S V O L Á V Á M. schůzi Rady města Brna č. R6/035

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S V O L Á V Á M. schůzi Rady města Brna č. R6/035"

Transkript

1 S V O L Á V Á M schůzi Rady města Brna č. R6/035 která se koná dne v zasedací místnosti Rady města Brna, na Nové radnici, Dominikánské náměstí č. 1 Začátek jednání je v 9:00 hodin. Navržený pořad jednání: Předkladatel/ Přizvaní: 1. Organizační a personální záležitosti MMB RM6/02444 RM6/ RM6/ RM6/ RM6/ RM6/02427 RM6/02394 RM6/02395 a) Zpráva o podáních adresovaných Radě města Brna b) Návrh na jmenování ředitelky Turistického informačního centra města Brna, příspěvkové organizace" c) Návrh jmenování a stanovení platu ředitelky Mateřské školy Brno, Ořešín d) Návrh na stanovení platu ředitelce MŠ Brno, Proškovo nám. 6 e) Návrh stanovení platu statutární zástupkyni Základní školy a Mateřské školy Brno, Blažkova 9 f) Návrh vyhlášení konkurzního řízení na obsazení místa ředitel/ka Základní školy a Mateřské školy Brno, Blažkova 9 g) Návrh na vyhlášení konkurzního řízení na obsazení místa ředitel/ka Mateřské školy KAMECHY, Brno, Kavčí h) Návrh na vyhlášení konkurzního řízení na obsazení místa ředitel/ka Mateřské školy Brno, Ořešín Ing. Rajsigl Bc. Zámečníková 2. RM6/02372 Zahraniční pracovní cesty PhDr. Jeřábek 3. RM6/02371 Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti STAREZ- SPORT, a.s. návrh na změnu stanov společnosti STAREZ- SPORT, a.s. 4. RM6/02401 Návrh Zásad vztahu orgánů statutárního města Brna k příspěvkovým organizacím 5. RM6/02377 Návrh odpovědi na 10. Petici za trvalé nevolení p. Romana Onderky do všech funkcí L. Macek JUDr. Obrlík Ing. Rajsigl 1

2 6. RM6/02376 Návrh odpovědi na 10. Petici za trvalé nevolení p. Martina Andera do všech funkcí Ing. Rajsigl 7. RM6/02374 Návrh aktualizace Memoranda o spolupráci mezi hlavním městem Slovenské republiky Bratislavou a statutárním městem Brnem PhDr. Jeřábek 8. RM6/ Překladatelské a tlumočnické služby pro roky výzva k podání nabídky 9. RM6/ Návrh zajištění společné akce partnerských měst Brna a Stuttgartu v oblasti mládeže a sportu PhDr. Jeřábek PhDr. Jeřábek 10. RM6/ 11. RM6/ 12. RM6/ 13. RM6/ Projekt partnerství Comenius Regio návrh grantové smlouvy mezi statutárním městem Brnem a DZS, Národní agenturou pro evropské vzdělávací programy Projekt Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje 3 Doplňková stipendia pro talentované doktorandy - Brno Ph.D. Talent návrh smlouvy o poskytnutí dotace Jihomoravskému centru mezinárodní mobility, zájmovému sdružení právnických osob Projekt Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje 3 Inovační vouchery návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace JIC, zájmovému sdružení právnických osob Změna stanov JIC, zájmového sdružení právnických osob PhDr. Jeřábek Ing. Kohout Ing. Kohout Ing. Kohout 14. RM6/ Návrh na poskytnutí věcných darů dětem narozeným mimo území ČR Ing. Kohout 15. RM6/ 16. RM6/ RM6/ 18. RM6/ Stanovisko Zastupitelstva města Brna k návrhu zákona, kterým se mění zákon 243/2000 Sb. o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům Výsledky hospodaření statutárního města Brna za I. pololetí roku 2011 Návrh bilance zdrojů statutárního města Brna na rok 2012, návrh stanovení základních proporcí rozpočtu Návrh na poskytnutí investičních a neinvestičních transferů městským částem, návrh rozpočtového opatření 19. RM6/ Návrh na zrušení Metodiky pro poskytování dotací a půjček z rozpočtu města Brna 20. RM6/ Návrh rozpočtových opatření v souvislosti s účelově přijatými transfery z jiných veřejných rozpočtů 2

3 21. RM6/ Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o stanovištích taxislužby, kterou se stanovují podmínky užívání stanoviště a Provozní řád stanovišť taxislužby na území města Brna 22. RM6/ Ostraha vybraných objektů, areálů a pozemků ve vlastnictví statutárního města Brna, ve správě Odboru správy majetku změna zadávacích podmínek 23. RM6/02422 Žádost o souhlas RMB se zpracováním investičního záměru na akci: Vybudování chodníku Chrlice Holásky 24. RM6/02421 Žádost o souhlas RMB se zpracováním investičního záměru na akci: Ulice Breitcetlova rekonstrukce komunikace 25. RM6/02423 Žádost o souhlas RMB se zpracováním investičního záměru na akci: Chodník k zastávce Pisárecká 26. RM6/02424 Žádost o souhlas RMB se zpracováním investičního záměru na akci: Úprava zpevněné plochy při ulici Jihlavské 27. RM6/ ZŠ Brno, Hroznová 1 nástavba tělocvičny vybudování jazykové učebny výzva k podání nabídky 28. RM6/ Statické zajištění budovy Staré radnice výzva k podání nabídky 29. RM6/ Areál volného času při ulici Mírová u pramene sv. Floriána výzva k podání nabídky 30. RM6/ Centrum pro sport a volný čas Komín zadání veřejné zakázky 31. RM6/ Veřejná zakázka malého rozsahu na akci Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně zastoupení zadavatele v řízení dle ust. 151 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů zadání zakázky; návrh mandátní smlouvy se společností S Invest CZ s.r.o. 32. RM6/ Veřejná zakázka malého rozsahu na akci Rekonstrukce sídla ÚMČ Brno Ivanovice, Mácova 3, Brno - projektová dokumentace-výběr nejvhodnější nabídky; návrh smlouvy se společností PROJECT building s.r.o. 33. RM6/ Veřejná zakázka malého rozsahu na akci Brno, Marie Stejskalové - rekonstrukce vodovodu projektová dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a zadání stavby výběr nejvhodnější nabídky 34. RM6/ Veřejná zakázka malého rozsahu na akci Brno, Vranovská I - rekonstrukce vodovodu projektová dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a zadání stavby výběr nejvhodnější nabídky 3

4 35. RM6/ Veřejná zakázka malého rozsahu na akci Rekonstrukce okružní křižovatky Charbulova Řehořova Húskova Štolcova dokumentace pro stavební povolení výběr nejvhodnější nabídky, návrh smlouvy o dílo se společností SILNIČNÍ PROJEKT, spol. s r.o. 36. RM6/ Veřejná zakázka malého rozsahu na akci Stavební úpravy křižovatky Kaštanová Popelova - Vinohradská dokumentace pro stavební povolení - výběr nejvhodnější nabídky, návrh smlouvy o dílo se společností VIAPONT, s.r.o. 37. RM6/ Veřejná zakázka malého rozsahu na akci Brno, ČS Bystrc připojení ČS z distribuční sítě NN E.ON výběr nejvhodnější nabídky 38. RM6/02435 Veřejná zakázka malého rozsahu na akci Rekonstrukce NVI kanalizace Kamechy - výběr nejvhodnější nabídky, návrh smlouvy o dílo se společností BS-IMEX, spol. s r.o. 39. RM6/ Veřejná zakázka malého rozsahu Poskytování poradenských služeb v oblasti informačních a komunikačních technologií a systémů výběr nejvhodnější nabídky; návrh smlouvy 40. RM6/ Veřejná zakázka malého rozsahu Sjednocení technické podpory licencí VMware výběr nejvhodnější nabídky; návrh smlouvy 41. RM6/ Služba dočasného připojení MČ k MMB výběr nejvhodnější nabídky; návrh smlouvy 42. RM6/ Licence SW produktů Oracle výběr nejvhodnější nabídky; návrh smlouvy 43. RM6/ MŠ Hatě 19 rekonstrukce a přístavba výběr nejvhodnější nabídky; návrh smlouvy o dílo se společností Skanska a.s. 44. RM6/ Rekonstrukce a dostavba MŠ Bratří Pelíšků 7 výběr nejvhodnější nabídky; návrh smlouvy o dílo se společností Tocháček, spol. s r.o. 45. RM6/ Přístavba MŠ Medlánky, ul. Hudcova 47 - výběr nejvhodnější nabídky; návrh smlouvy o dílo 46. RM6/ Brno, Sedlákova - rekonstrukce vodovodu výběr nejvhodnější nabídky 47. RM6/ Strategie parkování ve městě Brně výběr nejvhodnější nabídky, smlouva o dílo se společností MOTT MACDONALD Praha, spol. s r.o. 48. RM6/02410 Revitalizace aplikací GINIS návrh dodatku č.1 ke smlouvě ; Rozšíření systémů GINIS výzva k jednání, zadávací dokumentace 49. RM6/ Dodávka aplikace Fondu rozvoje bydlení návrh dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č

5 50. RM6/02393 Návrh na svěření pravomoci rozhodovat o uzavírání smluv na pojištění 51. RM6/ RM6/ 53. RM6/ 54. RM6/ 55. RM6/ 56. RM6/ 57. RM6/ 58. RM6/ RM6/02358 Návrh nabytí pozemku p.č. 1422/1 v k.ú. Komín Návrh nabytí pozemků p.č. 2623, 2794/4 a 2795/7 v k.ú. Bosonohy pro stavbu Brno kanalizace Bosonohy III. a IV. etapa Návrh nabytí spoluvlastnického podílu ve výši id. 2/12 pozemků p.č. 3191/49, 3191/50, 3191/52, 3191/54, 3191/56, 3191/96, 3191/97 a 3191/98 v k.ú. Komín pro stavbu Brno, stáčecí místo Komín Návrh nabytí spoluvlastnického podílu id. 1/4 pozemku p.č. 1678/13 v k.ú. Starý Lískovec z vlastnictví Karla Vlašína pro stavbu Brno, přívodní a zásobovací řad Bosonohy VDJ Kamenný vrch Návrh nabytí spoluvlastnického podílu id. 1/12 pozemku p.č. 1678/13 v k.ú. Starý Lískovec pro stavbu Brno, přívodní a zásobovací řad Bosonohy VDJ Kamenný vrch Návrh nabytí spoluvlastnického podílu id. 1/4 pozemku p.č. 1678/13 v k.ú. Starý Lískovec z vlastnictví Petra Vlašína pro stavbu Brno, přívodní a zásobovací řad Bosonohy VDJ Kamenný vrch Návrh nabytí spoluvlastnického podílu id. 1/4 pozemku p.č. 1678/13 v k.ú. Starý Lískovec z vlastnictví Věry Vrlíkové pro stavbu Brno, přívodní a zásobovací řad Bosonohy VDJ Kamenný vrch Návrh nabytí komunikační stavby vozovky a chodníku včetně parkovacích stání v lokalitě Pavlovská, situované na pozemku p.č. 2893/13 v k.ú. Kohoutovice Návrh nabytí komunikační stavby chodníku se dvěma vjezdy při ulici Jundrovská, situované na pozemcích p.č. 1422/1, p.č. 1424/1 a p.č. 1425/6 v k.ú. Komín 60. RM6/02351 Nájem částí 2. souboru sekundárních kolektorů 7. a 10. stavby v historickém jádru města Brna 61. RM6/02352 Záměr pronájmu sekundárních kolektorů, 3. stavby Zvonařka-kolektory a technické sítě I. etapa, 3. a 4. stavba Ing. Juříček Ing. Juříček 62. RM6/ Přesun a zapojení finančních prostředků z Fondu kofinancování evropských projektů září 2011 návrh rozpočtového opatření 63. RM6/ Zařazení projektů do Integrovaných plánů rozvoje města Brna srpen

6 64. RM6/02426 Projekt Procesní optimalizace, implementace projektového řízení a monitoring spokojenosti uživatelů služeb na TSB výzva k podání nabídky 65. RM6/ Projekt Podpora komunitního plánování sociálních služeb v Brně - prohlášení o partnerství 66. RM6/ Projekt IPRM Sportovně rekreační areál U Hrocha" smlouva o realizaci projektu zařazeného do IPRM 67. RM6/ Smlouva o realizaci projektu Mezinárodní projekt na stavbu koncertních varhan v Brně zařazeného do Integrovaného plánu rozvoje města Brna 68. RM6/ Projekt Systémová úprava a dosadba veřejné zeleně v Brně Bystrci I a II dodatek č. 2 k mandátní smlouvě 69. RM6/ Projekt Integrovaného plánu rozvoje města "Rekonstrukce a dostavba MŠ Bratří Pelíšků 7" Žádost o dotaci 70. RM6/ 71. RM6/ 72. RM6/ 73. RM6/ RM6/ 75. RM6/ 76. RM6/ Projekt IPRM IOP Stavební úpravy a nástavba bytového domu Francouzská 44" Rozhodnutí o poskytnutí dotace Projekt IPRM IOP Stavební úpravy a nástavba bytového domu Francouzská 64" Rozhodnutí o poskytnutí dotace Projekt IPRM IOP Stavební úpravy a nástavba bytového domu Spolková 3" Rozhodnutí o poskytnutí dotace Projekt Metropolitní síť BRNO propojení magistrátu s úřady městských částí fáze III Rozhodnutí o poskytnutí dotace Projekt Digitalizace archivu města Brna - Rozhodnutí o poskytnutí dotace Projekt Rozvojové dokumenty Strategie pro Brno - dodatek č. 2 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace Projekt Zateplení ZŠ Novolíšeňská a ZŠ Horácké náměstí v Brně Rozhodnutí a Smlouva o poskytnutí dotace 77. RM6/ Projekt Expozice orlů- Smlouva o poskytnutí dotace 78. RM6/ 79. RM6/ 80. RM6/ 81. RM6/ Projekt Integrovaného plánu rozvoje města Brna "Plácky" nízkoprahová a aktivizační centra pro děti a mládež ohrožené sociálně patologickými jevy Smlouva o poskytnutí dotace Projekt Centrum zdravotně-sociální pomoci pro děti se specifickými potřebami a jejich rodiny Smlouva o poskytnutí dotace Projekt ZOO Brno expozice klokanů Smlouva o poskytnutí dotace Projekt Kalahari africká vesnice Smlouva o poskytnutí dotace 6

7 82. RM6/ Projekt Zpřístupnění brněnského podzemí dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace 83. RM6/ Veřejná zakázka malého rozsahu na služby Příprava dokumentace a žádostí na zateplení školských zařízení v roce 2011 výběr nejvhodnější nabídky; návrh smlouvy 84. RM6/ Veřejná zakázka malého rozsahu na služby Propagace jihomoravského regionu prostřednictvím videoprojekcí v brněnském podzemí výběr nejvhodnější nabídky; návrh smlouvy 85. RM6/ Veřejná zakázka na služby Realizace skladebných částí ÚSES v k.ú. Tuřany výběr nejvhodnější nabídky; návrh smlouvy 86. RM6/02406 Veřejná zakázka malého rozsahu na zpracování díla Vyhodnocení vlivů Aktualizace Územního plánu města Brna na udržitelný rozvoj území výběr nejvhodnější nabídky; návrh smlouvy 87. RM6/02381 Veřejná zakázka malého rozsahu na službu zabezpečení osvětové kampaně na téma zlepšení čistoty města snázvem Pro čistější Brno výběr nejvhodnější nabídky, návrh smlouvy. Mgr.Ing.Leopoldová Ing. Vaněček 88. RM6/02382 Zařazení investiční akce SSO Sochorova do závazného plánu, návrh rozpočtového opatření Ing. Vaněček 89. RM6/ Návrh odpovědi na 32. a 33. petici podanou Karlem Formánkem ve věci pomníku padlým rudoarmějcům v Brně Králově Poli, Božetěchova ulice Ing. Vaněček 90. RM6/02380 Návrh pronájmu části pozemku p.č. 1382/10 v k.ú. Veveří. Ing. Vaněček 91. RM6/ Vyjádření statutárního města Brna k dokumentaci pro územní řízení Centrum Brno, Veletržní RM6/ Úhrada prokázaných nákladů spojených s uložením povinnosti veřejné služby odvádění odpadních vod, návrh příkazní smlouvy na zajištění úkonů směřujících k výběru úhrady prokázaných nákladů spojených s uložením povinnosti veřejné služby odvádění odpadních vod 93. RM6/02373 Návrh dodatku č. 23 k příkazní smlouvě uzavřené se společností Lesy města Brna, a.s. na provoz a údržbu rekreačních ploch a cest v areálu Brněnské přehrady Mgr.Ing.Leopoldová Ing. Kuželová Ing. Kuželová 94. RM6/02402 Návrh rozpočtového opatření poskytnutí finančních prostředků Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, p. o., na obnovu Sousoší Zdraví MUDr. Prosková 95. RM6/02403 Nemocnice Milosrdných bratří, p.o. rozpočtové opatření převedení části neinvestičního příspěvku na investiční transfer MUDr. Prosková 7

8 96. RM6/02405 Zpráva o postavení a činnosti jeslí, zřizovaných statutárním městem Brnem, návrh na úpravu poplatků rodičů 97. RM6/02399 Návrh na poskytnutí dotace SK Líšeň v rámci podpory mezinárodních aktivit dětí a mládeže v roce 2011 MUDr. Prosková 98. RM6/ Návrh na poskytnutí dotací na podporu sportovních odvětví pro rok RM6/ Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Brna v oblasti tělovýchovných a sportovních aktivit aktualizovaný návrh 100. RM6/ Návrh na zrušení příspěvkové organizace Domov mládeže JUVENTUS a Zařízení školního stravování, Brno, Stamicova 11 změna usnesení R6/016, RMB, bod č. 36, návrh na změnu usnesení Z6/005., bod č RM6/ Návrh na úhradu výdajů spojených se zrušením příspěvkové organizace Domov mládeže JUVENTUS a Zařízení školního stravování, Brno, Stamicova RM6/02398 Návrh na likvidaci movitého majetku svěřeného k hospodaření příspěvkovým organizacím Domovu pro seniory Kosmonautů, Domovu pro seniory Podpěrova, Domovu pro seniory Vychodilova, Domovu pro seniory Foltýnova a Domovu pro seniory Věstonická 103. RM6/02404 Návrh záměru pronájmu nebytových prostor na poliklinice Zahradníkova 104. RM6/ Návrh výpovědi cafe09, s. r. o., z pronájmu nebytových prostor a záměr pronájmu těchto prostor v objektu Janáčkova divadla v Brně v k. ú. Město Brno 105. RM6/ Návrh výpovědi cafe09, s. r. o., z pronájmu nebytových prostor a záměr pronájmu těchto prostor v objektu divadla Reduta v Brně v k. ú. Město Brno 106. RM6/02378 Návrh na schválení sociálního programu Prostupný model bydlení Ing. Foltýn MUDr. Prosková PhDr. Rusinková PhDr. Rusinková Ing. Foltýn 107. RM6/02430 Veřejná zakázka malého rozsahu na akci Stavební práce v objektu archivu města Brna Křížkovského 294, Kuřim výběr nejvhodnější nabídky; návrh smlouvy se společností FALTON, spol. s r.o., návrh rozpočtového opatření 108. RM6/02432 Veřejná zakázka o sdružených službách dodávky zemního plynu pro období od do zadání veřejné zakázky 109. RM6/02431 Veřejná zakázka malého rozsahu na akci Oprava výměníkové stanice v objektu Masná 3c výběr nejvhodnější nabídky; návrh smlouvy se společností TB - služby, s.r.o. 8

9 110. RM6/02433 Veřejná zakázka malého rozsahu na akci Oprava topení v objektu Lidická 61 výběr nejvhodnější nabídky; návrh smlouvy se společností MOTeC spol. s r.o RM6/02434 Veřejná zakázka malého rozsahu na akci Zasklení a zabezpečení balkonů v objektech Tomečkova 1, 3, 5 výběr nejvhodnější nabídky; návrh smlouvy se společností MTcstav, s.r.o RM6/ IPRM v problémové zóně města Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Francouzská 20, zadání veřejné zakázky 113. RM6/ IPRM v problémové zóně města Stavební úpravy a nástavba bytového domu Francouzská 44 návrh dodatku č. 1 Smlouvy o dílo se zhotovitelem 114. RM6/ IPRM v problémové zóně města Stavební úpravy a nástavba bytového domu Francouzská 64 návrh dodatku č. 1 Smlouvy o dílo se zhotovitelem, návrh dodatku č. 1 Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy 115. RM6/ Přestavba dlouhodobě rozestavěného objektu občanské vybavenosti na ulici Renčova v Brně na dům s pečovatelskou službou návrh dodatku č. 1 Smlouvy o dílo se zhotovitelem 116. RM6/ 117. RM6/ 118. RM6/ Návrh na prominutí smluvní pokuty Bytovému družstvu HORN 67, družstvo Návrh náhrady nákladů Bytovému družstvu Pompova 11, družstvu po vyjmutí bytového domu Pompova 11 z prodeje Návrh změn a doplnění Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna a podmínek zajišťování bytové náhrady 119. RM6/ Výkup pozemků podle Metodiky vypořádání pozemků zastavěných stavbami ve vlastnictví statutárního města Brna 120. RM6/ 121. RM6/02418 Návrh prodeje pozemků p.č. 2954/15, p.č. 2954/16, p.č. 2954/17 a p.č. 3001/2, k.ú. Slatina - lodžie Mikulčická 4 Návrh prodeje budovy Filkukova č. or. 39, čp s pozemky p. č. 3125/54, 4640/1 a 4640/2, vše v k.ú. Řečkovice 122. RM6/ Záměr prodeje části pozemku p.č. 463/1 v k.ú. Starý Lískovec před RD Kroupova 64 - předzahrádka a zřízení věcného břemene 123. RM6/ 124. RM6/02417 Záměr prodeje části pozemku p.č v k.ú. Kohoutovice v ul. Myslivní a zřízení věcného břemene Záměr prodeje částí pozemků p. č a 5240, vše v k.ú. Královo Pole 9

10 125. RM6/02416 Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 1083/1, k.ú. Veveří, z vlastnictví ČR-ÚZSVM do vlastnictví statutárního města Brna 126. RM6/ RM6/ RM6/ 129. RM6/ Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 66, k.ú. Bohunice z vlastnictví ČR-ÚZSVM do vlastnictví statutárního města Brna Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 1323/35, k.ú. Černovice z vlastnictví ČR-ÚZSVM do vlastnictví statutárního města Brna Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p. č. 755/2 v k.ú. Zábrdovice z vlastnictví ČR-ÚZSVM do vlastnictví statutárního města Brna Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 685/10 v k.ú. Žebětín z vlastnictví ČR-ÚZSVM do vlastnictví statutárního města Brna 130. RM6/ Návrh nabytí pozemků p.č. 1686/1 a 1688/1 v k.ú. Líšeň 131. RM6/ 132. RM6/ Návrh nabytí pozemků p.č. 2732/33, 3008/11 v k.ú. Komína návrh svěření pozemků p.č. 2732/33, 3008/11 v k.ú. Komín MČ Brno-Komín Návrh svěření majetku města MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, pozemku p.č.2393 a budovy s č.pop.78 na pozemku p.č.2393 v k.ú. Řečkovice 133. RM6/ Návrh na předchozí souhlas Rady města Brna MČ Brno Komín ke změně kategorie svěřeného majetku, bytového domu Vavřinecká č.or. 13 č.p. 732 a pozemku p. č. 3525, vše v k.ú. Komín 134. RM6/ RM6/ 136. RM6/ 137. RM6/ Návrh darování rekreačního objektu Jihlávka (okres Jihlava) Záměr směny pozemku p.č. 2431/79 v k.ú. Bosonohy za pozemky v k.ú. Starý Lískovec nebo návrh výkupu pozemků v k.ú. Starý Lískovec do majetku města Brna Záměr směny pozemku p.č. 2039/1, částí pozemků p.č. 997/144, p.č. 997/146 a p.č. 997/152 a id. 1/2 na pozemcích p.č. 61/1 a p.č. 997/45 v k.ú. Kohoutovice ve vlastnictví statutárního města Brna při ul. Libušina třída za pozemky p.č. 997/47, p.č. 997/48, p.č. 2010/4, p.č. 3408/12, p.č. 3408/13, p.č. 3408/23, p.č. 3427/9, p.č. 3427/11 a p.č. 3427/13 v k.ú. Kohoutovice při ul. Žebětínská a Voříškova ve vlastnictví Ing. Bohumila Slámy, zřízení věcného břemene a svěření směnou nabytých pozemků Návrh dispozice s pozemkem p.č. 2249/8 v k.ú. Kohoutovice 138. RM6/02408 Návrh změny usnesení ve věci dispozice s pozemkem p.č. 3942/52 v k.ú. Černá Pole 10

11 139. RM6/ Záměr pronájmu pozemků p.č a p.č v k.ú. Líšeň 140. RM6/ Záměr pronájmu pozemku p.č. 44 v k.ú. Dolní Heršpice 141. RM6/02419 Záměr pronájmu a budoucího prodeje pozemků v k.ú. Zábrdovice v lokalitě Koliště Vlhká Cejl (EDISON CENTRUM) 142. RM6/ Návrh pronájmu částí pozemků p.č. 810/7, 809/8, 808/12 a 805 v k.ú. Trnitá 143. RM6/ Žádost o souhlas s podnájmem části pozemku p.č. 745/2 v k.ú. Kníničky 144. RM6/ Návrh na uzavření nájemní smlouvy mezi statutárním městem Brnem a společnostmi CTP Invest, spol. s r.o. a CTP Property X, spol. s r.o. Brněnská průmyslová zóna Černovická terasa plocha pozemku 2.1.B 145. RM6 Návrh dodatku č. 1 k nájemní smlouvě a smlouvě o výpůjčce č s Vysokoškolským sportovním klubem Technika Brno - lokalita Kraví Hora 146. RM6/ Objekt Starobrněnská č.or. 20 nesouhlas s návrhem zápočtu 147. RM6/ Žádost PhDr. Marie Vignatiové o prodloužení lhůty splatnosti vypořádacího podílu na základě soudem schváleného smíru ve věci zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k bytovým jednotkám a jim odpovídajícím spoluvlastnickým podílům na společných částech budovy Marešova 12 a k pozemkům p.č. 456 a p.č. 457 v k.ú. Veveří Informativní zprávy: Informativní zpráva - o plnění úkolů zadaných Zastupitelstvem města Brna Ing. Rajsigl Informativní zpráva Odměňování neuvolněných členů Informativní zpráva - Výdaje městských částí statutárního města Brna za I. pololetí roku 2011 Informativní zpráva Startovací byty na území města Brna, veřejná zakázka Informativní zpráva - Zápis z jednání Poradního sboru pro kulturní politiku RMB konaného Bc. Zámečníková PhDr. Rusinková Bc. Roman Onderka, MBA, v. r. primátor statutárního města Brna 11

Informace o navrženém programu schůze Rady města Brna č. R7/034 konané dne 18. 8. 2015. a) Zpráva o podáních adresovaných Radě města Brna

Informace o navrženém programu schůze Rady města Brna č. R7/034 konané dne 18. 8. 2015. a) Zpráva o podáních adresovaných Radě města Brna Informace o navrženém programu schůze Rady města Brna č. R7/034 konané dne 18. 8. 2015 Navržený program jednání: 1. Organizační a personální záležitosti MMB a) Zpráva o podáních adresovaných Radě města

Více

Informace o navrženém programu schůze Rady města Brna č. R7/026 konané dne 16. 6. 2015

Informace o navrženém programu schůze Rady města Brna č. R7/026 konané dne 16. 6. 2015 Informace o navrženém programu schůze Rady města Brna č. R7/026 konané dne 16. 6. 2015 Navržený program jednání: 1. Organizační a personální záležitosti MMB a) Návrh termínů schůzí Rady města Brna v prázdninovém

Více

Informace o navrženém programu schůze Rady města Brna č. R7/031 konané dne 28. 7. 2015. a) Platové postupy ředitelů příspěvkových organizací

Informace o navrženém programu schůze Rady města Brna č. R7/031 konané dne 28. 7. 2015. a) Platové postupy ředitelů příspěvkových organizací Informace o navrženém programu schůze Rady města Brna č. R7/031 konané dne 28. 7. 2015 Navržený program jednání: 1. Organizační a personální záležitosti MMB a) Platové postupy ředitelů příspěvkových organizací

Více

4. Schválení účetních závěrek a finančního vypořádání p. o. za rok 2014 Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru

4. Schválení účetních závěrek a finančního vypořádání p. o. za rok 2014 Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru Statutární město Ústí nad Labem Magistrát města Ústí nad Labem P o ř a d j e d n á n í 15. zasedání Rady města Ústí nad Labem, které se bude konat dne 10. 6. 2015 od 9,00 hodin v zasedací místnosti Rady

Více

Schválená usnesení 17. jednání Rady HMP dne 04.05.2012

Schválená usnesení 17. jednání Rady HMP dne 04.05.2012 Schválená usnesení 17. jednání Rady HMP dne 04.05.2012 Usnesení R-6524 514 4.5.2012 k návrhu na poskytnutí bezúročné půjčky městské části Praha - Troja z rozpočtu R-6560 515 4.5.2012 k vyhlášení 9. výzvy

Více

Schválená usnesení 12. Rady HMP ze dne 31.3.2015

Schválená usnesení 12. Rady HMP ze dne 31.3.2015 R-17239 643 31.3.2015 k návrhu na ukončení soudního sporu ve věci žaloby proti hlavnímu městu Praze o zaplacení 87.057.014 Kč s příslušenstvím a k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů pro rok 2015

Více

7. Informativní zpráva o pohledávkách města z prodejů nemovitostí a stavu jejich vymáhání k 30. 6. 2015

7. Informativní zpráva o pohledávkách města z prodejů nemovitostí a stavu jejich vymáhání k 30. 6. 2015 Statutární město Ústí nad Labem Magistrát města Ústí nad Labem P o ř a d j e d n á n í 21. zasedání Rady města Ústí nad Labem, které se bude konat dne 26. 8. 2015 od 9,00 hodin v zasedací místnosti Rady

Více

SVOLÁNÍ ZASTUPITELSTVA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

SVOLÁNÍ ZASTUPITELSTVA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE PROGRAM: SVOLÁNÍ ZASTUPITELSTVA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE k 22. zasedání, které se koná ve velké zasedací síni sídla Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5 Začátek jednání je 28. dubna 2011 v 8:30 1. Technický

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

PROGRAM 5. RMČ BS. 18) Dispozice s majetkem /14/40/ - Pronájem p.č. 849/1, 849/6, 19) Park Koliště III Janáčkovo divadlo správa pozemků v okolí

PROGRAM 5. RMČ BS. 18) Dispozice s majetkem /14/40/ - Pronájem p.č. 849/1, 849/6, 19) Park Koliště III Janáčkovo divadlo správa pozemků v okolí PROGRAM 5. RMČ BS 1 a) Zahájení M.Landa b) Ověření správnosti zápisu ze 4. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 5. RMČ BS d) Schválení programu 5. RMČ BS 2) Odvolání účastníka řízení proti územnímu rozhodnutí

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

P O Z V Á N K A P R O G R A M

P O Z V Á N K A P R O G R A M P O Z V Á N K A na 129. schůzi Rady města Kolína, která se koná dne 16.12.2013 od 13:30 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kolín. Zahájení zahájení a ověření zápisu z minulé schůze P R O G R A

Více

Informace z usnesení 55. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 18.7.2012. 1. Stanovení nájemného pro potřeby statutárního města Brna

Informace z usnesení 55. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 18.7.2012. 1. Stanovení nájemného pro potřeby statutárního města Brna Informace z usnesení 55. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 18.7.2012 1. Stanovení nájemného pro potřeby statutárního města Brna Rada městské části Brno Starý Lískovec bere na vědomí materiál Stanovení

Více

Schválená usnesení 2. Rady HMP ze dne 15.1.2013

Schválená usnesení 2. Rady HMP ze dne 15.1.2013 R- 08410A 22 15.1.2013 k návrhu na svolání mimořádné valné hromady společnosti Pražská energetika Holding a.s. R-08685 23 15.1.2013 k návrhu úpravy v rámci schváleného rozpočtu vlastního hlavního města

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO Majetkový odbor MMB

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO Majetkový odbor MMB STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO Majetkový odbor MMB Záměr obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout nebo jej poskytnout jako výpůjčku V souladu s ustanovením 39, odstavec 1, z.č. 128/2000 Sb.,

Více

Úloha města Brna v rozvoji regionu

Úloha města Brna v rozvoji regionu Úloha města Brna v rozvoji regionu Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně 1. 11. 2010 Marie ZEZŮLKOVÁ Kancelář strategie města VÝHODY MĚSTA BRNA Univerzitní a veletržní město Příznivá

Více

USNESENÍ z 11. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 11. 4. 2013

USNESENÍ z 11. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 11. 4. 2013 USNESENÍ z 11. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 11. 4. 2013 UR/11/1/2013 Program 11. schůze Rady Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í upravený program 11. schůze Rady Olomouckého kraje

Více

Privatizace ano či ne:

Privatizace ano či ne: Úvod: Bytová koncepce MČ Brno-Černovice je dle našeho názoru jedním ze zásadních dokumentů, kterými se volení zastupitelé MČ zabývají. Problematika bytů je velice složitá a komplexní a vstupuje do ní mnoho

Více

ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Josef Neužil, Ing. Bohuslav Jirák,

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

U P R A V E N Ý P R O G R A M 16. jednání Rady HMP, které se koná dne 22. 4. 2014

U P R A V E N Ý P R O G R A M 16. jednání Rady HMP, které se koná dne 22. 4. 2014 U P R A V E N Ý P R O G R A M 16. jednání Rady HMP, které se koná dne 22. 4. 2014 K odsouhlasení - zápis z 15. jednání Rady HMP ze dne 15. 4. 2014 BOD TISK MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS PŘIZVANÍ 1. Organizační

Více

Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 87/5/2015 schvaluje program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Dubské

Více

ZÁPIS Z 6. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 17.12.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 6. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 17.12.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 6. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 17.12.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová (příchod 16:11 hod.), Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, MUDr. Antonín

Více

Informace z usnesení 8. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 4.3.2015. 1. Uzavření smlouvy o nájmu bytu Monika Hladká

Informace z usnesení 8. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 4.3.2015. 1. Uzavření smlouvy o nájmu bytu Monika Hladká Informace z usnesení 8. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 4.3.2015 1. Uzavření smlouvy o nájmu bytu Monika Hladká Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 14, v bytovém

Více

12. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í

12. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í z 12. schůze Rady, konané dne 1. července 2015 v zasedací místnosti

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Přítomni: 8 členů: Ing. Karel Souček - předseda, Ing. arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková, Jarmila Hořejšová, Petr

Více

Z á p i s. z 31. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 25. září 2012 od 10.30 hodin v Nové zasedací síni Rady HMP

Z á p i s. z 31. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 25. září 2012 od 10.30 hodin v Nové zasedací síni Rady HMP Z á p i s z 31. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 25. září 2012 od 10.30 hodin v Nové zasedací síni Rady HMP Předsedající : Přítomni : Omluveni : Ověřovatelé : Zapisovatelka

Více

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin.

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Zápis ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Program jednání: 1) Dokončení výběrového řízení. 2) Zpevnění cesty na Svatou Trojici. 3) Výběrové řízení Kulturní

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 10 hodin Radovan Klusák místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členi - RM je usnášeníschopná.

Více

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 21/1.1 Program 21. zasedání

Více

REFERENČNÍ SEZNAM STAVEB

REFERENČNÍ SEZNAM STAVEB REFERENČNÍ SEZNAM STAVEB R O K 2 0 1 1 Název: Výměna oken a zateplení fasád bytových domů Tilhonova 51 a Tilhonova 52a,b, Brno - Slatina Objednatel: PSK Brno s.r.o., Kabátníkova 2, 661 10 Brno Termín:

Více

N Á V R H P O Ř A D U J E D N Á N Í

N Á V R H P O Ř A D U J E D N Á N Í N Á V R H P O Ř A D U J E D N Á N Í 23. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se koná dne 16. prosince 2004 (odsouhlaseno Radou HMP dne 7.12.2004) 1. 365 Ke konečnému návrhu rozpočtu vlastního

Více

Informace z usnesení 101. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 18.12.2013. 3. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu

Informace z usnesení 101. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 18.12.2013. 3. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu Informace z usnesení 101. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 18.12.2013 1. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č.2 ke smlouvě o nájmu bytu k

Více

U P R A V E N Ý P R O G R A M U J E D N Á N Í

U P R A V E N Ý P R O G R A M U J E D N Á N Í N Á V R H U P R A V E N Ý P R O G R A M U J E D N Á N Í 39. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se koná dne 29.5. 2014 od 9,00 hod. (v případě potřeby jednání pokračuje v pátek 30.5. 2014)

Více

Schválená usnesení 19. Rady HMP ze dne 20.5.2014

Schválená usnesení 19. Rady HMP ze dne 20.5.2014 R-13695 1028 20.5.2014 k návrhu na vyhodnocení cvičení Blackout 2014 R-13423 1029 20.5.2014 k návrhu na poskytnutí účelové dotace z rozpočtu hl.m. Prahy v roce 2014 MČ Praha 21 na akci "Revitalizace parku

Více

Schválená usnesení 33. Rady HMP ze dne 8.10.2014

Schválená usnesení 33. Rady HMP ze dne 8.10.2014 R-15637 2665 7.10.2014 k návrhu na zveřejňování smluv na webových stránkách akciové společnosti Obecní dům, a.s. R-15636 2666 7.10.2014 k návrhu na zveřejňování smluv na webových stránkách akciové společnosti

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2006

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2006 Roč ník 2006 SBÍRKA města Mladá Boleslav ve volebním období 2002-2006 Číslo 144 Vydána dne 21. dubna 2006 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3560. ke zprávě o činnosti finančního výboru za rok 2005 3561.

Více

Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013. 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č.

Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013. 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č. Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č. 579/21 1. schválit prodej obecní vymezené jednotky č. 579/21, v bytovém domě

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 9.12.2009

Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 9.12.2009 Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 9.12.2009 1. Hromadná instalace plastových oken (dodatečná výměna) dodatky ke smlouvě Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje poskytnutí slevy

Více

60. VÝPIS Z USNESENÍ

60. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 60. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 09. 11. 2004 1119/2004-60. RM - V a) s c h v a l u j e návrh Smlouvy o dílo č. 15/2004 Povodňový plán Domu

Více

Seznam usnesení 8. Zastupitelstva HMP ze dne 18. 6. 2015

Seznam usnesení 8. Zastupitelstva HMP ze dne 18. 6. 2015 Z-3400 8/1 18.6.2015 k návrhu na vyhrazení si pravomoci rozhodovat v samostatné působnosti Zastupitelstvem hlavního města Prahy Z-3401 8/2 18.6.2015 k volbě přísedících Městského soudu v Praze Z-3503 8/3

Více

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října 2008

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října 2008 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října

Více

Seznam usnesení 40. Zastupitelstva HMP ze dne 19. 6. 2014

Seznam usnesení 40. Zastupitelstva HMP ze dne 19. 6. 2014 Z-2614 40/1 19.6.2014 k návrhu na vydání změny Z 2833/00 Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy (posun ÚSES v k.ú. Kunratice) Z-2681 40/2 19.6.2014 k návrhu na pořízení celoměstsky významných změn

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 1602 ze dne 25.10.2011 k návrhu na změnu Organizačního řádu Magistrátu hlavního města Prahy a změnu Úkolů odborů Magistrátu

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO Majetkový odbor MMB

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO Majetkový odbor MMB STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO Majetkový odbor MMB Záměr obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout nebo jej poskytnout jako výpůjčku V souladu s ustanovením 39, odstavec 1, z.č. 128/2000 Sb.,

Více

1. Dar pro první občánky Plzeňského kraje roku 2015 - Václav Šlajs

1. Dar pro první občánky Plzeňského kraje roku 2015 - Václav Šlajs Projednaný program 46. RPK 19.1.2015: Zahájení, úvodní formality 1. Dar pro první občánky Plzeňského kraje roku 2015 - Václav Šlajs 2. Vyhlášení dotačního programu Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014

Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014 Město Holešov,, Masarykova 628, Holešov Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014 přijaté usnesení č. 203/2014 - N 3293 v z a l a n a v ě d o m í informaci tajemníka

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 139/02-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23. 09. 2014 a 16. 12. 2014.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 139/02-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23. 09. 2014 a 16. 12. 2014. U S N E S E N Í z 6. schůze Rady města Kojetína, konané dne 11. února 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení rady města (tisk

Více

Usnesení. 1061 Schválení ověřovatelů zápisu 24. schůze RM Karviné konané dne 01.11.2011

Usnesení. 1061 Schválení ověřovatelů zápisu 24. schůze RM Karviné konané dne 01.11.2011 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 24. schůze Rady města Karviné konané dne 01.11.2011 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 1061 Schválení

Více

Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Návrhy opatření pro město Zábřeh. Odbor sociálních věcí

Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Návrhy opatření pro město Zábřeh. Odbor sociálních věcí Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/009/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. Komise

Více

Zápis č. 19/Z6 z 19. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 18. června 2012

Zápis č. 19/Z6 z 19. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 18. června 2012 Zápis č. 19/Z6 z 19. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 18. června 2012 Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: 11 zastupitelů dle prezenční listiny p. Ing. Zdeněk Jiroušek, p. Jiří

Více

Informace z usnesení 104. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 29.1.2014. 1. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu

Informace z usnesení 104. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 29.1.2014. 1. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu Informace z usnesení 104. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 29.1.2014 1. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu Rada MČ Brno-Starý Lískovec revokuje své usnesení ze 101. schůze konané dne 18.12.2013

Více

ZÁPIS Z 15. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 22.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 15. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 22.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 15. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 22.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Josef Neužil,

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 20. jednání datum konání: 05.08.2013

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 20. jednání datum konání: 05.08.2013 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 20. jednání datum konání: 05.08.2013 Přehled přijatých usnesení ze dne: 05.08.2013 Číslo usnesení Název Předkladatel 0363/RM20/2013 Rekonstrukce víceúčelového hřiště - sídliště

Více

Přehled usnesení 15. RMČ ze dne 25.5.2011

Přehled usnesení 15. RMČ ze dne 25.5.2011 Přehled usnesení 15. RMČ R-244 Schválení podpisu smlouvy o dílo Oprava komunikací v majetku MČ Praha 15 uzavřené mezi MČ Praha 15 a firmou ASKO spol. s r. o., Cerhýnská 430, 190 16 Praha 9, v celkové ceně

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Nové NS, dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu o Žádosti o slevu z nájmu bytu (plísně)

Více

5. Smlouva o dílo na servis posuvných automatických dveří v lokalitě Veřejné prostranství u polikliniky

5. Smlouva o dílo na servis posuvných automatických dveří v lokalitě Veřejné prostranství u polikliniky Informace z usnesení 85. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 19.6.2013 1. Uzavření smlouvy o nájmu bytu Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí souhlas Statutárního města Brna, Bytového odboru s uzavřením

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 15. jednání datum konání: 02.06.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 15. jednání datum konání: 02.06.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 15. jednání datum konání: 02.06.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 02.06.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0253/RM15/2014 Slavnosti pětilisté růže 2014 - zábor veřejného

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Informace z usnesení 9. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 9.3. 2011. 1. Sociální byty pro rok 2011

Informace z usnesení 9. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 9.3. 2011. 1. Sociální byty pro rok 2011 Informace z usnesení 9. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 9.3. 2011 1. Sociální byty pro rok 2011 Rada MČ Brno-Starý Lískovec určuje, že městu Brnu v průběhu kalendářního roku 2011 nenabídne uvolněný

Více

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části Z Á P I S. Ing. Vladislava Hujová, starostka

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části Z Á P I S. Ing. Vladislava Hujová, starostka MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části Z Á P I S z 11. schůze, konané dne 16. 5. 2012 od 15:00 hodin v pracovně starostky, I. patro, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3 Předsedající: Ing. Vladislava Hujová, starostka

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 2. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 23.1.2015 Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části ZÁPIS

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části ZÁPIS MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části ZÁPIS z 10. schůze, konané dne 23.04.2014 od 15:00 hodin v pracovně starostky, I. patro, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3 Předsedající: Přítomni: Přizváni k jednání: Ing.

Více

U S N E S E N Í. JUDr. Eva Goláňová, tajemnice ÚMČ Brno-Vinohrady Mgr. Tomáš Kratochvíl, vedoucí odboru sociálních věcí, školství a kultury

U S N E S E N Í. JUDr. Eva Goláňová, tajemnice ÚMČ Brno-Vinohrady Mgr. Tomáš Kratochvíl, vedoucí odboru sociálních věcí, školství a kultury Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í z mimořádná schůze Rady, konané dne 3. září 2014 v zasedací místnosti

Více

N Á V R H P O Ř A D U J E D N Á N Í

N Á V R H P O Ř A D U J E D N Á N Í N Á V R H P O Ř A D U J E D N Á N Í 19. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se koná dne 24.6.2004 (odsouhlaseno Radou HMP dne 15.6.2004) 1. 040 Návrh na účelovou neinvestiční dotaci Městským

Více

Usnesení ze 103. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 9. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 103. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 9. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 103. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 9. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu 1. Žádost o připojení na komunikaci příjezd k hostinci Na hrázi 1.I.

Více

Městys Koloveč Tyršova 10, 345 43 Koloveč Tel. 379494222, Fax 379494311, E-mail: info@mestyskolovec.cz

Městys Koloveč Tyršova 10, 345 43 Koloveč Tel. 379494222, Fax 379494311, E-mail: info@mestyskolovec.cz Městys Koloveč Tyršova 10, 345 43 Koloveč Tel. 379494222, Fax 379494311, E-mail: info@mestyskolovec.cz V Kolovči dne 27.10.2009 Čj. 787/09/Vnitř. Zřizovací listina Podle ust. 84 odst. 2 písm. d) zákona

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 229/15rm schvaluje program dnešní schůze rady města 230/15rm schvaluje poskytnutí

Více

Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Podnět nájemce Sobínského rybníka. 1.I. vzala na vědomí 1. podnět

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

USNESENÍ RADY ze dne 15. 6. 2015. č. 150/2015. Rada MČ Praha-Libuš

USNESENÍ RADY ze dne 15. 6. 2015. č. 150/2015. Rada MČ Praha-Libuš USNESENÍ RADY ze dne 15. 6. 2015 Rada MČ Praha-Libuš č. 150/2015 1. schvaluje pronájem bytu o velikosti 2+1, o výměře 47,94 m2 v areálu Mateřské školy, se sídlem Lojovická 557/12, 142 00 Praha 4 Libuš

Více

Mimořádná schůze RM, 14. 9. 2004

Mimořádná schůze RM, 14. 9. 2004 Mimořádná schůze RM, 14. 9. 2004 Mimořádná schůze Rady města Kladna dne 14. 9. 2004 Přítomni: Ing. Dan Jiránek, primátor Ing. Miroslav Bernášek, 1. náměstek primátora Antonín Kajgr, náměstek primátora

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení. z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny.

Usnesení. z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny. Usnesení z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1. Nabídka úrazového pojištění starosta 2. Nabídka úrazového pojištění

Více

PROGRAM 142. RMČ BS. 17) Starobrněnská 7 zatékání do bytu č. 17 Ing.Bundálek 18) VZ malého rozsahu Cejl 49 oprava bytů č. 1.3, 9.3, 11.2, 14.

PROGRAM 142. RMČ BS. 17) Starobrněnská 7 zatékání do bytu č. 17 Ing.Bundálek 18) VZ malého rozsahu Cejl 49 oprava bytů č. 1.3, 9.3, 11.2, 14. PROGRAM 142. RMČ BS 1 a) Zahájení Mgr.Šťástka b) Ověření správnosti zápisu ze 141. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 142. RMČ BS d) Schválení programu 142. RMČ BS 2) Hospic sv. Alžběty o.p.s. žádost o poskytnutí

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 41. řádné jednání rady městské části, konané dne 29. 10. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová,

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 1 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 26 Vydána dne 26.5.2011 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 900. Zpráva o vyřízení interpelací 901. Zpráva o tvorbě

Více

REFERENČNÍ SEZNAM STAVEB

REFERENČNÍ SEZNAM STAVEB REFERENČNÍ SEZNAM STAVEB R O K 2 0 1 3 Název: Zateplení dvorního traktu budovy včetně štítových stěn na budově Skřivanova 7 Objednatel: Skřivanova 7, Brno společenství vlastníků jednotek Termín: 08.02.2013

Více

27. VÝPIS Z USNESENÍ

27. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 27. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 11.09.2007 798/2007 27. RM V doporuč uje ZM přijmout toto usnesení: ZM neschvaluje návrh na pořízení

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 44/2012 konané dne 14. května 2012

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 44/2012 konané dne 14. května 2012 USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 44/2012 konané dne 14. května 2012 Rada města Slatiňany: 637/44/2012/RMS schválila návrh rozšířeného programu 44. schůze rady města Slatiňany 638/44/2012/RMS

Více

Informace z usnesení 79. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 17.4.2013. 1. Osová 2,4,6,8 prodej vymezených jednotek předmět prodeje a kupní cena

Informace z usnesení 79. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 17.4.2013. 1. Osová 2,4,6,8 prodej vymezených jednotek předmět prodeje a kupní cena Informace z usnesení 79. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 17.4.2013 1. Osová 2,4,6,8 prodej vymezených jednotek předmět prodeje a kupní cena Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 99 Vydána dne 16.11.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3130. Zpráva o vyřízení interpelací 3131. Návrh na

Více

U S N E S E N Í. 60. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 13.01.2014 od 14:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 60. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 13.01.2014 od 14:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 60. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 13.01.2014 od 14:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

VÝTAH Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 24.08.2015. Bc. Kateřina Gregorová, vedoucí oddělení majetku odboru investic a majetku

VÝTAH Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 24.08.2015. Bc. Kateřina Gregorová, vedoucí oddělení majetku odboru investic a majetku VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 24.08.2015 451/2015 Rada města Lanškroun projednala žádost společnosti Farma Jirásek s. r. o., Horní Třešňovec 66, Lanškroun, IČO: 27461645 (čj. MULA

Více

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA.

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Město Nový Jičín SMĚRNICE č. 2/2004 ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Hospodaření s majetkem města spadá do samostatné působnosti města a je upraveno zejména v 38

Více

Schválená usnesení 24. Rady HMP ze dne 24.6.2014

Schválená usnesení 24. Rady HMP ze dne 24.6.2014 R-14338 1486 24.6.2014 k výroční zprávě, schválení účetní závěrky a vypořádání hospodářského výsledku za rok 2013 a ke schválení smluv o výkonu funkce se členy dozorčí rady společnosti Rozvojové projekty

Více

RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi

RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi Svolávám 27. schůzi Rady Plzeňského kraje na 13.01.2014 od 11.00 hod. do zasedací místnosti Krajského úřadu Plzeňského kraje č. dv. 213/2. patro, Škroupova 18,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části ZÁPIS

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části ZÁPIS MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části ZÁPIS z 9. schůze, konané dne 24.04.2013 od 15:00 hodin v pracovně starostky, I. patro, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3 Předsedající: Přítomni: Přizváni k jednání: Ing.

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Suchdol nad Odrou, IČ 00298450 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Suchdol nad Odrou, IČ 00298450 za rok 2014 Elektronický podpis - 23.4.2015 KUMSX01HJO2A Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Anna Dardová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Přijatá usnesení z 13. Rady města Rousínova konané dne 10. června 2015

Přijatá usnesení z 13. Rady města Rousínova konané dne 10. června 2015 Přijatá usnesení z 13. Rady města Rousínova konané dne 10. června 2015 Usnesení 13/01/15R: RM nedoporučuje ZM vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 820/8 Usnesení 13/02/15R: RM nedoporučuje ZM vyhlášení

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Zřizovací listina příspěvkové organizace obce vydaná v souladu s ustanovením 35 a 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve

Více