VÝROČNÍ ZPRÁVA Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005. Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s."

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s Starý Hrozenkov 1 tel./ fax: ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s. bylo založeno jako nadace 27. září 1995, v roce 2005 tedy oslavilo už desáté výročí od svého vzniku. 10. února 1999 byla organizace přeregistrována kvůli změnám v legislativě z nadace na obecně prospěšnou společnost, kterou je dodnes. Dle názvu by se mohlo zdát, že jeho působištěm a hlavní činností jsou pouze Moravské Kopanice a jejich rozvoj, podle zakládací smlouvy však je spektrum aktivit i zájmový region mnohem širší. K hlavním činnostem, kterými se obecně prospěšná společnost zabývá, patří například i vzdělávání, propagace a poradenství v ekologickém zemědělství, propagace Bílých Karpat a další. Pokud se týká ekozemědělství či propagace regionu, podílí se často i na přípravě a realizaci činností zahrnujících celý Zlínský kraj i okres Hodonín, nezřídka mají akce celorepublikový či mezinárodní charakter. Moravské Kopanice tvoří 5 obcí: Starý Hrozenkov, Vyškovec, Žítková, Vápenice, Lopeník, s počtem obyvatel kolem Region se rozkládá na moravsko-slovenském pomezí, v Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty. Je známý svým přírodním bohatstvím, specifickým folklórem, charakteristická je rozptýlená zástavba a často značná vzdálenost usedlostí. Zaměření organizace: Vzdělávání, propagace a poradenství v ekologickém zemědělství a ochraně přírody Podpora iniciativ směřujících k údržbě bělokarpatských luk Propagace Moravských Kopanic a Bílých Karpat Informační, poradenské a propagační služby místním obyvatelům Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s. Ředitelka: Mgr. Renata Vaculíková Externí účetní: paní Ladislava Uhlíková, Bojkovice Středisko mělo v roce 2005 jednoho stálého zaměstnance na plný úvazek. Vzhledem k omezeným finančním možnostem své služby a aktivity zabezpečuje organizace také za pomoci externích spolupracovníků, kteří se podílejí na přípravě a realizaci aktivit formou služeb, krátkodobých pracovních dohod, nebo příležitostnou bezplatnou výpomocí. Správní rada informačního střediska: V roce 2005 skončilo funkční období původním členům správní rady, a proto byla 8. dubna 2005 zakladateli jmenována nová správní rada, která na svém prvním zasedání zvolila také svého nového předsedu. Správní rada: Předseda: Jan Gabrhel, místostarosta obce Starý Hrozenkov Členové: František Winter, místopředseda PRO-BIO Šumperk, Mgr. Josef Bartoš, zástupce ředitele ZŠ Starý Hrozenkov, bydliště Vápenice. Správní rada IS Kopanice se sešla a ve Starém Hrozenkově. Současně se správní radou byla jmenována i nová dozorčí rada: Dozorčí rada: Předseda: Ing. Jaroslav Šašinka, ZS Pitín, a.s., člen revizní komise PRO-BIO Šumperk Členové: Helena Miková, obec Starý Hrozenkov Ing. Renata Osladilová, PRO-BIO Šumperk Zakladatelé: Obecní úřad Starý Hrozenkov (www.staryhrozenkov.cz) PRO-BIO Svaz producentů a zpracovatelů biopotravin, Šumperk (www.pro-bio.cz) IČO: Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Zlín, pobočka Uherský Brod Číslo účtu: / ČINNOST V ROCE 2005 V dubnu 2005 nastoupili do funkcí nově jmenovaní členové správní a dozorčí rady, seznamovali se tak během roku pomalu s fungováním organizace. Provedené změny v obsazení členů obou rad byly v tomto roce současně zaregistrovány na Krajském 1

2 obchodním soudě v Brně. Bylo přeregistrováno i sídlo organizace. Rok 2005 byl pro středisko finančně náročný, připravili a podali jsme velké množství grantů, z nichž však převážná část nebyla schválena. Kladně byly vyřízeny spíše žádosti o malé granty do ,- Kč. Během roku jsme spolupracovali se svazem PRO-BIO na přípravě většího projektu a grantové žádostí o podporu z Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, který vyhlašovalo Ministerstvo životního prostředí. V první výzvě projekt neuspěl, i když byl hodnocen velmi dobře, v druhé podzimní výzvě jsme byli vybráni mezi podpořené projekty a realizace projektu by měla být zahájena v březnu Projekt nese název Agroenvironmentální informační a poradenská centra v ČR, vytvoření sítě v Pardubickém, Olomouckém, Moravskoslezském a Zlínském kraji. Vedoucím je svaz PRO-BIO, partnery je celá řada organizací ze 4 krajů. Aktivity jsou rozvrženy do dvou let, informační středisko by se mělo stát jedním z lokálních koordinátorů pro Zlínský kraj (kromě okresu Vsetín) a okres Hodonín. Projekt však nepokryje celkové náklady střediska na daný rok, proto budeme muset průběžně zajišťovat ještě další zdroje pro financování. Co se týká konkrétních aktivit střediska v uplynulém roce, uspořádali jsme ve spolupráci s dalšími partnery v průběhu roku opět několik školení, seminářů a přednášek o ekologickém zemědělství, biodožínky, akce pro mateřské školy, den otevřených dveří na ekofarmě, spolupracovali jsme na přípravě Evropské letní bioakademie v Lednici, aj Poradenství a vzdělávání v ekologickém zemědělství, propagace ekologického zemědělství Vzdělávací akce pořádáme nejen pro zemědělce, ale také pro studenty a pedagogy středních, základních i vysokých škol, často jsou však určeny i spotřebitelům a široké veřejnosti. Některé z těchto akcí se již staly v regionu tradicí a mají i své pravidelné účastníky. V roce 2005 jsme uspořádali dvě školení pro ekologické zemědělce, jeden seminář pro vysokoškoláky, jeden seminář pro zemědělce k marketingu v ekologickém zemědělství, 2 přednášky pro střední školy, den otevřených dveří na ekofarmě, biodožínky a jeden seminář pro veřejnost Školení pro ekologické zemědělce poradenství k vyplňování formulářů pro KEZ, o.p.s.. ( na SZEŠG ve Starém Městě) Začátkem roku Informační středisko společně s PRO- BIO regionálním centrem Bílé Karpaty připravilo pro ekologické zemědělce ze Zlínského kraje a okresu Hodonín tradiční školení zaměřené na poradenství k vyplňování formulářů Hlášení farem za rok 2005 a Plánů hospodaření na rok 2006, které se každý rok odesílají pověřené kontrolní organizaci pro ekologické zemědělství. Doprovodnými tématy byly také aktuální informace z ekologického zemědělství a HRDP. Přednášeli Ing. Milan Drgáč a Ing. Petr Trávníček z PRO-BIA. Školení se zúčastnilo 52 osob Školení pro ekologické zemědělce na téma Dodržování zásad správné zemědělské praxe v oblasti nakládání s hnojivy, Zákon o odpadech, novinky v HRDP ( v kinosále PSG, a.s. ve Zlíně) Školení na uvedené aktuální téma jsme uspořádali ve spolupráci s Koordinačním centrem poradenství ÚZPI Praha a pracovníky jeho regionálních poboček v Brně a Kroměříži Ing. Romanem Rozsypalem, CSc. a Ing. Janem Jančíkem. Zúčastnilo se ho 31 zemědělců Přednášky o ekologickém zemědělství pro střední školy a spolupráce se školami Dlouhodobá dobrá spolupráce se středními školami v regionu pokračovala i v roce Střední zemědělská škola a gymnázium ve Starém Městě u Uherského Hradiště se stala naším oblíbeným místem pro pořádání různých zemědělských seminářů a školení, protože nám poskytuje pro tyto akce výborné zázemí. K dispozici máme prostornou přednáškovou místnost, počítač i dataprojektor a také možnost stravování ve školní jídelně. Každoročně připravujeme ve škole i prezentaci ekologického zemědělství na výstavě Zahrada Moravy, která se koná v prostorách školy vždy v červnu ( ). Zajišťujeme zde příležitostně i přednášky pro studenty školy. Při organizaci letošní prezentace EZ na této výstavě nám pomáhali zástupci členských podniků svazu PRO-BIO: pan Jiří Kovařík z prodejny Krajinkazdravá výživa z Uherského Hradiště a Radim Machů z Tradic Bílých Karpat v Hostětíně. Aktivní je v propagaci ekologického zemědělství a také ve spolupráci s naší organizací i SOŠ z Luhačovic, která vzdělává studenty několika různých oborů a připravuje mj. i pracovníky pro podniky veřejného stravování. Ve škole jsme v roce 2005 uspořádali 2 přednášky na téma Biopotraviny a ekologické zemědělství ( a ), kterých se zúčastnilo celkem 50 osob. Na přednášce 14. listopadu byli přítomni také zástupci družební školy ze Slovinska. Přednášel Ing. Milan Drgáč. Do budoucna plánujeme další přednášky pro studenty s praktickou ukázkou vaření z biopotravin. Zástupci školy se účastní mnoha našich dalších akcí v regionu Den otevřených dveří na ekofarmě u Vránů v Lužkovicích u Zlína ( ) 2

3 Jednou z nejúspěšnějších akcí uplynulého roku byla akce nazvaná Den otevřených dveří na ekofarmě, kterou jsme uspořádali na krásném místě na samotě u lesa - u Vránů ve Zlíně Lužkovicích v polovině měsíce října. Akce se setkala s velkým zájmem veřejnosti i médií. Přijelo se na ni podívat asi 200 zájemců z různých míst republiky. Přilákala nejen obyvatele Zlína a okolí, ale například i celou exkurzi studentů a učitelů z MZLU v Brně, dále zástupce regionálních středních zemědělských škol, zúčastnili se pracovníci Zlínského kraje a další hosté. Kromě exkurze po farmě a neobyčejně pestré a bohaté ochutnávky jídel a nápojů z biopotravin, kterou Vránovi připravili pro všechny hosty, zpříjemnilo návštěvníkům slunečné sobotní odpoledne i několik dalších doprovodných programů přednášku o základech ekologického zemědělství, vystoupení cimbálové muziky, ukázka stříhání ovcí, vaření povidel, malý program pro děti. Na pořádání akce se podíleli vedle rodiny Vránovy a Informačního střediska také PRO-BIO RC Bílé Karpaty, Agrární komora Zlínského kraje a VIS Bílé Karpaty, o.p.s. z Veselí nad Moravou. Podpořilo ji několik sponzorů: REC pro střední a východní Evropu se sídlem v Maďarsku v rámci Dunajského regionálního projektu; Zlínský kraj; firma TREWIT s.r.o. Štípa Seminář Ekologické zemědělství a jeho role v ochraně přírody ( v rámci festivalu TSTTT v Uherském Hradišti) Pro jubilejní XXX. ročník ekologického festivalu Týká Se To Také Tebe v Uherském Hradišti (TSTTT) jsme opět zorganizovali seminář o ekologickém zemědělství pro veřejnost. Festival probíhá v Klubu kultury v Uherském Hradišti a je mezinárodní přehlídkou ekologicky zaměřených filmů a také dalších doprovodných ekologických programů pro děti i dospělé. Letošní ekologicko-zemědělský seminář jsme pořádali ve spolupráci s PRO-BIO RC Bílé Karpaty a Klubem kultury v Uherském Hradišti, a byl opět určen široké veřejnosti. Po obecném úvodu do ekologického zemědělství, který přednesl Ing. Roman Rozsypal, CSc. z Brna, se další přednášející již věnovali specifičtějším tématům. Prof. Dr. Ing. Bořivoj Šarapatka, CSc. z UP v Olomouci vystoupil s příspěvkem Ekologické zemědělství v ochraně přírody a krajiny, po něm následovala přednáška pracovníků Správy ochrany přírody z Prahy, kteří seznámili přítomné s problematikou zemědělství a ochrany přírody v chráněných krajinných oblastech ČR. V posledním bloku vystoupili se svými praktickými zkušenostmi a představením svých farem ekozemědělci z regionu: Ondruchovi z Valašské Bystřice, Vránovi z Lužkovic, zástupce Tradice Bílých Karpat z Hostětína a Kavkovi z Vyškovce. Akci doprovází tradičně příjemná neformální atmosféra i bohatá výstavka a ochutnávka biopotravin a jídel z nich připravených. Pro letošní seminář poskytli své výrobky: prodejna Krajinka-zdravá výživa z Uherského Hradiště, Vránovi z Lužkovic, Ondruchovi Z Valašské Bystřice, Tradice Bílých Karpat z Hostětína a pan Miškář z Lopeníka. Na seminář zavítalo více než 60 návštěvníků. Akci jsme zakončili společně s dalšími účastníky festivalu tradiční besedou u cimbálu v Redutě Seminář Marketing v ekologickém zemědělství ( na SZEŠG ve Starém Městě) Seminář připravil a nabídl zájemcům z regionu Mgr. Tomáš Václavík, správce sekce PRO-BIO prodej a marketing biopotravin se sídlem v Moravských Knínicích. IS Kopanice a RC PRO-BIO zajišťovalo organizační záležitosti akce. Semináře se zúčastnilo několik ekologických zemědělců, jeden konvenční zemědělec a také studenti střední zemědělské školy. Celkem 32 osob. Probíhal v neformálním duchu a provázela ho zajímavá diskuse Seminář pro studenty a pedagogy MZLU v Brně Ekologické zemědělství: moderní způsob hospodaření s ohledem na ochranu životního prostředí ( na MZLU v Brně) V rámci projektu podpořeného z Dunajského regionálního programu UNDP/GEF jsme měli za úkol uspořádat v roce 2005 seminář pro vysokoškoláky a jejich pedagogy k problematice ekologického zemědělství s ohledem na ochranu životního prostředí. Seminář proběhl v březnu na MZLU v Brně, přednášel na něm Dr. Bernhard Kromp z Bolzmannova institutu z Vídně, Prof. Dr. Ing. Bořivoj Šarapatka, CSc. z UP v Olomouci a Ing. Jiří Urban z PRO-BIA. Celkově se ho zúčastnilo 92 zájemců převážně z řad akademické obce, setkal se s příznivým ohlasem ze strany školy. Na přípravě semináře se vedle střediska podílelo několik dalších subjektů : Bioinstitut, o.p.s. Olomouc; PRO-BIO Šumperk, Agronomická fakulta MZLU, UP v Olomouci a EPOS-spolek poradců EZ ČR Účast na dalších akcích zaměřených na ekologické zemědělství Renata Vaculíková se na základě žádosti svazu PRO-BIO opět podílela v červnu na přípravě 5. Evropské letní akademie ekologického zemědělství, která se konala od do 1.7. v Lednici. Po dobu příprav konference (v měsíci červnu) pracovala v sídle PRO-BIA v Šumperku. Bioakademie se zúčastnilo více než 200 osob z různých zemí, letos byla rozdělena do tří paralelně probíhajících konferencí s následujícími tématy: A) Nechemická ochrana rostlin, B) 3

4 Zdraví zvířat v ekologickém zemědělství, 3) Podpora a rozvoj ekologického zemědělství v EU. Součástí konference je vždy kromě přednášek také několik tématicky zaměřených exkurzí na ekofarmy do různých zemí a bohatý společenský program účast a prezentace EZ na výstavě Zahrada Moravy na SZEŠG ve Starém Městě u Uherského Hradiště. Spolupráce na přípravě projektové žádosti do Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů podávané na MŽP. Vedoucím projektu je svaz PRO-BIO. Předpokládá vytvoření sítě informačních a poradenských center pro ekologické zemědělství a agroenvironmentální programy ve čtyřech krajích. Zapojilo se do něho několik desítek subjektů. Projekt byl schválen k realizaci a podpoře a bude zahájen v březnu Potrvá do jara účast na semináři Ekologické poľnohospodárstvo na Slovensku, který se konal v Nitře, a jehož pořadateli byli kolegové z partnerské organizace Ekotrend Myjava, Ministerstvo pôdohospodárstva SR, ÚKSÚP, SPU Nitra. Seminář se konal v rámci Dunajského regionálního projektu, po semináři proběhla také organizační schůzka partnerů projektu. Ve dnech se Renata Vaculíková zúčastnila společně s dalšími kolegy ze svazu PRO-BIO exkurze v partnerské organizaci TERAS, která je zaměřena rovněž na podporu ekologického zemědělství a sídlí v Subotici v Srbsku Černé Hoře. Zúčastnili jsme se následně také semináře o ekologickém zemědělství, který pořádali srbští partneři v rámci našeho společného mezinárodního Dunajského regionálního projektu. Na semináři přednášeli i někteří z českých kolegů PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Do roku 2001 plnilo IS Kopanice také funkci regionálního centra Svazu PRO-BIO Šumperk. Po změně stanov a svazové struktury bylo nutné založit v roce 2001 PRO-BIO regionální centrum Bílé Karpaty (dále jen RC) s vlastní právní subjektivitou, které sídlí v prostorách střediska, nemá však žádné zaměstnance. IS Kopanice poskytuje regionálnímu centru služby poradenství a informační servis členům RC, zajišťuje vzájemnou komunikaci mezi členy, vede administrativu RC, připravuje granty, organizuje akce pořádané RC, atd Podpora iniciativ směřujících k údržbě bělokarpatských luk Pomoc při vyřizování dotací MŽP K obvyklým činnostem střediska patří zejména v jarních měsících poskytování poradenství místním obyvatelům k podávání žádostí o různé dotace na údržbu luk a dalších cenných lokalit v CHKO. Oproti uplynulým letům nám ubylo práce s žádostmi o zemědělské dotace, které nyní řeší zemědělci převážně přímo s územně příslušnými Zemědělskými agentura mi MZE. Nyní se poradenství soustředilo spíše na žádostí o dotace z Ministerstva životního prostředí ČR, konkrétně z Programu péče o krajinu - naodstranění náletů, údržbu mokřadů a ruční kosení v prvních a druhých zónách CHKO, případně v dalších lokalitách zajímavých z hlediska ochrany přírody. Každoročně pomáháme s přípravou asi žádostí, dalším zájemcům poskytujeme informace k programu telefonicky nebo zasíláme elektronickou poštou. Dotace se podávají na Správu Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty se sídlem v Luhačovicích Propagace regionu Moravských Kopanic, Bílých Karpat Biodožínky a Ozvěny Horňácka (Velká nad Veličkou ) Bělokarpatské biodožínky s biojarmarkem jsme již počtvrté uspořádali v rámci folklórního festivalu Ozvěny Horňácka, který se koná vždy v druhé polovině srpna ve Velké nad Veličkou. Informační středisko zajišťuje organizačně většinou hlavně biojarmark a prezentace ekologických zemědělců. Celou akci na Horňácku provází zpravidla výborná atmosféra, na vystoupení domácích i hostujících souborů a muzik se jezdí dívat příznivci folklóru z různých míst republiky i zahraničí. Také množství a složení účinkujících je velmi bohaté a pestré, vystupuje zde kolem 400 dětí i dospělých z Čech, Moravy, Slovenska i jiných zemí. Zahraničními hosty letošního ročníku byly soubory ze Slovenska a Francie. Obcí prochází každoročně krojovaný dožínkový průvod, soubory se představují také během odpoledne na biojarmarku a večer pak v rámci hlavního programu Ozvěn Horňácka v přírodním amfiteátru. Na dožínkovém biojarmarku se návštěvníkům v tomto roce představili se svými výrobky následující ekologičtí producenti, prodejny a sdružení: Abrlovi z Pavlova, Alma klub z Kroměříže, ekologický zemědělský podnik Heliavita s.r.o. z Nětčic, Tradice Bílých Karpat z Hostětína, Vránovi z Lužkovic, Inexsdružení dobrovolných aktivit Bílé Karpaty z Tvarožné Lhoty, Liga ekologických alternativ z Prahy, sdružení 4

5 pro ekologii a zemědělství AREA VIVA z Dubečna- Kněžic. Zájemcům jsme nabídli na stáncích také biouherák z ekofarmy Josefa Sklenáře ze Sasova, kozí sýry z ekofarmy Poběžovice a propagační materiály a literaturu ekologického zemědělství Exkurze starostů a zastupitelů z mikroregionu Javornicko v Bílých Karpatech ( ) Již před několika lety k nám na Kopanice zavítala skupinka zástupců obcí z mikroregionu Javornicko, kterým jsme zprostředkovali v okolí několik exkurzí. Zřejmě byli s exkurzí spokojeni, a tak se nám v létě 2005 opět ozvali se žádostí, zda bychom pro ně připravili znovu program pro třídenní exkurzi na různé regionální zajímavosti Kopanic, Bílých Karpat a okolí. Začátkem října tak přijela necelá třicítka hostů ze severního česko-polského pohraničí opět k nám. Ubytování jsme zajistili v rekreačním středisku manželů Soukeníkových v Lopeníku, připravili jsme pro ně společně s lopenickým panem starostou Vráblíkem výstup na novou rozhlednu na Velkém Lopeníku, v rámci několika exkurzí pak navštívili také moštárnu a další modelové ekologické projekty v Hostětíně, sklárnu v Květné. Na závěr pobytu jsme pro hosty domluvili exkurzi a oběd na ekofarmě u Vránů v Lužkovicích Zpravodaj Moravských Kopanic Od roku 2005 se Renata Vaculíková z Informačního střediska stala členkou redakční rady Zpravodaje Moravských Kopanic, který vydávají obce Starý Hrozenkov, Vyškovec, Žítková a Vápenice. V kanceláři střediska se konají také schůzky rady Zpravodaje. Zpravodaj vychází zpravidla třikrát ročně Informační servis a další služby Místní obyvatelé, případně návštěvníci využívají stále možnosti kopírování, tisku, faxování, vyhledávání informací na internetu, odesílání elektronické pošty, pomoci s přepisem dopisů, žádostí a jiných drobných dokumentů na počítači. V roce 2004 zaevidovalo středisko přibližně 140 takovýchto návštěv. Informační středisko během roku kontaktují také studenti, pro které zajišťujeme stáže na ekofarmách, poskytujeme jim informace, někteří s námi konzultují své studentské práce. Nejčastěji z oblasti zemědělství, regionálního rozvoje nebo ochrany přírody. V rámci propagace regionu poskytujeme pak zejména během letního období také návštěvníkům regionu informace o ubytování a turistických a přírodních zajímavostech na Moravských Kopanicích a Bílých Karpatech. Nabízíme regionální propagační materiály. Ke službám patří také služby, které poskytuje IS Kopanice občanskému sdružení PRO-BIO regionální centrum Bílé Karpaty (regionální pobočka PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců pro Zlínský kraj a okres Hodonín) a občanskému sdružení Tradice Bílých Karpat z Hostětína. (viz. kapitola ) 2.5. Granty a další příspěvky Abychom zabezpečili finanční prostředky pro činnost a akce pořádané střediskem, každoročně připravujeme několik projektů a grantových žádostí, které předkládáme ke schválení různým nadacím a grantovým agenturám. Nejvýznamnější finanční podporu v roce 2005 získalo středisko od REC (Regional Environmental Center) pro střední a východní Evropu se sídlem v Maďarsku z Dunajského regionálního projektu pro mezinárodní projekt nazvaný Podpora a propagace ekologického zemědělství v produkčních oblastech povodí Dunaje. Projekt byl zahájen v roce Ve druhé splátce v roce 2005 jsme obdrželi ,68 Kč (tyto prostředky z projektu jsou určeny částečně i pro aktivity v roce 2006). Projekt podal svaz PRO-BIO, my jsme jedním z jeho partnerů. Od Zlínského kraje jsme získali dotaci ve výši ,- Kč na projekt Ekologické vzdělávání, poradenství a osvěta. Z programu Národní síť středisek ekologické výchovy jsme získali částku ,-Kč z prostředků MŽP v rámci společného programu SSEV Pavučina a ČSOP. Příspěvek na ekologické poradenství ve výši ,- Kč nám přidělila Síť ekologických poraden (STEP) v rámci podpory MŽP. Nadace Děti-kultura-sport z Uherského Hradiště nám věnovala částku ,- Kč na nákup nového počítače bude pořízen až v roce Získali jsme také menší granty do ,- Kč na 2 samostatné akce: od Nadace Veronica z Brna grant na biodožínky ve Velké nad Veličkou, od Nadace Jana Pivečky příspěvek na vánoční výtvarnou dílnu pro mateřskou školu ve Starém Hrozenkově. Na činnost nám poskytla dar ve výši 3.000,- Kč Tradice Bílých Karpat, s.r.o. z Hostětína. V roce 2005 získalo středisko také finanční příspěvky na činnost od obcí Moravských Kopanic. Konkrétně ,- Kč od obce Starý Hrozenkov; 3.000,- Kč od obce Vápenice; 3.000,- Kč od obce Vyškovec; 3.000,- Kč od obce Žítková. Od Svazu PRO-BIO jsme také získali půjčku ve výši ,-Kč ze Svépomocného fondu pro členy svazu, která byla potřebná pro předfinancování projektu Zlínského kraje, protože přiznaná dotace nám byla převedena až po vyúčtování projektu. 5

6 Část prostředků získalo dále středisko z poskytovaných služeb za služby poskytované PRO-BIO regionálnímu centru Bílé Karpaty, za přípravu několika akcí na zakázku (přednáška, exkurze, seminář), za pomoc s organizací Bioakademie v Lednici, a příjmy z kopírování, tisku, používání internetu, drobného prodeje Grant Zlínského kraje pro projekt Ekologické vzdělávání, poradenství a osvěta Dotaci ve výši ,- Kč jsme obdrželi od Zlínského kraje v roce 2005 na realizaci několika různých aktivit s environmentální tématikou pod názvem Ekologické poradenství, vzdělávání a osvěta. Projekt zahrnoval poradenskou činnost, přednášku pro středoškoláky a školení o ekologickém zemědělství, akci pro školky, exkurzi na ekofarmu. Projekt spolufinancovalo částečně i PRO-BIO RC Bílé Karpaty a obce Moravských Kopanic. Na projekt jsme si museli napřed vzít půjčku od PRO- BIA, ta nám byla na konci roku po vyúčtování proplacena Zlínským krajem Program Národní sítě středisek environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Do programu financovaného Ministerstvem životního prostředí v rámci společného programu SSEV Pavučina a ČSOP Národní síť středisek ekologické výchovy jsme byli zapojeni již třetí rok. Byli jsme začleněni do modulu č.4 s názvem Vzdělávání a osvěta veřejnosti v oblasti EVVO. Získali jsme tak ve dvou splátkách částku ,61,- Kč, která byla využita na spolufinancování několika regionálních osvětových ekologických akcí Program Environmentální poradenství 2005 Program Environmentální poradenství 2005 podporuje prostřednictvím Sítě ekologických poraden také Ministerstvo životního prostředí. V roce 2005 jsme získali pro tuto činnost celkem ,- Kč. V průběhu roku 2005 jsme zaznamenali kolem 200 dotazů s environmentální tématikou, které byly z největší části zaměřeny na ekologické zemědělství a biopotraviny, dále pak na údržbu luk, ochranu přírody, malá část i na ekologické otázky spojené s bydlením, ochranou vod a zvířaty Dunajský program řídí agentura REC pro střední a východní Evropu (Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe) v Maďarsku. Do projektu vstoupili společně s PRO-BIO i IS Kopanice, Ekotrend Myjava a partneři ze svazu Bioselena z Bulharska a TERAS ze Srbska-Černé Hory. Jeho realizace potrvá dva roky - až do jara Celková výše grantu pro středisko činí 5.465,- USD. V roce 2005 jsme obdrželi druhou splátku ve výši ,68 Kč. Díky podpoře jsme tak uspořádali v březnu seminář o ekologickém zemědělství na MZLU v Brně, navštívili jsme partnerské organizace a jejich semináře o ekologickém zemědělství na Slovensku a v Srbsku- Černé Hoře, na podzim pak byl z tohoto grantu podpořen Den otevřených dveří na ekofarmě u Vránů v Lužkovicích. Zbývá ještě připravit v roce 2006 letáček pro spotřebitele o ekologickém zemědělství Grant Nadace Veronica na biodožínky ve Velké nad Veličkou Nadace Veronica v tomto roce podpořila naši tradiční akci, kterou pořádáme vždy v srpnu ve Velké nad Veličkou u příležitosti folklórního festivalu Ozvěny Horňácka. Biodožínky s biojarmarkem se staly již nedílnou součástí této vyhlášené folklórní akce, kterou zpravidla provází výborná atmosféra Grant Nadace Jana Pivečky Regionální Nadace Jana Pivečky ze Slavičína nám letos poskytla příspěvek na Vánoční výtvarnou a tvořivou dílnu, která se konala dne 13.prosince v prostorách mateřské školy Grant Nadace Děti-Kultura-Sport Příspěvek na počítač ve výši ,- Kč jsme získali nečekaně před koncem roku 2005 v rámci přidělování mimořádných vánočních grantů uherskohradištské Nadace Děti-Kultura-Sport. Nový počítač bude zakoupen v roce Další připravené granty - neschválené Pro rok 2005 jsme dále připravili grantové žádosti na: - Holandskou ambasádu (grant byl celý zaměřen na Moravské Kopanice kalendář tradic Kopanic, vlastivědný kroužek pro děti, Svatojánský pochod pro školku, vánoční řemeslné dílny aj.,). Na přípravě žádosti se podílela i Eliška Křižková ze Starého Hrozenkova a s korekturou překladu do angličtiny pomohla Eveline Bartošová-Zonnenberg z Vápenic. PRO-BIO Šumperk nás přizvalo jako partnera již Další podané granty: v roce 2004 k přípravě mezinárodního projektu - - Český Telecom, zaměřeného na ochranu vod prostřednictvím propagace a vzdělávání v ekologickém hospodaření v oblasti - - Nadace Zdraví pro Moravu, Nadace Partnerství, Dunaje a jeho přítoků. Projekt byl podpořen - Ministerstvo životního prostředí z Dunajského regionálního Projektu UNDP/GEF, který 6

7 - Nadace děti-kultura-sport na vlastivědný a rybářský kroužek pro děti, tyto granty však nebyly schváleny, proto jsme činnosti v nich naplánované nemohli uskutečnit Spolupráce s dalšími organizacemi a školami Středisko spolupracuje v rámci svých aktivit s řadou dalších organizací a institucí nejen z Bílých Karpat, ale také z celé ČR, ze Slovenska i zahraničí Práce pro občanské sdružení Tradice Bílých Karpat (TBK) IS Kopanice je jedním z členů občanského sdružení Tradice Bílých Karpat, které sídlí v Hostětíně a sdružuje několik právnických a fyzických osob z Bílých Karpat. Jeho členy jsou dále také obec Hostětín, ZO ČSOP Kosenka, soukromí ovocnáři Zdeněk Ševčík z Pitína a Radim Pešek z Bojkovic, PRO-BIO RC Bílé Karpaty, ZO ČSOP Bílé Karpaty z Veselí nad Moravou, ZO ČSOP Veronica Brno, Nadace Veronica z Brna. V rámci sdružení spolupracujeme s dalšími bělokarpatskými organizacemi, účastníme se společných schůzek a setkáváme se při pořádání různých akcí. Hostětínské výrobky se prezentují každoročně na našich regionálních akcích (biodožínky, Zahrada Moravy, TSTTT atd.) Sdružení má od roku 2004 i svoji obchodní organizaci, která nese název Tradice Bílých Karpat s.r.o., prostřednictvím které se snaží odbytovat některé regionální výrobky například hostětínské mošty. Více informací o činnosti je možné nalézt na webových stránkách sdružení V září jsme pomohli členům sdružení při přípravě a pořádání Jablečné slavnosti v Hostětíně Renata Vaculíková pomáhala s přípravou akce a s prodejem tradičních regionálních výrobků. Slavnost se konala SPOLUPRÁCE SE ŠKOLAMI MATEŘSKÉ ŠKOLY Spolupráce s Mateřskou školou ve Starém Hrozenkově a s Mateřskou školou v Korytné byla zahájena již v roce 2002, od té doby se nám podařilo uspořádat společně již několik zajímavých a úspěšných akcí (seminář, exkurze na ekofarmy pro školku, vánoční výtvarné dílny, aj. ). 22.června 2005 se konal v Korytné druhý ročník tzv. Svatojánského pochodu pro školky z Hrozenkova, Korytné a Drslavic. První, velmi úspěšný ročník se konal ve Starém Hrozenkově, na druhý ročník jsme byli na oplátku všichni pozváni do Korytné. Pochod je spojen s tématicky zaměřenou naučnou stezkou, kde mají děti i dospělí možnost poznat zajímavosti ze svého okolí, plní úkoly zaměřené na přírodu, čekají je ale také různé hry, táboráky a další program. Středisku se podařilo získat finanční podporu na uspořádání akce a úhradu autobusu. 13. prosince 2005 jsme s Mateřskou školou ve Starém Hrozenkově uspořádali společně již třetí Vánoční výtvarnou a tvořivou dílnu. Dílnu pořádáme vždy nejen pro děti, ale i pro rodiče a kamarády školky, s její přípravou a zabezpečením nám vždy pomáhá výtvarnice Domu dětí a mládeže v Uherském Brodě- Radka Benešová. Hlavním tématem dílny bylo letos malování kachlí. Zúčastnila se jí asi padesátka místních lidí dětí i dospělých. Nechybělo ani malé divadelní vystoupení dětí a bohatá ochutnávka vánočního cukroví a jiných dobrot. Na akci nám přispěla Nadace Jana Pivečky ze Slavičína. ZÁKLADNÍ ŠKOLY Středisko pořádá příležitostně i akce pro žáky Základní školy ve Starém Hrozenkově (například přednášky o biopotravinách). V roce 2005 jsme žádnou konkrétní akci nezorganizovali, připravili jsme však projekt zaměřený na propagaci biopotravin a ekologického zemědělství ve škole pro rok 2006 (žádost podaná na MŽP však bohužel nebyla schválena). sbor Ž Účast na dalších schůzkách a jednáních regionálních organizací se Renata Vaculíková zúčastnila schůzky neziskových organizací Uherského Brodu a okolí, která se konala na Domě dětí a mládeže v Uherském Brodě Vzdělávání pracovníků střediska Renata Vaculíková se zúčastnila v roce 2005 následujících školení pro neziskové organizace: v Praze na téma Ekoporadenství v Evropě-financování a spolupráce. Pořadatel Síť ekologických poraden s podporou MŽP v Brně školení Jak být dobrou ekoporadnou, Standardy kvality poradenských služeb. Pořadatel Síť ekologických poraden v rámci programu Environmentální poradenství podporovaného MŽP. 7

8 3. FINANČNÍ ZPRÁVA Hospodaření Informačního střediska pro rozvoj Moravských Kopanic v roce 2005 Náklady (v Kč) Spotřeba materiálu 9 172,80 z toho kancelářské potřeby 3 532,70 odborná literatura 354,00 obalový materiál (kelímky, tácky) 5 249,10 ostatní spotřebovaný materiál 37,00 Cestovné ,50 Náklady na reprezentaci ,80 Ostatní služby ,40 z toho poštovné 3 737,50 telefony ,00 přednáška 1 000,00 účetnictví ,00 nájem, propagace 5 350,00 příprava ochutnávek 7 806,00 ubytování 3 808,00 ostatní 4 338,90 Mzdové náklady ,00 Sociální a zdravotní pojištění ,00 Ostatní pokuty a penále 287,00 z toho penále OSSZ 287,00 Jiné ostatní náklady 4 038,53 poplatky banka 4 038,53 CELKEM ,03 Výnosy ( v Kč) Tržby z prodeje služeb ,50 z toho práce a administrativa ,00 tržby ze školení, semináře ,00 prodej publikací, CD 384,00 kopírování, internet 753,50 ostatní 4 333,00 Přijaté příspěvky ,60 Úroky 48,66 CELKEM ,76 Hospodářský výsledek ,27 Příloha účetní závěrky za rok 2005 Průměrný počet zaměstnanců: 1 Komentář k jednotlivým položkám - hlavní činnost: Spotřeba materiálu - významnou položku tvoří materiál k ochutnávce biopotravin, kancelářské potřeby, nákup odborné literatury. Cestovné - je uvedeno cestovné zaměstnance spojené se školením (SROP, neziskové organizace, seminář v Srbsku, Nitře) a cestovné do banky 8

9 Ostatní služby významnou část tvoří náklady na telefony, vedení účetnictví, náklady na regionální schůzky, nájem prostor na propagaci a příprava, poštovné Ostatní pokuty a penále tato položka tvoří penále za pozdní úhrady OSSZ. Ostatní finanční náklady - tvoří poplatky za vedení účtu v bance. Tržby z prodeje služeb jsou tvořeny především z poradenství,seminářů a administrativy. Propagace ekofarmy, biodožínky (Vrána, Lužkovice) Kč Práce pro PRO-BIO RC Bílé Karpaty Kč Kč Realizace Bioakademie v Lednici (refundace mzdy a cestovné) Kč Exkurze starostů v Bílých Karpatech Kč Školení, semináře Kč Propagace TSTT Kč Ostatní provozní výnosy - tvoří příspěvky propagace TBK 3 000,00 NSSEV Pavučina ,61 Nadace J Pivečky ,00 Zlínský kraj ,00 DUNAJ I ,12 DUNAJ II ,87 Propagace STEP ,00 Obce Moravských Kopanic ,00 Nadace Veronica ,00 Za rok 2005 dosáhla společnost hospodářského výsledku 3 894,27 Kč Společnost v roce 2005 neměla žádné příjmy ani výdaje v doplňkové činnosti. 4. PODĚKOVÁNÍ Chtěli bychom poděkovat všem našim přátelům, spolupracovníkům, sponzorům a příznivcům za pomoc, podporu, přízeň a spolupráci v roce 2005: Starostům obcí Moravských Kopanic: Milanu Vaculíkovi, Evě Hargašové, Zdeňku Zigovi, Aloisovi Kročilovi, Vojtěchu Vráblíkovi a dalším pracovníkům obecních úřadů. Pracovníkům a členům PRO- BIO Svazu ekologických zemědělců v Šumperku Ekologickým zemědělcům členům PRO-BIO regionální centrum Bílé Karpaty Učitelkám Mateřské školy ve Starém Hrozenkově: Marcele Surové a Janě Fojtíkové Daně Bazalové a jejím spolupracovníkům z Mateřské školy v Korytné Pracovníkům SZEŠG ze Starého Města u Uherského Hradiště Pracovníkům ZO ČSOP Veronica Brno Kolegům z Tradic Bílých Karpat z Hostětína: Radimovi Machů, Věrce Pospíšilíkové Pracovníkům Zemědělské agentury a Agrární komory ve Zlíně Vilmě Hladíkové a Bohunce Pajurkové ze SZEŠ v Rožnově pod Radhoštěm Jiřímu Pšurnému, Jiřímu Šáchovi z Velké nad Veličkou, Centru environmentálnych aktivít z Trenčína:, Klaudii Medálové, Janě Haviernikové, Richardu Medálovi Pracovníkům ZO ČSOP Kosenka z Valašských Klobouk Pracovníkům Krajského úřadu ve Zlíně odboru ŽP a zemědělství Pracovníkům Správy CHKO Bílé Karpaty, VIS Bílé Karpaty, o.p.s. a ZO ČSOP Veselí nad Moravou. Klubu kultury v Uherském Hradišti Nadaci Děti-kultura-sport z Uherského Hradiště Nadaci Veronica z Brna Pracovníkům Nadace Partnerství Brno. Ladislavě Uhlíkové z Bojkovic 9

10 Vránovým z Lužkovic Bořkovi Šarapatkovi z UP Olomouc Radce Benešové z Uherského Brodu Elišce Křižkové ze Starého Hrozenkova Eveline Bartošové-Zonnenberg z Vápenic Romaně Gajdové a Kristýně Šopíkové z knihovny Starý Hrozenkov Haně a Karolíně Naňákovým ze Starého Hrozenkova Janě Svobodové z Vyškovce Janě Matějkové ze Starého Hrozenkova Jiřímu Kovaříkovi z Krajinky-Zdravé výživy v Uherském Hradišti Alešovi Baránkovi ze Starého Hrozenkova Božence Filákové z Nadace Jana Pivečky ve Slavičíně Janu Mikovi ze Starého Hrozenkova Josefu Sklenářovi ze Sasova Abrlovým z Pavlova, Josefu Miškářovi z Lopeníka Alma klubu z Kroměříže Lojkovým z Dubečna Karlovi Merhautovi a Jiřímu Dvořákovi z LEA Praha Kargerovým z Heliavity s.r.o. z Nětčic Jůliu Kunčarovi ze ZO ČSOP Uherském Brodě Muzikantům manželům Chovancovým z Bánova a jejich kolegům Pracovníkům ÚZPI Praha: Romanu Rozsypalovi z Brna a Janu Jančíkovi z Kroměříře a všem dalším nejmenovaným, kteří nějakým způsobem přispěli k činnosti nebo propagaci informačního střediska, rozvoji ekologického hospodaření a regionu. Za významnou finanční podporu v roce 2005 děkujeme zejména: Regionálnímu environmentálnímu centru z Maďarska, Krajskému úřadu ve Zlíně, STEP, MŽP, ČSOP, Pavučině, Nadaci J. Pivečky, Nadaci Veronica, Klubu kultury z Uherského Hradiště, PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců. Výroční zprávu vydalo: IS Kopanice v roce

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI 2. ČINNOST V ROCE 2006

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI 2. ČINNOST V ROCE 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s. 687 74 Starý Hrozenkov 1 tel./ fax: 572 696 323 e-mail : iskopanice@razdva.cz 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Oficiální název

Více

Výroční zpráva Občanského sdružení Tradice Bílých Karpat za rok 2012

Výroční zpráva Občanského sdružení Tradice Bílých Karpat za rok 2012 Výroční zpráva Občanského sdružení Tradice Bílých Karpat za rok 2012 Hostětín 4, 687 71 Bojkovice tel. 572 641 040 tbk@tradicebk.cz, http://www.tradicebk.cz Tradice Bílých Karpat jsou dobrovolným, nevládním

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství Základní údaje Název organizace: PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství

VÝROČNÍ ZPRÁVA. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství Základní údaje Název organizace: PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství Organizační

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2014 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2014 Rok 2014 přinesl v mnohaleté

Více

Výroční zpráva Občanského sdružení Tradice Bílých Karpat za rok 2009

Výroční zpráva Občanského sdružení Tradice Bílých Karpat za rok 2009 Výroční zpráva Občanského sdružení Tradice Bílých Karpat za rok 2009 Hostětín 4, 687 71 Bojkovice tel. 572 641 040, fax 572 641 854 tbk@tradicebk.cz, http://www.tradicebk.cz Tradice Bílých Karpat jsou

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s. 687 74 Starý Hrozenkov 314 tel./ fax: 572 696 323 e-mail : iskopanice@razdva.cz 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Oficiální název

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI. Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s.

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI. Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s. 687 74 Starý Hrozenkov 314 tel./ fax: 572 696 323 e-mail : iskopanice@razdva.cz www.iskopanice.cz 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2013 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2013 V roce 2013 jsme úspěšně zakončili

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

AMPI ASOCIACE MÍSTNÍCH POTRAVINOVÝCH INICIATIV VÝROČNÍ ZPRÁVA

AMPI ASOCIACE MÍSTNÍCH POTRAVINOVÝCH INICIATIV VÝROČNÍ ZPRÁVA AMPI ASOCIACE MÍSTNÍCH POTRAVINOVÝCH INICIATIV VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 1 Asociace místních potravinových iniciativ, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2014 Cílem organizace je podporovat blízký vztah lidí ke krajině,

Více

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách.

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách. Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, 251 01 Říčany www.cks-ricany.cz e-mail: cks.ricany@seznam.cz Základní data společnosti Název: Centrum komunitních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství Exkuze na ekofarmě Usedlost Medník foto PRO-BIO LIGA 2 Základní údaje Název organizace: PRO-BIO LIGA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Hlavní poslání a cíle společnosti a) ochrana nejvýznamnějších hodnot území střední Moravy, kterými jsou zejména venkovské prostředí, zachovalá příroda, estetická krajina, kulturní

Více

Občanské sdružení STROP. Občanská poradna STROP

Občanské sdružení STROP. Občanská poradna STROP Občanské sdružení STROP Občanská poradna STROP Výroční zpráva za rok 2005 Občanské sdružení STROP zaregistrováno u Ministerstva vnitra 2.5.2002. IČO: 265 90 620 Adresa: Tř.T.Bati 1276, 760 01 Zlín Telefon:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Hlavní poslání a cíle společnosti a) ochrana nejvýznamnějších hodnot území střední Moravy, kterými jsou zejména venkovské prostředí, zachovalá příroda, estetická krajina, kulturní

Více

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2015 Výroční zpráva za rok 2015 1. Charakteristika organizace Základní škola Bernarda Bolzana o.p.s. byla založena v roce 1997 s hlavní činností v oblasti výchovy a vzdělávání. Od této doby se snaží svoji obecně

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

V ý r o č n í z p r á v a z a r o k

V ý r o č n í z p r á v a z a r o k tel: 605301919 V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 0 MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s. založilo 15 zakladatelů v roce 2006 a její území působnosti je vymezeno katastry 33 obcí. Území MAS kopíruje

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství

VÝROČNÍ ZPRÁVA. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství Základní údaje Název organizace: PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství Organizační

Více

Místní akční skupina Staroměstsko

Místní akční skupina Staroměstsko Výroční zpráva 2013 Náměstí Hrdinů 100, 686 03 Staré Město IČO: 227 07 441 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova, Evropa investuje do venkovských oblastí Základní údaje o území MAS je občanské sdružení,

Více

OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST RODIČŮ A PŘÍZNIVCŮ GYMNÁZIA ŠTERNBERK. Výroční zpráva O.p.s. rodičů a příznivců Gymnázia Šternberk za rok 2012

OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST RODIČŮ A PŘÍZNIVCŮ GYMNÁZIA ŠTERNBERK. Výroční zpráva O.p.s. rodičů a příznivců Gymnázia Šternberk za rok 2012 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST RODIČŮ A PŘÍZNIVCŮ GYMNÁZIA ŠTERNBERK Horní náměstí č. 5, 785 01 Šternberk tel.: 588 001 080, Fax: 588 001 059 e-mail: visnovska@sternberk.cz, novakova@gymst.cz Bankovní spojení:

Více

obecně prospěšné společnosti EUTIS

obecně prospěšné společnosti EUTIS 1. výroční zpráva obecně prospěšné společnosti EUTIS za období 11. 8. 31. 12. 2005 Vypracovali a předkládají: Jan Závěšický, Reda Ifrah Ve Žďáře nad Sázavou červen 2006 předseda správní rady, ředitel OBSAH:

Více

Rozvoj Krnovska o.p.s., Na náměstí 106, Osoblaha IČO Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2014.

Rozvoj Krnovska o.p.s., Na náměstí 106, Osoblaha IČO Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2014. Rozvoj Krnovska o.p.s., Na náměstí 106, Osoblaha IČO 26838401 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2014. Přehled činností vykonávaných v kalendářním roce s uvedením vztahu k účelu založení

Více

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou EUROPE DIRECT BRUNTÁL Vaše přímé spojení s Evropou Celoevropská síť Europe Direct Europe Direct Bruntál Europe Direct je celoevropská informační síť, která informuje občany jednotlivých regionů Evropské

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Občanské sdružení pacientů s idiopatickými střevními záněty Sídlo: Za Poříčskou bránou 21/365, Praha 8, PSČ: 186 00 IČ: 227 20 936 Vážení členové a přátelé Občanského sdružení

Více

Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice

Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2008 ADRESA: SHM Klub Liblice Liblice 58, 277 32 Byšice Tel.: 731 625 905 e-mail: IČ: 68382570 DIČ: 045-68382570 č.ú.: 133719254

Více

1. Základní údaje. 2. Lidské zdroje. pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s. Bankovní účty organizace

1. Základní údaje. 2. Lidské zdroje. pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s. Bankovní účty organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s. 687 74 Starý Hrozenkov 314 tel./ fax: 572 696 323 e-mail : iskopanice@razdva.cz www.iskopanice.cz 1. Základní údaje Informační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň, spolek...4 2.1. Spolek Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

1. Základní údaje. 2. Lidské zdroje. Bankovní účty organizace. pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s.

1. Základní údaje. 2. Lidské zdroje. Bankovní účty organizace. pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s. 687 74 Starý Hrozenkov 314 tel./ fax: 572 696 323 e-mail : iskopanice@razdva.cz www.iskopanice.cz 1. Základní údaje Informační

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

za rok 2010 Sídlo Poštovní 239 IČ: DIČ: CZ Datum vzniku:

za rok 2010 Sídlo Poštovní 239 IČ: DIČ: CZ Datum vzniku: Název a sídlo účetní jednotky: Sídlo Poštovní 239 IČ: 26839857 DIČ: CZ26839857 Datum vzniku: 1.1.2005 Registrace: v rejstříku obecně prospěšných společností,vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl 0,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 - Bwindi Orphans, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 - Bwindi Orphans, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2 ÚVODEM Občanské sdružení Bwindi Orphans bylo založeno v roce 2006 a výroční zpráva za rok 2007 je tedy první v naší historii. Koncem roku 2006 jsme měli v péči 30 dětí a během roku

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

Výroční zpráva za r. 2011. Občanské sdružení Otevřené srdce

Výroční zpráva za r. 2011. Občanské sdružení Otevřené srdce Výroční zpráva za r. 2011 Občanské sdružení Otevřené srdce Obsah 1.Fakta o občanském sdružení 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2015 2016 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa : Chodovská 236,

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 DUBEN 2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (NF SPŠ) byl

Více

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Výroční zpráva 2010 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Kdo jsme? Jsme nezisková organizace. Našimi členy jsou dobrovolníci a naše práce souvisí s činností oddílu mladých ochránců

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská,

Více

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT (dále jen NIŽ) je státem zaregistrovaná obecně prospěšná společnost, jejíž cílem je ochrana základního lidského práva,

Více

r.2001 o činnosti a hospodaření Obsah: Přehled činností vykonávaných v roce 2001 Výkaz o příjmech a výdajích Výkaz o majetku a závazcích Obecné údaje

r.2001 o činnosti a hospodaření Obsah: Přehled činností vykonávaných v roce 2001 Výkaz o příjmech a výdajích Výkaz o majetku a závazcích Obecné údaje ČESKÝ MERÁN obecně prospěšná společnost Vítkovo nám. 69 257 92 Sedlec-Prčice 2 IČO: 26458420 VÝROČNÍ ZPRÁVA r.2001 o činnosti a hospodaření Obsah: Přehled činností vykonávaných v roce 2001 Výkaz o příjmech

Více

MIKROREGION OBCÍ POVODÍ STONÁVKY----------------------

MIKROREGION OBCÍ POVODÍ STONÁVKY---------------------- Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti STONAX, o.p.s. v roce 2008 Obsah: 1/ Zpráva o činnosti společnosti v roce 2008 2/ Roční účetní závěrka 3/ Přehled o peněžních příjmech a výdajích 4/

Více

Operační program Evropská územní spolupráce Rakousko -Česká republika FOND MALÝCH PROJEKTŮ. Správce Sdružení obcí Vysočiny

Operační program Evropská územní spolupráce Rakousko -Česká republika FOND MALÝCH PROJEKTŮ. Správce Sdružení obcí Vysočiny Operační program Evropská územní spolupráce Rakousko -Česká republika 2007-2013 2013 FOND MALÝCH PROJEKTŮ Správce Sdružení obcí Vysočiny Administrátor - RRA Vysočina navazuje na Dispoziční fond v rámci

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI. Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s. Personální obsazení:

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI. Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s. Personální obsazení: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s. 687 74 Starý Hrozenkov 314 tel./ fax: 572 696 323 e-mail : iskopanice@razdva.cz www.iskopanice.cz 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Veselá biofarma, z.s. Spolek přátel ekologického zemědělství, Velké Hostěrádky Úvodní slovo Zájmové sdružení přátel ekologického zemědělství začalo v podstatě se stejnými osobami,

Více

Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2014

Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2014 Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2014 Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o. p. s. za rok 2014 Společnost GAUDEAMUS o. p. s byla založena dle zakládací smlouvy ze dne 5. 11. 1998 těmito

Více

Monitorovací zpráva o činnosti MAS

Monitorovací zpráva o činnosti MAS Monitorovací zpráva o činnosti MAS Zpráva za období: 1. Etapa (1.1. 2014 30. 4. 2014) Název MAS: MAS Horní Pomoraví o.p.s. zpracovatel zprávy: Ing. Hana Olejníková manažer SPL, Ing. Renata Baslerová zastupující

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s. Chrudim I, Resselovo náměstí čp.113 Výroční zpráva za rok 2014 Zpracoval : Ing.Milan Jiruška, ředitel o.p.s. e mail : domovsenioru1@chrudim.cz www.domovsenioruchrudim.cz

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Finanční zdroje na EVVO. Pro rok 2015

Finanční zdroje na EVVO. Pro rok 2015 Finanční zdroje na EVVO Pro rok 2015 Pardubický kraj http://www.pardubickykraj.cz/probihajicigrantove-programy Norské fondy http://www.fondnno.cz MŽP http://mzp.cz/cz/program_pro_nno_2015 Nadace Partnerství

Více

Výroční zpráva za r. 2013. Občanské sdružení Otevřené srdce

Výroční zpráva za r. 2013. Občanské sdružení Otevřené srdce Výroční zpráva za r. 2013 Občanské sdružení Otevřené srdce Obsah 1.Fakta o občanském sdružení 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 název organizace: organizační forma: sídlo: Rodinné centrum ROUTA, o.s. občanské sdružení Prokopa Holého 1269, Čelákovice 250 88 provozovna RC: prostory MC Čelákovice Stankovského 1650,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Beleco, z.s.,

VÝROČNÍ ZPRÁVA Beleco, z.s., VÝROČNÍ ZPRÁVA Beleco, z.s., ZA ROK 2015 Základní informace o organizaci Vznik organizace Datum založení organizace (registrace ministerstvem vnitra): 1. března 2014. Beleco, z.s., je nástupnickou organizací

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI. občanského sdružení, ENVIC. www.envic.cz

ZPRÁVA O ČINNOSTI. občanského sdružení, ENVIC. www.envic.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI občanského sdružení, ENVIC 2007 www.envic.cz Občanské sdružení ENVIC Organizace byla založena 3.9. 2003. Činnost začala vyvíjet v souvislosti s přípravou projektu ENVIC Environmentální

Více

Občanské sdružení STROP. Občanská poradna STROP

Občanské sdružení STROP. Občanská poradna STROP Občanské sdružení STROP Občanská poradna STROP Výroční zpráva za rok 2004 Občanské sdružení STROP zaregistrováno u Ministerstva vnitra 2.5.2002. IČO: 265 90 620 Adresa: Tř.T.Bati 1276, 760 01 Zlín Telefon:

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Základní škola a mateřská škola, Citonice, okres Znojmo, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 ředitel organizace - 2 - I. Charakteristika školy Zřizovatelem Základní školy a

Více

Výroční zpráva Spolku Oříšek

Výroční zpráva Spolku Oříšek 2012 Výroční zpráva Spolku Oříšek Výroční zprávu zpracovali: Jiří Zamouřil, Lenka Hájková 21.1.2013 Kdo jsme: Spolek Oříšek je dobrovolné, nezávislé a neziskové sdružení, sdružující rodiče a zákonné zástupce

Více

ADONIS ZO ČSOP. projekty v cestovním ruchu. 29.10.2009, Dolní Kounice

ADONIS ZO ČSOP. projekty v cestovním ruchu. 29.10.2009, Dolní Kounice ADONIS ZO ČSOP projekty v cestovním ruchu 29.10.2009, Dolní Kounice Základní informace o organizaci občanské sdružení s právní subjektivitou dle zákona č. 83/1990 nevládní nezisková organizace registrace

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011 Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011 Identifikace organizace: InHelp, o.p.s. Sídlem: 5. Května 3, 289 23 Milovice IČ: 27923151 Tato z práva zahrnuje popis činnosti společnosti InHelp, o.p.s.

Více

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 DUBEN 2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (NF SPŠ) byl

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

BULLETIN. 174. Žofínské fórum. Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR

BULLETIN. 174. Žofínské fórum. Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR BULLETIN 174. Žofínské fórum Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR 16. prosince 2014 174. Žofínské fórum Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR 16. prosince 2014 Obsah: - Přednášející v hlavní

Více

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Výroční zpráva o hospodaření

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah: 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Asociace mamodiagnostiků České republiky, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Asociace mamodiagnostiků České republiky, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Asociace mamodiagnostiků České republiky, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 H I S T O R I E A P O S L Á N Í S D R U Ž E N Í Při jednáních, která byla vedena v minulých letech na Ministerstvu zdravotnictví ČR a

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 NADACE GREEN FIELDS, obecně prospěšná společnost Vyškov, Komenského 7 Výroční zpráva za rok Datum zápisu: 12. února 1998 Spisová značka: O 45 vedená u Krajského soudu v Brně Název: NADACE GREEN FIELDS,

Více

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s. Podpora cestovního ruchu ve Zlínském kraji

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s. Podpora cestovního ruchu ve Zlínském kraji Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s. Podpora cestovního ruchu ve Zlínském kraji Starý Hrozenkov 14. 10. 2009 1. Pozice Centrály cestovního ruchu ve Zlínském kraji Centrála cestovního ruchu

Více

ZHODNOCENÍ KONFERENCE

ZHODNOCENÍ KONFERENCE 40. Den malých obcí ZHODNOCENÍ KONFERENCE GENERÁLNÍ PARTNER HLAVNÍ PARTNEŘI ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název konference: Termíny a místa konání: Generální partner: 40. Den malých obcí 31. října 2013, Společenský dům,

Více

Bruntálská dílna Polárka o.p.s. 79201 Bruntál, Nám. J. Žižky 39/2. Výroční zpráva 2014

Bruntálská dílna Polárka o.p.s. 79201 Bruntál, Nám. J. Žižky 39/2. Výroční zpráva 2014 Výroční zpráva 2014 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Bruntálská dílna Polárka o.p.s. za rok 2014 byla zpracovaná v souladu se zákonem č. 248/ 1995 Sb., ve smyslu zákona 108/2006 Sb. a Standardů

Více

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý.

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Alfa Human Service už od roku 2000 poskytuje podporu a vzdělávání: pečujícím rodičům

Více

Environmentální výchova

Environmentální výchova Environmentální výchova Environmental education Environmentální výchova Ekologická výchova Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta EVVO x ekologie, ochrana přírody, ochrana životního prostředí Ekologickou

Více

Český národní registr dárců dřeně, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2000

Český národní registr dárců dřeně, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2000 Český národní registr dárců dřeně, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2000 Obsah 1. Obecné údaje o společnosti 2. Zpráva o činnosti 2.1 Hlavní činnost 2.2 Doplňková činnost 3. Finanční zpráva 3.1 Účetní výkazy

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Schválený rozpočet. Upravený rozpočet

Schválený rozpočet. Upravený rozpočet Závěrečný účet Mikroregionu Luhačovské Zálesí za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů.) I. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Osoblažský cech, o.p.s. 1 Obecně prospěšná společnost Osoblažský cech, o.p.s. byla založena v polovině roku 2013 čtyřmi obcemi osoblažského regionu. Osoblažský cech je organizací

Více

Výroční zpráva. Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru. za rok 2006

Výroční zpráva. Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru. za rok 2006 Výroční zpráva Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru za rok 2006 Obsah: I. Informace o sdružení 1. Cíle a poslání sdružení 2. Registrace a orgány sdružení 3. Činnost v roce 2006 II.

Více

Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013

Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013 Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013 Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013 Společnost GAUDEAMUS o.p.s byla založena dle zakládací smlouvy ze dne 5. 11. 1998 těmito

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnost 3. Činnost v průběhu roku 4. Výhled na

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Občanské sdruţení Poutní cesta Hájek, Dunajská 436/6, 104 00 Praha 10 Obsah : 1/ Úvodní slovo 2/ Základní informace 3/ Organizace OS 4/ Vymezení činnosti 5/ Činnost a aktivity

Více

Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010

Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010 1) Základní údaje Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010 Rozpočet obce Ústí na rok 2010 byl schválen zastupitelstvem obce 16.12.2009. Schválený rozpočet 2010 předpokládal příjmy ve výši 10,65 mil. Kč a výdaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA COMENIUS MORAVUS, o.p.s. (dále je společnost) za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA COMENIUS MORAVUS, o.p.s. (dále je společnost) za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA COMENIUS MORAVUS, o.p.s. (dále je společnost) za rok 2008 A. Přehled činností vykonávaných v kalendářním roce s uvedením vztahu k účelu založení obecně prospěšné společnosti Obecně prospěšná

Více

Výroční zpráva 2013. Obsah. Úvodní slovo předsedy správní rady o Nadačním fondu Střední průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí

Výroční zpráva 2013. Obsah. Úvodní slovo předsedy správní rady o Nadačním fondu Střední průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí Nadační fond Střední průmyslové školy stavební ve Valašském Meziříčí 757 01 Valašské Meziříčí, Máchova 10, IČ 44740671 tel.: 571 751 011, fax: 571 751 010, e-mail:nadfond@spsstavvm.cz Výroční zpráva 2013

Více

Celkem 2014 V01 Výnosy za poslanecký mandát 0 0

Celkem 2014 V01 Výnosy za poslanecký mandát 0 0 2014 Index y/y V01 Výnosy za poslanecký mandát 0 0 V02 Výnosy za senátorský mandát 4 129 650 1 567 500 2,63 V03 Výnosy za krajské mandáty 2 764 500 2 434 375 1,14 V04 Hlavní město Praha (1/3 z 8 zast.)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Beleco, z.s.,

VÝROČNÍ ZPRÁVA Beleco, z.s., VÝROČNÍ ZPRÁVA Beleco, z.s., ZA ROK 2014 Základní informace o organizaci Vznik organizace Datum založení organizace (registrace ministerstvem vnitra): 1. března 2014. Beleco, z.s., je nástupnickou organizací

Více

Občanské sdružení STROP. Občanská poradna STROP

Občanské sdružení STROP. Občanská poradna STROP Občanské sdružení STROP Občanská poradna STROP Výroční zpráva za rok 2006 Občanské sdružení STROP zaregistrováno u Ministerstva vnitra 2.5.2002. IČO: 265 90 620 Adresa: Tř.T.Bati 1276, 760 01 Zlín Telefon:

Více

Lesní mateřská škola Svatošky z. s.

Lesní mateřská škola Svatošky z. s. Lesní mateřská škola Svatošky z. s. Výroční zpráva za období od 3. 2. 2015 do 31. 12. 2015 Vznik a cíle Spolek Lesní mateřská škola Svatošky byl založen z iniciativy rodičů. Cílem spolku je provozovat

Více

SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR K R A J S K É O R G A N I Z A C E Ú S T E C K É H O K R A J E Z A R O K 2 0 1 0

SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR K R A J S K É O R G A N I Z A C E Ú S T E C K É H O K R A J E Z A R O K 2 0 1 0 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR K R A J S K É O R G A N I Z A C E Ú S T E C K É H O K R A J E Z A R O K 2 0 1 0 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Základní údaje Občanské sdružení

Více

Pokladní zpráva České archivní společnosti za období od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015

Pokladní zpráva České archivní společnosti za období od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015 Pokladní zpráva České archivní společnosti za období od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015 Česká archivní společnost v uplynulém roce hospodařila podle rozpočtu schváleného valnou hromadou, která proběhla

Více

Konzervatoř Olomouc o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

Konzervatoř Olomouc o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Konzervatoř Olomouc o.p.s. 0 1) Historie společnosti Konzervatoř Olomouc o.p.s. byla založena zakladatelskou listinou ze dne 19. června 2012 a zapsána do rejstříku obecně prospěšných

Více

1. Slovo úvodem...2. 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3. 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

1. Slovo úvodem...2. 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3. 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň... Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

Jablečná slavnost v Hostětíně 2014

Jablečná slavnost v Hostětíně 2014 Jablečná slavnost v Hostětíně 2014 Jaké to ASI bude?? No, hlavně to bude 28., nikoliv 27. Sobotní bojová porada před vypuknutím příprav Víkend pro dobrovolníky Víkend pro dobrovolníky nejdůležitější je

Více