ARGENPAL IV A NÁVOD NA POUŽITÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ARGENPAL IV A NÁVOD NA POUŽITÍ"

Transkript

1 NÁVOD NA POUŽITÍ ARGENPAL IV A SP ARGENPAL IV A je stříbropaládiová dentální slitina s velmi vysokou pevností, typu 4. Je určena pro značně namáhané odlitky zubních náhrad (inlaye, kořenové inlaye, korunky, můstky apod.). Je dodávána ve formě litiny. Základní údaje: Výrobce: SAFINA a.s., Vídeňská 104, , Vestec, ČR. Chemické složení - hmotnostní %: Au Ag Pd Cu Zn Sn Ir 5,0 59,9 22,5 10,0 2,0 x x x = obsah prvku je menší než 1 hm. % Typ dentální slitiny: typ 4 - slitina s mimořádně vysokou pevností dle ISO Indikace: inlaye, onlaye, kořenové inlaye, jednotlivé korunky, krátké i dlouhé můstky Skladování: suché, čisté, nekorozivní prostředí bez kyselin a bez oxidačních činidel při pokojové teplotě Doba použitelnosti: neomezená za vhodných podmínek skladování Informativní fyzikální a mechanické vlastnosti: Barva: bílá Hustota: 11,2 g/cm 3 Interval tavení: teplota solidu 965 C teplota liquidu 1035 C Mez kluzu, R p0,2 : měkký stav 340 MPa vytvrzený stav 690 MPa Mez pevnosti, R m : měkký stav 490 MPa vytvrzený stav 740 MPa Tažnost, A: měkký stav 20 % vytvrzený stav 6 % Tvrdost, HV5: měkký stav 165 vytvrzený stav 275 Modul pružnosti v tahu, E: MPa Parametry zpracování Způsob tavení: indukčně, plamenem, odporově Typ plamene: neutrální Kelímek: keramický Vsádka: nový kov, nový kov s max. 1/2 již taveného kovu Formovací hmota: fosfátového typu Ohřev formy: C Licí teplota: C Žíhání na měkký stav: 900 C po dobu 15 minut, zakalení do vody Vytvrzování: C po dobu 20 min, chlazení volně na vzduchu Čištění: a) pískování b) 10 % roztok H 2 SO 4 o teplotě C, cca 10 minut Pájky z produkce SAFINA, a.s. První pájení: Palargen T Eko pracovní teplota 815 C Druhé pájení: Palargen M2 pracovní teplota 810 C Platné od: 11. února 2015

2 POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ SP Mechanické vlastnosti odlitku (hotové práce) jsou závislé na správném zpracování slitiny. Proto doporučujeme dodržovat co nejpřesněji následující postup zpracování: 1. Příprava voskového modelu Pro získání kvalitního odlitku je důležitý tvar a rozměry vtokové soustavy, která musí být dostatečně dimenzována, aby umožňovala v průběhu tuhnutí odlitku jeho dosycování roztavenou slitinou. Při zhotovování modelu je výhodné použít voskové vtokové předtvary. Pro přípravu odlitků na můstky doporučujeme používat vtokovou soustavu s rámem se spojovacími kanálky o průměru 2,5-3 mm, délky 2-5 mm. 2. Formování a předehřev formy K přípravě formy lze používat formovací hmoty fosfátového, nebo sádrového typu. Při zpracování formovací hmoty doporučujeme postupovat podle pokynů výrobce formovací hmoty. Rozmíchanou formovací hmotu je vhodné před zalitím modelu odplynit vakuováním. Při volbě režimu ohřevu formy postupujte podle doporučení výrobce formovací hmoty. Předehřátí formy před odlitím se provádí na teplotu C, na které se udržuje po dobu minut v závislosti na velikosti formy a použité formovací hmotě. 3. Příprava vsádky pro tavení Nejlepších výsledků lití se dosáhne při použití vsádky z nové, dosud nepoužité slitiny. Pokud se použije recyklovaný, již tavený materiál, smí jeho podíl ve vsádce dosáhnout nejvýše 1 /2 celkové hmotnosti vsádky tavby. Tento již použitý materiál musí být dokonale očištěný, zbavený povrchových oxidů (nejlépe opískováním). V žádném případě se nesmí používat materiál z defektních taveb, tj. materiál přehřátý, naplyněný, spálený, či obsahující neodstranitelné oxidy, nebo vměstky cizích látek - takový materiál je třeba oddělit a zaslat výrobci k rafinaci. Do vsádky nesmí být v žádném případě přidány jiné slitiny. Tím by došlo ke změně chemického složení a tím negativnímu ovlivnění vlastností slitiny. Pro přesné stanovení hmotnosti kovu je třeba zvážit hmotnost voskového modelu včetně vtokové soustavy bez licího kužele). Hmotnost kovu vypočteme vynásobením hmotnosti voskového modelu hustotou slitiny. Hmotnost kovu lze také stanovit z následující převodní tabulky: M vosk.m. [g] 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 M kovu [g] Pozn.: M vosk.m. - hmotnost voskového modelu v g M kovu - hmotnost slitiny Argenpal IVA v g 4. Tavení a odlévání Pro tavení doporučujeme používat kelímek keramický. Nedoporučujeme používat kelímek, ve kterém byly taveny jiné typy slitin vzniká nebezpečí znečištění slitiny nežádoucími příměsovými kovy. K tavení slitiny je obecně možno použít všechny obvyklé zdroje tepla, tj. plamen, elektrický odporový nebo indukční (vysokofrekvenční) ohřev, apod. Použijeme-li ohřev plynový, je nutno plamen seřídit na neutrální, nebo lépe mírně redukční, u elektrického ohřevu je vhodné použít ochranný plyn (argon, helium). Pokud není možno použít ochranné plyny lze použít krytí taveniny vhodnou struskou, např. přetaveným boraxem. Licí teplota slitiny je C. Tuto teplotu je třeba v uvedených mezích udržet, abychom obdrželi co nejkvalitnější výsledek práce. Není-li licí zařízení vybaveno měřením teploty a tuto jsme nuceni jen odhadnout, postupujeme tak, že vsádku ohříváme do dokonalého roztavení a jakmile se kov oddělí od stěn kelímku a hladina taveniny se zaoblí a zazrcadlí, zahříváme ještě 3-5 sekund (podle hmotnosti vsádky) a pak ihned do předehřáté formy odlijeme. Překročení doporučené teploty lití, nebo příliš dlouhé setrvání slitiny v roztaveném stavu může nepříznivě ovlivnit kvalitu odlitku. Upozornění: Doporučujeme důkladné odvětrávání spalin při ohřevu formy a tavení slitiny pro zamezení vdechování škodlivých výparů obsluhou! 5. Opracování a očištění odlitku Odlitek vyjmutý z formovací hmoty čistíme po celém povrchu, včetně vtokového systému a nálitku. Následně oddělíme vtokovou soustavu od odlitku, nejlépe řezacím kotoučem. Při odstraňování vtokových kanálků štípacími kleštěmi vzniká nebezpečí deformace odlitku. Čištění se provádí buď pískováním pomocí oxidu hlinitého velikosti zrna µm, nebo mořením ve 20%-ním roztoku kyseliny sírové ohřátém na 60 C po dobu 10 min. Po vyjmutí z mořící lázně je nutno odlitek důkladně omýt v destilované vodě a bez prodlení osušit. Upozornění: Doporučujeme používat vhodné ochranné pomůcky pro zamezení vdechování prachu z formovací hmoty a povrchu odlitku. Tento prach je škodlivý! Platné od: 11. února 2015

3 SP Pájení Slitinu je možno pájet pájkami Palargen T Eko (prac.teplota 815 C) - při prvním pájení, nebo Palargen M2 (prac.teplota 810 C) - při druhém a dalších pájeních. Doporučujeme zabezpečit dostatečnou velikost pájených ploch. Mezeru mezi pájenými plochami doporučujeme nastavit na 0,05 až 0,2 mm. Postupujeme tak, že na dokonale odmaštěné, popř. odmořené a jemně zdrsněné pájené plochy naneseme doporučené tavidlo a přiložíme je k sobě na vzdálenost 0,05 0,2 mm. Oba díly v místě pájených ploch zahřejeme na doporučenou pracovní teplotu pájky a přiložíme potřebné množství pájky, která se teplem roztaví a vyplní mezeru mezi pájenými plochami. Zbytky tavidla po spájení musíme odstranit mořením, nebo mechanicky. Upozornění: Doporučujeme důkladné odvětrávání spalin vznikajících při pájení pro zamezení vdechování těchto škodlivých výparů z pájecí pasty a pájky obsluhou! 7. Tepelné zpracování slitiny Žíhání na měkký stav: Pro zrovnoměrnění struktury odlitku doporučujeme jeho vyžíhání na měkký stav. Provádí se vložením odlitku do vytemperované pece a jeho žíháním při 900 C po dobu 15 minut s následným zakalením do vody. Vytvrzení: Vytvrzení doporučujeme provádět u každého odlitku. Touto operací se výrazně zvyšuje pevnost a tím i trvanlivost zubní náhrady. Provádí se vložením odlitku do vytemperované pece a jeho žíháním při 450 C po dobu 20 minut s následným volným ochlazením na vzduchu. Takto vytvrzený výrobek doporučujeme očistit dle předchozího bodu Povrchové úpravy Konečnou operací je leštění odlitku, které se provádí běžnými postupy dle zvyklostí laboratoře. Platné od: 11. února 2015

KRITÉRIA VOLBY METODY A TRENDY TEPELNÉHO DĚLENÍ MATERIÁLŮ Ing. Martin Roubíček, Ph.D. - Air Liquide

KRITÉRIA VOLBY METODY A TRENDY TEPELNÉHO DĚLENÍ MATERIÁLŮ Ing. Martin Roubíček, Ph.D. - Air Liquide KRITÉRIA VOLBY METODY A TRENDY TEPELNÉHO DĚLENÍ MATERIÁLŮ Ing. Martin Roubíček, Ph.D. - Air Liquide Metody tepelného dělení, problematika základních materiálů Tepelné dělení materiálů je lze v rámci strojírenské

Více

4.ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI MATERIÁLů A JEJICH ZKOUŠENÍ

4.ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI MATERIÁLů A JEJICH ZKOUŠENÍ 1 4.ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI MATERIÁLů A JEJICH ZKOUŠENÍ Abychom mohli správně a hospodárně využívat technické materiály, musíme dobře znát jejich vlastnosti a umět je co nejpřesněji zjišťovat. V technické

Více

NEŽELEZNÉ KOVY A JEJICH SLITINY

NEŽELEZNÉ KOVY A JEJICH SLITINY 1 NEŽELEZNÉ KOVY A JEJICH SLITINY Technické neželezné kovy jsou všechny kovy mimo železa. Neželezné kovy jsou nejen důležitými konstrukčními materiály, ale i surovinami pro výrobu slitinových ocelí a pro

Více

Systémy pro opravy betonových konstrukcí a speciální malty.

Systémy pro opravy betonových konstrukcí a speciální malty. Dodavatel speciálních stavebních materiálů Systémy pro opravy betonových konstrukcí a speciální malty. Systém Antol CLS Speciální malty Hydroizolace je již více než 140 let předním výrobcem v technologii

Více

Způsob rozlišování a označování stacionárních litinových plynových kotlů. způsob využití: O kotel bez přípravy TV

Způsob rozlišování a označování stacionárních litinových plynových kotlů. způsob využití: O kotel bez přípravy TV Stacionární litinové plynové kotle MEDVĚD Způsob rozlišování a označování stacionárních litinových plynových kotlů MEDVĚD XX XLXM modulace výkonu kotle: M plynulá modulace výkonu (Medvěd KLOM) způsob využití:

Více

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku Tiger Návod k obsluze a instalaci kotle 24 (12) KTZ / v.17 24 (12) KOZ / v.17 Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku CZ verze 0020004735_04 Protherm Tiger 24 (12) KTZ

Více

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Návod k obsluze a údržbě VARIMATIK VM 20, 25 www.varimatik.cz Typ a výrobní číslo kotle Prodejce Obsah Zákaznické desatero 2 Účel

Více

Požadavky na jednotlivé faktory vnitřního prostředí budov, mikroklimatické podmínky, tepelná a chladová zátěž

Požadavky na jednotlivé faktory vnitřního prostředí budov, mikroklimatické podmínky, tepelná a chladová zátěž Požadavky na jednotlivé faktory vnitřního prostředí budov, mikroklimatické podmínky, tepelná a chladová zátěž Ing. Zuzana Mathauserová, Státní zdravotní ústav, zmat@szu.cz Pokud řešíme jednotlivé faktory

Více

Sewament. Cementová sanační malta s vlákny k opravám objektů přicházejících do styku s odpadní vodou 450/1.01

Sewament. Cementová sanační malta s vlákny k opravám objektů přicházejících do styku s odpadní vodou 450/1.01 Sewament 10 Cementová sanační malta s vlákny k opravám objektů přicházejících do styku s odpadní vodou 450/1.01 OBLASTI POUŽITÍ Správková malta s cementovým pojivem vyztužená vlákny používaná pro sanaci

Více

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel V Ý Z K U M N Ý Ú S T A V M A L T O V I N P R A H A spol. s r.o. Na Cikánce 2, Praha 5 - Radotín, PSČ 153 00 Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel Identifikační údaje Název organizace: Výzkumný

Více

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Motory Energie Automatizace Paints Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu PŘEDMLUVA Elektrický motor je zařízení, které se využívá v průmyslovém

Více

Polyuretanové lepidlo a těsnící hmota

Polyuretanové lepidlo a těsnící hmota Technický list Vydání 26/02/2009 Identifikační č.: 02 05 01 01 005 0 000001 Polyuretanové lepidlo a těsnící hmota Popis výrobku je 1 - komponentní lepící a tmelící hmota na polyuretanové bázi, vytvrzující

Více

Přímá bruska s příslušenstvím

Přímá bruska s příslušenstvím Do tepelně lepicích pistolí je možné použít několik druhů tyčinek podle slepovaného materiálu: Univerzální (nažloutlé) jsou určeny k lepení všech běžných materiálů. Žluté určené k lepení dřeva, papíru

Více

NÁVOD. Interiérového kotle VERNER 12/7D K OBSLUZE A INSTALACI ČSN EN ISO 9001: 2009. Výrobek: Krbová kamna na dřevo. Typové označení: Golemek 12/7D

NÁVOD. Interiérového kotle VERNER 12/7D K OBSLUZE A INSTALACI ČSN EN ISO 9001: 2009. Výrobek: Krbová kamna na dřevo. Typové označení: Golemek 12/7D NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI v Interiérového kotle VERNER 12/7D v Výrobek: Krbová kamna na dřevo Typové označení: Golemek 12/7D ČSN EN ISO 9001: 2009 ÚČEL A POUŽITÍ Interiérový kotel VERNER 12/7D, krbová

Více

1komponentní polyuretanové lepidlo a těsnicí hmota. ISEGA - Certificate for foodstuff area usage.

1komponentní polyuretanové lepidlo a těsnicí hmota. ISEGA - Certificate for foodstuff area usage. Technický list Vydání 06/2014 Identifikační č.: 02 05 01 01 005 0 000001 1komponentní polyuretanové lepidlo a těsnicí hmota Construction Popis výrobku / Použití Vlastnosti / výhody Testy Zkušební zprávy

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů Therm 20 a 28 TCX; TLX; TLXZ Obsah: 1. Použití 2. Všeobecný popis 3. Technické údaje 4. Výrobní kontrola 5. Základní pokyny pro montáž Umístění a zavěšení kotle Připojení

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů Therm 23 CL 1. OBSAH: 1. OBSAH:... 2 2. POUŽITÍ... 3 3. VŠEOBECNÝ POPIS KOTLŮ ŘADY THERM 23 CL... 3 4. TECHNICKÉ ÚDAJE... 4 5. VÝROBNÍ KONTROLA... 5 6. ZÁKLADNÍ POKYNY PRO

Více

TECHNOLOGIE I TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ 3. část

TECHNOLOGIE I TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ 3. část VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE TECHNOLOGIE I TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ 3. část Interaktivní multimediální text pro bakalářský a magisterský studijní

Více

TECHNICKÉ MATERIÁLY II

TECHNICKÉ MATERIÁLY II Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava TECHNICKÉ MATERIÁLY II učební text Zdeněk Jonšta Ostrava 2012 Recenze: Doc. Ing. Miroslav Greger, CSc. Mgr. Tomáš Fismol Název: Technické materiály II Autor:

Více

h Návod k použití kanalizačních a vodovodních CC-GRP trub

h Návod k použití kanalizačních a vodovodních CC-GRP trub h Návod k použití kanalizačních a vodovodních CC-GRP trub 1 Obsah 1. 1.1 2. 2.1 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.5.1 5.5.2 5.6 5.6.1 5.6.2 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 6. 6.1 6.2

Více

T E C H N I C K É I N F O R M A C E

T E C H N I C K É I N F O R M A C E TECHNICKÉ INFORMACE TECHNICKÉ INFORMACE Normalizované stoupání závitů Rozměr Standardní stoupání Jemné stoupání M 2 0,4 M 2,3 0,45 M 2,5 0,45 M 2,6 0,45 M 3 0,5 M 3,5 0,6 M 4 0,7 M 5 0,8 M 6 1 M 6x0,5

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A, LXZ.A Therm 20 a 28 TCX.A, TLX.A, TLXZ.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A,

Více

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Původní návod k používání Záruční list aktualizace 02/ 2014 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517

Více

2-komponentní, rychle tuhnoucí opravná malta na bázi reaktivních akrylových pryskyřic

2-komponentní, rychle tuhnoucí opravná malta na bázi reaktivních akrylových pryskyřic Technický list datum vydání 06/2012 Identifikační číslo: 02 02 02 01 002 0 000002 2-komponentní, rychle tuhnoucí opravná malta na bázi reaktivních akrylových pryskyřic Construction Popis výrobku je 2-komponentní,

Více

MATERIÁLY PRO ŘEZNÉ NÁSTROJE

MATERIÁLY PRO ŘEZNÉ NÁSTROJE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE MATERIÁLY PRO ŘEZNÉ NÁSTROJE Interaktivní multimediální text pro všechny studijní programy FSI Doc. Ing. Anton

Více

3. Elektricky vodivé materiály

3. Elektricky vodivé materiály 3. Elektricky vodivé materiály Elektrické materiály posuzujeme podle jejich elektrické vodivosti KONDUKTIVITY (S/m) častěji RESISTIVITY (Ω/m) Konduktivita charakterizuje schopnost materiálu vést elektrický

Více

NÁVOD. Interiérového kotle VERNER 16/11 K OBSLUZE A INSTALACI ČSN EN ISO 9001: 2009. Výrobek: Krbová kamna na dřevo. Typové označení: Golemek 16/11

NÁVOD. Interiérového kotle VERNER 16/11 K OBSLUZE A INSTALACI ČSN EN ISO 9001: 2009. Výrobek: Krbová kamna na dřevo. Typové označení: Golemek 16/11 NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI v Interiérového kotle VERNER 16/11 v Výrobek: Krbová kamna na dřevo Typové označení: Golemek 16/11 ČSN EN ISO 9001: 2009 ÚČEL A POUŽITÍ Interiérový kotel VERNER 16/11, krbová

Více

NDT - LT A VSTUP DO EÚ. POŽIADAVKY A REALITA

NDT - LT A VSTUP DO EÚ. POŽIADAVKY A REALITA NDT - LT A VSTUP DO EÚ. POŽIADAVKY A REALITA SEMINÁR PIEŠŤANY, MÁJ 2004 Ing. Václav Jandura, ATG s.r.o., ČR Co je to vizuální kontrola? Vizuální kontrola jako metoda NDT v současné průmyslové praxi Oblasti

Více

Učinit správnou volbu

Učinit správnou volbu Jak řešit problémy Učinit správnou volbu V katalogu Jak řešit problémy si snadno vyberete z nabídky výrobků Henkel ten nejlepší produkt Loctite, se kterým vyřešíte problémy v oblasti strojírenství, jak

Více

Úprava podkladu Základ perfektního povrchu

Úprava podkladu Základ perfektního povrchu Úprava podkladu Základ perfektního povrchu Obsah Identifikace podkladu 4 Brusky a nástroje 6 Brusné materiály 8 Odstraňování rzi 10 Doporučené nástroje a nářadí 11 Krok za krokem: Čištění a aplikace vyrovnávacího

Více