MILAN MICHALSKI MALÝ PRŮVODCE GEOPARKEM NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MILAN MICHALSKI MALÝ PRŮVODCE GEOPARKEM NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ"

Transkript

1 MILAN MICHALSKI MALÝ PRŮVODCE GEOPARKEM NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.28/

2 HORNINY A NEROSTY GEOPARKU Nacházíme se v geoparku u ZŠ Habrmanova v České Třebové, do kterého se podařilo soustředit horniny z různých oblastí České republiky. Horniny tvoří zemskou kůru, jsou důležitým stavebním a dekoračním materiálem a provázejí člověka a jeho kultury již od pravěku. V našem geoparku můžeme vidět 43 exponátů, které jsou rozděleny do skupin podle způsobu vzniku. Vedle hornin usazených, si můžeme osahat vyvřeliny, které vznikly krystalizací roztaveného magmatu a také horniny, které působením geologických sil změnily své původní vlastnosti. V našem geoparku jsou umístěny přírodniny, které v přirozené krajině od sebe dělí vzdálenost stovek kilometrů. Technicky však nebylo možné na tak malou plochu soustředit všechny významné zástupce hornin, které se na petrograficky pestrém území České republiky nacházejí. Přijměme proto náš geopark jen jako malou pozvánku do světa zdánlivě obyčejných, přesto však, v životě planety Země tak důležitých, kamenů. 1. VYVŘELINY UTUHLÉ POD ZEMSKÝM POVRCHEM (OZN. 1V 11V) Nejpočetněji zastoupenou skupinou v geoparku jsou žuly (granity). Granit je kyselá magmatická hornina, složná převážně z křemene, živců a malého množství tmavých nerostů jako jsou slída, amfibol, turmalín a pod. Společně s granodioritem, který má podobné složení, jsou nejrozšířenějšími hlubinnými vyvřelinami. Prvním exponátem geoparku je Litická žula. Přesněji se jedná o načervenalý biotitický granodiorit z Litic nad Orlicí (1V). Je to také jediná vyvřelina, která se v našem regionu nachází. Používá se převážně jako stavební materiál a na výrobu štěrku. Na vystavených ukázkách vyvřelin, můžeme porovnat jejich velkou barevnou, texturní i strukturní variabilitu. Určitě nás porfyrickou strukturou a narůžovělou barvou živce ortoklasu upoutá vzorek liberecké žuly z Ruprechtic (9V), která patří mezi nejdekorativnější tuzemské ušlechtilé kameny. Klasickým příkladem žul, jejichž těžba má dlouholetou tradicí, je ukázka z kamenolomu v Žulové (2V). Mnoho let se zde těží klasickým způsobem světlá drobnozrnná slezská žula. Využívá se především na výrobu dlažebních kostek a pro dekorativní a architektonické účely. Obdobné využití má i narůžovělá žula z lomu Zderaz (10V), středně zrnitá biotitická žula z lomu u Chvaletic (7V) a také žula ze Zdechovic (4V). Jako hlinecká žula (8V) se označuje šedomodrý granodiorit, jehož těžba má více než stoletou tradici. Díky vysoké odolnosti se používá na výrobu obkladů, kuchyňských desek a dlažebních kostek. Obrovský, 14m vysoký žulový pilon z Vápenice u Sedlčan (3V), byl v roce 1998 vztyčen pod Emauzským klášterem v Praze. Z devadesátitunového opracovaného monolitu žuly byl zrekonstruován pomník legionářů, který byl za 2. světové války odstraněn nacisty. Vápenická žula zdobí i historické objekty v Českém Krumlově a radnici v Lokti nad Ohří. Vzorek přibyslavské žuly (11V) pochází z dnes již zaniklých lomů jihovýchodně od Čáslavi, které prosluly nálezy až 10 cm velkých krystalů granátu almandinu. 2

3 Diorit je intruzivní, hrubozrnná magmatická hornina, která se vyznačuje tmavou barvou. Skládá se z plagioklasových živců, amfibolu, biotitu a především obsahuje až 50% pyroxenu. Křemen je zastoupen v nepatrném množství, nebo zcela chybí. Diorit se těží v Částkově (5V) v okresu Chrudim a používá se jako stavební a dekorační kámen. Pegmatit je hrubozrnná magmatická hornina, tvořená převážně křemenem, živcem a slídou. Náš exponát pochází z pegmatitové žíly, která vznikla v podloží skarnového tělesa na Holém vrchu ve Vlastějovicích (6V). Z četných, v minulosti těžených pegmatitových ložisek, byl pro keramický průmysl využíván především živec. 2. VYVŘELINY VÝLEVNÉ (OZN. 12V 16V) Tyto horniny vznikly utuhnutím magmatitu vylitého na zemský povrch. Čedič (bazalt) tvoří více než 90 % všech výlevných hornin na zemském povrchu. Je to jemnozrnná šedočerná, bazická hornina, složená převážně z plagioklasů a pyroxenů, bohatých vápníkem. Často obsahuje vyrostlice olivínu, augitu, amfibolu a biotitu. Bazalty jsou nejhojnější v Českém středohoří a v Doupovských horách, ale najdeme je i jinde, například ve východních Čechách. Některé bazalty tuhnou, díky rychlému ochlazení sloupcovitě, což je patrné na našich ukázkách ze Smrčí u Semil (14V) a ze Soutěsek u Děčína (15V). Používá se na výrobu štěrku, stavebních hmot a z roztaveného čediče se vyrábějí izolační materiály. Podle geologického stáří jsou od čedičů odvozeny melafyry, které se často vyznačují typickou mandlovcovou strukturou. Dutinky po plynech vyplnil kalcit, chlorit, nebo drahokamové odrůdy křemene, které se vyskytují například v melafyru v Doubravici (13V). Diabas je souborné označení pro bazické vyvřeliny, které vznikly v předtřetihorním období. Vyznačuje se šedozelenou barvou a skládá se převážně z augitu a bazického plagioklasu. Naše ukázka pochází z lomu v Chrtníkách (12V), který se proslavil výskytem příbojové zóny křídového moře s množstvím zkamenělin. Posledním exponátem ze skupiny vyvřelin je znělec (fonolit) z Mariánské skály v Ústí nad Labem (16V). Tato alkalická hornina zelenošedé barvy, obsahuje především nefelin, sanidin, egirín a alkalický amfibol. Má velmi viskózní lávu, a proto vytváří charakteristická tělesa kupovitého tvaru, která známe například z Českého středohoří. Tato významná hornina nachází využití především jako stavební materiál a štěrk. Některé druhy znělců se využívají i na výrobu obalového skla. 3. HORNINY USAZENÉ USAZENINY (OZN. 1U 9U) Usazené horniny jsou nedílnou součástí zemské kůry a vznikají převážně působením vnějších geologických sil (horninotvorný cyklus). V našem geoparku najdeme některé ukázky zpevněných klastických hornin a hornin chemogenního původu. První skupinu zastupují převážně slepence, pískovce a opuky, druhou prezentují vápence. Jedinou horninou, která pochází z České Třebové (3U) je písčitý slínovec, pro který se vžil název opuka. Vznikla zpevněním sedimentů z období svrchní křídy. Důkazem jejího mořského původu jsou dobře zachovalé zkameněliny mořských organismů. Ve městě byla opuka využívána jako běžná stavební surovina a najdeme ji i na mnoha historických budovách. V Přibylově (4U) se těží restaurátorské opuky, které byly mimo jiné použity i při rekonstrukci rotundy na Řípu. 3

4 ROZMÍSTĚNÍ HORNIN A NEROSTŮ V GEOPARKU 9V 10V 11V 8V 7V 12V 13V 15V 2R 14V 16V 1R 3R 1U 2U 3U 4U 6V 5V 3V 2V 4V 17V - ústřední blok 1V označení 1V 2V 3V 4V 5V 6V 7V 8V 9V 10V 11V hlubinné vyvřeliny Žula (granodiorit) Diorit Žulový pegmatit Litice nad Orlicí - Ústí nad Orlicí Žulová - Jeseník Vápenice u Sedlčan - Příbram Zdechovice - Pardubice Částkov - Chrudim Vlastějovice - Kutná Hora Chvaletice - Pardubice Hlinsko - Chrudim Ruprechtice - Liberec Zderaz - Chrudim Přibyslavice - Kutná Hora 12V 13V 11V 15V 16V 1R 2R 3R 4R výlevné a podpovrchové vyvřeliny Diabas Melafyr Čedič (bazalt) olivinický Čedič (bazalt) - sloupcovitá odlučnost Znělev (fonolit) petrografické a mineralogické rarity Křemen železitý Fosilizovaný kmen araukárie Jaspisová žíla Kvarcitový hranec Chrtníky - Pardubice Doubravice - Jičín Smrčí - Semily Soutěsky - Děčín Mariánská skála - Ústí nad Labem Komárov u Hořovic - Beroun Radvanice - Trutnov Domašín - Chomutov Kobylá nad Vidnavkou - Jeseník

5 V vyvřeliny R rarity 5U 6U 7U 1P 8U 2P 9U 3P 4P 5P 6P U P 7P usazeniny přeměněné horniny 10P 8P 9P 11P 13P 12P 14P 4R 1U 2U 3U 4U 5U 6U 7U 8U 9U 1P 2P 3P 4P 5P 6P 7P 8P 9P 10P 11P 12P 13P 14P usazené horniny Slepenec Slepenec Opuka Opuka Pískovec Pískovec glaukonitický Pískovec železitý Vápenec Vápenec dolomitický přeměněné horniny Mramor Mramor Amfibolit, vápenec Amfibolit Amfibolit, rula Amfibolit Amfibolit pyroxenický Skarn, kalcit Hadec Fylit Svorová rula Ortorula, křemen Ortorula Rula biotitická Žampach - Ústí nad Orlicí Chrtníky - Pardubice Česká Třebová - Ústí nad Orlicí Přibylov u Skutče - Chrudim Božanov u Broumova - Náchod Záměl - Rychnov nad Kněžnou Záměl - Rychnov nad Kněžnou Vitošov - Šumperk Horní Lánov - Trutnov Bohdaneč - Kutná Hora Lipová - Jeseník Bohdaneč - Kutná Hora Markovice - Kutná Hora Markovice - Kutná Hora Libodřice - Kolín Markovice - Kutná Hora Vlastějovice - Kutná Hora Borek u Chotěboře - Havlíčkův Brod Železný Brod - Jablonec nad Nisou Horní Maršov - Hradec Králové Pec pod Sněžkou - Trutnov Vlastějovice - Kutná Hora Barchovice - Kolín

6 Dvě ukázky glaukonitického a železitého pískovce z lokality Záměl, nedaleko Potštejna (6U, 7U) se vyznačují nazelenalou barvou a neopakovatelnou kresbou, způsobenou oxidy železa. Pískovec je cenomanského stáří a přítomnost zeleného silikátu glaukonitu je důkazem jeho mořském původu. Pro výbornou opracovatelnost je využíván ve stavebnictví, zahradní architektuře a také v sochařství. Božanovský pískovec (5U) se těží na svahu Broumovských stěn nedaleko polských hranic a patří k našim nejkvalitnějším pískovcům u nás. Má široké uplatnění ve stavebnictví, sochařství i při obnově památek. Byl použit například při restaurování Pražského hradu, Lichtenštejnského paláce, nebo při obnově Karlova mostu. Sedimenty Poorlické pánve jsou v geoparku zastoupeny slepencem ze Žampachu (1U). Charakteristické červenohnědé zabarvení horniny, způsobené přítomností oxidů trojmocného železa a hliníku, je dokladem suchého a horkého klimatu v permském období. Mořského původu je naopak slepenec z lomu v Chrtníkách (2U), jehož obrovské, mořským příbojem ohlazené valouny pojí vápnitý tmel. Jsou jedinečným pozůstatkem příbojové facie české křídy. Vystavený vzorek je jeden z posledních, který se podařilo, z dnes již zaniklé lokality, získat. Vápenec z Vitošova (8U) pochází z jednoho z nejvýznamnějších ložisek karbonátových hornin na území ČR a je pravděpodobně devonského stáří. Slouží na výrobu vápna. Z karbonátového ložiska u Horního Lánova (9U) je ukázka dolomitického vápence. Dolomit, který zde převažuje nad kalcitem, byl převážně využíván ve sklárnách, papírnách, gumárnách a pálilo se z něj vápno. 4. HORNINY PŘEMĚNĚNÉ METAMORFOVANÉ (1P 14P) Při metamorfóze (viz horninotvorný cyklus) dochází působením sil v zemské kůře k přeměně hornin. Těmito silami jsou především teplota, tlak a chemicky aktivní kapaliny. K přeměně může docházet i na zemském povrchu působením migmatitů, které se na zemský povrch vylévají. Mramor (krystalický vápenec) vzniká přeměnou vápence nebo dolomitu vlivem vysokého tlaku a teploty, při které dochází k překrystalování původní horniny. Mramory bývají často zabarveny příměsí limonitu, hematitu a grafitu a pokud vznikly z organogenního vápence, obsahují i schránky fosílií. Dolomitický mramor z Bohdanče u Zbraslavic (1P) je sněhobílý a připomíná světoznámý Kararský mramor. Štípaly se z něj dlažební kostky pro mozaiky pražských chodníků. Proslulá je těžba slezských mramorů, které jsou v expozici zastoupeny exponátem z Horní Lipové (2P). Lipovské mramory jsou dobře leštitelné a pro atraktivní vzhled se používají na obklady a dlažby reprezentativních objektů. Amfibolit, který je převážně tvořen obecným amfibolem a plagioklasem, řadíme mezi krystalické břidlice. Vyniká černozelenou barvou a po vybroušení patří mezi oblíbené dekorativní kameny. Mocné ložisko, které náleží kutnohorskému krystaliniku, se nachází v Markovicích u Čáslavi (4P, 5P, 7P). Kromě těžby kvalitního dekoračního kamene je lokalita známá i výskytem prehnitu a dalších vzácných nerostů. V geoparku najdeme i amfibolit z Libodřic (6P) a z karbonátového ložiska v Bohdanči (3P). 6

7 Skarn vznikl přeměnou vápnitých a slínitých hornin, sedimentárních železných rud, nebo bazických výlevných vyvřelin. Je to zrnitá hornina červenohnědé, nebo nazelenalé barvy, někdy s páskovanou texturou. Skarny obsahují granát, pyroxen, amfibol, magnetit a další nerosty. Naše ukázka pochází z moldanubika, z lokality Vlastějovice (8P). Skarn se používá jako stavební a štěrkový materiál. Hadec (serpentinit) vzniká přeměnou ultrabazických hornin, které obsahují olivín a hořečnaté pyroxeny. Hornina trávově až tmavě zelené barvy obsahuje antigorit a jemně vláknitý chryzotil. Na serpentinit se váží ložiska niklu a kompaktní, pěkně zbarvené vzorky, slouží jako vyhledávaný dekorační materiál. Naše ukázka pochází z hadcového tělesa v Borku u Chotěboře (9P). Fylit je produktem nízkotepelné přeměny jílovitých sedimentů. Obsahuje křemen, biotit, sericit, chlorit, grafit a další minerály. Ty převážně ovlivňují jeho barvu, která je nejčastěji nazelenalá s hedvábným leskem. Vyznačuje se dokonalou odlučností a používá se jako dekorační a pokrývačský materiál. Exponát z geoparku je z okolí Železného Brodu (10P). Ortoruly z Pece pod Sněžkou (12P) a z Vastějovic (13P) představují ortobřidlice, které vznikly metamorfózou granitu, granodioritu a dalších kyselých vyvřelin, s kterými mají totožné mineralogické složení. Jsou převážně světlé barvy s břidličnatou texturou. Obsahují křemen, ortoklas, plagioklas, biotit, méně často muskovit, granát, turmalín a kyanit. Patří mezi běžné horniny v Českém masívu. V Barchovicích (14P) se nachází biotitická rula, na které lze pozorovat různé deformační struktury jako jsou například vrásy. Hornina má charakter migmatitu, to znamená, že se skládá z granitové i rulové složky. Lokalita je známá i výskytem minerálů alpské parageneze. Nejhojnějšími krkonošskými horninami na české straně jsou krystalické břidlice, mezi které patří i svorová rula z Horního Maršova (11P). Tyto krystalické břidlice byly vytvořeny před zhruba půl miliardou let. 5. RARITY (1R - 4R) Na ploše geoparku jsou vystaveny i mineralogické a petrografické zajímavosti. Žíla železitého křemene z Komárova (1R) je pro své rozměry unikátem. Jeho zabarvení je ovlivněné oxidy a hydroxidy železa, podobně jako u jaspisových hmot z Podkrkonoší. Po vybroušení kamene vynikne jeho barva i unikátní kresba. Takto zpracované železité křemeny jsou oblíbené mezi sběrateli nerostů. Dalším zajímavým exponátem je fosilizované dřevo z Radvanic (2R), původem z arkózových pískovců permokarbonského stáří. Tato dřeva jsou označována, podle způsobu fosilizace, jako araukarity, které patří k primitivním zástupcům nahosemenných rostlin cordaitům. Silikátové roztoky prostoupily v pravěku buněčné stěny a vyplnily i buněčné prostory araukaritů. Fosilizačním materiálem byla směs chalcedonu, křemene a opálu s barvící příměsí hematitu a limonitu. Jaspisová žíla pochází z Domašína v Krušných horách (3R). Toto atraktivní naleziště červených jaspisů bylo známé již od středověku. Křemenná žilovina z okolních lokalit, například z Ciboušova, byla s největší pravděpodobností těžena a zpracovávána i na výzdobu Svatováclavské kaple na Pražském hradě a kaple sv. Kateřiny na Karlštejně. Kvarcitový (křemencový) hranec z Kobylé nad Vidnavkou (4R) je učebnicovou ukázkou abrazivní činnosti větru. Valoun, připomínající tvarem želví krunýř, vznikl v geologické minulosti eolicky. Větrem hnané částečky hornin střídavě obrušovaly části balvanu, které vystupovaly nad terén a vytvořily tak hladké plochy, ohraničené ostrými stykovými hranami. 7

8 Geopark na školní zahradě je financován z projektu Škola hrou v kraji KOMENSKÉHO, registrační číslo: CZ.1.07/1.1.28/ Poděkování patří osobám, firmám a institucím, které se na vzniku geoparku podílely. Pomoc při zajišťování exponátů Jaroslav Heřmánek (Zpracování kamene, Vrdy), obec Smrček - okres Chrudim, Jiří Sršeň (TEKAM, Záměl), Oldřich Čevora (ŽPSV a.s., závod Litice), Martin Tyč (Králíky). Výroba informační tabule Radko Jasanský (Truhlářství Jas, Česká Třebová), výroba informačních popisek z plastu (Hostalek Werbung spol.s.r.o.,česká Třebová). Zvláštní poděkování patří Městu Česká Třebová za umožnění realizace geoparku v areálu ZŠ Habrmanova.

Hlavní činitelé přeměny hornin. 1. stupeň za teploty 200 C a tlaku 200 Mpa. 2.stupeň za teploty 400 C a tlaku 450 Mpa

Hlavní činitelé přeměny hornin. 1. stupeň za teploty 200 C a tlaku 200 Mpa. 2.stupeň za teploty 400 C a tlaku 450 Mpa Přeměna hornin Téměř všechna naše pohraniční pohoří jako Krkonoše, Šumava, Orlické hory jsou tvořena vyvřelými a hlavně přeměněnými horninami. Před několika desítkami let se dokonce žáci učili říkanku"žula,

Více

Geopark I. Úvodní tabule

Geopark I. Úvodní tabule Geopark I. Úvodní tabule 1) Vypište a najděte na mapě některá místa, odkud pocházejí horniny v Geoparku. 2) Jakými horninami je převážně tvořena tzv. Dlouhá mez? Zaškrtni: žula, pískovce, serpentinit,

Více

Geologie Horniny vyvřelé a přeměněné

Geologie Horniny vyvřelé a přeměněné Geologie Horniny vyvřelé a přeměněné Připravil: Ing. Jan Pecháček Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 c) BAZICKÉ: Melafyr -

Více

a) žula a gabro: zastoupení hlavních nerostů v horninách (pozorování pod lupou)

a) žula a gabro: zastoupení hlavních nerostů v horninách (pozorování pod lupou) Metodický list Biologie Významné horniny Pracovní list 1 1. Vyvřelé horniny: a) žula a gabro: zastoupení hlavních nerostů v horninách (pozorování pod lupou) přítomen +, nepřítomen hornina amfibol augit

Více

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 9. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se složením a vlastnostmi hornin. Materiál je plně funkční pouze s

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 9. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se složením a vlastnostmi hornin. Materiál je plně funkční pouze s Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 9. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se složením a vlastnostmi hornin. Materiál je plně funkční pouze s použitím internetu. hornina vyvřelá výlevná, hlubinná,

Více

Jak jsme na tom se znalostmi z geologie?

Jak jsme na tom se znalostmi z geologie? Jména: Škola: Jak jsme na tom se znalostmi z geologie? 1) Popište vznik hlubinných vyvřelých hornin? 2) Co původně byly kopce Velký Roudný a Uhlířský vrch na Bruntálsku? Velký Roudný Uhlířský vrch 3) Hrubý

Více

VY_32_INOVACE_04.11 1/9 3.2.04.11 Vyvřelé, přeměněné horniny Vyvřelé magmatické horniny

VY_32_INOVACE_04.11 1/9 3.2.04.11 Vyvřelé, přeměněné horniny Vyvřelé magmatické horniny 1/9 3.2.04.11 Vyvřelé magmatické horniny cíl objasnit jejich vlastnosti, výskyt a vznik - vyjmenovat základní druhy - popsat jejich složení - znát základní zástupce magma utuhne pod povrchem hlubinné vyvřeliny

Více

Je to věda, nauka o horninách, zkoumá vznik, složení, vlastnosti a výskyt hornin.

Je to věda, nauka o horninách, zkoumá vznik, složení, vlastnosti a výskyt hornin. PETROLOGIE Je to věda, nauka o horninách, zkoumá vznik, složení, vlastnosti a výskyt hornin. HORNINA = anorganická heterogenní (nestejnorodá) přírodnina, tvořena nerosty, složení nelze vyjádřit chemickým

Více

Kolekce 20 hornin Kat. číslo 104.0085

Kolekce 20 hornin Kat. číslo 104.0085 Kolekce 20 hornin Kat. číslo 104.0085 Strana 1 z 14 SBÍRKA 20 SYSTEMATICKY SEŘAZENÝCH HORNIN PRO VYUČOVACÍ ÚČELY Celou pevnou zemskou kůru a části zemského pláště tvoří horniny, přičemž jen 20 až 30 km

Více

Přehled hornin vyvřelých

Přehled hornin vyvřelých Přehled hornin vyvřelých KYSELÉ více jak 65% křemičitanové složky, až 50 nezvětraného křemene, 40-50% živců (Kživce, nebo kyselé plagioklasy) barevné součástky vždycky ve vedlejších složkách (biotit, amfibol,

Více

2. HORNINY JESENÍKŮ. Geologická minulost Jeseníků

2. HORNINY JESENÍKŮ. Geologická minulost Jeseníků 2. HORNINY JESENÍKŮ Geologická minulost Jeseníků Hrubý Jeseník je stejně jako Rychlebské a Orlické hory budován přeměněnými horninami a hlubinnými vyvřelinami. Nízký Jeseník je tvořen úlomkovitými sedimenty

Více

VY_32_INOVACE_ / Horniny Co jsou horniny

VY_32_INOVACE_ / Horniny Co jsou horniny 1/5 3.2.04.7 Co jsou horniny - směsi minerálů (žula, čedič.), výjimkou je vápenec a křemen (pouze jeden minerál) - mohou obsahovat zbytky organismů rostlin a živočichů - různé složení, vzhled - druhy vyvřelé

Více

Zdroj: 1.název: Stavební hmoty autor: Luboš svoboda a kolektiv nakladatelství: Jaga group, s.r.o., Bratislava 2007 ISBN 978-80-8076-057-1

Zdroj: 1.název: Stavební hmoty autor: Luboš svoboda a kolektiv nakladatelství: Jaga group, s.r.o., Bratislava 2007 ISBN 978-80-8076-057-1 Horniny Zdroj: 1.název: Stavební hmoty autor: Luboš svoboda a kolektiv nakladatelství: Jaga group, s.r.o., Bratislava 2007 ISBN 978-80-8076-057-1 2.www.unium.cz/materialy/cvut/fsv/pr ednasky- svoboda-m6153-p1.html

Více

VY_52_INOVACE_PŘ_9A_26B Základní škola Nové Město nad Metují, Školní 1000, okres Náchod Mgr. Adéla Nosková Ročník: 9. Tematický okruh, předmět:

VY_52_INOVACE_PŘ_9A_26B Základní škola Nové Město nad Metují, Školní 1000, okres Náchod Mgr. Adéla Nosková Ročník: 9. Tematický okruh, předmět: Název: Škola: utor: VY_52_NOVC_PŘ_9_26B Základní škola Nové Město nad Metují, Školní 1000, okres Náchod Mgr. déla Nosková Ročník: 9. ematický okruh, předmět: Přírodní vědy, přírodopis éma: est- petrologie,

Více

Vyvřelé horniny. Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová. Datum (období) tvorby: 24. 9. 2012. Ročník: devátý. Vzdělávací oblast: přírodopis

Vyvřelé horniny. Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová. Datum (období) tvorby: 24. 9. 2012. Ročník: devátý. Vzdělávací oblast: přírodopis Vyvřelé horniny Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová Datum (období) tvorby: 24. 9. 2012 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: přírodopis Anotace: Žáci si utřídí poznatky o horninách, které vznikají tuhnutím magmatu.

Více

135GEMZ Jan Valenta Katedra geotechniky K135 (5. patro budova B) Místnost B502

135GEMZ Jan Valenta Katedra geotechniky K135 (5. patro budova B) Místnost B502 135GEMZ Jan Valenta Katedra geotechniky K135 (5. patro budova B) Místnost B502 Konzultační hodiny: Katedra geotechniky K135 (5. patro budova B) - Geologie - Mechanika zemin - Zakládání staveb - Podzemní

Více

Geologie Horniny vyvřelé

Geologie Horniny vyvřelé Geologie Horniny vyvřelé Připravil: Ing. Jan Pecháček Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 strana 2 strana 3 HORNINY - jsou to

Více

Metamorfované horniny

Metamorfované horniny Metamorfované horniny metamorfóza-- soubor procesů (fyzikálních, chemických, strukturních), při při nichžse horniny přizpůsobují nově nastalým vnějším podmínkám (především teplota a tlak) a) rekrystalizace

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Struktury a textury hornin

Struktury a textury hornin Struktury a textury hornin - jsou dokladem vzniku hornin Struktura - tvar, velikost horninových součástek a jejich vzájemné sepětí Horninová součástka : KRYSTAL ÚLOMEK Struktury zrnité: Struktury krystalické

Více

PETROLOGIE =PETROGRAFIE

PETROLOGIE =PETROGRAFIE MINERALOGIE PETROLOGIE =PETROGRAFIE věda zkoumající horniny ze všech hledisek: systematická hlediska - určení a klasifikace genetické hlediska: petrogeneze (vlastní vznik) zákonitosti chemismu (petrochemie)

Více

Platforma pro spolupráci v oblasti formování krajiny

Platforma pro spolupráci v oblasti formování krajiny Platforma pro spolupráci v oblasti formování krajiny CZ.1.07/2.4.00/31.0032 Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. 1 Metamorfované horniny Pavlína Pancová

Více

VZNIK SOPKY, ZÁKLADNÍ POJMY

VZNIK SOPKY, ZÁKLADNÍ POJMY MAGMATISMUS VZNIK SOPKY, ZÁKLADNÍ POJMY obecně je za sopku považována vyvýšenina na zemském povrchu tvořená sopečným materiálem, v rámci které dochází k výstupu magmatu na zemský povrch mezi základní prvky

Více

Přeměněné horniny. pracovní list. Mgr. Libuše VODOVÁ, Ph.D. Katedra biologie PdF MU.

Přeměněné horniny. pracovní list. Mgr. Libuše VODOVÁ, Ph.D. Katedra biologie PdF MU. Přeměněné horniny pracovní list Mgr. Libuše VODOVÁ, Ph.D. Katedra biologie PdF MU vodova@ped.muni.cz Pracovní list je tvořen šesti učebními úlohami. Je možné jej využít jako celek při ověření znalostí

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Dělnická 9. tř. ZŠ základní Přírodopis

Více

Určování hlavních horninotvorných minerálů

Určování hlavních horninotvorných minerálů Určování hlavních horninotvorných minerálů Pro správné určení horniny je třeba v prvé řadě poznat texturu a strukturu horninového vzorku a poté rozeznat základní minerály, které horninu tvoří. Každá hornina

Více

Platforma pro spolupráci v oblasti formování krajiny

Platforma pro spolupráci v oblasti formování krajiny Platforma pro spolupráci v oblasti formování krajiny CZ.1.07/2.4.00/31.0032 Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. 1 Sedimentární horniny Pavlína Pancová

Více

PETROLOGIE CO JSOU TO HORNINY. = směsi minerálů (někdy tvořené pouze 1 minerálem)

PETROLOGIE CO JSOU TO HORNINY. = směsi minerálů (někdy tvořené pouze 1 minerálem) CO JSOU TO HORNINY PETROLOGIE = směsi minerálů (někdy tvořené pouze 1 minerálem) Mohou obsahovat zbytky organismů rostlin či ţivočichů Podle způsobu vzniku dělíme: 1. Vyvřelé (magmatické) vznik utuhnutím

Více

Dynamická planeta Země. Litosférické desky. Pohyby desek. 1. desky se vzdalují. vzdalují se pohybují se.. pohybují se v protisměru vodorovně..

Dynamická planeta Země. Litosférické desky. Pohyby desek. 1. desky se vzdalují. vzdalují se pohybují se.. pohybují se v protisměru vodorovně.. Dynamická planeta Země zemský povrch se neustále mění většina změn probíhá velmi pomalu jsou výsledkem působení geologických dějů geologické děje dělíme: vnitřní vnější Pohyby desek vzdalují se pohybují

Více

Vnitřní geologické děje

Vnitřní geologické děje Vznik a vývoj Země 1. Jak se nazývá naše galaxie a kdy pravděpodobně vznikla? 2. Jak a kdy vznikla naše Země? 3. Jak se následně vyvíjela Země? 4. Vyjmenuj planety v pořadí od slunce. 5. Popiš základní

Více

ŽULA - LIBERECKÝ TYP

ŽULA - LIBERECKÝ TYP HORNINY Součástí projektu Geovědy vedle workshopů, odborných exkurzí a tvorby výukových materiálů je i materiální vybavení škol, které se do tohoto projektu přihlásily. Situace ve výbavě školních kabinetů

Více

Zaniklé sopky, jezera a moře mezi Novou Pakou a Jičínem

Zaniklé sopky, jezera a moře mezi Novou Pakou a Jičínem ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÁ PAKA, HUSITSKÁ 1695 ročníková práce Zaniklé sopky, jezera a moře mezi Novou Pakou a Jičínem Radek Vancl Vedoucí ročníkové práce: Lukáš Rambousek Předmět: Přírodopis Školní rok: 2010-2011

Více

Horniny a jejich použití ve stavebnictví

Horniny a jejich použití ve stavebnictví a jejich použití ve stavebnictví Hornina anorganická nestejnorodá přírodnina tvořená minerály Minerál prvek nebo chemická sloučenina, (nerost) která je krystalická a která vznikla jako výsledek geologických

Více

Přednáška V. Petrologie. klíčová slova: magma, horniny vyvřelé, sedimentární, metamorfované, systém hornin.

Přednáška V. Petrologie. klíčová slova: magma, horniny vyvřelé, sedimentární, metamorfované, systém hornin. Přednáška V. Petrologie klíčová slova: magma, horniny vyvřelé, sedimentární, metamorfované, systém hornin. 1 Petrologie je obor geologických věd, který se zabývá studiem hornin. Zabývá se vznikem hornin,

Více

MAGMATICKÉ HORNINY - VYVŘELINY

MAGMATICKÉ HORNINY - VYVŘELINY Systém magmatických hornin Cvičení III MAGMATICKÉ HORNINY - VYVŘELINY Vznik: chladnutím, tuhnutím a krystalizací silikátové taveniny (magmatu nabývá interakcí se zemskou kůrou různého složení) Diferenciace

Více

Struktura a textura hornin. Cvičení 1GEPE + 1GEO1

Struktura a textura hornin. Cvičení 1GEPE + 1GEO1 Struktura a textura hornin Cvičení 1GEPE + 1GEO1 1 Nejdůležitějším vizuálním znakem všech typů hornin je jejich stavba. Stavba představuje součet vzájemných vztahů všech stavebních prvků (agregátů krystalů,

Více

Optické vlastnosti horninotvorných minerálů IV

Optické vlastnosti horninotvorných minerálů IV Optické vlastnosti horninotvorných minerálů IV Pro studenty přednášek Mineralogie I a Mikroskopie minerálů a hornin sestavil Václav Vávra 1 Obsah prezentace titanit 3 karbonáty 11 epidot 18 klinozoisit

Více

STAVBA ZEMĚ. Země se skládá z několika základních vrstev/částí. Mezi ně patří: 1. ZEMSKÁ KŮRA 2. ZEMSKÝ PLÁŠŤ 3. ZEMSKÉ JÁDRO. Průřez planetou Země:

STAVBA ZEMĚ. Země se skládá z několika základních vrstev/částí. Mezi ně patří: 1. ZEMSKÁ KŮRA 2. ZEMSKÝ PLÁŠŤ 3. ZEMSKÉ JÁDRO. Průřez planetou Země: STAVBA ZEMĚ Země se skládá z několika základních vrstev/částí. Mezi ně patří: 1. ZEMSKÁ KŮRA 2. ZEMSKÝ PLÁŠŤ 3. ZEMSKÉ JÁDRO Průřez planetou Země: Obr. č. 1 1 ZEMSKÁ KŮRA Zemská kůra tvoří svrchní obal

Více

Nabídka vzorků hornin a minerálů pro účely školní výuky

Nabídka vzorků hornin a minerálů pro účely školní výuky Nabídka vzorků hornin a minerálů pro účely školní výuky Aby se člověk naučil poznávat kameny, musí si je osahat. Žádný sebelepší atlas mu v tom příliš nepomůže. Proto jsme pro vás připravili přehledné

Více

Metamorfované horniny. - žádné bezprostřední poznatky o jejich genezi. - poznání pouze výsledků metamorfních procesů

Metamorfované horniny. - žádné bezprostřední poznatky o jejich genezi. - poznání pouze výsledků metamorfních procesů Metamorfované horniny - žádné bezprostřední poznatky o jejich genezi - poznání pouze výsledků metamorfních procesů - čím vyšší intenzita metamorfózy obecně lepší mechanicko- fyzikální vlastnosti (ocenění

Více

ČLOVĚK A ROZMANITOST PŘÍRODY NEROSTY. HORNINY. PŮDA

ČLOVĚK A ROZMANITOST PŘÍRODY NEROSTY. HORNINY. PŮDA ČLOVĚK A ROZMANITOST PŘÍRODY NEROSTY. HORNINY. PŮDA Nerosty Minerál - prvek nebo chemická sloučenina, která je za normálních podmínek krystalická V přírodě je známo přes 4 900 minerálů a každým rokem bývá

Více

Geologie-Minerály I.

Geologie-Minerály I. Geologie-Minerály I. Připravil: Ing. Jan Pecháček Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Fyzikální vlastnosti minerálů: a) barva

Více

Neživé přírodniny. Hmotné předměty. výrobky- vytvořil je člověk přírodniny- jsou součástí přírody

Neživé přírodniny. Hmotné předměty. výrobky- vytvořil je člověk přírodniny- jsou součástí přírody Neživé přírodniny Hmotné předměty výrobky- vytvořil je člověk přírodniny- jsou součástí přírody Neživé vzduch voda minerály horniny půda Živé rostliny živočichové ( člověk ) houby bakterie VZDUCH Vzduch

Více

KAMENY A VODA I. DÍL EXKURZNÍ PRŮVODCE

KAMENY A VODA I. DÍL EXKURZNÍ PRŮVODCE KAMENY A VODA I. DÍL EXKURZNÍ PRŮVODCE > > ÚVOD > LOM, KDE SE KOMPAS DIVÍ 00 00 Z Holý vrch V BOREK 00 m VLASTĚJOVICE pararuly a migmatity ortoruly skarn magnetitová ruda amfibolit kvarcit 0 00 00 km LIPNICE

Více

Magmatické (vyvřelé) horniny

Magmatické (vyvřelé) horniny Magmatické (vyvřelé) horniny Magmatické horniny vznikly chladnutím, tuhnutím a krystalizací silikátové taveniny (magmatu, lávy), tedy cestou magmatickou. Magma je v podstatě suspenze pevných částic v roztaveném

Více

Možnosti rozvoje stavebnictví ve vazbě na zásoby stavebních surovin v ČR

Možnosti rozvoje stavebnictví ve vazbě na zásoby stavebních surovin v ČR Možnosti rozvoje stavebnictví ve vazbě na zásoby stavebních surovin v ČR Jaromír Starý, Josef Godany Želešice 2012: stavební kámen - hornblendit 1 Základní informace o stavebních surovinách v ČR Termín

Více

Usazené horniny úlomkovité

Usazené horniny úlomkovité Usazené horniny úlomkovité Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová Datum (období) tvorby: 4. 10. 2012 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: přírodopis Anotace: Žáci se seznámí s horninami, které vznikly z úlomků vzniklých

Více

1) Minerály mohou vznikat různými způsoby. Přiřaďte k jednotlivým popisům vzniku minerálů správný termín.

1) Minerály mohou vznikat různými způsoby. Přiřaďte k jednotlivým popisům vzniku minerálů správný termín. VZNIK MINERÁLŮ Minerály neboli nerosty jsou anorganické stejnorodé přírodniny. Jejich složení je možno vyjádřit chemickou značkou nebo chemickým vzorcem. Každý minerál je specifický svým vznikem a svými

Více

GEOLOGICKÁ EXPOZICE V ČÍŽOVĚ. Malý atlas hornin, se kterými se můžete setkat na území Národního parku Podyjí

GEOLOGICKÁ EXPOZICE V ČÍŽOVĚ. Malý atlas hornin, se kterými se můžete setkat na území Národního parku Podyjí GEOLOGICKÁ EXPOZICE V ČÍŽOVĚ Malý atlas hornin, se kterými se můžete setkat na území Národního parku Podyjí Milí návštěvníci, připravili jsme pro vás malou expozici hornin, se kterými se můžete setkat

Více

Geologické expozice města Jeseníku

Geologické expozice města Jeseníku Geologické expozice města Jeseníku Město Jeseník se vyznačuje v současné době čtyřmi geologickými expozicemi. První je jedním z lákadel k návštěvě Vodní tvrze - sídla Vlastivědného muzea Jesenicka. Její

Více

Přednáška č. 9. Petrografie úvod, základní pojmy. Petrografie vyvřelé (magmatické) horniny

Přednáška č. 9. Petrografie úvod, základní pojmy. Petrografie vyvřelé (magmatické) horniny Přednáška č. 9 Petrografie úvod, základní pojmy Petrografie vyvřelé (magmatické) horniny Petrografie úvod, základní pojmy Petrografie jako samostatná věda existuje od začátku 2. poloviny 19. století. Zabývá

Více

Druhy magmatu. Alkalické ( Na, K, Ca, Al, SiO 2 )

Druhy magmatu. Alkalické ( Na, K, Ca, Al, SiO 2 ) Magmatické horniny Druhy magmatu Alkalické ( Na, K, Ca, Al, SiO 2 ) Alkaklicko vápenaté Podle obsahu SiO 2: kyselé ( > 65 %) neutrální (52-65 %) bazické (44-52 %) ultrabazické (< 44 %) Láva AA Klesá hustota

Více

USAZENÉ HORNINY = SEDIMENTY

USAZENÉ HORNINY = SEDIMENTY USAZENÉ HORNINY = SEDIMENTY VZNIK SEDIMENTŮ Vnějším geologickým procesem je např.: činnost povrchové vody, větru, ledu, ale i živočichů ke vzniku usazených hornin je zapotřebí zdrojový materiál, kterým

Více

Materiál slouží pro práci ve skupinách. Jde o pracovní list, žáci při práci mohou používat atlas hornin a nerostů. Autor

Materiál slouží pro práci ve skupinách. Jde o pracovní list, žáci při práci mohou používat atlas hornin a nerostů. Autor VY 32_INOVACE_02_02_VL Téma Horniny a nerosty Anotace Materiál slouží pro práci ve skupinách. Jde o pracovní list, žáci při práci mohou používat atlas hornin a nerostů. Autor Mgr. Kateřina Svobodová Jazyk

Více

2. HORNINY JESENÍKŮ. Geologická minulost Jeseníků

2. HORNINY JESENÍKŮ. Geologická minulost Jeseníků 2. HORNINY JESENÍKŮ Geologická minulost Jeseníků Hrubý Jeseník je stejně jako Rychlebské a Orlické hory budován přeměněnými horninami a hlubinnými vyvřelinami. Nízký Jeseník je tvořen úlomkovitými sedimenty

Více

Mineralogie 4. Přehled minerálů -oxidy

Mineralogie 4. Přehled minerálů -oxidy Mineralogie 4 Přehled minerálů -oxidy 4. Oxidy - sloučeniny různých prvků s kyslíkem - vodu buď neobsahují - bezvodé oxidy - nebo ji obsahují vázanou ve své struktuře - vodnaté oxidy (zpravidla jsou amorfní)

Více

Název materiálu: Horniny přeměněné, horninový cyklus

Název materiálu: Horniny přeměněné, horninový cyklus Název materiálu: Horniny přeměněné, horninový cyklus Jméno autora: Mgr. Magda Zemánková Materiál byl vytvořen v období: 2. pololetí šk. roku 2010/2011 Materiál je určen pro ročník: 9. Vzdělávací oblast:

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLECANY okres Praha-východ DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL TÉMA: Geologická stavba ČR - test VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Člověk a příroda VZDĚLÁVACÍ OBOR: Přírodopis TEMATICKÝ OKRUH: Neživá

Více

Sedimentární neboli usazené horniny

Sedimentární neboli usazené horniny Sedimentární neboli usazené horniny Sedimenty vznikají destrukcí starších hornin, transportem různě velkých úlomků horninového materiálu i vyloužených látek (v podobě roztoků) a usazením materiálu transportovaného

Více

MINERÁLY. Environmentáln. lní geologie sylabus 2 Ladislav Strnad HORNINOTVORNÉ MINERÁLY

MINERÁLY. Environmentáln. lní geologie sylabus 2 Ladislav Strnad HORNINOTVORNÉ MINERÁLY MINERÁLY - HORNINOTVORNÉ - - MINERÁLY - Environmentáln lní geologie sylabus 2 Ladislav Strnad MINERÁL JE anorganická homogenní přírodnina, složená z prvků nebo jejich sloučenin o stálém chemickém složení,

Více

PETROGRAFIE METAMORFITŮ

PETROGRAFIE METAMORFITŮ 1 PETROGRAFIE METAMORFITŮ doc. RNDr. Jiří Zimák, CSc. Katedra geologie PřF UP Olomouc, tř. Svobody 26, 77146 Olomouc, tel. 585634533, e-mail: zimak@prfnw.upol.cz (říjen 2005) OBSAH Úvod 1. Vznik metamorfitů

Více

Je kvalitní přírodní stavební materiál vhodný k použití v zahradní architektuře, zejména:

Je kvalitní přírodní stavební materiál vhodný k použití v zahradní architektuře, zejména: KATALOG Je kvalitní přírodní stavební materiál vhodný k použití v zahradní architektuře, zejména: - v zahradách rodinných domů a rekreačních zařízení - při tvorbě nebo rekonstrukcích zámeckých zahrad

Více

STAVEBNÍ KÁMEN A KAMENIVO STAVEBNÍ KÁMEN A KAMENIVO 22.2.2012. TAJEMSTVÍ ČESKÉHO KAMENE od Svazu kameníků a kamenosochařů ČR STAVEBNÍ KÁMEN

STAVEBNÍ KÁMEN A KAMENIVO STAVEBNÍ KÁMEN A KAMENIVO 22.2.2012. TAJEMSTVÍ ČESKÉHO KAMENE od Svazu kameníků a kamenosochařů ČR STAVEBNÍ KÁMEN AI01 STAVEBNÍ LÁTKY A GEOLOGIE Kámen a kamenivo pro stavební účely Ing. Věra Heřmánková, Ph.D. Video: A TAJEMSTVÍ ČESKÉHO KAMENE od Svazu kameníků a kamenosochařů ČR A Přírodní kámen se již v dávných dobách

Více

Laboratorní zkouška hornin a zjišťování jejich vlastností:

Laboratorní zkouška hornin a zjišťování jejich vlastností: POSTUPY A POKUSY, KTERÉ MŮŽETE POUŽÍT PŘI OVĚŘOVÁNÍ VAŠÍ HYPOTÉZY Z následujících námětů si vyberte ty, které vás nejvíce zaujaly a pomohou vám ověřit, či vyvrátit vaši hypotézu. Postup práce s geologickou

Více

Horniny a nerosty DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_MAN-02-03_PRD-4. autor. Mgr. Lenka Maňasová. vzdělávací oblast Člověk a jeho svět

Horniny a nerosty DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_MAN-02-03_PRD-4. autor. Mgr. Lenka Maňasová. vzdělávací oblast Člověk a jeho svět Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Horniny

Více

VY_V/2_inovace_sada01

VY_V/2_inovace_sada01 Autor: Josef Kraus Datum: 19.10.2011 Škola: Integrovaná ZŠ a MŠ Trnová, Trnová 222, okres Plzeň - Sever Šablona: V/2 - Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Vzdělávací oblast : Člověk a

Více

HORNINY A NEROSTY miniprojekt

HORNINY A NEROSTY miniprojekt miniprojekt Projekt vznikl za podpory: Jméno: Škola: Datum: Cíl: Osobně (pod vedením lektora) si ověřit základní znalosti o horninách a nerostech a naučit se je poznávat. Rozvíjené dovednosti: Dovednost

Více

- krystalické nebo sklovité horniny vzniklé ochlazením chladnutím, tuhnutím a krystalizací silikátové taveniny - magmatu

- krystalické nebo sklovité horniny vzniklé ochlazením chladnutím, tuhnutím a krystalizací silikátové taveniny - magmatu Úvod do petrografie, základní textury a struktury hornin Petrografie obor geologie zabývající se popisem a systematickou klasifikací hornin, zejména pomocí mikroskopického studia Stavba hornin Pod pojem

Více

historií země za dva dny základní školy

historií země za dva dny základní školy historií země za dva dny základní školy O geovědách obecně Železné hory jsou pro výuku geologie a jim příbuzných oborů velmi vhodné. Důvodem je jejich snadná dostupnost, pozice v Pardubickém kraji i v

Více

SKRIPTA KE GEOLOGICKÉ EXPOZICI POD KLOKOTY

SKRIPTA KE GEOLOGICKÉ EXPOZICI POD KLOKOTY SKRIPTA KE GEOLOGICKÉ EXPOZICI POD KLOKOTY GEOLOGICKÁ EXPOZICE POD KLOKOTY Záměrem geologické expozice Pod Klokoty v Táboře je předvést široké veřejnosti vybrané druhy hornin, které nás obklopují a jsou

Více

horniny jsou seskupením minerálů nebo organických zbytků, příp. přírodními vulkanickými skly, které vznikají rozličnými geologickými procesy

horniny jsou seskupením minerálů nebo organických zbytků, příp. přírodními vulkanickými skly, které vznikají rozličnými geologickými procesy Horniny horniny jsou seskupením minerálů nebo organických zbytků, příp. přírodními vulkanickými skly, které vznikají rozličnými geologickými procesy od od minerálůse liší liší látkovou a strukturní nesourodostí

Více

Název materiálu: Vnější geologické děje a horniny usazené

Název materiálu: Vnější geologické děje a horniny usazené Název materiálu: Vnější geologické děje a horniny usazené Jméno autora: Mgr. Magda Zemánková Materiál byl vytvořen v období: 2. pololetí šk. roku 2010/2011 Materiál je určen pro ročník: 9. Vzdělávací oblast:

Více

Přehled přeměněných hornin

Přehled přeměněných hornin Přehled přeměněných hornin Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová Datum (období) tvorby: 9. 10. 2012 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: přírodopis Anotace: Žáci se seznámí s vybranými metamorfovanými horninami. FYLIT

Více

Geologický vývoj a stavba ČR

Geologický vývoj a stavba ČR Geologický vývoj a stavba ČR GEOLOGICKÁ STAVBA ČESKÉ REPUBLIKY dva základní geologické útvary hranici tvoří spojnice měst Znojmo, Brno, Ostrava a) Český masiv Starší, oblé, částečně zarovnané hřbety hercynské

Více

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ HORNINY

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ HORNINY PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ HORNINY 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - horniny V této kapitole se dozvíte: Co je to hornina. Jak se dělí horniny zemské kůry. Jaké jsou chemické

Více

Přírodopis 9. přehled učiva pro základní školy a víceletá gymnázia. Nakladatelství Fraus O čem je přírodopis. Geologie věda o Zemi

Přírodopis 9. přehled učiva pro základní školy a víceletá gymnázia. Nakladatelství Fraus O čem je přírodopis. Geologie věda o Zemi Přírodopis 9 přehled učiva pro základní školy a víceletá gymnázia 9 Nakladatelství Fraus 2007 www.fraus.cz O geologii O minerálech a horninách O stavbě planety Země O vnitřních geologických dějích O vnějších

Více

RNDr. Michal Řehoř, Ph.D.1), Ing. Pavel Schmidt1), T 8 Ing. Petr Šašek, Ph.D. 1), Ing. Tomáš Lang2)

RNDr. Michal Řehoř, Ph.D.1), Ing. Pavel Schmidt1), T 8 Ing. Petr Šašek, Ph.D. 1), Ing. Tomáš Lang2) RNDr. Michal Řehoř, Ph.D.1), Ing. Pavel Schmidt1), T 8 Ing. Petr Šašek, Ph.D. 1), Ing. Tomáš Lang2) 1) Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most, 2) Keramost a.s. HISTORIE DOBÝVÁNÍ ŽELEZNÝCH RUD V KRUŠNÝCH

Více

Objevy čekají na tebe

Objevy čekají na tebe Objevy čekají na tebe Miniprojekt č.2 Horniny a minerály Autoři: Veronika Blažková (8. tř.), Martin Frýdek (8. tř.), Eliška Hloušková (8. tř.), František Kutnohorský (8. tř.), Martin Lát (8. tř.), Adam

Více

SEZNAM DOKUMENTAČNÍCH BODŮ

SEZNAM DOKUMENTAČNÍCH BODŮ Příloha č. 5 SEZNAM DOKUMENTAČNÍCH BODŮ DOKUMENTAČNÍ BOD: 1 SOUŘADNICE GPS: 49 33'43.94"N, 17 5'37.29"E DRUH BODU: menší skalní výchozy na erodované lesní cestě LITOLOGIE: petromiktní slepenec s drobovou

Více

Mineralogie a petrografie PRACOVNÍ pro 9. LIST ročník č. 1 ZŠ. Úkol č. 1. Úkol č. 2. Úkol č. 3. Téma: Prvky. Spoj minerál se způsobem jeho vzniku.

Mineralogie a petrografie PRACOVNÍ pro 9. LIST ročník č. 1 ZŠ. Úkol č. 1. Úkol č. 2. Úkol č. 3. Téma: Prvky. Spoj minerál se způsobem jeho vzniku. Mineralogie a petrografie PRACOVNÍ pro 9. LIST ročník č. 1 ZŠ Pracovní list 1A Téma: Prvky Úkol č. 1 Spoj minerál se způsobem jeho vzniku. DIAMANT GRAFIT SÍRA STŘÍBRO ZLATO Ze sopečných plynů aktivních

Více

Dělení hornin. Horniny. Přeměněné /metamorfované/ Usazené /sedimenty/ Vyvřeliny /vulkanické/ úlomkovité organogenní chemické

Dělení hornin. Horniny. Přeměněné /metamorfované/ Usazené /sedimenty/ Vyvřeliny /vulkanické/ úlomkovité organogenní chemické Dělení hornin Horniny Vyvřeliny /vulkanické/ Usazené /sedimenty/ Přeměněné /metamorfované/ hlubinné výlevné úlomkovité organogenní chemické Usazené horniny Usazené horniny úlomkovité organogenní chemické

Více

Laboratorní práce č. 4

Laboratorní práce č. 4 1/8 3.2.04.6 Uhličitany kalcit (CaCO3) nejrozšířenější, mnoho tvarů, nejznámější je klenec, součást vápenců a mramorů - organogenní vápenec nejvíce kalcitu usazováním schránek různých živočichů (korálů,

Více

Metamorfované horniny

Metamorfované horniny Metamrfvané hrniny Metamrfóza Přeměna hrnin v důsledku změny fyzikálních pdmínek (T a P) Změny: Nestabilní minerály stabilní minerály Primární struktury sekundární struktury Stupně metamrfózy pdle teplt

Více

Objevy čekají na tebe. Geologické pochody. Maršovický vrch, lom Chlum

Objevy čekají na tebe. Geologické pochody. Maršovický vrch, lom Chlum Objevy čekají na tebe Geologické pochody Maršovický vrch, lom Chlum Autoři: Veronika Blažková, Martin Frýdek, Eliška Hloušková, František Kutnohorský, Martin Lát, Jitka Macková, Adam Nguyen, Pavel Svoboda,

Více

SOROSILIKÁTY Málo významná skupina, mají nízký stupeň polymerizace, dva spojené tetraedry Si2O7, někdy jsou ve struktuře přítomny SiO4 i Si2O7.

SOROSILIKÁTY Málo významná skupina, mají nízký stupeň polymerizace, dva spojené tetraedry Si2O7, někdy jsou ve struktuře přítomny SiO4 i Si2O7. Mineralogie I Milan Novák Ústav geologických věd, PřF MU v Brně MINERALOGICKÝ SYSTÉM 2 SOROSILIKÁTY Málo významná skupina, mají nízký stupeň polymerizace, dva spojené tetraedry Si2O7, někdy jsou ve struktuře

Více

Základní horninotvorné minerály

Základní horninotvorné minerály Základní horninotvorné minerály Optická mikroskopie v geologii Vyučují: V. Vávra N. Doláková Křemen (SiO 2 ) Morfologie: Tvoří xenomorfní zrna, pouze ve výlevných horninách může být automotfně omezený

Více

Přírodní vědy s didaktikou prezentace

Přírodní vědy s didaktikou prezentace Přírodní vědy s didaktikou 2 2. prezentace VÝZNAM POKUSU 1) pokus je zdrojem poznatků o přírodních jevech, ale též metod získávání poznatků 2) značně ulehčuje osvojení si učiva tím, že zvyšuje zájem žáků

Více

Název okresu BYT 2+1*

Název okresu BYT 2+1* Název okresu BYT 2+1* Okres Benešov 1 630 000 1 630 000 1 646 300 1 Okres Beroun 1 640 000 1 640 000 1 656 400 1 Okres Blansko 1 250 000 1 250 000 1 240 000 0 Okres Brno-město 2 200 000 2 200 000 2 310

Více

Základy geologie pro geografy František Vacek

Základy geologie pro geografy František Vacek Základy geologie pro geografy František Vacek e-mail: fvacek@natur.cuni.cz; konzultační hodiny: Po 10:30-12:00 (P 25) Co je to geologie? věda o Zemi -- zabýváse se fyzikální, chemickou, biologickou a energetickou

Více

5. MINERALOGICKÁ TŘÍDA UHLIČITANY

5. MINERALOGICKÁ TŘÍDA UHLIČITANY 5. MINERALOGICKÁ TŘÍDA UHLIČITANY Minerály 5. mineralogické třídy jsou soli kyseliny uhličité. Jsou anorganického i organického původu (vznikaly usazováním a postupným zkameněním vápenitých koster a schránek

Více

Vulkanickáčinnost, produkty vulkanismu

Vulkanickáčinnost, produkty vulkanismu Vulkanickáčinnost, produkty vulkanismu Přednáška 3 RNDr. Aleš Vaněk, Ph.D. č. dveří: 234, FAPPZ e-mail: vaneka@af.czu.cz 1 Vulkanická činnost - magmatická aktivita projevující se na zemském povrchu - kromě

Více

Univerzita J. E. Purkyně

Univerzita J. E. Purkyně Univerzita J. E. Purkyně Fakulta životního prostředí Seminární práce předmětu: Geologie a pedologie (případně Geologie a životní prostředí) Lokality výskytu molybdenitu v katastru Bohosudova Vypracoval:

Více

MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ II

MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ II MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ II KÁMEN, KAMENNÉ ZDIVO Kamenné zdivo má hodnotu Historického dokumentu dobového způsobu zdění a opracování kamene, je svědkem podoby historické architektury. Estetickou, což se

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 254 Jméno autora Jana Malečová Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 3.4.2012 Ročník, pro který je DUM určen 9. Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický list

Více

Mikroskopie minerálů a hornin

Mikroskopie minerálů a hornin Mikroskopie minerálů a hornin Cesta ke správnému určení a pojmenování hornin Přednáší V. Vávra Cíle předmětu 1. bezpečně určovat hlavní horninotvorné minerály 2. orientovat se ve vedlejších a akcesorických

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské VY_32_Inovace_PŘ.9.5.2.20 Usazené horniny Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Více

Stavba a složení Země, úvod do endogenní geologie

Stavba a složení Země, úvod do endogenní geologie Stavba a složení Země, úvod do endogenní geologie Přednáška 2 RNDr. Aleš Vaněk, Ph.D. č. dveří: 234, FAPPZ e-mail: vaneka@af.czu.cz 1 Stavba a složení Země dělení dle jednotlivých sfér jádro (vnitřní,

Více

historií země za dva dny střední školy

historií země za dva dny střední školy historií země za dva dny střední školy O geovědách obecně Železné hory jsou pro výuku geologie a jim příbuzných oborů velmi vhodné. Důvodem je jejich snadná dostupnost, pozice v Pardubickém kraji i v České

Více

3. přednáška Horniny - horninový cyklus

3. přednáška Horniny - horninový cyklus 3. přednáška Horniny - horninový cyklus Horniny - cíl : na základě strukturních a texturních znaků rozlišit hlavní genetické typy hornin, seznámení se s geometrií horninových těles a primárními deformacemi

Více