Komunikace. Aktivita. Otevřenost. Naděje. Nepočítej své nepřátele tvůj čas je nesmírně vzácný. Počítej své přátele a pak s nimi počítej.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Komunikace. Aktivita. Otevřenost. Naděje. Nepočítej své nepřátele tvůj čas je nesmírně vzácný. Počítej své přátele a pak s nimi počítej."

Transkript

1 Otevřenost Komunikace Naděje Aktivita Nepočítej své nepřátele tvůj čas je nesmírně vzácný. Počítej své přátele a pak s nimi počítej. Sri Chinmoy

2 POSLÁNÍ A PROGRAM SDRUŽENÍ 3 STRUKTURA SDRUŽENÍ A KONTAKTY 4 KALENDÁRIUM 5 ZAMĚSTNÁVÁNÍ 7 SOCIÁLNÍ SLUŽBY 8 * Sociálně-terapeutická dílna OKÉNKO 8 * Chráněné bydlení 9 VOLNÝ ČAS, SPORT, DOBROVOLNICTVÍ 10 * Program Pět P 10 * Sportovní klub KAPŘI 11 * D klub 11 * Dětský klub Růžička 12 POBYTOVÉ AKCE 12 *Sportovní soustředění - DOBYVATELÉ ZTRACENÉ ARCHY, aneb JAK LIMONÁDOVÝ JOE K PRAOTCI ČECHOVI PŘIŠEL 13 *Tábor HOBIT, aneb cesta tam a zase zpátky 13 *Rekreace pro dospělé klienty Mrhal DOPLŇKOVÉ AKTIVITY 14 * Vzdělávání týmu Oken 14 * Knihovna 14 * Půjčovna pomůcek 14 MIMOŘÁDNÉ AKTIVITY 14 * Šance pro každého 14 * Setkávání náhradních rodin 16 * Roman 16 BENEFIČNÍ AKCE 17 KONTROLNÍ ČINNOST 17 PRACOVIŠTĚ OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ OKNA 18 DLOUHODOBĚ SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE 18 PREZENTACE O.S. OKNA 19 SEZNAM DOBROVOLNÍKŮ 20 SEZNAM DÁRCŮ 21 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ SDRUŽENÍ 21 SLOVO ZÁVĚREM 24

3 Občanské sdružení, které podporuje osoby se zdravotním handicapem a jejich rodiny v aktivním, smysluplném a důstojném způsobu života, napomáhá jejich zapojení do běžných společenských aktivit a vytváří nové příležitosti pro seberealizaci a osobní růst. U MV ČR jsme byli registrováni dne Našimi členy jsou osoby se zdravotním postižením, jejich rodinní příslušníci, přátelé, odborníci. Jsme otevřeni všem lidem dobré vůle. Podpora aktivního způsobu života osob s handicapem. Zaměstnávání osob s handicapem. Poskytování sociálních služeb. Doprovázení pěstounských rodin. Pomoc při rozšiřování možností vzdělávání, sportovního a kulturního vyžití v běžných typech institucí. Pořádání osvětových akcí, seznamujících širokou veřejnost s problematikou života zdravotně postižených lidí. Publikování článků s tematikou života lidí s handicapem. Vyhledávání odborných kontaktů. Spolupráce s organizacemi z oblasti školské a sociální. Poradenství pro rodiny s handicapovanými členy. Pořádání kulturních, sportovních, výtvarných a jiných akcí pro rodiny s handicapovanými členy. Pořádání benefičních akcí. Vyhledávání dobrovolníků pro další spolupráci. 3.

4 ČESTNÉ PŘEDSEDNICTVO: Ing. Jiří Přibil, PhD., PhDr. Jitka Čechová, Mgr. Jarmila Kulhavá SPRÁVNÍ RADA: PaedDr. Drahomíra Blažková předsedkyně Mobil: Má na starosti vedení práce sdružení, individuální a skupinové poradenství, supervizi programu 5P a D-klubu, fundraising a public relations. Mgr. Jaroslava Sedláková, Ph.D místopředsedkyně Tel: , (Kancelář Na FM VŠE v Jarošovské ulici) Má na starosti odbornou garanci Programu 5P, public relations a projektový management. Marie Málková místopředsedkyně, ekonomka Mobil: , , Má na starosti ekonomický management sdružení, fundraising, vede provoz kanceláře. VÝKONNÝ VÝBOR: Ivan Jůna ( ), Ing. Vladimír Nosek ( ), Ing. Pavel Mottl ( ), Marie Mottlová ml. ( ), Jana Vojáčková ( ), Ing. Lenka Havlová ( ), Renata Čeloudová ( ) Všichni členové výkonného výboru se podílejí na organizaci benefičních akcí i zajišťování dalších aktivit. KONTAKTNÍ ÚDAJE OBČANSKÉ SDRUŽENÍ OKNA IČO: Číslo účtu: Sparkasse / tel: Sídlo organizace: Na Piketě 742/III, J. Hradec Chráněné dílny: Pražská 104/II, J. Hradec, Prodejní galerie Okénko: Růžová 41, J. Hradec, tel.: Sociálně terapeutická dílna Okénko: Pražská 104/II, J. Hradec, tel.: Chráněné bydlení Okénko: Na Piketě 742/III, J. Hradec, tel.: Dobrovolnické centrum: Pravdova 837/II, J. Hradec, tel.:

5 LEDEN Hudební vystoupení v DS Otín Společné setkání dětí i rodičů - pěstounských rodin ÚNOR BŘEZEN DUBEN KVĚTEN ČERVEN Předávání dobrovolnických cen Křesadlo Potáborové setkání Masopustní merendy v MŠ (Růžička) Výroční členská schůze Vajgarský Kapr Lenky Outlé, noční potápění, Slavnostní večer Kaprů KC Jitka Hudební vystoupení v DS Otín Benefiční ples Pro Okénko Vzdělávací setkání pěstounských rodin - téma: Děti a drogy (4 rodiny, 4 dospělí, 12 dětí) Malování velikonočních vajíček (Pět P) Přípravný víkend na sportovní soustředění (Kapři) Pluh. Žďár Den Země (Růžička) Návštěva uživatelů CHB a STD na koncertě Chceme žít s Vámi v Praze Workshop pro pěstounské rodiny. Téma Podpora a sebepodpora s Mgr. Lenkou Macháčkovou (7 rodin 9 dospělých, 26 dětí) Otevření nového pracoviště chráněných dílen Prodejní galerie Okénko v Domě sv. Floriana Růžová 41 Kontrola KUJCK na realizaci sociálně-právní ochrany dětí Předprázdninové skupinové setkání Pět P Dvoudenní výjezdní supervize (pět P) s přednáškou Emoční inteligence Hudební vystoupení v DS Otín (D-klub) Vstupní šetření KUJCK materiálně technického zabezpečení pro nové pracoviště a navýšení kapacity sociálně terapeutických dílen Airsoft akce pro dobrovolníky (Kapři) Mostečný SJK + PluhCorps Den Dětí, Rozloučení s předškoláčky, Besídky pro rodiče (Růžička) 5.

6 ČERVENEC SRPEN ZÁŘÍ ŘÍJEN Čtyřdenní setkání pěstounských rodin s psychologem Michalem Chytrým. Pro rodiče společné i individuální poradenství, pro děti herní program (10 rodin, 14 dospělých a 41 dětí) Prázdniny s Kaprem na vozíku i bez něj (10 denní pobytová akce v Pluhově Žďáru) Letní tábor Hobit aneb cesta tam a zase zpátky Mrákotín Dvoudenní airsoftová akce pro dobrovolníky Mostečný SJK+PluhCorps Návštěva klientů CHB v ZOO Jihlava Navýšení kapacity Sociálně terapeutické dílny z 10 na 20 uživatelů Přestěhování chráněných, sociálně terapeutických dílen a kanceláří na nové pracoviště Malování, úprava a vybavení prostor KC Okénko pro zvýšený počet klientů chráněného bydlení Hudební vystoupení v DS Otín Týdenní rekreační pobyt pro dospělé s handicapem v penzionu Mrhal Z Jankova do Londýna a zpět. Přivítání Arnyho Petráčka po letní paralympiádě. Víkendový výcvik dobrovolníků Pět P a D-klubu Ukončení činnosti Dětského klubu Růžička Kontrola KUJCK na splnění registračních podmínek k navýšení kapacity chráněného bydlení a sociálně terapeutické dílny Setkání pěstounských rodin. Téma Co nás čeká po novele? LISTOPAD Den otevřených dveří - Chráněné bydlení, Sociálně-terapeutické a chráněné dílny Sbírka časopisů a nástěnných obrázků pro DS Otín Návštěva Městské rady v chráněném bydlení a chráněných a sociálněterapeutických dílnách. Víkendové setkání pěstounských rodin. Téma Vznik a porucha citového pouta (4 rodiny, 6 dospělých, 18 dětí) Návštěva pracovníků Arpidy v chráněných a sociálně-terapeutických dílnách Rammstein párty Pluhův Žďár pro děti a dobrovolníky Akce pro Slané děti výroba větrníků (Kapři) PROSINEC Sbírka časopisů a nástěnných obrázků pro DS Otín (D-klub) Benefiční koncert pro Okna (Rotary club) Vánoční punčování pro Okna (Rotary club) Advent na zámku (chráněné dílny) Advent v Novosedlech n. N. (chráněné dílny) Čertovská výprava (Pět P) Hudební vystoupení v DS Otín (D-klub) Vánoční jarmark Pluhův Žďár (dobrovolníci Kapři) Návštěva pěti pěstounských rodin v Aquapalac Praha 6.

7 ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB S HANDICAPEM Zaměstnávání v Komunitním centru O k é n k o b y l o zahájeno v říjnu V průběhu roku 2012 jsme vyhledali nové prostory pro provoz dílen a tři ze stávajících dílen přestěhovali n a n o v é p r a c o v i š t ě. Přestěhovány byly dílny knihařská, výtvarná a šicí, tyto dílny byly rovněž dovybaveny zlatičkou, šicím strojem a novými regály díky grantu Nadace OKD. Koncem roku 2012 v O.s. Okna pracovalo 5 chráněných pracovišť. Výtvarná dílna je zaměřena na malování obrázků a textilních nášivek technikou voskové batiky a modrotisku, dále na malování na sklo, textil a hedvábí, barvení textilu, filcování, drátkování, enkaustiku a různé další techniky. Textilní dílna spolupracuje s výtvarnou dílnou. Vznikají zde tašky, polštářky, pouzdra, kapsáře, zástěry, pantofle, tkané koberečky a různé další textilní užitkové předměty. Knihařská dílna je zaměřena na ruční šití dárkových bločků a knížek, opravy knih, paspartování, výrobu přání a novoročenek, adjustaci obrázků z výtvarné dílny a drobné zakázky. Dřevařská a údržbářská dílna je zaměřena na výrobu drobných dřevěných dekorativních předmětů, údržbářské a opravářské práce v rámci objektu KC Okénko. Tato dílna zůstala na původním pracovišti KC Okénko. Prodejní galerie Okénko v Růžové ulici 41 (Dům Sv. Floriána) je nově vybudovaným pracovištěm chráněných dílen. V této galerii nabízíme výrobky vlastních dílen, dále CPASS Bobelovka, Domova Svaté Anežky z Týna n. Vltavou, Fokusu České Budějovice, Nazareta z Borovan a Domova Sv. Linharta z Chelčic. Naší snahou je vytvořit poutavou nabídku různorodých dárkových předmětů, produkovaných chráněnými a terapeutickými dílnami v Jihočeském kraji. Zároveň chceme v galerii zkvalitnit pracovní i sociální dovednosti pracovníků chráněných dílen. Toto pracoviště bylo vytvořeno díky grantům Nadace OKD, Nadace RBB, Sdružení Mesada a provozní dotaci ÚP. Výrobky z dílen prodáváme na benefičních akcích, v galeriích, vyrábíme různé předměty na objednávku (přání, novoročenky, obrázky, dárkové předměty a balení, pasparty, opravy knih ), zaměstnanci tak mohou prožívat pocit úspěchu a radosti z dobře vykonané práce. Během roku 2012 bylo v chráněných dílnách Komunitního centra Okénko zaměstnáno na částečné úvazky 20 osob s handicapem, v přepočtu 9,02. Vedoucí chráněných dílen je Martina Märzová: Kontakt: Zaměstnáváme více než 50% osob se zdravotním postižením, odběrem výrobků mohou firmy s více než 25 zaměstnanci řešit tzv. náhradní plnění (Zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb., 81 odst.1, 18 vyhl.č. 518/2004 Sb.) 7.

8 MOTTO sociálních služeb: ČLOVĚK JE ŠŤASTEN TEHDY, KDYŽ MÁ CO DĚLAT V CO DOUFAT A KOHO MILOVAT Viktor Emanuel Frankl SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÁ DÍLNA OKÉNKO Sociálně terapeutická dílna Okénko v Jindřichově Hradci nabízí občanům se zdravotním, tělesným a kombinovaným handicapem možnost spoluvytvářet přijímající, rodinné prostředí, kde mohou rozvíjet své dovednosti a schopnosti při společném tvoření. Základní činnosti poskytované služby: * Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění. * Podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků. * Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu. * Poskytnutí stravy, nebo pomoc při zajištění stravy. Dle dohody mohou být poskytovány další fakultativní služby s úhradou až do plné výše nákladů. V průběhu roku 2012 byla sociální služba poskytnuta celkem 28 uživatelům z toho bylo 19 uživatelů s trvalým pobytem v Jindřichově Hradci. Služba byla poskytována každý pracovní den od 7.30 do hod. V STD poskytovalo služby 10 zaměstnanců, z toho 6 pracovníků v přímé péči (přepočtený úvazek 3,13) a 4 režijní pracovníci (administrativa, úklid, přepočtený úvazek 0,7) Celkem zaměstnanci STD tvořili v přepočtu 3,83 úvazky. Všichni zaměstnanci jsou pro svoji práci plně kvalifikovaní. Primárním cílem služby v uplynulém roce bylo navýšení kapacity. Rok byl započat vyhledáváním nových prostor s vyhovujícími podmínkami. Toho bylo počátkem roku dosaženo uzavřením smlouvy s p. Čejkou, majitelem objektu v Pražské ulici, který se zavázal upravit prostory v souladu s potřebami práce s handicapovanými osobami a následně je pronajmout. Dne byla podána žádost o změnu registračních podmínek v souvislosti s plánovaným přesunem a navýšením kapacity. Po realizaci vstupního šetření materiálně-technického zabezpečení podmínek bylo žádosti vyhověno. Od je služba poskytována s maximální kapacitou 20 uživatelů/den v zrekonstruovaných prostorách staré továrenské budovy. Budova je v blízkosti centra města, tím je služba místně, časově a kapacitně dosažitelná také pro uživatele DOZP v J. Hradci a dojíždějící z blízkého okolí. K rozdělení provozů a vybavení prostor sociálně terapeutické dílny došlo za finanční podpory Jihočeského kraje. Vedoucí STD je Bc. Dita Nondková: tel.:

9 CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Chráněné bydlení OKÉNKO v Jindřichově Hradci nabízí lidem se zdravotním, mentálním, tělesným a kombinovaným postižením možnost získat a prohloubit dovednosti vedoucí k plnohodnotnému životu. Kapacita bydlení na počátku roku 2012 byla 6 lůžek ve třech garsoniérách, z nichž dvě jsou bezbariérové. Každá garsoniéra má 2 lůžka, svoji koupelnu a kuchyňskou linku. Cílovou skupinou jsou lidé starší 18 let se zdravotním, tělesným, mentálním nebo kombinovaným postižením, kteří si chtějí vytvořit dovednosti pro samostatné bydlení, případně své zkušenosti prověřit v praxi. Klientům je stále k dispozici jeden pracovník a to jak v denním, tak v nočním čase. S klienty jsou uzavírány smlouvy o poskytování služeb. V roce 2012 KC Okénko poskytovalo služby chráněného bydlení 6 uživatelům se zdravotním, tělesným, mentálním a kombinovaným postižením. Služba byla zcela naplněna a v pořadníku byly 4 neuspokojené žádosti o bydlení. Provozy dílen a bydlení se mnohdy křížily, takže jedním z hlavních cílů O.s. Okna pro rok 2012 bylo rozdělení provozů dílen, doupravení domku pro účely chráněného bydlení a navýšení kapacity CHB. K tomu byly učiněny potřebné administrativní i provozní kroky, včetně získání grantů na úpravu a dovybavení prostor. V září byly vystěhovány z KC Okénko kanceláře, sociálně terapeutická dílna a tři chráněné dílny. Tím vznikly nové prostory pro bydlení 4 jednolůžkové a jeden dvoulůžkový pokoj. Prostory byly vymalovány a vybaveny novým nábytkem a to díky grantům nadací J+T, GE Money Bank, Výboru Dobré vůle Olgy Havlové a Kontu Bariéry. Zároveň při úpravách pomohla řada dobrovolníků mimo jiné dobrovolníci z České spořitelny v rámci Dnů pro charitu. Díky těmto úpravám bude kapacita služby navýšena na 12 klientů od Služba je poskytována nepřetržitě 24 hodin denně formou dvousměnného provozu. V roce 2012 personálně zajišťovaly službu 4 pracovnice na plný úvazek, (kvalifikované dle zákona o sociálních službách), další pracovnice především z řad studentek sociálních oborů na DPP o víkendech, dovolených, při nemocech. Vedoucí chráněného bydlení je p. Andrea Kröpfelová, Kontakt: Provoz sociálních služeb zajišťuje sociální pracovnice Bc. Marie Mottlová, tel , 9.

10 PROGRAM PĚT P Přátelství Prevence Pomoc Péče Podpora Volnočasový sociálně preventivní program, určený dětem ve věku od 6 do 15 let. Pochází z USA, kde funguje již sto let. V České republice program funguje od roku 1996 pod záštitou Národního dobrovolnického centra Hestia Praha. Cílem programu je prospět dětem školního věku, které to mají složitější, než jejich vrstevníci. Obsahem je přátelství dítěte se starším kamarádem dobrovolníkem. Dobrovolník (starší 18 let), který má zájem scházet se 2 3 hodiny týdně s mladším kamarádem, absolvuje orientační psychologické vyšetření, výcvik zaměřený na rozvoj komunikačních a sociálních dovedností a účastní se každý měsíc pravidelných supervizí. Dvojice dobrovolník dítě je vybírána na základě podobnosti zájmů, hlavní důraz je kladen na naplnění potřeb dítěte. Cílem je nabídnout dítěti přátelský vztah, podpořit jeho sebedůvěru a emocionální zrání. Na realizaci programu v Jindřichově Hradci se podílejí čtyři subjekty Fakulta managementu VŠE, O.s. OKNA, Národní dobrovolnické centrum Hestia a Asociace Pět P v ČR. Zázemí pro dvojice i společné akce poskytuje KC OKÉNKO a klubovna Dobrovolnického centra. Všechna tato prostředí jsou bezbariérově upravená a přístupná všem dětem i dospělým na vozíčku. Finančně byl program podpořen grantem Ministerstva vnitra ČR, Nadací NROS Pomozte dětem a Městem Jindřichův Hradec. Realizační tým: Mgr. Jaroslava Sedláková, Ph.D odborná garantka, Ing. Lenka Havlová koordinátorka, PaedDr. Drahomíra Blažková, supervizorka, PhDr. Jitka Balcarová diagnostik. Během roku 2012 se pravidelně scházelo 17 různých dvojic, do června fungovalo 10 dvojic, od září také 10 dvojic, kdy 3 dvojice pokračovaly, 2 dobrovolnice vytvořily nové dvojice a přidalo se aktivně dalších 5 dobrovolníků, kteří vytvořili dvojice. Během roku byly realizovány 4 společné akce potáborové setkání, malování velikonočních vajíček,opékání buřtů a čertovská výprava. Děti se také účastnily představení ochotníků z FM VŠE a to v dubnu představení Tři Mušketýři a v prosinci Tajemství staré bambitky. Schůzky se konaly na základě dohody mezi dobrovolníkem a dítětem v klubovně nebo cukrárně, kině, parku apod. a dle monitoringu rodičů i dětí probíhaly ke spokojenosti všech zúčastněných. Dobrovolníci uspořádali řadu společných akcí. (Viz kalendárium) Podzimním výcvikem konaném v Komunitním centru Okénko prošlo 7 nových dobrovolníků. Díky velké péči odborné garanty Jaroslavy Sedlákové dne MV ČR udělilo O.s. OKNA AKREDITACI programu 5P podle zákona č. 198/2002 S. o dobrovolnické službě a tato akreditace byla v r prodloužena o další tři roky. Kontakt na koordinátorku: Ing. Lenka Havlová,

11 SPORTOVNÍ KLUB KAPŘI V roce 2012 se zúčastnilo programu Sportovního klubu Kapři 28 klientů ve věku 5 35 let s tělesnými a kombinovanými handicapy a to jak vrozenými, tak po úrazech. Převažující náplní programu SK KAPŘI je teoretická i praktická výuka plavání tělesně handicapovaných. Výuka pod vedením zkušeného instruktora probíhá za pomoci dobrovolníků (v uplynulém roce to bylo 28 dobrovolníků, většinou studentů Střední zdravotnické školy v J. Hradci), kteří jsou předem proškoleni a seznámeni s metodikou této práce. Program je realizován 3x v týdnu 1 až 1,5 hodiny. Klientům pohyb a rehabilitace ve vodě usnadňuje procvičovat různé svalové partie, které nejsou při běžném pohybu ať na vozíku nebo za pomocí jiných pomůcek zapojovány a naopak namáhané svalové partie mají možnost si odlehčit. Plavání napomáhá ke zvýšení tělesné kondice plavců. Pro řadu našich klientů je tato činnost jediná volnočasová aktivita, kterou mají možnost v našem regionu navštěvovat, neboť jsme jediní, kdo tuto činnost v regionu nabízí. V rámci klubu jsou pravidelně pořádány plavecké závody tělesně postižených sportovců, zácvik dobrovolníků a pobytové akce. V roce 2012 byly realizovány společné akce pro dobrovolníky, jejichž cílem bylo zkvalitnění týmové spolupráce. Vždy probíhala na závěr zpětná vazba a návrhy na nové aktivity. Všechny aktivity SK Kapři včetně výcviku nových dobrovolníků zajišťuje pan Ivan Jůna, tel , D KLUB Motto: Pouštěj svůj chléb po vodě, po mnoha dnech se ti vrátí. Tato aktivita vznikla v září 2007 díky iniciativě paní Jany Vojáčkové. Pravidelnou a nejdůležitější aktivitou klubu se staly návštěvy vybraných seniorů DS Otín. Byla sepsána smlouva o spolupráci s DS Otín a členové D-klubu uzavřely s O.s. Okna dobrovolnickou smlouvu. Jednotliví dobrovolníci dostali na starosti konkrétní klienty DS, které pravidelně jednou týdně navštěvovali. 11.

12 Doplňující aktivitou D-klubu je pomoc při pořádání benefičních a jiných akcí, depistáž potřeb sdružení a nepravidelná pomoc klientům na základě jejich aktuálních potřeb. Během roku 2012 dobrovolníci D-klubu navštěvovali pravidelně 24 klientů DS Otín, realizovali celkem 5 hudebních vystoupení, uspořádali sbírku časopisů a nástěnných obrázků pro seniory. Členové klubu velmi oceňují výbornou spolupráci s vedením a zaměstnanci DS Otín. Setkání smluvních dobrovolníků klubu se odehrávala v měsíčních intervalech a měla supervizní charakter. Supervizorkou je PaedDr. Drahomíra Blažková Všechny činnosti klubu jsou plně dobrovolnické, i nadále D-klub s velkým osobním nasazením koordinuje paní Jana Vojáčková. Poděkování patří za výbornou spolupráci Střední zdravotnické škole, Benjaminu Krausovi a všem, kteří podpořili sbírku časopisů a obrázků. D-klub obdržel v roce 2012 Čestné uznání v rámci Křesadla cen pro nejlepší dobrovolníky v kraji. Kontakt: tel.: DĚTSKÝ KLUB RŮŽIČKA POSLÁNÍM Dětského klubu RŮŽIČKA při 1. MŠ v Jindřichově Hradci je podpora všech dětí v aktivním způsobu života a zajímavém prožívání času a napomáhání zapojení dětí s handicapem do běžných dětských aktivit. Vývojová psychologie říká, že v předškolním věku, kdy si děti osvojují vzorce jednání, dokážou bez výhrad přijmout kamarády, kteří jsou trochu jiní. Motivující prostředí jim v této sociální zkušenosti může pomoci. Klub vznikl na základě vůle rodičů v únoru 2008, členství v něm vzniká na základě přihlášky a zaniká automaticky odchodem dětí z MŠ. Během roku 2012 rodiče dětí a pedagogové z 1. MŠ realizovali pro děti Maškarní merendy ve všech třídách MŠ, Den Země, Den dětí, Rozloučení s předškoláčky v Houbovém parku v Roseči, Besídky pro rodiče. V říjnu 2012 dětský klub ukončil svou činnost pod hlavičkou Občanského sdružení Okna, své poslání dále naplňuje formou Třídních fondů Růžička pod hlavičkou mateřské školy. Finanční prostředky byly plně vyčerpány. 12.

13 Sportovní soustředění DOBYVATELÉ ZTRACENÉ ARCHY, aneb JAK LIMONÁDOVÝ JOE K PRAOTCI ČECHOVI PŘIŠEL Vyvrcholením plavecké sezony SK Kapři bylo sedmidenní sportovní soustředění, inspirované divokým západem, praotcem Čechem, příběhy z archeologie. Ivan Jůna spolu s partou vynikajících dobrovolníků připravili v malebném prostředí Pluhova Žďáru týden plný her a sportů, inspirované Divokým západem, praotcem Čechem, příběhy o ztracené Arše. Takto pojatý tábor byl třetí v historii Kaprů. Ojedinělý zážitek pro plavce připravil tým dobrovolníků pod vedením Ivana Jůny. Finančně byla akce podpořena grantem Krajského úřadu Jihočeského kraje, Nadací Lesy ČR, Nadací RBB Invest a systémem Dream-catcher, který realizovali dobrovolníci. Letní tábor pro děti a dospělé s handicapem HOBIT, aneb cesta tam a zase zpátky Již tradiční prožitkový tábor pro děti i dospělé s handicapem se uskutečnil již podeváté, opět v penzionu MODRÁ KOTVA v Mrákotíně. Akci zrealizovalo 23 dobrovolníků pro 20 dětí a 7 dospělých klientů. Vedení tábora se věnovala Bc. Marie Mottlová. Součástí řady hravých a tvořivých aktivit pro děti i dospělé na akci byla také návštěva ZOO Jihlava s ukázkou výcviku dravých ptáků. Kolorit tábora dotvářely noční hry, výtvarné a prožitkové aktivity. Mnohé z nich na konci tábora účastníci předvedli svým rodičům. Dobrovolníci na táboře opět pracovali zcela zdarma a vytvořili nádherných deset dní nejen pro účastníky, ale i pro sebe navzájem, bonusem pro rodiče bylo deset dní, naplněných odpočinkem. Někteří rodiče si tuto skutečnost velmi silně uvědomili a na konci tábora zazněla i slova, plná pozitivních emocí. Akce byla podpořena nadací Pomozte dětem, městy Jindřichův Hradec, Počátky,Praha 8, obcemi Novosedly n.n., Polště, Rapšach a Penzionem Modrá Kotva. REKREAČNÍ POBYT PRO DOSPĚLÉ S HANDICAPEM MRHAL 2012 Tohoto druhu první akce pro dospělé klienty byla realizována v září. Cílem akce bylo změnit prostředí města a nabídnout uživatelům zážitkové, herní, odpočinkové poznávací a relaxační aktivity. Těmto aktivitám napomohl pobyt v malebném přírodním prostředí u rybníku Mrhal ve Hlincově Hoře u Českých Budějovic. Pobytové akce se zúčastnilo 7 dospělých uživatelů chráněného bydlení a sociálně terapeutické dílny, organizačně zajišťovaly a péči poskytovaly sociální pracovnice Bc. Marie Mottlová a vedoucí CHB Andrea Kröpfelová. 13.

14 VZDĚLÁVÁNÍ TÝMU OKEN Tým Oken pokračoval v uplynulém roce širokým spektrem vzdělávacích aktivit. V rámci vzdělávání byly realizovány stáže ve Středisku Diakonie CČH Nazaret Borovany, rekvalifikační kurz, realizovaný UP absolvovala jedna pracovnice, akreditované vzdělávací kurzy, pořádané Občanským sdružením THEYA, absolvovaly pracovnice sociálních služeb. Řadu školení o.s. Amalthea, které se zabývá doprovázením pěstounských rodin, absolvovala koordinátorka Setkávání pěstounských rodin. V rámci vlastního týmu probíhaly tematické porady na aktuálně živá témata. K dispozici byl zaměstnancům rovněž externí psycholog, aby měli možnost opory v případě nutnosti externí supervize.seminář emoční inteligence absolvovaly sociální pracovnice a předsedkyně sdružení. Vzdělávání výcvik dobrovolníků z programu Pět P bylo realizováno díky grantu MVČR a Pomozte dětem. Dobrovolníci Pět P vedle vlastního výcviku absolvovali dvoudenní výjezdní supervizní setkání, spojené se vzdělávaním na téma Emoce. KNIHOVNA KNIHOVNA obsahuje cca 200 titulů především z oblasti psychologie pro pomáhající profese, psychoterapie a inspirativní knihy pro práci s dětmi i klienty s handicapem, dále z oblasti managementu a účetnictví. Pravidelně odebíráme periodikum, Mzdová účetní a časopis Sociální služby. Část knihovny je umístěna v klubovně Pět P, část v chráněných a terapeutických dílnách, kde máme také v zápůjčce cca 100 knih od soukromých osob, určených pro inspiraci v aktivitách KC Okénko. PŮJČOVNA POMŮCEK Obsahuje několik počítačů, které využívají děti s DMO k nácviku psaní a procvičení jemné motoriky, dále notebook s mluvícím programem, který využívá dítě s DMO, braillský řádek, který využívá nevidomý student jako školní pomůcku. V dobrovolnickém centru jsou rehabilitační míče a hračky, které slouží především pro dvojice z Pět P. Díky projektu Šance pro každého byla půjčovna obohacena o řadu pomůcek pro trampoterapii a relaxační techniky, které jsou nyní zapůjčeny na ZŠ Hvězdárna a 1. MŠ, Růžová 39. ŠANCE PRO KAŽDÉHO Velké příležitosti se sdružení dostalo projektem Šance pro každého, CZ.1.07/1.2.06/ , financovaným z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR, schváleného v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento projekt byl v říjnu 2010 ukončen, ale trvá pětiletá povinnost udržování výstupů grantu. Smyslem celého projektu bylo podpořit děti a dospívající s cílem rozvinout a posílit jejich dovednosti a schopnosti důležité pro život. Dále podpořit pedagogické pracovníky ze základních, středních a speciálních škol na v Jihočeském kraji nabídkou vzdělávacích programů. V rámci projektu proběhla řada zajímavých aktivit: Sebezkušenostní výcvikový kurz s názvem Rozumím sobě, Rozumím tobě pro motivované pedagogické pracovníky v celkové hodinové dotaci 100 hodin. Volný cyklus přednášek a seminářů Sžívací kurzy pro studenty prvních ročníků středních škol třídenní kurzy, seznamovací, vedené odbornými lektory. 14.

15 V rámci udržitelnosti grantu proběhly tyto aktivity: V souladu se smlouvou pokračují ty aktivity, které vznikly v rámci projektu Šance pro každého a dále plní cíle projektu. K dispozici pro žáky, pedagogy a veřejnost jsou stále webové stránky projektu: Připomínka projektu jako startovní aktivity pro práci s pěstounskými rodinami: Připomínka a hlavní informace o projektu na webovém portálu organizace: Zpětné vazby na projekt Šance přicházely i během dalšího roku po ukončení projektu. Například ze sdělení Dany Novotné (absolvovala sebezkušenostní kurz pro pedagogy): Řada prožitků a zkušeností z výcviku stále ovlivňuje můj osobní i profesní život. Jsem ve věku, kdy se projevuje únava a deziluze. Přednášky o syndromu vyhoření nevnímám jako přínosné. Prožitková a sebezkušenostní aktivita zasáhla proti tomuto syndromu velmi výrazně důležitý byl čas, který člověk mohl věnovat svým prožitkům a mapovat jejich význam pod odborným vedením. Některé poznatky, získané od lektorů, ve mně stále doznívají. Během Dnů otevřených Oken byla distribuována CD elektronickými publikacemi vytvořená v rámci grantu. Publikace byly rovněž distribuovány v rámci Oken v rámci besed studentek FMVŠE o dobrovolnictví (celkem 6 besed). V supervizním individuálním kontaktu s organizátorkami výcviku je 9 absolventek sebezkušenostního kurzu. Absolventky z výcviku jsou v mailovém, telefonickém nebo osobním kontaktu mezi sebou a se supervizorkou, některé profesní věci konzultují. Supervizní setkání jsou nepravidelná, zpravidla vznikají na základě potřeby řešit profesně složité situace - komunikaci s rodiči, v týmu, práce s problémovým dítětem atd. Arteterapeutická práce s dětmi pokračuje v MŠ, ZŠ a PŠ Štítného v Českých Budějovicích. Pod supervizním vedením dr. Kyzoura pracovaly v roce 2012 nově 2 studentky 2. Ročníku arteterapie z Jihočeské univerzity. Vedení školy jejich práci oceňuje a podporuje např. nákupem výtvarných potřeb a organizačním zajištěním. Speciální pomůcky nakoupené z projektu dále slouží svému účelu: Na rozvoj jemné motoriky a smyslového vnímání jakož i foliovací přístroj pro výrobu speciálních kartiček pro děti s poruchou autistického spektra slouží učitelkám, podpořeným v rámci grantu- tyto je využívají, případně zapůjčují svým kolegyním pro práci s multihandicapovanými dětmi v MŠ Speciální pomůcky na trampoterapii a relaxační techniky slouží na ZŠ Hvězárna, která je využívá především pro práci s dětmi s DMO, ADHD, Dys- poruchami apod. konkrétně 17 dětí z toho 3 žáci s tělesným, nebo smyslovým postižením a 5 dětí s ADHD. Jednou z aktivit byla arteterapie s dětmi z pěstounských rodin - zaměřen především na kompenzaci deprivace, ADHD, specifických symptomů, vzniklých na podkladu obtížných životních období apod. Tato problematika se ukázala jako velmi aktuální téma, vyžadující hlubší práci jak s dětmi, tak s jejich rodinami. Díky navázání na skupinu pěstounských rodin vznikla nová aktivita O. s. Oken pod vedením Bc. Kláry Hesounové-Měkutové - a to systematické setkávání pěstounských rodin s psychologickou a arteterapeutickou podporou dětí i rodičů. aktivita je finančně podpořena nadací Táta a máma a dotací MPSV Metody a postupy získané na sžívacích kurzech byly dále využívány Výsledky projektu v podobě zkušeností lektorů, učitelů i žáků, mají své pokračování ve víkendových kurzech některých středních škol (Střední zdravotnická škola v J. Hradci, Gymnázium Třeboň). Profesně téma z kurzů rozvíjí též Mgr. Richard Macků absolvent Pedagogiky volného času TF JCU při své výuce. 15.

16 SETKÁVÁNÍ NÁHRADNÍCH RODIN Od září 2010 rozšířilo Občanské sdružení Okna svoji působnost o pomoc náhradním rodinám. Cílem je nabídnout odborné zázemí a poradenství rodinám s dětmi v náhradní rodinné péči. V rámci projektu probíhají pravidelná setkávání i víkendové relaxačně vzdělávací akce. Činnost navázala na aktivity projektu Šance pro každého. V roce 2012 byla činnost finančně podporována MPSV a Nadačním fondem Albert a Nadací T a M Cíle setkávání: Nabídka odborného zázemí a poradenství rodinám s dětmi v NRP Poskytování dlouhodobé, kontinuální a komplexní pomoci Doprovázení rodin na jejich cestě s přijatými dětmi od přijetí dítěte až do jeho dospělosti Vybudování komplexního odborného programu pro pěstounské rodiny, který bude pečovat o všechny členy rodiny rodiče a přijaté i biologické děti V roce 2012 proběhlo celkem 7 setkání pěstounských rodin, z toho dvě víkendové, jedno čtyřdenní a 4 jednodenní. Setkání byla zaměřená především na odbornou pomoc rodičům, pro děti připravili dobrovolníci výtvarné činnosti, hry, výlety a sportovní programy. Více informací najdete na Kontakt: Bc. Klára Hesounová Měkutová: ROMAN Roku 2010 se dlouholetý člen Občanského sdružení OKNA ocitl v těžké životní situaci. Jeho chronická nemoc svalová dystrofie se zhoršila natolik, že k životu potřebuje podporu dýchání domácí umělou plicní ventilaci. Aby nestrávil zbytek života v nemocnicích, jeho ošetřující lékař MUDr. Lorenz svolal skupinu lidí, kteří se zasadili o návrat Romana z oddělení ARO domů ke své rodině. K tomuto účelu Okna realizovala veřejnou sbírku, postavila čtyřčlenný tým ošetřovatelek, který pracoval pod odborným vedením Domácí péče paní Evy Šafránkové. Díky veřejné sbírce a díky daru O.s. PETR ze Vsetína tým po celý rok 2012 poskytoval 24 hodin denně své služby. Konkrétní vedoucí týmu byla zdravotní sestra Iva Bílá. Péče zdravotnic byla hrazena z prostředků DZP. Odborným garantem péče je MUDr. Vít Lorenc. Toto uspořádání provozu umožnilo i v roce 2012 vést Romanovi aktivní život ve vlastním bytě společně s otcem, bratrem a synem, později manželkou. Roman tak měl možnost žít aktivní život včetně vycházek, účasti na běžných aktivitách, další novinářskou práci, setkávání s přáteli. Koncem roku se na odpovědný úkol péče o pana Romana začal připravovat jeho syn Vítek. Po dočerpání finanční sbírky (v únoru 2013) společná cesta pana Romana a Občanského sdružení Okna bude ukončena. Celé rodině Pišných popřejeme šťastné vykročení a mnoho síly do dalších dní. 16.

17 PLES PRO OKÉNKO připravil tým složený z členů správní rady a výkonného výboru. Město Jindřichův Hradec poskytlo slevu na pronájem sálu na Střelnici, benefičně vystoupili všichni účinkující. Tento ples výborně moderovala dvojice Adam Jůna syn a Ivan Jůna-otec. Předtančení připravila Hana Knoflíčková s Adamem Jůnou. Výtěžek byl použit na vybavení nového pracoviště chráněných dílen Prodejní galerie Okénko. XI. KVĚTINOVÉ ODPOLEDNE připravili Ing. Vladimír Nosek s dalšími floristy, kteří předváděli květinové vazby. Materiálem a občerstvením přispělo 21 firem. Výtěžek posloužil k dofinancování vybavení Prodejní galerie Okénko VÁNOČNÍ PUNČOVÁNÍ a _ ADVENTNÍ KONCERT uspořádal ve prospěch O.s. Okna opět Rotary club Jindřichův Hradec. Na koncertě vystoupili žáci hudebního oboru ZUŠ Jindřichův Hradec. VÁNOČNÍ STÁNEK v rámci Adventu na zámku zorganizoval výkonný výbor sdružení. Své výrobky zde nabídli pracovníci CHD Okénko, přátelé O.S. OKNA a firmy Květiny Ing. Vladimír Nosek, Zahradnictví Mottlovi Otín a. Výtěžek posloužil k dofinancování provozu KCO. ADVENTNÍ SETKÁNÍ v Novosedlech nad Nežárkou a v Jindřichově Hradci organizačně i svými výrobky zajistily CHD Okénko. VEŘEJNÁ SBÍRKA Pro Okénko je průběžně realizována při různých aktivitách. V roce 2012 proběhla kontrola Krajského úřadu Jihočeského kraje ke splnění podmínek registrace sociálních služeb. Správnost plnění odvodů zdravotního pojištění kontrolovala VZP. Dále kontroloval Krajský úřad Jihočeského kraje realizaci činností, vyplývajících z pověření Sociálně-právní ochranou dětí. Všechny realizované kontroly byly ukončeny konstatováním, že práce probíhá v souladu s platnou legislativou a nebylo shledáno pochybení. 17.

18 Komunitní centrum OKÉNKO: Na Piketě 742/III, J. Hradec. Dům, darovaný sdružení Městem Jindřichův Hradec v roce 2005 byl v letech kompletně opraven, bezbarierově zpřístupněn za účelem sociální práce. V letech 2007 zde začaly pracovat chráněné dílny a kanceláře sdružení, v roce 2008 sociálně-terapeutické dílny a v roce 2009 chráněné bydlení. V roce 2008 byly přistavěny dvě bezbarierové garsoniery. V září roku 2012 byly dílny a kanceláře přemístěny na nové pracoviště. V KC Okénko zůstává sídlo organizace, chráněná dílna dřevařská, dále je zde poskytována služba chráněného bydlení dvanácti klientům. Je zde rovněž zázemí pro asistentky bydlení a technické zázemí O.S. Okna. Komunitní centrum OKÉNKO: Pražská 104/II, J. Hradec Chráněné dílny, sociálně-terapeutická dílna a provoz kanceláří nově sídlí v objektu firmy Gardon na garážová vrata. Zde jsme se setkali s porozuměním majitele objektu p. Čejky, který byl ochoten prostory upravit bezbarierově tak, aby mohly sloužit práci s handicapovanými klienty a zaměstnanci. Od září 2012 je zde nové pracoviště dílen s navýšenou kapacitou. Dobrovolnické centrum: Pravodova837/II, J. Hradec Slouží jako klubovna Pět P a zázemí pro řadu rozvojových aktivit již devátým rokem. Dobrovolníci zde mají své zázemí pro schůzky, supervize, společná i individuální setkání a jejich činnosti nekolidují s profesionálními provozy. Prodejní galerie OKÉNKO: Růžová 41, J. Hradec (Dům Sv. Floriána) Je též novým pracovištěm chráněných dílen od května Nabízí k prodeji dárkový sortiment CHD Okénko a dalších chráněných a terapeutických dílen z Jihočeského kraje. Zároveň zde lze posedět u kávy nebo jiných nápojů, využít internetu, pohovořit s přáteli. Dlouhodobou spolupráci realizuje O. s. Okna s Fakultou managementu VŠE Praha především při realizaci programu Pět P Fakulta poskytuje sdružení odborné zázemí v oblasti managementu, řada studentů pracuje v dobrovolnickém programu Pět P. Pracovníci sdružení poskytují studentům praxi, konzultace a podklady pro jejich seminární, případně diplomové práce. Tato spolupráce byla r potvrzena partnerskou smlouvou. Dlouhodobá spolupráce funguje také s MÚ Jindřichův Hradec. Město poskytlo sdružení dotace i zápůjčky prostor pro benefiční akce. Město darovalo v roce 2005 O. s. Okna dům, ve kterém nyní sdružení působí. V současné době sdružení poskytuje sociální služby několika desítkám uživatelů okresu J. Hradec a několika uživatelům, jejichž opatrovníkem je MÚJH. Způsob a rozsah poskytování sociálních služeb je s opatrovníkem pravidelně konzultován. Velmi významná je spolupráce se Střední zdravotnickou školou v Jindřichově Hradci A 18.

19 Gymnáziem Vítězslava Nováka v J. Hradci. Mnoho jejích studentů poskytuje dobrovolnické služby ve Sportovním klubu KAPŘI. Díky spolupráci, která je vedením školy podporována, prožívá mnoho dětí i dospělých s handicapem desítky hodin, naplněných pohybem a radostí. V uplynulých třech letech se úspěšně rozvíjí spolupráce s Rotary klubem Jindřichův Hradec. Členové klubu realizují benefiční aktivity ve prospěch O. s. Okna, informují se o dění ve sdružení a hledají další formy spolupráce. Dlouhodobá spolupráce funguje také mezi Základní školou praktickou a sdružením. Řada žáků této školy využívá všech služeb sdružení, občas využívá prostory školy k jednorázovým aktivitám. Úspěšně se rozvíjí spolupráce s ÚP v Českých Budějovicích, pobočkou v Jindřichově Hradci. ÚP vymezil chráněná pracovní místa v Chráněných dílnách O.s. Okna a poskytl dotaci na provoz a mzdové náklady těchto míst. Dalšími spolupracujícími organizacemi jsou YMCA Jindřichův Hradec, Domov sv. Anežky Týn nad Vltavou, Farní sbor ČCE Jindřichův Hradec, Sdružení Mesada, spolek Hippolyt, domov seniorů, Adra, ZUŠ J. Hradec, Hestia. Další informace o práci sdružení poskytuje web: Sdružení informuje o svých aktivitách prostřednictvím článků v měsíčníku Jindřichohradecký zpravodaj, Jindřichohradeckých listů, Týdeníku Jindřichohradecka, v měsíčníku NEON a prostřednictvím rozhlasu. Jindřichohradecká televize natočila řadu zpráv, které byly vysílány v regionálním vysílání a v TV Prima. Při každé benefici prezentuje sdružení svou práci formou aktuálních nástěnek. O k n a mají své vývěsky na pěti místech v Jindřichově H r a d c i. Prezentaci projektu náhradní rodinné péče nal ezne te na Prezentaci dobrovolnického p r o g r a m u 5P naleznete na Informace o projektu Šance pro každého a jeho udržitelnosti je možné nalézt na webu: D a l š í m médiem jsou elektronické OKNOVINKY interní občasník, z asílan ý n a adresy členů a příznivců Oken. Zcela nová aktivita Oken Prodejní galerie Okénko byla prezentována formou spotu v dálkových autobusech. 19.

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz Výroční zpráva 2014 Občanské sdružení Cesta slunce Občanské sdružení Cesta slunce založili rodiče těžce postižených dětí 12. dubna 2005 jako neziskovou organizaci,

Více

Otevřenost Komunikace Naděje Aktivita

Otevřenost Komunikace Naděje Aktivita Otevřenost Komunikace Naděje Aktivita Především pro osoby s handicapem a jejich rodiny Kdo dělá dobře jinému, dělá nejvíce dobrého samému sobě nikoli v tom smyslu, že dostane za to odměnu, nýbrž protože

Více

Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014

Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014 Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014 1. Základní informace 2. Zpráva o činnosti 3. Hospodaření 1 1. Základní informace Organizace: Hrádeček Červený Hrádek o. s. Se sídlem: Červený Hrádek

Více

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení č Úvodní slovo Další rok práce máme za sebou, je to už 13 let, co Déčko v Liberci pracuje. V roce 2011 se mírně změnilo složení Rady sdružení, na konci roku jsme

Více

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s.

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Naše činnost Medializace a propagace dobrovolnictví Vyhledávání dobrovolníků a jejich výcvik Koordinace dobrovolnictví Spolupráce s přijímajícími organizacemi Realizace

Více

SPOLEČNOST PŘÁTEL ZUŠ VÍTĚZSLAVA NOVÁKA. spolek

SPOLEČNOST PŘÁTEL ZUŠ VÍTĚZSLAVA NOVÁKA. spolek SPOLEČNOST PŘÁTEL ZUŠ VÍTĚZSLAVA NOVÁKA spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 1. ÚVOD Spolek Společnost přátel ZUŠVítězslava Nováka, z.s působí při Základní umělecké škole Vítězslava Nováka v JindřichověHradci

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Fokus Turnov, z.s. Skálova 415, Turnov. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

Fokus Turnov, z.s. Skálova 415, Turnov.  VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Fokus Turnov, z.s. Skálova 415, 511 01 Turnov www.fokusturnov.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 IČO : 49295101 Tel. : +420 481 321 424 Mob. : +420 775 083 008 Č. účtu : 483901574/0600 E-mail : fokus@fokusturnov.cz

Více

Fokus Turnov, z.s. Skálova 415, Turnov. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015

Fokus Turnov, z.s. Skálova 415, Turnov.  VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Fokus Turnov, z.s. Skálova 415, 511 01 Turnov www.fokusturnov.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 IČO : 49295101 Tel. : +420 481 321 424 Mob. : +420 775 083 008 Č. účtu : 483901574/0600 E-mail : fokus@fokusturnov.cz

Více

Laskavost je jazyk, kterému rozumí všichni. Dokonce i slepí ho vidí a hluší slyší. Matka Tereza

Laskavost je jazyk, kterému rozumí všichni. Dokonce i slepí ho vidí a hluší slyší. Matka Tereza Laskavost je jazyk, kterému rozumí všichni. Dokonce i slepí ho vidí a hluší slyší. Matka Tereza Výroční zpráva 2013/3 POSLÁNÍ A PROGRAM SDRUŽENÍ... 4 STRUKTURA SDRUŽENÍ A KONTAKTY... 5 KALENDÁRIUM...

Více

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013 Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013 V roce 2013 jsme se věnovali těmto činnostem: - Poskytování sociálních služeb Chráněné bydlení Ledovec, Sociální rehabilitace Ledovec, Odborné sociální poradenství

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Výroční zpráva Dobré místo, z.s. Českobrodská 575, Praha 9 - Běchovice IČO: OBSAH

Výroční zpráva Dobré místo, z.s. Českobrodská 575, Praha 9 - Běchovice IČO: OBSAH Dobré místo, z.s. Českobrodská 575, Praha 9 - Běchovice IČO: 22664742 Výroční zpráva 2015 OBSAH Úvodní slovo Poslání a cíle Základní informace o organizaci Historie Naši činnost podpořili Činnost v roce

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2011 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah: 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové aktivity

Více

Výroční zpráva "V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza

Výroční zpráva V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza Výroční zpráva 2014 "V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2014 Dobrovolnické centrum

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s.

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s. 1 Výroční zpráva 2013 Centrum pro seniory Kolín, o.s. 2 Vážení přátelé, dárci a příznivci, nejprve mi dovolte několik slov úvodem. Centrum pro seniory Kolín, o.s. vzniklo v r.2006 registrací na Ministerstvu

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň, spolek...4 2.1. Spolek Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Výroční zpráva 2008 Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Občanské sdružení Willík bylo založeno z iniciativy rodičů dětí s Williamsovým syndromem v roce 2006. Cílem

Více

Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO Žďár nad Sázavou Tel

Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO Žďár nad Sázavou Tel Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO 70289166 591 01 Žďár nad Sázavou Tel. 566 659 178 DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU ŠKRDLOVICE 243 Tel. 566 654 641 566 654 611 e-mail:dps.skrdlovice@seznam.cz

Více

Katalog výrobků. Chráněné dílny Okénko Občanského sdružení Okna

Katalog výrobků. Chráněné dílny Okénko Občanského sdružení Okna Katalog výrobků Chráněné dílny Okénko Občanského sdružení Okna Kdo jsme Člověk je šťasten tehdy, když má co dělat, v co doufat a koho milovat. Viktor Emanuel Frankl Poslání: Občanské sdružení, které podporuje

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Výroční zpráva o. s. Alfa Human Service za rok 2012

Výroční zpráva o. s. Alfa Human Service za rok 2012 Výroční zpráva o. s. Alfa Human Service za rok 2012 číslo registrace: VS/1-1/44086/00-R IČO: 70863059 Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Praha 2, Koněvova 141/2660-Imados, Praha 3, E banka

Více

Náhradní rodiny Ústeckého kraje, občanské sdružení

Náhradní rodiny Ústeckého kraje, občanské sdružení Náhradní rodiny Ústeckého kraje, občanské sdružení Výroční zpráva za školní rok 2011 V Peruci dne 31.1.2012 Zpracoval: Ing. Ivo Kraus, hospodář sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ROK 2011 Část

Více

To, co lidé nazývají štěstím, je okamžik, kdy přestanou mít strach.

To, co lidé nazývají štěstím, je okamžik, kdy přestanou mít strach. To, co lidé nazývají štěstím, je okamžik, kdy přestanou mít strach. Gilbert Pierre Cesbron Otevřená OKNA, z. ú. Výroční zpráva 2014/3 POSLÁNÍ A ČINNOSTI ORGANIZACE...4 STRUKTURA ORGANIZACE A KONTAKTY...5

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Středisko rané péče SPRP Plzeň Organizační jednotka SPRP, o.s., s právní subjektivitou Od 1.1.2011 Středisko pro ranou péči Plzeň, o.p.s. OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY ZA ROK 2010 Slovo

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý.

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Alfa Human Service už od roku 2000 poskytuje podporu a vzdělávání: pečujícím rodičům

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

MELA o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

MELA o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 MELA o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 MELA o.p.s. Statutární orgány společnosti Mela o.p.s. je řízena: Členové dozorčí rady společnosti Ředitelem, statutárním zástupcem obecně prospěšné společnosti, Správní

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2012

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2012 Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2012 V roce 2012 jsme se věnovali těmto činnostem: - Poskytování sociálních služeb Chráněné bydlení Ledovec, Sociální rehabilitace Ledovec, Odborné sociální poradenství

Více

Výroční zpráva za rok Rodina u nás, o.s.

Výroční zpráva za rok Rodina u nás, o.s. Výroční zpráva za rok 2014 Rodina u nás, o.s. 1 O nás Občanské sdružení Rodina u nás bylo založeno 21. 6. 2013, s cílem poskytovat doprovázení a služby v oblasti náhradní rodinné péče. Naše služby se snažíme

Více

Výroční zpráva o činnosti Erudis, o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti Erudis, o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti Erudis, o.p.s. za rok 2012 Údaje o organizaci Název: Erudis, o.p.s. Adresa: Fügnerovo náměstí 1808/3, 120 00 Praha 2 IČ: 26435667 Bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s., Na Příkopě

Více

1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující rodiče, děti s poruchou autistického spektra (PAS), jejich přátele, odborníky a příznivce.

1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující rodiče, děti s poruchou autistického spektra (PAS), jejich přátele, odborníky a příznivce. Stanovy občanského sdružení Čl. 1. Název a sídlo Název: ADAM Autistické děti a my (dále jen "sdružení") Sídlo: Dlouhá třída 79/1101, Havířov, PSČ 736 01 Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolné,

Více

SLOŽENÍ ODPOVĚDNÝCH ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI

SLOŽENÍ ODPOVĚDNÝCH ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI Výroční zpráva 2015 SLOŽENÍ ODPOVĚDNÝCH ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI Správní rada předseda: člen: Jiří Herynek (do 16. 12. 2015) Bc. Petr Herynek (od 16. 12. 2015) Jiří Herynek Ing. Jarmila Menšíková Dozorčí rada

Více

Úvodní slovo. Informace o organizaci

Úvodní slovo. Informace o organizaci Výroční zpráva 2013 Vážení přátelé, Úvodní slovo dostává se Vám do rukou první výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Společnost byla založena v roce 2013 s cílem převzetí aktivit,

Více

Rodinné centrum MOZAIKA o.s.

Rodinné centrum MOZAIKA o.s. Rodinné centrum MOZAIKA o.s. nezisková organizace Mgr. Alena Ptáčková Ing. Bc. Jana Kovaříková Co naše skupina chtěla? rodinné bezbariérové centrum pro místní obyvatele místo setkávání pro aktivity, vzdělání,

Více

Monitoring plnění KP

Monitoring plnění KP Příloha A stav k 19. 3. 2013 číslo opatření KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění KP název opatření plánované období realizace ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ stav plnění zásadní důvody

Více

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice 1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice Základní škola Votice, tel 317813322, e-mail: zsvotice@centrum.cz Vedoucí programu: Mgr.Simona Korešová Datum vzniku

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, 251 01 Říčany www.cks-ricany.cz e-mail: cks.ricany@seznam.cz Základní data společnosti Název: Centrum komunitních

Více

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 O NÁS Naše cíle a poslání poskytovat rodinám podporu a informace o dvojčatech a vícerčatech, např. o jejich vývoji a

Více

Výroční zpráva. ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova. za rok 2006

Výroční zpráva. ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova. za rok 2006 Výroční zpráva ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova za rok 2006 1 Obsah : 1. Základní údaje 2. Členská základna 3. Důležitá jednání o. s. 4. Projekty o. s. ISIS 5. Hospodaření o. s. 6. Poskytovatelé

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby Zahájení poskyt. služby: září 2001 Nízkoprahové zařízení pro (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby Charakteristika: NZDM je zčásti služba terénní, která se zaměřuje na práci v přirozeném prostředí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016 SPOLEČNOST PŘÁTEL ZUŠ VÍTĚZSLAVA NOVÁKA, z.s. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská,

Více

Plán Public Relations FOKUS Vysočina 1. 1. 2014 31. 12. 2014 OBSAH

Plán Public Relations FOKUS Vysočina 1. 1. 2014 31. 12. 2014 OBSAH Plán Public Relations FOKUS Vysočina 1. 1. 2014 31. 12. 2014 OBSAH 1 Oblast Organizace FOKUS Vysočina 1.1 Cíle 1.2 Cílová skupina 1.3 Cílové priority na rok 2014 1.4 Aktivity interní materiál organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00, IČO: 22832335 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s.

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s. Výroční zpráva 2014 Via Roseta o.p.s. Via Roseta o.p.s. Obecně prospěšná společnost Via Roseta o.p.s. byla založena 12.7.2011 v Praze. Posláním této společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb.

Více

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2008

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2008 Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2008 1 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Projekt První šance mladým je spolufinancován z prostředků Evropského

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Vydaná dne 27. března 2016 Schválená školskou radou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

Výroční zpráva. Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru. za rok 2006

Výroční zpráva. Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru. za rok 2006 Výroční zpráva Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru za rok 2006 Obsah: I. Informace o sdružení 1. Cíle a poslání sdružení 2. Registrace a orgány sdružení 3. Činnost v roce 2006 II.

Více

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok 2014... 8 Statistika uživatelů sociálních služeb 2014...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Občanské sdružení pacientů s idiopatickými střevními záněty Sídlo: Za Poříčskou bránou 21/365, Praha 8, PSČ: 186 00 IČ: 227 20 936 Vážení členové a přátelé Občanského sdružení

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY Řada z nás jsme absolventy různých škol, školení a kurzů. Otázka je, zda takový doklad zaručuje, že si v reálné situaci víme rady. Nemusí to být výjimečná situace, ale jde o běžný

Více

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět. Výroční zpráva o činnosti školy. Soukromá základní škola a mateřská škola Svět

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět. Výroční zpráva o činnosti školy. Soukromá základní škola a mateřská škola Svět Soukromá základní škola a mateřská škola Svět Výroční zpráva o činnosti školy Soukromá základní škola a mateřská škola Svět ve školním roce 2015/2016 1 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled oborů

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2015 do 30.6.2015

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2015 do 30.6.2015 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2015 do 30.6.2015 Název střediska: Středisko poradenství Služby pro pěstounské rodiny Služby pro pěstounské rodiny vykonávají svou činnost na základě pověření k výkonu

Více

Městská knihovna Louny komunitní knihovna

Městská knihovna Louny komunitní knihovna Městská knihovna Louny komunitní knihovna Městská knihovna Louny grant Multifunkční, vzdělávací a informační centrum Městská knihovna přestěhování do nové budovy multikulturní centrum komunitní knihovna

Více

Služby pro pěstounské rodiny

Služby pro pěstounské rodiny Zpráva o činnosti za období od 1.1.2015 do 31.12.2015 Název střediska: Středisko poradenství Služby pro pěstounské rodiny Služby pro pěstounské rodiny vykonávají svou činnost na základě pověření k výkonu

Více

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner Výroční zpráva 2012 Dobrovolnictví není oběť, ale přirozený projev občanské zralosti. Přináší konkrétní pomoc tomu, kdo ji potřebuje, zároveň poskytuje dobrovolníkovi pocit smysluplnosti, je zdrojem nových

Více

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011 Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011 Identifikace organizace: InHelp, o.p.s. Sídlem: 5. Května 3, 289 23 Milovice IČ: 27923151 Tato z práva zahrnuje popis činnosti společnosti InHelp, o.p.s.

Více

MELA o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

MELA o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Statutární orgány společnosti Mela je řízena: Ředitelem, ditelem, statutárním zástupcem obecně prospěšné společnosti, Správní radou, Dozorčí radou. Členové dozorčí rady společnosti

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

Rekapitulace historie

Rekapitulace historie Výroční zpráva občanského sdružení Máš čas? Rok 2011 Občanské sdružení Máš čas? I. Šustaly, 1080, Kopřivnice I.Č. 265 84 344 e-mail: ndcracek@seznam.cz mobil: 790 232 245, 790 232 244 http://mascas.koprivnice.org

Více

Výroční zpráva Dobrovolnické centrum Protěž, z. s.

Výroční zpráva Dobrovolnické centrum Protěž, z. s. Výroční zpráva 2015 Dobrovolnické centrum Protěž, z. s. Úvodem V roce 2015 se nám podařilo rozšířit naše aktivity o další projekt. Vedle dobrovolnického centra a stacionáře pro seniory jsme uvedli do

Více

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 DPS Žlutice, p. o. Tel.: 353 393 269 Pod Strání 467, 364 52 Žlutice e-mail: dpszlutice@seznam.cz IČ 70891079 Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 1 Obsah 1. Kontakty...3 2. Historie...3 3. Kapacita

Více

VALNÁ HROMADA. Zápis z Valné hromady, konané dne 20.2. 2013 ve 14.00 hodin v centru sdružení v Táboře. Průběh

VALNÁ HROMADA. Zápis z Valné hromady, konané dne 20.2. 2013 ve 14.00 hodin v centru sdružení v Táboře. Průběh VALNÁ HROMADA Zápis z Valné hromady, konané dne 20.2. 2013 ve 14.00 hodin v centru sdružení v Táboře. Průběh 1. Na začátku představila místopředsedkyně Petra Marešová účastníkům Valné hromady činnost občanského

Více

Hodnocení roku 2015 Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa

Hodnocení roku 2015 Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa Hodnocení roku 2015 Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa Tak jako rok 2014 i rok 2015 byl pro všechny obyvatele i zaměstnance Domova pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2013 Název organizace: Domov pro seniory

Více

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013 Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013 Dobrovolnické centrum Pardubice, o. s. je nezisková organizace založená a registrovaná 9. 11. 2010 Ministerstvem vnitra ČR.

Více

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017 Vnitřní předpis č. 1/2017 1. Cíle a předmět činnosti spolku 2. Organizační řád 3. Kompetence pracovníků v sociální službě 4. Práva a povinnosti zaměstnanců 5. Nouzové a havarijních situace 6. Závěrečné

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

DYS-centrum Praha, o.s. Korunovační 8, Praha 7, 170 00 www.dyscentrum.org, dyscentrum@dyscentrum.org tel., zázn., fax: 233 370 262, mobil 603 399 889

DYS-centrum Praha, o.s. Korunovační 8, Praha 7, 170 00 www.dyscentrum.org, dyscentrum@dyscentrum.org tel., zázn., fax: 233 370 262, mobil 603 399 889 DYS-centrum Praha, o.s. Korunovační 8, Praha 7, 170 00 www.dyscentrum.org, dyscentrum@dyscentrum.org tel., zázn., fax: 233 370 262, mobil 603 399 889 CENTRUM PRAHA - CZECH REPUBLIC Výroční zpráva za rok

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Název projektu: Vzdělávání v DS Heřmanův Městec

Název projektu: Vzdělávání v DS Heřmanův Městec Informace o ukončení projektu Název projektu: Vzdělávání v DS Heřmanův Městec Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/A7.00218 Zahájení projektu: 1.1.2014 Ukončení projektu: 31.5.2015 Hlavním cílem projektu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Čmeláček Klub rodičů a přátel postižených dětí. Období: rok 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Čmeláček Klub rodičů a přátel postižených dětí. Období: rok 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA Čmeláček Klub rodičů a přátel postižených dětí Období: rok 2014 Základní údaje: Název organizace: Čmeláček Klub rodičů a přátel postižených dětí Sídlo organizace: Mitrovická 260, 739 21

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010

Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010 Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010 1. Úvod Pobočka ADRA vznikla jako 10. pobočka ADRY v ČR v roce 2009 a je součástí Občanského sdružení ADRA se sídlem v Praze. V současné době má ADRA

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2014 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2014 Rok 2014 přinesl v mnohaleté

Více

Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO Žďár nad Sázavou Tel

Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO Žďár nad Sázavou Tel Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO 70289166 591 01 Žďár nad Sázavou Tel. 566 659 178 DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU ŠKRDLOVICE 243 Tel. 566 654 641 566 654 611 e-mail:dps.skrdlovice@seznam.cz

Více

Trojlístek centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, p.o.

Trojlístek centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, p.o. Trojlístek centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, p.o. Výroční zpráva za rok 2015 Název organizace: Trojlístek centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou,p.o. Zřizovatel: Kraj Vysočina Statutární

Více

Duševní zdraví, Obecně prospěšná společnost

Duševní zdraví, Obecně prospěšná společnost Duševní zdraví, Obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2008 Obsah Obsah...2 I. Sídlo organizace...3 II. Vznik a postavení organizace...3 III. Veřejný závazek, zaměření

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Dětský diagnostický ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna Homole 90 Pracoviště : Středisko výchovné péče Spirála Český Krumlov,

Více

za rok 2010 Sídlo Poštovní 239 IČ: DIČ: CZ Datum vzniku:

za rok 2010 Sídlo Poštovní 239 IČ: DIČ: CZ Datum vzniku: Název a sídlo účetní jednotky: Sídlo Poštovní 239 IČ: 26839857 DIČ: CZ26839857 Datum vzniku: 1.1.2005 Registrace: v rejstříku obecně prospěšných společností,vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl 0,

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Gahurova 5265, 760 01 Zlín Tel: 776 224 751 e-mail: reditel@czp-zk.cz http//: www.czp-zk.cz STRANA 1 (celkem 13) Obsah: Základní informace o organizaci Centrum pro zdravotně

Více

Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční. DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas?

Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční. DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas? DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas? Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční podpory Operačního programu Praha Adaptabilita, který je spolufinancován

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více