NÁVOD K INSTALACI. Trouba De Dietrich

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVOD K INSTALACI. Trouba De Dietrich"

Transkript

1 CZ NÁVOD K INSTALACI Trouba De Dietrich

2 Vážená zákaznice, vážený zákazníku, objevovat výrobky De Dietrich znamená zakoušet jedinečné emoce, které mohou být vyvolány pouze hodnotnými předměty. Okouzlení přijde hned po prvním pohledu. Kvalita designu se projevuje nadčasovou estetikou a propracovanou stylovostí, které udělují každému předmětu elegantní a rafinovaný vzhled v dokonalé vzájemné harmonii. Následně přichází neodolatelná touha dotknout se. Design De Dietrich se opírá o robustní a prestižní materiály, upřednostňována je autentičnost. Spojením nejmodernějších technologií s ušlechtilými materiály zajišťuje De Dietrich realizaci výrobků vysoké úrovně pro kulinářské umění, vášeň sdílenou všemi příznivci dobrého jídla. Přejeme Vám maximální spokojenost při používání tohoto nového přístroje a bude nám potěšením přijímat Vaše podněty a odpovídat na Vaše dotazy. Obracejte se s nimi prosím na naše zákaznické oddělení nebo internetové stránky. Zaregistrujte si prosím svůj výrobek na stránkách abyste mohli plně požívat výhod značky. Děkujeme Vám za důvěru. De Dietrich Veškeré informace o značce naleznete na stránkách Zveme Vás k návštěvě Galerie De Dietrich v ulici Pépiniere č. 6 v 8. pařížském obvodu. Otevřeno od úterý do soboty od 10h do 19h. Zákaznické oddělení :

3 OBSAH CZ 1 / PRO UŽIVATELE Bezpečnostní pokyny 04 Ochrana životního prostředí 05 2 / INSTALACE PŘÍSTROJE Výběr umístění 06 Vestavění 06 Elektrické připojení 07 3 / POPIS PŘÍSTROJE Příslušenství 08 4 / ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ PŘÍSTROJE Čištění vnějšího povrchu 10 Čištění dvířek 11 Demontáž stupňovitých držáků 13 Výměna žárovky trouby 14 V jakém případě je třeba provést pyrolýzu? 15 5 / PŘI PROVOZNÍCH ANOMÁLIÍCH 16 6 / POPRODEJNÍ SERVIS 17 3

4 CZ 1 / PRO UŽIVATELE Důležité Tento návod k použití si uschovejte. Pokud byste přístroj chtěli prodat nebo darovat, zkontrolujte, zda je k němu přiložen tento návod. Před instalací a použitím Vašeho přístroje si přečtete tyto rady. Uvádíme je pro bezpečnost Vaši a Vašeho okolí. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti. Je určen výhradně pro přípravu potravin. Tato trouba neobsahuje žádné azbestové komponenty. Dávejte pozor, aby si se spotřebičem nehrály děti. Při převzetí spotřebiče jej ihned vybalte nebo nechte vybalit. Zkontrolujte jeho celkový vzhled. Případné výhrady formulujte písemně do dodacího listu, jehož jeden výtisk si necháte. Váš spotřebič je určen pro běžné domácí použití. Nepoužívejte jej pro obchodní, průmyslové nebo jiné účely, než ke kterým je určen. Neměňte nebo nepokoušejte se měnit vlastnosti spotřebiče. Bylo by to pro vás nebezpečné. UPOZORNĚNÍ: Přístupné části mohou být při používání horké. Do kontaktu se spotřebičem by neměly přijít malé děti. Nikdy spotřebič nevytahujte uchopením za madlo dvířek. Před prvním použitím troubu přibližně na 15 minut naprázdno zahřejte. Ujistěte se, že místnost je dostatečně odvětraná. Možná ucítíte určitý zvláštní zápach nebo trochu kouře. Tento jev je zcela normální. Při používání se trouba zahřívá. Nedotýkejte se topných prvků uvnitř trouby. Při vkládání nebo vyjímání jídel nepřibližujte ruce k horním topným článkům, používejte kuchyňskou chňapku. Při čištění budou přístupné části trouby teplejší než při běžném použití. Zamezte přístup k troubě malým dětem. Než začnete čistění trouby pyrolýzou, odstraňte veškeré opékací náčiní a odstraňte největší znečištění. Při pyrolýze se zvýší teplota přístupných částí trouby více než při běžném použití. Zamezte přístup k troubě malým dětem. Po pečení dejte pozor na to, abyste opékací náčiní (rošt, mechanismus k otáčení rožně atd.) neuchopili holýma rukama. Nikdy nepokládejte alobal přímo na plech trouby (viz kapitola s popisem trouby), akumulované teplo by mohlo poškodit smalt. Nepokládejte těžká břemena na otevřená dvířka trouby a přesvědčte se, že na troubu nemůže dosáhnout ani si na ni sednout malé dítě. Při každém čištění vnitřních částí trouby musí být trouba vypnutá. Přístroj nesmí být používán osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi ani osobami bez zkušeností či znalostí přístroje, jedině pokud by nad nimi osoba zodpovědná za jejich bezpečnost prováděla dozor nebo jim podala předběžné pokyny ohledně používání přístroje. Kromě příslušenství dodaného s troubou používejte pouze plechy odolné vůči vysokým teplotám (řiďte se pokyny výrobce). Po použití trouby se přesvědčte, že jsou všechny ovládací prvky v poloze vypnutí. Po použití nepoužívejte troubu jako spíž ani ke skladování žádných potřeb. 4

5 1 / PRO UŽIVATELE CZ Na čištění přístroje nikdy nepoužívejte parní nebo vysokotlaké přístroje (pokyny pro elektrickou bezpečnost). - Dbejte na to, aby byla dvířka při pečení zavřená. (PODLE MODELU) Trouba je kvůli Vaší bezpečnosti vybavena AUTOMATICKÝM VYPNUTÍM pro případ, že byste ji omylem zapomněli vypnout. Po 23h30 provozu se aktivuje funkce AS (Auto Stop) a trouba přestane péct. Místo času se objeví AS nebo Auto Stop a trouba bude určitou dobu pípat. ŠETRNÉ CHOVÁNÍ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ Obalové materiály tohoto zařízení jsou recyklovatelné. Podílejte se na jejich recyklaci a přispějte tak k ochraně životního prostředí Likvidujte je v kontejnerech s komunálním odpadem určených k tomu účelu. Také Váš přístroj obsahuje mnoho recyklovatelných materiálů. Je tedy označen tímto logem, které Vám sděluje, že se vyřazené přístroje nemají mísit s jiným typem odpadů. Recyklace přístrojů, kterou zajišťuje výrobce, se tak provádí za nejlepších podmínek podle evropské směrnice 2002/96/ES o odpadech pocházejících z elektrických a elektronických zařízení. Informujte se na obecním úřadě v místě bydliště nebo u svého prodejce, kde se nacházejí sběrná místa pro použité spotřebiče nejblíže Vašemu bydlišti. Děkujeme Vám za Váš příspěvek k ochraně životního prostředí. Instalaci smí provádět výhradně montážník nebo kvalifikovaný technik. Přístroj odpovídá následujícím evropským směrnicím: - Směrnice č. 2006/95/ES o nízkém napětí pro udělení značky CE. - Směrnice č.89/336/ehs o elektromagnetické kompatibilitě ve znění směrnice č. 93/68/EHS pro udělení značky CE. - Předpis ES č. 1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami. 5

6 447 CZ 2 / INSTALACE PŘÍSTROJE / mini mini obr. 1 VÝBĚR UMÍSTĚNÍ Výše uvedená schémata stanovují kóty nábytku, do nějž se trouba vejde. Troubu lze nainstalovat pod pracovní desku kuchyňské linky nebo do patrového nábytku (otevřený* nebo zavřený), který má vhodné rozměry pro vestavění (viz schéma). Vaše trouba je vybavena optimalizovaným prouděním vzduchu, díky němuž je možno dosáhnout skvělých výsledků při pečení a čištění, jsou-li dodržovány tyto pokyny: Umístěte troubu do nábytku tak, aby byla zajištěna minimální vzdálenost 10 mm od sousedního kusu nábytku. Materiál nábytku, do nějž je trouba vestavěna nebo jeho obložení, musí být odolný vůči horku. Pro větší stabilitu upevněte troubu dvěma šrouby, které zasunete do otvorů na bočních stranách trouby určených k tomu účelu (obr. 1). VESTAVĚNÍ Postup: 1) Připravte ve stěně otvor a dbejte na to, aby nedošlo k poškození dřeva. 2 Upevněte troubu pomocí 2 šroubů. Rada Abyste se ujistili, že Vaše instalace je vyhovující, neváhejte se obrátit na odborníka v oboru domácích elektrospotřebičů. 6

7 2 / INSTALACE PŘÍSTROJE CZ Jednofázový elektroměr 20 A V ~ 50 Hz Jednofázové vedení 220- Proudový chránič nebo tavná pojistka 16A Zásuvka 2 póly + uzemnění norma IEC Kabel přívodní elektrický délka 1,50 m přibližně ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ Elektrická bezpečnost musí být zajištěna správnou vestavbou. Při instalaci a údržbě musí být přístroj odpojen ze sítě, pojistky musí být odpojené nebo vyjmuté. Elektrické připojení je třeba provést před zabudováním spotřebiče do linky. Zkontrolujte, zda: - je příkon zařízení dostatečný, - je napájecí vedení v dobrém stavu, - průměr drátů odpovídá pravidlům pro instalaci. Vaše trouba musí být připojena síťovou šňůrou se 3 vodiči o průřezu 1,5mm 2 (1P + 1N + 1 ochranný vodič), která musí být připojena k elektrické síti ~ jednofázových prostřednictvím elektrické zásuvky 1P +1 N + ochranný vodič podle normy IEC nebo vícepólového odpojovacího zařízení nebo podle pravidel instalace. Ochranný drát (zeleno-žlutý) je napojen na svorku přístroje a musí být uzemněn. Je nutné umožnit odpojení přístroje od elektrické sítě po instalaci. Odpojení lze zajistit předchozí přípravou přístupné elektrické zástrčky nebo integrací vypínače do pevných vedení za dodržení pravidel pro instalaci. Pojistka na Vašem přístroji musí mít hodnotu 16 A. Je-li kabel poškozený, musí jej z bezpečnostních důvodů vyměnit výrobce, jeho servisní oddělení nebo oprávněná osoba, aby se předešlo nebezpečí. 7

8 CZ 2 / INSTALACE PŘÍSTROJE Neneseme odpovědnost za nehody způsobené neexistujícím, vadným nebo nesprávným uzemněním. Vyžaduje-li elektroinstalace Vaší domácnosti pro připojení spotřebiče úpravu, zavolejte kvalifikovaného elektrikáře. Je-li na troubě jakýkoli nedostatek, odpojte ji nebo vyjměte pojistku připojovacího vedení přístroje. PŘÍSLUŠENSTVÍ (podle typu) Bezpečnostní mřížka (obr. 1) Mřížka může být použita pro všechny plechy a formy s potravinami určenými k pečení nebo zapékání. Může se používat ke grilování (pokládat přímo na ni). Přední Zadní Obr. 1 Multifunkční miska 45 mm (obr. 2) Miska vsunutá do stupňů pod mřížkou zachytává šťávu a tuk při grilování, lze ji rovněž zpola naplnit vodou při pečení ve vodní lázni. Nedávejte do misky na zachycování šťávy pečeně nebo masa, protože by to silně znečišťovalo stěny trouby. Obr. 2 8

9 3 / POPIS PŘÍSTROJE CZ PŘÍSLUŠENSTVÍ (podle typu) Multifunkční miska 5 mm (obr.3) Slouží jako miska na moučníky a má zahnutý okraj. Používá se pro pečení cukrovinek, jako např. větrníčků s krémem, sněhových pusinek, čajového pečiva, listového těsta... Obr. 3 Multifunkční miska 20 mm (obr.4) Miska vsunutá do stupňů pod mřížkou zachytává šťávu a tuk při grilování, lze ji rovněž zpola naplnit vodou při pečení ve vodní lázni. Nedávejte do pánve na zachycování šťávy pečeně nebo masa, protože by to silně znečišťovalo stěny trouby. Obr. 4 9

10 CZ 4 / ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ PŘÍSTROJE ČIŠTĚNÍ VNĚJŠÍHO POVRCHU K čištění okénka elektronického programátoru a dvířek trouby použijte měkký hadřík napuštěný prostředkem na mytí oken. Nepoužívejte tekutý prášek ani drsné houbičky. Pro ochranu Vašeho spotřebiče Vám doporučujeme používat čisticí prostředky Clearit. Zkušenosti odborníků k službám zákazníků Clearit nabízí specializované výrobky a vhodná řešení pro každodenní údržbu Vašich elektrospotřebičů a kuchyní. Zakoupit je můžete u Vašeho obvyklého prodejce společně s celou řadou příslušenství a spotřebního zboží. ČIŠTĚNÍ VNITŘKU DVÍŘEK Odmontování dvířek Než přistoupíte k odcvaknutí okénka, nechte přístroj vychladnout. - Otevřete kompletně dvířka a zablokujte je pomocí dvou červených zarážek (obr. 1). Jsou přiloženy v umělohmotné kapse Vašeho přístroje. - Před sejmutím sestavy rámu se sklem postupujte následovně: Vložte dvě další červené zarážky na k tomu určená místa A (obr. 2) - Vyviňte na sestavu páku, aby se odepnul rám se sklem (obr. 3). Obr. 1 A Obr. 2 Obr. 3 10

11 4 / ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ PŘÍSTROJE CZ - Sejměte rám se sklem (obr.4). - Sejměte sestavu vnitřních skel dvířek jejich otočením. Tato sestava se skládá ze 2 skel, z nichž 1. má 2 pryžové zarážky na 2 předních rozích (obr. 5). - Vyčistěte okénko jemnou houbičkou a prostředkem na nádobí. Neponořujte okénko do vody. Nepoužívejte lešticí přípravky ani drsné houby. Opláchněte pod tekoucí vodou a setřete tkaninou bez chlupů. - Po vyčištění umístěte 1. sklo zpět do dvířek. Umístěte zpět 2 černé pryžové zarážky na přední rohy 2. skla, přičemž dodržte označení skla: vlevo nahoře: L vpravo nahoře: R Následně umístěte do dvířek toto 2. sklo, přičemž je umístěte na to první (obr. 6). Obr. 4 Obr. 5 L R Na čištění skleněných dvířek trouby nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky nebo tvrdé kovové škrabky, protože byste mohli poškrábat jejich povrch a sklo by mohlo prasknout.. Obr. 6 11

12 CZ 4 / ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ PŘÍSTROJE Umístěte sestavu rámu s vnějšími skly zpět do dvířek (obr. 7).. - Věnujte pozornost správnému nasazení rámu pod kolíkem vedle závěsu (obr. 8).. - Připněte rám jeho stažením s dvířky. Netlačte na samotný rám. (obr. 9). Obr. 7 Váš přístroj je opět provozuschopný. Obr. 8 CLAC Na čištění skleněných dvířek trouby nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky nebo tvrdé kovové škrabky, protože byste mohli poškrábat jejich povrch a sklo by mohlo prasknout.. CLAC Obr. 9 12

13 4 / ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ PŘÍSTROJE CZ DEMONTÁŽ STUPŇOVITÝCH DRŽÁKŮ Než zahájíte demontáž, nechte přístroj zchladnout a ujistěte se, že je přístroj odpojen od napájení. - Při každém čištění dutiny musí být trouba zastavena. Před odstraněním zadní stěny musí být přístroj odpojen od elektrické sítě. Po vyčištění musí být zadní stěna vrácena na místo v souladu s instrukcemi. Stupňovité držáky s háčky ve střední části Pro sejmutí stupňovitých držáků nadzvedněte přední část stupňovitého držáku, abyste vyjmuli přední háček z jeho uložení (obr. 1). Potom mírně vytáhněte sestavu stupňovitého držáku směrem k sobě a nadzvedněte zadní část tak, abyste vyjmuli zadní háček z jeho uložení (obr. 2). Vyjměte tak i 2 boční stupňovité držáky. Obr. 1 Obr. 2 13

14 CZ 4 / ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ PŘÍSTROJE VÝMĚNA ŽÁROVKY V TROUBĚ Výstraha Než budete měnit žárovku, ujistěte se, že je přístroj odpojen od napájení, abyste zabránili riziku úrazu elektrickým proudem. Úkon proveďte, až spotřebič vychladne. Demontujte stupňovité držáky (viz demontáž stupňovitých držáků na str. 13). - Žžárovky jsou přístupné: Zevnitř trouby (obr. 1). Svítidlo Obr. 1 - Vyviňte na ochranné sklo páku pomocí nástroje s červenou zarážkou, abyste je odstranili (obr. 2). Ochranné sklo - Vytáhněte žárovku (obr. 3). Technické údaje žárovky : - 25 W, V ~, C, - G9. - Vyměňte žárovku, potom připněte zpět ochranné sklo a zapojte troubu opět do sítě. Žárovka Obr. 2 Obr. 3 14

15 4 / ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ PŘÍSTROJE CZ CO JE TO PYROLÝZA? Sejměte nádobí z varné zóny a odstraňte větší přetečení, ke kterým mohlo dojít, než budete provádět pyrolýzu. Rada Vaše trouba je vybavena smaltovanými stupňovitými držáky: K provedení pyrolýzy je nemusíte vytahovat. - Pyrolýza je cyklus, při kterém se vnitřek trouby zahřeje na velmi vysokou teplotu, čímž lze odstranit všechny nečistoty jako připečené kousky pokrmů nebo tuk. Vznikající dým nebo zápach se odstraní při průchodu katalyzátorem. - Pyrolýza není nutná po každém použití trouby, ale pouze v případě, že to vyžaduje míra znečištění trouby. - Pro Vaši bezpečnost může toto čištění probíhat pouze, jsou-li dvířka automaticky zablokována. Pokud teplota uvnitř trouby překročí teploty pro pečení, nelze dvířka otevřít, a to ani v případě, že nastavíme páčku zrušení funkcí na 0. V JAKÉM PŘÍPADĚ JE TŘEBA PROVÉST PYROLÝZU? Vaše trouba uvolňuje dým při předehřívání nebo silně kouří při pečení. Vaše trouba vydává za studena nepříjemný zápach po přípravě pokrmů (skopové, ryby, grilovaná masa...). Pečení málo znečišťžující Pečení znečišťžující Pečení silně znečišťžující Piškoty, zelenina, cukrovinky, pizza, nákypy... Maso, ryby, (na pekáči), plněná zelenina Velké kusy masa na rožni Pečení bez stříkanců: pyrolýza není zapotřebí. Pyrolýza se může provést po každém třetím použití trouby. Po tomto typu pečení je možné provést pyrolýzu, pokud jsou v troubě stříkance. Rada Nečekejte s provedením tohoto čištění, až bude trouba zanesena tukem. 15

16 CZ 5 / PŘI PROVOZNÍCH ANOMÁLIÍCH Máte-li pochybnosti o správném fungování Vaší trouby, nemusí se nutně jednat o poruchu. V každém případě ověřte tyto body: ZJISTÍTE, Žž E Trouba nehřeje. * Bliká visací zámek. Žž árovka Vaší trouby je nefunkční. MOŽž NÉ PŘÍČINY - Trouba není zapojena. - Pojistka trouby je nefunkční. - Zvolená teplota je příliš nízká. CO JE TŘEBA UDĚLAT? - Zapojte troubu. - Vyměňte pojistku ve Vašem spotřebiči a zkontrolujte její hodnotu (16A). - Zvyšte zvolenou teplotu. - Závada zablokování dvířek. - Obraťte se na servisní oddělení. - Žárovka nefunguje. - Obraťte se na servisní oddělení. *Neprobíhá pyrolýzou. čištění - Dvířka jsou špatně zavřena. - Systém blokování dvířek je vadný. - Zkontrolujte zavření dvířek. - Obraťte se na servisní oddělení. Trouba pípá. - Během pečení. - Na konci pečení. - Trouba dosáhla teplotu, kterou jste zadali. - Naprogramované pečení je u konce. Chladící ventilátor se točí i po vypnutí trouby. - Ventilace funguje maximálně 1 hodinu po skončení pečení nebo je-li teplota trouby vyšší než 125 C. - Pokud se ventilace po hodině nevypne. - Otevřít dvířka, aby trouba vychladla rychleji. - Obraťte se na servisní oddělení. * Pouze pro typy s funkcí pyrolýzy. - Přístroj může opravovat výlučně odborný personál. Nerespektování určitých pravidel může představovat nebezpečí pro uživatele. Rada Vždy, když Vaše oprava nestačí, se bez prodlení obraťte na servisní oddělení. 16

17 6 / POPRODEJNÍ SERVIS CZ OPRAVY Případné opravy na vašem přístroji musí provádět kvalifikovaný personál spolupracující s výrobcem. Při telefonickém objednání zásahu uveďte kompletní údaje o Vašem spotřebiči (model, typ, sériové číslo). Tyto informace jsou uvedeny na výrobním štítku (obr.1). BRANDT APPLIANCES SAS 7 rue Henri Becquerel RUEIL MALMAISON MADE IN FRANCE 230V ~ 50 Hz Obr. 1 ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY Při zákroku v rámci údržby požadujte používání výlučně původních certifikovanýchnáhradních dílů. FagorBrandt SAS, odpovědný zástupce akciová společnost se základním jměním eur RCS Nanterre CZ _00-01/12

NÁVOD K POUŽITÍ. Dekorativní odsavač

NÁVOD K POUŽITÍ. Dekorativní odsavač CS NÁVOD K POUŽITÍ Dekorativní odsavač CS 02 Vážená zákaznice, vážený zákazníku, objevovat výrobky De Dietrich znamená zakoušet jedinečné emoce, které mohou být vyvolány pouze hodnotnými předměty. Okouzlení

Více

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Trouba

NÁVOD K POUŽITÍ. Trouba NÁVOD K POUŽITÍ Trouba CS 2 OBSAH CS 1 / POPIS SPOTŘEBIČE Popis trouby.................................................... 4 Ovládací lišta.................................................... 5 Displej.........................................................

Více

NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU

NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU HARMONY Model: KH-HARM-52-15085-G Prodejce: WellMall s.r.o. Brněnec 53, 569 04 BRNĚNEC www.wellmall.cz, www-levna-koupelna-cz Pro více informací se obracejte

Více

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU / NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU 1 Horní kryt (Nerezová ocel) 2 Stínítko 3 Kryt nástěnného úchytu 4 Senzor fotobuňky ÚVOD OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU je chytré/inteligentní osvětlení, které se automaticky

Více

TART IN THT-8866 (TR2) TOPINKOVAČ PYLONES

TART IN THT-8866 (TR2) TOPINKOVAČ PYLONES Návod k obsluze TART IN THT-8866 (TR2) TOPINKOVAČ PYLONES design předmětů v Paříži Design: CREA CREA 1 Tento přístroj mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženou fyzickou, senzorickou nebo mentální

Více

Vaše bezpečnost a bezpečnost dalších osob je velmi důležitá.

Vaše bezpečnost a bezpečnost dalších osob je velmi důležitá. rychlovarná konvice - NÁVOD NA POUŽITÍ Obsah BEZPEČNOST rychlovarné konvice Důležité bezpečnostní pokyny... 5 Elektrotechnické požadavky... 7 Likvidace elektrického odpadu... 7 POPIS SOUČÁSTÍ A FUNKCÍ

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

HM-843 Mixér Návod k obsluze

HM-843 Mixér Návod k obsluze HM-843 Mixér Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě

Více

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití Automatický šlehač na mléko Návod k použití Obsah Váš šlehač na mléko DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 2 Správné používání...3 Ovládací prvky 4 1 Umístění a zapojení 6 2 Provoz 6 Mléčná pěna...6 Horké mléko...6

Více

Zdraví a bezpečnost a průvodce instalací

Zdraví a bezpečnost a průvodce instalací Zdraví a bezpečnost a průvodce instalací www.whirlpool.eu/register ČESKY... str. 2 2 ČESKY ZDRAVÍ A BEZPEČNOST a průvodce INSTALACÍ CS DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK ZNAČKY WHIRLPOOL. Abychom

Více

DF 120. Fritéza. Návod k použití

DF 120. Fritéza. Návod k použití DF 120 Fritéza CZ Návod k použití Víko Termostat Madlo Vnitřní nádoba s nepřilnavým povrchem Otvírání víka Bezpečnostní informace Připojte spotřebič k elektrické síti podle parametrů na výrobním štítku.

Více

Přímý dovozce LED osvětlení

Přímý dovozce LED osvětlení Panel: TOR228 Příkon: 28W Prac. napětí: 230V AC Barev. teplota: 6000K - Studená bílá Tvar: Kulatý Vážení zákazníci! Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našich LED panelů. Jejich koupí jste získali kvalitní

Více

Vlastnosti a použití řídící jednotky

Vlastnosti a použití řídící jednotky CLEVER 01 Vlastnosti a použití řídící jednotky Řídící jednotky CLEVER01 a CLEVER01M jsou postaveny jako součást automatického systému uzavírání bran, vedený formou jednofázového motoru s trvalým kondenzátorem.

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

Návod k použití Z 01379+02549_CZ_V3

Návod k použití Z 01379+02549_CZ_V3 Návod k použití CZ Z 01379+02549_CZ_V3 01379+02549_CZ.indd 1 15.10.2013 15:24:44 01379+02549_CZ.indd 2 15.10.2013 15:26:16 Obsah Bezpečnostní pokyny 4 Používání v souladu s určením 4 Nebezpečí zranění

Více

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu ELEKTRICKÉ FRITÉZY MODELY FA-5 FE-4 TF-5 FA-7 FE-6 TF-7 FC-6-E FA-9 FE-8 TF-9 FC-8-E 1 3 4 2 Obr. 1 5 6 7 8 1. Hlavní přepínač 2. Pracovní termostat

Více

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny - Pro zamezení poruch si tento

Více

Odsavač par. Návod k obsluze a instalaci HHG 994

Odsavač par. Návod k obsluze a instalaci HHG 994 Odsavač par Návod k obsluze a instalaci HHG 994 1 2 3 Pokyny k instalaci a použití Viz obrázky na prvních stránkách s ohledem na znaky uvedené v textu. Dodržujte pokyny tohto návodu. Výrobce nenese žádnou

Více

Návod k použití MS 75001

Návod k použití MS 75001 Návod k použití MS 75001 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE Obalový materiál ekologicky zlikvidujte. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o elektrických a elektronických vysloužilých

Více

ČEŠTINA...9. Návod k použití digestoŕe

ČEŠTINA...9. Návod k použití digestoŕe CZ ČEŠTINA...9 Návod k použití digestoŕe 4x 4x 4.8x38mm 1x 2x ø 15cm 1x!! L = 65 cm min. 2 1A Ø150mm Ø150mm 1B 2 3 3 4 6 5 7 8 4 9 12 (4.8 x 38 mm) 10 13 100 mm 100 mm Ø 8 mm 194 mm 790 mm 11 5 14A 15

Více

NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM

NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM Návod k montáži, obsluze a údržbě el. konvektoru EL 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 UPOZORNĚNÍ! Před instalací a používáním konvektoru si pečlivě přečtěte pokyny

Více

LB 4 Zvlhčovač vzduchu

LB 4 Zvlhčovač vzduchu LB 4 Zvlhčovač vzduchu CZ Návod k použití Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Odložte si tento návod na bezpečném místě. Bezpečnostní informace Připojte spotřebič

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1 NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE Jaws S1 1 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1.1. Při skartování vždy dbejte na to, aby nedošlo ke vtažení kravat, řetízků, vlasů a jiných visících předmětů do vstupního otvoru

Více

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty POHLED DOVNITŘ Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Termostat Zelenina, vařená a hotová jídla Sýry, máslo, medikamenty Výškově nastavitelná

Více

NÁVOD K OBSLUZE DRŽÁK NA TV M02022

NÁVOD K OBSLUZE DRŽÁK NA TV M02022 NÁVOD K OBSLUZE DRŽÁK NA TV M02022 Děkujeme za nákup tohoto produktu, doufáme, že s ním budete spokojeni. Pro správné a bezpečné zacházení si před montáží a používáním pečlivě prostudujte tento návod.

Více

AUTOMAT NA KÁVU ESPRESSO P R I M A B A R UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Váš dodavatel :

AUTOMAT NA KÁVU ESPRESSO P R I M A B A R UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Váš dodavatel : AUTOMAT NA KÁVU ESPRESSO P R I M A B A R Váš dodavatel : FOUNTAIN CS, spol. s r.o. Hudcova 78, 612 00 Brno Telefon/ Fax: (+420) 541 249 055 až 6 - info@fountain.cz - www.fountain.cz UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Více

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka CECH-ZHD1 7020228 Kompatibilní hardware Systém PlayStation 3 (řada CECH-400x) Bezpečnostní opatření Abyste zajistili bezpečné používání tohoto

Více

Instalační sada pro zavěšení LCD televizoru

Instalační sada pro zavěšení LCD televizoru Instalační sada pro zavěšení LCD Instalační příručka Děkujeme vám důvěru v instalační sadu pro LCD televizory Panasonic. Před instalováním si pečlivě přečtěte tuto příručku a návod k LCD. Po dokončení

Více

FSV-125 Návod k použití

FSV-125 Návod k použití Vinotéka FSV-125 Návod k použití CH 69 CZ OBSAH Doporučená bezpečnostní opatření 3 1 / INSTALACE SPOTŘEBIČE 4 Elektrické připojení 4 Před připojením spotřebiče 4 Ochrana životního prostředí 4 Popis vašeho

Více

Sada pro manikůru a pedikůru

Sada pro manikůru a pedikůru Sada pro manikůru a pedikůru M 287 CZ Návod k použití UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího

Více

Parní mop JETT-H2O. - Návod k obsluze. Obsah návodu. Popis přístroje

Parní mop JETT-H2O. - Návod k obsluze. Obsah návodu. Popis přístroje Parní mop JETT-H2O Obsah návodu POPIS PŘÍSTROJE 2 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 3 POPIS JEDNOTLIVÝCH SOUČÁSTÍ 5 INSTRUKCE K POUŽÍVÁNÍ MOPU 5 SESTAVENÍ PŘÍSTROJE 6 ČIŠTĚNÍ PŘÍSTROJE A JEHO ÚDRŽBA 9 ŘEŠENÍ

Více

TOPIDLO NA TUHÁ PALIVA

TOPIDLO NA TUHÁ PALIVA TOPIDLO NA TUHÁ PALIVA NÁVOD K POUŽITÍ MASTER CT-50 TECHNICKÉ PARAMETRY TYP MASTER CT-50 Jmenovitý tepelný výkon kw 50 Ohřátý vzduch Průtok vzduchu při 20 C m 3 /h 1400 Užitečný statický tlak mmh 2 O 1

Více

ES-118 Napařovací žehlička

ES-118 Napařovací žehlička ES-118 Napařovací žehlička Návod k obsluze 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě přečtěte a uschovejte jej jako informační příručku. Nesprávné manipulace s

Více

6cz33014.fm Page 9 Wednesday, October 9, 2002 12:04 PM VLASTNOSTI CHLADNIČKY SERVISNÍ STŘEDISKO

6cz33014.fm Page 9 Wednesday, October 9, 2002 12:04 PM VLASTNOSTI CHLADNIČKY SERVISNÍ STŘEDISKO 6cz33014.fm Page 9 Wednesday, October 9, 2002 12:04 PM NÁVOD K POUŽITÍ VLASTNOSTI CHLADNIČKY ZÁSADY BEZPEČNÉHO PROVOZU RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UMÍSTĚNÍ SPOTŘEBIČE POUŽITÍ SPOTŘEBIČE ÚDRŽBA SERVISNÍ

Více

NÁVOD K POUŽITÍ mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o.

NÁVOD K POUŽITÍ mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. NÁVOD K POUŽITÍ Tabulka A Tabulka C Tabulka B Tabulka D Zařízení a příslušenství 2 NÁVOD K OBSLUZE Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod. Obsah: Důležité bezpečnostní pokyny... 3 Úvod... 3 Opatření

Více

Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze a údržbě ZÁRUČNÍ LIST Záruční a pozáruční servis zajišťuje: ATV Moravia s. r. o. Kšírova 45, 619 00 Brno, Česká republika tel/fax.: 541 249 327 email: opravy@atv-servis.cz www.atv-servis.cz Záruku lze uplatnit

Více

SS20. Návod na instalaci a obsluhu výparníku do sauny

SS20. Návod na instalaci a obsluhu výparníku do sauny SS20 CS Návod na instalaci a obsluhu výparníku do sauny OBSAH 1. TECHNICKÁ DATA 2. NÁVOD K OBSLUZE 2.1. Provoz výparníku 2.2. Použití 2.2.1. Plnění vodní nádržky, studený výparník 2.2.2. Plnění vodní nádržky,

Více

Kapesní akumulátorová svítilna. Obj.č.: 84 00 54

Kapesní akumulátorová svítilna. Obj.č.: 84 00 54 Kapesní akumulátorová svítilna Obj.č.: 84 00 54 Tento návod k obsluze náleží k tomuto výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a údržbě. Budete jej také potřebovat, budete-li tento výrobek

Více

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu KONVEKTOMATY INJEKČNÍ MODELY HEI - 6/11 HEI - 10/11 1. INSTALACE 1.2. Rozměry HEI - 6/11 A: Přívod měkké vody RG 3/4 B: Hlavní odpad RG 1 C: Bezpečnostní

Více

NÁVODVARNÁ DESKA Le Piano

NÁVODVARNÁ DESKA Le Piano NÁVODVARNÁ DESKA Le Piano Vážená zákaznice, vážený zákazníku, Děkujeme vám, že jste si zakoupili varnou desku DE DIETRICH. Abychom vám mohli nabídnout prvotřídní výrobek, naše výzkumné týmy pro vás vyvinuly

Více

Infra závory ABT - 30 ABT - 60 ABT - 100. Popis: Aleph-9034-1

Infra závory ABT - 30 ABT - 60 ABT - 100. Popis: Aleph-9034-1 Infra závory ABT - 30 ABT - 60 ABT - 100 Popis: Přijímač Alarm (červená) Signalizuje poplach Level - Monitor (červená) Jas je závislý na síle přijímaného signálu Good - Stav (zelená) Signalizuje klidový

Více

Vypínač. Belkin Components B.V. +31 (0) 20 654 7300 1119 PH Schiphol-Rijk Nizozemsko. Belkin GmbH +49 (0) 89 143405-0 80637 Mnichov Německo

Vypínač. Belkin Components B.V. +31 (0) 20 654 7300 1119 PH Schiphol-Rijk Nizozemsko. Belkin GmbH +49 (0) 89 143405-0 80637 Mnichov Německo Zásuvka Vypínač Indikátor napájení/stavu Upozornění: Pro dosažení optimálních výsledků musí souvislý jmenovitý příkon zařízení odpovídat kapacitě tohoto měniče stejnosměrného proudu na střídavý. Belkin

Více

Návod k obsluze, údržbě a opravám dřevěných oken a dveří

Návod k obsluze, údržbě a opravám dřevěných oken a dveří Vážené dámy a pánové, rádi bychom vám poblahopřáli ke koupi nových oken a poděkovali vám za důvěru, kterou jste nám projevili. K tomu, aby si nový výrobek udržel co nejdéle svou životnost, sestavili jsme

Více

CZ NÁVOD K OBSLUZE. Verze 11/08. Lineární síťový zdroj PS-1302D. Stanovené použití

CZ NÁVOD K OBSLUZE. Verze 11/08. Lineární síťový zdroj PS-1302D. Stanovené použití CZ NÁVOD K OBSLUZE Lineární síťový zdroj PS-1302D Číslo objednávky 51 18 06 Verze 11/08 Stanovené použití Lineární síťový zdroj slouží k připojení a provozu spotřebičů na nízké napětí s provozním napětím

Více

PL40ASX. Návod k obsluze a instalaci Plynová varná deska

PL40ASX. Návod k obsluze a instalaci Plynová varná deska PL40ASX Návod k obsluze a instalaci Plynová varná deska 1 OBSAH Vybalení... 2 Doporučení... 3 Instalace... 4 Nastavení minimálního plamene hořáku varné desky... 9 Použití spotřebiče... 10 NĚKOLIK TIPŮ......

Více

DŮLEŽITÉ POKYNY OHLEDNĚ BEZPEČNOSTI NEBEZPEČÍ: VAROVÁNÍ:

DŮLEŽITÉ POKYNY OHLEDNĚ BEZPEČNOSTI NEBEZPEČÍ: VAROVÁNÍ: DŮLEŽITÉ POKYNY OHLEDNĚ BEZPEČNOSTI VAŠE BEZPEČNOSTT I BEZPEČNOST JINÝCH OSOB JE VELICE DŮLEŽITÁ. Tento návod i samotný spotřebič je opatřen důležitými zprávami ohledně bezpečnosti, které je třeba si přečíst

Více

Prosíme, před začátkem instalace dvířek do zdi či dveří si pečlivě přečtěte návod!

Prosíme, před začátkem instalace dvířek do zdi či dveří si pečlivě přečtěte návod! PetPorte Smart Flap: návod na instalaci Prosíme, před začátkem instalace dvířek do zdi či dveří si pečlivě přečtěte návod! Doporučujeme Vám před zabudováním dvířek je nejprve sestavit, zapojit do zásuvky,

Více

Směšovací modul VR 60

Směšovací modul VR 60 Pro servisního technika Návod k instalaci Směšovací modul VR 60 Stavebnicový sběrnicový regulační systém CZ VR 60 Obsah 1 Informace k dokumentaci 2 Popis zařízení Obsah 1 Informace k dokumentaci...2 2

Více

DH 711. Odvlhčovač vzduchu. Návod k obsluze

DH 711. Odvlhčovač vzduchu. Návod k obsluze DH 711 Odvlhčovač vzduchu ul. Rolna 8, Sady, PL 62-080 Tarnowo Podgórne tel (+48 61) 654 4000, fax (+48 61) 654 4001 office@desapoland.pl, www.desapoland.pl Návod k obsluze CZ PODĚKOVÁNÍ! PROHLÁŠENÍ O

Více

ELEKTRICKÝ ZMRZLINOVÝ STROJ SE 2 NÁDOBAMI

ELEKTRICKÝ ZMRZLINOVÝ STROJ SE 2 NÁDOBAMI ELEKTRICKÝ ZMRZLINOVÝ STROJ SE 2 NÁDOBAMI ČESKY - ELEKTRICKÝ ZMRZLINOVÝ STROJ SE 2 NÁDOBAMI POPIS PRVNÍ POUŽITÍ Odstraňte obalový materiál z vnitřní části zmrzlinového stroje. Nádoby, lopatku a víko omyjte

Více

Návod k instalaci terasového systému

Návod k instalaci terasového systému Návod k instalaci terasového systému Tento nový typ kompozitu-terasových prken WPC je směsí dřeva s HDPE a přídavných látek. Je vyráběn extrudací za vysokého tlaku a teploty. Přestože obsahuje přírodní

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Komínový odsavač par AD 1046X AD 1049X

NÁVOD K OBSLUZE. Komínový odsavač par AD 1046X AD 1049X NÁVOD K OBSLUZE Komínový odsavač par AD 1046X AD 1049X 2 Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil spotřebič značky Brandt. Abychom zpříjemnili každodenní přípravu jídel, vytvořili jsme pro Vás novou

Více

Čeština Úvod www.philips.com/welcome Všeobecný popis (Obr. 1) Důležité nebezpečí varování

Čeština Úvod www.philips.com/welcome Všeobecný popis (Obr. 1) Důležité nebezpečí varování User manual QG3371 1 Čeština 31 Úvod Gratulujeme vám k zakoupení výrobku a vítáme vás ve společnosti Philips. Abyste mohli plně využít podpory, kterou Philips poskytuje, zaregistrujte svůj výrobek na adrese

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

Návod k obsluze. Skartovací stroj EBA 2326 S/C/CC/CCC

Návod k obsluze. Skartovací stroj EBA 2326 S/C/CC/CCC Návod k obsluze Skartovací stroj 1 Bezpečnostní upozornění Prosím přečtěte si instrukce k obsluze a dodržujte bezpečnostní upozornění. Návod k obsluze musí být vždy dostupný. Stroj nesmí být obsluhován

Více

11 x 1/1 GN. Bedienungsanleitung. Instruction manual. Mode d emploi. Manuale di utilizzo. Instrucciones de servicio. Manual de instruções

11 x 1/1 GN. Bedienungsanleitung. Instruction manual. Mode d emploi. Manuale di utilizzo. Instrucciones de servicio. Manual de instruções 11 x 1/1 GN V3/0114 300100 Bedienungsanleitung Thermo-Transportbehälter Instruction manual Thermo transport container Mode d emploi Récipient thermoisolé transportable Manuale di utilizzo Contenitore isotermico

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 04 70

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 04 70 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 04 70 Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup naší profesionální soupravy na stříhání vlasů se stříhacím strojkem v moderní antracitové (titanové) barvě a v

Více

Programovatelný pokojový termostat TP 07-01

Programovatelný pokojový termostat TP 07-01 Návod k použití Programovatelný pokojový termostat TP 07-01 CZ verze 1.1 Programovatelný pokojový termostat - návod k použití Model: TP07-01 Jsme potěšeni Vaší volbou programovatelného pokojového termostatu

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Mikrovlnná trouba

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Mikrovlnná trouba CZ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Mikrovlnná trouba Vážená zákaznice, vážený zákazníku, objevovat výrobky De Dietrich znamená zakoušet jedinečné emoce, které mohou být vyvolány pouze hodnotnými předměty. Okouzlení

Více

Four à micro-ondes Microwave oven Magnetronoven Mikrobølgeovn elektronisk Forno microondas Mikrovlnná trouba

Four à micro-ondes Microwave oven Magnetronoven Mikrobølgeovn elektronisk Forno microondas Mikrovlnná trouba FR EN NL DA PT CS GUIDE D INSTALLATION ET D UTILISATION INSTRUCTIONS FOR USE INSTALLATIE- EN GEBRUIKSGIDS BETJENINGSVEJLEDNING MANUAL DE UTILIZAÇÃO NÁVOD K POUŽITÍ Four à micro-ondes Microwave oven Magnetronoven

Více

!!!!!!!! Uživatelský manuál

!!!!!!!! Uživatelský manuál !!!!!!!! Uživatelský manuál 2013 AUDIO PARTNER s.r.o. 1. NEŽ ZAČNETE Obsah balení:!!! - Radius 2.0!!!! - napájecí kabel!!! - záruční list!!!! - uživatelský manuál Instrukce k rozbalování Opatrně vybalte

Více

DNX SERIES DDX SERIES

DNX SERIES DDX SERIES NAVIGAČNÍ SYSTÉM GPS DNX SERIES DNX5260BT MONITOR S DVD PŘIJÍMAČEM DDX SERIES DDX5026 DDX5056 INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA Czech/00 (KEE) Příslušenství Postup instalace 1 2* 3* *Příslušenství modelu DNX5260BT.

Více

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET)

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) 1. Instalace plovoucí síťové verze zahrnuje dvě části: a) instalace serveru a b) lokální instalace na připojených pracovních

Více

č.1 Montáž zavlažovacího systému Tropf Blumat (TB) Zpět na www.synsy.cz s napojením na vodovodní kohoutek přes regulátor tlaku

č.1 Montáž zavlažovacího systému Tropf Blumat (TB) Zpět na www.synsy.cz s napojením na vodovodní kohoutek přes regulátor tlaku č.1 Montáž zavlažovacího systému Tropf Blumat (TB) Zpět na www.synsy.cz s napojením na vodovodní kohoutek přes regulátor tlaku 1. Odšroubujte zelený uzávěr a keramický senzor naplňte po okraj vodou. Poté

Více

Automatický pohon FAAC 391, 391 E

Automatický pohon FAAC 391, 391 E Automatický pohon FAAC 391, 391 E Výrobce: FAAC S.p. A. CE prohlášení shody pro stroje (směrnice 89/392/EEC odstavec II,oddíl B) Adresa: Via Benini, 1 40069 Zola Predosa Bologna Itálie Deklaruje že: Pohon

Více

PROVOZNÍ A INSTALAČNÍ INSTRUKCE

PROVOZNÍ A INSTALAČNÍ INSTRUKCE PROVOZNÍ A INSTALAČNÍ INSTRUKCE N-SDWHP-150-3.6 N-SDWHP-190-3.6 N-SDWHP-260-3.6 N-SDWHP-300-3.6 N-SDWHP-300-3.6+ OBSAH A. DŮLEŽITÉ POZNÁMKY ------------------------------------------------------------------------------------------------1

Více

Digitální kapesní váha

Digitální kapesní váha Digitální kapesní váha max. 500g CZ Model: EHA 251 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosím, přečtěte si tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Charakteristika

Více

NÁVOD K POUŽITÍ VARNÁ KONVICE BO 1200

NÁVOD K POUŽITÍ VARNÁ KONVICE BO 1200 NÁVOD K POUŽITÍ VARNÁ KONVICE BO 1200 2 Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil spotřebič značky Brandt. Abychom zpříjemnili každodenní přípravu jídel, vytvořili jsme pro Vás novou generaci drobných

Více

Návod k obsluze. Klimatizační systémy s převodníkem Potrubí montované pod stropem

Návod k obsluze. Klimatizační systémy s převodníkem Potrubí montované pod stropem Návod k obsluze Klimatizační systémy s převodníkem FXM40LVE FXM50LVE FXM63LVE FXM80LVE FXM100LVE FXM125LVE FXM200LVE FXM250LVE FXMQ40MVE FXMQ50MVE FXMQ63MVE FXMQ80MVE FXMQ100MVE FXMQ125MVE FXMQ200MVE FXMQ250MVE

Více

Návod pro aktualizaci software. telefonu ALIGATOR A311

Návod pro aktualizaci software. telefonu ALIGATOR A311 Návod pro aktualizaci software telefonu ALIGATOR A311 Obsah Návod pro aktualizaci SW telefonu ALIGATOR A311... 1 Než začnete... 2 Stažení a příprava programu pro aktualizaci... 2 Instalace USB ovladačů...

Více

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily 4 863 Elektrické pohony Pro zónové ventily, napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace, napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Zpětná pružina Doba přeběhu 40 s Přestavovací síla 105N Pro přímou

Více

Průvodce nastavením hardwaru

Průvodce nastavením hardwaru Rozbalení Odstraňte veškeré ochranné materiály. Ilustrace použité v tomto návodu se vztahují k podobnému modelu. Třebaže se od vašeho konkrétního modelu mohou lišit, způsob používání je stejný. Odstraňte

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE ČESKY NÁVOD K POUŽITÍ VÝROBNÍK SODOVÉ VODY PYGMY, ELEGANCE LINDR.CZ s.r.o. Chladicí a výčepní technika Sadová 13, CZ 503 15 Nechanice, Czech Republic Tel.: 495 447 39 l Fax: 495 45 085 l E-mail: info@lindr.cz

Více

Bezpečnostní opatření Skartovače mohou být bezpečně používány, pokud vezmete na vědomí následující opatření:

Bezpečnostní opatření Skartovače mohou být bezpečně používány, pokud vezmete na vědomí následující opatření: Model s proužkovým řezem je vybaven kompresní deskou, kterou je třeba před použitím skartovače připevnit (obr. 1). Kompresní deska skartovače V60 podporuje proces zhuštění, takže koš není třeba tak často

Více

Návod k instalaci vylepšené tiskárny Kodak určené pro skenery řady Kodak i5000

Návod k instalaci vylepšené tiskárny Kodak určené pro skenery řady Kodak i5000 A-61682_cs Part No. 5K3752 Návod k instalaci vylepšené tiskárny Kodak určené pro skenery řady Kodak i5000 Následující text uvádí pokyny pro instalaci příslušenství Vylepšená tiskárna Kodak pro skenery

Více

FVC 2001-EK FVC 2003-EK

FVC 2001-EK FVC 2003-EK FVC 2001-EK FVC 2003-EK FVC 2001-EK FVC 2003-EK 1 English... 1 9 Čeština... 10 17 Slovenčina... 18 25 Magyarul... 26 33 Polski... 34 41 Русский... 42 49 Lietuvių... 50 57 1 2 7 3 4 1 3 6 5 FVC 2001-EC

Více

MB LAN 6 720 647 836-00.1O

MB LAN 6 720 647 836-00.1O M LAN 6 70 647 836-00.O Obsah Obsah Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny............. 6. Použité symboly.............................. 6. ezpečnostní pokyny.......................... 6 Údaje o výrobku.....................................

Více

izákladna 15 izákladna 20 izákladna 30 NÁVOD K POUŽITÍ

izákladna 15 izákladna 20 izákladna 30 NÁVOD K POUŽITÍ izákladna 15 izákladna 20 izákladna 30 NÁVOD K POUŽITÍ 2 Úvod Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek Boxed. Před užíváním izákladny, si prosím, pozorně přečtěte tento návod k použití a postupujte podle

Více

T35 W35. Thermoelectric cooler Instruction Manual. Thermoelektrische Kühlbox. Glacière thermoélectrique. Nevera termoeléctrica

T35 W35. Thermoelectric cooler Instruction Manual. Thermoelektrische Kühlbox. Glacière thermoélectrique. Nevera termoeléctrica _T35_W35.book Seite Dienstag, 7. Oktober 2006 2:0 4 T35 W35 GB Thermoelectric cooler Instruction Manual 6 D Thermoelektrische Kühlbox F Glacière thermoélectrique E Nevera termoeléctrica I Frigorifero termoelettrico

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Komínový odsavač par AD 1070

NÁVOD K OBSLUZE. Komínový odsavač par AD 1070 NÁVOD K OBSLUZE Komínový odsavač par AD 1070 2 Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil spotřebič značky Brandt. Abychom zpříjemnili každodenní přípravu jídel, vytvořili jsme pro Vás novou gene

Více

NÁVOD K POUŽITÍ POČÍTAČOVÝ FOKOMETR CL-300

NÁVOD K POUŽITÍ POČÍTAČOVÝ FOKOMETR CL-300 NÁVOD K POUŽITÍ POČÍTAČOVÝ FOKOMETR CL-300 ÚVOD Děkujeme vám, že jste si zakoupili zařízení počítačový fokometr TOPCON CV-300. ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ / INDIKACE K POUŽITÍ Toto zařízení měří optický výkon brýlových

Více

Monoklimatické chladničky

Monoklimatické chladničky Monoklimatické chladničky CFL 352 CFL320 CFL 3250 CFL 3565 A CFL 3560 A HL 3860 CFL 3760 Návod na obsluhu Vážený zákazníku, Děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti CANDY ČR s.r.o. Před prvním

Více

MPPT SHS měnič výkonu. Uživatelský manuál. Model PC002-300

MPPT SHS měnič výkonu. Uživatelský manuál. Model PC002-300 MPPT SHS měnič výkonu Uživatelský manuál Model PC002-300 Obsah I. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A UPOZORNĚNÍ...3 II. SPECIFIKACE...3 III. KONTROLA MĚNIČE A SOUČÁSTÍ...4 IV. POPIS VÝROBKU...4 V. INSTALACE A PROPOJENÍ...7

Více

NÁVOD K POUŽITÍ mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o.

NÁVOD K POUŽITÍ mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. NÁVOD K POUŽITÍ Obr. 1 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 2 3 NÁVOD K POUŽITÍ Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod. Obsah: Důležité bezpečnostní pokyny... 4 Úvod... 4 Vyvarujte se... 5 Uvedení do provozu...

Více

Rady a doporučení pro správné a rychlé provedení OAE screeningu s přístrojem MADSEN AccuScreen

Rady a doporučení pro správné a rychlé provedení OAE screeningu s přístrojem MADSEN AccuScreen Rady a doporučení pro správné a rychlé provedení OAE screeningu s přístrojem MADSEN AccuScreen Výměna nástavce ušních koncovek 1) Uchopte sondu mezi palec a ukazováček jak znázorňuje obrázek. 2) Palcem

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 11 28

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 11 28 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 11 28 Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup naší profesionální soupravy na stříhání vlasů se stříhacím strojkem v moderním ergonomickém provedení, jehož keramické

Více

DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE

DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Pečlivě si přečtěte tento návod. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Rádi bychom požádali rodiče a ostatní odpovědné

Více

SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ

SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ 1. Prosíme, ověřte přiložené rozměry před instalací vrat. Pokud Vaše garáž rozměry nesplňuje, upravte pomocí stavebních úprav svou garáž dle přiložených rozměrů.

Více

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690... Návod na instalaci a údržbu Softstartery PS S 18/30 142/245 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S18/30-500...44/76-500 PS S50/85-500...72/124-500 PS S18/30-690...32/124-690 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...142/245-690

Více

ELEKTRONICKÝ VÁŽNÍ INDIKÁTOR DO VÝBUŠNÉHO PROSTŘEDÍ INSTALACE A ÚDRŽBA

ELEKTRONICKÝ VÁŽNÍ INDIKÁTOR DO VÝBUŠNÉHO PROSTŘEDÍ INSTALACE A ÚDRŽBA ELEKTRONICKÝ VÁŽNÍ INDIKÁTOR DO VÝBUŠNÉHO PROSTŘEDÍ INSTALACE A ÚDRŽBA 1.2. UCHOVÁNÍ TOHOTO MANUÁLU Uchovávejte tento manuál poblíž zařízení Všichni pracující se zařízením musí vědět kde se nachází. 1.3.

Více

Aktivní pokojová DVB-T/T2 anténa SRT ANT 10 ECO

Aktivní pokojová DVB-T/T2 anténa SRT ANT 10 ECO Aktivní pokojová DVB-T/T2 anténa SRT ANT 10 ECO Simulace obrazu Návod k obsluze Obsah 1.0 PŘEDSTAVENÍ 1 2.0 BALENÍ OBSAHUJE 1 3.0 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 2 4.0 ZAPOJENÍ ANTÉNY 2 1.0 PŘEDSTAVENÍ Děkujeme za

Více

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 I. POPIS Návod k obsluze Nastavitelné napájecí zdroje DC řady EP-600 jsou polovodičová, kompaktní zařízení, která jsou vybavena přesnou regulací a stabilním napětím.

Více

Návod k instalaci a montáži. Držák TV pro velkou obrazovku. Výr. č.: 970045

Návod k instalaci a montáži. Držák TV pro velkou obrazovku. Výr. č.: 970045 Návod k instalaci a montáži Držák TV pro velkou obrazovku Výr. č.: 970045 Nejprve Vám chceme poděkovat za Váš nákup. Obsah balení Označení Množství Popis 1 1 Nástěnná upínací deska 2 1 Levé upínací rameno

Více

Praktické rady pro váš

Praktické rady pro váš Praktické rady pro váš smartphone Samsung Baterie Kontrolní body, když je výdrž baterie krátká Kontrolní body, když baterii nelze nabít Čtyři obvyklé mylné představy Úsporný režim Úsporný režim CPU Úsporný

Více

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421 Instalace Powerline 500 Model XAVB5421 Obsah balení V některých regionech je disk Resource CD přiložen k produktu. Poznámka: Adaptéry se v různých regionech liší. Váš adaptér může vypadat jinak. 2 Začínáme

Více

TEMPA01. TEMPOMAT Montážní návod Škoda Octavia Montážní návod Škoda Fabia Montážní návod Škoda Superb, VW Passat

TEMPA01. TEMPOMAT Montážní návod Škoda Octavia Montážní návod Škoda Fabia Montážní návod Škoda Superb, VW Passat TEMPA01 TEMPOMAT Montážní návod Škoda Octavia Montážní návod Škoda Fabia Montážní návod Škoda Superb, VW Passat Montážní návod Škoda Octavia TEMPOMAT ŠKODA OCTAVIA Sada tempomatu obsahuje: Název dílu Přepínač

Více

Před montáží: Palubky před montáží neskladujte na přímém slunci. Důležité a zásadní informace

Před montáží: Palubky před montáží neskladujte na přímém slunci. Důležité a zásadní informace Před montáží: Důležité a zásadní informace Palubky před montáží neskladujte na přímém slunci Před samotnou montáží proveďte předběžné sestavení a vizuální srovnání vzhledu. Příprava a položení základu:

Více

Návod na montáž KINDWOOD kompozitních desek

Návod na montáž KINDWOOD kompozitních desek Návod na montáž KINDWOOD kompozitních desek Skladování: Desky KINDWOOD jsou hutnější něž přírodní dřevo. Při skladování musí být položené na rovném povrchu, v opačném případě by mohlo dojít ke zkroucení

Více