SINEAX DME 406 s Profibus-DP Programovatelný multipřevodník

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SINEAX DME 406 s Profibus-DP Programovatelný multipřevodník"

Transkript

1 pro měření elektrických veličin v silnoproudé síti Použití SINEAX DME 406 (obr. 1) je programovatelný převodník s rozhraním PROFIBUS-DP pro současné snímání všech veličin silnoproudé elektrické sítě. Přístroj vyhovuje PROFIBUS normě EN PROFIBUS je na výrobci nezávislý otevřený standard provozní sběrnice s širokým aplikačním rozsahem. PROFIBUS umožňuje komunikaci přístrojů různých výrobců bez zvláštních přizpůsobení rozhraní. Rozhraní RS 232 slouží u převodníku jak k programování prostřednictvím PC a příslušného software, tak také k vyvolávání a řešení zajímavých doplňkových funkcí. Jmenujme nejdůležitější parametry, které se dají naprogramovat: všechna běžná měřicí zapojení, jmenovité hodnoty vstupních veličin a druh interních elektroměrů. K doplňkovým funkcím patří mimo jiné: kontrola síťového systému, tisk typových štítků a čtení a nastavování stavů elektroměrů. Převodník splňuje důležité požadavky a předpisy ohledně elektromagnetické kompatibility a bezpečnosti (IEC 1010 resp. EN ). Je vyvinut, vyroben a odzkoušen podle normy jakosti ISO Charakteristika Možnost komunikace přes rozhraní PROFIBUS-DP nebo RS 232 C Měření proudu, napětí, činného, jalového a zdánlivého výkonu, účiníku, frekvence a energie a speciální funkce pro proud (bimetal, vlečný ukazatel, střední hodnota se znaménkem a bez znaménka) Měřené veličiny Výstup Typy Proud, napětí (rms), činný, PROFIBUS DP DME 406 jalový, zdánlivý výkon Bez analogových cosφ, sinφ, účiník výstupů, se sběrnicovým rozhraním Efektivní hodnota proudu s velkou časovou konstantou (měřicí funkce viz katalogový list DME 401 RS 485 (MODBUS) s bimetalovým systémem) Ld Funkce vlečného ukazatele pro měření IB a sběrnicové 4 analogové výstupy Frekvence rozhraní RS 485 Střední hodnota proudů DME 440 (MODBUS) viz se znaménkem činného katalogový list DME výkonu (pouze síť) Ld 2 analogové výstupy a 4 číslicové výstupy DME 424 nebo 4 analogové výstupy a 2 číslicové výstupy DME 442 viz katalogový list DME 424/442-1 Ld Třída přesnosti 0,2 Datová sběrnice LON viz katalogový list DME Ld DME 400 Obr 1. SINEAX DME 406 v pouzdru T24 upevněný na liště. Lze nastavit převodní poměry transformátorů proudu a napětí Až 4 integrované elektroměry, ukládání jednou za 203 s, uložené hodnoty lze uchovat až 20 let Windows kompatibilní software s ochranou pomocí hesla pro programování, analýzu dat, simulaci, odečítání/nastavování stavů elektroměrů Napájení DC, AC s velmi širokým rozsahem napětí nebo síťový zdroj AC / Univerzálně použitelné Upevnění převodníku jak prostřednictvím západkového mechanismu na lištu, tak také pomocí šroubů 1 = vstupní měnič 2 = multiplexer 3 = paměťový stupeň 4 = A/D- a D/A-převodník 5 = mikroprocesor 6 = programovací rozhraní 7 = napájení 8 = mikroprocesor 9 = SPC 4 Obr. 2. Blokové schéma. Rozhraní PROFIBUS -DP Tovární Reset Diody LED 1

2 Symboly a jejich význam Symboly Vysvětlení Symboly Vysvětlení (pokračování) X Měřená veličina P3 Činný výkon fáze 3 (fázový vodič L3 a nulový vodič N) X0 Počáteční hodnota měřené veličiny Q Jalový výkon sítě Q = Q1 + Q2 + Q3 X1 X2 U Ur U 12 U 23 U 31 U1N U2N U3N UM Bod zlomu měřené veličiny Koncová hodnota měřené veličiny Vstupní napětí Jmenovitá hodnota vstupního napětí Sdružené napětí mezi vodiči L1 a L2 Sdružené napětí mezi vodiči L2 a L3 Sdružené napětí mezi vodiči L3 a L1 Fázové napětí mezi vodičem L1 a nulovým vodičem N Fázové napětí mezi vodičem L2 a nulovým vodičem N Fázové napětí mezi vodičem L3 a nulovým vodičem N Střední hodnota napětí (U1N + U2N + U3N) / 3 Q1 Jalový výkon fáze 1 (fázový vodič L1 a nulový vodič N) Q2 Jalový výkon fáze 2 (fázový vodič L2 a nulový vodič N) Q3 Jalový výkon fáze 3 (fázový vodič L3 a nulový vodič N) S Zdánlivý výkon sítě S = S = (I I I 32 ) (U U U 32 ) S1 Zdánlivý výkon fáze 1 (fázový vodič L1 a nulový vodič N) S2 Zdánlivý výkon fáze 2 (fázový vodič L2 a nulový vodič N) S3 Zdánlivý výkon fáze 3 (fázový vodič L3 a nulový vodič N) Sr PF PF1 PF2 Jmenovitá hodnota zdánlivého výkonu sítě Koeficient činného výkonu cosφ = P/S Koeficient činného výkonu fáze 1 P1/S1 Koeficient činného výkonu fáze 2 P2/S2 I Vstupní proud PF3 Koeficient činného výkonu fáze 3 P3/S3 I1 Fázový proud ve vodiči L1 QF Koeficient jalového výkonu sinφ = Q/S I2 Fázový proud ve vodiči L2 QF1 Koeficient jalového výkonu fáze 1 Q1/S1 I3 Fázový proud ve vodiči L3 QF2 Koeficient jalového výkonu fáze 2 Q2/S2 Ir Jmenovitá hodnota vstupního proudu QF3 Koeficient jalového výkonu fáze 3 Q3/S3 IM Střední hodnota proudů (I1 + I2 + I3) / 3 IMS IB BS BST φ F Střední hodnota proudů se znaménkem činného výkonu (P) Efektivní hodnota proudu s velkou časovou konstantou (měřicí funkce s bimetalovým systémem) Funkce vlečného ukazatele pro měření efektivní hodnoty IB Časová konstanta pro BS Úhel fázového posunutí mezi proudem a napětím Frekvence vstupní veličiny LF Účiník sítě LF = sgnq (1 PF ) LF1 Účiník fáze 1 sgnq1 (1 PF1 ) LF2 Účiník fáze 2 sgnq2 (1 PF2 ) LF3 Účiník fáze 3 sgnq3 (1 PF3 ) H Hn Napájení Jmenovitá hodnota napájecího napětí P Činný výkon sítě P = P1 + P2 + P3 P1 Činný výkon fáze 1 (fázový vodič L1 a nulový vodič N) P2 Činný výkon fáze 2 (fázový vodič L2 a nulový vodič N) 2

3 Použité předpisy a normy IEC 688 resp. EN IEC 1010 resp. EN IEC 529 resp. EN IEC odst. E5 IEC /-3/-4/-6 EN Převodníky pro převod střídavých veličin na analogové nebo číslicové signály Bezpečnostní předpisy pro elektrické měřicí, řídicí, regulační a laboratorní přístroje Stupně krytí dané pouzdrem (kód IP) Test vysokofrekvenčního rušení (pouze statická relé) Elektromagnetická kompatibilita zařízení na měření a řízení průmyslových procesů Elektromagnetická kompatibilita zařízení techniky na zpracování informací a telekomunikační techniky Mezní hodnoty a měřicí metody pro vysokofrekvenční rušení zařízení informační techniky IEC /-2/-3/-6/-27 resp. EN /-2/-3/-6/-27 Zkoušky vlivu prostředí -1 chlad, -2 suché teplo, -3 vlhké teplo, -6 vibrace, -27 rázy DIN DIN IEC 1036 UL 94 Střídavé veličiny Označení přípojů Střídavé statické elektroměry pro činnou energii (třídy 1 a 2) Testy hořlavosti plastických materiálů pro součásti v přístrojích a zařízeních (údaje o hořlavosti) Technické údaje Vstupy Vstupní veličiny: viz tabulky 4 a 5 Měřicí rozsahy: viz tabulky 4 a 5 Tvar křivky: Jmenovitá frekvence: sinusový Hz nebo 16 2/3 Hz Vlastní spotřeba [VA] (při externím napájení): Napěťový obvod: U 2 / 400 kω Proudový obvod: I 2 0,01 Ω Trvale přípustné překročení vstupních veličin Proudový obvod 10 A při 400 V v jednofázové střídavé síti při 693 V v trojfázové síti Napěťový obvod 480 V 831 V jednofázová střídavá síť trojfázová síť Přípustné krátkodobé překročení vstupních veličin Překročená veličina Počet překročení Doba trvání překročení Doba mezi dvěma následujícími překročeními Proudový obvod při 400 V v jednofázové střídavé síti při 693 V v trojfázové síti 100 A 5 3 s 5 min. 250 A 1 1 s 1 hodina Napěťový obvod při 1 A, 2 A, 5 A Jednofázový střídavý proud 600 V při H interní : 1,5 Ur s 10 s Proud v trojfázové síti 1040 V při H interní : 1,5 Ur s 10 s PROFIBUS-DP (sběrnicové rozhraní RS-485) Připojení ke sběrnici: šroubové přípoje na svorkách 15 až 21 Protokol: PROFIBUS-DP EN Čip protokolu: SPC 4 Přenosová rychlost: Adresa: Max. délka sběrnice: Rozhraní: Možnost konfigurace: 9,6 kbaud 12 MBaud automatická identifikace přenosové rychlosti 126 (implicitně), lze nastavit prostřednictvím Set_Slave_Address m (v závislosti na přenosové rychlosti/kabelu) RS 485, galvanicky oddělené (500 V) Prostřednictvím PC na místě nebo přes busmaster 3

4 Tabulka 1: Měřené veličiny, které jsou (podle aplikace) k dispozici na sběrnicovém rozhraní Symboly Vysvětlení Aplikace (viz tabulka 5) A11 A16 A34 A24 / A44 U Vstupní napětí U12 Sdružené napětí mezi vodiči L1 a L2 U23 Sdružené napětí mezi vodiči L2 a L3 U31 Sdružené napětí mezi vodiči L3 a L1 U1N Fázové napětí mezi vodičem L1 a nulovým vodičem N U2N Fázové napětí mezi vodičem L2 a nulovým vodičem N U3N Fázové napětí mezi vodičem L3 a nulovým vodičem N UM Střední hodnota napětí I Vstupní proud I1 Fázový proud ve vodiči L1 I2 Fázový proud ve vodiči L2 I3 Fázový proud ve vodiči L3 IM Střední hodnota proudů IMS Střední hodnota proudů se znaménkem činného výkonu IB IB1 IB2 IB3 Efektivní hodnota proudu s velkou časovou konstantou (měřicí funkce s bimetalovým systémem) Efektivní hodnota proudu s velkou časovou konstantou (měřicí funkce s bimetalovým systémem), fáze 1 Efektivní hodnota proudu s velkou časovou konstantou (měřicí funkce s bimetalovým systémem), fáze 2 Efektivní hodnota proudu s velkou časovou konstantou (měřicí funkce s bimetalovým systémem), fáze 3 BS Funkce vlečného ukazatele pro měření efektivní hodnoty IB BS1 Funkce vlečného ukazatele pro měření efektivní hodnoty IB, fáze 1 BS2 Funkce vlečného ukazatele pro měření efektivní hodnoty IB, fáze 2 BS3 Funkce vlečného ukazatele pro měření efektivní hodnoty IB, fáze 3 F Frekvence vstupní veličiny P Činný výkon sítě P1 Činný výkon fáze 1 (fázový vodič L1 a nulový vodič N) 4

5 Pokračování tabulky 1: Symboly Vysvětlení Aplikace (viz tabulka 5) A11 A16 A34 A24 / A44 P2 Činný výkon fáze 2 (fázový vodič L2 a nulový vodič N) P3 Činný výkon fáze 3 (fázový vodič L3 a nulový vodič N) PF Koeficient činného výkonu cosφ = P/S PF1 Koeficient činného výkonu fáze 1, P1/S1 PF2 Koeficient činného výkonu fáze 2, P2/S2 PF3 Koeficient činného výkonu fáze 3, P3/S3 Q Jalový výkon sítě Q1 Jalový výkon fáze 1 (fázový vodič L1 a nulový vodič N) Q2 Jalový výkon fáze 2 (fázový vodič L2 a nulový vodič N) Q3 Jalový výkon fáze 3 (fázový vodič L3 a nulový vodič N) S Zdánlivý výkon sítě S1 Zdánlivý výkon fáze 1 (fázový vodič L1 a nulový vodič N) S2 Zdánlivý výkon fáze 2 (fázový vodič L2 a nulový vodič N) S3 Zdánlivý výkon fáze 3 (fázový vodič L3 a nulový vodič N) LF Účiník sítě LF1 Účiník fáze 1 LF2 Účiník fáze 2 LF3 Účiník fáze 3 QF Koeficient jalového výkonu sinφ = Q/S QF1 Koeficient jalového výkonu fáze 1, Q1/S1 QF2 Koeficient jalového výkonu fáze 2, Q2/S2 QF3 Koeficient jalového výkonu fáze 3, Q3/S3 EA Elektroměr 1 EB Elektroměr 2 EC Elektroměr 3 ED Elektroměr 4 Při použití transformátorů proudu a/nebo napětí se měřené hodnoty vztahují vždy k primární straně transformátorů. Variabilní proměnné Reset elektroměrů Reset vlečných ukazatelů 5

6 Referenční podmínky Teplota okolí: C Vstupní veličina: jmenovitý rozsah použití Napájení: H = Hn ± 1% Koeficient činného/jalového výkonu: cosφ = 1 resp. sinφ = 1 Frekvence: Hz, 16 2/3 Hz Tvar křivky: sinus, součinitel tvaru 1,1107 Ostatní: EN Přenosové vlastnosti Třída přesnosti: 0,2 resp. 0,4 u aplikací s umělým zapojením Elektroměry: 1,0 dle IEC 1036 (0,1 Ir I 1,5 Ir) Doba měřicího cyklu: Časová konstanta: podle měřené veličiny a naprogramování 1 2 doby měřicího cyklu Ovlivňující veličiny a jimi způsobené chyby Podle EN Elektrická bezpečnost Bezpečnostní třída: Stupeň krytí: IP 20, připojovací svorky Přepěťová kategorie: II IP 40, pouzdro Jmenovité izolační napětí: napěťový vstup: proudový vstup: výstup: napájení: Odolnost proti napěťovým rázům: III 5 kv; 1,2/50 µs; 0,5 Ws AC 400 V AC 400 V DC 40 V AC 400 V DC 230 V Zkušební napětí: 50 Hz, 1 min. dle EN V, vstupy proti všem ostatním obvodům a proti vnějšímu povrchu 3250 V, vstupní obvody proti sobě 3700 V, napájení proti výstupům a SCI a proti vnějšímu povrchu 490 V, výstupy a SCI proti sobě a proti vnějšímu povrchu Napájení Střídavé napětí: 100, 110, 230, 400, 500 nebo 693 V, ± 10%, 45 až 65 Hz příkon cca 10 VA Síťový zdroj DC, AC (DC nebo Hz) Tabulka 2: Jmenovitá napětí a tolerance Jmenovité napětí U N Tolerance V DC/AC DC % V DC/AC AC ± 10% Příkon: Programovací přípoj převodníku Rozhraní: RS 232 C Konektor DSUB: Montážní údaje Konstrukční provedení: Materiál pouzdra: 9 W resp. 10 VA 9pólový Rozhraní je galvanicky oddělené od všech ostatních obvodů. Pouzdro T24 Rozměry viz odstavec Rozměrové výkresy Lexan 940 (polykarbonát), třída hořlavosti V-0 dle UL 94, samozhášivý, neskapávající, neobsahuje halogeny Montáž: Západkové upevnění na lištu (35 x 15 mm nebo 35 x 7,5 mm) dle EN Provozní poloha: Hmotnost: Připojovací svorky Připojovací prvek: Přípustný průřez připojovacích vodičů: nebo s vysunutými příchytkami pro přímou montáž na stěnu pomocí šroubů libovolná Se síťovým transformátorem cca 1,1 kg Se zdrojem DC, AC cca 0,7 kg šroubové svorky s nepřímým sevřením drátu 4,0 mm 2 celistvý drát nebo 2 x 2,5 mm 2 lanko Zkoušky vlivu okolí EN : Zrychlení: Frekvenční rozsah: vibrace ± 2 g Hz, projít rychlostí: 1 oktáva/min. 6

7 Počet cyklů: EN Zrychlení: EN /-2/-3: 10 v každé ze 3 navzájem kolmých rovin rázy Podmínky okolí Chyby vlivem teploty okolí: ± 0,2% / 10 K 3 x 50 g, po 3 rázech v 6 směrech chlad, suché teplo, vlhké teplo Jmenovitý rozsah teploty použití: skupina II) C (aplikační Provozní teplota: 10 až + 55 C Teplota při skladování: 40 až +85 C Relativní vlhkost vzduchu v ročním průměru: 75% Tabulka 3: SINEAX DME 406 s PROFIBUS-DP Ze skladu lze odebrat následující varianty převodníku, které jsou naprogramovány na základní konfiguraci. Stačí uvést objednací číslo: Charakteristika / základní konfigurace Kód Obj. č. 1. Konstrukční provedení: Pouzdro T24 pro montáž na lištu a na stěnu Jmenovitá frekvence: 50 Hz 1 3. Napájení: 230 V AC, Hz V DC/AC V DC/AC Připojení napájení: Externí připojení (standardně) 1 5. Zkušební protokol: Ne 0 6. Konfigurace: Naprogramována základní konfigurace 0 Srovnej s tabulkou 4 Údaje pro objednávku Základní konfigurace 1. Aplikace: Čtyřvodičová trojfázová nesymetricky zatížená síť A Vstupní napětí: Jmenovitá hodnota Ur = 100 V U Vstupní proud: Jmenovitá hodnota Ir = 2 A V 2 4. Údaje o primáru: Bez uvedení primárních hodnot W 0 5. Elektroměr 1: Neobsazeno EA Elektroměr 2: Neobsazeno FA Elektroměr 3: Neobsazeno GA Elektroměr 4: Neobsazeno HA 00 Srovnej s tabulkou 5 Naprogramování Tabulka 4: Údaje pro objednávku CHARAKTERISTIKA KÓD 1. Konstrukční provedení Pouzdro T24 pro montáž na lištu a na stěnu Jmenovitá frekvence 1) 50 Hz (60 Hz přípustné bez přídavné chyby; 16 2/3 Hz, přídavná chyba 1,25) 1 2) 60 Hz (50 Hz přípustné bez přídavné chyby; 16 2/3 Hz, přídavná chyba 1,25) 2 3) 16 2/3 Hz (zákazník nemůže přeprogramovat, 50/60 Hz přípustné, ale doplňková chyba 1,25) 3 Pokračování tabulky 4 na další straně! 7

8 Pokračování Tabulky 4: Údaje pro objednávku CHARAKTERISTIKA 3. Napájení Jmenovitý rozsah 1) AC V H n = 100 V 1 2) AC V H n = 110 V 2 3) AC V H n = 230 V 3 4) AC V H n = 400 V 4 5) AC V H n = 500 V 5 6) AC V H n = 693 V 6 7) DC/AC V 7 8) DC/AC Připojení napájení 1) Externí připojení (standardně) 1 2) Interní připojení z napěťového vstupu 2 Řádek 2: Nelze kombinovat s jmenovitou frekvencí 16 2/3 Hz a aplikacemi A15 / A16 / A24 Pozor: Zvolené napájecí napětí musí souhlasit se vstupním napětím (tabulka 5)! 5. Zkušební protokol 0) Ne 0 D) Ano, německy D E) Ano, anglicky E 6. Konfigurace 0) Naprogramována základní konfigurace (viz tabulka 3) 9) Naprogramováno podle objednávky 0 Řádek 0: Není přípustné s interním napájením z napěťového vstupu 9 Řádek 9: Nezbytnou součástí objednávky je vyplněný formulář W 2410 d se všemi údaji o naprogramování, jestliže mají být čteny měřené hodnoty v primárních veličinách nebo hodnoty elektroměrů. KÓD Tabulka 5: Naprogramování CHARAKTERISTIKA Aplikace A11 A16 A34 A24 / A44 1. Aplikace (typ sítě) Jednofázový střídavý proud A11 Třívodičová trojfázová symetricky zatížená síť, umělé zapojení U: L1-L2, I: L1* A12 Třívodičová trojfázová symetricky zatížená síť A13 Čtyřvodičová trojfázová symetricky zatížená síť A14 Třívodičová trojfázová symetricky zatížená síť, umělé zapojení U: L3-L1, I: L1* A15 Třívodičová trojfázová symetricky zatížená síť, umělé zapojení U: L2-L3, I: L1* A16 Třívodičová trojfázová nesymetricky zatížená síť A34 Čtyřvodičová trojfázová nesymetricky zatížená síť A44 Čtyřvodičová trojfázová nesymetricky zatížená síť, Open-Y A24 Pokračování tabulky 5 na další straně! 8

9 Pokračování Tabulky 5: Programování CHARAKTERISTIKA Aplikace A11 A16 A34 A24 / A44 2. Vstupní napětí Jmenovitá hodnota Ur = 57,7 V U01 Jmenovitá hodnota Ur = 63,5 V U02 Jmenovitá hodnota Ur = 100 V U03 Jmenovitá hodnota Ur = 110 V U04 Jmenovitá hodnota Ur = 120 V U05 Jmenovitá hodnota Ur = 230 V U06 Jmenovitá hodnota Ur [V] U91 Jmenovitá hodnota Ur = 100 V U21 U21 U21 Jmenovitá hodnota Ur = 110 V U22 U22 U22 Jmenovitá hodnota Ur = 115 V U23 U23 U23 Jmenovitá hodnota Ur = 120 V U24 U24 U24 Jmenovitá hodnota Ur = 400 V U25 U25 U25 Jmenovitá hodnota Ur = 500 V U26 U26 U26 Jmenovitá hodnota Ur [V] U93 U93 U93 Řádky U01 až U06: Jen pro jednofázovou nebo čtyřvodičovou trojfázovou symetricky zatíženou síť Řádek U91: Ur [V] 57 až 400 Řádek U93: Ur [V] > 100 až Vstupní proud Jmenovitá hodnota Ir = 1 A V1 V1 V1 Jmenovitá hodnota Ir = 2 A V2 V2 V2 Jmenovitá hodnota Ir = 5 A V3 V3 V3 Jmenovitá hodnota Ir > 1 až 6 [A] V9 V9 V9 4. Transformátory Bez uvedení primárních hodnot W0 W0 W0 VT =... kv CT =... A W9 W9 W9 Řádek W9: Uveďte údaje o primáru měničů, např. 33 kv, 1000 A Přitom musí příslušné sekundární hodnoty odpovídat jmenovitému vstupnímu napětí zvolenému v charakteristice 2 resp. jmenovitému vstupnímu proudu zvolenému v charakteristice 3. Pokračování tabulky 5 na další straně! 9

10 Pokračování Tabulky 5: Programování CHARAKTERISTIKA Aplikace A11 A16 A34 A24 / A44 5. Elektroměr 1 Neobsazeno EA00 EA00 EA00 I Síť [Wh] EA50 I1 L1 [Wh] EA51 EA51 I2 L2 [Wh] EA52 EA52 I3 L3 [Wh] EA53 EA53 S Síť [Wh] EA54 EA54 EA54 S1 L1 [Wh] EA55 S2 L2 [Wh] EA56 S3 L3 [Wh] EA57 P Síť (odběr) [Wh] EA58 EA58 EA58 P1 L1 (odběr) [Wh] EA59 P2 L2 (odběr) [Wh] EA60 P3 L3 (odběr) [Wh] EA61 Q Síť (ind.) [Wh] EA62 EA62 EA62 Q1 L1 (ind.) [Wh] EA63 Q2 L2 (ind.) [Wh] EA64 Q3 L3 (ind.) [Wh] EA65 P Síť (dodávka) [Wh] EA66 EA66 EA66 P1 L1 (dodávka) [Wh] EA67 P2 L2 (dodávka) [Wh] EA68 P3 L3 (dodávka) [Wh] EA69 Q Síť (kap.) [Wh] EA70 EA70 EA70 Q1 L1 (kap.) [Wh] EA71 Q2 L2 (kap.) [Wh] EA72 Q3 L3 (kap.) [Wh] EA73 6. Elektroměr 2 Jako elektroměr 1, kódy však začínají velkým písmenem F FA.. FA.. FA.. 7. Elektroměr 3 Jako elektroměr 1, kódy však začínají velkým písmenem G GA.. GA.. GA.. 8. Elektroměr 4 Jako elektroměr 1, kódy však začínají velkým písmenem H HA.. HA.. HA.. Poznámka: U I, I1, I2, I3 se energie vztahuje k následujícímu výkonu: P = I Up, I1 Up, I2 Up, I3 Up. Up = jmenovité primární napětí příp. jmenovité sekundární napětí, když nejsou použity transformátory. 10

11 Zapojení svorek Funkce Měřicí vstup AC proud IL1 IL2 IL3 AC napětí UL1 UL2 UL3 N RS 485 VP (PROFIBUS DP) RxD/TxD -P RxD/TxD -N Shield RxD/TxD -P RxD/TxD -N DGND Napájení AC ~ ~ DC + Svorka 1 / 3 4 / 6 7 / Přední strana Při napájení z napěťového vstupu se provádí interní připojení takto: Aplikace (typ sítě) Interní připojení svorka / síť Jednofázový střídavý proud 2 / 11 (L1 N) Čtyřvodičová trojfázová symetricky 2 / 11 (L1 N) zatížená síť Všechny ostatní (kromě A15 / A16 / A24) 2 / 5 (L1 L2) Zakončení vedení Oba konce sběrnicového kabelu musí být opatřeny zakončovacím odporem, aby bylo zajištěno, že je na vedení nastaven definovaný klidový potenciál, budou minimalizovány odrazy na vedení a sběrnice bude přibližně konstantně zatížená. Měřicí vstup BD = LED BUS Failure (chyba sběrnice) Slave je ve stavu Baud Search a nepřijímá žádné platné telegramy BA = Bus Aktiv (sběrnice aktivní) Slave je ve stavu cyklické výměny dat BD = LED Bus Diagnose (diagnostika sběrnice) svítí: chybné nastavení parametrů bliká: chybná konfigurace Typy sítí / aplikace Měřicí vstupy Obsazení svorek Jednofázová střídavá síť (A11) 11

12 Typy sítí / aplikace Měřicí vstupy Obsazení svorek Třívodičová trojfázová symetricky zatížená síť I: L1 (A13) Při měření proudu ve fázi L2 příp. L3 proveďte připojení napětí podle následující tabulky: Transformátor proudu Svorky Třívodičová trojfázová symetricky zatížená síť Umělé zapojení U: L1 L2 I: L1 (A12) Při měření proudu ve fázi L2 příp. L3 proveďte připojení napětí podle následující tabulky: Transformátor proudu Svorky Třívodičová trojfázová symetricky zatížená síť Umělé zapojení U: L3 L1 I: L1 (A15) Při měření proudu ve fázi L2 příp. L3 proveďte připojení napětí podle následující tabulky: Transformátor proudu Svorky 12

13 Typy sítí / aplikace Měřicí vstupy Obsazení svorek Třívodičová trojfázová symetricky zatížená síť Umělé zapojení U: L2 L3 I: L1 (A16) Při měření proudu ve fázi L2 příp. L3 proveďte připojení napětí podle následující tabulky: Transformátor proudu Svorky Čtyřvodičová trojfázová symetricky zatížená síť I: L1 (A14) Při měření proudu ve fázi L2 příp. L3 proveďte připojení napětí podle následující tabulky: Transformátor proudu Svorky Třívodičová trojfázová nesymetricky zatížená síť (A34) 13

14 Typy sítí / aplikace Měřicí vstupy Obsazení svorek Čtyřvodičová trojfázová nesymetricky zatížená síť (A44) 3 jednopólově izolované transformátory napětí ve VN síti Čtyřvodičová trojfázová nesymetricky zatížená síť, zapojení Open-Y (A24) NN síť 2 jednopólově izolované transformátory napětí ve VN síti Rozlišení PF, QF a LF Výstup dodávka odběr dodávka Obr. 3. koeficient činného výkonu PF, koeficient jalového výkonu QF ----, účiník LF

15 Rozměrové výkresy Tabulka 6: Příslušenství (není součástí dodávky převodníku) Popis Obj. č. Programovací kabel Konfigurační software DME pro SINEAX/EURAX DME 424, 440, 442, SINEAX DME 400, 401 a 406 Windows 3.1x, 95, 98, NT a 2000 na CD v německém, anglickém, francouzském, italském a holandském jazyce (Stažení bezplatně na CD kromě toho obsahuje všechny konfigurační programy, které jsou v současné době k dispozici pro výrobky Camille Bauer. Návod k použití DME Bd-f-e Obr 4. SINEAX DME 406 v pouzdru T24 upevněný na liště (35 x 15 mm nebo 35 x 7,5 mm, podle EN ). Popis Obj. č. SINEAX A Propojovací kabel sub D 9 pól. zástrčka/zástrčka 1,8 m Obr 5. SINEAX DME 406 v pouzdru T24 s vysunutými příchytkami pro přímou montáž na stěnu. Změny vyhrazeny Kontaktní adresa: GMC měřicí technika s.r.o. Fügnerova 1a, Blansko Tel.: , Fax:

16 NAPROGRAMOVÁNÍ PRO SINEAX, TYP DME 406 bez analogových výstupů, s PROFIBUS DP (viz katalogový list DME Ld, Tabulka 4: Naprogramování ) Zákazník / zastoupení:... Datum:... Zakázka č. / pol.:... Termín dodání:... Počet přístrojů:... Typ přístroje (kód): Uvedení kódů k charakteristikám 1 až 8: U charakteristik 1 až 8 se jedná o konfigurační údaje, které se programují prostřednictvím software. 1. Aplikace Typ sítě Vstupní napětí, jmenovitá hodnota Ur = Vstupní proud, jmenovitá hodnota Ir = Transformátory VT =... kv CT =...A Uveďte údaje o primáru transformátorů, např. 33 kv, 1000 A Přitom musí příslušné sekundární hodnoty odpovídat jmenovitému vstupnímu napětí zvolenému v charakteristice 2 resp. jmenovitému vstupnímu proudu zvolenému v charakteristice Elektroměr 1 6. Elektroměr 2 7. Elektroměr 3 8. Elektroměr

SINEAX DME 440 s rozhraním RS 485 Programovatelný multipřevodník

SINEAX DME 440 s rozhraním RS 485 Programovatelný multipřevodník pro měření elektrických veličin v silnoproudé síti Použití SINEAX DME 440 (obr. 1) je programovatelný převodník se sběrnicovým rozhraním RS 485 (MODBUS ). Snímá současně více veličin elektrické sítě a

Více

SINEAX U 554 Převodník střídavého napětí s různými charakteristikami

SINEAX U 554 Převodník střídavého napětí s různými charakteristikami S připojením napájecího napětí Měření efektivní hodnoty Pouzdro P13/70 pro montáž na lištu Použití Převodník SINEAX U 554 (obr. 1) převádí sinusové nebo zkreslené střídavé napětí na vnucený stejnosměrný

Více

SINEAX A 210 Multifunkční wattmetr

SINEAX A 210 Multifunkční wattmetr 63 měřených veličin 8 elektroměrů po 5 středních hodnotách P, Q, S Použití Wattmetr A 210 je vhodný pro montáž do rozváděčů a měří všechny důležité veličiny v trojfázové a jednofázové střídavé síti. Měřené

Více

SINEAX TV 809, 1-kanálový Programovatelný oddělovací zesilovač

SINEAX TV 809, 1-kanálový Programovatelný oddělovací zesilovač ke galvanickému oddělení, zesílení a převodu stejnosměrných signálů Použití Úkolem oddělovacího zesilovače SINEAX TV 809 (obr. 1) je galvanicky oddělovat vstupní signály od výstupních, zesilovat je a/nebo

Více

SINEAX V 624 Programovatelný převodník teploty pro odporový teploměr nebo termočlánek

SINEAX V 624 Programovatelný převodník teploty pro odporový teploměr nebo termočlánek SINEAX V 6 Pouzdro P/7 pro montáž na lištu DIN 00 II () G Použití Převodník SINEAX V 6 (obr. ) je vhodný pro měření teploty ve spojení s termočlánky (TC) nebo odporovými teploměry (RTD). Nelinearita teplotních

Více

KINAX 2W2 Programovatelný převodník úhlu natočení

KINAX 2W2 Programovatelný převodník úhlu natočení Použití Převodník KINAX 2W2 (obr. 2 a 3) snímá bezkontaktně a téměř bez zpětných účinků úhlovou polohu hřídele a převádí ji na vnucený, měřené hodnotě přímo úměrný stejnosměrný proud. Technicky smysluplně

Více

Základnová stanice SyM² ZMK400 Technická data

Základnová stanice SyM² ZMK400 Technická data 1 Elektroměry podle IEC / MID Průmyslové a komerční Základnová stanice SyM² ZMK400 Technická data ZMK400CE základnový modul představuje novou řadu synchronních elektroměrů doplněných o modulární koncepci

Více

přenosu Měření dat s možností MĚŘENÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE EMDX3: multifunkční měřicí centrála

přenosu Měření dat s možností MĚŘENÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE EMDX3: multifunkční měřicí centrála MĚŘENÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE EMDX3: multifunkční měřicí centrála montáž na DIN lištu Měření s možností přenosu dat 0 06 76 Technické charakteristiky (str. 50) Nové přístroje pro měření EMDX umožňují vzdálený

Více

SINEAX A230 Multifunkční wattmetr s analýzou sítě

SINEAX A230 Multifunkční wattmetr s analýzou sítě Výhody Analýza sítě a spotřeby měřením vyšších harmonických, THD, nesymetrie, extrémní a střední hodnoty Vysoká funkčnost v plochém konstrukčním provedení (vestavná hloubka 46 mm) šetří náklady při pořizování,

Více

Digitální panelové měřící přístroje

Digitální panelové měřící přístroje Digitální panelové měřící přístroje Digitální panelové měřící přístroje Moderní digitální měřící přístroje s mikroprocesorovým řízením sloužící na měření elektrických veličin v jedno- a třífázové síti

Více

Řada ODIN Stručný přehled výrobků

Řada ODIN Stručný přehled výrobků Stručný přehled výrobků Klíčové aplikace V budovách pro obchodní činnost Měření v objektu Výkonnostní parametry elektroměru Jednofázový a trojfázový Přímé připojení do 65 A Činná energie Třída přesnosti

Více

Převodníky AC / DC signálů Galvanické oddělovače Napájecí zdroje Zobrazovače

Převodníky AC / DC signálů Galvanické oddělovače Napájecí zdroje Zobrazovače Převodníky AC / DC signálů Galvanické oddělovače Napájecí zdroje Zobrazovače 48,1,2,47,4 6,3,4,4 5,44,5,6,43,42, 7,8,41,4 0,9,10, 39,38,1 1,12,37, 36,13,1 4,35,34,15,16, 33,32,1 7,18,31, 30,19,2 0,29,28,21,22,

Více

E350 řada 2. ZCF100Ax/Cx s2. Technické údaje. Elektroměry IEC/MID pro domácnosti

E350 řada 2. ZCF100Ax/Cx s2. Technické údaje. Elektroměry IEC/MID pro domácnosti Elektroměry IEC/MID pro domácnosti ZCF100Ax/Cx s2 E350 řada 2 Technické údaje Společnost Landis+Gyr vychází ze své tradice měřidel s otevřenou komunikací a uvádí na trh nejnovější generaci flexibilního

Více

Oddělovací moduly VariTrans

Oddělovací moduly VariTrans Oddělovací moduly VariTrans VariTrans B 13000 určen pro standardní průmyslové aplikace, kalibrované rozsahy VariTrans P 15000 profesionální převodník pro standardní signály, kalibrované rozsahy VariTrans

Více

A2000 Multifunkční wattmetr

A2000 Multifunkční wattmetr Měření proudu, napětí, činného, jalového a zdánlivého výkonu, účiníku, činné a jalové energie, činitele zkreslení a vyšších harmonických Přesné měřené hodnoty s mezními chybami U a I > 0,25% Podle provedení

Více

Analyzátor sítě. ADR-Vision. Návod na použití

Analyzátor sítě. ADR-Vision. Návod na použití Analyzátor sítě ADR-Vision Návod na použití ADR-vision: Digitální analyzátor sítě s LED displejem určený pro měření základních elektrických veličin v Jednofázových + Třífázových + Neutro AC systémech Bezpečnostní

Více

SINEAX V 608 Programovatelný převodník teploty pro 2-vodičové zapojení a RTD a TC vstupy

SINEAX V 608 Programovatelný převodník teploty pro 2-vodičové zapojení a RTD a TC vstupy v pouzdru K17 pro montáž na lištu Použití SINEAX V 608 je převodník pro 2-vodičové zapojení. Je vhodný na měření teploty ve spojení s termočlánky nebo odporovými teploměry. Nelinearita teplotních čidel

Více

E550. ZMG400AR/CR řada 2. Technické údaje. Elektroměry IEC/MID průmyslové+komerční

E550. ZMG400AR/CR řada 2. Technické údaje. Elektroměry IEC/MID průmyslové+komerční Elektroměry IEC/MID průmyslové+komerční ZMG400AR/CR řada 2 E550 Technické údaje Společnost Landis+Gyr vychází ze své tradice průmyslových měřidel a uvádí na trh výrobek E550 řady 2, zástupce nejnovější

Více

Analyzátor sítě ADR. Návod na použití

Analyzátor sítě ADR. Návod na použití Analyzátor sítě ADR Návod na použití Všeobecný popis Analyzátor sítě ADR slouží pro měření a záznam parametrů sítě a vyrábí se v následujících modifikacích a vybavení: Kód výrobku Model Popis VN 561700

Více

KINAX WT 711 Programovatelný převodník úhlu otočení

KINAX WT 711 Programovatelný převodník úhlu otočení Vestavný přístroj Použití Převodník KINAX WT 711 (obr. 1 a 2) snímá bezkontaktně úhlovou polohu hřídele a převádí ji na vnucený stejnosměrný proud přímo úměrný měřené hodnotě. Díky své kompaktní konstrukci

Více

BCPM: Systém pro měření a monitorování napájení datových technologií (PDU) Katalogové listy

BCPM: Systém pro měření a monitorování napájení datových technologií (PDU) Katalogové listy BCPM: Systém pro měření a monitorování napájení datových technologií (PDU) Katalogové listy Funkce a vlastnosti Ideální řešení pro manažery, techniky a provozní vedoucí datových center, kteří odpovídají

Více

REVEX profi II. Měřené veličiny:

REVEX profi II. Měřené veličiny: REVEX profi II REVEXprofi II - špičkový přístroj pro kontroly a revize el. spotřebičů dle ČSN 33 1600 ed. 2 a pro kontroly pracovních strojů dle ČSN EN 60204-1 REVEXprofi získal na veletrhu Elektrotechnika

Více

REVEXprofi Přístroj získal na veletrhu Elektrotechnika 2007 ocenění "Zlatý výrobek" Měřené veličiny:

REVEXprofi Přístroj získal na veletrhu Elektrotechnika 2007 ocenění Zlatý výrobek Měřené veličiny: REVEXprofi - špičkový přístroj pro kontroly a revize el. spotřebičů dle ČSN 33 1610 a pro kontroly pracovních strojů dle ČSN EN 60204-1 Přístroj získal na veletrhu Elektrotechnika 2007 ocenění "Zlatý výrobek"

Více

KINAX WT 707 Snímač úhlu natočení

KINAX WT 707 Snímač úhlu natočení Přístroj v robustním provedení Použití Snímač KINAX WT 707 (obr. 1 až 6) měří bezkontaktně úhlovou polohu hřídele a převádí ji na vnucený stejnosměrný proud přímo úměrný naměřené hodnotě. Díky svému robustnímu

Více

REVEXprofi II - špičkový přístroj pro kontroly a revize el. spotřebičů dle ČSN 33 1600 ed. 2 a pro kontroly pracovních strojů dle ČSN EN 60204-1

REVEXprofi II - špičkový přístroj pro kontroly a revize el. spotřebičů dle ČSN 33 1600 ed. 2 a pro kontroly pracovních strojů dle ČSN EN 60204-1 REVEXprofi II - špičkový přístroj pro kontroly a revize el. spotřebičů dle ČSN 33 1600 ed. 2 a pro kontroly pracovních strojů dle ČSN EN 60204-1 Měřené veličiny: - odpor ochranného vodiče proudem > 200

Více

E35C. Komunikační modul Pro domácnosti. AD-FU/CU/GU verze 4.0. Technické údaje

E35C. Komunikační modul Pro domácnosti. AD-FU/CU/GU verze 4.0. Technické údaje Komunikační modul Pro domácnosti AD-FU/CU/GU verze 4.0 E35C Technické údaje Komunikační moduly E35C AD-xU verze 4.0 zajišťují komunikaci TCP/IP prostřednictvím mobilní sítě 2G/3G mezi měřidly E350 a centrálním

Více

E35C. AD-FE/CE, verze 4.0. Technická data. Komunikační modul pro domácnosti

E35C. AD-FE/CE, verze 4.0. Technická data. Komunikační modul pro domácnosti Komunikační modul pro domácnosti AD-FE/CE, verze 4.0 E35C Technická data Komunikační moduly E35C AD-FE verze 4.0 zajišťují komunikaci TCP/IP přes Ethernet mezi měřidly E350 a centrálním systémem. Pomocí

Více

Třífázový statický ELEktroměr

Třífázový statický ELEktroměr Třífázový statický ELEktroměr ZE 312 Elektroměr ZE312.Dx je třífázový jedno nebo dvoutarifní elektroměr určený pro měření spotřeby elektrické energie v obytných a obchodních prostorách a v lehkém průmyslu.

Více

MXIO. Kompaktní I/O modul. Shrnutí. Použití Kompaktní I/O modul pro sběr dat a řízení procesů. Funkce. Technické údaje

MXIO. Kompaktní I/O modul. Shrnutí. Použití Kompaktní I/O modul pro sběr dat a řízení procesů. Funkce. Technické údaje MXIO Kompaktní I/O modul Shrnutí Kompaktní I/O modul MXIO je mikroprocesorem řízený komunikativní modul se skladbou I/O optimalizovanou pro aplikace VVK a domovní techniky. Modul komunikuje po sběrnici

Více

Proudový ventil. Pro pulsní řízení AC 24 V pro elektrické výkony do 30 kw. Proudové ventily jsou konstruovány pro spínání těchto odporových zátěží:

Proudový ventil. Pro pulsní řízení AC 24 V pro elektrické výkony do 30 kw. Proudové ventily jsou konstruovány pro spínání těchto odporových zátěží: 4 937 DESIO Proudový ventil Pro pulsní řízení AC 24 V pro elektrické výkony do 30 kw SEA45.1 Použití Proudový ventil se používá pro regulaci topných elementů v zařízeních vytápění, větrání a klimatizace,

Více

4.10 Ovládač klávesnice 07 TC 91 Ovládání 32 přepínačů/kláves a 32 LED

4.10 Ovládač klávesnice 07 TC 91 Ovládání 32 přepínačů/kláves a 32 LED .0 Ovládač klávesnice Ovládání 3 přepínačů/kláves a 3 LED 3 Obr..0-: Ovládač klávesnice 5 Obsah Účel použití...0- Zobrazení a komponenty na desce tištěných spojů...0- Elektrické zapojení...0- Přiřazení

Více

Přístroj je vybaven hodinami reálného času (RTC), pamětí až pro 10000 naměřených hodnot a podsvíceným grafickým LCD displejem.

Přístroj je vybaven hodinami reálného času (RTC), pamětí až pro 10000 naměřených hodnot a podsvíceným grafickým LCD displejem. PU 294 DELTA Přístroj pro revize elektrických spotřebičů a zdravotnických elektrických zařízení PŘÍSTROJEM PU 294 DELTA LZE MĚŘIT: izolační odpory odpor ochranného vodiče unikající proudy včetně unikajících

Více

Rishabh.cz MĚŘICÍ TRANSFORMÁTORY PROUDU S ROZEBÍRATELNÝM JÁDREM. tel.: +420 601 567 544 e-mail: obchod@rishabh.cz

Rishabh.cz MĚŘICÍ TRANSFORMÁTORY PROUDU S ROZEBÍRATELNÝM JÁDREM. tel.: +420 601 567 544 e-mail: obchod@rishabh.cz Rishabh.cz tel.: +420 601 567 544 e-mail: obchod@rishabh.cz instalace do existujících zařízení bez nutnosti přerušení nebo demontáže primárního vodiče jednoduchá a rychlá montáž slyšitelným jištěným zaklapnutím

Více

Uživatelský manuál. DALIcus

Uživatelský manuál. DALIcus LIcus Uživatelský manuál verze 1.1 senzor pro měření střídavého proudu měření true RMS galvanické oddělení měřeného obvodu měřící rozsah 0-12A AC napájení ze sběrnice LI až šest senzorů v jednom zařízení

Více

VSTUPNÍ VÝSTUPNÍ ROZSAHY

VSTUPNÍ VÝSTUPNÍ ROZSAHY Univerzální vysokonapěťový oddělovací modul VariTrans P 29 000 P0 ní signály ±30 mv až ±1000 V ±20 ma, ±10 V nebo 0(4)..20 ma Pracovní napětí až 1000 V ac/dc Přesnost 0,1 nebo 0,2 % z rozsahu Zkušební

Více

Oblast použití. Rozsah 999999,9 kwh Rozlišení hrubé 0,1 kwh Rozlišení jemné 0,01 kwh

Oblast použití. Rozsah 999999,9 kwh Rozlišení hrubé 0,1 kwh Rozlišení jemné 0,01 kwh EME-103 Elektroměr třífázový polopřímý/nepřímý pro měření odběru činné energie ve třídě přesnosti 2 s velkým dynamickým rozsahem a odděleným rychlým impulsním výstupem Oblast použití Elektroměr EME-103

Více

Modulové přístroje Elektroměry

Modulové přístroje Elektroměry Modulové přístroje Elektroměry V nabídce též elektroměry s cetifikací MI Elektroměr, -fázový E50 - Jmenovité napětí: 0V +/- 5% - Frekvence: 50/0 Hz +/- Hz - Pracovní rozsah 0,04... (E050/05) - Pracovní

Více

TECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU UC-7201. 1. vydání - červen 2004

TECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU UC-7201. 1. vydání - červen 2004 TECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU UC-7201 1. vydání - červen 2004 Podrobná uživatelská dokumentace je k dispozici v elektronické podobě na CD INFO, lze ji také objednat v tištěné podobě - název

Více

Komunikační cenrála slouží k dálkové osluze a kontrole LPB zařízení s maximálně 16 regulátory.

Komunikační cenrála slouží k dálkové osluze a kontrole LPB zařízení s maximálně 16 regulátory. Komunikační centrála pro LPB zařízení OCI6... Komunikační cenrála slouží k dálkové osluze a kontrole LPB zařízení s maximálně 6 regulátory. Použití Zařízení Budovy Provozovatel Centrála je součástí LPB

Více

Popis. Použití. Výhody

Popis. Použití. Výhody str. 1/6 Popis Zepalog je mikroprocesorový záznamník určený pro registraci teplot, relativní vlhkosti a dalších měřených veličin převedených na elektrický signál 0-20 ma (resp. 4-20 ma) a jejich zobrazení

Více

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena.

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena. Časové relé Z-ZR Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008 Všechna práva vyhrazena. Informace v tomto dokumentu mohou podléhat změnám - platí aktuální verze. Společnost Moeller Elektrotechnika s.r.o.

Více

Sada pro Profinet IO se stupněm krytí IP67 TI-BL67-EN-PN-8

Sada pro Profinet IO se stupněm krytí IP67 TI-BL67-EN-PN-8 Typové označení Identifikační číslo 1545043 Počet kanálů 8 Rozměry 204 x 145 x 77.5 mm délka kabelu mezi interface a čtecí/ zapisovací hlavou až 50 m 3dekadické otočné přepínače pro nastavení sběrnicové

Více

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products 5 192 Frekvenční měniče SED2 Frekvenční měniče pro regulaci otáček třífázových motorů na střídavý pro pohon ventilátorů a čerpadel. Rozsah: 0.37 kw až 90 kw ve verzi IP20/21, 1.1 kw až 90 kw ve verzi IP54.

Více

SSR (Solid State Relay) Polovodičové relé s chladičem, jmenovitý proud 10 A až 88 A

SSR (Solid State Relay) Polovodičové relé s chladičem, jmenovitý proud 10 A až 88 A PMA a Company of WEST Control Solutions SSR (Solid State Relay) Polovodičové relé s chladičem, jmenovitý proud 10 A až 88 A Jednofázové kompaktní moduly s chladičem Spínání v nule Indikace vstupního signálu

Více

Kombinovaný adaptér se síťovou zásuvkou chráněnou svodičem přepětí. Adaptér chrání síťový zdroj a datové vstupy připojeného telekomunikačního

Kombinovaný adaptér se síťovou zásuvkou chráněnou svodičem přepětí. Adaptér chrání síťový zdroj a datové vstupy připojeného telekomunikačního DEHN chrání. 909 300 DPO 230 TV 909 300 4013364117723 4-3-1 233,8 g 1 Stk. 86,00 909 310 DPO 230 NT 909 310 4013364117747 4-3-1 212 g 1 Stk. 75,50 909 320 DPO 230 ISDN 909 320 4013364136885 4-3-1 215 g

Více

Servopohony vzduchotechnických

Servopohony vzduchotechnických 4 634 OpenAir T Servopohony vzduchotechnických klapek GDB...1 GLB...1 GSF 1 Rotační provedení, / AC 230 V Elektronické rotační servopohony s tříbodovým a spojitým řízením, jmenovitý krouticí moment 5 Nm

Více

Řada 78 - Spínané napájecí zdroje

Řada 78 - Spínané napájecí zdroje Spínané napájecí zdroje na DIN-lištu výstup: 12 V DC; 12 nebo 50 24 V DC; 12, 36 nebo 60 vstup: (110...240) V AC 50/60 Hz nebo 220 V DC nízká spotřeba naprázdno < 0,4 ochrana proti přetížení a zkratu na

Více

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej.

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej. Sundaram KS Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ Sundaram KS 1K/2K/3K Sundaram KS 4K/5K > Střídač s čistým sinusovým průběhem > Výběr rozsahu vstupního napětí pro domácí spotřebiče a osobní počítače

Více

R6000 8-kanálový regulátor

R6000 8-kanálový regulátor 8 individuálně volitelných regulačních zón, termočlánky a Pt100 Mimořádně krátký vzorkovací interval pro všechny kanály (100 ms) Druhy regulátorů: regulátor pracovního cyklu, snímač mezních hodnot, dvou-

Více

Elektronický tlakový spínač s procesním připojením. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty Na přání polní pouzdro s průhledem displeje

Elektronický tlakový spínač s procesním připojením. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty Na přání polní pouzdro s průhledem displeje s procesním připojením Polovodičový tenzometr Různá procesní připojení Pro potravinářský, chemický a farmaceutický průmysl Teplota média do 00 C Jmenovité rozsahy od 0... 00 mbar do 0... 0 bar DS 00 P

Více

Přístrojové transformátory proudu nízkého napětí řady CLA a CLB

Přístrojové transformátory proudu nízkého napětí řady CLA a CLB řady CLA a CLB Přístrojové transformátory proudu pro nízké napětí jsou určeny k použití v rozvodných zařízeních nízkého napětí se jmenovitými proudy do 2500 A. Transformátory splňují požadavky ČSN, mezinárodních

Více

Sada pro Profinet IO se stupněm krytí IP20 TI-BL20-E-PN-S-4

Sada pro Profinet IO se stupněm krytí IP20 TI-BL20-E-PN-S-4 K integraci do PLC systému není třeba žádný speciální software (funkční blok). délka kabelu mezi interface a čtecí/ zapisovací hlavou až 50 m připojení až 4 čtecích / zapisovacích hlav kabelem BLident

Více

Jističe. System pro M Jističe S 2. Hlavní jistič S 700. Ostatní jističe S 111. System Connect

Jističe. System pro M Jističe S 2. Hlavní jistič S 700. Ostatní jističe S 111. System Connect Obsah Strana System pro M S 2 konstrukční řady S 240 A - B........................... 1/20 konstrukční řady S 240 A - C........................... 1/0 Příslušenství k jističům S 240 A..............................

Více

Relé přechodných zemních spojení

Relé přechodných zemních spojení Návod k použití Vydání 02/2003 Relé přechodných zemních spojení Typ EWR 22 Konstrukční provedení Zásuvný modul 12 TE Pouzdro pro montáž na stěně Pouzdro pro montáž do rozváděčů Pouzdro pro montáž na liště

Více

Bezdrátový multizónový modul

Bezdrátový multizónový modul s 1 428 Bezdrátový multizónový modul pro podlahové vytápění / zónové topné systémy RDE-MZ6 Bezdrátový multizónový modul RDE-MZ6 s napájením AC 230 V Montáž na DIN lištu (součástí dodávky modulu) 2-polohová

Více

Kontrolní technika. Měnič zatížení BH 9098 varimeter

Kontrolní technika. Měnič zatížení BH 9098 varimeter ontrolní technika ěnič zatížení BH 998 varimeter 2478 splňuje požadavky norem IEC/E 6 255, DI DE 435-33 dodává galvanicky oddělené analogové signály, závislé na zatížení ve volitelném rozsahu -... 2 m

Více

Jednoduchý frekvenční měnič ABB ACS55-0,18 až 2,2 kw

Jednoduchý frekvenční měnič ABB ACS55-0,18 až 2,2 kw Jednoduchý frekvenční měnič BB CS55-0,18 až 2,2 k Technický katalog OBCHONÍ PROFIL PRŮMYSL PROUKTY PLIKCE EXPERTIZY PRTNEŘI SERVIS Jednoduchý frekvenční měnič BB Co je jednoduchý frekvenční měnič BB? Jednoduché

Více

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE Pro spolehlivé napájení elektronických zařízení v průmyslovém prostředí Ochrana proti zkratu a proudovému přetížení Optická indikace zapnutí, zátěže a zkratu pomocí

Více

Sloupcové přístroje Pro kontrolu procesů, použití v automatizaci a laboratořích Proud, napětí, odpor, kmitočet a teplota Rozlišení až 0,5%

Sloupcové přístroje Pro kontrolu procesů, použití v automatizaci a laboratořích Proud, napětí, odpor, kmitočet a teplota Rozlišení až 0,5% Sloupcové přístroje Pro kontrolu procesů, použití v automatizaci a laboratořích Proud, napětí, odpor, kmitočet a teplota Rozlišení až 0,5% DINALOG A 96 x 24 programovatelné kvazianalogové měřicí přístroje

Více

Výběrové tabulky Měřící zařízení Modulární měřicí transformátory proudu

Výběrové tabulky Měřící zařízení Modulární měřicí transformátory proudu Modulární měřicí transformátory proudu TRF M Modulální násuvné měřicí transformátory ø 29 mm, sekundární strana.../5a Modulární transformátory TFR M jsou násuvné měřicí transformátory. Jsou charakteristické

Více

BREAK-DD8 a GS. Malé aplikace. Rozsáhlé aplikace. Distributory a oddělovače RS485 a RS232

BREAK-DD8 a GS. Malé aplikace. Rozsáhlé aplikace. Distributory a oddělovače RS485 a RS232 Distributory a oddělovače a RS232 BREAK-DD8 a GS GS-4/4* I Univerzální napájení I Ochrany proti přepětí I 100% galvanické oddělení I Až 64 portů I Plně transparentní DD8 OBJEDNACÍ NÁZEV KÓD NAPÁJENÍ BREAK-DD8-485-UNIT/1U

Více

Kontrolní technika. Hlídač zátěže BH 9097 varimetr

Kontrolní technika. Hlídač zátěže BH 9097 varimetr A 0237133 ontrolní technika Hlídač zátěže BH 9097 varimetr Grafické znázornění funkce ( princip klidového proudu)* A1/A2 P2 U ta t splňuje požadavky norem IEC/E 60 255, DI VDE 0435-303 detekuje - nedostatečné

Více

Řada 41 - Relé nízké do PS/do patice, 8-12 - 16 A

Řada 41 - Relé nízké do PS/do patice, 8-12 - 16 A Řada - Relé nízké do PS/do patice, 8-12 - 16 Řada nízké relé do plošnyćh spojů nebo do patice, vy ška 15,7 mm.31.52.61 cívky C a DC citlivé, příkon 400 mw nebo relé bistabilní se dvěma cívkami 650 mw,

Více

Sada se stupněm krytí IP20 TI-BL20-E-EN-4

Sada se stupněm krytí IP20 TI-BL20-E-EN-4 připojení až 4 čtecích / zapisovacích hlav kabelem BLident kombinovaný provoz čtecích / zapisovacích hlav HF a UHF Napájení přístrojů / systému Typové označení Identifikační číslo 7030615 Počet kanálů

Více

AD4RS. měřící převodník. 4x vstup pro měření unifikovaného signálu 0 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma. komunikace linkami RS232 nebo RS485

AD4RS. měřící převodník. 4x vstup pro měření unifikovaného signálu 0 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma. komunikace linkami RS232 nebo RS485 měřící převodník 4x vstup pro měření unifikovaného signálu 0 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma komunikace linkami RS232 nebo RS485. Katalogový list Vytvořen: 4.5.2007 Poslední aktualizace: 15.6 2009 09:58 Počet stran:

Více

Silnoproudá měřicí technika

Silnoproudá měřicí technika Silnoproudá měřicí technika Camille Bauer Silnoproudá měřicí technika Přístroje pro měření úhlu natočení Procesní měřicí technika Rely on us. Převodníky proudu Převodníky napětí Vysokonapěťové oddělovací

Více

Sada pro Profinet IO se stupněm krytí IP20 TI-BL20-E-PN-4

Sada pro Profinet IO se stupněm krytí IP20 TI-BL20-E-PN-4 připojení až 4 čtecích / zapisovacích hlav kabelem BLident kombinovaný provoz čtecích / zapisovacích hlav HF a UHF Napájení přístrojů / systému Typové označení Identifikační číslo 7030468 Počet kanálů

Více

Proporcionální průtokové ventily MPYE

Proporcionální průtokové ventily MPYE vysoká dynamika regulační člen pro regulační obvod 5/3 funkce 5/3 2006/10 změny vyhrazeny výrobky 2007 5/-1 hlavní údaje Všeobecné údaje Přímo ovládaný proporcionální ventil obsahuje polohovací šoupátko.

Více

Univerzální převodník PolyTrans P 32000 pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry a odporové vysílače

Univerzální převodník PolyTrans P 32000 pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry a odporové vysílače Univerzální převodník PolyTrans P 32000 pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry a odporové vysílače Univerzální napájení Infraport pro komunikaci Montáž na DIN lištu Šířka modulu 6 mm POPIS Univerzální

Více

Temp-485-Pt100. Teplotní čidlo (senzor Pt100 nebo Pt1000) komunikující po sběrnici RS-485 s jednoduchým komunikačním protokolem

Temp-485-Pt100. Teplotní čidlo (senzor Pt100 nebo Pt1000) komunikující po sběrnici RS-485 s jednoduchým komunikačním protokolem Temp-485-Pt100 Teplotní čidlo (senzor Pt100 nebo Pt1000) komunikující po sběrnici RS-485 s jednoduchým komunikačním protokolem Temp-485-Pt100 verze Box Temp-485-Pt100 verze Cable Temp-485-Pt100 verze FROST

Více

Multimetry řady PM3200

Multimetry řady PM3200 Funkce a vlastnosti (pokračování) nabízí základní i pokročilé funkce pro měření parametrů el. energie. Díky kompaktnímu provedení a možnosti montáže na lištu DIN je PM3200 vhodný zejména k monitorování

Více

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá APOSYS 10 Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10 Popis dvojitý čtyřmístný displej LED univerzální vstup s galvanickým oddělením regulační výstupy reléové regulace: on/off, proporcionální, PID,

Více

prodej opravy výkup transformátorů

prodej opravy výkup transformátorů prodej opravy výkup transformátorů Pozistorová tepelná ochrana s vyhodnocovacím relé MSF 220 V (VU) Tepelné pozistorové relé MSF 220 představuje třístupňový vypínací přístroj s vlastním vyhodnocením a

Více

Nástavby s koncovými spínači. -V- novinka

Nástavby s koncovými spínači. -V- novinka Nástavby s koncovými spínači -V- novinka vysvětlení typového značení SRBF CA3 YR90 MW 22A C2M20 typ SRBF koncové spínače konstrukce C Sensorbox mechanické rozhraní A3 A4 A5 A6 montážní můstek, připojovací

Více

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250 Výkonová elektronika Polovodičový stykač BF 9250 BF 9250 do 10 A BF 9250 do 25 A podle EN 60 947-4-2, IEC 60 158-2, VDE 0660 část 109 1-, 2- a 3-pólová provedení řídící vstup X1 s malým příkonem proudu

Více

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 Instrukční manuál Edice 03/2004 servotechnika Bezpečnostní instrukce Před provedením instalace si přečtěte tuto dokumentaci. Nesprávné zacházení se servozesilovačem

Více

R2900 Kompaktní regulátor 96 x 96 mm

R2900 Kompaktní regulátor 96 x 96 mm Regulátor teploty pro přímé připojení termočlánků a odporových teploměrů Pt100 a unifikovaných signálů Jednokanálový digitální regulátor s mikroprocesorem Provedení jako dvoupolohový, třípolohový, spojitý,

Více

Zesilovač rádiového signálu

Zesilovač rádiového signálu 2 704 Synco 900 Zesilovač rádiového signálu ERF910 Zesilovač RF signálu pro prodloužení dosahu přístrojů systému Synco 900 Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, obousměrně) Napájecí napětí AC 2 V

Více

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C.

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C. Modul slouží pro výstup digitálních signálů 24 Vss. Specifikace modulu Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení 48,8 mm x 120 mm x 71,5 mm dvou- a třídrátové Provozní teplota -25 C až +55 C

Více

Panelové měřící přístroje do NN rozváděčů

Panelové měřící přístroje do NN rozváděčů Panelové měřící přístroje do rozváděčů ABB/ 09/09CZ_02/2009 Přístroje nízkého napětí OBSAH Úvod Měřící zařízení Příslušenství k měřícím zařízením Technické detaily Celkové rozměry 1 2 3 4 5 1/1 Úvod 1

Více

TERM 2.8. Ekvitermní regulátor vytápění s třístavovou regulací TUV TERM 2.8. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá

TERM 2.8. Ekvitermní regulátor vytápění s třístavovou regulací TUV TERM 2.8. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá TERM 2.8 Ekvitermní regulátor vytápění s třístavovou regulací TUV TERM 2.8 Popis Mikroprocesorový dvouokruhový PI regulátor s analogovým ovládáním: ekvitermní programová regulace vytápění třístavová programová

Více

Převodník tlaku P30 / P31

Převodník tlaku P30 / P31 PMA a Company of WEST Control Solutions Převodník tlaku P30 / P31 Rozsahy 0...1 bar až do 0...400 bar Dvouvodičové zapojení s výstupem 4...20 ma nebo třívodičové s výstupem 0..10 V Přetížení až 4-násobek

Více

Architektura systému Pro zajištění shodnosti s normami EMC může být měnič volitelně vybaven odrušovacím filtrem.

Architektura systému Pro zajištění shodnosti s normami EMC může být měnič volitelně vybaven odrušovacím filtrem. OMRON Frekvenční měnič 3G3JV Obecné informace Frekvenční měnič 3G3JV je miniaturní frekvenční převodník se širokými uživatelskými možnostmi nastavení parametrů. Jedinečné řešení napájecí sekce umožnilo,

Více

Návod k regulátoru ZMC Regulátor odběru z solární elektrárny SUN3 v1.00

Návod k regulátoru ZMC Regulátor odběru z solární elektrárny SUN3 v1.00 Návod k regulátoru ZMC Regulátor odběru z solární elektrárny SUN3 v1.00 Vyrábíte-li elektrickou energii solárními články, je výhodné využívat tzv. Zelený bonus - vyrobenou energii vyúčtovat a sám ji spotřebovat.

Více

ELEKTRICKÉ ZDROJE. Elektrické zdroje a soklové zásuvky

ELEKTRICKÉ ZDROJE. Elektrické zdroje a soklové zásuvky Elektrické zdroje a soklové zásuvky ELEKTRICKÉ ZDROJE Bezpečnostní zvonkový transformátor TZ4 K bezpečnému oddělení a napájení obvodů o příkonu max. 4 VA bezpečným malým napětím 6, 8, 12 V a.c. K napájení

Více

Analogové přístroje Přednostní program série Basis série Vario

Analogové přístroje Přednostní program série Basis série Vario nalogové přístroje Přednostní program série Basis série Vario nalogové přístroje Přednostní program Certifikáty DI E ISO 9001:2000 certifikát Germanischer Lloyd - certifikáty nalogové rozváděčové přístroje

Více

HUMISTAR ČERVENEC 2008 PŘEVODNÍKY RELATIVNÍ VLHKOSTI A TEPLOTY. řady HDKA 12 pro kanálovou montáž URČENÍ POPIS

HUMISTAR ČERVENEC 2008 PŘEVODNÍKY RELATIVNÍ VLHKOSTI A TEPLOTY. řady HDKA 12 pro kanálovou montáž URČENÍ POPIS HUMISTAR ČERVENEC 2008 URČENÍ PŘEVODNÍKY RELATIVNÍ VLHKOSTI A TEPLOTY řady HDKA 12 pro kanálovou montáž Převodníky vlhkosti a teploty řady HDKA 12 se používají ke kontinuálnímu měření vlhkosti a teploty

Více

Elektromotorické pohony

Elektromotorické pohony 4 508 Elektromotorické pohony pro ventily s úhlem natočení 90 napájecí napětí AC 230 V napájecí napětí AC 24 V 3-polohový řídicí signál Jmenovitý úhel natočení 90 Jmenovitý krouticí moment 5 Nm Přímá montáž

Více

STŘÍDAVÉ SERVOMOTORY ŘADY 5NK

STŘÍDAVÉ SERVOMOTORY ŘADY 5NK STŘÍDAVÉ SERVOMOTORY ŘADY 5NK EM Brno s.r.o. Jílkova 124; 615 32 Brno; Česká republika www.embrno.cz POUŽITÍ Servomotory jsou určeny pro elektrické pohony s regulací otáček v rozsahu nejméně 1:1000 a s

Více

Použití. Výhody. Popis. Certifikace. Převodník vodivosti ZEPACOND 800

Použití. Výhody. Popis. Certifikace. Převodník vodivosti ZEPACOND 800 str. 1/8 Použití převodník je určen k měření měrné elektrické vodivosti roztoků pomocí elektrodových i bezelektrodových (indukčních) roztoků a prostřednictvím měření vodivosti k případnému určení koncentrace

Více

EEM400-D-M. Montáž. Objednací čísla Standardní verze: EEM400-D -M. Technické parametry. Elektroměr s integrovaným rozhraním M-Bus

EEM400-D-M. Montáž. Objednací čísla Standardní verze: EEM400-D -M. Technické parametry. Elektroměr s integrovaným rozhraním M-Bus Elektroměr s integrovaným rozhraním M-Bus EEM400-D-M Elektroměr s integrovaným rozhraním M-Bus umožňuje vyčítání všech důležitých dat, jako je energie, proud, napětí a výkon (činný a jalový). Hlavní rysy

Více

Záznamník měřených hodnot ZEPALOG 580

Záznamník měřených hodnot ZEPALOG 580 www.marweb.sk Záznamník měřených hodnot ZEPALOG 580 Popis ZEPALOG 580 je mikroprocesorový záznamník určený pro registraci teplot, relativní vlhkosti a dalších měřených veličin převedených na elektrický

Více

Ultrazvukový kompaktní měřič

Ultrazvukový kompaktní měřič Ultrazvukový Technické kompaktní informace měřič pro montáž a provoz Ultrazvukový kompaktní měřič Změny vyhrazeny. Technické údaje všeobecné Ultrazvukový kompaktní měřič energie pro měření spotřeby energie

Více

PŘEVODNÍKY ELEKTRICKÝCH VELIČIN. řada

PŘEVODNÍKY ELEKTRICKÝCH VELIČIN. řada PŘEVODNÍKY ELEKTRICKÝCH VELIČIN řada MT PŘEHLED PŘEVODNÍKŮ ELEKTRICKÝCH VELIČIN ŘADY MT TYP Měřená veličina str. Převodníky v širokém pouzdře ( viz dále) MTU 103* Střední hodnota střídavého napětí bez

Více

CP-MM. Návod k obsluze a montáži Hlásicí modul pro spínané napájecí zdroje řady CP-C

CP-MM. Návod k obsluze a montáži Hlásicí modul pro spínané napájecí zdroje řady CP-C CP-MM Návod k obsluze a montáži Hlásicí modul pro spínané napájecí zdroje řady CP-C Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace ke všem typům této výrobkové řady a tedy

Více

Informace o produktu. Napájecí a řídící jednotka VBVS05-SG Pro menší jednofázová video zařízení bez rozdělovače a paralelního provozu

Informace o produktu. Napájecí a řídící jednotka VBVS05-SG Pro menší jednofázová video zařízení bez rozdělovače a paralelního provozu Informace o produktu Napájecí a řídící jednotka VBVS05-SG Pro menší jednofázová video zařízení bez rozdělovače a paralelního provozu 2 12/2012 Bezpečnostní pokyny! Montáž, instalace a uvedení do provozu

Více

Technický list. Střídače PIKO 3.0 3.6 4.2 5.5 7.0 8.3 10.1

Technický list. Střídače PIKO 3.0 3.6 4.2 5.5 7.0 8.3 10.1 CZ Technický list Střídače PIKO 3.0 3.6 4.2 5.5 7.0 8.3 10.1 Přehled technických údajů PIKO 3.0 PIKO 3.6 PIKO 4.2 PIKO 5.5 PIKO 7.0 1 PIKO 8.3 1 PIKO 10.1 1 Počet vstupů DC / počet sledovačů MPP 1 / 1

Více

modunet180: opakovač sběrnice novanet

modunet180: opakovač sběrnice novanet SAUTR Y-modulo 2 PS 96.2 cz Katalogový list Y-BU8 modunet8: opakovač sběrnice Vaše výhoda pro dosažení vyšší energetické účinnosti SAUTR Y-modulo 2 osvědčená technologie v novém designu. Přesné řízení

Více

TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK

TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK typ TENZ2109-5 Výrobu a servis zařízení provádí: ATERM, Nad Hřištěm 206, 765 02 Otrokovice Telefon/Fax: 577 932 759 Mobil: 603 217 899 E-mail: matulik@aterm.cz Internet: http://www.aterm.cz

Více

DINALOG A 96 x 24 Sloupcový indikátor

DINALOG A 96 x 24 Sloupcový indikátor DINALOG A 96 x Rozměry průčelí 96 x mm Indikační sloupec je tvořen 5 kontrastními červenými LED diodami Rozsah zobrazení číslicového displeje 999 999 Formát na výšku nebo na šířku Měřicí rozpětí a mezní

Více