- letní tábor s výukou angličtiny. Kopřivná (pokoj s vlastním sociálním zařízením)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "- letní tábor s výukou angličtiny. Kopřivná (pokoj s vlastním sociálním zařízením)"

Transkript

1 Termín Místo konání Cena Obsazenost Praha 7.950,-Kč (bez Praha Seč - Penzion Hájenka Seč - Penzion Hájenka Kopřivná (pokoj se společným soc Seč - Penzion Hájenka Kopřivná (pokoj se společným soc Seč - Penzion Hájenka Křivoklát Kopřivná (pokoj se společným soc Daňkovice - MILITARY CAMP pro chlapce i dívky, bez výuky AJ Kopřivná (pokoj se společným soc Křivoklát Bystřice pod Hostýnem Kopřivná (pokoj se společným soc. vstupného) 7.950,-Kč (bez vstupného) 6.870,- Kč 6.870,- Kč 6.870,- Kč 6.870,- Kč

2 Křivoklát Daňkovice Českomoravská Vysočina Kopřivná - MILITARY CAMP pro chlapce i dívky, bez výuky AJ Bystřice pod Hostýnem Křivoklát Daňkovice Českomoravská Vysočina Křivoklát Daňkovice Českomoravská Vysočina Křivoklát Daňkovice Českomoravská Vysočina Ubytování : v domovech mládeže při středních školách a v penzionech 2-4 lůžkové pokoje standardně vybavené, sociální zařízení společné na patře, v Daňkovicích vlastní sociální zařízení u každého pokoje Doprava na soustředění : individuální Organizace soustředění : 1) Výuka 4-6 vyučovacích hodin (45 minut) denně výuka probíhá zábavným, konverzačním způsobem, při kterém je každé dítě nuceno rozvíjet své komunikační schopnosti v cizím jazyce kurz je zaměřen zejména na prohloubení konverzačních schopností, aktivní vnímání řeči, přirozenou výslovnost a často chybějící nenucené užívání jazyka rychlé a spontánní rozvíjení komunikativních dovedností přesný denní program je Vám k dispozici na zde ve vyučovací skupině je vždy přítomno 8-12 žáků VÝUKU ANGLIČTINY VEDOU VÝHRADNĚ KVALIFIKOVANÍ RODILÍ MLUVČÍ teenageři většinou celkem dobře rozumí mluvené angličtině, s vlastní konverzací mají ale problém. I když by si podle odborníků čtrnáctiletí studenti měli umět anglicky popovídat o běžných tématech s rodilým mluvčím, většina z nich se mluvit cizím jazykem stydí s rodilým mluvčím musí být studenti stále ve střehu, aby jim neutekly souvislosti, a navíc s ním zkrátka celou hodinu komunikují jen anglicky, čímž se postupně zbavují ostychu při výuce s rodilým mluvčím pochytí přirozenou cestou správnou výslovnost, intonaci i tempo cizího jazyka přítomnost rodilých mluvčích významně přispívá k motivaci žáků učit se cizí jazyk a zdokonalovat se v něm na rozdíl od jiných táborů je náš tábor opravdu zaměřen na intenzivní komunikaci v angličtině, rodilí mluvčí zde nejsou pouze jako atraktivní doplněk při volnočasových aktivitách, ale vedou VEŠKEROU VÝUKU A AKTIVNĚ SE SNAŽÍ přimět každého studenta ke konverzaci 2) Volný čas aktivity ve volném čase jsou organizovány způsobem běžným pro letní tábory to znamená hry, soutěže, turistika, koupání, táborák, stezka odvahy, diskotéka,. program ve volném čase zároveň navazuje na výuku, dětem jsou zadány zajímavé úkoly, které plní ve skupinách se svým vedoucím (zahraničním lektorem) volný čas budou mít děti dle možností organizovaný se svými anglickými lektory, aby i zde byly spontánně rozvíjeny jejich komunikační schopnosti 3) Účast na několika termínech

3 - pokud se student účastní několika termínů po sobě následujících, nemusí v den odjezdu opouštět areál tábora. Je zde pro něho zajištěno ubytování, stravování a dozor do dalšího dne, kdy nastupují noví účastníci dalšího turnusu. Odborná garance : vyučující jsou kvalifikovaní zahraniční lektoři (občané USA, Velké Británie, Nový Zéland, Kanada), vysokoškolsky vzdělaní se zkušenostmi při práci s dětmi, pracují v České republice na vysokých, středních a základních školách s rozšířenou výukou jazyků. Jsou absolventy International TEFL Certificate Training Program, který připravuje rodilé mluvčí angličtiny k výuce studentů a dětí. další členové týmu jsou čeští lektoři učitelé, vysokoškolsky vzdělaní, mají za úkol zmírnit případnou jazykovou bariéru mezi žáky a lektory a pomáhat jazykově méně vybaveným žákům s porozuměním; český tým má rozsáhlé zkušenosti v práci s dětmi a odpovídá za organizování volného času dětí a jejich bezpečnost při těchto aktivitách zdravotník VÝUKU VEDOU VŽDY ZAHRANIČNÍ LEKTOŘI Pro koho je soustředění určeno : soustředění je určeno pro děti a mládež ve věku 9-19 let účastníci budou v rámci soustředění zařazeny do homogenních skupin podle věku a znalostí na základně vstupních rozřazovacích testů přechod mezi skupinami je možný v průběhu celého soustředění, účastníci si s pomocí lektorů vyberou skupinu, která je pro ně optimální ve výuce bude s dětmi pracovat zahraniční lektor (v případě nejasností, problémů nebo na požádání žáků i český lektor) Cena : zahrnuje ubytování, stravu, výuku, učebnice, výlety, soutěže a ceny, pojištění proti stornu tábora (pouze pro případ onemocnění účastníka) Způsob placení : 1) záloha ve výši 2 500,- Kč splatná do 14 dnů od podání přihlášky 2) doplatek splatný v květnu na základě faktury 3) u přihlášek podaných po je vydána faktura na úhradu celé částky. 4) faktury rodiče obdrží po přihlášení dětí na soustředění na soustředění je třeba podat vyplněním elektronického formuláře, případně písemně, telefonicky nebo em na uvedenou kontaktní adresu. do naplnění kapacity táborů. Uveďte prosím jméno, příjmení, bydliště a datum narození dítěte; kontaktní telefonní číslo, místo a termín konání soustředění. místo a termín konání soustředění. Názory rodičů a učitelů anglického jazyka na naše letní tábory s výukou angličtiny Dobrý den paní magistro, velice si vážím Vaší práce, síly a energie, kterou vkládáte do letních táborů s AJ. Musím uznat, že vymyslet program pro pubescenty tak, aby je bavil a zároveň rozvíjel jejich komunikační dovednosti (jak uvádíte na Vašem webu) je umění, možná dokonce adrenalinový sport. Proto Vám chci poděkovat a krátce rekapitulovat. Dcera letos již třetím rokem absolvuje tábor v Daňkovicích. Přiznávám, že když jsem poprvé domů přinesl přihlášku, dcera (tehdy 12-ti letá) neoplývala nadšením. Skleslá nálada jí vydržela pouze do prvního dne pobytu. Její telefonáty domů překypovaly výrazy jako "hustý, super, luxus"! Přeneseno do běžné řeči nás rodičů: Mám se skvěle! Druhý rok už chtěla jet sama od sebe. No a letos jste naši přihlášku vyřizovala mezi prvními. Velký přínos pobytu na Vašem táboře vnímá i její profesorka na gymnáziu. Na sdružení nám sdělila, že dcera má perfektní výslovnost a skvělou slovní zásobu, která v mnohém překračuje požadavky výuky.

4 Doporučuji Vaše tábory všem dětem a studentům, kteří chtějí o prázdninách poznávat nové věci, lidi, jinou mentalitu, kteří chtějí zažít spoustu legrace a zároveň nenásilnou formou zdokonalovat svoji komunikaci v angličtině. Ještě jednou děkuji, přeji hodně úspěchů! Ing. Jiří Socha, Ph.D. P.S. velice oceňuji fotodokumentaci na facebooku Letní tábory Descartes s angličtinou jsou týdnem plným úžasných zážitků. Na každém turnusu se bezvadně doplňují dva týmy cizojazyčný tým lektorů, který se stará o výuku a tu správnou mezinárodní interakci, a český tým, který má na starost sportovní, rekreační i tradiční táborové aktivity. Tábory Descartes se vyznačují velice profesionálním přístupem. Vždy je zajištěno skvělé zázemí pro výuku a lektoři své hodiny vedou zodpovědně. Přesto si děti užijí hodně legrace, a proto proniknou do jazyka přirozeně a úplně z jiného konce, než jsou zvyklé třeba ve škole nebo v obvyklých jazykových kurzech. S lektory si prostě užívají, komunikují, hrají hry, zkrátka a dobře prožívají báječný letní týden. Nicméně jazykové výstupy jsou velké. Příprava lektorů je vždy velice dobrá, aktivity jsou pestré a využívají řadu moderních výukových metod. Díky tomu, že lektoři jsou často ze všech koutů anglicky mluvícího světa, získají děti informace o různých kulturách. Odpolední a večerní programy jsou zpravidla rekreační, turistické nebo typicky táborové (koupání, hry, táborák apod.). Je to vždycky týden nabitý angličtinou a letními zážitky. Jako učitel anglického jazyka vnímám úroveň lektorů a jejich metod jako velice vysokou. Myslím si, že jeden týden v takovémto prostředí dá dětem více než několik týdnů výuky v běžném jazykovém kurzu. Pro získání citu pro jazyk a pro rozvoj řečových dovedností anglický tábor Descartes vřele doporučuji. Jaroslav Mihal, učitel angličtiny a ředitel základní školy Velká Bystřice, okr. Olomouc Letní tábory s výukou angličtiny, které pořádá agentura DESCARTES, k nám přenášejí anglosaské prostředí. Není potřeba vycestovat, rodilé mluvčí máte tady. Táborníci se tak přirozeným způsobem učí reagovat na situace všedního dne a hlavně ztrácí ostych vyjádřit své myšlenky v cizím jazyce, které nejsou vždy bezchybné, ale plní hlavní účel - domluvit se. Mgr. Ronald Martini, Gymnázium Slovanské Náměstí Brno Z pohledu učitele angličtiny a zároveň i táborového vedoucího mohu jazykové tábory agentury DESCARTES jen doporučit. Začátečníci si přirozenou formou zvyknou na přítomnost cizinců okolo sebe, a nebojí se používat angličtinu i v době mimo hodiny výuky v rámci sportovních a dalších aktivit, kterých se angličtí lektoři též účastní. Ti, kteří již určité znalosti Aj mají, jsou podle svých schopností rozděleni do skupin podle dosažené úrovně. Lektoři potom přizpůsobují svůj program výuky dané skupině. V rámci táborů je samozřejmostí pohodová atmosféra a spousty navázaných přátelství nejen po dobu tábora. Známkou kvality je mimo jiné i to, že se řada účastníků vrací právě kvůli svým kamarádům a lektorům. Na nepohodu si nikdo nemůže stěžovat - ubytovací zařízení je vždy pečlivě vybrané a vyzkoušené. Mgr. Jiří Zahradník /ředitel SOŠ a SOU Trutnov/ Vylepšit si jazykovou úroveň a zároveň nebýt ošizen o další aktivity (pohyb, hry, soutěže, výlety), které tábor nabízí. Podle mého názoru byl výborný nápad zapojit rodilé mluvčí do aktivit i mimo výuku, protože právě tam probíhá tolik přínosná bezprostřední komunikace mezi dětmi a rodilými mluvčími (a mnohdy je to větší zábava, než v samotných hodinách).co lektor, to osobitý přístup, originální nápady a jiné vyuč.metody. Na tyto tábory už jezdím několik let a léto si bez nich neumím představit. Dita Havelková, 5.základní škola Žďár nad Sázavou Již šestým rokem spolupracuji s agenturou Descartes, která pořádá letní tábory s výukou anglického jazyka. Tyto tábory mají mnohaletou tradici a také skvělé výsledky, kterých děti dosahují během krátké doby. Výuka je zajištěna výhradně rodilými mluvčími z různých zemí světa. Jak jistě víte, není angličtina jako angličtina. Děti aktivně vstřebávají a rozpoznávají různý přízvuk. Pro aktivní používání jazyka je toto velmi důležité. Dalším důležitým faktorem je i to, že jsou děti v neustálém kontaktu s jazykem. Ne jenom v průběhu výuky, ale i ve volnočasových aktivitách. Dítě tak jazyk snadněji přijímá, nestydí se, je zaměstnáno jinou činností, takže zbytečně nepřemýšlí nad jazykem a používá ho spontánně. Všichni lektoři mají předchozí zkušenosti s prací s dětmi. Velmi dobře znají poměry v českém školství. Jsou to aktivní a vnímaví lidé, kteří pracují v malých skupinách a tak mohou do výuky zapojit i individuální přístup. Výuka probíhá zábavnou formou ve příjemných prostorách. Ve výuce se děti neučí,,zbytečnosti, ale zaměřují se především na užití jazyka v běžných situacích. Jsou využívány různé metody výuky. Lektoři uplatňují i výuku v pohybu.

5 Je velmi zajímavé pozorovat, jak se během tak krátké doby děti zdokonalí v cizím jazyce. První den vždy pozoruji ostych dětí, který však mizí s první lekcí, kde se seznámí s lektorem, naváží přátelský vztah a seznámí se s tím, co je během týdne čeká. Zprvu se může zdát, že týden je velmi krátká doba, ale opak je pravdou. Děti po týdnu intenzivního mluvení odcházejí s rozšířenou slovní zásobou, lepší gramatikou,. Odnášejí si poznatky o životě v různých zemích a jejich tradicích. Navážou nová přátelství a rády se vracejí. Vřele tento tábor doporučuji. Jsem učitelkou anglického jazyka na základní škole, mnozí z mých žáků se tábora účastnili a dosahují mnohem lepších výsledků ve školní výuce. Helena Boušková, ZŠ a MŠ Krouna Se vzdělávací agenturou Descartes spolupracujeme již řadu let. Od roku 2010 pravidelně posíláme studenty našeho stipendijního programu na letní tábory s výukou AJ s vynikajícími výsledky. Studenti během letního tábora udělali obrovský pokrok především v mluvené angličtině, a to i o několik úrovní. Ztratili ostych z "mluvení" a to je, podle mého názoru, to nejdůležitější. Díky patří především výborným učitelům, kteří umí vzbudit pozitivní přístup k učení jazyků a nadchnout. Hodiny výuky jsou nabité energií a k výuce nepotřebujete spoustu učebnic a pracovních listů, ale hlavně mozek a dobrou náladu :-) Ing. Martina Kmentová, Hettich ČR k.s., personální oddělení

Střední školy v zahraničí

Střední školy v zahraničí Střední školy v zahraničí Praha Brno Plzeň Liberec Sydney www.studyline.cz Obsah Strana Úvodem 1 Proč využít služeb STUDYLINE? 2 Obecné informace o programu High School 3 Typy středních škol 4 Státní x

Více

Slovo úvodem. V tomto čísle našeho bulletinu se věnujeme etwinningu z pohledu ředitelů

Slovo úvodem. V tomto čísle našeho bulletinu se věnujeme etwinningu z pohledu ředitelů Bulletin pro učitele a odbornou veřejnost o využití informačních technologií v evropském vzdělávání říjen 2011 Cílem bulletinu je přinášet inspirace z Evropy a evropské spolupráce v oblasti využívání informačních

Více

10 let Programu podpory odborných praxí. Tandem

10 let Programu podpory odborných praxí. Tandem Tandem Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch 10 let Programu podpory odborných praxí 10 let Programu podpory odborných praxí Úspěšný

Více

Jazykové kurzy 2014 pro dospelé v zahranicí

Jazykové kurzy 2014 pro dospelé v zahranicí Jazykové kurzy 2014 pro dospelé v zahranicí infolinka ZDARMA 800 100 300 (ČR) 0800 121 121 (SR), www.jazykovepobyty.cz 75 Vysvětlivky Ikony: obecné kurzy kurzy pro začátečníky obchodní kurzy kurzy zakončené

Více

Metodika klíčové aktivity motivační aktivity

Metodika klíčové aktivity motivační aktivity Metodika klíčové aktivity motivační aktivity Metodika vypracovaná v rámci Individuálního projektu národního Podpora technických a přírodovědných oborů expertním týmem klíčové aktivity Motivační aktivity

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Dům dětí a mládeže Kojetín

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Dům dětí a mládeže Kojetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Dům dětí a mládeže Kojetín 2012 1. Úvod a charakteristika školního vzdělávacího programu Zákon č.561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním a vyšším

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat Obsah Podpora podnikavosti inspiromat... 5 Systém publikace... 7 První oddíl Studentské firmy... 8 A. JA Firma... 8 Co je Junior Achievement...8 Úloha vyučujícího... 10

Více

Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity. Katedra pedagogiky a psychologie. Volný čas dětí. Bakalářská práce

Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity. Katedra pedagogiky a psychologie. Volný čas dětí. Bakalářská práce Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity Katedra pedagogiky a psychologie Volný čas dětí Bakalářská práce České Budějovice 2011 Vedoucí práce: Mgr. et Mgr. Lukáš Dastlík Autor práce: Monika Jelečková Anotace

Více

Téma 1: Co lze udělat pro větší přitažlivost technických oborů? A je to vůbec třeba?

Téma 1: Co lze udělat pro větší přitažlivost technických oborů? A je to vůbec třeba? Téma 1: Co lze udělat pro větší přitažlivost technických oborů? A je to vůbec třeba? Vzdělávání v ČR neodpovídá potřebám firem, ukazují data V globálním světě plném nových technologií potřebují firmy podle

Více

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah 1 Identifikační údaje.. 3 2 Charakteristika školy. 4 2.1 Úplnost a velikost školy... 4 2.2 Vybavení školy... 4 2.3

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TÁBOR, HUSOVA 1570 - 1 - Obsah 1 Identifikační údaje 3 1.1 Předkladatel 3 1.2 Zřizovatel školy 3 1.3 Platnost dokumentu

Více

MANUÁL NA GYMNÁZIÍCH. pro tvorbu školních vzdělávacích programů. Výzkumný ústav pedagogický v Praze

MANUÁL NA GYMNÁZIÍCH. pro tvorbu školních vzdělávacích programů. Výzkumný ústav pedagogický v Praze MNUÁL pro tvorbu školních vzdělávacích programů N GYMNÁZIÍCH Výzkumný ústav pedagogický v Praze pro tvorbu školních vzdělávacích programů na gymnáziích Manuál Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů

Více

ROZVOJ A ZKVALITNÌNÍ VOLNOÈASOVÝCH AKTIVIT U DÌTÍ A MLÁDEŽE

ROZVOJ A ZKVALITNÌNÍ VOLNOÈASOVÝCH AKTIVIT U DÌTÍ A MLÁDEŽE ROZVOJ A ZKVALITNÌNÍ VOLNOÈASOVÝCH AKTIVIT U DÌTÍ A MLÁDEŽE Komparativní studie Studie srovnává přístupy švýcarského a českého systému práce s dětmi a možnostmi využívání volného času. Příručka slouží

Více

Učíme se pro život. Motivační název: Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice

Učíme se pro život. Motivační název: Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice Motivační název: Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Nučice, okres Praha - západ Kubrova 136, 252 16 Nučice IČO: 49855255 tel. 311 670 678

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl gymnázium (osmileté, všeobecné) Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 BRNO Morava, Evropská unie 1 Školní vzdělávací program

Více

Prvky angličtiny v základní škole praktické. Publikace vznikla v rámci projektu CZ.1.07/1.1.00/08.0005 Tvorba metodických materiálů

Prvky angličtiny v základní škole praktické. Publikace vznikla v rámci projektu CZ.1.07/1.1.00/08.0005 Tvorba metodických materiálů CLIL do škol Prvky angličtiny v základní škole praktické Publikace vznikla v rámci projektu CZ.1.07/1.1.00/08.0005 Tvorba metodických materiálů a postupů pro zavádění výuky angličtiny formou CLIL do vyučovacích

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Č.j. 315/2012 Školní vzdělávací program Člověk přírodě - příroda člověku - ZŠ Odolena Voda Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda

Více

1. Úvodní slovo. Milí přátelé, vážení členové,

1. Úvodní slovo. Milí přátelé, vážení členové, Výroční zpráva 2010 Obsah Obsah... 2 1. Úvodní slovo... 3 2. Základní informace o organizaci Pevnost České centrum znakového jazyka, o. s.... 6 3. Organizační struktura... 7 3.1 Rada... 7 3.2 Lektorské

Více

Školní vzdělávací program. Nový svět

Školní vzdělávací program. Nový svět Školní vzdělávací program Pro zájmové vzdělávání Nový svět Školní vzdělávací program školní družiny při ZŠ Nový svět, Opava, p. o. Komenského 13, 746 01 Náš společný cíl: Budeme si hrát, smát se a poznávat

Více

Komplexní řešení celoživotního vzdělávání ve venkovských regionech - Aktivizace potenciálu a možností v celé České republice

Komplexní řešení celoživotního vzdělávání ve venkovských regionech - Aktivizace potenciálu a možností v celé České republice Komplexní řešení celoživotního vzdělávání ve venkovských regionech - Aktivizace potenciálu a možností v celé České republice Semily a Brno, 2008 Obsah: Úvod: Dva produkty Partnerství pro rozvoj Přehledný

Více

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Vzdělávání dětí Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Motto: Dětství je považováno za plnohodnotnou součást života a ne za přípravu na dospělost Jedním z hlavních

Více

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace GČL/208/2013 Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň Gymnázia Česká Lípa zpracováno podle RVP G Obsah ŠVP Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Úvod, velikost školy a její umístění...

Více

Pedagogický proces 4. vzdělávací blok

Pedagogický proces 4. vzdělávací blok Projekt: K2 - kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/4.1.00/33.0013 Pedagogický proces 4. vzdělávací blok Podpůrný vzdělávací materiál pro účastníky kurzu Systém

Více

Dobrovolnictví středoškoláků

Dobrovolnictví středoškoláků Dobrovolnictví středoškoláků Manuál pro učitele, zaměstnance neziskových organizací a volnočasových klubů a další zájemce o tom, jak udělat dobrovolnictví pro středoškoláky zajímavým. Michal Novotný (Hestia

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 1.1. Název vzdělávacího programu... 4 1. 2. Údaje o škole... 5 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1. 4. Platnost dokumentu od:... 6 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 2.1. Historie školy...

Více

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice Gymnázium a střední odborná škola Aš Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice pro obor 18-20-M/01 Informační technologie 1/159 STRUČNÝ OBSAH 1 Identifikační údaje... 5 2 Profil absolventa... 6

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání a v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 80139 (IČ 02077469) OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5

Více