UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Mikrovlnná trouba

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Mikrovlnná trouba"

Transkript

1 CZ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Mikrovlnná trouba

2 Vážená zákaznice, vážený zákazníku, objevovat výrobky De Dietrich znamená zakoušet jedinečné emoce, které mohou být vyvolány pouze hodnotnými předměty. Okouzlení přijde hned po prvním pohledu. Kvalita designu se projevuje nadčasovou estetikou a propracovanou stylovostí, které udělují každému předmětu elegantní a rafinovaný vzhled v dokonalé vzájemné harmonii. Následně přichází neodolatelná touha dotknout se. Design De Dietrich se opírá o robustní a prestižní materiály, upřednostňována je autentičnost. Spojením nejmodernějších technologií s ušlechtilými materiály zajišťuje De Dietrich realizaci výrobků vysoké úrovně pro kulinářské umění, vášeň sdílenou všemi příznivci dobrého jídla. Přejeme Vám maximální spokojenost při používání tohoto nového přístroje a bude nám potěšením přijímat Vaše podněty a odpovídat na Vaše dotazy. Obracejte se s nimi prosím na naše zákaznické oddělení nebo internetové stránky. Zaregistrujte si prosím svůj výrobek na stránkách abyste mohli plně požívat výhod značky. Děkujeme Vám za důvěru. De Dietrich Veškeré informace o značce naleznete na stránkách nebo Zveme Vás k návštěvě Galerie De Dietrich v ulici Pépiniere č. 6 v 8. pařížském obvodu. Otevřeno od úterý do soboty od 10h do 19h. Zákaznické oddělení: Ve snaze neustále zlepšovat naše výrobky si vyhrazujeme právo provádět změny jejich technických, funkčních nebo vzhledových vlastností v souvislosti s technickým vývojem. Důležité upozornění: Před uvedením přístroje do provozu si pozorně přečtěte tento návod na instalaci a použití, abyste se rychleji seznámili s jeho funkcemi. 2

3 OBSAH 1. INFORMACE PRO UŽIVATELE Bezpečnostní pokyny 04 Ochrana životního prostředí 05 Jak vaše trouba pracuje MONTÁŽ SPOTŘEBIČE Před zapojením 06 Elektrické zapojení 06 Sada pro vestavbu POPIS TROUBY Spotřebič 11 Příslušenství 12 Ovládací panel 13 Displej a volič POUŽITÍ TROUBY Nastavení času 15 Nastavení výkonu mikrovln 15 Programování 16 Tlačítko paměti 17 Spojené programy 18 Rošt pro grilování 19 Funkce Gril / Nastavení funkce Gril 20 Funkce Gril s mikrovlnami / Nastavení funkce Gril s mikrovlnami 21 Funkce Pizza 22 Talíř na Pizzu 24 Doporučení ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ VAŠEHO SPOTŘEBIČE ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ SERVIS SPOTŘEBIČE 28 3

4 1. INFORMACE PRO UŽIVATELE Důležité Důležité bezpečnostní pokyny čtěte tyto pokyny pozorně a uchovejte je pro budoucí použití. Pokud spotřebič prodáte nebo darujete jiné osobě, zajistěte, aby nový majitel společně se spotřebičem obdržel také tuto příručku. Před instalací a použitím spotřebiče si pečlivě nastudujte tyto pokyny. Tyto instrukce byly sepsány pro vaši bezpečnost a bezpečnost ostatních. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Přístroj nesmí být používán osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi ani osobami bez zkušeností či znalostí přístroje, jedině pokud by nad nimi osoba zodpovědná za jejich bezpečnost prováděla dozor nebo jim podala pokyny ohledně používání přístroje. Dbejte, aby si se spotřebičem nehrály děti. Tento spotřebič je určen k pečení se zavřenými dvířky. UPOZORNĚNÍ: Údržba opravy spotřebiče, vyžadující odstranění krytu spotřebiče, který slouží jako ochrana před mikrovlnným zářením, jsou nebezpečné. Toto smí provádět pouze kvalifikovaný odborník. UPOZORNĚNÍ: Tekutiny a jiné potraviny nesmí být ohřívány ve zcela uzavřených nádobách, protože mohou explodovat. Používejte pouze nádobí vhodné k použití v mikrovlnných troubách. Při ohřívání potravin v plastových nebo papírových nádobách kontrolujte proces přípravy, protože tyto nádoby se mohou vznítit. Pokud se objeví kouř, vypněte nebo odpojte troubu a ponechte zavřená dvířka, aby byly udušeny případné plameny. Ohřívání nápojů v mikrovlnné troubě může způsobit okamžité a/nebo zpožděné bublání, proto dbejte opatrnosti při jejich vyjímání. U jídla pro kojence a děti je nutné: - Před ohříváním láhví pro kojence odstranit dudlík, protřepat obsah a před krmením vyzkoušet teplotu přiložením láhve k tváři nebo zevní straně ruky. - Promíchat a ověřit teplotu dětského jídla před podáváním, aby nedošlo k popálení. 4 Ohřívání, vaření nebo smažení vajíček v mikrovlnné troubě je zakázané. Může dojít k jejich roztržení, což může způsobit znečištění, popálení nebo nenapravitelné škody. UPOZORNĚNÍ: Přístupné části spotřebiče se mohou během používání ohřát. Dávejte proto pozor, abyste se nedotkli topných těles uvnitř trouby. Dbejte, aby si děti hrály v bezpečné vzdálenosti od spotřebiče. Pokud je trouba používána v kombinovaném režimu, je doporučeno, aby děti používaly troubu pouze pod dohledem dospělé osoby, z důvodů činnosti topných těles. UPOZORNĚNÍ: Nedovolte dětem používat mikrovlnnou troubu bez dozoru, pokud nejsou důkladně poučeny o správném používání a nebezpečí nevhodného zacházení. Váš spotřebič je určen výhradně pro domácí vaření, ohřívání či rozmrazování potravin. Výrobce nenese žádnou odpovědnost v případě nesprávného používání spotřebiče. Aby nedošlo k poškození spotřebiče, nikdy jej nezapínejte, pokud je prázdný nebo bez otočného talíře. Nezasahujte do otvorů na zámku na přední straně spotřebiče, mohlo by dojít k poškození vašeho spotřebiče, které by vyžadovalo zásah servisních služeb. Pravidelně kontrolujte rám a těsnění kolem dveří. Zjistíte tak, zdali toto zařízení není poškozeno. V mikrovlnném režimu, není doporučeno používat kovové nádobí, vidličky, lžíce, nože nebo jiné kovové náčiní. Kvůli možné explozi nikdy neohřívejte dětskou láhev s nasazeným dudlíkem. Vždy používejte chňapku k vyjmutí jídla z trouby. Některé pokrmy absorbovat teplo z potravin, a proto jsou velmi horké. Při ohřívání malých jídel (párek, croissant, atd.) umístěte vedle potraviny sklenici vody. Příliš dlouhé vaření, může jídlo vysušit nebo i spálit. Chcete-li tomuto zabránit, nikdy nepoužívejte stejné časy doporučené pro vaření v troubě.

5 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Obaly a balící prostředky tohoto spotřebiče jsou recyklovatelné. Prosím, nechte je recyklovat a chraňte životní prostředí tím, že je uložíte do komunálních kontejnerů určených k tomuto účelu. Váš spotřebič obsahuje různé recyklovatelné materiály. Je proto označené tímto logem, což znamená, že spotřebič nesmí být smíchán s jinými odpady. Recyklace spotřebiče výrobcem bude proto probíhat za optimálních podmínek, v souladu s Evropskou směrnicí 2002/96/ES o odpadech z elektrických a elektronických zařízení. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadů nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili. Děkujeme Vám, že pomáháte chránit životní prostředí. JAK PRACUJE VAŠE TROUBA Tato mikrovlnná trouba používá pro vaření elektromagnetické vlny. Obyčejně je naleznete např. ve formě rádiových vln, světla nebo infračerveného záření. Jejich frekvence je 2450 Mhz. Jejich vlastnosti: Odráží se od kovů. Prochází všemi ostatními materiály. Jsou absorbovány vodou, tuky a cukry. Když je jídlo vystaveno mikrovlnám, jeho molekuly se začnou rychle pohybovat, čímž se zahřejí. Hloubka průniku vln do potravin je cca 2,5 cm. Jeli potravina silnější, bude se celkové uvaření trvat déle, stejně jako v konvenčním vaření. Všimněte si, že mikrovlny způsobují jednoduchý teplotní jev v potravinách a nejsou zdraví škodlivé. 5

6 2. MONTÁŽ SPOTŘEBIČE Před zapojením Upozornění: Ujistěte se, že během přepravy nedošlo k poškození spotřebiče (deformace těsnění, dvířek, atd.). V případě, že zpozorujete jakékoli poškození, kontaktujte prodejce. Důležité: Za škody nebo zranění vzniklé v důsledku špatného připojení nenese výrobce ani prodejce zodpovědnost. V případě zjištění poruchy neprodleně vypněte spotřebič nebo odpojte kabel ze sítě. Pro snadné zjištění značky, modelu, čísla atd. vašeho spotřebiče doporučujeme, abyste si tyto údaje napsali na stránku Servis spotřebiče. Zapojení do elektrické sítě Ujistěte se, že: Elektrická instalace má dostatečné napětí. Elektrické vodiče jsou v dobrém stavu. Průměr drátů je v souladu s požadavky instalace. Vaše elektrická instalace je chráněna 16A pojistkou / jističem. Pokud jste na pochybách, poraďte se s odborníkem. Elektrická instalace a připojení musí být připravené před vestavěním trouby. Spotřebič musí být namontován správně, kvůli bezpečnosti. Během montáže a údržby musí být spotřebič vypnutý a odpojený ze sítě. Pojistky musí být vyjmuty nebo musí být vypnutý jistič. Zásuvka musí zůstat přístupná i po instalaci spotřebiče. Vaše elektrická instalace by měla umožňovat, jednoduše odpojit spotřebič od napájení. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být nahrazen výrobcem, jeho servisním střediskem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se zabránilo vzniku nebezpečí. 6

7 SADA PRO VESTAVBU 7

8 SADA PRO VESTAVBU 8

9 SADA PRO VESTAVBU 9

10 SADA PRO VESTAVBU 10

11 3. POPIS TROUBY A B C D E Výrobní štítek Hnací hřídel Podpěra otočného talíře Otočný talíř Ovládací panel 11

12 PŘÍSLUŠENSTVÍ OTOČNÝ TALÍŘ: Zajišťuje rovnoměrné vaření potravin. Může být použit i jako miska. Otáčení umožňuje hnací hřídel a podpěra otočného talíře. Talíř se otáčí v obou směrech. Pokud se netočí, zkontrolujte, zda jsou všechny komponenty správně umístěny. Pro snadné vyjmutí jsou po obou stranách umístěny jamky. ZASTAVENÍ OTOČNÉHO TALÍŘE: zastaví otočný talíř z důvodu využití nádoby, která vyžaduje celý prostor trouby. Pokud se talíř neotáčí, nezapomeňte občas otočit nádobu nebo promíchat obsah. PODPĚRA OTOČNÉHO TALÍŘE Nepokoušejte se otáčet válečkový prstenec ručně, můžete poškodit hnací systém. Pokud se neotáčí plynule, zkontrolujte, zda něco nebrání pohybu v otvoru pod otočným talířem. 12

13 OVLÁDACÍ PANEL: A) Displej: vám pomůže s programováním vaření díky zobrazení: funkce, doby pečení a teploty nebo času. B) Volič: umožňuje nastavit dobu pečení, čas konce programu nebo hodiny. C) Tlačítko mikrovlnného ohřevu : nastaví požadovaný výkon mikrovln. D) Gril + mikrovlnný ohřev / tlačítko pizza : poskytuje přímý přístup ke kombinované funkci gril s mikrovlnným ohřevem nebo funkci pizza. E) Tlačítko grilu : nastaví požadovaný výkon grilu. F) Tlačítko paměti M : poskytuje rychlý přístup ke třem přednastaveným operacím. G) Tlačítko odmrazování : rozmrazuje jakékoli mražené produkty H) Tlačítko hodin : nastaví čas na hodinách. I) Tlačítko STOP / C: přeruší (STOP) nebo odstraní (CANCEL) zvolený program. Stiskněte tlačítko jednou pro zastavení a dvakrát pro zrušení programu. J) Tlačítko : po stisknutí tlačítka se zastaví otáčení otočného talíře. K) Tlačítko START: po stisknutí tohoto tlačítka se spustí zvolený program. L) Tlačítko otevření dveří: otevře dvířka mikrovlnné trouby nebo zastaví aktuální program. 13

14 DISPLEJ A OTOČNÝ VOLIČ Průvodce symboly při výběru funkcí Otočný talíř: zastavení otáčení talíře Uložené programy: Funkce: Výkon mikrovln rozmrazování Výkon grilu VELMI POMALÉ VAŘENÍ / POMALÉ VAŘENÍ / VAŘENÍ / OHŘÍVÁNÍ / RYCHLÉ VAŘENÍ SLABÝ GRIL STŘEDNÍ GRIL INTENZIVNÍ GRIL Výkon funkce Gril + mikrovlnný ohřev SLABÝ GRIL + MIKROVLNY STŘEDNÍ GRIL + MIKROVLNY Nastavení času a hodin: 14

15 4. POUŽITÍ TROUBY NASTAVENÍ ČASU Po prvním zapojení mikrovlnné trouby nebo po výpadku proudu, se na displeji zobrazí a bliká. Můžete nastavit hodiny. Chcete-li nastavit hodiny: Stiskněte tlačítko hodin Otočením voliče po dobu 5 sekund. nastavte správný čas (např. na 12 hodin). Potvrďte stisknutím tlačítko hodin. Vaše hodiny jsou nyní nastaveny. NASTAVENÍ VÝKONU MIKROVLNNÉHO OHŘEVU Výkon mikrovln ROZMRAZOVÁNÍ 150W VELMI POMALÉ VAŘENÍ 250W POMALÉ VAŘENÍ 350W VAŘENÍ 500W OHŘÍVÁNÍ 500W RYCHLÉ VAŘENÍ 900W Výchozí nastavení výkonu mikrovln: 900W Určeno pro Odmrazování masa, ryb, ovoce, chleba nebo křehkých pokrmů. Dokončení pokrmu nebo pro velmi pomalé vaření. Dokončení přípravy zahájené výkonem RYCHLÉ VAŘENÍ, která by se jinak musela dokončit mimo troubu, např. telecí nebo vepřová pečeně. Přípravu ryb a drůbeže. Pro dokončení přípravy, zahájené výkonem RYCHLÉ VAŘENÍ, např. fazolí, čočky nebo pokrmů na mléčném základě. Ohřev čerstvých nebo mražených předpřipravených jídel a mražené zeleniny. Vaření čerstvé zeleniny a polévek a pro ohřev tekutin. 15

16 Nastavení programu mikrovlnné trouby Vaše mikrovlnná trouba je nyní připojena a hodiny nastaveny. Otevřete dvířka, vložte jídlo v misce dovnitř a zavřete dveře. Při nesprávném zavření dvířek trouby, nebude trouba pracovat. Pokud je jídlo příliš velké na to, aby se mohlo v troubě volně otáčet, stiskněte tlačítko zastavení otáčení talíře před i v průběhu programu. K dispozici je šest úrovní výkonu mikrovlnné trouby: (150 *odmrazování W). Příklad: Nastavení mikrovlnné trouby na Vysoký výkon pečení (900 W). 1) Stiskněte Tlačítko pro výběr mikrovlnného ohřevu čímž se automaticky nastaví výkon 900 W: Zobrazí se: 2) Nastavte pomocí voliče čas zvoleného programu, např. na 5 minut. Zobrazí se: 3) Stiskněte tlačítko START. Program se spustí: začne se otáčet otočný talíř a rozsvítí se osvětlení trouby. Po ukončení programu se ozvou tři pípnutí, které se opakují každou minutu po dobu 10 minut a to do té doby, dokud neotevřete dvířka. Chcete-li odmrazovat, postupujte stejně. Stiskněte tlačítko B pro výběr výkonu 150W. Pokud se spletete, stiskněte dvakrát tlačítko STOP/C. RYCHLÝ PROGRAM 1) Nastavte pomocí voliče čas programu, např. na 3 minuty. Zobrazí se: Stiskněte tlačítko START. Program RYCHLÉ VAŘENÍ se spustí automaticky: začne se točit otočný talíř a rozsvítí se osvětlení v troubě. 16

17 TLAČÍTKO PAMĚTI M Paměť umožňuje uložení tří nejčastěji používaných programů. Díky stisknutí tlačítka M je můžete snadno spustit. Příklad: Použijte tlačítko paměti M pro ohřátí jídla. Program se spustí okamžitě. 1. Stisknutím tlačítka mikrovlnného ohřevu zvolíte RYCHLÉ VAŘENÍ (900W). 2. Otočením voliče nastavte čas, např. na 2 minuty. 3. Místo stisknutí tlačítka START, stiskněte tlačítko paměti M1. Ozve SE pípnutí, což znamená, že se vámi zvolený program uložil. Obdobně postupujte u tlačítek M2 a M3 a uložte zbývající dva programy. Chcete-li spustit uložený program: Stiskněte související tlačítko M1, M2 nebo M3 a zobrazí se informace o přednastaveném programu. Stiskněte tlačítko START a program se spustí. 17

18 SPOJENÉ PROGRAMY Můžete spojit dva různé programy, kombinovat rozmrazování a mikrovlnný ohřev. Příklad: Při spojení programů se jídlo nejdříve deset minut odmrazuje a následně se peče v mikrovlnné troubě. 1) Postupujte jako v případě nastavení pouze odmrazovacího programu: Stiskněte tlačítko odmrazování. Nastavte dobu programu (např. 10 min). Zobrazí se: 2) Nastavte výkon mikrovln, například VAŘENÍ Zobrazí se: 3) Nastavte délku programu (např. 20 min), čas se přičte k době rozmrazování. Zobrazí se: 4) Stiskněte tlačítko START. Zobrazí se: Mikrovlnný ohřev se automaticky spustí po ukončení programu rozmrazování. 18

19 ROŠT PRO GRILOVÁNÍ (*) Vždy se ujistěte, že rošt je správně umístěn na otočném rožni. Nikdy nepoužívejte žádné kovové nádobí na roštu při mikrovlnném ohřevu, grilování s mikrovlnami nebo horkovzdušného pečení s mikrovlnným ohřevem. Nicméně můžete ohřívat pokrm v hliníkovém tácku, pokud podložíte mezi tácek a rošt talíř. Skládací stojan: Chcete-li stojan sklopit: zatlačte na vyčnívající háčky a sklopte stojan Při použití funkce Gril nebo Gril + mikrovlny: vyberte úroveň stojanu podle jídla, které chcete grilovat: horní úroveň je určena pro zapékání pokrmů, které jsou spíše nízké, ploché. spodní úroveň je doporučována pro přípravu ostatních pokrmů. Při použití funkce Horkovzdušné pečení* nebo Horkovzdušné pečení* + mikrovlny: pokrmy umístěte na stojan se sklopenými nožkami, tedy na spodní úroveň. (*) v závislosti na modelu 19

20 FUNKCE GRIL Tato funkce umožňuje gratinování a opékání masa. Tento způsob úpravy masa můžete použít před nebo po pečení masa (v závislosti na receptu). VAROVÁNÍ: Přístupné části se mohou při použití grilu zahřát. Je proto vhodné dbát na bezpečnost dětí. VAROVÁNÍ: Pokud je spotřebič používán v kombinovaném režimu, je doporučeno, aby děti troubu používaly pod dohledem dospělé osoby. K dispozici jsou tři stupně výkonu grilu: NÍZKÝ VÝKON GRILU (stiskněte jednou tlačítko grilu), STŘEDNÍ VÝKON GRILU (stiskněte dvakrát tlačítko grilu), a VYSOKÝ VÝKON GRILU (stiskněte třikrát tlačítko grilu). Obecně lze říci, že VYSOKÝ VÝKON GRILU by se měl používat pro přípravu různých druhů masa a ryb a NÍZKÝ/STŘEDNÍ/VYSOKÝ VÝKON GRILU pro kombinaci s funkcí mikrovlny. NASTAVENÍ GRILU Příklad: Nastavení VYSOKÉHO VÝKONU GRILU pomocí tlačítka 1) Stiskněte třikrát tlačítko grilu Zobrazí se: 2) Otočným voličem nastavte čas, např. na 10 minut. Zobrazí se: 3) Stiskněte tlačítko START. Program grilování se spustí, začne se točit otočný talíř, rozsvítí se vnitřní osvětlení v troubě a spustí se odpočítávání doby grilování. 20

21 FUNKCE GRIL S MIKROVLNAMI Tato funkce vám umožní používat současně funkce Gril a mikrovlnný ohřev, což zkrátí dobu přípravy pokrmů. Můžete kombinovat jednotlivé výkony grilu (NÍZKÝ/STŘEDNÍ/VYSOKÝ VÝKON) s požadovaným výkonem mikrovln ( W). Kombinování funkce Gril s mikrovlnami tak uspokojí všechny vaše kulinářské potřeby. Příklady nastavení pro dosažení nejlepších výsledků: Maso hovězí a jehněčí: VYSOKÝ VÝKON GRILU + výkon mikrovln 150W Maso krůtí, vepřové a telecí: VYSOKÝ VÝKON GRILU + výkon mikrovln 350W Drůbeží maso: VYSOKÝ VÝKON GRILU + výkon mikrovln 500W Ryby: STŘEDNÍ VÝKON GRILU + výkon mikrovln 500W Gratinované brambory: STŘEDNÍ VÝKON GRILU + výkon mikrovln 900W Lasagne: NÍZKÝ VÝKON GRILU + výkon mikrovln 900W NASTAVENÍ FUNKCE GRIL S MIKROVLNAMI Příklad: Nastavení funkce Gril s mikrovlnami na STŘEDNÍ VÝKON GRILU a slabého mikrovlnného pečení. 1) Stiskněte dvakrát tlačítko Mikrovlny plus gril/ Pizza. Zobrazí se: 2) Vyberte výkon mikrovln tlačítkem, například stiskněte 2x pro šetrné vaření 350 W: Zobrazí se: 3) Otočným voličem nastavte čas, např. na 10 minut. Zobrazí se: 4) Stiskněte tlačítko START: program grilování se spustí, začne se točit otáčecí talíř, rozsvítí se vnitřní osvětlení v troubě a spustí se odpočítávání doby grilování. 21

22 FUNKCE PIZZA S funkcí PIZZA můžete připravit své oblíbené jídlo s úsporou času a energie a zároveň stejně křupavé, chutné a dohněda propečené jako v klasické troubě. Funkce Pizza (používaná společně se speciálním talířem) umožňuje současný provoz grilu i mikrovln. Pizza talíř má speciální povrch, který absorbuje mikrovlny prostřednictvím svého dna. Vyzařované teplo ohřívá pokrm odspodu, dodává mu požadovanou barvu. Gril mezitím připraví na povrchu jídla křupavou kůrčičku. Dva způsoby použití: Bez předehřátí - funkce Pizza uvaří a zapeče většinu čerstvých nebo mražených jídel a dává jim křehkost, kterou by získaly v pečení v tradiční troubě. S předehřátím - můžete předehřát prázdný pizza talíř, použijte tlačítko Pizza a dobu maximálně 2 minuty. Předehřátí může být použito k zatáhnutí nebo vaření malých kousků masa nebo pro zapečení čerstvých nebo mražených jídel. Tipy: Před vařením nebo ohříváním jídel pomocí funkce Pizza, odstraňte pokrm z původního obalu. Je výhodnější připravovat jídla kratší dobu a poté dle potřeby čas přípravy prodloužit. Všechny potraviny s obalem, slupkou nebo kůží se musí před vařením propíchnout. Jednou rozmražené maso si můžete nechat zatáhnout pomocí funkce Pizza. Stejně jako u pečení v tradiční troubě dávejte pozor na to, abyste jídlo nespálili. Používejte kuchyňské chňapky, nádoby mohou být velmi horké. Pokrmy plněné nebo vařené v alobalu či slupce by se neměly konzumovat ihned po vytažení z trouby. Pokrm může být vlažný u povrchu, ale velmi horký uvnitř. Funkce Pizza není vhodná k přípravě vajec. Pokud chcete připravovat několik pokrmů pomocí funkce Pizza, pro přípravu co nejlepší kůrčičky doporučujeme nechat mezi jednotlivými chody troubu na 10 minut chladnout. 22

23 FUNKCE PIZZA Příklad: Příprava 1350 g zmražené pizzy. Umístěte mraženou pizzu přímo na pizza talíř a ten umístěte na střed otočného talíře. 1) Čtyřikrát stiskněte tlačítko Mikrovlny plus gril/ Pizza Zobrazí se: 2) Otočným voličem nastavte čas, např. na 6 minut. Zobrazí se: 3) Stiskněte tlačítko START. Otočný talíř se začne točit a rozsvítí se osvětlení uvnitř trouby. Po skončení vaření odstraňte pizza talíř. Nezapomeňte použít kuchyňské chňapky! 23

24 PIZZA TALÍŘ Péče o pizza talíř. Vnitřek pizza talíře je pokryt nepřilnavou vrstvou, nemusíte tak vnitřek před každým použitím vymazávat. V pizza talíři nekrájejte jídlo, mohli byste poškodit nepřilnavou vrstvu talíře. K čištění pizza talíře použijte houbu namočenou v horké vodě s přídavkem saponátu. Nepoužívejte kovové drátěnky nebo čistící prášky. Pizza talíř lze mýt v myčce nádobí. Poznámky: Nedávejte pizza talíř na rošt, mohli byste nenávratně poškodit váš spotřebič. Nepoužívejte Pizza talíř v tradiční troubě, na plynu, elektřině nebo kamnech nebo jiném velmi horkém povrchu. Na horký pizza talíř nepokládejte žádné kuchyňské náčiní, vysoká teplota by je mohla poškodit. 24

25 DOPORUČENÍ KDYŽ TROUBA PRACUJE: Během aktuálního programu můžete zastavit nebo spustit otáčení otočného talíře a to použitím tlačítka. Chcete-li vyměnit pokrm nebo změnit způsob přípravy (funkci), stiskněte dvakrát tlačítko STOP/C a nastavte nový program. Pokud otevřete dvířka před koncem programu, znovu je zavřete a stiskněte tlačítko START pro dokončení programu. Pokud vyjmete pokrm před dokončením programu, stiskněte dvakrát tlačítko STOP/C pro vymazání programu. 25

26 5. ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ VAŠEHO SPOTŘEBIČE Doporučujeme, abyste troubu čistili pravidelně a odstraňovali nečistoty uvnitř i vně spotřebiče. Použijte vlhkou houbu a trochu mýdla. Pokud spotřebič není pravidelně čištěn, může se jeho povrch poškodit, což vede ke snížení životnosti spotřebiče a případně může představovat bezpečnostní riziko. Pokud jsou dvířka nebo těsnění dvířek poškozena, trouba nesmí být používána, dokud nebudou opraveny odborníkem. K čištění nepoužívejte parní čističe, abrazivní výrobky, alkohol nebo ředidla. Je pravděpodobné, že byste poškodili svůj spotřebič. K čištění dvířek trouby nepoužívejte abrazivní čistící prostředky ani tvrdé kovové škrabky mohou přístroj poškodit. Pokud trouba zapáchá nebo je znečištěná, vařte v ní šálek vody s citrónovou šťávou po dobu 2 minut. Poté omyjte vnitřní stěny trouby houbou s trochou mycího prostředku. Otočný talíř lze pro snadné čištění vyjmout. Chcete-li otočný talíř vytáhnout, použijte přístupové zóny určené k tomuto účelu. Pokud vytáhnete podpěru s kolečky i s hnacím vřetenem, ujistěte se, že se do otvoru nedostane voda. Nezapomeňte vše vrátit zpět před dalším použitím. 26

27 6. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ I přesto, že máte pocit, že vaše trouba nefunguje správně, nemusí to nutně znamenat, že je poškozená. V každém případě můžete zkontrolovat následující: Pokud si všimnete, že Čas se odpočítává, ale trouba nefunguje (talíř se neotáčí, světlo nesvítí a jídlo se neohřívá). Spotřebič je hlučný. Talíř se neotáčí správně. Na skle dvířek vidíte páru. Talíř se neotáčí správně. Ze spotřebiče vychází jiskry. Z grilu vychází na začátku programu kouř. Měli byste udělat Stiskněte a podržte tlačítko a (tlačítko otáčení talíře a odmražování) po dobu 5 sekund. Vyčistěte kolečka a prostor pod otočným talířem. Ujistěte se, že jsou kolečka správně umístěna. Utřete kondenzát suchým hadříkem. Vyčistěte kolečka a prostor pod otáčecím talířem. Důkladně vyčistěte spotřebič, odstraňte mastnotu, zbytky jídel atd. Odstraňte z vnitřku trouby všechny kovové předměty. Odstraňte nečistoty, které jsou usazené na topném tělese grilu. 27

28 7. SERVIS SPOTŘEBIČE HLÁŠENÍ ZÁVADY Případné opravy spotřebiče musí být prováděny pouze autorizovaným servisním střediskem. Voláte-li servisní středisko, uveďte kompletní informace o vašem spotřebiči (model, typ, sériové číslo). Tyto informace se nacházejí na výrobním štítku, viz obrázek 1. Originální díly Ujistěte se, že jsou při servisu použity pouze originální certifikované náhradní díly. Kontakty pro nahlášení závady: Výhradní distributor spotřebičů značky De Dietrich: ELMAX STORE a.s Horní Těrlicko 777 tel:

NÁVOD K OBSLUZE. Mikrovlnná trouba ME 1030

NÁVOD K OBSLUZE. Mikrovlnná trouba ME 1030 NÁVOD K OBSLUZE Mikrovlnná trouba ME 1030 2 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení výrobku BRANDT. Naše společnost vkládá všechny své vědomosti a know-how do realizace každého spotřebiče tak, aby

Více

HM-843 Mixér Návod k obsluze

HM-843 Mixér Návod k obsluze HM-843 Mixér Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě

Více

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití Automatický šlehač na mléko Návod k použití Obsah Váš šlehač na mléko DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 2 Správné používání...3 Ovládací prvky 4 1 Umístění a zapojení 6 2 Provoz 6 Mléčná pěna...6 Horké mléko...6

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Trouba

NÁVOD K POUŽITÍ. Trouba NÁVOD K POUŽITÍ Trouba CS 2 OBSAH CS 1 / POPIS SPOTŘEBIČE Popis trouby.................................................... 4 Ovládací lišta.................................................... 5 Displej.........................................................

Více

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny - Pro zamezení poruch si tento

Více

DF 120. Fritéza. Návod k použití

DF 120. Fritéza. Návod k použití DF 120 Fritéza CZ Návod k použití Víko Termostat Madlo Vnitřní nádoba s nepřilnavým povrchem Otvírání víka Bezpečnostní informace Připojte spotřebič k elektrické síti podle parametrů na výrobním štítku.

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

Návod k použití Z 01379+02549_CZ_V3

Návod k použití Z 01379+02549_CZ_V3 Návod k použití CZ Z 01379+02549_CZ_V3 01379+02549_CZ.indd 1 15.10.2013 15:24:44 01379+02549_CZ.indd 2 15.10.2013 15:26:16 Obsah Bezpečnostní pokyny 4 Používání v souladu s určením 4 Nebezpečí zranění

Více

ES-118 Napařovací žehlička

ES-118 Napařovací žehlička ES-118 Napařovací žehlička Návod k obsluze 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě přečtěte a uschovejte jej jako informační příručku. Nesprávné manipulace s

Více

Sada pro manikůru a pedikůru

Sada pro manikůru a pedikůru Sada pro manikůru a pedikůru M 287 CZ Návod k použití UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího

Více

LB 4 Zvlhčovač vzduchu

LB 4 Zvlhčovač vzduchu LB 4 Zvlhčovač vzduchu CZ Návod k použití Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Odložte si tento návod na bezpečném místě. Bezpečnostní informace Připojte spotřebič

Více

Návod k použití VARNÁ KONVICE S TERMOREGULACÍ R-757

Návod k použití VARNÁ KONVICE S TERMOREGULACÍ R-757 Návod k použití VARNÁ KONVICE S TERMOREGULACÍ R-757 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze, tak jak je popsáno v tomto návodu k použití.

Více

DIGITÁLNÍ KUCHYŇSKÁ VÁHA

DIGITÁLNÍ KUCHYŇSKÁ VÁHA DIGITÁLNÍ KUCHYŇSKÁ VÁHA OBSAH 2 Gratulujeme 3 Vaše bezpečnost na prvním místě 4 Popis kuchyňské váhy 5 Použití kuchyňské váhy 8 Péče a údržba OBSAH 1 Gratulujeme vám k zakoupení vaší nové kuchyňské váhy.

Více

Návod k obsluze. Klimatizační systémy s převodníkem Potrubí montované pod stropem

Návod k obsluze. Klimatizační systémy s převodníkem Potrubí montované pod stropem Návod k obsluze Klimatizační systémy s převodníkem FXM40LVE FXM50LVE FXM63LVE FXM80LVE FXM100LVE FXM125LVE FXM200LVE FXM250LVE FXMQ40MVE FXMQ50MVE FXMQ63MVE FXMQ80MVE FXMQ100MVE FXMQ125MVE FXMQ200MVE FXMQ250MVE

Více

Vaše bezpečnost a bezpečnost dalších osob je velmi důležitá.

Vaše bezpečnost a bezpečnost dalších osob je velmi důležitá. rychlovarná konvice - NÁVOD NA POUŽITÍ Obsah BEZPEČNOST rychlovarné konvice Důležité bezpečnostní pokyny... 5 Elektrotechnické požadavky... 7 Likvidace elektrického odpadu... 7 POPIS SOUČÁSTÍ A FUNKCÍ

Více

TART IN THT-8866 (TR2) TOPINKOVAČ PYLONES

TART IN THT-8866 (TR2) TOPINKOVAČ PYLONES Návod k obsluze TART IN THT-8866 (TR2) TOPINKOVAČ PYLONES design předmětů v Paříži Design: CREA CREA 1 Tento přístroj mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženou fyzickou, senzorickou nebo mentální

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty POHLED DOVNITŘ Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Termostat Zelenina, vařená a hotová jídla Sýry, máslo, medikamenty Výškově nastavitelná

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

Příručka - Aiptek W100

Příručka - Aiptek W100 Příručka - Aiptek W100 Bezpečnostní opatření: Přečtěte si prosím pozorně pokyny pro zpracovávat digitální fotoaparát. Před použitím fotoaparátu se ujistěte, že jste si přečetli a porozuměli Bezpečnostní

Více

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 G F E A B C D 1 2 3 2 BEZPEŚNOST Při používání přístroje dodržujte následující pokyny: 7 Tento přístroj je určen výhradě k domácímu použití. 7 Přístroj nikdy nepoužívejte ve

Více

Mikrovlnná trouba MEE 3150. Návod k obsluze

Mikrovlnná trouba MEE 3150. Návod k obsluze Mikrovlnná trouba MEE 3150 Návod k obsluze 2 Před instalaci a použitím spotřebiče si prosím důkladně přečtěte tento návod k obsluze. Vážení zákazníci, Vážení zákazníci, Využíváme této příležitosti, abychom

Více

Návod k použití SKLENĚNÁ VARNÁ KONVICE R-771 (nerez), R-772 (zelená), R-773 (oranţová), R-774 (fialová)

Návod k použití SKLENĚNÁ VARNÁ KONVICE R-771 (nerez), R-772 (zelená), R-773 (oranţová), R-774 (fialová) Návod k použití SKLENĚNÁ VARNÁ KONVICE R-771 (nerez), R-772 (zelená), R-773 (oranţová), R-774 (fialová) Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte

Více

FSV-125 Návod k použití

FSV-125 Návod k použití Vinotéka FSV-125 Návod k použití CH 69 CZ OBSAH Doporučená bezpečnostní opatření 3 1 / INSTALACE SPOTŘEBIČE 4 Elektrické připojení 4 Před připojením spotřebiče 4 Ochrana životního prostředí 4 Popis vašeho

Více

Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze a údržbě ZÁRUČNÍ LIST Záruční a pozáruční servis zajišťuje: ATV Moravia s. r. o. Kšírova 45, 619 00 Brno, Česká republika tel/fax.: 541 249 327 email: opravy@atv-servis.cz www.atv-servis.cz Záruku lze uplatnit

Více

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití.

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití. Nahřívací bunda Návod na použití OBSAH BALENÍ Část Popis Počet A Bunda 1 B Baterie 1 C Nabíječka 1 Bezpečnostní informace Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod

Více

NÁVOD K POUŽITÍ mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o.

NÁVOD K POUŽITÍ mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. NÁVOD K POUŽITÍ Obr. 1 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 2 3 NÁVOD K POUŽITÍ Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod. Obsah: Důležité bezpečnostní pokyny... 4 Úvod... 4 Vyvarujte se... 5 Uvedení do provozu...

Více

Digitální kapesní váha

Digitální kapesní váha Digitální kapesní váha max. 500g CZ Model: EHA 251 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosím, přečtěte si tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Charakteristika

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU

NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU HARMONY Model: KH-HARM-52-15085-G Prodejce: WellMall s.r.o. Brněnec 53, 569 04 BRNĚNEC www.wellmall.cz, www-levna-koupelna-cz Pro více informací se obracejte

Více

CS NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ. Varná deska

CS NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ. Varná deska CS NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ Varná deska 1 Vážená zákaznice, vážený zákazníku, objevovat výrobky De Dietrich znamená zakoušet jedinečné emoce, které mohou být vyvolány pouze hodnotnými předměty. Okouzlení

Více

Four à micro-ondes Microwave oven Magnetronoven Mikrobølgeovn elektronisk Forno microondas Mikrovlnná trouba

Four à micro-ondes Microwave oven Magnetronoven Mikrobølgeovn elektronisk Forno microondas Mikrovlnná trouba FR EN NL DA PT CS GUIDE D INSTALLATION ET D UTILISATION INSTRUCTIONS FOR USE INSTALLATIE- EN GEBRUIKSGIDS BETJENINGSVEJLEDNING MANUAL DE UTILIZAÇÃO NÁVOD K POUŽITÍ Four à micro-ondes Microwave oven Magnetronoven

Více

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody.

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody. Oster Bionaire toaleta odstraňující pachy Obsah balení: A. Základna B. Spodní kryt s poklopem C. Vrchní kryt D. Držák na lopatku E. Lopatka F. Předfiltr G. Pachový filtr H. Kryt ventilátoru I. Síťový kabel

Více

WHIRLPOOL VOLNĚ STOJÍCÍ MIkROVLNNÉ TROuby

WHIRLPOOL VOLNĚ STOJÍCÍ MIkROVLNNÉ TROuby WHIRLPOOL VOLNĚ STOJÍCÍ mikrovlnné trouby MULTIFUNKČNÍ A MIKROVLNNÉ TROUBY Chef: tradiční výkon při přípravě jídla s rychlostí mikrovlnné trouby Chef využívá předností inteligentní technologie 6. smysl

Více

Mikrovlnná trouba MEE 1030. Návod k obsluze

Mikrovlnná trouba MEE 1030. Návod k obsluze Mikrovlnná trouba MEE 1030 Návod k obsluze 2 Před instalaci a použitím spotřebiče si prosím důkladně přečtěte tento návod k obsluze. Vážení zákazníci, Vážení zákazníci, Využíváme této příležitosti, abychom

Více

Odsavač par. Návod k obsluze a instalaci HHG 994

Odsavač par. Návod k obsluze a instalaci HHG 994 Odsavač par Návod k obsluze a instalaci HHG 994 1 2 3 Pokyny k instalaci a použití Viz obrázky na prvních stránkách s ohledem na znaky uvedené v textu. Dodržujte pokyny tohto návodu. Výrobce nenese žádnou

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

Vlastnosti a použití řídící jednotky

Vlastnosti a použití řídící jednotky CLEVER 01 Vlastnosti a použití řídící jednotky Řídící jednotky CLEVER01 a CLEVER01M jsou postaveny jako součást automatického systému uzavírání bran, vedený formou jednofázového motoru s trvalým kondenzátorem.

Více

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a Leica IP S, V 1.9 RevD, česky 05/2013 2013-01

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1 NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE Jaws S1 1 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1.1. Při skartování vždy dbejte na to, aby nedošlo ke vtažení kravat, řetízků, vlasů a jiných visících předmětů do vstupního otvoru

Více

Chytré vaření. Parní hrnec + mikrovlnná trouba + gril AX-1100

Chytré vaření. Parní hrnec + mikrovlnná trouba + gril AX-1100 Parní hrnec + mikrovlnná trouba + gril AX-1100 Vaření v páře: prostě skvělé Zvláštní generátor páry vytváří čistou páru o teplotě v rozmezí od 70 C do 100 C. Je čas na chytré vaření Dříve než vám představíme

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

Sušicí a dobíjecí stojan UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ

Sušicí a dobíjecí stojan UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ Sušicí a dobíjecí stojan UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ www.irobot.cz verze 1.0 Důležité bezpečnostní informace Důležité bezpečnostní pokyny Toto zařízení není určené k tomu, aby jej obsluhovali děti a osoby

Více

NÁVOD K POUŽITÍ VARNÁ KONVICE BO 1200

NÁVOD K POUŽITÍ VARNÁ KONVICE BO 1200 NÁVOD K POUŽITÍ VARNÁ KONVICE BO 1200 2 Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil spotřebič značky Brandt. Abychom zpříjemnili každodenní přípravu jídel, vytvořili jsme pro Vás novou generaci drobných

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

6cz33014.fm Page 9 Wednesday, October 9, 2002 12:04 PM VLASTNOSTI CHLADNIČKY SERVISNÍ STŘEDISKO

6cz33014.fm Page 9 Wednesday, October 9, 2002 12:04 PM VLASTNOSTI CHLADNIČKY SERVISNÍ STŘEDISKO 6cz33014.fm Page 9 Wednesday, October 9, 2002 12:04 PM NÁVOD K POUŽITÍ VLASTNOSTI CHLADNIČKY ZÁSADY BEZPEČNÉHO PROVOZU RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UMÍSTĚNÍ SPOTŘEBIČE POUŽITÍ SPOTŘEBIČE ÚDRŽBA SERVISNÍ

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Dekorativní odsavač

NÁVOD K POUŽITÍ. Dekorativní odsavač CS NÁVOD K POUŽITÍ Dekorativní odsavač CS 02 Vážená zákaznice, vážený zákazníku, objevovat výrobky De Dietrich znamená zakoušet jedinečné emoce, které mohou být vyvolány pouze hodnotnými předměty. Okouzlení

Více

ČEŠTINA...9. Návod k použití digestoŕe

ČEŠTINA...9. Návod k použití digestoŕe CZ ČEŠTINA...9 Návod k použití digestoŕe 4x 4x 4.8x38mm 1x 2x ø 15cm 1x!! L = 65 cm min. 2 1A Ø150mm Ø150mm 1B 2 3 3 4 6 5 7 8 4 9 12 (4.8 x 38 mm) 10 13 100 mm 100 mm Ø 8 mm 194 mm 790 mm 11 5 14A 15

Více

AMW 450 AMW 460 AMW 461

AMW 450 AMW 460 AMW 461 Návod k použití AMW 450 AMW 460 AMW 461 www.whirlpool.com 1 INSTALACE PŘED PŘIPOJENÍM Zkontrolujte, zda napětí na typovém štítku odpovídá napětí ve vaší domácnosti. Nesnímejte kryty vstupu mikrovln umístěné

Více

www.whirlpool.com CZ 1

www.whirlpool.com CZ 1 www.whirlpool.com 1 INSTALACE PŘED PŘIPOJENÍM ZKONTROLUJTE, ZDA NAPĚTÍ na typovém štítku odpovídá napětí ve vaší domácnosti. NESNÍMEJTE KRYTY VSTUPU MIKROVLN umístěné na vnitřní boční straně trouby. Chrání

Více

Návod k obsluze a údržbě FRITOVACÍ HRNEC PRAKTIK FP4040

Návod k obsluze a údržbě FRITOVACÍ HRNEC PRAKTIK FP4040 CZ Návod k obsluze a údržbě FRITOVACÍ HRNEC PRAKTIK FP4040 Výrobky značky PRAKTIK dodává: SOLID CZECH a.s., Tř. SNP 402, 500 03 Hradec Králové, Česká republika web: www.solid-czech.cz Technická data: Typ:

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

Dětská jídelní židlička

Dětská jídelní židlička Dětská jídelní židlička Návod k obsluze www.babypoint.eu DŮLEŽITÉ, USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU: ČTĚTE POZORNĚ! VAROVÁNÍ! Odstraňte plastový obal, v němž byla židlička zabalena, z dosahu dětí, hrozí

Více

Přímý dovozce LED osvětlení

Přímý dovozce LED osvětlení Panel: TOR228 Příkon: 28W Prac. napětí: 230V AC Barev. teplota: 6000K - Studená bílá Tvar: Kulatý Vážení zákazníci! Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našich LED panelů. Jejich koupí jste získali kvalitní

Více

Návod k použití MS 75001

Návod k použití MS 75001 Návod k použití MS 75001 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE Obalový materiál ekologicky zlikvidujte. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o elektrických a elektronických vysloužilých

Více

Zdraví a bezpečnost a průvodce instalací

Zdraví a bezpečnost a průvodce instalací Zdraví a bezpečnost a průvodce instalací www.whirlpool.eu/register ČESKY... str. 2 2 ČESKY ZDRAVÍ A BEZPEČNOST a průvodce INSTALACÍ CS DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK ZNAČKY WHIRLPOOL. Abychom

Více

2.3. ROZMĚRY SPOTŘEBIČE 2. INSTALACE 2.1. POSTAVENÍ SPOTŘEBIČE 2.4. ZÁKLADNÍ POPIS SPOTŘEBIČE A OVLÁDACÍCH PRVKŮ 2.2. NASTAVENÍ NOŽIČEK A2 6 7 8 5

2.3. ROZMĚRY SPOTŘEBIČE 2. INSTALACE 2.1. POSTAVENÍ SPOTŘEBIČE 2.4. ZÁKLADNÍ POPIS SPOTŘEBIČE A OVLÁDACÍCH PRVKŮ 2.2. NASTAVENÍ NOŽIČEK A2 6 7 8 5 2.3. ROZMĚRY SPOTŘEBIČE 2. INSTALACE Instalaci by měl provádět kvalifikovaný technik. Výrobce nemá povinnost vykonávat instalaci. Pokud je nutná asistence výrobce při odstranění chyb vyplývajících z nesprávné

Více

DH 711. Odvlhčovač vzduchu. Návod k obsluze

DH 711. Odvlhčovač vzduchu. Návod k obsluze DH 711 Odvlhčovač vzduchu ul. Rolna 8, Sady, PL 62-080 Tarnowo Podgórne tel (+48 61) 654 4000, fax (+48 61) 654 4001 office@desapoland.pl, www.desapoland.pl Návod k obsluze CZ PODĚKOVÁNÍ! PROHLÁŠENÍ O

Více

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055 Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko Návod k použití Dezinfekční zařízení GERMID Typy: V015, V025, V030, V055 Obsah: 1. Úvod 2. Princip UV záření 3. Technický popis zařízení 4. Instalace a montáž 5. Provozní

Více

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Prosím, přečtěte si tento návod k obsluze. Návod si uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. CZ Technické údaje Vysílač Frekvence

Více

AMW 518. Www.whirlpool.com

AMW 518. Www.whirlpool.com AMW 518 Www.whirlpool.com 1 INSTALACE PŘED PŘIPOJENÍM Zkontrolujte, zda napětí na typovém štítku odpovídá napětí ve vaší domácnosti. Nesnímejte kryty vstupu mikrovln umístěné na vnitřní boční straně trouby.

Více

Elektronická čtečka Volcano 7

Elektronická čtečka Volcano 7 1. Před prvním použitím 2. Úvodní obrazovka Volcano 3. Historie prohlížeče 4. Elektronická kniha 5. Čtení elektronických knih 6. Přiblížení / oddálení 7. Otočení obrazovky 8. Umístění záložky na stránku

Více

DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE

DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Pečlivě si přečtěte tento návod. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Rádi bychom požádali rodiče a ostatní odpovědné

Více

MOD. 638. Zmrzlinovač. Návod k použití

MOD. 638. Zmrzlinovač. Návod k použití MOD. 638 Zmrzlinovač Návod k použití 10 1 2 9 3 4 5 6 8 7 Obr. 1 VYSOKÉ NAPĚTÍ Nesundávejte kryty! Uvnitř je vysoké napětí! Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 Obr. 6 Obr. 7 Obr. 8 Důležité varování TENTO SPOTŘEBIČ

Více

CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606

CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606 CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606 Děkujeme za zakoupení přístroje NAITECH. Jeho vývoji jsme věnovali nemálo prostředků, a proto Vám můžeme zaručit jeho prvotřídní kvalitu a 100% funkčnost. Abyste

Více

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A 1. Úvod Tento programovatelný DC zdroj má široký rozsah nastavení napětí a proudu, vyšší přesnost, konstantní tlak a proudění. Má vnější nebo vnitřní spínač a 16 skupin

Více

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Předtím, než začnete výrobek používat, přečtěte si prosím všechny rady na jeho bezpečnou obsluhu. Respektujte je i při používání

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Předtím, než začnete výrobek používat, přečtěte si prosím všechny rady na jeho bezpečnou obsluhu. Respektujte je i při používání SLOW COOKER NÁVOD BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Předtím, než začnete výrobek používat, přečtěte si prosím všechny rady na jeho bezpečnou obsluhu. Respektujte je i při používání v budoucnosti. Horkého povrchu vařiče

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Čelní chirurgické světlo ZPŮSOB POUŽITÍ Světelným systémem z optických vláken lze dodávat světlo do chirurgických čelních světel na osvětlení operačního pole. Splňuje standardy a je

Více

MIKROVLNNÁ TROUBA. Příručka spotřebitele a pokyny pro přípravu pokrmů CE1071 / CE1071A / CE1071AT

MIKROVLNNÁ TROUBA. Příručka spotřebitele a pokyny pro přípravu pokrmů CE1071 / CE1071A / CE1071AT MIKROVLNNÁ TROUBA Příručka spotřebitele a pokyny pro přípravu pokrmů CE1071 / CE1071A / CE1071AT Údaje o vaření a pečení mají informativní charakter. Produkt je určen pro použití v domácnosti. Záruka zaniká,

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE ČESKY NÁVOD K POUŽITÍ VÝROBNÍK SODOVÉ VODY PYGMY, ELEGANCE LINDR.CZ s.r.o. Chladicí a výčepní technika Sadová 13, CZ 503 15 Nechanice, Czech Republic Tel.: 495 447 39 l Fax: 495 45 085 l E-mail: info@lindr.cz

Více

DULEŽITÉ INFORMACE BEZPECNOSTNÍ UPOZORNENÍ

DULEŽITÉ INFORMACE BEZPECNOSTNÍ UPOZORNENÍ DULEŽITÉ INFORMACE Trenažér sestavte podle pokynu uvedených v manuálu a používejte pouze originální dodané díly. Pred zahájením sestavování zkontrolujte, zda byly dodány všechny díly uvedené v seznamu

Více

ELEKTRICKÝ ZMRZLINOVÝ STROJ SE 2 NÁDOBAMI

ELEKTRICKÝ ZMRZLINOVÝ STROJ SE 2 NÁDOBAMI ELEKTRICKÝ ZMRZLINOVÝ STROJ SE 2 NÁDOBAMI ČESKY - ELEKTRICKÝ ZMRZLINOVÝ STROJ SE 2 NÁDOBAMI POPIS PRVNÍ POUŽITÍ Odstraňte obalový materiál z vnitřní části zmrzlinového stroje. Nádoby, lopatku a víko omyjte

Více

CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM. Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12

CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM. Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12 CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12 Společnost OPTEX Vám děkuje za zakoupení tohoto barevného audio/video dveřního systému pro 4 kabely, který

Více

ČESKÁ VERZE. CITO CounterControl. Návod pro uživatele. CITO ProcessLine

ČESKÁ VERZE. CITO CounterControl. Návod pro uživatele. CITO ProcessLine ČESKÁ VERZE CITO CounterControl Návod pro uživatele CITO ProcessLine 1 Obsah Obsah Úvod 3 Varování 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy 3 Přístroj CITO CounterControl 4 Instalace softwaru a ovladače 4 Instalace

Více

NÁVOD K POUŽITÍ mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o.

NÁVOD K POUŽITÍ mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. NÁVOD K POUŽITÍ Tabulka A Tabulka C Tabulka B Tabulka D Zařízení a příslušenství 2 NÁVOD K OBSLUZE Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod. Obsah: Důležité bezpečnostní pokyny... 3 Úvod... 3 Opatření

Více

Inteligentní nočník UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Inteligentní nočník UŽIVATELSKÝ MANUÁL Inteligentní nočník UŽIVATELSKÝ MANUÁL Testováno samotnými dětmi Při používání nočníku, mějte svoje dítě stále pod dohledem Proč zrovna inteligentní nočník? Inteligentní nočník, je inteligentní dětská

Více

Návod k instalaci a obsluze

Návod k instalaci a obsluze INFRASAUNY HOPA Návod k instalaci a obsluze Vážení uživatelé! Gratulujeme Vám k zakoupení nejdostupnější infrasauny na trhu a k tomu, že jste i vybrali novou cestu k Vašemu lepšímu zdraví. Tisíce spokojených

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

» vestavné elektrické trouby

» vestavné elektrické trouby » vestavné elektrické trouby Tekavestavné spotřebiče Energetická třída Rozmrazování Protiotisková úprava nerezových ploch horní a spodní Program Pizza Rychloohřev Gril Gril a spodní Gril a spodní Gril

Více

t Zjednodušme si to 7 37 47 5

t Zjednodušme si to 7 37 47 5 VESTAVNÉ 1 ROSTNÝ 3 4 Zjednodušme si to 7 37 47 5 Sledujte náš #EasyTeam zanussi.co.uk/easyteam 6 S LOGEM LAYAR 7 VŠE NA 8 A LEHCE 9 PYRO Space Druh trouby: multifunkční trouba Multiplus s kruhovým topným

Více

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II cs Návod na montáž a obsluhu 5 -ti kanálový ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má

Více

T35 W35. Thermoelectric cooler Instruction Manual. Thermoelektrische Kühlbox. Glacière thermoélectrique. Nevera termoeléctrica

T35 W35. Thermoelectric cooler Instruction Manual. Thermoelektrische Kühlbox. Glacière thermoélectrique. Nevera termoeléctrica _T35_W35.book Seite Dienstag, 7. Oktober 2006 2:0 4 T35 W35 GB Thermoelectric cooler Instruction Manual 6 D Thermoelektrische Kühlbox F Glacière thermoélectrique E Nevera termoeléctrica I Frigorifero termoelettrico

Více

Návod k obsluze a údržbě ELEKTRICKÁ VÍCEÚČELOVÁ PÁNEV SOLID EP1001 SMAŽENÍ ZAPÉKÁNÍ PEČENÍ - GRILOVÁNÍ VAŘENÍ OHŘÍVÁNÍ

Návod k obsluze a údržbě ELEKTRICKÁ VÍCEÚČELOVÁ PÁNEV SOLID EP1001 SMAŽENÍ ZAPÉKÁNÍ PEČENÍ - GRILOVÁNÍ VAŘENÍ OHŘÍVÁNÍ CZ Návod k obsluze a údržbě ELEKTRICKÁ VÍCEÚČELOVÁ PÁNEV SOLID EP1001 Výrobky značky SOLID dodává: SOLID CZECH a.s., Tř. SNP 402, 500 03 Hradec Králové, Česká republika web: www.solid-czech.cz SMAŽENÍ

Více

Chladicí vinotéka. Návod na obsluhu

Chladicí vinotéka. Návod na obsluhu Chladicí vinotéka Návod na obsluhu OBSAH Popis a vlastnosti....................................................................... 4 Důležité bezpečnostní pokyny..............................................................

Více

Bezpečnostní pokyny pro tepovač

Bezpečnostní pokyny pro tepovač Deutsch 3 English 8 Français 12 Italiano 17 Nederlands 22 Español 27 Português 32 Dansk 37 Norsk 41 Svenska 45 Suomi 49 Ελληνικά 53 Türkçe 58 Русский 62 Magyar 68 Čeština 73 Slovenščina 77 Polski 81 Româneşte

Více

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství Seznam: 1. Nastavení 2. Provoz 3. Stažení 4. Montáž /příslušenství 1) Nastavení Vložte do kamery baterie a paměťovou kartu. Otevřete kryt bateriového prostoru nacházející se na zadní straně fotoaparátu.

Více

Bezdrátová termostatická hlavice

Bezdrátová termostatická hlavice Bezdrátová termostatická hlavice Model: TRV10RF INSTALAČNÍ MANUÁL Obsah krabice Obsah balení Ikony použité v tomto návodě: Bezpečnostní pokyny Důležitá informace Tip Obsah : Obsah balení Úvod Shoda výrobku

Více

SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA

SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA PHS 6410C PHS 6411C SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA NÁVOD K OBSLUZE Vážený zákazníku Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto

Více

MWA 121. Mikrovlnná trouba. Návod k obsluze

MWA 121. Mikrovlnná trouba. Návod k obsluze MWA 121 Mikrovlnná trouba Návod k obsluze MWA 121 Mikrovlnná trouba Návod k obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti Indesit Company, SpA. Při vybírání přístroje

Více

ZÁRUČNÍ LIST. Made in Germany

ZÁRUČNÍ LIST. Made in Germany Made in Germany ZÁRUČNÍ LIST VANY A SPRCHOVÉ VANIČKY ze smaltované oceli Kaldewei 3,5 mm a ze smaltované oceli Kaldewei 3,5 mm se samočisticím Perl-Effektem. 30LETÁ ZÁRUKA DÍKY SMALTOVANÉ OCELI KALDEWEI

Více

TROUBA NÁVOD K OBSLUZE. FXE 825 X Wi-Fi

TROUBA NÁVOD K OBSLUZE. FXE 825 X Wi-Fi TROUBA NÁVOD K OBSLUZE FXE 825 X Wi-Fi 1 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY UPOZORNĚNÍ: Spotřebič a jeho přístupné části se během použití zahřívají. Nedotýkejte se topných prvků. Děti do 8 let držte mimo dosah spotřebiče,

Více

NÁVODVARNÁ DESKA Le Piano

NÁVODVARNÁ DESKA Le Piano NÁVODVARNÁ DESKA Le Piano Vážená zákaznice, vážený zákazníku, Děkujeme vám, že jste si zakoupili varnou desku DE DIETRICH. Abychom vám mohli nabídnout prvotřídní výrobek, naše výzkumné týmy pro vás vyvinuly

Více

1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny

1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny. Použité symboly Výstražné pokyny Definována jsou následující signální slova, která v tomto dokumentu mohou být použita:

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR200 Dálkový ovladač Magic Motion (AKB732955) Hardwarový

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více