MILAN MICHALSKI MALÝ PRŮVODCE GEOPARKEM NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MILAN MICHALSKI MALÝ PRŮVODCE GEOPARKEM NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ"

Transkript

1 MILAN MICHALSKI MALÝ PRŮVODCE GEOPARKEM NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.28/

2 HORNINY A NEROSTY GEOPARKU Nacházíme se v geoparku u ZŠ Habrmanova v České Třebové, do kterého se podařilo soustředit horniny z různých oblastí České republiky. Horniny tvoří zemskou kůru, jsou důležitým stavebním a dekoračním materiálem a provázejí člověka a jeho kultury již od pravěku. V našem geoparku můžeme vidět 43 exponátů, které jsou rozděleny do skupin podle způsobu vzniku. Vedle hornin usazených, si můžeme osahat vyvřeliny, které vznikly krystalizací roztaveného magmatu a také horniny, které působením geologických sil změnily své původní vlastnosti. V našem geoparku jsou umístěny přírodniny, které v přirozené krajině od sebe dělí vzdálenost stovek kilometrů. Technicky však nebylo možné na tak malou plochu soustředit všechny významné zástupce hornin, které se na petrograficky pestrém území České republiky nacházejí. Přijměme proto náš geopark jen jako malou pozvánku do světa zdánlivě obyčejných, přesto však, v životě planety Země tak důležitých, kamenů. 1. VYVŘELINY UTUHLÉ POD ZEMSKÝM POVRCHEM (OZN. 1V 11V) Nejpočetněji zastoupenou skupinou v geoparku jsou žuly (granity). Granit je kyselá magmatická hornina, složná převážně z křemene, živců a malého množství tmavých nerostů jako jsou slída, amfibol, turmalín a pod. Společně s granodioritem, který má podobné složení, jsou nejrozšířenějšími hlubinnými vyvřelinami. Prvním exponátem geoparku je Litická žula. Přesněji se jedná o načervenalý biotitický granodiorit z Litic nad Orlicí (1V). Je to také jediná vyvřelina, která se v našem regionu nachází. Používá se převážně jako stavební materiál a na výrobu štěrku. Na vystavených ukázkách vyvřelin, můžeme porovnat jejich velkou barevnou, texturní i strukturní variabilitu. Určitě nás porfyrickou strukturou a narůžovělou barvou živce ortoklasu upoutá vzorek liberecké žuly z Ruprechtic (9V), která patří mezi nejdekorativnější tuzemské ušlechtilé kameny. Klasickým příkladem žul, jejichž těžba má dlouholetou tradicí, je ukázka z kamenolomu v Žulové (2V). Mnoho let se zde těží klasickým způsobem světlá drobnozrnná slezská žula. Využívá se především na výrobu dlažebních kostek a pro dekorativní a architektonické účely. Obdobné využití má i narůžovělá žula z lomu Zderaz (10V), středně zrnitá biotitická žula z lomu u Chvaletic (7V) a také žula ze Zdechovic (4V). Jako hlinecká žula (8V) se označuje šedomodrý granodiorit, jehož těžba má více než stoletou tradici. Díky vysoké odolnosti se používá na výrobu obkladů, kuchyňských desek a dlažebních kostek. Obrovský, 14m vysoký žulový pilon z Vápenice u Sedlčan (3V), byl v roce 1998 vztyčen pod Emauzským klášterem v Praze. Z devadesátitunového opracovaného monolitu žuly byl zrekonstruován pomník legionářů, který byl za 2. světové války odstraněn nacisty. Vápenická žula zdobí i historické objekty v Českém Krumlově a radnici v Lokti nad Ohří. Vzorek přibyslavské žuly (11V) pochází z dnes již zaniklých lomů jihovýchodně od Čáslavi, které prosluly nálezy až 10 cm velkých krystalů granátu almandinu. 2

3 Diorit je intruzivní, hrubozrnná magmatická hornina, která se vyznačuje tmavou barvou. Skládá se z plagioklasových živců, amfibolu, biotitu a především obsahuje až 50% pyroxenu. Křemen je zastoupen v nepatrném množství, nebo zcela chybí. Diorit se těží v Částkově (5V) v okresu Chrudim a používá se jako stavební a dekorační kámen. Pegmatit je hrubozrnná magmatická hornina, tvořená převážně křemenem, živcem a slídou. Náš exponát pochází z pegmatitové žíly, která vznikla v podloží skarnového tělesa na Holém vrchu ve Vlastějovicích (6V). Z četných, v minulosti těžených pegmatitových ložisek, byl pro keramický průmysl využíván především živec. 2. VYVŘELINY VÝLEVNÉ (OZN. 12V 16V) Tyto horniny vznikly utuhnutím magmatitu vylitého na zemský povrch. Čedič (bazalt) tvoří více než 90 % všech výlevných hornin na zemském povrchu. Je to jemnozrnná šedočerná, bazická hornina, složená převážně z plagioklasů a pyroxenů, bohatých vápníkem. Často obsahuje vyrostlice olivínu, augitu, amfibolu a biotitu. Bazalty jsou nejhojnější v Českém středohoří a v Doupovských horách, ale najdeme je i jinde, například ve východních Čechách. Některé bazalty tuhnou, díky rychlému ochlazení sloupcovitě, což je patrné na našich ukázkách ze Smrčí u Semil (14V) a ze Soutěsek u Děčína (15V). Používá se na výrobu štěrku, stavebních hmot a z roztaveného čediče se vyrábějí izolační materiály. Podle geologického stáří jsou od čedičů odvozeny melafyry, které se často vyznačují typickou mandlovcovou strukturou. Dutinky po plynech vyplnil kalcit, chlorit, nebo drahokamové odrůdy křemene, které se vyskytují například v melafyru v Doubravici (13V). Diabas je souborné označení pro bazické vyvřeliny, které vznikly v předtřetihorním období. Vyznačuje se šedozelenou barvou a skládá se převážně z augitu a bazického plagioklasu. Naše ukázka pochází z lomu v Chrtníkách (12V), který se proslavil výskytem příbojové zóny křídového moře s množstvím zkamenělin. Posledním exponátem ze skupiny vyvřelin je znělec (fonolit) z Mariánské skály v Ústí nad Labem (16V). Tato alkalická hornina zelenošedé barvy, obsahuje především nefelin, sanidin, egirín a alkalický amfibol. Má velmi viskózní lávu, a proto vytváří charakteristická tělesa kupovitého tvaru, která známe například z Českého středohoří. Tato významná hornina nachází využití především jako stavební materiál a štěrk. Některé druhy znělců se využívají i na výrobu obalového skla. 3. HORNINY USAZENÉ USAZENINY (OZN. 1U 9U) Usazené horniny jsou nedílnou součástí zemské kůry a vznikají převážně působením vnějších geologických sil (horninotvorný cyklus). V našem geoparku najdeme některé ukázky zpevněných klastických hornin a hornin chemogenního původu. První skupinu zastupují převážně slepence, pískovce a opuky, druhou prezentují vápence. Jedinou horninou, která pochází z České Třebové (3U) je písčitý slínovec, pro který se vžil název opuka. Vznikla zpevněním sedimentů z období svrchní křídy. Důkazem jejího mořského původu jsou dobře zachovalé zkameněliny mořských organismů. Ve městě byla opuka využívána jako běžná stavební surovina a najdeme ji i na mnoha historických budovách. V Přibylově (4U) se těží restaurátorské opuky, které byly mimo jiné použity i při rekonstrukci rotundy na Řípu. 3

4 ROZMÍSTĚNÍ HORNIN A NEROSTŮ V GEOPARKU 9V 10V 11V 8V 7V 12V 13V 15V 2R 14V 16V 1R 3R 1U 2U 3U 4U 6V 5V 3V 2V 4V 17V - ústřední blok 1V označení 1V 2V 3V 4V 5V 6V 7V 8V 9V 10V 11V hlubinné vyvřeliny Žula (granodiorit) Diorit Žulový pegmatit Litice nad Orlicí - Ústí nad Orlicí Žulová - Jeseník Vápenice u Sedlčan - Příbram Zdechovice - Pardubice Částkov - Chrudim Vlastějovice - Kutná Hora Chvaletice - Pardubice Hlinsko - Chrudim Ruprechtice - Liberec Zderaz - Chrudim Přibyslavice - Kutná Hora 12V 13V 11V 15V 16V 1R 2R 3R 4R výlevné a podpovrchové vyvřeliny Diabas Melafyr Čedič (bazalt) olivinický Čedič (bazalt) - sloupcovitá odlučnost Znělev (fonolit) petrografické a mineralogické rarity Křemen železitý Fosilizovaný kmen araukárie Jaspisová žíla Kvarcitový hranec Chrtníky - Pardubice Doubravice - Jičín Smrčí - Semily Soutěsky - Děčín Mariánská skála - Ústí nad Labem Komárov u Hořovic - Beroun Radvanice - Trutnov Domašín - Chomutov Kobylá nad Vidnavkou - Jeseník

5 V vyvřeliny R rarity 5U 6U 7U 1P 8U 2P 9U 3P 4P 5P 6P U P 7P usazeniny přeměněné horniny 10P 8P 9P 11P 13P 12P 14P 4R 1U 2U 3U 4U 5U 6U 7U 8U 9U 1P 2P 3P 4P 5P 6P 7P 8P 9P 10P 11P 12P 13P 14P usazené horniny Slepenec Slepenec Opuka Opuka Pískovec Pískovec glaukonitický Pískovec železitý Vápenec Vápenec dolomitický přeměněné horniny Mramor Mramor Amfibolit, vápenec Amfibolit Amfibolit, rula Amfibolit Amfibolit pyroxenický Skarn, kalcit Hadec Fylit Svorová rula Ortorula, křemen Ortorula Rula biotitická Žampach - Ústí nad Orlicí Chrtníky - Pardubice Česká Třebová - Ústí nad Orlicí Přibylov u Skutče - Chrudim Božanov u Broumova - Náchod Záměl - Rychnov nad Kněžnou Záměl - Rychnov nad Kněžnou Vitošov - Šumperk Horní Lánov - Trutnov Bohdaneč - Kutná Hora Lipová - Jeseník Bohdaneč - Kutná Hora Markovice - Kutná Hora Markovice - Kutná Hora Libodřice - Kolín Markovice - Kutná Hora Vlastějovice - Kutná Hora Borek u Chotěboře - Havlíčkův Brod Železný Brod - Jablonec nad Nisou Horní Maršov - Hradec Králové Pec pod Sněžkou - Trutnov Vlastějovice - Kutná Hora Barchovice - Kolín

6 Dvě ukázky glaukonitického a železitého pískovce z lokality Záměl, nedaleko Potštejna (6U, 7U) se vyznačují nazelenalou barvou a neopakovatelnou kresbou, způsobenou oxidy železa. Pískovec je cenomanského stáří a přítomnost zeleného silikátu glaukonitu je důkazem jeho mořském původu. Pro výbornou opracovatelnost je využíván ve stavebnictví, zahradní architektuře a také v sochařství. Božanovský pískovec (5U) se těží na svahu Broumovských stěn nedaleko polských hranic a patří k našim nejkvalitnějším pískovcům u nás. Má široké uplatnění ve stavebnictví, sochařství i při obnově památek. Byl použit například při restaurování Pražského hradu, Lichtenštejnského paláce, nebo při obnově Karlova mostu. Sedimenty Poorlické pánve jsou v geoparku zastoupeny slepencem ze Žampachu (1U). Charakteristické červenohnědé zabarvení horniny, způsobené přítomností oxidů trojmocného železa a hliníku, je dokladem suchého a horkého klimatu v permském období. Mořského původu je naopak slepenec z lomu v Chrtníkách (2U), jehož obrovské, mořským příbojem ohlazené valouny pojí vápnitý tmel. Jsou jedinečným pozůstatkem příbojové facie české křídy. Vystavený vzorek je jeden z posledních, který se podařilo, z dnes již zaniklé lokality, získat. Vápenec z Vitošova (8U) pochází z jednoho z nejvýznamnějších ložisek karbonátových hornin na území ČR a je pravděpodobně devonského stáří. Slouží na výrobu vápna. Z karbonátového ložiska u Horního Lánova (9U) je ukázka dolomitického vápence. Dolomit, který zde převažuje nad kalcitem, byl převážně využíván ve sklárnách, papírnách, gumárnách a pálilo se z něj vápno. 4. HORNINY PŘEMĚNĚNÉ METAMORFOVANÉ (1P 14P) Při metamorfóze (viz horninotvorný cyklus) dochází působením sil v zemské kůře k přeměně hornin. Těmito silami jsou především teplota, tlak a chemicky aktivní kapaliny. K přeměně může docházet i na zemském povrchu působením migmatitů, které se na zemský povrch vylévají. Mramor (krystalický vápenec) vzniká přeměnou vápence nebo dolomitu vlivem vysokého tlaku a teploty, při které dochází k překrystalování původní horniny. Mramory bývají často zabarveny příměsí limonitu, hematitu a grafitu a pokud vznikly z organogenního vápence, obsahují i schránky fosílií. Dolomitický mramor z Bohdanče u Zbraslavic (1P) je sněhobílý a připomíná světoznámý Kararský mramor. Štípaly se z něj dlažební kostky pro mozaiky pražských chodníků. Proslulá je těžba slezských mramorů, které jsou v expozici zastoupeny exponátem z Horní Lipové (2P). Lipovské mramory jsou dobře leštitelné a pro atraktivní vzhled se používají na obklady a dlažby reprezentativních objektů. Amfibolit, který je převážně tvořen obecným amfibolem a plagioklasem, řadíme mezi krystalické břidlice. Vyniká černozelenou barvou a po vybroušení patří mezi oblíbené dekorativní kameny. Mocné ložisko, které náleží kutnohorskému krystaliniku, se nachází v Markovicích u Čáslavi (4P, 5P, 7P). Kromě těžby kvalitního dekoračního kamene je lokalita známá i výskytem prehnitu a dalších vzácných nerostů. V geoparku najdeme i amfibolit z Libodřic (6P) a z karbonátového ložiska v Bohdanči (3P). 6

7 Skarn vznikl přeměnou vápnitých a slínitých hornin, sedimentárních železných rud, nebo bazických výlevných vyvřelin. Je to zrnitá hornina červenohnědé, nebo nazelenalé barvy, někdy s páskovanou texturou. Skarny obsahují granát, pyroxen, amfibol, magnetit a další nerosty. Naše ukázka pochází z moldanubika, z lokality Vlastějovice (8P). Skarn se používá jako stavební a štěrkový materiál. Hadec (serpentinit) vzniká přeměnou ultrabazických hornin, které obsahují olivín a hořečnaté pyroxeny. Hornina trávově až tmavě zelené barvy obsahuje antigorit a jemně vláknitý chryzotil. Na serpentinit se váží ložiska niklu a kompaktní, pěkně zbarvené vzorky, slouží jako vyhledávaný dekorační materiál. Naše ukázka pochází z hadcového tělesa v Borku u Chotěboře (9P). Fylit je produktem nízkotepelné přeměny jílovitých sedimentů. Obsahuje křemen, biotit, sericit, chlorit, grafit a další minerály. Ty převážně ovlivňují jeho barvu, která je nejčastěji nazelenalá s hedvábným leskem. Vyznačuje se dokonalou odlučností a používá se jako dekorační a pokrývačský materiál. Exponát z geoparku je z okolí Železného Brodu (10P). Ortoruly z Pece pod Sněžkou (12P) a z Vastějovic (13P) představují ortobřidlice, které vznikly metamorfózou granitu, granodioritu a dalších kyselých vyvřelin, s kterými mají totožné mineralogické složení. Jsou převážně světlé barvy s břidličnatou texturou. Obsahují křemen, ortoklas, plagioklas, biotit, méně často muskovit, granát, turmalín a kyanit. Patří mezi běžné horniny v Českém masívu. V Barchovicích (14P) se nachází biotitická rula, na které lze pozorovat různé deformační struktury jako jsou například vrásy. Hornina má charakter migmatitu, to znamená, že se skládá z granitové i rulové složky. Lokalita je známá i výskytem minerálů alpské parageneze. Nejhojnějšími krkonošskými horninami na české straně jsou krystalické břidlice, mezi které patří i svorová rula z Horního Maršova (11P). Tyto krystalické břidlice byly vytvořeny před zhruba půl miliardou let. 5. RARITY (1R - 4R) Na ploše geoparku jsou vystaveny i mineralogické a petrografické zajímavosti. Žíla železitého křemene z Komárova (1R) je pro své rozměry unikátem. Jeho zabarvení je ovlivněné oxidy a hydroxidy železa, podobně jako u jaspisových hmot z Podkrkonoší. Po vybroušení kamene vynikne jeho barva i unikátní kresba. Takto zpracované železité křemeny jsou oblíbené mezi sběrateli nerostů. Dalším zajímavým exponátem je fosilizované dřevo z Radvanic (2R), původem z arkózových pískovců permokarbonského stáří. Tato dřeva jsou označována, podle způsobu fosilizace, jako araukarity, které patří k primitivním zástupcům nahosemenných rostlin cordaitům. Silikátové roztoky prostoupily v pravěku buněčné stěny a vyplnily i buněčné prostory araukaritů. Fosilizačním materiálem byla směs chalcedonu, křemene a opálu s barvící příměsí hematitu a limonitu. Jaspisová žíla pochází z Domašína v Krušných horách (3R). Toto atraktivní naleziště červených jaspisů bylo známé již od středověku. Křemenná žilovina z okolních lokalit, například z Ciboušova, byla s největší pravděpodobností těžena a zpracovávána i na výzdobu Svatováclavské kaple na Pražském hradě a kaple sv. Kateřiny na Karlštejně. Kvarcitový (křemencový) hranec z Kobylé nad Vidnavkou (4R) je učebnicovou ukázkou abrazivní činnosti větru. Valoun, připomínající tvarem želví krunýř, vznikl v geologické minulosti eolicky. Větrem hnané částečky hornin střídavě obrušovaly části balvanu, které vystupovaly nad terén a vytvořily tak hladké plochy, ohraničené ostrými stykovými hranami. 7

8 Geopark na školní zahradě je financován z projektu Škola hrou v kraji KOMENSKÉHO, registrační číslo: CZ.1.07/1.1.28/ Poděkování patří osobám, firmám a institucím, které se na vzniku geoparku podílely. Pomoc při zajišťování exponátů Jaroslav Heřmánek (Zpracování kamene, Vrdy), obec Smrček - okres Chrudim, Jiří Sršeň (TEKAM, Záměl), Oldřich Čevora (ŽPSV a.s., závod Litice), Martin Tyč (Králíky). Výroba informační tabule Radko Jasanský (Truhlářství Jas, Česká Třebová), výroba informačních popisek z plastu (Hostalek Werbung spol.s.r.o.,česká Třebová). Zvláštní poděkování patří Městu Česká Třebová za umožnění realizace geoparku v areálu ZŠ Habrmanova.

Vlastnosti křemene a výskyt jeho odrůd v severním okolí Brna

Vlastnosti křemene a výskyt jeho odrůd v severním okolí Brna Středoškolská odborná činnost 2006/2007 Obor 5 geologie, geografie Vlastnosti křemene a výskyt jeho odrůd v severním okolí Brna Autor: Jakub Výravský Gymnázium Brno-Řečkovice Terezy Novákové 2, 621 00

Více

Mineralogie a petrografie PRACOVNÍ pro 9. LIST ročník č. 1 ZŠ. Úkol č. 1. Úkol č. 2. Úkol č. 3. Téma: Prvky. Spoj minerál se způsobem jeho vzniku.

Mineralogie a petrografie PRACOVNÍ pro 9. LIST ročník č. 1 ZŠ. Úkol č. 1. Úkol č. 2. Úkol č. 3. Téma: Prvky. Spoj minerál se způsobem jeho vzniku. Mineralogie a petrografie PRACOVNÍ pro 9. LIST ročník č. 1 ZŠ Pracovní list 1A Téma: Prvky Úkol č. 1 Spoj minerál se způsobem jeho vzniku. DIAMANT GRAFIT SÍRA STŘÍBRO ZLATO Ze sopečných plynů aktivních

Více

01 ZŠ Geologické vědy

01 ZŠ Geologické vědy 01 ZŠ Geologické vědy 1) Vytvořte dvojice. PALEONTOLOGIE HYDROLOGIE PETROLOGIE SEISMOLOGIE MINERALOGIE VODA NEROST ZEMĚTŘESENÍ ZKAMENĚLINA HORNINA 2) K odstavcům přiřaďte vědní obor. Můžete využít nabídky.

Více

Geologie pro všechny. česko - polská geologická stezka. Radovan Vlček

Geologie pro všechny. česko - polská geologická stezka. Radovan Vlček Geologie pro všechny česko - polská geologická stezka Radovan Vlček Na první pohled velmi pestrá krajina tohoto regionu vděčí za svou mnohotvárnost především své geologické stavbě a geologickému vývoji,

Více

Přednáška IX. Nerostné zdroje surovin. klíčová slova: ložisko nerostných surovin, ložisková geologie, rudy, nerudy, energetické suroviny

Přednáška IX. Nerostné zdroje surovin. klíčová slova: ložisko nerostných surovin, ložisková geologie, rudy, nerudy, energetické suroviny Přednáška IX. Nerostné zdroje surovin klíčová slova: ložisko nerostných surovin, ložisková geologie, rudy, nerudy, energetické suroviny 1 Nerostné zdroje surovin Mezi nerostné suroviny patří: půda a voda,

Více

Během chladnutí začínají krystalovat minerály. Jednotlivé minerály krystalují podle svého bodu tuhnutí (mění se kapalné skupenství v pevné)

Během chladnutí začínají krystalovat minerály. Jednotlivé minerály krystalují podle svého bodu tuhnutí (mění se kapalné skupenství v pevné) VZNIK NEROSTŮ A STRUNZŮV MINERALOGICKÝ SYSTÉM Krystalizace z magmatu Vetšina minerálů vzniká v nitru Země za teplot 900-1300 C a vysokého tlaku. Za takových podmínek existuje žhavá silikátová tavenina

Více

Obsah 3 Geologické, inž.geologické a hydrogeologické hodnocení jednotlivých báňských oblastí. 3 3.1 Sokolovská pánev západní a východní část..

Obsah 3 Geologické, inž.geologické a hydrogeologické hodnocení jednotlivých báňských oblastí. 3 3.1 Sokolovská pánev západní a východní část.. strana ៧匷. ydr d í j d t vý áň ý tí.. 匷 匷 v á 匷á v 匷á 匷 d í vý d í თ呗á t.. 3.1.1 Přehled geologie sokolovské pánve. 3 3.1.2 Formování sokolovské pánve (stratigrafie, petrografie) 4 3.1.3 Všeobecná hydrogeologická

Více

Laboratorní práce č. 4

Laboratorní práce č. 4 1/8 3.2.04.6 Uhličitany kalcit (CaCO3) nejrozšířenější, mnoho tvarů, nejznámější je klenec, součást vápenců a mramorů - organogenní vápenec nejvíce kalcitu usazováním schránek různých živočichů (korálů,

Více

Litogeografie HORNINY, TEKTONIKA. Přednášející: RNDr. Martin Culek, Ph.D. Geografický ústav MU

Litogeografie HORNINY, TEKTONIKA. Přednášející: RNDr. Martin Culek, Ph.D. Geografický ústav MU Litogeografie HORNINY, TEKTONIKA Přednášející: RNDr. Martin Culek, Ph.D. Geografický ústav MU Tento předmět vznikl v rámci projektu Inovace výuky geografických studijních oborů (Geoinovace) - (CZ.1.07/2.2.00/15.0222)

Více

č íslo 1 roč ník 5 únor 2007

č íslo 1 roč ník 5 únor 2007 č íslo 1 roč ník 5 únor 2007 h l a v n í t é m a : G E O D I V E R Z I T A Nechme planetu pět minut odpočívat! Sítě geoparků Posthornická krajina plná překvapení Půl tisíce let říčních úprav Dětský domov

Více

Materiály pûvodního. Richard Pfiikryl Miroslava Novotná Zuzana Weishauptová Aneta Èastná 1) v plàového zdiva Karlova mostu a jejich skladba

Materiály pûvodního. Richard Pfiikryl Miroslava Novotná Zuzana Weishauptová Aneta Èastná 1) v plàového zdiva Karlova mostu a jejich skladba Materiály pûvodního v plàového zdiva Karlova mostu a jejich skladba Richard Pfiikryl Miroslava Novotná Zuzana Weishauptová Aneta Èastná 1) PrÛzkumY památek XVI - 1/2009 Karlův most v Praze, jedna z nejvýznamnějších

Více

Vliv metody přepočtu chemických analýz amfibolů na jejich klasifikaci

Vliv metody přepočtu chemických analýz amfibolů na jejich klasifikaci Vliv metody přepočtu chemických analýz amfibolů na jejich klasifikaci Rešeršní část k bakalářské práci Vypracoval: Libor Veverka Vedoucí práce: RNDr. Václav Vávra, Ph.D. Obsah 1. Skupina amfibolů 3 1.1.

Více

DETERMINAČNÍ VLASTNOSTI MINERÁLŮ

DETERMINAČNÍ VLASTNOSTI MINERÁLŮ KATEDRA GEOLOGIE PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO DETERMINAČNÍ VLASTNOSTI MINERÁLŮ ZDENĚK DOLNÍČEK JIŘÍ ZIMÁK Olomouc 2009 2 Obsah Obsah... 3 1. Úvod... 5 2. Diagnostické znaky založené na fyzikálních

Více

Laboratorní zkouška hornin a zjišťování jejich vlastností:

Laboratorní zkouška hornin a zjišťování jejich vlastností: POSTUPY A POKUSY, KTERÉ MŮŽETE POUŽÍT PŘI OVĚŘOVÁNÍ VAŠÍ HYPOTÉZY Z následujících námětů si vyberte ty, které vás nejvíce zaujaly a pomohou vám ověřit, či vyvrátit vaši hypotézu. Postup práce s geologickou

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Ústav antropologie. Bakalářská práce

MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Ústav antropologie. Bakalářská práce MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Ústav antropologie Trasologie stavební keramiky: Cihly z předhradí lelekovického hradu (2. polovina 15. století) Bakalářská práce Vypracovala: Jitka Hyršovská

Více

ROZVOJOVÁ STRATEGIE VLTAVOTÝNSKA 2014-2020 ROZVOJOVÁ STRATEGIE VLTAVOTÝNSKA 2014-2020

ROZVOJOVÁ STRATEGIE VLTAVOTÝNSKA 2014-2020 ROZVOJOVÁ STRATEGIE VLTAVOTÝNSKA 2014-2020 ROZVOJOVÁ STRATEGIE VLTAVOTÝNSKA 2014-2020 MAS VLTAVA, srpen 2014 Obsah Obecný úvod... 5 1. Analytická část (základní charakteristika, problémy, potřeby, SWOT analýza)... 7 1.1 Mikroregion Vltavotýnsko...

Více

PLÁN OBLASTI POVODÍ HORNÍ VLTAVY

PLÁN OBLASTI POVODÍ HORNÍ VLTAVY PLÁN OBLASTI POVODÍ HORNÍ VLTAVY ČÁST A POPIS OBLASTI POVODÍ TEXT Povodí Vltavy, státní podnik prosinec 2009 Obsah: A.1. Všeobecný popis oblasti povodí... 1 A.1.1 Vymezení oblasti povodí... 1 A.1.2 Geomorfologické

Více

Hydrogeologie těžebny sklářských písků Střeleč a její vztah na podzemní vody určené pro vodárenské zásobování

Hydrogeologie těžebny sklářských písků Střeleč a její vztah na podzemní vody určené pro vodárenské zásobování Hydrogeologie těžebny sklářských písků Střeleč a její vztah na podzemní vody určené pro vodárenské zásobování Daniel Smutek, Vodní zdroje Chrudim, spol. s r.o., U vodárny 137, 537 01 Chrudim email:smutek@vz.cz

Více

Výukové listy nejen pro střední školy

Výukové listy nejen pro střední školy Výukové listy nejen pro střední školy Kameny Hory Podnebí Voda 1 Voda 2 Trávy a květiny 1 Trávy a květiny 2 Trávy a květiny 3 Stromy 1 Stromy 2 Chráněná příroda 1 Chráněná příroda 2 Krajina 1 Krajina 2

Více

Přednáška XI. Vliv člověka na H.P. část 1. klíčová slova: geologickáčinnost člověka, antropogenní sedimenty, rekultivace

Přednáška XI. Vliv člověka na H.P. část 1. klíčová slova: geologickáčinnost člověka, antropogenní sedimenty, rekultivace Přednáška XI. Vliv člověka na H.P. část 1. klíčová slova: geologickáčinnost člověka, antropogenní sedimenty, rekultivace 1 Geologickáčinnost člověka lze rozdělit na: rušivou přenosnou tvořivou 2 Zásahem

Více

REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE ČESKÉ REPUBLIKY 1

REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE ČESKÉ REPUBLIKY 1 REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE ČESKÉ REPUBLIKY 1 REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE ČESKÉ REPUBLIKY REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE ČESKÉ REPUBLIKY 2 1. Poloha, rozloha a historický vývoj České republiky rozloha : 78 864 km 2 počet obyvatel

Více

Profil Královéhradeckého kraje

Profil Královéhradeckého kraje Profil Královéhradeckého kraje Analytická část Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020 listopad 2012 Zpracovatelský tým: Centrum EP, oddělení rozvoje Soukenická 54 500 03 Hradec Králové tel.:

Více

Sopečná činnost a zemětřesení v České republice

Sopečná činnost a zemětřesení v České republice GYMNÁZIUM JAKUBA ŠKODY Ročníková práce z biologie Sopečná činnost a zemětřesení v České republice Václav MACHAČ IV.a, 2004/05 Osek n/b Obsah 1 Úvod... 2 2 Teoretická a metodická část... 3 3 Zemětřesení...

Více

Služby (obslužná sféra)

Služby (obslužná sféra) Služby (obslužná sféra) - většina velkoprodejen je součástí obchodních center, nabízejících i další sluţby (opravny, kina, restaurace, jsou specializované (např. hobby, sport nebo elektromarkety) nebo

Více

12. Podbeskydská vulkanická oblast

12. Podbeskydská vulkanická oblast 12. Podbeskydská vulkanická oblast V pásu, táhnoucímu se v délce 100 km od Hranic až k Českému Těšínu, se lze setkat s pozůstatky vulkanismu. Vulkanismus odráží počínající a krátkodobou tvorbu riftu v

Více

Ložiska stavebních surovin ČR a perspektiva jejich využívání

Ložiska stavebních surovin ČR a perspektiva jejich využívání Ložiska stavebních surovin a perspektiva jejich využívání Ing. Josef Godany Spolupráce: Ing. Karel Rýda Mgr. Jan Buda Česká geologická služba 1 Česká republika disponuje s velkými objemy geologických zásob

Více

SBORNÍK STUDENTSKÝCH PRACÍ

SBORNÍK STUDENTSKÝCH PRACÍ SBORNÍK STUDENTSKÝCH PRACÍ Geografie v praxi ČR (exkurze) Brno, 2011 1 Obsah A KOMENTOVANÍ ZASTÁVEK PO TRASE... 3 1 BECHYNĚ GEOGRAFIE VYBRANÉ OBCE... 3 2 JADERNÁ ELEKTRÁRNA TEMELÍN JAKO REGIONÁLNÍ ZAMĚSTNAVATEL

Více

Člověk poznává Zemi minulost

Člověk poznává Zemi minulost Člověk poznává Zemi minulost člověk se snaţil nejprve porozumět přírodě pomocí mýtů postupně se z praktických důvodů musel orientovat v krajině = kde nalezne potřebné minerály nebo horniny k výrobě nástrojů,

Více

Management podzemních vod

Management podzemních vod Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí Management podzemních vod Petr Kohout Vít Kodeš Josef Datel Svatopluk Šeda Zbyněk Vencelides Ústí nad Labem 2014 Název: Autor: Management

Více