VÝROČNÍ ZPRÁVA Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005. Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s."

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s Starý Hrozenkov 1 tel./ fax: ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s. bylo založeno jako nadace 27. září 1995, v roce 2005 tedy oslavilo už desáté výročí od svého vzniku. 10. února 1999 byla organizace přeregistrována kvůli změnám v legislativě z nadace na obecně prospěšnou společnost, kterou je dodnes. Dle názvu by se mohlo zdát, že jeho působištěm a hlavní činností jsou pouze Moravské Kopanice a jejich rozvoj, podle zakládací smlouvy však je spektrum aktivit i zájmový region mnohem širší. K hlavním činnostem, kterými se obecně prospěšná společnost zabývá, patří například i vzdělávání, propagace a poradenství v ekologickém zemědělství, propagace Bílých Karpat a další. Pokud se týká ekozemědělství či propagace regionu, podílí se často i na přípravě a realizaci činností zahrnujících celý Zlínský kraj i okres Hodonín, nezřídka mají akce celorepublikový či mezinárodní charakter. Moravské Kopanice tvoří 5 obcí: Starý Hrozenkov, Vyškovec, Žítková, Vápenice, Lopeník, s počtem obyvatel kolem Region se rozkládá na moravsko-slovenském pomezí, v Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty. Je známý svým přírodním bohatstvím, specifickým folklórem, charakteristická je rozptýlená zástavba a často značná vzdálenost usedlostí. Zaměření organizace: Vzdělávání, propagace a poradenství v ekologickém zemědělství a ochraně přírody Podpora iniciativ směřujících k údržbě bělokarpatských luk Propagace Moravských Kopanic a Bílých Karpat Informační, poradenské a propagační služby místním obyvatelům Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s. Ředitelka: Mgr. Renata Vaculíková Externí účetní: paní Ladislava Uhlíková, Bojkovice Středisko mělo v roce 2005 jednoho stálého zaměstnance na plný úvazek. Vzhledem k omezeným finančním možnostem své služby a aktivity zabezpečuje organizace také za pomoci externích spolupracovníků, kteří se podílejí na přípravě a realizaci aktivit formou služeb, krátkodobých pracovních dohod, nebo příležitostnou bezplatnou výpomocí. Správní rada informačního střediska: V roce 2005 skončilo funkční období původním členům správní rady, a proto byla 8. dubna 2005 zakladateli jmenována nová správní rada, která na svém prvním zasedání zvolila také svého nového předsedu. Správní rada: Předseda: Jan Gabrhel, místostarosta obce Starý Hrozenkov Členové: František Winter, místopředseda PRO-BIO Šumperk, Mgr. Josef Bartoš, zástupce ředitele ZŠ Starý Hrozenkov, bydliště Vápenice. Správní rada IS Kopanice se sešla a ve Starém Hrozenkově. Současně se správní radou byla jmenována i nová dozorčí rada: Dozorčí rada: Předseda: Ing. Jaroslav Šašinka, ZS Pitín, a.s., člen revizní komise PRO-BIO Šumperk Členové: Helena Miková, obec Starý Hrozenkov Ing. Renata Osladilová, PRO-BIO Šumperk Zakladatelé: Obecní úřad Starý Hrozenkov (www.staryhrozenkov.cz) PRO-BIO Svaz producentů a zpracovatelů biopotravin, Šumperk (www.pro-bio.cz) IČO: Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Zlín, pobočka Uherský Brod Číslo účtu: / ČINNOST V ROCE 2005 V dubnu 2005 nastoupili do funkcí nově jmenovaní členové správní a dozorčí rady, seznamovali se tak během roku pomalu s fungováním organizace. Provedené změny v obsazení členů obou rad byly v tomto roce současně zaregistrovány na Krajském 1

2 obchodním soudě v Brně. Bylo přeregistrováno i sídlo organizace. Rok 2005 byl pro středisko finančně náročný, připravili a podali jsme velké množství grantů, z nichž však převážná část nebyla schválena. Kladně byly vyřízeny spíše žádosti o malé granty do ,- Kč. Během roku jsme spolupracovali se svazem PRO-BIO na přípravě většího projektu a grantové žádostí o podporu z Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, který vyhlašovalo Ministerstvo životního prostředí. V první výzvě projekt neuspěl, i když byl hodnocen velmi dobře, v druhé podzimní výzvě jsme byli vybráni mezi podpořené projekty a realizace projektu by měla být zahájena v březnu Projekt nese název Agroenvironmentální informační a poradenská centra v ČR, vytvoření sítě v Pardubickém, Olomouckém, Moravskoslezském a Zlínském kraji. Vedoucím je svaz PRO-BIO, partnery je celá řada organizací ze 4 krajů. Aktivity jsou rozvrženy do dvou let, informační středisko by se mělo stát jedním z lokálních koordinátorů pro Zlínský kraj (kromě okresu Vsetín) a okres Hodonín. Projekt však nepokryje celkové náklady střediska na daný rok, proto budeme muset průběžně zajišťovat ještě další zdroje pro financování. Co se týká konkrétních aktivit střediska v uplynulém roce, uspořádali jsme ve spolupráci s dalšími partnery v průběhu roku opět několik školení, seminářů a přednášek o ekologickém zemědělství, biodožínky, akce pro mateřské školy, den otevřených dveří na ekofarmě, spolupracovali jsme na přípravě Evropské letní bioakademie v Lednici, aj Poradenství a vzdělávání v ekologickém zemědělství, propagace ekologického zemědělství Vzdělávací akce pořádáme nejen pro zemědělce, ale také pro studenty a pedagogy středních, základních i vysokých škol, často jsou však určeny i spotřebitelům a široké veřejnosti. Některé z těchto akcí se již staly v regionu tradicí a mají i své pravidelné účastníky. V roce 2005 jsme uspořádali dvě školení pro ekologické zemědělce, jeden seminář pro vysokoškoláky, jeden seminář pro zemědělce k marketingu v ekologickém zemědělství, 2 přednášky pro střední školy, den otevřených dveří na ekofarmě, biodožínky a jeden seminář pro veřejnost Školení pro ekologické zemědělce poradenství k vyplňování formulářů pro KEZ, o.p.s.. ( na SZEŠG ve Starém Městě) Začátkem roku Informační středisko společně s PRO- BIO regionálním centrem Bílé Karpaty připravilo pro ekologické zemědělce ze Zlínského kraje a okresu Hodonín tradiční školení zaměřené na poradenství k vyplňování formulářů Hlášení farem za rok 2005 a Plánů hospodaření na rok 2006, které se každý rok odesílají pověřené kontrolní organizaci pro ekologické zemědělství. Doprovodnými tématy byly také aktuální informace z ekologického zemědělství a HRDP. Přednášeli Ing. Milan Drgáč a Ing. Petr Trávníček z PRO-BIA. Školení se zúčastnilo 52 osob Školení pro ekologické zemědělce na téma Dodržování zásad správné zemědělské praxe v oblasti nakládání s hnojivy, Zákon o odpadech, novinky v HRDP ( v kinosále PSG, a.s. ve Zlíně) Školení na uvedené aktuální téma jsme uspořádali ve spolupráci s Koordinačním centrem poradenství ÚZPI Praha a pracovníky jeho regionálních poboček v Brně a Kroměříži Ing. Romanem Rozsypalem, CSc. a Ing. Janem Jančíkem. Zúčastnilo se ho 31 zemědělců Přednášky o ekologickém zemědělství pro střední školy a spolupráce se školami Dlouhodobá dobrá spolupráce se středními školami v regionu pokračovala i v roce Střední zemědělská škola a gymnázium ve Starém Městě u Uherského Hradiště se stala naším oblíbeným místem pro pořádání různých zemědělských seminářů a školení, protože nám poskytuje pro tyto akce výborné zázemí. K dispozici máme prostornou přednáškovou místnost, počítač i dataprojektor a také možnost stravování ve školní jídelně. Každoročně připravujeme ve škole i prezentaci ekologického zemědělství na výstavě Zahrada Moravy, která se koná v prostorách školy vždy v červnu ( ). Zajišťujeme zde příležitostně i přednášky pro studenty školy. Při organizaci letošní prezentace EZ na této výstavě nám pomáhali zástupci členských podniků svazu PRO-BIO: pan Jiří Kovařík z prodejny Krajinkazdravá výživa z Uherského Hradiště a Radim Machů z Tradic Bílých Karpat v Hostětíně. Aktivní je v propagaci ekologického zemědělství a také ve spolupráci s naší organizací i SOŠ z Luhačovic, která vzdělává studenty několika různých oborů a připravuje mj. i pracovníky pro podniky veřejného stravování. Ve škole jsme v roce 2005 uspořádali 2 přednášky na téma Biopotraviny a ekologické zemědělství ( a ), kterých se zúčastnilo celkem 50 osob. Na přednášce 14. listopadu byli přítomni také zástupci družební školy ze Slovinska. Přednášel Ing. Milan Drgáč. Do budoucna plánujeme další přednášky pro studenty s praktickou ukázkou vaření z biopotravin. Zástupci školy se účastní mnoha našich dalších akcí v regionu Den otevřených dveří na ekofarmě u Vránů v Lužkovicích u Zlína ( ) 2

3 Jednou z nejúspěšnějších akcí uplynulého roku byla akce nazvaná Den otevřených dveří na ekofarmě, kterou jsme uspořádali na krásném místě na samotě u lesa - u Vránů ve Zlíně Lužkovicích v polovině měsíce října. Akce se setkala s velkým zájmem veřejnosti i médií. Přijelo se na ni podívat asi 200 zájemců z různých míst republiky. Přilákala nejen obyvatele Zlína a okolí, ale například i celou exkurzi studentů a učitelů z MZLU v Brně, dále zástupce regionálních středních zemědělských škol, zúčastnili se pracovníci Zlínského kraje a další hosté. Kromě exkurze po farmě a neobyčejně pestré a bohaté ochutnávky jídel a nápojů z biopotravin, kterou Vránovi připravili pro všechny hosty, zpříjemnilo návštěvníkům slunečné sobotní odpoledne i několik dalších doprovodných programů přednášku o základech ekologického zemědělství, vystoupení cimbálové muziky, ukázka stříhání ovcí, vaření povidel, malý program pro děti. Na pořádání akce se podíleli vedle rodiny Vránovy a Informačního střediska také PRO-BIO RC Bílé Karpaty, Agrární komora Zlínského kraje a VIS Bílé Karpaty, o.p.s. z Veselí nad Moravou. Podpořilo ji několik sponzorů: REC pro střední a východní Evropu se sídlem v Maďarsku v rámci Dunajského regionálního projektu; Zlínský kraj; firma TREWIT s.r.o. Štípa Seminář Ekologické zemědělství a jeho role v ochraně přírody ( v rámci festivalu TSTTT v Uherském Hradišti) Pro jubilejní XXX. ročník ekologického festivalu Týká Se To Také Tebe v Uherském Hradišti (TSTTT) jsme opět zorganizovali seminář o ekologickém zemědělství pro veřejnost. Festival probíhá v Klubu kultury v Uherském Hradišti a je mezinárodní přehlídkou ekologicky zaměřených filmů a také dalších doprovodných ekologických programů pro děti i dospělé. Letošní ekologicko-zemědělský seminář jsme pořádali ve spolupráci s PRO-BIO RC Bílé Karpaty a Klubem kultury v Uherském Hradišti, a byl opět určen široké veřejnosti. Po obecném úvodu do ekologického zemědělství, který přednesl Ing. Roman Rozsypal, CSc. z Brna, se další přednášející již věnovali specifičtějším tématům. Prof. Dr. Ing. Bořivoj Šarapatka, CSc. z UP v Olomouci vystoupil s příspěvkem Ekologické zemědělství v ochraně přírody a krajiny, po něm následovala přednáška pracovníků Správy ochrany přírody z Prahy, kteří seznámili přítomné s problematikou zemědělství a ochrany přírody v chráněných krajinných oblastech ČR. V posledním bloku vystoupili se svými praktickými zkušenostmi a představením svých farem ekozemědělci z regionu: Ondruchovi z Valašské Bystřice, Vránovi z Lužkovic, zástupce Tradice Bílých Karpat z Hostětína a Kavkovi z Vyškovce. Akci doprovází tradičně příjemná neformální atmosféra i bohatá výstavka a ochutnávka biopotravin a jídel z nich připravených. Pro letošní seminář poskytli své výrobky: prodejna Krajinka-zdravá výživa z Uherského Hradiště, Vránovi z Lužkovic, Ondruchovi Z Valašské Bystřice, Tradice Bílých Karpat z Hostětína a pan Miškář z Lopeníka. Na seminář zavítalo více než 60 návštěvníků. Akci jsme zakončili společně s dalšími účastníky festivalu tradiční besedou u cimbálu v Redutě Seminář Marketing v ekologickém zemědělství ( na SZEŠG ve Starém Městě) Seminář připravil a nabídl zájemcům z regionu Mgr. Tomáš Václavík, správce sekce PRO-BIO prodej a marketing biopotravin se sídlem v Moravských Knínicích. IS Kopanice a RC PRO-BIO zajišťovalo organizační záležitosti akce. Semináře se zúčastnilo několik ekologických zemědělců, jeden konvenční zemědělec a také studenti střední zemědělské školy. Celkem 32 osob. Probíhal v neformálním duchu a provázela ho zajímavá diskuse Seminář pro studenty a pedagogy MZLU v Brně Ekologické zemědělství: moderní způsob hospodaření s ohledem na ochranu životního prostředí ( na MZLU v Brně) V rámci projektu podpořeného z Dunajského regionálního programu UNDP/GEF jsme měli za úkol uspořádat v roce 2005 seminář pro vysokoškoláky a jejich pedagogy k problematice ekologického zemědělství s ohledem na ochranu životního prostředí. Seminář proběhl v březnu na MZLU v Brně, přednášel na něm Dr. Bernhard Kromp z Bolzmannova institutu z Vídně, Prof. Dr. Ing. Bořivoj Šarapatka, CSc. z UP v Olomouci a Ing. Jiří Urban z PRO-BIA. Celkově se ho zúčastnilo 92 zájemců převážně z řad akademické obce, setkal se s příznivým ohlasem ze strany školy. Na přípravě semináře se vedle střediska podílelo několik dalších subjektů : Bioinstitut, o.p.s. Olomouc; PRO-BIO Šumperk, Agronomická fakulta MZLU, UP v Olomouci a EPOS-spolek poradců EZ ČR Účast na dalších akcích zaměřených na ekologické zemědělství Renata Vaculíková se na základě žádosti svazu PRO-BIO opět podílela v červnu na přípravě 5. Evropské letní akademie ekologického zemědělství, která se konala od do 1.7. v Lednici. Po dobu příprav konference (v měsíci červnu) pracovala v sídle PRO-BIA v Šumperku. Bioakademie se zúčastnilo více než 200 osob z různých zemí, letos byla rozdělena do tří paralelně probíhajících konferencí s následujícími tématy: A) Nechemická ochrana rostlin, B) 3

4 Zdraví zvířat v ekologickém zemědělství, 3) Podpora a rozvoj ekologického zemědělství v EU. Součástí konference je vždy kromě přednášek také několik tématicky zaměřených exkurzí na ekofarmy do různých zemí a bohatý společenský program účast a prezentace EZ na výstavě Zahrada Moravy na SZEŠG ve Starém Městě u Uherského Hradiště. Spolupráce na přípravě projektové žádosti do Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů podávané na MŽP. Vedoucím projektu je svaz PRO-BIO. Předpokládá vytvoření sítě informačních a poradenských center pro ekologické zemědělství a agroenvironmentální programy ve čtyřech krajích. Zapojilo se do něho několik desítek subjektů. Projekt byl schválen k realizaci a podpoře a bude zahájen v březnu Potrvá do jara účast na semináři Ekologické poľnohospodárstvo na Slovensku, který se konal v Nitře, a jehož pořadateli byli kolegové z partnerské organizace Ekotrend Myjava, Ministerstvo pôdohospodárstva SR, ÚKSÚP, SPU Nitra. Seminář se konal v rámci Dunajského regionálního projektu, po semináři proběhla také organizační schůzka partnerů projektu. Ve dnech se Renata Vaculíková zúčastnila společně s dalšími kolegy ze svazu PRO-BIO exkurze v partnerské organizaci TERAS, která je zaměřena rovněž na podporu ekologického zemědělství a sídlí v Subotici v Srbsku Černé Hoře. Zúčastnili jsme se následně také semináře o ekologickém zemědělství, který pořádali srbští partneři v rámci našeho společného mezinárodního Dunajského regionálního projektu. Na semináři přednášeli i někteří z českých kolegů PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Do roku 2001 plnilo IS Kopanice také funkci regionálního centra Svazu PRO-BIO Šumperk. Po změně stanov a svazové struktury bylo nutné založit v roce 2001 PRO-BIO regionální centrum Bílé Karpaty (dále jen RC) s vlastní právní subjektivitou, které sídlí v prostorách střediska, nemá však žádné zaměstnance. IS Kopanice poskytuje regionálnímu centru služby poradenství a informační servis členům RC, zajišťuje vzájemnou komunikaci mezi členy, vede administrativu RC, připravuje granty, organizuje akce pořádané RC, atd Podpora iniciativ směřujících k údržbě bělokarpatských luk Pomoc při vyřizování dotací MŽP K obvyklým činnostem střediska patří zejména v jarních měsících poskytování poradenství místním obyvatelům k podávání žádostí o různé dotace na údržbu luk a dalších cenných lokalit v CHKO. Oproti uplynulým letům nám ubylo práce s žádostmi o zemědělské dotace, které nyní řeší zemědělci převážně přímo s územně příslušnými Zemědělskými agentura mi MZE. Nyní se poradenství soustředilo spíše na žádostí o dotace z Ministerstva životního prostředí ČR, konkrétně z Programu péče o krajinu - naodstranění náletů, údržbu mokřadů a ruční kosení v prvních a druhých zónách CHKO, případně v dalších lokalitách zajímavých z hlediska ochrany přírody. Každoročně pomáháme s přípravou asi žádostí, dalším zájemcům poskytujeme informace k programu telefonicky nebo zasíláme elektronickou poštou. Dotace se podávají na Správu Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty se sídlem v Luhačovicích Propagace regionu Moravských Kopanic, Bílých Karpat Biodožínky a Ozvěny Horňácka (Velká nad Veličkou ) Bělokarpatské biodožínky s biojarmarkem jsme již počtvrté uspořádali v rámci folklórního festivalu Ozvěny Horňácka, který se koná vždy v druhé polovině srpna ve Velké nad Veličkou. Informační středisko zajišťuje organizačně většinou hlavně biojarmark a prezentace ekologických zemědělců. Celou akci na Horňácku provází zpravidla výborná atmosféra, na vystoupení domácích i hostujících souborů a muzik se jezdí dívat příznivci folklóru z různých míst republiky i zahraničí. Také množství a složení účinkujících je velmi bohaté a pestré, vystupuje zde kolem 400 dětí i dospělých z Čech, Moravy, Slovenska i jiných zemí. Zahraničními hosty letošního ročníku byly soubory ze Slovenska a Francie. Obcí prochází každoročně krojovaný dožínkový průvod, soubory se představují také během odpoledne na biojarmarku a večer pak v rámci hlavního programu Ozvěn Horňácka v přírodním amfiteátru. Na dožínkovém biojarmarku se návštěvníkům v tomto roce představili se svými výrobky následující ekologičtí producenti, prodejny a sdružení: Abrlovi z Pavlova, Alma klub z Kroměříže, ekologický zemědělský podnik Heliavita s.r.o. z Nětčic, Tradice Bílých Karpat z Hostětína, Vránovi z Lužkovic, Inexsdružení dobrovolných aktivit Bílé Karpaty z Tvarožné Lhoty, Liga ekologických alternativ z Prahy, sdružení 4

5 pro ekologii a zemědělství AREA VIVA z Dubečna- Kněžic. Zájemcům jsme nabídli na stáncích také biouherák z ekofarmy Josefa Sklenáře ze Sasova, kozí sýry z ekofarmy Poběžovice a propagační materiály a literaturu ekologického zemědělství Exkurze starostů a zastupitelů z mikroregionu Javornicko v Bílých Karpatech ( ) Již před několika lety k nám na Kopanice zavítala skupinka zástupců obcí z mikroregionu Javornicko, kterým jsme zprostředkovali v okolí několik exkurzí. Zřejmě byli s exkurzí spokojeni, a tak se nám v létě 2005 opět ozvali se žádostí, zda bychom pro ně připravili znovu program pro třídenní exkurzi na různé regionální zajímavosti Kopanic, Bílých Karpat a okolí. Začátkem října tak přijela necelá třicítka hostů ze severního česko-polského pohraničí opět k nám. Ubytování jsme zajistili v rekreačním středisku manželů Soukeníkových v Lopeníku, připravili jsme pro ně společně s lopenickým panem starostou Vráblíkem výstup na novou rozhlednu na Velkém Lopeníku, v rámci několika exkurzí pak navštívili také moštárnu a další modelové ekologické projekty v Hostětíně, sklárnu v Květné. Na závěr pobytu jsme pro hosty domluvili exkurzi a oběd na ekofarmě u Vránů v Lužkovicích Zpravodaj Moravských Kopanic Od roku 2005 se Renata Vaculíková z Informačního střediska stala členkou redakční rady Zpravodaje Moravských Kopanic, který vydávají obce Starý Hrozenkov, Vyškovec, Žítková a Vápenice. V kanceláři střediska se konají také schůzky rady Zpravodaje. Zpravodaj vychází zpravidla třikrát ročně Informační servis a další služby Místní obyvatelé, případně návštěvníci využívají stále možnosti kopírování, tisku, faxování, vyhledávání informací na internetu, odesílání elektronické pošty, pomoci s přepisem dopisů, žádostí a jiných drobných dokumentů na počítači. V roce 2004 zaevidovalo středisko přibližně 140 takovýchto návštěv. Informační středisko během roku kontaktují také studenti, pro které zajišťujeme stáže na ekofarmách, poskytujeme jim informace, někteří s námi konzultují své studentské práce. Nejčastěji z oblasti zemědělství, regionálního rozvoje nebo ochrany přírody. V rámci propagace regionu poskytujeme pak zejména během letního období také návštěvníkům regionu informace o ubytování a turistických a přírodních zajímavostech na Moravských Kopanicích a Bílých Karpatech. Nabízíme regionální propagační materiály. Ke službám patří také služby, které poskytuje IS Kopanice občanskému sdružení PRO-BIO regionální centrum Bílé Karpaty (regionální pobočka PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců pro Zlínský kraj a okres Hodonín) a občanskému sdružení Tradice Bílých Karpat z Hostětína. (viz. kapitola ) 2.5. Granty a další příspěvky Abychom zabezpečili finanční prostředky pro činnost a akce pořádané střediskem, každoročně připravujeme několik projektů a grantových žádostí, které předkládáme ke schválení různým nadacím a grantovým agenturám. Nejvýznamnější finanční podporu v roce 2005 získalo středisko od REC (Regional Environmental Center) pro střední a východní Evropu se sídlem v Maďarsku z Dunajského regionálního projektu pro mezinárodní projekt nazvaný Podpora a propagace ekologického zemědělství v produkčních oblastech povodí Dunaje. Projekt byl zahájen v roce Ve druhé splátce v roce 2005 jsme obdrželi ,68 Kč (tyto prostředky z projektu jsou určeny částečně i pro aktivity v roce 2006). Projekt podal svaz PRO-BIO, my jsme jedním z jeho partnerů. Od Zlínského kraje jsme získali dotaci ve výši ,- Kč na projekt Ekologické vzdělávání, poradenství a osvěta. Z programu Národní síť středisek ekologické výchovy jsme získali částku ,-Kč z prostředků MŽP v rámci společného programu SSEV Pavučina a ČSOP. Příspěvek na ekologické poradenství ve výši ,- Kč nám přidělila Síť ekologických poraden (STEP) v rámci podpory MŽP. Nadace Děti-kultura-sport z Uherského Hradiště nám věnovala částku ,- Kč na nákup nového počítače bude pořízen až v roce Získali jsme také menší granty do ,- Kč na 2 samostatné akce: od Nadace Veronica z Brna grant na biodožínky ve Velké nad Veličkou, od Nadace Jana Pivečky příspěvek na vánoční výtvarnou dílnu pro mateřskou školu ve Starém Hrozenkově. Na činnost nám poskytla dar ve výši 3.000,- Kč Tradice Bílých Karpat, s.r.o. z Hostětína. V roce 2005 získalo středisko také finanční příspěvky na činnost od obcí Moravských Kopanic. Konkrétně ,- Kč od obce Starý Hrozenkov; 3.000,- Kč od obce Vápenice; 3.000,- Kč od obce Vyškovec; 3.000,- Kč od obce Žítková. Od Svazu PRO-BIO jsme také získali půjčku ve výši ,-Kč ze Svépomocného fondu pro členy svazu, která byla potřebná pro předfinancování projektu Zlínského kraje, protože přiznaná dotace nám byla převedena až po vyúčtování projektu. 5

6 Část prostředků získalo dále středisko z poskytovaných služeb za služby poskytované PRO-BIO regionálnímu centru Bílé Karpaty, za přípravu několika akcí na zakázku (přednáška, exkurze, seminář), za pomoc s organizací Bioakademie v Lednici, a příjmy z kopírování, tisku, používání internetu, drobného prodeje Grant Zlínského kraje pro projekt Ekologické vzdělávání, poradenství a osvěta Dotaci ve výši ,- Kč jsme obdrželi od Zlínského kraje v roce 2005 na realizaci několika různých aktivit s environmentální tématikou pod názvem Ekologické poradenství, vzdělávání a osvěta. Projekt zahrnoval poradenskou činnost, přednášku pro středoškoláky a školení o ekologickém zemědělství, akci pro školky, exkurzi na ekofarmu. Projekt spolufinancovalo částečně i PRO-BIO RC Bílé Karpaty a obce Moravských Kopanic. Na projekt jsme si museli napřed vzít půjčku od PRO- BIA, ta nám byla na konci roku po vyúčtování proplacena Zlínským krajem Program Národní sítě středisek environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Do programu financovaného Ministerstvem životního prostředí v rámci společného programu SSEV Pavučina a ČSOP Národní síť středisek ekologické výchovy jsme byli zapojeni již třetí rok. Byli jsme začleněni do modulu č.4 s názvem Vzdělávání a osvěta veřejnosti v oblasti EVVO. Získali jsme tak ve dvou splátkách částku ,61,- Kč, která byla využita na spolufinancování několika regionálních osvětových ekologických akcí Program Environmentální poradenství 2005 Program Environmentální poradenství 2005 podporuje prostřednictvím Sítě ekologických poraden také Ministerstvo životního prostředí. V roce 2005 jsme získali pro tuto činnost celkem ,- Kč. V průběhu roku 2005 jsme zaznamenali kolem 200 dotazů s environmentální tématikou, které byly z největší části zaměřeny na ekologické zemědělství a biopotraviny, dále pak na údržbu luk, ochranu přírody, malá část i na ekologické otázky spojené s bydlením, ochranou vod a zvířaty Dunajský program řídí agentura REC pro střední a východní Evropu (Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe) v Maďarsku. Do projektu vstoupili společně s PRO-BIO i IS Kopanice, Ekotrend Myjava a partneři ze svazu Bioselena z Bulharska a TERAS ze Srbska-Černé Hory. Jeho realizace potrvá dva roky - až do jara Celková výše grantu pro středisko činí 5.465,- USD. V roce 2005 jsme obdrželi druhou splátku ve výši ,68 Kč. Díky podpoře jsme tak uspořádali v březnu seminář o ekologickém zemědělství na MZLU v Brně, navštívili jsme partnerské organizace a jejich semináře o ekologickém zemědělství na Slovensku a v Srbsku- Černé Hoře, na podzim pak byl z tohoto grantu podpořen Den otevřených dveří na ekofarmě u Vránů v Lužkovicích. Zbývá ještě připravit v roce 2006 letáček pro spotřebitele o ekologickém zemědělství Grant Nadace Veronica na biodožínky ve Velké nad Veličkou Nadace Veronica v tomto roce podpořila naši tradiční akci, kterou pořádáme vždy v srpnu ve Velké nad Veličkou u příležitosti folklórního festivalu Ozvěny Horňácka. Biodožínky s biojarmarkem se staly již nedílnou součástí této vyhlášené folklórní akce, kterou zpravidla provází výborná atmosféra Grant Nadace Jana Pivečky Regionální Nadace Jana Pivečky ze Slavičína nám letos poskytla příspěvek na Vánoční výtvarnou a tvořivou dílnu, která se konala dne 13.prosince v prostorách mateřské školy Grant Nadace Děti-Kultura-Sport Příspěvek na počítač ve výši ,- Kč jsme získali nečekaně před koncem roku 2005 v rámci přidělování mimořádných vánočních grantů uherskohradištské Nadace Děti-Kultura-Sport. Nový počítač bude zakoupen v roce Další připravené granty - neschválené Pro rok 2005 jsme dále připravili grantové žádosti na: - Holandskou ambasádu (grant byl celý zaměřen na Moravské Kopanice kalendář tradic Kopanic, vlastivědný kroužek pro děti, Svatojánský pochod pro školku, vánoční řemeslné dílny aj.,). Na přípravě žádosti se podílela i Eliška Křižková ze Starého Hrozenkova a s korekturou překladu do angličtiny pomohla Eveline Bartošová-Zonnenberg z Vápenic. PRO-BIO Šumperk nás přizvalo jako partnera již Další podané granty: v roce 2004 k přípravě mezinárodního projektu - - Český Telecom, zaměřeného na ochranu vod prostřednictvím propagace a vzdělávání v ekologickém hospodaření v oblasti - - Nadace Zdraví pro Moravu, Nadace Partnerství, Dunaje a jeho přítoků. Projekt byl podpořen - Ministerstvo životního prostředí z Dunajského regionálního Projektu UNDP/GEF, který 6

7 - Nadace děti-kultura-sport na vlastivědný a rybářský kroužek pro děti, tyto granty však nebyly schváleny, proto jsme činnosti v nich naplánované nemohli uskutečnit Spolupráce s dalšími organizacemi a školami Středisko spolupracuje v rámci svých aktivit s řadou dalších organizací a institucí nejen z Bílých Karpat, ale také z celé ČR, ze Slovenska i zahraničí Práce pro občanské sdružení Tradice Bílých Karpat (TBK) IS Kopanice je jedním z členů občanského sdružení Tradice Bílých Karpat, které sídlí v Hostětíně a sdružuje několik právnických a fyzických osob z Bílých Karpat. Jeho členy jsou dále také obec Hostětín, ZO ČSOP Kosenka, soukromí ovocnáři Zdeněk Ševčík z Pitína a Radim Pešek z Bojkovic, PRO-BIO RC Bílé Karpaty, ZO ČSOP Bílé Karpaty z Veselí nad Moravou, ZO ČSOP Veronica Brno, Nadace Veronica z Brna. V rámci sdružení spolupracujeme s dalšími bělokarpatskými organizacemi, účastníme se společných schůzek a setkáváme se při pořádání různých akcí. Hostětínské výrobky se prezentují každoročně na našich regionálních akcích (biodožínky, Zahrada Moravy, TSTTT atd.) Sdružení má od roku 2004 i svoji obchodní organizaci, která nese název Tradice Bílých Karpat s.r.o., prostřednictvím které se snaží odbytovat některé regionální výrobky například hostětínské mošty. Více informací o činnosti je možné nalézt na webových stránkách sdružení V září jsme pomohli členům sdružení při přípravě a pořádání Jablečné slavnosti v Hostětíně Renata Vaculíková pomáhala s přípravou akce a s prodejem tradičních regionálních výrobků. Slavnost se konala SPOLUPRÁCE SE ŠKOLAMI MATEŘSKÉ ŠKOLY Spolupráce s Mateřskou školou ve Starém Hrozenkově a s Mateřskou školou v Korytné byla zahájena již v roce 2002, od té doby se nám podařilo uspořádat společně již několik zajímavých a úspěšných akcí (seminář, exkurze na ekofarmy pro školku, vánoční výtvarné dílny, aj. ). 22.června 2005 se konal v Korytné druhý ročník tzv. Svatojánského pochodu pro školky z Hrozenkova, Korytné a Drslavic. První, velmi úspěšný ročník se konal ve Starém Hrozenkově, na druhý ročník jsme byli na oplátku všichni pozváni do Korytné. Pochod je spojen s tématicky zaměřenou naučnou stezkou, kde mají děti i dospělí možnost poznat zajímavosti ze svého okolí, plní úkoly zaměřené na přírodu, čekají je ale také různé hry, táboráky a další program. Středisku se podařilo získat finanční podporu na uspořádání akce a úhradu autobusu. 13. prosince 2005 jsme s Mateřskou školou ve Starém Hrozenkově uspořádali společně již třetí Vánoční výtvarnou a tvořivou dílnu. Dílnu pořádáme vždy nejen pro děti, ale i pro rodiče a kamarády školky, s její přípravou a zabezpečením nám vždy pomáhá výtvarnice Domu dětí a mládeže v Uherském Brodě- Radka Benešová. Hlavním tématem dílny bylo letos malování kachlí. Zúčastnila se jí asi padesátka místních lidí dětí i dospělých. Nechybělo ani malé divadelní vystoupení dětí a bohatá ochutnávka vánočního cukroví a jiných dobrot. Na akci nám přispěla Nadace Jana Pivečky ze Slavičína. ZÁKLADNÍ ŠKOLY Středisko pořádá příležitostně i akce pro žáky Základní školy ve Starém Hrozenkově (například přednášky o biopotravinách). V roce 2005 jsme žádnou konkrétní akci nezorganizovali, připravili jsme však projekt zaměřený na propagaci biopotravin a ekologického zemědělství ve škole pro rok 2006 (žádost podaná na MŽP však bohužel nebyla schválena). sbor Ž Účast na dalších schůzkách a jednáních regionálních organizací se Renata Vaculíková zúčastnila schůzky neziskových organizací Uherského Brodu a okolí, která se konala na Domě dětí a mládeže v Uherském Brodě Vzdělávání pracovníků střediska Renata Vaculíková se zúčastnila v roce 2005 následujících školení pro neziskové organizace: v Praze na téma Ekoporadenství v Evropě-financování a spolupráce. Pořadatel Síť ekologických poraden s podporou MŽP v Brně školení Jak být dobrou ekoporadnou, Standardy kvality poradenských služeb. Pořadatel Síť ekologických poraden v rámci programu Environmentální poradenství podporovaného MŽP. 7

8 3. FINANČNÍ ZPRÁVA Hospodaření Informačního střediska pro rozvoj Moravských Kopanic v roce 2005 Náklady (v Kč) Spotřeba materiálu 9 172,80 z toho kancelářské potřeby 3 532,70 odborná literatura 354,00 obalový materiál (kelímky, tácky) 5 249,10 ostatní spotřebovaný materiál 37,00 Cestovné ,50 Náklady na reprezentaci ,80 Ostatní služby ,40 z toho poštovné 3 737,50 telefony ,00 přednáška 1 000,00 účetnictví ,00 nájem, propagace 5 350,00 příprava ochutnávek 7 806,00 ubytování 3 808,00 ostatní 4 338,90 Mzdové náklady ,00 Sociální a zdravotní pojištění ,00 Ostatní pokuty a penále 287,00 z toho penále OSSZ 287,00 Jiné ostatní náklady 4 038,53 poplatky banka 4 038,53 CELKEM ,03 Výnosy ( v Kč) Tržby z prodeje služeb ,50 z toho práce a administrativa ,00 tržby ze školení, semináře ,00 prodej publikací, CD 384,00 kopírování, internet 753,50 ostatní 4 333,00 Přijaté příspěvky ,60 Úroky 48,66 CELKEM ,76 Hospodářský výsledek ,27 Příloha účetní závěrky za rok 2005 Průměrný počet zaměstnanců: 1 Komentář k jednotlivým položkám - hlavní činnost: Spotřeba materiálu - významnou položku tvoří materiál k ochutnávce biopotravin, kancelářské potřeby, nákup odborné literatury. Cestovné - je uvedeno cestovné zaměstnance spojené se školením (SROP, neziskové organizace, seminář v Srbsku, Nitře) a cestovné do banky 8

9 Ostatní služby významnou část tvoří náklady na telefony, vedení účetnictví, náklady na regionální schůzky, nájem prostor na propagaci a příprava, poštovné Ostatní pokuty a penále tato položka tvoří penále za pozdní úhrady OSSZ. Ostatní finanční náklady - tvoří poplatky za vedení účtu v bance. Tržby z prodeje služeb jsou tvořeny především z poradenství,seminářů a administrativy. Propagace ekofarmy, biodožínky (Vrána, Lužkovice) Kč Práce pro PRO-BIO RC Bílé Karpaty Kč Kč Realizace Bioakademie v Lednici (refundace mzdy a cestovné) Kč Exkurze starostů v Bílých Karpatech Kč Školení, semináře Kč Propagace TSTT Kč Ostatní provozní výnosy - tvoří příspěvky propagace TBK 3 000,00 NSSEV Pavučina ,61 Nadace J Pivečky ,00 Zlínský kraj ,00 DUNAJ I ,12 DUNAJ II ,87 Propagace STEP ,00 Obce Moravských Kopanic ,00 Nadace Veronica ,00 Za rok 2005 dosáhla společnost hospodářského výsledku 3 894,27 Kč Společnost v roce 2005 neměla žádné příjmy ani výdaje v doplňkové činnosti. 4. PODĚKOVÁNÍ Chtěli bychom poděkovat všem našim přátelům, spolupracovníkům, sponzorům a příznivcům za pomoc, podporu, přízeň a spolupráci v roce 2005: Starostům obcí Moravských Kopanic: Milanu Vaculíkovi, Evě Hargašové, Zdeňku Zigovi, Aloisovi Kročilovi, Vojtěchu Vráblíkovi a dalším pracovníkům obecních úřadů. Pracovníkům a členům PRO- BIO Svazu ekologických zemědělců v Šumperku Ekologickým zemědělcům členům PRO-BIO regionální centrum Bílé Karpaty Učitelkám Mateřské školy ve Starém Hrozenkově: Marcele Surové a Janě Fojtíkové Daně Bazalové a jejím spolupracovníkům z Mateřské školy v Korytné Pracovníkům SZEŠG ze Starého Města u Uherského Hradiště Pracovníkům ZO ČSOP Veronica Brno Kolegům z Tradic Bílých Karpat z Hostětína: Radimovi Machů, Věrce Pospíšilíkové Pracovníkům Zemědělské agentury a Agrární komory ve Zlíně Vilmě Hladíkové a Bohunce Pajurkové ze SZEŠ v Rožnově pod Radhoštěm Jiřímu Pšurnému, Jiřímu Šáchovi z Velké nad Veličkou, Centru environmentálnych aktivít z Trenčína:, Klaudii Medálové, Janě Haviernikové, Richardu Medálovi Pracovníkům ZO ČSOP Kosenka z Valašských Klobouk Pracovníkům Krajského úřadu ve Zlíně odboru ŽP a zemědělství Pracovníkům Správy CHKO Bílé Karpaty, VIS Bílé Karpaty, o.p.s. a ZO ČSOP Veselí nad Moravou. Klubu kultury v Uherském Hradišti Nadaci Děti-kultura-sport z Uherského Hradiště Nadaci Veronica z Brna Pracovníkům Nadace Partnerství Brno. Ladislavě Uhlíkové z Bojkovic 9

10 Vránovým z Lužkovic Bořkovi Šarapatkovi z UP Olomouc Radce Benešové z Uherského Brodu Elišce Křižkové ze Starého Hrozenkova Eveline Bartošové-Zonnenberg z Vápenic Romaně Gajdové a Kristýně Šopíkové z knihovny Starý Hrozenkov Haně a Karolíně Naňákovým ze Starého Hrozenkova Janě Svobodové z Vyškovce Janě Matějkové ze Starého Hrozenkova Jiřímu Kovaříkovi z Krajinky-Zdravé výživy v Uherském Hradišti Alešovi Baránkovi ze Starého Hrozenkova Božence Filákové z Nadace Jana Pivečky ve Slavičíně Janu Mikovi ze Starého Hrozenkova Josefu Sklenářovi ze Sasova Abrlovým z Pavlova, Josefu Miškářovi z Lopeníka Alma klubu z Kroměříže Lojkovým z Dubečna Karlovi Merhautovi a Jiřímu Dvořákovi z LEA Praha Kargerovým z Heliavity s.r.o. z Nětčic Jůliu Kunčarovi ze ZO ČSOP Uherském Brodě Muzikantům manželům Chovancovým z Bánova a jejich kolegům Pracovníkům ÚZPI Praha: Romanu Rozsypalovi z Brna a Janu Jančíkovi z Kroměříře a všem dalším nejmenovaným, kteří nějakým způsobem přispěli k činnosti nebo propagaci informačního střediska, rozvoji ekologického hospodaření a regionu. Za významnou finanční podporu v roce 2005 děkujeme zejména: Regionálnímu environmentálnímu centru z Maďarska, Krajskému úřadu ve Zlíně, STEP, MŽP, ČSOP, Pavučině, Nadaci J. Pivečky, Nadaci Veronica, Klubu kultury z Uherského Hradiště, PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců. Výroční zprávu vydalo: IS Kopanice v roce

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI 2. ČINNOST V ROCE 2006

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI 2. ČINNOST V ROCE 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s. 687 74 Starý Hrozenkov 1 tel./ fax: 572 696 323 e-mail : iskopanice@razdva.cz 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Oficiální název

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s. 687 74 Starý Hrozenkov 314 tel./ fax: 572 696 323 e-mail : iskopanice@razdva.cz 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Oficiální název

Více

Výroční zpráva Občanského sdružení Tradice Bílých Karpat za rok 2009

Výroční zpráva Občanského sdružení Tradice Bílých Karpat za rok 2009 Výroční zpráva Občanského sdružení Tradice Bílých Karpat za rok 2009 Hostětín 4, 687 71 Bojkovice tel. 572 641 040, fax 572 641 854 tbk@tradicebk.cz, http://www.tradicebk.cz Tradice Bílých Karpat jsou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství

VÝROČNÍ ZPRÁVA. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství Základní údaje Název organizace: PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství Organizační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství Základní údaje Název organizace: PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství Exkuze na ekofarmě Usedlost Medník foto PRO-BIO LIGA 2 Základní údaje Název organizace: PRO-BIO LIGA

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI. Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s. Personální obsazení:

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI. Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s. Personální obsazení: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s. 687 74 Starý Hrozenkov 314 tel./ fax: 572 696 323 e-mail : iskopanice@razdva.cz www.iskopanice.cz 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI

Více

1. Základní údaje. 2. Lidské zdroje. pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s. Bankovní účty organizace

1. Základní údaje. 2. Lidské zdroje. pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s. Bankovní účty organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s. 687 74 Starý Hrozenkov 314 tel./ fax: 572 696 323 e-mail : iskopanice@razdva.cz www.iskopanice.cz 1. Základní údaje Informační

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2013 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2013 V roce 2013 jsme úspěšně zakončili

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství

VÝROČNÍ ZPRÁVA. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství Základní údaje Název organizace: PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství Organizační

Více

Spolek poradců v ekologickém zemědělství ČR

Spolek poradců v ekologickém zemědělství ČR Spolek poradců v ekologickém zemědělství ČR je občanským sdružením poradců, výzkumných pracovníků, pedagogů a ostatních odborníků v ekologickém zemědělství. Vysoká odbornost a kvalifikace členů Spolku

Více

Motto: Pomáhat lidem, pomáhat přírodě.

Motto: Pomáhat lidem, pomáhat přírodě. Poslání organizace Šířit myšlenky souladu člověka s přírodou a princip trvalé udržitelnosti, a to výchovou, osvětou a vlastním příkladem a pomáhat jejich uvádění do života. S vědomím naléhavosti globálních

Více

Místní akční skupina Staroměstsko

Místní akční skupina Staroměstsko Výroční zpráva 2013 Náměstí Hrdinů 100, 686 03 Staré Město IČO: 227 07 441 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova, Evropa investuje do venkovských oblastí Základní údaje o území MAS je občanské sdružení,

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ:0255/BK/15 VYŘIZUJE:Gaťáková DATUM:16.1.2015

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ:0255/BK/15 VYŘIZUJE:Gaťáková DATUM:16.1.2015 Nádražní 318 763 26 Luhačovice tel.: +420 577 119 626 e-mail: bilekarp@nature.cz www.nature.cz dle rozdělovníku NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ:0255/BK/15 VYŘIZUJE:Gaťáková DATUM:16.1.2015 Věc: Informování obcí a dalších

Více

Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy (2013 2015)

Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy (2013 2015) Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy (2013 2015) Projekt spolupráce Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy je společným projektem místních akčních skupin Dolní Morava a Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko.

Více

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou EUROPE DIRECT BRUNTÁL Vaše přímé spojení s Evropou Celoevropská síť Europe Direct Europe Direct Bruntál Europe Direct je celoevropská informační síť, která informuje občany jednotlivých regionů Evropské

Více

Výroční zpráva. Národní sítě Místních akčních skupin ČR, o.s. za období 2007-2008

Výroční zpráva. Národní sítě Místních akčních skupin ČR, o.s. za období 2007-2008 Výroční zpráva Národní sítě Místních akčních skupin ČR, o.s. za období 2007-2008 Bc. František Winter Zábřeh 11.3.2009 Národní síť MAS ČR činnost sítě a výboru v roce 2007 činnost sítě a výboru v roce

Více

OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST RODIČŮ A PŘÍZNIVCŮ GYMNÁZIA ŠTERNBERK. Výroční zpráva O.p.s. rodičů a příznivců Gymnázia Šternberk za rok 2012

OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST RODIČŮ A PŘÍZNIVCŮ GYMNÁZIA ŠTERNBERK. Výroční zpráva O.p.s. rodičů a příznivců Gymnázia Šternberk za rok 2012 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST RODIČŮ A PŘÍZNIVCŮ GYMNÁZIA ŠTERNBERK Horní náměstí č. 5, 785 01 Šternberk tel.: 588 001 080, Fax: 588 001 059 e-mail: visnovska@sternberk.cz, novakova@gymst.cz Bankovní spojení:

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 Obsah Úvod Stěžejní aktivity v roce 2011 Členství ve sdruženích Valná hromada Finanční zpráva Poděkování Úvod Lehký společenský optimismus, který na tomto místě zazněl v minulé

Více

ADONIS ZO ČSOP. projekty v cestovním ruchu. 29.10.2009, Dolní Kounice

ADONIS ZO ČSOP. projekty v cestovním ruchu. 29.10.2009, Dolní Kounice ADONIS ZO ČSOP projekty v cestovním ruchu 29.10.2009, Dolní Kounice Základní informace o organizaci občanské sdružení s právní subjektivitou dle zákona č. 83/1990 nevládní nezisková organizace registrace

Více

Výroční hospodářská zpráva za rok 2013

Výroční hospodářská zpráva za rok 2013 Výroční hospodářská zpráva za rok 2013 Právní subjekt do 12.12.2013 Sídlo: Předseda sdružení: Číslo registrace: Právní subjekt od 12.12.2013 Sídlo: Ředitel společnosti: Číslo registrace: Kamarád - sdružení

Více

Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013

Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013 Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013 Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013 Společnost GAUDEAMUS o.p.s byla založena dle zakládací smlouvy ze dne 5. 11. 1998 těmito

Více

Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012

Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Úvod Vznik a cíle Spolek pro založení Waldorfské školy Wlaštovka o.s. (dále jen Wlaštovka)

Více

Schválený rozpočet. Upravený rozpočet

Schválený rozpočet. Upravený rozpočet Závěrečný účet Mikroregionu Luhačovské Zálesí za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů.) I. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok

Více

Občanské sdružení STROP. Občanská poradna STROP

Občanské sdružení STROP. Občanská poradna STROP Občanské sdružení STROP Občanská poradna STROP Výroční zpráva za rok 2005 Občanské sdružení STROP zaregistrováno u Ministerstva vnitra 2.5.2002. IČO: 265 90 620 Adresa: Tř.T.Bati 1276, 760 01 Zlín Telefon:

Více

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách.

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách. Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Gahurova 5265, 760 01 Zlín Tel: 776 224 751 e-mail: reditel@czp-zk.cz http//: www.czp-zk.cz STRANA 1 (celkem 13) Obsah: Základní informace o organizaci Centrum pro zdravotně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004. Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004. Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004 Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. Vedená u Rejstříkového soudu obecně prospěšných společností, Krajský soud

Více

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s. Podpora cestovního ruchu ve Zlínském kraji

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s. Podpora cestovního ruchu ve Zlínském kraji Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s. Podpora cestovního ruchu ve Zlínském kraji Starý Hrozenkov 14. 10. 2009 1. Pozice Centrály cestovního ruchu ve Zlínském kraji Centrála cestovního ruchu

Více

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011 Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011 Identifikace organizace: InHelp, o.p.s. Sídlem: 5. Května 3, 289 23 Milovice IČ: 27923151 Tato z práva zahrnuje popis činnosti společnosti InHelp, o.p.s.

Více

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003 Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003 duben 2004 OBSAH ÚVOD... 3 POSLÁNÍ A ČINNOST IRER... 3 HLAVNÍ ČINNOST... 3 DOPLŇKOVÁ ČINNOST... 4 PŘEHLED ČINNOSTÍ VYKONÁVANÝCH V KALENDÁŘNÍM

Více

Výroční zpráva za rok 2001

Výroční zpráva za rok 2001 Výroční zpráva za rok 2001 Obsah EkoCentrum Brno Stěžejní aktivity v roce 2001 Členství ve sdruženích a další aktivity Valná hromada Finanční zpráva Poděkování EkoCentrum Brno Občanské sdružení EkoCentrum

Více

VÝROČ Í ZPRÁVA ZA ROK 2008

VÝROČ Í ZPRÁVA ZA ROK 2008 VÝROČ Í ZPRÁVA ZA ROK 2008 Společnost pro trvale udržitelný život (STUŽ) regionální pobočka Karlovy Vary STUŽ Společnost pro trvale udržitelný život (STUŽ) - regionální pobočka Karlovy Vary Západní 22,

Více

CYRILOMETODĚJSKÉ TÉMA V AKTIVITÁCH SDRUŽENÍ EKSCM A CCRVM

CYRILOMETODĚJSKÉ TÉMA V AKTIVITÁCH SDRUŽENÍ EKSCM A CCRVM CYRILOMETODĚJSKÉ TÉMA V AKTIVITÁCH SDRUŽENÍ EKSCM A CCRVM Martin Peterka martin.peterka@cyril-methodius.eu 1 www.cyril-methodius.eu Plán aktivit na rok 2015 PROJEKTY CERTIFIKACE EKSCM AKCE SDRUŽENÍ KOMUNIKACE

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 NADACE GREEN FIELDS, obecně prospěšná společnost Vyškov, Komenského 7 Výroční zpráva za rok Datum zápisu: 12. února 1998 Spisová značka: O 45 vedená u Krajského soudu v Brně Název: NADACE GREEN FIELDS,

Více

Zápis ze schůze zakladatelů obecně prospěšné společnosti Český Merán ze dne 11. 2. 2007 v Prčici od 17 hodin

Zápis ze schůze zakladatelů obecně prospěšné společnosti Český Merán ze dne 11. 2. 2007 v Prčici od 17 hodin Český Merán o.p.s. Vítkovo náměstí 69 257 92 Sedlec-Prčice IČ: 26 45 84 20 Zápis ze schůze zakladatelů obecně prospěšné společnosti Český Merán ze dne 11. 2. 2007 v Prčici od 17 hodin Přítomní zakladatelé:

Více

Výroční zpráva 2013 1. ledna 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. MAS kraje Vysočina o.p.s. Obecně prospěšná společnost Žižkovo náměstí 66, 582 81 Habry

Výroční zpráva 2013 1. ledna 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. MAS kraje Vysočina o.p.s. Obecně prospěšná společnost Žižkovo náměstí 66, 582 81 Habry VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 MAS kraje Vysočina o.p.s. MAS kraje Vysočina o.p.s. Obecně prospěšná společnost Žižkovo náměstí 66, 582 81 Habry 1 Výroční zpráva MAS kraje Vysočina o.p.s. za rok 2013 Obsah 1. Slovo

Více

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013 Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013 V roce 2013 jsme se věnovali těmto činnostem: - Poskytování sociálních služeb Chráněné bydlení Ledovec, Sociální rehabilitace Ledovec, Odborné sociální poradenství

Více

Možnosti poradenství v sociálním podnikání. Gabriela Kurková a Eva Dorňáková Praha 25.6. 2015

Možnosti poradenství v sociálním podnikání. Gabriela Kurková a Eva Dorňáková Praha 25.6. 2015 Možnosti poradenství v sociálním podnikání Gabriela Kurková a Eva Dorňáková Praha 25.6. 2015 P3 People, Planet, Profit, o.p.s. Poslání: Prosazování a podpora sociálního podnikání v ČR. Aktivity P3 poskytujeme

Více

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2012

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2012 Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2012 V roce 2012 jsme se věnovali těmto činnostem: - Poskytování sociálních služeb Chráněné bydlení Ledovec, Sociální rehabilitace Ledovec, Odborné sociální poradenství

Více

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. Výroční zpráva 2014

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. Výroční zpráva 2014 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. Výroční zpráva 2014 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT (dále jen NIŽ) je státem zaregistrovaná obecně prospěšná společnost, jejíž cílem je ochrana základního lidského práva,

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ SFÉRY A VEŘEJNÉ

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ SFÉRY A VEŘEJNÉ MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ SFÉRY A VEŘEJNÉ SPRÁVY, KTERÉ SPOLUPRACUJÍ NA ROZVOJI VENKOVA, ZEMĚDĚLSTVÍ A PŘI ZÍSKÁVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY

Více

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie BULLETIN 179. Žofínské fórum konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie Praha, Velký sál paláce Žofín 26. 5. 2015 179. Žofínské fórum konané

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ

THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH: Základní údaje str. 3 Vznik a vývoj sdružení str. 3 Popis služeb a činností str. 4 Klienti str. 6 Projekty str. 7 Finanční zpráva str. 9 Vzdělávání pracovníků,

Více

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Výroční zpráva 2010 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Kdo jsme? Jsme nezisková organizace. Našimi členy jsou dobrovolníci a naše práce souvisí s činností oddílu mladých ochránců

Více

Místní akční skupina. Blanský les Netolicko o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

Místní akční skupina. Blanský les Netolicko o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Místní akční skupina Blanský les Netolicko o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 1) ÚVOD 2) PŘEHLED ČINNOSTÍ 3) ORGÁNY A MANAGEMENT MAS 4) HOSPODAŘENÍ 5) PŘIPRAVUJEME V ROCE 2009 1 1) Úvod Naše MAS vstoupila

Více

Environmentální výchova

Environmentální výchova Environmentální výchova Environmental education Environmentální výchova Ekologická výchova Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta EVVO x ekologie, ochrana přírody, ochrana životního prostředí Ekologickou

Více

INFOPULT - SLUŽBA PRO ZEMĚDĚLCE A NEJEN PRO NĚ

INFOPULT - SLUŽBA PRO ZEMĚDĚLCE A NEJEN PRO NĚ INFOPULT - SLUŽBA PRO ZEMĚDĚLCE A NEJEN PRO NĚ Martin Mistr. Josef Kořínek, Vlasta Holasová, Ústav zemědělských a potravinářských informací v Praze 1 Úvod V České republice bylo po roce 2000 registrováno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, Když se ohlédnu za minulým rokem, mohu říci, že byl bohatý. Jak na práci, tak na zážitky, spokojené rodiny, velké množství

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v říjnu 2012

TISKOVÁ ZPRÁVA. Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v říjnu 2012 TISKOVÁ ZPRÁVA Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v říjnu 2012 Nárůst nezaměstnanosti, ke kterému v letošním roce dochází od července, pokračoval i v říjnu. Nezaměstnanost ve Zlínském kraji v říjnu

Více

Z á p i s. František Kinský, Mgr. Pavel Kollert, Ivan Vodochodský, Mgr. Daniel Rada, František Staněk, Ing. Rudolf Šikula

Z á p i s. František Kinský, Mgr. Pavel Kollert, Ivan Vodochodský, Mgr. Daniel Rada, František Staněk, Ing. Rudolf Šikula Z á p i s z 24. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 26.3.2015 od 13 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Omluveni: Mgr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012. Konzervatoř Olomouc o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012. Konzervatoř Olomouc o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Konzervatoř Olomouc o.p.s. Konzervatoř Olomouc o.p.s. 1 1) Historie společnosti Konzervatoř Olomouc o.p.s. byla založena zakladatelskou listinou ze dne 19. června 2012 a zapsána

Více

Hostětín. Udržitelný rozvoj v cestovním ruchu. ZO ČSOP Veronica Brno, Hostětín. Zelená inspirace z Bílých Karpat

Hostětín. Udržitelný rozvoj v cestovním ruchu. ZO ČSOP Veronica Brno, Hostětín. Zelená inspirace z Bílých Karpat Hostětín Zelená inspirace z Bílých Karpat Udržitelný rozvoj v cestovním ruchu ZO ČSOP Veronica Brno, Hostětín Udržitelný rozvoj cestovního ruchu Ekonomické přínosy Udržitelnost Ekologické přínosy Sociální

Více

SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME

SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY NÁZEV: SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME ŠKOLNÍ ROK 2015/ ZŠ A MŠ BOHUMÍN TŘ. DR. E. BENEŠE 456 BOHUMÍN, OKRES KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VYTVOŘILA:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Iniciativa pro potraviny, doplňky stravy a krmiva, o.p.s. Jižní 245, 277 42 Obříství, IČ: 02273845 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 WWW..CZ POSOUZENO.CZ Úvodní slovo ředitelky obecně prospěšné společnosti Vážení

Více

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory OBDOBÍ: 1.1.2012 31.12.2012 Název a sídlo účetní jednotky: Seniorcentrum OASA s.r.o. Sídlo: Petřvaldík 68, 742 60 Petřvald 2 IČ: 27857018 Datum

Více

Výroční zpráva 2013. Obsah. Úvodní slovo předsedy správní rady o Nadačním fondu Střední průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí

Výroční zpráva 2013. Obsah. Úvodní slovo předsedy správní rady o Nadačním fondu Střední průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí Nadační fond Střední průmyslové školy stavební ve Valašském Meziříčí 757 01 Valašské Meziříčí, Máchova 10, IČ 44740671 tel.: 571 751 011, fax: 571 751 010, e-mail:nadfond@spsstavvm.cz Výroční zpráva 2013

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Říše loutek Kroměříž, o.s. Výroční zpráva za rok 2011 Smích a slzy tvoří podstatu loutkových představení. Smích a slzy působí nejmocněji na výchovu srdce a duše, zejména našich dětí. Těm je loutkové divadlo

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

Finanční zdroje na EVVO. Pro rok 2015

Finanční zdroje na EVVO. Pro rok 2015 Finanční zdroje na EVVO Pro rok 2015 Pardubický kraj http://www.pardubickykraj.cz/probihajicigrantove-programy Norské fondy http://www.fondnno.cz MŽP http://mzp.cz/cz/program_pro_nno_2015 Nadace Partnerství

Více

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý.

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Alfa Human Service už od roku 2000 poskytuje podporu a vzdělávání: pečujícím rodičům

Více

Milí čtenáři, Mgr. Dolores Czudková předseda představenstva

Milí čtenáři, Mgr. Dolores Czudková předseda představenstva Milí čtenáři, Není lehké najít vhodná slova, krátce v pár řádcích popsat celý minulý rok, a přitom Vás nenudit. Takže vyberu jen nejdůležitější věci, které se v minulém roce odehrály a chci se společně

Více

Biojarmark. Souhrnná zpráva

Biojarmark. Souhrnná zpráva Biojarmark Souhrnná zpráva Září 2012 1 12. chrudimský biojarmark Pořadatel: Ekocentrum PALETA, pobočka Chrudim, Strojařů 846, 537 01 Chrudim Datum, čas a místo konání: Úterý 18. 9. 2012, 9:30-17 hodin,

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2012 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

Udržitelná sídla / Sustainable Settlement

Udržitelná sídla / Sustainable Settlement Srdečně zveme na mezinárodní workshop Udržitelná sídla / Sustainable Settlement 18.-19. října 2011 Hostětín, Bílé Karpaty Workshop je otevřený všem, kdo se zajímají o problematiku udržitelných sídel a

Více

Program švýcarsko-české spolupráce (109,78 mil. CHF)

Program švýcarsko-české spolupráce (109,78 mil. CHF) Program švýcarsko-české spolupráce (109,78 mil. CHF) Mgr. Šárka Sovová, Ministerstvo financí, Centrum pro zahraniční pomoc, příprava a koordinace Národní koordinační jednotka Programu Mezinárodní konference

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Městský úřad Kroměříž Odbor životního prostředí

Městský úřad Kroměříž Odbor životního prostředí Městský úřad Kroměříž Odbor životního prostředí Spisová značka: MeUKM/08181 0/201 0/03/0ZPfTu číslo jednací: MeUKM/08181 0/201 O vyřizuje: M. Turková telefon 573 323 321 e-mail: magda.turkova@mesto-kromeriz.cz

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

EVVO v Jihočesk eském m kraji 2001-2009 EVVO = environmentáln lní výchova, vzdělávání a osvěta EVVO - preventivní nástroj v ochraně ŽP EVVO - O ŽP - V ŽP - PRO ŽP EVVO - rozvíjet vnímavost a vstřícnost

Více

Občanská poradna Pardubice

Občanská poradna Pardubice Občanská poradna Pardubice Vydalo: občanské sdružení Občanská poradna Pardubice, IČO: 265 97 764 Havlíčkova 1036, 530 02 Pardubice tel.: 466 989 574 e-mail: op.pce@seznam.cz www.obcanskaporadna.unas.cz!!

Více

Vesnice ve století služeb

Vesnice ve století služeb O čem to dnes bude? Vesnice ve století služeb Ing. Zdenka Nosková 17.5.2013 Venkovský cestovní ruch u nás a v zahraničí Včelí farma Nosek Projekt Prázdniny na venkově Úspěch závisí na mnoha faktorech.

Více

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŮSOBÍCÍ VE ZLÍNSKÉM, OLOMOUCKÉM A MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Vypracoval: Nadace Partnerství Schválil: RNDr. Miroslav Kundrata, ředitel nadace

Více

Č. Téma Název projektu Organizace Požadavek v Kč

Č. Téma Název projektu Organizace Požadavek v Kč Č. Téma Název projektu Organizace Požadavek v Kč Bodový průměr 123 D1 Systém environmentální asistence (SENAS) Agentura Koniklec 250 000 89,25 167 D1 Poskytování bezplatného právního poradenství v oblasti

Více

Výroční zpráva neziskové organizace za rok 2013

Výroční zpráva neziskové organizace za rok 2013 Název a sídlo účetní jednotky: Pečovatelská služba OASA Opava o.p.s. Sídlo Poštovní 239 IČ: 26839857 DIČ: CZ26839857 Datum vzniku: 1.1.2005 Registrace: v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného

Více

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz Výroční zpráva 2014 Občanské sdružení Cesta slunce Občanské sdružení Cesta slunce založili rodiče těžce postižených dětí 12. dubna 2005 jako neziskovou organizaci,

Více

Zapojení SZeŠ Dalovice do projektů 2009, 2010

Zapojení SZeŠ Dalovice do projektů 2009, 2010 Zapojení SZeŠ Dalovice do projektů 2009, 2010 1. Vogtland - zemědělství a ekologie trochu jinak Poskytovatel: AGENTURA NAEP - Leonardo da Vinci PROJEKTY MOBILITY Příjemce: SZeŠ Dalovice Objem: 24.075 Cílová

Více

Výroční zpráva 2012 Rekondiční pobyt v Beskydech 2012

Výroční zpráva 2012  Rekondiční pobyt v Beskydech 2012 Výroční zpráva 2012 Rekondiční pobyt v Beskydech 2012 Statutární zástupce: Výbor sdružení: Dozorčí výbor: Odborná garance: Administrativa: Spolupracující: Členská základna: Bc.Vörösová Marcela předsedkyně

Více

Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK

Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK 2010 1. Základní údaje o sdružení Název: Sdružení rodičů a přátel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY

VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY Klub ekologické výchovy Občanské sdružení ZŠ Pertoldova 3373 143 00 Praha 4-Modřany IČO: 62941844 Bankovní spojení: 19-5383540277 / 0100 Klub ekologické výchovy o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnost 3. Činnost v průběhu roku 4. Výhled na

Více

Z á p i s. z Valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 4. března 2010 od 16 hod. v kulturním domě Club, Šluknov. Přítomni: dle prezenční listiny

Z á p i s. z Valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 4. března 2010 od 16 hod. v kulturním domě Club, Šluknov. Přítomni: dle prezenční listiny Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Strategický plán LEADER Z á p i s z Valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 4. března 2010 od 16 hod. v kulturním

Více

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_ZLÍNSKÝ KRAJ

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_ZLÍNSKÝ KRAJ SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_ZLÍNSKÝ KRAJ REDIZO NÁZEV ŠKOLY OBEC ULICE KRAJ OBORY 600015033 Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži Kroměříž

Více

Zápis z jednání Valné hromady

Zápis z jednání Valné hromady Zápis z jednání Valné hromady Místo konání: Dne: Městský úřad v Žamberku, zasedací místnost 14.04.2010, od 15.00 hodin Účastníci: Ing. Oldřich Žďárský, Ing. Josef Paďour, Ing. Dana Hubálková, Jan Vychplná

Více

Krajské koncepce EVVO

Krajské koncepce EVVO Krajské koncepce EVVO Období: zpravidla 3 roky CZ.1.07/1.3.12/04.0015 Návaznost na dokumenty Program rozvoje kraje schválený krajským zastupitelstvem Koncepce nakládání s odpady SP EVVO (akční plány: iniciace

Více

BULLETIN. 176. Žofínské fórum. K aktuálním otázkám českého zdravotnictví:

BULLETIN. 176. Žofínské fórum. K aktuálním otázkám českého zdravotnictví: BULLETIN 176. Žofínské fórum K aktuálním otázkám českého zdravotnictví: Kdo bude léčit? O vzdělávání lékařů, platech a odchodech do zahraničí. Novela zákona o zdravotních službách 23. března 2015 176.

Více

Výroční zpráva o činnosti Orla jednoty Velká Bystřice za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti Orla jednoty Velká Bystřice za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti Orla jednoty Velká Bystřice za rok 2013 Obsah: 1. Základní údaje 2. Kontaktní údaje 3. Členská základna 4. Rada jednoty/župy 5. Odborné rady 6. Činnost 7. Přílohy a. Rozvaha b.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SES-SEBE-SPOLU ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA SES-SEBE-SPOLU ROK 2013 SES SEBE - SPOLU www.sebespolu.net Praha 6, Na Kuthence 11/826 IČO: 26629691 číslo účtu: KB: 51-2310030247/0100 tel.739 073 178 ses@sebespolu.net VÝROČNÍ ZPRÁVA SES-SEBE-SPOLU ROK 2013 KONTAKTY: Ondřej

Více

Hledáme mladé technické talenty

Hledáme mladé technické talenty Hledáme mladé technické talenty OPVK: Hledáme mladé technické talenty Rozhodnutím Zastupitelstva Zlínského kraje ze dne 10.9.2008 byla pro tento projekt schválena dotace zopvk ve výši 8 777 030,60 Kč.

Více

Somatopedická společnost,o.s. občanské sdružení

Somatopedická společnost,o.s. občanské sdružení Somatopedická společnost,o.s. občanské sdružení VýroČní zpráva 2009 stránka 1 z 5 Poslání a cíle organizace Somatopedická společnost,o.s. je profesně orientované občanské sdružení, založené v roce 1991,

Více

STATUT KRAJSKÉHO CENTRA DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A CENTRA UZNÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE, O. P. S.

STATUT KRAJSKÉHO CENTRA DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A CENTRA UZNÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE, O. P. S. STATUT KRAJSKÉHO CENTRA DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A CENTRA UZNÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE, O. P. S. Správní rada Krajského centra dalšího profesního vzdělávání a Centra uznávání a celoživotního

Více

STATUT obecně prospěšné společnosti

STATUT obecně prospěšné společnosti STATUT KRAJSKÉHO CENTRA DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A CENTRA UZNÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE, O. P. S. Správní rada Krajského centra dalšího profesního vzdělávání a Centra uznávání a celoživotního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Obecně prospěšné společnosti Návrat, o.p.s. Za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA Obecně prospěšné společnosti Návrat, o.p.s. Za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA Obecně prospěšné společnosti Návrat, o.p.s. Za rok 2008 Slovo úvodem Protože obecně prospěšná společnost Návrat, o.p.s. vznikla v polovině roku 2007, byl rok 2008 prvním kompletním rokem

Více

Jihočeské centrum rovných příležitostí z. ú.

Jihočeské centrum rovných příležitostí z. ú. Název: Jihočeské centrum rovných příležitostí z. ú. Sídlo: SNP 559, 383 01 Prachatice IČ: 03482952 Webové stránky: www.jczps.cz E-mail: reditelka@jczps.cz Bankovní spojení: 2300722637/2010 Fio banka Datum

Více