Online platební systémy v České Republice a výběr vhodné varianty pro internetový obchod

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Online platební systémy v České Republice a výběr vhodné varianty pro internetový obchod"

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Online platební systémy v České Republice a výběr vhodné varianty pro internetový obchod Bakalářská práce Autor bakalářské práce: Vedoucí bakalářské práce: Jiří ŠTĚPÁNEK Ing. Václav ŠUBRTA 2010

2

3 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Elektronické platební systémy v České Republice a výběr vhodné varianty pro internetový obchod zpracoval samostatně a použil pouze zdrojů, které cituji a uvádím v seznamu použité literatury. V Praze dne Podpis.

4 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkoval Ing. Václavovi Šubrtovi za ochotu a věcné připomínky, kterými přispěl k vypracování této bakalářské práce.

5 Anotace V první části bakalářské práce jsou rozebrány nejrozšířenější platební systémy v České Republice. Je popsána jejich základní charakteristika a principy na kterých jsou založeny. Každý systém je detailně popsán v samostatné kapitole. V druhé části práce je provedeno více-kriteriální srovnání všech popsaných systémů podle definovaných kritérií. Každé kritérium má určenou svoji váhu v procesu rozhodování. Výpočtem je pak zjištěno, které platební systémy jsou vhodné implementovat do internetového obchodu. Annotation In first part of the bachelor thesis are described most common, online payment systems in Czech Republic. There are described basic characterisations and principles they are based on. Each system is described in single part. In second part is made multi-criteria decision analysis according to chosen criterions. Each criterion has own priority in process of decision making. The results of this process are informations telling us, which online payment systems are ideal to choose for the online store.

6 Obsah 1 Úvod Platební systémy Úvod k platebním systémům Rozdělení platebních systémů Klasické platební systémy Elektronické platební systémy Zabezpečení elektronických platebních systémů Technologie zabezpečení Systém PayPal Založení účtu Integrace do webu Zabezpečení Ceník služeb Paypal Výhody a nevýhody PaySec Založení účtu PaySec pro obchodníky Integrace do webu a průběh platby Zabezpečení PaySec Ceník služeb PaySec Limity Výhody a nevýhody PaySec Moneybookers Založení účtu Implementace do webu Zabezpečení Moneybookers Ceník služeb Moneybookers platební brány Výhody a nevýhody Moneybookers Bankovní e-commerce řešení Integrace do webu a průběh platby Ceník služeb Zabezpečení Výhody a nevýhody platby pomocí platební karty Platba prostřednictvím jednorázového příkazu Průběh platby Ceník služeb Zabezpečení Výhody a nevýhody platby pomocí internetového bankovnictví Platba na dobírku Průběh služby a cena Výběr elektronického platebního systému Úvod Problematika Cíle rozhodování Stanovení kriterií pro rozhodování Technologický pohled Ekonomický pohled Sociální pohled Metoda rozhodování Vyhodnocení Závěr Přehled použitých zdrojů... 55

7 1 Úvod S rozvojem nových technologií, zabezpečující rychlý a efektivní přenos informací, se současně rozvíjí i internet jako takový. Ten se díky tomu stává čím dál tím zajímavějším pro komerční využití. Elektronický obchod je v současné době obrovským fenoménem. Počet internetových obchodů stále narůstá, objevují se nové a nové služby nabízené koupěchtivým lidem, objevuje se nejrůznější zboží, které byste v kamenném obchodě, jen těžko našli a objevují se i nástroje jak elektronický prodej co nejvíce urychlit, zabezpečit a zpříjemnit jak zákazníkům, tak prodejcům. Mezi takové nástroje řadíme i platební systémy na internetu. Způsob platby začíná čím dál tím více rozhodovat o tom, jestli si zákazník koupí zboží právě na vybraném obchodě, nebo zvolí konkurenci. Práce se zabývá právě touto problematikou - jaký platební systém by měl obchodník zvolit pro svůj obchod, aby přilákal co nejvíce zákazníků, a aby převod peněz byl co nejefektivnější a nejlevnější. Společně s tímto hlavním cílem, jsou zpracovány i následující podcíle: Jaké jsou nejužívanější platební systémy současnosti v České Republice Jaká jsou jejich základní charakteristiky Jaké výhody a nevýhody nabízí daný platební systém Jakými technologiemi jsou platby zabezpečeny Jak probíhá implementace platebních systémů do internetových obchodů 7

8 2 Platební systémy 2.1 Úvod k platebním systémům Problematika, jak realizovat platby na internetu se poprvé objevila společně s prvním fungujícím internetovým obchodem. Ten vznikl v USA roku 1992 a první obchodní komoditou dostupnou na internetu byly hudební CD, tím obchodem byl server Amazon.com [1]. V České Republice začal skutečný boom internetových obchodů až na přelomu tisíciletí. V té době začali čeští uživatelé vnímat nákup zboží na internetu za relativně bezpečný a často cenově výhodnější. Důvodů pomalejšího vývoje internetového obchodování u nás, oproti západním zemím, je několik. Bylo to způsobeno zejména špatnými zkušenostmi uživatelů, kteří se stali mnohokrát oběťmi internetových podvodů v samotných počátcích využívání internetu [2]. Dalším problémem byl fakt, že neexistoval žádný zákon, který by jasně specifikoval a definoval povinnosti a vztahy obchodníků na internetu ke svým zákazníkům. Zákon, č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, nabyl účinnosti až v roce A v neposlední řadě to bylo způsobeno právě nerozvinutými platebními systémy v České Republice. Čeští uživatelé byli často nuceni žádat povolení k prováděním online plateb své banky, které tuto možnost nenabízely automaticky. To způsobilo, že je u nás nejrozšířenější metodou platby za zboží na internetu stále velmi nemoderní a zastaralá dobírka. Obrázek Procentuální rozdělení užívání platebních systémů v České Republice zdroj:http://www.netshopper.cz/cz-vyzkumy/vyzkum-netshopper-dobirka-vevodi-ceskemuinternetu.aspx 8

9 Platba za zboží na dobírku zaujímá přes 70% všech provedených plateb[3] V současnosti, se ale její oblíbenost začíná snižovat na úkor levnějších, efektivnějších a pohodlnějších platebních nástrojů, jak z pohledu zákazníka, tak z pohledu obchodníka. 2.2 Rozdělení platebních systémů Systémy pro provedení platby na internetu můžeme rozdělit podle několika kriterií. Způsob ověření platby Ověřování platby probíhá buď během nákupního procesu, nebo mimo něj. Pokud je ověřování platby součástí nákupního procesu, musí být proces odeslání peněz od zákazníka k obchodníkovi dokončen. Když se tak nestane, nákupní proces není ukončen a obchodník nerealizuje objednávku, dokud neobdrží platbu. Platební systémy, kde je ověřování platby součástí nákupního procesu dále dělíme: o Systémy využívající virtuálních účtů o Převod peněz mezi jednotlivými bankovními účty o Platba obchodníkovi platební kartou Podle typu systému (tradiční x elektronický) Pokud realizace objednávky není vázaná přímo na platbu, znamená to že, ověřování platby není součástí nákupního procesu a platba je provedena jiným způsobem (Klasickým případem takové platby je platba na dobírku). Okamžik, kdy je proces platby za zboží ukončen Dělení podle momentu, kdy byl zahájen proces platby, až po její ukončení: o Předplacené systémy o Aktuálně placenými systémy o Systémy kdy se platba provádí později Technologie použitá pro provedení platby Nejčastější dělení platebních systém se zakládá na informaci, zda byly během platby použity informační technologie. Pokud ano, nazýváme je Elektronické platební systémy. Pokud ne, jsou takové systémy označovány jako Klasické platební systémy. 9

10 2.3 Klasické platební systémy Klasické platební systémy (KPS) se mohou zdát v současné době jako méně významné, ale statistiky nám říkají něco jiného. KPS jsou používány zejména v obchodním modelu B2B. V něm jsou platby na fakturu zcela běžné. Pro přímý prodej koncovému zákazníkovi jsou už však méně vhodné, ale stale dost využívané. Mezi nejtypičtější zástupce KPS řadíme Dobírkovou platbu. Zákazník si jí volí zejména proto, že má jistotu, že mu bude zboží skutečně odesláno. Pro obchodníka je dobírka poměrně nákladná a pracná záležitost. Částka, kterou si Česká Pošta účtuje za dobírkovou platbu je 12 Kč [4]. Tím se stává jedním z nejdražších používaných platebních systémů. Také časová náročnost je vysoká. Musí být vystaven podací list a složenka zasílaná společně se zbožím. Vysoké procento má dobírka díky přirozené nedůvěře českých zákazníků platit za zboží předem. Zajímavým jevem je fakt, že při druhém nákupu na stejném obchodě se zákazník už nebojí využít jeden z nabízených elektronických platebních systémů, protože za předpokladu korektního přístupu, si obchodník už získává jeho důvěru. Mezi další KPS, které zmíním jen okrajově pro jejich nízký význam, jsou: platba hotově při převzetí zboží předplatné platba poštovní poukázkou 2.4 Elektronické platební systémy Elektronické platební systémy (EPS), jsou takové systémy, které používají k realizaci převodu peněz informačních technologií. EPS jak je dnes známe, jsou stále poměrně novou službou. Zažívají svůj rozmach díky několika faktorům: Nízké poplatky za převod peněz Rychlost převodu peněz Zabezpečení citlivých informací Snadná uživatelská obsluha 10

11 Cena a rychlost převodu peněz od zákazníka k obchodníkovi se liší vždy podle toho, jaký platební systém je k danému převodu použit. Zpravidla jsou však tyto náklady velmi nízké a doba mezi odesláním platby a připsáním na účet příjemce se pohybuje řádově v hodinách a maximálně v několika dnech. Moderní platební systémy přinášejí řešení jednoho z největších problémů, který odrazoval zákazníky od jejich užívání. Tím problémem bylo zabezpečení citlivých informací. Číslo platební karty je velmi citlivý a snadno zneužitelný údaj a z pohledu zákazníka je poskytování tohoto čísla obchodníkovi vždy rizikové. EPS tento problém zcela odstraňují tím, že fungují jako prostředník mezi příjemcem a odesílatelem. Příjemce se nedozví žádné citlivé údaje, pouze obdrží peníze a údaje k její identifikaci na svůj účet. 2.5 Zabezpečení elektronických platebních systémů S rozšířením EPS se začal objevovat nový druh nebezpečí a tím jsou hackeři, kteří se snaží napadnout prováděné platby, nebo prolomit hesla k účtům a peníze přesměrovat k sobě. Stejně tak, jako může kapsář vytáhnout nepozornému kolemjdoucímu peněženku z kapsy, může Vám šikovný hacker během několika vteřin odcizit a zneužít všechny vaše údaje, které o sobě musíte během platby sdělit. Proto je otázka zabezpečení elektronických platebních systém jednou ze základních podmínek pro jejich rozvoj a rozšíření mezi internetové uživatele. Existují standardní mechanismy, jak je těmto útokům možné zabránit [5]: Šifrování přenášených zpráv Ochrana elektronickým podpisem Kvalitní antivirový software Využívání bezpečnostních protokolů Použité bezpečnostní prvky EPS se však liší v závislosti na používaném systému. Každý systém může být chráněn jinak a používat jiných principů ochrany. Existují vlastnosti, které by měl každý EPS splňovat, aby byl provozuschopný. Takové prvky jsou: 11

12 Důvěrnost Integrita Autorizace Utajenost Interoperabilita Dostupnost Spolehlivost přenášených dat Zabezpečení, že nepovolané osoby nebudou mít přístup k informacím o vašich finančních údajích, prováděných platbách a přístupových heslech je prováděno autentizací. Obchodník má potvrzeno, že odesílatel platby je legitimní a oprávněný uživatelem účtu. Zároveň pak plátce musí mít možnost obchodníka identifikovat a mít jistotu, že je schopný jeho platbu akceptovat. Toto ověřování je prováděno pomocí elektronických podpisů a certifikátů. Odesílané informace, které zákazník během platby sděluje, jako jsou jeho osobní údaje, údaje o platbě a o objednaném zboží, se nesmí během přenosu nijak měnit. Zabezpečený systém pak nedovolí, aby byla provedena platba, kterou majitel účtu neautorizoval, nebo k ní sám nedal podnět. Autorizace platby může být provedena několika způsoby. Banka bývá často třetí stranou autorizující příkazy k platbě. Ta k ověřování příkazu používá venkovní kanály, jako jsou telefon, , SMS s autorizačním klíčem (např. Česká Spořitelna) Stále více se autorizují platební příkazy pomocí digitálního podpisu. Digitální podpis zaručuje pravost původní zprávy, protože tajný klíč, který je součástí digitálního podpisu zná pouze majitel a nikdo jiný [5]. Interoperatibilita je jedním ze základních požadavků, aby platba mohla být vůbec provedena. V dnešní nabídce různých hardwarových a softwarových platforem je nutné zajistit, aby všechny zúčastněné strany byly schopny společně komunikovat bez závislosti na svém hardwarovém nebo softwarovém vybavení. To se dosahuje pomocí standardizovaných platebních protokolů. Jedním z takových protokolů byl protokol SET, vyvinutý společností VISA. V současné době je používána však technologie 3D SECURE, využívající protokoly SSL/TLS. 12

13 Dostupnost EPS kdykoliv a kdekoliv je braná jako základní výhoda všech EPS a je to také jeden z důvodů, proč EPS vznikly. Tudíž musí být dostupnost vždy zajištěna. Platební transakci nelze rozdělit na několik částí, chápeme jí tedy jako atomickou. Buď je provedena celá, nebo není provedena vůbec. Spolehlivost a dostupnost je řešena na straně EPS Technologie zabezpečení SSL/HTTPS SSL je protokol, který je vložen mezi vrstvu transportní a aplikační. Pomocí šifrování a autentizacemi komunikujících stran zajišťuje zabezpečení mezi všemi stranami komunikace. Je používán nejčastěji s http protokolem. Princip fungování SSL je založen na používání tzv. asymetrické šifry [6]. Všechny komunikující strany používají 2 šifrovací klíče: Veřejný Soukromý Veřejný klíč je možné zveřejnit a za předpokladu, že pomocí tohoto klíče je zašifrována zpráva, může jí rozšifrovat jen majitel soukromého klíče. Veřejné klíče jsou sdělovány pomocí certifikátů, které přiděluje Certifikační autorita (např.: VeriSign). Klient pošle požadavek na SSL spojení, jako odpověď od serveru obdrží certifikát, pokud ho ještě nemá, nebo jeho platnost vypršela. Na jeho základě je vygenerován šifrovací klíč, kterým je zpráva zašifrována a odeslána od klienta na server. Ten použije svůj soukromí šifrovací klíč k rozšifrování zprávy. Mezi klientem a serverem je nyní ustanoveno SSL spojení, jsou dohodnuty kryptografické algoritmy, které se budou používat. Z pohledu běžného uživatele je SSL spojení možné ověřit tak, že URL serveru začíná s HTTPS://. 13

14 3D Secure 3D Secure je protokol založený na jazyce XML.(Protokol používá XML zprávy posílané přes SSL připojení) Byl vyvinut společností VISA jako celosvětově uznávaný standart pro zabezpečení internetových plateb pomocí platebních karet. 3D Secure funguje na jiném principu než SSL/HTTPS zabezpečení. Systém jej pouze využívá. Za ověření oprávněnosti platby je v tomto případě zodpovědný vydavatel karty, ne obchodník nebo zákazník. Ověření držitele karty probíhá v reálném čase a podle společnosti VISA International snižuje počet podvodných plateb až o 80% [7]. Autentizace plateb pomocí 3D Secure je založena na 3. doménovém modelu [8]. Domény zapojené během autentizace: Vydavatelská banka karty použité při platbě MasterCard, Visa Zpracovatelská banka transakce Obrázek Popis zabezpečení plateb pomocí 3D Secure Zdroj: 14

15 2.6 Systém PayPal Systém PayPal je jeden z nejrozšířenějších internetových platebních systému na světě, určený k placení a k přijímání plateb přes internet, kdy finance přechází mezi účty, které jsou identifikovány em. V současné době se odhaduje, že PayPal využívá přes 100 milionů klientů [9]. PayPal vznikl v roce Do povědomí Američanu se dostal díky agresivní reklamní kampani [9] a to tím, že všem novým uživatelům byla automaticky po založení účtu připsána částka ve výši 10 dolarů. V roce 2000, byl PayPal koupen společností ebay, která ho začala používat jako svůj hlavní platební nástroj. Díky tomu se stal PayPal masově rozšířený ve světě, oproti jiným platebním systémům, jako je třeba MoneyBookers, který je popsán v jiné kapitole. K platbám na internetu podporuje PayPal platební karty typu VISA, MASTERCARD, DISCOVER a PAYPAL. Poskytuje celkem tři typy účtů. Osobní účet Personal account, který je určen k nákupu na internetu. Tento typ účtu je nejvíc omezen a poskytuje nejméně služeb. Neposkytuje např.: přijímat platby kreditními kartami z webu, na druhou stranu je převod mezi rodinnými příslušníky a přáteli zdarma. Dalším typem je Premier account, který je určen pro nakupování a přijímání plateb na internetových obchodech. Přijímá všechny typy platebních možností a je ideální řešení pro fyzické osoby podnikatele (OSVČ). Třetím a posledním typem účtu je Business account, určen pro podnikatele, kteří obchodují pod svým obchodním jménem[10] Založení účtu Jako ukázku založení účtu na PayPal jsem zvolil právě poslední typ účtu Business account, který je určen pro obchodníky provozující internetový obchodem. Založení účtu je jednoduché a nezabere víc než několik minut času. Pro založení je potřeba se přihlásit na stránky https://www.paypal.com (komunikace šifrovaná pomocí SSL) a vybrat v horní liště typ účtu. V našem případě se jedná o právě o Business account. Po výběru typu účtu a kliknutí na pokyn založit se zobrazí tabulka s údaji, které je potřeba vyplnit. První část formuláře je určena pro vyplnění údajů o firmě jako je obchodní jméno, sídlo firmy, oblast podnikání, ová adresa společnosti a URL adresa [10]. 15

16 Druhá část je určena k vyplnění osobních údajů a to: jméno a příjmení, adresa, město, státní příslušnost, telefonní kontakt a ová adresa. Po vyplnění těchto požadovaných údajů se dostaneme na další stranu pomocí kliknutí na tlačítko continue, kde se samotná registrace dokončí a to vyplněním ové adresy, hesla pro přihlášení, výběrem a vypsáním ověřovacích otázek a potvrzením souhlasu s Všeobecnými obchodními podmínkami. Následně přijde na uvedenou ovou adresu ve formuláři přihlašovací link Activate Your PayPal Account, který je potřeba potvrdit a registrace se tímto krokem úspěšně dokončí. Pro ověření propojení a platnosti platební karty je na aktivovaný PayPal účet odesláno 1.5, které jsou strženy z právě vložené platební karty. Na výpisu z bankovního účtu jsou uvedeny údaje o převodu 1.5 společně s 4-místným kódem, který je určený pro dokončení registrace. Po přihlášení na PayPal účet, je 4-místný kód vložen do připraveného formuláře a tím je ověření pravosti a platnosti platební karty ukončeno Integrace do webu Pro správné fungování plateb přes PayPal je potřeba, aby byl správně systém PayPal napojen na internetový obchod. Při samotné integraci má majitel dvě možnosti a to buď si udělá integraci sám, nebo využije možnosti si integraci objednat. Důležitou podmínkou je samozřejmě správný výběr účtu, který podporuje požadované příchozí platby. Možnosti jak může klient zaplatit je několik a to: 1. Integrace možnosti zaplacení jednotlivé položky platební kartou nebo účtem PayPal Při zadání požadavku na platbu je zákazník přesměrován na svůj PayPal účet, kde se přihlásí nebo je vyzván k vyplnění údajů o platební kartě. Po zadání platebního příkazu je zákazník vrácen zpět na internetový obchod. 2. Použití nákupního košíku PayPal pro vytvoření jednoduchého, internetového, obchodu Pomocí propojení internetového obchodu a nákupního košíku Paypal a následné zaplacení při zadání příkazu Přidat do košíku, Zobrazit košík nebo Zaplatit. Platba 16

17 probíhá stejně jako v prvním případě. Zákazník je přesměrován na stránky PayPal k přihlášení na svůj účet nebo zaplacení platební kartou. 3. Integrace možnosti vyřízení platby pomocí PayPal Express Checkout Velkou výhodou tohoto platebního systému je, že se zákazník nemusí nikde registrovat nebo přihlašovat. Obchodníkovi se zobrazí údaje, které zákazník vyplnil v registračním formuláři, který vyplnil při registraci na PayPalu. Podle studii má tato forma platby velký vliv na zvýšení prodeje a to až o 14% [11], právě díky tomu, že zákazník nemusí nic vyplňovat a stačí pouze párkrát kliknout, aby se platba provedla. Po kliknutí na pole zaplatit Checkout with PayPal, je zákazník přesměrována na stránky PayPal, kde pouze potvrdí platbu. Proces integrace do obchodu Pro potřeby internetového obchodu je nejvhodnější platební brána PayPal spojená s technologií IPN [12] [13]. Obrázek Princip fungování technologie IPN Zdroj: https://cms.paypal.com/cms_content/us/en_us/files/developer/ipnguide.pdf Před začátkem integrace PayPal platební brány je nejdříve nutné mít aktivní Premiere účet.(status Vertified) Dále musí být nastavená URL, kterou bude PayPal volat při ověřování při platbě. Např.: Tato URL se nastaví na stránkách správy účtu ve sloupci Selling Preferences 17

18 Při procesu placení, ještě na straně internetového obchodu, musí být vytvořený prvek, který bude zaznamenávat tyto hodnoty: Název zboží Číslo objednávky Celková částka objednávky Takovýto prvek je tvořen PHP kódem <?php $vas_ = // = Login na PayPal $nazev_zbozi = "Bakalraska prace"; // Název zboží & objednávky $cislo_objednavky = 1234; // Číslo objednávky pro naše vnitřní účely $castka = 1500; // Musí být celé kladné číslo?> <form action="https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr" method="post" target="_blank"> <input type="hidden" name="cmd" value="_xclick"> <input type="hidden" name="business" value="<?=$vas_ ?>"> <input type="hidden" name="lc" value="gb"> <input type="hidden" name="item_name" value="<?=$nazev_zbozi?>"> <input type="hidden" name="item_number" value="<?=$cislo_objednavky?>"> <input type="hidden" name="amount" value="<?=$celkova_castka?>.00"> <input type="hidden" name="currency_code" value="czk"> <input type="hidden" name="shipping" value="0.00"> <input type="hidden" name="bn" value="pp- BuyNowBF:btn_buynowCC_LG_global.gif:NonHostedGuest"> <input type="submit" value="zaplatit Pay Pal»" name="submit" /> <img alt="" border="0" src="https://www.paypal.com/en_us/i/scr/pixel.gif" width="1" heig ht="1"> </form> Na vytvořené tlačítko PayPal zákazník klikne, přihlásí se ke svému účtu a vloží číslo své platební karty. Nyní je potřeba vytvořit kód pro námi zvolenou ověřovací URL. Tento kód může být jak v zabezpečené formě, tak v nezabezpečené. Je samozřejmě doporučována zabezpečená verze. <?php // read the post from PayPal system and add 'cmd' $req = 'cmd=_notify-validate'; foreach ($_POST as $key => $value) { $value = urlencode(stripslashes($value)); $req.= "&$key=$value"; } // post back to PayPal system to validate $header.= "POST /cgi-bin/webscr HTTP/1.0\r\n"; $header.= "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded\r\n"; $header.= "Content-Length: ". strlen($req). "\r\n\r\n"; $fp = fsockopen ('ssl://www.paypal.com', 443, $errno, $errstr, 30); 18

19 // assign posted variables to local variables $item_name = $_POST['item_name']; $item_number = $_POST['item_number']; $payment_status = $_POST['payment_status']; $payment_amount = $_POST['mc_gross']; $payment_currency = $_POST['mc_currency']; $txn_id = $_POST['txn_id']; $receiver_ = $_POST['receiver_ ']; $payer_ = $_POST['payer_ ']; if (!$fp) { // HTTP ERROR } else { fputs ($fp, $header. $req); while (!feof($fp)) { $res = fgets ($fp, 1024); if (strcmp ($res, "VERIFIED") == 0) { // check the payment_status is Completed // check that txn_id has not been previously processed // check that receiver_ is your Primary PayPal // check that payment_amount/payment_currency are correct // process payment } else if (strcmp ($res, "INVALID") == 0) { // log for manual investigation } } fclose ($fp); }?>?> Zdroj:https://www.paypal.com/us/cgi-bin/webscr?cmd=p/pdn/ipn-codesamples-pop-outside Tím je nastaveno vše pro využívání IPN platební brány Zabezpečení PayPal používá k zabezpečení účtů SSL/HTTPS spojení a šifrování [13]. Samotné zabezpečení účtu záleží na jeho majiteli a bezpečnostní úrovni jeho uživatelského hesla. Je zakázáno reagovat na maily, které vyzívají k zaslání hesla účtu a pokud se něco podobného stane, měl by majitel účtu informovat PayPal na ové adrese Pro více informací o postupech bezpečnosti PayPal, je možné se informovat na stránkách zabezpečení PayPal[13] Ceník služeb Paypal Zdarma na všech třech typech účtů, které PayPal poskytuje je založení a zaslání financí. Cena za příjem plateb přes PayPal se pohybuje podle obratu, jaký se v daném měsíci uskuteční. 19

20 Tabulka Poplatky za užívání PayPal Typ účtu Osobní Obchodní Odeslání platby Zdarma Zdarma Přijetí platby přes PayPal Zdarma 1,9% - 3,4 % + 10 Kč Vklad z platební karty Výběr na bankovní účet 1,9% z vkládané částky do 3000 Kč - 30 Kč nad 3000 Kč zdarma 1,9% z vkládané částky do 3000 Kč - 30 Kč nad 3000 Kč - zdarma Přijetí platby pomocí Platební karty 5,4% + 10 Kč 1,9% - 3,4 % + 10 Kč Zdroj: Tabulka Poplatky za příjem podle měsíčního obratu Měsíční objem plateb Přijetí peněz pro obchodníky 0 Kč Kč 3,4% + 10 Kč Kč Kč 2,9% + 10 Kč Kč Kč 2,7% + 10 Kč Kč Kč 2,4% + 10 Kč Více než Kč 1,9% + 10 Kč Zdroj: Výhody a nevýhody Výhody Přijímá jak platební tak debetní karty Multi-uživatelský přístup Silná klientská podpora Kvalitní zabezpečení Rozšířenost ve světě 20

21 Nevýhody: Poplatek za zadání špatného čísla účtu Neexistující česká jazyková podpora, i když PayPal oficiálně Českou Republiku podporuje Omezení uživatelů, kteří nevloží číslo své karty 2.7 PaySec Je platební systém, který vlastní a podporuje Československá obchodní banka ve spolupráci s Poštovní spořitelnou. Jedná se o ryze českou odnož podobného platebního systému jako je PayPal a dalším podobným. Rozdíl oproti PayPalu, je však v nutnosti dobíjení si peněženky, kterou si u PaySec musí uživatel založit a až po připsání financi lze platební systém používat. Prozatím tento produkt není příliš rozšířen a je využíván 50 tis. uživateli a akceptován kolem 700 internetovými obchody působící v České republice [14] Založení účtu PaySec pro obchodníky Konto pro obchodníky je určeno podnikatelům a obchodníkům (právnické osobě nebo fyzické osobě-podnikateli), kteří chtějí ve svých internetových obchodech využít možnost rychlé on-line platby. Nabízí rozšířenou funkčnost a na rozdíl od Konta PaySec pro klienta, jej nelze založit on-line, ale pouze po podepsání smlouvy a prokázání totožnosti na Finančním centru Poštovní spořitelny nebo u pověřeného pracovníka poskytovatele služby PaySec. Pro podpis smlouvy jsou potřeba následující dokumenty[15] Vyplněnou Smlouvou pro majitele Konta pro obchodníky. Smlouva musí obsahovat výši provize Vyplněným Identifikačním formulářem majitele Konta pro obchodníky Aktuálním výpisem z obchodního rejstříku (originálem nebo úředně ověřenou kopií a kopií) nebo z jiné podobné evidence Vaším průkazem totožnosti, nebo průkazem totožnosti zastupující osoby Plnou mocí pro zástupce - pokud bude při zakládání účtu obchodník zastupován Konto pro obchodníky je zpoplatněno na základě podmínek nastavených při uzavírání 21

22 smlouvy. Jsou tedy domluveny individuálně a sepsány v Smlouvě pro majitele Konta pro obchodníky Integrace do webu a průběh platby Uživatelské rozhraní nabízí volbu mezi několika platebními metodami: PAYSEC (platba z Konta PaySec klienta na Konto PaySec obchodníka) ČSOB (platba z běžného účtu klienta u ČSOB na Konto PaySec obchodníka) Poštovní spořitelna (platba z běžného účtu klienta u Poštovní spořitelny na konto PaySec obchodníka) Za použití platební brány nemusí mít klient registrovaný účet PaySec a přesto může zaplatit z běžného účtu u ČSOB a Poštovní spořitelny. Při realizaci platby na Internetu pomocí platebního nástroje PaySec je klient přesměrován z obchodu/portálu na Platební bránu PaySec, kde autorizuje transakci, a následně je přesměrován zpět na obchod/portál obchodníka. Ten pak dle využívané služby (platební tlačítko/internetový obchod) informuje klienta o dalším postupu. Pro správnou implementaci platební brány, využívající pro příjem požadavků metodu HTTP POST, musí být nejprve definovány povinné vstupní parametry [16]: MicroaccountNumber - Číslo Konta internetového obchodu (aktivní Konto pro obchodníky v systému PaySec). Amount částka transakce, bez rozdělení tisíců s dvěma desetinnými čísly oddělené tečkou MerchantOrderId číslo objednávky, tento parametr musí být vždy unikátní, slouží k identifikaci platby (var. symbol) MessageForTarget zpráva pro příjemce BackURL adresa na kterou bude internetový prohlížeč přesměrován po provedení platby CancelURL adresa na kterou bude internetový prohlížeč přesměrován po provedení platby 22

23 Obrázek Průběh komunikace při platbě PaySec Zdroj: 1. Zákazník v internetovém obchodě vybere zboží a zvolí platbu prostřednictvím platební brány PaySec. 2. Internetový obchod přesměruje internetový prohlížeč zákazníka na platební bránu a předá jí informace o požadované platbě. 3. Zákazník na platební bráně potvrdí platbu (vložením přihlašovacího jména a hesla do systému PaySec). Peníze jsou převedeny na Konto obchodníka. 4. Internetový prohlížeč uživatele je přesměrován zpět na adresu, která byla předána platební bráně jako jeden z parametrů. Platební brána zašle zpět identifikaci provedené platby (nebo informaci o zamítnutí platby zákazníkem). 5. Pokud bylo vráceno číslo provedené platby, internetový obchod si prostřednictvím webové služby VerifyTransactionIsPaid ověří, že byla transakce skutečně provedena. Tento krok je nezbytný k bezpečnému ověření skutečného stavu provedení transakce. 23

PLATBY KARTOU NA INTERNETU

PLATBY KARTOU NA INTERNETU PLATBY KARTOU NA INTERNETU Chcete rychle, pohodlně a bezpečně nakupovat z pohodlí domova či kanceláře? Není nic jednoduššího, než nakupovat přes internet kartou. Karta šetří Váš čas i peníze S kartou můžete

Více

Akceptace platebních karet E commerce

Akceptace platebních karet E commerce Akceptace platebních karet E commerce 1. E-commerce ČSOB - základní informace Služba E-commerce ČSOB je určena obchodníkům, kteří uvažují o rozšíření své podnikatelské činnosti v oblasti elektronického

Více

Online platby a jejich důležité místo v cestovním ruchu

Online platby a jejich důležité místo v cestovním ruchu Online platby a jejich důležité místo v cestovním ruchu Kontakt: Simona Hornychová Tel.: + 420 731 433 865 Email: simona.hornychova@agmo.eu www.agmo.eu 1 Platební metody Tradiční platebni metody hotovost,

Více

Manuál pro implementaci služby PLATBA 24. Datum: 17. prosince 2014 Verze: 1.49

Manuál pro implementaci služby PLATBA 24. Datum: 17. prosince 2014 Verze: 1.49 Manuál pro implementaci služby PLATBA 24 Datum: 17. prosince 2014 Verze: 1.49 1 Úvodní informace ke službě PLATBA 24... 3 1.1 Obecný popis služby... 3 1.2 Administrativní předpoklady k využití služby PLATBA

Více

Aktuální trendy a inovace v on-line platbách. Václav Keřka 29. května 2014

Aktuální trendy a inovace v on-line platbách. Václav Keřka 29. května 2014 Aktuální trendy a inovace v on-line platbách Václav Keřka 29. května 2014 1 Aktuální trendy v on-line platbách Kde se nakupuje na internetu v Česku? Odhad počtu českých e-shopů Platba kartou 30 000 Tržby

Více

Musím se zaregistrovat, abych mohl(a) platit pomocí Platební brány?

Musím se zaregistrovat, abych mohl(a) platit pomocí Platební brány? PLATEBNÍ BRÁNA ČASTO KLADENÉ DOTAZY - FAQ Co je to Platební brána? Platební brána je jednoduchá a bezpečná platební metoda. Platební brána umožňuje realizovat on-line platby za zboží a služby pomocí internetového

Více

On-line dražební systém EDEN návod k použití

On-line dražební systém EDEN návod k použití On-line dražební systém EDEN návod k použití Obsah dokumentu 1. Registrace uživatele... 2 2. Verifikace (ověření) e-mailu... 3 3. Zapomenuté heslo... 3 4. Přihlášení uživatele... 4 5. Změna hesla... 5

Více

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE Stav ke dni 4. 12. 2012 Obsah: 1 Úvod... 3 1.1 Podmínky provozu... 3 1.2 Pokyny k užívání dokumentu... 3 2 Registrace profilu zadavatele... 4 2.1 Přihlášení uživatele...

Více

Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele

Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele PLATNÝ OD 15. 3. 2012 www.mbank.cz I. Podnikatelský účet mbusiness Konto 1. Zřízení, vedení a zrušení účtu a) Zřízení účtu mbusiness Konto b) Vedení účtu mbusiness

Více

Platební systém XPAY [www.xpay.cz]

Platební systém XPAY [www.xpay.cz] Platební systém XPAY [www.xpay.cz] popis platebních metod Bankovní převod a Poštovní poukázka v ČR a SR a průběhu platby verze 19 / 29.2.2012 1 Obsah 1 Přehled platebních metod 3 1.1 Bankovní převod v

Více

Paython www.paython.cz

Paython www.paython.cz Paython www.paython.cz Nejvyspělejší platební centrum pro bezpečné internetové platby Komplexní řešení pro vaše internetové platby Platební centrum Paython je unikátní systém pro komplexní správu internetových

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank pro podnikatele. Platný od 1. 11. 2012.

Sazebník. bankovních poplatků mbank pro podnikatele. Platný od 1. 11. 2012. Sazebník bankovních poplatků mbank pro podnikatele Platný od 1. 11. 2012. Obsah I. Podnikatelský účet mkonto business 2 II. Spořicí účet pro podnikatele emax busines 2 III. Účet pro internetové obchody

Více

wplatba SOAP api Technická dokumentáce

wplatba SOAP api Technická dokumentáce wplatba SOAP api Technická dokumentáce 1 OBSAH ÚČEL DOKUMENTU... 3 TECHNICKÝ KONTAKT... 3 LEGENDA... 3 PLATEBNÍ METODY... 4 KOMUNIKACE... 4 TESTOVÁNÍ... 4 JAK POSTUPOVAT V PŘÍPADĚ PROBLÉMŮ... 4 CARDPAY...

Více

BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY 2010-2013. 15.6.2012 Mezinárodní obchodní operace 1

BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY 2010-2013. 15.6.2012 Mezinárodní obchodní operace 1 BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY V Z D Ě L Á VA C Í M AT E R I Á L K E K U R Z U M E Z I N Á R O D N Í O B C H O D N Í O P E R A C E S L E Z S K Á U N I V E R Z I TA V O PAV Ě O K R E S N Í H O S P O D Á Ř S K Á KO

Více

Internet Banka v mobilu

Internet Banka v mobilu Internet Banka v mobilu Obsah Co je Internet Banka v mobilu?... 3 Co umí Internet Banka v mobilu?... 3 Kdo může používat Internet Banku v mobilu?... 3 Na jakých telefonech Internet Banka v mobilu funguje?...

Více

Co je Czech Point? Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu

Co je Czech Point? Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu Czech Point Co je Czech Point? Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan veřejná správa. Czech POINT bude

Více

Ceník pro Osobní konto České spořitelny

Ceník pro Osobní konto České spořitelny Ceník pro Osobní konto České spořitelny 1. Osobní konto 2. Tuzemský platební styk 3. Debetní karta Visa Gold 4. Přímé bankovnictví 5. Nedodržení smluvních podmínek 1. OSOBNÍ KONTO ČS 1.1 Založení, přechod

Více

TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele

TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele Předmětem tohoto dokumentu je stručná charakteristika mezinárodních internetových multimediálních projektů poskytující moderní obchodní, propagační a

Více

SIPO. Proč platit přes SIPO. Jak si SIPO pořídit. SIPO lze platit následujícími způsoby:

SIPO. Proč platit přes SIPO. Jak si SIPO pořídit. SIPO lze platit následujícími způsoby: SIPO Proč platit přes SIPO SIPO Vám umožní sdružit všechny pravidelné platby (voda, plyn, nájem, telefon, pojistné, předplatné novin atd.) do jediné platby. Každý měsíc samozřejmě dostáváte podrobný výpis

Více

HLEDEJCENY.mobi. Obsah. Mobilní verze e-shopu. Důvody instalace

HLEDEJCENY.mobi. Obsah. Mobilní verze e-shopu. Důvody instalace Obsah HLEDEJCENY.mobi Mezi Vodami 1952/9 e-mail: info@hledejceny.cz HLEDEJCENY.mobi... 1 Mobilní verze e-shopu... 1 Důvody instalace... 1 Výhody... 2 Co je k mobilní verzi potřeba... 2 Objednávka služby...

Více

Platební systém XPAY [www.xpay.cz]

Platební systém XPAY [www.xpay.cz] Platební systém XPAY [www.xpay.cz] popis platební metody MTSMS a průběhu platby verze / 9..0 Obsah Přehled platebních metod. MTSMS. MTSMS [erotický obsah] Průběh platby. Platba s přesměrování na platební

Více

Vzhled a popis hlavních funkcí systému SMSbrána.cz

Vzhled a popis hlavních funkcí systému SMSbrána.cz Vzhled a popis hlavních funkcí systému SMSbrána.cz www.smsbrana.cz Hlavní stránka a přihlášení do systému 4 Neogenia s.r.o. +420 5 9 260 info@smsbrana.cz www.neogenia.cz Odesílač SMS Nejdůležitější část

Více

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ E-SHOPU KAKTUSY.CZ

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ E-SHOPU KAKTUSY.CZ NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ E-SHOPU KAKTUSY.CZ VÝBĚR ZBOŽÍ, KTERÉ CHCETE KOUPIT Pokud nejste s počítačem dostatečně spřáteleni, doporučujeme pro první objednání pomoc mladší generace (syn, dcera, vnuk, vnučka)

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace k projektu CZECH POINT Popis použití komerčního a kvalifikovaného certifikátu Vytvořeno dne: 20.5.2008 Aktualizováno: 23.5.2008 Verze: 1.3 Obsah Uživatelská dokumentace...1 Obsah...2

Více

Sbírka tipů pro SERVIS 24

Sbírka tipů pro SERVIS 24 Sbírka tipů pro SERVIS 24 AKTIVACE LIMITY 3D SECURE SMS PIN Obsah Aktivace elektronického výpisu... 1 Změna limitů u platební karty... 2 Oblíbené položky... 3 Zrychlené převody... 4 Recyklace plateb...

Více

GP webpay: Praktické scénáře

GP webpay: Praktické scénáře GP webpay: Praktické scénáře červenec 2013 OBSAH: SCÉNÁŘ 1: NÁKUP ZBOŽÍ VYTVOŘENÍ OBJEDNÁVKY S AUTORIZACÍ... 4 SCÉNÁŘ 2: NÁKUP ZBOŽÍ OKAMŽITÝ POŽADAVEK NA PŘEVOD ČÁSTKY Z ÚČTU DRŽITELE KARTY... 6 SCÉNÁŘ

Více

Manuál pro majitele Korporátní karty. Manuál pro majitele Korporátní karty

Manuál pro majitele Korporátní karty. Manuál pro majitele Korporátní karty Manuál pro majitele Korporátní karty Obsah příručky 1 MojeBanka Business...3 1.1 Přihlášení do aplikace MojeBanka Business...3 1.2 Elektronické výpisy v sekci evýpisy...3 1.3 Výpisy v sekci Výpisy transakcí...4

Více

Technická specifikace Platební brána IBS

Technická specifikace Platební brána IBS Technická specifikace Platební brána IBS Verze 1 Strana 1 z 6 1. Obecné Platební brána je určena k platbě za zboží nebo služby nakoupené v internetovém obchodě, kdy uživatel je přesměrován na přihlašovací

Více

Pravidla komunikace registrátora ZONER software, a.s. V platnosti od 1.8.2004 OBSAH 1. Úvodní ustanovení 2. Subjekty 3. Registrace Doménového jména 4. Prodloužení registrace Doménového jména 5. Změna údajů

Více

zdarma vyhotovení + poštovné + poštovné vyhotovení

zdarma vyhotovení + poštovné + poštovné vyhotovení ČS ČS ČS ČS ČSOB ČSOB Sporožirový účet Výhodný program Komplexní program Exclusive konto ČSOB Konto ČSOB Aktivní konto Minimální vklad 100,- 100,- 100,- 100,- 200.- 200,- Zřízení účtu Zřízení balíčku Vedení

Více

PRO TRAVEL CK, s.r.o. Prokopova 23, 301 00 Plzeň Tel.: 377 919 202 E-mail: info@protravel.cz Internet: www.protravel.cz

PRO TRAVEL CK, s.r.o. Prokopova 23, 301 00 Plzeň Tel.: 377 919 202 E-mail: info@protravel.cz Internet: www.protravel.cz MANUÁL K PŘIHLAŠOVACÍMU SYSTÉMU PRO TRAVEL CK, s.r.o. Prokopova 23, 301 00 Plzeň Tel.: 377 919 202 E-mail: info@protravel.cz Internet: www.protravel.cz 1 PŘÍSTUP DO SYSTÉMU Přímo na http://rezervace.protravel.cz

Více

Pravidla registrace domén EU registrátora ZONER software, s.r.o. pro objednávky před a v období Sunrise period

Pravidla registrace domén EU registrátora ZONER software, s.r.o. pro objednávky před a v období Sunrise period Pravidla registrace domén EU registrátora ZONER software, s.r.o. pro objednávky před a v období Sunrise period OBSAH 1. VYMEZENÍ POJMŮ...2 2. PŘEDMĚT A ROZSAH PRAVIDEL...2 3. OMEZENÍ ŽÁDOSTÍ NA DOMÉNOVÁ

Více

db-direct internet Customer Self Administration (vlastní správa uživatelů) Uživatelská příručka

db-direct internet Customer Self Administration (vlastní správa uživatelů) Uživatelská příručka db-direct internet Customer Self Administration (vlastní správa uživatelů) Uživatelská příručka Deutsche Bank, pobočka Praha Verze 8.2 červenec 2009 Obsah Obsah... 1 Úvod... 2 Detailní popis... 3 Zavedení

Více

Aditivní služby k datovým schránkám, Poštovní datová zpráva

Aditivní služby k datovým schránkám, Poštovní datová zpráva Aditivní služby k datovým schránkám, Poštovní datová zpráva ISSS 2010, Hradec Králové Česká pošta, s.p. 12. 4. 2010 1 Obsah egovernment na České poště Poštovní datová zpráva Datový trezor SMS notifikace

Více

Zadání příkazu k převodu do zahraničí a v cizí měně do tuzemska ve službě ČSOB BusinessBanking 24

Zadání příkazu k převodu do zahraničí a v cizí měně do tuzemska ve službě ČSOB BusinessBanking 24 Zadání příkazu k převodu do zahraničí a v cizí měně do tuzemska ve službě ČSOB BusinessBanking 24 Obsah 1. Příkaz k převodu do zahraničí... 2 1.1. Zadání příkazu k převodu do zahraničí... 2 1.2. Tvorba

Více

RYCHLÝ PRŮVODCE INTERNETOVÝM BANKOVNICTVÍM

RYCHLÝ PRŮVODCE INTERNETOVÝM BANKOVNICTVÍM RYCHLÝ PRŮVODCE INTERNETOVÝM BANKOVNICTVÍM JAK SE PŘIHLÁSIT Do internetového bankovnictví se přihlásíte na adrese www.bankservis.cz Pro přihlášení zadejte Přihlásit. prosím Vaše klientské číslo a PIN.

Více

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ DIGITÁLNÍ PENĚŽENKY MASTERCARD MOBILE

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ DIGITÁLNÍ PENĚŽENKY MASTERCARD MOBILE 1 Podporované platformy Aplikace MC Mobile je podporovaná na zařízeních: iphone (iphone 3GS, iphone 4, iphone 4S, iphone 5) ipad (ipad, ipad 2, ipad 3rd generation) Android. Pozn.: minimální podporované

Více

převedeni půjčky k air bank otviraci. Osobní účty také často mají poplatek za vedení účtu.

převedeni půjčky k air bank otviraci. Osobní účty také často mají poplatek za vedení účtu. převedeni půjčky k air bank otviraci. Osobní účty také často mají poplatek za vedení účtu. Souhlasím s šířením obchodních sdělení elektronickou formou. Tento souhlas poskytuji na dobu 10 let. počáteční

Více

VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY Všeobecné a obchodní podmínky a reklamační řád upravující poskytování služby prodeje vstupenek na kulturní a jiné akce společnosti Divadla Kladno s.r.o. (Městské divadlo Kladno a Divadlo Lampion) VŠEOBECNÉ

Více

PRO TRAVEL CK, s.r.o. Prokopova 23, 301 00 Plzeň Tel.: 377 919 202 E-mail: info@protravel.cz Internet: www.protravel.cz

PRO TRAVEL CK, s.r.o. Prokopova 23, 301 00 Plzeň Tel.: 377 919 202 E-mail: info@protravel.cz Internet: www.protravel.cz MANUÁL K PŘIHLAŠOVACÍMU SYSTÉMU PRO TRAVEL CK, s.r.o. Prokopova 23, 301 00 Plzeň Tel.: 377 919 202 E-mail: info@protravel.cz Internet: www.protravel.cz 1 PŘÍSTUP DO SYSTÉMU Přímo na http://rezervace.protravel.cz

Více

Návod k používání služeb na portálu SMSbrána.cz. www.smsbrana.cz

Návod k používání služeb na portálu SMSbrána.cz. www.smsbrana.cz Návod k používání služeb na portálu SMSbrána.cz www.smsbrana.cz Obsah 1 registrace a příhlášení... 3 2 co dělat po přihlášení uživatelské rozhraní... 4 3 Dobití kreditu... 5 4 Naplnění kontaktního adresáře...

Více

iphone 4.x.x. (3G, 3GS, 4) a Android 2.1, 2.2, 2.3.3. verze 1 / září 2011

iphone 4.x.x. (3G, 3GS, 4) a Android 2.1, 2.2, 2.3.3. verze 1 / září 2011 Manuál mobilního bankovnictví iphone 4.x.x. (3G, 3GS, 4) a Android 2.1, 2.2, 2.3.3. verze 1 / září 2011 Přihlášení Vstupní stránka pro přihlášení do aplikace mobilního bankovnictví. Stránka pro přihlášení

Více

Podnikatelské ekonto KOMPLET

Podnikatelské ekonto KOMPLET Dodatek k Ceníku produktů a služeb pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby Od 1. 11. 2012 banka nabízí nový cenový program pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby. V důsledku zavedení nového

Více

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele.

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 1. Vstup do aplikace Na adrese: http://i.statnisprava.cz 2. První stránka aplikace 1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 2. Poté budete přesměrováni na stránku

Více

Poplatky a platby na portále HMFS pro prodávající

Poplatky a platby na portále HMFS pro prodávající Poplatky a platby na portále HMFS pro prodávající Prodejci na portále HMFS mohou být účtovány poplatky za použití některých služeb. Tyto podmínky jsou součástí našich podmínek použití. Otevřením obchodu

Více

DATOVÉ SCHRÁNKY Petr Stiegler

DATOVÉ SCHRÁNKY Petr Stiegler DATOVÉ SCHRÁNKY Petr Stiegler ředitel sekce egovernmentu Česká pošta, s.p. Česká pošta a datové schránky Česká pošta je na základě zákona a na základě smlouvy s Ministerstvem vnitra provozovatelem informačního

Více

Obchodní podmínky. Obsah: 1.Obecná ustanovení. 2.Objednávka. 3.Cena zboží, pokuty, faktury. 4.Forma platby. 5.Způsob platby. 6.

Obchodní podmínky. Obsah: 1.Obecná ustanovení. 2.Objednávka. 3.Cena zboží, pokuty, faktury. 4.Forma platby. 5.Způsob platby. 6. Obchodní podmínky Obsah: 1.Obecná ustanovení 2.Objednávka 3.Cena zboží, pokuty, faktury 4.Forma platby 5.Způsob platby 6.Zabezpečení 7.Dodací podmínky 8.Garance 9.Odstoupení od smlouvy 10.Odpovědnost za

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s. pro online prodej vstupenek na prohlídkové trasy

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s. pro online prodej vstupenek na prohlídkové trasy Všeobecné obchodní podmínky společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s. pro online prodej vstupenek na prohlídkové trasy 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ 1.1. PPAS je obchodní společnost Plzeňský Prazdroj,

Více

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Popis použití komerčního a kvalifikovaného certifikátu

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Popis použití komerčního a kvalifikovaného certifikátu Dokumentace k projektu Czech POINT Popis použití komerčního a kvalifikovaného certifikátu Vytvořeno dne: 11.4.2007 Aktualizováno: 19.2.2009 Verze: 3.3 2009 MVČR Obsah 1. Vysvětleme si pár pojmů...3 1.1.

Více

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD I. Úvodní ustanovení 1. Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi společností mobile2card a.s., IČ 24301761, se sídlem Hanusova 353/12, 140 00 Praha 4 Michle, zapsanou

Více

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.06.2014 Běžný účet CZK, EUR, USD Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické

Více

skarta karta sociálních systémů

skarta karta sociálních systémů skarta karta sociálních systémů Konference ISSS 2012 Datum: Prezentuje: 2. 4. 2012 Lukáš Hemek, Česká spořitelna, a.s. 1 skarta je ojedinělým projektem Ministerstva práce a sociálních věcí, který zásadně

Více

Case Parts e-shop. Spuštění registrace

Case Parts e-shop. Spuštění registrace Case Parts e-shop 1. O e-shopu Case Parts: E-shop CaseParts nabízí registrovaným uživatelům možnost nákupu originálních náhradních dílů a příslušenství CASE IH od společnosti Agri CS a.s. a dalších autorizovaných

Více

Zboží Předmětem obchodní smlouvy je informační produkt ebook. Všechny ebooky, jejich popis a cenu naleznete na www.jaknabolesthlavy.cz.

Zboží Předmětem obchodní smlouvy je informační produkt ebook. Všechny ebooky, jejich popis a cenu naleznete na www.jaknabolesthlavy.cz. Obchodní podmínky Firma a fakturační adresa MUDr. Miroslava Muchová Gruzínská 515/9 625 00 Brno Česká republika IČ: 02991128 Číslo účtu: 2200596290/2010 FIO banka V případě registrace a nákupu na těchto

Více

Testování mobilní aplikace Servis24. Semestrální práce z předmětu A7B39TUR Autor: Peter Šourek sourepet@fel.cvut.cz

Testování mobilní aplikace Servis24. Semestrální práce z předmětu A7B39TUR Autor: Peter Šourek sourepet@fel.cvut.cz Testování mobilní aplikace Servis24 Semestrální práce z předmětu A7B39TUR Autor: Peter Šourek sourepet@fel.cvut.cz 1. Obsah 1.Obsah...2 2. aplikace...3 3.Cílová skupina uživatelů...3 4.Use cases...3 4.1První

Více

Stav e-commerce v ČR se zaměřením na platební metody 9/18/2013 2

Stav e-commerce v ČR se zaměřením na platební metody 9/18/2013 2 Platby kartou na internetu trendy, výzvy a vize Připravil Václav Keřka Září 2013 Stav e-commerce v ČR se zaměřením na platební metody 9/18/2013 2 Kde se nakupuje na internetu? Odhad počtu českých e-shopů

Více

Pravidla komunikace registrátora Web4u s.r.o.

Pravidla komunikace registrátora Web4u s.r.o. Pravidla komunikace registrátora Web4u s.r.o. V platnosti od 24.10.2003 OBSAH 1. Úvodní ustanovení 2. Subjekty 3. Registrace Doménového jména 4. Prodloužení registrace Doménového jména 5. Změna údajů subjektů

Více

Návod k použití aplikace pro platbu mýtného pomocí internetu

Návod k použití aplikace pro platbu mýtného pomocí internetu Návod k použití aplikace pro platbu mýtného pomocí internetu Do aplikace pro platbu mýtného pomocí internetu můžete přistupovat přes internetové stránky dars (www.dars.si), kliknutím na ikonu portál uživatelů.

Více

Podmínky užívání způsobu platby Platby přes PayU

Podmínky užívání způsobu platby Platby přes PayU Podmínky užívání způsobu platby Platby přes PayU I. Definice pojmů Pro účely těchto podmínek budou níže uvedené pojmy vykládány následovně: 1.1. Poskytovatel společnost TADY-A-TEĎ CZ s.r.o. IČ 034 61 114,

Více

Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity

Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity Tyto obchodní podmínky upravují registraci a úhradu účastnických poplatků prostřednictvím registračního systému Právnické

Více

Manuál. Jak v e-shopu přiřadit klienta pod sebe www.rust-osobnosti.cz

Manuál. Jak v e-shopu přiřadit klienta pod sebe www.rust-osobnosti.cz Manuál Jak v e-shopu přiřadit klienta pod sebe www.rust-osobnosti.cz Vážení spolupracovníci. V případě, že vedete jednání u klienta a ten projeví zájem o nákup našich produktů, nebo služeb a vy chcete

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část I. Vkladové produkty Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní

Více

Zpracoval Datum Verze Popis změn

Zpracoval Datum Verze Popis změn Uživatelský manuál Zpracoval Datum Verze Popis změn Grant Avakjan 29.09.2010 1.0 Vytvoření manuálu Grant Avakjan 14.10.2010 2.0 Aktualizace dokumentu Aleš Danda 2. 8. 2011 2.1 Aktualizace dokumentu popis

Více

Pravidla pro používání Rezervačního Systému a Pravidla pro provádění rezervací

Pravidla pro používání Rezervačního Systému a Pravidla pro provádění rezervací Pravidla pro používání Rezervačního Systému a Pravidla pro provádění rezervací Obsah 1. Pravidla používání Rezervačního systému...2 1.1. Registrace do RS...2 1.1.1. Registrace klubových členů...2 1.1.2.

Více

Dallmayr WebShop. Uživatelská příručka. Dallmayr WebShop. Uživatelská příručka. Tiliaris s. r. o. 2014. Tiliaris s. r. o. 2014 Strana 1 / 11

Dallmayr WebShop. Uživatelská příručka. Dallmayr WebShop. Uživatelská příručka. Tiliaris s. r. o. 2014. Tiliaris s. r. o. 2014 Strana 1 / 11 Dallmayr WebShop Tiliaris s. r. o. 2014 Tiliaris s. r. o. 2014 Strana 1 / 11 Obsah 1. Účel dokumentu... 3 2. Nápověda... 4 Kategorie zboží... 4 Filtrování a třídění zboží... 4 Vyhledávání... 5 Nejčastěji

Více

Express Import systém

Express Import systém Express Import systém Návod pro odesílatele Express Import systém Jednoduchý online nástroj, který umožňuje odesílateli a příjemci organizovat import zásilek. TNT Express Import systém je snadným řešením

Více

WEBTRANSFER česky REGISTRACE

WEBTRANSFER česky REGISTRACE WEBTRANSFER česky REGISTRACE Oficiální stránka Webtransfer Mikroúvěry od lidí k lidem (P2P) PŮJČÍ POSKYTOVATELÉ SPLÁCÍ ZÁJEMCI O projektu Je to platforma pro poskytování mikropůjček (mikroúvěrů) tzv. Peer

Více

Návod pro klienty Home Creditu k založení účtu na PayPal

Návod pro klienty Home Creditu k založení účtu na PayPal Návod pro klienty Home Creditu k založení účtu na PayPal Otevřete si svůj internetový prohlížeč. Nejčastěji to je Internet Explorer, Firefox nebo Opera. Do adresního řádku napište www.paypal.com. Stránka

Více

Ostatní služby bank. Bc. Alena Kozubová

Ostatní služby bank. Bc. Alena Kozubová Ostatní služby bank Bc. Alena Kozubová Ostatní služby Obchody s cizími měnami Přímé bankovnictví Platební karty Operace s cennými papíry Poradenské služby Obchody s cizími měnami Česká národní banka na

Více

Přehled funkčností a parametrů služby Internet Banka

Přehled funkčností a parametrů služby Internet Banka Přehled funkčností a parametrů služby Internet Banka Pasivní operace Zůstatky na účtech Přehled transakcí Přehled příkazů k úhradě zadaných on-line kanály Zobrazení nezaúčtovaných transakcí Zobrazení odmítnutých

Více

Změnový list k Základním Produktovým podmínkám Běžného účtu a Základním Produktovým podmínkám platebního styku

Změnový list k Základním Produktovým podmínkám Běžného účtu a Základním Produktovým podmínkám platebního styku Změnový list k Základním Produktovým podmínkám Běžného účtu a Základním Produktovým podmínkám platebního styku Vážená klientko / Vážený kliente, dovolujeme si Vás informovat, že s účinností od 01.12.2015

Více

SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s.

SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK JE PLATNÝ OD 1. 11. 2013 Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 Tel.: +420 236 073 757 Fax: +420 236 073 750 info@erbank.cz

Více

Platební systém XPAY [www.xpay.cz]

Platební systém XPAY [www.xpay.cz] Platební systém XPAY [www.xpay.cz] popis platebních metod PRSMS a průběhu platby verze 17 / 29.2.2012 1 Obsah 1 Přehled platebních metod 3 1.1 Premium rate SMS 3 1.2 Premium rate SMS [erotický obsah] 3

Více

mlink.cz, mlink.sk [MANUÁL INZERENTA] mlink.cz, mlink.sk Reklamní systém pro časově cílenou reklamu: bannerovou či textovou.

mlink.cz, mlink.sk [MANUÁL INZERENTA] mlink.cz, mlink.sk Reklamní systém pro časově cílenou reklamu: bannerovou či textovou. mlink.cz, mlink.sk mlink.cz, mlink.sk Reklamní systém pro časově cílenou reklamu: bannerovou či textovou. Neplaťte už za kliky ani počet zobrazení Vaší reklamy. U mlink.cz platíte fixní částkou dobu zobrazení

Více

Nápověda pro efektivní užívání služeb První Mobil

Nápověda pro efektivní užívání služeb První Mobil Nápověda pro efektivní užívání služeb První Mobil 1 Obsah Užitečné informace... 3 Získání SIM s novým číslem... 3 Získání SIM se svým současným číslem... 3 Aktivace SIM... 3 ČVOP... 4 Jak získat ČVOP...

Více

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1.

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1. Obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Kontaktní údaje prodávajícího: Prodávající: Tomáš Pfeiffer Sídlo: Soukenická 21, 110 00 Praha 1. IČ: 12609498, DIČ: CZ530830166. Zápis: živnostenský

Více

T CLOUD MANUÁL ZÁKLADNÍHO POUŽÍVÁNÍ. PŘIHLÁŠENÍ K ÚČTU Přihlaste se z nabídky Přihlášení k účtu:

T CLOUD MANUÁL ZÁKLADNÍHO POUŽÍVÁNÍ. PŘIHLÁŠENÍ K ÚČTU Přihlaste se z nabídky Přihlášení k účtu: T CLOUD MANUÁL ZÁKLADNÍHO POUŽÍVÁNÍ 1 PŘIHLÁŠENÍ K ÚČTU Přihlaste se z nabídky Přihlášení k účtu: 1 2 REGISTRACE ÚČTU Pokud jste již stávajícím zákazníkem T-Mobile, můžete využívat spousty výhod! Stačí

Více

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.02.2015 Běžný účet Zřízení účtu Vedení účtu (měsíčně) 99 Kč 149 Kč 369 Kč Zrušení účtu Běžný účet v EUR, USD Účet advokátní/ notářské

Více

Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC

Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC Český metrologický institut sídlem Okružní 31, 638 00 Brno IČ: 00177016 Verze dokumentu: 1.1 Jazyk dokumentu: český Status: testovací

Více

První seznámení s mobilní aplikací PATRIOT GPS

První seznámení s mobilní aplikací PATRIOT GPS První seznámení s mobilní aplikací PATRIOT GPS 1 Obsah 1 Získání aplikace... 3 2 První spuštění... 3 2.1 Založení uživatelského účtu... 3 2.2 Založení vozidla... 4 3 Ovládání vozidla... 5 3.1 Menu vozidla...

Více

REGIS Informační systém pro registrační a licenční činnosti ČNB. Žádost o obnovu oprávnění k činnosti

REGIS Informační systém pro registrační a licenční činnosti ČNB. Žádost o obnovu oprávnění k činnosti REGIS Informační systém pro registrační a licenční činnosti ČNB Žádost o obnovu oprávnění k činnosti Vytvořeno dne: 1. července 2014 Strana 2 Obsah 1 Úvod... 4 2 Proces podání žádosti... 4 2.1 Přihlášení

Více

Aktuální trendy a inovace v on-line platbách. Václav Keřka Product Manager GP webpay Global Payments Europe

Aktuální trendy a inovace v on-line platbách. Václav Keřka Product Manager GP webpay Global Payments Europe Aktuální trendy a inovace v on-line platbách Václav Keřka Product Manager GP webpay Global Payments Europe 1 Stav e-commerce v České republice se zaměřením na platební metody a porovnání s Evropou 2 Nakupování

Více

PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY

PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY s obratem do 25 mil. Kč Účinný od 5. 2. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Speciální účty 04

Více

Popis nejčastějších funkčností v aplikaci MojeBanka

Popis nejčastějších funkčností v aplikaci MojeBanka Tento dokument popisuje následující funkčnosti aplikace. Kliknutím na odkaz vyberte příslušnou kapitolu. zadání tuzemského příkazu v úhradě v CZK zadání zahraniční platby ověření stavu odeslané transakce

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. organizátorky seznamovacích večerů Chytré rande. Michaely Strnadové. se sídlem Tř. Legionářů 1574/2, 586 01 Jihlava

OBCHODNÍ PODMÍNKY. organizátorky seznamovacích večerů Chytré rande. Michaely Strnadové. se sídlem Tř. Legionářů 1574/2, 586 01 Jihlava OBCHODNÍ PODMÍNKY organizátorky seznamovacích večerů Chytré rande Michaely Strnadové se sídlem Tř. Legionářů 1574/2, 586 01 Jihlava identifikační číslo: 88655717 zapsané v obchodním rejstříku vedeném v

Více

ProxyPay3/M.e-commerce. MO/TO transakce

ProxyPay3/M.e-commerce. MO/TO transakce ProxyPay3/M.e-commerce MO/TO transakce VERZE AUTOR AKTUALIZACE 1.0 Radovan Bryx 10.10.2013 AKTUÁLNÍ 1.5 Radovan Bryx 10.4.2014 NOVINKY VE VERZI 1.5 Doplnění dokumentace o chybějící body e-commerce MO/TO

Více

Práce s e-mailovými schránkami v síti Selfnet

Práce s e-mailovými schránkami v síti Selfnet Práce s e-mailovými schránkami v síti Selfnet Obsah návodu Základní informace k nastavení schránky selfnet.cz...2 Doporučené parametry nastavení e-mailového klienta...2 Základní informace k nastavení e-mailové

Více

Postup nastavení bezpečné E-mailové schránky pro zákazníky Logicentra

Postup nastavení bezpečné E-mailové schránky pro zákazníky Logicentra Postup nastavení bezpečné E-mailové schránky pro zákazníky Logicentra Důvod přidělování speciálních schránek. Podle posledních statistik kolem 90 % všech E-mailů na Internetu tvoří nevyžádaná pošta. Patří

Více

Pravidla komunikace LRR

Pravidla komunikace LRR Pravidla komunikace LRR Verze 20040801 V platnosti od 1.8.2004 0. OBSAH 1. Úvodní ustanovení 2. Subjekty 3. Registrace Doménového jména 4. Prodloužení registrace Doménového jména 5. Změna údajů subjektů

Více

Popis nejčastějších funkcí aplikace MojeBanka business

Popis nejčastějších funkcí aplikace MojeBanka business Tento dokument popisuje následující funkčnosti aplikace MojeBanka. Kliknutím na odkaz vyberte příslušnou kapitolu. zadání jednorázového příkazu k úhradě zadání zahraniční platby odeslání dávkového příkazu

Více

Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC

Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC Český metrologický institut sídlem Okružní 31, 638 00 Brno IČ: 00177016 Verze dokumentu: 1.0 Jazyk dokumentu: český Status: testovací

Více

NÁVOD NA OBNOVU PLATNOSTI KLIENTSKÉHO CERTIFIKÁTU A DIGITÁLNÍHO PODPISU ELTRANS 2000 (GEMINI 5.0) PŘÍRUČKA UŽIVATELE

NÁVOD NA OBNOVU PLATNOSTI KLIENTSKÉHO CERTIFIKÁTU A DIGITÁLNÍHO PODPISU ELTRANS 2000 (GEMINI 5.0) PŘÍRUČKA UŽIVATELE NÁVOD NA OBNOVU PLATNOSTI KLIENTSKÉHO CERTIFIKÁTU A DIGITÁLNÍHO PODPISU ELTRANS 2000 (GEMINI 5.0) PŘÍRUČKA UŽIVATELE prosinec 2013 Obsah: Návod na obnovu klientského certifikátu a digitálního podpisu Úvod...

Více

Smlouva o firemním účtu

Smlouva o firemním účtu Smlouva o firemním účtu uzavřená v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákonem č.87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, v platném znění. mezi Citfin, spořitelní

Více

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb na internetovém portálu www.skolenionline.eu Podmínky blíže vymezují a

Více

POPIS POSTUPU PRO KONVERZI COMMODITY+ NA COMMODITY GENERAL

POPIS POSTUPU PRO KONVERZI COMMODITY+ NA COMMODITY GENERAL POPIS POSTUPU PRO KONVERZI COMMODITY+ NA COMMODITY GENERAL 1. Schůzka s klientem Při schůzce s klientem je potřeba vysvětlit důvody, proč k této konverzi dochází a jaké výhody klient získá přechodem na

Více

BUSINESS 24 Databanking

BUSINESS 24 Databanking BUSINESS 24 Databanking Z ÚČETNÍHO SYSTÉMU PŘÍMO DO BANKY Martin Brabec Česká spořitelna, a.s. úsek Přímé bankovnictví OBSAH 1. Jaká je Česká spořitelna? 2. Přímé bankovnictví pro obce, města a kraje:

Více

VESELÁ TRIČKA Obchodní podmínky

VESELÁ TRIČKA Obchodní podmínky VESELÁ TRIČKA Obchodní podmínky Seznam: 1. Základní údaje 2. Jak objednávat 3. Dodací podmínky 4. Reklamace 5. Ochrana osobních údajů 1. Základní údaje Dodavatel: NEUBERT marketing & Company s.r.o. Sídlo:

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Finanční produkty Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_39_07 Tématický celek: Rodina a finance Autor: Mgr. Drahomíra

Více

ELEKTRONICKÉ PLATBY V PROSTŘEDÍ ČÚZK. Petr SOUČEK 1

ELEKTRONICKÉ PLATBY V PROSTŘEDÍ ČÚZK. Petr SOUČEK 1 ELEKTRONICKÉ PLATBY V PROSTŘEDÍ ČÚZK Petr SOUČEK 1 1 Oddělení provozních analýz a programování, Český úřad zeměměřický a katastrální, Pod sídlištěm 9/1800, 182 11 Praha 8 Kobylisy, Česká republika petr.soucek@cuzk.cz

Více