NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 11 28"

Transkript

1 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup naší profesionální soupravy na stříhání vlasů se stříhacím strojkem v moderním ergonomickém provedení, jehož keramické ostří je ostřejší než obvyklé ocelové nože nebo žiletky a patří k nejostřejším na světě.

2 Součásti stříhacího strojku A Spínač zapnutí a vypnutí stříhací strojku, zablokování (zajištění) a uvolnění hřebenového nástavce B Posuvný přepínač nastavení výšky zástřihu (vysunutí hřebenového nástavce) C Indikace polohy hřebenového nástavce D Nastavitelná (otočná) dvojitá stříhací hlava E Široká strana stříhací hlavy F Úzká strana stříhací hlavy (po otočení o 180 ) G Kontrolka (svítivá dioda) signalizující nabíjení do strojku vložených akumulátorů H Zdířka pro připojení konektoru síťového napájecího adaptéru nebo nabíječky I Nabíječka Příslušenství J 2 hřebenové nástavce pro širokou stranu stříhací hlavy (stříhání vlasů) K Hřebenový nástavec pro úzkou stranu stříhací hlavy (zástřih knírů a vousů) L Síťový napájecí adaptér s kabelem pro připojení k nabíječce nebo ke strojku 2

3 Bezpečnostní předpisy Při používání tohoto stříhacího strojku dodržujte prosím následující bezpečnostní předpisy: 1. Nepoužívejte tento strojek nikdy ve vaně nebo v blízkosti vody (nad umyvadly), pokud jej budete napájet přímo ze sítě. V koupelně používejte tento stříhací strojek pouze s odpojeným síťovým napájecím adaptérem. Nenamáčejte nikdy tento strojek do vody nebo do jiných kapalin (ani při jeho čištění). Nečistěte nikdy strojek pod tekoucí vodou. V těchto případech hrozí trvalé poškození stříhacího strojku. 2. Neomotávejte kabel síťového napájecího adaptéru nikdy okolo přístroje. Provádějte pravidelné kontroly při vytažené zástrčce adaptéru ze síťové zásuvky, zda nedošlo k jeho poškození nebo k poškození kabelu. Poškozený kabel sami neopravujte, jeho výměnu svěřte autorizovanému servisu (v případě potřeby opravy strojku nebo kabelu se spojte se svým prodejcem). Nepoužívejte nikdy stříhací strojek s poškozeným kabelem síťového napájecího adaptéru. Nepokládejte kabel síťového napájecího adaptéru nikdy na topná tělesa nebo na jiné zdroje tepla. 3. Po použití přístroje, pokud jej budete napájet ze síťové zásuvky, vytáhněte okamžitě zástrčku napájecího adaptéru ze síťové zásuvky. 4. Přístroj a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky. Při stříhání dětí nebo tělesně postižených osob buďte obzvláště opatrní. 5. Používejte tento strojek pouze pro účely, které jsou popsány v tomto návodu k obsluze. Stříhací nástavce, které nejsou vyrobené firmou Grundig, mohou být velice nebezpečné. 6. Nepoužívejte stříhací strojek nikdy s poškozenými stříhacími nástavci nebo s poškozenými břity (s vypadanými zuby), neboť byste si tímto mohli způsobit poranění nebo poranění osob, které budete stříhat. 7. Nevystavujte stříhací strojek přímému slunečnímu záření a vysokým teplotám. 8. Nepoužívejte tento strojek ke stříhání vlasů na místech s poraněnou pokožkou nebo pletí. 9. Přístroj v žádném případě sami neopravujte (neotvírejte jej). V těchto případech byste ztratili jakékoliv nároky, které vyplývají ze záruky přístroje. Neručíme za škody, které by byly způsobeny neodborným používáním přístroje. 3

4 Nabíjení do stříhacího strojku vložených akumulátorů a) Nabíjení akumulátorů pomocí síťového napájecího adaptéru 1. Vypněte stříhací strojek spínačem [A] (poloha OFF ). Zapojte konektor kabelu síťového napájecího adaptéru do zdířky na spodní straně stříhacího strojku [H] a poté zapojte zástrčku síťového napájecího adaptéru do síťové zásuvky 230 V / 50 Hz. 2. V dolní části stříhacího strojku se rozsvítí při nabíjení akumulátorů kontrolka (svítivá dioda) [G], která signalizuje nabíjení akumulátorů (NiMH). Okolní teplota při nabíjení akumulátorů by měla být v rozmezí 5 C až 40 C. Doba trvání nabíjení do přístroje vložených akumulátorů představuje asi 8 hodin (přístroj musí být vypnut spínačem [A]). Před prvním použitím přístroje (nebo nebudete-li přístroj delší dobu používat) nechte do něho vložené akumulátory nabíjet po dobu asi 16 hodin, aby došlo k jejich úplnému nabití. Zapnete-li při nabíjení přístroj spínačem [A] (poloha ON ), přerušíte tím (vypnete tím) okamžitě nabíjení do něho vložených akumulátorů. V tomto případě můžete používat stříhací strojek ke stříhání vlasů se síťovým napájením. 3. Pokud budou do stříhacího strojku vložené akumulátory zcela nabity, doporučujeme Vám používat tento strojek bez síťového napájení. Jakmile zjistíte snížení výkonu stříhacího strojku, proveďte opětovné nabití do něho vložených akumulátorů. 4. Pokud nebudete holící strojek používat delší dobu než jeden měsíc, doporučujeme Vám, abyste nechali do přístroje vložené akumulátory nabíjet 16 hodin. Zcela nabité akumulátory vydrží napájet stříhací strojek po dobu cca 45 minut. Nedoporučujeme Vám provádět nabíjení akumulátorů okamžitě po každém použití stříhacího strojku (například každý den, zvláště ne v tom případě, pokud nebyl stříhací strojek používám celých 45 minut). Akumulátory vložené do přístroje nabíjejte až po jejich úplném vybití. Toto zvýší značně jejich životnost. b) Nabíjení akumulátorů pomocí nabíječky 1. Vypněte stříhací strojek spínačem [A] (poloha OFF ). Vložte stříhací strojek zdířkou [H] do nabíječky. 2. Zapojte konektor kabelu síťového napájecího adaptéru do příslušné zdířky na nabíječce a poté zapojte zástrčku síťového napájecího adaptéru do síťové zásuvky 230 V / 50 Hz. 3. V dolní části stříhacího strojku se rozsvítí při nabíjení akumulátorů kontrolka (svítivá dioda) [G], která signalizuje nabíjení akumulátorů (NiMH). Okolní teplota při nabíjení akumulátorů by měla být v rozmezí 5 C až 40 C. Doba trvání nabíjení do přístroje vložených akumulátorů představuje asi 8 hodin (přístroj musí být vypnut spínačem [A]). Před prvním použitím přístroje (nebo nebudete-li přístroj delší dobu používat) nechte do něho vložené akumulátory nabíjet po dobu asi 16 hodin, aby došlo k jejich úplnému nabití. Pokud vyndáte přístroj z nabíječky, přerušíte tím okamžitě nabíjení do něho vložených akumulátorů. V tomto případě můžete používat stříhací strojek ke stříhání vlasů bez síťového napájení. Viz dále a) Nabíjení akumulátorů pomocí síťového napájecího adaptéru. 4

5 Vyndání (výměna) akumulátorů Neodhazujte nikdy akumulátory do ohně, neotvírejte je a nezkratujte je. V těchto případech hrozí nebezpečí exploze nebo uvolnění zdraví škodlivých látek. Vybité baterie a již nepoužitelné akumulátory jsou zvláštním odpadem (nepatří do normálního domovního odpadu) a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí. K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby (kontejnery) v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách. Přispějte k ochraně životního prostředí! Použití stříhací strojku se síťovým napájecím adaptérem Důležité upozornění: Pouze s vytaženou zástrčkou síťového napájecího adaptéru ze síťové zásuvky odpojíte stříhací strojek zcela od síťového napájení! 1. Vypněte stříhací strojek spínačem [A] (poloha OFF ). Zapojte konektor kabelu síťového napájecího adaptéru do zdířky na spodní straně stříhacího strojku [H] a poté zapojte zástrčku síťového napájecího adaptéru do síťové zásuvky 230 V / 50 Hz. 2. Zapněte stříhací strojek spínačem [A] (poloha ON ). Po zapnutí přístroje dojde okamžitě k vypnutí funkce nabíjení do přístroje vložených akumulátorů. V koupelně nebo nad umyvadlem používejte tento stříhací strojek pouze s odpojeným síťovým napájecím adaptérem. Použití stříhací strojku s akumulátorovým napájením 1. Zapněte stříhací strojek spínačem [A] (poloha ON ). Zvláštnosti stříhacího strojku Tento strojek je vybaven dvojitou keramickou / titanovou nastavitelnou (otočnou) stříhací hlavou. Její široká strana [E] slouží k stříhání vlasů, její úzká strana [F] je určena k zástřihů vousů a knírů. Stříhací strojek, jakmile jej zapnete, provede automatické zablokování (zajištění) nasazených hřebenových nástavců. Co byste měli dodržovat při stříhání vlasů Dříve než začnete se stříháním vlasů: 1. Zkontrolujte stříhací strojek a proveďte případně jeho vyčištění. 2. Osoba, kterou budete stříhat, by měla při stříhání sedět přibližné ve výši Vašich očí. 3. Před stříháním pročešte vlasy, aby nebyly rozcuchané nebo slepené a měly přirozený tvar. 4. Vlasy musejí být při stříhání suché. Důležité upozornění: Provádějte pouze krátké sestřihy a vlasy stříhejte postupně. Sestřih na krátko proveďte poději. Během stříhání česejte stále vlasy do tvaru pozdějšího hotového účesu. 5

6 Stříhání vlasů 1. Ke stříhání vlasů použijte širokou stranu stříhací hlavy. Za tímto účelem otočte stříhací hlavou o 180 tak, aby její široká strana [E] směřovala nahoru. Důležité upozornění: Před nastavením stříhací hlavy musí být přístroj vypnutý (poloha OFF spínače [A]). Z bezpečnostních důvodů vytáhněte zástrčku sítového napájecího adaptéru ze síťové zásuvky. 2. Dříve než nasadíte na stříhací hlavu příslušný hřebenový nástavec [J] (malý nebo velký), zkontrolujte, aby byl na levé straně přístroje přepnut přepínač nastavení výšky zástřihu [B] do polohy 1 (viz indikátor [C]). 3. Zkontrolujte, zda souhlasí úhel otočení stříhací hlavy a hřebenového nástavce [J]. Zasuňte úchytky hřebenového nástavce do příslušných otvorů vzadu z boku na stříhací hlavě. Zatlačte na hřebenový nástavec, který musí slyšitelně zaskočit do stříhací hlavy. Důležité upozornění: Nebezpečí poranění! Dejte při otáčení (nastavování) stříhací hlavy pozor na to, abyste náhodně nezapnuli přístroj (spínač [A] musí zůstat v poloze OFF ). 6

7 4. Pomocí přepínače [B] na levé straně strojku nastavte požadovanou výšku sestřihu vlasů (viz indikátor [C] a tabulky na str. 8). 5. Položte vhodný ručník okolo krku a na ramena osoby, kterou budete stříhat. Učešte vlasy takovým způsobem, abyste viděli jejich přirozený směr růstu. 6. Zapněte stříhací strojek spínačem [A] (poloha ON ). Upozornění: Po zapnutí přístroje dojde k automatickému zajištění hřebenového nástavce. Zástřih vousů a knírů 1. Vypněte stříhací strojek spínačem [A] (poloha OFF ). 2. Vyndejte ze stříhací hlavy hřebenový nástavec (na stříhání vlasů [J]). Přepněte nejdříve přepínač nastavení výsky sestřihu [B] do polohy 7. Vytáhněte poté hřebenový nástavec opatrně z bočních otvorů stříhací hlavy. Nedotýkejte se přitom ostří (břitu). 3. Uchopte z boční strany stříhací hlavu [D] a otočte jí směrem doleva. Poté za ní lehce zatáhněte. Stříhací hlava se uvolní (vysune) ze strojku viz (1) a (2). 4. Otočte stříhací hlavou o 180 C do nové polohy pro zástřih vousů. Nasaďte stříhací hlavu do strojku a zajistěte ji lehkým pohybem směrem doprava a lehkým zatlačením směrem dolů. 5. Způsobem popsaným v kapitole Stříhání vlasů nasaďte na stříhací hlavu hřebenový nástavec na zástřih vousů a knírů [K]. 1. Stříhání (holení) zátylku (záhlaví) 7

8 1. K tomuto účelu použijte výšku zástřihu 2 až 8 mm. 2. Při stříhání vlasů na záhlaví držte stříhací strojek směrem nahoru. Začněte se stříháním zátylku uprostřed hlavy. 3. Přiložte stříhací strojek ke hlavě a pohybujte jím pomalu nahoru. Po ostříhání středu hlavy ostříhejte poté pravou i levou část zátylku. Při stříhání provádějte pouze velmi krátké pohyby směrem nahoru. 2. Stříhání zadních partií hlavy 1. K tomuto účelu použijte výšku zástřihu 12 až 18 mm. 3. Stříhání pravé a levé strany hlavy (nad kotletami) 1. K stříhání kotlet použijte výšku zástřihu 2 až 8 mm. K stříhání vlasů nad kotletami použijte delší výšku zástřihu (12 nebo 15 mm). 4. Stříhání horních partií hlavy 1. K stříhání horních partií hlavy použijte výšku zástřihu 18 až 24 mm. Vlasy stříhejte stále proti směru jejich růstu. 2. Pro sestřih delších vlasů použijte přiložený holičský hřeben, kterým delší vlasy nadzvednete. Poté stříhejte vlasy nad tímto hřebenem (přes tento hřeben) nebo přidržujte vlasy mezi prsty. 3. Při stříhání horní časti hlavy byste měli stát za osobou, kterou stříháte. 5. Poslední úpravy zástřihu (účesu) a zástřih kotlet 1. Poslední úpravy zástřihu na zátylku a za ušima proveďte s výškou zástřihu 2 mm. Při stříhání vlasů za ušima dejte pozor na to, abyste udrželi rovnoměrný a pěkně vypadající zástřih vlasů. Použijte k tomuto účelu například sponky do vlasů. 2. Abyste provedli rovný zástřih kotlet, držte stříhací strojek obráceně v pravém úhlu ke kotletám tak, aby se dotýkal pokožky hlavy, a zarovnání (zástřih) kotlet provádějte směrem dolů. Sestřih vlasů na krátko ( na ježka nebo holá lebka ) 1. Začněte se stříháním s použitím největší výšky zástřihu (24 až 42 mm). Nejdříve ostříhejte zátylek pomalými pohyby směrem nahoru. Dejte přitom pozor na to, aby se nástavec dotýkal rovně hlavy naplocho. 2. Poté ostříhejte pomalu pravou a levou stranu hlavy směrem nahoru. Ostříhejte horní partie hlavy pomalými pohyby proti směru růstu vlasů na stejnou výšku (délku) vlasů jako na pravé a levé straně hlavy. 3. K sestřihu vlasů na ježka stříhejte holícím strojkem přes hřeben. 4. K vyholení hlavy použijte poté malý stříhací hřebenový nástavec, abyste docílili potřebnou délku vlasů, jakou potřebujete. Výška zástřihu vlasů s použitím malého hřebenového nástavce 8

9 Poloha přepínače [B] Výška zástřihu 1 2 mm 2 5 mm 3 8 mm 4 12 mm 5 15 mm 6 18 mm 7 22 mm Výška zástřihu vlasů s použitím velkého hřebenového nástavce Poloha přepínače [B] Výška zástřihu 1 24 mm 2 27 mm 3 30 mm 4 33 mm 5 36 mm 6 39 mm 7 42 mm Výška zástřihu vousů a knírů Poloha přepínače [B] Výška zástřihu 1 2 mm 2 5 mm 3 8 mm 4 12 mm 5 15 mm 6 18 mm 7 22 mm Údržba a čištění stříhacího strojku 9

10 Dojde-li k zablokování stříhací hlavy silnými vlasy (nebo vousy), přístroj okamžitě vypněte (vytáhněte zástrčku síťového napájecího adaptéru ze síťové zásuvky). Vyndejte ze stříhací hlavy hřebenový nástavec a vyčistěte stříhací hlavu přiloženým kartáčkem na čištění. Tento strojek je vybaven kvalitními stříhacími keramickými břity, které nevyžadují žádné mazání. K čištění strojku používejte pouze přiložený kartáček na čištění nebo podobné měkké kartáčky či štětečky. Abyste zajistili dlouhou životnost stříhacího strojku, provádějte pravidelně jeho důkladné vyčištění. Odpojte stříhací strojek od síťového napájení. Netlačte příliš na keramické břity a dejte pozor na to, aby nedošlo k jejich poškození tvrdými předměty. K čištění přístroje a břitů nepoužívejte žádné tekuté chemické prostředky nebo prostředky na drhnutí. 10

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 04 70

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 04 70 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 04 70 Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup naší profesionální soupravy na stříhání vlasů se stříhacím strojkem v moderní antracitové (titanové) barvě a v

Více

NÁVOD K OBSLUZE REMINGTON. Obj. č.: 84 02 25

NÁVOD K OBSLUZE REMINGTON. Obj. č.: 84 02 25 NÁVOD K OBSLUZE REMINGTON Obj. č.: 84 02 25 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste

Více

HAIR AND BEARD CLIPPER MC 4841 MC 4842

HAIR AND BEARD CLIPPER MC 4841 MC 4842 HAIR AND BEARD CLIPPER MC 4841 MC 4842 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

HAIR AND BEARD CLIPPER MC 7740

HAIR AND BEARD CLIPPER MC 7740 HAIR AND BEARD CLIPPER MC 7740 D C B A E F G H I 2 DEUTSCH 4-15 ENGLISH 16-25 FRANÇAIS 26-35 ITALIANO 36-45 PORTUGUÊS 46-55 ESPAÑOL 56-65 POLSKI 66-75 CESKY 76-85 TÜRKÇE 86-95 ΕΛΛΗΝΙΚA 96-105 3 BEZPEČNOST

Více

HAIR AND BEARD CLIPPER MC 8641

HAIR AND BEARD CLIPPER MC 8641 HAIR AND BEARD CLIPPER MC 8641 D C A B E G F L H I J K O P M N Q 2 DEUTSCH DEUTSCH 4-15 ENGLISH 16-25 ESPAÑOL 26-35 POLSKI 36-45 ČESKY 46-55 MAGYAR 56-65 TÜRKÇE 66-75 ΕΛΛΗΝΙΚA 76-85 DEUTSCH 3 BEZPEČNOST

Více

ENGLISH 4 ROMÂNĂ 14 РУССКИЙ 24 ČESKY 34 MAGYAR 44 SLOVENSKY 54 УКРАЇНСЬКІЙ 64 HRVATSKI 74 SLOVENŠČINA 83 HQ C281

ENGLISH 4 ROMÂNĂ 14 РУССКИЙ 24 ČESKY 34 MAGYAR 44 SLOVENSKY 54 УКРАЇНСЬКІЙ 64 HRVATSKI 74 SLOVENŠČINA 83 HQ C281 3 ENGLISH 4 ROMÂNĂ 14 РУССКИЙ 24 ČESKY 34 MAGYAR 44 SLOVENSKY 54 УКРАЇНСЬКІЙ 64 HRVATSKI 74 SLOVENŠČINA 83 HQ C281 34 ČESKY Důležité Dříve než přístroj připojíte k síti přesvědčte se, že napětí, uvedené

Více

PROFESSIONAL MULTI HAIR TRIMMER

PROFESSIONAL MULTI HAIR TRIMMER PROFESSIONAL MULTI HAIR TRIMMER MT 6742 ČESKY 8 9 7 1 2 3 4 5 6 2 A B B C D E F 3 BEZPEČNOST Při používání výrobku dodržujte následující pokyny: 7 Tento přístroj je určen výhradě k domácímu použití. 7

Více

User manual QC5375 QC5370

User manual QC5375 QC5370 User manual QC5375 QC5370 1 14 Čeština Úvod Blahopřejeme vám k nákupu a vítáme vás ve společnosti Philips. Abyste mohli plně využít podpory, kterou Philips poskytuje, zaregistrujte svůj výrobek na adrese

Více

Bezpečnostní pokyny. přístroje nebo zařízení, které je testováno.

Bezpečnostní pokyny. přístroje nebo zařízení, které je testováno. Bezpečnostní pokyny Výstraha označuje nebezpečné podmínky a činnosti, které by mohly způsobit úraz nebo smrt osob. Varováníoznačuje nebezpečné okolnosti a činnosti, které by mohly způsobit poškození měřicího

Více

ENGLISH 4 ROMÂNĂ 14 РУССКИЙ 24 ČESKY 36 MAGYAR 46 SLOVENSKY 56 УКРАЇНСЬКА 66 HRVATSKI 77 SLOVENŠČINA 87 HQC482, HQC440

ENGLISH 4 ROMÂNĂ 14 РУССКИЙ 24 ČESKY 36 MAGYAR 46 SLOVENSKY 56 УКРАЇНСЬКА 66 HRVATSKI 77 SLOVENŠČINA 87 HQC482, HQC440 3 ENGLISH 4 ROMÂNĂ 14 РУССКИЙ 24 ČESKY 36 MAGYAR 46 SLOVENSKY 56 УКРАЇНСЬКА 66 HRVATSKI 77 SLOVENŠČINA 87 HQC482, HQC440 36 ČESKY Úvod Vážený zákazníku, zvolil jste správně! Váš nový přístroj Philips pro

Více

BODY HAIR TRIMMER MT 5531

BODY HAIR TRIMMER MT 5531 BODY HAIR TRIMMER MT 5531 A B C D H E F G 2 BEZPEČNOST Při používání přístroje dodržujte následující pokyny: 7 Tento přístroj je určen výhradě k domácímu použití. 7 Přístroj slouží výhradně k odstranění

Více

Pet Clipper 6160. Uživatelský manuál

Pet Clipper 6160. Uživatelský manuál Pet Clipper 6160 Uživatelský manuál Technické parametry: Výkon 3W Pohotovostní režim 2 hodiny Specifikace nabíječky :DC/AC 220V-240V 50Hz Upozornění: Používejte přístroj pouze k účelu, k jakému byl vyroben!

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 12 12 65 Základní charakteristiky měřícího přístroje Tento měřící přístroj (tester fází) je vybaven 3 funkcemi: Kontrola sledu fází Zjištění směru otáčení motorů Indikace přerušení

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 00 46

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 00 46 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 00 46 Zazvoní-li na Vás například třikrát Váš soused, pak toto zvonění s tímto naslouchátkem nikdy nepřeslechnete. Kromě toho můžete s tímto naslouchátkem, které je vyrobeno

Více

Měřič vlhkosti DampFinder Plus. Obj. č.: Vložení /výměna baterií, obr. 1. Výměna hrotů, obr. 2. Zapnutí/vypnutí přístroje (ON/OFF), obr. 3.

Měřič vlhkosti DampFinder Plus. Obj. č.: Vložení /výměna baterií, obr. 1. Výměna hrotů, obr. 2. Zapnutí/vypnutí přístroje (ON/OFF), obr. 3. Vložení /výměna baterií, obr. 1. Výměna hrotů, obr. 2. Měřič vlhkosti DampFinder Plus Obj. č.: 10 15 17 Zapnutí/vypnutí přístroje (ON/OFF), obr. 3. Přístroj se po 3 minutách přepne do úsporného režimu.

Více

3. Zavřete prostor pro baterie krytem. 1. Vlijte mléko do vhodné nádoby, např. skleněné. 2. Sundejte z pěniče mléka nerezový kryt.

3. Zavřete prostor pro baterie krytem. 1. Vlijte mléko do vhodné nádoby, např. skleněné. 2. Sundejte z pěniče mléka nerezový kryt. Pěnič mléka MS 3502 Uvedení do provozu Před prvním použitím pěnič mléka vyčistěte způsobem, který je popsán v kapitole Mytí a údržba. Vložte baterie (baterie nejsou součástí dodávky). 1. Prostor pro baterie

Více

Návod k použití ZASTŘIHOVAČ 9 v 1 R-1027

Návod k použití ZASTŘIHOVAČ 9 v 1 R-1027 Návod k použití ZASTŘIHOVAČ 9 v 1 R-1027 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

VOLUME HOOD DRYER HS 6780

VOLUME HOOD DRYER HS 6780 VOLUME HOOD DRYER HS 6780 F E C B D A 2 BEZPEČNOST Při používání přístroje dodržujte následující pokyny: 7 Tento přístroj je určen výhradě k domácímu použití. 7 Přístroj nikdy nepoužívejte ve vaně, sprše,

Více

PROFESSIONELL HAIR CLIPPER WET AND DRY

PROFESSIONELL HAIR CLIPPER WET AND DRY PROFESSIONELL HAIR CLIPPER WET AND DRY MC 9542 ČESKY 1 2 3 4 8 5 6 7 A B C I H D G F E 3 SVENSKA 35-44 ITALIANO 45-54 PORTUGUÊS 55-64 NEDERLANDS 65-74 MAGYAR 75-84 ČESKY 85-94 SLOVENŠČINA 95-104 LIETUVIŲ

Více

Mini akušroubovák Toolcraft MD6U, 6 V. Obj. č.: 82 09 21. Úvod. Obsah Strana Úvod...2 1. Účel použití šroubováku...2. 1. Účel použití šroubováku

Mini akušroubovák Toolcraft MD6U, 6 V. Obj. č.: 82 09 21. Úvod. Obsah Strana Úvod...2 1. Účel použití šroubováku...2. 1. Účel použití šroubováku Úvod Tato souprava obsahuje následující součásti: Akumulátorový šroubovák s výkonným akumulátorem Síťová a stolní nabíječka 4 oboustranné nástavce s různými šroubováky (bity) Mini akušroubovák Toolcraft

Více

Zastřihovač vlasů. Návod k obsluze

Zastřihovač vlasů. Návod k obsluze Zastřihovač vlasů Návod k obsluze CZ SHP 3301BL / SHP 3302RD SHP 4301BL / SHP 4302RD Před použitím tohoto přístroje se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni

Více

USB nabíječka. Návod k použití. Tchibo GmbH D Hamburg 87924HB66XVI

USB nabíječka. Návod k použití. Tchibo GmbH D Hamburg 87924HB66XVI USB nabíječka Návod k použití Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 87924HB66XVI 2016-06 333 072 Bezpečnostní pokyny Přečtěte si pozorně bezpečnostní pokyny a používejte výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto

Více

QC5090, QC5070 ENGLISH 6 POLSKI 13 ROMÂNĂ 20 РУССКИЙ 26 ČESKY 34 MAGYAR 40 SLOVENSKY 46 УКРАЇНСЬКІЙ 52 HRVATSKI 59 EESTI 65 LATVISKI 71 LIETUVIŠKAI 77

QC5090, QC5070 ENGLISH 6 POLSKI 13 ROMÂNĂ 20 РУССКИЙ 26 ČESKY 34 MAGYAR 40 SLOVENSKY 46 УКРАЇНСЬКІЙ 52 HRVATSKI 59 EESTI 65 LATVISKI 71 LIETUVIŠKAI 77 2 3 ENGLISH 6 POLSKI 13 ROMÂNĂ 20 РУССКИЙ 26 ČESKY 34 MAGYAR 40 SLOVENSKY 46 УКРАЇНСЬКІЙ 52 HRVATSKI 59 EESTI 65 LATVISKI 71 LIETUVIŠKAI 77 SLOVENŠČINA 83 БЪЛГАРСКИ 89 QC5090, QC5070 SRPSKI 96 34 ČESKY

Více

Holicí strojek Návod k obsluze

Holicí strojek Návod k obsluze Návod k obsluze CZ SMS 3011BL / SMS 3012GR SMS 3013RD / SMS 3014TQ Před použitím tohoto přístroje se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním přístrojů

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 12 16 35

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 12 16 35 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 12 16 35 1. Úvod + účel použití detektoru Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho speciálního detektoru vlhkosti. Tento přístroj slouží ke zjišťování vlhkosti

Více

BODYGROOMER. MT 6030 Wet & Dry ČESKY

BODYGROOMER. MT 6030 Wet & Dry ČESKY BODYGROOMER MT 6030 Wet & Dry ČESKY cs A B E F G C D H I J 2 ČESKY 87-94 3 BEZPEČNOST Při používání spotřebiče dodržujte následující pokyny: 77Spotřebič je určen jen pro domácí použití. 77Tento spotřebič

Více

HAIR AND BEARD CLIPPER MC 3140 ČESKY

HAIR AND BEARD CLIPPER MC 3140 ČESKY HAIR AND BEARD CLIPPER MC 3140 ČESKY A E B F C G H I J K L D 2 ČESKY 92-102 3 BEZPEČNOST Při používání spotřebiče dodržujte následující pokyny: Spotřebič je určen jen pro domácí použití. Tento spotřebič

Více

Zastříhávač vlasů ARM 377. Návod k obsluze

Zastříhávač vlasů ARM 377. Návod k obsluze Zastříhávač vlasů ARM 377 CZ Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího použití.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Měnič napětí 6 V DC 12 V DC Typ 2238.0 Obj. č.: 51 81 08 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení přístroje do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek

Více

Bezdrátový cyklocomputer 4 v 1. Obj. č.: Vážení zákazníci,

Bezdrátový cyklocomputer 4 v 1. Obj. č.: Vážení zákazníci, Bezdrátový cyklocomputer 4 v 1 Obj. č.: 84 14 21 Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup bezdrátového cyklocomputeru 4 v 1. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 57 42 28

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 57 42 28 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 57 42 28 Vytvořte si na své zahradě příjemnou atmosféru. Za denního světla dochází k nabíjení do svítilny vloženého akumulátoru NiMH sluneční energií (pomocí monokrystalického

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 38 02 87 Tato bezdrátová (rádiová) sluchátka v pásmu 864 MHz (FM) s dosahem až 100 m v polootevřeném provedení, která jsou vybavena automaticky nastavitelným třmenem okolo hlavy,

Více

PROFI HOLÍCÍ STROJEK

PROFI HOLÍCÍ STROJEK PROFI HOLÍCÍ STROJEK NÁVOD K POUŽITÍ CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosíme, přečtěte si pečlivě tento návod k použití. Pokud výrobek předáváte další osobě, předejte jí i tento návod. BEZPEČNOSTNÍ

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 57 14 26

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 57 14 26 NÁVOD K OBSLUZE Verze 03/05 Obj. č.: 57 14 26 Vytvořte si na své zahradě příjemnou atmosféru. Za denního světla dochází k nabíjení do svítilny vloženého akumulátoru NiMH sluneční energií (pomocí monokrystalického

Více

NÁVOD K MONTÁŽI OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽI OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽI OBSLUZE Verze 08/01 Obj. č.: 85 35 99 Tato sada osvětlení jízdního kola (pomocí baterií) obsahuje přední světlomet s výkonnou a jasnou xenonovou žárovkou a zadní svítilnu se 6 výkonnými

Více

Silverado Obří závodní lehký dodávkový automobil pickup (dálkově ovládaný vysílačkou)

Silverado Obří závodní lehký dodávkový automobil pickup (dálkově ovládaný vysílačkou) NÁVOD K OBSLUZE Silverado Obří závodní lehký dodávkový automobil pickup (dálkově ovládaný vysílačkou) Objednací číslo: 22 24 04 Monster-Racing Pickup-Truck s úplným ovládáním řízení a jízdními funkcemi

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 04 08

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 04 08 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 04 08 Dopřejte si absolutní blaho kombinací tepla s oživující masáží. Tento přístroj se 4 páry různých masážních hlavic (nástavců) a s plynule regulovatelným počtem poklepů

Více

NÁVOD K OBSLUZE (k montáži) Obj. č.: 85 23 05

NÁVOD K OBSLUZE (k montáži) Obj. č.: 85 23 05 NÁVOD K OBSLUZE (k montáži) Obj. č.: 85 23 05 Kompaktní nabíječka olověných akumulátorů (autobaterií) s jmenovitým napětím 12 V nebo 24 V s nastavitelným nabíjecím proudem do 30 A (2 polohy přepínače)

Více

HQ6849 ENGLISH 4 POLSKI 13 ROMÂNĂ 23 РУССКИЙ 33 ČESKY 44 MAGYAR 53 SLOVENSKY 63 УКРАЇНСЬКІЙ 72 HRVATSKI 83 EESTI 92 LATVISKI 101 LIETUVIŠKAI 111

HQ6849 ENGLISH 4 POLSKI 13 ROMÂNĂ 23 РУССКИЙ 33 ČESKY 44 MAGYAR 53 SLOVENSKY 63 УКРАЇНСЬКІЙ 72 HRVATSKI 83 EESTI 92 LATVISKI 101 LIETUVIŠKAI 111 3 ENGLISH 4 POLSKI 3 ROMÂNĂ 3 РУССКИЙ 33 ČESKY 44 MAGYAR 53 SLOVENSKY 63 УКРАЇНСЬКІЙ 7 HRVATSKI 83 EESTI 9 LATVISKI 0 LIETUVIŠKAI SLOVENŠČINA 0 HQ6849 44 ČESKY Důležité Před použitím přístroje přečtěte

Více

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 G F E A B C D 1 2 3 2 BEZPEŚNOST Při používání přístroje dodržujte následující pokyny: 7 Tento přístroj je určen výhradě k domácímu použití. 7 Přístroj nikdy nepoužívejte ve

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Objednací číslo: M01650

NÁVOD K OBSLUZE. Objednací číslo: M01650 NÁVOD K OBSLUZE Objednací číslo: M01650 Ušetřete si čas a neutrácejte zbytečně peníze! Toto malé čerpadlo Vám usnadní výměnu motorového oleje ve Vašem automobilu bez problémů a bez velkých nákladů. Vyčerpání

Více

Zábleskové barové osvětlení Světelný panel STROBE BAR. Obj. č.: 59 01 57

Zábleskové barové osvětlení Světelný panel STROBE BAR. Obj. č.: 59 01 57 NÁVOD K OBSLUZE Verze 01/03 Zábleskové barové osvětlení Světelný panel STROBE BAR Obj. č.: 59 01 57 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze.

Více

ST-HC7386. Zastřihávač vlasů Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web:

ST-HC7386. Zastřihávač vlasů Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: ST-HC7386 Zastřihávač vlasů Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme

Více

grooming set www.philips.com

grooming set www.philips.com Personal grooming set Set de soins de toilette personnel u www.philips.com 403 000 58 ČESKY Všeobecný popis A Hřeben D Contour Tracking B Trojrozměrné ocelové nože Rounded Chromium C Volič délky střihu

Více

HAIR AND BEARD CLIPPER MC 6040 ČESKY

HAIR AND BEARD CLIPPER MC 6040 ČESKY HAIR AND BEARD CLIPPER MC 6040 ČESKY A E B F G H I J C K L D 2 BEZPEČNOST Při používání spotřebiče dodržujte následující pokyny: Spotřebič je určen jen pro domácí použití. Tento spotřebič je navržen pouze

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37 NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/02 Obj. č.: 85 42 37 Kompaktní vnitřní (pokojový) a venkovní teploměr s funkcí ukládání maximálních a minimálních naměřených hodnoty teploty do paměti. Tento návod k obsluze je

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 22 67 11

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 22 67 11 NÁVOD K OBSLUZE Verze 03/05 Obsah Strana Úvod...2 Účel použití modelu člunu...3 Obsah zásilky (rozsah dodávky)...3 Bezpečnostní předpisy...4 Manipulace s bateriemi a akumulátory: 5 Příprava modelu člunu

Více

Návod k použití ZASTŘIHOVACÍ SET 9 V 1 R-1025

Návod k použití ZASTŘIHOVACÍ SET 9 V 1 R-1025 Návod k použití ZASTŘIHOVACÍ SET 9 V 1 R-1025 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod

Více

NÁVOD K OBSLUZE (k montáži)

NÁVOD K OBSLUZE (k montáži) NÁVOD K OBSLUZE (k montáži) Obj. č.: 19 07 48 Tento speciální modul ve spojení s obyčejnou nabíječkou olověných akumulátorů (automobilových baterií) vytvoří z této nabíječky univerzální přístroj s automatickou

Více

Vysavač prachu do automobilu Turbo. Obj. č.: 85 22 10

Vysavač prachu do automobilu Turbo. Obj. č.: 85 22 10 NÁVOD K OBSLUZE Verze 11/99 Vysavač prachu do automobilu Turbo Obj. č.: 85 22 10 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte

Více

B-228 Strojek na vlasy Návod k obsluze

B-228 Strojek na vlasy Návod k obsluze B-228 Strojek na vlasy Návod k obsluze PŘEČTĚTE JSI VŠECHNY POKYNY PŘED POUŽITÍM A ODLOŽTE NÁVOD PRO PŘÍPAD POUŽITÍ V BUDOUCNOSTI 1 Důležité bezpečnostní pokyny Všeobecné bezpečnostní pokyny Pro zamezení

Více

Holicí strojek Návod k obsluze

Holicí strojek Návod k obsluze Návod k obsluze CZ SMS 4011BL SMS 4012GR SMS 4013RD SMS 4014TQ Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním spotřebičů

Více

Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze

Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze Před uvedením tohoto výrobku do provozu se, prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním výrobků podobného

Více

Zastřihovač nosních a ušních chloupků

Zastřihovač nosních a ušních chloupků Zastřihovač nosních a ušních chloupků ON cs Návod k použití Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 82104AS3X3VCE 2015-01 Vážení zákazníci, s Vaším novým zastřihovačem rychle a bezpečně odstraníte nežádoucí chloupky

Více

Návod na elektrický stříhací strojek pro ovce FarmClipper Profi

Návod na elektrický stříhací strojek pro ovce FarmClipper Profi Návod na elektrický stříhací strojek pro ovce FarmClipper Profi Obj. č: 34950 Technická data: Typ: FarmClipper Profi Napájení: 220-240 V AC Výkon motoru: 350 W Frekvence: 50 Hz Rozměry: 7,8 x 9,7 x 33

Více

Zastřihovač nosních a ušních chloupků. Návod k použití Tchibo GmbH D Hamburg 67337HB1551XIIAS

Zastřihovač nosních a ušních chloupků. Návod k použití Tchibo GmbH D Hamburg 67337HB1551XIIAS Zastřihovač nosních a ušních chloupků ON Návod k použití Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 67337HB1551XIIAS 288 302 Vážení zákazníci, s Vaším novým zastřihovačem rychle a bezpečně odstraníte nežádoucí chloupky

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Systém pro rychlé startování automobilů 3 v 1. Obj. č.: 85 42 19

NÁVOD K OBSLUZE. Systém pro rychlé startování automobilů 3 v 1. Obj. č.: 85 42 19 NÁVOD K OBSLUZE Systém pro rychlé startování automobilů 3 v 1 Obj. č.: 85 42 19 Vážení zákazníci, Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho přístroje. Přečtete si pozorně tento návod k obsluze a bezpečnostní

Více

POWLI421 1 7 6 2 3 4 5 Fig. A Copyright 2014 VARO www.varo.com

POWLI421 1 7 6 2 3 4 5 Fig. A Copyright 2014 VARO www.varo.com POWLI421 1 7 6 2 3 4 5 Fig. A Copyright 2014 VARO www.varo.com POWLI421 Fig 1 Copyright 2014 VARO www.varo.com SVÍTILNA LED 1,5 W POWLI421 POWLI421 CS UPOZORNĚNÍ! Než začnete zařízení používat, přečtěte

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Svítící vodní sloupec s proměnlivými barvami. Obj. č.: 58 13 58

NÁVOD K OBSLUZE. Svítící vodní sloupec s proměnlivými barvami. Obj. č.: 58 13 58 NÁVOD K OBSLUZE Svítící vodní sloupec s proměnlivými barvami Obj. č.: 58 13 58 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Stříhací strojek na vlasy "Remington Precision Ceramic Haarschneide" Obj. č.: 671 063

NÁVOD K OBSLUZE. Stříhací strojek na vlasy Remington Precision Ceramic Haarschneide Obj. č.: 671 063 .. NÁVOD K OBSLUZE Stříhací strojek na vlasy "Remington Precision Ceramic Haarschneide" Obj. č.: 671 063 Jedná se o špičkový výrobek této třídy. Předností tohoto přístroje na stříhání vlasů je to, že čepele

Více

Návod k použití a údržbě

Návod k použití a údržbě Model PM-1 Návod k použití a údržbě Důležitá pravidla bezpečnosti Tento výrobek není určen pro děti Při prvním použitím elektrického spotřebiče si důkladně pročtěte tento návod! NEBEZPEČÍ: Chcete-li snížit

Více

NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRICKÝ STROJEK NA STŘÍHÁNÍ VLASŮ. Obj. č.: 671006

NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRICKÝ STROJEK NA STŘÍHÁNÍ VLASŮ. Obj. č.: 671006 NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRICKÝ STROJEK NA STŘÍHÁNÍ VLASŮ Obj. č.: 671006 Tato precizní keramická střihací sada na vlasy od Remington umožňuje domácí jednoduchou a komfortní úpravu vlasů. Střihací strojek je

Více

Ruční vysavač 2 v 1 VCH9130. Obj. č. 39 86 20. Vážený zákazníku,

Ruční vysavač 2 v 1 VCH9130. Obj. č. 39 86 20. Vážený zákazníku, Ruční vysavač 2 v 1 VCH9130 Obj. č. 39 86 20 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup ručního vysavače Grundig. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení

Více

ST-HT Teplovzdušný ventilátor Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web:

ST-HT Teplovzdušný ventilátor Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: ST-HT 8355 Teplovzdušný ventilátor Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn.

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD Obj. č.: 55 05 43 (titan), 55 05 44 (hliník)

MONTÁŽNÍ NÁVOD Obj. č.: 55 05 43 (titan), 55 05 44 (hliník) MONTÁŽNÍ NÁVOD Obj. č.: 55 05 43 (titan), 55 05 44 (hliník) Toto dekorační svítidlo vyrobené jako tlakový odlitek ze slitiny hliníku a zinku s povrchovou úpravou v barvě titanu nebo hliníku se saténovým

Více

HLE 30. z Dámský holicí strojek. Návod na používanie

HLE 30. z Dámský holicí strojek. Návod na používanie HLE 30 CZ z Dámský holicí strojek Návod na používanie Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel. +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de Česky

Více

ROMÂNĂ 4 ČESKY 18 MAGYAR 31 SLOVENSKY 45 HRVATSKI 58 SLOVENŠČINA 72 БЪЛГАРСКИ 85 SRPSKI 100 HQ8170

ROMÂNĂ 4 ČESKY 18 MAGYAR 31 SLOVENSKY 45 HRVATSKI 58 SLOVENŠČINA 72 БЪЛГАРСКИ 85 SRPSKI 100 HQ8170 ROMÂNĂ 4 ČESKY 18 MAGYAR 31 SLOVENSKY 45 HRVATSKI 58 SLOVENŠČINA 72 БЪЛГАРСКИ 85 SRPSKI 100 HQ8170 18 ČESKY Důležité Následující návod pečlivě přečtěte a uschovejte jej pro případná pozdější nahlédnutí.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 02 88

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 02 88 NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/01 Obj. č.: 35 02 88 Máte například hrací konzolu, DVD-přehrávač, videorekordér nebo satelitní přijímač a chtěli byste všechny tyto přístroje připojit k jednomu televiznímu přijímači

Více

PROFESSIONAL 2 IN 1 HAIRSTYLER

PROFESSIONAL 2 IN 1 HAIRSTYLER PROFESSIONAL 2 IN 1 HAIRSTYLER Straight & Curls HS 7830 K I F E C B J H G D A 2 BEZPEČNOST Při používání přístroje dodržujte následující pokyny: 7 Tento přístroj je určen výhradě k domácímu použití. 7

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 59 02 64 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Děkujeme, že jste si vybrali naši power banku DOCA 15000 se startovačem aut. Při manipulaci dbejte bezpečnostních zásad použití elektronických spotřebičů. Přečtěte si, prosím, pozorně

Více

HL 35. z Dámský holicí strojek. Návod na používanie...2. Beurer GmbH Söflinger Str Ulm (Germany)

HL 35. z Dámský holicí strojek. Návod na používanie...2. Beurer GmbH Söflinger Str Ulm (Germany) HL 35 CZ z Dámský holicí strojek Návod na používanie...2 Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) www.beurer.com ČESKY Obsah 1. Použití k určenému účelu...3 2. Bezpečnostní pokyny...3 3. Popis

Více

Zkrášlovací sada na obličej

Zkrášlovací sada na obličej Zkrášlovací sada na obličej m 305 CZ Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího

Více

Obj. č.: 57 43 70 NÁVOD K OBSLUZE. Verze 07/05

Obj. č.: 57 43 70 NÁVOD K OBSLUZE. Verze 07/05 NÁVOD K OBSLUZE Verze 07/05 Obj. č.: 57 43 70 Tuto solární svítilnu můžete použít i na místech, kam nedopadá ve dne přímé sluneční záření. Olověný akumulátor této svítilny můžete nabíjet pomocí přiloženého

Více

WOC Fig. 1 Copyright 2016 VARO

WOC Fig. 1 Copyright 2016 VARO 1 WOC210003 2 5 3 4 9 8 10 6 7 Fig. 1 Copyright 2016 VARO www.varo.com WOC210003 Fig. 2 Fig. 3 Copyright 2016 VARO www.varo.com WOC210003 Fig. 4 Fig. 5 Copyright 2016 VARO www.varo.com NABÍJECÍ SVĚTLOMET

Více

RC vrtulník Space Phoenix RtF. Obj. č.: 23 89 34. Rozsah dodávky. Nástroj pro výměnu zadního rotoru. Napájení dálkového ovládání: Napájení

RC vrtulník Space Phoenix RtF. Obj. č.: 23 89 34. Rozsah dodávky. Nástroj pro výměnu zadního rotoru. Napájení dálkového ovládání: Napájení Rozsah dodávky RC vrtulník Space Phoenix RtF Obj. č.: 23 89 34 Helikoptéra Dálkové ovládání Nástroj pro výměnu zadního rotoru Náhradní zadní list rotoru Nálepky Napájení dálkového ovládání: Napájení Jmenovité

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Verze 03/06 Obj. č.: 57 43 44 Vytvořte si na své zahradě příjemnou atmosféru. Ve dne Vám poslouží tento pěkně tvarovaný kamenný blok jako atraktivní ozdoba zahrady. Za denního světla dochází

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: (BC A) Obj. č.: (BC A) Obj. č.: (BC A)

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: (BC A) Obj. č.: (BC A) Obj. č.: (BC A) NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/05 Obj. č.: 51 21 82 (BC-012-15A) Obj. č.: 51 21 83 (BC-012-20A) Obj. č.: 51 21 84 (BC-024-10A) Tento přístroj představuje profesionální 3-stupňovou nabíječku pro rychlé a šetrné

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: /

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: / NÁVOD K OBSLUZE Verze 08/03 Obj. č.: 35 07 30 / 35 07 33 Tento praktický přepínací pult Vám poslouží k rozšíření ozvučení prostorů z jednoho páru reproduktorů až na 4 páry u všech zesilovačů (nebo podobných

Více

B-129 Strojek na vlasy Návod k obsluze

B-129 Strojek na vlasy Návod k obsluze B-129 Strojek na vlasy Návod k obsluze PŘEČTĚTE JSI VŠECHNY POKYNY PŘED POUŽITÍM A ODLOŽTE NÁVOD PRO PŘÍPAD POUŽITÍ V BUDOUCNOSTI 1 Všeobecné bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití

Více

IR Model vrtulníku Revell X-Razor. Obj. č.: 23 57 99. Vlastnosti. Popis jednotlivých částí. Rozsah dodávky

IR Model vrtulníku Revell X-Razor. Obj. č.: 23 57 99. Vlastnosti. Popis jednotlivých částí. Rozsah dodávky Vlastnosti IR Model vrtulníku Revell X-Razor Obj. č.: 23 57 99 Vrtulník: Pevný aerodynamický hliníkový trup Přídavná vrtule pro let do stran Spínač/Vypínač ON/OFF a nabíjecí port na vrtulníku Nový systém

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Verze 06/04 Obj. č.: 92 20 45 Úvod Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho malého speciálního telefonu s náhlavní soupravou (se sluchátkem do ucha a s mikrofonem).

Více

Model: DO CFJS007A Startovací stanice

Model: DO CFJS007A Startovací stanice Model: DO CFJS007A CZ Startovací stanice Návod k obsluze BEZPEČNOSTNÍ POKYNY UPOZORNĚNÍ!!! PO ZAKOUPENÍ STARTOVACÍ STANICE JE NUTNO BEZPRODLENĚ PLNĚ NABÍT AKUMULÁTOR STARTOVACÍ STANICE. AKUMULÁTOR ZNOVU

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Verze 10/99 Obj. č.: 85 17 44 Hlídač napětí automobilových baterií MW728 chrání autobaterii s připojeným spotřebičem před jejím podvybitím (úplným vybitím). Při vypnutém motoru hlídá tento

Více

OBSAH TECHNICKÁ DATA PROHLÁŠENÍ O SHODĚ. Vážený zákazníku,

OBSAH TECHNICKÁ DATA PROHLÁŠENÍ O SHODĚ. Vážený zákazníku, KLARSTEIN Nl31S \fl)i TEIN Nl31S \f l)i KLAR KLARSTEIN Nl31S \fl)i TEIN Nl31S \f l)i KLAR KLARSTEIN Nl31S \fl)i TEIN Nl31S \f l)i KLAR KLARSTEIN Nl31S \fl)i KLARSTEIN Kuchyňský robot 10006254 10006255

Více

BEZDRÁTOVÝ ELEKTRICKÝ UKLÍZEČ Návod k použití

BEZDRÁTOVÝ ELEKTRICKÝ UKLÍZEČ Návod k použití BEZDRÁTOVÝ ELEKTRICKÝ UKLÍZEČ Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Více

Návod na použití. Aku svítilna FL 9,6 FL 12 FL 14,4 FL 18

Návod na použití. Aku svítilna FL 9,6 FL 12 FL 14,4 FL 18 Návod na použití Aku svítilna FL 9,6 FL 12 FL 14,4 FL 18 RYOBI FL-9.6 (9,6V) FL-12 (12V) FL-14.4 (14,4V) FL-18 (18V) Bezdrátová svítilna Návod k použití Používejte pouze s doporučeným akumulátorem a nabíječkou

Více

Zkoušečka napětí VC-58. Obj. č.: 12 45 34. Obsah Strana. 1. Úvod...1 2. Účel použití zkoušečky...3

Zkoušečka napětí VC-58. Obj. č.: 12 45 34. Obsah Strana. 1. Úvod...1 2. Účel použití zkoušečky...3 Obsah Strana 1. Úvod...1 2. Účel použití zkoušečky...3 3. Bezpečnostní předpisy...4 4. Součásti zkoušečky...5 Zkoušečka napětí VC-58 5. Vložení (výměna) baterií...6 Signalizace vybitých baterií ve zkoušečce...6

Více

HAIR DRYER CERAMIC HD 3700

HAIR DRYER CERAMIC HD 3700 HAIR DRYER CERAMIC HD 3700 CS F E G D B C A 3 ČESKY 29-31 4 HAIR DRYER HD 3700 Bezpečnost Při používání přístroje dodržujte následující pokyny: 7 Tento přístroj je určen výhradě k domácímu použití. 7 Přístroj

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 51 20 07 Tento inteligentní mikroprocesorem řízený přístroj s funkcí nabíjení, vybíjení a testování olověných baterií (akumulátorů) je dále vybaven funkcí diagnostiky a automatického

Více

Návod k použití ŽEHLÍCÍ KARTÁČ HM-3016

Návod k použití ŽEHLÍCÍ KARTÁČ HM-3016 Návod k použití ŽEHLÍCÍ KARTÁČ HM-3016 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Návod na montáž a používání kolečka SW6, SW8, SW10 s pohonem.

Návod na montáž a používání kolečka SW6, SW8, SW10 s pohonem. Návod na montáž a používání kolečka SW6, SW8, SW10 s pohonem. Vážený zákazníku, jsme velmi rádi, že jste se rozhodli pro koupi našeho kolečka a přejeme Vám, abyste měli z jeho používání užitek a radost.

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 34 02 34 Tato bezdrátová (rádiová) náhlavní sluchátka v pásmu 863 MHz (FM) s dosahem až 100 m v moderním provedení ve stříbrné barvě mají velice dobrou kvalitu přenosu a reprodukovaného

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE. Obj. č.: 9509000

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE. Obj. č.: 9509000 NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE Bezpečnostní předpisy Vzniknou-li škody nedodržením tohoto návodu k montáži a k obsluze, zanikne nárok na záruku! Neručíme za následné škody, které by z toho vyplynuly. Obj.

Více

Návod k použití VYSOUŠEČ VLASŮ R-679n

Návod k použití VYSOUŠEČ VLASŮ R-679n Návod k použití VYSOUŠEČ VLASŮ R-679n Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Obsah 1. POPIS PŘÍSTROJE...2 2. TECHNICKÉ SPECIFIKACE...2 3. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE...2 4. POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE...3 MOŽNOSTI ČIŠTĚNÍ...

Obsah 1. POPIS PŘÍSTROJE...2 2. TECHNICKÉ SPECIFIKACE...2 3. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE...2 4. POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE...3 MOŽNOSTI ČIŠTĚNÍ... ULTRAZVUKOVÁ ČISTIČKA ŠPERKŮ SU726 NÁVOD K POUŽITÍ Obsah 1. POPIS PŘÍSTROJE...2 2. TECHNICKÉ SPECIFIKACE...2 3. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE...2 4. POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE...3 MOŽNOSTI ČIŠTĚNÍ...3 VARIANTY ČIŠTĚNÍ...4

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 11 01 73 Tento regulátor nabíjení je vybaven přepínačem pro nabíjení akumulátorů s jmenovitým napětím 12 V nebo 24 V a s ochranou proti podvybití (úplnému vybití) nabíjeného akumulátoru.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zahradní solární svítilna

NÁVOD K OBSLUZE. Zahradní solární svítilna NÁVOD K OBSLUZE Verze 01/03 Zahradní solární svítilna Obj. č.: 11 02 16 Osvětlete si Vaše zahradní cestičky stylově a ekologicky. Za denního světla dochází k nabíjení vložených akumulátorů NiCd sluneční

Více