Rozúčtování nákladů na vytápění

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozúčtování nákladů na vytápění"

Transkript

1 Rozúčtování nákladů na vytápění dle vyhlášky č. 372/2001 Sb. a metodického pokynu Bytový dům Nad Vavrouškou 696 Nad Vavrouškou 696/17-25, Praha 8 Ing. Jan Škráček, energetický specialista č. 769 Ing. Martin Renč, energetický specialista č

2 Obsah: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Provozovatel objektu Zpracovatel studie POPIS VÝCHOZÍHO STAVU Základní údaje o předmětu studie Předmět studie Charakteristika objektu Zdroje pro vytápění (ÚT) Vzduchotechnika a chlazení Rozvody energií PRÁVNÍ PŘEDPISY Právní předpisy Právní předpisy - podklady Vyhláška č. 372/2001 Sb Vymezení pojmů Rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění v zúčtovací jednotce Vyúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody konečným spotřebitelům Koeficienty pro stanovení započitatelné podlahové plochy Metodický pokyn k vyhlášce č. 372/2001 Sb Rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění v zúčtovací jednotce PARAMETRY PRO VÝPOČET NÁKLADŮ NA VYTÁPĚNÍ Koeficienty polohy Výpočtové teploty Tepelně technické vlastnosti obalových konstrukcí Koeficienty polohy Započitatelná podlahová plocha Základní a spotřební složka Tabulka pro rozúčtování nákladů na topení SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY TEPELNÉ ZTRÁTY Seznam tabulek: tabulka 1 Základní parametry objektu... 4 tabulka 2 Výpočtové teploty tabulka 3 Součinitele prostupu tepla tabulka 4 Koeficienty polohy tabulka 5 Koeficienty polohy pohled na objekt tabulka 6 Minimální a maximální tepelná ztráta ku vztažené energetické ploše tabulka 7 Porovnání vlivu změny zasklení na koeficienty polohy tabulka 8 Započitatelná podlahová plocha

3 Seznam zkratek: PD EA NP PP kw GJ m 2 m 3 Ug Uw TV ÚT CZT mpvc KZS PR CP MVC projektová dokumentace energetický audit nadzemní podlaží podzemní podlaží tepelná ztráta kilowatt gigajoule metr čtvereční metr krychlový součinitel prostupu tepla zasklení součinitel prostupu tepla okna teplá voda ústřední topení centrální zásobení teplem hydroizolace z měkčeného PVC kontaktní zateplovací systém cihelný blok Porotherm cihla plná malta vápenocementová 2

4 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 Provozovatel objektu Název/jméno Společenství vlastníků budovy č.p. 696, ulice Nad Vavrouškou, Praha 8 Adresa Nad Vavrouškou 696, Praha 8 Kontaktní osoba Libor Šeda Telefon Fax - IČ DIČ Zpracovatel studie Jméno Ing. Jan Škráček Odborná způsobilost Energetický specialista č. 769 zapsán v seznamu u MPO ČR Adresa V Rovinách 77, Praha 4 Telefon Spolupráce Ing. Martin Renč, Energetický specialista č

5 2 POPIS VÝCHOZÍHO STAVU 2.1 Základní údaje o předmětu studie Předmět studie Předmětem studie jsou podklady pro rozúčtování tepla na vytápění objektu bytového domu. Objekt se nalézá ve městě Praha na pozemku 1118/70 v katastrálním územím Troja. Studie je zpracována na základě vyhlášky č. 372/2001 Sb. ze dne 12. října 2001, kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné spotřebitele, a metodického pokynu Ministerstva pro místní rozvoj k této vyhlášce č.j / ze dne 19. prosince tabulka 1 Základní parametry objektu Identifikace činnosti Druh činnosti Bytový dům Počet bytů / osob v objektu 20 / cca 45 Provoz (dny v týdnu, směnnost) Nepřetržitý Počet vytápěných budov 1 (5 bytových sekcí) Seznam budov Objem vytápěné části budovy Vytápěná podlah. plocha Plocha ochlaz. konstrukcí Faktor tvaru budovy [m 3 ] [m 2 ] [m 2 ] [m 2 /m 3 ] Bytový dům Nad Vavrouškou ,69 Ke zpracování studie byly použity následující podklady: Energetický audit EA ze dne (Ing. Jan Škráček) projektová dokumentace stavby informace o provozu budovy, vytápěcích teplotách a útlumech informace z místního šetření fotografie objektu vyhláška č. 372/2001 Sb. a k ní metodický pokyn Charakteristika objektu Budova bytového domu je situována na Praze 8 Troja č.p. 696 s pěti čísly orientačními 17, 19, 21, 23, 25. Jedná se o pět hmotově shodných objektů spojených v jeden bytový dům. Dům má 4 podlaží, jedno podzemní a tři nadzemní. Každá část má vlastní vchod do objektu a vjezd do garáží. Celý suterén je průchozí od východu na západ. Suterén je od severu k jihu z poloviny zapuštěn do svahu. Na jižní straně tak tvoří vstupní parter domu. V suterénu jsou situovány garáže, vstupy, sklepy, výměníková stanice, technické zařízení domu, na západní straně komerční prostory a na východní straně jedna bytová jednotka. V nadzemních patrech jsou situované byty a komunikace. V 1. NP jsou dva byty na každém schodišti, čísle popisném, v 2. a 3. NP je po jednom bytě, přičemž v jednom případě jsou propojeny do jednoho mezonetu. Celkem je v objektu 20 bytových jednotek. Objekt byl kolaudován v roce Objekt byl postaven klasickou zděnou technologií. Obvodové zdivo je z cihelných bloků Porotherm na MVC tl. 300 a 400 mm. Zdivo o tloušťce 300 mm je použito u nevytápěných či jen temperovaných částí budovy a zdivo o tloušťce 400 mm je převážně užito u vytápěných částí budovy, bytové jednotky a komerční prostory. Obvodový plášť byl zateplen kontaktním zateplovacím systémem o tloušťce 4

6 tepelné izolace 70 mm. Severní stěna suterénu k terénu je železobetonová. Zateplení této stěny je provedeno pomocí extrudovaného polystyrenu tl. 30 mm. Vnitřní nosné zdivo je z cihelných bloků Porotherm na MVC tl. 300 mm. Vnitřní příčky jsou z cihelných bloků Porotherm 17,5, 11,5 a 6,5 P+D na MVC či ze zdiva CP. Zastřešení objektu tvoří jednoplášťové ploché střechy či terasy. Nosnou konstrukcí je železobetonová deska, na níž je spádová vrstva z polystyrenbetonu, zateplení polystyrenem tl. 120 mm, hydroizolační vrstva z mpvc a svrchní vrstvy dle typu konstrukce. U střech je použit jako vrchní vrstva kačírek a u teras betonová dlažba na podložkách. Stropy jednotlivých podlaží tvoří nosná železobetonová deska, kročejová izolace, betonová deska a podlahová krytina dle provozu. Stropy nad nevytápěnými prostory a exteriérem jsou ze spodní strany zatepleny tepelnou izolací tl. 100 mm. Podlahy na zemině jsou betonové ve vytápěných místnostech zatepleny tepelnou izolací tl. 50 mm. Okna a vstupy jsou plastové zasklená tepelně izolačním dvojsklem. V prostoru garáží jsou osazena vrata a větrací mřížky Zdroje pro vytápění (ÚT) Jako zdroj tepla pro vytápění slouží systém CZT. V objektu je instalovaná domovní předávací stanice pro vytápění a přípravu TV od firmy Termont Praha. Rok výroby stanice je Předávací stanice je napojena na primární přívod tepla od Pražské teplárenské a.s. Stanice je vybavena dvěma deskovými výměníky. Jedním pro ÚT o výkonu 140 kw a druhým pro TV o výkonu 200 kw. Provoz stanice je řízen automaticky ekvitermní regulací. Jako zabezpečovací zařízení slouží expanzomat a pojistné ventily. Distribuci tepla zajišťuje teplovodní otopná soustava s navrhovaným topným spádem 80/60 C. Rozvody tepla vedou v suterénu od výměníkové stanice k jednotlivým stoupačkám. Vždy v prostoru pod schodištěm je rozdělení na jednotlivé stoupačky, kde je pro každý byt jedna. Každá stoupačka je osazena měřením tepla a vyrovnávacím ventilem. Každý byt tak má vlastní rozvod tepla. Emisi tepla v jednotlivých bytech zajišťují desková plechová otopná tělesa osazená termoregulačními ventily s hlavicemi. Otopná tělesa umístěná na vstupních chodbách nejsou osazena termickými hlavicemi na termoregulačních ventilech Vzduchotechnika a chlazení Prostory v objektu jsou větrány přirozeně okny. Dle revize elektrického zařízení jsou ventilátory v prostoru garáží odpojeny. Chlazení není v prostorách objektu realizováno. Pouze v některých bytech jsou dodatečně instalovány lokální split jednotky Rozvody energií Rozvody ÚT a TV Rozvod tepelné energie po objektu je pomocí páteřního rozvodu v suterénu, který vede z výměníkové stanice k jednotlivým stoupačkám. Vždy v prostoru pod schodištěm je rozdělení na jednotlivé stoupačky, kde je pro každý byt jedna. Každá stoupačka je osazena měřením tepla a vyrovnávacím ventilem. Každý byt tak má vlastní klasickou dvoutrubkovou otopnou soustavu. Navrhovaný topný spád je 80/60 C. Rozvody topné vody jsou realizované ocelovým svařovaným potrubím. Rozvody v objektu a ve výměníkové stanici jsou izolované návlekovou tepelnou izolací. Ve výměníkové stanici je izolace provedena včetně armatur kromě čerpadel. Rozvody TV vedou taktéž v suterénu k jednotlivým stoupačkám. Rozvody jsou realizované plastovým potrubím izolovaným návlekovou tepelnou izolací. Otopná tělesa jsou desková plechová osazena termoregulačními ventily s hlavicemi. Na chodbách a schodišti hlavice chybějí. 5

7 3 PRÁVNÍ PŘEDPISY 3.1 Právní předpisy Právní předpisy - podklady Rozúčtováním tepla se zabývá vyhláška č. 372/2001 Sb. ze dne 12. října 2001, kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné spotřebitele, a metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj k této vyhlášce č.j / ze dne 19. prosince Na základě provozovatele jsou připraveny podklady pro rozúčtování tepla na vytápění. 3.2 Vyhláška č. 372/2001 Sb. Dále budou uvedeny vybrané údaje z vyhlášky č. 372/2001 Sb. týkající se předmětného objektu Vymezení pojmů Pro účely vyhlášky se rozumí a) zúčtovací jednotkou - objekt nebo jeho část, popřípadě objekty nebo jejich části, které mají jedno společné, technologicky propojené odběrné tepelné zařízení a společné měření nebo stanovení množství tepelné energie a nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody, b) vytápěním - ústřední vytápění pomocí otopné soustavy ovlivňující zúčtovací jednotku, kterou prochází, napojené na společný zdroj tepelné energie; vytápěním není vytápění bytů a nebytových prostorů prostřednictvím samostatných etážových okruhů zásobovaných tepelnou energií z vlastních zdrojů tepelné energie, používajících různé druhy paliv nebo elektřinu, ani vytápění prostřednictvím uzavřených okruhů, do nichž dodává a měří tepelnou energii na základě smlouvy dodavatel přímo konečným spotřebitelům, [1] d) podlahovou plochou - podlahová plocha místností bytu a nebytového prostoru kromě teras, balkónů a lodžií (i zasklených) a vedlejších prostorů, které jsou umístěny mimo byt; do podlahové plochy se započítává i plocha zastavěná kuchyňskou linkou, vestavěným nábytkem, kamny nebo jiným topným tělesem. Nezapočítává se plocha okenních a dveřních ústupků, e) započitatelnou podlahovou plochou - podlahová plocha vynásobená koeficienty uvedenými v příloze č. 1 části A. k této vyhlášce; mají-li některé místnosti v zúčtovací jednotce rozdílnou výšku stropů nebo stropy zkosené, započitatelná podlahová plocha těchto místností se vynásobí koeficientem podílu objemu vytápěného prostoru k objemu vypočtenému z podlahové plochy a výšky stropu převládajících místností v zúčtovací jednotce, [1] k) náměrem - hodnota vykázané spotřeby jako rozdíl zjištěný na základě odečtu naměřených hodnot na konci daného zúčtovacího období a na konci předchozího zúčtovacího období. [1] Rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění v zúčtovací jednotce (1) Náklady na tepelnou energii na vytápění v zúčtovací jednotce za zúčtovací období rozdělí vlastník na složku základní a spotřební. Základní složka činí 40 % až 50 % a zbytek nákladů tvoří spotřební složku. (2) Základní složku rozdělí vlastník mezi konečné spotřebitele podle poměru velikosti započitatelné podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru k celkové započitatelné podlahové ploše bytů a nebytových prostorů v zúčtovací jednotce. (3) Spotřební složku rozdělí vlastník mezi konečné spotřebitele úměrně výši náměrů měřičů tepelné energie nebo indikátorů vytápění s použitím korekcí a výpočtových metod, které zohledňují i rozdílnou náročnost vytápěných místností na dodávku tepelné energie danou jejich polohou. 6

8 (4) Rozdíly v nákladech na vytápění připadající na 1 m 2 započitatelné podlahové plochy nesmí překročit u konečných spotřebitelů s měřením či indikací v zúčtovací jednotce hodnotu 40 % oproti průměru zúčtovací jednotky v daném zúčtovacím období. Pokud dojde k překročení přípustných rozdílů, provede vlastník úpravu výpočtové metody uvedené v odstavci 3. [1] Vyúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody konečným spotřebitelům (1) Náklady na tepelnou energii na vytápění a náklady na poskytování teplé užitkové vody připadající na konečné spotřebitele v zúčtovací jednotce se vyúčtovávají nejméně jednou ročně, a to nejpozději do 4 kalendářních měsíců po uplynutí zúčtovacího období. V tomto termínu vlastník zajistí, aby s konkrétním vyúčtováním byl písemně seznámen konečný spotřebitel. (2) Ve vyúčtování vlastník uvede a) za zúčtovací jednotku odděleně spotřebu tepelné energie na vytápění, spotřebu tepelné energie na ohřev užitkové vody v GJ a množství vody v m3 spotřebované na poskytování teplé užitkové vody, b) za zúčtovací jednotku odděleně jednotkové ceny tepelné energie na vytápění a tepelné energie spotřebované na ohřev užitkové vody v Kč/GJ a vody spotřebované na poskytování teplé užitkové vody v Kč/m 3, c) za zúčtovací jednotku celkové náklady v Kč odděleně na tepelnou energii na vytápění a na tepelnou energii spotřebovanou na ohřev užitkové vody a na vodu spotřebovanou na poskytování teplé užitkové vody, podíly základních a spotřebních složek nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na tepelnou energii spotřebovanou na ohřev užitkové vody v % a Kč, d) podlahovou plochu a započitatelnou podlahovou plochu zúčtovací jednotky a bytu či nebytového prostoru konečného spotřebitele v m 2, v případě poskytování teplé užitkové vody průměrný počet osob užívajících byt či nebytový prostor konečného spotřebitele a za celou zúčtovací jednotku v zúčtovacím období, součet skutečných a přepočtených náměrů instalovaných měřičů tepelné energie nebo indikátorů vytápění zúčtovací jednotky a bytu či nebytového prostoru konečného spotřebitele, součet náměrů instalovaných vodoměrů za zúčtovací jednotku a náměr instalovaného vodoměru (vodoměrů) teplé užitkové vody v bytě či nebytovém prostoru konečného spotřebitele a ve společných prostorách zúčtovací jednotky rozúčtovávaných přímo mezi jednotlivé konečné spotřebitele podle evidence spotřeb v m 3, e) spotřebu tepelné energie na vytápění za zúčtovací jednotku vyjádřenou v GJ na m 2 započitatelné podlahové plochy, f) podíly nákladů připadající na konečné spotřebitele s uvedením základních složek, spotřebních složek a celkových nákladů v Kč, a to zvlášť na tepelnou energii na vytápění, na tepelnou energii na ohřev užitkové vody a na vodu spotřebovanou na poskytování teplé užitkové vody, g) koeficienty a součinitele použité pro přepočty podlahové plochy nebo započitatelné podlahové plochy konkrétního bytu či nebytového prostoru a pro přepočty odečtů měřičů tepelné energie nebo indikátorů vytápění u konečného spotřebitele, h) výši a součet zaplacených záloh konečným spotřebitelem a vyčíslení rozdílu mezi zaplacenými zálohami a náklady připadajícími na konečného spotřebitele, i) lhůtu a způsob uplatnění reklamací proti vyúčtování konečným spotřebitelem; tato lhůta nesmí být kratší než 21 dnů, j) způsob finančního vypořádání nedoplatku nebo přeplatku vypočteného podle písmena h). (3) Vlastník seznámí konečného spotřebitele na jeho žádost s podklady, ze kterých vyúčtování vychází, případně se způsobem rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi ostatní konečné spotřebitele v zúčtovací jednotce. (4) Po uplynutí lhůty pro uplatnění reklamací konečných spotřebitelů vlastník do 30 dnů provede v případě jím uznaných reklamací opravu vyúčtování nedoplatku nebo přeplatku záloh, s kterou neprodleně písemně seznámí konečné spotřebitele v zúčtovací jednotce. 7

9 (5) Nedoplatek a nebo přeplatek vyplývající z vyúčtování podle odstavce 2 písm. h) je splatný do 7 kalendářních měsíců po uplynutí zúčtovacího období. Pokud byly uplatněny reklamace, které vlastník uznal, je konečný nedoplatek nebo přeplatek splatný nejdéle do 8 kalendářních měsíců po uplynutí zúčtovacího období. [1] Koeficienty pro stanovení započitatelné podlahové plochy V příloze 1 A. uvádí vyhláška koeficienty pro stanovení započitatelné podlahové plochy. V odstavci 1 uvádí koeficienty pro místnosti bytů a nebytových prostor, v nichž je otopné těleso a které se liší způsobem jejich využívání. Zde je uvedena tabulka, kde nás zajímají hodnoty koeficientu pro místnosti v bytě 1,0 a hodnoty koeficientu pro místnosti v prodejně 1,3. V odstavci 2 uvádí vyhláška koeficienty pro místnosti bytů a nebytových prostorů, v nichž není umístěno otopné těleso a které jsou začleněné v objektu tak, že s místnostmi s otopným tělesem přímo sousedí. V našem případě jde o místnosti sklepů a garáží. Koeficienty jsou rozděleny dle počtu stěn mezi nevytápěným prostorem a vytápěnou zónou přičemž vyhláška dodává: a) Stěnou se rozumí boční stěna, strop a podlaha. Má-li místnost velké rozdíly v délkách stěn nebo sousedící místnosti nejsou podél celých délek stěn, zvolí se koeficient úměrný hodnotám z tabulky. Za sousedící vytápěné místnosti se nepovažují chodby a schodiště společných částí objektu, i když je v nich umístěno otopné těleso. [1] 3.3 Metodický pokyn k vyhlášce č. 372/2001 Sb. Metodický pokyn jednotlivé části vyhlášky zpřesňuje a udává jasnější postup pro rozúčtování. Dále budou uvedeny vybrané údaje z metodického pokynu pro vyhlášku č. 372/2001 Sb. týkající se předmětného objektu Rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění v zúčtovací jednotce Složka nákladů, která vyjadřuje náklady na tepelnou energii, která může být dodána do prostoru místností bytu (nebytového prostoru) prostupem stěnami a přestupem z vnitřních rozvodů tepla a která rovněž vyjadřuje část podílu nákladů na vytápění (temperování) společných částí domu se ve vyhlášce nazývá základní a činí 40-50% z celkových nákladů. Na rozdíl od zbývajícího podílu 50-60%, který se nazývá spotřební složkou nákladů, a který vyjadřuje tu část nákladů na tepelnou energii pro vytápění, která se do daného prostoru místností šíří z otopných těles v něm umístěných. Volba podílu základní a spotřební složky není věcí hlasování resp. dohody zúčastněných, ale vychází z technického řešení otopného systému a způsobu indikace. Pro poměrové indikátory vytápění by tento podíl měl být 50/50. Toto základní dělení nákladů vyhovuje zejména těm způsobům rozúčtování, která jsou založena na registraci teploty na otopném tělese (jako průvodní jev dodávky tepelné energie do prostoru z otopného tělesa umístěného v místnosti) nebo na nepřímém registrování teploty na odtokové trubce z otopného tělesa. Pro jiné způsoby rozúčtování, které jsou založeny na měření tepla kompaktními měřiči tepla (kalorimetry) nebo na přímém registrování teploty v prostoru bytu a vnějšího prostředí (denostupňová metoda) se doporučuje zvolit v rámci povoleného rozpětí nižší podíl základní složky. Dělení celkových nákladů na základní a spotřební složku je rovněž výrazem vnímání vytápění jednak jako poskytování služby (základní složka), jednak jako dodávky množství energie (spotřební složka). [2] Ke stanovení spotřební složky pomocí tzv. výpočtové metody neslouží pouze jeden faktor (tj. náměr), nýbrž vždy dva až tři faktory, jimiž jsou: odpočet (= náměr) resp. údaj registračních zařízení, která se u nás užívají a mezi která patří měřidla množství dodané tepelné energie vázané na potrubí, indikátory založené na principu odparu tekutiny nebo elektronickém anebo denzometrickém a kontinuální teplotní snímače rozdílu vnější a vnitřní (v bytě) teploty, výkon otopného tělesa (s potřebnými opravnými koeficienty) a to vždy spolu s korekcí zohledňující polohu místnosti nebo započitatelná podlahová plocha místnosti resp. bytu (nebytového prostoru). [2] 8

10 Účelem uplatnění vlivu polohy vytápěné místnosti dané jejich polohou (počet venkovních stěn, orientace ke světovým stranám a převládajícím směrům větrů) prostřednictvím korekcí je zajistit, aby náklady na vytápění místností srovnatelné velikosti se srovnatelnou úrovní vytápění (tj. teplotní úrovní) byly rovněž srovnatelné bez ohledu na jejich polohu. Tímto ustanovením vyhlášky se sleduje, aby způsob rozúčtování nákladů na vytápění mezi konečné spotřebitele zajistil každému spotřebiteli, že jeho úhrada za vytápění je úměrná dosažené úrovni poskytované služby (tj. projektované resp. výpočtové vnitřní teplotě), kterou vytápění je, a nikoliv množství tepla potřebného k jejímu zajištění. K rozdílům může docházet pouze v těch případech, když jsou některé místnosti bytu nebo nebytového prostoru na základě zásahu (jednání) jejich uživatele vytápěny na odlišnou než projektovanou teplotu. (4) Cílem rozúčtování je zajistit, aby náklady na vytápění místností srovnatelné velikosti se srovnatelnou úrovní vytápění (tj. teplotní úrovní) byly rovněž srovnatelné bez ohledu na jejich polohu. Rámcovou nouzovou pojistkou proti extrémním rozdílům v měrných nákladech (na 1 m 2 ) na vytápění jednotlivých bytů v tomtéž domě (zúčtovací jednotce) je ustanovení tohoto odstavce. Rozdílem ± 40 % se rozumí individuální odchylka od celkových měrných nákladů a představuje možné kolísání úhrad kolem průměru (střední hodnoty). [2] Při překročení stanovené tolerance rozdílů v měrných úhradách je vlastník povinen provést úpravu rozdělení nákladů spočívající v úpravě (změně) podílu základní a spotřební složky v celkových nákladech, přezkoumání stanovené korekce na polohu místností nebo bytů a hledání příčin mimo výpočtovou metodu. Příčinou neúměrných rozdílů může být nejen stav objektu, stav a funkčnost otopné soustavy, kvalita regulace parametrů teplonosné látky, funkčnost a nastavení termostatických ventilů, ale rovněž nesprávná volba korekčních činitelů a v neposlední řadě i chování uživatelů bytů, např. nadměrné větrání, sušení prádla apod. [2] 9

11 4 PARAMETRY PRO VÝPOČET NÁKLADŮ NA VYTÁPĚNÍ 4.1 Koeficienty polohy Koeficienty polohy zajišťují zohlednění vlivu polohy jednotlivých bytů. Vlivem polohy ovlivňuje počet, velikost, tepelně technické vlastnosti a orientaci jednotlivých ochlazovaných konstrukcí. Touto korekcí je snaha zajistit, aby náklady na vytápění místností srovnatelné velikosti se srovnatelnou úrovní vytápění byly rovněž srovnatelné bez ohledu na jejich polohu. Koeficientem polohy se snižuje náměr měřičů tepla. Z této snížené hodnoty náměru se poměrově určuje podíl na spotřební složce jednotlivých bytů Výpočtové teploty Následující tabulka shrnuje uvažované vnitřní a venkovní použité výpočtové teploty. Vnitřní výpočtové teploty byly stanoveny dle provozovatele objektu. Venkovní výpočtová teplota byla stanovena pro oblast Praha dle ČSN EN Výpočtová teplota zeminy byla stanovena dle ČSN EN tabulka 2 Výpočtové teploty Tabulka teplot Z1 Byty 20 C Z2 Komunikace 15 C Z3 Obchod 20 C Z4 Garáže 12 C Z5.1 Sklepy - přední 5 C Z5.2 Sklepy - za nebytovým prostorem 12 C Z5.3 Sklepy - u výměníkové stanice 22 C Z6 Předávací stanice 25 C Ext Exteriér -12 C Zem Zemina 5 C Pozn.: Vnitřní výpočtové (návrhové) teploty jednotlivých zón byly upraveny v souladu s předloženým návrhem provozovatele objektu Tepelně technické vlastnosti obalových konstrukcí Následující tabulka shrnuje uvažované součinitele prostupu tepla jednotlivých ochlazovaných konstrukcí obálky. 10

12 tabulka 3 Součinitele prostupu tepla Tabulka součinitelů prostupu tepla Obv. plášť PR KZS 0,26 W/m 2 K Obv. plášť PR KZS 0,34 W/m 2 K Okna 3,00 W/m 2 K Střešní světlík 3,00 W/m 2 K Střecha 0,28 W/m 2 K Střecha (terasa) 0,29 W/m 2 K Podlaha nad exteriérem 0,29 W/m 2 K Obv. plášť PR KZS / zemina 0,26 W/m 2 K Podlaha na terénu 0,65 W/m 2 K Příčka PR 150 1,30 W/m 2 K Příčka PR 300 0,81 W/m 2 K Vstup 3,00 W/m 2 K Podlaha nad komunikacemi 1,87 W/m 2 K Podlaha nad vým. stanicí 1,87 W/m 2 K Podlaha nad nevyt. prostory 0,34 W/m 2 K Koeficienty polohy Výpočet koeficientů polohy jednotlivých bytů vychází z jejich tepelných ztrát. Tepelné ztráty jednotlivých bytů jsou vztaženy k jejich energeticky vztažné ploše. Energeticky vztažná plocha byla stanovena v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb. par. 2, odst. 1, pís. r. Tento zákon ji definuje jako vnější půdorysnou plochu všech prostorů s upravovaným vnitřním prostředím v celé budově, vymezená vnějšími povrchy konstrukcí obálky budovy. V našem případě se jedná o energeticky vztažnou plochu jednotlivých bytů. Vztažením tepelných ztrát k energeticky vztažné ploše zajistíme porovnatelnost těchto tepelných ztrát mezi sebou. Jako referenční byt s koeficientem polohy 1,0 zvolíme byt, který má nenižší tepelnou ztrátu vztaženou k energeticky vztažné ploše. Což značí, že se jedná o byt, který má nejnižší náklady na vytápění ve srovnání s ostatními byty při srovnatelných vnitřních parametrech s ostatními byty. Koeficient polohy pro ostatní byty je poté určen jako podíl tepelné ztráty vztažené k energeticky vztažné ploše referenčního bytu k tepelné ztrátě vztažené k energeticky vztažné ploše jednotlivých bytů. Tepelné ztráty byly spočteny v souladu s českými technickými normami. Následující tabulky shrnují vypočtené koeficienty polohy pro jednotlivé byty. 11

13 tabulka 4 Koeficienty polohy Koeficient polohy Tepelná Eng. vztažná Tep. ztráta / Byt ztráta plocha Eng.vzt.pl. Koeficient kw m 2 kw/m 2 VCHOD 696/17 696/17 - byt 1-1. NP 4,37 108,02 0,0404 0,90 696/17 - byt 2-1. NP 4,29 109,34 0,0392 0,93 696/17 - byt 3-2. NP 4,87 120,61 0,0404 0,91 696/17 - byt 4-3. NP 2,79 57,27 0,0488 0,75 696/17 - nebyt - 1. PP 2,49 59,59 0,0417 0,88 VCHOD 696/19 696/19 - byt 1-1. NP 4,18 104,54 0,0400 0,91 696/19 - byt 2-1. NP 4,29 109,34 0,0392 0,93 696/19 - byt 3-2. NP 4,71 120,77 0,0390 0,94 696/19 - byt 4-3. NP 2,79 57,22 0,0488 0,75 VCHOD 696/21 696/21 - byt 1-1. NP 4,24 103,22 0,0411 0,89 696/21 - byt 2-1. NP 4,29 109,34 0,0393 0,93 696/21 - byt 3-2. NP 4,71 120,24 0,0391 0,93 696/21 - byt 4-3. NP 2,79 57,37 0,0487 0,75 VCHOD 696/23 696/23 - byt 1-1. NP 4,18 104,04 0,0402 0,91 696/23 - byt 2-1. NP 4,28 109,34 0,0392 0,93 696/23 - byt NP 8,24 204,33 0,0403 0,91 VCHOD 696/25 696/25 - byt 1-1. PP 3,21 80,14 0,0401 0,91 696/25 - byt 2-1. NP 4,23 105,30 0,0402 0,91 696/25 - byt 3-1. NP 4,00 109,34 0,0366 1,00 696/25 - byt 4-2. NP 4,93 121,28 0,0406 0,90 696/25 - byt 5-3. NP 2,78 56,38 0,0493 0,74 tabulka 5 Koeficienty polohy pohled na objekt 3. NP VCHOD 696/17 VCHOD 696/19 VCHOD 696/21 VCHOD 696/23 Koeficient 0,75 0,75 0,75 0,91 0,74 [kw] 2,79 2,79 2,79 8,24 2,78 VCHOD 696/25 2. NP 1. NP 1. PP Koeficient 0,91 0,94 0,93 0,90 [kw] 4,87 4,71 4,71 4,93 Koeficient 0,90 0,93 0,91 0,93 0,89 0,93 0,91 0,93 0,91 1,00 [kw] 4,37 4,29 4,18 4,29 4,24 4,29 4,18 4,28 4,23 4,00 Koeficient 0,88 0,91 [kw] 2,49 3,21 12

14 tabulka 6 Minimální a maximální tepelná ztráta k vztažené energetické ploše Tep. ztráta / Byt Eng.vzt.pl. kw/m 2 Minimální hodnota 696/25 - byt 3-1. NP 0,0366 Maximální hodnota 696/25 - byt 5-3. NP 0,0493 Následující tabulka uvádí změnu koeficientů polohy pro případ přesklení výplní otvorů s použitím tepelně izolačního zasklení dvojskly se součinitelem prostupu tepla zasklení Ug = 1,1 W/m 2 K a s uvažovaným celkovým součinitelem prostupu tepla výplní Uw = 1,6 W/m 2 K. tabulka 7 Porovnání vlivu změny zasklení na koeficienty polohy Koeficient polohy Varianta Stávající stav Navržený stav Ug=1,1W/m 2 K Uw=1,6W/m 2 K VCHOD 696/17 696/17 - byt 1-1. NP 0,90 0,98 696/17 - byt 2-1. NP 0,93 0,91 696/17 - byt 3-2. NP 0,91 0,95 696/17 - byt 4-3. NP 0,75 0,74 696/17 - nebyt - 1. PP 0,88 0,82 VCHOD 696/19 696/19 - byt 1-1. NP 0,91 1,00 696/19 - byt 2-1. NP 0,93 0,91 696/19 - byt 3-2. NP 0,94 0,98 696/19 - byt 4-3. NP 0,75 0,74 VCHOD 696/21 696/21 - byt 1-1. NP 0,89 0,98 696/21 - byt 2-1. NP 0,93 0,91 696/21 - byt 3-2. NP 0,93 0,98 696/21 - byt 4-3. NP 0,75 0,75 VCHOD 696/23 696/23 - byt 1-1. NP 0,91 0,99 696/23 - byt 2-1. NP 0,93 0,91 696/23 - byt NP 0,91 0,91 VCHOD 696/25 696/25 - byt 1-1. PP 0,91 0,92 696/25 - byt 2-1. NP 0,91 1,00 696/25 - byt 3-1. NP 1,00 1,00 696/25 - byt 4-2. NP 0,90 0,95 696/25 - byt 5-3. NP 0,74 0,74 Výpočet tepelných ztrát je uveden v příloze. 13

15 4.2 Započitatelná podlahová plocha Pro výpočet započitatelné podlahové plochy bytů byl použit koeficient 1,0 a pro výpočet započitatelné plochy pro nebytový prostor koeficient 1,3. Dále pro prostory sklepů a garáže byl použit koeficient 0,1. Koeficienty byly stanoveny dle vyhlášky č. 372/2001 Sb. přílohy 1 A. odst. 1. a odst. 2. Nevytápěné prostory garáže a sklepů jsou odděleny od vytápěných prostor jedním stropem. Následující tabulka shrnuje započitatelnou podlahovou plochu pro jednotlivé byty. tabulka 8 Započitatelná podlahová plocha Započitatelná podlahová plocha Vytápěný prostor Pod. plocha Koef. Z. pod. plocha VCHOD 696/17 696/17 - byt 1-1. NP 83,8 m ,8 m 2 696/17 - byt 2-1. NP 92,4 m ,4 m 2 696/17 - byt 3-2. NP 98,8 m ,8 m 2 696/17 - byt 4-3. NP 44,1 m ,1 m 2 696/17 - nebyt - 1. PP 48,3 m 2 1,3 62,8 m 2 VCHOD 696/19 696/19 - byt 1-1. NP 83,8 m ,8 m 2 696/19 - byt 2-1. NP 92,4 m ,4 m 2 696/19 - byt 3-2. NP 98,8 m ,8 m 2 696/19 - byt 4-3. NP 44,1 m ,1 m 2 VCHOD 696/21 696/21 - byt 1-1. NP 83,8 m ,8 m 2 696/21 - byt 2-1. NP 92,4 m ,4 m 2 696/21 - byt 3-2. NP 98,8 m ,8 m 2 696/21 - byt 4-3. NP 44,1 m ,1 m 2 VCHOD 696/23 696/23 - byt 1-1. NP 83,8 m ,8 m 2 696/23 - byt 2-1. NP 92,4 m ,4 m 2 696/23 - byt NP 166,2 m ,2 m 2 VCHOD 696/25 696/25 - byt 1-1. PP 67,7 m ,7 m 2 696/25 - byt 2-1. NP 83,8 m ,8 m 2 696/25 - byt 3-1. NP 92,4 m ,4 m 2 696/25 - byt 4-2. NP 98,8 m ,8 m 2 696/25 - byt 5-3. NP 44,1 m ,1 m Základní a spotřební složka Základní složka je část tepla, která je rozdělena mezi bytové jednotky a nebytové prostory dle jejich započitatelné podlahové plochy. Spotřební složka je část tepla, která je rozdělena mezi bytové jednotky a nebytový prostor dle jejich náměrů měřičů tepla. Dle vyhlášky č. 372/2001 Sb. a technického vybavení objektu byla stanovena základní složka nákladů na 45% a spotřební složka na 55%. Technickým vybavením objektu je myšleno způsob měření spotřeby tepla, typ otopné soustavy a způsob regulace vytápění. 14

16 4.4 Tabulka pro rozúčtování nákladů na topení Součástí studie je navržená výpočtová tabulka v programu Microsoft Excel pro rozúčtování nákladů na topení. Tabulka vychází z výše uvedených hodnot a pravidel a je sestavena v souladu s vyhláškou č. 372/2001 Sb. a navazujícím metodickým pokynem k této vyhlášce. V tabulce se vyplňují zeleně označená pole a to spotřeby tepla pro bytové jednotky a nebytové jednotky, cena tepla a hodnoty náměrů měřičů tepla jednotlivých bytových jednotek a nebytového prostoru. Světle fialová pole jsou kontrolní a pro správný výpočet by měla být rovna nule. Tabulka rozděluje základní složku dle započitatelné podlahové plochy jednotlivých bytových jednotek a nebytových prostor (sloupec D až H). Dále upravuje výši jednotlivých náměrů tepla dle příslušných koeficientů polohy jednotlivých bytů. Dle těchto upravených náměrů poté poměrově rozděluje spotřební složku na jednotlivé bytové jednotky a nebytový prostor (sloupec I až L). Sloupec M uvádí spotřební a základní složku vztaženou na 1 m 2 započitatelné podlahové plochy pro jednotlivé bytové jednotky a nebytový prostor. V případě většího rozdílu spotřeby bytové jednotky nebo nebytového prostoru než 40 % připadající na 1 m 2 započitatelné podlahové plochy oproti průměru zúčtovací jednotky v daném zúčtovacím období vyznačí červeně tuto hodnotu (sloupec N) a upraví rozdělení spotřeby tak, aby tento rozdíl byl maximálně 40 % (sloupec O až S). Výsledné náklady na vytápění jsou uvedeny ve sloupci T. 15

17 5 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY [1] Česká republika. Vyhláška č. 372/2001 Sb. kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné spotřebitele. In: 141/2001 Sb Dostupné z: [2] Česká republika. Metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj k vyhlášce č.372/2001 Sb.,kterou se stanoví pravidla rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné spotřebitele. In: Odbor pro styk s veřejností MMR, 2003, č.j / Dostupné z: [3] ČSN EN Tepelné soustavy v budovách - Výpočet tepelného výkonu. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, [4] ČR. Zákon č. 406/2000 Sb. - o hospodaření energií a související předpisy. In: 2000, 115/2000 Sb. Dostupné z: 16

18 6 TEPELNÉ ZTRÁTY Legenda: A plocha konstrukce [m 2 ] U součinitel prostupu tepla [W/m 2 K] měrná tepelná ztráta [W/K] ti vnitřní výpočtová teplota v zóně [ C] te venkovní výpočtová teplota v exteriéru či přiléhající zóně [ C] t rozdíl teplot mezi ti a te ( t = ti te) [ C] tepelná ztráta [kw] VCHOD 696/17 696/17 - byt 1-1. NP ti te Dt Obv. plášť PR KZS Ext Exteriér 93,5 0,26 24, ,8 Okna Ext Exteriér 31,9 3,00 95, ,1 Podlaha nad exteriérem Ext Exteriér 4,8 0,29 1, ,0 Příčka PR 300 Z2 Komunikace 26,4 0,81 21, ,1 Příčka PR 150 Z2 Komunikace 3,4 1,30 4, ,0 Podlaha nad komunikacemi Z2 Komunikace 23,2 1,87 43, ,2 Podlaha nad nevyt. prostory Z5.2 Sklepy - za nebyt. prost. 35,1 0,34 12, ,1 Suma 4,4 696/17 - byt 2-1. NP ti te Dt Obv. plášť PR KZS Ext Exteriér 59,3 0,26 15, ,5 Okna Ext Exteriér 24,5 3,00 73, ,4 Střecha Ext Exteriér 69,3 0,28 19, ,6 Střecha (terasa) Ext Exteriér 40,0 0,29 11, ,4 Příčka PR 300 Z2 Komunikace 26,4 0,81 21, ,1 Příčka PR 150 Z2 Komunikace 3,4 1,30 4, ,0 Podlaha nad nevyt. prostory Z4 Garáže 109,3 0,34 37, ,3 Suma 4,3 17

19 696/17 - byt 3-2. NP ti te Dt Obv. plášť PR KZS Ext Exteriér 100,7 0,26 26, ,8 Okna Ext Exteriér 33,9 3,00 101, ,3 Střecha Ext Exteriér 34,7 0,28 9, ,3 Střecha (terasa) Ext Exteriér 28,6 0,29 8, ,3 Podlaha nad exteriérem Ext Exteriér 5,1 0,29 1, ,0 Příčka PR 300 Z2 Komunikace 16,0 0,81 13, ,1 Příčka PR 150 Z2 Komunikace 5,6 1,30 7, ,0 Podlaha nad komunikacemi Z2 Komunikace 2,6 1,87 4, ,0 Suma 4,9 696/17 - byt 4-3. NP ti te Dt Obv. plášť PR KZS Ext Exteriér 62,1 0,26 16, ,5 Okna Ext Exteriér 16,8 3,00 50, ,6 Střecha Ext Exteriér 57,3 0,28 15, ,5 Příčka PR 300 Z2 Komunikace 12,3 0,81 9, ,0 Příčka PR 150 Z2 Komunikace 7,8 1,30 10, ,1 Podlaha nad komunikacemi Z2 Komunikace 2,3 1,87 4, ,0 Suma 2,8 696/17 - nebyt - 1. PP ti te Dt Obv. plášť PR KZS Ext Exteriér 29,1 0,26 7, ,2 Obv. plášť PR KZS / Zem Zemina 9,6 0,26 2, ,0 zemina Okna Ext Exteriér 12,7 3,00 38, ,2 Podlaha na terénu Zem Zemina 59,6 0,65 38, ,6 Střecha (terasa) Ext Exteriér 18,0 0,29 5, ,2 Příčka PR 300 Z2 Komunikace 27,5 0,81 22, ,1 Vstup Z2 Komunikace 1,6 3,00 4, ,0 Z5. Sklepy - za Příčka PR ,6 0,81 12, ,1 2 nebyt. prost. Suma 2,5 18

20 VCHOD 696/19 696/19 - byt 1-1. NP ti te Dt Obv. plášť PR KZS Ext Exteriér 57,8 0,26 15, ,5 Okna Ext Exteriér 31,3 3,00 93, ,0 Podlaha nad exteriérem Ext Exteriér 4,8 0,29 1, ,0 Příčka PR 300 Z2 Komunikace 26,4 0,81 21, ,1 Příčka PR 150 Z2 Komunikace 3,4 1,30 4, ,0 Podlaha nad komunikacemi Z2 Komunikace 25,9 1,87 48, ,2 Podlaha nad nevyt. prostory Z4 Garáže 63,6 0,34 21, ,2 Podlaha nad nevyt. prostory Z5.1 Sklepy - přední 15,1 0,34 5, ,1 Suma 4,2 696/19 - byt 2-1. NP ti te Dt Obv. plášť PR KZS Ext Exteriér 58,9 0,26 15, ,5 Okna Ext Exteriér 24,5 3,00 73, ,4 Střecha Ext Exteriér 69,3 0,28 19, ,6 Střecha (terasa) Ext Exteriér 40,0 0,29 11, ,4 Příčka PR 300 Z2 Komunikace 26,4 0,81 21, ,1 Příčka PR 150 Z2 Komunikace 3,4 1,30 4, ,0 Podlaha nad nevyt. prostory Z4 Garáže 109,3 0,34 37, ,3 Suma 4,3 696/19 - byt 3-2. NP ti te Dt Obv. plášť PR KZS Ext Exteriér 102,5 0,26 27, ,9 Okna Ext Exteriér 32,1 3,00 96, ,1 Střecha Ext Exteriér 34,9 0,28 9, ,3 Střecha (terasa) Ext Exteriér 28,6 0,29 8, ,3 Podlaha nad exteriérem Ext Exteriér 5,1 0,29 1, ,0 Příčka PR 300 Z2 Komunikace 16,1 0,81 13, ,1 Příčka PR 150 Z2 Komunikace 5,6 1,30 7, ,0 Podlaha nad komunikacemi Z2 Komunikace 2,5 1,87 4, ,0 Suma 4,7 19

21 696/19 - byt 4-3. NP ti te Dt Obv. plášť PR KZS Ext Exteriér 62,1 0,26 16, ,5 Okna Ext Exteriér 16,8 3,00 50, ,6 Střecha Ext Exteriér 57,2 0,28 15, ,5 Příčka PR 300 Z2 Komunikace 12,3 0,81 10, ,0 Příčka PR 150 Z2 Komunikace 7,8 1,30 10, ,1 Podlaha nad komunikacemi Z2 Komunikace 2,5 1,87 4, ,0 Suma 2,8 VCHOD 696/21 696/21 - byt 1-1. NP ti te Dt Obv. plášť PR KZS Ext Exteriér 56,1 0,26 14, ,5 Okna Ext Exteriér 32,1 3,00 96, ,1 Podlaha nad exteriérem Ext Exteriér 4,8 0,29 1, ,0 Příčka PR 300 Z2 Komunikace 26,7 0,81 21, ,1 Příčka PR 150 Z2 Komunikace 3,4 1,30 4, ,0 Podlaha nad komunikacemi Z2 Komunikace 25,5 1,87 47, ,2 Podlaha nad nevyt. prostory Z4 Garáže 62,6 0,34 21, ,2 Podlaha nad nevyt. prostory Z5.1 Sklepy - přední 15,1 0,34 5, ,1 Suma 4,2 696/21 - byt 2-1. NP ti te Dt Obv. plášť PR KZS Ext Exteriér 59,7 0,26 15, ,5 Okna Ext Exteriér 24,5 3,00 73, ,4 Střecha Ext Exteriér 69,3 0,28 19, ,6 Střecha (terasa) Ext Exteriér 40,0 0,29 11, ,4 Příčka PR 300 Z2 Komunikace 26,7 0,81 21, ,1 Příčka PR 150 Z2 Komunikace 3,4 1,30 4, ,0 Podlaha nad nevyt. prostory Z4 Garáže 109,3 0,34 37, ,3 Suma 4,3 20

22 696/21 - byt 3-2. NP ti te Dt Obv. plášť PR KZS Ext Exteriér 102,5 0,26 27, ,9 Okna Ext Exteriér 32,1 3,00 96, ,1 Střecha Ext Exteriér 34,3 0,28 9, ,3 Střecha (terasa) Ext Exteriér 28,6 0,29 8, ,3 Podlaha nad exteriérem Ext Exteriér 5,1 0,29 1, ,0 Příčka PR 300 Z2 Komunikace 16,0 0,81 12, ,1 Příčka PR 150 Z2 Komunikace 5,6 1,30 7, ,0 Podlaha nad komunikacemi Z2 Komunikace 2,3 1,87 4, ,0 Suma 4,7 696/21 - byt 4-3. NP ti te Dt Obv. plášť PR KZS Ext Exteriér 62,2 0,26 16, ,5 Okna Ext Exteriér 16,8 3,00 50, ,6 Střecha Ext Exteriér 57,4 0,28 15, ,5 Příčka PR 300 Z2 Komunikace 12,3 0,81 10, ,0 Příčka PR 150 Z2 Komunikace 7,8 1,30 10, ,1 Podlaha nad komunikacemi Z2 Komunikace 2,3 1,87 4, ,0 Suma 2,8 VCHOD 696/23 696/23 - byt 1-1. NP ti te Dt Obv. plášť PR KZS Ext Exteriér 57,5 0,26 15, ,5 Okna Ext Exteriér 31,3 3,00 93, ,0 Podlaha nad exteriérem Ext Exteriér 4,8 0,29 1, ,0 Příčka PR 300 Z2 Komunikace 26,7 0,81 21, ,1 Příčka PR 150 Z2 Komunikace 3,4 1,30 4, ,0 Podlaha nad komunikacemi Z2 Komunikace 25,9 1,87 48, ,2 Podlaha nad nevyt. prostory Z4 Garáže 63,1 0,34 21, ,2 Podlaha nad nevyt. prostory Z5.1 Sklepy - přední 15,1 0,34 5, ,1 Suma 4,2 21

23 696/23 - byt 2-1. NP ti te Dt Obv. plášť PR KZS Ext Exteriér 58,4 0,26 15, ,5 Okna Ext Exteriér 24,5 3,00 73, ,4 Střecha Ext Exteriér 69,3 0,28 19, ,6 Střecha (terasa) Ext Exteriér 40,0 0,29 11, ,4 Příčka PR 300 Z2 Komunikace 26,7 0,81 21, ,1 Příčka PR 150 Z2 Komunikace 3,4 1,30 4, ,0 Podlaha nad nevyt. prostory Z4 Garáže 109,3 0,34 37, ,3 Suma 4,3 696/23 - byt NP ti te Dt Obv. plášť PR KZS Ext Exteriér 214,5 0,26 56, ,8 Okna Ext Exteriér 51,0 3,00 152, ,9 Střešní světlík Ext Exteriér 1,0 3,00 3, ,1 Střecha Ext Exteriér 106,4 0,28 29, ,9 Střecha (terasa) Ext Exteriér 28,6 0,29 8, ,3 Podlaha nad exteriérem Ext Exteriér 7,4 0,29 2, ,1 Podlaha nad komunikacemi Z2 Komunikace 19,1 1,87 35, ,2 Suma 8,2 22

24 VCHOD 696/25 696/25 - byt 1-1. PP ti te Dt Obv. plášť PR KZS Ext Exteriér 27,9 0,26 7, ,2 Obv. plášť PR KZS / zemina Zem Zemina 11,3 0,26 3, ,0 Okna Ext Exteriér 20,1 3,00 60, ,9 Střecha (terasa) Ext Exteriér 15,6 0,29 4, ,1 Podlaha na terénu Zem Zemina 80,1 0,65 51, ,8 Příčka PR 300 Z2 Komunikace 27,2 0,81 22, ,1 Příčka PR 300 Z6 Předáv. stanice 7,1 0,81 5, ,0 Příčka PR 300 Sklepy - u vým. Z5.3 stanice 15,9 0,81 12, ,0 Suma 3,2 696/25 - byt 2-1. NP ti te Dt Obv. plášť PR KZS Ext Exteriér 56,1 0,26 14, ,5 Okna Ext Exteriér 32,1 3,00 96, ,1 Podlaha nad exteriérem Ext Exteriér 5,4 0,29 1, ,0 Příčka PR 300 Z2 Komunikace 26,2 0,81 21, ,1 Příčka PR 150 Z2 Komunikace 3,4 1,30 4, ,0 Podlaha nad komunikacemi Z2 Komunikace 22,1 1,87 41, ,2 Podlaha nad nevyt. prostory Z4 Garáže 68,1 0,34 23, ,2 Podlaha nad nevyt. prostory Z5.1 Sklepy - přední 15,1 0,34 5, ,1 Suma 4,2 23

25 696/25 - byt 3-1. NP ti te Dt Obv. plášť PR KZS Ext Exteriér 79,3 0,26 20, ,7 Okna Ext Exteriér 24,5 3,00 73, ,4 Střecha Ext Exteriér 69,3 0,28 19, ,6 Střecha (terasa) Ext Exteriér 40,0 0,29 11, ,4 Příčka PR 300 Z2 Komunikace 26,2 0,81 21, ,1 Příčka PR 150 Z2 Komunikace 3,4 1,30 4, ,0 Podlaha nad nevyt. prostory Sklepy - u vým. Z5.3 stanice 32,5 0,34 11, ,0 Podlaha nad vým. stanicí Z6 Předávací stanice 14,6 1,87 27, ,1 Suma 4,0 696/25 - byt 4-2. NP ti te Dt Obv. plášť PR KZS Ext Exteriér 103,2 0,26 27, ,9 Okna Ext Exteriér 34,4 3,00 103, ,3 Střecha Ext Exteriér 36,3 0,28 10, ,3 Střecha (terasa) Ext Exteriér 28,6 0,29 8, ,3 Podlaha nad exteriérem Ext Exteriér 2,7 0,29 0, ,0 Příčka PR 300 Z2 Komunikace 15,9 0,81 12, ,1 Příčka PR 150 Z2 Komunikace 5,6 1,30 7, ,0 Podlaha nad komunikacemi Z2 Komunikace 2,4 1,87 4, ,0 Suma 4,9 696/25 - byt 5-3. NP ti te Dt Obv. plášť PR KZS Ext Exteriér 61,5 0,26 16, ,5 Okna Ext Exteriér 16,8 3,00 50, ,6 Střecha Ext Exteriér 56,4 0,28 15, ,5 Příčka PR 300 Z2 Komunikace 12,3 0,81 9, ,0 Příčka PR 150 Z2 Komunikace 7,8 1,30 10, ,1 Podlaha nad komunikacemi Z2 Komunikace 2,3 1,87 4, ,0 Suma 2,8 24

Pravidla ARTAV PRO ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA TEPLO A VODU

Pravidla ARTAV PRO ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA TEPLO A VODU Pravidla ARTAV PRO ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA TEPLO A VODU Asociace rozúčtovatelů nákladů na teplo a vodu vydává tato pravidla pro odborné použití ustanovení 6, zákona č.67/2013sb., kterým se upravují některé

Více

2 Vymezení pojmů. Pro účely této vyhlášky se rozumí

2 Vymezení pojmů. Pro účely této vyhlášky se rozumí VYHLÁŠKA Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 12. října 2001 č. 372/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové

Více

c) poskytováním teplé užitkové vody - dodávka centrálně připravované teplé užitkové vody konečným spotřebitelům,

c) poskytováním teplé užitkové vody - dodávka centrálně připravované teplé užitkové vody konečným spotřebitelům, 372/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 12. října 2001, kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody

Více

Způsob rozúčtování nákladů na dodávku tepla a vody

Způsob rozúčtování nákladů na dodávku tepla a vody Způsob rozúčtování nákladů na dodávku tepla a vody 1) Tato metodika rozúčtování nákladů na dodané teplo a vodu pomocí poměrových indikátorů tepla a bytových vodoměrů se řídí pravidly stanovenými ve vyhlášce

Více

NA TEPELNOU ENERGII NA VYTÁP

NA TEPELNOU ENERGII NA VYTÁP Směrnice S 107/09 ZÁSADY ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA TEPELNOU ENERGII NA VYTÁPĚNÍ, NA POSKYTOVÁNÍ TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY A NA POSKYTOVÁNÍ PITNÉ VODY I. ÚČEL: Zajištění jednotného postupu při rozúčtování nákladů

Více

Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Platnost od 1. 1. 2011 Nerudova 1190/3 674 01 Třebíč IČ 00050016

Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Platnost od 1. 1. 2011 Nerudova 1190/3 674 01 Třebíč IČ 00050016 Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Platnost od 1. 1. 2011 Nerudova 1190/3 674 01 Třebíč IČ 00050016 Směrnice č. 01/2011 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění

Více

Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh, Rudná 70, Ostrava-Zábřeh. Směrnice č. 3/2002

Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh, Rudná 70, Ostrava-Zábřeh. Směrnice č. 3/2002 Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh, Rudná 70, Ostrava-Zábřeh Směrnice č. 3/2002 pro rozúčtování nákladů za spotřebované teplo pro vytápění, za spotřebovanou TUV a za VaS v domech spravovaných

Více

ENERGETICKÝ AUDIT. Nad Vavrouškou 696/17-25, 181 00 Praha 8

ENERGETICKÝ AUDIT. Nad Vavrouškou 696/17-25, 181 00 Praha 8 ENERGETICKÝ AUDIT Bytový dům Nad Vavrouškou 696 Nad Vavrouškou 696/17-25, 181 00 Praha 8 Předkládá: POLYTIOM s. r. o. Korunní 810/104, 101 00 Praha 10 Evidenční číslo: EA0769-201360 Vypracoval: Ing. Jan

Více

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: V přístavu 1585 170 00 Praha Holešovice kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb.

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZPRACOVATEL : TERMÍN : 11.9.2014 PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PROJEKTOVANÝ STAV KRAJSKÁ

Více

Úhrada za dodávku tepla

Úhrada za dodávku tepla Ing. Karel Bašus, Ing. Pavel Ma ar Úhrada za dodávku tepla 5. přepracované a doplněné vydání po dle stavu k 1. 1. 2008 2008 Linde Praha, a. s. Právnické a ekonomické nakladatelství a knihkupectví Bohumily

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

Organizační směrnice č. 3/07 POMĚROVÉ MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPLA A VODY V DOMÁCNOSTECH

Organizační směrnice č. 3/07 POMĚROVÉ MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPLA A VODY V DOMÁCNOSTECH Organizační směrnice č. 3/07 POMĚROVÉ MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPLA A VODY V DOMÁCNOSTECH Úvod Směrnice upravuje vztahy mezi družstvem a členy nájemci družstevních bytů, členy vlastníky bytů, nečleny vlastníky

Více

Pravidla pro poskytování a rozúčtování služeb spojených s užíváním bytů a nebytových prostor v majetku statutárního města Zlín

Pravidla pro poskytování a rozúčtování služeb spojených s užíváním bytů a nebytových prostor v majetku statutárního města Zlín Pravidla pro poskytování a rozúčtování služeb spojených s užíváním bytů a nebytových prostor v majetku statutárního města Zlín Čl. I. Obecná ustanovení 1. Těmito pravidly se stanoví pravidla pro poskytování

Více

Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, D ě č í n IV. Návrh Vnitrodružstevní směrnice pro vyúčtování služeb spojených s bydlením

Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, D ě č í n IV. Návrh Vnitrodružstevní směrnice pro vyúčtování služeb spojených s bydlením Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, D ě č í n IV. Návrh Vnitrodružstevní směrnice pro vyúčtování služeb spojených s bydlením Platnost směrnice: - tato směrnice je platná pro družstevní

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova užívaná orgánem veřejné moci Prodej budovy nebo její části Pronájem budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování : Základní

Více

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT A. Potřebné údaje pro výpočet tepelných ztrát A.1 Výpočtová vnitřní teplota θ int,i [ C] normová hodnota z tab.3 určená podle typu a účelu místnosti A.2 Výpočtová venkovní teplota

Více

VYHLÁŠKA. Předmět úpravy. Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropských společenství 1) a stanoví

VYHLÁŠKA. Předmět úpravy. Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropských společenství 1) a stanoví VYHLÁŠKA kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických zdících prvků tl. 365 mm, stropy provedeny z keramických tvarovek typu Hurdis. Střecha je pultová bez. Je provedeno

Více

Akce: Bytový dům Krále Jiřího 1341/4, Karlovy Vary

Akce: Bytový dům Krále Jiřího 1341/4, Karlovy Vary Dokumentace pro provedení stavby Zařízení vytápění 1. Technická zpráva Obsah: 1. Identifikační údaje stavby 2. Podklady 3. Úvod a základní informace 4. Technický popis 5. Požadavky na jednotlivé profese

Více

UT Ústřední vytápění

UT Ústřední vytápění UT Ústřední vytápění Františka 2.01 D.1.4A TZ UT - 1 z 6 OBSAH: Úvod:... 3 Situace:... 3 Tepelná bilance a výpočty:... 3 CELKOVÁ ENERGETICKÁ NÁROČNOST STAVBY :... 3 Zdroj tepla:... 4 Odvod spalin... 4

Více

Posouzení způsobu zásobování teplem, bytový dům Dukelských hrdinů 7, Břeclav

Posouzení způsobu zásobování teplem, bytový dům Dukelských hrdinů 7, Břeclav Druh dokumentace: Odborný posudek Objednatel: Společenství pro dům Dukelských hrdinů 7, Břeclav Dukelských hrdinů 2614/7, 690 02 Břeclav Akce: Posouzení způsobu zásobování teplem, bytový dům Dukelských

Více

SMĚRNICE O NÁJEMNÉM A PŘEDPISU ÚHRAD VLASTNÍKŮ VČETNĚ ROZÚČTOVÁNÍ

SMĚRNICE O NÁJEMNÉM A PŘEDPISU ÚHRAD VLASTNÍKŮ VČETNĚ ROZÚČTOVÁNÍ SMĚRNICE O NÁJEMNÉM A PŘEDPISU ÚHRAD VLASTNÍKŮ VČETNĚ ROZÚČTOVÁNÍ č. 2 029-0514 I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Směrnice stanoví tvorbu a způsob rozúčtování nájemného a cen služeb mezi družstvem a nájemcem, popřípadě

Více

Ověřovací nástroj PENB MANUÁL

Ověřovací nástroj PENB MANUÁL Ověřovací nástroj PENB MANUÁL Průkaz energetické náročnosti budovy má umožnit majiteli a uživateli jednoduché a jasné porovnání kvality budov z pohledu spotřeb energií Ověřovací nástroj kvality zpracování

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHL. 78/2013 SB.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHL. 78/2013 SB. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHL. 78/2013 SB. RODINNÝ DŮM, RUPRECHTICE LIBEREC, DŮM Č. 2 PARC. Č. 671/1, K. Ú. RUPRECHTICE Účel: Adresa objektu: Průkaz energetické náročnosti budovy dle vyhl.

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

Pravidla pro rozúčtování nákladů domů SVJ Jilmová 4-10, schválená členskou schůzí dne 21. 06. 2012

Pravidla pro rozúčtování nákladů domů SVJ Jilmová 4-10, schválená členskou schůzí dne 21. 06. 2012 Pravidla pro rozúčtování nákladů domů SVJ Jilmová 4-10, schválená členskou schůzí dne 21. 06. 2012 Výtah elektrická energie hrazeno ve službách dle počtu nahlášených osob v bytové jednotce *). Spotřeba

Více

rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva

rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva Jiří Novák činnost technických poradců v oblasti stavebnictví květen 2006 Obsah Obsah...1 Zadavatel...2

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Kód obce: Kód katastrálního území: Parcelní číslo: Vlastník

Více

Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 60167 Brno. Energetický specialista:

Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 60167 Brno. Energetický specialista: PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY penzion s byty pro důchodce Vychodilova 3077/20, 616 00 BrnoŽabovřesky parc.č.:5423/2, 5477/11, 5423/3, 5423/4 dle Vyhl. 78/2013 Sb. Zadavatel: Statutární město Brno

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA Vytápění MŠ Čtyřlístek

TECHNICKÁ ZPRÁVA Vytápění MŠ Čtyřlístek Niersberger Instalace, s.r.o. Tyršova 2075 256 01 Benešov Telefon (+420) 317 721 741-2 Fax (+420) 317 721 841 E-mail: instalace@niersberger.cz IČO 64577252 DIČ CZ64577252 TECHNICKÁ ZPRÁVA Vytápění MŠ Čtyřlístek

Více

Comfort space PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTIBUDOVY. Novostavba rodinného domu. Varianta LIFE. dle prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb. , v.

Comfort space PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTIBUDOVY. Novostavba rodinného domu. Varianta LIFE. dle prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb. , v. o, PRUKAZ ENERGETICKE, v NAROCNOSTIBUDOVY dle prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb. Novostavba rodinného domu Varianta LIFE Comfort space ARGENTINSKÁ 1027/20, PRAHA 7, IČ:285 90 228 říjen 2011 Průkaz energetické

Více

SMĚRNICE SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ DOMU DEJVICE Č.P. 1717 (DÁLE JEN SVD DEJVICE Č.P. 1717) O DODÁVKÁCH, MĚŘENÍ A ÚHRADĚ DODÁVEK VODNÉHO A STOČNÉHO,

SMĚRNICE SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ DOMU DEJVICE Č.P. 1717 (DÁLE JEN SVD DEJVICE Č.P. 1717) O DODÁVKÁCH, MĚŘENÍ A ÚHRADĚ DODÁVEK VODNÉHO A STOČNÉHO, SMĚRNICE SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ DOMU DEJVICE Č.P. 1717 (DÁLE JEN SVD DEJVICE Č.P. 1717) O DODÁVKÁCH, MĚŘENÍ A ÚHRADĚ DODÁVEK VODNÉHO A STOČNÉHO, TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY A TEPELNÉ ENERGIE Tato směrnicí vychází

Více

ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2013 SPOLEČENSTVÍ NA STEZCE 489/6 PRAHA 10 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BYTOVÉHO DOMU

ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2013 SPOLEČENSTVÍ NA STEZCE 489/6 PRAHA 10 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BYTOVÉHO DOMU ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2013 SPOLEČENSTVÍ NA STEZCE 489/6 PRAHA 10 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BYTOVÉHO DOMU PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BYTOVÉHO DOMU Název publikace Referenční číslo Průkaz

Více

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM)

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) - 1 - Projektový list 1. Název projektu A - Zateplení ZŠ Šrámkova 2. Předkladatel projektu Statutární město Opava 3. Název OP oblasti

Více

bytových jednotek a společných prostor

bytových jednotek a společných prostor Technická specifikace bytových jednotek a společných prostor Budovy E1 a E2 Konstrukce budovy Kostra základy a základová deska železobeton obvodové a vnitřní nosné zdi železobeton zdi mezi byty železobeton

Více

Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky:

Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky: Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky: Nová zelená úsporám a zateplování - specifika Příklad možné realizace zateplení podkrovního RD Přehled základních technických požadavků v oblasti podpory

Více

BYTOVÝ DŮM MINSKÁ 190/62, BRNO zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb.

BYTOVÝ DŮM MINSKÁ 190/62, BRNO zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. ZPRACOVATEL : PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY BYTOVÝ DŮM MINSKÁ 190/62, BRNO zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PROJEKTOVANÝ STAV KRAJSKÁ ENERGETICKÁ AGENTURA, S.R.O. VRÁNOVA 1002/131, BRNO TERMÍN

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Slivenec "Na Štěpánce" etapa II Lb 4 Účel budovy: bytový dům Kód obce:

Více

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA PARCELE Č. 4544/123 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HUSTOPEČE U BRNA

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA PARCELE Č. 4544/123 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HUSTOPEČE U BRNA INVESTOR: Vladimíra Tučková, Nová Ves 109, 691 23, Pohořelice NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA PARCELE Č. 4544/123 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HUSTOPEČE U BRNA VYTAPĚNÍ Obsah projektu : Technická zpráva Výkresová

Více

Vyúčtování 2014. Důležité informace

Vyúčtování 2014. Důležité informace Vyúčtování 2014...1 Důležité informace...1 Způsob rozúčtování nákladů...2 Rozúčtování nákladů na spotřebu vody...2 Rozúčtování nákladů tepla...3 Rozúčtování tepla pro ústřední topení...3 Rozúčtování tepla

Více

STUDIE VYUŽITÍ VZDUCHOVÉHO TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH/VZDUCH PRO SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ PRŮKAZŮ EN. NÁROČNOSTI PŘI VÝSTAVBĚ NOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ

STUDIE VYUŽITÍ VZDUCHOVÉHO TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH/VZDUCH PRO SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ PRŮKAZŮ EN. NÁROČNOSTI PŘI VÝSTAVBĚ NOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ STUDIE VYUŽITÍ VZDUCHOVÉHO TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH/VZDUCH PRO SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ PRŮKAZŮ EN. NÁROČNOSTI PŘI VÝSTAVBĚ NOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ Účel: Adresa objektu: Studie obecná lokalita Číslo zakázky: 14021

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.10 Srpen 2014 ČSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovách Projektování a montáž Heating systems in buildings Design and installation Nahrazení předchozích norem Touto normou

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 553780700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553732965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: RD - Rodinný dům Adresa budovy: Celková podlahová plocha A c : 146.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: RD - Rodinný dům Adresa budovy: Celková podlahová plocha A c : 146. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: RD - Rodinný dům Adresa budovy: Celková podlahová plocha A c : 146.8 m 2

Více

čl. l Předmět a rozsah úpravy

čl. l Předmět a rozsah úpravy Z Á S A D Y pro stanovení výše nájemného z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu a místností nesloužících k bydlení (garáže) (1) Tyto zásady upravují

Více

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Aby bylo možno provést porovnání energetické náročnosti pasivního domu (PD), nízkoenergetického domu

Více

Platná právní úprava, vyhláška č. 372/2001 Sb., proto v ustanovení 4 odst. 4 stanoví, (citace ustanovení):

Platná právní úprava, vyhláška č. 372/2001 Sb., proto v ustanovení 4 odst. 4 stanoví, (citace ustanovení): Příloha 1 Úvahy k novele vyhlášky č. 372/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné spotřebitele

Více

PŘÍLOHA Č. I/2. Podmínky poskytování podpory v jednotlivých oblastech

PŘÍLOHA Č. I/2. Podmínky poskytování podpory v jednotlivých oblastech A. Úspory energie na vytápění A.1 Celkové zateplení PŘÍLOHA Č. I/2 Podmínky poskytování podpory v jednotlivých oblastech V této oblasti jsou podporována opatření (mj. zateplení obvodových případně vnitřních

Více

P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky.

P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky. Obecně prospěšné bytové družstvo Teplice P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky. Pravidla jsou stanovena se zřetelem na předpis

Více

P O K Y N. Vymezení pojmu oprávněný příjemce podpory v režimu de minimis

P O K Y N. Vymezení pojmu oprávněný příjemce podpory v režimu de minimis P O K Y N k nařízení vlády č. 468/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěrů poskytnutých právnickým a fyzickým osobám na opravy a modernizace

Více

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE Ing. Zdeněk Kobza Rockwool a.s., Cihelní 769, 735 31

Více

Protokol č. 010300115

Protokol č. 010300115 ČR-Státní energetická inspekce územní inspektorát pro Hlavní město Prahu a Středočeský kraj Legerova 49, 120 00 Praha 2 Čj.: 010300115 Protokol č. 010300115 o výsledku kontroly podle 12 zákona č. 255/2012

Více

Co je třeba vědět o rozúčtování nákladů za bydlení

Co je třeba vědět o rozúčtování nákladů za bydlení Co je třeba vědět o rozúčtování nákladů za bydlení Úvodem Co je třeba zkontrolovat na Protokolu o rozúčtování nákladů za bydlení (někdy také Protokol o vyúčtování služeb za období ), kterému budeme dále

Více

Nová zelená úsporám 2013

Nová zelená úsporám 2013 Nová zelená úsporám 2013 ZDROJE PROGRAMU NZÚ 2013 Program Nová zelená úsporám 2013 (dále jen Program ) je financován z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR, a to v souladu se zákonem č. 383/1991

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Kód obce: 535389 Kód katastrálního území: 793353 Parcelní

Více

Energetická rozvaha. bytových domů. HANA LONDINOVÁ energetický auditor. Zpracovatel:

Energetická rozvaha. bytových domů. HANA LONDINOVÁ energetický auditor. Zpracovatel: bytových domů Zpracovatel: HANA LONDINOVÁ energetický auditor leden 2010 Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 1.1 Cíl energetické rozvahy... 3 1.2 Datum vyhotovení rozvahy... 3 1.3 Zpracovatel rozvahy... 3 2 Popsání

Více

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY PANEL 2013 + (NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 468/2012 Sb.) - Příjem žádostí od 11. ledna 2013 - Finanční zdroje 210 mil. Kč startovací rozpočet

Více

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Ing. arch. Tereza Vojancová Technický poradce tech.poradce@uralita.com 602 439 813 www.ursa.cz OBSAH 1 ÚVOD 2 ENERGETICKY

Více

Stavební bytové družstvo Rožnov. Sme rnice o na jemne m z bytu a u hrada ch za plne nı poskytovana s uz ı va nı m bytu 3/2011_novela z 31.5.

Stavební bytové družstvo Rožnov. Sme rnice o na jemne m z bytu a u hrada ch za plne nı poskytovana s uz ı va nı m bytu 3/2011_novela z 31.5. Stavební bytové družstvo Rožnov Sme rnice o na jemne m z bytu a u hrada ch za plne nı poskytovana s uz ı va nı m bytu 3/2011_novela z 31.5.2012 Rožnov pod Radhoštěm 24. 7. 2012 Stavební bytové družstvo

Více

zpráva ENVIROS, s.r.o. - únor 2004 regenerace panelových objektů v Brně nový lískovec

zpráva ENVIROS, s.r.o. - únor 2004 regenerace panelových objektů v Brně nový lískovec zpráva ENVIROS, s.r.o. - únor 2004 regenerace panelových objektů v Brně nový lískovec Název publikace Energetický audit Referenční číslo ECZ 3060 Číslo svazku Svazek 1 z 4 Verze Datum únor 2004 Odkaz na

Více

P R E Z E N T A C E. Pojednání o největší nákladové položce za služby SBD pro konečné spotřebitele - náklady na teplo a jejich rozdělení.

P R E Z E N T A C E. Pojednání o největší nákladové položce za služby SBD pro konečné spotřebitele - náklady na teplo a jejich rozdělení. Zpracovala TK SBD Vsetín P R E Z E N T A C E Pojednání o největší nákladové položce za služby SBD pro konečné spotřebitele náklady na teplo a jejich rozdělení. Náplň problematiky Aplikace vyhlášky nepřiměřenost

Více

Vytápění BT01 TZB II - cvičení

Vytápění BT01 TZB II - cvičení Vytápění BT01 TZB II - cvičení BT01 TZB II HARMONOGRAM CVIČENÍ AR 2012/2012 Týden Téma cvičení Úloha (dílní úlohy) Poznámka Stanovení součinitelů prostupu tepla stavebních Zadání 1, slepé matrice konstrukcí

Více

Peterka Jakub a Pospíchalová Lucie

Peterka Jakub a Pospíchalová Lucie Peterka Jakub a Pospíchalová Lucie PARC.Č. 428/3, K.Ú. OBČOV STUDIE RODINNÉHO DOMU DATUM : 06/2014 VYPRACOVAL. : Ivana Karasová Stavba: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A. Průvodní zpráva A.1.1

Více

15 2227 D.1.1. 2. K papírně 26, 312 00 Plzeň (Czech Republic) PŘEDÁVACÍ STANICE ÚSTÍ NAD LABEM ÚSTECKÝ KRAJ TOMÁŠ SLAVÍK DPS 5/2015 REVIZE/REVISIONS

15 2227 D.1.1. 2. K papírně 26, 312 00 Plzeň (Czech Republic) PŘEDÁVACÍ STANICE ÚSTÍ NAD LABEM ÚSTECKÝ KRAJ TOMÁŠ SLAVÍK DPS 5/2015 REVIZE/REVISIONS K papírně 26, 312 00 Plzeň (Czech Republic) AKCE/PROJECT OIP ÚSTÍ NAD LABEM - REKONSTRUKCE VÝMĚNÍKOVÉ STANICE INVESTOR/DEVELOPER ČR STÁTNÍ ÚŘAD INSPEKCE PRÁCE KOLÁŘSKÁ 451/13, 746 01 OPAVA MÍSTO STAVBY/LOCATION

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní dům heluz hit MATERIÁL HELUZ ZA 210 000,- Kč Víte, že můžete získat dotaci na projekt 40 000,- Kč a na stavbu cihelného pasivního domu až 490 000,- Kč v dotačním

Více

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07 F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07 Úvod Projektová dokumentace pro stavební povolení řeší

Více

průkaz energetické náročnosti budovy

průkaz energetické náročnosti budovy EN 01-02-13b Brno, 10. 3. 2013 průkaz energetické náročnosti budovy Objekt školy, tělocvičny a dílen Tyršova 224/16, Československé armády 18, Rousínov 683 01 Investor Městský úřad Rousínov odbor výstavby

Více

Tepelně technické vlastnosti zdiva

Tepelně technické vlastnosti zdiva Obsah 1. Úvod 2 2. Tepelná ochrana budov 3-4 2.1 Závaznost požadavků 3 2.2 Budovy které musí splňovat normové požadavky 4 ČSN 73 0540-2(2007) 5 2.3 Ověřování požadavků 4 5 3. Vlastnosti použitých materiálů

Více

Posudek budovy - ZŠ Varnsdorf

Posudek budovy - ZŠ Varnsdorf Posudek budovy - ZŠ Varnsdorf Varnsdorf - Muster Gebäudebeurteilung 1. Základní popis typ výstavby: pavilónový typ montovaný skelet technologie MS 71 rok výstavby: 1989 počet podlaží: o 7 budov: 1x 4 podlažní

Více

PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ

PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ Organizační směrnice 1/11- včetně dodatků PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ Úvod Směrnice upravuje způsob stanovení

Více

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569)

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) Obsah technické zprávy: 1/ Základní identifikační údaje akce 2/ Náplň projektu 3/ Výchozí podklady k vypracování

Více

Mistral ENERGY, spol. s r.o. NÁZEV STAVBY: Novostavba rodinného domu MÍSTO STAVBY: VYPRACOVAL: TOMÁŠ MATĚJEK V BRNĚ, ČERVENEC 2011

Mistral ENERGY, spol. s r.o. NÁZEV STAVBY: Novostavba rodinného domu MÍSTO STAVBY: VYPRACOVAL: TOMÁŠ MATĚJEK V BRNĚ, ČERVENEC 2011 INVESTOR: Mistral ENERGY, spol. s r.o. NÁZEV STAVBY: Novostavba rodinného domu MÍSTO STAVBY: Energetická studie VYPRACOVAL: TOMÁŠ MATĚJEK V BRNĚ, ČERVENEC 2011 Mistral ENERGY, spol. s r.o. SÍDLO: VÍDEŇSKÁ

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 16 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Budova užívaná orgánem veřejné

Více

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ SOUSEDNÍ DŮM p.č.2647 300 6780 300 3050 400 420 700 660 SPÍŽ ZBOURÁNÍ SPÍŽE, POROBETONOVÉ ZDIVO, PLECHOVÁ KRYTINA KUCHYNĚ 4060 300 VYBOURÁNÍ OTVORU DO NOSNÉ STĚNY, VTAŽENÍ OCELOVÝCH I PROFILŮ DO NADPRAŽÍ,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 680/115/2011 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 680/115/2011 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 680/115/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 1156/4, v budově č.p. 1156 na pozemku č. parc. 2061/288, vč. příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných částech domu

Více

PŘÍPRAVA STAVBY INVESTIČNÍ ZÁMĚR

PŘÍPRAVA STAVBY INVESTIČNÍ ZÁMĚR PŘÍPRAVA STAVBY INVESTIČNÍ ZÁMĚR PROFIPLAST, spol. s r.o. Vranovská 38, 614 00 Brno Držitel certifikátů: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 ČSN OHSAS 18001:2008 Identifikační údaje společnosti:

Více

REKUPERACE VYUŽITÍ PRO ÚSPORY TEPLA

REKUPERACE VYUŽITÍ PRO ÚSPORY TEPLA VYUŽITÍ REKUPERACE PRO ÚSPORY TEPLA NÁKLADY NA VYTÁPĚNÍ BYTOVÝCH OBJEKTŮ SE V DŮSLEDKU STOUPÁNÍ CEN ENERGIÍ NEUSTÁLE ZVYŠUJÍ. TATO SKUTEČNOST BY MĚLA VÉST K REALIZACI TAKOVÝCH BYTOVÝCH OBJEKTŮ A OPATŘENÍ

Více

Směrnice EP a RADY 31/2010/EU

Směrnice EP a RADY 31/2010/EU Ing. Jaroslav Šafránek,CSc Centrum stavebního inženýrství a.s. Směrnice EP a RADY 31/2010/EU Zavádí nové požadavky na energetickou náročnost budov Revize zák. č. 406/2000 Sb. ve znění zák. č. 318/2012

Více

10. Energeticky úsporné stavby

10. Energeticky úsporné stavby 10. Energeticky úsporné stavby Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, nulový dům, aktivní dům, solární panely, fotovoltaické články, tepelné ztráty objektu, součinitel prostupu tepla. Anotace

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY bytový dům, Lumiérů 390/3, Praha Hlubočepy, 152 00 parc. č. 866 dle Vyhl. 148/2007 Sb

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY bytový dům, Lumiérů 390/3, Praha Hlubočepy, 152 00 parc. č. 866 dle Vyhl. 148/2007 Sb PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY bytový dům, Lumiérů 390/3, Praha Hlubočepy, 152 00 parc. č. 866 dle Vyhl. 148/2007 Sb Zadavatel: Ivo Bláha, Lumiérů 390/3, Praha Hlubočepy, 152 00 Energetický auditor:

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY www.budovyprukaz.cz PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Bytový dům V Lázních čp. 357359, 252 42 Jesenice PODLE VYHLÁŠKY č. 78/2013 Sb. www.budovyprukaz.cz Zodpovědný projektant: Ing. Jan Kvasnička ČKAIT

Více

SMĚRNICE PRO ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA ENERGE A SLUŽBY SPOJENÉ S UŽÍVÁNÍM JEDNOTEK V DOMĚ Platné pro smíšené vlastnictví

SMĚRNICE PRO ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA ENERGE A SLUŽBY SPOJENÉ S UŽÍVÁNÍM JEDNOTEK V DOMĚ Platné pro smíšené vlastnictví SMĚRNICE PRO ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA ENERGE A SLUŽBY SPOJENÉ S UŽÍVÁNÍM JEDNOTEK V DOMĚ Platné pro smíšené vlastnictví I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Směrnice stanoví způsob rozúčtování cen služeb a energií mezi

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01

TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01 ING. JIŘÍ SÍTAŘ ING. JIŘÍ SÍTAŘ TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLKA V ŽELEŠICÍCH ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ A NUCENÉ VĚTRÁNÍ (VZT) Projektová dokumentace řeší ústřední vytápění objektu Mateřské

Více

194/2007 Sb. Vyhláška ze dne 17. července 2007,

194/2007 Sb. Vyhláška ze dne 17. července 2007, 194/2007 Sb. Vyhláška ze dne 17. července 2007, kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky

Více

Pokrytí potřeby tepla na vytápění a ohřev TV (90-95% energie užité v domě)

Pokrytí potřeby tepla na vytápění a ohřev TV (90-95% energie užité v domě) méně solárních zisků = více izolace ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA PASIVNÍ DŮM PRO NZU TEPELNÉ ZISKY SOLÁRNÍ ZISKY orientace hlavních prosklených ploch na jih s odchylkou max. 10, minimum oken na severní fasádě

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle záko č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: PSČ, místo: Typ budovy: Plocha obálky

Více

Metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj k vyhlášce č. 372/2001 Sb. č.j. 28203/2002-71 ze dne 19. prosince 2002

Metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj k vyhlášce č. 372/2001 Sb. č.j. 28203/2002-71 ze dne 19. prosince 2002 Metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj k vyhlášce č. 372/2001 Sb. č.j. 28203/2002-71 ze dne 19. prosince 2002 1 Předmět úpravy Předmět právní úpravy vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 372/2001

Více

Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva

Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva stavba: Rekonstrukce obvodového pláště panelového bytového domu Rýmařovská č.p. 432, 199 00 Praha 18 - Letňany investor: Společenství pro dům č.p. 432, ulice Rýmařovská, Praha 18 stupeň: DSP obsah: Požárně

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb.

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. A Identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ): Hutě, č. p. 11, 391 65 Černýšovice Účel budovy: Rodinný dům

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 387 225 /2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 387 225 /2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 387 225 /2013 O obvyklé ceně bytové jednotky č. 1896/4, která je součástí bytového domu č. p. 1896, stojící na pozemku p. č. 3522, ležící v ulici Rybova, obci Hradec Králové, kat. území

Více

Metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj k vyhlášce č. 372/2001 Sb. č.j. 28203/2002 71 ze dne 19. prosince 2002

Metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj k vyhlášce č. 372/2001 Sb. č.j. 28203/2002 71 ze dne 19. prosince 2002 Metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj k vyhlášce č. 372/2001 Sb. č.j. 28203/2002 71 ze dne 19. prosince 2002 1 Předmět úpravy Předmět právní úpravy vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 372/2001

Více

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY vyhotovené podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6233-85/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6233-85/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6233-85/2011 o ceně bytové jednotky č.350/9 situované v budově č.p.350, postavené na pozemku parc.č.315, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p.350 a včetně

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy podle Vyhlášky č. 148/2007 Sb. OBYTNÝ SOUBOR NA RADOSTI PRAHA 5 - ZLIČÍN BYTOVÝ DŮM NOP

Průkaz energetické náročnosti budovy podle Vyhlášky č. 148/2007 Sb. OBYTNÝ SOUBOR NA RADOSTI PRAHA 5 - ZLIČÍN BYTOVÝ DŮM NOP podle Vyhlášky č. 148/2007 Sb. OBYTNÝ SOUBOR NA RADOSTI PRAHA 5 - ZLIČÍN BYTOVÝ DŮM NOP Obsah dokumentu: Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Průkaz energetické náročnosti budovy Oprávnění

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PODLE VYHLÁŠKY č. 78/2013 Sb. BYTOVÝ DŮM Nad Rokoskou 2361/2a, 182 00 Praha Energetický specialista: Ing. Jan Kvasnička ČKAIT 0300688, AT pozemní stavby MPO č. oprávnění:

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

platná pro družstevní domy a byty a domy a byty, které SBD Cheb spravuje (ceny služeb za vytápění, dodávku TUV a SV)

platná pro družstevní domy a byty a domy a byty, které SBD Cheb spravuje (ceny služeb za vytápění, dodávku TUV a SV) NOVELIZACE SMĚRNICE PŘEDSTAVENSTVA SBD CHEB K ROZÚČTOVÁNÍ TEPLA, TUV a SV platná pro družstevní domy a byty a domy a byty, které SBD Cheb spravuje (ceny služeb za vytápění, dodávku TUV a SV) Novelizace

Více

KVALITATIVNÍ STANDARD

KVALITATIVNÍ STANDARD Příloha č. 2 k SoSBK č.. KVALITATIVNÍ STANDARD RODINNÝCH DOMŮ PROJEKTŮ DOBŘEJOVICE, HOSTOUŇ, ŠKVOREC, VYSOKÝ ÚJEZD, HLUBOČINKA OBSAH A) Konstrukce a povrchové úpravy B) Stavební prvky C) Vybavení RD Položka

Více