V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA"

Transkript

1 V Ý R OČ N Í ZPR ÁVA

2 Obsah Úvodní slovo ředitele 3 1 Organizace 5 2 Náplň a rozsah činnosti 7 3 Památková péče 8 4 Správa památkových objektů 17 5 Věda a výzkum 19 6 Publikační a přednášková činnost 24 7 Prezentační a vzdělávací činnost 25 8 Významné události a aktivity roku Poskytování informací dle zákona 106/1999 sb. o svobodném přístupu k informacím v roce

3 Úvodní slovo ředitele Do roku 2010 jsme vstupovali s vizí stabilizace pracoviště po provedené systemizaci. Dopady ekonomické krize zasáhly v tomto roce již i NPÚ. Zejména druhá polovina roku byla poznamenána všeobecnou nervozitou z očekávaného propouštění zaměstnanců vyvolaného avizovaným snížením mzdového limitu pro rok I naše pracoviště prošlo reorganizací, na jejímž konci bylo snížení počtu tabulkových míst o 3 přepočtené úvazky. V sekci památkových objektů bylo zrušeno jedno místo sezonních zaměstnanců a místo investičního technika. V sekci památkové péče bylo zrušeno jedno místo garanta památkové péče. I přes tyto nepříznivé okolnosti však lze hodnotit rok 2010 jako rok úspěšný. Plánované tržby se nám podařilo nejen splnit, ale i překročit. Na tom se tentokrát nepodíleli pouze pracovníci na objektech, ale i naši památkáři, kteří ve druhém pololetí pracovali na rozsáhlé zakázce pro kraj Vysočina. Pracovníci v úseku výkonu památkové péče zpracovali během roku odborných vyjádření dle 14 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. Nároky na pracovní nasazení všech památkářů tak zůstaly nadále vysoké. I přes toto velké vytížení se naši odborní pracovníci zapojili do projektů institucionální vědy a výzkumu. Grant MŠMT, který jsme zpracovali v roce 2009 se sice dostal do finále, finanční prostředky nám ale v konkurenci dalších projektů nebyly poskytnuty. Neodradilo nás to však od zpracování žádosti o dotaci v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI). I přes pozitivní hodnocení ze strany posuzovatelů zůstal bohužel nakonec i tento projekt v konečném hodnocení těsně pod čarou. V roce 2010 bylo pracoviště nadále umístěno do dvou objektů a zachována zůstala i síť dislokovaných pracovišť. Obnova Lannerova domu, který se má stát naším novým sídlem, úspěšně pokračovala a plánovaný objem prací byl dodržen. Došlo však k podstatné změně v rozsahu oprav krovu. Velký objem prací znamená posun termínu dokončení stavby do září Není tak prozatím narušen předpoklad zahájení provozu nového pracoviště v roce Ve srovnání s předchozími roky byl omezen rozsah obnovy našich objektů. Dokončena byla oprava střechy kostela sv. Jana Nepomuckého ve Žďáru nad Sázavou, úpravy konírny na zámku v Telči a pokračovala oprava střechy zámku v Náměšti nad Oslavou. Prováděny byly i další udržovací práce, které byly hrazeny zejména z vlastních výnosů. Celková návštěvnost objektů mírně stoupla, prohlídkové trasy navštívilo přes 185 tisíc platících návštěvníků. Za tímto úspěchem se skrývá nadšení a obětavost našich kastelánů, kteří do svých baráků vkládají mnohem více času a sil, než kolik jsme schopni vyjádřit v platovém výměru. Bez kvalitních doprovodných kulturních akcí a bez řady komerčních projektů by se určitě nepodařilo zajistit takové výnosy, jakých bylo nakonec dosaženo. Za veškerou vykonanou prací je potřeba vnímat i neviditelnou práci zaměstnanců provozně ekonomické sekce. Jimi přesně a včas zpracovávaná data jsou nezbytným podkladem pro jakoukoliv řídící práci a pro zabezpečení chodu celého pracoviště. Prostor vyhrazený pro úvodní slovo ředitele není tak velký, abych zde mohl zmínit vše, co se na našem pracovišti v uplynulém roce odehrálo a abych zde mohl jmenovitě poděkovat všem našim zaměstnancům za práci, kterou vykonávali často nad rámec svých úvazků a obsah pracovních náplní. Mé poděkování patří proto všem, kteří přispěli svou prací k úspěšnému zvládnutí úkolů, které rok 2010 přinesl. Ing. Libor Karásek 3

4 Organizační struktura 4

5 1 Organizace Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Telči Slavatovská 98, Telč / IČ: , DIČ CZ tel tel. / fax: / Způsob zřízení: zřizovací listina vydaná MK ČR pod čj /2002 s účinností ode dne 1. ledna 2003 Zřizovatel: Ministerstvo kultury České republiky Vedoucí pracovníci: Ing. Libor Karásek - ředitel NPÚ ÚOP v Telči tel , PhDr. Martina Veselá - náměstkyně pro výkon památkové péče, územní konzervátor , Ing. Bohumil Tripal - náměstek pro správu památkových objektů , Ing. Miloň Slabý náměstek provozně-ekonomický , Mgr. Bc. Tomáš Vícha - vedoucí odboru památkové péče , Mgr. Petr Severa - vedoucí oddělení specialistů, garant agendy restaurování pro území kraje Vysočina , Mgr. Bc. Irena Tobiášková - vedoucí odboru evidence, dokumentace a informačních systémů, garant agendy základní evidence mobiliárních fondů , Dana Kubeková - hlavní účetní , Ing. Radim Petr - správce objektu SZ Jaroměřice nad Rokytnou tel , Bc. Marek Hanzlík - správce objektu SH Lipnice tel , Mgr. Marek Buš - správce objektu SZ Náměšť nad Oslavou tel , Bohumil Norek - správce objektu SZ Telč tel , Ing. Karel Straka - správce památkového areálu Zelená hora tel , Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví stav k Věk Muži Ženy Celkem % Do , , , , ,17 nad ,26 Celkem ,00 5

6 Členění zaměstnanců podle dosaženého vzdělání stav k Dosažené vzdělání Muži Ženy Celkem % Základní ,14 Vyučen ,18 Střední odborné ,14 Úplné střední ,68 Úplné střední odborné ,36 Vyšší odborné ,41 Vysokoškolské ,09 Celkem ,00 Vzniklé a skončené pracovní poměry k Stav Počet Nástupy 49 Odchody 38 Trvání pracovního poměru k Doba trvání Počet % Do 5 let Do 10 let Do 15 let 7 8 Do 20 let 7 8 Nad 20 let 3 3 Celkem Celkový průměrný plat Průměrný hrubý měsíční příjem k byl Kč. Poradní orgány ředitele Komise MK ČR pro nakládání s památkovým fondem v kraji Vysočina Členové: Ing. Libor Karásek, ředitel NPÚ ÚOP v Telči Ing. Tomáš Škaryd, radní kraje Vysočina PhDr. Katina Lisá, vedoucí odboru kultury a památkové péče KÚ Vysočina - předsedkyně Ing. Jaroslav Martínek, ředitel Muzea Vysočiny Třebíč - místopředseda Hana Müllerová, místostarostka města Telč Ing. arch. Marie Veselá, vedoucí stavebního odboru Biskupství brněnského Ing. Jana Fischerová, zastupitelka kraje Vysočina a starostka města Havlíčkův Brod RNDr. Jiří Vaníček, CSc., prorektor Vysoké školy polytechnické Jihlava Ing. Karel Nedvědický, starosta města Jaroměřice nad Rokytnou Vladimír Měrka, starosta města Náměšť nad Oslavou Ing. Jaroslav Vymazal, primátor města Jihlavy Martin Paclík, předseda představenstva Rady dětí a mládeže kraje Vysočina Marek Hanzlík, kastelán SH Lipnice - tajemník komise 6

7 Památková rada NPÚ ÚOP v Telči Členové: Ing. Libor Karásek, ředitel NPÚ ÚOP v Telči PhDr. Martina Veselá, odborná náměstkyně NPÚ ÚOP v Telči Doc. PhDr. Olga Badalíková Ph.D., Ing. Josef Bambas, Biskupství brněnské Ing. arch. Olga Čermáková, Krajský úřad kraje Vysočina prof. Ing. arch. akad. arch. Václav Girsa, GIRSA AT spol. s r.o. Doc. Ing. arch. Petr Hrůša, Architekti Hrůša & spol., Ateliér Brno PhDr. Petra Hoftichová Mgr. Horymír Kubíček, Národní technické muzeum Doc. PhDr. Ing. arch. Matěj Miloš PhD., NPÚ ÚOP Ostrava Ing. arch. Ivo Motl Ing. arch. Daniel Špička, architekti CORA Doc. PhDr. Josef Štulc, ÚP NPÚ Praha Mgr. Jiří Vajčner Ph.D., Ministerstvo kultury ČR 2 Náplň a rozsah činnosti Pracoviště NPÚ ÚOP v Telči působí na území kraje Vysočina, tj. V bývalých okresech Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč a Žďár nad Sázavou. k datu bylo na tomto území v ÚSKP ČR zapsáno nemovitých a movitých kulturních památek. Dále se na tomto území nacházejí 3 městské a 5 vesnických památkových rezervací, 22 městských a 5 vesnických památkových zón a Krajinná památková zóna Náměšťsko. Na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO jsou zapsány: Telč - historické jádro města, Zelená hora - poutní kostel sv. Jana Nepomuckého, Třebíč - soubor židovské čtvrti, židovského hřbitova a baziliky sv. Prokopa. Územní komise NPÚ ÚOP v Telči pro posuzování návrhů na prohlášení a zrušení prohlášení věci za kulturní památku Členové: PhDr. Martina Veselá (předseda), NPÚ ÚOP v Telči Mgr. Bc. Tomáš Vícha, NPÚ ÚOP v Telči Mgr. Petr Severa, NPÚ ÚOP v Telči Mgr. Kristýna Bulínová, NPÚ ÚOP v Telči Mgr. Roman Svoboda, NPÚ ÚOP v Telči Mgr. Bc. Irena Tobiášková, NPÚ ÚOP v Telči Krajská archeologická komise NPÚ ÚOP v Telči: Členové: PhDr. Martina Veselá, NPÚ ÚOP v Telči - garant Mgr. Martin Tomášek, Ph. D., Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. Mgr. Petr Hrubý, ARCHAIA Brno o.p.s. pracoviště Jihlava PhDr. Petr Doležel, Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i. PhDr. Jaroslav Podliska, Ph. D., NPÚ ÚOP v Praze Mgr. Lenka Macháňová, NPÚ ÚOP v Telči - tajemnice Interní komise památkové péče NPÚ ÚOP v Telči Členové: PhDr. Martina Veselá, Ing. Libor Karásek, Mgr. Petr Severa, Mgr. Bc. Irena Tobiášková, Mgr. Bc. Tomáš Vícha - všichni NPÚ ÚOP v Telči Odborná spolupráce s MK ČR Účast v komisi MK ČR v programu Restaurování movitých kulturních památek, kompletace podkladů žádosti s přílohami pro rok 2010, Mgr. Petr Severa, Ing. Lucie Bláhová Účast v komisi Programu záchrany architektonického dědictví PhDr. Martina Veselá 7

8 Odborná spolupráce NPÚ ÚOP v Telči s Krajským úřadem Vysočina Účast zástupce KÚ kraje Vysočina, odboru kultury a památkové péče, Mgr. et Mgr. Jany Zadražilové na práci Územní komise NPÚ ÚOP v Telči, pro posuzování návrhů na nová prohlášení věci za kulturní památku jako stálého přísedícího člena. Účast zástupců KÚ kraje Vysočina, odboru kultury a cestovního ruchu, Ing. arch. Olgy Čermákové a Jaroslavy Panáčkové v komisích ÚOP NPÚ v Telči pro Havarijní fond a pro Program péče o vesnické památkové rezervace, vesnické památkové zóny a krajinné památkové zóny. Odborná spolupráce se samosprávami Spolupráce při hodnocení soutěže o Cenu za nejlepší výsledky v Programu regenerace MPR a MPZ za rok 2009, spolupráce a koordinace s regionálními pracovišti Ministerstva pro místní rozvoj a regionálními garanty SHS ČMS. Ing. Libor Karásek, PhDr. Martina Veselá a Mgr. Bc. Tomáš Vícha koordinace regionálního kola soutěže o Cenu za nejlepší přípravu a realizaci programu regenerace MPR a MPZ za rok Spolupráce s odbornými organizacemi Spolupráce s Fakultou restaurování Univerzity Pardubice se sídlem v Litomyšli konzultace, vzdělávací činnost Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v.v.i. V Praze spolupráce na monitorování krovových konstrukcí v kraji Vysočina spolupráce při organizování odborně metodických dnů konzultace a přednášková činnost Spolupráce s Archeologickým ústavem AV ČR, v.v.i. V Praze konzultace a přednášková činnost spolupráce při organizování odborně metodických dnů členství v odborných komisích NPÚ ÚOP v Telči Spolupráce s ÚAPP Brno, ARCHAIA Brno o.p.s. pracoviště Jihlava záchranné archeologické výzkumy z Programu podpory záchranných archeologických výzkumů MK ČR členství v odborných komisích NPÚ ÚOP v Telči spolupráce na akcích z programu PZAV Spolupráce s Muzeem Vysočiny Jihlava záchranné archeologické výzkumy z Programu podpory záchranných archeologických výzkumů MK ČR spolupráce na akcích z programu PZAV spolupráce při organizování odborně metodických dnů 8

9 3 Památková péče Souhrnný přehled všech odborných vyjádření zhotovených v roce 2010 Správní orgány/pověřené obce ÚPD Odborná vyjádření dle 14 zákona č. 20/87 Sb. Ostatní Celkem Bystřice nad Pernštejnem Havlíčkův Brod Humpolec Chotěboř Jihlava Moravské Budějovice Náměšť nad Oslavou Nové Město na Moravě Pacov Pelhřimov Světlá nad Sázavou Telč Třebíč Velké Meziříčí Žďár nad Sázavou Celkem Historická zeleň Pověřená obec ÚPD Odborná vyjádření dle 14 zákona č. 20/87 Sb. Ostatní Celkem Bystřice nad Pernštejnem Havlíčkův Brod Humpolec Chotěboř Jihlava Moravské Budějovice Náměšť nad Oslavou Nové Město na Moravě Pacov Pelhřimov Světlá nad Sázavou Telč Třebíč Velké Meziříčí Žďár nad Sázavou Celkem

10 Lidová architektura Pověřené obce/kraje Odborná vyjádření dle 14 zákona č. 20/87 Sb. ÚPD 0statní Celkem Bystřice nad Pernštejnem Havlíčkův Brod Nové Město na Moravě Pacov Telč Třebíč Celkem Odbor péče o památkový fond Odbor péče o památkový fond vznikl počátkem roku 2010 v reakci na systematizaci a reorganizaci Národního památkového ústavu. Odbor se člení na oddělení garantů území a oddělení specialistů, do nějž náleží i zvlášť vyčleněný referát hudebních památek. Oddělení garantů území Oddělení bylo ustaveno pod názvem oddělení péče o památkový fond nedlouho po vzniku nového územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Telči počátkem roku V roce 2009 se ho podařilo personálně stabilizovat do té míry, že jeho působení bylo snad možné označit za uspokojivé. Noví pracovníci byli seznamováni s obecnou problematikou a soudobými principy památkové péče a s agendou v rámci jim svěřených území. V roce 2010 se po provedené systematizaci a reorganizaci celého ústavu muselo oddělení potýkat se snížením stavu pracovníků garantů území. Problematické bylo rovněž ne zcela rovnoměrné rozdělení území kraje a s ním související agendy mezi jednotlivé územní garanty. Práci oddělení rovněž komplikovaly dlouhodobé pracovní neschopnosti. Díky trvalému enormnímu nasazení části kolegů a dobrovolné práci nad rámec pracovních úvazků se dařilo plnit poslání oddělení a lhůty pro vydání písemných vyjádření stanovené zákonem. Hlavní činnost oddělení tradičně spočívala ve vypracovávání písemných vyjádření podle 14 a 32 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, pro úřady pověřených obcí k opravám a údržbě nemovitých kulturních památek a ke stavebním činnostem na památkově chráněných územích v kraji Vysočina. Za písemnou agendou je třeba vidět řadu šetření, konzultací ve všech fázích projektové přípravy i vlastní realizace staveb, posuzování projektových dokumentací na žádost předkladatelů, projednávání záměrů, průzkumů, atd. Pracovníci poskytovali odbornou pomoc různým subjektům přímo v terénu i při úředních jednáních. Složitější případy obnovy památkového fondu v kraji Vysočina byly konzultovány na jednáních Interní komise památkové péče Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Telči i s odborníky z ostatních pracovišť NPÚ (především z ÚP v Praze a ÚOP v Brně), s odbornými pracovníky muzeí, vysokých škol a dalších institucí. Byly poskytovány odborné konzultace vlastníkům objektů v zájmu památkové péče, zpracovatelům projektových dokumentací, investorům a orgánům státní správy. Pracovníci oddělení se účastnili kontrolních dnů, veřejných projednání územně plánovacích dokumentací a dalších četných jednání ke všem stupňům projektových dokumentací obnov památek a objektů v památkově chráněných územích. Vykonávali zvýšený odborný dohled mimo jiné u realizací financovaných z veřejných zdrojů v rámci programů MK ČR, a to především Programu regenerace městských památkových rezervací a zón, Programu péče o vesnické památkové rezervace a zóny, Programu záchrany architektonického dědictví a Havarijního programu. Zajišťovali a koordinovali hodnocení pro výběr akcí obnovy kulturních památek určených k zařazení do programů MK ČR na úseku památkové péče. Prováděna byla také průběžná dokumentace památkového fondu a dle časových možností i operativní průzkumy památek. Byly prováděny činnosti plynoucí ze zákona o státní památkové péči, statutu a organizačního řádu NPÚ a činnosti stanovené zřizovatelem, tj. Ministerstvem kultury ČR. Oddělení spolupracovalo při plnění úkolů s ostatními útvary v rámci NPÚ, s místními samosprávami i s orgány státní správy, především s úřady pověřených obcí a krajským úřadem. Oddělení plnilo zároveň funkci informativní pro vlastníky památek v oblasti informací o možnostech získávání finančních příspěvků na obnovu kulturních památek. Pracovníci oddělení se účastnili také odborných seminářů a konferencí, pracovali v komisích regenerací městských památkových rezervací a zón a dalších komisích, kde byly řešeny problémy památkového fondu v kraji. Dle možností sami přednášeli a publikovali. Oddělení specialistů Činnost oddělení v roce 2010 zahrnovala odborné aktivity v oblastech památkového dohledu restaurování předmětů kulturní povahy, ochrany a obnovy lidové architektury a vesnických sídel, ochrany historické zeleně a kulturní krajiny, urbanismu historických sídel, 10

11 a také oblast péče o archeologické památky, včetně záchranných archeologických výzkumů na objektech. v současné době může oddělení plnit úkoly nejen v základním, zákonem daném rozsahu, ale věnovat se i dokumentaci a srovnávání restaurátorských zásahů a jejich popularizaci formou publikační činnosti. Lze konstatovat, že se podařilo vydávat odborná vyjádření na potřebné odborné úrovni. V některých složitějších případech, vyžadujících širší rešerše a konzultace, byl termín odeslání vyjádření po dohodě s výkonným orgánem prodloužen. Zejména v oblasti restaurování se dařilo realizovat kvalitní dohled nad akcemi obnovy a poskytovat vlastníkům či orgánům státní památkové péče účinný informační servis v rámci četných kontrolních dnů. V rámci agendy ochrany a péče o lidovou architekturu byly kromě vyjádření k plánovaným akcím obnovy, sloužícím jako podklad pro správní řízení příslušného výkonného orgánu státní památkové péče, uskutečněny četné konzultace v terénu. Činnost pracovníka v této oblasti zahrnovala také dokumentaci stavu a ve spolupráci s oddělením dokumentace vypracování návrhů na zapsání objektů do ÚSKP ČR. Činnost oddělení specialistů zahrnovala též monitoring památek UNESCO. V roce 2010 byly zpracovány monitorovací zprávy pro památky kraje Vysočina, které jsou zapsány na Seznam přírodního a kulturního dědictví UNESCO. V roce 2010 byl prováděn průběžný monitoring těchto kulturních statků a pořizována rozsáhlá dokumentace, která bude podkladem pro zpracování další monitorovací zprávy. V roce 2010 byla vypracována I. etapa Management Planu analytická část pro Státní zámek Telč a pro poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře. Management Plan byl spolufinancován prostředky ze státního rozpočtu, z Programu podpory pro památky UNESCO. Z tohoto Programu byl též spolufinancován stavebně historický průzkum pro Státní zámek Telč a restaurátorský průzkum pro poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře. Byla vytipována stanoviště a vypracován seznam míst pro označení památek zapsaných na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO dle Úmluvy na ochranu kulturních statků za ozbrojeného konfliktu (Telč, Třebíč, Žďár nad Sázavou). Spolupráce s kraji a obcemi s rozšířenou působností Spolupráce s Krajským úřadem kraje Vysočina v Jihlavě i s obcemi s rozšířenou působností v kraji Vysočina je na dobré úrovni a probíhala průběžně v celém roce Zástupci kraje i pověřených obcí jsou členy komisí ustanovených NPÚ ÚOP v Telči. Naši odborní pracovníci se pravidelně účastní seminářů a pracovních dílem pořádaných jak Krajským úřadem kraje Vysočina, tak jednotlivými obcemi s rozšířenou působností. Samozřejmě probíhá spolupráce determinovaná zákonem o státní památkové péči a obecná spolupráce při péči o zachování, obnovu a kvalitní prezentace památkového fondu v kraji Vysočina. Vykonávání dohledu nad prováděním obnovy kulturních památek s přednostním zaměřením na akce subvencované v rámci programů MK ČR Dohled nad prováděním obnovy kulturních památek probíhal především prostřednictvím garantů území, a to v průběhu celého roku Odborný dohled nad prováděním akcí obnovy kulturních a památek a památkově chráněných území byl jedním ze stěžejních úkolů oddělení garantů území. Důraz byl kladen především na akce obnovy kulturních památek spolufinancované s veřejných zdrojů. Sledováno bylo nejen odborné hledisko obnovy, ale také účelné vynakládání finančních prostředků. Zajišťování a koordinace hodnocení pro výběr akcí obnovy kulturních památek určených k zařazení do programů MK ČR na úseku památkové péče Přehled všech dotací přidělených MK ČR v roce 2010 na akce kontrolované NPÚ ÚOP v Telči Název dotace MK ČR Dotace v tis. Kč Havarijní program Program záchrany architektonického dědictví Program regenerace městských památkových rezervací a zón Program péče o vesnické památkové rezervace a zóny 350 Program restaurování Program podpory záchranných archeologických výzkumů 661 Celkem

12 Havarijní program v roce 2010 Poř. číslo Obec, kat. území Okres Název památky Navržená dotace v tis. Kč Přidělená dotace MK ČR v tis. Kč. 1 Dolní Krupá Havlíčkův Brod farní kostel Sv. Víta v Dolní Krupé Úsobí Havlíčkův Brod kostel sv. Petra a Pavla v Úsobí Libice nad Doubravou Havlíčkův Brod zámek Libice nad Doubravou Modletín Havlíčkův Brod kostel sv. Anny v Modletíně Vilémov Havlíčkův Brod zemědělská usedlost čp Bělá - Tasice Havlíčkův Brod sklárna v Tasicích Brtnice Jihlava zámek Brtnice Plandry Jihlava kaple sv. Jana Nepomuckého Ústí Jihlava bývalá fara čp. 7 v Branišově Krasonice Jihlava Myslivna Majdalenka Nová Říše Jihlava klášter premonstrátů v Nové Říši Vanov Jihlava vodní mlýn Šimkův Želiv Pelhřimov areál kláštera Želiv Želiv Pelhřimov klášterní areál Želiv (Trčkův Hrad čp. 88) Pacov Pelhřimov kaple sv. Barbory Těchobuz Pelhřimov hospodářská budova čp Věžná Pelhřimov fara čp Vyklantice Pelhřimov kaple sv. Anny Jemnice Třebíč městské hradby Kdousov Třebíč vstupní brána a hlavní vstup k farní budově Police Třebíč zámek Police Želetava Třebíč tvrz Starý hrad Želetava Želetava Třebíč hřbitovní kostel sv. Kateřiny Budišov Třebíč zámek Budišov Čáslavice Třebíč kostel sv. Martina v Čáslavicích Hrotovice Třebíč Hrotovice - zámek Jaroměřice nad Rokytnou Třebíč areál zámku Jaroměřice nad Rokytnou čp Myslibořice Třebíč zámek Radkovice Třebíč kostel Čtrnácti sv. pomocníků Rouchovany Třebíč kostel Nanebevzetí Panny Marie v Rouchovanech Třebíč Třebíč hřbitovní kostel Nejsvětější Trojice Bobrová Žďár nad Sázavou bývalá škola čp. 148 v Bobrové Javorek Žďár nad Sázavou venkovská usedlost čp Javorek Žďár nad Sázavou vesnická usedlost čp Radešín Žďár nad Sázavou zámek Radešín Sněžné (Milovy) Žďár nad Sázavou areál bývalé želazárny Ubušín Žďár nad Sázavou venkovský dům Ubušín

13 Poř. číslo Obec, kat. území Okres Název památky Navržená dotace v tis. Kč Přidělená dotace MK ČR v tis. Kč. 38 Dolní Heřmanice Žďár nad Sázavou pila v areálu Říhákova mlýna Osová Bitýška Žďár nad Sázavou Galerie Sýpka Velká Bíteš Žďár nad Sázavou kostel sv. Jana Křtitele Kadov Žďár nad Sázavou roubená stodola v Kadově Celkem Program záchrany architektonického dědictví v roce 2010 Obec Památka Akce Brtnice Brtnice Golčův Jeníkov Jemnice Krucemburk Ledeč nad Sázavou Ledeč nad Sázavou Nová Říše Nový Rychnov Nový Rychnov Osová Bítýška Zřícenina hradu Rokštejn Zámek Kostel sv.františka Serafínského Kostel sv. Víta Kostel sv. Mikuláše Hrad Ledeč nad Sázavou Thunovský letohrádek Klášter premonstrátů Kostel Nejsvětější Trojice na Křemešníku Kostel Nejsvětější Trojice na Křemešníku Zámek konzervace, stabilizace zdiva hradu a další práce s tím související obnova střešní krytiny zámku vč.lokálních oprav konstrukce krovu a další s tím související práce obnova části fasády kostela (zpevňování konstrukcí, oprava říms, úprava omítek vnějších, konstrukce klempířské, a s tím související práce) obnova interiéru kostela (sanace západní podzemní chodby, statické zajištění podpěry varhanního pozitivu, sanace podlahy v boční kapli a další s tím související práce) obnova střechy věže kostela (konstrukce tesařské, pokrytí střechy měděným plechem, a další s tím související práce) obnova a konzervace fasád s průčelí J křídla hradu (opravy omítek a zdiva, konstrukce truhlářskéokna,dveře,aj. konstrukce kamenické, zámečnické a kovářské,restaurování sgrafitové výzdoby a další s tím související práce) restaurování dvou dřevěných kazetových stropůstropních podhledů v arcibiskupské ložnici a jídelně v 1.patře letohrádku (a s tím související práce) dokončení 2.etapy odvlhčení stěna malé kvadratury (úpravy povrchů vnějších omítek, a s tím související práce) a obova zdi mezi býv.hřbitovem a klášterní zahradou (zděné, zámečnické a kovářské konstrukce, vnější omítka, a s tím související práce) obnova kostela-statické zajištění II.etapa (konstrukce tesařské a zámečnické, a s tím související práce) obnova kostela - III.etapa (obnova střechykonstrukce tesařské vč. nátěrů, konstrukce klempířské, výměna střešní krytiny, a další s tím související práce) obnova zámku ( náhrada stropní konstrukce nad 2.NP, sanace založení dvorních pilířů arkády, statické zajištěníé patních klenbových nosníků věže, a další s tím související práce) Dotace v tis. Kč

14 Obec Památka Akce Pohled Police Polná Přibyslavice Kostel sv. Ondřeje Zámek Kostel Nanebevzetí Panny Marie Kostel sv.anny a Narození Panny Marie restaurování druhého a třetího opěráku s fasády lodi kostela (restaurátorské práce, oplechování koncových říms, a s tím související práce) obnova střešní krytiny zámku vč.lokálních oprav konstrukce krovu a další s tím související práce dokončení restaurování oltáře Všech svatých v interiéru kostela (a s tím související práce) odvodnění kostelů sv. Anny a Narození Panny marie a realizace odvětrávacího kanálu u kostela sv. Anny (zemní práce, trativody z drenážních trubek, děťová kanalizace, a další s tím související práce) Dotace v tis. Kč Rančířov Kostel sv. Petra a Pavla obnova interiéru- odvětrávací kanálek, sanace omítek 0 Stránecká Zhoř Zámek obnova a statické zajištění částí obv.zdí a kleneb v J části nádvoří zámku (zděné a stropní konstrukce, kamenické práce, zastřešení nádvorního schodiště 340 krytinou bobrovka, a další s tím související práce) Telč Budova děkanství dokončení obnovy fasády budovy děkanství (úpravy povrchů vnějších omítek, restaurátorská obnova prvků z přírodního kamene, nátěry truhlářských výplní otvorů, a další s tím související práce) 200 Telč Třebíč (Podklášteří) Úsobí Vyskytná nad Jihlavou Želiv Vodní mlýn a hráz se splavy a mosty Klášter s kostelem sv. Prokopa (hradební zeď) Zámek Kostel sv. Vavřince Premonstrátský klášter Želiv (Trčkův hrad č.p. 88) hlavní budova-odstranění vlhkosti zdiva, odvodnění, statické zajištění konstrukcí statické zajištění spojovacího úseku jižní hradby na stav.parcele č.18/1 (statické zajištění, úpravy zdiva, vnější omítky, a další s tím související práce) obnova střešního pláště pláště s křídla zámku (konstrukce tesařské, výměna střešní krytinydřevěný štípaný šindel, a s tím související práce) statické zajištění zdiva, restaurování fresek v interiéru obnova s a J části střechy Trčkova hradu č.p. 88 (konstrukce klempířské, výměna střešní krytiny, a s tím související práce) Celkem Program regenerace městských památkových rezervací a zón alokace dotací v roce 2010 Obec Památka Akce Dotace v Kč. Brtnice Paulánský klášter č.p. 16 oprava a výměna oken, oprava a omítek fasády včetně nátěru a další související práce Brtnice dům č.p. 223 výměna 9 ks oken a další související práce Brtnice dům č.p. 222 výměna oken, výkladce a dveří a další související práce Brtnice kostel sv. Jakuba Většího nátěr střechy kostela a další související práce Brtnice dům č.p. 62 výměna 1 ks okna, nátěr střechy, odvlhčení části objektu drenáží a další související práce Brtnice dům č.p. 77 (zdravotní středisko) obnova fasády objektu - oprava omítek, fasádní nátěr, repase a nátěr oken, výměna vrat a další související práce Brtnice dům č.p. 229 výměna 8 ks oken a další související práce Havlíčkova Borová rodný dům Karla Havlíčka Borovského, NKP, č.p. 163 obnova kemenných schodů před hlavním svstupem do objektu a další související práce

15 Obec Památka Akce Havlíčkův Brod Havlíčkův Brod dům č.p.159 dům č.p.179 Havlíčkův Brod stará radnice č.p. 87 Chotěbor zámek č.p. 1 Chotěbor Chotěbor areál kostela sv. Jakuba Většího kostel sv. Jakuba Většího Jaroměřice nad Rokytnou bývalý špitál č.p. 726 Jaroměřice nad Rokytnou bývalý klášter Servitů č.p. 660 Jemnice dům č.p. 34 Jemnice areál zámku č.p. 1 Jihlava kostel Nanebevzetí Panny Marie Jihlava dům č.p Jihlava dům č.p Jihlava dům č.p. 80 Jihlava dům č.p. 636 obnova uliční fasády - oprava omítek, fasádní nátěr, oprava a nátěr oken, klempířské kontrukce a další související práce; oprava střechy včetně klempířských konstrukcí a další související práce obnova uliční fasády - oprava omítek, fasádní nátěr, oprava a nátěr oken, klempířské kontrukce, restaurování výmalby špaletových nik fasády a další související práce obnova (restaurování) kamenného režného zdiva v interiéru radniční vinárny a další související práce oprava nadstřešní části komínů, oplechování komínů a věže a další související práce obnova severní části ohradní zdi kostela na p.p.č. 2 - statické zajistění, oprava zdiva, provedení drenáže a další související práce obnova vnitřních omítek, výmalby a reliéfů na poprsnici kruchty a další související práce pokračování obnovy krovu a střechy objektu - tesařské konstrukce, pokrývačské práce, klempířské kontrukce, chemické ošetření tesařských konstrukcí, oprava stříšky nad vstupem a další související práce odvlhčení objektu - provedení drenáže, odvětrání, sanační omítky, fasádního nátěru a dalších souvisejících prací obnova krovu a střechy - tesařské konstrukce a jejich chemické ošetření, pokrývačské práce, klempířské konstrukce včetně nátěru, oprava komínů a další související práce; výměna 3 ks oken uličního průčelí včetně nátěru, oprava omítek, fasádní nátěr a další související práce obnova opěrné zdi na p.p.č II. etapa - pokračování statického zajištění a celkové obnovy zdi odvlhčení průčelí kostela drenáží, oprava fasády průčelí kostela - oprava omítek, fasádní nátěr; odstranění havárie podlahy v pravé boční lodi kostela, spárování kamenné dlažby v ploše celého kostela a další související práce celková obnova dvorní fasády a obnova uliční fasády (od kordonové římsy po korunní římsu) - oprava omítek a štukových prvků fasády, fasádní nátěr, klempířské konstrukce a další související práce obnova uliční fasády a střechy - oprava omítek, fasádní nátěr, klempířské konstrukce a jejich nátěr, pokrývačské práce, oprava soklu, nátěr oken a další související práce obnova fasády a obnova střechy směrem do ulice U mincovny - oprava římsy, oprava omítek, fasádní nátěr, tesařské konstrukce a jejich chemické ošetření, klempířské konstrukce a další související práce obnova krovu - tesařské konstrukce a jejich chemické ošetření, klempířské konstrukce, zámečnické konstrukce a další související práce Dotace v Kč

16 Obec Památka Akce Jihlava dům č.p Jimramov radnice č.p. 39 Kamenice nad Lipou Moravské Budějovice Náměšť nad Oslavou hlavní oltář z mobiliáře umístěného v kostele Všech svatých kostel sv. Jiljí Nové Město na Moravě dům č.p. 119 Nové Město na Moravě dům č.p. 97 Nové Město na Moravě dům č.p. 135 Pacov Pacov Pacov Pelhřimov Špitál s kaplí sv. Anny, rej. č / kostel sv.václava kaple sv. Anny kostel sv. Michaela městské opevnění Počátky dům č.p. 45 Počátky dům č.p. 18 Polná areál zámku č.p. 486 Polná dům č.p. 29 obnova schodišťového prostoru a dvorní fasády - oprava omítek, statické zajištění trhlin, fasádní nátěr, klempířské konstrukce a jejich nátěr, resase oken a jejich nátěr, výmalba a další související práce obnova střechy (směrem do náměstí) tesařské konstrukce, chemické ošetření tesařských konstrukcí, klempířské konstrukce, pokrývačské práce, oprava a nátěr římsy a další související práce Dotace v Kč obnova (restaurování) hlavního oltáře - III. etapa obnova fasády presbytáře a Z strany věže kostela - oprava omítek, fasádní nátěr, oprava krytiny na stříškách presbytáře, klempířské konstrukce, oprava ochozu, oprava a nátěr truhlářských a zámečnických kontrukcí včetně mříží, oprava ciferníku a další související práce obnova povalového stropu, krovu a střechy objektu B (pokrývačské práce, klempířské a tesařské konstrukce, chemické ošetření tesařských konstrukcí, oprava omítek a další související práce) výměna oken dvorní fasády včetně opravy mříží a další související práce výměna 16 ks oken - II. etapa, oprava mříží a další související práce obnova střechy - klempířské konstrukce a jejich nátěr, oprava komínů a další související práce obnova fasády kostela - v a Z a obnova fasády věže kostela - oprava omítek, fasádní nátěr a další související práce provedení odvlhčení obvodového zdiva kaple v interiéru i exteriéru a další související práce II. etapa obnovy schodišťového prostoru kostela - oprava omítek včetně výmalby, tesařské konstrukce, zámečnické konstrukce včetně nátěru, oprava dlažby a další související práce obnova hradeb na p.p.č. 12, 15, 16, 17, 18, 21, 22 úsek II za Tylovou ulicí (oprava zdiva, statické zajištění zdiva, oprava spárování, oprava omítek včetně nátěru, truhlářské a zámečnické konstrukce včetně nátěru a další související práce). obnova uliční fasády - oprava omítek, fasádní nátěr, oprava prejzové krytiny říms, výměna výkladců a další související práce obnova střechy - tesařské konstrukce, klempířské konstrukce, pokrývačské práce, oprava komímů a další související práce obnova střechy hradní věže s bránou - tesařské konstrukce a jejich chemické ošetření, pokrývačské práce, klempířské konstrukce a obnova fasády hradní věže s bránou - oprava omítek, fasádní nátěr, nátěr oken a dveří a další související práce obnova uliční fasády domu - oprava omítek a další související práce

17 Obec Památka Akce Polná dům č.p. 48 Polná dům č.p. 43 Polná dům č.p. 47 Polná dům č.p. 44 Polná dům č.p. 28 Polná Přibyslav dům č.p. 4 boční oltář sv. Judy Tadeáše, nedílná součást kostela Nanebevzetí Panny Marie, NKP Přibyslav areál fary č.p. 267 Telč Telč Mariánský sloup na p.p.č. 7355/2 kostel sv. Ducha Telč dům č.p. 55 Telč Telč kostel Jména Ježíš areál kostela sv. Anny Telč dům č.p. 59 Telč - Staré Město Třebíč dům č.p. 88 Třebíč Třebíč fara č.p. 87 areál kostela Matky Boží fara č.p. 1 z Areálu kláštera s kostelem sv. Prokopa v Třebíči - NKP obnova uliční fasády domu a štítových stěn - oprava omítek, fasádní nátěr a další související práce obnova dvorní fasády domu - oprava omítek, fasádní nátěr, klempířské konstrukce, nátěr oken a další související práce obnova uliční fasády domu - oprava omítek, fasádní nátěr a další související práce výměna 5 ks oken uliční fasády a další související práce obnova krovu a sřechy dvorní části domu - tesařské konstrukce a jejich chemické ošetření, oprava štítových stěn a komínů, klempířské konstrukce a další související práce obnova (restaurování) a další související práce - V. etapa výměna oken a dveří, repase dveří, doplnění mříží oken, oprava střechy včetně klempířských konstrukcí a další související práce obnova hospodářské budovy a stodoly na p.p.č. 204/1 a 204/2 - odvodnění a provedení izolace proti vodě, repase truhlářských konstrukcí a jejich nátěr, nátěr střech a klempířských konstrukcí, klempířské konstrukce, oprava vnějších omítek, fasádní nátěr a další související práce I. etapa obnovy (restaurování) a další související práce sanace vlhkého zdiva proti vzlínající vlhkosti metodou mírné elektroosmózy a další související práce obnova a restaurování uliční fasády - oprava sgrafita v ploše fasády a další související práce obnova fasády směrem do nádvoří jezuitské koleje - oprava omítek, fasádní nátěr a další související práce pokračování obnovy ohradní zdi na p.p.č oprava zdiva, omítek, koruny zdi a další související práce oprava úžlabí střechy - tesařské a klempířské konstrukce a další související práce; oprava komína IV. etapa obnovy ohradní zdi na p.p.č oprava omítek, fasádní nátěr, oprava koruny zdi a další související práce obnova fasády včetně opěrného nárožního pilíře - oprava omítek, sanační omítka, fasádní nátěr, hydrofobizační nátěr a další související práce obnova krovu a střechy fary - tesařské konstrukce, klempířské konstrukce, pokrývačské práce a další související práce obnova interiéru fary - oprava omítek, výmalba, oprava podlah, repase a nátěr dveří a zárubní, výměna dveří a další související práce Dotace v Kč

18 Obec Památka Akce Dotace v Kč. Třešť synagoga na p.p.č. 12 provedení odvlhčení objektu drenáží a odvětráním obvodových zdí a další související práce Třešť dům č.p. 15 výměna výlohy a dveří a další související práce Třešť dům č.p. 104 výměna vrat, provedení odvhlčení dvorní fasády objektu drenáží, oprava vnitřních omítek a další související práce Velká Bíteš kostel sv. Jana Křtitele obnova krovu a střechy lodi kostela - tesařské konstrukce a jejich chemické ošetření, pokrývačské práce, klempířské konstrukce a další související práce Velké Meziříčí radnice č.p. 29 obnova fasády zadní štítové stěny radnice - oprava omítek, fasádní nátěr a další související práce; nátěr vstupních dveří a mříží radnice Velké Meziříčí dům č.p. 17 obnova uliční fasády - oprava omítek, sanační omítka, fasádní nátěr, klempířské konstrukce, repase a nátěr oken, restaurování kanenných šambrán oken a další související práce Velké Meziříčí areál domu č.p. 46 a 635 obnova krovu a střechy domu č.p vyzdění štítu, tesařské kontrukce a jejich chemické ošetření, klempířské konstrukce, pokrývačské práce, zámečnické konstrukce, statické zajištění, oprava komínů a další související práce Velké Meziříčí dům č.p. 19 obnova dvorní fasády - oprava omítek, fasádní nátěr, klempířské konstrukce a další související práce Velké Meziříčí kostel sv. Mikuláše obnova interiéru kostela - oprava omítek, výmalba a další související práce Celkem Program péče o vesnické památkové rezervace a zóny v roce 2010 VPR nebo VPZ Objekt Akce obnovy VPZ Praskolesy VPZ Praskolesy VPR Krátká VPR Křižánky VPR Křižánky VPR Křižánky zemědělská usedlost čp. 2 zemědělská usedlost zemědělská usedlost objekt bývalého mlýna a pily venkovká usedlost venkovká usedlost obnova zahradního průčelí usedlosti (fasáda), okapy a další stím související práce oprava fasád usedlosti a další s tím související práce obnova střešní krytiny jižního křídla usedlosti včetně tesařských prací a další s tím související práce obnova jižní strany objektu bývalého mlýna včetně přístavku a další s tím související práce odstranění dřevěných konstrukcí usedlosti napadených dřevomorkou a další s tím související práce obnova střešní krytiny usedlosti včetně lokálních oprav konstrukce krovu a další s tím související práce Navržená dotace v Kč Přiděleno MK ČR v Kč VPR Křižánky venkovká usedlost obnova 0 0 Celkem

19 Program restaurování movitých kulturních památek Obec Objekt Název památky Žádost o dotaci v tis. Kč Schválená dotace v tis. Kč Náměšť nad Oslavou SZ Náměšť nad Oslavou jídelní stůl 58,400 0 Náměšť nad Oslavou SZ Náměšť nad Oslavou vargueňo (španělská renesanční skříňka s maurskými prvky) 102, Náměšť nad Oslavou SZ Náměšť nad Oslavou 4 ks dvacetčtyřramenných lustrů 49, Jaroměřice nad Rokytnou Jaroměřice nad Rokytnou Jaroměřice nad Rokytnou Jaroměřice nad Rokytnou Jaroměřice nad Rokytnou Náměšť nad Oslavou SZ Jaroměřice nad Rokytnou SZ Jaroměřice nad Rokytnou SZ Jaroměřice nad Rokytnou SZ Jaroměřice nad Rokytnou SZ Jaroměřice nad Rokytnou SZ Náměšť nad Oslavou - zámecká kaple portrét šlechtice (Dominik Ondřej Kounic) portrét dámy (Marie Antonie Kounicová) obraz Chlapec v modrém kabátě (následník trůnu Ludvík XV.) portrét Dáma s hodinkami v ruce (Eleonora Magdalena Falcko-Neuburská - 3.manželka Leopolda I.) portrét hraběnky Friedberg- Scheer oltář sv. Lukáše Náměšť nad Oslavou SZ Náměšť nad Oslavou příborník 88,800 0 Náměšť nad Oslavou SZ Náměšť nad Oslavou soubor sedacího nábytku Telč SZ Telč raně barokní čaloněná sedací souprava 29, Telč SZ Telč soubor 10 židlí s čalouněným sedákem 94,400 0 Telč SZ Telč 4 židle lombardského typu 26, Telč SZ Telč portrét šlechtice (Jan Karel Jáchym Slavata) 37, Lipnice nad Sázavou SH Lipnice nad Sázavou - kaple sv. Josefa oltářní obraz Sen sv. Josefa 63, Lázně sv. Kateřiny u Počátek kostel sv. Kateřiny boční oltář sv. Vincenta z Pauly Počátky hřbitovní kostel Božího Těla boční oltář sv. Barbory Lázně sv. Kateřiny u Počátek kostel sv. Kateřiny boční oltář sv. Dominika Rovná u Hořepníka kostel sv. Martina hlavní oltář sv. Martina Nový Rychnov kostel Nejsvětější Trojice hlavní oltář kostela Ústí u Branišova kostel sv. Václava varhany Počátky kostel sv. Jana Křtitele varhany Telč kostel Panny Marie Matky Boží levý boční oltář sv. Josefa a pravý boční oltář sv. Servula Pacov kostel sv. Michaela pontifikální křeslo a 2 taburetky 170, Pacov kostel sv. Michaela dřevěná socha sv. Anny Samotřetí 42,500 0 Bystřice nad Pernštejnem kostel sv. Vavřince kazatelna Jemnice kostel sv. Víta dřevěná socha sv. Víta 123,200 0 Nové Veselí kostel sv. Václava cyklus olejomaleb 14 uzastavení křížové cesty Jemnice kostel sv. Víta hlavní oltář kostela Pohled poutní kostel sv. Anny oltář Smrti sv. Josefa Třebíč kostel sv. Martina hlavní oltář sv. Martina 235,

20 Obec Objekt Název památky Žádost o dotaci v tis. Kč Schválená dotace v tis. Kč Třebíč kostel sv. Martina boční oltář sv. Václava 578,136 0 Třebíč kostel sv. Martina boční oltář Zvěstování Panny Marie 527,560 0 Dolní Krupá kostel sv. Víta varhany Dolní Krupá kostel sv. Víta oltář Panny Marie Jihlava kostel sv. Jakuba Většího oltář sv. Norberta Úsobí kostel sv. Petra a Pavla dřevěná socha sv. Jana Křtitele Svatý Kříž kostel Nalezení sv. Kříže soubor 12 dřevěných polychr. soch apoštolů a Krista Havlíčkův Brod Augustiniánský klášter v Havlíčkově Brodě soubor 45 lunetových obrazů (3 výjevy) 80 0 Celkem 10411, Program podpory záchranných archeologických výzkumů V roce 2010 byla v kraji Vysočina do PPZAV zařazena jedna akce. Jednalo se o výzkum navazující na předchozí rok, jehož potřeba vyvstala s výstavbou retenční nádrže Cvilínek na k. ú. Chrástov a Černov u Horní Cerekve. Zkoumán byl zaniklý středověký sídlištní a zpracovatelský areál související s těžbou stříbra. Akce proběhla formou subdodávky od Muzea Vysočiny Jihlava s tím, že nálezová zpráva bude dodána v následujícím roce. Přehled akcí programu Podpory záchranných archeologických výzkumů v roce 2010 Pověřená obec Obec Památka/archeologická lokalita Dotace v tis. Kč Černov, Chrástov Černov, Chrástov Retenční nádrž Cvilínek 661 Počet archeologických akcí realizovaných v roce 2010 Archeologické akce Počet Dohled 1 Záchranný archeologický průzkum 2 Celkem 3 Přehled archeologických výzkumů v roce 2010 Č. akce Název akce Vedoucí Okres ZAV/dohled č. 1/2010 Telč - Lannerův dům čp. 6-7, parc. č. 458/1 P. Macků Jihlava ZAV č.2/2010 Račice kostel sv. Václava, půda nad kněžištěm P. Macků Třebíč ZAV Počet nálezových a jiných zpráv zpracovaných v roce 2010 Typ Počet Závěrečná nálezová zpráva z archeologického výzkumu 2 Předběžná nálezová zpráva z acheologického výzkumu 0 Konzervátorská zpráva 0 Celkem 2 20

21 Počty archeologických nálezů zpracovaných a uložených v ÚOP Telč Archeologické nálezy uložené v OA Počet jednotek zaevidovaných v roce 2010 Počet jednotek uložených v OA celkem Inventární čísla archeologických nálezů 0 0 Přírůstková čísla (1. stupeň evidence evidence sáčků) archeologických nálezů 4 nesleduje se Celkem 4 0 Akce stavebně historických průzkumů na rok 2010 Akce Archivní a terénní průzkum, Termín zhotovení Autoři Valeč u Hrotovic, kostel Povýšení sv.kříže vnitřní omítky, 01/2010 Gryc Vyklantice, hřbitovní kaple sv. Anny venkovní omítky, 01/2010 Gryc Pelhřimov, měšťanský dům Školní 56 vnitřní omítky, 02/2010 Gryc Pelhřimov, měšťanský dům Masarykovo nám vnitřní omítky, 02/2010 Gryc Nový Rychnov, kaple U Studánky na Křemešníku venkovní omítky, 02/2010 Gryc Bobrová, farní kostel sv. Petra a Pavla vnitřní omítky, 03/2010 Gryc Jihlava, měšťanský dům Křížová 19 barevnost průčelí, 05/2010 Gryc Jamné, zámek fotodokumentace průčelí po odstranění omítek, 05/2010 Gryc Mnich, kostel sv. Jana Křtitele venkovní omítky, 06/2010 Gryc Žďár nad Sázavou, zámecký špýchar venkovní omítky, 06/2010 Gryc Telč, Sokolovna, Masarykova 222 vnitřní omítky, 06/2010 Gryc Račice, kostel sv. Václava krov, půdní zdivo, 10/2010 Gryc Pelhřimov, kostel sv. Bartoloměje venkovní omítky parteru, 12/2010 Gryc Osová - areál zámku dům čp. 2 v předzámčí Šabatová Lidmaň, kostel Nanebevzetí Panny Marie venkovní a vnitřní omítky parteru, 12/2010 Gryc Stav památkového fondu v kraji Vysočina k K bylo v kraji Vysočina evidováno nemovitých a movitých kulturních památek, 3 městské a 5 vesnických památkových rezervací, 22 městských a 5 vesnických památkových zón a Krajinná památková zóna Náměšťsko. Podrobný rozpis dle jednotlivých okresů vyplývá z následující tabulky. Okres Nemovité kulturní památky Národní kulturní památky Památkové rezervace Památkové zóny Zpřístup. objekty NPÚ Havlíčkův Brod Jihlava Pelhřimov Třebíč Žďár nad Sázavou Celkem Odbor evidence a dokumentace a informačních systémů Odbor evidence, dokumentace a informačních systémů vznikl k 1. lednu 2010 systemizací oddělení evidence a dokumentace. Skládá se z oddělení evidence a informačních systémů a oddělení dokumentace. Počet pracovníků se ustálil na osmi. Zaměstnanci vykonávali činnost plynoucí ze zákona o památkové péči a ze Statutu NPÚ a zároveň plnili hlavních a mimořádných úkolů generální ředitelky, zejména: plnění databáze Metainformačního systému (MIS) průběžná aktualizace Seznamu nejohroženějších nemovitých kulturních památek ČR 21

22 pokračování v oblasti oborového GIS aktivní spolupráce s ÚP a ostatními ÚOP při vytváření nového systému spisové služby NPÚ dle platné legislativy aktivní spolupráce s ÚOP v Českých Budějovicích, Liberci a Josefově při přípravě podkladů pro vytvoření nové aplikace Tritius pro digitalizaci archivních fondů v rámci NPÚ koordinování odborné složky při plnění povinností plynoucích ze zákona č. 304/2008 Sb., o účetnictví podílení se na tvorbě koncepce scelování mobiliárních fondů participace na přípravě úkolu projektu Uplatnění principu Smart Administration v oblasti nakládání s památkovým fondem ČR aktivní spolupráce při tvoření webových stránek ÚOP a objektů v jeho správě a jejich následná průběžná aktualizace Pracovníci oddělení se nad rámec pracovních povinností zapojili také do plnění institucionálních úkolů vědy a výzkumu. Prohlašování nemovitých a movitých kulturních památek Územní komise NPÚ ÚOP v Telči pro posuzování návrhů na nová prohlášení věci za kulturní památku se sešla v uplynulém roce šestkrát a posoudila 37 návrhů na prohlášení za kulturní památku (22 nemovitých a 15 movitých) a 6 návrhů na zrušení prohlášení za kulturní památku (5 nemovitých a 1 movitý). Okres Návrhy nem. KP Návrhy mov. KP Prohlášené nemovité KP Prohlášené movité KP Neprohlášené návrhy za KP Zrušené KP Havlíčkův Brod Jihlava Pelhřimov Třebíč Žďár nad Sázavou Celkem Nové přírůstky v evidenci a dokumentaci Ve sledovaném roce bylo zapsáno do evidence 22 ks operativní průzkumové dokumentace, 63 ks plánové dokumentace, 1 stavebně historický průzkum, 5 výzkumných zpráv a 10 ks restaurátorských zpráv. Operativní průzkumová dokumentace Signatura Autor Umístění a název Okres Rok vzniku D 168 Zemek Petr Radešín technický průzkum krovové konstrukce levého křídla zámku Žďár n. S D 173 Škabrda Jiří Telč - stavebně historický průzkum domu čp. 56 Jihlava 1998 D 175 Brychta Zdeněk Telč - dům s pečovatelskou službou v Telči Jihlava 1994 D 176 Mühlová Nataša Telč - oprava kanalizace - státní zámek Telč Jihlava 1998 D 178 Švejcar Jan Telč - investiční záměr využití domu čp. 56 Jihlava 1998 D Třešť - projekt obnovy židovského hřbitova Jihlava - D 183 Pohořelý Jiří Telč - rekonstrukce ul. Zachariášova Jihlava 1998 D 190 Vinař Jan Telč - náměstí Zachariáše z Hradce čp. 56 Jihlava 1999 D 196 Heralecký Jan Telč - půdní vestavba Jihlava 1992 D 197 Burgetová Eva Telč - předběžný stavebně technický průzkum Jihlava 2004 D 200 Vinař Jan Telč - náměstí Zachariáše z Hradce čp. 56 Jihlava 1999 D 201 Dvořák Miroslav Telč - dům čp. 32 Jihlava 1997 D 202 Dvořák Miroslav Telč - dům čp. 31 Jihlava 1998 D 203 Hejtman Z. Telč - rekonstrukce hráze a objektů rybníka Ulický p.č. 580/1 Jihlava 2001 D 205 Heralecký Jan Telč - oprava fasády domu čp. 39 Jihlava 1999 D 207 Křelina František Horní Cerekev - stodola na st. pozemku č. 6/2 Pelhřimov

Zásady ZK na obnovu kulturních památek v roce 2015

Zásady ZK na obnovu kulturních památek v roce 2015 Zásady ZK na obnovu kulturních památek v roce 2015 Obec Objekt Obnova Celkové náklady Podíl vlastníka Podíl obce Kraj Brtnice (Dolní Smrčné) boží muka 140 300 73 300 67 000 Brtnice (Příseka) kostel sv.

Více

PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč

PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč NEODKLADNÉ ZÁCHRANY OHROŽENÝCH OBJEKTŮ KRITICKY OHROŽENÉ OBJEKTY roky výstavby 2011 2012 2013 2014 2015 příspěvek Piaristická

Více

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA V Ý R OČ N Í ZPR ÁVA Obsah Úvodní slovo ředitele 3 1 Organizace 5 2 Náplň a rozsah činnosti 7 3 Památková péče 9 4 Správa památkových objektů 31 5 Věda a výzkum 33 6 Publikační a přednášková činnost 37

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 OBSAH Úvodní slovo ředitele 3 1. Organizace 6 2. Náplň a rozsah činnosti 8 3. Památková péče 9 4. Správa památkových objektů 20 5. Věda a výzkum 22 6. Publikační a přednášková

Více

Barbory Batelov Žďár nad. ŘK farnost. Gottharda - sousoší sv. ŘK farnost Antonína Budišov

Barbory Batelov Žďár nad. ŘK farnost. Gottharda - sousoší sv. ŘK farnost Antonína Budišov Okres Obec Část obce Památka Vlastník Celkové Podíl Podíl náklady vlastníka obce kraje Arnolec Arnolec kaple sv. Vendelína Obec Arnolec 334 930 234 451 100 479 Babice Babice Nejsvětější Trojice Babice

Více

podle sdělení provozovatele nejsou návštěvníci statisticky sledováni

podle sdělení provozovatele nejsou návštěvníci statisticky sledováni HAVLÍČKOBRODSKO Havlíčkův Brod - Galerie výtvarného umění 19 597 20 461 23 528 18 193 18 231 Havlíčkův Brod - Muzeum Vysočiny 11 022 12 101 16 613 11 996 13 143 Havlíčkův Brod - Vyhlídková věž kostela

Více

Rekapitulace akcí obnovy připravovaných v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2016

Rekapitulace akcí obnovy připravovaných v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2016 Rekapitulace akcí obnovy připravovaných v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2016 Název městské památkové rezervace nebo městské památkové zóny: Prachatice

Více

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY - PŘEHLED AKCÍ

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY - PŘEHLED AKCÍ R - - běžná hradební zeď radnice MPR - KP 22622/3-2278 Obnova obv.pláště radnice 1995 R Rest. soklu radnice 2000 Rest. ochozu věže radnice 2000 1 - radnice Masarykovo nám. 2262 A/11 2278 MT Obnova radnice

Více

Dotační programy Ministerstva kultury na obnovu kulturních památek

Dotační programy Ministerstva kultury na obnovu kulturních památek Dotační programy Ministerstva kultury na obnovu kulturních památek Dotační programy Ministerstva kultury Podle 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, může příspěvek na obnovu kulturní

Více

Národní památkový ústav Územní odborné pracoviště. výroční zpráva. za rok

Národní památkový ústav Územní odborné pracoviště. výroční zpráva. za rok Národní památkový ústav Územní odborné pracoviště v Telči výroční zpráva za rok 2012 Obsah Úvodní slovo ředitelky 3 1 Organizace 5 2 Náplň a rozsah činnosti 7 3 Památková péče 9 4 Správa památkových objektů

Více

kostel Nanebevzetí Panny Marie ŘK Březník dům č. p. 1 (muzeum) kostel

kostel Nanebevzetí Panny Marie ŘK Březník dům č. p. 1 (muzeum) kostel Okres Obec Část obce Památka Vlastník Celkové náklady Podíl vlastníka Podíl obce Podíl kraje kaple sv. Jihlava Arnolec Arnolec Vendelína Obec Arnolec 219 532 153 672 65 860 Babice Babice Nejsvětější Trojice

Více

Usnesení č. 10/886/1 - Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 14

Usnesení č. 10/886/1 - Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 14 Usnesení č. 10/886/1 - Příloha č. 2 Strana 1 Seznam náhradních projektů schválených k případnému poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci "Programu obnovy kulturních památek a památkově

Více

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Kutná Hora

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Kutná Hora Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Kutná Hora MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 odbor památkové péče a školství sídlo

Více

Příloha č. 10 Seznam kulturních památek vedených v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky na území MAS Havlíčkův kraj

Příloha č. 10 Seznam kulturních památek vedených v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky na území MAS Havlíčkův kraj Příloha č. 10 Seznam kulturních památek vedených v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky na území MAS Havlíčkův kraj Obec Kulturní památky Umístění (místní část) Rejstříkové číslo Bohdalov

Více

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Projekt záchrany kulturní památky Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Národní kulturní památka rejstř. č. ÚSKP: 11797/7-4653 Římsko-katolická farnost Žďár nad Sázavou

Více

ORP Bystřice nad Pernštejnem Kraj Vysočina

ORP Bystřice nad Pernštejnem Kraj Vysočina Historické městské soubory 1 20 Zámky 2 30 Hrady, tvrze, zříceniny 1 1 55 Křesťanské sakrální památky 2 30 Židovské památky Muzea, galerie 1 10 Jiné atraktivity cestovního ruchu 1 2 90 Turistická informační

Více

Příloha č. 2 k návrhu usnesení

Příloha č. 2 k návrhu usnesení Souhrnný přehled žádostí o poskytnutí grantu hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce 2018 objekty ve vlastnictví církví a náboženských společností STATISTIKA dle žádosti OPP Komise

Více

Mimořádné a hlavní úkoly stanovené Ministerstvem kultury Generální ředitelce Národního památkového ústavu na rok 2009

Mimořádné a hlavní úkoly stanovené Ministerstvem kultury Generální ředitelce Národního památkového ústavu na rok 2009 Mimořádné a hlavní úkoly stanovené Ministerstvem kultury Generální ředitelce Národního památkového ústavu na rok 2009 Ministerstvo kultury, zastoupené odborem památkové péče jako příslušným řídícím útvarem,

Více

Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu TIC v Kraji Vysočina

Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu TIC v Kraji Vysočina Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu TIC v Kraji Vysočina Ing. Zuzana Vondráková 22. 5. 2017 Zásady ZK na podporu TIC 2017 platné od 1. 1. příslušného kalendářního roku

Více

3. Obnovy kulturních památek realizovaných za uplynulé období od r do 2007 z Programu regenerace MPR Domažlice

3. Obnovy kulturních památek realizovaných za uplynulé období od r do 2007 z Programu regenerace MPR Domažlice 3. Obnovy kulturních památek realizovaných za uplynulé období od r. 2003 do 2007 z Programu regenerace MPR Rok 2003 dům čp. 108, Školní ul. klášter, ul. B. obnova krovu a střechy dvorní části domu kláštera

Více

Právní forma žadatele. Poskytnutý

Právní forma žadatele. Poskytnutý Číslo projektu Objekt, na jehož opravu je žádáno Název projektu Žadatel Právní forma žadatele Poskytnutý příspěvek okres Rozhodnutí Rady KK/Zastupitelstva KK 71 Horní Hrad, zámek Obnova sněmovních sálů

Více

Příspěvky na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů - podpořené projekty v roce 2012

Příspěvky na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů - podpořené projekty v roce 2012 Příspěvky na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů - podpořené projekty v roce 2012 Abertamy, rekreační objekt, Pražská čp. 20 Renovace, kompletace a výměna výplní otvorů v objektu Václav,

Více

VÝROČNÍ zpráva NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV

VÝROČNÍ zpráva NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV VÝROČNÍ zpráva NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV 2015 Územní odborné pracoviště v Plzni Kontakt Prešovská 7, 306 37 Plzeň tel.: 377 360 911 sekretariat.plzen@npu.cz, www.npu.cz/uop-plzen Vedoucí pracovníci Ing.

Více

Důvodová zpráva. Výše přidělené kvóty státní finanční podpory: (rozhodnutí Ústřední komise Ministerstva kultury dne )

Důvodová zpráva. Výše přidělené kvóty státní finanční podpory: (rozhodnutí Ústřední komise Ministerstva kultury dne ) Důvodová zpráva Rozdělení dotace v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2019 a dorovnání povinného podílu z rozpočtu města Výše přidělené kvóty státní

Více

Seznam schválených žádostí v RJMK - D3

Seznam schválených žádostí v RJMK - D3 Seznam schválených žádostí v RJMK - D3 poř. č. IČ nebo rok narození příjemce dotace: účel dotace/příspěvku/daru druh dotace (provoz/ investice) schválená částka * v Kč (název projektu; název akce) 1 00445142

Více

Kostelec nad Orlicí, Nový zámek Rekonstrukce malovaných šablonových dekorů na stropech sálů č. 114, 115, 116 Spolupráce: Aleš Kacetl 2 3/2015

Kostelec nad Orlicí, Nový zámek Rekonstrukce malovaných šablonových dekorů na stropech sálů č. 114, 115, 116 Spolupráce: Aleš Kacetl 2 3/2015 NÁSTĚNNÉ MALBY Šternberk, bývalý augustiniánský klášter Odkryv a restaurování barokních maleb ve špaletách a v nástropním zrcadle ve 2. nadzemním podlaží 3 4/2015 Hořovice, zámek Zajištění nástropní malby

Více

PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 4 AKCE číslo památky RN v mil.kč 2011 2012 2013 2014 2015

PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 4 AKCE číslo památky RN v mil.kč 2011 2012 2013 2014 2015 PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 4 AKCE číslo památky RN v mil.kč roky výstavby 2011 2012 2013 2014 2015 příspěvek NEODKLADNÉ ZÁCHRANY OHROŽENÝCH OBJEKTŮ KRITICKY OHROŽENÉ OBJEKTY Piaristická

Více

Archeologická památková péče v Praze

Archeologická památková péče v Praze Archeologická památková péče v Praze nástroje, postupy a informace pro veřejnost (projekt NAKI 2013 2017,r.č. DF1301OVV014) Jaroslav Podliska Národní památkový ústav, ú.o.p. v hl. m. Praze Praha jako archeologická

Více

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 UNESCO

Více

DVOULETÉ STUDIUM PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN

DVOULETÉ STUDIUM PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉ STUDIUM PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN 011-01 1. Úvod do studia. Vybrané kapitoly z filosofie předmět 1. Úvod do filosofie. Dějiny filosofie.. Filosofie krásy. Estetika. 3. Etika.. Kognitivní religionistika.

Více

Obnova kaple Nesvětější Trojice v Nové Olešné provedená v rámci programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP v roce 2016

Obnova kaple Nesvětější Trojice v Nové Olešné provedená v rámci programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP v roce 2016 Souhrnná zpráva o programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností pro správní území ORP za rok 2016 Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo pro rok 2016 program Podpora

Více

I. Zastupitelstvem kraje přidělené finanční prostředky z grantu NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

I. Zastupitelstvem kraje přidělené finanční prostředky z grantu NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY Příloha 1 usnesení 216/5/ZK I. Zastupitelstvem kraje přidělené finanční prostředky z grantu NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY okres České Budějovice 1. Město Nové Hrady Buquoyská rezidence v Nových Hradech obnova

Více

Výpis žádostí ze systému edotace

Výpis žádostí ze systému edotace Příloha č. 1 ZK-03-2018-05, př. 1 počet stran: 6 Výpis žádostí ze systému edotace Název dotačního titulu: Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost

Více

Možnosti financování obnov památek 2019

Možnosti financování obnov památek 2019 Možnosti financování obnov památek 2019 Zlín 9. ledna 2019 Ing. Alena Pospíšilová, Bc. Zuzana Dvořáčková oddělení památkové péče 1. Aktuální dotační výzvy 2. Fond Zlínského kraje 3. Program KUL03-19 4.

Více

Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník. Datum tvorby Srpen 13 Anotace. Zdroje

Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník. Datum tvorby Srpen 13 Anotace. Zdroje Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_375_VES_15 Mgr. Jana Nachmilnerová Veřejná

Více

ODBOR PAMÁTKOVÉ PÉČE PODROBNĚJŠÍ INFORMACE O PROJEKTU. replika PODROBNĚJŠÍ ROZPOČET K PROJEKTU

ODBOR PAMÁTKOVÉ PÉČE PODROBNĚJŠÍ INFORMACE O PROJEKTU. replika PODROBNĚJŠÍ ROZPOČET K PROJEKTU Stávající typ výplní repase hladké špaletové jednoduché kopie historické tj. do r. 1950 novodobé od r. 1950 72 Pohledová plocha otvorů s výplněmi, které jsou předmětem žádosti Druh prací Navrhovaný typ

Více

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. Kutná Hora

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. Kutná Hora Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Kutná Hora MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 odbor památkové péče a školství sídlo

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Usnesení č. 4/138/1 - Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 10

Usnesení č. 4/138/1 - Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 10 Usnesení č. 4/138/1 - Příloha č. 2 Strana 1 Seznam náhradních projektů doporučených k případnému poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci "Programu obnovy kulturních památek

Více

Příprava POH. pro obce/města v Kraji Vysočina

Příprava POH. pro obce/města v Kraji Vysočina Příprava POH pro obce/města v Kraji Vysočina Zpracovatel: Energetická agentura Vysočiny Nerudova 1498/8 58601 Jihlava IČ: 70938334 Statutární zástupce: Ing. Zbyněk Bouda jednatel Tel.: +420 603 212 666

Více

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Příloha monitorovací zprávy: Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Popis podpořené činnosti: Restaurátorský přístup v péči o autentické památky, seminář 9. listopadu

Více

Název materiálu: Rozdělení dotace Ministerstva kultury - Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón

Název materiálu: Rozdělení dotace Ministerstva kultury - Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Podklady na zasedání ZM dne: 25. 4. 2019 Název materiálu: Rozdělení dotace Ministerstva kultury - Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Předkládá: Ing. Tomáš Hocke

Více

Klášterní okruh Trasa: Délka: Časová náročnost:

Klášterní okruh Trasa: Délka: Časová náročnost: Klášterní okruh Trasa: Jihlava Brtnice Telč Nová Říše Délka: 48 km Časová náročnost: 2 dny Jihlava je od Prahy vzdálena 130 km, a pokud využijete dálnici D1, tak za hodinu a půl budete v krajském městě

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE. rozloha: 6 795 km². počet obyvatel: 515 411. průměrná hustota: 76 obyv. /km². nejvyšší bod: Javořice ( 837 m) krajské město: Jihlava

ZÁKLADNÍ ÚDAJE. rozloha: 6 795 km². počet obyvatel: 515 411. průměrná hustota: 76 obyv. /km². nejvyšší bod: Javořice ( 837 m) krajské město: Jihlava ZÁKLADNÍ ÚDAJE rozloha: 6 795 km² počet obyvatel: 515 411 průměrná hustota: 76 obyv. /km² nejvyšší bod: Javořice ( 837 m) krajské město: Jihlava poloha: na jihozápadě Čech a jihozápadě Moravy okresy: Havlíčkobrodský,

Více

Důvodová zpráva. Výše přidělené kvóty státní finanční podpory: Kč (rozhodnutí Ústřední komise Ministerstva kultury dne

Důvodová zpráva. Výše přidělené kvóty státní finanční podpory: Kč (rozhodnutí Ústřední komise Ministerstva kultury dne Důvodová zpráva Rozdělení státní finanční podpory v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2016 - dorovnání povinného podílu z rozpočtu města Výše

Více

Informace o změně Zásad a změně Časového harmonogramu grantového řízení vlastníkům památkově významných objektů na rok 2019

Informace o změně Zásad a změně Časového harmonogramu grantového řízení vlastníkům památkově významných objektů na rok 2019 Informace o změně Zásad a změně Časového harmonogramu grantového řízení vlastníkům památkově významných objektů na rok 2019 Usnesením RHMP č. 366 ze dne 11. 3. 2019 byly schváleny změny Zásad pro poskytování

Více

Tzv. památkové programy MK financování základních procesů nakládání s památkovým fondem a problematika kompenzace veřejného zájmu

Tzv. památkové programy MK financování základních procesů nakládání s památkovým fondem a problematika kompenzace veřejného zájmu Tzv. památkové programy MK financování základních procesů nakládání s památkovým fondem a problematika kompenzace veřejného zájmu Evropská akademie pro demokracii Nadace Hannse Seidela Odborný seminář

Více

A. Péče o kulturní památky v MPZ

A. Péče o kulturní památky v MPZ A. Péče o kulturní památky v MPZ A.1. Uveďte počet nemovitých kulturních památek na územní MPZ na konci roku 2016. Uveďte rozlohu MPZ v ha. Na území MPZ Polná se v roce 2016 nachází 1 x národní kulturní

Více

Souhrnná zpráva za rok Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Podbořany

Souhrnná zpráva za rok Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Podbořany Souhrnná zpráva za rok 2017 Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Podbořany Městský úřad Podbořany Mírová 615, 441 01 Podbořany Odbor investic a památkové péče

Více

Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: Z vlastního podnětu zpracovatelky návrhu usnesení a kolegů z pracovní skupiny

Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: Z vlastního podnětu zpracovatelky návrhu usnesení a kolegů z pracovní skupiny Podklady pro jednání zastupitelstva města Lanškroun dne: 11.11.2015 Číslo jednání: 6 Název materiálu: Výběr akcí do Anketního dotazníku na rok 2016 Číslo materiálu: 2/ZM/2015/MAT Druh zařazení: Odbor investic

Více

Inventář. Inspektorát lidových škol zemědělských Havlíčkův Brod (1933) Státní oblastní archiv v Zámrsku

Inventář. Inspektorát lidových škol zemědělských Havlíčkův Brod (1933) Státní oblastní archiv v Zámrsku Česká republika Státní oblastní archiv v Zámrsku Státní oblastní archiv v Zámrsku Inventář archivní pomůcka č. 8997 NAD č. 4170 Inspektorát lidových škol zemědělských Havlíčkův Brod (1933) 1945-1948 Zpracoval:

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Plán kontrol Krajského úřadu Kraje Vysočina na 2. pololetí 2018 na úseku výkonu přenesené působnosti svěřené orgánům obcí Kontrolu provede odbor/ samostatné oddělení KrÚ Předmět

Více

Programy Ministerstva kultury na obnovu kulturních památek

Programy Ministerstva kultury na obnovu kulturních památek Programy Ministerstva kultury na obnovu kulturních památek Programy Ministerstva kultury na obnovu kulturních památek: - Program záchrany architektonického dědictví - Havarijní program - Program péče o

Více

Výpis žádostí ze systému edotace

Výpis žádostí ze systému edotace Výpis žádostí ze systému edotace ZK-03-2019-05, př. 1 Počet stran: 7 ID: FV02733 Název dotačního programu: AKCESCHOPNOST JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY OBCÍ 2019 Doporučené Identifikátor Název žadatele FV02733.0001

Více

ZADAVATEL: OBEC POLICE zastoupená starostou obce, panem Karlem Janouškem Police 1, Police u Jemnice IČ:

ZADAVATEL: OBEC POLICE zastoupená starostou obce, panem Karlem Janouškem Police 1, Police u Jemnice IČ: DRŽITEL CERTIFIKÁTU ČSN EN ISO 9001:2001 INVESTORSKÁ ČINNOST ŘÍZENÍ PROJEKTŮ PŘÍPRAVA STAVEB STAVEBNÍ ROZPOČTY KALKULACE CEN ORGANIZOVÁNÍ VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA SLUŽBY KOORDINÁTORA

Více

T. Názvy a sídla orgánů ochrany ovzduší a dalších správních úřadů

T. Názvy a sídla orgánů ochrany ovzduší a dalších správních úřadů T. Názvy a sídla orgánů ochrany a dalších správních úřadů Ministerstvo životního prostředí 43 zákona MŽP ČR Vršovická 65, 100 10 Praha 10 tel. 267 122 835, fax: 267 126 835 MUDr. Eva Rychlíková - ředitelka

Více

SZ UHERČICE OBNOVA ZÁMECKÉHO AREÁLU

SZ UHERČICE OBNOVA ZÁMECKÉHO AREÁLU INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SPECIFICKÝ CÍL 3.1: ZEFEKTIVNĚNÍ PREZENTACE, POSÍLENÍ OCHRANY A ROZVOJE KULTURNÍHO DĚDICTVÍ KOLOVÁ VÝZVA Č. 52: REVITALIZACE VYBRANÝCH PAMÁTEK II. SZ UHERČICE OBNOVA

Více

Zastupitelstvo města Příbora. k jednotlivým bodům programu

Zastupitelstvo města Příbora. k jednotlivým bodům programu Zastupitelstvo města Příbora U S N E S E N Í k jednotlivým bodům programu z 5. zasedání Zastupitelstva města Příbora konaného dne 19. května 2011 ve velkém sále Kulturního domu v Příboře od 16,00 hod.

Více

Sanace historických fasád

Sanace historických fasád ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Sanace historických fasád Měšťanský dům U kamenného ptáka v Praze Prezentace byla vytvořena za laskavé podpory grantu FRVŠ 2960/2011. Historie

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Bečov nad Teplou,

TISKOVÁ ZPRÁVA. Bečov nad Teplou, TISKOVÁ ZPRÁVA NKP Bečov Závěrečná zpráva za rok 2011 k čerpání prostředků ISPROFIN přidělených MK ČR na příkladnou obnovu hradu Bečov a přilehlých objektů Bečov nad Teplou, 9. 12. 2011 Areál SHZ Bečov

Více

Financování obnovy kulturního dědictví v Kraji Vysočina

Financování obnovy kulturního dědictví v Kraji Vysočina Financování obnovy kulturního dědictví v Kraji Vysočina Jaroslava Panáčková Jana Zadražilová Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajský úřad Kraje Vysočina Financování obnovy kulturního dědictví

Více

Kulturní dědictví Hmotné kulturní dědictví UNESCO v ČR

Kulturní dědictví Hmotné kulturní dědictví UNESCO v ČR 06. 02. 2012, Brno Připravil: PhDr. Jitka Brešová, CSc. Tento projekt byl podpořen finančními prostředky z EU Kulturní dědictví Hmotné kulturní dědictví UNESCO v ČR Tato prezentace vznikla jako výstup

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. ze 7. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. ze 7. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ ze 7. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 13.11.2017 Usnesení č. 154 /17-181 /17 154/17 Volba návrhové komise 155/17 Schválení programu 156/17 Sloučení návrhové a volební

Více

10. Přehled hlavních MAS působících na území Plzeňského kraje a akcí obnovy kulturního dědictví financovaného jejich prostřednictvím do roku 2012

10. Přehled hlavních MAS působících na území Plzeňského kraje a akcí obnovy kulturního dědictví financovaného jejich prostřednictvím do roku 2012 10. Přehled hlavních MAS působících na území Plzeňského kraje a akcí obnovy kulturního dědictví financovaného jejich prostřednictvím do roku 2012 PhDr. Jitka Vlčková, Odbor regionálního rozvoje a územního

Více

I. KOLO. TYP ADRESA DOMU ŽÁDAJÍ O GRANT NA: střecha fasáda štít okna vrata výtah dvůr interier balkony vlhkost PŘIDĚLENÁ ČÁSTKA sou krom ník X X

I. KOLO. TYP ADRESA DOMU ŽÁDAJÍ O GRANT NA: střecha fasáda štít okna vrata výtah dvůr interier balkony vlhkost PŘIDĚLENÁ ČÁSTKA sou krom ník X X I. KOLO Benediktská 16 SVJ Benediktská 4 s.r.o. Bílkova 16 Okna ve vnitrobloku a visející opravy Oprava a modernizace výtahu dle požadavků EU Výměna oken a balkonových dveří SVJ Biskupský dvůr 1 Oprava

Více

UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉHO KURZU PAMÁTKOVÉ PÉČE

UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉHO KURZU PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉHO KURZU PAMÁTKOVÉ PÉČE 1. Vybrané kapitoly z filozofie předmět Hod. 1. Úvod do filozofie. Dějiny filozofie Filosofie krásy. Estetika.. Etika.Etické aspekty památkové péče. 3. Úvod

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA. Plán kontrol Krajského úřadu Kraje Vysočina na 2. pololetí 2017 na úseku výkonu přenesené působnosti svěřené orgánům obcí

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA. Plán kontrol Krajského úřadu Kraje Vysočina na 2. pololetí 2017 na úseku výkonu přenesené působnosti svěřené orgánům obcí KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Plán kontrol Krajského úřadu Kraje Vysočina na 2. pololetí na úseku výkonu přenesené působnosti svěřené orgánům obcí Kontrolu provede odbor/ samostatné oddělení KrÚ Předmět

Více

1 Baliny NKP_zvonice 2 Blízkov 3 Bory 4 Březejc 5 Březí turistická trasa NKP_kaple sv. Jana Nepomuckého významný vyhlídkový bod - Dědkovská hora významný vyhlídkový bod - pohled z Pekepských skal NKP_kostel

Více

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Statutární město Hradec Králové 10/2013-12/2014 Kralovehradecký kraj Společnost BAK stavební společnost, a.s. jako vedoucí sdružení se společností RenoArt s.r.o.

Více

Zastupitelstvo Kraje Vysočina

Zastupitelstvo Kraje Vysočina Zastupitelstvo Kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2013 ze dne 2. 4. 2013 č. 03/13 Čl.

Více

QATROSYSTEM, spol. s r. o., Kyjovská 3578, Havlíčkův Brod ,

QATROSYSTEM, spol. s r. o., Kyjovská 3578, Havlíčkův Brod , QATROSYSTEM, spol. s r. o., Kyjovská 3578, 580 01 Havlíčkův Brod 569 430 474, e-mail: projekce@qatrosystem.cz A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Stavba : KINO CHOTĚBOŘ č.p.256, ul.tyršova stavební úpravy v 2.NP Místo

Více

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 AUTOR: VĚRA JANSKÁ ŠKOLA: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Datum: březen 2013 Číslo projektu:

Více

Památkově chráněná území ve Zlínském kraji:

Památkově chráněná území ve Zlínském kraji: Památkově chráněná území ve Zlínském kraji: památkové rezervace - městské, vesnické (MPR, VPR), památkové zóny - městské, vesnické (MPZ, VPZ), ochranná pásma kulturních památek a národních kulturních památek

Více

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 12/68 ze dne 17.12.2015 k revokaci usnesení Zastupitelstva HMP č. 7/85 ze dne 28. 5. 2015 k návrhu

Více

UHERSKÝ OSTROH 1. Uherský Ostroh, ul. Kostelní, č.p Uherský Ostroh par. st. 181, 182, 183/1, 185 nezjištěn.

UHERSKÝ OSTROH 1. Uherský Ostroh, ul. Kostelní, č.p Uherský Ostroh par. st. 181, 182, 183/1, 185 nezjištěn. 3333 UHERSKÝ OSTROH 1 Název objektu Bývalé železářství Adler Adresa K.ú./ parcela č. Architekt Stavitel Projekt Uherský Ostroh, ul. Kostelní, č.p. 153. Uherský Ostroh 773 131 par. st. 181, 182, 183/1,

Více

Památková ochrana staveb

Památková ochrana staveb Památková ochrana staveb Základní pojmy Kulturní památka Národní kulturní památka Památková rezervace Památková zóna 1. Kulturní památka Movitá a nemovitá věc, která je za kulturní památku prohlášena ministerstvem

Více

STATISTIKA. dle žádosti OPP Komise RHMP Výbor ZHMP RHMP ZHMP. Sestavit statistiku

STATISTIKA. dle žádosti OPP Komise RHMP Výbor ZHMP RHMP ZHMP. Sestavit statistiku STATISTIKA dle žádosti OPP Komise RHMP Výbor ZHMP NÁKLADY Sestavit statistiku celkové: 64 453 050 Kč 33 210 404 Kč 33 732 303 Kč 33 732 303 Kč 0 Kč 0 Kč vlastní: 27 806 964 Kč 15 710 404 Kč 16 232 303

Více

VÝTAH Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 26.11.2014

VÝTAH Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 26.11.2014 VÝTAH Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 26.11.2014 199/2014 Zastupitelstvo města Lanškroun rozhodlo o uzavření Dohody o partnerství k projektu Technologické centrum Lanškroun s obcí

Více

Sakrální architektura

Sakrální architektura Karta ohrožené památky katastrální území Větrov u Krásného číslo Lesa k.ú. 673978 Kraj Petrovice Ústí n.l. Ústecký Schválení zápisu/rozhodnutí o prohlášení Součást Ochranné pásmo Umístění památky SZ od

Více

nový návrh návrh celkových nákladů v Kč

nový návrh návrh celkových nákladů v Kč Revokace - granty 2015 - návrh na dodatečné udělení grantů v roce 2015 Příloha č. 2 k návrhu usnesení počet č. grantu objekt předmět grantu návrh fin. prostředků - grantu v Kč návrh celkových nákladů v

Více

SUŠICE. Památek celkem - 68 v MPZ - 60 mimo MPZ - 08

SUŠICE. Památek celkem - 68 v MPZ - 60 mimo MPZ - 08 SUŠICE Památek celkem - 68 v MPZ - 60 mimo MPZ - 08 Sušice I 34658/4-3315 městský dům čp. 4/I, Klostermannova ul., nám. Svobody 1) rohový dům 2) pavlačový dům 3) dvorní dům 4) kočárovna 24945/4-3316 -

Více

Program regenerace MPR a MPZ 2018

Program regenerace MPR a MPZ 2018 2 760 000 8 812 000 12 570 000 11 866 000 12 802 000 10 395 690 8 214 000 9 183 000 12 864 000 19 071 000 17 739 000 16 671 000 16 616 570 25 235 000 Program regenerace MPR a MPZ 2018 Objem poskytnutých

Více

6. STRATEGIE A ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE

6. STRATEGIE A ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE 6.1. Plánovací nástroje veřejné správy V České republice zatím není legislativně kodifikován institut integrovaného plánování. Fungují zde paralelně dva plánovací subsystémy pro formulování a prosazování

Více

INVESTICE MĚSTA TELČE V ROCE. Investice Města Telče v roce 2016

INVESTICE MĚSTA TELČE V ROCE. Investice Města Telče v roce 2016 INVESTICE MĚSTA TELČE V ROCE 2016 Obsah: INVESTIČNÍ AKCE Zimní stadion Telč dokončení Chodník v ul. Myslibořská (mezi TESCO a ul. Jiráskova) Oprava povrchu silnice Studnice Mysliboř Oprava komunikace v

Více

Mimograntové dotace na památky - 2008

Mimograntové dotace na památky - 2008 193 Alena Bláhová, Markvartice 98; Marcela Šebková, Maštálkova 533, Dolní Bousov Mimograntové dotace na památky - 8 Mrkvojedy - dvě hospodářská stavení u čp. 8 kompletní výměna střešní krytiny, oprava

Více

I N F O R M A Č N Í B U L L E T I N. Úřadu práce ČR, krajské pobočky v Jihlavě

I N F O R M A Č N Í B U L L E T I N. Úřadu práce ČR, krajské pobočky v Jihlavě I N F O R M A Č N Í B U L L E T I N Úřadu práce ČR, krajské pobočky v Jihlavě srpen 2012 Obsah: I. Přehled zaměstnanosti v Kraji Vysočina II. Nezaměstnanost v Kraji Vysočina III. Přehled nezaměstnanosti

Více

Radou kraje Přidělené finanční prostředky z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Obec, město

Radou kraje Přidělené finanční prostředky z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Obec, město Poř. č. Příloha usnesení č. 639/2004 Radou kraje Přidělené finanční prostředky z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Obec, město 1. Bechyně Zemědělská usedlost

Více

Současný plán pokrytí Kraje Vysočina výjezdovými základnami:

Současný plán pokrytí Kraje Vysočina výjezdovými základnami: BRK--205-09, př. počet stran: 6 Aktualizace plánu pokrytí Kraje Vysočina výjezdovými základnami Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace s účinností od roku 205 Úvodní informace:

Více

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Příloha monitorovací zprávy: Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Popis podpořené činnosti: Exkurze č. 5 Bezdězsko-českolipský blok 15. května 2013. Restaurátorský

Více

SEZNAM PŘÍLOH P 1 Lokalizační předpoklady P 2 Fotodokumentace P3 Mapa s vyznačením cyklostezky Oslavany Ivančice

SEZNAM PŘÍLOH P 1 Lokalizační předpoklady P 2 Fotodokumentace P3 Mapa s vyznačením cyklostezky Oslavany Ivančice SEZNAM PŘÍLOH P 1 Lokalizační předpoklady Tab. č. 1 Nemovité kulturní památky mikroregionu Ivančicko P 2 Fotodokumentace Obr. č. 1 Údolí řeky Jihlavy v přírodním parku Střední Obr. č. 2 Údolí řeky Oslavy

Více

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Památky Ústeckého kraje v číslech 1 archeologická památkové rezervace 5 městských památkových rezervací

Více

I N F O R M A Č N Í B U L L E T I N. Úřadu práce ČR, krajské pobočky v Jihlavě

I N F O R M A Č N Í B U L L E T I N. Úřadu práce ČR, krajské pobočky v Jihlavě I N F O R M A Č N Í B U L L E T I N Úřadu práce ČR, krajské pobočky v Jihlavě červenec 2012 Obsah: I. Přehled zaměstnanosti v Kraji Vysočina II. Nezaměstnanost v Kraji Vysočina III. Přehled nezaměstnanosti

Více

Rekonstrukce a přístavba Městského muzea Česká Třebová

Rekonstrukce a přístavba Městského muzea Česká Třebová Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj Reg. číslo : CZ.1.13/3.1.00/14.00769 Rekonstrukce a přístavba Městského muzea Česká Třebová Město Česká Třebová se dlouhodobě zabývalo

Více

Památkové programy Ministerstva kultury. kulturních památek)

Památkové programy Ministerstva kultury. kulturních památek) Památkové programy Ministerstva kultury (poskytování příspěvků na obnovu (poskytování příspěvků na obnovu kulturních památek) Havarijní program Účel programu: podpora při zabezpečení naléhavé opravy nemovité

Více

ROPA...SYLABY PŘEDNÁŠEK

ROPA...SYLABY PŘEDNÁŠEK 1.PŘEDNÁŠKA ÚVOD DO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE 18.prosince 1850 : Erhaltung der alten Denkmale der Baukunst 31.prosince 1850 : Zakládací listina: CENTRÁLNÍ VÍDEŇSKÁ KOMISE 29.října 1918 : vydáno nařízení Národního

Více

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky České památky v UNESCU Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. Dumu: VY_32_INOVACE_15_18 Tematický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr.

Více

MGR. RENATA VESELÁ PROJEKČNÍ ATELIER PRO DOKUMENTACI, PRŮZKUM A OBNOVU HISTORICKÝCH STAVEB

MGR. RENATA VESELÁ PROJEKČNÍ ATELIER PRO DOKUMENTACI, PRŮZKUM A OBNOVU HISTORICKÝCH STAVEB MGR. RENATA VESELÁ PROJEKČNÍ ATELIER PRO DOKUMENTACI, PRŮZKUM A OBNOVU HISTORICKÝCH STAVEB Komenského 100, 507 71 Miletín, tel.: 773 930 755, e-mail: virakocha@centrum.cz OBSAH: A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

USNESENÍ ze 17. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne

USNESENÍ ze 17. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne USNESENÍ ze 17. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne 12. 6. 2017 Přítomno: 10 členů zastupitelstva města + tajemník MěÚ Jednání zahájeno: v 18:00 hodin. Usnesení č. ZM/17/296/2017/VI

Více

MINISTERSTVO KULTURY. Členění předpisů podle věcných hesel:

MINISTERSTVO KULTURY. Členění předpisů podle věcných hesel: MINISTERSTVO KULTURY Členění předpisů podle věcných hesel: I. Umění a knižní kultura II. Státní památková péče III. Ochrana movitého kulturního dědictví, muzea a galerie IV. Hromadné sdělovací prostředky

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA NPÚ 40. výročí podpisu Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO

TISKOVÁ ZPRÁVA NPÚ 40. výročí podpisu Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO TISKOVÁ ZPRÁVA NPÚ 40. výročí podpisu Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO Praha, 17. 4. 2012 V roce 2012 si připomínáme 40. výročí podpisu Úmluvy o ochraně světového kulturního

Více