Komunikace. Aktivita. Otevřenost. Naděje. Nepočítej své nepřátele tvůj čas je nesmírně vzácný. Počítej své přátele a pak s nimi počítej.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Komunikace. Aktivita. Otevřenost. Naděje. Nepočítej své nepřátele tvůj čas je nesmírně vzácný. Počítej své přátele a pak s nimi počítej."

Transkript

1 Otevřenost Komunikace Naděje Aktivita Nepočítej své nepřátele tvůj čas je nesmírně vzácný. Počítej své přátele a pak s nimi počítej. Sri Chinmoy

2 POSLÁNÍ A PROGRAM SDRUŽENÍ 3 STRUKTURA SDRUŽENÍ A KONTAKTY 4 KALENDÁRIUM 5 ZAMĚSTNÁVÁNÍ 7 SOCIÁLNÍ SLUŽBY 8 * Sociálně-terapeutická dílna OKÉNKO 8 * Chráněné bydlení 9 VOLNÝ ČAS, SPORT, DOBROVOLNICTVÍ 10 * Program Pět P 10 * Sportovní klub KAPŘI 11 * D klub 11 * Dětský klub Růžička 12 POBYTOVÉ AKCE 12 *Sportovní soustředění - DOBYVATELÉ ZTRACENÉ ARCHY, aneb JAK LIMONÁDOVÝ JOE K PRAOTCI ČECHOVI PŘIŠEL 13 *Tábor HOBIT, aneb cesta tam a zase zpátky 13 *Rekreace pro dospělé klienty Mrhal DOPLŇKOVÉ AKTIVITY 14 * Vzdělávání týmu Oken 14 * Knihovna 14 * Půjčovna pomůcek 14 MIMOŘÁDNÉ AKTIVITY 14 * Šance pro každého 14 * Setkávání náhradních rodin 16 * Roman 16 BENEFIČNÍ AKCE 17 KONTROLNÍ ČINNOST 17 PRACOVIŠTĚ OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ OKNA 18 DLOUHODOBĚ SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE 18 PREZENTACE O.S. OKNA 19 SEZNAM DOBROVOLNÍKŮ 20 SEZNAM DÁRCŮ 21 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ SDRUŽENÍ 21 SLOVO ZÁVĚREM 24

3 Občanské sdružení, které podporuje osoby se zdravotním handicapem a jejich rodiny v aktivním, smysluplném a důstojném způsobu života, napomáhá jejich zapojení do běžných společenských aktivit a vytváří nové příležitosti pro seberealizaci a osobní růst. U MV ČR jsme byli registrováni dne Našimi členy jsou osoby se zdravotním postižením, jejich rodinní příslušníci, přátelé, odborníci. Jsme otevřeni všem lidem dobré vůle. Podpora aktivního způsobu života osob s handicapem. Zaměstnávání osob s handicapem. Poskytování sociálních služeb. Doprovázení pěstounských rodin. Pomoc při rozšiřování možností vzdělávání, sportovního a kulturního vyžití v běžných typech institucí. Pořádání osvětových akcí, seznamujících širokou veřejnost s problematikou života zdravotně postižených lidí. Publikování článků s tematikou života lidí s handicapem. Vyhledávání odborných kontaktů. Spolupráce s organizacemi z oblasti školské a sociální. Poradenství pro rodiny s handicapovanými členy. Pořádání kulturních, sportovních, výtvarných a jiných akcí pro rodiny s handicapovanými členy. Pořádání benefičních akcí. Vyhledávání dobrovolníků pro další spolupráci. 3.

4 ČESTNÉ PŘEDSEDNICTVO: Ing. Jiří Přibil, PhD., PhDr. Jitka Čechová, Mgr. Jarmila Kulhavá SPRÁVNÍ RADA: PaedDr. Drahomíra Blažková předsedkyně Mobil: Má na starosti vedení práce sdružení, individuální a skupinové poradenství, supervizi programu 5P a D-klubu, fundraising a public relations. Mgr. Jaroslava Sedláková, Ph.D místopředsedkyně Tel: , (Kancelář Na FM VŠE v Jarošovské ulici) Má na starosti odbornou garanci Programu 5P, public relations a projektový management. Marie Málková místopředsedkyně, ekonomka Mobil: , , Má na starosti ekonomický management sdružení, fundraising, vede provoz kanceláře. VÝKONNÝ VÝBOR: Ivan Jůna ( ), Ing. Vladimír Nosek ( ), Ing. Pavel Mottl ( ), Marie Mottlová ml. ( ), Jana Vojáčková ( ), Ing. Lenka Havlová ( ), Renata Čeloudová ( ) Všichni členové výkonného výboru se podílejí na organizaci benefičních akcí i zajišťování dalších aktivit. KONTAKTNÍ ÚDAJE OBČANSKÉ SDRUŽENÍ OKNA IČO: Číslo účtu: Sparkasse / tel: Sídlo organizace: Na Piketě 742/III, J. Hradec Chráněné dílny: Pražská 104/II, J. Hradec, Prodejní galerie Okénko: Růžová 41, J. Hradec, tel.: Sociálně terapeutická dílna Okénko: Pražská 104/II, J. Hradec, tel.: Chráněné bydlení Okénko: Na Piketě 742/III, J. Hradec, tel.: Dobrovolnické centrum: Pravdova 837/II, J. Hradec, tel.:

5 LEDEN Hudební vystoupení v DS Otín Společné setkání dětí i rodičů - pěstounských rodin ÚNOR BŘEZEN DUBEN KVĚTEN ČERVEN Předávání dobrovolnických cen Křesadlo Potáborové setkání Masopustní merendy v MŠ (Růžička) Výroční členská schůze Vajgarský Kapr Lenky Outlé, noční potápění, Slavnostní večer Kaprů KC Jitka Hudební vystoupení v DS Otín Benefiční ples Pro Okénko Vzdělávací setkání pěstounských rodin - téma: Děti a drogy (4 rodiny, 4 dospělí, 12 dětí) Malování velikonočních vajíček (Pět P) Přípravný víkend na sportovní soustředění (Kapři) Pluh. Žďár Den Země (Růžička) Návštěva uživatelů CHB a STD na koncertě Chceme žít s Vámi v Praze Workshop pro pěstounské rodiny. Téma Podpora a sebepodpora s Mgr. Lenkou Macháčkovou (7 rodin 9 dospělých, 26 dětí) Otevření nového pracoviště chráněných dílen Prodejní galerie Okénko v Domě sv. Floriana Růžová 41 Kontrola KUJCK na realizaci sociálně-právní ochrany dětí Předprázdninové skupinové setkání Pět P Dvoudenní výjezdní supervize (pět P) s přednáškou Emoční inteligence Hudební vystoupení v DS Otín (D-klub) Vstupní šetření KUJCK materiálně technického zabezpečení pro nové pracoviště a navýšení kapacity sociálně terapeutických dílen Airsoft akce pro dobrovolníky (Kapři) Mostečný SJK + PluhCorps Den Dětí, Rozloučení s předškoláčky, Besídky pro rodiče (Růžička) 5.

6 ČERVENEC SRPEN ZÁŘÍ ŘÍJEN Čtyřdenní setkání pěstounských rodin s psychologem Michalem Chytrým. Pro rodiče společné i individuální poradenství, pro děti herní program (10 rodin, 14 dospělých a 41 dětí) Prázdniny s Kaprem na vozíku i bez něj (10 denní pobytová akce v Pluhově Žďáru) Letní tábor Hobit aneb cesta tam a zase zpátky Mrákotín Dvoudenní airsoftová akce pro dobrovolníky Mostečný SJK+PluhCorps Návštěva klientů CHB v ZOO Jihlava Navýšení kapacity Sociálně terapeutické dílny z 10 na 20 uživatelů Přestěhování chráněných, sociálně terapeutických dílen a kanceláří na nové pracoviště Malování, úprava a vybavení prostor KC Okénko pro zvýšený počet klientů chráněného bydlení Hudební vystoupení v DS Otín Týdenní rekreační pobyt pro dospělé s handicapem v penzionu Mrhal Z Jankova do Londýna a zpět. Přivítání Arnyho Petráčka po letní paralympiádě. Víkendový výcvik dobrovolníků Pět P a D-klubu Ukončení činnosti Dětského klubu Růžička Kontrola KUJCK na splnění registračních podmínek k navýšení kapacity chráněného bydlení a sociálně terapeutické dílny Setkání pěstounských rodin. Téma Co nás čeká po novele? LISTOPAD Den otevřených dveří - Chráněné bydlení, Sociálně-terapeutické a chráněné dílny Sbírka časopisů a nástěnných obrázků pro DS Otín Návštěva Městské rady v chráněném bydlení a chráněných a sociálněterapeutických dílnách. Víkendové setkání pěstounských rodin. Téma Vznik a porucha citového pouta (4 rodiny, 6 dospělých, 18 dětí) Návštěva pracovníků Arpidy v chráněných a sociálně-terapeutických dílnách Rammstein párty Pluhův Žďár pro děti a dobrovolníky Akce pro Slané děti výroba větrníků (Kapři) PROSINEC Sbírka časopisů a nástěnných obrázků pro DS Otín (D-klub) Benefiční koncert pro Okna (Rotary club) Vánoční punčování pro Okna (Rotary club) Advent na zámku (chráněné dílny) Advent v Novosedlech n. N. (chráněné dílny) Čertovská výprava (Pět P) Hudební vystoupení v DS Otín (D-klub) Vánoční jarmark Pluhův Žďár (dobrovolníci Kapři) Návštěva pěti pěstounských rodin v Aquapalac Praha 6.

7 ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB S HANDICAPEM Zaměstnávání v Komunitním centru O k é n k o b y l o zahájeno v říjnu V průběhu roku 2012 jsme vyhledali nové prostory pro provoz dílen a tři ze stávajících dílen přestěhovali n a n o v é p r a c o v i š t ě. Přestěhovány byly dílny knihařská, výtvarná a šicí, tyto dílny byly rovněž dovybaveny zlatičkou, šicím strojem a novými regály díky grantu Nadace OKD. Koncem roku 2012 v O.s. Okna pracovalo 5 chráněných pracovišť. Výtvarná dílna je zaměřena na malování obrázků a textilních nášivek technikou voskové batiky a modrotisku, dále na malování na sklo, textil a hedvábí, barvení textilu, filcování, drátkování, enkaustiku a různé další techniky. Textilní dílna spolupracuje s výtvarnou dílnou. Vznikají zde tašky, polštářky, pouzdra, kapsáře, zástěry, pantofle, tkané koberečky a různé další textilní užitkové předměty. Knihařská dílna je zaměřena na ruční šití dárkových bločků a knížek, opravy knih, paspartování, výrobu přání a novoročenek, adjustaci obrázků z výtvarné dílny a drobné zakázky. Dřevařská a údržbářská dílna je zaměřena na výrobu drobných dřevěných dekorativních předmětů, údržbářské a opravářské práce v rámci objektu KC Okénko. Tato dílna zůstala na původním pracovišti KC Okénko. Prodejní galerie Okénko v Růžové ulici 41 (Dům Sv. Floriána) je nově vybudovaným pracovištěm chráněných dílen. V této galerii nabízíme výrobky vlastních dílen, dále CPASS Bobelovka, Domova Svaté Anežky z Týna n. Vltavou, Fokusu České Budějovice, Nazareta z Borovan a Domova Sv. Linharta z Chelčic. Naší snahou je vytvořit poutavou nabídku různorodých dárkových předmětů, produkovaných chráněnými a terapeutickými dílnami v Jihočeském kraji. Zároveň chceme v galerii zkvalitnit pracovní i sociální dovednosti pracovníků chráněných dílen. Toto pracoviště bylo vytvořeno díky grantům Nadace OKD, Nadace RBB, Sdružení Mesada a provozní dotaci ÚP. Výrobky z dílen prodáváme na benefičních akcích, v galeriích, vyrábíme různé předměty na objednávku (přání, novoročenky, obrázky, dárkové předměty a balení, pasparty, opravy knih ), zaměstnanci tak mohou prožívat pocit úspěchu a radosti z dobře vykonané práce. Během roku 2012 bylo v chráněných dílnách Komunitního centra Okénko zaměstnáno na částečné úvazky 20 osob s handicapem, v přepočtu 9,02. Vedoucí chráněných dílen je Martina Märzová: Kontakt: Zaměstnáváme více než 50% osob se zdravotním postižením, odběrem výrobků mohou firmy s více než 25 zaměstnanci řešit tzv. náhradní plnění (Zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb., 81 odst.1, 18 vyhl.č. 518/2004 Sb.) 7.

8 MOTTO sociálních služeb: ČLOVĚK JE ŠŤASTEN TEHDY, KDYŽ MÁ CO DĚLAT V CO DOUFAT A KOHO MILOVAT Viktor Emanuel Frankl SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÁ DÍLNA OKÉNKO Sociálně terapeutická dílna Okénko v Jindřichově Hradci nabízí občanům se zdravotním, tělesným a kombinovaným handicapem možnost spoluvytvářet přijímající, rodinné prostředí, kde mohou rozvíjet své dovednosti a schopnosti při společném tvoření. Základní činnosti poskytované služby: * Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění. * Podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků. * Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu. * Poskytnutí stravy, nebo pomoc při zajištění stravy. Dle dohody mohou být poskytovány další fakultativní služby s úhradou až do plné výše nákladů. V průběhu roku 2012 byla sociální služba poskytnuta celkem 28 uživatelům z toho bylo 19 uživatelů s trvalým pobytem v Jindřichově Hradci. Služba byla poskytována každý pracovní den od 7.30 do hod. V STD poskytovalo služby 10 zaměstnanců, z toho 6 pracovníků v přímé péči (přepočtený úvazek 3,13) a 4 režijní pracovníci (administrativa, úklid, přepočtený úvazek 0,7) Celkem zaměstnanci STD tvořili v přepočtu 3,83 úvazky. Všichni zaměstnanci jsou pro svoji práci plně kvalifikovaní. Primárním cílem služby v uplynulém roce bylo navýšení kapacity. Rok byl započat vyhledáváním nových prostor s vyhovujícími podmínkami. Toho bylo počátkem roku dosaženo uzavřením smlouvy s p. Čejkou, majitelem objektu v Pražské ulici, který se zavázal upravit prostory v souladu s potřebami práce s handicapovanými osobami a následně je pronajmout. Dne byla podána žádost o změnu registračních podmínek v souvislosti s plánovaným přesunem a navýšením kapacity. Po realizaci vstupního šetření materiálně-technického zabezpečení podmínek bylo žádosti vyhověno. Od je služba poskytována s maximální kapacitou 20 uživatelů/den v zrekonstruovaných prostorách staré továrenské budovy. Budova je v blízkosti centra města, tím je služba místně, časově a kapacitně dosažitelná také pro uživatele DOZP v J. Hradci a dojíždějící z blízkého okolí. K rozdělení provozů a vybavení prostor sociálně terapeutické dílny došlo za finanční podpory Jihočeského kraje. Vedoucí STD je Bc. Dita Nondková: tel.:

9 CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Chráněné bydlení OKÉNKO v Jindřichově Hradci nabízí lidem se zdravotním, mentálním, tělesným a kombinovaným postižením možnost získat a prohloubit dovednosti vedoucí k plnohodnotnému životu. Kapacita bydlení na počátku roku 2012 byla 6 lůžek ve třech garsoniérách, z nichž dvě jsou bezbariérové. Každá garsoniéra má 2 lůžka, svoji koupelnu a kuchyňskou linku. Cílovou skupinou jsou lidé starší 18 let se zdravotním, tělesným, mentálním nebo kombinovaným postižením, kteří si chtějí vytvořit dovednosti pro samostatné bydlení, případně své zkušenosti prověřit v praxi. Klientům je stále k dispozici jeden pracovník a to jak v denním, tak v nočním čase. S klienty jsou uzavírány smlouvy o poskytování služeb. V roce 2012 KC Okénko poskytovalo služby chráněného bydlení 6 uživatelům se zdravotním, tělesným, mentálním a kombinovaným postižením. Služba byla zcela naplněna a v pořadníku byly 4 neuspokojené žádosti o bydlení. Provozy dílen a bydlení se mnohdy křížily, takže jedním z hlavních cílů O.s. Okna pro rok 2012 bylo rozdělení provozů dílen, doupravení domku pro účely chráněného bydlení a navýšení kapacity CHB. K tomu byly učiněny potřebné administrativní i provozní kroky, včetně získání grantů na úpravu a dovybavení prostor. V září byly vystěhovány z KC Okénko kanceláře, sociálně terapeutická dílna a tři chráněné dílny. Tím vznikly nové prostory pro bydlení 4 jednolůžkové a jeden dvoulůžkový pokoj. Prostory byly vymalovány a vybaveny novým nábytkem a to díky grantům nadací J+T, GE Money Bank, Výboru Dobré vůle Olgy Havlové a Kontu Bariéry. Zároveň při úpravách pomohla řada dobrovolníků mimo jiné dobrovolníci z České spořitelny v rámci Dnů pro charitu. Díky těmto úpravám bude kapacita služby navýšena na 12 klientů od Služba je poskytována nepřetržitě 24 hodin denně formou dvousměnného provozu. V roce 2012 personálně zajišťovaly službu 4 pracovnice na plný úvazek, (kvalifikované dle zákona o sociálních službách), další pracovnice především z řad studentek sociálních oborů na DPP o víkendech, dovolených, při nemocech. Vedoucí chráněného bydlení je p. Andrea Kröpfelová, Kontakt: Provoz sociálních služeb zajišťuje sociální pracovnice Bc. Marie Mottlová, tel , 9.

10 PROGRAM PĚT P Přátelství Prevence Pomoc Péče Podpora Volnočasový sociálně preventivní program, určený dětem ve věku od 6 do 15 let. Pochází z USA, kde funguje již sto let. V České republice program funguje od roku 1996 pod záštitou Národního dobrovolnického centra Hestia Praha. Cílem programu je prospět dětem školního věku, které to mají složitější, než jejich vrstevníci. Obsahem je přátelství dítěte se starším kamarádem dobrovolníkem. Dobrovolník (starší 18 let), který má zájem scházet se 2 3 hodiny týdně s mladším kamarádem, absolvuje orientační psychologické vyšetření, výcvik zaměřený na rozvoj komunikačních a sociálních dovedností a účastní se každý měsíc pravidelných supervizí. Dvojice dobrovolník dítě je vybírána na základě podobnosti zájmů, hlavní důraz je kladen na naplnění potřeb dítěte. Cílem je nabídnout dítěti přátelský vztah, podpořit jeho sebedůvěru a emocionální zrání. Na realizaci programu v Jindřichově Hradci se podílejí čtyři subjekty Fakulta managementu VŠE, O.s. OKNA, Národní dobrovolnické centrum Hestia a Asociace Pět P v ČR. Zázemí pro dvojice i společné akce poskytuje KC OKÉNKO a klubovna Dobrovolnického centra. Všechna tato prostředí jsou bezbariérově upravená a přístupná všem dětem i dospělým na vozíčku. Finančně byl program podpořen grantem Ministerstva vnitra ČR, Nadací NROS Pomozte dětem a Městem Jindřichův Hradec. Realizační tým: Mgr. Jaroslava Sedláková, Ph.D odborná garantka, Ing. Lenka Havlová koordinátorka, PaedDr. Drahomíra Blažková, supervizorka, PhDr. Jitka Balcarová diagnostik. Během roku 2012 se pravidelně scházelo 17 různých dvojic, do června fungovalo 10 dvojic, od září také 10 dvojic, kdy 3 dvojice pokračovaly, 2 dobrovolnice vytvořily nové dvojice a přidalo se aktivně dalších 5 dobrovolníků, kteří vytvořili dvojice. Během roku byly realizovány 4 společné akce potáborové setkání, malování velikonočních vajíček,opékání buřtů a čertovská výprava. Děti se také účastnily představení ochotníků z FM VŠE a to v dubnu představení Tři Mušketýři a v prosinci Tajemství staré bambitky. Schůzky se konaly na základě dohody mezi dobrovolníkem a dítětem v klubovně nebo cukrárně, kině, parku apod. a dle monitoringu rodičů i dětí probíhaly ke spokojenosti všech zúčastněných. Dobrovolníci uspořádali řadu společných akcí. (Viz kalendárium) Podzimním výcvikem konaném v Komunitním centru Okénko prošlo 7 nových dobrovolníků. Díky velké péči odborné garanty Jaroslavy Sedlákové dne MV ČR udělilo O.s. OKNA AKREDITACI programu 5P podle zákona č. 198/2002 S. o dobrovolnické službě a tato akreditace byla v r prodloužena o další tři roky. Kontakt na koordinátorku: Ing. Lenka Havlová,

11 SPORTOVNÍ KLUB KAPŘI V roce 2012 se zúčastnilo programu Sportovního klubu Kapři 28 klientů ve věku 5 35 let s tělesnými a kombinovanými handicapy a to jak vrozenými, tak po úrazech. Převažující náplní programu SK KAPŘI je teoretická i praktická výuka plavání tělesně handicapovaných. Výuka pod vedením zkušeného instruktora probíhá za pomoci dobrovolníků (v uplynulém roce to bylo 28 dobrovolníků, většinou studentů Střední zdravotnické školy v J. Hradci), kteří jsou předem proškoleni a seznámeni s metodikou této práce. Program je realizován 3x v týdnu 1 až 1,5 hodiny. Klientům pohyb a rehabilitace ve vodě usnadňuje procvičovat různé svalové partie, které nejsou při běžném pohybu ať na vozíku nebo za pomocí jiných pomůcek zapojovány a naopak namáhané svalové partie mají možnost si odlehčit. Plavání napomáhá ke zvýšení tělesné kondice plavců. Pro řadu našich klientů je tato činnost jediná volnočasová aktivita, kterou mají možnost v našem regionu navštěvovat, neboť jsme jediní, kdo tuto činnost v regionu nabízí. V rámci klubu jsou pravidelně pořádány plavecké závody tělesně postižených sportovců, zácvik dobrovolníků a pobytové akce. V roce 2012 byly realizovány společné akce pro dobrovolníky, jejichž cílem bylo zkvalitnění týmové spolupráce. Vždy probíhala na závěr zpětná vazba a návrhy na nové aktivity. Všechny aktivity SK Kapři včetně výcviku nových dobrovolníků zajišťuje pan Ivan Jůna, tel , D KLUB Motto: Pouštěj svůj chléb po vodě, po mnoha dnech se ti vrátí. Tato aktivita vznikla v září 2007 díky iniciativě paní Jany Vojáčkové. Pravidelnou a nejdůležitější aktivitou klubu se staly návštěvy vybraných seniorů DS Otín. Byla sepsána smlouva o spolupráci s DS Otín a členové D-klubu uzavřely s O.s. Okna dobrovolnickou smlouvu. Jednotliví dobrovolníci dostali na starosti konkrétní klienty DS, které pravidelně jednou týdně navštěvovali. 11.

12 Doplňující aktivitou D-klubu je pomoc při pořádání benefičních a jiných akcí, depistáž potřeb sdružení a nepravidelná pomoc klientům na základě jejich aktuálních potřeb. Během roku 2012 dobrovolníci D-klubu navštěvovali pravidelně 24 klientů DS Otín, realizovali celkem 5 hudebních vystoupení, uspořádali sbírku časopisů a nástěnných obrázků pro seniory. Členové klubu velmi oceňují výbornou spolupráci s vedením a zaměstnanci DS Otín. Setkání smluvních dobrovolníků klubu se odehrávala v měsíčních intervalech a měla supervizní charakter. Supervizorkou je PaedDr. Drahomíra Blažková Všechny činnosti klubu jsou plně dobrovolnické, i nadále D-klub s velkým osobním nasazením koordinuje paní Jana Vojáčková. Poděkování patří za výbornou spolupráci Střední zdravotnické škole, Benjaminu Krausovi a všem, kteří podpořili sbírku časopisů a obrázků. D-klub obdržel v roce 2012 Čestné uznání v rámci Křesadla cen pro nejlepší dobrovolníky v kraji. Kontakt: tel.: DĚTSKÝ KLUB RŮŽIČKA POSLÁNÍM Dětského klubu RŮŽIČKA při 1. MŠ v Jindřichově Hradci je podpora všech dětí v aktivním způsobu života a zajímavém prožívání času a napomáhání zapojení dětí s handicapem do běžných dětských aktivit. Vývojová psychologie říká, že v předškolním věku, kdy si děti osvojují vzorce jednání, dokážou bez výhrad přijmout kamarády, kteří jsou trochu jiní. Motivující prostředí jim v této sociální zkušenosti může pomoci. Klub vznikl na základě vůle rodičů v únoru 2008, členství v něm vzniká na základě přihlášky a zaniká automaticky odchodem dětí z MŠ. Během roku 2012 rodiče dětí a pedagogové z 1. MŠ realizovali pro děti Maškarní merendy ve všech třídách MŠ, Den Země, Den dětí, Rozloučení s předškoláčky v Houbovém parku v Roseči, Besídky pro rodiče. V říjnu 2012 dětský klub ukončil svou činnost pod hlavičkou Občanského sdružení Okna, své poslání dále naplňuje formou Třídních fondů Růžička pod hlavičkou mateřské školy. Finanční prostředky byly plně vyčerpány. 12.

13 Sportovní soustředění DOBYVATELÉ ZTRACENÉ ARCHY, aneb JAK LIMONÁDOVÝ JOE K PRAOTCI ČECHOVI PŘIŠEL Vyvrcholením plavecké sezony SK Kapři bylo sedmidenní sportovní soustředění, inspirované divokým západem, praotcem Čechem, příběhy z archeologie. Ivan Jůna spolu s partou vynikajících dobrovolníků připravili v malebném prostředí Pluhova Žďáru týden plný her a sportů, inspirované Divokým západem, praotcem Čechem, příběhy o ztracené Arše. Takto pojatý tábor byl třetí v historii Kaprů. Ojedinělý zážitek pro plavce připravil tým dobrovolníků pod vedením Ivana Jůny. Finančně byla akce podpořena grantem Krajského úřadu Jihočeského kraje, Nadací Lesy ČR, Nadací RBB Invest a systémem Dream-catcher, který realizovali dobrovolníci. Letní tábor pro děti a dospělé s handicapem HOBIT, aneb cesta tam a zase zpátky Již tradiční prožitkový tábor pro děti i dospělé s handicapem se uskutečnil již podeváté, opět v penzionu MODRÁ KOTVA v Mrákotíně. Akci zrealizovalo 23 dobrovolníků pro 20 dětí a 7 dospělých klientů. Vedení tábora se věnovala Bc. Marie Mottlová. Součástí řady hravých a tvořivých aktivit pro děti i dospělé na akci byla také návštěva ZOO Jihlava s ukázkou výcviku dravých ptáků. Kolorit tábora dotvářely noční hry, výtvarné a prožitkové aktivity. Mnohé z nich na konci tábora účastníci předvedli svým rodičům. Dobrovolníci na táboře opět pracovali zcela zdarma a vytvořili nádherných deset dní nejen pro účastníky, ale i pro sebe navzájem, bonusem pro rodiče bylo deset dní, naplněných odpočinkem. Někteří rodiče si tuto skutečnost velmi silně uvědomili a na konci tábora zazněla i slova, plná pozitivních emocí. Akce byla podpořena nadací Pomozte dětem, městy Jindřichův Hradec, Počátky,Praha 8, obcemi Novosedly n.n., Polště, Rapšach a Penzionem Modrá Kotva. REKREAČNÍ POBYT PRO DOSPĚLÉ S HANDICAPEM MRHAL 2012 Tohoto druhu první akce pro dospělé klienty byla realizována v září. Cílem akce bylo změnit prostředí města a nabídnout uživatelům zážitkové, herní, odpočinkové poznávací a relaxační aktivity. Těmto aktivitám napomohl pobyt v malebném přírodním prostředí u rybníku Mrhal ve Hlincově Hoře u Českých Budějovic. Pobytové akce se zúčastnilo 7 dospělých uživatelů chráněného bydlení a sociálně terapeutické dílny, organizačně zajišťovaly a péči poskytovaly sociální pracovnice Bc. Marie Mottlová a vedoucí CHB Andrea Kröpfelová. 13.

14 VZDĚLÁVÁNÍ TÝMU OKEN Tým Oken pokračoval v uplynulém roce širokým spektrem vzdělávacích aktivit. V rámci vzdělávání byly realizovány stáže ve Středisku Diakonie CČH Nazaret Borovany, rekvalifikační kurz, realizovaný UP absolvovala jedna pracovnice, akreditované vzdělávací kurzy, pořádané Občanským sdružením THEYA, absolvovaly pracovnice sociálních služeb. Řadu školení o.s. Amalthea, které se zabývá doprovázením pěstounských rodin, absolvovala koordinátorka Setkávání pěstounských rodin. V rámci vlastního týmu probíhaly tematické porady na aktuálně živá témata. K dispozici byl zaměstnancům rovněž externí psycholog, aby měli možnost opory v případě nutnosti externí supervize.seminář emoční inteligence absolvovaly sociální pracovnice a předsedkyně sdružení. Vzdělávání výcvik dobrovolníků z programu Pět P bylo realizováno díky grantu MVČR a Pomozte dětem. Dobrovolníci Pět P vedle vlastního výcviku absolvovali dvoudenní výjezdní supervizní setkání, spojené se vzdělávaním na téma Emoce. KNIHOVNA KNIHOVNA obsahuje cca 200 titulů především z oblasti psychologie pro pomáhající profese, psychoterapie a inspirativní knihy pro práci s dětmi i klienty s handicapem, dále z oblasti managementu a účetnictví. Pravidelně odebíráme periodikum, Mzdová účetní a časopis Sociální služby. Část knihovny je umístěna v klubovně Pět P, část v chráněných a terapeutických dílnách, kde máme také v zápůjčce cca 100 knih od soukromých osob, určených pro inspiraci v aktivitách KC Okénko. PŮJČOVNA POMŮCEK Obsahuje několik počítačů, které využívají děti s DMO k nácviku psaní a procvičení jemné motoriky, dále notebook s mluvícím programem, který využívá dítě s DMO, braillský řádek, který využívá nevidomý student jako školní pomůcku. V dobrovolnickém centru jsou rehabilitační míče a hračky, které slouží především pro dvojice z Pět P. Díky projektu Šance pro každého byla půjčovna obohacena o řadu pomůcek pro trampoterapii a relaxační techniky, které jsou nyní zapůjčeny na ZŠ Hvězdárna a 1. MŠ, Růžová 39. ŠANCE PRO KAŽDÉHO Velké příležitosti se sdružení dostalo projektem Šance pro každého, CZ.1.07/1.2.06/ , financovaným z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR, schváleného v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento projekt byl v říjnu 2010 ukončen, ale trvá pětiletá povinnost udržování výstupů grantu. Smyslem celého projektu bylo podpořit děti a dospívající s cílem rozvinout a posílit jejich dovednosti a schopnosti důležité pro život. Dále podpořit pedagogické pracovníky ze základních, středních a speciálních škol na v Jihočeském kraji nabídkou vzdělávacích programů. V rámci projektu proběhla řada zajímavých aktivit: Sebezkušenostní výcvikový kurz s názvem Rozumím sobě, Rozumím tobě pro motivované pedagogické pracovníky v celkové hodinové dotaci 100 hodin. Volný cyklus přednášek a seminářů Sžívací kurzy pro studenty prvních ročníků středních škol třídenní kurzy, seznamovací, vedené odbornými lektory. 14.

15 V rámci udržitelnosti grantu proběhly tyto aktivity: V souladu se smlouvou pokračují ty aktivity, které vznikly v rámci projektu Šance pro každého a dále plní cíle projektu. K dispozici pro žáky, pedagogy a veřejnost jsou stále webové stránky projektu: Připomínka projektu jako startovní aktivity pro práci s pěstounskými rodinami: Připomínka a hlavní informace o projektu na webovém portálu organizace: Zpětné vazby na projekt Šance přicházely i během dalšího roku po ukončení projektu. Například ze sdělení Dany Novotné (absolvovala sebezkušenostní kurz pro pedagogy): Řada prožitků a zkušeností z výcviku stále ovlivňuje můj osobní i profesní život. Jsem ve věku, kdy se projevuje únava a deziluze. Přednášky o syndromu vyhoření nevnímám jako přínosné. Prožitková a sebezkušenostní aktivita zasáhla proti tomuto syndromu velmi výrazně důležitý byl čas, který člověk mohl věnovat svým prožitkům a mapovat jejich význam pod odborným vedením. Některé poznatky, získané od lektorů, ve mně stále doznívají. Během Dnů otevřených Oken byla distribuována CD elektronickými publikacemi vytvořená v rámci grantu. Publikace byly rovněž distribuovány v rámci Oken v rámci besed studentek FMVŠE o dobrovolnictví (celkem 6 besed). V supervizním individuálním kontaktu s organizátorkami výcviku je 9 absolventek sebezkušenostního kurzu. Absolventky z výcviku jsou v mailovém, telefonickém nebo osobním kontaktu mezi sebou a se supervizorkou, některé profesní věci konzultují. Supervizní setkání jsou nepravidelná, zpravidla vznikají na základě potřeby řešit profesně složité situace - komunikaci s rodiči, v týmu, práce s problémovým dítětem atd. Arteterapeutická práce s dětmi pokračuje v MŠ, ZŠ a PŠ Štítného v Českých Budějovicích. Pod supervizním vedením dr. Kyzoura pracovaly v roce 2012 nově 2 studentky 2. Ročníku arteterapie z Jihočeské univerzity. Vedení školy jejich práci oceňuje a podporuje např. nákupem výtvarných potřeb a organizačním zajištěním. Speciální pomůcky nakoupené z projektu dále slouží svému účelu: Na rozvoj jemné motoriky a smyslového vnímání jakož i foliovací přístroj pro výrobu speciálních kartiček pro děti s poruchou autistického spektra slouží učitelkám, podpořeným v rámci grantu- tyto je využívají, případně zapůjčují svým kolegyním pro práci s multihandicapovanými dětmi v MŠ Speciální pomůcky na trampoterapii a relaxační techniky slouží na ZŠ Hvězárna, která je využívá především pro práci s dětmi s DMO, ADHD, Dys- poruchami apod. konkrétně 17 dětí z toho 3 žáci s tělesným, nebo smyslovým postižením a 5 dětí s ADHD. Jednou z aktivit byla arteterapie s dětmi z pěstounských rodin - zaměřen především na kompenzaci deprivace, ADHD, specifických symptomů, vzniklých na podkladu obtížných životních období apod. Tato problematika se ukázala jako velmi aktuální téma, vyžadující hlubší práci jak s dětmi, tak s jejich rodinami. Díky navázání na skupinu pěstounských rodin vznikla nová aktivita O. s. Oken pod vedením Bc. Kláry Hesounové-Měkutové - a to systematické setkávání pěstounských rodin s psychologickou a arteterapeutickou podporou dětí i rodičů. aktivita je finančně podpořena nadací Táta a máma a dotací MPSV Metody a postupy získané na sžívacích kurzech byly dále využívány Výsledky projektu v podobě zkušeností lektorů, učitelů i žáků, mají své pokračování ve víkendových kurzech některých středních škol (Střední zdravotnická škola v J. Hradci, Gymnázium Třeboň). Profesně téma z kurzů rozvíjí též Mgr. Richard Macků absolvent Pedagogiky volného času TF JCU při své výuce. 15.

16 SETKÁVÁNÍ NÁHRADNÍCH RODIN Od září 2010 rozšířilo Občanské sdružení Okna svoji působnost o pomoc náhradním rodinám. Cílem je nabídnout odborné zázemí a poradenství rodinám s dětmi v náhradní rodinné péči. V rámci projektu probíhají pravidelná setkávání i víkendové relaxačně vzdělávací akce. Činnost navázala na aktivity projektu Šance pro každého. V roce 2012 byla činnost finančně podporována MPSV a Nadačním fondem Albert a Nadací T a M Cíle setkávání: Nabídka odborného zázemí a poradenství rodinám s dětmi v NRP Poskytování dlouhodobé, kontinuální a komplexní pomoci Doprovázení rodin na jejich cestě s přijatými dětmi od přijetí dítěte až do jeho dospělosti Vybudování komplexního odborného programu pro pěstounské rodiny, který bude pečovat o všechny členy rodiny rodiče a přijaté i biologické děti V roce 2012 proběhlo celkem 7 setkání pěstounských rodin, z toho dvě víkendové, jedno čtyřdenní a 4 jednodenní. Setkání byla zaměřená především na odbornou pomoc rodičům, pro děti připravili dobrovolníci výtvarné činnosti, hry, výlety a sportovní programy. Více informací najdete na Kontakt: Bc. Klára Hesounová Měkutová: ROMAN Roku 2010 se dlouholetý člen Občanského sdružení OKNA ocitl v těžké životní situaci. Jeho chronická nemoc svalová dystrofie se zhoršila natolik, že k životu potřebuje podporu dýchání domácí umělou plicní ventilaci. Aby nestrávil zbytek života v nemocnicích, jeho ošetřující lékař MUDr. Lorenz svolal skupinu lidí, kteří se zasadili o návrat Romana z oddělení ARO domů ke své rodině. K tomuto účelu Okna realizovala veřejnou sbírku, postavila čtyřčlenný tým ošetřovatelek, který pracoval pod odborným vedením Domácí péče paní Evy Šafránkové. Díky veřejné sbírce a díky daru O.s. PETR ze Vsetína tým po celý rok 2012 poskytoval 24 hodin denně své služby. Konkrétní vedoucí týmu byla zdravotní sestra Iva Bílá. Péče zdravotnic byla hrazena z prostředků DZP. Odborným garantem péče je MUDr. Vít Lorenc. Toto uspořádání provozu umožnilo i v roce 2012 vést Romanovi aktivní život ve vlastním bytě společně s otcem, bratrem a synem, později manželkou. Roman tak měl možnost žít aktivní život včetně vycházek, účasti na běžných aktivitách, další novinářskou práci, setkávání s přáteli. Koncem roku se na odpovědný úkol péče o pana Romana začal připravovat jeho syn Vítek. Po dočerpání finanční sbírky (v únoru 2013) společná cesta pana Romana a Občanského sdružení Okna bude ukončena. Celé rodině Pišných popřejeme šťastné vykročení a mnoho síly do dalších dní. 16.

17 PLES PRO OKÉNKO připravil tým složený z členů správní rady a výkonného výboru. Město Jindřichův Hradec poskytlo slevu na pronájem sálu na Střelnici, benefičně vystoupili všichni účinkující. Tento ples výborně moderovala dvojice Adam Jůna syn a Ivan Jůna-otec. Předtančení připravila Hana Knoflíčková s Adamem Jůnou. Výtěžek byl použit na vybavení nového pracoviště chráněných dílen Prodejní galerie Okénko. XI. KVĚTINOVÉ ODPOLEDNE připravili Ing. Vladimír Nosek s dalšími floristy, kteří předváděli květinové vazby. Materiálem a občerstvením přispělo 21 firem. Výtěžek posloužil k dofinancování vybavení Prodejní galerie Okénko VÁNOČNÍ PUNČOVÁNÍ a _ ADVENTNÍ KONCERT uspořádal ve prospěch O.s. Okna opět Rotary club Jindřichův Hradec. Na koncertě vystoupili žáci hudebního oboru ZUŠ Jindřichův Hradec. VÁNOČNÍ STÁNEK v rámci Adventu na zámku zorganizoval výkonný výbor sdružení. Své výrobky zde nabídli pracovníci CHD Okénko, přátelé O.S. OKNA a firmy Květiny Ing. Vladimír Nosek, Zahradnictví Mottlovi Otín a. Výtěžek posloužil k dofinancování provozu KCO. ADVENTNÍ SETKÁNÍ v Novosedlech nad Nežárkou a v Jindřichově Hradci organizačně i svými výrobky zajistily CHD Okénko. VEŘEJNÁ SBÍRKA Pro Okénko je průběžně realizována při různých aktivitách. V roce 2012 proběhla kontrola Krajského úřadu Jihočeského kraje ke splnění podmínek registrace sociálních služeb. Správnost plnění odvodů zdravotního pojištění kontrolovala VZP. Dále kontroloval Krajský úřad Jihočeského kraje realizaci činností, vyplývajících z pověření Sociálně-právní ochranou dětí. Všechny realizované kontroly byly ukončeny konstatováním, že práce probíhá v souladu s platnou legislativou a nebylo shledáno pochybení. 17.

18 Komunitní centrum OKÉNKO: Na Piketě 742/III, J. Hradec. Dům, darovaný sdružení Městem Jindřichův Hradec v roce 2005 byl v letech kompletně opraven, bezbarierově zpřístupněn za účelem sociální práce. V letech 2007 zde začaly pracovat chráněné dílny a kanceláře sdružení, v roce 2008 sociálně-terapeutické dílny a v roce 2009 chráněné bydlení. V roce 2008 byly přistavěny dvě bezbarierové garsoniery. V září roku 2012 byly dílny a kanceláře přemístěny na nové pracoviště. V KC Okénko zůstává sídlo organizace, chráněná dílna dřevařská, dále je zde poskytována služba chráněného bydlení dvanácti klientům. Je zde rovněž zázemí pro asistentky bydlení a technické zázemí O.S. Okna. Komunitní centrum OKÉNKO: Pražská 104/II, J. Hradec Chráněné dílny, sociálně-terapeutická dílna a provoz kanceláří nově sídlí v objektu firmy Gardon na garážová vrata. Zde jsme se setkali s porozuměním majitele objektu p. Čejky, který byl ochoten prostory upravit bezbarierově tak, aby mohly sloužit práci s handicapovanými klienty a zaměstnanci. Od září 2012 je zde nové pracoviště dílen s navýšenou kapacitou. Dobrovolnické centrum: Pravodova837/II, J. Hradec Slouží jako klubovna Pět P a zázemí pro řadu rozvojových aktivit již devátým rokem. Dobrovolníci zde mají své zázemí pro schůzky, supervize, společná i individuální setkání a jejich činnosti nekolidují s profesionálními provozy. Prodejní galerie OKÉNKO: Růžová 41, J. Hradec (Dům Sv. Floriána) Je též novým pracovištěm chráněných dílen od května Nabízí k prodeji dárkový sortiment CHD Okénko a dalších chráněných a terapeutických dílen z Jihočeského kraje. Zároveň zde lze posedět u kávy nebo jiných nápojů, využít internetu, pohovořit s přáteli. Dlouhodobou spolupráci realizuje O. s. Okna s Fakultou managementu VŠE Praha především při realizaci programu Pět P Fakulta poskytuje sdružení odborné zázemí v oblasti managementu, řada studentů pracuje v dobrovolnickém programu Pět P. Pracovníci sdružení poskytují studentům praxi, konzultace a podklady pro jejich seminární, případně diplomové práce. Tato spolupráce byla r potvrzena partnerskou smlouvou. Dlouhodobá spolupráce funguje také s MÚ Jindřichův Hradec. Město poskytlo sdružení dotace i zápůjčky prostor pro benefiční akce. Město darovalo v roce 2005 O. s. Okna dům, ve kterém nyní sdružení působí. V současné době sdružení poskytuje sociální služby několika desítkám uživatelů okresu J. Hradec a několika uživatelům, jejichž opatrovníkem je MÚJH. Způsob a rozsah poskytování sociálních služeb je s opatrovníkem pravidelně konzultován. Velmi významná je spolupráce se Střední zdravotnickou školou v Jindřichově Hradci A 18.

19 Gymnáziem Vítězslava Nováka v J. Hradci. Mnoho jejích studentů poskytuje dobrovolnické služby ve Sportovním klubu KAPŘI. Díky spolupráci, která je vedením školy podporována, prožívá mnoho dětí i dospělých s handicapem desítky hodin, naplněných pohybem a radostí. V uplynulých třech letech se úspěšně rozvíjí spolupráce s Rotary klubem Jindřichův Hradec. Členové klubu realizují benefiční aktivity ve prospěch O. s. Okna, informují se o dění ve sdružení a hledají další formy spolupráce. Dlouhodobá spolupráce funguje také mezi Základní školou praktickou a sdružením. Řada žáků této školy využívá všech služeb sdružení, občas využívá prostory školy k jednorázovým aktivitám. Úspěšně se rozvíjí spolupráce s ÚP v Českých Budějovicích, pobočkou v Jindřichově Hradci. ÚP vymezil chráněná pracovní místa v Chráněných dílnách O.s. Okna a poskytl dotaci na provoz a mzdové náklady těchto míst. Dalšími spolupracujícími organizacemi jsou YMCA Jindřichův Hradec, Domov sv. Anežky Týn nad Vltavou, Farní sbor ČCE Jindřichův Hradec, Sdružení Mesada, spolek Hippolyt, domov seniorů, Adra, ZUŠ J. Hradec, Hestia. Další informace o práci sdružení poskytuje web: Sdružení informuje o svých aktivitách prostřednictvím článků v měsíčníku Jindřichohradecký zpravodaj, Jindřichohradeckých listů, Týdeníku Jindřichohradecka, v měsíčníku NEON a prostřednictvím rozhlasu. Jindřichohradecká televize natočila řadu zpráv, které byly vysílány v regionálním vysílání a v TV Prima. Při každé benefici prezentuje sdružení svou práci formou aktuálních nástěnek. O k n a mají své vývěsky na pěti místech v Jindřichově H r a d c i. Prezentaci projektu náhradní rodinné péče nal ezne te na Prezentaci dobrovolnického p r o g r a m u 5P naleznete na Informace o projektu Šance pro každého a jeho udržitelnosti je možné nalézt na webu: D a l š í m médiem jsou elektronické OKNOVINKY interní občasník, z asílan ý n a adresy členů a příznivců Oken. Zcela nová aktivita Oken Prodejní galerie Okénko byla prezentována formou spotu v dálkových autobusech. 19.

Otevřenost Komunikace Naděje Aktivita

Otevřenost Komunikace Naděje Aktivita Otevřenost Komunikace Naděje Aktivita Především pro osoby s handicapem a jejich rodiny Kdo dělá dobře jinému, dělá nejvíce dobrého samému sobě nikoli v tom smyslu, že dostane za to odměnu, nýbrž protože

Více

Laskavost je jazyk, kterému rozumí všichni. Dokonce i slepí ho vidí a hluší slyší. Matka Tereza

Laskavost je jazyk, kterému rozumí všichni. Dokonce i slepí ho vidí a hluší slyší. Matka Tereza Laskavost je jazyk, kterému rozumí všichni. Dokonce i slepí ho vidí a hluší slyší. Matka Tereza Výroční zpráva 2013/3 POSLÁNÍ A PROGRAM SDRUŽENÍ... 4 STRUKTURA SDRUŽENÍ A KONTAKTY... 5 KALENDÁRIUM...

Více

To, co lidé nazývají štěstím, je okamžik, kdy přestanou mít strach.

To, co lidé nazývají štěstím, je okamžik, kdy přestanou mít strach. To, co lidé nazývají štěstím, je okamžik, kdy přestanou mít strach. Gilbert Pierre Cesbron Otevřená OKNA, z. ú. Výroční zpráva 2014/3 POSLÁNÍ A ČINNOSTI ORGANIZACE...4 STRUKTURA ORGANIZACE A KONTAKTY...5

Více

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz Výroční zpráva 2014 Občanské sdružení Cesta slunce Občanské sdružení Cesta slunce založili rodiče těžce postižených dětí 12. dubna 2005 jako neziskovou organizaci,

Více

Katalog výrobků. Chráněné dílny Okénko Občanského sdružení Okna

Katalog výrobků. Chráněné dílny Okénko Občanského sdružení Okna Katalog výrobků Chráněné dílny Okénko Občanského sdružení Okna Kdo jsme Člověk je šťasten tehdy, když má co dělat, v co doufat a koho milovat. Viktor Emanuel Frankl Poslání: Občanské sdružení, které podporuje

Více

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení č Úvodní slovo Další rok práce máme za sebou, je to už 13 let, co Déčko v Liberci pracuje. V roce 2011 se mírně změnilo složení Rady sdružení, na konci roku jsme

Více

DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 www.daneta.cz

DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 www.daneta.cz DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 www.daneta.cz DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ NERUDOVA 1180 500

Více

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2012

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2012 Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2012 V roce 2012 jsme se věnovali těmto činnostem: - Poskytování sociálních služeb Chráněné bydlení Ledovec, Sociální rehabilitace Ledovec, Odborné sociální poradenství

Více

MELA o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

MELA o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Statutární orgány společnosti Mela je řízena: Ředitelem, ditelem, statutárním zástupcem obecně prospěšné společnosti, Správní radou, Dozorčí radou. Členové dozorčí rady společnosti

Více

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013 Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013 V roce 2013 jsme se věnovali těmto činnostem: - Poskytování sociálních služeb Chráněné bydlení Ledovec, Sociální rehabilitace Ledovec, Odborné sociální poradenství

Více

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s.

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Naše činnost Medializace a propagace dobrovolnictví Vyhledávání dobrovolníků a jejich výcvik Koordinace dobrovolnictví Spolupráce s přijímajícími organizacemi Realizace

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Pomáháme zrakově handicapovaným Obsah OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 POSLÁNÍ A CÍLE 5 KALENDÁRIUM 2009 6 NAŠI LIDÉ 7 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 8 SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

OBSAH: Výroční zpráva 2012

OBSAH: Výroční zpráva 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBSAH: Základní údaje str. 3 Milníky str. 4 Popis služeb a činností str. 5 Klienti str. 8 Projekty str. 9 Finanční zpráva str. 11 Vzdělávání pracovníků, individuální praxe str. 13 Poděkování

Více

Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila

Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila Základní údaje: Název organizace a státu: Villa Vallila, občanské sdružení Číslo a datum registrace na MV ČR : II/S (1.3087/96R, 16.10.D1996)

Více

OBSAH: Výroční zpráva 2011

OBSAH: Výroční zpráva 2011 THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBSAH: Základní údaje str. 3 Milníky str. 4 Popis služeb a činností str. 5 Klienti str. 8 Projekty str. 9 Finanční zpráva str. 12 Vzdělávání pracovníků, individuální

Více

THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ

THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH: Základní údaje str. 3 Vznik a vývoj sdružení str. 3 Popis služeb a činností str. 4 Klienti str. 6 Projekty str. 7 Finanční zpráva str. 9 Vzdělávání pracovníků,

Více

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Výroční zpráva 2008 Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Občanské sdružení Willík bylo založeno z iniciativy rodičů dětí s Williamsovým syndromem v roce 2006. Cílem

Více

Plán Public Relations FOKUS Vysočina 1. 1. 2014 31. 12. 2014 OBSAH

Plán Public Relations FOKUS Vysočina 1. 1. 2014 31. 12. 2014 OBSAH Plán Public Relations FOKUS Vysočina 1. 1. 2014 31. 12. 2014 OBSAH 1 Oblast Organizace FOKUS Vysočina 1.1 Cíle 1.2 Cílová skupina 1.3 Cílové priority na rok 2014 1.4 Aktivity interní materiál organizace

Více

DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 http://daneta.cz/svepomocnesdruzeni/

DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 http://daneta.cz/svepomocnesdruzeni/ DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 http://daneta.cz/svepomocnesdruzeni/ DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH

Více

Rodinné centrum MOZAIKA o.s.

Rodinné centrum MOZAIKA o.s. Rodinné centrum MOZAIKA o.s. nezisková organizace Mgr. Alena Ptáčková Ing. Bc. Jana Kovaříková Co naše skupina chtěla? rodinné bezbariérové centrum pro místní obyvatele místo setkávání pro aktivity, vzdělání,

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 O NÁS Naše cíle a poslání poskytovat rodinám podporu a informace o dvojčatech a vícerčatech, např. o jejich vývoji a

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Gahurova 5265, 760 01 Zlín Tel: 776 224 751 e-mail: reditel@czp-zk.cz http//: www.czp-zk.cz STRANA 1 (celkem 13) Obsah: Základní informace o organizaci Centrum pro zdravotně

Více

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s.

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s. 1 Výroční zpráva 2013 Centrum pro seniory Kolín, o.s. 2 Vážení přátelé, dárci a příznivci, nejprve mi dovolte několik slov úvodem. Centrum pro seniory Kolín, o.s. vzniklo v r.2006 registrací na Ministerstvu

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Výroční zpráva za rok ALFA HUMAN SERVICE, občanské sdružení pro pomoc pečujícím o děti se zdravotním postižením Biskupcova 84 130 00 Praha 3 1 číslo registrace:vs/1-1/44086/00-r IČO:70863059 Bankovní spojení:

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2013 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2013 V roce 2013 jsme úspěšně zakončili

Více

Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012

Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Úvod Vznik a cíle Spolek pro založení Waldorfské školy Wlaštovka o.s. (dále jen Wlaštovka)

Více

úvodní slovo Chtěli bychom k vyspělosti naší společnosti také přispět a doufám, že naše činnost v uplynulém roce určitým příspěvkem byla.

úvodní slovo Chtěli bychom k vyspělosti naší společnosti také přispět a doufám, že naše činnost v uplynulém roce určitým příspěvkem byla. v í n č ýro a v á zpr 2 1 20 úvodní slovo Máme za sebou první rok existence a mně připadá čestný úkol napsat úvodní slovo k naší výroční zprávě. Pokusím se tedy o krátké shrnutí uplynulého období. V naší

Více

Otevřenost Komunikace Naděje Aktivita Především pro osoby s jakýmkoli druhem handicapu a jejich rodiny

Otevřenost Komunikace Naděje Aktivita Především pro osoby s jakýmkoli druhem handicapu a jejich rodiny Otevřenost Komunikace Naděje Aktivita Především pro osoby s jakýmkoli druhem handicapu a jejich rodiny Úsměv, dotek, slovo, laskavost, zájem to jsou malá, nepatrná, jednoduchá gesta, která činí náš život

Více

Tel.: 587 406 126 office@internetporadna.cz www.internetporadna.cz 2

Tel.: 587 406 126 office@internetporadna.cz www.internetporadna.cz 2 Výroční zpráva o.s. INTERNETPORADNA.CZ za rok 2007 Úvodní slovo Rok 2007 další stěhování jako symbol důležitých změn. Některé změny byly vyvolány vnějšími faktory. Jedná se zejména o registrace sociální

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH Úvodem 2 O nás 3 Lidé v Tosaře 3 Projekty a aktivity 4 Plány pro příští rok 6 Finanční zpráva 7 Podpořili nás 7 Kontaktní údaje 8 Výroční zpráva 2011 1 Úvodem Sdružení

Více

OBSAH. Výroční zpráva 2013

OBSAH. Výroční zpráva 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 OBSAH Základní údaje... 3 Milníky... 4 Popis služeb a činností... 5 Klienti (sociální služby)... 8 Projekty... 9 Finanční zpráva...11 Vzdělávání pracovníků, individuální praxe...12

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever Organizační jednotka občanského sdružení Velký vůz Představení organizace Statutární zástupce ředitelka: Mgr. Veronika Uhlířová Cíle a poslání Pobočka pražského občanského

Více

Standardy kvality sociálních služeb. Rozbor hospodaření - komentář. Ústav sociální péče pro mládež Jindřichův Hradec, příspěvková organizace

Standardy kvality sociálních služeb. Rozbor hospodaření - komentář. Ústav sociální péče pro mládež Jindřichův Hradec, příspěvková organizace Výroční zpráva 2005 Ústav sociální péče pro mládež Jindřichův Hradec příspěvková organizace Otín Bobelovka 90, 377 01 Jindřichův Hradec IČO: 750 11 212 Telefon: 384 320 325 E-mail: bobelovka@esnet.cz Standardy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 HISTORIE 2006 2009 rozvíjení aktivit pro rodiny s nejmenšími dětmi (cvičení maminek s miminky, cvičení pro

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Domov seniorů Benešov, poskytovatel sociálních služeb Villaniho 2130, 256 01 Benešov IČ: 712 29 116 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Organizace zřízená Středočeským krajem Výroční zpráva za rok 2011 Stránka

Více

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý.

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Alfa Human Service už od roku 2000 poskytuje podporu a vzdělávání: pečujícím rodičům

Více

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice 1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice Základní škola Votice, tel 317813322, e-mail: zsvotice@centrum.cz Vedoucí programu: Mgr.Simona Korešová Datum vzniku

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

Zaměstnávání zdravotně postižených pozitiva a výzvy

Zaměstnávání zdravotně postižených pozitiva a výzvy Zaměstnávání zdravotně postižených pozitiva a výzvy Historie a současnost občanského sdružení Střediska sdružení v Nové Pace Činnost OZP zaměstnanců sdružení Zaměstnávání zdravotně postižených zkušenosti,

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

Integrace osob s PAS na pracovní trh

Integrace osob s PAS na pracovní trh Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Integrace osob s PAS na pracovní trh Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Kadlová APLA-JM o.s.: Kdo jsme? Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem,

Více

Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK

Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK 2010 1. Základní údaje o sdružení Název: Sdružení rodičů a přátel

Více

Asociace vysokoškolských poradců, o.s.

Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Výroční zpráva o činnosti 2014 Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Asociace vysokoškolských poradců, o.s. 1. Základní údaje Název: Asociace vysokoškolských poradců,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Pomáháme zrakově postiženým OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI... 4 NAŠE POSLÁNÍ A CÍLE... 5 UŽIVATELÉ NAŠICH SLUŽEB... 5 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ... 6 SOCIÁLNĚ

Více

Otevřenost Komunikace Naděje Aktivita Především pro osoby s jakýmkoli druhem handicapu a jejich rodiny

Otevřenost Komunikace Naděje Aktivita Především pro osoby s jakýmkoli druhem handicapu a jejich rodiny Otevřenost Komunikace Naděje Aktivita Především pro osoby s jakýmkoli druhem handicapu a jejich rodiny MOTTO: Člověk, který se bouří, je optimista; většinou žije a umírá v sebevražedném úsilí přesvědčit

Více

Střediska v Nové Pace. Plány do budoucna. Historie a současnost Života bez bariér, o.s.

Střediska v Nové Pace. Plány do budoucna. Historie a současnost Života bez bariér, o.s. Nabídka spolupráce Historie a současnost Života bez bariér, o.s. Střediska v Nové Pace Činnosti zdrav. postižených zaměstnanců Zaměstnávání zdravotně postižených zkušenosti, spolupráce Legislativní rámec

Více

Přehled aktivit v roce 2012, Prostor pro rodinu,o.s.

Přehled aktivit v roce 2012, Prostor pro rodinu,o.s. Přehled aktivit v roce 2012, Prostor pro rodinu,o.s. Úvod: Sdružení Prostor pro rodinu,o.s. vzniklo v roce 2008 v Černém Dole. Jeho cílem je: - podporovat rodiče s malými dětmi v pracovním i osobním životě.

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2013 Název organizace: Domov pro seniory

Více

VALNÁ HROMADA. Zápis z Valné hromady, konané dne 20.2. 2013 ve 14.00 hodin v centru sdružení v Táboře. Průběh

VALNÁ HROMADA. Zápis z Valné hromady, konané dne 20.2. 2013 ve 14.00 hodin v centru sdružení v Táboře. Průběh VALNÁ HROMADA Zápis z Valné hromady, konané dne 20.2. 2013 ve 14.00 hodin v centru sdružení v Táboře. Průběh 1. Na začátku představila místopředsedkyně Petra Marešová účastníkům Valné hromady činnost občanského

Více

Veřejný závazek. Odlehčovací služba

Veřejný závazek. Odlehčovací služba Účinnost od: 23.7.2015 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Ryjáčková Romana Vedoucí služby Ověřovatel: Bc. Ludmila Lacinová Schvalovatel: Správce dokumentace Mgr. Eva Šulcová Představitel

Více

Charakteristika organizace

Charakteristika organizace Charakteristika organizace Název organizace Náhradním rodinám Právní forma obecně prospěšná společnost IČO 291 19 332 Sídlo Karlovy Vary, Plzeňská 33 Kontaktní adresa Karlovy Vary Stará Role, Vančurova

Více

Výstavba Dolu Alexandr byla zahájena v roce 1896 společností Severní dráha císaře Ferdinanda a samotná těžba uhlí byla zahájena o dva roky později.

Výstavba Dolu Alexandr byla zahájena v roce 1896 společností Severní dráha císaře Ferdinanda a samotná těžba uhlí byla zahájena o dva roky později. Výstavba Dolu Alexandr byla zahájena v roce 1896 společností Severní dráha císaře Ferdinanda a samotná těžba uhlí byla zahájena o dva roky později. Od tohoto roku až do roku 1926, kdy se Důl Alexandr stal

Více

Centrum andragogiky s.r.o., Hradec Králové. Komplexní služby v oblasti vzdělávání a rozvoje dospělých:

Centrum andragogiky s.r.o., Hradec Králové. Komplexní služby v oblasti vzdělávání a rozvoje dospělých: Centrum andragogiky s.r.o., Hradec Králové Komplexní služby v oblasti vzdělávání a rozvoje dospělých: 1) služby v oblasti personalistiky 2) řízení lidských zdrojů 3) poradenské služby 4) konzultace v oblasti

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. Organizace: Návraty Louny, centrum sociálních služeb, z. s. Adresa: Pod Nemocnicí 2380 440 01 Louny Identifikační údaje: IČ 26595249

Více

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner Výroční zpráva 2012 Dobrovolnictví není oběť, ale přirozený projev občanské zralosti. Přináší konkrétní pomoc tomu, kdo ji potřebuje, zároveň poskytuje dobrovolníkovi pocit smysluplnosti, je zdrojem nových

Více

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013 Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013 Dobrovolnické centrum Pardubice, o. s. je nezisková organizace založená a registrovaná 9. 11. 2010 Ministerstvem vnitra ČR.

Více

Nezisková společnost pro rozvoj a podporu sociálních služeb a osobnostního potenciálu člověka.

Nezisková společnost pro rozvoj a podporu sociálních služeb a osobnostního potenciálu člověka. Výroční zpráva 2014 Nezisková společnost pro rozvoj a podporu sociálních služeb a osobnostního potenciálu člověka. a) Předseda správní rady: Renzová Vendula b) Členové správní rady: Kačírková Hana Dušková

Více

FOSA, o. p. s. Filipova 2013/3 148 00 Praha 4 - Chodov www.fosaops.org

FOSA, o. p. s. Filipova 2013/3 148 00 Praha 4 - Chodov www.fosaops.org IV. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI V. DĚKUJEME VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 1. DOBROVOLNÍKŮM SPOLEČNOSTI FOSA. Náklady Částka v Kč 2. SPOLEČNOSTI PRIMAGAS, s. r. o. za umožnění tréninkových pohovorů pro uživatele služby

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Výroční zpráva. ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova. za rok 2006

Výroční zpráva. ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova. za rok 2006 Výroční zpráva ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova za rok 2006 1 Obsah : 1. Základní údaje 2. Členská základna 3. Důležitá jednání o. s. 4. Projekty o. s. ISIS 5. Hospodaření o. s. 6. Poskytovatelé

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

Dobrovolnické centrum, o. s.

Dobrovolnické centrum, o. s. Dobrovolnické centrum, o. s. 2015 Spolek Dobrovolnické centrum vytváří a poskytuje profesionální zázemí dobrovolníkům a propaguje dobrovolnictví jako přirozenou součást života. Rok vzniku: 1999 Jsme nestátní

Více

Výroční zpráva 2014. Denní stacionář. CCS Tloskov

Výroční zpráva 2014. Denní stacionář. CCS Tloskov Výroční zpráva 2014 Denní stacionář CCS Tloskov Vážení, dovolte, abychom Vám předložili výroční zprávu Denního stacionáře za rok 2014, ve které Vás chceme seznámit s naší činností. Touto cestou děkujeme

Více

Neziskové občanské sdružení dětí a mládeže - 1 - Obsah: Představení organizace Pravidelná zájmová činnost Neorganizovaná mládež Přehled hospodaření Výroční zpráva byla řádně schválena Sněmem Sdružení Klubko

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

Výroční zpráva Sdružení Daneta za rok 2009

Výroční zpráva Sdružení Daneta za rok 2009 Výroční zpráva Sdružení Daneta za rok 2009 www.daneta.cz Dovolte, abychom se představili K naplnění cílů našeho sdružení napomáhá přátelství, vzájemné porozumění, tolerance, pochopení a vzájemná pomoc,

Více

Monitoring plnění KP

Monitoring plnění KP Příloha A stav k 19. 3. 2013 číslo opatření KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění KP název opatření plánované období realizace ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ stav plnění zásadní důvody

Více

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník. Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník. Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením ZAHRADA2000 o.s., Jeseník Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením 2014 Sociálně rehabilitační centrum založeno 1998 pro potřeby zdravotně hendikepovaných, především duševně nemocných lidí,

Více

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory 3.4.1 PRIORITA: Podpora seniorů - Prachatice 3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Prachaticích je zajištěna služba domovy pro seniory,

Více

BEZ NUDY VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ZA ROK 2008 NAŠI SPONZOŘI: T-MOBILE, INTERNETOVÝ OBCHOD MANDALA, PENZION HRÁDEK, DZS KOŤANY MANDALA

BEZ NUDY VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ZA ROK 2008 NAŠI SPONZOŘI: T-MOBILE, INTERNETOVÝ OBCHOD MANDALA, PENZION HRÁDEK, DZS KOŤANY MANDALA VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ BEZ NUDY ZA ROK 2008 BEZ NUDY 2008 NAŠI SPONZOŘI: T-MOBILE, INTERNETOVÝ OBCHOD MANDALA, PENZION HRÁDEK, DZS KOŤANY MANDALA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ BEZ NUDY Adresa: Jankovcova

Více

Celkové % Právní. uznatelné. projektu. 1. 1.-31. 12. 6/14 Moravskoslezského kraje. Udržitelnost. chráněných dílnách. Charity sv.

Celkové % Právní. uznatelné. projektu. 1. 1.-31. 12. 6/14 Moravskoslezského kraje. Udržitelnost. chráněných dílnách. Charity sv. Hodnocení projektů přihlášených do Programu realizace specifických aktivit Moravskoslezské krajské plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením Poř. č. žádos ti Doba spoluúčast Požadovaná

Více

ING Bank fond Nadace Terezy Maxové dětem

ING Bank fond Nadace Terezy Maxové dětem ING Bank fond Nadace Terezy Maxové dětem Informace pro média Listopad 2010 Stance Communications, Salvátorská 931/8, 110 00 Praha 1, tel.: 224 810 809, fax.: 224 225 766-1- Obsah: 1 O ING Bank fondu Nadace

Více

Výroční hospodářská zpráva za rok 2013

Výroční hospodářská zpráva za rok 2013 Výroční hospodářská zpráva za rok 2013 Právní subjekt do 12.12.2013 Sídlo: Předseda sdružení: Číslo registrace: Právní subjekt od 12.12.2013 Sídlo: Ředitel společnosti: Číslo registrace: Kamarád - sdružení

Více

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 40746 Krásná VÝROČNÍ ZPRÁVA Rok 2011 Zpracovala Hana Volfová 1 Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2. ČINNOST ORGANIZACE... 4 2. KONTROLNÍ ČINNOST...

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2014- POBYTOVÁ SLUŽBA

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2014- POBYTOVÁ SLUŽBA ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2014- POBYTOVÁ SLUŽBA Rok 2014 byl pro klienty v objektu, Za Humny 580, rokem adaptačním. Všichni si ještě zvykali na to, že dům je rozdělen na dvě samostatné, na sobě

Více

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Centrum sociálně zdravotních služeb Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Praha 6 - Bendova 1121 / 5 tel. 235 314 141, fax 235 300 474 Úvodem Centrum sociálně zdravotních služeb (dále CSZS) je samostatná příspěvková

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční. DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas?

Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční. DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas? DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas? Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční podpory Operačního programu Praha Adaptabilita, který je spolufinancován

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Červen 2014 Obsah: 1. Základní údaje o občanském sdružení 2. Poslání, cíle a činnost občanského sdružení 3. Pracovníci sdružení 4. Služba následné péče Pavučina 5. Další aktivity

Více

Název projektu: Vzdělávání v DS Heřmanův Městec

Název projektu: Vzdělávání v DS Heřmanův Městec Informace o ukončení projektu Název projektu: Vzdělávání v DS Heřmanův Městec Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/A7.00218 Zahájení projektu: 1.1.2014 Ukončení projektu: 31.5.2015 Hlavním cílem projektu

Více

Asociace vysokoškolských poradců, o.s.

Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Výroční zpráva o činnosti 2012 Výroční zpráva o činnosti Asociace vysokoškolských poradců, o.s. 1. Základní údaje Název: Asociace vysokoškolských poradců, o.s. IČO:

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Posláním komunitního plánování je zajistit, aby sociální služby fungovaly a rozvíjely se podle potřeb těch, kdo je využívají

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Základní údaje Název organizace: Česká asociace adiktologů, o.s. Právní forma: občanské sdružení (od 1. 1. 2014 dle Občanského zákoníku přechází právní forma na spolek) Registrace

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Program. CZ 11 Iniciativy v oblasti veřejného zdraví. PA 27-1 Psychiatrická péče. Výsledek programu zlepšení péče o duševní zdraví

Program. CZ 11 Iniciativy v oblasti veřejného zdraví. PA 27-1 Psychiatrická péče. Výsledek programu zlepšení péče o duševní zdraví Program CZ 11 Iniciativy v oblasti veřejného zdraví PA 27-1 Psychiatrická péče Výsledek programu zlepšení péče o duševní zdraví Registrační číslo projektu NF-CZ11-OV-02-032-2015 Název projektu: Psychiatrická

Více

Oblastní charita Česká Kamenice církevní právnická osoba

Oblastní charita Česká Kamenice církevní právnická osoba Výroční zpráva 2013 Oblastní charita Česká Kamenice Název: Oblastní charita Česká Kamenice Subjekt: církevní právnická osoba Registrace: Ministerstvo kultury ČR Vznik: 7. 2. 2000 Působnost: Česká Kamenice,

Více

Somatopedická společnost,o.s. občanské sdružení

Somatopedická společnost,o.s. občanské sdružení Somatopedická společnost,o.s. občanské sdružení VýroČní zpráva 2009 stránka 1 z 5 Poslání a cíle organizace Somatopedická společnost,o.s. je profesně orientované občanské sdružení, založené v roce 1991,

Více

Občanská poradna Pardubice

Občanská poradna Pardubice Občanská poradna Pardubice Vydalo: občanské sdružení Občanská poradna Pardubice, IČO: 265 97 764 Havlíčkova 1036, 530 02 Pardubice tel.: 466 989 574 e-mail: op.pce@seznam.cz www.obcanskaporadna.unas.cz!!

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Velký vůz Sever. organizační jednotka občanského sdružení Velký vůz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Velký vůz Sever. organizační jednotka občanského sdružení Velký vůz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Velký vůz Sever organizační jednotka občanského sdružení Velký vůz Představení organizace Velký vůz Sever coby organizační jednotka má vlastní právní subjektivitu s vlastním IČ, hospodaření

Více

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011. Kdo byl u založení dobrovolnického centra? Byli to kmenoví zaměstnanci i výkonný výbor:

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011. Kdo byl u založení dobrovolnického centra? Byli to kmenoví zaměstnanci i výkonný výbor: Výroční zpráva 2011 Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011 Dobrovolnické centrum Pardubice, o. s. je nezisková organizace založená a registrovaná 9. 11. 2010 Ministerstvem vnitra ČR.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007. CEDR komunitní centrum, občanské sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007. CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 CEDR komunitní centrum, občanské sdružení 1 Obsah: 1. Úvodní slovo... 3 2.Základní údaje... 4 3. Vznik a poslání... 4 4. Projekty v roce 2007... 5 4.1. Kurz paličkování... 5 4.2. Kurz

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN o.s. ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, Středisko rané péče EDUCO Zlín o.s. uzavřelo třetí rok své činnosti. Ve výroční zprávě máte možnost nahlédnout do aktivit,

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Dětský diagnostický ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna Homole 90 Pracoviště : Středisko výchovné péče Spirála Český Krumlov,

Více