uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi těmito smluvními stranami:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi těmito smluvními stranami:"

Transkript

1 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi těmito smluvními stranami: (1) Obcí Lochousice, IČO: , se sídlem Lochousice č.p. 75, PSČ , zastoupenou paní Lucií Opavovou, starostkou (dále jen Prodávající ); a (2) panem/paní/manželi, r.č. / a, r.č. /, oba trvale bytem (dále jen Kupující ); Komentář [k1]: Alternativně. Komentář [k2]: Alternativně v případě manželů. (Prodávající a Kupující společně též jako Strany ) I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Prodávající prohlašuje, že má ve svém výlučném vlastnictví: (i) (ii) (iii) (iv) pozemek parcelu katastru nemovitostí parc. č. 719/2 (druh: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace), o výměře m 2 ; pozemek parcelu katastru nemovitostí parc. č. 719/18 (druh: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace), o výměře 190 m 2, pozemek parcelu katastru nemovitostí parc. č (druh: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace), o výměře 940 m 2 ; pozemek parcelu katastru nemovitostí parc. č (druh: orná půda), o výměře m 2 ; vše zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň - sever, na listu vlastnictví č vedeném pro obec Lochousice a katastrální území Lochousice. 1.2 Prodávající nechal zpracovat geometrický plán č /2016, ověřený dne pod č. 474/2016 úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem Ing. Josefem Zelenkou, schváleným v rozsahu číslování parcel Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-sever, dne pod č. PGP-1012/ , který tvoří nedílnou součást této smlouvy jako příloha č. 1. Uvedeným geometrickým plánem byly rozděleny tyto pozemky:

2 (i) pozemek parcela katastru nemovitostí parc. č. 719/2 (druh: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace), o výměře m 2, zapsána v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň - sever, na listu vlastnictví č vedeném pro obec Lochousice a katastrální území Lochousice na tři části; vznikl tak díl pozemku parcely katastru nemovitostí parc. č. 719/2 (druh: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace) označený písmenem a o výměře m 2, díl pozemku parcely katastru nemovitostí parc. č. 719/2 (druh: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace) označený písmenem d o výměře 45 m 2, a díl pozemku parcely katastru nemovitostí parc. č. 719/2 (druh: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace) označený písmenem f o výměře 4 m 2 ; (ii) (iii) pozemek parcela katastru nemovitostí parc. č (druh: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace), o výměře 940 m 2, zapsána v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň - sever, na listu vlastnictví č vedeném pro obec Lochousice a katastrální území Lochousice na čtyři části; vznikl tak pozemek parcela katastru nemovitostí parc. č (druh: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace) o výměře 632 m 2, díl pozemku parcely katastru nemovitostí parc. č (druh: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace) označený písmenem b o výměře 152 m 2, díl pozemku parcely katastru nemovitostí parc. č (druh: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace) označený písmenem e o výměře 102 m 2, díl pozemku parcely katastru nemovitostí parc. č (druh: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace) označený písmenem g o výměře 54 m 2 ; pozemek parcela katastru nemovitostí parc. č (druh: orná půda), o výměře m 2, zapsána v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň - sever, na listu vlastnictví č vedeném pro obec Lochousice a katastrální území Lochousice na sedm částí; vznikl tak pozemek parcela katastru nemovitostí parc. č. 2627/1 (orná půda) o výměře m 2, pozemek parcela katastru nemovitostí parc. č. 2627/2 (orná půda) o výměře m 2, pozemek parcela katastru nemovitostí parc. č. 2627/3 (orná půda) o výměře m 2, pozemek parcela katastru nemovitostí parc. č. 2627/4 (orná půda) o výměře m 2, pozemek parcela katastru nemovitostí parc. č. 2627/5 (orná půda) o výměře m 2, pozemek parcela katastru nemovitostí parc. č. 2627/6 (orná půda) o výměře m 2 a díl pozemku parcely katastru nemovitostí parc. č. 2627/1 (orná půda) označený písmenem c o výměře 146 m 2 ; pozemek parcela katastru nemovitostí parc. č. 719/18 (druh: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace) o výměře 190 m 2, zapsána v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň - sever, na listu vlastnictví č vedeném pro obec Lochousice a katastrální území Lochousice zanikla sloučením s pozemkem parcelou katastru nemovitostí par. č. 719/2 (viz dále); a z takto rozdělených a zaniklých pozemků vznikl zejména:

3 (i) pozemek parcela katastru nemovitostí parc. č. 719/2 (druh: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace), o výměře m2, sloučením dílu pozemku parcely katastru nemovitostí parc. č. 719/2 (druh: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace) označeném písmenem a o výměře m 2, pozemku parcely katastru nemovitostí parc. č. 719/18 (druh: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace), o výměře 190 m 2, dílu pozemku parcely katastru nemovitostí parc. č (druh: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace) označeném písmenem b o výměře 152 m 2 a dílu pozemku parcely katastru nemovitostí parc. č (druh: orná půda) označeném písmenem c o výměře 146 m 2 ; (ii) (iii) pozemek parcela katastru nemovitostí parc. č. 719/23 (druh: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace), o výměře 147 m2, sloučením dílu pozemku parcely katastru nemovitostí parc. č. 719/2 (druh: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace) označeném písmenem d o výměře 45 m 2 a dílu pozemku parcely katastru nemovitostí parc. č (druh: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace) označeném písmenem e o výměře 102 m 2 ; pozemek parcela katastru nemovitostí parc. č. 719/24 (druh: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace), o výměře 58 m2, sloučením dílu pozemku parcely katastru nemovitostí parc. č. 719/2 (druh: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace) označeném písmenem f o výměře 4 m 2 a dílu pozemku parcely katastru nemovitostí parc. č (druh: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace) označeném písmenem g o výměře 54 m 2. přičemž nový stav dle zmíněného geometrického plánu je následující: - pozemek parcela katastru nemovitostí parc. č. 719/2 (druh: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace), o výměře m2, v obci Lochousice a katastrálním území Lochousice; - pozemek parcela katastru nemovitostí parc. č. 719/23 (druh: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace), o výměře 147 m2, v obci Lochousice a katastrálním území Lochousice; - pozemek parcela katastru nemovitostí parc. č. 719/24 (druh: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace), o výměře 58 m2, v obci Lochousice a katastrálním území Lochousice; - pozemek parcela katastru nemovitostí parc. č (druh: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace), o výměře 632 m2, v obci Lochousice a katastrálním území Lochousice; - pozemek parcela katastru nemovitostí parc. č. 2627/1 (druh: orná půda), o výměře m2, v obci Lochousice a katastrálním území Lochousice; - pozemek parcela katastru nemovitostí parc. č. 2627/2 (druh: orná půda), o výměře m2, v obci Lochousice a katastrálním území Lochousice; - pozemek parcela katastru nemovitostí parc. č. 2627/3 (druh: orná půda), o výměře m2, v obci Lochousice a katastrálním území Lochousice;

4 - pozemek parcela katastru nemovitostí parc. č. 2627/4 (druh: orná půda), o výměře m2, v obci Lochousice a katastrálním území Lochousice; - pozemek parcela katastru nemovitostí parc. č. 2627/5 (druh: orná půda), o výměře m2, v obci Lochousice a katastrálním území Lochousice; - pozemek parcela katastru nemovitostí parc. č. 2627/6 (druh: orná půda), o výměře m2, v obci Lochousice a katastrálním území Lochousice; 1.3 Strany se dohodly na převodu pozemku parcely katastru nemovitostí parc. č. 2627/2 (druh pozemku: orná půda), o výměře m 2, v obci Lochousice a katastrální území Lochousice/ pozemku parcely katastru nemovitostí parc. č. 2627/3 (druh pozemku: orná půda), o výměře m 2, v obci Lochousice a katastrální území Lochousice/ pozemku parcely katastru nemovitostí parc. č. 2627/4 (druh pozemku: orná půda), o výměře m 2, v obci Lochousice a katastrální území Lochousice/ pozemku parcely katastru nemovitostí parc. č. 2627/5 (druh pozemku: orná půda), o výměře m 2, a pozemku parcely katastru nemovitostí parc. č. 719/23 (druh: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace), o výměře 147 m 2, vše v obci Lochousice a katastrální území Lochousice/ pozemku parcely katastru nemovitostí parc. č. 2627/6 (druh pozemku: orná půda), o výměře m 2, a pozemku parcely katastru nemovitostí parc. č. 719/24 (druh: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace), o výměře 58 m 2, vše v obci Lochousice a katastrální území Lochousice (dále jen jako Předmět převodu ) do vlastnictví Kupujícího. Komentář [k3]: Alternativně. II. PŘEDMĚT SMLOUVY 2.1 Prodávající touto smlouvou prodává a odevzdává do vlastnictví Kupujícího za dohodnutou kupní cenu Předmět převodu, spolu se všemi právy a povinnostmi a se všemi součástmi a veškerým příslušenstvím, a to úhrnkem, tj. jak stojí a leží. 2.2 Kupující Předmět převodu, spolu se všemi právy a povinnostmi a se všemi součástmi a veškerým příslušenstvím, kupuje a zavazuje se zaplatit za Předmět převodu dohodnutou kupní cenu. Kupující nabývá Předmět převodu do výlučného vlastnictví/společného jmění manželů. Komentář [k4]: Alternativně v případě manželů. III. KUPNÍ CENA 3.1 Kupní cena za celý Předmět převodu je stanovena dohodou Stran a činí,- Kč (slovy: korun českých, dále jen Kupní cena ) včetně DPH. Kupní cena byla dohodou Stran stanovena následujícím způsobem: 183,- Kč včetně DPH á 1 m 2. Komentář [k5]: Nejnižší nabídková cena. 3.2 Část Kupní ceny ve výši,- Kč (slovy: korun českých) bude Kupujícím hrazena z úvěru poskytnutého společností (dále jen Banka ). Prodávající uzavřel s Bankou zástavní smlouvu k Předmětu převodu zajišťující úvěr Kupujícího na zaplacení uvedené části Kupní ceny a souvisejících nároků Banky vůči Kupujícímu (dále jen Zástavní právo ). Podmínkou uzavření takové zástavní smlouvy bylo uzavření smlouvy o úvěru mezi Kupujícím a Bankou. V úvěrové smlouvě se Banka zavázala, že část Kupní ceny ve výši,- Kč (slovy: korun českých) uhradí

5 do čtrnácti (14) dnů od podání návrhu na vklad Zástavního práva ve prospěch Banky k příslušnému katastrálnímu úřadu. 3.3 Strany se výslovně dohodly, že Kupní cena je uhrazena následovně: Komentář [k6]: Odstranit v případě použití vlastních zdrojů či bez podmínky banky zřídit zástavní právo (i) První část Kupní ceny ve výši,- Kč (slovy: korun českých) složí Kupující bezhotovostním převodem nejpozději do sedmi (7) dnů ode dne podpisu této smlouvy oběma Stranami na účet Prodávajícího, vedený u peněžního ústavu, č.ú. /. (ii) Druhou část Kupní ceny ve výši,- Kč (slovy: korun českých) uhradí Kupující, z úvěru poskytnutého Bankou, bezhotovostním převodem nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne podpisu této smlouvy oběma Stranami/od podání návrhu na vklad Zástavního práva ve prospěch Banky k příslušnému katastrálnímu úřadu na Zvláštní účet vedený u peněžního ústavu, č.ú. /, na základě smlouvy o úschově, kterou spolu Strany uzavřely. Komentář [k7]: Odstranit v případě použití vlastních zdrojů. Komentář [k8]: Alternativně IV. PROHLÁŠENÍ K PŘEDMĚTU SMLOUVY A SOUVISEJÍCÍ ZÁVAZKY 4.1 Prodávající prohlašuje, že na Předmětu převodu neváznou žádné dluhy, zástavní práva, věcná břemena a jiná práva, která by omezovala vlastníka v dispozici s Předmětem převodu. Prodávající prohlašuje, že ve věci vlastnictví Předmětu převodu není proti němu vedeno žádné soudní, správní nebo jiné obdobné řízení, v jehož důsledku by mohl být Předmět převodu nebo jeho část zatížen nebo by s nimi mohlo být jinak nakládáno ať dobrovolně, či nedobrovolně, anebo že by takové řízení hrozilo; není mu známo, že by Předmět převodu byl předmětem insolvenčního nebo jiného obdobného řízení nebo předmětem výkonu soudního nebo správního rozhodnutí a Předmět převodu ani žádná jeho část nebyl vložena do základního kapitálu obchodní společnosti nebo družstva. 4.2 Prodávající prohlašuje, že neexistují žádné jiné smlouvy, dohody či splatné pohledávky, které by ohledně Předmětu převodu zakládaly výše uvedená práva (s výjimkou Zástavního práva ve prospěch Banky), jež dosud nejsou zapsána v katastru nemovitostí, pokud se tam zapisují, a ani nejsou dle jejich nejlepšího vědomí u příslušného katastrálního úřadu ohledně Předmětu převodu podány žádné návrhy, o nichž dosud nebylo pravomocně rozhodnuto. Komentář [k9]: Odstranit v případě použití vlastních zdrojů či bez podmínky banky zřídit zástavní právo. 4.3 Prodávající prohlašuje, že příslušný stavební úřad rozhodl o dělení pozemků podle geometrického plánu blíže specifikovaného v čl Kupující potvrzuje, že si Předmět převodu osobně a řádně prohlédl, seznámil se s jeho právním i reálným stavem a že jej přebírá tak, jak stojí a leží. V. VEDLEJŠÍ UJEDNÁNÍ PŘI KUPNÍ SMLOUVĚ 5.1 Strany se výslovně dohodly na vedlejším ujednání při této kupní smlouvě spočívajícím ve výhradě zpětné koupě. Výhrada zpětné koupě se zřizuje jako právo věcné. 5.2 Kupující je povinen na požádání Prodávajícího převést Prodávajícímu Předmět

6 převodu zpět, a to za úplatu ve výši Kupní ceny. Kupující je povinen vrátit Prodávajícímu Předmět převodu v nezhoršeném stavu a Prodávající vrátí Kupujícímu Kupní cenu. Kupující nemá nárok na náklad, který vynaložil na zlepšení Předmětu převodu ani na mimořádný náklad pro jeho zachování. Prodávající má právo žádat zpět Předmět převodu nejpozději do pěti (5) let ode dne provedení vkladu vlastnického práva Kupujícího k Předmětu převodu do příslušného katastrálního úřadu. Prodávající je oprávněn požádat o zpětnou koupi Předmětu převodu pouze za předpokladu, že: (i) Kupující nepředloží Prodávajícímu ve lhůtě osmnácti (18) měsíců ode dne uzavření této smlouvy zpracovaný projekt novostavby rodinného domu na Předmětu převodu; a/nebo (ii) Kupující nepodá ve lhůtě třiceti (30) měsíců ode dne uzavření této smlouvy k příslušnému stavebnímu úřadu žádost o vydání stavebního povolení, ohlášení stavebního záměru nebo žádost o vydání jiného rozhodnutí stavebního úřadu, je-li vyžadováno dle platných právních předpisů; a/nebo (iii) Kupující ve lhůtě čtyřiceti osmi (48) měsíců ode dne uzavření této smlouvy nedokončí výstavbu rodinného domu na Předmětu převodu (dokončením se rozumí vydání kolaudačního souhlasu příslušným stavebním úřadem, je-li vyžadováno dle platných právních předpisů). 5.3 Výhrada zpětné koupě podle této smlouvy nabývá účinnosti vkladem do katastru nemovitostí. V případě, že katastrální úřad zamítne, a to za jakéhokoliv důvodu, návrh na povolení vkladu výhrady předkupního práva dle této smlouvy do katastru nemovitostí, zavazují se Strany poskytnout si vzájemně součinnost, aby v takovém případě došlo k odstranění příslušných vad, event. k uzavření nové smlouvy o zřízení výhrady zpětné koupě, a to nejpozději do jednoho (1) měsíce od právní moci zamítavého rozhodnutí katastrálního úřadu. Toto ujednání a závazky z něj pro Strany vyplývající považují Strany za ujednání o smlouvě budoucí ve smyslu ustanovení 1785 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 5.4 Strany se dohodly, že po zániku výhrady zpětné koupě k Předmětu převodu dle této smlouvy nepožádá Prodávající o výmaz této výhrady zpětné koupě z katastru nemovitostí. Žádost o výmaz výhrady zpětné koupě k Předmětu převodu může v takovém případě podat Kupující. Kupující je oprávněn po zániku výhrady zpětné koupě k Předmětu převodu požádat Prodávajícího o vystavení písemného potvrzení o zániku výhrady zpětné koupě. Veškeré náklady související s výmazem výhrady zpětné koupě z katastru nemovitostí hradí Kupující. VI. PŘEVOD VLASTNICKÉHO PRÁVA ÚHRADA DANÍ A POPLATKŮ 6.1 Vlastnické právo k Předmětu převodu nabývá Kupující zápisem (vkladem) vlastnického práva do veřejného seznamu (katastru nemovitostí), přičemž právní účinky zápisu (vkladu) nastanou na základě pravomocného rozhodnutí příslušného katastrálního úřadu o jeho povolení k okamžiku, kdy návrh na zápis došel příslušnému katastrálnímu úřadu. 6.2 V případě, že katastrální úřad zamítne, a to z jakéhokoliv důvodu, návrh na povolení vkladu vlastnického práva Kupujícího k Předmětu převodu dle této smlouvy do katastru nemovitostí, zavazují se Strany poskytnout si vzájemně součinnost, aby v takovém případě došlo k odstranění příslušných vad, event. k uzavření nové kupní smlouvy, a to nejpozději do jednoho (1) měsíce od právní moci zamítavého rozhodnutí katastrálního úřadu. Toto ujednání a závazky z něj pro Strany vyplývající považují Strany za ujednání o smlouvě budoucí ve smyslu ustanovení 1785 a násl.

7 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 6.3 Správní poplatek za podání návrhu na vklad vlastnického práva k Předmětu převodu do katastru nemovitostí hradí Kupující. Kupující touto smlouvou výslovně zmocňuje Prodávajícího k podání návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí u příslušného katastrálního úřadu, a to do deseti (10) dnů ode dne připsání Kupní ceny v plném rozsahu na účet Prodávajícího podle čl. III. této smlouvy. 6.4 Strany si výslovně ujednaly, že převod vlastnického práva k Předmětu převodu z Prodávajícího na Kupujícího dle této smlouvy je vázán na splnění odkládací podmínky spočívající v úplném zaplacení Kupní ceny v souladu s čl. III. této smlouvy. To znamená, že vklad vlastnického práva k Předmětu převodu ve prospěch Kupujícího do katastru nemovitostí nelze provést dříve, než Kupující složí celou Kupní cenu na účet Prodávajícího podle čl. III. této smlouvy. Splnění této podmínky bude ve vztahu k příslušnému katastrálnímu úřadu prokázáno potvrzením Prodávajícího o připsání Kupní ceny v plné výši ve prospěch účtu, které bude přiloženo jako příloha k tomuto návrhu. 6.5 Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí dle této smlouvy je Kupující. Kupující se zavazuje podat daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí za Předmět převodu nejpozději do konce třetího (3.) měsíce následujícího po měsíci, v němž byl zapsán vklad vlastnického práva k Předmětu převodu dle této smlouvy do příslušného katastru nemovitostí. Daňové přiznání je povinen podat na částku odpovídající čtyřem procentům (4%) Kupní ceny, pokud základ daně stanovený podle zákonného opatření č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, nebude znít na vyšší částku, než je Kupní cena dle této smlouvy. V souvislosti s tím se Kupující zavazuje nejpozději ve stejné lhůtě zajistit na vlastní náklady vypracování znaleckého posudku, bude-li to vyžadováno dle zákonného opatření č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. VII. PŘEDÁNÍ PŘEDMĚTNĚ NEMOVITOSTI 7.1 Nedohodnou-li se Strany jinak, Prodávající se zavazuje předat Kupujícímu Předmět převodu do. V případě, že k tomuto datu nebude proveden vklad vlastnického práva ve prospěch Kupujícího, zavazují se Strany k předání do čtrnácti (14) dnů od zápisu vlastnického práva ve prospěch Kupujících. 7.2 O předání Předmětu převodu bude pořízen písemný předávací protokol podepsaný Stranami či jejich zmocněnci. 7.3 Na Kupujícího přechází veškeré užitky a nebezpečí nahodilé škody nebo poškození či zničení Předmětu převodu a veškerá práva a povinnosti spojené s držením a užíváním Předmětu převodu, zejména povinnosti platit veškeré poplatky spojené s užíváním Předmětu převodu, okamžikem jejich předání Kupujícímu za předpokladu, že dojde k provedení vkladu vlastnického práva ve prospěch Kupujícího k Předmětu převodu do katastru nemovitostí dle této smlouvy. VIII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 8.1 Prodávající i Kupující jsou oprávněni od této smlouvy odstoupit, zjistí-li, že kterékoli z prohlášení a/nebo závazků druhé Strany dle této smlouvy nejsou pravdivá a/nebo

8 byly porušeny. Strany se výslovně dohodly, že Kupující není oprávněn od této smlouvy odstoupit od okamžiku podání návrhu na vklad vlastnického práva dle této smlouvy do katastru nemovitostí. IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 9.1 Pokud jakýkoli závazek podle této smlouvy je nebo se stane neplatným, zdánlivým či neúčinným, nebude to mít vliv na platnost a účinnost ostatních závazků podle této smlouvy a Strany se zavazují nahradit takovýto neplatný, zdánlivý nebo nevymahatelný závazek novým, platným a účinným závazkem, jehož předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku. Pokud by smlouva neobsahovala nějaké ustanovení či závazek, jejichž stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné, Strany učiní vše pro to, aby takové ustanovení bylo do smlouvy doplněno. 9.2 Tato smlouva představuje úplnou dohodu Stran ve vztahu k předmětu této smlouvy a nahrazuje veškeré ústní a písemné dohody a ujednání Stran, které předcházely uzavření této smlouvy. 9.3 Strany se výslovně dohodly, že při výkladu svých práv a povinností z této smlouvy se bude přihlížet výhradně k textu této smlouvy, zejména se pak nebude přihlížet k jakékoli dřívější ústní nebo písemné dohodě či ujednání Stran, písemné, elektronické či jiné komunikaci Stran. 9.4 Tato smlouva se řídí českým právem, zejména občanským zákoníkem, s příslušnými modifikacemi, jež jsou popsány v této smlouvě. 9.5 Veškeré spory, které ze smlouvy nebo v souvislosti s ní mohou vzniknout, budou řešit věcně a místně příslušné soudy České republiky. 9.6 Tato smlouva může být změněna nebo doplněna pouze písemnou dohodou všech Stran. 9.7 Tato Smlouva je vyhotovena v pěti (5) stejnopisech s platností originálu v českém jazyce, přičemž každá ze Stran obdrží po jednom (1) stejnopise, jeden (1) stejnopis je určen pro Banku, jeden (1) stejnopis je určen pro příslušný Katastrální úřad a jeden (1) stejnopis si ponechá advokát. Komentář [k10]: Odstranit v případě koupě bez úvěru z banky. 9.8 Vůle Prodávajícího k uzavření této smlouvy je dána usnesením Zastupitelstva obce Lochousice č. ze dne. Záměr Obce Lochousice prodat Kupujícímu Předmět převodu byl ve smyslu ustanovení 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění zveřejněn na úředních deskách a internetových stránkách od do. 9.9 Strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá zveřejnění prostřednictvím registru smluv. Strany se dohodly, že smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Prodávající Strany tímto prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a na důkaz toho k ní připojují své podpisy.

9 9.11 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy: Příloha č. 1 Geometrický plán č /2016 V dne V dne Obec Lochousice Lucie Opavová, starostka (úředně ověřený podpis na jednom stejnopisu) Kupující (úředně ověřený podpis na jednom stejnopisu)

SMLOUVU O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ

SMLOUVU O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli spolu: 1. Obec Zhoř, IČ: 00286974, se sídlem Zhoř 64, PSČ: 588 26, Zhoř, zastoupená Ing. Vladimírem Čížkem, starostou obce -dále též budoucí prodávající - a 2....,

Více

Kupní smlouva na nemovitou věc

Kupní smlouva na nemovitou věc Kupní smlouva na nemovitou věc uzavřená ve smyslu ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen občanský zákoník ) 1. Smluvní strany 1.1 Obec Bystřice

Více

KUPNÍ SMLOUVA. mezi. Město Mohelnice. (Prodávající) OXES Invest ALFA s.r.o. (Kupující) 1/8

KUPNÍ SMLOUVA. mezi. Město Mohelnice. (Prodávající) OXES Invest ALFA s.r.o. (Kupující) 1/8 KUPNÍ SMLOUVA mezi Město Mohelnice (Prodávající) a OXES Invest ALFA s.r.o. (Kupující) 1/8 Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany: Město Mohelnice se sídlem U Brány 2, 789 85 Mohelnice

Více

KUPNÍ SMLOUVU. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVU. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany AS ZIZLAVSKY v.o.s. se sídlem Praha 1, Široká 36/5, PSČ 110 00, IČ: 284 90 738 zastoupena JUDr. Michalem Žižlavským, ohlášeným společníkem účet vedený

Více

KUPNÍ SMLOUVU ve smyslu ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVU ve smyslu ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva ) Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany AS ZIZLAVSKY v.o.s., IČ 284 90 738 se sídlem: Praha 1, Široká 36/5, PSČ 110 00 zastoupena: Mgr. Adamem Sigmundem, advokátem trvale bytem Lodecká 1206/2,

Více

Kupní smlouva o převodu vlastnického práva k nemovitým věcem

Kupní smlouva o převodu vlastnického práva k nemovitým věcem Kupní smlouva o převodu vlastnického práva k nemovitým věcem Smluvní strany: 1. Pan/í., r.č. /. bytem.., PSČ. jako prodávající na straně jedné a 2. Pan/í., r.č. /. bytem.., PSČ. jako - kupující - na straně

Více

Z Á M Ě R. Přílepy dne : 9.9.2015. Výpis z Usnesení č.050/2015 ze dne 9.9.2015:

Z Á M Ě R. Přílepy dne : 9.9.2015. Výpis z Usnesení č.050/2015 ze dne 9.9.2015: O B E C P Ř Í L E P Y Přílepy č.p.46, PSČ 270 01 Kněževes u Rakovníka, IČ 00639958 ----------------------------------------------------------------------------------------- vyhlašuje v souladu s ustanovením

Více

Smlouva o koupi nemovitosti uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku podle ustanovení 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Smlouva o koupi nemovitosti uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku podle ustanovení 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění Smlouva o koupi nemovitosti uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku podle ustanovení 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění Čl. I. Smluvní strany 1. Město Vizovice Masarykovo

Více

KUPNÍ SMLOUVA. podle 2079 a 2128 a násl. zákona č. 89/20/2 Sb., občanského zákoníku, ve zněnípozdějších předpisů (dále jen,,občansaý zákoník")

KUPNÍ SMLOUVA. podle 2079 a 2128 a násl. zákona č. 89/20/2 Sb., občanského zákoníku, ve zněnípozdějších předpisů (dále jen,,občansaý zákoník) KUPNÍ SMLOUVA podle 2079 a 2128 a násl. zákona č. 89/20/2 Sb., občanského zákoníku, ve zněnípozdějších předpisů (dále jen,,občansaý zákoník") Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají: Obec Dolní Břežany

Více

KUPNÍ SMLOUVU. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany. AS ZIZLAVSKY v.o.s.

KUPNÍ SMLOUVU. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany. AS ZIZLAVSKY v.o.s. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany AS ZIZLAVSKY v.o.s. sídlem Praha 1, Široká 36/5, PSČ 110 00, IČ: 284 90 738 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A,

Více

Uzavření dodatků ke smlouvám o uzavření budoucích kupních smluv (budoucí prodeje částí pozemku u plánované autobusové zastávky na Trnci)

Uzavření dodatků ke smlouvám o uzavření budoucích kupních smluv (budoucí prodeje částí pozemku u plánované autobusové zastávky na Trnci) Materiál číslo: 9 K projednání Zastupitelstvu města Tišnova 10.12.2018 Předkládá Rada města Tišnova Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Kupní smlouva o převodu vlastnického práva k jednotce

Kupní smlouva o převodu vlastnického práva k jednotce Kupní smlouva o převodu vlastnického práva k jednotce Smluvní strany: 1. Pan/í., r.č. /. bytem.., PSČ. jako prodávající na straně jedné a 2. Pan/í., r.č. /. bytem.., PSČ. jako - kupující - na straně druhé

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Příloha č. 6 k bodu č. 39 Krajský úřad Číslo prodávajícího: Číslo kupujícího: Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

KUPNÍ SMLOUVU. ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVU. ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva ) Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany AS ZIZLAVSKY v.o.s. sídlem Praha 1, Široká 36/5, PSČ 110 00, IČ: 284 90 738 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Mezi. JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka. (Prodávající) (Kupujícím)

KUPNÍ SMLOUVA. Mezi. JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka. (Prodávající) (Kupujícím) KUPNÍ SMLOUVA Mezi JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka (Prodávající) a. (Kupujícím) Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany: JUDr. Jan Kubálek, se sídlem Praha 1, Kaprova

Více

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DVT0B* KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA uzavřená dle 588 a následujících a 152 a následujících občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany Prodávající:

Více

SMLOUVU O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ

SMLOUVU O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli spolu: 1. Město Polná, IČ: 00286435, se sídlem Husovo náměstí 39, PSČ: 588 13, Polná, zastoupené panem Jindřichem Skočdopole, starostou města -dále též budoucí

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění Příloha č. 2 k

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. bude doplněno uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA. č. bude doplněno uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů KUPNÍ SMLOUVA č. bude doplněno uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů Obchodní firma: ZENERGO Moravia s.r.o. Sídlo: Štěpánská

Více

Z Á M Ě R PRODAT POZEMEK

Z Á M Ě R PRODAT POZEMEK O B E C P Ř Í L E P Y Přílepy č.p.46, PSČ 270 01 Kněževes u Rakovníka, IČ 00639958 ----------------------------------------------------------------------------------------- vyhlašuje v souladu s ustanovením

Více

1

1 1 2 3 4 5 6 7 8 1151/HSY/2019-HSYM Čj.: UZSVM/HSY/1130/2019-HSYM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2, za kterou

Více

uzavírají tuto (1) Česká republika vlastní a Ministerstvo vnitra je příslušné hospodařit s nemovitými věcmi:

uzavírají tuto (1) Česká republika vlastní a Ministerstvo vnitra je příslušné hospodařit s nemovitými věcmi: Česká republika - Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7, IČO 00007064, zastoupená ředitelem Správy logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR PhDr. Jaromírem Bischofem na základě

Více

Městská část Praha Kunratice. Petr Zeman SMĚNNÁ SMLOUVA

Městská část Praha Kunratice. Petr Zeman SMĚNNÁ SMLOUVA 17 001 8 00 Městská část Praha Kunratice a Petr Zeman SMĚNNÁ SMLOUVA TATO SMĚNNÁ SMLOUVA DLE UST. 2184 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÝ ZÁKONÍK, BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI:

Více

uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Materiál č. 04/OM/04, příloha č. 5 č. / /OM uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Smluvní strany Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Více

KUPNÍ SMLOUVA o převodu vlastnického práva k nemovité věci

KUPNÍ SMLOUVA o převodu vlastnického práva k nemovité věci Smlouva o budoucí smlouvě kupní nemovitá věc dle ust. 1785 a násl. občanského zákoníku 1. Obec Halenkovice, IČO: 00283932, se sídlem Halenkovice 763 63, zast. starostou panem Jaromírem Blažkem, jako budoucí

Více

koncept KUPNÍ SMLOUVA

koncept KUPNÍ SMLOUVA koncept KUPNÍ SMLOUVA č. Výtisk č.: Počet listů: ČESKÁ REPUBLIKA - SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV se sídlem: Šeříková 1/616, 150 85 Praha 5 Malá Strana IČO: 48133990 DIČ: CZ48133990 číslo účtu: 3113-85508881/0710

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Mezi. JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníků Valérie Janové a Mikuláše Jano. (Prodávající) (Kupující)

KUPNÍ SMLOUVA. Mezi. JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníků Valérie Janové a Mikuláše Jano. (Prodávající) (Kupující) KUPNÍ SMLOUVA Mezi JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníků Valérie Janové a Mikuláše Jano (Prodávající) a (Kupující) Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany: JUDr. Jan

Více

č. Z ze dne

č. Z ze dne MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. Z-32-011-14 ze dne 16.9.2014 Prodej části pozemku parc. č. 786/3 v k. ú. Komořany při ulici U Vlečky 3 2. z a s e d á n í Z a s t u p i t

Více

Prohlášení účastníka výběrového řízení k výběrovému řízení č. 1/ kolo

Prohlášení účastníka výběrového řízení k výběrovému řízení č. 1/ kolo Účastník VŘ: Jméno / Název:.. Adresa / Sídlo:.. r.č. / IČ:.. Prohlášení účastníka výběrového řízení k výběrovému řízení č. 1/2008 6. kolo 1. Účastník výběrového řízení (dále jen VŘ ) prohlašuje, že je

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany:

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany: KUPNÍ SMLOUVA Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka

Více

KUPNÍ SMLOUVA. kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku způsobilí ke všem právním úkonům uzavřeli: na straně jedné

KUPNÍ SMLOUVA. kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku způsobilí ke všem právním úkonům uzavřeli: na straně jedné KUPNÍ SMLOUVA kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku způsobilí ke všem právním úkonům uzavřeli: na straně jedné KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s. se sídlem: Čelákovice, Křižíkova 270, PSČ: 250 88 IČ: 46357033

Více

koncept KUPNÍ SMLOUVA

koncept KUPNÍ SMLOUVA koncept KUPNÍ SMLOUVA č. Výtisk č.: Počet listů: ČESKÁ REPUBLIKA - SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV, se sídlem Šeříková, 1/616, 150 85 Praha 5, IČ: 48133990, DIČ: CZ481339, číslo účtu: 3113-85508881/0710,

Více

KUPNÍ SMLOUVU O PŘEVODU POZEMKŮ /dle ustanovení 2128 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění/

KUPNÍ SMLOUVU O PŘEVODU POZEMKŮ /dle ustanovení 2128 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění/ KUPNÍ SMLOUVA O PŘEVODU POZEMKŮ Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely tyto smluvní strany Obec Pertoltice pod Ralskem IČ: 000672912 se sídlem Pertoltice pod Ralskem 165, PSČ 471 24 zastoupen Petrem

Více

SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ A NAROVNÁNÍ

SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ A NAROVNÁNÍ STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ A NAROVNÁNÍ Článek I. Budoucí prodávající: Statutární město Opava Sídlo: Horní náměstí 69, 746 26 Opava IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535 Číslo účtu: 19-1842619349/0800,

Více

Níže uvedeného dne uzavřeli

Níže uvedeného dne uzavřeli Níže uvedeného dne uzavřeli PMT INVEST s.r.o., IČ: 25298241 se sídlem Uherské Hradiště, Palackého nám. 231, PSČ 68601, sp. zn. C 51017 vedená u Krajského soudu v Brně zastoupená Josefem Janíčkem, jednatelem

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA. č. uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů KUPNÍ SMLOUVA č. uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů Obchodní firma: Sídlo: Doručovací adresa: IČ/DIČ: Obchodní rejstřík:

Více

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně pod sp. zn.: B 849

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně pod sp. zn.: B 849 1. Agrovysočina, a.s. se sídlem Zarybník 516, 594 42 Měřín zastoupená ing.gabrielem Večeřou, předsedou představenstva IČ: 469 00 721 bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 2200751/0100 a zapsaná

Více

Kupní smlouva. Shora uvedení účastníci uzavřeli dnešního dne dle 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto kupní smlouvu:

Kupní smlouva. Shora uvedení účastníci uzavřeli dnešního dne dle 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto kupní smlouvu: Kupní smlouva Prodávající:., Kupující:., Shora uvedení účastníci uzavřeli dnešního dne dle 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto kupní smlouvu: I. Prodávající prohlašuje, že v jeho vlastnictví

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA. č. uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů KUPNÍ SMLOUVA č. uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů Obchodní firma: bude doplněno Sídlo: Štěpánská 539/9, Nové Město, 120

Více

KUPNÍ SMLOUVA. o koupi a prodeji nemovitostí

KUPNÍ SMLOUVA. o koupi a prodeji nemovitostí KUPNÍ SMLOUVA o koupi a prodeji nemovitostí uzavřená podle příslušných ustanovení zákona č 89/2012 Sb, občanského zákoníku, v platném znění, mezi níže uvedenými účastníky: I JUDr Ing Pavel Fabian, IČ:

Více

Smlouva o smlouvě budoucí kupní

Smlouva o smlouvě budoucí kupní Tato smlouva byla připravena advokáty z webu dostupnyadvokat.cz. Jedná se o obecný vzor a slouží pouze k informativním účelům. Každý právní případ je jedinečný, nedoporučujeme využívat tuto smlouvu bez

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA *MMOPP00DVX0J* uzavřená dle občanského zákoníku. Článek I.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA *MMOPP00DVX0J* uzavřená dle občanského zákoníku. Článek I. STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DVX0J* KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA uzavřená dle občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany Prodávající: Se sídlem: Statutární město Opava Horní náměstí

Více

KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA

KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DZMYI* KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany Prodávající: Statutární město Se sídlem:, Horní náměstí 69, PSČ: 746 26 IČ, DIČ: 00300535, CZ00300535 Číslo

Více

kupní smlouvu (dále jen Smlouva )

kupní smlouvu (dále jen Smlouva ) č. RS: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost se sídlem: Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9 IČ: 00005886 DIČ: CZ00005886, plátce DPH jednající: zapsaná v: obchodním rejstříku Městského soudu v

Více

KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA

KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00EO8V5* KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany Prodávající: Statutární město Se sídlem:, Horní náměstí 69, PSČ: 746 26 IČ, DIČ: Číslo účtu: Zastoupen: 00300535,

Více

K U P N Í S M L O U V U

K U P N Í S M L O U V U 4356/ULT/2014-ULTM Č.j.: UZSVM/ULT/4345/2014-ULTM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha 2 Nové Město, zastoupená PhDr. Marií Ševelovou,

Více

SMLOUVA KUPNÍ o převodu věci nemovité

SMLOUVA KUPNÍ o převodu věci nemovité SMLOUVA KUPNÍ o převodu věci nemovité Smlouva garáže 948/01/2017 Níže uvedení účastníci: 1. jako prodávající Obec Bražec se sídlem Bražec 37, 364 71 Bražec IČ: 04498682 zastoupena starostkou Marií Ambrosovou

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: Ing. Gabriela Burzová, sídlem Veleslavínská 39/48, 162 00 Praha 6, IČ: 70339791, ustanovená pravomocným Usnesením č.j. KSPH 70 INS 9790/2014-A-21, ze dne 06.

Více

KUPNÍ SMLOUVA. (dále jako smlouva ): I. Úvodní ustanovení

KUPNÍ SMLOUVA. (dále jako smlouva ): I. Úvodní ustanovení KUPNÍ SMLOUVA Smluvní strany: Obec Dolní Věstonice IČ: 00283134, Dolní Věstonice 67, 691 29 Dolní Věstonice (dále jako prodávající ) a r. č., bytem (dále jako kupující ) a r. č., bytem (společně jako kupující

Více

M A T E R I Á L. Pro jednání: Zastupitelstva města k bodu č. 17 Předkládá: Termín konání:

M A T E R I Á L. Pro jednání: Zastupitelstva města k bodu č. 17 Předkládá: Termín konání: V Boskovicích dne 08.06.2016 M A T E R I Á L Pro jednání: Zastupitelstva města k bodu č. 17 Předkládá: OSM Termín konání: 21.06.2016 Věc: Návrh směnné smlouvy manželé Matuškovi Projednáno a doporučeno:

Více

Příloha č. 04. SMLOUVA O BUDOUCÍ SMĚNNÉ SMLOUVĚ (dále jen jako Smlouva )

Příloha č. 04. SMLOUVA O BUDOUCÍ SMĚNNÉ SMLOUVĚ (dále jen jako Smlouva ) Příloha č. 04 usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. května 2016 SMLOUVA O BUDOUCÍ SMĚNNÉ SMLOUVĚ (dále jen jako Smlouva ) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení

Více

Město Deštná na základě 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění tímto zveřejňuje svůj záměr

Město Deštná na základě 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění tímto zveřejňuje svůj záměr MĚSTO DEŠTNÁ nám. Míru 65, 378 25 Deštná, okr. Jindřichův Hradec telefon: 384 384 291; tel./fax: 384 384 231; IČ: 00246506; DIČ: CZ00246506; email: podatelna@destna.cz Město Deštná na základě 39 odst.

Více

uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále také občanský zákoník )

uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále také občanský zákoník ) K o n c e p t K U P N Í S M L O U V A Č.. uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále také občanský zákoník ) Česká republika Správa

Více

K U P N Í S M L O U V A

K U P N Í S M L O U V A K U P N Í S M L O U V A číslo smlouvy: SML-... SZ ÚMČ P15:.../2016 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a 2128 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, Smluvní

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen ObčZ ), tuto kupní smlouvu:

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen ObčZ ), tuto kupní smlouvu: KUPNÍ SMLOUVA ATTS Galactic s.r.o., Lannova 2061/8, Nové Město, 110 00, Praha 1 IČO: 035 85 018, C 234253 vedená u Městského soudu v Praze zastoupená jednatelem Tomášem Sobotkou, Myslbekova 1037, Příbor

Více

č... Čl. I. 1 / 5 kanalizačního potrubí umístěného

č... Čl. I. 1 / 5 kanalizačního potrubí umístěného 1096/HUO/2017-HUOM Č.j.: UZSVM/HUO/1147/2017-HUOM Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2 za kterou právně jedná...,

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

Smluvní strany: ... IČ.:... Se sídlem:... společnost jednající...,... zapsaná do obchodního rejstříku vedeného... soudem v..., oddíl..., vložka...

Smluvní strany: ... IČ.:... Se sídlem:... společnost jednající...,... zapsaná do obchodního rejstříku vedeného... soudem v..., oddíl..., vložka... Smluvní strany: Mgr. Tomáš Kaplan, insolvenční správce dlužníka Aventic International a.s. IČ: 27137112 Se sídlem: Praha 1 Nové Město, Truhlářská 1519/25, PSČ 110 00 společnost zapsaná do obchodního rejstříku

Více

SMLOUVA O KOUPI NEMOVITÉ VĚCI

SMLOUVA O KOUPI NEMOVITÉ VĚCI SMLOUVA O KOUPI NEMOVITÉ VĚCI Smluvní strany: Pan/í., r.č.., trvale bytem... dále oba jen jako Prodávající na straně jedné a Pan/í., r.č.., trvale bytem... dále jen jako Kupující na straně druhé, uzavírají

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: Mgr. Daniel Tomíček, se sídlem: Jurečkova 643/20, 702 00 Ostrava-město, ustanovený pravomocným Usnesením č.j. KSOS 13 INS 3044/2012-A-5 ze dne 07.03.2012, insolvenčním

Více

Zásady. stanovující postup při prodeji nemovitostí z majetku města Planá

Zásady. stanovující postup při prodeji nemovitostí z majetku města Planá Zásady stanovující postup při prodeji nemovitostí z majetku města Planá Zastupitelstvo města Planá schválilo dne 21. 03. 2018 tyto zásady, kterými se stanovuje postup při prodeji nemovitostí ve vlastnictví

Více

Město Ústí nad Orlicí majetkoprávní odbor

Město Ústí nad Orlicí majetkoprávní odbor str. 1 / 7 Město Ústí nad Orlicí majetkoprávní odbor Naše č.j.: MUUO/35805/2017/MPO/pk Vyřizuje: Polakovičová Eva Číslo spisu: 2792/2017 Tel: 465514262 Poč. listů: 1 E-mail: polakovicova@muuo.cz Záměr

Více

Důvodová zpráva - 1. Úvodní část

Důvodová zpráva - 1. Úvodní část Důvodová zpráva - Odkoupení pozemku - nová rolbárna ZS Majetkoprávní dořešení části stavby rolbárny na části pozemku ve vlastnictví ČR, s právem hospodaření pro Povodí Vltavy, s.p. 1. Úvodní část V rámci

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Mezi. JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka POSTER Infinity s.r.o. (Prodávající) (Kupující)

KUPNÍ SMLOUVA. Mezi. JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka POSTER Infinity s.r.o. (Prodávající) (Kupující) KUPNÍ SMLOUVA Mezi JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka POSTER Infinity s.r.o. (Prodávající) a.. (Kupující) Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany: JUDr. Jan Kubálek,

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: Mgr. David Gregor, se sídlem: Rašínova 2, 602 00 Brno, ustanovený pravomocným Usnesením č.j. KSBR 32 INS 28242/2012-A-14 ze dne 09.04.2013 insolvenčním správcem

Více

KUPNÍ SMLOUVU dle 2079 a násl. ve spojení s 2128 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

KUPNÍ SMLOUVU dle 2079 a násl. ve spojení s 2128 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 1) Mgr. Marek Vlk se sídlem Č. Drahlovského 871/17, 750 02 Přerov insolvenční správce dlužníka OPERA Bohemia s.r.o., IČ 277 72 829 se sídlem Přerov - Přerov VII

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku

KUPNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku KUPNÍ SMLOUVA Níže uvedeného dne, měsíce a roku 1. Národní institut dětí a mládeže a školské zařízení pro zájmové vzdělávání (dále jen NIDM ) se sídlem Sámova ulice č. 677/3, Praha 10 - Vršovice, PSČ 101

Více

K U P N Í S M L O U V U

K U P N Í S M L O U V U Příloha č. 3 usnesení RMČ č. 577 ze dne 21.7.2010 Městská část Praha 3 se sídlem : Havlíčkovo nám. 9/700, 130 85 Praha 3 IČ : 00063517 DIČ : CZ 00063517 jednající Milenou Kozumplíkovou, starostkou městské

Více

VGP CZ III., a.s. KUPNÍ SMLOUVA

VGP CZ III., a.s. KUPNÍ SMLOUVA Město Hrádek nad Nisou a VGP CZ III., a.s. KUPNÍ SMLOUVA 1 O B S A H 1. Definice... 3 2. Předmět a účel Smlouvy... 4 3. Kupní cena... 4 4. Převod vlastnictví... 4 5. Prohlášení Stran... 4 6. Závazky Prodávajícího...

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. Z Kupní smlouva na prodej části pozemku parc. č. 4137/247 v k. ú.

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. Z Kupní smlouva na prodej části pozemku parc. č. 4137/247 v k. ú. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. Z-16-010-17 ze dne 24.1.2017 Kupní smlouva na prodej části pozemku parc. č. 4137/247 v k. ú. Modřany 1 6. z a s e d á n í Z a s t u p i t

Více

Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen prodávající ) Varianta (dále jen kupující ) Varianta

Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen prodávající ) Varianta (dále jen kupující ) Varianta 7822/SPB/2014-SPBM Č.j.: UZSVM/SPB/7677/2014-SPBM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem: Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 Nové Město zastoupená Ing. Vladimírem

Více

č. UCL/2527/07/KS-496/ÚE/13/Van

č. UCL/2527/07/KS-496/ÚE/13/Van 2818/UCL/2013-UCLM Č.j.: UZSVM/UCL/2745/2013-UCLM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 Nové Město, za kterou jedná Ing. Zdeňka

Více

Varianta -územní samosprávný celek... (přesné znění názvu územně samosprávného celku), se sídlem...,

Varianta -územní samosprávný celek... (přesné znění názvu územně samosprávného celku), se sídlem..., 3779/BVY/2016-BVYM Č.j.: UZSVM/BVY/3709/2016-BVYM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 za kterou právně jedná Mgr. Ivo Popelka,

Více

Centrum sportu Ministerstva vnitra

Centrum sportu Ministerstva vnitra Centrum sportu Ministerstva vnitra organizační složka státu zřízená od 1. ledna 2009 zřizovací listinou vydanou Ministerstvem vnitra ČR pod č.j. MV61877-6/TS-2008 ze dne 25. září 2008 Sídlo: Za Císařským

Více

uzavírají k níže uvedenému dni, měsíci a roku tuto smlouvu o převodu vlastnického práva k nemovitosti:

uzavírají k níže uvedenému dni, měsíci a roku tuto smlouvu o převodu vlastnického práva k nemovitosti: SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICKÉHO PRÁVA K NEMOVITOSTI č. 59/1/2016 uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Statutární město Most IČO: 00266094

Více

KUPNÍ s m l o u v a. kterou uzavřeli podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb občanský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce a roku účastníci:

KUPNÍ s m l o u v a. kterou uzavřeli podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb občanský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce a roku účastníci: Číslo smlouvy 010/014/250/03/00 KUJCP01AHG3R KUPNÍ s m l o u v a kterou uzavřeli podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb občanský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce a roku účastníci: Jihočeský kraj se

Více

DAP - PROSEČ, spol. s r.o. sídlo: Proseč, Podměstí 73 IČO: počítáno - 88,-Kč/m2 Katastrální území: Podměstí. m2 Kč celkem 1/4 uhrazeno Kč

DAP - PROSEČ, spol. s r.o. sídlo: Proseč, Podměstí 73 IČO: počítáno - 88,-Kč/m2 Katastrální území: Podměstí. m2 Kč celkem 1/4 uhrazeno Kč Kupní smlouvou č.j. V-4713/2002 ze dne 27.11. 2002 byla zakoupena p.č. v PK 648 o výměře 4902 m2 od manželů Kovářových za 88,-Kč/m2 DAP - PROSEČ, spol. s r.o. sídlo: Proseč, Podměstí 73 IČO: 25922157 počítáno

Více

zapsána ve Veřejném rejstříku právnických osob vedeném..., bankovní spojení:... (dále jen kupující )

zapsána ve Veřejném rejstříku právnických osob vedeném..., bankovní spojení:... (dále jen kupující ) 8658/U/2015-HMSU Č.j.: UZSVM/U/6635/2015-HMSU Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město, zastoupená PhDr. Marií Ševelovou,

Více

Kupní smlouva a smlouva o zřízení zástavního práva

Kupní smlouva a smlouva o zřízení zástavního práva Příloha č. 6 usnesení z 33. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 26. listopadu 2009 Zastupitelstvo města Stříbra s c h v a l u j e: Kupní smlouva a smlouva o zřízení zástavního práva uzavřená mezi

Více

Kupní smlouva. kupní smlouvu:

Kupní smlouva. kupní smlouvu: Záveská a spol. v.o.s. IČ: 26 46 85 14 pověřený insolvenční správce a správce konkurzní podstaty JUDr. Hana Záveská, advokátka společník: Bc.Martin Záveský Kancelář Praha 5- Smíchov : Kancelář Mladá Boleslav:

Více

KUPNÍ SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ K NEMOVITÉ VĚCI

KUPNÍ SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ K NEMOVITÉ VĚCI 1111111111111111111 Ulllllllllllllll llllllij 111111111111111111~ 1111 MHMPXP8CXU4V Stejnopis č. ;/ KUPNÍ SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ K NEMOVITÉ VĚCI č. KUP/22/02/000351/2018 stavba č. 8560 Komunikační

Více

č. UZSVM/O/18426/2015-HMSU

č. UZSVM/O/18426/2015-HMSU II an / i / U l n KUMSP88D6WZT MORAVSKOSLEZSKY KRAJ - KRAJI )1IWC 29917/O/2015-HMSU Č.j.: UZSVM/O/18426/2015-HMSU joř. číslo Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem

Více

KUPNí SMLOUVA. SMLOUVA O ZŘíZENí PŘEDKUPNíHO PRÁVA

KUPNí SMLOUVA. SMLOUVA O ZŘíZENí PŘEDKUPNíHO PRÁVA KUPNí SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘíZENí PŘEDKUPNíHO PRÁVA ~psaná a uzavřená dle zák. ust. 2079 a násl. občanského zákoníku, v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi níže uvedenými účastníky, kteří

Více

ZSVfVt/O/314/2015-HMSU

ZSVfVt/O/314/2015-HMSU . ^-.-...-.^-...^.^^^j^ajskýúřaoj 362/0/2015-HfViSU Č.j.: UZSVM/O/314/2015-HMSU se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, zastoupená ing. Karolem Siwkem, ředitelem Územního pracoviště Ostrava,

Více

Kupní smlouva na byt. Upozornění: Tato smlouva bude brzy aktualizována na základě novely Občanského zákoníku. Děkujeme za pochopení.

Kupní smlouva na byt. Upozornění: Tato smlouva bude brzy aktualizována na základě novely Občanského zákoníku. Děkujeme za pochopení. Kupní smlouva na byt 0. SMLUVNÍ STRANY Jméno (doplňte), r. č. (doplňte), bytem v (doplňte), (dále jen Prodávající ) Upozornění: Tato smlouva bude brzy aktualizována na základě novely Občanského zákoníku.

Více

VZOR SMLOUVA O KOUPI NEMOVITÝCH VĚCÍ

VZOR SMLOUVA O KOUPI NEMOVITÝCH VĚCÍ SMLOUVA O KOUPI NEMOVITÝCH VĚCÍ uzavřená v souladu s ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi Insolvenční správci, v.o.s IČ 22800085, se sídlem Praha 6, Na Mičánce

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP009XH6Z* KUPNÍ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany Prodávající: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 69, 746 26 Opava IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535 Číslo účtu: 19-1842619349/0800

Více

zapsána ve Veřejném rejstříku právnických osob vedeném..., bankovní spojení:... (dále jen kupující )

zapsána ve Veřejném rejstříku právnických osob vedeném..., bankovní spojení:... (dále jen kupující ) 1562/ULN/2015-ULNM Č.j.: UZSVM/ULN/1844/2015-ULNM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 Nové Město, zastoupená Ing. Milošem

Více

NÁVRH SMLOUVA KUPNÍ. číslo: /dále jen strana Kupující či smluvní strana /

NÁVRH SMLOUVA KUPNÍ. číslo: /dále jen strana Kupující či smluvní strana / uzavřená mezi smluvními stranami, jimiž jsou: NÁVRH SMLOUVA KUPNÍ číslo: 1. jako prodávající Obec Libochovany se sídlem Libochovany 5, 411 03 Libochovany IČ: 00263923 zastoupena starostkou Miroslavou Venclákovou

Více

5834/OFM/2014-OFMM Č.j.: UZSVM/OFM/5792/2014-OFMM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 zastoupená Ing. Karolem Siwkem, ředitelem

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smlouva č. 2013/ Smluvní strany:

KUPNÍ SMLOUVA. Smlouva č. 2013/ Smluvní strany: Smlouva č. 2013/ KUPNÍ SMLOUVA Smluvní strany: 1) Lázně Poděbrady, a.s., 1Č 45147833, se sídlem Poděbrady, Jiřího nám. 39, 290 01, zastoupené Ing. Jiřím Odcházelem, MBA, PhD. - předsedou představenstva

Více

č. Z ze dne

č. Z ze dne MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. Z-12-014-16 ze dne 26.4.2016 Kupní smlouva na část pozemku parc. č. 2861/13 v k. ú. Modřany při ulici Na Havránce 1 2. z a s e d á n í Z a

Více

SMLOUVU SVM/O/3001/2016-HMS. Cl-1.

SMLOUVU SVM/O/3001/2016-HMS. Cl-1. KUMSP08D6VEX Č.j.: U2SVM/O/3001/2016-HMSO 4324/0/2016-HMSO Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, zastoupená Ing. Karolem

Více

Doložka Tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem města Brna na zasedání č. Z7/22 dne likvidátor

Doložka Tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem města Brna na zasedání č. Z7/22 dne likvidátor 5416023838 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami: LACRUM Brno, státní podnik

Více

Smlouva o převodu nemovitých věcí

Smlouva o převodu nemovitých věcí Mgr. Ivana Rychnovská, LL.M. - insolvenční správce insolvence@forteslegal.cz / DS: 58ukpbv Dobrovského 824/50, 612 00 Brno / tel.: 777 713 101 Italská 834/34, 120 00 Praha / tel.: 777 713 366 Studentská

Více

Prodej objektu č.p. 358 na ulici Klášterská v Tišnově

Prodej objektu č.p. 358 na ulici Klášterská v Tišnově Materiál číslo: 26 K projednání Zastupitelstvu města Tišnova 12.12.2016 Předkládá Rada města Tišnova Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí

Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními 2079 a násl. (zejména 2128 a násl) zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen také NOZ ), ve znění

Více

č. Z ze dne

č. Z ze dne MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. Z-11-011-16 ze dne 23.2.2016 Směnná smlouva na část pozemku parc. č. 3314 za část pozemku parc. č. 3316, oba v k. ú. Modřany při ulici K Vystrkovu

Více

Kupní smlouva uzavřená dle ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Kupní smlouva uzavřená dle ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Kupní smlouva uzavřená dle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Statutární město Přerov IČ 00301825 DIČ CZ00301825 se sídlem Bratrská 709/34 zastoupené

Více

Návrh kupní smlouvy. xxxxxxxxxx. xxxxxxx. dále jen Prodávající

Návrh kupní smlouvy. xxxxxxxxxx. xxxxxxx. dále jen Prodávající Návrh kupní smlouvy Smluvní strany Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava zastoupené Ing. Petrou Bernfeldovou, starostkou IČ: 00845451

Více