Komunikace. Aktivita. Otevřenost. Naděje. Nepočítej své nepřátele tvůj čas je nesmírně vzácný. Počítej své přátele a pak s nimi počítej.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Komunikace. Aktivita. Otevřenost. Naděje. Nepočítej své nepřátele tvůj čas je nesmírně vzácný. Počítej své přátele a pak s nimi počítej."

Transkript

1 Otevřenost Komunikace Naděje Aktivita Nepočítej své nepřátele tvůj čas je nesmírně vzácný. Počítej své přátele a pak s nimi počítej. Sri Chinmoy

2 POSLÁNÍ A PROGRAM SDRUŽENÍ 3 STRUKTURA SDRUŽENÍ A KONTAKTY 4 KALENDÁRIUM 5 ZAMĚSTNÁVÁNÍ 7 SOCIÁLNÍ SLUŽBY 8 * Sociálně-terapeutická dílna OKÉNKO 8 * Chráněné bydlení 9 VOLNÝ ČAS, SPORT, DOBROVOLNICTVÍ 10 * Program Pět P 10 * Sportovní klub KAPŘI 11 * D klub 11 * Dětský klub Růžička 12 POBYTOVÉ AKCE 12 *Sportovní soustředění - DOBYVATELÉ ZTRACENÉ ARCHY, aneb JAK LIMONÁDOVÝ JOE K PRAOTCI ČECHOVI PŘIŠEL 13 *Tábor HOBIT, aneb cesta tam a zase zpátky 13 *Rekreace pro dospělé klienty Mrhal DOPLŇKOVÉ AKTIVITY 14 * Vzdělávání týmu Oken 14 * Knihovna 14 * Půjčovna pomůcek 14 MIMOŘÁDNÉ AKTIVITY 14 * Šance pro každého 14 * Setkávání náhradních rodin 16 * Roman 16 BENEFIČNÍ AKCE 17 KONTROLNÍ ČINNOST 17 PRACOVIŠTĚ OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ OKNA 18 DLOUHODOBĚ SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE 18 PREZENTACE O.S. OKNA 19 SEZNAM DOBROVOLNÍKŮ 20 SEZNAM DÁRCŮ 21 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ SDRUŽENÍ 21 SLOVO ZÁVĚREM 24

3 Občanské sdružení, které podporuje osoby se zdravotním handicapem a jejich rodiny v aktivním, smysluplném a důstojném způsobu života, napomáhá jejich zapojení do běžných společenských aktivit a vytváří nové příležitosti pro seberealizaci a osobní růst. U MV ČR jsme byli registrováni dne Našimi členy jsou osoby se zdravotním postižením, jejich rodinní příslušníci, přátelé, odborníci. Jsme otevřeni všem lidem dobré vůle. Podpora aktivního způsobu života osob s handicapem. Zaměstnávání osob s handicapem. Poskytování sociálních služeb. Doprovázení pěstounských rodin. Pomoc při rozšiřování možností vzdělávání, sportovního a kulturního vyžití v běžných typech institucí. Pořádání osvětových akcí, seznamujících širokou veřejnost s problematikou života zdravotně postižených lidí. Publikování článků s tematikou života lidí s handicapem. Vyhledávání odborných kontaktů. Spolupráce s organizacemi z oblasti školské a sociální. Poradenství pro rodiny s handicapovanými členy. Pořádání kulturních, sportovních, výtvarných a jiných akcí pro rodiny s handicapovanými členy. Pořádání benefičních akcí. Vyhledávání dobrovolníků pro další spolupráci. 3.

4 ČESTNÉ PŘEDSEDNICTVO: Ing. Jiří Přibil, PhD., PhDr. Jitka Čechová, Mgr. Jarmila Kulhavá SPRÁVNÍ RADA: PaedDr. Drahomíra Blažková předsedkyně Mobil: Má na starosti vedení práce sdružení, individuální a skupinové poradenství, supervizi programu 5P a D-klubu, fundraising a public relations. Mgr. Jaroslava Sedláková, Ph.D místopředsedkyně Tel: , (Kancelář Na FM VŠE v Jarošovské ulici) Má na starosti odbornou garanci Programu 5P, public relations a projektový management. Marie Málková místopředsedkyně, ekonomka Mobil: , , Má na starosti ekonomický management sdružení, fundraising, vede provoz kanceláře. VÝKONNÝ VÝBOR: Ivan Jůna ( ), Ing. Vladimír Nosek ( ), Ing. Pavel Mottl ( ), Marie Mottlová ml. ( ), Jana Vojáčková ( ), Ing. Lenka Havlová ( ), Renata Čeloudová ( ) Všichni členové výkonného výboru se podílejí na organizaci benefičních akcí i zajišťování dalších aktivit. KONTAKTNÍ ÚDAJE OBČANSKÉ SDRUŽENÍ OKNA IČO: Číslo účtu: Sparkasse / tel: Sídlo organizace: Na Piketě 742/III, J. Hradec Chráněné dílny: Pražská 104/II, J. Hradec, Prodejní galerie Okénko: Růžová 41, J. Hradec, tel.: Sociálně terapeutická dílna Okénko: Pražská 104/II, J. Hradec, tel.: Chráněné bydlení Okénko: Na Piketě 742/III, J. Hradec, tel.: Dobrovolnické centrum: Pravdova 837/II, J. Hradec, tel.:

5 LEDEN Hudební vystoupení v DS Otín Společné setkání dětí i rodičů - pěstounských rodin ÚNOR BŘEZEN DUBEN KVĚTEN ČERVEN Předávání dobrovolnických cen Křesadlo Potáborové setkání Masopustní merendy v MŠ (Růžička) Výroční členská schůze Vajgarský Kapr Lenky Outlé, noční potápění, Slavnostní večer Kaprů KC Jitka Hudební vystoupení v DS Otín Benefiční ples Pro Okénko Vzdělávací setkání pěstounských rodin - téma: Děti a drogy (4 rodiny, 4 dospělí, 12 dětí) Malování velikonočních vajíček (Pět P) Přípravný víkend na sportovní soustředění (Kapři) Pluh. Žďár Den Země (Růžička) Návštěva uživatelů CHB a STD na koncertě Chceme žít s Vámi v Praze Workshop pro pěstounské rodiny. Téma Podpora a sebepodpora s Mgr. Lenkou Macháčkovou (7 rodin 9 dospělých, 26 dětí) Otevření nového pracoviště chráněných dílen Prodejní galerie Okénko v Domě sv. Floriana Růžová 41 Kontrola KUJCK na realizaci sociálně-právní ochrany dětí Předprázdninové skupinové setkání Pět P Dvoudenní výjezdní supervize (pět P) s přednáškou Emoční inteligence Hudební vystoupení v DS Otín (D-klub) Vstupní šetření KUJCK materiálně technického zabezpečení pro nové pracoviště a navýšení kapacity sociálně terapeutických dílen Airsoft akce pro dobrovolníky (Kapři) Mostečný SJK + PluhCorps Den Dětí, Rozloučení s předškoláčky, Besídky pro rodiče (Růžička) 5.

6 ČERVENEC SRPEN ZÁŘÍ ŘÍJEN Čtyřdenní setkání pěstounských rodin s psychologem Michalem Chytrým. Pro rodiče společné i individuální poradenství, pro děti herní program (10 rodin, 14 dospělých a 41 dětí) Prázdniny s Kaprem na vozíku i bez něj (10 denní pobytová akce v Pluhově Žďáru) Letní tábor Hobit aneb cesta tam a zase zpátky Mrákotín Dvoudenní airsoftová akce pro dobrovolníky Mostečný SJK+PluhCorps Návštěva klientů CHB v ZOO Jihlava Navýšení kapacity Sociálně terapeutické dílny z 10 na 20 uživatelů Přestěhování chráněných, sociálně terapeutických dílen a kanceláří na nové pracoviště Malování, úprava a vybavení prostor KC Okénko pro zvýšený počet klientů chráněného bydlení Hudební vystoupení v DS Otín Týdenní rekreační pobyt pro dospělé s handicapem v penzionu Mrhal Z Jankova do Londýna a zpět. Přivítání Arnyho Petráčka po letní paralympiádě. Víkendový výcvik dobrovolníků Pět P a D-klubu Ukončení činnosti Dětského klubu Růžička Kontrola KUJCK na splnění registračních podmínek k navýšení kapacity chráněného bydlení a sociálně terapeutické dílny Setkání pěstounských rodin. Téma Co nás čeká po novele? LISTOPAD Den otevřených dveří - Chráněné bydlení, Sociálně-terapeutické a chráněné dílny Sbírka časopisů a nástěnných obrázků pro DS Otín Návštěva Městské rady v chráněném bydlení a chráněných a sociálněterapeutických dílnách. Víkendové setkání pěstounských rodin. Téma Vznik a porucha citového pouta (4 rodiny, 6 dospělých, 18 dětí) Návštěva pracovníků Arpidy v chráněných a sociálně-terapeutických dílnách Rammstein párty Pluhův Žďár pro děti a dobrovolníky Akce pro Slané děti výroba větrníků (Kapři) PROSINEC Sbírka časopisů a nástěnných obrázků pro DS Otín (D-klub) Benefiční koncert pro Okna (Rotary club) Vánoční punčování pro Okna (Rotary club) Advent na zámku (chráněné dílny) Advent v Novosedlech n. N. (chráněné dílny) Čertovská výprava (Pět P) Hudební vystoupení v DS Otín (D-klub) Vánoční jarmark Pluhův Žďár (dobrovolníci Kapři) Návštěva pěti pěstounských rodin v Aquapalac Praha 6.

7 ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB S HANDICAPEM Zaměstnávání v Komunitním centru O k é n k o b y l o zahájeno v říjnu V průběhu roku 2012 jsme vyhledali nové prostory pro provoz dílen a tři ze stávajících dílen přestěhovali n a n o v é p r a c o v i š t ě. Přestěhovány byly dílny knihařská, výtvarná a šicí, tyto dílny byly rovněž dovybaveny zlatičkou, šicím strojem a novými regály díky grantu Nadace OKD. Koncem roku 2012 v O.s. Okna pracovalo 5 chráněných pracovišť. Výtvarná dílna je zaměřena na malování obrázků a textilních nášivek technikou voskové batiky a modrotisku, dále na malování na sklo, textil a hedvábí, barvení textilu, filcování, drátkování, enkaustiku a různé další techniky. Textilní dílna spolupracuje s výtvarnou dílnou. Vznikají zde tašky, polštářky, pouzdra, kapsáře, zástěry, pantofle, tkané koberečky a různé další textilní užitkové předměty. Knihařská dílna je zaměřena na ruční šití dárkových bločků a knížek, opravy knih, paspartování, výrobu přání a novoročenek, adjustaci obrázků z výtvarné dílny a drobné zakázky. Dřevařská a údržbářská dílna je zaměřena na výrobu drobných dřevěných dekorativních předmětů, údržbářské a opravářské práce v rámci objektu KC Okénko. Tato dílna zůstala na původním pracovišti KC Okénko. Prodejní galerie Okénko v Růžové ulici 41 (Dům Sv. Floriána) je nově vybudovaným pracovištěm chráněných dílen. V této galerii nabízíme výrobky vlastních dílen, dále CPASS Bobelovka, Domova Svaté Anežky z Týna n. Vltavou, Fokusu České Budějovice, Nazareta z Borovan a Domova Sv. Linharta z Chelčic. Naší snahou je vytvořit poutavou nabídku různorodých dárkových předmětů, produkovaných chráněnými a terapeutickými dílnami v Jihočeském kraji. Zároveň chceme v galerii zkvalitnit pracovní i sociální dovednosti pracovníků chráněných dílen. Toto pracoviště bylo vytvořeno díky grantům Nadace OKD, Nadace RBB, Sdružení Mesada a provozní dotaci ÚP. Výrobky z dílen prodáváme na benefičních akcích, v galeriích, vyrábíme různé předměty na objednávku (přání, novoročenky, obrázky, dárkové předměty a balení, pasparty, opravy knih ), zaměstnanci tak mohou prožívat pocit úspěchu a radosti z dobře vykonané práce. Během roku 2012 bylo v chráněných dílnách Komunitního centra Okénko zaměstnáno na částečné úvazky 20 osob s handicapem, v přepočtu 9,02. Vedoucí chráněných dílen je Martina Märzová: Kontakt: Zaměstnáváme více než 50% osob se zdravotním postižením, odběrem výrobků mohou firmy s více než 25 zaměstnanci řešit tzv. náhradní plnění (Zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb., 81 odst.1, 18 vyhl.č. 518/2004 Sb.) 7.

8 MOTTO sociálních služeb: ČLOVĚK JE ŠŤASTEN TEHDY, KDYŽ MÁ CO DĚLAT V CO DOUFAT A KOHO MILOVAT Viktor Emanuel Frankl SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÁ DÍLNA OKÉNKO Sociálně terapeutická dílna Okénko v Jindřichově Hradci nabízí občanům se zdravotním, tělesným a kombinovaným handicapem možnost spoluvytvářet přijímající, rodinné prostředí, kde mohou rozvíjet své dovednosti a schopnosti při společném tvoření. Základní činnosti poskytované služby: * Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění. * Podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků. * Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu. * Poskytnutí stravy, nebo pomoc při zajištění stravy. Dle dohody mohou být poskytovány další fakultativní služby s úhradou až do plné výše nákladů. V průběhu roku 2012 byla sociální služba poskytnuta celkem 28 uživatelům z toho bylo 19 uživatelů s trvalým pobytem v Jindřichově Hradci. Služba byla poskytována každý pracovní den od 7.30 do hod. V STD poskytovalo služby 10 zaměstnanců, z toho 6 pracovníků v přímé péči (přepočtený úvazek 3,13) a 4 režijní pracovníci (administrativa, úklid, přepočtený úvazek 0,7) Celkem zaměstnanci STD tvořili v přepočtu 3,83 úvazky. Všichni zaměstnanci jsou pro svoji práci plně kvalifikovaní. Primárním cílem služby v uplynulém roce bylo navýšení kapacity. Rok byl započat vyhledáváním nových prostor s vyhovujícími podmínkami. Toho bylo počátkem roku dosaženo uzavřením smlouvy s p. Čejkou, majitelem objektu v Pražské ulici, který se zavázal upravit prostory v souladu s potřebami práce s handicapovanými osobami a následně je pronajmout. Dne byla podána žádost o změnu registračních podmínek v souvislosti s plánovaným přesunem a navýšením kapacity. Po realizaci vstupního šetření materiálně-technického zabezpečení podmínek bylo žádosti vyhověno. Od je služba poskytována s maximální kapacitou 20 uživatelů/den v zrekonstruovaných prostorách staré továrenské budovy. Budova je v blízkosti centra města, tím je služba místně, časově a kapacitně dosažitelná také pro uživatele DOZP v J. Hradci a dojíždějící z blízkého okolí. K rozdělení provozů a vybavení prostor sociálně terapeutické dílny došlo za finanční podpory Jihočeského kraje. Vedoucí STD je Bc. Dita Nondková: tel.:

9 CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Chráněné bydlení OKÉNKO v Jindřichově Hradci nabízí lidem se zdravotním, mentálním, tělesným a kombinovaným postižením možnost získat a prohloubit dovednosti vedoucí k plnohodnotnému životu. Kapacita bydlení na počátku roku 2012 byla 6 lůžek ve třech garsoniérách, z nichž dvě jsou bezbariérové. Každá garsoniéra má 2 lůžka, svoji koupelnu a kuchyňskou linku. Cílovou skupinou jsou lidé starší 18 let se zdravotním, tělesným, mentálním nebo kombinovaným postižením, kteří si chtějí vytvořit dovednosti pro samostatné bydlení, případně své zkušenosti prověřit v praxi. Klientům je stále k dispozici jeden pracovník a to jak v denním, tak v nočním čase. S klienty jsou uzavírány smlouvy o poskytování služeb. V roce 2012 KC Okénko poskytovalo služby chráněného bydlení 6 uživatelům se zdravotním, tělesným, mentálním a kombinovaným postižením. Služba byla zcela naplněna a v pořadníku byly 4 neuspokojené žádosti o bydlení. Provozy dílen a bydlení se mnohdy křížily, takže jedním z hlavních cílů O.s. Okna pro rok 2012 bylo rozdělení provozů dílen, doupravení domku pro účely chráněného bydlení a navýšení kapacity CHB. K tomu byly učiněny potřebné administrativní i provozní kroky, včetně získání grantů na úpravu a dovybavení prostor. V září byly vystěhovány z KC Okénko kanceláře, sociálně terapeutická dílna a tři chráněné dílny. Tím vznikly nové prostory pro bydlení 4 jednolůžkové a jeden dvoulůžkový pokoj. Prostory byly vymalovány a vybaveny novým nábytkem a to díky grantům nadací J+T, GE Money Bank, Výboru Dobré vůle Olgy Havlové a Kontu Bariéry. Zároveň při úpravách pomohla řada dobrovolníků mimo jiné dobrovolníci z České spořitelny v rámci Dnů pro charitu. Díky těmto úpravám bude kapacita služby navýšena na 12 klientů od Služba je poskytována nepřetržitě 24 hodin denně formou dvousměnného provozu. V roce 2012 personálně zajišťovaly službu 4 pracovnice na plný úvazek, (kvalifikované dle zákona o sociálních službách), další pracovnice především z řad studentek sociálních oborů na DPP o víkendech, dovolených, při nemocech. Vedoucí chráněného bydlení je p. Andrea Kröpfelová, Kontakt: Provoz sociálních služeb zajišťuje sociální pracovnice Bc. Marie Mottlová, tel , 9.

10 PROGRAM PĚT P Přátelství Prevence Pomoc Péče Podpora Volnočasový sociálně preventivní program, určený dětem ve věku od 6 do 15 let. Pochází z USA, kde funguje již sto let. V České republice program funguje od roku 1996 pod záštitou Národního dobrovolnického centra Hestia Praha. Cílem programu je prospět dětem školního věku, které to mají složitější, než jejich vrstevníci. Obsahem je přátelství dítěte se starším kamarádem dobrovolníkem. Dobrovolník (starší 18 let), který má zájem scházet se 2 3 hodiny týdně s mladším kamarádem, absolvuje orientační psychologické vyšetření, výcvik zaměřený na rozvoj komunikačních a sociálních dovedností a účastní se každý měsíc pravidelných supervizí. Dvojice dobrovolník dítě je vybírána na základě podobnosti zájmů, hlavní důraz je kladen na naplnění potřeb dítěte. Cílem je nabídnout dítěti přátelský vztah, podpořit jeho sebedůvěru a emocionální zrání. Na realizaci programu v Jindřichově Hradci se podílejí čtyři subjekty Fakulta managementu VŠE, O.s. OKNA, Národní dobrovolnické centrum Hestia a Asociace Pět P v ČR. Zázemí pro dvojice i společné akce poskytuje KC OKÉNKO a klubovna Dobrovolnického centra. Všechna tato prostředí jsou bezbariérově upravená a přístupná všem dětem i dospělým na vozíčku. Finančně byl program podpořen grantem Ministerstva vnitra ČR, Nadací NROS Pomozte dětem a Městem Jindřichův Hradec. Realizační tým: Mgr. Jaroslava Sedláková, Ph.D odborná garantka, Ing. Lenka Havlová koordinátorka, PaedDr. Drahomíra Blažková, supervizorka, PhDr. Jitka Balcarová diagnostik. Během roku 2012 se pravidelně scházelo 17 různých dvojic, do června fungovalo 10 dvojic, od září také 10 dvojic, kdy 3 dvojice pokračovaly, 2 dobrovolnice vytvořily nové dvojice a přidalo se aktivně dalších 5 dobrovolníků, kteří vytvořili dvojice. Během roku byly realizovány 4 společné akce potáborové setkání, malování velikonočních vajíček,opékání buřtů a čertovská výprava. Děti se také účastnily představení ochotníků z FM VŠE a to v dubnu představení Tři Mušketýři a v prosinci Tajemství staré bambitky. Schůzky se konaly na základě dohody mezi dobrovolníkem a dítětem v klubovně nebo cukrárně, kině, parku apod. a dle monitoringu rodičů i dětí probíhaly ke spokojenosti všech zúčastněných. Dobrovolníci uspořádali řadu společných akcí. (Viz kalendárium) Podzimním výcvikem konaném v Komunitním centru Okénko prošlo 7 nových dobrovolníků. Díky velké péči odborné garanty Jaroslavy Sedlákové dne MV ČR udělilo O.s. OKNA AKREDITACI programu 5P podle zákona č. 198/2002 S. o dobrovolnické službě a tato akreditace byla v r prodloužena o další tři roky. Kontakt na koordinátorku: Ing. Lenka Havlová,

11 SPORTOVNÍ KLUB KAPŘI V roce 2012 se zúčastnilo programu Sportovního klubu Kapři 28 klientů ve věku 5 35 let s tělesnými a kombinovanými handicapy a to jak vrozenými, tak po úrazech. Převažující náplní programu SK KAPŘI je teoretická i praktická výuka plavání tělesně handicapovaných. Výuka pod vedením zkušeného instruktora probíhá za pomoci dobrovolníků (v uplynulém roce to bylo 28 dobrovolníků, většinou studentů Střední zdravotnické školy v J. Hradci), kteří jsou předem proškoleni a seznámeni s metodikou této práce. Program je realizován 3x v týdnu 1 až 1,5 hodiny. Klientům pohyb a rehabilitace ve vodě usnadňuje procvičovat různé svalové partie, které nejsou při běžném pohybu ať na vozíku nebo za pomocí jiných pomůcek zapojovány a naopak namáhané svalové partie mají možnost si odlehčit. Plavání napomáhá ke zvýšení tělesné kondice plavců. Pro řadu našich klientů je tato činnost jediná volnočasová aktivita, kterou mají možnost v našem regionu navštěvovat, neboť jsme jediní, kdo tuto činnost v regionu nabízí. V rámci klubu jsou pravidelně pořádány plavecké závody tělesně postižených sportovců, zácvik dobrovolníků a pobytové akce. V roce 2012 byly realizovány společné akce pro dobrovolníky, jejichž cílem bylo zkvalitnění týmové spolupráce. Vždy probíhala na závěr zpětná vazba a návrhy na nové aktivity. Všechny aktivity SK Kapři včetně výcviku nových dobrovolníků zajišťuje pan Ivan Jůna, tel , D KLUB Motto: Pouštěj svůj chléb po vodě, po mnoha dnech se ti vrátí. Tato aktivita vznikla v září 2007 díky iniciativě paní Jany Vojáčkové. Pravidelnou a nejdůležitější aktivitou klubu se staly návštěvy vybraných seniorů DS Otín. Byla sepsána smlouva o spolupráci s DS Otín a členové D-klubu uzavřely s O.s. Okna dobrovolnickou smlouvu. Jednotliví dobrovolníci dostali na starosti konkrétní klienty DS, které pravidelně jednou týdně navštěvovali. 11.

12 Doplňující aktivitou D-klubu je pomoc při pořádání benefičních a jiných akcí, depistáž potřeb sdružení a nepravidelná pomoc klientům na základě jejich aktuálních potřeb. Během roku 2012 dobrovolníci D-klubu navštěvovali pravidelně 24 klientů DS Otín, realizovali celkem 5 hudebních vystoupení, uspořádali sbírku časopisů a nástěnných obrázků pro seniory. Členové klubu velmi oceňují výbornou spolupráci s vedením a zaměstnanci DS Otín. Setkání smluvních dobrovolníků klubu se odehrávala v měsíčních intervalech a měla supervizní charakter. Supervizorkou je PaedDr. Drahomíra Blažková Všechny činnosti klubu jsou plně dobrovolnické, i nadále D-klub s velkým osobním nasazením koordinuje paní Jana Vojáčková. Poděkování patří za výbornou spolupráci Střední zdravotnické škole, Benjaminu Krausovi a všem, kteří podpořili sbírku časopisů a obrázků. D-klub obdržel v roce 2012 Čestné uznání v rámci Křesadla cen pro nejlepší dobrovolníky v kraji. Kontakt: tel.: DĚTSKÝ KLUB RŮŽIČKA POSLÁNÍM Dětského klubu RŮŽIČKA při 1. MŠ v Jindřichově Hradci je podpora všech dětí v aktivním způsobu života a zajímavém prožívání času a napomáhání zapojení dětí s handicapem do běžných dětských aktivit. Vývojová psychologie říká, že v předškolním věku, kdy si děti osvojují vzorce jednání, dokážou bez výhrad přijmout kamarády, kteří jsou trochu jiní. Motivující prostředí jim v této sociální zkušenosti může pomoci. Klub vznikl na základě vůle rodičů v únoru 2008, členství v něm vzniká na základě přihlášky a zaniká automaticky odchodem dětí z MŠ. Během roku 2012 rodiče dětí a pedagogové z 1. MŠ realizovali pro děti Maškarní merendy ve všech třídách MŠ, Den Země, Den dětí, Rozloučení s předškoláčky v Houbovém parku v Roseči, Besídky pro rodiče. V říjnu 2012 dětský klub ukončil svou činnost pod hlavičkou Občanského sdružení Okna, své poslání dále naplňuje formou Třídních fondů Růžička pod hlavičkou mateřské školy. Finanční prostředky byly plně vyčerpány. 12.

13 Sportovní soustředění DOBYVATELÉ ZTRACENÉ ARCHY, aneb JAK LIMONÁDOVÝ JOE K PRAOTCI ČECHOVI PŘIŠEL Vyvrcholením plavecké sezony SK Kapři bylo sedmidenní sportovní soustředění, inspirované divokým západem, praotcem Čechem, příběhy z archeologie. Ivan Jůna spolu s partou vynikajících dobrovolníků připravili v malebném prostředí Pluhova Žďáru týden plný her a sportů, inspirované Divokým západem, praotcem Čechem, příběhy o ztracené Arše. Takto pojatý tábor byl třetí v historii Kaprů. Ojedinělý zážitek pro plavce připravil tým dobrovolníků pod vedením Ivana Jůny. Finančně byla akce podpořena grantem Krajského úřadu Jihočeského kraje, Nadací Lesy ČR, Nadací RBB Invest a systémem Dream-catcher, který realizovali dobrovolníci. Letní tábor pro děti a dospělé s handicapem HOBIT, aneb cesta tam a zase zpátky Již tradiční prožitkový tábor pro děti i dospělé s handicapem se uskutečnil již podeváté, opět v penzionu MODRÁ KOTVA v Mrákotíně. Akci zrealizovalo 23 dobrovolníků pro 20 dětí a 7 dospělých klientů. Vedení tábora se věnovala Bc. Marie Mottlová. Součástí řady hravých a tvořivých aktivit pro děti i dospělé na akci byla také návštěva ZOO Jihlava s ukázkou výcviku dravých ptáků. Kolorit tábora dotvářely noční hry, výtvarné a prožitkové aktivity. Mnohé z nich na konci tábora účastníci předvedli svým rodičům. Dobrovolníci na táboře opět pracovali zcela zdarma a vytvořili nádherných deset dní nejen pro účastníky, ale i pro sebe navzájem, bonusem pro rodiče bylo deset dní, naplněných odpočinkem. Někteří rodiče si tuto skutečnost velmi silně uvědomili a na konci tábora zazněla i slova, plná pozitivních emocí. Akce byla podpořena nadací Pomozte dětem, městy Jindřichův Hradec, Počátky,Praha 8, obcemi Novosedly n.n., Polště, Rapšach a Penzionem Modrá Kotva. REKREAČNÍ POBYT PRO DOSPĚLÉ S HANDICAPEM MRHAL 2012 Tohoto druhu první akce pro dospělé klienty byla realizována v září. Cílem akce bylo změnit prostředí města a nabídnout uživatelům zážitkové, herní, odpočinkové poznávací a relaxační aktivity. Těmto aktivitám napomohl pobyt v malebném přírodním prostředí u rybníku Mrhal ve Hlincově Hoře u Českých Budějovic. Pobytové akce se zúčastnilo 7 dospělých uživatelů chráněného bydlení a sociálně terapeutické dílny, organizačně zajišťovaly a péči poskytovaly sociální pracovnice Bc. Marie Mottlová a vedoucí CHB Andrea Kröpfelová. 13.

14 VZDĚLÁVÁNÍ TÝMU OKEN Tým Oken pokračoval v uplynulém roce širokým spektrem vzdělávacích aktivit. V rámci vzdělávání byly realizovány stáže ve Středisku Diakonie CČH Nazaret Borovany, rekvalifikační kurz, realizovaný UP absolvovala jedna pracovnice, akreditované vzdělávací kurzy, pořádané Občanským sdružením THEYA, absolvovaly pracovnice sociálních služeb. Řadu školení o.s. Amalthea, které se zabývá doprovázením pěstounských rodin, absolvovala koordinátorka Setkávání pěstounských rodin. V rámci vlastního týmu probíhaly tematické porady na aktuálně živá témata. K dispozici byl zaměstnancům rovněž externí psycholog, aby měli možnost opory v případě nutnosti externí supervize.seminář emoční inteligence absolvovaly sociální pracovnice a předsedkyně sdružení. Vzdělávání výcvik dobrovolníků z programu Pět P bylo realizováno díky grantu MVČR a Pomozte dětem. Dobrovolníci Pět P vedle vlastního výcviku absolvovali dvoudenní výjezdní supervizní setkání, spojené se vzdělávaním na téma Emoce. KNIHOVNA KNIHOVNA obsahuje cca 200 titulů především z oblasti psychologie pro pomáhající profese, psychoterapie a inspirativní knihy pro práci s dětmi i klienty s handicapem, dále z oblasti managementu a účetnictví. Pravidelně odebíráme periodikum, Mzdová účetní a časopis Sociální služby. Část knihovny je umístěna v klubovně Pět P, část v chráněných a terapeutických dílnách, kde máme také v zápůjčce cca 100 knih od soukromých osob, určených pro inspiraci v aktivitách KC Okénko. PŮJČOVNA POMŮCEK Obsahuje několik počítačů, které využívají děti s DMO k nácviku psaní a procvičení jemné motoriky, dále notebook s mluvícím programem, který využívá dítě s DMO, braillský řádek, který využívá nevidomý student jako školní pomůcku. V dobrovolnickém centru jsou rehabilitační míče a hračky, které slouží především pro dvojice z Pět P. Díky projektu Šance pro každého byla půjčovna obohacena o řadu pomůcek pro trampoterapii a relaxační techniky, které jsou nyní zapůjčeny na ZŠ Hvězdárna a 1. MŠ, Růžová 39. ŠANCE PRO KAŽDÉHO Velké příležitosti se sdružení dostalo projektem Šance pro každého, CZ.1.07/1.2.06/ , financovaným z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR, schváleného v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento projekt byl v říjnu 2010 ukončen, ale trvá pětiletá povinnost udržování výstupů grantu. Smyslem celého projektu bylo podpořit děti a dospívající s cílem rozvinout a posílit jejich dovednosti a schopnosti důležité pro život. Dále podpořit pedagogické pracovníky ze základních, středních a speciálních škol na v Jihočeském kraji nabídkou vzdělávacích programů. V rámci projektu proběhla řada zajímavých aktivit: Sebezkušenostní výcvikový kurz s názvem Rozumím sobě, Rozumím tobě pro motivované pedagogické pracovníky v celkové hodinové dotaci 100 hodin. Volný cyklus přednášek a seminářů Sžívací kurzy pro studenty prvních ročníků středních škol třídenní kurzy, seznamovací, vedené odbornými lektory. 14.

15 V rámci udržitelnosti grantu proběhly tyto aktivity: V souladu se smlouvou pokračují ty aktivity, které vznikly v rámci projektu Šance pro každého a dále plní cíle projektu. K dispozici pro žáky, pedagogy a veřejnost jsou stále webové stránky projektu: Připomínka projektu jako startovní aktivity pro práci s pěstounskými rodinami: Připomínka a hlavní informace o projektu na webovém portálu organizace: Zpětné vazby na projekt Šance přicházely i během dalšího roku po ukončení projektu. Například ze sdělení Dany Novotné (absolvovala sebezkušenostní kurz pro pedagogy): Řada prožitků a zkušeností z výcviku stále ovlivňuje můj osobní i profesní život. Jsem ve věku, kdy se projevuje únava a deziluze. Přednášky o syndromu vyhoření nevnímám jako přínosné. Prožitková a sebezkušenostní aktivita zasáhla proti tomuto syndromu velmi výrazně důležitý byl čas, který člověk mohl věnovat svým prožitkům a mapovat jejich význam pod odborným vedením. Některé poznatky, získané od lektorů, ve mně stále doznívají. Během Dnů otevřených Oken byla distribuována CD elektronickými publikacemi vytvořená v rámci grantu. Publikace byly rovněž distribuovány v rámci Oken v rámci besed studentek FMVŠE o dobrovolnictví (celkem 6 besed). V supervizním individuálním kontaktu s organizátorkami výcviku je 9 absolventek sebezkušenostního kurzu. Absolventky z výcviku jsou v mailovém, telefonickém nebo osobním kontaktu mezi sebou a se supervizorkou, některé profesní věci konzultují. Supervizní setkání jsou nepravidelná, zpravidla vznikají na základě potřeby řešit profesně složité situace - komunikaci s rodiči, v týmu, práce s problémovým dítětem atd. Arteterapeutická práce s dětmi pokračuje v MŠ, ZŠ a PŠ Štítného v Českých Budějovicích. Pod supervizním vedením dr. Kyzoura pracovaly v roce 2012 nově 2 studentky 2. Ročníku arteterapie z Jihočeské univerzity. Vedení školy jejich práci oceňuje a podporuje např. nákupem výtvarných potřeb a organizačním zajištěním. Speciální pomůcky nakoupené z projektu dále slouží svému účelu: Na rozvoj jemné motoriky a smyslového vnímání jakož i foliovací přístroj pro výrobu speciálních kartiček pro děti s poruchou autistického spektra slouží učitelkám, podpořeným v rámci grantu- tyto je využívají, případně zapůjčují svým kolegyním pro práci s multihandicapovanými dětmi v MŠ Speciální pomůcky na trampoterapii a relaxační techniky slouží na ZŠ Hvězárna, která je využívá především pro práci s dětmi s DMO, ADHD, Dys- poruchami apod. konkrétně 17 dětí z toho 3 žáci s tělesným, nebo smyslovým postižením a 5 dětí s ADHD. Jednou z aktivit byla arteterapie s dětmi z pěstounských rodin - zaměřen především na kompenzaci deprivace, ADHD, specifických symptomů, vzniklých na podkladu obtížných životních období apod. Tato problematika se ukázala jako velmi aktuální téma, vyžadující hlubší práci jak s dětmi, tak s jejich rodinami. Díky navázání na skupinu pěstounských rodin vznikla nová aktivita O. s. Oken pod vedením Bc. Kláry Hesounové-Měkutové - a to systematické setkávání pěstounských rodin s psychologickou a arteterapeutickou podporou dětí i rodičů. aktivita je finančně podpořena nadací Táta a máma a dotací MPSV Metody a postupy získané na sžívacích kurzech byly dále využívány Výsledky projektu v podobě zkušeností lektorů, učitelů i žáků, mají své pokračování ve víkendových kurzech některých středních škol (Střední zdravotnická škola v J. Hradci, Gymnázium Třeboň). Profesně téma z kurzů rozvíjí též Mgr. Richard Macků absolvent Pedagogiky volného času TF JCU při své výuce. 15.

16 SETKÁVÁNÍ NÁHRADNÍCH RODIN Od září 2010 rozšířilo Občanské sdružení Okna svoji působnost o pomoc náhradním rodinám. Cílem je nabídnout odborné zázemí a poradenství rodinám s dětmi v náhradní rodinné péči. V rámci projektu probíhají pravidelná setkávání i víkendové relaxačně vzdělávací akce. Činnost navázala na aktivity projektu Šance pro každého. V roce 2012 byla činnost finančně podporována MPSV a Nadačním fondem Albert a Nadací T a M Cíle setkávání: Nabídka odborného zázemí a poradenství rodinám s dětmi v NRP Poskytování dlouhodobé, kontinuální a komplexní pomoci Doprovázení rodin na jejich cestě s přijatými dětmi od přijetí dítěte až do jeho dospělosti Vybudování komplexního odborného programu pro pěstounské rodiny, který bude pečovat o všechny členy rodiny rodiče a přijaté i biologické děti V roce 2012 proběhlo celkem 7 setkání pěstounských rodin, z toho dvě víkendové, jedno čtyřdenní a 4 jednodenní. Setkání byla zaměřená především na odbornou pomoc rodičům, pro děti připravili dobrovolníci výtvarné činnosti, hry, výlety a sportovní programy. Více informací najdete na Kontakt: Bc. Klára Hesounová Měkutová: ROMAN Roku 2010 se dlouholetý člen Občanského sdružení OKNA ocitl v těžké životní situaci. Jeho chronická nemoc svalová dystrofie se zhoršila natolik, že k životu potřebuje podporu dýchání domácí umělou plicní ventilaci. Aby nestrávil zbytek života v nemocnicích, jeho ošetřující lékař MUDr. Lorenz svolal skupinu lidí, kteří se zasadili o návrat Romana z oddělení ARO domů ke své rodině. K tomuto účelu Okna realizovala veřejnou sbírku, postavila čtyřčlenný tým ošetřovatelek, který pracoval pod odborným vedením Domácí péče paní Evy Šafránkové. Díky veřejné sbírce a díky daru O.s. PETR ze Vsetína tým po celý rok 2012 poskytoval 24 hodin denně své služby. Konkrétní vedoucí týmu byla zdravotní sestra Iva Bílá. Péče zdravotnic byla hrazena z prostředků DZP. Odborným garantem péče je MUDr. Vít Lorenc. Toto uspořádání provozu umožnilo i v roce 2012 vést Romanovi aktivní život ve vlastním bytě společně s otcem, bratrem a synem, později manželkou. Roman tak měl možnost žít aktivní život včetně vycházek, účasti na běžných aktivitách, další novinářskou práci, setkávání s přáteli. Koncem roku se na odpovědný úkol péče o pana Romana začal připravovat jeho syn Vítek. Po dočerpání finanční sbírky (v únoru 2013) společná cesta pana Romana a Občanského sdružení Okna bude ukončena. Celé rodině Pišných popřejeme šťastné vykročení a mnoho síly do dalších dní. 16.

17 PLES PRO OKÉNKO připravil tým složený z členů správní rady a výkonného výboru. Město Jindřichův Hradec poskytlo slevu na pronájem sálu na Střelnici, benefičně vystoupili všichni účinkující. Tento ples výborně moderovala dvojice Adam Jůna syn a Ivan Jůna-otec. Předtančení připravila Hana Knoflíčková s Adamem Jůnou. Výtěžek byl použit na vybavení nového pracoviště chráněných dílen Prodejní galerie Okénko. XI. KVĚTINOVÉ ODPOLEDNE připravili Ing. Vladimír Nosek s dalšími floristy, kteří předváděli květinové vazby. Materiálem a občerstvením přispělo 21 firem. Výtěžek posloužil k dofinancování vybavení Prodejní galerie Okénko VÁNOČNÍ PUNČOVÁNÍ a _ ADVENTNÍ KONCERT uspořádal ve prospěch O.s. Okna opět Rotary club Jindřichův Hradec. Na koncertě vystoupili žáci hudebního oboru ZUŠ Jindřichův Hradec. VÁNOČNÍ STÁNEK v rámci Adventu na zámku zorganizoval výkonný výbor sdružení. Své výrobky zde nabídli pracovníci CHD Okénko, přátelé O.S. OKNA a firmy Květiny Ing. Vladimír Nosek, Zahradnictví Mottlovi Otín a. Výtěžek posloužil k dofinancování provozu KCO. ADVENTNÍ SETKÁNÍ v Novosedlech nad Nežárkou a v Jindřichově Hradci organizačně i svými výrobky zajistily CHD Okénko. VEŘEJNÁ SBÍRKA Pro Okénko je průběžně realizována při různých aktivitách. V roce 2012 proběhla kontrola Krajského úřadu Jihočeského kraje ke splnění podmínek registrace sociálních služeb. Správnost plnění odvodů zdravotního pojištění kontrolovala VZP. Dále kontroloval Krajský úřad Jihočeského kraje realizaci činností, vyplývajících z pověření Sociálně-právní ochranou dětí. Všechny realizované kontroly byly ukončeny konstatováním, že práce probíhá v souladu s platnou legislativou a nebylo shledáno pochybení. 17.

18 Komunitní centrum OKÉNKO: Na Piketě 742/III, J. Hradec. Dům, darovaný sdružení Městem Jindřichův Hradec v roce 2005 byl v letech kompletně opraven, bezbarierově zpřístupněn za účelem sociální práce. V letech 2007 zde začaly pracovat chráněné dílny a kanceláře sdružení, v roce 2008 sociálně-terapeutické dílny a v roce 2009 chráněné bydlení. V roce 2008 byly přistavěny dvě bezbarierové garsoniery. V září roku 2012 byly dílny a kanceláře přemístěny na nové pracoviště. V KC Okénko zůstává sídlo organizace, chráněná dílna dřevařská, dále je zde poskytována služba chráněného bydlení dvanácti klientům. Je zde rovněž zázemí pro asistentky bydlení a technické zázemí O.S. Okna. Komunitní centrum OKÉNKO: Pražská 104/II, J. Hradec Chráněné dílny, sociálně-terapeutická dílna a provoz kanceláří nově sídlí v objektu firmy Gardon na garážová vrata. Zde jsme se setkali s porozuměním majitele objektu p. Čejky, který byl ochoten prostory upravit bezbarierově tak, aby mohly sloužit práci s handicapovanými klienty a zaměstnanci. Od září 2012 je zde nové pracoviště dílen s navýšenou kapacitou. Dobrovolnické centrum: Pravodova837/II, J. Hradec Slouží jako klubovna Pět P a zázemí pro řadu rozvojových aktivit již devátým rokem. Dobrovolníci zde mají své zázemí pro schůzky, supervize, společná i individuální setkání a jejich činnosti nekolidují s profesionálními provozy. Prodejní galerie OKÉNKO: Růžová 41, J. Hradec (Dům Sv. Floriána) Je též novým pracovištěm chráněných dílen od května Nabízí k prodeji dárkový sortiment CHD Okénko a dalších chráněných a terapeutických dílen z Jihočeského kraje. Zároveň zde lze posedět u kávy nebo jiných nápojů, využít internetu, pohovořit s přáteli. Dlouhodobou spolupráci realizuje O. s. Okna s Fakultou managementu VŠE Praha především při realizaci programu Pět P Fakulta poskytuje sdružení odborné zázemí v oblasti managementu, řada studentů pracuje v dobrovolnickém programu Pět P. Pracovníci sdružení poskytují studentům praxi, konzultace a podklady pro jejich seminární, případně diplomové práce. Tato spolupráce byla r potvrzena partnerskou smlouvou. Dlouhodobá spolupráce funguje také s MÚ Jindřichův Hradec. Město poskytlo sdružení dotace i zápůjčky prostor pro benefiční akce. Město darovalo v roce 2005 O. s. Okna dům, ve kterém nyní sdružení působí. V současné době sdružení poskytuje sociální služby několika desítkám uživatelů okresu J. Hradec a několika uživatelům, jejichž opatrovníkem je MÚJH. Způsob a rozsah poskytování sociálních služeb je s opatrovníkem pravidelně konzultován. Velmi významná je spolupráce se Střední zdravotnickou školou v Jindřichově Hradci A 18.

19 Gymnáziem Vítězslava Nováka v J. Hradci. Mnoho jejích studentů poskytuje dobrovolnické služby ve Sportovním klubu KAPŘI. Díky spolupráci, která je vedením školy podporována, prožívá mnoho dětí i dospělých s handicapem desítky hodin, naplněných pohybem a radostí. V uplynulých třech letech se úspěšně rozvíjí spolupráce s Rotary klubem Jindřichův Hradec. Členové klubu realizují benefiční aktivity ve prospěch O. s. Okna, informují se o dění ve sdružení a hledají další formy spolupráce. Dlouhodobá spolupráce funguje také mezi Základní školou praktickou a sdružením. Řada žáků této školy využívá všech služeb sdružení, občas využívá prostory školy k jednorázovým aktivitám. Úspěšně se rozvíjí spolupráce s ÚP v Českých Budějovicích, pobočkou v Jindřichově Hradci. ÚP vymezil chráněná pracovní místa v Chráněných dílnách O.s. Okna a poskytl dotaci na provoz a mzdové náklady těchto míst. Dalšími spolupracujícími organizacemi jsou YMCA Jindřichův Hradec, Domov sv. Anežky Týn nad Vltavou, Farní sbor ČCE Jindřichův Hradec, Sdružení Mesada, spolek Hippolyt, domov seniorů, Adra, ZUŠ J. Hradec, Hestia. Další informace o práci sdružení poskytuje web: Sdružení informuje o svých aktivitách prostřednictvím článků v měsíčníku Jindřichohradecký zpravodaj, Jindřichohradeckých listů, Týdeníku Jindřichohradecka, v měsíčníku NEON a prostřednictvím rozhlasu. Jindřichohradecká televize natočila řadu zpráv, které byly vysílány v regionálním vysílání a v TV Prima. Při každé benefici prezentuje sdružení svou práci formou aktuálních nástěnek. O k n a mají své vývěsky na pěti místech v Jindřichově H r a d c i. Prezentaci projektu náhradní rodinné péče nal ezne te na Prezentaci dobrovolnického p r o g r a m u 5P naleznete na Informace o projektu Šance pro každého a jeho udržitelnosti je možné nalézt na webu: D a l š í m médiem jsou elektronické OKNOVINKY interní občasník, z asílan ý n a adresy členů a příznivců Oken. Zcela nová aktivita Oken Prodejní galerie Okénko byla prezentována formou spotu v dálkových autobusech. 19.

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Slovo úvodem.................................. 3 Činnost Diecézní charity.............................. 5 Tříkrálová sbírka.................................

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Působnost Arcidiecézní charity Působnost Olomouc Arcidiecézní charity Olomouc Olomouc Olomouc Valašské Meziříčí Valašské Meziříčí Působnost Charity Působnost

Více

Výroční zpráva rok 2014

Výroční zpráva rok 2014 D Ů M K N Ě Ž N Y E M M Y domov pro seniory příspěvková organizace města Neratovice Výroční zpráva rok 2014 OBSAH ÚVOD... 4 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH... 5 1.1 Principy poskytování

Více

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Únor 2014 Obsah: I. Základní údaje o organizaci.. 3 II. Domy zvláštního

Více

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA INFORMAČNÍ KATALOG STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN Krizová telefonní čísla Hasiči... 150 Záchranná služba... 155 Městská policie... 156 Policie... 158 Úřady a instituce Magistrát města

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice 1 Katalog je vydán v rámci realizace projektu Aktualizace komunitního plánování sociálních služeb ORP Prachatice reg.č. CZ.1.04/3.1.03/65.00008

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Brandýs nad Labem ZALOŽENO 1905 250 01 Brandýs nad Labem, Palachova

Více

Výroční zpráva. Nadace Divoké husy 2 0

Výroční zpráva. Nadace Divoké husy 2 0 Výroční zpráva Nadace Divoké husy 2 0 1 4 Obsah 3 Úvodní slovo 5 Poslání a cíle Nadace Divoké husy 6 Kdo jsme 7 Lidé v Nadaci 8 Benefice s Divokými husami 9 Podpora v roce 2014 11 Schválené projekty v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2 0 1 4 ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁS Kdo jsme? - Vaše středisko volného času! Dům dětí a mládeže Ulita Broumov, okres Náchod je právnická osoba, která vykonává

Více

Akademické centrum studentských aktivit

Akademické centrum studentských aktivit 1 1 Akademické centrum studentských aktivit VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 1 Obsah OBSAH... 2 ÚVOD... 5 ORGANIZACE A PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ... 7 ODBORNÉ SEMINÁŘE... 11 VYSOKOŠKOLSKÁ LEGISLATIVA... 14 AKADEMICKÉ SENÁTY...

Více

Závěrečná zpráva. Evropský rok dobrovolných činností na podporu aktivního občanství 2011 1

Závěrečná zpráva. Evropský rok dobrovolných činností na podporu aktivního občanství 2011 1 Závěrečná zpráva Evropský rok dobrovolných činností na podporu aktivního občanství 2011 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Březen 2012 1 Dále jen Evropský rok dobrovolnictví

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ POLOM, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Výroční zpráva byla vypracována podle stavu k 31. srpnu 2011... Ředitel školy Rozdělovník:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Magistrát hlavního města Prahy odbor školství, mládeže a sportu MHMP odd. školství Jungmannova 35/29 111 21 Praha 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 GYMNÁZIA JANA PALACHA PRAHA 1,

Více

KLUB VOZÍČKÁŘŮ PETÝRKOVA, O. P. S.

KLUB VOZÍČKÁŘŮ PETÝRKOVA, O. P. S. KLUB VOZÍČKÁŘŮ PETÝRKOVA, O. P. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Ani po 23 letech naší existence nejsme laxní, naopak se snažíme rozvíjet! Stáváme se členy profesních organizací, rozšiřujeme naše služby, připravujeme

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1 Dům dětí a mládeže Větrník Riegrova 16, Liberec 1, 46001, telefon/fax: 482713161, e-mail: jana.pavlikova@ddmliberec.cz, www.ddmliberec.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Více

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Výroční zpráva Domova seniorů Břeclav 2011 Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Obsah Obsah zprávy o činnosti l. Úvod... 2 II. Základní údaje... 3 III. Poslání, cíle a principy naší

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín Č.j.: 280/2014 Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2013 2014 zpracoval:

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti dětského domova školní rok 2011/2012

Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti dětského domova školní rok 2011/2012 Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti dětského domova školní rok 2011/2012 V Melči, dne 22.10.2012 Mgr. Jiřina Moudrová ředitelka 1 Obsah výroční zprávy

Více

Katalog výrobků. Chráněné dílny Okénko Občanského sdružení Okna

Katalog výrobků. Chráněné dílny Okénko Občanského sdružení Okna Katalog výrobků Chráněné dílny Okénko Občanského sdružení Okna Kdo jsme Člověk je šťasten tehdy, když má co dělat, v co doufat a koho milovat. Viktor Emanuel Frankl Poslání: Občanské sdružení, které podporuje

Více

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2 Obsah str. 7 Úvodní slovo str. 8 1 Základní údaje str. 8 1.1 Charakteristika organizace str. 9 1.2 Údaje o vedení organizace str. 10 1.3 Systém managementu v DS str. 11 1.4 Globální

Více

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 1 1.0 Základní charakteristika školy Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 je plně organizovaná škola městského typu. Je umístěna

Více

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, sociální služby ve Frýdku-Místku dostály za poslední léta výrazných změn. Vytvořila

Více