Ej padá, padá ROSENKA. Zpravodaj Rosicka. Apríl 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ej padá, padá ROSENKA. Zpravodaj Rosicka. Apríl 2010"

Transkript

1 Ej padá, padá ROSENKA Zpravodaj Rosicka Apríl 2010

2 Z OBSAHU: Informace pro občany Babic Informace pro občany Kratochvilky Výpis usnesení rady Výpis ze zasedání zastupitelstva Vyhlášení nového památného stromu Telefon pro bezdrátové přivolání pomoci Nebe peklo ráj Policie ČR Rosice radí pátrá informuje Právnická poradna let vás chráníme Setkání seniorů, Sympozium o cestovním ruchu Klub důchodců Informační beseda pro osoby se zdravotním postižením Společenská kronika Mikroregion Kahan Kalendárium Sociální sítě na internetu Lyžařský výcvikový kurz Školní literárně slohová soutěž Zimní radovánky v naší MŠ Masopustní karneval Den otevřených dveří a zápis dětí do MŠ logopedické Zveme vás do knihovny Žena v číslech Divadelní ples OS DSEK, Zájezd do Lednice Co nového v SVČ Letní tábory, Vstupenky TICKETPRO TJ Sokol Rosice, Kuželky družstvo A VK Psycho Rosice Fotbal Už je to tady, Bruslení veřejnosti Program kina Kulturní přehled ROSA Příspěvky, ROSA Zpravodaj Rosicka MK ČR E Tiskne se pro město Rosice a obce Kratochvilka a Babice Vydává Kulturní informační centrum Rosice Apríl Šéfredaktor: Lukáš Volánek. Koupíte jej v Tetčicích v potravinách p. Fukana. Pozor na záplavy Českou republiku postihly záplavy předvolebních slibů. Bodří lídři politických stran se zubí z obřích bilboardů u dé jedničky. Z rozhlasu i televize kvílí litanie s refrénem já ne, já ne, to ty, to ty a navzdory všeobecné pravdě o prázdné a vysypané kapse se ruší poplatky a slibují třinácté důchody. Napadají mne dvě příhodná rčení. Slibem nezarmoutíš a kde nic není ani čert nebere. Odkud se tedy vezmou ty miliony na předvolební kampaně? Že by smlouva s pekelníkem? Nebo spíš ověřené kouzlo, jak se okouzlený volič stane daňovým poplatníkem. Mínus deset krát nula přece nikdy nebylo ani nebude 850. Vážení čtenáři nenechejte se ukolébat na vlnách klamů a iluzí. Věřte malé násobilce a pamatujte, že po záplavách většinou přichází úklid naplaveného bahna. Krásný apríl přeje Lukáš Volánek šéfredaktor ohlasy a objednávky předplatného zasílejte na adresu redakce: Kulturní informační centrum Rosice Palackého nám. 45, Rosice, inzerci vyřizuje: Jarmila Helsnerová, tel.: , v kanceláři KIC, naproti radnici po pá , Uzávěrka vždy 10. den v měsíci. Distribuce Rosy: Monika Škodová, tel.: Tomáš Štrobl, tel.: Cena 10 Kč, občanům Rosic je dodáván zdarma Grafická úprava, tisk: Michal Eliáš, tel.: editorial Titulní strana: Kdyby přišla povodeň Foto: Jaroslav Matoušek ROSA 4/2010 3

3 obec Babice INFORMACE PRO OBČANY BABIC MŠ BABICE U ROSIC PŘIVOLALA JARO Naše mateřská škola je krásná v každém ročním období. Dlouhé bílé zimy jsme si do sytosti užili při všech zimních radovánkách, ale ke konci zimy jsme se již těšili na jaro. Proto jsme se rozhodli je přivolat. Vábení jara jsme začali týdnem od 15. března, kdy jsme podle písničky Vstávej semínko vysadili semínka a cibulky, o které jsme se pečlivě starali a pozorovali, jak se probouzí i příroda venku. V tyto dny jsme také vyhlásili soutěž o Nejhezčí velikonoční vajíčko, do které se spolu s dětmi zapojili i jejich rodiče. Sešla se nám celá řada Zastupitelstvo obce Babice u Rosic Schvaluje a) rozpočet obce Babice u Rosic na rok 2010, příjmy celkem: Kč, výdaje celkem: Kč, financování: Kč krásných vajíček malovaných, pečených, papírových, perníkových a jinak zdobených. Všechny výrobky nám pomohly při jarní výzdobě naší školky i při velikonoční výstavě, která se konala a Kalendářní příchod jara jsme oslavili , kdy jsme si připomněli další jarní a velikonoční zvyky. Společně jsme upletli pomlázky, malovali vajíčka a pouštěli věnečky z kytiček. Po takové pečlivé přípravě jsme se vydali na tradiční koledu po naší krásné obci Babice u Rosic. PŘEHLED USNESENÍ ze 40. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne na OÚ Babice u Rosic b) finanční příspěvek Gymnazijní společnosti o.s. Zastávka ve výši Kč c) prodloužení nájemní smlouvy na byt v obecním domě č. p. 122 na ul. Výhon paní A. Vykoukalové na dobu neurčitou d) Smlouvu o dílo č. 01/2010 Teď už nám nezbývá nic jiného než vám popřát, aby to letošní jaro bylo tak pěkné, jako byly naše přípravy na toto krásné roční období. Anežka Pospíšilová Foto: archiv MŠ Babice s firmou Archstyl s.r.o. Brno na zhotovení projektové dokumentace a energetického posudku na zateplení bytového domu č.p. 122 na ulici Výhon. Projednalo a) záměr založit společnost RÚŽ o.p.s. a dále bude o tomto záměru rozhodovat až po prostudování návrhu zakladatelské listiny členy zastupitelstva obce. 4 ROSA 4/2010

4 NEZAPOMEŇTE NA UHRAZENÍ POPLATKU ZA ODPAD A ZA PSY! Obecně závazná vyhláška obce Babice u Rosic č. 1/2010 ukládá občanům zaplacení poplatku za odpad na rok 2010 do konce měsíce března 2010 ve výši 500 Kč pro občany s trvalým pobytem i pro chalupáře. Občané, kteří dosud neuhradili tento poplatek, tak mohou učinit přímo na Obecním úřadě v Babicích, poštovní složenkou nebo převodem na účet obce: /0800. V případě převodu na účet obce nezapomeňte uvést jako variabilní symbol vaše číslo popisné domu, aby platba mohla být identifikována. Rovněž nezapomeňte na místní poplatek za psy! Pokud jste nestihli uhradit tento poplatek do konce měsíce února 2010, měli byste tak učinit co nejdříve! Poplatek zůstává ve stejné výši jako v loňském roce a činí 150 Kč za 1 psa a za druhého a každého dalšího psa je poplatek rovněž 150 Kč. Upozorňujeme také na ohlašovací povinnost v případě, že jste si pejska pořídili nebo vám pošel. Více o tomto poplatku najdete v Obecně závazné vyhlášce č. 5/2005 o místních poplatcích. Táňa Ourodová ROSA 4/2010 5

5 obec Kratochvilka INFORMACE PRO OBČANY KRATOCHVILKY ČAJ O PÁTÉ Ve čtvrtek 25. února 2010 při čaji o páté mohli občané Kratochvilky a okolí získat zajímavé informace od kronikáře pana Karla Holoubka. Pan Jiří Čermák promítal akce Vítání občánků a hody. Všem přítomným se odpoledne líbilo. Zajímavé vyprávění kronikáře si přijely poslechnout i kratochvilské rodačky, které nyní bydlí ve Zbýšově. A mně jen zbývá poděkovat všem, kteří pozvání na čaj přijali a těšit se na setkání příští. Foto: Jiří Čermák Jana Trojanová Starostka Turnaj ve stolním tenise O POHÁR STAROSTKY OBCE V sobotu 27. února 2010 se konal v kinosále na Kratochvilce turnaj ve stolním tenise o Pohár starostky obce ve třech kategoriích. Kategorie dívky 1. místo Jana Karásková 2. místo Dita Jeřábková 3. místo Michaela Pokorná Foto: archiv obce Kratochvilka Kategorie žáci 1. místo Vojtěch Vaverka 2. místo Jakub Janíček 3. místo Karel Podrazil Kategorie muži 1. místo Desider Trnavský 2. místo Josef Vaverka 3. místo Jan Hurt Závodili nejenom Kratochviláci, ale i sportovci z Řeznovic, Zastávky a Neslovic. Poděkování za pěknou sportovní akci patří členům Tenisového klubu Kratochvilka a hlavně pak našemu novému občanovi panu Desideru Trnavskému, který se hlavní měrou na jeho organizaci podílel. Jana Trojanová starostka 6 ROSA 4/2010

6 z radnice VÝPIS USNESENÍ RADY Č. 91/2010 konané dne v 8.00 hodin na MěÚ Rosice Rada města Rosice na svém jednání dne přijala toto usnesení: 1. Bere na vědomí a) zprávu o činnosti odboru vnitřní správy za rok 2009 b) zprávu o činnosti příspěvkové organizace Kulturní informační centrum Rosice c) zprávu velitele obvodního oddělení Policie ČR Rosice o bezpečnostní situace ve služebním obvodě za rok 2009 d) zprávu o činnosti Městské policie Rosice za rok 2009 e) zprávu o stavu požární ochrany za léta 2006 až Schvaluje a) přidělení následujících grantů: TJ Sokol Rosice Kč Moravská hasičská jednota, HS Rosice Kč Florbalový klub Rosice Kč Občanské sdružení mažoretky Anife Rosice Kč SHŠ Taranis Kč BONUS Rosice, o. s Kč CC Riper, oddíl krasobruslení KK Riper Kč Karate club Dragons Rosice o. s Kč TOM Turisťák Rosice Kč Mighty shake Zastávka o. s Kč Robin Kašpařík Kč b) Dodatek č. 2 veřejnoprávní smlouvy s obcí Lukovany, o výkonu přenesené působnosti podle 53, odst. 1 zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, ze dne , nabytí účinnosti dne , který je přílohou tohoto usnesení c) rozdělení výsledku hospodaření ekonomické činnosti města ve výši ,44 Kč následovně: posílení rozpočtu za rok 2009 ve výši Kč posílení rozpočtu na rok 2010 ve výši Kč posílení ekonomické činnosti v roce 2010 ve výši ,44 Kč d) pronájem části pozemku p. č v k. ú. Rosice p. Jiřímu Holubářovi, Zbýšov za následujících podmínek: Bude udělen souhlas se stavbou pouze dočasnou na dobu nájmu, nájemce nebude mít nárok na náklady spojené s odstraněním stavby po ukončení nájmu. Částka za pronájem činí Kč ročně s přihlédnutím k době užívání. e) projektový záměr zavádění principů Smart Administration do řízení a práce s lidskými zdroji v rámci Městského úřadu v Rosicích. 3. Doporučuje a) zastupitelstvu přidělení následujících grantů: Občanské sdružení při ZŠ Rosice Kč Středisko volného času Rosice Kč FC Slovan Rosice, o. s Kč KK Slovan Rosice Dobrovolné sdružení občanů Kč Občanské sdružení Prádelna Kč Divadelní soubor Emanuela Krumpáče Kč b) zastupitelstvu ke schválení rozpočtové opatření č. 2/ Neschvaluje a) přidělení následujících grantů: VK PSYCHO Rosice, Svazu neslyšících a nedoslýchavých Brno-venkov a sportovnímu klubu FBC Kamínky z důvodu nedodržení podmínek města, stanovených pro přidělení grantu. 5. Souhlasí a) s uzavřením dodatku ke smlouvě mezi městem Rosice a Auto Cont CZ, a. s., Ostrava infrastruktura IT Zámecké kulturní centrum, jehož předmětem je změna termínu předmětu plnění b) s uzavřením darovací smlouvy mezi městem Rosice a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, jejímž předmětem je přijetí daru pozemků p. č. 1795/6, 2366/7, 2366/8, 2366/9 o cel- 8 ROSA 4/2010

7 kové výměře 909 m 2 v hodnotě ,40 Kč c) s projektem Bytové domy Rosice Karla IV. d) se změnou využití pozemku p. č. 1802/6 za dodržení původní podmínky tj. oprava komunikace na ul. Cukrovarské vč. mostu e) s pronájmem části pozemku p. č o velikosti 300 m 2 za účelem hostování Lunaparku p. Antonína Doležala, Brno v termínu od do za částku 10 Kč/m 2 /den, vratná kauce Kč (vráceno po řádném předání pozemku) f) s uzavřením Dodatku č. 2 Smlouvy o grantovém poradenství se společností DRING Consulting, spol. s r. o. Brno, jehož předmětem je zpracování projektu z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. 6. Nesouhlasí a) s umístěním venkovní izolované přípojky NN SB Rosice, Mrštíkova 410, pozemek p. č. 662/4 v k. ú. Rosice, požaduje řešení zemním kabelem b) s vydáním územního rozhodnutí na akci Inženýrské sítě Rosice, lokalita Rozsocháč Kamínky z důvodu nezajištění zásobování území vodou. Rada souhlasí s napojením inženýrských sítí bez vodovodu a s celkovým záměrem. Jako součást souhlasu, který nenahrazuje vyjádření povolovacích orgánů a vyjádření jednotlivých správců sítí, by měla být podmínka o bezúplatném převodu infrastruktury do majetku města Rosice. VÝPIS USNESENÍ RADY Č. 92/2010 konané dne v 8.00 hodin na MěÚ Rosice 7. Vydává a) na základě 4a, odst. 1 zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s Výměrem Ministerstva financí č. 1/2010 a v souladu s 11 a 102 odst. 2 písm. d) zák. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) nařízení města Rosice č. 1/2010, kterým se stanovuje maximální cena za přiložení a odstranění technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla. 8. Rozhodla a) o vypovězení veřejnoprávních smluv o zajištění výkonu přestupkové agendy podle 53, odst. 1) zák. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů, které město Rosice uzavřelo s obcemi: Újezd u Rosic veřejnoprávní smlouva ze dne , nabyla účinnosti , její Dodatek č. 1 ze dne nabyl účinnosti Zakřany veřejnoprávní smlouva ze dne , nabyla účinnosti , její Dodatek č. 1 ze dne nabyl účinnosti dne Zbraslav veřejnoprávní smlouva ze dne , nabyla účinnosti Ing. Petr Klíma starosta Mgr. Jaroslav Světlík Ing. Jaroslav Dytrych ověřovatelé Rada města Rosice na svém jednání dne přijala toto usnesení: 1. Bere na vědomí a) výroční zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Husova čtvrť, Rosice za rok 2009 b) výroční zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Penzion pro důchodce Rosice za rok 2009 c) zprávu o činnosti a hospodaření příspěvkové organizace Správa zámku Rosice za rok Schvaluje a) hospodářský výsledek příspěvkové organizace Mateřská škola Husova čtvrť Rosice za rok ROSA 4/2010 9

8 z radnice 2009, zisk ve výši ,43 Kč a jeho rozdělení v poměru 60% do fondu rezervního a 40% do fondu odměn b) hospodářský výsledek příspěvkové organizace Penzion pro důchodce Rosice za rok 2009 ztráta ve výši ,97 Kč c) hospodářský výsledek příspěvkové organizace Správa zámku Rosice za rok 2009, zisk ve výši 8 179,76 Kč a jeho rozdělení 60% do fondu rezervního a 40% do fondu odměn. d) Dodatek č. 2 veřejnoprávní smlouvy s obcí Stanoviště, o výkonu přenesené působnosti podle 53, odst. 1 zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, ze dne , nabytí účinnosti dne , který je přílohou tohoto usnesení e) Dodatek č. 2 veřejnoprávní smlouvy s obcí Vysoké Popovice, o výkonu přenesené působnosti podle 53, odst. 1 zák. č. 200/1990Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, ze dne , nabytí účinnosti dne , který je přílohou tohoto usnesení. f) seznam příkazců operací pro rozpočtové opatření č. 2/2010 g) Dodatek organizačního řádu Městského úřadu Rosice č. 1/ Rozhodla a) o zařazení nové činnosti do p. o. Mateřská škola Husova čtvrť, Rosice a to výdej stravy s účinností od Souhlasí a) s uzavřením smlouvy na zpracování daňového přiznání pro město Rosice za rok 2009 se společností AUDIT DANĚ, spol. s r o., Vídeňská 89, Brno za nabídkovou cenu Kč bez DPH b) s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi městem Rosice a E.ON Distribuce, F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, jejímž předmětem je realizace stavby zařízení distribuční soustavy umístění nového venkovního vedení VN do pozemku města p. č. 1803/2 a 5312/1 v k. ú. Rosice c) s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi městem Rosice a E. ON Distribuce, F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, jejímž předmětem je realizace stavby zařízení distribuční soustavy Rosice, Mrštíkova 410, umístění zemní kabelové přípojky NN do pozemku města p. č. 662/4 v k. ú. Rosice d) s uzavřením smlouvy o spolupráci mezi městem Rosice a Jihomoravským krajem, Žerotínovo nám. 3/5. Brno v rámci individuálního projektu Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji. 5. Pověřuje a) Odbor správy pohledávek a informatiky jednáním s příspěvkovými organizacemi města o možném připojení těchto organizací do technologického centra ORP Rosice, využívání spisové služby a podmínkách zajištění těchto služeb. Ing. Petr Klíma starosta RNDr. Petr Lukáš Josef Hájek ověřovatelé VÝPIS Z USNESENÍ Č. 33/2010 ze zasedání zastupitelstva města Rosice, konaného dne Zastupitelstvo města Rosic na svém zasedání dne přijalo toto usnesení: 1. Souhlasí a) s výměnou pozemků p.č. 679/5 o výměře 112 m 2 a p.č. 679/7 o výměře 631 m 2 v k.ú. Rosice, ve vlastnictví Ing. Arnošta Bajera, za části 10 ROSA 4/2010

9 z radnice pozemků p.č. 679/6 a 679/48 o celkové výměře 743 m 2 ve vlastnictví Města Rosice b) s výměnou částí pozemku p.č. 1530/117 v k.ú. Rosice, nově označených GP č /2009 jako p.č. 1530/132 o výměře 157 m 2 a p.č. 1530/136 o výměře 423 m 2, ve vlastnictví pí. Dany Koláčkové, za část pozemku p.č. 1530/118, nově označeným jako p.č. 1530/134 o výměře 114 m 2, část pozemku p.č. 1530/ 49 o výměře cca 276 m 2 a část pozemku p.č. 1530/50 o výměře cca 190 m 2, ve vlastnictví města Rosice. 2. Schvaluje a) rozpočtové opatření č. 2 /2010 b) přidělení následujících grantů zájmovým sdružením a sportovním oddílům: Občanské sdružení při ZŠ Rosice Kč Středisko volného času Rosice Kč NALEZENÉ VĚCI na území města Rosice: FC Slovan Rosice, o. s Kč KK Slovan Rosice Dobrovolné sdružení občanů Kč Občanské sdružení Prádelna Kč Divadelní soubor Emanuela Krumpáče Kč c) snížení počtu členů Kontrolního výboru zastupitelstva z 9 na 7 členů. 3. Zvolilo a) na základě návrhu Okresního soudu Brno-venkov přísedící k Okresnímu soudu Brno-venkov na období : Věra Prokešová Hana Špačková. 4. Bere na vědomí a) zprávu o činnosti rady b) zprávu Finančního výboru zastupitelstva c) zprávu Kontrolního výboru zastupitelstva Bližší informace poskytne odbor vnitřní správy MěÚ Rosice na tel. č , osobně lze kontaktovat podatelnu úřadu, budova zámku, Žerotínovo nám. 1. Datum nálezu: Nalezené věci: Místo nálezu Kolo k osobnímu automobilu Na ulici Zámecká Zimní bunda Na dálnici D1 ve směru na Prahu v k.ú. Rosice Dámská náušnice Na ulici Palackého náměstí Dámské brýle Na ulici Palackého náměstí d) odstoupení Mgr. Radky Dolíhalové a Yvety Šumberové z funkce členek Kontrolního výboru zastupitelstva. 5. Pověřuje a) starostu města zajištěním vypracování směrnice motivující zaměstnance MěÚ Rosice k hledání nových doposud nerozpočtovaných příjmů. 6. Ukládá a) starostovi města zajistit realizaci nezodpovězených připomínek zastupitelů vyplývajících ze Závěrečné zprávy Kontrolního výboru z kontroly č. 21/2009 b) Ing. Dytrychovi zpracovat zprávu o činnosti společnosti Cristal s.r.o. Rosice za rok Ruší a) pracovní skupinu pro přípravu podkladů na jednání valných hromad společnosti Cristal s.r.o. Rosice Ing. Petr Klíma starosta Ing. Petra Šimková Oldřich Blažejovský Lukáš Volánek členové návrhové komise 12 ROSA 4/2010

10 informace MěÚ VYHLÁŠENÍ NOVÉHO PAMÁTNÉHO STROMU BUK U TETČIC Člověk je nedílnou součástí přírody, potoků a řek, skal a stromů. Pokud na to zapomene, zemře v něm duše. Staré stromy byly na našem území chráněny již od nepaměti a úcta k nim se přenášela z generace na generaci. Jen díky tomuto vztahu našich předků se do dnešní doby uchovaly mohutné staré stromy, které dnes chráníme jako památné Keltské přísloví podle zákona o ochraně přírody a krajiny. Pravomoc vyhlašovat památné stromy je v našem správním obvodu svěřena orgánu ochrany přírody odboru životního prostředí Městského úřadu Rosice. Foto: archiv autorky V prosinci 2009 nabylo právní moci rozhodnutí, kterým byl prohlášen za památný Buk u Tetčic. Jedná se o buk úctyhodných rozměrů se značnou estetickou hodnotou. Obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí je 583 cm, výška 36 m, je starý přibližně let. Strom roste v centrální části lesního porostu Bučín, tvořícím základ přírodního parku Bobrava. Monumentální jedinec je poslední z mohutných buků, které zde rostly, a největší ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Rosice. Vlastníkem pozemku, na němž dotčený strom roste, jsou Lesy České republiky. U stromu bylo vymezeno ochranné pásmo, jedná se o kruh o poloměru desetinásobku průměru kmene stromu, v jehož středu je památný strom. Jakákoliv činnost týkající se stromu i jeho ochranného pásma podléhá přísnému režimu dle zákona o ochraně přírody a krajiny. Buk bude slavnostně vyhlášen dne , kdy pořádáme ve spolupráci s obcí Tetčice jarní vycházku k Buku spojenou s umístěním informační tabule. Srdečně vás tímto zveme k malé oslavě stromů, sraz je v 9.00 hodin u nádraží v Tetčicích. Poděkování za spolupráci patří obci Tetčice a Ing. Jiřímu Stránskému, revírníku Lesů České republiky, revír Bučín. Ing. Eva Králová odbor životního prostředí MěÚ Rosice 14 ROSA 4/2010

11 informace TELEFON PRO BEZDRÁTOVÉ PŘIVOLÁVÁNÍ POMOCI Telefon CL 600, jehož součástí je náramek na ruku, umí přivolat pomoc v případě, že jste doma sami a něco se vám stane. Výhodou je handsfree a odposlech do místnosti není třeba pro přivolání pomoci chodit k telefonu. Kromě přivolání pomoci a běžného telefonování má telefon velkou výhodu pro starší občany, kteří špatně slyší. Telefon totiž zvoní velmi nahlas a zároveň bliká. Pokud člověk špatně rozumí telefonnímu hovoru, může si sám zesílit zvuk podle potřeby. Telefon je vhodný i pro nedoslýchavé, kteří mají sluchadla. Pro občany se sluchovou vadou je možnost příspěvku 75% na tento telefon od sociálního odboru. Objednat lze: osobně, s možností předvedení, na adrese: Unie neslyšících Brno, o.s., Palackého třída 120, Brno , tel , Podrobné informace k telefonu CL 600 Zesílení zvuku + 28 db Další extra zesílení prostřednictvím sluchátka Regulace tónu +/ 10dB Vytáčení pohotovosti 6 telefonních čísel 433Mhz dálkový ovladač Naprogramovatelný záznamník pro volání Nejbližší pohotovosti Potvrzovací signál ID identifikace volajících 99 příchozích jmen a čísel 30 vytáčených čísel Počet přijatých zpráv Čas volání Potvrzení zprávy Extra zesílení o další + 4dB Stroboskopická signalizace zvonění Velká tlačítka 3 vyhrazené paměti pro volání pohotovosti 6 pamětí pro přímé vytáčení Další funkce: Handsfree a odposlech do místnosti Velký alfanumerický displej Telefonní seznam pro 90 čísel Nastavitelná úroveň zvonění včetně Tónu (3 úrovně a 4 tóny) Poslední volané číslo Vypnutí hlasu (mute) Možnost instalace na zeď Kompatibilní se sluchadly Možnost dokoupit a připojit vibrační polštářek, sluchátka, nebo indukční smyčku Přečetli jsme za vás: dostali jsme tuto nabídku na pomocníka pro všechny seniory a různě zdravotně postižené občany. Tento přístroj jistě přivítají i jejich rodinní příslušníci, kteří o ně pečují. O tento typ informací se s vámi rádi podělíme. Milena Hrdličková za komunitní plánování sociálních služeb 16 ROSA 4/2010

12 14 denní letní stanový tábor s netradičním dobrodružným příběhem Termín: Tábořiště Benetice u Třebíče Cena Kč Účastnit se mohou děti ve věku od 10 do 14 let, celkový počet dětí na táboře 27. V ceně doprava, ubytování, strava 5x denně, celodenní program a mnoho dalšího. Uzávěrka přihlášek je Pro více informací a přihlášky volejte (Jakub Dvořák) Více o táborech Turisťáku Rosice se dozvíte také na Akci finančně podpořilo město Rosice. Za organizátory Jakub Dvořák ROSA 4/

13 černá kronika POLICIE ČR ROSICE RADÍ PÁTRÁ INFORMUJE V únoru letošního roku bylo na OOP Rosice podáno celkem 95 podnětů o porušení zákona, z nichž v 69 případech se jednalo o přestupek a zbylých 26 skutků připadá na trestné činy. Co se týká přestupků, v 18 případech se jednalo o drobné krádeže či poškozování majetku, dalších 17 skutků narušovalo občanské soužití většinou slovním či fyzickým napadením a v 6 případech bylo zjištěno požívání alkoholu osobami mladšími 18 let. Zbylých 28 přestupků bylo spácháno v dopravě a všechny byly na místě řešeny uložením blokové pokuty. Téměř všechny evidované trestné činy se týkají krádeží majetku, cca 2/3 z toho jsou provedeny vloupáním. A prvních 6 případů v následujícím výčtu té závažnější trestné činnosti v únoru opět dokazuje neustále opakované varování, že auto není trezor, takže viditelně ponechané věci v autě jsou lákadlem ke snadnému zisku Troubsko: vloupání do auta Š Superb na ul. Hodakova, rozbité sklo dveří, krádež navigace a dokladů k vozidlu, škoda cca Kč Přibyslavice: vloupání do auta VW Jetta na ul. Mistrovská, poškozený zámek dveří, odcizeno autorádio s CD, kožená bunda, nářadí, škoda Kč Javůrek: vloupání do auta Š Fabia, rozbité sklo dveří spolujezdce, odcizena igelitka s propagačními letáky ČS, škoda Kč Zastávka: vloupání do auta VW Golf u hřiště TJ Čechie, rozbité sklo dveří, odcizen panel autorádia, škoda Kč Zastávka: vloupání do auta Š Fabia na parkovišti u ZŠ, rozbité sklo dveří, odcizena kabelka s osobními věcmi, peněženkou, doklady, platební kartou a mobilem, škoda cca Kč Střelice: vloupání do auta Opel Astra na nám. Svobody, rozbité sklo dveří, odcizena taška s peněženkou a osobními doklady, škoda cca Kč Popůvky: vloupání do skladu firmy na ul. Chaloupky, vypáčené zámky na vratech, poškozené auto a plastové okno, odcizeno elektrické nářadí a nástroje, škoda cca Kč Střelice: krádež maringotky na nám. Svobody, maringotka bez RZ sloužící jako kancelář, škoda více než Kč Rosice: Krádež notebooku v rod. domku odemčené dveře z ulice, pachatel využil nepozornosti domácích a odcizil z kuchyně notebook za Kč Ostrovačice: vloupání do restaurace přes odemčený vchod ze dvora, vypáčené dveře uvnitř, odcizena hotovost, cigarety a alkohol, škoda cca Kč Litostrov: vlupání do tří chat vypáčené dveře chat a kůlny, odcizeno nářadí, alkohol, plynová PB láhev, celková škoda více než Kč Troubsko: krádež finanční hotovosti v prodejně 4 občané tmavší pleti, tři zabavili prodavače, čtvrtý ukradl z pokladny Kč Zbýšov: vloupání do domu na ul. Masarykova, vypáčené okno ze zahrady, odcizeny peníze a stříbrné šperky, škoda cca Kč Rosice: vloupání do sklepa u restaurace na ul. Sportovní, uražený visací zámek, odcizeny 2 prázdné nerez sudy, škoda cca Kč Ostrovačice: vloupání do rod. domku na ul. Veveří, rozbité dveře ze zahrady, odcizeny peníze, šperky, domácí optika a elektronika, škoda více než Kč Rosice: zatajení nálezu mob. telefonu pachatel nalezl ztracený MT Samsung 900i v hodnotě Kč a dalších Kč vzápětí neoprávněně provolal 18 ROSA 4/2010

14 černá kronika Pokud se týká vloupání do aut, ve třech shora uvedených případech k tomu došlo v době, kdy se majitel od auta vzdálil jen na dobu cca 5 minut. Pachatel vždy rozbil sklo ve dveřích auta a vzal si odtud, co chtěl. Bylo to pro něj záležitostí řádově spíše vteřin než minut a nestává se, že by si toho všiml nějaký náhodný svědek. Případ vloupání do auta v Javůrku ze dne zase dokazuje, že i igelitka s propagačními letáky v podstatě bez nějaké hodnoty dokáže přilákat zloděje, protože způsobená škoda Kč je jen na rozbitém okénku ve dveřích spolujezdce a zloděj asi nepředpokládal, že obsah igelitky je bezcenný. V další části příspěvku se opět budu věnovat dopravním nehodám (dále jen DN) a varujícím statistikám. Letošní rok pro náš územní region Brnovenkov nezačal zrovna nejlépe. Za celý loňský rok 2009 bylo evidováno v rámci Brna-venkova při DN celkem 20 úmrtí. V letošním roce hned v lednu došlo hned ke třem úmrtím při dopravní nehodě: 18. ledna 2010 došlo ke srážce vlaku s osobním autem na železničním přejezdu v Troubsku, kdy řidič ani spolujezdec nehodu nepřežili, a 27. ledna 2010 byla v Rajhradicích sražena chodkyně. V rámci všech územních celků Jihomoravského kraje tak stojíme v čele této chmurné statistiky, neboť na Břeclavsku letos v tomto období při nehodách zemřeli 2 lidé, Brno-město s okresem Vyškov mají po jednom tragickém následku při nehodě na silnici a ostatní územní odbory v rámci kraje jsou v tomto ukazateli na nule. A nyní další srovnání ze statistiky: za období ledna a února 2009 bylo na Brně-venkově zaznamenáno 148 DN a letos za stejné období 123 nehod, tedy pokles o 25 nehod. Naštěstí i v rámci celé republiky, opět při srovnání za stejné období ledna a února, oproti loňsku má nehodovost lepší ukazatele, loni bylo koncem února na celém území ČR o téměř nehod více a proti letošním 62 úmrtím při DN v rámci republiky jich bylo loni jen za leden a únor celkem 120, tedy skoro 2 x tolik. A ještě několik zajímavých postřehů ze statistiky DN regionu Brno-venkov za období letošního ledna a února: nejvíce, tedy 64 nehod, bylo zaznamenáno ve dne při nezhoršené viditelnosti, 20 DN bylo v noci v místech, kde není veřejné osvětlení, 17 DN v noci v místech s veřejným osvětlením a 10 nehod ve dne za zhoršených povětrnostních podmínek. Z jiného pohledu, dle stavu povrchu vozovky, připadá 50 DN na mokrou vozovku, 46 nehod na zledovatělý či zasněžený povrch vozovky a 24 DN na suchou neznečištěnou vozovku. Dle druhu nehody připadá 46 DN na srážku jedoucích vozidel, 25 nehod bylo vlivem nárazu do zaparkovaného vozidla, 21 DN bylo zaviněno nárazem vozidla do nějaké pevné překážky, srážka s chodcem byla zaznamenána v 11 případech a na havárie vozidel mimo vozovku rovněž připadá 11 nehod. Členění nehod podle dnů v týdnu vykazuje nejvíce nehod, tedy 27, na pátek, druhý v pořadí s 26 DN byl čtvrtek a pak pondělí a sobota vždy s 19 DN, nejméně, tedy 9 nehod, připadalo na neděli. Na konci tohoto příspěvku se chci krátce věnovat tématu van- 20 ROSA 4/2010

15 dalismu, tématu stále aktuálnímu a ožehavému. Jistě všichni sledujete čmáranice, provedené na jakémkoli nepříhodném, ale dostupném místě, na stěnách nebo oknech, na dopravních značkách i vývěskách, vyvedené i barevně, ať už sprejem, nebo fixou. Anebo rozházené a vysypané odpadkové koše po bouřlivých víkendových nocích, poničené dopravní značky, spousty flašek a odpadků v místech, kde se zdržuje převážně omladina. V zimních měsících se hlídky OOP Rosice zastavovaly a prováděly kontrolu na místech, kde se mládež sdružuje a schází, kde po ní zůstávají odpadky a výše popsané známky vandalství. V zimě bylo ale i mládeži chladno a jejich obvyklá místa bývala osiřelá, i když nějaké vandalské počiny po nich i v této době byly vidět. Teď nastává příhodná doba a tak zase budou obsedávat zídky u kostela, lavičky na nádraží, autobusové čekárny a další podobná napůl skrytá oblíbená místa. Chtěl bych jménem pracovníků OOP Rosice a věřím, že i jménem všech pořádkumilovných občanů, touto cestou požádat veřejnost o spolupráci a pomoc v nesnadném boji proti vandalismu a všem, kteří si v této podivné kratochvíli tak libují. Pokud budete svědkem podobného jednání, a třeba si netroufnete tomu na místě sami zamezit, zavolejte, napište, nafoťte si je do mobilu, přijďte o tom pohovořit. Bude-li to vaším přáním, ani v tom jako svědci nemusíte figurovat. prap. Josef Hlávka Policie ČR, Obvodní oddělení ROSICE právnická poradna PRÁVNICKÁ PORADNA Dotaz: Vlastním malou firmu s 10 zaměstnanci. Jednomu z nich jsem dal výpověď pro nadbytečnost, neboť jsem zrušil jeho pracovní místo. Po doručení výpovědi zaměstnanec reagoval tak, že druhý den přestal docházet do zaměstnání a navíc jsem zjistil, že se v minulosti dopustil při plnění pracovních úkolů vážných chyb, které mohou dokonce ohrozit chod mé firmy. Můžu s ním za této situace zrušit pracovní poměr okamžitě, dříve než uplyne výpovědní lhůta podle výpovědi pro nadbytečnost? Odpověď: Jaroslav K., Rosice Nadbytečnost zaměstnance a porušení pracovní kázně jsou samostatné důvody, pro které může zaměstnavatel se zaměstnancem rozvázat pracovní poměr. Jsou-li po doručení výpovědi pro nadbytečnost dány důvody pro okamžité zrušení pracovního poměru, zaměstnavatel může k tomuto zrušovacímu úkonu přikročit i v průběhu výpovědní doby, plynoucí na základě výpovědi, dané z organizačních důvodů. Zaměstnavatel může ale zrušit pracovní poměr okamžitě pouze ve lhůtě do 1 měsíce ode dne, kdy se o důvodu k okamžitému zrušení dozvěděl, nejpozději do 1 roku ode dne, kdy tento důvod vznikl. Je-li lhůta zachována, zaměstnavatel může se zaměstnancem zrušit pracovní poměr okamžitě, aniž by tím popřel důvod k rozvázání pracovního poměru výpovědí pro nadbytečnost. Pracovní poměr pak končí na základě toho právního úkonu, jehož účinky nastanou dříve, ve vašem případě by dříve nastaly účinky okamžitého zrušení pracovního poměru. K tomuto datu pak končí i pracovní poměr zaměstnance ve vaší firmě. JUDr. Petronela Sojková advokátka Brněnská 555, Rosice Tel.: ROSA 4/

16 z vašich dopisů 130 LET VÁS CHRÁNÍME PŘIJĎTE NÁS POZDRAVIT Psal se rok 1880, kdy obecní výbor Rosic založil dobrovolný hasičský sbor města. Sbor dobrovolných hasičů se postupnou přeměnou v období let 1945 až 1989 včlenil do systému národní fronty. Od roku 1993 sbor vystupuje jako organizační článek občanského sdružení působícího na úseku požární ochrany Moravské hasičské jednoty. Souběžně s organizací pracuje Jednotka sboru dobrovolných hasičů města, kterou tvoří vybraní členové základní organizace, kteří mají smluvní vztah se svým zřizovatelem městem Rosice. Rosičtí hasiči při plnění úkolů na úseku požární ochrany pomáhají vyhledávat členy zásahové jednotky sboru dobrovolných hasičů města, podílí se na odborné přípravě členů zásahové jednotky sboru dobrovolných hasičů, provádí údržbu, opravy požární techniky, věcných prostředků požární ochrany a objektů požární ochrany, včetně vodních zdrojů, vyvíjí činnost směřující k předcházení požárům, zejména preventivně výchovnou činností mezi občany a mládeží a v neposlední řadě se podílí na ediční a publikační činnosti a na dokumentaci historie požární ochrany Rosic a okolí. K tradicím sboru patří pořádání plesů, které sbor s malými přestávkami pořádá dle dochovaných zmínek již od roku Program ke 130 letům trvání dobrovolných hasičů v Rosiích: Pátek 9. dubna 2010 v hod. položení kytic k hrobům tragicky zesnulých hasičů při výkonu služby, před 24 roky bratra Františka Šibora a Josefa Semotama. Sraz účasníků je v hod na HZ (vedle kina) den otevřených dveří na HZS Rosice pro žáky ul. Wolkerova v době hod. Návštěvy skupina je nutno ohlásit předem na telefon č Sobota 10. dubna 2010 Místní netradiční soutěž o poháry města a HS Rosice v požárním útoku mládeže. Parkoviště a I. nádvoří zámku. Časový harmonogram: příjezd a prezence 9.00 zahájení a vystoupení mažoretek Anife Rosice Ukázky hasičské techniky a příprava na soutěž Zahájení soutěže Ukončení a vyhodnocení dle počtu družstev cca do hod. Srdečně zvou a na vaši návštěvu se těší rosičtí hasiči. Nejen dospělí hasiči, ale i oddíly mládeže od 6 let věku pracují v Rosicích od roku Právě mnozí z mladých hasičů, kteří docházejí na pravidelné schůzky do klubovny, jsou těmi, kteří namísto páchání kriminality a poflakování se bez cíle v ulicích města získávají v kolektivu hasičů odborné znalosti. A nejen to. Podstatou dobrovolné soudržnosti hasičů je lidská solidarita, ochota pomáhat, kamarádství, humanita a pochopení, vše bez nároků na finanční odměny. V roce 2010 slaví rosičtí hasiči skromné 130 výročí svého založení. Oslavy budou malé a nenápadné. Hlavní důraz je kladen na připomenutí práce s mládeží a prezentaci hasičů na veřejnosti. O HASIČÍCH KDY KDE CO 10. dubna přijďte ochutnat klobás s domácí udírny na parkoviště k zámku, kde bude uspořádána netradiční soutěž v požárním útoku pro kolektivy mladých hasičů z Rosic a okolí. V odpoledních hodinách si pak můžete prohlédnout prostory požární stanice ul. Wolkerova i zbrojnice vedle kina za doprovodu příslušníků HZS. 17. a 18. dubna v dopoledních hodinách se můžete setkat s krotiteli červeného kohouta v Újezdě u Rosic na hřišti, kde se uskuteční soutěže v požárním sportu a útoku družstev z hasebního obvodu Rosice a Tišnov. Za HS Rosice Bc Josef Humpolíček 22 ROSA 4/2010

17 MIKROREGION ZA HORNICKOU HISTORIÍ A HOUBAŘSKÝM RÁJEM KAHAN MIKROREGION KAHAN DSO, Hutní osada 14, Zastávka, , tel.: , mob.: , fax: , internet: SETKÁNÍ SENIORŮ Setkání seniorů Mikroregionu KAHAN se uskuteční již po třetí, tentokrát v Kulturním domě v Říčanech 4. června Finanční prostředky na toto setkání poskytl Mikroregion Kahan ve spolupráci se skupinou ČEZ, která je partnerem projektu. Organizačně tuto akci zajišťuje Klub seniorů Říčany společně s OÚ Říčany. Setkání se zúčastní poprvé skupina seniorů ze Slovenska z partnerského Mikroregionu Velká Fatra. SYMPOZIUM O CESTOVNÍM RUCHU V pátek 26. února 2010 se uskutečnilo v prostorách Dělnického domu v Zastávce druhé Sympozium o cestovním ruchu. Předmětem sympozia, pořádaného Mikoregionem Kahan dso v rámci projektu S Kahanem za permoníky, bylo zintenzivnění spolupráce při rozvoji cestovního ruchu v regionu Jihozápadního Brněnska. Projekt S kahanem za permoníky je zaměřen na podporu propagaci důlních památek a dalších turistických cílů Mikroregionu Kahan s přesahem do celého regionu Jihozápadního Brněnska. Na programu sympozia byla přednesena především témata: aktuální situace v oblasti cestovního ruchu v Jihomoravském kraji zdroje pro financování rozvoje cestovního ruchu formy propagace turistických destinací na jižní Moravě specifika cestovního ruchu v regionu Jihozápadního Brněnska tipy na atraktivní turistické produkty s využitím důlních a jiných památek spolupráce při propagaci turistických produktů mezi regiony Jihozápadního Brněnska Partneři Mikroregionu Kahan a projektu S Kahanem za permoníky: Muzeum průmyslových železnic KIC Rosice, VSRO, Mikroregion Chvojnice Projekt S KAHANEM ZA PERMONÍKY je spolufinancován Evropskou unií. ROSA 4/

18 z vašich dopisů KLUB DŮCHODCŮ ROSICE V ROCE 2010 Po čtyřech letech se sešlo pár nadšenců,kteří by chtěli navázat na tradici Klubu důchodců a zároveň tak vyplnit část činnosti,která v Rosicích chybí a to: práce se seniory a hlavně pro seniory, kterých je v Rosicích více než l/5 všech obyvatel. Dne 18. února 2010 zasedal nově ustavující výbor Klubu důchodců Rosice za účelem obnovení činnosti klubu, který byl v květnu 2006 ukončen. Výbor bude pracovat ve složení: Jana Konicarová, Dana Koláčková, Helena Pokorná, Jana Mecerodová, Marie Tuzová, Alena Bečková a Josef Kozel. Předsedkyní a zároveň mluvčí KD Rosice byla zvolena Jana Konicarová. Kontaktní adresa: Klub důchodců Rosice Konicarová Jana Palackého náměstí Rosice u Brna tel: Zaměření činnosti: ABY ČLOVĚK NEBYL NI- KDY SÁM ve smyslu tohoto hesla se budeme snažit zkvalitnit kulturní, společenskou i hospodářskou situaci seniorů, pořádat setkání jubilantů, vycházky a zájezdy. Chceme obnovit taneční odpoledne, pokračovat v pěveckém kroužku, kroužku pletení a znovu obnovit cvičení pro seniory. Naším cílem je od září 2010 vybudovat seniorské centrum, kde by senioři měli zdarma přístup na internet, kde by fungovalo poradenské centrum v oblasti právní, bytové, sociální, finanční a psychologické. O všech aktivitách Klubu důchodců budeme informovat ve zpravodaji ROSA a RKTV, z nichž se zájemci mohou dozvědět termíny akcí, vycházek, přednášek a provozní dobu jednotlivých poraden. První naše akce byla 25. března 2010, kdy se konalo v hod. první setkání občanů v cyklu Rosické osobnosti z pohledu rosičáků, pod názvem Listování v čase. Tentokrát zaměřeno na osobnosti Zdeňka HLAVÁČE a Annu PETRČKOVOU, kteří významně ovlivnili činnost Klubu důchodců minulých let. Zavzpomínali jsme na všechny kulturní a společenské akce, které pořádali. Tyto akce nám všem přiblížil filmový archiv Ing. Imricha LENCZE, který toto setkání moderoval. Setkání se konalo v kavárně Štika na Palackého náměstí. Chtěli bychom touto cestou velmi poděkovat vlastníkům tohoto objektu, kteří nám umožnili zdarma tuto akci uspořádat. Další akce se bude konat 22. dubna 2010 s názvem: Prevence kriminality u seniorů a senioři účastníci silničního provozu. Zde bychom chtěli ve spolupráci s Policií ČR Rosice upozornit na nejčastější trestné činy a jak jim předcházet. Promítneme také film s danou tématikou. Budete se moci zapojit do diskuse, kdy zástupci Policie ČR vám velice rádi odpoví i poradí. Tato akce se bude konat opět v kavárně Štika v hod. Protože víme, že senioři v Rosicích mají velký zájem o komunikaci se samosprávou tj. městským úřadem, a cítí se být přirozenými partnery například při tvorbě koncepčních materiálů, které ovlivňují život lidí, kteří dosáhli důchodového věku, budeme usilovat o to, aby i Rosická radnice konečně dokázala pro své seniory vytvořit minimum podmínek pro práci se seniory, poskytnout jim podporu, kterou si jistě rosičtí senioři plně zaslouží. A snad se i podaří to, že nebudou muset závidět menším obcím, že mají podstatně vyšší finanční i faktickou podporu samospráv. Jana Konicarová 24 ROSA 4/2010

19 Zpravodaj města Rosice INFORMAČNÍ BESEDA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Občanské sdružení Liga vozíčkářů v rámci projektu S Ligou proti diskriminaci ve spolupráci s městem Rosice pořádá informační besedu pro osoby se zdravotním postižením. Beseda se koná dne od v jídelně Penzionu pro seniory Rosice, Kaštanová Přístup do zasedací místnosti je bezbariérový. V rámci besedy se mohou osoby se zdravotním postižením a osoby o ně pečující dozvědět cenné rady pro život se zdravotním postižením. Konkrétně informace o sociálním zabezpečení, příspěvcích a výhodách, podmínkách pobírání invalidního důchodu a příspěvku na péči, o možnostech pracovního uplatnění, vzdělávání, volnočasových aktivitách, kompenzačních pomůckách, o činnosti dalších organizací a jejich službách pro osoby se zdravotním postižením a další. Každý účastník besedy obdrží informační materiály a publikaci Nápadník 2010 sborník rad pro život s postižením. Prostor bude věnován také konkrétním dotazům, diskusi a individuálnímu sociální poradenství. Veškeré nabízené služby jsou poskytovány BEZPLATNĚ a budou přizpůsobeny potřebám zdravotně postižených osob. Bližší informace poskytne koordinátorka projektu: Lucie Marková, DiS. tel Bc. Veronika Foltýnková, DiS., pracovnice projektu tel bezplatná linka Liga vozíčkářů Program Poradenství a informace Bzenecká 23, Brno tel.: Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti. informace TRADIČNÍ VI. PLES SENIORŮ V pátek se v DS Zastávka konal již tradiční VI. ples seniorů. Při této příležitosti oslavila naše uživatelka, paní Emílie Veverková své kulaté životní jubileum. Bylo jí rovných 100 let. K tanci a poslechu nám všem zahrála naše oblíbená SEBRANKA. TOUTO CESTOU BYCHOM TAKÉ RÁDI PODĚKOVALI VŠEM NAŠIM SPONZORŮM, KTEŘÍ NÁM NA PLES PŘI- SPĚLI VĚCNÝMI NEBO PE- NĚŽNÍMI DARY. ROSA 4/

20 společenská kronika SPOLEČENSKÁ KRONIKA MĚSTA ROSICE Dne 6. dubna uplynou dva roky co nás navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek, dědeček a pradědeček pan Antonín Nezbeda z Babic u Rosic. S láskou vzpomínají manželka Božena, dcery Jana a Hana s rodinami. Dne 9. dubna vzpomeneme 10. výročí úmrtí pana Tomáše Urbanovského. S láskou vzpomínají manželka, děti s rodinami a sestry. Pro tebe přestaly hvězdy svítit a slunce hřát, ten, kdo tě miloval, nepřestane vzpomínat. Dne 6. dubna 2010 uplynulo 20 let od úmrtí pana Josefa Vrby. Stále vzpomínají manželka a děti s rodinami. Dne 24. dubna 2010 uplynou 3 roky od úmrtí mojí družky, maminky a babičky paní Aničky Wintrové. Kdo jste ji znali a měli rádi, věnujte jí spolu s námi tichou vzpomínku. Děkuje druh Láďa P., dcery a synové s rodinami a vnoučata. Jedno srdce na světě jsme měli, jež dovedlo nás milovat. Kdybychom láskou vzbudit je chtěli, neozve se vícekrát. Utichlo, zmlklo, šlo už spát. Dne 28. dubna by se dožila 84 let paní Jarmila Karásková. Ve stejný den uplyne dlouhých 15 let od chvíle, kdy nás opustil pan Josef Karásek. S láskou a vděčností vzpomínají dcera Jarmila s rodinou a syn Josef s rodinou. Dne 29. dubna 2010 si připomeneme 10. výročí úmrtí mojí maminky, babičky, švagrové a tety paní Hedviky Dostálové. S láskou a vděčností vzpomíná dcera Dana Flódrová se svojí rodinou a neteř Anina. Přátelé a známí, prosím vzpomeňte s námi. 26 ROSA 4/2010

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA ZPRAVODAJ MORAVSKÁ NOVÁ VES Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA Reakce na otázky a podněty od občanů Dům s pečovatelskou službou nemá už nějakou dobu vedoucí a mluví se o tom, že by měl patřit pod Charitu Břeclav.

Více

Aktuálně z radnice KULTURNÍ KALENDÁŘ. MKS vás zve Nenechte si ujít! Cena 7,00 Kč

Aktuálně z radnice KULTURNÍ KALENDÁŘ. MKS vás zve Nenechte si ujít! Cena 7,00 Kč 22/2010 3. prosince 2010 Cena 7,00 Kč Vyrůstali jsme s loutkami V dnešních novinách najdete konec seriálu o loutkovém divadle, který pro vás připravila jeho dlouholetá členka, MUDr. Jaroslava Prajerová.

Více

JEDOVNICKÝ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012

JEDOVNICKÝ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ 09/10 2012 Obsah Informace z rady a zastupitelstva... 3 Další důležité informace pro občany... 6 Z policejních záznamů... 7 Společenská kronika...

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Dětský maškarní ples Obsah Slovo starosty 3 Zajímavosti z obce 4 Informace 4 Další informace 4 Co zjistil starosta z Kvačan v archívu? 5 Poděkování

Více

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části Ďáblický Měsíčník městské části Praha Ďáblice prosinec 2011 Přejeme všem čtenářům a čtenářkám příjemné prožití svátků vánočních a úspěšné vkročení do roku 2012. Miloš Růžička, starosta MČ Praha Ďáblice

Více

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Internetové stránky Litvínova: www.litvinov.cz E-mail redakce: radnice@mulitvinov.cz Číslo 13 ročník XXI. 20. 7. 2012 zdarma Stručně Dopravní

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 1/08 Vážení spoluobčané, letošní zima byla velice příznivá vůči městům a obcím, kterým ušetřila nemalé finanční prostředky na údržbu místních komunikací a chodníků, ale zejména

Více

Problém tzv. Chodníkové novely

Problém tzv. Chodníkové novely Roèník XV. ŘÍJEN 2009 Cena 6 Kč PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 Sponzor akce Přeštický kanec VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ str. 7 MINIŽÁCI OBSADILI 3. A

Více

Některé chodníky v Mikulově stále pokrývá ledová vrstva. Mikulovští gymnazisté uctili památku obětí holocaustu

Některé chodníky v Mikulově stále pokrývá ledová vrstva. Mikulovští gymnazisté uctili památku obětí holocaustu Z P R A V O D A J M Ě S T A 10. února 2010 ČÍSLO 3 ROČNÍK XI ZDARMA Některé chodníky v Mikulově stále pokrývá ledová vrstva Údržba mikulovských chodníků a silnic se v letošní zimě nedá označit za ideální.

Více

USNESENÍ Z RAD A ZASTUPITELS

USNESENÍ Z RAD A ZASTUPITELS NA SLOVÍČK VÍČKO S PANEM STAR AROS OSTOU OU Jaký je současný stav financí města? Podařilo se dotáhnout vyúčtování dotace na přednádraží prostor a rovněž je uzavřena kontrola norských fondů na opravu kostelů

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Evropský rok dobrovolnictví není prázdnou frází. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011)

Radniční list. Starostův sloupek. Evropský rok dobrovolnictví není prázdnou frází. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011) Radniční list Měsíčník Města Prachatice XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011) Starostův sloupek Květen pokládám za jeden z nejkrásnějších měsíců v roce a jak jsem psal v minulém sloupku, toto období vybízí

Více

Z obsahu: Rozšíření služeb Czech POINT. Proč koupit hrad Ralsko. únor 2008. Penálové prázdniny v bytech města Mimoně

Z obsahu: Rozšíření služeb Czech POINT. Proč koupit hrad Ralsko. únor 2008. Penálové prázdniny v bytech města Mimoně 249 únor 2008 Proč koupit hrad Ralsko Oblast Podralska nabízí velmi dobré podmínky pro rozvoj cestovního ruchu. Nachází se zde množství přírodně atraktivních území. Jedná se převážně o romantickou krajinu

Více

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz ČÍSLO 9 3. KVĚTEN 2013 CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz S německými starosty o kriminalitě a (ne)rušení vlaků Přeshraniční kriminalita spojená se sociální situací na Šluknovsku

Více

Baví mě swing Rozhovor s Petrou Kuciánovou Str. 14. Chystá se zápis do škol

Baví mě swing Rozhovor s Petrou Kuciánovou Str. 14. Chystá se zápis do škol Neopatrnost za volantem Uprostřed Holešova hořelo auto Str. 4 Baví mě swing Rozhovor s Petrou Kuciánovou Str. 14 Zaniklé stavby v Holešově Nový seriál Patrika Trnčáka Str. 18 1/2008 10. ledna 2008 roãník

Více

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Akademie 2012 na ZŠ Kamínky 5 strana 3 Informace z radnice strana 4 Vítání občánků strana

Více

Odhalení památníku obětem holocaustu

Odhalení památníku obětem holocaustu měsíčník :: číslo 7 / 2008 :: vychází 26. 6. 2008 červenec 2008 neprodejné Odhalení památníku obětem holocaustu V Kutné Hoře byl 5. června odhalen Památník obětem holocaustu, který je po více než 66 letech

Více

17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč

17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč 17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč Pozvánka na Kopu: program městských slavností, rozhovor a ohlédnutí za posledními deseti ročníky Kopy Str. 13-16 Cesta tam a zase

Více

Yetti našel své přátele v ZUŠ Františka Sušila!

Yetti našel své přátele v ZUŠ Františka Sušila! Zpravodaj R duben 15_rousinov_duben 08.04.15 9:30 Stránka 1 DUBEN 2015 ZDARMA VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUSÍNOV Yetti našel své přátele v ZUŠ Františka Sušila! Včera, dnes a zítra Tradice dívčí obchůzky o Smrtné

Více

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 Kronikářka: Bohumíra Šrámková Starosta: Ladislav Honusek Razítko: Tato kronika obsahuje 111 stran, tj. slovy jednostojedenáct stran. 1 OBSAH 1. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA

Více

Úvodní slovo starosty města

Úvodní slovo starosty města Ročník 22 (32) Blatná 28. ledna 2011 Číslo 1 / strana 1 Čtrnáctideník Cena 7,- Kč Úvodní slovo starosty města Zastupitelstvo města Blatná na svém zasedání 20. 12. 2010 schválilo rozpočet města pro rok

Více

první písemné zmínky o Otrokovicích

první písemné zmínky o Otrokovicích Měsíčník obyvatel města Otrokovice 18. února 2011 číslo 2 - ročník 21 zdarma - neprodejné 870 let první písemné zmínky o Otrokovicích Informace ke sčítání lidu strana 5, 6 a 7 Rada města vytáhla do boje

Více

číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 3 Poplatek za komunální odpad strana 3 5 Informace z radnice strana 6 Ze života naší čtvrti

Více

Děti se nebojí a do školy se těší V přátelské atmosféře proběhly 3. a 4. února zápisy prvňáčků do obou sušických základních

Děti se nebojí a do školy se těší V přátelské atmosféře proběhly 3. a 4. února zápisy prvňáčků do obou sušických základních 3/2015 Aktuálně z radnice Starosta Sušice Bc. Petr Mottl se 4. února sešel v Kolinci s tamním starostou Mgr. Pavlem Princem, aby projednal společný postup v několika oblastech. Šlo zejména o plánované

Více

O Vánocích řešili strážníci dvakrát sprejování, policisté chytali lupiče navigací

O Vánocích řešili strážníci dvakrát sprejování, policisté chytali lupiče navigací PRAHA 10 Ročník 24 číslo 1 17. 1. 2014 Náklad 75 tisíc výtisků Noviny jsou součástí projektu Český domov www.ceskydomov.cz Pro občany Prahy 10 ZDARMA Česká distribuční, a.s. Praha 10 pomáhá s deregulací

Více

O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 -

O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 - O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 - Velikonoční svátky - řehtání, velikonoční pomlázka 05/2012

Více

Založeno roku 1919. 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč

Založeno roku 1919. 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč Založeno roku 1919 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč Dny otevřených dveří Sociální služby města Velké Meziříčí 12. 10., 9 16 hodin Domov pro seniory 12. 10., 10 17 hodin Wellmez 12. 10.

Více

SLOVO NEJEN PRO STAROSTU

SLOVO NEJEN PRO STAROSTU 1/2006 SLOVO NEJEN PRO STAROSTU Začátek roku 2006 Opožděně, ale přece. S ohledem na termín vydání letošního prvního čísla Podhoranu přicházím s pozdním, ale o to upřímnějším přáním pevného zdraví, spokojenosti

Více

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Všestary 35, 503 12 Všestary tel.: 495 458 155, 495 426 160 fax: 495 260 758 e-mail: urad@vsestary-obec.cz, ou@horineves.cz web: http://www.opz1866.eu Z Valné hromady

Více