EU si posvítí na implementaci ekologické legislativy > Evropská komise pracuje na plánu, který má zlepšit

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EU si posvítí na implementaci ekologické legislativy > Evropská komise pracuje na plánu, který má zlepšit"

Transkript

1 ekologie

2 Foto profimedia.cz 2x přílohu připravil Vlastimil Poliačik Iniciativa je uvedena v dodatcích k pracovnímu plánu Evropské komise na rok 2011 schváleném 27. října Měla by mít formu Sdělení k implementaci ekologické legislativy a politiky a komise se v ní hodlá zabývat nedostatky při její imple- obsah Implementace ekologické legislativy EU II III Anketa: Životní prostředí, EU, byznys IV V Tříděný odpad VI-VII EU si posvítí na implementaci ekologické legislativy Evropská komise pracuje na plánu, který má zlepšit způsob, jakým členské státy implementují do svých zákonů evropskou ekologickou legislativu. Mimo jiné uvažuje o zpřísnění kontrol přímo na místě nebo o posílení role národních soudců v případech porušování právních předpisů. A Projekt s TURem tu i zítra budem stále bí! KrrTurtr r ekkorram rakkk mentaci do národních právních řádů spolu s návrhy řešení stavu, který vnímá jako neutěšený. Komise uvedla, že bude usilovat o zajištění koherentnější legislativy, bude podporovat dohled nad jejím plněním, zvýší efektivitu inspekcí a posílí roli národních soudců v oblasti implementace evropské legislativy. O úplnou novinku přitom nejde. Komisař pro životní prostředí Janez Potočnik už během svého lednového slyšení na půdě Evropského parlamentu označil implementaci ekologické legislativy za jednu ze svých priorit. Již tehdy ale také připustil, že skutečné pravomoci se nacházejí na úrovni členských států, a je proto třeba na národní úrovni vytvořit kapacity, které vládám členských zemí pomohou evropské právo naplnit. Evropská komise, která je pověřena dohledem nad implementací evropské legislativy, v minulosti uvedla, I přesto že nakládání s odpady patří oficiálně mezi hlavní priority EU, na národní úrovni to příliš znát není že většina z řízení, které s členskými zeměmi zahájila z důvodů nedostatečné implementace, spadá právě do oblasti životního prostředí (20 procent veškerých případů). Koncem roku 2009 takto Generální ředitelství komise pro životní prostředí pracovalo na 491 případech. V drtivé většině případů šlo o nesoulad národní a evropské legislativy v oblastech, jakými jsou péče o zachování životního prostředí, vodní hospodářství a nakládání s odpady. Ekologické zákony mají především sloužit lidem, chránit naše zdraví a kvalitu života. Evropské směrnice v tom jsou důležitým krokem dopředu, uvedl pro EurActiv Vojtěch Kotecký, programový ředitel Hnutí DUHA. Navíc rozhýbou inovace a nová průmyslová odvětví, takže posílí ekonomiku. Role pro evropskou policii? Studie, kterou Evropská komise zveřejnila koncem loňského roku, doporučila vytvořit zvláštní evropskou agenturu, která by dohlížela nad implementací legislativy v oblasti odpadového hospodářství. I přesto že nakládání s odpady patří oficiálně mezi hlavní priority EU, na národní úrovni to příliš znát není. Řízení, která s členskými státy vede Evropská komise, mají na zlepšení situace jen nepatrný dopad a národní plány pro nakládání s odpady nejsou podle dřívějšího vyjádření Helmuta Maurera, úředníka Evropské komise, často nic víc než kus papíru. Pokud by zvláštní agentura skutečně vznikla, mohla by být podle zmíněné studie pověřena například posuzováním národních systémů pro dohled nad uplatňováním příslušné legislativy, koordinací inspekcí a podobnými aktivitami. Zřízení malé kanceláře, která by udělala pořádek v účtech a zajistila, že pravidla nakládání s odpady si nebude každý evropský stát vykládat jinak, stojí za prozkoumání a diskuzi, sdělil EurActivu Kotecký a dodal: Ovšem smysluplnost závisí na konkrétním projektu. Velmi podporujeme co nejpřísnější kontrolu implementace. Otázkou ale je, zda je k tomu nutný speciální úřad a zda tuto kontrolu nemohou spíše provádět již existující struktury Evropské komise, podotkla Šárka Nováková ze společnosti EKO-KOM, která se v České republice zabývá sběrem tříděného odpadu a jeho recyklací. Studie také navrhuje posílit akceschopnost agentury vytvořením zvláštního evropského orgánu. Ten by mohl vzniknout při Evropské komisi a byl by pověřen prováděním inspekcí přímo na místě v případech, kdy došlo k závažnému porušení právních předpisů. Zločiny proti životnímu prostředí Členské státy Evropské unie měly do 26. prosince 2010 implementovat do svých právních řádů směrnici o trestněprávní ochraně životního prostředí. Unie ji přijala v roce 2008 po dlouhé diskuzi o pravomocích EU v oblasti trestního práva. Směrnice obsahuje výčet možných přečinů v oblasti životního prostředí, které je podle práva nutné klasifikovat jako trestné činy, trestněprávní vynutitelnost byla, je a zůstane doplňkem vynutitelnosti administrativní ať už byly spáchány úmyslně, nebo v důsledku závažné nedbalosti. Norma nevytváří seznam nových protiprávních činů, pouze členské státy vyzývá, aby k existujícím zákazům přiřadily odpovídající trestněprávní sankce. Bývalý šéf právního oddělení při Generálním ředitelství pro životní prostředí Evropské komise Ludwig Krämer na nedávné konferenci Evropského fóra Soudci za životní prostředí (EUFJE) v této souvislosti zdůraznil, že trestněprávní vynutitelnost byla, je a zůstane doplňkem vynutitelnosti administrativní. Nikdo podle něj příliš netouží tento stav věcí jakkoliv měnit. Není na tom zájem ze strany administrativy, politiky a ani ze strany znečišťovatelů, uvedl. Vzhledem k tomu, že zájem, který má administrativa na důsledné vynutitelnosti, je omezený, přelévá se to na prokurátory a na policii, dodal Krämer. využito materiálu EurActiv.cz A ODPADY = PENÍZE A Odborný měsíčník ODPADOVÉ FÓRUM zve odborníky z výzkumu i praxe na 6. ročník česko-slovenského symposia Výsledky výzkumu a vývoje pro odpadové hospodářství ODPADOVÉ FÓRUM dubna 2011 Kouty nad Desnou, Jeseníky Veškeré informace, předběžný program, přihlašovací formuláře na Uzávěrka přihlášek účasti je 15. března. Do této doby lze ještě posílat i přihlášky příspěvků i zájem o komerční prezentaci na Souběžně se symposiem bude probíhat na stejném místě i konference Výsledky výzkumu, vývoje a inovací pro obnovitelné zdroje energie OZE 2011 (www.oze2011.cz) a bezprostředně předcházet bude chemicko-technologická konference APROCHEM 2011 (www.aprochem.cz). Účastníci symposia mají na obě tyto akce vstup volný. forum.indd :27:33 poskytuje v oblasti ekologie následující služby: Certifikace systémů managementu jakosti - ISO 9001 Certifikace systémů environmentálního managementu - ISO Certifikace systémů managementu hospodaření s energií - ČSN EN Technické kontroly a měření emisí na STK v Praze a v Karlových Varech Ověřování emisí skleníkových plynů a posuzování JI/CDM projektů Školení pro oblast systémů managementu životního prostředí Laboratoře a zkušebny (Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1060) Chemická analýza různých materiálů Zkoušky biomasy alternativních paliv a biopaliv Zkoušky kapalných paliv a olejů Školení o požadavcích na kvalitu výrobků z biomasy Pro více informací navštivte nebo TÜV NORD Czech, s.r.o., Pod Hájkem 406/1, Praha 8, tel.: , fax: ,

3 ekologie Anketa: Životní prostředí, EU, byznys I. J e podle vás dobře (z hlediska životního prostředí), že jsme členy EU, respektive je správné sjednocovat přístup evropských států k ekologii? II. M áte k některým ekologickým direktivám či směrnicím EU výhrady? III. V čem je u nás z hlediska životního prostředí a byznysu největší problém? Jiří Študent Manažer programu ekomanagement, CEMC I. Z pohledu historického, politického a ekonomického je určitě dobře, že jsme členy Evropské unie. Pro volnou výměnu zboží, služeb a kapitálu je také dobře, když se vnitřní pravidla fungování přibližují. Nicméně není dobře, když se věci zbytečně zesložiťují a centrálně utužují. To se také týká prosazování politiky na ochranu životního prostředí. Administrativní přístupy, plošné rozhazování a falešné cíle nic dobrého nám a budoucím generacím nepřinesou. Doufám ve zdravý rozum, vzdělanost národa a jeho historickou zkušenost. II. Určitě ano, je toho mnoho a nad rámec tohoto odstavce. Dovolte mi jmenovat směrnici k IPPC směrnice k chemické legislativě REACH. Vadí mi i falešné cíle, jako například boj proti změnám klimatu a s tím související cíl 3x20 do roku To jsou příklady, kdy bohulibý záměr se mění v administrativní frašku, bohužel spojenou s plýtváním finančních prostředků. III. Vítejme organizaci, která se dlouhodobě věnuje průmyslové ekologii. Proto mohu tvrdit, že se zde udělalo mnoho pro životní prostředí. Jedná se však o nikdy nekončící úsilí, protože ne všechno se podařilo a požadavky kvality života se právem zvyšují. Na něco naše poznání či finanční zdroje prostě ještě nestačí. Nelze přehlédnout, že životní prostředí je v podobě takzvaných čistých technologií podnikatelskou příležitostí. Proto tvrdím, že mezi byznysem a životním prostředím nejsou a nemohou být problémy. Problém však může být v etických a morálních přístupech. ních letech pak i bezkoncepční řízení ministerstva životního prostředí. Vojtěch Kotecký, Programový ředitel, Hnutí DUHA Miloš Kužvart Jednatel, TÜV NORD Czech I. Jde v podstatě o dvě otázky: bylo správné, že před samotným vstupem do Evropské unie jsme přijali celou řadu moderních a demokratických ustanovení - například zákon o prevenci závažných průmyslových havárií, uzákonění přístupu veřejnosti k informacím o životním prostředí či o účasti veřejnosti na rozhodování. V současné době však již zevnitř EU vidíme jasné limity úplného sjednocování legislativy ochrany životního prostředí. Dle mého názoru úplná unifikace postrádá logiku. II. Například k REACH (relativně nový systém kontroly chemikálií v zemích EU) - od původního návrhu Evropské komise, kdy postupně došlo k oslabení celé řady ustanovení, ale rozsáhlá byrokracie, nyní již naprosto zbytečná, zůstala. III. Největší problém vidím v nízké úspěšnosti orgánů veřejné správy prosazovat ochranu životního prostředí v České republice. Krom jiného za to může zbytečně složitý systém prováděcích předpisů i neprovázanost na jiné oblasti práva. V posled- I. Dva příklady pro ilustraci. Doplnění evropských pravidel do zákona o ovzduší u nás každoročně zachraňuje 1100 až dva tisíce životů o tolik klesly exhalace zdraví škodlivých látek. Recyklace komunálního odpadu díky unijní legislativě stoupla během sedmi let na trojnásobek. Ekologické zákony mají především sloužit lidem, chránit naše zdraví a kvalitu života. Evropské směrnice v tom jsou důležitým krokem dopředu. Navíc rozhýbou inovace a nová průmyslová odvětví, takže posílí ekonomiku. II. Samozřejmě, i evropská legislativa má nemalé chyby. Ukázkou budiž nová směrnice o obnovitelných zdrojích energie, jež má snížit naši závislost na fosilních palivech. Je chytře napsaná. Rozhýbe čisté inovace a přitom bere v úvahu rozdílné podmínky v různých zemích. Ale součástí se stala klauzule, podle které EU chce nahradit 10 procent své spotřeby ropy málo účinnými a kontraproduktivními agropalivy. Je to doslova plýtvání energetickými plodinami, které by šlo lépe využít k výrobě elektřiny a tepla. III. Dobré ekologické zákony ze začátku devadesátých let srazily zdraví škodlivé znečištění exhalace oxidu siřičitého klesly o 90 procent. Ale nezbavili jsme se vysoké energetické a surovinové náročnosti ekonomiky. Na každou vyrobenou korunu HDP spotřebujeme o 40 až 50 procent více energie než státy staré patnáctky EU. Loni jsme každý den utratili 232 milionů korun za dovoz ropy. Asi čtyři pětiny komunálního odpadu se skládkují nebo pálí, ačkoli Německo či Nizozemsko více než 50 procent recyklují a využívají jakožto domácí suroviny. skou unií (plynofikace, rekultivace terénu, čističky odpadních vod a tak dále). Důležitým faktem pro náš průmysl je podpora vývoje nových technologií šetrných k životnímu prostředí, kterou lze chápat jako šanci pro naše podniky ve strojírenství a chemickém průmyslu a v důsledku může znamenat zvýšení konkurenceschopnosti naší ekonomiky, a tím přispět k vytváření pracovních míst a financování sociálního pokroku. II. Obecně lze říci, že největší problém spatřuji ve společné energetické politice EU, která je stále z velké části v rukou členských států. Hovořit proto o společné energetické politice by bylo chybné. Velké rozpory jsou stále v obchodování s emisními povolenkami a nejasnosti panují také u prolomení těžebních limitů. III. Na národní úrovni jsou rozpory ekologické politiky mezi jednotlivými státními rezorty například vodní díla na Labi (MŽP vs. MD), obnovitelné zdroje energie (MŽP vs. MP a MF), podpora výstavby větrníků (MŽP vs. ekologická sdružení), vyvlastnění pozemků za účelem stavby dálnice (MD vs. soukromé subjekty). V byznysu je největší problém ten, že společnosti jsou ochotny darovat finance na dobročinné aktivity, které lze dobře marketingově vytěžit (nemocné a opuštěné děti a tak dále), bohužel mezi ně většinou nepatří podpora ekologického vzdělávání. Rut Bízková První náměstkyně ministra životního prostředí I. I. Vstup do EU znamenal v oblasti životního prostředí obecně posun správným směrem. Implementa- ce v mnoha směrech progresivní evropské environmentální legislativy byla a je náročná, vyžadovala často vysoké investice, na druhou stranu vstup do EU znamenal i možnost čerpání finančních prostředků z fondů EU na tuto implementaci a ve výsledku vede k lepšímu životnímu prostředí pro občany ČR. Současně mohla ČR v EU nabídnout své zkušenosti v oblastech, kde je úroveň ochrany na vysoké úrovni např. ochrana přírody. Sjednocování přístupu EU v oblasti životního prostředí probíhá v diskusi všech členských států. Jednotný přístup má positivní dopady nejen na kvalitu životního prostředí ale i na jiné oblasti - např. pohyb odpadů v rámci celé EU, sjednocení emisních limitů pro provozovatele zdrojů a tím připívá ke stabilnějšímu podnikatelskému prostředí, apodobně. Současně si může daný členský stát sám legislativně upravit oblast, která se na úrovni EU neřeší nesmí však narušit pravidla jednotného trhu. II. Česká republika se jako členský stát EU účastní projednávání návrhů evropských předpisů od samého počátku v rámci Evropské komise a následně v Radě EU. Zde uplatňujeme své výhrady či připomínky k úpravě návrhů. Výsledný předpis je kompromisem mezi členskými státy, Evropskou komisí a Evropským parlamentem, nelze tedy očekávat, že bude vždy na 100 procentně odpovídat představám ČR. III. Stav životního prostředí se v ČR celkově zlepšuje. Hlavním problémem zůstává kvalita ovzduší a stále vysoká materiálová a energetická náročnost ekonomiky. Co se týče administrativní náročnosti - ministerstvo životního prostředí již ve svých legislativních předpisech provedlo změny, které vedly k snížení administrativní zátěže podnikatelů k 31. prosinci 2010 o 40,8 procent oproti roku 2005 (to je roční úspora podnikatelů ve výši mil. Kč). i n ze rce A Martin Farka. Zástupce ředitele, Ekocentrum Podhoubí I. Ano! Je to dobře jak z pohledu rozvoje neziskových organizací, kterým se otevřely nové příležitosti, tak pro samotné životní prostředí a občany, které v něm žijí. Vstupem se výrazně posílily možnosti zapojení českých nevládních neziskových organizací do mezinárodních aktivit evropských sdružení. Nepodstatným faktem pro neziskový sektor jsou větší možnosti čerpání finančních zdrojů z pokladny EU pro ekologické projekty a vzdělávání. Unie klade důraz na řešení hlavních výzev v oblasti ochrany životního prostředí jako je změna klimatu, úbytek biologické rozmanitosti, ohrožení našeho zdraví, využívání přírodních zdrojů, a nadměrná produkce odpadu. Díky jednotnému postupu se mnohem lépe daří realizovat záchrany ohrožených druhů. Každý z nás se setkal s konkrétním regionálním ekologickým projektem financovaným Evrop- ZA OBZOREM ČEKÁ SVĚT laz_212x136_03_2011.indd :56:17

4 Praha je v Česku jedničkou v třídění od padu Každý Čech loni podle statistik EKO-KOM do kontejnerů donesl 35,8 kilogramu vytříděných plastů, skla, papíru a nápojových kartonů. Nejvíc třídili Pražané, a to 45,2 kilogramu na obyvat ele. Praha se v tomto směru zařadila mezi nejúspěšnější regiony v celé Evropské unii. Na druhém místě skončil Plzeňský kraj s 42,8 kilogramu na obyvatele a na třetí příčku se dostal Královéhradecký kraj s 39,8 kilogramu. Naopak nejnižších výtěžností systém dosahuje v krajích Ústeckém, Moravskoslezském a Jihomoravském. Rozdíly ve výtěžnostech mezi kraji souvisí s mnoha faktory, jako je hustota osídlení, sociální složení a samozřejmě účast obyvatel na třídění odpadu. Obecně můžeme říct, že dvě třetiny obyvatel se třídění odpadu aktivně účastní, řekl ředitel odboru komunikace společnosti EKO-KOM, která má na starost sběr obalů, Lukáš Grolmus. V roce 2009 bylo podle údajů Českého statistického úřadu vyprodukováno 3310 tisíc tun komunálního odpadu, z toho největší část 71,7 procenta tvořil běžný svoz (odpad z popelnic, z kontejnerů nebo svozových pytlů), 12,2 procenta činil tříděný odpad A (sklo, papír, plasty) a 13,9 procenta tvořil objemný odpad (koberce, nábytek). V Praze je 16 tisíc kontejnerů Ekologické chování obyvatel hlavního města souvisí patrně s tím, že je zde poměrně hustá síť kontejnerů na tříděný odpad na papír, barevné a bílé sklo, plasty a nově i tetrapakové obaly, v okrajových čtvrtích jako zvlášť placená nadstandardní služba na objednávku pak i na bioodpad. I tak si lidé stěžují, že to nestačí, že mnohdy to vypadá u kontejnerů na tříděný odpad jako na smetišti. Nádoby jsou přeplněny a okolo nich se povalují igelitové tašky s plastovými lahvemi a novinami, které lidé poctivě roztřídili, a do kontejneru se již nevešly. Nyní je v Praze skoro čtyři a půl tisíce kontejnerových stanovišť. Ovšem jak se zdá, jejich počet stále nestačí. Hlavně na sídlištích a v nové zástavbě na okrajích Prahy, kde se lidé s nepořádkem u popelnic potýkají nejčastěji. Každý rok navyšujeme počet stanovišť kontejnerů o stovku. Pokud lidé vidí, že jsou kontejnery plné nebo nestačí, radíme jim, aby se obraceli na příslušné městské části, které zajistí zjednání nápravy, uvedla Anna Vojtěchová z odboru pražského magistrátu, který má tříděný odpad na starosti. Množství odpadu, který Pražané vytřídí, se rok od roku zvyšuje zhruba o 13 procent. V roce 2009 se v hlavním městě recyklovalo 55 tisíc tun odpadků. Co se děje s komunálním odpadem? Přesto se valná většina směsného komunálního odpadu dosud skládkuje. Podíl všech komunálních odpadů, které skončily na skládkách, činil v roce 2009 téměř 70,5 procenta z celkového množství komunálních odpadů, se kterými bylo v loňském roce v České republice nakládáno, Nízkoenergetické bydlení v centru Prahy uvedla ředitelka odboru odpadů ministerstva životního prostředí Zdeňka Bubeníková. Zbytek papír, sklo, plasty a nápojové kartony se třídí a posléze ve specializovaných firmách recykluje. Největší podíl recyklace vykazují obalové materiály, kterých se recykluje téměř 70 procent. V Praze se směsný komunální odpad vozí na skládku firmy A.S.A. v Ďáblicích nebo v mnohem menší míře do spalovny v Malešicích. Bioodpad z okrajových částí Prahy pak do kompostárny v Malešicích. Vláda však chce nyní z evropských fondů, ale i z komunálních prostředků podpořit právě spalování na úkor třídění. Z více než 13 miliard, které se mají v Česku do roku 2013 proinvestovat do lepšího nakládání s odpady, chce stát na spalovny věnovat téměř půlku - šest miliard. Svoz odpadu v Praze zajišťuje firma Pražské služby a její tři subdodavatelé - AVE CZ, IPODEC a KOMWAG. Pražské služby provozují malešickou spalovnu a vlastní i několik sběrných dvorů. Zajišťují i dotřiďování papírového, plastového a skleněného odpadu a vytříděné suroviny prodávají zpracovatelským firmám. Magistrát však nyní připravuje tendr na odvoz komunálního odpadu za miliardy korun, protože končí smlouva se společností Pražské služby. Zakázku chce Praha vypsat na 10 let, platit začne od začátku příštího roku. Její roční hodnota je kolem 1,3 miliardy korun, uvedl náměstek primátora Karel Březina (ČSSD). Vítěz by měl být znám na podzim. S ohledem na velký rozsah požadovaných služeb a investiční náročnost byla zvolena pro plnění veřejné FAKTA Jak třídíme v Praze odpad Plast Sklo Papír ,7 2,3 4, ,6 6,0 11, ,2 8,8 19, ,7 13,8 28,1 (v tisících tun) Zdroj: magistrát hl. m. Prahy A zakázky doba určitá, a to deset let, uvedl Březina. Stejně dlouhá byla podle Březiny i dosavadní smlouva s Pražskými službami, která končí na konci letošního roku. Rada hlavního města schválila postup zadání zakázky. Výběrové řízení by mělo být zveřejněno v květnu a vítěz by měl být vybrán do 1. listopadu. Praha si zadávací dokumentaci zpracuje sama. Způsob nakládání s odpadem metropole podle Březiny zásadně měnit nebude. Část se bude odvážet na skládky a část spalovat. Kolik to stojí? Celkové náklady komplexní práce s komunálním odpadem v Praze činily v roce 2009 cirka 1,143 miliardy korun. Největší část nákladů patří nakládání se směsným odpadem. Částka cirka 735 milionů korun je převážně hrazena občany v rámci výběru poplatku za komunální odpad. Město v závislosti na výše inflace a změn DPH doplácí na tuto službu pět až 20 procent ze svého rozpočtu. Náklady na tříděný sběr v roce 2009 činily cirka 305 milionů korun (sníženy o případné tržby z prodeje vytříděných surovin), na nebezpečný odpad 11 milionů korun, Foto E15 Anna Vacková Pod zemí. V centru Prahy se stále častěji objevují kontejnéry, které mají hlavní část zabudovanou pod zemí. provoz sběrných dvorů cirka 45 milionů korun a nakládaní s objemným odpadem cirka 48 milionů korun. Kontejnery už i na elektroodpad Do konce léta se v České republice objeví další druh kontejnerů. Díky společnosti ASEKOL, která má spolu s dalšími takzvanými kolektivními systémy na starosti sběr elektroodpadu, přibude 1400 stacionárních kontejnerů na elektroodpad. Dvě stovky z nich budou rozmístěny přímo v Praze, kde se již na počátku března objeví prvních dvacet. Kontejnery na elektroodpad mají červenou barvu a jsou zabezpečeny proti nežádoucímu vniknutí. Do kontejneru bude možné vkládat rádia, fény, discmany, telefony, počítače nebo jiné menší elektrospotřebiče. Boční nádoba je určena pro staré baterie a akumulátory, popisuje Hana Ansorgová, manažerka komunikace společnosti ASEKOL. Červené kontejnery budou umístěny na stejných místech jako zelené nádoby na sklo, modré na papír nebo žluté na plast. Nejvíce kontejnerů (260) se však objeví v Moravskoslezském kraji. Celkové náklady na toto množství se vyšplhají na částku téměř 23,5 milionu korun. Alena Adámková Pouze 6 bytových jednotek Spoteba tepla na vytápní 15 kwh/m 2 /rok Solární kolektory pro ohev TUV ízené vtrání s rekuperací tepla Tepelné izolace 28 cm Vinohradská 3330/220a Praha 10 tel.: Pasivní bytová vila ul. Pod Altánem a e.tretirka.cz nadete aktán zpravodatv pro vecn podnikatee peed eiativ a vaic povinnot ikovn odkaz pozvánk na odorn akce anaz novc pedpi cmata vzor ke taen pipomnková zen a mnoo dac itenc inormac. Tento projekt byl vytvořen za finanční podpory SFŽP a MŽP Ministerstvo životního prostředí České republiky Provozovatel: CEMC, Jevanská 12, Praha 10 : Tel.: , Fax:

5 Společnost SmVaK letos investuje 523 milionů korun Největší vodárenská společnost Moravskoslezského kraje financuje výstavbu nových zařízení, rekonstrukce, modernizace, opravy i obnovu stávající infrastruktury z vlastních zdrojů. Již řadu let nemá nárok na žádné dotace. Letošní investice budou přesto největší v její historii. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. (SmvaK) v letošním roce investují 523 milionů korun. Největší část peněz společnost vynaloží na modernizaci a zvýšení kapacity čistírny odpadních vod v Novém Jičíně, kde je připravena rekonstrukce a rozšíření tzv. biologického stupně čištění odpadní vody. Součástí investice bude také doplnění řídicího systému, který umožní automatické hlídání poruchových stavů. Celkové náklady jen na tuto jedinou rekonstrukci, zajišťující mimo jiné ochranu přírody, vodních toků a nádrží, převýší 36,5 milionů korun. Velkou investicí, která bude pokračovat i příští rok, je obnova přivaděče na úseku Doubrava Karviná, kde musíme opravit ocelové potrubí v délce bezmála tří kilometrů a postavit novou čerpací stanici v Karviné Ráji. Celkové náklady dosáhnou téměř 70 milionů korun, z toho v roce 2011 bude vynaloženo 17,5 milionu, doplnil generální ředitel SmVaK Miroslav Kyncl. Dalším zajímavým projektem je rekonstrukce kanalizace na Dělnické ulici v Bohumíně, kde se počítá mimo jiné s výměnou 17 revizních šachet a přepojením 45 kanalizačních přípojek. To vše za 12,5 milionů korun. Plánované výdaje na obnovu a výstavbu tím ale zdaleka nekončí a výsledný součet všech investic za letošní rok bude rekordem v dosavadní historii společnosti. SmVaK Ostrava a.s. je ale ve výjimečné situaci nejen kvůli rekordní výši chystaných investic. Jako jediná zcela privátní vodárenská společnost v České republice je provozovatelem (operátorem) i majitelem vodovodních sítí, kanalizací, úpraven pitné vody i čistíren odpadních vod. Zároveň již od roku 1999, kdy se města a obce rozhodly prodat její akcie soukromým investorům, nemá přístup k žádným dotacím ze státního rozpočtu ani evropských fondů. Ty, které těsně před prodejem akcií získala, musela vrátit. To znamená, že jsme byli každý rok nuceni vydělat na investice za 400 milionů korun a ani nyní to není jinak, podotýká generální ředitel Kyncl. Zákon dnes navíc vlastníkům vodohospodářské infrastruktury, jako je i SmVaK, ukládá, kolik musí ročně vynaložit na obnovu svých sítí a dalších zařízení. Investice se tedy budou i v dalších letech pohybovat kolem půl miliardy ročně. Za posledních deset let už společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. vložila do vodohospodářské infrastruktury přibližně čtyři miliardy korun. V součtu s letošním plánem to bude přes 4,5 miliardy. Z dosavadních investic směřovala skoro polovina do splnění závazků v oblasti čištění odpadních vod, ke kterým se ČR zavázala v přístupových dohodách s Evropskou unií. Značné prostředky si vyžádalo i odvádění odpadních vod do kanalizací nebo nezbytné rekonstrukce opotřebovaných kanalizačních sítí, které jsou zejména v poddolovaných oblastech a v místech s hustou nákladní dopravou trvale poškozovány. Vyšší jsou například i nároky na technologie úpraven vody a rekonstrukce vodovodů v jednotlivých městech a obcích. V současné době vyžaduje výměnu velký počet vodovodních potrubí budovaných v 50. až 70. letech, kdy se stavělo z nekvalitních materiálů.

Dotace nového programovacího období 2014-2020

Dotace nového programovacího období 2014-2020 Dotace nového programovacího období 2014-2020 Předpokládané podpory v odpadovém hospodářství OP přeshraniční spolupráce SR-ČR Program OPŽP PRIORITNÍ OSA 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže

Více

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY VELKÁ NOVELA ZÁKONA O ODPADECH RNDr. Martin Bursík MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY Hlavní cíle velké novely 1. Usnadnit občanům třídění odpadů 2. Ekonomicky zvýhodnit recyklaci před spalováním

Více

Česká politika. Alena Marková

Česká politika. Alena Marková Česká politika Alena Marková Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR schválený vládou v lednu 2010 základní dokument v oblasti udržitelného rozvoje dlouhodobý rámec pro politické rozhodování v kontextu

Více

Informace odboru ŽP o možnostech financování projektů v roce 2015 zaměřených na ochranu a zlepšení životního prostředí

Informace odboru ŽP o možnostech financování projektů v roce 2015 zaměřených na ochranu a zlepšení životního prostředí Informace odboru ŽP o možnostech financování projektů v roce 2015 zaměřených na ochranu a zlepšení životního prostředí Úvod 1. Dotační programy Plzeňského kraje v roce 2015 pro oblast ŽP 2. Národní dotační

Více

Akční plán energetiky Zlínského kraje

Akční plán energetiky Zlínského kraje Akční plán energetiky Zlínského kraje Ing. Miroslava Knotková Zlínský kraj 19/12/2013 Vyhodnocení akčního plánu 2010-2014 Priorita 1 : Podpora efektivního využití energie v majetku ZK 1. Podpora přísnějších

Více

Teplárenství jako klíč k efektivnímu využití obnovitelných zdrojů v ČR

Teplárenství jako klíč k efektivnímu využití obnovitelných zdrojů v ČR Biomasa & Energetika 2011 Teplárenství jako klíč k efektivnímu využití obnovitelných zdrojů v ČR Ing. Mirek Topolánek předseda výkonné rady 29. listopadu 2011, ČZU Praha Výhody teplárenství 1. Možnost

Více

Odpadové hospodářství měst a obcí dobrá praxe. Praha 12. prosince 2016 Milan Havel Arnika

Odpadové hospodářství měst a obcí dobrá praxe. Praha 12. prosince 2016 Milan Havel Arnika Odpadové hospodářství měst a obcí dobrá praxe Praha 12. prosince 2016 Milan Havel Arnika O ČEM SE BUDEME BAVIT Vybrané indikátory stavu odpadového hospodářství měst a obcí Ø celková produkce komunálních

Více

Nový Operační program Životní prostředí PRIORITNÍ OSA 3

Nový Operační program Životní prostředí PRIORITNÍ OSA 3 Nový Operační program Životní prostředí PRIORITNÍ OSA 3 Ing. Petr Stejskal Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz OPŽP pro

Více

Představení OPŽP: Nový Program 2014-2020

Představení OPŽP: Nový Program 2014-2020 Představení OPŽP: Nový Program 2014-2020 Konference Biomasa & Energetika, Třebíč, 9. a 10. prosince 2014 Ing. Vojtěch Beneš vedoucí metodického odboru SFŽP ČR Návaznost OPŽP 2007-13 a 2014-2020 OPŽP 2014-2020

Více

Odpady naše stopy Co je to odpad?

Odpady naše stopy Co je to odpad? Odpady naše stopy Co je to odpad? Podle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. je odpad každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů

Více

energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Priority českého předsednictví v energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Priority českého předsednictví Úvod do energetické politiky EU Energetická bezpečnost Vnitřní trh energií Důsledky

Více

MAS OPŽP 2014-2020 19.3.2015

MAS OPŽP 2014-2020 19.3.2015 OPŽP 2014-2020 19.3.2015 Základní údaje o OPŽP 2014-2020 Řídící orgán: Ministerstvo Životního prostředí Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí RENARDS dotační, s.r.o.. www.renards.cz.

Více

Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce

Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce Integrovaný regionální operační program 2014-2020 (IROP) Územní plány Obce s rozšířenou působností Pořízení územních plánů a změn územních plánů Max. 90 % ze

Více

Seminář Operační program Životní prostředí a nízkonákladové čištění odpadních vod v menších obcích, Dolní Moravice, 26.11.2009

Seminář Operační program Životní prostředí a nízkonákladové čištění odpadních vod v menších obcích, Dolní Moravice, 26.11.2009 Seminář Operační program Životní prostředí a nízkonákladové čištění odpadních vod v menších obcích, Dolní Moravice, 26.11.2009 Ascend s.r.o. Korunní 859/18, 120 00 Praha 2 RNDr. Lubomír Paroha, paroha@ascend.cz,

Více

Environmentální legislativa. Legislativa ČR. Právní řád princip hierarchie právní síly

Environmentální legislativa. Legislativa ČR. Právní řád princip hierarchie právní síly Environmentální legislativa Legislativa ČR Právní řád princip hierarchie právní síly 1. Ústavní zákony 2. Zákony 3. Podzákonné předpisy: nařízení vlády vyhlášky ministerstev Environmentální legislativa

Více

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Snížení energetické náročnost veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie organizační složky městské části hl. města Prahy školy

Více

Jakou cenu má pitná voda?

Jakou cenu má pitná voda? Jakou cenu má pitná voda? Odpověď na tuto otázku si pokládají snad všichni její spotřebitelé. Akciová společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí zajišťuje dodávku pitné vody, odvádění a čištění

Více

Předběžný harmonogram výzev OP Životní prostředí Prioritní osa

Předběžný harmonogram výzev OP Životní prostředí Prioritní osa Předběžný harmonogram výzev OP Životní prostředí Prioritní osa Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Druh výzvy Datum vyhlášení PO 1 SC 1.1 Výstavba kanalizace, výstavba, modernizace a intenzifikace

Více

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek Smart City a MPO FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014 Ing. Martin Voříšek Smart City Energetika - snižování emisí při výrobě elektřiny, zvyšování podílu obnovitelných zdrojů, bezpečnost dodávek Doprava snižování

Více

Aktuální dotační možnosti Operačního programu Životní Prostředí pro malé obce

Aktuální dotační možnosti Operačního programu Životní Prostředí pro malé obce Aktuální dotační možnosti Operačního programu Životní Prostředí pro malé obce Richard Lev Ředitel odboru Projektového poradenství e-mail: lev@grantikacs.com Mob: +420 731 192 877 Kapitola/Slide GRANTIKA

Více

Grantedu OPŽP

Grantedu OPŽP Grantedu OPŽP 2014-2020 Základní údaje o OPŽP 2014-2020 Řídící orgán: Ministerstvo Životního prostředí Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí RENARDS dotační, s.r.o.. www.renards.cz.

Více

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY VZNIKAJÍCÍMI ČINNOSTÍ A PROVOZEM MĚSTSKÉHO ÚŘADU VSETÍN

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY VZNIKAJÍCÍMI ČINNOSTÍ A PROVOZEM MĚSTSKÉHO ÚŘADU VSETÍN Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450 Výtisk č.: 0 SMĚRNICE číslo ES 72-01 Vydání: 2 Účinnost od: 13. 6. 2003 Město Vsetín Městský úřad Vsetín Přepis: Počet stran:

Více

Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje pro období

Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje pro období Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje pro období 2016-2026 Zpracoval(a): Zpracoval: Mgr. Daniel Havlík Datum: 19. 4. 2016 Základní informace souhlasné stanovisko SEA vydáno MŽP dne 22. prosince

Více

Vhodné nastavení budoucího OH dle nového zákona, včetně ekonomických dopadů Ing. Petr Havelka výkonný ředitel ČAOH

Vhodné nastavení budoucího OH dle nového zákona, včetně ekonomických dopadů Ing. Petr Havelka výkonný ředitel ČAOH Česká asociace odpadového hospodářství Vhodné nastavení budoucího OH dle nového zákona, včetně ekonomických dopadů Ing. Petr Havelka výkonný ředitel ČAOH Oběhové hospodářství * Evropská komise vydala nový

Více

Příprava Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje 2015-2025

Příprava Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje 2015-2025 Příprava Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje 2015-2025 Zpracoval: Ing. Michal Rásocha Datum: 15. dubna 2015 POH MSK Strategický dokument kraje v oblasti OH. Vyhlášen 29. října 2004 s

Více

Ondřej Pašek. Evropské fondy: Návrhy nevládních organizací

Ondřej Pašek. Evropské fondy: Návrhy nevládních organizací Ondřej Pašek Evropské fondy: Návrhy nevládních organizací Principy pro příští období 1. Prevence místo hašení problémů: levnější a účinnější Úspory energie a čisté ovzduší Využití materiálů místo spaloven

Více

Ekonomika odpadového hospodářství obcí. aktualizované výsledky za rok 2010

Ekonomika odpadového hospodářství obcí. aktualizované výsledky za rok 2010 Ekonomika odpadového hospodářství obcí aktualizované výsledky za rok 2010 Vybrané náklady OH obcí (2002-2010) v Kč/obyvatel/rok Směsný odpad objemný odpad Tříděný sběr sběrné dvory černé skládky ostatní

Více

Nový zákon o odpadech - vyšší podíl recyklace

Nový zákon o odpadech - vyšší podíl recyklace Nový zákon o odpadech - vyšší podíl recyklace Na skládkách končí 71 % odpadů z českých domácností, téměř nevyužit zůstává bioodpad. Ve využívání odpadu jsme pozadu za vyspělými státy Poměr využití a skládkování

Více

4. Životní prostředí. Půdní fond Orné půdy neustále meziročně ubývá...

4. Životní prostředí. Půdní fond Orné půdy neustále meziročně ubývá... 4. Životní prostředí Půdní fond Orné půdy neustále meziročně ubývá......rozšiřují se lesní pozemky. Pro harmonický vývoj krajiny a kvalitu životního prostředí je důležité hospodaření s půdou. Půdní fond

Více

Podpora využívání OZE a úspor energie

Podpora využívání OZE a úspor energie Podpora využívání OZE a úspor energie Seminář CEERES Praha, 22.listopadu 2005 Ing. Miroslav DOSTÁL Česká energetická agentura Obnovitelné zdroje Dosažení indikativního cíle 8% podílu výroby z OZE na hrubé

Více

POLITIKA OCHRANY KLIMATU V ČESKÉ REPUBLICE

POLITIKA OCHRANY KLIMATU V ČESKÉ REPUBLICE POLITIKA OCHRANY KLIMATU V ČESKÉ REPUBLICE Návrh Ministerstva životního prostředí ČR ÚVODNÍ SLOVO Milí přátelé, změna klimatu se stává každodenní realitou. Koncentrace skleníkových plynů v zemské atmosféře

Více

Finanční aspekty tříděného sběru z pohledu obcí - Ekonomika odpadového hospodářství obcí

Finanční aspekty tříděného sběru z pohledu obcí - Ekonomika odpadového hospodářství obcí Finanční aspekty tříděného sběru z pohledu obcí - Ekonomika odpadového hospodářství obcí aktualizované výsledky za rok 2013 Vybrané náklady OH obcí (2003-2013) v Kč/obyv./rok směsný odpad objemný odpad

Více

Hodnocení nákladů na hospodaření s komunálními odpady v obcích. Institut pro udržitelný rozvoj měst a obcí, o.p.s

Hodnocení nákladů na hospodaření s komunálními odpady v obcích. Institut pro udržitelný rozvoj měst a obcí, o.p.s Hodnocení nákladů na hospodaření s komunálními odpady v obcích Institut pro udržitelný rozvoj měst a obcí, o.p.s HODNOCENÍ NÁKLADŮ NA OH V ČR Současný stav hodnocení OH z hlediska nákladovosti nebo celé

Více

ENERGIE PRO BUDOUCNOST X. Efektivní výroba a využití energie. Efektivnost v energetice

ENERGIE PRO BUDOUCNOST X. Efektivní výroba a využití energie. Efektivnost v energetice ENERGIE PRO BUDOUCNOST X Efektivní výroba a využití energie Efektivnost v energetice Brno, MSV, 8.10.2014 Ing. Josef Bubeník Úvodní poznámka Energetická efektivnost není samoúčelným požadavkem, protože

Více

Pracovní skupina ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Pracovní skupina ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Výsledky z pracovních skupin Pracovní skupina ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ www.rrajm.cz 1 Zaměření a úkoly pracovní skupiny : Odpadové hospodářství sdružování obcí, organizování nakládání s odpady Obnovitelné zdroje

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA JIHOČESKÉHO KRAJE č. 7/2004 ze dne ,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA JIHOČESKÉHO KRAJE č. 7/2004 ze dne , OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA JIHOČESKÉHO KRAJE č. 7/2004 ze dne 14. 9. 2004, kterou se vyhlašuje závazná část Plánu odpadového hospodářství Jihočeského kraje Zastupitelstvo Jihočeského kraje se usneslo dne

Více

Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství

Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství Odbor odpadů, MŽP Jaromír MANHART 1. Národní konference Předcházení vzniku odpadů CEMC/ČZÚ, Praha, 2. 10. 2014 STRATEGIE A PROGRAMY

Více

Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje na období

Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje na období Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje na období 2016-2025 1 Účel POH Středočeského kraje Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje (POH SK) je zpracován na základě 43 zákona č. 185/2001

Více

Česká asociace odpadového hospodářství

Česká asociace odpadového hospodářství Česká asociace odpadového hospodářství MOŽNOSTI VYUŽITÍ PALIV Z ODPADŮ JAKO CESTA KE ZVÝŠENÍ PROCENTA ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ ODPADŮ Ing. Petr Havelka výkonný ředitel ČESKÁ ASOCIACE ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

Více

DOTAČNÍ INFO K 16. 11. 2015 MPSV - ESF

DOTAČNÍ INFO K 16. 11. 2015 MPSV - ESF DOTAČNÍ INFO K 16. 11. 2015 MPSV - ESF Podpora vybudování a provozu zařízení péče o děti předškolního věku pro podniky i veřejnost mimo hl. m. Prahu 11.11.2015 Číslo výzvy: 035 Výzva platí od: 11. listopad

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Konference Nová zelená úsporám 2015 Praha, Masarykova kolej ČVUT, 14. dubna 2015 Ing. Jiří Koliba náměstek ministra pro stavebnictví

Více

Oběhové hospodářství

Oběhové hospodářství Oběhové hospodářství Prioritní strategie EU pro nakládání s odpady Jan Maršák Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Seminář Ekomonitor Praha, 9. 11. 2015 OBSAH PREZENTACE Strategie EU pro odpadové

Více

Nový balíček EK pro oběhové hospodářství

Nový balíček EK pro oběhové hospodářství Nový balíček EK pro oběhové hospodářství Jan Maršák Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Konference Odpady dnes a zítra, Jindřichův Hradec, 4. 2. 2016 OBSAH PREZENTACE Balíček k oběhovému hospodářství

Více

Jak dosáhnout povinného požadavku na budovy s téměř nulovou spotřebou energie s pomocí dotačních titulů NZÚ a OPŽP

Jak dosáhnout povinného požadavku na budovy s téměř nulovou spotřebou energie s pomocí dotačních titulů NZÚ a OPŽP Jak dosáhnout povinného požadavku na budovy s téměř nulovou spotřebou energie s pomocí dotačních titulů NZÚ a OPŽP Nová zelená úsporám Program Ministerstva životního prostředí zaměřený na úspory energie

Více

M Ě S T O CH L U M E C

M Ě S T O CH L U M E C M Ě S T O CH L U M E C Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Operační program Životní prostředí 2014 2020. www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz

Operační program Životní prostředí 2014 2020. www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Operační program Životní prostředí 2014 2020 www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Podpora obcí a měst z OPŽP 2007-2013 Souhrn schválených projektů měst a obcí dle jednotlivých PO v rámci

Více

Poznatky související se změnami Plánů rozvoje vodovodů a kanalizací území krajů České republiky (PRVKÚK) Medlov, 22. a 23.

Poznatky související se změnami Plánů rozvoje vodovodů a kanalizací území krajů České republiky (PRVKÚK) Medlov, 22. a 23. Poznatky související se změnami Plánů rozvoje vodovodů a kanalizací území krajů České republiky (PRVKÚK) - náležitosti žádosti - průběžná aktualizace dokumentů PRVKÚK a PRVKÚ ČR Medlov, 22. a 23. září

Více

SSOS_ZE_3.11 Třídění odpadu

SSOS_ZE_3.11 Třídění odpadu Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZE_3.11

Více

4. Životní prostředí. Půdní fond: Orná půda dlouhodobě ubývá...

4. Životní prostředí. Půdní fond: Orná půda dlouhodobě ubývá... 4. Životní prostředí Půdní fond: Orná půda dlouhodobě ubývá... Z celkové výměry kraje tvoří téměř dvě třetiny nezemědělská půda, tzn. lesní pozemky, zastavěné plochy a nádvoří, vodní plochy a ostatní plochy.

Více

Ing. Jana Hellemannová 11. září 2014

Ing. Jana Hellemannová 11. září 2014 Projekt je realizován v rámci OP Slovenská republika Česká republika, který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj Ing. Jana Hellemannová 11. září 2014 Obsah prezentace Co je komunální

Více

2002-2012. deset let autorizace

2002-2012. deset let autorizace 2002-2012 deset let autorizace Tříděním a recyklací odpadů se podařilo v roce 2011 snížit produkci skleníkových plynů o 1 031 238 t CO 2 ekv. a uspořit tolik energie, kolik v průměru spotřebuje za rok

Více

M Ě S T O P R O S E Č

M Ě S T O P R O S E Č M Ě S T O P R O S E Č Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Proseč

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 16. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 16. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 16. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÝCH DOMECH Identifikace výzvy

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015 Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Systém svozu komunálního odpadu a úklid kolem popelnic v Praze

Systém svozu komunálního odpadu a úklid kolem popelnic v Praze Systém svozu komunálního odpadu a úklid kolem popelnic v Praze A) Směsný komunální odpad Na území hl. m. Prahy je v současné době rozmístěno přibližně 118 tisíc sběrných nádob na směsný komunální odpad

Více

Oběhové hospodářství

Oběhové hospodářství Oběhové hospodářství Odpady jako zdroj cenných surovin Jan Maršák Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Seminář k oběhovému hospodářství, EUROCENTRUM Praha 17. 9. 2015 Oběhové hospodářství - odpad

Více

Česká asociace odpadového hospodářství. Ing. Petr Havelka výkonný ředitel ČAOH

Česká asociace odpadového hospodářství. Ing. Petr Havelka výkonný ředitel ČAOH Česká asociace odpadového hospodářství Ing. Petr Havelka výkonný ředitel ČAOH OBSAH PREZENTACE Oběhové hospodářství a cíle Výsledky odpadového hospodářství v ČR Produkce odpadů a nakládání s nimi Srovnání

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pičín

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 37. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 37. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 37. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÝCH DOMECH II Identifikace

Více

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.tonda-obal.cz Pro děti... www.tonda-obal.cz Děti se mohou na Tondu obracet také se svými dotazy (e-mail: tonda@ekokom.cz). Pojízdná výstava o zpracování

Více

2002-2012. deset let autorizace

2002-2012. deset let autorizace 2002-2012 deset let autorizace Tříděním a recyklací odpadů se podařilo v roce 2011 snížit produkci skleníkových plynů o 1 031 238 t CO2 ekv. a uspořit tolik energie, kolik v průměru spotřebuje za rok 280

Více

Článek 2 Třídění komunálního odpadu

Článek 2 Třídění komunálního odpadu Z A S T U P I T E L S T V O O B C E P R O V O D O V O B E C N Ě Z Á VA Z N Á V Y H L Á Š K A O B C E P R O V O D O V č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání komunálních

Více

MBÚ a energetické využívání odpadů OPŽP

MBÚ a energetické využívání odpadů OPŽP MBÚ a energetické využívání odpadů OPŽP Jana Střihavková odbor odpadů MBÚ Zařízení k mechanicko biologické úpravě odpadů Účelem zařízení je mechanické oddělení výhřevné složky od biologické složky. Zařízení

Více

5. výzva Ministerstva životního prostředí ČR

5. výzva Ministerstva životního prostředí ČR OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Evropská unie Fond soudržnosti Pro vodu, vzduch a přírodu 5. výzva Ministerstva životního prostředí ČR k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu

Více

FINANČNÍ VÝBOR Vyžlovka

FINANČNÍ VÝBOR Vyžlovka FINANČNÍ VÝBOR Vyžlovka USNESENÍ Z 1. schůze konané dne 6. prosince 2010 Přítomní : Robert Vondrovic Irena Lososová Zdeněk Morávek Program: 1) Vyjádření se k poloţkám návrhu rozpočtu 2) Fondy Středočeského

Více

OBEC ZDĚTÍN Zastupitelstvo obce Zdětín Obecně závazná vyhláška. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Třídění komunálního odpadu

OBEC ZDĚTÍN Zastupitelstvo obce Zdětín Obecně závazná vyhláška. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Třídění komunálního odpadu OBEC ZDĚTÍN Zastupitelstvo obce Zdětín Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním

Více

ze zákona 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů:

ze zákona 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů: ZDROJE PROGRAMU ze zákona 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů: Dražba povolenek a využití výnosů z dražby (5) Výnos z dražeb povolenek podle odstavců 1, 2 a

Více

Operační program životní prostředí 2014-2020

Operační program životní prostředí 2014-2020 Operační program životní prostředí 2014-2020 Ing. Světlana Svitáková samostatné oddělení přípravy nového programovacího období Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz

Více

Nové kotlíkové dotace z OPŽP

Nové kotlíkové dotace z OPŽP Nové kotlíkové dotace z OPŽP Současný stav Emise z malých spalovacích zdrojů v domácnostech mají velký podíl na celkových emisích PM10 (cca 40%) a benzo(a)pyrenu (až 90 %) a velký dopad na kvalitu ovzduší.

Více

Česká asociace odpadového hospodářství. Vhodné nastavení budoucího OH dle nového zákona, včetně ekonomických dopadů

Česká asociace odpadového hospodářství. Vhodné nastavení budoucího OH dle nového zákona, včetně ekonomických dopadů Česká asociace odpadového hospodářství Vhodné nastavení budoucího OH dle nového zákona, včetně ekonomických dopadů Ing. Petr Havelka výkonný ředitel ČAOH Oběhové hospodářství * Evropská komise vydala nový

Více

Možnosti podpory pro pořízení kogeneračních jednotek od roku 2015 Dotační programy OPPIK a OPŽP

Možnosti podpory pro pořízení kogeneračních jednotek od roku 2015 Dotační programy OPPIK a OPŽP Možnosti podpory pro pořízení kogeneračních jednotek od roku 2015 Dotační programy OPPIK a OPŽP Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Z jakých podprogramů lze podpořit pořízení kogenerační

Více

Fondy EU programové období Projektový management ve sportu Seminář ke 2. přednášce Mgr. Pavel Mrnuštík

Fondy EU programové období Projektový management ve sportu Seminář ke 2. přednášce Mgr. Pavel Mrnuštík Fondy EU programové období 2014-2020 Projektový management ve sportu Seminář ke 2. přednášce Mgr. Pavel Mrnuštík Dohoda o partnerství Návrh: Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) Národní orgán pro koordinaci

Více

OPŽP verze7 x ITI Hradecko-pardubická metropolitní oblast

OPŽP verze7 x ITI Hradecko-pardubická metropolitní oblast OPŽP verze7 x ITI Hradecko-pardubická metropolitní oblast OPŽP verze 7 PRIORITNÍ OSA 1: ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY VOD A SNIŽOVÁNÍ RIZIKA POVODNÍ PRIORITNÍ OSA 2: ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ V LIDSKÝCH SÍDLECH

Více

Do kapitoly Základní principy politiky životního prostředí doplnit princip Oběhové hospodářství

Do kapitoly Základní principy politiky životního prostředí doplnit princip Oběhové hospodářství NÁZEV MATERIÁLU Stanovisko k Aktualizaci Státní politiky životního prostředí ČR 2012 2020 Č. J. GŘ/71/SHP/2016 DATUM ZPRACOVÁNÍ 24. 06. 2016 KONTAKTNÍ OSOBA Jaroslav Suchý TELEFON 724 809 545 E-MAIL jsuchy@spcr.cz

Více

VRACÍME OBALY DO ŽIVOTA

VRACÍME OBALY DO ŽIVOTA VRACÍME OBALY DO ŽIVOTA SPOLEČNOST EKO KOM Autorizovaná obalová společnost EKO KOM byla před třinácti lety založena průmyslovými podniky vyrábějícími balené zboží. Tato nezisková akciová společnost vytvořila

Více

Podpora rekonstrukcí v OP Životní prostředí 2014 2020

Podpora rekonstrukcí v OP Životní prostředí 2014 2020 Podpora rekonstrukcí v OP Životní prostředí 2014 2020 Mgr. Martin Kubica náměstek úseku řízení OPŽP Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260

Více

PhDr. Ivo Hlaváč NM a ředitel sekce technické ochrany ŽP

PhDr. Ivo Hlaváč NM a ředitel sekce technické ochrany ŽP Priority MŽP M P pro období 2014+ VODA FÓRUM F 2012 PhDr. Ivo Hlaváč NM a ředitel sekce technické ochrany ŽP Obsah prezentace Evropský a mezinárodní kontext Národní kontext Priority MŽP pro období 2014+

Více

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.2.2015 COM(2015) 80 final ANNEX 1 BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE ke SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU

Více

Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní rtd oblast. PS 2 Životní prostředí. Ing.

Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní rtd oblast. PS 2 Životní prostředí. Ing. Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní rtd oblast PS 2 Životní prostředí Ing. David Koppitz Problémy aglomerace Nadměrná dopravní zátěž ve městech zhoršující kvalitu

Více

Podpora komunitních obnovitelných zdrojů v připravovaných operačních programech 2014-2020

Podpora komunitních obnovitelných zdrojů v připravovaných operačních programech 2014-2020 Ondřej Pašek Podpora komunitních obnovitelných zdrojů v připravovaných operačních programech 2014-2020 Dohoda o partnerství Schválena Vládou ČR 9. 4. 2014, odeslána k formálním vyjednáváním s Evropskou

Více

odpadové NEBO oběhové hospodářství, to je oč tu běží? Dipl. Ing. Zdeněk Horsák, Ph.D. SUEZ Využití zdrojů a.s.

odpadové NEBO oběhové hospodářství, to je oč tu běží? Dipl. Ing. Zdeněk Horsák, Ph.D. SUEZ Využití zdrojů a.s. odpadové NEBO oběhové hospodářství, to je oč tu běží? Dipl. Ing. Zdeněk Horsák, Ph.D. SUEZ Využití zdrojů a.s. SUEZ ready for the resource revolution zastoupení v 70 zemích 81 000 zaměstnanců obrat 15,1

Více

ZMĚNY ZÁKONA Č. 13/1997 SB., O POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

ZMĚNY ZÁKONA Č. 13/1997 SB., O POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH ZMĚNY ZÁKONA Č. 13/1997 SB., O POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH NOVÉ POJETÍ DÁLNIČNÍ SÍTĚ A DALŠÍ NAVRHOVANÉ ÚPRAVY ZÁKONA NOVÉ POJETÍ DÁLNIČNÍ SÍTĚ REKATEGORIZACE SILNIC ÚVOD V minulosti se vedla debata, zda systém

Více

Základní charakteristiky možného vývoje české energetiky. prezentace na tiskové konferenci NEK Praha,

Základní charakteristiky možného vývoje české energetiky. prezentace na tiskové konferenci NEK Praha, Základní charakteristiky možného vývoje české energetiky prezentace na tiskové konferenci NEK Praha, 4.7.2008 Obecný rámec Kultivace a rozvoj energetických trhů, poskytnutí prostoru podnikatelským subjektům

Více

. 2/2002 o stanovení systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t ní, využívání a odstra ování komunálních odpad , v etn systému

. 2/2002 o stanovení systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t ní, využívání a odstra ování komunálních odpad , v etn systému V Y H L Á Š K A č. 2/2002 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem v obci Čebín. Zastupitelstvo

Více

Příklady dobré praxe zavedení systémů třídění a zpracování bioodpadů v obcích. Velikostní rozdělení. Systém sběru a svozu 3. 2.

Příklady dobré praxe zavedení systémů třídění a zpracování bioodpadů v obcích. Velikostní rozdělení. Systém sběru a svozu 3. 2. Příklady dobré praxe zavedení systémů třídění a zpracování bioodpadů v obcích Ing. Jiří Jalovecký, Ph.D. Velikostní rozdělení Příklady jsou rozděleny do tří základních skupin kvůli specifickým rozdílům

Více

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Tomáš Vacenovský 31. října 2013 Obsah prezentace Aktuální dotační příležitosti pro obce OP Životní prostředí Norské

Více

Odůvodnění veřejné zakázky

Odůvodnění veřejné zakázky Odůvodnění veřejné zakázky zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ). Veřejná zakázka Název: Svoz a likvidace odpadů Druh veřejné zakázky: služby Zadávací

Více

OBEC VŘESINA. Obecně závazná vyhláška obce Vřesina č. 1/2015,

OBEC VŘESINA. Obecně závazná vyhláška obce Vřesina č. 1/2015, OBEC VŘESINA Obecně závazná vyhláška obce Vřesina č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na

Více

zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech

zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech definují se v něm pojmy odpad komunální odpad nakládání s odpady obec je původcem komunálního odpadu vznikajícího na jejím území, který má původ v činnosti fyzických osob

Více

Strategie odpadového hospodářství EU a ČR

Strategie odpadového hospodářství EU a ČR Strategie odpadového hospodářství EU a ČR Jan Maršák Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Energetická bezpečnost Prahy & Odpad jako energie Praha, 18. května 2015 OBSAH PREZENTACE Strategie EU

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. Možnosti financování projektů přechodu na ekologické vytápění

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. Možnosti financování projektů přechodu na ekologické vytápění OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Možnosti financování projektů přechodu na ekologické vytápění Tereza Nováková Úsek řízení projektů, odbor ochrany ovzduší a OZE Obsah 1. Možnosti čerpání podpory z OPŽP

Více

Dotační program Zelená úsporám. Program podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie v obytných budovách

Dotační program Zelená úsporám. Program podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie v obytných budovách Dotační program Zelená úsporám Program podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie v obytných budovách Rámec mezinárodních dohod a české legislativy - Kjótský protokol umožňuje zemím, které dosáhnou

Více

Odpadové hospodářství obce a energetické využití odpadů

Odpadové hospodářství obce a energetické využití odpadů Odpadové hospodářství obce a energetické využití odpadů Mgr. Pavel Drahovzal starosta obce Velký Osek Výkonný ředitel Kanceláře Svazu měst a obcí České republiky Legisla(va odpadového hospodářství - východiskem

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 6.6.2013

Více

Projekty a podpory SFŽP ČR v oblasti životního prostředí

Projekty a podpory SFŽP ČR v oblasti životního prostředí SFŽP Projekty a podpory SFŽP ČR v oblasti životního prostředí I. Setkání mikroregionů Středočeského kraje 10. 11. 2011 Ing. Radka Bučilová Pověřena řízením SFŽP ČR Projekty a podpory v oblasti ŽP Státní

Více

Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro Operační program Životní prostředí

Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro Operační program Životní prostředí Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro Operační program Životní prostředí Mgr. Alena Lehmannová ENVIC, občanské sdružení Spálené Poříčí, 17. února 2011 1 Síť ENVIC Síť environmentálních informačních

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o stanovení systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 22.9.2014 usnesením č. 1283/27ZM/2014

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015, Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více