Ceník a Pravidla O2 Family. účinnost od

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ceník a Pravidla O2 Family. účinnost od"

Transkript

1 Ceník a Pravidla O2 Family účinnost od

2 Obsah 1. Obecná část... 4 Podmínky... 4 Popis služby... 5 SIM karta a telefonní číslo... 5 Požadavky na koncové zařízení... 5 Zřízení služby... 5 Změny nastavení služeb... 5 Zúčtovací období... 5 Způsob doručení vyúčtování... 5 Splatnost vyúčtování... 5 Při neplacení... 5 Ceny za vnitrostátní spojení... 5 Ceny za roamingová spojení... 6 Mobilní data... 6 Rychlostní parametry u mobilních datových služeb... 6 Přenesení čísla k jinému poskytovateli... 6 Lhůta pro přenesení... 6 Přerušení služby z důvodu údržby... 7 Změna smlouvy ze strany O2 Family... 7 Reklamace... 7 Spory... 7 Smluvní podmínky a jejich změny Hlasové tarify... 8 Volání na barevné linky... 9 Volání na informační linky 1180, 1181, Parametry FUP/ maximální rychlost stahování Doplňkové balíčky...10 Volání a SMS...10 Kontrola...10 Internet v mobilu...11 Jednorázové obnovení objemu dat...11 Parametry FUP/ maximální rychlost stahování pro Internet v mobilu...12 Spotify 30denní předplatné...12 Uvítací melodie Roaming...13 Hlasové roamingové balíčky...13 Volání bez hranic...13 Svět Basic...13 Datový roaming...14 Měsíční balíčky Internet Evropa a Svět...14 Jednorázové balíčky Internet Evropa a Svět...14 Ceny dat v zahraničí bez balíčku...15 Chytré cestovní pojištění Platební transakce...16

3 Audiotexové volání...16 Premium SMS...16 DÁRCOVSKÁ SMS (DMS)...16 m-platba Přepis Poplatky Záloha/Jistina Výchozí nastavení služeb Přehled aktivačních SMS Mezinárodní volání, SMS a MMS...22 Sazba mezinárodního volání v jednotlivých zónách...22 Zónové rozdělení mezinárodního volání...22

4 1. Obecná část Podmínky Tento Ceník a Pravidla společnosti O2 Family, s.r.o., IČO: , se sídlem Praha 4 - Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka (dále jen O2 Family ) obsahují ceny poskytovaných služeb společností O2 Family, s.r.o. včetně požadavků na složení záloh/jistin a dále informace o výchozím nastavení těchto služeb (dále jen Ceník O2 Family ) pro účastníky O2 Family (dále též jen Účastníci). Ceník O2 Family je společně s Všeobecnými podmínkami pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti O2 Family, s.r.o. součástí smluv o poskytování služeb elektronických komunikací v síti O2 uzavíraných společností O2 Family, s.r.o. Ceny v Ceníku O2 Family jsou uvedeny v Kč, a pokud není uvedeno jinak, zahrnují DPH v příslušné výši. Poplatky zde neuvedené se řídí ceníky pro firemní zákazníky O2 Mobilní hlasové služby a služby O2 Internetového připojení společnosti O2 Czech Republic a.s., IČO: , se sídlem Praha 4 Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka Cena služby po jejím poskytnutí za zúčtovací období, které činí jeden kalendářní měsíc, bude vyúčtována fakturou daňovým dokladem, v němž bude zúčtovací období konkretizováno. Ve faktuře - daňovém dokladu dále bude uvedena jeho splatnost, která nebude kratší než 14 dnů a účet, na který má být fakturovaná částka uhrazena. Pokud některou z poskytnutých služeb není možno Účastníkovi vyúčtovat ve vyúčtování za zúčtovací období, v němž byla služba poskytnuta, bude tato služba vyúčtována ve vyúčtování za nejbližší možné zúčtovací období. To platí zejména pro vyúčtování služeb poskytnutých v sítích smluvních operátorů, např. roaming. Účastník vstupuje do tohoto programu prostřednictvím unikátního kódu, který mu byl společností O2 Family, s.r.o. sdělen. Tento unikátní kód je Účastník povinen chránit před nepovolanými osobami a proti jeho zneužití. Každý Účastník může požádat prostřednictvím unikátního kódu o aktivaci služeb elektronických komunikací v programu. O2 Family. Každý Účastník může provést aktivaci služeb elektronických komunikací na dalších SIM kartách tak, že sám uzavře se společností O2 Family, s.r.o. další smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací, z nichž bude oprávněn a současně povinen (včetně povinnosti platit vyúčtované částky za služby) pouze on sám bez ohledu na to, komu umožní tyto SIM karty užívat. Účastník může svůj unikátní kód potřebný pro zařazení do programu poskytnout jiné osobě (dále jen třetí osoba), aby vstoupila do programu. Poskytnutí unikátního kódu třetí osobě se považuje za souhlas Účastníka k uzavření smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací třetí osobou se společností O2 Family, s.r.o. Takto udělený souhlas třetí osobě nelze dodatečně ani nikdy v budoucnu odvolat. Společnost O2 Family, s.r.o. uzavře samostatnou smlouvu o poskytování služeb elektronických komunikací jako s Účastníkem s každou třetí osobou, která se identifikuje unikátním kódem a prohlásí, že unikátní kód získala se souhlasem Účastníka jemuž unikátní kód patří. Z této smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací jako Účastník bude oprávněna a současně povinna (včetně povinnosti platit vyúčtované částky za služby) pouze tato třetí osoba. Do tohoto smluvního vztahu již původní vlastník unikátního kódu nemůže jakkoliv zasahovat. Původní vlastník unikátního kódu má vůči společnosti O2 Family, s.r.o. pouze nárok na sdělení jména a příjmení osob, s nimiž společnost O2 Family, s.r.o. uzavřela smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací prostřednictvím jeho unikátního kódu. Třetí osoba takový nárok nemá. Společnost O2 Family, s.r.o. si vyhrazuje právo postupovat individuálně v případech, požádá-li o vstup do programu a o uzavření smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací Účastník nebo třetí osoba, k jejichž SIM kartám se vztahují dlouhodobé závazky vůči společnosti O2 Czech Republic a.s. (např. rámcová dohoda apod.), pokud tyto dlouhodobé závazky v době podání žádosti trvají. Specifická pravidla pro program O2 Friends Family naleznete po přihlášení zde. 4

5 Popis služby Poskytovatelem služby je společnost O2 Family, s.r.o. 100% dceřiná společnost O2 Czech Republic a.s. Služba umožňuje volání, odesílání SMS/MMS z mobilní sítě O2 nebo ze sítě zahraničních operátorů, příjem hovorů a SMS/MMS, datové přenosy (Internet v mobilu), zadávání příkazů k platebním transakcím prostřednictvím audiotexových linek, Premium SMS/MMS nebo příkazem na Internetu. Služba umožňuje bezplatné volání na čísla tísňového volání, včetně lokalizace volajícího. SIM karta a telefonní číslo Služba je poskytována prostřednictvím SIM karty ve vlastnictví O2 Family. SIM karta je chráněna před zneužitím PIN a PUK kódem. Za zneužití SIM karty a služby odpovídá zákazník. Telefonní číslo přiděluje O2 Family a může je z naléhavých technických nebo provozních důvodů změnit. Požadavky na koncové zařízení Službu je možné užívat pouze prostřednictvím koncových zařízení (mobilní telefony), která vyhovují standardům nebo nezpůsobují poškození sítě, nenarušují funkčnost sítě ani provoz služby. Zřízení služby O2 Family zřídí službu do 5 pracovních dnů od převzetí SIM karty účastníkem, pokud jsou splněny podmínky pro zřízení služby. V případě přenesení čísla od jiného poskytovatele zřídí O2 Family službu na přeneseném čísle do 5 pracovních dnů od doručení čísla výpovědi u opouštěného poskytovatele (ČVOP) a od převzetí nové SIM účastníkem, ne však dříve než je ukončena smlouva u opouštěného poskytovatele. Změny nastavení služeb Aktuální nastavení služeb a čerpání datového objemu FUP najde účastník v internetové samoobsluze moje.o2family.cz Změny nastavení lze provádět prostřednictvím internetové samoobsluhy nebo zavoláním na zákaznickou linku Vybrané změny je možné provádět přes bezplatnou hlasovou samoobsluhu V rámci nastavení služeb lze požádat o blokování platebních transakcí. Zúčtovací období Je 1 měsíc. Počátek a konec stanoví O2 Family a nemusí se krýt s kalendářním měsícem. Vyúčtování je doručeno do 20 dnů od konce každého zúčtovacího období. Způsob doručení vyúčtování Vyúčtování služeb je vystaveno dle tohoto Ceníku O2 Family. Ke všem tarifům je bezplatně poskytováno pouze elektronické vyúčtování, které je zasíláno na ovou adresu. Elektronická forma vyúčtování je daňovým dokladem. Archiv vystavených vyúčtování je k dispozici v internetové samoobsluze moje.o2family.cz po dobu 5 měsíců od vystavení příslušného elektronického vyúčtování. Tištěné vyúčtování je k dispozici jen jako doplněk k elektronickému vyúčtování a je zpoplatňováno (viz kapitola 8 tohoto Ceníku O2 Family). Splatnost vyúčtování Datum splatnosti vyúčtování je uvedeno na každém vyúčtování a není kratší než 14 dnů od data vystavení vyúčtování. Při neplacení Vyúčtování platí účastník včas, pod správným variabilním symbolem (číslo faktury) a ve správné výši. Při neplacení může být poskytování služby přerušeno nebo zrušeno. O2 Family je členem sdružení SOLUS a případné dluhy jsou hlášeny do registru dlužníků. Ceny za vnitrostátní spojení 5

6 Za spojení vzniklá v mobilní síti O2 se účtují ceny dle sjednaného tarifu. Spojení, na která se sazba dle sjednaného tarifu neuplatní, jsou uvedena ve zvláštních sekcích Ceníku O2 Family (mezinárodní volání, platební transakce a další). Ceny za roamingová spojení Za spojení vzniklá v zahraniční síti (roamingová spojení) se účtují ceny dle sjednaného roamingového tarifu. Informace o roamingu, datovém limitu a roamingových datových balíčcích jsou k dispozici na stránkách Mobilní data Účastník má automaticky možnost využít datové přenosy. Data jsou poskytována prostřednictvím technologií GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, CDMA, HSPA+, HSPA+DC a LTE. Pokud je v paušální ceně tarifu k dispozici základní objem dat na zúčtovací období, může být tento základní objem v závislosti na čerpání dat až 3x automaticky obnoven. Každý obnovený objem dat je možné čerpat pouze v rámci příslušného zúčtovacího období a je zpoplatněn dle příslušného tarifu. Při dosažení 80% a 100% objemu dat, je odeslána informační SMS. Parametry obnovování je možné nastavit v internetové samoobsluze O2 Family. Po vyčerpání objemu dat může účastník využívat omezené čerpání dat dle podmínek uvedených v Ceníku. Rychlostní parametry u mobilních datových služeb Typ technologie Odhadovaná maximální rychlost / Inzerovaná rychlost Minimální garantovaná rychlost Stahování dat Odesílání dat Stahování dat Odesílání dat 2G Edge 0,2 Mb/s 0,1 Mb/s 16 kb/s 16 kb/s 3G HSPA+ 42 Mb/s 5,76 Mb/s 16 kb/s 16 kb/s 4G LTE 150 Mb/s 55 Mb/s 16 kb/s 16 kb/s LTE Advanced 300 Mb/s 55 Mb/s 16 kb/s 16 kb/s Faktory ovlivňující rychlost mobilních datových přenosů jsou zejména: užívaná technologie a úroveň pokrytí signálem zvolený tarif či služba zařízení, které k připojení účastník používá a jeho poloha výkon vysílače, prostřednictvím kterého účastník službu využívá počasí, vegetace, umělé horizonty, rušení budovami ve výstavbě živelné pohromy charakter budovy, ve které účastník službu využívá, nová výstavba frekvenční pásmo, cesta šíření signálu náhodná koncentrace uživatelů / zařízení sdílení kapacity současným připojením více koncových zařízení v případě roamingových služeb zásah ze strany roamingového partnera, jehož síť účastník v zahraničí využívá Přenesení čísla k jinému poskytovateli V průběhu výpovědní doby může účastník požádat o přenesení telefonního čísla k jinému poskytovateli. Žádost o přenesení musí podat u přejímajícího poskytovatele služby současně se sdělením čísla výpovědi opouštěného poskytovatele (ČVOP), a to v co možná nejkratší lhůtě. Přenesením čísla je ukončeno poskytování služeb u O2 Family. Lhůta pro přenesení Činí čtyři pracovní dny a začíná běžet prvním pracovním dnem následujícím po dni, ve kterém žádost o přenesení čísla doručíte přejímajícímu poskytovateli. Telefonní číslo je možné přenést nejdříve první pracovní den po uplynutí výpovědní doby. Pokud žádost o přenesení doručí účastník přejímajícímu poskytovateli později než čtvrtý pracovní den před koncem výpovědní doby, k přenesení čísla sice dojde, ale není zaručeno nepřerušené poskytování služby na daném telefonním čísle. 6

7 Přerušení služby z důvodu údržby O2 Family je též oprávněna přerušit službu, je-li to nezbytné pro údržbu technických a softwarových prostředků, prostřednictvím kterých je služba poskytována. Změna smlouvy ze strany O2 Family Pokud se jedná o podstatnou změnu smlouvy, která vede ke zhoršení postavení Účastníka, je O2 Family povinna informovat Účastníka, jehož smlouva obsahuje ustanovení o úhradě v případě ukončení smlouvy před uplynutím doby trvání o jeho právu ukončit smlouvu ke dni nabytí účinnosti změny bez sankce v případě, že nové podmínky nebude akceptovat. Tato informace bude Účastníkovi poskytnuta způsobem, který si Účastník zvolil pro zasílání vyúčtování. V žádosti o ukončení je Účastník povinen uvést heslo pro komunikaci a údaje potřebné pro další dispozici s telefonním číslem (přenos telefonního čísla k jinému poskytovateli, kdy Účastník obdrží od O2 Family ČVOP či zrušení telefonního čísla). V případě neuvedení požadovaných informací v žádosti o ukončení smlouvy a nesjednání nápravy ve lhůtě jednoho měsíce ode dne nabytí účinnosti změny, není žádost o ukončení smlouvy kompletní, a tak smluvní vztah mezi Účastníkem a O2 Family nadále pokračuje, a to za nových podmínek. Nevyužití ČVOP v době jeho platnosti se považuje za zpětvzetí žádosti o ukončení smluvního vztahu, který tak mezi Účastníkem a O2 Family nadále pokračuje, a to za nových podmínek. Reklamace Reklamaci vystaveného vyúčtování může Účastník uplatnit do 2 měsíců od doručení vyúčtování a reklamaci poskytnuté služby do 2 měsíců od poskytnutí služby, a to písemnou formou na O2 Family, s.r.o., P.O.Box 3, , České Budějovice, em na adresu: nebo na zákaznické lince: I v případě, že Účastník podá reklamaci, je povinen řádně uhradit reklamované vyúčtování. O2 Family reklamaci vyřídí bezodkladně, nejpozději však Účastníka informuje do 1 měsíce ode dne jejího doručení. V případě, že je třeba projednat reklamaci se zahraničním provozovatelem, bude reklamace vyřízena do 2 měsíců. Pokud s řešením reklamace Účastník nebude souhlasit, může do jednoho měsíce od vyřízení reklamace uplatnit námitky proti vyřízení reklamace u Českého telekomunikačního úřadu. Reklamaci poskytnutých služeb třetích stran či platebních služeb může Účastník uplatnit u poskytovatele dané služby. Spory Na právní vztahy mezi Účastníkem a O2 Family se vztahují příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů. Pokud Účastník uzavřel smlouvu v postavení spotřebitele, je oprávněn v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, řešit spory vyplývající ze smlouvy i mimosoudně, a to v případě sporu týkajícího se služeb elektronických komunikací u Českého telekomunikačního úřadu ( v případě sporu týkajícího se poskytování finančních služeb u Finančního arbitra ( a v případě ostatních sporů pak u České obchodní inspekce ( Smluvní podmínky a jejich změny O2 Family je oprávněna měnit, doplňovat a rušit jednotlivé dokumenty tvořící smluvní podmínky při změně technických, provozních, obchodních nebo organizačních podmínek na straně O2 Family nebo na trhu poskytování služeb elektronických komunikací, jakož i z důvodu změny obecně závazných právních předpisů. O2 Family je povinna uveřejnit informace o těchto změnách na internetových stránkách Zároveň je O2 Family povinna informovat účastníka o uveřejnění informací o změnách smlouvy. O2 Family je oprávněna měnit smluvní podmínky v částech týkajících se těchto oblastí smluvních ujednání: a) ceny služeb; b) způsob a podmínky vyúčtování; c) způsob, rozsah, parametry a podmínky poskytování služeb; d) způsob a podmínky plateb za služby; e) rozsah práv a povinností O2 Family a účastníka; f) způsob a podmínky uplatnění a vyřízení reklamace vyúčtování či kvality služeb; g) změny služby; h) odpovědnost za škodu; i) doba trvání smlouvy a podmínky, výše úhrad a způsob ukončení smlouvy; j) způsob doručování účastníkovi; k) výhrady ve vztahu k právním předpisům; l) platební transakce; m) ujednání upravená právními předpisy či rozhodnutím soudu či správního orgánu; n) zpracování údajů. 7

8 2. Hlasové tarify Tarif Maxi plus Měsíční paušál 999 Kč Volné minuty neomezeně Volné SMS neomezeně Volání ve VPN skupině/min zdarma Volné mezinárodní minuty a SMS 300 Internet v mobilu LTE 10 GB Obnovení objemu dat 249 Kč / 2, 5GB Volná data EU 300 MB 1 MB po vyčerpání volných dat EU 1,60 Kč Volání do sítě O2/min + pevné sítě/min zdarma Volání do ostatních sítí/min zdarma Volání odchozí EU v rámci čerpání volných minut zdarma Volání odchozí EU po vyčerpání volných minut - Volání příchozí EU zdarma SMS do O2 zdarma SMS ostatní sítě zdarma SMS pevné sítě 5,00 Kč SMS EU zdarma MMS 3,00 Kč MMS EU 6,50 Kč Volání do hlasové schránky zdarma Maximální délka jednoho hovoru je 70 minut. Maximální délka jedné SMS je 160 znaků bez diakritiky nebo 70 znaků při použití diakritiky. Garantovaná velikost jedné MMS 300 kb. Při volání se od spojení hovoru účtuje první započatá minuta a následně po vteřinách (60+1), pokud není uvedeno jinak. Volání ve VPN skupině zahrnuje volání na čísla členů definované skupiny, pod kterou je číslo Účastníka vedeno v programu. Nabídka platí při uzavření smluvního vztahu na 12 měsíců a vztahuje se na vnitrostátní volání, SMS a MMS s výjimkou čísel zpoplatněných zvláštní sazbou. Sazby za odchozí volání EU, příchozí volání EU, SMS EU, volná data EU a 1 MB po vyčerpání volných dat EU jsou platné pouze v případě, že má účastník aktivní roamingový tarif Volání bez hranic nebo Svět Basic. Volná data EU v tarifu Maxi plus lze čerpat v zóně EU (země EU, Švýcarsko, Norsko, Lichtenštejnsko, Island). Tarif Maxi plus obsahuje 300 kombinovaných jednotek minut a SMS, které lze uplatnit libovolným poměrem v maximálním celkovém objemu 300 jednotek. Tyto minuty a SMS lze využít pro komunikaci s čísly, která mají jinou mezinárodní předvolbou než +420 a jsou zařazeny do 1. a 2. zóny mezinárodního volání. Volné jednotky, které jsou součástí tarifu, se nevztahují na volání ve VPN skupině. Nevyčerpané volné jednotky se nepřevádějí do dalších zúčtovacích období. V případě, že si Účastník aktivuje nebo deaktivuje Hlasový tarif během Zúčtovacího období, platí jen poměrnou část měsíčního poplatku, která odpovídá době, kdy měl Účastník Hlasový tarif aktivní. V případě aktivace tarifu v průběhu zúčtovacího období, je přidělena poměrná část volných minut a SMS. Volání na čísla s předvolbou 91x (IP telefonie) je účtováno jako volání na pevnou linku. V případě přesměrování na jiné číslo hradí cenu přesměrovaného hovoru Účastník, jehož telefonní číslo bylo přesměrováno, nikoli volající, jehož hovor byl přesměrován. Původní volající platí pouze za volání na číslo, které bylo přesměrováno. Hovor od tohoto čísla ke konečnému cílovému Účastníkovi platí ten, kdo si nechal hovor přesměrovat. Každý z Účastníků platí za volání dle svého tarifu. Objem dat v paušální ceně tarifu je k dispozici základní objem dat na zúčtovací období, který je v závislosti na čerpání dat účastníkem až 3x automaticky obnoven. Každý obnovený objem dat je možné čerpat pouze v rámci příslušného 8

9 zúčtovacího období a je zpoplatněn dle příslušného tarifu. Obnovení objemu dat je možné nastavit v Samoobsluze O2 Family, prostřednictvím zákaznické linky nebo SMS zprávy. Po vyčerpání objemu dat může účastník využívat omezené čerpání dat dle podmínek uvedených v kapitole Datové tarify, odstavec Parametry FUP/maximální rychlost stahování Ceníku a Pravidel O2 Family. Volání na barevné linky Zóna - předvolby Způsob účtování Volné minuty/sms Zelená zóna zdarma neuplatňují se Bílá zóna - 840, 841, 842, 847, 848, 849 2,90 Kč/min neuplatňují se Modrá zóna - 81, 83, 843, 844, 845, 846, 855 1,90 Kč/min neuplatňují se Při volání na uvedené předvolby se od spojení hovoru účtuje první započatá minuta a následně po vteřinách (60+1). Volání na informační linky 1180, 1181, 1188 Uskutečněný hovor Spojení s vyhledaným číslem 34,90 Kč/min 34,90 Kč/min Informační služby umožňují vyhledání kontaktu, případně i spojení hovoru na vyhledané číslo. Takto spojený hovor je účtován stejnou cenou, jako volání na příslušnou informační linku. Minimální zpoplatněná délka volání je jedna minuta. Po uplynutí minimální délky volání se účtuje za každou započatou minutu volání cena za jednu minutu volání. Volání na službu 1180, 1181, 1188 je dostupné pouze v rámci volání z České republiky. Na službu není možné volat v zahraničí. 3. Datové tarify Název tarifu FUP Maximální rychlost stahování a odesílání Obnovení objemu dat Mobilní internet 1,5 GB LTE 1,5 GB 300 Mb/s 149 Kč Mobilní internet 3 GB LTE 3 GB 300 Mb/s 199 Kč Mobilní internet 10 GB LTE 10 GB 300 Mb/s 249 Kč / 2,5 GB Měsíční poplatek za službu naleznete po přihlášení zde. Nabídka platí při uzavření smluvního vztahu na 12 měsíců a vztahuje se na vnitrostátní datový provoz. FUP objemový limit stažených dat. Počítá se od začátku do konce zúčtovacího období. Po jeho uplynutí se objemový limit dat nuluje. Pokud účastník zažádá o změnu objemu dat v průběhu zúčtovacího období, má do konce tohoto období nárok na celý datový objem nového tarifu. Objem dat v paušální ceně tarifu je k dispozici základní objem dat na zúčtovací období, který je v závislosti na čerpání dat účastníkem až 3x automaticky obnoven. Každý obnovený objem dat je možné čerpat pouze v rámci příslušného zúčtovacího období a je zpoplatněn dle příslušného tarifu. Obnovení objemu dat je možné nastavit v Samoobsluze O2 Family, prostřednictvím zákaznické linky nebo SMS zprávy. Po vyčerpání objemu dat může účastník využívat omezené čerpání dat dle podmínek uvedených v kapitole Datové tarify, odstavec Parametry FUP/maximální rychlost stahování Ceníku a Pravidel O2 Family. SMS jsou účtovány sazbou 2,50 Kč, MMS potom 3,00 Kč. Pro tarify Mobilní internet je stanovená cena za odeslanou SMS v EU s roamingovým tarifem Volání bez hranic nebo Svět Basic stanovena na 1,90 Kč, cena datového připojení v EU je stanovena na 1,60 Kč za 1 MB. Parametry FUP/ maximální rychlost stahování Mobilní internet Do limitu FUP Nad limit FUP 9

10 Bílá zóna - web browsing, Šedá zóna - VPN, https (banky, přihlašování do u - seznam, ) Hnědá zóna - FTP, video streaming (itv, youtoube, stream), VoIP Černá zóna - P2P stahování a odesílání 300 Mb/s stahování a odesílání 300 Mb/s stahování a odesílání 300 Mb/s stahování a odesílání 300 Mb/s stahování 64 kb/s odesílání 32 kb/s stahování 32 kb/s odesílání 32 kb/s Doplňkové balíčky Volání a SMS Nabídku doplňkových balíčků pro volání a SMS naleznete po přihlášení zde. Volné jednotky se uplatňují pouze v rámci ČR a nevztahují se na Platební transakce, audiotexová volání a operátorské služby. Nespotřebované jednotky se nepřevádějí do následujícího zúčtovacího období. Je možné mít aktivní vždy jeden balíček z dané kategorie. Pokud je doplňkový balíček aktivován v průběhu zúčtovacího období, účtuje se poměrná část měsíčního poplatku a volných jednotek. Balíčky jsou aktivovány v okamžiku potvrzením jejich aktivace formou SMS. Aktivace a deaktivace balíčků je možná 1x za Zúčtovací období a je zdarma. Kontrola Cena balíčku Kontrola je 19 Kč / měsíc. Nabídku balíčků Kontrola naleznete po přihlášení zde. Služba umožní informování uživatele čísla a případně další osoby ve chvíli, kdy dojde k dosažení finančního limitu za využité služby v aktuálním zúčtovacím období. Při dosažení limitu je odeslána informační SMS na zvolené číslo/čísla. V případě využití roamingových služeb může dojít ke zpoždění aktualizace stavu čerpání nastaveného limitu. Informace nemá vliv na další využívání služeb O2 Family. Pro konkrétní číslo je možné aktivovat vždy pouze jednu variantu služby Kontrola. Číslice vyjadřuje limit v Kč, např. KONTROLA 400 znamená limit ve výši 400 Kč. Službu Kontrola je možné měnit v rámci zúčtovacího období opakovaně. Pokud dojde ke změně tarifu zákazníka na tarif s vyšším měsíčním poplatkem a tento poplatek bude vyšší, než je zvolený limit služby Kontrola, pak dojde k automatické deaktivaci služby zákazník je informován SMS zprávou. Službu Kontrola je možné aktivovat i k hlasovým tarifům, které již nejsou v aktuální nabídce. V případě aktivace služby v průběhu zúčtovacího období se účtuje celý poplatek za využití služby. Zákazníci s hlasovými tarify bez zahrnutého datového objemu a současně bez aktivního balíčku Internet v mobilu Využití datového připojení není zahrnuto do hodnoty využitých služeb. 10

11 Internet v mobilu Nabídku balíčků Internet v mobilu naleznete po přihlášení zde. Nespotřebované jednotky se nepřevádějí do následujícího zúčtovacího období. Data z balíčku Internet v mobilu se vztahují pouze na připojení v rámci ČR. Cena datového připojení v EU je stanovena na 1,60 Kč za 1 MB. Je možné mít aktivní vždy jeden balíček z dané kategorie. Balíčky jsou aktivovány v okamžiku potvrzením jejich aktivace formou SMS. Aktivace a deaktivace balíčků je možná 1x za Zúčtovací období a je zdarma. Pokud dojde k aktivaci doplňkového balíčku Internet v mobilu k hlasovému tarifu, který sám obsahuje Internet v mobilu, pak je výsledný objem dat dán objemem dat v doplňkovém balíčku Internet v mobilu. Tento objem dat není navýšen o Internet v mobilu obsažený v hlasovém tarifu. FUP objemový limit stažených dat. Počítá se od začátku do konce zúčtovacího období. Po jeho uplynutí se objemový limit dat nuluje. Pokud účastník zažádá o změnu objemu dat v průběhu zúčtovacího období, má do konce tohoto období nárok na celý datový objem nového balíčku. Cena za využití datového připojení bez aktivovaných balíčků Internet v mobilu je 30 Kč za 24 hodin v případě, že došlo minimálně ke dvěma či více spojením během dne a to tak, že jednotlivá datová spojení započala v různých hodinách. Lhůta 24 hodin začíná v 0:00 hod. a končí ve 00:00 hod V tomto cyklu je 30 MB denní limit pro stažení dat (FUP). Pokud dojde v průběhu 24 hodin ke spojení pouze v průběhu jedné hodiny, je toto účtováno sazbou 15 Kč. Objem dat v paušální ceně balíčku Internet v mobilu je k dispozici základní objem dat na zúčtovací období, který je v závislosti na čerpání dat účastníkem až 3x automaticky obnoven. Každý obnovený objem dat je možné čerpat pouze v rámci příslušného zúčtovacího období a je zpoplatněn dle příslušného balíčku. Obnovení objemu dat je možné nastavit v Samoobsluze O2 Family, prostřednictvím zákaznické linky nebo SMS zprávy. Po vyčerpání objemu dat může účastník využívat omezené čerpání dat dle podmínek uvedených v kapitole Datové tarify, odstavec Parametry FUP/maximální rychlost stahování Ceníku a Pravidel O2 Family. Jednorázové obnovení objemu dat Nabídku balíčků Jednorázového obnovení dat naleznete po přihlášení zde. Balíčky jednorázového navýšení dat jsou kompatibilní s těmi hlasovými, datovými tarify a balíčky internetu v mobilu, které obsahují shodný objem dat jako příslušný balíček. Balíčky jednorázově navyšují objem dat v daném zúčtovacím období, lze je zakoupit i opakovaně. Platnost datových balíčků je do vyčerpání objemu dat nebo do konce zúčtovacího období. Balíček je vždy účtován v plné výši. Rychlost připojení se řídí podmínkami tarifu. Nevyčerpaný objem dat z balíčků se nepřevádí do dalšího zúčtovacího období. Změnu obnovení datového limitu z automatického na ruční a opačně je možné provést v Samoobsluze O2 Family, prostřednictvím zákaznické linky nebo SMS zprávy. Po vyčerpání objemu dat může účastník využívat omezené čerpání dat dle podmínek uvedených v kapitole Datové tarify, odstavec Parametry FUP/maximální rychlost stahování Ceníku a Pravidel O2 Family. 11

12 Parametry FUP/ maximální rychlost stahování pro Internet v mobilu Internet v mobilu Do limitu FUP Nad limit FUP Bílá zóna - web browsing, Šedá zóna - VPN, https (banky, přihlašování do u - seznam, ) Hnědá zóna - FTP, video streaming (itv, youtoube, stream), VoIP Černá zóna - P2P stahování a odesílání 300 Mb/s stahování a odesílání 300 Mb/s stahování a odesílání 300 Mb/s stahování a odesílání 300 Mb/s stahování 64 kb/s odesílání 32 kb/s stahování 32 kb/s odesílání 32 kb/s 0 0 Spotify 30denní předplatné Spotify Premium 30denní předplatné 159 Kč Služba je dostupná od Služba spočívá v možnosti rekurentního zakoupení 30denního předplatného na Spotify Premium účet a platbě za toto předplatné prostřednictvím vyúčtování za mobilní paušální službu poskytovanou O2 Family. Službu je možné aktivovat a rušit na internetových stránkách V případě, že si účastník aktivuje službu do získá předplatné na období 90 dní zdarma. Po uplynutí zvýhodněného období bude účastníkovi za službu účtována standardní cena. V případě, že bude účastník k Spotify Premium účtu přistupovat prostřednictvím mobilního telefonního čísla, prostřednictvím kterého za Spotify Premium účet platí, nedojde u těchto datových spojení do k uplatnění jednotek z datového objemu. Pro účastníky tarifu Maxi bude tato výhoda platit do Po uplynutí zvýhodněného období budou data na předmětná spojení čerpána za standardních podmínek. Účastník, který využívá tarif bez datového objemu ani nemá aktivní doplňkový balíček Internet v mobilu a současně nemá nastavenou blokaci datových služeb, může službu aktivovat. Cena za využití datového připojení bez aktivovaných datových balíčků je 30 Kč za 24 hodin v případě, že došlo minimálně ke dvěma či více spojením během dne a to tak, že jednotlivá datová spojení započala v různých hodinách. Lhůta 24 hodin začíná v 00:00 a končí v 00:00 hod. V tomto cyklu je 30 MB denní limit pro stažení dat (FUP). Pokud dojde v průběhu 24 hodin ke spojení pouze v průběhu 1 hodiny, je toto účtováno sazbou 15 Kč. Účastník, který má nastavenou blokaci datových služeb, nemůže službu aktivovat. Uvítací melodie Měsíční poplatek Uvítací melodie Aktivační poplatek Zvuk Aktivační poplatek - Veselá hláška Aktivační poplatek - Filmová hláška Aktivační poplatek Melodie Aktivační poplatek - Neomezené předplatné 19 Kč 10 Kč 10 Kč 25 Kč 25 Kč 39 Kč Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Změna nastavení Uvítací melodie, Melodie v sekci "DEMO O2 Zdarma", volání a *66 a zaslání SMS na je zdarma. Aktivační poplatek umožní využívat vybranou Uvítací melodii na 365 dní. Platnost zakoupené melodie je 365 dní. Poté dojde k její automatické obnově, která je zpoplatněna dle původní ceny melodie. 12

13 5. Roaming Hlasové roamingové balíčky Volání bez hranic Zóna EU Spojovací poplatek Odchozí hovor Příchozí hovor SMS MMS Ceny dle Hlasového tarifu (viz. Hlasové tarify) Zbytek Evropy 49 Kč 3,90 Kč/min 3,90 Kč/min 3,90 Kč 9,60 Kč Ostatní 79 Kč 3,90 Kč/min 3,90 Kč/min 3,90 Kč 9,60 Kč Zóna EU: Azory (Portugalsko), Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Francouzská Guyana, Gibraltar (Velká Británie), Guadeloupe (Francie), Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie, Kanárské ostrovy (Španělsko), Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Madeira (Portugalsko), Maďarsko, Malta, Martinik (Francie), Německo, Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Réunion (Francie), Rumunsko, Řecko, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Vatikán (Itálie), Velká Británie Zbytek Evropy: Albánie, Andorra, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Faerské ostrovy, Guernsey, Jersey, Kosovo, Makedonie, Moldavsko, Monako, Ostrov Man, Severní Kypr (Turecko), Srbsko, Turecko, Ukrajina Ostatní: Všechny zbývající země, provoz na lodích a v letadlech Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu/sms/mms a platí ve všech sítích v dané zemi. Účtování hovoru v zóně EU: Odchozí hovory jsou účtovány po první půlminutě, poté po vteřinách. Příchozí hovory jsou účtovány po sekundách. Účtování hovoru mimo zónu EU: Na hovory se vztahuje zpoplatnění po minutách. Uvedené ceny neplatí pro Platební transakce (např. volání na čísla s předčíslím 900, 906, 909, Premium SMS, atd.). Ceny za služby poskytnuté operátory poskytujícími pokrytí na lodi jsou účtované cenou třetí zóny. Seznam partnerů pro roaming v letadlech a na lodích je zde. Svět Basic Zóna Odchozí hovor Příchozí hovor SMS MMS EU Ceny dle Hlasového tarifu (viz. Hlasové tarify) Zbytek Evropy 42,35 Kč/min 24,20 Kč/min 12,10 Kč 9,60 Kč Ostatní 66,55 Kč/min 54,45 Kč/min 12,10 Kč 9,60 Kč Zóna EU: Azory (Portugalsko), Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Francouzská Guyana, Gibraltar (Velká Británie), Guadeloupe (Francie), Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie, Kanárské ostrovy (Španělsko), Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Madeira (Portugalsko), Maďarsko, Malta, Martinik (Francie), Německo, Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Reúnion (Francie), Rumunsko, Řecko, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Vatikán (Itálie), Velká Británie Zbytek Evropy: Albánie, Andorra, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Faerské ostrovy, Guernsey, Jersey, Kosovo, Makedonie, Moldavsko, Monako, Ostrov Man, Severní Kypr (Turecko), Srbsko, Turecko, Ukrajina Ostatní: Všechny zbývající země, provoz na lodích a v letadlech 13

14 Ceny jsou uvedeny za minutu. Zóna Evropská unie zahrnuje členské státy EU a Norsko, Lichtenštejnsko, Island. Stejné ceny platí pro všechny mobilní sítě v dané zemi bez ohledu na to, ke kterému místnímu operátorovi se Účastník připojí. Účtování hovoru v zóně EU: Odchozí hovory jsou účtovány po první půlminutě, poté po vteřinách. Příchozí hovory jsou účtovány po sekundách. Účtování hovoru mimo zónu EU: Na hovory se vztahuje zpoplatnění po minutách. U odchozích hovorů z jedné zóny do druhé platí cena pro vyšší zónu; např. volání ze zóny 1 do zóny 2 je zpoplatněno sazbou 42 Kč/min. Příchozí SMS a MMS jsou zdarma. Uvedené ceny neplatí pro Platební transakce (např. volání na čísla s předčíslím 900, 906, 909, Premium SMS, atd.). Seznam partnerů pro roaming v letadlech a na lodích je zde. Datový roaming Měsíční balíčky Internet Evropa a Svět Balíček Evropa Balíček Svět Přenesená data Cena za měsíc Přenesená data Cena za měsíc Evropa 65 MB 99 Kč Svět 50 MB 199 Kč Evropa 325 MB 499 Kč Svět 250 MB 999 Kč Evropa 650 MB 999 Kč Svět 500 MB Kč Evropa 1,3 GB Kč Svět 1 GB Kč Balíčky Evropa obsahují země EU + Švýcarsko, Norsko, Lichtenštejnsko a Island. Měsíční poplatek je vždy účtován celou částí za každé započaté zúčtovací období s nárokem na plný objem MB. Po vyčerpání stanoveného objemu dat v rámci balíčku je další užívání zpoplatněno standardními cenami dle datového roamingového tarifu. V rámci zúčtovacího období je možné mít aktivní vždy pouze jeden balíček. Nevyčerpané jednotky se nepřevádějí do dalšího zúčtovacího období. Účtovací jednotka je 1 kb. Při aktivaci roamingového datového balíčku je Účastníkovi pro čerpaná data automaticky nastavena funkcionalita Datový limit. Do Datového limitu se započítávají data čerpaná ve všech zónách. Jeho výše je 1650 Kč s DPH. Po vypnutí datového přenosu dosažením Datového limitu je nutné pro další čerpání dat Datový limit zrušit. V rámci jednoho zúčtovacího období je možné Datový limit aktivovat a deaktivovat opakovaně. Při každé nové aktivaci Datového limitu nebo na začátku nového zúčtovacího období se objemový limit počítá od nuly. Účastník je informován zprávou SMS v okamžiku, kdy dosáhne 80 % a 100 % limitu. Od není možné čerpat volné jednotky u měsíčních balíčků Svět v těchto zemích: Maledivy, Mauricius, Mongolsko, Nepál, Tunisko. V těchto zemích je od datový provoz v roamingu účtován dle objemu stažených dat. Jednorázové balíčky Internet Evropa a Svět Balíček Evropa Balíček Svět Přenesená data Cena Přenesená data Cena Evropa 125 MB 199 Kč Svět 50 MB 199 Kč Evropa 300 MB 399 Kč Svět 150 MB 599 Kč Evropa 1 GB 999 Kč Svět 250 MB 999 Kč 14

15 Jednorázové měsíční balíčky jsou používány jako doplněk k opakujícím se balíčkům v případě nutnosti navýšení objemu dat nebo zcela samostatně. Balíček má platnost 30 dnů, ve kterých může být zahájeno čerpání. Od prvního čerpání se pak počítá nových 30 dnů, do kdy musí být balíček vyčerpán. Po vypršení platnosti nebo vyčerpání je další datový přenos v zahraničí účtován dle datového roamingového tarifu. Balíček Evropa obsahuje země EU + Švýcarsko, Norsko, Lichtenštejnsko a Island. Účtovací jednotka je 1 kb. Při aktivaci roamingového datového balíčku je Účastníkovi pro čerpaná data automaticky nastavena funkcionalita Datový limit. Do Datového limitu se započítávají data čerpaná ve všech zónách. Jeho výše je 1650 Kč s DPH. Po vypnutí datového přenosu dosažením Datového limitu je nutné pro další čerpání dat Datový limit zrušit. V rámci jednoho zúčtovacího období je možné Datový limit aktivovat a deaktivovat opakovaně. Při každé nové aktivaci Datového limitu nebo na začátku nového zúčtovacího období se objemový limit počítá od nuly. Účastník je informován zprávou SMS v okamžiku, kdy dosáhne 80 % a 100 % limitu. V případě opakovaného požadavku na aktivaci jednorázového roamingového balíčku v jednom zúčtovacím období je možné tak učinit pouze prostřednictvím zákaznické linky. U jednorázových balíčků Svět objednaných od není možné čerpat Volné jednotky v těchto zemích: Maledivy, Mauricius, Mongolsko, Nepál, Tunisko. V těchto zemích je od datový provoz v roamingu účtován dle objemu stažených dat. Ceny dat v zahraničí bez balíčku Zóna EU Zbytek Evropy Ostatní Cena za 1 MB 1,60 Kč 240 Kč 300 Kč Zóna EU: Azory (Portugalsko), Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Francouzská Guyana, Gibraltar (Velká Británie), Guadeloupe (Francie), Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie, Kanárské ostrovy (Španělsko), Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Madeira (Portugalsko), Maďarsko, Malta, Martinik (Francie), Německo, Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Reúnion (Francie), Rumunsko, Řecko, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Vatikán (Itálie), Velká Británie Zbytek Evropy: Albánie, Andorra, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Faerské ostrovy, Guernsey, Jersey, Kosovo, Makedonie, Moldavsko, Monako, Ostrov Man, Severní Kypr (Turecko), Srbsko, Turecko, Ukrajina Bez aktivace datového balíčku je připojení k internetu v zahraničí zpoplatněno podle navštívené země. Ceny jsou uvedeny za každých započatých 1 kb. Při aktivaci roamingového datového balíčku je Účastníkovi pro čerpaná data automaticky nastavena funkcionalita Datový limit. Do Datového limitu se započítávají data čerpaná ve všech zónách. Jeho výše je 1650 Kč s DPH. Po vypnutí datového přenosu dosažením Datového limitu je nutné pro další čerpání dat Datový limit zrušit. V rámci jednoho zúčtovacího období je možné Datový limit aktivovat a deaktivovat opakovaně. Při každé nové aktivaci Datového limitu nebo na začátku nového zúčtovacího období se objemový limit počítá od nuly. Účastník je informován zprávou SMS v okamžiku, kdy dosáhne 80 % a 100 % limitu. Chytré cestovní pojištění Varianta Roamingového tarifu PRO JEDNOHO cena v Kč/den PRO RODINU cena v Kč/den Svět Basic 39,00 Kč 99,00 Kč Volání bez hranic 29,00 Kč 79,00 Kč Cena závisí na variantě pojištění platné v době vzniku jednotlivého pojištění. Cena za pojištění se hradí za každý započatý den jednotlivého pojištění (od vzniku do zániku pojištění). Pro účely úhrady ceny se použije ceník platný v okamžiku vzniku jednotlivého pojištění. Cena je splatná po skončení jednotlivého pojištění najednou za celou pojistnou dobu, a to současně s cenou za služby elektronických komunikací k souvisejícímu číslu za zúčtovací období, do něhož připadl poslední den pojistné doby. Cena za pojištění je osvobozena od DPH dle 55 Zákona 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty. 15

16 Chytré cestovní pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami Chytrého cestovního pojištění VPPCP-O2 a tímto ceníkem. Účinnost od , kdy poprvé může pojištění vzniknout. 6. Platební transakce Na SIM kartách je automaticky blokována možnost zadávat příkazy k provedení platebních transakcí mimo Premium SMS, na základě kterých lze platit za zboží a služby poskytované partnery. Seznam partnerů a kontakty na ně je k dispozici na a na Daňový doklad vystavuje na žádost účastníka partner. Možnost zadávat platební příkazy lze aktivovat/deaktivovat na zákaznické lince Pro aktivaci je požadováno složení jistiny uvedené v kapitole Záloha/Jistina. Platební příkazy lze zadávat formou Audiotexového volání, zasláním SMS na zvláštní číslo (Premium SMS, Dárcovská SMS) nebo potvrzením příkazu v prostředí internetu (m-platba). Audiotexové volání Číslo, na které je realizováno Audiotexové volání, má tvar 90X AB CD ZZ, kde X určuje charakter služby, AB cenu služby za minutu nebo za jedno spojení včetně DPH a CD ZZ identifikuje partnera. Celková převáděná částka je pro předčíslí 900, 906 a 909 určena v závislosti na délce volání, sazbě za minutu a minimální zpoplatněné délce volání a pro předčíslí 908 pevnou sazbou za uskutečněné volání bez ohledu na jeho délku. Premium SMS Premium SMS jsou realizovány prostřednictvím zaslání objednacích Premium SMS MO na sedmimístná (90Z AB XY) nebo pětimístná (90Z AB) čísla, kde Z určuje druh služby, AB partnera a XY částku platební transakce v Kč. V případě objednací Premium SMS MO odeslané na pětimístné číslo dá účastník souhlas s odesláním částky nebo více částek partnerovi, pokud partner doručí účastníkovi potvrzující Premium SMS MT z osmimístného čísla ve tvaru 90z AB XYZ, kde XYZ určuje převáděnou částku v Kč. Na základě jedné objednací Premium SMS MO může být účastníkovi doručeno více potvrzujících Premium SMS MT v závislosti na nabídce partnera, přičemž na základě každé potvrzující Premium SMS je převedena částka na účet partnera. Zasílání potvrzujících Premium SMS MT lze zrušit zasláním Premium SMS MO na příslušné číslo, na které účastník zaslal objednací Premium SMS MO, ve tvaru STOP NÁZEV RUŠENÉ SLUŽBY. Zrušení veškerých zasílání těchto potvrzujících Premium SMS MT a odesílání částky služeb poskytovaných účastníkovi na daném čísle provede účastník odesláním Premium SMS MO ve tvaru STOP ALL. Odeslání objednací Premium SMS MO na pětimístné číslo a odeslání rušící Premium SMS je zpoplatněno jako běžná SMS dle účastníkova tarifu. DÁRCOVSKÁ SMS (DMS) Příkaz prostřednictvím DMS je zadán odesláním SMS ve tvaru DMS HESLO na 87777, pokud účastník obdrží potvrzující SMS z Částka převedená partnerovi činí 30 Kč za jednu DMS. Seznam HESEL pro jednotlivé humanitární akce je na m-platba Platební příkaz je realizován na základě potvrzení příkazu v prostředí internetu. Na základě jedné platební transakce lze převést minimálně 10,- Kč s DPH a maximálně 1500,- Kč s DPH. 16

17 7. Přepis Přepisem se rozumí změna v osobě Účastníka, kdy stávající Účastník poskytnutím potřebných údajů ke svému přepisovanému telefonnímu číslu třetí osobě splňující podmínky pro využívání nabídky v programu O2 Family, této osobě současně udělí souhlas, aby místo něho se společností O2 Family, s.r.o. jako Poskytovatelem uzavřela smlouvu o poskytování služeb elektronických komunikací v síti O2 v programu O2 Family (změna majitele mobilního čísla v programu O2 Family). Při přepisu zadává nový Účastník objednávku na webových stránkách společnosti O2 Family, s.r.o. při využití údajů původního Účastníka vztahujících se k přepisovanému telefonnímu číslu. Uvedení těchto údajů stávajícího Účastníka do objednávky se považuje za jeho souhlas s přepisem telefonního čísla na nového Účastníka. Nový účastník uzavírá smluvní vztah se společností O2 Family, s.r.o. vždy na dobu určitou v souladu s podmínkami aktivovaného tarifu. Jestliže se k přepisovanému telefonnímu číslu stávajícího Účastníka vztahuje závazek plynoucí z využití nabídky HW za zvýhodněnou cenu, nový Účastník v uzavírané smlouvě tento závazek v nezměněné podobě výslovně přebírá. Nový účastník musí při přepisu smlouvy zadat do objednávky stejný tarif, kterým je stávající účastník vázán, nebo zvolit tarif z vyšší řady (vyšším tarifem rozumíme tarif s vyšším měsíčním poplatkem). Zadá-li nový Účastník do objednávky nižší tarif, než kterým je stávající účastník vázán, společnost O2 Family, s.r.o. přepis neprovede a nového Účastníka o neprovedení přepisu vyrozumí. Pokud je stávající Účastník v prodlení s úhradou faktur za využívané služby, společnost O2 Family, s.r.o. přepis provede až po obdržení úhrady za tyto faktury. Společnost O2 Family, s.r.o. o uskutečnění přepisu čísla vyrozumí nového Účastníka zasláním smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací. Uzavřením této smlouvy současně končí smluvní vztah mezi společností O2 Family, s.r.o. a stávajícím Účastníkem. Cena realizace přepisu je uvedena v sekci Poplatky. Na přepis nemá Účastník právní nárok. 17

18 8. Poplatky Pravidelné poplatky Tištěné vyúčtování (místo bezplatného elektronického vyúčtování)* Podrobný účet k elektronické faktuře (pravidelný) Podrobný účet k tištěné faktuře (pravidelný) 25 Kč 30 Kč 100 Kč Jednorázové poplatky Poplatek za vstup do programu Poplatek za elektronické vyúčtování Jednorázový podrobný účet (tištěný/elektronický) Poplatek za deaktivaci hovorů Poplatek za reaktivaci hovorů Poplatek za reaktivaci blokované SIM po úhradě dlužného vyúčtování Poplatek za reaktivaci blokované SIM z důvodu krádeže/ztráty bez výměny Poplatek za výměnu SIM karty*** Změna čísla Upomínka tištěná Převod (přepis) zákazníka v rámci O2 Family Identifikace zlomyslného volání Převzetí čísla, přenesení čísla Poplatek za odeslání kopie smlouvy Poplatek za opis vyúčtování poštou Poplatek za opis vyúčtování elektronicky Změna tarifu zdarma zdarma 100 Kč 100 Kč 50 Kč 590 Kč 95 Kč 95 Kč 600 Kč 180 Kč 100 Kč 250 Kč zdarma 50 Kč 50 Kč zdarma zdarma PLATBY ZE ZAHRANIČÍ V KČ A CIZÍ MĚNĚ A Z TUZEMSKA V CIZÍ MĚNĚ Příchozí platba z příkazu klienta ČSOB v ČR a v SR Příchozí platba ze zahraničí v Kč a cizí měně a z tuzemska v cizí měně/příchozí SEPA** převod nad částku EUR Poplatek za ruční párování plateb (neuvedený variabilní symbol, chybný variabilní symbol, chybná částka) 6 Kč 1 % z částky, min. 150 Kč, max Kč 25 Kč *Poplatek za tištěné vyúčtování 25 Kč je účtován měsíčně za každé fakturované číslo. **SEPA převod je platba v měně EUR v rámci Jednotného eurového platebního prostoru (SEPA), tj. země EU/EHP a Švýcarsko, s uvedením čísla účtu plátce a příjemce ve formátu IBAN, banky plátce a příjemce ve formátu BIC, kódem zpoplatnění SHA a bez jakýchkoli specifických požadavků na zpracování. *** Poplatek za výměnu SIM karty se účtuje při jejím odeslání. Nezohledňuje se skutečnost, zda následně proběhla výměna SIM karty zákazníkem. 18

19 9. Záloha/Jistina Společnost O2 Family, s.r.o. podle čl. III. odst. 2 písm. b) Všeobecných podmínek pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti O2 Family, s.r.o. je oprávněna od Účastníka O2 Family požadovat složení záloh/ jistin (dále jen jistina) v těchto případech: Nemá-li O2 Family informace o plnění závazků Účastníka O2 Family vůči dřívějšímu poskytovateli služeb elektronických komunikací (nezná jeho kreditní historii), nebo má-li O2 Family poznatky o opakovaném opožděném placení splatných závazků Účastníkem O2 Family (špatná kreditní historie): - před zahájením poskytování služeb elektronických komunikací (tj. před aktivací nového telefonního čísla nebo před aktivací přeneseného telefonního čísla) je společnost O2 Family, s.r.o. oprávněna požadovat jistinu ve výši 1.000,- Kč. - při požadavku na aktivaci služeb premium SMS, dárcovských SMS (DMS), mezinárodních hovorů, roamingu je společnost O2 Family, s.r.o. oprávněna požadovat jistinu ve výši 2.000,- Kč. Vrácení jistiny: Jistina bude vrácena na základě písemné žádosti Účastníka O2 Family uplatněné po 6 měsících od složení jistiny v termínu do 30 dnů od obdržení žádosti. Požaduje-li Účastník O2 Family aktivaci: - služby AUDIOTEX, je společnost O2 Family, s.r.o. oprávněna požadovat jistinu ve výši ,- Kč, - služby m-platby, je společnost O2 Family, s.r.o. oprávněna požadovat jistinu ve výši 5.000,- Kč, - datového roamingového balíčku, je společnost O2 Family, s.r.o. oprávněna požadovat jistinu ve výši ceny datového balíčku. Vrácení jistiny: Jistina bude vrácena na základě písemné žádosti Účastníka O2 Family uplatněné po deaktivaci služby v termínu do 30 dnů od obdržení žádosti. Došlo-li k omezení nebo přerušení služeb elektronických komunikací pro neplacení vyúčtování Účastníkem O2 Family: - před opětovnou aktivací telefonního čísla pro jeho přenos nebo převod na předplacenou kartu je společnost O2 Family, s.r.o. oprávněna požadovat jistinu ve výši 1.000,- Kč. Vrácení jistiny: Jistina bude vrácena na základě písemné žádosti Účastníka O2 Family uplatněné po uhrazení všech splatných vyúčtování v termínu do 30 dnů od obdržení žádosti. Bylo-li s Účastníkem O2 Family zahájeno insolvenční řízení: - je společnost O2 Family, s.r.o. oprávněna požadovat jistinu ve výši trojnásobku průměrné útraty zjištěné z fakturovaných částek v předchozích třech zúčtovacích obdobích, nejméně však částku ve výši 1.500,- Kč. Vrácení jistiny: Jistina bude vrácena na základě písemné žádosti Účastníka O2 Family uplatněné po skončení insolvenčního řízení v termínu do 30 dnů od obdržení žádosti. Obdržela-li Společnost O2 Family, s.r.o. upozornění na nestandardní využívání služeb elektronických komunikací z účastnického čísla Účastníka O2 Family (FRAUD): - je společnost O2 Family, s.r.o. oprávněna požadovat jistinu ve výši jeden a půl násobku ceny za nestandartní využití služeb, která bude Účastníkovi O2 Family sdělena společností O2 Family, s.r.o. individuálně při oznámení nestandardního využívání služeb. Vrácení jistiny: Jistina bude vrácena na základě písemné žádosti Účastníka O2 Family uplatněné po zaplacení závazků za dvě zúčtovací období následující po zúčtovacím období, v němž došlo k nestandardnímu využívání služeb elektronických komunikací v termínu do 30 dnů od obdržení žádosti. Společné zásady pro vrácení jistiny společností O2 Family, s.r.o.: Jistina se vrací jen na základě písemné žádosti Účastníka O2 Family obsahující platné heslo pro komunikaci, doručené společnosti O2 Family, s.r.o. ( em, poštou). V žádosti musí být dále uveden účet, na který má být jistina vrácena. Pokud v době vzniku nároku Účastníka O2 Family na vrácení jistiny má Účastník O2 Family závazky vůči společnosti O2 Family, s.r.o., společnost O2 Family, s.r.o. je oprávněna jistinu použít na úhradu těchto závazků (provést započtení) a o této úhradě Účastníka O2 Family informovat (a to i oznámením učiněným ve vyúčtování faktuře). Vznikne-li Účastníku O2 Family nárok na vrácení jistiny později, než došlo k ukončení jeho smluvního vztahu se společností O2 Family, s.r.o., vrátí společnost O2 Family, s.r.o. jistinu nejpozději do 30 dnů ode dne uhrazení posledního vyúčtování vystaveného za poslední zúčtovací období před ukončením smluvního vztahu, pokud nemá Účastník O2 Family k tomuto termínu žádné závazky vůči společnosti O2 Family, s.r.o.. Má-li Účastník O2 Family vůči společnosti O2 Family, s.r.o. jakékoliv závazky, společnost O2 Family, s.r.o. použije jistinu na úhradu těchto závazků a Účastníka O2 Family o tom informuje. 19

Volejte. a posílejte SMS z ciziny jako z domova 3,90 Kč

Volejte. a posílejte SMS z ciziny jako z domova 3,90 Kč Volejte a posílejte SMS z ciziny jako z domova 3,90 Kč Obsah O 2 Roaming... 3 Volání bez hranic... 4 7 O 2 Eurotarif... 8 11 Tipy pro volání v zahraničí...12 13 Datový roaming... 14 19 Užitečná čísla pro

Více

Obsah. O 2 Roaming používejte svůj telefon ve více než 188 zemích světa

Obsah. O 2 Roaming používejte svůj telefon ve více než 188 zemích světa Obsah O 2 Roaming... 3 Volání bez hranic... 4 7 O 2 Eurotarif... 8 11 Tipy pro volání v zahraničí...12 13 Datový roaming... 14 19 Užitečná čísla pro volání ze zahraničí... 20 Vlastní nastavení služby hlasového

Více

Ceník. AQUA mobil. Závěrka 285/6 169 00 Praha 6 Zapsaná v OR vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 5631 IČO: 49447360, DIČ CZ49447360 1.12.

Ceník. AQUA mobil. Závěrka 285/6 169 00 Praha 6 Zapsaná v OR vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 5631 IČO: 49447360, DIČ CZ49447360 1.12. Závěrka 285/6 169 00 Praha 6 Zapsaná v OR vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 5631 IČO: 49447360, DIČ CZ49447360 1.12.2013 Ceník AQUA mobil Ceník platný od 1.12.2013. Všechny ceny jsou uvedeny vč. DPH

Více

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT Hlasové služby Profi na míru 4 Profi na míru 4 Měsíční paušál 498.98 Volné minuty neomezeně Volné SMS neomezeně Volné mezinárodní SMS 20 Datový limit 2 GB Volání do všech sítí v ČR 0.00 SMS 0.00 Mezinárodní

Více

Ceník je platný od 1. 8. 2015. Všechny ceny jsou uvedeny vč. DPH 21%. Ceník. www.ktcz.eu info@ktcz.eu

Ceník je platný od 1. 8. 2015. Všechny ceny jsou uvedeny vč. DPH 21%. Ceník. www.ktcz.eu info@ktcz.eu Ceník Obsah: A. Obecná část B. Základní tarify a) Volání b) Internet C. Zvýhodněné tarify pro zákazníky KT CZ s.r.o. a) Kombinované balíčky b) Tarify TOP c) Tarify NEOMEZENÉ D. Doplňkové tarify E. Ostatní

Více

Ceník je platný od 4. 9. 2013. Všechny ceny jsou uvedeny vč. DPH 21%. Ceník. www.ktcz.eu info@ktcz.eu

Ceník je platný od 4. 9. 2013. Všechny ceny jsou uvedeny vč. DPH 21%. Ceník. www.ktcz.eu info@ktcz.eu Ceník Obsah: A. Obecná část B. Základní tarify a) Volání b) Internet C. Doplňkové tarify D. Kombinované balíčky E. Ostatní služby F. Doplňkové služby G. Poplatky A. Obecná část Ceník je spolu s dalšími

Více

Tarif Profi na míru 4 neobsahuje žádné volné datové jednotky, pokud není v Rámcové smlouvě sjednáno jinak.

Tarif Profi na míru 4 neobsahuje žádné volné datové jednotky, pokud není v Rámcové smlouvě sjednáno jinak. Hlasové služby Mobilní hlasové služby Tarify Profi na míru 4 Tarifní program Profi na míru 4 je určen pouze pro zákazníky s Rámcovou smlouvou a nevztahují se na něj žádné položkové množstevní slevy, pokud

Více

Ceník a Pravidla Bonerix

Ceník a Pravidla Bonerix Ceník a Pravidla Bonerix účinnost od 1. 7. 2014 Obsah 1. Obecná část... 3 2. Hlasové tarify... 3 Volání na barevné linky... 4 3. Datové tarify... 4 Parametry FUP/rychlost stahování... 4 4. Doplňkové balíčky

Více

Ceník je platný od 1. 7. 2014. Všechny ceny jsou uvedeny vč. DPH 21%. Ceník VYPEČENÁ SIM. www.ktmobil.cz www.vypecenasim.cz info@ktmobil.

Ceník je platný od 1. 7. 2014. Všechny ceny jsou uvedeny vč. DPH 21%. Ceník VYPEČENÁ SIM. www.ktmobil.cz www.vypecenasim.cz info@ktmobil. Ceník VYPEČENÁ SIM Obsah: A. Obecná část B. Základní tarify C. Doplňkové tarify D. Ostatní služby E. Doplňkové služby F. Poplatky A. Obecná část Ceník je spolu s dalšími dokumenty, které tvoří Všeobecné

Více

Ceník a Pravidla Bonerix

Ceník a Pravidla Bonerix Ceník a Pravidla Bonerix ze dne 20. 11. 2014 Obsah 1. Obecná část... 3 2. Hlasové tarify... 4 Volání na barevné linky... 4 Volání na informační linky 1180, 1181, 1188... 5 3. Datové tarify... 5 Parametry

Více

Ceník Služeb platný od 15. 3. 2015, Všechny cenu jsou uvedeny s DPH

Ceník Služeb platný od 15. 3. 2015, Všechny cenu jsou uvedeny s DPH Ceník Služeb platný od 15. 3. 2015, Všechny cenu jsou uvedeny s DPH Základní platby SIM Karta (jednorázový poplatek za SIM) Nové telefonní číslo Přenos telefonní čísla (jednorázový poplatek) zdarma zdarma

Více

Ceník a Pravidla Bonerix Modré volání

Ceník a Pravidla Bonerix Modré volání Ceník a Pravidla Bonerix Modré volání ze dne 20. 11. 2014 Obsah 1. Obecná část... 3 2. Hlasové tarify... 4 Volání na barevné linky... 4 Volání na informační linky 1180, 1181, 1188... 5 3. Datové tarify...

Více

Ceník a Pravidla Bonerix. účinnost od 8. 2. 2014

Ceník a Pravidla Bonerix. účinnost od 8. 2. 2014 Ceník a Pravidla Bonerix účinnost od 8. 2. 2014 Obsah 1. Obecná část... 3 2. Hlasové tarify... 3 3. Datové tarify... 4 Parametry FUP/rychlost stahování... 4 4. Doplňkové balíčky k hlasovým tarifům... 4

Více

Ceník a Pravidla Bonerix Modré volání extra

Ceník a Pravidla Bonerix Modré volání extra Ceník a Pravidla Bonerix Modré volání extra účinnost od 15. 10. 2014 Obsah 1. Obecná část... 3 2. Hlasové tarify... 3 Volání na barevné linky... 4 3. Datové tarify... 4 Parametry FUP/rychlost stahování...

Více

ARCHIV CENÍKU TARIFŮ A SLUŽEB PRO KLÍČOVÉ ZÁKAZNÍKY T-MOBILE SLUŽBY UVEDENÉ V ARCHIVU JIŽ NELZE NOVĚ AKTIVOVAT

ARCHIV CENÍKU TARIFŮ A SLUŽEB PRO KLÍČOVÉ ZÁKAZNÍKY T-MOBILE SLUŽBY UVEDENÉ V ARCHIVU JIŽ NELZE NOVĚ AKTIVOVAT ARCHIV CENÍKU TARIFŮ A SLUŽEB PRO KLÍČOVÉ ZÁKAZNÍKY T-MOBILE SLUŽBY UVEDENÉ V ARCHIVU JIŽ NELZE NOVĚ AKTIVOVAT 1 Archiv Není-li uvedeno jinak, všechny ceny uvedené v ceníku jsou v českých korunách (Kč)

Více

Ceník a Pravidla Bonerix Modré volání

Ceník a Pravidla Bonerix Modré volání Ceník a Pravidla Bonerix Modré volání účinnost od 15. 10. 2014 Obsah 1. Obecná část... 3 2. Hlasové tarify... 3 Volání na barevné linky... 4 3. Datové tarify... 4 Parametry FUP/rychlost stahování... 5

Více

Ceník služeb RWE Mobil

Ceník služeb RWE Mobil Ceník služeb RWE Mobil TARIF RWE NABITO Tarif RWE NABITO Tarifikace 30 denní poplatek 1,00 Kč 30 dní Volání v rámci značky RWE Mobil 1,30 Kč 60+30 sec. účtuje se první celá minuta a pak jen po 30 sekundách

Více

pro poskytování mobilních služeb elektronických komunikací ve virtuální síti TTQ

pro poskytování mobilních služeb elektronických komunikací ve virtuální síti TTQ Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování mobilních služeb elektronických komunikací ve virtuální síti TTQ vydané společností TT Quality s.r.o., IČO: 03744965, se sídlem Havlíčkova 55, 41155 Terezín

Více

Platný od 16.01. 2015. Stránka 1 z 6. Ceník služeb ADAGIO mobile

Platný od 16.01. 2015. Stránka 1 z 6. Ceník služeb ADAGIO mobile Platný od 16.01. 2015 Stránka 1 z 6 Obsah ceníku Nejdůležitější ceny volání... 3 Roaming EU... 3 Balíčky Všechny balíčky jsou účtovány v cenách za měsíc.... 3 Speciální balíčky... 3 Přehled cen SMS a MMS

Více

Ceník pro firemní zákazníky

Ceník pro firemní zákazníky Ceník pro firemní zákazníky O 2 Mobilní hlasová služba O 2 Mobilní internetové připojení Paušální služby Tento ceník je nedílnou součástí Všeobecných podmínek (VP) Platnost od 21. 6. 2014 1. OBECNÁ USTANOVENÍ

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování mobilních služeb ve virtuální síti ADAGIO mobile

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování mobilních služeb ve virtuální síti ADAGIO mobile Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování mobilních služeb ve virtuální síti ADAGIO mobile Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých

Více

NOVÝ. Ceník. Paušální služby. Tento ceník je nedílnou součástí Všeobecných podmínek (VP) Platnost od 21. 6. 2014

NOVÝ. Ceník. Paušální služby. Tento ceník je nedílnou součástí Všeobecných podmínek (VP) Platnost od 21. 6. 2014 NOVÝ Ceník O 2 Mobilní hlasová služba O 2 Mobilní internetové připojení Paušální služby Tento ceník je nedílnou součástí Všeobecných podmínek (VP) Platnost od 21. 6. 2014 IČ 60193336, DIČ CZ60193336, zapsaná

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB FAYRON S.R.O. ČÍSLO SMLOUVY: 201011

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB FAYRON S.R.O. ČÍSLO SMLOUVY: 201011 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB FAYRON S.R.O. ČÍSLO SMLOUVY: 201011 Poskytovatel: FAYRON s.r.o. IČ: 288 86 439, DIČ: CZ288 68 439 se sídlem Vítězná 634/50a, 360 01 Karlovy Vary firma je zapsána v obchodním

Více

Příručka je určena pro zákazníky služby GTS mobil, specifika služby WS MVNE viz smlouva WS MVNE!

Příručka je určena pro zákazníky služby GTS mobil, specifika služby WS MVNE viz smlouva WS MVNE! Obsah 1 Vstup do weborderu... 2 1.1 Výběr služby... 2 1.2 Úvodní stránka... 2 2 Přehled parametrů SIM karty a čerpání FUP... 3 3 Aktivace nové SIM... 4 4 Změny parametrů a další operace pro aktivní SIM...

Více

ARCHIV CENÍKU TARIFŮ A SLUŽEB PRO TARIFNÍ A TWIST ZÁKAZNÍKY T-MOBILE SLUŽBY UVEDENÉ V ARCHIVU JIŽ NELZE NOVĚ AKTIVOVAT

ARCHIV CENÍKU TARIFŮ A SLUŽEB PRO TARIFNÍ A TWIST ZÁKAZNÍKY T-MOBILE SLUŽBY UVEDENÉ V ARCHIVU JIŽ NELZE NOVĚ AKTIVOVAT ARCHIV CENÍKU TARIFŮ A SLUŽEB PRO TARIFNÍ A TWIST ZÁKAZNÍKY T-MOBILE SLUŽBY UVEDENÉ V ARCHIVU JIŽ NELZE NOVĚ AKTIVOVAT 1 Archiv Všechny uvedené ceny jsou v českých korunách (Kč). Ceny tarifů, zvýhodnění

Více

Podmínky služeb. Podmínky služby přenositelnost telefonních čísel (platí od 1. 9. 2013) 1. Úvodní ustanovení. (dále jen "Podmínky přenositelnosti")

Podmínky služeb. Podmínky služby přenositelnost telefonních čísel (platí od 1. 9. 2013) 1. Úvodní ustanovení. (dále jen Podmínky přenositelnosti) Podmínky služeb Podmínky služby přenositelnost telefonních čísel (platí od 1. 9. 2013) (dále jen "Podmínky přenositelnosti") 1. Úvodní ustanovení 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto Podmínky přenositelnosti

Více

Ceník Připojení k internetu

Ceník Připojení k internetu pro rodinné domy Ceník Připojení k internetu Zřízení přípojky bez závazku 2600 4500 Kč Download Upload Agregace Cena / měsíc Airmax N 10M/4M 10 Mbps 4 Mbps 1:10 300 Kč Airmax N 20M/8M 20 Mbps 8 Mbps 1:10

Více

Ceník platný od 15. 03. 2015. Všechny ceny jsou uvedeny s DPH. Kompletní ceník. Ceník. platný od 15. 03. 2015.

Ceník platný od 15. 03. 2015. Všechny ceny jsou uvedeny s DPH. Kompletní ceník. Ceník. platný od 15. 03. 2015. Ceník platný od 15. 03. 2015. 1 Obsah Obsah... 2 Tarify 1... 3 Tarify 2... 4 Služby v ČR... 5 Volání v tarifu Nula 1... 5 SMS v tarifu Nula 1... 5 Volání v tarifu Nula 2... 6 SMS v tarifu Nula 2... 6 Volání

Více

- Aktivovat tarif bez doporučení stávajícího uživatele sítě OSŽ Všetaty. - Převést telefonní číslo se závazkem od jiného operátora

- Aktivovat tarif bez doporučení stávajícího uživatele sítě OSŽ Všetaty. - Převést telefonní číslo se závazkem od jiného operátora Nové služby pro uživatele PPS Všetaty - Mladá Boleslav Pro obrovský zájem o levné volání jsme pro Vás připravili možnost nových aktivací či migrací za výhodné ceny mimo smlouvu v PPS. Pečlivě čtěte, všechny

Více

Ceník tarifů a služeb pro tarifní a Twist zákazníky T-Mobile platný k 1. 5. 2012

Ceník tarifů a služeb pro tarifní a Twist zákazníky T-Mobile platný k 1. 5. 2012 Ceník tarifů a služeb pro tarifní a Twist zákazníky T-Mobile platný k 1. 5. 2012 Obsah Aktuálně nabízené tarify pro nefiremní zákazníky, zvýhodnění a balíčky Aktuálně nabízené tarify pro firemní zákazníky,

Více

Všeobecné podmínky pro uživatele služeb VietCall by OpenCall mobile

Všeobecné podmínky pro uživatele služeb VietCall by OpenCall mobile Všeobecné podmínky pro uživatele služeb VietCall by OpenCall mobile (dále jen Podmínky ) Společnost DH Telecom a.s., IČ: 015 82 569, se sídlem: Na výsluní 201/13, Strašnice, 100 00 Praha 10, zapsaná v

Více

Neomezený tarif SEN S ADAGIEM

Neomezený tarif SEN S ADAGIEM Neomezený tarif SEN S ADAGIEM prezentace -1- Vážení přátelé ADAGIO mobile, naše společnost ve spolupráci se společností Tommy Stachi s.r.o. a Cetelem a.s. v měsíci únoru přivede v rámci svého projektu

Více

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ Pro účely vymezení předmětu veřejné zakázky a stanovení zadávacích podmínek touto zadávací dokumentací zadavatel vymezil následující pojmy takto: GSM (Global System for Mobile

Více

Ceník tarifů a služeb pro tarifní a Twist zákazníky T-Mobile platný k 15. 2. 2013

Ceník tarifů a služeb pro tarifní a Twist zákazníky T-Mobile platný k 15. 2. 2013 Ceník tarifů a služeb pro tarifní a Twist zákazníky T-Mobile platný k 15. 2. 2013 Obsah Aktuálně nabízené tarify pro nefiremní zákazníky, zvýhodnění a balíčky Aktuálně nabízené tarify pro firemní zákazníky,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY OBCHODNÍ PODMÍNKY Zhotovitel: Zákazník:, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, spisová značka 219067 /dále též Zhotovitel/ Zákazníkem se stává právnická osoba, která uzavře smlouvu níže

Více

Ceník pro firemní zákazníky

Ceník pro firemní zákazníky Ceník pro firemní zákazníky O 2 Mobilní hlasová služba O 2 Mobilní internetové připojení Paušální služby Tento ceník je nedílnou součástí Všeobecných podmínek (VP) Platnost od 1. 1. 2012 Hlavní pojmy Síť

Více

MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA MEZINÁRODNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ ČESKÝM TELECOMEM, a.s., V RÁMCI UNIVERZÁLNÍ SLUŽBY

MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA MEZINÁRODNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ ČESKÝM TELECOMEM, a.s., V RÁMCI UNIVERZÁLNÍ SLUŽBY Příloha č. 2 k cenovému rozhodnutí č. 01/2005 MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA MEZINÁRODNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ ČESKÝM TELECOMEM, a.s., V RÁMCI UNIVERZÁLNÍ SLUŽBY MEZINÁRODNÍ TELEFONNÍ

Více

MANUAL PRO MANUÁL PRO NOVĚ PŘÍCHOZÍ

MANUAL PRO MANUÁL PRO NOVĚ PŘÍCHOZÍ MANUAL PRO MANUÁL PRO NOVĚ PŘÍCHOZÍ Obsah INFORMACE O VAŠÍ SIM KARTĚ... 3 Co vše najdete na své SIM kartě?... 3 SIM karta T- Mobile... 3 SIM karta Vodafone... 3 DODATEČNÁ AKTIVACE VAŠEHO NOVÉHO ČÍSLA U

Více

Jak zadat zahraniční platbu

Jak zadat zahraniční platbu Jak zadat zahraniční platbu Obsah Zahraniční příkaz... 3 Obecně k zahraničnímu příkazu... 3 Zadání zahraničního příkazu... 3 SEPA/Europlatba... 6 Obecně k SEPA platbě... 6 Obecně k Europlatbě... 6 Zadání

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti CarSen Sentivan,s.r.o. I. Předmět VOP CarSen II. Uzavírání smlouvy

Všeobecné obchodní podmínky společnosti CarSen Sentivan,s.r.o. I. Předmět VOP CarSen II. Uzavírání smlouvy Všeobecné obchodní podmínky společnosti CarSen Sentivan,s.r.o. se sídlem Vojanova 3127/1a, Ostrava-Moravská Ostrava, IČ 286 31 838, DIČ CZ28631838 pro poskytování telekomunikačních služeb v síti O2 (dále

Více

Hlasové služby. Mobilní hlasové služby. Tarify. Profi na míru 4

Hlasové služby. Mobilní hlasové služby. Tarify. Profi na míru 4 Hlasové služby Mobilní hlasové služby Tarify Profi na míru 4 Tarifní program Profi na míru 4 je určen pouze pro zákazníky s Rámcovou smlouvou a nevztahují se na něj žádné položkové množstevní slevy, pokud

Více

CENÍK SLUŽEB BACKER COMPUTER s.r.o.

CENÍK SLUŽEB BACKER COMPUTER s.r.o. CHYTRYINTERNET.CZ CENÍK SLUŽEB BACKER COMPUTER s.r.o. Platný od 1.12.2014 1. Připojení k Internetu 2. VoIP telefonie 3. WEB TV 4. Ceník a ostatní zařízení 5. Kontakt 1 1. PŘIPOJENÍ K INTERNETU Připojení

Více

Ceník základních služeb pro firemní zákazníky

Ceník základních služeb pro firemní zákazníky Ceník základních služeb pro firemní zákazníky O2 Mobilní hlasová služba O2 Mobilní internetové připojení Paušální tarify Platnost od 1. 10. 201 O2 Czech Republic a.s. Ceník základních služeb pro firemní

Více

I. Verejne dostupné služby v pevných sítích elektronických komunikací

I. Verejne dostupné služby v pevných sítích elektronických komunikací I. Verejne dostupné služby v pevných sítích elektronických komunikací Oznacení Pripojení Prístup Dálkové k síti podnikatele: k síti (používání (zrízení telefonní Merná telefonni Volné Místní Dálkové vikend

Více

Podmínky služby přenositelnost telefonních čísel

Podmínky služby přenositelnost telefonních čísel Podmínky služby přenositelnost telefonních čísel 1. Úvodní ustanovení Tyto Podmínky služby přenositelnost telefonních čísel upravují práva a povinnosti společnosti Roman Růžička, se sídlem Dobešov 73,

Více

Smlouva o poskytování služby přístupu k síti Internet

Smlouva o poskytování služby přístupu k síti Internet I. Smluvní strany Poskytovatel: Mgr. Ondřej Skipala Skipala Networks Rybník 162 56002 Česká Třebová IČ: 74764799 DIČ: CZ8610256215 Peněžní ústav: mbank Číslo účtu: 670100-2205746382/6210 Kontaktní telefon:

Více

variabilní symbol: 1 1234567899 číslo fakturační jednotky: 1234567

variabilní symbol: 1 1234567899 číslo fakturační jednotky: 1234567 SOUHRNNÁ FAKTURA ZA TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY variabilní symbol: 1 1234567899 číslo fakturační jednotky: 1234567 zákaznické číslo: 3 2 1 Variabilní symbol: používá se pro identifikaci platby zákazníka. 2

Více

PODROBNÁ SPECIFIKACE PLNĚNÍ

PODROBNÁ SPECIFIKACE PLNĚNÍ Veřejná zakázka Mobilní telekomunikační služby 2015+ Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky PODROBNÁ SPECIFIKACE PLNĚNÍ 1. VYSVĚTLENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ Pro účely vymezení předmětu veřejné zakázky a stanovení

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) upravují užití agenturní části internetového portálu Outvia dostupného na

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Monitorovací systém AUTOPATROL ONLINE. verze CAN a CAN+

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Monitorovací systém AUTOPATROL ONLINE. verze CAN a CAN+ UŽIVATELSKÝ MANUÁL Monitorovací systém AUTOPATROL ONLINE verze CAN a CAN+ UŽIVATELSKÝ MANUÁL (ver. 1/2014) Obsah Obsah 3 Úvod 4 Ovládání přepínače služební/soukromá jízda 4 Monitorovací systém AUTOPATROL

Více

Ceník O2 Mobilní hlasová služba O2 Mobilní internetové připojení Předplacené služby Platnost od 1. 7. 2015 O2 Czech Republic a.s.

Ceník O2 Mobilní hlasová služba O2 Mobilní internetové připojení Předplacené služby Platnost od 1. 7. 2015 O2 Czech Republic a.s. Ceník O2 Mobilní hlasová služba O2 Mobilní internetové připojení Předplacené služby Platnost od 1. 7. 2015 O2 Czech Republic a.s. Tento ceník je nedílnou součástí Všeobecných podmínek (VP) I. OBECNÁ USTANOVENÍ

Více

PŘÍLOHA 1 SMLOUVY O PROPOJENÍ SÍTÍ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SLUŽBY A CENY

PŘÍLOHA 1 SMLOUVY O PROPOJENÍ SÍTÍ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SLUŽBY A CENY PŘÍLOHA 1 SMLOUVY O PROPOJENÍ SÍTÍ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SLUŽBY A CENY Část A Služby poskytované společností OLO Podmínky uvedené v obecné části platí pro všechny služby poskytované společností OLO,

Více

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Preambule Prodávající, společnost Evropská asociace finančního plánování Česká republika (dále EFPA ČR), IČ: 720 84 529, se sídlem Praha, Krakovská 1366/25,

Více

Ceník služeb elektronických komunikací společnosti ČEZ Prodej, s. r. o., pod značkou Mobil od ČEZ

Ceník služeb elektronických komunikací společnosti ČEZ Prodej, s. r. o., pod značkou Mobil od ČEZ Ceník služeb elektronických komunikací společnosti ČEZ Prodej, s. r. o., pod značkou Mobil od ČEZ účinnost od 15. 10. 2013 1/8 skupina Čez 1. Obecná část Toto je ceník společnosti ČEZ Prodej, s.r.o., IČ

Více

IBAN a BIC Přeshraniční převody

IBAN a BIC Přeshraniční převody IBAN a BIC Přeshraniční převody Účinné od 7. 11. 2013 IBAN A BIC Co je IBAN IBAN (International Bank Account Number) je mezinárodní formát čísla bankovního účtu. Slouží k jednoznačné identifikaci účtu

Více

Ceník tarifů a služeb pro tarifní a Twist zákazníky T-Mobile platný k 24. 10. 2010

Ceník tarifů a služeb pro tarifní a Twist zákazníky T-Mobile platný k 24. 10. 2010 Ceník tarifů a služeb pro tarifní a Twist zákazníky T-Mobile platný k 24. 10. 2010 Obsah Aktuálně nabízené tarify pro nefiremní zákazníky, zvýhodnění a balíčky 3 Aktuálně nabízené tarify pro firemní zákazníky,

Více

Ceník. O 2 Mobilní hlasová služba O 2 Mobilní internetové připojení. Předplacené služby. Tento ceník je nedílnou součástí Všeobecných podmínek (VP)

Ceník. O 2 Mobilní hlasová služba O 2 Mobilní internetové připojení. Předplacené služby. Tento ceník je nedílnou součástí Všeobecných podmínek (VP) Ceník O 2 Mobilní hlasová služba O 2 Mobilní internetové připojení Předplacené služby Tento ceník je nedílnou součástí Všeobecných podmínek (VP) Platnost od 15. 7. 2014 IČ 60193336, DIČ CZ60193336, zapsaná

Více

CENÍK SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTI ČEZ PRODEJ, s. r. o., POD ZNAČKOU MOBIL OD ČEZ

CENÍK SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTI ČEZ PRODEJ, s. r. o., POD ZNAČKOU MOBIL OD ČEZ CENÍK SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTI ČEZ PRODEJ, s. r. o., POD ZNAČKOU MOBIL OD ČEZ účinnost od 1. 7. 2014 1/8 SKUPINA ČEZ 1. OBECNÁ ČÁST Toto je ceník společnosti ČEZ Prodej, s.r.o., IČ

Více

Ceník základních služeb pro firemní zákazníky

Ceník základních služeb pro firemní zákazníky Ceník základních služeb pro firemní zákazníky O2 Mobilní hlasová služba O2 Mobilní internetové připojení Paušální tarify Platnost od 1. 1. 201 O2 Czech Republic a.s. Ceník základních služeb pro firemní

Více

Ceník předplacených služeb Vinatel

Ceník předplacených služeb Vinatel Ceník předplacených služeb Vinatel Tento Ceník spolu se Všeobecnými podmínkami Vinatel tvoří smluvní podmínky Služby, součástí účastnické Smlouvy o poskytování veřejně dostupných předplacených služeb elektronických

Více

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD I. Úvodní ustanovení 1. Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi společností mobile2card a.s., IČ 24301761, se sídlem Hanusova 353/12, 140 00 Praha 4 Michle, zapsanou

Více

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více

Platnost od 1.10. 2010. Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH v zákonem stanovené výši.

Platnost od 1.10. 2010. Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH v zákonem stanovené výši. Tento ceník je určen pro služby GTS telefonní připojení, GTS komplet, GTS komplet office, GTS telefonní volba, GTS IP komplet, GTS komplet pro a GTS duo expres. Tyto služby jsou zpoplatněny: a) ceníkem

Více

10 11/14. O'dvaha. Pusťte si chytrá řešení do své firmy. Katalog pro vaši firmu

10 11/14. O'dvaha. Pusťte si chytrá řešení do své firmy. Katalog pro vaši firmu 10 11/14 O'dvaha Katalog pro vaši firmu Pusťte si chytrá řešení do své firmy Proč být s námi Pro nás jsou důležití všichni zákazníci, ať se jedná o malé firmy, nebo o velké korporace. Řešení na míru Pomůžeme

Více

Sazby základního tarifu se uplatní v případě, že Účastník nesplnil podmínky pro přiznání níže uvedených výhod.

Sazby základního tarifu se uplatní v případě, že Účastník nesplnil podmínky pro přiznání níže uvedených výhod. Ceník A. Obecná část Ceník je spolu s dalšími dokumenty, které tvoří Smluvní podmínky, součástí účastnické Smlouvy o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací pod značkou. Ceny jsou

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služby Poštovní datové zprávy

Obchodní podmínky pro poskytování služby Poštovní datové zprávy Účinné od 1. 1. 2014 Obchodní podmínky pro poskytování služby Poštovní datové zprávy Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) pro poskytování služby Poštovní

Více

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011 Všeobecné obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Společnost QuickCode s.r.o., se sídlem Praha 5, Smíchov, Nádražní 349/3, PSČ 150 00, IČO: 278 89 181, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

ÚČASTNICKÁ SMLOUVA - SPECIFIKACE SLUŽBY č. Specifikace Internetového připojení, Digitální televize O2TV a Hlasové služby

ÚČASTNICKÁ SMLOUVA - SPECIFIKACE SLUŽBY č. Specifikace Internetového připojení, Digitální televize O2TV a Hlasové služby ÚČASTNICKÁ SMLOUVA - SPECIFIKACE SLUŽBY č. Specifikace Internetového připojení, Digitální televize O2TV a Hlasové služby 1. Účastník Rodné číslo: Vyplňuje nepodnikající osoba. Číslo zákazníka: Číslo pasu:

Více

Sazby základního tarifu se uplatní v případě, že Účastník nesplnil podmínky pro přiznání níže uvedených výhod.

Sazby základního tarifu se uplatní v případě, že Účastník nesplnil podmínky pro přiznání níže uvedených výhod. Ceník A. Obecná část Ceník je spolu s dalšími dokumenty, které tvoří Smluvní podmínky, součástí účastnické Smlouvy o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací pod značkou. Ceny jsou

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB VOIP

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB VOIP ČÍSLO SMLOUVY.../VOIP SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB VOIP uzavřená níže uvedeného dne (dále jen Smlouva ) mezi: Uživatelem: Příjmení a jméno/název firmy: trvalý pobyt/sídlo/místo podnikání:

Více

INSTRUKCE K PLATEBNÍMU STYKU

INSTRUKCE K PLATEBNÍMU STYKU INSTRUKCE K PLATEBNÍMU STYKU Citfin - Finanční trhy, a.s. 1 Obsah 1 Lhůty pro zúčtování platebního styku... 3 1.1 Lhůty pro zúčtování platebního styku Citfin - Finanční trhy, a.s... 3 1.1.1 Platební příkazy

Více

Obhájce vašich mobilních práv

Obhájce vašich mobilních práv Obhájce vašich mobilních práv Tento Ceník spolu se Všeobecnými podmínkami (VP) tvoří smluvní podmínky Služby. Ceník je platný od 8. 1. 2015 A. Obecná část Ceník je spolu s dalšími dokumenty, které tvoří

Více

Všeobecné podmínky. Smluvní podmínky

Všeobecné podmínky. Smluvní podmínky Všeobecné podmínky Smluvní podmínky VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ City Mobile s.r.o. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o

Více

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky služeb elektronických komunikací (dále jen Všeobecné obchodní podmínky

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Příloha č. 6 k zákonu č. 45/ Sb. FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo (*) CreditPortal,a.s

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Dominika Svorcik

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Dominika Svorcik OBCHODNÍ PODMÍNKY Dominika Svorcik pro poskytování služeb poradenství a zpracování CV prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.8careers.eu (česká verze: http://8careers.eu/cz/)

Více

PŘÍLOHA 8 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ KONCOVÝCH ÚSEKŮ PRONAJATÝCH OKRUHŮ. Účtování a placení

PŘÍLOHA 8 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ KONCOVÝCH ÚSEKŮ PRONAJATÝCH OKRUHŮ. Účtování a placení PŘÍLOHA 8 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ KONCOVÝCH ÚSEKŮ PRONAJATÝCH OKRUHŮ Účtování a placení OBSAH 1. Rozsah dokumentu... 3 2. Výpočet cen... 3 3. Vyúčtování... 5 4. Spory týkající se vyúčtování... 6 5. Placení...

Více

POPIS SLUŽBY VISION 2013

POPIS SLUŽBY VISION 2013 POPIS SLUŽBY VISION 2013 1. Obsah služby Veřejně dostupná služba elektronických komunikací, jejíž podstatou je poskytování veřejně dostupných telefonních služeb prostřednictvím volby operátora. Existují

Více

Ceník Služby O2 Duo Mobil

Ceník Služby O2 Duo Mobil Ceník Služby O2 Duo Mobil Ceny jsou uvedeny v Kč platný od 15. 10. 2007 Obsah: 1. Popis Služby...2 2. Cena za Službu...2 3. Doplňkové služby a jejich ceny...4 4. Poznámky - Podmínky pro uplatnění cen...4

Více

Obhájce vašich mobilních práv

Obhájce vašich mobilních práv Obhájce vašich mobilních práv Tento Ceník spolu se Všeobecnými podmínkami (VP) tvoří smluvní podmínky Služby. Ceník je platný od 14. 2. 2014 A. Obecná část Ceník je spolu s dalšími dokumenty, které tvoří

Více

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y O B C H O D N Í P O D M Í N K Y užívání portálu AUKROCITY.CZ I. Úvodní ustanovení 1.1. Provozovatelem internetových stránek www.aukrocity.cz je společnost Allegro Group s.r.o., IČ: 276 84 555, se sídlem

Více

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o.

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího,

Více

Reklamační řád sítě Termsnet

Reklamační řád sítě Termsnet Reklamační řád sítě Termsnet 1. Všeobecná ustanovení Tento reklamační řád platí pro zákazníky telekomunikační sítě Termsnet (dále jen prodávající, poskytovatel). Reklamační řád blíže upravuje práva a povinnosti

Více

Ceny jsou v tomto ceníku uvedeny vždy včetně DPH, není-li výslovně uvedeno jinak.

Ceny jsou v tomto ceníku uvedeny vždy včetně DPH, není-li výslovně uvedeno jinak. Tento ceník je součástí smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací. Tento ceník stanovuje ceny a některá další pravidla pro poskytování služeb elektronických komunikací v rámci zaměstnaneckého

Více

Ceník. Tento Ceník spolu se Všeobecnými obchodními podmínkami tvoří smluvní podmínky Služby. Ceník je platný od 01.03.2015.

Ceník. Tento Ceník spolu se Všeobecnými obchodními podmínkami tvoří smluvní podmínky Služby. Ceník je platný od 01.03.2015. Ceník 1. Obecná část Toto je ceník společnosti Private Mobile a. s., IČ 267 76 642, se sídlem Staroměstské nám. 11, 293 01 Mladá Boleslav, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Nápověda pro efektivní užívání služeb První Mobil

Nápověda pro efektivní užívání služeb První Mobil Nápověda pro efektivní užívání služeb První Mobil 1 Obsah Užitečné informace... 3 Získání SIM s novým číslem... 3 Získání SIM se svým současným číslem... 3 Aktivace SIM... 3 ČVOP... 4 Jak získat ČVOP...

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí V Praze dne 1. března 2014 OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE,

Více

DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VODAFONE ONENET Č. 011268 (dále jen Dodatek )

DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VODAFONE ONENET Č. 011268 (dále jen Dodatek ) DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VODAFONE ONENET Č. 011268 (dále jen Dodatek ) Vodafone Czech Republic, a.s. se sídlem Vinohradská 167, 100

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY VYTVORTE ˇ SI SVÉ VLASTNÍ KARTY

OBCHODNÍ PODMÍNKY VYTVORTE ˇ SI SVÉ VLASTNÍ KARTY Obchodní podmínky, str. 1/5 Obchodní podmínky obchodní společnosti Hrací karty, s. r. o. se sídlem Huťská 1788/16, Praha 4 Záběhlice, 141 00 identifikační číslo: 26977729 zapsané v obchodním rejstříku

Více

Smlouva o poskytnutí telefonního čísla a s ním spojených služeb

Smlouva o poskytnutí telefonního čísla a s ním spojených služeb Smlouva o poskytnutí telefonního čísla a s ním spojených služeb 1. FinCall s.r.o., sídlem Čihákova 872/17, 190 00 Praha - Libeň korespondenční adresa : Šunychleská 1159, 735 81 Bohumín email: mobil@fincall.cz

Více

O'dvaha. Jsme tu pro vás 07 09/14. Pustťe si chytrá řešení do své firmy. Katalog pro vaši firmu. korporace@o2.cz

O'dvaha. Jsme tu pro vás 07 09/14. Pustťe si chytrá řešení do své firmy. Katalog pro vaši firmu. korporace@o2.cz Jsme tu pro vás Linka pro firmy a veřejnou správu 800 111 777 nebo *77 z O 2 mobilního telefonu korporace@o2.cz www.o2.cz/prodejny www.o2.cz/guru Moje O 2 pro firmy Ovládejte své O 2 služby on-line www.mojeo2.cz

Více

Článek I. Obecná ustanovení

Článek I. Obecná ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ PREMIUM SMS SLUŢEB, HLASOVÝCH A AUDIOTEXTOVÝCH SLUŢEB A INTERNETOVÝCH STRÁNEK (dále jen obchodní podmínky nebo také VOP PRSMS ) Článek I. Obecná ustanovení 1.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM 1 PŘEDMĚT VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK 1.1 Předmětem těchto všeobecných obchodních podmínek jsou podmínky, na základě kterých budou poskytovány

Více

Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce "sdružené služby dodávky zemního plynu" zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o.

Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce sdružené služby dodávky zemního plynu zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o. Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce "sdružené služby dodávky zemního plynu" zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Obecné požadavky na návrh smlouvy 1.1. Uchazeč uvede

Více

Ceník tarifů a služeb pro tarifní a Twist zákazníky T-Mobile platný k 1. 7. 2010

Ceník tarifů a služeb pro tarifní a Twist zákazníky T-Mobile platný k 1. 7. 2010 Ceník tarifů a služeb pro tarifní a Twist zákazníky T-Mobile platný k 1. 7. 2010 Obsah Aktuálně nabízené tarify pro nefiremní zákazníky, zvýhodnění a balíčky 3 Aktuálně nabízené tarify pro firemní zákazníky,

Více

Ceník Tesco Mobile. A. Obecná část. B. Základní služba Tesco Mobile TARIF. Mezinárodní volání, SMS a MMS

Ceník Tesco Mobile. A. Obecná část. B. Základní služba Tesco Mobile TARIF. Mezinárodní volání, SMS a MMS Ceník A. Obecná část Ceník je spolu s dalšími dokumenty, které tvoří Smluvní podmínky, součástí účastnické Smlouvy o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací pod značkou. Ceny jsou

Více

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah 1.1. Smluvní vztah vzniká mezi osobou, která v souladu s těmito obchodními podmínkami vystaví zhotoviteli závaznou objednávku (dále jen objednatel

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží od obchodní společnost ALTRO spol.

Více

Zabezpečení krizové komunikace prostřednictvím mobilních telefonů

Zabezpečení krizové komunikace prostřednictvím mobilních telefonů Zabezpečení krizové komunikace prostřednictvím mobilních telefonů - Aktuální stav k 29. 4. 2008 MV generální ředitelství HZS ČR Jak budete informováni o nových podmínkách? Od 1. 5. 2008 budou všechny kontaktní

Více

Smluvní podmínky (Wi-Fi)

Smluvní podmínky (Wi-Fi) Smluvní podmínky (Wi-Fi) Čl. 1 - Předmět smlouvy 1.1. Dodavatel se zavazuje poskytovat Uživateli časově a datově neomezený přístup k síti Internet a jejím službám (dále jen Služby) prostřednictvím pevného

Více