PROJEKT NA PODPORU ESTETICKÉ VÝCHOVY NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROJEKT NA PODPORU ESTETICKÉ VÝCHOVY NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH"

Transkript

1 PROJEKT NA PODPORU ESTETICKÉ VÝCHOVY NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH AUTOR Ing. Jiří Králík Michalská Staré Město MOBIL:

2 Projekt ARTEDIEM vytváří příležitost pro konkrétní spolupráci osobností, institucí, aktivit ze sféry kulturní a vzdělávací a to na základě SPOLEČNÉHO ZÁJMU, kterým je efektivnější formální či neformální estetická výchova především na středních školách s cílem rozšířit základní kulturní přehled, usnadnění přístupu k nejkvalitnějšímu umění v nejvyšší možné profesionální kvalitě a zásadní posílení role umění v budoucím životním stylu. Nejpřirozenější cestou je vytvoření silné a aktivně spolupracující ALIANCE ARTEDIEM, která pomůže s nutnou výchovu PROFESIONÁLNÍCH DIVÁKŮ diváků s potřebným kulturním přehledem, pozitivním vztahem k umění a silným kritickým estetickým vnímáním. ARTEDIEM je program na podporu estetické výchovy, snadnější přístup k profesionálnímu umění a cílená výchova kvalitního profesionálního diváka, u kterého je pozitivní vztah k umění nedílnou součástí životního stylu. Projekt je zaměřen především na studenty ve věku let. Cílem je vytvoření certifikované nabídky uměleckých programů nabízených především profesionály a zahrnuje všechny druhy umění: - literatura - výtvarné umění a architektura - film - divadlo - tanec - hudba - národní kulturní dědictví Nabízené umělecké programy v drtivé většině budou prezentovat domácí i světové kulturní dědictví, proto bude jednou s klíčových spolupracujících institucí i UNESCO. Kvalita nabídky i vstřícné podmínky budou hlavním motivem masovějšího zapojení škol do projektu. ÚSPĚŠNOST PROJEKTU Rychlé a kvalitní prosazení projektu ARTEDIEM je závislé na aktivní spolupráci jednotlivých členů ALIANCE ARTEDIEM a to nejenom z oblasti školství, ale především kultury a státní správy. Na celostátní úrovni se projekt aktivně zapojí do plnění již schválené KONCEPCE PODPORY MLÁDEŽE ministerstva kultury i školství. Na krajské úrovni pak bude projekt součástí již úspěšně fungujícím projektem MLÁDEŽ, DĚTI A KULTURA (Karlovarský kraj), který by bylo vhodné rozšířit i do jiných krajů. A na mezinárodní úrovni bude projekt aktivně spolupracovat se svým velkým vzorem - norským projektem THE CULTURAL RUCKSACK, ale i dalšími zahraničními i domácími úspěšně realizovanými projekty stejného zaměření. STRATEGICKÉ CÍLE PROJEKTU * usnadnit přístup studentům a pedagogům k umění nabízenému profesionálními umělci * rozšířit jejich kulturní přehled a to ve všech druzích umění a učit je porozumět i složitějším formám umění * pomoci školám s integrací uměleckých projevů k dosažení jejich výchovných cílů, především posilování kritického estetického vnímání * probudit u studentů zájem o umění a pozitivní vztah lásku k umění jako nedílné součásti životního stylu PRINCIPY ROZVOJE Projekt je bude rozvíjet a průběžně vyhodnocovat na základě těchto principů : PERMANENTNÍ NABÍDKA: kvalitní nabídka po celý rok PRO VŠECHNY STUDENTY: nabídka je určena všem studentům, nejenom úzké skupince již přesvědčených zájemců DOSAŽENÍ CÍLŮ NÁRODNÍHO KURIKULA: obsah nabídky projektu musí být v souladu s cíli národního kurikula VYSOKÁ KVALITA: umělecké a kulturní

3 program, který nabízí žákům by měly mít vysokou uměleckou kvalitu a profesionální úrovni. DIVERZITA: nabídka musí obsahovat všechny formy uměleckého a kulturního vyjádření a to i z historického hlediska ŠIROKÁ NABÍDKA: musí být zastoupena hudba, divadlo, vizuální a divadelní umění, film, literaturu a kulturního dědictví v různých formách. STÁLÝ PŘÍSTUP: studenti by měli mít pravidelný přístup k umění a kulturních aktivit v každé školní třídě. AKTIVNÍ SPOLUPRÁCE: sektoru vzdělávacího a kulturního, ale také státní správy FORMY PROJEKTU ARTEDIEM CERTIFIKOVANÁ NABÍDKA PROGRAMŮ: nejenom na úrovni celostátní (především národní kulturní instituce), ale i krajské i místní, která vytvoří silnou alternativu současné komerční a nekvalitní nabídce kulturních programů pro školy TÝDEN UMĚNÍ ARTEDIEM: velká celostátní aktivita obdobná některým domácím (DEN OTEVŘENÝCH PAMÁTEK), ale především zahraničním (INTO FILM, NATIONAL FILM WEEK) KARTY ARTEDIEM: pro studenty a pedagogy, které umožňují jednodušší přístup k nabídce profesionálního umění v daném místě a současně ze strany kulturních institucí dochází k přirozenému rozdělení kulturní nabídky na komerční zábavnou a uměleckou vzdělávací DIGITALIZACE UMĚNÍ: zájem škol přes projekt ARTEDIEM podpoří širší digitalizaci uměleckých programů současnosti i minulosti a to nejenom v oblasti filmu, ale i v dalších druzích umění (divadlo, hudba, výatvarné umění, ) KLUBY ARTEDIEM: podpora vzniku studentských uměleckých klubů, které mohou celoročně využívat právě digitalizovanou nabídku uměleckých programů. Součástí může být i prezentace umění v prostorách škol (chodby, učebny,...) SNADNĚJŠÍ PŘÍSTUP KE KRITICE: vytvoření systému distribuce kvalitních uměleckých kritických časopisů a novin do škol a přirozená podpora kritického estetického vnímání FINANCOVÁNÍ PROJEKTU Základním principem je vytvoření zdrojů účelově vázaných na podporu různých forem realizace projektu ARTEDIEM a to na všech úrovních celostátní, krajské i městské. Základem by mohla být již úspěšně realizovaná forma financování v projektu DĚTI, MLÁDEŽ A KULTURA ve všech krajích. Ve spolupráci s rodícím se projektem MĚSTA VZDĚLÁVÁNÍ (EDUIN) je možné vytvořit obdobný systém účelové dotace projektu i na místní úrovni - městské. Na celostátní úrovni pak podporovat především DIGITALIZACI nejvýznamnějších děl národních institucí (ND, NG, Česká filharmonie, NFA, ) a následné zpřístupnění v projektu ARTEDIEM. Významná a především inspirativní může být i pomoc zahraniční, především při aktivní spolupráci s obdobným norským projektem THE CULTURAL RUCKSACK. Neméně důležitá bude aktivní spolupráce s projekty a aktivitami UNESCO na národní i mezinárodní úrovni. OTAKAR HOSTINSKÝ:.. I jest na bíle dni, že k nejušlechtilejším zábavám patři požitek uměleckého díla ( ). Čisti román nebo sledovati děj hry divadelní, naslouchati dobré hudbě nebo prohlížeti obrazárnu to také zaměstnává ducha, popřípadě i unavuje,ale každého, nechť jeho práce životní je hmotná nebo duševní, naplňuje to novými myšlenkami, novými dojmy, jež dopomáhají mu k zapomínaní na starosti a svízele vezdejší a tím celou jeho bytost uvadějí do rovnováhy, do klidu. ( ) Ale umění činí ještě vice: otevírá nám v dílech svých cely novy svět, nevyčerpatelně bohaty, v němž místo nalezly nejhlubší myšlenky, nejušlechtilejší city a snahy, které lidstvo kdy mělo. Do umění vkládají národové to, co je jim nejmilejšího a nejsvětějšího, své ideály náboženské, mravní, společenské, a pokud dovedli je podati čistě po lidsku, t.j. každému člověku srozumitelně, zachovávají je pro všechnu budoucnost...

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven. Knihovny pro EVROPU 2020. Úvod III.

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven. Knihovny pro EVROPU 2020. Úvod III. Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven III. Knihovny pro EVROPU 2020 Úvod V České republice slouží nejširší veřejnosti systém více než 6 000 knihoven, jejichž služby

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Národní. program rozvoje vzdělávání. v České republice

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Národní. program rozvoje vzdělávání. v České republice Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Národní program rozvoje vzdělávání v České republice Bílá kniha Praha 2001 Redakční skupina Jiří Kotásek (vedoucí), František Bacík, Jaromír Coufalík, Dana

Více

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice 1 Několik slov úvodem Vážení přátelé, mezi dětmi a mládeží jsem velmi rád, pracoval jsem s nimi v rámci svého působení v

Více

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Cestovní ruch pro všechny Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Praha 2008 Cestovní ruch pro všechny Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha 2008 Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

Volný čas 1. vzdělávací blok

Volný čas 1. vzdělávací blok Projekt: K2 - kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/4.1.00/33.0013 Volný čas 1. vzdělávací blok Podpůrný vzdělávací materiál pro účastníky kurzu Systém přípravy,

Více

Analýza oblasti práce s mládeží v Srbsku. Nezisková organizace. H.E.P.Y. o.s. Ivaňská 589, 691 25 Vranovice. Česká republika IČO: 22677356

Analýza oblasti práce s mládeží v Srbsku. Nezisková organizace. H.E.P.Y. o.s. Ivaňská 589, 691 25 Vranovice. Česká republika IČO: 22677356 Volný čas mládeže společná šance pro Vojvodinu, Srbsko i Evropu - Vytvoření systému udržitelného rozvoje smysluplného využití volného času mládeže Srbska v prostředí otevřené Evropy. Analýza oblasti práce

Více

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Obsah SHRNUTÍ... 3 1 ÚVOD: PROČ POTŘEBUJE ČESKÁ REPUBLIKA NOVOU STRATEGII VZDĚLÁVACÍ POLITIKY... 4 2 VIZE... 8 3 STRATEGICKÉ PRIORITY... 12 3.1

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

KONCEPCE (PROJEKT) VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIOKULTURNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ

KONCEPCE (PROJEKT) VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIOKULTURNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPCE (PROJEKT) VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIOKULTURNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ 1. Úvod Pojem děti, žáci a studenti ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí se objevuje ve školství

Více

Seminář pro pracovníky knihoven 12. března 2014 Mgr. Eva Bezoušková bezeva@seznam.cz

Seminář pro pracovníky knihoven 12. března 2014 Mgr. Eva Bezoušková bezeva@seznam.cz Seminář pro pracovníky knihoven 12. března 2014 Mgr. Eva Bezoušková bezeva@seznam.cz 1 Úvodní část Základní pojmy v pedagogice, základní činnosti člověka Přestávka Pedagogika volného času Přestávka Trendy,

Více

18 20 M/01 Informační technologie

18 20 M/01 Informační technologie MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 18 20 M/01 Informační technologie 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007)

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Praha 2007 Autoři Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2007 Rámcový vzdělávací program pro

Více

Reforma školství v České republice

Reforma školství v České republice Varianty Člověk v tísni společnost při ČT, o. p. s. Reforma školství v České republice www.varianty.cz Obsah 1 Obsah......................................... 1 Reforma školství v České republice..........................

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá 78-62-C/01 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání pro základní vzdělávání Žák není nádobou, kterou je třeba naplnit, ale pochodní, kterou je třeba zažehnout. (Sókratés) č.j. 490/07 1.Identifikační údaje 1.1 NÁZEV - Sedma pro život - školní vzdělávací

Více

Vhodnost umístění školy uprostřed města a nedaleko sportovního areálu, v těsné blízkosti polikliniky a autobusových zastávek.

Vhodnost umístění školy uprostřed města a nedaleko sportovního areálu, v těsné blízkosti polikliniky a autobusových zastávek. Koncepce rozvoje školy na školní roky 2011-2015 ZŠ T. G. Masaryka Český Krumlov Projednáno na pedagogické radě dne 27. 8. 2011 CÍL KONCEPCE Koncepce rozvoje vychází z analýzy a poznatků do roku 2010, akceptuje

Více

Strategie vznikla ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání Strategie byla schválena vládou usnesením č. 761/2007

Strategie vznikla ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání Strategie byla schválena vládou usnesením č. 761/2007 Název publikace: Strategie celoživotního učení ČR Strategie vznikla ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání Strategie byla schválena vládou usnesením č. 761/2007 Vydavatel: Ministerstvo školství,

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček. Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček. Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4 2. CHARAKTERISTIKA

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY HLAVNÍ SMĚRY STRATEGIE VZDĚLÁVACÍ POLITIKY DO ROKU 2020

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY HLAVNÍ SMĚRY STRATEGIE VZDĚLÁVACÍ POLITIKY DO ROKU 2020 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY HLAVNÍ SMĚRY STRATEGIE VZDĚLÁVACÍ POLITIKY DO ROKU 2020 Vstupní materiál do veřejné konzultace k přípravě Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku

Více

Zelená kniha pro oblast vědy, výzkumu, vývoje a inovací

Zelená kniha pro oblast vědy, výzkumu, vývoje a inovací Zelená kniha pro oblast vědy, výzkumu, vývoje a inovací Komunikační dokument ČSSD Předkládá: PaedDr. Alena Gajdůšková a zpracovatelský tým Praha, únor 2012 2 OBSAH ÚVOD... 4 RÁMCOVÁ POZICE ČSSD K OBLASTI

Více

Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací

Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací STUDIE NÁRODOHOSPODÁŘSKÉHO ÚSTAVU JOSEFA HLÁVKY Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací Lubomír Krbec Prosinec 2010 Národohospodářský ústav Josefa Hlávky Obnovení činnosti Správa Nadání Josefa, Marie

Více

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014 Erasmus+ Příručka k programu Platí od 1. ledna 2014 Verze 2: 27. 2. 2014 OBSAH ÚVOD... 7 ČÁST A - OBECNÉ INFORMACE O PROGRAMU ERASMUS+... 9 Cíle a důležité charakteristiky programu Erasmus+... 11 Struktura

Více

STRATEGIE PRO KULTURU, UMĚNÍ, SPORT A VOLNÝ ČAS NA PRAZE 14 pro léta 2014-2024

STRATEGIE PRO KULTURU, UMĚNÍ, SPORT A VOLNÝ ČAS NA PRAZE 14 pro léta 2014-2024 STRATEGIE PRO KULTURU, UMĚNÍ, SPORT A VOLNÝ ČAS NA PRAZE 14 pro léta 2014-2024 Zadavatel: Praha 14 kulturní pro ÚMČ Praha 14 Zpracovatel: Kvas o. s., MgA. Olga Škochová a MgA. Jakub Deml Spolupráce na

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola základ vzdělání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola základ vzdělání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola základ vzdělání platnost od 1. 9. 2007 s úpravami k 1. 9. 2009 Identifikační údaje školy název: Základní škola a mateřská škola, Praha 8,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Struhl ovsko 1 79 5, 7 53 0 1 Hranice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost

Více

Romové v České republice

Romové v České republice Informace popisující oblast institucionálního zabezpečení integrace Romů do společnosti v České republice a na mezinárodní úrovni včetně analýzy situace Romů v ČR a v EU 27 II. Romové v České republice

Více

Školní program EVVO. Školní program EVVO. Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga Písek.

Školní program EVVO. Školní program EVVO. Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga Písek. Školní program EVVO Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga Písek Školní program EVVO Dlouhodobá část Zpracoval: Ing. Jan Kukrál Školní program EVVO 1. Charakteristika

Více