277 Vydává město Mimoň = Měsíčník 7,- Kč ZÁŘÍ 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "277 Vydává město Mimoň = Měsíčník 7,- Kč ZÁŘÍ 2010"

Transkript

1 277 Vydává město Mimoň = Měsíčník 7,- Kč ZÁŘÍ 2010 Okénko starosty Léto se nám přehouplo do poslední třetiny, prázdniny a většina dovolených jsou minulostí. Doufám, že jste se všichni vrátili v pořádku do svých domovů a jste odpočinutí. Meteorology slibované krásné počasí se nějak nedostavilo, kromě pár dnů. Zato nám příroda připravila ve městě, a nejenom v našem, krušné chvilky v podobě bleskové povodně. Ale o této pohromě se zmiňuji na jiném místě. Chtěl bych se trošku ohlédnout po Dnech města. Mrzí mě, že opravdu dobře připravený program nám zhatily přívaly deště. Přesto bych chtěl všem, kteří zajišťovali torza plánovaných akcí, poděkovat za obětavost a pevné nervy. Ale jedna avizovaná akce se neobjevila ani v programu a dostal jsem několik dotazů proč. Šlo o udělení Ceny města. Návrhy doporučila rada města a šly do zastupitelstva dvakrát. V květnu a v červnu. Na květnovém zasedání se zastupitelé pozastavili nad počtem navržených kandidátů s tím, že pokud by byli oceněni všichni navržení, cena by ztratila na váze a prestiži. Celkem bylo do termínu uzávěrky zaevidováno 54 podání. Bylo mi uloženo jmenovat pracovní skupinu pro výběr kandidátů. Jmenoval jsem pracovní skupinu z občanů, aby bylo rozhodování nezávislé. Rozhodnutí skupiny se neslo v duchu, že cena by měla být poděkováním za práci pro město a ne forma Nobelovy ceny, pro pět vybraných podle v tu chvíli neznámého klíče. Rozhodnutí znělo schválit tento rok počet navržených a počkat na ohlas veřejnosti a na jeho základě případně upravit statut ceny. Na červnovém jednání byl návrh pracovní skupiny hodnocen jako účelový a byl jsem kritizován, že jsem do skupiny nejmenoval nikoho z oponentů a že z padesáti čtyř návrhů bylo čtyřicet sedm podáno mojí osobou. Snažil jsem se vysvětlit mé návrhy tím, že kdo jiný, než starosta by měl vědět, kdo co pro město udělal. Jednalo se o osoby z partnerských měst, představitelů Libereckého kraje, poslanců Parlamentu ČR a dvacet šest občanů a institucí města. Mrzí mě jen ta věc, že zastupitel si přijde zjistit, kdo co podal a když už na úřadě je, že se také neinformuje o tom, proč byl dotyčný navržen. A na jednání zastupitelstva licitovat se jmény navržených je vůči nim neférové. Při hlasování pak návrh vahou jednoho hlasu neprošel. Věřte mi, že mnou navržení kandidáti nebyl žádný předvolební tah, ale poděkovaní za práci a úsilí věnované ve prospěch našeho města. A opravdu toho nebylo málo. František Kaiser, starosta města Předání 1. etapy opravy Zámeckého mostu veřejnosti se v pátek 6. srpna za deštivého počasí zúčastnili také poslanec VV pan Petr Skokan, předseda představenstva a ředitel podniku SaM silnice a mosty Ing. Dušan Drahoš a projektant Ing. Jan Vinař. Most byl vysvěcen farářem Václavem Horniakem. Na návštěvníky akce čekalo zdarma malé pohoštění a studie věnovaná opravě mostu. Dostihy podruhé Náhradní termín dostihové poutě se už vydařil. Koně byli plni energie, k vidění byly dámy s rozličnými klobouky, country kapela hrála, až se z ní lilo, děti řádily na atrakcích a s animátory a v ohradách byla i jiná zvířátka, než jen koně. Z obsahu = Povodně 1981 a 2010 obrazem = Povodně a co dál? = Otevření Městského muzea = Ohlédnutí za volebním obdobím

2 CO VÁS ZAJÍMÁ... Povodeň srpen 2010 Kozinovo nám. V Lukách, rybářská lávka Zámecký most vydržel Malá ul. Cesta od koupaliště k Zámeckému mostu Lávka pod Křížovým vrchem -2-

3 CO VÁS ZAJÍMÁ... Povodeň červenec 1981 Lužická ul., před Písečným mostem Kozinovo nám., před Písečným mostem Mírová ulice V Lukách, rybářská lávka Náměstí ČSLA Nábřežní ul. -3-

4 Člověk míní a příroda mění Tak jako každý rok, když jdou přípravy Dnů města do finále, začínáme sledovat počasí. V letošním roce byly předpovědi optimistické. Bohužel čím více se Dny města blížily, hezké počasí se začalo posouvat mimo náš termín. První sprška deště se na nás snesla v pátek 6.8., když jsme s firmou SAM slavnostně předávali občanům města zrekonstruovaný Zámecký most. To jsme ještě netušili, že tyto přeháňky přejdou ve vytrvalý a velice vydatný déšť. Sobotní ráno se probouzelo už do průtrže mračen. A otevření bývalého špitálu, zrekonstruovaného na Městské muzeum, se uskutečnilo nedůstojně na schodech v budově. V jedenáct hodin jsme odvolávali návštěvu pana prezidenta, protože se prostor dostihového závodiště měnil v bažinu. K překvapení všech přesto komisař povolil dostihy. Přestože dál vytrvale pršelo, situace se pro město nevyvíjela nijak dramaticky. První zásah hasičů byl po jedné hodině odpolední, kdy byli odčerpávat vodu ze zatopeného sklepa na Ploučnici. Kolem třetí hodiny jsme obdrželi upozornění od pana Bodláka, že na mostku pod Letnou jsou zachycené dvě velké klády. Okamžitě vyrážíme na místo. Po zhodnocení situace hasiči pomocí úvazků vytahují klády a přes prudký nápor zvednuté hladiny postupně rozřezávají kmeny na metrové kusy. Kolem 18. hodiny dosahuje Ploučnice 1. povodňového stupně, aktivizujeme povodňovou komisy a MěPo uzavírá můstek pod Letnou protože voda jde přes. Hasiči monitorují hladiny, regulace řeky funguje jako vždy spolehlivě, Panenský potok je zvednutý, ale vše nasvědčuje, že situace bude v normálu, jako při minulých déle trvajících deštích. Ve 22 hodin přichází od starostky České Lípy zpráva, která změní poklidnou noc a následující dny v děsivou můru: Praskla hráz Markvartického rybníku, čekejte přívalovou vlnu. Kolem třiadvacáté hodiny se schází na Kozinově náměstí povodňová komise. Zadání je jasné, varovat občany v Baarové, V Lukách, Českolipské, Lužické a na Kozinově náměstí. Hasiči rozvážejí pytle s pískem a postupně necháváme vypnout veřejné osvětlení. Kolem jedné hodiny ranní 8.8. dochází písek na pytlování. Telefonicky budíme majitele firmy C.Bau, ing Píška, jestli má na firmě písek. Ihned se přemisťuje i s hasiči do sídla firmy, kde dává písek k dispozici. Po druhé hodině budíme ředitelku DDM Vážka s tím, že potřebujeme evakuovat tři děti a jednu dospělou osobu z Kozinova náměstí. Paní řiditelka okamžitě dává Vážku k dispozici. Ve 3 hodiny se začíná valit voda přes silnici u Božího hrobu, MěPo zpomaluje dopravu a ve 4 hodiny úplně uzavírá most a odklání dopravu na Liberec na trasu Vranov a Srní Potok. Ve stejnou hodinu jsou vyzváni občané v Nábřežní ulici k odstranění osobních vozidel, protože hrozí jejich zatopení. Hasiči zajišťují kyvadlovou dopravu mezi městem a sídlištěm Letnou. Převážejí návštěvníky diskoték vracejících se domů a občany, kteří jdou do zaměstnání nebo z něj. Stále monitorujeme Zámecký most, který po rekonstrukci prochází životní zkouškou. Povodeň kulminuje mezi pátou a sedmou hodinou ranní. V sedm hodin se hladina zastavuje. Další problém se objevuje v Malé ulici, kde nám voda valící se z kanalizace zaplavuje Mlýnskou stezku, Poštovní a Malou ulici. Situace nás nutí Malou ulici uzavřít, protože CO VÁS ZAJÍMÁ... projíždějící doprava tvoří vlny, které pronikají do přilehlých budov. Mírová ulice se za asistence státní policie a MěPo přeměňuje na obousměrnou komunikaci. V ranních hodinách monitorujeme hladinu řeky v místech, kde opouští město: za bývalou STS, slepé rameno a čističku odpadních vod. Prověřujeme tok Panenského potoka nad Mimoní, neboť se začala šířit poplašná zpráva, kterou přiživovala Česká televize a Český rozhlas, že se na Mimoň valí druhá vlna. Kontrolovali jsme prakticky celý tok Panenského potoka až do Markvartic k poškozenému rybníku. Zde jsme byli ujištěni, že jde pouze o kontrolované vypouštění, které nehrozí žádným zvednutím hladiny Panenského potoka. Tuto informaci tlumočíme občanům Pertoltic a naším občanům v zatopené části. Pracovníci SČVaK intenzivně pracovali na zjištění poruchy, která zapříčinila přerušení dodávky pitné vody. Obcházíme většinu poškozených domů, abychom předběžně zjistili potřeby občanů a mohli pak následující den zahájit pomocné akce. Ve večerních hodinách se ozývá starostka obce Louka, které naše město poskytlo před třemi měsíci finanční pomoc při povodních na Moravě, a nabízí pomoc. V pondělí 9.8. ráno dostáváme nabídky pomoci od místostarosty města Ralska, řiditele věznice ve Stráži pod Ralskem, ing. Fíla z Energie Holding zasílá na účet města finanční pomoc ve výši korun. Schází se pracovní porada vedoucích odborů, životní prostředí, rozvoj města, sociální, správa majetku, velitel MěPo a je specifikována organizace pomoci občanům a zajišťování technických a finančních prostředků pro tuto pomoc. Sháníme kontejnery pro likvidaci znehodnoceného vybavení domů, nakládání do kontejnerů, pomoc starým a nemocným občanům, čistící prostředky, čerpací techniku, vysoušeče, tlakové ostřikovače, účet pro příjímání finanční podpory, místo a organizaci příjímání technických prostředků, které budou poskytnuty poškozeným občanům, zjišťování finanční situace poškozených občanů, zajištění statických posudků bytových a mostních objektů, opravy poškozených komunikací a další a další činnosti, které mají vrátit život v postižené lokalitě do normálních kolejí. V úterý navštívila město starostka obce Louka, která přivezla plnou dodávku čistících prostředků, finanční příspěvek na pohonné hmoty pro hasiče a okamžitou finanční podporu pro dvě rodiny. Dar od šesti obcí Horňácka. MěÚ zakoupil deset vysoušečů vlhkosti a pět vysoušečů dostalo zápůjčkou od krizového štábu v České Lípě. Všechny byly okamžitě rozvezeny občanům. Ve spolupráci se Sociálními službami Mimoň zajišťujeme poskytování obědů 35 občanům, jejichž domy byly vytopeny. Všude jsme byli osobně nabídnout pomoc s vyklízením a odběr čistících prostředků. S úklidem pomáhají VPP, vyklízíme, nakládáme, třídíme, vše pro postižené bezplatně. Na MěÚ se dostavili zástupci Červeného kříže, Člověka v tísni s nabídkou pomoci. S poděkováním další nabízenou pomoc směřujeme do Pertoltic, protože v Mimoni už situaci zvládáme. František Kaiser, starosta města Ing. Stanislav Baloun, místostarosta města -4-

5 PODĚKOVÁNÍ CO VÁS ZAJÍMÁ... V souvislosti zasažení města Mimoně povodní ve dnech 7. a 8. srpna 2010 bych chtěl jménem vedení města a postižených občanů poděkovat: V první řadě našim hasičům pod vedením pana Jaromíra Plívy, kteří obětavě zasahovali bez ohledu na nebezpečí ohrožení vlastního života, budili občany, zachraňovali je ze zatopených objektů, odstraňovali náplavy, pytlovali a rozváželi pytle s pískem, zachraňovali majetek občanů, zajišťovali kyvadlovou dopravu občanů mezi městem a sídlištěm Letnou, čerpali vodu se zatopených objektů ano oni byli doslova hrdinové minulých, pohnutých dnů. Městské policii, která spolupracovala s hasiči,jako jeden team, řídila dopravu, když byl uzavřen most na Liberec a Malá ulice. Monitorovali zatopené prostory, aby eliminovali případné nenechavce. A to i v případě,že někteří členové byli sami vytopeni. V týdnu po povodni minimálně dvakrát denně obcházeli postižené občany a předávali jim informace od povodňové komise. Rozváželi čistící prostředky a vysoušecí techniku, tak jak se nám ji povedlo zajistit. Státní policii, která v rámci svých možností, protože neobhospodařuje jenom Mimoň, úzce spolupracovala s hasiči a MěPo při řešení dopravní situace v zatopené oblasti. Marku Šrámovi z firmy Compag, který operativně na zavolání nechal postupně, tak jak stoupala voda, vypínat veřejné osvětlení. Pavlu Šorerovi a jeho spolupracovníkům z SČVaKu, kteří neúnavně hledali poruchu na vodovodním řadu a v rekordním čase obnovili dodávku pitné vody v Mimoni a Pertolticích. Panu inženýru Miroslavu Píškovi za to, že umožnil v časných ranních hodinách pytlování písku v areálu své firmy na Ploučnici. Paní Mgr. Kristýně Králíčkové za poskytnutí azylu evakuovaným občanům s dětmi v DDM Vážka. Také od časných, ranních hodin. Řiditeli věznice ve Stráži pod Ralskem, plk. Simonu Michailidisovi, který nabídl městu pomoc skupinou potrestaných s dohledem na úklidové práce. Tuto nabídku jsme směrovali do Pertoltic. Panu místostarostovi Ralska Václavu Bilickému za nabídku sedmi lidí s nářadím, na úklid. I tuto nabídku jsme směrovali do Pertoltic. Pracovníkům Městského úřadu v Mimoni, jmenovitě Mgr. Tvrzníkové, ing. Smrčkové, ing. Vítkové, Dzurové, Kapalínové, Sykáčkové, Kapičkové, Škubalovi,Soukupovi, Tesařovi, kteří bez ohledu na své osobní volno, zajišťovali pro vytopené občany čistící prostředky, vysoušeče, poskytovali poradenskou službu, sepisovali žádosti na dávky v hmotné nouzi, monitorovali rozsah škod pro statistiku kraje (dávky a rozsah škod od Brniště až po Mimoň). Řediteli Sociálních služeb města Mimoně ing. Jiřímu Tichému za dopravu vysoušečů z České Lípy, zajištění vaření 35 obědů pro postižené od středy až do pondělka a přechodné ubytování vytopených občanů. Starostce obce Louka ze Slovácka paní Aničce Vašicové, která přivezla plnou dodávku čistících prostředků, finanční dar na pohonné hmoty pro hasiče a pro dvě mimoňské rodiny. Majitelům firmy Zimpel s.r.o., manželům Heuchelovým za finanční dar ve výši Kč. Firmě Energie Holding a.s.,zastoupené ing Bohumírem Fílou za finanční dar ve výši Kč Poslanci Parlamentu ČR za Věci veřejné, panu Petru Skokanovi za čistící prostředky. Panu Zbyňkovi Pulcovi, majiteli hřebčína, za 80 ks volných vstupenek pro občany ze zaplavených lokalit na dostihový den 22. srpna Vojenským lesům a statkům ČR zastoupeným ing. Jiřím Janotou za poskytnutí palivového a stavebního dřeva. Firmě Autokredit s.r.o. Svobodné Heřmanice za pracovní oděvy a bundy pro pracovníky veřejně prospěšných prací. Firmě SAMAT s.r.o. zastoupené panem Ladislavem Dvořákem z Jiřetína pod Jedlovou, za materiální pomoc a letecké snímky povodně. Firmě ARBOLES s.r.o. zastoupené ing. Josefem Merunkou ze Stříbra za materiální pomoc a čokolády pro děti. Panu Aleši Rampasovi, Elektro - Domácí potřeby Mimoň, za materiální pomoc. Paní ing. Lence Grešlové z Mimoně za čistící prostředky. Paní Dagmaře Horníkové z Mimoně za zajištění 48 obědů pro postižené v první den povodně. Firmě Eurest Škoda Mladá Boleslav za materiální pomoc. Paní Vladimíře Komárkové, Český nábytek, Ploužnice, za darování 12 postelí. A dalším desítkám občanů a firem, kteří vyložili pomoc a odmítli dát k dispozici svá jména. Ještě jednou DĚKUJEME! František Kaiser, starosta města -5-

6 CO VÁS ZAJÍMÁ... Ohlédnutí za volebním obdobím 2006 až 2010 Podařilo se udržet Mimoňské gymnázium, jehož existence je významná pro celé Podralsko.Následující finanční podpora města Mimoně, okolních obcí a dobrovolných sponzorů přispěla k jeho nadprůměrnému technickému vybavení Dlouhodobé úsilí našeho města vyvrcholilo opravou vlakového nádraží, které nyní tvoří representativní vstupní bránu do Mimoně. K positivnímu zviditelnění Mimoně velmi přispěla návštěva Mimoňských dostihů panem presidentem Václavem Klausem, která byla potvrzena i pro letošní rok, ale z důvodu intenzivních dešťů se neuskutečnila. Velmi významná byla i dvojnásobná návštěva pana biskupa Václava Malého, s příslibem navštívit Mimoň i při některé z dalších pro nás významných akcí. Pravidelně město navštěvuje hejtman Libereckého kraje, jeho náměstci jednotlivých odborů a poslanci Parlamentu ČR. Za úspěch lze považovat ještě probíhající výstavu světoznámého fotografa Roberta Vana v našem museu. V roce 2008 přibyla k partnerským městům, německému Oelsnitz a polské Zlotoryji, slovenská Nová Baňa. Oblast Božího hrobu a bývalého špitálu je nyní místo, které po zařazení do turistických průvodců přispěje k posílení návštěvnosti našeho města. Rekonstrukcí Zámeckého mostu se podařila záchrana historické památky a byl odstraněn jeho havarijní stav. V r bude provedena oprava části navazující ohradní zdi zámeckého parku a po dokončení úpravy nátoku na most bude i zajímavým nástupním místem pro vodáky. V případě záchrany památek byla věnována pozornost dále okolí kostela Petra a Pavla a drobným památkám, památníkům a památným místům doplněna zcizená socha apoštola a upraveno okolí Getsemanské zahrady, obnoven památník padlým v 1. světové válce, altán na vrchu Kalvárie, rozpracován je sloup s Matkou Boží v Okrouhlické ulici a podařilo se získat dotaci na pomník na náměstí ČSA. Byly odhaleny čtyři pamětní desky významným občanům našeho města. Památkově chráněný je i zámecký park. Jeho rekonstrukce započala zásadním ošetřením stromů a přeložkou vodovodního řadu. Pokračováno bude rekonstrukcí pěšiny okolo části zámeckého rybníka. V dokončení projekční přípravy na podání žádostí o podporu je rekonstrukce břehů rybníka a erpání do něj, zpřístupnění velké louky a opravu ohradní zdi a objektu bývalé bažantnice. V současné době se dokončuje kniha o Mimoni, která podrobněji popíše zajímavosti a události proběhlé v Mimoni a okolí od pravěku až do sedmdesátých let minulého století. V Domě kultury Ralsko byl nainstalován zvuk Dolby Digital, divadelní tahy nad jevištěm a provedena výměna povrchů v předsálí. Zdařilo se iniciovat vznik ochotnického, divadelního souboru No Co Co. V Mimoni s určitou pravidelností jsou konána divadelní představení. Úspěšný byl první ročník mimoňského Masopustu. V oblasti péče o kulturní a historické dědictví patřilo naše město mezi nejvýznamnější investory v Libereckém kraji. Až s třetím vedením Libereckého kraje se podařilo najít shodu na investování do řešení tranzitní dopravy v Mimoni. Jakkoli nás doprava uvnitř města obtěžuje, z hlediska průjezdu nepředstavuje Mimoň kapacitní problém % této dopravy není tranzitní. Řada jednání vyústila ve shodu, že Liberecký kraj bude podporovat zvýšení bezpečnosti všech účastníků silničního provozu tzv. humanizací ulic Husova a Pražská a křižovatek Náměstí ČSA a Kozinovo. Rozpracována je projektová dokumentace kompletní rekonstrukce Husovy a Pražské ulice včetně nové kanalizace, vodovodního řádu, veřejného osvětlení, přechodů, cyklopruhů a parkovacích zálivů. Na jaře roku 2011 budou zahájeny stavby dvou okružních křižovatek - na Kozinově a ČSA náměstí. Významné úspory ve spotřebě energie přinese zateplení MŠ Eliášova a Základní školy praktické. Z prostředků města byla financována výměna oken na objektech MěÚ v Mírové ulici, ZUŠ a v bytovém domě města v Okružní ulici. Byla provedena rekonstrukce bytového domu v Malé ulici a dokončena rekonstrukce objektu, kde sídlí Česká spořitelna. Současně se zlepšením vzhledu těchto objektů bylo zde za pomoci dotací zrealizováno deset nových bytů. V nejbližší době se zlepší i vzhled objektů městského úřadu ve směru do Poštovní a Mírové ulice opravou jejich fasády. Elektronickou aukcí se podařilo cca o 30 % snížit jednotkovou kupní cenu za elektrickou energii. Zefektivnění činnosti a zlepšení spokojenosti klientů lze očekávat od sloučení Domova důchodců a Domácí péče v Sociální služby města. Důležitý byl odkup podílů Mimoňské komunální a.s. a Mijany s.r.o. od minoritních vlastníků. Město se nyní může svobodně rozhodovat při zefektivňování jejich činnosti. Důležitá byla státní dotace na dokončení nové tělocvičny a na malé venkovní hřiště u ZŠ Pod Ralskem. V přípravě je realizace výtahu do Základní školy praktické na Letné, který je součástí městského programu odstraňování bariér. Byla provedena oprava dvou opěrných zdí serpentin a vybudování nových chodníků u areálu ZŠ Mírová. Nezapomínalo se ani na nejmladší občánky našeho města. Bylo vybudováno několik dětských hřišť, na horním a dolním Sídlišti pod Ralskem, koupališti, sportovním areálu TJ Jiskra a k rozšíření a výměně hracích prvků na hřišti pod Letnou. Po prázdninách vznikne nové dětské hřiště v areálu MŠ Eliášova. Vedle ošetření stromů v Zámeckém parku byla součástí získané dotace výsadba nových alejí ve směru na Slovany a k Wollmanově vile a ošetření dalších stromů v intravilánu města. Celkem bude ošetřeno 1300 stromů. Podařilo se získat dotaci na 150 domácích kompostérů, které byly za nižší cenu prodány občanům. Nepříznivý vliv na ekonomiku města a plánované záměry měla probíhající hospodářská krize (v r město utrpělo ztrátu cca 11 mil. Kč a v r cca 2-3 mil. Kč) a tzv. chodníkový zákon, kterým došlo ke zvýšení výdajů na zimní údržbu chodníků. Významná podpora směřovala do vybavení a výzbroje hasičů. Bylo pořízeno vyprošťovací zařízení k zásahům u dopravních nehod a přetlakové dýchací přístroje. Byla provedena oprava pohotovostní místnosti a střechy garáží a pořízena nová automobilová cisternová stříkačka včetně kompletního vyzbrojení. Na opravy a údržbu komunikací a chodníků bylo ročně věnováno 3-4 mil. Kč. Nové povrchy dostaly ulice Eliášova, Barvířská, Baarova, k bývalým Rukavičkářským závodům, -6-

7 CO VÁS ZAJÍMÁ... U starého nádraží a za přejezdem na Slovanech. Nových povrchů se dočkaly chodníky v Zahradní, Svébořické, Podhájku, na Fučíkově náměstí a páteřní cesty na hřbitově, kde byla zrealizována i rozptylová loučka. Do konce roku bude zrealizován nový chodník, včetně veřejného osvětlení, mezi Hvězdovskou ulicí a sídlištěm U nemocnice a mezi dolním Sídlištěm pod Ralskem a koupalištěm. Povodeň 7. a 8. srpna Málokdo předpokládal, že po regulaci Ploučnice a částečně Panenského potoka může povodeň tak významně zasáhnout některé části našeho města. Naše město věnovalo významnou pozornost postiženým občanům a hodnocení povodně (předložili jsme návrhy na opatření, s cílem snížit váhu lidského faktoru při těchto krizových stavech). Ke zlepšení informovanosti občanů a prognóze vývoje podobných krizových stavů určitě přispěje realizace kamerového systému a městského rozhlasu, která bude zahájena do konce r díky dotaci, kterou se podařilo získat ve spolupráci s některými obcemi mikroregionu. Tato investice umožní jeho další rozvoj, s cílem zvýšit ochranu města před vandaly, zvýšit bezpečnost občanů a ochranu majetku. Významná pozornost byla věnována přípravě území pro novou bytovou výstavbu u Mitexu, Kosovo Pole, která je uzavřena získáním stavebních povolení na infrastrukturu. Bohužel cena z toho vyplývající pro prodej pozemků je na naše město vysoká, i přestože se podařilo dojednat postup získání dotační podpory. Zastupitelstvo schválilo dotační podporu novým stavebníkům a bude záležet na rozhodnutí příštího zastupitelstva, zda dalším významným způsobem výstavbu na těchto lokalitách podpoří. Po celé volební období byla věnována pozornost zpracování nového územního plánu, který je projednán se všemi dotčenými subjekty a připraven ke schválení v zastupitelstvu. V přípravě, na úrovni podání žádostí o přidělení dotace, je - kromě komunikací, kde je hlavním investorem Krajská správa silnic úprava prostoru před vlakovým nádražím, cyklostezka v úseku Jatky Váša koupaliště, zateplení tělocvičny ZŠ Mírová a Domova pro seniory, Je na místě poděkovat všem zastupitelům, kteří v průběhu uplynulého volebního období podpořili financování zrealizovaných akcí a akcí, které jsou v přípravě. Ing. Stanislav Baloun Místostarosta František Kaiser Starosta Povodně: nebezpečí, kterému lze účinně předcházet Povodně jsou v poslední době čím dál častějším jevem a stávají se prakticky běžnou součástí našeho života. V tomto roce jsou toho důkazem již druhé záplavy, které zasáhly Českou republiku. První květnové povodně zasáhly východní část naší republiky a druhé srpnové zasáhly Liberecký a Ústecký kraj. Nejvíce postižená byla povodí Lužické Nisy, Smědé a Ploučnice včetně jejích přítoků. Škody, které po sobě velká voda zanechala, není potřeba připomínat. V současné době probíhá v povodí Ploučnice projekt s názvem Zvýšení ochrany sídel v povodí Ploučnice před povodněmi studie proveditelnosti. Jeho cílem je navrhnout řešení a podmínky realizace přírodě blízkých protipovodňových opatření na Ploučnici, Panenském potoce, Šporce, Robečském potoce, Svitavce a na dalších vybraných vodních tocích v povodí Ploučnice. Zadavatelem projektu je Povodí Ohře, státní podnik a zpracovatelem je sdružení firem Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. a Hydroprojekt CZ a.s. Termín dokončení je listopad Finanční prostředky jsou čerpány z fondů Evropské unie, konkrétně z Operačního programu Životní prostředí. Plánovaný projekt je jedinečnou šancí efektivně využít těchto finančních prostředků k ochraně obyvatel a majetků v části Libereckého kraje před povodněmi. Mnohokrát skloňovaná technická protipovodňová opatření typu ohrázování a zkapacitnění toku a výstavba protipovodňových bariér řeší vždy jen následek toho, že krajina už není schopna absorbovat velké množství dešťových srážek. Daleko účinnější je řešit příčinu tohoto stavu zvýšením retence vody v území a zpomalením povrchového odtoku. Takové řešení nabízejí právě přírodě blízká protipovodňová opatření, jež jsou záměrem chystaného projektu. Mezi ně můžeme zařadit především navrácení toků jejich původnímu charakteru (revitalizace) a výstavbu suchých nádrží (poldrů). Další možností pak jsou opatření přímo v krajině typu zatravňovacích pásů, průlehů, mezí a vhodných osevních postupů, která zamezují přímému odtoku z přilehlých polí. Opatření tohoto typu jsou účinná především pro zmenšení účinků tzv. bleskových povodní. V rámci zpracování studie bude každé opatření posouzeno z hlediska protipovodňového efektu, vlastnických vztahů, investičních nákladů a vlivu na životní prostředí. Na základě těchto kritérií bude navržena výsledná soustava opatření, která sníží povodňové průtoky a zabrání rozsáhlým škodám. Rozhodujícím faktorem při návrhu jsou stanoviska vlastníků pozemků, kterých se budou opatření dotýkat. Bez jejich souhlasu není možné protipovodňová opatření realizovat. Z těchto důvodů byli majitelé dotčených pozemků písemně osloveni a požádáni o vydání předběžného stanoviska. Na závěr bychom rádi touto cestou požádali všechny majitele pozemků a obyvatele Libereckého kraje, aby aktivně spolupracovali se zpracovatelem studie a napomohli tak zdárnému průběhu prací. Jenom díky vzájemné spolupráci a společnému přístupu můžeme být v budoucnu dostatečně připraveni a účinně povodním předcházet. Ing. Pavel Menhard, zpracovatel dokumentace, Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s. divize OII -7-

8 CO VÁS ZAJÍMÁ... Z jednání Zastupitelstva města Mimoně č (z jednání 24. června 2010) ZaMě vzalo na vědomí rozpracované Podmínky převodu bytových jednotek ve vlastnictví Mimoňské komunální a.s. a ve vlastnictví Města Mimoň ZaMě schválilo prodej pozemků v Husově ulici (mezi objekty hasičů a Penny) v rozsahu nezbytném pro výstavbu objektů občanské vybavenosti v souladu se zpracovanou zástavbovou studií zpracovanou Ing. Arch. Leošem Bogárem, do vlastnictví společnosti JTH Horova s.r.o za kupní cenu 450,- Kč/m2. ZaMě si vyhrazuje právo před uzavřením budoucí kupní smlouvy stanovit podmínky prodeje (termíny a sankce), a ukládá radě města dále jednat s budoucím kupujícím o smluvních omezeních ZaMě schválilo poskytnutí finančního daru Římskokatolické farnosti Mimoň na dofinancování projektu s názvem Park u kostela sv. Petra a Pavla severní část ve výši 110 tis. Kč ZaMě schválilo změnu rozpočtu - poskytnutí daru občanskému sdružení Skiareál Podralsko, na dofinancování projektu Lyžařská půjčovna č. 16 navýšení výdajů o ,- Kč (dar) č. 17 navýšení výdajů o ,- Kč (bezúročná půjčka) ZaMě schválilo změnu rozpočtu č. 18 navýšení výdajů o ,- Kč Základní škole a Mateřské škole Pod Ralskem z rezervy města na nákup čistícího stroje na podlahy. ZaMě schválilo změnu rozpočtu č. 19 navýšení výdajů o ,- Kč na financování preventivního projektu Čistý zoubek a snížení výdajů o ,- Kč na prevenci kriminality. ZaMě schválilo změnu rozpočtu č. 20 navýšení výdajů na realizaci dílčí etapy obnovy a restaurování Sloupu s Matkou Boží v Mimoni ve výši ,- Kč z rezervy města za podmínky, že na uvedenou akci bude získána dotace. ZaMě schválilo Partnerskou smlouvu o zajištění majetkových a provozních náležitostí projektu Varovný systém ochrany před povodněmi a přírodními živly Mikroregionu Podralsko. Na zajištění spolufinancování projektu schválilo změnu rozpočtu č. 21 navýšení výdajů o ,- Kč z rezervy města. Částka je tvořena: spoluúčastí ve výši Kč a prostředky na předfinancování ve výši ,-Kč. ZaMě schválilo změnu rozpočtu č. 22 navýšení příjmů a výdajů ve výši 70 tis. Kč na nákup serveru do knihovny ZaMě schválilo změnu rozpočtu č. 22 navýšení výdajů ve výši 55 tis. Kč na dofinancování dotace VISK 3 poskytnuté Ministerstvem kultury ČR z rezervy města ZaMě schválilo rozpočtovou změnu č navýšení příjmů a navýšení výdajů Požární ochrana - o ,- Kč ZaMě schválilo změnu rozpočtu č. 24 navýšení výdajů na realizaci obnovy části ohradní zdi Zámeckého parku v Mimoni ve výši ,- Kč z rezervy města ZaMě schválilo změnu rozpočtu č. 25 navýšení výdajů o 300 tis. Kč na demolici stavby domu V Lukách č.p. 73 a přilehlých sousedních staveb z rezervy města ZaMě schválilo změnu rozpočtu č. 26 navýšení výdajů o ,- Kč z rezervy města na dořešení projektu regenerace zámeckého parku v Mimoni do úrovně podání žádosti o dotaci. ZaMě schválilo změnu rozpočtu č. 27 navýšení výdajů ve výši 840 tis. Kč na realizaci výstavby chodníků v lokalitě Kosovo pole z rezervy města ZaMě schválilo poskytnutí daru 50 tis. Kč firmě PULEC HŘEBČÍN MIMOŇ, s.r.o. na Dostih o cenu města Mimoně Mírová ulice rozkvetla! Město Mimoň se v letošním roce konečně dočkalo a zařadilo se mezi města, jejichž ulice a nádvoří zdobí závěsné květinové mísy. Závěsné soupravy na prvních sedm sloupů veřejného osvětlení nákladem téměř padesáti tisíc korun věnovala městu mimoňská stavební firma, na jejíž přání nezveřejňujeme její jméno. Instalaci držáků na sloupy veřejného osvětlení zajistila zdarma mimoňská firma COMPAG SEVER s.r.o. Květiny věnovalo duchcovské zahradnictví pana Václava Krtka. Městské zahradnictví MIJANA s.r.o květiny na své náklady přivezlo, zasadilo a pečuje o ně. Všem jmenovaným i těm, kteří se významnou měrou podíleli a jmenováni být nechtěli, patří velký dík! Věříme, že se nám v brzké budoucnosti podaří rozšířit tuto květinovou výzdobu i na další sloupy veřejného osvětlení nejen na obou stranách ulice Mírová, ale i na náměstí 1. máje a že naše město bude ještě krásnější. Ing. A. Smrčková - OZŽP MěÚ Mimoň -8-

9 OZNÁMENÍ Poradní den Centra pro zdravotně postižené Jste osoba se zdravotním postižením nebo senior a potřebujete pomoc jiné osoby při zvládání běžných úkonů každodenního života? poskytujeme osobní asistenci jako profesionální službu pro Vás. Jste uživatelem nebo potřebujete sociální službu? Zajímá Vás zákon o sociálních službách? Vyřizujete si příspěvek na péči? Nevíte si rady s odvoláním proti rozhodnutí úřadu? Potom se můžete obrátit na našeho poradce, který má poradní den ve Vašem městě dne 9. září 2010 od 10,00 do 12,00 hod. v Centru pro seniory (dolní sídliště). Zároveň je možno si zakoupit baterie do sluchadel. Poradenství poskytuje Jaroslava Kubištová, mob.: Mimoňské trhy Pravidelné prodejní trhy se budou konat 17. září na nám. 1.máje. Zastupitelstvo města Pravidelné jednání zastupitelstva ve čtvrtek 23. září 2010 se koná opět v DKR od 16,30 hod. III. ročník soutěže o rozkvetlá okna a balkony Do soutěže budou zařazeny fotografie rozkvetlých oken a balkonů doručené nejdéle do do 17,00 hodin. Soutěžící vyplní a odešle nebo osobně doručí přihlášku včetně fotografií na adresu: Odbor zemědělství a ŽP MěÚ Mimoň, Mírová 120, Mimoň, ová adresa: Přihlášky do soutěže jsou k dispozici v podatelně MěÚ Mimoň, na odboru zemědělství a ŽP MěÚ Mimoň, v pokladně MK a.s. a ke stažení na webových stránkách města. Upozornění Od 1. srpna 2010 začíná platit zákon č. 150/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Na základě této novely dochází ve vodním zákoně ke zrušení pověřených obecních úřadů, které doposud zajišťovaly výkon státní správy pro fyzické osoby a přesunu jejich pravomocí na pověřené úřady s rozšířenou působností. Občané Mimoně tak od 1. srpna 2010 musí směřovat své žádosti (např. o povolení k nakládání s vodami odběr vody ze studny, z vodního toku, o stavební povolení na studnu, povolení k užívání vodního díla (kolaudační souhlas), souhlas ke stavbě v záplavovém území) obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností v České Lípě. Pověřený obecní úřad Mimoň dokončí zahájená a pravomocně neskončená řízení do dne nabytí účinnosti zákona č. 150/2010 Sb., tj. do 1. srpna 2010, nové žádosti již nepřijímá. Ing. Alena Smrčková OZŽP Povodňový portál Libereckého kraje Zapamatujete si webovou adresu portálu, kde naleznete aktuální informace k povodním, krizovým štábům i pomocným organizacím: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy nabízí pomoc Pracoviště Centra intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, p. o., Konopeova 812, Česká Lípa , Tel.: , mob , Nabízíme odbornou pomoc a lidskou účast v obtížných životních situacích. Služby poradny jsou bezplatné a mohou mít anonymní charakter. Informace o klientech jsou důvěrné. Nepotřebujete žádné doporučení. Místo vašeho bydliště není rozhodující. Objednat se můžete osobně nebo telefonicky. Nabízíme psychologické poradenství a terapii, krizovou intervenci a sociálně právní poradenství. Zprostředkováváme kontakty na další odborníky a instituce. Kdy jsme vám k dispozici? Pondělí 8:00 17:00 Úterý -čtvrtek 8:00 16:00 Pátek 8:00 15:00 Individuálně lze domluvit termín i mimo provozní hodiny. Víte, kde nás najdete? Objekt se nachází u autobusového nádraží v České Lípě ve žluté rohové budově s věžičkou (při výjezdu z autobusového nádraží po levé straně). VI. VÝSTAVA HUB Chanos, Okružní 636 (dolní sídliště - Jednota), Mimoň od 8 do 18 hod. Odborné posouzení přinesených hub mykologem Josefem Slavíčkem. Uvidíte houby živé, fotografované i kreslené. Doprovodný program pro děti od 8,00 do 14,00 hod. K hojné účasti vás zvou pořadatelé výstavy ve spolupráci s VLS ČR s. p., divize Mimoň a za podpory města Mimoň. Vstupné dobrovolné. Otevřený dopis Vážení zastupitelé města, vzhledem k blížícím se volbám bychom vám rádi dali prostor v říjnovém čísle Mimoňského zpravodaje. Máte-li zájem o veřejnění inzerce či krátkého ohlédnutí za Vaší konkrétní prací, pošlete svůj příspěvek do 15. září na podatelnu městského úřadu nebo Redakční rada zpravodaje -9-

Z obsahu: Rozšíření služeb Czech POINT. Proč koupit hrad Ralsko. únor 2008. Penálové prázdniny v bytech města Mimoně

Z obsahu: Rozšíření služeb Czech POINT. Proč koupit hrad Ralsko. únor 2008. Penálové prázdniny v bytech města Mimoně 249 únor 2008 Proč koupit hrad Ralsko Oblast Podralska nabízí velmi dobré podmínky pro rozvoj cestovního ruchu. Nachází se zde množství přírodně atraktivních území. Jedná se převážně o romantickou krajinu

Více

17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč

17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč 17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč Pozvánka na Kopu: program městských slavností, rozhovor a ohlédnutí za posledními deseti ročníky Kopy Str. 13-16 Cesta tam a zase

Více

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Internetové stránky Litvínova: www.litvinov.cz E-mail redakce: radnice@mulitvinov.cz Číslo 13 ročník XXI. 20. 7. 2012 zdarma Stručně Dopravní

Více

Problém tzv. Chodníkové novely

Problém tzv. Chodníkové novely Roèník XV. ŘÍJEN 2009 Cena 6 Kč PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 Sponzor akce Přeštický kanec VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ str. 7 MINIŽÁCI OBSADILI 3. A

Více

Odhalení památníku obětem holocaustu

Odhalení památníku obětem holocaustu měsíčník :: číslo 7 / 2008 :: vychází 26. 6. 2008 červenec 2008 neprodejné Odhalení památníku obětem holocaustu V Kutné Hoře byl 5. června odhalen Památník obětem holocaustu, který je po více než 66 letech

Více

PŘEŠTICKÉ NOVINY. Kurz společenské výchovy a tance v Přešticích. Hasiči navštívili kolegy v Nittenau

PŘEŠTICKÉ NOVINY. Kurz společenské výchovy a tance v Přešticích. Hasiči navštívili kolegy v Nittenau Roèník XVII. LISTOPAD 2011 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč) PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 PŘEŠTICKO VE FOTOGRAFII str. 6 MUDr. ŠOLAR BY OSLAVIL

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Veltruské listy www.veltrusy.cz Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Slovo úvodem Jaro už je za dveřmi a s ním přichází i první číslo Veltruských listů

Více

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská 5/2015 Město pomáhá měnit areál 4 Investice v místních částech 12 Festival uměleckých škol 20 staré fotky Osvobození města Zlína... ve strachu

Více

ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE

ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE ZPRAVODAJ BENÁTECKA číslo 7 ročník: 33 cena: 10 Kč 8. července 2009 V tomto čísle najdete: Rozpočtový výhled str. 6 ZŠ, MŠ str. 8 12 MO ČRS 1919 2009 str. 20 21 Sport str. 28 32 Carborundum Electrite a.s.

Více

Jezuitská kolej bude moderní univerzitou

Jezuitská kolej bude moderní univerzitou 8 srpen 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Začíná rekonstrukce za 155 mil. Kč! Jezuitská kolej bude moderní univerzitou Měšťanka, zemědělka, ekonomka, soška. Tolik hovorových názvů máme v Telči pro bývalou jezuitskou

Více

Olomouc a Olšany. propojila. nová cyklostezka. Ročník 13. Číslo 10 Říjen 2014. Olomoucký. hasič získal. medaili za zásluhy.

Olomouc a Olšany. propojila. nová cyklostezka. Ročník 13. Číslo 10 Říjen 2014. Olomoucký. hasič získal. medaili za zásluhy. Číslo 10 Říjen 2014 Ročník 13 měsíčník občanů Olomouckého kraje Náklad 256.000 výtisků do schránek zdarma Speciální školství umožňuje vzdělání žákům s handicapem Věž Veřejná děkanského vodácká kostela

Více

POBĚŽOVICKO. Zamyšlení. D e n m a t e k. Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka. Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov

POBĚŽOVICKO. Zamyšlení. D e n m a t e k. Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka. Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka POBĚŽOVICKO květen 2009 Bezplatný výtisk Číslo: 05/09 Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov Již potřetí se sešli zástupci čtyř partnerských škol, kteří se

Více

číslo 16 13. října 2014 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz

číslo 16 13. října 2014 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz V nepříznivé životní situaci Vám mohou pomoci sociální služby str. 5 Tvořivé dílny k výstavě Krystalizace v galerii str. 8 Svoz komunálního odpadu ve svátek 28.10. str. 2 Blanenský chodec recenze str.

Více

Založeno roku 1919. 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč

Založeno roku 1919. 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč Založeno roku 1919 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč Dny otevřených dveří Sociální služby města Velké Meziříčí 12. 10., 9 16 hodin Domov pro seniory 12. 10., 10 17 hodin Wellmez 12. 10.

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Evropský rok dobrovolnictví není prázdnou frází. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011)

Radniční list. Starostův sloupek. Evropský rok dobrovolnictví není prázdnou frází. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011) Radniční list Měsíčník Města Prachatice XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011) Starostův sloupek Květen pokládám za jeden z nejkrásnějších měsíců v roce a jak jsem psal v minulém sloupku, toto období vybízí

Více

7 8 / 2014. REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká

7 8 / 2014. REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD ČERVENEC A SRPEN 2014 ZDARMA WWW.UB.CZ 7 8 / 2014 BRODSKÝ ZPRAVODAJ REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká KULTURNÍ FOTOGALERIE Vlasta

Více

ZPRAVODAJ. Památky přitahují pozornost

ZPRAVODAJ. Památky přitahují pozornost LIBERECKY LIBERECKY` ZPRAVODAJ Vychází v nákladu 45 500 kusů Noviny pro občany města Liberce Památky přitahují pozornost ZDARMA IX. 2013 LIPOVÁ ALEJ Na jaře začnou práce na obnově lipové aleje na Masarykově

Více

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz ČÍSLO 9 3. KVĚTEN 2013 CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz S německými starosty o kriminalitě a (ne)rušení vlaků Přeshraniční kriminalita spojená se sociální situací na Šluknovsku

Více

Vybíráme z obsahu. Cena města... 2 Cyklobus... 5 Výzkum mumií... 7 Sportovní pozvánka cyklistika... 12 Bramborák... vkladný list

Vybíráme z obsahu. Cena města... 2 Cyklobus... 5 Výzkum mumií... 7 Sportovní pozvánka cyklistika... 12 Bramborák... vkladný list Č E R V E N E C 2 0 0 9 č í s l o 7 V I I. r o č n í k Město musí díky dopadům finanční krize upravit rozpočet na rok 2009 Dopady hospodářské krize se promítají i do rozpočtu měst a obcí. Jednou z nejvýznamnějších

Více

2/2015. Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli. Přednášky o historii. Jaký je váš názor? Jak chutná stříbro

2/2015. Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli. Přednášky o historii. Jaký je váš názor? Jak chutná stříbro Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli 2/2015 Jaký je váš názor? 4 Přednášky o historii 21 Jak chutná stříbro 28 staré fotky Vážení čtenáři, po loňském významném výročí 120 let od založení

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA KVĚTEN 2008 Českobratrská ulice byla předána řidičům Po téměř dvou letech byly ukončeny práce na rekonstrukci jedné z nejrušnějších dopravních tepen v centru Ostravy ulici Českobratrské.

Více

Změny v projektu přístavby školy Rozhovor s vedoucím Technických služeb města Řevnice Jak proběhly oslavy výročí Sokola?

Změny v projektu přístavby školy Rozhovor s vedoucím Technických služeb města Řevnice Jak proběhly oslavy výročí Sokola? Změny v projektu přístavby školy Rozhovor s vedoucím Technických služeb města Řevnice Jak proběhly oslavy výročí Sokola? Listopad 201 4 Zpravodaj města Řevnic / 25. ročník Zdarma V zastupitelstvu bude

Více

Hřiště u základních škol využití pro veřejnost. str. 4 str. 8 INFORMAČNÍ ČTRNÁCTIDENÍK ZDARMA WWW.BLANSKO.CZ 28. KVĚTNA 2007 ČÍSLO 10

Hřiště u základních škol využití pro veřejnost. str. 4 str. 8 INFORMAČNÍ ČTRNÁCTIDENÍK ZDARMA WWW.BLANSKO.CZ 28. KVĚTNA 2007 ČÍSLO 10 Program Olympiády dětí a mládeže str. 3 Hřiště u základních škol využití pro veřejnost Městská policie Blansko slaví 15 let str. 4 str. 8 Cestovní doklady si můžete také vyřídit v rozšíře- ných úředních

Více

Baví mě swing Rozhovor s Petrou Kuciánovou Str. 14. Chystá se zápis do škol

Baví mě swing Rozhovor s Petrou Kuciánovou Str. 14. Chystá se zápis do škol Neopatrnost za volantem Uprostřed Holešova hořelo auto Str. 4 Baví mě swing Rozhovor s Petrou Kuciánovou Str. 14 Zaniklé stavby v Holešově Nový seriál Patrika Trnčáka Str. 18 1/2008 10. ledna 2008 roãník

Více

Novojicínský. Nový Jicín ˇ se stal krajským Historickým mestem ˇ roku 2009. B rezen ˇ 2010. Mesícník ˇ ˇ mesta ˇ. Foto Lenka Malinová a Josef Gabzdyl

Novojicínský. Nový Jicín ˇ se stal krajským Historickým mestem ˇ roku 2009. B rezen ˇ 2010. Mesícník ˇ ˇ mesta ˇ. Foto Lenka Malinová a Josef Gabzdyl Novojicínský B rezen 2010 Mesícník mesta Nový Jicín se stal krajským Historickým mestem roku 2009 Foto Lenka Malinová a Josef Gabzdyl g Nový Jičín zvítězil v krajském kole prestižní soutěže Historické

Více

09/2014. TŘEBOŇ CYKLISTICKÁ...» rozhovor s V. Školkou. LIBUŠE KOTILOVÁ» Můj život s houbami. PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ ROŽMBERK» další vývoj

09/2014. TŘEBOŇ CYKLISTICKÁ...» rozhovor s V. Školkou. LIBUŠE KOTILOVÁ» Můj život s houbami. PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ ROŽMBERK» další vývoj 09/2014 TŘEBOŇ CYKLISTICKÁ...» rozhovor s V. Školkou LIBUŠE KOTILOVÁ» Můj život s houbami PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ ROŽMBERK» další vývoj AUTOSERVIS JINDRA Mrázkova 801, Soběslav info@autoservisjindra.cz

Více

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA ZPRAVODAJ MORAVSKÁ NOVÁ VES Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA Reakce na otázky a podněty od občanů Dům s pečovatelskou službou nemá už nějakou dobu vedoucí a mluví se o tom, že by měl patřit pod Charitu Břeclav.

Více

Kam o Vánocích? Do Betléma? Ne. Na betlém!

Kam o Vánocích? Do Betléma? Ne. Na betlém! 12 prosinec 2011 ROÈNÍK XXII cena: 6 Kè Kam o Vánocích? Do Betléma? Ne. Na betlém! Tři roky jsme byli bez betlému manželů Vostrých v telčském muzeu. Tolik roků trvalo jeho generální restaurování. Byly

Více

NOVINY. kých služeb e-mail: noviny

NOVINY. kých služeb e-mail: noviny Číslo 16 Ročník XII Zdarma 24. září í 2010 P e l h ø i m o v s k é NOVINY Zpravodaj Městského úřadu Pelhř imov,, kulturníc ulturních zařízení a tec echnic hnickýc kých služeb e-mail: noviny viny@kzpe.cz,

Více