způsobilosti prostřednictvím realizace systémového rozvoje trenérských

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "způsobilosti prostřednictvím realizace systémového rozvoje trenérských"

Transkript

1 Zkvalitnění programu pedagogické způsobilosti prostřednictvím realizace systémového rozvoje trenérských zdrojů Poskytovatel t projektu: MŠMT (OP RLZ)

2 Zkld Základní charakteristika k projektu: Doba trvání projektu: 24 měsíců ě ů (6/2006 6/2008) Kód projektu: CZ / /0303 Název operačního programu: Operační program Rozvoj lidských zdrojů Číslo priority: 3.3 Název priority: Rozvoj celoživotního učení Číslo opatření: Název opatření: Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje Číslo programu podpory: 15.B Název programu podpory: p Rozvoj učitelských studijních programů Informace o projektu: / /p j _zdroju_skoly.html

3 Obsah projektu Globální cíl projektu: zvýšení uplatnitelnosti l ti absolventů bakalářského studijního programu Specializace ace v Pedagogice a akreditovaných vzdělávacích programů v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (viz Zákon č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících) ICV MZLU v Brně. Specifický cíl projektu: vytvořit a zrealizovat ucelený systém vzdělávacích aktivit modulů, zaměřený na komplexní zvyšování pedagogické kompetence učitelů trenérů (na Univerzitních trenérských školách metodicky vedou Individuální řízenou pedagogickou praxi studentů ů ICV MZLU.

4 Cl Cílová skupina projektu Pedagogičtí č pracovníci 17 Univerzitních trenérských škol MZLU v Brně, kteří plní roli učitelů č ů trenérů. ů

5 Univerzitní trenérské školy MZLU v Brně Jihomoravský kraj: Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola Blansko Národohospodářská VOŠ, Vyšší zdravotnická škola, SOŠ a SOU Boskovice Obchodní akademie a Vyšší odborná škola obchodní Brno Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální Brno Střední odborná škola zahradnická a Střední odborné učiliště Rajhrad SOŠ a Střední odborné učiliště nábytkářské Rosice Střední odborné učiliště nábytkářské Rousínov Střední odborná škola a Střední zdravotnická škola Vyškov Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Znojmo

6 Univerzitní trenérské školy MZLU v Brně Olomoucký kraj: Střední lesnická škola Hranice Střední zemědělská škola Olomouc Střední odborná škola Šumperk Moravskoslezský kraj: Střední škola přírodovědná a zemědělská Nový Jičín Masarykova střední ř íškola zemědělská ě ě Opava

7 Univerzitní trenérské školy MZLU v Brně Zlínský kraj: Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž SOŠ a Gymnázium Staré město Kraj Vysočina: Střední škola obchodu a služeb Jihlava

8 Kritéria výběru učitelů č trenérů: Absolvování pedagogického studia; Minimálně 3 roky pedagogické praxe; Závěry interní a externí evaluace školy.

9 Modul 1: Proměny současné střední školy Změnyě v legislativě, l i ě evaluačních č íh procesech a financování středních odborných škol; Současnéč pojetí filozofie zemědělství a nové přístupy k environmentu ve vzdělávání středních odborných škol; Vliv vzdělávacího programu na zefektivnění výuky střední odborné školy; Rozvoj studentů se specifickými potřebami; Projevy a důsledky ldk sociální ikl inkluze a exkluze a prevence sociálně patologických jevů vprostředí střední odborné školy.

10 GARANTI VÝUKY modul l1 Garant modulu: PhDr. Dana Linhartová, CSc. (ICV MZLU Garanti předmětů: Předmět 1: PhDr. Kristina Marešová, CSc. (ICV MZLU Předmět 2: Doc. RNDr. Jana Kotovicová, Ph.D (Ústav aplikované a krajinné ekologie AF MZLU Předmět 3: PhDr. Dana Linhartová, CSc. (ICV MZLU Předmět 4: PhDr. Alena Šafrová (externistka ICV MZLU Předmět 5: Mgr. Nataša Pomazalová, Ph.D. (ICV MZLU

11 Modul 2: Management individuální řízené pedagogické praxe Práva a povinnosti univerzitní tréninkové školy, učitelů trenérů a studujících Institutu celoživotního vzdělávání MZLU v Brně; Organizování individuální řízené pedagogické g praxe; Hospitační aktivity učitele trenéra; Rozvoj komunikačních dovedností učitele trenéra; Přínos individuální řízené pedagogické praxe pro univerzitní it té tréninkovou školu a Institut t celoživotního vzdělávání MZLU v Brně.

12 GARANTI VÝUKY modul l2 Garant modulu: Mgr. Nataša Pomazalová, Ph.D.(ICV MZLU Garanti předmětů: Předmět 1: Ing. Pavel Máchal, CSc. (ICV MZLU Předmět 2: Mgr. Nataša Pomazalová, Ph.D. (ICV MZLU Předmět 3: Mgr. Nataša Pomazalová, alo Ph.D. (ICV MZLU Předmět 4: PhDr. Dana Linhartová, Csc. (ICV MZLU Předmět 5: Ing. Pavel Máchal, CSc. (ICV MZLU

13 Modul 3: Využití informačních technologií ve výuce střední školy Využití počítačevevzdělávacím procesu; ICT v edukačním procesu, moderní didaktické teorie; Počítačové sítě ve školách; Tvorba učebních plánů a projektů; Moderní technologie a aktuální zdroje informací.

14 GARANTI VÝUKY modul l3 Garant modulu: Mgr. Nataša Pomazalová, Ph.D.(ICV MZLU Garanti předmětů: Předmět 1: Doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc. (Ústav informatiky PEF MZLU Předmět 2: Doc. Ing. Dr. Jiří Rybička (Ústav informatiky PEF MZLU Předmět 3: Doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc. (Ústav informatiky PEF MZLU Předmět 4: Doc. Ing. Dr. Jiří Rybička (Ústav informatiky PEF MZLU Předmět 5: Ing. Jiří Potáček, CSc. (externista ICV MZLU

15 Modul 4: Lidské zdroje v prostředí střední školy Tvorba projektů se zahraničními partnerskými školami a mezinárodní výměnné studentské programy; Podpora středních odborných škol prostřednictvím lokální sítě sociálních partnerů (fundraising); Projektové řízení nástroj modernizace výuky; Netradiční výukové postupy; Rl Role učitele při posilování uplatnitelnosti ltitl tilidských zdrojů středních odborných škol na trhu pracovních sil.

16 GARANTI VÝUKY modul l4 Garant modulu: PhDr. Dana Linhartová, CSc. (ICV MZLU Garanti předmětů: Předmět 1: PhDr. Kristina Marešová, CSc. (ICV MZLU Předmět 2: Mgr. Nataša Pomazalová, Ph.D. (ICV MZLU Předmět 3: Ing. Pavel Máchal, CSc. (ICV MZLU Předmět 4: PhDr. Dana Linhartová, CSc. (ICV MZLU Předmět 5: PhDr. Dana Linhartová, CSc. (ICV MZLU

17 KONTROLNÍ DNY PROJEKTU První kontrolní den: 17.ledna 2007 Modul 1 práce zahájena říjen 2006, rozpracovanost 60 %, ukončení č přípravy květen 2007 (změna garanta předmětu) Modul 2 práce zahájena listopad 2006, rozpracovanost 50 %, ukončení přípravy květen 2007 Modul 3 práce zahájena v lednu 2007, ukončení přípravy p květen 2007 Modul 4 práce bude zahájena v dubnu 2007, ukončení přípravy srpen 2007

18 KONTROLNÍ DNY PROJEKTU Druhý kontrolní den: 24. května ě 2007 Modul 1 připraveny powerpointové prezentace, lektorské ké manuály a obsahová stránka textů tů studijních opor (100 %) Modul 2 - připraveny powerpointové prezentace, lektorské manuály a obsahová stránka textů studijních opor (100 %) Modul 3 - powerpointové prezentace, lektorské manuály a obsahová stránka textů studijních opor (připravenost 80 %) Modul 4 připravenost 45 %

19 Návrh programu celoživotního vzdělávání Rozvoj pedagogické způsobilosti učitelů trenérů 2 Délka programu: Organizace programu: 2 semestry souběžná výuka 1+2 Celkový rozsah programu: modulu (5 výukových 160 hodin (j (tj. za jeden dnů pro 34 účastníků, tj. semestr 80 hodin, tj. 10 vždy 2 z každé školy) dní po 8 hodinách) souběžná výuka 3+4 Celkový obsah programu: modulu (5 výukových ý 4 moduly po 40 dnů pro 34 účastníků, tj. hodinách vždy 2 z každé školy) Počet účastníků ů programu: Organizace programu: z každé školy 1 na 1 bloková (5 denní)výuka modul, tj. 17 x 4 = 68 x 5 jednodenních soustředění

20 Děkuji za pozornost a těším se na spolupráci

Vzdělávání pro udržitelný rozvoj (VUR)

Vzdělávání pro udržitelný rozvoj (VUR) III. Vzdělávání pro udržitelný rozvoj (VUR) Opatření pro roky 2011 a 2012 ke Strategii vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008-2015) 1 Obsah 1) Úvod... 3 2) Východiska vzdělání pro udržitelný

Více

Část II. Programové dokumenty z oblasti rozvoje lidských zdrojů pro Moravskoslezsko

Část II. Programové dokumenty z oblasti rozvoje lidských zdrojů pro Moravskoslezsko II Část II. Programové dokumenty z oblasti rozvoje lidských zdrojů pro Moravskoslezsko 32 4. Regionální a programový kontext 4.1 Programové dokumenty v oblasti rozvoje lidských zdrojů Jedním z klíčových

Více

Počáteční odborné vzdělávání v České republice Podrobná zpráva Březen 2005

Počáteční odborné vzdělávání v České republice Podrobná zpráva Březen 2005 Počáteční odborné vzdělávání v České republice Podrobná zpráva Březen 2005 Autorský kolektiv: RNDr. Libor Berný, NÚOV (kap. 3) PhDr. Jana Bydžovská, NÚOV (kap. 7) Mgr. Kateřina Čechlovská, NÚOV (kap. 1)

Více

Střední škola zemědělská, Olomouc, U Hradiska 4

Střední škola zemědělská, Olomouc, U Hradiska 4 školní vzdělávací program Zahradník - florista HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Profil absolventa 3 3 Charakteristika školy 5 4 Charakteristika

Více

Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji. Slezská univerzita v Opavě

Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji. Slezská univerzita v Opavě Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji Slezská univerzita v Opavě Vzdělávací centrum v Krnově 2011 Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu

Více

Informace o vzdělávacích programech a kurzech ve studijním roce 2015-2016

Informace o vzdělávacích programech a kurzech ve studijním roce 2015-2016 OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA CENTRUM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Informace o vzdělávacích programech a kurzech ve studijním roce 2015-2016 Ostrava 2015 Centrum dalšího vzdělávání PdF OU Fráni Šrámka

Více

PROJEKT UČITELÉ ONLINE

PROJEKT UČITELÉ ONLINE PROJEKT UČITELÉ ONLINE Reg. číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0014 OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST OBLAST PODPORY 1.3 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ VÝZVA 51 Tento projekt

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

Dlouhodobý záměr. vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti

Dlouhodobý záměr. vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové na období 2011 2015 Říjen 2010 Dlouhodobý záměr byl

Více

PROJEKT UČITELÉ ONLINE

PROJEKT UČITELÉ ONLINE PROJEKT UČITELÉ ONLINE OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST OBLAST PODPORY 1.3 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ VÝZVA 51 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e F a k u l t a m e z i n á r o d n í c h v z t a h ů B a k a l á ř s k é s t u d i j n í o b o r y F a k u l t y m e z i n á r o d n í c h v z t a h

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA DLOUHODOBÝ ZÁMĚR 2011 2015 MASARYKOVA UNIVERZITA POSLÁNÍ MASARYKOVY UNIVERZITY Posláním Masarykovy univerzity je vytvářet a šířit vědění, které přispívá ke kvalitě života a kultuře

Více

Strategický plán rozvoje dalšího vzdělávání v technických oborech v Jihomoravském kraji

Strategický plán rozvoje dalšího vzdělávání v technických oborech v Jihomoravském kraji Strategický plán rozvoje dalšího vzdělávání v technických oborech v Jihomoravském kraji Březen 2012 Zadavatel: Střední škola polytechnická, Brno, Jílová 36g Zpracovatel: KUSTOD s.r.o. Horní Libchava 10,

Více

Šablony klíčových aktivit

Šablony klíčových aktivit Šablony klíčových aktivit Téma Šablona Výstup Čtenářská a informační gramotnost I-1 I-2 64 vyučovacích hodin odučených navíc pro skupinu žáků 2 sady vzdělávacích materiálů po 32 kusech Hodnota šablony

Více

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro pracovníky školských poradenských zařízení Jana Hanzlíková, Klára Zelenková, Václava Masáková RAMPS-VIP III, Realizace a metodická podpora poradenských

Více

Soukromá střední odborná škola (1.KŠPA) s.r.o. Máchovy schody 13/4, 412 01 Litoměřice

Soukromá střední odborná škola (1.KŠPA) s.r.o. Máchovy schody 13/4, 412 01 Litoměřice Školní vzdělávací program obor vzdělání název ŠVP 18-20 - M/01 Informační technologie Informační technologie Soukromá střední odborná škola (1.KŠPA) s.r.o. Máchovy schody 13/4, 412 01 Litoměřice - 1 -

Více

Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství na období 2015 až 2020

Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství na období 2015 až 2020 Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství na období 2015 až 2020 Úvod ke koncepci rezortního vzdělávání Stěžejní prioritou Ministerstva zemědělství je zajištění udržitelnosti zemědělství a posílení

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA JOSEFA SOUSEDÍKA 755 01 VSETÍN, BENÁTKY 179 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Stránka 1

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA JOSEFA SOUSEDÍKA 755 01 VSETÍN, BENÁTKY 179 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Stránka 1 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA JOSEFA SOUSEDÍKA 755 01 VSETÍN, BENÁTKY 179 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Stránka 1 OBSAH 1. Základní údaje o škole charakteristika školy.........................

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb,chrudim, Čáslavská 205. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/14

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb,chrudim, Čáslavská 205. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/14 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb,chrudim, Čáslavská 205 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/14 Chrudim, říjen 2014 Obsah 1. Základní údaje o škole... 2 2.

Více

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013:

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013: Výroční zpráva Vyšší odborné školy ekonomických studií a Střední průmyslové školy potravinářských technologií, Praha 2, Podskalská 0 za školní rok 202/203 I. Základní údaje o škole, školském zařízení.

Více

Autoevaluace jako součást systému managementu kvality

Autoevaluace jako součást systému managementu kvality Autoevaluace jako součást systému managementu kvality Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s. r. o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Výroční zpráva. o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické poradny Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva. o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické poradny Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace za školní rok 2011/2012 Pedagogicko-psychologická poradna, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace Kpt. Vajdy 1a, 700 30 Ostrava Zábřeh E-mail: reditel@ppp-ostrava.cz Výroční zpráva o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické

Více

Dlouhodobý záměr Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2011 2015

Dlouhodobý záměr Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2011 2015 Dlouhodobý záměr Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2011 2015 Praha, 2010 1 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké školy ekonomické

Více

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001 Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001 č.j. 13095/2000-20 Předkládaný Soubor pedagogicko-organizačních

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Profesní vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků kombinovanou formou s využitím e-learningu

Profesní vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků kombinovanou formou s využitím e-learningu Průvodce projektem Profesní vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků kombinovanou formou s využitím e-learningu Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Plzeň, Karlovarská

Více

Výzva 2009 Program Leonardo da Vinci Schválené projekty mobility

Výzva 2009 Program Leonardo da Vinci Schválené projekty mobility Výzva 2009 Program Leonardo da Vinci Schválené projekty mobility CZ/09/LLP LdV//134002 Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSD, Znojmo, s.r.o. Adaptace mladých lidí v pracovním prostředí

Více