Zpracování průkazu energetické náročnosti budov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpracování průkazu energetické náročnosti budov"

Transkript

1 NEMOCNICE BŘECLAV, příspěkoá organizace U nemocnice 1, Břecla telefon: , fax , IČ: , DIČ: CZ , zapsaná Obchodním rejstříku u Krajského soudu Brně, oddíl Pr, ložka č ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Náze: Zpracoání průkazu energetické náročnosti budo 1.) Identifikační údaje zadaatele: Nemocnice Břecla, příspěkoá organizace sídlo: U nemocnice 1, PSČ IČ: , DIČ: CZ telefon: , fax: , statutární zástupce: MUDr. Janka Bambasoá, MPH, ředitelka nemocnice kontaktní osoba: Ing. Pael Jurica, edoucí HT úseku, tel (dále jen zadaatel ) 2.) Druh a předmět eřejné zakázky Zadaatel ypisuje ýběroé řízení dle Zásad ztahů JMK k PO ze dne e.č.: 36/INA-VOK. Jedná se o eřejnou zakázku malého rozsahu dle bodu uedených Zásad. Druhem eřejné zakázky dle 12 odst. 3, zákonem č. 137/2006 Sb., o eřejných zakázkách, je eřejná zakázka malého rozsahu. Předmětem plnění zakázky je ypracoání průkazu energetické náročnosti budo souladu se zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií, e znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 406/2000 Sb.). Přeažující kód CPV: Poradenstí oblasti energetické účinnosti 3.) Lhůta a místo pro podání nabídek Lhůta pro podání nabídek je stanoena zadaatelem do dne do 14:00 hod., přičemž této lhůtě je třeba nabídku doručit na adresu sídla zadaatele. V případě osobního doručení je třeba nabídku předat sídle zadaatele, na sekretariátu ředitele praconí dny době od 8:00 do 15:00 hodin, nejpozději pak taktéž e ýše označeném termínu, tj. do dne :00 hod. K nabídkám doručeným po lhůtě k podání nabídek stanoené zadaatelem, tj. po 14:00 hod , nebude přihlíženo a budou bez dalšího ráceny uchazeči.. Nabídka musí být uzařené obálce, opatřená na uzáěře razítky zájemce a ýrazně označena NEOTVÍRAT - Zpracoání průkazu energetické náročnosti budo 1 / 14

2 Adresa zadaatele pro podání dodatečných informací k zadáacím podmínkám, resp. zadáací dokumentaci (dále též ZD ) anebo pro podání nabídky: Nemocnice Břecla, příspěkoá organizace U nemocnice Břecla Adresa datoé schránky zadaatele pro podání dodatečných informací k zadáacím podmínkám: Identifikátor datoé schránky: zmmk6ii Nabídku není možné podat prostřednictím datoé schránky. Dodaatel je opráněn po zadaateli požadoat písemně dodatečné informace k zadáacím podmínkám. Písemná žádost musí být zadaateli doručena nejpozději 5 praconích dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. 4.) Specifikace předmětu eřejné zakázky Předmětem plnění eřejné zakázky je zhotoení průkazu energetické náročnosti budo (dále jen PENB )pro budoy, které jsou e lastnictí Jihomoraského kraje a jsou předány k hospodaření Nemocnici Břecla, příspěkoé organizaci na základě Zřizoací listiny příspěkoé organizace ze dne Zhotoitel PENB je poinen poskytnout předmět plnění této zakázky zadaateli zejména souladu se zákonem č. 406/2000 Sb., platném znění a podle platných proáděcích předpisů k tomuto zákonu, pokud tyto nabyly ke dni předání zakázky účinnosti. PENB budou zadaateli sloužit ke splnění poinnosti lastníka budo podle zákona č. 406/2000 Sb. Budoy, na které budou zpracoány PENB se nacházejí areálu Nemocnice Břecla katastrálním území Břecla na listu LV 6844 a areálu Nemocnice Valtice katastrálním území Valtice na listu LV Uchazeč je poinen nabídce (nabídkoých cenách) zohlednit i praděpodobné změny souisející legislatiy po dobu platnosti smlouy, zejména pak případnou proáděcí yhlášku k zákonu č. 406/2000 Sb.Uchazeč není opráněn průběhu plnění a platnosti smlouy požadoat jakékoli úpray nabídkoých (smluních cen), a to např. z důodu změny proáděcí yhlášky. Zadaatel, s ohledem ke skutečnosti, že dokumentace k budoám některých případech není kompletní upozorňuje na tento fakt a zdůrazňuje, že dokumentaci poskytne pouze takoém rozsahu, jakém ji má sám k dispozici. V době zpracoání této ZD zadaatel není schopen určit konkrétní budoy zadané ke zpracoání PENB, natož jakou dokumentaci či informace bude mít k dispozici k datu podpisu smlouy. Zadaatel předpokládá, že ětšina podkladů předaných rámci plnění zakázky na zpracoání PENB pro areál 2 / 14

3 Nemocnice Břecla bude úplná, ašak pro areál Nemocnice Valtice zhledem k době ýstaby neúplná. Za tímto účelem uchazeči ymezí nabídce dě nabídkoé ceny ( členění podle předepsaných kategorií budo pro následující da případy: Zadaatel předá dodaateli rámci plnění zakázky ětšinu potřebné dokumentace ( elektronické, popř. listinné podobě) a ětšinu nezbytných informací pro zpracoání PENB; a dodaatel si tedy sám zjistí (doměří) anebo oěří již jen některé chybějící informace; Zadaatel předá dodaateli rámci plnění zakázky jen základní informace o budoě a popř. nekompletní nebo žádnou dokumentaci a dodaatel si tedy sám zjistí (doměří) chybějící informace pro řádné zpracoání PENB. Vybraný dodaatel nebude opráněn průběhu plnění a platnosti smlouy požadoat jakékoli úpray nabídkoých (smluních cen), a to např. z důodu, že musí ke každé budoě pořizoat ještě další informace potřebné pro zpracoání PENB anebo opakoaně proádět místní měření apod. Prohlídka budoy určené k PENB Pro uchazeče pro zpracoání PEM se prohlídka budo uskuteční po předchozí domluě, nejpozději šak 5 praconích dnů před koncem lhůty pro podání nabídek. Forma a způsob zpracoání PENB Dodaatel zpracuje PENB e formě a o obsahu podle platné proáděcí legislatiy době předání zakázky souladu se zákonem č. 406/2000 Sb. Předání PENB zadaateli Dodaatel předá PENB zadaateli listinné podobě e třech originálech a elektronické formě na CD/DVD. Dodaatel zároeň připraí předáací protokol. Zadaatel zkontroluje podklady k PENB (podle ýše uedené ěty) a případě, že neshledá nedostatky, tak potrdí dodaateli přezetí PENB na předáacím protokole. Pokud zadaatel shledá nedostatky předáaných podkladech PENB, pak je ymezí předáacím protokole. Dodaatel je poinen zjištěné nedostatky odstranit a znou yzat zadaatele k přezetí PENB. Lhůta ke zpracoání a předání PENB končí až dnem potrzení zadaatele přezetí bezadného PENB na předáacím protokole. Zadaatel připomíná, že za formální a ěcně spráný obsah každého PENB, podle platné legislatiy, je plně odpoědný pouze dodaatel, a tedy že podpisem zadaatele na předáacím protokole nepřechází na zadaatele jakákoli odpoědnost za formální či ěcnou spránost PENB zpracoaného dodaatelem. 3 / 14

4 Přehled budo dle yužití Areál Nemocnice Břecla kolaudoán letech Náze budoy Lůžkoý objekt A Lůžkoý objekt B Parcelní číslo 4713/1 4713/2 4892/1 4892/2 Předpokládaná stažná plocha m2 (součet ploch šech podlaží č. suterénu) Operační sály E Popis staby Paneloá budoa, 5 NP, 1 PP, roce 2007 zateplena s ýměnou okenních ýplní Paneloá budoa, 5 NP, 1 PP, roce 2007 zateplena s ýměnou okenních ýplní Zděná budoa s nosným skeletem, 2 NP, 1 PP, roce 2007 zateplena s ýměnou okenních ýplní Ředitelstí F četně spojoacího krčku 4894/ Zděná budoa s nosným skeletem, 2 NP, 1 PP, roce 2007 zateplena s ýměnou okenních ýplní Rentgeny C 4448/1 4448/ Centrální příjem D 4894/ Zděná staba s nosným skeletem, 2 NP, 1 PP, roce 2007 zateplena s ýměnou okenních ýplní Zděná budoa s nosným skeletem, 2 NP, 1 PP, roce 2007 zateplena s ýměnou okenních ýplní Transfuzní oddělení H četně spojoacího krčku Zděná budoa s nosným skeletem, 2 NP, 1 PP, roce 2007 zateplena s ýměnou okenních ýplní Vstupní objekt S 4449/ Vrátnice 4449/2 17 Energoblok K Kotelna L Prádelna M Kuchyně N Spalona Zděná budoa s nosným skeletem, 2 NP, 1 PP, roce 2007 zateplena s ýměnou okenních ýplní Staba se železných profilů (rámů) yplněných zasklením. 1 NP Zděná budoa nezateplená, skládající se ze skladu PHM, trafostanice, náradního zdrole el. energie, sociálního zázemí rátnice, 1NP Zděná budoa s nosným skeletem, nezateplená, 2 NP Zděná budoa s nosným skeletem, nezateplená, 2 NP, 1 PP Zděná budoa s nosným skeletem, nezateplená, 2 NP, 1 PP Zděná budoa s nosným skeletem nezateplená, 2 NP 4 / 14

5 Podzemní transportní nádraží Zásoboací ústředna O Garáže, sklad hořlain, sklad medicinálních plynů Zděná staba, 1 PP Zděná budoa s nosným skeletem, nezateplená, 2 NP, 1 PP Zděná budoa nezateplená, skládající se ze garáží, skladu hořlacin a skladu medicinálních plynů, 1 NP Regulační stanice plynu Ubytona nemocnice Kotelna ubytony Zděná budoa, 1 NP Paneloá nepodsklepená staba, 8 NP, roce 2010 došlo k ýměně okenních profilů Zděná budoa skládající se z kotelny a dílny dřeoýroby, 1 NP Krytá odstaná plocha ozidel Paneloá budoa dříe sloužící jako inestiční sklad, 1 NP Vodojem Zděná budoa, nezateplená, skládající se z čerpací stanice a odojemu, 1 NP V následující tabulce jsou budoy rozděleny do 5 kategorií podle předpokládané ýměry celkoé energetické ztažné plochy. Celkoá předpokládaná energeticky ztažná plocha budoy m 2 Počet budo předpokládaných k ypracoání PENB ětší než / 14

6 Areál nemocnice e Valticích Náze budoy Hlaní budoa Předpokládaná stažná plocha m2 Parcelní číslo (součet ploch šech podlaží č. suterénu) 633/1 633/ Popis staby Zděná budoa cihloá, 3 NP, 1 PP Kotelna 632/8 647 Prádelna 632/6 700 Hospodářský úsek 632/ Spojoací krček 633/4 33 Vrátnice 632/2 80 Sklad 632/3 144 trafostanice 632/ Márnice 632/9 121 Zděná budoa, 1NP Zděná budoa, 1NP Zděná budoa, 2 NP Zděná budoa, 1 NP Zděná budoa, 1 NP - neytápěn Zděná budoa, 1 NP - neytápěn Zděná budoa, 1 NP, částečně ytápěno Zděná budoa, 1 NP, částečně ytápěno Sklad 632/ Zděná budoa, 1 NP, částečně ytápěno Sklad 632/12 92 Vodárna Zděná budoa, 1 NP - částečně ytápěno Zděná budoa, 1 NP, částečně ytápěno 6 / 14

7 V následující tabulce jsou budoy rozděleny do 4 kategorií podle předpokládané ýměry celkoé energetické ztažné plochy. Celkoá předpokládaná energeticky ztažná plocha budoy m 2 Počet budo předpokládaných k ypracoání PENB ětší než Požadaky na zpracoání popisu nabízeného plnění Uchazeč uede nabídce roněž šechny podmínky, kterými podmiňuje řádné a komplexní splnění předmětu zakázky, které šak nesmí být rozporu s podmínkami uedenými této ZD anebo, které by rozšiřoaly podmínky či součinnost zadaatele na plnění apod. 5.) Obchodní podmínky Požadaky na způsob zpracoání nabídkoé ceny Nabídkoé ceny předmětu plnění musí být zpracoány podle členění následujících dou tabulkách. Všechny ceny tabulce musí být yplněny. Všechny ceny musí být zaokrouhleny na celé Kč bez desetinných míst. Nabídkoé ceny případě, že zadaatel předá dodaateli rámci zpracoání zakázky ětšinu potřebné dokumentace ( elektronické, popř. listinné podobě) a ětšinu nezbytných informací pro zpracoání PENB; a dodaatel si tedy sám zjistí (doměří) anebo oěří již jen některé chybějící informace; Celkoá energeticky ztažná plocha budoy m 2 Nabídkoá cena za jeden PENB Kč bez DPH Předpokládaný počet budo Nabídkoá cena za předpokládaný počet PEN Kč bez DPH Nabídkoá cena za předpokládaný počet PENB Kč s DPH (DPH platné k podání nabídky) 7 / 14

8 ětší než Celkoá cena za PENB případě, že zadaatel předá dodaateli ětšinu potřebné dokumentace 21 Zadaatel předá dodaateli rámci zpracoání zakázky jen základní informace o budoě a popř. nekompletní nebo žádnou dokumentaci a dodaatel si tedy sám zjistí (doměří) chybějící informace pro řádné zpracoání PENB; Celkoá energeticky ztažná plocha budoy m 2 Nabídkoá cena za jeden PENB Kč bez DPH Předpokládaný počet budo ětší než Nabídkoá cena za předpokládaný počet PENB Kč bez DPH Nabídkoá cena za předpokládaný počet PENB Kč s DPH (DPH platné k podání nabídky) Celkoá cena za PENB případě, že zadaatel předá dodaateli jen základní informace 8 Všechny nabídkoé ceny musí být stanoeny jako ceny nejýše přípustné a konečné. V těchto cenách musí být již započítány eškeré souisející ceny, náklady, poplatky, pojištění, licence apod. Všechny dodáky nebo souisející služby musí být poskytnuty zadaateli požadoaném rozsahu, a to bez jakéhokoli omezení. Dodaatel není opráněn doúčtoat zadaateli jakékoli dodatečné služby, práce či dodáky, které budou nezbytné pro řádné splnění dílčího nebo celého předmětu zakázky, a to např. i z důodu, že dodaatel chybně odhadl dílčí cenu anebo poskytnul nekalitní službu či dodáku, jejichž důsledku bylo nezbytné 8 / 14

9 poskytnout další plnění pro komplexní a řádné splnění dílčího nebo celého předmětu zakázky apod. V případě, že daný objekt dle yužití nebude podléhat zpracoání PENB dle zákona 406/2000 Sb., platném znění, bude cena díla o tento objekt ponížena o nabídkoou cenu dle tabulek. V případě, že dojde k naýšení posuzoaných objektů bude cena díla naýšena o nabídkoou cenu dle tabulek. Všechny nabídkoé ceny musí být stanoeny nárhu smlouy jako ceny smluní a platné nezměněné ýši od data nabytí účinnosti nebo platnosti smlouy až do ukončení platnosti smlouy. Nabídkoé ceny bude možné uprait pouze souislosti se změnou daňoých předpisů týkajících se DPH, a to o ýši, která bude odpoídat takoé legislatiní změně. Platební podmínky Platba za zpracoané a řádně předané PENB budo dle smlouy bude proedena na základě faktury ystaené dodaatelem, a to až po přezetí PENB ze strany zadaatele, tj. po potrzení zadaatele o bezadném předání dokumentace k PENB na předáacím protokolu. Faktura bude doručena objednáateli se splatností 90 dnů od přezetí faktury zadaatelem. Fakturace i platba budou proáděny české měně. Zálohy zadaatel neposkytuje. Předpokládaná hodnota eřejné zakázky Předpokládanou hodnotu eřejné zakázky zadaatel stanoil na hodnotu 450 tis. Kč bez DPH. Zadaatel může smlouu ypoědět z jakéhokoli důodu, resp. bez udání důodu, a to s ýpoědní lhůtou 1 měsíce s tím, že ýpoědní lhůta začne běžet od prního dne měsíce následujícího po měsíci němž byla doručena ýpoěď. Místo plnění eřejné zakázky Místem plnění eřejné zakázky jsou budoy sídlící na adrese: Nemocnice Břecla, příspěkoá organizace U nemocnice Břecla Ubytona Nemocnice Břecla U nemocnice Břecla 9 / 14

10 Nemocnice Valtice Klášterní Valtice Doba platnosti smlouy Zhotoitel se zaazuje předat zadaateli předmět plnění yplýající z této smlouy zadaateli do Sankce případě nedodržení lhůty plnění V případě nedodrženi lhůty plnění, tj. zpracoání a předání PENB dle této zadáací dokumentace ke šem ýše uedeným budoám bez ad, je sankce pro dodaatele podobě smluní pokuty e ýši 0,5 % z ceny za každý započatý den zpožděni předání a přezetí bezadného předmětu plnění a potřebné dokumentace k PENB. Uplatněním sankce není omezeno práo zadaatele na uplatnění případné náhrady škody celé ýši. Zadáací lhůta Zadáací lhůta, tj. lhůta, po kterou je uchazeč ázán sojí nabídkou je stanoena do Požadaky na arianty nabídek podle 70 zákona Zadaatel nepřipouští arianty. Požadaky na subdodaatele Subdodaatel je osoba, pomocí které má dodaatel plnit určitou část eřejné zakázky ( 331 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, e znění pozdějších předpisů) nebo která má poskytnout dodaateli k plnění eřejné zakázky určité ěci či práa. V případě subdodaatele, pomocí kterého má dodaatel plnit určitou část eřejné zakázky zadaatel požaduje, aby uchazeč e sé nabídce specifikoal části eřejné zakázky, které má úmyslu zadat jednomu či íce subdodaatelům, a aby uedl identifikační údaje každého subdodaatele. Zadaatel si neyhrazuje požadaek na určitou ěcně ymezenou část plnění předmětu eřejné zakázky, která by nesměla být plněna subdodaatelem. U každého subdodaatele, kterému má uchazeč úmyslu zadat část eřejné zakázky, musí uchazeč nabídce uést: identifikační údaje subdodaatele rozsahu 17 odst. 1 písm. d) zákona č. 137/2006 Sb., o eřejných zakázkách: identifikačními údaji se rozumí obchodní firma nebo náze, sídlo, prání forma, identifikační číslo osoby (dále jen "identifikační číslo"), bylo-li přiděleno, pokud jde 10 / 14

11 o pránickou osobu, a obchodní firma nebo jméno a příjmení, místo podnikání, popřípadě místo tralého pobytu, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, pokud jde o fyzickou osobu; uedení částí eřejné zakázky, která má být plněna prostřednictím subdodaatele; V případě subdodaatele, pomocí kterého má dodaatel úmyslu prokázat splnění určité části kalifikace Podle 51 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o eřejných zakázkách: Pokud není dodaatel schopen prokázat splnění určité části kalifikace požadoané eřejným zadaatelem podle 50 odst. 1 písm. b) a d) plném rozsahu, je opráněn splnění kalifikace chybějícím rozsahu prokázat prostřednictím subdodaatele. Dodaatel je takoém případě poinen eřejnému zadaateli předložit: a) doklady prokazující splnění základního kalifikačního předpokladu subdodaatelem podle 53 odst. 1 písm. j) a profesního kalifikačního předpokladu podle 54 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o eřejných zakázkách b) smlouu uzařenou se subdodaatelem, z níž yplýá záazek subdodaatele k poskytnutí plnění určeného k plnění eřejné zakázky dodaatelem či k poskytnutí ěcí či prá, s nimiž bude dodaatel opráněn disponoat rámci plnění eřejné zakázky, a to alespoň rozsahu, jakém subdodaatel prokázal splnění kalifikace podle 50 odst. 1 písm. b) a d). Dodaatel není opráněn prostřednictím subdodaatele prokázat splnění kalifikace podle 54 písm. a).dodaatel, který podal nabídku zadáacím řízení, nesmí být současně subdodaatelem, jehož prostřednictím jiný dodaatel tomtéž zadáacím řízení prokazuje kalifikaci.pokud dodaatel podá íce nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodaateli, nebo je subdodaatelem, jehož prostřednictím jiný dodaatel tomtéž zadáacím řízení prokazuje kalifikaci, zadaatel šechny nabídky podané takoým dodaatelem yřadí. Dodaatele, jehož nabídka byla yřazena, zadaatel bezodkladně yloučí z účasti zadáacím řízení. Vyloučení uchazeče četně důodu zadaatel bezodkladně oznámí uchazeči. Požadaky na zpracoání nárhu smlouy Součástí nabídky musí být nárh smlouy. Uchazeč zpracuje nárh smlouy na plnění eřejné zakázky podle sých zyklostí, ale při zachoání a doplnění šech podmínek uedených této ýzě. Nárh smlouy i nabídka musí být českém jazyce. Zadaatel doporučuje, aby nárh smlouy byl do nabídky přiložen e formátu.doc. Součástí nárhu smlouy musí být šechny následující podmínky, z nichž některé jsou připraeny pro zapracoání do nárhu smlouy. V případě rozporu při plnění záazků ze smlouy, a to zejména případech neupraených smlouou, platí zadáací podmínky eřejné zakázky stanoené zadaatelem, popř. podmínky uedené nabídce ybraného dodaatele. Zadaatel se zaazuje uhradit dodaateli z jakékoli neopráněně neuhrazené části faktury dodaatele (četně DPH) úrok z prodlení e ýši stanoené nařízením lády č. 11 / 14

12 142/1994 Sb., platném znění, za každý den prodlení. Zadaatel může smlouu ypoědět z jakéhokoli důodu, resp. bez udání důodu, a to s ýpoědní lhůtou 1 měsíce s tím, že ýpoědní lhůta začne běžet od prního dne měsíce následujícího po doručení ýpoědi. Nárh smlouy musí být yhotoen souladu s příslušnými ustanoeními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, e znění pozdějších předpisů,a souisejících práních předpisů.smloua nabýá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluními stranami. Nárh smlouy musí být podepsán osobou opráněnou jednat jménem uchazeče či za uchazeče. 6.) Způsob hodnocení nabídek Nabídky budou hodnoceny souladu s ust. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o eřejných zakázkách, a dle kritéria nejnižší nabídkoá cena. Zadaatel bude hodnotit celkoou nabídkoou cenu za splnění předmětu eřejné zakázky bez DPH. Hodnoticí komise sestaí pořadí uchazečů od prního k poslednímu s ohledem na ýši nabídkoé ceny, nejhodnější nabídka je takoá, která nabízí nejnižší nabídkoou cenu, rozhodující je cena bez DPH. 7.) Požadaky na prokázání splnění kalifikace (A.) Základní kalifikační předpoklady (A1.) Dodaatel musí nabídce prokázat splnění základních kalifikačních předpokladů podle 53 odst. 1 zákona. (A2.) Zadaatel požaduje prokázání splnění základních kalifikačních předpokladů předložením čestného prohlášení a to jak za pránickou osobu, tak i za statutární orgán/ každého člena statutárního orgánu. (B.) Profesní kalifikační předpoklady (B1.) Dodaatel musí nabídce prokázat splnění profesních kalifikačních předpokladů rozsahu 54 písm. a), b) a d) zákona. Způsob prokázání jednotliých profesních kalifikačních předpokladů je ueden dále, přičemž postačuje doložení prosté kopii. Stáří se prokazuje souladu s ust. 57 zákona o eřejných zakázkách. (B2.) Splnění profesních kalifikačních předpokladů prokáže dodaatel, který předloží: ýpis z obchodního rejstříku, pokud je něm zapsán, či ýpis z jiné obdobné eidence, pokud je ní zapsán, doklad o opránění k podnikání podle zláštních práních předpisů rozsahu odpoídajícím předmětu eřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné žinostenské opránění či licenci, doklad osědčující odbornou způsobilost dodaatele nebo osoby, jejímž prostřednictím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění eřejné zakázky nezbytná podle zláštních práních předpisů 44) 12 / 14

13 ) Například zákon č. 360/1992 Sb., o ýkonu poolání autorizoaných architektů a o ýkonu poolání autorizoaných inženýrů a techniků činných e ýstabě, e znění pozdějších předpisů Dodaatel nebo osoby, jejímž prostřednictím odbornou způsobilost zabezpečuje, musí splňoat podmínku pro energetické specialisty podle 10 zákona č. 406/2000 Sb. platném znění a musí být zapsáni na seznamu energetických specialistů s opráněním ydáat energetické průkazy, který ede Ministersto průmyslu a obchodu České republiky a který je zeřejněn na internetoé stránce Splnění kalifikace e smyslu 54 písm. d) uchazeč doloží nabídce předložením (kopie) certifikátu ystaeného MPO. (B3.) Výše uedené kalifikační podmínky e smyslu 54 písm. d) se plném rozsahu ztahují i na případné subdodaatele dodaatele, pokud tento zamýšlí zadat část plnění zakázky jednomu či íce subdodaatelům. (B4.) Osoby, prostřednictím kterých dodaatel splní prokázání kalifikace, musí být uedeny e smlouě jako osoby, prostřednictích kterých bude zadaatel plnit smlouu. (C.) Čestné prohlášení o sé ekonomické a finanční způsobilosti splnit eřejnou zakázku (C1.) V souladu s ustanoením 50 odst. 1 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o eřejných zakázkách jedodaatel předloží čestné prohlášení o sé ekonomické a finanční způsobilosti splnit eřejnou zakázku. 8.) Podmínky a požadaky na zpracoání nabídky V nabídce musí být uedeny identifikační údaje uchazeče. Nabídka musí obsahoat nárh smlouy podepsaný osobou opráněnou jednat jménem či za uchazeče. Součástí nabídky musí být roněž další dokumenty požadoané zákonem či zadaatelem. Součástí nabídky musí být roněž doklady a informace prokazující splnění kalifikace. Nabídky se podáají písemně 1 yhotoení, a to listinné podobě. Uchazeč podáá nabídku e lhůtě pro podání nabídek. Nabídka listinné podobě musí být podána řádně uzařené obálce označené názem eřejné zakázky. Za účelem prokazatelného a uceleného obsahu nabídky zadaatel doporučuje, aby šechny listy nabídky (četně šech příloh) byly očísloány průběžnou číselnou řadou začínající číslem 1. Zadaatel doporučuje jako součást nabídky předložení eškeré textoé a tabulkoé části nabídky elektronické formě na hodném médiu (nejlépe CD, DVD) e formátech.doc,.xls,.pdf. Elektronická forma musí být plné shodě s listinnou formou nabídky. Je-li zadaatelem zadáacích podmínkách nebo zákonem yžadoáno prohlášení či čestné prohlášení, musí být podepsáno osobou opráněnou jednat jménem uchazeče či za uchazeče a předloženo originále či úředně oěřené kopii. V případě, že osoba opráněná jednat jménem uchazeče či za uchazeče poěří jednáním či podpisem jinou osobu, musí být (kromě požadoaného prohlášení či čestného prohlášení) součástí nabídky originál nebo oěřená kopie opránění (zmocnění) pro tuto jinou osobu s jednoznačně ymezeným rozsahem opránění (zmocnění) a s oěřenými podpisy obou stran. 13 / 14

14 Nabídka musí být zpracoána českém jazyce. 9.) Výza k podání nabídky na realizaci zakázky Zadaatel tímto yzýá zájemce k podání nabídky na realizaci zakázky ypracoání průkazu energetické náročnosti budo Řádně podané nabídky nebudou uchazečům ráceny. Náklady uchazeče ýběroého řízení spojené s účastí e ýběroém řízení zadaatel nehradí. Zadaatel prohlašuje, že poskytnuté údaje o jednotliých uchazečích poažuje za důěrné a bude je yužíat jen pro účely tohoto řízení. Zadaatel si yhrazuje práo neuzařít smlouu s žádným uchazečem, odmítnout šechny nabídky, nebo ýběroé řízení bez uedení důodu zrušit. Všechny ýše uedené podmínky musí být obligatorně zapracoány do nárhu smlouy jež bude součástí nabídky. 10.) Ostatní Zadaatel si yhrazuje práo: a) zrušit zadání zakázky b) odmítnout šechny předložené nabídky a neuzařít smlouu se žádným uchazečem c) neracet uchazečům podané nabídky d) opakoat ýzu k podání nabídky s jinými uchazeči, pokud žádná nabídka nesplní požadaky a účel předmětného řízení V Břeclai MUDr. Janka Bambasoá, MPH ředitelka nemocnice 14 / 14

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek)

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Veřejný zadavatel: Název: Město Vimperk Sídlem: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Zastoupený: Ing. Jaroslava Martanová, starostka IČO: 00250805 vyhlašuje veřejnou

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace, Nádražní 4, 69301 Hustopeče se sídlem Nádražní 4, 693 01 Hustopeče, jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou

Více

Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí

Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí Obec Hosty Hosty 84 37501 Týn nad Vltavou IČO: 00581348 Adr. datové schránky: ijbamr6 Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ POŘADOVÉ ČÍSLO ÚKONU: 3 Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ Výzva k podání nabídky zadávanou podle

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky zadané v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název zakázky: Kantor

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ) Kontaktní osoba: Martin Čech Tel.: 267 994 535 Fax: 272 936 386 E-mail: martin.cech@sfzp.cz Název veřejné zakázky: Odborné poradenství pro program GIS (Zelená úsporám) Zadávací dokumentace dle ustanovení

Více

VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ

VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem,,zateplení ZŠ Zeměchy podle 6 a 18 odst. 5 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Tyršova 1832/9, 70200 Ostrava Moravská Ostrava IČ: 27857255 DIČ:

Tyršova 1832/9, 70200 Ostrava Moravská Ostrava IČ: 27857255 DIČ: Výzva k podání cenových nabídek Pro výběrové řízení v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku a instalaci. Výzva k podání cenových nabídek (dále jen Výzva ) byla zpracována mimo režim zákona č.137/2006

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Příloha č.1 Výzvy k podání nabídek Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na služby zadávané v souladu s Příručkou pro žadatele a příjemce výzvy č. 56 Operačního programu Vzdělávání pro

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE jedná se o zadávací řízení zadávané postupem mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zveřejněnou

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení Vážený pane / Vážená paní, dovoluji si Vás na základě ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách,

Více

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace 2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace se sídlem Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Stavební úpravy mateřské školy Velké Těšany č.p.65

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Stavební úpravy mateřské školy Velké Těšany č.p.65 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Stavební úpravy mateřské školy Velké Těšany č.p.65 VZ/20011/3/01 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační údaje zadavatele: Název

Více

Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem:

Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Poskytnutí úvěru na realizaci investiční akce - Vybudování splaškové kanalizace v obci

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká fakulta 128 43 PRAHA 2 - Albertov 6 +42 2 2491 9868 fax: +42 2 21952174 JMÉNO FIRMY ADRESA adresa Naše Č.j.: PID: UK 13- V Praze dne Vyřizuje: ing.bečvář Telefon:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU KONVEKTOMAT PRO ŠKOLNÍ JÍDELNU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU KONVEKTOMAT PRO ŠKOLNÍ JÍDELNU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU s názvem KONVEKTOMAT PRO ŠKOLNÍ JÍDELNU NA POSTUP ZADAVATELE PŘI ZADÁVÁNÍ TÉTO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY SE NEAPLIKUJÍ POSTUPY PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Mixážní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Dodávka multimediálního vybavení pro projekt Moderní škola Zakázka malého rozsahu na dodávky zadávaná v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání veřejných zakázek Regionálního operačního

Více

VYZÝVÁ k předložení nabídky.

VYZÝVÁ k předložení nabídky. Výzva k podání nabídky Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje (dále jen RRA PK), nám. Republiky 12, 530 21 Pardubice, jako zadavatel, vyzývá k podání nabídky na zakázku malého rozsahu - nejedná

Více

Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor. RNDr. Véle Michal jednatel společnosti VYZÝVÁ

Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor. RNDr. Véle Michal jednatel společnosti VYZÝVÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZADAVATEL: Sídlem: Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor Zastoupený: RNDr. Véle Michal jednatel společnosti IČ: 25171127 NÁZEV ZAKÁZKY: Digitalizace

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Magdalena Krejsarová Tel.: 267 994 313 Fax: 272 936 597 E-mail: verejnazakazka@sfzp.cz Datum: 9. 9. 2008 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

Zábřeh provozní budova sboru dobrovolných hasičů a garáž pro Sportovní kluby Zábřeh

Zábřeh provozní budova sboru dobrovolných hasičů a garáž pro Sportovní kluby Zábřeh M Ě S T O Z Á B Ř E H Masarykovo nám. č. 510/6 tel.: 583 468 111 789 01 Zábřeh fax: 583 416 505 pro účely výběrového řízení dále jen z a d a v a t e l z a s í l á v ý z v u zájemcům o veřejnou zakázku

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Realizace bezbariérového přístupu - Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž VZ/2015/2/01 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační

Více

Odborné učiliště a Praktická škola,

Odborné učiliště a Praktická škola, Odborné učiliště a Praktická škola, Mládežnická 329, 543 71 Hostinné, tel. 499524139 Vyřizuje : J. Pilousová Odborné učiliště a Praktická škola, Mládežnická 329, 543 71 Hostinné, dále jen zadavatel, vyhlašuje

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce):

Více

v y z ý v á I. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky

v y z ý v á I. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky Výzva k podání cenové nabídky k účasti ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení na stavební zakázku podle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na realizaci akce: Rekonstrukce

Více

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek)

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Veřejný zadavatel: Název: Sídlem: Zastoupený: IČO: Město Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Ing. Jaroslava Martanová, starostka 00250805 vyhlašuje veřejnou

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Jazykový kurz v zahraničí - Výzva 56 Číslo zakázky: Forma zadání: VZ/2015/2/01 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační údaje zadavatele: Název obchodní firmy:

Více

1. Název veřejné zakázky. 2. Druh zadávacího řízení. 3. Údaje o zadavateli. 4. Preambule a účel smlouvy. 5. Klasifikace předmětu veřejné zakázky

1. Název veřejné zakázky. 2. Druh zadávacího řízení. 3. Údaje o zadavateli. 4. Preambule a účel smlouvy. 5. Klasifikace předmětu veřejné zakázky 1. Název veřejné zakázky 2. Druh zadávacího řízení ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky. 3. Údaje o zadavateli Dodávka kancelářských potřeb Zadavatel: Muzeum Brněnska, příspěvková

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Jan Rambousek Telefon: 267 994 559 Fax: 272 936 695 E-mail: jan.rambousek@sfzp.cz Datum: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen

Více

Oprava sociálních zařízení v ZŠ Příšovice

Oprava sociálních zařízení v ZŠ Příšovice Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace dle 7 odst. 3) a dle 18 odst. 5) zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Vyzýváme Vás v rámci výběrového

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY, PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY, PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY, PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu Identifikace zadavatele: Název: Základní škola Mnichovo Hradiště, Studentská 895, okres Mladá

Více

Oprava místních komunikací, chodníků a odstavných ploch v obci Příšovice. tel./fax. 485 177 025, mobil 602 112 037 e-mail: prisovice@email.

Oprava místních komunikací, chodníků a odstavných ploch v obci Příšovice. tel./fax. 485 177 025, mobil 602 112 037 e-mail: prisovice@email. Výzva k podání nabídky, prokázání splnění kvalifikace a zadávací dokumentace Nejedná se o zadávací řízení ve smyslu zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

Poskytnutí úvěru na financování regenerace panelového domu Svážná 3 v Brně Novém Lískovci

Poskytnutí úvěru na financování regenerace panelového domu Svážná 3 v Brně Novém Lískovci ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY na služby Zadávací řízení: Podrobné podmínky zadávací dokumentace Otevřené zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění Název

Více

FNUSA ICRC Tisk učebních textů pro projekt OP VK

FNUSA ICRC Tisk učebních textů pro projekt OP VK Název projektu OP VK: Nový systém dalšího vzdělávání pedagogů SZŠ a VOŠ v kraji Vysočina Číslo projektu: CZ.1.07/1.3.02/03.0013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o

Více

VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Zadavatel: Městská část Praha 14, IČ: 00231312 ul. Bří. Venclíků 1073 198 21 Praha 9 VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na služby Zajištění

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÝCH NABÍDEK. "Revitalizace centra obce Střítež"

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÝCH NABÍDEK. Revitalizace centra obce Střítež VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÝCH NABÍDEK pro ostatní zakázku malého rozsahu na stavební práce v rámci projektu CZ.1.10/4.1.00/03.00600 "Revitalizace centra obce Střítež" Výzva k podání cenových nabídek byla zpracována

Více

MĚSTO DUBÍ. Poskytnutí revolvingového úvěru na předfinancování dotačních projektů

MĚSTO DUBÍ. Poskytnutí revolvingového úvěru na předfinancování dotačních projektů MĚSTO DUBÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na službu s názvem: Poskytnutí revolvingového úvěru na předfinancování dotačních projektů zadávané dle 18 odst. 3 a 6 zákona č. 137/2006

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA A ZADÁVACÍ PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDKY

PÍSEMNÁ VÝZVA A ZADÁVACÍ PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDKY PÍSEMNÁ VÝZVA A ZADÁVACÍ PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDKY pro vyhlášenou veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce a dodávku mobiliáře V Rýmařově 11.9.2013 ÚPRAVA ZASTÁVEK A PLOCH RÝMAŘOVSKO Zadavatel

Více

VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky

VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky Vybavení nového objektu školy k akci DDŠ a ZŠ Kostelec nad Orlicí Přístavba školy dle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POJIŠTĚNÍ VOZIDEL POVODÍ MORAVY, S.P. na období 1. 4. 2013 31. 3. 2016

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POJIŠTĚNÍ VOZIDEL POVODÍ MORAVY, S.P. na období 1. 4. 2013 31. 3. 2016 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POJIŠTĚNÍ VOZIDEL POVODÍ MORAVY, S.P. na období 1. 4. 2013 31. 3. 2016 Obsah: 1. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 1.1. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM MOTOROVÝCH

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Pavel Komárek, Kateřina Vargová Telefon: 267 994 301 Fax: 272 936 383 E-mail: Pavel.komarek@sfzp.cz Katerina.vargova@sfzp.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Výměna dveří - objekt Angelovova

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Výměna dveří - objekt Angelovova ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pro zpracování nabídky zakázky Výměna dveří - objekt Angelovova ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název zakázky: Výměna dveří objekt Angelovova Zadavatel: Základní škola a mateřská škola ANGEL

Více

MEDICA zdravotní péče, s.r.o. Konská 63, 739 61 Třinec IČO: 27779882 medica@seznam.cz

MEDICA zdravotní péče, s.r.o. Konská 63, 739 61 Třinec IČO: 27779882 medica@seznam.cz MEDICA zdravotní péče, s.r.o. Konská 63, 739 61 Třinec IČO: 27779882 medica@seznam.cz Název projektu: Číslo projektu: Rozšíření služeb a dostupnosti péče mobilního hospice při MEDICA zdravotní péče, s.r.o.

Více

Zadávací dokumentace. Interaktivní technika I.

Zadávací dokumentace. Interaktivní technika I. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu vyhlášené formou otevřeného řízení s názvem Interaktivní technika I. Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

pojištění majetku Národní technické knihovny v Praze 6 Dejvicích

pojištění majetku Národní technické knihovny v Praze 6 Dejvicích 50º6'14.083"N, 14º23'26.365"E Národní technická knihovna National Technical Library Č.j.: NTK/451/09-8 Vyřizuje: Ing. Maštera V Praze dne: 10. 12. 2009 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Název programu: Výzva k podání nabídek ROP NUTS II Jihozápad Registrační číslo a název CZ.1.14/2.4.00/19.02574, Modernizace odborných učeben projektu: a dílen SOŠ Velešín Název zakázky: Pořízení vybavení

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Odborné poradenství při kontrole veřejných zakázek

Odborné poradenství při kontrole veřejných zakázek Kontaktní osoba: Ján Ondík Tel.: 267 994 323 Fax: 272 936 386 E-mail: Jan.ondik@sfzp.cz Název veřejné zakázky: Odborné poradenství při kontrole veřejných zakázek Zadávací dokumentace dle ustanovení 44

Více

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE PRO IMPLEMENTACI ISO 14001:2004, ISO 18001:1999, NÁRODNÍCH AKREDITAČNÍCH STANDARDŮ A PROVEDENÍ INTERNÍCH AUDITŮ NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP

Více

Název veřejné zakázky Nákup mobilních telefonů

Název veřejné zakázky Nákup mobilních telefonů Kontaktní osoba Eva Širůčková, Peter Safko Tel./Fax: 267 994 450, 267 994 475 / 272 936 597 Č. j.: SFZP 095204/2014 E-mail: eva.siruckova@sfzp.cz, peter.safko@sfzp.cz Číslo zakázky: 22/2014 Datum: Název

Více

Sídlištní 136/24, 165 03 PRAHA 6 - Lysolaje

Sídlištní 136/24, 165 03 PRAHA 6 - Lysolaje VÝZVA PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a dle 18 odst. 5 a ve smyslu 21 odst. 1 písm. d) ve spojení s 34 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva )

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) Tato výzva je zároveň zadávací dokumentací a obsahuje veškeré údaje

Více

Identifikační údaje zadavatele MĚSTO MNICHOVICE

Identifikační údaje zadavatele MĚSTO MNICHOVICE VÝZVA MĚSTA MNICHOVICE VZ- č. 13/2014 K PODÁNÍ NABÍDEK na zakázku malého rozsahu na služby dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace ÚPRAVY OBJEKTU BÝVALÉ MŠ - BYTY A UPRAVITELNÉ BYTY"

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace ÚPRAVY OBJEKTU BÝVALÉ MŠ - BYTY A UPRAVITELNÉ BYTY Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Rekonstrukce Centra pod střechou

Rekonstrukce Centra pod střechou VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Vyzýváme Vás v souladu s 6 zákona číslo 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen zákon), a v souladu s Pravidly, kterými se

Více

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem VÝZVA ZÁJEMCŮM k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen Výzva ) s názvem ZPRACOVÁNÍ

Více

Oznámení o zahájení zadávacího řízení. Dodávka rozmetadla hnoje

Oznámení o zahájení zadávacího řízení. Dodávka rozmetadla hnoje Oznámení o zahájení zadávacího řízení Zadavatel: se sídlem, 788 13 DIČ: 699002721 Zastupuje: Ing. Ondřej Kopp, jednatel společnosti Kontakt: Ing. Sylva Suchá, tel. 583 392 122, 733 324 915, mail sylva.sucha@vuchs.cz

Více

Písemná výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu Výměna 2 ks vchodových dveří v objektu Státního okresního archivu Rokycany.

Písemná výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu Výměna 2 ks vchodových dveří v objektu Státního okresního archivu Rokycany. Státní oblastní archiv v Plzni, Sedláčkova 44, 306 12 Plzeň ČÍSLO JEDNACÍ: SOAP/002-2341/2010 TEL: 377 222 480 FAX: 377 222 486 E-MAIL: podatelna@soaplzen.cz, www.soaplzen.cz DATUM: 14.10.2010 Dle rozdělovníku

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu. Rekonstrukce dětského hřiště ZŠ Vojtěcha Kováře, Rumburk

Veřejná zakázka malého rozsahu. Rekonstrukce dětského hřiště ZŠ Vojtěcha Kováře, Rumburk Veřejná zakázka malého rozsahu Zadavatel: zastoupený: Město Rumburk, Tř. 9. května 1366/48, 40801 Rumburk IČ: 00261602, DIČ: CZ00261602 Darkem Švábem, místostarostou města Vyzývá uchazeče k předložení

Více

Obsah zadávací dokumentace:

Obsah zadávací dokumentace: Název veřejné zakázky: Č.veřejné zakázky: Úřední název: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Navýšení kapacity sběrného dvora Hořice Identifikační údaje zadavatele

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky: Dodávka laboratorních lednic II 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: ÚSTAV

Více

Výzva k podání nabídky Pronájem objektů k provozování restauračních služeb ve Sportovním areálu Ještěd

Výzva k podání nabídky Pronájem objektů k provozování restauračních služeb ve Sportovním areálu Ještěd Výzva k podání nabídky Pronájem objektů k provozování restauračních služeb ve Sportovním areálu Ještěd Výzva k podání nabídky a Základní dokumentace pro uchazeče Sportovní areál Ještěd a.s. Obsah 1. Identifikace

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Registrační číslo projektu: Název projektu: Zajištění doplňkových služeb (ubytování) projektu ADAM CZ.1.04/1.1.06/52.00053 ADAptabilita zaměstnanců - ADAM Identifikační

Více

Výměna oken, oprava skladu v budově MěÚ Mnichovice

Výměna oken, oprava skladu v budově MěÚ Mnichovice VÝZVA poptávkové řízení č. 13/2013 K PODÁNÍ NABÍDEK na zakázku malého rozsahu na stavební práce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU dle ust. 6 a 12, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU dle ust. 6 a 12, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách V Praze dne 2. 10. 2012 č.j.: FZU/THS 615/2012 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU dle ust. 6 a 12, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách Zasíláme Vám výzvu k podání nabídky

Více

Identifikační údaje zadavatele: Státní fond životního prostředí České republiky IČ: 00020729 Adresa sídla: Korespondenční adresa:

Identifikační údaje zadavatele: Státní fond životního prostředí České republiky IČ: 00020729 Adresa sídla: Korespondenční adresa: Kontaktní osoba: Jan Sůva Telefon: 267 994 333 Fax: 272 936 597 E-mail: jan.suva@sfzp.cz č.j. SFZP 072269/2012 Datum: 30. 3. 2012 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice

Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku na službu Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice Zadavatel: Město Pohořelice, Vídeňská 699, 691

Více

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na stavební práce

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na stavební práce Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na stavební práce Zadavatel na základě 25 odst. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v aktuálním znění, zadává tuto výzvu v souladu s postupem pro

Více

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Adresa pracoviště: Poděbradovo náměstí 1, Hlinsko, vchod B Č.j.: HL16263/2014/OIMM Spis. znak skart. znak/lhůta: 91.1-V/5 nebo V/10 Vyřizuje: Petr Klinecký

Více

DOKUMENTACE K ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH Z MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ OTEVŘENÁ VÝZVA

DOKUMENTACE K ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH Z MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ OTEVŘENÁ VÝZVA DOKUMENTACE K ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH Z MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Zadávání zakázek mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen VZMR ) je zadávána dle 6 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Více

Zajištění servisu, havarijní a vyprošťovací služby včetně provádění mimopaušálních oprav na zdvihacích zařízeních v období 2015-2017

Zajištění servisu, havarijní a vyprošťovací služby včetně provádění mimopaušálních oprav na zdvihacích zařízeních v období 2015-2017 Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na služby s názvem Zajištění servisu, havarijní a vyprošťovací služby včetně provádění mimopaušálních oprav na zdvihacích zařízeních

Více

V souladu s ustanovením 6 a 18 odst. 3 zákona o veřejných zakázkách Vás tímto. v y z ý v á m

V souladu s ustanovením 6 a 18 odst. 3 zákona o veřejných zakázkách Vás tímto. v y z ý v á m Praha Zbraslav dne 4. 5. 2015 VÝZVA k podání nabídky dle ustanovení 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na plnění veřejné zakázky malého rozsahu Živičářské práce běžné údržby komunikací

Více

Provádění zimní údržby komunikací v Rychnově u Jablonce nad Nisou v sezóně 2015/2016

Provádění zimní údržby komunikací v Rychnově u Jablonce nad Nisou v sezóně 2015/2016 MĚSTO RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU Husova 490, 468 02 Rychnov u Jablonce n.n., tel.: 488 880 930, 488 880 921 Datum: 1. července 2015 Vyřizuje: J. Dvořák Tel.: 739 336 567 Zadávací dokumentace a výzva

Více

MĚSTO TŘEBOŇ Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň. vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY NA STAVEBNÍ PRÁCE

MĚSTO TŘEBOŇ Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň. vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY NA STAVEBNÍ PRÁCE ODBOR FINANČNÍ A MAJETKOVÝ tel: +420 384 342 194, fax: +420 384 723 505 e-mail: jan.benisek@mesto-trebon.cz MĚSTO TŘEBOŇ Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY NA STAVEBNÍ PRÁCE

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU Zadavatel: Se sídlem: Zastoupený: IČ: Město Slušovice nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice Ing. Petr Hradecký, starosta 00284475 všem dodavatelům IČ:, DIČ: Ve Slušovicích dne.. 31 7 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

MĚSTO MNICHOVICE. Masarykovo nám. 83, 251 64 Mnichovice. www.mnichovice.info. Ing. Petr Schneider, starosta města

MĚSTO MNICHOVICE. Masarykovo nám. 83, 251 64 Mnichovice. www.mnichovice.info. Ing. Petr Schneider, starosta města VÝZVA MĚSTA MNICHOVICE VZ č. 11/2014 K PODÁNÍ NABÍDEK v otevřeném řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce dle 26 a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Úklidové služby v objektech MF, ulice Voctářova Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15, 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 Osoba jednající

Více

1. Identifikační údaje zadavatele

1. Identifikační údaje zadavatele infinity - progress o.s. 73998 Mosty u Jablunkova 316 Věc: Písemná výzva k podání nabídky u zadávacího řízení označeného Interaktivní ekologické centrum Dolní Lomné I. a II. etapa Dodávky AV technologií

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: likvidace

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky Datum vyhlášení veřejné zakázky:

Více

Dle rozdělovníku. Váš dopis ze dne Naše značka Vyřizuje /linka Dne 23.3.2015

Dle rozdělovníku. Váš dopis ze dne Naše značka Vyřizuje /linka Dne 23.3.2015 KARETTA BOHEMIA s.r.o. Zámecká 6/21, 286 01 Čáslav - Filipov Firma zapsaná v OR u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 213380 IČ 01973673 DIČ CZ01973673 Dle rozdělovníku Váš dopis ze dne Naše značka

Více

Výzva k podání nabídky na poskytnutí úvěru

Výzva k podání nabídky na poskytnutí úvěru Výzva k podání nabídky na poskytnutí úvěru Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice, Hybešova 53, vyhlašuje výzvu k podání nabídky na: Poskytnutí investičního úvěru na financování

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace Kontaktní osoba Jan Tůma, Peter Safko Tel./Fax: 267 994 288; 267 994 475 / 272 936 597 Č. j.: SFZP 097470/2015 E-mail: jan.tuma@sfzp.cz; peter.safko@sfzp.cz Číslo zakázky: 23/2015 Systémové číslo VZ na

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Město Chrastava nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Chrastava zpracování pasportu kanalizací

Více

Centrum rozvoje Česká Skalice, o. s. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Havlovice Poskytnutí dlouhodobého úvěru ve výši 10 400 000,- Kč

Centrum rozvoje Česká Skalice, o. s. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Havlovice Poskytnutí dlouhodobého úvěru ve výši 10 400 000,- Kč Centrum rozvoje Česká Skalice, o. s. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení na realizaci nadlimitní veřejné zakázky na služby dle 27zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále

Více

Zadávací dokumentace. Outsourcing odborných služeb provozu ICT Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

Zadávací dokumentace. Outsourcing odborných služeb provozu ICT Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz k veřejné zakázce malého rozsahu v souladu s 6, 12 odst. 3 a 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Název zakázky veřejné Outsourcing odborných služeb

Více

Název veřejné zakázky: Rekonstrukce místních komunikací Janov nad Nisou - 2013. Zadavatel

Název veřejné zakázky: Rekonstrukce místních komunikací Janov nad Nisou - 2013. Zadavatel Výzva a Základní údaje zadávací dokumentace (dále jen ZÚZD) pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou jako VZMR dle zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen

Více

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE CENTRUM POLYMERNÍCH MATERIÁLŮ A TECHNOLOGIÍ OTTY WICHTERLE DODÁVKA SVĚTELNÉHO MIKROSKOPU Název veřejné zakázky: S MIKROTVRDOMĚREM Identifikační údaje

Více

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Magazín Jihomoravského kraje

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Magazín Jihomoravského kraje JIHOMORAVSKÝ KRAJ Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor kancelář hejtmana Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno PŘÍLOHA Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Magazín Jihomoravského kraje

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE STŘEDNĚDOBÝ INVESTIČNÍ ÚVĚR ZIMNÍ STADION

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE STŘEDNĚDOBÝ INVESTIČNÍ ÚVĚR ZIMNÍ STADION MĚSTO LITOMĚŘICE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE DLE UST. 38 ZÁKONA Č. 137/2006 SB. O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU S NÁZVEM STŘEDNĚDOBÝ INVESTIČNÍ ÚVĚR ZIMNÍ STADION

Více

spočívající v dodávce svozového vozidla s nosičem kontejnerů a 2 ks velkoobjemových kontejnerů

spočívající v dodávce svozového vozidla s nosičem kontejnerů a 2 ks velkoobjemových kontejnerů Zakázka malého rozsahu - Oznámení o zahájení výběrového řízení - Výzva k podání nabídek k realizaci projektu TSMPr - systém odděleného sběru odpadů s nákupem svozové techniky spočívající v dodávce svozového

Více

Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu a výzva k podání nabídky na dodávku

Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu a výzva k podání nabídky na dodávku Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu a výzva k podání nabídky na dodávku Veřejná zakázka bude realizovaná výběrovým řízením při zachování principů stanovených v ust. 6 zákona č. 137/2006

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZADÁVACÍ PODMÍNKY 1. Identifikační údaje zadavatele Název zakázky: Studie proveditelnosti webových stránek Název zadavatele: ÚSTAV HEMATOLOGIE A

Více

KROMERIZSKA NEMOCNICE

KROMERIZSKA NEMOCNICE KROMERIZSKA NEMOCNICE akciová společnost Havlíčkova 660/73, 767 55 Kroměříž IČO: 27660532 DIČCZ27660532 Telefon: 573322111, e-mail: post@nem-km.cz Zadávací dokumentace VZ-02/2012/RM Nákup gastrotechnologie

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Zadavatel: Státní fond životního prostředí České republiky Sídlem: Kaplanova 1931/1, Praha 11 Chodov, PSČ: 148 00 Zastoupený: Ing. Františkem Krejčím, ředitelem

Více

cenová nabídka dopravy pro území ČR a SR dle přílohy č. 3

cenová nabídka dopravy pro území ČR a SR dle přílohy č. 3 Zadávací podmínky Označení Zadavatel Název žadatele: Právní forma: výběrové řízení na dodavatele filtrů IČ: 46979697 DIČ: Sídlo: Kontaktní osoba Jméno: Adam Příjmení: Email: Společnost s ručením omezeným.

Více