CONTENTS. Část A... 2 Část B Část C Část D Část M... 84

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CONTENTS. Část A... 2 Část B... 50 Část C... 62 Část D... 82 Část M... 84"

Transkript

1 CONTENTS Část A... 2 Část B... 5 Část C Část D Část M... 84

2 ČÁST A A /9/29 ZERO HOUSE /11/29 Waterless. Printing. Naturally Zero House je napsáno ve 2 řádcích, kdy velké zelené O je společné pro obě slova a zasahuje do obou řádků. Černá, bílá, zelená Lars Ørtoft, Lars Ørtoft Rådgivende Ingeniørfirma A/S Korsgårdsvej Charlottenlund DK DA EN 11 - Přístroje pro osvětlení, vytápění, výrobu páry, vaření, chlazení, sušení, větrání, dodávky vody a hygienické účely Stavební materiály (nekovové); neohebné trubky nekovové pro stavebnictví; asfalt, dehet a živice; nekovové přenosné budovy; pomníky (nekovové) Pozemní stavitelství; opravy; instalační služby;poradenství týkající se volby stavebních materiálů, které přispívají k nízké spotřebě zdrojů Vědecké a technologické služby a s nimi spojený výzkum a návrhy; průmyslové analýzy a výzkum; návrhy a vývoj počítačového hardwaru a softwaru;průmyslové návrhy zařízení pro, chlazení, ventilaci, rozvod vody, osvětlení a čištění zaměřené na dosažení nízké spotřeby zdrojů;průmyslové návrhy stavebních materiálů, které přispívají k nízké spotřebě zdrojů; architektonické služby;poradenství týkající se inženýrské činnosti Chris Kempers Holding B.V. Molenkampsdijk WC Aalten NL MERKENBUREAU KNIJFF & PARTNERS B.V. Leeuwenveldseweg LX Weesp NL NL EN 16 - Papír, lepenka a zboží vyrobené z těchto materiálů, nezařazené do jiných tříd; tiskoviny; knihařský materiál; Fotografie; papírnické výrobky; lepidla ke kancelářským 21/177 2

3 Část A.1. CTM účelům nebo pro domácnost; materiály pro umělce; štětce; psací stroje a kancelářské potřeby (kromě nábytku); výukový a učební materiál (kromě přístrojů); umělohmotné balicí materiály (nezařazené do jiných tříd); tiskařské typy; tiskařské štočky. 4 - Ošetřování materiálů;tiskárenské a tiskařské služby;technické poradenství týkající se tisku a tiskárenských výrobků;provádění předtiskových prací a služeb předtiskového podniku, jmenovitě litografie, skenování, sázení, vývoj filmů, digitálních nebo jiných, automatizovaná a ruční úprava dat (textu, obrazu, zvuku); porady spojené s výše uvedenými službami;vývoj a tisk (digitálních) fotografických obrazů;vývoj negativů, filmů a videí;informace a poradenství v souvislosti s výše uvedenými službami;fotografické a reprografické služby, včetně digitalizace fotografií, filmů a videí, jakož i kresleného a fotografického obrazového materiálu;zpracování digitálních obrazů a barev;úprava fotografií a konečná úprava fotografií, s podporou nebo bez podpory počítačem;manipulace s obrazem;podle digitálních tiskových procesů nebo jiná;služby fotolaboratoře a vývojové centrály; tiskařské služby; litografické tisky;konečná grafická úprava tiskárenských výrobků;poskytování informací týkajících se tiskařských a tiskárenských služeb Poradenství týkající se návrhů a tvorby, jmenovitě tiskárenských výrobků;grafické ztvárnění, grafické návrhářské služby a jiné grafické služby;poradenství týkající se grafických služeb;technické poradenství týkající se provádění tiskárenských projektů;elektronické publikování (DTP); stylingové služby;zajištění grafické úpravy;služby grafické návrhářské kanceláře, skládající se také z návrhů tiskárenských výrobků a obalů, návrhů a vývoje výrobků, návrhů log a firemních stylů a tiskárenských výrobků;návrh a tvorba tiskárenských výrobků;návrh a vývoj webových stránek a on-line aplikací;návrh a vývoj počítačového softwaru;návrh a vývoj obsahu ve prospěch multimediálních produkcí /11/29 MULTISKILLS Basis Communicatie B.V. Wagenweg NP Haarlem NL MERKENBUREAU KNIJFF & PARTNERS B.V. Leeuwenveldseweg LX Weesp NL NL EN Nahraný počítačový software; elektronické publikace; přístroje pro záznam, přenos nebo reprodukci zvuku či obrazu; magnetické nosiče dat, disky k nahrávání; zařízení pro zpracování dat Papír, lepenka a zboží vyrobené z těchto materiálů, nezařazené do jiných tříd; tiskoviny; papírnické výrobky; výukový a učební materiál (kromě přístrojů); magazíny;katalogy, informační bulletiny;odborná literatura a příručky Oděvy, obuv, pokrývky hlavy Hry a věci na hraní; gymnastické a sportovní zboží a zařízení nezahrnuté do jiných tříd Vzdělávání; školení; zábava; sportovní a kulturní činnosti;sportovní instrukce a sportovní výuka;vysokoškolská výuka (vzdělávání), poradenství v oblasti výchovy nebo vzdělávání; kluby zdraví; kluby zdraví (služby); správa sportovních zařízení; gymnastický výcvik;poskytování informací v oblasti výuky a rekreace; tělesná výchova;(písemná) výuka, jakož i poskytování informací v oblasti (písemné) výuky; organizování soutěží; pořádání a vedení seminářů;organizace soutěží a sportovních závodů; služby sportovních kempů /2/21 EXECUTIVE PARTNERS Černá, červená, bílá Woźniak, Anna ul. Gliniana 29/ Lublin PL KANCELARIA PATENTOWA ALEKSANDRA MARCIŃSKA M. Dąbrowskiej 9/ Warszawa PL PL 16 - Tiskárenské výrobky: tiskoviny, tištěné materiály, tiskopisy, brožury, knihy, příručky, periodické publikace, kalendáře, ročenky, zápisníky, příruční notesy, publikace, noviny, seznamy, adresáře, komiksy;vyučovací materiály, učební materiály, s výjimkou přístrojů;katalogy, prospekty;fotografie, umělecké tisky, grafické reprodukce, kresby, obrazové tisky, obrazové vzory; pera (rýsovací-); průvodce;desky; adresovací stroje; Plakáty; plakáty; alba; podložky;psací bloky, skicáky, pořadače volných listů, papírové desky na spisy; psací materiály Reklama;řízení obchodní činnosti, obchodní administrativa; kancelářské práce;zprostředkovatelny práce, zprostředkování prací na dobu určitou a brigád, nábor zaměstnanců a personálu, výběr osob s pomocí psychotechnických metod, profesních testů, testů osobnosti, kvalifikačních testů a psychologických testů, provádění výše uvedených metod náboru zaměstnanců, pronájem zaměstnanců, časový pronájem zaměstnanců, zaměstnanecký leasing, kádrové, umisťovací a náborové služby pro třetí osoby, konzultanti pro hledání řídících pracovníků, poradenství v oblasti marketingu, náboru zaměstnanců, poradenství v otázkách volby profesního rozvoje, plánování kariéry, zkoumání osob za účelem stanovení profesních schopností, služby v oblasti psychologie práce, poradenství v oblasti oceňování, rozvoje a zavádění lidských zdrojů, personální poradenství, personální řízení, poradenství v otázkách náboru a leasingu zaměstnanců, personální audit - provádění testů umožňujících univerzální hodnocení řídících pracovníků a jednotlivých pracovních skupin, realizace projektů v oblasti náboru pracovníků, personálního poradenství, zprostředkovatelny práce, marketing, průzkumy a analýzy trhu, analýzy nákladů, průzkumy veřejného mínění, vytváření statistik, rovněž online, sběr informací do počítačových databází, systémové uspořádání dat v počítačových databázích, počítačová správa souborů, vyhledávání informací v počítačových souborech, vyhledávání v počítačových databázích, třídění dat v počítačových databázích o zaměstnancích a kandidátech na zaměstnání, realizace obchodních projektů pro třetí osoby, rovněž ve spojení se službami online, poradenství v oblasti organizování a vedení hospodářské činnosti, odborné poradenství v personalistice, náboru zaměstnanců, informace o hospodářské činnosti, s pomocí nebo bez pomoci elektronických databází, asistence při řízení průmyslových nebo obchodních podniků, poradenství v oblasti strategického rozvoje podniku, řízení věrnostních programů, plánů pobídek pro zákazníky a propagačních plánů, organizování veletrhů, dražeb, aukcí 21/177 3

4 CTM Část A a výstav pro průmyslové a/nebo reklamní účely, kopírování dokumentů, fotokopírování, psaní na psacím stroji, vylepování reklamních plakátů, sekretářské služby, účetní služby, personální služby, zprostředkování práce v rámci volacích center Výuka; školení; zábava; sportovní a kulturní služby;školení, doučování a poradenství vztahující se k volbě povolání [poradny v oboru vzdělávání nebo výchovy], e-learningu, průběžnému vzdělávání dospělých, praktickému vzdělávání [ukázky], realizaci školicích projektů, organizování, obsluze a vedení korespondenčních kurzů, seminářů, kongresů, fór, konferencí, sympozií, konzultacem, výcvikům, cvičením a kurzům v obobu psychologické výchovy a psychoterapie (psychologických schopností a společenských schopností například komunikace, asertivity, integrity, vyjednávání),;organizování, obsluha a pořádání soutěží, loterií, večírků a výstav, zábav, festivalů, pikniků, tematických akcí, služby malých nakladatelství, nakladatelská činnost, vydávání a distribuce knih, textů, novin, periodik a elektronických médií, rovněž obsluha elektronických publikací online, půjčování videokazet, DVD, CD ROM, MP3, datových nosičů a informací Vědecké a technologické služby a s nimi spojený výzkum a návrhy; průmyslové analýzy a výzkum; návrhy a vývoj počítačového hardwaru a softwaru;informační služby v oboru návrhů a tvorby počítačových programů pro testy osobnosti, kvalifikační testy a pro výběr zaměstnanců;nahrávání, evidování, uchovávání, zpracování a/nebo reprodukce zpráv, obrazů, textů, hovorů, signálů a dat, zejména v digitální podobě;odborné poradenství a služby expertů s ohledem na zaměstnance, personální řízení, poradenství pro volbu povolání, profesní testy, testy osobnosti, psychologické testy a poradenství pro profesní kariéru;informační služby v oboru návrhů a webových stránek a informačních služeb, služby programátorů Právní služby v oboru pracovního práva a předpisů o trhu práce /2/21 HYPOXRAINING Hypoxi Produktions- und Vertriebs GmbH Hellbrunnerstr Salzburg AT ZUMTOBEL KRONBERGER RECHTSANWÄLTE OG Rainbergstr. 3c 52 Salzburg AT EN 28 - Potřeby pro gymnastiku a sport, které nejsou uvedeny v jiných třídách Sportovní činnosti; instruktáže; praktické ukázky v rámci školení Péče o hygienu a krásu lidí; Lékařské služby /6/ Červená kruhová plocha s černým lemováním, v jejímž středu je malé řecké písmeno epsilon se stínováním Červená, bílá, černá epoint Rendszerek Informatikai Szolgáltató Kft. Rákospatak park 2. V. em Budapest HU Dallos, Zsolt Szondi u Budapest HU HU EN 9 - Přístroje a nástroje vědecké, námořní, geodetické, fotografické, filmové, optické, přístroje pro vážení, měření, signalizaci, kontrolu (inspekci), záchranu a přístroje pro vyučování; přístroje a nástroje pro vedení, přepínání, přeměnu, akumulaci, regulaci nebo řízení elektrického proudu; přístroje pro záznam, přenos nebo reprodukci zvuku či obrazů; magnetické nosiče záznamů, gramofonové desky; automaty, automatické distributory a mechanismy pro přístroje na mince; registrační pokladny, počítací stroje (kalkulačky), zařízení pro zpracování dat a počítače; hasicí přístroje Pojištění; finanční obchody; peněžní záležitosti; činnosti související s nemovitostmi Spoje (komunikace) /4/21 TMS Brokers Dom Maklerski TMS Brokers S.A. Al. Jerozolimskie 123A 2-17 Warszawa PL KAMINSKI SOBAJDA & PARTNERS ul. Dworkowa 2/ Warsaw 4 21/177

5 Část A.1. CTM 9175 PL PL EN 16 - Papírenské a písemné materiály, tištěné materiály, publikace, knihy, reklamní publikace, katalogy, časopisy, periodika, časopisy, brožury, desky, reklamní letáky, prospekty, tiskoviny, plakáty, poutače, nálepky, kancelářské materiály, učební a instruktážní materiály (s výjimkou přístrojů) Odborné poradenství a konzultace, pomoc a služby v oblasti organizace a řízení podnikatelské činnosti, firem a podnikatelských a obchodních projektů, auditorské, účetní a účetnické služby, zprostředkování při uzavírání obchodních transakcí, služby v oblasti odborného obchodního a podnikatelského poradenství, obchodní zprostředkování, služby dovozních/vývozních firem a obchodních firem, propagace prodeje zboží, organizování dražeb; výzkum a vyhledávání v oblasti podnikatelské činnosti, odborné posudky v oblasti podnikatelské činnosti, analýzy rentability; služby spojené s přemísťováním firem, služby v oblasti získávání, zpracovávání a zpřístupňování informací o hospodářské činnosti; kancelářské funkce; zprostředkovatelny práce, nábor a výběr zaměstnanců, personální a kádrové poradenství; organizování veletrhů a výstav pro komerční nebo reklamní účely; služby v oblasti průzkumů trhu a veřejného mínění, tvorba ekonomických prognóz a analýz trhu, analýzy nákladů, statistické průzkumy a provádění oceňování podnikatelské činnosti;zpracovávání statistických informací, vydávání výpisů z účtů, správa souborů informací a databází v počítačových systémech, sběr dat do počítačových databází, systémové uspořádání, třídění a kompilace dat v počítačových databázích, počítačová správa dokumentů, vyhledávání informací v počítačových databázích a souborech;služby v oblasti reklamy a propagace, služby zaměřené na "vztahy s veřejností", služby v oblasti reklamy s využitím slovních, zvukových, audiovizuálních a multimediálních metod a prostřednictvím počítačové sítě, rozšiřování reklamních materiálů a reklamních nabídek, poskytování reklamních ploch a reklamního času, služby v oblasti obsluhy věrnostních programů a propagačních programů; archivování dokumentů tradičními metodami a elektronicky Finanční, peněžní a pojišťovací služby, bankovní služby, poskytování makléřských služeb, vedení depozitních účtů cenných papírů, služby v oblasti obchodování s cennými papíry, investování na kapitálovém trhu, trhu cenných papírů a na trhu s nemovitostmi, nákup a prodej cenných papírů, kotace na burze, služby v oblasti správy finančních aktiv (správa portfolia na žádost zákazníka), poradenství v oblasti obchodu s cennými papíry - zprávy, analýzy a přehledy na zakázku, služby v oblasti zprostředkování při získávání velkých objemů akcií v režimu výkupu, služby v oblasti zpracovávání emisních prospektů, služby uvádění společností na veřejný trh, služby plnění funkce sponzora emise, animátora trhu a emitenta, služby v oblasti přípravy informačních memorand, služby v oblasti organizace obchodu s cennými papíry společností na neveřejném trhu, provádění činnosti spojených s vydáváním a obchodováním s cennými papíry, služby v oblasti garantování vydávání cenných papírů (underwriting);makléřství v oblasti obchodování s cennými papíry, vedení makléřských účtů, nákup a prodej cenných papírů na žádost třetích osob, účetnictví z titulu vlastnictví, koupě nebo prodeje cenných papírů, zprostředkování nákupu balíků akcií, služby makléřských domů, poskytování finančních odborných posudků a prognóz, finanční analýzy, finanční poradenství, konzultačníporadenské služby ve finančních záležitostech, investiční poradenství, služby v oblasti svěřeneckých činnosti, správa svěřeneckých fondů, umístění svěřených peněz vlastním jménem a na společný účet účastníků svěřeneckého fondu, prodej účastí na svěřeneckých fondech, služby v oblasti vedení individuálních důchodových účtů, služby distribuce jednotek Spolku investičních fondů, služby poskytování a obsluhy úvěru pro nákup cenných papírů, správa svěřených peněžitých prostředků a jiných aktiv, řízení rizik, tvorba a 22 vedení investičních a svěřeneckých fondů;depozitní a úvěrové služby, makléřské služby, clearing, leasing a faktoring, služby v oblasti podílového kapitálu, akreditivy, obsluha cestovních šeků, vedení bankovních účtů, příjem spořících vkladů a termínových vkladů, poskytování a čerpání úvěrů a půjček, provádění vyúčtování transakcí, směnárenské a šekové operace, provádění elektronických transakcí a převodů;přijímání a provádění vkladů v tuzemských a zahraničních bankách, přijímání a poskytování ručení a bankovních záruk, obchodování s devizami, příjem cenných předmětů, dokumentů a cenných papírů do úschovy a zpřístupňování trezorových skříněk, organizování a účast v bankovních konsorciích, obchodování s dluhy, provádění specifických bankovních činností na zakázku jiných bank, vykonávání mandátních činností, vydávání a obsluha platebních karet, provádění finančních termínových operací, provádění úkonů v oblasti pojistné činnosti, pojišťovací makléřství; oceňování movitých aktiv a nemovitostí, správa majetku, finanční operace spojené s likvidací firem, služby realitních kanceláří při obchodování s nemovitostmi, služby v oblasti pronájmu nemovitostí; organizování dobročinných sbírek, finanční sponzorování; informace o výše uvedených službách;řízení společností, investičních fondů a důchodových fondů Informační a tiskové kanceláře, služby přenosu informací, přenosy informací textových, obrazových, zvukových a kompilovaných do tvaru elektronického záznamu a zpřístupňování spojení pro přenosy takových informací prostřednictvím počítačových terminálů, sítě optických kabelů, telefonů, telegrafů, dálnopisů, faxů, rozhlasu, televize a satelitních družic, zpřístupňování spojení a přenosu informací textových, zvukových a obrazových prostřednictvím počítačových terminálů, sítě optických kabelů, zpřístupňování připojení ke světové počítačové síti prostřednictvím telekomunikací, pronájem přístrojů pro přenos informací, rozšiřování elektronické inzerce, poskytování přístupu a obsluha elektronické pošty a ových účtů, internetové přenosy, internetové portály, provozování fór online, komunikační a informační portály;přístup na portál s informacemi finančními, hospodářskými, burzovními, daňovými, právními a s komentáři a poradami pro investory, přístup k internetové platformě používané pro investování na trhu Forex (devizový trh), poskytování přístupu do databází přístupných přes internet, poskytování spojovacích prostředků přes internet umožňujících obsluhu zákazníka dostupných přes internet, informace o výše uvedených službách; obsluha telekonferencí, faxové služby, pronájem modemů, pronájem telekomunikačních zařízení a pro zasílání zpráv, služby v oblasti telefonního spojení; vysílání a příjem dat a informací prostřednictvím počítačové sítě a/nebo internetu Nakladatelské služby, publikování textů, článků, knih, periodik, časopisů, novin, multimediálních prezentací, elektronické publikace online, vydávání zvukových, vizuálních nahrávek, videonahrávek, elektronických datových nosičů; produkce filmů, hudebních a/nebo video záznamů a rozhlasových a televizních pořadů; Vzdělávání, školení, zábavné služby; sportovní a kulturní činnosti; organizování soutěží a her vzdělávacích, sportovních, kulturních a zábavních, organizování sportovních závodů; organizování loterií, festivalů, představení s účastí obecenstva; organizování a vedení konferencí, kongresů, seminářů, sympozií, sjezdů, školení, soutěží a výstav; organizování výstav pro sportovní, vzdělávací-školicí a kulturní účely; informace o výše uvedených službách /4/21 TMS Brokers DOM MAKLERSKI 21/177 5

6 CTM 9175 Část A tmavě modrá, červená Dom Maklerski TMS Brokers S.A. Al. Jerozolimskie 123A 2-17 Warszawa PL KAMINSKI SOBAJDA & PARTNERS ul. Dworkowa 2/ Warsaw PL PL EN 16 - Papírenské a písemné materiály, tištěné materiály, publikace, knihy, reklamní publikace, katalogy, časopisy, periodika, časopisy, brožury, desky, reklamní letáky, prospekty, tiskoviny, plakáty, poutače, nálepky, kancelářské materiály, učební a instruktážní materiály (s výjimkou přístrojů) Odborné poradenství a konzultace, pomoc a služby v oblasti organizace a řízení podnikatelské činnosti, firem a podnikatelských a obchodních projektů, auditorské, účetní a účetnické služby, zprostředkování při uzavírání obchodních transakcí, služby v oblasti odborného obchodního a podnikatelského poradenství, obchodní zprostředkování, služby dovozních/vývozních firem a obchodních firem, propagace prodeje zboží, organizování dražeb; výzkum a vyhledávání v oblasti podnikatelské činnosti, odborné posudky v oblasti podnikatelské činnosti, analýzy rentability; služby spojené s přemísťováním firem, služby v oblasti získávání, zpracovávání a zpřístupňování informací o hospodářské činnosti; kancelářské funkce; zprostředkovatelny práce, nábor a výběr zaměstnanců, personální a kádrové poradenství; organizování veletrhů a výstav pro komerční nebo reklamní účely; služby v oblasti průzkumů trhu a veřejného mínění, tvorba ekonomických prognóz a analýz trhu, analýzy nákladů, statistické průzkumy a provádění oceňování podnikatelské činnosti;zpracovávání statistických informací, vydávání výpisů z účtů, správa souborů informací a databází v počítačových systémech, sběr dat do počítačových databází, systémové uspořádání, třídění a kompilace dat v počítačových databázích, počítačová správa dokumentů, vyhledávání informací v počítačových databázích a souborech;služby v oblasti reklamy a propagace, služby zaměřené na "vztahy s veřejností", služby v oblasti reklamy s využitím slovních, zvukových, audiovizuálních a multimediálních metod a prostřednictvím počítačové sítě, rozšiřování reklamních materiálů a reklamních nabídek, poskytování reklamních ploch a reklamního času, služby v oblasti obsluhy věrnostních programů a propagačních programů; archivování dokumentů tradičními metodami a elektronicky Finanční, peněžní a pojišťovací služby, bankovní služby, poskytování makléřských služeb, vedení depozitních účtů cenných papírů, služby v oblasti obchodování s cennými papíry, investování na kapitálovém trhu, trhu cenných papírů a na trhu s nemovitostmi, nákup a prodej cenných papírů, kotace na burze, služby v oblasti správy finančních aktiv (správa portfolia na žádost zákazníka), poradenství v oblasti obchodu s cennými papíry - zprávy, analýzy a přehledy na zakázku, služby v oblasti zprostředkování při získávání velkých objemů akcií v režimu výkupu, služby v oblasti zpracovávání emisních prospektů, služby uvádění společností na veřejný trh, služby plnění funkce sponzora emise, animátora trhu a emitenta, služby v oblasti přípravy informačních memorand, služby v oblasti organizace obchodu s cennými papíry společností na neveřejném trhu, provádění činnosti spojených s vydáváním a obchodováním s cennými papíry, služby v oblasti garantování vydávání cenných papírů (underwriting);makléřství v oblasti obchodování s cennými papíry, vedení makléřských účtů, nákup a prodej cenných papírů na žádost třetích osob, účetnictví z titulu vlastnictví, koupě nebo prodeje cenných papírů, zprostředkování nákupu balíků akcií, služby makléřských domů, poskytování finančních odborných posudků a prognóz, finanční analýzy, finanční poradenství, konzultačníporadenské služby ve finančních záležitostech, investiční poradenství, služby v oblasti svěřeneckých činnosti, správa svěřeneckých fondů, umístění svěřených peněz vlastním jménem a na společný účet účastníků svěřeneckého fondu, prodej účastí na svěřeneckých fondech, služby v oblasti vedení individuálních důchodových účtů, služby distribuce jednotek Spolku investičních fondů, služby poskytování a obsluhy úvěru pro nákup cenných papírů, správa svěřených peněžitých prostředků a jiných aktiv, řízení rizik, tvorba a vedení investičních a svěřeneckých fondů;depozitní a úvěrové služby, makléřské služby, clearing, leasing a faktoring, služby v oblasti podílového kapitálu, akreditivy, obsluha cestovních šeků, vedení bankovních účtů, příjem spořících vkladů a termínových vkladů, poskytování a čerpání úvěrů a půjček, provádění vyúčtování transakcí, směnárenské a šekové operace, provádění elektronických transakcí a převodů;přijímání a provádění vkladů v tuzemských a zahraničních bankách, přijímání a poskytování ručení a bankovních záruk, obchodování s devizami, příjem cenných předmětů, dokumentů a cenných papírů do úschovy a zpřístupňování trezorových skříněk, organizování a účast v bankovních konsorciích, obchodování s dluhy, provádění specifických bankovních činností na zakázku jiných bank, vykonávání mandátních činností, vydávání a obsluha platebních karet, provádění finančních termínových operací, provádění úkonů v oblasti pojistné činnosti, pojišťovací makléřství; oceňování movitých aktiv a nemovitostí, správa majetku, finanční operace spojené s likvidací firem, služby realitních kanceláří při obchodování s nemovitostmi, služby v oblasti pronájmu nemovitostí; organizování dobročinných sbírek, finanční sponzorování; informace o výše uvedených službách;řízení společností, investičních fondů a důchodových fondů Informační a tiskové kanceláře, služby přenosu informací, přenosy informací textových, obrazových, zvukových a kompilovaných do tvaru elektronického záznamu a zpřístupňování spojení pro přenosy takových informací prostřednictvím počítačových terminálů, sítě optických kabelů, telefonů, telegrafů, dálnopisů, faxů, rozhlasu, televize a satelitních družic, zpřístupňování spojení a přenosu informací textových, zvukových a obrazových prostřednictvím počítačových terminálů, sítě optických kabelů, zpřístupňování připojení ke světové počítačové síti prostřednictvím telekomunikací, pronájem přístrojů pro přenos informací, rozšiřování elektronické inzerce, poskytování přístupu a obsluha elektronické pošty a ových účtů, internetové přenosy, internetové portály, provozování fór online, komunikační a informační portály;přístup na portál s informacemi finančními, hospodářskými, burzovními, daňovými, právními a s komentáři a poradami pro investory, přístup k internetové platformě používané pro investování na trhu Forex (devizový trh), poskytování přístupu do databází přístupných přes internet, poskytování spojovacích prostředků přes internet umožňujících obsluhu zákazníka dostupných přes internet, informace o výše uvedených službách; obsluha telekonferencí, faxové služby, pronájem modemů, pronájem telekomunikačních zařízení a pro zasílání zpráv, služby v oblasti telefonního spojení; vysílání a příjem dat a informací prostřednictvím počítačové sítě a/nebo internetu. 6 21/177

7 Část A.1. CTM Nakladatelské služby, publikování textů, článků, knih, periodik, časopisů, novin, multimediálních prezentací, elektronické publikace online, vydávání zvukových, vizuálních nahrávek, videonahrávek, elektronických datových nosičů; produkce filmů, hudebních a/nebo video záznamů a rozhlasových a televizních pořadů; Vzdělávání, školení, zábavné služby; sportovní a kulturní činnosti; organizování soutěží a her vzdělávacích, sportovních, kulturních a zábavních, organizování sportovních závodů; organizování loterií, festivalů, představení s účastí obecenstva; organizování a vedení konferencí, kongresů, seminářů, sympozií, sjezdů, školení, soutěží a výstav; organizování výstav pro sportovní, vzdělávací-školicí a kulturní účely; informace o výše uvedených službách /4/21 PLATINUMFRIENDS Pirri, Christian Via Cappuccini, Pordenone PROPRIA S.R.L. Via della Colonna n Pordenone EN 3 - Bělicí prostředky a jiné látky pro praní; čisticí, lešticí, cídicí a brusné přípravky; mýdla; parfumerie, vonné oleje, kosmetika, vlasové vody; prostředky k čištění zubů. 6 - Obecné kovy a jejich slitiny; kovové stavební materiály; kovové mobilní stavby; kovové materiály pro železniční koleje; kabely a dráty (kromě elektrických) vyrobené z běžných kovů; železářské zboží, drobné kovové předměty; kovové roury a trubky; bezpečnostní schránky; zboží z běžných kovů nezahrnuté do jiných tříd; rudy Drahé kovy a jejich slitiny a zboží z drahých kovů nebo jimi potažené, nezahrnuté do jiných tříd; šperky, drahé kameny; hodinářské a chronometrické nástroje Kůže a imitace kůže a zboží vyrobené z těchto materiálů a nezařazené do jiných tříd; zvířecí kůže, usně; kufry a cestovní tašky; deštníky, slunečníky a vycházkové hole; biče, postroje a sedlářské zboží Oděvy, obuv, pokrývky hlavy /6/21 LeenLife Slovně obrazovou ochrannou známku představuje centrálně do kruhu mořské barvy vepsané slovo "LeenLife" napsané bílým písmem, přičemž u písmene "f" slova "Life" je připojen oranžový deštníček. Námořnická modř, oranžová, hnědá, bílá LeenLife Polska S.A. ul. Na Ustroniu 1 lok Kraków PL KANCELARIA PATENTOWA WIMA-PATENT ul. Wiejska Rybnik PL PL EN 5 - Aminokyseliny a vícenenasycené mastné kyseliny pro lékařské nebo veterinární, výživové účely;potraviny pro léčebné účely;dietetické přípravky do potravin pro lékařské účely obsahující zejména nenasycené mastné kyseliny;dietetické látky, včetně potravin a nápojů upravených pro lékařské účely; dietní doplňky stravy;dietetické a/nebo výživové a/nebo potravinové doplňky, zejména obsahující vitaminy a/nebo minerály a/nebo mastné kyseliny a/nebo stopové prvky a/nebo aminokyseliny a/nebo mikročástice a/nebo rostlinné kyseliny a/nebo buničinu;doplňky do potravin obohacené vitaminy nebo minerály nebo stopovými prvky nebo mastnými kyselinami pro farmaceutické účely;výživné a dietetické doplňky a látky;výživové doplňky pro léčebné účely, zejména tabletky, kapsle, tekutiny, prášky a dražé;doplňky výživy a farmaceutické přípravky pro léčebné účely pro vyrovnání denní bilance konzumace jídel, včetně přípravků typu fitness jako hotová jídla nebo samostatné směsi obsahující zejména mléko v prášku nebo živočišné a rostlinné proteiny a obohacené vitaminy nebo minerály nebo stopovými prvky nebo mastnými kyselinami;přísady do krmiv pro léčebné účely, doplňky výživy a výživové látky osahující vitaminy a/nebo minerály, aminokyseliny a/nebo mastné kyseliny a/nebo rostlinné výtažky pro léčebné účely určené pro zásobování organismu látkami, které nejsou dodávány v dostatečném množství v potravinách;bylinné doplňky, bylinné, rostlinné výtažky a sirupy pro léčebné účely;farmaceutické a výživové doplňky obsahující vitaminy, minerály, stopové prvky a mastné kyseliny a nenasycené mastné kyseliny;žvýkačky s léčivými přísadami pro léčebné účely;kapky, sirupy, tablety, dražé, kapsle, prášky, granule, gely obsahující nenasycené mastné 21/177 7

8 CTM Část A kyseliny, včetně těch obsahujících vícenenasycené mastné kyseliny ze skupiny OMEGA-3 a OMEGA-6; kyseliny pro farmaceutické účely;léky, léčivé a farmaceutické přípravky obsahující nenasycené mastné kyseliny a jejich estery;léčivé potravinové doplňky;léčivé cukrářské výrobky;směsi obsahující vitaminy a minerály a stopové prvky;bylinné výtažky a mastné kyseliny pro léčebné účely;směsi vitaminů, minerálů a mastných kyselin ve formě gelů, tabletek a výživových přípravků, minerály a přípravky obsahující multiminerály;nápoje pro léčebné a preventivní účely;nápoje a látky pro léčebné účely;nápoje obohacené o výživové složky pro léčebné účely;nutraceutika jako potravinové výrobky a doplňky stravy; produkty výživy pro použití jako dietní doplňky; oleje pro lékařské použití;dietetické přípravky pro léčebné účely;přípravky dietetické, vitaminové a výživové, zejména obsahující nenasycené mastné kyseliny; farmaceutické sloučeniny;farmaceutické přípravky doplňující dietu a výživové substance pro léčebné účely, vitaminizované nebo jiné, obohacené nebo neobohacené proteiny a mastnými kyselinami;dietetické a výživové přípravky; Léčebné a farmaceutické výrobky; multivitaminové přípravky;přípravky pro účely výživy, zejména obsahující nenasycené mastné kyseliny;výživové přípravky;vitaminové a minerální přípravky určené ke konzumaci;vitaminové, výživové a dietetické přípravky upravené pro léčebné účely;přípravky obohacené vitaminy a mikročásticemi a makročásticemi;posilující přípravky; rostlinné přípravky k lékařským účelům;farmaceutické a veterinářské výrobky pro léčebné účely;výrobky ve formě přísad do potravin;výrobky obsahující vitaminy, zejména vitamin F nebo kombinace vitaminů s minerály; dietetické přípravky pro léčebné účely; doplňky potravy pro léčebné účely; sirupy pro farmaceutické účely;farmaceutické prostředky;potraviny pro speciální výživové účely a potraviny pro speciální léčebné účely;tabletky na cucání s přídavkem vitaminů;šumivé tablety obohacené vitaminy a minerálními složkami;tablety, granule, prášky pro přípravu nápojů obohacené o vitaminy a minerální složky a mastné kyseliny;tuky pro léčebné účely doplňující přísady do potravin pro léčebné účely;vitaminy a multivitaminové přípravky;vitaminy, minerály a stopové prvky;minerální vody a dietetické tekutiny pro léčebné účely;cukrářské výrobky pro léčebné účely zejména bonbony, soupravy vitaminů, minerálů, stopových prvků, bylinných výtažků a mastných kyselin; dietní potraviny pro léčebné účely;potraviny a dietetické nápoje pro léčebné účely Potraviny zařazené do této třídy obohacené o vitaminy, mikročástice, makročástice, aminokyseliny, mastné kyseliny;do této třídy zařazené přísady do potravin nikoli pro léčebné účely, obsahující živočišné látky, výživné proteinové látky pro lidskou spotřebu, nenasycené mastné kyseliny a jejich estery;výživové doplňky pro vyrovnání denní bilance jídel jako hotová jídla nebo směsi obsahující zejména mléko v prášku nebo živočišné nebo rostlinné proteiny;výživové doplňky obsahující minerály nebo stopové prvky nebo mastné kyseliny nikoliv pro léčebné účely;dietetické potraviny nebo přísady do potravin nikoliv pro léčebné účely k přímé spotřebě v podobě nápojů, a také jako prášky, tablety nebo kapsle s definovaným složením pro výhradní stravování nebo jako doplňky při speciálních požadavcích na výživové látky a energii, zejména na bázi bílkovin, tuků, mastných kyselin, s přísadou vitaminů, minerálních solí, mikročástic nebo jednotlivě nebo v soupravách;oleje do potravin;oleje, zejména okurkový olej, dýňový olej, z pecek černého rybízu, pupalkový, mandlový, kokosový, sójový, lněný, arašídový, slunečnicový, řepkový, z obilných výhonků, rybí;výživové přípravky jako každodenní doplněk stravy, jako instantní jídlo nebo samostatná směs, která se skládá zejména z mléka v prášku nebo proteinů živočišného nebo rostlinného původu rovněž s příměsí vitaminů nebo minerálů, stopových prvků a mastných kyselin; Potravinářské výrobky obsahující jedlé oleje;speciální přípravky a prostředky pro sportovce nebo osoby s vysokým energetickým výdejem;koncentrát bioaktivních složek;účelové potraviny;potraviny obohacené s využitím přísad;výživové přísady bez léčivých účinků zařazené do třídy 29 a obsahující prostředky živočišného původu;proteiny určené pro lidskou spotřebu;proteinové výrobky a výživové přípravky;želatinové přípravky; jedlé tuky. 3 - Potraviny a dietetické potraviny zařazené do této třídy obohacené o vitaminy, mikročástice, makročástice, aminokyseliny, mastné kyseliny;do této třídy zařazené potraviny nebo potravinové doplňky nikoliv pro léčebné účely pro přímou spotřebu v podobě nápojů a také jako prášky, tablety nebo kapsle s definovaným složením pro výhradní výživu nebo jako doplňky pří speciální potřebě výživných látek a energie, zejména na bázi bílkovin, tuků, mastných kyselin, s dodatkem vitaminů, minerálních solí, mikročástic nebo samostatně nebo ve směsích; jedlé polevy;nutraceutika jako složky potravin Jedlé pochoutky pro zvířata; krmivo pro hovězí dobytek;potrava pro hovězí dobytek;potravinové dodatky; přísady do krmiv, ne pro lékařské účely;výživový doplněk jako složka směsi krmiv pro mono a vícegastritická zvířata, ptáky, domácí zvířata;přípravky podporující a zvyšující nosnost drůbeže; chovatelské výrobky; lněná moučka; posilňující krmné přípravky pro zvířata;krmivo, krmivo pro krmný dobytek; přísady do krmiv, ne pro lékařské účely; krmivo pro zvířata;krmivo pro psy, kočky a jiná zvířata, krmivo pro domácí zvířata; bílkoviny pro krmení zvířat; psí suchary; potrava pro ptactvo; posilňující přípravky pro zvířata; Přípravky pro výkrm zvířat;přípravky posilňující pro zvířata;posilňující krmiva pro zvířata, krmivo pro domácí zvířata /5/21 NAVARIA modrá SC MAN SRL Alexei Tolstoi Bacau RO Alecu, Florin Bogdan Strada Vasile Alecsandrii 63, Et. 1, Cam Bacau RO RO EN 19 - Stavební materiály nekovové; neohebné trubky nekovové pro stavebnictví; asfalt, smůla a živice; stavby přenosné (nekovové); pomníky (nekovové) Náčiní a nádoby pro domácnost nebo kuchyň; hřebeny a houby; kartáče (s výjimkou štětců); materiály pro výrobu kartáčů; čisticí potřeby; kovové kartáče; sklo surové nebo opracované (s výjimkou stavebního skla); sklo, porcelán a majolika neobsažené v jiných třídách. 8 21/177

9 Část A.1. CTM Reklama; obchodní asistence; obchodní administrativa; Administrativní služby /5/21 piccorante Compass Group Deutschland GmbH Helfmann-Park Eschborn RECHTS- UND PATENTANWÄLTE LEWINSKY & KOLLEGEN Gotthardstr München EN 29 - Maso, ryba, drůbež a zvěřina; masové výtažky;uzeniny, ovoce a zelenina konzervované, mražené, sušené, zavařené a zpracované;hotová jídla a polotovary sestávající z výše uvedených výrobků, polévky, náplně a směsi, namíchané saláty a/nebo ovoce, zabalené, hotové saláty, ovocné saláty, zeleninové saláty, saláty s masem; želé; džemy, kompoty; vejce, mléko a mléčné výrobky; jedlé oleje a tuky;dezerty z jogurtu, tvarohu a/nebo smetany;hotová jídla a polotovary sestávající z výše uvedených výrobků, polévky, náplně a směsi;křupavé výrobky a svačinky, sestávající převážně z brambor, masa, ryb, drůbeže, zeleniny a/nebo sýru 3 - Káva, čaj, kakao, čokoláda na pití, kávové náhražky, výše uvedené výrobky také ve formě výtažků (tekuté nebo sušené), jako hotové nápoje, jakož i v porcovaném balení pro distribuční stroje a prodejní automaty;cukr, rýže, tapioka, ságo; mouka a přípravky vyrobené z obilnin;chléb, koláče, sušenky, pečivo a cukrovinky, cukrářské výrobky, čokoláda, čokoládové výrobky (také mražené), zmrzlina; med, melasa; droždí, prášek do pečiva; sůl; hořčice;ocet, omáčky, včetně nálevů (k ochucení); koření; zmrzlina;hotová jídla a polotovary sestávající z výše uvedených výrobků, polévky, náplně a směsi;křupavé výrobky jako svačinky, sestávající převážně z obilnin, rýže, těstovin, pizzy (mražené nebo hluboce zmrazené), čokolády, kakaa, koláčů a/nebo pečiva;sendviče, obložené chlebíčky 31 - Zemědělské a zahradnické výrobky, produkty lesnictví, též obilí, nezahrnuté do jiných tříd; živá zvířata; čerstvé ovoce a zelenina;čerstvé saláty; semena, přírodní rostliny a květiny; potraviny pro zvířata, slad Piva; minerálky a šumivé vody a jiné nealkoholické nápoje; ovocné nápoje a ovocné džusy; sirupy a jiné přípravky pro výrobu nápojů; nealkoholické nápoje Alkoholické nápoje (kromě piv) Reklama; služby v oblasti obchodního řízení; podnikové řízení; kancelářské funkce;maloobchodní, velkoobchodní, zprostředkovací, zásilkové služby včetně on-line obchodních služeb s následujícím zbožím: chemické výrobky určené pro průmysl, vědy a fotografii, jakož i pro zemědělství, zahradnictví a lesnictví, umělé pryskyřice v surovém stavu, plastické hmoty v surovém stavu, hnojiva pro půdu, hasicí přístroje (složení), prostředky pro kalení a letování kovů, chemické výrobky určené ke konzervování potravin, tříslicí materiály, lepidla pro průmysl, barvy, nátěry, laky, ochranné výrobky proti korozi a deteriorizaci dřeva, barviva, mořidla, přírodní pryskyřice v surovém stavu, kovy lístkové a práškové pro malíře, dekoratéry, tiskaře a umělce, přípravky pro bělení a jiné prací prostředky, přípravky pro čištění, leštění, odmašťování a broušení, mýdla, parfumerie, vonné oleje, kosmetika, vlasové vody, zubní pasty, průmyslové oleje a tuky, mazadla, výrobky pro pohlcování, zavlažování a vázání prachu, paliva (včetně benzínu pro motory) a osvětlovací látky, svíčky, knoty na svícení, farmaceutické a veterinářské výrobky, hygienické výrobky pro léčebné účely, dietetické přípravky pro léčebné účely, potraviny pro batolata, náplasti, obvazový materiál, materiály pro plombování zubů a pro zubní otisky, dezinfekční přípravky, výrobky pro hubení škodlivých zvířat, fungicidy, herbicidy, obecné kovy a jejich slitiny, kovové stavební materiály, kovové stavební materiály přenosné, kovové materiály pro železnice, kovové kabely a dráty neelektrické, kovové potřeby zámečnické a klempířské, kovové trubky, sejfy, kovové výrobky, rudy, stroje a obráběcí stroje, motory (s výjimkou motorů pro pozemní vozidla), spojky a transmisní zařízení (mimo ty, které jsou pro pozemní vozidla), zemědělské nástroje, kromě nástrojů poháněných ručně, líhně pro vejce, nářadí a nástroje s ručním pohonem, nože, vidličky a lžíce, sečné zbraně, břitvy, přístroje a nástroje vědecké, námořní, geodetické, fotografické, filmové, optické, přístroje pro vážení, měření, kontrolu (inspekci), záchranu a přístroje pro vyučování, přístroje a nástroje pro vedení, přepínání, přeměnu, akumulaci, regulaci nebo řízení elektrického proudu, přístroje pro záznam, převod, reprodukci zvuku nebo obrazu, magnetické nosiče zvukových záznamů, gramofonové desky, automatické distributory a mechanismy pro přístroje na mince, zapisovací pokladny, počítací stroje, přístroje pro zpracování informací a počítače, hasicí přístroje, přístroje a nástroje chirurgické, lékařské, zubní a veterinářské, umělé údy, oči a zuby, ortopedické potřeby, materiál na sešívání ran, přístroje pro osvětlení, topení, výrobu páry, pro vaření, přístroje chladicí, pro sušení, ventilaci, rozvod vody a sanitární zařízení, vozidla, dopravní prostředky pozemní, vzdušné nebo vodní, střelné zbraně, střelivo (munice) a střely, výbušniny, ohňostroje, vzácné kovy a jejich slitiny a výrobky z těchto látek a nebo postříbřeného nebo pozlaceného kovu, klenoty, bižuterie, drahokamy, hodinářské potřeby a chronometrické přístroje, hudební nástroje, papír, lepenka a výrobky z těchto materiálů, tiskárenské výrobky, potřeby pro knižní vazby, fotografie, papírenské zboží, lepidla pro papírenství nebo domácnost, materiál pro umělce, štětce, psací stroje a kancelářské potřeby (s výjimkou nábytku), učební a vyučovací pomůcky (s výjimkou nástrojů), plastické obaly, tiskařské typy, štočky, kaučuk, gutaperča, guma, azbest, slída a zboží z těchto materiálů, polotovary z plastických hmot, materiály těsnicí, ucpávací a izolační, ohebné trubky nekovové, kůže, imitace kůže a výrobky z těchto materiálů, kůže ze zvířat, kufry a zavazadla, deštníky, slunečníky a hole, biče a sedlářské výrobky, stavební materiály nekovové, neohebné trubky pro stavebnictví nekovové, asfalt, smůla, přenosné konstrukce nekovové, nekovové pomníky, nábytek, zrcadla, rámy, výrobky ze dřeva, korku, rákosu, vrbového proutí, z rohu, kosti, slonoviny, z kostic, želvoviny, jantaru, perleti, mořské pěny, náhražky všech těchto materiálů nebo náhražky z plastických hmot, náčiní a nádoby pro domácnost nebo kuchyň, hřebeny a mycí houby, kartáče (s výjimkou štětců), materiály pro výrobu kartáčů, čisticí potřeby, drátky pro čištění parket, sklo surové nebo opracované (s výjimkou stavebního skla), sklo, porcelán a majolika, lana, provazy, síťky, stany, plachty, plachtoviny, pytle, materiál na vycpávky (s výjimku kaučuku nebo plastických hmot), textilní materiály ze surových vláken, vlákna pro textilní účely, tkaniny a textilní výrobky, pokrývky ložní a ubrusy, oděvy, obuv, kloboučnické zboží, krajky a výšivky, stuhy a tkaničky, knoflíky, háčky a očka, poutka - galanterie, špendlíky a jehly, umělé květiny, koberce, rohožky, rohože, linoleum a jiné obklady podlah, tapety na stěny nikoliv textilní, hry, hračky, potřeby pro gymnastiku a sport, vánoční ozdoby, maso, ryby, drůbež a zelenina, masové výtažky, ovoce a zelenina konzervované, sušené a zavařené, želé, džemy, vejce, mléko a mléčné výrobky, oleje a tuky jedlé, káva, čaj, kakao, cukr, rýže, tapioka, ságo, kávové náhražky, mouka a přípravky z obilnin, chléb, pečivo, cukrovinky, zmrzlina, med, sirup melasový, droždí, prášky do těsta, sůl, hořčice, ocet, nálevy (k ochucení), koření, led pro osvěžení, 21/177 9

10 CTM Část A výrobky zemědělské, zahradnické, lesní a zrní, živá zvířata, čerstvé ovoce a zelenina, osivo, rostliny a přírodní květiny, krmivo pro zvířata a slad, piva, minerální vody, šumivé nápoje a jiné nápoje nealkoholické, nápoje a šťávy ovocné, sirupy a jiné přípravky k zhotovování nápojů, alkoholické nápoje (s výjimkou piv), tabák, potřeby pro kuřáky, zápalky;pomoc při řízení obchodní činnosti a organizaci podniku v oblasti zásobování a s tím související poradenství; vydávání inzertních materiálů;pořádání a realizace odborných veletrhů a výstav ve vztahu k obchodní činnosti a/nebo poskytování jídel a nápojů;propagační činnost, reklama zaměřená na jídla a nápoje;obchodní nebo podnikatelské informace ve vztahu k elektronickým nákupním systémům mezi podniky v oblasti zásobování;propagační služby, reklama prostřednictvím internetu a/anebo jiných komunikačních sítí;podpora prodeje prostřednictvím internetu a/anebo jiných komunikačních sítí; dodávání zboží a služby pro třetí strany; propagační služby poskytované na internetu a/nebo jiných elektronických komunikačních sítích;zprostředkování personálu a kancelářské práce v komerční, obchodní a maloobchodní oblasti;pronájem kancelářského vybavení; zprostředkování potravin a nápojů pro třetí strany;kancelářské práce, zařazené do třídy 35;prezentace zboží a služeb na internetu včetně pořádání aukcí prostřednictvím internetu Doprava a přeprava; balení a skladování zboží;chlazení, skladování, balení, distribuce potravin, dodávka a distribuce jídel; organizování cest;plnění prodejních automatů, zejména prodejních automatů na potraviny, poživatiny a nápoje; služby řidičů; poskytování obsluhy parkovišť; nosičské služby;doprava a přeprava majetku, zboží nebo zařízení pozemními dopravními prostředky, prostřednictvím kurýrní nebo zásilkové služby; hlídaná přeprava dokumentů a cenin;přeprava odpadů;dodávka jídel nikoliv k okamžité konzumaci;sběr a přeprava sanitárního odpadu Služby zajišťující stravování a nápoje, zejména provozování restaurací, barů, bister, kaváren, kafetérií a jídelen;zásobování a večírkový servis, zejména pohoštění v restauracích a jídelnách;služby zajišťující stravování a nápoje pro děti a mládež v celodenních školách;smluvní zajištění jídel (zásobování); príprava jídel a nápoju; bufetové služby; poskytování potravin a nápoju prostrednictvím prodejních automatu;dodávka jídel k okamžité konzumaci; poradenství týkající se stravy, nápoju, zásobování, služeb restaurace a bufetu;poskytování informací o dodávce a/nebo poskytování jídel a nápojů /5/21 Nortfil PL EN 7 - Filtry a filtrační systémy do průmyslových strojů a motorů vozidel, filtry a filtrační systémy do strojů filtrujících oleje, plyny a hydraulické a chladicí kapaliny, filtry a vložky olejových, palivových, plynových, vzduchových filtrů tvořící části filtračních strojů a rozvodů, moduly spalinových filtrů do mechanických vozidel, filtry a zařízení na filtrování plynů a kapalin v motorech vozidel Filtry pro domácí použití a do průmyslových rozvodů;filtry do klimatizací;filtrační vložky a filtry olejové a vzduchové do průmyslových rozvodů;filtry a filtrační vložky pro hydraulické kapaliny, vodu a vzduch do klimatizací vozidel a do zařízení na vysoušení plynů Sjednocení v zájmu třetích osob filtračních systémů, filtrů a filtračních vložek pro kapaliny, hydraulické kapaliny, paliva, oleje a plyny tak, aby si je mohli kupující pohodlně prohlédnout a koupit ve velkoobchodě, obchodě, mechanické dílně a prostřednictvím internetu a telefonické komunikace /5/21 SAGERIS Bílá a černá SAGERIS (société anonyme) 2 rue Ancelle 922 Neuilly Sur Seine FR PRO MARK 152, avenue des Champs-Elysées 758 Paris FR FR EN 35 - Poradenství při organizování obchodní činnosti, studium trhu, vydávání reklamních textů, obchodní správa pojistných společností forem všeho druhu, zprostředkovatelských pojistných společností. Pomoc obchodním, průmyslovým a terciérním společnostem forem všeho druhu při správě jejich obchodní činnosti a zejména poradenství, informace a zprávy se zaměřením na správu rizik. Audit certifikace systému řízení Studium rizik se zaměřením na pojištění;poradenství při ochraně a prevenci pojistných rizik;inženýrství se zaměřením na pojistná rizika;poradenství a studie se zaměřením na prevenci, správu a řešení pojistných rizik v souvislosti s ohrožením osob, majetku a životního prostředí. FR - (a) (b) 24/7/ (c) 24/7/1998 BX - (a) (b) 5/12/21 - (c) 5/12/21 - (a) (b) 5/12/21 - (c) 5/12/ Známku tvoří slovo "Nortfil" napsané malými písmeny s výjimkou prvního velkého písmene N", charakteristickým tučným písmem. Černá WIX-FILTRON Sp. z o.o. ul. Wrocławska Gostyń PL /5/21 CAFFEPRINT Poligrafia D&N Zakład Usługowo-Handlowy Daniel Nowaczyk 1 21/177

11 Část A.1. CTM ul. Pszenna Gliwice PL KAMINSKI SOBAJDA & PARTNERS ul. Dworkowa 2/ Warsaw PL PL EN 16 - Papír, lepenka (karton) a zboží z těchto materiálů, nezařazené do jiných tříd; Tiskoviny; knihařský materiál; fotografické materiály; psací materiály; lepidla pro papírenství nebo domácnost; materiály pro umělce; štětce; psací stroje a kancelářské potřeby (kromě nábytku); učební a vyučovací pomůcky s výjimkou přístrojů; umělohmotné balicí materiály (nezařazené do jiných tříd); tiskové typy; šablony;filmy, plotrové fólie, reklamní letáky, desky, katalogy, poutače, vizitky, nálepky, pohlednice, karty, pozvánky, poznámkové bloky, zápisníky, propisovací bloky, identifikátory, firemní dopisní papíry, firemní obálky, aktovky, pozvánky, tiskopisy, příručky, brožury, knihy, skripta, návody, příležitostné publikace, časopisy, magazíny, noviny, deníky, periodické a neperiodické tiskoviny, alba, příručky (manuály), slovníky, atlasy, technické výkresy, mapy, rádce, tištěné publikace, jídelní lístky, vinné lístky, reklamní noviny, límcové štítky, tiskopisy, etikety obyčejné a samolepicí, poutka, kalendáře, tiskoviny, plakáty, ročenky, fólie, katalogy, poutače, fotografie, velkoformátové tisky, reklamní tabule, reklamní banery, obaly disků CD nebo DVD, nálepky, samolepky, papírové ubrousky a podložky, přebaly knih, prospekty, kresby, pouzdra na doklady;psací potřeby, pera, kuličková pera, značkovače, kalamáře, dřevěné kalamáře; šablony;gravírovací fólie a destičky, gravírované jmenovky na dveře, čísla na dveře a domy;známky, pečeti, pečetidla, razítka s datem, suché pečeti Služby v oblasti prodeje, internetového prodeje a prodeje na základě telefonických objednávek následujícího zboží: chemické výrobky pro průmysl, výzkumné práce, fotografii a také zemědělství, zahradnictví a lesnictví, syntetické pryskyřice v surovém stavu, umělé hmoty v surovém stavu, hnojiva pro zemědělství, hasicí směsi, přípravky pro kalení a letování kovů, chemické výrobky na konzervování potravin, tříslicí materiály, lepidla (pojiva) pro průmysl, barvy, fermeže, laky, prostředky proti korozi a impregnační prostředky na dřevo, barviva, barvířská mořidla, přírodní pryskyřice, kovové fólie a práškové formy pro malíře, dekoratéry, tiskaře a umělce, bělicí prostředky a jiné látky používané při praní prádla, prostředky na čištění, leštění, drhnutí a broušení, mýdla, parfémové produkty, silice, kosmetické přípravky, vlasové vody, zubní pasty, průmyslové oleje a tuky, mazadla, směsi na pohlcování prachu, zvlhčující a vázající směsi, paliva (také motorový petrolej) a materiály ke svícení, svíčky a knoty na svícení, farmaceutické a veterinární výrobky, hygienické výrobky pro lékařské účely, dietetické substance pro lékařské účely, potraviny pro kojence, sádry, obvazový materiál, materiály na plombování zubů, zubní vosk, dezinfekční prostředky, pesticidy, fungicidy, herbicidy, obecné kovy a jejich slitiny, kovové stavební materiály, přenosné kovové stavební konstrukce, kovové materiály pro stavbu železnice, neelektrické vodiče a dráty z obecných kovů, drobné železné výrobky, kusové drobné kovové výrobky, kovová potrubí a trubky, sejfy, zboží z obecných kovů, rudy (horniny), stroje a obráběcí stroje, motory (s výjimkou motorů pro pozemní vozidla), mechanismy spojky a pohonu (s výjimkou těch používaných v pozemních vozidlech), zemědělské mechanické nástroje, umělé líhně, nástroje a nářadí (ručně ovládané), nožířské výrobky, ruční zbraně, čepele (holicí strojky), přístroje a nástroje: vědecké, námořní, geodetické, fotografické, filmové, optické, váhy, přístroje a nástroje pro vážení, měření, signalizaci, kontrolu, záchranné, vyučovací, elektrické přístroje a nástroje vodiče, přepínače, transformátory, akumulátory a ovladače, přístroje pro záznam, přenos nebo reprodukci zvuku nebo obrazu, magnetické datové nosiče, desky (disky) s nahrávkami, prodejní automaty a mechanizmy pro přístroje uváděné do chodu vhozením mince, obchodní pokladny, kalkulačky, zařízení na zpracování dat a počítače, hasicí přístroje, přístroje a nástroje chirurgické, lékařské, stomatologické a veterinární, protézy končetin, očí a zubů, ortopedické potřeby, materiály pro chirurgické šití, přístroje pro osvětlení, topení, výrobu páry, vaření, chlazení, sušení, větrání, vodovodní a sanitární rozvody, vozidla, přístroje sloužící pro pohyb na souši, ve vzduchu nebo po vodě, střelné zbraně, munice, střelivo a náboje, trhaviny, výbušniny, ohňostroje, vzácné kovy a jejich slitiny, předměty z drahých kovů nebo jimi pokovené, šperky, drahokamy, hodinářské a chronometrické přístroje, hudební nástroje, papír, lepenka a výrobky z těchto materiálů, tiskárenské výrobky, potřeby pro knižní vazby, fotografický materiál, papírenské zboží, lepidla pro papírenství nebo pro domácnost, materiály pro umělce, malířské štětce, psací stroje a kancelářské vybavení, učební a instruktážní materiály, umělohmotné balicí materiály, tiskařské štočky, tiskové matrice, kaučuk, gutaperča, gumy, azbest, slída a výrobky z těchto materiálů, vylisované plastické hmoty používané při výrobě, plnicí, těsnicí materiály, koudel, izolační materiály, pružné nekovové trubky, kůže a koženka, výrobky z těchto materiálů, zvířecí kůže, surové kůže, cestovní kufry a tašky, deštníky, velké deštníky a hole, biče, postroje a sedlářské výrobky, nekovové stavební materiály, neohebné nekovové trubky pro stavebnictví, asfalt, dehet a živice, nekovové přenosné stavby, nekovové pomníky, nábytek, zrcadla, obrazové rámy, výrobky ze dřeva, korku, rákosu, proutí, rohoviny, kosti, slonoviny, kostic, želvoviny, jantaru, perleti, mořské pěny, náhražek všech těchto materiálů nebo z umělých hmot, kuchyňské nástroje a nástroje pro domácnost a nádoby, hřebeny a houby, štětce, materiály pro výrobu kartáčů, čisticí prostředky, drátky na čištění parket (ocelová vata), surové sklo nebo sklo jako polotovar, výrobky skleněné, porcelánové a keramické, lana, provazy, sítě, stany, markýzy, plachty proti slunci, nepromokavé plachty, lodní plachty, tašky a kabelky, čalounické a vycpávkové materiály, nezpracované textilní materiály, příze a nitě pro textilní průmysl, textilní materiály a textilní výrobky, přehozy na lůžka a ubrusy, oděvy, obuv, kloboučnické zboží, krajky, výšivky, stuhy a pletence, knoflíky, háčky a očka, špendlíky a jehly, umělé květiny, koberečky, běhouny (kilimy), rohože a slaměné matrace, linoleum a jiné materiály na pokrývání podlah, shrnovací závěsy, hry a hračky, sportovní a cvičební potřeby, ozdoby na vánoční stromky, maso, ryby, drůbež, zvěřina, masové výtažky, konzervované, zmrazené, sušené a zavařené ovoce a zelenina, želé, džemy, vejce, mléko, mléčné výrobky, jedlé oleje a tuky, káva, černý čaj, kakao, cukr, rýže, tapioka, ságo, kávové náhražky, mouka a výrobky z obilnin, chléb, cukrářské výrobky a cukrovinky, zmrzlina, med, melasa (sirupy), droždí, prášky do těsta, sůl, hořčice, ocet, nálevy (k ochucení), koření, led pro osvěžení, zemědělské, zahradnické, lesnické výrobky a zrní, živá zvířata, čerstvé ovoce a zelenina, osivo, živé rostliny a květiny, krmivo pro zvířata, slad, pivo, minerální a sycené vody a jiné nealkoholické nápoje, nápoje a šťávy ovocné, sirupy a jiné přípravky k zhotovování nápojů, alkoholické nápoje, tabák, potřeby pro kuřáky, zápalky, tiskařské vybavení, přístroje a materiály, polygrafické vybavení, přístroje a materiály, zařízení a sofware pro digitální tisk, tiskové podklady, média pro potisk, papíry, vinyl, filmy, inkousty, tuše, tonery, ustalovače, vývojky, chemické přípravky používané ve fotografii, tiskárenství a polygrafii, vlajky, kancelářské přístroje, provozní předměty pro kancelářská zařízení, vlajky, banery, stožáry, billboardy (velkoplošné reklamní tabule), vývěsní tabule, inzertní tabule, rolovací reklama, stojany, kapsy na letáky, stojany, tabule, reklamní neonová světla, panely LED, elektronické reklamní tabule, světelné značky a vývěsní štíty, mechanické značky a vývěsní štíty, propagační a reklamní materiály, reklamní předměty, fólie, plotrové fólie, reklamní letáky, desky, katalogy, poutače, vizitky, nálepky, pohlednice, karty, pozvánky, záznamníky, poznámové bloky, propisovací bloky, identifikátory, firemní 21/177 11

12 CTM Část A.1. dopisní papíry, firemní obálky, aktovky, pozvánky, tiskopisy, příručky, brožury, knihy, skripta, instrukce, příležitostné publikace, časopisy, magazíny, noviny, deníky, periodické a neperiodické tiskoviny, alba, příručky (manuály), slovníky, atlasy, technické výkresy, mapy, rádce, tištěné publikace, jídelní lístky, vinné lístky, reklamní noviny, límcové štítky, tiskopisy, etikety obyčejné a samolepicí, poutka, kalendáře, tiskoviny, plakáty, ročenky, desky, fotografie, velkoformátové tisky, obaly na disky CD nebo DVD, nálepky, samolepky, papírové ubrousky a podložky, přebaly knih, prospekty, kresby, podložky pod myši, pouzdra na doklady, pera, kuličková pera, značkovače, kalamáře, tiskové matrice, gravírovací desky a destičky, gravírované vizitky na dveře, čísla na dveře a domy, známky, pečeti, pečetidla, razítka s datem, suché pečeti; prodejní propagace;organizování ukázek zboží, veletrhů a výstav pro obchodní, reklamní nebo propagační účely;dovozní a vývozní kanceláře, zprostředkování obchodu, organizování prodejních sítí;marketing, reklama, podpora prodeje;organizování veletrhů a výstav pro obchodní a reklamní účely, předvádění zboží. 4 - Zpracování materiálu, polygrafické služby, tiskárny, služby v oblasti sítotisku, offsetu, velkoformátového tisku, litografického tisku, knihvazačské služby, služby v oboru laminování, lepení, šití, ozařování, skenování, falcování, snášení, řezání, zpracování materiálu, zpracování papíru, vazby dokumentů, práce s laserovým plotrem, vysekávání z plotrových fólií, rytí, gravírování. 22 AXEL SYNETAIRISTIKI KAPNOVIOMICHANIA ELLADOS SEKAP A.E. 6o klm Ethnikis Odou Xanthis-Kavalas 671 Xanthi GR Strouza, Athina Smyrnis 17 & Tavrou Tavros Attikis GR EL EN 34 - Tabák; kuřácké potřeby; zápalky /5/21 dealo.eu /5/21 CHEVAL SYNETAIRISTIKI KAPNOVIOMICHANIA ELLADOS SEKAP A.E. 6o klm Ethnikis Odou Xanthis-Kavalas 671 Xanthi GR Alikakou, Stavroula Smyrnis 17 & Tavrou Tavros Attikis GR EL EN 34 - Tabák; kuřácké potřeby; zápalky /5/21 WED SYNETAIRISTIKI KAPNOVIOMICHANIA ELLADOS SEKAP A.E. 6o klm Ethnikis Odou Xanthis-Kavalas 671 Xanthi GR Strouza, Athina Smyrnis 17 & Tavrou Tavros Attikis GR EL EN 34 - Tabák; kuřácké potřeby; zápalky /5/ Obrazová známka s nápisem "Dealo.eu". Modrá, bílá, zelená Agencja Mint Przemysław Rzodkiewicz ul. Gościeradowska 1/ Warszawa PL KANCELARIA PATENTOWA "PROPERTY" TOMASZEWSKA I SYN ul. E. Kwiatkowskiego 1 lokal Warszawa PL PL EN 9 - Audio-vizuální přístroje, rozhlasové a televizní přijímače, multimediální projektory, magnetofony, radiomagnetofony, gramofony, přehrávače CD, přehrávače DVD, sestavy domácího kina, kazety, disky CD a DVD, reproduktory, ampliony, zesilovače, přenosné přehrávače CD, přehrávače, přehrávače MP3, přehrávače MP4, sluchátka, diaprojektory, tunery, autorádia, multimediální přístroje, příslušenství pro montáž a napájení audiovizuálních zařízení, kabely, radiofonní věže, minivěže, telefony, faxy, filmové kamery, fotoaparáty, digitální fotoaparáty, alarmy, navigační přístroje GPS, hrací automaty, tištěné obvody, čtečky čárového kódu, disky, automaty na zboží, zařízení na projekci obrazu, elektrické dráty, elektrické rozvody, registrační pokladny, přístroje pro dozor nad přístupem, kalkulačky, kopírky, detektory, kouřové alarmy, přístroje uváděné do chodu prostřednictvím žetonů, hračky s využitím televizní obrazovky, počítače, periferní zařízení počítačů, přenosné osobní počítače, servery, vybavení serverů, antény, informační čtečky, magnetické datové nosiče, zařízení pro dohled nad objekty, počítačové tiskárny, optické a magnetické disky, elektronické publikace, elektronické etikety na zboží, fotokopírovací zařízení, zařízení na zpracování dat, smart karty, počítačové paměti, nahrané počítačové programy, mikroprocesory, počítací disky, přístroje na kreslení výkresů, plotery, přístroje pro přesné měření, satelity pro vědecké 12 21/177

13 Část A.1. CTM účely, skenery, elektronické poznámkové tabule, elektronické modemy;elektrické vlasové natáčky Ohřívače vody (bojlery), bidety, elektrické konvice, elektrické kávovary průtokové a tlakové, topná tělesa, plynové a elektrické vařiče, vzduchové filtry do klimatizace místností, filtry na pitnou vodu, elektrické fritézy, sprchovací kouty, domácí krby a kamna, plynové a elektrické sporáky, plynové a elektrické pečicí trouby, lampy na svícení, chladničky, zvlhčovače vzduchu, opékače pečiva, ohřívače vody pro koupele, ohřívače vody jako příslušenství, rožně na opékání masa, záchodová sedátka, elektrické fény na vlasy, elektrické kulmy na vlasy, elektrické tlakové hrnce, toustovače, umyvadla, koupací vany, větráky, chladicí boxy, kombinované ledničky a mrazničky, mrazicí zařízení, mrazničky, mycí dřezy, opékače chleba, elektrické kávovary, elektrické radiátory, elektrické pečicí trouby, elektrické oplatkové formy, mikrovlnné trouby, chladničky, zařízení na sušení ovoce, fény na vlasy, elektrické jogurtovače, elektrické větráky a klimatizační zařízení, elektrické topné přístroje, odpařovače Reklama, reklama s využitím internetu, poradenství a konzultace spojené s prodejem zboží prostřednictvím internetu, vedení vyjednávání, manažerské služby, průzkumy trhu, poskytování informací na webových stránkách na téma zboží nabízeného k prodeji přes internet, organizování aukcí, zprostředkování v oblasti vyhledávání obchodních smluvních partnerů, vedení zastoupení zahraničních firem, organizování veletrhů a ukázek pro obchodní a reklamní účely, velkoobchodní a maloobchodní prodej počítačového hardwaru, domácích potřeb, předmětů výbavy interiéru prostřednictvím informačních sítí, internetu, internetový velkoobchodní a maloobchodní prodej počítačového hardwaru, domácích potřeb, předmětů výbavy interiéru Reklamní agentury, personální agentury, zprostředkovatelny práce, agentury zprostředkující brigády, nábor zaměstnanců, propagační služby, šíření reklamních materiálů (letáků, prospektů, tiskovin, vzorků), reklamní služby včetně reklamy na billboardech, reklamy online v počítačové síti, korespondenční reklamy, televizní reklamy, rozhlasové reklamy, příprava tiskové reklamy;příprava venkovní reklamy, v podobě billboardů, plakátů a reklamních tabulí a s využitím letáků a elektronických, magnetických a optických datových nosičů, vystavování plakátů na různých reklamních nosičích, například na sloupech a nástěnkách, vedení komplexních reklamních kampaní, poradenství v oblasti reklamy, tvorba, vydávání a distribuce propagačních-reklamních materiálů, rovněž katalogů a reklamních předmětů (košilků, hrnků), pronájem reklamních ploch; aktualizace reklamních materiálů;tvorba reklamních a sponzorovaných textů; šíření reklamních materiálů; pronájem reklamních nosičů Telekomunikační služby /6/21 LAFOR /5/21 Wadwicz Ochranná známka se skládá ze slova "Wadwicz" lehce skloněného doprava. Nad písmenem "W" je obrazec imitující větrník, složený ze tří lopatek ve vzájemném rozestavení pod úhly 12 stupňů. Lopatka bezprostředně nad písmenem "W" má červenou barvu, další - ve směru hodinových ručiček - má žlutou barvu a třetí je modrá. Černá, červená, žlutá, modrá Styrograss Limited Thiseos, 4 Egkomi 2413 Nicosia CY PL EN 16 - Publikace (tištěné); tiskoviny Zelená SC LAFOR SRL Pictor Grigorescu 5 Piatra Neamt (Neamt) RO Alecu, Florin Bogdan Strada Vasile Alecsandrii 63, Et. 1, Cam Bacau RO RO EN 2 - Nábytek, zrcadla, obrazové rámy; Zboží (nezařazené do jiných tříd) ze dřeva, korku, rákosiny, rákosu, proutí, rohoviny, kostí, slonoviny, velrybích kostic, ulit, jantaru, perleti, mořské pěny a náhražek všech těchto materiálů nebo z plastických hmot Výrobky zemědělské, zahradnické, lesní a zrní neuvedené v jiných třídách; živá zvířata; čerstvé ovoce a zelenina; semena, přirozené rostliny a květiny; Krmné směsi pro zvířata; slad Reklama; obchodní asistence; obchodní administrativa; Administrativní služby /6/21 bio market Le goût, le prix, le plaisir. 21/177 13

14 CTM Část A Zelená (Pantone 356), červená (Pantone 185), černá (Pantone "process black") INSTUT RECHERCHE BIOLOGIQUE (société par action simplifiée) Parc d'activité Sud Loire Bouffere FR PRO MARK 152, avenue des Champs-Elysées 758 Paris FR FR EN 3 - Bělicí prostředky a jiné látky pro praní; čisticí, lešticí, odmašťovací a brusné přípravky;výrobky k provonění prádla, výtažky z květin a rostlin, kadidla, oleje do parfémů, oleje pro kosmetické účely; Výrobky pro hygienu, péči o krásu, toaletu a péči; parfumerie, základní látky pro květinové a rostlinné parfémy, mýdla, éterické oleje, kosmetika, zubní pasty, kosmetické krémy; vody, oleje, gely, krémy, balzámy pro účesy a péči o pánské, dámské a dětské vlasy;výživné a léčivé šampony; kosmetické přípravky pro péči o kůži;kosmetické vody, gely, krémy, balzámy;očistná, výživná, hydratační, léčebná péče o pokožku mužů, žen a dětí;krém na obličej, okolí očí, tělo, ruce, krk a poprsí; prostředky proti zápachu pro osobní použití; pomády pro kosmetické účely; přípravky pro depilaci a holení; přípravky k líčení;toaletní mléka, vody, gely; čisticí prostředky; potírací pleťové přípravky; sprchový gel; bublinkové koupele;čisticí gely, vody a krémy na obličej a tělo; kosmetické přípravky pro zeštíhlení;kosmetické přípravky do koupele, ne pro léčebné účely, soli do koupele, ne pro léčebné účely; kosmetika pro slunění a na ochranu proti slunci; aktivizující tělová voda, parfémovaná voda, toaletní voda, oleje pro toaletní účely, mandlový olej; kosmetické čtverečky a ubrousky napuštěné pleťovou vodou; všechny tyto výrobky pocházejí z biologického zemědělství nebo jsou připravené z výrobků tohoto původu. 5 - Dietetické přípravky pro léčebné účely, výživové doplňky pro léčebné účely, potrava pro batolata, vitaminové přípravky, dietetické nápoje pro léčebné účely, bylinné čaje, léčivé čaje, prostředky pro ošetření popálenin, jedlé rostlinné vlákniny (nevýživné), mikrobiogenní přípravky pro lidskou spotřebu, cukr pro léčebné účely; minerální potravinové doplňky; povzbuzující, posilující, stimulační prostředky, svačinky v podobě dietetických potravinových přípravků bohatých na bílkoviny; vitaminové přípravky, bylinné čaje, léčivé čaje, medicinální infuze, mikrobiogenní přípravky pro lidskou spotřebu;všechny tyto výrobky jsou biozemědělského původu a/nebo jsou připravené z výrobků biozemědělského původu;doplňky stravy na bázi ryb, vodních řas, korýšů, měkkýšů, masa, ovoce, zeleniny, vajec nebo mléka;dietetické přípravky na bázi ryb, vodních řas, korýšů, měkkýšů, masa, ovoce, zeleniny, vajec nebo mléka; doplňky stravy rostlinného původu určené pro lidskou spotřebu Maso a masné výrobky, ryby, drůbež a zvěřina; konzervované, sužené a vařené ovoce a zeleniny; rosoly, džemy, ovocné šťávy; vejce, mléko a mléčné výrobky; jedlé oleje a tuky;polévky; pyl jako potrava, proteiny pro lidskou spotřebu; konzervy a hotová jídla na bázi masa, ryb drůbeže a zvěřiny;upravená jídla na bázi zeleniny, všechny tyto výrobky jsou biozemědělského původu a/nebo jsou připravené z výrobků tohoto původu. 3 - Čaj, kakao, cukr, rýže, tapioka, ságo, káva, kávové náhražky; mouka a přípravky vyrobené z obilnin, chléb, pečivo a cukrovinky, polevy; med, melasa; droždí, prášek do pečiva;sůl, pepř, hořčice, ocet, nálevy (k ochucení), koření, led pro osvěžení, těstoviny;droždí, kvasnicové tablety, ne pro léčebné účely, mateří kašička pro lidskou spotřebu (ne pro léčebné účely), aromata, s výjimkou vonných olejů; mandlové těsto; suchary, sušenky, sušené obilné lupínky;nálevy, ne pro léčebné účely, müsli, krupice, nákypy;všechny tyto výrobky jsou biozemědělského původu a/nebo jsou připravené z výrobků biozemědělského původu Výrobky zemědělské, zahradnické, lesní, (neupravené a nezpracované), zrní (osivo); čerstvé ovoce a zelenina; potraviny pro zvířata; živá zvířata; přírodní rostliny a květiny;slad, mandle, arašídy (plody);lískové ořechy, ořechy;všechny tyto výrobky jsou biozemědělského původu a/nebo jsou připravené z výrobků biozemědělského původu Nealkoholické nápoje a přípravky k zhotovování nápojů (s výjimkou nápojů na bázi kávy, čaje nebo kakaa, mléčných nápojů); piva, minerálky a šumivé vody; ovocné nápoje a ovocné džusy; sirupy do nápojů;izotonické nápoje, zeleninové štávy, nealkoholické koktejly;všechny tyto výrobky jsou biozemědělského původu a/nebo jsou připravené z výrobků biozemědělského původu Alkoholické nápoje (s výjimkou piv), všechny tyto výrobky jsou biozemědělského původu a/nebo jsou připravené z výrobků biozemědělského původu Maloobchodní prodej se zaměřením na: přípravky pro bělení a jiné prací prostředky, přípravky pro čištění, leštění, odmašťování a broušení, výrobky k provonění prádla, výtažky z květin a rostlin, kadidla, oleje do parfémů, oleje pro kosmetické účely, výrobky pro hygienu, krásu, toaletu a péči, parfumerie, základní látky pro parfémy z květin a rostlin, mýdla, vonné oleje, kosmetické výrobky, zubní pasty, kosmetické krémy, vody, oleje, gely, krémy, balzámy na vlasy a péči o vlasy mužů, žen a dětí, výživné a léčivé šampony, kosmetické přípravky pro péči o kůži, pleťové vody, gely, krémy, kosmetické balzámy, očistná, výživná, hydratační, léčebná péče o pokožku mužů, žen a dětí, krém na obličej, okolí očí, tělo, ruce, krk a poprsí, dezodoranty pro osobní potřebu, pomády pro kosmetické účely, přípravky pro depilaci a holení, líčidla, mléka, pleťové vody, toaletní gely, přípravky pro čištění, peelingové pleťové přípravky, gely do sprchy a koupele, bublinkové koupele, gely, pleťové vody a krémy pro čištění obličeje a těla, kosmetické přípravky pro zeštíhlení, kosmetické přípravky do koupele, ne pro léčebné účely, soli do koupele, ne pro léčebné účely, kosmetické přípravky na opalování a proti slunci, dynamizující tělová voda, parfémované vody, toaletní vody, oleje pro toaletní účely, mandlové oleje, vata a ubrousky napuštěné kosmetickými pleťovými vodami, všechny tyto výrobky jsou biozemědělského původu a/nebo jsou připravené z výrobků biozemědělského původu, dietetické přípravky pro léčebné účely, výživové doplňky pro léčebné účely, potraviny pro batolata, vitaminové přípravky, dietetické nápoje pro léčebné účely, bylinné čaje, léčivé čaje, prostředky pro ošetření popálenin, jedlé rostlinné vlákniny (nevýživné), mikrobiogenní pro lidskou spotřebu, cukr pro léčebné účely, minerální, posilující, regenerační, stimulační potravinové doplňky, lehká jídla ve formě dietetických po /177

15 Část A.1. CTM travin bohatých na proteiny, vitaminové přípravky, bylinkové čaje, léčivé čaje, léčivé odvary, mikrobiogenní přípravky pro lidskou spotřebu, všechny tyto výrobky jsou biozemědělského původu a/nebo jsou připravené z výrobků biozemědělského původu, maso a masové výtažky, ryby, drůbež a zvěřina, ovoce a zelenina konzervované, sušené a zavařené, želé, džemy, kompoty, vejce, mléko a mléčné výrobky, oleje a tuky jedlé, doplňky stravy na bázi ryb, vodních řas, korýšů, měkkýšů, masa, ovoce, zeleniny, vajec nebo mléka, dietetické přípravky na bázi ryb, vodních řas, korýšů, měkkýšů, masa, ovoce, zeleniny, vajec nebo mléka, polévky, zeleninové polévky, pyl jako potrava, proteiny pro lidskou spotřebu, konzervy a pokrmy připravené na bázi masa, ryb, drůbeže a zvěřiny, upravená jídla na bázi zeleniny, všechny tyto výrobky jsou biozemědělského původu a/nebo jsou připravené z výrobků tohoto původu, čaj, kakao, cukr, rýže, tapioka, ságo, káva, kávové náhražky, mouka a přípravky z obilnin, chléb, pečivo a cukrovinky, zmrzlina, med, melasový sirup, droždí, prášky do těsta, sůl, pepř, hořčice, ocet, nálevy (k ochucení), koření, led pro osvěžení, těstoviny, doplňky stravy rostlinného původu určené pro lidskou spotřebu, droždí, kvasnicové tablety, ne pro léčebné účely, mateří kašička pro lidskou spotřebu (ne pro léčebné účely), aromata, s výjimkou vonných olejů, mandlová těsta, suchary, sušenky, sušené obilné lupínky, bylinkové nálevy, ne pro léčebné účely, muesli, krupice, nákypy, všechny tyto výrobky jsou biozemědělského původu a/nebo jsou připravené z výrobků biozemědělského původu, výrobky zemědělské, zahradnické, lesní (neupravované ani nemodifikované), zrní (osivo), čerstvé ovoce a zelenina, krmivo pro zvířata, živá zvířata, rostliny a přírodní květiny, slad, mandle, arašídy (plody), lískové ořechy, ořechy, všechny tyto výrobky jsou biozemědělského původu a/nebo jsou připravené z výrobků biozemědělského původu, nealkoholické nápoje a přípravky k zhotovování nápojů (s výjimkou nápojů na bázi kávy, čaje nebo kakaa a mléčných nápojů), pivo, minerální vody a šumivé nápoje, ovocné nápoje a ovocné šťávy, sirupy na výrobu nápojů, izotonické nápoje, zeleninové šťávy, nealkoholické koktejly, všechny tyto výrobky jsou biozemědělského původu a/nebo jsou připravené z výrobků biozemědělského původu, alkoholické nápoje (s výjimkou piv), všechny tyto výrobky jsou biozemědělského původu a/nebo jsou připravené z výrobků biozemědělského původu /6/21 AB MONDREAN Fashion GmbH Červená, černá Mondrian Fashion GmbH Kohlmarkt 4/5/26 11 Wien AT HASBERGER SEZ & PARTNER Gonzagagasse 4 11 Wien AT EN 3 - Bělicí prostředky a jiné látky pro praní; čisticí, lešticí, cídicí a brusné přípravky; mýdla; parfumerie, éterické oleje, kosmetika, vlasové vody; prostředky k čištění zubů Drahé kovy a jejich slitiny a zboží z drahých kovů nebo jimi potažené, nezahrnuté do jiných tříd; šperky, drahé kameny; hodinářské a chronometrické nástroje Kůže a imitace kůže a zboží vyrobené z těchto materiálů a nezařazené do jiných tříd; zvířecí kůže, usně; kufry a cestovní tašky; deštníky, slunečníky a vycházkové hole; biče, postroje a sedlářské zboží Oděvy, obuv, pokrývky hlavy Reklama; služby v oblasti obchodního řízení; podnikové řízení; kancelářské funkce /6/21 flexilearn černá, bílá Nakladatelství Fraus, s.r.o. Edvarda Beneše 2438/72 31 Plzeň CZ Langrová, Irena Skrétova Plzeň CZ CS EN 9 - Počítačové programy a software; elektronické přístroje používající počítače pro vzdělávací účely; audio-vizuální vyučovací přístroje Knihy a tištěné publikace Služby nakladatelství, spočívající ve zpracování textů a článků určených ke zveřejnění; vydávání a redigování knih, novin a periodických tiskovin; vydávání tiskovin; služby pro vydávání tiskovin a instruktážních a učebních materiálů /6/21 UNIQUE CALL TEAM 21/177 15

16 CTM 9195 Část A Černá, šedá a tyrkysová United Intellectual Property B.V. P.J. Oudweg CK Almere NL ZACCO NETHERLANDS B.V. Nachtwachtlaan EA Amsterdam NL NL EN 35 - Nábor a výběr personálu; vysílání a umisťování (zprostředkování) personálu;poradenství v oboru personálu a personálních záležitostí; zajišťování administrace, jmenovitě mzdového účetnictví a personální administrace;poradenství ve věci volby povolání a kariérního vedení; výběr personálu prostřednictvím psychologických metod; outplacement (převedení zaměstnanace na jiné zaměstnání); obchodní řízení a obchodní ekonomické poradenství; manažerské poradenství; dočasný management;projektový management;služby v oboru řízení obchodních vztahů;služby databáze obsahující informace v oboru personálu, volných pracovních míst a personálních záležitostí; služby volacího střediska, jmenovitě zodpovídání telefonátů a administrativní zpracování úkolů a žádostí o informace Výuka;vzdělávání personálu, kurzy, školení a doškolování; poradenství pro volbu povolání;vydávání tiskárenských výrobků a elektronických publikací /6/21 ROYAL LATHER INTERNATIONAL FOODSTUFFS CO. Al-Wahda Street Industrial Area no. 1 P.O. Box 4115 Sharjah AE IPULSE (IP) LTD Byron House, Cambridge Business Park, Cowley Road Cambridge CB4 WZ EN FR 3 - Bělicí prostředky a jiné látky pro praní; čisticí, lešticí, cídicí a brusné přípravky; mýdla; parfumerie, éterické oleje, kosmetika, vlasové vody; prostředky k čištění zubů; toaletní mýdla; čisticí, prací a mycí přípravky;saponátová mýdla; šampóny; vlasové oleje;vlasové vody a jiné výrobky pro péči o vlasy v této třídě; tekutá mýdla;hygienické roztoky; parfumerie. 5 - Farmaceutické a veterinární přípravky; hygienické přípravky pro využití v lékařství; dietetické látky upravené pro lékařské použití, kojenecká strava; náplasti, obvazový materiál; plombovací materiál, zubní vosk; dezinfekční prostředky; přípravky na hubení obtížného hmyzu; fungicidy, herbicidy;přípravky na pokožku hlavy [léčivé], nikoli šampony;léčivé čisticí přípravky na pleť [s výjimkou mýdel];léčivé čisticí přípravky [s výjimkou mýdel]; léčivé balzámy; léčivé přípravky do koupele; léčivé antiseptické přípravky k aplikaci na pleť; léčivé krémy pro použití na kůži Reklama; obchodní řízení; podnikové řízení; kancelářské funkce;maloobchodní služby a online maloobchodní služby související s prodejem přípravků pro bělení a jiných prostředků na praní, přípravků pro čištění, leštění, odmašťování a broušení, mýdel, parfumerie, vonných olejů, kosmetiky, zubních past, toaletních mýdel, saponátů, saponátových mýdel, šamponů, vlasových olejů, vlasových vod a jiných výrobků pro péči o vlasy v této třídě, tekutých mýdel, hygienických roztoků, parfumerie, farmaceutických a veterinářských výrobků, hygienických přípravků pro léčebné účely, dietetických přípravků pro léčebné účely, potravin pro batolata, náplastí, obvazových materiálů, materiálů pro plombování zubů a pro zubní otisky, dezinfekčních přípravků, výrobků pro hubení škodlivých zvířat, fungicidů, herbicidů, přípravků na pokožku hlavy [léčivých], nikoli šamponů, léčivých čisticích přípravků na pleť [s výjimkou mýdel], léčivých čisticích přípravků [s výjimkou mýdel], léčivých balzámů, léčivých koupelových přípravků, léčivých antiseptických přípravků, přípravků k aplikaci na pleť, léčivých krémů k aplikaci na pleť /6/21 PROTOPIC Astellas Pharma Inc. No. 3-11, Nihonbashi-Honcho 2-chome Chuo-ku Tokyo JP ASTELLAS PHARMA EUROPE LTD. Wright, Kathy Lovett House Lovett Road Staines, Middlesex TW18 3AZ EN ES 5 - Farmaceutické přípravky a látky. BG - (a) (c) 11/12/22 CZ - (a) (b) 25/3/ (c) 7/5/ (d) 7/5/1997 FI - (a) (b) 6/3/ (c) 29/4/ (d) 29/4/1994 HU - (a) (c) 2/3/27 IE - (a) (c) 4/5/ (a) (c) 29/1/1994 PL - (a) (c) 12/2/1999 SI - (a) (c) 5/7/22 ES - (a) (c) 29/4/24 SE - (a) (c) 28/4/ /6/21 ELIZA WAS HERE 16 21/177

17 Část A.1. CTM BMK Travel Group B.V. Biltstraat BR Utrecht NL MERKENBUREAU BOUMA B.V. Beursplein AA Rotterdam NL NL EN 39 - Organizování zájezdů a zprostředkování v tomto oboru, také cestovními kancelářemi a cestovními agenturami;služby touroperátorů; přeprava cestujících a pasažérů, také vlakem, letadlem, lodí a autobusem; podpora cestujících, také cestovními průvodci; předprodej místenek (cestování);organizování exkurzí a prohlídek [turismus]; pronájem automobilů, jízdních kol a člunů; kurýrní služby (pošty nebo zboží); kurýrní služby; rezervace týkající se cestování; repatriace cestujících (doprava a přeprava); organizování turistických výletů; parkovací plochy (pronájem-); informace v oboru přepravy a zájezdů Výchova a zábava, včetně organizování zábavních aktivit ve prospěch cestujících a turistů, také v kulinářském oboru; zábavní podniky;organizování a realizace koncertů, promítání filmů, organizování a realizace divadelních představení, služby kin, jakož i organizování a pořádání zábavních a kulturních aktivit, všechno v rámci zájezdů; zábavné a vzdělávací služby klubů; organizování a pořádání přednášek se seminářem nebo diskusí, kongresů, sympozií, konferencí a seminářů o cestování a cestovním ruchu; produkce filmů; pronájem filmů; organizování soutěží; organizování výstav v oboru turistiky pro kulturní nebo vzdělávací účely; pronájem nepublicistických videofilmů o cestování;vydávání nepublicistických brožur a knih o cestování a cestovním ruchu; služby prázdninových parků (zábava); pronájem sportovního vybavení (s výjimkou dopravních prostředků) a potápěčského vybavení; poskytování informací týkajících se zábavy a rekreace, také ve prospěch turistů Rezervace pokojů a hotelů, rezervace penzionů a restaurací, výše uvedené služby poskytované cestovními kancelářemi; zprostředkování při rezervaci dočasného ubytování; turistické noclehárny (služby); pronájem dočasného ubytování a zprostředkování v tomto oboru; služby hotelů a restaurací; poskytování potravin a nápoju; externí zásobování /6/21 ELIZA WAS HERE BMK Travel Group B.V. Biltstraat BR Utrecht NL MERKENBUREAU BOUMA B.V. Beursplein AA Rotterdam NL NL EN 39 - Organizování zájezdů a zprostředkování v tomto oboru, také cestovními kancelářemi a cestovními agenturami;služby touroperátorů; přeprava cestujících a pasažérů, také vlakem, letadlem, lodí a autobusem; podpora cestujících, také cestovními průvodci; předprodej místenek (cestování);organizování exkurzí a prohlídek [turismus]; pronájem automobilů, jízdních kol a člunů; kurýrní služby (pošty nebo zboží); kurýrní služby; rezervace týkající se cestování; repatriace cestujících (doprava a přeprava); organizování turistických výletů; parkovací plochy (pronájem-); informace v oboru přepravy a zájezdů Výchova a zábava, včetně organizování zábavních aktivit ve prospěch cestujících a turistů, také v kulinářském oboru; zábavní podniky;organizování a realizace koncertů, promítání filmů, organizování a realizace divadelních představení, služby kin, jakož i organizování a pořádání zábavních a kulturních aktivit, všechno v rámci zájezdů; zábavné a vzdělávací služby klubů; organizování a pořádání přednášek se seminářem nebo diskusí, kongresů, sympozií, konferencí a seminářů o cestování a cestovním ruchu; produkce filmů; pronájem filmů; organizování soutěží; organizování výstav v oboru turistiky pro kulturní nebo vzdělávací účely; pronájem nepublicistických videofilmů o cestování;vydávání nepublicistických brožur a knih o cestování a cestovním ruchu; služby prázdninových parků (zábava); pronájem sportovního vybavení (s výjimkou dopravních prostředků) a potápěčského vybavení; poskytování informací týkajících se zábavy a rekreace, také ve prospěch turistů Rezervace pokojů a hotelů, rezervace penzionů a restaurací, výše uvedené služby poskytované cestovními kancelářemi; zprostředkování při rezervaci dočasného ubytování; turistické noclehárny (služby); pronájem dočasného ubytování a zprostředkování v tomto oboru; služby hotelů a restaurací; poskytování potravin a nápoju; externí zásobování /6/21 DYCHEM Moynihan, Neil 13 Charlemont Heights, Rochestown Cork, Cork IE CRUICKSHANK INTELLECTUAL PROPERTY ATTORNEYS 8A Sandyford Business Centre Sandyford Dublin 18 IE EN ES 3 - Bělicí prostředky a jiné látky pro praní; čisticí, lešticí, cídicí a brusné přípravky; mýdla; parfumerie, éterické oleje, 21/177 17

18 CTM Část A kosmetika, vlasové vody; prostředky k čištění zubů; deodoranty pro osobní potřebu /6/21 transmode Transmode Systems AB Jakobsdalsvägen Hägersten SE BERGENSTRÅHLE & LINDVALL AB Ringvägen Stockholm SE SV EN 9 - Elektrické, elektronické přístroje a/nebo optické přístroje a nástroje v podobě přístrojů a nástrojů pro telekomunikaci a komunikaci počítačem; optické přístroje a nástroje; přístroje a nástroje pro řídicí systémy v telekomunikaci a komunikaci prostřednictvím počítače; přístroje a nástroje pro napájení uvedených přístrojů a nástrojů; počítačové programy Příprava, údržba a instalace přístrojů a nástrojů pro telekomunikace a komunikace prostřednictvím počítačů, optovláknových přístrojů a nástrojů, přístrojů a nástrojů pro ovládací systémy v telekomunikacích a komunikacích prostřednictvím počítačů, přístrojů a nástrojů pro napájení výše uvedených přístrojů a nástrojů; opravy, údržba a instalace počítačového hardwaru v oboru telekomunikace a komunikace prostřednictvím počítače a vláknové optiky Spoje (komunikace) a komunikace prostřednictvím televize a/nebo počítače; širokopásmové komunikace; komunikace stacionární a po síti Poradenské služby týkající se vývoje, údržby a aktualizace dat a počítačových programů; poradenské služby týkající se elektrických, elektronických a/nebo optických přístrojů a nástrojů; poradenské služby týkající se vláknové optiky. 22 Avenida d'arraona, , Polígono Industrial Santigà 8 Barberà del Vallès ES SUGRAÑES PATENTES Y MARCAS Calle de Provenza, Barcelona ES ES EN 1 - Chemikálie používané v průmyslu, vědě a při fotografování, jakož i v zemědělství, zahradnictví a lesnictví; nezpracované umělé pryskyřice, nezpracované plastické hmoty; hnojiva; hasicí prostředky; temperovací a pájecí přípravky; chemické látky pro konzervování potravin; třísloviny; lepidla používaná v průmyslu. 3 - Bělicí prostředky a jiné látky pro praní; Čisticí, lešticí, cídicí a brusné přípravky; mýdla; parfumerie, éterické oleje, kosmetika, vlasové vody; prostředky k čištění zubů. 5 - Farmaceutické a veterinární přípravky; hygienické výrobky pro léčebné účely; dietetické látky upravené pro lékařské použití, kojenecká strava; náplasti, obvazový materiál; materiály pro plombování zubů a pro zubní otisky; dezinfekční prostředky; přípravky na hubení obtížného hmyzu; fungicidy, herbicidy /6/21 x race /6/21 Hema-extract arnica & harpagophytum modrá LABORATORIOS DIAFARM, S.A. 591 Černá, bílá, červená WYTWÓRNIA NAPOJÓW CHŁODZĄCYCH SAHARA" SŁAWOMIR FOLGA, MAREK KSIĘŻOPOLSKI SPÓŁKA JAWNA Czarnowiejska Spytkowice PL IMPAT KANCELARIA PATENTOWA - MAJĄTKOWA IRENEUSZ MARZEC ul. M.T. Kierocińskiej 2/ Sosnowiec PL PL EN 18 21/177

19 Část A.1. CTM Minerální vody, stolní vody, sycené, nesycené a jiné nealkoholické nápoje, nápoje a šťávy ovocné, sirupy a jiné přípravky pro zhotovování nápojů Služby v oboru maloobchodního a velkoobchodního prodeje minerálních vod, stolních vod, sycených a nesycených a jiných nealkoholických nápojů, ovocných nápojů a ovocných šťáv, sirupů a jiných přípravků pro přípravu nápojů;maloobchodní a velkoobchodní prodej běžných potravin /6/21 UuVol Cambridge Audio Limited Gallery Court Hankey Place London SE1 4BB MAGUIRE BOSS 24 East Street St. Ives, Cambridge PE27 5PD EN FR Přístroje pro záznam, přenos nebo reprodukci zvuku či obrazu;zesilovače, rádio tunery, gramofony, převodníky digitálního signálu na analogový, sí?ové hudební přehrávače, přenosné přehrávače médií a příslušenství, nepřenosné přehrávače médií a příslušenství, náhlavní sluchátka, gramofonové rameno přenosky, gramofonové přenosky, reproduktory, amplióny, zařízení pro hi-fi audio záznam a reprodukci;gramofony, zobrazovače multimediálního obsahu, audio servery, videoservery, zařízení na hudební přehrávání, sí?ová hudební zařízení na přehrávání, audio klientská zařízení pro přehrávání, video klientská zařízení pro přehrávání, zařízení k přehrávání digitální hudby přehrávače kompaktních disků, DVD přehrávače, přehrávače blu-ray disků, přenosné dokovací systémy přehrávačů médií, osobní počítačové hudební systémy, rádia, mikrofony; spojovací kabely a související konektory, elektrické kabely, televize a videorekordéry;digitální hudba a video;obsah ke stažení nebo ke streamingu z internetu nebo z jiných komunikačních sítí;software a hardware pro použití v souvislosti s webovými stránkami pro obsah ke stažení nebo ke streamingu; části a vybavení výše uvedeného zboží Reklama; obchodní řízení; podnikové řízení; kancelářské funkce; Poskytování reklamního prostoru na internetových webových stránkách;propagační činnost, reklama pro různou škálu zboží souvisejícího s hudbou a videem, včetně obsahu prostřednictvím poštovní objednávky nebo prostřednictvím telekomunikací nebo z internetové webové stránky nebo z maloobchodu se smíšeným zbožím nebo z maloobchodní prodejny;maloobchodní služby související s prodejem přístrojů k záznamu, přenosu nebo reprodukci zvuku nebo obrazů, zesilovačů, rádio tunerů, talířů gramofonu, převodníků z digitálních signálů na analogové, sí?ových hudebních přehrávačů, sí?ových přehrávačů médií, přenosných mediálních přehrávačů a příslušenství, nepřenosných mediálních přehrávačů a příslušenství, sluchátek, gramofonových ramen přenosky, gramofonových přenosek, reproduktorů, hi-fi vybavení pro audio nahrávání a reprodukci, gramofonů, zobrazovačů multimediálního obsahu, audio serverů, videoserverů, zařízení na hudební přehrávání, sí?ových hudebních zařízení na přehrávání, audio klientských zařízení pro přehrávání, video klientských zařízení pro přehrávání, zařízení k přehrávání digitální hudby, přehrávačů kompaktních disků, DVD přehrávačů, přehrávačů blu-ray disků, přenosných dokovacích systémů přehrávačů médií, osobních počítačových hudebních systémů, rádií, mikrofonů, propojovacích kabelů a souvisejících konektorů, elektrických kabelů, televizí a videorekordérů, digitální hudby a videa, obsahu ke stažení nebo ke streamingu z internetu nebo prostřednictvím komunikačních sítí, softwaru a hardwaru pro použití v souvislosti s webovými stránkami pro obsah ke stažení nebo ke streamingu, částí a vybavení pro vše výše uvedené zboží Telekomunikace;poskytování přístupu k digitální hudbě a videu přes internet a dodávání hudby a videa přes internet;dodání digitální hudby a videa prostřednictvím jiných telekomunikačních sítí;vysílání hudby a videa;telekomunikační služby vztahující se k zábavě Vzdělávání; školení; zábava; sportovní a kulturní činnosti;poskytování vzdělávacích, školicích a zábavních služeb prostřednictvím digitálních audio a video nahrávek (bez možnosti stažení);výroba a předvádění digitální zábavy /6/21 PIXEL P.P.H.U. HAJDUK Agnieszka Nasi?ska.Strażacka 77A 66-4 Gorzów Wlkp PL TECO KANCELARIA PATENTOWA EWA APANASEWICZ Piłsudskiego 9/ Szczecin PL PL EN 11 - Krby a kamna, obklady do kamen, kamna na dřevo /7/21 superwell, famousfreaks Šedá, na bílém základě v rámu připomínající dřevěný podklad, je výraz 'superwell', kde slovo 'super' je psáno tmavě šedou barvou, a výraz 'well' světle zelenou barvou. Ke slovu well jsou připojeny dva světle zelené listy, tento výraz je podtržen vlnitou světle zelenou linkou, ze které vycházejí opět dva listy. Ve spodním úseku bílé části je napsán výraz "FAMOUSFREAKS', jehož písmena jsou tmavě šedé barvy, a slovo 'famous' je zvýrazněn tučně. Tmavě šedá, světle zelená, bílá 21/177 19

20 CTM Část A Garai, László Columbus u /B.t 1145 Budapest HU Pintér, Zoltán Pasaréti út Budapest HU HU EN 3 - Bělicí prostředky a jiné látky na praní; přípravky pro čištění, leštění, odmaštování a broušení; mýdla; parfumerie, vonné oleje, kosmetika, vlasové vody; prostředky k čištění zubů. 5 - Farmaceutické a veterinární přípravky; hygienické výrobky pro léčebné účely; dietetické látky upravené pro lékařské použití, kojenecká strava; náplasti, obvazový materiál; plombovací materiál, zubní vosk; dezinfekční prostředky; pesticidy; fungicidy, herbicidy Hračky, hry, věci na hraní; potřeby pro gymnastiku a sport, které nejsou uvedeny v jiných třídách; ozdoby na vánoční stromky Maso, ryba, drůběž a zvěřina; masové výtažky; konzervované, mražené, sušené a vařené ovoce a zelenina; želé, džemy, kompoty; vejce, mléko a mléčné výrobky; jedlé oleje a tuky Zemědělské, zahradnické a lesní výrobky a obilí nezahrnuté do jiných tříd; živá zvířata; čerstvé ovoce a zelenina; semena, živé rostliny a přírodní květiny; krmivo pro zvířata; slad Piva; Minerální vody, šumivé nápoje a jiné nealkoholické nápoje; ovocné nápoje a ovocné džusy; sirupy a jiné přípravky pro výrobu nápojů Vyučování; školení; zábava; sportovní a kulturní aktivity Vědecké a technologické služby a s nimi spojený výzkum a návrhy; průmyslové analýzy a výzkum; návrhy a vývoj počítačového hardwaru a softwaru /7/21 ZEMIC Zemic Europe B.V. Leerlooijerstraat EN Etten-Leur NL JOEP MENS TRAMARK COMPANY B.V. Antonlaan KD Zeist NL NL EN 9 - Přístroje a nástroje vědecké, námořní, geodetické, fotografické, filmové, optické, přístroje pro vážení, měření, signalizaci, kontrolu (inspekci), záchranu a přístroje pro vyučování; vážící stroje; měřidla;elektrické měřicí přístroje;elektrické odpory; rychloměry; zařízení na měření tlaku;indukční elektroměry;přístroje k vážení, nástroje na vážení a váhy Obchodní zprostředkování při prodeji měřicích přístrojů;dovoz a vývoz měřicích přístrojů /7/21 rougefrog Bouchet, Stephanie Denise Helene Clodrey Flat 2, 4 Milennium Drive London E14 3GD INADAY Hengelosestraat AA Enschede NL NL EN 35 - Reklama; obchodní řízení; podnikové řízení; kancelářské funkce Vědecké a technologické služby a s nimi spojený výzkum a návrhy; průmyslové analýzy a výzkum; návrhy a vývoj počítačového hardwaru a softwaru /7/21 XIRALE mivenion GmbH Robert-Koch-Platz Berlin BOEHMERT & BOEHMERT Meinekestr Berlin EN 9 - Software, zejména pro použití v nebo v souvislosti s přístroji a nástroji lékařskými, jakož i v souvislosti s lékařskými technickými diagnostickými procesy;přístroje a zařízení pro záznam a převod obrazů, zejména optické přístroje a nástroje, jakož i přístroje pro záznam obrazu; součásti ze všech výše uvedených přístrojů a nástrojů. 1 - Lékařské a lékařsko-technické přístroje a zařízení, zejména lékařské diagnostické přístroje a přístroje pro poskytování diagnostického obrazu;části všech výše uvedených přístrojů a zařízení Lékařské služby, zejména lékařské diagnostické procesy a jejich vyhodnocování a lékařské zobrazovací diagnostické procesy;lékařské poradenství s ohledem na lékařské a lékařské technické přístroje, s ohledem na software a na lékařské a lékařské technické diagnostické procesy /7/21 IaaS Fischer International Identity, LLC 581 Pelican Bay Boulevard, Suite 3 Naples, Florida 3418 US D YOUNG & CO LLP 12 Holborn London EC1N 2DY 2 21/177

N I C E S K É T Ř Í D Ě N Í

N I C E S K É T Ř Í D Ě N Í N I C E S K É T Ř Í D Ě N Í P O U Č E N Í P R O U Ž I V A T E L E 1. Záhlaví jednotlivých tříd obecně znamenají obory, do nichž výrobky a služby v zásadě patří. 2. Ke zjištění správného zatřídění každého

Více

N I C E S K É T Ř Í D Ě N Í

N I C E S K É T Ř Í D Ě N Í N I C E S K É T Ř Í D Ě N Í P O U Č E N Í P R O U Ž I V A T E L E 1. Záhlaví jednotlivých tříd obecně znamenají obory, do nichž výrobky a služby v zásadě patří. 2. Ke zjištění správného zatřídění každého

Více

Dewey Decimal Classification

Dewey Decimal Classification Dewey Decimal Classification 000 všeobecné (do této třídy jsou zařazeny například encyklopedie, nově se sem řadí také knihy o počítačových vědách) 100 filozofie 200 náboženství 300 sociologie 400 filologie

Více

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz 3Q / 2012

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz 3Q / 2012 Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz 3Q / 2012 1. Kompletní databáze firem (RES) Vyplněnost RES firem Popis Záznamů Firem Název firmy 816 282 635 150 Adresa 635 212 635 184 Tel. 173 117 138 815

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ O ZÁPISU OCHRANNÉ ZNÁMKY ~1::~ přt>d5cdj. Cřadu průmyslov(>ho vldc.tntctvr

ČESKÁ REPUBLIKA ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ O ZÁPISU OCHRANNÉ ZNÁMKY ~1::~ přt>d5cdj. Cřadu průmyslov(>ho vldc.tntctvr ČESKÁ REPUBLIKA ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ O ZÁPISU OCHRANNÉ ZNÁMKY ~1::~ přt>d5cdj Cřadu průmyslov(>ho vldc.tntctvr Úřad průmyslového vlastnictví zapsal podle 28 odst. I zákona č. 441 /2003 Sb., v

Více

Kód SKP N á z e v HS/CN G OBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL, VÝROBKŮ PRO OSOBNÍ POTŘEBU A PŘEVÁŽNĚ PRO DOMÁCNOST

Kód SKP N á z e v HS/CN G OBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL, VÝROBKŮ PRO OSOBNÍ POTŘEBU A PŘEVÁŽNĚ PRO DOMÁCNOST G OBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL, VÝROBKŮ PRO OSOBNÍ POTŘEBU A PŘEVÁŽNĚ PRO DOMÁCNOST 50 OBCHOD, OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL; MALOOBCHODNÍ PRODEJ POHONNÝCH HMOT Poznámka: Do tohoto oddílu

Více

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011 Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011 1. Kompletní databáze firem (RES) Vyplněnost RES firem Popis Záznamů Firem Název firmy 380463 380169 Adresa 379967 379967 Tel. 128763 101540 Fax

Více

Seznam tříd jednotlivých druhů odpadů

Seznam tříd jednotlivých druhů odpadů Seznam tříd jednotlivých druhů odpadů 0201 odpady ze zemědělství, zahradnictví, lesnictví, myslivosti, rybářství 02 01 03 odpad rostlinných pletiv 02 01 04 odpadní plasty (kromě obalů) 02 01 07 odpady

Více

Zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi

Zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi Potenciál SEKCE C Zpracovatelský průmysl 19 10 Výroba potravinářských výrobků 20 13 Výroba textilií 2 14 Výroba oděvů 15 Výroba usní a souvisejících výrobků 16 Zpracování dřeva, výroba dřevařských, korkových,

Více

A. Podporované ekonomické činnosti

A. Podporované ekonomické činnosti Příloha č. 2: CZ NACE A. Podporované ekonomické činnosti Oddíl Skupina Název SEKCE B - TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ 08 Ostatní těžba a dobývání 08.1 Dobývání kamene, písků a jílů 08.11 Dobývání kamene pro výtvarné

Více

52 MALOOBCHOD KROMĚ MOTOROVÝCH VOZIDEL; OPRAVY VÝROBKŮ PRO OSOBNÍ POTŘEBU A PŘEVÁŽNĚ PRO DOMÁCNOST. Kód SKP N á z e v HS/CN

52 MALOOBCHOD KROMĚ MOTOROVÝCH VOZIDEL; OPRAVY VÝROBKŮ PRO OSOBNÍ POTŘEBU A PŘEVÁŽNĚ PRO DOMÁCNOST. Kód SKP N á z e v HS/CN Poznámka: V tomto oddílu je klasifikováno i zprostředkování maloobchodu a to do skupin podle konkrétního druhu zboží (kromě zprostředkování maloobchodu motorových vozidel). 52.1 Maloobchod provozovaný

Více

C. NÁKLADY A TVORBA ZISKU oborů a odvětví zpracovatelského průmyslu v datech a grafech

C. NÁKLADY A TVORBA ZISKU oborů a odvětví zpracovatelského průmyslu v datech a grafech C. NÁKLADY A TVORBA ZISKU oborů a odvětví zpracovatelského průmyslu v datech a grafech OKEČ 15 Výroba potravin a nápojů OKEČ 17 Textilní průmysl OKEČ 18 Oděvní průmysl OKEČ 19 Výroba usní, galanterie a

Více

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ÚNOR 2010

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ÚNOR 2010 Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ÚNOR 2010 1. Kompletní databáze firem (RES) Vyplněnost RES firem Popis Záznamů Firem Název firmy 370335 368681 Adresa 368479 368447 Tel. 100687 78686 Fax

Více

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ŘÍJEN 2010

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ŘÍJEN 2010 Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ŘÍJEN 2010 1. Kompletní databáze firem (RES) Vyplněnost RES firem Popis Záznamů Firem Název firmy 381590 381276 Adresa 381070 381070 Tel. 93601 73006 Fax

Více

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 425/2013 ze dne: 25.7.2013. List 1 z 16

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 425/2013 ze dne: 25.7.2013. List 1 z 16 Akreditovaný subjekt podle /IEC 17021:2011: List 1 z 16 1 7 Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru Výroba výrobků z papíru a lepenky 2 12 Výroba chemických látek, přípravků a chemických vláken Výroba

Více

Nízkouhlíkové technologie 2015

Nízkouhlíkové technologie 2015 Nízkouhlíkové technologie 2015 Příjem žádostí je červen - září 2015. Podporované aktivity: Zavádění inovativních technologií v oblasti nízkouhlíkové dopravy (elektromobilita silničních vozidel), pilotní

Více

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory 1 :

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory 1 : Souhrn programu Program Marketing podporuje pořízení služeb pro malé a střední podniky zaměřených na mezinárodní konkurenceschopnost usnadňující vstup na zahraniční trhy. Podporované aktivity Usnadnění

Více

Název položky Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související čin.

Název položky Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související čin. POPIS ČÍSELNÍKU Kód: BA0051 NACE rev.2 Název: Klasifikace ekonomických činností CZ-NACE Charakteristika: Klasifikace ekonomických činností odpovídající druhé úrovni, tj. oddílům Klasifikace ekonomických

Více

ČESKQ ANGLICKO NĚMECKÝ

ČESKQ ANGLICKO NĚMECKÝ Mirko Křivánek ČESKQ ANGLICKO NĚMECKÝ k RESTAURAČNÍM PROVOZEM LEDA 2004 OBSAH ÚVOD 14 POUŽITÉ ZKRATKY 15 1 TYPY STRAVOVACÍCH ZAŘÍZENÍ 16 1.1 Bar 16 1.2 Jídelna 17 1.3 Levné restaurace 17 1.4 Pivnice 19

Více

Společné prohlášení o společné praxi týkající se obecných označení ze záhlaví tříd Niceského třídění v1.1, 20. února 2014

Společné prohlášení o společné praxi týkající se obecných označení ze záhlaví tříd Niceského třídění v1.1, 20. února 2014 Společné prohlášení o společné praxi týkající se obecných označení ze záhlaví tříd Niceského třídění v1.1, 1 20. února 2014 Dne 19. 6. 2012 vydal Soudní dvůr rozsudek ve věci C-307/10 IP Translator, v

Více

Přehled základní potravinářské legislativy ČR

Přehled základní potravinářské legislativy ČR Tab. č.: 118 Přehled základní potravinářské legislativy ČR A. Zákony 1 Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích ve znění pozdějších předpisů - zákonů č. 166/1999 Sb., č. 119/2000 Sb.,

Více

S E Z N A M T Ř Í D S V Y S V Ě T L I V K A M I

S E Z N A M T Ř Í D S V Y S V Ě T L I V K A M I S E Z N A M T Ř Í D S V Y S V Ě T L I V K A M I V Ý R O B K Y TŘÍDA 1 Chemické výrobky určené pro průmysl, vědy a fotografii, jakož i pro zemědělství, zahradnictví a lesnictví; umělé pryskyřice v surovém

Více

IČO:62136011Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1. IČO:46297758Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1

IČO:62136011Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1. IČO:46297758Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 půjčka online ihned bez registru boris becker. Aleš Horák IČO:63430851Výroba, obchod a s v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, Zprostředkování obchodu a služeb, Velkoobchod a maloobchodaleš Horák IČO:62136011Výroba,

Více

C E N Í K. za ukládání odpadů na skládce Životice. Platnost ceníku od 1. ledna 2015. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu

C E N Í K. za ukládání odpadů na skládce Životice. Platnost ceníku od 1. ledna 2015. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu C E N Í K za ukládání odpadů na skládce Životice Platnost ceníku od 1. ledna 2015 Kat. č. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu bez DPH (Kč/t) (Kč/t) 02 Odpady ze zemědělství, zahradnictví, rybářství,

Více

S E Z N A M T Ř Í D S V Y S V Ě T L I V K A M I

S E Z N A M T Ř Í D S V Y S V Ě T L I V K A M I S E Z N A M T Ř Í D S V Y S V Ě T L I V K A M I V Ý R O B K Y TŘÍDA 1 Chemické výrobky určené pro průmysl, vědy a fotografii, jakož i pro zemědělství, zahradnictví a lesnictví; umělé pryskyřice v surovém

Více

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD SPOTŘEBA POTRAVIN Jiří Hrbek Tisková konference,. prosince 21, ČSÚ Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 1, 1 2 Praha 1 www.czso.cz Spotřeba potravin v ČR v dlouhodobém srovnání 2 Celková spotřeba

Více

A. Vybrané neobtěžující a nerušící činnosti

A. Vybrané neobtěžující a nerušící činnosti A. Vybrané neobtěžující a nerušící činnosti A.3. Zpracovatelský průmysl (Pouze pokud se nejedná živnosti provozované průmyslovým způsobem) Podskupina A.3.1 Výroba ovocných a zeleninových nápojů Výroba

Více

Mgr. Zuzana de Korver. Metropolitní univerzita v Praze

Mgr. Zuzana de Korver. Metropolitní univerzita v Praze Mgr. Zuzana de Korver Metropolitní univerzita v Praze 1 Ochranné známky Zákon č. 441/2003 Sb. ze dne 3. prosince 2003 o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících

Více

Přehled oddílů klasifikace

Přehled oddílů klasifikace Přehled oddílů klasifikace 01 Potraviny a nealkoholické nápoje 02 Alkoholické nápoje, tabák a narkotika 03 Odívání a obuv 04 Bydlení, voda, energie, paliva 05 Bytové vybavení, zařízení domácnosti; opravy

Více

Institut pro testování a certifikaci, a.s. Certifikační orgán systémů managementu třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín

Institut pro testování a certifikaci, a.s. Certifikační orgán systémů managementu třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín 1 1 Zemědělství, myslivost, lesnictví, rybolov a chov ryb 01 vyjma 01.7 01 01.6 02 03 EN EN EN Strana 1 z celkového počtu 16 stran 2 2 Těžba nerostných surovin 05, 06, 07, 08, 09 3 3 4 4 Výroba potravinářských

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

SPOTŘEBNÍ KOŠ ZLÍNSKÝ KRAJ. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště

SPOTŘEBNÍ KOŠ ZLÍNSKÝ KRAJ. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště SPOTŘEBNÍ KOŠ Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_INOVACE_EKO0819 Autor Ing. Lenka Gabrielová Datum 11. února

Více

Technika odbytu... 2 Odborný výcvik... 3 Nauka o nápojích a potravinách... 4 Ekonomika... 5 Svět práce... 6 Anglický jazyk... 7 Německý jazyk...

Technika odbytu... 2 Odborný výcvik... 3 Nauka o nápojích a potravinách... 4 Ekonomika... 5 Svět práce... 6 Anglický jazyk... 7 Německý jazyk... U Krbu 45/521, Praha 10 Malešice Školní rok: 2014/2015 Obor: 65-51-H/01 Kuchař číšník (ŠVP Číšník) Obsah Technika odbytu... 2 Odborný výcvik... 3 Nauka o nápojích a potravinách... 4 Ekonomika... 5 Svět

Více

PŘÍLOHA č. 1f Vymezení zpracovatelského průmyslu podle OKEČ

PŘÍLOHA č. 1f Vymezení zpracovatelského průmyslu podle OKEČ PŘÍLOHA č. 1f Vymezení zpracovatelského průmyslu podle OKEČ OKEČ Název platný do 31. 12. 2002 Název platný od 1. 1. 2003 Zkrácený název DA PRŮMYSL POTRAVINÁŘSKÝ A TABÁKOVÝ VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

Více

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory 2 :

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory 2 : Souhrn programu Cílem této výzvy programu Technologie pro mikropodniky je podpora zvyšování počtu realizovaných nových podnikatelských záměrů začínajících mikropodniků přispívajících k rozvoji regionů

Více

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku Platnost k 01.06.2015 09:19:23 Obchodní firma: HLZ a.s. Sídlo: Vysokovská 1280/37, 193 00, Praha - Horní Počernice Identifikační číslo osoby: 29256577 Datum

Více

V zařízení budou sbírány nebo vykupovány tyto druhy odpadů kategorie O ostatní : Katalogové Název odpadu

V zařízení budou sbírány nebo vykupovány tyto druhy odpadů kategorie O ostatní : Katalogové Název odpadu V zařízení budou sbírány nebo vykupovány tyto druhy odpadů kategorie O ostatní : Katalogové Název odpadu číslo 02 01 10 Kovové odpady 03 01 01 Odpadní kůra a korek 03 01 05 Piliny, hobliny, odřezky, dřevo,

Více

Struktura sbírkových fondů Muzea východních Čech v Hradci Králové

Struktura sbírkových fondů Muzea východních Čech v Hradci Králové Struktura sbírkových fondů Muzea východních Čech v Hradci Králové Skupiny Podskupiny Počet Geologické 30685 Mineralogické 29185 Drahé kameny 350 Broušené kameny 350 Ostatní drahé kameny 0 Ostatní mineralogické

Více

Sankce: EU versus Rusko. Rizika přímých a nepřímých dopadů oboustranných sankcí. David Marek Hlavní ekonom Deloitte Czech Republic

Sankce: EU versus Rusko. Rizika přímých a nepřímých dopadů oboustranných sankcí. David Marek Hlavní ekonom Deloitte Czech Republic Sankce: EU versus Rusko Rizika přímých a nepřímých dopadů oboustranných sankcí David Marek Hlavní ekonom Deloitte Czech Republic Přehled Přímé dopady Sankce EU proti Rusku 3 Sankce Ruska proti EU 4 Nepřímé

Více

Zdeněk Kobes. Tisková konference, 5. prosince 2013, Praha

Zdeněk Kobes. Tisková konference, 5. prosince 2013, Praha SPOTŘEBA POTRAVIN Jiří Hrbek Zdeněk Kobes Tisková konference,. prosince 201, Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 1, 0 2 Praha www.czso.cz 120 SPOTŘEBA OBILOVIN V HODNOTĚ MOUKY STRUKTURA SPOTŘEBY

Více

kapitola 68 - tabulková část

kapitola 68 - tabulková část 6800 00 00 00/80 VÝROBKY Z KAMENE, SÁDRY, CEMENTU, OSINKU (AZBESTU), SLÍDY NEBO PODOBNÝCH MATERIÁLŮ; KERAMICKÉ VÝROBKY; SKLO A SKLENĚNÉ VÝROBKY 6801 00 00 00/80 Dlažební kostky, obrubníky a dlažební desky,

Více

Potenciál klastrů v Karlovarském kraji

Potenciál klastrů v Karlovarském kraji Potenciál klastrů v Karlovarském kraji RNDr. Jan Vozáb, PhD. Východisko M. Porter Klastry jsou úspěšná odvětví spojená vertikálními (dodavatelsko - odběratelskými) a horizontálními (společní zákazníci,

Více

VYHLÁŠKA č. 243/2002 Sb. ze dne 31. května 2002,

VYHLÁŠKA č. 243/2002 Sb. ze dne 31. května 2002, VYHLÁŠKA č. 243/2002 Sb. ze dne 31. května 2002, kterou se provádí zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele Ministerstvo zemědělství

Více

1993R2454 CS 01.01.2008 011.002 317

1993R2454 CS 01.01.2008 011.002 317 1993R2454 CS 01.01.2008 011.002 317 PŘÍLOHA 10 SEZNAM ZPRACOVÁNÍ NEBO OPRACOVÁNÍ, KTERÁ UDĚLUJÍ NEBO NEUDĚLUJÍ VÝROBKŮM STATUS PŮVODU, POKUD JSOU PROVÁDĚNA NA NEPŮVODNÍCH MATERIÁLECH Textilie a textilní

Více

V únoru odstartuje 6. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova

V únoru odstartuje 6. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova Vážení příznivci venkova a Moravského krasu, v dalším tomto čísle zpravodaje naleznete informace ze světa rozvoje venkova a dotací tentokrát o dalším kole příjmu žádostí Programu rozvoje venkova a OP Rybářství.

Více

Příloha č. 1 Podporované CZ-NACE dle oprávněných žadatelů

Příloha č. 1 Podporované CZ-NACE dle oprávněných žadatelů Příloha č. 1 Podporované CZ-NACE dle oprávněných žadatelů Oprávněný žadatel: Odbor implementace fondů EU MPSV ČR Sekce C Zpracovatelský průmysl 25 Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě

Více

Upozornění ke sběru. Starý papír, kartony. Bílé sklo. Barevné sklo

Upozornění ke sběru. Starý papír, kartony. Bílé sklo. Barevné sklo Upozornění ke sběru Sběrné frakce se mohou region od regionu velice lišit. Zde jsou proto uvedeny moduly nejpoužívanějších variant sběru druhotných surovin, které lze sestavit v závislosti na daném regionu.

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Období: jarní 2015 Profilová část maturitní zkoušky 1. Povinná volitelná zkouška Předmět:

Více

5.9.1 Pracovní výchova povinný předmět

5.9.1 Pracovní výchova povinný předmět 5.9.1 Pracovní výchova povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 1 1 1 1 1 1 1 1 0+1 Předmět Pracovní výchova je vyučován

Více

kapitola 1 Živá zvířata Všechna zvířata kapitoly 1 musí být zcela získána

kapitola 1 Živá zvířata Všechna zvířata kapitoly 1 musí být zcela získána L 344/34 PŘÍLOHA II SEZNAM OPRACOVÁNÍ NEBO ZPRACOVÁNÍ, KTERÁ MUSÍ BÝT PROVEDENA NA NEPŮVODNÍCH MATERIÁLECH, ABY ZPRACOVANÝ PRODUKT MOHL ZÍSKAT STATUS PŮVODU kapitola 1 Živá zvířata Všechna zvířata kapitoly

Více

4. Zbožová struktura vývozu jednotlivých krajů České republiky

4. Zbožová struktura vývozu jednotlivých krajů České republiky 4. Zbožová struktura vývozu jednotlivých krajů České republiky Zastoupení jednotlivých tříd SITC, rev. 4 na celkovém vývozu České republiky Postavení jednotlivých tříd SITC, rev. 4 ve vývozu jednotlivých

Více

Sklo. Kde najdete informace o třídění odpadu?

Sklo. Kde najdete informace o třídění odpadu? Kde najdete informace o třídění odpadu? Informace, podle kterých byste se měli při třídění odpadu řídit, naleznete přímo na barevných sběrných nádobách. Na kontejnerech jsou umístěny nálepky, které přesně

Více

Seznam nebezpečných odpadů podle Vyhl. č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů u kterých bude prováděn sběr a výkup - vozidlo MAN TGA-4, SPZ 7T2 7107

Seznam nebezpečných odpadů podle Vyhl. č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů u kterých bude prováděn sběr a výkup - vozidlo MAN TGA-4, SPZ 7T2 7107 Seznam nebezpečných odpadů podle Vyhl. č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů u kterých bude prováděn sběr a výkup - vozidlo MAN TGA-4, SPZ 7T2 7107 Katalogové číslo odpadu Název odpadu 040219 Kaly z čištění odpadních

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Období: jarní 2015 Profilová část maturitní zkoušky 1. Povinná volitelná zkouška Předmět:

Více

Ročník: 1. Zpracováno dne: 13. 12. 2012

Ročník: 1. Zpracováno dne: 13. 12. 2012 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_07 Název materiálu: Evakuační zavazadlo Tematická oblast: Tělesná výchova 1. ročník Anotace: V posledním desetiletí je stále častější vznik mimořádných

Více

Kód SKP N á z e v HS/CN D VÝROBKY ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU

Kód SKP N á z e v HS/CN D VÝROBKY ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU D VÝROBKY ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU DE VLÁKNINA, PAPÍR A VÝROBKY Z PAPÍRU; NAHRANÉ NOSIČE; VYDAVATELSTVÍ A TISK 21 VLÁKNINA, PAPÍR A VÝROBKY Z PAPÍRU; SOUVISEJÍCÍ PRÁCE 21.1 Vláknina, papír a lepenka 21.11

Více

ZÁKLADNÍ ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKTY

ZÁKLADNÍ ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKTY L 289/II/1924 CS Úřední věstník Evropské unie 30.10.2008 PŘÍLOHA XIII protokolu I Produkty pocházející z Jihoafrické republiky, na které se ustanovení o kumulaci podle článku 4 vztahují po 31. prosinci

Více

VYHLÁŠKA č. 366/2005 Sb. ze dne 5. září 2005, o požadavcích vztahujících se na některé zmrazené potraviny

VYHLÁŠKA č. 366/2005 Sb. ze dne 5. září 2005, o požadavcích vztahujících se na některé zmrazené potraviny VYHLÁŠKA č. 366/2005 Sb. ze dne 5. září 2005, o požadavcích vztahujících se na některé zmrazené potraviny Ministerstvo zemědělství stanoví podle 18 odst. 1 písm. a), g), h) a m) zákona č. 110/1997 Sb.,

Více

CZ-NACE SEKCE C - ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL

CZ-NACE SEKCE C - ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL 10 Výroba potravinářských výrobků SEKCE C - ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL 10.1 Zpracování a konzervování masa a výroba masných výrobků 10.11 Zpracování a konzervování masa, kromě drůbežího 10.13 Výroba masných

Více

Zahraniční obchod ČR po vstupu do EU

Zahraniční obchod ČR po vstupu do EU Zahraniční obchod ČR po vstupu do EU Podklad pro seminář odboru 31 MF Smilovice 17. 12. 24 Ladislav Prokop odbor vnějších ekonomických vztahů ČNB Charakteristiky vývoje obchodní bilance v období květen

Více

Přehled podporovaných odvětví Vzdělávejte se pro růst ve Zlínském kraji II

Přehled podporovaných odvětví Vzdělávejte se pro růst ve Zlínském kraji II Přehled podporovaných odvětví Vzdělávejte se pro růst ve Zlínském kraji II CZ-NACE 10 Výroba potravinářských výrobků 11 14 15 SEKCE C - ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL 10.1 Zpracování a konzervování masa a výroba

Více

2. Ceny zboží - přehled, příjmy a výdaje, skládání částky. 3. Vracení peněz při nákupu, hotovost, peníze na účtu

2. Ceny zboží - přehled, příjmy a výdaje, skládání částky. 3. Vracení peněz při nákupu, hotovost, peníze na účtu Kurz Hospodaření s penězi Lektorka, autorka materiálů: Mgr. Jitka Zimová Obsah kurzu: 1. Poznávání mincí a bankovek, skládání částky 2. Ceny zboží - přehled, příjmy a výdaje, skládání částky 3. Vracení

Více

VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostředí. ze dne 17. října 2001,

VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostředí. ze dne 17. října 2001, č. 381/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí ze dne 17. října 2001, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu

Více

Využití biologicky rozložitelných odpadů

Využití biologicky rozložitelných odpadů Využití biologicky rozložitelných odpadů Ing. Dagmar Sirotková, Ing. Dagmar Vološinová Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v. v. i. Definice Odpad movitá věc, které se člověk zbavuje nebo má

Více

CHLÉB A PEČIVO LNĚNÝ BEZLEPKOVÝ CHLÉB

CHLÉB A PEČIVO LNĚNÝ BEZLEPKOVÝ CHLÉB KATALOG PRODUKTŮ CHLÉB A PEČIVO dextróza, lecitin, voda, sádlo, droždí, sůl, cukr, diarol, pšeničný škrob do 20 mg / kg BÍLÝ BEZLEPKOVÝ CHLÉB Hmotnost: 650 g nebo 500 g Cena 650g: 74,20 Kč bez DPH 89,00

Více

Název: Zdravý životní styl 2

Název: Zdravý životní styl 2 Název: Zdravý životní styl 2 Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3. vyššího

Více

Kategorie OKEČ podporované

Kategorie OKEČ podporované Společná příloha Výzvy I programů PROGRES, START a ZÁRUKA Část A Kategorie OKEČ podporované Symboly charakteru podporované činnosti: průmyslová výroba - PV, stavební výroba - SV, služby - S, obchod - O,

Více

ŘEDITEL STŘEDNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŘEDITEL STŘEDNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŘEDITEL STŘEDNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE v souladu s ustanovením 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění zákona č. 49/2009 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

kapitola 19 - tabulková část

kapitola 19 - tabulková část 1900 00 00 00/80 PŘÍPRAVKY Z OBILOVIN, MOUKY, ŠKROBU NEBO MLÉKA; JEMNÉ PEČIVO 1901 00 00 00/80 Sladový výtažek; potravinové přípravky z mouky, krupice, krupičky, škrobu nebo sladových výtažků, neobsahující

Více

kapitola 83 - tabulková část

kapitola 83 - tabulková část 8300 00 00 00/80 RŮZNÉ VÝROBKY Z OBECNÝCH KOVŮ 8301 00 00 00/80 Visací zámky a zámky (na klíč, na kombinaci nebo elektricky ovládané), z obecných kovů; závěry a závěrové rámy, se zabudovanými zámky, z

Více

Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková

Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková Název: VY 32_INOVACE_712 Téma: Práce s myší Třídění odpadu Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1555

Více

8 Dovoz a vývoz odpadů

8 Dovoz a vývoz odpadů 8 Dovoz a vývoz odpadů V posledních letech dochází ke zvýšeným dovozům dřevního odpadu většinou nadlimitně kontaminovaného cizorodými látkami, ale deklarovaného jako výrobek biopalivo. Absence českých

Více

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory:

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory: Souhrn programu Program je zaměřen na snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Podporována bude modernizace a rekonstrukce rozvodů, zavádění systémů měření a regulace, snižování energetické

Více

77/2008 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

77/2008 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 77/2008 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 25. února 2008 o stanovení finančních limitů pro účely zákona o veřejných zakázkách, o vymezení zboží pořizovaného Českou republikou - Ministerstvem obrany, pro které

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 381/2001 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 381/2001 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 381/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ZDRAVOVĚDA Výživa

Více

Podporované CZ-NACE dle oprávněných žadatelů v rámci projektu Vzdělávejte

Podporované CZ-NACE dle oprávněných žadatelů v rámci projektu Vzdělávejte Podporované CZ-NACE dle oprávněných žadatelů v rámci projektu Vzdělávejte se pro růst v Jihomoravském kraji SEKCE C - ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL 10 Výroba potravinářských 10.1 10.10 Zpracování a konzervování

Více

odpilotovaných materiálů v šabloně Datum pilotáže 24. 9. 2012 29. 1. 2013 Třída v pilotáži KAD1, KOS1, IK1,AZ1,AZ2,IK3,KPO2,PO3,K3A,KČ3A,KČ3B,A3

odpilotovaných materiálů v šabloně Datum pilotáže 24. 9. 2012 29. 1. 2013 Třída v pilotáži KAD1, KOS1, IK1,AZ1,AZ2,IK3,KPO2,PO3,K3A,KČ3A,KČ3B,A3 ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA Číslo a název projektu CZ.1.07/1.5.00/34. 0185 Moderní škola 21. století Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na stř. školách klíčové aktivity

Více

381/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostředí

381/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostředí 381/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí ze dne 17. října 2001, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů

Více

Systém ASPI - stav k 4.1.2010 do částky 155/2009 Sb. a 51/2009 Sb.m.s. Obsah a text 77/2008 Sb. - poslední stav textu. 77/2008 Sb.

Systém ASPI - stav k 4.1.2010 do částky 155/2009 Sb. a 51/2009 Sb.m.s. Obsah a text 77/2008 Sb. - poslední stav textu. 77/2008 Sb. Systém ASPI - stav k 4.1.2010 do částky 155/2009 Sb. a 51/2009 Sb.m.s. Obsah a text 77/2008 Sb. - poslední stav textu 77/2008 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 25. února 2008 o stanovení finančních limitů pro

Více

Položka Druh provozu p n kg/m 2

Položka Druh provozu p n kg/m 2 Vyhláška o požární prevenci (č. 26/2001 Sb.) Příloha č. 2 k vyhlášce č. 26/2001 Sb. Hodnoty nahodilého požárního zatížení p n pro účely členění činností podle požárního nebezpečí Hodnoty nahodilého požárního

Více

ROZHODNUTÍ ŘEDITELE ŠKOLY

ROZHODNUTÍ ŘEDITELE ŠKOLY Střední odborná škola a střední odborné učiliště obchodu a služeb, Chrudim, Čáslavská 205 ROZHODNUTÍ ŘEDITELE ŠKOLY Určení nabídky povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky Obor:

Více

Regionální značka v Moravské bráně

Regionální značka v Moravské bráně Regionální značka v Moravské bráně Kateřina Čadilová Asociace regionálních značek, o.s. Hranice, 17. ledna 2012 Program 1. úvod co je regionální značení (shrnutí obsahu prvního semináře) 2. typy výrobků

Více

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory:

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory: Souhrn programu Program je zaměřen na projekty, jejichž realizací dojde k rekonstrukci brownfieldu na podnikatelský objekt (revitalizace plochy pro vlastní podnikání, rekonstrukce objektu). Žadateli jsou

Více

SEKCE J INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ SLUŽBY

SEKCE J INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ SLUŽBY SEKCE J INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ SLUŽBY 58 Vydavatelské služby 58.1 Vydávání knih, periodických publikací a ostatní vydavatelské služby 58.11 Vydávání knih 58.11.1 Knihy v tištěné podobě 58.11.11 Učebnice

Více

OSTATNÍ NEKOVOVÉ MINERÁLNÍ VÝROBKY

OSTATNÍ NEKOVOVÉ MINERÁLNÍ VÝROBKY DI OSTATNÍ NEKOVOVÉ MINERÁLNÍ VÝROBKY 26 OSTATNÍ NEKOVOVÉ MINERÁLNÍ VÝROBKY A SOUVISEJÍCÍ 26.1 Sklo a skleněné výrobky 26.11 Ploché sklo 26.11.1 Ploché sklo 26.11.11 Lité, válcované, tažené nebo foukané

Více

MATURITNÍ OKRUHY Školní rok: 2014/2015 Reprodukční grafik pro média zaměření propagace a reklama

MATURITNÍ OKRUHY Školní rok: 2014/2015 Reprodukční grafik pro média zaměření propagace a reklama MATURITNÍ OKRUHY Školní rok: 2014/2015 Reprodukční grafik pro média zaměření propagace a reklama 1. Corporate Identity a) Corporate Idenity jako nástroj budování image. b) Subsystémy Corporate Identity

Více

Smlouva o převodu ochranných známek

Smlouva o převodu ochranných známek Příloha č. 3 Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o převodu práv k ochranným známkám návrh smlouvy o převodu ochranných známek Smlouva o převodu ochranných známek I. Smluvní strany 1. Statutární město Pardubice,

Více

INCOMA GfK Shopping Monitor 2015 1

INCOMA GfK Shopping Monitor 2015 1 INCOMA GfK Shopping Monitor 2015 1 AUTOR STUDIE INCOMA GfK, s.r.o. Kavčí Hory Office Park Na Hřebenech II 1718/10 140 00 Praha 4 Telefon: +420 251 117 545 e-mail: incoma@gfk.com http: //www.incoma.cz člen

Více

PŘÍLOHA. návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady. o snížení nebo odstranění cel na zboží pocházející z Ukrajiny

PŘÍLOHA. návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady. o snížení nebo odstranění cel na zboží pocházející z Ukrajiny EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 11.3.2014 COM(2014) 166 final ANNEX 2 PŘÍLOHA návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o snížení nebo odstranění cel na zboží pocházející z Ukrajiny CS CS PŘÍLOHA

Více

KATALOG SLUŽEB A VÝROBKŮ. GRAFICKÉ STUDIO SVOBODA +420 603 422 526 info@dsvoboda.cz www.dsvoboda.cz

KATALOG SLUŽEB A VÝROBKŮ. GRAFICKÉ STUDIO SVOBODA +420 603 422 526 info@dsvoboda.cz www.dsvoboda.cz Plocha 2014 KATALOG SLUŽEB A VÝROBKŮ GRAFICKÉ STUDIO SVOBODA +420 603 422 526 info@dsvoboda.cz www.dsvoboda.cz OBSAH GRAFICKÉ A DTP STUDIO 3 DIGITÁLNÍ TISK 4 OFSETOVÝ TISK 4 REKLAMNÍ PŘEDMĚTY 5 FOTOBANKA

Více

PŘÍLOHA Č. 3. Integrace ve výuce

PŘÍLOHA Č. 3. Integrace ve výuce PŘÍLOHA Č. 3 Informační a komunikační technologie Pokrytí předměty, Speciální technologie,, Občanská nauka, Ekonomika, Speciální obsluha,,, Základy podnikání, Fyzika, Chemie, Společenská výchova, Český

Více

Obec Smrk. Článek 1 Úvodní ustanovení

Obec Smrk. Článek 1 Úvodní ustanovení Obec Smrk Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území Obce Smrk

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Projektem podporované ekonomické činnosti dle klasifikace CZ-NACE (Vzdělávejte se pro růst v Jihomoravském kraji II)

Projektem podporované ekonomické činnosti dle klasifikace CZ-NACE (Vzdělávejte se pro růst v Jihomoravském kraji II) Projektem podporované ekonomické činnosti dle klasifikace CZ-NACE (Vzdělávejte se pro růst v Jihomoravském kraji II) SEKCE C - ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL 10 Výroba potravinářských výrobků 10.1 10.10 Zpracování

Více

Náklad: 5 000 ks Remintenda: 0 ks Periodicita: dvouměsíčník Distribuce: formou předplatného a direct mailu (zdarma zasílání na konkrétní firmy,

Náklad: 5 000 ks Remintenda: 0 ks Periodicita: dvouměsíčník Distribuce: formou předplatného a direct mailu (zdarma zasílání na konkrétní firmy, Náklad: 5 000 ks Remintenda: 0 ks Periodicita: dvouměsíčník Distribuce: formou předplatného a direct mailu (zdarma zasílání na konkrétní firmy, osoby) Mediální partnerství: Cech podlahářů ČR, Cech parketářů

Více

C 1. VYUŽITÍ DOTACE DLE ROZPO

C 1. VYUŽITÍ DOTACE DLE ROZPO Část C 1. VYUŽITÍ DOTACE DLE ROZPOČTOVÉ SKLADBY 1 POLOŽKA Č. NÁZEV A POPIS 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Včetně odměn zahrnovaných do prostředků na platy. 5021 Ostatní osobní výdaje Zahrnuje

Více

Odložení nebezpečných odpadů

Odložení nebezpečných odpadů Odložení nebezpečných odpadů veškeré ceny jsou bez příslušné sazby, ceny nezahrnují odvoz odpadů z místa určení, platnost od 1. 1. 2015 Název Dřevo Název 20 01 37 9 500 Kč Rozpouštědla 20 01 13 9 000 Kč

Více

Regionální certifikace

Regionální certifikace Regionální certifikace Provozovatel: IČO: Název provozovny: Adresa: Kontaktní osoba: Telefon: Kritéria REGIONÁLNÍ CERTIFIKACE bronze silver gold diamond Legenda: pov = povinné, pv = povinně volitelné pov.

Více

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více