Energetický sektor USA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Energetický sektor USA"

Transkript

1 Energetický sektor USA Strategie - Energy rotation Úvod do sektoru Na trhu s energiemi panuje silná konkurence. A to nejen mezi firmami v rámci jednoho odvětví, ale i mezi celými odvětvími. Jak vyplývá z prvního zákona termodynamiky, elektřina nevzniká tak že ji vyrábíme z nějaké substance. Dochází pouze k tomu, že měníme jednu formu energie (chemickou, jadernou, mechanickou) na jinou (elektrickou, mechanickou). V principu nás tedy zajímá hlavně to, co chceme získat (např. elektřinu). Z čeho ji získáme je nám prakticky jedno, snažíme se preferovat nejekonomičtější zdroj v dané lokalitě (když pomineme faktor regulace). Důsledkem toho je, že i jednotlivé formy energie si mohou konkurovat. Když zůstaneme u příkladu s elektřinou, právě nyní probíhá v USA velký souboj mezi uhlím a plynem z ropných břidlic. Cena plynu v USA klesla v minulých letech natolik, že výroba elektřiny z plynu (včetně počátečních investic) začala být výhodnější než z uhlí. Začalo se tedy stavět velké množství plynových elektráren a energetický mix (poměr jednotlivých zdrojů energie na celkové produkci) se začal měnit ve prospěch plynu. Nedávno sice cena plynu opětovně vzrostla, náklady uhelné energetiky však začaly uměle navyšovat vysoké investice vynucené přísnou regulací emisních limitů. Konkurence však nezuří pouze mezi plynem a uhlím. Zvláště v některých státech USA začíná narůstat význam obnovitelných zdrojů. Jejich role v klasické energetice ale zatím zůstává omezená, a to především kvůli vysokým nákladům a nepředvídatelnosti produkce (slunce nemusí svítit, vítr foukat). Daleko více se v poslední době hovoří o revoluci, kterou by mohly způsobit stále efektivnější a levnější solární panely v kombinaci s lithiovými bateriemi. Hlavní myšlenka spočívá v tom, že lidé by si na střechy domů montovali fotovoltaické panely a přebytky přes den by se ukládaly do lithiových baterií. Domácnosti by elektřinu neprodávaly v první řadě do sítě, ale využívaly by ji primárně pro svoji potřebu. Velká část lidí by tak svoji spotřebu pokryla úplně. Síť by se využívala pouze na pokrývání výkyvů. Tento koncept má potenciál konkurovat nejen plynu, uhlí, jádru, ale i klasické energetice jako celku. Utilitám by výrazně klesly zisky a došlo by k poklesu jejich významu. Další možnou oblastí, kde se rýsuje budoucí střet, je doprava. V současné době drtivá většina vozidel jezdí na naftu nebo benzín, což jsou deriváty ropy. Pohon aut by se ale dal velmi dobře nahradit stlačeným (CNG) nebo zkapalněným (LNG) zemním plynem. Velkým propagátorem této myšlenky je miliardář T. Boone Pickens. V USA jsou v přípravě plány na rozsáhlé sítě čerpacích stanic. Jako ideální pohon se plyn nejeví jenom pro osobní auta, ale především pro dálkové kamiony. Kromě finančních úspor by se pozitivní dopad projevil i na redukci emisí. S probíhajícím rozmachem těžby plynu z břidlic se tato myšlenka jeví stále atraktivnější. Již o něco méně reálným (a v současnosti méně rozšířeným) zdrojem energie pro dopravu je elektřina skladovaná v lithiových článcích. Nejvýraznější postavou elektromobilové revoluce je v současnosti Elon Musk. Přestože se na první pohled jedná o atraktivní koncept, elektromobily výrazně znevýhodňuje vysoká pořizovací cena a omezený dojezd. Principiální brzdou elektromobilů je především nízká hustota energie v lithiových bateriích ve srovnání s benzínem. Odvětví: Tight oil & shale gas Velkým ekonomickým fenoménem v USA je revoluce v energetice, kterou přinesly nové zdroje ropy a plynu z nekonvenčních nalezišť. Tomu bylo umožněno díky novým technologiím jako je hydraulické frakování, horizontální vrty a pad drilling. Jak rozpoznat konvenční ložisko od nekonvenčního? Nebudeme zabíhat příliš do geologie, ale v principu jsou rozhodující dva parametry - permeabilita materiálu obsahující ropu/plyn a u ropy navíc její viskozita. Konvenční naleziště, která se těží už víc jak 100 let, obsahují lehkou, málo viskózní ropu. Tj takovou, která proudí podobně jako kapalina s malým vnitřním třením. Tato málo viskózní ropa musí být navíc uložena v hornině s vysokou permeabilitou (propustností). Taková hornina disponuje dostatkem pórů a mezer, kterými lehká ropa může proudit. Na konvenčních nalezištích se zjednodušeně řečeno vytvoří vertikální vrt do země a ropa sama pod tlakem proudí nahoru. U nekonvenčních ložisek je tomu jinak. Ropa je uvězněna v málo propustných horninách, případně má vyšší viskozitu. Aby ji bylo možné uvolnit, musí se provést horizontální vrt a s pomocí hydraulického frakování, tj vhánění směsi písku, vody a chemikálií se hornina rozbije a ropa se z ní uvolní. Tlakem vháněných látek je poté vytlačena nahoru.

2 Podobný princip funguje i u nekonvenčních ložisek plynu. Ropa z nekonvenčních nalezišť se označuje jako shale oil nebo tight oil, plyn potom shale gas. V překladech se zažilo označení "ropné břidlice", přestože to není úplně přesné, protože surovina může být uvězněna i v jiných typech hornin. Podstatné je, že tato metoda způsobila absolutní zvrat na trhu nejen s ropou a plynem, ale energiemi celkově. V roce 2008 rostla cena ropy na $150/bbl. V odborných kruzích i médiích se skloňoval termín peak oil, tedy že globální produkce ropy dosáhla svého vrcholu a bude už jenom klesat. Hovořilo se o budoucích cenách ropy okolo $200 jako novém normálu. V důsledku toho (a také kvůli slábnoucímu dolaru) prudce stoupaly ceny všech energií, včetně např. uhlí. Následně přišel zlom a ceny ropy i ostatních energií začaly padat. Krátkodobě byla důvodem nastupující recese a posilující dolar. Dlouhodobým fundamentálním důvodem byl však nástup tight oil & shale gas. Dnes je sentiment přesně opačný. USA jsou největším producentem ropy na světě (se započtením NGL aj.). Produkují více ropy než Saudská Arábie. V roce 2008 by něco takového bylo nepředstavitelné. V USA aktuálně vládne nálada, že ropy a zvláště plynu bude dostatek na celé generace. Nikdo příliš neřeší co bude dál. Extrémní sentiment na jednu nebo druhou stranu zpravidla předznamenává obrat situace. V Charles Bridge Global Macro Fund si myslíme, že potenciál shale gas a především tight oil je přeceňován. Nejpozději v roce 2019 čekáme vystřízlivění, stejně jako tomu bylo u fenoménu peak oil po roce Ropy a plynu je sice dostatek, ale otázkou je, zda se je vyplatí těžit. Energetický boom v Americe vděčí částečně za svou existenci levnému financování. To bylo umožněno díky záplavě likvidity z kvantitativního uvolňování. Při pohledu na rozvahy E&P společností zabývajících se těžbou z břidlic vyplývá, že skoro všechny jsou extrémně zadlužené. Některé významné společnosti (jako např Chesapeake Energy) již zadlužení dohnalo a donutilo k omezování investic a rozprodeji aktiv. Většina společností se však zatím snaží maximálně svézt na investiční vlně. Nejsledovanější metrikou je objem produkce. Management firem je analytiky a akcionáři tlačen k růstu produkce za každou cenu. Hodně těžařů tak začíná produkovat se záporným ziskem jenom proto, aby vykázali růst a novou produkci mohli prostřednictvím VPP programů využít pro získání dalších úvěrů. S tím jak v USA končí kvantitativní uvolňování, musí zdroje financování jednou vyschnout a v odvětví shale oil & gas E&P přijdou zlé časy.

3 Nejde ale jenom o problém financování. Kapitál je za určitých podmínek možno vždy nějakým způsobem zajistit. V nejhorším lze peníze prostě natisknout, jak vidíme v posledních letech. Největší problém pro tight oil & shale gas časem vznikne v důsledku nepříznivého EROEI (energy returned on energy invested), kdy těžba přestane být ekonomicky výhodná. Plyn je na tom v tomto smyslu podstatně lépe, větší problém nastane u ropy. Důležitý rozdíl mezi konvenční a nekonvenční těžbou je totiž v tom, že vrty na klasických nalezištích produkují stabilní množství ropy dlouhou dobu - klidně i desítky let. Objem produkce u nich klesá pozvolna. Oproti tomu zdroje z břidlic mají daleko kratší životnost, většinou jenom pár let. Po rychlém dosažení maxima navíc produkce během těchto pár let velmi rychle klesá. Tento faktor vede k vysokým nákladům. Proto cena ropy i přes břidličný boom v USA zůstává okolo $100. Ropy je sice hodně, ale je drahá. Tight oil revoluce je mladá a těžaři zatím těží na těch nejvydatnějších lokalitách. S postupem času ale budou nuceni přesouvat se na čím dál méně vydatná, nebo geologicky komplikovaná naleziště. Vrchol produkce ropy se odhaduje mezi roky Následný vývoj ceny ropy a plynu bude hodně záviset také na poptávce a nabídce ve světě. U plynu jsou odhady příznivější, zatím se odhaduje stabilní růst produkce až do roku 2040 (přestože i tady čekáme snižování odhadů těžby). Proto jsme dlouhodobě ohledně těžby plynu optimističtější. Nutnou podmínkou je ale podstatný nárůst ceny. Nyní je pro shale E&P společnosti naopak mnohem ziskovější těžit ropu namísto plynu.

4 Odvětví: Offshore drilling contractors Jak bylo zmíněno výše, po roce 2020 lze v USA očekávat pokles objemu těžby ropy z nekonvenčních zdrojů. Klasická naleziště jsou za vrcholem své produkční kapacity již dávno. Hlavní problém je ale v tom, že nejenom v USA, ale i globálně se již nedaří objevovat větší konvenční naleziště. Jinak řečeno ropu, kterou dnes těžíme např v Saudské Arábii, v Rusku apod, nebude v budoucnu čím nahradit. To povede k poklesu nabídky a k tomu spojeným jevům. Nekonvenčních nalezišť je na světě hodně, ale často mají komplikovanější geologickou strukturu než v USA. Tím pádem náklady na těžbu budou vysoké, jinde nebudou vhodné vnější podmínky (nedostatek vody v Číně) a někde se těžba dokonce nevyplatí vůbec (kvůli nízkému EROEI). Existují dnes ještě vůbec cenově výhodné zdroje ropy, kde se daří současnou těžbu nahrazovat budoucími zásobami? Ano existují! Z pevniny se ovšem musíme přesunout na moře. A to do větších hloubek. V šelfech se totiž těží již desítky let a situace je zde stejná jako u konvenčních nalezišť na pevnině. Nové technologie v posledních letech umožnily ekonomickou těžbu i ve velmi velkých hloubkách nad 7500 stop, tzv ultra deep water (UDW). Nejedná se o levnou těžbu, ale při současných cenách se vyplatí. Podle odhadů je o něco levnější než součaná těžba z tight oil formací v USA (hovoří se o průměrných nákladech pod $60/bbl, záleží na lokalitě). Důležité ale je, že v oblasti deep water a zvláště ultra deep water se v posledních letech daří nalézat výrazně větší objemy ropy, než nyní z těchto zdrojů těžíme. Velmi názorně situaci demonstruje následující graf.

5 Důležitý je sloupec "replacement ratio" na spodním grafu, který u každého zdroje doslova udává jak velká část vytěžené ropy byla během let nahrazena nově nalezenými zásobami. U těžby na pevnině je to pouze 0.9, kdežto u deep water 2.5 a ultra deep water dokonce Absolutní objem těžby v UDW sice není zatím příliš vysoký, v budoucnu jej ale čeká obrovský růst. To lze vidět na následujícím grafu odhadu produkce. Oblast UDW je vyznačena hnědou barvou.

6 Této příležitosti hodláme využít prostřednictvím odvětví offshore drilling contractors. Společnosti z tohoto odvětví vlastní vrtné soupravy a plošiny (jackups, semi-submersibles, drillships), které pronajímají E&P společnostem. Jde o velmi jednoduchý business model. Výhodou je stabilní a predikovatelné cash flow. Kontrakt na pronájem vrtné plošiny nebo lodě se totiž vždy uzavírá na předem stanovenou dobu a s jasně určenou cenou za každý den těžby. Výjimkou jsou dny kdy z nějakého důvodu (nejčastěji poruchy) těžba není možná. Dalším příjemným bonusem je zvyk vyplácet vysoké dividendy. Odvětví offshore drilling contranctors však v poslední době prochází krizí a mohutnými downgrady analytiků. Oficiálně se uvádí dva důvody - omezování investic ze strany E&P společností v kombinaci s nadbytkem kapacity (celkové množství vrtných plošin a lodí přicházejících právě na trh). Dalším důvodem je uváděn pokles ceny ropy z poslední doby (září 2014). V Charles Bridge Global Macro Fund na celou věc máme opět trochu jiný pohled. Dlouhodobý pokles cen ropy by dopad skutečně měl, krátkodobé a střednědobé cenové pohyby jsou však zcela irelevantní. Kontrakty na vrtné lodě a plošiny se totiž uzavírají na dobu několika let. Nesporným faktorem je omezování investic E&P společností. Je ale potřeba podívat se trochu hlouběji na důvody tohoto utahování. Jako velký problém totiž vidíme to, že E&P firmy v posledních letech bez rozmyslu investovaly spoustu peněz do tight oil a shale gas boomu v USA. Nyní zjišťují, že výnosnost těchto investic je daleko menší než očekávali. Když k tomu připočteme omezování kvantitativního uvolňování ze strany FEDu, tak nás to vede ke klesajícím ziskům v E&P odvětví. Nyní jsou tedy firmy nuceny omezovat veškeré investice včetně podmořské těžby. Myslíme si ovšem, že jakmile panika opadne, od plošného utahování investic se přejde k selektivnímu utahování. Věříme, že se poté projeví velký potenciál podmořské těžby a investice se začnou přesouvat tímto směrem. Zprávy o nadbytku kapacity vnímáme jako změnu struktury celého trhu. V tomto období se dokončuje množství nových, moderních vrtných lodí a plošin. Podle nás to ale nemá negativní dopad na celé odvětví offshore drilling contractors. Spíše dochází k tomu, že E&P firmy začínají preferovat nové, moderní lodě a plošiny před těmi starými. Ty moderní jsou totiž mnohem bezpečnější a hlavně dokáží operovat i v nepříznivém prostředí, vysokých teplotách, tlacích apod. Tento trend začal již po havárii vrtu Macondo plošiny Deepwater Horizon v Mexickém zálivu v roce Současná krize tedy dopadá primárně na společnosti se zastaralými flotilami. Naopak v pododvětví UDW se známky krize projevují méně.

7 Odvětví: Uhlí Uhelný sektor dnes spousta odborníků považuje za odepsaný. Hlavním důvodem je konkurence levného plynu díky shale gas revoluci v USA. Ruku v ruce s tím jde čím dál zpřísňující se legislativa na omezování exhalačních emisí. Podle nás však současný extrémně negativní sentiment vytváří dlouhodobou investiční příležitost. Uhlí je globálně nejvýznamnějším zdrojem pro produkci elektrické energie. I přes snahy v USA a nedávno i Číny v omezování jeho použití, lze s naprostou jistotou konstatovat, že bez uhlí by se naše civilizace neobešla a ani v dohledné době neobejde. Největší potenciál pro uhlí skýtá Indie. Místní politici sice s oblibou mluví o využití thoriového cyklu, to by si však vyžádalo enormní investice a dostatek času. Ani jedno z toho si Indie momentálně nemůže dovolit. Jediným levným a dostatečně účinným řešením je uhlí. Tažení prezidenta Obamy za úplné potlačení uhlí jako zdroje energie již dnes nemá vědecké opodstatnění. V současné době totiž již existují velmi účinné technologie, které dokáží emise zredukovat na přijatelnou úroveň. To činí z uhlí plně ekologický a vůči ovzduší šetrný zdroj energie. Regulace je sice nedílnou součástí energetiky, musí být ale smysluplná a založena na ověřených vědeckých poznatcích. Problémy uhelného odvětví se nevyřeší přes noc. Pravděpodobné je vyklesávání cen akcií příslušných společností, které může trvat měsíce, možná i roky. Nutnou podmínkou pro obrat je vyčištění trhu, tj omezování těžby v nerentabilních lokalitách, případně celkové krachy některých předlužených těžařů. Více o investičním uchopení jednotlivých příležitostí v rámci energetického sektoru se můžete dočíst na v sekci Strategie - Energy rotation. Pavel Hála Advisory Board* Charles Bridge Global Macro Fund *Appointed by Investment Manager of the scheme Poučení o rizicích Informace uvedené v této analýze (dále jen "Analýza) jsou pouze informativního a vzdělávacího charakteru a nejsou myšleny jako jako návrh nebo nabídka ke koupi či prodeji jakéhokoliv investičního nástroje. Rozhodnutí obchodovat s finančními instrumenty je odpovědností každého jednotlivce a jedině on sám nese za svá rozhodnutí plnou odpovědnost. Hodnota finančních instrumentů v čase kolísá a návratnost investice není zaručena. Výsledky minulého období nejsou zárukou výnosů budoucích. Informace a data v Analýze mohou být čerpána z externích zdrojů. Autor neodpovídá a neručí za aktuálnost, úplnost, zákonnost, včasnost či správnost veškerých informací, dat a prohlášení.

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha srpen 2012 Poslání a rámec Státní energetické koncepce Hlavním posláním Státní energetické koncepce (dále též SEK) je zajistit spolehlivou,

Více

Holandská nemoc Případová studie Ruské federace Seminární práce do předmětu Technicko-ekonomické aspekty energetiky I (MEB 416)

Holandská nemoc Případová studie Ruské federace Seminární práce do předmětu Technicko-ekonomické aspekty energetiky I (MEB 416) MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sociálních studií Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií Holandská nemoc Případová studie Ruské federace Seminární práce do předmětu Technicko-ekonomické

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha prosinec 2014 Obsah: 1 POSLÁNÍ A RÁMEC STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE... 4 2 METODIKA TVORBY A REALIZACE SEK... 7 3 SOUČASNÝ STAV ENERGETIKY ČR

Více

břidlicový plyn nekonvenční a nechtěný: případ břidlicový plyn těžební průmysl: pomoc nebo hrozba? ropa a plyn těžba RozVojoVé cíle tisíciletí

břidlicový plyn nekonvenční a nechtěný: případ břidlicový plyn těžební průmysl: pomoc nebo hrozba? ropa a plyn těžba RozVojoVé cíle tisíciletí břidlicový plyn nekonvenční a nechtěný: případ břidlicový plyn ropa a plyn HydRaulické frakování změna klimatu Voda těžební průmysl: pomoc nebo hrozba? břidlicový plyn nekonvenční a nechtěný: případ břidlicový

Více

SUROVINOVÁ POLITIKA ČESKÉ REPUBLIKY

SUROVINOVÁ POLITIKA ČESKÉ REPUBLIKY SUROVINOVÁ POLITIKA ČESKÉ REPUBLIKY ČERVENEC 2012 1 ZÁKLADNÍ VIZE: I. PŘEDNOSTNÍ VYUŽÍVÁNÍ DOMÁCÍCH NEROSTNÝCH ZDROJŮ II. PŘEMĚNA ODPADŮ NA ZDROJE Ministerstvo průmyslu a obchodu zpracováním aktualizace

Více

Predikce vývoje ocelářského průmyslu ČR

Predikce vývoje ocelářského průmyslu ČR Predikce vývoje ocelářského průmyslu ČR na období r. 2015 2020 s výhledem do r. 2030 Duben 2015 Zpracováno Odvětvovým svazem hutnictví železa 1. Úvod Vývoj v ocelářském průmyslu od r. 2007 (jak v Evropské

Více

Energetická bezpečnost a Státní energetická koncepce

Energetická bezpečnost a Státní energetická koncepce Energetická bezpečnost a Státní energetická koncepce Petr Lang, programový koordinátor PSSI Andrej Nosko, spolupracovník PSSI Jiří Schneider, programový ředitel PSSI Praha, 30. srpna 2009 Shrnutí Energetická

Více

Ludvík Turek a Czechwealth team. Jak se stát traderem. Více informací na CZECHWEALTH.CZ

Ludvík Turek a Czechwealth team. Jak se stát traderem. Více informací na CZECHWEALTH.CZ Ludvík Turek a Czechwealth team Jak se stát traderem 2008 Obsah Předmluva 5 Trading je byznys 7 Co je chytré si uvědomit hned na začátku 7 Vyhledávejte úspěšné obchodníky a vzdělávejte se 8 Nakonec rozhoduje

Více

PETROL. E55 Cínovec Konec zlatých časů. ...síla pro mobilitu. Kvalita pohonných hmot v ČR nastává nová éra? 1/2011. Jan Štěpánek v čele ČOI

PETROL. E55 Cínovec Konec zlatých časů. ...síla pro mobilitu. Kvalita pohonných hmot v ČR nastává nová éra? 1/2011. Jan Štěpánek v čele ČOI Kvalita pohonných hmot v ČR nastává nová éra? PETROL 1/2011...síla pro mobilitu E55 Cínovec Konec zlatých časů Jan Štěpánek v čele ČOI Stát na zvýšení spotřební daně nevydělal S příchodem zimy začínají

Více

JAK VYUŽÍT PŘEDNOSTI KAPITALISTICKÉHO SYSTÉMU?

JAK VYUŽÍT PŘEDNOSTI KAPITALISTICKÉHO SYSTÉMU? JAK VYUŽÍT PŘEDNOSTI KAPITALISTICKÉHO SYSTÉMU? Soubor hlavních myšlenek příspěvků, zaměřených na toto téma a publikovaných v prestižním časopisu Harvard Business Review v roce 2011. Sestavil: prof. ing.

Více

CO LZE OBCHODOVAT KAPITOLA 2

CO LZE OBCHODOVAT KAPITOLA 2 KAPITOLA 2 CO LZE OBCHODOVAT Na čem lze na burze vydělávat Akcie základní investiční nástroj Komodity (Futures) velký potenciál pro zkušené E-mini futures nejmódnější produkt na trhu Exchange Traded Funds

Více

Miloslav Ransdorf - VĚK EJISTOTY I * E ERGIE - chléb i meč Obsah: Úvodem... 2 Energie hýbe světem... 8 Ve stínu ropné civilizace... 11 Zemního plynu více... 14 Tradiční role uhlí... 14 Jaderná energie...

Více

TVORBA POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE PODNIKU

TVORBA POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE PODNIKU TVORBA POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE PODNIKU ÚVOD 1. ZÁKLADNÍ ÚKOLY MANAGEMENTU 1.1 Trendy na pozítří 2. PROCES TVORBY POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE 2.1 Vytvoření poslání 2.2 Vytvoření vize 2.2.1 Základní cíle

Více

Aktuální ekonomický vývoj a hospodářská politika zemí uskupení BRIC a jejich vyhlídky

Aktuální ekonomický vývoj a hospodářská politika zemí uskupení BRIC a jejich vyhlídky Aktuální ekonomický vývoj a hospodářská politika zemí uskupení BRIC a jejich vyhlídky Ing. Marcela Cupalová, Ph.D. Srovnávací studie č. 2.096 listopad 2011 PI 2.096 2 Obsah: ÚVOD... 2 CHARAKTERISTIKA JEDNOTLIVÝCH

Více

Výhled na prosinec a rok 2015 2. 12. 2014 SPAD VÝHLED NA PROSINEC / ROK 2015. Prosinec 2014 WWW.JTBANK.CZ WWW.ATLANTIK.

Výhled na prosinec a rok 2015 2. 12. 2014 SPAD VÝHLED NA PROSINEC / ROK 2015. Prosinec 2014 WWW.JTBANK.CZ WWW.ATLANTIK. Výhled na prosinec a rok 2015 2. 12. 2014 SPAD VÝHLED NA PROSINEC / ROK 2015 Prosinec 2014 WWW.JTBANK.CZ WWW.ATLANTIK.CZ S T R A N A 1 Listopad byl doslova k neudržení. Po zvýšené volatilitě v říjnu (rozpětí

Více

Využití predikčních schopností technické analýzy pro obchodování s vybranými komoditami. Bc. Lenka Mikušková

Využití predikčních schopností technické analýzy pro obchodování s vybranými komoditami. Bc. Lenka Mikušková Využití predikčních schopností technické analýzy pro obchodování s vybranými komoditami Bc. Lenka Mikušková Diplomová práce 2015 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá problematikou obchodování na burze

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. Obnovitelné zdroje energie Ing. Jaroslav Chlubný Ing. Jaroslav Lednický Ing. Radek Sedlačík Mgr. Lenka Slezáčková V rámci projektu Energetická efektivita v

Více

SWOT. 30.červen 2015 Utility ISIN: CZ0005112300. Kurz: EUR: 27,245 CZK USD: 24,347 CZK

SWOT. 30.červen 2015 Utility ISIN: CZ0005112300. Kurz: EUR: 27,245 CZK USD: 24,347 CZK Cílová cena : 616 CZK 22,6 EUR Doporučení : akumulovat accumulate Akt.kurz (30.6.15): 568,00 CZK 20,8 EUR Diskont od : 8,5 % V posledních týdnech lze vysledovat faktory, které posouvají akcie ČEZ ještě

Více

Klimatické změny: fakta bez mýtů. Ladislav Metelka Radim Tolasz

Klimatické změny: fakta bez mýtů. Ladislav Metelka Radim Tolasz Klimatické změny: fakta bez mýtů Ladislav Metelka Radim Tolasz Klimatické změny: fakta bez mýtů Ladislav Metelka Radim Tolasz Klimatické změny: fakta bez mýtů Tato kniha byla vydána díky laskavé podpoře

Více

Technicko-ekonomické aspekty energetiky

Technicko-ekonomické aspekty energetiky Technicko-ekonomické aspekty energetiky JAN OSIČKA FILIP ČERNOCH PETR OCELÍK TOMÁŠ VLČEK Aktualizované vydání TECHNICKO-EKONOMICKÉ ASPEKTY ENERGETIKY Jan Osička Filip Černoch Petr Ocelík Tomáš Vlček Masarykova

Více

Volební program Strany zelených. pro předčasné volby do Poslanecké sněmovny 2009

Volební program Strany zelených. pro předčasné volby do Poslanecké sněmovny 2009 Volební program Strany zelených pro předčasné volby do Poslanecké sněmovny 2009 Úvod... 1 Tři roky práce pro kvalitu života... 2 Zelená cesta z krize... 5 Cesta z krize vede po zelené... 6 Efektivní hospodaření

Více

Ceský preklad dokumentu

Ceský preklad dokumentu Ceský preklad dokumentu Bílá kniha ISES: Prechod k obnovitelným zdrojum energie budoucnosti Donald W. Aitken Mezinárodní spolecnost solární energetiky Freiburg (Nemecko) 2003 2 Prechod k obnovitelným zdrojum

Více

Kapacitní trhy v EU. Capacity Markets in EU

Kapacitní trhy v EU. Capacity Markets in EU ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Kapacitní trhy v EU Capacity Markets in EU Bakalářská práce Studijní program: Elektrotechnika,

Více

Finanční řešení pro čistou energii pro střední a východní Evropu

Finanční řešení pro čistou energii pro střední a východní Evropu Finanční řešení pro čistou energii pro střední a východní Evropu Cambridgeský program pro vedení v udržitelnosti (CPSL) ve spolupráci s Regionálním centrem pro výzkum energetické politiky (REKK) na Korvínově

Více

Postupy správného topení

Postupy správného topení Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum Postupy správného topení Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Mgr. Veronika Bogoczová Ing. Jiří Horák, Ph.D. V rámci projektu Podpora

Více

Koncept zákona o snižování závislosti na fosilních palivech

Koncept zákona o snižování závislosti na fosilních palivech Koncept zákona o snižování závislosti na fosilních palivech Listopad 2012 1 Zpracovalo Hnutí DUHA ve spolupráci s Ekologickým právním servisem, říjen 2012. autoři: Vojtěch Kotecký, Jiří Koželouh, Martin

Více

7/2012 investiční. Speciál: . magazin. Nejpůvabnější ekonomická moderátorka v Česku. Pět kroků, jimiž se na burze vyhnete hlubokým ztrátám

7/2012 investiční. Speciál: . magazin. Nejpůvabnější ekonomická moderátorka v Česku. Pět kroků, jimiž se na burze vyhnete hlubokým ztrátám Moderní časopis pro všechny, kteří chtějí úspěšně investovat I vydává agentura Impax media, spol s r o, ve spolupráci s wwwinvestičníwebcz I vychází v nákladu 50 000 ks I elektronická distribuce 135 000

Více

ZPĚT NA VRCHOL. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020

ZPĚT NA VRCHOL. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020 ZPĚT NA VRCHOL Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020 OBSAH: Úvod...5 1 Instituce...10 1.1 Efektivní veřejná správa...11 1.2 Zefektivnění nakládání s veřejným

Více

III. KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2014-2020

III. KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2014-2020 III. KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2014-2020 duben 2013 Obsah Úvodem... 3 1 Východiska Koncepce... 4 2 Význam cestovního ruchu pro národní ekonomiku ČR... 6 3 Základní

Více

D.3.4.3, WP 3. This Project (Contract No. IEE/09/848/SI2.558364) is supported by:

D.3.4.3, WP 3. This Project (Contract No. IEE/09/848/SI2.558364) is supported by: IEE Project BiogasIN Materiál pro Českou republiku Seminář pro administrativní sektor o realizaci projektů výroby a využití bioplynu D.3.4.3, WP 3 Česká bioplynová asociace, o.s. (CzBA) Za přispění Henning

Více