Částky poskytnutých dotací

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Částky poskytnutých dotací"

Transkript

1 64% kultura,sport,cestovní ruch bydlení,občanská vybavenost ochrana a údržba historických ochrana obyvatelstva činnost úřadu 4% 19% 1% 7% 0% 2% 3% zdravotnictví,sociální oblast vč. prevence kriminality životní prostředí Částky poskytnutých dotací Množiny grafu Celková částka dotací za roky Kultura,sport,cestovní ruch ,- Bydlení, občanská vybavenost ,- Ochrana a údrţba historických ,- Ochrana obyvatelstva ,-

2 Činnost úřadu ,- Zdravotnictví, sociální oblast vč. prevence ,- kriminality Ţivotní prostředí ,- Doprava 6900,- celkem ,- Tabulka zobrazující částky poskytnutých dotací celkem v jednotlivých letech Množiny grafu rok Kultura,sport,cestovní ruch Bydlení, občanská vybavenost Ochrana a údrţba Ochrana obyvatelstva Činnost úřadu Zdravotnictví, sociální oblast vč. prevence kriminality Ţivotní prostředí ,- Doprava celkem ,- 34% 28% 0% 6% 3% %

3 Rozdělení dotací do jednotlivých množin a roků Rok 2005 Kultura, sport, cestovní ruch Den města (LK) 100,- Zelený zvoneček (SZIF) ,- 750 let Města Mimoně (SZIF) 800,- celkem ,- Bydlení, občanská vybavenost Letní koupání v Mimoni (SZIF) 2000,- Rekonstrukce ZŠ a MŠ (MF ČR) ,- celkem ,- Ochrana a údržba historických Oddechové místo pro občany a návštěvníky ,- kostela sv. Petra a Pavla (NADACE VIA) Mariánský sloup (MK ČR) 1000,- Mariánský sloup (LK) 1000,- Mariánský sloup (ČNFB) ,- Mariánský sloup (SZIF) ,- Oprava vnitřního zařízení věţe kostela sv. 500,- Petra a Pavla (NADACE OF) Špitál muzeum (SZIF) 2000,- celkem ,- Ochrana obyvatelstva Mladý ochránce veřejného pořádku ,- (NADACE PARTNERSTVÍ) Oprava elektrického akumulačního vytápění ,- (LK) Oprava cisternové automobilové stříkačky ,- (LK) Oprava a dokončení venkovních omítek (LK) ,- Zateplení garáţe stávající poţární zbrojnice ,- (LK) celkem ,-

4 Činnost úřadu Územní plán (LK) 900,- Zřízení pracoviště pro Mikroregion 9000,- Podralsko (ROP SV) celkem 9900,- Zdravotnictví, sociální oblast vč. prevence kriminality Zdravý a krásný úsměv (LK) ,- Víkendové pobyty pro děti ze sociálně ,- slabých rodin (LK) Podpora terénní sociální práce (ČR-ÚVČR) ,- celkem ,- Životní prostředí, Poskytnuté dotace za rok % kultura,sport,cestovní ruch bydlení,občanská vybavenost ochrana a údržba historickych ochrana obyvatelstva Činnost úřadu 14% zdravotnictví,sociální oblast vč. prevence kriminality životní prostředí 9% 0% 3% 15% 6%

5 Rok 2006 Kultura, sport, cestovní ruch Cyklostezka (SZIF) ,- celkem ,- Bydlení, občanská vybavenost Rekonstrukce ZŠ a MŠ-tělocvična (MF ČR) ,- Vestavba 6 bytů Mírová 126 (SFRB) ,- Oprava bytového fondu a rozvoj ,- infrastruktury (MV ČR) celkem ,- Ochrana a údržba historických Zámecký most (MK ČR) ,- celkem 5000,- Ochrana obyvatelstva Oprava omítek hasičské zbrojnice (LK) ,- Zateplení stropů garáţe (LK) ,- Pořízení vysílaček (LK) ,- celkem ,- Činnost úřadu Vestavba osobního výtahu (MF ČR) ,- Nákup software (MK ČR) 500,- celkem Zdravotnictví, sociální oblast vč. prevence kriminality Podpora terénní sociální práce (ČR-ÚVČR) ,- Víkendové pobyty (LK) ,- celkem ,- Životní prostředí,

6 Poskytnuté dotace za rok % kultura,sport,cestovní ruch bydlení,občanská vybavenost ochrana a údržba historických ochrana obyvatelstva Činnost úřadu zdravotnictví,sociální oblast vč. prevence kriminality životní prostředí 0% 1% 4% 1% 2% Rok 2007 Kultura, sport, cestovní ruch Modernizace zvuku v kině (SFČR) ,- Změna knihovního systému (MK ČR) ,- celkem ,- Bydlení, občanská vybavenost Centrum celoţivotního vzdělávání (LK) ,- Rekonstrukce splaškové kanalizace Kasárna ,- (MMR) ZŠ a MŠ venkovní sportoviště (MF ČR) ,- Sníţení energetické náročnosti budovy MŠ ,- Eliášova (OPŢP) Rekonstrukce a vestavba 5 bytů Malá ,- (SFRB) Oprava bytového fondu a rozvoj ,- infrastruktury (MV ČR) celkem ,-

7 Ochrana a údržba historických Rekonstrukce pomníku padlých (MO ČR) ,- Obnova parku na vrchu Kalvárie (NADACE ,- VIA) celkem ,- Ochrana obyvatelstva Zakoupení vyprošťovací techniky (LK) 2400,- Zakoupení přetlakových dýchacích přístrojů 1200,- (LK) Bezpečný pohyb osob u obchodního centra 500,- (LK) celkem 4100,- Činnost úřadu Zpracování územního plánu (LK) ,- celkem ,- Zdravotnictví, sociální oblast vč. prevence kriminality Životní prostředí Doprava Umístění ukazatele okamţité rychlosti 900,- vozidla (MV ČR) celkem 900,-

8 Poskytnuté dotace za rok % kultura,sport,cestovní ruch bydlení,občanská vybavenost ochrana a údržba historických ochrana obyvatelstva činnost úřadu zdravotnictví,sociální oblast vč. prevence kriminality životní prostředí 2% 0% 8% 3% Rok 2008 Kultura, sport, cestovní ruch Technická obnova hardware knihovna (MK 1500,- ČR) Dětské hřiště (SZIF) ,- Rozvoj CR v pohraničí (OPPS ČR-PR) ,- ( Eur) celkem ,- Bydlení, občanská vybavenost Sníţení energetické náročnosti ZŠ Mírová 500,- (LK) Oprava opěrné zdi u areálu ZŠ Mírová (LK) 1000,- Sníţení energetické náročnosti ZŠP Letná ,- (OPŢP) Komunikační napojení kasárna (MMR) ,- celkem ,- Ochrana a údržba historických Sloup s matou boţí (LK) 500,- Getsemanská zahrada (ORP) ,-

9 Getsemanská zahrada (SZIF) ,- Zámecký most (ROP NUTS II SV) ,- celkem ,- Ochrana obyvatelstva Přetlakové dýchací přístroje (LK) ,- Oprava pohotovostní místnosti (LK) ,- Oprava střechy garáţí (LK) ,- Zakoupení vyprošťovací techniky (LK) ,- Reprodukce poţární techniky (MV ČR) ,- celkem ,- Činnost úřadu Zdravotnictví, sociální oblast vč. prevence kriminality Životní prostředí Doprava částka poskytnuté dotace Integrovaný dopravní terminál (LK) 2500,- celkem 2500,-

10 Poskytnuté dotace za rok 2008 kultura,sport,cestovní ruch bydlení,občanská vybavenost 57% ochrana a údržba historických ochrana obyvatelstva činnost úřadu 27% zdravotnictví,sociální oblast vč. prevence kriminality životní prostředí 1% 0% 10% 5% Rok 2009 Kultura, sport, cestovní ruch U nás je taky hezky II etapa ,- celkem ,- Bydlení, občanská vybvenost částka poskytnuté dotace Bezbariérový přístup ZŠP Letná (MŠMT) ,- celkem ,- Ochrana a údržba historických Špitál muzeum (ORP) 2900,- celkem 2900,-,- Ochrana obyvatelstva Činnost úřadu

11 Czech Point (MV ČR) ,- celkem ,- Zdravotnictví,sociální oblast vč. prevence kriminality Drogy a kriminalita (LK) ,- celkem ,- Životní prostředí Kompostéry (LK) ,- celkem ,- Doprava Cyklomagistrála (LK) 3500,- celkem 3500,- Poskytnuté dotace za rok % kultura,sport,cestovní ruch bydlení,občanská vybavenost ochrana a údržba historických ochrana obyvatelstva činnost úřadu 26% 12% 0% 2% 1% 4% 10% zdravotnictví,sociální oblat vč, prevence kriminality životní prostředí Rok 2010 Kultura, sport, cestovní ruch Rozvoj atraktivit CR (ROP NUTS II SV) ,-

12 Workshop (OPPS ČR-PR) ,- ( Eur) celkem ,- Bydlení, občanská vybavenost Bezbariérový přístup ZŠP Letná (MŠMT) ,- Sníţení energetické náročnosti ZŠ a MŠ ,- Mírová (SFŢP) celkem ,- Ochrana a údržba historických Pomník Vítězství (SZIF) ,- Špitál (LK) 1800,- Socha panny Marie (LK) 500,- celkem ,- Ochrana obyvatelstva Činnost úřadu OP LZZ (MV ČR) ,- celkem ,- Zdravotnictví, sociální oblast vč. prevence kriminality Čistý zoubek (LK) ,- Domov důchodců (SFŢP) ,- celkem ,- Životní prostředí Sídelní zeleň + výsadba alejí (OPŢP) ,- celkem ,-

13 Poskytnuté dotace za rok % 0% kultura,sport,cestovní ruch 12% bydlení,občanská vybavenost ochrana a údržba historických 21% ochrana obyvatelstva činnost úřadu 34% 3% 0% 3% zdravotnictví,sociální oblast vč. prevence kriminality životní prostředí Z JAKÝCH DOTAČNÍCH TITULŮ ČERPÁ NAŠE MĚSTO PENÍZE? z rozpočtu Počet podpořených Celková částka dotace žádostí MF ČR ,- OPŢP ,- OPPS ČR-PR ,- SFRB ,- MV ČR ROP NUTS II. SV ,- LK ,- SZIF ,- MMR ,- MŠMT ,- MO ČR ,- MK ČR ,- SFČR ,- ORP ,- ČR ÚVČR ,- ČNFB ,- NADACE VIA ,- NADACE PARTNERSTVÍ ,- NADACE OF 1 500,- CELKEM ,-

14 V tabulkách jsou uvedeny pouze částky poskytnutých dotací, nikoliv celkové částky projektů.

Rozpočet na rok 2015 - II. RO

Rozpočet na rok 2015 - II. RO Město Kolín Finanční odbor Rozpočet na rok II. RO schváleno Zastupitelstvem města dne 25. 5. 2015 pod usnesením č. 107/2015 V Kolíně dne 26. 5. 2015 Ing Petr Villner vedoucí finančního odboru Rozpočet

Více

Analýza mikroregionu Bystřička a představení jednotlivých obcí

Analýza mikroregionu Bystřička a představení jednotlivých obcí ANALÝZA MIIKROREGIIONU BYSTŘIIČKA A PŘEDSTAVENÍÍ JEDNOTLIIVÝCH OBCÍÍ BM region o.p.s. 1 OBSAH Obsah... 2 1. ÚVOD... 3 2. VZNIK MIKROREGIONU BYSTŘIČKA... 2 3. MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA... 3 4. OBCE MIKROREGIONU...

Více

Akční plán 2012 13 ke Strategickému plánu města Český Brod do r. 2022 Prosinec 2011

Akční plán 2012 13 ke Strategickému plánu města Český Brod do r. 2022 Prosinec 2011 Akční plán 2012 13 ke Strategickému plánu města Český Brod do r. 2022 Prosinec 2011 Úvodní slovo Akční plán obsahuje projekty, akce a aktivity, které naplňují cíle stanovené ve Strategickém plánu (SP)

Více

Strategický plán rozvoje města Desná 1 OBSAH:

Strategický plán rozvoje města Desná 1 OBSAH: Strategický plán rozvoje města Desná 1 OBSAH: Úvod... 3 Hlavní strategické cíle v rozvojových oblastech Strategického plánu rozvoje města Desná... 8 Tabulka č. 9: Hlavní strategické cíle v rozvojových

Více

Program rozvoje městyse STRUNKOVICE NAD BLANICÍ na období 2015-2020

Program rozvoje městyse STRUNKOVICE NAD BLANICÍ na období 2015-2020 Program rozvoje e STRUNKOVICE NAD BLANICÍ na období 2015-2020 24. ČERVNA 2015 MAS ŠUMAVSKO Obsah ÚVOD... 3 1. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 CHARAKTERISTIKA MĚSTYSE... 4 SWOT ANALÝZA... 11 2. STRATEGICKÁ ČÁST...

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

PŘÍJMY. Návrh rozpočtu na rok 2015. Stránka 1 PLNĚNÍ ROZPOČTU 2014. Schválený rozpočet na rok 2009. Schválený. Schválený.

PŘÍJMY. Návrh rozpočtu na rok 2015. Stránka 1 PLNĚNÍ ROZPOČTU 2014. Schválený rozpočet na rok 2009. Schválený. Schválený. Stránka 1 PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMY rozpočet na rok rozpočet na rok rozpočet na rok rozpočet na rok rozpočet rozpočet na rok Skutečnost DAŇOVÉ PŘÍJMY 730 639 000 673 982 401,27 649 530 000 707 859 508,49

Více

Příloha č. j. MMJ/EO/6148/2014. schváleno Zastupitelstvem města Jihlavy dne 15. prosince 2014 usnesením č. 29/14-ZM

Příloha č. j. MMJ/EO/6148/2014. schváleno Zastupitelstvem města Jihlavy dne 15. prosince 2014 usnesením č. 29/14-ZM Příloha č. j. MMJ/EO/6148/2014 ROZPOČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY na rok 2015 schváleno Zastupitelstvem města Jihlavy dne 15. prosince 2014 usnesením č. 29/14-ZM OBSAH (SCHVALOVACÍ ČÁST): Rekapitulace

Více

I. P Ř Í J M Y. Druh příjmů. Rozp.po změnách k 31.12.v tis. Kč. Rozpočet na rok 2006. Skutečnost k 31.12.2006 v Kč. % k RU 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY

I. P Ř Í J M Y. Druh příjmů. Rozp.po změnách k 31.12.v tis. Kč. Rozpočet na rok 2006. Skutečnost k 31.12.2006 v Kč. % k RU 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY I. P Ř Í J M Y Druh příjmů 31.12.v tis. Kč 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 sdílené daně - celkem 159 066,6 159 066,6 163 538 917,00 102,8 3 z toho: daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 38 900,0 38 900,0 37

Více

Analýza mikroregionu Střední Haná a představení jednotlivých obcí

Analýza mikroregionu Střední Haná a představení jednotlivých obcí ANALÝZA MIIKROREGIIONU STŘEDNÍÍ HANÁ A PŘEDSTAVENÍÍ JEDNOTLIIVÝCH OBCÍÍ BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 1. ÚVOD... 3 2. MIKROREGION STŘEDNÍ HANÁ... 4 3. MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA... 5 4. OBCE MIKROREGIONU...

Více

GH Consult o.p.s. Dolní nám. 22/43, 779 00 Olomouc tel. fax: +420 585 207 018 www.ghconsult.cz

GH Consult o.p.s. Dolní nám. 22/43, 779 00 Olomouc tel. fax: +420 585 207 018 www.ghconsult.cz rozvoje města GH Consult o.p.s. Dolní nám. 22/43, 779 00 Olomouc tel. fax: +420 585 207 018 www.ghconsult.cz MĚSTO LIPNÍK NAD BEČVOU STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA Tato dokumentace je součástí projektu

Více

Rozpočet Města Blansko

Rozpočet Města Blansko Rozpočet Města Blansko na 1 Zastupitelstvo města schválilo na 15. zasedání dne 17. prosince 2013 rozpočet Města Blansko na v celkové výši příjmů i výdajů (včetně financování) 372 688, 0 tis. Kč. Příjmová

Více

Rekapitulace příjmů. daňové 217 845,00 nedaňové 8 276,50 přijaté transfery 35 993,07 kapitálové 12 269,00 ostatní 38 802,24. celkem příjmy 313 185,81

Rekapitulace příjmů. daňové 217 845,00 nedaňové 8 276,50 přijaté transfery 35 993,07 kapitálové 12 269,00 ostatní 38 802,24. celkem příjmy 313 185,81 Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 217 845,00 nedaňové 8 276,50 přijaté transfery 35 993,07 kapitálové 12 269,00 ostatní 38 802,24 celkem příjmy 313 185,81 Financování 81 446,00 Příjmy + financování

Více

Průvodce aktivitami IROP

Průvodce aktivitami IROP LIDÉ DOPRAVA A ZÁCHRANÁŘI Nové, opravené a bezpečnější silnice II. a III. třídy Moderní přestupní terminály Nové ekologické autobusy, trolejbusy, tramvaje Rozvoj sítě cyklostezek Vybavení pro záchranáře

Více

I N T E G R O V A N Ý R E G I O N Á L N Í O P E R A Č N Í P R O G R A M

I N T E G R O V A N Ý R E G I O N Á L N Í O P E R A Č N Í P R O G R A M Prioritní osa 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů Prioritní osa 5 Technická pomoc Prioritní osa 4 Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) Prioritní osa 1 Konkurenceschopné,

Více

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA ROUSÍNOVA

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA ROUSÍNOVA PROGRAM ROZVOJE MĚSTA ROUSÍNOVA na období 2014-2020 Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel: 517324820, fax: 517324845, e-mail: radnice@rousinov.cz Aktualizace: červen 2014 Program rozvoje územního obvodu

Více

EVROPSKÁ CENA OBNOVY VENKOVA 2012. OBEC RATMĚŘICE Na stopě budoucnosti

EVROPSKÁ CENA OBNOVY VENKOVA 2012. OBEC RATMĚŘICE Na stopě budoucnosti EVROPSKÁ CENA OBNOVY VENKOVA 2012 OBEC RATMĚŘICE Na stopě budoucnosti Základní údaje 954 hektarů, 2 katastrální území 3 sídla: Ratměřice, Hrzín, Skrýšov 262 obyvatel 135 mužů (z toho 12 mladších 15- let)

Více

Město Valašské Meziříčí

Město Valašské Meziříčí Město Valašské Meziříčí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 2014 2020 - NÁVRHOVÁ ČÁST ZEFEKTIVNĚNÍ STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ A ROZVOJ GOOD GOVERNANCE VE MĚSTĚ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ REG. Č. CZ.1.04/4.1.01/89.00069

Více

PŘÍJMY 597 500 000,00 VÝDAJE 693 609 000,00 FINANCOVÁNÍ 96 109 000,00

PŘÍJMY 597 500 000,00 VÝDAJE 693 609 000,00 FINANCOVÁNÍ 96 109 000,00 1 ROZPOČET MĚSTA LITOVEL NA ROK 2014 PŘÍJMY 597 500 000,00 VÝDAJE 693 609 000,00 FINANCOVÁNÍ 96 109 000,00 Třída 8 - FINANCOVÁNÍ 96 109 000,00 Přijaté úvěry Krátkodobé úvěry 24 979 000,00 Dlouhodobý úvěr

Více

Příloha č.1 k usnesení ZMČ Praha 2 č. ze dne 2.5. 2012. Závěrečný účet městské části Praha 2 za rok 2011

Příloha č.1 k usnesení ZMČ Praha 2 č. ze dne 2.5. 2012. Závěrečný účet městské části Praha 2 za rok 2011 Příloha č.1 k usnesení ZMČ Praha 2 č. ze dne 2.5. 2012 Závěrečný účet městské části Praha 2 za rok 2011 Obsah: I. SOUHRNNÁ ZPRÁVA o plnění rozpočtu městské části Praha 2 za rok 2011...4 1. PŘÍJMY...6 1.1

Více

Město Hranice. Hodnotící zpráva o plnění Akčního plánu pro rok 2014. Městský úřad Hranice, Pernštejnské nám. 1 753 01 Hranice, IČ: 00301311

Město Hranice. Hodnotící zpráva o plnění Akčního plánu pro rok 2014. Městský úřad Hranice, Pernštejnské nám. 1 753 01 Hranice, IČ: 00301311 Město Hranice Městský úřad Hranice, Pernštejnské nám. 1 753 01 Hranice, IČ: 00301311 HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ AKČNÍHO PLÁNU PRO ROK 2014 Hodnotící zpráva o plnění Akčního plánu pro rok 2014 Zpracoval:

Více

P Ř Í J M Y - závazné ukazatele (v tis. Kč)

P Ř Í J M Y - závazné ukazatele (v tis. Kč) 1 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA TRUTNOVA NA ROK 201 P Ř Í J M Y - závazné () 10 - ODBOR ROZVOJE MĚSTA Administrace Krajského programu obnovy venkova 2 3,00 Pojistné náhrady za poškození veřejného osvětlení a mobiliáře

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PROGRAMOVÝ DOKUMENT 29.4.2015 Dvůr Králové nad Labem SOUČASNÝ STAV PROJEDNÁVÁNÍ Návrh PD IROP: PD IROP dne 9. července 2014 schválen vládou ČR a 15. července 2014

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ MĚSTA BECHYNĚ 1/57 NÁVRHOVÁ Č ÁST

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ MĚSTA BECHYNĚ 1/57 NÁVRHOVÁ Č ÁST NÁVRHOVÁ ČÁST STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ NÁVRHOVÁ Č ÁST 1/57 OBSAH 1 ZDROJE FINANCOVÁNÍ, PROGRAMY...3 1.1 Vlastní zdroje financování... 3 1.2 Cizí zdroje financování... 3 2 SEZNAM PROJEKTŮ...27

Více

Program rozvoje města Rožďalovice

Program rozvoje města Rožďalovice Program rozvoje města Rožďalovice Květen 2014 Úvod Program rozvoje obce je základním strategickým dokumentem budoucího rozvoje obce, zakotveným v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích. Cílem tohoto programu

Více

R O Z P O Č E T MĚSTA C H R U D I M NA ROK 2015

R O Z P O Č E T MĚSTA C H R U D I M NA ROK 2015 R O Z P O Č E T MĚSTA C H R U D I M NA ROK 2015 Vyvěšeno: Sejmuto: 1 KOMENTÁŘ k rozpočtu MĚSTA CHRUDIM na rok 2015 Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky schválila 22. října 2014 základní údaje

Více

Přehled schváleného rozpočtu

Přehled schváleného rozpočtu NÁVRH ROZPOČTU NA ROK Strana 1 / 13 01 KAP odbor ekonomický 1000 odbor ekonomický 01.01. rezerva na nepředvídané výdaje 15 308,00 01002 rozpočtová rezerva 0,00 15 308,00 0,00 01.01. bankovní poplatky 01.01.

Více

K O M E N T Á Ř. 488.433,2 tis. Kč. 506.026,9 tis. Kč. 721.257,- tis. Kč. 743.073,2 tis. Kč. 743.866,7 tis. Kč. 762.312,5 tis. Kč. 773.232,4 tis. Kč.

K O M E N T Á Ř. 488.433,2 tis. Kč. 506.026,9 tis. Kč. 721.257,- tis. Kč. 743.073,2 tis. Kč. 743.866,7 tis. Kč. 762.312,5 tis. Kč. 773.232,4 tis. Kč. É ť š ěš í Ě ÝÚŘ ó ář Í K O M E N T Á Ř K ZÁVĚREČNÉMU ÚČTU MĚSTA CHRUDIM ZA ROK 2010 Zastupitelstvo města Chrudim schválilo na svém zasedání dne 14. prosince 2009 rozpočet města na rok 2010. Celkové zdroje

Více

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2006

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2006 Rozpočet města Varnsdorf na rok 2006 REKAPITULACE 1) Příjmy - Výdaje - Financování Příjmy 295 742 573 Kč Výdaje 326 503 201 Kč Rozdíl -30 760 628 Kč Rozpočet je postaven jako schodkový, schodek ve výši

Více

Strategický plán rozvoje obce Záhoří. Místní program obnovy venkova

Strategický plán rozvoje obce Záhoří. Místní program obnovy venkova Strategický plán rozvoje obce Záhoří 2010 Strategický plán rozvoje obce Záhoří Místní program obnovy venkova Pohled na Horní Záhoří Tento Strategický plán rozvoje obce Záhoří - Místní program obnovy venkova

Více