Z Á P I S jednání pracovní skupiny Senioři a osoby se zdravotním postižením

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z Á P I S jednání pracovní skupiny Senioři a osoby se zdravotním postižením"

Transkript

1 Z Á P I S jednání pracovní skupiny Senioři a osoby se zdravotním postižením konané dne ve hodin v malé jídelně Sociálních služeb, (DPS) Lipník nad Bečvou, ul. Souhradní 1393, Lipník nad Bečvou. Program jednání: - Tvorba SWOT analýzy silné x slabé stránky, příležitosti x ohrožení, - Katalog poskytovatelů stanovení formy, rozsahu, sběr dat, - Organizační záležitosti Přítomni: pp. Navrátilová, Vinklerová, Vrbíková, Matoušek, Kulíšková, Rybářová, Myšková, Víšková, Suchánková, Zábranská, Nádvorníková, Oroszová, Kliková, Krejčí, Willmannová Nepřítomni: pp. Musilová, Holá, Přikrylová Program: Před zahájením pracovní skupiny Senioři a osoby se zdravotním postižením se členové této skupiny zapsali do prezenční listiny,. Jednání zahájila manažerka pracovní skupiny p. Marie Vinklerová a informovala přítomné o programu dnešního jednání, předložila členům pracovní skupiny Komunitní plán Olomouckého kraje a dále vzor návrh prezentace organizací a navazujících služeb v Lipníku nad Bečvou, s návrhem souhlasili všichni k tomuto nebylo připomínek. Informovala dále že zvolený formát katalogu bude A5. Manažerka pracovní skupiny p. Marie Vinklerová dále uvedla, které prezentace určené k zařazení do katalogu již obdržela a které je třeba ještě dodat, jak bylo dohodnuto na posledním zasedání pracovní skupiny ze dne Případně které budou ještě dodatečně doloženy. Jedná se o zjištění zájmu obcí Nové Dvory, Bohuslávky, Podhůra, Podhoří, Loučka a Trnávka a odboru sociálních věcí a zdravotnictví při MěÚ Lipník nad Bečvou. Požádala přítomné, aby tak učinili nejpozději následující týden.

2 Přítomni členové prodiskutovali možnost uvést do katalogu telefonní čísla tísňového volání, telefonní spojení na lékaře případně ordinační hodiny pokud bude volný prostor vzhledem k omezenému počtu stran připravovaného katalogu. Pracovní skupina se dohodla, že Lipenský klub pohoda bude uveden v rámci Sociálních služeb a dále Klub důchodců uváděn nebude vzhledem k tomu, že nevykazuje žádnou činnost. V další části jednání byli pod vedením p. Vinklerové společně prováděna SWOT analýza potřeb seniorů. Účastníci se shodli na těchto silných stránkách, které náš region má: - domy, pečovatelskou službou, pečovatelská služby, dva poskytovatele sociálních služeb, dostupnost zdravotní péče, katalog poskytovatelů sociálních služeb, klub babinec v obci v Týn nad Bečvou, klub seniorů Lipenský klub Pohoda, Komunitní plán. Paní Vinklerová dále otevřela debatu jaké kulturní možnosti jsou nabízeny seniorům, jedná se například o akademii třetího věku, cvičení, literární klub a jakým způsobem bude tato činnost prezentována v připravovaném katalogu.. Účastníci pracovní skupiny rozhodli, že bude podán návrh k rozhodnutí řídící skupině, zda bude uvedeno samostatně nebo budou tyto činnosti uvedeny u jednotlivých poskytovatelů služeb. V další části jednání byly zhodnoceny slabé stránky, které našemu regionu chybí: - nemáme domov pro seniory, žádné terapie, chybí v obcích domy s pečovatelskou službou, informovanost občanů jednotlivých obcích, domácí hospicová péče, nedostatek finančních prostředků, nedostatek programů pro seniory, chybí doléčovací oddělení, asistenční služby ve městě a obcích, velkým nedostatkem jsou bariéry u lékařů ve zdravotním středisku Medcentrum Paní Vrbíková uvedla, že stacionář v Lipníku zřejmě nebude a dále že jezdí do obcí a někde jejich služby odmítají. V některých obcí naopak chtějí pečovatelskou službu a tato v obci nepůsobí.

3 Paní Vinklerová společně s paní Navrátilovou přednesou řídící skupině návrh aby jednotlivé obce oslovili k prezentaci jejích činnosti v Lipenských listech a tyto budou mít na posouzení, zda této možnosti využijí. Některé obce např. Týn nad Bečvou a Bohuslávky mají vlastní informační listy. V další části jednání se pracovní skupina věnovala posouzení silných stránek péče o zdravotně postižené. Bylo konstatováno: - máme dva poskytovatele sociálních služeb, aktivní svazy diabetiků ČR, Klub stomiků, ALFA handicap zdravotně postižení V oblasti posouzení slabých stránek péče o zdravotně postižené byla konstatována ze strany účastníků zasedání celá řada nedostatků. Nadále chybí: - bezbariérová místní doprava s četnějšími zastávkami tyto jsou naopak radou města rušeny, nedostatečné zastoupení nestátního neziskového sektoru i prostor tzn. organizace sluchově a zrakově postižených apod., zablokované nájezdy zaparkovanými vozidly, chybí osobní asistence, lavičky ve městě a obci, chybí respitní doléčovací péče, chybí poradna pro zdravotně postižené, chybí chráněné dílny Diskuse: - p. Vrbíková spolu s p. Navrátilovou navrhuje oslovit Policii ČR k větší spolupráci v souvislosti s častým blokováním nájezdů pro zdravotně postižené - p. Vrbíková uvedla, že se na základě rozhodnutí Městské rady ruší některé nerentabilní zastávky místo aby se postiženými a seniorům usnadnila přeprava ve městě - p. Vinklerová uvedla, že situace s poskytnutím potřeby okamžité pomoci je v současné době jištěna mobilní technikou, kdy používání těchto telefonů je masově rozšířeno. - p. Matoušek informoval, že některé organizace zdravotně postižených v regiony chybí, bylo by dobré tyto organizace oslovit chybí např. sluchově postižení, civilizační choroby, Roska, nevidomí a bylo by dobré udělá soupis

4 - p. Vinklerová a p. Navrátilová navrhuje oslovit sociální odbor Městského úřadu Lipník nad Bečvou p. Remešovou, aby poskytli informovanost seniorům i zdravotně postiženým o nových změnách v oblasti sociální péče - p. Matoušek uvedl, že by tato pomoc byla i pro zdravotně postižené lidi velmi přínosná a potřebná. Dále uvedl, že možnosti informovat se poskytuje dle jeho zkušenosti i internet a telefonní operátoři - Paní Navrátilová uvedla, že základní poradenství je povinné ze zákona, - Paní Willmannová uvedla, že chráněné dílny jsou v Přerově a je jí známo, že jejich kapacita je naplněná a zájem je velký - Paní Vrbíková uvedla, že bezbariérový přístup v Med-centru není řešen. Dodatek od paní Vrbíkové zaslaný dne Dobrý den, reaguji na zápis z jednání pracovní skupiny. Došlo asi k nedorozumění. Nabídka terénní pečovatelské služby je ve všech spádových obcích. V některých obcích se pečovatelská i vykonává. Nedá se ale říci, že by obce pečovatelskou službu odmítaly. Stacionář pro osoby se zdravotním postižením zatím nebude, ale měl by se objevit ve slabých stránkách.rada města řeší nevytížené spoje. Je možné podávat připomínky. Děkuji za pochopení. Přeji pěkné jarní dny. Naděžda Vrbíková Členové skupiny se dohodli na termínu dalšího zasedání a to dne ve 14 hodin opět v jídelně Sociálních služeb domu s pečovatelskou službou. Zapsala: Růžena Krejčí zapisovatelka Kontrolovala: Marie Vinklerová, DiS. manager pracovní skupiny

5

Vážení spoluobčané, Obsah:

Vážení spoluobčané, Obsah: Vážení spoluobčané, dostává se vám do rukou druhý Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících, který byl zpracován v rámci komunitního plánování sociálních služeb na Lipensku. První

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

REALIZAČNÍ PLÁN NA ROK 2014

REALIZAČNÍ PLÁN NA ROK 2014 REALIZAČNÍ PLÁN NA ROK 2014 Komunitní střednědobý plán rozvoje sociálních služeb a služeb návazných na Klatovsku pro období 2014 2019 Realizační plán byl zpracován v rámci projektu Podpora udržitelnosti

Více

OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI

OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI www.mesto-lipnik.cz ČÍSLO 1 / ROČNÍK IX LEDEN 2007 Cena 7 Kč OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI Živý betlém, foto M. Gladišová STRANA 2 MĚSTSKÝ ÚŘAD Na svém prvním pracovním jednání se sešlo nově zvolené zastupitelstvo

Více

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS SENIOŘI A OSOBY SE ZP

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS SENIOŘI A OSOBY SE ZP SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS SENIOŘI A OSOBY SE ZP Vize: Na začátku setkání byla stanovena vize pro rok 2017. - Město Nymburk má v roce 2017 funkční denní stacionář pro seniory. - Bude rozšířena nabídka

Více

Vyhodnocení ankety laické veřejnosti. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008

Vyhodnocení ankety laické veřejnosti. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008 Vyhodnocení ankety laické veřejnosti Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008 Hustopeče, říjen 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Cíl anketního šetření... 3 3 Metoda šetření... 3 3.1 Cílová skupina...

Více

Zápis z 2. jednání pracovní skupiny KPSS Klatovy Senioři a osoby se zdravotním postižením

Zápis z 2. jednání pracovní skupiny KPSS Klatovy Senioři a osoby se zdravotním postižením Zápis z 2. jednání pracovní skupiny KPSS Klatovy Senioři a osoby se zdravotním postižením Termín jednání: 12. 12. 2013 od 10 hod. Místo jednání: Centrum celoživotního vzdělávání v Dominikánském klášteře,

Více

Akční plán na rok 2010 a 2011

Akční plán na rok 2010 a 2011 Akční plán na rok 2010 a 2011 Akční plán Střednědobého plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit pro Hlučínsko 2010-2013 Zpracovaly pracovní skupiny pro komunitní plánování, Řídící skupina, odbor

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Zpracovatelé: Petra Musilová, projektová manažerka MěÚ Česká Lípa Bc. Eva Stehlíková, ředitelka Sociálních služeb města České Lípy, p.o. 1 Obsah: 1 Úvod

Více

Komunitní plán sociálních služeb města Žďáru nad Sázavou pro období 2014 2016

Komunitní plán sociálních služeb města Žďáru nad Sázavou pro období 2014 2016 Komunitní plán sociálních služeb města Žďáru nad Sázavou pro období 2014 2016 1 Obsah Úvod... 3 Charakteristika Žďár nad Sázavou... 4 Statistické údaje v Žďár nad Sázavou - SO ORP... 5 Žďár nad Sázavou

Více

PRACOVNÍ SKUPINA OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

PRACOVNÍ SKUPINA OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRACOVNÍ SKUPINA OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Zápis setkání Termín konání: středa 14.11.2012 Časové rozvržení: 9:00 11:00 (občerstvení zajištěno) Místo konání: budova Magistrátu města Brna, Malinovského

Více

Městská část Praha Zbraslav Komise zdravotní, sociální a pro DsPS

Městská část Praha Zbraslav Komise zdravotní, sociální a pro DsPS Městská část Praha Zbraslav Komise zdravotní, sociální a pro DsPS Zápis z jednání ze dne 6. 1. 2015 Přítomní Jiří Kabát předseda komise David Macků člen komise Karolína Králová člen komise Marta Zoubková

Více

SOUHRNNÁ ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Sekundární analýza

SOUHRNNÁ ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Sekundární analýza SOUHRNNÁ ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Sekundární analýza na základě dotazníkových šetření mezi uživateli sociálních služeb v 11 pražských městských částech v průběhu září 2006 až května Vypracovala:

Více

NÁVRH 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA OLOMOUCE NA OBDOBÍ LET 2010-2012

NÁVRH 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA OLOMOUCE NA OBDOBÍ LET 2010-2012 NÁVRH 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA OLOMOUCE NA OBDOBÍ LET 2010-2012 Vážení přátelé, předkládáme vám k připomínkování návrh 2. Komunitního plánu sociálních služeb města Olomouce na období

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

Komunitní plánování sociálních služeb ve správním obvodu města Frenštát pod Radhoštěm

Komunitní plánování sociálních služeb ve správním obvodu města Frenštát pod Radhoštěm Výsledky Analýzy potřeb sociálních služeb ve správním obvodu města Frenštát pod Radhoštěm v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb ve správním obvodu města Frenštát pod Radhoštěm Zpracoval

Více

Návrh Akčního plánu městské části Praha 10 na rok 2015 - pracovní verze vytvořená dne 16. 12. 2014 určená k připomínkování široké veřejnosti

Návrh Akčního plánu městské části Praha 10 na rok 2015 - pracovní verze vytvořená dne 16. 12. 2014 určená k připomínkování široké veřejnosti Vážení, materiál, který se Vám dostává do rukou jako návrh Akčního plánu městské části Praha 10 na rok 2015 (dále i návrh Akčního plánu MČ P10), je prováděcím dokumentem ke Střednědobému plánu rozvoje

Více

Komunitní plán Města Mimoně. období 2008-2013

Komunitní plán Města Mimoně. období 2008-2013 Komunitní plán Města Mimoně období 2008-2013 PODĚKOVÁNÍ Ráda bych poděkovala všem, bez jejichž přispění by 1. komunitní plán sociálních služeb města Mimoně nemohl vzniknout. Za podporu procesu komunitního

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015 Tato publikace vznikla jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb

Více

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb v městské části Praha 12 v letech 2006 2014

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb v městské části Praha 12 v letech 2006 2014 Komunitní plán rozvoje sociálních služeb v městské části Praha 12 v letech 2006 2014 ZPRACOVATELÉ: Mgr. Zlatuše Rybářová Bc. Ladislav Marek Použité studie a analýzy: - P. Karmelitová, M. Týce, Sociálně

Více

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB Tento plán vznikl v rámci projektu města Kolín Komunitní plán sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 NA OBDOBÍ 2010-2014

KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 NA OBDOBÍ 2010-2014 KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 NA OBDOBÍ 2010-2014 1 OBSAH: I. Základní informace a východiska 1.1. Seznam použitých zkratek 1.2. Metoda komunitního plánování a základní

Více

1. Rámcový komunitní plán sociálních služeb v Olomouci na období let 2007 2008

1. Rámcový komunitní plán sociálních služeb v Olomouci na období let 2007 2008 1. Rámcový komunitní plán sociálních služeb v Olomouci na období let 2007 2008 TATO AKCE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A MINISTERSTVEM PRO MÍSTNÍ ROZVOJ 1. Rámcový komunitní plán sociálních

Více

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5 Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5 Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Alena Bicanová Vypracovala:

Více

Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku

Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku Publikace vznikla jako součást projektu Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb na Uherskohradišťsku Tento projekt je financován

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013 Vážení občané mikroregionu Frýdlantsko, Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb je výsledkem

Více

Návrh přílohy střednědobého plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2014-2016

Návrh přílohy střednědobého plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2014-2016 Návrh přílohy střednědobého plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2014-2016 Zpracoval: Odbor sociální Úřadu městské části Praha 10 kpss@praha10.cz

Více

Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko. období 2015-2017

Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko. období 2015-2017 Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko období 2015-2017 Úvodní slovo Použitá terminologie a seznam zkratek Komunitní plánování (KP) 1 jde o metodu použitelnou při řešení a plánování celé řady

Více

VYHODNOCENÍ EFEKTIVITY PROCESU PLÁNOVÁNÍ SOC. SLUŽEB A FUNKČNOST ORGANIZAČNÍ STRUKTURY PLÁNOVÁNÍ V OLOMOUCI

VYHODNOCENÍ EFEKTIVITY PROCESU PLÁNOVÁNÍ SOC. SLUŽEB A FUNKČNOST ORGANIZAČNÍ STRUKTURY PLÁNOVÁNÍ V OLOMOUCI 1 VYHODNOCENÍ EFEKTIVITY PROCESU PLÁNOVÁNÍ SOC. SLUŽEB A FUNKČNOST ORGANIZAČNÍ STRUKTURY PLÁNOVÁNÍ V OLOMOUCI Zpracovatel: DC VISION, s.r.o. Červenec 2012 Únor 2013 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Zkratky... 4

Více

4. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LITOMĚŘICE

4. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LITOMĚŘICE 4. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LITOMĚŘICE 2014 2017 Vážení spoluobčané, psát úvodní slovo ke čtvrtému komunitnímu plánu, hodnotit a rekapitulovat práci lidí, kteří se na jeho vzniku podíleli

Více