ThinkPad T61 Příručka pro základní servis a odstraňování problémů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ThinkPad T61 Příručka pro základní servis a odstraňování problémů"

Transkript

1 ThinkPad T61 Příručka pro základní servis a odstraňování problémů

2

3 ThinkPad T61 Příručka pro základní servis a odstraňování problémů

4 Poznámka Před použitím produktu a těchto informací si přečtěte: v Bezpečnostní pokyny a informace o záruce dodané s touto publikací. v Informace o bezdrátové síti v online nápovědě Access Help a v části Dodatek D, Upozornění, na stránce 61. v Předpisy dodané s touto publikací. Druhé vydání (duben 2007) Copyright Lenovo Všechna práva vyhrazena.

5 Obsah Toto čtěte nejdříve v Kapitola 1. Vyhledání informací Tato příručka a další publikace Vyhledání informací pomocí tlačítka ThinkVantage 2 Kapitola 2. Péče o počítač ThinkPad... 3 Důležité rady Dbejte na to, kde a jak pracujete S počítačem zacházejte opatrně Počítač přenášejte správným způsobem S paměťovými médii a jednotkami zacházejte řádně Buďte opatrní při zadávání hesel Další důležité rady Čistění krytu počítače Čistění klávesnice počítače Čistění displeje počítače Péče o snímač otisku prstu Kapitola 3. Řešení problémů s počítačem. 9 Časté dotazy Diagnóza problémů Diagnostický program pevného disku Diagnostika problémů pomocí programu PC-Doctor ze servisní diskové oblasti Řešení problémů Chybové zprávy Chyby beze zpráv Problémy s heslem Problémy s klávesnicí Problémy s pozičním zařízením Problémy s pohotovostním režimem nebo režimem hibernace Problémy s obrazovkou počítače Problémy s baterií Jednotka pevného disku Problémy s ověřením otisku prstu Problémy se spuštěním Jiné problémy Spuštění programu BIOS Setup Kapitola 4. Možnosti obnovy Úvod do Rescue and Recovery Obnova obsahu z výroby Obnova dat Kapitola 5. Výměna a upgrade zařízení.. 31 Výměna baterie Výměna jednotky pevného disku Výměna paměti Kapitola 6. Jak získat podporu a servis.. 43 Jak získat podporu a servis Jak získat podporu na webu Jak volat servisní středisko Jak získat podporu kdekoli na světě Celosvětový telefonní seznam Dodatek A. Informace o záruce Typy záručního servisu Dodatek B. Jednotky CRU (Customer Replaceable Unit) Dodatek C. Vlastnosti a specifikace Vybavení Technické údaje Dodatek D. Upozornění Upozornění Upozornění na elektronické vyzařování Prohlášení o shodě s FCC (Federal Communications Commission) Průmyslová vyhláška Kanady o shodě s emisní třídou B Avis de conformité à la réglementation d Industrie Canada Prohlášení o shodě se směrnicemi EU o elektromagnetické kompatibilitě Japonské prohlášení o shodě s VCCI pro zařízení třídy B Prohlášení EU o OEEZ (WEEE) Upozornění pro uživatele v USA Nabídka softwaru IBM Lotus Ochranné známky Rejstřík Copyright Lenovo 2007 iii

6 iv ThinkPad T61 Příručka pro základní servis a odstraňování problémů

7 Toto čtěte nejdříve Pokud je váš počítač zapnutý nebo probíhá dobíjení baterie, mohou být základna, opěrky pro ruce nebo jiné díly horké. Nepokládejte na počítač dlaně, neberte počítač na klín a vyhněte se kontaktu horké části počítače s jakýmikoli jinými částmi vašeho těla po delší dobu. Při používání klávesnice nepokládejte dlaně na opěrky pro ruce po delší dobu. Váš počítač vytváří při normální činnosti teplo. Množství tepla závisí na velikosti systémové aktivity a na úrovni nabití baterie. Dlouhodobý kontakt s tělem, dokonce i přes oděv, může být nepříjemný nebo způsobit i popáleniny. Při používání klávesnice byste měli dělat pravidelné přestávky, při nichž zvednete ruce z opěrek pro ruce. Dále si dejte pozor, abyste klávesnici nepoužívali příliš dlouhou dobu. Je-li napájecí zdroj připojen k zásuvce a k počítači, vytváří teplo. Při používání napájecího zdroje se ho nedotýkejte žádnou částí těla. Nikdy nepoužívejte napájecí zdroj k zahřívání svého těla. Dlouhodobý kontakt s tělem, dokonce i přes oděv, může způsobit popáleniny. Copyright Lenovo 2007 v

8 Toto čtěte nejdříve Kabely napájecího zdroje (~), myši, klávesnice, tiskárny a dalších elektronických zařízení a rovněž komunikační linky veďte tak, aby na ně nemohl nikdo stoupnout nebo o ně zakopnout, aby nemohlo dojít k jejich skřípnutí počítačem nebo jinými objekty, to znamená, aby nebyly naprosto žádným způsobem vystaveny zacházení, které by mohlo ohrozit provoz počítače. Násilné zacházení s kabely může mít za následek poškození kabelů. Dříve, než pohnete s počítačem, proveďte některý z následujících kroků: Vypněte počítač nebo stiskněte Fn+F4, čímž počítač uvedete do spánkového (pohotovostního režimu), nebo stiskněte Fn+F12, čímž počítač uvedete do režimu hibernace. Před přemístěním počítače ověřte, že indikátor napájení nesvítí. Tak předejdete poškození jednotky pevného disku a ztrátě dat. Počítač nevystavujte nárazům, poškrábání, namáhání krutem, vibracím ani tlaku. Na počítač, displej nebo externí zařízení nepokládejte těžké předměty. vi ThinkPad T61 Příručka pro základní servis a odstraňování problémů

9 Toto čtěte nejdříve Používejte kvalitní brašnu, která zajišťuje dostatečné tlumení a ochranu. Počítač nedávejte do plného kufru nebo tašky. Do blízkosti počítače nedávejte kapaliny, abyste předešli jejich rozlití, a s počítačem pracujte mimo dosah vody, abyste předešli úrazu elektrickým proudem. Toto čtěte nejdříve vii

10 Toto čtěte nejdříve viii ThinkPad T61 Příručka pro základní servis a odstraňování problémů

11 Kapitola 1. Vyhledání informací Tato příručka a další publikace Návod k instalaci Pomáhá s vybalením počítače ThinkPad a s počátkem jeho používání. Také obsahuje rady pro nové uživatele a uvádí software instalovaný od Lenovo. Tato Příručka pro základní servis a odstraňování problémů Poskytuje informace o péči o počítač ThinkPad, základní informace o řešení problémů, některé postupy obnovy, informace o podpoře a servisu a informace o záruce. Informace o řešení problémů v této příručce pokrývají pouze problémy, které by vám mohly zabránit v přístupu ke komplexní online příručce nazývané Access Help předinstalované na vašem počítači ThinkPad. Access Help Je obsažný online systém, který poskytuje odpovědi na většinu otázek o vašem počítači, pomáhá nastavit předinstalované programy a nástroje a pomáhá řešit problémy. Chcete-li otevřít Access Help, proveďte jednu z níže uvedených možností: v Stiskněte ThinkVantage tlačítko. Pod heslem Quick Links v rámci Productivity Center Klepněte na tlačítko Přístup k systémové nápovědě. v Klepněte na tlačítko Start, přesuňte ukazatel na Všechny programy (ve Windows 2000, Programy); a na ThinkVantage. Klepněte na tlačítko Access Help. Productivity Center Poskytuje snadný přístup k softwarovým nástrojům a hlavním webovým stránkám Lenovo, čímž odstraňuje potřebu nosit s počítačem dokumentaci. Productivity Center otevřete stisknutím modrého tlačítka ThinkVantage na klávesnici. Další informace o tlačítku ThinkVantage naleznete v části Vyhledání informací pomocí tlačítka ThinkVantage na stránce 2. Bezpečnostní pokyny a informace o záruce Obsahuje obecné bezpečnostní instrukce a úplné Prohlášení Lenovo o omezené záruce. Předpisy Doplňuje tuto příručku. Přečtěte si ho před použitím bezdrátové sítě počítače ThinkPad. Počítač ThinkPad odpovídá normám pro rádiová zařízení a bezpečnostním normám každé země a oblasti, kde byl schválen pro bezdrátové použití. Počítač ThinkPad musíte používat přesně v souladu s lokálními předpisy pro rádiová zařízení. Copyright Lenovo

12 Vyhledání informací Vyhledání informací pomocí tlačítka ThinkVantage Modré tlačítko ThinkVantage vám může pomoci v mnoha situacích, když počítač pracuje normálně, i když nepracuje normálně. Tlačítkem ThinkVantage otevřete Productivity Center, systém, který uvádí vysvětlující příklady a snadno pochopitelné pokyny, abyste počítač mohli začít používat produktivním způsobem. Tlačítkem ThinkVantage můžete také přerušit spouštění počítače a otevřít pracovní plochu Rescue and Recovery, která běží nezávisle na operačním systému Windows a je od něj oddělená. 2 ThinkPad T61 Příručka pro základní servis a odstraňování problémů

13 Kapitola 2. Péče o počítač ThinkPad Třebaže počítač je vyroben tak, aby fungoval v normálním pracovním prostředí, musíte při jeho používání jednat rozumně. Počítač budete moci nejlépe využít, pokud uplatníte následující důležité rady. Důležité rady Dbejte na to, kde a jak pracujete v Pokud je váš počítač vypnutý nebo probíhá dobíjení baterie, mohou být základna, opěrky pro ruce nebo jiné díly horké. Nepokládejte na počítač dlaně, neberte počítač na klín a vyhněte se kontaktu horké části počítače s jakýmikoli jinými částmi vašeho těla po delší dobu. Při používání klávesnice nepokládejte dlaně na opěrky pro ruce po delší dobu. Váš počítač vytváří při normální činnosti teplo. Množství tepla závisí na velikosti systémové aktivity a na úrovni nabití baterie. Dlouhodobý kontakt s tělem, dokonce i přes oděv, může být nepříjemný nebo způsobit i popáleniny. Při používání klávesnice byste měli dělat pravidelné přestávky tím, že zvednete ruce z opěrek pro ruce. Dále si dejte pozor, abyste klávesnici nepoužívali příliš dlouhou dobu. v Je-li napájecí zdroj připojen k zásuvce a k počítači, vytváří teplo. Při používání napájecího zdroje se ho nedotýkejte žádnou částí těla. Nikdy nepoužívejte napájecí zdroj k zahřívání svého těla. Dlouhodobý kontakt s tělem, dokonce i přes oděv, může způsobit popáleniny. v Kabely napájecího zdroje, myši, klávesnice, tiskárny, dalších elektronických zařízení a komunikační linky veďte tak, aby nemohlo dojít k jejich skřípnutí počítačem nebo jinými objekty. Tak, aby na ně nikdo nešlapal nebo o ně nezakopl a aby nebyly vystaveny zacházení, které by mohlo ohrozit provoz počítače. Násilné zacházení s kabely může mít za následek poškození kabelů. v Do blízkosti počítače nedávejte kapaliny, abyste předešli jejich rozlití, a s počítačem pracujte mimo dosah vody (prevence úrazu elektrickým proudem). v Abyste zabránili riziku udušení plastovými obaly, uložte obaly mimo dosah dětí. v Počítač nedávejte do blízkosti magnetů, zapnutých mobilních telefonů, elektrických přístrojů nebo reproduktorů (vzdálenost 13 cm či 5 palců). v Počítač nevystavujte extrémním teplotám (pod 5 C/41 F nebo nad 35 C/95 F). v Některá příslušenství, jako např. ventilátor přenosné pracovní plochy nebo vzduchový filtr, mohou produkovat záporné ionty. Jestliže je počítač blízko takového příslušenství a je vystaven po dlouhý čas vzduchu, který obsahuje negativní ionty, může se elektrostaticky nabít. Tento náboj se může vybít skrz vaše ruce, když se dotknete klávesnice nebo jiných částí počítače, nebo přes konektory připojených Copyright Lenovo

14 Péče o počítač ThinkPad vstupních a výstupních zařízení. Dokonce i když tento druh elektrostatického výboje (ESD) je opačný oproti výboji z vašeho těla nebo šatů do počítače, znamená to stejné riziko selhání počítače. Váš počítač je navržen a vyroben tak, aby minimalizoval veškeré efekty elektrostatického náboje. Elektrostatický náboj nad určitý limit může nicméně zvýšit riziko ESD. Proto když používáte počítač blízko zařízení, které může produkovat negativní ionty, věnujte speciální pozornost následujícímu: Vyhněte se přímému vystavení vašeho počítače vzduchu ze zařízení, které může produkovat negativní ionty. Udržujte váš počítač a jeho periferní zařízení co nejdále od takového zařízení. Všude, kde je to možné, uzemněte váš počítač, abyste umožnili bezpečný elektrostatický výboj. Poznámka: Ne všechna taková zařízení způsobují významný elektrostatický náboj. S počítačem zacházejte opatrně v Mezi displej a klávesnici či pod klávesnici nevkládejte žádné předměty (ani papír). v Počítač nevystavujte nárazům, poškrábání, namáhání krutem, vibracím ani tlaku. Na počítač, displej nebo externí zařízení nepokládejte těžké předměty. v Displej počítače je navržen pro používání při úhlu otevření o něco větším než 90 stupňů. Displej neotevírejte více než na 180 stupňů, protože tím byste mohli poškodit závěs displeje. Počítač přenášejte správným způsobem v Před přenášením počítače vyjměte všechna média, vypněte připojená zařízení a odpojte šňůry a kabely. v Než počítač přemístíte, dbejte na to, aby byl v pohotovostním režimu, v režimu hibernace nebo vypnutý. Tak zabráníte poškození jednotky pevného disku a ztrátě dat. v Když zvedáte otevřený počítač, držte ho za spodní část. Počítač nezvedejte ani nedržte za displej. v Používejte kvalitní brašnu, která zajišťuje dostatečné tlumení a ochranu. Počítač nedávejte do plného kufru nebo tašky. S paměťovými médii a jednotkami zacházejte řádně v Má-li váš počítač disketovou jednotku, nevkládejte diskety šikmo a nelepte na ně více nálepek ani nedostatečně přiléhající nálepky, protože by mohly uvíznout v jednotce. v Je-li počítač vybaven optickou jednotkou, nedotýkejte se povrchu disků ani čočky v jednotce. v Než jednotku zavřete, musí CD nebo DVD zaklapnout na středový čep jednotky. v Při instalaci pevného disku, disketové jednotky nebo optické jednotky postupujte podle pokynů dodaných s tímto hardwarem a na jednotku zatlačte pouze tam, kde je to zapotřebí. 4 ThinkPad T61 Příručka pro základní servis a odstraňování problémů

15 Péče o počítač ThinkPad Buďte opatrní při zadávání hesel v Zapamatujte si svá hesla. Pokud zapomenete heslo správce nebo heslo pevného disku, autorizovaný servis Lenovo jej nenastaví a budete muset vyměnit základní desku nebo jednotku pevného disku. Další důležité rady v Modem počítače může používat pouze analogovou telefonní síť neboli veřejnou komutovanou telefonní síť. Modem nepřipojujte do soukromé pobočkové ústředny ani k jiné digitální telefonní lince, protože tím byste mohli modem poškodit. Analogové telefonní linky se používají hlavně v domech, kdežto digitální telefonní linky především v hotelích a kancelářských budovách. Nejste-li si jisti, jaký druh telefonní linky používáte, obraťte se na svého telefonního operátora. v V počítači může být konektor Ethernet i konektor modemu. Pokud je tomu tak, připojte datový kabel do správného konektoru, abyste konektor nepoškodili. v Zaregistrujte si svůj produkt ThinkPad u Lenovo (na webové stránce: Pokud by došlo ke ztrátě nebo krádeži vašeho počítače, odpovědné úřady by vám jej mohly vrátit. Jestliže si počítač zaregistrujete, Lenovo vás bude moci informovat o technických informacích a upgradech. v Počítač by měl rozebírat a opravovat pouze technik autorizovaný pro počítače ThinkPad. v Neupravujte ani nezalepujte západky, abyste displej udrželi otevřený nebo zavřený. v Je-li připojen napájecí zdroj (adaptér), neobracejte počítač. Tím byste mohli poškodit konektor adaptéru. v Když vyměňujete zařízení v pozici jednotky, počítač vypněte nebo si ověřte, že je daná jednotka vyměnitelná za chodu. v Po výměně jednotky v počítači znovu nainstalujte záslepky (jsou-li k dispozici). v Nepoužívané externí a vyjímatelné jednotky pevného disku, disketové a optické jednotky ukládejte do vhodných obalů. v Před instalací následujících zařízení se dotkněte kovového stolu nebo uzemněného kovového předmětu. Tím vybijete elektrostatický náboj vašeho těla. Elektrostatický náboj může zařízení poškodit. karta PC Card karta ExpressCard karta Smart paměťová karta, jako je xd-picture Card, SD Card, Memory Stick a MultiMediaCard paměťový modul karta PCI Express Mini komunikační dceřiná karta v Při přenosu dat z nebo na kartu Flash Media Card, například kartu SD Card, nepřevádějte počítač do pohotovostního režimu nebo režimu hibernace před ukončením přenosu dat. Mohlo by dojít ke ztrátě dat. Kapitola 2. Péče o počítač ThinkPad 5

16 Péče o počítač ThinkPad Čistění krytu počítače Počítač příležitostně vyčistěte následujícím způsobem: 1. Připravte roztok jemného kuchyňského čisticího prostředku (bez brusného prášku nebo silných chemikálií jako kyseliny nebo zásady). Použijte 5 dílů vody na jeden díl čisticího prostředku. 2. Namočte do rozředěného prostředku houbičku. 3. Vymáčkněte z houbičky přebytečnou tekutinu. 4. Krouživým pohybem houbičkou otřete kryt počítače, dávejte pozor, aby z houbičky nevytékala tekutina. 5. Odstraňte čisticí prostředek z krytu otřením. 6. Vypláchněte houbičku v čisté vodě. 7. Otřete povrch vypláchnutou houbičkou. 8. Otřete povrch znovu měkkou suchou látkou bez chlupů. 9. Počkejte, až povrch oschne, a odstraňte vlákna z látky, pokud zůstala na povrchu počítače. Čistění klávesnice počítače 1. Nasajte trochu isopropyl alkoholu do měkkého nezaprášeného hadříku. 2. Hadříkem otřete povrch kláves. Otírejte klávesy po jedné, pokud budete otírat více kláves najednou, muže se hadřík zachytit mezi klávesami a poškodit je. Dejte pozor, aby na klávesy nebo mezi ně neukápla tekutina. 3. Nechte klávesnici oschnout. 4. Drobečky a prach pod klávesami můžete odstranit pomocí štětečku s balónkem na čištění fotoaparátů nebo pomocí studeného vzduchu z vysoušeče vlasů. Poznámka: Čisticí prostředek nestříkejte přímo na displej nebo klávesnici. Čistění displeje počítače 1. Jemně otřete displej měkkou suchou látkou bez chlupů. Pokud na displeji objevíte skvrnku vypadající jako škrábnutí, může to být otisk přenesený z klávesnice nebo kolíku zařízení TrackPoint, když bylo víko stlačeno z vnějšku. 2. Skvrnku jemně otřete měkkým suchým hadříkem. 3. Pokud skvrnka na displeji zůstává, vezměte měkký hadřík, který nepouští chlupy, a navlhčete ho v roztoku ( jedna ku jedné) isopropyl alkoholu a vody, která neobsahuje nečistoty. 4. Hadřík co nejvíce vyždímejte. 5. Displej znovu otřete, nenechte z hadříku ukápnout tekutinu na počítač. 6. Než displej zavřete, nechte jej oschnout. Péče o snímač otisku prstu Následující akce mohou poškodit snímač otisku prstu nebo způsobit, že nebude správně fungovat: 6 ThinkPad T61 Příručka pro základní servis a odstraňování problémů

17 Péče o počítač ThinkPad v Poškrábání povrchu snímače tvrdým ostrým předmětem. v Poškrábání povrchu snímače nehtem. v Dotýkání se snímače špinavými prsty. Dojde-li k některému z následujících stavů, jemně otřete povrch snímače suchým měkkým hadříkem bez chlupů: v Povrch snímače je zašpiněný. v Povrch snímače je vlhký. v Snímač často selhává při ověřování otisku prstu. Kapitola 2. Péče o počítač ThinkPad 7

18 Péče o počítač ThinkPad 8 ThinkPad T61 Příručka pro základní servis a odstraňování problémů

19 Kapitola 3. Řešení problémů s počítačem Časté dotazy Diagnóza problémů Diagnostický program pevného disku Diagnostika problémů pomocí programu PC-Doctor ze servisní diskové oblasti Řešení problémů Chybové zprávy Chyby beze zpráv Problémy s heslem Problémy s klávesnicí Problémy s pozičním zařízením Problémy s pohotovostním režimem nebo režimem hibernace Problémy s obrazovkou počítače Problémy s baterií Jednotka pevného disku Problémy s ověřením otisku prstu Problémy se spuštěním Jiné problémy Spuštění programu BIOS Setup Poznámka: Použijte online nápovědu Access Help, pokud počítač běží a nápověda Access Help je dostupná. Informace v této kapitole se vztahují k situaci, kdy je nápověda Access Help nedostupná. Copyright Lenovo

20 Řešení problémů s počítačem Časté dotazy Tato část obsahuje časté dotazy a uvádí, kde na ně naleznete podrobné odpovědi. Podrobnosti o publikacích dodaných s počítačem ThinkPad naleznete v části Tato příručka a další publikace na stránce 1. Jaká bezpečnostní pravidla mám dodržovat při používání počítače ThinkPad? Podrobné informace o bezpečnosti naleznete v příručce Bezpečnostní pokyny a informace o záruce. Jak mohu předejít problémům s počítačem ThinkPad? Podívejte se do částí Toto čtěte nejdříve na stránce v a Kapitola 2, Péče o počítač ThinkPad, na stránce 3 této příručky. Další informace lze nalézt v nápovědě Access Help v částech: v předcházení problémům v odstraňování problémů Jaké jsou hlavní hardwarové části počítače ThinkPad? Viz část ThinkPad tour nápovědy Access Help. Kde naleznu podrobnou specifikaci svého počítače? Viz Potřebuji posílit zařízení nebo potřebuji vyměnit jedno z následujících zařízení: jednotku pevného disku, kartu PCI Express Mini, modemovou kartu, paměť, klávesnici nebo opěrku rukou. V části Dodatek B, Jednotky CRU (Customer Replaceable Unit), na stránce 55 této příručky naleznete seznam jednotek CRU (Customer Replaceable Unit) a odkaz na návod pro výměnu součástí. Počítač nefunguje správně. Viz část Problem solving nápovědy Access Help. Tato příručka popisuje pouze problémy, které zabraňují v přístupu k online nápovědě. Kde jsou disky pro obnovu? S počítačem nejsou dodány disky pro obnovu a disk s Windows. Popis alternativních metod obnovy, které Lenovo nabízí, naleznete v této příručce v části Obnova obsahu z výroby na stránce 29. Jak se obrátím na středisko podpory zákazníků? Viz část Kapitola 6, Jak získat podporu a servis, na stránce 43 této příručky. 10 ThinkPad T61 Příručka pro základní servis a odstraňování problémů

21 Řešení problémů s počítačem Telefonní číslo na vaše nejbližší servisní středisko naleznete v části Celosvětový telefonní seznam na stránce 45. Kde naleznu informace o záruce? Podrobné informace o záruce naleznete v příručce Bezpečnostní pokyny a informace o záruce. Informace o záruce, která platí pro počítač, včetně záruční doby a typu záručního servisu, naleznete v části Dodatek A, Informace o záruce, na stránce 51. Jak mohu instalovat nový operační systém? Viz část Advanced configuration nápovědy Access Help. Diagnóza problémů Máte-li s počítačem problém, můžete provést test pomocí programu PC-Doctor pro Windows. Program PC-Doctor for Windows spustíte takto: 1. Klepněte na tlačítko Start. 2. Přesuňte ukazatel na Všechny programy(ve Windows 2000, Programy)a na PC-Doctor for Windows. 3. Klepněte na tlačítko PC-Doctor. Další informace o programu PC-Doctor for Windows získáte v jeho nápovědě. Upozornění Některé testy mohou trvat několik minut nebo déle. Nespouštějte test, pokud nemáte čas k provedení celého testu, spuštěný test nepřerušujte. Chcete-li obrátit na servisní centrum s žádostí o pomoc, vytiskněte záznam o testu, abyste mohli technikovi rychle poskytnout informace. Diagnostický program pevného disku Pokud jednotka pevného disku nefunguje správně, můžete vyřešit problém pomocí diagnostického programu pro pevné disky v programu BIOS Setup. Diagnostický program spustíte takto: 1. Je-li k počítači připojena disketová jednotka s vloženou disketou, odstraňte disketu z disketové jednotky a vypněte počítač. 2. Zapněte počítač. 3. Až se v levé spodní části obrazovky zobrazí zpráva To interrupt normal startup, press the blue ThinkVantage button,, spusťte program BIOS Setup stisknutím klávesy F1. Kapitola 3. Řešení problémů s počítačem 11

22 Řešení problémů s počítačem 4. Kurzorovými klávesami vyberte HDD diagnostic program a stiskněte klávesu Enter. Otevře se nabídka diagnostického programu pro pevné disky. 5. Kurzorovými klávesami vyberte Main hard disk drive nebo Ultrabay hard disk drive. Klávesou Enter spusťte diagnostický program. Diagnostický program provede testy čtení a rychlosti zadaného disku a zobrazí výsledky. Poznámka: Je-li počítač připojen k doku ThinkPad Advanced Dock, diagnostický program nemůže testovat jednotku pevného disku instalovanou v pozici Ultrabay Enhanced doku ThinkPad Advanced Dock. 6. Pokud diagnostický program nahlásí chybu, obraťte se na středisko zákaznické podpory. Diagnostický program může nahlásit kteroukoli z následujících chyb: Pro hlavní jednotku pevného disku: v Error code 0000: Read verification failed v Error code 0100: Speed test failed v Error code 0200: Controller Diag failed Pro jednotku pevného disku v pozici Ultrabay : v Error code 0002: Read verification failed v Error code 0102: Speed test failed v Error code 0202: Controller Diag failed 7. Pokud diagnostický program nenahlásí žádnou chybu, ale problém trvá, postupujte podle části "Introducing Rescue and Recovery" v systému nápovědy Access Help a použijte program pro testování jednotky pevného disku. Také lze stáhnout program PC-Doctor for DOS pro váš počítač z webové stránky: &lndocid=tpad-matrix Diagnostika problémů pomocí programu PC-Doctor ze servisní diskové oblasti Pomocí programu PC-Doctor, spuštěného z pracovní plochy Rescue and Recovery ze servisní diskové oblasti, můžete provádět diagnostiku bez spuštění operačního systému. Postupujte takto: 1. Je-li k počítači připojena disketová jednotka s vloženou disketou, odstraňte disketu z disketové jednotky a vypněte počítač. 2. Zapněte počítač. 3. Až se v levé spodní části obrazovky zobrazí zpráva To interrupt normal startup, press the blue ThinkVantage button, spusťte pracovní plochu Rescue and Recovery stisknutím modrého tlačítka ThinkVantage. 4. Vyberte Diagnose hardware. Systém restartuje a spustí se program PC-Doctor. Chcete-li získat další informace o programu PC-Doctor, stiskněte klávesu F1 a a dostanete se k nápovědě nebo k online příručce. 12 ThinkPad T61 Příručka pro základní servis a odstraňování problémů

23 Řešení problémů s počítačem Řešení problémů Pokud nenaleznete popis problému zde, podívejte se do systému nápovědy Access Help. Následující část popisuje pouze problémy, které vám mohou zabránit v přístupu do tohoto systému nápovědy. Chybové zprávy Poznámky: 1. V uvedené chybové zprávě písmeno x zastupuje libovolný znak. 2. Verze programu PC-Doctor uváděného zde je PC-Doctor for Windows. Zpráva 0176: System Security - The System has been tampered with. 0182: Bad CRC2. Enter BIOS Setup and load Setup defaults. 0185: Bad startup sequence settings. Enter BIOS Setup and load Setup defaults. 0190: Critical low-battery error 0191: System Security - Invalid remote change requested. 0199: System Security - Security password retry count exceeded. 01C8: More than one modem devices are found. Remove one of them. Press <Esc> to continue. 01C9: More than one Ethernet devices are found. Remove one of them. Press <Esc> to continue. Řešení Tato zpráva se zobrazí, když odstraníte zabezpečovací čip a znovu jej instalujete nebo nainstalujete nový. Chybu odstraníte pomocí programu BIOS Setup. Jestliže tím problém neodstraníte, nechte počítač opravit. Kontrolní součet nastavení CRC2 v paměti EEPROM není správný. Stisknutím F1 spustíte program BIOS Setup. Standardní nastavení obnovíte stisknutím klávesy F9 a klávesy Enter.Pak stisknutím klávesy F10 a klávesy Enter restartujte systém. Kontrolní součet nastavení sekvence startup v paměti EEPROM není správný. Stisknutím F1 spustíte program BIOS Setup. Standardní nastavení obnovíte stisknutím klávesy F9 a klávesy Enter.Pak stisknutím klávesy F10 a klávesy Enter restartujte systém. Počítač se vypnul, protože baterie není dostatečně nabita. Připojte napájecí zdroj k počítači a nabijte baterii nebo použijte plně nabitou baterii. Selhala změna nastavení počítače. Potvrďte operaci a opakujte. Chybu odstraníte pomocí programu BIOS Setup. Tato zpráva se zobrazuje, když více než třikrát zadáte chybné heslo správce. Ověřte si, že znáte správné heslo správce, a akci opakujte. Chybu odstraníte pomocí programu BIOS Setup. Odstraňte jednu dceřinou kartu. Chcete-li varování ignorovat, stiskněte klávesu Esc. Jestliže tím problém neodstraníte, nechte počítač opravit. Počítač ThinkPad má již zabudovanou funkci Ethernet a není možné přidat další takovou funkci nainstalováním zařízení Ethernet, jako je Mini-PCI Ethernet Card nebo Ethernet Daughter Card. Zobrazí-li se tato chybová zpráva, odstraňte zařízení Ethernet, které jste instalovali. Chcete-li varování ignorovat, stiskněte klávesu Esc. Jestliže tím problém neodstraníte, nechte počítač opravit. Kapitola 3. Řešení problémů s počítačem 13

24 Řešení problémů s počítačem Zpráva Řešení 0200: Hard disk error Pevný disk nefunguje. Ujistěte se, že je jednotka pevného disku správně připojena. Spusťte program BIOS Setup a ujistěte se, že jednotka pevného disku není v nabídce vypnutá. 021x: Keyboard error Ujistěte se, že na klávesnici, nebo případně externí klávesnici, nejsou umístěny žádné předměty. Vypněte počítač a všechna připojená zařízení. Zapněte nejdříve počítač a pak připojená zařízení. Pokud se chybová zpráva stále zobrazuje, postupujte takto: Je-li připojena externí klávesnice, postupujte takto: v Vypněte počítač a odpojte externí klávesnici, pak počítač zapněte. Ověřte, zda vestavěná klávesnice funguje správně. Pokud ano, nechte externí klávesnici opravit. v Ujistěte se, že je externí klávesnice připojena ke správnému konektoru. 0230: Shadow RAM error 0231: System RAM error 0232: Extended RAM error 0250: System battery error 0251: System CMOS checksum bad 0271: Date and time error Proveďte test počítače pomocí programu PC-Doctor. v Jestliže se počítač během testu zastaví, nechte jej opravit. Selhala paměť shadow RAM. Proveďte test paměti počítače pomocí programu PC-Doctor. Pokud jste před zapnutím počítače přidali paměťový modul, nainstalujte jej znovu. Pak proveďte test paměti počítače pomocí programu PC-Doctor. Selhala systémová paměť RAM. Proveďte test paměti počítače pomocí programu PC-Doctor. Pokud jste před zapnutím počítače přidali paměťový modul, nainstalujte jej znovu. Pak proveďte test paměti počítače pomocí programu PC-Doctor. Selhala paměť extended RAM. Proveďte test paměti počítače pomocí programu PC-Doctor. Pokud jste před zapnutím počítače přidali paměťový modul, nainstalujte jej znovu. Pak proveďte test paměti počítače pomocí programu PC-Doctor. Záložní baterie, která se používá pro zachování konfigurace systému (například data a času), když je počítač vypnutý, je vybitá. Baterii vyměňte a ověřte konfiguraci pomocí programu BIOS Setup. Jestliže problém přetrvává, nechte počítač opravit. Nějaký aplikační program možná poškodil paměť CMOS. Počítač použije standardní nastavení. Nastavení upravíte pomocí programu BIOS Setup. Pokud chyba přetrvává, nechte počítač opravit. V počítači není nastaveno datum ani čas. Čas a datum nastavte pomocí programu BIOS Setup. 14 ThinkPad T61 Příručka pro základní servis a odstraňování problémů

25 Řešení problémů s počítačem Zpráva 0280: Previous boot incomplete Řešení Při předchozím pokusu počítač nebyl schopen dokončit proces zavádění. 1802: Unauthorized network card is plugged in - Power off and remove the minipci network card. 1803: Unauthorized daughter card is plugged in - Power off and remove the daughter card. 1804: Unauthorized WAN card is plugged in - Power off and remove the WAN card. 1805: Unauthorized Wireless USB card is plugged in - Power off and remove the Wireless USB card. 2100: Initialization error on HDD0 (Main hard disk drive) 2102: Initialization error on HDD1 (Ultrabay hard disk drive) 2110: Read error on HDD0 (Main hard disk drive) 2112: Read error on HDD1 (Ultrabay hard disk drive) Výzva k zadání hesla pro spuštění Počítač vypněte a znovu zapněte, aby se spustil program BIOS Setup. Ověřte nastavení a pak počítač restartujte položkou Exit Saving Changes v nabídce Restart nebo stisknutím klávesy F10. Pokud chyba přetrvává, nechte počítač opravit. Síťová karta Mini-PCI není na tomto počítači podporována. Odstraňte ji. Dceřiná karta není na tomto počítači podporována. Odstraňte ji. Síťová karta WAN není na tomto počítači podporována. Odstraňte ji. Síťová karta Wireless USB není na tomto počítači podporována. Odstraňte ji. Pevný disk nefunguje. Nechte ho opravit. Pevný disk nefunguje. Nechte ho opravit. Pevný disk nefunguje. Nechte ho opravit. Pevný disk nefunguje. Nechte ho opravit. Je nastaveno heslo pro spuštění nebo heslo správce. Napište heslo a stiskněte klávesu Enter. Není-li heslo pro spuštění přijato, můžete být nastaveno heslo správce. Napište heslo správce a stiskněte klávesu Enter. Jestliže chyba přetrvává, nechte počítač opravit. Kapitola 3. Řešení problémů s počítačem 15

26 Řešení problémů s počítačem Zpráva Výzva k zadání hesla pevného disku Hibernation error Operating system not found. EMM386 Not Installed - Unable to Set Page Frame Base Address. Řešení Je nastaveno heslo pevného disku. Napište heslo a stiskněte klávesu Enter. Jestliže chyba přetrvává, nechte počítač opravit. Nastavení systému se během doby, kdy byl počítač v režimu hibernace, změnilo a počítač nemůže pokračovat v normální činnosti. v Obnovte nastavení systému na stav, jaký byl před přechodem do režimu hibernace. v Jestliže se změnila velikost paměti, znovu vytvořte soubor používaný při režimu hibernace. Ověřte následující: v Je jednotka pevného disku správně instalována? v Je v jednotce spouštěcí disk? Jestliže se chybová zpráva stále zobrazuje, zkontrolujte spouštěcí posloupnost programem BIOS Setup. Upravte soubor C:\CONFIG.SYS a řádek device=c:\windows\emm386.exe RAM změňte na device=c:\windows\emm386.exe NOEMS CardBus Configuration Error - Device Disabled Cannot boot from any device. asoubor uložte. Spusťte BIOS Setup. Standardní nastavení obnovíte stisknutím klávesy F9 a klávesy Enter. Pak stisknutím klávesy F10 a klávesy Enter restartujte systém. Ověřte stav zařízení, z něhož chcete počítač spustit. Device not found Ověřte stav zařízení, z něhož chcete počítač spustit. Device error Ověřte stav zařízení, z něhož chcete počítač spustit. No valid operating system Ověřte, že operační systém není poškozen a že je správně instalován. Excluded from boot order Spusťte program BIOS Setup a přidejte zařízení do spouštěcího seznamu. 16 ThinkPad T61 Příručka pro základní servis a odstraňování problémů

27 Řešení problémů s počítačem Zobrazí-li se na obrazovce některá z následujících chybových zpráv, nechte počítač opravit: 0175: Bad CRC1, stop POST task 0177: Bad SVP data, stop POST task. Checksum of the supervisor password in the EEPROM is not correct. 0187: EAIA data access error 0188: Invalid RFID serialization information area 0189: Invalid RFID configuration information area 0192: System Security - Embedded Security hardware tamper detected. 0260: System timer error 0270: Real time clock error 02D0: System cache error 02F4: EISA CMOS not writable 02F5: DMA test failed 02F6: Software NMI failed 02F7: Fail-safe timer NMI failed Fan error Thermal sensing error Kapitola 3. Řešení problémů s počítačem 17

28 Řešení problémů s počítačem Chyby beze zpráv Problém: Řešení: Problém: Řešení: Problém: Řešení: Problém: Řešení: Po zapnutí počítače se na obrazovce nic neobjeví a počítač při spouštění nevydá žádný zvukový signál. Poznámka: Nejste-li si jisti, zda byl vydán zvukový signál, počítač vypněte stisknutím tlačítka vypínače alespoň na 4 vteřiny, pak jej znovu zapněte a poslouchejte. Pokud používáte externí monitor, podívejte se do části Problémy s obrazovkou počítače na stránce 21. Je-li nastaveno heslo pro spuštění, stiskněte libovolnou klávesu, abyste zobrazili výzvu pro zadání hesla pro spuštění. Pak napište správné heslo a stiskněte klávesu Enter. Pokud výzva pro zadání hesla pro spuštění není vidět, je možné, že je jas nastaven na nejnižší úroveň. Upravte úroveň jasu stisknutím kombinace kláves Fn+Home. Jestliže je obrazovka nadále prázdná, ověřte následující: v Je baterie správně instalována? v Je napájecí zdroj připojený k počítači a je napájecí šňůra připojena do fungující elektrické zásuvky? v Je počítač zapnutý? (Ujistěte se o tom opětovným zapnutím vypínače.) Jestliže jsou uvedené body splněny a obrazovka je stále prázdná, nechte počítač opravit. Po zapnutí počítače se na obrazovce nic neobjeví, ale ozve se více než jeden zvukový signál. Ověřte, že je paměťová karta správně instalována. Pokud ano a obrazovka je stále prázdná a ozve se pět zvukových signálů (pípnutí), nechte počítač opravit. Pokud se čtyřikrát ozve zvukový signál složený ze 4 pípnutí, je problém se zabezpečovacím čipem. Počítač nechte opravit. Po zapnutí počítače se na prázdné obrazovce zobrazí pouze bílý kurzor. Znovu instalujte operační systém (viz Kapitola 4, Možnosti obnovy, na stránce 29) a počítač zapněte. Jestliže je na obrazovce nadále pouze kurzor, nechte počítač opravit. Obrazovka přestane zobrazovat při zapnutém počítači. Možná došlo k aktivaci spořiče obrazovky nebo systému řízení spotřeby. Přesuňte zařízení TrackPoint nebo stiskněte nějakou klávesu, abyste ukončili spořič obrazovky nebo stiskněte vypínač, abyste pokračovali v práci z pohotovostního režimu nebo z režimu hibernace. 18 ThinkPad T61 Příručka pro základní servis a odstraňování problémů

29 Řešení problémů s počítačem Problémy s heslem Problém: Řešení: Zapomenuté heslo. Pokud jste registrovali svůj počítač pro službu Password Reset a zapomněli jste heslo pro spuštění nebo heslo pevného disku, můžete heslo obnovit stisknutím tlačítka ThinkVantage na výzvu pro zadání hesla. v Nejde-li obnovit heslo pro spuštění, počítač dopravte do servisu nebo prodejny autorizované od Lenovo, aby tam heslo zrušili. v Nejde-li obnovit heslo pevného disku, servis Lenovo neobnoví ani heslo ani data z pevného disku. Je třeba doručit počítač autorizovanému techniku firmy Lenovo nebo obchodnímu zástupci a jednotka pevného disku bude vyměněna. Musíte předložit prodejní doklad a zaplatit díly a práci. Pokud jste zapomněli heslo správce, autorizovaný servis Lenovo toto heslo neobnoví. Je třeba doručit počítač autorizovanému techniku nebo obchodnímu zástupci Lenovo, aby byla základní deska vyměněna. Musíte předložit prodejní doklad a zaplatit díly a práci. Problémy s klávesnicí Problém: Řešení: Všechny nebo některé klávesy na klávesnici nefungují. v Pokud se problém vyskytl okamžitě po návratu počítače z pohotovostního režimu, zadejte heslo pro spuštění, bylo-li nastaveno. v Pokud je připojena externí klávesnice PS/2, numerická klávesnice na počítači nefunguje. Použijte numerickou klávesnici na externí klávesnici. v Je-li připojena numerická klávesnice nebo myš: 1. Vypněte počítač. 2. Odpojte externí numerickou klávesnici nebo myš. 3. Zapněte počítač a vyzkoušejte klávesnici. Pokud klávesnice funguje, opatrně připojte externí numerickou klávesnici, externí klávesnici nebo myš a ujistěte se, že jsou konektory správně zapojeny. Pokud klávesnice stále nefunguje, dejte počítač do servisu. Problém: Řešení: Problém: Řešení: Při psaní písmena se objeví číslo. Je zapnutý číselný přesmykač. Vypnete ho stisknutím klávesy Shift nebo Fn a klávesy NmLk (ScrLk). Všechny nebo některé klávesy na externí numerické klávesnici nefungují. Ověřte, zda je externí numerická klávesnice správně připojena k počítači. Kapitola 3. Řešení problémů s počítačem 19

30 Řešení problémů s počítačem Problémy s pozičním zařízením Problém: Řešení: Funkce posouvání nebo lupy nefungují. Ověřte stav ovladače myši v okně Správce zařízení a ujistěte se, že je instalován ovladač PS/2 TrackPoint. Problémy s pohotovostním režimem nebo režimem hibernace Problém: Řešení: Problém: Řešení: Problém: Řešení: Počítač vstoupí do pohotovostního režimu (indikátor pohotovostního režimu se rozsvítí) hned po provedení testu POST (power-on self-test). Ověřte, že: v Baterie je nabitá. v Pracovní teplota je v přijatelném rozsahu. Viz Technické údaje na stránce 58. Jestliže jsou tyto body v pořádku, nechte počítač opravit. Zobrazí se zpráva critical low-battery error (kritická chyba málo nabité baterie) a počítač se okamžitě vypne. Baterie je vybitá. Připojte napájecí zdroj k počítači nebo použijte plně nabitou baterii. Počítač neobnoví činnost z pohotovostního režimu nebo indikátor pohotovostního režimu zůstane rozsvícený a počítač nefunguje. Pokud se systém nevrátí z pohotovostního režimu, je možné, že vstoupil do pohotovostního režimu nebo režimu hibernace automaticky, protože je vybitá baterie. Zkontrolujte indikátor pohotovostního režimu. v Pokud je indikátor pohotovostního režimu zapnutý, je počítač v pohotovostním režimu. Připojte k počítači napájecí zdroj a pak stiskněte klávesu Fn. v Pokud je indikátor režimu vypnutý, je počítač v režimu hibernace nebo je vypnutý. Připojte k počítači napájecí zdroj a pak stiskněte vypínač, abyste obnovili činnost počítače. Pokud systém neobnoví činnost z pohotovostního režimu, systém již možná neodpovídá a počítač nemůžete vypnout. Restartujte (resetujte) počítač. Neuložená data mohou být ztracena. Počítač resetujete stisknutím vypínače alespoň na 4 vteřiny. Pokud počítač nerestartuje, odpojte napájecí zdroj a baterii. 20 ThinkPad T61 Příručka pro základní servis a odstraňování problémů

31 Řešení problémů s počítačem Problém: Řešení: Problém: Řešení: Když podniknete akci pro návrat z pohotovostního režimu, displej počítače zůstane prázdný. Zkontrolujte, zda nebyl odpojen nebo vypnut externí monitor, když byl počítač v pohotovostním režimu. Pokud jste odpojili nebo vypnuli externí monitor, připojte ho nebo zapněte před převedením počítače z pohotovostního režimu. Pokud při převedení počítače z pohotovostního režimu bez připojení nebo zapnutí externího monitoru zůstane obrazovka prázdná, zapněte ji stisknutím kombinace kláves Fn+F7. Poznámka: Používáte-li klávesy Fn+F7 pro prezentační schémata, stiskněte kombinaci kláves Fn+F7 alespoň třikrát během tří vteřin, aby se zapnula obrazovka počítače. Počítač nečekaně vstupuje do pohotovostního režimu. Pokud se procesor přehřeje, počítač automaticky přejde do pohotovostního režimu, aby vychladl, a tím ochránil procesor a jiné vnitřní komponenty. Také zkontrolujte nastavení pohotovostního režimu pomocí aplikace Power Manager. Problémy s obrazovkou počítače Problém: Řešení: Problém: Řešení: Problém: Řešení: Na obrazovce se zobrazují nesprávné znaky. Instalovali jste operační systém nebo aplikační program správně? Jsou-li systém i aplikace jsou správně instalovány a nastaveny, nechte počítač opravit. Vždy po zapnutí počítače na obrazovce chybějí body, mají vybledlou barvu nebo jsou příliš jasné. Toto je vlastnost typická pro technologii TFT. Obrazovka počítače obsahuje mnoho tranzistorů (TFT). Malé množství chybějících, vybledlých nebo příliš jasných bodů na obrazovce je obvyklým jevem. Obrazovka je prázdná. v v v v Kombinací kláves Fn+F7 zapnete obrazovku. Poznámka: Používáte-li klávesy Fn+F7 pro prezentační schémata, stiskněte kombinaci kláves Fn+F7 alespoň třikrát během tří vteřin, aby se zapnula obrazovka počítače. Pokud je připojen napájecí zdroj, nebo používáte baterii a indikátor stavu baterie je zelený, stisknutím kláves Fn+Home zvýšíte jas obrazovky. Je-li indikátor stavu pohotovosti zapnutý (je zelený), přepněte z pohotovostního režimu stisknutím klávesy Fn. Pokud problém trvá postupujte podle řešení problému Obrazovka je nečitelná nebo zkreslená". Kapitola 3. Řešení problémů s počítačem 21

32 Řešení problémů s počítačem Problém: Řešení: Obrazovka je nečitelná nebo zkreslená. Ověřte, že: v Ovladač obrazovky je správně instalovaný. v Rozlišení obrazovky a počet barev jsou správně nastaveny. v Typ monitoru je správný. Tato nastavení ověřte takto: Pro Windows Vista : 1. Klepněte pravým tlačítkem myši na pracovní plochu, Klepněte na tlačítko Upravit a nanastavení obrazovky. 2. Ověřte, že rozlišení obrazovky a počet barev jsou správně nastaveny. 3. Klepněte na tlačítko Upřesnit. 4. Klepněte na kartu Adaptéry. 5. Ověřte, že v okně informací o adaptéru je uveden název správného ovladače zařízení. Poznámka: Název ovladače zařízení závisí na videočipu instalovaném ve vašem počítači. 6. Klepněte na tlačítko Vlastnosti. Pokud se zobrazí výzva pro heslo administrátora nebo potvrzení, zadejte heslo nebo potvrďte akci. Podívejte se na stav zařízení a ověřte, že zařízení pracuje správně. Pokud ne, klepněte na tlačítko Řešení problému. 7. Klepněte na kartu Monitor. 8. Ověřte, že jsou údaje správné. 9. Klepněte na tlačítko Vlastnosti. Pokud se zobrazí výzva pro heslo administrátora nebo potvrzení, zadejte heslo nebo potvrďte akci. Podívejte se na stav zařízení a ověřte, že zařízení pracuje správně. Pokud ne, klepněte na tlačítko Řešení problému. 22 ThinkPad T61 Příručka pro základní servis a odstraňování problémů

33 Řešení problémů s počítačem Řešení (pokračování): Pro Windows XP a Windows 2000: 1. Klepněte pravým tlačítkem myši na pracovní plochu, Klepněte na tlačítko Vlastnosti a klepněte na kartu Nastavení. 2. Ověřte, že rozlišení obrazovky a počet barev jsou správně nastaveny. 3. Klepněte na tlačítko Upřesnit. 4. Klepněte na kartu Adaptéry. 5. Ověřte, že v okně informací o adaptéru je uveden název správného ovladače zařízení. Poznámka: Název ovladače zařízení závisí na videočipu instalovaném ve vašem počítači. 6. Klepněte na tlačítko Vlastnosti. Podívejte se na stav zařízení a ověřte, že zařízení pracuje správně. Pokud ne, klepněte na tlačítko Řešení problému. 7. Klepněte na kartu Monitor. 8. Ověřte, že jsou údaje správné. 9. Klepněte na tlačítko Vlastnosti. Podívejte se na stav zařízení a ověřte, že zařízení pracuje správně. Pokud ne, klepněte na tlačítko Řešení problému. Problém: Řešení: Pokusíte-li se přehrát disk DVD, zobrazí se zpráva Unable to create overlay window. -nebo- Pokusíte-li se přehrát video, disk DVD nebo spustit herní aplikaci, přehrávání nefunguje nebo má nízkou kvalitu. Proveďte jednu z následujících akcí: v Používáte-li 32bitový režim zobrazení, změňte ho na 16bitový režim. v Používáte-li pracovní plochu s rozlišením nebo vyšším, snižte rozlišení pracovní plochy a počet barev. Problémy s baterií Problém: Řešení: Problém: Řešení: Baterii nelze plně nabít při vypnutém počítači během obvyklé doby nabíjení. Podrobnosti naleznete v nápovědě Access Help v části o řešení problémů s baterií a napájením. Počítač se vypne dříve, než indikátor stavu baterie ukazuje vybitou baterii -nebopočítač pracuje i poté, co indikátor stavu baterie ukazuje vybitou baterii. Vybijte a nabijte baterii. Kapitola 3. Řešení problémů s počítačem 23

34 Řešení problémů s počítačem Problém: Řešení: Problém: Řešení: Problém: Řešení: Doba provozu s plně nabitou baterií je krátká. Podrobnosti naleznete v nápovědě Access Help v části o řešení problémů s baterií a napájením. Počítač nepracuje s plně nabitou baterií. Přepěťový chránič v baterii může být aktivní. Vypnutím počítače na jednu minutu převedete chránič do normálního provozního stavu, pak počítač zapněte. Baterie se nenabíjí. Podrobnosti naleznete v nápovědě Access Help v části o řešení problémů s baterií a napájením. Jednotka pevného disku Problém: Řešení: Jednotka pevného disku nefunguje. V nabídce programu BIOS Setup ověřte, že je jednotka pevného disku v seznamu "Boot priority order". Je-li v seznamu "Excluded from boot order", je jednotka pevného disku vypnuta. Označte položku pro zařízení v seznamu a stiskněte klávesu x. Tím se zařízení přesune do seznamu "Boot priority order". Problém: Řešení: Po nastavení hesla pevného disku na jednotku pevného disku mého počítače, jsem přesunul jednotku na jiný počítač. Teď ovšem nelze disk zpřístupnit pomocí hesla. Váš počítač podporuje vylepšený algoritmus hesel. Počítače starší, než je váš počítač, nemusí podporovat takovou bezpečnostní funkci. Jestliže jste nastavili heslo pevného disku pomocí Using Passphrase v nastavení BIOS a chcete použít jednotku pevného disku ve starším počítači, odstraňte nejdříve heslo a potom přemístěte pevný disk na starší počítač. Problém: Řešení: Nemohu jednotku pevného disku v Ultrabay vyměnit za provozu. Jednotku pevného disku v Ultrabay můžete vyměnit za provozu, pouze pokud nebylo nastaveno heslo pevného disku. Ujistěte se, že heslo pro jednotku pevného disku v Ultrabay je vypnuté. 24 ThinkPad T61 Příručka pro základní servis a odstraňování problémů

35 Řešení problémů s počítačem Problém: Řešení: Nemohu změnit nebo odstranit heslo pevného disku v nastavení BIOS. Nastavení Using Passphrase v nastavení BIOS se musí shodovat s nastavením hesla pevného disku a jeho změnou nebo odstraněním. Odstraňte všechna ostatní hesla, jestliže je položka v nabídce Hard Disk x Password nastavení systému BIOS šedá a nedostupná. Pak vypněte počítač a odinstalujte jednotku pevného disku. Zapněte počítač s odinstalovanou jednotkou pevného disku, zadejte nastavení BIOS a nastavte Using Passphrase jako zapnuté nebo vypnuté, podle toho, jaké bylo nastavení, když jste nastavovali heslo. Ukončete nastavení BIOS a vypněte počítač. Vložte novou jednotku pevného disku. Zapněte počítač a zadejte nastavení BIOS, abyste změnili nebo odstranili heslo pevného disku. Problémy s ověřením otisku prstu Problém: Řešení: Nelze registrovat nebo ověřit otisk prstu, protože prst je zvrásněný, zdrsněný, suchý, poraněný, špinavý, zamaštěný, mokrý nebo jste použili jiný než registrovaný prst. Situaci se pokuste vyřešit následujícím postupem: v Otřete si ruce nebo je umyjte, abyste se zbavili špíny nebo vlhkosti na prstech. v Pro ověření registrujte a používejte jiný prst. v Jsou-li vaše ruce příliš suché, použijte pleťový krém. Problémy se spuštěním Problém: Řešení: Operační systém Microsoft Windows se nespustí. Pro řešení problému použijte pracovní plochu Rescue and Recovery. Podrobnosti o aplikaci Rescue and Recovery naleznete v části Kapitola 4, Možnosti obnovy, na stránce 29 Jiné problémy Problém: Řešení: Počítač neodpovídá. v Počítač vypněte stisknutím vypínače na dobu delší než 4 vteřiny. Pokud se počítač přesto nevypne, odpojte napájecí zdroj a baterii. v Počítač se možná zablokoval, když při komunikační činnosti přešel do pohotovostního režimu. Když pracujete v síti, vypněte časovač pohotovostního režimu. Kapitola 3. Řešení problémů s počítačem 25

36 Řešení problémů s počítačem Problém: Řešení: Počítač se nespustí z jednotky, ze které chcete. Použijte nabídku Startup v programu BIOS Setup. Ujistěte se, že v programu BIOS Setup je nastavena spouštěcí posloupnost tak, aby se počítač spouštěl z vámi požadovaného zařízení. Také se ujistěte, že zařízení, ze kterého se počítač spouští, je zapnuto. V nabídce programu BIOS Setup ověřte, že je zařízení v seznamu Boot priority order. Je-li v seznamu Excluded from boot order, je vypnuto. Označte položku pro zařízení v seznamu a stiskněte klávesu x. Tím se zařízení přesune do seznamu Boot priority order. Spuštění programu BIOS Setup Počítač poskytuje program, nazvaný BIOS Setup, který umožňuje nastavit různé parametry. v Config: nastavení konfigurace počítače. v Date/Time: nastavení data a času. v Security: nastavení bezpečnostních funkcí. v Startup: nastavení spouštěcího zařízení. v Restart: restart systému. Program BIOS Setup spustíte takto: 1. Chcete-li zabránit náhodné ztrátě dat, proveďte zálohu dat a registru počítače. Podrobnosti naleznete v části Data backup-and-restore tools nápovědy Access Help. 2. Je-li k počítači připojena disketová jednotka s vloženou disketou, odstraňte disketu z disketové jednotky a vypněte počítač. 3. Zapněte počítač. Až se v levé spodní části obrazovky zobrazí zpráva To interrupt normal startup, press the blue ThinkVantage button, stiskněte tlačítko ThinkVantage. Otevře se pracovní plocha Rescue and Recovery. 4. Klepněte na tlačítko Access BIOS. Zobrazí se okno se zprávou, že je nutný restart. 5. Klepněte na tlačítko Yes. Počítač restartuje a zobrazí se nabídka programu BIOS Setup. Je-li nastaveno heslo správce, zobrazí se nabídka programu BIOS Setup po zadání hesla. Program můžete spustit stisknutím klávesy Enter místo zadání hesla správce, nebudete však moci změnit parametry, které jsou chráněny heslem správce. Další informace naleznete v online nápovědě počítače. 6. Pomocí kurzorových kláves se přesuňte na položku, kterou chcete změnit. Když je požadovaná položka zvýrazněna, stiskněte klávesu Enter. Zobrazí se dílčí nabídka. 7. Proveďte požadované změny. Chcete-li změnit hodnotu položky, použijte klávesu F5 nebo F6. Jestliže má položka dílčí nabídku, zobrazíte ji stisknutím klávesy Enter. 26 ThinkPad T61 Příručka pro základní servis a odstraňování problémů

ThinkPad X61 Příručka pro základní servis a odstraňování problémů

ThinkPad X61 Příručka pro základní servis a odstraňování problémů ThinkPad X61 Příručka pro základní servis a odstraňování problémů ThinkPad X61 Příručka pro základní servis a odstraňování problémů Poznámka Před použitím produktu a těchto informací si přečtěte: v Bezpečnostní

Více

ThinkPad T60 Příručka pro základní servis a odstraňování problémů

ThinkPad T60 Příručka pro základní servis a odstraňování problémů ThinkPad T60 Příručka pro základní servis a odstraňování problémů Obsahuje: v úvod do jiných zdrojů informací v důležité rady o péči o počítač v diagnostiku a řešení problémů v možnosti obnovy v podporu

Více

ThinkPad X200 a X200s Příručka pro základní servis a odstraňování problémů

ThinkPad X200 a X200s Příručka pro základní servis a odstraňování problémů ThinkPad X200 a X200s Příručka pro základní servis a odstraňování problémů ThinkPad X200 a X200s Příručka pro základní servis a odstraňování problémů Poznámka Před použitím produktu a těchto informací

Více

ThinkPad Z61 Příručka pro základní servis a odstraňování problémů

ThinkPad Z61 Příručka pro základní servis a odstraňování problémů ThinkPad Z61 Příručka pro základní servis a odstraňování problémů Obsahuje: v úvod do jiných zdrojů informací v důležité rady o péči o váš počítač v diagnostiku a řešení problémů v možnosti obnovy v podporu

Více

Lenovo 3000 N200 Příručka pro základní servis a odstraňování problémů

Lenovo 3000 N200 Příručka pro základní servis a odstraňování problémů Lenovo 3000 N200 Příručka pro základní servis a odstraňování problémů Lenovo 3000 N200 Příručka pro základní servis a odstraňování problémů Poznámka Před použitím produktu a těchto informací si přečtěte:

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

Lenovo 3000 C100 Příručka pro základní servis a odstraňování problémů

Lenovo 3000 C100 Příručka pro základní servis a odstraňování problémů Lenovo 3000 C100 Příručka pro základní servis a odstraňování problémů Obsahuje: v úvod do jiných zdrojů informací v důležité rady o péči o váš počítač v diagnostiku a řešení problémů v možnosti obnovy

Více

ThinkPad X30 Series Příručka pro základní servis a odstraňování problémů

ThinkPad X30 Series Příručka pro základní servis a odstraňování problémů ThinkPad X30 Series Příručka pro základní servis a odstraňování problémů ThinkPad X30 Series Příručka pro základní servis a odstraňování problémů Poznámka Před použitím produktu a těchto informací si

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Aktualizace softwaru, zálohování a obnova

Aktualizace softwaru, zálohování a obnova Aktualizace softwaru, zálohování a obnova Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps Úvod Nevystavujte Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý S chytrými zařízeními je svět jednoduchý Děkujeme, že jste si vybrali produkt HUAWEI Mobile WiFi Podporované funkce a skutečný vzhled závisí na konkrétním zakoupeném modelu. Obrázky mají pouze informativní

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

ThinkPad X40 Series Příručka pro základní servis a odstraňování problémů

ThinkPad X40 Series Příručka pro základní servis a odstraňování problémů ThinkPad X40 Series Příručka pro základní servis a odstraňování problémů ThinkPad X40 Series Příručka pro základní servis a odstraňování problémů Poznámka Před použitím produktu a těchto informací si

Více

Příručka - Aiptek W100

Příručka - Aiptek W100 Příručka - Aiptek W100 Bezpečnostní opatření: Přečtěte si prosím pozorně pokyny pro zpracovávat digitální fotoaparát. Před použitím fotoaparátu se ujistěte, že jste si přečetli a porozuměli Bezpečnostní

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

Rychlý návod k použití Eee PC 4G (701) Eee PC 4G Surf Eee PC 8G

Rychlý návod k použití Eee PC 4G (701) Eee PC 4G Surf Eee PC 8G Překlad do češtiny sponzorovala firma i4wifi a.s. E351O Rychlý návod k použití Eee PC 4G (701) Eee PC 4G Surf Eee PC 8G Jak Eee PC zapnout Uvádíme zde jen stručné pokyny k používání Eee PC. Podrobnější

Více

ThinkPad R50 Series Příručka pro základní servis a odstraňování problémů

ThinkPad R50 Series Příručka pro základní servis a odstraňování problémů ThinkPad R50 Series Příručka pro základní servis a odstraňování problémů ThinkPad R50 Series Příručka pro základní servis a odstraňování problémů Poznámka Před použitím produktu a těchto informací si

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 SAGEM F@st 840 ADSL USB modem Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 Předtím, než začnete: Ujistěte se, že dodávka samoinstalačního balíčku Vašeho ADSL USB modemu SAGEM F@st 840 obsahuje tyto

Více

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka CECH-ZHD1 7020228 Kompatibilní hardware Systém PlayStation 3 (řada CECH-400x) Bezpečnostní opatření Abyste zajistili bezpečné používání tohoto

Více

Zabezpečení. Uživatelská příručka

Zabezpečení. Uživatelská příručka Zabezpečení Uživatelská příručka (c) Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je v USA registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation Informace uvedené v této příručce

Více

Česká verze. Instalace ve Windows XP a Vista

Česká verze. Instalace ve Windows XP a Vista LW311 Sweex Bezdrátový LAN Cardbus adaptér 300 Mb/s Nevystavujte bezdrátový Cardbus adaptér 300 Mb/s nadměrným teplotám. Neumisťujte jej na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla. Zařízení

Více

ThinkPad G40 Series Příručka pro základní servis a odstraňování problémů

ThinkPad G40 Series Příručka pro základní servis a odstraňování problémů ThinkPad G40 Series Příručka pro základní servis a odstraňování problémů ThinkPad G40 Series Příručka pro základní servis a odstraňování problémů Poznámka Před použitím produktu a těchto informací si

Více

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY WWW.GOCLEVER.COM VÍCE INFORMACÍ O PRODUKTECH TAB, NAVIO, DVR, MEDIA Před instalací a použitím si prostudujte tento návod. Úvod Vážený uživateli, děkujeme

Více

Příručka pro aktualizaci firmwaru

Příručka pro aktualizaci firmwaru Model č. Příručka pro aktualizaci firmwaru Tato příručka obsahuje pokyny pro aktualizaci firmwaru ovladače zařízení a firmwaru PDL. Tyto aktualizace si můžete stáhnout z našeho webového serveru. O balíčku

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA)

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) INSTALACE A NASTAVENÍ Krok 1. Připojení skeneru k počítači Pomocí kabelu USB připojte skener k počítači 1. Zapojte síťový adaptér do konektoru skeneru. 2. Zapojte druhý konec

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

Instalační manuál pixel-fox

Instalační manuál pixel-fox Instalační manuál pixel-fox Verze 01/2011 V5 (CZ) - Subject to change without notice! Systémové požadavky: Aktuální minimální systémové požadavky pro používání software pixel-fox na vašem PC jsou: - IBM

Více

Elektronická čtečka Volcano 7

Elektronická čtečka Volcano 7 1. Před prvním použitím 2. Úvodní obrazovka Volcano 3. Historie prohlížeče 4. Elektronická kniha 5. Čtení elektronických knih 6. Přiblížení / oddálení 7. Otočení obrazovky 8. Umístění záložky na stránku

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU. Instalační příručka

SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU. Instalační příručka SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU Instalační příručka 2010, Medtronic MiniMed, Inc. Všechna práva vyhrazena. Paradigm, Paradigm Link a CareLink jsou registrované ochranné známky společnosti Medtronic, Inc.

Více

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 1 2 Vážený zákazníku, gratulujeme vám k pořízení netbooku Lenovo IdeaPad S100. Manuál, který právě držíte v rukou, se může stát vaším užitečným poradcem. Poradí

Více

Stručná příručka pro instalaci. Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock Vodafone R101

Stručná příručka pro instalaci. Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock Vodafone R101 Stručná příručka pro instalaci Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock Vodafone R101 Vítejte ve světě mobilních komunikací 1 Úvod 2 Přehled zařízení 3 Začínáme 5 Připojení k zařízení Vodafone Mobile Broadband

Více

Elektronický slovník. Návod k použití

Elektronický slovník. Návod k použití Návod k použití Tento elektronický "mluvící" slovník zastupuje novou generaci kapesních elektronických zařízení vyznačujících se širokou využitelností, kompaktní velikostí, nízkou hmotností, a přesto poskytujících

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

Zkontrolujte dodané příslušenství

Zkontrolujte dodané příslušenství Gratulujeme Vám ke koupi nového Netbooku GIGABYTE T3! Tento stručný přehled Vám pomůže nastavit Váš netbook při prvním spuštění.pro více informací se prosím obraťte na naše stránky: www.gigabyte.com Veškeré

Více

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline Uživatelská příručka Linksys PLEK500 Síťový adaptér Powerline Obsah Přehled............... 2 Funkce...................... 2 Jak funguje síť Powerline............... 3 Příklad instalace 3 Instalace sítě

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

Bezdrátový router AC1600 Smart

Bezdrátový router AC1600 Smart Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

DAVIE XDc II Informace pro správce Pokyny k instalaci aplikace Runtime V5.5.0. 1. Obsah

DAVIE XDc II Informace pro správce Pokyny k instalaci aplikace Runtime V5.5.0. 1. Obsah Pokyny k instalaci Runtime V5.5.0 Pokyny použijte pro správnou instalaci aplikace Runtime 5.5.0 do nástroje DAVIE XDc II. 1. Obsah 1. Obsah... 0 2. Důležité!!!... 1 3. Terminologie... 2 4. Požadované příslušenství...

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Autorská práva a licence 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného

Více

Průvodce nastavením Wi-Fi

Průvodce nastavením Wi-Fi Průvodce nastavením Wi-Fi uu Úvod Existují dva režimy bezdrátové sítě LAN: režim infrastruktura pro připojení přes přístupový bod a režim ad-hoc pro vytvoření přímého propojení se zařízením podporujícím

Více

Návod na obsluhu ACTION KAMERA

Návod na obsluhu ACTION KAMERA Návod na obsluhu ACTION KAMERA Obsah Montážní příslušenství... 2 Rychlá uživatelská příručka... 3 Úvodní informace... 3 Informace... 4 Požadavky na systém... 5 Vzhled kamery... 5 Použití... 6 Nabíjení

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

Lenovo IdeaPad Flex 10

Lenovo IdeaPad Flex 10 Lenovo IdeaPad Flex 10 Uživatelská příručka Než začnete používat počítač, přečtěte si bezpečnostní poznámky a důležité rady, které naleznete v přiložených příručkách. Poznámky Před používáním produktu

Více

Boot Camp Instalační a konfigurační příručka

Boot Camp Instalační a konfigurační příručka Boot Camp Instalační a konfigurační příručka Obsah 3 Úvod 4 Přehled instalace 4 1. krok: Vyhledání aktualizací 4 2. krok: Příprava Macu pro Windows 4 3. krok: Instalace Windows na Mac 4 4. krok: Instalace

Více

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena.

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. SP300E Příruční tiskárna s portem Ethernet Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. Obsah Obsah balení...1 Přehled...1 Tisk zkušební stránky...2 Zakládání role s

Více

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G Rychlý průvodce 1. Klávesy a funkce 1. Přední fotoaparát 2. Klávesa Volume + 3. Klávesa Volume - 4. Zadní fotoaparát 5. Zdířka pro sluchátka 6. Slot pro SIM kartu 7. Klávesa pro zapnutí a zámek 8. Pack

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Aktualizace softwaru, zálohování a obnova

Aktualizace softwaru, zálohování a obnova Aktualizace softwaru, zálohování a obnova Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation

Více

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 1. Dříve než spustíte instalaci Vítáme Vás při instalaci nové verze aplikace eliška. Před samotnou instalací, prosím, ověřte, že jsou splněné následující podmínky:

Více

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ Xtreamer Wonder Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Xtreamer Wonder Xtreamer Wonder je zcela nový media hub na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex A9 procesorem a grafikou Mali

Více

Instalace programového vybavení

Instalace programového vybavení Instalace programového vybavení English pro Windows Obecné Specifikace P-touch Editor P-touch Quick Editor Printer Driver Umožňuje vytvářet libovolné štítky pomocí různých vzorů, fontů, šablon a klipártů.

Více

Lenovo. Uživatelská příručka. Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách.

Lenovo. Uživatelská příručka. Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Lenovo Uživatelská příručka Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Poznámky Před používáním výrobku si přečtěte Příručka s bezpečnostními a

Více

První zapnutí notebooku GIGABYTE

První zapnutí notebooku GIGABYTE P55 V3.0 Gratulujeme k nákupu GIGABYTE notebooku. Tento manuál Vám pomůže s prvním nastavením Vašeho notebooku. Konfigurace notebooku se liší podle zakoupeného notebooku. GIGABYTE si vyhrazuje právo na

Více

VAROVÁNÍ: Vždy vypněte zařízení před vložením nebo vyjmutím paměťové. V opačném případě může dojít k poškození zařízení a paměťové

VAROVÁNÍ: Vždy vypněte zařízení před vložením nebo vyjmutím paměťové. V opačném případě může dojít k poškození zařízení a paměťové Upozornění Bezpečnostní opatření a údržba Výrobek je určen pouze pro vnitřní použití Nevystavuje výrobek vlhkosti nebo kondenzaci, hrozí úraz elektrickým proudem a poškození výrobku Nezakrývejte ventilační

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

P-660HN-TxA. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty

P-660HN-TxA. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty Firmware v3.0 Vydání 1, 6/2010 Výchozí nastavení: IP adresa: http://10.0.0.138 Heslo: admin Instalační příručka Copyright 2010. Všechna práva vyhrazena. Obsah

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

Prosím přečtěte si tyto informace pozorně před prvním použitím. Správným užíváním dosáhnete požadovaných výsledků a dlouhé životnosti výrobku.

Prosím přečtěte si tyto informace pozorně před prvním použitím. Správným užíváním dosáhnete požadovaných výsledků a dlouhé životnosti výrobku. Příslušenství Rychlý návod Funkce Tento návod k obsluze odkazuje na nejaktuálnější informace, které byly dostupné v době jeho vzniku. Zobrazení a ilustrace v návodu slouží k detailnějšímu a přesnějšímu

Více

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM UPOZORNĚNÍ K PROVOZU ZAŘÍZENÍ PŘEČTĚTE SI POZORNĚ VŠECHNA UPOZORNĚNÍ A INSTRUKCE, KTERÉ JSOU UVEDENY V TÉTO PŘÍRUČCE. PŘÍRUČKU SI TAKÉ USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU. Z DŮVODU

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

Tablet. Rychlý průvodce instalací

Tablet. Rychlý průvodce instalací Tablet CZ Rychlý průvodce instalací Windows Vista, Vista x64, XP, XP x64, 2000 Macintosh OS X v10.3.9. nebo vyšší Důležité: pro plné využití všech funkcí pera a tabletu je NUTNÁ instalace ovládacího programu

Více

Bezdrátové připojení (pouze u vybraných modelů)

Bezdrátové připojení (pouze u vybraných modelů) Bezdrátové připojení (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Příručka pro rychlé uvedení do provozu USB modem Vodafone Mobile Broadband K4607-Z. Navrženo společností Vodafone

Příručka pro rychlé uvedení do provozu USB modem Vodafone Mobile Broadband K4607-Z. Navrženo společností Vodafone Příručka pro rychlé uvedení do provozu USB modem Vodafone Mobile Broadband K4607-Z Navrženo společností Vodafone Vítejte ve světě mobilních komunikací 1 Úvod 2 Nastavení USB modemu 4 Windows 7, Windows

Více

Vlastnosti a použití řídící jednotky

Vlastnosti a použití řídící jednotky CLEVER 01 Vlastnosti a použití řídící jednotky Řídící jednotky CLEVER01 a CLEVER01M jsou postaveny jako součást automatického systému uzavírání bran, vedený formou jednofázového motoru s trvalým kondenzátorem.

Více

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD SSD-NAVI (verze 3.00)

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD SSD-NAVI (verze 3.00) 1 - OBSAH Stížnost zákazníka Diagnostika Přehled a popis kolíků Kap 2 Obecný funkční problém Kap 3 Nefunguje nebo bez napájení (černý displej): Kap 3-1 Nefunkční tlačítko Kap 3-2 Dotykový displej nefunguje

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 RYCHLÝ ÚVODNÍ LIST NOVELL Při instalaci nové verze systému SUSE Linux Enterprise 11 postupujte podle následujících pokynů. Tento dokument obsahuje

Více

Než začnete. Vaše telefonní číslo a číslo účtu DSL. Pokud nemáte hlasovou službu, můžete místo telefonního čísla použít číslo svého účtu DSL.

Než začnete. Vaše telefonní číslo a číslo účtu DSL. Pokud nemáte hlasovou službu, můžete místo telefonního čísla použít číslo svého účtu DSL. Obsah Než začnete........................................ 2 Instalace modemu s routerem.......................... 3 Předem nastavené zabezpečení bezdrátové sítě........... 5 Nastavení bezdrátové sítě..........................

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

SUSE Linux Enterprise Desktop 10

SUSE Linux Enterprise Desktop 10 SUSE Linux Enterprise Desktop 10 SP1 Úvodní instalační příručka SP1 Novell SUSE Linux Enterprise Desktop 10 ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA 16. bř ezen 2007 www.novell.com Vítá vás systém SUSE Linux Enterprise Desktop

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

Acer Aspire S7-191. Stručné pokyny

Acer Aspire S7-191. Stručné pokyny Acer Aspire S7-9 Stručné pokyny Registrace produktu Doporučujeme vám, abyste si při prvním použití produkt zaregistrovali. Získáte tak přístup k některým užitečným výhodám, například: Rychlejší služby

Více

Modul 2. První sada úkolů:

Modul 2. První sada úkolů: Zadání První sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada1. 1. Ve složce Ulohy vytvořte čtyři nové složky (podle obrázku) a pojmenujte

Více

Téma 10: Správa hardwarových zařízení a ovladačů II

Téma 10: Správa hardwarových zařízení a ovladačů II Téma 10: Správa hardwarových zařízení a ovladačů II 1 Teoretické znalosti V tomto cvičení budete detailněji pracovat se Správcem zařízení a nastavením ovladačů zařízení hardware. Správce zařízení S tímto

Více

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru.

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Instalace Připojení zařízení Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Pomocí ethernetového síťového kabelu připojte WAN-port vašeho routeru k LAN-portu modemu. Pomocí

Více

FAQ pro Eee Pad TF201

FAQ pro Eee Pad TF201 FAQ pro Eee Pad TF201 CZ6915 Správa souborů... 2 Jak se dostanu k datům uloženým na kartě microsd, SD a disku USB?... 2 Jak přesunu vybraný soubor do jiné složky?... 2 Jak zkopíruji a vložím vybraný soubor

Více

Lenovo G400/G500 G405/G505 G410/G510

Lenovo G400/G500 G405/G505 G410/G510 Lenovo G400/G500 G405/G505 G410/G510 Uživatelská příručka Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Poznámky Před používáním tohoto produktu si

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

První použití přístroje GIGABYTE Slate PC

První použití přístroje GIGABYTE Slate PC Čeština Gratulujeme Vám k nákupu GIGABYTE Slate PC! Tento manuál Vám pomůže nastavit Váš Slate PC.Konfigurace je závislá na vybraném modelu, který jste si zakoupili. Společnost GIGABYTE si rezervuje právo

Více

1 Informace o kameře Česky

1 Informace o kameře Česky WC NX Ultra Cz.fm Page 72 Friday, September 5, 2003 8:42 AM 1 Informace o kameře Česky Pohled zepředu Pohled zboku 1 2 3 4 1. Spoušt Stisknutím tohoto tlačítka spustíte aplikaci PC-CAM Center nebo pořídíte

Více

TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE

TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE VISIT OUR WEBSITE WWW.GOCLEVER.COM TO SEE MORE PRODUCTS TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Před prvním použitím přístroje si prosím pečlivě prostudujte návod k obsluze. Úvod Děkujeme za Vaši

Více

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ Trojúhelníkové heslo: pro vstup do nastavení poklepejte na oblasti 1, 2 a 3. SPRÁVCE NASTAVENÍ (ADMINISTRATOR

Více

DiBos 8, SCSI Upgrade Kit DBEK061. Instalační příručka

DiBos 8, SCSI Upgrade Kit DBEK061. Instalační příručka DiBos 8, SCSI Upgrade Kit DBEK061 cs Instalační příručka DiBos 8, SCSI Upgrade Kit Obsah cs 3 Obsah 1 Úvod 4 2 Bezpečnostní poznámky 4 3 Upgrade Kit DBEK061 4 4 Rozšíření jednotek DiBos 5 4.1 Příprava

Více

Návod k použití VoIP analogového adaptéru SPA 2102 pro službu viphone break

Návod k použití VoIP analogového adaptéru SPA 2102 pro službu viphone break Návod k použití VoIP analogového adaptéru SPA 2102 pro službu viphone break 1. Instalace přístroje 1.1. Vzhled přístroje 1.2. Připojení přístroje Připojte adaptér k Vaší síti do zdířky Internet, počítač

Více

NBG-419N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití

NBG-419N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Výchozí nastavení: LAN Port: LAN1 LAN4 IP adresa: http://192.168.1.1 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Duben 2009 Vydání 1 Copyright 2009. Všechna

Více