EU si posvítí na implementaci ekologické legislativy > Evropská komise pracuje na plánu, který má zlepšit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EU si posvítí na implementaci ekologické legislativy > Evropská komise pracuje na plánu, který má zlepšit"

Transkript

1 ekologie

2 Foto profimedia.cz 2x přílohu připravil Vlastimil Poliačik Iniciativa je uvedena v dodatcích k pracovnímu plánu Evropské komise na rok 2011 schváleném 27. října Měla by mít formu Sdělení k implementaci ekologické legislativy a politiky a komise se v ní hodlá zabývat nedostatky při její imple- obsah Implementace ekologické legislativy EU II III Anketa: Životní prostředí, EU, byznys IV V Tříděný odpad VI-VII EU si posvítí na implementaci ekologické legislativy Evropská komise pracuje na plánu, který má zlepšit způsob, jakým členské státy implementují do svých zákonů evropskou ekologickou legislativu. Mimo jiné uvažuje o zpřísnění kontrol přímo na místě nebo o posílení role národních soudců v případech porušování právních předpisů. A Projekt s TURem tu i zítra budem stále bí! KrrTurtr r ekkorram rakkk mentaci do národních právních řádů spolu s návrhy řešení stavu, který vnímá jako neutěšený. Komise uvedla, že bude usilovat o zajištění koherentnější legislativy, bude podporovat dohled nad jejím plněním, zvýší efektivitu inspekcí a posílí roli národních soudců v oblasti implementace evropské legislativy. O úplnou novinku přitom nejde. Komisař pro životní prostředí Janez Potočnik už během svého lednového slyšení na půdě Evropského parlamentu označil implementaci ekologické legislativy za jednu ze svých priorit. Již tehdy ale také připustil, že skutečné pravomoci se nacházejí na úrovni členských států, a je proto třeba na národní úrovni vytvořit kapacity, které vládám členských zemí pomohou evropské právo naplnit. Evropská komise, která je pověřena dohledem nad implementací evropské legislativy, v minulosti uvedla, I přesto že nakládání s odpady patří oficiálně mezi hlavní priority EU, na národní úrovni to příliš znát není že většina z řízení, které s členskými zeměmi zahájila z důvodů nedostatečné implementace, spadá právě do oblasti životního prostředí (20 procent veškerých případů). Koncem roku 2009 takto Generální ředitelství komise pro životní prostředí pracovalo na 491 případech. V drtivé většině případů šlo o nesoulad národní a evropské legislativy v oblastech, jakými jsou péče o zachování životního prostředí, vodní hospodářství a nakládání s odpady. Ekologické zákony mají především sloužit lidem, chránit naše zdraví a kvalitu života. Evropské směrnice v tom jsou důležitým krokem dopředu, uvedl pro EurActiv Vojtěch Kotecký, programový ředitel Hnutí DUHA. Navíc rozhýbou inovace a nová průmyslová odvětví, takže posílí ekonomiku. Role pro evropskou policii? Studie, kterou Evropská komise zveřejnila koncem loňského roku, doporučila vytvořit zvláštní evropskou agenturu, která by dohlížela nad implementací legislativy v oblasti odpadového hospodářství. I přesto že nakládání s odpady patří oficiálně mezi hlavní priority EU, na národní úrovni to příliš znát není. Řízení, která s členskými státy vede Evropská komise, mají na zlepšení situace jen nepatrný dopad a národní plány pro nakládání s odpady nejsou podle dřívějšího vyjádření Helmuta Maurera, úředníka Evropské komise, často nic víc než kus papíru. Pokud by zvláštní agentura skutečně vznikla, mohla by být podle zmíněné studie pověřena například posuzováním národních systémů pro dohled nad uplatňováním příslušné legislativy, koordinací inspekcí a podobnými aktivitami. Zřízení malé kanceláře, která by udělala pořádek v účtech a zajistila, že pravidla nakládání s odpady si nebude každý evropský stát vykládat jinak, stojí za prozkoumání a diskuzi, sdělil EurActivu Kotecký a dodal: Ovšem smysluplnost závisí na konkrétním projektu. Velmi podporujeme co nejpřísnější kontrolu implementace. Otázkou ale je, zda je k tomu nutný speciální úřad a zda tuto kontrolu nemohou spíše provádět již existující struktury Evropské komise, podotkla Šárka Nováková ze společnosti EKO-KOM, která se v České republice zabývá sběrem tříděného odpadu a jeho recyklací. Studie také navrhuje posílit akceschopnost agentury vytvořením zvláštního evropského orgánu. Ten by mohl vzniknout při Evropské komisi a byl by pověřen prováděním inspekcí přímo na místě v případech, kdy došlo k závažnému porušení právních předpisů. Zločiny proti životnímu prostředí Členské státy Evropské unie měly do 26. prosince 2010 implementovat do svých právních řádů směrnici o trestněprávní ochraně životního prostředí. Unie ji přijala v roce 2008 po dlouhé diskuzi o pravomocích EU v oblasti trestního práva. Směrnice obsahuje výčet možných přečinů v oblasti životního prostředí, které je podle práva nutné klasifikovat jako trestné činy, trestněprávní vynutitelnost byla, je a zůstane doplňkem vynutitelnosti administrativní ať už byly spáchány úmyslně, nebo v důsledku závažné nedbalosti. Norma nevytváří seznam nových protiprávních činů, pouze členské státy vyzývá, aby k existujícím zákazům přiřadily odpovídající trestněprávní sankce. Bývalý šéf právního oddělení při Generálním ředitelství pro životní prostředí Evropské komise Ludwig Krämer na nedávné konferenci Evropského fóra Soudci za životní prostředí (EUFJE) v této souvislosti zdůraznil, že trestněprávní vynutitelnost byla, je a zůstane doplňkem vynutitelnosti administrativní. Nikdo podle něj příliš netouží tento stav věcí jakkoliv měnit. Není na tom zájem ze strany administrativy, politiky a ani ze strany znečišťovatelů, uvedl. Vzhledem k tomu, že zájem, který má administrativa na důsledné vynutitelnosti, je omezený, přelévá se to na prokurátory a na policii, dodal Krämer. využito materiálu EurActiv.cz A ODPADY = PENÍZE A Odborný měsíčník ODPADOVÉ FÓRUM zve odborníky z výzkumu i praxe na 6. ročník česko-slovenského symposia Výsledky výzkumu a vývoje pro odpadové hospodářství ODPADOVÉ FÓRUM dubna 2011 Kouty nad Desnou, Jeseníky Veškeré informace, předběžný program, přihlašovací formuláře na Uzávěrka přihlášek účasti je 15. března. Do této doby lze ještě posílat i přihlášky příspěvků i zájem o komerční prezentaci na Souběžně se symposiem bude probíhat na stejném místě i konference Výsledky výzkumu, vývoje a inovací pro obnovitelné zdroje energie OZE 2011 (www.oze2011.cz) a bezprostředně předcházet bude chemicko-technologická konference APROCHEM 2011 (www.aprochem.cz). Účastníci symposia mají na obě tyto akce vstup volný. forum.indd :27:33 poskytuje v oblasti ekologie následující služby: Certifikace systémů managementu jakosti - ISO 9001 Certifikace systémů environmentálního managementu - ISO Certifikace systémů managementu hospodaření s energií - ČSN EN Technické kontroly a měření emisí na STK v Praze a v Karlových Varech Ověřování emisí skleníkových plynů a posuzování JI/CDM projektů Školení pro oblast systémů managementu životního prostředí Laboratoře a zkušebny (Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1060) Chemická analýza různých materiálů Zkoušky biomasy alternativních paliv a biopaliv Zkoušky kapalných paliv a olejů Školení o požadavcích na kvalitu výrobků z biomasy Pro více informací navštivte nebo TÜV NORD Czech, s.r.o., Pod Hájkem 406/1, Praha 8, tel.: , fax: ,

3 ekologie Anketa: Životní prostředí, EU, byznys I. J e podle vás dobře (z hlediska životního prostředí), že jsme členy EU, respektive je správné sjednocovat přístup evropských států k ekologii? II. M áte k některým ekologickým direktivám či směrnicím EU výhrady? III. V čem je u nás z hlediska životního prostředí a byznysu největší problém? Jiří Študent Manažer programu ekomanagement, CEMC I. Z pohledu historického, politického a ekonomického je určitě dobře, že jsme členy Evropské unie. Pro volnou výměnu zboží, služeb a kapitálu je také dobře, když se vnitřní pravidla fungování přibližují. Nicméně není dobře, když se věci zbytečně zesložiťují a centrálně utužují. To se také týká prosazování politiky na ochranu životního prostředí. Administrativní přístupy, plošné rozhazování a falešné cíle nic dobrého nám a budoucím generacím nepřinesou. Doufám ve zdravý rozum, vzdělanost národa a jeho historickou zkušenost. II. Určitě ano, je toho mnoho a nad rámec tohoto odstavce. Dovolte mi jmenovat směrnici k IPPC směrnice k chemické legislativě REACH. Vadí mi i falešné cíle, jako například boj proti změnám klimatu a s tím související cíl 3x20 do roku To jsou příklady, kdy bohulibý záměr se mění v administrativní frašku, bohužel spojenou s plýtváním finančních prostředků. III. Vítejme organizaci, která se dlouhodobě věnuje průmyslové ekologii. Proto mohu tvrdit, že se zde udělalo mnoho pro životní prostředí. Jedná se však o nikdy nekončící úsilí, protože ne všechno se podařilo a požadavky kvality života se právem zvyšují. Na něco naše poznání či finanční zdroje prostě ještě nestačí. Nelze přehlédnout, že životní prostředí je v podobě takzvaných čistých technologií podnikatelskou příležitostí. Proto tvrdím, že mezi byznysem a životním prostředím nejsou a nemohou být problémy. Problém však může být v etických a morálních přístupech. ních letech pak i bezkoncepční řízení ministerstva životního prostředí. Vojtěch Kotecký, Programový ředitel, Hnutí DUHA Miloš Kužvart Jednatel, TÜV NORD Czech I. Jde v podstatě o dvě otázky: bylo správné, že před samotným vstupem do Evropské unie jsme přijali celou řadu moderních a demokratických ustanovení - například zákon o prevenci závažných průmyslových havárií, uzákonění přístupu veřejnosti k informacím o životním prostředí či o účasti veřejnosti na rozhodování. V současné době však již zevnitř EU vidíme jasné limity úplného sjednocování legislativy ochrany životního prostředí. Dle mého názoru úplná unifikace postrádá logiku. II. Například k REACH (relativně nový systém kontroly chemikálií v zemích EU) - od původního návrhu Evropské komise, kdy postupně došlo k oslabení celé řady ustanovení, ale rozsáhlá byrokracie, nyní již naprosto zbytečná, zůstala. III. Největší problém vidím v nízké úspěšnosti orgánů veřejné správy prosazovat ochranu životního prostředí v České republice. Krom jiného za to může zbytečně složitý systém prováděcích předpisů i neprovázanost na jiné oblasti práva. V posled- I. Dva příklady pro ilustraci. Doplnění evropských pravidel do zákona o ovzduší u nás každoročně zachraňuje 1100 až dva tisíce životů o tolik klesly exhalace zdraví škodlivých látek. Recyklace komunálního odpadu díky unijní legislativě stoupla během sedmi let na trojnásobek. Ekologické zákony mají především sloužit lidem, chránit naše zdraví a kvalitu života. Evropské směrnice v tom jsou důležitým krokem dopředu. Navíc rozhýbou inovace a nová průmyslová odvětví, takže posílí ekonomiku. II. Samozřejmě, i evropská legislativa má nemalé chyby. Ukázkou budiž nová směrnice o obnovitelných zdrojích energie, jež má snížit naši závislost na fosilních palivech. Je chytře napsaná. Rozhýbe čisté inovace a přitom bere v úvahu rozdílné podmínky v různých zemích. Ale součástí se stala klauzule, podle které EU chce nahradit 10 procent své spotřeby ropy málo účinnými a kontraproduktivními agropalivy. Je to doslova plýtvání energetickými plodinami, které by šlo lépe využít k výrobě elektřiny a tepla. III. Dobré ekologické zákony ze začátku devadesátých let srazily zdraví škodlivé znečištění exhalace oxidu siřičitého klesly o 90 procent. Ale nezbavili jsme se vysoké energetické a surovinové náročnosti ekonomiky. Na každou vyrobenou korunu HDP spotřebujeme o 40 až 50 procent více energie než státy staré patnáctky EU. Loni jsme každý den utratili 232 milionů korun za dovoz ropy. Asi čtyři pětiny komunálního odpadu se skládkují nebo pálí, ačkoli Německo či Nizozemsko více než 50 procent recyklují a využívají jakožto domácí suroviny. skou unií (plynofikace, rekultivace terénu, čističky odpadních vod a tak dále). Důležitým faktem pro náš průmysl je podpora vývoje nových technologií šetrných k životnímu prostředí, kterou lze chápat jako šanci pro naše podniky ve strojírenství a chemickém průmyslu a v důsledku může znamenat zvýšení konkurenceschopnosti naší ekonomiky, a tím přispět k vytváření pracovních míst a financování sociálního pokroku. II. Obecně lze říci, že největší problém spatřuji ve společné energetické politice EU, která je stále z velké části v rukou členských států. Hovořit proto o společné energetické politice by bylo chybné. Velké rozpory jsou stále v obchodování s emisními povolenkami a nejasnosti panují také u prolomení těžebních limitů. III. Na národní úrovni jsou rozpory ekologické politiky mezi jednotlivými státními rezorty například vodní díla na Labi (MŽP vs. MD), obnovitelné zdroje energie (MŽP vs. MP a MF), podpora výstavby větrníků (MŽP vs. ekologická sdružení), vyvlastnění pozemků za účelem stavby dálnice (MD vs. soukromé subjekty). V byznysu je největší problém ten, že společnosti jsou ochotny darovat finance na dobročinné aktivity, které lze dobře marketingově vytěžit (nemocné a opuštěné děti a tak dále), bohužel mezi ně většinou nepatří podpora ekologického vzdělávání. Rut Bízková První náměstkyně ministra životního prostředí I. I. Vstup do EU znamenal v oblasti životního prostředí obecně posun správným směrem. Implementa- ce v mnoha směrech progresivní evropské environmentální legislativy byla a je náročná, vyžadovala často vysoké investice, na druhou stranu vstup do EU znamenal i možnost čerpání finančních prostředků z fondů EU na tuto implementaci a ve výsledku vede k lepšímu životnímu prostředí pro občany ČR. Současně mohla ČR v EU nabídnout své zkušenosti v oblastech, kde je úroveň ochrany na vysoké úrovni např. ochrana přírody. Sjednocování přístupu EU v oblasti životního prostředí probíhá v diskusi všech členských států. Jednotný přístup má positivní dopady nejen na kvalitu životního prostředí ale i na jiné oblasti - např. pohyb odpadů v rámci celé EU, sjednocení emisních limitů pro provozovatele zdrojů a tím připívá ke stabilnějšímu podnikatelskému prostředí, apodobně. Současně si může daný členský stát sám legislativně upravit oblast, která se na úrovni EU neřeší nesmí však narušit pravidla jednotného trhu. II. Česká republika se jako členský stát EU účastní projednávání návrhů evropských předpisů od samého počátku v rámci Evropské komise a následně v Radě EU. Zde uplatňujeme své výhrady či připomínky k úpravě návrhů. Výsledný předpis je kompromisem mezi členskými státy, Evropskou komisí a Evropským parlamentem, nelze tedy očekávat, že bude vždy na 100 procentně odpovídat představám ČR. III. Stav životního prostředí se v ČR celkově zlepšuje. Hlavním problémem zůstává kvalita ovzduší a stále vysoká materiálová a energetická náročnost ekonomiky. Co se týče administrativní náročnosti - ministerstvo životního prostředí již ve svých legislativních předpisech provedlo změny, které vedly k snížení administrativní zátěže podnikatelů k 31. prosinci 2010 o 40,8 procent oproti roku 2005 (to je roční úspora podnikatelů ve výši mil. Kč). i n ze rce A Martin Farka. Zástupce ředitele, Ekocentrum Podhoubí I. Ano! Je to dobře jak z pohledu rozvoje neziskových organizací, kterým se otevřely nové příležitosti, tak pro samotné životní prostředí a občany, které v něm žijí. Vstupem se výrazně posílily možnosti zapojení českých nevládních neziskových organizací do mezinárodních aktivit evropských sdružení. Nepodstatným faktem pro neziskový sektor jsou větší možnosti čerpání finančních zdrojů z pokladny EU pro ekologické projekty a vzdělávání. Unie klade důraz na řešení hlavních výzev v oblasti ochrany životního prostředí jako je změna klimatu, úbytek biologické rozmanitosti, ohrožení našeho zdraví, využívání přírodních zdrojů, a nadměrná produkce odpadu. Díky jednotnému postupu se mnohem lépe daří realizovat záchrany ohrožených druhů. Každý z nás se setkal s konkrétním regionálním ekologickým projektem financovaným Evrop- ZA OBZOREM ČEKÁ SVĚT laz_212x136_03_2011.indd :56:17

4 Praha je v Česku jedničkou v třídění od padu Každý Čech loni podle statistik EKO-KOM do kontejnerů donesl 35,8 kilogramu vytříděných plastů, skla, papíru a nápojových kartonů. Nejvíc třídili Pražané, a to 45,2 kilogramu na obyvat ele. Praha se v tomto směru zařadila mezi nejúspěšnější regiony v celé Evropské unii. Na druhém místě skončil Plzeňský kraj s 42,8 kilogramu na obyvatele a na třetí příčku se dostal Královéhradecký kraj s 39,8 kilogramu. Naopak nejnižších výtěžností systém dosahuje v krajích Ústeckém, Moravskoslezském a Jihomoravském. Rozdíly ve výtěžnostech mezi kraji souvisí s mnoha faktory, jako je hustota osídlení, sociální složení a samozřejmě účast obyvatel na třídění odpadu. Obecně můžeme říct, že dvě třetiny obyvatel se třídění odpadu aktivně účastní, řekl ředitel odboru komunikace společnosti EKO-KOM, která má na starost sběr obalů, Lukáš Grolmus. V roce 2009 bylo podle údajů Českého statistického úřadu vyprodukováno 3310 tisíc tun komunálního odpadu, z toho největší část 71,7 procenta tvořil běžný svoz (odpad z popelnic, z kontejnerů nebo svozových pytlů), 12,2 procenta činil tříděný odpad A (sklo, papír, plasty) a 13,9 procenta tvořil objemný odpad (koberce, nábytek). V Praze je 16 tisíc kontejnerů Ekologické chování obyvatel hlavního města souvisí patrně s tím, že je zde poměrně hustá síť kontejnerů na tříděný odpad na papír, barevné a bílé sklo, plasty a nově i tetrapakové obaly, v okrajových čtvrtích jako zvlášť placená nadstandardní služba na objednávku pak i na bioodpad. I tak si lidé stěžují, že to nestačí, že mnohdy to vypadá u kontejnerů na tříděný odpad jako na smetišti. Nádoby jsou přeplněny a okolo nich se povalují igelitové tašky s plastovými lahvemi a novinami, které lidé poctivě roztřídili, a do kontejneru se již nevešly. Nyní je v Praze skoro čtyři a půl tisíce kontejnerových stanovišť. Ovšem jak se zdá, jejich počet stále nestačí. Hlavně na sídlištích a v nové zástavbě na okrajích Prahy, kde se lidé s nepořádkem u popelnic potýkají nejčastěji. Každý rok navyšujeme počet stanovišť kontejnerů o stovku. Pokud lidé vidí, že jsou kontejnery plné nebo nestačí, radíme jim, aby se obraceli na příslušné městské části, které zajistí zjednání nápravy, uvedla Anna Vojtěchová z odboru pražského magistrátu, který má tříděný odpad na starosti. Množství odpadu, který Pražané vytřídí, se rok od roku zvyšuje zhruba o 13 procent. V roce 2009 se v hlavním městě recyklovalo 55 tisíc tun odpadků. Co se děje s komunálním odpadem? Přesto se valná většina směsného komunálního odpadu dosud skládkuje. Podíl všech komunálních odpadů, které skončily na skládkách, činil v roce 2009 téměř 70,5 procenta z celkového množství komunálních odpadů, se kterými bylo v loňském roce v České republice nakládáno, Nízkoenergetické bydlení v centru Prahy uvedla ředitelka odboru odpadů ministerstva životního prostředí Zdeňka Bubeníková. Zbytek papír, sklo, plasty a nápojové kartony se třídí a posléze ve specializovaných firmách recykluje. Největší podíl recyklace vykazují obalové materiály, kterých se recykluje téměř 70 procent. V Praze se směsný komunální odpad vozí na skládku firmy A.S.A. v Ďáblicích nebo v mnohem menší míře do spalovny v Malešicích. Bioodpad z okrajových částí Prahy pak do kompostárny v Malešicích. Vláda však chce nyní z evropských fondů, ale i z komunálních prostředků podpořit právě spalování na úkor třídění. Z více než 13 miliard, které se mají v Česku do roku 2013 proinvestovat do lepšího nakládání s odpady, chce stát na spalovny věnovat téměř půlku - šest miliard. Svoz odpadu v Praze zajišťuje firma Pražské služby a její tři subdodavatelé - AVE CZ, IPODEC a KOMWAG. Pražské služby provozují malešickou spalovnu a vlastní i několik sběrných dvorů. Zajišťují i dotřiďování papírového, plastového a skleněného odpadu a vytříděné suroviny prodávají zpracovatelským firmám. Magistrát však nyní připravuje tendr na odvoz komunálního odpadu za miliardy korun, protože končí smlouva se společností Pražské služby. Zakázku chce Praha vypsat na 10 let, platit začne od začátku příštího roku. Její roční hodnota je kolem 1,3 miliardy korun, uvedl náměstek primátora Karel Březina (ČSSD). Vítěz by měl být znám na podzim. S ohledem na velký rozsah požadovaných služeb a investiční náročnost byla zvolena pro plnění veřejné FAKTA Jak třídíme v Praze odpad Plast Sklo Papír ,7 2,3 4, ,6 6,0 11, ,2 8,8 19, ,7 13,8 28,1 (v tisících tun) Zdroj: magistrát hl. m. Prahy A zakázky doba určitá, a to deset let, uvedl Březina. Stejně dlouhá byla podle Březiny i dosavadní smlouva s Pražskými službami, která končí na konci letošního roku. Rada hlavního města schválila postup zadání zakázky. Výběrové řízení by mělo být zveřejněno v květnu a vítěz by měl být vybrán do 1. listopadu. Praha si zadávací dokumentaci zpracuje sama. Způsob nakládání s odpadem metropole podle Březiny zásadně měnit nebude. Část se bude odvážet na skládky a část spalovat. Kolik to stojí? Celkové náklady komplexní práce s komunálním odpadem v Praze činily v roce 2009 cirka 1,143 miliardy korun. Největší část nákladů patří nakládání se směsným odpadem. Částka cirka 735 milionů korun je převážně hrazena občany v rámci výběru poplatku za komunální odpad. Město v závislosti na výše inflace a změn DPH doplácí na tuto službu pět až 20 procent ze svého rozpočtu. Náklady na tříděný sběr v roce 2009 činily cirka 305 milionů korun (sníženy o případné tržby z prodeje vytříděných surovin), na nebezpečný odpad 11 milionů korun, Foto E15 Anna Vacková Pod zemí. V centru Prahy se stále častěji objevují kontejnéry, které mají hlavní část zabudovanou pod zemí. provoz sběrných dvorů cirka 45 milionů korun a nakládaní s objemným odpadem cirka 48 milionů korun. Kontejnery už i na elektroodpad Do konce léta se v České republice objeví další druh kontejnerů. Díky společnosti ASEKOL, která má spolu s dalšími takzvanými kolektivními systémy na starosti sběr elektroodpadu, přibude 1400 stacionárních kontejnerů na elektroodpad. Dvě stovky z nich budou rozmístěny přímo v Praze, kde se již na počátku března objeví prvních dvacet. Kontejnery na elektroodpad mají červenou barvu a jsou zabezpečeny proti nežádoucímu vniknutí. Do kontejneru bude možné vkládat rádia, fény, discmany, telefony, počítače nebo jiné menší elektrospotřebiče. Boční nádoba je určena pro staré baterie a akumulátory, popisuje Hana Ansorgová, manažerka komunikace společnosti ASEKOL. Červené kontejnery budou umístěny na stejných místech jako zelené nádoby na sklo, modré na papír nebo žluté na plast. Nejvíce kontejnerů (260) se však objeví v Moravskoslezském kraji. Celkové náklady na toto množství se vyšplhají na částku téměř 23,5 milionu korun. Alena Adámková Pouze 6 bytových jednotek Spoteba tepla na vytápní 15 kwh/m 2 /rok Solární kolektory pro ohev TUV ízené vtrání s rekuperací tepla Tepelné izolace 28 cm Vinohradská 3330/220a Praha 10 tel.: Pasivní bytová vila ul. Pod Altánem a e.tretirka.cz nadete aktán zpravodatv pro vecn podnikatee peed eiativ a vaic povinnot ikovn odkaz pozvánk na odorn akce anaz novc pedpi cmata vzor ke taen pipomnková zen a mnoo dac itenc inormac. Tento projekt byl vytvořen za finanční podpory SFŽP a MŽP Ministerstvo životního prostředí České republiky Provozovatel: CEMC, Jevanská 12, Praha 10 : Tel.: , Fax:

5 Společnost SmVaK letos investuje 523 milionů korun Největší vodárenská společnost Moravskoslezského kraje financuje výstavbu nových zařízení, rekonstrukce, modernizace, opravy i obnovu stávající infrastruktury z vlastních zdrojů. Již řadu let nemá nárok na žádné dotace. Letošní investice budou přesto největší v její historii. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. (SmvaK) v letošním roce investují 523 milionů korun. Největší část peněz společnost vynaloží na modernizaci a zvýšení kapacity čistírny odpadních vod v Novém Jičíně, kde je připravena rekonstrukce a rozšíření tzv. biologického stupně čištění odpadní vody. Součástí investice bude také doplnění řídicího systému, který umožní automatické hlídání poruchových stavů. Celkové náklady jen na tuto jedinou rekonstrukci, zajišťující mimo jiné ochranu přírody, vodních toků a nádrží, převýší 36,5 milionů korun. Velkou investicí, která bude pokračovat i příští rok, je obnova přivaděče na úseku Doubrava Karviná, kde musíme opravit ocelové potrubí v délce bezmála tří kilometrů a postavit novou čerpací stanici v Karviné Ráji. Celkové náklady dosáhnou téměř 70 milionů korun, z toho v roce 2011 bude vynaloženo 17,5 milionu, doplnil generální ředitel SmVaK Miroslav Kyncl. Dalším zajímavým projektem je rekonstrukce kanalizace na Dělnické ulici v Bohumíně, kde se počítá mimo jiné s výměnou 17 revizních šachet a přepojením 45 kanalizačních přípojek. To vše za 12,5 milionů korun. Plánované výdaje na obnovu a výstavbu tím ale zdaleka nekončí a výsledný součet všech investic za letošní rok bude rekordem v dosavadní historii společnosti. SmVaK Ostrava a.s. je ale ve výjimečné situaci nejen kvůli rekordní výši chystaných investic. Jako jediná zcela privátní vodárenská společnost v České republice je provozovatelem (operátorem) i majitelem vodovodních sítí, kanalizací, úpraven pitné vody i čistíren odpadních vod. Zároveň již od roku 1999, kdy se města a obce rozhodly prodat její akcie soukromým investorům, nemá přístup k žádným dotacím ze státního rozpočtu ani evropských fondů. Ty, které těsně před prodejem akcií získala, musela vrátit. To znamená, že jsme byli každý rok nuceni vydělat na investice za 400 milionů korun a ani nyní to není jinak, podotýká generální ředitel Kyncl. Zákon dnes navíc vlastníkům vodohospodářské infrastruktury, jako je i SmVaK, ukládá, kolik musí ročně vynaložit na obnovu svých sítí a dalších zařízení. Investice se tedy budou i v dalších letech pohybovat kolem půl miliardy ročně. Za posledních deset let už společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. vložila do vodohospodářské infrastruktury přibližně čtyři miliardy korun. V součtu s letošním plánem to bude přes 4,5 miliardy. Z dosavadních investic směřovala skoro polovina do splnění závazků v oblasti čištění odpadních vod, ke kterým se ČR zavázala v přístupových dohodách s Evropskou unií. Značné prostředky si vyžádalo i odvádění odpadních vod do kanalizací nebo nezbytné rekonstrukce opotřebovaných kanalizačních sítí, které jsou zejména v poddolovaných oblastech a v místech s hustou nákladní dopravou trvale poškozovány. Vyšší jsou například i nároky na technologie úpraven vody a rekonstrukce vodovodů v jednotlivých městech a obcích. V současné době vyžaduje výměnu velký počet vodovodních potrubí budovaných v 50. až 70. letech, kdy se stavělo z nekvalitních materiálů.

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY VELKÁ NOVELA ZÁKONA O ODPADECH RNDr. Martin Bursík MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY Hlavní cíle velké novely 1. Usnadnit občanům třídění odpadů 2. Ekonomicky zvýhodnit recyklaci před spalováním

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015 Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se

Více

Město Krásná Hora nad Vltavou 262 56 Krásná Hora nad Vltavou tel. 318-862309, fax 318-862456, E-mail: mesto@krasna-hora.cz

Město Krásná Hora nad Vltavou 262 56 Krásná Hora nad Vltavou tel. 318-862309, fax 318-862456, E-mail: mesto@krasna-hora.cz Město Krásná Hora nad Vltavou 262 56 Krásná Hora nad Vltavou tel. 318-862309, fax 318-862456, E-mail: mesto@krasna-hora.cz Zastupitelstvo města Krásná Hora nad Vltavou Obecně závazná vyhláška města č.

Více

Oběhové hospodářství

Oběhové hospodářství Oběhové hospodářství Odpady jako zdroj cenných surovin Jan Maršák Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Seminář k oběhovému hospodářství, EUROCENTRUM Praha 17. 9. 2015 Oběhové hospodářství - odpad

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pičín

Více

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY VZNIKAJÍCÍMI ČINNOSTÍ A PROVOZEM MĚSTSKÉHO ÚŘADU VSETÍN

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY VZNIKAJÍCÍMI ČINNOSTÍ A PROVOZEM MĚSTSKÉHO ÚŘADU VSETÍN Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450 Výtisk č.: 0 SMĚRNICE číslo ES 72-01 Vydání: 2 Účinnost od: 13. 6. 2003 Město Vsetín Městský úřad Vsetín Přepis: Počet stran:

Více

Navštívili jsme Hustopeče nad Bečvou a Nový Jičín

Navštívili jsme Hustopeče nad Bečvou a Nový Jičín Navštívili jsme Hustopeče nad Bečvou a Nový Jičín Recept na to, jak zatočit s odpady, dostali účastníci exkurze, kterou jsme uspořádali v polovině října. Starostové obcí a další pracovníci úřadu se na

Více

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Snížení energetické náročnost veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie organizační složky městské části hl. města Prahy školy

Více

Nový zákon o odpadech - vyšší podíl recyklace

Nový zákon o odpadech - vyšší podíl recyklace Nový zákon o odpadech - vyšší podíl recyklace Na skládkách končí 71 % odpadů z českých domácností, téměř nevyužit zůstává bioodpad. Ve využívání odpadu jsme pozadu za vyspělými státy Poměr využití a skládkování

Více

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.tonda-obal.cz Pro děti... www.tonda-obal.cz Děti se mohou na Tondu obracet také se svými dotazy (e-mail: tonda@ekokom.cz). Pojízdná výstava o zpracování

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro Operační program Životní prostředí

Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro Operační program Životní prostředí Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro Operační program Životní prostředí Mgr. Alena Lehmannová ENVIC, občanské sdružení Spálené Poříčí, 17. února 2011 1 Síť ENVIC Síť environmentálních informačních

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o stanovení systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 22.9.2014 usnesením č. 1283/27ZM/2014

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady)

Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady) Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady) Pozitivní vliv MOVO na životní prostředí 1. Nakládání s vodami: Provádění

Více

STUDIE. Optimalizace hospodaření s komunálními odpady včetně jejich obalové složky v obcích Místní akční skupiny Bohumínsko ANALYTICKÁ ČÁST

STUDIE. Optimalizace hospodaření s komunálními odpady včetně jejich obalové složky v obcích Místní akční skupiny Bohumínsko ANALYTICKÁ ČÁST STUDIE Optimalizace hospodaření s komunálními odpady včetně jejich obalové složky v obcích Místní akční skupiny Bohumínsko ANALYTICKÁ ČÁST Praha, červen 2013 Obsah 1. Legislativní podmínky... 5 1.1 Stávající

Více

FINANČNÍ VÝBOR Vyžlovka

FINANČNÍ VÝBOR Vyžlovka FINANČNÍ VÝBOR Vyžlovka USNESENÍ Z 1. schůze konané dne 6. prosince 2010 Přítomní : Robert Vondrovic Irena Lososová Zdeněk Morávek Program: 1) Vyjádření se k poloţkám návrhu rozpočtu 2) Fondy Středočeského

Více

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání Obecně závazná vyhláška města Staré Město č. 1/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

Podpora využívání OZE a úspor energie

Podpora využívání OZE a úspor energie Podpora využívání OZE a úspor energie Seminář CEERES Praha, 22.listopadu 2005 Ing. Miroslav DOSTÁL Česká energetická agentura Obnovitelné zdroje Dosažení indikativního cíle 8% podílu výroby z OZE na hrubé

Více

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 27 Vážení čtenáři, Lovochemie, a.s., věnuje ochraně životního prostředí mimořádnou pozornost. Postupné snižování emisí do všech složek životního prostředí, vytváření

Více

OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015,

OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015, OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Poznatky související se změnami Plánů rozvoje vodovodů a kanalizací území krajů České republiky (PRVKÚK) Medlov, 22. a 23.

Poznatky související se změnami Plánů rozvoje vodovodů a kanalizací území krajů České republiky (PRVKÚK) Medlov, 22. a 23. Poznatky související se změnami Plánů rozvoje vodovodů a kanalizací území krajů České republiky (PRVKÚK) - náležitosti žádosti - průběžná aktualizace dokumentů PRVKÚK a PRVKÚ ČR Medlov, 22. a 23. září

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PAZDERNA Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy Úvod do problematiky Možnosti energetického využití biomasy Cíle Uvést studenta do problematiky energetického využití biomasy Klíčová slova Biomasa, energie, obnovitelný zdroj 1. Úvod Biomasa představuje

Více

Návrh legislativních opatření k zapojení živnostníků do systému obce a k podpoře materiálového využití živnostenských odpadů

Návrh legislativních opatření k zapojení živnostníků do systému obce a k podpoře materiálového využití živnostenských odpadů Příloha č. 5 Zprávy za rok 2008 k projektu SPII2f1207 Návrh legislativních opatření k zapojení živnostníků do systému obce a k podpoře materiálového využití živnostenských odpadů OBSAH: 1. Zjištění z průzkumu

Více

Miroslav Kyncl Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

Miroslav Kyncl Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. Miroslav Kyncl Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. Současný stav v zásobování vodou a odkanalizování Výrazné kvalitativní i kvantitativní změny Počet obyvatel napojených na veřejné vodovody

Více

Jak je to u nás ve škole?

Jak je to u nás ve škole? Jak je to u nás ve škole? Obecná charakteristika školy a okolí Město Karviná bývá velice často a oprávněně spojováno s těžbou uhlí, haldami a odkalovacími nádržemi. Nic z toho neprospívá životnímu prostředí.

Více

Česká asociace odpadového hospodářství

Česká asociace odpadového hospodářství Česká asociace odpadového hospodářství SMYSLUPLNÉ MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ ODPADŮ V PODMÍNKÁCH ČR Ing. Petr Havelka výkonný ředitel ČESKÁ ASOCIACE ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ Již 17 let sdružuje podnikatelské

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

SSOS_ZE_3.07 Komunální odpady

SSOS_ZE_3.07 Komunální odpady Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZE_3.07

Více

Finanční aspekty zpětného odběru elektrozařízení. Svaz měst a obcí České republiky CFK, Praha, 4. 12. 2014

Finanční aspekty zpětného odběru elektrozařízení. Svaz měst a obcí České republiky CFK, Praha, 4. 12. 2014 Finanční aspekty zpětného odběru elektrozařízení Svaz měst a obcí České republiky CFK, Praha, 4. 12. 2014 OBSAH Úvod Legislativní rámec Popis fungování modelu KS Způsoby sběru v obcích a městech Finanční

Více

Statutární město Ústí nad Labem

Statutární město Ústí nad Labem Statutární město Ústí nad Labem Obecně závazná vyhláška č. 4 /2011, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz, e-mail:urad@chotusice.cz ID: smmaqfz Obecně závazná vyhláška Obce Chotusice

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015, Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Jakou cenu má pitná voda?

Jakou cenu má pitná voda? Jakou cenu má pitná voda? Odpověď na tuto otázku si pokládají snad všichni její spotřebitelé. Akciová společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí zajišťuje dodávku pitné vody, odvádění a čištění

Více

Obsah. ESKO-T a jeho obce pomáhají snižovat emise skleníkových plynů. ESKO-T rozšiřuje třídění o další komoditu

Obsah. ESKO-T a jeho obce pomáhají snižovat emise skleníkových plynů. ESKO-T rozšiřuje třídění o další komoditu Obsah ESKO-T a jeho obce pomáhají snižovat emise skleníkových plynů Skládka TKO Petrůvky se rozšiřuje ESKO-T rozšiřuje třídění o další komoditu ESKO-T vyhlašuje další ročník soutěže ve sběru papíru ISNOV

Více

2002-2012. deset let autorizace

2002-2012. deset let autorizace 2002-2012 deset let autorizace Tříděním a recyklací odpadů se podařilo v roce 2011 snížit produkci skleníkových plynů o 1 031 238 t CO 2 ekv. a uspořit tolik energie, kolik v průměru spotřebuje za rok

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 6.6.2013

Více

Případová studie města Olomouce

Případová studie města Olomouce Případová studie města Olomouce Tato případová studie je součástí projektu Plánování odpadového hospodářství na municipální úrovni (TD020304) a byla vytvořena s finanční podporou TA ČR. Řešitelská organizace:

Více

SOUHRNNÉ INFORMACE O ODPADECH NA JESENICKU ZA ROK 2014

SOUHRNNÉ INFORMACE O ODPADECH NA JESENICKU ZA ROK 2014 SOUHRNNÉ INFORMACE O ODPADECH NA JESENICKU ZA ROK 2014 Množství separovaného odpadu z obcí okresu Jeseník v období 1991-2014. Za více než dvě desítky let trvání jednotného systému se třídění využitelných

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Konference Nová zelená úsporám 2015 Praha, Masarykova kolej ČVUT, 14. dubna 2015 Ing. Jiří Koliba náměstek ministra pro stavebnictví

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013, PRÁVNÍ PŘEDPISY 2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu datum nabytí účinnosti: 1. 2. 2013 Magistrát města Brna,

Více

Příprava podkladů pro oblast podpory odpadového hospodářství 2014-2020

Příprava podkladů pro oblast podpory odpadového hospodářství 2014-2020 B L I Ž Š Í S P E C I F I K A C E P Ř E D M Ě T U V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y Příloha č. 2 ZD k veřejné zakázce dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako zákon ), o veřejných zakázkách, v platném

Více

PRAŽSKÉ SLUŽBY, a.s. PREZENTACE SPOLEČNOSTI

PRAŽSKÉ SLUŽBY, a.s. PREZENTACE SPOLEČNOSTI PRAŽSKÉ SLUŽBY, a.s. PREZENTACE SPOLEČNOSTI ŽIVOTNÍ CYKLUS ODPADU PRAŽSKÉ SLUŽBY, a. s. OLYMPIK - 06. 11. 2008 Životní cyklus odpadu Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo

Více

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání,

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ŽELEZNÁ RUDA č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Železná Ruda. Zastupitelstvo

Více

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004,

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města, včetně systému

Více

Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech 1991-2008

Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech 1991-2008 Technické služby Jeseník a.s., Otakara Březiny 168, Jeseník 79 1 Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech -28 Od roku, tedy již 18 let, se provádí separování využitelných složek

Více

O B E C R Y B N I Š T Ě

O B E C R Y B N I Š T Ě O B E C R Y B N I Š T Ě Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Rybniště se

Více

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy OBEC VELKÉ BŘEZNO OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2003, O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVĚ, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ VZNIKAJÍCÍCH NA ÚZEMÍ OBCE VELKÉ BŘEZNO A O SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ

Více

Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Kadaně se na svém zasedání dne 22.9.2005 usnesením č.314/2005 usneslo vydat podle 84 odst.

Více

Kontrolováno bylo období od roku 2003 do doby kontroly, v případě věcných souvislostí i období předcházející.

Kontrolováno bylo období od roku 2003 do doby kontroly, v případě věcných souvislostí i období předcházející. Informace z kontrolní akce 06/31 Finanční prostředky vynakládané na výstavbu a technickou obnovu vodohospodářských a ekologických staveb v působnosti Ministerstva zemědělství Kontrolní akce byla zařazena

Více

Soutěž pro čistší životní prostředí v Ústeckém regionu

Soutěž pro čistší životní prostředí v Ústeckém regionu Soutěž pro čistší životní prostředí v Ústeckém regionu projekt vyhlášený pro ochranu životního prostředí a ekologie Ústeckého kraje se zaměřením na výuku budoucí generace pro využití surovin a ochranu

Více

zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech

zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech definují se v něm pojmy odpad komunální odpad nakládání s odpady obec je původcem komunálního odpadu vznikajícího na jejím území, který má původ v činnosti fyzických osob

Více

Příloha č. 1. o celkovém množství a druzích komunálního odpadu vytříděných a odstraněných v obcích. čtvrtletí roku

Příloha č. 1. o celkovém množství a druzích komunálního odpadu vytříděných a odstraněných v obcích. čtvrtletí roku 3.7xls Běžný VÝKAZ o celkovém množství a druzích komunálního odpadu vytříděných a odstraněných v obcích za čtvrtletí roku Dodavatel výkazu: (obec popř. svoz. firma) Adresa sídla: Adresa provozovny: : :

Více

Obecně závazná vyhláška. obce Kamenný Přívoz. č. 01/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

Obecně závazná vyhláška. obce Kamenný Přívoz. č. 01/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání Obecně závazná vyhláška obce Kamenný Přívoz č. 01/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz

OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz OBEC Lenora Obecně závazná vyhláška obce Lenora č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

Způsoby nastavení systému plnění povinností

Způsoby nastavení systému plnění povinností Způsoby nastavení systému plnění povinností OBECNĚ A - zjištění rozsahu povinnosti (t,j, množství obalů uvedených na trh nebo do oběhu ) B - zajištění plnění povinnosti zápis do Seznamu MŽP, soustředit

Více

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob. OBEC ROSICE Obecně závazná vyhláška obce Rosice č. 1/2014 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Nové kotlíkové dotace z OPŽP

Nové kotlíkové dotace z OPŽP Nové kotlíkové dotace z OPŽP Současný stav Emise z malých spalovacích zdrojů v domácnostech mají velký podíl na celkových emisích PM10 (cca 40%) a benzo(a)pyrenu (až 90 %) a velký dopad na kvalitu ovzduší.

Více

Strategie odpadového hospodářství EU a ČR

Strategie odpadového hospodářství EU a ČR Strategie odpadového hospodářství EU a ČR Jan Maršák Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Energetická bezpečnost Prahy & Odpad jako energie Praha, 18. května 2015 OBSAH PREZENTACE Strategie EU

Více

Jak je to s odpady v ČR a v Plzeňském kraji? Realita odpadů, cesta k modernímu systému využívání komunálních odpadů v Plzeňském kraji

Jak je to s odpady v ČR a v Plzeňském kraji? Realita odpadů, cesta k modernímu systému využívání komunálních odpadů v Plzeňském kraji Jak je to s odpady v ČR a v Plzeňském kraji? Realita odpadů, cesta k modernímu systému využívání komunálních odpadů v Plzeňském kraji O čem se bavíme? o tzv. komunálních odpadech, tedy o odpadech, které

Více

Granulát Materiál, který se vyrábí většinou z ropy a využívá se k výrobě plastů. Pro výrobu různých plastů slouží různé granuláty.

Granulát Materiál, který se vyrábí většinou z ropy a využívá se k výrobě plastů. Pro výrobu různých plastů slouží různé granuláty. A Alternativní palivo Některé druhy odpadu lze upravit a dále využívat jako takzvané alternativní palivo. Jedná se o odpady, kde by využití materiálu nebylo efektivní nebo možné. Zařízeními, kde se může

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA DODAVATELE SVOZOVÉHO VOZU, SBĚRNÝCH NÁDOB A PŘEKOPÁVAČE KOMPOSTU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA DODAVATELE SVOZOVÉHO VOZU, SBĚRNÝCH NÁDOB A PŘEKOPÁVAČE KOMPOSTU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA DODAVATELE SVOZOVÉHO VOZU, SBĚRNÝCH NÁDOB A PŘEKOPÁVAČE KOMPOSTU 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Obchodní jméno: Sídlo: IČ/DIČ: Právní forma: Statutární zástupce: Služby města

Více

Studie pro energetické využití odpadů ve Zlínském kraji, Příloha Manažerský souhrn

Studie pro energetické využití odpadů ve Zlínském kraji, Příloha Manažerský souhrn Manažerský souhrn Nakládání s komunálním odpadem není v současné době ve Zlínském kraji nijak výrazně odlišné od situace v ostatních krajích České republiky. Výjimkou jsou kraj Liberecký a Jihomoravský

Více

OBEC PIČÍN Pičín 154, 262 25 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

OBEC PIČÍN Pičín 154, 262 25 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU OBEC PIČÍN Pičín 154, 262 25 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Název veřejné zakázky: Svoz komunálního a tříděného odpadu v roce 2016 2.

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE ÚZEMÍ OBCE NEVŘEŇ

Více

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Tomáš Vacenovský 31. října 2013 Obsah prezentace Aktuální dotační příležitosti pro obce OP Životní prostředí Norské

Více

3.3 MANAGEMENT ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

3.3 MANAGEMENT ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ 3.3 MANAGEMENT ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ Plán odpadového hospodářství je strategický dokument kraje v oblasti odpadového hospodářství, který navrhuje, specifikuje a hodnotí nezbytné změny současné praxe

Více

Integrovaný projekt SVS a.s. Lužická Nisa

Integrovaný projekt SVS a.s. Lužická Nisa Integrovaný projekt SVS a.s. Lužická Nisa Mgr. Petr Medřický Severočeská vodárenská společnost a.s. Severočeská vodárenská společnost a.s., Teplice založena v r.1993 akcie v držení 459 měst a obcí Libereckého

Více

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

Ing.Vlastimil ALTMANN, Ph.D. ČZU Praha, Technická fakulta. Žďár nad Sázavou 27.-28.2.2008

Ing.Vlastimil ALTMANN, Ph.D. ČZU Praha, Technická fakulta. Žďár nad Sázavou 27.-28.2.2008 SYSTÉMY SBĚRU A SVOZU BIOLOGICKÉHO ODPADU V ČR Ing.Vlastimil ALTMANN, Ph.D. ČZU Praha, Technická fakulta Žďár nad Sázavou 27.-28.2.2008 BRO x BRKO Je potřeba rozlišit celkovou produkci BRO a produkci BRO

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a m ě s t a P o b ě ž o v i c e č. 2 / 2001

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a m ě s t a P o b ě ž o v i c e č. 2 / 2001 O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a m ě s t a P o b ě ž o v i c e č. 2 / 2001 Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního

Více

Dotační program Zelená úsporám. Program podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie v obytných budovách

Dotační program Zelená úsporám. Program podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie v obytných budovách Dotační program Zelená úsporám Program podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie v obytných budovách Rámec mezinárodních dohod a české legislativy - Kjótský protokol umožňuje zemím, které dosáhnou

Více

Obecně závazná vyhláška obce Seletice

Obecně závazná vyhláška obce Seletice Obecně závazná vyhláška obce Seletice o systému sběru, třídění a zneškodňování odpadů vznikajících na území obce Seletic Zastupitelstvo obce Seletic schválilo dne 1. 1. 2005, podle ustanovení 9, odst.

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL škola Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 číslo projektu číslo učeb. materiálu předmět, tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.1037 VY_32_ INOVACE_MAL_T-BIO_2_04

Více

1 SWOT analýza. 1.1 Silné stránky

1 SWOT analýza. 1.1 Silné stránky 1 SWOT analýza Jednotlivé silné a slabé stránky, příležitosti a ohrožení byly navrženy členy pracovní skupiny Realizačního programu BRO. Navrženým bodům pak byla přiřazována váha od 0 do 10, kde 0 znamená

Více

Projekt odděleného sběru biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) od občanů spádových obcí OÚ Miskovice

Projekt odděleného sběru biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) od občanů spádových obcí OÚ Miskovice Projekt odděleného sběru biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) od občanů spádových obcí OÚ Miskovice 1. Úvod V současné době je na celém světě dlouhodobě zaznamenáván výrazný úbytek organické

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Sběrný dvůr odpadů Drásov

Sběrný dvůr odpadů Drásov Sběrný dvůr odpadů Drásov Investor: Obec Drásov 1. Definice projektu Záměrem městysu Drásov je vybudovat sběrný dvůr odpadů v obci. Nově vybudovaný sběrný dvůr zlepší kvalitu v odpadovém hospodářství obce

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007

Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007 Stránka č. 1 z 10 Zavřít Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007 Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví systénm shromažďování, sběru, přepravy, třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících

Více

O B E C V Y S O Č I N A

O B E C V Y S O Č I N A O B E C V Y S O Č I N A Z a s t u p i t e l s t v o o b c e V y s o č i n a O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a o b c e V y s o č i n a č. 1 / 2 0 1 5, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

Dotazník k získání doplňujících informací k meziobecní spolupráci (2. část)

Dotazník k získání doplňujících informací k meziobecní spolupráci (2. část) Dotazník k získání doplňujících informací k meziobecní spolupráci (2. část) Název správního území ORP : Název obce: Velikost obce (počet obyvatel) : 0-500 501-3000 3001-10000 10001-25000 více než 25000

Více

Pravidla České republiky - Ministerstva zemědělství čj. 9136/2009-10000 pro poskytování a čerpání státní finanční podpory v rámci programu 129 180

Pravidla České republiky - Ministerstva zemědělství čj. 9136/2009-10000 pro poskytování a čerpání státní finanční podpory v rámci programu 129 180 Pravidla České republiky - Ministerstva zemědělství čj. 9136/2009-10000 pro poskytování a čerpání státní finanční podpory v rámci programu 129 180 VÝSTAVBA A OBNOVA INFRASTRUKTURY VODOVODŮ A KANALIZACÍ

Více

Jak třídíme odpad v obci Prosetín

Jak třídíme odpad v obci Prosetín Jak třídíme odpad v obci Prosetín Pro zlepšení informovanosti občanů obce Prosetín a m.č. Brťoví a Čtyři Dvory o třídění odpadů jsme se rozhodli vydat tuto brožuru, ve které se dozvíte veškeré důležité

Více

Snižování energetické náročnosti Potenciál úspor v ČR

Snižování energetické náročnosti Potenciál úspor v ČR Snižování energetické náročnosti Potenciál úspor v ČR Ing. Petr Kotek, Ph.D. jednatel společnosti EnergySim s.r.o místopředseda Asociace energetických specialistů, o.s. energetický auditor (specialista)

Více

Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování. Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s.

Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování. Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s. Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s. 1 2000 Udržitelný scénář vývoje spotřeby energie spotřeba PEZ (PJ) 1800 1600 1400 1200 1000

Více

Vítáme vás v Evropském průzkumu o SME (malé a střední společnosti) a životním prostředí.

Vítáme vás v Evropském průzkumu o SME (malé a střední společnosti) a životním prostředí. EVROPSKÝ PRŮZKUM O SME A ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ Vítáme vás v Evropském průzkumu o SME (malé a střední společnosti) a životním prostředí. Vyplnění dotazníku zabere přibližně 5-10 minut. Děkujeme! Dánský technologický

Více

OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015,

OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015, OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. EU peníze školám. Inovace výuky v PrŠ Horní Česká

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. EU peníze školám. Inovace výuky v PrŠ Horní Česká Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Zpracoval: Předmět: Název

Více

Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR. Ing. Kateřina Sobková

Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR. Ing. Kateřina Sobková Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR Ing. Kateřina Sobková Praha, 17.9.2013 Produkce odpadů 2008 2009 2010 2011 2012 * Celková produkce odpadů tis. t 30 782 32 267 31 811 30 672 31 007 Celková

Více

Energetické využívání odpadů připravovaná legislativa. Jana Střihavková odbor odpadů

Energetické využívání odpadů připravovaná legislativa. Jana Střihavková odbor odpadů Energetické využívání odpadů připravovaná legislativa Jana Střihavková odbor odpadů Zákon č. 185/2001 Sb. 23 spalování odpadů odstraňování D10 využívání R1 Energetické využívání odpadů podle zákona o odpadech

Více

Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk

Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk Zastupitelstvo města Vamberk se na svém 5. zasedání

Více

ODPADY 2014 a jak dál aneb budeme mít maskované spalovny?

ODPADY 2014 a jak dál aneb budeme mít maskované spalovny? MBÚ + RDF CHCEME TO? ODPADY 2014 a jak dál aneb budeme mít maskované spalovny? 24. dubna 2014 Jiřina Vyštejnová, Envifinance s.r.o. MBÚ nebo EVO? Obecné srovnávání MBÚ nebo EVO je zavádějící. Lze hodnotit

Více

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství.

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Informace o odpadech S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Termín a výše platby místního poplatku

Více

Metodika pro obce odpadové hospodářství

Metodika pro obce odpadové hospodářství Metodika pro obce odpadové hospodářství zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění Poplatek za komunální odpad Platná právní úprava zakotvuje tři možné způsoby

Více

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk, ve znění vyhlášek č. 3/2003 a č. 2/2006 Zastupitelstvo

Více

Nakládání s BRO ve svozové oblasti RESPONO, a.s. Ing. Pavel Horáček Ing. Petra PřikrylovP. ikrylová

Nakládání s BRO ve svozové oblasti RESPONO, a.s. Ing. Pavel Horáček Ing. Petra PřikrylovP. ikrylová Nakládání s BRO ve svozové oblasti RESPONO, a.s. Ing. Pavel Horáček Ing. Petra PřikrylovP ikrylová Základní informace Ředitelství RESPONO, a.s. RESPONO, a.s. založena v roce 1993 OKÚ Vyškov, bez zahraniční

Více