Činnost a poslání organizace. Největším štěstím v životě člověka je vědomí, že nás někdo miluje proto, jací jsme, nebo spíše přesto, jací jsme.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Činnost a poslání organizace. Největším štěstím v životě člověka je vědomí, že nás někdo miluje proto, jací jsme, nebo spíše přesto, jací jsme."

Transkript

1 Náš partner

2 01 Činnost a poslání organizace Společnost ONKO pomoc Karviná, o.p.s. působí v Karviné od 3. září 2011 a je výsledkem dlouholeté spolupráce s lékaři onkologické a kožní ambulance. Podnět k založení společnosti dalo vedení organizace s podobným zaměřením, a to ONKO-Naděje Karviná, sdružení onkologických pacientů (tzv. onkoklub), které zahájilo svou činnost v roce ONKO pomoc Karviná, o.p.s. je založena na principech sociálního podnikání. Jejím posláním je pomoc mladým onkologickým pacientům po náročné léčbě a následnou péčí zajistit psychickou podporu nejen pacientům, ale i celé rodině, protože vážné onemocnění větší či menší mírou zasáhne celou rodinu. Nabízíme: seberealizaci a pozitivní psychickou odezvu zdravotního stavu pacientů, přátelské týmové prostředí, pracoviště v příjemném prostředí, uplatnění vzdělání a praxe, možnost najít zaměstnání v realizaci některého z projektu, možnost dalšího rozvoje, vzdělávání pro práci v neziskové organizaci, pozitivní vnímání možnosti zapojit se do kolektivu, možnost uplatnit vlastní schopnosti, kreativitu, dobré nápady, využití části konzultačního centra k aktivitám oslovujícím klienty, kteří se budou do nich zapojovat, zapojení do dalších projektů novým pacientům, jež jsou zatím pouze ve strategickém plánování společnosti. Největším štěstím v životě člověka je vědomí, že nás někdo miluje proto, jací jsme, nebo spíše přesto, jací jsme. Romain Rolland 02

3 01 Cílem další činnosti společnosti ONKO pomoc Karviná, o.p.s. je zajistit pro onkologické pacienty, zdravotně postižené a znevýhodněné osoby svépomocné aktivity vedoucí k jejich uplatnění a návratu do práce po nemoci. V současné době probíhá nábor klientů do pracovního týmu společnosti, kdy nabízíme možnost podílet se na rozvoji neziskové organizace lidem zdravým, vzdělaným pro tuto činnost s tím, že nahradí některé z osob statutárních orgánů. Mladým pacientům i ostatním znevýhodněným nabízíme realizování projektů prospěšných městu. Zájemcům o tuto práci poskytneme příslušné vzdělání pomocí seminářů a kurzů. Záměrem realizovaných projektů je snaha o snížení nezaměstnanosti v regionu všeobecně a zajištění chybějících služeb prostřednictvím zřizování provozoven, v nichž by našly uplatnění právě osoby se zdravotním znevýhodněním. Předmětem podnikání společnosti ONKO pomoc Karviná, o.p.s. je dle obchodního rejstříku zaměstnávání osob se zdravotním postižením a znevýhodněním, se zaměřením na cílovou skupinu osob po léčbě onkologických onemocnění. Společnost tak vznikla jako jeden z výstupů komunitního plánování města Karviná. Onkologický pacient je pacientem po celý život, i když se úspěšně vyléčí. Někteří se vrátí na trh práce bez problémů, ale ti, kteří trpěli dlouhodobější nebo závažnější formou onemocnění, mají pak velký problém uplatnit se na trhu práce. Zůstávají dlouhodobě v evidenci úřadu práce a šanci najít si práci mají v podstatě minimální. Vzhledem k prodlužování věku k odchodu do důchodu těchto lidí stále přibývá. Navíc přihlédneme-li ke skutečnosti, že v Karviné a okolí mají problém najít práci zdraví lidé, natož pak ti zdravotně znevýhodnění. Vážení pacienti, končí Vám léčba? Chcete pracovat, ale máte po léčbě nějaké omezení? Nemůžete se vrátit do původního zaměstnání? Navštivte Konzultační středisko společnosti ONKO pomoc Karviná, o. p. s. Pro účely konzultačního střediska jsou využity kancelářské prostory sídla společnosti v Karviné-Fryštátě, na Masarykově náměstí (vchod vedle Čedoku, dojdete do prvního poschodí a projdete chodbou). V prostorách konzultačního střediska pořádáme jednotlivé i kolektivní poradenství, organizujeme školení, semináře a konzultace, vedeme databáze uchazečů. Služby konzultačního střediska zajišťujeme pracovnicí s potřebným vzděláním, poradenství a školení pro manažery nestátní neziskové organizace také zajistíme odbornými lektory. Předmětem činnosti konzultačního střediska je zejména: vzdělávací činnost související s možností sociálního podnikání o.p.s., konzultace a poradenství, pořádání akcí zvyšujících vědomí společnosti o problémech života občanů se zdravotním postižením, součinnost a spolupráce s úřadem práce a dalšími institucemi státní správy. Adresa: Masarykovo náměstí 21/11(vedle ČEDOKU) Karviná-Fryštát 04

4 02 Obecně prospěšné služby Cílem nabízených služeb je zaměstnávání osob se zdravotním postižením a znevýhodněním, se zaměřením na cílovou skupinu osob po léčbě onkologických onemocnění, které obtížně nacházejí uplatněním na trhu práce. Dále pak osob s jinými civilizačními chorobami, které jim znesnadňují vykonávání náročné práce jak fyzické, tak duševní na plný pracovní úvazek. Společnost se přihlašuje k hlavním principům sociálního podnikání sociální prospěch, ekonomický prospěch, environmentální a místní prospěch, a k dodržování kritérií sociálního podniku. Společnost bude na webových stránkách zveřejňovat zřizování dalších provozoven a nabídku volných pracovních míst. Výběrová řízení bude zajišťovat ve spolupráci s Úřadem práce v Karviné. Finanční prostředky získává vlastní hospodářskou činností a zdroji získanými spoluprací se subjekty, které tuto oblast podnikání podporují. Nabízíme možnost uplatnit dobré nápady, realizovat zajímavé projekty, které třeba pomohou využít zanedbané objekty, zkrášlí město nebo zdevastované místo těžbou uhlí. Nejdůležitější je dát možnost dalšího zaměstnávání lidí znevýhodněných i zdravých. Nabídněte nám svou představu, kontaktujte nás. Klienti střediska dostanou vždy aktuální informace o možnostech na trhu práce. S těmito informacemi následně pracuje konzultantka. Jsme si vědomi určité konkurence, proto se náš systém liší tím, že kromě výše popsaných služeb chceme vzdělávat osoby pro práci v naší společnosti zapojujeme je do pracovních týmů projektů, které bude společnost realizovat v dalších letech, a vytváříme pro ně pracovní místa. Ve městě jsou v současné době volné nebytové prostory, které se dají využít ke zřízení menších dílen pro zaměstnání zdravotně znevýhodněných osob. Jedná se o dílny s různým typem pracovní náplně a poskytovaných služeb. Proto potřebujeme vytvořit další realizační týmy projektů, které dají vzniknout novým chráněným pracovním místům. Chcete se s námi podílet na této práci? Provozní doba: pondělí 13:00 17:00 středa 9:00 12:00 06

5 03 Historie společnosti Vše se začalo odehrávat na podzim roku 2010, kdy jsem se vrátila ze semináře Fondu pomoci Siemens. Tam jsem poprvé dost obšírně poslouchala, jak v republice funguje sociální podnikání. A pak jsem si všimla prázdného místa v patře nákupního objektu u kina Centrum v karvinské části Mizerov. Sdružení ONKO-Naděje neboli onkoklub klub již fungoval od roku 2003, ale nemohl provozovat sociální nebo výrobní podnik. Přesto jsme neustále chtěli pomoci lidem po nemoci, které třeba akce pořádané klubem neoslovují. Mladých pacientů jsme v čekárnách viděli stále více, a tak jsme se rozhodli založit obecně prospěšnou společnost, která v podstatě vznikla z iniciativy vedení onkoklubu. Smyslem bylo, aby se mladí onkologičtí pacienti mohli po nemoci realizovat třeba v činnosti jiné než před nemocí, v případě že se nemohou nebo nechtějí vrátit do původního zaměstnání. Začali jsme tedy nabízet možnost angažovat se v této neziskovce a 3. září 2011 byla společnost zaregistrována. Vedení společnosti ONKO pomoc Karviná tvoří osoby mladé, vzdělané, s praxí, které spolu se členkami onkoklubu zajišťují to, aby se záměr neodchýlil od původní představy pomáhat zdravotně znevýhodněným onkologickým pacientům. Kdo jiný by měl mít k tomuto problému lepší vztah než ti, kdo nádorovým onemocněním a léčbou prošli... Blažena Monczková V životě se dočkáme odměny podle toho, jak ohleduplně se chováme k ostatním lidem. Earl Nightingale 08

6 04 Projekty v letech První projekt nazvaný Mňamky naší mamky představoval nabídku pekařských výrobků na vánočním jarmarku, Dnu dětí, Hornických slavnostech, Veletrhu sociálních služeb. V únoru 2012 jsme v restauraci u Tesarčíka organizovali společenský ples. Za úspěch považujeme to, že v Karviné v ten den byly čtyři plesy, a přesto návštěvnost našeho plesu přesáhla sto lidí. Práci našeho spolku podpořilo také město, a to nás motivovalo k tomu pustit se do projektu Bistro Esíčko (stejnojmenné bistro zde existovalo již před dvaceti lety). Cílem našeho projektu bylo postupně zaměstnat až 12 zdravotně znevýhodněných osob, a to zejména onkologických pacientů na kratší pracovní úvazky, zřídit jídelnu s prodejnou s dvaceti místy k příjemnému posezení v nekuřáckém prostředí. Projekt získal podporu záměrem vrátit do jídelníčku tradiční slezská, regionální jídla s možností odnést si teplé, zdravé a levné jídlo s sebou domů. V plánu byl také prodej výrobků regionálních zemědělských farem a zaměření na zdravou výživu, která by zohlednila potřeby ostatních zdravotně znevýhodněných. Místem měla být malá podnikatelská zóna poblíž kina Centrum v Karviné-Mizerově. Součástí strategických plánů byl také záměr rozšířit bistro o catering a s tím související posun aktivit do okrajových oblastí Karviné, do kina Centrum atd. Finanční plán na udržitelnost bistra jsme zpracovali do roku V sídle společnosti ONKO pomoc Karviná se tak začal scházet realizační tým projektu, který řešil především zajišťování finančních prostředků na činnost společnosti a na projekt Bistro Esíčko. Na podporu tohoto projektu uspořádala nadace OKD benefiční koncert, který se konal 28. srpna Rozesílali jsme pozvánky, seznamovali s účelem koncertu. Přes zklamání, že žádost podpořena nebyla, jsme odjeli na začátku srpna obhajovat projekt do Brna. Do druhého kola jsme se dostali u Nadace Vodafone. Výsledek výběrového řízení byl ale negativní. Finanční výsledek koncertu, tedy veřejná sbírka, část dotace Nadace OKD i pomoc statutárního města Karviná z fondu primátora nemohla zajistit to, že by mohla provozovna začít fungovat. Kontaktovali jsme společnost HRAT a dohodli se na zpracování žádosti pro MPSV v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OPLZZ ). Rozpočet ke smlouvě s Nadací OKD byl upraven, byly vyjmuty mzdové osobní náklady. Jenže hned v prvním týdnu roku 2014 jsme obdrželi oznámení o vyřazení žádosti o finanční podporu z OPLZZ na GP z důvodu nesplnění kritéria přijatelnosti. O prostor, kde mělo být Esíčko, jsme tak přišli. Pronajímatel jej nabídl jinému zájemci. Je nám to nesmírně líto. Po tak velké medializaci tohoto záměru se samozřejmě lidé stále dotazují na termín otevření. Finančních prostředků k otevření provozovny bylo málo, a proto byl projekt k 30. červnu 2013 ukončen. Tři roky snahy o navrácení příjemného místa, které by odpovídalo představám dnešních požadavků na styl a praktické využití provozovny, tak nakonec byly završeny neúspěchem. Přesto je projekt stále součástí strategického plánu společnosti, je uložen a čeká na lepší časy. 10

7 05 Další projekty Činnost konzultačního a poradenského střediska Co může být náplní činnosti: 1/ Volnočasové aktivity s účastí dětí, rodinných příslušníků pobytové akce, zájezdy, společné výlety do přírody, sportovní, vzdělávací, společenské a jiné akce. Rukodělné práce arteterapie, šití. 2/ Svépomocné aktivity sestavení realizačního týmu pro projekty umožňující integraci do společenského života, do práce, do akcí vzdělávacích v návaznosti na strategický plán společnosti ONKO pomoc Karviná, o.p.s. 3/ Zapojení do projektu, jehož cílem je zřízení několika pracovních míst na částečný úvazek. Cílem je doplnění týmu onkologických pacientů v Karviné o osoby, které chtějí pro sebe a své rodiny vykonávat činnost podle svých představ a potřeb vzhledem ke složité situaci vzniklé onemocněním rodinného příslušníka. Nabízíme prostor ke scházení pracovního týmu, s vybavením základní kancelářskou technikou. Nabízíme pomoc s vyhledáváním finanční zdrojů k podpoře aktivit, spojených s činností neziskových organizací. Nabízíme kontaktování na podobné organizace v republice. Nabízíme bezplatné zprostředkování vzdělávání pro tuto práci. Jak dál žít představuje dlouhodobý projekt s mezinárodní spoluúčastí partnerů z Polska a Slovenska. Jednotlivá setkání postupně realizujeme. Do první fáze patří první společný víkendový pobyt účastníků projektu v Hotelu pod Kyčmolem v Horní Lomné. Pobyt proběhne ve dnech srpna Druhý výjezdní pobyt se uskuteční na pomezí hranic se Slovenskem a Polskem. Třetí společné setkání bude přímo v Karviné. Na těchto akcích vítáme děti a partneři. Další projekt pojmenovaný Šicí a výtvarná dílnička má za cíl zřídit malou dílnu k rukodělným pracím v prostoru sídla společnosti, které slouží zároveň jako konzultační a poradenské středisko. Realizační tým prochází obdobím vzdělávání k práci v neziskové sféře. Naší snahou je rozšířit tým o další zdravotně znevýhodněné. Pořádáme akce v rámci terapie prací se zřetelem na zachování dobré motoriky rukou, případně zlepšení stavu, kdy pacientky po ablaci prsu mají problémy s lymfedémy. Zařízená malá šicí dílnička pomůže pacientkám sbližovat se během těchto akcí, výrobky nabízet na prodejních akcích, které pro neziskové organizace pořádá statutární město Karviná nebo Nadace OKD, zajistit si část vlastních finančních zdrojů jako finanční spoluúčast na poskytnutých dotacích a zároveň prezentovat činnost společnosti. Důležitým výstupem je průzkum potřebnosti nabízených výrobků. Výroba a šití se týká: a) šátků, čepic, turbánků a jiných pokrývek hlavy, které používají ženy po absolvování chemoterapie, v době, kdy přijdou o vlasy, b) halenek se vstavkou (nahrazující podprsenku) pro ženy po ablaci prsu, c) dekoračních a užitkových textilních předmětů polštářky apod. Dekorační předměty vyrábíme k různým příležitostem, jako jsou velikonoční trhy, vánoční jarmarky, Veletrh sociálních služeb, Hornické dny Nadace OKD. Pozvánky na tyto akce najdete v čekárnách Onkologického centra v KHN, na nástěnkách Polikliniky v Karviné-Mizerově, v ostatních zdravotnických zařízeních a v místech sociálních služeb města. 12

8 06 Spolupracující organizace a partneři: Činnost společnosti podporuje: Lékaři a drobní přispívatelé z Karviné. Partnerem projektu Jak dál žít se stává slovenská pacientská organizace Žilinské Venuše. 14

9 Adresa sídla společnosti: ONKO pomoc Karviná, o.p.s. Masarykovo náměstí 21/ Karviná-Fryštát IČO: DIČ: CZ Telefonní spojení: , Bankovní spojení: / Design by

Teorie a praxe problematiky zaměstnávání osob se zdravotním postižením v České republice. Bohdana Richterová a kol.

Teorie a praxe problematiky zaměstnávání osob se zdravotním postižením v České republice. Bohdana Richterová a kol. Teorie a praxe problematiky zaměstnávání osob se zdravotním postižením v České republice Bohdana Richterová a kol. Krnov 2011 ISBN 978-80-254-9526-1 Bohdana Richterová a kol. Teorie a praxe problematiky

Více

manuál sociálního podnikání

manuál sociálního podnikání podpora manuál sociálního podnikání Obsah 1 Úvod 4 2 Definice a charakteristika sociálního podnikání 6 3 Zakládáme sociální podnik 10 4 Význam spolupráce a síťování 14 5 Finanční zdroje pro sociální podnikání

Více

Metodické doporučení Ministerstva kultury pro dobrovolnictví v kultuře a umění

Metodické doporučení Ministerstva kultury pro dobrovolnictví v kultuře a umění Metodické doporučení Ministerstva kultury pro dobrovolnictví v kultuře a umění Publikace vznikla za finanční podpory Ministerstva kultury. Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, Praha 2015

Více

Průvodník. Informační bulletin partnerství beskydy pro všechny zpravodaj o sociálním podnikání a sociálním cestovním ruchu. Obsah.

Průvodník. Informační bulletin partnerství beskydy pro všechny zpravodaj o sociálním podnikání a sociálním cestovním ruchu. Obsah. Informační bulletin partnerství beskydy pro všechny zpravodaj o sociálním podnikání a sociálním cestovním ruchu l i s t o p a d 2 0 0 7 Průvodník Vážení čtenáři, pomalu se blížíme ke konci roku a i projekt

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2 0 1 4 ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁS Kdo jsme? - Vaše středisko volného času! Dům dětí a mládeže Ulita Broumov, okres Náchod je právnická osoba, která vykonává

Více

Metodika dobrovolnictví v sociálních službách

Metodika dobrovolnictví v sociálních službách Královéhradecký kraj Metodika dobrovolnictví v sociálních službách Zpracovatel: HESTIA, o.s. Název projektu: Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji II. Registrační číslo

Více

Výstupy z tématických diskusních setkání a práce odborných týmů pro jednotlivé oblasti Standardů kvality sociálních služeb

Výstupy z tématických diskusních setkání a práce odborných týmů pro jednotlivé oblasti Standardů kvality sociálních služeb Obalka_Europrofis_titul.qxd 9.10.2008 15:11 Stránka 1 Výstupy z tématických diskusních setkání a práce odborných týmů pro jednotlivé oblasti Standardů kvality sociálních služeb II_strana_obalky_tiraz.qxd

Více

STRATEGIE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V JIHOMORAVSKÉM KRAJI NA OBDOBÍ 2014 2020

STRATEGIE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V JIHOMORAVSKÉM KRAJI NA OBDOBÍ 2014 2020 STRATEGIE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V JIHOMORAVSKÉM KRAJI NA OBDOBÍ 2014 2020 1 OBSAH Předmluva... 3 Vysvětlení pojmů... 5 Úvod... 9 Právní a koncepční rámec...

Více

Komunitní plán sociálních služeb města Žďáru nad Sázavou pro období 2014 2016

Komunitní plán sociálních služeb města Žďáru nad Sázavou pro období 2014 2016 Komunitní plán sociálních služeb města Žďáru nad Sázavou pro období 2014 2016 1 Obsah Úvod... 3 Charakteristika Žďár nad Sázavou... 4 Statistické údaje v Žďár nad Sázavou - SO ORP... 5 Žďár nad Sázavou

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Diverzita a integrace jako součást odpovědné firmy Portál zaměřený na sociální dialog ve všech jeho podobách Svaz průmyslu a dopravy ČR ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM

Více

7 Sociální politika obce

7 Sociální politika obce ZÁKLADNÍ PRINCIPY FUNGOVÁNÍ SOCIÁLNÍ OBCE A JEJÍCH POLITIKA ORGÁNŮ OBCE Sociální politika obce PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D. Ing. Iva Červinková Mgr. Irena Sonntagová Domy, silnice, chodníky, vodovody,

Více

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CO JSOU SOCIÁLNÍ SLUŽBY? Sociální služby se tedy snaží: podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovení

Více

Sociální partnerství odborných škol. Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S

Sociální partnerství odborných škol. Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S Sociální partnerství odborných škol Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S 1 Publikace vznikla v rámci národního projektu Kurikulum S Podpora plošného

Více

Školní podpůrný program

Školní podpůrný program Název projektu: Centra podpory inkluzivního vzdělávání Registrační číslo projektu: CZ 1.07/4.1.00/06.0020 Školní podpůrný program Plán inkluzivního rozvoje školy Základní škola, Chlumec nad Cidlinou, okres

Více

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA INFORMAČNÍ KATALOG STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN Krizová telefonní čísla Hasiči... 150 Záchranná služba... 155 Městská policie... 156 Policie... 158 Úřady a instituce Magistrát města

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví.

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví. KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC Vymezení sociálních služeb...2 Druhy sociálních služeb a rozsah vykonávaných činností - rejstřík organizací působících v regionu Liberec....3 SOCIÁLNÍ

Více

SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ V KOLÍNĚ MOŽNOSTI ZALOŽENÍ SOCIÁLNÍHO PODNIKU

SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ V KOLÍNĚ MOŽNOSTI ZALOŽENÍ SOCIÁLNÍHO PODNIKU SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ V KOLÍNĚ MOŽNOSTI ZALOŽENÍ SOCIÁLNÍHO PODNIKU STUDIE VÝCHOZÍ SITUACE OBJEDNAVATEL Úřad vlády ČR Agentura pro sociální začleňování Milan Greineder DODAVATEL NABÍDKY M AM ALOCA, o.s. Havelská

Více

TATO PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

TATO PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Změna je život II Sborník závěrečných prací účastníků Funkčního studia pro vedoucí pracovníky školských zařízení pro zájmové vzdělávání a NNO pracujících s dětmi a mládeží, realizovaného v rámci projektu

Více

Analýza současné situace v oblasti sociálních služeb a dlouhodobé péče osobám po získaném poškození mozku v České republice

Analýza současné situace v oblasti sociálních služeb a dlouhodobé péče osobám po získaném poškození mozku v České republice Analýza současné situace v oblasti sociálních služeb a dlouhodobé péče osobám po získaném poškození mozku v České republice Financováno z prostředků ESF prostřednictvím OP Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

Komplexní řešení celoživotního vzdělávání ve venkovských regionech - Aktivizace potenciálu a možností v celé České republice

Komplexní řešení celoživotního vzdělávání ve venkovských regionech - Aktivizace potenciálu a možností v celé České republice Komplexní řešení celoživotního vzdělávání ve venkovských regionech - Aktivizace potenciálu a možností v celé České republice Semily a Brno, 2008 Obsah: Úvod: Dva produkty Partnerství pro rozvoj Přehledný

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Prostějově na období 2014 2016

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Prostějově na období 2014 2016 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Prostějově na období 2014 2016 1. Úvod do komunitního plánování sociálních služeb obecně... 3 Metodické ukotvení procesu... 3 Legislativní ukotvení střednědobého

Více

Tento dokument byl vytvořen z finanční podpory Evropské unie a České republiky. Obsah tohoto dokumentu je plně v zodpovědnosti příjemce grantu a

Tento dokument byl vytvořen z finanční podpory Evropské unie a České republiky. Obsah tohoto dokumentu je plně v zodpovědnosti příjemce grantu a Tento dokument byl vytvořen z finanční podpory Evropské unie a České republiky. Obsah tohoto dokumentu je plně v zodpovědnosti příjemce grantu a nelze jej v žádném případě považovat za oficiální stanovisko

Více

Návrhy opatření a změn politiky zaměstnanosti ve vztahu k rovnosti příležitostí, které přispějí ke zlepšení situace žen v rodině a zaměstnání

Návrhy opatření a změn politiky zaměstnanosti ve vztahu k rovnosti příležitostí, které přispějí ke zlepšení situace žen v rodině a zaměstnání Návrhy opatření a změn politiky zaměstnanosti ve vztahu k rovnosti příležitostí, které přispějí ke zlepšení situace žen v rodině a zaměstnání Číslo projektu: E/01/1/043 OBSAH Úvod 3 Úprava pracovněprávních

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013 Vážení občané mikroregionu Frýdlantsko, Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb je výsledkem

Více

Financováno z programu PHARE Evropské unie. Průvodce dobrovolnictvím pro neziskové organizace

Financováno z programu PHARE Evropské unie. Průvodce dobrovolnictvím pro neziskové organizace Financováno z programu PHARE Evropské unie Průvodce dobrovolnictvím pro neziskové organizace HESTIA Národní dobrovolnické centrum Praha - červen 2003 Tento průvodce vznikl jako výstup projektu Zvýšení

Více

Program podpory samostatného bydlení. Operační manuál. Podpora v samostatném bydlení Operační manuál (verze 2011) strana 1

Program podpory samostatného bydlení. Operační manuál. Podpora v samostatném bydlení Operační manuál (verze 2011) strana 1 Program podpory samostatného bydlení Operační manuál 2011 Operační manuál (verze 2011) strana 1 Obsah: 1 Poslání organizace... 5 2 Způsob zpracování, aktualizace a kontroly dodržování operačního manuálu...

Více