Manuál k programu Youthbank aneb jednoduchý návod jak na to

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Manuál k programu Youthbank aneb jednoduchý návod jak na to"

Transkript

1 Manuál k programu Youthbank aneb jednoduchý návod jak na to Sdružení pro vzdělávání komunit, Ústí nad Labem 2005

2 Tisk a sazba: PrintActive s.r.o., Ústí nad Labem

3 Obsah 1. kapitola Čo je YouthBank... 4 História YouthBank kapitola Komunitná nadácia Zdravé mesto... 5 Komunitní nadace Euroregionu Labe... 6 Komunitná nadácia Prešov kapitola Týden na Slovensku kapitola Získávání nových členů do Youthbank Teambuilding...12 Grantový program...14 Propagace a práce s médii...17 Rozhodování...19 Monitoring a hodnocení...22 Inspirace pro další techniky kapitola Základní předpoklady pro vybudování úspěšné Youthbank

4 1. kapitola Čo je YouthBank? YouthBank je inovatívny grantový program spravovaný mladými ľuďmi, ktorý funguje v celej Veľkej Británii. YouthBanky v jednotlivých mestách / oblastiach udeľujú iným mladým ľudom malé finančné granty na ich projekty, ktoré prinášajú pozitíva pre mladých, celú komunitu a súčasne obohacujú mladých ľudí, ktorí sú do celého procesu zapojení. História YouthBank V r sa zišlo päť organizácií v Spojenom kráľovstve British Youth Council, Changemakers Foundation, Community Foundation Network, The National Youth Agency a The Prince s Trust a založili spolu YouthBank. Pilotný projekt bol financovaný z rôznych zdrojov: veľkých aj miestnych nadácií, regionálnych inštitúcií a miestnych darcov. V pilotnej fáze projektu bolo podporovaných sedem miestnych YouthBankov- Bristol, Bradfrod, Tower hamlets, Northern Ireland, Northumberland Tyne and Wear, Highlands and Islands v Škótsku a Wales. V r sa podarilo získať podporu od Community Fund s cieľom vytvoriť centrálny rozvojový orgán (Central Development Unit) a rozšíriť koncept YouthBank v celej krajine na základe skúseností z pilotnej fázy projektu. Už teraz sú mladí ľudia výrazne zapojení do riadenia celého procesu a perspektívne bude aj táto iniciatíva vedená výlučne mladými. Zdroj: YB UK Toolkit. 4

5 2. kapitola Komunitná nadácia Zdravé mesto Komunitná nadácia Zdravé mesto je mimovládna nezisková organizácia, ktorá bola založená v roku 1994 ako prvá nadácia komunitného typu v strednej a východnej Európe. Jej poslaním je zvyšovanie kvality života a zlepšovanie životného prostredia v regióne Banská Bystrica, Sliač, Zvolen, ako aj posilňovanie sociálneho kapitálu a v neposlednom rade oživenie a rozvoj miestneho darcovstva a filantropie. Svoje poslanie napĺňa prostredníctvom: - grantového programu pre občianske iniciatívy z regiónu Banská Bystrica, Sliač a Zvolen; - podpory dobrovoľníctva a spolupráce v komunite; - vytvárania podmienok a mechanizmov pre miestnych darcov tak, aby dar bol použitý podľa záujmu darcu a zároveň bol efektívne využitý na riešenie potrieb či príležitostí v komunite. Nadácia udeľuje granty do výšky ,- Sk, vo výnimočných prípadoch, na želanie darcu do výšky ,- Sk. Hlavné oblasti podpory sú deti a mládež, zlepšovanie prostredia, podpora vidieka, kultúra a vzdelávanie, zdravie a podpora rómskej komunity. O podporu sa môžu uchádzať neformálne občianske iniciatívy, občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie. Nadácia od svojho vzniku podporila viac ako 900 projektov v celkovej sume viac ako 8 mil. Sk. Program MaGNeT Skupina MaGNeT (mladí aktívni grantisti, nápaditý efektívny tím), vznikla v Banskej Bystrici v máji 2004 ako grantový program Komunitnej nadácie Zdravé mesto zameraný na neregistrované skupiny mladých ľudí vo veku rokov. Základom pre jej vznik je anglický model Youthbank, ktorý funguje vo Veľkej Británii od roku Na začiatku pozostávala skupina zo siedmychdobrovoľníkov vo veku od 14 do 26 rokov, ktorí riadili celý grantový proces od vyhlásenia grantového kola až po ukončenie a zhodnotenie podporených projektov. Prostredníctvom tohto programu získavajú možnosť rozširovať svoje vedomosti, rozhodovať o použití peňazí, ktoré sú im zverené, pracovať popri dospelých a majú moc ovplyvniť či zmeniť svoje okolie. V prvom roku bol program finančne podporený nadáciou SPP a Americkou Ambasádou v SR. Poslanie a ciele programu Cieľom programu MaGNeT je zapájať mladých ľudí v Banskej Bystrici a okolí do aktívneho rozvoja svojej komunity a tým zlepšovať kvalitu ich života. Robí tak prostredníctvom priamej finančnej podpory projektov neformálnych skupín mladých ľudí vo veku od 14 do 26 rokov. Hlavnou myšlienkou programu je, že mladí podporujú a pomáhajú realizovať myšlienky a nápady svojich rovesníkov. Podporené projekty MaGNeT vyhlasuje grantové kolá podľa toho, koľko finančných prostriedkov môže rozdeliť. Maximálna suma podpory je ,- Sk. V roku 2005 boli vyhlásené 3 grantové uzávierky v ktorých bolo podporených 14 projektov s celkovej sume ,- Sk. Vďaka podpore z programu MaGNeT zorganizovala skupina dobrovoľníkov počas prázdnin vzdelávacie a voľnočasové aktivity pre 15 detí z núdzového bývania Kotva od 5 do 6 rokov. Projekt mal výstižný názov Prípravkári a snažili sa ním zlepšiť pripravenosť detí na vstup do prvého ročníka ZŠ. Výuku striedali so zábavou. Študenti Katolíckeho gymnázia Štefana Moysesa v Banskej Bystrici zrušili brajgel okolo školy, ktorý vznikol pri stavebných prácach na škole. Toto miesto premenili na Oázu Magmamijon (čo sú začiatočné písmená realizátorov projektu). V oáze sa nachádza drevený altánok s kapacitou 30 zadkov, ktorý bude slúžiť ako vyučovací priestor ako aj miesto na oddych. Táto oáza bude slúžiť 700 študentom gymnázia. Študenti PF UMB zozbierali vďaka podporenému projektu Ako sa hrávali naši starkí detské hry, ktoré sa hrávali v prírode naši starí rodičia, zahrali sa tieto hry s deťmi v detských táboroch a hru zaznamenali na video. Ďalej spracovali anotácie hier, preložili do angličtiny a s CD poslali na doplnenie tradičných hier z rôznych štátov na Univerzitu Hogskolen Stord / Haugesund v Nórsku a tým obohatili svetový fond hier. 5

6 2. kapitola Komunitní nadace Euroregionu Labe Komunitní nadace Euroregionu Labe je nevládní nezisková organizace, která usiluje o otevřené lidské společenství a zlepšování podmínek života v Euroregionu Labe. Svého poslání nadace dosahuje: - podporováním různorodých společenství, propojováním veřejného a soukromého sektoru a zjišťováním potřeb a problémů ústecké komunity; - spoluvytvářením prostoru, ve kterém se mohou při hledání a iniciování společných vizí a řešení problémů sejít občané, podnikatelé, zástupci neziskových organizací spolu s představiteli místní a státní správy; - přispíváním k řešení dnešních i budoucích problémů získáváním a prostřednictvím grantů rozdělováním finančních prostředků do oblastí kultury, ekologie, vzdělávání, sociálních a zdravotních služeb a místního rozvoje. Komunitní nadace Euroregionu Labe je první českou komunitní nadací, jejíž počátky sahají do roku 1993 a jedinou otevřeně grantující nadací pro euroregion Labe (území bývalých okresů Děčín, Litoměřice, Teplice a Ústí nad Labem). Komunitní nadace jako nevládní nezisková organizace za dvanáct let své činnosti podpořila přes 400 projektů v celkové hodnotě více než 12 mil. Kč a vytvořila nadační jmění ve výši 45 mil. Kč. Myšlenka založit Radu mladších vznikla především z iniciativy a nápadu pracovníků nadace vzdělávat a zapojovat mladé lidi do filantropických aktivit a rozvoje komunity prostřednictvím komunitní nadace. Inspiraci získali představitelé nadace v roce 1998 od zástupce americké Council on Michigan Foundations, která podporuje projekty Youth Advisory Commitees realizované místními komunitními nadacemi. Po počátečních přípravách programu se na počátku roku 2000 nad realizací projektu Rada mladších sešlo dvacet středoškolských studentů pod vedením pracovníka Komunitní nadace. Rok 2000 a 2001 se nesl ve znamení přípravy I. grantového kola. Zdrojem inspirace pro výběr projektů vhodných k podpoření se staly výsledky I. ankety Teentown, mapující potřeby a možnosti Ústí nad Labem z pohledu mladých. Mladí lidé, převážně vrstevníci členů Rady mladších, v ní sdělovali, co se jim v Ústí líbí či nelíbí a co by chtěli změnit. Výsledky této ankety byly zpracovány do grafů a interaktivní mapy města. V průběhu roku 2001 se kromě získání finanční částky určené na podporu vybraných projektů I. grantového kola podařilo uspořádat I. autorský večer LI PO HU HU HU (Literatura-poezie-hudba-hudba-hudba) a sportovní a zábavné odpoledne pro děti z dětského domova. Avšak ke konci roku 2002 došlo k rozpadu Rady mladších vlivem neshod členů s jejich koordinátorem. Program Rada mladších V druhé polovině roku 2003 byl program znovu obnoven. Podařilo se získat nové členy z řad studentů sociální práce na FSE UJEP, jimž se tak naskytla možnost praxe v neziskovém sektoru. Ve zbývající části roku bylo vyhlášeno II. grantové kolo a získány prostředky na podporu vybraných projektů. Mimo běžných metod opatřování peněz pomocí darů od různých firem a tzv. matching fund (za každou korunu vybranou od dárců koruna od nadace) bylo poprvé využito benefičního koncertu v klubu Circus. Obtíže spojené se získáváním financí na činnost Rady mladších se však ukázaly jako velmi výrazné a podnítily úsilí o hledání jiných zdrojů. Úspěch se dostavil v roce 2004, kdy program získal generálního partnera. Díky jeho podpoře bylo možné do konce roku vyhlásit další dvě grantová kola. Další vývoj programu Rada mladších výrazně ovlivnil týdenní seminář v Belfastu UK v únoru 2004, kterého se zúčastnila koordinátora programu. Díky semináři se program Rada mladších přiklonil k myšlence Youthbank a začlenil ji do své struktury. 6

7 2. kapitola Poslání a cíle programu Rada mladších je otevřená skupina mladých lidí ve věku od 15 do 25 let, kterým nadace poskytla prostor k realizaci různorodých činností zaměřených na rozvoj komunity. Poslání Rady mladších spočívá ve snaze o zlepšení podmínek života v Ústí nad Labem a okolí, a v úsilí zapojit do této snahy co nejširší spektrum mladých lidí z různých komunit a sociálních prostředí. Rada mladších svého poslání dosahuje zjišťováním názorů mladých lidí na město Ústí nad Labem; vlastními jednorázovými projekty a podporou projektů jednotlivců i organizací, které jsou v souladu s cíli Rady mladších prostřednictvím zajištění peněžních i nepeněžních prostředků na jejich realizaci Podpořené projekty V programu Rada mladších bylo podpořeno v rámci čtyř grantových kol 44 projektů celkovou sumou ,- Kč. V grantových kolech Rady mladších se mohou o finanční podporu ucházet mladí lidé ve věku 15 až 25 let s projekty realizovanými v okrese Ústí nad Labem. Žadatel o grant může získat maximálně 3 000,- Kč na jeden projekt. Cílem programu Rada mladších je umožnit mladým lidem realizovat své vlastní projekty, které jsou v souladu s posláním Rady mladších, tj. svádějí dohromady lidi z různých sociálních prostředí (např. děti z dětského domova a jejich vrstevníky zvenčí ); pomoci mladým lidem nalézt aktivní o zodpovědný vztah k místu, v němž žijí a seznámit mladé lidi s neziskovým sektorem, zejména s činností nadací, a umožnit jim tak přístup k zajímavé oblasti činností, která se může stát prostorem pro budoucí profesionální a zájmové uplatnění. Mezi podpořenými projekty byla například fotografická výstava Indie - tajuplná i zatracovaná spojená s promítáním diapozitivů, ochutnávkou indické kuchyně a diskusí na téma Indie a Čechy - vzdálené země?. Dalším projektem sbližující dva různé světy lidí bylo vydání sborníku Zrcadlo severočeských duševně nemocných autorů a představení literatury a výtvarného umění ústecké veřejnosti. Projekt nesl název Literární a výtvarná tvorba duševně nemocných autorů. Ústí dnes a denně, projekt studentky střední školy, která netradičním způsobem pojala pohled na život ve městě Ústí nad Labem skrze hledáček fotoaparátu. Fotografie byly vystaveny v galerii Suterén. Projekt Děti v kině potřetí realizovali studenti místního gymnázia. Cílem projektu bylo zprostředkování kulturního zážitku dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí s dobrými studijními výsledky a chováním, a posílit tak jejich motivaci k dalšímu sebe-zdokonalování. 7

8 2. kapitola Komunitná nadácia Prešov Poslaním KNP je rozvoj miestneho darcovstva a podpora budovania sociálneho kapitálu v meste Prešov. KNP ponúka darcom možnosti, ako podporiť zmysluplné aktivity, ktoré prinášajú zlepšenie životných podmienok pre celú komunitu. KNP efektívne využíva získané prostriedky na podporu riešenia pálčivých problémov a uchopenia zaujímavých príležitostí, ktoré môžu život v Prešove urobiť krajším a lepším. KNP vznikla v roce Svoje poslanie napĺňa spoluprácou s darcami a finančnou podporou nápadov a projektov aktívnych Prešovčanov, ktorí chcú prispieť k zvýšeniu kvality života vo svojom meste. Od svojho založenia nadácia podporila viac ako 600 projektov celkovou sumou cca 6 mil. Sk. Poslanie a ciele programu Základným princípom programu je presvedčenie, že mladí ľudia majú schopnosti a kapacitu identifikovať a riešiť potreby vo svojom okolí tak, ako ich vnímajú oni. Tento program sa snaží vybaviť aktívnu mládež potrebnými zručnosťami a posilňuje vlastnosti nevyhnutné pre ich zapojenie do riešenia problémov v komunite, pre ich dobrovoľnícke aktivity a osobnostný rast. Je to program založený na princípe mladí mladým. Mládež má reálnu zodpovednosť za rozhodnutia o podpore pre projekty a súčasne sa podporujú projekty (často nenáročné myšlienky a nápady), ktoré by inak neboli nikdy zrealizované. Cieľom programu je rozvíjať filantropiu medzi mladými ľuďmi, viesť ich k aktívnemu záujmu o riešenie potrieb komunity, v ktorej žijú, a k podpore rôznych zaujímavých občianskych aktivít, ktoré zvyšujú kvalitu života v nej. Základným pravidlom programu je to, že mládež realizuje všetky aktivity programu podľa vlastnej kolektívnej dohody a presvedčenia, a zároveň rešpektuje vopred stanovené pravidlá. Program je prínosný nielen pre tých mladých, ktorí získavajú obrovské množstvo nových zručností a skúsenosti, alebo pre tých, ktorí majú možnosť realizovať pomocou finančných grantov vlastné nápady. Aktívna a šikovná mládež je veľkým prínosom aj pre širokú komunitu. Program Mladí mladým Komunitná nadácia Prešov odštartovala koncom roka 2004 program s názvom Mladí mladým. Program vznikol na základe inšpirácie programom YouthBank. Riaditeľka KNP absolvovala vo februári 2004 týždenný tréning pre pracovníkov komunitných nadácií, ktoré mali záujem podobný mládežnícky program realizovať, v Belfaste, UK, a prešovský program bol naplánovaný tak, aby sa čo najviac približoval originálnemu Youthbank-u, no zároveň rešpektoval miestne podmienky. V priebehu niekoľkých mesiacov, od novembra 2004 do januára 2005, sa sformovala skupina mladých ľudí vo veku od 16 do 25 rokov so záujmom o účasť v programe. Boli to mládežníci zo stredných aj vysokých škôl, chlapci aj dievčatá. Už v priebehu školení bolo zrejmé, že každý zo zapojených bude mať iniciatívu a aj príležitosť využiť vlastné schopnosti a záujmy na to, aby sa spoločne podarilo pilotný rok programu úspešne zrealizovať. Po ukončení školení fungoval tím viac-menej samostatne. Mládežníci realizovali všetky potrebné úlohy: od celkového naplánovania grantového programu a určenia jeho priorít, jeho propagácie a medializácie, vyhlásenia programu, cez konzultovanie so žiadateľmi až po konečné rozhodovanie o predložených projektoch, monitoring podporených projektov a vyhodnotenie celého programu. V rámci prvého roka programu sa uskutočnilo aj niekoľko plánovacíchteambuildingových aktivít. KNP program financovala z daru Nadácie SPP a organizačne zabezpečovala jeho priebeh. 8

9 2. kapitola Podporené projekty V grantovom programe Mladí mladým bolo podporených 10 projektov celkovou sumou ,- Sk. Cieľom programu bola aktivizácia mladých ľudí, prebudenie ich aktívneho záujmu o svoje okolie, rozvoj ich tvorivosti, originality. Zároveň to mala byť príležitosť zapojiť aj tých, ktorí pochádzajú zo sociálne či ekonomicky znevýhodneného prostredia. Program bol určený výhradne pre mladých vo veku rokov. Podporená bola napr. akcia (t)urban Fest - festival pouličného umenia, na ktorej mali mládežníci šancu naučiť sa niečo nové a netradičné; žonglovať, hrať na djembe, zapojiť sa do rôznych výtvarných či divadelných aktivít. V závere dňa na centrálnom pódiu vystúpili doteraz neznáme kapely. Aj pomocou projektu Druhá šanca si vášniví malí a mladí futbalisti z družstva KAMA - saleziáni svojpomocne opravili oplotenie ihriska a doplnili vybavenie s cieľom môcť lepšie šetriť to, čo majú, a ponúknuť priestor na hru ešte väčšiemu počtu nádejných športovcov. Futbal je pre nich nielen voľnočasovou aktivitou, no aj prostriedkom osobnostného rozvoja. Celosídliskový projekt ŠportFest na sídlisku Sekčov, smutnepreslávenom ako betónové monštrum, dostal do pohybu deti, mladých aj tých starších. Uskutočnil sa deň plný športu a zábavy. Projekt Tvorivé dielne dal príležitosť študentom hotelovej akadémie bývajúcim v internáte nápaditejšie stráviť voľný čas po škole a zároveň sa niečo naučiť: sami si vyrábali batikované tričká a modelovali šperky z terakoty. 9

10 3. kapitola Týden na Slovensku Myšlenka spolupráce dobrovolníků zapojených do různých skupin Youthbank se zrodila již v roce 2004, kdy se představitelé komunitních nadací z Evropy a Afriky sešli na týdenním semináři v Community Foundation of the Northern Ireland v Belfastu, UK. Zde byla poprvé prezentována myšlenka Youthbank s poselstvím, aby při každé zúčastněné komunitní nadaci, pokud to bude možné, vznikl tento mládežnický program. A to se ve finále také podařilo. Avšak většina věcí stojí a padá s komunikačními a finančními problémy, takže po návratu do svých domovů se mnohé kontakty přerušily. Nicméně několik zůstalo a tak vznikl prostor pro další rozvíjení spolupráce. Zrodila se československá síť nově vzniklých Youthbank, které se zformovaly při Komunitní nadaci Euroregionu Labe (Ústí nad Labem, Česká republika), Komunitní nadaci Zdravé město (Bánská Bystrica, Slovenská republika) a Komunitní nadaci Prešov (Prešov, Slovenská republika). Komunikace probíhala bez problémů, jen vyřešit problém Kdo zaplatí setkání našich dobrovolníků?. Proto jsme požádali Českou národní agenturu Mládež o finanční podporu několika denního setkání dobrovolníků zapojených do programu Youthbank na Slovensku. Bohužel, žádost byla na poprvé zamítnuta. Poučeni z nezdaru jsme opravili nedostatky a žádost podali podruhé...a tentokrát úspěšně. V tuto chvíli již nic nebránilo tomu, abychom po dvou letech práce a snažení uspořádali společné setkání dobrovolníků z Čech a Slovenska zapojených do programu Youthbank. Setkání, které ho se účastnilo patnáct dobrovolníků z Komunitní nadace Euroregionu Labe, Komunitní nadace Prešov a Komunitní nadace Zdravé město Bánská Bystrica, probíhalo pět dní, a to od 3. července do 7. července 2005 v malebném prostředí Nízkých Tater. Během nich si dobrovolníci vyměňovali informace a zkušenosti se zapojením do programu, společně řešili problémy, s kterými se setkávají a hledali inspiraci a nápady na zlepšení. Mimo pracovní náplně byl dán dostatečný prostor pro seznámení jednotlivých účastníků. Kdybychom měli s odstupem času hodnotit přínos celého setkání, mohli bychom říct, že samotné zjištění, že na řešení problémů nejste sami a máte kolem sebe lidi, kteří jsou v podobné situaci a mohou vám poradit či můžete společně daný problém vyřešit, bylo to nejdůležitější, proč jsme se pro tento krok odhodlali...a byl prvním, ale nikoliv posledním. :o) Setkání v Nízkých Tatrách finančně podpořila Česká národní agentura Mládež v rámci Akce 3 - skupinové iniciativy mládeže. 10

11 4. kapitola Stručný návod jak na to Získávání členů do Youthbank Cíl: Je dôležité, aby tím YouthBank reprezentoval všetkých mladých ľudí v oblasti, v ktorej jeho materská organizácia pôsobí. Preto je potrebné do tímu získať mladých ľudí z rôznych komunít, kultúrneho prostredia, s rôznymi záujmami, zručnosťami a skúsenosťami. Na hľadanie nových členov je dobré využiť tých mladých ľudí, ktorí už v programe pracujú- vedia pozitíva programu lepšie predať. Prínosom sú najmä noví členovia, ktorí sa dovtedy nezapájali do podobnej organizovanej aktivity či dobrovoľníckej práce. Oslovme všetkých mladých Mladí ľudia identifikujú, analyzujú a skúmajú hlavné potreby pri získavaní ďalších mládežníkov pre program udeľovania grantov. Pomôcky: Kópie inzerátu, papiere, perá a iné pomôcky potrebné pri navrhovaní inzerátov pre program YouthBank. Doba trvania: 45 min. Skupina sa po dvoch- troch rozdelí na malé skupinky. Každý člen dostane kópiu inzerátu. Tento inzerát bol navrhnutý počas pilotných rokov programu Youthbank. V malých skupinkách mladí diskutujú o každom prvku a informácii v inzeráte - aký má táto veta / vyjadrenie / informácia účel? Prečo je uvedená? Ako možno nájsť rovnováhu medzi zdôraznením príťažlivosti programu pre mladých ľudí a výstižným opisom práce a toho, čo bude zapojenie do programu predstavovať a pre koho je určený? Záverečná diskusia: S členmi skupiny možno diskutovať o množstve potrieb programu Youthbank - je dôležité sústrediť sa na hlavnú otázku charakteru a osobných kvalít mladých ľudí, ktorých program pravdepodobne osloví najviac. Odporúčanie: Toto cvičenie skupine pomôže vytvoriť vlastný propagačný materiál. Diskusia o najdôležitejších častiach inzerátu im pomôže sústrediť sa na ich vyjadrenie aj vo vlastnom PR materáli. Zdroj: YB UK Toolkit. Inzerát Zapoj sa do nového programu a staň sa členom skupiny mladých ľudí, ktorí udelia granty Sk iným mládežníkom v Prešove! Oslovujeme všetkých mladých ľudí, ktorí chcú robiť niečo nové! Máš rokov? Bývaš alebo študuješ v Prešove? Si aktívny a rád sa zapájaš do rozhodovania o veciach? Dokážeš pracovať v tíme, vieš počúvať ostatných a dať si poradiť, vieš, ako hľadať nové informácie a dobre rozhodovať? Chceš pomôcť rozdeliť Sk na podporu nápadov mladých ľudí v meste Prešov? Máš čas pracovať ako dobrovoľník a stretávať sa s ďalšími mladými ľuďni aspoň raz za mesiac? Zapojil si sa už niekedy do programu, ktorý riadili mladí ľudia? Tak sa zapoj a pomôž podporiť nápady svojich rovesníkov v Prešove korunami! 11

12 4. kapitola Čo prinesie Youthbank mladým ľuďom? Pomáha mladým ľuďom zistiť, ako ich obohatí zapojenie do programu YouthBank. Skôr, ako sa program začne, je dobré vedieť, ako naňho reagujú mladí a prečo by sa mali do programu zapojiť. Pomôcky: Lepiace Post It papieriky a perá. Doba trvania: 45 min. Cvičenie je založené na vytváraní zoznamov a ich organizovaní. Skupina vytvára - v podskupinkách, v pároch alebo aj celá spoločne zoznam toho, čo im zapojenie do programu YouthBank prinesie v každej oblasti a píše konkrétneplusy zapojenia na lepiace poznámkové papieriky. Nie je to rozmýšľanie o prínose pre komunitu či skupiny, ktoré budú v programe finančne podporené, no o prínose pre konkrétnych mladých ľudí zapojených do programu ako členovia YouthBanku. Členovia skupiny lepia popísané papieriky na tabuľu alebo flipchart a organizujú ich do jednotlivých kategórií - práca, budúca kariéra, zručnosti v osobnom živote a posilnenie sebavedomia. Záverečná diskusia: Diskutuje sa o tom, či by boli opísané plusy prínosné aj pre iných mladých ľudí. Ako ich možno predať tým ostatným? Ak nimi nemožno motivovať ďalších, čo vieme použiť na ich pritiahnutie do skupiny? Odporúčanie: vybrané plusy môže skupina použiť ako motiváciu pri tvorbe PR materiálov pri oslovovaní ďalších mladých ľudí. Zdroj: YB UK Toolkit. Teambuilding Cíl: Úspěch programu Youthbank závisí především na tom, jak bude skupina dobrovolníků schopna společně spolupracovat a fungovat jako jeden tým. Níže uvedené techniky směřují od jednoduchého představení všech členů skupiny přes poznání různých zájmů jednotlivců až po podporu spolupráce, obratnosti a tvořivosti. Komu míč? Představit všechny členy skupiny, naučit se jejich jména a navodit přátelskou atmosféru, důležitou pro další práci skupiny. Pomůcky: 3-5 barevných míčků. Doba trvání: 15 min. Skupina stojí v kruhu. Úkolem hráčů je házet si míč v kruhu tak, že házející musí vždy předem zavolat jméno osoby, která má míč chytit. V házení a chytání se musí vystřídat všichni, a proto by neměl nikdo dvakrát za sebou házet míč stejné osobě. Házení a vyvolávání jmen se může postupně zrychlovat. Důležité je, vždy říci správně jméno toho, komu je míček házen. Celý proces seznamování lze ztížit tím, že se hází několik míčků najednou. Závěrečná diskuse: Se členy skupiny je možné diskutovat například jak se cítí ve skupině, zda jsou si jistější v komunikaci s jednotlivý členy, zda jsou připraveni pracovat jako tým. Doporučení: Hru je vhodné využít zejména na počátku práce se skupinou, která se setkala poprvé či má nové členy, kteří se s ostatními neznají. Zdroj: Neuman Jan Dobrodružné hry a cvičení v přírodě, Praha: Portál. 12

13 4. kapitola Nucená volba Poznávat členy skupiny, navazovat kontakt, naučit se rozhodovat a zastávat svůj názor. Pomůcky: Lano případně křída na ohraničení prostoru. Doba trvání: 30 min. Vyznačíme dva prostory, do kterých budou vstupovat hráči odlišných názorů. Mohou to být například rohy hřiště. Tyto dva rohy jsou od sebe vzdáleny 3-5 m. Vznikly nám dva póly, mezi kterými si musí každý účastník najít své místo odpovídají jeho pocitům. Například v rozhodování, zda je optimista nebo pesimista, se někdo zařadí blíže k pólu optimista. Skupina tak může vytvořit řadu, na jejímž konci budou optimisté a na druhém konci lidé spíše se považující za pesimisty. Místo vytváření řad se můžeme sdružovat podle společných charakteristik, například podle počtu sourozenců, podle znamení zvěrokruhu, podle věku apod Závěrečná diskuse: Diskusi můžeme zavést například na otázky typu, jak jste se cítili při rozhodování, které rozhodnutí bylo nejtěžší, řídili jste se nějakou představou či vzorem, apod. Doporučení: Hru lze využít k bližšímu seznámení mezi jednotlivými členy skupiny a nalezení společných hodnot a vlastností. Zdroj: Neuman Jan Dobrodružné hry a cvičení v přírodě, Praha: Portál. Gordický uzel Navázání kontaktu s ostatními, podpora spolupráce, obratnosti a tvořivého přístupu. Prostředek jak zapojit všechny do akce. Pomůcky: Žádné. Doba trvání: min. Členové skupiny vytvoří kruh, tak aby se dotýkali rameny. Každý předpaží levou paži a uchopí za ruku některého ze svých spoluhráčů. Nesmí to být soused ani z leva ani zprava. Totéž provedou členové skupiny pravou paží. Tak vznikne gordický uzel. Bez toho, aniž by se jednotlivý členové skupiny pustili, by měli vytvořit jeden kruh (platí i postavení zády do středu kruhu). Závěrečná diskuse: Jednotlivý členové skupiny by měli být schopni reflektovat spolupráci ve skupině a zhodnotit ji. Je možné se ptát například, kdo byl ten, kdo organizoval rozplétání, jak se jednotlivý členové cítili, kdo měl a s čím problémy. Doporučení: Pokud rozplétání trvá příliš dlouho, je možné rozpojit jedno držení a to takové, na kterém se skupina shodne, že je důležité pro rozpletení. Zdroj: Neuman Jan Dobrodružné hry a cvičení v přírodě, Praha: Portál. 13

14 4. kapitola Grantový program Cíl: Grantový program je základním kamenem programu Youthbank. Jeho úspěch či neúspěch, který čas jistě prověří, stojí mimo jiné na tom, jak bude grantový program dobře připraven a propracován. To se zejména týká vyhlášení grantového kola, které obsahuje kritéria a podmínky, které musí žadatel splnit a samotného formuláře, který žadatel musí vyplnit. Techniky, které zde nabízíme vedou dobrovolníky k zamyšlení nad tím, zda obsah vyhlášení a formuláře je jednoznačný a nemůže vést k odlišné interpretaci. Kdo chce peníze? Zamyšlení nad kritérii grantových kol a nad jejich vytvářením. Pomůcky: Pro každého ve skupině bonbón či sušenka. Doba trvání: 30 min. Máme větší množství sladkostí, které ukážeme skupině s tím, že chceme tyto sladkosti někomu dát. Skupina se rozdělí do dvojic s tím, že každá skupina se má rozhodnout, co se sladkostmi udělá. Svůj návrh přednese skupině se zdůvodněním proč se tak rozhodla. Všechny návrhy se píší na tabuli. Každý člen skupiny dá svůj hlas jednomu návrhu. Návrh s nejvíce body získá všechny sladkosti a po té musí být zrealizován. Závěrečná diskuse: V rámci diskuse je možné se zaměřit na samotný rozhodovací proces, jaká kritéria jsme volili, jak jsme je dokázali zdůvodnit, jak těžké bylo rozhodnout, komu sladkosti dát, je možné usuzovat na některé obecné principy rozhodování v rámci grantových kol. Doporučení: V rámci techniky je možné použít i peníze. V tom případě na počátku hry vezmeme skleničku a vložíme do ní určitý finanční obnos (například 30,- Kč) a necháme skleničku kolovat s tím, že každý může přispět jakou chce částkou, ale samozřejmě nemusí. Nakonec peníze necháme spočítat. Dále postupujeme podle výše uvedené v postupu. Pamatujme však, že hra s vysbírávání peněz nemusí být vždy vhodná. Zdroj: YB UK Toolkit. 14

15 4. kapitola Co můžeme zlepšit? Nalezení zpětné vazby na vlastní činnost. Pomůcky: Vyhlášení grantových kol a formuláře, tužky a papíry. Doba trvání: 1h 1,5 h Skupina se rozdělí do menších skupin po 3-4 členech. Každá skupina dostane po jednom vyhlášení a jednom formuláři. Pokud je skupina složena z různých skupin Youthbank, je dobré dát každé skupině vyhlášení a formulář, který nepoužívá pro svá grantová kola. Úkol je jednoduchý. Na základě vyhlášení dát dohromady nápad a naformulovat ho do formuláře žádosti o grant. Podtrhat jak ve vyhlášení, tak ve formuláři body, u kterých si skupina nebyla jista, co znamenají či byly zavádějící. Po dokončení práce se skupina opět vrátí do společného kruhu. Závěrečná diskuse: V rámci diskuse je možné se zaměřit na zpětnou vazbu k vyhlášení a k formulářům žádosti o grant. Je možné se ptát, s jakými problémy se jednotlivé skupiny při práci setkali? Které formulace jim přišly nejasné? Co hodnotí jako dobrý nápad? Jaké doporučení by k jednotlivým materiálům měli? Doporučení: Pokud je skupina ještě na počátku své cesty ke grantovému kolu, nemusí mít ještě vytvořené vlastní vyhlášení grantového kola a formulář žádosti o grant. V tom případě je možné využít materiály již fungujících skupin zapojených do Youthbank s tím, že nové skupině mohou posloužit tyto materiály jako inspirace pro vytvoření jejich vlastního vyhlášení a formuláře žádosti o grant. Mluvící obrázky Podpora spolupráce a komunikace, umění přesně se vyjadřovat a dobře naslouchat. Pomůcky: Papíry, tužky a obrázek (viz. obrázek č. 1). Doba trvání: min. Jeden člen skupiny dostane obrázek a nikomu ve skupině ho neukazuje. Ostatní členové skupiny si vezmou papíry a tužky. Jejich cílem je nakreslit pomocí instrukcí od vybraného člena totožný obrázek jako drží jeden člen skupiny předkreslený na papíře. I. varianta Vybraný člen skupiny, který drží obrázek, si stoupne zády ke skupině tak, aby mu nikdo do obrázku neviděl. Po té začne postupně popisovat, co na obrázku vidí. Během jeho popisu se nesmí ostatní členové skupiny na nic ptát ani jiným způsobem komunikovat. II. varianta Vybraný člen se postaví čelem ke skupině a začne popisovat, co na obrázku vidí. Během jeho popisu se mohou ostatní členové ptát a komunikovat mezi sebou. Na závěr si nakreslené obrázky všichni ukáží a porovnají rozdíly. Závěrečná diskuse: Při závěrečné diskusi je důležité porovnat obě varianty. Která byla pro kreslící příjemnější? Pokud se nesměli ptát a nebyli si něčím jisti, zda malovaní vzdali? Jaké chyby, ten, který obrázek popisoval dělal? Jaké obtíže měl přednášející člen skupiny, pokud neměl žádnou zpětnou vazbu o tom, co dělá? apod. Doporučení: Hra je vhodná jako úvod pro další cvičení týkající se vyhlášení grantových kol a formulářů. Ukazuje, že ne vždy to co říkáme je stejně jasně srozumitelné všem, což v případě vyhlášení grantových kol může být problematické. 15

16 4. kapitola Obrázek č. 1 16

17 4. kapitola Propagace a práce s médii Cíl: Produkt či myšlenka může být sebelepší, ale když produkt nikdo nezná a o myšlence se nikdo nedozví ztrácí svou hodnotu. Podobné je to i s Youthbank. Pokud nikdo váš program nebude znát, nebudou přicházet žádosti o granty a nebude dostatek dobrovolníků, váš projekt brzy skončí. Proto je dobré věnovat čas i peníze na propagaci a komunikaci s médii. Vytvor plagát Zabaviť sa a kreatívne niečo tvoriť súčasne s premýšľaním o kľúčovom posolstve na oslovenie cieľovej skupiny programu YouthBank. Pomôcky: Papiere a perá. Doba trvania: 30 min. Skupina sa rozdelí na dvojice alebo malé skupinky, ktoré samostatne vytvoria plagát. To predstavuje: - vytvorenie jednoznačného posolstva; - vytvorenie produktu, ktorý bude pochopiteľný pre všetkých; - vytvorenie vizuálne atraktívneho plagátu. Záverečná diskusia: Skupina diskutuje o tom, aké náročné bolo vytvorenie jednoduchého a jednoznačného posolstva. Bolo potrebné robiť kompromisy? Vynechalo sa niečo, čo tam malo byť? Diskutuje sa o základnom kódexe propagácie: všetko musí byť legálne, slušné, poctivé a pravdivé. Prejavili sa snahy tento kódex porušiť? Odporúčanie: Cvičenie pripravuje skupinu na prácu na vytvorení grafických materiálov na propagáciu YouthBanku. Skupina zisťuje, že plagát nie je len dobrý obrázok, no jeho tvorba sa odvíja od posolstva, stanovenia cieľovej skupiny a napokon aj rozpočtu. Zdroj: YB UK Toolkit. 17

18 4. kapitola Slovné podanie Skupina musí vedieť svoje posolstvo podať rôznym spôsobom. Aktivita im pomáha precvičiť jeho podanie v rozličných formách komunikácie s verejnosťou. Pomôcky: Nápady, ktoré sa použijú pri prezentáciách, papiere a perá. Doba trvania: 60 min. Skupina sa rozdelí na menšie skupinky alebo dvojice - trojice, ktoré tvoria, precvičujú a celej skupine predvedú svoju krátku prezentáciu o práci svojho YouthBank tímu. Na aktivitu sa využijú rôzne scenáre a situácie: - prezentácia v rozhlase v trvaní max. jednej minúty - podstatou je odkomunikovať základné posolstvo, využije sa tézovité označenie a opis základných charakteristík Youthbanku; - diskusná rozhlasová relácia - skupina vymyslí otázky, aj nelichotivé a negatívne; - prezentácia pre darcov; - prezentácia pre školu alebo mládežnícku skupinu; - prezentácia pre organizácie pracujúce s postihnutými- zrakovo, sluchovo či s poruchami učenia; - prezentácia pre deti vo veku povedzme od 5-9 rokov. Záverečná diskusia: Skupina diskutuje o tom, ako sa jednotlivým skupinám podarilo odkomunikovať svoje posolstvo pre ich cieľové skupiny. Aké boli silné a slabé stránky, ohrozenia a príležitosti rôznych vybraných situácií a scenárov? Odporúčanie: Skupina využije aktivitu na precvičenie pravidla troch hlavných bodov: ak chceme byť efektívni pri komunikovaní nášho posolstva pre verejnosť, je potrebné zvoliť tri hlavné ľahko zapamätateľné myšlienky a držať sa ich, pri prezentáciách nezabiehať do detailov a neodbočovať k menej podstatným veciam. Skupina si zároveň môže premyslieť 10 najhorších otázok, ktoré by boli nútení jej členovia zodpovedať pri rôznych príležitostiach, a precvičiť si odpovede na ne použitím vybraných troch hlavných myšlienok. Zdroj: YB UK Toolkit. 18

19 4. kapitola Rozhodování Cíl: Každý z nás stál v životě před stovkami rozhodnutí. Vyhodnocoval pro i proti a když se již rozhodl, mnohdy musel svůj názor obhájit a vzdorovat argumentům druhé strany. Rozepsané techniky se snaží připravit a naučit dobrovolníky řešit problémy, naslouchat argumentům druhé strany a rozhodnout se na základě kritérií. Traffic Jam Podpora spolupráce a řešení konfliktů. Pomůcky: Papíry formátu A3, případně staré noviny. Doba trvání: min. Skupiny se postaví proti sobě, každý hráč na jeden arch papíru či novin, uprostřed mezi nimi zůstane jeden arch volný. Smyslem celého konání je, aby si obě skupiny vyměnily místa. K prvnímu kroku členové skupiny využijí volný arch mezi nimi, takzvanou kruhovou křižovatku. Důležité je dodržet několik pravidel: - hráč se může posunout vpřed na volný arch ležící před ním; - hráč jedné skupiny může postoupit vpřed také tím, že obejde hráče z druhé skupiny, je-li za ním volný arch; - nesmí takto obcházet hráče ze své skupiny; - není dovolen pohyb vzad; - hráči se musí míjet obličejem k sobě; - je dovolen pouze pohyb jednoho hráče za jeden tah; - pokud dojde k chybě, všichni se vrací na výchozí pozice. Situace je vyřešena v tom okamžiku, kdy se celá skupiny stojící vlevo od kruhové křižovatky přemístí napravo a obráceně. Závěrečná diskuse: Po hře je možné diskutovat například o tom, jak jsme se situaci snažili řešit, každý sám nebo jsme spolupracovali ve skupině, jaké pocity měli ostatní, když někdo udělal chybu a všichni se museli vrátit do výchozí pozice, jak skupina reagovala, když nemohla najít správné řešení, apod. Doporučení: Pokud skupina hledá správné řešení delší dobu a již ztrácí motivaci, je možné říci, jaký krok je chybný. Zdroj: Neuman Jan Dobrodružné hry a cvičení v přírodě, Praha: Portál. 19

20 4. kapitola Matematická úloha Ukázat, že i objektivní kritéria mohou být vnímána subjektivně. Pomůcky: Papíry a tužky. Doba trvání: 20 min. Na tabuli napíšeme matematický příklad. Může se jednat o součet dvou vícemístných čísel, například: Každý z členů skupiny si opíše příklad a vypočítá jej. Nikdo zatím výsledek nesděluje. Na tabuli napíšeme chybný výsledek například 623. Každý z členů skupiny by měl udělit žákovi, který tento příklad spočítal známku, stejně jako ve škole. Závěrečná diskuse: Cvičení navozuje diskusi na téma, jak jsme schopni objektivně posuzovat jednotlivé příklady a aplikovat stanovená kritéria. Otázky typu: Je celý příklad špatně a proto jsme dali známku za 5 nebo se jedná o malou chybu, protože postup je správný? Může být drobná chyba v projektu důvodem k jeho vyloučení? Dokážeme najít shodu pro nastavení kritérií grantového kola, tak, abychom byli schopni je dále dodržovat? Doporučeníe: Matematický příklad by neměl být komplikovaný a chybný výsledek by se měl lišit od správného výsledku maximálně v jednom čísle v řádu jednotek. Zdroj: Seminář pod vedením Vernona Ringlanda, The Community Foundation of Northern Ireland, UK, únor

Strategický dokument doporučení

Strategický dokument doporučení Strategický dokument doporučení Predtým, než sme začali s p. Gondášom plánovať náš projekt, bolo dôležité, čo prinesie pre naše krajiny. Vychádzali sme z toho, že sme si jazykovo blízki, nemáme preto jazykové

Více

Dřevěné kuželky Drevené kolky. Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku

Dřevěné kuželky Drevené kolky. Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku Dřevěné kuželky Drevené kolky Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku 8 590228 004154 96589 7 9 8 5 11 12 6 3 10 4 1 2 3-4 m 7 9 8 5 11 12 6 3 10 4 1 2 3-4 m Hra Mölkky

Více

Projekt Centrum vzdelávania - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc

Projekt Centrum vzdelávania - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Projekt Centrum vzdelávania - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc CÍLE PROJEKTU: Vytvoření přeshraničních vzdělávacích programů a jejich pilotní ověření Vybudování vzdělávacího centra na Oravě Realizace

Více

Příklad dobré praxe XX

Příklad dobré praxe XX Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XX pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Iva Černá 2010

Více

SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí

SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí Číslo předpisu: Název: Předpis publikovaný ve Sbírce mezinárodních smluv ČR 120/2001 Sb.m.s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky

Více

ING Bank fond Nadace Terezy Maxové dětem

ING Bank fond Nadace Terezy Maxové dětem ING Bank fond Nadace Terezy Maxové dětem Informace pro média Listopad 2010 Stance Communications, Salvátorská 931/8, 110 00 Praha 1, tel.: 224 810 809, fax.: 224 225 766-1- Obsah: 1 O ING Bank fondu Nadace

Více

Slavonicko kouzlo zapomenutého dědictví. Interpretace místního dědictví Prezentace projektu

Slavonicko kouzlo zapomenutého dědictví. Interpretace místního dědictví Prezentace projektu Slavonicko kouzlo zapomenutého dědictví Interpretace místního dědictví Prezentace projektu Partneři Základní údaje o projektu Nositel projektu Slavonická renesanční společnost, občanské sdružení 1. občanská

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

Grantová příručka pro žadatele o grant

Grantová příručka pro žadatele o grant Grantová příručka pro žadatele o grant Obsah Hlavní zásady Nadace Sirius 3 Grantová strategie 4 Zásady grantování Nadace Sirius 5 Systém hodnocení žádostí 5 Informace pro žadatele 6 Hlavní zásady Nadace

Více

OBSAH: Poslání 2. Rok 2006 2. Činnost 3. Dárci a partneři 4. Granty 4. Rozvoj 5. Organizační struktura 7. Kontakty 7.

OBSAH: Poslání 2. Rok 2006 2. Činnost 3. Dárci a partneři 4. Granty 4. Rozvoj 5. Organizační struktura 7. Kontakty 7. OBSAH: Poslání 2 Rok 2006 2 Činnost 3 Dárci a partneři 4 Granty 4 Rozvoj 5 Organizační struktura 7 Kontakty 7 Finanční zpráva 8 Zhodnocení pravidla pro omezení nákladů na správu nadačního fondu 10 Poslání

Více

Pomocné nástroje pro vyhodnocování potřeb dítěte a komunikaci s dítětem

Pomocné nástroje pro vyhodnocování potřeb dítěte a komunikaci s dítětem Pomocné nástroje pro vyhodnocování potřeb dítěte a komunikaci s dítětem Pomocné nástroje pro vyhodnocování potřeb dítěte a komunikaci s dítětem Pracovní listy upravil a navrhl Jindřich Racek a kol. Obrázky

Více

- hledání forem pro prezentaci

- hledání forem pro prezentaci Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Setkání s krajinou Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny Věková skupina (ročník) 6. a 7. ročník

Více

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském Projekt APVS Cílem projektu APVS - Akademie peshraniního vzdlávání zamstnanc samosprávy je vytvoení nové a prohloubení stávající spolupráce slovenských a eských samosprávných celk v oblasti vzdlávání,

Více

O pracovní rehabilitaci

O pracovní rehabilitaci ÚŘAD PRÁCE O pracovní rehabilitaci Těžké slovo: pracovní rehabilitace Když je člověk osobou se zdravotním postižením, mám právo na pracovní rehabilitaci. Pracovní rehabilitace je služba úřadu práce. Pomůže

Více

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích 1 Obsah: 1. Základní informace o organizaci 2. Jakým jsme šli směrem 3. Co se podařilo 4. Co se nepodařilo 5. Plány pro rok 2009 6. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Květina Klub Květina 7. Finanční

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Posláním komunitního plánování je zajistit, aby sociální služby fungovaly a rozvíjely se podle potřeb těch, kdo je využívají

Více

PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Na co můžeme být hrdí Kde žáci a rodiče vidí naše silné stránky Kde máme prostor na zlepšení Na co nás žáci

Více

Pedagogika volného času

Pedagogika volného času Pedagogika volného času Milan Pšenička MFF UK, Pedagogika II, LS 2013/2014 Úvod Za všeobecný cíl pedagogiky vůbec se klade dosažení relativní samostatnosti jedince ve společnosti, tzv. umět se svobodně,

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006 Tato zpráva musí být předána zahraničnímu oddělení Vaší domácí VŠ do 30 dnů po ukončení studijního pobytu. Erasmus

Více

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Rozlišuje jazykové útvary. jazyk a jeho útvary Chápe vhodnost volby jazykových prostředků obecné poučení o jazyce spisovný jazyk 6. září MV- chování podporující dobré K- komunikace v různých situacích

Více

Most do páté dimenze. Tattatuo

Most do páté dimenze. Tattatuo Motto: Postupně dojdeme k přesvědčení, že život není ani dobrý ani zlý. Prostě je a nic jiného, než ho žít, není možné. TA 3 str. 2 Říjen 2013 Stránka 1 I. Úvodní text Tři změny TA s vámi neustále komunikuje

Více

Specifický cíl: kooperace ve skupině, hledání vhodných argumentů, pochopení toho, že nemusí existovat jen jedno správné řešení

Specifický cíl: kooperace ve skupině, hledání vhodných argumentů, pochopení toho, že nemusí existovat jen jedno správné řešení Název: Výukové materiály Téma: Ochrana přírody, využití lesa Úroveň: 1. stupeň ZŠ Tematický celek: Příroda a její ochrana Předmět (obor): prvouka, přírodověda Doporučený věk žáků: 1. 5. třída Doba trvání:

Více

Studijní pobyt v Turecku

Studijní pobyt v Turecku Studijní pobyt v Turecku V květnu tohoto roku jsem měla moţnost společně s dalšími účastníky studijní návštěvy poznat město Afyonkarahisar v Turecku, o jehoţ existenci jsem do té doby neměla ani potuchy.

Více

EVVO WORKSHOP v rámci projektu Československá spolupráce škol a dalších organizací v ekologické výchově

EVVO WORKSHOP v rámci projektu Československá spolupráce škol a dalších organizací v ekologické výchově EVVO WORKSHOP v rámci projektu Československá spolupráce škol a dalších organizací v ekologické výchově Místo: 14 15 Baťův institut, budova č. 15, konferenční a vzdělávací prostory SÁL B Den: 28. 1. 2013

Více

MINIHÁZENÁ. Průpravné pohybové hry. Dobití hradu

MINIHÁZENÁ. Průpravné pohybové hry. Dobití hradu Dobití hradu MINIHÁZENÁ Průpravné pohybové hry Stručná charakteristika hry: cvičení zaměřené na střelbu, přesnost Počet dětí: 6-12 Doba trvání: 15 min. Prostředí: tělocvična, hřiště Pomůcky: míč, kužel

Více

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný?

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? 1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? Podoblast A1: Individualizace výuky A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? A1/2 Představme si úsečku.

Více

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech OSV a VMEGS. Problémy Afriky. Problémy Afriky. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech OSV a VMEGS. Problémy Afriky. Problémy Afriky. Název učební jednotky (téma) Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech OSV a VMEGS Název učební jednotky (téma) Problémy Afriky Stručná anotace učební jednotky Žáci ve dvojicích formou brainstormingu určují, co pro ně znamená

Více

stručný popis problému, který projekt řeší;

stručný popis problému, který projekt řeší; PROJEKT PRO SŠ - sborníky vymezení modulů, které bude projekt realizovat Vymezení modulů: Projekt se zaměřuje na vzdělávání v oblasti multikulturní výchovy (modul B). Projekt spojuje aktivity modulu výzkumu

Více

A.K.N. občanské sdružení. A s o ciace k o m u n i t n í c h n a d a cí

A.K.N. občanské sdružení. A s o ciace k o m u n i t n í c h n a d a cí A.K.N. občanské sdružení A s o ciace k o m u n i t n í c h n a d a cí v Česk é republice I n f o r m a c e o činnosti u příležitosti p r v n í h o v ý r očí vzniku organizace září 2006 září 2007 Poslání

Více

Úvod. Jan Neuman, Soňa Hermochová, Portál, s. r. o., Praha 2003 Illustrations Jan Smolík, 2003 ISBN 80-7178-818-X

Úvod. Jan Neuman, Soňa Hermochová, Portál, s. r. o., Praha 2003 Illustrations Jan Smolík, 2003 ISBN 80-7178-818-X Úvod Soubor her a nápadů je připraven jako kartotéka jednotlivých her, z nichž lze čerpat na různých akcích. Jednotlivé listy lze třídit podle typu her a jejich témat. Typy: sociálně psychologické hry

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Dopis Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny v jednom bloku Věková skupina (ročník) 7. ročník

Více

Komponenta specifická primární prevence. Popis jednotlivých základních kroků a činností

Komponenta specifická primární prevence. Popis jednotlivých základních kroků a činností Komponenta specifická primární prevence Popis jednotlivých základních kroků a činností duben 2011 1. Východiska Vycházíme z toho, že mezi hlavní kriteria efektivní primární prevence patří dobrá znalost

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Hlavní oborové cíle (tj. cíle vázané na očekávaný výstup

Více

5 žáků s SPU, 2 žáci LMD (poruchy chování) žádný žák s výrazným talentem

5 žáků s SPU, 2 žáci LMD (poruchy chování) žádný žák s výrazným talentem Název lekce (projektu) Práva a povinnosti Škola ZŠ Plaňany Vyučující - autor lekce Mgr. Martina Kvasilová Věková skupina 12 13 let Počet dětí 24 Počet dívek 11 Počet chlapců 13 Charakteristika dětí (děti

Více

GENERATION EUROPE. Generation Europe Česká republika Vratislavova 5/59 128 00 Praha 2

GENERATION EUROPE. Generation Europe Česká republika Vratislavova 5/59 128 00 Praha 2 GENERATION EUROPE Nezisková organizace Generation Europe, (GE) byla založena v roce 2002 a působí především v oblasti vzdělávání s dlouhodobým zájmem o inovace a nové koncepty (zkušenostní a zážitkové

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 7 VÝZNAM DOBROVOLNICTVÍ Čas ke studiu: 1 hodina Cíl: Po prostudování této podkapitoly poznáte význam

Více

Cíle projektu Žák vyjmenuje nejméně 6 živočichů žijících v lese a okolí, jejichž počet se mění se změnou klimatu.

Cíle projektu Žák vyjmenuje nejméně 6 živočichů žijících v lese a okolí, jejichž počet se mění se změnou klimatu. Název projektu: Les a klimatické změny Název školy: ZŠ Horymírova, Ostrava Jméno autora příkladu: Martina Doubravová, Jana Kindlmannová Anotace Projekt na téma Les a jeho mikroklima probíhal po dobu sedmi

Více

Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku. Specifika Života Se Sluchovým Postižením

Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku. Specifika Života Se Sluchovým Postižením Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku Specifika Života Se Sluchovým Postižením Sluch Motto: Cesta k porozumění leží před námi. Téma: : Život se sluchovým postižením em hodiny je rozšířit a upřesnit

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU

PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU I. ÚČEL A POSLÁNÍ NADACE TAŤÁNY KUCHAŘOVÉ - KRÁSA POMOCI Účelem nadace je zajištění finanční, materiální, humanitární, právní, odborné, personální nebo vzdělávací podpory a pomoci zdravotně, sociálně či

Více

Správní rada Komunitní nadace Blanicko-Otavské vyhlašuje

Správní rada Komunitní nadace Blanicko-Otavské vyhlašuje Správní rada Komunitní nadace Blanicko-Otavské vyhlašuje Společné Grantové kolo nadace a města Strakonice (realizované městem v rámci programu Zdravého města Strakonice a určené na podporu aktivit místní

Více

ČSOB Nadační program vzdělání 2015

ČSOB Nadační program vzdělání 2015 ČSOB Nadační program vzdělání 2015 ČSOB 8. června 2015 vyhlašuje grantové řízení v tématu Bezpečnost v online prostředí ČSOB dlouhodobě podporuje vzdělávání a zvyšování finanční gramotnosti u české veřejnosti.

Více

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014 Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Dotazníky k Noci divadel 2013 byly vytvořeny Annou Černou, absolventkou Katedry sociologie FF UK. Jejich

Více

Pilotní kurz lektorů SP CSR

Pilotní kurz lektorů SP CSR Pilotní kurz lektorů SP CSR j Přednášející: doc.phdr.jana Kutnohorská, CSc. Organizace:Ostravská univerzita v Ostravě Název projektu: Sociální pilíř konceptu společenské odpovědnosti (CSR), ve vztahu k

Více

Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času zajišťuje škola dlouhodobě pestrou nabídku zájmových činností v rámci nepovinných

Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času zajišťuje škola dlouhodobě pestrou nabídku zájmových činností v rámci nepovinných 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP ZV 3.1. Cíle a zaměření školy 3.1.1. Východiska ŠVP ZV Objektivní faktory, které mají pozitivní vliv na kvalitu školy: 1. poloha školy v parkové části města Liberce - Lidových sadech,

Více

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa 7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů v různých společnostech,

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ. Nástěnné meteohodiny Professor RS6S. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte.

NÁVOD NA POUŽITÍ. Nástěnné meteohodiny Professor RS6S. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte. NÁVOD NA POUŽITÍ CZ Nástěnné meteohodiny Professor RS6S Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte. TECHNICKÉ PARAMETRY: Napájení: Hodinový strojek - 1x 1,5V AA/LR6 baterie

Více

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu v zemích mimo EU

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu v zemích mimo EU Závěrečná zpráva ze studijního pobytu v zemích mimo EU Jméno a příjmení studenta: Patrícia Rojčeková Kontaktní e-mail: patricia.rojcekova@gmail.com Země, město pobytu: Čína, Chengdu Datum začátku pobytu:

Více

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce Charakteristika předmětu (Industrial Law) Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce do

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Časový rozsah lekce Věková skupina (ročník) Vzdělávací obor (dle RVP) Travelling s použitím

Více

Standardní dokumenty

Standardní dokumenty Standardní dokumenty Zadávací dokumentace pro projekty EPC Principy European Energy Service Initiative EESI IEE/08/581/SI2.528408 Duben 2011 Výhradní odpovědnost za obsah tohoto materiálu nesou autoři.

Více

VYROVNÁVÁNÍ ŠANCÍ ŽEN A MUŽŮ. CZ.04.3.07/2.2.02 - Vyrovnávání šancí žen a mužů

VYROVNÁVÁNÍ ŠANCÍ ŽEN A MUŽŮ. CZ.04.3.07/2.2.02 - Vyrovnávání šancí žen a mužů Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha v grantovém schématu

Více

Evaluace průřezových témat

Evaluace průřezových témat KONFERENCE 2013 EVALUACE PRO BUDOUCNOST Evaluace průřezových témat Daniel Svoboda 28. 5. 2013 1 Úvod Busanské partnerství pro efektivní rozvojovou spolupráci potvrdilo, že odstraňování chudoby a nerovností

Více

Vyhlášení centralizovaných rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2015

Vyhlášení centralizovaných rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2015 Vyhlášení centralizovaných rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2015 I. Vyhlášení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje níže uvedené centralizované

Více

Buďte vpoho a v pohybu, aneb Práce s mladými lidmi v Nadaci Vodafone. Inga Kaškelyte, 20.4.2010

Buďte vpoho a v pohybu, aneb Práce s mladými lidmi v Nadaci Vodafone. Inga Kaškelyte, 20.4.2010 Buďte vpoho a v pohybu, aneb Práce s mladými lidmi v Nadaci Vodafone Inga Kaškelyte, 20.4.2010 Nadace Vodafone aneb kdo jsme? založena v roce 2006 4 grantové programy Vpoho, Vpohybu, Rok jinak a Technologie

Více

Formy vyučování biologii hodina základního typu laboratorní cvičení terénní cvičení exkurze projektové vyučování

Formy vyučování biologii hodina základního typu laboratorní cvičení terénní cvičení exkurze projektové vyučování Formy vyučování biologii hodina základního typu laboratorní cvičení terénní cvičení exkurze projektové vyučování Hodina základního typu Altmann 1972, Dvořák a kol. 1982 Při přípravě vyučovací hodiny buďte

Více

Projekt ČTYŘLÍSTEK VEDE KE ŠTĚSTÍ

Projekt ČTYŘLÍSTEK VEDE KE ŠTĚSTÍ Rozvojový program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Zvyšování kvality výuky ve škole prostřednictvím změny sociálního klimatu ve škole, inovace školního vzdělávacího programu Veselá školička.

Více

Pomáháme. aneb: Největší firemní dárce. Skupina ČEZ. www.cez.cz. prof. Úsporný

Pomáháme. aneb: Největší firemní dárce. Skupina ČEZ. www.cez.cz. prof. Úsporný Pomáháme aneb: Největší firemní dárce prof. Úsporný Osminásobný firemní dárce roku je největším firemním dárcem v České republice, což dokládá také osm ocenění Největší firemní dárce roku, udělovaných

Více

MÍSTO, KDE ŽIJEME (2015 2016)

MÍSTO, KDE ŽIJEME (2015 2016) MÍSTO, KDE ŽIJEME (2015 2016) UZÁVĚRKA: 30. ČERVNA 2015. Nadace VIA vyhlašuje 10. ročník programu Místo, kde žijeme. Generálním partnerem je společnost NET4GAS, s. r. o., partnerem je skupina Hornbach.

Více

(EU PROGRAMM ERASMUS+)

(EU PROGRAMM ERASMUS+) ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (EU PROGRAMM ERASMUS+) Outdoor Education Course OUTDOOR LEADERSHIP PORTUGAL 16/03/2015 20/03/2015 Vypracoval : Mgr. Tomáš Sobotka Příprava na kurz: Příprava spočívala ve studiu materiálů,

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

Městská část Praha - Suchdol VYHLÁŠENÍ GRANTOVÉHO PROGRAMU NA PODPORU PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ PRO TĚLOVÝCHOVNÉ SPOLKY

Městská část Praha - Suchdol VYHLÁŠENÍ GRANTOVÉHO PROGRAMU NA PODPORU PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ PRO TĚLOVÝCHOVNÉ SPOLKY Městská část Praha - Suchdol VYHLÁŠENÍ GRANTOVÉHO PROGRAMU NA PODPORU PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ PRO TĚLOVÝCHOVNÉ SPOLKY PŮSOBÍCÍ V MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-SUCHDOL PRO ROK 2015 1 / 6 Část I: Podmínky pro účast

Více

Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová. AKH Wien

Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová. AKH Wien Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová AKH Wien Komunikace ze slova communicare, "spolupodílet se s někým na něčem, činit něco společným Jde tedy o spolupráci podľa Svobodová V.,

Více

Závěrečná zpráva projektu

Závěrečná zpráva projektu Do Německa na zkušenou - Versuch s mal in Deutschland Česko-německé fórum mládeže Závěrečná zpráva projektu Projekt číslo 6 10 1346 Do Německa na zkušenou Versuch's mal in Deutschland 2010 Tato závěrečná

Více

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY STRUČNÁ METODIKA PRO SPOLKY Materiál vznikl v rámci projektu OP Praha adaptabilita CZ.2.17/2.1.00/36252 Profesionalizace pražského centra Společnosti pro plánování

Více

Příklad dobré praxe III

Příklad dobré praxe III Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe III pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Olga Gajdošíková

Více

Nadace Proměny pro školy. Konference Zahrada hrou 2013 3. dubna, Národní technická knihovna, Praha anotace příspěvků konference

Nadace Proměny pro školy. Konference Zahrada hrou 2013 3. dubna, Národní technická knihovna, Praha anotace příspěvků konference Nadace Proměny pro školy Konference Zahrada hrou 2013 3. dubna, Národní technická knihovna, Praha anotace příspěvků konference Představení Nadace Proměny a programu Zahrada hrou / Mgr. Jitka Přerovská,

Více

Závěrečná hodnotící zpráva

Závěrečná hodnotící zpráva Závěrečná hodnotící zpráva Název projektu: Číslo projektu: Typ projektu: Modernizace výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů v SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín prostřednictvím využití ICT CZ.1.07/1.1.08/01.0036

Více

Zpráva s výstupy z veřejného setkání v rámci KPSS v MČ Praha 10 dne 2. června 2008 s cílem připravit SWOT analýzu pro oblast sociálních služeb

Zpráva s výstupy z veřejného setkání v rámci KPSS v MČ Praha 10 dne 2. června 2008 s cílem připravit SWOT analýzu pro oblast sociálních služeb TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM, STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A ROZPOČTEM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Zpráva s výstupy z veřejného setkání v rámci KPSS v MČ Praha 10 dne 2. června

Více

Středoškolská odborná činnost SOČ

Středoškolská odborná činnost SOČ Středoškolská odborná činnost SOČ 33. ročník - 2010/2011 1. CO JE SOČ? Středoškolská odborná činnost (SOČ) je dobrovolná zájmová činnost studentů středních škol. Výsledkem SOČ je samostatně vypracovaná

Více

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST . Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST Litoměřice, 15. května 2014 www.zdravamesta.cz/mva-sekce Akce je součástí projektu NSZM ČR "Mládež v akci? Ano, v obci!", který je realizován

Více

Pravidla publicity FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE. Příloha č. 13.1.

Pravidla publicity FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE. Příloha č. 13.1. FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE Příloha č. 13.1. Pravidla publicity Obsah: 1. Obecná pravidla zajišťování publicity projektu 1 2. Informační výstupy 2 3. Webové stránky 2 4.

Více

A/ Sportovní akce B/ Kulturní a spole enské akce

A/ Sportovní akce B/ Kulturní a spole enské akce GRANTOVÝ PROGRAM REGIONU HRANICKO pravidla na rok 2008 1. Úvod, cíl programu Grantový program regionu Hranicko vznikl na základě spolupráce Mikroregionu Hranicko, Hranické rozvojové agentury a významných

Více

Co to vlastně je prezentace?

Co to vlastně je prezentace? Prezentace Co to vlastně je prezentace? Přímý výklad nebo ukázka s možným využitím vizuálních nebo jiných pomůcek, kdy jedinou participací skupiny je kladení dotazů na závěr. Příprava prezentace Kdo? -

Více

ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 KOMPETENČNÍ MODEL

ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 KOMPETENČNÍ MODEL ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 PRAHA, 2013 Kompetenční model je nástroj práce se zaměstnanci MěÚ Lanškroun. Slouží

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

AKTUÁLNÍ TRENDY V KVALITĚ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH

AKTUÁLNÍ TRENDY V KVALITĚ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH AKTUÁLNÍ TRENDY V KVALITĚ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH Jana Brabcová Tomáš Langer Proč je kvalita tématem dne? dotace ESF výběrová řízení objem dalšího vzdělávání náročnost zákazníka dalšího vzdělávání odlišení

Více

Co to vlastně je prezentace? Příprava prezentace. Proč? Přímý výklad nebo ukázka s možným využitím vizuálních nebo jiných pomůcek, dotazů na závěr.

Co to vlastně je prezentace? Příprava prezentace. Proč? Přímý výklad nebo ukázka s možným využitím vizuálních nebo jiných pomůcek, dotazů na závěr. Co to vlastně je prezentace? Prezentace Přímý výklad nebo ukázka s možným využitím vizuálních nebo jiných pomůcek, kdy jedinou participací skupiny je kladení dotazů na závěr. Kdo? - komu budu prezentovat

Více

Hudba a film TIMELINE 5 - Livret - CZ.indd 1 16/05/2014 09:14:27

Hudba a film TIMELINE 5 - Livret - CZ.indd 1 16/05/2014 09:14:27 Hudba a film Ve zkratce... Když je hráč na tahu, musí se snažit umístit jednu ze svých karet na správné místo na časové ose (= Timeline). Zahraje-li kartu správně, bude před sebou mít o jednu kartu méně.

Více

Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism

Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism A. Vzhledem zejména k zhodnocení a porovnání připravovaných výstupů projektu NCR a projektu MAGNI, konkrétním

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

Název projektu. Číslo programu CZ.04.4.09 Název programu EQUAL Číslo priority 9.2 Název priority Rozvoj podnikání Číslo opatření 2.

Název projektu. Číslo programu CZ.04.4.09 Název programu EQUAL Číslo priority 9.2 Název priority Rozvoj podnikání Číslo opatření 2. Číslo programu CZ.04.4.09 Název programu EQUAL Číslo priority 9.2 Název priority Rozvoj podnikání Číslo opatření 2.3 Název opatření Posilování sociální ekonomiky (třetího sektoru), zejména kvality komunitních

Více

Přírodověda ve čtvrtém ročníku základní školy s využitím ICT ve výuce

Přírodověda ve čtvrtém ročníku základní školy s využitím ICT ve výuce Přírodověda ve čtvrtém ročníku základní školy s využitím ICT ve výuce Téma: Živá příroda houby Kňavová Michaela Cíl: Seznámení s živou přírodou houby (jejich stavba, výživa, dělení, význam pro člověka).naučit

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Mgr. Šárka Muchová ředitelka školy Martin Müller vychovatel 1 Identifikační údaje Název školy: Základní

Více

Průpravné úpoly. Základní dělení průpravných úpolů

Průpravné úpoly. Základní dělení průpravných úpolů Průpravné úpoly Průplavné úpoly jsou poměrně jednoduchá tělesná cvičení úpolového charakteru, která mohou žáci ihned provádět, aniž by se věnoval čas nácviku techniky. Toto ovšem neznamená, že by technika

Více

Klíčové závěry odborné veřejnosti k využití programu Creative Partnerships pro rozvoj kreativity na školách v ČR

Klíčové závěry odborné veřejnosti k využití programu Creative Partnerships pro rozvoj kreativity na školách v ČR Klíčové závěry odborné veřejnosti k využití programu Creative Partnerships pro rozvoj kreativity na školách v ČR (Výstupy diskuze kulatého stolu Potřebnost kreativních metod a implementace programu Creative

Více

Dům zahraničních služeb (DZS)

Dům zahraničních služeb (DZS) Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig 1 Dům zahraničních služeb (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva

Více

Výtvarná výchova charakteristika předmětu

Výtvarná výchova charakteristika předmětu charakteristika předmětu Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník prima sekunda tercie kvarta kvinta sexta septima oktáva Hodinová dotace 2 2 1 1 2 2 - - V rámci předmětu Výtvarná výchova RVP ZV

Více

ZOO LOTTO (cz) ZOO LOTTO (sk)

ZOO LOTTO (cz) ZOO LOTTO (sk) ZOO LOTTO (cz) Kdo jako první najde všechna svoje zvířátka? Určete, o jaké zvíře se jedná, a umístěte ho na správné místo na hrací desce. Pro ještě větší požitek ze hry máte k dispozici vždy několik herních

Více

V předmětu Informatika se uplatňují průřezová témata Osobnostní a sociální výchova a Mediální výchova.

V předmětu Informatika se uplatňují průřezová témata Osobnostní a sociální výchova a Mediální výchova. 5.3 Oblast: Informační a komunikační technologie Předmět: Informatika 5.3.1 Obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Informatika 1. stupeň Výuka počítačů a práce s informacemi

Více

1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK

1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK Příloha č. 4 1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ Vyučovací předmět anglický jazyk etwinning se vyučuje jako volitelný předmět

Více

Moderovaný workshop - zápis

Moderovaný workshop - zápis Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.01/05.0015 Cítíme zodpovědnost za vzdělávání pedagogických pracovníků námi zřizovaných MŠ Závěrečná aktivita klíčové aktivity 03 - Sdílení zkušeností dobré praxe

Více

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 I. Vyhlášení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje níže uvedený centralizovaný

Více

Úvod KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR

Úvod KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Hermochová, Soňa Hry do kapsy IV : sociálně psychologické, motorické a kreativní hry / Soňa Hermochová, Jan Neuman ; ilustrace Jan Smolík. -- Vyd. 1. -- Praha

Více

Závěrečná zpráva projektu Hýčkejte svou alma mater 2014

Závěrečná zpráva projektu Hýčkejte svou alma mater 2014 Závěrečná zpráva projektu Hýčkejte svou alma mater 2014 Název projektu: Seznamovák UP 2014 Jméno a příjmení žadatele: Tomáš BURIAN Studijní obor: Geoinformatika Ročník: 2. navazující Mgr. E-mail: Buri777@seznam.cz

Více

Riverside School Základní škola. Vzdělávací program

Riverside School Základní škola. Vzdělávací program Riverside School Základní škola Vzdělávací program Cíle vzdělávacího programu Prostřednictvím širokého a vyváženého učebního program rozvíjet a posilovat u každého žáka intelektuální, duchovní, sociální

Více

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího předmětu praktika z informatiky je podle

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Domácí zvířata - ptáci Časový rozsah lekce Věková skupina (ročník) 2 vyučovací hodiny proložená

Více

Kurz práce s informacemi

Kurz práce s informacemi Kurz práce s informacemi Hra - vyučovací metoda Vypracoval: Jakub Doležal (362999) Obsah Hra - vyučovací metoda...4 Didaktická hra...4 Druhy didaktických her...4 Výběr her...6 Rozhodovací hra...7 Paměťová

Více