pobytové výukové programy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "pobytové výukové programy"

Transkript

1 Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory sever pobytové výukové programy pro základní a střední školy v Horním Maršově v Krkonoších školní rok 2014/2015

2 Pobytové výukové programy plné zážitků, přírody Krkonošského národního parku a her je možné využít při naplňování školních vzdělávacích programů. Na 1. stupni základních škol jsou zaměřeny především na oblast Člověk a jeho svět, na 2. stupni základních škol na vzdělávací oblast Člověk a příroda, Člověk a společnost a na středních školách na odpovídající vzdělávací oblasti. Programy se věnují především průřezovému tématu Environmentální výchova (na středních školách Člověk a prostředí), ale je v nich obsažena i Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova a Mediální výchova. Pobytový program lze pojmout také jako adaptační a seznamovací kurz pro nové žáky škol. Cílem programů je, aby žáci po jeho absolvování chápali, že ochrana životního prostředí má smysl a chtěli a uměli pro životní prostředí něco užitečného udělat. Výukové programy pro školy probíhají v příjemném a útulném prostředí pobytového střediska v budově základní školy, v terénu nejbližšího okolí nebo přímo v Krkonošském národním parku a nově také v areálu Domu obnovy tradic, ekologie a kultury DOTEK v nově zrekonstruované maršovské barokní faře. V rámci pobytových výukových programů je možné si vybrat z několika variant: 1 Pobyt s plným programem zajišťovaným lektory SEVERu. 2 Pobyt s částečným programem od lektorů SEVERu a možností využít nově vzniklé samoobslužné programy a stezky, které dle metodického listu může vést sám pedagog. 3 Pobyt bez programu zajišťovaného lektory SEVERu pouze ubytování a stravování, program připravuje sám pedagog (může k tomu opět využít nově vzniklé samoobslužné programy a stezky). Podrobnější informace o pobytech a rezervace termínů telefonicky, em i písemně: Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory SEVER Horská 175, Horní Maršov tel

3 1 Pobyt s plným programem zajišťovaným lektory SEVERu Severus aneb návštěva z budoucnosti Při sestavování pobytového programu se snažíme respektovat vaše požadavky a výběr témat přizpůsobit věku účastníků. Program pobytu je možné a vhodné konzultovat předem. Vítejte v Krakonošově království Pobytový program pro 1. stupeň základní školy Program je pojat jako procházka po Krkonoších s jednotlivými tematickými dny např.: Den lidí, Den zvířat, Den lesa, Den starých Krkonoš apod. Žáci se v průběhu týdne potkávají s různými badatelskými úkoly (objevují jedinečnost krkonošské přírody, zkoumají zdravotní stav lesa), zahrají si zábavnou simulační hru (při které zjišťují, jak správně zacházet se společnými zdroji), poznají co je welfare hospodářských zvířat a vyzkouší tradiční krkonošská řemesla. Pobytový program pro třídu základní školy nebo primu a sekundu víceletých gymnázií Program je koncipovaný jako systematická práce na jednom zadání. Během prvního dne dostanou žáci za splněné týmové úkoly indicie, podle nichž naleznou vzkaz od budoucích generací. Celý týden pak pracují na tom, aby zjistili, jaký je současný stav místního prostředí a jak zabránit jeho zhoršování. Hledají řešení v osobní rovině (co mohu dělat pro přírodu já) i v rovině celospolečenské (jak by se měla chovat společnost a jak by se mělo zachovat lidstvo). Závěrečný večer žáci připravují vzkaz pro budoucí generace, který obsahuje jimi zjištěná fakta. Týden pro udržitelný život aneb Člověk a prostředí Pobytový program pro třídu základní školy a pro střední školy Program začíná poznáváním mezilidských vztahů a fungování lidské společnosti (aktivity na stmelení skupiny, navození důvěry, komunikace, spolupráce apod.). Na tento 3

4 blok navazuje praktický výzkum místní přírody a ekologických problémů v terénu. Od takto získaných konkrétních zkušeností jsou následně odvozena obecnější témata postavení člověka v přírodě, propojenost ekonomiky a ochrany prostředí (udržitelný rozvoj), globální problémy a princip trvale udržitelného života. Závěrečný blok je věnován možnostem řešení ekologických problémů z hlediska jednotlivce i společnosti. Organizační informace Ubytování v pobytovém středisku ve škole Dotovaná cena za pětidenní pobyt (např. pondělí až pátek) s plným programem je 1960 Kč na žáka (230 Kč ubytování na osobu/den Kč stravování osobu/den + 70 Kč program na osobu/den). K dispozici je 5 pokojů s kapacitou cca 30 lůžek. WC a koupelny jsou umístěny na společném patře. Využívána je také klubovna výuková místnost s možností projektoru, notebooku a interaktivní tabule. Součástí je jídelna pro 30 osob. Ubytování v Domě tradic, ekologie a kultury DOTEK (bývalá fara) Dotovaná cena za pětidenní pobyt (např. pondělí až pátek) s plným programem je 2240 Kč na žáka (300 Kč ubytování na osobu/den Kč stravování osobu/den + 70 Kč program na osobu/den). K dispozici je 7 pokojů se základní kapacitou 27 lůžek (po dohodě možno navýšit přistýlkami). Každý pokoj má vlastní WC a koupelnu, dále výuková místnost, společenský sál, klubovna, tkalcovská dílna a černá kuchyně. Dále je účtován jednotný příplatek 50 Kč na osobu za použití ložního prádla. Pedagogický doprovod neplatí program. Akce s počtem účastníků 14 a méně platí za program jako pro 15 osob. Na každých dovršených 15 žáků má 1 učitel ubytování zdarma platí jen stravu. Cena programů pro děti je dotovaná celkové náklady programu činí dle počtu účastníků 690 až 860 Kč na účastníka (např. při počtu 20 účastníků cca 740 Kč). Pokud má škola či jiný objednatel možnost získat vlastní příspěvek na pobytový program z grantu či jiných zdrojů, uvítáme úhradu těchto plných nákladů nebo jejich větší části. Strava Snídaně, obědy a večeře jsou podávány ve vlastní kuchyni částečně v biokvalitě a s využitím místních potravin. Bufet a návštěvnické centrum nabízí drobný prodej občerstvení, pohledů, publikací, upomínkových předmětů a výrobků Fairtrade. Pobytové programy jsou nabízeny celoročně. Program je zajišťován obvykle od pondělí do pátku, příjezd je v pondělí mezi 10:00 11:00, odjezd je v pátek do 10:30. Jiný rozsah pobytu je možný po předchozí domluvě. Výukové programy nabízíme pro skupiny osob, nižší či vyšší počty je vhodné konzultovat předem. Pracovníci střediska SEVER jsou odpovědni pouze za přípravu programové části pobytu. Za bezpečnost a kázeň odpovídá pedagogický dozor. Pobyty jsou zajištěny na základě smlouvy, jejíž návrh vám zašleme po obdržení objednávky. Platba je možná v hotovosti nebo bankovním převodem proti námi vystavené faktuře. 4

5 2 Pobyt s částečným programem od lektorů SEVERu Pobyt s částečným programem od lektorů SEVERu a možností využít nově vzniklé samoobslužné programy a stezky, které dle metodického listu může vést sám pedagog Při výběru pobytu s částečným programem od lektorů SEVERu nabízíme tyto varianty: Při pětidenním pobytu 2x lektorovaný program, dále možnost využití samoobslužných programů a zážitkových stezek k pobytu zdarma. Jako optimální nabízíme pětidenní pobyt a níže uvedené kombinace, sestavy programů i stezek však můžete kombinovat jakkoliv jinak, např. dle zaměření pobytu nebo počasí. Na požádání vám navrhneme sestavu programů u na jiný počet dní. Nabídka pro 1. stupeň ZŠ 1. den Navštivte Místa pověstí, příběhů a pohádek. Každý kraj má své pověsti, pohádky a příběhy, které mu dodávají půvab a ozvláštňují konkrétní místa v krajině. Ať jsou to boží muka, tajemná skaliska, kouzelná studánka, kříž v lese... Délka trasy 2 km / 2. den Vyzkoušejte Stará řemesla na výběr je několik věcí, které si můžete sami vyrobit a s sebou odnést. Podle času a chuti si vyrobte jednu věc nebo až čtyři. Těšit se můžete na výrobu voňavých mýdel, pavučin z vlny, dřevěných knoflíků nebo ozdob z korálků. Doba trvání 1,5 2 hodiny Zažijte zpracování lnu pomocí žákům známého příběhu o Krtečkovi přiblížíme proces vzniku látky, seznámíme je s rost- 5

6 linkou len a s jejím dalším využitím. Krok za krokem v Krtečkových šlépějích se dozvíme, co se všechno musí udělat, aby se z rostlinky stala látka. Jak se to dělalo v dobách našich prababiček? V praktické části si žáci sami vyzkouší zpracování lnu, tkaní, popř. výrobu panenek z koudele. Doba trvání: 1,5 3 hodiny Program od lektorů SEVERu 3. den Smyslové vnímání přírody vydejte se do přírody a zkuste ji sami prozkoumat trochu jinak, než jsme zvyklí. Tentokrát k tomu využijete svoje smysly. Víte, jak voní krkonošský les? A co všechno můžete objevit v korunách stromů? Čekají na vás úkoly pro každého z vás, hry a také soutěž. Pro odvážlivce je i poslední úkol chození bosky po jehličí. Doba trvání 1,5 2 hodiny 4. den Hospodářské zvíře zjistěte, co je welfare hospodářských zvířat a co všechno ke svému spokojenému životu potřebují. O tom, jak žijí zvířata ve velkochovech, se dozvíte v zajímavém filmu. Vyzkoušet si můžete i psaní pravým husím brkem nebo v letních měsících navštívit kozy (po dohodě probíhá návštěva koz i s dojením a ochutnávkou mléka či sýrů). Doba trvání 1,5 3 hodiny Expedice do Krkonoš pojďte s námi vyrazit na expedici do našich nejvyšších hor. Během půldenní exkurze po Krkonoších se dozvíme nejen zajímavé informace o krkonošské krajině, ale zároveň se sami staneme badateli a objeviteli zajímavých úkazů. V programu žáci pracují ve skupinách na jednotlivých úkolech podél trasy exkurze a sami tak cestou zjišťují zajímavé informace. Důraz je kladen na důvody ochrany přírody. Doba trvání 4 hodiny Program od lektorů SEVERu 5. den Malované diáčky zahloubejte se a vytvořte si okénko do budoucnosti, které s pomocí diaprojektoru promítnete na zeď. Doba trvání 1,5 hodiny Nabídka pro 2. stupeň ZŠ 1. den Maršovská hledačka O síle ducha a slabosti matérie projděte se po Maršově, přitom se dozvíte něco zajímavého z historie, dobře se pobavíte a objevíte poklad. 2. den Co si pamatuje krajina putujte krajinou prostorem i časem. Těšit se můžete na příjemnou procházku po okolí Horního Maršova. Vaše putování začne už v dávných dobách a to přímo v roce 1000, 6

7 kde byste člověka nenašli. Byly zde slyšet pouze zvuky divokých zvířat a šumění hlubokých tajemných lesů Postupně se pomocí zajímavých otázek, úkolů a vyprávěných příběhů přesunete v čase až do současnosti, zamyslíte se nad budoucností a dalším vývojem krkonošské krajiny. Doba trvání 3 4 hodiny Program od lektorů SEVERu Cesta dávných turistů 2 varianty Cesta vás provede krajinou Rýchor tak, jak ji procházeli dávní i novodobí turisté. Představí vám turisticky vyhledávaná místa prameny, široké rozhledy, skalní útvary, drobné památky, horské boudy i zaniklé osady. Ukáže vám, jak se lze v krajině orientovat pomocí turistického značení současného, historického i takřka budoucího. Délka trasy: delší varianta 12 km (část trasy vede po polské straně hor, trasa vychází od DOTEKu, ale není okružní), kratší varianta 6 km (trasa vychází od DOTEKu, ale není okružní musíte se vrátit zpět stejnou cestou) 3. den Projděte si cestu dřeva cesta vám prozradí, jak lidé těžili dřevo v lesích východních Krkonoš, uvidíte milíř a milířiště. Zjistíte, jak a proč změnili naši předkové původní přirozenou druhovou skladbu zdejších lesů a jak se dnes snažíme vrátit lesům optimální druhové složení. místních stromů, jeden z nich najdete pouze pomocí jiných smyslů než je zrak. Dozvíte se něco o lýkožroutovi a jednoho bzučícího si vyrobíte. Doba trvání 1,5 3 hodiny 4. den Expedice do Krkonoš: Obří důl Pojďte s námi vyrazit na expedici do našich nejvyšších hor. Během půldenní exkurze po Krkonoších se dozvíme nejen zajímavé informace o krkonošské krajině, ale zároveň se sami staneme badateli a objeviteli zajímavých úkazů. V programu žáci pracují ve skupinách na jednotlivých úkolech podél trasy exkurze a sami tak cestou zjišťují zajímavé informace. Důraz je kladen na důvody ochrany přírody a šetrnou turistiku. Doba trvání 4 hodiny Program od lektorů SEVERu 5. den Přírodní zahrada nechte se vlákat do naší zahrady. Zjistěte, proč je přírodní, jak voní a kdo v ní žije. Vaším úkolem bude také poznat staré odrůdy ovocných stromů či některé hojně využívané bylinky. Doba trvání 1,5 hodiny Délka trasy: 5 km Zdravý a nemocný les poznejte, k čemu slouží les, jaké druhy lesa máme a čím se liší. Vyzkoumáte, jaký je zdravotní stav 7

8 Organizační informace Ubytování v pobytovém středisku ve škole Cena za pětidenní pobyt (např. pondělí až pátek) s programem částečně zajišťovaným lektory je 1725 Kč na žáka (230 Kč ubytování na osobu/den Kč stravování osobu/den + 45 Kč = dvakrát lektorovaný program na osobu, samoobslužné programy pro ubytované zdarma!). K dispozici je 5 pokojů s kapacitou cca 30 lůžek. WC a koupelny jsou umístěny na společném patře. Využívána je také klubovna výuková místnost s možností projektoru, notebooku a interaktivní tabule. Součástí je jídelna pro 30 osob. Ubytování v Domě tradic, ekologie a kultury DOTEK (bývalá fara) Cena za pětidenní pobyt (např. pondělí až pátek) s programem částečně zajišťovaným lektory je 2005 Kč na žáka (300 Kč ubytování na osobu/den Kč stravování osobu/den + 45 Kč = dvakrát lektorovaný program na osobu, samoobslužné programy pro ubytované zdarma!). K dispozici je 7 pokojů s kapacitou 27 lůžek. Každý pokoj má vlastní WC a koupelnu, dále výuková místnost, společenský sál, klubovna, tkalcovská dílna a černá kuchyně. Dále je účtován jednotný příplatek 50 Kč na osobu za použití ložního prádla. Pedagogický doprovod neplatí program. Akce s počtem účastníků 14 a méně platí za program jako pro 15 osob. Na každých dovršených 15 žáků má 1 učitel ubytování zdarma platí jen stravu. činí dle počtu účastníků 690 až 860 Kč na účastníka (např. při počtu 20 účastníků cca 740 Kč). Pokud má škola či jiný objednatel možnost získat vlastní příspěvek na pobytový program z grantu či jiných zdrojů, uvítáme úhradu těchto plných nákladů nebo jejich větší části. Strava Snídaně, obědy a večeře jsou podávány ve vlastní kuchyni částečně v biokvalitě a s využitím místních potravin. Bufet a návštěvnické centrum nabízí drobný prodej občerstvení, pohledů, publikací, upomínkových předmětů a výrobků Fairtrade. Pobytové programy jsou nabízeny celoročně. Program je zajišťován obvykle od pondělí do pátku, příjezd je v pondělí mezi 10:00 11:00, odjezd je v pátek do 10:30. Jiný rozsah pobytu je možný po předchozí domluvě. Výukové programy nabízíme pro skupiny osob, nižší či vyšší počty je vhodné konzultovat předem. Pracovníci střediska SEVER jsou odpovědni pouze za přípravu programové části pobytu. Za bezpečnost a kázeň odpovídá pedagogický dozor. Pobyty jsou zajištěny na základě smlouvy, jejíž návrh vám zašleme po obdržení objednávky. Platba je možná v hotovosti nebo bankovním převodem proti námi vystavené faktuře. Cena lektorovaných programů pro děti je dotovaná celkové náklady programu 8

9 3 Pobyt bez programu zajišťovaného lektory Pobyt bez programu zajišťovaného lektory pouze ubytování a stravování, program připravuje sám pedagog (může k tomu opět využít nově vzniklé samoobslužné programy a stezky) Ubytování bez programu využít je možné nejen okolní terény Krkonošského národního parku, ale i klubovny, seminární místnosti vybavené promítací technikou, interaktivní tabulí nebo třeba zahradu areálu DOTEK a také samoobslužné programy a zážitkové stezky, které jsou pro ubytované zdarma. Jako optimální nabízíme pětidenní pobyt, na požádání lze domluvit dle termínu i pobyt na jiný počet dní. Ubytování v pobytovém středisku ve škole Cena za pětidenní pobyt (např. pondělí až pátek) bez programu zajišťovaného lektory je 1680 Kč na žáka (230 Kč ubytování na osobu/den Kč stravování osobu/den, samoobslužné programy pro ubytované zdarma!). K dispozici je 5 pokojů s kapacitou cca 30 lůžek. WC a koupelny jsou umístěny na společném patře. Využívána je také klubovna výuková místnost s možností projektoru, notebooku a interaktivní tabule. Součástí je jídelna pro 30 osob. Ubytování v Domě tradic, ekologie a kultury DOTEK (bývalá fara) Cena za pětidenní pobyt (např. pondělí až pátek) bez programu zajišťovaného lektory je 1960 Kč na žáka (300 Kč ubytování na osobu/den Kč stravování osobu/den, samoobslužné programy pro ubytované zdarma!). K dispozici je 7 pokojů se základní kapacitou 27 lůžek (možno navýšit přistýlkami). Každý pokoj má vlastní WC a koupelnu. K dispozici je výuková místnost, společenský sál, klubovna, tkalcovská dílna a černá kuchyně. Dále je účtován jednotný příplatek 50 Kč na osobu za použití ložního prádla. Na každých dovršených 15 žáků má 1 učitel ubytování zdarma platí jen stravu. Strava Snídaně, obědy a večeře jsou podávány ve vlastní kuchyni částečně v biokvalitě a s využitím místních potravin. Bufet a návštěvnické centrum nabízí drobný prodej občerstvení, pohledů, publikací, upomínkových předmětů a výrobků Fairtrade. 9

10 Speciální nabídka: Jednodenní výlet do Domu obnovy tradic, ekologie a kultury DOTEK Cena programu je podle počtu žáků 30 Kč na žáka, programy jsou samoobslužné pedagog obdrží metodické listy a pomůcky a program sám vede, žáci obdrží badatelské listy. Časová dotace: cca 5 hodin Pedagogický doprovod neplatí program. Zajistit si u nás můžete stravování i nocleh. Cena oběda je 80 Kč, celodenní stravování 190 Kč, cena ubytování je 230 Kč v pobytovém středisku a 300 Kč v bývalé faře, další ceny vám rádi sdělíme. 1. stupeň ZŠ Projděte si Cestu pověstí, příběhů a pohádek. Každý kraj má své pověsti, pohádky a příběhy, které mu dodávají půvab a ozvláštňují konkrétní místa v krajině. Ať jsou to boží muka, tajemná skaliska, kouzelná studánka, kříž v lese... Délka trasy 2 km Vyzkoušejte Stará řemesla podle času a chuti si vyrobte několik věcí, které si odnesete s sebou. Těšit se můžete na výrobu voňavých mýdel, pavučin z vlny, dřevěných knoflíků nebo ozdob z korálků. 2. stupeň ZŠ Vydejte se na Cestu dřeva. Cesta vám prozradí, jak lidé těžili dřevo v lesích východních Krkonoš, uvidíte milíř a dozvíte se, co je to milířiště. Zjistíte, jak a proč změnili naši předkové původní přirozenou druhovou skladbu zdejších lesů a jak se dnes snažíme vrátit lesům optimální druhové složení. Délka trasy: 5 km Zažijte program Zdravý a nemocný les. Poznejte, k čemu slouží les, jaké druhy lesa máme a čím se liší. Vyzkoumáte, jaký je zdravotní stav místních stromů, jeden z nich najdete pouze pomocí jiných smyslů než je zrak. Dozvíte se něco o lýkožroutovi a jednoho bzučícího si vyrobíte. Samozřejmě také jeden zdejší les navštívíte. 10

11 11

12

JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ

JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ Metodická pomůcka pro pedagogy Obsah 1. Úvod... 3 2. Vstup do problematiky... 3 3. Východiska

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Dům dětí a mládeže Kojetín

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Dům dětí a mládeže Kojetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Dům dětí a mládeže Kojetín 2012 1. Úvod a charakteristika školního vzdělávacího programu Zákon č.561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním a vyšším

Více

metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty

metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty Cesta za žákovskými projekty metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky

Více

pro školní rok 2012/2013

pro školní rok 2012/2013 Základní škola Gutha Jarkovského Kostelec nad Orlicí Výchovně vzdělávací program pro ŠD pro školní rok 2012/2013 Zpracovali: Alena Linková Jitka Bezdíčková Mgr. Jitka Šveidlerová Eva Langrová Platnost:

Více

Školní vzdělávací program. " Poznáváme svět "

Školní vzdělávací program.  Poznáváme svět Školní vzdělávací program " Poznáváme svět " Toto je výňatek ze Školního vzdělávacího programu. Celý dokument ŠVP je k nahlédnutí v textové podobě v širší verzi ve třídě MŠ a v šatně při vstupu do budovy.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální Vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením a vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami zpracovaný

Více

Klíčový rok. zážitková pedagogika a projektová výuka pro základní školy v rámci projektu Prázdninové školy Lipnice

Klíčový rok. zážitková pedagogika a projektová výuka pro základní školy v rámci projektu Prázdninové školy Lipnice Klíčový rok zážitková pedagogika a projektová výuka pro základní školy v rámci projektu Prázdninové školy Lipnice Projekt byl na Výroční konferenci OPVK pořádané MŠMT představen jako jeden z nejzajímavějších

Více

Naše tábory. Jak se přihlásit na tábor

Naše tábory. Jak se přihlásit na tábor Úvodem Věříme, že si z naší bohaté nabídky táborů a soustředění vyberete a že s námi aktivně strávený čas o letních prázdninách vás uspokojí a přinese vám zážitky a vzpomínky na celý život. Naše tábory

Více

Učební osnovy. Náš svět ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 1. období - 1. ročník. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66

Učební osnovy. Náš svět ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 1. období - 1. ročník. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Učební osnovy Vzdělávací oblast : ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Náš svět 1. období - 1. ročník Učební texty : Mgr. J. Fukanová, Mgr. V. Štiková: Já a můj svět

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8 Zapomenou na to, co jste jim řekli, ale nezapomenou na to, jak se s vámi

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Obor vzdělání: 75-41-M/01Sociální činnost Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Krůček sem, krůček tam, do světa se podívám. Poznám nové kamarády, postavím si z kostek

Více

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 -

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Obsah A. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje.....

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TÁBOR, HUSOVA 1570 - 1 - Obsah 1 Identifikační údaje 3 1.1 Předkladatel 3 1.2 Zřizovatel školy 3 1.3 Platnost dokumentu

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem Mateřská škola Zvoneček Hradec Králové, Čajkovského 1093 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem Vydala: Jana Chocholáčková, ředitelka MŠ Platnost dokumentu: od 1. 12. 2012

Více

Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia zpracováno podle RVP G

Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia zpracováno podle RVP G Motto: Nestačí vědět, musíme také vědění užívat. Vyhlubme studny a opatrujme čistotu vody. Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia zpracováno podle RVP G ŽIVOT VE ŠKOLE, ŠKOLA PRO

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í G y m n á z i a, Č e s k é B u d ě j o v i c e, Č e s k á 6 4 Obsah 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika

Více

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe řízení organizace Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe tato publikace je spolufinancována evropským sociálním fondem a státním rozpočtem české republiky 1 Sada vzdělávacích programů a příkladů

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání VLÁČKEM ZA POZNÁNÍM Kolem školky jezdí vlak, ano, děti, je to tak. Jaro, léto, podzim, zima,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání pro základní vzdělávání Žák není nádobou, kterou je třeba naplnit, ale pochodní, kterou je třeba zažehnout. (Sókratés) č.j. 490/07 1.Identifikační údaje 1.1 NÁZEV - Sedma pro život - školní vzdělávací

Více

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!!

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!! Mateřská škola Velký Osek, okres Kolín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Svět? Tak to musíme prozkoumat!!! ŠVP platí od 1.9.2013 Ve spolupráci s kolektivem MŠ zpracovala Blanka Novotná,

Více

Škola pro udržitelný život. Příručka dobré praxe

Škola pro udržitelný život. Příručka dobré praxe Škola pro udržitelný život Příručka dobré praxe Našim žákům umožnil projekt pracovat na něčem, co přesahuje výuku a dokonce i školu jako instituci. Ukázal jim, že i obyčejný člověk může ve své komunitě

Více

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm Kompletní ŠVP Podnikání 64-41-L/51 Podnikání 1.9.2011 64-41-L/51 Podnikání 1 Identifikační údaje Název ŠVP Podnikání Datum 27.1.2010 Platnost 1.9.2011 Forma studia Délka studia v letech: denní forma vzdělávání

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl gymnázium (osmileté, všeobecné) Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 BRNO Morava, Evropská unie 1 Školní vzdělávací program

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Struhl ovsko 1 79 5, 7 53 0 1 Hranice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2 0 1 4 ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁS Kdo jsme? - Vaše středisko volného času! Dům dětí a mládeže Ulita Broumov, okres Náchod je právnická osoba, která vykonává

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

14. ČERVNA 2006 XIV. ROČNÍK

14. ČERVNA 2006 XIV. ROČNÍK Zvýší nová závěrečná zkouška prestiž učňovských škol? STRANA 3 Tvorba ŠVP v málotřídních školách další poznatky STRANA 7 Školství v Evropě odchody učitelů do důchodů STRANA 10 23 14. ČERVNA 2006 XIV. ROČNÍK

Více

Školní program EVVO. Školní program EVVO. Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga Písek.

Školní program EVVO. Školní program EVVO. Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga Písek. Školní program EVVO Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga Písek Školní program EVVO Dlouhodobá část Zpracoval: Ing. Jan Kukrál Školní program EVVO 1. Charakteristika

Více

Abstrakt projektů příloha PROTOKOLU HODNOCENÍ. Celkový rozpočet

Abstrakt projektů příloha PROTOKOLU HODNOCENÍ. Celkový rozpočet projektů příloha PROTOKOLU HODNOCENÍ projektů Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže Města Český v roce 2012 Výzva č. 1 Opatření č. 1 Akce pro děti a mládež vyplývající z plánu organizace

Více