SINEAX DME 406 s Profibus-DP Programovatelný multipřevodník

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SINEAX DME 406 s Profibus-DP Programovatelný multipřevodník"

Transkript

1 pro měření elektrických veličin v silnoproudé síti Použití SINEAX DME 406 (obr. 1) je programovatelný převodník s rozhraním PROFIBUS-DP pro současné snímání všech veličin silnoproudé elektrické sítě. Přístroj vyhovuje PROFIBUS normě EN PROFIBUS je na výrobci nezávislý otevřený standard provozní sběrnice s širokým aplikačním rozsahem. PROFIBUS umožňuje komunikaci přístrojů různých výrobců bez zvláštních přizpůsobení rozhraní. Rozhraní RS 232 slouží u převodníku jak k programování prostřednictvím PC a příslušného software, tak také k vyvolávání a řešení zajímavých doplňkových funkcí. Jmenujme nejdůležitější parametry, které se dají naprogramovat: všechna běžná měřicí zapojení, jmenovité hodnoty vstupních veličin a druh interních elektroměrů. K doplňkovým funkcím patří mimo jiné: kontrola síťového systému, tisk typových štítků a čtení a nastavování stavů elektroměrů. Převodník splňuje důležité požadavky a předpisy ohledně elektromagnetické kompatibility a bezpečnosti (IEC 1010 resp. EN ). Je vyvinut, vyroben a odzkoušen podle normy jakosti ISO Charakteristika Možnost komunikace přes rozhraní PROFIBUS-DP nebo RS 232 C Měření proudu, napětí, činného, jalového a zdánlivého výkonu, účiníku, frekvence a energie a speciální funkce pro proud (bimetal, vlečný ukazatel, střední hodnota se znaménkem a bez znaménka) Měřené veličiny Výstup Typy Proud, napětí (rms), činný, PROFIBUS DP DME 406 jalový, zdánlivý výkon Bez analogových cosφ, sinφ, účiník výstupů, se sběrnicovým rozhraním Efektivní hodnota proudu s velkou časovou konstantou (měřicí funkce viz katalogový list DME 401 RS 485 (MODBUS) s bimetalovým systémem) Ld Funkce vlečného ukazatele pro měření IB a sběrnicové 4 analogové výstupy Frekvence rozhraní RS 485 Střední hodnota proudů DME 440 (MODBUS) viz se znaménkem činného katalogový list DME výkonu (pouze síť) Ld 2 analogové výstupy a 4 číslicové výstupy DME 424 nebo 4 analogové výstupy a 2 číslicové výstupy DME 442 viz katalogový list DME 424/442-1 Ld Třída přesnosti 0,2 Datová sběrnice LON viz katalogový list DME Ld DME 400 Obr 1. SINEAX DME 406 v pouzdru T24 upevněný na liště. Lze nastavit převodní poměry transformátorů proudu a napětí Až 4 integrované elektroměry, ukládání jednou za 203 s, uložené hodnoty lze uchovat až 20 let Windows kompatibilní software s ochranou pomocí hesla pro programování, analýzu dat, simulaci, odečítání/nastavování stavů elektroměrů Napájení DC, AC s velmi širokým rozsahem napětí nebo síťový zdroj AC / Univerzálně použitelné Upevnění převodníku jak prostřednictvím západkového mechanismu na lištu, tak také pomocí šroubů 1 = vstupní měnič 2 = multiplexer 3 = paměťový stupeň 4 = A/D- a D/A-převodník 5 = mikroprocesor 6 = programovací rozhraní 7 = napájení 8 = mikroprocesor 9 = SPC 4 Obr. 2. Blokové schéma. Rozhraní PROFIBUS -DP Tovární Reset Diody LED 1

2 Symboly a jejich význam Symboly Vysvětlení Symboly Vysvětlení (pokračování) X Měřená veličina P3 Činný výkon fáze 3 (fázový vodič L3 a nulový vodič N) X0 Počáteční hodnota měřené veličiny Q Jalový výkon sítě Q = Q1 + Q2 + Q3 X1 X2 U Ur U 12 U 23 U 31 U1N U2N U3N UM Bod zlomu měřené veličiny Koncová hodnota měřené veličiny Vstupní napětí Jmenovitá hodnota vstupního napětí Sdružené napětí mezi vodiči L1 a L2 Sdružené napětí mezi vodiči L2 a L3 Sdružené napětí mezi vodiči L3 a L1 Fázové napětí mezi vodičem L1 a nulovým vodičem N Fázové napětí mezi vodičem L2 a nulovým vodičem N Fázové napětí mezi vodičem L3 a nulovým vodičem N Střední hodnota napětí (U1N + U2N + U3N) / 3 Q1 Jalový výkon fáze 1 (fázový vodič L1 a nulový vodič N) Q2 Jalový výkon fáze 2 (fázový vodič L2 a nulový vodič N) Q3 Jalový výkon fáze 3 (fázový vodič L3 a nulový vodič N) S Zdánlivý výkon sítě S = S = (I I I 32 ) (U U U 32 ) S1 Zdánlivý výkon fáze 1 (fázový vodič L1 a nulový vodič N) S2 Zdánlivý výkon fáze 2 (fázový vodič L2 a nulový vodič N) S3 Zdánlivý výkon fáze 3 (fázový vodič L3 a nulový vodič N) Sr PF PF1 PF2 Jmenovitá hodnota zdánlivého výkonu sítě Koeficient činného výkonu cosφ = P/S Koeficient činného výkonu fáze 1 P1/S1 Koeficient činného výkonu fáze 2 P2/S2 I Vstupní proud PF3 Koeficient činného výkonu fáze 3 P3/S3 I1 Fázový proud ve vodiči L1 QF Koeficient jalového výkonu sinφ = Q/S I2 Fázový proud ve vodiči L2 QF1 Koeficient jalového výkonu fáze 1 Q1/S1 I3 Fázový proud ve vodiči L3 QF2 Koeficient jalového výkonu fáze 2 Q2/S2 Ir Jmenovitá hodnota vstupního proudu QF3 Koeficient jalového výkonu fáze 3 Q3/S3 IM Střední hodnota proudů (I1 + I2 + I3) / 3 IMS IB BS BST φ F Střední hodnota proudů se znaménkem činného výkonu (P) Efektivní hodnota proudu s velkou časovou konstantou (měřicí funkce s bimetalovým systémem) Funkce vlečného ukazatele pro měření efektivní hodnoty IB Časová konstanta pro BS Úhel fázového posunutí mezi proudem a napětím Frekvence vstupní veličiny LF Účiník sítě LF = sgnq (1 PF ) LF1 Účiník fáze 1 sgnq1 (1 PF1 ) LF2 Účiník fáze 2 sgnq2 (1 PF2 ) LF3 Účiník fáze 3 sgnq3 (1 PF3 ) H Hn Napájení Jmenovitá hodnota napájecího napětí P Činný výkon sítě P = P1 + P2 + P3 P1 Činný výkon fáze 1 (fázový vodič L1 a nulový vodič N) P2 Činný výkon fáze 2 (fázový vodič L2 a nulový vodič N) 2

3 Použité předpisy a normy IEC 688 resp. EN IEC 1010 resp. EN IEC 529 resp. EN IEC odst. E5 IEC /-3/-4/-6 EN Převodníky pro převod střídavých veličin na analogové nebo číslicové signály Bezpečnostní předpisy pro elektrické měřicí, řídicí, regulační a laboratorní přístroje Stupně krytí dané pouzdrem (kód IP) Test vysokofrekvenčního rušení (pouze statická relé) Elektromagnetická kompatibilita zařízení na měření a řízení průmyslových procesů Elektromagnetická kompatibilita zařízení techniky na zpracování informací a telekomunikační techniky Mezní hodnoty a měřicí metody pro vysokofrekvenční rušení zařízení informační techniky IEC /-2/-3/-6/-27 resp. EN /-2/-3/-6/-27 Zkoušky vlivu prostředí -1 chlad, -2 suché teplo, -3 vlhké teplo, -6 vibrace, -27 rázy DIN DIN IEC 1036 UL 94 Střídavé veličiny Označení přípojů Střídavé statické elektroměry pro činnou energii (třídy 1 a 2) Testy hořlavosti plastických materiálů pro součásti v přístrojích a zařízeních (údaje o hořlavosti) Technické údaje Vstupy Vstupní veličiny: viz tabulky 4 a 5 Měřicí rozsahy: viz tabulky 4 a 5 Tvar křivky: Jmenovitá frekvence: sinusový Hz nebo 16 2/3 Hz Vlastní spotřeba [VA] (při externím napájení): Napěťový obvod: U 2 / 400 kω Proudový obvod: I 2 0,01 Ω Trvale přípustné překročení vstupních veličin Proudový obvod 10 A při 400 V v jednofázové střídavé síti při 693 V v trojfázové síti Napěťový obvod 480 V 831 V jednofázová střídavá síť trojfázová síť Přípustné krátkodobé překročení vstupních veličin Překročená veličina Počet překročení Doba trvání překročení Doba mezi dvěma následujícími překročeními Proudový obvod při 400 V v jednofázové střídavé síti při 693 V v trojfázové síti 100 A 5 3 s 5 min. 250 A 1 1 s 1 hodina Napěťový obvod při 1 A, 2 A, 5 A Jednofázový střídavý proud 600 V při H interní : 1,5 Ur s 10 s Proud v trojfázové síti 1040 V při H interní : 1,5 Ur s 10 s PROFIBUS-DP (sběrnicové rozhraní RS-485) Připojení ke sběrnici: šroubové přípoje na svorkách 15 až 21 Protokol: PROFIBUS-DP EN Čip protokolu: SPC 4 Přenosová rychlost: Adresa: Max. délka sběrnice: Rozhraní: Možnost konfigurace: 9,6 kbaud 12 MBaud automatická identifikace přenosové rychlosti 126 (implicitně), lze nastavit prostřednictvím Set_Slave_Address m (v závislosti na přenosové rychlosti/kabelu) RS 485, galvanicky oddělené (500 V) Prostřednictvím PC na místě nebo přes busmaster 3

4 Tabulka 1: Měřené veličiny, které jsou (podle aplikace) k dispozici na sběrnicovém rozhraní Symboly Vysvětlení Aplikace (viz tabulka 5) A11 A16 A34 A24 / A44 U Vstupní napětí U12 Sdružené napětí mezi vodiči L1 a L2 U23 Sdružené napětí mezi vodiči L2 a L3 U31 Sdružené napětí mezi vodiči L3 a L1 U1N Fázové napětí mezi vodičem L1 a nulovým vodičem N U2N Fázové napětí mezi vodičem L2 a nulovým vodičem N U3N Fázové napětí mezi vodičem L3 a nulovým vodičem N UM Střední hodnota napětí I Vstupní proud I1 Fázový proud ve vodiči L1 I2 Fázový proud ve vodiči L2 I3 Fázový proud ve vodiči L3 IM Střední hodnota proudů IMS Střední hodnota proudů se znaménkem činného výkonu IB IB1 IB2 IB3 Efektivní hodnota proudu s velkou časovou konstantou (měřicí funkce s bimetalovým systémem) Efektivní hodnota proudu s velkou časovou konstantou (měřicí funkce s bimetalovým systémem), fáze 1 Efektivní hodnota proudu s velkou časovou konstantou (měřicí funkce s bimetalovým systémem), fáze 2 Efektivní hodnota proudu s velkou časovou konstantou (měřicí funkce s bimetalovým systémem), fáze 3 BS Funkce vlečného ukazatele pro měření efektivní hodnoty IB BS1 Funkce vlečného ukazatele pro měření efektivní hodnoty IB, fáze 1 BS2 Funkce vlečného ukazatele pro měření efektivní hodnoty IB, fáze 2 BS3 Funkce vlečného ukazatele pro měření efektivní hodnoty IB, fáze 3 F Frekvence vstupní veličiny P Činný výkon sítě P1 Činný výkon fáze 1 (fázový vodič L1 a nulový vodič N) 4

5 Pokračování tabulky 1: Symboly Vysvětlení Aplikace (viz tabulka 5) A11 A16 A34 A24 / A44 P2 Činný výkon fáze 2 (fázový vodič L2 a nulový vodič N) P3 Činný výkon fáze 3 (fázový vodič L3 a nulový vodič N) PF Koeficient činného výkonu cosφ = P/S PF1 Koeficient činného výkonu fáze 1, P1/S1 PF2 Koeficient činného výkonu fáze 2, P2/S2 PF3 Koeficient činného výkonu fáze 3, P3/S3 Q Jalový výkon sítě Q1 Jalový výkon fáze 1 (fázový vodič L1 a nulový vodič N) Q2 Jalový výkon fáze 2 (fázový vodič L2 a nulový vodič N) Q3 Jalový výkon fáze 3 (fázový vodič L3 a nulový vodič N) S Zdánlivý výkon sítě S1 Zdánlivý výkon fáze 1 (fázový vodič L1 a nulový vodič N) S2 Zdánlivý výkon fáze 2 (fázový vodič L2 a nulový vodič N) S3 Zdánlivý výkon fáze 3 (fázový vodič L3 a nulový vodič N) LF Účiník sítě LF1 Účiník fáze 1 LF2 Účiník fáze 2 LF3 Účiník fáze 3 QF Koeficient jalového výkonu sinφ = Q/S QF1 Koeficient jalového výkonu fáze 1, Q1/S1 QF2 Koeficient jalového výkonu fáze 2, Q2/S2 QF3 Koeficient jalového výkonu fáze 3, Q3/S3 EA Elektroměr 1 EB Elektroměr 2 EC Elektroměr 3 ED Elektroměr 4 Při použití transformátorů proudu a/nebo napětí se měřené hodnoty vztahují vždy k primární straně transformátorů. Variabilní proměnné Reset elektroměrů Reset vlečných ukazatelů 5

6 Referenční podmínky Teplota okolí: C Vstupní veličina: jmenovitý rozsah použití Napájení: H = Hn ± 1% Koeficient činného/jalového výkonu: cosφ = 1 resp. sinφ = 1 Frekvence: Hz, 16 2/3 Hz Tvar křivky: sinus, součinitel tvaru 1,1107 Ostatní: EN Přenosové vlastnosti Třída přesnosti: 0,2 resp. 0,4 u aplikací s umělým zapojením Elektroměry: 1,0 dle IEC 1036 (0,1 Ir I 1,5 Ir) Doba měřicího cyklu: Časová konstanta: podle měřené veličiny a naprogramování 1 2 doby měřicího cyklu Ovlivňující veličiny a jimi způsobené chyby Podle EN Elektrická bezpečnost Bezpečnostní třída: Stupeň krytí: IP 20, připojovací svorky Přepěťová kategorie: II IP 40, pouzdro Jmenovité izolační napětí: napěťový vstup: proudový vstup: výstup: napájení: Odolnost proti napěťovým rázům: III 5 kv; 1,2/50 µs; 0,5 Ws AC 400 V AC 400 V DC 40 V AC 400 V DC 230 V Zkušební napětí: 50 Hz, 1 min. dle EN V, vstupy proti všem ostatním obvodům a proti vnějšímu povrchu 3250 V, vstupní obvody proti sobě 3700 V, napájení proti výstupům a SCI a proti vnějšímu povrchu 490 V, výstupy a SCI proti sobě a proti vnějšímu povrchu Napájení Střídavé napětí: 100, 110, 230, 400, 500 nebo 693 V, ± 10%, 45 až 65 Hz příkon cca 10 VA Síťový zdroj DC, AC (DC nebo Hz) Tabulka 2: Jmenovitá napětí a tolerance Jmenovité napětí U N Tolerance V DC/AC DC % V DC/AC AC ± 10% Příkon: Programovací přípoj převodníku Rozhraní: RS 232 C Konektor DSUB: Montážní údaje Konstrukční provedení: Materiál pouzdra: 9 W resp. 10 VA 9pólový Rozhraní je galvanicky oddělené od všech ostatních obvodů. Pouzdro T24 Rozměry viz odstavec Rozměrové výkresy Lexan 940 (polykarbonát), třída hořlavosti V-0 dle UL 94, samozhášivý, neskapávající, neobsahuje halogeny Montáž: Západkové upevnění na lištu (35 x 15 mm nebo 35 x 7,5 mm) dle EN Provozní poloha: Hmotnost: Připojovací svorky Připojovací prvek: Přípustný průřez připojovacích vodičů: nebo s vysunutými příchytkami pro přímou montáž na stěnu pomocí šroubů libovolná Se síťovým transformátorem cca 1,1 kg Se zdrojem DC, AC cca 0,7 kg šroubové svorky s nepřímým sevřením drátu 4,0 mm 2 celistvý drát nebo 2 x 2,5 mm 2 lanko Zkoušky vlivu okolí EN : Zrychlení: Frekvenční rozsah: vibrace ± 2 g Hz, projít rychlostí: 1 oktáva/min. 6

7 Počet cyklů: EN Zrychlení: EN /-2/-3: 10 v každé ze 3 navzájem kolmých rovin rázy Podmínky okolí Chyby vlivem teploty okolí: ± 0,2% / 10 K 3 x 50 g, po 3 rázech v 6 směrech chlad, suché teplo, vlhké teplo Jmenovitý rozsah teploty použití: skupina II) C (aplikační Provozní teplota: 10 až + 55 C Teplota při skladování: 40 až +85 C Relativní vlhkost vzduchu v ročním průměru: 75% Tabulka 3: SINEAX DME 406 s PROFIBUS-DP Ze skladu lze odebrat následující varianty převodníku, které jsou naprogramovány na základní konfiguraci. Stačí uvést objednací číslo: Charakteristika / základní konfigurace Kód Obj. č. 1. Konstrukční provedení: Pouzdro T24 pro montáž na lištu a na stěnu Jmenovitá frekvence: 50 Hz 1 3. Napájení: 230 V AC, Hz V DC/AC V DC/AC Připojení napájení: Externí připojení (standardně) 1 5. Zkušební protokol: Ne 0 6. Konfigurace: Naprogramována základní konfigurace 0 Srovnej s tabulkou 4 Údaje pro objednávku Základní konfigurace 1. Aplikace: Čtyřvodičová trojfázová nesymetricky zatížená síť A Vstupní napětí: Jmenovitá hodnota Ur = 100 V U Vstupní proud: Jmenovitá hodnota Ir = 2 A V 2 4. Údaje o primáru: Bez uvedení primárních hodnot W 0 5. Elektroměr 1: Neobsazeno EA Elektroměr 2: Neobsazeno FA Elektroměr 3: Neobsazeno GA Elektroměr 4: Neobsazeno HA 00 Srovnej s tabulkou 5 Naprogramování Tabulka 4: Údaje pro objednávku CHARAKTERISTIKA KÓD 1. Konstrukční provedení Pouzdro T24 pro montáž na lištu a na stěnu Jmenovitá frekvence 1) 50 Hz (60 Hz přípustné bez přídavné chyby; 16 2/3 Hz, přídavná chyba 1,25) 1 2) 60 Hz (50 Hz přípustné bez přídavné chyby; 16 2/3 Hz, přídavná chyba 1,25) 2 3) 16 2/3 Hz (zákazník nemůže přeprogramovat, 50/60 Hz přípustné, ale doplňková chyba 1,25) 3 Pokračování tabulky 4 na další straně! 7

8 Pokračování Tabulky 4: Údaje pro objednávku CHARAKTERISTIKA 3. Napájení Jmenovitý rozsah 1) AC V H n = 100 V 1 2) AC V H n = 110 V 2 3) AC V H n = 230 V 3 4) AC V H n = 400 V 4 5) AC V H n = 500 V 5 6) AC V H n = 693 V 6 7) DC/AC V 7 8) DC/AC Připojení napájení 1) Externí připojení (standardně) 1 2) Interní připojení z napěťového vstupu 2 Řádek 2: Nelze kombinovat s jmenovitou frekvencí 16 2/3 Hz a aplikacemi A15 / A16 / A24 Pozor: Zvolené napájecí napětí musí souhlasit se vstupním napětím (tabulka 5)! 5. Zkušební protokol 0) Ne 0 D) Ano, německy D E) Ano, anglicky E 6. Konfigurace 0) Naprogramována základní konfigurace (viz tabulka 3) 9) Naprogramováno podle objednávky 0 Řádek 0: Není přípustné s interním napájením z napěťového vstupu 9 Řádek 9: Nezbytnou součástí objednávky je vyplněný formulář W 2410 d se všemi údaji o naprogramování, jestliže mají být čteny měřené hodnoty v primárních veličinách nebo hodnoty elektroměrů. KÓD Tabulka 5: Naprogramování CHARAKTERISTIKA Aplikace A11 A16 A34 A24 / A44 1. Aplikace (typ sítě) Jednofázový střídavý proud A11 Třívodičová trojfázová symetricky zatížená síť, umělé zapojení U: L1-L2, I: L1* A12 Třívodičová trojfázová symetricky zatížená síť A13 Čtyřvodičová trojfázová symetricky zatížená síť A14 Třívodičová trojfázová symetricky zatížená síť, umělé zapojení U: L3-L1, I: L1* A15 Třívodičová trojfázová symetricky zatížená síť, umělé zapojení U: L2-L3, I: L1* A16 Třívodičová trojfázová nesymetricky zatížená síť A34 Čtyřvodičová trojfázová nesymetricky zatížená síť A44 Čtyřvodičová trojfázová nesymetricky zatížená síť, Open-Y A24 Pokračování tabulky 5 na další straně! 8

9 Pokračování Tabulky 5: Programování CHARAKTERISTIKA Aplikace A11 A16 A34 A24 / A44 2. Vstupní napětí Jmenovitá hodnota Ur = 57,7 V U01 Jmenovitá hodnota Ur = 63,5 V U02 Jmenovitá hodnota Ur = 100 V U03 Jmenovitá hodnota Ur = 110 V U04 Jmenovitá hodnota Ur = 120 V U05 Jmenovitá hodnota Ur = 230 V U06 Jmenovitá hodnota Ur [V] U91 Jmenovitá hodnota Ur = 100 V U21 U21 U21 Jmenovitá hodnota Ur = 110 V U22 U22 U22 Jmenovitá hodnota Ur = 115 V U23 U23 U23 Jmenovitá hodnota Ur = 120 V U24 U24 U24 Jmenovitá hodnota Ur = 400 V U25 U25 U25 Jmenovitá hodnota Ur = 500 V U26 U26 U26 Jmenovitá hodnota Ur [V] U93 U93 U93 Řádky U01 až U06: Jen pro jednofázovou nebo čtyřvodičovou trojfázovou symetricky zatíženou síť Řádek U91: Ur [V] 57 až 400 Řádek U93: Ur [V] > 100 až Vstupní proud Jmenovitá hodnota Ir = 1 A V1 V1 V1 Jmenovitá hodnota Ir = 2 A V2 V2 V2 Jmenovitá hodnota Ir = 5 A V3 V3 V3 Jmenovitá hodnota Ir > 1 až 6 [A] V9 V9 V9 4. Transformátory Bez uvedení primárních hodnot W0 W0 W0 VT =... kv CT =... A W9 W9 W9 Řádek W9: Uveďte údaje o primáru měničů, např. 33 kv, 1000 A Přitom musí příslušné sekundární hodnoty odpovídat jmenovitému vstupnímu napětí zvolenému v charakteristice 2 resp. jmenovitému vstupnímu proudu zvolenému v charakteristice 3. Pokračování tabulky 5 na další straně! 9

10 Pokračování Tabulky 5: Programování CHARAKTERISTIKA Aplikace A11 A16 A34 A24 / A44 5. Elektroměr 1 Neobsazeno EA00 EA00 EA00 I Síť [Wh] EA50 I1 L1 [Wh] EA51 EA51 I2 L2 [Wh] EA52 EA52 I3 L3 [Wh] EA53 EA53 S Síť [Wh] EA54 EA54 EA54 S1 L1 [Wh] EA55 S2 L2 [Wh] EA56 S3 L3 [Wh] EA57 P Síť (odběr) [Wh] EA58 EA58 EA58 P1 L1 (odběr) [Wh] EA59 P2 L2 (odběr) [Wh] EA60 P3 L3 (odběr) [Wh] EA61 Q Síť (ind.) [Wh] EA62 EA62 EA62 Q1 L1 (ind.) [Wh] EA63 Q2 L2 (ind.) [Wh] EA64 Q3 L3 (ind.) [Wh] EA65 P Síť (dodávka) [Wh] EA66 EA66 EA66 P1 L1 (dodávka) [Wh] EA67 P2 L2 (dodávka) [Wh] EA68 P3 L3 (dodávka) [Wh] EA69 Q Síť (kap.) [Wh] EA70 EA70 EA70 Q1 L1 (kap.) [Wh] EA71 Q2 L2 (kap.) [Wh] EA72 Q3 L3 (kap.) [Wh] EA73 6. Elektroměr 2 Jako elektroměr 1, kódy však začínají velkým písmenem F FA.. FA.. FA.. 7. Elektroměr 3 Jako elektroměr 1, kódy však začínají velkým písmenem G GA.. GA.. GA.. 8. Elektroměr 4 Jako elektroměr 1, kódy však začínají velkým písmenem H HA.. HA.. HA.. Poznámka: U I, I1, I2, I3 se energie vztahuje k následujícímu výkonu: P = I Up, I1 Up, I2 Up, I3 Up. Up = jmenovité primární napětí příp. jmenovité sekundární napětí, když nejsou použity transformátory. 10

11 Zapojení svorek Funkce Měřicí vstup AC proud IL1 IL2 IL3 AC napětí UL1 UL2 UL3 N RS 485 VP (PROFIBUS DP) RxD/TxD -P RxD/TxD -N Shield RxD/TxD -P RxD/TxD -N DGND Napájení AC ~ ~ DC + Svorka 1 / 3 4 / 6 7 / Přední strana Při napájení z napěťového vstupu se provádí interní připojení takto: Aplikace (typ sítě) Interní připojení svorka / síť Jednofázový střídavý proud 2 / 11 (L1 N) Čtyřvodičová trojfázová symetricky 2 / 11 (L1 N) zatížená síť Všechny ostatní (kromě A15 / A16 / A24) 2 / 5 (L1 L2) Zakončení vedení Oba konce sběrnicového kabelu musí být opatřeny zakončovacím odporem, aby bylo zajištěno, že je na vedení nastaven definovaný klidový potenciál, budou minimalizovány odrazy na vedení a sběrnice bude přibližně konstantně zatížená. Měřicí vstup BD = LED BUS Failure (chyba sběrnice) Slave je ve stavu Baud Search a nepřijímá žádné platné telegramy BA = Bus Aktiv (sběrnice aktivní) Slave je ve stavu cyklické výměny dat BD = LED Bus Diagnose (diagnostika sběrnice) svítí: chybné nastavení parametrů bliká: chybná konfigurace Typy sítí / aplikace Měřicí vstupy Obsazení svorek Jednofázová střídavá síť (A11) 11

12 Typy sítí / aplikace Měřicí vstupy Obsazení svorek Třívodičová trojfázová symetricky zatížená síť I: L1 (A13) Při měření proudu ve fázi L2 příp. L3 proveďte připojení napětí podle následující tabulky: Transformátor proudu Svorky Třívodičová trojfázová symetricky zatížená síť Umělé zapojení U: L1 L2 I: L1 (A12) Při měření proudu ve fázi L2 příp. L3 proveďte připojení napětí podle následující tabulky: Transformátor proudu Svorky Třívodičová trojfázová symetricky zatížená síť Umělé zapojení U: L3 L1 I: L1 (A15) Při měření proudu ve fázi L2 příp. L3 proveďte připojení napětí podle následující tabulky: Transformátor proudu Svorky 12

13 Typy sítí / aplikace Měřicí vstupy Obsazení svorek Třívodičová trojfázová symetricky zatížená síť Umělé zapojení U: L2 L3 I: L1 (A16) Při měření proudu ve fázi L2 příp. L3 proveďte připojení napětí podle následující tabulky: Transformátor proudu Svorky Čtyřvodičová trojfázová symetricky zatížená síť I: L1 (A14) Při měření proudu ve fázi L2 příp. L3 proveďte připojení napětí podle následující tabulky: Transformátor proudu Svorky Třívodičová trojfázová nesymetricky zatížená síť (A34) 13

14 Typy sítí / aplikace Měřicí vstupy Obsazení svorek Čtyřvodičová trojfázová nesymetricky zatížená síť (A44) 3 jednopólově izolované transformátory napětí ve VN síti Čtyřvodičová trojfázová nesymetricky zatížená síť, zapojení Open-Y (A24) NN síť 2 jednopólově izolované transformátory napětí ve VN síti Rozlišení PF, QF a LF Výstup dodávka odběr dodávka Obr. 3. koeficient činného výkonu PF, koeficient jalového výkonu QF ----, účiník LF

15 Rozměrové výkresy Tabulka 6: Příslušenství (není součástí dodávky převodníku) Popis Obj. č. Programovací kabel Konfigurační software DME pro SINEAX/EURAX DME 424, 440, 442, SINEAX DME 400, 401 a 406 Windows 3.1x, 95, 98, NT a 2000 na CD v německém, anglickém, francouzském, italském a holandském jazyce (Stažení bezplatně na CD kromě toho obsahuje všechny konfigurační programy, které jsou v současné době k dispozici pro výrobky Camille Bauer. Návod k použití DME Bd-f-e Obr 4. SINEAX DME 406 v pouzdru T24 upevněný na liště (35 x 15 mm nebo 35 x 7,5 mm, podle EN ). Popis Obj. č. SINEAX A Propojovací kabel sub D 9 pól. zástrčka/zástrčka 1,8 m Obr 5. SINEAX DME 406 v pouzdru T24 s vysunutými příchytkami pro přímou montáž na stěnu. Změny vyhrazeny Kontaktní adresa: GMC měřicí technika s.r.o. Fügnerova 1a, Blansko Tel.: , Fax:

16 NAPROGRAMOVÁNÍ PRO SINEAX, TYP DME 406 bez analogových výstupů, s PROFIBUS DP (viz katalogový list DME Ld, Tabulka 4: Naprogramování ) Zákazník / zastoupení:... Datum:... Zakázka č. / pol.:... Termín dodání:... Počet přístrojů:... Typ přístroje (kód): Uvedení kódů k charakteristikám 1 až 8: U charakteristik 1 až 8 se jedná o konfigurační údaje, které se programují prostřednictvím software. 1. Aplikace Typ sítě Vstupní napětí, jmenovitá hodnota Ur = Vstupní proud, jmenovitá hodnota Ir = Transformátory VT =... kv CT =...A Uveďte údaje o primáru transformátorů, např. 33 kv, 1000 A Přitom musí příslušné sekundární hodnoty odpovídat jmenovitému vstupnímu napětí zvolenému v charakteristice 2 resp. jmenovitému vstupnímu proudu zvolenému v charakteristice Elektroměr 1 6. Elektroměr 2 7. Elektroměr 3 8. Elektroměr

Převodníky AC / DC signálů Galvanické oddělovače Napájecí zdroje Zobrazovače

Převodníky AC / DC signálů Galvanické oddělovače Napájecí zdroje Zobrazovače Převodníky AC / DC signálů Galvanické oddělovače Napájecí zdroje Zobrazovače 48,1,2,47,4 6,3,4,4 5,44,5,6,43,42, 7,8,41,4 0,9,10, 39,38,1 1,12,37, 36,13,1 4,35,34,15,16, 33,32,1 7,18,31, 30,19,2 0,29,28,21,22,

Více

REVEXprofi Přístroj získal na veletrhu Elektrotechnika 2007 ocenění "Zlatý výrobek" Měřené veličiny:

REVEXprofi Přístroj získal na veletrhu Elektrotechnika 2007 ocenění Zlatý výrobek Měřené veličiny: REVEXprofi - špičkový přístroj pro kontroly a revize el. spotřebičů dle ČSN 33 1610 a pro kontroly pracovních strojů dle ČSN EN 60204-1 Přístroj získal na veletrhu Elektrotechnika 2007 ocenění "Zlatý výrobek"

Více

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena.

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena. Časové relé Z-ZR Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008 Všechna práva vyhrazena. Informace v tomto dokumentu mohou podléhat změnám - platí aktuální verze. Společnost Moeller Elektrotechnika s.r.o.

Více

E35C. Komunikační modul Pro domácnosti. AD-FU/CU/GU verze 4.0. Technické údaje

E35C. Komunikační modul Pro domácnosti. AD-FU/CU/GU verze 4.0. Technické údaje Komunikační modul Pro domácnosti AD-FU/CU/GU verze 4.0 E35C Technické údaje Komunikační moduly E35C AD-xU verze 4.0 zajišťují komunikaci TCP/IP prostřednictvím mobilní sítě 2G/3G mezi měřidly E350 a centrálním

Více

Třífázový statický ELEktroměr

Třífázový statický ELEktroměr Třífázový statický ELEktroměr ZE 312 Elektroměr ZE312.Dx je třífázový jedno nebo dvoutarifní elektroměr určený pro měření spotřeby elektrické energie v obytných a obchodních prostorách a v lehkém průmyslu.

Více

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá APOSYS 10 Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10 Popis dvojitý čtyřmístný displej LED univerzální vstup s galvanickým oddělením regulační výstupy reléové regulace: on/off, proporcionální, PID,

Více

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE Pro spolehlivé napájení elektronických zařízení v průmyslovém prostředí Ochrana proti zkratu a proudovému přetížení Optická indikace zapnutí, zátěže a zkratu pomocí

Více

Kombinovaný adaptér se síťovou zásuvkou chráněnou svodičem přepětí. Adaptér chrání síťový zdroj a datové vstupy připojeného telekomunikačního

Kombinovaný adaptér se síťovou zásuvkou chráněnou svodičem přepětí. Adaptér chrání síťový zdroj a datové vstupy připojeného telekomunikačního DEHN chrání. 909 300 DPO 230 TV 909 300 4013364117723 4-3-1 233,8 g 1 Stk. 86,00 909 310 DPO 230 NT 909 310 4013364117747 4-3-1 212 g 1 Stk. 75,50 909 320 DPO 230 ISDN 909 320 4013364136885 4-3-1 215 g

Více

Silnoproudá měřicí technika

Silnoproudá měřicí technika Silnoproudá měřicí technika Camille Bauer Silnoproudá měřicí technika Přístroje pro měření úhlu natočení Procesní měřicí technika Rely on us. Převodníky proudu Převodníky napětí Vysokonapěťové oddělovací

Více

Popis. Použití. Výhody

Popis. Použití. Výhody str. 1/6 Popis Zepalog je mikroprocesorový záznamník určený pro registraci teplot, relativní vlhkosti a dalších měřených veličin převedených na elektrický signál 0-20 ma (resp. 4-20 ma) a jejich zobrazení

Více

Elektronický tlakový spínač s procesním připojením. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty Na přání polní pouzdro s průhledem displeje

Elektronický tlakový spínač s procesním připojením. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty Na přání polní pouzdro s průhledem displeje s procesním připojením Polovodičový tenzometr Různá procesní připojení Pro potravinářský, chemický a farmaceutický průmysl Teplota média do 00 C Jmenovité rozsahy od 0... 00 mbar do 0... 0 bar DS 00 P

Více

Moduly pro odměřování CPX-CMIX

Moduly pro odměřování CPX-CMIX Všeobecné údaje Polohovací úlohy a úlohy s odměřováním jako integrovaná součást ventilového terminálu CPX modulární systém periférií pro decentrální automatizační úlohy. Díky modulární konstrukci lze na

Více

ELEKTRICKÉ ZDROJE. Elektrické zdroje a soklové zásuvky

ELEKTRICKÉ ZDROJE. Elektrické zdroje a soklové zásuvky Elektrické zdroje a soklové zásuvky ELEKTRICKÉ ZDROJE Bezpečnostní zvonkový transformátor TZ4 K bezpečnému oddělení a napájení obvodů o příkonu max. 4 VA bezpečným malým napětím 6, 8, 12 V a.c. K napájení

Více

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C.

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C. Modul slouží pro výstup digitálních signálů 24 Vss. Specifikace modulu Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení 48,8 mm x 120 mm x 71,5 mm dvou- a třídrátové Provozní teplota -25 C až +55 C

Více

Přístroje nízkého napětí. Regulátory účiníku Typ RVT SYSTÉMOVÝ INTEGRÁTOR ABB

Přístroje nízkého napětí. Regulátory účiníku Typ RVT SYSTÉMOVÝ INTEGRÁTOR ABB Přístroje nízkého napětí Regulátory účiníku Typ RVT SYSTÉMOVÝ INTEGRÁTOR ABB Měření a monitoring: P- Činný výkon (kw) S- Zdánlivý výkon (kva) Q- Jalový výkon (kvar) Chybějící jalového výkonu pro dosažení

Více

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products 5 192 Frekvenční měniče SED2 Frekvenční měniče pro regulaci otáček třífázových motorů na střídavý pro pohon ventilátorů a čerpadel. Rozsah: 0.37 kw až 90 kw ve verzi IP20/21, 1.1 kw až 90 kw ve verzi IP54.

Více

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250 Výkonová elektronika Polovodičový stykač BF 9250 BF 9250 do 10 A BF 9250 do 25 A podle EN 60 947-4-2, IEC 60 158-2, VDE 0660 část 109 1-, 2- a 3-pólová provedení řídící vstup X1 s malým příkonem proudu

Více

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej.

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej. Sundaram KS Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ Sundaram KS 1K/2K/3K Sundaram KS 4K/5K > Střídač s čistým sinusovým průběhem > Výběr rozsahu vstupního napětí pro domácí spotřebiče a osobní počítače

Více

Sada se stupněm krytí IP20 TI-BL20-E-EN-4

Sada se stupněm krytí IP20 TI-BL20-E-EN-4 připojení až 4 čtecích / zapisovacích hlav kabelem BLident kombinovaný provoz čtecích / zapisovacích hlav HF a UHF Napájení přístrojů / systému Typové označení Identifikační číslo 7030615 Počet kanálů

Více

Jednoduchý frekvenční měnič ABB ACS55-0,18 až 2,2 kw

Jednoduchý frekvenční měnič ABB ACS55-0,18 až 2,2 kw Jednoduchý frekvenční měnič BB CS55-0,18 až 2,2 k Technický katalog OBCHONÍ PROFIL PRŮMYSL PROUKTY PLIKCE EXPERTIZY PRTNEŘI SERVIS Jednoduchý frekvenční měnič BB Co je jednoduchý frekvenční měnič BB? Jednoduché

Více

Sada pro Profinet IO se stupněm krytí IP20 TI-BL20-E-PN-4

Sada pro Profinet IO se stupněm krytí IP20 TI-BL20-E-PN-4 připojení až 4 čtecích / zapisovacích hlav kabelem BLident kombinovaný provoz čtecích / zapisovacích hlav HF a UHF Napájení přístrojů / systému Typové označení Identifikační číslo 7030468 Počet kanálů

Více

Řadové pojistkové odpínače

Řadové pojistkové odpínače Řadový pojistkový odpínač FH00 je určen pro nožové pojistkové vložky velikosti 000 a 00. Umožňuje bezpečně odpínat nejen jmenovité proudy, ale i nadproudy až do 8 násobku jmenovitého proudu. Jedno provedení

Více

Vstupní jednotka E10 Návod na použití

Vstupní jednotka E10 Návod na použití Návod na použití Přístupový systém Vstupní jednotka E 10 Strana 1 Obsah 1 Úvod:... 3 2 Specifikace:... 3 3 Vnitřní obvod:... 3 4 Montáž:... 3 5 Zapojení:... 4 6 Programovací menu... 5 6.1 Vstup do programovacího

Více

NÁVOD ZS-010, ZS-011

NÁVOD ZS-010, ZS-011 JSP Měření a regulace NA0003-2011/07 NÁVOD ZS-010, ZS-011 Stabilizované napájecí zdroje Napájení převodníků neelektrických veličin ve dvou-, tří- a čtyřvodičovém zapojení. Výstupní napětí 24 V SS ±0,5

Více

Záznamník měřených hodnot ZEPALOG 580

Záznamník měřených hodnot ZEPALOG 580 www.marweb.sk Záznamník měřených hodnot ZEPALOG 580 Popis ZEPALOG 580 je mikroprocesorový záznamník určený pro registraci teplot, relativní vlhkosti a dalších měřených veličin převedených na elektrický

Více

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 Instrukční manuál Edice 03/2004 servotechnika Bezpečnostní instrukce Před provedením instalace si přečtěte tuto dokumentaci. Nesprávné zacházení se servozesilovačem

Více

1: Připojení pro zdroj napětí a výst. signály 2: Připojení pro teplotní senzor Made in USA

1: Připojení pro zdroj napětí a výst. signály 2: Připojení pro teplotní senzor Made in USA TP323 : Připojení pro zdroj napětí a výst. signály 2: Připojení pro teplotní senzor Made in USA Vlastnosti výrobku Převodník měřícího signálu pro teplotní senzory pro měřící prvek Pt00 a Pt000 4...20 ma

Více

Řadové pojistkové odpínače

Řadové pojistkové odpínače ŘADOVÉ POJISTKOVÉ ODPÍNAČE Řadový pojistkový odpínač FH00 je určen pro nožové pojistkové vložky velikosti 000 a 00. Umožňuje bezpečně odpínat nejen jmenovité proudy, ale i nadproudy až do 8 násobku jmenovitého

Více

Digitální měřící přístroje a proudové transformátory

Digitální měřící přístroje a proudové transformátory Digitální měřící přístroje a proudové transformátory Digitální měřící přístroje DMK: 96x48mm Panelové provedení Modulární provedení Jednofázové Jednofunkční Voltmetr mpérmetr Voltmetr nebo mpérmetr Kmitočtoměr

Více

MANELER R C17. Elektroměr 9910D. Elektroměr 9911D STATIC THREE-PHASE FOUR-WIRE A B C WATT-HOUR METER. 9908M kwh. 1000IMP/kWh

MANELER R C17. Elektroměr 9910D. Elektroměr 9911D STATIC THREE-PHASE FOUR-WIRE A B C WATT-HOUR METER. 9908M kwh. 1000IMP/kWh IEC60253-2 000IMP/ Elektroměr 990D Modulární provedení na DIN lištu, 4 moduly Pro napětí 3x230V/400VAC 3X5 (00)A C7 ový rozsah: 3x0/80A, Impulsní výstup: 800 imp/ Přehledný digitální display Třída přesnosti:

Více

E650 řada 3 ZMD310AR/CR. Technická data. Elektroměr IEC/MID pro průmysl a obchod

E650 řada 3 ZMD310AR/CR. Technická data. Elektroměr IEC/MID pro průmysl a obchod Elektroměr IEC/MID pro průmysl a obchod ZMD310AR/CR E650 řada 3 Technická data Společnost Landis+Gyr vychází ze své tradice průmyslových měřidel a uvádí na trh nejnovější generaci elektroměru ZMD300, provedení

Více

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny)

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDTLIVÉ ÍSTSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) Pro spuštění motoru ventilátoru těles(a) Clima Canal, nastavte Jaga tlačítko výkonu Ovládání pro jednotlivé místnosti na 4 volty. Strana

Více

Dvojnásobný převodník s frekvenčními vstupy a analogovými výstupy na DIN lištu RV-2F

Dvojnásobný převodník s frekvenčními vstupy a analogovými výstupy na DIN lištu RV-2F Popis: Převodníky jsou určeny pro převod frekvenčních signálů na lineární napěťové nebo proudové signály plně konfigurovatelné v rozsahu 0 10V nebo 0 20mA. Modul je umístěn v kompaktní krabičce pro montáž

Více

Napájecí zdroj PS2-60/27

Napájecí zdroj PS2-60/27 PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY ŘADY FOXTROT ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE MODULU Napájecí zdroj PS2-60/27 1. vydání - listopad 2008 Dokumentace je také k dispozici on-line na www.tecomat.cz. 1. POPIS A PARAMETRY Základní

Více

PRM7-10. Popis konstrukce a funkce HC 5116 2/2013. Proporcionální rozváděč. Nahrazuje HC 5116 6/2012. D n 10 p max 350 bar Q max 80 dm 3 min -1

PRM7-10. Popis konstrukce a funkce HC 5116 2/2013. Proporcionální rozváděč. Nahrazuje HC 5116 6/2012. D n 10 p max 350 bar Q max 80 dm 3 min -1 Proporcionální rozváděč D n 0 p max 50 bar Q max 80 dm min - PRM7-0 HC 56 /0 Nahrazuje HC 56 6/0 Digitální elektronika Kompaktní konstrukce Ovládání proporcionálními magnety Vysoká citlivost a nepatrná

Více

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily 4 863 Elektrické pohony Pro zónové ventily, napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace, napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Zpětná pružina Doba přeběhu 40 s Přestavovací síla 105N Pro přímou

Více

MB LAN 6 720 647 836-00.1O

MB LAN 6 720 647 836-00.1O M LAN 6 70 647 836-00.O Obsah Obsah Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny............. 6. Použité symboly.............................. 6. ezpečnostní pokyny.......................... 6 Údaje o výrobku.....................................

Více

EL3E-12 EL3E-24AB. Popis konstrukce a funkce. Typový klíč EL3E- HC 9145 12/2005. Externí analogová elektronika pro řízení PRM2 A AB

EL3E-12 EL3E-24AB. Popis konstrukce a funkce. Typový klíč EL3E- HC 9145 12/2005. Externí analogová elektronika pro řízení PRM2 A AB Externí analogová elektronika pro řízení PRM2 EL3E12 EL3E24 HC 9145 12/2005 Nahrazuje HC 9145 3/2003 Elektronické jednotky určené k řízení proporcionálních rozváděčů PRM2 Jmenovité světlosti proporcionálních

Více

1 Všeobecné. 1.1 Přehled NORDAC SK 700E

1 Všeobecné. 1.1 Přehled NORDAC SK 700E NORDAC SK 700E 1 Všeobecné Řada měničů NORDAC SK 700E je důsledným pokračováním dalšího vývoje osvědčené řady vector. Tyto přístroje se vyznačují vysokou modularitou při současně optimálních regulačních

Více

Osmoz: nepodsvětlené hlavice tlačítek

Osmoz: nepodsvětlené hlavice tlačítek OVLÁDCÍ SIGNLIZČNÍ PRVKY OSMOZ Ovládání a signalizace přesně podle vašich potřeb Inovace hrají klíčovou roli. Posloucháme, co potřebujete, a sledujeme vás při práci. Výsledkem jsou produkty, které splní

Více

ventilátorů Informace o výrobku P215PR

ventilátorů Informace o výrobku P215PR PSC???? Sekce katalogu Regulátory rychlosti ventilátorů Informace o výrobku Datum vydání 1104/1204CZ Řada Tlakově ovládané regulátory rychlosti ventilátoru chladicího kondenzátoru pro jednofázové motory

Více

Zesilovač rádiového signálu

Zesilovač rádiového signálu 2 704 Synco living Zesilovač rádiového signálu ERF910 Bezdrátový zesilovač k prodloužení dosahu rádiové komunikace Rádiová komunikace protokolem KNX RF (868 MHz, obousměrně) Napájecí napětí AC 2 V (externí

Více

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V 3 562 RAA21 Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V Použití Termostat RAA21 se používá pro regulaci prostorové teploty v systémech vytápění

Více

krouticí moment přídržný moment souběh ±5% volitelný přepínačem / otáčení havarijní poloha motor havarijní poloha

krouticí moment přídržný moment souběh ±5% volitelný přepínačem / otáčení havarijní poloha motor havarijní poloha echnický list Spojitý klapkový pohon s technologií kondenzátoru pro přestavování VZ klapek s havarijní funkcí a s rozšířenými funkcemi ve vzduchotechnických a klimatizačních zařízeních budov a laboratoří

Více

Časová a hlídací relé, převodníky

Časová a hlídací relé, převodníky Funktions-, Schaltrelais und Wandler Přehled: Elektronická relé lze použít pro hlídání teploty v pevných, kapalných i plynných látkách. Teplotu měří vhodný snímač umístěný v médiu, v přístroji se vyhodnocuje

Více

STYKAČE ST, velikost 12

STYKAČE ST, velikost 12 STYKAČE ST, velikost 1 Vhodné pro spínání motorů i jiných zátěží. V základním provedení stykač obsahuje jeden pomocný zapínací kontakt (1x NO). Maximální spínaný výkon 3-fázového motoru P [kw] Jmenovitý

Více

V domovní technice k regulaci elektrických podlahových topení a elektrických systémů pro temperování podlah.

V domovní technice k regulaci elektrických podlahových topení a elektrických systémů pro temperování podlah. Regulátor podlahového topení pod omítku Objednací číslo 0394.. Upozornění: Přístroj smí instalovat popř. montovat jen odborník. Přitom je třeba dodržovat stávající bezpečnostní předpisy VDE a místní bezpečnostní

Více

Technická data. Ochrana proti zkratu

Technická data. Ochrana proti zkratu I Snímač, induktivní 0102 Objednací název Přímá nástavbová montáž na normované pohony Kompaktní a stabilní skříň Fixní seřízení EU osvědčení o typové zkoušce konstrukčního vzoru TÜV99 ATEX 1479X Poużitelné

Více

Řada 10 - Spínač soumrakovy kompaktní, 12-16 A

Řada 10 - Spínač soumrakovy kompaktní, 12-16 A Řada 10 - Spínač soumrakovy kompaktní, 12-16 A Řada 10 soumrakový spínač k ovládání osvětlení venkovních schodišť, vchodů, komunikací, výloh atd. 10.32 10.41 V-2015, www.findernet.com k decentralizovanému

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD RSLAN. Komunikační převodník RS485-TCP/IP

MONTÁŽNÍ NÁVOD RSLAN. Komunikační převodník RS485-TCP/IP MONTÁŽNÍ NÁVOD RSLAN Komunikační převodník OBSAH 1 Technické parametry... 3 2 Upozornění... 3 3 Rozměry převodníku RSLAN... 4 4 Popis konektorů... 5 4.1 Konektor RJ45... 5 4.2 Konektor RJ11... 5 5 Zapojení

Více

SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem

SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem Měřící Energetické Aparáty, a.s. 664 31 Česká 390 Česká republika Měřící Energetické Aparáty SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem 1/ Účel a použití

Více

TR 2 T R 2 1 0 1 POPIS TYPOVÝ KLÍČ. TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa

TR 2 T R 2 1 0 1 POPIS TYPOVÝ KLÍČ. TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa TR 2 TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa jednoduchá konstrukce nízká hmotnost tři druhy možného zapojení na hydraulický obvod malý zástavbový prostor připojení konektorovou zásuvkou dle DIN 43

Více

Multifunkční terminál AXT-300/310

Multifunkční terminál AXT-300/310 TECHNICKÁ DOKUMENTACE VÝROBKU Multifunkční terminál AXT-300/310 Popis zařízení: Terminál s integrovanou 1.3 MegaPixeovou kamerou je založený na platformě průmyslového PC (x86). Je vhodný pro systémy docházky,

Více

SLIO. řídicí systém a decentralizovaný modulární I/O systém

SLIO. řídicí systém a decentralizovaný modulární I/O systém řídicí systém a decentralizovaný modulární I/O systém Popis systému Popis systému Struktura a koncept Systém je založen na tenkých I/O modulech. Je to velmi kompaktní decentralizovaný modulární systém,

Více

Účinky měničů na elektrickou síť

Účinky měničů na elektrickou síť Účinky měničů na elektrickou síť Výkonová elektronika - přednášky Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů. Definice pojmů podle normy ČSN

Více

Návod k montáži obsluze. Diagnostická elektronika pro vibrační senzory VSE100

Návod k montáži obsluze. Diagnostická elektronika pro vibrační senzory VSE100 Návod k montáži obsluze Diagnostická elektronika pro vibrační senzory VSE100 Dokument číslo: 704214/00 05/2007 Montážní návod je součástí přístroje. Obsahuje údaje o správném zacházení s výrobkem. Návod

Více

-V- novinka. Jednotky motoru MTR-DCI 2.2. motor s integrovaným ovladačem, převodovkou a řízením. kompaktní konstrukce

-V- novinka. Jednotky motoru MTR-DCI 2.2. motor s integrovaným ovladačem, převodovkou a řízením. kompaktní konstrukce Jednotky motoru MTR-DCI motor s integrovaným ovladačem, převodovkou a řízením kompaktní konstrukce ovládání prostřednictvím vstupů/výstupů stupeň krytí IP54 2006/10 změny vyhrazeny výrobky 2007 5/-1 hlavní

Více

Minia JISTIČE LTE LTE. Vypínací charakteristiky B, C dle ČSN EN 60898-1. Vypínací schopnost 6 ka.

Minia JISTIČE LTE LTE. Vypínací charakteristiky B, C dle ČSN EN 60898-1. Vypínací schopnost 6 ka. Minia LTE JISTIČE LTE Řada jističů do 63 A, AC 230/400 V a DC 72 V/pól. K jištění kabelů a vodičů proti přetížení a zkratu. Vypínací charakteristiky B, C dle ČSN EN 60898-1. Vypínací schopnost 6 ka. 1pólové

Více

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů Použití: Přenosný zdroj PZ1 se používá jako zdroj regulovaného proudu nebo napětí a měření časového zpoždění

Více

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-.

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Uživatelská příručka Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání, užití, údržba a servis, demontáž,

Více

Pojistkové odpínače OPV10S-2 38821 32. Příslušenství. Světelná signalizace, pracovní napětí 12 48 V d.c., a.c. (+ pól připojen dole)

Pojistkové odpínače OPV10S-2 38821 32. Příslušenství. Světelná signalizace, pracovní napětí 12 48 V d.c., a.c. (+ pól připojen dole) ODPÍNAČE VÁLCOVÝCH POJISTKOVÝCH VLOŽEK VELIKOSTI 10x38 Pojistkové odpínače OPV10 jsou určeny pro válcové pojistkové vložky PV10 velikosti 10x38. Lze s nimi bezpečně vypínat jmenovité proudy a nadproudy

Více

Nové řídící jednotky měniče Sinamics G120

Nové řídící jednotky měniče Sinamics G120 Nové řídící jednotky měniče Sinamics G120 CU 240B 2 / CU240B 2 DP Jednotky obsahují základní výbavu I/O. 4xDI, 1xDO, 1xAI, 1xAO, 1xPTC/KTY CU 240E 2 / CU240E 2 DP / CU 240E 2 F / CU240E 2 DP F Jednotky

Více

www.marcomplet.cz Datový list: Wilo-Stratos 65/1-16 Charakteristiky Přípustná čerpaná média (jiná média na vyžádání) Přípustná oblast použití

www.marcomplet.cz Datový list: Wilo-Stratos 65/1-16 Charakteristiky Přípustná čerpaná média (jiná média na vyžádání) Přípustná oblast použití V Chotejně 1/1345 / Praha 1 42774776611 / 42 274 73 59 Datový list: Charakteristiky v 1 2 3 4 34 1 /min - 1 V 27 1 /min - V n= const 1 235 1 /min - 7 V 4 5 1 /min - 5 V 13 1 /min - 4 V 95 1 /min - 3 V

Více

Uživatelská příručka. Systém ultrazvukové měření hladin UMV-1

Uživatelská příručka. Systém ultrazvukové měření hladin UMV-1 ZAM - SERVIS s. r. o. sídlo: Křišťanova 1116/14, 702 00 Ostrava - Přívoz IČO: 60 77 58 66 DIČ: 388-60 77 58 66 Firma je registrována v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 6878

Více

Řídicí bloky CPX-CM-HPP

Řídicí bloky CPX-CM-HPP Nové možnosti nepřímého řízení techniky pohonů Díky řídicímu bloku CPX-CM-HPP je veškerá elektrická technika pohonů Festo kompatibilní se všemi průmyslovými komunikačními rozhraními. Blok CPX-CM-HPP je

Více

EP01. Zdroj pro elektropermanentní magnet. Projekční podklady. Revize: 1

EP01. Zdroj pro elektropermanentní magnet. Projekční podklady. Revize: 1 K Sokolovně 70, 675 73 Rapotice, Tel. +420 736 686 243, www.elesys.cz Zdroj pro elektropermanentní magnet EP0 Projekční podklady Revize: Datum: 2.6.2008 K Sokolovně 70, 675 73 Rapotice, Tel. +420 736 686

Více

FC2020 Ústředna požární signalizace

FC2020 Ústředna požární signalizace FC00 Sinteso TM Ústředna požární signalizace Řada FS0 Kompaktní, předsestavená, mikroprocesorová ústředna elektrické požární signalizace s integrovaným ovládacím terminálem pro až 5 prvků Ústředna může

Více

MultiCONT VAŠE HLADINA JE NAŠE PROFESE ŘÍDÍCÍ A PROGRAMOVACÍ JEDNOTKA VYHODNOCOVACÍ A ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY

MultiCONT VAŠE HLADINA JE NAŠE PROFESE ŘÍDÍCÍ A PROGRAMOVACÍ JEDNOTKA VYHODNOCOVACÍ A ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY MultiCONT ŘÍDÍCÍ A PROGRAMOVACÍ JEDNOTKA VAŠE HLADINA JE NAŠE PROFESE VYHODNOCOVACÍ A ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY N A Š E P R O F E S E J E VLASTNOSTI Univerzální řídící a programovací jednotka snímačů disponující

Více

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné 4 622 Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné prostory GXD..31.1 Rotační provedení, 2- nebo 3-bodové řízení Elektrické servopohony s 3-polohovým řízením Jmenovitý kroutící moment 1.5 Nm Napájecí

Více

www.marcomplet.cz Datový list: Wilo-Stratos 32/1-12 Charakteristiky Přípustná čerpaná média (jiná média na vyžádání) Přípustná oblast použití

www.marcomplet.cz Datový list: Wilo-Stratos 32/1-12 Charakteristiky Přípustná čerpaná média (jiná média na vyžádání) Přípustná oblast použití V Chotejně 1/1345 12 / Praha 1 42774776611 / 42 274 783 859 Datový list: Wilo-Stratos 32/1-12 Charakteristiky 8 41 1 /min - 9 V 358 6 1 /min - 8 V 4 271 1 /min - 6 V 227 1 /min - 5 V 2 184 1 /min - 4 V

Více

ABB s.r.o., Elektro-Praga. Modul spínací dveře/světlo, řadový. Objednací číslo: 8300-0-0123. Návod na instalaci

ABB s.r.o., Elektro-Praga. Modul spínací dveře/světlo, řadový. Objednací číslo: 8300-0-0123. Návod na instalaci ABB s.r.o., Elektro-Praga Modul spínací dveře/světlo, řadový Objednací číslo: 8300-0-0123 Návod na instalaci Obsah 1. Bezpečnostní upozornění... 3 2. Zamýšlené použití... 3 3. Ochrana životního prostředí...

Více

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné!

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné! 310365 01 Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním BZT26440 L N 230-240V~ 3 µ 50-60Hz R10a -25T 2 1 16(4)A 250V~ CZ Návod k montáži a pužití MENU OK D GB CZ PL HR 3 BTZ26440 2 1 N L L Připojení

Více

SolarMax řada MT. Výkonný produkt pro maximální výnosy.

SolarMax řada MT. Výkonný produkt pro maximální výnosy. SolarMax řada MT Výkonný produkt pro maximální výnosy. Do třetice fází všeho dobrého. Již 20 let vyvíjíme a vyrábíme beztransformátorové měniče. Toto letité know-how přetavili naši inženýři do nové řady

Více

Rád překonávám překážky. Vždy však myslím na jištění.

Rád překonávám překážky. Vždy však myslím na jištění. vidlice dvojpólová s ouškem Rád překonávám překážky. Vždy však myslím na jištění. adaptér 308 Elektroinstalační materiál pro pohyblivé přívody Adaptéry s ochranou před přepětím Pohyblivé přívody vidlice

Více

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 290/2015 ze dne: 27.04.2015

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 290/2015 ze dne: 27.04.2015 Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Pracoviště 1: 2. 2. Pracoviště 2: Ocelářská 35, 190 00 Praha 9 Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní

Více

EM Brno s.r.o. DYNAMOSPOUŠTĚČ SDS 08s/F LUN 2132.02-8 LUN 2132.03-8

EM Brno s.r.o. DYNAMOSPOUŠTĚČ SDS 08s/F LUN 2132.02-8 LUN 2132.03-8 EM Brno s.r.o. DYNAMOSPOUŠTĚČ SDS 08s/F LUN 2132.02-8 a LUN 2132.03-8 Dynamospouštěč LUN 2132.02-8 Označení dynamospouštěče SDS 08s/F pro objednání: Dynamospouštěč LUN 2132.02-8 1. Dynamospouštěč LUN 2132.02-8,

Více

Řada střídačů TripleLynx MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Srovnávací solární střídač od společnosti Danfoss 3fázový bez transformátoru 10, 12,5 a 15 kw

Řada střídačů TripleLynx MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Srovnávací solární střídač od společnosti Danfoss 3fázový bez transformátoru 10, 12,5 a 15 kw MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Řada střídačů TripleLynx Srovnávací solární střídač od společnosti Danfoss 3fázový bez transformátoru 10, 12,5 a 15 kw SOLAR INVERTERS 98% Maximální výkon po celý den Střídače

Více

vypínače Pro elektrické napájení je k dispozici svorka 24 V Komunikace probíhá pomocí integrovaného síťového spínače připojení osvětlení: 230 V, 2 A

vypínače Pro elektrické napájení je k dispozici svorka 24 V Komunikace probíhá pomocí integrovaného síťového spínače připojení osvětlení: 230 V, 2 A Přehled K manipulačním systémům Festo nabízíme také vhodné řízení CMCA. Je k dispozici ve dvou úrovních: montážní deska montážní deska v rozvaděči Systém obsahuje potřebné ovládání více os CMXR a ovladače

Více

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-02-06. č. dokumentace: 210 15-40

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-02-06. č. dokumentace: 210 15-40 ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 70 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-0-06 č. dokumentace: 10 15-40 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání,

Více

EME 303. Oblast použití

EME 303. Oblast použití EME 303 Čtyřkvadrantní elektroměr třífázový nepřímý pro měření odběru/dodávky činné a jalové energie ve třídě přesnosti 2 s velkým dynamickým rozsahem a odděleným rychlým impulsním výstupem Oblast použití

Více

ISOLGUARD R. hlídače izolačního stavu

ISOLGUARD R. hlídače izolačního stavu hlídače izolačního stavu Hakel je dynamická společnost, která se od doby svého založení v roce 1994 rychle rozvinula z hlediska obratu, ale také z hlediska sortimentu výrobků. Srovnatelnou dynamiku lze

Více

Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8.

Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8. Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8. Kaskádové regulátory Elfatherm E8.4401 Elfatherm E8.5064 Systémový manažer Elfatherm E8.5064 www.comfort-controls.de Ekvitermní regulátor Lago 0321 Ekvitermní

Více

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem Praktické příklady z Elektrotechniky. Střídavé obvody.. Základní pojmy.. Jednoduché obvody se střídavým proudem Příklad : Stanovte napětí na ideálním kondenzátoru s kapacitou 0 µf, kterým prochází proud

Více

Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce

Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra mikroelektroniky Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce Zadání Stávající

Více

Maximální efektivnost a flexibilita.

Maximální efektivnost a flexibilita. Powador 25000xi Powador 30000xi Powador 33000xi Série Park Maximální efektivnost a flexibilita. Řešení pro solární elektrárny od 25 kw až do oblasti megawattového výkonu. Titáni mezi centrálními střídači.

Více

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření na elektrických strojích - transformátor, část 3-2-3

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření na elektrických strojích - transformátor, část 3-2-3 MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření na elektrických strojích - transformátor, část Číslo projektu: Název projektu: Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada: 20 Číslo materiálu:

Více

bezdrátová komunikace hvězdicová topologie stanice DX80N2X6S-P8

bezdrátová komunikace hvězdicová topologie stanice DX80N2X6S-P8 externí anténa (připojení RG58 RP-SMA) integrovaný ukazatel síly signálu konfigurace pomocí DIP přepínačů deterministický přenos dat technologie přeskakování kmitočtů FHSS časový multiplex TDMA přenosový

Více

idrn-st Převodník pro tenzometry

idrn-st Převodník pro tenzometry idrn-st Převodník pro tenzometry Základní charakteristika: Převodníky na lištu DIN série idrn se dodávají v provedení pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry, procesní signály, střídavé napětí,

Více

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky Elektrosvařovací jednotky Nová generace jednotek Nová rukojeť Ochrana kabelů proti poškození Grafický displej Dobře čitelný, s nastavitelným kontrastem Jednoduchá klávesnice pro snadné ovládání v uživatelském

Více

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690... Návod na instalaci a údržbu Softstartery PS S 18/30 142/245 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S18/30-500...44/76-500 PS S50/85-500...72/124-500 PS S18/30-690...32/124-690 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...142/245-690

Více

JISTIČE PRO VYŠŠÍ PROUD

JISTIČE PRO VYŠŠÍ PROUD / JISTIČE BR 6 br57gf.eps / TECHNICKÁ DATA Splňuje podmínky ČSN EN 947- Jmenovité napětí AC 30/0 V DC V (na pól) Mezní vypínací schopnost podle ČSN EN 947- charakteristika B,C I n = 0- A 5 ka I n = -00

Více

KNX/EIB Celosvětově normalizovaný systém inteligentní instalace (2) Ing. Josef Kunc

KNX/EIB Celosvětově normalizovaný systém inteligentní instalace (2) Ing. Josef Kunc KNX/EIB Celosvětově normalizovaný systém inteligentní instalace (2) Ing. Josef Kunc Noremní požadavky na systémové instalace KNX/EIB Všechny základní požadavky na hardwarové řešení i na činnost systému

Více

EL4. Použití. Vlastnosti HC 9140 4/2004. Digitální zesilovače pro proporcionální ventily a uzavřené regulační systémy. Nahrazuje HC 9140 4/2000

EL4. Použití. Vlastnosti HC 9140 4/2004. Digitální zesilovače pro proporcionální ventily a uzavřené regulační systémy. Nahrazuje HC 9140 4/2000 Digitální zesilovače pro proporcionální ventily a uzavřené regulační systémy EL4 HC 9140 4/2004 Nahrazuje HC 9140 4/2000 Použití Karta zesilovače EL4 slouží k: Řízení spojitých ventilů s elektrickou vazbou

Více

PNSPO! Konfigurace systému

PNSPO! Konfigurace systému Kompletní & kompaktní Řízení měniče podle V/f Montáž měniče vedle sebe Vestavěný EMC filtr Vestavěná komunikace RS-485 Funkce detekce překročení momentu (150% během 60s) PID Potlačení mikronapěťových špiček

Více

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka KOMUNIKAČNÍ PŘEVODNÍK SMA-03. č. dokumentace: 210 01

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka KOMUNIKAČNÍ PŘEVODNÍK SMA-03. č. dokumentace: 210 01 ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 6/4, 70 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ Uživatelská příručka KOMUNIKAČNÍ PŘEVODNÍK SMA-0 č. dokumentace: 0 0 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do

Více

3NP1 pojistkové odpínače. Prezentace výrobku

3NP1 pojistkové odpínače. Prezentace výrobku 3NP1 pojistkové odpínače Prezentace výrobku Popis výrobku Technické údaje Výhody pro zákazníka Příklady použití Přehled výrobků 000 do 160A 00 do 160A 1 do 250A 2 do 400A 3 do 630A 2009-01-12 Slide 3/44

Více

TERM05. Zobrazovací a ovládací panel. Příručka uživatele AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA

TERM05. Zobrazovací a ovládací panel. Příručka uživatele AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA TERM05 Zobrazovací a ovládací panel Příručka uživatele R AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA Střešovická 49, 162 00 Praha 6, e-mail: s o f c o n @ s o f c o n. c z tel./fax : (02) 20 61 03 48 / (02) 20 18 04 54, http

Více

modunet292: Rozhraní novanet-ethernet

modunet292: Rozhraní novanet-ethernet SAUTER EY-modulo 2 PDS 96.015 cz Katalogový list EY-BU292 : Rozhraní - Vaše výhoda pro dosažení vyšší energetické účinnosti SAUTER EY-modulo 2 integrováno do známé IP technologie Oblast použití Parametrování

Více

Teplotní monitorovací relé CM-TCS Monitorovací relé pro monitorování teplot snímaných senzorem PT100 (2 nebo 3vodičově zapojeným)

Teplotní monitorovací relé CM-TCS Monitorovací relé pro monitorování teplot snímaných senzorem PT100 (2 nebo 3vodičově zapojeným) List technických údajů Teplotní monitorovací relé CM-TCS Monitorovací relé pro monitorování teplot snímaných senzorem PT100 (2 nebo 3vodičově zapojeným) Teplotní monitorovací relé CM-TCS monitoruje příliš

Více

Lankový vodič, s kabelovou dutinkou s plastovým límcem dle DIN 46228/4

Lankový vodič, s kabelovou dutinkou s plastovým límcem dle DIN 46228/4 11.3. EXTEÍ VSTUPÍ A VÝSTUPÍ MODULY Externí I/O moduly na DI lištu se širokým sortimentem vstupních a výstupních obvodů (viz tabulka dále) se připojují k periferním modulům IB-7310, IB-7311, OS-7410, OS-7411

Více