PETROLOGIE CO JSOU TO HORNINY. = směsi minerálů (někdy tvořené pouze 1 minerálem)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PETROLOGIE CO JSOU TO HORNINY. = směsi minerálů (někdy tvořené pouze 1 minerálem)"

Transkript

1 CO JSOU TO HORNINY PETROLOGIE = směsi minerálů (někdy tvořené pouze 1 minerálem) Mohou obsahovat zbytky organismů rostlin či ţivočichů Podle způsobu vzniku dělíme: 1. Vyvřelé (magmatické) vznik utuhnutím magmatu 2. Usazené (sedimentární) vznik usazováním (sedimentací) úlomků hornin či schránek organismů především na mořském dně 3. Přeměněné (metamorfované) vznik přeměnou (metamorfózou) vyvřelých, usazených či dříve přeměněných hornin Na zemském povrchu převaţují usazené horniny, v zemské kůře vyvřelé horniny. Horniny se neustále mění v tzv. horninovém cyklu

2 Stavba zemského tělesa Cesta do středu Země Jednotlivé vrstvy = geosféry

3 Nejhlubší: vrt 12 km (Rusko) důl 3 km (j. Afrika)

4 Vnitřní geologické děje vyvolané vnitřní energií Země, vyznačují se teplem a pohybem hmot probíhají v dlouhých časových obdobích (s výjimkou sopečné činnosti a zemětřesení) projevují se vznikem vyvřelých a přeměněných hornin, pohyby litosférických desek,vznikem pohoří, zdvihem a poklesem pevniny atd. Pohyb litosférických desek Litosféra je rozdělená na pevninské a oceánské desky, které klouţou po plastické vrstvě zemského pláště. Hranice litosférických desek tvoří: hlubokomořské příkopy (Mariánský př.) středooceánské hřbety (Středoatlantský hř.) pásemná pohoří (Andy j.amerika, Himaláje, Alpy) Tyto oblasti jsou geologicky aktivní sopky, zemětřesení. Pevninská deska původně jedna = Pangea, v druhohorách rozpad na menší, ty se vzdalovaly dnešní kontinenty (důkazy??) Vyvřelé horniny a) hlubinné magma utuhne pod povrchem, pomaleji chladne, postupná krystalizace, velkozrnné aţ střednězrnné horniny ŢULA křemen, Českomoravská stavební a

5 (granit) ţivec, slída kvádrovitá odlučnost GABRO tmavé nerosty ţivce, augit vysočina (Mrákotín) Liberecko Českomoravská vysočina, Posázaví dekorační kámen, dlaţební kostky, štěrk silniční a dekorační kámen b) výlevné magma tuhne na povrchu, rychle chladne, rychle krystalizuje, jemnozrnné horniny ČEDIČ (bazalt) ZNĚLEC (fonolit) tmavé nerosty ţivce, augit sloupcovitá odlučnost šedý aţ nazelenalý, deskovitá odlučnost České středohoří, Doupovské hory, sopečná pohoří Milešovka, Bezděz stavební kámen výroba barevného skla, štěrk Přeměněné horniny S působením vnitřních geologických činitelů souvisí vznik přeměněných hornin (vysoký tlak a teplota)

6 Všechny přeměněné horniny jsou typické svou břidličnatostí (deskovitá odlučnost). V ČR se přeměněné horniny podílejí na stavbě všech horských masívů ( Krkonoše, Orlické hory, Jeseníky, Název RULA SVOR FYLIT Sloţení a vlastnosti přeměnou ţuly a usazených hornin, přeměnou jílovitých a písčitých usazenin přeměnou jílovitých usazenin MRAMOR Přeměnou vápence, HCl Šumava, ČM vysočina, atd.) Vlastnosti usměrněná zrna ţivců tvoří prouţky zřetelné šupinky slídy (leskne se), často obsahuje granáty velmi jemný, šedozelený, hedvábný lesk, snadno se deskovitě štípe nejčastěji bílý, někdy s tmavými pruhy, popř. narůţovělý, reakce s HCl Význam stavební kámen, štěrk stavební kámen dříve výroba střešní krytiny Leští se dekorační kámen Usazené horniny

7 Zvětráváním (erozí), přenosem (denudací) a usazováním (sedimentací) vznikají USAZENÉ HORNINY. Jednotlivá zrna zvětralých hornin jsou postupně zpevňována TMELEM z jílů, uhličitanu vápenatého apod. Rozdělení podle vzniku: A) úlomkovité usazeniny z úlomků různých velikostí zrn a zpevnění ŠTĚRK- větší, zaoblená zrna, stmelením vzniká SLEPENEC (Drahanská vrchovina Luleč) PÍSEK drobná zrna, šupinky slíd, přirozený přírodní filtr, stmelením vzniká PÍSKOVEC ( pískovcové útvary Český ráj, Kokořínsko, Adršpašské skály atd.) JÍL nejjemnější částice, výroba cihel a keramiky, zpevněním JÍLOVCE SPRAŠE jemné horniny naváté větrem, základ půdy černozemě HLÍNY součástí půdy, nepřenášené větrem, obsah jílů B) organogenní usazeniny

8 vznikají na dně moří a oceánů usazováním vápenatých schránek a koster ţivočichů a z odumřelých těl rostlin VÁPENEC základ pro výrobu vápna a cementu V krajině se projevuje vznikem krasových útvarů Moravský kras (jeskyně, závrty, propadání, atd) hořlavé usazeniny (obsahuje uhlík-zdroj energie) RAŠELINA UHLÍ (vznik prouhelněním z rostlinných těl) v prvohorách černé uhlí (z plavuní, přesliček a kapradin) - ANTRACIT v třetihorách hnědé uhlí (z listnatých a jehličnatých stromů)-lignit ROPA, ZEMNÍ PLYN, ASFALT A ZEMNÍ VOSK (vznik z mikroorganismů a drobných ţivočichů) C) chemické usazeniny Vznik vylučováním a sráţením látek rozpuštěných ve vodě TRAVERTIN pórovitá hornina sloţením odpovídá vápenci, vyuţití jako obkladový a dekorační kámen

9 Sopečná činnost Sopka (vulkán) je projevem zemské energie, její činnost souvisí se vznikem a pohybem magmatu. Magma = roztavené horniny, stoupá vzhůru, po vylití na povrch = láva Stavba sopky Rozdělení sopek: Vyhaslé neaktivní

10 Činné aktivní (cca 700 na světě) stratovulkány(smíšené sopky výlevy lávy a výbuchy popela) Nejbliţší činné sopky Vesuv, Etna, Stromboli v Itálii, Island V ČR kdysi činné sopky (Milešovka České středohoří, Doupovské hory) Zemětřesení = krátkodobý, ale výrazný projev vnitřní energie Země. Vyrovnává napětí vzniklé nejčastěji pohybem litosférických desek. epicentrum Hypocentrum místo vzniku zemětřesení Epicentrum místo nad hypocentrem,

11 nejsilnější projevy zemětřesení SEISMOGRAF - přístroj na měření intenzity zemětřesení Intenzitu vyjadřuje nejčastěji Richterova stupnice (0-9) Česká republika je z hlediska zemětřesení klidnou oblastí. Pozorovaná zemětřesení v ČR nejčastěji v Podkrušnohoří, severní Morava, hronovský výběţek. Podmořská zemětřesení jsou často doprovázena příbojovou vlnou TSUNAMI. Největší zemětřesení za posledních 10 let: Japonsko 2011, Chile 2010, Indonésie 2004

VY_32_INOVACE_04.11 1/9 3.2.04.11 Vyvřelé, přeměněné horniny Vyvřelé magmatické horniny

VY_32_INOVACE_04.11 1/9 3.2.04.11 Vyvřelé, přeměněné horniny Vyvřelé magmatické horniny 1/9 3.2.04.11 Vyvřelé magmatické horniny cíl objasnit jejich vlastnosti, výskyt a vznik - vyjmenovat základní druhy - popsat jejich složení - znát základní zástupce magma utuhne pod povrchem hlubinné vyvřeliny

Více

MILAN MICHALSKI MALÝ PRŮVODCE GEOPARKEM NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ

MILAN MICHALSKI MALÝ PRŮVODCE GEOPARKEM NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ MILAN MICHALSKI MALÝ PRŮVODCE GEOPARKEM NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.28/01.0049 HORNINY A NEROSTY GEOPARKU Nacházíme se v geoparku u ZŠ Habrmanova v České Třebové, do kterého

Více

Člověk poznává Zemi minulost

Člověk poznává Zemi minulost Člověk poznává Zemi minulost člověk se snaţil nejprve porozumět přírodě pomocí mýtů postupně se z praktických důvodů musel orientovat v krajině = kde nalezne potřebné minerály nebo horniny k výrobě nástrojů,

Více

Sopečná činnost a zemětřesení v České republice

Sopečná činnost a zemětřesení v České republice GYMNÁZIUM JAKUBA ŠKODY Ročníková práce z biologie Sopečná činnost a zemětřesení v České republice Václav MACHAČ IV.a, 2004/05 Osek n/b Obsah 1 Úvod... 2 2 Teoretická a metodická část... 3 3 Zemětřesení...

Více

Přednáška č. 9. Petrografie úvod, základní pojmy. Petrografie vyvřelé (magmatické) horniny

Přednáška č. 9. Petrografie úvod, základní pojmy. Petrografie vyvřelé (magmatické) horniny Přednáška č. 9 Petrografie úvod, základní pojmy Petrografie vyvřelé (magmatické) horniny Petrografie úvod, základní pojmy Petrografie jako samostatná věda existuje od začátku 2. poloviny 19. století. Zabývá

Více

Mineralogie a petrografie PRACOVNÍ pro 9. LIST ročník č. 1 ZŠ. Úkol č. 1. Úkol č. 2. Úkol č. 3. Téma: Prvky. Spoj minerál se způsobem jeho vzniku.

Mineralogie a petrografie PRACOVNÍ pro 9. LIST ročník č. 1 ZŠ. Úkol č. 1. Úkol č. 2. Úkol č. 3. Téma: Prvky. Spoj minerál se způsobem jeho vzniku. Mineralogie a petrografie PRACOVNÍ pro 9. LIST ročník č. 1 ZŠ Pracovní list 1A Téma: Prvky Úkol č. 1 Spoj minerál se způsobem jeho vzniku. DIAMANT GRAFIT SÍRA STŘÍBRO ZLATO Ze sopečných plynů aktivních

Více

Geologická sbírka hornin pro potřeby výuky geografie v okrese Semily

Geologická sbírka hornin pro potřeby výuky geografie v okrese Semily TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA GEOGRAFIE Geologická sbírka hornin pro potřeby výuky geografie v okrese Semily DIPLOMOVÁ PRÁCE Liberec 2008 Adam Holý TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Více

Magmatické (vyvřelé) horniny

Magmatické (vyvřelé) horniny Magmatické (vyvřelé) horniny Magmatické horniny vznikly chladnutím, tuhnutím a krystalizací silikátové taveniny (magmatu, lávy), tedy cestou magmatickou. Magma je v podstatě suspenze pevných částic v roztaveném

Více

Geologie pro všechny. česko - polská geologická stezka. Radovan Vlček

Geologie pro všechny. česko - polská geologická stezka. Radovan Vlček Geologie pro všechny česko - polská geologická stezka Radovan Vlček Na první pohled velmi pestrá krajina tohoto regionu vděčí za svou mnohotvárnost především své geologické stavbě a geologickému vývoji,

Více

01 ZŠ Geologické vědy

01 ZŠ Geologické vědy 01 ZŠ Geologické vědy 1) Vytvořte dvojice. PALEONTOLOGIE HYDROLOGIE PETROLOGIE SEISMOLOGIE MINERALOGIE VODA NEROST ZEMĚTŘESENÍ ZKAMENĚLINA HORNINA 2) K odstavcům přiřaďte vědní obor. Můžete využít nabídky.

Více

Nastuduj následující text

Nastuduj následující text Nastuduj následující text Hlavní vulkanickou zónou planety je pacifický "Kruh ohně" které je vázán na okraje tichomořské desky a desky Nasca. Zde se nachází 2/3 všech činných sopek Země. Jedná se především

Více

Činnost jezer a moří

Činnost jezer a moří Činnost jezer a moří jezera Těleso stojaté vody, které nekomunikuje se světovým oceánem (okrajová moře) žádným způsobem ani podzemní vodou Není definováno velikostně Není definováno typem vody Vztah tvaru

Více

PŘÍRODNÍ POMĚRY ČESKÉ REPUBLIKY

PŘÍRODNÍ POMĚRY ČESKÉ REPUBLIKY PŘÍRODNÍ POMĚRY ČESKÉ REPUBLIKY TÉMA: GEOLOGICKÝ VÝVOJ - učebnice Zeměpis naší vlasti str.8-9 GEOLOGICKÝ VÝVOJ Území naší republiky se skládá ze dvou odlišných jednotek. Česká vysočina - vyplňuje většinu

Více

Zelený ostrov Copyright Sluňákov 2011

Zelený ostrov Copyright Sluňákov 2011 Zelený ostrov Copyright Sluňákov 2011 ISBN 978-80-905347-0-4 Motto: Ráno před odchodem dal planetu pěkně do pořádku. Pečlivě vymetl nevyhaslé sopky. Měl také jednu vyhaslou sopku. Ale vždycky říkával:

Více

Pavel Taibr Zem pisný slovník

Pavel Taibr Zem pisný slovník Pavel Taibr Zem pisný slovník Pavel Taibr, Mct-info Jablonec nad Nisou 2013. Užití se svolením autora. Opravy a připomínky na mctinfo@atlas.cz - 2 - Obsah A... 4 B... 5 C... 6 Č... 6 D... 6 E... 7 F...

Více

Přednáška IX. Nerostné zdroje surovin. klíčová slova: ložisko nerostných surovin, ložisková geologie, rudy, nerudy, energetické suroviny

Přednáška IX. Nerostné zdroje surovin. klíčová slova: ložisko nerostných surovin, ložisková geologie, rudy, nerudy, energetické suroviny Přednáška IX. Nerostné zdroje surovin klíčová slova: ložisko nerostných surovin, ložisková geologie, rudy, nerudy, energetické suroviny 1 Nerostné zdroje surovin Mezi nerostné suroviny patří: půda a voda,

Více

Litogeografie HORNINY, TEKTONIKA. Přednášející: RNDr. Martin Culek, Ph.D. Geografický ústav MU

Litogeografie HORNINY, TEKTONIKA. Přednášející: RNDr. Martin Culek, Ph.D. Geografický ústav MU Litogeografie HORNINY, TEKTONIKA Přednášející: RNDr. Martin Culek, Ph.D. Geografický ústav MU Tento předmět vznikl v rámci projektu Inovace výuky geografických studijních oborů (Geoinovace) - (CZ.1.07/2.2.00/15.0222)

Více

Úvod do geografie. Geografie jako věda. Postavení země ve vesmíru

Úvod do geografie. Geografie jako věda. Postavení země ve vesmíru Úvod do geografie Geografie jako věda Oddělila se od filozofie (ve starověku) ve 3-2 století př. n. l. Eratosthenes otec geografie, napsal spis geografika. Tehdy se zajímá o: 1. O Zemi (tvar...), ostatní

Více

Přírodopis 9. Přehled minerálů KŘEMIČITANY

Přírodopis 9. Přehled minerálů KŘEMIČITANY Přírodopis 9 14. hodina Přehled minerálů KŘEMIČITANY Mgr. Jan Souček Základní škola Meziměstí V. Křemičitany Křemičitany (silikáty) jsou sloučeniny oxidu křemičitého (SiO 2 ). Tyto minerály tvoří největší

Více

Učíme se v muzeu. Výlet za geologickými zajímavostmi Karlových Varů

Učíme se v muzeu. Výlet za geologickými zajímavostmi Karlových Varů Učíme se v muzeu www.ucimesevmuzeu.cz www.kvmuz.cz Legenda: zastávka otázka doporučení + zajímavost řešení Metodický list pro učitele Výlet za geologickými zajímavostmi Karlových Varů Trasa: hotel Thermal

Více

Přednáška XI. Vliv člověka na H.P. část 1. klíčová slova: geologickáčinnost člověka, antropogenní sedimenty, rekultivace

Přednáška XI. Vliv člověka na H.P. část 1. klíčová slova: geologickáčinnost člověka, antropogenní sedimenty, rekultivace Přednáška XI. Vliv člověka na H.P. část 1. klíčová slova: geologickáčinnost člověka, antropogenní sedimenty, rekultivace 1 Geologickáčinnost člověka lze rozdělit na: rušivou přenosnou tvořivou 2 Zásahem

Více

PRO REALIZACI STAVEBNÍCH PRACÍ

PRO REALIZACI STAVEBNÍCH PRACÍ JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA --------------------------------------------------------------------------------------------- Katedra zemědělské, dopravní a manipulační techniky

Více

Regionální učebnice pro 2. 9. třídy základní školy Střední Krkonoše a Podkrkonoší

Regionální učebnice pro 2. 9. třídy základní školy Střední Krkonoše a Podkrkonoší Regionální učebnice pro 2. 9. třídy základní školy Střední Krkonoše a Podkrkonoší C M Y K Úvodní slovo autora Milí žáci, jsem rád, že máte možnost listovat v regionální učebnici našeho kraje. Jde o první

Více

DEKSTONE TERMOVIZE DEK PRO ZDRAVÍ TEPELNÁ STABILITA PŘÍRODNÍ KÁMEN ODHALUJE TEPELNÉ MOSTY PODKROVÍ V LETNÍM OBDOBÍ

DEKSTONE TERMOVIZE DEK PRO ZDRAVÍ TEPELNÁ STABILITA PŘÍRODNÍ KÁMEN ODHALUJE TEPELNÉ MOSTY PODKROVÍ V LETNÍM OBDOBÍ DEKSTONE PŘÍRODNÍ KÁMEN TEPELNÁ STABILITA PODKROVÍ V LETNÍM OBDOBÍ TERMOVIZE ODHALUJE TEPELNÉ MOSTY DEK PRO ZDRAVÍ POZVÁNKA NA ZÁVODY NA HORSKÝCH KOLECH První systém v ČR certifi kovaný dle ČSN EN 13499

Více

PŘÍRODOPIS 6. ROČNÍK. LABORATORNÍ PRÁCE č. 1

PŘÍRODOPIS 6. ROČNÍK. LABORATORNÍ PRÁCE č. 1 VY_52_INOVACE_Př.6.A.01 PŘÍRODOPIS 6. ROČNÍK LABORATORNÍ PRÁCE č. 1 Mgr. Zuzana Brunclíková Datum: Třída: Žák: Téma: Pozorování jednobuněčné řasy. Pomůcky: mikroskop, podložní a krycí sklíčko, pinzeta,

Více

Životní prostředí. na Opavsku. Příručka ochránce životního prostředí

Životní prostředí. na Opavsku. Příručka ochránce životního prostředí Životní prostředí na Opavsku Příručka ochránce životního prostředí Opavská radnice Hláska na Horním náměstí Na vydání této publikace se významně podíleli nebo ji podpořili: Moravskoslezský kraj Statutární

Více

Úvod do vesmíru vesmír = kosmos = nejrozšířenější teorie vzniku: Tvořivá

Úvod do vesmíru vesmír = kosmos = nejrozšířenější teorie vzniku: Tvořivá Úvod do vesmíru vesmír = kosmos = nejrozšířenější teorie vzniku: Tvořivá Velký třesk (big bang) stáří: veškerá hmota byla v jedné kouli nastal výbuch vlastnosti vesmíru: Kosmické objekty (vesmírné) rozměry:

Více

PŘÍRODOPIS. Pracovní listy

PŘÍRODOPIS. Pracovní listy PŘÍRODOPIS 6 ročník Pracovní listy ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Projekt Základní školy Cheb, Kostelní náměstí 14 Obsah: učivo str Neživá příroda Rozdělení přírody, přírodniny živé a neživé 1-2 Vznik Země a její

Více

Během chladnutí začínají krystalovat minerály. Jednotlivé minerály krystalují podle svého bodu tuhnutí (mění se kapalné skupenství v pevné)

Během chladnutí začínají krystalovat minerály. Jednotlivé minerály krystalují podle svého bodu tuhnutí (mění se kapalné skupenství v pevné) VZNIK NEROSTŮ A STRUNZŮV MINERALOGICKÝ SYSTÉM Krystalizace z magmatu Vetšina minerálů vzniká v nitru Země za teplot 900-1300 C a vysokého tlaku. Za takových podmínek existuje žhavá silikátová tavenina

Více