Zásady stanovování poplatků Českého svazu házené

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zásady stanovování poplatků Českého svazu házené"

Transkript

1 Zásady stanovování poplatků Českého svazu házené leden

2 Článek I Poplatky 1. Český svaz házené (dále jen ČSH) stanovuje ve svých legislativních předpisech možnost svým orgánům stanovovat finanční plnění (dále jen poplatek) a to zejména v těch případech, kdy jejich plátce získává od ČSH službu. 2. Dále orgány ČSH stejnou formou stanovují poplatky, jejichž zaplacením člen (individuální nebo kolektivní) vyjadřuje příslušnost k Českému svazu házené a získává právo být plnohodnotným členem ČSH. 3. Tyto zásady upravují stanovování poplatků v ČSH, které nejsou výlučně svěřeny do pravomoci krajských svazů házené s výjimkou případů, kdy je legislativní předpisy stanovují závazně i pro krajské svazy házené. 4. V případě, že je v těchto zásadách uveden jako osoba jednající hráč, je přípustné, aby úkony za něho učinil klub s jeho souhlasem podle ustanovení legislativních předpisů ČSH, včetně úhrady stanovených poplatků. 5. Finanční prostředky získané výběrem poplatků jsou součástí rozpočtu ČSH, není-li stanoveno jinak. Článek II Poplatky dle Registračního řádu 1. Registrační řád ve svých ustanoveních umožňuje stanovit poplatky týkající se registrace klubu v ČSH a změn v této registraci. Uvedené poplatky jsou jednorázové a uvedené úkony je možné provést pouze v případě, že tyto poplatky jsou zaplaceny. a) vstupní registrační poplatek klubu (článek 8, odst. 2) Kč b) poplatek za sloučení klubů (článek 8, odst. 3) Kč c) poplatek za rozdělení klubů (článek 8, odst. 3) Kč d) poplatek za změnu oficiálního názvu klubu (článek 8, odst. 4) 500 Kč 2. Každý klub je povinen každoročně do 31. ledna zaplatit roční klubový členský příspěvek, v případě, že tak neučiní v tomto termínu je povinen zaplatit zvýšený klubový členský příspěvek do 30. dubna. Rozhodující je datum připsání na účet Českého svazu házené nebo datum přijetí hotovosti do pokladny sekretariátu ČSH. a) klubový registrační poplatek (článek 2, odst. 4) Kč b) zvýšený klubový registrační poplatek (článek 2, odst. 5) Kč 3. Každý člen je povinen uhradit registrační poplatek, jehož zaplacením získává právo být registrovaným členem ČSH. Exekutiva ČSH rozhodla zohlednit věk registrovaného člena při stanovení výše registračního poplatku. Rozhodným datem pro stanovení výše poplatku je den registrace v evidenci členů Českého svazu házené. Uvedené poplatky jsou jednorázové a uvedené úkony je možné provést pouze v případě, že tyto poplatky jsou zaplaceny. a) registrační poplatek člena do 10 let včetně (článek 9, odst. 11) 50 Kč b) registrační poplatek člena od 11 let do 18 let (článek 9, odst. 11) 100 Kč c) registrační poplatek člena od 18 let (článek 9, odst. 11) 200 Kč 2

3 4. Kromě registračního poplatku je registrovaný člen povinen uhradit manipulační poplatek za vystavení registračního průkazu, který je vyčíslením hodnoty služby. Výše tohoto poplatku je jednotná bez ohledu na důvod vystavení registračního průkazu. V případě, že člen žádá vystavení duplikátu registračního průkazu bez vrácení původního registračního průkazu je povinen uhradit kromě manipulačního poplatku zvláštní poplatek za duplikát. V případě, že člen požaduje vystavení registračního průkazu v den doručení žádosti, je povinen kromě manipulačního poplatku ještě uhradit expresní příplatek. Uvedené poplatky jsou jednorázové a uvedené úkony je možné provést pouze v případě, že tyto poplatky jsou zaplaceny. a) manipulační poplatek (článek 9, odst. 11) 25 Kč b) poplatek za duplikát (článek 9, odst. 11) 200 Kč c) expresní přípatek (článek 9, odst. 11) 50 Kč 5. V případě, že člen nežádá změnu délky registračního období, ale výhradně úpravu údajů na registračním průkazu (např. změna názvu klubu, změna příjmení, změny údajů o licencích) neplatí registrační poplatek, ale pouze manipulační poplatek. 6. Pokud registrovaný člen bez licence hráče změní klub, za který je registrován, je povinen zaplatit registrační poplatek na nové období (4 roky) bez ohledu na to, zda předchozí období uplynulo. 7. ČSH registruje smlouvy hráčů registrovaných v ČSH s kluby registrovanými v ČSH po dobu jejich trvání. Exekutiva ČSH stanovila poplatky bez ohledu na to, zda se jedná o profesionální nebo neamatérskou smlouvu. Uvedené poplatky jsou jednorázové a uvedené úkony je možné provést pouze v případě, že tyto poplatky jsou zaplaceny. a) poplatek za registraci nové smlouvy (článek 24, odst. 2) 100 Kč b) poplatek za změny ve stávající smlouvě (článek 24, odst. 2) 50 Kč Článek III Poplatky dle Přestupního řádu 1. Přestupní řád ve svých ustanoveních umožňuje stanovit poplatky týkající se změny příslušnosti registrovaného člena s licencí hráče v ČSH ke klubům ČSH (přestup, limitovaný přestup a hostování). Uvedené poplatky jsou jednorázové a uvedené úkony je možné provést pouze v případě, že tyto poplatky jsou zaplaceny. 2. Poplatek za přestup, limitovaný přestup nebo hostování je povinen uhradit každý hráč, který o přestup žádá dle článku 8, odst. 1. Stejný poplatek je povinen uhradit hráč, který požádá o předčasné ukončení limitovaného přestupu. a) poplatek za přestup do klubu Extraligy, W.H.I.L Kč b) poplatek za přestup do klubu 1. ligy dospělých 500 Kč c) poplatek za přestup do klubu 2. ligy dospělých 300 Kč d) poplatek za přestup do celostátních soutěží dorostu 200 Kč e) poplatek za přestup ostatních soutěží dospělých 100 Kč f) poplatek za přestup ostatních soutěží žactva a dorostu 50 Kč 3. Poplatky za přestup jsou spojeny se změnou registračního období, tzn., že dnem přestupu nastává nové registrační období (4 roky) a poplatek za přestup v sobě zahrnuje i registrační poplatek. 4. Poplatky za limitovaný přestup a hostování nejsou spojeny se změnou registračního období, tzn., že dnem přestupu se nemění registrační období a pokračuje stávající. 5. Pokud v době trvání limitovaného přestupu nebo hostování končí registrační období, je hráč povinen uhradit registrační poplatek na nové registrační období a zároveň poplatek za limitovaný přestup, resp. hostování. 3

4 6. Uvedené úkony dle Přestupního řádu jsou spojeny s výměnou vystavením nového registračního průkazu. Proto musí člen uhradit manipulační poplatek, popř. expresní příplatek dle článku II, odst. 4 těchto Zásad. 7. V případě, že hráč, resp. klub nesouhlasí s rozhodnutím o přestupech, limitovaných přestupech či hostováních může podat odvolání proti takovému rozhodnutí dle článku 10 Přestupního řádu. Odvolání je proti rozhodnutí o přestupech, limitovaných přestupech a hostování spojeno s odvolacím poplatkem a) poplatek za odvolání v přestupním řízení do Extraligy a W.H.I.L Kč b) poplatek za odvolání v přestupním řízení do ostatních soutěží Kč V případě, že odvolací orgán podanému odvolání vyhoví, je ČSH povinen hráči, resp. klubu odvolací poplatek vrátit. Článek IV Poplatky dle Licenčního řádu 1. Licenční řád ve svých ustanoveních umožňuje, s přidělením licence trenéra (článek VI, odst. 5), licence rozhodčího (článek IX, odst. 5), licence delegáta (článek XI, odst. 5) a licence časoměřiče (článek XIII, odst. 5), díky kterým registrovaný člen oprávněn vykonávat odborné činnosti v Českém svazu házené, stanovit tzv. licenční poplatky. Uvedené poplatky jsou jednorázové a uvedené úkony je možné provést pouze v případě, že tyto poplatky jsou zaplaceny. 2. Licenční poplatek je povinen registrovaný člen uhradit jak v případě získání licence, tak při jejím obnovení. a) licenční poplatek trenéra a rozhodčího licence C 100 Kč b) licenční poplatek trenéra a rozhodčího licence B 200 Kč c) licenční poplatek trenéra a rozhodčího licence A, resp. A+ 400 Kč d) licenční poplatek delegáta 400 Kč e) licenční poplatek časoměřiče 100 Kč 3. Na základě článku V, odst. 7 stanovuje Exekutiva ČSH jednorázový poplatek za nedodržení stanovené minimální licence trenéra pro příslušnou soutěž a jednotlivé utkání. a) poplatek za nedodržení licenční politiky Extraligy mužů Kč b) poplatek za nedodržení licenční politiky WHIL ženy Kč c) poplatek za nedodržení licenční politiky 1. ligy mužů a žen 700 Kč d) poplatek za nedodržení licenční politiky 2. ligy mužů a žen 500 Kč e) poplatek za nedodržení licenční politiky 1. ligy staršího dorostu 700 Kč f) poplatek za nedodržení licenční politiky 2. ligy staršího dorostu 500 Kč g) poplatek za nedodržení licenční politiky 1. ligy mladšího dorostu 700 Kč h) poplatek za nedodržení licenční politiky 2. ligy mladšího dorostu 500 Kč Tento poplatek se neplatí za první dvě porušení v rámci soutěžního ročníku. 4

5 4. Maximální výše poplatků v jednotlivých soutěžích však nesmí překročit dále uvedené částky: a) poplatek za nedodržení licenční politiky Extraligy mužů Kč b) poplatek za nedodržení licenční politiky WHIL ženy Kč c) poplatek za nedodržení licenční politiky 1. ligy mužů a žen Kč d) poplatek za nedodržení licenční politiky 2. ligy mužů a žen Kč e) poplatek za nedodržení licenční politiky 1. ligy staršího dorostu Kč f) poplatek za nedodržení licenční politiky 2. ligy staršího dorostu Kč g) poplatek za nedodržení licenční politiky 1. ligy mladšího dorostu Kč h) poplatek za nedodržení licenční politiky 2. ligy mladšího dorostu Kč Pokud byly družstvu v jednom ročníku soutěže vyměřeny poplatky za nedodržení licenční politiky v této maximální výši, zvyšuje se tento limit pro další ročník soutěže o 20%. V případě, že družstvo nesplní požadavek na minimální licenci trenéra dané soutěže ve dvou po sobě následujících soutěžních ročnících, může řídící orgán rozhodnout o jeho nezařazení do soutěže pro další rok. Pokud trenér v příslušném soutěžním ročníku dodatečně (nejpozději do 30.6.) splní podmínky Licenčního řádu pro danou soutěž, tzn. dosáhne požadované licence, budou družstvu vráceny poplatky za nedodržení stanovené minimální licence tohoto trenéra pro příslušnou soutěž uhrazené za tento soutěžní ročník. Do maximální výše poplatků dle tohoto odstavce se nezapočítávají poplatky za jiná porušení licenčního řádu ČSH v ostatních ustanoveních, např. za neúčast trenéra na utkání. Ustanovení tohoto odstavce 4. se uplatní již pro soutěžní ročník Za splnění podmínek licenční politiky se považuje v celorepublikových soutěžích ČSH - uvedení trenéra s odpovídající licencí v oficiálním zápise o utkání v kolonce trenér - a zároveň uvedení trenéra s odpovídající licencí na seznamu hráčů pro daný ročník soutěže, pokud je pro soutěž seznam družstva vyžadován. 6. Na základě článku V, odst. 7 stanovuje Exekutiva ČSH jednorázový poplatek za neúčast trenéra na utkání v celorepublikových soutěžích ČSH. a) poplatek za neúčast v Extralize mužů Kč b) poplatek za nedodržení licenční politiky WHIL ženy Kč c) poplatek za nedodržení licenční politiky 1. ligy mužů a žen 200 Kč d) poplatek za nedodržení licenční politiky 2. ligy mužů a žen 200 Kč e) poplatek za nedodržení licenční politiky 1. ligy staršího dorostu 200 Kč f) poplatek za nedodržení licenční politiky 2. ligy staršího dorostu 200 Kč g) poplatek za nedodržení licenční politiky soutěží mladšího dorostu 200 Kč Tento poplatek nenahrazuje poplatek za nedodržení stanovené minimální licence trenéra pro příslušnou soutěž a jednotlivé utkání. Tento poplatek se neplatí za první dvě porušení v rámci soutěžního ročníku. 7. Exekutiva ČSH stanovila paušální roční poplatek za vzdělávání delegátů (dále jen vzdělávací poplatek), který je povinen uhradit každý delegát současně s přihláškou do soutěže (článek XI, odst. 3). Na základě zaplacení tohoto poplatku mají delegáti nárok na bezplatnou účast na školeních a seminářích pořádaných (s výjimkou cestovného) příslušným odborným útvarem ČSH. Při aktivní účasti delegáta na všech seminářích během soutěžního ročníku se vzdělávací poplatek pro další ročník snižuje: a) vzdělávací poplatek delegáta Kč b) vzdělávací poplatek delegáta snížený při účasti na všech seminářích během soutěžního ročníku Kč 5

6 8. Exekutiva ČSH stanovila paušální roční poplatek za vzdělávání rozhodčích (dále jen vzdělávací poplatek), který je povinen uhradit každý rozhodčí současně s přihláškou do soutěže (článek IX, odst. 3 zásad licencování rozhodčích). Na základě zaplacení tohoto poplatku mají rozhodčí nárok na bezplatnou (s výjimkou cestovného) účast na školeních a seminářích pořádaných příslušným odborným útvarem ČSH. Výše poplatku je diferencována podle jednotlivých výkonnostních skupin rozhodčích. Při aktivní účasti rozhodčího na všech seminářích během soutěžního ročníku se vzdělávací poplatek pro další ročník snižuje: vzdělávací poplatek základní sazba snížená sazba a) - mezinárodních rozhodčích Kč Kč b) - I.výkonnostní skupiny rozhodčích Kč Kč c) - II.výkonnostní skupiny rozhodčích Kč Kč d) - III.výkonnostní skupiny rozhodčích Kč 800 Kč e) - IV.výkonnostní skupiny rozhodčích Kč 500 Kč f) - rozhodčí v programu zvláštní podpory Kč Pokud se rozhodčí nebo delegát po omluvené neúčasti na nominačním vzdělávacím semináři nezúčastní ani náhradního semináře pořádaného v následném náhradním termínu, musí zaplatit další sankční poplatek ve výši 500 Kč. Článek V Poplatky dle Ekonomické směrnice 1. Ekonomická směrnice ve svých ustanoveních umožňuje stanovit poplatky za start v soutěžích řízených ČSH jak jednotlivcům (individuální startovné dle článku XV, odst. 3), tak klubům (týmové startovné dle článku XIV, odst. 2). 2. Týmové startovné je splatné před podání přihlášky do soutěží, popř. současně s ní. V případě odhlášení družstva ze soutěže po termínu stanoveném rozpisem soutěže zaniká družstvu nárok na jeho vrácení. a) startovné za družstvo v Extralize mužů Kč b) startovné za družstvo v 1. lize mužů Kč c) startovné za družstvo v 2. lize mužů Kč d) startovné za družstvo v 1. lize starších dorostenců Kč e) startovné za družstvo v 2. lize starších dorostenců Kč f) startovné za družstvo v lize mladších dorostenců Kč g) startovné za družstvo v Žákovské lize starších žáků Kč h) startovné za družstvo v Extralize žen Kč i) startovné za družstvo v 1. lize žen Kč j) startovné za družstvo v 2. lize žen Kč k) startovné za družstvo v 1. lize starších dorostenek Kč l) startovné za družstvo v 2. lize starších dorostenek Kč m) startovné za družstvo v lize mladších dorostenek Kč n) startovné za družstvo v Žákovské lize starších žákyň Kč 6

7 3. Týmové startovné se zvyšuje o poplatek (článek XIV, odst. 2) v případě, že ve vybraných soutěžích startují družstva klubu, který nemá přihlášené v soutěžích řízených ČSH nebo oblastních svazů jedno nebo více družstev v kategoriích staršího dorostu, mladšího dorostu, starších žactva, a mladších žactva. Maximálně lze tedy zatížit klub čtyřmi takovými poplatky za čtyři neobsazené kategorie. a) poplatky za každou nepřihlášenou kategorii mládeže v Extralize, WHIL Kč b) poplatky za každou nepřihlášenou kategorii mládeže v 1. lize dospělých Kč 4. Individuální startovné hradí všichni účastníci soutěží, kteří jsou držiteli licencí dle soutěžního řádu (trenéři, rozhodčí, delegáti a časoměřiči), a dále zodpovědní vedoucí družstev a hlavní pořadatelé, kteří splnili věkový limit dle ustanovení článku XV, odst. 3. a) Individuální startovné za účastníka soutěží od 11 let 125 Kč b) Individuální startovné za účastníka soutěží od 19 let 250 Kč 5. Rozhodným datem, ke kterému se posuzuje věk hráče, je datum zahájení soutěžního ročníku (1.7.). Článek VI Poplatky dle Soutěžního řádu 1. Soutěžní řád ve svých ustanoveních umožňuje stanovit poplatky související zejména v souvislosti s hlášením změn termínů utkání (článek 26, odst. 4). Poplatky jsou jednorázové a bez jejich zaplacení řídící orgán soutěží změnu termínu utkání neprojedná. a) poplatek za změnu termínu utkání Extraligy 400 Kč b) poplatek za změnu termínu utkání ostatních soutěží 200 Kč c) poplatek za změnu termínu utkání v době kratší než 10 dní před utkáním 500 Kč 2. V případě, že družstvu soupeře v souvislosti pozdním nahlášením vzniknou dodatečné výlohy (článek 26, odst. 5) a kluby se nedohodnou na výši a formě odškodnění stanovuje Exekutiva poplatek za odškodnění v paušální výši dle typu soutěže a) poplatek za dodatečné výlohy družstev Extraligy Kč b) poplatek za dodatečné výlohy družstev 1. ligy dospělých Kč c) poplatek za dodatečné výlohy družstev 2. ligy dospělých Kč d) poplatek za dodatečné výlohy družstev 1. ligy dorostu Kč e) poplatek za dodatečné výlohy družstev ostatních soutěží Kč 3. Porušení pořádku a regulérnosti v soutěžích opravňuje jejich účastníky k podání námitek. (článek 49, odst. 1). Podání námitek je spojeno se zaplacením poplatku za projednání námitky. Bez zaplacení poplatku není možno námitku projednat. a) poplatek za projednání námitky v soutěži Extraligy mužů Kč b) poplatek za projednání námitky v soutěžích dospělých Kč c) poplatek za projednání námitky v soutěžích mládeže 500 Kč Poplatek za projednání námitky je nevratný. 4. Klub má právo podat proti rozhodnutí soutěžní komise podat odvolání (článek 51, odst. 6) Podání odvolání je spojeno se zaplacením poplatku za projednání odvolání. Bez zaplacení poplatku není možno odvolání projednat. a) odvolací poplatek v soutěži Extraligy mužů Kč b) odvolací poplatek v soutěžích dospělých Kč c) odvolací poplatek v soutěžích mládeže 500 Kč V případě, že odvolací orgán podanému odvolání vyhoví v plném rozsahu, bude klubu odvolací poplatek vrácen. 7

8 Článek VII Poplatky dle Disciplinárního řádu 1. Disciplinární řád ve svých ustanoveních umožňuje stanovit poplatky za projednání disciplinárních přestupků (článek 15, odst. 1), případně projednání žádostí o změnu trestu (článek 23, odst. 3). Bez uvedených poplatků nelze uvedená disciplinární řízení zahájit. a) poplatek v soutěži Extraligy mužů Kč b) poplatek v soutěži 1. ligy dospělých 800 Kč c) poplatek v soutěži 2. ligy dospělých a 1. ligy dorostu 500 Kč d) poplatek v ostatních soutěžích 300 Kč 2. Klub, resp. hráč mají právo proti rozhodnutí disciplinární komise podat odvolání (článek 25, odst. 5). Podání odvolání je spojeno se zaplacením poplatku za projednání odvolání. Bez zaplacení poplatku není možno odvolání projednat. a) odvolací poplatek v soutěži Extraligy mužů Kč b) odvolací poplatek v ostatních soutěžích 600 Kč V případě, že odvolací orgán podanému odvolání vyhoví v plném rozsahu, bude hráči, resp. klubu odvolací poplatek vrácen. Článek VIII Výklad a platnost 1. Výklad ustanovení Zásad stanovování poplatků provádí Exekutiva ČSH nebo její odborný útvar. 2. Tyto zásady plně nahrazují předchozí verzi Zásad stanovování poplatků ČSH ze dne Tyto zásady v této textové úpravě byly schváleny na jednání Exekutivy ČSH dne 3.ledna 2015 a tímto dnem nabývají účinnosti. Aleš Pospíšil prezident Českého svazu házené 8

EKONOMICKÁ SMĚRNICE ČESKÉHO SVAZU HÁZENÉ. Poskytování odměn a příspěvku na úhradu cestovních výdajů při utkáních

EKONOMICKÁ SMĚRNICE ČESKÉHO SVAZU HÁZENÉ. Poskytování odměn a příspěvku na úhradu cestovních výdajů při utkáních EKONOMICKÁ SMĚRNICE ČESKÉHO SVAZU HÁZENÉ Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Ekonomická směrnice upravuje poskytování odměn za výkon funkce (dále jen odměny) rozhodčího, pomocného rozhodčího, pořadatele a delegáta

Více

PŘESTUPNÍ ŘÁD mimo klubů extraligy a I. ligy

PŘESTUPNÍ ŘÁD mimo klubů extraligy a I. ligy Český svaz ledního hokeje PŘESTUPNÍ ŘÁD mimo klubů extraligy a I. ligy Schváleno konferencí ČSLH dne 26.6.2010 a VV ČSLH ČÁST I. Základní ustanovení ČÁST II. Náležitosti žádostí o přestup nebo hostování

Více

Český svaz ledního hokeje. PŘESTUPNÍ ŘÁD mimo klubů extraligy a I. ligy

Český svaz ledního hokeje. PŘESTUPNÍ ŘÁD mimo klubů extraligy a I. ligy Český svaz ledního hokeje PŘESTUPNÍ ŘÁD mimo klubů extraligy a I. ligy Schváleno VV ČSLH dne 21.5.2009 ČÁST I. Základní ustanovení ČÁST II. Náležitosti žádostí o přestup nebo hostování ČÁST III. Rozhodování

Více

PŘESTUPNÍ ŘÁD ČESKÉHO KORFBALOVÉHO SVAZU

PŘESTUPNÍ ŘÁD ČESKÉHO KORFBALOVÉHO SVAZU PŘESTUPNÍ ŘÁD ČESKÉHO KORFBALOVÉHO SVAZU Článek 1 Základní ustanovení (1) Tento přestupní řád stanoví podmínky a postup, za nichž se uskutečňují přestupy a hostování hráčů korfbalu sdružených v Českém

Více

REGISTRAČNÍ ŘÁD. Článek 401. Základní ustanovení

REGISTRAČNÍ ŘÁD. Článek 401. Základní ustanovení REGISTRAČNÍ ŘÁD Článek 401. Základní ustanovení 401.01 Členy ČAST jsou oddíly stolního tenisu, jejichž příslušníci jsou registrováni podle tohoto řádu. Příslušníci se dělí na: a) závodníky a závodnice

Více

Český svaz ledního hokeje. PŘESTUPNÍ ŘÁD mimo klubů extraligy a I. ligy

Český svaz ledního hokeje. PŘESTUPNÍ ŘÁD mimo klubů extraligy a I. ligy Český svaz ledního hokeje PŘESTUPNÍ ŘÁD mimo klubů extraligy a I. ligy Schváleno konferencí ČSLH dne 16.6.2012 ČÁST I. Základní ustanovení ČÁST II. Náležitosti žádostí o přestup nebo hostování ČÁST III.

Více

Český svaz ledního hokeje z.s. PŘESTUPNÍ ŘÁD mimo klubů extraligy a I. ligy

Český svaz ledního hokeje z.s. PŘESTUPNÍ ŘÁD mimo klubů extraligy a I. ligy Český svaz ledního hokeje z.s. PŘESTUPNÍ ŘÁD mimo klubů extraligy a I. ligy Schváleno konferencí ČSLH dne 14.6.2014 ČÁST I. Základní ustanovení ČÁST II. Náležitosti žádostí o přestup nebo hostování ČÁST

Více

PŘESTUPNÍ ŘÁD. Český svaz plaveckých sportů. směrnice č. 5/2008 směrnice kategorie: A. schválena dne: 21. 9. 2008 platná od : 1. 10.

PŘESTUPNÍ ŘÁD. Český svaz plaveckých sportů. směrnice č. 5/2008 směrnice kategorie: A. schválena dne: 21. 9. 2008 platná od : 1. 10. PŘESTUPNÍ ŘÁD Českého svazu plaveckých sportů Článek 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1. Přestupy sportovců v plaveckých sportech mají zejména napomáhat rozvoji výkonnosti, zabezpečovat zájmy sportovců a současně

Více

PŘESTUPNÍ ŘÁD HOKEJBALU

PŘESTUPNÍ ŘÁD HOKEJBALU PŘESTUPNÍ ŘÁD HOKEJBALU 2012 Článek 1 Základní ustanovení 1. Tento přestupní řád stanoví podmínky, za nichž se uskutečňují přestupy a hostování hráčů hokejbalu na území ČR. 2. Účastníky přestupního jednání

Více

F I N A N Č N Í Ř Á D Czech Dance Organization, o. s. (dále CDO)

F I N A N Č N Í Ř Á D Czech Dance Organization, o. s. (dále CDO) F I N A N Č N Í Ř Á D Czech Dance Organization, o. s. (dále CDO) Čl. I. PRÁVNICKÝ SUBJEKT 1.) Finanční řád se vztahuje na všechny formy a druhy hospodářské činnosti právnické osoby Czech Dance Organization,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČLENSKÝCH KLUBŮ ČMSHb

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČLENSKÝCH KLUBŮ ČMSHb ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČLENSKÝCH KLUBŮ ČMSHb 2015 Hlava I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Organizační řád členských klubů ČMSHb (dále jen svaz) je závazný pro všechny oddíly a kluby hokejbalu (dále jen kluby), sdružení

Více

B. EKONOMICKÁ OBLAST. Hospodaření sdružení se dělí do úseků s následujícím přidělením zodpovědnosti:

B. EKONOMICKÁ OBLAST. Hospodaření sdružení se dělí do úseků s následujícím přidělením zodpovědnosti: FUTSAL SÁ LO V Ý FO TB AL HOSPODÁŘSKÁ SMĚRNICE 1 Česká federace sálového fotbalu Futsal, o.s. (dále jen ČFSF) vydává HOSPODÁŘSKOU SMĚRNICI platnou pro soutěže pořádané v rámci ČFSF s platností od 1. 9.

Více

PŘESTUPNÍ ŘÁD. Článek 451. Přestup

PŘESTUPNÍ ŘÁD. Článek 451. Přestup PŘESTUPNÍ ŘÁD Článek 451. Přestup 451.01 Přestup může podat každý hráč nebo ostatní člen kdykoli během roku s výjimkou období od 15. února do 14. května vč. 451.02 Přestup, ohlášený v období od 15. února

Více

v závažných případech nebo opakovaně v lehčích případech nebo prvně Přestupek H T R F A. Jednotlivci

v závažných případech nebo opakovaně v lehčích případech nebo prvně Přestupek H T R F A. Jednotlivci A. Jednotlivci Trest pro Přestupek H T R F 1. Přestupky proti registračnímu a přestupnímu řádu např. hlášení přestupu nebo hostování do více klubů, nedodržování ustanovení řádů, úmyslné uvádění nesprávných

Více

PŘESTUPNÍ ŘÁD ČESKÉ FEDERACE FLORBALU VOZÍČKÁŘŮ

PŘESTUPNÍ ŘÁD ČESKÉ FEDERACE FLORBALU VOZÍČKÁŘŮ PŘESTUPNÍ ŘÁD ČESKÉ FEDERACE FLORBALU VOZÍČKÁŘŮ 1. Základní ustanovení 2. Přestup 3. Hostování 4. Zamezení možnosti přestupu či hostování hráče 5. Rozhodování o přestupu 6. Rozhodování o hostování 7. Oznamování

Více

REGISTRAČNÍ a PŘESTUPNÍ ŘÁD Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz, z. s.

REGISTRAČNÍ a PŘESTUPNÍ ŘÁD Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz, z. s. REGISTRAČNÍ a PŘESTUPNÍ ŘÁD Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz, z. s. I. Úvod 1. Český svaz aerobiku a fitness FISAF.cz (dále jen FISAF.cz ) vydává tento registrační řád a přestupní řád za účelem

Více

Záznam o změnách. Orgán Datum Platnost změny od Změny

Záznam o změnách. Orgán Datum Platnost změny od Změny ČESKÝ SVAZ AKROBATICKÉHO ROCK ANDD ROLLU Přestupní řád Platnost od 19. 3. 2011 Záznam o změnách Orgán Datum Platnost změny od Změny 1. Základní ustanovení... 2 2. Náležitosti žádosti o přestup... 2 3.

Více

SMĚRNICE O EVIDENCI ČLENSKÉ ZÁKLADNY Svazu lyžařů České republiky

SMĚRNICE O EVIDENCI ČLENSKÉ ZÁKLADNY Svazu lyžařů České republiky SMĚRNICE O EVIDENCI ČLENSKÉ ZÁKLADNY Svazu lyžařů České republiky Čl. 1 Úvodní ustanovení Hlavním cílem evidence členské základny Svazu lyžařů České republiky, o.s. (dále jen SLČR) je získání trvalého

Více

ČESKÝ SVAZ AKROBATICKÉHO ROCK AND ROLLU. Přestupní řád. Platnost od 9. 3. 2015

ČESKÝ SVAZ AKROBATICKÉHO ROCK AND ROLLU. Přestupní řád. Platnost od 9. 3. 2015 ČESKÝ SVAZ AKROBATICKÉHO ROCK AND ROLLU Přestupní řád Platnost od 9. 3. 2015 Záznam o změnách Orgán Datum Platnost změny od Změny RO 13. 3 2013 13. 4. 2013 4.1 nyní platí i pro páry (vypuštěna poslední

Více

PŘESTUPNÍ ŘÁD ČSC. I. Základní ustanovení. Aktualizace 1.1.2009 1/5

PŘESTUPNÍ ŘÁD ČSC. I. Základní ustanovení. Aktualizace 1.1.2009 1/5 PŘESTUPNÍ ŘÁD ČSC I. Základní ustanovení Článek 1. 1.1. Přestupní řád českého svazu cyklistiky (dále jen ČSC) stanovuje podmínky za nichž se uskutečňují změny oddílové či klubové (dále jen klubové) příslušnosti

Více

Rozpis Poháru ČNS mládeže 2014 Dodatek č.3

Rozpis Poháru ČNS mládeže 2014 Dodatek č.3 Rozpis Poháru ČNS mládeže 204 Dodatek č.3 Vydala: KM ČNS Schválil: Výkonný výbor ČNS Platnost od: 3.0.204 Rozpis Poháru ČNS mládeže 204 dodatek č.3 Obsah: SPOLEČNÁ USTANOVENÍ... 3. PŮSOBNOST ROZPISU...

Více

Rozpis Poháru ČNS mládeže 2015

Rozpis Poháru ČNS mládeže 2015 Rozpis Poháru ČNS mládeže 205 Vydala: KM ČNS Schválil: Výkonný výbor ČNS Platnost od: 2. 2. 205 Rozpis Poháru ČNS mládeže 205 Strana 2 (celkem 9) Rozpis Poháru ČNS mládeže 205 Obsah: SPOLEČNÁ USTANOVENÍ...

Více

Zásady licencování trenérů Českého svazu házené

Zásady licencování trenérů Českého svazu házené Zásady licencování trenérů Českého svazu házené leden 2015 1 Článek 1 1. Tyto Zásady provádí ta ustanovení Licenčního řádu Českého svazu házené (dále jen ČSH ), která se týkají trenérů. 2. Za realizaci

Více

Zásady pro činnost Regionálních házenkářských center Českého svazu házené

Zásady pro činnost Regionálních házenkářských center Českého svazu házené Zásady pro činnost Regionálních házenkářských center Českého svazu házené únor 2015 1 Článek I Systém Regionálních házenkářských center 1. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT )

Více

SMĚRNICE ČAST č. 5 / 2014 Působení hráčů stolního tenisu v zahraničí

SMĚRNICE ČAST č. 5 / 2014 Působení hráčů stolního tenisu v zahraničí ČESKÁ ASOCIACE STOLNÍHO TENISU CZECH TABLE TENNIS ASSOCIATION, IČ: 00676888 160 17, Praha 6, Zátopkova 100/2, pošt. schránka 40 www.ping-pong.cz, e-mail: ctta@cuscz.cz fax: 00420 242 429 250 Úvodní ustanovení

Více

Prováděcí směrnice k ustanovení Článku 3, odst. 3) Stanov FAČR. Článek 1 Předmět úpravy

Prováděcí směrnice k ustanovení Článku 3, odst. 3) Stanov FAČR. Článek 1 Předmět úpravy Prováděcí směrnice k ustanovení Článku 3, odst. 3) Stanov FAČR Článek 1 Předmět úpravy Stanovy FAČR ve článku 3, odst. 3 stanovují okruh osob, jejichž působení ve FAČR a v ní organizovaných soutěžích je

Více

Organizační řád. České sledge hokejové asociace. Článek I Úvodní ustanovení

Organizační řád. České sledge hokejové asociace. Článek I Úvodní ustanovení Organizační řád České sledge hokejové asociace Článek I Úvodní ustanovení 1. Organizační řád České sledge hokejové asociace (dále jen ČSHA) upravuje činnost VV ČSHA, předsedy ČSHA, odborných komisí ČSHA

Více

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov STATUT ODBORNÝCH KOMISÍ ČVS Číslo směrnice: 22/2013 Směrnice kategorie: A Schváleno: Správní radou ČVS dne 18. září 2013 Účinnost od:

Více

Peněžité pokuty za provinění klubů a rozhodčích jsou stanoveny Pokutovým řádem OFS, který byl schválen řídícím orgánem soutěží OFS.

Peněžité pokuty za provinění klubů a rozhodčích jsou stanoveny Pokutovým řádem OFS, který byl schválen řídícím orgánem soutěží OFS. E. NÁLEŽITOSTI DISCIPLINÁRNÍHO ŘÍZENÍ Čl. 36 Disciplinární komise DK OFS DK projednává všechna disciplinární provinění v rámci soutěží OFS. DK posuzuje a ukládá svoje rozhodnutí podle Disciplinárního řádu

Více

Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře

Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře Tyto závazné podmínky upravují právní vztah mezi fyzickými a právnickými osobami a CK PRESSBURG s.r.o. (dále CK). Nedílnou součástí

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95. ze dne 13. prosince 1995. o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95. ze dne 13. prosince 1995. o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95 ze dne 13. prosince 1995 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení

Více

Stanovy občanského sdružení Fan Club HCO o.s.

Stanovy občanského sdružení Fan Club HCO o.s. Stanovy občanského sdružení Fan Club HCO o.s. I. Název a sídlo sdružení Název: Sídlo: Fan Club HCO o.s. Třída Svobody 6, 779 00 Olomouc II. Základní ustanovení 1. Fan Club HCO o.s. (dále jen sdružení)

Více

Zásady školení trenérů licence C

Zásady školení trenérů licence C Zásady školení trenérů licence C Článek I Systém vzdělávání trenérů 1. Trenérsko-metodická komise Českého svazu na základě rozhodnutí orgánů Českého svazu házené je odpovědna za realizaci systému vzdělávání

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE A ŽEN FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY

SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE A ŽEN FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE A ŽEN FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY ČÁST PRVNÍ SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE HLAVA I. OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Působnost 1. Dle této části (dále též Soutěžní řád mládeže ) se organizují soutěže

Více

Vnitřní směrnice Českého svazu ledního hokeje č. 48 upravující. licence rozhodčích

Vnitřní směrnice Českého svazu ledního hokeje č. 48 upravující. licence rozhodčích Vnitřní směrnice Českého svazu ledního hokeje č. 48 upravující licence rozhodčích 1. Základní ustanovení Směrnice stanovuje druhy licencí přiznávaných rozhodčím Českým svazem ledního hokeje, podmínky a

Více

ČÁST 1 SMĚRNICE PRO ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ. Čl. 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ČÁST 1 SMĚRNICE PRO ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ. Čl. 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 ČÁST 1 SMĚRNICE PRO ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ. Čl. 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Základními dokumenty, které řeší otázku organizačního a obsahového zabezpečení soutěží je Soutěžní řád moderní

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

pro 15. ročník 2015-2016 čl. I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

pro 15. ročník 2015-2016 čl. I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Propozice pro 15. ročník 2015-2016 čl. I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1. Historie a charakter turnaje Hokejový Poděbradský pohár vznikl v roce 2001 současně s obnovením provozu ZS v Poděbradech ve velmi skromných podmínkách.

Více

Úplata za zájmové vzdělávání ve školní družině

Úplata za zájmové vzdělávání ve školní družině Základní škola a Mateřská škola Ohnišov Vnitřní směrnice číslo 2/2013 - ŠD Úplata za zájmové vzdělávání ve školní družině 1. OBECNÁ USTANOVENÍ Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Přihlášky do krajských soutěží dospělých ve volejbale ročníku 2015-2016

Přihlášky do krajských soutěží dospělých ve volejbale ročníku 2015-2016 Přihlášky do krajských soutěží dospělých ve volejbale ročníku 2015-2016 A. Sportovně technická komise KVS Královéhradeckého kraje vyhlašuje pro soutěžní ročník 2015-16 soutěže dospělých v kategoriích krajský

Více

Přestupní řád basketbalu

Přestupní řád basketbalu Přestupní řád Čl. I. Základní ustanovení (1) Tento přestupní řád (dále jen PŘ) stanovuje podmínky, za nichž se uskutečňují změny klubové příslušnosti - přestupy a hostování - hráčů a hráček (dále jen hráčů)

Více

PŘESTUPNÍ ŘÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY

PŘESTUPNÍ ŘÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY PŘESTUPNÍ ŘÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY I Základní ustanovení článek 1 1. Tento přestupní řád stanoví podmínky, za nichž se uskutečňují změny klubové příslušnosti amatérských a neamatérských fotbalistů

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro prodej vstupenek na utkání klubu Bílí Tygři Liberec, s.r.o. 1. Předmět obchodních podmínek Článek I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky upravují prodej vstupenek

Více

Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení

Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení Článek I Základní ustanovení 1) Název: Létejme z Ostravy, o.s. (dále jen sdružení ). 2) Sídlo: Maďarská 1456/10, 0strava, 708 00. 3) Oficiální web: www.letejmezostravy.cz

Více

Stanovy Klubu leteckých modelářů BRNO, o.s.

Stanovy Klubu leteckých modelářů BRNO, o.s. KLM Brno Stanovy klubu Strana 1 z 5 Stanovy Klubu leteckých modelářů BRNO, o.s. Preambule Klub leteckých modelářů Brno, o.s. (dále jen KLM Brno) je dobrovolné zájmové občanské sdružení leteckých modelářů

Více

S T A N O V Y. I. Základní ustanovení

S T A N O V Y. I. Základní ustanovení S T A N O V Y tělovýchovné jednoty TJ Slavoj Český Brod, o.s. I. Základní ustanovení 1. TJ Slavoj Český Brod, o.s. (dále jen TJ) je dobrovolným sdružením fyzických a právnických osob organizovaných v organizačních

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb.

Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb. Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb. Článek I Základní ustanovení 1. Název sdružení je Česká benchrestová asociace (dále jen CBRA) se sídlem v Praze 5, U Santošky 11, 150 00. Pro mezinárodní

Více

Zápis č.1/2015 z jednání Výkonného výboru středočeského KNS konaného dne 8.ledna 2015 v Osnici

Zápis č.1/2015 z jednání Výkonného výboru středočeského KNS konaného dne 8.ledna 2015 v Osnici Zápis č.1/2015 z jednání Výkonného výboru středočeského KNS konaného dne 8.ledna 2015 v Osnici Přítomni: p. Rackovský Peter, p. Jiří Beránek, p. Jiří Potočník ( 60 % ). Omluveni: p. Miloslav Vach, p. František

Více

Informace GFŘ. 1. Za závažná porušení plnění povinností plátce pro účely aplikace institutu nespolehlivého plátce se považují situace kdy:

Informace GFŘ. 1. Za závažná porušení plnění povinností plátce pro účely aplikace institutu nespolehlivého plátce se považují situace kdy: GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní č.j.: 101/13-121002-506729, ve znění Dodatku č. 1, č.j. 55 366/13/7001-21002-012287 a Dodatku č. 2, č.j. 38 461/14/7001-21002-012287

Více

PŘESTUPNÍ ŘÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY

PŘESTUPNÍ ŘÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY PŘESTUPNÍ ŘÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY I Základní ustanovení článek 1 1. Tento přestupní řád stanoví podmínky, za nichž se uskutečňují změny klubové příslušnosti amatérských a neamatérských fotbalistů

Více

Podmínky a pravidla členství spolku Endurance Lab Team, z.s.

Podmínky a pravidla členství spolku Endurance Lab Team, z.s. Podmínky a pravidla členství spolku Endurance Lab Team, z.s. 1 Úvodní informace 1.1 Endurance Lab Team, z.s. (dále jen Spolek nebo Oddíl) je sportovní Oddíl, který svým členům poskytuje podporu pro výkon

Více

Č E S K Ý K R A S O B R U S L A Ř S K Ý S V A Z. O R G A N I Z A Č N Í S M Ě R N I C E pro pořádání testů výkonnosti

Č E S K Ý K R A S O B R U S L A Ř S K Ý S V A Z. O R G A N I Z A Č N Í S M Ě R N I C E pro pořádání testů výkonnosti Č E S K Ý K R A S O B R U S L A Ř S K Ý S V A Z O R G A N I Z A Č N Í S M Ě R N I C E pro pořádání testů výkonnosti Platnost od 1. 9. 2015 Obsah 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 3 1.1. ÚČEL TESTŮ VÝKONNOSTI..3

Více

Okresní nohejbalový svaz Praha západ. Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS

Okresní nohejbalový svaz Praha západ. Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS Okresní nohejbalový svaz Praha západ Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS 1. Předpis Hraje se dle platných Pravidel nohejbalu, Soutěžního řádu, tohoto rozpisu a jeho případných

Více

Interní směrnice č. 4. Řád rozhodčích

Interní směrnice č. 4. Řád rozhodčích ČESKÁ BOWLINGOVÁ ASOCIACE Atletická 100/2, p. schr. č. 40, Praha 6, 160 17 wwww.czechbowling.cz; info@czechbowling.cz Interní směrnice č. 4 ČESKÉ BOWLINGOVÉ ASOCIACE Řád rozhodčích Tato směrnice specifikuje

Více

173/2002 Sb. ZÁKON ze dne 9. dubna 2002 ČÁST PRVNÍ

173/2002 Sb. ZÁKON ze dne 9. dubna 2002 ČÁST PRVNÍ 173/2002 Sb. ZÁKON ze dne 9. dubna 2002 o poplatcích za udržování patentů a dodatkových ochranných osvědčení pro léčiva a pro přípravky na ochranu rostlin a o změně některých zákonů Změna: 377/2005 Sb.

Více

Přestupní řád basketbalu

Přestupní řád basketbalu Přestupní řád Čl. I. Základní ustanovení (1) Tento přestupní řád (dále jen PŘ) stanovuje podmínky, za nichž se uskutečňují změny příslušností - přestupy a hostování - hráčů a hráček (dále jen hráčů) k

Více

P R O P O Z I C E. národního finále náborových soutěží házené žáků a žákyň. NOVINÁŘSKÝ KALAMÁŘ 2014 43. ročník. Všeobecné a technické informace:

P R O P O Z I C E. národního finále náborových soutěží házené žáků a žákyň. NOVINÁŘSKÝ KALAMÁŘ 2014 43. ročník. Všeobecné a technické informace: P R O P O Z I C E národního finále náborových soutěží házené žáků a žákyň NOVINÁŘSKÝ KALAMÁŘ 2014 43. ročník Všeobecné a technické informace: 1. Propozice k národnímu finále NK v házené vycházejí z manuálu

Více

Pravidla pro tituly rozhodčích Schválená GA 1982, změněná GA v letech 1984-2013

Pravidla pro tituly rozhodčích Schválená GA 1982, změněná GA v letech 1984-2013 Pravidla pro tituly rozhodčích Schválená GA 1982, změněná GA v letech 1984-2013 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tato pravidla mohou být změněna pouze Valným shromážděním (General Assembly - GA) na základě doporučení

Více

S T A T U T České asociace basketbalových rozhodčích ČBF Oblast Střední Morava

S T A T U T České asociace basketbalových rozhodčích ČBF Oblast Střední Morava S T A T U T České asociace basketbalových rozhodčích ČBF Oblast Střední Morava A. Základní ustanovení. Postavení, název a sídlo. 1. Česká asociace basketbalových rozhodčích ČBF Oblast Střední Morava (dále

Více

R O Z P I S okresního přeboru j e d n o t l i v c ů pro rok 2 0 1 2 ve dnech 28. ledna 29. ledna 2012 ==========================================

R O Z P I S okresního přeboru j e d n o t l i v c ů pro rok 2 0 1 2 ve dnech 28. ledna 29. ledna 2012 ========================================== Výkonný výbor kuželek REGION BRUNTÁL, 792 01 BRUNTÁL R O Z P I S okresního přeboru j e d n o t l i v c ů pro rok 2 0 1 2 ve dnech 28. ledna 29. ledna 2012 ========================================== 1/

Více

HERNÍ ŘÁD MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V CURLINGU MUŽŮ A ŽEN (Schváleno VH 31. 5. 2014)

HERNÍ ŘÁD MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V CURLINGU MUŽŮ A ŽEN (Schváleno VH 31. 5. 2014) HERNÍ ŘÁD MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V CURLINGU MUŽŮ A ŽEN (Schváleno VH 31. 5. 2014) 1. Systém soutěže Mistrovství České republiky mužů a žen (dále jen MČR) je dlouhodobou soutěží, v níž jsou týmy rozděleny

Více

Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání

Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY 2010 Obsah Úvod Upozornění na změny a úpravy...3 Termínová listina 2010 Mistrovské a pohárové soutěže...4 Společná ustanovení rozpisů

Více

USNESENÍ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU. dne 18.8.2015 v 10.30 hod. prostřednictvím elektronického systému dražeb na internetové adrese www.exdrazby.

USNESENÍ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU. dne 18.8.2015 v 10.30 hod. prostřednictvím elektronického systému dražeb na internetové adrese www.exdrazby. EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PLZEŇ-MĚSTO Soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek Rychtaříkova 1, 326 00 Plzeň Tel: +420 377 464 009, fax: +420 377 464 223, E-mail: info@exekutors.cz USNESENÍ Spisová značka: 134 EX 13280/11-200

Více

Vnitřní směrnice Českého svazu ledního hokeje č. 60 upravující. licence rozhodčích

Vnitřní směrnice Českého svazu ledního hokeje č. 60 upravující. licence rozhodčích Vnitřní směrnice Českého svazu ledního hokeje č. 60 upravující licence rozhodčích 1. Základní ustanovení Směrnice stanovuje druhy licencí přiznávaných rozhodčím Českým svazem ledního hokeje, podmínky a

Více

Obchodní podmínky. Delta School Prague

Obchodní podmínky. Delta School Prague Obchodní podmínky Delta School Prague I. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky vydané na základě 273 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a 53a zákona č. 40/1964, Občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola praktická a Základní škola speciální Lužiny, ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 30. ÚPLATA ZA ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 19.6.2013

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

Burzovní pravidla část XIV. POPLATKOVÝ ŘÁD

Burzovní pravidla část XIV. POPLATKOVÝ ŘÁD Burzovní pravidla část XIV. POPLATKOVÝ ŘÁD strana 1 I. POPLATKOVÝ ŘÁD Článek 1 Předmět úpravy... 3 Článek 2 Druhy a struktura burzovních poplatků... 3 Článek 3 Povinné osoby... 3 Článek 4 Příslušnost...

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Valná hromada ČNS Platnost od: 2.3.2014

SOUTĚŽNÍ ŘÁD Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Valná hromada ČNS Platnost od: 2.3.2014 SOUTĚŽNÍ ŘÁD Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Valná hromada ČNS Platnost od: 2.3.204 Obsah: VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ...4. Forma činnosti...4.2 Organizace a řízení soutěží...4.3 Kategorie soutěží...4.4 Druhy

Více

ČESKÝ POHÁR ŽEN 2015/2016 XXI. ROČNÍK

ČESKÝ POHÁR ŽEN 2015/2016 XXI. ROČNÍK ČESKÝ POHÁR ŽEN 2015/2016 XXI. ROČNÍK 1. Základní ustanovení 1. Základní ustanovení Česká basketbalová federace vyhlašuje pro sezónu 2015/2016 Český pohár (dále jen ČP) žen. Adresa pro písemný styk základní

Více

Český svaz plaveckých sportů SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ

Český svaz plaveckých sportů SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ Český svaz plaveckých sportů SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ nabývá účinnosti dne 5. 10. 2009 SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ Doplňky schváleny Valnou hromadou oddílů sekce plavání Nabývá účinnosti dnem 5. 10. 2009 Článek 1

Více

Směrnice pro vytvoření členské evidence fyzických osob ve FAČR

Směrnice pro vytvoření členské evidence fyzických osob ve FAČR Směrnice pro vytvoření členské evidence fyzických osob ve FAČR Podle čl. 32 odst. 2 stanov FAČR končí dnem 30.6. 2012 členství fyzických osob nabyté podle předchozích stanov ČMFS příslušností ke členským

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD Městské knihovny Světlá nad Sázavou

KNIHOVNÍ ŘÁD Městské knihovny Světlá nad Sázavou KyTICe Kulturní zařízení Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 16, 582 91 Světlá nad Sázavou IČO: 75059771, číslo účtu: 78-8036930257/0100 tel./fax 569 456 001, e-mail: kytice@svetlans.cz KNIHOVNÍ ŘÁD

Více

1 Výkonnostní listiny rozhodčích, mezinárodní rozhodčí

1 Výkonnostní listiny rozhodčích, mezinárodní rozhodčí Český volejbalový svaz komise rozhodčích Kritéria hodnocení rozhodčích a mezinárodních rozhodčích výkonnostních listin ČVS ÚVOD Tato kritéria řídí hodnocení rozhodčích, stanovují postup a podmínky zařazení

Více

ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE PRAVIDLA ČASQ PRO ÚČAST JUNIORŮ NA TURNAJÍCH ESF

ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE PRAVIDLA ČASQ PRO ÚČAST JUNIORŮ NA TURNAJÍCH ESF ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE PRAVIDLA ČASQ PRO ÚČAST JUNIORŮ NA TURNAJÍCH ESF 01.09.2012 Stránka 1 z 4 PRAVIDLA ČASQ PRO ÚČAST JUNIORŮ NA TURNAJÍCH ESF I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ turnaje ESF Junior Circuit Čl.1

Více

TJ Jäkl Karviná oddíl atletiky Městský stadion U Hřiště Karviná-Ráj 734 01, IČO: 14614243. Zapsaná na MV pod čj. VS/1-5832/91-R

TJ Jäkl Karviná oddíl atletiky Městský stadion U Hřiště Karviná-Ráj 734 01, IČO: 14614243. Zapsaná na MV pod čj. VS/1-5832/91-R ČLENSKÉ A ODDÍLOVÉ PŘÍSPĚVKY PRO ROK 2015 Aktivní členové skupiny Ia 2000 Kč (sleva na 1500Kč do 15.2.,1750Kč do 30.6.,1900Kč do 30.9.) Aktivní členové skupiny Ib 1400 Kč (sleva na 1000Kč do 15.2.,1200Kč

Více

Směrnice. o zásadách členství v TJ a úhradě členských příspěvků. Platí od 01. 01. 2015. v Novém Sedle, 15. 12. 2014 schváleno na řádném jednání VV TJ

Směrnice. o zásadách členství v TJ a úhradě členských příspěvků. Platí od 01. 01. 2015. v Novém Sedle, 15. 12. 2014 schváleno na řádném jednání VV TJ Tělovýchovná jednota Baník Union Nové Sedlo, o.s. Masarykova 534, 357 34 Nové Sedlo Směrnice o zásadách členství v TJ Platí od 01. 01. 2015 v Novém Sedle, 15. 12. 2014 schváleno na řádném jednání VV TJ

Více

Stanovy občanského sdružení KLUB PATHFINDER

Stanovy občanského sdružení KLUB PATHFINDER Stanovy občanského sdružení KLUB PATHFINDER I. Název a sídlo 1. V právních vztazích občanské sdružení vystupuje pod názvem KLUB PATHFINDER (dále jen sdružení). 2. Sídlem sdružení je Praha 2, ul. Londýnská

Více

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu obce Vintířov

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu obce Vintířov O B E C V I N T Í Ř O V 357 44 Vintířov 62 Telefon: 352 665416 e-mail: vintirov@vintirov.cz Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu obce Vintířov OBSAH: i. Úvod II. Žadatelé o dotace III. Podávání žádostí

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 58 PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 58 PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ Verze 3 12. května 2014 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 58 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 2013 a mění

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (VOP)"

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (VOP) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (VOP)" Tento dokument obsahuje Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) fitness centra Undergroundarena.cz, které je provozováno Janem Šachem se sídlem Jana Švermy 1706, 25601

Více

SMĚRNICE ČAST č. 5/2013 KE STANOVENÍ NÁHRAD PRO ROZHODČÍ V JEDNORÁZOVÝCH A DLOUHODOBÝCH SOUTĚŽÍCH A POŽADAVKY NA JEJICH KVALIFIKACI

SMĚRNICE ČAST č. 5/2013 KE STANOVENÍ NÁHRAD PRO ROZHODČÍ V JEDNORÁZOVÝCH A DLOUHODOBÝCH SOUTĚŽÍCH A POŽADAVKY NA JEJICH KVALIFIKACI ČESKÁ ASOCIACE STOLNÍHO TENISU CZECH TABLE TENNIS ASSOCIATION 160 17, Praha 6, Zátopkova 100/2, pošt. schránka 40 www.ping-pong.cz, e-mail: ctta@cstv.cz fax: +420 220 513 597 SMĚRNICE ČAST č. 5/2013 KE

Více

Ekonomická směrnice. P l a t n o s t o d 1. 1. 2 0 1 4

Ekonomická směrnice. P l a t n o s t o d 1. 1. 2 0 1 4 Ekonomická směrnice 2014 P l a t n o s t o d 1. 1. 2 0 1 4 EKONOMICKÁ SME RNICE ( 0 1 / 2 0 1 4 ) L i c e n c e, p o p l a t k y a o d m ě n y Č l á n e k I. L i c e n c e a p o p l a t k y z k u š e b

Více

SK Pegas Sedlčany, o.s

SK Pegas Sedlčany, o.s PŘEDPIS SK PEGAS SEDLČANY, O.S. PRO PLATBY A ODMĚNY 1. placení ročních členských příspěvků I. PLATBY A BRIGÁDY a) hráči 2.000,-Kč b) hráči sourozenci druhý a každý další hráč 50% částky (platí pouze pro

Více

Zásady školení trenérů licence B

Zásady školení trenérů licence B Zásady školení trenérů licence B Článek I Systém vzdělávání trenérů 1. Trenérsko-metodická komise Českého svazu je na základě rozhodnutí orgánů Českého svazu házené odpovědna za realizaci systému vzdělávání

Více

Stanovy Spolku rodičů při ZŠ Mánesova v Otrokovicích

Stanovy Spolku rodičů při ZŠ Mánesova v Otrokovicích Stanovy Spolku rodičů při ZŠ Mánesova v Otrokovicích Čl. I Úvodní ustanovení Sdružení rodičů při ZŠ Mánesova v Otrokovicích, které bylo Ministerstvem vnitra registrováno dne 4. května 1994, čj. II/s-OS/1-24458/94-2,

Více

Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 5/2013-2014

Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 5/2013-2014 Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 5/2013-2014 Dne: 21.1.2014 Přítomni: Dita Dvořáková, Petr Novák, Radek Číž, Petr Videcký Omluveni: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

U S N E S E N Í DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA elektronická dražba - opakovaná

U S N E S E N Í DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA elektronická dražba - opakovaná Exekutorský úřad Praha 2 se sídlem Kateřinská 13, 120 00 Praha 2 J U D r. A l e š B a y e r tel: 296 325 556, 224 910 572, fax: 296 325 556, e-mail: info@eup2.cz č.j. 002 Ex 3068/10-36 U S N E S E N Í

Více

SMĚRNICE ČAST č. 4/2014 Stanovení náhrad pro rozhodčí a požadavky na jejich kvalifikaci

SMĚRNICE ČAST č. 4/2014 Stanovení náhrad pro rozhodčí a požadavky na jejich kvalifikaci ČESKÁ ASOCIACE STOLNÍHO TENISU CZECH TABLE TENNIS ASSOCIATION, IČ: 00676888 160 17, Praha 6, Zátopkova 100/2, pošt. schránka 40 www.ping-pong.cz, e-mail: ctta@cuscz.cz fax: 00420 242 429 250 1. Úvodní

Více

Obec Roseč. Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 o místních poplatcích. Část I. Článek 1 Základní ustanovení. Část II.

Obec Roseč. Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 o místních poplatcích. Část I. Článek 1 Základní ustanovení. Část II. Vyvěšeno: 19.11. 2009 Sejmuto: 6. 12. 2009-1- Obec Roseč Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Roseč vydává dne 18.11.2009 podle ust. 14, odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

FOKUS České Budějovice, o.s.

FOKUS České Budějovice, o.s. STANOVY FOKUS České Budějovice, o.s. Článek I. Název a sídlo sdružení 1. FOKUS České Budějovice - Sdružení pro pomoc a podporu lidem s duševním onemocněním (dále jen Sdružení) je dobrovolným a nepolitickým

Více

STANOVY spolku. Šaldorfské sklepy z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku

STANOVY spolku. Šaldorfské sklepy z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku STANOVY spolku Šaldorfské sklepy z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) Název spolku je: Šaldorfské sklepy z.s. (dále jen spolek). 2) Sídlem spolku je adresa Nový Šaldorf č. ev. 104,

Více

Rozpis krajského přeboru dospělých (2008 2009)

Rozpis krajského přeboru dospělých (2008 2009) Rozpis krajského přeboru dospělých (2008 2009) I. V Š E O B E C N Á U S T A N O V E N Í 1. Řízení soutěže Krajský přebor vyhlašuje a řídícím orgánem je předsednictvo Středočeského krajského volejbalového

Více

Základní škola J.Vohradského Šluknov, okres Děčín Organizační řád školy

Základní škola J.Vohradského Šluknov, okres Děčín Organizační řád školy Základní škola J.Vohradského Šluknov, okres Děčín Organizační řád školy Číslo směrnice: S 06/2011 Vypracoval:, řed. školy Schválil:, řed. školy Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 11. 4. 2011 Obecná ustanovení

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU poskytované úvěrovanému (dále jen Klient ) dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ ) a zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně

Více

Vnitřní směrnice Českého svazu ledního hokeje z.s. č. 67 upravující. trenérské licence

Vnitřní směrnice Českého svazu ledního hokeje z.s. č. 67 upravující. trenérské licence Vnitřní směrnice Českého svazu ledního hokeje z.s. č. 67 upravující trenérské licence Článek I - Základní ustanovení 1. Tato směrnice upravuje jednotlivé úrovně a typy trenérských licencí (dále také jako

Více

PROPOZICE MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY KATEGORIE B C D E

PROPOZICE MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY KATEGORIE B C D E S V A Z P O T Á P Ě Č Ů Č E S K É R E P U B L I K Y PROPOZICE MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V PLAVÁNÍ S PLOUTVEMI A MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY KATEGORIE B C D E 2012 Místo konání: Bazén Hotelu Thermal,

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2246/2002. ze dne 16. prosince 2002

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2246/2002. ze dne 16. prosince 2002 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2246/2002 ze dne 16. prosince 2002 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) vzhledem k zápisu (průmyslových) vzorů Společenství KOMISE

Více

SPONZOŘI O P A T O V I C E

SPONZOŘI O P A T O V I C E SPONZOŘI O P A T O V I C E Svaz lyžařů České republiky úsek běžeckých disciplín a Lyžařský klub Veřovice ČESKÝ POHÁR V BĚHU NA LYŽÍCH RKZ DOROST 2008 ČÁST I. 5. 6. ledna 2008 Veřovice 3 I. Základní informace:

Více