DECENTRALIZACE ENERGETIKY přínosy a omezení. Jiří Ptáček Michal Macenauer Igor Chemišinec

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DECENTRALIZACE ENERGETIKY přínosy a omezení. Jiří Ptáček Michal Macenauer Igor Chemišinec"

Transkript

1 DECENTRALIZACE ENERGETIKY přínosy a omezení Jiří Ptáček Michal Macenauer Igor Chemišinec Špindlerův mlýn,

2 Obsah prezentace Fenomén decentrální energetiky z historie, vymezení, možnosti realizace centrální vs. decentrální (systém vs. jednotka) faktory rozvoje Současný stav a možné směry rozvoje ASEK a decentrální energetika možné směry rozvoje elektroenergetiky srovnání rozvoje dle variant (důsledky pro provoz ES ČR, náklady, problémy) decentrální energetika z technického a technologického hlediska Návratnost investice do decentrální jednotky typu MKO Shrnutí a závěry

3 Fenomén decentrální energetiky Z historie rozvoje elektroenergetiky na začátku 20. století: žádná, nebo málo spolehlivá (výpadky) dodávka elektřiny problémy s kvalitou dodávky a regulací nedostupné zdroje primární energie záměr vybudovat větší, propojený, spolupracující celek sítí na počátku 21. století: 100 % pokrytí dodávkou elektřiny (všepotřebnost) vysoká spolehlivost (nelze dále výrazně navyšovat) relativně nízká cena silové elektřiny tendence přemýšlet o změně o autonomnějších menších celcích EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 3

4 Fenomén decentrální energetiky Vymezení instalace na nejnižší napěťové distribuční úrovni: MO u elektřiny (převážná většina potenciálu na MOO), MO a DOM u plynu (převážná většina potenciálu na DOM) jednotky malého a velmi malého výkonu jednotky až desítky kw... popřípadě i stovky kw (pevná hranice neexistuje) částečná autonomie ale v drtivé většině případů nemožnost odpojení od nadřazeného celku EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 4

5 Fenomén decentrální energetiky Srovnání centrální a decentrální energetiky Centrální energetika Decentrální energetika velké jednotkové výkony malé množství výroben malé a velmi malé jednotkové výkony velké množství výroben velké přenosy silná přenosová síť ztráty v přenosu a distribuci tendence uzavírat bilanci na lokální úrovni absence přenosových a distribučních ztrát systémová provázanost, centrální řízení zastupitelnost a vysoká spolehlivost řízení na úrovni malých celků (SG) větší míra autonomie a nižší spolehlivost vysoká odolnost na menší poruchy při řetězení hrozí poruchy typu BlackOut více menších poruch vyšší odolnost na poruchy typu BlackOut EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 5

6 Fenomén decentrální energetiky Možnosti realizace typy zdrojů Intermitentní provoz fotovoltaické jednotky: vysoký potenciál na střechách obytných domů a podniků větrné jednotky: spíše určeno pro větrné parky, malý potenciál Provoz závislý na odběru tepla mikrokogenerace s motorem či palivovým článkem: využití zemního plynu, potenciál pro bytové domy, větší firmy, ale nově i větší rodinné domy a menší firmy; vysoký potenciál EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 6

7 Fenomén decentrální energetiky Obecné faktory rozvoje... proč posílit decentrální energetiku? cena elektřiny a její poměr k ceně ostatních energetických médií? snaha snížit emise CO 2 snížit spotřebu primární energie? hodnotové a politické rozhodnutí? uhlíkové paradigma snaha snížit emise CO 2 hodnotové a posléze politické rozhodnutí vyšší počet decentrálních jednotek navyšování ceny elektřiny pro konečného zákazníka EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 7

8 Obsah prezentace Fenomén decentrální energetiky z historie, vymezení, možnosti realizace centrální vs. decentrální (systém vs. jednotka) faktory rozvoje Současný stav a možné směry rozvoje ASEK a decentrální energetika možné směry rozvoje elektroenergetiky srovnání rozvoje dle variant (důsledky pro provoz ES ČR, náklady, problémy) decentrální energetika z technického a technologického hlediska Návratnost investice do decentrální jednotky typu MKO Shrnutí a závěry

9 Současný stav a možné směry rozvoje ASEK a decentrální energetika aktuální návrh SEK nehovoří přímo o decentrální výrobě, ani o instalovaném výkonu, ani o výrobě z decentrálních zdrojů, existují údaje výroby v roce 2040: FVE (5,9 TWh), VTE (2,3 TWh), BIOP (2,5 TWh), dále uvádí ve Strategii do roku 2040 požadavek PIII.4: Zajistit obnovu a rozvoj distribučních soustav včetně nástrojů jejich řízení tak, aby: umožňovaly připojení a provoz všech nových distribuovaných zdrojů podle požadavků investorů za předpokladu splnění stanovených podmínek připojení a v souladu se SEK, uspokojovaly požadavky na straně spotřeby včetně podpory rozvoje tepelných čerpadel, rozvoje elektromobility (nabíjení elektromobilů) a místní akumulace jako součást nízkoenergetických domů, zajišťovaly dlouhodobou udržitelnost a provozovatelnost sítí i při podílu decentralizovaných zdrojů v DS nad 50 % celkového instalovaného výkonu. EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 9

10 Současný stav a možné směry rozvoje Možné směry rozvoje elektroenergetiky Rizika dopadající na rozvoj ES je (v pořadí významnosti): nejistoty ohledně vývoje politik redukce emisí CO 2, nejistoty ohledně aplikace úsporných opatření, nejistoty ohledně politik na redukce emisí škodlivin, nejistota ve vývoji komodit (plyn, uhlí, elektřina) investiční prostředí je tak pro budoucí investory značně nepředvídatelné a z pohledu decizní sféry je nutno rozvoj ES řešit variantně, za hlavní determinanty variantnosti považujeme: cenovou úroveň povolenek na emise CO 2, poměr ceny elektřiny a plynu pro konečného odběratele. EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 10

11 Příklady možných variant rozvoje elektroenergetiky Očekávaná dlouhodobá rovnováha OTE PŘEDPOKLADY VARIANTA pravděpodobný vývoj povolenky: 4 až 10 EUR (po roce 2020 až 40 EUR) rozvoj blízký ASEK důraz na spolehlivost a provozovatelnost Referenční Budoucí rozvoj je dán zejména faktory: 1. ekonomickými 2. demografickými 3. politickými Nejdůležitější a těžko predikovatelné pak budou: A. politika EU v rámci EU-ETS, a tedy cena povolenek na emise CO 2 B. vývoj poměru ceny elektřiny a ostatních energetických komodit (rovněž výrazně závisí na politikách EU) povolenky: po roce 2020 cenová úroveň okolo 0 EUR prolomení ÚEL povolenky: po roce 2020 vyšší cena na úrovni 30 až 40 EUR náhrada paliva u lokálních výtopen za plyn povolenky: po roce 2020 vyšší cena na úrovni 30 až 40 EUR velký důraz na jaderné bloky vyšší rozvoj OZE povolenky: po roce 2020 vyšší cena na úrovni 30 až 40 EUR zachování dotací či výrazné navýšení konkurenceschopnosti OZE horší výsledky ekonomiky, prolongace krize povolenky: po roce 2020 cenová úroveň okolo 0 EUR vyšší úspory či změna struktury ekonomiky oslabování významu PS povolenky: po roce 2020 vyšší cena na úrovni 30 až 40 EUR navyšování lokální výroby (cca 6 TWh ročně) a významu DS dojde k využití hnědého uhlí za ÚEL Uhelná dojde k navýšení ceny povolenek a využití ZP Plynová navýšení ceny povolenek a využití jaderné energetiky Jaderná dojde k vyššímu růstu výroby z OZE Obnovitelné zdroje dojde k nižšímu růstu spotřeby elektřiny Nízká spotřeba dojde k rozvoji lokální energetiky Lokální energetika povolenky: po roce 2020 cenová úroveň okolo 0 EUR trvající výrazné investiční nejistoty vlivem aktivit EU (povolenky, dotace, emise, úspory) dojde k zastavení rozvoje výrobní základny ES Minimální investice Zdroj: Očekávaná dlouhodobá rovnováha mezi nabídkou a poptávkou elektřiny, OTE, a.s. EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 11

12 Současný stav a možné směry rozvoje Směr rozvoje Lokální energetika charakteristika V řešení je uplatněn tzv. vysoký scénář rozvoje jak pro fotovoltaické, tak pro větrné zdroje (62 % míst MO s FVE, 5,5 GW, 5,5 TWh v roce 2040) Zdroje lokální rozptýlené výroby tvoří dále mikrokogenerační jednotky na zemní plyn (výroba tepla a elektřiny), u nichž se předpokládá instalace na 30 % odběrných míst elektřiny (2,6 GW, 3,4 TWh v roce 2040). Dohromady decentrální výroba přibližně 9 TWh, což je 12 % tuzemské netto spotřeby se síťovými ztrátami. Varianta ukazuje možnosti provozu ES za situace, kdy lokální výroba v místě spotřeby bude způsobovat uzavírání řetězce výroba-akumulace-spotřeba na nižších napěťových úrovních distribučních sítí a bude tak docházet k přesunu výroby z tzv. centrální úrovně na úroveň lokální. Předpokládá se, že ve zvýšené míře dojde k záměně hnědého uhlí za jiná paliva, především pak zemní plyn. Zdroj: Očekávaná dlouhodobá rovnováha mezi nabídkou a poptávkou elektřiny, OTE, a.s. EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 12

13 Současný stav a možné směry rozvoje Srovnání rozvoje dle variant VÝROBNÍ MIX A INVESTICE oproti Referenční variantě je pro Lokální energetiku potřeba velmi výrazně vyšších investic do celé výrobní základny ES (včetně decentrální výroby: MKO, FVE...); oproti Referenční variantě je to navýšení o 0,9 bil. Kč, pro Lokální energetiku se výrazně se navýší dovozní závislost primárních zdrojů. VARIANTA / ASPEKT Referenční Lokální energetika SKLADBA VÝROBNÍHO MIXU k roku 2040 Uhlí: 22 % P inst celkem, 19 % TBS Plyn: 21 % P inst celkem, 19 % TBS Jádro: 21 % P inst celkem, 36 % TBS Vodní: 5 % P inst celkem, 3 % TBS OZE: 24 % P inst celkem, 12 % TBS dovozní závislost primárních zdrojů: 19 % k roku 2040 Uhlí: 14 % Pinst celkem, 18 % TBS Plyn: 30 % Pinst celkem, 29 % TBS Jádro: 7 % Pinst celkem, 17 % TBS Vodní: 4 % Pinst celkem, 3 % TBS OZE: 38 % Pinst celkem, 20 % TBS dovozní závislost primárních zdrojů: 30 % INVESTICE DO VÝROBNÍ ZÁKLADNY 1,9 bil. Kč v běžných cenách investiční náročnost průměrná Na rozvoj výrobní základny ES je vynaloženo 700 až 800 mld. Kč; další investice jsou nutné na obnovu výrobní základny ES 2,8 bil. Kč v běžných cenách investiční náročnost velmi vysoká v důsledku instalace velmi vysokého počtu výrobních jednotek s velmi malým instalovaným výkonem Zdroj: Očekávaná dlouhodobá rovnováha mezi nabídkou a poptávkou elektřiny, OTE, a.s. EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 13

14 Současný stav a možné směry rozvoje Srovnání rozvoje dle variant PROVOZ A VÝKONOVÁ DOSTATEČNOST oproti Referenční variantě je pro Lokální energetiku velmi výrazně potřeba nestandardních opatření: 1. velké objemy denní akumulace, 2. nutnost zvážit účast i části lokální výroby na regulaci, 3. vyšší potřeba mezinárodní spolupráce v oblasti regulačních rezerv. VARIANTA / ASPEKT PROVOZ ES ČR VÝKONOVÁ DOSTATEČNOST ENTSO-E Referenční v oblasti regulačních rezerv je situace příznivá poměrně nízké využívání systémových zdrojů na pevná paliva v období let 2022 až 2029 kladné hodnoty výkonové dostatečnosti jsou dosahovány až do roku 2036 počínaje rokem 2037 je indikován mírný nedostatek výkonu, který pokračuje až do konce sledovaného období Lokální energetika zásadní potřeba nestandardních opatření: instalace větších výkonů v denní akumulaci nutnost účasti FVE a denní akumulace na regulaci zvýšená potřeba regulace na JE kolem roku 2030 vyšší potřeba regulačních rezerv ze zahraničí výkonovou dostatečnost v červencových hodnotách je možno považovat za vyhovující (jen rok 2040 je lehce záporný) výkonová dostatečnost u lednových hodnot je vyhovující jen do roku 2029, pak začínají mírně narůstat deficity až do roku 2040 Zdroj: Očekávaná dlouhodobá rovnováha mezi nabídkou a poptávkou elektřiny, OTE, a.s. EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 14

15 Současný stav a možné směry rozvoje Srovnání rozvoje dle variant EMISE A SÍTĚ emise jsou pro variantu Lokální energetika velmi podobné jako ve variantě Referenční, emise CO 2 jsou dokonce vyšší, velmi výrazné navýšení nutných investic do DS, relativně menší pak do PS. VARIANTA / ASPEKT Referenční Lokální energetika EMISE ŠKODLIVIN A CO 2 (rok 2040) emise TZL: 2,1 kilotuny, pokles o 53 % emise SO2: 24,0 kilotuny, pokles o 75 % emise NOx: 25,7 kilotuny, pokles o 70 % emise CO2: 33,5 megatuny, pokles o 45 % emise TZL: 2,1 kilotuny, pokles o 53 % emise SO2: 22,9 kilotuny, pokles o 76 % emise NOx: 25,0 kilotuny, pokles o 71 % emise CO2: 35,6 megatuny, pokles o 41 % ROZVOJ SÍTÍ síťové investice nutné pro připojení nových zdrojů a odběratelů střednědobě: rozvoj a obnova sítí podle konkrétních investičních plánů PS a DS dlouhodobě: rozvoj sítí dle požadavků na navyšování jejich využití změna charakteru využití sítí výrazné požadavky na rozvoj sítí nn a vn, zejména v souvislosti s velkým rozvojem MKO a FVE nižší požadavky na rozvoj přenosové soustavy a transformačního výkonu PS/DS, ale nutná obnova dožívajících prvků sítí PS Zdroj: Očekávaná dlouhodobá rovnováha mezi nabídkou a poptávkou elektřiny, OTE, a.s. EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 15

16 instalovaný výkon (GW) ] podíl výroby OZE na brutto spotřebě (%) ] Podíl výroby OZE na brutto spotřebě ES ČR (stav roku 2040) % 23 % Všechny rozvojové varianty předpokládají relativně výrazné navýšení podílu OZE na brutto spotřebě ČR; nejméně výrazný je podíl u varianty Jaderné, v těsném závěsu Plynové, Uhelné a Referenční. Výraznější navýšení u varianty Nízká spotřeba je dáno nižší brutto spotřebou, nikoliv vyšší výrobou z OZE. 5 0 Referenční Uhelná Plynová Jaderná Nízká spotřeba Lokální energetika Ve variantě Lokální energetika je předpokládán velmi výrazný nárůst zejména FVE ve formě rozptýlené výroby na úrovni nízkého napětí. Skladba výrobní základny ES ČR (stav roku 2040) Uhlí Plyn Jádro Vodní OZE Ve variantě Lokální energetika je více než dvojnásobný (ve srovnání s variantou Referenční) instalovaný výkon: 1. OZE, Referenční Uhelná Plynová Jaderná Nízká spotřeba Lokální energetika 2. ve zdrojích na zemní plyn To vše nutně na úkor velkých a z hlediska emisí i dovozní závislosti výhodných jaderných zdrojů, které by se za těchto okolností nevyplatily. Zdroj: Očekávaná dlouhodobá rovnováha mezi nabídkou a poptávkou elektřiny, OTE, a.s.

17 investice kumulovaně (bil. Kč) ] výkonová dostatečnost (GW) ] Výkonová dostatečnost ES ČR dle metodiky ENTSO-E (stav roku 2040) 0,6 0,4 0,2 0,0 stav roku 2012 Všechny varianty se vyznačují poklesem volné výkonové kapacity, až jejím deficitem, patrné nejvíce k závěru horizontu, což souvisí s malým přebytkem pohotového výkonu v ES. -0,2-0,4-0,6-0,8-1,0-1,1 GW - 1,3 GW Referenční Uhelná Plynová Jaderná Nízká spotřeba Lokální energetika Nejméně příznivé hodnoty dosahuje parametr pro variantu Lokální energetika. Výpočet ukazuje schopnost soustavy samostatně se vyrovnat s výkonovou bilancí (dle metodiky ENTSO-E výpočet nezahrnuje saldo, které může v konkrétní situaci dorovnat bilanci). Investice do výrobní základny ES ČR (kumulativně mezi roky 2012 a 2040) 3,0 2,5 2,8 bil. Kč Varianty jsou značně diferencované v množství i účelu potřebných investic. 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 1,9 bil. Kč Referenční Uhelná Plynová Jaderná Nízká spotřeba Lokální energetika Nejvyšší investice dle varianty Lokální spotřeba, ve které půjde zejména o investice do mikrokogenerace a FVE u podnikatelů a v domácnostech; do rozptýlených výrobních jednotek budou investovat samotní koncoví odběratelé. U ostatních variant bude nutno investovat zejména do obnovy a rozvoje velkých výrobních jednotek. Zdroj: Očekávaná dlouhodobá rovnováha mezi nabídkou a poptávkou elektřiny, OTE, a.s.

18 podíl na tuzemské brutto spotřebě v roce 2040 (%) ASEK: 6 15 % ASEK: % ASEK: % ASEK: % 70 Srovnání rozvoje dle zprávy o rovnováze OTE s ASEK 60 zde se realizuje decentrální výroba jaderné palivo OZE a druhotné zdroje plyny černé a hnědé uhlí Scénář ASEK Referenční Uhelná Plynová Jaderná Nízká spotřeba Lokální výroba Zdroj: Očekávaná dlouhodobá rovnováha mezi nabídkou a poptávkou elektřiny, OTE, a.s. EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 18

19 Současný stav a možné směry rozvoje Decentrální energetika z technického a technologického hlediska z pohledu provozu ES: 1. výrazný úbytek točivých hmot v soustavě se všemi konsekvencemi... horší regulace frekvence (pokud nebudou požadavky na elektroniku decentrálních zdrojů výrazně navýšeny). 2. pokles zkratových výkonů (pokud nebudou požadavky na elektroniku decentrálních zdrojů výrazně navýšeny) nižší tvrdost sítě, kolísání napětí 3. výrazná potřeba koordinace regulace decentrálních zdrojů: problémy s regulací soustavy pro případ nedostatečné či žádné koordinace decentrálních zdrojů; je třeba nalézt řešení jak skupinově řídit vybrané decentrální zdroje a samotnou regulaci výrazně podpořit značnými objemy akumulace (provoz zdrojů je buď intermitentní nebo závislý na výrobě tepla). EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 19

20 Vliv decentralizace na ES instalovaný a nasazený výkon v letním stavu Referenční varianta P inst P nas varianta Lokální energetika P nas = MW P inst = MW P nas = MW P nas = 2 P079 inst = MW MW LS 2030-R S P inst = MW S P nas = MW P nas = MW LS 2030-R P inst = MW PS 110 kv vn/nn P inst PS 110 kv vn/nn PS 110 kv vn/nn P nas PS 110 kv vn/nn P nas = MW P inst = MW P nas = MW LS 2030-L vysoké nas. OZE S P inst = MW S P nas = MW P inst = MW P inst PS 110 kv vn/nn S P inst = MW S P P P inst = nas = MW MW inst = MW P nas = MW P inst = MW P nas = MW P inst = MW P nas = MW výroba spotřeba Lokální energetika bilance dle napěťových hladin Zdroj: Očekávaná dlouhodobá rovnováha mezi nabídkou a poptávkou elektřiny, OTE, a.s. EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 20

21 Obsah prezentace Fenomén decentrální energetiky z historie, vymezení, možnosti realizace centrální vs. decentrální (systém vs. jednotka) faktory rozvoje Současný stav a možné směry rozvoje ASEK a decentrální energetika možné směry rozvoje elektroenergetiky srovnání rozvoje dle variant (důsledky pro provoz ES ČR, náklady, problémy) decentrální energetika z technického a technologického hlediska Návratnost investice do decentrální jednotky typu MKO Shrnutí a závěry

22 Návratnost investice do decentrální jednotky Investice do MKO na zemní plyn MKO je nejvýznamnější možnost hned po FVE... a také největší neznámá... jak si tedy stojí? 1. na trhu jsou již jednotky s motorem okolo 1 kwel a 6 kwtep a kotlem okolo 20 kw, 2. prozatím je výrobcem návratnost v řádu deseti let projektovaná při ročním využití cca 3000 h (ve variantě je uvažováno s 1300 h), 3. vhodné pro rodinné domy s větším odběrem tepla nebo menší bytové domy... z toho vyplývá nevhodnost do menších či dobře zateplených domů či bytů... na kterých je ovšem největší množstevní potenciál, 4. nutnost instalace tepelného zásobníku, 5. navýšení investice oproti standardu cca 200 tis., 6. aktuálně (2014) vyplácen zelený bonus na KVET pro zemní plyn s Pinst. do 5 MW a do využití 3000 h/rok ve výši 2,065 Kč/kWh. EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 22

23 čistá současná hodnota (tis. Kč) čistá současná hodnota (tis. Kč) Nejméně výhodný reálný případ Pinstel = 1,5 kwel, využití 1300 h za rok navýšení investice 125 tis. Kč diskontní sazba 4 % inflace 2 % meziroční růst ceny elektřiny pro koncového zákazníka 2 % meziroční růst ceny plynu 0,5 % zelený bonus 0 Kč Nejvíce výhodný reálný případ Pinstel = 1,5 kwel, využití 1300 h za rok navýšení investice 125 tis. Kč diskontní sazba 4 % inflace 2 % meziroční růst ceny elektřiny pro koncového zákazníka 5 % meziroční růst ceny plynu 0 % zelený bonus 2,065 Kč/kWh diskontovaná doba návratnosti větší než doba životnosti diskontovaná doba návratnosti 14 let

24 Obsah prezentace Fenomén decentrální energetiky z historie, vymezení, možnosti realizace centrální vs. decentrální (systém vs. jednotka) faktory rozvoje Současný stav a možné směry rozvoje ASEK a decentrální energetika možné směry rozvoje elektroenergetiky srovnání rozvoje dle variant (důsledky pro provoz ES ČR, náklady, problémy) decentrální energetika z technického a technologického hlediska Návratnost investice do decentrální jednotky typu MKO Shrnutí a závěry

25 Shrnutí a závěry Drivery a motivace pro decizní sféru: snaha snížit emise CO 2 ; reálně budou emise CO 2 při výrazném rozvoji decentrální energetiky pravděpodobně vyšší než pro případ vývoje bez jejího výrazného navyšování pro investory (domácnosti a malí a střední podnikatelé): snaha snížit náklady na spotřebu elektřiny (přes pokles ceny komodity, narůstá cena regulovaných složek zejména z důvodu podpory OZE) investice do decentrální výroby typu mikrokogenerace: z pohledu investora je investice riziková a vysoce závislá na přiznání a výši státní podpory (zelený bonus); návratnost investice je otázkou využití jednotky (v hodinách za rok) a politického rozhodnutí; vývoj cen elektřiny a plynu hraje až podružnou roli Provoz sítí celá problematika má výrazně provozní charakter: opatření výrazně závisejí na konkrétní topologii i připojených zařízením v konkrétní DS síti nízkého až velmi vysokého napětí výrazné problémy v oblasti rozvoje distribučních sítí: pokud by byl maximálně využit požadavek PIII.4. z ASEK znamenalo by to výrazné navyšování investic do DS a změnu v oblasti regulace cen za distribuci EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 25

26 Shrnutí a závěry (pokračování) Provoz soustavy jako celku pro případ penetrace alespoň na úrovni varianty Lokální energetika (8,1 GW Pinst.) lze očekávat problémy s regulovatelností soustavy: do roku 2040 oproti dnešku pokles výkonové dostatečnosti dle ENTSO-E o 1,3 GW (největší ze všech zkoumaných variant) navýšení závislosti v oblasti primárních zdrojů: pro případ využití zemního plynu dle varianty Lokální energetika další navýšení dovozní závislosti na 30 % (namísto 19 % bez navyšování decentrální energetiky) EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 26

27 Děkuji za pozornost. Čeho je mnoho, má tendenci se slučovat... co je velké, má tendenci se rozpadat.

Aktualizace Státní energetické koncepce

Aktualizace Státní energetické koncepce Aktualizace Státní energetické koncepce XXIV. Seminář energetiků Valašské Klobouky, 22. 01. 2014 1 Současný stav energetiky Vysoký podíl průmyslu v HDP + průmyslový potenciál, know how - vysoká energetická

Více

Očekávaná dlouhodobá rovnováha mezi nabídkou a poptávkou elektřiny a plynu

Očekávaná dlouhodobá rovnováha mezi nabídkou a poptávkou elektřiny a plynu Očekávaná dlouhodobá rovnováha mezi nabídkou a poptávkou elektřiny a plynu Výhled do roku 25 výsledky řešení z roku 214 prezentace na MPO, 16. 3. 215 Zpracováno ve spolupráci s EGÚ Brno, a. s. Obsah Úvod

Více

TRH S ELEKTŘINOU 2008 3.12.2008

TRH S ELEKTŘINOU 2008 3.12.2008 TRH S ELEKTŘINOU 2008 3.12.2008 Západomoravská energetická s.r.o Západomoravská distribuční a.s. Ing. Pavel Hobl ČR JE POSLEDNÍ ZEMÍ V REGIONU S DOSUD EXISTUJÍCÍM PŘEBYTKEM VÝROBY politické rozhodnutí

Více

Vývoj na trhu s elektřinou v roce 2013

Vývoj na trhu s elektřinou v roce 2013 Vývoj na trhu s elektřinou v roce 2013 Martin Vorel Vedoucí odboru Prodej KA Skalní mlýn 4.10.2013 2 Obsah Evropská energetická politika Spotřeba elektřiny v ČR Vývoj cen na trhu s elektřinou Regulované

Více

Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR. Ing. Vladimír Štěpán. ENA s.r.o. Listopad 2012

Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR. Ing. Vladimír Štěpán. ENA s.r.o. Listopad 2012 Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR Ing. Vladimír Štěpán ENA s.r.o. Listopad 2012 Spotřeba HU a ZP v ČR Celková spotřeba hnědého uhlí a zemního plynu v ČR v letech 2002-2011 2 Emise

Více

ENERGETICKÁ POLITIKA ČR, VÝHLEDY A STRATEGIE. Ing. Eva Slováková Oddělení podpory obnovitelných zdrojů energie

ENERGETICKÁ POLITIKA ČR, VÝHLEDY A STRATEGIE. Ing. Eva Slováková Oddělení podpory obnovitelných zdrojů energie konference Hospodaření s energií v podnicích 20. října 2011, Praha OBSAH 1. Aktualizace SEK 2. Výzkum, vývoj a demonstrace v energetice 3. Podmínky podnikání a výkon státní správy v energetických odvětvích

Více

Význam Inteligentních sítí pro připojování OZE

Význam Inteligentních sítí pro připojování OZE Význam Inteligentních sítí pro připojování OZE Jiří Borkovec, Česká technologická platforma Smart Grid Lunch debate (CHATHAM HOUSE RULE) Hotel Jalta, Václavské nám. 45, Praha 2010 Smart Grid Obsah: 1.

Více

Aktualizace energetické koncepce ČR

Aktualizace energetické koncepce ČR Aktualizace energetické koncepce ČR Ing. Zdeněk Hubáček Úvod Státní energetická politika (SEK) byla zpracována MPO schválena v roce 2004 Aktualizace státní energetické politiky České republiky byla zpracována

Více

Skladba ceny elektřiny, srovnání s Evropou a budoucí možný vývoj Energetické fórum Ústeckého kraje Ústí nad Labem 7. listopad 2013

Skladba ceny elektřiny, srovnání s Evropou a budoucí možný vývoj Energetické fórum Ústeckého kraje Ústí nad Labem 7. listopad 2013 Skladba ceny elektřiny, srovnání s Evropou a budoucí možný vývoj Energetické fórum Ústeckého kraje Ústí nad Labem 7. listopad 2013 Otakar Pártl Straight Consult, s.r.o. Obsah Srovnání cen elektřiny v Evropě

Více

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU OBSAH Úvod vyhláška o EA prakticky Energetické hodnocení Ekonomické hodnocení Environmentální hodnocení Příklady opatření na instalaci

Více

Firemní profil. technika v souladu s přírodou

Firemní profil. technika v souladu s přírodou Firemní profil technika v souladu s přírodou Co nastartovalo změny v energetice? Globální oteplování, ne jenom Fosilní paliva jsou úložištěm přebytečného uhlíku. Jejich uvolňováním dochází ke globálnímu

Více

Zajištění dodávky elektřiny pro hlavní město Prahu při mimořádných stavech

Zajištění dodávky elektřiny pro hlavní město Prahu při mimořádných stavech Zajištění dodávky elektřiny pro hlavní město Prahu při mimořádných stavech pro konferenci: ENERGETICKÁ BEZPEČNOST PRAHY & ODPAD JAKO ENERGIE PRAHA 18. 5. 2015 zpracovali: Ing. Milan Hampl, předseda představenstva

Více

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s.

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. Potenciál úspor a zvyšování účinnosti v energetice v kontextu nových technologií 10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. 0 Energetické

Více

Podpora obnovitelných zdrojů energie v roce 2013

Podpora obnovitelných zdrojů energie v roce 2013 Podpora obnovitelných zdrojů energie v roce 2013 Ing. Martin Laštůvka Ředitel odboru POZE Energetický regulační úřad Kde se nyní nacházíme? Podpora OZE je směřována do podpory výroby elektřiny Podpora

Více

doc. Ing. Roman Povýšil, CSc. ENERGO-ENVI s.r.o.

doc. Ing. Roman Povýšil, CSc. ENERGO-ENVI s.r.o. doc. Ing. Roman Povýšil, CSc. ENERGO-ENVI s.r.o. Úvod do problematiky Současná energetická spotřeba v České republice je pokryta z více než 50 % domácími zdroji primární energie. Ukazatel dovozní energetické

Více

Význam inteligentních sítí pro využívání obnovitelných zdrojů energie

Význam inteligentních sítí pro využívání obnovitelných zdrojů energie Význam inteligentních sítí pro využívání obnovitelných zdrojů energie Konference Energie pro budoucnost, Brno 14.4.2010 Ing. Jiří Borkovec Česká technologická platforma Smart Grid Obsah Definice pojmu

Více

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí Klimatické změny odpovědnost generací Hotel Dorint Praha Don Giovanni 11.4.2007 Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí Tomáš Sýkora ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Vyhodnocení programu Efekt 2007

Vyhodnocení programu Efekt 2007 Vyhodnocení programu Efekt 2007 Program EFEKT (dále jen Program) je součástí Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie vyhlašovaného každoročně vládou ČR. Program

Více

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI Oheň - zdroj tepla,tepelná úprava potravin Pěstování plodin, zavodňování polí Vítr k pohonu lodí Orientace budov tak, aby využily co nejvíce denního světla

Více

JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE

JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE aneb: z elektrárny ke spotřebiči prof. Úsporný 2 3 Z ELEKTRÁRNY KE SPOTŘEBIČI Abychom mohli využívat pohodlí, které nám nabízí elektřina, potřebujeme ji dostat z elektráren

Více

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu společenstvo těžařů Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu (

Více

Obnovitelný sektor v Česku změny v energetice. Konference BIOMASA, BIOPLYN & ENERGETIKA 2014 9.-10.12. 2014, Třebíč

Obnovitelný sektor v Česku změny v energetice. Konference BIOMASA, BIOPLYN & ENERGETIKA 2014 9.-10.12. 2014, Třebíč Obnovitelný sektor v Česku změny v energetice Konference BIOMASA, BIOPLYN & ENERGETIKA 2014 9.-10.12. 2014, Třebíč Klimaticko-energetický balíček 2030 - původní pozice ČR pouze emise nezávazně - konzultační

Více

cenami regulovanými, které stanovuje Energetický regulační úřad (jedná se o přenos a distribuci elektřiny a další související služby) a

cenami regulovanými, které stanovuje Energetický regulační úřad (jedná se o přenos a distribuci elektřiny a další související služby) a Ceny regulovaných služeb souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2013 Energetický regulační úřad v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických

Více

Jak se tvoří cena elektřiny?

Jak se tvoří cena elektřiny? Jak se tvoří cena elektřiny? Pohled obchodníka s elektřinou, dopad OZE na spotové trhy v ČR a jejich další budoucnost Opava, 23.5. 2013 1 Motivace Amper Market Snažíme se plně integrovat elektřinu z obnovitelných

Více

Energetická strategie ČR do roku 2040

Energetická strategie ČR do roku 2040 Energetická strategie ČR do roku 2040 Vnější a vnitřní podmínky, strategické priority a koncepce rozvoje české energetiky Konference KHKJM v Brně, 12. 11. 2012 2040 Vnější podmínky energetiky ČR Ekonomický

Více

Česká fotovoltaická průmyslová asociace Aliance pro energetickou soběstačnost

Česká fotovoltaická průmyslová asociace Aliance pro energetickou soběstačnost Česká fotovoltaická průmyslová asociace Aliance pro energetickou soběstačnost Vážený pan Ing. Jan Mládek, ministr Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32 110 15 Praha 1 V Praze, dne 28. dubna 2014

Více

Národní vize Smart Grid

Národní vize Smart Grid Národní vize Smart Grid Smart Life TOP Hotel Praha - 24. ledna 2012 Obsah Aktualizace energetické koncepce - vize EEGI Meber States Initiative Možný vývoj Smart Grid Regulační schopnosti chytrých sítí

Více

DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 2014. Funkce, výhody a nevýhody CZT. Ing. Josef Karafiát, CSc., ORTEP, s.r.o.

DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 2014. Funkce, výhody a nevýhody CZT. Ing. Josef Karafiát, CSc., ORTEP, s.r.o. DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 2014 Funkce, výhody a nevýhody CZT Ing. Josef Karafiát, CSc., ORTEP, s.r.o. Zdroje tepla Historie rozvoje teplárenství v ČR a jeho současná pozice na energetickém trhu OBDOBÍ

Více

Současný stav a další vývoj Energiewende

Současný stav a další vývoj Energiewende Současný stav a další vývoj Energiewende Ing. Milan Šimoník 8.12.2014 www.zeleni.cz EW: Reakce na ropné krize, Černobyl, klimat. změny Závislost na importu energetických zdrojů Geopolitické změny, boj

Více

Ceny tepelné energie v soustavách zásobování teplem v porovnání s cenami z lokálních zdrojů.

Ceny tepelné energie v soustavách zásobování teplem v porovnání s cenami z lokálních zdrojů. Ceny tepelné energie v soustavách zásobování teplem v porovnání s cenami z lokálních zdrojů. Konkurenceschopnost ceny tepla ve Vsetíně vůči lokálním plyn. kotelnám, příp. tepelným čerpadlům. Invicta Bohemica,

Více

Potřeba energie na teplo a TUV U ZŠ Průchodní vedlo racionální chování provozovatele k úspoře 24% energie-investice 0 Kč

Potřeba energie na teplo a TUV U ZŠ Průchodní vedlo racionální chování provozovatele k úspoře 24% energie-investice 0 Kč Potřeba energie na teplo a TUV U ZŠ Průchodní vedlo racionální chování provozovatele k úspoře 24% energie-investice 0 Kč U ZŠ Nábřežní vedlo zateplení k úspoře 45% energie-investice 32 mil. Kč U ZŠ B.Němcové

Více

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice?

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? 18. června 2013 - Hotel Jalta Praha, Václavské nám. 45, Praha 1 Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? Ing.Libor Kozubík Vedoucí sektoru energetiky IBM Global Business Services Energie hraje v

Více

Energeticky soběstačná obec, region

Energeticky soběstačná obec, region Energeticky soběstačná obec, region jak na to? Ing. Karel Srdečný Žižkova 1, Č. Budějovice tel.: 774 697 901 e-mail: cb@ekowatt.cz 1. O společnosti EkoWATT je Česká nezávislá konzultační společnost, založena

Více

S l eznam ana ý yzovan ch t opa ř í en a j ji e ch l ik og a výbě ýb ru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu V AV- VAV SP- SP 3g5-3g5 221-221 07

S l eznam ana ý yzovan ch t opa ř í en a j ji e ch l ik og a výbě ýb ru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu V AV- VAV SP- SP 3g5-3g5 221-221 07 Seznam analyzovaných opatření a jejich ji logika výběru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g5-221-07 Oblasti analýz výzkumu Energetika původních PD ve zkratce Problémy dnešních rekonstrukcí panelových

Více

PATRES Školící program

PATRES Školící program Národní energetická politika České republiky využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Jiří Spitz ENVIROS, s. r. o. 1 Státní energetická koncepce platná připravovaná aktualizace Obsah Národní akční

Více

Omezená distribuce elektřiny při dlouhodobém výpadku napájení distribuční soustavy z přenosové soustavy ČR

Omezená distribuce elektřiny při dlouhodobém výpadku napájení distribuční soustavy z přenosové soustavy ČR Omezená distribuce elektřiny při dlouhodobém výpadku napájení distribuční soustavy z přenosové soustavy ČR Ing. František Mejta Ing. Milan Moravec mejta@egu.cz moravec@egu.cz www.egu.cz Obsah 1. K problémům

Více

Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie?

Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie? Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a na Slovensku Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie? Lubomír Lízal, PhD. Holiday Inn, Brno 14.5.2014 Předpovídání spotřeby Jak předpovídat budoucí energetickou

Více

KOMFORT. Ceník elektřiny pro domácnosti

KOMFORT. Ceník elektřiny pro domácnosti Ceník elektřiny pro domácnosti Platí od 1. 1. 2014 OBSAH Ceny za dodávku a distribuci elektřiny...4 KOMFORT KLASIK 24 + D01d, D02d...6-7 KOMFORT AKU 8 + D25d, D26d...8-9 KOMFORT EMOBILITA + D27d...10-11

Více

Možnosti využití TEPLA z BPS

Možnosti využití TEPLA z BPS Možnosti využití TEPLA z BPS Proč využívat TEPLO z bioplynové stanice Zlepšení ekonomické bilance BPS Výkupní ceny, dotace Tlak na max. využití TEPLA Možnosti využití TEPLA Vytápění objektů, příprava teplé

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D.

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. Kotle Úvod do problematiky Základní způsoby získávání energie Spalováním

Více

Novela energetického zákona

Novela energetického zákona Novela energetického zákona seminář HV PSP Tomáš Hüner Ministerstvo průmyslu a obchodu Praha, 18. listopad 2008 Ministerstvo průmyslu a obchodu 2008 1 Novela energetického zákona Proč měníme energetický

Více

Možnosti využití sluneční energie v soustavách CZT. 2. Sluneční podmínky v ČR a možnosti jejich využití

Možnosti využití sluneční energie v soustavách CZT. 2. Sluneční podmínky v ČR a možnosti jejich využití Možnosti využití sluneční energie v soustavách CZT Ing.Zdeněk Pistora, CSc. www.zdenekpistora.cz 1 Úvod Po období uměle vyvolaného boomu fotovoltaických elektráren se pomalu vracíme ke stavu, kdy možnosti

Více

Částka 128. VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2010 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie

Částka 128. VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2010 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie Strana 4772 Sbírka zákonů č.349 / 2010 349 VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2010 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále

Více

Strojírenství a konkurenceschopnost ČR. Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj

Strojírenství a konkurenceschopnost ČR. Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj Strojírenství a konkurenceschopnost ČR Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj 1 Propad konkurenceschopnosti ČR Ukazatel umístění ČR ve světě 2013 2010 Kvalita

Více

Začíná směrem k odběrateli odbočením od zařízení pro veřejný rozvod. Odbočení od vzdušného vedení končí hlavní domovní

Začíná směrem k odběrateli odbočením od zařízení pro veřejný rozvod. Odbočení od vzdušného vedení končí hlavní domovní Elektrická přípojka nn Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO Katedra elektrotechniky http://fei1.vsb.cz/kat420 Technická zařízení budov III Fakulta stavební Elektrická přípojka

Více

AKTIV. Ceník elektřiny pro podnikatele

AKTIV. Ceník elektřiny pro podnikatele AKTIV Ceník elektřiny pro podnikatele Platí od 1. 1. 2014 AKTIV OBSAH Ceny za dodávku a distribuci elektřiny...4 AKTIV KLASIK 24 + C01d, C02d, C03d... 6-7 AKTIV AKU 8 + C25d, C26d... 8-9 AKTIV EMOBILITA

Více

Frankensolar CZ s.r.o. Perspektiva fotovoltaiky v České republice

Frankensolar CZ s.r.o. Perspektiva fotovoltaiky v České republice Frankensolar CZ s.r.o. Perspektiva fotovoltaiky v České republice 24.05.2012 Za 5 let vzroste elektřina o 25 procent V roce 2017 domácnost zaplatí za energii 6,25 Kč za kwh. To je o 25% více než dnes,

Více

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2014

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2014 Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2014 Působnost a účinnost ceníku Ceník obsahuje ceny elektrické energie (dále jen elektřina) platné pro všechny zákazníky, jejichž

Více

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt FLEXI - Elektřina, platný od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2017

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt FLEXI - Elektřina, platný od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2017 Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt FLEXI - Elektřina, platný od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2017 Působnost a účinnost ceníku Ceník obsahuje ceny elektrické energie (dále jen elektřina)

Více

(Úspory energie a obnovitelné zdroje

(Úspory energie a obnovitelné zdroje Možnosti technické pomoci při zlepšov ování environmentáln lní výkonnosti (Úspory energie a obnovitelné zdroje energie v ubytovacích ch zařízen zeních) Jaroslav Jakubes, ENVIROS Obsah prezentace Kontext

Více

SKUPINA RWE V ČR V ROCE 2014

SKUPINA RWE V ČR V ROCE 2014 SKUPINA RWE V ČR V ROCE 2014 Martin Herrmann předseda představenstva, CEO RWE Česká republika STRANA 1 BEZPEČNOST ZÁSOBOVÁNÍ ZEMNÍM PLYNEM JE PRO RWE ABSOLUTNÍ PRIORITOU NÁKUP SKLADOVÁNÍ DISTRIBUCE > Dodávky

Více

Optimalizace provozních nákladů

Optimalizace provozních nákladů Optimalizace provozních nákladů Představení společnosti Trh s elektrickou energií Trh se zemním plynem Metodologie 21/05/2013 Představení společnosti 3 27 let zkušeností 208 M roční obrat 2012 Pôle Social

Více

Cenové rozhodnutí ERÚ č. 14/2005 ze dne 30. listopadu 2005, kterým se stanovují ceny elektřiny a souvisejících služeb

Cenové rozhodnutí ERÚ č. 14/2005 ze dne 30. listopadu 2005, kterým se stanovují ceny elektřiny a souvisejících služeb Cenové rozhodnutí ERÚ č. 14/2005 ze dne 30. listopadu 2005, kterým se stanovují ceny elektřiny a souvisejících služeb Energetický regulační úřad podle 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České

Více

Česká fotovoltaická průmyslová asociace Ing. Zuzana Musilová PV GRID 27.06.2013

Česká fotovoltaická průmyslová asociace Ing. Zuzana Musilová PV GRID 27.06.2013 Česká fotovoltaická průmyslová asociace Ing. Zuzana Musilová PV GRID 27.06.2013 VÝVOJ FV SEKTORU SOLÁRNÍ BOOM v polovině roku 2009 8000 MWp rezervovaného výkonu v letech 2009-2010 solární boom FVE v ČR

Více

Energetická rozvaha. bytových domů. HANA LONDINOVÁ energetický auditor. Zpracovatel:

Energetická rozvaha. bytových domů. HANA LONDINOVÁ energetický auditor. Zpracovatel: bytových domů Zpracovatel: HANA LONDINOVÁ energetický auditor leden 2010 Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 1.1 Cíl energetické rozvahy... 3 1.2 Datum vyhotovení rozvahy... 3 1.3 Zpracovatel rozvahy... 3 2 Popsání

Více

Bariéry decentralizované energetiky

Bariéry decentralizované energetiky Bariéry decentralizované energetiky 1 Ing. Ivan Beneš, CityPlan spol. s r.o. Energetická bezpečnost a decentralizace Heinrich-Böll-Stiftung, Green Circle, Praha, 26.11.2008 Vize budoucnosti SMARTGRIDS

Více

Pasivní panelák a to myslíte vážně?

Pasivní panelák a to myslíte vážně? Centre for renewable energy and energy efficiency Pasivní panelák a to myslíte vážně? Ing. Karel Srdečný Výzvy blízké budoucnosti Č. Budějovice listopad 2012 Krátké představení výzkumného úkolu a použité

Více

ENERGETICKÝ POTENCIÁL REKONSTRUKCÍ PD TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ KRITÉRIA Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g5-221-07

ENERGETICKÝ POTENCIÁL REKONSTRUKCÍ PD TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ KRITÉRIA Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g5-221-07 ENERGETICKÝ POTENCIÁL REKONSTRUKCÍ PD TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ KRITÉRIA Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g5-221-07 Krátké představení výzkumného úkolu a použité metody Rámcový popis opatření Ekonomika opatření

Více

Smart Prague - chytré město začíná infrastrukturou

Smart Prague - chytré město začíná infrastrukturou Smart Prague - chytré město začíná infrastrukturou Praze CLAM GALLASŮV PALÁC 2.10.2014 Koncept Smart Prahy Vytváření vzájemných synergií mezi různými síťovými odvětvími jako je doprava, energetika, bezpečnost,

Více

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. OZE v ČR: Základní fakta 6000 Spotřeba OZE: 4,7 % celkové spotřeby

Více

Energetický management města Litoměřice. Praha, 12. května 2015

Energetický management města Litoměřice. Praha, 12. května 2015 Energetický management města Litoměřice Praha, 12. května 2015 Strategický plán rozvoje Strat města Litoměřice Činnosti energetického managementu a ochrany klimatu A Energetický plán města Geotermální

Více

Komentář k vývoji cen tepla v roce 2015 a aktuální situaci teplárenství

Komentář k vývoji cen tepla v roce 2015 a aktuální situaci teplárenství Setkání s novináři Komentář k vývoji cen tepla v roce 2015 a aktuální situaci teplárenství Ing. Mirek Topolánek 19. listopadu 2014, Hotel Yasmin, Praha Vývoj cen tepla v roce 2015 25 % domácností bez nárůstu

Více

DOSAŽENÉ ÚSPORY ENERGIE PROSTŘEDNICTVÍM PROGRAMŮ PODPORY V ČR

DOSAŽENÉ ÚSPORY ENERGIE PROSTŘEDNICTVÍM PROGRAMŮ PODPORY V ČR DOSAŽENÉ ÚSPORY ENERGIE PROSTŘEDNICTVÍM PROGRAMŮ PODPORY V ČR OBSAH: 1. Programy podpory energetické efektivnosti 2007-2013, 2. Přínosy programu EKO-ENERGIE OPPI 2007-2013, 3. Přínosy prioritní osy 3 OPŽP

Více

Technický, inženýrský Funkčnost, zabezpečenost, bezpečnost Mezinárodní můžeme ovlivnit jen nepřímo a připravit se na horší časy. Národní co je doma,

Technický, inženýrský Funkčnost, zabezpečenost, bezpečnost Mezinárodní můžeme ovlivnit jen nepřímo a připravit se na horší časy. Národní co je doma, Technický, inženýrský Funkčnost, zabezpečenost, bezpečnost Mezinárodní můžeme ovlivnit jen nepřímo a připravit se na horší časy. Národní co je doma, to se v krizi počítá Infrastrukturní obce, nemocnice,

Více

PROGRAM NÍZKOEMISNÍCH UHELNÝCH ZDROJŮ SKUPINY ČEZ TISKOVÁ KONFERENCE, 10. 7. 2007

PROGRAM NÍZKOEMISNÍCH UHELNÝCH ZDROJŮ SKUPINY ČEZ TISKOVÁ KONFERENCE, 10. 7. 2007 PROGRAM NÍZKOEMISNÍCH UHELNÝCH ZDROJŮ SKUPINY ČEZ TISKOVÁ KONFERENCE, 10. 7. 2007 Program 1. Ekologizace výroby v kontextu obnovy a rozvoje výrobního portfolia Skupiny ČEZ 2. Úvod do technologie nízkoemisních

Více

FUTUREMOTION. Energie zítřka SKUPINA ČEZ. www.cez.cz. prof. Úsporný

FUTUREMOTION. Energie zítřka SKUPINA ČEZ. www.cez.cz. prof. Úsporný FUTUREMOTION Energie zítřka prof. Úsporný 2 Futur/e/Motion Projektem Futuremotion neboli Energie zítřka se Skupina ČEZ podílí na formování budoucnosti energetiky. Skupina ČEZ v iniciativě FutureMotion

Více

TRENDY V OPRAVÁCH A MODERNIZACÍCH PANELOVÝCH DOMŮ V OBDOBÍ 2014 2020

TRENDY V OPRAVÁCH A MODERNIZACÍCH PANELOVÝCH DOMŮ V OBDOBÍ 2014 2020 TRENDY V OPRAVÁCH A MODERNIZACÍCH PANELOVÝCH DOMŮ V OBDOBÍ 2014 2020 Martin Hanák Svaz českých a moravských bytových družstev Dny teplárenství a energetiky 21. 23. 4. 2015 Bytový fond v ČR V ČR Více jak

Více

Novela energetického zákona. Ing. Ladislav Havel

Novela energetického zákona. Ing. Ladislav Havel Novela energetického zákona 1.LIBERALIZAČNÍ BALÍČEK Směrnice 96/92/ES Směrnice 98/30/ES 2. LIBERALIZAČNÍ BALÍČEK Směrnice 2003/54/ES Směrnice 2003/55/ES Nařízení (ES) 1228/2003 o podmínkách přístupu do

Více

HAVARIJNÍ PLÁN. ERIANTA ENERGY, a. s.

HAVARIJNÍ PLÁN. ERIANTA ENERGY, a. s. HAVARIJNÍ PLÁN LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV ERIANTA ENERGY, a. s. Zpracoval: ERIANTA ENERGY, a. s. Třída Generála Píky 11, Brno, 613 00 S účinností od 1.1.2013 OBSAH ÚVOD 2 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE HAVARIJNÍHO

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI. Využití odpadního tepla z BPS Věžná pro vytápění v areálu ZD a části obce

STUDIE PROVEDITELNOSTI. Využití odpadního tepla z BPS Věžná pro vytápění v areálu ZD a části obce STUDIE PROVEDITELNOSTI Využití odpadního tepla z BPS Věžná pro vytápění v areálu ZD a části obce BŘEZEN 2013 1 Identifikační údaje 1.1 Zadavatel Název organizace Obec Věžná Adresa Věžná 1 Statutární zástupce

Více

Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování. Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s.

Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování. Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s. Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s. 1 2000 Udržitelný scénář vývoje spotřeby energie spotřeba PEZ (PJ) 1800 1600 1400 1200 1000

Více

Ohlédnutí za dosavadním vývojem, současný stav a perspektivy OZE jako součásti energetického mixu v Evropě a v ČR

Ohlédnutí za dosavadním vývojem, současný stav a perspektivy OZE jako součásti energetického mixu v Evropě a v ČR Ohlédnutí za dosavadním vývojem, současný stav a perspektivy OZE jako součásti energetického mixu v Evropě a v ČR ČEPKON 2013 OZE a jejich perspektiva v Čechách? 23.5.2013 Ing. Jaroslav Jakubes ENA s.r.o.

Více

III. Národní akční plán pro chytré sítě (NAP SG)

III. Národní akční plán pro chytré sítě (NAP SG) III. Národní akční plán pro chytré sítě (NAP SG) únor 2015 OBSAH 1. Úvod... 10 2. Předpokládaný vývoj energetického sektoru... 13 2.1 Období do roku 2019... 13 2.2 Období od roku 2020 do 2024... 14 2.3

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova užívaná orgánem veřejné moci Prodej budovy nebo její části Pronájem budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování : Základní

Více

REGISTR PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ OBLAST: ENERGETIKA

REGISTR PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ OBLAST: ENERGETIKA List/listů: 1/9 Typ právního předpisu Zákon 406/2000 Zákon 458/2000 Vyhláška 150/2001 Změny Číslo předpisu Název právního předpisu právního předpisu Zákon o hospodaření energií Zákon o podmínkách podnikání

Více

Zajištění spolehlivosti dodávek zemního plynu pro hlavní město Prahu

Zajištění spolehlivosti dodávek zemního plynu pro hlavní město Prahu Zajištění spolehlivosti dodávek zemního plynu pro hlavní město Prahu VÁŠ TRADIČNÍ DISTRIBUTOR PLYNU 365 dní v roce 7 dní týdnu 24 hodin denně Snímek 1 Copyright Pražská plynárenská Distribuce, a.s. ZÁKLADNÍ

Více

Možnosti podpory v oblasti úspor energie a související. kraje

Možnosti podpory v oblasti úspor energie a související. kraje Možnosti podpory v oblasti úspor energie a související aktivity v rámci Olomouckého kraje Odbor strategického rozvoje kraje, územního plánování a stavebního řádu oddělení regionálního rozvoje 5. května

Více

Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností

Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností B. Fyzické osoby I. Oblasti podpory Finanční podpora na výměnu

Více

ZÁMĚRY MPO V OBLASTI ENERGETIKY SE ZŘETELEM NA KONKURENCESCHOPNOST ČESKÉHO PRŮMYSLU

ZÁMĚRY MPO V OBLASTI ENERGETIKY SE ZŘETELEM NA KONKURENCESCHOPNOST ČESKÉHO PRŮMYSLU ředitel sekce energetiky Obsah prezentace: 1/ Elektroenergetika 2/ Plynárenství 3/ Jádro a aktualizace ASEK 4/ Energetická účinnost 5/ Informace k operačním programům Přenosová soustava a její přetěžování

Více

Retail summit 6. 2. 2013 Obchod & budoucí zdroje. Praha 6. 2. 2013

Retail summit 6. 2. 2013 Obchod & budoucí zdroje. Praha 6. 2. 2013 Retail summit 6. 2. 2013 Obchod & budoucí zdroje Praha 6. 2. 2013 Vývoj cen zdrojů věštění z křišťálové koule Jak se bránit výkyvům v cenách zdrojů? Zajištění (hedging) Fixace ceny v čase Predikce / prognostika

Více

Obchodování s elektřinou z OZE v režimu zeleného bonusu

Obchodování s elektřinou z OZE v režimu zeleného bonusu Obchodování s elektřinou z OZE v režimu zeleného bonusu BIOMASA & ENERGETIKA 2012 Konference Cz Biom Praha, 27.11. 2012 1 Motivace Snažíme se plně integrovat elektřinu z obnovitelných zdrojů do transparentního

Více

Volební program TOP 09 ENERGETIKA. Jan Husák

Volební program TOP 09 ENERGETIKA. Jan Husák 17/09/2013 Volební program TOP 09 Jan Husák Energetika = klíčová oblast ekonomiky, Přímý vliv na bezpečnost a suverenitu státu. Strategické odvětví - nutnost dlouhodobého politického konsenzu napříč politickým

Více

Do jaké míry ovlivní energetické úspory bilanci výroby elektřiny a poptávku po ní?

Do jaké míry ovlivní energetické úspory bilanci výroby elektřiny a poptávku po ní? Do jaké míry ovlivní energetické úspory bilanci výroby elektřiny a poptávku po ní? Diskusní setkání IVD Energetické úspory jako příležitost k růstu City Tower, Praha, 10. 3. 2015 1 Obsah Atraktivita elektřiny

Více

enia úspor v podnikoch rodná konferencia ENEF 2012 16.10. - 18.10. 2012 Energetický audit - príklady Michal Židek VŠB - TU Ostrava - 1 -

enia úspor v podnikoch rodná konferencia ENEF 2012 16.10. - 18.10. 2012 Energetický audit - príklady Michal Židek VŠB - TU Ostrava - 1 - Energetický audit - príklady riešenia enia úspor v podnikoch 10. medzinárodn rodná konferencia ENEF 2012 16.10. - 18.10. 2012 Michal Židek VŠB - TU Ostrava VÝZKUMNÉ ENERGETICKÉ CENTRUM - 1 - OSNOVA 1.

Více

Indikátory udržitelné energetiky jako součást EM PORSENNA o.p.s.

Indikátory udržitelné energetiky jako součást EM PORSENNA o.p.s. Indikátory udržitelné energetiky jako součást EM PORSENNA o.p.s. 1 Obsah Energetický management Obecné informace a principy Energetické plánování Příklady z praxe Indikátory udržitelné energetiky Sledování

Více

Studie uplatnění tepelných čerpadel pro bytový dům

Studie uplatnění tepelných čerpadel pro bytový dům Dny teplárenství a energetiky 2015 (22. 4. 2015) Studie uplatnění tepelných čerpadel pro bytový dům Ing. Michal Žlebek VŠB-TU Ostrava Výzkumné energetické centrum Obsah Stávající stav CZT v ČR Zdroje tepla

Více

Jan Matějka ECO trend Research centre s.r.o.

Jan Matějka ECO trend Research centre s.r.o. R E G I O N A L S U S T A I N A B L E E N E R G Y P O L I C Y Regionální mapa obnovitelných zdroju energie Stávající stav obnovitelných zdrojů energie v ČR a konflikty Národní akční plán OZE a výzkum Jan

Více

Dopady dotační a ekologické politiky na postavení zemního plynu

Dopady dotační a ekologické politiky na postavení zemního plynu Dopady dotační a ekologické politiky na postavení zemního plynu Vladimír Štěpán Září 2011 ENA s.r.o. stepan@ena.cz Strategické cíle EU do roku 2050 nejsou pro plyn příznivé, plyn je tolerován jen na příštích

Více

Akční plán pro biomasu

Akční plán pro biomasu Akční plán pro biomasu Potenciál zemědělské a lesní biomasy Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. OZE v perspektivě EU 2. Národní akční plán pro obnovitelnou energii 3. Akční Plán pro biomasu

Více

Snižování energetické náročnosti Potenciál úspor v ČR

Snižování energetické náročnosti Potenciál úspor v ČR Snižování energetické náročnosti Potenciál úspor v ČR Ing. Petr Kotek, Ph.D. jednatel společnosti EnergySim s.r.o místopředseda Asociace energetických specialistů, o.s. energetický auditor (specialista)

Více

Sdruženívelkých spotřebitelů energie (SVSE) http://www.aem.cz Luděk Piskač tajemník SVSE. svse@aem.cz +420 266 753 534; +420 737 727 835

Sdruženívelkých spotřebitelů energie (SVSE) http://www.aem.cz Luděk Piskač tajemník SVSE. svse@aem.cz +420 266 753 534; +420 737 727 835 Dopad vývoje cen na průmyslovéodběratele, srovnání cen v jednotlivých zemích ENEF -9.11. 2006 Asociace Energetických Manažerů Partyzánská7, 170 00 Praha 7 Sdruženívelkých spotřebitelů energie (SVSE) http://www.aem.cz

Více

210/2011 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST

210/2011 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST 210/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 1. července 2011 o rozsahu, náležitostech a termínech vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie a souvisejících služeb Energetický regulační úřad stanoví podle

Více

Elektrárny A1M15ENY. přednáška č. 1. Jan Špetlík. Katedra elektroenergetiky, Fakulta elektrotechniky ČVUT, Technická 2, 166 27 Praha 6

Elektrárny A1M15ENY. přednáška č. 1. Jan Špetlík. Katedra elektroenergetiky, Fakulta elektrotechniky ČVUT, Technická 2, 166 27 Praha 6 Elektrárny A1M15ENY přednáška č. 1 Jan Špetlík spetlij@fel.cvut.cz v předmětu emailu ENY Katedra elektroenergetiky, Fakulta elektrotechniky ČVUT, Technická 2, 166 27 Praha 6 Dělení a provoz výroben elektrické

Více

STUDIE - vyhodnocení ekonomických důvodů a výhodnosti výstavby vlastní plynovodní kotelny

STUDIE - vyhodnocení ekonomických důvodů a výhodnosti výstavby vlastní plynovodní kotelny STUDIE - vyhodnocení ekonomických důvodů a výhodnosti výstavby vlastní plynovodní kotelny Název stavby: Instalace plynové kotelny bytového domu, ul. Píškova Místo stavby : Píškova 1960/40, Praha 13 Charakter

Více

Vzorový příklad Energetický model (přírůstkový) Rekonstrukce kotelny na uhlí s instalací kotle na biomasu

Vzorový příklad Energetický model (přírůstkový) Rekonstrukce kotelny na uhlí s instalací kotle na biomasu Vzorový příklad Energetický model (přírůstkový) Rekonstrukce kotelny na uhlí s instalací kotle na biomasu MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz

Více

Energeticko-technický inovační klastr, z. s. se sídlem Komenského nám. 125, Pardubice

Energeticko-technický inovační klastr, z. s. se sídlem Komenského nám. 125, Pardubice Energeticko-technický inovační klastr, z. s. se sídlem Komenského nám. 125, Pardubice Optimalizace velikosti jističů a distribučních sazeb u odběrných míst nízkého napětí elektřiny Zákon 458/2000 Sb.-

Více

záměnou kotle a zateplením

záměnou kotle a zateplením Úroveň snížen ení emisí záměnou kotle a zateplením Mgr. Veronika Hase Seminář: : Technologické trendy při p i vytápění pevnými palivy Horní Bečva 9.11. 10.11. 2011 Obsah prezentace Účel vypracování studie

Více

KONTEJNEROVÉ MIKRO-KOGENERAČNÍ JEDNOTKY

KONTEJNEROVÉ MIKRO-KOGENERAČNÍ JEDNOTKY KONTEJNEROVÉ MIKRO-KOGENERAČNÍ JEDNOTKY Energie pro budoucnost Brno 8/10/2013 1/14 Michal Schrimpel, Roman Mašika Skupina ČKD GROUP je společenství inženýrských a výrobních firem podnikajících v segmentech:

Více

Dalkia v Ostravě. Radek Sandri. 11.9.2013, seminář Smart City Ostrava, VŠB-TUO

Dalkia v Ostravě. Radek Sandri. 11.9.2013, seminář Smart City Ostrava, VŠB-TUO Dalkia v Ostravě Radek Sandri 11.9.2013, seminář Smart City Ostrava, VŠB-TUO Skupina Dalkia v České republice 8 společností: Dalkia Česká republika Dalkia Kolín Dalkia Mariánské Lázně Olterm & TD Olomouc

Více