Svaz zakládání a údržby zeleně. Inspirace 1/2006

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Svaz zakládání a údržby zeleně. Inspirace 1/2006"

Transkript

1 Svaz zakládání a údržby zeleně Inspirace 1/2006 Nové normy Hotel San Remo Zeleň v interiérech Celoživotní vzdělávání Novinky ve světě počítačů ELCA - Parlamentní večer v Bruselu Jak správně motivovat zaměstnance

2 provozu a jimi určenými požadavky na kvalitu upravené vody místních provozních podmínkách (např. nároky na obsluhu a provozní kontrolu) výši nákladů na technologický proces úpravy Použití upravené vody: pitná a užitková voda voda pro potravinářský a chemický průmysl voda pro chladicí systémy a klimatizační zařízení napájecí voda pro zařízení na výrobu páry a pro vytápěcí zařízení voda pro laboratorní účely Nabízíme i mnoho speciálních úpraven vod: odpadní vody a recykláty pro průmysl, domácnosti, hotely, kempy atd. domácí odpadní vody recyklace technologických vod Jak jsme se již v minulých číslech zmínili, zabýváme se úpravou vody pro nejrůznější účely. Náplní naší práce není tedy jen výstavba fontán a aquaparků, ale podstatnou část tvoří výstavba a rekonstrukce úpraven vody pro průmyslové a textilní podniky, pivovary, hotely, kotelny, teplárny, prádelny; změkčovací stanice pro občanskou vybavenost, pro velkokapacitní kuchyně atd. Zajišťujeme kompletní zakázku od projektu, dodávky a montáže až po uvedení do provozu. Naším úkolem je skloubit jak požadavky na kvalitu výstupní vody, provozní podmínky, pořizovací náklady, tak ekonomický provoz našeho zařízení. Každá navrhovaná úpravna vody ( ÚV ) je řešena zcela individuálně na základě požadavků výrobce či provozovatele zařízení, pro kterého je daná technologie ÚV navrhována. Pro každý návrh ÚV je dále nezbytný kvalifikovaný rozbor vstupní vody. Mezi nejvýznamnější realizace v této oblasti patří například úprava říční vody pro Textonii Czech Hronov, pro TIBU Dvůr Králové nad Labem, TIBU Beroun, Slezan Frýdek- -Místek, TZP Hlinsko, dále úprava vody pro TOT Otrokovice, pro VAK Jaroměř a další. Chemicko-technologická koncepce úpravny vody i odpovídající strojní zařízení závisí zejména na: kvalitě surové vody (rozbor vody) množství upravované vody parametrech zásobovaného Nabízíme široký výběr úpraven vody: čerpací stanice pro různé typy vody a kapalin změkčovací stanice demineralizaci reversní osmosy dávkování tekutin, plynů a sypkých látek dekarbonizaci odsolení, odželeznění a další úpravy vody a kapalin filtrační stanice a mechanické čištění tekutin úprava kondenzátu distribuční systémy pro filtry Provádíme dodávky a montáže veškeré technologie, uvedení do provozu se zaškolením a zaučením obsluhy, nedílnou součástí našich dodávek je záruční i pozáruční servis. Je v našem zájmu, aby všechno co vyprojektujeme a postavíme našim zákazníkům spolehlivě sloužilo dlouhá léta. Máte-li jakékoliv dotazy, kontaktujte nás. Naši odborně vyškolení zaměstnanci jsou kdykoliv připraveni vyřešit Vaše problémy k Vaší plné spokojenosti. Zveme Vás k návštěvě našeho výstavního a prodejního střediska. Text a foto: KTS-AME s.r.o. tel.: fax: e-shop: DIVIZE VODA plavecké bazény, koupaliště saunové a rehabilitační bazény fontány, vodotrysky, kašny úpravny vody a čerpací stanice, změkčovací stanice zahradní a parková jezírka, obří akvária Zajišťujeme komplexní dodávky technologie, příslušenství a bazénové chemie, zpracování projektové dokumentace, záruční i pozáruční servis KTS - AME s.r.o., Karla Čapka 60, Hradec Králové R e k l a m n í p r e z e n t a c e

3 Obsah EDITORIAL Vážení čtenáři, Dovedu si představit, že nejenom mne, ale také ostatní pracovníky v našem oboru, ve stavebních firmách a na městských a obecních úřadech straší ve spánku obavy, abychom po letošních krutých mrazech a záplavě sněhu zahájili včas jarní sezónu. V našem svazu jsme využili tyto měsíce pro důkladnou přípravu programu nejenom na rok 2006, ale i na další léta, která budou rozhodující pro postavení naší země a uplatnění našich firem ve velké Evropě. Konečně podobně si lámou hlavu i v dalších 16 státech, jejichž příbuzné svazy se sdružily v ELCA (European Landscape Contractors Assotiation). Ve všech těchto zemích věnují horlivou pozornost vzdělávání pracovníků, kteří od skončení škol získali sice veliké zkušenosti v zakládání a údržbě zeleně, ale do dalšího vzdělávání se jim už moc nechce. A není to problémem jenom našeho oboru. Ze šetření Národního ústavu odborného vzdělávání vyplývá, že zaměstnavatelé sice považují u svých pracovníků za velice důležité schopnosti a snahu učit se, ale v České republice se pouze 6,3 % ekonomicky aktivní populace zapojí do celoživotního vzdělávání, protože princip celoživotního vzdělávání není ještě v České republice dostatečně organizován, propagován a ještě se nevžil. V EU je to ovšem už 9.4 % a o situaci v Dánsku, Finsku a Švédsku si můžeme dát jenom zdát. V těchto severských zemích se ve věku od let do celoživotního vzdělávání zapojilo % populace. Evropská Unie si ve své ekonomické a sociální strategii stanovila cíl dosáhnout do roku 2010 více než dvanáctiprocentního zapojení. Jaké zkušenosti má náš svaz? Na shromáždění členů 31. ledna 2006 v Hrotovicích jsme pro účastníky připravili takový rychlý průzkum. Předložili jsme jim na výběr nabídku 14 kurzů z okruhů: podnikové hospodářství, marketing, právo a organizace stavby. Kromě toho jsme uvedli možnosti organizovat 10 workshopů z oboru techniky a na zvýšení dovedností. Zajímalo nás, která témata nejvíce zaujmou. Největší zájem byl jednak o kurzy, ve kterých by se procvičily manažerské schopnosti a dobré zvládnutí mezilidských vztahů, ale také se ukázalo, že dnes firmy chápou, jak důležité jsou vztahy se zákazníky a proto je zajímají nové postupy v marketingu. Že cítí potřebu zdokonalovat své dovednosti, o tom svědčí skutečnost, že chtějí workshopy. Většina firem chce totiž odvádět zákazníkům kompletní služby, a proto by uvítaly zdokonalení v pracích s přírodním kamenem, ve stavbě zídek a schodů a na prvním místě je zájem o prohloubení vědomostí o stavbě a údržbě ekologických koupacích jezírek, které jsou ostatně hitem dnešní doby ve všech evropských zemích. Také veliký význam u nás i v ELCA přikládají firmy zpopularizování ozelenění střech ve městech, protože si konečně i u nás lidé uvědomili, jak důležitou zbraní proti znečištěnému ovzduší a všudypřítomnému prachu je zeleň. Díky tomuto rychlému průzkumu jsme si ověřili, že jsme naše semináře a exkurze dobře naplánovali, a že naším velkým úkolem je zajišťovat lidem z našeho oboru další vzdělávání. Témata, o která je největší zájem, budeme podrobně také rozebírat v našem časopise INSPIRACE. Ať se nám to v roce 2006 podaří! Ing. Jaromír Opravil Předseda SZÚZ N Á M Ě T Y na aktualitu, reportáž či téma, o kterém byste se chtěli něco dozvědět zasílejte na adresu: Jana Šimečková, Poříčí 39, Brno, tel.: , Hotel San Remo v Mariánských Lázních sadové úpravy 4-6 Nové normy pro práce v našem oboru 7 ELCA - Parlamentní večer v Bruselu 8 Wissing Hoveniers BV 9 Jak správně motivovat zaměstnance 11 Zprávy SZÚZ 12 Seznam členů SZÚZ Vyhlášení soutěže Zahrada roku a Park roku Pěstování rostlin v minerálních substrátech Mykorhiza - oboustranně prospěšné soužití Arboristické vzdělávání v ČR 20 Profese zahradník krajinář 21 Historické zahrady jako součást studia památkové péče Novinky ve světě počítačů 24 Inspirace čtvrtletník, vydávaný firmou UNI MARKETING, s.r.o. ve spolupráci se Svazem zakládání a údržby zeleně Svaz zakládání a údržby zeleně Údolní 5, Brno Tel: +420/ Nakladatelství: UNI MARKETING, s.r.o. Mariánské nám. 6, Znojmo Tel.: Redakce: Ing. Jana Šimečková Poříčí 39, Brno Tel.: +420/ Spolupracovník: PhDr. Irena Večeřová Redakční rada Ing. Olga Nováková, Rostislav Ivánek, Ing. Petr Halama, Jaroslav Pešička, Ing. Jaromír Opravil Sazba a tisk: GRAFEX-AGENCY, s.r.o. Výstavní 17, Brno Tel./Fax.: +420/ Kontakty na inzerci: Ondřej Vejmelka Tel.: Fax: Registrační číslo: MK ČR E Žádná část tohoto čísla nesmí být bez písemného souhlasu vydavatele šířena, a to žádnou formou Foto na titulní straně: Pavla Kořínková S v a z z a k l á d á n í a ú d r ž b y z e l e n ě 3

4 Hotel San Remo Sadové úpravy okolí hotelu San Remo v Mariánských Lázních Když investor a tvůrce myslí na člověka Požadavkem investora bylo navrhnout a vybudovat zahradu s výrazným barevným efektem v průběhu celého roku, protože klientelou jsou především starší návštěvníci, kteří zahradu intenzivně využívají. Nejdůležitější částí pro hotel je zahrada o velikosti cca 1500 m 2, která je situována západně od hotelu. Zahrada je přístupná ze tří stran pěšinami dlážděnými ze žulové mozaiky o šířce cm. V místech křížení cest, před bazénem, u altánu, a zálivů na lavičky se pěšiny nepravidelně rozšiřují v příjemných křivkách. Od hlavního vstupu do hotelu vede pěšina, podél které je při domu suchý pás částečně zastíněný balkóny. Zde se uplatnily skalničky s okrasnými travinami. Z druhé části cesty je svah k městskému chodníku zpevněn pokryvnými rostlinami převážně růžemi a skalníkem. Svah je přerušen širokým žulovým schodištěm směřujícím z městského chodníku k altánu, a dále pokračuje pod stávajícími mohutnými jírovci. Celkové převýšení pozemku řešeného prostoru je asi 9 m. V rostlinném materiálu je použito kolem 130 druhů a kultivarů trvalek včetně suchomilných skalniček, travin, vodních a bažinných rostlin. Z uvedeného výčtu převažují druhy Alchemilla, Hosta, Bergenia, Astilbe, Brunnera, Campanula, Epimedium, Geum, Hemerocallis, Heuchera, Iris, Lysimachia, Nepeta, Tiarella. Samozřejmě, že v zastíněných nebo polostinných partiích jsou použité pro Mariánské Lázně typické vřesovištní rostliny - rododendrony, azalky, vřesy, vřesovce, doplněné některými stínomilnými trvalkami včetně kapradin. V severní části je 35 m dlouhá žulová stěna o výšce 2 m, vinoucí se v křivce kolem příjezdové komunikace a oddělující pohledově hotelové garáže postavené mimo hlavní objekt v rohu pozemku. Podél zdi jsou vysázeny v několika skupinách břečťany, které v budoucnu změkčí strohost zdi. Samotná zeď pak tvoří zajímavý rámec zahradě i v nočním podhorizontálním osvětlení. Před hotelem vznikla malá terasa propojená s restaurací v interiéru. Terasa je ohraničena dřevěným zábradlím s truhlíky. Na letní sezónu jsou doplněny balkónovými výsadbami a na zimu vánočním stálezeleným aranžmá. Výškové převýšení cca 50 cm je vyřešeno přírodní skalkou se suchomilnými rostlinami. 2. místo v soutěži Nejlépe realizované sadovnické dílo roku 2005 Zhotovitel: Zahradní a parková architektura s r.o. Autor projektu: ing. Vladimír Dufek, Zahradní a parková architektura s r. o. Mariánské Lázně Spolupracovali: ing. Lenka Vrátná, ing. Z. Rákosová, ing. T. Rákos Termín realizace: Investor: Cristal Palace a.s. Realizační náklady na střešní zahrady (rostliny a ostatní neživý materiál včetně prací): cca 240 tis. Kč s DPH, tj. orientačně 1.200,- Kč/m 2. Náklady na sadové úpravy v okolí hotelu: ,- Kč. včetně DPH stavba rybníčku ,- mobiliář ,- osvětlení ,- Ve zbývajících nákladech jsou i dodávky 220 t substrátů. Na akci bylo vysázeno 11ks stromů, 884 ks keřů a 1600 ks trvalek. Technické prvky chodníky, schodiště, zdi byly předmětem samostatné dodávky. Celá stavba byla realizována firmou Zahradní a parková architektura s r.o. jako kompletní dodávka, tzn. projekt s realizací a následná péče, která je prováděna pouze u odborných prací. Součástí dodávky je i zaškolení a poradenská činnost pro pracovníka hotelu provádějícího pletí, sekání trávy a úklid. 4 S v a z z a k l á d á n í a ú d r ž b y z e l e n ě

5 Hotel San Remo Soustava žulových koryt Rybníček s altánem dominuje zahradě u hotelu STAVBA RYBNÍČKU Na pozemku vlastní zahrady býval historicky malý rybníček. Od války se pozemek neudržoval a rybníček byl zavezen. V průběhu několika desetiletí došlo k zaplnění celé plochy náletovými dřevinami V průběhu přípravných prací byl porost z větší části odstraněn a došlo k obnově rybníčku o průměru cca 12 m. Spodní vody byly svedeny do nově vybudované studny. Odtud je rybníček doplňován plovákovým čerpadlem přes umělý potůček a soustavou žulových koryt. V letošním roce by mělo být osazeno čerpadlo k recirkulaci rybniční vody. Při stavbě rybníčku byla navržena a použita jako první v republice technologie utěsnění systémem minerálních izolačních pásů FraDimat. Jedná se o 6 mm silný pás bentonitu, krytý z obou stran geotextilii. Jeho pokládku nemusí provádět odborníci, protože se jednotlivé pásy nesvařují jako klasické folie. Při pokládce se pásy překrývají a při styku s vodou dochází k nabobtnání a tím vodonepropustnému spojení. Pásy se pokládají na pískový podsyp a přesypávají kačírkem. Jejich veliká přednost je samohojitelné uzavření menších trhlin a poškození, což je ve veřejném prostoru silný argument vyvažující vyšší cenu oproti levnějšímu foliovému způsobu. Při realizaci dna a stěn jezírka byl použit především typ FraDimat T. Zajímavou možností, kterou jsme využili, byl i typ FraDimat BW, který byl použit na betonový základ altánu zabíhají do dna rybníčku. Opěrná betonová stěna altánu je řešena tak, že altán částečně vybíhá nad hladinu. Tento typ pásu se přichycuje na kolmou stěnu přibitím nastřelovacími hřebíky do betonu. Samozřejmě, že oba typy FraDimatu T i BW jsou bezproblémově spojitelné. Zajímavým objevem při výkopových pracích byl nález zachovalého dřevěného vodovodního potrubí. Realizačním oříškem bylo zpevnění svahu nad rybníčkem a vedle schodiště u bazénu, kde je 4 m převýšení terénu. Cílovým stavem po několika letech je vegetačně pokrytý svah, z kterého na některých místech vykukuje skalnaté podloží. FIRMA PODZEMNÍ STAVBY PROBETON, S.R.O. JE PRODEJCEM VÝROBKŮ NĚMECKÉ FIRMY MAX FRANK V ČR Jedním z výrobků, který je na našem trhu novinkou je izolační pás FraDimat vyrobený z bentonitu sodného, přírodního jílového minerálu s vysokou bobtnací schopností, který je z obou stran chráněn geotextilií. Bentonit se vyznačuje extrémně nízkou propustností, neomezenou životností a vysokou odolností vůči chemikáliím a tlení. Spojení geotextilie a předvlhčeného bentonitu dává FraDimatu vysokou plasticitu a mechanickou odolnost. Díky bobtnání bentonitu má FraDimat schopnost samozahojení malé trhliny a díry se samy uzavřou. FraDimat nad požadovanou hladinou vody ukotvení hloubka 30 cm šířka 30 cm Výhody využití FraDimatu k izolaci rybníků a zahradních jezírek: Jednoduchá a bezpečná instalace od počátku je zaručena nepropustnost Neomezená možnost tvarování přirozený vzhled rybníků odpadá lepení nebo svařování pásů pokládka je možná za deště nebo mrazu Minimální ochranná vrstva 20 cm FraDimat položený na připraveném podkladu navržený úhel sklonu 2,5/1 stabilita krycího materiálu určuje úhel sklonu Důležité zásady pro pokládku: 1) vzhledem k vysychání nemůže FraDimat zůstat ležet bez překrytí déle než 5 hodin. 2) minimální překrytí rohože (20 cm) štěrkopískem nebo horninou je nezbytné, aby nastala rovnováha mezi bobtnacím tlakem a tlakem nadloží. Bližší informace Vám rádi poskytneme: Podzemní stavby Probeton, Černá 12, Brno, tel: , , Fax: S v a z z a k l á d á n í a ú d r ž b y z e l e n ě 5

6 Hotel San Remo Střešní zahrady hotelu San Remo Střešní zahrady hotelu San Remo STŘEŠNÍ ZAHRADY HOTELU SAN REMO Je sympatické, že si dnes již samotní investoři bez nátlaku stavebního úřadu uvědomují smysluplnost zelených střech. Estetické hledisko je v tomto případě vyvážené ekonomickým aspektem. Hotelový pokoj, ze kterého se host dívá do zelené střechy (bez ohledu zda se jedná o extenzivní či intenzivní výsadbu) je lépe prodejný než pokoj s výhledem do rozpálené klasické střechy. Při rekonstrukci hotelu San Remo byla přístavbou zastavěna proluka mezi hotelem San Remo a Biaritz. V této části vznikla hala s recepcí a na střeše byl požadavek vytvořit střešní zahradu. Další střešní zahrada vznikla na přístavbě balneologické části s bazénem. Výměra střech je 200 m 2. Nad hlavním vstupem do objektu se nachází největší část. Je orientovaná jihozápadním směrem a je ze tří stran chráněná okolní zástavbou. Tento fakt ovlivňující poměr oslunění a zastínění byl zohledňován v návrhu při výběru vhodných taxonů. Druhá část se nachází nad nově přistavěným bazénem a je stíněna jen z jihovýchodní strany. Nejmenší plochou je silně zastíněná část umístěná ve východním rohu objektu. Všechny plochy střešní zahrady jsou určeny jen pro pohled shora. Terén na střechách je vymodelován z několikacentimetrové vrstvy kačírku na okrajích do 40 cm kopečků substrátu, kde jsou uplatněny i některé nižší keře (např. Berberis thunbergii Atrop. Nana ). Střechy nejsou běžně přístupné pro návštěvníky, ale jen pro pracovníky údržby. K tomuto faktu bylo také přihlíženo v návrhu. Byly použity druhy nápadné svou barevností a texturou, aby tak upoutaly i vzdálenější pohledy. V kompozici jednotlivých ploch se uplatňují v zásadě dva druhy povrchů, a to kombinace ploch se štěrkopískem světlých odstínů s ostrůvkovitou výsadbou xerofytních druhů a ploch se zapojenou vegetací. V zastíněných místech poblíž stěn budov, kde nebylo možné dosáhnout požadovanou mocnost pěstebního substrátu, jsou umístěny terakotové nádoby s výsadbou stálezelených keřů (Rhododendron Cunningham s White ). Protože se jedná o extrémní podmínky a úprava není zavlažována, omezil se výběr rostlinných druhů na ty taxony, které tyto podmínky snášejí. Jako favorité se pak po dvou letech ukazují Waldsteinia geoides, Lamium galeobdolon a samozřejmě Cerastium biebersteini. O druzích Sedum a Sempervivum na štěrkových okrajích se jistě nemusím zmiňovat. Všechny střechy byly pro zahradnickou realizaci připraveny po zátopových zkouškách s horní svařovanou nepropustnou folií. Součástí souvrství realizovaném našimi zahradníky bylo položení geotextilie, 5cm drenážní vrstvy Liadrainu frakce 4/8, separační vrstvy z geotextile a pěstební vrstvy ze substrátu opět s podílem Liadrainu a přidáním TerraCotemu. Po dvou letech provozu bez umělé zálivky je nutné konstatovat, že porosty rostlin jsou převážně stabilizované a v dobré kondici. Materiál byl na střechu dopravován jeřábem ve velkobjemových vacích, rostliny pak v dřevěných kontejnerech. Ing. Vladimír Dufek Zahradní a parková spol. s r.o., Mariánské Lázně 6

7 Normy Nové normy pro práce v našem oboru Na impuls Svazu zakládání a údržby zeleně zpracoval nové normy Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví Průhonice ve spolupráci s odborníky jiných pracovišť a škol. Své připomínky v průběhu prací uplatnilo také ministerstvo dopravy, IMOS Brno a učitelé ZF MZLU Lednice. Šest norem na práce v našem oboru, které odborníci znají pod označením ČSN DIN a které byly vydány v červnu 1997, bylo v únoru t.r. nahrazeno novými normami s označením ČSN s platností od 1. března. Pro rychlou orientaci uživatelů těchto technických standardů uvádíme čísla a názvy starých i nově platných norem v následující tabulce. Staré normy platnost ukončena Nové normy platné od 1. března 2006 ČSN DIN ČSN DIN ČSN DIN ČSN DIN ČSN DIN ČSN DIN Sadovnictví a krajinářství. Práce s půdou Sadovnictví a krajinářství. Výsadby rostlin Sadovnictví a krajinářství. Zakládání trávníků Sadovnictví a krajinářství. Technicko- biologická zabezpečovací opatření Sadovnictví a krajinářství. Rozvojová a udržovací péče o rostliny Sadovnictví a krajinářství. Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech Nové normy byly do české soustavy technických norem převzaty překladem posledního vydání německých norem DIN z roku 2002, s nimiž jsou plně identické. České texty tedy odpovídají obsahem a stavbou originálům, což byl základní požadavek Českého normalizačního institutu Praha jako zákonem pověřeného vydavatele technických norem. Výjimku představuje pouze text Národní předmluvy, v níž jsou, kromě údajů o změnách provedených proti předcházejícímu vydání původní německé normy, obsaženy rovněž informace související s aplikací normy v podmínkách České republiky. Co se v nových normách změnilo: 1 Ve všech přejímaných standardech byla provedena aktualizace souvisejících norem, předpisů a doplnily se také odkazy na další publikace. V českém překladu se tak učinilo formou národních poznámek či uvedením zdrojů k získání originálních publikací v případě, že u nás nebyla dosud vydána publikace věcně ekvivalentní. 2 V ČSN jsou navíc definovány substráty a stanoveny požadavky na jejich použití. ČSN zjednodušuje ustanovení o přepravě rostlin a zpřísňuje ustanovení o prosvětlovacím řezu u rostlin se zemními baly. Vypouští ustanovení k úhynům rostlin v plošných výsadbách a k ochraně rostlin. ČSN se obsahově, s výjimkou doplnění odkazů na další normy, předpisy a publikace, nemění. Podobně je tomu u ČSN 83 ČSN ČSN ČSN Technologie vegetačních úprav v krajině Práce s půdou Technologie vegetačních úprav v krajině Rostliny a jejich výsadba Technologie vegetačních úprav v krajině Trávníky a jejich zakládání ČSN Technologie vegetačních úprav v krajině Technicko-biologické způsoby stabilizace terénu Stabilizace výsevy, výsadbami, konstrukcemi ze živých a neživých materiálů a stavebních prvků, kombinované konstrukce ČSN Technologie vegetačních úprav v krajině Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy ČSN Technologie vegetačních úprav v krajině Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích V ČSN jsou vynechána ustanovení pro kontrolu výsadbových ploch a pro použití přípravků na ošetření ran při zmlazovacím a prosvětlovacím řezu. ČSN je aktualizována v oblasti preventivních opatření pro ošetřování stromů, zlepšení ochrany stromů proti mechanickému poškození a ochrany kořenového prostoru při navážkách zeminy, výkopech rýh apod., při ztrátě kořenů a také při zřizování základů staveb. 3 V ČSN , ČSN , ČSN bylo upraveno nebo pozměněno základní názvosloví. Některé termíny používané v předchozích českých normách jsou nyní nahrazeny termíny novými, případně jsou tyto pojmy přesněji, podle dikce originálu, definovány. Nové odborné pojmy jsou ve jmenovaných normách uvedeny a obsahově vymezeny vždy v kapitole Termíny a definice. S jejich aplikací se setkáte v textech všech šesti norem. 4 Nynější standardy se vyznačují oproti předcházejícím starým normám jinou stylistickou a jazykovou úpravou, a také uplatněním modernějších či přesnějších odborných výrazů, které nejsou vyčleněny do kapitoly Termíny a definice. České texty starých i nových norem, přes téměř stejný obsah a členění, tak nejsou plně totožné. Uvedený soubor šesti norem usměrňuje pracovní postupy a výběr materiálů pro vegetační úpravy v krajině počítaje v to i sídla. Jak vyplývá z názvů, jednotlivé normy standardizují práce s půdou, práce při výsadbě rostlin a zakládání trávníku, při biotechnické stabilizaci terénu; dále řeší rozvojovou a udržovací péči o vegetační plochy a také ochranu vegetace a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech. Jde o kvalifikovaná doporučení, jejichž používání je dobrovolné, nikoliv závazné (s výjimkou veřejných zakázek). Jejich používání je ale všestranně výhodné. Slouží kupř. jako referenční hladina při srovnávání úrovně služeb, prací a použitých materiálů ve vztahu k jakosti i nákladům, jsou efektivním nástrojem podnikatelské soutěživosti. Stávají se obvykle závaznými standardy pro obchodní smlouvy a mají edukativní význam. Nové normy jsou určeny především plánovací, projektové, realizační i údržbové praxi spojené s tvorbou a ochranou vegetace (zeleně) a vegetačních ploch v krajině včetně sídel. Jako dokumentované dohody, které stanovují, aby materiály, postupy a služby optimálně vyhovovaly danému účelu, je využijí rovněž investorské a správní organizace, jakož i kontrolní instituce a znalci. Lze se domnívat, že poslouží také vědecké, výzkumné a vzdělávací sféře působící v oblasti vegetačních úprav volné i urbanizované krajiny. Kolektiv autorů bude vděčný za každou věcnou připomínku z uživatelských řad, která přispěje k práci na navazujících pomůckách, event. dalších normách. Normy lze zakoupit v prodejně vydavatele Českého normalizačního institutu Praha, Biskupský dvůr 5, Praha 1 nebo v internetového obchodu Ing. Pavel Bulíř, CSc. Výzkumný ústav Silva Taroucy pro okrasné zahradnictví a krajinu Průhonice S v a z z a k l á d á n í a ú d r ž b y z e l e n ě 7

8 Hotel ELCA San Remo EUROPEAN LANDSCAPE CONTRACTORS ASSOCIATION ELCA Proč je důležité členství v ELCA? Jsme malá země a samozřejmě bychom mohli podlehnout pocitu, že v evropské profesní asociaci hlas našeho svazu zanikne vedle zemí jako je Německo či Francie, jejichž svazy zastupují tak obrovský počet firem, že nám to trochu vyráží dech. ELCA nám však dává možnost vyměňovat si na zasedáních jejího předsednictva a na odborných exkurzích názory a zkušenosti s kolegy z 16 evropských zemí. A to si vstup do ELCA vyjednávají v těchto měsících ještě Portugalci a Britové. Přidruženými svazy jsou už dnes Čína a Austrálie a na nejbližší zasedání přijedou do Barcelony Američané a Kanaďané. Co tedy ELCA teď hlavně projednává, co se děje v zemích, které se představovaly na posledních evropských schůzkách? Polská delegace - Marcin Gajda (vlevo) a Krystof Mróz (druhý zleva) hovoří s polským europoslancem Bogdanem Klichem (uporstřed). Vpravo je předseda výboru firem ELCA Nico Wissing. PARLAMENTNÍ VEČER V BRUSELU 5. PROSINCE 2005 Na parlamentním večeru v Bruselu předseda ELCA Antoine Berger a Nico Wissing předseda Výboru firem ELCA, informovali komisaře o názorech našeho oboru na připravované směrnice EU, které se zabývají ochranou proti škodlivému UV záření, ochranou vody a půdy. Hlasy 17 profesních svazů komisaři už nemohou tak lehce přeslechnout. Jenom včasnými, fundovanými připomínkami k zákonům se dá zabránit tomu, aby směrnice EU nevycházely jenom z teoretických úvah, ale aby se opíraly o zkušenosti lidí z praxe. Představitelé ELCA na schůzce v Bruselu ocenili také iniciativu komisaře Stavrose Dimase, který v EU zdůrazňuje důležitost zeleně, protože lidé totiž už konečně pochopili, že proti všudypřítomnému prachu a znečištění vzduchu je zeleň přirozenou ochranou a důležitým filtrem. Antoine Berger tedy požádal komisaře Stavrose Dimase, aby se stal patronem akce Zelené město, kterou už v roce 2003 iniciovaly svazy z Německa a z Dánska. ELCA ji rozvíjí a na toto téma pořádá mezioborové konference a soutěže. Vyhlásila také Zelené město hlavním tématem příští FLORIÁDY. MEZINÁRODNÍ VÝMĚNA MLADÝCH ZAHRADNÍKŮ Ve spolupráci s Výborem firem, který dnes zastupuje 330 velkých firem ve 24 zemích, organizuje ELCA mezinárodní výměnu mladých zahradníků. I v letošním roce bude mít až 80 mladých zahradníků příležitost pracovat v zahraniční firmě a získat nové znalosti a zkušenosti. Pro firmy, které chtějí své mladé spolupracovníky poslat na zkušenou, je k dispozici seznam 45 firem z téměř celé Evropy, které nabízejí 3-12 měsíční stáže pro mladé zahradníky. (Německo 21, Švýcarsko 10, Nizozemsko 4, Francie 3, Irsko 2, Lucembursko 1, Švédsko 1, Rakousko 1, Finsko 1, Česká republika 1). Zahradník si sám vybere firmu podle svého zájmu a přímo ji kontaktuje. Firmy většinou požadují osobní pohovor s uchazečem a většinou nabízejí možnost ubytování. Mezinárodní výměna je podporována také vydáváním tzv. ELCA pasů, do kterých se zaznamenává odborné vzdělání mladých zahradníků a také stáže, které zahradník absolvoval. ŠVÝCARSKO Pod tímto znakem Green Swiss by se chtěli sjednotit co nejdříve všechny zelené svazy, které dosud pracovaly ve Švýcarsku samostatně. Odborná komise už dokončuje stanovy tohoto jediného střechového profesního svazu a členská základna je bude teď na jaře 2006 schvalovat. Ve Švýcarsku jsou znamenití zahradníci. Jejich dvoučlenné družstvo získalo loni na světovém mistrovství mladých zahradníků v Helsinkách zlatou medaili. Na všech třech posledních světových mistrovstvích se také mohlo Švýcarsko pochlubit zlatou. Pro své členské firmy chce švýcarský svaz zavést zvláštní průkaz způsobilosti, aby zákazníci předem věděli, od koho mohou očekávat perfektní práci. Už od října minulého roku dostávají zákazníci při předávání dokončené práce od prováděcí firmy zelenou knížku se všemi informacemi o průběhu prací a radami, jak o zeleň dál pečovat. LUCEMBURSKO Ve městě Oeschberg Koppigen bude ve dnech odborný veletrh ÖGA, kde se představí na ploše 12 hektarů 480 vystavovatelů, mezi nimiž budou floristi, zahradní centra, realizační firmy, zelináři, ovocnáři, projektanti, ale také odborné školy. Antoine Berger, president ELCA (vlevo) a Jürgen Redeker, president BGL (vpravo) Text: redakce, foto: archiv ELCA 8 S v a z z a k l á d á n í a ú d r ž b y z e l e n ě

9 ELCA Zahradní úpravy realizované firmou Wissing Hoveniers BV INFORMACE LUCEMBURSKÉHO SVAZU O ZAJÍMAVÉ EXKURZI DO NIZOZEMÍ Upoutalo nás, že jedna z největších firem v Nizozemsku Wissing Gartenentwurf und Gartendesign má 35 zaměstnanců, ačkoliv podobně zaměřené podniky tam mívají průměrně 3-4 zaměstnance. Vede ji Nico Wissing místopředseda ELCA a předseda Výboru firem, který se stará v rámci ELCA o výměnné pracovní pobyty mladých zahradníků v zahraničí. Ten nás loni také upozornil, jak obtížné je zařídit výměnu pro mladé české zahradníky, protože v celé Evropě kromě Irska potřebují pracovní povolení a podmínkou je, aby se zahradníci domluvili německy nebo anglicky. NÁVŠTĚVA V MEGCHELENU Nico Wissing vyřizuje osobně vstupní jednání se zákazníky a zjišťuje jejich přání. Teprve potom je předává svým odborníkům, kteří pracují v samostatných skupinách. Na úseku zakládání velmi kvalitních zahrad a parků pracuje 21 zahradníků, 11 lidí se stará o městskou a uliční zeleň a údržbu, firma má svého zahradního architekta a zásobovače a 4 zaměstnanci firmy momentálně studují. Sídlo firmy Megchelen u Nijmegenu a Arnheimu leží přímo na německé hranici nedaleko Essenu a Porúří. Proto také 60 % svého obratu dělá firma v Německu. Velkou pozornost věnují důsledné kontrole. Na každé zakázce zná pracovník nejenom přesně své úkoly, ale nese také osobní a majetkovou zodpovědnost při jejím plnění. Nezapisuje se tam denně jenom počet odpracovaných hodin, ale také, jak byly ty hodiny využity, kolik bylo spotřebováno materiálu, jaká mechanizace byla použita. Firma si totiž stroje na akce objednává, nemá vlastní strojní park, protože každý den, kdy vlastní stroj nepracuje, stejně stojí peníze. Software zaznamenává každou změnu proti plánu či změnu dodacího termínu a také zákazníkův souhlas s těmito změnami. Zelená knížka, kterou zákazník při ukončení akce dostává, dokumentuje dokonce i ve fotografiích počáteční a konečný stav, jsou v ní předběžné a konečné odsouhlasené plány a odsouhlasené rozpočty a půlroční záruka. V Nizozemsku tak jako v Lucembursku má pracovní týden 40 hodin, 20 dní se pracuje zkrácenou dobu a placená dovolená je 26 dní. Průměrná mzda kvalifikovaného zahradníka je 2300 měsíčně. Přepočítaná hodinová sazba je 35,25 a 19 % daň. Text: redakce Foto: Wissing Hoveniers BV Zahradní úpravy realizované firmou Wissing Hoveniers BV Zahradní úpravy realizované firmou Wissing Hoveniers BV S v a z z a k l á d á n í a ú d r ž b y z e l e n ě 9

10 Nový trend trávníkové koberce V posledních letech se v České republice začíná využívat při zakládání trávníkových ploch pokládka trávníkového koberce. Přitom se nejedná o nějaký nový způsob zakládání travnatých ploch; v západní Evropě či USA se tento způsob využívá už více než 100 let. Některé průzkumy ukazují, že právě v západní Evropě a zámoří se více než 10% okrasných ploch zakládá právě pomocí trávníkových koberců. To v ČR zatím neplatí a dá se říci, že jsme pozadu i proti ostatním státům východní Evropy (např. Slovensko, Polsko atd.). Jak ukazuje vývoj posledních tří let, i u nás postupně roste zájem o rolované trávníky a každý rok jejich prodej stoupá. Jaké jsou základní výhody trávníkových koberců? Trávník je hotov během 24 hodin. Za 2 3 týdny je schopný plné zátěže. Ušetříte minimálně 1 rok práce při pěstování. Trávník netrpí invazí plevelů. Má stejnoměrně hustý a pružný drn. Je možné jej pokládat během celého vegetačního období. Díky jeho kvalitě je nízké riziko výskytů mechů a chorob. Využití trávníkových koberců: Rolované trávníky se dají využít prakticky kdekoliv. Hlavní těžiště jejich využití jsou však zejména rodinné zahrady. Zde se plně uplatňuje jejich profesionální vypěstování a dokonalý vzhled. Většina trávníkových koberců je připravena pro okrasné zahrady rodinných domů. Způsob pěstování trávníkových koberců: Rolované trávníky jsou pěstovány ve speciální školkách. Jednu takovou založila i firma AGRO CS a.s. V současné době se jedná o největší trávníkovou školku v ČR. Při jejím zakládání jsme zúročili zkušenosti z velkých trávníkových školek západoevropských zemí (Německo, Holansko). Za stěžejní považujeme spolupráci s panem Rienksem, majitelem firmy Queens Grass (jedna z největších trávníkových školek v Evropě), který dohlížel na zakládání školky a dodnes nám poskytuje odborné konzultace. Složení travní směsi: Je to základní předpoklad pro to, aby trávník měl co nejvyšší kvalitu. V naší školce jsme se rozhodli pro jednu univerzální travní směs, která splní základní požadavky pro většinu trávníkových ploch a to jak okrasné, tak i zátěžové hledisko. Základním travním druhem, který se využívá pro rolované trávníky je lipnice luční především proto, že vytváří dlouhé podzemní výběžky, které výborně zpevní kořenovou soustavu a trávníkový drn pak drží pevně pohromadě. Příprava půdy: Všeobecně se dá říci, že příprava půdy by měla být stejná jako před setým trávníkem. Důležité je, aby vegetační vrstva, která by měla být minimálně cm vysoká, byla tvořena z hlinitopísčitých zemin, či ještě lépe - ze speciálních trávníkových substrátů. Terén musí být dokonale připraven bez jakýchkoliv drobných nerovností. Před položením se povrch mírně přitlačí (lehkým válcem, deskou) a dorovnají se vzniklé nerovnosti. Před položením trávníku se nesmí zapomenout na zálivku - nejlépe den předem. Způsob pokládání: I při pokládání trávníků je potřeba dodržet pár základních bodů: začíná se pokládat na délku, rovnoběžně s delší stranou pozemku. Pásy na sebe musí co nejtěsněji navazovat, ovšem nesmějí se překrývat. Další řada je pokládána vždy rovnoběžně s předchozí tak, aby mezery mezi konci drnů jedné řady nenavazovaly na mezeru v předchozí řadě mezery by se měly střídat jako na cihlové zdi. Při pokládce je nutné nevstupovat na už položený drn a pokud je to nutné, je potřeba použít široká prkna. Položený koberec se uválcuje šikmo ke směru položených drnů. Ihned po pokládce je nutné trávník zavlažit větším množstvím vody! Péče o položený trávník Péče o položený trávník v prvních 2-3 týdnech je nejdůležitější pro jeho další fungování. Tím hlavním je každodenní zálivka a to zvláště v horkých letních měsících. Trávník nesmí zaschnout!! První sečení se provádí asi po 8-14 dnech, nebo když trávník dosáhne výšky 7-8 cm. Seče se šikmo ke směru položení drnů. Trávník se nesmí zkracovat o více jak 1/3 své délky (např. z 9 cm na 6 cm). Trávníkové koberce se začínají hnojit po dvou až třech týdnech po položení. Nejvhodnější je používat dlouhodobě působící hnojiva pro trávníky (např. Multigreen). Jaroslav Zítko AGRO CS a.s. Položením travních koberců dosáhnete krásného a reprezentativního trávníku okamžitě a ušetřený čas můžete věnovat relaxaci na Vaší zahradě. Nejmodernější technologie pěstování Okamžitý vzhledový efekt Stejnoměrně hustý pružný drn Bezplevelný stav, Bez mechu a chorob AGRO CS a.s., Maloskalická 67, Česká Skalice, telefon: , fax: , mobil: , 10 S v a z zr ae k ll áa dm án í í pa r eú zde rnž tbay c ez e l e n ě inspirace trav koberce :46:31

11 Jak správné řídit a motivovat zaměstnance Chceš-li postavit loď, nedělej to tak, že bys svolal chlapy, aby sehnali dřevo a rozdělil jim práci. Spíš je nauč společně toužit po širém, nekonečném moři. (Antoine de Saint-Exupery) Představte si, že jste kapitánem lodi se stovkou veslařů, z nichž 12 vesluje směrem k cíli, kam chcete doplout, 18 vesluje na opačnou stranu a zbylých 70 se opaluje a čte. Tak takhle nějak vypadá podle reprezentativního německého průzkumu angažovanost zaměstnanců v Německu. Těch 18% aktivně neangažovaných, to jsou vlastně placení nepřátelé. Nechci se domýšlet, jak by podobný průzkum dopadl u nás. Proč podle německého průzkumu má kapitán v podniku tak složitou pozici? Co je příčinou? Špatná volba zaměstnanců Špatný způsob řízení Zaměstnanec nemá osobní pocit úspěchu, i když jeho kolektiv úspěch má Žádná důvěra a také žádná pochvala Malý respekt u zaměstnanců Mag. Klaus Welser, rakouský podnikatel a lektor v oblasti řízení společnosti, přednášel letos na konci ledna na semináři pro členy SZÚZ, který nazval Motivovaný a zodpovědný spolupracovník není náhoda. Byl dokonale připraven na setkání s 55 vedoucími českých firem v zelené branži, z nichž většina je majiteli firem. Všechny popisy grafů a tabulek promítal s českými texty, překlad z němčiny do češtiny byl simultání. Překvapilo mě, s jakým zaujetím ho ti zkušení čeští manažeři poslouchali. Na jejich tvářích a podle jejich dotazů bylo poznat, že o jeho slovech přemýšlejí a konfrontují je se svými osobními zkušenostmi. Magistr Klaus Welser se nejprve věnoval vnitřním pocitům vedoucího manažera: Podle Douglase Mac Gregora existují dvě formy řízení. Teorie X Mohli bychom ji nazvat krátké vodítko. Vedoucí pracovník používá k motivování svých zaměstnaců odměny a tresty metodu cukru a biče. Teorie Y výstižně nazvaná dlouhé vodítko Tato teorie vychází z přesvědčení, že nestačí uspokojit nebo neuspokojit jenom materiální potřeby zaměstnanců to znamená zvýšit jim plat nebo škrtnout prémie, ale důležité je také uspokojit psychologické potřeby zaměstnanců a vytvořit jim dobré pracovní podmínky. Předpokládáme-li o našich pracovnících, že jsou líní, nespolehliví a nesamostatní, budeme jako vedoucí pracovníci autoritativní, budeme používat přísné předpisy, neustále kontrolovat a toto chování zapříčiní pasivní pracovní postoje pracovníků. Tak si potvrdíme, že to nepříznivé, co jsme si o nich mysleli, je pravda. Předpokládáme-li, že naši pracovníci jsou připraveni nést zodpovědnost a být iniciativní, poskytneme-li jim volnost při jednání, což povzbudí jejich angažovanost, potvrdíme si svůj předpoklad a příznivý názor, který o svých zaměstnacích máme. V obou případech však záleží pouze na našem pohledu a nezáleží na tom, jací pracovníci ve skutečnosti jsou. Kdo chce dobře pracovat, musí chtít, musí mít ke své práci schopnosti, musí pracovat v dobrých podmínkách. Smyslem činnosti každého pracovníka je podávat výkony. Jak je vidět na grafu č. 2, vedoucí pracovník může ovlivnit tři základní parametry, na nichž výkon zaměstnanců závisí. graf č. 2 Podle průzkumů chce ve všech oborech více než 20% zaměstnanců změnit zaměstnavatele, dalších 20% rezignovalo a vnitřně již výpověď podalo. V řemeslných oborech se tato čísla blíží až k hranici 80 %. Příčinou je většinou špatné jednání řídících pracovníků a subjektivně pociťovaná ztráta smyslu práce. Výstražnými signály, které by nás měly upozornit, že je něco v nepořádku, jsou vysoká absence a snížení výkonnosti. Pokud chceme vědět, jak jsme na tom se svými zaměstnanci či podřízenými my, nechme je anonymně odpovědět na následující otázky a v duchu se připravme i na situaci, že nás výsledek příliš nepotěší. Nezapomínejme však, že největším uznáním, kterého můžeme dosáhnout, je důvěra zaměstnanců a jejich respekt 1. Vím, co se ode mne očekává? 2. Mám materiál a prostředky k tomu, abych mohl svou práci vykonávat dobře? 3. Mám při práci každý den možnost dělat to, co umím nejlépe? 4. Byl jsem za svou práci během posledních sedmi dnů pochválen? Dostalo se mi za ni uznání? 5. Zajímá se při výkonu práce můj nadřízený nebo jiné osoby o mne jako o člověka? 6. Existuje při výkonu práce někdo, kdo mne bude podporovat v mém dalším rozvoji? 7. Mám dojem, že jsou při práci brány v potaz mé názory a představy? 8. Dávají mi cíle a filozofie společnosti pocit, že je moje práce důležitá? 9. Mají mí kolegové snahu odvádět vysoce kvalitní práci? 10. Mám v rámci firmy nějakého velmi dobrého přítele? 11. Hovořil se mnou v průběhu posledních šesti měsíců ve firmě někdo o mých pokrocích? 12. Měl jsem doposud při výkonu práce možnost naučit se něco nového a dále se rozvíjet? Magistr Klaus Welser velmi pohotově reagoval na rozpačité výrazy tváří svých posluchačů, když si přečetli otázky a v duchu zpytovali svědomí. Uklidnil je: Mohu vás ujistit, že když dokážete využít výsledků dotazníku k tomu, abyste změnili své chování a vedli své zaměstnance k úspěchům, nebudete toho litovat ani vy, ani oni. Že ťal do živého a dobře volil dotazníkové otázky a připomněl nám tak důležité pravdy, o tom mě přesvědčila poznámka jednoho z posluchačů kursu, který zašeptal sousedovi: To si hned vyvěsím v kanceláři, abych zase zítra ráno neseřval ty své chlapy dřív, než řekou - dobré ráno! Ing. Jana Šimečková S v a z z a k l á d á n í a ú d r ž b y z e l e n ě 11

12 Svaz zakládání a údržby zeleně 2006 Shromáždění členů SZÚZ Členové SZÚZ se již tradičně sešli ve Sport V Hotelu v Hrotovicích u Třebíče, aby zhodnotili, jak svaz v roce 2005 pracoval. Potěšující je, že bohatý program plánovaný na rok 2005 se podařilo splnit. Kontrolní a revizní komise prověřila, jak svaz v roce 2005 hospodařil. Program a rozpočet na rok 2006, který představila ředitelka svazu ing. Jana Šimečková byl schválen. V roce 2005 pověřilo shromáždění členů představenstvo, aby na letošní zasedání připravilo návrh Etického řádu SZÚZ. Etický řád Svazu zakládání a údržby zeleně je soubor pravidel, která se jeho členové rozhodli dobrovolně dodržovat, aby bylo dosaženo vyšší úrovně podnikání a prestiže Svazu. Obsahuje zásady vzájemného jednání mezi členy Svazu i vůči ostatním partnerům v oboru zahradní a krajinářská tvorba. Celé jednání pozorně sledovali hosté - předseda polského svazu Marcin Gajda a místopředseda Krystof Mróz, tajemnice SZKT ing. Eva Voženílková a ing. František Smýkal z VOŠ Mělník. Naše řady se rozrůstají: Bohatý program plánovaný na rok 2006 a výsledky činnosti svazu v roce 2005 vzbudily u mnoha firem zájem o členství v SZÚZ. Během ledna projednalo představenstvo deset přihlášek a 9 firem bylo přijato za členy SZÚZ. Moderní zahrada Svaz zakládání a údržby byl jedním z partnerů semináře Moderní zahrada 2006, který společně uspořádali firmy GARDENA a AGRO CS, a.s. Ing. Jana Šimečková ve svém vystoupení seznámila na 300 přítomných odborníků s činností svazu a zejména s přednostmi zelených střech. Těm se totiž SZÚZ věnoval v roce 2005 velmi intenzivně na svých seminářích a exkurzích. Posluchači měli možnost si prohlédnout fotografie několik desítek zelených střech realizovaných v Rakousku i v České republice. Bližší informace o semináři se dozvíte na straně 26 a 27. Když nevíš kam jdeš, můžeš skončit někde jinde Tímto úslovím uvedl PhDr. Václav Šneberger pracovní setkání s názvem Strategické plánování SZÚZ. Smyslem těchto setkání je ujasnit si, kam Svaz zakládání a údržby zeleně po pěti letech své existence došel, zda a jak plní své cíle a poslání. Setkání se zúčastňují členové představenstva a revizní komise SZÚZ a ředitelka svazu. Společně vytyčují další cíle a způsoby, jak jich dosáhnout. Výsledkem bude zpracování operačních programů na následující tři roky. Kalkulace nabídky kalkulace místo tvoření cen 16. a 17. února 2006 se členové SZÚZ zúčastnili semináře, jehož cílem bylo naučit se hlavní základy ke kalkulaci v zahradní a krajinářské tvorbě a získat jistotu při stanovování nákladů při tvorbě cenové nabídky. Přednášejícím byl vzdělávací referent DEULA Bayern GmbH ing. Joerg Vogel, který má dlouholeté zkušenosti jako vedoucí stavby u Strabag AG a Gaissmaier GmbH. Školení proběhlo ve Vranově u Brna a zúčastnilo se jej 26 pracovníků ze 17 firem. FLORA PROFI ročník odborného zahradnického veletrhu s mezinárodní účastí se bude konat ve dnech června 2006 na Výstavišti Flora Olomouc, v pavilonu A. Zároveň v pavilonu E proběhnou Květinářské dny Svazu květinářů a floristů, spojené s přednáškovými bloky, valnou hromadou svazu a v neděli také velkou floristickou show. Dne proběhne v Hotelu Flora v Olomouci při příležitosti konání veletrhu FLORA PROFI odborný seminář na téma: VENKOV A ZELEŇ bližší informace na stránkách Burza práce Hledáte uplatnění v oboru zakládání a údržby zeleně? Potřebujete pro svou firmu zaměstance? Otevíráme novou službu na Své nabídky a poptávky posílejte na adresu kanceláře svazu: Svaz zakládání a údržby zeleně Údolní 5, Brno Text: Ing. Jana Šimečková, foto: archiv SZÚZ 12 S v a z z a k l á d á n í a ú d r ž b y z e l e n ě

13 SEZNAM ČLENŮ SVAZU ZAKLÁDÁNÍ A ÚDRŽBY ZELENĚ Dnes už dávno neplatí, že zahradník chodí do zahrady jenom s motykou. Společně s projektantem moderní technikou a novými technologiemi vytváří dílo, které nám slouží tím déle, čím je práce kvalitnější. Spolehlivost Zkušenosti Úspora Zodpovědnost Praha Baobab - péče o zeleň s.r.o. M. Horákové - zahradnictví Prašný most, Praha 6, Tel./fax: Kompletní realizace zahrad a parků včetně projektové dokumentace, Pokládka travních koberců Realizace systémů automatických závlah Drobné zahradní stavby, oplocení, dlažby, stavby z kamene, ekologická koupací jezírka Údržba zeleně, řez stromů, konzervace trhlin, asanace dutin, bezpečnostní vazby stromů Dendrologický průzkum a inventarizace zeleně Corydalis - Miroslav Horský Výletní 331/9, Praha 4 Tel.: , fax: wz.cz Realizace sadových úprav Výstavba golfových hřišť Údržba zeleně Drobná zahradní architektura, dlažby, opěrné zdi Garpen - Jaroslav Pešička U Skalky 16, Praha 8 Tel: , fax: Sadovnická realizace, údržba zeleně, arboristika, prvky zahradní architektury, obchodní zastoupení - dovoz dřevin realizace závlahových systémů Gartensta spol. s r.o. K Pastvinám 322, Praha 10 Tel./fax: Služby v oboru zahradní a krajinářská tvorba Imramovský - vegetační úpravy s.r.o. Mladoboleslavská 489, Praha 9 Tel./fax: Terénní a sadové úpravy, zahradní cesty, gabiony, Pronájem strojů pro zemní práce v zahradě Ing. Josef Tomek - ZAHRADNICTVÍ Rezlerova 289, Praha 10 Tel: , fax: Údržba a zakládání veřejné zeleně Projektování a zakládání zahrad u rodinných domů Stavební činnost Ing. Vít Karásek K Prelátům 20, Praha 6 Tel.: , fax Dendrologické průzkumy, rozpočty, Sadovnická projekce, realizace a údržba, Zahradní rekonstrukce, rekultivace, drobná architektura Střešní, interiérová a mobilní zeleň, pokládka travních koberců Terénní úpravy, rizikové kácení stromů Závlahové systémy Nelson a Hunter Pěstování rostlin Josef Lohmann - Květ U domu služeb 011, Praha 4 Tel.: , fax: Projekty sadových úprav a letních vodovodů, drobné zahradní architektury Sadovnické a krajinářské úpravy, sportovní a golfová hřiště,zemní práce, cesty, drobná architektura, závlahy, údržba zeleně Prodej rostlinného materiálu, aranžování květin Oceňování dřevin, dendrologické průzkumy, poradenská činnost Jiří Boušek - Zahradnické práce Ládvec 263, Kamenice Tel: , Tel., fax: Provozovna: Poděbradská 56/186, Praha 9 Zahradnické údržbové práce Realizace zadrad, úklidové práce Kejha - Suk, zahradnické služby Malostranské nám 2, Praha 1 Tel., fax: Provozovna: areál Mikrobiologického ústavu AVČR Vídeňská 1083, Praha 4 Návrhy a projektování sadových úprav Zakládání, údržba, chemické ošetření, kácení, řez dřevin Střešní zahrady, vodní plochy, závlahy, přírodní dlažby Osiva, hnojiva,kameny, substráty, rašelina Pavel Langmayer K viaduktu 1151, Praha 9 - Kyje Tel.: Lege Artis zahrady s.r.o. Keltů 920, Praha 6 Tel: Návrhy, realizace a údržba zeleně Václav Tomsa - Zahradnické služby Na Stráni 90, Jenštejn 95 Tel./fax: , tel: Prodej okrasných stromů a keřů z vlastní produkce Prodej ovocných stromů a keřů z produkce českých pěstitelů Návrhy, realizace a následná údržba soukromých zahrad, firemních areálů a veřejné zeleně ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA Ing. Ivan Marek Martinov 279, Kostelec nad Labem Tel.: Tel., fax: , Komplexní dodávky pro zahradu, park a krajinu inženýrská a realizační činnost arboristika, rekultivace, rekonstrukce historických objektů Zahradní Architektura Kurz, s.r.o. Kolovečská 1938, Praha 5 Tel: , fax: Projekce a realizace sadových úprav Maloobchodní prodej Arboristika Středočeský kraj ACRE, spol s r.o. Smetanova 568, Velký Osek tel.: , Realizace vodních nádrží vhodných i ke koupání Kompletní realizace zelených střech Montáž venkovních palub z exotických dřevin Rostliny pro zelené střechy, vodní a bažinné rostliny, rákosové výrobky, drtě, závlahové systémy Jihočeský kraj Česká zahrada K+P M. Krškové 682/ II, , Veselí nad Lužnicí, okr.tábor Tel./fax: , , Tvorba okrasných zahrad, údržba zeleně pro soukromý i veřejný sektor, stavba zahradních jezírek a potoků, ošetřování stromů, zřizování automatických systémů Ing. Jiří Hájek - ZAKLÁDÁNÍ ZAHRAD Olešná 82, , Bernartice Tel.:/fax: , Projekce, realizace a následná údržba v oblast soukromé, firemní, městské a krajinné zeleně Rašelina a.s. Na Pískách 488/II., Soběslav Tel.: , fax: Těžba a zpracování řašeliny, Výroba a prodej rašelinových substrátů, zemin a mulčovací kůry, balení a prodej minerálních, vodorozpustných a kapalných hnojiv, Balení a prodej travních směsí S v a z z a k l á d á n í a ú d r ž b y z e l e n ě 13

14 Václav Straka Litvínovická 1492/10a, , České Budějovice Tel./fax: , Rekonstrukce a údržby parků a komunální zeleně Plzeňský kraj Ing. Viktor Drlík Kařez 60, , Rokycany Tel.: , Realizace a údržby soukromých zahrad a veřejné zeleně, arboristická práce OŠTĚP Plzeň s.r.o. Slovanské údolí 27, Plzeň Provozovna Chotíkov 2, Tel./fax: , Zahradnické práce, zimní údržba komunikací Poradenská činnost v zahradnictví a sadovnictví Poskytování technických služeb Provádění staveb včetně změn a odstraňování Karlovarský kraj Ing. Petr Šindelář - Zahrada Teplá Klášter Teplá, Teplá u Toužimě Tel.: , fax: Zahradnická produkce Projekce v oboru zahradní a krajinářská architektura Realizace sadových úprav, údržba zeleně Výstavnická činnost - aranžérství Ústecký kraj Ekodendra s r.o. Straky 46, Zabrušany Tel.: , fax: Zahradní a krajinářská tvorba Sadovnické úpravy - sídla, toky, komunikace Projekce Výroba kompostů a organominerálních hnojiv Gabriel s.r.o. Lidická 258/10, Litoměřice Tel.: , fax: Projektování krajinářských a sadovnických úprav Zakládání a údržba krajinářských a sadovnických úprav Školkařská výroba Grüner - zahradnické služby Kamýcká 560/19a, Litoměřice Tel.: , fax: Projekce, realizace a údržba sadových úprav Zahrady na klíč Trávníky kobercové i seté Závlahy, jezírka, bazény, osvětlení, pergoly, drobné stavby Kácení stromů, frézování pařezů Okrasné školky, interiéry, zimní zahrady Malo-velkoobchod Land art - Pavka Tomáš Dlouhá 415, , Krupka, okr. Teplice Tel.: Zahradní architektura, závlahové systémy, koupací jezírka, údržba zahrad, kompletní realizace zahrad a veřejné zeleně, prodej rostlin, výsadba Zahradnictví Dvořák a syn E. Dvořákové19, , Teplice Tel./fax: , Servis v oboru zahradnictví. Prodej řezaných květin, pokojových rostlin, venkovní okrasné i ovocné stromy a keře, trvalky, skalničky a bylinky. Široký sortiment keramiky a doplňků pro dům a zahradu. Středisko projekce a realizace nabízí poradenskou činnost, návrhy zahrad a sadovnickou činnost Liberecký kraj Diké spol. s r.o. Alšovice 3, Bratříkov, Příšovice Tel.: , fax: Pěstování okrasných dřevin se specializací na okrasné vrby, soliterní vzrostlé keře Sadovnická projekce, realizace a údržba zeleně Maloobchodní a velkoobchodní prodej - zahradní centrum Královehradecký kraj Pekviz s.r.o. Pražská 1435, Vrchlabí Tel.: , Zahradnické práce, zakládání a údržba zeleně Prořez stromů a keřů, kácení Chemické ošetřování trávníků a rostlin Poradenská činnost Ing. Jiří Stolín Školská 136, , Hradec Králové 11 Tel.: Projektování, realizace a údržba sadových úprav. Pardubický kraj Ateliér CESTA Pardubice, s.r.o. Mezi Mosty 1793, , Pardubice Tel./fax: , Zpracování projektové dokumentace, autorizace ZKT, CAD Realizace drobné stavební a truhlářské práce, závlahy, výsadby, trávníky, arboristika, údržba zeleně EKOGREEN, s.r.o. Lány na Důlku 10, Pardubice Tel./fax: , , Navrhování zahradnických úprav, zakládání a údržbu zeleně, závlahové systémy firem, RainBird, Hunter, Gardena, zřizování zahradních jezírek, maloprodej rostlin a drobného nářadí, poradenskou činnost v oblasti zeleně Jan Vavřín - ARS Litomyšl Smetanovo nám. 95, Litomyšl Tel.: , tel./fax: Projekce, realizace a rekonstrukce sadových úprav soukromé a veřejné zeleně Sřešní zahrady, mobilní zeleň, rekultivace Pokládání travních koberců Údržba a ošetření zeleně všech kategorií Pěstování a prodej okrasných dřevin Květinová výzdoba interiérů Vysočina Ing. Karel Beinhauer - Ekoimpex V.B. Juhna 1660, Pelhřimov Tel.: , Zakládání, rekonstrukce a údržba sadových úprav Dendrologické průzkumy Zahradní centrum, závlahy, okrasná jezírka PARK sadovnické a krajinářské úpravy v.o.s. JE Dukovany, Dukovany Tel./fax: , Péče o zeleň Zakládání a údržba sportovních hřišť Realizace rodinných zahrad Tipa a.s. Třebíč, divize Hortex Žerotínova 112, Náměšť nad Oslavou Tel., fax: , zakládání zeleně, údržba zeleně, projekční práce Jihomoravský kraj Bellis Brno s.r.o. Marie Hübnerové 24, Brno Tel.: , fax: Údržba veřejné i soukromé zeleně, Realizační práce menšího rozsahu Výsadba vzrostlých stromů, budování dětských hřišť, floristika - příležitostná vazba EDEN s.r.o. Slepá 17, Brno Tel: fax: Služby pro zahrady, park, krajinu Komplexní péče o stromy, Sadovnické a zahradnické úpravy, Péče o krajinu Ing. Jiří Vrbas - Květ Nádražní 155, Blažovice Tel./fax: Projekce a realizace zahradní a krajinářské architektury Travnatá hřiště pro fotbal, baseball, golf Pěstování kobercových trávníků Agrostis Trávníky, s.r.o. Npor. Krále 16, Rousínov Tel./fax: , mobil: Obchodně-poradentská činnost v trávníkářství Josef Janků Šmelcovna 3, Boskovice Arboretum Tel.: , Provoz Boskovice, Sv. Čecha 8/ Provoz Dobříš, ul. Pražská, , tel: Prodej okrasných a ovocných dřevin Gardencentrum Projekce a realizace sadových úprav včetně zabezpečení stavebních prací a závlah, Profesionální údržba veřejné a účelové zeleně Larix - zahradnické a sadovnické služby, s.r.o. Sadová 96, Blansko Tel.: , , Zakládání zeleně a péče o zeleň - komplexni řešení Projekce sadových úprav, návrhy technologií péče Arboristika - výsadby až mýcení včetně rizikového ekologická likvidace odpadů Prodej a servis lesní a zahradní techniky Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace Údolní 5, Brno Tel.: , fax: Správa a rekonstrukce parků 14 S v a z z a k l á d á n í a ú d r ž b y z e l e n ě

15 celoměstského významu Správa, zakládání, rekonstrukce a údržba uličních stromořadí v Brně Pěstování a prodej okrasných dřevin Olomoucký kraj ZAHRADA Olomouc s.r.o. Železniční 469/4, Olomouc Tel.: , fax: Projekce, realizace a údržba objektů zahradní architektury a krajinářských úprav - městská veřejná zeleň, parky, aleje, rodinné zahrady, jezírka, výsadby v krajině, biocentra, biokoridory, mokřady, zeleň v průmyslových zónách Produkce a prodej okrasných dřevin Zlínský kraj ARBOREA Březová, s.r.o. Březová 96, Slušovice Tel./fax: Projekce, realizace a údržba zahradně-architektonických a krajinářských úprav Ing. František Zábojník Jeřabinová 1424, Bystřice pod Hostýnem Tel.: , fax: Projekce zahradní architektury Interiéry, poradenství Rostlinný a doplňkový materiál, kamenná drť, přírodniny různých typů a barev Realizace sadovnických a vegetačních úprav Údržba a rekonstrukce zeleně Moravskoslezský kraj Bálek - zahradnické centrum, ing. Stanislav Bálek Rodinná 14, Ostrava Tel.: , fax: Zahradnické centrum - prodej rostlin a zahradnických potřeb Návrhy, realizace a údržba zahrad a parků Ing. Ing. Karel Kotula Selská 33 a, Havířov - město Tel.: , Ivánek - Zeman v.o.s. Žabeň 55, Frýdek - Místek Tel.: , fax: Péče o trávníky Zakládání a péče o zahrady Arboristika, údržba ploch veřejné a podnikové zeleně, dodávky strojních prací a mobiliáře Závlahové systémy, zahradní jezírka, vodopády Stavební prvky TALPA - zahradnické služby s.r.o. U Hájenky 325, , Orlová - Lutyně, okr. Karviná Tel./fax: , Údržba a zakládání zeleně. Převažuje údržba veřejné zeleně pro město Orlová a údržba nezemědělských pozemků pro OKD a.s. ZAHRADNICTVÍ ŠIMKOVÁ s.r.o. Bystřice nad Olší č. 1139, Tel./fax: , Projekce privátní a veřejné zeleně Realizace privátních zahrad a veřejné zeleně Zakládání a údržba trávníků, hnojiva, chemie Pěstování a prodej okrasných dřevin a trvalek Maloobchodní prodejna květin Svatební, slavnostní i smuteční vazby VE SPOLUPRÁCI SE SPOLEČNOSTÍ PRO ZAHRADNÍ A KRAJINÁŘSKOU TVORBU A MĚSTEM KLATOVY vyhlašuje pod záštitou ministra životního prostředí České republiky celostátní soutěž o nejlépe realizované sadovnické dílo Zahrada roku 2006 Park roku 2006 Hodnocená plocha může být buď nově založená nebo rekonstruovaná, popř. kombinace obou postupů (část nová, část rekonstruovaná). Do soutěže mohou být přihlášeny úpravy, které byly dokončeny v době od do Přihlášku do soutěže mohou zaslat fyzické a právnické osoby, které příslušné sadovnické dílo realizovaly (Se souhlasem vlastníka, v případě právnických osob se souhlasem statutárního orgánu) Cíl soutěže Zvýšit kvalitu sadovnických objektů Seznámit odbornou i širší veřejnost s těmito díly Propagovat odborné a kvalitní zahradnické firmy Uzávěrka přihlášek do soutěže Srpen 2006 Posuzování přihlášených děl Září 2006 Vyhlášení výsledků soutěže Přihlášky a informace: Svaz zakládání a údržby zeleně, Údolní 5, Brno Tel: Soutěž podporují

16 Pěstování rostlin v minerálních substrátech Zeostrat Velké rostliny udávají tón a jsou nezbytným doplňkem kvalitního interiéru. Pěstitelé, kteří produkují velké rostliny pro interiéry se stále přizpůsobují současné poptávce. Kolekce vhodných rostlin z nejrůznějších částí světa se neustále rozšiřuje o druhy, kterým se daří i v podmínkách s nižší světelnou intenzitou nebo méně vhodnými pěstebními podmínkami. Stejně důležitá je i aklimatizace těchto rostlin ve sklenících před výsadbou do interiérů. Pěstebním substrátem už však není půda s podílem organických substancí, která mineralizuje, mění fyzikální vlastnosti. Moderní pěstební technologie využívají čistě minerálních substrátů, které vytvářejí rostlinám optimální podmínky. Vysoká nasáklivost zajišťuje dokonalé vláhové poměry, sorpční vlastnosti zeolitových minerálů zajišťují stabilní přísun živin. Rostliny díky stálým fyzikálním i chemickým vlastnostem nemusíme po celou dobu jejich životnosti přesazovat. Seramis Jedná se o směsi buď přírodních materiálů zeolitových minerálů, lávy a sopečných tufů nebo to mohou být průmyslově expandované jíly při vysokých teplotách, které mají podobné vlastnosti jako přírodní materiály. Základem zeolitových substrátů jsou zeolitové minerály, které vznikají zvětráváním bazických vyvřelých hornin. Jsou to vodnaté křemičitany se záporně nabitou trojrozměrnou krystalickou mřížkou s výrazným KOC Nový Smíchov v Praze (Carrefour) - Ficus microcarpa Green Gem systémem dutin s volně vázanou vodou. Výjimečnou vlastností je vratná možnost kationtové iontovýměny. Také pro interiérovou zeleň se připravuje plně minerální substrát ZEOSTRAT umožňující dlouhodobě optimální růst rostlin v interiéru. Čistě minerální substráty odpovídajícího složení vyplňují celý profil. Pěstební systém je jednovrstevný, jeho vysoká kapilarita přivádí dostatek vody jak k solitérním rostlinám, tak k malým balům podrostových rostlin. Čistě minerální substráty jsou vhodné jak pro zakládání velkých záhonů a výsadbu stromů do interiéru, tak pro pěstování běžných pokojových rostlin. Podobně jako u hydroponického pěstování, rostliny vysazené v zeolitových substrátech mají podstatně delší interval mezi zálivkami, vysoce nasáklivý substrát zadržuje přebytek zálivkové vody a před další zálivkou rostliny vláhu opět využívají. Velmi významné jsou zmíněné sorpční vlastnosti možnost iontovýměny. Při hnojení je právě díky tomu možné používat až dvojnásobné koncentrace živných roztoků. Živné prvky se váži v krystalické mřížce zeolitových minerálů a později se rostlinám zase uvolňují. Při výsadbě pokojových rostlin nebo stromů do zeolitových substrátů je potřeba dbát na dostatečně velký objem substrátu. Doporučujeme nejlépe poměr 1:2, tj. jeden díl je zemní bal rostliny a dva díly zeolitového substrátu. SERAMIS Seramis je také čistě minerální substrát. Vyrábí se expandováním westerwaldského jílu při vysokých teplotách. Vzniklá hmota, která je podobná antuce je velice porézní a její zrnitost je 3 6 mm. Substrát je značně nasáklivý a umožňuje dobrý přístup vzduchu ke kořenům. Granulát má stabilní fyzikální strukturu, nedochází ke slehávání a i po několika letech po výsadbě má rostlina optimální podmínky pro růst. Značná vodní kapacita nám umožňuje vynechat 2 3 zálivky ve srovnání s rostlinami v půdě. Jemná zrnitost a vysoká nasáklivost dovoluje použít tento substrát i pro malé rostliny nebo kvetoucí rostliny. Výsadba rostlin trvá pár minut. Zvolíme vhodnou nádobu (vodotěsný a současně dekorativní obal), její objem musí odpovídat poměru 1:2 jeden díl zemní bal a dva díly seramisu, tzn. objem nádoby musí být 3x větší nežli objem zemního balu. Zemní bal opatrně oklepeme, zbavíme přebytečné země a zasypeme seramisem. Rostliny do seramisu můžeme přesazovat bez ohledu na roční období. Velmi vhodné je přesadit do seramisu i rostliny kvetoucí, které zdobí naše příbytky jen krátce. Okamžik, kdy rostliny máme zalít, signalizuje vlhkoznak, který zapíchneme do balu zasazené rostliny. V horní části jsou barevná pole signalizující vlhkostní poměry balu. Červené pole je v případě suchého vlhkoznaku, po zalití rostliny, ne však okamžitě, se pole zbarví modře, zčervená-li, znovu za- 16 S v a z z a k l á d á n í a ú d r ž b y z e l e n ě

17 Chrysalidocarpus lutescens (syn. Areca) v zeolitovém substrátu lijeme. Vlhkoznak, na rozdíl od vodoznaku při hydroponickém pěstování, neukazuje množství zálivkové vody, ale kdy máme zalít. Množství vody, při zachování správného poměru, může být až jedna čtvrtina celkového objemu nádoby. Seramis substrát neobsahuje žádné živiny, takže musíme pravidelně hnojit. Hnojíme 0,2 % roztokem plného hnojiva. Doporučuje se nezalévat živným roztokem při každé zálivce, aby nestoupla koncentrace půdního roztoku do škodlivých hodnot. Námitka, že minerální substrát je příliš drahý, obstojí do prvního přesazení. Zkusme si představit přesazení 32 stromů KOC Nový Smíchov, kde je, také díky neznalosti projektantů, 120 m 3 substrátu. 120 m 3 se rovná téměř 120 tun, které by bylo třeba vyvézt a zase zasypat. Zahradní architekt, zahradník realizátor musí být ten, kdo bude hájit pozice rostlin zeleně. Nemůže o tom rozhodnou výtvarný požadavek bez vytvoření patřičných podmínek. Stejně jako by nemělo být posledním slovem nedostatek peněz. Zkrácení prostředků má za následek snížení požadované výšky stromů a tím zvětšení vzdálenosti od zdroje přirozeného světla, tím snížení životnosti vysazených rostlin a v delším horizontu znásobení nákladů v důsledku nutné výměny odumírajících rostlin. Text a foto: Ing. Martin Matouš Matouš Hydroponie s.r.o. Výsadba v budově BBC Beta v Praze, Vyskočilova ulice Ficus lyrata, na kmínku 550 cm

18 Technologie Typy mykorhizy (Procházka et al.) Mykorhiza oboustranně prospěšné soužití kořenů rostlin a půdních hub Mykorhiza hraje v životě rostlin velmi důležitou roli. Termínem mykorhiza, který vznikl spojením řeckých slov mykes (houba) a rhiza (kořen), je označována mutualistická asociace mezi kořeny rostlin a specifickou skupinou půdních hub. Mykorhizní houby jsou neodmyslitelnou součástí všech přirozených ekosystémů i agroekosystémů. Poprvé se mykorhiza objevila na Zemi asi před 500 miliony let jako způsob získávání vody a živin z půdy, a to jako adaptace na stresové podmínky souše při přechodu rostlin z moře. Jde o vzájemně prospěšné soužití - symbiózu. Podle současných poznatků mykorrhizu tvoří většina cévnatých rostlin, nemá ji jen asi 5 % druhů (vodní a mokřadní rostliny) a některé druhy ruderální - Urticaceae, Polygonaceae, Brassicaceae. Hlavními rysy látkové výměny v symbióze houby a rostliny je zvýšený příjem minerálních živin (především fosforu) a vody mykorhizními houbami a tok sacharidů z rostliny do houby. Mykorhizní houby poskytují rostlinám rovněž růstové hormony (auxiny, cytokininy). Jejich zvýšené množství vyvolává následně morfologické změny kořenů, což přispívá k účinnější mobilizaci a transformaci živin rostlinou. Díky těmto dějům následně dochází k lepšímu růstu rostlin a jejich zvýšené odolnosti proti suchu. Kolonizace kořenů rostlin mykorhizními houbami může rovněž omezovat napadení hostitelské rostliny kořenovými patogeny, jako jsou např. Pythium, Fusarium nebo Rhizoctonia. Některé mykorhizní houby mají schopnost kumulovat těžké kovy a omezovat tak jejich vstup do rostlin. Podle toho, zda mikrobiont proniká do buněk rostlin nebo ne můžeme mykorhizu rozdělit na Ektomykorhizu a Endomykorhizu a jejich přechodný typ ektoendotrofní mykorhizu. Ektomykorhiza je druh spolužití cévnaté rostliny a houby, při kterém nedochází k vnikání houby do nitra buněk rostliny. Toto spojení je vidět i makroskopicky, kdy houba vytváří obal na povrchu kořínků, která může nahrazovat kořenové vlásky. Houba může vytvářet i velice mohutný myceliální systém, který výrazně přesahuje kořenový systém cévnaté rostliny. Při ektomykorhize houbová vlákna prorůstají povrch kořene, vnikají do mezibuněčných prostor a kolem jednotlivých buněk vytvářejí tzv. Hartigovu síťku. Tento typ mykorhizy je zastoupen zejména u dřevin (např. Pinaceae, Betulaceae, Fagaceae). Celkově je ektomykorhiza mezi cévnatými rostlinami rozšířená méně, odhaduje se že jen asi u 3-5 % druhů. Ektotrofní mykorhiza je jednoletý systém, který se obnovuje každý rok. Endomykorhiza je charakteristická tím, že hyfy hub pronikají přes epidermis kořenových vlásků do kořenového parenchymu, v jehož buňkách se dále rozvíjejí. Kořeny se přitom morfologicky nemění, kořenové vlášení zůstává zachováno. Tento typ je zdaleka nejrozšířenějším typem mykorhizy u cévnatých rostlin na Zemi. Odhaduje se, že je přítomen u více než 80 % druhů rostlin. Nejrozšířenějším typem endomykorhizy je mykorhiza vesikulo-arbuskulární (VAM). Vedle trav ji tvoří celá řada dalších rostlin. VAM je charakterizovaná tím, že hyfy tvoří na povrchu kořene appresoria (přísavky) a pronikají do buněk vnitřní kůry kořene, ve kterých vytvářejí nejprve keříčkovité ar- buskuly, což jsou metabolicky aktivní části houby, které zprvu nepenetrují plasmalemu rostlinné buňky, ale pouze do ní invaginují, a které slouží k zabezpečení oboustranného přenosu látek přes dvě membrány. Po určité době jsou ale rostlinou stráveny. Vznikají kulovité vezikuly, které již nemají funkci vstřebávací, ale zásobní. Nejčastěji vytvářejí VAM houby z čeledi Glomaceae, Acaulosporaceae a Gigasporaceae. VYUŽITÍ ÚČINKŮ MYKORHIZY PŘI PĚSTOVÁNÍ TRÁVNÍKŮ Prostřednictvím mycelia (podhoubí) houby se mnohonásobně zvětšuje aktivní povrch kořenů (až 700-krát), což má pozitivní vliv na: zvýšení odolnosti proti suchu zvýšení odolnosti proti výskytu houbových chorob zvýšené využití živin (úspora % z roční dávky hnojiv) podpora zakořeňování, odnožování, regenerace a celkové vitality snižování úmrtnosti mladých rostlin díky vyšší vitalitě V současnosti je známých několik typů produktů, které jsou určeny k podpoře mykorhizy v trávníku, ale i v dalších pěstovaných kulturách. Jedná se jednak o přípravky, jejichž hlavním úkolem je podpora životních podmínek mykorhizních hub, které se již ve vegetačním substrátu nebo v půdě vyskytují, a pouze v menší míře obsahují živé mykorhizní houby, nebo je neobsahují vůbec. Do této skupiny můžeme zařadit přípravek TerraPy G, který je založen na principu: ve zdravé půdě rostou zdravé rostliny. Složení přípravku je koncipováno jako krmivo pro půdní mikroorganismy, které jsou běžně přítomny v půdách s dostatkem humusu a jílových minerálů. Na aplikaci přípravku velmi pozitivně reagují populace mykorhizních půdních hub, jejichž početní zastoupení 18 S v a z z a k l á d á n í a ú d r ž b y z e l e n ě

19 Vzdělávání v půdě po jeho aplikaci mnohonásobně vzrůstá. Dávka tohoto přípravku se pohybuje u okrasných trávníků okolo 20 ml/m 2 1x2 za vegetační období, u fotbalových hřišť a odpališť 2 5 ml/m 2 v intervalech 6 8 týdnů a u golfových greenů 2 5 ml/m 2 v intervalech 4 6 týdnů. Dále sem patří přípravek s názvem MYKO-AKTIV. Jedná se o organické hnojivo a biologický aktivátor s rychlým i pozvolným účinkem, které obsahuje živé mykorhizní houby. Podporuje zdravé silné prokořenění půdy a zlepšuje odolnost trávníku proti stresovým faktorům. Je vhodný především při zakládání trávníků, střešního ozelenění, pokládku travních koberců a při rekultivacích. Skládá se z kompostovaného drůbežího trusu a výkalů hovězího dobytka a živých mykorhizních spór. Dávky přípravku se pohybují u travních porostů mezi g/m 2, u školek, keřů a stromů g/m 2, řezaných květin g/m 2 a kontejnerových kultur g/m 2. Druhý typ přípravků na podporu mykorhizy je založen především na vnesení většího množství živých spór mykorhizních hub, podhoubí, nebo části kolonizovaných kořenů hub do půdy. Sem můžeme zařadit přípravek endo- ROOTS granular, který působí pozitivně na vývoj a růst rostlin, zvyšuje hustotu trávníku, urychluje regeneraci poškozených trávníků a významně zvyšuje účinek aerifikace. Je určen pro golfové, sportovní a jiné trávníky, pokládku travních koberců, hydroosevy, pěstování stromů, atd.. Skládá se z drůbežího trusu, síranu železnatého, síranu draselného, řas, humusu, vitamínů, aminokyselin a 8 druhů endomykorhizních hub (Glomus, Gigaspora). Aplikační dávka po provedení aerifikace u travních porostů činí 340 g/m 2. Přípravek se musí následně zapravit do děr. Při přidání endoroots do trávníkového substrátu se doporučuje dávka 14,9 kg/m 3. Po přidání se musí substrát s přípravkem důkladně promíchat. U pokládky travních koberců a výsevu se jedná o dávku 490 g/m 2. Přípravek se zapravuje do vegetačního profilu, nebo v případě travního koberce se aplikuje na povrch vegetačního substrátu těsně před položením Při přípravě pískového substrátu pro konstrukci golfového greenu nebo jeho renovaci se doporučuje dávka 8,8 kg/m 3. Pokud se budeme snažit mykorhizu podporovat, vrátí se nám to v podobě kvalitnějšího a odolnějšího trávníku či množství a kvalitě jiných pěstovaných kultur. Ing. Pavel Knot Agrostis Trávníky, s.r.o. INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ ve spolupráci s Ústavem výživy zvířat a pícninářství Agronomické fakulty MZLU v Brně pořádají kurz celoživotního vzdělávání Trávníky a městská zeleň Specializovaný kurz určený nejen pro absolventy vysokých a vyšších odborných škol, ale zejména pro pracovníky z komunální sféry odpovědné za úsek životního prostředí - především za oblast městské zeleně na úrovni městských a obecních úřadů. Účastnit se studia mohou i další zájemci z podnikatelské sféry. DÉLKA, ROZSAH, FORMA STUDIA, MÍSTO KONÁNÍ Celkový rozsah kurzu je plánován v rozsahu zhruba 80 hodin, z toho cca 60 hod. přednášek a 20 hod. praktických cvičení a exkurzí v terénu. Studium probíhá kombinovanou formou, s přednáškami v pátek a sobotu ve frekvenci 1x za 14 dní + terénní cvičeni a exkurze. Účast v kurzu není pro zájemce omezena předchozím odborným vzděláním, ani stupněm vzdělání. V rámci kurzu budou účastníci ověřovat získané znalosti písemnými testy a součástí kurzu bude také zpracování projektu. Přednášky probíhají v učebnách vybavených nejnovější audiovizuální technikou v areálu MZLU v Brně, Zemědělská 1. UKONČENÍ KURZU Po skončení kurzu bude absolventům vydáno Osvědčení o absolvování kurzu celoživotního vzdělávání na základě 60 Zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách v platném znění. OBSAHOVÁ NÁPLŇ VÝUKY A PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ Úvodní část je zaměřena převážně na předměty teoretického základu z oblasti pedologie půdoznalství biologie a morfologie rostlin botaniky Na získané teoretické základny navazuje speciální problematika, týkající se caespestechniky (zakládání, ošetřování) trávníků chorob a plevelů v trávnících techniky k ošetřování trávníků a závlahy právních norem a předpisů v oblasti trávníků speciálních trávníků, vč. ekonomiky PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ Přednášející jsou významnými představiteli vědních oborů příslušných disciplín z MZLU, fakulty agronomické, zahradnické a lesnické a pracoviště Botanické zahrady a arboreta. Speciální problematiku (např. choroby a škůdci trávníků, solitérní druhy trav, stroje pro ošetřování, závlaha) zajistí významní odborníci z výzkumné a profesní sféry z ČR, příp. Rakouska a SRN. ODBORNÝ GARANT KURZU Prof. Ing. František HRABĚ, CSc. Ústav výživy zvířat a pícninářství, Agronomická fakulta MZLU v Brně ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ Bc. Veronika Vejrostová Institut celoživotního vzdělávání MZLU v Brně PŘIHLÁŠKY DO KURZU Přihlášku najdete na webových stránkách Institutu celoživotního vzdělávání na adrese nebo si ji můžete vyzvednou osobně v kanceláři ICV. Přihlášky zasílejte do 10. září KONTAKT Institut celoživotního vzdělávání MZLU v Brně Zemědělská 1 budova E, přízemí Brno tel.: , tel., fax: Informace o studiu naleznete také na webových stránkách ICV KURZ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ TEORIE A VÝVOJ KRAJINÁŘSKÉ ARCHITEKTURY A ZAHRADNÍHO UMĚNÍ Ústav zahradní a krajinářské architektury zahradnické fakulty Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně pořádá pro zájemce o problematiku zahradního umění kurz celoživotního vzdělávání na téma: Teorie a vývoj krajinářské architektury a zahradního umění Kurz bude probíhat v šesti semestrech formou blokové výuky, se zaměřením na významné tématické celky, jako je: Italská zahrada Francouzská zahrada Anglická zahrada Čínská zahrada Zahradní umění 20. stol. Kurz bude zahájen tématickým celkem Francouzská zahrada v lednu roku 2007 Účastníci budou mít možnost dle zájmu absolvovat odbornou exkursi k jednotlivým tématickým celkům. Závěrem každého tématického celku bude zkouška a absolventi obdrží od MZLU certifikát o absolvování kurzu CŽV. Jednotlivé tématické celky budou probíhat nezávisle na sobě. Bližší informace podá: Dr. Ing. Dana Wilhelmová Ústav zahradní a krajinářské architektury ZF MZLU Brno, ul.17. listopadu 1a Břeclav, S v a z z a k l á d á n í a ú d r ž b y z e l e n ě 19

20 Vzdělávání Arboristické vzdělávání v ČR Obor péče o dřeviny v urbanizovaném prostředí arboristika je oborem relativně mladým. V naší republice je možné o plně profesionálním oboru hovořit přibližně od poloviny devadesátých let minulého století. V té době již byla plně aktivní Sekce péče o dřeviny (SPoD) v rámci Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu (SZKT) a na trhu se pohybovala řada firem, mezi jejichž hlavní aktivity patřilo právě ošetřování stromů s využitím lezeckých technik. V této době jsme se jako republika podíleli i na mezinárodních aktivitách především v rámci International Society of Arboriculture, SAG Baumstatik a European Arboricultural Council. První aktivitou v oblasti vzdělávání bylo založení ročního specializačního studia Komplexní péče o dřeviny, které vzniklo počátkem devadesátých let na Střední zahradnické škole v Mělníku. Tento unikátní typ vzdělávacího programu je na této škole každoročně organizovaný dodnes. Organizaci krátkodobých specializačních kurzů typu celoživotního vzdělávání pro odborné pracovníky se začala v polovině 90. let zabývat společnost Eden, s.r.o., později tyto aktivity přešly na specializovanou vzdělávací společnost Schola arboricultura, s.r.o. Kurzy tohoto typu jsou zaměřené nikoli na získání širšího nadhledu a orientace v oboru, ale na získání konkrétních informací a zkušeností ve vybraných specializacích, jakými jsou např. řez stromů, výsadba stromů, instalace bezpečnostních vazeb, oceňování dřevin, stromolezení apod. Zcela nová kapitola v rámci arboristického vzdělávání byla zahájena po připojení k certifikačnímu programu European Treeworker, pořádaném v rámci European Arboricultural Council (EAC). První certifikace v České republice proběhla v roce 2001 a byla organizovaná (tak jako od té doby i všechny další certifikace) Sekcí péče o dřeviny. Jedná se o program prověření praktických arboristů nejen v oblasti základních znalostí, ale především v oblasti bezpečnosti při práci v korunách stromů. I když se u nás v republice dosud pořádaly pouze certifikace pro uživatele lanových technik stromolezení, v zahraničí jsou pořádané i pro práci s vysokozdvižnou plošinou. Certifikační program EAC byl v posledních letech rozšířen o nový program European Technician, který je zaměřený více na teoretickou oblast vedení firmy, zadávání a organizace práce a hodnocení stavu stromů. V oblasti pravidelného studia zůstává obor arboristiky stále pokrytý pouze zčásti. Vyšší odborná škola zahradnická v Mělníku zařadila poprvé arboristiku jako volitelný předmět do třetího ročníku studia v roce Od té doby se těší značnému zájmu studentů. Již v několika předcházejících letech měli studenti VoŠ možnost absolvovat volitelný kurz stromolezení pod vedením Davida Hory, DiS. V rámci bakalářského studia, které má být zahájeno v tomto roce ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Suchdole, bude arboristika zařazena jako povinný předmět včetně praktické části výuky stromolezení. Část oborů využívaných v rámci arboristické praxe je vyučovaná na některých fakultách Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně (lesnické a dřevařské a zahradnické), ale i přes dlouholetá jednání dosud nedošlo k nalezení konsensu mezi oběma fakultami a k obhájení akreditace na specializovaný studijní obor. Mezi dalšími vzdělávacími akcemi v oboru péče o dřeviny nesmíme zapomenout na pravidelné pořádání konference Strom pro život život pro strom aktivitou SPoD a Dny zahradní a krajinné tvorby zaštítěné SZKT. Významné jsou i aktivity Českého svazu ochránců přírody. V průběhu posledních 15 let vzniklo v České republice široké spektrum vzdělávacích institucí a společností, které přispěly k rozvoji oboru. Arboristika v České republice udělala obrovský krok kupředu. Ing. Jaroslav Kolařík, Ph.D. Komplexní péče o dřeviny jednoleté dálkové studium Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola MĚLNÍK Jednoleté dálkové studium navazuje na středoškolský rozsah studia pro střední zahradnické školy a vyhovuje podmínkám povinného průběžného vzdělávání úředníků dle 20, odst.1. a 2 zákona 312/2002., o úřednících samosprávných celků. Kvalifikačním předpokladem je ukončené středoškolské vzdělání Studium je zejména určeno pracovníkům státní správy, pracovníkům obecních úřadů odborů životního prostředí, firmám zabývajícím se touto problematikou a rovněž projektantům řešícím problematiku dřevin a zeleně. Časový rozvrh: Studium je soustředěno do sedmi týdenních konzultačních bloků. Na závěr každého týdne přednášek posluchači skládají dílčí zkoušky ze speciální dendrologie. Odborné exkurze a konsultace jsou v rozsahu dva a půl dne. Přihlášky do kurzu probíhajícím v příštím roce zasílejte do 31. ledna 2007 na sekretariát školy paní Felcmanové, tel , fax , kde získáte také podrobné informace. 20 S v a z z a k l á d á n í a ú d r ž b y z e l e n ě

Technologie de végétation dans l architecture de paysage - Plantes et soins aux plantes

Technologie de végétation dans l architecture de paysage - Plantes et soins aux plantes ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 65.020.20 2006 Technologie vegetačních úprav v krajině - Rostliny a jejich výsadba ČSN 83 9021 Únor idt DIN 18916:2002 Vegetation technology in landscaping - Plants and plant

Více

MALOOBCHODNÍ CENÍK KOMPOSTÁRNY

MALOOBCHODNÍ CENÍK KOMPOSTÁRNY MALOOBCHODNÍ CENÍK KOMPOSTÁRNY Úholičky Malešice Modletice Velkoobchodní ceny a pravidla velkoobchodního odběru na vyžádání www.jena.cz jena@jena.cz KOMPOST 1. Zahradnický kompost vylepšení nekvalitních

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 65.020.40; 91.200 2006 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích ČSN 83 9061 Únor idt DIN 18920:2002 Vegetation

Více

MALOOBCHODNÍ CENÍK KOMPOSTÁRNY

MALOOBCHODNÍ CENÍK KOMPOSTÁRNY MALOOBCHODNÍ CENÍK KOMPOSTÁRNY Úholičky Malešice Modletice Velkoobchodní ceny a pravidla velkoobchodního odběru na vyžádání www.jena.cz jena@jena.cz KOMPOST 1. Zahradnický kompost vylepšení nekvalitních

Více

Ceník zahradnických prací a materiálů

Ceník zahradnických prací a materiálů a materiálů Ceny jsou uvedeny bez DPH Údržba trávníku Činnost Jednotka Množství Naše cena Celkem TRÁVNÍK Pravidelné sečení trávníku m 2 0 1,5 Kč 0 Kč Jednorázové sečení trávníku m 2 0 2,0 Kč 0 Kč Jednorázové

Více

MALOOBCHODNÍ CENÍK KOMPOSTÁRNY

MALOOBCHODNÍ CENÍK KOMPOSTÁRNY MALOOBCHODNÍ CENÍK KOMPOSTÁRNY Úholičky Malešice Modletice Velkoobchodní ceny a pravidla velkoobchodního odběru na vyžádání www.jena.cz jena@jena.cz KOMPOST 1. Zahradnický kompost vylepšení nekvalitních

Více

Svaz zakládání a údržby zeleně. Sadovnické dílo roku 2006

Svaz zakládání a údržby zeleně. Sadovnické dílo roku 2006 Svaz zakládání a údržby zeleně Sadovnické dílo roku 2006 Poslání soutěže: Hlavní posláni soutěže: Objektivně zhodnotit kvalitu realizovaného sadovnického díla přímo na místě, kde bylo vytvořeno. Cíl soutěže:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. ADAM - zahradnická a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. ADAM - zahradnická a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 ADAM - zahradnická a.s. Obsah: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2013 1. Identifikace společnosti 2. Předmět podnikání 3. Členové statutárních

Více

DOKUMENTACE SADOVÝCH ÚPRAV

DOKUMENTACE SADOVÝCH ÚPRAV DOKUMENTACE SADOVÝCH ÚPRAV SO 04 SADOVÉ ÚPRAVY A PĚŠÍ KOMUNIKACE D.3.1 Situace D.3.2 Vypracoval : Jan Slabihoudek Datum : 5/2015 str.1/10 OBSAH : I. VŠEOBECNÁ ČÁST 1. Identifikační údaje 2. Podklady 3.

Více

Údržba veřejné zeleně

Údržba veřejné zeleně Nabídka kurzu Údržba veřejné zeleně náplň kurzu je připravena dle profesní kvalifikace 41-033-E Místo konání: pracoviště praktické a teoretické výuky (Truhlářská 462 Hr. Králové Věkoše) Termín: celý kurz:

Více

Údržba veřejné zeleně

Údržba veřejné zeleně Nabídka kurzu Údržba veřejné zeleně náplň kurzu je připravena dle profesní kvalifikace 41-033-E Místo konání: pracoviště praktické a teoretické výuky (Truhlářská 462 Hr. Králové Věkoše) Termín: celý kurz:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Atrium AC BALUO

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Atrium AC BALUO TECHNICKÁ ZPRÁVA Atrium AC BALUO 04/2015 TEXTOVÁ ČÁST 1. Identifikační údaje 2. Návrh řešení 3. Technologie zakládání vegetačních prvků TABULKOVÁ ČÁST Rozpočet VÝKRESOVÁ ČÁST 01. Návrh řešení situace část

Více

Zahradní architektura

Zahradní architektura Zahradní architektura Zelená zahrada Osadní 403/8, Liberec http://www.zelena-zahrada.cz PRÁCE A DODÁVKY Jednotka Cena za jednotku ÚPRAVA ZÁHONŮ - PLETÍ, ODSTRAŃOVÁNÍ Vypletí s naložením odpadu na dopravní

Více

města Lovosice Etapa II. stupeň DSP

města Lovosice Etapa II. stupeň DSP Stavba: města Lovosice Etapa II. stupeň DSP Číslo zakázky: 1710-12/Hr Stavební objekt: Sadové úpravy Oddíl dokumentace: SO 01.05. Sadové úpravy O B S A H: TECHNICKÁ ZPRÁVA ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ POŽADAVKY

Více

ÚPRAVA ŠKOLNÍHO DVORA A SPORTOVIŠŤ 1.ZŠ Klášterec nad Ohří. k.ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří p.č. 1730/36, 1730/153, 1730/154

ÚPRAVA ŠKOLNÍHO DVORA A SPORTOVIŠŤ 1.ZŠ Klášterec nad Ohří. k.ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří p.č. 1730/36, 1730/153, 1730/154 ÚPRAVA ŠKOLNÍHO DVORA A SPORTOVIŠŤ 1.ZŠ Klášterec nad Ohří p.č. 1730/36, 1730/153, 1730/154 PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁVRH STAVBY 1.ZŠ Krátká 676 Klášterec nad Ohří 431 51 A0 TECHNICKÁ ZPRÁVA Strana

Více

Vytvoření zahrady PRM/KHT. Jan Bobek. Rok 2009/10. Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1

Vytvoření zahrady PRM/KHT. Jan Bobek. Rok 2009/10. Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Vytvoření zahrady PRM/KHT Jan Bobek Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Vytvoření zahrady Kde najít ideálního (kvalitního) projektanta? Media (noviny,internet,televize)

Více

Ing. Pavel Kadlas Navrhování a tvorba zahrad

Ing. Pavel Kadlas Navrhování a tvorba zahrad Ing. Pavel Kadlas Navrhování a tvorba zahrad Vzdělání a zkušenosti Inženýr v oboru Zahradní tvorba na ČZU v Praze, 2008. Bakalář v oboru zahradnictví na ČZU v Praze, 2005. Maturita v oboru okrasné zahradnictví

Více

Nabídka kurzu. Krajinář. náplň kurzu je připravena dle profesní kvalifikace 41-038-H

Nabídka kurzu. Krajinář. náplň kurzu je připravena dle profesní kvalifikace 41-038-H Nabídka kurzu Krajinář náplň kurzu je připravena dle profesní kvalifikace 41-038-H Místo konání: pracoviště praktické a teoretické výuky (Truhlářská 462 Hr. Králové Věkoše) pracoviště Květinová síň (V

Více

PARK POD PLACHTAMI Nový Lískovec, Brno

PARK POD PLACHTAMI Nový Lískovec, Brno PARK POD PLACHTAMI Nový Lískovec, Brno SO 02 STAVEBNÍ ČÁST DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE SO 02/01 Technická zpráva Ing.arch. Jan ZEZŮLKA LEDEN 2011 STR 1 1/ VÝKRESY SO 02/02 02 HRACÍ PLOCHA STAVIDLO

Více

TABULKA JEDNOTKOVÝCH CEN JEDNOTLIVÝCH PRACÍ

TABULKA JEDNOTKOVÝCH CEN JEDNOTLIVÝCH PRACÍ TABULKA JEDNOTKOVÝCH CEN JEDNOTLIVÝCH PRACÍ Názvy požadovaných služeb Jednotka Cena za jednotku (v Kč) Úklid ploch Běžná údržba ploch veřejné zeleně Zametání svah od 1:5 do 1:2 svah od 1:2 do 1:1 Vyhrabání

Více

Kontakt. Zahradnická činnost. Zahradní architektura Realizace a údržba zeleně Okrasná školka

Kontakt. Zahradnická činnost. Zahradní architektura Realizace a údržba zeleně Okrasná školka Zahradnická činnost výsadba vzrostlých stromů a keřů přesadba vzrostlých stromů zakládání záhonů trvalek, travin a cibulovin zakládání trávníků výsevem pokládka travních koberců zakládání trávníků na problematických

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Zadavatel:

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Zadavatel: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Zadavatel: Husova 490 46802, Rychnov u Jablonce nad Nisou Seznam parcelních čísel: LV 10001 Vlastník: město Rychnov u Jablonce nad Nisou Seznam parcel : 35,34 Okres : Jablonec nad

Více

NABÍDKA POVINNÝCH ZKOUŠEK PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

NABÍDKA POVINNÝCH ZKOUŠEK PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Střední zahradnická škola a Střední odborné učiliště, s. r. o. Veleslavínská 282/45, 160 00Praha 6 místo poskytovaného vzdělávání Svatoslavova 333, 140 93 Praha 4 telefon 267 910 144 www.zahradnickaskola.cz

Více

Rodinné domy na pozemku p. č. 277/11, 277/12 v k. ú. Dolní Břežany, vegetační střechy extenzivního typu

Rodinné domy na pozemku p. č. 277/11, 277/12 v k. ú. Dolní Břežany, vegetační střechy extenzivního typu Rodinné domy na pozemku p. č. 277/11, 277/12 v k. ú. Dolní Břežany, vegetační střechy extenzivního typu ing. Pavel Popela, Trocnovská 37, České Budějovice Stránka 1 ÚDAJE O ZADAVATELI. ALFAPLAN s.r.o.

Více

STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK

STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK Čtyřleté denní studium INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2009-2010 010 www.zas-me.cz Informace o studiu Střední zahradnická škola v Mělníku (SZaŠ) je největší a nejstarší

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Polní cesty v k.ú.ovčáry u Kolína a Volárna. Technická zpráva 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Katastrální území: Středočeský.

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Polní cesty v k.ú.ovčáry u Kolína a Volárna. Technická zpráva 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Katastrální území: Středočeský. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE TECHNICKÁ ZPRÁVA Název stavby: Polní cesty v k.ú.ovčáry u Kolína a Volárna Katastrální území: Volárna Město, obec: Kolín, Ovčáry, Volárna Kraj: Středočeský Objednatel: ČR Ministerstvo

Více

Založení a údržba výsadeb v centru města Ústí nad Labem

Založení a údržba výsadeb v centru města Ústí nad Labem Příloha č.2 Specifikace podmínek plnění Založení a údržba výsadeb v centru města Ústí nad Labem Detailní rozpis položek činností (prací), které se budou provádět na pozemcích p.p.č. 4242/1, k.ú. Ústí nad

Více

A,B, D PRŮVODNÍ, SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

A,B, D PRŮVODNÍ, SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 Arch. č. : 27/2015 Název stavby: Stavební a krajinářské úpravy zatáčky u mravenců Stupeň dokumentace: Jednostupňová projektová dokumentace ( DPS) Místo stavby: ZOO Praha, U Trojského zámku 120/3, Praha

Více

D. 1. 6 Rekonstrukce stávajícího dětského hřiště u BD Měřičkova 50 52, Brno Řečkovice. Dětské hřiště Měřičkova zakázka č.

D. 1. 6 Rekonstrukce stávajícího dětského hřiště u BD Měřičkova 50 52, Brno Řečkovice. Dětské hřiště Měřičkova zakázka č. D. 1. 6 Rekonstrukce stávajícího dětského hřiště u BD Měřičkova 50 52, Brno Řečkovice Ing.arch. Martin Kabát. Tel.: +420 724 130 780 e-mail: martin.kabat@gasag.cz 1 A.1 Identifikační údaje... 2 A.1.1 Údaje

Více

KALKULAČNÍ VZOREC - MODEL ÚDRŽBA ZELENĚ

KALKULAČNÍ VZOREC - MODEL ÚDRŽBA ZELENĚ 1 KALKULAČNÍ VZOREC - MODEL ÚDRŽBA ZELENĚ 2 3 4 5 6 7 Názvy požadovaných služeb ÚKLID PLOCH: ZAMETÁNÍ (práce + odvoz a likvidace veškerého odpadu) KOSENÍ: Kosení ploch včetně pohrabání - rovina a svah

Více

VÝKAZ VÝMĚR ROZPOČET K AKCI: REVITALIZACE ZELENĚ V OKOLÍ VODNÍ NÁDRŽE V OBCI PSÁRY

VÝKAZ VÝMĚR ROZPOČET K AKCI: REVITALIZACE ZELENĚ V OKOLÍ VODNÍ NÁDRŽE V OBCI PSÁRY Náklady za rostlinný materiál latinský název VÝKAZ VÝMĚR ROZPOČET K AKCI: REVITALIZACE ZELENĚ V OKOLÍ VODNÍ NÁDRŽE V OBCI PSÁRY český název výsadbová velikost počet jednotek cena za kus cena celkem bez

Více

MALOOBCHODNÍ CENÍK KOMPOSTÁRNY

MALOOBCHODNÍ CENÍK KOMPOSTÁRNY MALOOBCHODNÍ CENÍK KOMPOSTÁRNY Úholičky Malešice Modletice Velkoobchodní ceny a pravidla velkoobchodního odběru na vyžádání www.jena.cz jena@jena.cz KOMPOST 1. Zahradnický kompost vylepšení nekvalitních

Více

JEDNODUCHÉ BYDLENÍ VÍKENDOVÁ CHATA - HORNÍ ZÁLEZLY JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, 2. SEMESTR

JEDNODUCHÉ BYDLENÍ VÍKENDOVÁ CHATA - HORNÍ ZÁLEZLY JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, 2. SEMESTR JEDNODUCHÉ BYDLENÍ VÍKENDOVÁ CHATA - HORNÍ ZÁLEZLY JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, 2. SEMESTR Víkendová chata, Horní Zálezly 10, okres Ústí nad Labem Projekt: Stavitel: ing.

Více

Zpráva o postupu prací č. 2013/03

Zpráva o postupu prací č. 2013/03 Zpráva o postupu prací č. 2013/03 Název stavby: Rekreační areál města Blatná Revitalizace zanedbaného areálu na občanskou vybavenost Objednatel: Město Blatná Třída T. G. Masaryka 322 388 01 Blatná Zhotovitel:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje. 2. Úvod

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje. 2. Úvod TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje 1.1 Stavba : Karlovy Vary - Tašovice, - úprava tašovické návsi kraj : Karlovarský obec : Karlovy Vary - Tašovice Katastrální území : Tašovice 631060 Parcelní čísla

Více

LEONE GARDEN. s.r.o.

LEONE GARDEN. s.r.o. LEONE GARDEN s.r.o. Profil společnosti LEONE GARDEN Jsme dynamicky rozvíjející se společnost s mnoholetými zkušenostmi. Svým klientům poskytujeme komplexní služby v oblasti krajinné a zahradní tvorby:

Více

Historie firmy Marhold se začala psát rokem 1991, kdy byla jako jedna z prvních

Historie firmy Marhold se začala psát rokem 1991, kdy byla jako jedna z prvních Historie firmy Marhold se začala psát rokem 1991, kdy byla jako jedna z prvních nově vzniklých soukromých firem v pardubickém regionu založena veřejná obchodní společnost Marhold, zaměřená na podnikání

Více

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA Tábor Husovo náměstí, Sladovna, park pod Trafačkou PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA SAFE TREES, s.r.o. Na Štěpnici 945 665 01 ROSICE e-mail: web: info@safetrees.cz www.safetrees.cz IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Akce

Více

Montovaná garáž One Trade s omítkou a sedlovou střechou

Montovaná garáž One Trade s omítkou a sedlovou střechou Montovaná garáž One Trade s omítkou a sedlovou střechou Jméno kupujícího: Adresa: E-mail: Telefon: Místo realizace (pro kalkulaci ceny dopravy): Nejčastější dotazy týkající se garáží a přístřešků jsou

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 11. ZELENÉ STŘECHY FUNKCE, POŽADAVKY, PRINCIPY NÁVRHU, STAVEBNĚ FYZIKÁLNÍ PROBLEMATIKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice

Více

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz 3Q / 2012

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz 3Q / 2012 Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz 3Q / 2012 1. Kompletní databáze firem (RES) Vyplněnost RES firem Popis Záznamů Firem Název firmy 816 282 635 150 Adresa 635 212 635 184 Tel. 173 117 138 815

Více

Plán zástavby parcely lokalita DOMOV obec Lochovice --------------------------------

Plán zástavby parcely lokalita DOMOV obec Lochovice -------------------------------- Plán zástavby parcely lokalita DOMOV obec Lochovice -------------------------------- Stanovení vybraných technických podmínek pro umístnění a prostorové řešení staveb v areálu výstavby nových rodinných

Více

Záznam o průběhu a výsledku zkoušky

Záznam o průběhu a výsledku zkoušky Greenkeeper (kód: 41-001-M) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Povolání: Zahradnický technik Doklady potvrzující úplnou profesní kv.: Osvědčení

Více

ABC ZAHRADY S.R.O. KATALOG ZAHRAD 2012 PRO VAŠI INSPIRACI

ABC ZAHRADY S.R.O. KATALOG ZAHRAD 2012 PRO VAŠI INSPIRACI ABC ZAHRADY S.R.O. KATALOG ZAHRAD 2012 PRO VAŠI INSPIRACI Japonská zahrada Japonská zahrada je charakteristický typ okrasné zahrady. Svůj původ má v Číně odkud ji postupně přijali za svou a rozvinuli v

Více

Klasické bazény. Přelivové bazény. Samonosné bazény

Klasické bazény. Přelivové bazény. Samonosné bazény Klasické bazény Přelivové bazény Samonosné bazény Výrobou plastových nádrží se zabýváme již od roku 1996. Vyzkoušeli jsme různé technologie svařování plastů a plastových polypropylenových desek. Z nasbíraných

Více

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ŘÍJEN 2010

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ŘÍJEN 2010 Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ŘÍJEN 2010 1. Kompletní databáze firem (RES) Vyplněnost RES firem Popis Záznamů Firem Název firmy 381590 381276 Adresa 381070 381070 Tel. 93601 73006 Fax

Více

stanovení provozních nákladů na údržbu zrevitalizovaných Tyršových sadů.

stanovení provozních nákladů na údržbu zrevitalizovaných Tyršových sadů. V Pardubicích dne 14. února 2012 č. j.: MmP 7 275/2012 Vážený pane xxxxxxxx, zasílám Vám odpověď na Vaši žádost o poskytnutí informace podanou v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu

Více

Nejrozsáhlejší internetový server se stavebními materiály ONLINE.

Nejrozsáhlejší internetový server se stavebními materiály ONLINE. Nejrozsáhlejší internetový server se stavebními materiály ONLINE. Co Vám server STAVEBNÍ ZBOŽÍ přinese? Internetový server STAVEBNÍ ZBOŽÍ Vám nabízí možnost propagace Vašeho internetového obchodu v rámci

Více

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ PRO VÝSTAVBU RODINNÝCH DOMŮ

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ PRO VÝSTAVBU RODINNÝCH DOMŮ Akce : INŽENÝRSKÉ SÍTĚ PRO VÝSTAVBU RODINNÝCH DOMŮ NA FARÁCH, NOVÝ HRÁDEK Investor : MĚSTYS NOVÝ HRÁDEK, Náměstí 28, 549 22 NOVÝ HRÁDEK Stupeň : Dokumentace k provedení stavby Číslo zak.: 4571 A. PRŮVODNÍ

Více

Hodnoticí standard. Krajinář (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41)

Hodnoticí standard. Krajinář (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Krajinář (kód: 41-038-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Týká se povolání: Zahradník; Krajinář Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná způsobilost

Více

Veřejná zeleň problematika nově zakládaných a rekonstruovaných ploch zeleně ve městech a obcích

Veřejná zeleň problematika nově zakládaných a rekonstruovaných ploch zeleně ve městech a obcích Veřejná zeleň problematika nově zakládaných a rekonstruovaných ploch zeleně ve městech a obcích Rozčlenění zeleně: - Intravilán ( zeleň uvnitř obce) - Extravilán ( zeleň v okolí obce) Dále se plochy dají

Více

Obnova "Aleje filosofů"

Obnova Aleje filosofů Revitalizace zámeckého návrší v Litomyšli Obnova "Aleje filosofů" TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Inventarizace stromů a kvalitativní hodnocení... 3 1.1 Charakteristika území a rostoucích dřevin... 3 1.2 Metodika

Více

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RYNHOLEC POŘIZOVATEL: Obecní úřad Rynholec PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 ZMĚNA č.2 ÚPO RYNHOLEC 1 Název územně plánovací dokumentace: Změna

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor investic a rozvoje Písek 17.01.2017 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 02.03.2017 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Plavecký bazén Písek stanovení dalšího postupu NÁVRH USNESENÍ 1/ Zastupitelstvo

Více

m ,00 m ,00 m ,00

m ,00 m ,00 m ,00 PŘÍLOHA Č. 10A: Položkový rozpočet - pro regeneraci vegetačních prvků v úseku Krucemburk Vojnův Městec: KÁCENÍ Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmenu a odvětvením, průměru na pařezu: 1 113 15-1113

Více

PROGRAM PRO ZELENÉ STŘECHY AGRO CS STŘEŠNÍ SUBSTRÁTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ZELENÉ STŘECHY

PROGRAM PRO ZELENÉ STŘECHY AGRO CS STŘEŠNÍ SUBSTRÁTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ZELENÉ STŘECHY PROGRAM PRO ZELENÉ STŘECHY AGRO CS STŘEŠNÍ SUBSTRÁTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ZELENÉ STŘECHY Střešní substrát extenzivní slouží jako vegetační vrstva k zakládání extenzivních zelených střech s minimální potřebou

Více

Norimberk, Německo 17. 20.9. 2014. 21. Mezinárodní odborný veletrh městské zeleně a krajinářství Projekty Realizace Údržba. galabau-messe.

Norimberk, Německo 17. 20.9. 2014. 21. Mezinárodní odborný veletrh městské zeleně a krajinářství Projekty Realizace Údržba. galabau-messe. Norimberk, Německo 17. 20.9. 2014 21. Mezinárodní odborný veletrh městské zeleně a krajinářství Projekty Realizace Údržba galabau-messe.com Zelené setkání Na veletrhu GaLaBau 2014, nejrozsáhlejší přehlídce

Více

Maturitní okruhy z odborných předmětů Obor zahradnictví. Sadovnictví - ovocnictví Šk. r. 2011/2012 Třída : 4 AZ

Maturitní okruhy z odborných předmětů Obor zahradnictví. Sadovnictví - ovocnictví Šk. r. 2011/2012 Třída : 4 AZ Maturitní okruhy z odborných předmětů Obor zahradnictví Sadovnictví - ovocnictví Šk. r. 2011/2012 Třída : 4 AZ 1. Pravidelné zahradní slohy 2.Zahradní slohy nepravidelné 3. Alpina a květinové zídky v sadových

Více

DOKUMENTACE. Založení a údržba výsadeb v centru města Ústí nad Labem

DOKUMENTACE. Založení a údržba výsadeb v centru města Ústí nad Labem DOKUMENTACE Založení a údržba výsadeb v centru města Ústí nad Labem Ústí nad Labem Říjen 2016 Popis a časové vymezení činností Výběrové řízení se týká činností spojených s likvidací stávající zeleně, úpravou

Více

Přestože půdní i klimatické podmínky. návštěva zahrada. zaujalo nás

Přestože půdní i klimatické podmínky. návštěva zahrada. zaujalo nás 54 návštěva zahrada Zahradě je devět let a pravidelnou zálivku už nepotřebuje, zavlažuji jen rostliny v nádobách na terase, nově vysazené a užitko zaujalo nás vou zahradu, říká majitelka. K zálivce využívá

Více

SPORTOVNĚ RELAXAČNÍ CENTRUM MLADÁ VOŽICE. Průvodní zpráva

SPORTOVNĚ RELAXAČNÍ CENTRUM MLADÁ VOŽICE. Průvodní zpráva Název stavby: SPORTOVNĚ RELAXAČNÍ CENTRUM MLADÁ VOŽICE Místo stavby: Mladá Vožice, Jihočeský kraj Zastavěné pozemky: Katastrální území Mladá Vožice Parc.č. 859/4, 859/9, 859/21, 859/23, 1068/2,859/76 Okres

Více

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011 Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011 1. Kompletní databáze firem (RES) Vyplněnost RES firem Popis Záznamů Firem Název firmy 380463 380169 Adresa 379967 379967 Tel. 128763 101540 Fax

Více

Těškovice 233, Velká Polom. Číslo projektu: 12/2016

Těškovice 233, Velká Polom. Číslo projektu: 12/2016 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název studie: Revitalizace sakrálních staveb v obci Děhylov Sadové úpravy Zadavatel: Obec Děhylov Výstavní 17 747 94 Děhylov IČ: 00635464 Projektant: Ing. Pavla Miklová Těškovice

Více

TOVÉŘ ZA HUMNY DEŠŤOVÁ KANALIZACE

TOVÉŘ ZA HUMNY DEŠŤOVÁ KANALIZACE TOVÉŘ ZA HUMNY DEŠŤOVÁ KANALIZACE B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Popis území stavby... 2 1.1 Charakteristika místa stavby... 2 1.2 Provedené průzkumy... 2 1.3 Stávající ochranná a bezpečnostní

Více

Katalog zahradnických substrátů

Katalog zahradnických substrátů Katalog zahradnických substrátů 2 Obsah Zahradnické substráty - HOBBY str. 4 6 Dekorační prvky str. 7 Velkoobchod s květináči str. 8 Speciální tekutá hnojiva str. 9 Speciální pevná hnojiva str. 10 Speciální

Více

Oprava hlavníku drenážních vod na ul. Na Zámčiskách

Oprava hlavníku drenážních vod na ul. Na Zámčiskách Zak. č. : 2700/DPS-2015 Arch. č. : 2700/01 Statutární město Ostrava Městský obvod Stará Bělá Oprava hlavníku drenážních vod na ul. Na Zámčiskách Dokumentace pro provádění stavby A. Průvodní zpráva Hlavní

Více

Motto: vše, co potřebujete, je dům plný knih a zahrada Andrew Lang

Motto: vše, co potřebujete, je dům plný knih a zahrada Andrew Lang Motto: vše, co potřebujete, je dům plný knih a zahrada plná květin Andrew Lang Brno, 9.-10.4. 2008 seminář: ESF příležitost pro vysoké školy Doc.Dr.Ing. Petr Salaš Mendelova zemědělská a lesnická univerzita

Více

JAK FUNGUJE SLUNEČNÍ ZAŘÍZENÍ PRO OHŘEV UŽITKOVÉ VODY A PRO PŘITÁPĚNÍ?

JAK FUNGUJE SLUNEČNÍ ZAŘÍZENÍ PRO OHŘEV UŽITKOVÉ VODY A PRO PŘITÁPĚNÍ? Sluneční zařízení Energie slunce patří mezi obnovitelné zdroje energie (OZE) a můžeme ji využívat různými způsoby a pro rozdílné účely. Jedním ze způsobů využití energie slunce je výroba tepla na ohřev

Více

ENTENTE FLORALE EUROPE. Evropská kvetoucí sídla. Ing. Eva Voženílková národní koordinátorka soutěže eva.vozenilkova@mzp.cz

ENTENTE FLORALE EUROPE. Evropská kvetoucí sídla. Ing. Eva Voženílková národní koordinátorka soutěže eva.vozenilkova@mzp.cz ENTENTE FLORALE EUROPE Evropská kvetoucí sídla Ing. Eva Voženílková národní koordinátorka soutěže eva.vozenilkova@mzp.cz ENTENTE FLORALE EUROPE Evropská kvetoucí sídla SOUTĚŽ SÍDEL zaměřená na zlepšování

Více

Děláme vzdělávání JEDNODUCHÉ a ZÁBAVNÉ. Výstupy z dotazníku. Jaké máte pracoviště? Jaromírova 291/32 779 00 Olomouc, ČR. www.braintools.

Děláme vzdělávání JEDNODUCHÉ a ZÁBAVNÉ. Výstupy z dotazníku. Jaké máte pracoviště? Jaromírova 291/32 779 00 Olomouc, ČR. www.braintools. Děláme vzdělávání JEDNODUCHÉ a ZÁBAVNÉ Výstupy z dotazníku Jaké máte pracoviště? Vypracovala: Eva Veselá Jaromírova 291/32 779 00 Olomouc, ČR tel. 774 205 336 info@braintools.cz www.braintools.cz Obsah

Více

DOBOSA....plníme Váš sen. www.dobosa.cz

DOBOSA....plníme Váš sen. www.dobosa.cz Představení společnosti Naše společnost se aktivně pohybuje na trhu již od roku 2012, kdy se zpočátku jednalo o spolupráci fyzických osob samostatně výdělečně činných. V roce 2014 byla založena jako právní

Více

Návrh řešení zeleného retardéru před domem manželů Dvořákových

Návrh řešení zeleného retardéru před domem manželů Dvořákových Návrh řešení zeleného retardéru před domem manželů Dvořákových Černošice Ing. Radek Dastych www.skea.info skea@email.cz 03/2008 01 Návrh řešení zeleného retardéru před domem manželů Dvořákových, Černošice

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva Ladislav Dobiáš PROJEKČNÍ KANCELÁŘ 434 01 MOST Jana Kubelíka 1472/7 Tel.: 723 413 292 (mobil) e-mail : lada.dobias@seznam.cz B. Souhrnná technická zpráva Stavba : Vybudování sklepních kojí laťových J.Dobrovského

Více

PŘÍRODNÍ ZAHRADA MŠ VĚTRNÁ

PŘÍRODNÍ ZAHRADA MŠ VĚTRNÁ ŘEŠENÍ ZAHRADY MATEŘSKÉ ŠKOLY SE ZAMĚŘENÍM NA ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVU PŘÍRODNÍ ZAHRADA MŠ VĚTRNÁ VĚTRNÍKOVA ZAHRADA PRŮVODNÍ ZPRÁVA OBJEDNATEL: Statutární město Ostrava- Městský obvod Poruba Adresa: Klimkovická

Více

Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín Libverda, příspěvková organizace

Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín Libverda, příspěvková organizace Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín Libverda, příspěvková organizace 1 Žáci mají možnost ubytování na domově mládeže. Stravování ve školní jídelně Možnost získat řidičský

Více

Ing. Zdeněk Lusk Dubnice 124 PSČ 471 26

Ing. Zdeněk Lusk Dubnice 124 PSČ 471 26 Ing. Zdeněk Lusk Dubnice 124 PSČ 471 26 Veškeré hydrogeologické a inženýrsko geologické práce, posudková činnost, posudky dle zákona 100/2001Sb. E.I.A Oprávněné osoby: RNDr. Lusková Olga, RNDr. Lusk Karel

Více

ZÁZEMÍ PRO SPORT A VOLNÝ ČAS PROJEKT

ZÁZEMÍ PRO SPORT A VOLNÝ ČAS PROJEKT PROJEKT 0 Úvodní údaje Identifikační údaje stavby: Identifikační údaje stavebníka: Městská část Praha 12 Identifikační údaje zpracovatele dokumentace: IN.SPIRA GROUP, s.r.o. Šejbalové 894, Praha 5 Barrandov,

Více

STUDIE AUTORSKÁ ZPRÁVA

STUDIE AUTORSKÁ ZPRÁVA AUTORSKÁ ZPRÁVA Prostor náměstí jako centrum města slouží k setkávání či shromažďování lidí. Dle požadavku města Vratimov v zadání ke studii zůstává na náměstí zachováno 55 parkovacích míst, z toho 3 pro

Více

Obec Račetice. F TECHNICKÁ ZPRÁVA Obnova polní cesty na p.p.č.418/29 a 419/1 s výsadbou stromů a keřů

Obec Račetice. F TECHNICKÁ ZPRÁVA Obnova polní cesty na p.p.č.418/29 a 419/1 s výsadbou stromů a keřů Obec Račetice F.1.1.1.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA Obnova polní cesty na p.p.č.418/29 a 419/1 s výsadbou stromů a keřů 08/2013 Obsah: 1. Charakteristika území stavby 1.1. Účel stavby 1.2. Dispoziční řešení 1.3.

Více

návrh doplnění osázení protihlukového valu Slunečný vršek Radek Dastych

návrh doplnění osázení protihlukového valu Slunečný vršek Radek Dastych návrh doplnění osázení protihlukového valu Slunečný vršek Radek Dastych 08-2007 Fotodokumentace současný stav 01 Lokalizace projektu 02 Navrhované rostliny 033 Parthenocissus přísavník Hedera břečťan Výsadbový

Více

OBSAH 01 IDENTIFIKACE 02 AUTORSKÁ ZPRÁVA 03 KRAJINNÝ KONTEXT A UMÍSTĚNÍ STAVBY ORTOFOTOMAPA 04 SOUČASNÝ STAV FOTODOKUMENTACE

OBSAH 01 IDENTIFIKACE 02 AUTORSKÁ ZPRÁVA 03 KRAJINNÝ KONTEXT A UMÍSTĚNÍ STAVBY ORTOFOTOMAPA 04 SOUČASNÝ STAV FOTODOKUMENTACE OBSAH 01 IDENTIFIKACE 02 AUTORSKÁ ZPRÁVA 03 KRAJINNÝ KONTEXT A UMÍSTĚNÍ STAVBY ORTOFOTOMAPA 04 SOUČASNÝ STAV FOTODOKUMENTACE 05 ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH - CELKOVÁ SITUACE 1:750 06 ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH SITUACE

Více

KONTEXT - POLOHA. V obci je nutné zachovat jistou rozvolněnost zástavby. Rozvoj obce se dá předpokládat v okrajových

KONTEXT - POLOHA. V obci je nutné zachovat jistou rozvolněnost zástavby. Rozvoj obce se dá předpokládat v okrajových KONTEXT - POLOHA Obec Paseky se nachází v jižních Čechách 8 km jihovýchodně od Písku. Obec je zasazena do malebné krajiny Píseckých hor a patří k rekreační oblasti středního Povltaví. V obci je nutné zachovat

Více

ZÁPIS 01 / 2012. ze zasedání představenstva SZÚZ ze dne 17.1.2012

ZÁPIS 01 / 2012. ze zasedání představenstva SZÚZ ze dne 17.1.2012 ZÁPIS 01 / 2012 ze zasedání představenstva SZÚZ ze dne 17.1.2012 Místo konání: Křídlovická 68, Brno Přítomni za Představenstvo: Rostislav Ivánek, Karel Fučík, Josef Vokál, Ivo Weiss, Vojtěch Halámek, Lukáš

Více

Rekonstrukce vodovodů bezvýkopově

Rekonstrukce vodovodů bezvýkopově Rekonstrukce vodovodů bezvýkopově Výměny ocelových a litinových přípojek...metoda, KTERÁ SE VÁM VYPLATÍ CO VÁM NABÍZÍME Bezvýkopovou a trasově přesnou výměnu a zřizování nových domovních přípojek metodou

Více

*MESUX000D9BM* 1. Projektová dokumentace na rekonstrukci školní jídelny

*MESUX000D9BM* 1. Projektová dokumentace na rekonstrukci školní jídelny *MESUX000D9BM* č.j. SVO/2233/2012 Sp. znak: 101.2.2 Sk. znak/lhůta: A/10 Zápis z 38. schůze Rady města Svobody nad Úpou konané dne 8.8.2012 Jednání Rady města zahájil v 18:00 hodin a dále řídil starosta

Více

ÚPRAVA OKOLÍ MARIÁNSKÉHO SLOUPU

ÚPRAVA OKOLÍ MARIÁNSKÉHO SLOUPU ÚPRAVA OKOLÍ MARIÁNSKÉHO SLOUPU Most, nároží ul. Josefa Skupy a tř. Budovatelů, p.p.č. 3858 Původní stav Park o výměře 0,54 ha se nachází ve středu města na okraji zástavby bytových domů sídlištního charakteru.

Více

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 Odborná konference SENIOR LIVING se jako jediná v České republice věnovala problematice bydlení seniorů. Stěžejními tématy konference je bydlení a kvalita života seniorů

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. ČLENĚNÍ STAVBY 4. NÁVRH STAVBY. Obsah technické zprávy: - 1 -

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. ČLENĚNÍ STAVBY 4. NÁVRH STAVBY. Obsah technické zprávy: - 1 - Obsah technické zprávy: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 2.1. Předmět dokumentace 2.2. Podklady 2.3. Stávající stav 2.4. Návrh řešení 3. ČLENĚNÍ STAVBY 4. NÁVRH STAVBY 4.1. SO 801 Terénní a sadové

Více

Hodnoticí standard. Sadovník (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41)

Hodnoticí standard. Sadovník (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Sadovník (kód: 41-007-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Týká se povolání: Zahradník; Sadovník Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná způsobilost

Více

A.PRŮVODNÍ ZPRÁVA. b. Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o majetkoprávních vztazích

A.PRŮVODNÍ ZPRÁVA. b. Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o majetkoprávních vztazích A.PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah: a. Identifikační údaje a.1. Identifikační údaje stavby a investora a.2. Seznam zpracovatelů a.3. Základní charakteristika stavby a její účel b. Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti

Více

Alej do Velké Kraše Průvodní zpráva a návrh řešení

Alej do Velké Kraše Průvodní zpráva a návrh řešení Alej do Velké Kraše Alej do Velké Kraše Průvodní zpráva a návrh řešení Cesta mezi městem Vidnava a obcí Velká Kraš, která vede podél říčky Vidnávky je oblíbeným místem procházek občanů a z důvodů minimálního

Více

LESPROJEKT Stará Boleslav s.r.o.

LESPROJEKT Stará Boleslav s.r.o. LESPROJEKT Stará Boleslav s.r.o. 250 02 Stará Boleslav, Šarochova č.1328 tel.: 326 912 510, mobil: 602 878 030 e-mail: rausova @ lesprojekt-sb.cz aktualizovaný rozpočet 18.1. 2016 Lesprojekt Stará Boleslav

Více

To co skvěle ovládáme jsou stavební technologie

To co skvěle ovládáme jsou stavební technologie To co skvěle ovládáme jsou stavební technologie www.mbl-brno.cz Ekologické úpravy energetických rozvoden Převážná část energetických rozvoden, které představují stání transformátorů a tlumivek vč. energetických

Více

Hodnoticí standard. Prodejce v zahradním centru (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Prodejce v zahradním centru (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Prodejce v zahradním centru (kód: 66-040-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Týká se povolání: Prodavač Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná způsobilost

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. - stavba pěších komunikací a zpevněných ploch, altánu, vodovodní přípojky, umístění mobiliáře a zeleně

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. - stavba pěších komunikací a zpevněných ploch, altánu, vodovodní přípojky, umístění mobiliáře a zeleně IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE NÁZEV AKCE Zákolany revitalizace centra obce - stavba pěších komunikací a zpevněných ploch, altánu, vodovodní přípojky, umístění mobiliáře a zeleně MÍSTO STAVBY k.ú. Trněný újezd u

Více

MEZINÁRODNÍ DNY PASIVNÍCH DOMŮ 2012 víkend 9-11. listopadu 2012

MEZINÁRODNÍ DNY PASIVNÍCH DOMŮ 2012 víkend 9-11. listopadu 2012 MEZINÁRODNÍ DNY PASIVNÍCH DOMŮ 2012 víkend 9-11. listopadu 2012 Rádi bychom Vás pozvali v rámci 9. ročníku Mezinárodního dne pasivních domů na prohlídku pasivních a nízkoenergetických domů, které byly

Více

Zpráva o postupu prací č. 2013/04

Zpráva o postupu prací č. 2013/04 Zpráva o postupu prací č. 2013/04 Název stavby: Rekreační areál města Blatná Revitalizace zanedbaného areálu na občanskou vybavenost Objednatel: Město Blatná Třída T. G. Masaryka 322 388 01 Blatná Zhotovitel:

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA ÚPRAVA PROSTRANSTVÍ PŘED SEZÓNNÍM VSTUPEM V ZOO LEŠNÁ

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA ÚPRAVA PROSTRANSTVÍ PŘED SEZÓNNÍM VSTUPEM V ZOO LEŠNÁ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Atelier LIST Zástřizly 41, 768 05 Koryčany, IČ: 717 63 384, tel.: 728 203 565 Název akce : ÚPRAVA PROSTRANSTVÍ PŘED SEZÓNNÍM VSTUPEM V ZOO LEŠNÁ A. Průvodní zpráva Objednatel: ZOO a

Více

Kategorizace fotbalových hřišť

Kategorizace fotbalových hřišť Kategorizace fotbalových hřišť klubů SYNOT ligy v roce 201 Kategorizaci provedli členové Komise pro stadiony a hrací plochy FAČR Hodnotící kritéria v bodech: Kategorizace hlavních hracích ploch fotbalových

Více

Veselí nad Moravou Zelená infrastruktura Kollárova Blatnická. OBJEDNATEL : Město Veselí nad Moravou tř. Masarykova 119, Veselí nad Moravou

Veselí nad Moravou Zelená infrastruktura Kollárova Blatnická. OBJEDNATEL : Město Veselí nad Moravou tř. Masarykova 119, Veselí nad Moravou 1.1 ÚVOD Studie Veselí nad Moravou zelená infrastruktura Kollárova Blatnická byla zpracována na základě objednávky uzavřené mezi Městem Veselí nad Moravou a zpracovatelem. 1.2 CÍL STUDIE Cílem studie je

Více