Kód kvalifikácie C Úroveň SKKR 7 Poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov. Úradný veterinárny asistent

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kód kvalifikácie C Úroveň SKKR 7 Poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov. Úradný veterinárny asistent"

Transkript

1 Názov kvalifikácie: Úradný veterinárny asistent Kód kvalifikácie C Úroveň SKKR 7 Sektorová rada Poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov SK ISCO Úradný veterinárny asistent SK NACE Rev.2 A POĽNOHOSPODÁRSTVO, LESNÍCTVO A RYBOLOV, 01 Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace Doklad o získanej kvalifikácii osvedčenie Názov povolania Úradný veterinárny asistent Kvalifikačný štandard Vedomosti: definovať zásady BOZP definovať organizáciu poľnohospodárstva, produkčných metód, medzinárodného obchodu vymedziť princípy správnej chovateľskej praxe charakterizovať najzávažnejšie ochorenia zvierat najmä zoonózy, popísať druhy pôvodcov vysvetliť zásady používania liekov a vakcín, testovania ich rezíduí vysvetliť zásady monitorovania chorôb zvierat charakterizovať požiadavky na prostredie na farmách vymedziť technologické postupy získavania surovín a potravín živočíšneho pôvodu popísať metódy a postupy zabíjania zvierat definovať veterinárnu legislatívu pre oblasť hygieny produktov živočíšneho pôvodu vymedziť princípy HACCP na bitúnkoch charakterizovať základné anatomické znaky jatočných zvierat charakterizovať základné patologické zmeny orgánov jatočných zvierat vysvetliť zásady zdravotnej prehliadky živých zvierat Zručnosti: dodržiavať zásady BOZP zhodnotiť welfare zvierat vyšetriť vzorky mäsa na trichinelózu vykonávať základnú prehliadku ante mortem vykonávať prehliadku post mortem u jatočných zvierat aplikovať odber vzoriek Kompetencie: samostatnosť pri výkone činností zodpovednosť za plnenie svojich úloh a povinností schopnosť empatie schopnosť odolávať konfliktným situáciám schopnosť pracovať v tíme Hodnotiaci štandard definovať organizáciu poľnohospodárstva, produkčných metód, medzinárodného obchodu Kritériá : popísať systém organizovania mäsového priemyslu ústna metóda ústna odpoveď

2 vysvetliť základné princípy organizácie obchodu s mäsom ústna metóda rozhovor Podmienkou úspešného vykonania skúšky je splniť uvedené kritériá minimálne na 70% vymedziť princípy správnej chovateľskej praxe charakterizovať požiadavky na prostredie na farmách charakterizovať najzávažnejšie ochorenia zvierat najmä zoonózy, popísať druhy pôvodcov vysvetliť zásady zdravotnej prehliadky živých zvierat vysvetliť zásady monitorovania chorôb zvierat vykonávať základnú prehliadku ante mortem zhodnotiť welfare zvierat Kritériá : vymedziť základné spôsoby ustajnenia zvierat ústna metóda ústna odpoveď vymedziť základné zoohygienické podmienky chovov, klimatické ústna metóda ústna odpoveď požiadavky v ustajnení zvierat uviesť základné požiadavky na kŕmenie hospodárskych zvierat ústna metóda ústna odpoveď uviesť základné roztriedenie pôvodcov chorôb zvierat písomná metóda test uviesť prehľad najčastejších zoonóz u hospodárskych zvierat písomná metóda test určiť základné pozorovateľné príznaky choroby zvierat písomná metóda test popísať postup pri prehliadke zdravotného stavu živých zvierat ústna metóda ústna odpoveď demonštrovať ante mortem prehliadku hovädzieho dobytka, určiť vek zvieraťa, vykonať identifikáciu demonštrovať ante mortem prehliadku ošípaných, určiť vek zvieraťa, vykonať identifikáciu uviesť základné spôsoby monitorovania niektorých zoonóz a infekčných chorôb zvierat písomná metóda test samostatne zhodnotiť pohodu zvierat pri vykladaní zvierat po preprave a na bitúnku Podmienkou úspešného vykonania skúšky je splnenie všetkých kritérií minimálne na 80%. vymedziť princípy HACCP na bitúnkoch popísať metódy a postupy zabíjania zvierat vymedziť technologické postupy získavania surovín a potravín živočíšneho pôvodu charakterizovať základné anatomické znaky jatočných zvierat charakterizovať základné patologické zmeny orgánov jatočných zvierat vysvetliť zásady používania liekov a vakcín, testovania ich rezíduí Kritériá : určiť základné požiadavky systému HACCP pre bitúnky písomná metóda test vymedziť základné poznatky o hygiene zabíjania, rozrábania a písomná metóda test skladovania mäsa, hygiene práce určiť príklady kritických kontrolných bodov na bitúnku písomná metóda test uviesť príklady spôsobu zabíjania rôznych druhov zvierat písomná metóda test vymedziť základné anatomické sústavy jatočných zvierat ústna metóda ústna odpoveď popísať základné morfologické odchýlky patologicky zmenených orgánov ústna metóda ústna odpoveď uviesť spôsoby aplikácie veterinárnych liečiv ústna metóda ústna odpoveď popísať spôsob monitorovania rezíduí veterinárnych liekov z hľadiska odberu vzoriek ústna metóda ústna odpoveď

3 Podmienkou úspešného vykonania skúšky je splnenie všetkých kritérií minimálne na 80%. vykonávať prehliadku post mortem u jatočných zvierat aplikovať odber vzoriek vyšetriť vzorky mäsa na trichinelózu dodržiavať zásady BOZP Kritériá : predviesť veterinárnu prehliadku tiel zvierat post mortem zrakom, palpačne, narezávaním tkanív v súlade so zásadami BOZP demonštrovať patologické útvary vo svaloch a orgánoch zvierat samostatne odobrať vzorky tkanív a orgánov na laboratórne vyšetrenie samostatne vyšetriť vzorky mäsa na trichinelly zaznamenať výsledky prehliadky a vyšetrení v záznamoch praktické skúšanie simulovaná úloha Podmienkou úspešného vykonania skúšky je splnenie všetkých kritérií minimálne na 85%. definovať zásady BOZP definovať veterinárnu legislatívu pre oblasť hygieny produktov živočíšneho pôvodu Kritériá : určiť základné legislatívne predpisy vo veterinárnej oblasti písomná metóda test popísať zásady BOZP pri práci písomná metóda test Podmienkou úspešného vykonania skúšky je splnenie všetkých kritérií minimálne na 60%. Organizačné a metodické pokyny Metodické pokyny: Pokyny na realizáciu skúšky: Proces : Výsledné hodnotenie: Zloženie skúšobnej komisie: Požiadavky na odbornú spôsobilosť skúšajúceho: Predseda komisie musí splniť požiadavky: Vysokoškolské vzdelanie v odbore veterinárny lekár, prax v odbore hygieny živočíšnych produktov na bitúnku minimálne 7 rokov.

4 Člen skúšobnej komisie musí splniť požiadavky: Vysokoškolské vzdelanie v odbore veterinárny lekár

5 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Materiálne a technické podmienky skúšky: Priestory nevyhnutné na realizáciu skôšky laboratórium priestory na bitúnku Materiálne podmienky živé zvieratá zabité zvieratá nástroje na vykonanie prehliadky, na odber vzoriek, laboratórne prístroje, pracovný odev. Kartu kvalifikácie schválila Národná rada pre vzdelávanie a kvalifikáciu dňa: Platnosť karty kvalifikácie od:

EGP INVEST, spol. s r.o. BOZP jako důležitá součást práce projektanta na JE

EGP INVEST, spol. s r.o. BOZP jako důležitá součást práce projektanta na JE EGP INVEST, spol. s r.o. BOZP jako důležitá součást práce projektanta na JE Ing. Jaroslav Prachař vedoucí útvaru ISŘ a sdílených služeb Konference QEM 4/2014 Kdo je EGPI EGP INVEST, spol. s r.o. je stabilní

Více

Hodnoticí standard. Skladník (kód: 66-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3

Hodnoticí standard. Skladník (kód: 66-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Skladník (kód: 66-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Týká se povolání: Skladník; Specialista maloobchodu Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná

Více

Hodnoticí standard. Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 9.2.2009

Hodnoticí standard. Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 9.2.2009 Ošetřovatel koní (kód: 41-018-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Povolání: Chovatel a jezdec koní; Zemědělec farmář Doklady potvrzující ÚK:

Více

Hodnoticí standard. Jednoduchá obsluha hostů (kód: 65-007-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Jednoduchá obsluha hostů (kód: 65-007-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Jednoduchá obsluha hostů (kód: 65-007-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání: Číšník Kvalifikační úroveň NSK

Více

Hodnoticí standard. Příprava minutek (kód: 65-004-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Příprava minutek (kód: 65-004-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Příprava minutek (kód: 65-004-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání: Kuchař Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

Více

Hodnoticí standard. Skladník (kód: 66-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3

Hodnoticí standard. Skladník (kód: 66-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Skladník (kód: 66-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Týká se povolání: Specialista maloobchodu Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná způsobilost

Více

Hodnoticí standard. Kočí (kód: 41-019-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Povolání:

Hodnoticí standard. Kočí (kód: 41-019-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Povolání: Kočí (kód: 41-019-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Povolání: Chovatel a jezdec koní Doklady potvrzující ÚK: Osvědčení o dílčí kvalifikaci

Více

INFORMAČNÍ LIST: BSH domácí spotřebiče, s. r. o. Obchodní značka BSH:

INFORMAČNÍ LIST: BSH domácí spotřebiče, s. r. o. Obchodní značka BSH: INFORMAČNÍ LIST: BSH domácí spotřebiče, s. r. o. Obchodní značka BSH: Prodejní označení KA 62DA70 Typ spotřebiče 7 Třída energetické účinnosti (A... nízká spotřeba el. energie až G... vysoká spotřeba el.

Více

INFORMAČNÍ LIST: BSH domácí spotřebiče, s. r. o. Obchodní značka BSH:

INFORMAČNÍ LIST: BSH domácí spotřebiče, s. r. o. Obchodní značka BSH: Obchodní značka BSH: INFORMAČNÍ LIST: BSH domácí spotřebiče, s. r. o. Prodejní označení KGV 33X27 Typ spotřebiče 7 Třída energetické účinnosti (A... nízká spotřeba el. energie až G... vysoká spotřeba el.

Více

Úvod do potravinářské legislativy Lekce 11: veterinární požadavky na výrobky a na hygienu potravin živočišného původu, dovozy a vývozy

Úvod do potravinářské legislativy Lekce 11: veterinární požadavky na výrobky a na hygienu potravin živočišného původu, dovozy a vývozy Úvod do potravinářské legislativy Lekce 11: veterinární požadavky na výrobky a na hygienu potravin živočišného původu, dovozy a vývozy Ústav analýzy potravin a výživy prof. ing. Vladimír Kocourek, CSc.

Více

Solutions for Fluid Technology. Systémy s permanentnými magnetmi

Solutions for Fluid Technology. Systémy s permanentnými magnetmi Solutions for Fluid Technology Systémy s permanentnými magnetmi Míľniky magnetickej technológie konformné so životným prostredím Systémy s permanentnímy magnety Milníky magnetické technologie konformní

Více

Hodnoticí standard. Příprava pokrmů studené kuchyně (kód: 65-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Příprava pokrmů studené kuchyně (kód: 65-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Příprava pokrmů studené kuchyně (kód: 65-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání: Kuchař Kvalifikační úroveň

Více

Piezo hořák UTPZ225 Piezo horák UTPZ225 NÁVOD K POUŽITÍ

Piezo hořák UTPZ225 Piezo horák UTPZ225 NÁVOD K POUŽITÍ Piezo hořák UTPZ225 Piezo horák UTPZ225 NÁVOD K POUŽITÍ Pečlivě si prosím přečtěte tento návod a seznamte se s tímto zařízením. Dodržujte pokyny pro použití a dávejte pozor na omezení a možná rizika související

Více

PROGRAM KONFERENCE 30. - 31. 8. 2013. Pořadateli konference jsou:

PROGRAM KONFERENCE 30. - 31. 8. 2013. Pořadateli konference jsou: Diagnostika a intervenční postupy ve školní psychologii PROGRAM KONFERENCE 30. - 31. 8. 2013 Pořadateli konference jsou: Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Asociace školní psychologie

Více

Z o z n a m č. 12/2010 navrhovaný na vyradenie z Katedry špeciálnej zootechniky

Z o z n a m č. 12/2010 navrhovaný na vyradenie z Katedry špeciálnej zootechniky Z o z n a m č. 12/2010 navrhovaný na vyradenie z Katedry špeciálnej zootechniky P. č. Autor Názov Sign. Cena 1. Porody seľskochozjajstvennych..moskva 58. 874 100,00 2. Slovník slovenského jazyka. Blava

Více

Hodnoticí standard. Jezdec a chovatel dostihových koní (kód: 41-015-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Jezdec a chovatel dostihových koní (kód: 41-015-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Jezdec a chovatel dostihových koní (kód: 41-015-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Týká se povolání: Chovatel a jezdec koní Kvalifikační úroveň

Více

INFORMAČNÍ LIST: BSH domácí spotřebiče, s. r. o. Obchodní značka BSH:

INFORMAČNÍ LIST: BSH domácí spotřebiče, s. r. o. Obchodní značka BSH: Obchodní značka BSH: INFORMAČNÍ LIST: BSH domácí spotřebiče, s. r. o. Prodejní označení KA62DA71 Typ spotřebiče 7 Třída energetické účinnosti (++... nízká spotřeba el. energie až D... vysoká spotřeba el.

Více

Hodnoticí standard. Složitá obsluha hostů (kód: 65-008-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Složitá obsluha hostů (kód: 65-008-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Složitá obsluha hostů (kód: 65-008-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání: Číšník, servírka Kvalifikační úroveň

Více

- typ AA (R06) a NiMH batérie. s vyššou požiadavkou na energiu - kapacita: 2500mAh, min. 2400mAh

- typ AA (R06) a NiMH batérie. s vyššou požiadavkou na energiu - kapacita: 2500mAh, min. 2400mAh je světovým leaderem ve vývoji baterií - monočlánků pro použití ve všech typech přístrojů. Kromě klasických typů baterií SANYO nabízí novou, revoluční technologii pod názvem eneloop", která v sobě spojuje

Více

Administrativní pracovník

Administrativní pracovník Asistent/ka, sekretář/ka (kód: 62-008-M) Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí Skupina oborů: Ekonomie (kód: 62) Povolání: Administrativní pracovník Doklady potvrzující úplnou profesní

Více

Návrh kvalifikace. Instalatér solárních termických soustav (kód: ) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Návrh kvalifikace. Instalatér solárních termických soustav (kód: ) Odborná způsobilost. Platnost standardu Instalatér solárních termických soustav (kód: ) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Povolání: Doklady potvrzující úplnou profesní

Více

Hodnoticí standard. Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 26.5.2011

Hodnoticí standard. Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 26.5.2011 Hodnotitel koní (kód: 41-002-M) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Povolání: Zemědělský technik Doklady potvrzující ÚK: Osvědčení o dílčí kvalifikaci

Více

Specialista hodnocení a odměňování zaměstnanců (kód: 62-012 -R)

Specialista hodnocení a odměňování zaměstnanců (kód: 62-012 -R) Specialista hodnocení a odměňování zaměstnanců (kód: 62-012 -R) Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí Skupina oborů: Ekonomie (kód: 62) Povolání: Personalista specialista Doklady potvrzující

Více

Osvědčení pro vnitřní obchod

Osvědčení pro vnitřní obchod I.1. Odesílatel I.2. Číslo jednací osvědčení I.3. Ústřední příslušný orgán Osvědčení pro vnitřní obchod I.2.a Místní jednací číslo: Část I: Podrobnosti o předložené zásilce Země I.5. Příjemce Země I.4.

Více

Témata. k profilové části maturitní zkoušky. Forma: ústní. Obor vzdělávání: VETERINÁRNÍ PREVENCE. Předmět: HYGIENA A TECHNOLOGIE POTRAVIN

Témata. k profilové části maturitní zkoušky. Forma: ústní. Obor vzdělávání: VETERINÁRNÍ PREVENCE. Předmět: HYGIENA A TECHNOLOGIE POTRAVIN Témata k profilové části maturitní zkoušky Forma: ústní Obor vzdělávání: VETERINÁRNÍ PREVENCE Předmět: HYGIENA A TECHNOLOGIE POTRAVIN Školní rok: 2015/2016 Třída: VP4 Zpracoval(a): MVDr. Hana Kuběnová

Více

Hodnoticí standard. Chůva pro dětské koutky (kód: 69-018-M) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 2.11.

Hodnoticí standard. Chůva pro dětské koutky (kód: 69-018-M) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 2.11. Chůva pro dětské koutky (kód: 69-018-M) Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí Skupina oborů: Osobní a provozní služby (kód: 69) Povolání: Chůva Doklady potvrzující úplnou profesní kv.:

Více

9.00-11.00 Anatomická stavba pohlavních orgánů, pitva pohlavních orgánů krávy, ovce, kozy. (Ing. R. Filipčík, Ph.D.

9.00-11.00 Anatomická stavba pohlavních orgánů, pitva pohlavních orgánů krávy, ovce, kozy. (Ing. R. Filipčík, Ph.D. 1. den (10 hodin) 8.00-9.00 Úvod - význam inseminace, historie, ukazatele reprodukce, hodnocení výsledků reprodukce skotu, ovcí a koz (Ing. M. Hošek, Ph.D.) 1h (teorie OZO) 9.00-11.00 Anatomická stavba

Více

Žádost o schválení a registraci soukromého veterinárního lékaře

Žádost o schválení a registraci soukromého veterinárního lékaře Žádost o schválení a registraci soukromého veterinárního lékaře podle zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů

Více

Záznam o průběhu a výsledku zkoušky

Záznam o průběhu a výsledku zkoušky Europodkovář (kód: 41-031-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Povolání: Podkovář Doklady potvrzující úplnou profesní kv.: Osvědčení o profesní

Více

Určování základního sortimentu rostlin a materiálu pro vazačství 2 Zhotovování základních vazačských výrobků 2 Aranžování váz a misek 2

Určování základního sortimentu rostlin a materiálu pro vazačství 2 Zhotovování základních vazačských výrobků 2 Aranžování váz a misek 2 Vazačské práce (kód: 41-032-E) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Týká se povolání: Zemědělský a zahradnický dělník Kvalifikační úroveň NSK -

Více

P ehled pouûit ch»sn EN norem

P ehled pouûit ch»sn EN norem ČSN 05 0000 ČSN ISO 857 ČSN 05 0002 ČSN EN ISO 6520-1 (H) ČSN 05 0006 ČSN EN 12345 ČSN EN 1792 ČSN EN ISO 4063 ČSN EN ISO 6947 ČSN EN 29692 ČSN EN ISO 9692-2 (H) ČSN EN 1708-1 (H) ČSN EN 1708-2 ČSN 05

Více

STANDARDIZACE V GEOGRAFICKÝCH INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH V EVROPSKÉM KONTEXTU

STANDARDIZACE V GEOGRAFICKÝCH INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH V EVROPSKÉM KONTEXTU STANDARDIZACE V GEOGRAFICKÝCH INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH V EVROPSKÉM KONTEXTU Doc. Ing. Petr Rapant, CSc. Institut geoinformatiky VŠB TU Ostrava Ing. Ivana Ivánová, PhD. Katedra geodetických základov SvF,

Více

Energetický management budov jako st Facility managementu

Energetický management budov jako st Facility managementu Energetický management budov jako součást st Facility managementu Facility a technologické řízení budov plánovaní, ekonomika operativa Správa a údržba budovy Facility Management system Řízení a správa

Více

Laboratorní veterinární vyšetření vzorků u SVÚ Olomouc.

Laboratorní veterinární vyšetření vzorků u SVÚ Olomouc. Česká republika Ministerstvo obrany Laboratorní veterinární vyšetření vzorků u SVÚ Olomouc. Laboratorní veterinární vyšetření vzorků u SVÚ Olomouc. 1 / 6 Výběrové řízení Typ VŘ: DLS - Poptávkové řízení

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-82113-1/PO-VZ-2010 Kódové označení: MAN Praha 22. září 2010 listů: 18 M a n i p u l a c e s e z v í ř a t y p ř i m i m

Více

Ochranné hadice. Ochranné rúrky

Ochranné hadice. Ochranné rúrky Ochranné hadice s příslušenstvím Ochranné rúrky s príslušenstvom flexibilní. Nejnápadnější výhodou ochranných hadic Univolt je dlouhá životnost při vysokém a trvalém mechanickém zatížení. Vysoká odolnost

Více

Záznam o průběhu a výsledku zkoušky

Záznam o průběhu a výsledku zkoušky Příprava teplých pokrmů (kód: 65-001-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Povolání: Kuchař Doklady potvrzující úplnou profesní

Více

INFORMAČNÍ LIST: BSH domácí spotřebiče, s. r. o. Obchodní značka BSH:

INFORMAČNÍ LIST: BSH domácí spotřebiče, s. r. o. Obchodní značka BSH: Obchodní značka BSH: INFORMAČNÍ LIST: BSH domácí spotřebiče, s. r. o. Prodejní označení KG 33VX27 Typ spotřebiče 7 Třída energetické účinnosti (A... nízká spotřeba el. energie až G... vysoká spotřeba el.

Více

Chovatel okrasných a akvarijních ryb (kód: 41-003-H)

Chovatel okrasných a akvarijních ryb (kód: 41-003-H) Chovatel okrasných a akvarijních ryb (kód: 41-003-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Týká se povolání: Rybář Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

Více

Hodnoticí standard. Personalista (kód: 62-007-N) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 29.6.2012

Hodnoticí standard. Personalista (kód: 62-007-N) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 29.6.2012 Personalista (kód: 62-007-N) Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí Skupina oborů: Ekonomie (kód: 62) Povolání: Personalista Doklady potvrzující úplnou profesní kv.: Osvědčení o profesní

Více

Hodnoticí standard. Pokladní (kód: 66-001-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3

Hodnoticí standard. Pokladní (kód: 66-001-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Pokladní (kód: 66-001-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Týká se povolání: Specialista maloobchodu; Pokladní Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná

Více

FLORE - WC BĚLICÍ GEL

FLORE - WC BĚLICÍ GEL CHEMOTEX Děčín a. s. Děčín XXXII Boletice nad Labem 63 407 11 Děčín Czech Republic Tel: +420-412-709 222 Fax: +420-412-547 200 E-mail: chemotex@chemotex.cz www.chemotex.cz FLORE - WC BĚLICÍ GEL TECHNICKÝ

Více

Instalatér solárních termických soustav (kód: 23-099-M)

Instalatér solárních termických soustav (kód: 23-099-M) Instalatér solárních termických soustav (kód: 23-099-M) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Kvalifikační úroveň

Více

Samostatný pracovník cestovní kanceláře a cestovní agentury (kód: 65-032-N)

Samostatný pracovník cestovní kanceláře a cestovní agentury (kód: 65-032-N) Samostatný pracovník cestovní kanceláře a cestovní agentury (kód: 65-032-N) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání:

Více

Eko komunikace. Příjemné prožití vánočních svátků a vše nejlepší v novém roce 2016! Co přinese nová odpadová legislativa na Slovensku v roce 2016?

Eko komunikace. Příjemné prožití vánočních svátků a vše nejlepší v novém roce 2016! Co přinese nová odpadová legislativa na Slovensku v roce 2016? Elektronický zpravodaj pro klienty společnosti EKO-KOM, a. s. EKO-KOM, a. s., Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4 zpravodaj@ekokom.cz, www.ekokom.cz, tel.: + 420 729 848 444 445, + 420 261 176 256 Eko

Více

Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Specialista maloobchodu; Pracovník obchodního provozu Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3

Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Specialista maloobchodu; Pracovník obchodního provozu Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Prodavač (kód: 66-003-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Týká se povolání: Specialista maloobchodu; Pracovník obchodního provozu Kvalifikační úroveň

Více

Dozor nad potravinami

Dozor nad potravinami Hejmalová Michaela Dozor nad potravinami Úřední kontroly v celém potravinovém řetězci od prvovýroby až po prodej spotřebiteli provádějí příslušné orgány státního dozoru (dozorové orgány) v působnosti:

Více

Hodnoticí standard. Pokladní (kód: 66-001-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3

Hodnoticí standard. Pokladní (kód: 66-001-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Pokladní (kód: 66-001-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Týká se povolání: Specialista maloobchodu Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná způsobilost

Více

Ruční práce v produkčním zahradnictví (kód: 41-004-E)

Ruční práce v produkčním zahradnictví (kód: 41-004-E) Ruční práce v produkčním zahradnictví (kód: 41-004-E) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Povolání: Zemědělský dělník Doklady potvrzující úplnou

Více

ROZHODNUTÍ. NÁRODNÍ VÝSTAVA HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT A ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY datum: 25. - 28.6.2015

ROZHODNUTÍ. NÁRODNÍ VÝSTAVA HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT A ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY datum: 25. - 28.6.2015 Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihomoravský kraj Palackého třída 174 612 38 Brno č.j.: SVS/2015/018441-B ROZHODNUTÍ Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihomoravský

Více

Transformace směrnic Evropskéunie do právních řádů Českérepubliky aslovenskérepubliky

Transformace směrnic Evropskéunie do právních řádů Českérepubliky aslovenskérepubliky Transformace směrnic Evropskéunie do právních řádů Českérepubliky aslovenskérepubliky Mgr. Ing. Petr Wawrosz, Ph.D. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář 20 let

Více

ČESKY Všeobecně Svářecí poloautomat sváří všechny uhlíkové oceli bez ochranné atmosféry.

ČESKY Všeobecně Svářecí poloautomat sváří všechny uhlíkové oceli bez ochranné atmosféry. ČESKY Všeobecně Svářecí poloautomat sváří všechny uhlíkové oceli bez ochranné atmosféry. Technologické možnosti stroje zabezpečuje elektronické řízení ovládání posuvu a přepínač pro zvolení dvou proudových

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je

Více

Elektrické chladničky

Elektrické chladničky Elektrické chladničky Modely: 1 FID - 22 FID - 22 FID - 24 FIC - 38 FIC - 45 Návod na používanie a inštaláciu CH 22B Návod k použití a instalaci 2. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE A VŠEOBECNÉ RADY RECYKLOVATELNOST

Více

Bajonetový adaptér Adaptér pre upevnenie objektívu

Bajonetový adaptér Adaptér pre upevnenie objektívu 4-185-204-02(1) Bajonetový adaptér Adaptér pre upevnenie objektívu CZ SK Návod k obsluze Návod na použitie LA-EA1 2010 Sony Corporation Vytištěno v České republice 4-185-204-02(1) Bajonetový adaptér CZ

Více

Polyfúzní svářečka plastů TUSON POLY 01

Polyfúzní svářečka plastů TUSON POLY 01 Polyfúzní svářečka plastů TUSON POLY 01 Návod k použití Osvědčení o jakosti a užitných vlastnostech výrobku: TUSON POLY01 polyfúzní svářečka plastů A- Způsob použití: Tento výrobek je určen k ohřívání

Více

Návod k používání Obsluha zařízení je povinna si podrobně prostudovat tento návod k používání

Návod k používání Obsluha zařízení je povinna si podrobně prostudovat tento návod k používání Strana 1 (celkem 20) Návod k používání Obsluha zařízení je povinna si podrobně prostudovat tento návod k používání NORIA_1003 Výrobek Výrobce název: ponorné objemové čerpadlo typ: TERCA název: NORIA s.r.o.

Více

STANOVENÍ TRICHINELLA SPP. VE VZORCÍCH MASA JATEČNÝCH ZVÍŘAT Inovace předmětu

STANOVENÍ TRICHINELLA SPP. VE VZORCÍCH MASA JATEČNÝCH ZVÍŘAT Inovace předmětu Název inovace STANOVENÍ TRICHINELLA SPP. VE VZORCÍCH MASA JATEČNÝCH ZVÍŘAT Inovace předmětu V1MA2 Hygiena produkce masa II. Registrační číslo projektu CZ.1.07/2.2.00/15.0063 Název projektu Inovace výuky

Více

PROFIL FIRMY. Vitajte u firmy ELEKTRA Tailfingen!

PROFIL FIRMY. Vitajte u firmy ELEKTRA Tailfingen! PROFIL FIRMY Vitajte u firmy ELEKTRA Tailfingen! V obore rozvodov elektrickej energie je firma ELEKTRA-Tailfingen Schaltgeräte GmbH & Co. KG doma. Už viac než 80 rokov znamená meno ELEKTRA synonymum pre

Více

Analýza platu na pozici

Analýza platu na pozici Analýza platu na pozici Asistent Administrativa Obsah Váš profil... 3 Váš celkový plat... 4 Prémiový obsah - Jak je to s Vašimi nefinančními benefity... 8 Prémiový obsah - celkový plat podle délky praxe...

Více

Metodika pro nakládání s odpady ze zdravotnických, veterinárních a jim podopobných zařízení

Metodika pro nakládání s odpady ze zdravotnických, veterinárních a jim podopobných zařízení Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky A. Předkladatel garant výzkumné potřeby Název organizace Ministerstvo životního prostředí Adresa Vršovická 65/ Kontaktní osoba Mgr. Martina

Více

KONCEPCE MONITOROVACÍHO A KONTROLNÍHO SYSTÉMU

KONCEPCE MONITOROVACÍHO A KONTROLNÍHO SYSTÉMU ING. VLADIMÍR DZURILLA, DIP MGMT KONCEPCE MONITOROVACÍHO A KONTROLNÍHO SYSTÉMU Vážené dámy, Vážení pání, Je mi cťou predstaviť Vám koncepciu projektu CMS, ktorý je plánovaný na podporu nového zákona o

Více

Záznam o průběhu a výsledku zkoušky

Záznam o průběhu a výsledku zkoušky Jednoduchá obsluha hostů (kód: 65-007-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Povolání: Číšník Doklady potvrzující úplnou profesní

Více

NOVÉ: eimü Klauen-Sprint

NOVÉ: eimü Klauen-Sprint NOVÉ: eimü Klauen-Sprint Inovatívny kúpeľ nôh: Spôsob, ako zabezpečiť zdravý pohyb Problém: Infekčné choroby paznechtov sú veľmi rozšírené. Často sa vyskytujú pri ustajnení v maštali. Krívanie je treťou

Více

OBSAH 1 ÚVOD (I. SKOTNICOVÁ) 1 2.2 VÝVOJ STAVIEB NA BÁZE DREVA NA SLOVENSKU (R. KORENKOVÁ) 13

OBSAH 1 ÚVOD (I. SKOTNICOVÁ) 1 2.2 VÝVOJ STAVIEB NA BÁZE DREVA NA SLOVENSKU (R. KORENKOVÁ) 13 OBSAH 1 ÚVOD (I. SKOTNICOVÁ) 1 2 HISTORICKÝVÝVOJ STAVEBNA BÁZI DŘEVA (A. LOKAJ) 3 2.1 VÝVOJ STAVEB V ČECHÁCH 3 2.1.1 NEJSTARŠÍ OBYDLÍ 3 2.1.2 NEJSTARŠÍ DOMY ZE DŘEVA 4 2.1.3 OBDOBÍ KELTSKÉHO A GERMÁNSKÉHO

Více

OBSAH (English summary see page no. 19)

OBSAH (English summary see page no. 19) Kč 15, 7 březen 2004 5 67. ročník OBSAH (English summary see page no. 19) Řemesla Ligna Bohemia...2 Uplatnění lesnických (i ostatních) středoškoláků ve světě práce...3 Zmeny v štruktúre a obsahu študijných

Více

Nařízení Státní veterinární správy

Nařízení Státní veterinární správy Č.j.: SVS/2013/003164-L Nařízení Státní veterinární správy Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Liberecký kraj jako místně a věcně příslušný správní orgán podle ustanovení 49 odst.

Více

Hodnoticí standard. Výroba zákusků a dortů (kód: 29-007-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Výroba zákusků a dortů (kód: 29-007-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Výroba zákusků a dortů (kód: 29-007-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie (kód: 29) Týká se povolání: Cukrář Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

Více

Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů (kód: 26-074-M)

Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů (kód: 26-074-M) Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů (kód: 26-074-M) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika

Více

Formy vyučování biologii hodina základního typu laboratorní cvičení terénní cvičení exkurze projektové vyučování

Formy vyučování biologii hodina základního typu laboratorní cvičení terénní cvičení exkurze projektové vyučování Formy vyučování biologii hodina základního typu laboratorní cvičení terénní cvičení exkurze projektové vyučování Hodina základního typu Altmann 1972, Dvořák a kol. 1982 Při přípravě vyučovací hodiny buďte

Více

Hodnoticí standard. Manažer prodeje (kód: 66-004-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66)

Hodnoticí standard. Manažer prodeje (kód: 66-004-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Manažer prodeje (kód: 66-004-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Týká se povolání: Specialista maloobchodu; Manažer prodeje Kvalifikační úroveň NSK -

Více

Dvoupásmový reproduktor

Dvoupásmový reproduktor 4-441-108-11(1) IGJ3 Dvoupásmový reproduktor Montážní návod 2-pásmový reproduktor Návod na použitie a montáž XS-GT6928F 2012 Sony Corporation 4-441-108-11(1) Dvoupásmový reproduktor Montážní návod XS-GT6928F

Více

Osvědčení pro vnitřní obchod

Osvědčení pro vnitřní obchod I.1. Odesílatel I.2. Číslo jednací osvědčení I.3. Ústřední příslušný orgán Osvědčení pro vnitřní obchod I.2.a Místní jednací číslo: Část I: Podrobnosti o předložené zásilce Země I.5. Příjemce Země I.4.

Více

Environmentální účetnictví a reporting na mikroekonomické a makroekonomické úrovni (Sborník z mezinárodní vědecké konference)

Environmentální účetnictví a reporting na mikroekonomické a makroekonomické úrovni (Sborník z mezinárodní vědecké konference) Ministerstvo životního prostředí Český statistický úřad Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Masarykova univerzita v Brně Vysoká škola ekonomie a managementu v Praze Univerzita Pardubice Vysoká škola

Více

ČESKOSLOVENSKÁ NORMA MDT 628.12.1/2 Srpen 1993 ČSN 75 5115. Vodárenství STUDNY INDIVIDUÁLNÍHO ZÁSOBOVÁNÍ VODOU. Wells for individual water supply

ČESKOSLOVENSKÁ NORMA MDT 628.12.1/2 Srpen 1993 ČSN 75 5115. Vodárenství STUDNY INDIVIDUÁLNÍHO ZÁSOBOVÁNÍ VODOU. Wells for individual water supply ČESKOSLOVENSKÁ NORMA MDT 628.12.1/2 Srpen 1993 Vodárenství STUDNY INDIVIDUÁLNÍHO ZÁSOBOVÁNÍ VODOU ČSN 75 5115 Wells for individual water supply Puits pour l' approvisionnement individuel en eau Brunnen

Více

Odb.texty Poznávačky Prezentace Návrhy pro pr.č. Prac.listy Testy Panely Výuk.programy 54 21 44 61 25 21 41 109

Odb.texty Poznávačky Prezentace Návrhy pro pr.č. Prac.listy Testy Panely Výuk.programy 54 21 44 61 25 21 41 109 Vytvo ené výukové materiály Odb.texty Poznávačky Prezentace Návrhy pro pr.č. Prac.listy Testy Panely Výuk.programy 54 21 44 61 25 21 41 109 Panely u ebny v p írod íslo panelu Název panelu íslo panelu Název

Více

SPRÁVNÁ VÝROBNÍ A HYGIENICKÁ PRAXE V ZEMĚDĚLSKÉ PRVOVÝROBĚ A ČINNOSTECH SOUVISEJÍCÍCH MVDR. JOSEF VELECKÝ KVS PRO JMK

SPRÁVNÁ VÝROBNÍ A HYGIENICKÁ PRAXE V ZEMĚDĚLSKÉ PRVOVÝROBĚ A ČINNOSTECH SOUVISEJÍCÍCH MVDR. JOSEF VELECKÝ KVS PRO JMK SPRÁVNÁ VÝROBNÍ A HYGIENICKÁ PRAXE V ZEMĚDĚLSKÉ PRVOVÝROBĚ A ČINNOSTECH SOUVISEJÍCÍCH MVDR. JOSEF VELECKÝ KVS PRO JMK ZÁSADY HYGIENY V PRVOVÝROBĚ POTRAVIN PRVOVÝROBA NAŘÍZENÍ 178/2002 CHOV ZVÍŘAT PĚSTOVÁNÍ

Více

d) doklad o uznání odborné kvalifikace podle zvláštního právního předpisu***)

d) doklad o uznání odborné kvalifikace podle zvláštního právního předpisu***) Příloha 5 Seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost, a odborné způsobilosti pro výkon těchto činností (K 7 odst. 6) Živnost

Více

Nákup kompletního granulovaného krmiva pro psy.

Nákup kompletního granulovaného krmiva pro psy. Česká republika Ministerstvo obrany Nákup kompletního granulovaného krmiva pro psy. Nákup kompletního granulovaného krmiva pro psy. 1 / 7 Výběrové řízení Typ VŘ: POP - Poptávkové řízení jednorázové Nákup

Více

Národní soustava kvalifikací v České republice

Národní soustava kvalifikací v České republice Národní soustava kvalifikací v České republice Miroslav Kadlec miroslav.kadlec@nuov.cz 1 Prezentace rozvádí informaci z pozvánky na konferenci: Dne 1. srpna tohoto roku vstoupí v platnost o zákon č. 179/2006

Více

CHOVANÉ ZVĚŘE. Cíle chovu: produkce chovných zvířat produkce masa. Právní úprava: zákon o vet. péči x zákon o myslivosti

CHOVANÉ ZVĚŘE. Cíle chovu: produkce chovných zvířat produkce masa. Právní úprava: zákon o vet. péči x zákon o myslivosti PRODUKCE FARMOVĚ CHOVANÉ ZVĚŘE Aktivita KA 2350/4-10up Název inovace HYGIENA A TECHNOLOGIE DRŮBEŽE, KRÁLÍKŮ A ZVĚŘINY Inovace předmětu H1DKZ Hygiena a technologie drůbeže, králíků a zvěřiny Termín realizace

Více

PŘEHLED ODBORNÝCH VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ

PŘEHLED ODBORNÝCH VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ Profesní seskupení Společná Vize: bezpečnost práce na staveništi o.s. KATALOG DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ODBORNĚ ZPŮSOBILÝCH OSOB V OBLASTI BOZP v České i Slovenské republice PŘEHLED ODBORNÝCH VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ

Více

NĚKTERÉ ASPEKTY PRÁVNÍ ÚPRAVY ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKÁNÍ TO SOME QUESTIONS ON THE LEGAL REGULATION OF FARMING. Jiří Tuza, Lýdia Bezáková, Dagmar Kozelová

NĚKTERÉ ASPEKTY PRÁVNÍ ÚPRAVY ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKÁNÍ TO SOME QUESTIONS ON THE LEGAL REGULATION OF FARMING. Jiří Tuza, Lýdia Bezáková, Dagmar Kozelová NĚKTERÉ ASPEKTY PRÁVNÍ ÚPRAVY ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKÁNÍ TO SOME QUESTIONS ON THE LEGAL REGULATION OF FARMING Jiří Tuza, Lýdia Bezáková, Dagmar Kozelová Anotace: Oblast právní úpravy podnikání v zemědělství

Více

Hodnoticí standard. Manažer projektu (kód: 63-007-R) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Ekonomika a administrativa (kód: 63)

Hodnoticí standard. Manažer projektu (kód: 63-007-R) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Ekonomika a administrativa (kód: 63) Manažer (kód: 63-007-R) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Ekonomika a administrativa (kód: 63) Týká se povolání: Manažer Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 6 Odborná způsobilost

Více

Návod na používanie a inštaláciu

Návod na používanie a inštaláciu Vestavné polyvalentní vařidlové desky elektrické Vstavané polyvalentné varné dosky elektrické SKLOKERAMICKÉ DESKY SKLOKERAMICKÉ DOSKY VFP - 320 TI VFP - 320 TS VFP - 400 TI VFP - 400 TS VFP - 212 VI VFP

Více

WELL WCU150N / WCU300N WiFi klient

WELL WCU150N / WCU300N WiFi klient WELL WCU150N / WCU300N WiFi klient CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Nákup WiFi klienta WELL WCU150N/WCU300N byl zcela jistě dobrou volbou a

Více

5.9.1 Pracovní výchova pro 2. stupeň.

5.9.1 Pracovní výchova pro 2. stupeň. 5.9.1 Pracovní výchova pro 2. stupeň. Charakteristika vzdělávání v oblasti Člověk a svět práce - vzdělávací období 6. 9. ročník - časová dotace 1 hod. týdně - zvolené tematické okruhy Práce s technickými

Více

Institut pro testování a certifikaci, a.s. Certifikační orgán systémů managementu třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín

Institut pro testování a certifikaci, a.s. Certifikační orgán systémů managementu třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín 1 1 Zemědělství, myslivost, lesnictví, rybolov a chov ryb 01 vyjma 01.7 01 01.6 02 03 EN EN EN Strana 1 z celkového počtu 16 stran 2 2 Těžba nerostných surovin 05, 06, 07, 08, 09 3 3 4 4 Výroba potravinářských

Více

Zvláštní aspekty Evropských nařízení týkajících se čištění a desinfekce v potravinářských provozech

Zvláštní aspekty Evropských nařízení týkajících se čištění a desinfekce v potravinářských provozech Modul 6 Zvláštní aspekty Evropských nařízení týkajících se čištění a desinfekce v potravinářských provozech Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení )

Více

Hodnoticí standard. Obsluha čerpací stanice s PHL (kód: 69-022-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Obsluha čerpací stanice s PHL (kód: 69-022-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Obsluha čerpací stanice s PHL (kód: 69-022-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Osobní a provozní služby (kód: 69) Týká se povolání: Obsluha čerpací stanice s PHL Kvalifikační

Více

Geneticky modifikované potraviny a krmiva

Geneticky modifikované potraviny a krmiva Geneticky modifikované potraviny a krmiva Co je to geneticky modifikovaný organismus (GMO)? Za GMO je považován organismus, s výjimkou člověka, jehož dědičná informace uložená v DNA byla změněna pomocí

Více

Poznámky ke vstupu ČR a SR do EU

Poznámky ke vstupu ČR a SR do EU Speciální analýzy březen 2004 Poznámky ke vstupu ČR a SR do EU (se zřetelem na rakouské podnikatelské prostředí) Jan Jedlička EU Office České spořitelny & EU OFFICE Česká spořitelna, a.s. Olbrachtova 1929/62

Více

kalibrace měřících přístrojů elektro-magnetického záření

kalibrace měřících přístrojů elektro-magnetického záření Česká republika Ministerstvo obrany kalibrace měřících přístrojů elektro-magnetického záření kalibrace měřících přístrojů elektro-magnetického záření 1 / 6 Výběrové řízení Typ VŘ: POP - Poptávkové řízení

Více

Dotace a investiční pobídky

Dotace a investiční pobídky Dotace a investiční pobídky Deloitte Operační program V současné době Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj připravuje návrh nového Operačního programu Životní

Více

Hodnoticí standard. Topenář (kód: 36-004-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36)

Hodnoticí standard. Topenář (kód: 36-004-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36) Topenář (kód: 36-004-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36) Týká se povolání: Instalatér Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná

Více

BEZOLEJOVÝ KOMPRESOR 130011. Návod k použití

BEZOLEJOVÝ KOMPRESOR 130011. Návod k použití CZ BEZOLEJOVÝ KOMPRESOR 130011 Návod k použití Před uvedením přístroje do provozu si přečtěte tento návod a seznamte se s jeho správnou obsluhou. Výrobce neručí za vady vzniklé při používání produktu k

Více

NOVÁ STRATÉGIA V OBLASTI ODPADOV. Júlia Šumná, Beáta Michniaková

NOVÁ STRATÉGIA V OBLASTI ODPADOV. Júlia Šumná, Beáta Michniaková NOVÁ STRATÉGIA V OBLASTI ODPADOV Júlia Šumná, Beáta Michniaková Výskumný ústav vodného hospodárstva, Nábr. Gen. Svobodu 5, 812 49 Bratislava Abstrakt Už viac ako 30 rokov je proces nakladania s odpadmi

Více

Záznam o průběhu a výsledku zkoušky

Záznam o průběhu a výsledku zkoušky Chůva pro dětské koutky (kód: 69-018-M) Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí Skupina oborů: Osobní a provozní služby (kód: 69) Povolání: Chůva Doklady potvrzující úplnou profesní kv.:

Více