Manuál k programu Youthbank aneb jednoduchý návod jak na to

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Manuál k programu Youthbank aneb jednoduchý návod jak na to"

Transkript

1 Manuál k programu Youthbank aneb jednoduchý návod jak na to Sdružení pro vzdělávání komunit, Ústí nad Labem 2005

2 Tisk a sazba: PrintActive s.r.o., Ústí nad Labem

3 Obsah 1. kapitola Čo je YouthBank... 4 História YouthBank kapitola Komunitná nadácia Zdravé mesto... 5 Komunitní nadace Euroregionu Labe... 6 Komunitná nadácia Prešov kapitola Týden na Slovensku kapitola Získávání nových členů do Youthbank Teambuilding...12 Grantový program...14 Propagace a práce s médii...17 Rozhodování...19 Monitoring a hodnocení...22 Inspirace pro další techniky kapitola Základní předpoklady pro vybudování úspěšné Youthbank

4 1. kapitola Čo je YouthBank? YouthBank je inovatívny grantový program spravovaný mladými ľuďmi, ktorý funguje v celej Veľkej Británii. YouthBanky v jednotlivých mestách / oblastiach udeľujú iným mladým ľudom malé finančné granty na ich projekty, ktoré prinášajú pozitíva pre mladých, celú komunitu a súčasne obohacujú mladých ľudí, ktorí sú do celého procesu zapojení. História YouthBank V r sa zišlo päť organizácií v Spojenom kráľovstve British Youth Council, Changemakers Foundation, Community Foundation Network, The National Youth Agency a The Prince s Trust a založili spolu YouthBank. Pilotný projekt bol financovaný z rôznych zdrojov: veľkých aj miestnych nadácií, regionálnych inštitúcií a miestnych darcov. V pilotnej fáze projektu bolo podporovaných sedem miestnych YouthBankov- Bristol, Bradfrod, Tower hamlets, Northern Ireland, Northumberland Tyne and Wear, Highlands and Islands v Škótsku a Wales. V r sa podarilo získať podporu od Community Fund s cieľom vytvoriť centrálny rozvojový orgán (Central Development Unit) a rozšíriť koncept YouthBank v celej krajine na základe skúseností z pilotnej fázy projektu. Už teraz sú mladí ľudia výrazne zapojení do riadenia celého procesu a perspektívne bude aj táto iniciatíva vedená výlučne mladými. Zdroj: YB UK Toolkit. 4

5 2. kapitola Komunitná nadácia Zdravé mesto Komunitná nadácia Zdravé mesto je mimovládna nezisková organizácia, ktorá bola založená v roku 1994 ako prvá nadácia komunitného typu v strednej a východnej Európe. Jej poslaním je zvyšovanie kvality života a zlepšovanie životného prostredia v regióne Banská Bystrica, Sliač, Zvolen, ako aj posilňovanie sociálneho kapitálu a v neposlednom rade oživenie a rozvoj miestneho darcovstva a filantropie. Svoje poslanie napĺňa prostredníctvom: - grantového programu pre občianske iniciatívy z regiónu Banská Bystrica, Sliač a Zvolen; - podpory dobrovoľníctva a spolupráce v komunite; - vytvárania podmienok a mechanizmov pre miestnych darcov tak, aby dar bol použitý podľa záujmu darcu a zároveň bol efektívne využitý na riešenie potrieb či príležitostí v komunite. Nadácia udeľuje granty do výšky ,- Sk, vo výnimočných prípadoch, na želanie darcu do výšky ,- Sk. Hlavné oblasti podpory sú deti a mládež, zlepšovanie prostredia, podpora vidieka, kultúra a vzdelávanie, zdravie a podpora rómskej komunity. O podporu sa môžu uchádzať neformálne občianske iniciatívy, občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie. Nadácia od svojho vzniku podporila viac ako 900 projektov v celkovej sume viac ako 8 mil. Sk. Program MaGNeT Skupina MaGNeT (mladí aktívni grantisti, nápaditý efektívny tím), vznikla v Banskej Bystrici v máji 2004 ako grantový program Komunitnej nadácie Zdravé mesto zameraný na neregistrované skupiny mladých ľudí vo veku rokov. Základom pre jej vznik je anglický model Youthbank, ktorý funguje vo Veľkej Británii od roku Na začiatku pozostávala skupina zo siedmychdobrovoľníkov vo veku od 14 do 26 rokov, ktorí riadili celý grantový proces od vyhlásenia grantového kola až po ukončenie a zhodnotenie podporených projektov. Prostredníctvom tohto programu získavajú možnosť rozširovať svoje vedomosti, rozhodovať o použití peňazí, ktoré sú im zverené, pracovať popri dospelých a majú moc ovplyvniť či zmeniť svoje okolie. V prvom roku bol program finančne podporený nadáciou SPP a Americkou Ambasádou v SR. Poslanie a ciele programu Cieľom programu MaGNeT je zapájať mladých ľudí v Banskej Bystrici a okolí do aktívneho rozvoja svojej komunity a tým zlepšovať kvalitu ich života. Robí tak prostredníctvom priamej finančnej podpory projektov neformálnych skupín mladých ľudí vo veku od 14 do 26 rokov. Hlavnou myšlienkou programu je, že mladí podporujú a pomáhajú realizovať myšlienky a nápady svojich rovesníkov. Podporené projekty MaGNeT vyhlasuje grantové kolá podľa toho, koľko finančných prostriedkov môže rozdeliť. Maximálna suma podpory je ,- Sk. V roku 2005 boli vyhlásené 3 grantové uzávierky v ktorých bolo podporených 14 projektov s celkovej sume ,- Sk. Vďaka podpore z programu MaGNeT zorganizovala skupina dobrovoľníkov počas prázdnin vzdelávacie a voľnočasové aktivity pre 15 detí z núdzového bývania Kotva od 5 do 6 rokov. Projekt mal výstižný názov Prípravkári a snažili sa ním zlepšiť pripravenosť detí na vstup do prvého ročníka ZŠ. Výuku striedali so zábavou. Študenti Katolíckeho gymnázia Štefana Moysesa v Banskej Bystrici zrušili brajgel okolo školy, ktorý vznikol pri stavebných prácach na škole. Toto miesto premenili na Oázu Magmamijon (čo sú začiatočné písmená realizátorov projektu). V oáze sa nachádza drevený altánok s kapacitou 30 zadkov, ktorý bude slúžiť ako vyučovací priestor ako aj miesto na oddych. Táto oáza bude slúžiť 700 študentom gymnázia. Študenti PF UMB zozbierali vďaka podporenému projektu Ako sa hrávali naši starkí detské hry, ktoré sa hrávali v prírode naši starí rodičia, zahrali sa tieto hry s deťmi v detských táboroch a hru zaznamenali na video. Ďalej spracovali anotácie hier, preložili do angličtiny a s CD poslali na doplnenie tradičných hier z rôznych štátov na Univerzitu Hogskolen Stord / Haugesund v Nórsku a tým obohatili svetový fond hier. 5

6 2. kapitola Komunitní nadace Euroregionu Labe Komunitní nadace Euroregionu Labe je nevládní nezisková organizace, která usiluje o otevřené lidské společenství a zlepšování podmínek života v Euroregionu Labe. Svého poslání nadace dosahuje: - podporováním různorodých společenství, propojováním veřejného a soukromého sektoru a zjišťováním potřeb a problémů ústecké komunity; - spoluvytvářením prostoru, ve kterém se mohou při hledání a iniciování společných vizí a řešení problémů sejít občané, podnikatelé, zástupci neziskových organizací spolu s představiteli místní a státní správy; - přispíváním k řešení dnešních i budoucích problémů získáváním a prostřednictvím grantů rozdělováním finančních prostředků do oblastí kultury, ekologie, vzdělávání, sociálních a zdravotních služeb a místního rozvoje. Komunitní nadace Euroregionu Labe je první českou komunitní nadací, jejíž počátky sahají do roku 1993 a jedinou otevřeně grantující nadací pro euroregion Labe (území bývalých okresů Děčín, Litoměřice, Teplice a Ústí nad Labem). Komunitní nadace jako nevládní nezisková organizace za dvanáct let své činnosti podpořila přes 400 projektů v celkové hodnotě více než 12 mil. Kč a vytvořila nadační jmění ve výši 45 mil. Kč. Myšlenka založit Radu mladších vznikla především z iniciativy a nápadu pracovníků nadace vzdělávat a zapojovat mladé lidi do filantropických aktivit a rozvoje komunity prostřednictvím komunitní nadace. Inspiraci získali představitelé nadace v roce 1998 od zástupce americké Council on Michigan Foundations, která podporuje projekty Youth Advisory Commitees realizované místními komunitními nadacemi. Po počátečních přípravách programu se na počátku roku 2000 nad realizací projektu Rada mladších sešlo dvacet středoškolských studentů pod vedením pracovníka Komunitní nadace. Rok 2000 a 2001 se nesl ve znamení přípravy I. grantového kola. Zdrojem inspirace pro výběr projektů vhodných k podpoření se staly výsledky I. ankety Teentown, mapující potřeby a možnosti Ústí nad Labem z pohledu mladých. Mladí lidé, převážně vrstevníci členů Rady mladších, v ní sdělovali, co se jim v Ústí líbí či nelíbí a co by chtěli změnit. Výsledky této ankety byly zpracovány do grafů a interaktivní mapy města. V průběhu roku 2001 se kromě získání finanční částky určené na podporu vybraných projektů I. grantového kola podařilo uspořádat I. autorský večer LI PO HU HU HU (Literatura-poezie-hudba-hudba-hudba) a sportovní a zábavné odpoledne pro děti z dětského domova. Avšak ke konci roku 2002 došlo k rozpadu Rady mladších vlivem neshod členů s jejich koordinátorem. Program Rada mladších V druhé polovině roku 2003 byl program znovu obnoven. Podařilo se získat nové členy z řad studentů sociální práce na FSE UJEP, jimž se tak naskytla možnost praxe v neziskovém sektoru. Ve zbývající části roku bylo vyhlášeno II. grantové kolo a získány prostředky na podporu vybraných projektů. Mimo běžných metod opatřování peněz pomocí darů od různých firem a tzv. matching fund (za každou korunu vybranou od dárců koruna od nadace) bylo poprvé využito benefičního koncertu v klubu Circus. Obtíže spojené se získáváním financí na činnost Rady mladších se však ukázaly jako velmi výrazné a podnítily úsilí o hledání jiných zdrojů. Úspěch se dostavil v roce 2004, kdy program získal generálního partnera. Díky jeho podpoře bylo možné do konce roku vyhlásit další dvě grantová kola. Další vývoj programu Rada mladších výrazně ovlivnil týdenní seminář v Belfastu UK v únoru 2004, kterého se zúčastnila koordinátora programu. Díky semináři se program Rada mladších přiklonil k myšlence Youthbank a začlenil ji do své struktury. 6

7 2. kapitola Poslání a cíle programu Rada mladších je otevřená skupina mladých lidí ve věku od 15 do 25 let, kterým nadace poskytla prostor k realizaci různorodých činností zaměřených na rozvoj komunity. Poslání Rady mladších spočívá ve snaze o zlepšení podmínek života v Ústí nad Labem a okolí, a v úsilí zapojit do této snahy co nejširší spektrum mladých lidí z různých komunit a sociálních prostředí. Rada mladších svého poslání dosahuje zjišťováním názorů mladých lidí na město Ústí nad Labem; vlastními jednorázovými projekty a podporou projektů jednotlivců i organizací, které jsou v souladu s cíli Rady mladších prostřednictvím zajištění peněžních i nepeněžních prostředků na jejich realizaci Podpořené projekty V programu Rada mladších bylo podpořeno v rámci čtyř grantových kol 44 projektů celkovou sumou ,- Kč. V grantových kolech Rady mladších se mohou o finanční podporu ucházet mladí lidé ve věku 15 až 25 let s projekty realizovanými v okrese Ústí nad Labem. Žadatel o grant může získat maximálně 3 000,- Kč na jeden projekt. Cílem programu Rada mladších je umožnit mladým lidem realizovat své vlastní projekty, které jsou v souladu s posláním Rady mladších, tj. svádějí dohromady lidi z různých sociálních prostředí (např. děti z dětského domova a jejich vrstevníky zvenčí ); pomoci mladým lidem nalézt aktivní o zodpovědný vztah k místu, v němž žijí a seznámit mladé lidi s neziskovým sektorem, zejména s činností nadací, a umožnit jim tak přístup k zajímavé oblasti činností, která se může stát prostorem pro budoucí profesionální a zájmové uplatnění. Mezi podpořenými projekty byla například fotografická výstava Indie - tajuplná i zatracovaná spojená s promítáním diapozitivů, ochutnávkou indické kuchyně a diskusí na téma Indie a Čechy - vzdálené země?. Dalším projektem sbližující dva různé světy lidí bylo vydání sborníku Zrcadlo severočeských duševně nemocných autorů a představení literatury a výtvarného umění ústecké veřejnosti. Projekt nesl název Literární a výtvarná tvorba duševně nemocných autorů. Ústí dnes a denně, projekt studentky střední školy, která netradičním způsobem pojala pohled na život ve městě Ústí nad Labem skrze hledáček fotoaparátu. Fotografie byly vystaveny v galerii Suterén. Projekt Děti v kině potřetí realizovali studenti místního gymnázia. Cílem projektu bylo zprostředkování kulturního zážitku dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí s dobrými studijními výsledky a chováním, a posílit tak jejich motivaci k dalšímu sebe-zdokonalování. 7

8 2. kapitola Komunitná nadácia Prešov Poslaním KNP je rozvoj miestneho darcovstva a podpora budovania sociálneho kapitálu v meste Prešov. KNP ponúka darcom možnosti, ako podporiť zmysluplné aktivity, ktoré prinášajú zlepšenie životných podmienok pre celú komunitu. KNP efektívne využíva získané prostriedky na podporu riešenia pálčivých problémov a uchopenia zaujímavých príležitostí, ktoré môžu život v Prešove urobiť krajším a lepším. KNP vznikla v roce Svoje poslanie napĺňa spoluprácou s darcami a finančnou podporou nápadov a projektov aktívnych Prešovčanov, ktorí chcú prispieť k zvýšeniu kvality života vo svojom meste. Od svojho založenia nadácia podporila viac ako 600 projektov celkovou sumou cca 6 mil. Sk. Poslanie a ciele programu Základným princípom programu je presvedčenie, že mladí ľudia majú schopnosti a kapacitu identifikovať a riešiť potreby vo svojom okolí tak, ako ich vnímajú oni. Tento program sa snaží vybaviť aktívnu mládež potrebnými zručnosťami a posilňuje vlastnosti nevyhnutné pre ich zapojenie do riešenia problémov v komunite, pre ich dobrovoľnícke aktivity a osobnostný rast. Je to program založený na princípe mladí mladým. Mládež má reálnu zodpovednosť za rozhodnutia o podpore pre projekty a súčasne sa podporujú projekty (často nenáročné myšlienky a nápady), ktoré by inak neboli nikdy zrealizované. Cieľom programu je rozvíjať filantropiu medzi mladými ľuďmi, viesť ich k aktívnemu záujmu o riešenie potrieb komunity, v ktorej žijú, a k podpore rôznych zaujímavých občianskych aktivít, ktoré zvyšujú kvalitu života v nej. Základným pravidlom programu je to, že mládež realizuje všetky aktivity programu podľa vlastnej kolektívnej dohody a presvedčenia, a zároveň rešpektuje vopred stanovené pravidlá. Program je prínosný nielen pre tých mladých, ktorí získavajú obrovské množstvo nových zručností a skúsenosti, alebo pre tých, ktorí majú možnosť realizovať pomocou finančných grantov vlastné nápady. Aktívna a šikovná mládež je veľkým prínosom aj pre širokú komunitu. Program Mladí mladým Komunitná nadácia Prešov odštartovala koncom roka 2004 program s názvom Mladí mladým. Program vznikol na základe inšpirácie programom YouthBank. Riaditeľka KNP absolvovala vo februári 2004 týždenný tréning pre pracovníkov komunitných nadácií, ktoré mali záujem podobný mládežnícky program realizovať, v Belfaste, UK, a prešovský program bol naplánovaný tak, aby sa čo najviac približoval originálnemu Youthbank-u, no zároveň rešpektoval miestne podmienky. V priebehu niekoľkých mesiacov, od novembra 2004 do januára 2005, sa sformovala skupina mladých ľudí vo veku od 16 do 25 rokov so záujmom o účasť v programe. Boli to mládežníci zo stredných aj vysokých škôl, chlapci aj dievčatá. Už v priebehu školení bolo zrejmé, že každý zo zapojených bude mať iniciatívu a aj príležitosť využiť vlastné schopnosti a záujmy na to, aby sa spoločne podarilo pilotný rok programu úspešne zrealizovať. Po ukončení školení fungoval tím viac-menej samostatne. Mládežníci realizovali všetky potrebné úlohy: od celkového naplánovania grantového programu a určenia jeho priorít, jeho propagácie a medializácie, vyhlásenia programu, cez konzultovanie so žiadateľmi až po konečné rozhodovanie o predložených projektoch, monitoring podporených projektov a vyhodnotenie celého programu. V rámci prvého roka programu sa uskutočnilo aj niekoľko plánovacíchteambuildingových aktivít. KNP program financovala z daru Nadácie SPP a organizačne zabezpečovala jeho priebeh. 8

9 2. kapitola Podporené projekty V grantovom programe Mladí mladým bolo podporených 10 projektov celkovou sumou ,- Sk. Cieľom programu bola aktivizácia mladých ľudí, prebudenie ich aktívneho záujmu o svoje okolie, rozvoj ich tvorivosti, originality. Zároveň to mala byť príležitosť zapojiť aj tých, ktorí pochádzajú zo sociálne či ekonomicky znevýhodneného prostredia. Program bol určený výhradne pre mladých vo veku rokov. Podporená bola napr. akcia (t)urban Fest - festival pouličného umenia, na ktorej mali mládežníci šancu naučiť sa niečo nové a netradičné; žonglovať, hrať na djembe, zapojiť sa do rôznych výtvarných či divadelných aktivít. V závere dňa na centrálnom pódiu vystúpili doteraz neznáme kapely. Aj pomocou projektu Druhá šanca si vášniví malí a mladí futbalisti z družstva KAMA - saleziáni svojpomocne opravili oplotenie ihriska a doplnili vybavenie s cieľom môcť lepšie šetriť to, čo majú, a ponúknuť priestor na hru ešte väčšiemu počtu nádejných športovcov. Futbal je pre nich nielen voľnočasovou aktivitou, no aj prostriedkom osobnostného rozvoja. Celosídliskový projekt ŠportFest na sídlisku Sekčov, smutnepreslávenom ako betónové monštrum, dostal do pohybu deti, mladých aj tých starších. Uskutočnil sa deň plný športu a zábavy. Projekt Tvorivé dielne dal príležitosť študentom hotelovej akadémie bývajúcim v internáte nápaditejšie stráviť voľný čas po škole a zároveň sa niečo naučiť: sami si vyrábali batikované tričká a modelovali šperky z terakoty. 9

10 3. kapitola Týden na Slovensku Myšlenka spolupráce dobrovolníků zapojených do různých skupin Youthbank se zrodila již v roce 2004, kdy se představitelé komunitních nadací z Evropy a Afriky sešli na týdenním semináři v Community Foundation of the Northern Ireland v Belfastu, UK. Zde byla poprvé prezentována myšlenka Youthbank s poselstvím, aby při každé zúčastněné komunitní nadaci, pokud to bude možné, vznikl tento mládežnický program. A to se ve finále také podařilo. Avšak většina věcí stojí a padá s komunikačními a finančními problémy, takže po návratu do svých domovů se mnohé kontakty přerušily. Nicméně několik zůstalo a tak vznikl prostor pro další rozvíjení spolupráce. Zrodila se československá síť nově vzniklých Youthbank, které se zformovaly při Komunitní nadaci Euroregionu Labe (Ústí nad Labem, Česká republika), Komunitní nadaci Zdravé město (Bánská Bystrica, Slovenská republika) a Komunitní nadaci Prešov (Prešov, Slovenská republika). Komunikace probíhala bez problémů, jen vyřešit problém Kdo zaplatí setkání našich dobrovolníků?. Proto jsme požádali Českou národní agenturu Mládež o finanční podporu několika denního setkání dobrovolníků zapojených do programu Youthbank na Slovensku. Bohužel, žádost byla na poprvé zamítnuta. Poučeni z nezdaru jsme opravili nedostatky a žádost podali podruhé...a tentokrát úspěšně. V tuto chvíli již nic nebránilo tomu, abychom po dvou letech práce a snažení uspořádali společné setkání dobrovolníků z Čech a Slovenska zapojených do programu Youthbank. Setkání, které ho se účastnilo patnáct dobrovolníků z Komunitní nadace Euroregionu Labe, Komunitní nadace Prešov a Komunitní nadace Zdravé město Bánská Bystrica, probíhalo pět dní, a to od 3. července do 7. července 2005 v malebném prostředí Nízkých Tater. Během nich si dobrovolníci vyměňovali informace a zkušenosti se zapojením do programu, společně řešili problémy, s kterými se setkávají a hledali inspiraci a nápady na zlepšení. Mimo pracovní náplně byl dán dostatečný prostor pro seznámení jednotlivých účastníků. Kdybychom měli s odstupem času hodnotit přínos celého setkání, mohli bychom říct, že samotné zjištění, že na řešení problémů nejste sami a máte kolem sebe lidi, kteří jsou v podobné situaci a mohou vám poradit či můžete společně daný problém vyřešit, bylo to nejdůležitější, proč jsme se pro tento krok odhodlali...a byl prvním, ale nikoliv posledním. :o) Setkání v Nízkých Tatrách finančně podpořila Česká národní agentura Mládež v rámci Akce 3 - skupinové iniciativy mládeže. 10

11 4. kapitola Stručný návod jak na to Získávání členů do Youthbank Cíl: Je dôležité, aby tím YouthBank reprezentoval všetkých mladých ľudí v oblasti, v ktorej jeho materská organizácia pôsobí. Preto je potrebné do tímu získať mladých ľudí z rôznych komunít, kultúrneho prostredia, s rôznymi záujmami, zručnosťami a skúsenosťami. Na hľadanie nových členov je dobré využiť tých mladých ľudí, ktorí už v programe pracujú- vedia pozitíva programu lepšie predať. Prínosom sú najmä noví členovia, ktorí sa dovtedy nezapájali do podobnej organizovanej aktivity či dobrovoľníckej práce. Oslovme všetkých mladých Mladí ľudia identifikujú, analyzujú a skúmajú hlavné potreby pri získavaní ďalších mládežníkov pre program udeľovania grantov. Pomôcky: Kópie inzerátu, papiere, perá a iné pomôcky potrebné pri navrhovaní inzerátov pre program YouthBank. Doba trvania: 45 min. Skupina sa po dvoch- troch rozdelí na malé skupinky. Každý člen dostane kópiu inzerátu. Tento inzerát bol navrhnutý počas pilotných rokov programu Youthbank. V malých skupinkách mladí diskutujú o každom prvku a informácii v inzeráte - aký má táto veta / vyjadrenie / informácia účel? Prečo je uvedená? Ako možno nájsť rovnováhu medzi zdôraznením príťažlivosti programu pre mladých ľudí a výstižným opisom práce a toho, čo bude zapojenie do programu predstavovať a pre koho je určený? Záverečná diskusia: S členmi skupiny možno diskutovať o množstve potrieb programu Youthbank - je dôležité sústrediť sa na hlavnú otázku charakteru a osobných kvalít mladých ľudí, ktorých program pravdepodobne osloví najviac. Odporúčanie: Toto cvičenie skupine pomôže vytvoriť vlastný propagačný materiál. Diskusia o najdôležitejších častiach inzerátu im pomôže sústrediť sa na ich vyjadrenie aj vo vlastnom PR materáli. Zdroj: YB UK Toolkit. Inzerát Zapoj sa do nového programu a staň sa členom skupiny mladých ľudí, ktorí udelia granty Sk iným mládežníkom v Prešove! Oslovujeme všetkých mladých ľudí, ktorí chcú robiť niečo nové! Máš rokov? Bývaš alebo študuješ v Prešove? Si aktívny a rád sa zapájaš do rozhodovania o veciach? Dokážeš pracovať v tíme, vieš počúvať ostatných a dať si poradiť, vieš, ako hľadať nové informácie a dobre rozhodovať? Chceš pomôcť rozdeliť Sk na podporu nápadov mladých ľudí v meste Prešov? Máš čas pracovať ako dobrovoľník a stretávať sa s ďalšími mladými ľuďni aspoň raz za mesiac? Zapojil si sa už niekedy do programu, ktorý riadili mladí ľudia? Tak sa zapoj a pomôž podporiť nápady svojich rovesníkov v Prešove korunami! 11

12 4. kapitola Čo prinesie Youthbank mladým ľuďom? Pomáha mladým ľuďom zistiť, ako ich obohatí zapojenie do programu YouthBank. Skôr, ako sa program začne, je dobré vedieť, ako naňho reagujú mladí a prečo by sa mali do programu zapojiť. Pomôcky: Lepiace Post It papieriky a perá. Doba trvania: 45 min. Cvičenie je založené na vytváraní zoznamov a ich organizovaní. Skupina vytvára - v podskupinkách, v pároch alebo aj celá spoločne zoznam toho, čo im zapojenie do programu YouthBank prinesie v každej oblasti a píše konkrétneplusy zapojenia na lepiace poznámkové papieriky. Nie je to rozmýšľanie o prínose pre komunitu či skupiny, ktoré budú v programe finančne podporené, no o prínose pre konkrétnych mladých ľudí zapojených do programu ako členovia YouthBanku. Členovia skupiny lepia popísané papieriky na tabuľu alebo flipchart a organizujú ich do jednotlivých kategórií - práca, budúca kariéra, zručnosti v osobnom živote a posilnenie sebavedomia. Záverečná diskusia: Diskutuje sa o tom, či by boli opísané plusy prínosné aj pre iných mladých ľudí. Ako ich možno predať tým ostatným? Ak nimi nemožno motivovať ďalších, čo vieme použiť na ich pritiahnutie do skupiny? Odporúčanie: vybrané plusy môže skupina použiť ako motiváciu pri tvorbe PR materiálov pri oslovovaní ďalších mladých ľudí. Zdroj: YB UK Toolkit. Teambuilding Cíl: Úspěch programu Youthbank závisí především na tom, jak bude skupina dobrovolníků schopna společně spolupracovat a fungovat jako jeden tým. Níže uvedené techniky směřují od jednoduchého představení všech členů skupiny přes poznání různých zájmů jednotlivců až po podporu spolupráce, obratnosti a tvořivosti. Komu míč? Představit všechny členy skupiny, naučit se jejich jména a navodit přátelskou atmosféru, důležitou pro další práci skupiny. Pomůcky: 3-5 barevných míčků. Doba trvání: 15 min. Skupina stojí v kruhu. Úkolem hráčů je házet si míč v kruhu tak, že házející musí vždy předem zavolat jméno osoby, která má míč chytit. V házení a chytání se musí vystřídat všichni, a proto by neměl nikdo dvakrát za sebou házet míč stejné osobě. Házení a vyvolávání jmen se může postupně zrychlovat. Důležité je, vždy říci správně jméno toho, komu je míček házen. Celý proces seznamování lze ztížit tím, že se hází několik míčků najednou. Závěrečná diskuse: Se členy skupiny je možné diskutovat například jak se cítí ve skupině, zda jsou si jistější v komunikaci s jednotlivý členy, zda jsou připraveni pracovat jako tým. Doporučení: Hru je vhodné využít zejména na počátku práce se skupinou, která se setkala poprvé či má nové členy, kteří se s ostatními neznají. Zdroj: Neuman Jan Dobrodružné hry a cvičení v přírodě, Praha: Portál. 12

13 4. kapitola Nucená volba Poznávat členy skupiny, navazovat kontakt, naučit se rozhodovat a zastávat svůj názor. Pomůcky: Lano případně křída na ohraničení prostoru. Doba trvání: 30 min. Vyznačíme dva prostory, do kterých budou vstupovat hráči odlišných názorů. Mohou to být například rohy hřiště. Tyto dva rohy jsou od sebe vzdáleny 3-5 m. Vznikly nám dva póly, mezi kterými si musí každý účastník najít své místo odpovídají jeho pocitům. Například v rozhodování, zda je optimista nebo pesimista, se někdo zařadí blíže k pólu optimista. Skupina tak může vytvořit řadu, na jejímž konci budou optimisté a na druhém konci lidé spíše se považující za pesimisty. Místo vytváření řad se můžeme sdružovat podle společných charakteristik, například podle počtu sourozenců, podle znamení zvěrokruhu, podle věku apod Závěrečná diskuse: Diskusi můžeme zavést například na otázky typu, jak jste se cítili při rozhodování, které rozhodnutí bylo nejtěžší, řídili jste se nějakou představou či vzorem, apod. Doporučení: Hru lze využít k bližšímu seznámení mezi jednotlivými členy skupiny a nalezení společných hodnot a vlastností. Zdroj: Neuman Jan Dobrodružné hry a cvičení v přírodě, Praha: Portál. Gordický uzel Navázání kontaktu s ostatními, podpora spolupráce, obratnosti a tvořivého přístupu. Prostředek jak zapojit všechny do akce. Pomůcky: Žádné. Doba trvání: min. Členové skupiny vytvoří kruh, tak aby se dotýkali rameny. Každý předpaží levou paži a uchopí za ruku některého ze svých spoluhráčů. Nesmí to být soused ani z leva ani zprava. Totéž provedou členové skupiny pravou paží. Tak vznikne gordický uzel. Bez toho, aniž by se jednotlivý členové skupiny pustili, by měli vytvořit jeden kruh (platí i postavení zády do středu kruhu). Závěrečná diskuse: Jednotlivý členové skupiny by měli být schopni reflektovat spolupráci ve skupině a zhodnotit ji. Je možné se ptát například, kdo byl ten, kdo organizoval rozplétání, jak se jednotlivý členové cítili, kdo měl a s čím problémy. Doporučení: Pokud rozplétání trvá příliš dlouho, je možné rozpojit jedno držení a to takové, na kterém se skupina shodne, že je důležité pro rozpletení. Zdroj: Neuman Jan Dobrodružné hry a cvičení v přírodě, Praha: Portál. 13

14 4. kapitola Grantový program Cíl: Grantový program je základním kamenem programu Youthbank. Jeho úspěch či neúspěch, který čas jistě prověří, stojí mimo jiné na tom, jak bude grantový program dobře připraven a propracován. To se zejména týká vyhlášení grantového kola, které obsahuje kritéria a podmínky, které musí žadatel splnit a samotného formuláře, který žadatel musí vyplnit. Techniky, které zde nabízíme vedou dobrovolníky k zamyšlení nad tím, zda obsah vyhlášení a formuláře je jednoznačný a nemůže vést k odlišné interpretaci. Kdo chce peníze? Zamyšlení nad kritérii grantových kol a nad jejich vytvářením. Pomůcky: Pro každého ve skupině bonbón či sušenka. Doba trvání: 30 min. Máme větší množství sladkostí, které ukážeme skupině s tím, že chceme tyto sladkosti někomu dát. Skupina se rozdělí do dvojic s tím, že každá skupina se má rozhodnout, co se sladkostmi udělá. Svůj návrh přednese skupině se zdůvodněním proč se tak rozhodla. Všechny návrhy se píší na tabuli. Každý člen skupiny dá svůj hlas jednomu návrhu. Návrh s nejvíce body získá všechny sladkosti a po té musí být zrealizován. Závěrečná diskuse: V rámci diskuse je možné se zaměřit na samotný rozhodovací proces, jaká kritéria jsme volili, jak jsme je dokázali zdůvodnit, jak těžké bylo rozhodnout, komu sladkosti dát, je možné usuzovat na některé obecné principy rozhodování v rámci grantových kol. Doporučení: V rámci techniky je možné použít i peníze. V tom případě na počátku hry vezmeme skleničku a vložíme do ní určitý finanční obnos (například 30,- Kč) a necháme skleničku kolovat s tím, že každý může přispět jakou chce částkou, ale samozřejmě nemusí. Nakonec peníze necháme spočítat. Dále postupujeme podle výše uvedené v postupu. Pamatujme však, že hra s vysbírávání peněz nemusí být vždy vhodná. Zdroj: YB UK Toolkit. 14

15 4. kapitola Co můžeme zlepšit? Nalezení zpětné vazby na vlastní činnost. Pomůcky: Vyhlášení grantových kol a formuláře, tužky a papíry. Doba trvání: 1h 1,5 h Skupina se rozdělí do menších skupin po 3-4 členech. Každá skupina dostane po jednom vyhlášení a jednom formuláři. Pokud je skupina složena z různých skupin Youthbank, je dobré dát každé skupině vyhlášení a formulář, který nepoužívá pro svá grantová kola. Úkol je jednoduchý. Na základě vyhlášení dát dohromady nápad a naformulovat ho do formuláře žádosti o grant. Podtrhat jak ve vyhlášení, tak ve formuláři body, u kterých si skupina nebyla jista, co znamenají či byly zavádějící. Po dokončení práce se skupina opět vrátí do společného kruhu. Závěrečná diskuse: V rámci diskuse je možné se zaměřit na zpětnou vazbu k vyhlášení a k formulářům žádosti o grant. Je možné se ptát, s jakými problémy se jednotlivé skupiny při práci setkali? Které formulace jim přišly nejasné? Co hodnotí jako dobrý nápad? Jaké doporučení by k jednotlivým materiálům měli? Doporučení: Pokud je skupina ještě na počátku své cesty ke grantovému kolu, nemusí mít ještě vytvořené vlastní vyhlášení grantového kola a formulář žádosti o grant. V tom případě je možné využít materiály již fungujících skupin zapojených do Youthbank s tím, že nové skupině mohou posloužit tyto materiály jako inspirace pro vytvoření jejich vlastního vyhlášení a formuláře žádosti o grant. Mluvící obrázky Podpora spolupráce a komunikace, umění přesně se vyjadřovat a dobře naslouchat. Pomůcky: Papíry, tužky a obrázek (viz. obrázek č. 1). Doba trvání: min. Jeden člen skupiny dostane obrázek a nikomu ve skupině ho neukazuje. Ostatní členové skupiny si vezmou papíry a tužky. Jejich cílem je nakreslit pomocí instrukcí od vybraného člena totožný obrázek jako drží jeden člen skupiny předkreslený na papíře. I. varianta Vybraný člen skupiny, který drží obrázek, si stoupne zády ke skupině tak, aby mu nikdo do obrázku neviděl. Po té začne postupně popisovat, co na obrázku vidí. Během jeho popisu se nesmí ostatní členové skupiny na nic ptát ani jiným způsobem komunikovat. II. varianta Vybraný člen se postaví čelem ke skupině a začne popisovat, co na obrázku vidí. Během jeho popisu se mohou ostatní členové ptát a komunikovat mezi sebou. Na závěr si nakreslené obrázky všichni ukáží a porovnají rozdíly. Závěrečná diskuse: Při závěrečné diskusi je důležité porovnat obě varianty. Která byla pro kreslící příjemnější? Pokud se nesměli ptát a nebyli si něčím jisti, zda malovaní vzdali? Jaké chyby, ten, který obrázek popisoval dělal? Jaké obtíže měl přednášející člen skupiny, pokud neměl žádnou zpětnou vazbu o tom, co dělá? apod. Doporučení: Hra je vhodná jako úvod pro další cvičení týkající se vyhlášení grantových kol a formulářů. Ukazuje, že ne vždy to co říkáme je stejně jasně srozumitelné všem, což v případě vyhlášení grantových kol může být problematické. 15

16 4. kapitola Obrázek č. 1 16

17 4. kapitola Propagace a práce s médii Cíl: Produkt či myšlenka může být sebelepší, ale když produkt nikdo nezná a o myšlence se nikdo nedozví ztrácí svou hodnotu. Podobné je to i s Youthbank. Pokud nikdo váš program nebude znát, nebudou přicházet žádosti o granty a nebude dostatek dobrovolníků, váš projekt brzy skončí. Proto je dobré věnovat čas i peníze na propagaci a komunikaci s médii. Vytvor plagát Zabaviť sa a kreatívne niečo tvoriť súčasne s premýšľaním o kľúčovom posolstve na oslovenie cieľovej skupiny programu YouthBank. Pomôcky: Papiere a perá. Doba trvania: 30 min. Skupina sa rozdelí na dvojice alebo malé skupinky, ktoré samostatne vytvoria plagát. To predstavuje: - vytvorenie jednoznačného posolstva; - vytvorenie produktu, ktorý bude pochopiteľný pre všetkých; - vytvorenie vizuálne atraktívneho plagátu. Záverečná diskusia: Skupina diskutuje o tom, aké náročné bolo vytvorenie jednoduchého a jednoznačného posolstva. Bolo potrebné robiť kompromisy? Vynechalo sa niečo, čo tam malo byť? Diskutuje sa o základnom kódexe propagácie: všetko musí byť legálne, slušné, poctivé a pravdivé. Prejavili sa snahy tento kódex porušiť? Odporúčanie: Cvičenie pripravuje skupinu na prácu na vytvorení grafických materiálov na propagáciu YouthBanku. Skupina zisťuje, že plagát nie je len dobrý obrázok, no jeho tvorba sa odvíja od posolstva, stanovenia cieľovej skupiny a napokon aj rozpočtu. Zdroj: YB UK Toolkit. 17

18 4. kapitola Slovné podanie Skupina musí vedieť svoje posolstvo podať rôznym spôsobom. Aktivita im pomáha precvičiť jeho podanie v rozličných formách komunikácie s verejnosťou. Pomôcky: Nápady, ktoré sa použijú pri prezentáciách, papiere a perá. Doba trvania: 60 min. Skupina sa rozdelí na menšie skupinky alebo dvojice - trojice, ktoré tvoria, precvičujú a celej skupine predvedú svoju krátku prezentáciu o práci svojho YouthBank tímu. Na aktivitu sa využijú rôzne scenáre a situácie: - prezentácia v rozhlase v trvaní max. jednej minúty - podstatou je odkomunikovať základné posolstvo, využije sa tézovité označenie a opis základných charakteristík Youthbanku; - diskusná rozhlasová relácia - skupina vymyslí otázky, aj nelichotivé a negatívne; - prezentácia pre darcov; - prezentácia pre školu alebo mládežnícku skupinu; - prezentácia pre organizácie pracujúce s postihnutými- zrakovo, sluchovo či s poruchami učenia; - prezentácia pre deti vo veku povedzme od 5-9 rokov. Záverečná diskusia: Skupina diskutuje o tom, ako sa jednotlivým skupinám podarilo odkomunikovať svoje posolstvo pre ich cieľové skupiny. Aké boli silné a slabé stránky, ohrozenia a príležitosti rôznych vybraných situácií a scenárov? Odporúčanie: Skupina využije aktivitu na precvičenie pravidla troch hlavných bodov: ak chceme byť efektívni pri komunikovaní nášho posolstva pre verejnosť, je potrebné zvoliť tri hlavné ľahko zapamätateľné myšlienky a držať sa ich, pri prezentáciách nezabiehať do detailov a neodbočovať k menej podstatným veciam. Skupina si zároveň môže premyslieť 10 najhorších otázok, ktoré by boli nútení jej členovia zodpovedať pri rôznych príležitostiach, a precvičiť si odpovede na ne použitím vybraných troch hlavných myšlienok. Zdroj: YB UK Toolkit. 18

19 4. kapitola Rozhodování Cíl: Každý z nás stál v životě před stovkami rozhodnutí. Vyhodnocoval pro i proti a když se již rozhodl, mnohdy musel svůj názor obhájit a vzdorovat argumentům druhé strany. Rozepsané techniky se snaží připravit a naučit dobrovolníky řešit problémy, naslouchat argumentům druhé strany a rozhodnout se na základě kritérií. Traffic Jam Podpora spolupráce a řešení konfliktů. Pomůcky: Papíry formátu A3, případně staré noviny. Doba trvání: min. Skupiny se postaví proti sobě, každý hráč na jeden arch papíru či novin, uprostřed mezi nimi zůstane jeden arch volný. Smyslem celého konání je, aby si obě skupiny vyměnily místa. K prvnímu kroku členové skupiny využijí volný arch mezi nimi, takzvanou kruhovou křižovatku. Důležité je dodržet několik pravidel: - hráč se může posunout vpřed na volný arch ležící před ním; - hráč jedné skupiny může postoupit vpřed také tím, že obejde hráče z druhé skupiny, je-li za ním volný arch; - nesmí takto obcházet hráče ze své skupiny; - není dovolen pohyb vzad; - hráči se musí míjet obličejem k sobě; - je dovolen pouze pohyb jednoho hráče za jeden tah; - pokud dojde k chybě, všichni se vrací na výchozí pozice. Situace je vyřešena v tom okamžiku, kdy se celá skupiny stojící vlevo od kruhové křižovatky přemístí napravo a obráceně. Závěrečná diskuse: Po hře je možné diskutovat například o tom, jak jsme se situaci snažili řešit, každý sám nebo jsme spolupracovali ve skupině, jaké pocity měli ostatní, když někdo udělal chybu a všichni se museli vrátit do výchozí pozice, jak skupina reagovala, když nemohla najít správné řešení, apod. Doporučení: Pokud skupina hledá správné řešení delší dobu a již ztrácí motivaci, je možné říci, jaký krok je chybný. Zdroj: Neuman Jan Dobrodružné hry a cvičení v přírodě, Praha: Portál. 19

20 4. kapitola Matematická úloha Ukázat, že i objektivní kritéria mohou být vnímána subjektivně. Pomůcky: Papíry a tužky. Doba trvání: 20 min. Na tabuli napíšeme matematický příklad. Může se jednat o součet dvou vícemístných čísel, například: Každý z členů skupiny si opíše příklad a vypočítá jej. Nikdo zatím výsledek nesděluje. Na tabuli napíšeme chybný výsledek například 623. Každý z členů skupiny by měl udělit žákovi, který tento příklad spočítal známku, stejně jako ve škole. Závěrečná diskuse: Cvičení navozuje diskusi na téma, jak jsme schopni objektivně posuzovat jednotlivé příklady a aplikovat stanovená kritéria. Otázky typu: Je celý příklad špatně a proto jsme dali známku za 5 nebo se jedná o malou chybu, protože postup je správný? Může být drobná chyba v projektu důvodem k jeho vyloučení? Dokážeme najít shodu pro nastavení kritérií grantového kola, tak, abychom byli schopni je dále dodržovat? Doporučeníe: Matematický příklad by neměl být komplikovaný a chybný výsledek by se měl lišit od správného výsledku maximálně v jednom čísle v řádu jednotek. Zdroj: Seminář pod vedením Vernona Ringlanda, The Community Foundation of Northern Ireland, UK, únor

Manuál k programu Youthbank aneb jednoduchý návod jak na to

Manuál k programu Youthbank aneb jednoduchý návod jak na to Manuál k programu Youthbank aneb jednoduchý návod jak na to Manuál k programu Youthbank aneb jednoduchý návod jak na to Texty připravily: Ing. Ida Adolfová Mgr. Katarína Minárová Mgr. Kateřina Niklová

Více

Cieľ: správne vysvetlenie významu slova migrovanie, priblížiť prečo ľudia migrujú, zapájať do odpovedí účastníkov,

Cieľ: správne vysvetlenie významu slova migrovanie, priblížiť prečo ľudia migrujú, zapájať do odpovedí účastníkov, Práca v Európe Seminár- modul 5 Počas tohto seminára sa účastníci naučia: Čo je migrovanie Aké sú dôvody migrovania v Európe Aké sú výhody a nevýhody práce v zahraničí Ako správne písať žiadosť a životopis

Více

JA APLIKOVANÁ EKONÓMIA

JA APLIKOVANÁ EKONÓMIA JA APLIKOVANÁ EKONÓMIA JA Aplikovaná ekonómia je vzdelávací program, ktorý ponúka podnikateľské, ekonomické a finančné vzdelávanie. Je založený na získavaní praktických skúseností a zručností tak, aby

Více

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST . Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST Litoměřice, 15. května 2014 www.zdravamesta.cz/mva-sekce Akce je součástí projektu NSZM ČR "Mládež v akci? Ano, v obci!", který je realizován

Více

SIZAR systém integrovaného zamestnávania a rekvalifikácie nevidiacich a slabozrakých ľudí

SIZAR systém integrovaného zamestnávania a rekvalifikácie nevidiacich a slabozrakých ľudí SIZAR systém integrovaného zamestnávania a rekvalifikácie nevidiacich a slabozrakých ľudí 7.3.2005 7.3.2008 ÚNIA NEVIDIACICH A SLABOZRAKÝCH SLOVENSKA /vedúci partner rozvojového partnerstva/ Sekulská 1,

Více

Názov: Osmóza. Vek žiakov: Témy a kľúčové slová: osmóza, koncentrácia, zber dát a grafické znázornenie. Čas na realizáciu: 120 minút.

Názov: Osmóza. Vek žiakov: Témy a kľúčové slová: osmóza, koncentrácia, zber dát a grafické znázornenie. Čas na realizáciu: 120 minút. Názov: Osmóza Témy a kľúčové slová: osmóza, koncentrácia, zber dát a grafické znázornenie. Čas na realizáciu: 120 minút Vek žiakov: 14 16 rokov Úrovne práce s materiálom: Úlohy majú rôznu úroveň náročnosti.

Více

LEADER/CLLD v programovom období

LEADER/CLLD v programovom období LEADER/CLLD v programovom období 2014-2020 Metóda LEADER Inovatívny prístup pre rozvoj vidieka Verejno-súkromné partnerstvá: miestne akčné skupiny(mas) História LEADER LEADERI(1991 1993) LEADERII(1994

Více

PRVÉ ÚSPEŠNÉ KROKY V SMEROVANÍ ŽIAKOV ZŠ K POVOLANIU. PhDr. Zdenka Osvaldová

PRVÉ ÚSPEŠNÉ KROKY V SMEROVANÍ ŽIAKOV ZŠ K POVOLANIU. PhDr. Zdenka Osvaldová PRVÉ ÚSPEŠNÉ KROKY V SMEROVANÍ ŽIAKOV ZŠ K POVOLANIU PhDr. Zdenka Osvaldová Národný projekt: Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja

Více

Kľúčová akcia 2 Strategické partnerstvá v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy PaedDr. Milada Kristínová Základná škola Dr.J.

Kľúčová akcia 2 Strategické partnerstvá v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy PaedDr. Milada Kristínová Základná škola Dr.J. Erasmus+ na Dérerke Kľúčová akcia 2 Strategické partnerstvá v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy PaedDr. Milada Kristínová Základná škola Dr.J.Dérera, Malacky Bags to do in your city 2014 2016 Hľadanie

Více

1. Riadenie ľudských zdrojov a personálny manažment 2. Manažérske zručnosti a komunikácia

1. Riadenie ľudských zdrojov a personálny manažment 2. Manažérske zručnosti a komunikácia RVEDOK KURZ: PERSONALISTIKA Moduly 1. Riadenie ľudských zdrojov a personálny manažment 2. Manažérske zručnosti a komunikácia 1. Riadenie ľudských zdrojov a personálny manažment Cieľ / poslanie kurzu Poslaním

Více

Medzitrh práce. Michal Páleník Inštitút zamestnanosti,

Medzitrh práce. Michal Páleník Inštitút zamestnanosti, Michal Páleník Inštitút zamestnanosti, www.iz.sk Medzitrh práce 26. novembra 2013 Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného program Zamestnanosť a sociálna

Více

ŽIADOSŤ O GRANT. Zaradenie projektu do oblasti. Názov projektu. Žiadateľ. Číslo projektu

ŽIADOSŤ O GRANT. Zaradenie projektu do oblasti. Názov projektu. Žiadateľ. Číslo projektu ŽIADOSŤ O GRANT z rozpočtu mestskej časti Bratislava - Ružinov na rok 2017 schváleného dňa 13.12.2016 na základe výzvy pre oblasť: kultúrno-spoločenské aktivity vzdelávanie telovýchova, šport a mládež

Více

Výsledky testovania žiakov 5. ročníka vybraných ZŠ v školskom roku 2014/2015 Testovanie v papierovej forme

Výsledky testovania žiakov 5. ročníka vybraných ZŠ v školskom roku 2014/2015 Testovanie v papierovej forme Výsledky testovania žiakov 5. ročníka vybraných ZŠ v školskom roku 2014/2015 Testovanie 5-2014 v papierovej forme Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (ďalej NÚCEM) v školskom roku 2014/2015

Více

Kategória školenia Prezentačné zručnosti obsahuje kurzy:

Kategória školenia Prezentačné zručnosti obsahuje kurzy: Kategória školenia Prezentačné zručnosti obsahuje kurzy: Prezentačné zručnosti Cieľom kurzu Prezentačné zručnosti je naučiť Vás, ako pripravíte prezentáciu pre konkrétnu situáciu, ako čo najefektívnejšie

Více

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria Kód projektu: 26110130437 METODICKÝ LIST Téma Ročník Princípy fungovania PC: Záznamové médiá 7. ročník ZŠ ISCED 2 Ciele: oboznámiť sa so záznamovými

Více

Roverský projekt ako na to?

Roverský projekt ako na to? Roverský projekt ako na to? ORLÍ SKAUT Čo je projekt? Projekt je spôsob ako niečo urobiť, zorganizovať. Je to riešenie konkrétneho problému, ktoré smeruje k dosiahnutiu stanovených cieľov. - má cieľ -

Více

Vzdělávací karetní. Vzdělávací pomůcka. Určeno dětem od 3 do 5 let. volí libovolné otázky případně pořadí dětí, které budou na tahu.

Vzdělávací karetní. Vzdělávací pomůcka. Určeno dětem od 3 do 5 let. volí libovolné otázky případně pořadí dětí, které budou na tahu. Vzdělávací karetní BARVY hra Úkolem této hry je naučit děti rozeznávat základní barvy. Princip je založen na komunikaci rodiče nebo pedagoga s dítětem. Hry se může zúčastnit 1 až 6 dětí pod vedením dospělé

Více

Dadaizmus - náhodizmus

Dadaizmus - náhodizmus Názov: Autor: Základná škola, Kubranská 80, 911 01 Trenčín Projektové vyučovanie Kubranská PROJEKT Č. 1 - náhodizmus Eva Vitézová Metodický materiál na vyučovanie PROJEKTOVÉ VYUČOVANIE Charakteristika

Více

Příprava na vyučování Tělesné výchovy s cíli v oblasti OSV

Příprava na vyučování Tělesné výchovy s cíli v oblasti OSV Příprava na vyučování Tělesné výchovy s cíli v oblasti OSV Název učební jednotky (téma) Hrátky a zábavná cvičení Stručná anotace učební jednotky Žáci zažijí několik drobných pohybových her. Žáci řeší pohybové

Více

Uvoľnené úlohy v medzinárodných testovaniach a ich využitie vo vyučovaní

Uvoľnené úlohy v medzinárodných testovaniach a ich využitie vo vyučovaní Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Uvoľnené úlohy v medzinárodných testovaniach a ich využitie vo vyučovaní Finančná a štatistická gramotnosť žiakov

Více

IngA- Inžinier v automobilovom priemysle

IngA- Inžinier v automobilovom priemysle IngA - Inžinier v automobilovom priemysle Katarína Petruľáková, Volkswagen Slovakia a.s. Naša vízia IngA- Inžinier v automobilovom priemysle I. 2007/2008 II. 2008/2009 III. 2009/2010 Trainee Program Štipendium

Více

Dotazník pre rodiny s deťmi

Dotazník pre rodiny s deťmi Dotazník pre rodiny s deťmi Vážení občania, milí rodičia. Ako sme Vás už informovali, v týchto dňoch pripravuje Oddelenie sociálnych vecí v spolupráci s Komisiou pre sociálne veci a bývanie pri Mestskom

Více

Život v mojej rodine. Mgr. Marta Bedriová

Život v mojej rodine. Mgr. Marta Bedriová Život v mojej rodine Mgr. Marta Bedriová Ciele aktivity 1. Dosahovať vyššiu úroveň sociálneho začlenenia Rómov do spoločnosti uvedomovaním si hodnoty rodiny pre jednotlivca i spoločnosť a širšia integrácia

Více

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria Kód projektu: 26110130437 METODICKÝ LIST Téma Ročník Princípy fungovania PC: Klávesnica 5. ročník ZŠ ISCED 2 Ciele: oboznámiť sa s klávesnicou

Více

Zdravotné postihnutie nie je prekážkou v prístupnosti na trh práce. Kto je občan so zdravotným postihnutím?

Zdravotné postihnutie nie je prekážkou v prístupnosti na trh práce. Kto je občan so zdravotným postihnutím? Zdravotné postihnutie nie je prekážkou v prístupnosti na trh práce. Občania sa zdravotným postihnutím majú rovnaké práva uchádzať sa o zamestnanie a zamestnať sa ako osoby bez zdravotného postihnutia.

Více

Specifický cíl: kooperace ve skupině, hledání vhodných argumentů, pochopení toho, že nemusí existovat jen jedno správné řešení

Specifický cíl: kooperace ve skupině, hledání vhodných argumentů, pochopení toho, že nemusí existovat jen jedno správné řešení Název: Výukové materiály Téma: Ochrana přírody, využití lesa Úroveň: 1. stupeň ZŠ Tematický celek: Příroda a její ochrana Předmět (obor): prvouka, přírodověda Doporučený věk žáků: 1. 5. třída Doba trvání:

Více

SOCIÁLNY ASPEKT VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ : SKÚSENOSTI ZO SLOVENSKA

SOCIÁLNY ASPEKT VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ : SKÚSENOSTI ZO SLOVENSKA SOCIÁLNY ASPEKT VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ : SKÚSENOSTI ZO SLOVENSKA SITUÁCIA NA SLOVENSKU pomerne nová iniciatíva (napriek starým túžbam) spolupráca Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity a neziskovej

Více

Európske voľby Európske voľby 2009

Európske voľby Európske voľby 2009 Európske voľby 2009 Európske voľby 2009 Ďalšie európske voľby nás čakajú v júni 2009. Sú veľmi dôležité pre každého človeka v Európe. Budeme voliť ľudí, ktorí za nás budú hovoriť na európskej úrovni. Títo

Více

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria Kód projektu: 26110130437 METODICKÝ LIST Téma Ročník Princípy fungovania PC: software 5. ročník ZŠ ISCED 2 Ciele: oboznámiť sa s programovým

Více

Predmet: Svet práce. Štátny vzdelávací program ISCED 2 Povinné hodiny 1 Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre II. stupeň 1

Predmet: Svet práce. Štátny vzdelávací program ISCED 2 Povinné hodiny 1 Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre II. stupeň 1 Predmet: Svet práce Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce Štátny vzdelávací program ISCED 2 Povinné hodiny 1 Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre II. stupeň 1 Charakteristika vyučovacieho predmetu Predmet

Více

Lesná pedagogika ako súčasť environmentálnej výchovy a podpora lesného turizmu

Lesná pedagogika ako súčasť environmentálnej výchovy a podpora lesného turizmu Lesná pedagogika ako súčasť environmentálnej výchovy a podpora lesného turizmu Úvodná konferencia 15.12.2015, Košice Lesy pre spoločnosť lesy bez bariér (FOR SOC)/ Národné lesnícke centrum Projekt je financovaný

Více

Erasmus+ Online jazyková podpora (OLS) Využite svoj pobyt Erasmus+ naplno!

Erasmus+ Online jazyková podpora (OLS) Využite svoj pobyt Erasmus+ naplno! Erasmus+ Online jazyková podpora (OLS) Využite svoj pobyt Erasmus+ naplno! Erasmus+: mení životy a rozširuje obzory Cieľom programu Erasmus+ je zlepšiť zručnosti a zamestnateľnosť, ako aj modernizovať

Více

Projekt Odyssea,

Projekt Odyssea, Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Téma oborové Vzdělávací obor Kdo jsem a kým bych chtěl být Člověk a jeho svět Ročník 3. Časový rozsah Tematický

Více

Rok 2012 bol pre OZ Poznaj a chráň rokom rozvoja. Získali sme grant, vďaka ktorému sme robili to, čo nás baví - aktívnu ochranu prírody a krajiny.

Rok 2012 bol pre OZ Poznaj a chráň rokom rozvoja. Získali sme grant, vďaka ktorému sme robili to, čo nás baví - aktívnu ochranu prírody a krajiny. Rok 2012 bol pre rokom rozvoja. Získali sme grant, vďaka ktorému sme robili to, čo nás baví - aktívnu ochranu prírody a krajiny. Biologický monitoring a chemická analýza vody v rieke Na jeseň sme zapojili

Více

Škola, učiteľ/ka a mediálna výchova Výsledky prieskumu po jednotlivých položkách v tabuľkách a grafoch

Škola, učiteľ/ka a mediálna výchova Výsledky prieskumu po jednotlivých položkách v tabuľkách a grafoch Škola, učiteľ/ka a mediálna výchova Výsledky prieskumu po jednotlivých položkách v tabuľkách a grafoch Ako často robíte nasledujúce činnosti (s ohľadom na svoju prácu v škole) Čítam dennú tlač a časopisy

Více

,,Ak nehoríš sám, nemôžeš zapáliť iných.

,,Ak nehoríš sám, nemôžeš zapáliť iných. www.etwinning.sk ,,Ak nehoríš sám, nemôžeš zapáliť iných. Čo je etwinning?,,e skratka pre elektronický,,twinning znamená partnerstvo partnerstvá škôl v Európe portál, ktorý umožňuje spoluprácu školám

Více

ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015

ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015 ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015 METODIKA PRO ŽADATELE O NADAČNÍ PODPORU Nadace Proměny (dále jen nadace ) vyhlašuje Grantovou výzvu 2015 v programu Zahrada hrou (dále jen grantová výzva ). Program Zahrada

Více

Súťaž Vráťme knihy do škôl je tu už po 5-krát!

Súťaž Vráťme knihy do škôl je tu už po 5-krát! Súťaž Vráťme knihy do škôl je tu už po 5-krát! O súťaži Internetové kníhkupectvo abcknihy.sk v spolupráci s partnermi Bratislavským samosprávnym krajom a vydavateľstvami Ikar, Raabe a vydavateľskou značkou

Více

PODNIKATEĽSKÝ PLÁN IDOVE TWELVE

PODNIKATEĽSKÝ PLÁN IDOVE TWELVE Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, 080 47 Prešov PODNIKATEĽSKÝ PLÁN študentskej spoločnosti IDOVE TWELVE 2013/2014 Obsah 1. Úvod... 3 2. Základné informácie o spoločnosti... 4 3. PLÁN

Více

Počet hráčů: 3 6 Věk: 8+ Hrací doba: cca 15 minut

Počet hráčů: 3 6 Věk: 8+ Hrací doba: cca 15 minut Počet hráčů: 3 6 Věk: 8+ Hrací doba: cca 15 minut V této hře se to hemží kozami a ty jich musíš získat co nejvíce. Ale najednou je jejich počet limitován a ty už žádné kozy nechceš! Nebohá zvířata tedy

Více

TEMATICKÝ OKRUH VEK DETÍ TÉMA

TEMATICKÝ OKRUH VEK DETÍ TÉMA Aktivita: DOPRAVA IDEME NA VÝLET Autor: Ľubica Kotercová, Materská škola, Ul. P. O. Hviezdoslava 17, Martin Cesta na kurikulum: Ľudia TEMATICKÝ OKRUH VEK DETÍ TÉMA Poznať, rozlíšiť, priradiť a triediť

Více

1. podporu prístupu k bývaniu na primeranej úrovni, 2. predchádzanie bezdomovstvu a jeho zníženie s cieľom jeho postupného odstránenia,

1. podporu prístupu k bývaniu na primeranej úrovni, 2. predchádzanie bezdomovstvu a jeho zníženie s cieľom jeho postupného odstránenia, Helena Woleková Na zabezpečenie účinného výkonu práva na bývanie sa zmluvné strany zaväzujú prijať opatrenia určené na: 1. podporu prístupu k bývaniu na primeranej úrovni, 2. predchádzanie bezdomovstvu

Více

HODNOTENIE SPOKOJNOSTI CIEĽOVÝCH SKUPÍN S VYBRANÝMI SLUŽBAMI ORGANIZÁCIE

HODNOTENIE SPOKOJNOSTI CIEĽOVÝCH SKUPÍN S VYBRANÝMI SLUŽBAMI ORGANIZÁCIE HODNOTENIE SPOKOJNOSTI CIEĽOVÝCH SKUPÍN S VYBRANÝMI SLUŽBAMI ORGANIZÁCIE ZA ROK 2013 organizácia predmetových olympiád a postupových súťaží (POPS); administrácia grantových programov a administrácia malých

Více

SK PRES 2016 IUVENTA,

SK PRES 2016 IUVENTA, SK PRES 2016 IUVENTA, 5. 3. 2015 SLOVENSKÉ PREDSEDNÍCTVO V RADE EURÓPSKEJ ÚNIE 2016 Program stretnutia 1. Všeobecné informácie o predsedníctve 2. Politické priority Slovenska v oblasti mládeže a spolupráca

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

SK PRES 2016 IUVENTA,

SK PRES 2016 IUVENTA, SK PRES 2016 IUVENTA, 5. 3. 2016 SLOVENSKÉ PREDSEDNÍCTVO V RADE EURÓPSKEJ ÚNIE 2016 Čo je predsedníctvo v Rade EÚ? Orgány EÚ v skratke Európska rada Určovanie stratégie Úloha: určuje politické smerovanie

Více

Vysoké školy na Slovensku Prieskum verejnej mienky

Vysoké školy na Slovensku Prieskum verejnej mienky Vysoké školy na Slovensku 201 Prieskum verejnej mienky PRIESKUM VÁCLAV FORST Marketing Research Consultant Metodológia Zber dát bol realizovaný formou internetového dotazníka (CAWI) prostredníctvom internetového

Více

Školy podporujúce zdravie Zdravá materská škola ( poznatky z plnenia projektov )

Školy podporujúce zdravie Zdravá materská škola ( poznatky z plnenia projektov ) v Košiciach 25.4.2006 Školy podporujúce zdravie Zdravá materská škola ( poznatky z plnenia projektov ) Regionálny úrad verejného zdravotníctva Košice MUDr. Strmenská Katarína, MPH MVDr.Lešníková Viera

Více

Obrázok č. 1 Rozloženie typu realizovaných aktivít v RÚVZ v SR ku Medzinárodnému dňu bez fajčenia v roku 2011

Obrázok č. 1 Rozloženie typu realizovaných aktivít v RÚVZ v SR ku Medzinárodnému dňu bez fajčenia v roku 2011 17. november 2011 - Medzinárodný deň bez fajčenia vyhodnotenie realizovaných aktivít Regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva v Slovenskej republike. Pracovníci odborov podpory zdravia na regionálnych

Více

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný?

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? 1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? Podoblast A1: Individualizace výuky A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? A1/2 Představme si úsečku.

Více

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. Grafy

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. Grafy Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Grafy Graf efektívne vizuálne nástroje dáta lepšie pochopiteľné graf môže odhaliť trend alebo porovnanie zobrazujú

Více

Školský rok 2016 / 2017

Školský rok 2016 / 2017 Rámcový učebný plán - ZŠ Janka Kráľa, Lipt. Mikuláš, ISCED 2. pre 7. 9. ročník Školský rok 206 / 207 Vzdelávacia oblasť Predmet/ročník 7. 8. 9. Jazyk a komunikácia slovenský jazyk a literatúra 4 5 5 prvý

Více

Učebný plán pre študentov, ktorí začali štúdium 1. septembra 2013

Učebný plán pre študentov, ktorí začali štúdium 1. septembra 2013 Učebný plán pre študentov, ktorí začali štúdium 1. septembra 2013 Učebný plán A: Gymnázium vetva obsahujúca latinský jazyk Vzdelávacia oblasť Názov predmetu 1.ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník spolu

Více

Projektové aktivity v roku 2016 v sociálnej oblasti v Meste B.Bystrica. KPSS Stretnutie s MVO

Projektové aktivity v roku 2016 v sociálnej oblasti v Meste B.Bystrica. KPSS Stretnutie s MVO Projektové aktivity v roku 2016 v sociálnej oblasti v Meste B.Bystrica KPSS Stretnutie s MVO 7.4.2016 Pripravované projekty v sociálnej oblasti v roku 2016 stav k 31.3.2016 Centrum včasnej intervencie

Více

HODNOTENIE SAJTOV. A. Vysvetlenie pojmov rozdelenie žiakov do skupín, dištančná a prezenčná

HODNOTENIE SAJTOV. A. Vysvetlenie pojmov rozdelenie žiakov do skupín, dištančná a prezenčná HODNOTENIE SAJTOV A. Vysvetlenie pojmov rozdelenie žiakov do skupín, dištančná a prezenčná forma štúdia, SAJT Rozdelenie žiakov do skupín: 1. skupina: žiaci, ktorí navštevujú vyučovacie hodiny pravidelne

Více

ÚVOD DO HRY PRINCIP HRY

ÚVOD DO HRY PRINCIP HRY Počet hráčů: 2-6 Věk: od 6 let Délka hry: cca 20 min. Obsah: 66 hracích karet: 45 karet s čísly (hodnota 0 8 čtyřikrát, hodnota 9 devětkrát), 21 speciálních karet (9 karet Výměna, 7 karet Špehuj, 5 karet

Více

Kombinatorická pravdepodobnosť (opakovanie)

Kombinatorická pravdepodobnosť (opakovanie) Kombinatorická pravdepodobnosť (opakovanie) Metódy riešenia úloh z pravdepodobnosti a štatistiky Cvičenie 1 Beáta Stehlíková, FMFI UK Bratislava www.iam.fmph.uniba.sk/institute/stehlikova Príklad 1: Zhody

Více

Program ovocie a zelenina do škôl Školské ovocie

Program ovocie a zelenina do škôl Školské ovocie Program ovocie a zelenina do škôl Školské ovocie Cieľom predkladanej správy je opísať výsledky monitorovania údajov o spotrebe ovocia a zeleniny u detí, žiakov a rodičov (ďalej len monitorovanie) v Slovenskej

Více

Učebné plány UČEBNÉ PLÁNY ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU

Učebné plány UČEBNÉ PLÁNY ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU Učebné plány UČEBNÉ PLÁNY ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU ŠTVORROČNÉ ŠTÚDIUM UČEBNÝ PLÁN GYMNÁZIA ANTONA BERNOLÁKA V SENCI PRE ŠKOLSKÝ ROK 2015/2016 Plán je v súlade s rámcovým učebným plánom ŠVP ISCED

Více

Európsky týždeň odborných zručností

Európsky týždeň odborných zručností Odpovede nie je možné upraviť Európsky týždeň odborných zručností Vložte informácie o Vašom podujatí venovanom Európskeho týždňu odborných zručností do nižšie uvedeného formulára. Ak sú informácie o Vašom

Více

Mít motivované účastníky. Mluvit srozumitelně dle zásad ETR. Ověřovat, zda účastníci všemu rozumí. Používat materiály ve srozumitelné podobě.

Mít motivované účastníky. Mluvit srozumitelně dle zásad ETR. Ověřovat, zda účastníci všemu rozumí. Používat materiály ve srozumitelné podobě. Mít motivované účastníky. Mluvit srozumitelně dle zásad ETR. Ověřovat, zda účastníci všemu rozumí. Používat materiály ve srozumitelné podobě. Vše, co je řečené, je dobré mít i v písemné podobě (nebo promítnuté

Více

Používateľské požiadavky na platformu FASTER: Výsledky prieskumu

Používateľské požiadavky na platformu FASTER: Výsledky prieskumu FASTER Financial and Accounting Seminars Targeting European Regions Finančné a účtovnícke semináre určené pre európske regióny Používateľské požiadavky na platformu FASTER: Výsledky prieskumu Martin Vejačka

Více

Používateľská príručka: MOODLE

Používateľská príručka: MOODLE Používateľská príručka: MOODLE Obsah Prístup na portál MOODLE... 2 Vytváranie kurzov... 3 Úprava kurzu... 4 Úprava týždňov/tém... 5 Úprava zhrnutia týždňa/témy... 5 Úprava zdrojov/aktivít... 6 Pridanie

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

EXTERNÉ a E-LEARNINGOVÉ štúdium. úvodný materiál

EXTERNÉ a E-LEARNINGOVÉ štúdium. úvodný materiál EXTERNÉ a E-LEARNINGOVÉ štúdium úvodný materiál DENNÉ ŠTÚDIUM - Študenti do 23 rokov (dokedy môže byť športovým talentom) - Študenti nemôžu súčasne pracovať, pretože sú gymnazisti, pripravujúci sa na ďalšie

Více

PROGRAM ERASMUS+ v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy

PROGRAM ERASMUS+ v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy PROGRAM ERASMUS+ v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy ZUZANA IZÁKOVÁ VÝZVA 2017, Bratislava 9.12.2016 2014 2020: ERASMUS+ Vzdelávanie a odborná príprava - Mládež a šport Podpora internacionalizácie

Více

GRANTOVÝ PROGRAM NADÁCIE POŠTOVEJ BANKY

GRANTOVÝ PROGRAM NADÁCIE POŠTOVEJ BANKY GRANTOVÝ PROGRAM NADÁCIE POŠTOVEJ BANKY NADÁCIA POŠTOVEJ BANKY opäť spája generácie, avšak tentoraz cez naše korene, ktorých súčasťou je tradičná ľudová kultúra, umenie a folklór. Prostredníctvom grantového

Více

Vzdelávací program: Diferencovaná a kooperatívna výučba ako základ inkluzívnej edukácie v materskej škole. Názov skupiny:

Vzdelávací program: Diferencovaná a kooperatívna výučba ako základ inkluzívnej edukácie v materskej škole. Názov skupiny: Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Názov záverečnej prezentácie: Diferencovaná a kooperatívna

Více

EURES Európske služby zamestnanosti

EURES Európske služby zamestnanosti EURES Európske služby zamestnanosti Sieť EURES (European Employment Services): - bola založená a je finančne podporovaná Európskou komisiou, - predstavuje v rámci EÚ hlavný nástroj na podporu nadnárodnej

Více

Projekt Odyssea,

Projekt Odyssea, Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Smyslové orgány úvod. Důležitost smyslů pro učení Časový rozsah lekce asi 65 minut / jedna

Více

Techniky tímovej práce a možnosti ich aplikácie v manažérstve kvality

Techniky tímovej práce a možnosti ich aplikácie v manažérstve kvality Techniky tímovej a možnosti ich aplikácie v manažérstve kvality Doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD. Žilinská univerzita v Žiline 9-1 Charakteristické črty tímovej : Definovaný konkrétny cieľ Dočasnosť (po

Více

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech OSV a VMEGS. Problémy Afriky. Problémy Afriky. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech OSV a VMEGS. Problémy Afriky. Problémy Afriky. Název učební jednotky (téma) Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech OSV a VMEGS Název učební jednotky (téma) Problémy Afriky Stručná anotace učební jednotky Žáci ve dvojicích formou brainstormingu určují, co pro ně znamená

Více

PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Na co můžeme být hrdí Kde žáci a rodiče vidí naše silné stránky Kde máme prostor na zlepšení Na co nás žáci

Více

Pre školský rok 2013 / 2014

Pre školský rok 2013 / 2014 Školský vzdelávací program ZŠ Janka Kráľa ISCED 2. pre V. ročník Pre školský rok 20 / 20 Vzdelávacia oblasť Predmet/ročník 5. 6. 7. 8. 9. Spolu Jazyk a komunikácia slovenský jazyk a literatúra 5 5 prvý

Více

Kľúčová akcia 2 (KA 2) Strategické partnerstvá (SP) Výzva Workshop pre sektor. Odborné vzdelávanie a príprava (OVP)

Kľúčová akcia 2 (KA 2) Strategické partnerstvá (SP) Výzva Workshop pre sektor. Odborné vzdelávanie a príprava (OVP) Kľúčová akcia 2 (KA 2) Strategické partnerstvá (SP) Výzva 2015 Workshop pre sektor Odborné vzdelávanie a príprava (OVP) 21.1.2015 Bratislava, 4. 2. 2015 Košice Európske priority: Priority 1. Horizontálne

Více

Základná škola, Ostredková ul. č. 14, Bratislava

Základná škola, Ostredková ul. č. 14, Bratislava Základná škola, Ostredková ul. č. 14, 821 02 Bratislava Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava Ružinov dňa 15.10.2014 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho

Více

PPC brief. Zadanie pre tvorbu PPC reklamnej kampane

PPC brief. Zadanie pre tvorbu PPC reklamnej kampane PPC brief Zadanie pre tvorbu PPC reklamnej kampane Tento dokument slúži ako východiskový bod projektu pre tvorbu PPC reklamnej kampane. Vďaka nemu si môžeme ujasniť základné informácie potrebné na začatie

Více

APLIKÁCIA PRAKTICKÝCH SKÚSENOSTÍ VO VÝUČBE PREDMETU SOCIÁLNA EKONOMIKA

APLIKÁCIA PRAKTICKÝCH SKÚSENOSTÍ VO VÝUČBE PREDMETU SOCIÁLNA EKONOMIKA Ekonomická univerzita v Bratislave Národohospodárska fakulta APLIKÁCIA PRAKTICKÝCH SKÚSENOSTÍ VO VÝUČBE PREDMETU SOCIÁLNA EKONOMIKA Ing. Hana Poláčková, PhD. Katedra ekonomickej teórie Národohospodárskej

Více

CESTA DO ŠKOLY. Hra. 1. stupeň ZŠ, 2. třída. 160 minut ANOTACE

CESTA DO ŠKOLY. Hra. 1. stupeň ZŠ, 2. třída. 160 minut ANOTACE CESTA DO ŠKOLY Hra 1. stupeň ZŠ, 2. třída 160 minut ANOTACE Program je založený na kreslení své reálné cesty z domu do školy. Cílem je zmapování cesty, vnímavost a vztah ke svému okolí. Po první úloze,

Více

VÝROČNÁ SPRÁVA

VÝROČNÁ SPRÁVA VÝROČNÁ SPRÁVA 2011-1- 1. Základné údaje 2. Členovia orgánov 3. O Nadácii Ta3 4. Ročná účtovná závierka a správa audítora za rok 2011-2- 1. Základné údaje Názov nadácie: Sídlo nadácie: Právna forma: Gagarinova

Více

Odmietanie očkovania v ambulancii všeobecného lekára pre deti a dorast

Odmietanie očkovania v ambulancii všeobecného lekára pre deti a dorast Odmietanie očkovania v ambulancii všeobecného lekára pre deti a dorast Európsky imunizačný týždeň 2014 15.4.2014 MUDr. Marta Špániková, všeobecný lekár pre deti a dorast, Petržalka Očkovanie v ambulancii

Více

KVALIFIKAČNÝ SYSTÉM UCI NA MAJSTROVSTVÁ SVETA V ROKU 2016 Výkonný Výbor UCI vypracuje kvalifikačný systém každý rok.

KVALIFIKAČNÝ SYSTÉM UCI NA MAJSTROVSTVÁ SVETA V ROKU 2016 Výkonný Výbor UCI vypracuje kvalifikačný systém každý rok. KVALIFIKAČNÝ SYSTÉM UCI NA MAJSTROVSTVÁ SVETA V ROKU 2016 Výkonný Výbor UCI vypracuje kvalifikačný systém každý rok. Cestné preteky jednotlivcov Muži Elite Kvalifikačný systém sa bude používať v poradí

Více

O pracovní rehabilitaci

O pracovní rehabilitaci ÚŘAD PRÁCE O pracovní rehabilitaci Těžké slovo: pracovní rehabilitace Když je člověk osobou se zdravotním postižením, mám právo na pracovní rehabilitaci. Pracovní rehabilitace je služba úřadu práce. Pomůže

Více

Studijní pobyt v Turecku

Studijní pobyt v Turecku Studijní pobyt v Turecku V květnu tohoto roku jsem měla moţnost společně s dalšími účastníky studijní návštěvy poznat město Afyonkarahisar v Turecku, o jehoţ existenci jsem do té doby neměla ani potuchy.

Více

Návrhy konkrétnych riešení pre posilnenie prepojenia vysokých škôl a podnikovej praxe. Jaroslav Holeček Prezident ZAP SR

Návrhy konkrétnych riešení pre posilnenie prepojenia vysokých škôl a podnikovej praxe. Jaroslav Holeček Prezident ZAP SR Návrhy konkrétnych riešení pre posilnenie prepojenia vysokých škôl a podnikovej praxe Jaroslav Holeček Prezident ZAP SR 12.2.2015 Hotel Bôrik 10 rokov fungovania/nefungovania Bolonského procesu na Slovensku

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Kostra lidského těla Přírodopis 8. ročník 2 vyučovací

Více

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích 1 Obsah: 1. Základní informace o organizaci 2. Jakým jsme šli směrem 3. Co se podařilo 4. Co se nepodařilo 5. Plány pro rok 2009 6. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Květina Klub Květina 7. Finanční

Více

UČEBNÝ PLÁN podľa Inovovaného školského vzdelávacieho programu. Základná škola J.C. Hronského, Krátka 2, Šaľa

UČEBNÝ PLÁN podľa Inovovaného školského vzdelávacieho programu. Základná škola J.C. Hronského, Krátka 2, Šaľa UČEBNÝ PLÁN podľa Inovovaného školského vzdelávacieho programu Základná škola J.C. Hronského, Krátka 2, 927 01 Šaľa Školský rok 2016/2017 Primárne vzdelávanie - žiaci so všeobecným intelektovým nadaním

Více

Špecifikácia testu. z matematiky. pre celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2016/2017

Špecifikácia testu. z matematiky. pre celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2016/2017 Špecifikácia testu z matematiky pre celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2016/2017 Bratislava 2016 Test z matematiky pre celoslovenské testovanie je určený žiakom 5. ročníka základných

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

FOCUS Sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja

FOCUS Sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja FOCUS Sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja Tatranská húževnatosť sa vo Veľkom Slavkove opláca Obec Veľký Slavkov patrí zaiste medzi jednu zo vstupných brán Vysokých Tatier. Leží iba necelé štyri

Více

Učebné osnovy vypracované na základe inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1, schváleného 2015

Učebné osnovy vypracované na základe inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1, schváleného 2015 Učebné osnovy Názov predmetu Stupeň vzdelania Vzdelávacia oblasť Slovenský jazyk ISCED1 Jazyk a komunikácia Časový rozsah výučby 31 Poznámka povinný predmet Dátum poslednej zmeny 02. 09. 2015 Obsah Časová

Více

Verifikácia a falzifikácia

Verifikácia a falzifikácia Hypotézy Hypotézy - výskumný predpoklad Prečo musí mať výskum hypotézu? Hypotéza obsahuje vlastnosti, ktoré výskumná otázka nemá. Je operatívnejšia, núti výskumníka odpovedať priamo: áno, alebo nie. V

Více

Rozvoj potenciálu človeka bez domova

Rozvoj potenciálu človeka bez domova Príspevok z 5. ročníka medzinárodnej konferencie Rozvoj potenciálu človeka bez domova 30. 5. a 31. 5. 2013 Park Hotel Tartuf, Beladice Konferenciu zorganizovalo a spolufinancovalo o.z. ProA prúdu, vydavateľ

Více

Environmentálne projekty pre deti

Environmentálne projekty pre deti Environmentálne projekty pre deti Skupina Veolia Energia na Slovensku SKUPINA VEOLIA ENERGIA NA SLOVENSKU 2 Naše služby Energetická efektívnosť Centrálne zásobovanie teplom Služby pre priemysel Veolia

Více

Nadácia Volkswagen Slovakia a detské domovy

Nadácia Volkswagen Slovakia a detské domovy Nadácia Volkswagen Slovakia a detské domovy Projekt: Vianočné video Október 2012 Podstata a fázy projektu I. fáza - zozbierame videí s vopred zadaným scenárom - 10 najlepších z týchto videí vyhrá stavebnicu

Více

KOMISNÝ PREDAJ. Obr. 1

KOMISNÝ PREDAJ. Obr. 1 KOMISNÝ PREDAJ Komisný predaj sa realizuje na základe komisionárskej zmluvy, pričom ide v podstate o odložený predaj, kde práva k výrobku alebo tovaru prevedie dodávateľ (výrobca, komitent) na predajcu

Více

Informácia o rozhodovaní procedúrou per rollam Komunikačná stratégia OP VaI

Informácia o rozhodovaní procedúrou per rollam Komunikačná stratégia OP VaI Informácia o rozhodovaní procedúrou per rollam Komunikačná stratégia OP VaI INFORMÁCIA O ROZHODOVANÍ PROCEDÚROU PER ROLLAM konzultácie s Európskou komisiou 19. 3. 2015 1. 4. 2015 pripomienkové konania

Více

Názov kvalifikácie: Projektový manažér pre informačné technológie

Názov kvalifikácie: Projektový manažér pre informačné technológie Názov kvalifikácie: Projektový manažér pre informačné technológie Kód kvalifikácie U2421003-01391 Úroveň SKKR 7 Sektorová rada IT a telekomunikácie SK ISCO-08 2421003 Projektový špecialista (projektový

Více

Návod na vkladanie záverečných prác do AIS

Návod na vkladanie záverečných prác do AIS Návod na vkladanie záverečných prác do AIS Povinnosti študenta pri odovzdávaní záverečne práce do AIS: Študenti vkladajú záverečné práce do AIS sami a vypĺňajú aj Doplňujúce informácie ZP, vypĺňajú návrh

Více