Je to věda, nauka o horninách, zkoumá vznik, složení, vlastnosti a výskyt hornin.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Je to věda, nauka o horninách, zkoumá vznik, složení, vlastnosti a výskyt hornin."

Transkript

1 PETROLOGIE Je to věda, nauka o horninách, zkoumá vznik, složení, vlastnosti a výskyt hornin. HORNINA = anorganická heterogenní (nestejnorodá) přírodnina, tvořena nerosty, složení nelze vyjádřit chemickým vzorcem, vytvářejí litosféru. Mezi horninotvorné minerály patří např.: živce, křemen, kalcit, augit, amfibol,... PODLE VZNIKU DĚLÍME HORNINY NA: 1. vyvřelé = magmatické 2. usazené = sedimentární 3. přeměněné = metamorfované Vyvřelé horniny vznikají tuhnutím magmatu dochází tím ke krystalizaci nerostů dělíme je na: HLUBINNÉ a VÝLEVNÉ a) Hlubinné vyvřeliny tuhnou pod zemským povrchem vytvářejí hlubinná tělesa (= masivy) tuhnutí pomalé => dostatek času na krystalizaci => horniny středně až hrubě zrnité Žula (= granit) Je to nejrozšířenější hlubinná vyvřelá hornina-tvoří ji křemen, živce, slídy Má hrubou zrnitost. Má všesměrnou stavbu (minerály rozmístěny nahodile) a kvádrovitou odlučnost (láme se na kvádry). využití: dlažební kostky, náhrobky, sochařský kámen, obklady, štěrk výskyt: Českomoravská vrchovina (Mrákotín), Krkonoše, Šumava, Jizerské hory Gabro Má tmavou, šedočernou barvu a hrubou zrnitost- (tvoří ho augit, plagioklas) využití: silniční kámen, obklady, pomníky výskyt: Českomoravská vrchovina

2 b) Povrchové vyvřeliny vznikají utuhnutím magmatu na povrchu Země (sopky) tuhnutí rychlé => méně času na krystalizaci => jemnozrnné až celistvé horniny Čedič (= bazalt) Nejčastější výlevná hornina barva je černá, šedočerná, složení podobné gabru, ale je jemnozrnné. Má sloupcovitou odlučnost (6-boké sloupce = kamenné varhany) využití: stavební kámen, štěrk, odolné dlažby výskyt: sopečné pohoří: Doupovské hory, Panská skála, Říp, České středohoří, Trosky Znělec Tvoří kuželovité kopce (Milešovka, Bezděz) Je šedý až nazelenalý má deskovitou odlučnost. Když do něj udeříme kladívkem, vydává zvonivý zvuk. využití: štěrk, výroba barevného skla Andezit Je světle až tmavě šedý, tvoří ho živce a tmavé nerosty. výskyt: Andy využití: štěrk Obsidián Vulkanické sklo je černý má lasturnatý lom tuhne rychle, proto nemá krystaly, je amorfní. Melafyr mladší sopečná hornina,obsahuje dutinky po úniků plynů (často vyplněné odrůdami křemene.podkrkonoší. Pemza Je pórovitá, lehčí než voda využití: kosmetika

3 USAZENÉ HORNINY (sedimenty) Vznikají na zemském povrchu usazováním látek Podle vzniku je dělíme na: A) úlomkovité B) organogenní C) chemické Tělesem usazených hornin je vrstva mocnost vrstvy (tloušťka) souvrství (více vrstev nad sebou) nadloží a podloží (ohraničují ji) A) Úlomkovité usazené horniny Tvoří se přenášením a usazováním úlomků rozrušených hornin a nerostů přemisťování: vodou, větrem, ledovcem, gravitací Nejprve sypké, může dojít ke zpevnění tmelem (jíl nebo CaCO3) - podle velikosti částic je dělíme na : - hrubozrnné (štěrk, slepenec, písek a pískovec) - jemnozrnné (spraše, hlíny, jíly a jílovce) hrubozrnné : Štěrk - větší zaoblené úlomky nerostů a hornin, sypký - těží se z říčních nánosů, využití - beton - stmelením štěrků vznikají slepence Písek - skládá se ze zrnek křemene, šupinek slíd a částic jiných nerostů - přenášen vodou (řeka) a větrem (poušť) - využití: přírodní filtr, stavebnictví, sklenářství, slévárenství, stmelením písku vzniká pískovec - stavební a dekorační kámen (skalní města Labské pískovce, Kokořínsko a Český ráj) jemnozrnné : Spraše - naváty větrem, složeny z jemných částic křemene, živců, jílových nerostů a CaCO3 - tvoří se na nich černozemě Hlíny - nepřemístěné zvětraliny, jsou spolu s organickými látkami součástí půd Jíly - ukládané na dně moří, jezer a řek - cihlářská a keramická surovina - zpevněním jílů vznikají jílovce (využití stavební kámen)

4 B) Organogenní usazené horniny Vznikají usazováním odumřelých těl rostlin a živočichů, jejich schránek a koster Vápenec - vzniká na dně moří - nahromaděné schránky živočichů (korálnatci, měkkýši, prvoci) - složení - kalcit - využití - cement a pálené vápno - naleziště v krasech tvoří zde krasové útvary (jeskyně, propasti ) - vápenci se podobá hornina dolomit Hořlavé usazeniny Rašelina - vznikla nahromaděním odumřelých těl rostlin za nedostatečného přístupu kyslíku (rašeliniště) - obsahuje 60% uhlíku - využití - lázeňská léčba, zahradnictví, palivo - naleziště - KRNAP, NP Šumava, CHKO Hrubý Jeseník Uhlí - vzniklo prouhelněním ( C) zbytků rostlinných těl, hromadících se v močálech a jezerech, bez přístupu kyslíku, teplota, tlak - využití - zdroj energie, chemický průmysl a) černé uhlí: - vznik v mladších prvohorách (karbon) z přesliček, plavuní a kapradin - ostravsko-karvinský revír, kladensko - vyšší obsah uhlíku (85%) b) hnědé uhlí: - vznik v mladších třetihorách z jehlič. a listn. stromů - podkrušnohoří (Most) - nižší obsah uhlíku (75%) Uhlovodíky - vytvořily se z mikroorganismů a zbytků těl drobných živočichů na dně moří - teplota, tlak, bez přístupu kyslíku, působením bakterií tekuté ropa plynné zemní plyn pevné asfalt - využití zdroj energie, surovina chemického průmyslu

5 C) Chemické usazené horniny - vznikají vylučováním a srážením látek rozpuštěných ve vodě Sůl kamenná Sádrovec Krevel Hnědel nerosty Travertin - složením odpovídá vápenci často pórovitý a vrstevnatý - tvoří se z vody, obsahující rozpuštěný Ca(HCO3)2 - výskyt - vápencové oblasti - využití - obkladový a dekorační kámen PŘEMĚNĚNÉ HORNINY Tvoří se přeměnou (metamorfózou) již dříve vzniklých hornin vyvřelých, usazených i již dříve přeměněných příčiny přeměny: - velký tlak (horotvorná činnost nebo tíha nadloží) - vysoká teplota (velká hloubka nebo kontakt se žhavým magmatem) - chemické působení horkých roztoků Všechny přeměněné horniny mají rovnoběžné uspořádání nerostů břidličnatost = typický znak (označujeme je i jako krystalické břidlice) Rula - vzniká přeměnou žuly za velmi vysokých teplot a tlaku - využití štěrk a stavební kámen - naleziště v krasech Svor - vzniká z jílovitých a písečných usazenin za vyššího tlaku a vyšší teploty - často obsahuje granáty Fylit - vzniká přeměnou jílovitých usazených hornin - složení - z velmi jemných zrnek křemene a slíd Mramor - přeměněný vápenec- leštěný se používá k dekoračním účelům - využití dekorace

6

VY_32_INOVACE_04.11 1/9 3.2.04.11 Vyvřelé, přeměněné horniny Vyvřelé magmatické horniny

VY_32_INOVACE_04.11 1/9 3.2.04.11 Vyvřelé, přeměněné horniny Vyvřelé magmatické horniny 1/9 3.2.04.11 Vyvřelé magmatické horniny cíl objasnit jejich vlastnosti, výskyt a vznik - vyjmenovat základní druhy - popsat jejich složení - znát základní zástupce magma utuhne pod povrchem hlubinné vyvřeliny

Více

MILAN MICHALSKI MALÝ PRŮVODCE GEOPARKEM NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ

MILAN MICHALSKI MALÝ PRŮVODCE GEOPARKEM NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ MILAN MICHALSKI MALÝ PRŮVODCE GEOPARKEM NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.28/01.0049 HORNINY A NEROSTY GEOPARKU Nacházíme se v geoparku u ZŠ Habrmanova v České Třebové, do kterého

Více

01 ZŠ Geologické vědy

01 ZŠ Geologické vědy 01 ZŠ Geologické vědy 1) Vytvořte dvojice. PALEONTOLOGIE HYDROLOGIE PETROLOGIE SEISMOLOGIE MINERALOGIE VODA NEROST ZEMĚTŘESENÍ ZKAMENĚLINA HORNINA 2) K odstavcům přiřaďte vědní obor. Můžete využít nabídky.

Více

Přednáška č. 9. Petrografie úvod, základní pojmy. Petrografie vyvřelé (magmatické) horniny

Přednáška č. 9. Petrografie úvod, základní pojmy. Petrografie vyvřelé (magmatické) horniny Přednáška č. 9 Petrografie úvod, základní pojmy Petrografie vyvřelé (magmatické) horniny Petrografie úvod, základní pojmy Petrografie jako samostatná věda existuje od začátku 2. poloviny 19. století. Zabývá

Více

Magmatické (vyvřelé) horniny

Magmatické (vyvřelé) horniny Magmatické (vyvřelé) horniny Magmatické horniny vznikly chladnutím, tuhnutím a krystalizací silikátové taveniny (magmatu, lávy), tedy cestou magmatickou. Magma je v podstatě suspenze pevných částic v roztaveném

Více

Mineralogie a petrografie PRACOVNÍ pro 9. LIST ročník č. 1 ZŠ. Úkol č. 1. Úkol č. 2. Úkol č. 3. Téma: Prvky. Spoj minerál se způsobem jeho vzniku.

Mineralogie a petrografie PRACOVNÍ pro 9. LIST ročník č. 1 ZŠ. Úkol č. 1. Úkol č. 2. Úkol č. 3. Téma: Prvky. Spoj minerál se způsobem jeho vzniku. Mineralogie a petrografie PRACOVNÍ pro 9. LIST ročník č. 1 ZŠ Pracovní list 1A Téma: Prvky Úkol č. 1 Spoj minerál se způsobem jeho vzniku. DIAMANT GRAFIT SÍRA STŘÍBRO ZLATO Ze sopečných plynů aktivních

Více

Geologická sbírka hornin pro potřeby výuky geografie v okrese Semily

Geologická sbírka hornin pro potřeby výuky geografie v okrese Semily TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA GEOGRAFIE Geologická sbírka hornin pro potřeby výuky geografie v okrese Semily DIPLOMOVÁ PRÁCE Liberec 2008 Adam Holý TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Více

Přednáška IX. Nerostné zdroje surovin. klíčová slova: ložisko nerostných surovin, ložisková geologie, rudy, nerudy, energetické suroviny

Přednáška IX. Nerostné zdroje surovin. klíčová slova: ložisko nerostných surovin, ložisková geologie, rudy, nerudy, energetické suroviny Přednáška IX. Nerostné zdroje surovin klíčová slova: ložisko nerostných surovin, ložisková geologie, rudy, nerudy, energetické suroviny 1 Nerostné zdroje surovin Mezi nerostné suroviny patří: půda a voda,

Více

Přírodopis 9. Přehled minerálů KŘEMIČITANY

Přírodopis 9. Přehled minerálů KŘEMIČITANY Přírodopis 9 14. hodina Přehled minerálů KŘEMIČITANY Mgr. Jan Souček Základní škola Meziměstí V. Křemičitany Křemičitany (silikáty) jsou sloučeniny oxidu křemičitého (SiO 2 ). Tyto minerály tvoří největší

Více

Geologie pro všechny. česko - polská geologická stezka. Radovan Vlček

Geologie pro všechny. česko - polská geologická stezka. Radovan Vlček Geologie pro všechny česko - polská geologická stezka Radovan Vlček Na první pohled velmi pestrá krajina tohoto regionu vděčí za svou mnohotvárnost především své geologické stavbě a geologickému vývoji,

Více

Laboratorní práce č. 4

Laboratorní práce č. 4 1/8 3.2.04.6 Uhličitany kalcit (CaCO3) nejrozšířenější, mnoho tvarů, nejznámější je klenec, součást vápenců a mramorů - organogenní vápenec nejvíce kalcitu usazováním schránek různých živočichů (korálů,

Více

Vlastnosti křemene a výskyt jeho odrůd v severním okolí Brna

Vlastnosti křemene a výskyt jeho odrůd v severním okolí Brna Středoškolská odborná činnost 2006/2007 Obor 5 geologie, geografie Vlastnosti křemene a výskyt jeho odrůd v severním okolí Brna Autor: Jakub Výravský Gymnázium Brno-Řečkovice Terezy Novákové 2, 621 00

Více

Během chladnutí začínají krystalovat minerály. Jednotlivé minerály krystalují podle svého bodu tuhnutí (mění se kapalné skupenství v pevné)

Během chladnutí začínají krystalovat minerály. Jednotlivé minerály krystalují podle svého bodu tuhnutí (mění se kapalné skupenství v pevné) VZNIK NEROSTŮ A STRUNZŮV MINERALOGICKÝ SYSTÉM Krystalizace z magmatu Vetšina minerálů vzniká v nitru Země za teplot 900-1300 C a vysokého tlaku. Za takových podmínek existuje žhavá silikátová tavenina

Více

Člověk poznává Zemi minulost

Člověk poznává Zemi minulost Člověk poznává Zemi minulost člověk se snaţil nejprve porozumět přírodě pomocí mýtů postupně se z praktických důvodů musel orientovat v krajině = kde nalezne potřebné minerály nebo horniny k výrobě nástrojů,

Více

Přírodopis 9. GEOLOGIE Usazené horniny organogenní

Přírodopis 9. GEOLOGIE Usazené horniny organogenní Přírodopis 9 19. hodina GEOLOGIE Usazené horniny organogenní Mgr. Jan Souček Základní škola Meziměstí Organogenní usazené horniny Vznikají usazováním odumřelých těl rostlin, živočichů, jejich schránek

Více

Regionální učebnice pro 2. 9. třídy základní školy Střední Krkonoše a Podkrkonoší

Regionální učebnice pro 2. 9. třídy základní školy Střední Krkonoše a Podkrkonoší Regionální učebnice pro 2. 9. třídy základní školy Střední Krkonoše a Podkrkonoší C M Y K Úvodní slovo autora Milí žáci, jsem rád, že máte možnost listovat v regionální učebnici našeho kraje. Jde o první

Více

Přednáška XI. Vliv člověka na H.P. část 1. klíčová slova: geologickáčinnost člověka, antropogenní sedimenty, rekultivace

Přednáška XI. Vliv člověka na H.P. část 1. klíčová slova: geologickáčinnost člověka, antropogenní sedimenty, rekultivace Přednáška XI. Vliv člověka na H.P. část 1. klíčová slova: geologickáčinnost člověka, antropogenní sedimenty, rekultivace 1 Geologickáčinnost člověka lze rozdělit na: rušivou přenosnou tvořivou 2 Zásahem

Více

Chyba! Záložka není definována.

Chyba! Záložka není definována. Obsah Přehled lomového dobývání surovin...chyba! Záložka není definována. Dobývání nezpevněných surovin...chyba! Záložka není definována. Stav ložisek štěrkopísků v roce 2006...Chyba! Záložka není definována.

Více

Učíme se v muzeu. Výlet za geologickými zajímavostmi Karlových Varů

Učíme se v muzeu. Výlet za geologickými zajímavostmi Karlových Varů Učíme se v muzeu www.ucimesevmuzeu.cz www.kvmuz.cz Legenda: zastávka otázka doporučení + zajímavost řešení Metodický list pro učitele Výlet za geologickými zajímavostmi Karlových Varů Trasa: hotel Thermal

Více

Zaniklé sopky, jezera a moře mezi Novou Pakou a Jičínem

Zaniklé sopky, jezera a moře mezi Novou Pakou a Jičínem ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÁ PAKA, HUSITSKÁ 1695 ročníková práce Zaniklé sopky, jezera a moře mezi Novou Pakou a Jičínem Radek Vancl Vedoucí ročníkové práce: Lukáš Rambousek Předmět: Přírodopis Školní rok: 2010-2011

Více

Laboratorní zkouška hornin a zjišťování jejich vlastností:

Laboratorní zkouška hornin a zjišťování jejich vlastností: POSTUPY A POKUSY, KTERÉ MŮŽETE POUŽÍT PŘI OVĚŘOVÁNÍ VAŠÍ HYPOTÉZY Z následujících námětů si vyberte ty, které vás nejvíce zaujaly a pomohou vám ověřit, či vyvrátit vaši hypotézu. Postup práce s geologickou

Více

Činnost jezer a moří

Činnost jezer a moří Činnost jezer a moří jezera Těleso stojaté vody, které nekomunikuje se světovým oceánem (okrajová moře) žádným způsobem ani podzemní vodou Není definováno velikostně Není definováno typem vody Vztah tvaru

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLECANY okres Praha-východ DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL TÉMA: Geologická stavba ČR - test VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Člověk a příroda VZDĚLÁVACÍ OBOR: Přírodopis TEMATICKÝ OKRUH: Neživá

Více

PRO REALIZACI STAVEBNÍCH PRACÍ

PRO REALIZACI STAVEBNÍCH PRACÍ JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA --------------------------------------------------------------------------------------------- Katedra zemědělské, dopravní a manipulační techniky

Více

Geolog ve městě Shrnutí

Geolog ve městě Shrnutí Geolog ve městě Shrnutí Během každé výuky hornin je třea využívat vzorků přírodnin ze školních sírek. Ne vždy se však jedná o vzorky ideální, tj. takové, na kterých y yly na první pohled vidět základní

Více

Litogeografie HORNINY, TEKTONIKA. Přednášející: RNDr. Martin Culek, Ph.D. Geografický ústav MU

Litogeografie HORNINY, TEKTONIKA. Přednášející: RNDr. Martin Culek, Ph.D. Geografický ústav MU Litogeografie HORNINY, TEKTONIKA Přednášející: RNDr. Martin Culek, Ph.D. Geografický ústav MU Tento předmět vznikl v rámci projektu Inovace výuky geografických studijních oborů (Geoinovace) - (CZ.1.07/2.2.00/15.0222)

Více

Objevy čekají na tebe

Objevy čekají na tebe Objevy čekají na tebe Miniprojekt č.2 Horniny a minerály Autoři: Veronika Blažková (8. tř.), Martin Frýdek (8. tř.), Eliška Hloušková (8. tř.), František Kutnohorský (8. tř.), Martin Lát (8. tř.), Adam

Více

Tip pro větší bezpečnost

Tip pro větší bezpečnost Odborný základ: Bezpečnost a ochrana před úrazy Tip pro větší bezpečnost V žádném případě nezpracovávejte kameny ruční úhlovou bruskou (flexou), kterou budete chladit zahradní hadicí. Vysoké otáčky kotouče

Více

DEKSTONE TERMOVIZE DEK PRO ZDRAVÍ TEPELNÁ STABILITA PŘÍRODNÍ KÁMEN ODHALUJE TEPELNÉ MOSTY PODKROVÍ V LETNÍM OBDOBÍ

DEKSTONE TERMOVIZE DEK PRO ZDRAVÍ TEPELNÁ STABILITA PŘÍRODNÍ KÁMEN ODHALUJE TEPELNÉ MOSTY PODKROVÍ V LETNÍM OBDOBÍ DEKSTONE PŘÍRODNÍ KÁMEN TEPELNÁ STABILITA PODKROVÍ V LETNÍM OBDOBÍ TERMOVIZE ODHALUJE TEPELNÉ MOSTY DEK PRO ZDRAVÍ POZVÁNKA NA ZÁVODY NA HORSKÝCH KOLECH První systém v ČR certifi kovaný dle ČSN EN 13499

Více