Vážený zákazníku, Děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti CANDY ČR s.r.o. Před prvním použitím výrobku si pozorně přečtěte přiložený

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vážený zákazníku, Děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti CANDY ČR s.r.o. Před prvním použitím výrobku si pozorně přečtěte přiložený"

Transkript

1 M i k r o v l n n á t r o u b a M I C X N á v o d k p o u ž i t í M o n t á ž n í n á v o d

2 Vážený zákazníku, Děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti CANDY ČR s.r.o. Před prvním použitím výrobku si pozorně přečtěte přiložený český návod, který společnost CANDY ČR s.r.o. dodává, a důsledně se jím řiďte. Návod, který jste obdržel vychází z všeobecné výrobkové řady a z tohoto důvodu může dojít k situaci, že některé funkce, ovládací prvky a příslušenství nejsou určeny pro Váš výrobek. Děkujeme za pochopení. 1

3 OBSAH Instalace Důležité informace Popis mikrovlnné trouby Výhody mikrovlnné trouby Jak pracuje mikrovlnná trouba Jak to, že se potraviny ohřívají? Pokyny k obsluze Nastavení hodin Zablokování trouby Ohřívání Grilování Ohřívání a grilování Rozmrazování podle váhy potravin (automatické) Časované rozmrazování (ruční) Zvláštní funkce: NÁPOJE Zvláštní funkce: PIZZA Zvláštní funkce: KUŘE Programování mikrovlnné trouby Provoz trouby Přerušení provozu Rady pro správné používání mikrovlnné trouby Ohřívání Grilování Použití nádobí v mikrovlnné troubě Kovy Sklo Porcelán Glazovaná keramika Plasty Dřevo Zkouška nádoby Víka Údržba trouby Čištění Výměna žárovky Odborný servis Řešení možných problémů Výměna přívodního kabelu MONTÁŽNÍ NÁVOD

4 INSTALACE VYBALENÍ TROUBY Vyjměte všechny zabalené části a příslušenství z vnitřního prostoru trouby. Zkontrolujte stav následujících součástí: dvířka a panty; přední část trouby; vnitřní a vnější části trouby. V případě, že zjistíte jakoukoli závadu, troubu nepoužívejte a kontaktujte Vašeho prodejce. Umístěte mikrovlnnou troubu na stabilním místě s dostatečnou nosností. kvůli účinnému chlazení trouby doporučujeme její umístění v prostoru umožňujícím odvětrání spodní části (viz. vložený prospekt s pokyny k instalaci). Troubu neumísťujte v blízkosti zdrojů tepla a výparů (sporáky, toustovače apod.). Trouba musí být vybavena jednofázovým přívodním kabelem. Spotřebič musí být uzemněn. V případě nedodržení výše uvedených ustanovení nenese výrobce ani prodejce odpovědnost za případné materiální škody či poškození zdraví. Varování! Spotřebič musí být uzemněn! 3

5 DŮLEŽITÉ INFORMACE Varování: V případě poškození dvířek nebo pantů mikrovlnnou troubu nezapínejte, dokud nebude opravena kvalifikovaným technikem. Varování: Neodborné manipulace, opravy nebo odstraňování vík a krytů zamezujících úniku mikrovlnného záření jinou, než povolanou osobou, jsou nebezpečné. Varování: Děti mohou používat mikrovlnnou troubu bez přítomnosti dospělých osob pouze v případě, že byly řádně obeznámeny se způsoby bezpečné obsluhy zařízení a s možnými riziky při nesprávném použití spotřebiče. Při ohřevu jídel v plastových nebo papírových nádobách kontrolujte troubu pravidelně. Hrozí nebezpečí vznícení. Pokud z trouby vychází kouř, ihned ji vypněte nebo odpojte od přívodu elektrického proudu. Neotvírejte dvířka, dokud případné plameny neuhasnou. Po ohřívání dětských nápojů nebo pokrmů vždy obsah nádoby promíchejte nebo protřepejte a zkontrolujte jeho teplotu, aby nedošlo k opaření. Při ohřívání nápojů může dojít ke zpožděnému náhlému varu tekutiny. Dbejte proto zvýšené opatrnosti při manipulaci s nádobami obsahujícími ohřáté tekutiny. Neohřívejte v troubě vejce ve skořápce, mohou explodovat. Nepoužívejte kovové nádobí, pokud není určeno pro mikrovlnnou troubu. Neohřívejte tekutiny ani jídla v uzavřených nádobách, konzervách, mohou explodovat. Neohřívejte líh nebo alkoholické nápoje. Nebezpečí vzniku požáru! Pokud si nejste jisti správností Vašeho postupu, zvolte kratší časové úseky ohřevu nebo rozmrazování v mikrovlnné troubě. Příliš dlouhé ohřívání potraviny vysušuje a může vést k jejich vznícení. Nepoužívejte mikrovlnnou troubu k jiným účelům, než je ohřívání, vaření a rozmrazování potravin. Nepoužívejte troubu bez tácu a nezapínejte ji, jestliže je prázdná. Nikdy nezakrývejte větrací otvory trouby. 4

6 POPIS MIKROVLNNÉ TROUBY VÝHODY MIKROVLNNÉ TROUBY V klasických troubách proniká teplo vydávané topnými tělesy nebo hořáky do potravin pomalu směrem od povrchu dovnitř. Dochází tudíž k velkým energetickým ztrátám při prohřívání vzduchu, částí trouby a nádob. Naproti tomu při ohřevu v mikrovlnné troubě se teplo uvolňuje přímo uvnitř potravin, jež jsou ohřívány zevnitř směrem k povrchu. Nedochází k energetickým ztrátám ve vzduchu, vnitřních stěnách trouby a nádobách (za předpokladu použití vhodného nádobí) neboť tyto se mikrovlnným zářením neohřívají. Hlavní výhody mikrovlnné trouby 1. Úspora času při vaření (v průměru úspora 75% času oproti klasickým troubám). 2. Rychlé rozmrazování zabraňující vývoji bakterií. 3. Úspora elektrické energie. 4. Zachování nutričních hodnot potravin v důsledku zkrácení doby tepelných úprav. 5. Snadné čištění. JAK PRACUJE MIKROVLNNÁ TROUBA Vysokonapěťová výbojka zvaná "magnetron" uvnitř mikrovlnné trouby přeměňuje elektrickou energii na mikrovlnné záření. Tyto elektromagnetické vlny jsou směrovány do vnitřního prostoru trouby vlnovody a šíří se pomocí kmitočtové "míchačky" a otočného talíře. Uvnitř trouby se záření šíří všemi směry, odráží se od kovových stěn a rovnoměrně proniká do potravin. JAK TO, ŽE SE POTRAVINY ZAHŘÍVAJÍ? Většina potravin obsahuje vodu, jejíž molekuly při kontaktu s mikrovlnným zářením vibrují. Třením molekul vzniká teplo, jehož působením se potraviny rozmrazují, ohřívají nebo vaří. Protože teplo vzniká uvnitř potravin: mohou být upravovány s malým množstvím nebo bez použití tekutin a tuků. proces rozmrazování, ohřívání a vaření je kratší, než u klasické trouby jsou zachovány minerály, vitamíny a nutriční hodnoty nedochází ke změnám přirozené barvy a vůně jídel 5

7 Mikrovlnné záření prochází přes porcelán, sklo, karton nebo plasty, nikoli však přes kovy. Proto v mikrovlnné troubě nepoužívejte kovové nádobí ani nádobí s kovovými částmi. Mikrovlnné záření se od kovových materiálů odráží. Prochází sklem, porcelánem. Je pohlcováno potravinami. 6

8 POKYNY K OBSLUZE Prohlédněte si vyobrazení na příbalovém letáku a postupujte následovně: 1. Připojte Vaši mikrovlnnou troubu k vhodnému zdroji elektrické energie (viz. kap. Instalace). 2. Stlačením tlačítka (15) otevřete dvířka trouby. U modelů, jež tímto tlačítkem nejsou vybaveny, otevřete dvířka ručně. Poté se rozsvítí vnitřní osvětlení trouby. 3. Položte nádobu s jídlem na otočný talíř nebo na mřížku grilu. 4. Zvolte požadovaný režim a čas podle následujících kapitol. 5. Zavřete dvířka a zmáčkněte tlačítko START (6). 6. Trouba je uvedena do chodu a na displeji (1) je zobrazován zbývající čas zvoleného režimu. NASTAVENÍ HODIN 1. Zmáčkněte tlačítko (7), až začnou číslice na displeji blikat. 2. Otáčením knoflíku (14) nastavte hodiny. 3. Opět zmáčkněte tlačítko (7). 4. Otáčením knoflíku (14) nastavte minuty. 5. Zmáčkněte tlačítko (7). ZABLOKOVÁNÍ TROUBY 1. Funkce mikrovlnné trouby mohou být zablokovány (např. nechcete-li, aby troubu používaly děti) přidržení tlačítka STOP (13) po dobu 3 vteřin. Poté se ozve výstražný zvukový signál a na displeji se objeví čtyři vodorovné čárky. Trouba je vyřazena z provozu. Poznámka: čas se objeví na displeji po stisknutí tlačítka (6). 2. Troubu odblokujete stisknutím tlačítka START (6) po dobu 3 vteřin. Poté se ozve výstražný zvukový signál a na displeji se opět objeví časový údaj. 24: : :00 7

9 OHŘÍVÁNÍ 1. Zmáčkněte tlačítko (4); na displeji se rozsvítí indikátor funkcí. 2. Zvolte čas trvání režimu (příklad: 10min) otáčením knoflíku (14) libovolným směrem. 10:00 3. Výkon mikrovlnného záření nastavte pomocí tlačítek - (5) a + (12). Pokud tato tlačítka nepoužijete, trouba bude pracovat v přednastaveném režimu maximálního výkonu. 4. Troubu spustíte zmáčknutím tlačítka START (6). P 05 GRILOVÁNÍ 1. Zmáčkněte tlačítko GRILL (10); na displeji se rozsvítí indikátor grilování. 2. Zvolte čas trvání režimu (příklad: 10min) otáčením knoflíku (14) libovolným směrem. 3. Troubu spustíte zmáčknutím tlačítka START (6). 10:00 OHŘÍVÁNÍ A GRILOVÁNÍ 1. Zmáčkněte tlačítko (11); na displeji se rozsvítí indikátor ohřívání a grilování. 2. Zvolte čas trvání režimu (příklad: 10min) otáčením knoflíku (14) libovolným směrem. 10:00 3. Výkon mikrovlnného záření nastavte pomocí tlačítek - (5) a + (12). Pokud tato tlačítka nepoužijete, trouba bude pracovat v přednastaveném režimu maximálního výkonu. 4. Troubu spustíte zmáčknutím tlačítka START (6). P 05 8

10 ROZMRAZOVÁNÍ PODLE VÁHY POTRAVIN (AUTOMATICKÉ) 1. Zmáčkněte tlačítko (9); na displeji se rozsvítí indikátor rozmrazování podle váhy. 2. Druh rozmrazovaných potravin zvolte pomocí tlačítek - (5) a + (12). Pokud tato tlačítka nepoužijete, bude zvolen automaticky typ Nastavte váhu potravin (příklad: 1,2kg) otáčením knoflíku (14) libovolným směrem. 4. Troubu spustíte zmáčknutím tlačítka START (6). 5. Poté, co se trouba zastaví a ozve se zvukový signál, otevřete dvířka a obraťte rozmrazované potraviny. Zavřete dvířka a zmáčkněte tlačítko START (6). f V následující tabulce jsou uvedeny různé programy rozmrazování, odpovídající váhy potravin, časy doběhu programu a doporučení. Prog. Druh potravin Hmotnost Časdoběhu Doporučení 1 Maso (kromě ryb 0,1-1,5kg 20-30min Přikryjte tenké okraje fólií. Po zvukovém a drůbeže) signálu maso obraťte. 2 Drůbež 0,1-1,5kg 20-30min Přikryjte tenké okraje fólií. Po zvukovém signálu maso obraťte. 3 Ryby 0,1-1,5kg 20-30min Přikryjte ocas fólií. Po zvukovém signálu rybu obraťte. 4 Ovoce 0,1-0,5kg 5-10min Vložte ovoce do skleněné mísy a po dobu rozmrazování i doběhu je ponechejte přikryté. 5 Chléb g 5-10min Chléb položte na otočný talíř přikrytý papírovým ubrouskem. DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ: Nastavte pouze čistou hmotnost potravin bez nádobí. Funkci automatického rozmrazování používejte pouze pro syrové potraviny. Tato funkce je účinnější, jestliže mají potraviny teplotu -18 C a jsou právě vyjmuty z mrazničky. Pokud mají potraviny vyšší teplotu (nebyly hluboce zamrazeny nebo byly mimo mrazničku déle, než 20min), automaticky vypočítaný čas rozmrazování může být delší a hrozí riziko požáru. V tomto případě nastavte nižší hmotnost potravin, než je ve skutečnosti. Ve výše uvedených případech a pokud byly potraviny již uvařeny a zamrazeny, používejte krátké intervaly automatického režimu. Při použití fólií zkontrolujte, zda se nedotýkají stěn trouby, jinak může dojít k poškození. 9

11 ČASOVANÉ ROZMRAZOVÁNÍ (RUČNÍ) 1. Zmáčkněte dvakrát tlačítko (9): rozsvítí se indikátor časového rozmrazování. 2. Zvolte dobu rozmrazování (příklad: 12min), otáčením knoflíku (14) libovolným směrem. 3. Troubu spustíte zmáčknutím tlačítka START (6). 4. Poté, co se trouba zastaví a ozve se zvukový signál, otevřete dvířka a obraťte rozmrazované potraviny. Zavřete dvířka a zmáčkněte tlačítko START (6). SPECIÁLNÍ FUNKCE: NÁPOJE 1. Položte teplu odolnou nádobu s nápojem ( ml kávy, čaje, mléka, vody apod.) na otočný talíř. 2. Zmáčkněte tlačítko (3): rozsvítí se indikátor speciální funkce Nápoje. 3. Troubu spustíte zmáčknutím tlačítka START (6). 12:00 1:00 SPECIÁLNÍ FUNKCE: PIZZA 1. Na otočný talíř naneste tenkou vrstvu mouky a položte na ni pizzu. 2. Zmáčkněte tlačítko (2): rozsvítí se indikátor speciální funkce Pizza. 3. Troubu spustíte zmáčknutím tlačítka START (6). 4. Na závěr se spustí režim doběhu programu, při němž zůstává trouba v činnosti a indikátor speciální funkce Pizza začne blikat. 2:00 10

12 SPECIÁLNÍ FUNKCE: KUŘE 1. Potřete porce kuřete ( g) rostlinným olejem, okořeňte, vložte do teplu odolné nádoby a nádobu položte na otočný talíř trouby. 2. Zmáčkněte tlačítko (8): rozsvítí se indikátor speciální funkce Kuře. 3. Troubu spustíte zmáčknutím tlačítka START (6). 4. Celková doba přípravy je 30 min, rozdělená do čtyř intervalů po 7,5 min. Na konci každého z prvních tří intervalů se trouba zastaví a ozve se zvukový signál. Obraťte vždy jednotlivé porce a zmáčkněte opět tlačítko START (6). 5. Na závěr se spustí režim doběhu programu, při němž zůstává trouba v činnosti a indikátor speciální funkce Kuře začne blikat. 3:00 PROGRAMOVÁNÍ MIKROVLNNÉ TROUBY Obvyklé funkce (ohřívání, grilování, ohřívání+grilování, automatické a časované rozmrazování) mohou být programovány v posloupnosti maximálně tří funkcí po sobě. Např.: rozmrazení 800 g masa podle váhy (automaticky), ohřívání po dobu 10 minut na stupeň výkonu č.4 a na závěr ohřívání+grilování po dobu 8 minut na stupeň výkonu 3. Při programování postupujte následovně: 1. Zmáčkněte tlačítko (9): indikátor rozmrazování podle váhy se rozsvítí. 2. Zvolte druh potravin (maso = 1) pomocí tlačítek -(5) a +(12). f Navolte hmotnost potravin (0,8 kg) otáčením knoflíku (14). 4. Zmáčkněte tlačítko (7) pro nastavení další funkce Zmáčkněte tlačítko (4): rozsvítí se indikátor ohřevu. 6. Zvolte dobu cyklu (10 min) otáčením knoflíku (14). 10:00 7. Zmáčknutím tlačítka -(5) změníte výkon na stupeň Zmáčkněte tlačítko (7) pro nastavení další funkce. P 04 11

13 9. Zmáčkněte tlačítko (11): rozsvítí se indikátor funkce ohřívání+grilování. 10. Zvolte dobu cyklu (8 min) otáčením knoflíku (14). 8: Dvojím zmáčknutím tlačítka -(5) změníte výkon na stupeň Troubu spustíte zmáčknutím tlačítka START (6). P 03 PROVOZ TROUBY Během chodu mikrovlnné trouby můžete kdykoli otevřít dvířka: vznik mikrovlnného záření je okamžitě přerušen dojde k vypnutí grilu, ten však zůstane velmi horký časovač se automaticky zastaví a na displeji zůstane znázorněn čas, zbývající do konce programu Poté můžete: promíchat nebo obrátit potraviny, kvůli stejnoměrnému prohřívání pomocí tlačítek -(5) nebo +(12) změnit úroveň výkonu trouby zvolit jinou funkci trouby pomocí tlačítek (2, 3, 4, 8, 9, 10, 11) Zavřete dvířka trouby, zmáčkněte tlačítko START (6) a trouba se opět uvede do chodu. PŘERUŠENÍ PROVOZU Pokud chcete troubu vypnout před vypršením naprogramovaného času, zmáčkněte tlačítko STOP (13) nebo otevřete dvířka. Pokud nechcete pokračovat v úpravě jídla, zavřete dvířka a opět zmáčkněte tlačítko STOP (13). Ozve se zvukový signál a na displeji se objeví hodiny. Po skončení naprogramovaných funkcí se ozve trojí zvukový signál a na displeji se objeví nápis "End". Zvukové signály se opakují po každých 30 vteřinách, dokud neotevřete dvířka nebo nezmáčknete tlačítko STOP (13). 12

14 RADY PRO SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ MIKROVLNNÉ TROUBY OHŘÍVÁNÍ Před použitím nádobí se přesvědčete, zda je určeno pro použití v mikrovlnných troubách (viz. doporučení výrobce nádobí). Před tepelnou úpravou vždy nařízněte skořápky nebo jiné pevné obaly potravin. Při ohřívání tekutin používejte nádoby s širokým hrdlem, aby páry mohly volně unikat. Zapamatujte si: 1. Větší množství potravin vyžaduje delší dobu přípravy. 2. Čím nižší je teplota potravin, tím bude delší doba přípravy. 3. Řidší potraviny se vaří rychleji. 4. Rovnoměrné rozložení potravin v troubě zaručuje lepší výsledky. Příprava různých druhů potravin současně je možná při rozmístění hustších potravin při obvodu a řidších ve středu talíře. 5. Lepších výsledků dosáhnete, pokud jídlo ponecháte po ukončení cyklu několik minut v troubě, poněvadž tepelný proces pokračuje i po vypnutí trouby. 6. Přikrytím potravin zkrátíte dobu jejich přípravy a zamezíte jejich nadměrnému vysychání. Víko musí umožňovat průchod mikrovlnného záření a musí mít drobné otvory k úniku par. GRILOVÁNÍ Nejlepších výsledků grilování dosáhnete při použití grilovací mřížky dodávané společně s troubou. Zabraňte dotyku mřížky a kovových povrchů vnitřního prostoru trouby; může vzniknout elektrický oblouk a dojít k poškození zařízení. Důležitá upozornění: 1. Vznik výparů a výskyt pachů při prvním použití grilu je zcela normální (jsou způsobeny konzervačními prostředky použitými při výrobě). 2. Po prvním použití grilu je běžné, že dojde k mírné deformaci a zlatému zabarvení perforovaného krytu topné části v důsledku vysokých teplot. 3. V průběhu grilování dosahuje skleněná výplň dvířek vysokých teplot. Proto musí být trouba umístěna mimo dosah dětí, nejméně 80 cm nad úrovní podlahy. 4. Při grilování jsou vnitřní stěny trouby a gril velmi horké, proto doporučujeme používat kuchyňské rukavice. 5. Při delším provozu grilu reguluje teplotu termospínač, který gril na krátké časové úseky vypíná. 6. Nepoužívejte nádoby z plastických hmot nebo jiných materiálů, jež nejsou odolné vysokým teplotám. Může dojít k jejich zničení a poškození trouby. 13

15 POUŽITÍ NÁDOBÍ V MIKROVLNNÉ TROUBĚ KOVY Do mikrovlnné trouby nevkládejte kovové nádobí, konzervy, potraviny zabalené v kovových fóliích a příbory. Kovy odrážejí mikrovlnné záření a potraviny se neohřívají. Potraviny přemístěte z kovových obalů do nádob určených k použití v mikrovlnné troubě. Protože mikrovlnné záření neproniká kovovou fólií, jídlo se zahřeje pouze na povrchu. Při použití vhodného nádobí se teplo šíří celým objemem potravin. Výjimky: Při ohřívání nebo rozmrazování kusů masa nepravidelných rozměrů, lze tenčí části přikrýt kovovou fólií. Ta však musí být vzdálena nejméně 2 cm od stěn trouby, jinak může dojít ke vzniku elektrického oblouku. Kovové bodce mohou být používány, pokud jsou menší, než kousky masa. SKLO Mohou být používány všechny teplu odolné skleněné nádoby. Křišťálové sklo obsahuje podíl olova, jež může při použití v mikrovlnné troubě způsobit prasknutí. Totéž platí pro nádobí s vroubkovanými okraji. PORCELÁN Porcelánové nádoby lze používat, pokud nemají dutá ucha. V dutinách se může usazovat vlhkost, při zvýšených teplotách pak dojde k pnutí a prasknutí materiálu. GLAZOVANÁ KERAMIKA Tento druh nádobí se může značně zahřívat. Barvenou keramiku lze v troubě použít, pokud je barva překryta glazurou. Mnoho glazur a barev obsahuje kovové částice. V tomto případě nelze nádobí v troubě použít, neboť by došlo k jeho zničení. Nádoby opatřené stříbrnou nebo zlatou glazurou mohou ztmavnout. PLASTY Plastové nádobí musí být odolné vysokým teplotám (nejméně 180 C), jinak dojde k jeho deformaci. Není vhodné použití melaminového nádobí, neboť se příliš zahřívá. Při ohřívání jídel v plastických sáčcích musí být tyto perforované, aby mohly unikat vznikající páry. Jinak může dojít k protržení obalu. DŘEVO Dřevěné nádoby nejsou vhodné pro použití v mikrovlnné troubě. Dřevo obsahuje vodu, jež se vypařuje a může způsobit prasknutí materiálu. 14

16 ZKOUŠKA NÁDOBY V případě pochybností o správnosti použití určitého druhu nádobí, proveďte následující test: 1. Vložte do trouby prázdnou misku a sklenici vody. 2. Zavřete dvířka. 3. Nastavte výkon na maximální hodnotu. 4. Nastavte čas na 1 min. Zapněte troubu. Pokud v průběhu testu uslyšíte zvuky a objeví se jiskření, troubu okamžitě vypněte. Takové nádobí není vhodné pro použití v mikrovlnné troubě, stejně jako nádobí, které je po vyjmutí z trouby příliš horké. Výjimky: Nádoby z glazované keramiky obsahují velké množství molekul vody a hodně se zahřívají, přesto však mohou být v mikrovlnné troubě používány. Pokud jste na pochybách, kontaktujte Vašeho prodejce nádobí a přesvědčete se o vhodnosti jeho použití v mikrovlnné troubě. VÍKA Při přípravě jídel je vhodné používat skleněná nebo plastová víka nebo plastové fólie: 1. Zabraňují nadměrnému odpařování, obzvláště při dlouhém vaření. 2. Urychlují prohřívání potravin. 3. Zabraňují vysychání potravin. 4. Zachovávají aroma jídel. Používejte víka s otvory k ochraně před zvýšením tlaku v nádobě a perforované fólie. Kojenecké láhve, dětské zavařeniny apod. při ohřívání nezakrývejte, aby nedošlo k jejich roztržení. 15

17 ÚDRŽBA TROUBY ČIŠTĚNÍ Před čištěním trouby zkontrolujte, zda je odpojena od přívodu elektrického proudu. Nepoužívejte čistící prostředky s brusnými částicemi. Čištění pláště 1. Očistěte povrch trouby běžným čistícím prostředkem, teplou vodou a vysušte hadříkem. 2. Zabraňte zatečení do větracích otvorů. Čištění vnitřního prostoru 1. Po každém použití otřete vnitřní stěny trouby vlhkým hadříkem. 2. Zabraňte zatečení do vnitřních větracích otvorů. 3. Pokud je interiér trouby silně znečištěn, vložte do trouby sklenici vody a ohřívejte po dobu 4 minut při nejvyšším výkonu. Stěny trouby navlhnou a jejich čištění bude poté snadnější. 4. Otočný talíř omyjte běžným čistícím prostředkem nebo v myčce na nádobí. Dvířka, panty a čelní panel 1. Dbejte na pravidelné čištění těchto částí, obzvláště dotykové plochy dvířek a čelního panelu. Zabráníte tím úniku mikrovlnného záření. 2. Použijte běžný čistící prostředek, teplou vodu a hadřík. VÝMĚNA ŽÁROVKY U některých modelů lze provést výměnu žárovky uživatelem. Tyto trouby mají kryt osvětlení na levé straně. Při výměně postupujte takto: 1. Odpojte troubu ze sítě. 2. Sejměte kryt žárovky. 3. Vyměňte žárovku za novou (25 W). 4. Nasaďte kryt žárovky zpět. Upozornění! U modelů bez odnímatelného krytu může výměnu osvětlení provést pouze odborný servis za použití speciálního nářadí. 16

18 ODBORNÝ SERVIS ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ Opravy nebo zásahy do zařízení prováděné nekvalifikovanou osobou jsou velmi nebezpečné. Veškeré opravy musí provádět výrobce, autorizované servisní středisko nebo kvalifikovaný servisní technik. Před tím, než budete v případě zjištěné závady kontaktovat odborný servis, zkontrolujte: 1. zda je funkční zásuvka, k níž je trouba připojena (připojte k zásuvce jiný spotřebič). 2. zda jsou dobře dovřena dvířka (pokud dvířka nejsou zcela zavřena, žárovka může svítit, ale nevytváří se mikrovlnné záření a nedochází k ohřevu). VÝMĚNA PŘÍVODNÍHO KABELU V případě poškození přívodního kabelu svěřte jeho výměnu výrobci, autorizovanému servisu nebo kvalifikovanému opraváři. K výměně je třeba speciální nářadí a při neodborné opravě hrozí nebezpečí vážného poranění. 17

19 MONTÁŽNÍ NÁVOD 18

20 19

21 20

22 21

23

24 Dováží a dodává: CANDY ČR s.r.o. Karmelitská Praha 1

Mikrovlnná trouba pro vestavbu

Mikrovlnná trouba pro vestavbu Mikrovlnná trouba pro vestavbu MIC 232 EX Návod k obsluze 1 Obsah Informace výrobce...3 Technické údaje...3 Nejdříve si přečtěte!...3 Důležité bezpečnostní informace...4 Pokyny k použití...5 Bezpečnost

Více

Інструкція з експлуатації. Инструкция по эксплуатации. www.whirlpool.eu

Інструкція з експлуатації. Инструкция по эксплуатации. www.whirlpool.eu Інструкція з експлуатації Инструкция по эксплуатации www.whirlpool.eu 1 PŘED PŘIPOJENÍM INSTALACE Troubu umístěte v bezpečné vzdálenosti od jiných zdrojů tepla. K zajištění dostatečné ventilace je třeba

Více

MAX 24 EKOLOGICKÉ TIPY TECHNICKÉ ÚDAJE. www.whirlpool.com

MAX 24 EKOLOGICKÉ TIPY TECHNICKÉ ÚDAJE. www.whirlpool.com Whirlpool Sweden AB 12 Krabici, v níž je výrobek zabalen, lze beze zbytku recyklovat, jak dokládá recyklační symbol. Při její likvidaci se řiďte místními předpisy. Obalový materiál (plastové sáčky, polystyrén

Více

MIKROVLNNÁ TROUBA. Příručka pro spotřebitele M1711N. Trouba...2. Příslušenství...2

MIKROVLNNÁ TROUBA. Příručka pro spotřebitele M1711N. Trouba...2. Příslušenství...2 MIKROVLNNÁ TROUBA Příručka pro spotřebitele M1711N Údaje o vaření a pečení mají informativní charakter. Produkt je určen pro použití v domácnosti. Záruka zaniká, pokud je přístroj používán jinak než v

Více

NE-2156 / NE-1656 / NE-2146 / NE-1846 / NE-1646

NE-2156 / NE-1656 / NE-2146 / NE-1846 / NE-1646 Návod k obsluze Mikrovlnná trouba Pro profesionální použití NE-2156 / NE-1656 / NE-2146 / NE-1846 / NE-1646 Pøed použitím trouby si prostudujte kompletní návod k obsluze, který si uschovejte pro pøípadné

Více

MIKROVLNNÁ TROUBA. Model: R-2302. Uživatelská příručka

MIKROVLNNÁ TROUBA. Model: R-2302. Uživatelská příručka CZ MIKROVLNNÁ TROUBA Model: R-2302 Uživatelská příručka Čtěte pozorně tuto uživatelskou příručku před instalací a před prvním použití přístroje. Uschovejte ji pro pozdější reference. OPATŘENÍ PROTI MOŽNÉMU

Více

Instalace a zapojení

Instalace a zapojení Instalace a zapojení Prohlédněte mikrovlnnou troubu Troubu vybalte, odstraňte veškerý obalový materiál a pečlivě ji prohlédněte, zda není poškozená, zda na ní nejsou promáčknutá místa, není poškozená západka

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA FE 1222

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA FE 1222 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Multifunkční horkovzdušná trouba FE 1222 0 a b c d e 2 3 4 a,b,c,d,e b,c d,e b,c b,c b,c b,c b,c 5 6 Uživatelský manuál Důležité! Před použitím trouby si pečlivě přečtěte uživatelský

Více

PMD 2211X MIKROVLNNÁ TROUBA NÁVOD K OBSLUZE

PMD 2211X MIKROVLNNÁ TROUBA NÁVOD K OBSLUZE PMD 2211X MIKROVLNNÁ TROUBA NÁVOD K OBSLUZE Vážený zákazníku Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto návodu. OBSAH ČÁST

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Chcete-li troubu co nejlépe používat, přečtěte si pozorně tento návod a uschovejte si ho pro další potřebu.

NÁVOD K POUŽITÍ. Chcete-li troubu co nejlépe používat, přečtěte si pozorně tento návod a uschovejte si ho pro další potřebu. 31055026aCZ.fm Page 16 Tuesday, June 27, 2006 6:13 PM NÁVOD K POUŽITÍ INSTALACE...17 RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ... 20 UPOZORNĚNÍ... 20 PŘED POUŽITÍM TROUBY... 21 PŘÍSLUŠENSTVÍ TROUBY... 22 ÚDRŽBA

Více

NÁVOD K POUŽITÍ BL150

NÁVOD K POUŽITÍ BL150 NÁVOD K POUŽITÍ BL150 OBECNÉ ÚDAJE PRO KONEČNÉHO UŽIVATELE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Likvidace odpadu Roztřiďte odpad podle různých materiálů ( kartón, polystyrén, atd. ) a zlikvidujte je podle místních

Více

NÁVOD K POUŽITÍ A K INSTALACI. Mikrovlnná trouba DME715X

NÁVOD K POUŽITÍ A K INSTALACI. Mikrovlnná trouba DME715X CZ NÁVOD K POUŽITÍ A K INSTALACI Mikrovlnná trouba DME715X 2 OBSAH Důležité bezpečnostní pokyny. Pozorně si je pročtěte a uschovejte si je pro příští použití. Pokyny k ochraně životního prostředí...........................

Více

R-200. Návod k použití MINI TROUBA. česky. Mini trouba R-200

R-200. Návod k použití MINI TROUBA. česky. Mini trouba R-200 Návod k použití MINI TROUBA R-200 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana

DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ V tomto návodu i na spotřebiči samotném můžete najít důležitá

Více

Obsah. 160 MCD2540E-m

Obsah. 160 MCD2540E-m 160 MCD2540E-m Obsah Bezpečnostní pokyny 161 Popis spotřebiče 166 Příslušenství 167 Před prvním použitím 168 Provoz 169 Tabulky programů 171 Čištění a údržba 171 Technické údaje 172 instalace 172 Rady

Více

MODEL: MT05 SERIAL NO:

MODEL: MT05 SERIAL NO: MODEL: MT05 1. Pøed instalací a uvedením mikrovlnné trouby do chodu si pozornì pøeètìte tento návod, který je nedílnou souèástí výrobku. Uschovejte pro pozdìjší použití. 2. Do místa dole vepište výrobní

Více

Mikrovlnná trouba MW 7848

Mikrovlnná trouba MW 7848 Mikrovlnná trouba MW 7848 Návod k obsluze Příklady programů Opětovný ohřev jedné porce jídla (přibližně 450 g) Otočte ovládacím knoflíkem (displej A1) + stiskněte + otáčejte ovládacím knoflíkem, až se

Více

ŘEŠENÍ PŘÍPADNÝCH PROBLÉMŮ EKOLOGICKÝ VHODNÁ LIKVIDACE OBSAH. Upozornění: Před provedením výměny žárovky odpojte vždy přístroj ze sítě.

ŘEŠENÍ PŘÍPADNÝCH PROBLÉMŮ EKOLOGICKÝ VHODNÁ LIKVIDACE OBSAH. Upozornění: Před provedením výměny žárovky odpojte vždy přístroj ze sítě. 2 19 EKOLOGICKÝ VHODNÁ LIKVIDACE OBSAH ŘEŠENÍ PŘÍPADNÝCH PROBLÉMŮ Obalový materiál jednoduše neodhoďte. Obaly a balicí prostředky elektrospotřebičů Brandt, s výjimkou dřevěných materiálů, jsou recyklovatelné,

Více

MIKROVLNNÁ TROUBA. Uživatelská příručka MW87Y

MIKROVLNNÁ TROUBA. Uživatelská příručka MW87Y MIKROVLNNÁ TROUBA Uživatelská příručka MW87Y Údaje o vaření a pečení jsou pouze informativní. Výrobek je určen pro domácí použití. Záruka zaniká, pokud je pístroj používán jinak než v domácnosti, nap.

Více

MIKROVLNNÁ TROUBA. Příručka pro uživatele

MIKROVLNNÁ TROUBA. Příručka pro uživatele MIKROVLNNÁ TROUBA Model: BM1240AX Příručka pro uživatele Tyto pokyny si pečlivě přečtěte dříve, než budete mikrovlnnou troubu instalovat a používat. Do místa níže zapište VÝROBNÍ Č., které najdete na štítku

Více

NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. Označuje nebezpečnou situaci, kterou je třeba odvrátit, jinak způsobí vážná poranění.

NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. Označuje nebezpečnou situaci, kterou je třeba odvrátit, jinak způsobí vážná poranění. ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ V tomto návodu a na samotném spotřebiči jsou důležitá bezpečnostní

Více

Návod k obsluze a k instalaci

Návod k obsluze a k instalaci Vestavná chladnička OBSAH PŘED UVEDENÍM SPOTŘEBIČE DO PROVOZU strana 3 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ strana 3 MODEL: 1 FSI - 120 PREVENCE A VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ strana 4 JAK UŽÍVAT CHLADNIČKU strana 5 JAK

Více

NÁVOD K POUŽITÍ WD 142 WD 150

NÁVOD K POUŽITÍ WD 142 WD 150 NÁVOD K POUŽITÍ WD 142 WD 150 DŮLEŽITÉ INFORMACE INSTALACE SPOTŘEBIČE SPOTŘEBIČ se smí používat jen tehdy, když byl správně vestavěn (instalován). PŘI INSTALACI SPOTŘEBIČE se řiďte samostatnými přiloženými

Více

Návod k použití R-237

Návod k použití R-237 Návod k použití MULTIFUNKČNÍ GRIL R-237 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

CHLADNIČKA S MRAZICÍM BOXEM

CHLADNIČKA S MRAZICÍM BOXEM Perfekt Snaige CHLADNIČKA S MRAZICÍM BOXEM R 130 NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE Vážený zákazníku, Jsme potěšeni tím, že jste se rozhodl vybrat si náš výrobek. Děkujeme za provedený nákup. Při přípravě ledničky

Více

Návod k použití pro indukční varnou desku MODEL: CIE6335

Návod k použití pro indukční varnou desku MODEL: CIE6335 UK Návod k použití pro indukční varnou desku MODEL: CIE6335 2 1 3 Děkujeme za koupi indukční varné desky CANDY. Přečtěte si návod k použití pozorně před použitím a odložte si jej na bezpečném místě. 1

Více

Žádné nároky jakéhokoliv druhu nebudou přijaty za škody vyplývající z použití spotřebiče pro jiný než zamýšlený účel. Riziko nese výhradně uživatel.

Žádné nároky jakéhokoliv druhu nebudou přijaty za škody vyplývající z použití spotřebiče pro jiný než zamýšlený účel. Riziko nese výhradně uživatel. Vážený zákazníku, Před použitím spotřebiče si přečtěte pokyny obsažené v tomto návodu k obsluze na startu, bezpečnost, zamýšlené použití stejně jako čištění a péče. Otevřete stránku na začátku a na konci

Více

Návod k použití BBQ GRIL R-259

Návod k použití BBQ GRIL R-259 Návod k použití BBQ GRIL R-259 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro

Více

Návod k použití. Důležitá bezpečnostní upozornění

Návod k použití. Důležitá bezpečnostní upozornění Návod k použití Gratulujeme Vám k nákupu spotřebiče Multicooker. Tento neocenitelný kuchyňský pomocník má šest funkcí: gril, pečení, smažení, vaření v páře, pomalé vaření a dušení. Před použitím si pečlivě

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Mikrovlnná trouba MODEL: AMM 23E80GI

NÁVOD K OBSLUZE. Mikrovlnná trouba MODEL: AMM 23E80GI NÁVOD K OBSLUZE Mikrovlnná trouba MODEL: AMM 23E80GI Před použitím mikrovlnné trouby si pozorně přečtěte tento návod a uchovávejte jej na takovém místě, abyste do něj mohli kdykoli později nahlédnout.

Více

DŮLEŽITÉ POKYNY OHLEDNĚ BEZPEČNOSTI NEBEZPEČÍ: VAROVÁNÍ:

DŮLEŽITÉ POKYNY OHLEDNĚ BEZPEČNOSTI NEBEZPEČÍ: VAROVÁNÍ: DŮLEŽITÉ POKYNY OHLEDNĚ BEZPEČNOSTI VAŠE BEZPEČNOSTT I BEZPEČNOST JINÝCH OSOB JE VELICE DŮLEŽITÁ. Tento návod i samotný spotřebič je opatřen důležitými zprávami ohledně bezpečnosti, které je třeba si přečíst

Více

MC-HD301 NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ VESTAVNÉHO DVOUPLOTÝNKOVÉHO SKLOKERAMICKÉHO VAŘIČE

MC-HD301 NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ VESTAVNÉHO DVOUPLOTÝNKOVÉHO SKLOKERAMICKÉHO VAŘIČE MC-HD301 NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ VESTAVNÉHO DVOUPLOTÝNKOVÉHO SKLOKERAMICKÉHO VAŘIČE POPIS SPOTŘEBIČE Vážení zákazníci, chcete-li plně využít kapacity tohoto spotřebiče a prodloužit jeho životnost,

Více

BMC460BGL/BMC450SS 44litrová kompaktní mikrovlnná trouba s grilem a horkovzdušnou funkcí

BMC460BGL/BMC450SS 44litrová kompaktní mikrovlnná trouba s grilem a horkovzdušnou funkcí BMC460BGL/BMC450SS 44litrová kompaktní mikrovlnná trouba s grilem a horkovzdušnou funkcí 1 Návod k obsluze pro Váš přístroj Baumatic BMC460BGL/ BMC450SS 44litrová kompaktní mikrovlnná trouba s grilem a

Více

Kuchyňský odsavač par DIC 2440. Návod k obsluze

Kuchyňský odsavač par DIC 2440. Návod k obsluze Kuchyňský odsavač par DIC 2440 Návod k obsluze 2 Před instalaci a použitím spotřebiče si prosím důkladně přečtěte tento návod k obsluze. Vážený zákazníku, doufáme, že Vám tento výrobek, vyrobený v moderních

Více

Mikrovlnná trouba MT 4417

Mikrovlnná trouba MT 4417 Česky Návod k použití Mikrovlnná trouba MT 4417 1. Před instalací a uvedením mikrovlnné trouby do chodu si pozorně přečtěte tento návod. Uschovejte pro pozdější použití. 2. Do místa dole vepište výrobní

Více

NÁVOD K OBSLUZE - indukční varná deska TI612, TI600, TI680

NÁVOD K OBSLUZE - indukční varná deska TI612, TI600, TI680 NÁVOD K OBSLUZE - indukční varná deska TI612, TI600, TI680 VÝHRADNÍ DOVOZCE: ELMAX STORE a.s. Dlouhá třída 860/1a Havířov Město KONTAKTNÍ ADRESA: Horní Těrlicko 777 735 42 Těrlicko Tel.: 559 529 251 Fax:

Více

Návod k použití Topinkovač TYP:EL75621/EL75622

Návod k použití Topinkovač TYP:EL75621/EL75622 Návod k použití Topinkovač TYP:EL75621/EL75622 Bezpečnostní pokyny Aby byla zajištěna trvalá bezpečnost a nízké riziko úrazu elektrickým proudem, dodržujte prosím veškeré bezpečnostní pokyny uvedené níže.

Více

Indukční varná deska. Návod k obsluze HPI 430 BLA

Indukční varná deska. Návod k obsluze HPI 430 BLA Indukční varná deska Návod k obsluze HPI 430 BLA 1 Všeobecná varování PŘEČTĚTE SI POZORNĚ TYTO POKYNY PRO MAXIMÁLNÍ VYUŽITÍ VAŠÍ VARNÉ DESKY. Doporučujeme, abyste si návod k obsluze uschovali pro případné

Více

NÁVOD K OBSLUZE ODŠŤAVŇOVAČ TYP: PC-700 PŘED POUŽITÍM SI POZORNĚ PŘEČTĚTE NÁVOD A PONECHTE SI HO PRO PŘÍPAD DALŠÍ POTŘEBY!

NÁVOD K OBSLUZE ODŠŤAVŇOVAČ TYP: PC-700 PŘED POUŽITÍM SI POZORNĚ PŘEČTĚTE NÁVOD A PONECHTE SI HO PRO PŘÍPAD DALŠÍ POTŘEBY! NÁVOD K OBSLUZE ODŠŤAVŇOVAČ TYP: PC-700 PŘED POUŽITÍM SI POZORNĚ PŘEČTĚTE NÁVOD A PONECHTE SI HO PRO PŘÍPAD DALŠÍ POTŘEBY! PRAVIDLA BEZPEČNOSTI: Nesprávné používání přístroje může způsobit zranění. Tento

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA FP 1264 FP 1061

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA FP 1264 FP 1061 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Multifunkční horkovzdušná trouba FP 1264 FP 1061 2 3 4 5 6 7 NÁVOD K POUŽITÍ ř č Odstraňte dokumentaci a příslušenství z vnitřku trouby. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY - Přečtěte si

Více

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

SL 16.1 P. Odsavač par. Návod k instalaci a použití

SL 16.1 P. Odsavač par. Návod k instalaci a použití SL 16.1 P Odsavač par Návod k instalaci a použití SL 16.1 P Odsavač par Návod k instalaci a použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti MERLONI Elettrodomestici, spa.

Více

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

AH S2 AM E. Odsavač par. Návod k instalaci a obsluze

AH S2 AM E. Odsavač par. Návod k instalaci a obsluze AH S2 AM E Odsavač par Návod k instalaci a obsluze AH S2 AM E Odsavač par Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti MERLONI Elettrodomestici, spa.

Více

ZH 0010 / ZH 0020 / ZH

ZH 0010 / ZH 0020 / ZH Zavařovací hrnec Hrniec na zaváranie Garnek do pasteryzacji Sterilizēšanas katls Canning pot Einkochautomat CZ SK PL LV EN DE PODĚKOVÁNÍ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept a přejeme

Více

Návod k použití. Trouba ZOB10401XV

Návod k použití. Trouba ZOB10401XV CS Návod k použití Trouba ZOB10401XV Obsah Bezpečnostní informace 2 Bezpečnostní pokyny 3 Popis spotřebiče 5 Před prvním použitím 5 Denní používání 6 Doplňkové funkce 6 Tipy a rady 7 Čištění a údržba 11

Více

POB 321 POB 420 POB 417 TROUBA NÁVOD K OBSLUZE

POB 321 POB 420 POB 417 TROUBA NÁVOD K OBSLUZE POB 321 POB 420 POB 417 TROUBA NÁVOD K OBSLUZE Vážený zákazníku Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto návodu. OBSAH

Více

POPIS SPOTŘEBIČE STRANA 11 PŘED POUŽITÍM CHLADNIČKY STRANA 12 VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ STRANA 12 JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL STRANA 13

POPIS SPOTŘEBIČE STRANA 11 PŘED POUŽITÍM CHLADNIČKY STRANA 12 VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ STRANA 12 JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL STRANA 13 6cz33013.fm5 Page 10 Thursday, February 8, 2001 6:03 PM CZ NÁVOD K POUŽITÍ POPIS SPOTŘEBIČE STRANA 11 VÝMĚNA ŽÁROVKY STRANA 11 PŘED POUŽITÍM CHLADNIČKY STRANA 12 RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STRANA

Více

Návod k použití Mikrovlnné trouby KMV 25 X

Návod k použití Mikrovlnné trouby KMV 25 X Návod k použití Mikrovlnné trouby KMV 25 X Před používáním Vaší mikrovlnné trouby si přečtěte tyto pokyny a při používání trouby je dodržujte. Při dodržování těchto pokynů Vám bude trouba kvalitně sloužit

Více

NÁVOD K OBSLUZE B 1895 01.2003

NÁVOD K OBSLUZE B 1895 01.2003 NÁVOD K OBSLUZE B 895 0.2003 Obsah OBSAH ÚVOD... 2 Bezpečnostní pokyny... 2 Technické údaje... 4 Jednotlivé části zařízení... 5 Ovládání... 6 Popis ovládacích prvků... 6 Uvedení do provozu... 7 Stojan

Více

POPIS VÝROBKU AKP 230 CZ

POPIS VÝROBKU AKP 230 CZ AKP 230 CZ Poslední úroveň První úroveň Hliníkový plech na moučníky: Hluboký plech: PŘÍSLUŠENSTVÍ POPIS VÝROBKU 1. Ovládací panel 2. Chladicí ventilátor (není vidět) 3. Horní topné těleso 4. Topné těleso

Více

SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA

SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA PHS 3216C SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA NÁVOD K OBSLUZE Vážený zákazníku Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto návodu. OBSAH

Více

K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter

K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter Návod k obsluze K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter ASD 9Ui-EK ASD 12Ui-EK (DS-9UIEK_DOS-9UIEK) (DS-12UIEK_DOS-12UIEK) Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další

Více

Používání a údržba. Před prvním použitím spotřebiče. Pokyny pro používání dotykových ovladačů

Používání a údržba. Před prvním použitím spotřebiče. Pokyny pro používání dotykových ovladačů Používání a údržba Před prvním použitím spotřebiče Před zapojením spotřebiče do elektrické sítě zkontrolujte, zda napětí a frekvence odpovídá údajům na typovém štítku varné desky, který je umístěn na spodní

Více

POPIS SPOTŘEBIâE OVLÁDACÍ PANEL

POPIS SPOTŘEBIâE OVLÁDACÍ PANEL 60802046CZ.fm Page 14 Monday, November 12, 2007 9:42 AM POPIS SPOTŘEBIâE A) Chladicí oddíl (k uchovávání če rstvých potravin) 1. Police (některé s nastavitelnou výškou) 2. Zásobníky na ovoce a zeleninu

Více

CZ Návod k použití CDPM 85370 MYČKA NÁDOBÍ

CZ Návod k použití CDPM 85370 MYČKA NÁDOBÍ CZ Návod k použití CDPM 85370 MYČKA NÁDOBÍ 1 Vážený zákazník, Děkujeme Vám, že jste si vybrali domácí spotřebič CANDY, kvalitní myčku nádobí, terá zaručuje vysokou jakost, výborné užitné vlastnosti a spolehlivost.

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Mikrovlnná trouba MWEG 820 E. Technické údaje

NÁVOD K POUŽITÍ. Mikrovlnná trouba MWEG 820 E. Technické údaje VAROVÁNÍ: NEVYSTAVUJTE SPOTŘEBIČ DEŠTI NEBO VLHKOSTI ABYSTE PŘEDEŠLI VZNIKU POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. VŽDY SPOTŘEBIČ VYPNĚTE ZE ZÁSUVKY KDYŽ JEJ NEPOUŽÍVÁTE NEBO PŘED OPRAVOU. V PŘÍSTROJI

Více

Kabel nenechávejte viset přes okraj stolu nebo pracovní plochy a zajistěte, aby se nedotýkal horkých povrchů.

Kabel nenechávejte viset přes okraj stolu nebo pracovní plochy a zajistěte, aby se nedotýkal horkých povrchů. Multifunkční vařič 99202 Gratulujeme ke koupi tohoto Multifunkčního vařiče. Toto je konečná podoba kuchyně s šesti odlišnými funkcemi: dušení, pečení, smažení, fritování, vaření a fondue. Nyní je možné

Více

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST OSTATNÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST OSTATNÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ. NÁVOD K POUŽITÍ DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PŘED POUŽITÍM SKLOKERAMICKÉ VARNÉ DESKY INSTALACE PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI JAK SNÍŽIT SPOTŘEBU ENERGIE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ SKLOKERAMICKÉ

Více

Mobilní klimatizace CL 3542. Obj. č. 105 11 29

Mobilní klimatizace CL 3542. Obj. č. 105 11 29 Mobilní klimatizace CL 3542 Základní upozornění Přečtěte si pečlivě návod k obsluze předtím, než uvedete zařízení do provozu a držte se pokynů v návodu včetně varování a popisu zabaleného uvnitř dodávky.

Více

Sombra vestavný modul. Návod k obsluze

Sombra vestavný modul. Návod k obsluze Sombra vestavný modul cz Návod k obsluze Vážení zákazníci, děkujeme, že jste si vybrali odsavač par GUTMANN. Před prvním použitím si prosím pozorně přečtěte následující informace a vysvětlení o správném

Více

NÁVOD K POUŢITÍ MODEL: MWHA 122.1 X MIKROVLNNÁ TROUBA

NÁVOD K POUŢITÍ MODEL: MWHA 122.1 X MIKROVLNNÁ TROUBA NÁVOD K POUŢITÍ MODEL: MWHA 122.1 X MIKROVLNNÁ TROUBA Obsah Opatření a doporučení Instalace trouby Návod k pouţívání Řešení problémů Instalace Před pouţíváním vaší mikrovlnné trouby si řádně přečtěte tyto

Více

INSTRUKCE K INSTALACI A POUŽÍVÁNÍ

INSTRUKCE K INSTALACI A POUŽÍVÁNÍ V e s t a v n é s p o t ř e b i č e K o m b i n o v a n ý o d s a v a č p a r C E C 6 1 X N á v o d n a m o n t á ž a p o u ž i t í Vážený zákazníku, Děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti

Více

Návod k použití ODVLHČOVAČ R-9112

Návod k použití ODVLHČOVAČ R-9112 Návod k použití ODVLHČOVAČ R-9112 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Vinotéka. Přečtěte si pozorně tento návod před použitím spotřebiče. Návod k použití

Vinotéka. Přečtěte si pozorně tento návod před použitím spotřebiče. Návod k použití Vinotéka Přečtěte si pozorně tento návod před použitím spotřebiče. Návod k použití 1 ČÁSTI A FUNKCE 1. Ovládací panel a displej 2. Skříňka 3. Nožička k vyvážení 4. Přihrádka na víno 5. Skleněná dvířka

Více

MWD 208 MWD 308. www.whirlpool.com

MWD 208 MWD 308. www.whirlpool.com MWD 208 MWD 308.hirlpool.com 1 INSTALACE PŘED PŘIPOJENÍM ZKONTROLUJTE, ZDA NAPĚTÍ na typovém štítku odpovídá napětí ve vaší domácnosti. MIKROVLNNOU TROUBU POSTAVTE NA ROVNOU A STABILNÍ PLOCHU, která unese

Více

Návod pro instalaci a použití KT 185 TX

Návod pro instalaci a použití KT 185 TX Návod pro instalaci a použití KT 185 TX 1 Obsah Před prvním použitím trouby Strana 2 Ekologické balení 2 Důležité bezpečnostní pokyny 3 Dotykové ovládání 4 Tabulky pro vaření 9 Čistění a údržba 13 Řešení

Více

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOK76030

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOK76030 návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOK76030 We were thinking of you when we made this product Vítejte ve svìtì Electroluxu Vybrali jste si prvotøídní výrobek Electrolux, který si, jak vìøíme,

Více

60202006CZ.fm Page 149 Thursday, September 21, 2006 3:39 PM NÁVOD K POUŽITÍ

60202006CZ.fm Page 149 Thursday, September 21, 2006 3:39 PM NÁVOD K POUŽITÍ 60202006CZ.fm Page 149 Thursday, September 21, 2006 3:39 PM NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM SPOTŘEBIČE RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL JAK POUŽÍVAT

Více

Mini Plus 203530 V1/0213

Mini Plus 203530 V1/0213 Mini Plus 203530 V1/0213 CZ ČESKY Překlad originálního návodu k obsluze Návod k obsluze by měl být vždy po ruce! 1. Obecné informace... 38 1.1 Informace k návodu k obsluze... 38 1.2 Informace týkající

Více

Vestavné spotřebiče Samostatná multifunkční trouba 2D 468 X. Návod na použití a montáž

Vestavné spotřebiče Samostatná multifunkční trouba 2D 468 X. Návod na použití a montáž Vestavné spotřebiče Samostatná multifunkční trouba D X Návod na použití a montáž VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ Přečtěte si tato upozornění velmi pečlivě, aby vaše trouba fungovala co nejlépe. Doporučujeme Vám,

Více

Trouba FNP 612X. Návod k obsluze

Trouba FNP 612X. Návod k obsluze Trouba FNP 612X Návod k obsluze 1 Všeobecná upozornění Děkujeme za výběr jednoho z našich produktů. Pro dosažení maxima z naší vám doporučujeme: Pozorně si přečtěte návod k použití: obsahuje důležité pokyny

Více

VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ. Zařízení odpovídá Evropským nařízením 89/336/CEE, 73/23/CEE a následujícím dodatkům.

VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ. Zařízení odpovídá Evropským nařízením 89/336/CEE, 73/23/CEE a následujícím dodatkům. S p o r á k V e s t a v n é s p o t ř e b i č e F L C 6 0 X,, F L C 2 0 X P V S 6 0 4 X p r o k o m b i n a c i s N á v o d k p o u ž i t í VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ Vážený zákazníku, Děkujeme Vám, že jste

Více

Doba použití: max. 3 minuty + odpočinek 10 minut Třída ochrany: II

Doba použití: max. 3 minuty + odpočinek 10 minut Třída ochrany: II Návod k obsluze a údržbě RUČNÍ MIXÉR S MÍSOU SOLID HM201B Výrobky značky SOLID dodává: SOLID CZECH a.s., Na Brně 1972, 500 06 Hradec Králové, Česká republika; web: www.solid-czech.cz Popis spotřebiče:

Více

HG 5.1 M GN -2/8 HG 5.1 Z GN

HG 5.1 M GN -2/8 HG 5.1 Z GN Škofja Loka, d.d. POKYNY K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ CZ CHLADNIČKY A MRAZNIČKY HG 5.1 M GN -2/8 HG 5.1 Z GN 25762.61 III/2007 OBSAH 1. POUŽITÍ... 3 2. POPIS... 3 3. UMÍSTĚNÍ... 4 3.1. Vybalení... 4 3.2. Instalace...

Více

ZM17MG ZANUSSI MIKROVLNNÁ TROUBA ZM17MG NÁVOD K OBSLUZE 8221912-73-01

ZM17MG ZANUSSI MIKROVLNNÁ TROUBA ZM17MG NÁVOD K OBSLUZE 8221912-73-01 ZANUSSI MIKROVLNNÁ TROUBA ZM17MG NÁVOD K OBSLUZE 8221912-73-01 OBSAH Dříve než začnete svoji mikrovlnnou troubu používat...4 Bezpečnostní upozornění...5 Bezpečnost nádobí...5 Zkouška vhodnosti nádobí...5

Více

návod k použití Sklokeramická indukční varná deska EHD68210P

návod k použití Sklokeramická indukční varná deska EHD68210P návod k použití Sklokeramická indukční varná deska EHD68210P 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace 2 Popis spotřebiče

Více

BEZPEČNOST TOUSTOVAČE

BEZPEČNOST TOUSTOVAČE OBSAH BEZPEČNOST TOUSTOVAČE Důležité bezpečnostní pokyny... 6 Elektrotechnické požadavky... 8 Likvidace elektrického odpadu... 8 SOUČÁSTI A FUNKCE Součásti toustovače... 9 Funkce ovladačů...0 Funkce toustovače...

Více

Návod k obsluze: Quadro / Cara / Libertad

Návod k obsluze: Quadro / Cara / Libertad Návod k obsluze Návod k obsluze: Quadro / Cara / Libertad Vážení zákazníci, děkujeme, že jste si vybrali odsavač par GUTMANN. Váš nový odsavač par odpovídá nejvyšším požadavkům a jeho ovládání je velmi

Více

NÁVOD K OBSLUZE B 1898 01.2003

NÁVOD K OBSLUZE B 1898 01.2003 NÁVOD K OBSLUZE B 898 0.2003 Obsah OBSAH Úvod... 2 Bezpečnostní pokyny... 2 Technické údaje... 4 Jednotlivé Části zařízení... 5 Ovládání... 6 Popis ovládacích prvků... 6 Uvedení do provozu... 7 Výdej

Více

Manuál k udírně Bradley Smoker Horkovzdušná udírna BS712-240V

Manuál k udírně Bradley Smoker Horkovzdušná udírna BS712-240V Manuál k udírně Bradley Smoker Horkovzdušná udírna BS712-240V Důležitá bezpečnostní upozornění Potraviny velkých rozměrů do udírny nevkládejte, protože mohou způsobit požár. Zadní odpadní koš na vyhořelé

Více

Návod k použití. Odsavač par. Obsah. Česky SL 16 (WH)/HA SL 16 (BK)/HA SL 16 IX/HA SL 16 P IX/HA 7HSL 6 CM IX RU/HA 7HSL 6 CM WH RU/HA

Návod k použití. Odsavač par. Obsah. Česky SL 16 (WH)/HA SL 16 (BK)/HA SL 16 IX/HA SL 16 P IX/HA 7HSL 6 CM IX RU/HA 7HSL 6 CM WH RU/HA Návod k použití Odsavač par CZ Česky Obsah SL 16 (WH)/HA SL 16 (BK)/HA SL 16 IX/HA SL 16 P IX/HA 7HSL 6 CM IX RU/HA 7HSL 6 CM WH RU/HA Instalace...5 Instalace Ovladače Údržba...7 Čištění Čištění tukových

Více

Ponorné čerpadlo Překlad původního návodu k použití a údržbě

Ponorné čerpadlo Překlad původního návodu k použití a údržbě CZ Ponorné čerpadlo Překlad původního návodu k použití a údržbě [v1_2011 12 15] Réf. / Art. Nr. : PRPVC249/1 / 511306 Dovozce: Ribimex SA; F 77340 Pontault Combault VAROVÁNÍ: Pečlivě si přečtěte tento

Více

FRITOVACÍ HRNEC R-284

FRITOVACÍ HRNEC R-284 Návod k použití FRITOVACÍ HRNEC R-284 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

NÁVOD K OBSLUZE - kombinovaná varná deska TI615

NÁVOD K OBSLUZE - kombinovaná varná deska TI615 NÁVOD K OBSLUZE - kombinovaná varná deska TI615 VÝHRADNÍ DOVOZCE: ELMAX STORE a.s. Dlouhá třída 860/1a Havířov Město KONTAKTNÍ ADRESA: Horní Těrlicko 777 735 42 Těrlicko Tel.: 559 529 251 Fax: 559 529

Více

Celkový pohled. Bezpečnostní pokyny. Pokyny pro likvidaci. Ovládání

Celkový pohled. Bezpečnostní pokyny. Pokyny pro likvidaci. Ovládání MUM 74.. B-212-01 2 Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti. Spotřebič používejte pouze pro taková množství a v takových časových intervalech, které jsou pro použití v domácnosti obvyklé,

Více

Vestavná elektronická trouba 2D 467X NÁVOD K POUŽITÍ

Vestavná elektronická trouba 2D 467X NÁVOD K POUŽITÍ Vestavná elektronická trouba 2D 467X NÁVOD K POUŽITÍ Všeobecná upozornění Děkujeme, že jste zakoupili jeden z našich výrobků. Aby vám trouba co nejlépe sloužila, doporučujeme vám: Přečtěte si pečlivě poznámky

Více

PŘÍRUČKA PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ

PŘÍRUČKA PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ PŘÍRUČKA PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ AWG 812 / PRO ORIGINÁLNÍ NÁVOD K POUŽITÍ CS DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK WHIRLPOOL Abychom vám mohli poskytnout komplexnější služby a podporu, zaregistrujte

Více

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY V e s t a v n é s p o t ř e b i č e P l y n o v á v a r n á d e s k a P G 6 4 0,, P G 6 4 4,, P M 74 1 S V,, P G 7 5 0,, P G 2 D 6 4 0 I n s t a l a c e,, p o u ž i t í,, ú d r ž b a Vážený zákazníku,

Více

Řetězová pila NÁVOD K OBSLUZE

Řetězová pila NÁVOD K OBSLUZE FZP 4516 B EN Obsah 27 CZ Řetězová pila Děkujeme vám, že jste si zakoupili tuto řetězovou pilu. Než ji začnete používat, přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a uschovejte jej pro případ dalšího

Více

3cz53171.fm5 Page 44 Thursday, January 10, 2002 4:25 PM JAK SNÍŽIT SPOTŘEBU ENERGIE JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS INSTALACE

3cz53171.fm5 Page 44 Thursday, January 10, 2002 4:25 PM JAK SNÍŽIT SPOTŘEBU ENERGIE JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS INSTALACE 3cz53171.fm5 Page 44 Thursday, January 10, 2002 4:25 PM NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ KUCHAŘSKÉ TIPY JAK SNÍŽIT SPOTŘEBU ENERGIE PÉČE A ÚDRŽBA JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS

Více

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

FG-18 Hrnec k vaření rýže

FG-18 Hrnec k vaření rýže FG-18 Hrnec k vaření rýže Návod k obsluze 1 Důležité bezpečnostní pokyny - K zabránění poruch si tento Návod k obsluze pečlivé přečtěte a uschovejte jej jako informační příručku. Nesprávné manipulace se

Více

Všeobecná upozornění.

Všeobecná upozornění. V e s t a v n é s p o t ř e b i č e S a m o s t a t n á m u l t i f u n k č n í t r o u b a F P 8 2 7 N á v o d k p o u ž i t í Všeobecná upozornění. Děkujeme Vám, že jste si zvolili jeden z našich výrobků.

Více

CHLADNIČKA. Návod k obsluze. Přečtěte si prosím pozorně tento návod pŕed použitím Vaší nové chladničky Candy.

CHLADNIČKA. Návod k obsluze. Přečtěte si prosím pozorně tento návod pŕed použitím Vaší nové chladničky Candy. CHLADNIČKA Návod k obsluze Přečtěte si prosím pozorně tento návod pŕed použitím Vaší nové chladničky Candy. 1 Před použitím spotřebiče Váš nový spotřebič je navržen výhradně pro použití v domácnosti. K

Více

BMG200SS 20litrová vestavná mikrovlnná trouba s grilem

BMG200SS 20litrová vestavná mikrovlnná trouba s grilem BMG200SS 20litrová vestavná mikrovlnná trouba s grilem User Manual for your Baumatic 1 Návod k obsluze pro Váš přístroj Baumatic BMG200SS 20litrová vestavná mikrovlnná trouba s grilem POZNÁMKA: Tento návod

Více

Návod k použití. Teplá vitrína pultová samoobslužná RTR 120 RTR 160

Návod k použití. Teplá vitrína pultová samoobslužná RTR 120 RTR 160 Návod k použití Teplá vitrína pultová samoobslužná RTR 120 RTR 160 Vážení zákazníci, děkujeme, že jste zakoupili výrobek značky NORDline. Přejeme Vám, abyste byli se zakoupeným přístrojem plně spokojeni.

Více

EURONAKUPY.CZ KONTAKTNÍ GRIL. Kontaktní gril 3v1 Beem D2000730. www.euronakupy.cz Strana 1 (celkem 1)

EURONAKUPY.CZ KONTAKTNÍ GRIL. Kontaktní gril 3v1 Beem D2000730. www.euronakupy.cz Strana 1 (celkem 1) KONTAKTNÍ GRIL Kontaktní gril 3v1 Beem D2000730 www.euronakupy.cz Strana 1 (celkem 1) Vážený zákazníku, Před použitím přístroje si prosím přečtěte pokyny uvedené v tomto návodu na použití, o bezpečnosti,

Více

H562 IX H562 WH H562 BK H572 IX H592 IX

H562 IX H562 WH H562 BK H572 IX H592 IX H562 IX H562 WH H562 BK H572 IX H592 IX Odsavač par Návod k obsluze H562 IX H562 WH H562 BK H572 IX H592 IX Odsavač par Návod k obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti

Více

Indukční vařič. Návod k použití. model: TF-993.

Indukční vařič. Návod k použití. model: TF-993. Indukční vařič Návod k použití model: TF-993. Návod k použití Děkujeme, že jste si vybrali indukční vařič ZEPTER. Před použitím tohoto přístroje si pečlivě přečtěte tento návod. Příručku si uschovejte.

Více