MILAN MICHALSKI MALÝ PRŮVODCE GEOPARKEM NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MILAN MICHALSKI MALÝ PRŮVODCE GEOPARKEM NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ"

Transkript

1 MILAN MICHALSKI MALÝ PRŮVODCE GEOPARKEM NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.28/

2 HORNINY A NEROSTY GEOPARKU Nacházíme se v geoparku u ZŠ Habrmanova v České Třebové, do kterého se podařilo soustředit horniny z různých oblastí České republiky. Horniny tvoří zemskou kůru, jsou důležitým stavebním a dekoračním materiálem a provázejí člověka a jeho kultury již od pravěku. V našem geoparku můžeme vidět 43 exponátů, které jsou rozděleny do skupin podle způsobu vzniku. Vedle hornin usazených, si můžeme osahat vyvřeliny, které vznikly krystalizací roztaveného magmatu a také horniny, které působením geologických sil změnily své původní vlastnosti. V našem geoparku jsou umístěny přírodniny, které v přirozené krajině od sebe dělí vzdálenost stovek kilometrů. Technicky však nebylo možné na tak malou plochu soustředit všechny významné zástupce hornin, které se na petrograficky pestrém území České republiky nacházejí. Přijměme proto náš geopark jen jako malou pozvánku do světa zdánlivě obyčejných, přesto však, v životě planety Země tak důležitých, kamenů. 1. VYVŘELINY UTUHLÉ POD ZEMSKÝM POVRCHEM (OZN. 1V 11V) Nejpočetněji zastoupenou skupinou v geoparku jsou žuly (granity). Granit je kyselá magmatická hornina, složná převážně z křemene, živců a malého množství tmavých nerostů jako jsou slída, amfibol, turmalín a pod. Společně s granodioritem, který má podobné složení, jsou nejrozšířenějšími hlubinnými vyvřelinami. Prvním exponátem geoparku je Litická žula. Přesněji se jedná o načervenalý biotitický granodiorit z Litic nad Orlicí (1V). Je to také jediná vyvřelina, která se v našem regionu nachází. Používá se převážně jako stavební materiál a na výrobu štěrku. Na vystavených ukázkách vyvřelin, můžeme porovnat jejich velkou barevnou, texturní i strukturní variabilitu. Určitě nás porfyrickou strukturou a narůžovělou barvou živce ortoklasu upoutá vzorek liberecké žuly z Ruprechtic (9V), která patří mezi nejdekorativnější tuzemské ušlechtilé kameny. Klasickým příkladem žul, jejichž těžba má dlouholetou tradicí, je ukázka z kamenolomu v Žulové (2V). Mnoho let se zde těží klasickým způsobem světlá drobnozrnná slezská žula. Využívá se především na výrobu dlažebních kostek a pro dekorativní a architektonické účely. Obdobné využití má i narůžovělá žula z lomu Zderaz (10V), středně zrnitá biotitická žula z lomu u Chvaletic (7V) a také žula ze Zdechovic (4V). Jako hlinecká žula (8V) se označuje šedomodrý granodiorit, jehož těžba má více než stoletou tradici. Díky vysoké odolnosti se používá na výrobu obkladů, kuchyňských desek a dlažebních kostek. Obrovský, 14m vysoký žulový pilon z Vápenice u Sedlčan (3V), byl v roce 1998 vztyčen pod Emauzským klášterem v Praze. Z devadesátitunového opracovaného monolitu žuly byl zrekonstruován pomník legionářů, který byl za 2. světové války odstraněn nacisty. Vápenická žula zdobí i historické objekty v Českém Krumlově a radnici v Lokti nad Ohří. Vzorek přibyslavské žuly (11V) pochází z dnes již zaniklých lomů jihovýchodně od Čáslavi, které prosluly nálezy až 10 cm velkých krystalů granátu almandinu. 2

3 Diorit je intruzivní, hrubozrnná magmatická hornina, která se vyznačuje tmavou barvou. Skládá se z plagioklasových živců, amfibolu, biotitu a především obsahuje až 50% pyroxenu. Křemen je zastoupen v nepatrném množství, nebo zcela chybí. Diorit se těží v Částkově (5V) v okresu Chrudim a používá se jako stavební a dekorační kámen. Pegmatit je hrubozrnná magmatická hornina, tvořená převážně křemenem, živcem a slídou. Náš exponát pochází z pegmatitové žíly, která vznikla v podloží skarnového tělesa na Holém vrchu ve Vlastějovicích (6V). Z četných, v minulosti těžených pegmatitových ložisek, byl pro keramický průmysl využíván především živec. 2. VYVŘELINY VÝLEVNÉ (OZN. 12V 16V) Tyto horniny vznikly utuhnutím magmatitu vylitého na zemský povrch. Čedič (bazalt) tvoří více než 90 % všech výlevných hornin na zemském povrchu. Je to jemnozrnná šedočerná, bazická hornina, složená převážně z plagioklasů a pyroxenů, bohatých vápníkem. Často obsahuje vyrostlice olivínu, augitu, amfibolu a biotitu. Bazalty jsou nejhojnější v Českém středohoří a v Doupovských horách, ale najdeme je i jinde, například ve východních Čechách. Některé bazalty tuhnou, díky rychlému ochlazení sloupcovitě, což je patrné na našich ukázkách ze Smrčí u Semil (14V) a ze Soutěsek u Děčína (15V). Používá se na výrobu štěrku, stavebních hmot a z roztaveného čediče se vyrábějí izolační materiály. Podle geologického stáří jsou od čedičů odvozeny melafyry, které se často vyznačují typickou mandlovcovou strukturou. Dutinky po plynech vyplnil kalcit, chlorit, nebo drahokamové odrůdy křemene, které se vyskytují například v melafyru v Doubravici (13V). Diabas je souborné označení pro bazické vyvřeliny, které vznikly v předtřetihorním období. Vyznačuje se šedozelenou barvou a skládá se převážně z augitu a bazického plagioklasu. Naše ukázka pochází z lomu v Chrtníkách (12V), který se proslavil výskytem příbojové zóny křídového moře s množstvím zkamenělin. Posledním exponátem ze skupiny vyvřelin je znělec (fonolit) z Mariánské skály v Ústí nad Labem (16V). Tato alkalická hornina zelenošedé barvy, obsahuje především nefelin, sanidin, egirín a alkalický amfibol. Má velmi viskózní lávu, a proto vytváří charakteristická tělesa kupovitého tvaru, která známe například z Českého středohoří. Tato významná hornina nachází využití především jako stavební materiál a štěrk. Některé druhy znělců se využívají i na výrobu obalového skla. 3. HORNINY USAZENÉ USAZENINY (OZN. 1U 9U) Usazené horniny jsou nedílnou součástí zemské kůry a vznikají převážně působením vnějších geologických sil (horninotvorný cyklus). V našem geoparku najdeme některé ukázky zpevněných klastických hornin a hornin chemogenního původu. První skupinu zastupují převážně slepence, pískovce a opuky, druhou prezentují vápence. Jedinou horninou, která pochází z České Třebové (3U) je písčitý slínovec, pro který se vžil název opuka. Vznikla zpevněním sedimentů z období svrchní křídy. Důkazem jejího mořského původu jsou dobře zachovalé zkameněliny mořských organismů. Ve městě byla opuka využívána jako běžná stavební surovina a najdeme ji i na mnoha historických budovách. V Přibylově (4U) se těží restaurátorské opuky, které byly mimo jiné použity i při rekonstrukci rotundy na Řípu. 3

4 ROZMÍSTĚNÍ HORNIN A NEROSTŮ V GEOPARKU 9V 10V 11V 8V 7V 12V 13V 15V 2R 14V 16V 1R 3R 1U 2U 3U 4U 6V 5V 3V 2V 4V 17V - ústřední blok 1V označení 1V 2V 3V 4V 5V 6V 7V 8V 9V 10V 11V hlubinné vyvřeliny Žula (granodiorit) Diorit Žulový pegmatit Litice nad Orlicí - Ústí nad Orlicí Žulová - Jeseník Vápenice u Sedlčan - Příbram Zdechovice - Pardubice Částkov - Chrudim Vlastějovice - Kutná Hora Chvaletice - Pardubice Hlinsko - Chrudim Ruprechtice - Liberec Zderaz - Chrudim Přibyslavice - Kutná Hora 12V 13V 11V 15V 16V 1R 2R 3R 4R výlevné a podpovrchové vyvřeliny Diabas Melafyr Čedič (bazalt) olivinický Čedič (bazalt) - sloupcovitá odlučnost Znělev (fonolit) petrografické a mineralogické rarity Křemen železitý Fosilizovaný kmen araukárie Jaspisová žíla Kvarcitový hranec Chrtníky - Pardubice Doubravice - Jičín Smrčí - Semily Soutěsky - Děčín Mariánská skála - Ústí nad Labem Komárov u Hořovic - Beroun Radvanice - Trutnov Domašín - Chomutov Kobylá nad Vidnavkou - Jeseník

5 V vyvřeliny R rarity 5U 6U 7U 1P 8U 2P 9U 3P 4P 5P 6P U P 7P usazeniny přeměněné horniny 10P 8P 9P 11P 13P 12P 14P 4R 1U 2U 3U 4U 5U 6U 7U 8U 9U 1P 2P 3P 4P 5P 6P 7P 8P 9P 10P 11P 12P 13P 14P usazené horniny Slepenec Slepenec Opuka Opuka Pískovec Pískovec glaukonitický Pískovec železitý Vápenec Vápenec dolomitický přeměněné horniny Mramor Mramor Amfibolit, vápenec Amfibolit Amfibolit, rula Amfibolit Amfibolit pyroxenický Skarn, kalcit Hadec Fylit Svorová rula Ortorula, křemen Ortorula Rula biotitická Žampach - Ústí nad Orlicí Chrtníky - Pardubice Česká Třebová - Ústí nad Orlicí Přibylov u Skutče - Chrudim Božanov u Broumova - Náchod Záměl - Rychnov nad Kněžnou Záměl - Rychnov nad Kněžnou Vitošov - Šumperk Horní Lánov - Trutnov Bohdaneč - Kutná Hora Lipová - Jeseník Bohdaneč - Kutná Hora Markovice - Kutná Hora Markovice - Kutná Hora Libodřice - Kolín Markovice - Kutná Hora Vlastějovice - Kutná Hora Borek u Chotěboře - Havlíčkův Brod Železný Brod - Jablonec nad Nisou Horní Maršov - Hradec Králové Pec pod Sněžkou - Trutnov Vlastějovice - Kutná Hora Barchovice - Kolín

6 Dvě ukázky glaukonitického a železitého pískovce z lokality Záměl, nedaleko Potštejna (6U, 7U) se vyznačují nazelenalou barvou a neopakovatelnou kresbou, způsobenou oxidy železa. Pískovec je cenomanského stáří a přítomnost zeleného silikátu glaukonitu je důkazem jeho mořském původu. Pro výbornou opracovatelnost je využíván ve stavebnictví, zahradní architektuře a také v sochařství. Božanovský pískovec (5U) se těží na svahu Broumovských stěn nedaleko polských hranic a patří k našim nejkvalitnějším pískovcům u nás. Má široké uplatnění ve stavebnictví, sochařství i při obnově památek. Byl použit například při restaurování Pražského hradu, Lichtenštejnského paláce, nebo při obnově Karlova mostu. Sedimenty Poorlické pánve jsou v geoparku zastoupeny slepencem ze Žampachu (1U). Charakteristické červenohnědé zabarvení horniny, způsobené přítomností oxidů trojmocného železa a hliníku, je dokladem suchého a horkého klimatu v permském období. Mořského původu je naopak slepenec z lomu v Chrtníkách (2U), jehož obrovské, mořským příbojem ohlazené valouny pojí vápnitý tmel. Jsou jedinečným pozůstatkem příbojové facie české křídy. Vystavený vzorek je jeden z posledních, který se podařilo, z dnes již zaniklé lokality, získat. Vápenec z Vitošova (8U) pochází z jednoho z nejvýznamnějších ložisek karbonátových hornin na území ČR a je pravděpodobně devonského stáří. Slouží na výrobu vápna. Z karbonátového ložiska u Horního Lánova (9U) je ukázka dolomitického vápence. Dolomit, který zde převažuje nad kalcitem, byl převážně využíván ve sklárnách, papírnách, gumárnách a pálilo se z něj vápno. 4. HORNINY PŘEMĚNĚNÉ METAMORFOVANÉ (1P 14P) Při metamorfóze (viz horninotvorný cyklus) dochází působením sil v zemské kůře k přeměně hornin. Těmito silami jsou především teplota, tlak a chemicky aktivní kapaliny. K přeměně může docházet i na zemském povrchu působením migmatitů, které se na zemský povrch vylévají. Mramor (krystalický vápenec) vzniká přeměnou vápence nebo dolomitu vlivem vysokého tlaku a teploty, při které dochází k překrystalování původní horniny. Mramory bývají často zabarveny příměsí limonitu, hematitu a grafitu a pokud vznikly z organogenního vápence, obsahují i schránky fosílií. Dolomitický mramor z Bohdanče u Zbraslavic (1P) je sněhobílý a připomíná světoznámý Kararský mramor. Štípaly se z něj dlažební kostky pro mozaiky pražských chodníků. Proslulá je těžba slezských mramorů, které jsou v expozici zastoupeny exponátem z Horní Lipové (2P). Lipovské mramory jsou dobře leštitelné a pro atraktivní vzhled se používají na obklady a dlažby reprezentativních objektů. Amfibolit, který je převážně tvořen obecným amfibolem a plagioklasem, řadíme mezi krystalické břidlice. Vyniká černozelenou barvou a po vybroušení patří mezi oblíbené dekorativní kameny. Mocné ložisko, které náleží kutnohorskému krystaliniku, se nachází v Markovicích u Čáslavi (4P, 5P, 7P). Kromě těžby kvalitního dekoračního kamene je lokalita známá i výskytem prehnitu a dalších vzácných nerostů. V geoparku najdeme i amfibolit z Libodřic (6P) a z karbonátového ložiska v Bohdanči (3P). 6

7 Skarn vznikl přeměnou vápnitých a slínitých hornin, sedimentárních železných rud, nebo bazických výlevných vyvřelin. Je to zrnitá hornina červenohnědé, nebo nazelenalé barvy, někdy s páskovanou texturou. Skarny obsahují granát, pyroxen, amfibol, magnetit a další nerosty. Naše ukázka pochází z moldanubika, z lokality Vlastějovice (8P). Skarn se používá jako stavební a štěrkový materiál. Hadec (serpentinit) vzniká přeměnou ultrabazických hornin, které obsahují olivín a hořečnaté pyroxeny. Hornina trávově až tmavě zelené barvy obsahuje antigorit a jemně vláknitý chryzotil. Na serpentinit se váží ložiska niklu a kompaktní, pěkně zbarvené vzorky, slouží jako vyhledávaný dekorační materiál. Naše ukázka pochází z hadcového tělesa v Borku u Chotěboře (9P). Fylit je produktem nízkotepelné přeměny jílovitých sedimentů. Obsahuje křemen, biotit, sericit, chlorit, grafit a další minerály. Ty převážně ovlivňují jeho barvu, která je nejčastěji nazelenalá s hedvábným leskem. Vyznačuje se dokonalou odlučností a používá se jako dekorační a pokrývačský materiál. Exponát z geoparku je z okolí Železného Brodu (10P). Ortoruly z Pece pod Sněžkou (12P) a z Vastějovic (13P) představují ortobřidlice, které vznikly metamorfózou granitu, granodioritu a dalších kyselých vyvřelin, s kterými mají totožné mineralogické složení. Jsou převážně světlé barvy s břidličnatou texturou. Obsahují křemen, ortoklas, plagioklas, biotit, méně často muskovit, granát, turmalín a kyanit. Patří mezi běžné horniny v Českém masívu. V Barchovicích (14P) se nachází biotitická rula, na které lze pozorovat různé deformační struktury jako jsou například vrásy. Hornina má charakter migmatitu, to znamená, že se skládá z granitové i rulové složky. Lokalita je známá i výskytem minerálů alpské parageneze. Nejhojnějšími krkonošskými horninami na české straně jsou krystalické břidlice, mezi které patří i svorová rula z Horního Maršova (11P). Tyto krystalické břidlice byly vytvořeny před zhruba půl miliardou let. 5. RARITY (1R - 4R) Na ploše geoparku jsou vystaveny i mineralogické a petrografické zajímavosti. Žíla železitého křemene z Komárova (1R) je pro své rozměry unikátem. Jeho zabarvení je ovlivněné oxidy a hydroxidy železa, podobně jako u jaspisových hmot z Podkrkonoší. Po vybroušení kamene vynikne jeho barva i unikátní kresba. Takto zpracované železité křemeny jsou oblíbené mezi sběrateli nerostů. Dalším zajímavým exponátem je fosilizované dřevo z Radvanic (2R), původem z arkózových pískovců permokarbonského stáří. Tato dřeva jsou označována, podle způsobu fosilizace, jako araukarity, které patří k primitivním zástupcům nahosemenných rostlin cordaitům. Silikátové roztoky prostoupily v pravěku buněčné stěny a vyplnily i buněčné prostory araukaritů. Fosilizačním materiálem byla směs chalcedonu, křemene a opálu s barvící příměsí hematitu a limonitu. Jaspisová žíla pochází z Domašína v Krušných horách (3R). Toto atraktivní naleziště červených jaspisů bylo známé již od středověku. Křemenná žilovina z okolních lokalit, například z Ciboušova, byla s největší pravděpodobností těžena a zpracovávána i na výzdobu Svatováclavské kaple na Pražském hradě a kaple sv. Kateřiny na Karlštejně. Kvarcitový (křemencový) hranec z Kobylé nad Vidnavkou (4R) je učebnicovou ukázkou abrazivní činnosti větru. Valoun, připomínající tvarem želví krunýř, vznikl v geologické minulosti eolicky. Větrem hnané částečky hornin střídavě obrušovaly části balvanu, které vystupovaly nad terén a vytvořily tak hladké plochy, ohraničené ostrými stykovými hranami. 7

8 Geopark na školní zahradě je financován z projektu Škola hrou v kraji KOMENSKÉHO, registrační číslo: CZ.1.07/1.1.28/ Poděkování patří osobám, firmám a institucím, které se na vzniku geoparku podílely. Pomoc při zajišťování exponátů Jaroslav Heřmánek (Zpracování kamene, Vrdy), obec Smrček - okres Chrudim, Jiří Sršeň (TEKAM, Záměl), Oldřich Čevora (ŽPSV a.s., závod Litice), Martin Tyč (Králíky). Výroba informační tabule Radko Jasanský (Truhlářství Jas, Česká Třebová), výroba informačních popisek z plastu (Hostalek Werbung spol.s.r.o.,česká Třebová). Zvláštní poděkování patří Městu Česká Třebová za umožnění realizace geoparku v areálu ZŠ Habrmanova.

VY_32_INOVACE_04.11 1/9 3.2.04.11 Vyvřelé, přeměněné horniny Vyvřelé magmatické horniny

VY_32_INOVACE_04.11 1/9 3.2.04.11 Vyvřelé, přeměněné horniny Vyvřelé magmatické horniny 1/9 3.2.04.11 Vyvřelé magmatické horniny cíl objasnit jejich vlastnosti, výskyt a vznik - vyjmenovat základní druhy - popsat jejich složení - znát základní zástupce magma utuhne pod povrchem hlubinné vyvřeliny

Více

Kolekce 20 hornin Kat. číslo 104.0085

Kolekce 20 hornin Kat. číslo 104.0085 Kolekce 20 hornin Kat. číslo 104.0085 Strana 1 z 14 SBÍRKA 20 SYSTEMATICKY SEŘAZENÝCH HORNIN PRO VYUČOVACÍ ÚČELY Celou pevnou zemskou kůru a části zemského pláště tvoří horniny, přičemž jen 20 až 30 km

Více

Je to věda, nauka o horninách, zkoumá vznik, složení, vlastnosti a výskyt hornin.

Je to věda, nauka o horninách, zkoumá vznik, složení, vlastnosti a výskyt hornin. PETROLOGIE Je to věda, nauka o horninách, zkoumá vznik, složení, vlastnosti a výskyt hornin. HORNINA = anorganická heterogenní (nestejnorodá) přírodnina, tvořena nerosty, složení nelze vyjádřit chemickým

Více

ŽULA - LIBERECKÝ TYP

ŽULA - LIBERECKÝ TYP HORNINY Součástí projektu Geovědy vedle workshopů, odborných exkurzí a tvorby výukových materiálů je i materiální vybavení škol, které se do tohoto projektu přihlásily. Situace ve výbavě školních kabinetů

Více

PETROLOGIE CO JSOU TO HORNINY. = směsi minerálů (někdy tvořené pouze 1 minerálem)

PETROLOGIE CO JSOU TO HORNINY. = směsi minerálů (někdy tvořené pouze 1 minerálem) CO JSOU TO HORNINY PETROLOGIE = směsi minerálů (někdy tvořené pouze 1 minerálem) Mohou obsahovat zbytky organismů rostlin či ţivočichů Podle způsobu vzniku dělíme: 1. Vyvřelé (magmatické) vznik utuhnutím

Více

Struktura a textura hornin. Cvičení 1GEPE + 1GEO1

Struktura a textura hornin. Cvičení 1GEPE + 1GEO1 Struktura a textura hornin Cvičení 1GEPE + 1GEO1 1 Nejdůležitějším vizuálním znakem všech typů hornin je jejich stavba. Stavba představuje součet vzájemných vztahů všech stavebních prvků (agregátů krystalů,

Více

Zaniklé sopky, jezera a moře mezi Novou Pakou a Jičínem

Zaniklé sopky, jezera a moře mezi Novou Pakou a Jičínem ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÁ PAKA, HUSITSKÁ 1695 ročníková práce Zaniklé sopky, jezera a moře mezi Novou Pakou a Jičínem Radek Vancl Vedoucí ročníkové práce: Lukáš Rambousek Předmět: Přírodopis Školní rok: 2010-2011

Více

Magmatické (vyvřelé) horniny

Magmatické (vyvřelé) horniny Magmatické (vyvřelé) horniny Magmatické horniny vznikly chladnutím, tuhnutím a krystalizací silikátové taveniny (magmatu, lávy), tedy cestou magmatickou. Magma je v podstatě suspenze pevných částic v roztaveném

Více

Přednáška č. 9. Petrografie úvod, základní pojmy. Petrografie vyvřelé (magmatické) horniny

Přednáška č. 9. Petrografie úvod, základní pojmy. Petrografie vyvřelé (magmatické) horniny Přednáška č. 9 Petrografie úvod, základní pojmy Petrografie vyvřelé (magmatické) horniny Petrografie úvod, základní pojmy Petrografie jako samostatná věda existuje od začátku 2. poloviny 19. století. Zabývá

Více

2. HORNINY JESENÍKŮ. Geologická minulost Jeseníků

2. HORNINY JESENÍKŮ. Geologická minulost Jeseníků 2. HORNINY JESENÍKŮ Geologická minulost Jeseníků Hrubý Jeseník je stejně jako Rychlebské a Orlické hory budován přeměněnými horninami a hlubinnými vyvřelinami. Nízký Jeseník je tvořen úlomkovitými sedimenty

Více

PETROGRAFIE METAMORFITŮ

PETROGRAFIE METAMORFITŮ 1 PETROGRAFIE METAMORFITŮ doc. RNDr. Jiří Zimák, CSc. Katedra geologie PřF UP Olomouc, tř. Svobody 26, 77146 Olomouc, tel. 585634533, e-mail: zimak@prfnw.upol.cz (říjen 2005) OBSAH Úvod 1. Vznik metamorfitů

Více

Je kvalitní přírodní stavební materiál vhodný k použití v zahradní architektuře, zejména:

Je kvalitní přírodní stavební materiál vhodný k použití v zahradní architektuře, zejména: KATALOG Je kvalitní přírodní stavební materiál vhodný k použití v zahradní architektuře, zejména: - v zahradách rodinných domů a rekreačních zařízení - při tvorbě nebo rekonstrukcích zámeckých zahrad

Více

Usazené horniny úlomkovité

Usazené horniny úlomkovité Usazené horniny úlomkovité Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová Datum (období) tvorby: 4. 10. 2012 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: přírodopis Anotace: Žáci se seznámí s horninami, které vznikly z úlomků vzniklých

Více

Laboratorní zkouška hornin a zjišťování jejich vlastností:

Laboratorní zkouška hornin a zjišťování jejich vlastností: POSTUPY A POKUSY, KTERÉ MŮŽETE POUŽÍT PŘI OVĚŘOVÁNÍ VAŠÍ HYPOTÉZY Z následujících námětů si vyberte ty, které vás nejvíce zaujaly a pomohou vám ověřit, či vyvrátit vaši hypotézu. Postup práce s geologickou

Více

HORNINY A NEROSTY miniprojekt

HORNINY A NEROSTY miniprojekt miniprojekt Projekt vznikl za podpory: Jméno: Škola: Datum: Cíl: Osobně (pod vedením lektora) si ověřit základní znalosti o horninách a nerostech a naučit se je poznávat. Rozvíjené dovednosti: Dovednost

Více

- krystalické nebo sklovité horniny vzniklé ochlazením chladnutím, tuhnutím a krystalizací silikátové taveniny - magmatu

- krystalické nebo sklovité horniny vzniklé ochlazením chladnutím, tuhnutím a krystalizací silikátové taveniny - magmatu Úvod do petrografie, základní textury a struktury hornin Petrografie obor geologie zabývající se popisem a systematickou klasifikací hornin, zejména pomocí mikroskopického studia Stavba hornin Pod pojem

Více

Objevy čekají na tebe

Objevy čekají na tebe Objevy čekají na tebe Miniprojekt č.2 Horniny a minerály Autoři: Veronika Blažková (8. tř.), Martin Frýdek (8. tř.), Eliška Hloušková (8. tř.), František Kutnohorský (8. tř.), Martin Lát (8. tř.), Adam

Více

SKRIPTA KE GEOLOGICKÉ EXPOZICI POD KLOKOTY

SKRIPTA KE GEOLOGICKÉ EXPOZICI POD KLOKOTY SKRIPTA KE GEOLOGICKÉ EXPOZICI POD KLOKOTY GEOLOGICKÁ EXPOZICE POD KLOKOTY Záměrem geologické expozice Pod Klokoty v Táboře je předvést široké veřejnosti vybrané druhy hornin, které nás obklopují a jsou

Více

Mineralogie a petrografie PRACOVNÍ pro 9. LIST ročník č. 1 ZŠ. Úkol č. 1. Úkol č. 2. Úkol č. 3. Téma: Prvky. Spoj minerál se způsobem jeho vzniku.

Mineralogie a petrografie PRACOVNÍ pro 9. LIST ročník č. 1 ZŠ. Úkol č. 1. Úkol č. 2. Úkol č. 3. Téma: Prvky. Spoj minerál se způsobem jeho vzniku. Mineralogie a petrografie PRACOVNÍ pro 9. LIST ročník č. 1 ZŠ Pracovní list 1A Téma: Prvky Úkol č. 1 Spoj minerál se způsobem jeho vzniku. DIAMANT GRAFIT SÍRA STŘÍBRO ZLATO Ze sopečných plynů aktivních

Více

Vulkanickáčinnost, produkty vulkanismu

Vulkanickáčinnost, produkty vulkanismu Vulkanickáčinnost, produkty vulkanismu Přednáška 3 RNDr. Aleš Vaněk, Ph.D. č. dveří: 234, FAPPZ e-mail: vaneka@af.czu.cz 1 Vulkanická činnost - magmatická aktivita projevující se na zemském povrchu - kromě

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLECANY okres Praha-východ DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL TÉMA: Geologická stavba ČR - test VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Člověk a příroda VZDĚLÁVACÍ OBOR: Přírodopis TEMATICKÝ OKRUH: Neživá

Více

Laboratorní práce č. 4

Laboratorní práce č. 4 1/8 3.2.04.6 Uhličitany kalcit (CaCO3) nejrozšířenější, mnoho tvarů, nejznámější je klenec, součást vápenců a mramorů - organogenní vápenec nejvíce kalcitu usazováním schránek různých živočichů (korálů,

Více

5. MINERALOGICKÁ TŘÍDA UHLIČITANY

5. MINERALOGICKÁ TŘÍDA UHLIČITANY 5. MINERALOGICKÁ TŘÍDA UHLIČITANY Minerály 5. mineralogické třídy jsou soli kyseliny uhličité. Jsou anorganického i organického původu (vznikaly usazováním a postupným zkameněním vápenitých koster a schránek

Více

Ostrava. Olomouc. Jihlava. Zlín. Brno. České Budějovice. Plzeň PRAHA Vlastějovice Litice. Horní LIBEREC Řasnice Libochovany Dubnice Bezděčín

Ostrava. Olomouc. Jihlava. Zlín. Brno. České Budějovice. Plzeň PRAHA Vlastějovice Litice. Horní LIBEREC Řasnice Libochovany Dubnice Bezděčín Horní LIBEREC Řasnice Libochovany Dubnice Bezděčín Tachov Dolánky Ústí n.l. Chlum Chraberce Smrčí Úhošťany Košťálov Straškov Královec Děpoltovice Rvenice Hradec Králové Karlovy Vary Velká Černoc Pamětník

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské VY_32_Inovace_PŘ.9.5.2.20 Usazené horniny Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Více

EKOKLUB GYMNÁZIA CHOTĚBOŘ

EKOKLUB GYMNÁZIA CHOTĚBOŘ EKOKLUB GYMNÁZIA CHOTĚBOŘ Mgr. Eva Jirsová Koordinátorka EVVO Gymnázia Chotěboř EKOKLUB GCH Založen 1.11.2008 faktická činnost od r. 2002 55 členů od 13 do 19 let; účast i další ších studentů na různých

Více

ROZDĚLENÍ HORNIN. hlubinné (intruzívní, plutonické) žilné výlevné (vulkanické)

ROZDĚLENÍ HORNIN. hlubinné (intruzívní, plutonické) žilné výlevné (vulkanické) ROZDĚLENÍ HORNIN Horniny je možné dělit z mnoha hledisek. Pro základní představu je však nejvýhodnější členění na základě geologického prostředí a podmínek, ve kterých horniny vznikaly. Tomuto se říká

Více

01 ZŠ Geologické vědy

01 ZŠ Geologické vědy 01 ZŠ Geologické vědy 1) Vytvořte dvojice. PALEONTOLOGIE HYDROLOGIE PETROLOGIE SEISMOLOGIE MINERALOGIE VODA NEROST ZEMĚTŘESENÍ ZKAMENĚLINA HORNINA 2) K odstavcům přiřaďte vědní obor. Můžete využít nabídky.

Více

Mineralogie a petrografie II. Pro 1. ročník kombinovaného studia, VŠB-TUO HGF

Mineralogie a petrografie II. Pro 1. ročník kombinovaného studia, VŠB-TUO HGF Mineralogie a petrografie II Pro 1. ročník kombinovaného studia, VŠB-TUO HGF MINERALOGIE GENETICKÁ Minerály i n e r á l y jjsou s o u ssloučeniny l o u č e n i n y cchemických h e m i c k ý c h pprvků.

Více

Přírodopis 9. Přehled minerálů KŘEMIČITANY

Přírodopis 9. Přehled minerálů KŘEMIČITANY Přírodopis 9 14. hodina Přehled minerálů KŘEMIČITANY Mgr. Jan Souček Základní škola Meziměstí V. Křemičitany Křemičitany (silikáty) jsou sloučeniny oxidu křemičitého (SiO 2 ). Tyto minerály tvoří největší

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 254 Jméno autora Jana Malečová Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 3.4.2012 Ročník, pro který je DUM určen 9. Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický list

Více

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Projekt OP VK oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3526 Název projektu:

Více

Za tajemstvím kamenů Příručka pro mladé sběratele hornin, minerálů a zkamenělin

Za tajemstvím kamenů Příručka pro mladé sběratele hornin, minerálů a zkamenělin JAN PETRÁNEK Za tajemstvím kamenů Příručka pro mladé sběratele hornin, minerálů a zkamenělin Grada Publishing Česká geologická služba Praha 2011 Věnováno Lídě Jan Petránek, 2011 Grada Publishing, a. s.,

Více

Geolog ve městě Shrnutí

Geolog ve městě Shrnutí Geolog ve městě Shrnutí Během každé výuky hornin je třea využívat vzorků přírodnin ze školních sírek. Ne vždy se však jedná o vzorky ideální, tj. takové, na kterých y yly na první pohled vidět základní

Více

Litogeografie HORNINY, TEKTONIKA. Přednášející: RNDr. Martin Culek, Ph.D. Geografický ústav MU

Litogeografie HORNINY, TEKTONIKA. Přednášející: RNDr. Martin Culek, Ph.D. Geografický ústav MU Litogeografie HORNINY, TEKTONIKA Přednášející: RNDr. Martin Culek, Ph.D. Geografický ústav MU Tento předmět vznikl v rámci projektu Inovace výuky geografických studijních oborů (Geoinovace) - (CZ.1.07/2.2.00/15.0222)

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

GEOLOGIE KOLEM NÁS EXKURZNÍ PRŮVODCE

GEOLOGIE KOLEM NÁS EXKURZNÍ PRŮVODCE EXKURZNÍ PRŮVODCE > ÚVOD > LÁMÁNÍ ŽUL NA VRCHOVINĚ BOREK BEZLEJOV U CHOTĚBOŘE HORNÍ STUDENEC LIPNICE NAD SÁZAVOU NOVÉ RANSKO - HUTĚ STARÉ RANSKO HALDY HLUBINNÉ VYVŘELINY LIPNICE N. SÁZAVOU Každý z nás

Více

Neživá příroda. 1.Vznik Země a Vesmíru. 2.Horniny

Neživá příroda. 1.Vznik Země a Vesmíru. 2.Horniny Neživá příroda 1.Vznik Země a Vesmíru Vesmír vznikl náhle před asi 15 miliardami let. Ještě v počátcích jeho existence vznikly lehčí prvky vodík a helium, jejichž gravitačním stahováním a zapálením vznikla

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora.

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora. POPIS ČÍSELNÍKU : OKRES_LAU Název: Okresy v České republice Charakteristika: Číselník okresů v České republice založený na číselníku okresů OKRES_LAU, který vydal Český statistický úřad s platností od

Více

SPSKS. Úvod do sochařské technologie. Materiály pro sochařskou tvorbu

SPSKS. Úvod do sochařské technologie. Materiály pro sochařskou tvorbu Předmluva Studijní materiál pro předmět Technologie se týká studijního oboru Kamenosochařství kamenosochařská tvorba. Byl připraven výhradně pro studující výtvarného oboru na Střední průmyslové školy kamenické

Více

MINIPROJEKT - GEOLOGICKÉ POCHODY Přírodovědný klub ZŠ K.V. Raise Lázně Bělohrad

MINIPROJEKT - GEOLOGICKÉ POCHODY Přírodovědný klub ZŠ K.V. Raise Lázně Bělohrad MINIPROJEKT - GEOLOGICKÉ POCHODY Přírodovědný klub ZŠ K.V. Raise Lázně Bělohrad Obsah: 1) Úvod výběr lokality a) Seznámení s geologickou mapou okolí Lázní Bělohradu b) Exkurze do Fričova muzea c) Příprava

Více

Geologická mapa 1:50 000

Geologická mapa 1:50 000 Česká geologická služba: lokalizační aplikace [Výběr (změna) lokalizace a druhu mapy k zobrazení] [Mapový server České geologické služby] [Czech and Slovak geological map] Geologická mapa 1:50 000 Volba

Více

Významné stavby a umělecká díla pravého břehu řeky Vltavy (od náměstí Jana Palacha až pod Emauzy) Barbora Dudíková Schulmannová

Významné stavby a umělecká díla pravého břehu řeky Vltavy (od náměstí Jana Palacha až pod Emauzy) Barbora Dudíková Schulmannová Čas: 2 hod. Významné stavby a umělecká díla pravého břehu řeky Vltavy (od náměstí Jana Palacha až pod Emauzy) Barbora Dudíková Schulmannová Hlavní město Praha GPS: 50 5 21 N, 14 24 54 E Praha 1 Geologie

Více

Mineralogie procesy vzniku minerálů. Přednáška č. 8

Mineralogie procesy vzniku minerálů. Přednáška č. 8 Mineralogie procesy vzniku minerálů Přednáška č. 8 MINERALOGIE GENETICKÁ Minerály jsou sloučeniny chemických prvků. Prvky podléhají neustálému koloběhu. Minerály vznikají, zanikají, koncentrují se nebo

Více

Horniny ve zdivu hranolové věže Hláska u hradu Cornštejn

Horniny ve zdivu hranolové věže Hláska u hradu Cornštejn Krátká sdělení Short notes THAYENSIA (ZNOJMO) 2013, 10: 115 119. ISSN 1212-3560 Horniny ve zdivu hranolové věže Hláska u hradu Cornštejn Rocks in the masonry square tower Hláska above Cornštejn castle

Více

Ložiska stavebních surovin ČR a perspektiva jejich využívání

Ložiska stavebních surovin ČR a perspektiva jejich využívání Ložiska stavebních surovin a perspektiva jejich využívání Ing. Josef Godany Spolupráce: Ing. Karel Rýda Mgr. Jan Buda Česká geologická služba 1 Česká republika disponuje s velkými objemy geologických zásob

Více

SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU volitelný předmět. Charakteristika předmětu

SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU volitelný předmět. Charakteristika předmětu SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU volitelný předmět Charakteristika předmětu Časové a organizační vymezení Předmět seminář z přírodopisu je jedním z volitelných předmětů pro žáky 9. ročníku. V učebním plánu je mu

Více

JOSEFOVSKÉ ÚDOLÍ DATUM:

JOSEFOVSKÉ ÚDOLÍ DATUM: JOSEFOVSKÉ ÚDOLÍ DATUM: Josefovské údolí je národní přírodní rezervací, která se rozprostírá na svazích po obou stranách Křtinského potoka. Její celková rozloha je přibližně 110 ha. Ukázkové foto vybrané

Více

Usazené horniny organogenní

Usazené horniny organogenní Usazené horniny organogenní Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová Datum (období) tvorby: 5. 10. 2012 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: přírodopis Anotace: Žáci se seznámí s některými usazenými horninami, které

Více

Auto i: Iva Kolá ová Al b ta Ma ijová Denisa Valouchová. kola: Z a M Adamov, Komenského 4, 679 04

Auto i: Iva Kolá ová Al b ta Ma ijová Denisa Valouchová. kola: Z a M Adamov, Komenského 4, 679 04 Auto i: Iva Kolá ová Al b ta Ma ijová Denisa Valouchová kola: Z a M Adamov, Komenského 4, 679 04 1) Obsah 2) Úvod 3) Cíl 4) Terénní deník 5) Záv r 6) Seznam literatury 7) P ílohy 2) ÚVOD Ve tvrtek 16.1.

Více

08 ZŠ Usazené a přeměněné horniny

08 ZŠ Usazené a přeměněné horniny 08 ZŠ Usazené a přeměněné horniny 1) Doplňte pojmy k obrázku............. 2) Uveďte 4 nezpevněné a 4 zpevněné úlomkovité usazené horniny. NEZPEVNĚNÉ - ZPEVNĚNÉ - 3) Vysvětlete, jak vznikají organogenní

Více

MINERÁLY II Minerály II

MINERÁLY II Minerály II MINERÁLY II Součástí projektu Geovědy vedle workshopů, odborných exkurzí a tvorby výukových materiálů je i materiální vybavení škol, které se do tohoto projektu přihlásily. Situace ve výbavě školních kabinetů

Více

Role nerudních surovin v české ekonomice

Role nerudních surovin v české ekonomice Role nerudních surovin v české ekonomice Jaromír Starý Koněprusy VČS východ : vysokoprocentní vápenec (VV) 1 Obsah Úvod, postavení nerud v EU a ČR Celkové zásoby a těžba nerostných surovin v ČR Kaolin

Více

12. Podbeskydská vulkanická oblast

12. Podbeskydská vulkanická oblast 12. Podbeskydská vulkanická oblast V pásu, táhnoucímu se v délce 100 km od Hranic až k Českému Těšínu, se lze setkat s pozůstatky vulkanismu. Vulkanismus odráží počínající a krátkodobou tvorbu riftu v

Více

GEOLOGIE ZAJÍMAVĚ. sbírka úloh z geologie

GEOLOGIE ZAJÍMAVĚ. sbírka úloh z geologie GEOLOGIE ZAJÍMAVĚ sbírka úloh z geologie Gymnázium Botičská Praha 2014 Autorka: Mgr. Jana Hájková, Ph.D. (Gymnázium Botičská) Recenzentka: RNDr. Jaroslava Hajná, Ph.D. (Ústav geologie a paleontologie

Více

Nová Ves u Kolína Václav Ziegler

Nová Ves u Kolína Václav Ziegler Čas: 3 hod. Václav Ziegler Středočeský kraj GPS: 50 3 18 N, 15 9 2 E LOM U NOVÉ VSI Nová Ves Kolín 1 GeoloGie pro zvídavé / VYCHÁZKY 4 3 1 2 1. ŽST Nová Ves 2. Václavské náměstí 3. výhled na Bedřichov

Více

HLAVNÍ GEOLOGICKÉ PROCESY (miniprojekt)

HLAVNÍ GEOLOGICKÉ PROCESY (miniprojekt) Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace HLAVNÍ GEOLOGICKÉ PROCESY (miniprojekt) Miniprojekt zpracovaný v rámci projektu OBJEVY ČEKAJÍ NA TEBE. 1 Obsah miniprojektu 1.

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

GEOLOGICKÝ PROFIL ÚDOLÍ ŘÍMOVSKÉ PŘEHRADY. Vojtěch Vlček

GEOLOGICKÝ PROFIL ÚDOLÍ ŘÍMOVSKÉ PŘEHRADY. Vojtěch Vlček GEOLOGICKÝ PROFIL ÚDOLÍ ŘÍMOVSKÉ PŘEHRADY Vojtěch Vlček Práce SOČ Geologie a geografie Arcibiskupské gymnázium Korunní 2, Praha 2 8. ročník 2006 Prohlašuji tímto, že jsem soutěžní práci vypracoval samostatně

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav, 6 tel.: 6 8 e-mail: skola@vraclav.cz www.zsvraclav.cz Číslo projektu CZ..07/..00/.7 Název šablony III/ Inovace a zkvalitnění výuky

Více

ochrana přírody A Zapiš, který je náš nejstarší a od České Třebové nejbližší národní park.

ochrana přírody A Zapiš, který je náš nejstarší a od České Třebové nejbližší národní park. srnov 6 ochrana přírody A autorské řešení Územní přírodovědecky či esteticky velmi významná nebo jedinečná lze podle zákona č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny vyhlásit za zvláště chráněná. Národní

Více

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 Původní Název FÚ Nové Číslo číslo číslo územního FÚ FÚ pracoviště 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 358 ÚP BRUNTÁL Územní pracoviště v Bruntále 463 3205 35 ÚP ČESKÝ BROD Územní

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Přednáška č. 8. Systematická mineralogie. Princip klasifikace silikátů na základě jejich struktur.

Přednáška č. 8. Systematická mineralogie. Princip klasifikace silikátů na základě jejich struktur. Přednáška č. 8 Systematická mineralogie. Princip klasifikace silikátů na základě jejich struktur. Systematický přehled nejdůležitějších minerálů z třídy silikátů. Přehled technického použití vybraných

Více

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST Brno hl. n. *IK 725015267 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 12.30 18.00 12.30 18.00 12.30 18.00

Více

ZEMĚ -vznik a vývoj -stavba -vnitřní uspořádání. NEROSTY A HORNINY Mineralogie-nerost -hornina -krystal

ZEMĚ -vznik a vývoj -stavba -vnitřní uspořádání. NEROSTY A HORNINY Mineralogie-nerost -hornina -krystal -vysvětlí teorii vzniku Země -popíše stavbu zemského tělesa -vyjmenuje základní zemské sféry,objasní pojem litosféra -vyjádří vztahy mezi zemskými sférami -objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik

Více

Přírodopis 9. Přehled minerálů PRVKY

Přírodopis 9. Přehled minerálů PRVKY Přírodopis 9 10. hodina Přehled minerálů PRVKY Mgr. Jan Souček Základní škola Meziměstí I. Prvky V přírodě existuje přes 20 minerálů tvořených samostatnými prvky. Dělí se na kovy: měď (Cu), stříbro (Ag),

Více

Barrandovské skály Marika Polechová

Barrandovské skály Marika Polechová Čas: 2 hod. Marika Polechová Hlavní město Praha GPS: 50 2 6 N, 14 24 7 E Foto T. Kunpan Praha 1 A. B. C. A. část lomu U kapličky s hranicí pražského a zlíchovského souvrství B. Barrandova skála C. Vyskočilka

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Přírodní rezervace Karlické údolí. Miniprůvodce trasou

Přírodní rezervace Karlické údolí. Miniprůvodce trasou Přírodní rezervace Karlické údolí Miniprůvodce trasou http://www.innatura.cz/bnd004 Podrobnější informace získáte na uvedené webové stránce nebo si je můžete zobrazit přímo na svém mobilním zařízení načtením

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva únor 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Geologická sbírka hornin pro potřeby výuky geografie v okrese Semily

Geologická sbírka hornin pro potřeby výuky geografie v okrese Semily TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA GEOGRAFIE Geologická sbírka hornin pro potřeby výuky geografie v okrese Semily DIPLOMOVÁ PRÁCE Liberec 2008 Adam Holý TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Více

Přírodopis 9. Fyzikální vlastnosti nerostů. Mgr. Jan Souček Základní škola Meziměstí. 8. hodina

Přírodopis 9. Fyzikální vlastnosti nerostů. Mgr. Jan Souček Základní škola Meziměstí. 8. hodina Přírodopis 9 8. hodina Fyzikální vlastnosti nerostů Mgr. Jan Souček Základní škola Meziměstí Hustota (g/cm 3.) udává, kolikrát je objem nerostu těžší než stejný objem destilované vody. Velkou hustotu má

Více

Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie Pedologie

Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie Pedologie Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie Pedologie Metody ve fyzické geografii I. Václav ČERNÍK 2. UBZM 3. 12. 2012 ZS 2012/2013 Mapa půd katastrálního

Více

Datum: Vědy o Zemi. Geologie geos (Země), logos (věda) věda o Zemi

Datum: Vědy o Zemi. Geologie geos (Země), logos (věda) věda o Zemi Vědy o Zemi - geologické vědy spolu s biologií, chemií, matematikou, fyzikou a astronomií tvoří skupinu vědních disciplín = přírodní vědy - geologické vědy se zabývají studiem neţivé přírody Geologie geos

Více

Vlastnosti křemene a výskyt jeho odrůd v severním okolí Brna

Vlastnosti křemene a výskyt jeho odrůd v severním okolí Brna Středoškolská odborná činnost 2006/2007 Obor 5 geologie, geografie Vlastnosti křemene a výskyt jeho odrůd v severním okolí Brna Autor: Jakub Výravský Gymnázium Brno-Řečkovice Terezy Novákové 2, 621 00

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

VY_32_INOVACE_19_Nerostné suroviny_11

VY_32_INOVACE_19_Nerostné suroviny_11 VY_32_INOVACE_19_Nerostné suroviny_11 AUTOR: VĚRA JANSKÁ ŠKOLA: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Datum: březen 2013 Číslo

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Sreality.cz Další možnosti pro klienty s aktivací Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování Developerský projekt 25 Kč/inzerát 5 Kč/den V rozmezí od do Koeficient 11 30

Více

aneb Cesta do pravěku JAN NOVÁK, HELENA CABREROVÁ,BÁRA SVĚRKOVÁ, LUDĚK ŠÁRA, KRISTÝNA TŮMOVÁ, KATKA JAREŠOVÁ; Mgr. JANA PANOŠKOVÁ

aneb Cesta do pravěku JAN NOVÁK, HELENA CABREROVÁ,BÁRA SVĚRKOVÁ, LUDĚK ŠÁRA, KRISTÝNA TŮMOVÁ, KATKA JAREŠOVÁ; Mgr. JANA PANOŠKOVÁ MINIPROJEKT 3 aneb Cesta do pravěku : MELANIE LEDVINOVÁ, JARMILA ZOUBKOVÁ, DAN CHLUSTINA, JAN NOVÁK, HELENA CABREROVÁ,BÁRA SVĚRKOVÁ, LUDĚK ŠÁRA, KRISTÝNA TŮMOVÁ, KATKA JAREŠOVÁ; Mgr. JANA PANOŠKOVÁ OBR.

Více

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Ústředí ČSSZ Adresa: Křížová 25, 225 08 Praha 5 Telefonní ústředna: +420 257 061 111 Adresa e-podatelny: posta@cssz.cz Regionální pracoviště ČSSZ (včetně Okresních

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Objevy čekají na tebe. Miniprojekt č.6. Nerostné suroviny

Objevy čekají na tebe. Miniprojekt č.6. Nerostné suroviny Objevy čekají na tebe Miniprojekt č.6 Nerostné suroviny Autoři: Veronika Blažková (8. tř.), Vojtěch Boháček (9.tř.), Máří-Magdaléna Fotrová (7. tř.), Anna Havlíčková (7. tř.), Jana Hlaváčová (6. tř.),

Více

Geopedagogika a rodná hrouda vztah k místu

Geopedagogika a rodná hrouda vztah k místu 22. května 2015 Aleš Bajer Geopedagogika a rodná hrouda vztah k místu Strana 2 mimoškolní vzdělávání v oblasti neživé přírody důraz na komplexní (holistický) přístup (hornina půda rostlina krajina) interaktivita,

Více

Mendelova univerzita v Brně. Lesnická a dřevařská fakulta GEOLOGIE. Aleš Bajer, Aleš Kučera, Valerie Vranová

Mendelova univerzita v Brně. Lesnická a dřevařská fakulta GEOLOGIE. Aleš Bajer, Aleš Kučera, Valerie Vranová Mendelova univerzita v Brně Lesnická a dřevařská fakulta GEOLOGIE Aleš Bajer, Aleš Kučera, Valerie Vranová 1 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Více

Vliv metody přepočtu chemických analýz amfibolů na jejich klasifikaci

Vliv metody přepočtu chemických analýz amfibolů na jejich klasifikaci Vliv metody přepočtu chemických analýz amfibolů na jejich klasifikaci Rešeršní část k bakalářské práci Vypracoval: Libor Veverka Vedoucí práce: RNDr. Václav Vávra, Ph.D. Obsah 1. Skupina amfibolů 3 1.1.

Více

Rozvoj. Informace o programu podpory

Rozvoj. Informace o programu podpory Rozvoj Informace o programu podpory Program Rozvoj Program Rozvoj, který již využilo několik set význačných podnikatelských subjektů, dotuje investice primárně do strojního a technologického vybavení výrobních

Více

VY_32_INOVACE_04.03 1/12 3.2.04.3 Krystalová struktura a vlastnosti minerálů Krystalová soustava

VY_32_INOVACE_04.03 1/12 3.2.04.3 Krystalová struktura a vlastnosti minerálů Krystalová soustava 1/12 3.2.04.3 Krystalová soustava cíl rozeznávat krystalové soustavy - odvodit vlastnosti krystalových soustav - zařadit základní minerály do krystalických soustav - minerály jsou pevné látky (kromě tekuté

Více

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Základní vlastnosti zemin a klasifikace zemin cvičení doc. Dr. Ing. Hynek Lahuta Inovace studijního oboru Geotechnika CZ.1.07/2.2.00/28.0009. Tento projekt

Více

Přírodopis 9. GEOLOGIE Usazené horniny organogenní

Přírodopis 9. GEOLOGIE Usazené horniny organogenní Přírodopis 9 19. hodina GEOLOGIE Usazené horniny organogenní Mgr. Jan Souček Základní škola Meziměstí Organogenní usazené horniny Vznikají usazováním odumřelých těl rostlin, živočichů, jejich schránek

Více

Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice

Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice Ing. Jiří Lípa, Česká televize Ing. Jan Kracík, MBA, Legal Solutions, a.s. Agenda Historie

Více

Úplný název pracoviště ÚFO

Úplný název pracoviště ÚFO Číslo pracoviště Číslo ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO číslo územního pracoviště číslo krajského FU Finanční úřad pro hlavní město Prahu 451 2001 Územní pracoviště pro Prahu 1 451 2002 Územní pracoviště

Více

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC Vladimír Kebza, National Institute of Public Health, Prague Iva Šolcová, Institute of Psychology, CAS, Prague

Více

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC Vladimír Kebza, National Institute of Public Health, Prague Iva Šolcová, Institute of Psychology, CAS, Prague

Více