VÝROČNÍ ZPRÁVA Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005. Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s."

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s Starý Hrozenkov 1 tel./ fax: ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s. bylo založeno jako nadace 27. září 1995, v roce 2005 tedy oslavilo už desáté výročí od svého vzniku. 10. února 1999 byla organizace přeregistrována kvůli změnám v legislativě z nadace na obecně prospěšnou společnost, kterou je dodnes. Dle názvu by se mohlo zdát, že jeho působištěm a hlavní činností jsou pouze Moravské Kopanice a jejich rozvoj, podle zakládací smlouvy však je spektrum aktivit i zájmový region mnohem širší. K hlavním činnostem, kterými se obecně prospěšná společnost zabývá, patří například i vzdělávání, propagace a poradenství v ekologickém zemědělství, propagace Bílých Karpat a další. Pokud se týká ekozemědělství či propagace regionu, podílí se často i na přípravě a realizaci činností zahrnujících celý Zlínský kraj i okres Hodonín, nezřídka mají akce celorepublikový či mezinárodní charakter. Moravské Kopanice tvoří 5 obcí: Starý Hrozenkov, Vyškovec, Žítková, Vápenice, Lopeník, s počtem obyvatel kolem Region se rozkládá na moravsko-slovenském pomezí, v Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty. Je známý svým přírodním bohatstvím, specifickým folklórem, charakteristická je rozptýlená zástavba a často značná vzdálenost usedlostí. Zaměření organizace: Vzdělávání, propagace a poradenství v ekologickém zemědělství a ochraně přírody Podpora iniciativ směřujících k údržbě bělokarpatských luk Propagace Moravských Kopanic a Bílých Karpat Informační, poradenské a propagační služby místním obyvatelům Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s. Ředitelka: Mgr. Renata Vaculíková Externí účetní: paní Ladislava Uhlíková, Bojkovice Středisko mělo v roce 2005 jednoho stálého zaměstnance na plný úvazek. Vzhledem k omezeným finančním možnostem své služby a aktivity zabezpečuje organizace také za pomoci externích spolupracovníků, kteří se podílejí na přípravě a realizaci aktivit formou služeb, krátkodobých pracovních dohod, nebo příležitostnou bezplatnou výpomocí. Správní rada informačního střediska: V roce 2005 skončilo funkční období původním členům správní rady, a proto byla 8. dubna 2005 zakladateli jmenována nová správní rada, která na svém prvním zasedání zvolila také svého nového předsedu. Správní rada: Předseda: Jan Gabrhel, místostarosta obce Starý Hrozenkov Členové: František Winter, místopředseda PRO-BIO Šumperk, Mgr. Josef Bartoš, zástupce ředitele ZŠ Starý Hrozenkov, bydliště Vápenice. Správní rada IS Kopanice se sešla a ve Starém Hrozenkově. Současně se správní radou byla jmenována i nová dozorčí rada: Dozorčí rada: Předseda: Ing. Jaroslav Šašinka, ZS Pitín, a.s., člen revizní komise PRO-BIO Šumperk Členové: Helena Miková, obec Starý Hrozenkov Ing. Renata Osladilová, PRO-BIO Šumperk Zakladatelé: Obecní úřad Starý Hrozenkov (www.staryhrozenkov.cz) PRO-BIO Svaz producentů a zpracovatelů biopotravin, Šumperk (www.pro-bio.cz) IČO: Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Zlín, pobočka Uherský Brod Číslo účtu: / ČINNOST V ROCE 2005 V dubnu 2005 nastoupili do funkcí nově jmenovaní členové správní a dozorčí rady, seznamovali se tak během roku pomalu s fungováním organizace. Provedené změny v obsazení členů obou rad byly v tomto roce současně zaregistrovány na Krajském 1

2 obchodním soudě v Brně. Bylo přeregistrováno i sídlo organizace. Rok 2005 byl pro středisko finančně náročný, připravili a podali jsme velké množství grantů, z nichž však převážná část nebyla schválena. Kladně byly vyřízeny spíše žádosti o malé granty do ,- Kč. Během roku jsme spolupracovali se svazem PRO-BIO na přípravě většího projektu a grantové žádostí o podporu z Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, který vyhlašovalo Ministerstvo životního prostředí. V první výzvě projekt neuspěl, i když byl hodnocen velmi dobře, v druhé podzimní výzvě jsme byli vybráni mezi podpořené projekty a realizace projektu by měla být zahájena v březnu Projekt nese název Agroenvironmentální informační a poradenská centra v ČR, vytvoření sítě v Pardubickém, Olomouckém, Moravskoslezském a Zlínském kraji. Vedoucím je svaz PRO-BIO, partnery je celá řada organizací ze 4 krajů. Aktivity jsou rozvrženy do dvou let, informační středisko by se mělo stát jedním z lokálních koordinátorů pro Zlínský kraj (kromě okresu Vsetín) a okres Hodonín. Projekt však nepokryje celkové náklady střediska na daný rok, proto budeme muset průběžně zajišťovat ještě další zdroje pro financování. Co se týká konkrétních aktivit střediska v uplynulém roce, uspořádali jsme ve spolupráci s dalšími partnery v průběhu roku opět několik školení, seminářů a přednášek o ekologickém zemědělství, biodožínky, akce pro mateřské školy, den otevřených dveří na ekofarmě, spolupracovali jsme na přípravě Evropské letní bioakademie v Lednici, aj Poradenství a vzdělávání v ekologickém zemědělství, propagace ekologického zemědělství Vzdělávací akce pořádáme nejen pro zemědělce, ale také pro studenty a pedagogy středních, základních i vysokých škol, často jsou však určeny i spotřebitelům a široké veřejnosti. Některé z těchto akcí se již staly v regionu tradicí a mají i své pravidelné účastníky. V roce 2005 jsme uspořádali dvě školení pro ekologické zemědělce, jeden seminář pro vysokoškoláky, jeden seminář pro zemědělce k marketingu v ekologickém zemědělství, 2 přednášky pro střední školy, den otevřených dveří na ekofarmě, biodožínky a jeden seminář pro veřejnost Školení pro ekologické zemědělce poradenství k vyplňování formulářů pro KEZ, o.p.s.. ( na SZEŠG ve Starém Městě) Začátkem roku Informační středisko společně s PRO- BIO regionálním centrem Bílé Karpaty připravilo pro ekologické zemědělce ze Zlínského kraje a okresu Hodonín tradiční školení zaměřené na poradenství k vyplňování formulářů Hlášení farem za rok 2005 a Plánů hospodaření na rok 2006, které se každý rok odesílají pověřené kontrolní organizaci pro ekologické zemědělství. Doprovodnými tématy byly také aktuální informace z ekologického zemědělství a HRDP. Přednášeli Ing. Milan Drgáč a Ing. Petr Trávníček z PRO-BIA. Školení se zúčastnilo 52 osob Školení pro ekologické zemědělce na téma Dodržování zásad správné zemědělské praxe v oblasti nakládání s hnojivy, Zákon o odpadech, novinky v HRDP ( v kinosále PSG, a.s. ve Zlíně) Školení na uvedené aktuální téma jsme uspořádali ve spolupráci s Koordinačním centrem poradenství ÚZPI Praha a pracovníky jeho regionálních poboček v Brně a Kroměříži Ing. Romanem Rozsypalem, CSc. a Ing. Janem Jančíkem. Zúčastnilo se ho 31 zemědělců Přednášky o ekologickém zemědělství pro střední školy a spolupráce se školami Dlouhodobá dobrá spolupráce se středními školami v regionu pokračovala i v roce Střední zemědělská škola a gymnázium ve Starém Městě u Uherského Hradiště se stala naším oblíbeným místem pro pořádání různých zemědělských seminářů a školení, protože nám poskytuje pro tyto akce výborné zázemí. K dispozici máme prostornou přednáškovou místnost, počítač i dataprojektor a také možnost stravování ve školní jídelně. Každoročně připravujeme ve škole i prezentaci ekologického zemědělství na výstavě Zahrada Moravy, která se koná v prostorách školy vždy v červnu ( ). Zajišťujeme zde příležitostně i přednášky pro studenty školy. Při organizaci letošní prezentace EZ na této výstavě nám pomáhali zástupci členských podniků svazu PRO-BIO: pan Jiří Kovařík z prodejny Krajinkazdravá výživa z Uherského Hradiště a Radim Machů z Tradic Bílých Karpat v Hostětíně. Aktivní je v propagaci ekologického zemědělství a také ve spolupráci s naší organizací i SOŠ z Luhačovic, která vzdělává studenty několika různých oborů a připravuje mj. i pracovníky pro podniky veřejného stravování. Ve škole jsme v roce 2005 uspořádali 2 přednášky na téma Biopotraviny a ekologické zemědělství ( a ), kterých se zúčastnilo celkem 50 osob. Na přednášce 14. listopadu byli přítomni také zástupci družební školy ze Slovinska. Přednášel Ing. Milan Drgáč. Do budoucna plánujeme další přednášky pro studenty s praktickou ukázkou vaření z biopotravin. Zástupci školy se účastní mnoha našich dalších akcí v regionu Den otevřených dveří na ekofarmě u Vránů v Lužkovicích u Zlína ( ) 2

3 Jednou z nejúspěšnějších akcí uplynulého roku byla akce nazvaná Den otevřených dveří na ekofarmě, kterou jsme uspořádali na krásném místě na samotě u lesa - u Vránů ve Zlíně Lužkovicích v polovině měsíce října. Akce se setkala s velkým zájmem veřejnosti i médií. Přijelo se na ni podívat asi 200 zájemců z různých míst republiky. Přilákala nejen obyvatele Zlína a okolí, ale například i celou exkurzi studentů a učitelů z MZLU v Brně, dále zástupce regionálních středních zemědělských škol, zúčastnili se pracovníci Zlínského kraje a další hosté. Kromě exkurze po farmě a neobyčejně pestré a bohaté ochutnávky jídel a nápojů z biopotravin, kterou Vránovi připravili pro všechny hosty, zpříjemnilo návštěvníkům slunečné sobotní odpoledne i několik dalších doprovodných programů přednášku o základech ekologického zemědělství, vystoupení cimbálové muziky, ukázka stříhání ovcí, vaření povidel, malý program pro děti. Na pořádání akce se podíleli vedle rodiny Vránovy a Informačního střediska také PRO-BIO RC Bílé Karpaty, Agrární komora Zlínského kraje a VIS Bílé Karpaty, o.p.s. z Veselí nad Moravou. Podpořilo ji několik sponzorů: REC pro střední a východní Evropu se sídlem v Maďarsku v rámci Dunajského regionálního projektu; Zlínský kraj; firma TREWIT s.r.o. Štípa Seminář Ekologické zemědělství a jeho role v ochraně přírody ( v rámci festivalu TSTTT v Uherském Hradišti) Pro jubilejní XXX. ročník ekologického festivalu Týká Se To Také Tebe v Uherském Hradišti (TSTTT) jsme opět zorganizovali seminář o ekologickém zemědělství pro veřejnost. Festival probíhá v Klubu kultury v Uherském Hradišti a je mezinárodní přehlídkou ekologicky zaměřených filmů a také dalších doprovodných ekologických programů pro děti i dospělé. Letošní ekologicko-zemědělský seminář jsme pořádali ve spolupráci s PRO-BIO RC Bílé Karpaty a Klubem kultury v Uherském Hradišti, a byl opět určen široké veřejnosti. Po obecném úvodu do ekologického zemědělství, který přednesl Ing. Roman Rozsypal, CSc. z Brna, se další přednášející již věnovali specifičtějším tématům. Prof. Dr. Ing. Bořivoj Šarapatka, CSc. z UP v Olomouci vystoupil s příspěvkem Ekologické zemědělství v ochraně přírody a krajiny, po něm následovala přednáška pracovníků Správy ochrany přírody z Prahy, kteří seznámili přítomné s problematikou zemědělství a ochrany přírody v chráněných krajinných oblastech ČR. V posledním bloku vystoupili se svými praktickými zkušenostmi a představením svých farem ekozemědělci z regionu: Ondruchovi z Valašské Bystřice, Vránovi z Lužkovic, zástupce Tradice Bílých Karpat z Hostětína a Kavkovi z Vyškovce. Akci doprovází tradičně příjemná neformální atmosféra i bohatá výstavka a ochutnávka biopotravin a jídel z nich připravených. Pro letošní seminář poskytli své výrobky: prodejna Krajinka-zdravá výživa z Uherského Hradiště, Vránovi z Lužkovic, Ondruchovi Z Valašské Bystřice, Tradice Bílých Karpat z Hostětína a pan Miškář z Lopeníka. Na seminář zavítalo více než 60 návštěvníků. Akci jsme zakončili společně s dalšími účastníky festivalu tradiční besedou u cimbálu v Redutě Seminář Marketing v ekologickém zemědělství ( na SZEŠG ve Starém Městě) Seminář připravil a nabídl zájemcům z regionu Mgr. Tomáš Václavík, správce sekce PRO-BIO prodej a marketing biopotravin se sídlem v Moravských Knínicích. IS Kopanice a RC PRO-BIO zajišťovalo organizační záležitosti akce. Semináře se zúčastnilo několik ekologických zemědělců, jeden konvenční zemědělec a také studenti střední zemědělské školy. Celkem 32 osob. Probíhal v neformálním duchu a provázela ho zajímavá diskuse Seminář pro studenty a pedagogy MZLU v Brně Ekologické zemědělství: moderní způsob hospodaření s ohledem na ochranu životního prostředí ( na MZLU v Brně) V rámci projektu podpořeného z Dunajského regionálního programu UNDP/GEF jsme měli za úkol uspořádat v roce 2005 seminář pro vysokoškoláky a jejich pedagogy k problematice ekologického zemědělství s ohledem na ochranu životního prostředí. Seminář proběhl v březnu na MZLU v Brně, přednášel na něm Dr. Bernhard Kromp z Bolzmannova institutu z Vídně, Prof. Dr. Ing. Bořivoj Šarapatka, CSc. z UP v Olomouci a Ing. Jiří Urban z PRO-BIA. Celkově se ho zúčastnilo 92 zájemců převážně z řad akademické obce, setkal se s příznivým ohlasem ze strany školy. Na přípravě semináře se vedle střediska podílelo několik dalších subjektů : Bioinstitut, o.p.s. Olomouc; PRO-BIO Šumperk, Agronomická fakulta MZLU, UP v Olomouci a EPOS-spolek poradců EZ ČR Účast na dalších akcích zaměřených na ekologické zemědělství Renata Vaculíková se na základě žádosti svazu PRO-BIO opět podílela v červnu na přípravě 5. Evropské letní akademie ekologického zemědělství, která se konala od do 1.7. v Lednici. Po dobu příprav konference (v měsíci červnu) pracovala v sídle PRO-BIA v Šumperku. Bioakademie se zúčastnilo více než 200 osob z různých zemí, letos byla rozdělena do tří paralelně probíhajících konferencí s následujícími tématy: A) Nechemická ochrana rostlin, B) 3

4 Zdraví zvířat v ekologickém zemědělství, 3) Podpora a rozvoj ekologického zemědělství v EU. Součástí konference je vždy kromě přednášek také několik tématicky zaměřených exkurzí na ekofarmy do různých zemí a bohatý společenský program účast a prezentace EZ na výstavě Zahrada Moravy na SZEŠG ve Starém Městě u Uherského Hradiště. Spolupráce na přípravě projektové žádosti do Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů podávané na MŽP. Vedoucím projektu je svaz PRO-BIO. Předpokládá vytvoření sítě informačních a poradenských center pro ekologické zemědělství a agroenvironmentální programy ve čtyřech krajích. Zapojilo se do něho několik desítek subjektů. Projekt byl schválen k realizaci a podpoře a bude zahájen v březnu Potrvá do jara účast na semináři Ekologické poľnohospodárstvo na Slovensku, který se konal v Nitře, a jehož pořadateli byli kolegové z partnerské organizace Ekotrend Myjava, Ministerstvo pôdohospodárstva SR, ÚKSÚP, SPU Nitra. Seminář se konal v rámci Dunajského regionálního projektu, po semináři proběhla také organizační schůzka partnerů projektu. Ve dnech se Renata Vaculíková zúčastnila společně s dalšími kolegy ze svazu PRO-BIO exkurze v partnerské organizaci TERAS, která je zaměřena rovněž na podporu ekologického zemědělství a sídlí v Subotici v Srbsku Černé Hoře. Zúčastnili jsme se následně také semináře o ekologickém zemědělství, který pořádali srbští partneři v rámci našeho společného mezinárodního Dunajského regionálního projektu. Na semináři přednášeli i někteří z českých kolegů PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Do roku 2001 plnilo IS Kopanice také funkci regionálního centra Svazu PRO-BIO Šumperk. Po změně stanov a svazové struktury bylo nutné založit v roce 2001 PRO-BIO regionální centrum Bílé Karpaty (dále jen RC) s vlastní právní subjektivitou, které sídlí v prostorách střediska, nemá však žádné zaměstnance. IS Kopanice poskytuje regionálnímu centru služby poradenství a informační servis členům RC, zajišťuje vzájemnou komunikaci mezi členy, vede administrativu RC, připravuje granty, organizuje akce pořádané RC, atd Podpora iniciativ směřujících k údržbě bělokarpatských luk Pomoc při vyřizování dotací MŽP K obvyklým činnostem střediska patří zejména v jarních měsících poskytování poradenství místním obyvatelům k podávání žádostí o různé dotace na údržbu luk a dalších cenných lokalit v CHKO. Oproti uplynulým letům nám ubylo práce s žádostmi o zemědělské dotace, které nyní řeší zemědělci převážně přímo s územně příslušnými Zemědělskými agentura mi MZE. Nyní se poradenství soustředilo spíše na žádostí o dotace z Ministerstva životního prostředí ČR, konkrétně z Programu péče o krajinu - naodstranění náletů, údržbu mokřadů a ruční kosení v prvních a druhých zónách CHKO, případně v dalších lokalitách zajímavých z hlediska ochrany přírody. Každoročně pomáháme s přípravou asi žádostí, dalším zájemcům poskytujeme informace k programu telefonicky nebo zasíláme elektronickou poštou. Dotace se podávají na Správu Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty se sídlem v Luhačovicích Propagace regionu Moravských Kopanic, Bílých Karpat Biodožínky a Ozvěny Horňácka (Velká nad Veličkou ) Bělokarpatské biodožínky s biojarmarkem jsme již počtvrté uspořádali v rámci folklórního festivalu Ozvěny Horňácka, který se koná vždy v druhé polovině srpna ve Velké nad Veličkou. Informační středisko zajišťuje organizačně většinou hlavně biojarmark a prezentace ekologických zemědělců. Celou akci na Horňácku provází zpravidla výborná atmosféra, na vystoupení domácích i hostujících souborů a muzik se jezdí dívat příznivci folklóru z různých míst republiky i zahraničí. Také množství a složení účinkujících je velmi bohaté a pestré, vystupuje zde kolem 400 dětí i dospělých z Čech, Moravy, Slovenska i jiných zemí. Zahraničními hosty letošního ročníku byly soubory ze Slovenska a Francie. Obcí prochází každoročně krojovaný dožínkový průvod, soubory se představují také během odpoledne na biojarmarku a večer pak v rámci hlavního programu Ozvěn Horňácka v přírodním amfiteátru. Na dožínkovém biojarmarku se návštěvníkům v tomto roce představili se svými výrobky následující ekologičtí producenti, prodejny a sdružení: Abrlovi z Pavlova, Alma klub z Kroměříže, ekologický zemědělský podnik Heliavita s.r.o. z Nětčic, Tradice Bílých Karpat z Hostětína, Vránovi z Lužkovic, Inexsdružení dobrovolných aktivit Bílé Karpaty z Tvarožné Lhoty, Liga ekologických alternativ z Prahy, sdružení 4

5 pro ekologii a zemědělství AREA VIVA z Dubečna- Kněžic. Zájemcům jsme nabídli na stáncích také biouherák z ekofarmy Josefa Sklenáře ze Sasova, kozí sýry z ekofarmy Poběžovice a propagační materiály a literaturu ekologického zemědělství Exkurze starostů a zastupitelů z mikroregionu Javornicko v Bílých Karpatech ( ) Již před několika lety k nám na Kopanice zavítala skupinka zástupců obcí z mikroregionu Javornicko, kterým jsme zprostředkovali v okolí několik exkurzí. Zřejmě byli s exkurzí spokojeni, a tak se nám v létě 2005 opět ozvali se žádostí, zda bychom pro ně připravili znovu program pro třídenní exkurzi na různé regionální zajímavosti Kopanic, Bílých Karpat a okolí. Začátkem října tak přijela necelá třicítka hostů ze severního česko-polského pohraničí opět k nám. Ubytování jsme zajistili v rekreačním středisku manželů Soukeníkových v Lopeníku, připravili jsme pro ně společně s lopenickým panem starostou Vráblíkem výstup na novou rozhlednu na Velkém Lopeníku, v rámci několika exkurzí pak navštívili také moštárnu a další modelové ekologické projekty v Hostětíně, sklárnu v Květné. Na závěr pobytu jsme pro hosty domluvili exkurzi a oběd na ekofarmě u Vránů v Lužkovicích Zpravodaj Moravských Kopanic Od roku 2005 se Renata Vaculíková z Informačního střediska stala členkou redakční rady Zpravodaje Moravských Kopanic, který vydávají obce Starý Hrozenkov, Vyškovec, Žítková a Vápenice. V kanceláři střediska se konají také schůzky rady Zpravodaje. Zpravodaj vychází zpravidla třikrát ročně Informační servis a další služby Místní obyvatelé, případně návštěvníci využívají stále možnosti kopírování, tisku, faxování, vyhledávání informací na internetu, odesílání elektronické pošty, pomoci s přepisem dopisů, žádostí a jiných drobných dokumentů na počítači. V roce 2004 zaevidovalo středisko přibližně 140 takovýchto návštěv. Informační středisko během roku kontaktují také studenti, pro které zajišťujeme stáže na ekofarmách, poskytujeme jim informace, někteří s námi konzultují své studentské práce. Nejčastěji z oblasti zemědělství, regionálního rozvoje nebo ochrany přírody. V rámci propagace regionu poskytujeme pak zejména během letního období také návštěvníkům regionu informace o ubytování a turistických a přírodních zajímavostech na Moravských Kopanicích a Bílých Karpatech. Nabízíme regionální propagační materiály. Ke službám patří také služby, které poskytuje IS Kopanice občanskému sdružení PRO-BIO regionální centrum Bílé Karpaty (regionální pobočka PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců pro Zlínský kraj a okres Hodonín) a občanskému sdružení Tradice Bílých Karpat z Hostětína. (viz. kapitola ) 2.5. Granty a další příspěvky Abychom zabezpečili finanční prostředky pro činnost a akce pořádané střediskem, každoročně připravujeme několik projektů a grantových žádostí, které předkládáme ke schválení různým nadacím a grantovým agenturám. Nejvýznamnější finanční podporu v roce 2005 získalo středisko od REC (Regional Environmental Center) pro střední a východní Evropu se sídlem v Maďarsku z Dunajského regionálního projektu pro mezinárodní projekt nazvaný Podpora a propagace ekologického zemědělství v produkčních oblastech povodí Dunaje. Projekt byl zahájen v roce Ve druhé splátce v roce 2005 jsme obdrželi ,68 Kč (tyto prostředky z projektu jsou určeny částečně i pro aktivity v roce 2006). Projekt podal svaz PRO-BIO, my jsme jedním z jeho partnerů. Od Zlínského kraje jsme získali dotaci ve výši ,- Kč na projekt Ekologické vzdělávání, poradenství a osvěta. Z programu Národní síť středisek ekologické výchovy jsme získali částku ,-Kč z prostředků MŽP v rámci společného programu SSEV Pavučina a ČSOP. Příspěvek na ekologické poradenství ve výši ,- Kč nám přidělila Síť ekologických poraden (STEP) v rámci podpory MŽP. Nadace Děti-kultura-sport z Uherského Hradiště nám věnovala částku ,- Kč na nákup nového počítače bude pořízen až v roce Získali jsme také menší granty do ,- Kč na 2 samostatné akce: od Nadace Veronica z Brna grant na biodožínky ve Velké nad Veličkou, od Nadace Jana Pivečky příspěvek na vánoční výtvarnou dílnu pro mateřskou školu ve Starém Hrozenkově. Na činnost nám poskytla dar ve výši 3.000,- Kč Tradice Bílých Karpat, s.r.o. z Hostětína. V roce 2005 získalo středisko také finanční příspěvky na činnost od obcí Moravských Kopanic. Konkrétně ,- Kč od obce Starý Hrozenkov; 3.000,- Kč od obce Vápenice; 3.000,- Kč od obce Vyškovec; 3.000,- Kč od obce Žítková. Od Svazu PRO-BIO jsme také získali půjčku ve výši ,-Kč ze Svépomocného fondu pro členy svazu, která byla potřebná pro předfinancování projektu Zlínského kraje, protože přiznaná dotace nám byla převedena až po vyúčtování projektu. 5

6 Část prostředků získalo dále středisko z poskytovaných služeb za služby poskytované PRO-BIO regionálnímu centru Bílé Karpaty, za přípravu několika akcí na zakázku (přednáška, exkurze, seminář), za pomoc s organizací Bioakademie v Lednici, a příjmy z kopírování, tisku, používání internetu, drobného prodeje Grant Zlínského kraje pro projekt Ekologické vzdělávání, poradenství a osvěta Dotaci ve výši ,- Kč jsme obdrželi od Zlínského kraje v roce 2005 na realizaci několika různých aktivit s environmentální tématikou pod názvem Ekologické poradenství, vzdělávání a osvěta. Projekt zahrnoval poradenskou činnost, přednášku pro středoškoláky a školení o ekologickém zemědělství, akci pro školky, exkurzi na ekofarmu. Projekt spolufinancovalo částečně i PRO-BIO RC Bílé Karpaty a obce Moravských Kopanic. Na projekt jsme si museli napřed vzít půjčku od PRO- BIA, ta nám byla na konci roku po vyúčtování proplacena Zlínským krajem Program Národní sítě středisek environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Do programu financovaného Ministerstvem životního prostředí v rámci společného programu SSEV Pavučina a ČSOP Národní síť středisek ekologické výchovy jsme byli zapojeni již třetí rok. Byli jsme začleněni do modulu č.4 s názvem Vzdělávání a osvěta veřejnosti v oblasti EVVO. Získali jsme tak ve dvou splátkách částku ,61,- Kč, která byla využita na spolufinancování několika regionálních osvětových ekologických akcí Program Environmentální poradenství 2005 Program Environmentální poradenství 2005 podporuje prostřednictvím Sítě ekologických poraden také Ministerstvo životního prostředí. V roce 2005 jsme získali pro tuto činnost celkem ,- Kč. V průběhu roku 2005 jsme zaznamenali kolem 200 dotazů s environmentální tématikou, které byly z největší části zaměřeny na ekologické zemědělství a biopotraviny, dále pak na údržbu luk, ochranu přírody, malá část i na ekologické otázky spojené s bydlením, ochranou vod a zvířaty Dunajský program řídí agentura REC pro střední a východní Evropu (Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe) v Maďarsku. Do projektu vstoupili společně s PRO-BIO i IS Kopanice, Ekotrend Myjava a partneři ze svazu Bioselena z Bulharska a TERAS ze Srbska-Černé Hory. Jeho realizace potrvá dva roky - až do jara Celková výše grantu pro středisko činí 5.465,- USD. V roce 2005 jsme obdrželi druhou splátku ve výši ,68 Kč. Díky podpoře jsme tak uspořádali v březnu seminář o ekologickém zemědělství na MZLU v Brně, navštívili jsme partnerské organizace a jejich semináře o ekologickém zemědělství na Slovensku a v Srbsku- Černé Hoře, na podzim pak byl z tohoto grantu podpořen Den otevřených dveří na ekofarmě u Vránů v Lužkovicích. Zbývá ještě připravit v roce 2006 letáček pro spotřebitele o ekologickém zemědělství Grant Nadace Veronica na biodožínky ve Velké nad Veličkou Nadace Veronica v tomto roce podpořila naši tradiční akci, kterou pořádáme vždy v srpnu ve Velké nad Veličkou u příležitosti folklórního festivalu Ozvěny Horňácka. Biodožínky s biojarmarkem se staly již nedílnou součástí této vyhlášené folklórní akce, kterou zpravidla provází výborná atmosféra Grant Nadace Jana Pivečky Regionální Nadace Jana Pivečky ze Slavičína nám letos poskytla příspěvek na Vánoční výtvarnou a tvořivou dílnu, která se konala dne 13.prosince v prostorách mateřské školy Grant Nadace Děti-Kultura-Sport Příspěvek na počítač ve výši ,- Kč jsme získali nečekaně před koncem roku 2005 v rámci přidělování mimořádných vánočních grantů uherskohradištské Nadace Děti-Kultura-Sport. Nový počítač bude zakoupen v roce Další připravené granty - neschválené Pro rok 2005 jsme dále připravili grantové žádosti na: - Holandskou ambasádu (grant byl celý zaměřen na Moravské Kopanice kalendář tradic Kopanic, vlastivědný kroužek pro děti, Svatojánský pochod pro školku, vánoční řemeslné dílny aj.,). Na přípravě žádosti se podílela i Eliška Křižková ze Starého Hrozenkova a s korekturou překladu do angličtiny pomohla Eveline Bartošová-Zonnenberg z Vápenic. PRO-BIO Šumperk nás přizvalo jako partnera již Další podané granty: v roce 2004 k přípravě mezinárodního projektu - - Český Telecom, zaměřeného na ochranu vod prostřednictvím propagace a vzdělávání v ekologickém hospodaření v oblasti - - Nadace Zdraví pro Moravu, Nadace Partnerství, Dunaje a jeho přítoků. Projekt byl podpořen - Ministerstvo životního prostředí z Dunajského regionálního Projektu UNDP/GEF, který 6

7 - Nadace děti-kultura-sport na vlastivědný a rybářský kroužek pro děti, tyto granty však nebyly schváleny, proto jsme činnosti v nich naplánované nemohli uskutečnit Spolupráce s dalšími organizacemi a školami Středisko spolupracuje v rámci svých aktivit s řadou dalších organizací a institucí nejen z Bílých Karpat, ale také z celé ČR, ze Slovenska i zahraničí Práce pro občanské sdružení Tradice Bílých Karpat (TBK) IS Kopanice je jedním z členů občanského sdružení Tradice Bílých Karpat, které sídlí v Hostětíně a sdružuje několik právnických a fyzických osob z Bílých Karpat. Jeho členy jsou dále také obec Hostětín, ZO ČSOP Kosenka, soukromí ovocnáři Zdeněk Ševčík z Pitína a Radim Pešek z Bojkovic, PRO-BIO RC Bílé Karpaty, ZO ČSOP Bílé Karpaty z Veselí nad Moravou, ZO ČSOP Veronica Brno, Nadace Veronica z Brna. V rámci sdružení spolupracujeme s dalšími bělokarpatskými organizacemi, účastníme se společných schůzek a setkáváme se při pořádání různých akcí. Hostětínské výrobky se prezentují každoročně na našich regionálních akcích (biodožínky, Zahrada Moravy, TSTTT atd.) Sdružení má od roku 2004 i svoji obchodní organizaci, která nese název Tradice Bílých Karpat s.r.o., prostřednictvím které se snaží odbytovat některé regionální výrobky například hostětínské mošty. Více informací o činnosti je možné nalézt na webových stránkách sdružení V září jsme pomohli členům sdružení při přípravě a pořádání Jablečné slavnosti v Hostětíně Renata Vaculíková pomáhala s přípravou akce a s prodejem tradičních regionálních výrobků. Slavnost se konala SPOLUPRÁCE SE ŠKOLAMI MATEŘSKÉ ŠKOLY Spolupráce s Mateřskou školou ve Starém Hrozenkově a s Mateřskou školou v Korytné byla zahájena již v roce 2002, od té doby se nám podařilo uspořádat společně již několik zajímavých a úspěšných akcí (seminář, exkurze na ekofarmy pro školku, vánoční výtvarné dílny, aj. ). 22.června 2005 se konal v Korytné druhý ročník tzv. Svatojánského pochodu pro školky z Hrozenkova, Korytné a Drslavic. První, velmi úspěšný ročník se konal ve Starém Hrozenkově, na druhý ročník jsme byli na oplátku všichni pozváni do Korytné. Pochod je spojen s tématicky zaměřenou naučnou stezkou, kde mají děti i dospělí možnost poznat zajímavosti ze svého okolí, plní úkoly zaměřené na přírodu, čekají je ale také různé hry, táboráky a další program. Středisku se podařilo získat finanční podporu na uspořádání akce a úhradu autobusu. 13. prosince 2005 jsme s Mateřskou školou ve Starém Hrozenkově uspořádali společně již třetí Vánoční výtvarnou a tvořivou dílnu. Dílnu pořádáme vždy nejen pro děti, ale i pro rodiče a kamarády školky, s její přípravou a zabezpečením nám vždy pomáhá výtvarnice Domu dětí a mládeže v Uherském Brodě- Radka Benešová. Hlavním tématem dílny bylo letos malování kachlí. Zúčastnila se jí asi padesátka místních lidí dětí i dospělých. Nechybělo ani malé divadelní vystoupení dětí a bohatá ochutnávka vánočního cukroví a jiných dobrot. Na akci nám přispěla Nadace Jana Pivečky ze Slavičína. ZÁKLADNÍ ŠKOLY Středisko pořádá příležitostně i akce pro žáky Základní školy ve Starém Hrozenkově (například přednášky o biopotravinách). V roce 2005 jsme žádnou konkrétní akci nezorganizovali, připravili jsme však projekt zaměřený na propagaci biopotravin a ekologického zemědělství ve škole pro rok 2006 (žádost podaná na MŽP však bohužel nebyla schválena). sbor Ž Účast na dalších schůzkách a jednáních regionálních organizací se Renata Vaculíková zúčastnila schůzky neziskových organizací Uherského Brodu a okolí, která se konala na Domě dětí a mládeže v Uherském Brodě Vzdělávání pracovníků střediska Renata Vaculíková se zúčastnila v roce 2005 následujících školení pro neziskové organizace: v Praze na téma Ekoporadenství v Evropě-financování a spolupráce. Pořadatel Síť ekologických poraden s podporou MŽP v Brně školení Jak být dobrou ekoporadnou, Standardy kvality poradenských služeb. Pořadatel Síť ekologických poraden v rámci programu Environmentální poradenství podporovaného MŽP. 7

8 3. FINANČNÍ ZPRÁVA Hospodaření Informačního střediska pro rozvoj Moravských Kopanic v roce 2005 Náklady (v Kč) Spotřeba materiálu 9 172,80 z toho kancelářské potřeby 3 532,70 odborná literatura 354,00 obalový materiál (kelímky, tácky) 5 249,10 ostatní spotřebovaný materiál 37,00 Cestovné ,50 Náklady na reprezentaci ,80 Ostatní služby ,40 z toho poštovné 3 737,50 telefony ,00 přednáška 1 000,00 účetnictví ,00 nájem, propagace 5 350,00 příprava ochutnávek 7 806,00 ubytování 3 808,00 ostatní 4 338,90 Mzdové náklady ,00 Sociální a zdravotní pojištění ,00 Ostatní pokuty a penále 287,00 z toho penále OSSZ 287,00 Jiné ostatní náklady 4 038,53 poplatky banka 4 038,53 CELKEM ,03 Výnosy ( v Kč) Tržby z prodeje služeb ,50 z toho práce a administrativa ,00 tržby ze školení, semináře ,00 prodej publikací, CD 384,00 kopírování, internet 753,50 ostatní 4 333,00 Přijaté příspěvky ,60 Úroky 48,66 CELKEM ,76 Hospodářský výsledek ,27 Příloha účetní závěrky za rok 2005 Průměrný počet zaměstnanců: 1 Komentář k jednotlivým položkám - hlavní činnost: Spotřeba materiálu - významnou položku tvoří materiál k ochutnávce biopotravin, kancelářské potřeby, nákup odborné literatury. Cestovné - je uvedeno cestovné zaměstnance spojené se školením (SROP, neziskové organizace, seminář v Srbsku, Nitře) a cestovné do banky 8

9 Ostatní služby významnou část tvoří náklady na telefony, vedení účetnictví, náklady na regionální schůzky, nájem prostor na propagaci a příprava, poštovné Ostatní pokuty a penále tato položka tvoří penále za pozdní úhrady OSSZ. Ostatní finanční náklady - tvoří poplatky za vedení účtu v bance. Tržby z prodeje služeb jsou tvořeny především z poradenství,seminářů a administrativy. Propagace ekofarmy, biodožínky (Vrána, Lužkovice) Kč Práce pro PRO-BIO RC Bílé Karpaty Kč Kč Realizace Bioakademie v Lednici (refundace mzdy a cestovné) Kč Exkurze starostů v Bílých Karpatech Kč Školení, semináře Kč Propagace TSTT Kč Ostatní provozní výnosy - tvoří příspěvky propagace TBK 3 000,00 NSSEV Pavučina ,61 Nadace J Pivečky ,00 Zlínský kraj ,00 DUNAJ I ,12 DUNAJ II ,87 Propagace STEP ,00 Obce Moravských Kopanic ,00 Nadace Veronica ,00 Za rok 2005 dosáhla společnost hospodářského výsledku 3 894,27 Kč Společnost v roce 2005 neměla žádné příjmy ani výdaje v doplňkové činnosti. 4. PODĚKOVÁNÍ Chtěli bychom poděkovat všem našim přátelům, spolupracovníkům, sponzorům a příznivcům za pomoc, podporu, přízeň a spolupráci v roce 2005: Starostům obcí Moravských Kopanic: Milanu Vaculíkovi, Evě Hargašové, Zdeňku Zigovi, Aloisovi Kročilovi, Vojtěchu Vráblíkovi a dalším pracovníkům obecních úřadů. Pracovníkům a členům PRO- BIO Svazu ekologických zemědělců v Šumperku Ekologickým zemědělcům členům PRO-BIO regionální centrum Bílé Karpaty Učitelkám Mateřské školy ve Starém Hrozenkově: Marcele Surové a Janě Fojtíkové Daně Bazalové a jejím spolupracovníkům z Mateřské školy v Korytné Pracovníkům SZEŠG ze Starého Města u Uherského Hradiště Pracovníkům ZO ČSOP Veronica Brno Kolegům z Tradic Bílých Karpat z Hostětína: Radimovi Machů, Věrce Pospíšilíkové Pracovníkům Zemědělské agentury a Agrární komory ve Zlíně Vilmě Hladíkové a Bohunce Pajurkové ze SZEŠ v Rožnově pod Radhoštěm Jiřímu Pšurnému, Jiřímu Šáchovi z Velké nad Veličkou, Centru environmentálnych aktivít z Trenčína:, Klaudii Medálové, Janě Haviernikové, Richardu Medálovi Pracovníkům ZO ČSOP Kosenka z Valašských Klobouk Pracovníkům Krajského úřadu ve Zlíně odboru ŽP a zemědělství Pracovníkům Správy CHKO Bílé Karpaty, VIS Bílé Karpaty, o.p.s. a ZO ČSOP Veselí nad Moravou. Klubu kultury v Uherském Hradišti Nadaci Děti-kultura-sport z Uherského Hradiště Nadaci Veronica z Brna Pracovníkům Nadace Partnerství Brno. Ladislavě Uhlíkové z Bojkovic 9

10 Vránovým z Lužkovic Bořkovi Šarapatkovi z UP Olomouc Radce Benešové z Uherského Brodu Elišce Křižkové ze Starého Hrozenkova Eveline Bartošové-Zonnenberg z Vápenic Romaně Gajdové a Kristýně Šopíkové z knihovny Starý Hrozenkov Haně a Karolíně Naňákovým ze Starého Hrozenkova Janě Svobodové z Vyškovce Janě Matějkové ze Starého Hrozenkova Jiřímu Kovaříkovi z Krajinky-Zdravé výživy v Uherském Hradišti Alešovi Baránkovi ze Starého Hrozenkova Božence Filákové z Nadace Jana Pivečky ve Slavičíně Janu Mikovi ze Starého Hrozenkova Josefu Sklenářovi ze Sasova Abrlovým z Pavlova, Josefu Miškářovi z Lopeníka Alma klubu z Kroměříže Lojkovým z Dubečna Karlovi Merhautovi a Jiřímu Dvořákovi z LEA Praha Kargerovým z Heliavity s.r.o. z Nětčic Jůliu Kunčarovi ze ZO ČSOP Uherském Brodě Muzikantům manželům Chovancovým z Bánova a jejich kolegům Pracovníkům ÚZPI Praha: Romanu Rozsypalovi z Brna a Janu Jančíkovi z Kroměříře a všem dalším nejmenovaným, kteří nějakým způsobem přispěli k činnosti nebo propagaci informačního střediska, rozvoji ekologického hospodaření a regionu. Za významnou finanční podporu v roce 2005 děkujeme zejména: Regionálnímu environmentálnímu centru z Maďarska, Krajskému úřadu ve Zlíně, STEP, MŽP, ČSOP, Pavučině, Nadaci J. Pivečky, Nadaci Veronica, Klubu kultury z Uherského Hradiště, PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců. Výroční zprávu vydalo: IS Kopanice v roce

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2 0 1 4 ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁS Kdo jsme? - Vaše středisko volného času! Dům dětí a mládeže Ulita Broumov, okres Náchod je právnická osoba, která vykonává

Více

Akademické centrum studentských aktivit

Akademické centrum studentských aktivit 1 1 Akademické centrum studentských aktivit VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 1 Obsah OBSAH... 2 ÚVOD... 5 ORGANIZACE A PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ... 7 ODBORNÉ SEMINÁŘE... 11 VYSOKOŠKOLSKÁ LEGISLATIVA... 14 AKADEMICKÉ SENÁTY...

Více

POKUD člověk ze svého rozhodnutí zasadí potřebný strom, správně opraví pramen, obnoví či udržuje kapličku, nebude už nikdy stejný.

POKUD člověk ze svého rozhodnutí zasadí potřebný strom, správně opraví pramen, obnoví či udržuje kapličku, nebude už nikdy stejný. POKUD člověk ze svého rozhodnutí zasadí potřebný strom, správně opraví pramen, obnoví či udržuje kapličku, nebude už nikdy stejný. Nikdy jej nejspíš nenapadne takovou věc ničit, ale spíše si bude vážit

Více

Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost

Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost Výroční zpráva za rok 2011 Obsah Obsah... 2 Poděkování... 4 Úvod... 5 1. Údaje o společnosti... 6 1.1. Kontaktní a identifikační data... 6 1.2. Struktura společnosti...

Více

Činnost MAS v roce 2008. Místní akční skupina LAG Strakonicko, o. s. Motto: Bez činu zůstává i ta nejkrásnější myšlenka bezcennou Gándhí

Činnost MAS v roce 2008. Místní akční skupina LAG Strakonicko, o. s. Motto: Bez činu zůstává i ta nejkrásnější myšlenka bezcennou Gándhí Činnost MAS v roce 2008 Místní akční skupina LAG Strakonicko, o. s. 2008 Motto: Bez činu zůstává i ta nejkrásnější myšlenka bezcennou Gándhí Místní akční skupina LAG Strakonicko občanské sdružení Právní

Více

červenec 2006 ročník II

červenec 2006 ročník II červenec 2006 ročník II Kraj navštívila čínská delegace (strana 4) Velehrad - Dny lidí dobré vůle (strana 5 a 7) Profesor Balátě ví, jak uspořit teplo (strana 10) Lázeňské divadlo zahájilo sezonu (strana

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Slovo úvodem.................................. 3 Činnost Diecézní charity.............................. 5 Tříkrálová sbírka.................................

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 STŘEDNÍ UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ ŠKOLA SKLÁŘSKÁ KAMENICKÝ ŠENOV, Havlíčkova 57, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Sídlo organizace: Havlíčkova 57, 47114 Kamenický

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 201 3. Moravská zemská knihovna v Brně

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 201 3. Moravská zemská knihovna v Brně VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 201 3 Moravská zemská knihovna v Brně Název: Moravská zemská knihovna. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 201 3. Sestavili: Martina Bartáková,

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Obsah 1. Úvod... 3 2. Orgány Technologické agentury ČR... 5 2.1. Předsedkyně TA ČR... 5 2.2. Předsednictvo TA ČR... 5 2.3. Výzkumná rada

Více

Výroční zpráva. Nadace Divoké husy 2 0

Výroční zpráva. Nadace Divoké husy 2 0 Výroční zpráva Nadace Divoké husy 2 0 1 4 Obsah 3 Úvodní slovo 5 Poslání a cíle Nadace Divoké husy 6 Kdo jsme 7 Lidé v Nadaci 8 Benefice s Divokými husami 9 Podpora v roce 2014 11 Schválené projekty v

Více

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST NÁRODNÍ INSTITUT PRO DALŠÍ VZDĚ LÁVÁNÍ krajské pracoviště Brno ZÁVĚREČNÁ PRÁCE PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST STUDIUM KOORDINÁTOR ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Realizováno v období 4. 10. 2006 až

Více

manuál sociálního podnikání

manuál sociálního podnikání podpora manuál sociálního podnikání Obsah 1 Úvod 4 2 Definice a charakteristika sociálního podnikání 6 3 Zakládáme sociální podnik 10 4 Význam spolupráce a síťování 14 5 Finanční zdroje pro sociální podnikání

Více

7 8 / 2014. REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká

7 8 / 2014. REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD ČERVENEC A SRPEN 2014 ZDARMA WWW.UB.CZ 7 8 / 2014 BRODSKÝ ZPRAVODAJ REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká KULTURNÍ FOTOGALERIE Vlasta

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 OBSAH 1 Úvod... 4 2 Základní údaje o vysoké škole... 5 3 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost... 9 4 Studenti... 11 5 Absolventi... 12 6 Zájem o studium...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2009 Zpracoval : únor - květen 2010 Oddělení neziskového sektoru Mgr. Petr Horyanský, krajský protidrogový koordinátor Mgr. Pavlína

Více

10 11/ 14 (198) Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR

10 11/ 14 (198) Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR 10 11/ 14 (198) www.spov.org www.nsmascr.cz Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR Vesnice roku 2014 Kateřinice. Přátelé, kamarádi, Kateřinice, je to Vaše! zvolal

Více

Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010

Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010 www.pwc.cz/csr Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010 Jak PwC Česká republika přispívá k rozvoji společnosti, v níž působí? foto Obsah Úvodní slovo Jiřího Mosera, řídícího

Více

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská 5/2015 Město pomáhá měnit areál 4 Investice v místních částech 12 Festival uměleckých škol 20 staré fotky Osvobození města Zlína... ve strachu

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín Č.j.: 280/2014 Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2013 2014 zpracoval:

Více

Pevnost. České centrum znakového jazyka. Výroční zpráva 2004

Pevnost. České centrum znakového jazyka. Výroční zpráva 2004 Pevnost České centrum znakového jazyka Výroční zpráva 2004 Obsah: Základní údaje o organizaci Organizační struktura Členové organizace Činnost organizace Činnost organizace v roce 2004 2004 1. Kurzy českého

Více

PROBLEMATIKA ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI NA PŘÍKLADU SLUŇÁKOVA The issues in setting up O.P.S. type non-governmental non-profit organization

PROBLEMATIKA ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI NA PŘÍKLADU SLUŇÁKOVA The issues in setting up O.P.S. type non-governmental non-profit organization Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika a správa PROBLEMATIKA ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI NA PŘÍKLADU SLUŇÁKOVA The issues in setting up O.P.S. type

Více

Výroční zpráva základní školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva základní školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Fakultní škola Ped F UK K Milíčovu 674, Praha 4, městská část Praha 11, PSČ 149 00 http://www.zsmilicov.cz e-mail: zsrvj@zsmilicov.cz TEL: 226 807 223 FAX: 226

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Brandýs nad Labem ZALOŽENO 1905 250 01 Brandýs nad Labem, Palachova

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva za za školní rok 2009/2010 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31.8.2010, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní údaje o škole, školském

Více

Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace Opavská 1119 Ostrava-Poruba VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace Opavská 1119 Ostrava-Poruba VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace Opavská 1119 Ostrava-Poruba VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 OBSAH Obsah... 2 1. Základní údaje o škole... 3 2. Charakteristika

Více

14. ČERVNA 2006 XIV. ROČNÍK

14. ČERVNA 2006 XIV. ROČNÍK Zvýší nová závěrečná zkouška prestiž učňovských škol? STRANA 3 Tvorba ŠVP v málotřídních školách další poznatky STRANA 7 Školství v Evropě odchody učitelů do důchodů STRANA 10 23 14. ČERVNA 2006 XIV. ROČNÍK

Více

Výroční zpráva a hodnocení za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva a hodnocení za školní rok 2012-2013 Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o. p. s. Tetín 1, 796 01 P r o s t ě j o v Pouze život, který žijeme pro ostatní, stojí za to. Einstein Výroční zpráva a hodnocení za školní rok

Více