Laboratorní zkouška hornin a zjišťování jejich vlastností:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Laboratorní zkouška hornin a zjišťování jejich vlastností:"

Transkript

1 POSTUPY A POKUSY, KTERÉ MŮŽETE POUŽÍT PŘI OVĚŘOVÁNÍ VAŠÍ HYPOTÉZY Z následujících námětů si vyberte ty, které vás nejvíce zaujaly a pomohou vám ověřit, či vyvrátit vaši hypotézu. Postup práce s geologickou mapou zjišťování podloží: 1. V první fázi se tedy podívejte na geologickou mapu oblasti, kde je budova postavena. Najdete ji například na nebo si zadáte ve vyhledávači přímo obec, např. geologická mapa Slapy u Tábora. Na geologické mapě zjistíte, jaké jsou v místě stavby horniny, případně kvartérní usazeniny (vysvětlivky k mapě jsou vždy připojeny). 2. Poté, co jste zjistili, jaké horniny tvoří geologické podloží stavby, si o daných horninách zjistěte co nejvíce informací za pomoci literatury a internetu a udělejte si o tom záznam. 3. Zajděte přímo do terénu a pokuste se najít vzorek této horniny v okolí stavby (nečinný lom, odkryv, výkop ) pro další zkoumání v laboratoři (viz postup Určování vlastností hornin). Při odběru vzorků vždy myslete na svou bezpečnost (např. do aktivních lomů můžete vstoupit vždy jen po předchozí domluvě s pracovníky lomu a za dodržování předpisů a bezpečnostních pravidel.) 4. Poté, co určíte dle postupů níže, o jakou horninu se jedná a jaké jsou její vlastnosti, se pokuste sepsat závěr o geologickém podloží stavby a tom, jak mohou vlastnosti dané horniny ovlivňovat stabilitu stavby. Postup průzkumu v terénu: 1. Zaznamenejte si charakter terénu, kde se stavba nachází (rovina, kopec, svah, údolí, okraj lesa ), případně proveďte náčrtek. 2. Všímejte si, jaká možná rizika se vyskytují v blízkosti budovy (povodně, řícení skal, sesuvy půdy, požáry), a ověřte si z dostupných zdrojů, zda byla stavba v minulosti některými těmito riziky ohrožena.

2 3. Pokud je to možné, odeberte vzorky hornin použitých při stavbě budovy (chodník, zídka, obklad, zdivo ) přímo v terénu pro následný laboratorní průzkum. Pravděpodobně nebude možné odebrat všechny vzorky (aby nedošlo k poničení stavby či její hodnoty), proto se alespoň pokuste zjistit, o jaký kámen se jedná, vzorek si obstarejte na jiném místě, např. ve sbírkách apod., a získejte o něm všechny dostupné informace. Laboratorní zkouška hornin a zjišťování jejich vlastností: V první fázi je dobré vědět, o jakou horninu vůbec jde, tedy, co za horninu budeme zkoumat. 1. U horniny z geologického podloží, můžeme zjistit její název z geologické mapy oblasti pokud máme například horninu z již nečinného lomu, nebo pokud je hornina z lomu činného, majitelé nám to jistě řeknou. V geologické mapě má každá hornina svou barvu, případně číselné označení. Ve vysvětlivkách k mapě si pak zjistíme, o jakou horninu jde. 2. U hornin použitých přímo na stavbu, u nichž nevíme nebo jen tušíme, o jakou horninu se jedná a jaký je její původ, budeme postupovat podle následujících kroků. Určování vlastností hornin: 1. Nejprve zjistíme, zda jde o horninu vyvřelou, metamorfovanou či sedimentární. Návod k určování hornin: Hlavním kritériem pro určení horniny je zjištění barvy, textury (stavby) a minerálního složení. Při popisu a určování hornin je vhodné postupovat podle následující osnovy: Barva Textura Minerální složení Původ Název Barva nemá většinou zásadní význam pro určení horniny, je však nedílnou součástí jejího popisu. Barvu jemnozrnné horniny obvykle popisujeme jako průměrnou barvu všech součástek v hornině (neexistuje černobílá hornina, ale šedá). Pokud je ale hornina hrubozrnnější nebo je barevně různorodá, v popisu to uvedeme (např. šedá hornina se zrny černé barvy o velikosti do 3 mm a růžové barvy o velikosti 4 6 mm atd.). Při popisu lze používat také složené názvy barev, ovšem s tím, že

3 nejvýraznější barva je kladena nakonec (nejblíže názvu horniny). Např. červenohnědý pískovec je více hnědý než červený. Textura má zásadní význam při určování hornin. Ve většině případů slouží k vzájemnému odlišení vyvřelých, usazených a přeměněných hornin. Např. vyvřelé horniny mají většinou všesměrně uspořádané součástky (zrna), přeměněné horniny vykazují převážně přednostní uspořádání podle určitých ploch (plošně paralelní), hrubozrnnější usazené horniny mají zrna zaoblená v důsledku transportu, porfyrické vyvřeliny obsahují vyrostlice (větší krystaly) alespoň zčásti pravidelně geometricky omezené. V rámci vyvřelin lze podle velikosti zrna řadit horniny k hlubinným či výlevným (hlubinné dlouho krystalovaly z magmatu, a proto mají zrna větší než výlevné, které utuhly relativně rychle). Hlubinné vyvřeliny pozorujeme jako zrnité, zatímco výlevné jsou celistvé. U porfyrických hornin je rozhodující velikost zrn základní hmoty. Pozor na nesprávné používání názvu usměrněných textur u hornin. Vyvřeliny mohou být proudovité, usazené horniny vrstevnaté a přeměněné horniny plošně paralelní. Nelze ovšem např. usazeniny popsat jako plošně paralelní. Minerální složení slouží velmi dobře k určování hornin. Např. existuje skupina minerálů vznikajících při metamorfóze, proto při jejich identifikování lze s velkou pravděpodobností tvrdit, že se jedná o metamorfovanou horninu (v jiných typech mohou být pouze ojediněle). Kalcit je zase typický především pro skupinu biochemických sedimentů (např. vápenec, travertin), jako průkazná zkouška se používá reakce s HCl (když na horninu kápneme HCl, šumí ). V klastických usazených horninách se vyskytují především velmi odolné minerály (nejvíc křemen), které nezaniknou při transportu. Teprve po správném popisu horniny má smysl na základě příslušných klasifikačních schémat uvažovat o názvu horniny. Opačný postup obvykle vede ke špatnému výsledku. Formulář pro makroskopické určování hornin Příklad: Vzorek č. 1 Barva + světle až tmavě šedý všesměrná, krystalická Minerální složení kalcit Původ metamorfní mramor Vzorek č. 2 Barva žlutá vrstevnatá křemen, živec Minerální složení Původ sediment pískovec

4 Vzorek č. 3 Barva šedozelená plošně paralelní Minerální složení křemen, živec, tmavá a světlá slída Původ metamorfní rula Vzorek č. 4 Barva šedorůžová všesměrně zrnitá Minerální složení Původ vyvřelina křemen, živec, slída žula Vzorek č. Barva Minerální složení Původ Vzorek č. Barva Minerální složení Původ Výsledek: Počet určených / počet částečně určených / počet neurčených vzorku hornin. K pozorování hornin se dá (zejména u jemnozrnných materiálů) s úspěchem využít lupa. Nyní víme, o jakou horninu jde, a můžeme zjistit její fyzikální vlastnosti. TVRDOST: Zjistíme jednoduše vrypem. Vezmeme si např. ocelový hřebík a rýpneme do horniny. Pokud se udělá rýha, hornina je měkká (např. vápenec, příp. mramor), pokud ne, na hornině je stopa po hřebíku, hornina je tvrdá. (např. žula). Může se také stát, že u hrubozrnné horniny bude vryp někde patrný a někde ne. Do měkčích minerálů hřebík rýpne a do tvrdších ne. Měkčí materiály můžeme použít na obklady, ne však například na namáhané schody či dlažbu. Záleží ale i na dalších parametrech. NASÁKAVOST: Postup: Vezme se několik vzorků různých typů hornin, zváží se (nutno mít přesné váhy). Poté ponoříme vzorky do nádoby s vodou. Za dvě hodiny se vyzvednou z vody, nechají se okapat nebo se otřou, zváží se a znovu vrátí do vody. Za 24 hodin se vzorky vyndají z vody a po otření se opět zváží. Tak se zjistí nasákavost a jednotlivé údaje se porovnají. Pokud chceme použít horninu na vnější obklad, je dobré, aby nasákavost byla co nejnižší. Pokud bude vysoká, hrozí, že hornina časem popraská nebo ztratí původní charakter. Tuto horninu, pokud se nám esteticky líbí, můžeme použít uvnitř domu.

5 Pokud si vybereme horninu již používanou v kamenictví pro stavby, můžeme si její vlastnosti ověřit např. na stránkách: Nebo na stránkách se dá vybrat postupně několik kamenů a zadat u nich fyzikální mechanické vlastnosti, posléze porovnat diskutovat využití (např. tento údaj není uveden u všech kamenů, ale stačí si jednoduše vybrat. Vypište si údaje u vámi vybraných hornin a vzájemně je porovnejte.

Vlastnosti křemene a výskyt jeho odrůd v severním okolí Brna

Vlastnosti křemene a výskyt jeho odrůd v severním okolí Brna Středoškolská odborná činnost 2006/2007 Obor 5 geologie, geografie Vlastnosti křemene a výskyt jeho odrůd v severním okolí Brna Autor: Jakub Výravský Gymnázium Brno-Řečkovice Terezy Novákové 2, 621 00

Více

Zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb včetně uživatelských výzkumů

Zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb včetně uživatelských výzkumů Zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb včetně uživatelských výzkumů Základní informace o využití metodiky Cíl metodiky Řešené otázky Seznámit se s nástroji vedoucími ke kvalitnímu shromažďování

Více

Geologie pro všechny. česko - polská geologická stezka. Radovan Vlček

Geologie pro všechny. česko - polská geologická stezka. Radovan Vlček Geologie pro všechny česko - polská geologická stezka Radovan Vlček Na první pohled velmi pestrá krajina tohoto regionu vděčí za svou mnohotvárnost především své geologické stavbě a geologickému vývoji,

Více

Management podzemních vod

Management podzemních vod Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí Management podzemních vod Petr Kohout Vít Kodeš Josef Datel Svatopluk Šeda Zbyněk Vencelides Ústí nad Labem 2014 Název: Autor: Management

Více

Úvod ke zpracování MINIPROJEKTŮ

Úvod ke zpracování MINIPROJEKTŮ Úvod ke zpracování MINIPROJEKTŮ Projekt vznikl podpory: Projekt vznikl za podpory: Projekt vznikl za za podpory: Jméno: Jméno: Škola: Škola: Datum: Datum: Milí mladí badatelé, kromě množství teorie jsme

Více

O územním plánování stručně a jasně. aneb kdy a jak se efektivně zapojit. Mgr. Libor Jarmič, Mgr. Vendula Záhumenská

O územním plánování stručně a jasně. aneb kdy a jak se efektivně zapojit. Mgr. Libor Jarmič, Mgr. Vendula Záhumenská O územním plánování stručně a jasně aneb kdy a jak se efektivně zapojit Mgr. Libor Jarmič, Mgr. Vendula Záhumenská Tento manuál vznikl jako součást širšího balíčku informací na téma územní plánování poskytovaných

Více

DETERMINAČNÍ VLASTNOSTI MINERÁLŮ

DETERMINAČNÍ VLASTNOSTI MINERÁLŮ KATEDRA GEOLOGIE PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO DETERMINAČNÍ VLASTNOSTI MINERÁLŮ ZDENĚK DOLNÍČEK JIŘÍ ZIMÁK Olomouc 2009 2 Obsah Obsah... 3 1. Úvod... 5 2. Diagnostické znaky založené na fyzikálních

Více

Co to vlastně je geologické ukládání CO 2?

Co to vlastně je geologické ukládání CO 2? Co to vlastně je geologické ukládání? Zodpovědné využívání fosilních paliv Odstranění hlavního zdroje skleníkových plynů Vrácení uhlíku zpět do podzemí Poskytnutí času potřebného pro rozvoj energetických

Více

Průzkumová analýza jednorozměrných dat (Teorie)

Průzkumová analýza jednorozměrných dat (Teorie) Míra nezaměstnanosti *%+ 211 Průzkumová analýza jednorozměrných dat (Teorie) Míra nezaměstnanosti *%+ (okres Opava, červen 21) Rozsah 77 Průměr 11,5 Minimum 5,5 Dolní kvartil 8,4 5 1 15 2 Medián 9,9 Horní

Více

Bruno Kostura ESF ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO VŠECHNY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

Bruno Kostura ESF ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO VŠECHNY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA CHEMIE I (Obecná chemie) Bruno Kostura Vytvořeno v rámci projektu Operačního programu Rozvoje lidských zdrojů CZ.04.1.03/3..15.1/0016 Studijní opory s převažujícími

Více

SMART Průřezové metody

SMART Průřezové metody 1-01 SMART Průřezové metody Využití metody: Téměř ve všech oblastech Facilitátor: Ne Ideální počet účastníků: Není určen Základní pomůcky: Flipchart, fl ipové papíry, lektorský kufřík Vhodná aplikace:

Více

jako zdroj pitné vody PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE DOMOVNÍCH A VEŘEJNÝCH STUDNÍ

jako zdroj pitné vody PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE DOMOVNÍCH A VEŘEJNÝCH STUDNÍ jako zdroj pitné vody PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE DOMOVNÍCH A VEŘEJNÝCH STUDNÍ jako zdroj pitné vody Příručka pro uživatele domovních a veřejných studní MUDr. František Kožíšek, CSc. Státní zdravotní ústav

Více

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP Metodická příručka pro učitele InspIS ŠVP tvorba ŠVP InspIS ŠVP TVORBA A ADMINISTRACE ŠKOLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ Tato Metodická příručka pro učitele byla zpracována v rámci projektu Národní systém

Více

Utváření kompetencí žáků na základě zjištění šetření PISA 2009

Utváření kompetencí žáků na základě zjištění šetření PISA 2009 Karel Starý a kol. Utváření kompetencí žáků na základě zjištění šetření PISA 2009 Česká školní inspekce 2013 3 OSAH Předmluva...4 GRAMOTNOST V ŠETŘENÍ PISA 2009 A VÝSLEDKY ČESKÝH ŽÁKŮ...5 Příloha: Ukázka

Více

Základy MS Excelu 2007 jednoduše

Základy MS Excelu 2007 jednoduše Základy MS Excelu 2007 jednoduše Učební texty jsou určeny pro všechny, kteří nechtějí studovat tlusté příručky a přitom se chtějí snadněji orientovat v tabulkovém editoru MS Excel. Právě stručný text,

Více

ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA PODLE JEDNOTNÉHO ZADÁNÍ VE ŠKOLE

ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA PODLE JEDNOTNÉHO ZADÁNÍ VE ŠKOLE ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA PODLE JEDNOTNÉHO ZADÁNÍ VE ŠKOLE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA PODLE JEDNOTNÉHO ZADÁNÍ VE ŠKOLE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 OBSAH ÚVOD 5 1 ZÁVAZNÝ POSTUP PŘI PRÁCI ŠKOLY S JEDNOTNÝM

Více

NEOSOLAR spol. s r.o. K L I M A T I Z A C E, S O L Á R N Í S Y S T É M Y

NEOSOLAR spol. s r.o. K L I M A T I Z A C E, S O L Á R N Í S Y S T É M Y Olověné baterie pro ostrovní systémy Úvod Ostrovní provoz je z pohledu baterie hodně specifický. Jedná se o systém, ve kterém slouží baterie jako akumulační zdroj energie, který se v případě přebytků energie

Více

Jak hospodařit. s dešťovou vodou na soukromém pozemku. Praktický rádce pro obnovu propustnosti povrchů a zasakování

Jak hospodařit. s dešťovou vodou na soukromém pozemku. Praktický rádce pro obnovu propustnosti povrchů a zasakování Jak hospodařit s dešťovou vodou na soukromém pozemku Praktický rádce pro obnovu propustnosti povrchů a zasakování Jak hospodařit s dešťovou vodou na soukromém pozemku Praktický rádce pro obnovu propustnosti

Více

VÝZKUMNÝ ÚSTAV LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A MYSLIVOSTI, V. V. I.

VÝZKUMNÝ ÚSTAV LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A MYSLIVOSTI, V. V. I. VÝZKUMNÝ ÚSTAV LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A MYSLIVOSTI, V. V. I. STAV LESNÍCH PŮD JAKO URČUJÍCÍ FAKTOR VÝVOJE ZDRAVOTNÍHO STAVU, BIODIVERZITY A NAPLŇOVÁNÍ PRODUKČNÍCH I MIMOPRODUKČNÍCH FUNKCÍ LESŮ Zpráva o průběhu

Více

PŘÍRODOPIS, BIOLOGIE

PŘÍRODOPIS, BIOLOGIE PŘÍRODOPIS, BIOLOGIE TROJLÍSTEK - PODPORA VÝUKY PŘÍRODOPISU, BIOLOGIE, FYZIKY A CHEMIE ŽÁKŮ VE VĚKU 11 AŽ 15 LET reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/26.0044 PROJEKT JE REALIZOVÁN V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Úvodem Části příručky Efektivní studium Použité značení Jádro uživatelské příručky, kterou právě čtete, je rozděleno na dvě části. Každá z nich má své opodstatnění a odlišuje se jinou

Více

Stavební materiály jako zdroj radonu a gama záření

Stavební materiály jako zdroj radonu a gama záření Radon Stavební souvislosti II. Sešit G Stavební materiály jako zdroj radonu a gama záření Principy ochrany proti radonu a gama záření ze stavebních materiálů Martin Jiránek Milena Honzíková STÁTNÍ ÚŘAD

Více

LIKVIDACE HAVARIJNÍHO ZNEČIŠTĚNÍ POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD

LIKVIDACE HAVARIJNÍHO ZNEČIŠTĚNÍ POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD Publikace je zpracována v rámci projektu: Podpora dalšího vzdělávání pracovníků vodního hospodářství v Jihočeském kraji, registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.08/02.0043, který realizuje Výzkumné centrum

Více

Školní projekty v environmentální výchově a jejich využití ve školní praxi

Školní projekty v environmentální výchově a jejich využití ve školní praxi Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075 Milada ŠVECOVÁ Školní projekty

Více

Postup při odlišném způsobu splnění technických podmínek požární ochrany

Postup při odlišném způsobu splnění technických podmínek požární ochrany Postup při odlišném způsobu splnění technických podmínek požární ochrany Následující dokument rozvíjí požadavek stanovený čl. 5.1.3 ČSN 73 0802, kdy u stavebních objektů, kde je soustředěn velký počet

Více

TVORBA MARKETINGOVÉ PROPAGACE PRO RESTAURACI POD VĚŽÍ VE ZNOJMĚ

TVORBA MARKETINGOVÉ PROPAGACE PRO RESTAURACI POD VĚŽÍ VE ZNOJMĚ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management TVORBA MARKETINGOVÉ PROPAGACE PRO RESTAURACI POD VĚŽÍ VE ZNOJMĚ

Více

2/ Biodiverzita a priority ochrany přírody

2/ Biodiverzita a priority ochrany přírody 2/ Biodiverzita a priority ochrany přírody 13 Když přijde řeč na přírodní hodnoty zasluhující ochranu, v moderněji zaměřených publikacích se většinou dozvídáme, že naším hlavním cílem je chránit biodiverzitu

Více

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD MASARIKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA CHEMIE Diplomová práce ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Brno, 2007 Vedoucí diplomové práce: Doc. PhDr. Josef Budiš Vypracovala: Karolína Frintová 2 Prohlašuji,

Více

METODIKA STANOVENÍ PRAHOVÝCH HODNOT PRO PODZEMNÍ VODU V INTERAKCI S POVRCHOVOU VODOU

METODIKA STANOVENÍ PRAHOVÝCH HODNOT PRO PODZEMNÍ VODU V INTERAKCI S POVRCHOVOU VODOU Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. Oddělení ochrany podzemních vod Ing. Marie Kozlová METODIKA STANOVENÍ PRAHOVÝCH HODNOT PRO PODZEMNÍ VODU V INTERAKCI S POVRCHOVOU VODOU VaV SP/Ze1/153/07

Více

NASTAVTE SI SAMI CYKLISTICKÝ POSED NA VAŠEM KOLE Napsal: Jiří Strnad

NASTAVTE SI SAMI CYKLISTICKÝ POSED NA VAŠEM KOLE Napsal: Jiří Strnad NASTAVTE SI SAMI CYKLISTICKÝ POSED NA VAŠEM KOLE Napsal: Jiří Strnad 1 Úvod Cyklistice se věnuji celý život. Svůj první závod jsem absolvoval již v deseti letech. Od té doby jsem se pohyboval v cyklistickém

Více