil partnerskou síť, tím, že do projektu zapojil 5 firem,z nichž však pouze WITTE Nejdek a Renatechnik Ostrov uspořádaly 6 odbor. seminářů 1.2. Semináře byly organizovány na témata: "Proces vývoje nových výrobků", "Tolerance toleranční výpočty, regulační diagramy","kvalita týmové práce", "FMEA", "Obrábění nerotačních výrobků na poloautomatu Gnutti, "Proces náboru a získání absolventů SŠ a VOŠ" 1.3. V Karlovarském kraji zapojil do projektu IQ Auto 86 učitelů v 11 seminářích, vč. seminářů ve firmách mimo vlastní region. Tímto výsledkem se Karlovarský kraj umístil v projektu IQ Auto na 10. místě v ČR. Zkušenosti partnera s dalšími projekty z oblasti RLZ: 2. Projekt ENERSOL: Partner se do tohoto projektu zapojil v ročnících 2008 a V uplynulém ročníku se žák Jiří Pospíšil s projektem "Biomasa, jako energetický zdroj" umístil na 18. místě na celonárodní přehlídce soutěžních projektů, Kladno NET WORK Benefit 003, název projektu: Sítě vzdělávání a tréning v podnikání INNOSTART. Tento projekt "podnikání krok za krokem" je určen pro žáky SŠ a škola jej zařadila do předmětu "Orientace na trhu práce". 4. SMALL BUSINESS rekvalifikační kurz zaměřený na založení a vedení malého podniku. 5. CNC společný regionální operační program Priorita 3 RLT v regionech založený na LZ a sociální integraci. 6. UNIV: V rámci tohoto projektu NÚOV byly vytvořeny 2 vzdělávací programy: "Technik analogových částí automatizovaných systémů řízení, elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika" "Programování CNC strojů, strojírenství a strojírenská výroba" 7. CTVO (Centrum tech.vzdělávání Ostrov). Zkušenost s prací s cílovou skupinou: S cílovou skupinou učitelů odborných předmětů a praktického vyučování pracoval partner v projektu IQ Auto. Na tento projekt nyní navazuje projekt IQ Industry, který zkvalitňuje program vzdělávání pro cílovou skupinu učitelů organizováním odborných praxí v průmyslových firmách. Jestliže se do předešlého projektu aktivně zapojilo 5 škol a 84 učitelů cílové skupiny se proškolilo na 19 odborných seminářích programu DVPP, pak lze hodnotit, že partner založil systém motivace pro zapojení této cílové skupiny i do nového projektu. V dalším období se však musí soustředit na zajištění nových požadavků cílové skupiny na informace z průmyslových firem mimo sektor výrobců automobilové techniky. Z hlediska zkušeností partnera je předpoklad pro splnění tohoto cíle, jak v oblasti odborných seminářů ve firmách, odborných seminářů EVVO i odborných praxí učitelů cílové skupiny Karlovarského kraje. Orientace těchto učitelů pro inovace jejich ŠVP v souladu s požadavky znalostní ekonomiky a potřebami trhu práce se zaměří mimo tradiční témata i na technická povolání v dopravě, elektrotechnickém průmyslu, strojírenství, ale i na ochranu životního prostředí a vývoj tzv. green jobs, zejména v obnovitelných zdrojích energií a snižování energetické náročnosti ve stavebnictví. Pro výuku EVVO je partner připraven spolupracovat s ISŠ Cheb na využití obsahových a kvalifikačních rámců pro výuku doporučených 8 odborných vzdělávacích modulů na témata OZE a energetických úspor do svých ŠVP. Strana 10 z 110

11 Adresa: Kraj: Obec: Městská část: PSČ: WWW: Karlovarský Okres: Karlovy Vary Ostrov Část obce: Ostrov Ulice: Jáchymovská Číslo popisné: 1 Číslo orientační: Kontaktní osoby: Příjmení: Ptáčková Jméno: Dana Titul před: Ing. Titul za: Telefon I.: Telefon II.: Fax: Společné podpisové právo: Ne Partner projektu: IČ: DIČ: Právní forma: Je plátcem DPH ve vztahu k aktivitám projektu: Počet zaměstnanců: Střední odborná škola dopravní a Střední odborné učiliště, Ostrava Vítkovice, příspěvková organizace CZ Příspěvková organizace Ano 107 Partner s finančním podílem na rozpočtu: Podíl na nákladech (v Kč): Ano ,00 Strana 11 z 110

12 Zdůvodnění zapojení partnera do projektu (předchozí spolupráce): Škola je svým zřizovatelem delegována do role regionálního centra projektu IQ Industry pro Moravskoslezský kraj. Ředitel školy Mgr. Miroslav Dočkal, je nástupcem Ing. Jaroslava Ponce z projektu IQ Auto ve funkci věcného manažera pro Moravskoslezský kraj v projektu IQ Industry.V uplynulém projektu se partner mezi 251 školami z celé ČR umístil na 27. místě s účastí 24 učitelů cílové skupiny na 7 seminářích IQ Auto. Tento výsledek zapojení svých učitelů do projektu je hlavním předpokladem pro úspěšné splnění cílů projektu IQ Industry. Partner uzavřel 1 partners. smlouvu s firmou Hayes Lemmerz Autokola Ostrava Kunčice. V Moravskoslezském kraji je z uplynulého období aktivně zapojeno 14 SŠ a VOŠ a z nich zejména: VOŠ a SOU Kopřivnice, SOŠ a SOU Jablunkov, SPŠ Ostrava, SŠ Frýdek Místek, SŠ Havířov Šumbark, SŠ Šenov, SOŠ Ostrava Hrabůvka, SŠ Ostrava Kunčice, SPŠ Frýdek Místek, SOŠ teleinformatiky Ostrav Poruba, SPŠ Karviná, SPŠ elektro Ostrava, SŠ Třinec Kanada. Z prům. firem se zapojily: Hayes Lemmerz Autokola Ostrava, Tatra Kopřivnice, Visteon Autopal, Continental VDO Frenštát pod Radhoštem. V projektu aktivně pracovaly všechny úřady práce. Partner je zařazen do nového projektu i s ohledem na zkušenosti s akreditacemi odborných témat (celkem 12 akreditací) a zapojování obou cílových skupin do nabídky DVPP. Celkem se za Moravskoslezský kraj v projektu IQ Auto proškolilo 224 učitelů na 50 odborných seminářích, z toho 3 firmy MSK uspořádaly 13 seminářů. 10 škol uzavřelo s 9 firmami a 4 úřady práce 16 partnerských smluv. Partner se zapojil i v uplynulých 2 letech do projektu ENERSOL. Schopnost zapojovat účastníky cílových skupin do projektu, akreditovat témata pro DVPP, vytvářet partnerskou síť na základě uzavíraných partnerských smluv a velmi dobrá spolupráce se svým zřizovatelem a manažerem projektu, to vše předurčuje partnera k realizaci nového projektu IQ Industry s předpokladem úspěšného splnění monitorovacích ukazatelů v Moravskoslezském kraji. Popis zapojení partnera: Strana 12 z 110

13 Partner zajistí: 1. Vytvoření partnerské sítě spolupracujících škol a firem k realizaci projektu 2. Předloží manažerovi projektu k akreditaci min. 10 odborných témat od průmyslových firem Moravskoslezského kraje 3. Uspořádá v Moravskoslezském kraji 1 seminář EVVO na téma obnovitelných zdrojů energie (solární energie) s účastí min. 20 učitelů cílové skupiny a 6 seminářů DVPP ve firmách pro 100 účastníků cílové skupiny 4. Zorganizuje 14 denní odborné praxe pro 13 účastníků cílové skupiny podle uzavřených smluv s firmami 5. K těmto odborným praxím a seminářům předloží manažerovi projektu (po projednání s partnerskými školami) návrh Smluv o dílo s vybranými firmami Moravskoslezského kraje 6. Informuje partnerské školy o celkové nabídce DVPP tohoto projektu a zajišťuje jejich případné požadavky k účasti učitelů cílové skupiny na odborných seminářích ve firmách mimo Moravskoslezský region 7. Podporuje uzavírání partnerských smluv škol s firmami a úřady práce Moravskoslezského kraje pro dlouhodobou udržitelnost projektu 8. Zúčastňuje se pracovních jednání Rady partnerů IQ Industry vedených manažerem s věcnými manažery zastupujícími jednotlivé kraje, předkládá hodnocení plnění monitorovacích ukazatelů, navrhuje opatření ke splnění projektu v souladu s časovým plánem, informuje svého zřizovatele o plnění projektu k naplňování cílů Memoranda uzavřeného mezi Sdružením AP a Radou krajů k podpoře odborného školství (viz příloha) 9. účelově vynakládá přidělené finanční prostředky podle uzavřené Smlouvy s manažerem projektu 10. Předkládá podklady ke zpracování monitorovacích zpráv 11. Řídí pracovní tým: Ing. Jiří Mlýnek, ředitel SPŠ Ostrava, manažer projektových aktivit Ing. Libor Černý, ředitel ÚP ve Frýdku Místku PhDr. Jana Jelínková, ved. vzdělávání Visteon Autopal, Ing. Barton, PŘ Tatra Zkušenost partnera s řízením a realizací projektů RLZ: Partner byl zapojen do projektu Regionální centrum dalšího vzdělávání v rámci programu PHARE, kde realizoval odborná školení uchazečů evidovaných na ÚP pro oblast rekvalifikací. Projekt byl financovaný z programu Evropské unie, prostředků PHARE 2000 a ze SR ČR. Dále se partner zapojil do Evropského projektu koordinovaného vzdělávání pedagogických pracovníků ŠKODA BOSCH. Projekt byl financovaný firmami Škoda Auto a Bosch. Nyní je partner zapojen do pokračování Evropského projektu koordinovaného vzdělávání pedagogických pracovníků ŠKODA BOSCH SCANIA. Oba projekty řeší odborné vzdělávání učitelů odborných předmětů a praktického vyučování, t.j. stejné cílové skupiny jako u projektu IQ Industry. V současnosti partner pracuje v projektu Podpora odborného vzdělávání na SŠ Moravskoslezského kraje, kde je společně s dalšími 13 školami zapojen jako partner s finančním příspěvkem ve výši 975 tis. Kč. Cíle tohoto projektu je zlepšování podmínek pro výuku technických oborů, vč. zvyšování a posilování kompetencí učitelů jako podmínky pro úspěšnou implementaci ŠVP a propojení sítě středních průmyslových škol s jejich sociálními partnery za účelem zvyšování úrovně technického vzdělávání. Projekt je financován ze SR ČR a ESF na základě Smlouvy o financování grantového projektu CZ.1.07/ (Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Moravskoslezském) Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Dále se partner v současné době zapojil do projektu Střední škola brána k technické kariéře, jehož cílem je nasměrování žáků středních škol na optimální profesní kariéru. Cílem projektu je vytvořit komplexní nabídku služeb motivačních, poradenských a informačních programů. Realizátorem je Krajská hospodářská komora MSK, RPIC ViP a Asociace středních průmyslových škol, projekt je financován v rámci globálního grantu OP VK, jehož zprostředkujícím orgánem je Moravskoslezský kraj. Strana 13 z 110

14 Zkušenost s prací s cílovou skupinou: S cílovou skupinou učitelů odborných předmětů a praktického vyučování pracoval partner ve všech uvedených projektech a tedy i v projektu IQ Auto. Na tento projekt nyní navazuje IQ Industry, který zkvalitňuje program vzdělávání pro tuto cílovou skupinu učitelů organizováním odborných praxí v průmyslových firmách. Jestliže se do uplynulého projektu aktivně zapojilo 6 škol a 107 učitelů cílové skupiny se proškolilo na 27 odborných seminářích programu DVPP, pak lze hodnotit, že partner má vytvořený dobrý systém motivace pro zapojení své cílové skupiny z Moravskoslezského kraje i v novém projektu. V následujícím období se však partner musí více zaměřit na nové požadavky cílové skupiny učitelů i do oblastí mimo sektor výrobců automobilové techniky a dopravních prostředků. Z hlediska zkušeností partnera a v minulosti dosažených cílů v různých projektech, je předpoklad pro splnění monitorovacích ukazatelů MSK, a to jak v oblasti odborných seminářů ve firmách, seminářů z oblasti EVVO, tak zorganizováním odborných praxí podle stanoveného odborného plánu. Takovou novou orientací na získání informací pro ŠVP může být spolupráce partnera a členů jeho pracovního týmu s firmami ze sektorů strojírenství, elektrotechniky, dopravy, informačních systémů, ale také na EVVO zaměřeného na požadavky z tzv. pracovních pozic "green jobs" (i ve vztahu na plnění státního programu "Zelená úsporám"). Adresa: Kraj: Obec: Městská část: PSČ: WWW: Moravskoslezský Okres: Ostrava město Ostrava Část obce: Vítkovice Vítkovice Ulice: Moravská Číslo popisné: 964 Číslo orientační: 2 Kontaktní osoby: Příjmení: Dočkal Jméno: Miroslav Titul před: Mgr. Titul za: Telefon I.: Telefon II.: Fax: Společné podpisové právo: Ne Partner projektu: IČ: DIČ: Právní forma: Je plátcem DPH ve vztahu k aktivitám projektu: Počet zaměstnanců: Sdružení automobilového průmyslu CZ Zájm.sdružení práv.osob Ano 6 Partner s finančním podílem na rozpočtu: Podíl na nákladech (v Kč): Ano ,00 Strana 14 z 110

15 Zdůvodnění zapojení partnera do projektu (předchozí spolupráce): Partner je zástupcem sektoru výrobců dopravní techniky a je do projektu zařazen z těchto důvodů: 1. Uzavírá Dohody o spolupráci se zřizovateli škol k podpoře projektu 2. Uzavírá Dohody o spolupráci s odbornými ministerstvy (MPSV, MŠMT a MPO) k podpoře projektu 3. je schopen s manažerem projektu spolupracovat při oslovení členských firem Sdružení AP k jejich zapojení do projektu 4. projektem realizuje své vlastní priority v oblasti LZ zaměřené na konkrétní podporu odbor. školství a na zkvalitňování výsledného profilu absolventů škol, 5. ve schopnosti podílet se na udržitelnosti projektu a přispět k definování společné strategie rozvoje trhu práce v automobilovém průmyslu 6. ve využívání a prosazování nových nástrojů politiky trhu práce ve prospěch zaměstnanosti v jednotlivých regionech, se zaměřením na absolventy škol. Všechny tyto cíle naplňovalo Sdružení AP i v projektu IQ Auto uspořádalo Sdružení AP s ministryní školství a představiteli průmyslu (vč. SR) konferenci na téma: "Požadavky na kvalifikaci a výcvik dovedností v automobil. průmyslu" a následně v dubnu 2004 podpořilo vznik projektu IQ Auto, vč. finanč. příspěvku. Od listopadu 2006 se Sdružení AP významně podílelo na plnění cílů projektu podpořeného dle Opatření 3.1.,CZ / /0293. Současně se sekretariát Sdružení AP aktivně zapojil do plnění cílů projektu akreditací 3 odborných témat a uspořádáním 3 odborných seminářů. K zapojení své členské základny vyhlásil Zadávací řízení a s firmami dohodl minimalizaci ceny programu DVPP. I s ohledem na skutečnost, že Sdružení AP je největším sektorem průmyslu v ČR a je významně zastoupen ve Svazu průmyslu a dopravy, je jeho partnerství v projektu významným přínosem. Popis zapojení partnera: Partner se bude v projektu zapojovat do následujících aktivit: 1. Společně s Příjemcem podpory je schopen oslovit členské firmy Sdružení AP s doporučením jednotné cenové nabídky na realizaci programu odbor. seminářů a odbor. praxí ve firmách 2. Bude nominovat své představitele na oficiální konference podle zadání projektu a s příjemcem uspořádá 2 tiskové konference s cílem seznámit veřejnost s programem podpory odbor. školství v rámci spolupráce Sdružení AP s veřejnou správou 3. Předávání pravidelných informací svým členům o postupech proveditelnosti projektu, zejm. při zpracování odbor. témat určených k akreditaci a pořádání odbor.seminářů a praxí pro účastníky cíl.skupiny s využitím znalostní ekonomiky firem pro odborné vzdělávání učitelů odborných předmětů a praktického vyučování 4. Ve spolupráci s manažerem projektu provede 2 dotazníková šetření ke zjištění zpětné vazby o trendech spolupráce škol, úřadů práce a firem 5. Na základě podkladů manažera projektu bude informovat o dosavadních výsledcích projektu představenstvo Sdružení AP s cílem přijímání doporučení k dalšímu rozvoji projektu a plnění monitorovacích ukazatelů. Následně budou informace podávány na VH Sdružení AP 6. Budování sociálního partnerství na podporu projektu ve spolupráci s ministry práce a sociálních věcí, průmyslu a obchodu a školství a zřizovateli škol, t.j. hejtmany, a to uzavíráním a hodnocením Dohod o podpoře odborného školství a tohoto projektu 7. Propagaci a medializaci projektu na podporu odbor.školství prostřednictvím své odborné komise na podporu technických povolání, vč. využívání portálu 8. Jednání manažera projektu v sekcích finalistů a dodavatelů příslušenství 9. Informování představitelů Svazu průmyslu a dopravy s cílem rozvíjet projekt i v jeho dalších sektorech Strana 15 z 110

16 Zkušenost partnera s řízením a realizací projektů RLZ: Partner navázal na výsledky průzkumu agentury STEM MARK z období dokladující, že firmy vstupem do EU ztratí výhodu nízkých mezd, a proto je nezbytné budovat novou výhodu kvalifikované pracovní síly absolventů škol s přírodovědnými a technickými obory vzdělání. Z uvedeného důvodu byl a je partnerem projektů IQ Auto a IQ Industry. Jeho další zkušenosti vyplývají z partnerství při řízení a realizaci projektu "Sociální program k překonání hrozby nezaměstnanosti v textilním a oděvním průmyslu" (CZ / /0039) jehož realizátorem byla Asociace textilního oděvního kožedělného průmyslu. Projekt byl realizován od do Cílem bylo ve spolupráci zaměstnavatelských svazů dvou odvětví podpořit restrukturalizaci odvětví textilního a oděvního průmyslu (TOP) a rozvojem odvětví automobil. průmyslu (AP) nabídnout uvolňovaným zaměstnancům TOP možnosti rekvalifikace v obecně uplatnitelných dovednostech a v profesích odvětví AP. V rámci realizace těchto cílů bylo zapojeno podpořeno celkem 870 osob cílových skupin, kterým bylo poskytnuto poradenství v oblasti uplatnění na trhu práce, nabídnuty možnosti rekvalifikací a zaměstnání na nově vytvořených pracovních místech. Do rekvalifikačních kurzů se přihlásilo celkem 358 osob, z nichž nakonec nastoupilo 301 (část jich nastoupila do nového zaměstnání) a úspěšně je ukončilo 285 osob úspěšnost 80%. Současně v rámci doprovodných opatření byly poskytnuty 32 matkám příspěvky na hlídání dětí, což jim v podstatě umožnilo účast na rekvalifikaci. Ve významné firmě automobilového průmyslu bylo vytvořeno 75 nových pracovních míst na které byly zařazeny osoby z cílových skupin projektu, zejména zaměstnanci ohrožení nezaměstnaností. Pozitivně lze hodnotit i podíl účasti bývalých zaměstnanců TOP v projektu v průměru 45%, zejména s přihlédnutím ke skutečnosti, že velká část uvolňovaných zaměstnanců v rámci restrukturalizace měla už před skončením pracovního poměru zajištěno nové zaměstnání. Zkušenost s prací s cílovou skupinou: Partner zahrnul spolupráci s učiteli odborných škol mezi svých 6 hlav. priorit uspořádal ve spolupráci s MŠMT a Svazem průmyslu a dopravy konferenci na téma: Vzdělávání a výcvik v aut. průmyslu a následně v 04/2004 schválilo jeho představenstvo realizaci projektu IQ Auto k podpoře odborného školství a technických povolání s finanč. příspěvkem pro autora projektu. V průběhu celého období byl partner součástí řízení projektových aktivit a trvale prosazoval podporu cílové skupiny učitelů na úrovni státu i samospr. krajů. Výsledkem bylo vytvoření prostředí pro realizaci projektu na území celé ČR. K tomu partner uzavřel Dohody o spolupráci Sdružení AP s: 1. Ministryní školství, ml. a tělovýchovy PhDr. Miroslavou Kopicovou a ministrem práce a sociálních věcí RNDr. Petrem Nečasem s hejtmany: Ing. Evž. Tošenovským , RNDr. Milošem Vystrčilem , Ing. Jos. Janečkem (náměstkem hejtmana Pardubic. kraje), Ing. Pavlem Bradíkem , Petrem Skokanem , JUDr. Josefem Pavlem , MVDr. Václ.Červeným (náměst. hejtmana Plzeňs. kraje), RNDr. Janem Zahradníkem a Ing. Petrem Bendlem Ministrem PSV RNDr. Petrem Nečasem na podporu nového projektu IQ Industry Všechny Dohody uzavřeli dr. Ing. Vratislav Kulhánek a Ing. Martin Jahn Partner se zúčastnil v období duben 2004 dosud: 8 konferencí na podporu IQ Auto a IQ Industry, vždy v zast. jeho prezidenta (posl. s MPSV v TOP Hotelu Praha s finanč. příspěvkem), 2x jednal s Radou krajů a 1x na ŠK AK. Přímou vazbu na cíl. skupinu zajišťoval partner udělováním Certifikátů "Partner IQ Auto" a "Partner excelence" s podpisy prezidenta Sdružení AP a ministrů školství a práce a sociálních věcí. Partner uspořádal 3 semináře na témata: "Automobilový průmysl ČR", "Polygon pro zkoušky automobilů" a "Trendy vývoje automobilů" pro 69 učitelů cíl. skupiny projektu. Strana 16 z 110

17 Adresa: Kraj: Hlavní město Praha Okres: Hlavní město Praha Obec: Praha Část obce: Nové Město Městská část: Praha 1 Ulice: Opletalova PSČ: Číslo popisné: 1015 Číslo orientační: 55 WWW: Kontaktní osoby: Příjmení: Ešner Jméno: Pavel Titul před: Ing. Titul za: Telefon I.: Telefon II.: Fax: Společné podpisové právo: Ne Partner projektu: IČ: DIČ: Právní forma: Je plátcem DPH ve vztahu k aktivitám projektu: Počet zaměstnanců: Střední škola Centrum odborné přípravy technické Kroměříž CZ Příspěvková organizace Ano 96 Partner s finančním podílem na rozpočtu: Podíl na nákladech (v Kč): Ano ,00 Strana 17 z 110

18 Zdůvodnění zapojení partnera do projektu (předchozí spolupráce): Škola je svým zřizovatelem delegována do role regionálního centra projektu IQ Industry pro Zlínský kraj a ředitel SŠ COPT Ing. Miroslav Školoudík je stejně jako v projektu IQ Auto v novém projektu věcným manažerem pro Zlínský kraj. V uplynulém projektu se partner mezi dosud evidovanými 251 školami z celé ČR umístil na 20 místě s účastí 34 učitelů cílové skupiny na 12 seminářích IQ Auto. Partner má dosud uzavřenou 1 partnerskou smlouvu s firmou Magneton, a.s. Kroměříž. Pozitivně je hodnocena schopnost partnera vytvořit partnerskou síť dalších 12 spolupracujících škol ve Zlínském kraji: SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín, SOŠ Tř. T. Bati Otrokovice, SPŠ strojnická Zlín, SOU Uherský Brod, SPŠ Uherské Hradiště, SPŠ polytechnická COP Zlín, SPŠ Uherský Brod, Obchodní akademie Kroměříž, SŠP a VOŠ Kroměříž, SOŠ. PaedDr. Jaroslava Stratila Holešov, SPŠS Vsetín a Gymnázium Holešov. Z firem partner do spolupráce zapojil Magneton Kroměříž. Barum Continental Otrokovice a Auto Lukáš Vsetín. Všechny 4 ÚP Zlínského kraje projekt podporovaly uzavíráním partnerských smluv a účastí na pracovních jednáních. Partner je o roku 2000 zapojen do realizace projektu ENERSOL, původně s firmou Kenteq (Holandsko), Svazem zaměstnavatelů v energetice, MŽP a MŠMT, od roku 2005 byl v ročnících Enersol 2005 Enersol 2007 regionálním centrem tohoto projektu pro Zlínský kraj. Ing. Miroslav Školoudík je členem pracovního týmu k tvorbě a zavádění odborných modulů OZE a energetických úspor do ŠVP. Partner je schopný tvořit partnerské sítě škol, firem a Úřadů práce, předkládat k akreditaci odborná témata pro DVPP (dosud 13 akreditací), spolupořádat ve firmách odborné semináře i odborné praxe učitelů. Tato schopnost jej předurčuje k dalšímu řízení projektu IQ Industry ve funkci věcného manažera pro Zlínský kraj. Popis zapojení partnera: Partner zajistí: 1. Vytvoření partnerské sítě spolupracujících škol a firem k realizaci projektu 2. Předloží manažerovi projektu k akreditaci min. 15 odborných témat od průmyslových firem kraje 3. Uspořádá ve ZLK 2 semináře EVVO na témata obnovitelných zdrojů energie s účastí min. 30 učitelů cílové skupiny a 6 seminářů DVPP ve firmách pro 100 účastníků cílové skupiny 4. Zorganizuje 14 denní odborné praxe pro 13 účastníků cílové skupiny podle uzavřených smluv s firmami 5. K těmto odborným praxím předloží manažerovi projektu (po projednání s partnerskými školami) návrh Smluv o dílo s vybranými firmami Zlínského kraje se vzdělávacím programem této praxe 6. Informuje partnerské školy o celkové nabídce DVPP tohoto projektu a zajišťuje jejich případné požadavky k účasti učitelů cílové skupiny na odborných seminářích ve firmách mimo Zlínský region 7. Podporuje uzavírání partnerských smluv škol s firmami a úřady práce Zlínského kraje pro dlouhodobou udržitelnost projektu 8. Zúčastňuje se pracovních jednání Rady partnerů IQ Industry vedených manažerem s věcnými manažery zastupujícími jednotlivé kraje, předkládá hodnocení plnění monitorovacích ukazatelů, navrhuje opatření ke splnění projektu v souladu s časovým plánem, informuje svého zřizovatele o plnění projektu k naplňování cílů Memoranda uzavřeného mezi Sdružením AP a Radou krajů k podpoře odborného školství (viz příloha) 9. účelově vynakládá přidělené finanční prostředky podle uzavřené Smlouvy s manažerem projektu 10. Předkládá podklady ke zpracování monitorovacích zpráv 11. Řídí pracovní tým: Ing. Jiří Polanský, ředitel SOU Uherský Brod,manažer projektových aktivit JUDr. Karel Smíšek, ředitel ÚP v Kroměříži Ing. Jaroslav Uher, PŘ Magneton Kroměříž, Ing. Viktor Mechl, vedoucí vzdělávání Barum Continental Otrokovice Strana 18 z 110

19 Zkušenost partnera s řízením a realizací projektů RLZ: 1.Partner byl zapojen do obou projektů IQ Auto a Enersol od roku V obou projektech vždy přispěl ke splnění monitorovacích ukazatelů plánovaných pro Zlínský kraj. Jeho výhodou je velmi dobrá spolupráce s představiteli Zlínského kraje a odboru školství KÚ. V projektu IQ Auto partner: a. Vytvořil partnerskou síť tím, že do projektu zapojil firmy: Magneton a.s., Kroměříž, Barum Continental Otrokovice a Auto Štádler Vsetín. školy: SOŠ Vsetín, SOŠ Otrokovice, SPŠ Zlín, SOU Uherský Brod, SPŠ Uherské Hradiště, SPŠ polytechnické Zlín, ISŠ COP Valašské Meziříčí, SPŠ Uherský Brod, Obchodní akademii Kroměříž,SŠ a VOŠ Kroměříž, SOŠ PaedDr. Stratila Holešov a SPŠS Vsetín, Úřady práce: ve Zlíně, Kroměříži, Vsetíně i UH. b. Zorganizoval ve spolupráci s firmami odborné semináře na akr. témata: "Zkoušení spouštěčů pro spalovací motory"(5x), Zkušenosti s marketingem v Magnetonu", "Zkoušení alternátorů", "Výroba pneumatikgumárenská technologie"(2x), "Trendy tepelného zpracování a porch. úprav"(2x), "Bezpečná škola" (3x). Dále zajistil pro učitele zlínských škol účast na seminářích mimo Zlínský region ve Škodě Auto, MAVEL, IVECO, SŠ COPTH Praha (témata OZE), PANAV a Visteon Autopal. U projektu Enersol se jeho žáci Martin Hlavizna (Fotovoltaika) a Josef Doležel zařadili do reprezentač.družstva Zlínského kraje na národní soutěžní přehlídce žákovských projektů (Kladno 26, ). 2. Další projekty:"enersol EU" ( ) Cíl: Zavést v ČR vzděl. programy do ŠVP na témata OZE, "Škoda Bosch" (2005 dosud): proškolení učitelů z oborů automechanik a autotronik", "Šance pro dospělé" ( ):tvorba a realizace 12 modulárních vzdělávacích programů ke zvýšení kompetencí učitelů i zájemců z veřejnosti Zkušenost s prací s cílovou skupinou: Cílové skupiny učitelů odborných předmětů a praktického vyučování byly předmětem projektu IQ Auto. Na něj projekt IQ Industry navazuje a zkvalitňuje podmínky pro vzdělanost této cílové skupiny učitelů organizováním odborných stáží v průmyslových firmách. Jestliže se do předešlého projektu zapojilo 17 škol Zlínského kraje a 108 učitelů cílové skupiny využilo vzdělávací nabídky programu DVPP účastí na 45 seminářích, pak lze konstatovat, že je vytvořen systém motivace a zapojení této cílové skupiny i do následovníka minulého projektu, t.j. do IQ Industry. Slabinou projektu IQ Auto bylo poměrně nízké zapojení významnějších průmyslových firem Zlínského kraje. Tento stav byl ovlivněn malou členskou základnou firem Sdružení AP. Proto je na následující období IQ Industry orientován na zapojení dalších firem z ostatních sektorů průmyslu Zlínského kraje. Vyplývá to ze zájmu cílových skupin projektu získávat informace pro své ŠVP s tématikou plastikářství, dřevozpracujícího průmyslu, dopravy, elektrotechniky a energetiky, strojních profesí, ale i s tématy ochrany životního prostředí, zejména obnovitelných zdrojů energií a snižování energetické náročnosti ve stavebnictví. Pro výuku OZE a energetických úspor jsou odborné moduly zaměřené zejména k tématům přímého využití sluneční energie, t.j. přeměny radiace na teplo a elektřinu (fototermiku a fotovoltaiku) u partnera zajištěné k výuce, protože má vytvořené technické podmínky výuky v učebně "Enersol" (mezinárodní projekt Enersol EU) a ve spolupráci se společnostmi Ekosolaris, Solartec a Svazem zaměstnavatelů v energetice. Další zkušenosti partnera s prací s cílovou skupinou učitelů vyplývají z realizace dlouhodobého projektového záměru "Škoda Bosch Skania". Partner je zařazen mezi 14 škol ČR, jejichž pedagogové z oborů autotronik a automechanik se vzdělávají přímo u odborníků v těchto firmách v oblasti autodiagnostiky a získané informace předávají na seminářích dalším vybraným školám ve svých krajích. Strana 19 z 110

20 Adresa: Kraj: Obec: Městská část: PSČ: WWW: Zlínský Okres: Kroměříž Kroměříž Část obce: Kroměříž Ulice: Nábělkova Číslo popisné: 539 Číslo orientační: 3 Kontaktní osoby: Příjmení: Školoudík Jméno: Miroslav Titul před: Ing. Titul za: Telefon I.: Telefon II.: Fax: Společné podpisové právo: Ne Partner projektu: Integrovaná střední škola, Vysoké nad Jizerou, Dr. Farského 300, příspěvková organizace IČ: DIČ: Právní forma: Je plátcem DPH ve vztahu k aktivitám projektu: Počet zaměstnanců: CZ Příspěvková organizace Ano 97 Partner s finančním podílem na rozpočtu: Podíl na nákladech (v Kč): Ano ,00 Zdůvodnění zapojení partnera do projektu (předchozí spolupráce): Škola je svým zřizovatelem delegována do role regionálního centra projektu IQ Industry pro Liberecký kraj. Ředitelka školy Ing. Markéta Zelinková byla v projektu IQ Auto věcným manažerem pro Liberecký kraj a stejnou roli má v projektu IQ Industry. V uplynulém projektu se partner mezi 251 školami z celé ČR umístil na 10. místě s účastí 57 učitelů cílové skupiny na 23 seminářích IQ Auto. Partner má dosud uzavřenou 1 partnerskou smlouvu s firmou TRW Lucas Varity z Jablonce nad Nisou. Partner dokázal aktivně zapojit do minulého projektu 6 škol: SOŠ a Gymnázium Liberec, SŠ technická Jablonec nad Nisou, ISŠ Turnov, SOU Česká Lípa, SOŠ a SOU Česká Lípa, z průmyslových firem projekt podpořily: TRW Lucas Varity, a Svaz sléváren ČR. Z Úřadů práce byly aktivní ÚP v Liberci, Jablonci n Nisou, Semilech i České Lípě. Partner je zařazen do nového projektu i s ohledem na zkušenosti s akreditacemi odborných témat (celkem 12) a zapojování cílových skupin do nabídky DVPP. Celkem se za Liberecký kraj v projektu IQ Auto proškolilo 105 učitelů na 41 odborných seminářích, většinou ve firmách mimo vlastní region. Školy uzavřely s firmami a úřady práce 11 partnerských smluv. Schopnost zapojovat účastníky cílových skupin do projektu, akreditovat témata pro DVPP, vytvářet partnerskou síť na základě uzavíraných partnerských smluv a velmi dobrá spolupráce s Libereckým krajem a odborem školství a hlavním manažerem projektu, to vše předurčuje partnera k realizaci nového projektu IQ Industry s předpokladem úspěšného splnění monitorovacích ukazatelů. Strana 20 z 110

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Zpravodaj Pospolu. Editorial. Podpora spolupráce škol a firem č. 1/2015. Vážení a milí čtenáři,

Zpravodaj Pospolu. Editorial. Podpora spolupráce škol a firem č. 1/2015. Vážení a milí čtenáři, Zpravodaj Pospolu Podpora škol a firem č. 1/2015 Editorial Vážení a milí čtenáři, první letošní rozšířené vydání zpravodaje je věnováno především školám a firmám zapojeným do projektu Pospolu, které pilotně

Více

Finální verze (VK-IP) Žádost o finanční podporu z OPVK IPo Oblast podpory 1.1, výzva č. 53

Finální verze (VK-IP) Žádost o finanční podporu z OPVK IPo Oblast podpory 1.1, výzva č. 53 Unikátní kód žádosti: 3FfØvPØØØ2 I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo prioritní osy: Název prioritní osy: Číslo oblasti podpory: Název oblasti podpory:

Více

Modelový projekt 10. Prevence sociálně patologických jevů na školách v regionu. Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje.

Modelový projekt 10. Prevence sociálně patologických jevů na školách v regionu. Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje. Modelový projekt 10 Prevence sociálně patologických jevů na školách v regionu pro oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami globálních

Více

Sociální partnerství odborných škol. Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S

Sociální partnerství odborných škol. Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S Sociální partnerství odborných škol Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S 1 Publikace vznikla v rámci národního projektu Kurikulum S Podpora plošného

Více

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE Závěrečná zpráva 30. listopadu 2010 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy

Více

TEORIE A PRAXE / KLADY A ZÁPORY PŘÍRUČKA

TEORIE A PRAXE / KLADY A ZÁPORY PŘÍRUČKA TEORIE A PRAXE / KLADY A ZÁPORY PŘÍRUČKA Propojení studia a praxe TechIN - Propojení studia a praxe reg. č. CZ.1.07/1.1.07/11.0150 Úvodem Tato příručka vznikla v rámci realizace projektu TechIN Propojení

Více

Část II. Programové dokumenty z oblasti rozvoje lidských zdrojů pro Moravskoslezsko

Část II. Programové dokumenty z oblasti rozvoje lidských zdrojů pro Moravskoslezsko II Část II. Programové dokumenty z oblasti rozvoje lidských zdrojů pro Moravskoslezsko 32 4. Regionální a programový kontext 4.1 Programové dokumenty v oblasti rozvoje lidských zdrojů Jedním z klíčových

Více

ENERSOL PŘÍLEŽITOST PRO ŽÁKY A UČITELE VŠECH STŘEDNÍCH ŠKOL V ČR A PARTNERSKÝCH ZEMÍCH EU

ENERSOL PŘÍLEŽITOST PRO ŽÁKY A UČITELE VŠECH STŘEDNÍCH ŠKOL V ČR A PARTNERSKÝCH ZEMÍCH EU ENERSOL PROGRAM ENERSOL 2015 Jak žáci středních škol hodnotí využívání obnovitelných zdrojů energií, opatření k energetickým úsporám a snižování emisí v dopravě ve svém okolí PŘÍLEŽITOST PRO ŽÁKY A UČITELE

Více

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE Publikace vznikla v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA JOSEFA SOUSEDÍKA 755 01 VSETÍN, BENÁTKY 179 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Stránka 1

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA JOSEFA SOUSEDÍKA 755 01 VSETÍN, BENÁTKY 179 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Stránka 1 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA JOSEFA SOUSEDÍKA 755 01 VSETÍN, BENÁTKY 179 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Stránka 1 OBSAH 1. Základní údaje o škole charakteristika školy.........................

Více

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP Příručka Evropské a národní programy podpor pro MSP str. 1 EVROPSKÉ A NÁRODNÍ PROGRAMY PODPOR PRO MSP OD ROKU 2007 OBSAH 1. ÚVOD 2 ČÁST I. KLÍČ K EVROPSKÝM FINANCÍM PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY V OBDOBÍ

Více

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Obsah 1. Úvod... 3 2. Orgány Technologické agentury ČR... 5 2.1. Předsedkyně TA ČR... 5 2.2. Předsednictvo TA ČR... 5 2.3. Výzkumná rada

Více

Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství na období 2015 až 2020

Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství na období 2015 až 2020 Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství na období 2015 až 2020 Úvod ke koncepci rezortního vzdělávání Stěžejní prioritou Ministerstva zemědělství je zajištění udržitelnosti zemědělství a posílení

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 ČESKÁ REPUBLIKA PŘEDKLADATEL: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci a řízení Dohody o partnerství

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání

Více

PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE

PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE pro období 2014-2020 STRATEGICKÁ ČÁST Zadavatel: Karlovarský kraj Cassia Development & Consulting, s.r.o. Stránka 1 z 58 Zpracovatel: Cassia Development & Consulting

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje duben 2012 OBSAH ÚVOD... 4 1. EKONOMICKÁ A SPOLEČENSKÁ CHARAKTERISTIKA KRAJE VE VZTAHU KE VZDĚLÁVÁNÍ... 5 1.1 ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO

Více

Odborný konzultant: Centrum evropského projektování - regionální rozvojová agentura Wonkova 1142 500 02 Hradec Králové

Odborný konzultant: Centrum evropského projektování - regionální rozvojová agentura Wonkova 1142 500 02 Hradec Králové Strategie rozvoje lidských zdrojů Královéhradeckého kraje 2007-2015 je výsledkem práce Rady pro rozvoj lidských zdrojů Královéhradeckého kraje a členů pracovních skupin. Odborný konzultant: Centrum evropského

Více

Možnosti čerpání prostředků na rozvoj knihoven v rámci Společného regionálního operačního programu

Možnosti čerpání prostředků na rozvoj knihoven v rámci Společného regionálního operačního programu Možnosti čerpání prostředků na rozvoj knihoven v rámci Společného regionálního operačního programu Radka Soukupová Ministerstvo pro místní rozvoj, Praha sourad@mmr.cz INFORUM 2005: 11. konference o profesionálních

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání ÚVOD... 5 1 STRATEGIE PRO PŘÍSPĚVEK OPERAČNÍHO PROGRAMU KE STRATEGII UNIE ZAMĚŘENÉ NA INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST PODPORUJÍCÍ SOCIÁLNÍ ZAČLENĚNÍ A DOSAŽENÍ

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 Návrh materiálu pro jednání porady vedení - č.j.: MSMT-43588/2014 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období - 2020 19. 12. 2014 Návrh materiálu pro jednání porady

Více

Počáteční odborné vzdělávání v České republice Podrobná zpráva Březen 2005

Počáteční odborné vzdělávání v České republice Podrobná zpráva Březen 2005 Počáteční odborné vzdělávání v České republice Podrobná zpráva Březen 2005 Autorský kolektiv: RNDr. Libor Berný, NÚOV (kap. 3) PhDr. Jana Bydžovská, NÚOV (kap. 7) Mgr. Kateřina Čechlovská, NÚOV (kap. 1)

Více

Výzva 2009 Program Leonardo da Vinci Schválené projekty mobility

Výzva 2009 Program Leonardo da Vinci Schválené projekty mobility Výzva 2009 Program Leonardo da Vinci Schválené projekty mobility CZ/09/LLP LdV//134002 Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSD, Znojmo, s.r.o. Adaptace mladých lidí v pracovním prostředí

Více

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání Fond dalšího vzdělávání Finální verze Tato zpráva je výstupem ze zakázky "Strategické vyhodnocení pro oblast dalšího vzdělávání" financované z projektu technické

Více

ZPRÁVA O POČÁTEČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ, DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A NĚKTERÝCH ASPEKTECH DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE

ZPRÁVA O POČÁTEČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ, DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A NĚKTERÝCH ASPEKTECH DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE ZPRÁVA O POČÁTEČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ, DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A NĚKTERÝCH ASPEKTECH DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE Září 2009 1 2 Obsah 1. Souhrn... 5 2. Podrobný popis

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

Dlouhodobý záměr. vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti

Dlouhodobý záměr. vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové na období 2011 2015 Říjen 2010 Dlouhodobý záměr byl

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání verze k 5. 5. 2014 1 ÚVOD... 6 1 STRATEGIE PRO PŘÍSPĚVEK OPERAČNÍHO PROGRAMU KE STRATEGII UNIE ZAMĚŘENÉ PRO INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST PODPORUJÍCÍ SOCIÁLNÍ

Více

A3 - Kvalita dalšího vzdělávání

A3 - Kvalita dalšího vzdělávání Název klíčové aktivity: A3 - Kvalita dalšího vzdělávání Podaktivita: Činnost, úkol: Vymezení aktivit nezbytných pro zajištění komplexu procesů vyplývajících ze zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání

Více