Výroční zpráva. Česká filmová komora, o.p.s. Česká filmová komora, o.p.s. Národní Praha 1 Česká republika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. Česká filmová komora, o.p.s. Česká filmová komora, o.p.s. Národní 28 110 00 Praha 1 Česká republika"

Transkript

1 Výroční zpráva Česká filmová komora, o.p.s 2009 Česká filmová komora, o.p.s. Národní Praha 1 Česká republika T: F: E:

2 Obsah 1. Úvod MEDIA Desk Česká republika Úvod Kontakt s profesionály a konzultace žádostí Publikace a internet MEDIA Training Externí aktivity Semináře pro profesionály a přednášková činnost Propagace programu MEDIA v České republice Výsledky programu MEDIA v České republice Zpráva o činnosti ČFC Film Promotion Zahraniční aktivity Propagace české kinematografie v zahraničí Účast na dalších zahraničních akcích Spolupráce se zahraničními organizacemi a festivaly Domácí aktivity Propagace české kinematografie v České republice Spolupráce s dalšími organizacemi a společnostmi Publikace, informační činnost a inzerce Publikace Propagace, PR a vztahy s tiskem Internetové stránky Inzerce v roce Výhled na rok Zpráva o činnosti Czech Film Commission Informační služby a "clients care" Cílová skupina: Zahraniční producenti a filmoví profesionálové Cílová skupina: Domácí producenti a filmoví profesionálové Internetové stránky Propagace českého filmového průmyslu Účast na zahraničních festivalech a trzích Jednorázové odborné akce Odborné katalogy a příručky Vztah k veřejné správě a aktivní tvorba prostředí přátelského pro filmová natáčení Magistrát hlavního města Prahy Městská část Praha Státní instituce Fiskální stimuly Další Vztah k domácímu soukromému sektoru Spolupráce s produkčními a servisními společnostmi Spolupráce s asociacemi a profesními sdruženími Spolupráce s dalšími subjekty Mezinárodní spolupráce Práce s médii a PR Zahraniční média Domácí média Akce pro veřejnost

3 4.7 Výhled na rok Činnost ředitele ČFK...55 Obsazení pozice ředitele...55 Koncepce ČFK...55 Fiskální stimuly pro filmový průmysl...55 Jednání s OSA hromadná licenční smlouva...56 Studie Sociálně-ekonomický potenciál kulturního/kreativního průmyslu v ČR...57 Prezentace v médiích...57 Zahájení spolupráce s MZV Koncepce České filmové komory, o.p.s Úvod...60 Výchozí stav...60 Základní principy navržené koncepce...62 Organizační a právní struktura...63 Právní postavení...64 Institucionální identita...65 Koncepce aktivit programů České filmové komory...66 Česká filmová komora...66 MEDIA Desk...67 České filmové centrum...68 Základní principy navrhovaných změn...69 Stávající činnost ČFC a návrhy na její doplnění a rozšíření...70 Czech Film Commission...75 Informační služby...75 Propagace českého filmového průmyslu...77 Vyhledávání projektů, aktivní tvorba prostředí přátelského pro filmová natáčení...79 Clients care...80 Vztah k veřejné správě...81 Mezinárodní spolupráce...82 Práce s médii - PR...82 Akce pro veřejnost...83 Publikace a propagační materiály...83 Závěr Prohlášení o pravdivosti údajů ve výroční zprávě Zpráva dozorčí rady Zpráva auditora Zakládací listina Statut

4 1. Úvod Vážené dámy, vážení pánové, rok 2009 byl v historii České filmové komory do jisté míry rokem přelomovým, byla obsazena pozice ředitele a vypracována koncepce společnosti pro další období. Významným impulsem a nadějí do budoucna se pro celou českou kinematogrtafii, stejně jako pro práci ČFK, stalo říjnové schválení Programu podpory filmového průmyslu vládou České republiky, stejně jako zahájení prací na dlouho očekávané Koncepci české kinematografie, které probíhalo pod vedením Odboru médií a audiovize Ministerstva kultury po celý rok I v tomto dynamicky se rozvíjejícím prostředí odváděl kolektiv pracovníků České filmové komory práci na vysoké úrovni, dlouhodobé projekty byly rozvíjeny a doplňovány novými aktivitami, které posunuly činnost ČFK a českou kinematografii jako celek opět o něco blíže státům s nejrozvinutějším audiovizuálním sektorem. Děkuji proto všem pracovníkům ČFK za výborné pracovní výkony, bez kterých by nebylo možno těchto výsledků dosáhnout. V Praze, 29. července 2010 Petr Mošna ředitel ČFK 4

5 MEDIA Desk Česká republika 2009 Česká filmová komora, o.p.s. MEDIA Desk ČR Národní Praha 1 Česká republika T: F: E: 5

6 2. MEDIA Desk Česká republika Úvod Stejně jako v předchozích letech, i v roce 2009 MEDIA Desk plnila svůj hlavní úkol - sloužit jako informační a poradenské centrum pro zájemce o čerpání finanční podpory z fondů MEDIA nebo o účast v dalších aktivitách financovaných programem. Většina českých subjektů jako festivaly, distributoři nebo vzdělávací projekty, jsou již programem MEDIA podporovány pravidelně. Dá se říci, že podpora v těchto segmentech je čerpána úměrně možnostem českého audiovizuálního trhu. Těžiště naší činnosti se proto v průběhu let posunulo směrem k začínajícím společnostem a mladým profesionálům, zejména v oblasti MEDIA Development. Naší snahou v roce 2009 proto bylo rozšířit okruh žadatelů o podporu a zvýšit šance českých projektů v evropské konkurenci, která se díky vstupu nových zemí do programu MEDIA výrazně přiostřila. V souvislosti s českým předsednictvím EU v první polovině roku jsme se snažili zviditelnit program MEDIA i pro širší veřejnost. Použili jsme k tomu především inzerci během festivalu Dny evropského filmu v Praze i v regionech a v některých kinech sítě Europa Cinemas. Mezi naše nejdůležitější akce v roce 2009 patřily přednášky a workshopy pro scenáristy, které jsme uspořádali ve spolupráci s festivalem Dny evropského filmu a vzdělávacím programem SOURCES2. S velkou odezvou se také setkal seminář o filmovém marketingu, jehož již druhý ročník jsme zorganizovali spolu s MEDIA Desk Slovensko a Maďarsko v Bratislavě. Novinkou bylo setkání pro profesionály ve spolupráci s DocAlliance a MFDF Jihlava a také spolupráce s festivalem FAMUFEST. K jednoznačně největším úspěchům programu MEDIA V České republice v roce 2009 patří i to, že připravovaný film režisérky Heleny Třeštíkové Zázrak po 20 letech získal v Cannes cenu MEDIA Talent Prize, kterou je každoročně oceňován nejlepší projekt žádající o podporu v programu MEDIA Development. 2.2 Kontakt s profesionály a konzultace žádostí Většina české audiovizuální veřejnosti základní povědomí o programu MEDIA již má. Nyní je důležitý především kontakt s nově vznikajícími společnostmi a začínajícími profesionály v oblasti produkce audiovizuálních děl, kteří nemají zatím dostatečnou zkušenost s programem MEDIA ani s mezinárodním trhem, zaměřujeme se i na absolventy filmových škol. Hlavním nástrojem komunikace je pravidelné rozesílání informací filmovým profesionálům, odborné veřejnosti, institucím a dalším relevantním cílovým skupinám. Pro účely mailingu slouží kanceláři pravidelně aktualizovaná databáze, která obsahuje zhruba adres. Při důležitých akcích spolupracujeme také s profesními asociacemi, institucemi a školami. 6

7 Mailing uskutečňujeme ve formě informačních newsletterů. Pod názvem MEDIA Desk Newsletter rozesíláme shrnutí nejdůležitějších informací o dění spojeném s programem MEDIA, evropském audiovizuálním průmyslu, financování, vzdělávání a networkingu. Pod názvem MEDIA Desk Upozornění rozesíláme aktuální ová upozornění určená konkrétním cílovým skupinám. V roce 2009 bylo odesláno celkem 56 elektronických newsletterů. Nejvíce konzultací i nadále v programu MEDIA Development a žadatelům o podporu vývoje interaktivních projektů. Celkem jsme v roce 2009 konzultovali 24 projektů v programu MEDIA Development a TV Broadcasting, 2 v oblasti MEDIA Distribution, 5 projektů v oblasti MEDIA Promotion/Festivals a 3 v programu MEDIA Trainig. S řadou profesionálů jsme konzultovali také účast v programech MEDIA Training nebo na akcích podpořených v programu MEDIA Promotion. Profesionálům jsme k dispozici i na všech významných audiovizuálních akcích nebo v rámci workshopů MEDIA Training. 2.3 Publikace a internet Kancelář MEDIA Desk vydává tištěný informační čtvrtletník MEDIA info, v roce 2009 vyšla čísla Kromě toho vydala MEDIA Desk následující publikace: Where to be Trained in Europe 2009 Přehled vzdělávacích programů MEDIA Training. Podpořené české projekty- Supported Czech Projects 2008 Přehled českých projektů podpořených programem MEDIA v roce Jak na MEDIA A Guide to MEDIA Dvojjazyčný průvodce programem MEDIA a pravidly financování. Program MEDIA MEDIA Programme Leták základní informace o programu MEDIA. MEDIA Development Informace o programu MEDIA Development. Internetové stránky MEDIA Desk jsou registrovány na prvním místě ve vyhledávačích Seznam, Atlas a Centrum a v české verzi celosvětového vyhledávače google.cz. Vedle pravidelných aktualizací internetových stránek jsme v roce 2009 rozšířili sekci Financování o informace o dalších evropských fondech, včetně programu Culture2000. V sekci Servis/Knihovna jsme zavedli novou funkci vyhledávání knih, v sekci Co je MEDIA jsme aktualizovali texty o programu MEDIA jak v Bruselu, tak v ČR. Na Homepage jsme zavedli zobrazování loga programu MEDIA s přímým linkem na stránky programu v Bruselu. Důležitou součástí internetových stránek je i pravidelné zveřejňování novinek a možnost jejich odběru on-line. V roce 2009 jich bylo na našich internetových stránkách uveřejněno celkem

8 2.4 MEDIA Training V roce 2009 se vzdělávacích programů financovaných MEDIA Training zúčastnilo 33 účastníků, z toho 7 programů pro producenty,10 scenáristických programů a 7 programů pro dokumentaristy. Díky tomu, že se jeden workshop SOURCES2 konal v Praze a jeden workshop MAIA v Bratislavě, se množství českých účastníků v kurzech pohybovalo na stejné úrovni jako v minulých letech. To potvrzuje důležitost role národních filmových institucí případně ministerstev kultury jako partnerů pořádání těchto workshopů v členských zemích MEDIA. Jako pozorovatelé se pracovníci kanceláře zúčastnili následujících workshopů MEDIA Training: MAIA, Modra, SK Workshop pro mladé producenty, zaměřený na tři aspekty vývoje filmů tvůrčí stránka scénář, marketing a distribuce a právní a finanční otázky. SOURCES2 Projects and Process, Praha, CZ Workshop zaměřený na dramaturgii projektů a dramaturgickou práci se scenáristou. 2.5 Externí aktivity V roce 2009 se MEDIA Desk zúčastnila řady filmových festivalů, trhů a konferencí v České republice i v zahraničí ať už jako prezentující, pozorovatel anebo s cílem poskytnout podporu audiovizuálním profesionálům. MFF Rotterdam + CinemArt, Rotterdam, NL Zástupce MEDIA Desk k dispozici českým a audiovizuálním profesionálům. Berlinale + EFM, Berlín, DE Zástupce MEDIA Desk k dispozici českým a audiovizuálním profesionálům. Účast na akcích pořádaných Českým filmovým centrem ACE - Ateliers du Cinéma Européen, Praha, CZ Výroční setkání producentů ACE, část akcí je otevřená i nečlenům, kteří tak mohou navázat kontakty se špičkovými profesionály v oboru. Festival Jeden svět, Praha, CZ Pprezentace programu MEDIA a jeho aktivity, především MEDIA Development a MEDIA International. Spoluorganizacie večera Guest meets Guest - setkání filmových profesionálů přítomných na festivalu O povinnostech poskytovatelů obsahu a uživatelů konference, Praha, CZ Účast na panelové diskusi Osvědčené postupy v oblasti mediální gramotnosti nechte se inspirovat Finále Plzeň, , Plzeň, CZ Prezentace výsledků programu MEDIA Development v rámci Panelu připravovaných filmů organizovaným Českým filmovým centrem 8

9 Veřejná debata dokumentaristů s Českou televizí, Praha, CZ Prezentace programu MEDIA TV Broadcasting, podmínky jejího získání a zkušenosti s tímto programem v jiných zemích MEDIA. Dny evropského filmu, Praha + dalších 5 měst, CZ Spoluorganizace semináře Vývoj scénářů a srovnávací diskuse a otevřené pitching forum Cannes + MIF, , FR Zástupce MEDIA Desk k dispozici českým a audiovizuálním profesionálům. Účast na MEDIA Info Day (15. 5.) a doprovod Heleny Třeštíkové během akcí souvisejících s oceněním European Talent Prize. Film Festival Zlín, , CZ Na festivalu byly účastníkům k dispozici propagační materiály a informační brožury MEDIA. Festival AniFest, , CZ Zástupce MEDIA Desk k dispozici českým a audiovizuálním profesionálům.účast na Profifóru - prezentace nových animovaných projektů mladých tvůrců. MFF Karlovy Vary, , CZ Zástupce MEDIA Desk k dispozici českým a audiovizuálním profesionálům. Spolupráce na organizaci prezentace VOD portálu dokumentárních a experimentálních filmů docalliance films, spoluorganizace večeře pro domácí a zahraniční distributory a prodejce Letní filmová škola , Uherské Hradiště, CZ Zástupce MEDIA Desk k dispozici českým a audiovizuálním profesionálům. Fresh Film Fest, , Karlovy Vary, CZ Zástupce MEDIA Desk k dispozici českým a audiovizuálním profesionálům. Výroční zasedání kanceláří MEDIA Desk, , Brusel, BE Aktuální situace programu MEDIA, informace o jednotlivcýh programech podpory, školení o nových technologiích Mezinárodní festival dokumentárních filmů Jihlava, CZ Spoluorganizace večerního pracovního setkání pro filmové profesionály. Prezentace programu MEDIA international a programu MEDIA Development pro účastníky EEF, FAMUFEST, Praha, CZ MEDIA Desk se stala partnerem cen pro nejlepší nerealizovaný scénář. 2.6 Semináře pro profesionály a přednášková činnost V roce 2009 uspořádala MEDIA Desk následující semináře a přednášky pro české filmové profesionály, zaměřené na propagaci programu MEDIA a aktivit jím financovaných: 56. čtvrtletník FITESu, Představení zahraničních podpor pro český film EURIMAGES, MEDIA, Ministerstvo kultury pro členy Filmového a televizního svazu Vývoj scénářů II,

10 Spolupráce na organizaci semináře Vývoj scénářů a srovnávací diskuse a otevřené pitching forum určenému filmovým profesionálům i studentům. Tradice filmového příběhu, Veřejná panelová diskuse na téma Tradice filmového příběhu a film jako nástroj vyprávění byla součástí workshopu SOURCES2 Projects and Process. MEDIA Development, Seminář pro zájemce o podporu z programu MEDIA Development. Prezentace AVF, Organizace prezentace nově vzniklého slovenského Audiovizuálního fondu (AVF) ve spolupráci s Ministerstvem kultury České republiky Univerzita Tomáše Bati, Přednáška pro studenty UTB oboru produkce a marketing. ANOMALIA, Workshop pro profesionály z oboru 3D animace. Strategic Film Marketing II 26. a Seminář zaměřený na filmový marketing, organizovaný kancelářemi MEDIA Desk Slovensko, Česká republika a Maďarsko a společností Strategics. 2.7 Propagace programu MEDIA v České republice Tisk Novinářům pravidelně posíláme informační čtvrtletník MEDIA Info i důležité tiskové zprávy vydávané Evropskou komisí, např. při příležitosti festivalu v Cannes. Pro tyto účely má MEDIA Desk i vlastní seznam klíčových filmových a kulturních novinářů. Ten poskytujeme i iniciativám programu MEDIA na propagaci jejich akcí. Účastníme se i tiskových konferencí projektů podpořených programem MEDIA. Informace o programu MEDIA a celkové výsledky za předchozí rok jsou uveřejňovány ve Filmové ročence, kterou vydává Národní filmový archiv. Největším českým úspěchem vzhledem k programu MEDIA bylo udělení ceny MEDIA Talent Prize Heleně Třeštíkové. Tato událost byla proto odpovídajícím způsobem medializována. Inzerce a reklama Kancelář MEDIA Desk inzerovala v roce 2009 ve dvou typech tištěných médií zaměřených jak na filmové diváky, tak na odborníky. Prvním byly festivalové publikace jako katalogy, programové brožury a festivalové deníky (Jeden svět, Finále Plzeň, Dny evropského filmu, MFF Zlín, MFF AniFest, MFF Karlovy Vary, LFŠ, Fresh Film Fest a MFDF Jihlava). Dále jsme zveřejnili inzerci v katalogu Czech Films a v katalogu Panelu filmových projektů, které vydává České filmové centrum, stejně jako v katalogu Nové české dokumentární filmy a v brožuře Industry Guide pro East European Forum. Nově jsme inzerovali také v publikacích studentského filmového festivalu FAMUFEST. V roce 2008 jsme inzerovali v následujících filmových časopisech, které jsou již našimi dlouhodobými partnery: Cinepur, Film a doba, Synchron a Strategie. 10

11 Zaměřili jsme se na propagaci jak programu MEDIA, tak jednotlivých programů podpory, zejména MEDIA Development, TV Broadcasting a Distribution a inzeráty jsme přizpůsobovali vždy nejbližším uzávěrkám programu. 2.8 Výsledky programu MEDIA v České republice České projekty, předložené v roce 2009 programu MEDIA, získaly z jeho fondů podporu v celkové výši EUR. Nejvyšší část podpory EUR - připadla jako obvykle filmovým distributorům. S podporou MEDIA se v České republice distribuuje 18 nových evropských snímků, včetně nositele Zlaté palmy z Cannes, snímku Bílá stuha režiséra Michaela Hanekeho. V rámci automatické podpory vygenerovali distributoři více než půl milionu EUR, které mohou použít na nákup dalších filmů. Naopak evropským distributorům českých filmů přispěl program MEDIA částkou EUR na distribuci snímků Na půdě, Kdopak by se vlka bál a Venkovský učitel. Na podporu vývoje nových českých filmů získali jejich producenti z programu MEDIA EUR. Mezi podpořenými projekty jsou i nové snímky Jana Hřebejka nebo Ivana Fíly. V roce 2009 byla také přidělena nejvyšší částka na vývoj v historii programu u nás EUR pro soubor projektů společnosti In Film. Financování získaly také dva nové vzdělávací programy. Jako jeden z prvních v Evropě byl v rámci nově vzniklého programu MEDIA Initial Training, zaměřeného na filmové školy, podpořen dramaturgický workshop MIDPOINT. Jeho cílem je doplnit výuku středoevropských filmových škol o dramaturgii scénáře. Partnery projektu, podpořeného částkou EUR, jsou kromě FAMU také slovenská VŠMU, vzdělávací program EAVE nebo studentský festival Fresh Film Fest. Dalším nově podpořeným projektem je workshop z oboru 3D animace, který pod názvem Anomalia pořádá společnost Bohemian Multimedia a program MEDIA na něj přispěl částkou EUR. Naopak k tradičním příjemcům podpory MEDIA patří Institut dokumentárního filmu ten organizuje jak vzdělávací program pro dokumentaristy Ex Oriente Film, tak burzu námětů East European Forum, která se každoročně koná v rámci Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava. Na oba projekty získal IDF částku EUR. Program MEDIA u nás podporuje i řadu filmových festivalů jak už zmiňované přehlídky Fresh Film Fest nebo MFDF v Jihlavě, tak Letní filmovou školu nebo Anifest. V roce 2009 bylo také uvedeno do kin několik snímků, které v minulých letech získaly podporu MEDIA Development El Paso (r. Zdeněk Tyc), Protektor (r. Marek Najbrt), Lištičky (r. Mira Fornay), Stínu neutečeš (r. Lenka Kny), a 3 sezóny v pekle (r. Tomáš Mašín). Právě 9 Českých lvů, které snímky Protektor a 3 sezóny v pekle získaly, patří k dosud největším úspěchům programu MEDIA v České republice. Finančně těžko měřitelné, ale stejně tak důležité je však i působení programu MEDIA v České republice prostřednictvím aktivit a iniciativ, které program podporuje ať už je to lepší možnost pro české profesionály účastnit se filmových trhů za lepších podmínek nebo, přihlásit své projekty na nejrůznější koprodukční fóra nebo se zúčastnit programů MEDIA Training obojí umožňuje lepší vstup profesionálů na evropský trh a zapojení se do něj. 11

12 Můžeme to demonstrovat na příkladu několika českých filmů, které v předchozích letech získaly podporu MEDIA Development a v roce 2009 byly uvedeny do české distribuce. Protektor v produkce společnosti Negativ získal podporu v programu Slate Funding, jeho producent Pavel Strnad je členem producentské sítě ACE. Ke konci roku byl uveden první film režisérky Lenky Kny s názvem Stínu neutečeš, který se zúčastnil workshopu mini EAVE. Snímek byl vyroben ve společnosti CineArt. Jak Negativ, tak CineArt získaly v minulých letech podporu MEDIA Development vícekrát. Debut Tomáše Mašína Tři sezóny v pekle, se ještě ve fázi vývoje zúčastnil vzdělávacího programu pro producenty EAVE, koprodukčního fóra Berlin Coproduction Meetings a představitel hlavní role Kryštof Hádek je českou Shooting Star pro rok Důležitá je i účast českých kin v síti Europa Cinemas, kam patří již 22 českých kin nejen v Praze, ale i v regionech nebo i to, že zahraniční distributoři dostávají podporu na distribuci českých filmů v rámci programu Selective Support. Kde naopak naše možnosti nevyužíváme dostatečně, je podpora MEDIA TV Broadcasting a MEDIA Development Interactive. V roce 2010 bychom se proto rádi věnovali těmto oblastem intenzivněji - především co se týče zvýšení informovanosti profesionálů z oboru o možnostech programu, v oblasti MEDIA TV Broadcasting bychom rádi navázali užší spolupráci s veřejnoprávní Českou televizí. 12

13 České filmové centrum Film Promotion 2009 Česká filmová komora, o.p.s. České filmové centrum Film Promotion Národní Praha 1 Česká republika T: F: E: 13

14 3. Zpráva o činnosti ČFC Film Promotion I přes ekonomickou krizi bylo do českých kin v roce 2009 díky podpoře českého Státního fondu pro podporu a rozvoj české kinematografie, kreativnímu potenciálu scenáristů a režisérů a vytrvalé energii producentů uvedeno 34 hraných a 12 dokumentárních filmů. Mezi nimi bylo 9 debutů a 20 mezinárodních koprodukcí. Nicméně návštěvnost domácích snímků oproti předchozím letům poklesla z 40% na necelých 25%. Nejúspěšnějším českým filmem v kinech v roce 2009 byla komedie Marie Poledňákové Líbáš jako Bůh s více než devíti sty tisíci diváků, který byl zároveň nejnavštěvovanějším filmem roku 2009 vůbec. Největším úspěchem, kterého dosáhl v roce 2009 český film v zahraničí, bylo vítězství krátkého filmu Bába Zuzany Špidlové v sekci studentských filmů Cinéfondation v oficiálním programu MFF v Cannes. Dalším velkým úspěchem bylo uvedení filmu Lištičky Miry Fornayové v sekci Settimana della Critica na benátském festivalu. Film byl následně úspěšně uveden i na mnoha dalších filmových festivalech. Na berlínském festivalu byl v sekci Generation Plus uveden film Marii Procházkové Kdopak by se vlka bál. České filmové centrum v roce 2009 pokračovalo v dlouhodobé prezentaci české kinematografie na mezinárodních festivalech a trzích v Berlíně a v Cannes. Na posledním jmenovaném byl zájem o český film podpořen již zmíněným úspěchem krátkého filmu Bába. I přes určitý pokles návštěvnosti hlavně na filmovém trhu v Cannes, který byl dán narůstající ekonomickou krizí, zájem o český film a o možnosti natáčení v ČR byl standardní. ČFC také pokračovalo v pořádání uzavřených projekcí v Praze pro zástupce velkých evropských festivalů, kromě berlínského festivalu a sekcí Quinzaine des réalisateurs a Semaine de la critique canneského festivalu pořádalo v Praze projekce pro členku výběrové komise benátského festivalu. ČFC v roce 2009 pořádalo také velké množství přehlídek českých filmů např. v Norsku, ve Francii, Velké Británii, Argentině, Estonsku, USA. Některé z nich navazovaly na české předsednictví Nic z toho by však nebylo možné bez podpory Ministerstva kultury ČR, které činnost ČFC finančně podporuje. Prohloubení spolupráce s MK ČR a hlavně s dalšími oficiálními subjekty na poli české audiovize, jako je Státní fond ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie, NFA, MZV a dalšími je také cílem ČFC pro rok Pokračovat musí také snahy vytvořit ucelenou koncepci činností České filmové komory. Přetrvávající personální podstav a nejisté finanční zajištění, stejně jako nestabilní struktura celé organizace brání kvalitativnímu rozvoji fungování ČFC. V Praze, 21. července 2010 Markéta Šantrochová ČFC Film Promotion 14

15 3.1. Zahraniční aktivity Propagace české kinematografie v zahraničí MFF Berlín + European Film Market (EFM) února 2009 Na letošním 59. ročníku festivalu byl uveden v oficiálním programu jediný český film, a sice snímek Kdopak by se vlka bál Marii Procházkové v soutěžní sekci filmů pro děti Generation Kplus. Ohlasy nejen dětského publika byly velmi pozitivní. Vedle mladé generace byl do oficiálního programu v rámci sekce Retrospective vybrán film Věry Chytilové Panelstory aneb jak se rodí sídliště (ČSSR, ) a krátký snímek Jana Švankmajera Možnosti dialogu (ČSSR, 1982). Režisérka Chytilová se rovněž zúčastnila panelové diskuse o tvorbě v době komunismu "After Winter Comes Spring Films Presaging the Fall of the Wall" pořádané sekcí Retrospective. Od roku 2003 se ČFC účastní EFM a od roku 2006 se datuje česká účast na středoevropském stánku Central European Cinema tvořeným 5 zeměmi Českou republikou, Slovenskem, Polskem, Slovinskem a Maďarskem. Koncept vznikl po vzoru skandinávských zemí a tradičně sklízí kladné ohlasy. Na celkové rozloze 75 m2 se v nejvyšší možné míře podařilo skloubit koncept společného umbrella stánku několika subjektů a zároveň efektivní prezentace každé jednotlivé národní kinematografie. Vysoká návštěvnost stánku opakovaně potvrzuje úspěšnost tohoto konceptu. Základní práci ČFC tvořila příprava a organizace celého stánku, následné informování o něm, s tím spojená tisková práce a především vlastní činnost na festivalu zahrnující předávání informací (osobně či prostřednictvím katalogu, DVD, newsletteru a dalších publikací). ČFC touto činností vytváří výchozí informační bázi pro práci mezinárodních filmových festivalů, fondů a dalších institucí v zahraničí a stává se prostředníkem a reprezentantem českého filmu na evropské úrovni. Kromě klasické propagace české kinematografie tvoří stánek ČFC na trhu i platformu pro další české profesionály, kteří se snaží prosadit své společnosti a filmy i mimo malý český filmový trh. Stánek ČFC jim poskytl zázemí, internetové připojení a prostor pro prezentaci a další aktivity. Tím byl potvrzen dlouhodobý smysl logistické a informační práce ČFC. Pozitivní byla skutečnost, že ze strany českých producentů je EFM vnímán jako trh, kde se pokouší prodávat české filmy, což doložil nárůst počtu filmů, které se zde objevily. Formou tzv. market screenings, čili placených trhových projekcí, se letos představilo celkem 10 českých snímků: Anglické jahody (Vladimír Drha, CZ, 2008) zastupuje Simply Cinema - Zuzana Bieliková Děti noci (Michaela Pavlátová, CZ, 2008) zastupuje Rendez-vous Pictures Philippe Tasca František je děvkař (Jan Prušinovský, CZ, 2008) zastupuje Intra-movies Jef Nuyts Hlídač č. 47 (Filip Renč, CZ, 2008) zastupuje Česká televize Jitka Procházková Kozí příběh pověsti staré Prahy (Jan Tománek, CZ, 2008) zastupuje Art and Animation Studio Jan Tománek René (Helena Třeštíková, CZ, 2008) zastupuje Taskovski Films Jarmila Outratová 15

16 Sněženky a machři po 25 letech (Viktor Tauš, CZ, SK, 2008) zastupuje SPI International Marta Lamperová Tobruk (Václav Marhoul, CZ, SK 2008) zastupuje Intra-movies Jef Nuyts Veni, vidi, vici (Pavel Göbl, CZ, 2008) zastupuje SPI International Marta Lamperová Ženy mého muže (Ivan Vojnár, CZ, SK, 2009) zastupuje SPI International Marta Lamperová ČFC, organizující v rámcu ČFK českou účast na MFF a filmovém trhu v Berlíně, prezentovalo aktuální propagační materiály o českém filmu a filmovém průmyslu, koordinovalo účast českého filmu v oficiálním programu a částečně na trhu a pořádalo další aktivity (např. koktejl k filmu Kdopak by se vlka bál Marii Procházkové). Prostory stánku byly tradičně využity pro další akce českých subjektů z filmového průmyslu. ČFC nabídlo několika českým společnostem možnost využít zázemí stánku ve větší míře a stát se tak oficiálním partnerem ČFC na Berlinale. Pod názvem Oficiální partner ČFC se na MFF Berlín prezentovaly tyto společnosti: Česká televize, MFF Zlín a MFF Karlovy Vary. Mezi české akce pořádané v rámci MFF Berlín 2009 patřily: Central European Welcome Drink V prostorách Central European Cinema stánku se konal společný Welcome drink, na kterém se představily pořádající instituce Magyar Filmunio, Polish Film Institute, České filmové centrum, Slovenský filmový ústav a Slovenian Film Fund. Panelová diskuse "After Winter Comes Spring Films Presaging the Fall of the Wall" 8.2. Diskuze se konala v prostorách Filmmusea. Koktejl k filmu Kdopak by se vlka bál 8.2. Akce se konala v prostoru Generation Lounge. Koktejl k filmu Anglické jahody Akce se konala po speciální projekci filmu na Ambasádě ČR. Již tradičně proběhly s českou účastí na CEC stánku malé společenské prezentace jednotlivých subjektů, které slouží k šíření informací o českém filmu, k navázání nových a udržování již existujících kontaktů: Koktejl Mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež ve Zlíně Akce se konala v prostoru Generation Lounge. Představení nového internetového portálu Doc Alliance v rámci Meet the Docs Akce se konala v hotelu Marriott. ČFC kromě prostoru nabízí pomoc při organizaci a podporu při poskytování dalších kontaktů a distribuci pozvánek. Pozvánky na všechny české akce byly distribuovány podle zvlášť sestaveného seznamu, který tvořil: výběr profesionálů akreditovaných na EFM (hromadný ), distribuční seznam ČFC (hromadný ), osobní předávání pozvánek na MFF Berlín. V průběhu festivalu v Berlíně také proběhlo mnoho dalších individuálních setkání, díky nimž ČFC udržuje kontakty se světovými festivaly, prodejci, fondy a dalšími společnostmi z AV oblasti a navazuje kontakty nové. Konala se např. schůzka s Alexandrou Strelkovou ze SFÚ ohledně organizace česko-slovenské účasti na MFF Cannes, s Olivierem Pèrem, šéfem sekce Quinzaine des réalisateurs canneského festivalu, či s Marcusem Duffnerem na téma možnosti inzerce v časopise Le film français a Cannes Market během MFF Cannes

17 Dále proběhlo setkání s Fernandou Silvou z festivalu Festroia v portugalském Sétubalu, který v roce 2009 uvedl sekci českých filmů, se zástupcem Osaka European Film Festival, s představitelkou Tokyo International Film Festival a se zástupkyní vydavatelství publikací International Film Guide 2009, kde má ČFC umístěnu svou inzerci. ČFC se také sešlo se zástupcem MFF Toronto o nové budově festivalu TIFF Bell Light Box, která začne fungovat v roce 2010, a o nových českých filmech vhodných pro festival, s ředitelem MFF Mannheim Michaelem Koetzem o filmech pro další ročník festivalu, stejně tak s ředitelkou programu MFF Hamburg Kathrin Kohlstedde. ČFC je prostřednictvím ČFK členem celoevropské organizace European Film Promotion (EFP), která propaguje evropskou kinematografii a filmový průmysl po celém světě a mezi jejíž aktivity konané na Berlinale patří prezentace mladých hereckých talentů Shooting Star. ČFC se letos nezúčastnilo, protože český kandidát nebyl vybrán do užšího výběru EFP. Bez české účasti zůstal bohužel také koprodukční trh a Talent Campus. Pro ČFC to znamená výzvu do budoucna. Účast na těchto dvou akcích může znamenat pro české účastníky nové možnosti, navázání osobních kontaktů nebo nalezení konkrétních koprodukčních partnerů, kteří pomohou prosadit český film v zahraničí. MFF Cannes a Marché International du Film května 2009 V roce 2009 se konal již 62. ročník MFF v Cannes, na kterém měla Česká republika zastoupení v oficiálním programu. Film Bába studentky FAMU Zuzany Špidlové byl vybrán do školní sekce Cinéfondation a dokonce zde získal hlavní cenu. Součástí festivalu je i filmový trh Marché du Film, který v roce 2009 oslavil již 50. narozeniny. Společný pavilon, jehož součástí je ČR, funguje na Marché du Film již od roku Nejprve jej tvořila ČR, Polsko a Slovensko, od roku 2007 jen Česká republika a Slovensko. V roce 2009 byl stejně jako v předešlém roce hlavním organizátorem Slovenský filmový ústav. Pavilon byl stejně jako v minulých letech umístěn v části Village International, která je věnovaná národním institucím zastupujícím domácí kinematografie. Rozloha pavilonu i jeho vnitřní uspořádání zůstalo stejné jako v předchozích letech. V roce 2009 se na festival akreditovalo účastníků z celého světa. Z toho bylo producentů, distributorů a vystavovatelů a novinářů, z nichž bylo francouzských a pocházelo z ostatních zemí. Na trh bylo registrováno účastníků, z nichž bylo producentů a nákupčích. Z České republiky se zúčastnilo kolem 10 novinářů a více než 50 dalších filmových profesionálů producentů, distributorů, zástupců filmových institucí a festivalů. Základní práci ČFC, zástupce ČR v Cannes, tvoří příprava a organizace české účasti (stánku, pavilonu), následné informování o nich, s tím spojená tisková práce, a především vlastní činnost na festivalu zahrnující předávání informací (osobně či prostřednictvím katalogu, DVD, newsletteru a dalších publikací). ČFC touto činností vytváří výchozí informační bázi pro práci mezinárodních filmových festivalů, fondů a dalších institucí v zahraničí a stává se prostředníkem a reprezentantem českého filmu na evropské úrovni. V průběhu 10 dnů trvání trhu bylo hlavním cílem Českého filmového centra pokračovat v úspěšné účasti na trhu a v kontinuálním poskytování informací zájemcům o českou kinematografii a filmový průmysl v součinnosti s českými profesionály. Schůzky ČFC měly za 17

18 cíl navázat kontakty se světovými festivaly a koprodukčními a jinými trhy a zároveň samozřejmě také udržet kontakty získané v minulosti. Na filmovém trhu mělo projekci 7 českých filmů: Tobruk (Václav Marhoul, CZ, SK 2008) Bathory (Juraj Jakubisko, SK, CZ, HU, UK 2008) Kdopak by se vlka bál (Maria Procházková, CZ 2008) Sestra (Vít Pancíř, CZ, 2008) Anglické jahody (Vladimír Drha, CZ, SK, UA 2008) Ocas ještěrky (Ivo Trajkov, CZ, MK 2009) Nebe, peklo... zem (Laura Siváková, SK, CZ 2009) Účast ČFC podpořilo Ministerstvo kultury ČR, partnery byly MFF Karlovy Vary a Barrandov Studio. Sponzory pavilonu byly společnosti Segafredo Zanetti, Vinařské závody Topolčianky, a Kofola. Mezi společné akce pořádané v pavilonu patřily: Welcome drink od 16:00 Tradičního otevření společného pavilonu ČR a Slovenska za účasti organizátorů ČFC a Slovenského filmového ústavu se zúčastnilo kolem 300 domácích i zahraničních filmových profesionálů z řad zástupců festivalů, filmových institucí, televizních stanic, filmových produkcí, novinářů a dalších. Prezentace festivalu animovaných filmů Anifest od 11:00 Zástupci festivalu představili program již osmého ročníku festivalu, který se v letošním roce koná v Třeboni i v Teplicích, a také upozornili na projekt Nová vlna české animace a na zřízení Institutu animované tvorby, který začíná fungovat pod hlavičkou festivalu Anifest. Během festivalu proběhlo mnoho dalších individuálních setkání, díky nimž ČFC udržuje kontakty se světovými festivaly, prodejci, fondy a dalšími společnostmi z AV oblasti. Konala se schůzka se společností LVT, jež zajistila titulkování pro festival českých filmů v Paříži (CZECH-IN pour le cinéma tchèque), a s Jamilou Ouzahirovou, která se postarala o propagaci tohoto pařížského festivalu. Dále schůzka se Satu Elo z Finnish Film Foundation, která představila iniciativu vytvořit v rámci členských organizací EFP síť výměny informací, pravidelné informativní setkání s festivalem v Turíně a s Marie-Pierre Duhamel z výběrové komise benátského festivalu, také s L. Crouzeixem, zastupujícím festival a trh krátkých filmů v Clermont-Ferrand, s nímž byly projednány možnosti české účasti na trhu. Rovněž proběhla informativní schůzka s Carmen Wener z MFF Locarno, s Lucií Milazzotto z koprodukčního trhu New Cinema Network v Římě a pravidelné hodnotící setkání se zástupkyněmi Marché du Film. Na terase česko-slovenského pavilonu se konala schůzka organizátorů společného stánku Central European Cinema na filmovém trhu v Berlíně, při níž se projednávalo další fungování společného stánku, v jehož prostoru se nově nebude prezentovat Maďarsko. Řešila se tak vzniklá situace, zejména změny ve financování a celkové organizaci. ČFC po celou dobu konání festivalu a trhu v rámci svého pavilonu poskytovalo informace o českém filmovém průmyslu prostřednictvím katalogu České filmy , DVD České filmy 2008, katalogu připravovaných filmových projektů, Production Guide, imagové brožurky Proč natáčet v Praze, filmové mapy Prahy, letáku Film Commission a aktuálního newsletteru. Nejvíce dotazů bylo tradičně ze strany filmových festivalů a organizací a také ze strany produkčních společností, které hledají partnery v ČR. 18

19 Vedle informací o současné české filmové produkci největší množství příchozích požadovalo: o kontakty na české produkční společnosti ohledně možné mezinárodní koprodukce o informace o nejnovější filmové produkci v ČR a o možných tipech na zahraniční festivaly o informace o finančních podmínkách filmování v ČR, zejména o fondech pro koprodukce a daňových úlevách o kontakty na společnosti poskytující servis v oblasti filmové produkce a filmová studia Mezi tradiční akce v Cannes patřil opět Producer on the Move (POM), kterou organizuje European Film Promotion. Na MFF v Cannes představila EFP mezinárodnímu filmovému průmyslu 23 mladých producentů, mezi nimi i Moniku Kristl z filmové společnosti Dawson Production za ČR. Vybraní měli příležitost představit své nové projekty. Součástí akce byl také např. oběd evropských producentů, jenž slouží k navazování nových kontaktů mezi producenty, fondy a dalšími evropskými institucemi. MFF Rotterdam ledna - 1. února 2009 Na 38. ročníku MFF Rotterdam měla již tradičně své zastoupení i Česká republika. V sekci SPECTRUM byl uveden úspěšný snímek režiséra Bohdana Slámy Venkovský učitel, který měl svoji mezinárodní premiéru již v roce 2008 na MFF Benátky. Ve stejné sekci bylo promítnuto i Zelenkovo originální filmové ztvárnění divadelní hry Evalda Schorma Karamazovi. Ve festivalovém programu byl rovněž uveden hraný film Jana Němce Holka Ferrari Dino a pozoruhodný snímek dokumentaristky Jany Ševčíkové Gyumri. Součástí festivalu byl již tradičně koprodukční trh CineMart ( ), na kterém bývá každoročně prezentováno několik desítek vybraných projektů. Filmovým profesionálům z celého světa se tu nabízí možnost představit své filmy a pokusit se najít potenciální partnery pro jejich realizaci. CineMart, jeden z nejvýznamnějších světových koprodukčních trhů, se těší velké oblibě a vykazuje výborné výsledky v počtu následně realizovaných projektů. Letos se na trhu objevil filmový projekt Alois Nebel, natáčený speciální technologií rotoskopingu kombinující hereckou akci s kreslenou animací, který je založen na stejnojmenném komiksu Jaroslava Rudiše a Jaromíra 99. Film zastupují produkční společnosti Negativ, Pallas Film (DE) a Tobogang (SK). MFF Benátky září 2009 V roce 2009 se ČFC nově zúčastnilo MFF v Benátkách, kde doprovodilo film Miry Fornay Lištičky. Snímek byl vybrán do sekce International Critics Week (Settimana Internazionale della Critica SIC), ve které se představují režisérské debuty. ČFC připravilo masivní mailing do tašek všech industry návštěvníků festivalu, takže každý z nich obdržel newsletter ČFC s nejnovějšími informacemi o českém filmu a filmovém průmyslu a také DVD s českými filmy za rok 2008 včetně katalogu České filmy MFF Pusan října 2009 Na 14. Mezinárodní filmový festival v Pusanu byly vybrány hned dva české filmy. V sekci World Cinema, která představuje zajímavé americké a evropské filmy, byl uveden česko- 19

20 irsko-slovenský snímek Lištičky a slovensko-česká koprodukce Nedodržený slib Jiřího Chlumského. Oba filmy byly zastoupeny svými tvůrci, jejichž osobní účast byla zajištěna a propagována v rámci aktivit koordinovaných European Film Promotion (tiskový servis, koktejl pro návštěvníky festivalu atd.). V rámci společného umbrella stánku EFP na Asian Film Market bylo zastoupeno tradičně i ČFC a byl tak dán prostor i prodejci obou českých filmů, společnosti Film Europe. Díky finanční účasti ČFC v programu EFP byla možná přítomnost obou autorů v Pusanu, který je jedním ze sedmi neevropských festivalů zahrnutých do projektu Film Sales Support. Prodejce filmu Film Europe tak získal podporu na propagaci filmu na festivalu ve výši 2 553,19 EUR za Lištičky a za Nedodržený slib 1843,25 EUR. Kromě účasti na mezinárodních festivalech pořádalo v roce 2009 ČFC také několik přehlídek českých filmů, z nichž některé byly pořádány v rámci českého předsednictví v EU. Část přehlídek byla pořádána samostatně, jiné v rámci nějakého již fungujícího filmového festivalu. Přehlídka českých filmů v Tromsø ledna 2009 Přehlídku v norském Tromsø ČFC pořádalo v rámci českého předsednictví v EU. Obsáhlá prezentace české kinematografie představila více než 13 filmů. Přehlídka se konala ve spolupráci s Národním filmovým archivem a ambasádou ČR v Oslu. Do soutěžní sekce byl vybrán dokument Heleny Třeštíkové René. Dále běžely v sekci Horizons 4 nové české filmy Venkovský učitel, Občan Havel, Karamazovi a Děti noci. Ve spolupráci s Národním filmovým archivem se představila retrospektiva 7 českých filmů ze šedesátých let, mezi nimi známé tituly jako Až přijde kocour, Intimní osvětlení nebo Lásky jedné plavovlásky. Ve speciální sekci pod názvem Overdrive se promítl snímek Kdo chce zabít Jessie? od Václava Vorlíčka. Pro nejmladší publikum bylo připraveno pásmo známých českých animovaných filmů Krtek, Pat & Mat aj. ČFC dále zorganizovalo doprovodnou akci scenáristický seminář pod vedením Martina Daniela. Celá česká akce měla u norského publika velký úspěch, filmy zhlédlo celkem 3213 diváků. Dětské filmy se promítaly i navzdory nízkým teplotám na plátně pod širým nebem. Festival Pantalla Pinamar v Argentině března 2009 Na 5. ročníku argentinského festivalu Pantalla Pinamar byly v sekci Nová česká kinematografie (Cine Checo de Ultima Hora) uvedeny filmy Děti noci Michaely Pavlátové a Karamazovi Petra Zelenky. Při příležitosti účasti českých filmů, kterou zaštítilo ČFC a České centrum v Buenos Aires, se uskutečnila tisková konference a následná prezentace české gastronomie pod vedením významných českých šéfkuchařů. Účast českých filmů symbolicky navázala na přehlídku českých filmů, kterou v Buenos Aires ČFC pořádalo v březnu roku Putovní přehlídka Made in Prague ve Velké Británii 6. března 4. května 2009 V roce 2009 ČFC navázalo na úspěšnou přehlídku českých filmů ve Velké Británii, která se konala na přelomu let 2007/2008. Podruhé organizovalo obdobnou akci ve spolupráci s Českým centrem v Londýně a s řetězcem kin Picturehouse Cinema, letos pod záštitou Evropské komise v Londýně v rámci českého předsednictví v EU (což umožnilo spolupracovat při propagaci akce s PR agenturou). 20

21 Dvouměsíční putovní přehlídka představila britskému publiku exkluzivní kolekci osmi českých filmů. Konalo se 61 projekcí ve 13 lokacích od Londýna po skotský Aberdeen a akce se tak stala dosud největší přehlídkou české kinematografie na půdě Velké Británie. Přehlídku osobně zahájila v Londýně Helena Třeštíková se svým dokumentárním filmem René v londýnském kině Curzon Renoir. Diváci měli dále možnost vidět dokument Občan Havel a dvouprojekci filmů Jana Šikla z cyklu Soukromé století, dokumenty Sejdeme se v Denveru a Líbám tě a miluji. Hranou tvorbu zastoupily Vratné láhve Jana Svěráka, Medvídek Jana Hřebejka, O rodičích a dětech Vladimíra Michálka a film Pusinky Karin Babinské, který byl zároveň zahajovacím gala představením akce London Lesbian & Gay Film Festival. Přehlídka odstartovala v Londýně na novém místě, v kině Curzon Renoir. Tato volba se ukázala být dobrá, což potvrdila vysoká návštěvnost akce. Zahajovací film René a následující Q&A zaznamenaly velký úspěch. Letošní výběr filmů byl kvalitní (64% diváků vnímalo filmy jako excelentní ) a dokázal přilákat širší spektrum publika (pouze 35 % diváků bylo českého původu). Všichni partneři chtějí v Made in Prague pokračovat, ale až na jaře Přehlídka CZECH-IN pour le cinéma tchèque v Paříži června 2009 V pařížském kině L'Entrepôt se konala přehlídka českých filmů CZECH-IN pour le cinéma tchèque. ČFC ji pořádalo ve spolupráci s Českým centrem v Paříži a zahájil ji film Želary, který osobně uvedla herečka Aňa Geislerová. Slavnostní zahájení přehlídky proběhlo v prostorách kina L'Entrepôt za účasti velvyslance ČR ve Francii pana Pavla Fischera a zúčastnilo se ho kolem 120 hostů. Kromě filmu Želary byly uvedeny snímky Kolja, Návrat idiota, Výlet, Fimfárum Jana Wericha, Šílení, Štěstí, Příběhy obyčejného šílenství, Kdopak by se vlka bál a Občan Havel. Cílem akce bylo ukázat divákům francouzské metropole průřez českým filmem po sametové revoluci. Na výběru se podílelo kromě ČFC také ČC Paříž a kino L'Entrepôt. Všechny filmy byly uvedeny s francouzskými titulky. O propagaci přehlídky se starala PR agentura Once Upon a Time. Pro účely propagace přehlídky byl vytvořen katalog filmů ve francouzštině a plakáty. Cílem přehlídky bylo vytvořit základ pro pravidelně organizovaný festival českých filmů ve Francii, který by se v budoucnu mohl rozšířit i do dalších regionů. Dalším cílem je podpořit vznik kopií českých filmů s francouzskými titulky a vytvořit platformu pro spolupráci mezi filmovými profesionály obou zemí a nabídnout více nových českých filmů do francouzské distribuce. Bohužel návštěvnost přehlídky byly velmi nízká, což ve velké konkurenci podobných akcí pořádaných pravidelně v Paříži potvrdilo, že je třeba velmi dobře přehlídku připravit a soustředit se na informační kanály, které pomohou získat diváky. Také volba zahajovacího kina se ukázala jako velmi zásadní pro úspěch celé akce. Jelikož se ale jednalo o první podobnou akci, byla hodnocena jako úspěšná. Ozvěny přehlídky CZECH-IN Kino září 2009 Ve Francouzském institutu v Praze se konaly ozvěny pařížské přehlídky CZECH-IN pour le cinéma tchèque. Zahájil je Petr Zelenka s filmem Příběhy obyčejného šílenství. V následujících dnech byly uvedeny filmy Návrat idiota, Fimfárum Jana Wericha, Občan Havel, Želary a Kdopak by se vlka bál. Akci pořádalo ČFC a Francouzský institut za podpory Ministerstva kultury a Expats.cz. 21

22 Přehlídka Quinzaine du cinéma tchèque ve Štrasburku září-13. října 2009 Film Kdopak by se vlka bál byl zahajovacím filmem přehlídky českých filmů, která se konala ve štrasburském kině Odyssée pod názvem Quinzaine de cinéma tchèque. Navázala na podobnou akci konanou před lety ve Štrasburku stejným organizátorem, kinem Odyssée, tehdy ve spolupráci s Jaromilem Jirešem. Přehlídku pořádalo ČFC společně se Stálou misí ČR při Radě Evropy. Film osobně uvedla režisérka Maria Procházková a střihač filmu Marek Opatrný. V rámci přehlídky bylo promítáno 7 filmů: Kolja (1996), Návrat idiota (1999), Fimfárum Jana Wericha (2002), Příběhy obyčejného šílenství (2005), Občan Havel (2008), Venkovský učitel (2008) a Kdopak by se vlka bál (2008). Na ně navázaly tři archivní snímky Miloše Formana Přelet nad kukaččím hnízdem (1975), Amadeus (1984) a Valmont (1989). Přehlídka Ironic Curtain v Lincoln Center v New Yorku října 2009 Retrospektivní přehlídka českých filmů od sametové revoluce po dnešek se konala v Lincoln Center v New Yorku. Přehlídku patnácti filmů zahájila severoamerická distribuční premiéra dokumentu Pavla Kouteckého a Miroslava Janka Občan Havel. V kině Walter Reade Theater, které provozuje prestižní Film Society of Lincoln Center uprostřed Manhattanu, se dále promítaly filmy Návrat idiota, Musíme si pomáhat, Výlet, Karamazovi a Vratné lahve. Hrané a dokumentární filmy uvedly osobnosti českého filmu a kulturního a politického života jako např. režisér Petr Zelenka, producent filmu Vratné lahve Eric Abraham, děkan FAMU Pavel Jech, hudebnice Iva Bittová, generální konzulka ČR v New Yorku Eliška Žigová a Martin Palouš, mimořádný velvyslanec Stále mise České republiky při OSN v New Yorku. Přehlídku pořádala Film Society of Lincoln Center ve spolupráci s Českým filmovým centrem, Českým centrem v New Yorku a Národním filmovým archivem. Pásmo českých animovaných filmů Svoboda animace v Drážďanech 5. listopadu 2009 V rámci 11. Česko-německých dnů kultury se promítlo pásmo šesti animovaných filmů. Výběr filmů měl připomenout významné výročí pádu tzv. Berlínské zdi, který znamenal zásadní změny v politickém i společenském vývoji Evropy a tedy i Československa. Program byl sestaven dramaturgy českého animovaného filmu Jiřím Kubíčkem a Edgarem Dutkou a odborným komentářem ho doprovodila Michaela Mertová z Národního filmového archivu. V programu se objevily filmy Ruka (Jiří Trnka, 1965), Homunkulus (Václav Mergl, 1984), Možnosti dialogu (Jan Švankmajer, 1982), Co vy na to, pane barone? (Ilja Novák, 1984) zkrácená, cenzurovaná verze, Co vy na to, pane barone? (Ilja Novák, 1984) původní verze, Dilema (Pavel Koutský, 1985), Katastrofy (Pavel Koutský, 1984). Přehlídka Svoboda Animace je již druhou spoluprací mezi ČFC a Anifestem v oblasti českého animovaného filmu. MFF Tallin Black Night Film Festival 30. listopadu 4. prosince 2009 Black Night Film Festival (POFF) je největší festival v baltském regionu. V roce 2009 uvedl dva české filmy v nesoutěžní sekci Panorama, film Nestyda (r. Jan Hřebejk) a Protektor (r. Marek Najbrt). Kromě hlavního programu MFF Tallin organizuje koprodukční trh Baltic Event a letos poprvé trhové projekce Black Market Industry Screenings. Ředitelka festivalu Tiina Lokke oslovila ČFC s tím, že by ráda uspořádala Focus na Českou republiku v roce 2010, kdy se bude konat předávání Evropských cen Evropskou Akademií v Tallinnu hned po skončení festivalu. ČFC proto začalo s přípravou programu této chystané sekce. 22

23 Účast na dalších zahraničních akcích Konference na téma Češi a Němci ve 20. a 21. století. Ve dnech se Jana Černík zúčastnila konference na téma Češi a Němci ve 20. a 21. století. Akce se konala v německém Sankelmarku a byla organizována Akademií balticou a Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně Ústí nad Labem. Tématem přednášky J.Černík byla česká společnost v českém dokumentárním filmu Spolupráce se zahraničními organizacemi a festivaly European Film Promotion od roku 2002 je ČFC, prostřednictvím ČFK, platícím členem organizace, která má za úkol propagovat evropské filmy ve světě. Pravidelně se zúčastňuje dvou hlavních akcí EFP: Shooting Star v rámci MFF Berlín a Producer on the Move na MFF Cannes. Kromě těchto aktivit nabízí EFP možnosti v oblasti tzv. networkingu mezi 31 evropskými filmovými institucemi a propagačními organizacemi, se kterými je ČFC v pravidelném kontaktu. Kromě již zmíněných aktivit EFP na festivalu v Karlových Varech ve spolupráci s časopisem Variety pořádá přehlídku Variety Critics' Choice. Kritici časopisu vyberou kolem 10 evropských filmů, které se pomocí EFP dostanou do podvědomí mezinárodního tisku. V roce 2009 se ČFC podílelo také na akci EFP na MFF Pusan, kterého se díky finanční účasti ČFC mohli zúčastnit tvůrci obou vybraných snímků (Lištičky a Nedodržený slib). Členství ČFC v EFP umožňuje českým producentům také využití podpory Film Sales Support (FSS) ve výši maximálně EUR. FSS je podpůrný program, o který mohou žádat i české filmy v případě, že jsou vybrány jedním z následujících sedmi mimoevropských festivalů: Sundance Film Festival, Festival Internacional de Cine en Guadalajara, Hong Kong International Film Festival, Shanghai International Film Festival, Toronto International Film Festival, Rio de Janeiro International Film Festival, Pusan International Film Festival. Podpora může být udělena do 50% všech nákladů spojených s propagací filmu na těchto festivalech a maximálně do výše EUR. Zároveň během dalších významných festivalů jako je Berlinale a MFF Cannes probíhají pravidelná setkání zástupců členských organizací EFP. Projekce pro členku výběrové komise MFF Berlín Annu Hoffman Na předvýběr pro všechny sekce MFF Berlín přijela do Prahy Anna Hoffmann, členka výběrové komise Fora, sekce nezávislých filmů v rámci Berlinale. Shlédla filmy Mamas & Papas, 3 sezóny v pekle, Pouta, Zoufalci, Zemský ráj to napohled a kolekci osmi krátkých filmů. Ostatní filmy poslali producenti přímo do Berlína na DVD. Projekce pro zástupkyni sekce Semaine de la critique (MFF Cannes)

24 ČFC zorganizovalo projekce pro zástupkyni sekce Semaine de la critique při canneském festivalu Cristinu Hoffman. Ta pro tuto sekci určenou výhradně prvním a druhým filmům režisérů vybírá filmy ze střední a východní Evropy. Byly jí promítnuty filmy Lištičky, Babička, Normal, Sestra, Vítejte v KLDR! a krátký film Déšť. Nicméně žádný film nakonec na festival vybrán nebyl. Projekce pro zástupce sekce Quinzaine des réalisateurs (MFF Cannes) Do Prahy přijel šéf sekce canneského festivalu Quinzaine des réalisateurs Olivier Père. Během dvou dnů mu bylo promítnuto celkem 8 celovečerních filmů (Lištičky, Vítejte v KLDR!, Normal, Babička, El Paso, Krátká dlouhá cesta, Sestra, 3 sezóny v pekle) a krátký film Déšť. Projekce se konaly ve Francouzském institutu v Praze. Proběhl také společný oběd s atašé pro audiovizi Deborah Benattar a její spolupracovnicí Annou Mittéran. Ani sekce Quinzaine des réalisateurs nakonec žádný český film nevybrala. Projekce pro členku výběrové komise MFF Benátky Marie-Pierre Duhamel Členka výběrové komise benátského festivalu byla v Praze jakožto členka poroty festivalu Jeden svět. Ačkoli bylo do festivalu ještě daleko, bylo jí promítnuto několik nových českých filmů (Na půdě, Normal, Dovolená v KLDR!, Lištičky, Sestra) a představeny projekty, které by do léta 2009 mohly být hotové (T.M.A., Operace Dunaj, Protektor, Vnučka). Bylo dojednáno, že si seznam případných filmů zaktualizujeme v návazné schůzce během MFF v Cannes. Festival krátkých filmů v Drážďanech Jana Černík byla přizvána do mezinárodní poroty mezinárodního festivalu krátkých a animovaných filmů (ISFF) v Drážďanech. Dne se konala v Drážďanech první tisková konference, na které dostala J.Černík možnost stručně prezentovat aktivity ČFC. V rámci pobytu na festivalu vznikl nápad uspořádat v roce 2010 program zaměřený na české filmy. Do projektu se zapojil nejen samotný festival, ale i Institut německého animovaného filmu DIAF. Předběžně se uvažuje o této struktuře programu: přehled českých animovaných filmů posledních pěti let, přehled českých hraných a dokumentárních filmů posledních pěti let, media instalace a videoart, retrospektiva filmů Jana Švankmajera + výstava v DIAF(staří mistři), retrospektiva filmů mladé generace (Pavlátová, Procházková), kulatý stůl na konkrétní téma (např. animovaný film a jeho produkční možnosti atp.), výstava Loutky ve filmu v Praze. Další spolupráce v roce 2009 Jednání o možnostech konání přehlídky českých filmů v Itálii ČFC se sešlo s českou emigrantkou Terezou Knapp žijící v Itálii. Na informativní schůzce se probíral existující zájem o starší české filmy v Itálii a řešily se možnosti prezentace starších českých snímků a novější produkce. Tereza Knapp nabídla ČFC své kontakty cenné kontakty. Rovněž proběhlo jednání s šéfem Českého centra v Itálii Miroslavem Hirschem o možnostech konání takové přehlídky v Itálii. 24

25 Trh krátkých filmů v Clermont-Ferrand ČFC se v roce 2009 intenzivně věnovalo přípravám větší účasti českých zástupců na filmovém trhu krátkých filmů v Clermont-Ferrand. Akci v minulosti navštěvovali jen představitelé přehlídky Fresh Film Fest. ČFC proto rozšířilo jednání i s Anifestem, FAMU a ishorts, dále řešilo celou organizaci české účasti, stánek na trhu apod. DVD Czech Short Films Vol. 1 ČFC zahájilo přípravy realizace vydání výběrového DVD krátkých filmů. Byla navázána spolupráce s AG Kurzfilm z Lipska, německou agenturou propagující krátké filmy, která byla oslovena jakožto konzultant a poradce. V další fázi ČFC oslovilo české filmové školy, s nimiž byl konzultován výběr krátkých filmů pro DVD. Následovaly další práce spojené s přípravou DVD shromáždění předvybraných filmů pro užší výběr, tendr na vizuál DVD, řešení práv apod. New Cinema Network ČFC spolupracovalo s koprodukčním trhem New Cinema Network v Římě, kde již tradičně ČFC zaštiťovalo účast českých projektů. Proběhla jednání se zástupcem trhu o účasti projektů K moři Karin Babinské a Zloději zelených koní Dana Wlodarczyka. ČFC asistovalo např. při vyplňování žádostí a posílalo je do Itálie. Off-Courts Trouville, KinoWorld V roce 2009 poslalo ČFC na tento workshop studenta FAMU Tomáše Pavlíčka z katedry režie FAMU. Jedná se o setkání mladých filmařů z celého světa, kteří společně vytvoří film, jenž se pak na akci promítá. ČFC hradí účast studenta na workshopu. Během celého roku 2009 ČFC také spolupracovalo s celou řadou dalších filmových festivalů a organizací, jako např. MFF Cottbus, MFF Tokyo, MFF Locarno, MFF Toronto, MFF San Sebastian, MFF Turín, MFF Uruguay, Eurocine v Bogotě, CinePécs atd., pro které vytipovávalo vhodné filmové adepty, shánělo a zasílalo DVD apod. To slouží k udržování kontaktů a průběžné spolupráci ČFC se zahraničními organizacemi, i když se ne vždy podaří korunovat tyto snahy umístěním českého filmu na zahraniční festival či uspořádáním přehlídky filmů či jiné odborné akce. 25

26 3.2. Domácí aktivity Propagace české kinematografie v České republice Aktivity v rámci ČR World Content Market února 2009 V hotelu Mövenpick v Praze se konal již 2. ročník filmového trhu World Content Market, jehož organizátorem je společnost Planet Sunbeam Limited. Letos se na akci sešlo celkem 708 účastníků z 373 různých společností z 54 různých zemí světa. ČFC se akce zúčastnilo poprvé a fungovalo jako zastřešující subjekt pro české společnosti, které projevily zájem prezentovat se na trhu. Mělo k dispozici dva pokoje; jeden využívalo k setkáním a druhý k promítání filmů. Prezentovaly se tituly Národního filmového archivu, Bontonu Zlín a Jakubisko filmu (zejména Bathory). Velká poptávka byla především po animovaných dětských seriálech (např. Bob a Bobek - k vysílání na internetu a TV do Ruska, Polska, Slovinska) a po starších hraných pohádkách pro děti. Zájem byl také o naše staré filmy, které jsou v distribuci NFA (hlavně prodej pro Rusko). ČFC bylo rovněž často dotazováno na animační studia v Praze a dále podávalo informace o podmínkách natáčení v České republice a možnosti pořádání seminářů a workshopů v Praze. Také padaly otázky ohledně státní finanční podpory pro různé připravované projekty. Program pro producenty ACE v Praze března 2009 V rámci setkání členů producentské sítě (network) ACE v Praze se konala panelová diskuze na téma koprodukce. Na panelu zasedli Helena Fraňková (ředitelka OMA) a Ing. Přemysl Šoba (předseda Státního fondu), Ivo Anderle (Kino Aero), Jasmina Torbati (za sdružení APA) a Peter Kot (Barrandov Studios). Diskuzi moderoval Simon Perry (předseda ACE a ředitel irského filmového fondu/irish Film Board). ACE je profesionální síť 140 nezávyslých zejména evropských producentů z 29 zemí. Českých členů ACE je 5: Pavel Berčík (Evolution Films), Karla Stojáková (Axman Production), Pavel Strnad (Negativ), Monika Kristlová (Dawson) a Vratislav Šlajer (Bionaut). Z diskuse bylo bohužel patrné, že Státní fond dosud nemá strategii, která by zahrnovala i mezinárodní koprodukce nebo zejména české minoritní koprodukce. Navíc dlouholetý stagnující stav ohledně nového zákonu o kinematografii, který by měl v budoucnosti řešit prostředky na výrobu filmů, nebyl zrovna pozitivním signálem pro 70 evropských přítomných producentů a nevzbudil tak hlubší zájem o česko-evropské projekty. Filmový festival českých filmů Finále Plzeň dubna dubna 2009 pořádalo ČFC již poosmé Panel připravovaných hraných a animovaných projektů s těmito závěry: v době konání panelu se připravovalo celkem 59 českých hraných a animovaných filmů, z toho 30 projektů ve fázi vývoje, 11 ve výrobě a 18 v postprodukci. Prezentaci moderoval publicista Tomáš Baldýnský. Pro potřeby panelu byla opět připravena česko-anglická brožura obsahující informace o nových českých projektech. Brožura s informacemi o projektech slouží během celého roku jako praktická příručka a zdroj informací o tom, co se na české filmové scéně chystá. Panelu se vedle českých producentů, 26

27 dramaturgů, režisérů a zástupců televizních stanic účastnili také zástupci významných evropských filmových festivalů jako např. Lea Kaufmannová z MFF Bratislava, Peter Hames z Filmového festivalu v Londýně, Robert Richter z MFF San Sebastian, Pavol Hell z MFF Vancouver, Marcel Maiga z přehlídky Connecting Cottbus či Denis Nikitenko z MFF Molodist, ale také zahraniční producenti a distributoři. Na Panelu se tento rok rovněž představily subjekty z filmového průmyslu: MEDIA Desk Česká republika a společnost SPI se svou novou divizí Film Europe, zabývající se prodejem a propagací filmů ve střední a východní Evropě. Součástí akce byl i příspěvek na téma Jak být připraven na digitální distribuci v kinech, který pro profesionální veřejnost přednesl předseda Unie digitálních kin Petr Žůrek. Podruhé od vzniku Panelu se prezentace přenášela živě také na internetu, kde ji mohla sledovat širší odborná i laická veřejnost. Streaming vznikl ve spolupráci s audiovizuálním centrem ČVUT, sdružením ishorts a s Finálem Plzeň. Živý přenos bylo možné shlédnout na adresách a MFF Karlovy Vary července 2009 V rámci 44. ročníku karlovarského festivalu pořádalo ČFC již tradiční sklenku vína Glass of Wine with CFC, která se uskutečnila 5. července na terase hotelu Thermal v rámci pravidelných film industry meetingů. Neformální akce se zúčastnilo kolem 80 domácích i zahraničních filmových profesionálů distributorů, zástupců festivalů, producentů a novinářů. Mezi autory, kteří zde osobně představili své filmy uvedené na festivalu nebo připravované projekty, byly např. Maria Procházková, Helena Třeštíková, Jitka Rudolfová či Zuzana Špidlová. Kromě svých běžných publikací distribuovalo ČFC především leták informující o všech českých filmech na festivalu a jejich projekcích. Do každoročního programu European Film Promotion Dny kritiků Variety (Variety Critic s Choice) byl v roce 2009 vybrán český film Kdopak by se vlka bál Marii Procházkové. ČFC v rámci festivalu rovněž spolupořádalo uzavřenou projekci filmů Zoufalci, Protektor a Zapomenuté transporty. Na projekci byli pozváni zástupci mezinárodních festivalů a distributoři. Letní filmová škola v Uherském Hradišti 24. července - 2. srpna 2009 ČFC se letos akce nezúčastnilo, ale distribuovalo na festivalu své propagační materiály. Panel připravovaných dokumentů 22. září 2009 V pořadí již pátý samostatný Panel dokumentárních filmů se konal v pražském kině Světozor. Na akci, kterou pořádal Institut dokumentárního filmu, České filmové centrum a Mezinárodní festival dokumentárních filmů Jihlava, bylo prezentováno dvanáct nejzajímavějších dokumentů budoucího roku. Své projekty osobně představili tvůrci filmů Katka, Děti našich rodičů, Tmář a jeho rod, Šitkredit, Přízrak svobody II, Mám ráda nudný život, Věční hledači, Nebe, peklo, země, ráj, Nesvadbov, Holky z fildy, Cirkus Havel a Pahrbek český. K panelu byla připravena dvojjazyčná brožura obsahující informace o připravovaných dokumentech v počtu 120. Brožura byla hned po skončení panelu k dispozici ke stažení na webových stránkách ČFC a IDF, informace o jejím vydání byly rozeslány dle distribučních seznamů ČFC domácím i zahraničním novinářům, producentům, sales agentům, festivalům a institucím. 27

28 Workshop Sources2 na FAMU října 2009 ČFC bylo vedle Ministerstva kultury ČR a MEDIA Desku Česká republika jedním z organizátorů filmového workshopu, jehož součástí bylo např. pitching fórum s či workshop zaměřený na dramaturgii filmu. Do Prahy se k této příležitosti sjeli významní filmoví odborníci, např. dramaturg a pedagog Dick Ross z Velké Británie, který v minulosti spolupracoval i s Lars von Trierem. Třídenní akce se konala na FAMU. MFDF Jihlava 27. října 1. listopadu 2009 V pořadí již 13. festival dokumentárních filmů nabídl tradičně velký výběr nových českých dokumentů a připravovaných dokumentárních projektů. ČFC ve spolupráci s jihlavským festivalem a IDF připravuje výběr dokumentárních filmů do ročního katalogu, protože jen málo dokumentů má premiéru v kinech a tudíž jsou vybírány i filmy, které byly v daném roce uvedeny alespoň na festivalu. Zároveň byly na festivalu distribuovány propagační materiály ČFC Spolupráce s dalšími organizacemi a společnostmi MFF Karlovy Vary Dlouhodobá spolupráce mezi ČFC a MFF Karlovy Vary pokračovala i letos. Cílem byla intenzivnější spolupráce věnovaná českým filmům účastnícím se festivalu v Karlových Varech a na druhé straně partnerství mezi ČFC a festivalem na stánku v Berlíně a v Cannes. Spolupráce mezi ČFC a MFF KV funguje na základě barterové výměny. Ze strany MFF KV se v roce 2009 změnila pouze strategie inzerování, konkrétně brožurky ČFC pro Berlinale. MFF KV jako jeden z oficiálních partnerů ČFC nově dostane v publikaci stránku, která bude spíše informativního charakteru než inzertního. Finále Plzeň Jako každoročně prezentovalo ČFC v rámci festivalu Finále Plzeň Panel připravovaných hraných a animovaných projektů. Kromě tradičního panelu konzultovalo Finále s ČFC i výběr zahraničních hostů festivalu. ČFC se dále aktivně podílelo na nové koncepci festivalu. Došlo ke změně v hlavní soutěžní sekci, která nově zahrnula pouze výběr filmů a ne všechny. Markéta Šantrochová byla v roce 2009 předsedkyní poroty dokumentárních filmů. FAMU Dlouhodobá spolupráce mezi ČFC a FAMU pokračovala. Např. při pořádání workshopu Sources2 či při výběru krátkých filmů vytvořených studenty FAMU pro výběrové DVD Czech Short Films Vol. 1. ČFC pomáhalo zajistit účast filmů na festivalech a financovalo účast vybraného studenta na workshopu v Trouville. VOŠF Zlín, FAMO, VŠUP, SPŠST Panská Byla navázána spolupráce s dalšími filmovými školami při přípravě výběrového DVD krátkých filmů. ČFC asistovalo při propagaci školních filmů (přihlašování na festivaly) a na trhu krátkých filmů v Clermont-Ferrand zajistilo distribuci informačních materiálů škol a samotných filmů. IDF a MFDF Jihlava 28

29 ČFC společně s IDF a MFDF Jihlava pořádalo Panel připravovaných českých dokumentů. Spolupráce také pokračuje ohledně výběru filmů do každoročního katalogu a při přípravě DVD České filmy, které ČFC vydává. Česká centra Spolupráce s Českými centry probíhala v rámci organizace přehlídek českých filmů, konkrétně s ČC v Buenos Aires, Londýně, Berlíně a v Paříži. Zástupkyně ČFC se při schůzce osobně seznámily s novým generálním ředitelem Českých center Michaelem W. Pospíšilem, který do funkce nastoupil v září Francouzský institut V kině Francouzského institutu se konaly ozvěny přehlídky CZECH-IN pour le cinéma tchèque. Francouzský institut v Praze umožnil ve svém kinosálu uspořádat projekce pro zástupce canneského a benátského festivalu. Zároveň se prohloubila vzájemná spolupráce ohledně výměny informací a kontaktů. ishorts Sdružení loni zajistilo ve spolupráci s AV centrem ČVUT a přehlídkou Finále Plzeň poprvé streaming živé prezentace na Panelu připravovaných projektů. Počátkem roku 2009 se řešily lepší možnosti přenosu akce a využití techniky na místě. Petr Horák z ishorts spolupracoval na projektu DVD Czech Short Films. Goethe Institut Koncem března 2009 se konalo setkání s Wimem Wendersem v Goethe Institutu v Praze. V rámci filmařovy retrospektivy, jež byla součástí programu Febiofestu, zorganizoval Goethe Institut malou recepci. W. Wenders projevil zájem dozvědět se novinky o českém filmu. ČFC pro něj připravilo malý informační balík s katalogy a brožurami, které obsahují mj. statistiky o českém filmu a jeho vývoji od roku Film Europe V lednu 2009 proběhla schůzka s Martou Lamperovou, která řídí nově vzniklé oddělení distribuce SPI s názvem Film Europe (FE), jež vzniklo roce 2008 a za cíl má aktivity v oblasti vývoje a prodeje filmů. Účasti filmů na festivalech řeší ve FE Sylvia Pinterová. Další informace o FE a o filmech, které zastupuje, se nachází na S M. Lamperovou se probraly možnosti jak FE propagovat s pomocí ČFC. Domluvily se placené inzeráty v brožuře ČFC pro Berlinale a v katalogu připravovaných hraných a animovaných projektů. FE mělo také později stručnou prezentaci v rámci panelu připravovaných projektů 2009, které ČFC pořádá pravidelně na festivalu Finále Plzeň. 29

30 3.3. Publikace, informační činnost a inzerce Publikace ČFC vydává množství pravidelných i nepravidelných publikací, věnovaných novým českým filmům i dění v českém filmovém průmyslu. Katalog České filmy Již tradičně byl vydán katalog s informacemi o českých hraných, vybraných dokumentárních (ve spolupráci s MFDF Jihlava a IDF) a vybraných krátkých filmech (ve spolupráci s FAMU, dalšími školami a ishorts), které měly premiéru v roce 2008, a o filmech, jejichž premiéra byla plánována na první pololetí roku Katalog vyšel v lednu v nákladu ks. DVD České filmy 2008 Společně s katalogem vyšlo DVD obsahující informace, ukázky a rozhovory s režiséry k hraným a dokumentárním filmům uvedeným do kin v roce 2008 a v diskové pdf verzi katalogu České filmy DVD vyšlo v lednu 2009 v nákladu 5200 kusů. Část nákladu byla přidána k newsletteru III/2009 vydanému k české účasti v Benátkách. Tiskoviny Berlinale Pro Berlinale 2009 byla v nákladu 1000 ks vydána brožurka informující o českých filmech v programu festivalu, o projekcích na trhu a dalších akcích spojených s českým filmem. Newsletter I-IV/2009 Newsletter informuje o aktuálních premiérách českých filmů a novinkách tykajících se českého filmu a filmového průmyslu. Byl vydán během roku čtyřikrát, vždy u příležitosti účasti na významných festivalech. Součástí třetího newsletteru (vydaného k MFF Benátky) bylo i DVD České filmy Newslettery vycházejí v angličtině, obvykle v nákladu ks, kromě čísla III, které vyšlo v nákladu kusů. Brožura Nové české hrané a animované filmy 2009 Česko-anglická brožura, obsahující informace o 59 hraných a animovaných filmových projektech v různé fázi rozpracovanosti 30 dokončených scénářů, 11 projektů ve výrobě a 18 filmů v postprodukci. Vyšla v dubnu 2009 v nákladu ks. Leták České filmy na MFF Karlovy Vary ČFC kromě svých běžných publikací distribuovalo také leták připravený u příležitosti MFF Karlovy Vary, jenž informuje o všech českých filmech na festivalu a termínech jejich projekcí. Náklad ks. Brožura Nové české dokumentární filmy Další dvojjazyčná brožura obsahuje informace o 121 připravovaných dokumentech. Z nich je 15 v kategorii do 30 minut, 53 do 60 minut a 33 projektů nad 60 minut. Publikace zahrnuje i aktuálně dokončené filmy (celkem 20), jelikož brožura slouží také k informování specializovaných dokumentárních festivalů. Po dohodě s IDF došlo k zatraktivnění publikace změnou vizuálu. Brožura byla vydána v září 2009 v nákladu ks. Kromě toho vydalo ČFC také leták k přehlídce v Argentině, Paříži a ve Velké Británii. 30

31 Všechny publikace byly v elektronické podobě rozeslány dle distribučních seznamů ČFC českým i zahraničním novinářům, festivalům, organizacím a dalším profesionálům z oblasti audiovize a také jsou ke stažení umístěny na webových stránkách ČFC. 31

32 Propagace, PR a vztahy s tiskem Tisková práce V průběhu celého roku se ČFC věnovalo tiskové práci doma i v zahraničí. Bylo napsáno 23 tiskových zpráv v češtině a většina z nich i v angličtině, které byly rozesílány dle distribučních seznamů a zároveň umístěny na webové stránky ČFC. ČFC pravidelně spolupracuje s nejdůležitějšími domácími médii i zahraničními korespondenty. U příležitosti jednotlivých festivalů ČFC zintenzivňuje PR a práci s novináři. Mezi nejvýznamnější akce, na kterých ČFC intenzivně s médii pracuje, patří zejména MFF Berlín a MFF Cannes, z domácích festivalů samozřejmě Finále Plzeň a MFF Karlovy Vary. Partnerství s European Film Academy (EFA) V roce 2009 bylo zahájeno nové partnerství s European Film Academy (EFA) sdružující filmové profesionály s cílem podporovat evropskou kinematografii. Byla dohodnuta výměna log na webových stránkách a vzájemné zahrnutí do ových distribučních seznamů. Setkání se zástupcem DPA v Praze Dne proběhla informativní schůzka se zástupcen DPA Jakobem Lemkem. Nový zástupce německé tiskové kanceláře DPA v Praze se zajímal o celkovou situaci českého filmu a filmového průmyslu. DPA požadovalo informace o aktivitách kolem daňových pobídek a o filmových projektech, na nichž spolupracují v Německu známí čeští tvůrci, a o projektech točených Němci v Praze. Propagace přehlídky CZECH-IN pour le cinéma tchèque v Paříži Při přípravě přehlídky českých filmů v Paříži CZECH-IN pour le cinéma tchèque byla ve spolupráci s Českým centrem v Paříži vybrána PR agentura. Jedním z uchazečů byla společnost Les Piquantes, ale nakonec byla zvolena PR agentka Jamila Ouzahir ze společnosti Once Upon a Time, která zajistila propagaci festivalu českých filmů. Film New Europe Spolupráce s FNE pokračovala i v roce FNE oslovilo ČFC s tím, že hledá partnerství. Byla projednána spolupráce, v jejímž rámci si bude ČFC s FNE vzájemně vyměňovat informace a tiskové zprávy. Na stránkách FNE byl umístěn baner ČFC Internetové stránky ČFC je prezentováno na internetu na webových stránkách které vytvořila a spravuje společnost Good Shape. Stránky jsou průběžně aktualizovány a lze na nich najít údaje o českých filmech od roku 1991, připravovaných projektech, domácích i zahraničních festivalech a filmových a koprodukčních trzích, základní legislativě a také kontakty a aktuální novinky z oblasti českého filmu a audiovize. Cílem je poskytovat kompletní informace o českém filmu zahraničním zájemcům a českým tvůrcům s projektem nabídnout možnost vytipovat vhodný festival a trh pro svůj film. 32

33 Inzerce v roce 2009 katalog k přehlídce českých filmů v Tromsø katalog Jeden svět, 03/2009, 1/2 strana katalog Finále Plzeň, 04/2009, 1/1 strana Hollywood Reporter, , 1/1 strana katalog MFF Zlín, 06/2009, 1/1 strana Variety, , 1/4 strana brožura Works in Progress, Karlovy Vary, 07/2009, 1/1 strana katalog České dokumentární filmy , 1/1 strana MFDF Jihlava 10/2009, 1/1 strana International Film Guide 2009, 1/1 strana Cineuropa, inzertní baner, 01-06/

34 3.4. Výhled na rok 2010 Pro rok 2010 připravuje ČFC několik rozšíření svých aktivit. Nejvýznamnější bude snaha věnovat se systematicky žánru krátkého filmu a jeho propagaci a s tím spojené rozvinutí spolupráce s českými filmovými školami. Hlavní projekty plánované ČFC pro rok 2010 jsou Účast ČFC na trhu krátkých filmů v Clermont-Ferrand a vydání k této příležitosti DVD Czech Short Films Vol. 1 s kolekcí studentských filmů Propagace krátkých filmů a vytvoření sítě kontaktů a nástrojů propagace krátkých filmů Český stánek na filmovém trhu v Berlíně Prezentace připravovaných hraných projektů na Finále v Plzni Česko-slovenský pavilón Marché du film v Cannes Publikační a informační činnost aktivní propagace internetových stránek Projekce pro zástupce zahraničních festivalů Účast na více domácích i zahraničních festivalech a filmových trzích Rozšíření spolupráce s koprodukčními trhy v Evropě Příprava širšího spektra přehlídek českých filmů a vytvoření standardizovaných postupů realizace těchto přehlídek Rozvinutí spolupráce s dalšími subjekty v českém AV průmyslu - zejména nastavení spolupráce s MZV, ČC, NFA a dalšími Pokračování se snaze vytvořit stabilní strukturu ČFK a s tím spojené podmínky pro rozvoj týmu a aktivit ČFC, stanovení krátkodobých a dlouhodobých cílů ČFC 34

35 Czech Film Commission 2009 Česká filmová komora, o.p.s. Czech Film Commission Národní Praha 1 Česká republika T: F: E: 35

36 4. Zpráva o činnosti Czech Film Commission Organizace typu film commission jsou standardními organizacemi ve všech západoevropských zemích, USA, Kanadě a dalších filmařsky vyspělých státech (Nový Zéland, Austrálie, aj.) a vznikají čím dál častěji i na východ od České republiky. Důvodem jejich zakládání je propagace jednotlivých států či regionů poté, co byl identifikován značný ekonomický a kulturní přínos filmového natáčení pro dané teritorium. Kanceláře film commission jsou zřizovány nejčastěji jako příspěvkové organizace financované z veřejných zdrojů na státní, regionální či komunální úrovni. Geneze kanceláře programu Czech Film Commission (dále také FC) je odlišná. Byla zřízena v roce 2004 asociacemi APA, UFD a APK v rámci aktivit České filmové komory o.p.s. Až do roku 2009 byla obsazena pouze jedinou pracovnicí, která nemůže suplovat práci týmů pracovníků, kterými jsou běžně vybaveny kanceláře film commission v jiných teritoriích. Absence fiskálních stimulů pro filmový průmysl v České republice v tomto období navíc způsobila, že se činnost kanceláře FC kryje s periodou značného poklesu realizovaných zahraničních filmových produkcí. V současné době, kdy se zavedení fiskálních stimulů jeví jako pravděpodobné, by tak činnost kanceláře Czech Film Commission měla získat nový impuls a zejména by měla zásadně vzrůst její efektivita v podobě růstu počtu filmových produkcí realizovaných v České republice. V rámci propagačních aktivit se FC opět účastnila dvou nejvýznamnějších filmových událostí v Evropě: Evropského filmového trhu na MFF Berlín (únor) a Marché du Film na MFF v Cannes (květen). Další akcí byl již podruhé v řadě veletrh filmových lokací Locations Trade Show v Santa Monice v USA (duben). Tento trh je každoročně organizovaný světovou asociací filmových komisí AFCI a FC na vlastním stánku propagovala české lokace a filmový průmysl vedle dalších cca 250 vystavovatelů z celého světa, především z řad film commissions. FC prezentovala český filmový průmysl i na několika jednorázových propagačních akcích, např. v lednu v Pražském domě v Bruselu a v září na českém velvyslanectví v Londýně. Kancelář FC se i nadále soustřeďovala na svůj hlavní úkol, tj. sloužit jako informační a poradenské centrum pro zahraniční zájemce o natáčení v České republice. Bylo zodpovězeno a zpracováno několik stovek nejrůznějších dotazů. FC poskytovala informace o rámcových podmínkách natáčení v ČR, údaje nutné pro výběr a zajištění lokací, informace o finančních podmínkách, o filmové infrastruktuře a dalších službách. V neposlední řadě FC předávala kontakty na potenciální lokální partnery a dodavatele služeb. FC poskytovala informace a konzultace také domácím filmařům a využívala při tom například svých kontaktů s filmovými komisemi v zahraničí. Jako důležitý zdroj informací spravuje FC internetové stránky určené zejména zahraničním zájemcům o natáčení v ČR. Podstatnou část stránek tvoří dvě databáze: první obsahuje kontakty na produkční služby, filmové pracovníky a další dodavatele služeb spojených s natáčením v ČR; druhá je databáze mezinárodních projektů s informacemi o filmech a TV projektech natáčených na území ČR. V sekci News jsou aktuální zprávy z filmového sektoru a jejich archiv. V úzké spolupráci s Asociací producentů v audiovizi (APA) a zástupci lokačních agentur se FC účastnila několika jednání poradního sboru starosty MČ Praha 1. Cílem byla úprava pravidel natáčení na území Prahy 1 a zajištění jejich transparentnosti. Upravená pravidla byla prezentována na tiskové konferenci v říjnu FC je v kontaktu i s dalšími institucemi, jako např. s NPÚ, který má zájem na zlepšení propagace a využívání svých objektů pro natáčení a chce nabízet štábům větší součinnost. S CzechTourismem FC řešila 36

37 součinnost při asistenci dokumentárním natáčením menších televizních štábů v ČR. Pokračovala jednání s kanceláří radního pro kulturu a cestovní ruch MHMP, který projevil zájem zřídit kancelář typu film office na úrovni Magistrátu. FC koordinovala lobbingové aktivity a PR při prosazování zavedení pobídek pro filmový průmysl. Již v roce 2008 byl navázán kontakt se zástupci pražských hotelů, kteří projevili zájem tuto iniciativu aktivně podpořit. Jednání pokračovala i v 2009 a vyústila v dohodu o společném aktivním lobbingu a ve výběru konzultační agentury pro tyto účely. FC nadále koordinovala komunikaci mezi všemi zúčastněnými stranami a byla aktivně zapojena i do vlastního zpracování znění Programu podpory filmového průmyslu, a to od fáze jeho přípravy v červenci až po schválení programu vládou v říjnu Od poloviny roku 2009 se kancelář FC rozrostla o druhou pracovnici. Ludmilu Claussovou, která vede FC od jejího zřízení a byla dosud jedinou pracovnicí FC, doplnila v létě 2009 Michaela Tapšíková. Její hlavní úlohou je především administrace obsahu internetových stránek a zodpovídání dotazů zahraničním filmovým a televizním štábům. Chtěla bych na tomto místě poděkovat všem partnerů Czech Film Commission za spolupráci v roce 2009 a Ministerstvu kultury za finanční podporu, bez které by provoz kanceláře nebyl možný. Doufám, že i díky naší společné práci bude Česká republika i nadále vyhledávanou lokací pro natáčení mezinárodních projektů a že se jí podaří dostát své skvělé pověsti jedné z nejvyspělejších filmových zemí. V Praze, 30. června 2010 Ludmila Claussová kancelář Czech Film Commission 37

38 4.1 Informační služby a "clients care" Cílová skupina: Zahraniční producenti a filmoví profesionálové Informační a konzultační činnost Czech Film Commission byla i v roce 2009 zaměřena zejména na zahraniční filmové producenty, televizní štáby a další filmové profesionály, kteří se zajímali o natáčení v ČR a místní služby. FC zpracovala několik stovek ových a telefonických dotazů těchto subjektů, vyhledávala a poskytla jim informace sahající od otázek týkajících se lokací, povolení natáčení, ateliérů, technického zázemí, až po finanční podmínky či kontakty na české produkční a servisní společnosti. Poskytované informace se obecně dají rozdělit do těchto okruhů: - rámcové podmínky natáčení v ČR (povolení natáčení, víza, právní regulace zaměstnávání), - informace nutné pro výběr a zajištění lokací (vytipování lokací, kontakty na odpovědné osoby, informace o lokaci), - finanční podmínky (koprodukce, fondy, pobídky), - filmová infrastruktura a dostupné služby (technické vybavení, ateliéry, fundusy), - další služby jako např. ubytování, stravování, doprava, - kontakty na potenciální produkční partnery (vytipování lokálních partnerů), - kontakty na dodavatele služeb. Uvedený informační servis FC se opíral o rozsáhlou online databázi kontaktů (viz. níže Internetové stránky), která obsahuje kontakty na dodavatele produkčních služeb, ateliéry, filmové pracovníky v jednotlivých profesích, filmové instituce, ubytovací a další služby pro natáčení v ČR. Ve spolupráci s lokačními agenturami FC nabízela obecné informace o potenciálních lokacích. FC mimoto zpracovává i vlastní databázi kontaktů a informací o části lokací, ze které je možné čerpat zejména v případě malých TV natáčení nebo dokumentárních projektů, kdy není třeba rozsáhlé přípravné práce lokačních manažerů a postačí přímý kontakt na správce/vlastníky lokací. U zahraničních film commission je však navíc zcela běžné, že tyto producentům vedle informačního servisu nabízejí i praktické služby jako např. zlevněné ubytování, bezplatné vyhledávání lokací (location scouting) a vyřizování s nimi spojených povolení natáčení. Tyto služby dosud nebyly Czech Film Commission nabízeny, ať již pro nedostatek personálu, finančních prostředků či nezájem oficiálních míst. Z hlediska ubytování vyjednala FC s několika svými partnerskými hotely zvýhodněné ceny či dokonce bezplatné ubytování a poskytovala je dále svým klientům. Záměrem FC je nabízet skupinám producentů tzv. Fam Trips a pro předem vytipované konkrétní projekty také organizované obhlídky lokací a výrobních kapacit. Tento servis pro nejužší tým lidí podílejících se na projektu (producenti, režisér, kameraman, architekt) v sobě může zahrnovat jedno- až několikadenní službu najatého lokačního manažera vč. vozidla, ubytování, zajištění zvýhodněné dopravy do ČR, setkání s veřejnými činiteli apod. V roce 2009 bylo s touto aktivitou započato a služby byly nabídnuty ve dvou případech: 38

39 - Claussen + Wöbke Filmproduktion, Německo (k prvnímu kontaktu došlo během akce location tour pořádané ve spolupráci s bavorskou film commission, viz níže kapitola ). V červenci 2009 FC poskytla produkční společnosti dvoudenní location scouting v Národním parku Šumava a prověřila rovněž proces vyřizování povolení. Produkce plánovaného filmu byla nakonec odložena na rok Empire Film Group, USA (k prvnímu kontaktu došlo během účasti FC na Locations Trade Show, viz níže kapitola ). V listopadu 2009 FC zajistila denní lokační scouting v Praze a následnou návštěvu Barrandovských studií. Producenti zatím stále zvažují natáčení mezi několika evropskými metropolemi včetně Prahy Cílová skupina: Domácí producenti a filmoví profesionálové Informační a konzultační servis FC byl k dispozici také domácím filmařům a spočíval především v - poskytování kontaktů na zahraniční produkční společnosti, - informování o možnostech využití zahraničních zdrojů financování, - informování o službách poptávaných zahraničními produkcemi. FC se přitom mohla opřít o své kontakty na filmové komise v zahraničí, zejména pak na ty plynoucí ze vztahů v rámci asociace EuFCN a ze spolupráce mezi jejími členy (viz. níže Mezinárodní spolupráce). Z této spolupráce vyplynula mimo jiné akce pořádaná 10. června 2009 společně s Film Commission Bavorsko. Jednalo se o tzv. location tour, organizovanou výpravu za potenciálními filmovými lokacemi určenou producentům, režisérům, scénáristům, architektům a dalším filmovým profesionálům. Tato location tour byla tematická a týkala se odkazu studené války v místech bývalého vojenského prostoru na bavorsko-české hranici. Největší pozornost byla věnována návštěvě bývalých vojenských stanovišť Čerchov a Hoher Bogen. Prohlídky se zúčastnilo 10 českých a 30 německých filmových profesionálů. Czech Film Commission zorganizovala pro české účastníky dopravu z Prahy a na českých lokacích zajistila průvodce a odborný výklad. Bavorská film commission zajistila totéž na německé straně s podporou Bavorské asociace cestovního ruchu. Akce typu location tour jsou jedním z konkrétních příkladů, jak informovat domácí filmové profesionály o regionech a možnostech natáčení v nich. Přínosem je taková akce pro obě strany region se může prezentovat a navázat přímý kontakt s filmaři; ti zase poznají specifické a často také těžko dostupné lokace a v neposlední řadě i jejich historii. Na rok 2010 plánuje FC nejméně jednu novou location tour Internetové stránky 39

40 Internetové stránky jsou v provozu již od konce roku Stránky představují hlavní informační instrument Czech Film Commission, využívaný především zahraničními producenty a filmaři, kteří se zajímají o natáčení v České republice. Měsíčně stránky vykazují kolem návštěvníků a zobrazených stránek denně. Téměř dvě třetiny tvoří návštěvníci ze zahraničí, ostatní zaznamenané návštěvy jsou z počítačů s českou doménou. Návštěvníci zde mohou nalézt základní informace o českém filmovém průmyslu, relevantní faktické informace o ČR, je jim umožněno praktické vyhledávání v databázi lokálních kontaktů a v ČR v uplynulých letech natočených zahraničních filmů. Právě databáze kontaktů je nejnavštěvovanější sekcí stránek. Zároveň se v průběžně aktualizované sekci NEWS návštěvníci dovídají novinky z dění v oblasti filmu a natáčení v ČR. V roce 2009 byla zahájena rekonstrukce stránek. Na základě našich zkušeností jsme se rozhodli je přepracovat a aktualizovat tak, aby více odpovídaly současným uživatelským standardům a poptávce v oblasti filmového průmyslu. V průběhu roku byl navržen nový design a struktura webu, byly zahájeny práce na nových textech. Základní struktura webu zůstala zachována, byla však doplněna o několik nových sekcí a prvků. Po grafické stránce jsme spolupracovali se studiem Cellula, programování a správy stránek se opět ujala firma Webactive. Spuštění nové verze bylo naplánováno na první pololetí roku S ohledem na hlavní cílové skupiny byly stránky i nadále tvořeny v anglické mutaci. Informace v českém jazyce pro české cílové skupiny plánuje FC publikovat na novém webu České filmové komory. Součástí prezentačně-propagační části internetových stránek je představení České republiky jako významné filmové destinace a také seznámení s činnostmi a kontakty samotné FC. Do této části je nově zařazena sekce FAQ, která zodpovídá nejčastější dotazy zahraničních zájemců o natáčení v ČR, dále pak sekce PARTNERS a LINKS, jež seznamují s partnery FC a s důležitými webovými stránkami z oboru. Sekce CZECH REPUBLIC obsahuje data informující o geografii, klimatu, regionech, hlavním městě, dopravě či filmové kultuře v ČR. Došlo k rozšíření části přibližující filmový průmysl v ČR pod názvem RESOURCES. Sekce přibližuje profesionalitu českých filmařů, různorodost lokací, moderní technické vybavení, kapacity a vybavení studií nebo například postprodukční služby. V sekci FILMOGRAPHY (dříve MADE IN THE CZECH REPUBLIC) chceme prezentovat nejvýznamnější zahraniční projekty natočené v ČR. Praktickou a nejvíce využívanou část stránek bude jistě opět databáze společností a osob z oblasti filmového průmyslu DIRECTORY, kde může uživatel vyhledávat kontakty podle kategorií nebo textovým vyhledáváním. V první polovině roku 2010 plánujeme rozsáhlou aktualizaci této databáze. Budou rozeslány mailingy vyzývající zájemce o aktualizaci svých záznamů nebo vyplnění záznamů nových. 40

41 Nově byla vytvořena sekce GUIDELINES, jež blíže seznamuje s formálními aspekty natáčení v ČR, jako jsou např. víza, povolení k natáčení v ČR a v Praze nebo pobídky (Program podpory filmového průmyslu). S pomocí lokačních manažerů připravíme v roce 2010 také databázi míst LOCATIONS, která více přiblíží rozmanitost českých filmových lokací. Lokace mohou být na stránkách prezentovány nejen fotografiemi, ale také videi. Poslední částí stránek je sekce NEWS, která umožňuje uživateli získat novinky o dění v oblasti filmu v ČR, o Czech Film Commission, zahraničních projektech aktuálně natáčených v ČR apod. Součástí této sekce se staly i MEDIA LINKS zachycující ohlasy v tisku týkající se filmového průmyslu, FC, natáčení v ČR. Všechny novinky lze také najít v přehledném archivu, který je řazen dle jednotlivých let. Nejnovější a nejdůležitější aktuality se zobrazí přímo na homepage webových stránek. Mapa stránek Home Czech Republic Basic Facts Geography Climate Prague Regions Visitor Info Film Culture Resources Locations Stages & Backlots Sets & Costumes Equipment & Facilities Post-Production Talent & Extras Film Crews Guidelines Visas Filming Permits Incentives Locations Directory Production Companies Crew & Personnel Services & Facilities Institutions & Organizations Přihlaste se do naší databáze Filmography Feature films Television Commercials Post-production other projects Add a project to our database News CFC News Industry News In Production Interviews 41

42 Media Links Archive About Us Contact Partners FAQ Links 4. 2 Propagace českého filmového průmyslu Účast na zahraničních festivalech a trzích MFF Berlin, European Film Market (EFM) února 2009 MFF v Berlíně se Ludmila Claussová za Czech Film Commission účastnila již pošesté. Na filmovém trhu European Film Market vystupovala FC jako součást Českého filmového centra v rámci stánku Central European Cinema. FC byla zastoupena také na stánku asociace EuFCN, která se v této formě na Berlinale prezentovala poprvé. Vedle osobní účasti na stánku EuFCN, přispěla FC (resp. ČFK), stejně jako ostatní film commissions sdružené v EuFCN, finančně na jeho nájem a zařízení. Stejně jako v uplynulých letech byla zástupkyně FC požádána řadou zahraničních producentů o informace a konzultace v průběhu filmového trhu. Jednalo se o dotazy na rámcové podmínky natáčení v ČR, informace nutné pro výběr a zajištění lokací, dotazy na finanční podmínky (především existence pobídek), filmovou infrastrukturu a technické vybavení, kontakty na potenciální produkční partnery a dodavatele služeb. Ludmila Claussová se zúčastnila pravidelného pracovního setkání členů EuFCN, na kterém byla diskutována zejména společná účast na mezinárodních filmových akcích (LTS v Santa Monice a IFF Cannes 2009). Setkání proběhlo v prostorách Velvyslanectví České Republiky v Berlíně a organizačně jej zajišťovala kancelář Czech Film Commission spolu s II. tajemníkem velvyslance, Michalem Bucháčkem. Locations Trade Show Santa Monica dubna 2009 Czech Film Commission se podruhé zúčastnila lokačního trhu Locations Trade Show (dále LTS) v Santa Monice v USA, na kterém se prezentují filmové destinace a lokace. Je každoročně organizován světovou asociací filmových komisí AFCI a určený odborné veřejnosti. Vystavovateli jsou v první řadě kanceláře film commission z celého světa prezentující své země, regiony či města, vedle nich také letecké společnosti, hotely, filmová studia, odborné filmové publikace, dopravní společnosti, cestovní kanceláře, lokační agentury a další subjekty. Ročně se účastní až 250 vystavovatelů z celého světa. Odborné publikum, které trh navštěvuje, čítá ročně a je především z USA. 42

43 FC měla na LTS stejný stánek, jako při své první účasti v roce Stánek o rozměru 4m2 byl výhodně umístěný v čele jedné z hlavních uliček výstavních prostor. Byly rozdávány publikace FC, propagační materiály Prahy a další publikace (např. obrazové knihy hradů a zámků) byly k nahlédnutí. FC zodpovídala otázky týkající se rámcových a finančních podmínek pro natáčení v ČR, lokací, ateliérů, lokálních produkčních společností apod. Před účastí na LTS byla českým novinářům rozeslána tisková zpráva. Česká televize zařadila do svého ranního vysílání jeden živý vstup, ve kterém zástupkyně FC Ludmila Claussová, hovořila o zájmu producentů o ČR a především o nejčastějších dotazech, týkajících se pobídek pro filmový průmysl a jejich absence v ČR. V průběhu třídenní akce stánek navštívilo přes 150 osob, mezi nimiž byli jak producenti z velkých studií tak i nezávislých produkčních filmových a televizních společností, lokační manažeři, novináři, zástupci filmových institucí aj. Za všechny uvádíme tyto: Warner Bros Pictures (Burbank, California, USA); Universal Media Studios (Universal City, California, USA); Warner Bros. TV (Thousand Oaks, California, USA); BFD Entertainment, LLC (New Mexico, USA); Psychopia Pictures (Los Angeles, California, USA); WWE Studios (Los Angeles, California, USA); 44 Blue Productions, Inc. (Studio City, California, USA); TravelMole (Los Angeles, California, USA); Guinan Entertainment (North Hollywood, California, USA); Empire Film Group, Inc (Malibu, California, USA); EGM Film Int. (Beverly Hills, California, USA); Organ Creek Productions (Los Angeles, California, USA); Sonic Films (Venice, California, USA); Location Network (West Hollywood, California, USA); Enchantment Production Services (Albuquerque, New Mexico, USA); CPC/Craig Production Company (Marina Del Rey, California, USA); Hungarian Consulate General (Los Angeles, California, USA); UK Film Council-US (West Hollywood, California, USA); BAFTA / LA (Los Angeles, California, USA.) Na konci roku 2009 byly zahájeny přípravy na další ročník akce, kterého se FC opět zúčastní. MFF Cannes, Marché International du Film května 2009 Tak jako v posledních čtyřech ročnících se FC prezentovala jako součást Českého filmového centra v česko-slovenském pavilonu na Village International. Mimoto se FC znovu podílela i na přípravě stánku asociace EuFCN (European Film Commissions Network) a společné prezentaci jejích členů. Stánek EuFCN, asociace reprezentující přes 70 evropských kanceláří film commission, byl opět umístěn v části trhu zvané Pantiero a byl vyhledáván zejména producenty, kteří se zajímali o různé otázky a aspekty natáčení v Evropě od lokací přes filmovou infrastrukturu až po finanční podmínky a možnosti koprodukce. Společný stánek evropských film commissions skýtá pro Czech Film Commission dodatečnou možnost zviditelnění. Jako členka představenstva EuFCN se pak Ludmila Claussová zúčastnila třetí valné hromady členů konané během MFF v Cannes. V průběhu festivalu se uskutečnila řada schůzek se zahraničními producenty a filmovými profesionály, jimž byly poskytovány informace o možnostech a podmínkách natáčení v ČR, o lokacích, o možnostech koprodukce, finančních zdrojích a dalších aspektech natáčení v ČR. FC také zprostředkovala kontakty na české produkční a servisní společnosti. MFF Karlovy Vary července

44 FC se zúčastnila festivalu v Karlových Varech, kde se sešla s několika českými a zahraničními producenty, kteří požádali o informace vzhledem k plánovanému natáčení svých projektů. FC distribuovala novinářům společné tiskové zprávy Českého filmového centra a zúčastnila se tiskové konference APA. Mimoto se zástupkyně FC podílela na přípravě podkladů a na briefingu před pořadem Otázky Václava Moravce vysílaným z Karlových Varů, který byl z velké části věnovaný českému filmovému průmyslu, zejména problematice zavedení pobídek pro natáčení Jednorázové odborné akce Czech British Chamber of Commerce, Londýn 24. září 2009 FC byla kontaktována, aby zorganizovala panelovou diskuzi pro členy Czech British Chamber of Commerce. CBCC je sdružení českých společností působících ve Velké Británii a britských společností orientovaných na český trh. Akce pořádaná na půdě českého velvyslanectví v Londýně se konala 24. září a tématem panelu byl stav českého filmového průmyslu a jeho pozice uprostřed konkurence zemí, které na rozdíl od ČR lákají filmaře různými formami stimulů. Zúčastněným byl přiblížen proces výběru destinace pro natáčení a aspekty, jež přitom pro producenty hrají roli. Po panelové diskuzi následovala projekce filmu The Wrong Mr Johnson, který byl natáčen na lokacích v Praze. Odezva akce byla velmi pozitivní a FC by se v budoucnosti chtěla více zaměřit na pořádání jednorázových propagačně-informačních akcí ve vybraných místech, která se vyznačují vysokou koncentrací produkčních společností. Předmětem těchto cílených akcí by měly být semináře, kde by účastníci byli seznámeni s možnostmi natáčení v ČR. Lze předpokládat, že největší poptávka bude po informacích o novém českém systému fiskálních stimulů. Akce by měly být pořádané za aktivní spolupráce státních organizací, jako jsou CzechInvest, CzechTourism, velvyslanectví či konzuláty a podobně Odborné katalogy a příručky FC jako další prostředek propagace využívá jak tištěné, tak internetové filmové příručky, katalogy a adresáře, do kterých zařazuje a průběžně v nich aktualizuje své kontaktní údaje 44

45 a obecné informace o natáčení v ČR včetně ilustračních fotografií. Zveřejnění informací je pro film commission většinou bezplatné. Jedná se např. o tyto publikace: The Location Guide (www.thelocationguide.com), Kemps (www.kftv.com) nebo Shots (www.shots.net). Tyto materiály jsou využívány především producenty a dalšími filmovými profesionály, kteří zvažují různá místa pro natáčení svých projektů a hledají místní partnery. S redakcí The Location Guide je FC v kontaktu již řadu let a ze spolupráce těží například i tak, že redakce pravidelně přeposílá žádosti od producentů, kteří publikují své dotazy na webových stránkách The Location Guide v tamním předprodukčním fóru. 4.3 Vztah k veřejné správě a aktivní tvorba prostředí přátelského pro filmová natáčení Magistrát hlavního města Prahy FC pokračovala v jednáních s kanceláří radního pro kulturu a cestovní ruch MHMP, kterému FC v minulosti představila myšlenku zřídit kancelář typu film office na úrovni magistrátu. Prague Film Office by byla organizace se strukturou a posláním podobným tomu, které mají takové instituce v jiných světových metropolích. Zástupci magistrátu zvažovali možnosti včlenění jisté formy filmové kanceláře do organizace PIS. Její úlohou by mohla být podpora filmařů při vyřizování povolení natáčení, dalšími jejími úkoly by byla marketingová činnost a PR. Dosud nedošlo ke konkrétnímu výstupu ze strany magistrátu a znovu se potvrdilo, že povědomí místních úřadů a o filmovém průmyslu je velmi nízké. Nejsou dostatečně vnímány a využívány jeho ekonomické a další pozitivní efekty v místě, kde se natáčení koná. S odborem kultury a cestovního ruchu je FC v úzkém kontaktu již od roku 2007, kdy ve společné produkci vznikla filmová mapa města. FC předjednala možnosti spolupráce odboru při organizaci location tour a novou verzi mapky, obojí pro rok

46 4.3.2 Městská část Praha 1 V úzké spolupráci s Asociací producentů v audiovizi (APA) a zástupci z řad lokačních manažerů se FC účastnila jednání poradního sboru starosty MČ Praha 1. Cílem jednání byla úprava a nastavení jednotných a transparentních pravidel natáčení na území Prahy 1. Upravená pravidla byla prezentována na tiskové konferenci 13. října FC zpracovávala podklady pro jednání, včetně srovnání, jaká pravidla a jakým způsobem jsou aplikována ve vybraných evropských metropolích (Vídeň, Berlín, Paříž) a jak různá města prezentují filmový sektor a možnosti natáčení na svých webových stránkách. V případě Prahy nedochází na stránkách magistrátu ani jednotlivých městských částí k cílené informovanosti jak odborné tak laické veřejnosti. Ze srovnání jiných měst vyplynulo doporučení FC na obsah webových stránek města: - Informace o možnostech filmování v Praze - základní rámcové informace a propojení na Czech Film Commission - Jazykové varianty: čeština, angličtina - Způsob rezervace lokace online formulář - Informace o poplatcích a dalších podmínkách, které musí filmař splnit - Informace pro občany - veřejnost (obyvatelé, podnikatelé) by měla být informována o pozitivech filmování pro město a občany, o tom kolik natáčení v dané lokalitě stojí, výši poplatků a způsob, jak s nimi město naložilo - Kontaktní údaje na konkrétního pracovníka města odpovědného za agendu Státní instituce CzechInvest Zástupci CzechInvestu a kanceláře FC se průběžně vzájemně informovali o průběhu vyjednávání o zavedení pobídek pro filmový průmysl. Národní památkový ústav NPÚ projevil zájem o zlepšení propagace svých objektů směrem k filmovým produkcím tak, aby došlo k efektivnějšímu využívání objektů pro natáčení. NPÚ potvrdil snahu úžeji spolupracovat s FC a nabízet filmovým štábům větší součinnost. Byla projednána také možnost společné publikace z plánované řady Location Guide. FC hledá subjekty, které by mohly mít zájem o prezentaci lokací a tudíž motivaci pro spolufinancování výroby průvodce. Ve spolupráci s NPÚ by například mohl vzniknout lokační průvodce Hrady a zámky. Zástupce NPÚ slíbil vyhodnotit možnost a míru spolupráce na tomto projektu. CzechTourism S CzechTourismem FC dlouhodobě řeší míru asistence dokumentárním natáčením zahraničních televizních štábů v ČR. Dosud bez odezvy ze strany CzechTourismu. Jedná se 46

47 přitom o natáčení malého rozsahu a dokumentárního rázu, o pořady s cestopisným nebo historickým charakterem, které mohou přispět k propagaci ČR. Ve srovnání s jinými zeměmi je součinnost české turistické agentury malá a potenciál těchto natáčení a následně odvysílaných pořadů zůstává nevyužit. Zástupkyně FC se nejen na toto téma sešla s ředitelem CzechTourismu, panem Vondruškou. FC představila možnosti spolupráce a otevřela diskuzi o tom, jakým způsobem je možné využít filmová natáčení pro propagaci a turismus. Je třeba konstatovat, že ze strany CzechTourismu nebyl zaznamenán zájem o toto téma a k dalším jednáním nedošlo. CzechTrade FC byla v září oslovena zástupcem CzechTrade v Chicagu, USA, který projevil zájem zorganizovat českou účast na filmovém trhu AFM v Santa Monice (listopad 2009) včetně finančního příspěvku ze strany CzechTrade. FC zkoumala možnosti účasti českých firem a efektivnost takovéto prezentace. Obě strany dospěly k závěru, že účast není možné v takovém krátkodobém časovém horizontu připravit tak, aby byla efektivní. Ze strany CzechTrade byla přislíbena spolupráce v roce Fiskální stimuly FC již koncem roku 2008 převzala pod hlavičkou ČFK koordinaci lobbingových aktivit a PR při prosazování zavedení fiskálních stimulů pro filmový průmysl. Byl navázán kontakt se zástupci pražských hotelů, kteří projevili zájem o tuto iniciativu a o její aktivní podporu. Jednání pokračovala i v 2009 a vyústila v dohodě o společném aktivním lobbingu. FC (ČFK) připravila zadání a oslovila několik právních a konzultantských firem a v únoru 2009 se uskutečnilo první kolo tendru. Po dalších kolech a jednáních byla v květnu uzavřena dohoda s kanceláří Becker & Poliakoff, aby zastupovali ČFK při jednáních spojených s prosazováním zavedení stimulů pro filmový průmysl. FC i nadále koordinovala komunikaci mezi všemi zúčastněnými stranami a také s médii. Od července byla FC aktivně zapojena i do vlastního zpracování znění Programu podpory filmového průmyslu vedené Ministerstvem kultury, a to od jeho přípravy až po schválení programu vládou. Zástupkyně FC se účastnila pracovních jednání nejen s Ministerstvem kultury, ale také s Ministerstvem financí a Ministerstvem práce a sociálních věcí. Na žádost Ministerstva kultury FC rovněž spolupracovala se společností EEIP, která byla pověřena zpracováním zprávy RIA, jejíž součásti byl i dopad zavedení stimulů na veřejné rozpočty. FC poskytovala a zpracovávala podklady a následně připomínkovala pracovní verze zprávy Další FC byla aktivně zapojena do jednání ohledně dlouhodobých víz pro filmové štáby ze zemí s bezvízovým stykem. Jednání byla vedena mezi Ministerstvem kultury a Ministerstvem vnitra. FC pro Ministerstvo kultury připravila shrnutí problematiky a srovnání běžné praxe v několika evropských zemích. Dlouhá čekací lhůta na vyřízení víza i místo podání žádosti (v zemi, kde má žadatel trvalý pobyt), představují z hlediska filmové produkce značný problém. Zahraniční praxe ukazuje, že existují země, které sice také mají podobně dlouhou čekací lhůtu pro udělení víz, 47

48 poskytují ale tu možnost, že si občané určitých zemí mohou žádost podat přímo v zemi, kde plánují dlouhodobý pobyt. 7. května 2009 se na MV uskutečnila pracovní schůzka také za účasti zástupců MZV a Cizinecké policie. Výsledkem jednání bylo zjištění, že není možné pro jednu skupinu udělit výjimku. Nicméně došlo ke konsensu, že žádosti mohou být podány na jakémkoli zahraničním zastoupení ČR, nejen tedy v zemi, kde má žadatel trvalý pobyt. Účastník natáčení tedy může přicestovat do ČR a co nejdříve podat žádost o vízum k dlouhodobému pobytu na zastoupení ČR v některém ze sousedních států. 4.4 Vztah k domácímu soukromému sektoru Spolupráce s produkčními a servisními společnostmi I v tomto roce si nadále udržovala FC aktivní kontakt s tuzemskými produkčními a servisními společnostmi, především s těmi zaměřenými na poskytování služeb při zahraničních zakázkách. Komunikace s lokálními produkčními společnostmi probíhala mimo jiné za účelem získání údajů pro doplňování obsahu internetových stránek a pro jiné informační materiály. FC také průběžně zjišťovala informace o natáčených a plánovaných projektech. V roce 2009 FC i nadále navštěvovala natáčení zahraničních projektů. Byla to příležitost setkat se se zahraničními producenty a filmovými profesionály a dozvědět se, jaké mají zkušenosti s prací v ČR. Informace plynoucí z těchto setkání sloužily jednak jako podklady pro články zveřejněné na internetových stránkách FC nebo v Newsletteru CFC. 48

49 Poznatky plynoucí ze schůzek FC s domácími a zahraničními produkčními společnostmi, byly využity také jako zdroj informací pro vypracování a aktualizaci podkladů o stimulech pro filmový průmysl Spolupráce s asociacemi a profesními sdruženími Jak již bylo zmíněno výše, po boku Asociace producentů v audiovizi (APA) se FC účastnila jednání poradního sboru starosty MČ Praha 1 s cílem nastavit jednotná a transparentní pravidla natáčení na území Prahy 1. Rovněž veškerá výše popsaná jednání týkající se zavedení stimulů pro filmový průmysl byla vedena v úzké spolupráci a za aktivní účasti APA. FC byla v kontaktu i s dalšími sdruženími, jako např. FITES, ARAS nebo APK. Většina komunikace s nimi se v roce 2009 nesla ve znamení nutnosti zavedení pobídek pro filmová natáčení, v opačném případě hrozby zániku filmových profesí plynoucí z případného nezavedení stimulů. FC přijala pozvání FITESu, aby o této problematice hovořila před jejími členy u příležitosti pravidelného čtvrtletníku konaného 15. června Panelové diskuze se zúčastnili i zástupci Ministerstva kultury a Ministerstva financí Spolupráce s dalšími subjekty FC udržovala aktivní kontakt s řadou pražských hotelů. Společným zájmem byly aktivity, které vedly k prosazení pobídek pro natáčení a opětovnému zvýšení počtu zahraničních filmů vyráběných v Praze/ČR. Jak je zmíněno výše v kapitole , byly hotely velmi aktivním článkem v řetězci jednání a vyjednávání za zavedení stimulů. Deset hotelů přispělo významnou finanční částkou na činnost ČFK s tímto spojenou. Ze strany ČFK a zejména FC jim byla poskytnuta možnost zviditelnění se na propagačních a informačních materiálech, jako jsou např. webové stránky. Jako partnerské hotely jsou na webu FC vedeny a dále doporučovány tyto: Mandarin Oriental, Four Seasons, Vienna International group, Hilton, InterContinental, Marriott, The Augustin, Kempinski, MaMaison Hotels & Residences a také Zatiší Group. Samozřejmým důvodem spolupráce s hotely je také fakt, že jedním z nejčastějších požadavků zahraničních produkčních společností je žádost o doporučení kvalitního a cenově výhodného ubytování. FC proto udržuje přehled o hotelech a jejich vybavení a je schopna nabídnout výhodné ceny ve výše jmenovaných hotelech. 4.5 Mezinárodní spolupráce 49

50 Kancelář FC (prostřednictvím ČFK, o.p.s.) se v roce 2007 stala zakládajícím členem evropské asociace filmových komisí European Film Commissions Network (EuFCN). Do konce roku 2009 bylo členem EuFCN 73 film commissions z 22 evropských zemí. Evropské kanceláře film commission se v této asociaci sdružily, aby společně posílily marketing "filmové destinace Evropa". V roce 2009 se EuFCN prezentoval na několika filmových trzích (mimo jiných v Berlíně a Cannes). Ke společným marketingovým a informačním aktivitám patří také webové stránky a společná tisková práce. Členové asociace úžeji spolupracují na meziregionálních filmových natáčeních, aktivně si vyměňují zkušenosti a informace, dávají doporučení producentům ze svého regionu, kteří se chystají natáčet v jiné z členských zemí. Také česká FC tak může čerpat z těchto kontaktů a poskytnout svým domácím producentům informace o natáčení v zahraničí. V průběhu roku se konala tři pracovní setkání členů EuFCN. 11. února proběhla pracovní schůzka členů představenstva EuFCN v Berlíně a následně setkání se členy EuFCN (zúčastnilo se 35 FC). Zázemí pro jednání poskytlo Velvyslanectví ČR ve spolupráci s FC. Další setkání se pak uskutečnilo v květnu v Cannes. V listopadu se konala v Bruselu již třetí výroční valná hromada asociace. Zástupkyně FC se nemohla účastnit osobně, nicméně podílela se na setkání a zpracování podkladů pro jednání. S velvyslanectvím ČR v Berlíně bylo dohodnuto, že pro valnou hromadu asociace v únoru 2010 v rámci Berlinale opět budou poskytnuty jednací prostory. 50

51 Česká FC společně s kolegy z Film Commission Torino Piemonte i nadále provádí správu a aktualizaci webových stránek asociace, a to po dobu, než bude personálně a finančně vyřešená otázka stálé kanceláře EuFCN. 4.6 Práce s médii a PR Zahraniční média FC byla v pravidelném kontaktu s předními odbornými zahraničními časopisy a publikacemi (tištěnými a internetovými) a zaměřuje se jejich prostřednictvím na svoji cílovou skupinu, tedy na producenty, jimž mají být zprostředkovány zejména pozitivní zprávy o příznivém "podnikatelském prostředí" v ČR. Zvýšenou pozornost věnovala FC tiskové práci, která měla přinést věcné informování producentů o filmovém průmyslu v ČR a pozitivní PR komunikující, že ČR je "filmová země". Informace a rozhovory byly poskytnuty např. těmto médiím: Variety, The Hollywood Reporter, Screen International, Location Magazine, Video Age, ARD Studio Prague, francouzská tisková agentura AFP. 51

52 4.6.2 Domácí média Práce s domácími médii byla jiného zaměření, než je tomu u médií zahraničních. Vyplývá to z rozdílných cílových skupin. Zde je cílem informovat veřejnost o dění v českém filmovém průmyslu, pozitivně ovlivnit veřejné mínění, upozornit politické a veřejné činitele na problémy a potřeby filmového sektoru atd. Je nezbytné pracovat s celou škálou mediálních prostředků (tiskoviny, rozhlas, TV, internet). Úspěšná byla aktivní tisková práce FC a dalších subjektů filmového průmyslu komunikující problematiku fiskálních stimulů a dopad jejich zavedení či nezavedení na filmový průmysl a českou kinematografii. FC aktivně přispěla do článků a příspěvků v těchto domácích médiích: MF Dnes, EURO, Hospodářské noviny, ČTK, Profit, Lidové noviny, E15, Český rozhlas (Radiožurnál, Radio Wave, Vltava, Rádio Praha), Česká televize, TV Nova, TV Prima, Czech Business Weekly, Prague Post Akce pro veřejnost Pražský dům Brusel 27. ledna 2009 FC byla již na konci roku 2008 kontaktována Pražským domem v Bruselu s žádostí o spolupráci při pořádání výstavy Praha filmová inspirované filmovou mapou hlavního města. FC doporučila do projektu zapojit také Studio Barrandov, které disponuje řadou objektů vhodných pro výstavu, jako např. kostýmy a rekvizity. Studio Barrandov bylo následně pověřeno kurátorstvím akce. Výstava byla zahájena 27. ledna 2009 a FC zde prezentovala svou činnost a obecně český filmový průmysl a jeho vývoj v posledním desetiletí. Součástí výstavy byla i prezentace filmové mapy Prahy, kterou FC navrhla a vyrobila pro Magistrát hlavního města Praha. 52

53 Procházka filmovou Prahou 5. října 2009 FC byla oslovena eventovou agenturou Dejtonej, aby se podílela na vypracování části produktu nabízeného agenturou svým klientům. Tímto produktem byla filmově laděná procházka centrem Prahy. FC zpracovala podklady informující o filmech a scénách natáčených na vybraných lokacích (Karlův most, Kampa, Nerudova ulice, Hradčanské náměstí). Informace čerpala FC ze svých vlastních podkladů k filmové mapě a z rozhovorů s lokačními manažery. Poprvé se "Filmová procházka" uskutečnila 3. října 2009 a agentura ji uspořádala pro klienty společnosti Mattoni. Akce se zúčastnilo cca 50 osob. Na závěr procházky FC poskytla účastníkům krátkou přednášku o své činnosti a o historii a současnosti českého filmového průmyslu. 4.7 Výhled na rok Účast na filmovém trhu v Berlíně (únor) - Stánek na Locations Trade Show v Santa Monice, USA (duben) - Setkání s americkými producenty v Los Angeles (duben) - Účast na filmovém trhu v Cannes (květen) - Účast na MFF Karlovy Vary (červenec) - Organizace odborných akcí/seminářů zaměřených na zahraniční producenty - Práce v představenstvu EuFCN (průběžně) a valná hromada EuFCN (listopad) - Posílení publikační a informační činnosti: Zápisník Quick Guide (namísto běžných Production), Location Guide ve spolupráci s jinými subjekty, Filmové mapy (regionální, celostátní), Drobné tiskoviny pohlednice - Location Tour prohlídka vybraných lokací pro odbornou veřejnost (září/říjen) - Fam trips/location scoutingy pro zahraniční producenty s potenciálními projekty pro Českou republiku - Zlepšení spolupráce s CzechTourismem a s regiony propojení filmu, propagace a cestovního ruchu - Poskytování více regionálních informací jak o lokacích tak o podmínkách a výhodách natáčení v jednotlivých regionech 53

54 Ředitel České filmové komory 2009 Česká filmová komora, o.p.s. Národní Praha 1 Česká republika T: F: E: 54

55 5. Činnost ředitele ČFK Obsazení pozice ředitele Ke dni byla na základě výběrového řízení obsazena pozice ředitele ČFK, která je součástí organizační struktury organizace přepokládané Statutem ČFK. Ředitelem ČFK se stal Mgr. Petr Mošna. Tato pozice nebyla dosud obsazena, vedení společnosti bylo vykonáváno částečně správní radou, předsedkyní správní rady a částečně ředitelkou kanceláře MEDIA Česká republika. Zadáním pro nového ředitele bylo kromě běžného vedení provozu společnosti zejména zajištění finančních zdrojů, navržení koncepce organizace, její prezentace správní a dozorčí radě společnosti, Ministerstvu kultury a následně její realizace. Koncepce ČFK V souladu se zadáním správní rady společnosti zpracoval ředitel ČFK s výrazným přispěním ostatních zaměstnanců ČFK návrh koncepce organizace a dne jej prezentoval zástupcům Ministerstva kultury - náměstkyni ministra JUDr. Petře Smolíkové a ředitelce Odboru médií a audiovize Mgr. Heleně Fraňkové. Ministerstvo kultury vzneslo následně několik, většinou formálně-právních, připomínek, které byly do koncepce zapracovány. Odsouhlasený materiál byl následně předložen ke schválení také na zasedání dozorčí a správní rady v Schválený text Koncepce ČFK je součástí této výroční zprávy. Fiskální stimuly pro filmový průmysl Celé druhé pololetí 2009 probíhaly práce na přípravě a prosazení konceptu fiskálních stimulů pro filmový průmysl. Česká filmová komora se na těchto pracech aktivně podílela, a to jak činností kanceláře Czech Film Commission, tak i činností ředitele ČFK. Činnost kanceláře Czech film Commission v této věci je popsána v rámci samostatné kapitoly. Koordinátorem prací byl na úrovni státní správy Odbor Médií a audiovize Ministerstva kultury, kterému Česká filmová komora poskytovala informační a konzultační podporu. Ředitel ČFK se podílel na konzultacích schématu fiskálních stimulů s řadou státních institucí (např. Ministerstvo financí, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Úřad pro Ochranu hospodářské soutěže), vzhledem k předchozí pracovní zkušenosti spolupracoval s Ministerstvem kultury na výběru vhodného právního nástroje pro implementaci tohoto schématu, podílel se na přípravě dokumentů pro jednání vlády, na kerých byl materiál projednáván, stejně jako na přípravě dokumentů pro 55

56 proces notifikace orgánům Evropské Komise, poté, co byl Program podpory filmového průmyslu vládou České republiky v říjnu 2009 schválen. V období přípravy textu Programu podpory filmového průmyslu, procesu jeho schvalování na úrovni ministerstev a ostatních centrálních orgánů státní správy a následně také při schvalování zákona státním rozpočtu pro rok 2010, ve kterém již pro program byly alokovány finanční prostředky, vyvíjel ředitel ČFK činnost vedoucí k zajištění podpory pro tento koncept u všech politických stran zastoupených v Poslanecké sněmovně PČR. Tato činnost měla podobu písemné a ové korespondence, ale také osobních schůzek s poslanci. Ty byly organizovány vždy zcela formální a oficiální cestou a uskutečňovaly se výlučně na půdě kanceláře PS PČR nebo v oficiálních kancelářích poslanců. Význam těchto aktivit se projevil zejména při schvalování zákona o státním rozpočtu pro rok 2010, kdy nezaznělo jediné negativní stanovisko vůči částce 400 mil. Kč, kerá byla pro program v rozpočtu vyčleněna, a to ani při projednávání zákona ve výborech, ani v plénu PS. Ředitel ČFK navrhl na základě výzvy ministru kultury čtyři osobnosti české audiovize na jmenování členem programové rady, zároveň byl sám navržen Asociací producentů v audiovizi. Jednání s OSA hromadná licenční smlouva V listopadu 2009 se uskutečnila schůzka zástupců Asociace producentů v audiovizi, Unie filmových distributorů, Asociace provozovatelů kin a ředitele ČFK s představiteli Ochranného svazu autorského, o.s. ve věci projednání hromadné licenční smlouvy o užití hudebních děl s textem i bez textu při promítání audiovizuálních děl v kinech pro období 2010 a dále. Důvodem jednání bylo vypovězení této smlouvy, uzavřené v roce 2003 na dobu neurčitou, ze strany OSA a požadavek na výrazné navýšení autorských odměn vybíraných na jejím základě v letech 2010 a následujících. V této souvislosti je třeba poznamenat, že autorské odměny vybírané OSA jsou položkou jejíž výše ovlivňuje tržby a zisky všech subjektů podílejících se na výrobě a distribuci filmů v ČR a v důsledku tedy také dostupnost projekcí filmů pro diváky. Vzhledem k tomu, že vzor uvedené smlouvy je s OSA sjednáván Českou filmovou komorou, zapojil se ředitel ČFK do přípravy stanoviska vůči požadavkům OSA, a to zejména přípravou ekonomických dat zpochybňujících argumentaci OSA. Lze očekávat vyvrcholení těchto jednání v roce Výsledkem bude buď dohoda ohledně obsahu nové vzorové smlouvy, nebo spor mezi OSA a provozovateli kin reprezentovanými ČFK, který pravděpodobně vyústí v soudní projednání celé věci. Práce na přípravě podkladů a písemných stanovisek jsou koordinovány ředitelem ČFK. 56

57 Studie Sociálně-ekonomický potenciál kulturního/kreativního průmyslu v ČR Na základě doporučení Mgr. Heleny Fraňkové, ředitelky odboru médií a audiovize MK, byla ČFK oslovena vedoucí Institutu umění Divadelního ústavu, aby zpracovala kinematografickou část studie Sociálně-ekonomický potenciál kulturního/kreativního průmyslu v ČR, kterou tento institut zpracovává pro Ministerstvo kultury ČR. Ředitel ČFK vypracoval v prosinci roku 2009 koncept této studie v rozsahu cca 5O stran. Studie se zabývá filmovou produkcí v ČR, distribucí filmů v ČR, vývojem návštěvnosti, předpokládaným dopadem digitalizace kin a take zahajovanou digitalizací obsahu. Dalšími tématy studie jsou maloobchodní distribuce filmové produkce, pirátství v audiovizi, stav a trendy veřejné podpory kinematografie. Dále je shrnut právní rámec sektoru, instituce působící v kinematografii a mezinárodní rámec odvětví. Samostatnou kapitolu tvoří analýza systémů fiskálních stimulů pro filmový průmysl v Evropě a ve světě ve srovnání se schváleným Programem podpory filmového průmyslu. Práce na dokončení studie budou pokračovat i v roce Činnost ředitele ČFK na zpracování této studie v roce 2009 byla zadavatelem honorována částkou ,- Kč, která byla příjmem ČFK. Prezentace v médiích S ohledem na fakt, že v letních měsících roku 2009 velmi intenzivně probíhaly práce na přípravě systému fiskálních stimulů pro filmový průmysl a nové koncepce české kinematografie, vzrostla také významně poptávka českých médií po informacích o audiovizuálním sektoru. Tématem mediálních výstupů ředitele ČFK byl v převážné většině prudký pokles objemu filmové produkce v ČR a potřeba zavedení fiskálních stimulů. Ředitel ČFK vystoupil v přímém přenosu: 5.července 2009 v pořadu ČT 1 Otázky Václava Moravce, vysílaném z MFF Karlovy Vary, 13. srpna 2009 v debatě rádia Wave, společně s Ludmilou Claussovou a poskytl rozhovory pro: ČT 24, vysíláno ze záznamu 15. července 2009, 57

58 Týdeník EURO, číslo 29, vyšlo 20. července 2009, Radiožurnál a Rádio Česko, vysíláno ze záznamu 23. srpna 2009, Zahraniční vysílání Českého rozhlasu, vysíláno ze záznamu Zahájení spolupráce s MZV Dne 26.listopadu 2009 převzali předsedkyně správní rady ČFK a ředitel ČFK z rukou ředitele OKKP Ministerstva zahraničních věcí, Ing. Tomáše Pernického cenu Křišťálového delfína, kterým byla v roce 2009 oceněna česká kinematografie na mezinárodním filmovém festivalu ve Festroii v Portugalsku. Během schůzky bylo dohodnuto navázání užší spolupráce mezi ČFK a MZV při propagaci české kinematografie v roce 2010 a následujících. 58

59 Koncepce České filmové komory, o.p.s. Praha, prosinec

60 6 Koncepce České filmové komory, o.p.s. Úvod Výchozí stav Česká filmová komora, o.p.s. (dále také ČFK) byla založena v roce 2003 Asociací producentů v audiovizi, Unií filmových distributorů a Asociací provozovatelů kin. Z důvodů věcných i formálně právních nepřistoupil k těmto organizacím v následujících letech žádný další subjekt, proto činnost ČFK je primárně ovlivňována zadáními těchto organizací, definovaných zejména na zasedáních správní rady ČFK. Jediný formální dokument, definující činnost ČFK, je její statut, který platí v nezměněné podobě od založení organizace v roce V 4 statutu je uvedeno: 1. Účelem založení společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb v audiovizuální oblasti s posláním podpořit rozvoj české kinematografie. 2. Předmětem obecně prospěšných služeb společnosti je: a) poskytování informací o možnostech čerpání z fondů určených pro audiovizuální oblast, b) poskytování pomoci žadatelům při získávání podpory z fondů určených pro rozvoj audiovizuální oblasti, c) zřízení dokumentačního střediska za účelem shromažďování, zpracování a poskytování informací o audiovizuální oblasti. 3. Doplňkovou činností obecně prospěšné společnosti je: a) agenturní činnost v oblasti kultury a umění, b) pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti, c) reklamní činnost a marketing Od roku 2003 ČFK poskytuje právní rámec pro fungování české kanceláře evropského programu MEDIA a od roku 2004 zastřešuje činnost kanceláře Českého filmového centra založeného v roce 2002 z iniciativy Asociace 60

61 producentů v audiovizi (APA) s cílem systematicky zviditelňovat současnou českou kinematografii a filmový průmysl především v zahraničí. České filmové centrum není právní entitou, nemá formalizovanou organizační strukturu ani definici svého poslání. Představuje soubor aktivit, resp. programů, které svým označením odpovídají aktivitám zajišťovaným organizacemi pod shodnými nebo podobnými názvy v řadě filmově vyspělých zemí světa. Tyto aktivity jsou rozděleny do dvou hlavních částí, a to: a) Film Promotion zabývající se propagací českého filmu a filmového průmyslu v zahraničí i tuzemsku a b) Film Commission (dále také FC) poskytující servis příchozím zahraničním filmovým produkcím a propagující Českou republiku jako destinaci vhodnou k natáčení. Činnost Českého filmového centra (dále také ČFC) je z velké části hrazena z dotace poskytované na tyto aktivity Ministerstvem kultury České republiky. V žádosti o tuto dotaci jsou zmíněny aktivity ČFC a rozhodnutí o dotaci obsahuje z hlediska aktivit ČFC pouze strohý výčet činností ČFC a částku dotace na ně určené a jako cíl dotace je uvedena Podpora veřejně prospěšných kulturních aktivit v oblasti audiovize a masmédií. Na základě výše uvedeného je možné konstatovat, že neexistuje žádný formální koncepční dokument, který by realisticky stanovil poslání či cíle činnosti ČFK tak, aby představovaly syntézu zadání ze strany zakladatelských institucí, hlavních poskytovatelů finančních prostředků, tedy zejména Ministerstva kultury a které by zároveň (alespoň rámcově) korespondovaly se strukturou organizací a aktivit typických pro tento typ institucí v ostatních zemích EU. Stejně tak neexistuje dokument upravující organizační strukturu ČFK, s výjimkou stanovení základních orgánů společnosti Statutem. Toto konstatování nepředstavuje negativní hodnocení kvality služeb, které Česká filmová komora poskytuje, ty jsou na velmi dobré úrovni. Zejména v případě ČFC platí, že se jednotlivci vysokým pracovním 61

62 nasazením snaží zajistit činnosti, které v jiných zemích a regionech obstarávají týmy pracovníků. Je však nezbytně nutné učinit rozhodnutí, které činnosti jsou esenciální součástí pracovní náplně ČFK a mají být i do budoucna provozovány a rozvíjeny a které zůstanou mimo toto spektrum, z důvodů koncepčních, finančních nebo personálních. Tento dokument představuje první pokus o definici koncepce České filmové komory po šesti letech jejího fungování. Vychází ze zkušeností nabytých během tohoto období pracovníky ČFK a z modelů fungování podobných institucí ve světě. Základní principy navržené koncepce Základní principy navrhované koncepce, jejichž realizace a odůvodnění je detailně rozpracováno dále, jsou: 1. větší propagace značky ČFK mezi laickou i odbornou veřejností; 2. úprava organizační struktury a ustavení Czech Film Commission jako samostatného programu; rozšíření a redefinice aktivit Českého filmového centra; 3. definování role ČFK jak vůči jednotlivým programům, tak i autonomních aktivit vykonávaných přímo pod značkou ČFK; 4. zvýšení právní ochrany značek České filmové centrum a Czech Film Commission; 5. stabilizace spolupráce s Ministerstvem kultury a Státním fondem České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie a vypracování jejího dlouhodobého konceptu; 62

63 6. prosazení výlučné pozice ČFK ve svěřených oblastech politiky podpory kinematografie a filmového průmyslu, a to jak ve vztahu k veřejnoprávním korporacím (obce, kraje, stát), tak k soukromému sektoru; 7. prosazení role ČFK jako konzultačního orgánu při definování státní politiky podpory kinematografie a její realizaci; 8. prohloubení spolupráce s ostatními organizacemi české kinematografie (NFA, FITES, ČFTA, MFF Karlovy Vary, LFŠ, Státní fond České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie,.. ; 9. navázání spolupráce se soukromým sektorem; 10. posílení personálního zázemí organizace s ohledem na dosažení kapacity pro pokrytí navrhovaného rozšíření spektra služeb a zajištění kontinuity vybudovaného know-how Organizační a právní struktura Z formálně právního hlediska je zodpovědným orgánem šestičlenná správní rada, jejíž pravomoci jsou stanoveny 7 Statutu, kontrolním orgánem je tříčlenná dozorčí rada. Za běžný provoz a řízení společnosti zodpovídá ředitel jmenovaný správní radou. Tyto základní atributy organizační struktury ČFK v praxi nevyvolávají žádné problémy a do budoucna není třeba navrhovat jejich změnu. Problematickou se jeví vnitřní organizační struktura České filmové komory, která je znázorněna na následujícím grafu: 63

64 Vzhledem k tomu, že Czech Film Commission vystupuje stále častěji jako samostatná entita, a to nejen s ohledem na zaměření na odlišnou problematiku, než jakou se zabývá Film Promotion, ale i s ohledem na posilující pozici institucí stejného označení (Film Commission) v jiných státech, jeví se žádoucí následující změna vnitřní organizační struktury ČFC: Aktivity označované jako film promotion jsou vykonávány pod značkou Českého filmového centra (popř. CZECH FILM CENTER) a jsou s tímto označením dlouhodobě spojeny. Není jim proto třeba vyhrazovat v organizační struktuře zvláštní pozici, zejména s ohledem na fakt, že ostatní současné i plánované aktivity ČFC jsou srovnatelného rozsahu i významu a není jim (zcela správně) přiznáno postavení samostatné organizační jednotky. Právní postavení 64

ASOCIACE PRODUCENTŮ V AUDIOVIZI. prezentace pro seminář Střed zájmu

ASOCIACE PRODUCENTŮ V AUDIOVIZI. prezentace pro seminář Střed zájmu ASOCIACE PRODUCENTŮ V AUDIOVIZI prezentace pro seminář Střed zájmu ASOCIACE PRODUCENTŮ V AUDIOVIZI (APA) spolek (dříve občanské sdružení) založený v roce 1994 členem může být výrobce nebo producent audiovizuálních

Více

Fresh Film Fest Praha 2014

Fresh Film Fest Praha 2014 11. Mezinárodní filmový festival debutů a studentských filmů Fresh Film Fest Praha 2014 Statut festivalu Článek 1 Fresh Film Fest je mezinárodní filmový festival zaměřující se na celovečerní debutové snímky

Více

Výroční zpráva. Česká filmová komora, o.p.s. Česká filmová komora, o.p.s. Národní 28 110 00 Praha 1 Česká republika

Výroční zpráva. Česká filmová komora, o.p.s. Česká filmová komora, o.p.s. Národní 28 110 00 Praha 1 Česká republika Výroční zpráva Česká filmová komora, o.p.s 2008 Česká filmová komora, o.p.s. Národní 28 110 00 Praha 1 Česká republika T: +420 221 105 209 F: +420 221 105 303 E: info@filmovakomora.cz www.filmovakomora.cz

Více

Zpráva o činnosti. Česká filmová komora, o.p.s. Česká filmová komora, o.p.s. Národní 28 110 00 Praha 1 Česká republika

Zpráva o činnosti. Česká filmová komora, o.p.s. Česká filmová komora, o.p.s. Národní 28 110 00 Praha 1 Česká republika Zpráva o činnosti Česká filmová komora, o.p.s 2006 Česká filmová komora, o.p.s. Národní 28 110 00 Praha 1 Česká republika T: +420 221 105 209 F: +420 221 105 303 E: info@filmovakomora.cz www.filmovakomora.cz

Více

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Střední Morava Sdružení cestovního ruchu PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Česká filmová komora, o.p.s. T: +420 221 105 209 Národní 28, 110 00 Praha 1 F: +420 221 105 303. www.filmovakomora.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Česká filmová komora, o.p.s. T: +420 221 105 209 Národní 28, 110 00 Praha 1 F: +420 221 105 303. www.filmovakomora. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 Česká filmová komora, o.p.s. T: +420 221 105 209 Národní 28, 110 00 Praha 1 F: +420 221 105 303 Česká republika E: info@filmovakomora.cz www.filmovakomora.cz OBSAH 1. ÚVOD.......................................................

Více

PARTNERSTVÍ HL. M. PRAHY V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU - na rok 2015

PARTNERSTVÍ HL. M. PRAHY V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU - na rok 2015 PARTNERSTVÍ HL. M. PRAHY V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU - na rok 2015 Poř.č. 8/2015/258 295902/2015 Mgr. PhDr. Zdeňka Čechová :62884123 BETLÉMSKÁ ODYSEA - VIDEO MAPPING Audiovizuální projekce na budovu Betlémské

Více

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby BULLETIN 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. 6.2015 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. června 2015 od 13:00 hod. Obsah: - Přednášející v hlavní

Více

Obsah: Výroční zpráva 2007

Obsah: Výroční zpráva 2007 Výroční zpráva 2007 Obsah: NADACE SOPHIA... 2 Poslání... 2 Historie... 2 Údaje o nadaci... 4 Přehled schválených žádostí:... 5 Seznam dárců:... 6 Zpráva revizora... 7 Vydala NADACE SOPHIA... 17 Nadace

Více

Czech Event Awards 2015. Informace pro soutěžící 2015

Czech Event Awards 2015. Informace pro soutěžící 2015 Czech Event Awards 2015 Informace pro soutěžící 2015 Czech Event Awards O soutěži CEA je národní soutěž o nejlepší počiny v oblasti event marketingu, jejímž cílem je ocenit mimořádné eventové projekty,

Více

NABÍDKA PARTNERSKÉ SPOLUPRÁCE

NABÍDKA PARTNERSKÉ SPOLUPRÁCE NABÍDKA PARTNERSKÉ SPOLUPRÁCE SPOLEK České umění skla The Czech Art of Glass IČ 016 41 417, se sídlem : Praha 5 Klamovka, Plzeňská 113/155 a jeho hlavní marketingový nástroj CONCERTO GLASSICO SPOLEK České

Více

20 FILMOVÝCH SEZÓN V ČESKÉ TELEVIZI

20 FILMOVÝCH SEZÓN V ČESKÉ TELEVIZI 20 FILMOVÝCH SEZÓN V ČESKÉ TELEVIZI Česká televize připravila od ledna 2011 projekt s názvem 20 filmových sezón v České televizi, ve kterém nabídla televizním divákům i filmovým fandům historicky první

Více

Ekonomická diplomacie České republiky

Ekonomická diplomacie České republiky Systém řízení ekonomické diplomacie v České republice Analýza zpracovaná v rámci projektu Posilování sociálního dialogu s důrazem na modernizaci institucí, rozvoj lidských zdrojů a rozvoj kvality služeb

Více

Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu)

Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu) Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu) Regional Sustainable Energy Policy based on the Interactive Map of Sources (ReStEP) (LIFE10 ENV/CZ/000649) Praha, červen 2013

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

www.kinosvetozor.cz Nejznatelnější změnou pro diváky bude komfortní posezení v nových pohodlných kinosedačkách a špičkové technické vybavení sálů.

www.kinosvetozor.cz Nejznatelnější změnou pro diváky bude komfortní posezení v nových pohodlných kinosedačkách a špičkové technické vybavení sálů. Kino Světozor je dvousálové premiérové artkino v centru Prahy. V roce 2008 oslaví devadesáté výročí svého otevření. U této příležitosti projde na přelomu let 2007 a 2008 kompletní renovací. Nejznatelnější

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

NOVINÁŘSKÁ CENA Fórum kvalitní české žurnalistiky

NOVINÁŘSKÁ CENA Fórum kvalitní české žurnalistiky NOVINÁŘSKÁ CENA Fórum kvalitní české žurnalistiky pořádá: hlavní partner: partneři: Novinářská práce má důležitý význam pro fungování a rozvoj demokratické společnosti. Nadace Open Society Fund Praha

Více

Dovolte nám, abychom vám pfiedstavili NOVù otevfiené kino...

Dovolte nám, abychom vám pfiedstavili NOVù otevfiené kino... Dovolte nám, abychom vám pfiedstavili NOVù otevfiené kino... 1/ NOV SVùTOZOR 2/ âím NOV... 3/ SVùTOZOR JE KINO... 4/ SVùTOZOR NENÍ JEN KINO... 5/ KINO SVùTOZOR JE I MÍSTO PRO VA I PREZENTACI 6/ CENÍK Hlavní

Více

Zpráva o činnosti Českého filmového centra a Czech Film Commission 2011. pro Ministerstvo kultury České republiky

Zpráva o činnosti Českého filmového centra a Czech Film Commission 2011. pro Ministerstvo kultury České republiky Zpráva o činnosti Českého filmového centra a Czech Film Commission 2011 pro Ministerstvo kultury České republiky www.filmcenter.cz www.filmcommission.cz předkládá: Česká filmová komora, o.p.s. Národní

Více

Žádost o podporu kinematografie

Žádost o podporu kinematografie evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní Fond kinematografie) název projektu název dotačního okruhu Seminář ARAS a Cena ARAS 8. vzdělávání a výchova v oblasti kinematografie číslo výzvy 2013-8-1-11 charakteristika

Více

Marketingový plán podpory MICE businessu pro rok 2013: Váš event v Jeseníkách

Marketingový plán podpory MICE businessu pro rok 2013: Váš event v Jeseníkách Marketingový plán podpory MICE businessu pro rok 2013: Váš event v Jeseníkách Kontakt JCB: Ing. Ivana Kulíšková mob. 608 119 092 email: kuliskova@jesenikytourism.cz Jeseníky Convention Bureau www.jesenikyconvention.cz

Více

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie BULLETIN 179. Žofínské fórum konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie Praha, Velký sál paláce Žofín 26. 5. 2015 179. Žofínské fórum konané

Více

Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008

Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008 vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Obsah 1. Úvod... 3 2. Komunikační priority a cílové skupiny... 4

Více

Aktivity CCRJM. březen 2013. www.ccrjm.cz

Aktivity CCRJM. březen 2013. www.ccrjm.cz Aktivity CCRJM březen 2013 Souhrn aktivit CCRJM Tvorba turistických produktů, programů, výletů Propagační materiály (distribuce), webové prezentace Fam tripy a press tripy domácí i zahraniční (Německo,

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme MTMS 2015 Nejvýznamnější odborný veletrh průmyslových subdodávek v Beneluxu. Koná se pravidelně jednou za dva roky (v sudých letech alternuje s ESEF, Utrecht), nahrazuje

Více

Společná účast na specializovaných výstavách a veletrzích v zahraničí 2009-2012 projekt programu Marketing OPPI

Společná účast na specializovaných výstavách a veletrzích v zahraničí 2009-2012 projekt programu Marketing OPPI Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI Společná účast na specializovaných výstavách a veletrzích v zahraničí 2009-2012 projekt programu Marketing OPPI

Více

BLF na valné hromadě CSR Europe

BLF na valné hromadě CSR Europe BLF na valné hromadě CSR Europe Byli jsme součástí celoevropského setkání organizace CSR Europe, které se uskutečnilo ve dnech 16. - 18. dubna v bruselském sídle CSR Europe. V rámci valné hromady CSR Europe

Více

Vánoční hvězdy v Karlíně

Vánoční hvězdy v Karlíně Nabídka spolupráce 2014 Minulý rok se konal koncert Vánoční Hvězdy v Karlíně v Hudebním Divadle Karlín, na kterém vystoupily hvězdy jako J. Ledecký, L. Machálková, P. Vítek, J. Zelenková, R. Schwab, M.

Více

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Title of the presentation Date 1 Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum Akademie věd ČR European Commission Enterprise and Industry Title

Více

GLOBAL ENTREPRENEURSHIP WEEK 16. 22. listopadu 2015. Nabídka partnerství

GLOBAL ENTREPRENEURSHIP WEEK 16. 22. listopadu 2015. Nabídka partnerství GLOBAL ENTREPRENEURSHIP WEEK 16. 22. listopadu 2015 Nabídka partnerství Využijte k propagaci služeb a produktů tu největší událost pro podnikatele, firmy, startupy a inovace v Česke republice a ve světě,

Více

Czech Design Week 2015 info@czechdesignweek.cz www.czechdesignweek.cz facebook.com/czechdesignweek

Czech Design Week 2015 info@czechdesignweek.cz www.czechdesignweek.cz facebook.com/czechdesignweek Czech Design Week O projektu: Festival chce založit tradici mezinárodně pojaté přehlídky designu, tedy propojení Prahy, českých regionů a zahraničí. Nepůjde jen o klasickou výstavu, ale zároveň o vytvoření

Více

Marketingová strategie projektu

Marketingová strategie projektu Marketingová strategie projektu Dnes hra, zítra život. Projekt : CZ.1.07/1.2.12/04.0019 Analýza výchozí situace Koncepci propagace ESF rozvíjíme postupně tak, jak nabýváme další zkušenosti v průběhu projektů.

Více

Rozvojový projekt na rok 2014

Rozvojový projekt na rok 2014 VYSOKÁ ŠKOLA: VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Rozvojový projekt na rok 2014 Formulář pro závěrečnou zprávu Program: 1. Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol Podprogram: Název

Více

Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010

Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010 Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010 1. Úvod 2. Aktivity v roce 2010 3. Plánované aktivity na rok 2011 Str. 1 1. Úvod Identifikační údaje: Karlovarská agentura rozvoje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Česká filmová komora, o.p.s. Národní 28, 110 00 Praha 1 Česká republika

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Česká filmová komora, o.p.s. Národní 28, 110 00 Praha 1 Česká republika VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 Česká filmová komora, o.p.s. Národní 28, 110 00 Praha 1 Česká republika T: +420 221 105 209 F: +420 221 105 303 E: info@filmovakomora.cz www.filmovakomora.cz Obsah 1. Úvod... 4 2. Zpráva

Více

Stavební veletrhy Brno 2014. 23. 26. dubna 2014 Brno - Výstaviště

Stavební veletrhy Brno 2014. 23. 26. dubna 2014 Brno - Výstaviště Stavební veletrhy Brno 2014 23. 26. dubna 2014 Brno - Výstaviště Novinky pro rok 2014 Zkrácení doby veletrhu středa - sobota Posílení návštěvnosti koncových zákazníků segment B2C změna otevírací doby 10:00

Více

Občanské sdružení Ekofilm

Občanské sdružení Ekofilm Občanské sdružení Ekofilm OS EKOFILM PROJEKTY ROKU 2013 Občanské sdružení EKOFILM se i v roce 2013 snažilo naplňovat své stanovy. Pracovalo na projektech, které podporují vzdělávání za pomocí filmů. Uspořádalo

Více

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008 vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Komunikační priority a cílové skupiny... 4 2.1

Více

Evropa pro občany 2007-13

Evropa pro občany 2007-13 Evropa pro občany 2007-13 Jak čerpat finanční prostředky na podporu projektů 14.4.2009 Plzeń Národní kontaktní místo v ČR (NKM) - zřízeno v červnu 2008 - gestorem programu v ČR: odbor informování o evropských

Více

poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin

poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších

Více

23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště

23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště 23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště Komplex veletrhů Mezinárodní veletrh investičních příležitostí, podnikání a rozvoje v regionech Mezinárodní veletrh komunálních technologií a služeb Mezinárodní veletrh

Více

19. Trend Event 9. dubna 2015 Konferenční centrum U Hájků

19. Trend Event 9. dubna 2015 Konferenční centrum U Hájků 19. Trend Event 9. dubna 2015 Konferenční centrum U Hájků Pro PARTNERY A VYSTAVOVATELE přináší akce příležitost aktivní prezentace svého portfolia produktů a služeb a především novinek před vybranou cílovou

Více

Rektora Českého vysokého učení technického v Praze prof. Ing. Václava Havlíčka, CSc.

Rektora Českého vysokého učení technického v Praze prof. Ing. Václava Havlíčka, CSc. KONGRES ČAEK o. s. 2012 * Praha 25. dubna 2012 * Svět sítí a služeb elektronických komunikací a vysílání Pod záštitou: Rektora Českého vysokého učení technického v Praze prof. Ing. Václava Havlíčka, CSc.

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN. Projekt TVÁ BUDOUCNOST 9/2007. 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP. Klub úspěšných

INFORMAČNÍ BULLETIN. Projekt TVÁ BUDOUCNOST 9/2007. 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP. Klub úspěšných INFORMAČNÍ BULLETIN 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP 9/2007 Dne 20. 9. 2007 proběhlo v Hotelu DAKOL v Petrovicích u Karviné 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP. Na setkání byli všem

Více

TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.)

TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.) TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.) EVROPSKÝ VELETRH POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ GAUDEAMUS 2014 Tiskové zprávy vydané 26. října 2014 (zaměření veletrhu)

Více

Partnerství Mistrovství Evropy v baseballu 2014

Partnerství Mistrovství Evropy v baseballu 2014 Partnerství Mistrovství Evropy v baseballu 2014 Proč spolupracovat s ČBA Baseball má v České republice dlouholetou tradici. Tento sport se na našem území hraje téměř 100 let. V roce 2013 slaví společně

Více

21. schůze Rady Státního fondu kinematografie 20. března 2014

21. schůze Rady Státního fondu kinematografie 20. března 2014 21. schůze Rady Státního fondu kinematografie 20. března 2014 Místo konání MAT CLUB, Karlovo náměstí 19, 120 00 Praha 2 Přítomni členové Rady Mgr. Tereza Brdečková, Mgr. et MgA. Tereza Czesany Dvořáková,

Více

14. říjen 2015 Národní dům na Vinohradech 20. B2B SETKÁNÍ ODBORNÍKŮ Z OBLASTI POŘÁDÁNÍ EVENTŮ. www.trendevent.cz

14. říjen 2015 Národní dům na Vinohradech 20. B2B SETKÁNÍ ODBORNÍKŮ Z OBLASTI POŘÁDÁNÍ EVENTŮ. www.trendevent.cz 14. říjen 2015 na 20. B2B SETKÁNÍ ODBORNÍKŮ Z OBLASTI POŘÁDÁNÍ EVENTŮ 14. říjen 2015 na TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ 14. 10. 2015 13 18 hodin na Jubilejní dvacáté pokračování akce Trend Event bude tentokrát hostit

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme SUBCON 2015 Jediný britský veletrh s jednoznačným zaměřením na subdodávky & výrobu & technologie Zastoupení všech úrovní v oblasti strojírenského dodavatelského řetězce

Více

Statut 43. Mezin rodnìho televiznìho festivalu Zlat Praha

Statut 43. Mezin rodnìho televiznìho festivalu Zlat Praha Statut 43. Mezin rodnìho televiznìho festivalu Zlat Praha 29. dubna ñ 4. kvïtna 2006 Po adatel:»esk televize Preambule Mezinárodní televizní festival Zlatá Praha (dále jen MTF ZP) přispívá prostřednictvím

Více

REPREZENTATIVNÍ MÓDNÍ SHOW

REPREZENTATIVNÍ MÓDNÍ SHOW REPREZENTATIVNÍ MÓDNÍ SHOW Úvod 2001 - Návrhářka Petra Pilařová vstupuje na český módní trh a spolupracuje s oděvními společnostmi jako designerka. 2004 Zakládá vlastní oděvní atelier v Kutné Hoře a začíná

Více

Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií

Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? Máš umělecké střevo? ( MUS? ) je soutěž určená žákům středních škol a gymnázií se zájmem o výtvarné umění. Cílem

Více

Závěrečná zpráva o působení lektorky/lektora

Závěrečná zpráva o působení lektorky/lektora Závěrečná zpráva o působení lektorky/lektora Akademický rok: 2014/2015 Destinace: Francie, INALCO, Paříž Jméno, příjmení: Mgr. Magdalena Vigent Národní institut východních jazyků a civilizací (INALCO),

Více

Koncept Run-Up : www.run-up.cz

Koncept Run-Up : www.run-up.cz Run-Up 2013 Koncept Run-Up : Již od roku 2007 reklamní agentura ChrisFromParis pořádá úžasný závod v běhu Run-Up hned v několika městech po celé České Republice. Účastnící závodu zdolávají nejvyšší věže

Více

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007 Kulatý stůl l expertů Jihlava 20.června 2007 Základní informace Systémový projekt OP RLZ 3.3 Realizátor projektu: MPSV ČR Dodavatel VZ: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Subdodavatelé: SST, AMSP, ČIA Doba realizace:

Více

Zpráva o činnosti vedení ČNDT od sjezdu 2004 (přednesená na sjezdu ČNDT ve Znojmě dne 8.11.2005)

Zpráva o činnosti vedení ČNDT od sjezdu 2004 (přednesená na sjezdu ČNDT ve Znojmě dne 8.11.2005) Zpráva o činnosti vedení ČNDT od sjezdu 2004 (přednesená na sjezdu ČNDT ve Znojmě dne 8.11.2005) V období od minulého sjezdu ve Špindlerově Mlýně vycházela činnost vedení ČNDT z plánu činnosti na rok 2005,

Více

PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY

PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY STRUČNÁ METODIKA PRO SPOLKY ZUZANA PROUZOVÁ, KRISTÝNA ŠENFELDOVÁ Materiál vznikl v rámci projektu OP Praha adaptabilita CZ.2.17/2.1.00/36252 Profesionalizace pražského

Více

Statut Českého rozhlasu

Statut Českého rozhlasu Statut Českého rozhlasu 1. Název: ČESKÝ ROZHLAS Cizojazyčné názvy: anglicky: Czech Radio německy: Tschechischer Rundfunk francouzsky: Rádio Tchéque španělsky: Radio Checa italsky: Radio Ceca rusky: Чешскоe

Více

MISS ACADEMIA ČR 2008. Vážení přátelé,

MISS ACADEMIA ČR 2008. Vážení přátelé, MISS ACADEMIA ČR 2008 Vážení přátelé, studenti Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pořádají další ročník soutěže MISS ACADEMIA ČR, ve kterém bude zvolena v pořadí už dvanáctá

Více

HREA Excellence Award 2013

HREA Excellence Award 2013 HREA Excellence Award 2013 I. Základní informace o projektu 2. kategorie společnost nad 500 zaměstnanců Název projektu: Kariérní plánování v centru sdílených služeb Siemens, s.r.o. Career@GSS Předkladatel

Více

IAESTE LC Brno Obsah

IAESTE LC Brno Obsah Závěrečná zpráva z Veletrhu ikariéra 2015 na VUT v Brně Obsah Úvod... 3 Veletrh ikariéra 2015 v číslech a grafech... 3 Workshopy... 8 Osvědčené součásti Veletrhu ikariéra z loňských let... 9 Novinky na

Více

A/ Sportovní akce B/ Kulturní a spole enské akce

A/ Sportovní akce B/ Kulturní a spole enské akce GRANTOVÝ PROGRAM REGIONU HRANICKO pravidla na rok 2008 1. Úvod, cíl programu Grantový program regionu Hranicko vznikl na základě spolupráce Mikroregionu Hranicko, Hranické rozvojové agentury a významných

Více

NABÍDKA SLUŽEB VELETRH PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ 10. BŘEZNA 2015 AULA VŠB - TU OSTRAVA NABÍDKA SLUŽEB

NABÍDKA SLUŽEB VELETRH PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ 10. BŘEZNA 2015 AULA VŠB - TU OSTRAVA NABÍDKA SLUŽEB NABÍDKA SLUŽEB VELETRH PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ 10. BŘEZNA 2015 AULA VŠB - TU OSTRAVA NABÍDKA SLUŽEB SHRNUTÍ POSLEDNÍHO ROČNÍKU Sedmý veletrh pracovních příležitostí Kariéra PLUS se uskutečnil v aule Vysoké

Více

IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny. Zakázka. Předmět zakázky. Co víme o pěstounech.

IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny. Zakázka. Předmět zakázky. Co víme o pěstounech. IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Osvětová a náborová kampaň pro náhradní rodinnou péči IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti

Více

Přihláška. HR Excellence Award 2007. Název projektu. Název organizace. Autor projektu. Projekt nominován. Popis výchozí situace

Přihláška. HR Excellence Award 2007. Název projektu. Název organizace. Autor projektu. Projekt nominován. Popis výchozí situace Přihláška HR Excellence Award 2007 Název projektu Noc filmových nadějí (NFN) Název organizace CET 21 spol. s r.o., Kříženeckého nám. 1078/5, Praha 5 Počet zaměstnanců: 600 Autor projektu Mgr. Iva Bursová,

Více

CÍRKEVNÍTURISTIKA Srpen 2010

CÍRKEVNÍTURISTIKA Srpen 2010 Srpen 2010 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 1 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 HISTORIE 2006 2009 rozvíjení aktivit pro rodiny s nejmenšími dětmi (cvičení maminek s miminky, cvičení pro

Více

Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012

Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Úvod Vznik a cíle Spolek pro založení Waldorfské školy Wlaštovka o.s. (dále jen Wlaštovka)

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

Support Cup 2012. Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů.

Support Cup 2012. Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů. Support Cup 2012 Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů. Popis: Turnaj Support Cup, je první turnaj svého druhu v České republice. Pozvánku

Více

Studentské filmové kluby Jeden svět na školách. projekt společnosti Člověk v tísni www.jsns.cz

Studentské filmové kluby Jeden svět na školách. projekt společnosti Člověk v tísni www.jsns.cz Studentské filmové kluby Jeden svět na školách projekt společnosti Člověk v tísni www.jsns.cz O projektu ÈÈstudentské filmové kluby jsou součástí rozsáhlého vzdělávacího programu Jeden svět na školách,

Více

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ 6. ROČNÍKU ANKETY BRNO TOP 100 www.brnotop100.cz Vážení přátelé, rádi bychom Vám předložili možnost stát se reklamním partnerem slavnostního

Více

DRÁŽDANY - FORRMY PREZENTACE CYKLISTICKÉ DOPRAVY NA VEŘEJNOSTI

DRÁŽDANY - FORRMY PREZENTACE CYKLISTICKÉ DOPRAVY NA VEŘEJNOSTI DRÁŽDANY - FORRMY PREZENTACE CYKLISTICKÉ DOPRAVY NA VEŘEJNOSTI VŠEOBECNÉ CYKLISTICKÉ KAMPANĚ Od sjednocení Německa až do konce 90. let byla motorová doprava v bývalém východním Německu trvale na vzestupu.

Více

Program. Evropský rok historie. Základní mezníky evropské historie 20. století. Evropa mezi válkou a mírem 1914 2004. 9. 11.

Program. Evropský rok historie. Základní mezníky evropské historie 20. století. Evropa mezi válkou a mírem 1914 2004. 9. 11. European Remembrance Třetí mezinárodní sympozium evropských institucí zkoumajících evropskou historii 20. století a čtvrté setkání pro networking organizací zabývajících se pamětí a podporovaných z programu

Více

Systém pro on-line podávání, hodnocení a publikování abstraktů

Systém pro on-line podávání, hodnocení a publikování abstraktů web design on-line publishing SEO Případová studie IMSC 2006 Systém pro on-line podávání, hodnocení a publikování abstraktů Výchozí situace V roce 2006 se v Praze konala 17. Mezinárodní konference hmotnostní

Více

NABÍDKA SLUŽEB VELETRH PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ 8. BŘEZNA 2016 AULA VŠB - TU OSTRAVA NABÍDKA SLUŽEB

NABÍDKA SLUŽEB VELETRH PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ 8. BŘEZNA 2016 AULA VŠB - TU OSTRAVA NABÍDKA SLUŽEB NABÍDKA SLUŽEB VELETRH PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ 8. BŘEZNA 2016 AULA VŠB - TU OSTRAVA NABÍDKA SLUŽEB SHRNUTÍ POSLEDNÍHO ROČNÍKU Osmý veletrh pracovních příležitostí Kariéra PLUS se uskutečnil v aule Vysoké

Více

Seznam dokumentů požadovaných při podávání žádosti o podporu distribuce

Seznam dokumentů požadovaných při podávání žádosti o podporu distribuce Seznam dokumentů požadovaných při podávání žádosti o podporu distribuce Sekretariát musí bezpodmínečně nejpozději V DEN UVEDENÝ JAKO POSLEDNÍ DEN LHŮTY obdržet tyto dokumenty (termíny pro podávání žádostí

Více

Zpráva o činnosti za rok 2010

Zpráva o činnosti za rok 2010 Sdružení zastánců dětských práv česká sekce Defence for Children International 116 47 Praha 1, Senovážné nám. 24 Tel: 603 438 822, e-mail: dci.praha@seznam.cz Zpráva o činnosti za rok 2010 Česká sekce

Více

ZPRÁVA ZE ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY PRO NS MAS ČR (PS MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE)

ZPRÁVA ZE ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY PRO NS MAS ČR (PS MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE) ZPRÁVA ZE ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY PRO NS MAS ČR (PS MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE) Pořadatel: ELARD Termín: 7.12. 2011 Místo: Účastník: Brusel Ing. Radim Sršeň, Ph.D. člen PS Mezinárodní spolupráce NS MAS ČR

Více

MEZINÁRODNÍ PROJEKT SOUČASNÉHO TANEČNÍHO DIVADLA

MEZINÁRODNÍ PROJEKT SOUČASNÉHO TANEČNÍHO DIVADLA Czech Dance Benefit Society o.s. uvádí MEZINÁRODNÍ PROJEKT SOUČASNÉHO TANEČNÍHO DIVADLA NABÍDKA PARTNERSTVÍ PRO ČESKOU PREMIÉRU O PROJEKTU GHETTO 1577 Výlučnost projektu Projekt současného tanečního divadla

Více

Generální partner konference:

Generální partner konference: Generální partner konference: 1 Generální partner: Hlavní partneři: Exkluzivní partneři: Partneři: 2 Ostatní partneři: Mediální partneři: 3 Sobota 24. března 2012 Příjezd členů CBA 9:00 10:30 (pro ty kteří

Více

www.cemach.cz Cíl: Edukace české a slovenské mládeže v tematické oblasti novodobého Izraele,

www.cemach.cz Cíl: Edukace české a slovenské mládeže v tematické oblasti novodobého Izraele, www.cemach.cz Soutěž CEMACH je kreativní soutěž určená především studentům českých a slovenských středních škol s maturitou a žákům vybraných základních škol 1 v poznávání moderního Izraele. Cíl: Edukace

Více

Informace pro partnery. České vysoké učení technické v Praze

Informace pro partnery. České vysoké učení technické v Praze České vysoké učení technické v Praze Informace pro partnery Hledáme inovativní a vizionářské partnery, kteří podpoří tým ČVUT v mezinárodní soutěži Solar Decathlon 2013 a spojí s námi své síly při hledání

Více

Regionální potravina 2012-2013

Regionální potravina 2012-2013 Regionální potravina 2012-2013 Kampaň v roce 2012 Cíle marketingové, mediální a PR kampaně: zvýšit povědomí o značce Regionální potravina mezi spotřebiteli zvýšit povědomí o oceněných produktech a producentech

Více

Copyright 2010 MADE IN CZ production www.madeincz-production.cz

Copyright 2010 MADE IN CZ production www.madeincz-production.cz PRESS PACK uvádí Česká republika 2010 Žánr Délka Druh Zvuk Jazyk Scénář a Režie Asistentni režie Kamera Hudba Zvuk Výkonný producent PR manager Hrají Radka Honza Jarda Vendy Mira Petr Pavlína hudební 103

Více

16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení firem 18:00 19:00 networking raut

16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení firem 18:00 19:00 networking raut 16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení firem 18:00 19:00 networking raut JIC, zájmové sdružení právnických osob Brno, U Vodárny 2, PSČ 616 00 tel. +420 511 205 330 fax +420 541 143 011 e-mail

Více

VETERAN RALLYE & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ

VETERAN RALLYE & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ SRPNOVÉ HODOVÁNÍ 21. 23. 8. 2015, KUTNÁ HORA JEDINEČNÝ MEZINÁRODNÍ ZÁVOD HISTORICKÝCH VOZIDEL DO ROKU VÝROBY 1936 POD ZÁŠTITOU NÁRODNÍHO TECHNICKÉHO MUZEA, SPOJENÝ S KULTURNÍM PROGRAMEM A BOHATOU NABÍDKOU

Více

OBSAH PREZENTACE. O Media Masteru. Kontakty

OBSAH PREZENTACE. O Media Masteru. Kontakty OBSAH PREZENTACE O Media Masteru Představení zastoupených médií TV Barrandov Kino Barrandov Barrandov Plus Týden Instinkt Sedmička Exkluziv Interview Animáček Top dívky Popcorn Marketing sales media PR

Více

Rozvoj finanční kapacity - Fundraising

Rozvoj finanční kapacity - Fundraising Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rozvoj finanční kapacity - Fundraising Mgr. Michal Jarolímek České Budějovice 13. 5. 2010 a 10. 6. 2010 ZDROJE : veřejné

Více

Akce navazuje na Mistrovství Evropy 2010 a Mistrovství světa 2011 ve Fotbal Freestylu obě pořádané v Praze.

Akce navazuje na Mistrovství Evropy 2010 a Mistrovství světa 2011 ve Fotbal Freestylu obě pořádané v Praze. SUPER BALL 2012 SUPER BALL 2012: Prague Football Freestyle Contest celosvětový turnaj ve Fotbal Freestylu je vyvrcholením celé sezóny, na které se soustředí maximální pozornost všech hráčů a příznivců

Více

Besedy pro zdraví. Dětská obezita

Besedy pro zdraví. Dětská obezita Besedy pro zdraví Dětská obezita Agentura J.L.M. 2008-2010 Téma Prevence dětské obezity Cíl 1) Dlouhodobě a systematicky poskytovat dětem základních škol formou odpovídající jejich věku informace o prevenci,

Více

PODNIKATELSKÁ MISE WMC PŘEDSTAVTE SE NADSTANDARDNĚ 90 MILIONOVÉMU VIETNAMU

PODNIKATELSKÁ MISE WMC PŘEDSTAVTE SE NADSTANDARDNĚ 90 MILIONOVÉMU VIETNAMU WMC - Winter Management Consulting CZ s.r.o. www.wmc-winter.cz VIIF V HANOJI 16. 20. říjen 2013 22. MEZINÁRODNÍ VŠEOBECNĚ PRŮMYSLOVÝ VELETRH PODNIKATELSKÁ MISE WMC PŘEDSTAVTE SE NADSTANDARDNĚ 90 MILIONOVÉMU

Více

Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele

Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele CIP COSME a H2020 2007-2013 2014-2020 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1287/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se program COSME

Více

RODINNÉ PASY PREZENTACE PROJEKTU

RODINNÉ PASY PREZENTACE PROJEKTU RODINNÉ PASY PREZENTACE PROJEKTU 1 Princip projektu Rodinné pasy vznikly jako projekt na podporu rodin s dětmi. Jeho podstatou je vytvoření a realizace systému poskytování slev a dalších výhod rodinám

Více

www.ipfin.co.uk Finanční vzdělávání v International Personal Finance

www.ipfin.co.uk Finanční vzdělávání v International Personal Finance Finanční vzdělávání v International Personal Finance International Personal Finance Kdo jsme? mezinárodní finanční společnost obsluhujeme 2.5 miliónu zákazníků v Polsku, České republice, Maďarsku, Rumunsku,

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

www.admd.cz ASOCIACE DODAVATELŮ MONTOVANÝCH DOMŮ Vážená paní, vážený pane,

www.admd.cz ASOCIACE DODAVATELŮ MONTOVANÝCH DOMŮ Vážená paní, vážený pane, Kde nás najdete: INFOTHERMA OSTRAVA 16. 19. 1. 2012 FOR WOOD PRAHA 8. 11. 2. 2012 DŘEVOSTAVBY PRAHA 23. 26. 2. 2012 KONFERENCE DŘEVOSTAVBY VOLYNĚ, 5. 6. 4. 2012 STAVEBNÍ VELETRH BRNO 24. 28. 4. 2012 FOR

Více