Príď študovať na našu školu! Moldavská cesta Košice Kontakt:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Príď študovať na našu školu! Moldavská cesta Košice Kontakt:"

Transkript

1 * Príď študovať na našu školu! Moldavská cesta Košice Kontakt:

2 * Centrum odborného vzdelávania pre potreby automobilového priemyslu KSK

3 *Učebné obory - 3 ročné * 2487 H 01 autoopravár - mechanik /automechanik/ * 2487 H 02 autoopravár - elektrikár /autoelektrikár/ * 2487 H 03 autoopravár - karosár /autokarosár/ * 2487 H 04 autoopravár - lakovník /autolakovník/ Možnosť duálneho vzdelávania! Po ukončení štúdia žiak získa výučný list. Môže pokračovať v 2-ročnej nadstavbe a získať maturitné vysvedčenie.

4 * 2487 H 01 autoopravár - mechanik Profil absolventa: Absolvent vie diagnostikovať a urobiť bežné opravy automobilov, obsluhovať základné meracie, diagnostické prístroje a pomôcky používané v autoopravárenstve, používať štandardnú diagnostiku, nastavenie a údržbu vozidla podľa technickej dokumentácie výrobcu a využívať štandardnú výpočtovú techniku. Uplatnenie absolventa: Pri servise a opravách automobilov, vo výrobe automobilov, v živnostenských prevádzkach.

5 * 2487 H 02 autoopravár - elektrikár Profil absolventa: Absolvent vie zvládnuť základy aplikovanej elektrotechniky a elektroniky, vie urobiť základné elektroinštalačné práce, elektro-opravu automobilu, používať meracie prístroje elektronického a mechanického charakteru, štandardnú výpočtovú techniku Uplatnenie absolventa: Pri servise a opravách automobilov, vo výrobe automobilov, v živnostenských prevádzkach

6 * 2487 H 03 autoopravár - karosár Profil absolventa Absolvent vie vykonávať generálne opravy karosérií a skríň, obsluhovať zariadenia používané pri opravách, demontovať, montovať a zhotoviť plechové diely karosérií a skríň, pripraviť pracovisko pre kontrolu a rovnanie karosérie po ťažkej havárii, upravovať zložitejšie súčasti a diely ručným alebo strojným spracovaním a zvárať plameňom Uplatnenie absolventa Pri servise a opravách automobilov, vo výrobe automobilov, v živnostenských prevádzkach

7 * 2487 H 04 autoopravár - lakovník Profil absolventa Absolvent vie zvoliť správne pracovné a technologické postupy lakovníckych prác, vybrať vhodné materiály, určiť farebný odtieň, výpočtom určiť predbežnú spotrebu, pripraviť podklad, obsluhovať a udržiavať striekaciu kabínu, používať miešacie zariadenie na farbu, identifikovať a následne odstraňovať chyby pri lakovaní. Uplatnenie absolventa Pri servise a opravách automobilov, vo výrobe automobilov, v živnostenských prevádzkach

8 * 2495 K autotronik /nový experimentálny odbor/ Profil absolventa Je určený na prípravu vysokokvalifikovaných odborníkov na diagnostiku, opravy, údržbu motorových vozidiel. Uplatnenie absolventa v rámci autoopravárenských služieb, ale aj vo výrobe automobilov a v živnostenských povolaniach

9 *Študijné obory - 4 ročné *2697 K mechanik elektrotechnik: zameranie: - silnoprúdová technika, - informačné technológie. *2682 K mechanik počítačových sietí *3759 K komerčný pracovník v doprave zameranie: - cestná a mestská doprava. Po ukončení štúdia žiaci získavajú maturitné vysvedčenie, certifikát a výučný list.

10 * 2697 K mechanik elektrotechnik - silnoprúdová technika Absolvent ovláda *funkciu a konštrukciu rôznych typov elektrických strojov a prístrojov, *spôsob výroby a rozvodu elektrickej energie, *zásady využitia elektrickej energie, ekonomické prenosy energie, *zásady a spôsoby navrhovania elektroinštalácií obytných budov.

11 * 2697 K mechanik elektrotechnik - informačné technológie Absolvent vie *pracovať na rôznych druhoch zariadení výpočtovej techniky *vykonávať údržbu a servis zariadení počítačových sietí *urobiť návrh počítačových systémov a konfigurácií s dôrazom na spoluprácu medzi jednotlivými počítačovými sieťami *diagnostikovať a odstrániť poruchu na PC

12 * 2682 K mechanik počítačových sietí Absolvent vie: *na základe diagnostikovanej chyby hardvéru počítača sprevádzkovať počítač výmenou jednotlivých komponentov *vytvoriť, zapojiť a udržať v chode počítačovú sieť *ovládať prácu na počítači *ovládať aplikačný a špecifický softvér

13 * 3759 K komerčný pracovník v doprave Profil absolventa Absolvent počas štúdia získa vedomosti: *ekonomika a účtovníctvo *marketing *práca s PC a hospodárska korešpondencia *kancelárska technika *obchodná činnosť *základné právne normy

14 * Nadstavbové odbory 2 ročné denná a diaľková forma *3757 L 01 dopravná prevádzka - cestná a mestská doprava *2493 L predaj a servis vozidiel - 01 predaj automobilov - 02 prijímací technik - 03 logistik *2675 L 02 elektrotechnika - výroba a prevádzka strojov a zariadení *2414 L 01 strojárstvo výroba, montáž a opravy prístrojov a zariadení Po ukončení štúdia žiak získava maturitné vysvedčenie!

15 Tešíme sa na Vás Moldavská cesta 2, Košice Kontakt:

Váž ní rodičia, milí de'\llatac. Prečo práve sš - SOŠ elektrot hnická? Certifikácia CISCO (program CCNA)

Váž ní rodičia, milí de'\llatac. Prečo práve sš - SOŠ elektrot hnická? Certifikácia CISCO (program CCNA) Prečo práve sš - SOŠ elektrot hnická? Certifikácia CISCO (program CCNA) Vodičské oprávnenie skupiny B Osvedčenie o elektrotechnlckej spôsobllostl 21 Odborné prednášky a exkurzie Lyžiarske a plavecké sústredenia

Více

Učebné plány učebného odboru 2487 H autoopravár platné pre 1. ročník od šk. roku 2014/5015

Učebné plány učebného odboru 2487 H autoopravár platné pre 1. ročník od šk. roku 2014/5015 Učebné plány učebného odboru 2487 H autoopravár platné pre 1. ročník od šk. roku 2014/5015 Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód a názov učebného odboru Odborné zameranie Dopravná akadémia,

Více

. STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA, Komenského 1, TRNAVA.. Denné, 4 ročné maturitné štúdium ( úroveň ISCED 3A ) pre absolventov základnej školy.

. STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA, Komenského 1, TRNAVA.. Denné, 4 ročné maturitné štúdium ( úroveň ISCED 3A ) pre absolventov základnej školy. 2381 M - Strojárstvo Absolvent tohto študijného odboru je stredoškolsky kvalifikovaný technicko-hospodársky pracovník schopný samostatne vykonávať činnosti konštrukčného, technologického, prevádzkového

Více

Kód kvalifikácie U Úroveň SKKR 4 Automobilový priemysel a strojárstvo Mechanik a opravár motorových vozidiel inde neuvedený

Kód kvalifikácie U Úroveň SKKR 4 Automobilový priemysel a strojárstvo Mechanik a opravár motorových vozidiel inde neuvedený Názov kvalifikácie: Autotronik Kód kvalifikácie U7231999-01522 Úroveň SKKR 4 Sektorová rada Automobilový priemysel a strojárstvo SK ISCO-08 7231999 Mechanik a opravár motorových vozidiel inde neuvedený

Více

Názov kvalifikácie: Diagnostický špecialista osobných automobilov

Názov kvalifikácie: Diagnostický špecialista osobných automobilov Názov kvalifikácie: Diagnostický špecialista osobných automobilov Kód kvalifikácie C7231001-00913 Úroveň SKKR 4 Sektorová rada Automobilový priemysel a strojárstvo SK ISCO-08 7231001 Automechanik osobných

Více

ELEKTROTECHNIKA. Spoločenskovedné a prírodovedné predmety:

ELEKTROTECHNIKA. Spoločenskovedné a prírodovedné predmety: Učivo prvých dvoch ročníkov študijného odboru ELEKTROTECHNIKA je okrem spoločenskovedných a prírodovedných predmetov orientované na základné poznatky z: elektrotechniky elektroniky výpočtovej techniky

Více

Informácie o študijných a učebných odboroch pre školský rok 2016/2017 Stredná odborná škola polytechnická Sládkovičova ulica 104, Ružomberok

Informácie o študijných a učebných odboroch pre školský rok 2016/2017 Stredná odborná škola polytechnická Sládkovičova ulica 104, Ružomberok Informácie o študijných a učebných odboroch pre školský rok 2016/2017 Stredná odborná škola polytechnická Sládkovičova ulica 104, 034 01 Ružomberok : 044 / 432 36 37 : www.sosprk.sk : info@sosprk.sk Návrh

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

Názov kvalifikácie: Elektromontér a opravár elektrických sietí

Názov kvalifikácie: Elektromontér a opravár elektrických sietí Názov kvalifikácie: Elektromontér a opravár elektrických sietí Kód kvalifikácie C7413001-00151 Úroveň SKKR 4 Sektorová rada Energetika, plyn a elektrina SK ISCO-08 7413001 Elektromontér a opravár elektrického

Více

Výsledková listina přijímacího řízení pro školní rok 2015/16 Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf ; Středisko TUO - Karolíny Světlé 2703

Výsledková listina přijímacího řízení pro školní rok 2015/16 Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf ; Středisko TUO - Karolíny Světlé 2703 23-55-H/02 Karosář Obor neotevřen 15135 63 1. nepřijat 15023 45 2. nepřijat Strana 1/1 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel Automechanik 15029 125 1. přijat 15051 79 2. přijat 15006 67 3. přijat

Více

Študijný program: Informačná a automatizačná technika v kvalite produkcie

Študijný program: Informačná a automatizačná technika v kvalite produkcie Študijný program: Informačná a automatizačná technika v kvalite produkcie 521M404 Konštrukčné materiály 2 1 s 5 521M406 Metrológia v riadení kvality 2 1 s 5 523M109 Programovanie 1 1 3 z 4 523M120 Akreditácia,

Více

SOCIÁLNÍ ČINNOST 75-41-M/01

SOCIÁLNÍ ČINNOST 75-41-M/01 Tel.: 541 649 193 fax: 541 649 229 E-mail: posta@sspbrno.cz www.sspbrno.cz 75-41-M/01 Sociální činnost Sociálněsprávní činnost SOCIÁLNÍ ČINNOST 75-41-M/01 Zaměření: Sociálněsprávní činnost Určeno pro:

Více

Názov kvalifikácie: Konštruktér elektronických zariadení a systémov

Názov kvalifikácie: Konštruktér elektronických zariadení a systémov Názov kvalifikácie: Konštruktér elektronických zariadení a systémov Kód kvalifikácie U2151002-01102 Úroveň SKKR 4 Sektorová rada Elektrotechnika SK ISCO-08 2151002 Špecialista konštruktér elektrotechnických

Více

Ponúkame tieto študijné odbory:

Ponúkame tieto študijné odbory: prijme v školskom roku 2013/2014 do 1. ročníka žiakov 9. tried ZŠ Ponúkame tieto študijné odbory: 2675 M elektrotechnika 2 triedy 56 žiakov 2387 M mechatronika 1 trieda 28 žiakov 2381 M grafické systémy

Více

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování Horská 618 Budova teoretického vyučování Horská 59 Budova praktického vyučování Mladé Buky 5/6 Studijní obory Elektronické

Více

Stredná priemyselná škola stavebná, Hviezdoslavova 5, Rožňava

Stredná priemyselná škola stavebná, Hviezdoslavova 5, Rožňava Vyhodnotenie - spoločné Graf č. 1 Písomný a ústny prejav v slovenskom jazyku (osobná komunikácia, telefonovanie) Graf č. 2 Písomný a ústny prejav v dvoch cudzích jazykoch (korešpondencia) Graf č. 3 Preklad

Více

Učebný plán pre študijný odbor mechanik elektrotechnik

Učebný plán pre študijný odbor mechanik elektrotechnik Spolu Celkový počet Celkový počet Celkový počet Celkový počet Celkový počet za štúdium Učebný plán pre študijný odbor 2697 4 mechanik elektrotechnik Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód

Více

Jedná se o nový studijní čtyřletý obor s maturitní zkouškou v denním studiu. Učební plány oboru byly schváleny v srpnu 1996.

Jedná se o nový studijní čtyřletý obor s maturitní zkouškou v denním studiu. Učební plány oboru byly schváleny v srpnu 1996. UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ SOŠ A SOU, WEILOVA 4, PRAHA 1 26-47-M/3 - Informační technologie Jedná se o nový studijní čtyřletý obor s maturitní zkouškou v denním studiu. Učební plány oboru byly schváleny v srpnu

Více

Učební plán L/001 Mechanik strojů a zařízení

Učební plán L/001 Mechanik strojů a zařízení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky studijního oboru 23-44-L/001 Mechanik strojů a zařízení Učební dokumenty č.j. 29 459/01-23 ze dne 3. prosince 2001 Tento učební plán schválený

Více

AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY TUKE F A K U L T A B A N Í C T V A, E K O L Ó G I E, R I A D E N I A A G E O T E C H N O L Ó G I Í

AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY TUKE F A K U L T A B A N Í C T V A, E K O L Ó G I E, R I A D E N I A A G E O T E C H N O L Ó G I Í AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY TUKE F A K U L T A B A N Í C T V A, E K O L Ó G I E, R I A D E N I A A G E O T E C H N O L Ó G I Í Automatizácia a riadenie procesov získa a spraco surovín Automatizácia

Více

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Metodické usmernenie č. 9/2010-R z 15. marca 2010 o overovaní odbornej spôsobilosti žiakov stredných odborných škôl na vykonávanie činnosti na technických zariadeniach

Více

POŽIADAVKY SLOVENSKÉHO TRHU PRÁCE NA TECHNICKÉ ŠTUDIJNÉ ODBORY

POŽIADAVKY SLOVENSKÉHO TRHU PRÁCE NA TECHNICKÉ ŠTUDIJNÉ ODBORY POŽIADAVKY SLOVENSKÉHO TRHU PRÁCE NA TECHNICKÉ ŠTUDIJNÉ ODBORY č.1 November 2010 Ing. Irena Jankovičová jankovicova@siov.sk STREDOŠKOLSKÉ ODBORNÉ VZDELÁVANIE č.2 Trh práce široké spektrum povolaní a pracovných

Více

Kód kvalifikácie U Úroveň SKKR 4 Automobilový priemysel a strojárstvo. Nastavovač CNC strojov

Kód kvalifikácie U Úroveň SKKR 4 Automobilový priemysel a strojárstvo. Nastavovač CNC strojov Názov kvalifikácie: Nastavovač CNC strojov Kód kvalifikácie U7223001-00829 Úroveň SKKR 4 Sektorová rada Automobilový priemysel a strojárstvo SK ISCO-08 7223001 Nastavovač CNC strojov SK NACE Rev.2 C PRIEMYSELNÁ

Více

Názov kvalifikácie: Modelár odevov. Kvalifikačný štandard. Hodnotiaci štandard

Názov kvalifikácie: Modelár odevov. Kvalifikačný štandard. Hodnotiaci štandard Názov kvalifikácie: Modelár odevov Kód kvalifikácie C7532003-00775 Úroveň SKKR 4 Sektorová rada Textil, odevy, obuv a spracovanie kože SK ISCO-08 7532003 Modelár odevov SK NACE Rev.2 C PRIEMYSELNÁ VÝROBA,

Více

Spojená škola, Nivy 2, Šaľa

Spojená škola, Nivy 2, Šaľa Spojená škola, Nivy 2, Šaľa Obsah: Charakteristika vyučovacieho predmetu Obsah /tematické celky/ Kognitívne zručnosti Psychomotorické zručnosti Socioafektívne zručnosti Výchovné a vzdelávacie stratégie

Více

Střední škola technická a řemeslná Nový Bydžov

Střední škola technická a řemeslná Nový Bydžov Střední škola technická a řemeslná Nový Bydžov ORGANIZAČNÍ SCHÉMA ŠKOLY ORIENTACE NA MAPĚ VÝUKOVÉ CENTRUM NOVÝ BYDŽOV teoretické vyučování budova č. 1 Dr. M. Tyrše, NB budova č. 2 Masarykovo náměstí, NB

Více

Deň otvorených dverí

Deň otvorených dverí Deň otvorených dverí 11.3.2015 V súčasnej dobe sa na škole realizujú ciele projektu: Moderné vzdelávanie - brána poznania Projekt sa realizuje prostredníctvom dvoch špecifických cieľov: 1. Inovovať formy

Více

5 Abecedný zoznam predmetov študijných programov

5 Abecedný zoznam predmetov študijných programov 5 Abecedný zoznam predmetov študijných programov Kód predmetu Povinné predmety Hodín za týždeň Semester - kredity P C S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 380U401 Agrárne právo EU 2 1 s 4 523M120 Akreditácia, certifikácia,

Více

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2017/2018

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2017/2018 NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2017/2018 Telefon: 552 304 079 554 611 557 Fax: 554 625 946 E-mail: skola@ssa-krnov.cz Internet: http://www.ssa-krnov.cz KONTAKTNÍ OSOBY: Ing. Věra Predikantová ředitelka

Více

pro školní rok 2013/2014

pro školní rok 2013/2014 Přehled studijních a učebních oborů na středních školách a učilištích na Mladoboleslavsku pro školní rok 2013/2014 1. Gymnázium Dr. J. Pekaře, Palackého 211, MB 79-41-K/41, 4-letý obor, maturita, přijímají

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán. INFORMATIKA - 1. ročník. Informácie okolo nás [38] Učební zdroje literatura. didaktická technika. ostatní.

Tematický výchovno-vzdelávací plán. INFORMATIKA - 1. ročník. Informácie okolo nás [38] Učební zdroje literatura. didaktická technika. ostatní. Kalaš o kol.: pre stredné školy. Machová: Práca s textom. Tematický zošit.. Lukáč, Šnajder: Práca s tabuľkami. Tematický zošit.. Salanci: Práca s grafikou. Tematický zošit.. Jašková, Šnajder, Baranovič:

Více

1 Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení do prvního ročníku střední školy pro školní rok 2017/2018

1 Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení do prvního ročníku střední školy pro školní rok 2017/2018 čj. 1 Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení do prvního ročníku střední školy pro školní rok 2017/2018 V souladu s 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Ministerstvo školstva Slovenskej republiky V y h o d n o t e n i e experimentálne overovaných študijných a učebných odborov stredných odborných škôl a študijných odborov konzervatórií Gestorský útvar:

Více

Obor: 26-57-H/01 Autoelektrikář

Obor: 26-57-H/01 Autoelektrikář Obor: 26-57-H/01 Autoelektrikář 020/2 přijat bez přijímací zkoušky 024 přijat bez přijímací zkoušky 035 přijat bez přijímací zkoušky 059 přijat bez přijímací zkoušky 086 přijat bez přijímací zkoušky 100/2

Více

311/2009 Mechanik opravář motorových vozidel. 485/2009 Elektrotechnika. 363/2009 Opravář zemědělských strojů

311/2009 Mechanik opravář motorových vozidel. 485/2009 Elektrotechnika. 363/2009 Opravář zemědělských strojů STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NYMBURK Seznam žáků, kteří splnili podmínky 1. kola přijímacího řízení a kterým bude po termínu 1. kola přijímacího řízení zasláno rozhodnutí o přijetí

Více

Kód kvalifikácie U Úroveň SKKR 3 Ťažba a úprava surovín a geológia

Kód kvalifikácie U Úroveň SKKR 3 Ťažba a úprava surovín a geológia Názov kvalifikácie: Lamač Kód kvalifikácie U8111004-00184 Úroveň SKKR 3 Sektorová rada Ťažba a úprava surovín a geológia SK ISCO-08 8111004 Lámač SK NACE Rev.2 C PRIEMYSELNÁ VÝROBA, 23 Výroba ostatných

Více

Názov kvalifikácie: Operátor štiepkovačov a pojazdných zariadení na výrobu energetickej štiepky

Názov kvalifikácie: Operátor štiepkovačov a pojazdných zariadení na výrobu energetickej štiepky Názov kvalifikácie: Operátor štiepkovačov a pojazdných zariadení na výrobu energetickej štiepky Kód kvalifikácie C8341006-00359 Úroveň SKKR 3 Sektorová rada Lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel

Více

Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace

Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace Příloha č. 1 Kritéria přijímacího řízení pro studijní obory 2) Zdravotní způsobilost ke vzdělávání (dle ustanovení nařízení vlády č. 211/2010 Sb.) 39 41 L/01 Autotronik 30 žáků 23 45 - M/01 Dopravní prostředky

Více

Stredná odborná škola podnikania Prešov

Stredná odborná škola podnikania Prešov Stredná odborná škola podnikania Prešov Školské vzdelávacie programy / študijné odbory ŠkVP: Imidž, kreativita a poradenstvo 3158 M styling a marketing ŠkVP: Manažment a tvorba produktov CR 6324 M manažment

Více

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy Budějovická 421, Sezimovo Ústí

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy Budějovická 421, Sezimovo Ústí ZKUŠEBNÍ PŘEDMĚTY SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍCH ZKOUŠEK Jsou stanoveny a zakotveny v platných legislativních normách: Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Střední škola -Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179. Učební plán

Střední škola -Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179. Učební plán Kód a název RVP: 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik Název ŠVP: Mechanik elektronik - autoelektronika Celkový počet týdenních vyučovacích 1. 2. 3. 4. Český jazyk a literatura 2 2 3 3 10 Cizí jazyk 3 3 3

Více

Stroje, zariadenia a technologické systémy

Stroje, zariadenia a technologické systémy Stroje, zariadenia a technologické systémy ručné a stolové pracoviská montážne prípravky ochranné systémy, deliace steny a kabíny logistika materiálu testovacie stanice skrutkovacie stanice a pracoviská

Více

Kód kvalifikácie U Úroveň SKKR 4 Zdravotníctvo a sociálne služby. Ortopedický technik

Kód kvalifikácie U Úroveň SKKR 4 Zdravotníctvo a sociálne služby. Ortopedický technik Názov kvalifikácie: Ortopedický technik Kód kvalifikácie U3214002-00593 Úroveň SKKR 4 Sektorová rada Zdravotníctvo a sociálne služby SK ISCO-08 3214002 Ortopedický technik SK NACE Rev.2 Q ZDRAVOTNÍCTVO

Více

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016 Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, Adresa : 794 01 Krnov, Opavská 49 NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016 Telefon : 552 304 079 554 611 557 Fax : 554 625 946 E-mail : Internet

Více

Odborná spôsobilosť osôb na obsluhu a opravy

Odborná spôsobilosť osôb na obsluhu a opravy Odborná spôsobilosť osôb na obsluhu a opravy vyhradených technických zariadení (VTZ) tlakových, zdvíhacích, elektrických a plynových 14.06.2016 Ing. Jaroslav Niskáč Obsahom prezentácie sú povinnosti, ktoré

Více

Milí uchádzači o štúdium,

Milí uchádzači o štúdium, Milí uchádzači o štúdium, Dovoľte, aby sme Vás informovali o možnostiach štúdia na našej strednej škole, ktorá Vás pripraví do zamestnania pomocou praxe, vykonávanú v škole a externých organizáciách. HISTÓRIA

Více

DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA K mechanik elektrotechnik

DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA K mechanik elektrotechnik STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ Hlavná č.1400/1, 059 51 Poprad Matejovce DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA 2697 K mechanik elektrotechnik Úprava ŠkVP učebný plán overovanie duálneho vzdelávania v rámci

Více

Názov kvalifikácie: Elektromontér a opravár elektrického vedenia (nízke napätie)

Názov kvalifikácie: Elektromontér a opravár elektrického vedenia (nízke napätie) Názov kvalifikácie: Elektromontér a opravár elektrického vedenia (nízke napätie) Kód kvalifikácie C7413001-01124 Úroveň SKKR 3 Sektorová rada Elektrotechnika SK ISCO-08 7413001 Elektromontér a opravár

Více

3650 M STAVITEĽSTVO od školského roku 2015/2016 ponúkame inovované špecializácie odboru staviteľstvo!

3650 M STAVITEĽSTVO od školského roku 2015/2016 ponúkame inovované špecializácie odboru staviteľstvo! INFORMÁCIE O ODBOROCH Ponúkame študijné odbory: 3650 M STAVITEĽSTVO od školského roku 2015/2016 ponúkame inovované špecializácie odboru staviteľstvo! 3917 M 06 TECHNICKÉ A INFORMATICKÉ SLUŽBY V STAVEBNÍCTVE

Více

Mechanik seřizovač - mechatronik Studijní obor: Mechanik seřizovač

Mechanik seřizovač - mechatronik Studijní obor: Mechanik seřizovač Střední průmyslová škola, Ostrava Vítkovice, příspěvková organizace Mechanik seřizovač - mechatronik Studijní obor: Mechanik seřizovač (čtyřletý - ukončený maturitní zkouškou) Vyučované odborné předměty:

Více

KRITÉRIA PŘIJETÍ KE STUDIU

KRITÉRIA PŘIJETÍ KE STUDIU Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace Adresa : 794 01 Krnov, Opavská 49 KRITÉRIA PŘIJETÍ KE STUDIU na Střední školu automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov,

Více

Žiadateľ: Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632,Topoľčany

Žiadateľ: Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632,Topoľčany Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre operačný program Vzdelávanie Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ Žiadateľ: Stredná odborná škola agrotechnická,

Více

Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace

Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace Příloha č. 1 Kritéria přijímacího řízení pro 2 kolo - studijní obory 2) Zdravotní způsobilost ke vzdělávání (dle ustanovení 1a nařízení vlády č.689/2004 Sb.) potvrzení lékaře na formuláři přihlášky ke

Více

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria Kód projektu: 26110130437 METODICKÝ LIST Téma Ročník Princípy fungovania PC: Klávesnica 5. ročník ZŠ ISCED 2 Ciele: oboznámiť sa s klávesnicou

Více

Příloha č. 1 Historie loga firmy od založení až po současnost.

Příloha č. 1 Historie loga firmy od založení až po současnost. Příloha č. 1 Historie loga firmy od založení až po současnost. 1 Příloha č. 2 Nejstarší dochované tablo školy. 2 Příloha č. 3 Tabulka o počtech zaměstnaných učňů od roku 1928 do roku 1932. 3 Příloha č.

Více

na akú strednú školu? súvisí stredná škola s Vaším zamestnaním, štúdiom na VŠ?

na akú strednú školu? súvisí stredná škola s Vaším zamestnaním, štúdiom na VŠ? Rozhodnutie pre deviataka : na akú strednú školu? súvisí stredná škola s Vaším zamestnaním, štúdiom na VŠ? je to perspektívne zamestnanie? koľko budem zarábať? Rok 2014? Rok 2019? Rok 2024? Kritériá na

Více

Názov kvalifikácie: Zlievarenský špecialista projektant

Názov kvalifikácie: Zlievarenský špecialista projektant Názov kvalifikácie: Zlievarenský špecialista projektant Kód kvalifikácie C2146020-00417 Úroveň SKKR 7 Sektorová rada Hutníctvo, zlievarenstvo a kováčstvo SK ISCO-08 2146020 Zlievarenský špecialista projektant

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

23-41-M/01 Strojírenství

23-41-M/01 Strojírenství 23-41-M/01 Strojírenství 2. Počet bodů za známku z matematiky, jazyka českého a fyziky Matematika, jazyk český a fyzika 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik 2. Počet bodů za známku z matematiky, jazyka českého

Více

Kód kvalifikácie C Úroveň SKKR 3 Stavebníctvo, geodézia a kartografia

Kód kvalifikácie C Úroveň SKKR 3 Stavebníctvo, geodézia a kartografia Názov kvalifikácie: Podlahár špeciálnych podláh Kód kvalifikácie C7122001-01534 Úroveň SKKR 3 Sektorová rada Stavebníctvo, geodézia a kartografia SK ISCO-08 7122001 Podlahár SK NACE Rev.2 F STAVEBNÍCTVO,

Více

Kritériá prijatia žiakov na štúdium v SOŠ LT pre školský rok 2015/2016

Kritériá prijatia žiakov na štúdium v SOŠ LT pre školský rok 2015/2016 STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA LETECKO-TECHNICKÁ, Legionárska 160, 911 04 Trenčín Kritériá prijatia žiakov na štúdium v SOŠ LT pre školský rok 2015/2016 Riaditeľ Strednej odbornej školy letecko-technickej v Trenčíne

Více

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2014/2015. obor: Aranžér

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2014/2015. obor: Aranžér obor: Aranžér 1076 Přijat(a) 1150 Přijat(a) 1104 Přijat(a) 1016 Přijat(a) 1097 Přijat(a) 1122 Přijat(a) 1195 Přijat(a) 1019 Přijat(a) 1181 Přijat(a) 1127 Přijat(a) 1120 Přijat(a) 1220 Přijat(a) 1219 Přijat(a)

Více

MONTÁŽNY NÁVOD NÁVOD K LADENIU A OBSLUHE DIAĽKOVÉHO OVLÁDANIA TXM G / GX KPA2

MONTÁŽNY NÁVOD NÁVOD K LADENIU A OBSLUHE DIAĽKOVÉHO OVLÁDANIA TXM G / GX KPA2 videri videri videri videri videri videri videri videri videri videri videri videri videri videri videri videri SK videri videri videri videri MONTÁŽNY NÁVOD videri videri videri videri videri videri videri

Více

IngA- Inžinier v automobilovom priemysle

IngA- Inžinier v automobilovom priemysle IngA - Inžinier v automobilovom priemysle Katarína Petruľáková, Volkswagen Slovakia a.s. Naša vízia IngA- Inžinier v automobilovom priemysle I. 2007/2008 II. 2008/2009 III. 2009/2010 Trainee Program Štipendium

Více

Stredná priemyselná škola stavebná, Hviezdoslavova 5, Rožňava

Stredná priemyselná škola stavebná, Hviezdoslavova 5, Rožňava Graf č. 1 Písomný a ústny prejav v slovenskom jazyku (osobná komunikácia, telefonovanie) Z analýzy výsledkov prieskumu vyplynulo zistenie, že v súbore respondentov podnikateľov (potenciálnych zamestnávateľov

Více

-autoservis, to zanemená, že máme skúsenosti s motormi s konštrukciou a opravami osobných a nákladných vozidiel

-autoservis, to zanemená, že máme skúsenosti s motormi s konštrukciou a opravami osobných a nákladných vozidiel since 1991 Firma Tibor Holčík Autoklinika člen skupiny ALL4CAR. Bola založená v roku 1999 a patrí do servisnej siete Bosch Car Service. V teste kvality vykonávanom každé tri roky spomedzi 120 Bosch Car

Více

A. Názov kvalifikácie: Mechanik, opravár meracích a regulačných zariadení

A. Názov kvalifikácie: Mechanik, opravár meracích a regulačných zariadení A. Názov kvalifikácie: Mechanik, opravár meracích a regulačných zariadení B. Číselné označenie (kód ISCO-08): 7421003 C. Povolanie, ktorého sa kvalifikácia týka: 7421 Mechanici a opravári elektrotechnických

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán z techniky pre 8. ročník

Tematický výchovno-vzdelávací plán z techniky pre 8. ročník Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z techniky pre 8. ročník Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008 a úpravou

Více

TÉMY PČOZ FORMA b) PRE MS 2016

TÉMY PČOZ FORMA b) PRE MS 2016 Odbor 2675 M ELEKTROTECHNIKA Voliteľný predmet Obrazová a zvuková technika 1. Farebné obrazovky ( tvorba učebných 2. Terestriálne digitálne vysielanie ( tvorba učebných 3. Digitálna televízia ( tvorba

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je

Více

VOŠ, SPŠ automobilní a technická. Bc. Jan Šindelář České Budějovice 2011

VOŠ, SPŠ automobilní a technická. Bc. Jan Šindelář České Budějovice 2011 VOŠ, SPŠ automobilní a technická Bc. Jan Šindelář České Budějovice 2011 Charakteristika Regionální centrum technického vzdělávání 45 let tradice výuky v automobilních a strojírenských oborech Více než

Více

Quo vadis, vzdělávání Plzeňského kraje? 6. 11. 2014

Quo vadis, vzdělávání Plzeňského kraje? 6. 11. 2014 Quo vadis, vzdělávání Plzeňského kraje? 6. 11. 2014 Plzeňský kraj je zřizovatelem 80 škol a školských zařízení: speciální školy 10 střední školy 44 základní umělecké školy 9 domy dětí a mládeže 7 dětské

Více

ISTAV - INFORMAČNÝ SERVIS V STAVEBNÍCTVE

ISTAV - INFORMAČNÝ SERVIS V STAVEBNÍCTVE ISTAV - INFORMAČNÝ SERVIS V STAVEBNÍCTVE Štatistiky produktu ISTAV - SLOVENSKO za III. štvrťrok roku 2014 ISTAV (www.istav.cz) je služba, vďaka ktorej stavebné firmy, výrobcovia stavebných materiálov a

Více

MECHANIK ELEKTROTECHNIK - mechanik elektronik

MECHANIK ELEKTROTECHNIK - mechanik elektronik MECHANIK ELEKTROTECHNIK - mechanik elektronik 26-41-L/01 Nabízíme unikátní možnost získání výučního listu i maturitního vysvědčení během 4 standardních let! Naše škola byla vybrána jako jedna z několika

Více

Odborné učilište, Stavbárska 11, Martin obchodná prevádzka - práca pri príprave jedál 5 miest

Odborné učilište, Stavbárska 11, Martin obchodná prevádzka - práca pri príprave jedál 5 miest Voľné miesta pre prijímanie žiakov na vzdelávanie v stredných školách po júnovom termíne prijímacích skúšok a pre zabezpečenie plnenia povinnej školskej dochádzky žiakov v stredných školách v školskom

Více

Máme stále co nabídnout

Máme stále co nabídnout Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671 Máme stále co nabídnout Termín pro podání přihlášek do prvních ročníků středních škol se nezadrţitelně blíţí. Ţáci vycházejících ročníků základních škol

Více

Mechanik kabiny, karoserie a příslušenství nákladních vozidel a autobusů (kód: H)

Mechanik kabiny, karoserie a příslušenství nákladních vozidel a autobusů (kód: H) Mechanik kabiny, karoserie a příslušenství nákladních vozidel a autobusů (kód: 23-092-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23)

Více

INFORMAČNÝ SERVIS V STAVEBNÍCTVE - ROK 2013

INFORMAČNÝ SERVIS V STAVEBNÍCTVE - ROK 2013 ISTAV INFORMAČNÝ SERVIS V STAVEBNÍCTVE - ROK ISTAV (www.istav.sk) je služba, vďaka ktorej stavebné firmy, výrobcovia stavebných materiálov a ďalšie subjekty podnikajúce v stavebnom priemysle získavajú

Více

C. Povolanie, ktorého sa kvalifikácia týka: 7413 Elektromontéri a opravári elektrických vedení

C. Povolanie, ktorého sa kvalifikácia týka: 7413 Elektromontéri a opravári elektrických vedení A. Názov kvalifikácie: Montér elektrických rozvádzačov B. Číselné označenie (kód ISCO-08): 7413001 C. Povolanie, ktorého sa kvalifikácia týka: 7413 Elektromontéri a opravári elektrických vedení D. Kvalifikačný

Více

POSPOLU SOUHRN 1. OBDOBÍ PILOTÁŽE

POSPOLU SOUHRN 1. OBDOBÍ PILOTÁŽE POSPOLU SOUHRN 1. OBDOBÍ PILOTÁŽE 26. 3. 2014 Praha STRUKTURA PREZENTACE Souhrnné informace o partnerství Aktivity za 1. období pilotáže Metodické a učební materiály Náklady za 1. období pilotáže Publicita

Více

Technika. II. stupeň ZŠ ISCED2. Kostolanská, Baron

Technika. II. stupeň ZŠ ISCED2. Kostolanská, Baron Technika II. stupeň ZŠ ISCED2 Kostolanská, Baron TECHNIKA ZÁKLADNÁ ŠKOLA ISCED 2 CHARAKTERISTIKA PREDMETU Oblasť Človek a svet práce zahrňuje široké spektrum pracovných činností a technológií, vedie ţiakov

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Hákové nakladače kontajnerov

Hákové nakladače kontajnerov Hákové nakladače kontajnerov POUŽITIE HÁKOVÉ NOSIČE SA POUŽÍVAJÚ VO VŠETKÝCH SITUÁCIÁCH, KDE JE NUTNOSŤ PREPRAVY ALEBO MANIPULÁCIE S KONTAJNERMI VO VÝMENNOM SYSTÉME. PREDNOSŤOU POUŽITIA HÁKOVÝCH NAKLADAČOV:

Více

Legislatíva v oblasti bioplynu a biometánu. Ing. Juraj Novák MH SR

Legislatíva v oblasti bioplynu a biometánu. Ing. Juraj Novák MH SR Legislatíva v oblasti bioplynu a biometánu Ing. Juraj Novák MH SR Legislatíva EU a ciele roku 2020 pre OZE Smernica 2009/28/ES o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie 14 % OZE na hrubej

Více

Dodatok číslo 1 k Smernici rektora Školné a poplatky spojené so štúdiom na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave na akademický rok 2014/2015

Dodatok číslo 1 k Smernici rektora Školné a poplatky spojené so štúdiom na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave na akademický rok 2014/2015 Dodatok číslo 1 k Smernici rektora číslo 2/2013-SR z 13. 09. 2013 Školné a poplatky spojené so štúdiom na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave na akademický rok 2014/2015 Dátum: 10. 09. 2014 Slovenská

Více

ZÁVOD UČILIŠTĚ VYSOKÁ ŠKOLA. Spolupráce ve vzdělávání: To je oč tu běží Doprovodný program 3. červena 2015. cca 13:30h -15:30h

ZÁVOD UČILIŠTĚ VYSOKÁ ŠKOLA. Spolupráce ve vzdělávání: To je oč tu běží Doprovodný program 3. červena 2015. cca 13:30h -15:30h VYSOKÁ ŠKOLA Spolupráce ve vzdělávání: To je oč tu běží Doprovodný program 3. červena 2015 cca 13:30h -15:30h Prohlídka muzea a závodu ŠKODA AUTO Prohlídka středního odborného učiliště a vysoké školy ŠKODA

Více

spôsob ukončenie kurz - záverečná teoretická a praktická skúška a získanie zváračského preukazu Z - M1 podľa STN Početnosť cieľovej skupiny

spôsob ukončenie kurz - záverečná teoretická a praktická skúška a získanie zváračského preukazu Z - M1 podľa STN Početnosť cieľovej skupiny Kód CPV:24 Vzdelávanie a profesionálne vzdelávanie 80531200-7 Technické školenia 1. Základný kurz zvárania v ochrannej atmosfére taviacou sa elektródou (Z-M1) Cieľom vzdelávania a prípravy pre trh práce

Více

Maturitné okruhy k Teoretickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky

Maturitné okruhy k Teoretickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky Stredná priemyselná škola strojnícka, Duklianska 1, Prešov Maturitné okruhy k Teoretickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky Študijný odbor: 2381 M strojárstvo Z predmetu strojárská konštrukcia STC

Více

Výsledková listina přijímacího řízení ze dne

Výsledková listina přijímacího řízení ze dne Výsledková listina přijímacího řízení ze dne 22. 4. 2016 Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace 1. termín Pořadové číslo Registrační číslo Celkem - bodů Výsledek

Více

Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce 2015/2016:

Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce 2015/2016: S T Ř E D N Í Š K O L A P R Ů M Y S L O V Á, T E C H N I C K Á A A U T O M O B I L N Í J I H L A V A tř. Legionářů 1572/3, 586 01 Jihlava Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce

Více

Elektrotechnik Materiál vznikl ve spolupráci SPŠ OSTROV a ZŠ Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace Použité fotografie jsou vytvořeny pracovníky SPŠ Ostrov za účelem prezentace oboru Elektrotechnika

Více

PŘEDSTAVENÍ INTEGROVANÉ STŘEDNÍ ŠKOLY AUTOMOBILNÍ BRNO

PŘEDSTAVENÍ INTEGROVANÉ STŘEDNÍ ŠKOLY AUTOMOBILNÍ BRNO PŘEDSTAVENÍ INTEGROVANÉ STŘEDNÍ ŠKOLY AUTOMOBILNÍ BRNO ŠKOLNÍ ROK 2010-2011 HISTORIE ŠKOLY 1.9. 1957 vznik Odborného učiliště národního podniku ČSAO KNV Brno, Dunajevského 1 1982 změna na SOU dopravní

Více

JA APLIKOVANÁ EKONÓMIA

JA APLIKOVANÁ EKONÓMIA JA APLIKOVANÁ EKONÓMIA JA Aplikovaná ekonómia je vzdelávací program, ktorý ponúka podnikateľské, ekonomické a finančné vzdelávanie. Je založený na získavaní praktických skúseností a zručností tak, aby

Více

Študent a jeho profesijná odbornosť v praxi

Študent a jeho profesijná odbornosť v praxi Súkromná stredná umelecká škola Hodruša-Hámre Prezentácia projektu Grafické systémy v Odbornom vzdelávaní pod názvom: Študent a jeho profesijná odbornosť v praxi Projekt: Grafické systémy v Odbornom vzdelávaní

Více

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA STAVEBNÁ Emila Belluša Staničná 4, Trenčín

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA STAVEBNÁ Emila Belluša Staničná 4, Trenčín STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA STAVEBNÁ Emila Belluša Staničná 4, 911 05 Trenčín Areál školy sa nachádza v časti Trenčín - Zlatovce. Škola má dve budovy, jedna sa nachádza na Staničnej ulici neďaleko železničnej

Více

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Název ŠVP: 23 41 M/01 Strojírenství Zaměření: Počítačová grafika a CNC technika Základní údaje Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma studia:

Více

Audi Q5 Q5 hybrid quattro. Audi Náskok vďaka technike

Audi Q5 Q5 hybrid quattro. Audi Náskok vďaka technike Q5 Audi Q5 Q5 hybrid quattro Audi Náskok vďaka technike 106 Technické údaje Audi Q5 2.0 TFSI quattro (165 kw) Audi Q5 3.0 TFSI quattro (200 kw) Audi Q5 2.0 TDI (105 kw) benzínový radový štvorvalec, priame

Více

Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP. platné od 1. septembra Škola (názov, adresa)

Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP. platné od 1. septembra Škola (názov, adresa) Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP platné od 1. septembra 2010 Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód a názov študijného odboru Stupeň vzdelania Dĺžka štúdia

Více

Materiál vznikl ve spolupráci SPŠ OSTROV a ZŠ Použité fotografie jsou vytvořeny pracovníky SPŠ Ostrov za účelem prezentace oboru Elektrotechnika a

Materiál vznikl ve spolupráci SPŠ OSTROV a ZŠ Použité fotografie jsou vytvořeny pracovníky SPŠ Ostrov za účelem prezentace oboru Elektrotechnika a Materiál vznikl ve spolupráci SPŠ OSTROV a ZŠ Použité fotografie jsou vytvořeny pracovníky SPŠ Ostrov za účelem prezentace oboru Elektrotechnika a autoři souhlasí s jejich použitím pro uvedené účely. GRANTOVÝ

Více

1.Charakteristika predmetu. 2. Ciele predmetu

1.Charakteristika predmetu. 2. Ciele predmetu Názov vzdelávacej oblasti Názov predmetu Ročník Časový rozsah týždeň/rok Človek a svet práce Pracovné vyučovanie tretí 1hod týždenne / 33 hod ročne 1.Charakteristika predmetu Pracovné vyučovanie na primárnom

Více