EU si posvítí na implementaci ekologické legislativy > Evropská komise pracuje na plánu, který má zlepšit

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EU si posvítí na implementaci ekologické legislativy > Evropská komise pracuje na plánu, který má zlepšit"

Transkript

1 ekologie

2 Foto profimedia.cz 2x přílohu připravil Vlastimil Poliačik Iniciativa je uvedena v dodatcích k pracovnímu plánu Evropské komise na rok 2011 schváleném 27. října Měla by mít formu Sdělení k implementaci ekologické legislativy a politiky a komise se v ní hodlá zabývat nedostatky při její imple- obsah Implementace ekologické legislativy EU II III Anketa: Životní prostředí, EU, byznys IV V Tříděný odpad VI-VII EU si posvítí na implementaci ekologické legislativy Evropská komise pracuje na plánu, který má zlepšit způsob, jakým členské státy implementují do svých zákonů evropskou ekologickou legislativu. Mimo jiné uvažuje o zpřísnění kontrol přímo na místě nebo o posílení role národních soudců v případech porušování právních předpisů. A Projekt s TURem tu i zítra budem stále bí! KrrTurtr r ekkorram rakkk mentaci do národních právních řádů spolu s návrhy řešení stavu, který vnímá jako neutěšený. Komise uvedla, že bude usilovat o zajištění koherentnější legislativy, bude podporovat dohled nad jejím plněním, zvýší efektivitu inspekcí a posílí roli národních soudců v oblasti implementace evropské legislativy. O úplnou novinku přitom nejde. Komisař pro životní prostředí Janez Potočnik už během svého lednového slyšení na půdě Evropského parlamentu označil implementaci ekologické legislativy za jednu ze svých priorit. Již tehdy ale také připustil, že skutečné pravomoci se nacházejí na úrovni členských států, a je proto třeba na národní úrovni vytvořit kapacity, které vládám členských zemí pomohou evropské právo naplnit. Evropská komise, která je pověřena dohledem nad implementací evropské legislativy, v minulosti uvedla, I přesto že nakládání s odpady patří oficiálně mezi hlavní priority EU, na národní úrovni to příliš znát není že většina z řízení, které s členskými zeměmi zahájila z důvodů nedostatečné implementace, spadá právě do oblasti životního prostředí (20 procent veškerých případů). Koncem roku 2009 takto Generální ředitelství komise pro životní prostředí pracovalo na 491 případech. V drtivé většině případů šlo o nesoulad národní a evropské legislativy v oblastech, jakými jsou péče o zachování životního prostředí, vodní hospodářství a nakládání s odpady. Ekologické zákony mají především sloužit lidem, chránit naše zdraví a kvalitu života. Evropské směrnice v tom jsou důležitým krokem dopředu, uvedl pro EurActiv Vojtěch Kotecký, programový ředitel Hnutí DUHA. Navíc rozhýbou inovace a nová průmyslová odvětví, takže posílí ekonomiku. Role pro evropskou policii? Studie, kterou Evropská komise zveřejnila koncem loňského roku, doporučila vytvořit zvláštní evropskou agenturu, která by dohlížela nad implementací legislativy v oblasti odpadového hospodářství. I přesto že nakládání s odpady patří oficiálně mezi hlavní priority EU, na národní úrovni to příliš znát není. Řízení, která s členskými státy vede Evropská komise, mají na zlepšení situace jen nepatrný dopad a národní plány pro nakládání s odpady nejsou podle dřívějšího vyjádření Helmuta Maurera, úředníka Evropské komise, často nic víc než kus papíru. Pokud by zvláštní agentura skutečně vznikla, mohla by být podle zmíněné studie pověřena například posuzováním národních systémů pro dohled nad uplatňováním příslušné legislativy, koordinací inspekcí a podobnými aktivitami. Zřízení malé kanceláře, která by udělala pořádek v účtech a zajistila, že pravidla nakládání s odpady si nebude každý evropský stát vykládat jinak, stojí za prozkoumání a diskuzi, sdělil EurActivu Kotecký a dodal: Ovšem smysluplnost závisí na konkrétním projektu. Velmi podporujeme co nejpřísnější kontrolu implementace. Otázkou ale je, zda je k tomu nutný speciální úřad a zda tuto kontrolu nemohou spíše provádět již existující struktury Evropské komise, podotkla Šárka Nováková ze společnosti EKO-KOM, která se v České republice zabývá sběrem tříděného odpadu a jeho recyklací. Studie také navrhuje posílit akceschopnost agentury vytvořením zvláštního evropského orgánu. Ten by mohl vzniknout při Evropské komisi a byl by pověřen prováděním inspekcí přímo na místě v případech, kdy došlo k závažnému porušení právních předpisů. Zločiny proti životnímu prostředí Členské státy Evropské unie měly do 26. prosince 2010 implementovat do svých právních řádů směrnici o trestněprávní ochraně životního prostředí. Unie ji přijala v roce 2008 po dlouhé diskuzi o pravomocích EU v oblasti trestního práva. Směrnice obsahuje výčet možných přečinů v oblasti životního prostředí, které je podle práva nutné klasifikovat jako trestné činy, trestněprávní vynutitelnost byla, je a zůstane doplňkem vynutitelnosti administrativní ať už byly spáchány úmyslně, nebo v důsledku závažné nedbalosti. Norma nevytváří seznam nových protiprávních činů, pouze členské státy vyzývá, aby k existujícím zákazům přiřadily odpovídající trestněprávní sankce. Bývalý šéf právního oddělení při Generálním ředitelství pro životní prostředí Evropské komise Ludwig Krämer na nedávné konferenci Evropského fóra Soudci za životní prostředí (EUFJE) v této souvislosti zdůraznil, že trestněprávní vynutitelnost byla, je a zůstane doplňkem vynutitelnosti administrativní. Nikdo podle něj příliš netouží tento stav věcí jakkoliv měnit. Není na tom zájem ze strany administrativy, politiky a ani ze strany znečišťovatelů, uvedl. Vzhledem k tomu, že zájem, který má administrativa na důsledné vynutitelnosti, je omezený, přelévá se to na prokurátory a na policii, dodal Krämer. využito materiálu EurActiv.cz A ODPADY = PENÍZE A Odborný měsíčník ODPADOVÉ FÓRUM zve odborníky z výzkumu i praxe na 6. ročník česko-slovenského symposia Výsledky výzkumu a vývoje pro odpadové hospodářství ODPADOVÉ FÓRUM dubna 2011 Kouty nad Desnou, Jeseníky Veškeré informace, předběžný program, přihlašovací formuláře na Uzávěrka přihlášek účasti je 15. března. Do této doby lze ještě posílat i přihlášky příspěvků i zájem o komerční prezentaci na Souběžně se symposiem bude probíhat na stejném místě i konference Výsledky výzkumu, vývoje a inovací pro obnovitelné zdroje energie OZE 2011 (www.oze2011.cz) a bezprostředně předcházet bude chemicko-technologická konference APROCHEM 2011 (www.aprochem.cz). Účastníci symposia mají na obě tyto akce vstup volný. forum.indd :27:33 poskytuje v oblasti ekologie následující služby: Certifikace systémů managementu jakosti - ISO 9001 Certifikace systémů environmentálního managementu - ISO Certifikace systémů managementu hospodaření s energií - ČSN EN Technické kontroly a měření emisí na STK v Praze a v Karlových Varech Ověřování emisí skleníkových plynů a posuzování JI/CDM projektů Školení pro oblast systémů managementu životního prostředí Laboratoře a zkušebny (Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1060) Chemická analýza různých materiálů Zkoušky biomasy alternativních paliv a biopaliv Zkoušky kapalných paliv a olejů Školení o požadavcích na kvalitu výrobků z biomasy Pro více informací navštivte nebo TÜV NORD Czech, s.r.o., Pod Hájkem 406/1, Praha 8, tel.: , fax: ,

3 ekologie Anketa: Životní prostředí, EU, byznys I. J e podle vás dobře (z hlediska životního prostředí), že jsme členy EU, respektive je správné sjednocovat přístup evropských států k ekologii? II. M áte k některým ekologickým direktivám či směrnicím EU výhrady? III. V čem je u nás z hlediska životního prostředí a byznysu největší problém? Jiří Študent Manažer programu ekomanagement, CEMC I. Z pohledu historického, politického a ekonomického je určitě dobře, že jsme členy Evropské unie. Pro volnou výměnu zboží, služeb a kapitálu je také dobře, když se vnitřní pravidla fungování přibližují. Nicméně není dobře, když se věci zbytečně zesložiťují a centrálně utužují. To se také týká prosazování politiky na ochranu životního prostředí. Administrativní přístupy, plošné rozhazování a falešné cíle nic dobrého nám a budoucím generacím nepřinesou. Doufám ve zdravý rozum, vzdělanost národa a jeho historickou zkušenost. II. Určitě ano, je toho mnoho a nad rámec tohoto odstavce. Dovolte mi jmenovat směrnici k IPPC směrnice k chemické legislativě REACH. Vadí mi i falešné cíle, jako například boj proti změnám klimatu a s tím související cíl 3x20 do roku To jsou příklady, kdy bohulibý záměr se mění v administrativní frašku, bohužel spojenou s plýtváním finančních prostředků. III. Vítejme organizaci, která se dlouhodobě věnuje průmyslové ekologii. Proto mohu tvrdit, že se zde udělalo mnoho pro životní prostředí. Jedná se však o nikdy nekončící úsilí, protože ne všechno se podařilo a požadavky kvality života se právem zvyšují. Na něco naše poznání či finanční zdroje prostě ještě nestačí. Nelze přehlédnout, že životní prostředí je v podobě takzvaných čistých technologií podnikatelskou příležitostí. Proto tvrdím, že mezi byznysem a životním prostředím nejsou a nemohou být problémy. Problém však může být v etických a morálních přístupech. ních letech pak i bezkoncepční řízení ministerstva životního prostředí. Vojtěch Kotecký, Programový ředitel, Hnutí DUHA Miloš Kužvart Jednatel, TÜV NORD Czech I. Jde v podstatě o dvě otázky: bylo správné, že před samotným vstupem do Evropské unie jsme přijali celou řadu moderních a demokratických ustanovení - například zákon o prevenci závažných průmyslových havárií, uzákonění přístupu veřejnosti k informacím o životním prostředí či o účasti veřejnosti na rozhodování. V současné době však již zevnitř EU vidíme jasné limity úplného sjednocování legislativy ochrany životního prostředí. Dle mého názoru úplná unifikace postrádá logiku. II. Například k REACH (relativně nový systém kontroly chemikálií v zemích EU) - od původního návrhu Evropské komise, kdy postupně došlo k oslabení celé řady ustanovení, ale rozsáhlá byrokracie, nyní již naprosto zbytečná, zůstala. III. Největší problém vidím v nízké úspěšnosti orgánů veřejné správy prosazovat ochranu životního prostředí v České republice. Krom jiného za to může zbytečně složitý systém prováděcích předpisů i neprovázanost na jiné oblasti práva. V posled- I. Dva příklady pro ilustraci. Doplnění evropských pravidel do zákona o ovzduší u nás každoročně zachraňuje 1100 až dva tisíce životů o tolik klesly exhalace zdraví škodlivých látek. Recyklace komunálního odpadu díky unijní legislativě stoupla během sedmi let na trojnásobek. Ekologické zákony mají především sloužit lidem, chránit naše zdraví a kvalitu života. Evropské směrnice v tom jsou důležitým krokem dopředu. Navíc rozhýbou inovace a nová průmyslová odvětví, takže posílí ekonomiku. II. Samozřejmě, i evropská legislativa má nemalé chyby. Ukázkou budiž nová směrnice o obnovitelných zdrojích energie, jež má snížit naši závislost na fosilních palivech. Je chytře napsaná. Rozhýbe čisté inovace a přitom bere v úvahu rozdílné podmínky v různých zemích. Ale součástí se stala klauzule, podle které EU chce nahradit 10 procent své spotřeby ropy málo účinnými a kontraproduktivními agropalivy. Je to doslova plýtvání energetickými plodinami, které by šlo lépe využít k výrobě elektřiny a tepla. III. Dobré ekologické zákony ze začátku devadesátých let srazily zdraví škodlivé znečištění exhalace oxidu siřičitého klesly o 90 procent. Ale nezbavili jsme se vysoké energetické a surovinové náročnosti ekonomiky. Na každou vyrobenou korunu HDP spotřebujeme o 40 až 50 procent více energie než státy staré patnáctky EU. Loni jsme každý den utratili 232 milionů korun za dovoz ropy. Asi čtyři pětiny komunálního odpadu se skládkují nebo pálí, ačkoli Německo či Nizozemsko více než 50 procent recyklují a využívají jakožto domácí suroviny. skou unií (plynofikace, rekultivace terénu, čističky odpadních vod a tak dále). Důležitým faktem pro náš průmysl je podpora vývoje nových technologií šetrných k životnímu prostředí, kterou lze chápat jako šanci pro naše podniky ve strojírenství a chemickém průmyslu a v důsledku může znamenat zvýšení konkurenceschopnosti naší ekonomiky, a tím přispět k vytváření pracovních míst a financování sociálního pokroku. II. Obecně lze říci, že největší problém spatřuji ve společné energetické politice EU, která je stále z velké části v rukou členských států. Hovořit proto o společné energetické politice by bylo chybné. Velké rozpory jsou stále v obchodování s emisními povolenkami a nejasnosti panují také u prolomení těžebních limitů. III. Na národní úrovni jsou rozpory ekologické politiky mezi jednotlivými státními rezorty například vodní díla na Labi (MŽP vs. MD), obnovitelné zdroje energie (MŽP vs. MP a MF), podpora výstavby větrníků (MŽP vs. ekologická sdružení), vyvlastnění pozemků za účelem stavby dálnice (MD vs. soukromé subjekty). V byznysu je největší problém ten, že společnosti jsou ochotny darovat finance na dobročinné aktivity, které lze dobře marketingově vytěžit (nemocné a opuštěné děti a tak dále), bohužel mezi ně většinou nepatří podpora ekologického vzdělávání. Rut Bízková První náměstkyně ministra životního prostředí I. I. Vstup do EU znamenal v oblasti životního prostředí obecně posun správným směrem. Implementa- ce v mnoha směrech progresivní evropské environmentální legislativy byla a je náročná, vyžadovala často vysoké investice, na druhou stranu vstup do EU znamenal i možnost čerpání finančních prostředků z fondů EU na tuto implementaci a ve výsledku vede k lepšímu životnímu prostředí pro občany ČR. Současně mohla ČR v EU nabídnout své zkušenosti v oblastech, kde je úroveň ochrany na vysoké úrovni např. ochrana přírody. Sjednocování přístupu EU v oblasti životního prostředí probíhá v diskusi všech členských států. Jednotný přístup má positivní dopady nejen na kvalitu životního prostředí ale i na jiné oblasti - např. pohyb odpadů v rámci celé EU, sjednocení emisních limitů pro provozovatele zdrojů a tím připívá ke stabilnějšímu podnikatelskému prostředí, apodobně. Současně si může daný členský stát sám legislativně upravit oblast, která se na úrovni EU neřeší nesmí však narušit pravidla jednotného trhu. II. Česká republika se jako členský stát EU účastní projednávání návrhů evropských předpisů od samého počátku v rámci Evropské komise a následně v Radě EU. Zde uplatňujeme své výhrady či připomínky k úpravě návrhů. Výsledný předpis je kompromisem mezi členskými státy, Evropskou komisí a Evropským parlamentem, nelze tedy očekávat, že bude vždy na 100 procentně odpovídat představám ČR. III. Stav životního prostředí se v ČR celkově zlepšuje. Hlavním problémem zůstává kvalita ovzduší a stále vysoká materiálová a energetická náročnost ekonomiky. Co se týče administrativní náročnosti - ministerstvo životního prostředí již ve svých legislativních předpisech provedlo změny, které vedly k snížení administrativní zátěže podnikatelů k 31. prosinci 2010 o 40,8 procent oproti roku 2005 (to je roční úspora podnikatelů ve výši mil. Kč). i n ze rce A Martin Farka. Zástupce ředitele, Ekocentrum Podhoubí I. Ano! Je to dobře jak z pohledu rozvoje neziskových organizací, kterým se otevřely nové příležitosti, tak pro samotné životní prostředí a občany, které v něm žijí. Vstupem se výrazně posílily možnosti zapojení českých nevládních neziskových organizací do mezinárodních aktivit evropských sdružení. Nepodstatným faktem pro neziskový sektor jsou větší možnosti čerpání finančních zdrojů z pokladny EU pro ekologické projekty a vzdělávání. Unie klade důraz na řešení hlavních výzev v oblasti ochrany životního prostředí jako je změna klimatu, úbytek biologické rozmanitosti, ohrožení našeho zdraví, využívání přírodních zdrojů, a nadměrná produkce odpadu. Díky jednotnému postupu se mnohem lépe daří realizovat záchrany ohrožených druhů. Každý z nás se setkal s konkrétním regionálním ekologickým projektem financovaným Evrop- ZA OBZOREM ČEKÁ SVĚT laz_212x136_03_2011.indd :56:17

4 Praha je v Česku jedničkou v třídění od padu Každý Čech loni podle statistik EKO-KOM do kontejnerů donesl 35,8 kilogramu vytříděných plastů, skla, papíru a nápojových kartonů. Nejvíc třídili Pražané, a to 45,2 kilogramu na obyvat ele. Praha se v tomto směru zařadila mezi nejúspěšnější regiony v celé Evropské unii. Na druhém místě skončil Plzeňský kraj s 42,8 kilogramu na obyvatele a na třetí příčku se dostal Královéhradecký kraj s 39,8 kilogramu. Naopak nejnižších výtěžností systém dosahuje v krajích Ústeckém, Moravskoslezském a Jihomoravském. Rozdíly ve výtěžnostech mezi kraji souvisí s mnoha faktory, jako je hustota osídlení, sociální složení a samozřejmě účast obyvatel na třídění odpadu. Obecně můžeme říct, že dvě třetiny obyvatel se třídění odpadu aktivně účastní, řekl ředitel odboru komunikace společnosti EKO-KOM, která má na starost sběr obalů, Lukáš Grolmus. V roce 2009 bylo podle údajů Českého statistického úřadu vyprodukováno 3310 tisíc tun komunálního odpadu, z toho největší část 71,7 procenta tvořil běžný svoz (odpad z popelnic, z kontejnerů nebo svozových pytlů), 12,2 procenta činil tříděný odpad A (sklo, papír, plasty) a 13,9 procenta tvořil objemný odpad (koberce, nábytek). V Praze je 16 tisíc kontejnerů Ekologické chování obyvatel hlavního města souvisí patrně s tím, že je zde poměrně hustá síť kontejnerů na tříděný odpad na papír, barevné a bílé sklo, plasty a nově i tetrapakové obaly, v okrajových čtvrtích jako zvlášť placená nadstandardní služba na objednávku pak i na bioodpad. I tak si lidé stěžují, že to nestačí, že mnohdy to vypadá u kontejnerů na tříděný odpad jako na smetišti. Nádoby jsou přeplněny a okolo nich se povalují igelitové tašky s plastovými lahvemi a novinami, které lidé poctivě roztřídili, a do kontejneru se již nevešly. Nyní je v Praze skoro čtyři a půl tisíce kontejnerových stanovišť. Ovšem jak se zdá, jejich počet stále nestačí. Hlavně na sídlištích a v nové zástavbě na okrajích Prahy, kde se lidé s nepořádkem u popelnic potýkají nejčastěji. Každý rok navyšujeme počet stanovišť kontejnerů o stovku. Pokud lidé vidí, že jsou kontejnery plné nebo nestačí, radíme jim, aby se obraceli na příslušné městské části, které zajistí zjednání nápravy, uvedla Anna Vojtěchová z odboru pražského magistrátu, který má tříděný odpad na starosti. Množství odpadu, který Pražané vytřídí, se rok od roku zvyšuje zhruba o 13 procent. V roce 2009 se v hlavním městě recyklovalo 55 tisíc tun odpadků. Co se děje s komunálním odpadem? Přesto se valná většina směsného komunálního odpadu dosud skládkuje. Podíl všech komunálních odpadů, které skončily na skládkách, činil v roce 2009 téměř 70,5 procenta z celkového množství komunálních odpadů, se kterými bylo v loňském roce v České republice nakládáno, Nízkoenergetické bydlení v centru Prahy uvedla ředitelka odboru odpadů ministerstva životního prostředí Zdeňka Bubeníková. Zbytek papír, sklo, plasty a nápojové kartony se třídí a posléze ve specializovaných firmách recykluje. Největší podíl recyklace vykazují obalové materiály, kterých se recykluje téměř 70 procent. V Praze se směsný komunální odpad vozí na skládku firmy A.S.A. v Ďáblicích nebo v mnohem menší míře do spalovny v Malešicích. Bioodpad z okrajových částí Prahy pak do kompostárny v Malešicích. Vláda však chce nyní z evropských fondů, ale i z komunálních prostředků podpořit právě spalování na úkor třídění. Z více než 13 miliard, které se mají v Česku do roku 2013 proinvestovat do lepšího nakládání s odpady, chce stát na spalovny věnovat téměř půlku - šest miliard. Svoz odpadu v Praze zajišťuje firma Pražské služby a její tři subdodavatelé - AVE CZ, IPODEC a KOMWAG. Pražské služby provozují malešickou spalovnu a vlastní i několik sběrných dvorů. Zajišťují i dotřiďování papírového, plastového a skleněného odpadu a vytříděné suroviny prodávají zpracovatelským firmám. Magistrát však nyní připravuje tendr na odvoz komunálního odpadu za miliardy korun, protože končí smlouva se společností Pražské služby. Zakázku chce Praha vypsat na 10 let, platit začne od začátku příštího roku. Její roční hodnota je kolem 1,3 miliardy korun, uvedl náměstek primátora Karel Březina (ČSSD). Vítěz by měl být znám na podzim. S ohledem na velký rozsah požadovaných služeb a investiční náročnost byla zvolena pro plnění veřejné FAKTA Jak třídíme v Praze odpad Plast Sklo Papír ,7 2,3 4, ,6 6,0 11, ,2 8,8 19, ,7 13,8 28,1 (v tisících tun) Zdroj: magistrát hl. m. Prahy A zakázky doba určitá, a to deset let, uvedl Březina. Stejně dlouhá byla podle Březiny i dosavadní smlouva s Pražskými službami, která končí na konci letošního roku. Rada hlavního města schválila postup zadání zakázky. Výběrové řízení by mělo být zveřejněno v květnu a vítěz by měl být vybrán do 1. listopadu. Praha si zadávací dokumentaci zpracuje sama. Způsob nakládání s odpadem metropole podle Březiny zásadně měnit nebude. Část se bude odvážet na skládky a část spalovat. Kolik to stojí? Celkové náklady komplexní práce s komunálním odpadem v Praze činily v roce 2009 cirka 1,143 miliardy korun. Největší část nákladů patří nakládání se směsným odpadem. Částka cirka 735 milionů korun je převážně hrazena občany v rámci výběru poplatku za komunální odpad. Město v závislosti na výše inflace a změn DPH doplácí na tuto službu pět až 20 procent ze svého rozpočtu. Náklady na tříděný sběr v roce 2009 činily cirka 305 milionů korun (sníženy o případné tržby z prodeje vytříděných surovin), na nebezpečný odpad 11 milionů korun, Foto E15 Anna Vacková Pod zemí. V centru Prahy se stále častěji objevují kontejnéry, které mají hlavní část zabudovanou pod zemí. provoz sběrných dvorů cirka 45 milionů korun a nakládaní s objemným odpadem cirka 48 milionů korun. Kontejnery už i na elektroodpad Do konce léta se v České republice objeví další druh kontejnerů. Díky společnosti ASEKOL, která má spolu s dalšími takzvanými kolektivními systémy na starosti sběr elektroodpadu, přibude 1400 stacionárních kontejnerů na elektroodpad. Dvě stovky z nich budou rozmístěny přímo v Praze, kde se již na počátku března objeví prvních dvacet. Kontejnery na elektroodpad mají červenou barvu a jsou zabezpečeny proti nežádoucímu vniknutí. Do kontejneru bude možné vkládat rádia, fény, discmany, telefony, počítače nebo jiné menší elektrospotřebiče. Boční nádoba je určena pro staré baterie a akumulátory, popisuje Hana Ansorgová, manažerka komunikace společnosti ASEKOL. Červené kontejnery budou umístěny na stejných místech jako zelené nádoby na sklo, modré na papír nebo žluté na plast. Nejvíce kontejnerů (260) se však objeví v Moravskoslezském kraji. Celkové náklady na toto množství se vyšplhají na částku téměř 23,5 milionu korun. Alena Adámková Pouze 6 bytových jednotek Spoteba tepla na vytápní 15 kwh/m 2 /rok Solární kolektory pro ohev TUV ízené vtrání s rekuperací tepla Tepelné izolace 28 cm Vinohradská 3330/220a Praha 10 tel.: Pasivní bytová vila ul. Pod Altánem a e.tretirka.cz nadete aktán zpravodatv pro vecn podnikatee peed eiativ a vaic povinnot ikovn odkaz pozvánk na odorn akce anaz novc pedpi cmata vzor ke taen pipomnková zen a mnoo dac itenc inormac. Tento projekt byl vytvořen za finanční podpory SFŽP a MŽP Ministerstvo životního prostředí České republiky Provozovatel: CEMC, Jevanská 12, Praha 10 : Tel.: , Fax:

5 Společnost SmVaK letos investuje 523 milionů korun Největší vodárenská společnost Moravskoslezského kraje financuje výstavbu nových zařízení, rekonstrukce, modernizace, opravy i obnovu stávající infrastruktury z vlastních zdrojů. Již řadu let nemá nárok na žádné dotace. Letošní investice budou přesto největší v její historii. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. (SmvaK) v letošním roce investují 523 milionů korun. Největší část peněz společnost vynaloží na modernizaci a zvýšení kapacity čistírny odpadních vod v Novém Jičíně, kde je připravena rekonstrukce a rozšíření tzv. biologického stupně čištění odpadní vody. Součástí investice bude také doplnění řídicího systému, který umožní automatické hlídání poruchových stavů. Celkové náklady jen na tuto jedinou rekonstrukci, zajišťující mimo jiné ochranu přírody, vodních toků a nádrží, převýší 36,5 milionů korun. Velkou investicí, která bude pokračovat i příští rok, je obnova přivaděče na úseku Doubrava Karviná, kde musíme opravit ocelové potrubí v délce bezmála tří kilometrů a postavit novou čerpací stanici v Karviné Ráji. Celkové náklady dosáhnou téměř 70 milionů korun, z toho v roce 2011 bude vynaloženo 17,5 milionu, doplnil generální ředitel SmVaK Miroslav Kyncl. Dalším zajímavým projektem je rekonstrukce kanalizace na Dělnické ulici v Bohumíně, kde se počítá mimo jiné s výměnou 17 revizních šachet a přepojením 45 kanalizačních přípojek. To vše za 12,5 milionů korun. Plánované výdaje na obnovu a výstavbu tím ale zdaleka nekončí a výsledný součet všech investic za letošní rok bude rekordem v dosavadní historii společnosti. SmVaK Ostrava a.s. je ale ve výjimečné situaci nejen kvůli rekordní výši chystaných investic. Jako jediná zcela privátní vodárenská společnost v České republice je provozovatelem (operátorem) i majitelem vodovodních sítí, kanalizací, úpraven pitné vody i čistíren odpadních vod. Zároveň již od roku 1999, kdy se města a obce rozhodly prodat její akcie soukromým investorům, nemá přístup k žádným dotacím ze státního rozpočtu ani evropských fondů. Ty, které těsně před prodejem akcií získala, musela vrátit. To znamená, že jsme byli každý rok nuceni vydělat na investice za 400 milionů korun a ani nyní to není jinak, podotýká generální ředitel Kyncl. Zákon dnes navíc vlastníkům vodohospodářské infrastruktury, jako je i SmVaK, ukládá, kolik musí ročně vynaložit na obnovu svých sítí a dalších zařízení. Investice se tedy budou i v dalších letech pohybovat kolem půl miliardy ročně. Za posledních deset let už společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. vložila do vodohospodářské infrastruktury přibližně čtyři miliardy korun. V součtu s letošním plánem to bude přes 4,5 miliardy. Z dosavadních investic směřovala skoro polovina do splnění závazků v oblasti čištění odpadních vod, ke kterým se ČR zavázala v přístupových dohodách s Evropskou unií. Značné prostředky si vyžádalo i odvádění odpadních vod do kanalizací nebo nezbytné rekonstrukce opotřebovaných kanalizačních sítí, které jsou zejména v poddolovaných oblastech a v místech s hustou nákladní dopravou trvale poškozovány. Vyšší jsou například i nároky na technologie úpraven vody a rekonstrukce vodovodů v jednotlivých městech a obcích. V současné době vyžaduje výměnu velký počet vodovodních potrubí budovaných v 50. až 70. letech, kdy se stavělo z nekvalitních materiálů.

STÁTNÍ POLITIKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY

STÁTNÍ POLITIKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY STÁTNÍ POLITIKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2004 2010 Ministerstvo životního prostředí Praha 2004 Foto na obálce Ing. Pavel Mudra Tisk DOBEL Lanškroun ISBN 80-7212-283-5 Obsah Usnesení vlády České

Více

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Úvod...2 KAPITOLA 1 Česká republika v globalizovaném světě a Evropské unii...6 1.1 Šance pro Českou republiku...6 1.2 Hlavní cíl: Dosažení úrovně EU-25

Více

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU LEDEN 2012 TATO PUBLIKACE BYLA VYTVOŘENA ZA FINANČNÍ PODPORY SFŽP ČR A MŽP. PUBLIKACE JE VÝSTUPEM PROJEKTU 3 Nařízení EMAS Nařízení EMAS (Eco

Více

ANALÝZA OBLASTÍ PRO PODPORU V RÁMCI POLITIKY SOUDRŽNOSTI NA OBDOBÍ 2014-2020 V HL. M. PRAZE

ANALÝZA OBLASTÍ PRO PODPORU V RÁMCI POLITIKY SOUDRŽNOSTI NA OBDOBÍ 2014-2020 V HL. M. PRAZE HLAVNÍ MĚSTO PRAHA ANALÝZA OBLASTÍ PRO PODPORU V RÁMCI POLITIKY SOUDRŽNOSTI NA OBDOBÍ 2014-2020 V HL. M. PRAZE Zpracoval Odbor strategické koncepce Útvaru rozvoje hl. m. Prahy ve spolupráci s Odborem fondů

Více

Volební program Strany zelených. pro předčasné volby do Poslanecké sněmovny 2009

Volební program Strany zelených. pro předčasné volby do Poslanecké sněmovny 2009 Volební program Strany zelených pro předčasné volby do Poslanecké sněmovny 2009 Úvod... 1 Tři roky práce pro kvalitu života... 2 Zelená cesta z krize... 5 Cesta z krize vede po zelené... 6 Efektivní hospodaření

Více

Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020

Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020 Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020 září 2012 Dokument stažen z portálu www.tretiruka.cz Obsah: I. Co je naším cílem?... 3 Základní principy politiky životního prostředí... 3

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ a OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRO VODU, VZDUCH A PŘÍRODU Implementační dokument verze schválená na MV OPŽP per rollam dne 16. 10. 2014, zveřejněno dne 24. 10. 2014 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Více

Zprávy ze SEVEn ÚSPORY ENERGIE V ČESKÉ REPUBLICE

Zprávy ze SEVEn ÚSPORY ENERGIE V ČESKÉ REPUBLICE Zprávy ze SEVEn ÚSPORY ENERGIE V ČESKÉ REPUBLICE ročník 17 číslo 2 / 10 říjen 2010 Výsledky verifikace snížení emisí CO 2 v programu Zelená úsporám za rok 2009 Česká republika má v rámci režimu Kjótského

Více

Regionální politika EU 2007 13

Regionální politika EU 2007 13 CS Milý čtenáři, ráda bych vám představila novou regionální politiku Evropské unie, která se opírá o rozmanitost, úkoly a možnosti evropských regionů. Plných 43 % hospodářské produkce a 75 % investic do

Více

V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final

V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final SDĚLENÍ KOMISE SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANCE, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU, VÝBORU REGIONŮ

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha srpen 2012 Poslání a rámec Státní energetické koncepce Hlavním posláním Státní energetické koncepce (dále též SEK) je zajistit spolehlivou,

Více

Programový dokument OPŽP

Programový dokument OPŽP Programový dokument OPŽP pro období 2007-2013 Verze 2 Schváleno EK 20.2.2012 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Č R www.opzp.cz Zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz 2

Více

Evropská unie. Regionálni politika. inforegio. panorama. č. 14 září 2004. Fond soudržnosti. Podpora evropské solidarity

Evropská unie. Regionálni politika. inforegio. panorama. č. 14 září 2004. Fond soudržnosti. Podpora evropské solidarity cs inforegio panorama č. 14 září 2004 Evropská unie Regionálni politika Fond soudržnosti Podpora evropské solidarity Obsah Fond soudržnosti podpora evropské solidarity Fond soudržnosti se mění 3 Fond soudržnosti,

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha prosinec 2014 Obsah: 1 POSLÁNÍ A RÁMEC STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE... 4 2 METODIKA TVORBY A REALIZACE SEK... 7 3 SOUČASNÝ STAV ENERGETIKY ČR

Více

Programový dokument OPŽP

Programový dokument OPŽP Programový dokument OPŽP pro období 2007-2013 Březen 2014 Dokument verze 4, aktualizovaný po organizační změně na ŘO OPŽP MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ www. o p zp.cz Ze lená lin ka: 800 260 500 dotazy@

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 Regionální operační program NUTS II Severozápad pro období 2007-2013 9. listopadu 2007 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 9. LISTOPADU 2007 1 OBSAH 1 ÚVOD...8 1.1 KONTEXT

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Verze 5 - MPŘ

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Verze 5 - MPŘ Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 5 - MPŘ Obsah: 1. Strategie pro příspěvek operačního programu ke strategii Unie zaměřené na inteligentní a udržitelný růst podporující sociální začlenění

Více

Koncept zákona o snižování závislosti na fosilních palivech

Koncept zákona o snižování závislosti na fosilních palivech Koncept zákona o snižování závislosti na fosilních palivech Listopad 2012 1 Zpracovalo Hnutí DUHA ve spolupráci s Ekologickým právním servisem, říjen 2012. autoři: Vojtěch Kotecký, Jiří Koželouh, Martin

Více

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY AKTUÁLNĚ

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY AKTUÁLNĚ 1 2013 VEŘEJNÉ ZAKÁZKY AKTUÁLNĚ Informační list 1/2013 ÚŘAD PRO OCHRANU hospodářské soutěže Obsah Úvodní slovo předsedy.... 3 Operativní zadávání veřejných zakázek souvisejících s živelní pohromou....

Více

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY Praha Listopad 2004 OBSAH I. Úvod... 3 II. Situace České republiky... 6 II.1 Ekonomický pilíř... 6 II.2 Environmentální pilíř... 12 II.3 Sociální pilíř...

Více

Odbor odpadů. Váš dopis značky / ze dne: Místo a datum: Praha: 26.5.2014 Naše značka: 2014/ICP-421

Odbor odpadů. Váš dopis značky / ze dne: Místo a datum: Praha: 26.5.2014 Naše značka: 2014/ICP-421 Česká asociace odpadového hospodářství Pod Pekárnami 157/3, 190 00 Praha 9 IČ: 66001536; web: www.caoh.cz Tel.: 731 405 068; email: info@caoh.cz Ministerstvo životního prostředí Odbor odpadů Zasláno elektronicky

Více

Materiál pro jednání plenární schůze RHSD 2. února 2015 Dřevozpracující a lesní průmysl v ČR

Materiál pro jednání plenární schůze RHSD 2. února 2015 Dřevozpracující a lesní průmysl v ČR Materiál pro jednání plenární schůze RHSD 2. února 2015 Dřevozpracující a lesní průmysl v ČR ČÁST MPO zpracovatelský průmysl na bázi dřeva Dřevozpracující průmysl v ČR Odvětví dřevozpracujícího průmyslu

Více

Evropská unie. Regionálni politika. inforegio. panorama. 13 duben 2004. Rozšíření v palbě reflektorů. Nové partnerství pro soudržnost

Evropská unie. Regionálni politika. inforegio. panorama. 13 duben 2004. Rozšíření v palbě reflektorů. Nové partnerství pro soudržnost cs inforegio panorama 13 duben 2004 Evropská unie Regionálni politika Rozšíření v palbě reflektorů Nové partnerství pro soudržnost Obsah Rozšíření v palbě reflektorů Reorganizace Unie s. 3 Rozšíření s

Více

Informační list pro občany města Ústí nad Labem. Vše podstatné o Ústí n. L. najdete na internetových stránkách www.mag-ul.cz, nebo www.usti-nl.

Informační list pro občany města Ústí nad Labem. Vše podstatné o Ústí n. L. najdete na internetových stránkách www.mag-ul.cz, nebo www.usti-nl. MùSTSKÉ NOVINY Informační list pro občany města Ústí nad Labem číslo 15 říjen - prosinec 2002 Vše podstatné o Ústí n. L. najdete na internetových stránkách www.mag-ul.cz, nebo www.usti-nl.cz Primátorem

Více

VOLEBNÍ PROGRAM Volby 2010 DO Poslanecké sněmovny

VOLEBNÍ PROGRAM Volby 2010 DO Poslanecké sněmovny 2010 VOLEBNÍ PROGRAM Volby 2010 DO Poslanecké sněmovny Odpovědní jdou s námi 28. A 29. května Leoš Heger Královéhradecký kraj Pavel Severa PardubickÝ kraj Ladislav Jirků Vysočina Anna Putnová Jihomoravský

Více

STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020

STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020 STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020 květen 2013 Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014 2020 květen 2013 Zpracovatelský tým: Centrum EP, oddělení rozvoje Soukenická 54 500 03 Hradec

Více

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva životního prostředí ČR Návrh zákona o odpadech a o změně některých zákonů (zákon o odpadech)

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva životního prostředí ČR Návrh zákona o odpadech a o změně některých zákonů (zákon o odpadech) k materiálu Ministerstva životního prostředí ČR Návrh zákona o odpadech a o změně některých zákonů (zákon o odpadech) V Praze dne 31. března 2009 Č.j.: 60/9000/2009 A. Připomínky k Důvodové zprávě 1. Připomínka

Více

Strategický analytický dokument pro oblast využívání druhotných surovin ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Strategický analytický dokument pro oblast využívání druhotných surovin ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Strategický analytický dokument pro oblast využívání druhotných surovin ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Praha, listopad 2011 Autoři jednotlivých kapitol: Kapitola 1 RNDr. Martina Vrbová, Ph.D. Ing. Jan Slavík, Ph.D.

Více

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE 2006-2020

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE 2006-2020 STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE 2006-2020 Hlavní výstup projektu: Podpora při přípravě strategie udržitelného rozvoje ve vybraných krajích České republiky, který byl řešen pod záštitou Rozvojového

Více

PROGRAM ZMĚNY A NADĚJE LEPŠÍ BUDOUCNOST PRO OBYČEJNÉ LIDI

PROGRAM ZMĚNY A NADĚJE LEPŠÍ BUDOUCNOST PRO OBYČEJNÉ LIDI PROGRAM ZMĚNY A NADĚJE LEPŠÍ BUDOUCNOST PRO OBYČEJNÉ LIDI www.cssd.cz Milí spoluobčané, předkládáme vám volební program České strany sociálně demokratické pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České

Více