Vypůjčovna. Proč vznikla. Platební služba. Datum tisku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vypůjčovna. Proč vznikla. Platební služba. Datum tisku 29.11.2012"

Transkript

1 Vypůjčovna Proč vznikla Zákonem 284/2009 Sb. o platebním styku ze dne 22.července 2009 zanikla právnost stavebních spořitelen. Po různých právních rozborech byl navržen tento model, který umožňuje jak placení za zaměstance, tak úročené spoření jejich peněz. Platební služba 284/2009 Sb. ZÁKON ze dne 22. července 2009 o platebním styku ve znění zákona č. 156/2010 Sb. 3 Platební služba (1) Platební službou je a) služba umožňující vložení hotovosti na platební účet vedený poskytovatelem, b) služba umožňující výběr hotovosti z platebního účtu vedeného poskytovatelem, c) provedení převodu peněžních prostředků 1. z podnětu plátce, 2. z podnětu příjemce na základě souhlasu, který plátce udělil příjemci, poskytovateli příjemce Datum tisku

2 2 Modul XYZ (tlačítko Office / Připravit / Vlastnosti / Název) nebo svému poskytovateli, a to bez použití platebního prostředku k udělení tohoto souhlasu (dále jen inkaso ), nebo 3. na základě podnětu daného platebním prostředkem, 4. nejedná-li se o převod podle písmen d) nebo f) ani o platební transakci podle písmene g), d) provedení převodu peněžních prostředků podle písmene c), kterým je poskytnut úvěr uživateli poskytovatelem, nejedná-li se o převod podle písmene f) nebo g), e) vydávání a správa platebních prostředků a zařízení k přijímání platebních prostředků, nejednáli se o platební transakci podle písmene g), f) provedení převodu peněžních prostředků, při němž plátce ani příjemce nevyužívají platební účet u poskytovatele plátce, nebo g) provedení platební transakce poskytovatelem služeb elektronických komunikací, jestliže je souhlas plátce s provedením platební transakce dáván prostřednictvím elektronického komunikačního zařízení. (2) O provedení převodu peněžních prostředků se jedná i v případě bezhotovostního obchodu s cizí měnou, pokud nejde o činnost, která je investiční službou podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu. (3) Platební službou není a) přeprava, sběr, zpracování a doručení bankovek a mincí, b) směnárenská činnost podle devizového zákona, c) vydávání 1. šeků, směnek nebo cestovních šeků v listinné podobě, 2. papírových poukázek na zboží nebo služby, 3. poštovních poukazů podle zákona upravujícího poštovní služby, 4. platebních prostředků, které slouží pouze k zaplacení zboží nebo služeb v prostorách využívaných vydavatelem platebního prostředku nebo zboží nebo služeb úzce vymezenému okruhu dodavatelů anebo k zaplacení úzce vymezeného okruhu zboží nebo služeb, ani platební transakce jimi prováděná,

3 3 Modul XYZ (tlačítko Office / Připravit / Vlastnosti / Název) d) platební transakce prováděná 1. mezi poskytovateli nebo jejich obchodními zástupci na jejich vlastní účet, 2. v rámci podnikatelského seskupení bez účasti nebo zprostředkování osoby mimo toto podnikatelské seskupení, 3. v rámci platebního systému nebo systému pro vypořádání obchodů s cennými papíry mezi účastníky tohoto systému a poskytovateli nebo mezi účastníky tohoto systému navzájem, 4. v rámci správy cenných papírů, 5. v rámci správy cizího majetku podle jiného právního předpisu 3), 6. osobou, která jedná jménem jiné osoby při nákupu nebo prodeji zboží nebo poskytování nebo čerpání služeb, nebo osobou, která zprostředkovává takový nákup, prodej, poskytování nebo čerpání, a to jedná-li se o platební transakci vyplývající z tohoto nákupu, prodeje poskytování nebo čerpání, 7. poskytovatelem služeb elektronických komunikací prostřednictvím elektronického komunikačního zařízení, slouží-li platební transakce k zaplacení zboží nebo služby, které jsou dodány do elektronického komunikačního zařízení a budou užívány prostřednictvím elektronického komunikačního zařízení, přičemž poskytovatel služeb elektronických komunikací nejedná pouze jako zprostředkovatel platby mezi uživatelem platebních služeb a dodavatelem zboží nebo služby, e) vyplacení hotovosti 1. dodavatelem zboží nebo služby zákazníkovi při placení za zboží nebo službu, 2. pomocí bankomatu osobou jednající jménem vydavatele platebního prostředku, jestliže tato osoba neposkytuje jiné platební služby, f) služba poskytovatelů technických služeb, kteří podporují poskytování platebních služeb, aniž by peněžní prostředky, které jsou předmětem platební transakce, přecházely do jejich držby. Obstaravatelská služba Stanoviska ČNB k platebním službám

4 4 Modul XYZ (tlačítko Office / Připravit / Vlastnosti / Název) Ing.Bohumír Holeček Zde uvádíme získané odpovědi ČNB na dotazy k problematice poskytování platebních služeb zaměstnancům (ve vazbě na zákon č.284/2009 Sb., o platebním styku) se srážkami z mezd pracovníků by tedy neměly být problémy ani po *** DOTAZ: Jako zaměstnavatel (běžněpodnikající OSVČ bez bank.licence) provádím při výplatě mezd svých pracovníků podle uzavřené dohody s penzijním fondem (o penzijním pojištění zaměstnanců se státním příspěvkem) měsíčněsrážku dohodnuté částky ze mzdy zaměstnance a její bezhotovostní převod na účet zaměstnance u penzijního fondu (=spoření zaměstnance). Kromě toho zasílám jako firma penzijnímu fondu i další částku, která je příspěvkem firmy na penzijní pojištění zaměstnanců podle 24 odst.2 písm.j a 6 odst.9 písm.p) zákona o daních z příjmů. Zůstatek závazku firmy vůči zaměstnanci zůstává po odeslání této částky a zbytku měsíční výplaty nulový. Je zasílání dohodnuté spořící či pojistné částky, stržené ze mzdy zaměstnance, na účet penzijního fondu nebo pojišťovny, platební službou zaměstnavatele podle 3 odst.1 zákona č.284/2009 Sb., o platebním styku? ODPOVĚĎ: Dobrý den, Vámi popsaná činnost není platební službou ve smyslu zákona č.284/2009 Sb., o platebním styku. Jde o specifickou obstaravatelskou službu. S pozdravem odbor komunikace Česká národní banka DOTAZ: Dobrý den, jako zaměstnavatel (družstvo bez bank.licence) provádíme při výplatě mezd svých zaměstnanců podle uzavřené smlouvy s Home Credit měsíční srážku dohodnuté částky ze mzdy zaměstnance a její bezhotovostní převod na účet společnosti Home Credit. Částka by měla být zasílaná až do vyčerpání cílové částky (dluhu), kterou má zaměstnanec pevně stanovenou. Prosila bych o informaci, zda je nutno na takto zasílanou částku pohlížet jako na platební službu zaměstnavatele podle 3 odst. 1 zákona č 284/2009 Sb. o platební styku. ODPOVĚĎ:

5 5 Modul XYZ (tlačítko Office / Připravit / Vlastnosti / Název) Dobrý den, Takováto pravidelně se opakující služba prováděná zaměstnavatelem pro zaměstnance není považována za platební službu podle 3 odst. 1 zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku. S pozdravem Odbor komunikace Česká národní banka Půjčka od fyzické osoby Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník Část osmá Závazkové právo Hlava pátá: Smlouva o půjčce 657 Smlouvou o půjčce přenechává věřitel dlužníkovi věci určené podle druhu, zejména peníze, a dlužník se zavazuje vrátit po uplynutí dohodnuté doby věci stejného druhu. 658 (1) Při půjčce peněžité lze dohodnout úroky. (2) Při půjčce nepeněžité lze ujednat místo úroků plnění přiměřeného většího množství nebo věcí lepší jakosti, zpravidla téhož druhu. Vazby Číselník klientů WinFASu Věřitelé jsou zapsáni v obecném číselníku klientů. Mají tam vyplněno rodné číslo, které slouží jako identifikátor v importních souborech. Pro práci s klienty slouží aplikace *3000. Import dat Formát souboru Data jsou importována (zatím) z textových souborů (CSV, oddělovačem je středník). Pravidla pro importní soubor jsou taková: Název souboru má příponu.txt či.csv. Díky tomu lze soubor vytvořit a uložit v Excelu. Struktura řádku: <RČ/IČ>;<částka>[;[<datum>];<poznámka>]

6 6 Modul XYZ (tlačítko Office / Připravit / Vlastnosti / Název) Oddělovač řádku je tvořen znaky CRLF Import do pořízení Tlačíkto Import je na pořízení. Je nutné, aby ve WinFASu odpovídaly identifikátory RČ či IČ. Typ smlouvy a další údaje je potřeba předem nastavit v šabloně pořízení. Export z FASu Agenda 20 - Spořitelna má novou distribuci.ta obsahuje export přímo do potřebného formátu. Data uložena zvlášť Data Vypůjčovny jsou ve zvláštní tabulce. Není tedy problém zabezpečit ji právy či vést evidenci ve zvláštní firmě. Hromadné importy (např. z výplaty) lze provádět přes textové soubory. Typy smluv Na zadávání typu smlouvy je aplikace *5901. Zadává se roční sazba (p.a.) v procentech.

7 7 Modul XYZ (tlačítko Office / Připravit / Vlastnosti / Název) Sazbu lze upřesnit v pásmech. Částkou se myslí částka OD včetně. Základní sazba má čásku OD automaticky nastavenou na nulu. Algoritmus výpočtu umožňuje zadat (patřičně navýšenou) sazbu i pro záporné částky. Zákon to sice nedovoluje, ale lze vést i "debetní půčku", prakticky kompletní banku. Záznam vygenerovaný výpočtem úrokůvypadá takto:

8 8 Modul XYZ (tlačítko Office / Připravit / Vlastnosti / Název) Úročení Rámcová smlouva Tzv. Rámcová smlouva vznikne, jakmile se provede pro danou osobu pohyb. Je to tedy dvojice údajů (klient, druh smlouvy). S jedním klientem lze tedy pro dané podmínky pořídit jen jednu smlouvu. Na druhé straně je možné, aby smlouvy uzavíraly i jiné osoby než zaměstnanci. Stačí, když budou pořízeny v číselníku klientů.

9 9 Modul XYZ (tlačítko Office / Připravit / Vlastnosti / Název) Pořizování dat Pro doklad je potřeba vytvořit číselnou řadu a nastavit ji v šabloně. Pro různé druhy pohybu či smluv lze vytvořit zvláštní řady. Číselné řady V Nápovědě lze v Rejsříku vyhledat:

10 10 Modul XYZ (tlačítko Office / Připravit / Vlastnosti / Název) Takže nejprve přidáme skupinu číselných řad v aplikaci *9000: Potom v aplikaci *9001 nastavíme řadu (na obrázku je čítač posunutý používáním):

11 11 Modul XYZ (tlačítko Office / Připravit / Vlastnosti / Název) Nastavení číselné řady v šabloně pořízení V šabloně pořízení *5902 se nastaví záložka Číselné řady:

12 12 Modul XYZ (tlačítko Office / Připravit / Vlastnosti / Název) Úročení IQ přehled Standardní IQ, které slouží pro tvorbu sestav.

13 13 Modul XYZ (tlačítko Office / Připravit / Vlastnosti / Název) Tisk dokladu Protože obsah dokladu bude prakticky vždy znamenat dodatek k rámcové smlouvě o půjčce a bude závislý na znění této rámcové smlouvy, je umožněna jeho tvorba uživatelem pomocí tzv. MailMerge (hromadné pošty). Pomocí této vlastnosti IQ sestav WinFAS podá data z IQ sestavy do Wordu, který je s vybranou šablonou zobrazí. IQ umí zobrazit údaje, jaké se používaly v agendě Spořitelna ve FASu. Některé z nich jsou teď zbytečné, protože Vypůjčovna má jinou logiku úročení. Pro tisk dokladu existuje speciální IQ: IQ-doklad. Pomocí něho lze doklad tisknout ve Wordu, navíc pomocí tlačítka či přímo po pořízení. Aby toto bylo možné, je na dokladu zaškrtávátko "Jen pořízená data (w0013)". Pokud chcete vidět data přímo z IQ, NESMÍ být tento údaj zaškrtnutý. Mail Merge Na tisku dokladu si ukážeme postup vytvoření Wordovské šablony pro Mail merge a její zařazení do šablony IQ.

14 14 Modul XYZ (tlačítko Office / Připravit / Vlastnosti / Název) Vytvoření šablony IQ

15 15 Modul XYZ (tlačítko Office / Připravit / Vlastnosti / Název)

16 16 Modul XYZ (tlačítko Office / Připravit / Vlastnosti / Název) O to, jak se šablona vytváří či nastavuje, jsou jiná školení. Považujeme zde vytvoření a nastavení za samozřejmou věc. Zda je šablona správně vytvořená - zda obsahuje potřebné údaje - zjistíme po aplikaci tlačítka Reset a následném spuštění SQL. Pokud jsou zde všechny údaje, které potřebuji, pokračuji dál. Jinak ne, protože bych musel všechnu práci předělávat. Na okně s daty použijeme tlačítko Export (ikonka se zelenou krychličkou a šipkou ven). Objeví se dialogové okno pro exporty. Nastavím na něm Typ souboru = Word nový.

17 17 Modul XYZ (tlačítko Office / Připravit / Vlastnosti / Název) Objeví se Word s poli pro Mail Merge. Tato pole je možné posouvat, kopírovat, formátovat, doplňovat text mezi nimi atd. Na jednu stranu je tedy možné vytvořit doklad i s kopií. Kdykoli později je možné v úpravě pokračovat. Pozor, ať si pole omylem nesmažeme!

18 18 Modul XYZ (tlačítko Office / Připravit / Vlastnosti / Název) Jednoduchá úprava

19 19 Modul XYZ (tlačítko Office / Připravit / Vlastnosti / Název) Ve Wordu zvolíme Uložit jako. Typ souboru bude Šablona aplikace Word. Soubor si rozumně pojmenujeme a uložíme do vhodného adresáře.

20 20 Modul XYZ (tlačítko Office / Připravit / Vlastnosti / Název) Word zavřeme a otevřeme šablonu IQ: Poťukáním na žlutou složku otevřu dialog pro výběr šablony (pozor na dolní "Soubor typu:"!) a vyberu tu nachystanou.

21 21 Modul XYZ (tlačítko Office / Připravit / Vlastnosti / Název) Na okně šablony zvolím OK. Na IQ dám Reset. Oživí se tlačítko Mail Merge. Po jeho stisknutí se objeví vyplněný doklad ve Wordu.

22 22 Modul XYZ (tlačítko Office / Připravit / Vlastnosti / Název) Nezapomeňte: šablonu můžete ve Wordu upravovat, uložte ji však opět jako šablonu. Pokud byste měnili údaje z IQ, je potřeba podle tohoto návodu wordovskou šablonu vytvořit znovu.

23 23 Modul XYZ (tlačítko Office / Připravit / Vlastnosti / Název)

24 24 Modul XYZ (tlačítko Office / Připravit / Vlastnosti / Název) Tisk dokladu po pořízení Je nutno zaškrtnout poslední údaj "Jen pořízená data (w0013)" Nastavení šablony pořízení dokladu Toto je vzor záložky v IQ pořízení.

25 25 Modul XYZ (tlačítko Office / Připravit / Vlastnosti / Název) Toto je vzor záložky vybrané šablony IQ.

26 26 Modul XYZ (tlačítko Office / Připravit / Vlastnosti / Název) Důležité je vybrat Mail Merge. Tisk dokladu tlačítkem Tlačítko Tisk na aplikaci *5902 přímo tiskne doklad, na kterém uživatel stojí. Samozřejmě - pokud je vše nastavené. Natavení šablony IQ je shodné jako u volání z pořízených dat. Pokud existuje jen jedna šablona IQ, volá se rovnou. Pokud jich je víc, program se nejdříve dotáže, kterou z nich má vybrat. Další použití Lichvář

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 89 Rozeslána dne 4. září 2009 Cena Kč 56, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 89 Rozeslána dne 4. září 2009 Cena Kč 56, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 89 Rozeslána dne 4. září 2009 Cena Kč 56, O B S A H : 284. Zákon o platebním styku 285. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona

Více

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o.

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o. Příručka uživatele Příručka uživatele Ekonomický systém POHODA Příručka uživatele 2010 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu POHODA pro Windows ve verzi Říjen 2010, release 9600 Příručka popisuje program

Více

Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 1 /11

Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 1 /11 Obchodní podmínky pro zřizování a vedení účtů vydané bankou Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 Čl. I. Předmět

Více

Podpora bezhotovostních výkupů v programu SKLAD Odpadů 8. Podporované způsoby úhrady za výkup

Podpora bezhotovostních výkupů v programu SKLAD Odpadů 8. Podporované způsoby úhrady za výkup Podpora bezhotovostních výkupů v programu SKLAD Odpadů 8 Téma: Podpora bezhotovostních výkupů v programu SKLAD Odpadů 8 Program: SKLAD Odpadů 8 Vypracovali: Radim Kopal, Tomáš Vrba Tento dokument popisuje

Více

Z Á K O N č. 253/ 2 0 0 8 S b.

Z Á K O N č. 253/ 2 0 0 8 S b. Z Á K O N č. 253/ 2 0 0 8 S b. ze dne 5. června 2008 o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu ve znění zákona: - č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky PENĚŽNÍ DŮM, SPOŘITELNÍ DRUŽSTVO vydává v souladu s ustanovením 273 zákonem č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 284/2009 Sb., o platebním styku v platném znění Všeobecné obchodní

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Účinné od 1. 1. 2014 Úvod (1) Společnost Sberbank CZ, a.s., IČO: 25083325, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 4353 (dále jen Banka

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA ÚČINNÉ OD 1. ČERVNA 2015 OBSAH 1 SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 01 1.1 Základní informace o Záložně 01 1.2 Vymezení pojmů 01 1.3 Závaznost VOP a

Více

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 20

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 20 O B S A H 1 kompletní ekonomický systém pro firmy, rozpočtové a neziskové organizace účtující v soustavě podvojného účetnictví Rozdílová dokumentace STEREO 20 Ježek software s.r.o. 2012 2 O B S A H Rozdílová

Více

Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. 1/14

Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. 1/14 Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. 1/14 Obsah: ZÁKLADNÍ PRAVIDLA A PRINCIPY 1. Rozsah použití 2. Definice 3. Bankovní tajemství a ochrana osobních

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČSOB

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČSOB VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČSOB SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 1., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 00001350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka

Více

Jak začít s FlexiBee...

Jak začít s FlexiBee... Jak začít s FlexiBee... 1. Obecný úvod... 2 Obsah 2. Jak založit novou firmu v systému FlexiBee... 4 3. Základní ovládání systému FlexiBee... 12 4. Nastavení číselníků pro práci se systémem FlexiBee...

Více

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. TRIO

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. TRIO ISS111 Klient svým podpisem ÚS prohlašuje, že uvedl-li jako svůj zdroj příjmu zaměstnanec, není ve zkušební době, není s ním vedeno jednání o ukončení pracovního poměru a tento nekončí ani jiným způsobem.

Více

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY A OBCHODNÍ PODMÍNKY SLUŽBY UPDATE

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY A OBCHODNÍ PODMÍNKY SLUŽBY UPDATE ÚVĚROVÉ PODMÍNKY A OBCHODNÍ PODMÍNKY SLUŽBY UPDATE Kód úvěrových podmínek: IUS114 0:33 Brozura_IUS114_H2.indd 2 11.09.14 04.09.14 13:50 10:33 Co byste měli vědět o svém úvěru? Vážený kliente, děkujeme

Více

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic. Jana Květová

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic. Jana Květová ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Analýza a komparace spotřebitelských úvěrů a půjček v ČR Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic Jana

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Základní ustanovení 1.1 Obecné zásady Tyto Všeobecné obchodní podmínky České spořitelny, a. s. (dále jen VOP ) upravují základní

Více

PRO BĚŽNÉ ÚČTY POŠTOVNÍ SPOŘITELNY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE VŠEOBECNĚ

PRO BĚŽNÉ ÚČTY POŠTOVNÍ SPOŘITELNY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE VŠEOBECNĚ PODMÍNKY PRO BĚŽNÉ ÚČTY POŠTOVNÍ SPOŘITELNY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE Československá obchodní banka, a. s. Poštovní spořitelna VŠEOBECNĚ 1. Československá obchodní banka, a. s.,

Více

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s.

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. Hlava 1. Základní ustanovení 1 Tyto Úvěrové podmínky (dále jen ÚP) jsou smluvními podmínkami ve smyslu 273 Obchodního zákoníku a jsou nedílnou součástí úvěrové smlouvy (dále jen ÚS) o poskytnutí úvěru

Více

PRO BĚŽNÉ ÚČTY POŠTOVNÍ SPOŘITELNY PRO FYZICKÉ OSOBY - OBČANY VŠEOBECNĚ

PRO BĚŽNÉ ÚČTY POŠTOVNÍ SPOŘITELNY PRO FYZICKÉ OSOBY - OBČANY VŠEOBECNĚ PODMÍNKY PRO BĚŽNÉ ÚČTY POŠTOVNÍ SPOŘITELNY PRO FYZICKÉ OSOBY - OBČANY Československá obchodní banka, a. s. Poštovní spořitelna VŠEOBECNĚ 1. Československá obchodní banka, a.s., Radlická 333/150, 150 57

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Stránka 1 z 17 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny všeobecných obchodních podmínek 1.1.1. Tyto

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1 Komerční banka, a.s., vydává tyto všeobecné obchodní podmínky, které stanovují základní pravidla obchodních vztahů mezi ní a jejími Klienty a dále upravují vzájemná práva

Více

Katalog (platný od 1.1.2015)

Katalog (platný od 1.1.2015) Software a služby pro správu domů a bytů Katalog (platný od 1.1.2015) Představujeme společnost Společnost STARLIT byla založena v červnu 1991 a od počátku se věnuje výhradně problematice správy bytů. V

Více

Popis změn verze 2008.5

Popis změn verze 2008.5 2008 komplexní ekonomický systém Popis změn verze 2008.5 FKsoft Fuksa Ladislav Ing. Sedlčanská 1327/65 140 00 Praha 4 Tel. 261 264 125, 603 463 137 E-mail alfis@fksoft.cz Web www.alfis.cz, www.fksoft.cz

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Holland) N.V. Prague Branch Všeobecné obchodní podmínky I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ platné a účinné od 1.1.2014 Článek 1 Předmět úpravy a rozsah platnosti Všeobecných obchodních

Více

Představení Clubcard kreditní karty

Představení Clubcard kreditní karty Představení Clubcard kreditní karty výhody pravidla programu odměn sazebník úvěrové podmínky podmínky pojištění Kód úvěrových podmínek: ITK113 Co byste měli vědět o Vaší Clubcard kreditní kartě Vážený

Více

Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s.

Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s. Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny všeobecných obchodních podmínek 1.1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují obecné podmínky

Více

PODMÍNKY. České národní banky. pro vedení účtů právnickým osobám a provádění platebního styku

PODMÍNKY. České národní banky. pro vedení účtů právnickým osobám a provádění platebního styku PODMÍNKY České národní banky pro vedení účtů právnickým osobám a provádění platebního styku OBSAH ČÁST PRVNÍ... 2 VEDENÍ ÚČTŮ... 2 Článek 1 Druhy účtů... 2 Článek 2 Smlouva o účtu a podpisové vzory...

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O SJEDNÁVÁNÍ A VEDENÍ VKLADOVÝCH PRODUKTŮ Platné od 01.04.2012

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O SJEDNÁVÁNÍ A VEDENÍ VKLADOVÝCH PRODUKTŮ Platné od 01.04.2012 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O SJEDNÁVÁNÍ A VEDENÍ VKLADOVÝCH PRODUKTŮ Platné od 01.04.2012 ČLÁNEK 1 Informace o Bance 1.1 Základní údaje: J&T BANKA, a. s. Pobřežní 14, 186 00 Praha 8,

Více

Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. I. OBECNÁ ČÁST 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., (dále jen Obchodník ), vydané ve smyslu 273

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. PRO SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR či ÚVĚR poskytovaný hotovostní formou prostřednictvím sítě čerpacích stanic EuroOil

OBCHODNÍ PODMÍNKY. PRO SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR či ÚVĚR poskytovaný hotovostní formou prostřednictvím sítě čerpacích stanic EuroOil OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR či ÚVĚR poskytovaný hotovostní formou prostřednictvím sítě čerpacích stanic EuroOil obchodní společnosti CreditPortal, a.s., IČ: 03240207, se sídlem Argentinská

Více