Jazyk HTML SOŠ OTROKOVICE, TŘ. T. BATI 1266, OTROKOVICE Pomocný text pro výuku výpočetní techniky. PaedDr. Pavel Kovář

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jazyk HTML SOŠ OTROKOVICE, TŘ. T. BATI 1266, OTROKOVICE 765 02. Pomocný text pro výuku výpočetní techniky. PaedDr. Pavel Kovář"

Transkript

1 SOŠ OTROKOVICE, TŘ. T. BATI 1266, OTROKOVICE Jazyk HTML Pomocný text pro výuku výpočetní techniky PaedDr. Pavel Kovář 2009 S O Š O T R O K O V I C E

2 A. Základní struktura HTML dokumentu Zkratkou HTML rozumíme Hypertext Markup Language hypertextový jazyk se značkami. Jazyk se skládá s příkazů, kterým se říká značky obr Na začátku každého dokumentu musí být umístěna značka <HTML>, závorku < získáme Alt+60, závorku > obrdžíme po dvojhmatualt Na konci dokumentu je třeba značky </HTML>. Značkami oznamujeme internetovému prohlížeči, že jde o zdrojový kód v jazyce HTML. 2. Blok textu označený značkami <HEAD> a </HEAD> slouží k popisu obsahu vytvářené stránky. Text uvnitř značek by se neměl na výsledném dokumentu zobrazit. 3. značky <BODY> a </BODY> ohraničují vlastní tělo HTML dokumentu. Tato část bývá největším úsekem HTML dokumentu. 4. Uvnitř značek <HEAD> a </HEAD> bývají ještě značky <TITLE> a </TITLE>, mezi nimiž je umístěn text, která je zobrazován na horní liště prohlížeče. B. Nadpisy Obrázek 2 na následující stránce nám ukáže nastavení nejpoužívanějších velikostí textu v nadpisech dokumentů HTML. V běžné praxi používáme asi šesti uvedených velikostí. Programový kód určuje velikosti písma jednotlivých řáků, které mají představovat nadpisy. Tyto řádky je třeba ohraničit značkou <H číslo > zleva a </H číslo > zprava. Povšimněme dvou řádků, které jsou v HTML kódu zapsány bez <H číslo > ohraničení. 2

3 Obr. 2 Výsledný efekt je patrný z vyobrazení přes prohlížeč, které nám poskytuje následující obrázek Obr.3 Zajímavou vlastností textu v internetovém prohlížeči ( narozdíl od bežných textových editorů pracujících pod MS Windows ) je, že text máme na daném řádku zobrazen celý i ve zúženém okně. V našem případě jsme použili jako prohlížeče Internet Explorer 5. Modifikovaný vzhled 3

4 naší stránky je zřejmý z obrázku 4 (vlevo) a obrázku 5 (vpravo). Zužuje-li se okno prohlížeče, HTML text se přelévá tak, aby byl daný nadpis zobrazen celý. Právě na tuto vlastnost HTML textu, která úzce souvisí s vnějšími parametry - např. zvolenou rozlišovací schopností monitorů či s nastavením velikosti písma, které zobrazuje prohlížeč, si musí budoucí tvůrce webových stránek zvyknout a zohlednit ji také i v celkovém designu. Nám zobrazovaný dokument řádkuje nezávisle na zdrojovém textu. řádkuje v závislosti na rozlišení monitoru (např. 800x600 pixelů) a v závislosti na velikosti písma, které si uživatel volí přímo na svém prohlížeči pomocí rutiny :Zobrazit Písma. Nastavení rozlišení monitoru a nastavení velikosti písma zobrazovaného prohlížečem vidíme na obrázku 6. Obr.6 4

5 C. Atributy V úvodu skripta bylo sděleno, že v jazyce HTML používáme značky, tagy, z nichž má každá určitou funkci. Příkaz však může obsahovat také několik atributů upřesňujících parametrů, které se vztahují k upravení výsledné funkce určitého příkazu. Atribut ALIGN nám v ukázce na obrázku 7 umožní zarovnání písma zvolené velikosti vlevo, vpravo, na střed a do bloku. V posledním textovém řádku Obr. 7 <H5 ALIGN ="JUSTIFY">Pátým řádkem je ukázka bloku textu, který představuje jeden velmi dlouhý řádek v textovém editoru "Poznámkový blok", a který bude atributem JUSTIFY zarovnáván k oběma okrajům internetového prohlížeče při zachování zvolené velikosti písma. V našem případě byla zvolena velikost 5.</H5> je dlouhý text, který interpret webového kódu přepíše do prohlížeče jako souvislý text zarovnaný vždy do bloku. Vzhled různě zarovnaných fragmentů textu je na ploše Internet Exploreru v. 5 na obrázku 8. Obr. 8 5

6 Atribut ALIGN použijeme v případě, když chceme určitý objekt ( Nadpis, text, obrázek ) Zarovnat jinak, než vlevo. Shrnutí použití atributu ALIGN : <H3 ALIGN ="CENTER">-nadpis s písmem o velikosti 3 zarovnaný na střed </H3> Hodnota atributu Atribut Ukončovací příkaz ( tag, značka ) Zahajovací příkaz ( tag, značka ) D. Formátování textu Obrázek č.9 je ukázkou výpisu pro základní formáty textu v programovacím jazyce HTML. Obr. 9 Přestože jsme se snažili v programu na obrázku 9 psát každý z příkazů na zvláštní řádek, bude řádky i mezery každý internetový prohlížeč ignorovat. Lze si to snadno ověřit na již existujícím jednoduchém HTML programu, kde úmyslně ponecháme mezeru mezi znaky v proslulém Einsteinově vztahu pro energii a hmotnost. Mezera se neprojeví. Obrázek 10 na následující straně nám ukáže výsledek naší práce ve stále stejné podobě. 6

7 Obr. 10 Jestliže napíšeme slovo JAN na jednu řádku a slovo MARKÉTA na druhou řádku, internetový prohlížeč je ve shodě se zkušeností z programu na obrázku 9 zobrazí do jednoho řádku viz obr. 10 nahoře. K vytvoření odstavců, řádků a mezer slouží další příkazy. S nimi nás seznámí vyobrazení programu HTML na obrázku 11 v další kapitole. E. Strukturování textu Obr. 11 Text umístěný mezi příkazy <P>.. </P> tvoří jeden odstavec. Výsledek své práce můžeme spatřit opět v internetovém prohlížeči, jehož šířku můžeme vhodně měnit, viz 7

8 obr. 12 (vlevo ) a obr. 13 ( vpravo ). Text se nám stále zachovává v podobě odstavce. Nyní použijeme dalšího příkazu. Je to příkaz <BR>, který ukončí aktuální řádek a přeskočí na řádek nový. Příkazu <BR> lze použít i několikrát za sebou. Dosáhneme tak v textu uživatelem požadovaných několikařádkových mezer. Velikost vynechaných řádků řídí počet příkazů <BR>. Následující program v jazyce HTML si klade za cíl funkci příkazu <BR> ozřejmit na jednoduchém příkladě, který je vyobrazen na obr. 14, kde si zopakujeme výpis základních formátů textů. S použitím <BR> však již nebudou umístěny v jednom řádku, jak je tomu v případě programu na obr. 9, či zobrazení na prohlížeči viz obr. 10, ale každý formát bude mít určen svůj vlatní řádek. Obr.14 8

9 Zmodifikovaný program se zobrazí v prohlížeči v souladu s obrázkem 15. Úvodní řádek je oproti obr.10 nezměněn, avšak následující text je oddělen dvěma mezerami. Pokračující hesla mají každé svůj řádek Obr.15 Další možnost jak zlepšit vzhled testu na své webové stránce je oddělit jednotlivé partie čarou. K tomu nám slouží příkaz <HR>, který vytvoří vodorovnou čáru. Vlastnosti takové čáry lze modifikovat pomocí atributů. Atribut SIZE mění tloušťku čáry a atribut NOSHADE (Shade=stín) vytvoří jednoduchou čáru bez stínování. Obr.16 9

10 Internet Explorer zobrazí program z obr. 16 čáry k rozdělení stránky na požadované části. F. Řezy písma, odstavce, řádky a čáry Obr. 17 Odstavec ohraničený <P> </P> může být doplněn atributem ALIGN Text v příslušném odstavci může být zarovnán vlevo, vpravo, na střed nebo do bloku. Praktické použití a výsledný vzhled nalezneme na obr. 18 a obr. 19. Obr

11 Vzhled programu z obr. 18 v internetovém prohlížeči. Obr. 19 V minulé kapitole jsme se seznámili s možností vytvořit vodorovnou čáru. Používali jsme k tomu příkazu <HR>, který je možno doplnit atributy. Známe již použití atributu SIZE, který nastavuje tloušťku čáry a atributu NOSHADE, který odstranil stínování viz obr. 16 a 17. Následující obrázky nám ukážou možnost měnit také délku čáry a to pomocí atributu WIDTH, jehož zadáváme obvykle v procentech viz obr. 20. Atribut ALIGN zajistí zarovnání čáry vlevo, (LEFT) vpravo, (RIGHT) nebo na střed (CENTER). Jiné hodnoty atributu ALIGN nejsou přípustné. Barvu čáry nastavíme atributem COLOR. Nabývá hodnot BLACK, BLUE, GRAY, GREEN, RED, WHITE a YELLOW. Obr

12 Zarovnání několika odstavců najednou příkaz DIV Odstavec dokážeme zarovnat pomocí atributu ALIGN u příkazu <P>. Bude-li však naše WWW stránka obsahovat deset odstavců, bylo by neobratné a hlavně pracné zarovnávat množství odstavců jednotlivě. Potřebný blok odstavců ohraničíme v našem textu příkazem <DIV ALIGN= typ zarovnání >..</DIV>. Více nám situaci ozřejmí obr. 21 a obr. 22. Obr. 21 Obr. 22 Pokud bychom u každého z odstavců využili atribut ALIGN zvlášť, šlo by o pracnější postup zejména při velkém množství odstavců. Vzhled programu v prohlížeči je totožný s obr. 22. Příkaz PRE přesný vzhled v dokumentu Naším úkolem je zapsat do WWW stránek přehled sportovních výkonů. Do tabulky ve zdrojovém textu zapíšeme potřebné údaje viz obr. 23 Obr

13 Načteme-li tento program internetovým prohlížečem, nebudeme spokojeni obr. 24. Internetový prohlížeč ignoruje všechny mezery a to je jeho vlastnost. Obr. 24 Chceme-li, aby rozvržení textu odpovídalo zápisu v HTML souboru, použijeme součinnou dvojici příkazů <PRE> a </PRE>. Na obrázku 25 vidíme poopravený zdrojový text. Obr. 25 Prohlížeč zobrazí zapsaná data k naší větší spokojenosti viz následující obrázek obr. 26 Obr

14 Text se na WWW stránce zobrazí v takovém rozvržení, jaké bylo použito v HTML souboru. G. Vložení obrázku do WWW stránky Pro vkládání obrázků do WWW stránky se používá příkaz IMG (Image) s atributem SRC (Source). Syntaxe příkazu je zřejmá z obrázku 27. Obr. 27 Pro WWW stránky doporučuji zatím nejrozšířenější formát obrázků a tím jsou JPG a GIF. Výsledek je patrný z následujícího vyobrazení - tak interpretuje příkaz prohlížeč- obr. 28 Obr

15 Obrázek je pro uvedený příkaz např. <IMG SRC="Stonehenge.jpg"> zapotřebí nakopírovat do téže složky jako zdrojový HTML program. Úprava velikosti obrázku Obrázek vložený v našem programu je však zapotřebí zmenšit. Pro splnění tohoto požadavku zavádíme dva nové atributy WIDTH a HEIGHT. WIDTH určuje šířku obrázku a HEIGHT nastavuje výšku obrázku. Rozměry obrázku se zadávají v pixelech bodech. Posazení obrázku na střed, levý či pravý okraj stránky řeší atribut ALIGN. Další je zřejmé z programu HTML na obrázku 29. Obr. 29 Samotný efekt vzhled upraveného obrázku na prohlížeči Internet Explorer je patrný z obr. 30. Umístíme-li na WWW stránkách obrázek, mějme na zřeteli dobu, po kterou se obrázek bude načítat. Není proto vhodné umísťovat na své stránky obrázky velkokapacitní, které se načítají neúměrně dlouhý čas. Publikovaný obrázek na Vašich stránkách bude vždy kompromisem mezi jeho kvalitou a rychlou zobrazitelnoustí na prohlížeči. Obrázek šak nemusí mít vždy tmavé okraje dané jeho vzhledem. Pak se může stát, že nevhodně splývá Obr. 30 s pozadím. Tehdy je třeba obrázek orámovat. Orámování dosáhneme zavedením atributu BORDER. Komentář k obrázku, který se zobrazí po přiložení myši na jeho plochu zapíšeme za atribut ALT do uvozovek. Použití atributů BORDER a ALT je předvedeno na obr. 31 Obr

16 Přiložíme-li nyní na obrázek myš, objeví se zakrátko stručný popisek snímku Eclipse. V případě, že se na našich stránkách z jakéhokoli důvodu požadovaný obrázek nezobrazí, bude se na jeho místě zobrazovat popisek, který zavádíme do atributu ALT. Popisek zapisujeme v uvozovkách. Další jeho výbornou funkcí je zobrazení se při kratším podržení myši na ploše obrázku. Tuto situaci nám zobrazují obrázky z prohlížeče obr. 32 a 33. Zdrojový HTML text pro obr. 33 nalezneme na obr. 34. Všimněme si zde příkazu <BR>, který u obou Obr. 32 obrázků vynecháním řádku lépe odděluje nadpis od od plochy. Obr. 33 H. Hypertextový odkaz Obr. 34 Hypertextový odkaz je slovo, ěkolik slov, věta nebo obrázek, které jsou umístěny na WWW stránce a na které lze kliknout. Po kliknutí se vám obrazí nová stránka. Pomocí hypertextových odkazů lze provázat několik stránek. Na WWW stránkách bývaji hypertextové odkazy zobrazeny většinou modrým a podtrženým písmem. Pokud na tento odkaz najedeme kurzorem, změní se kurzor v ručičkuů. Jakmile se ručička objeví, můžeme kliknout. Po kliknutí bude načtena WWW stránka, na kterou příslušný hypertextový odkaz ukazuje. Pro vytvoření hypertextového odkazu použijeme příkazu <A>, který může obsahovat několik atributů. Zde použijeme atribut HREF. Strategie tvorby takových provázaných stránek je graficky znázorněna na obr. 35 Mesic.htm Saturn.htm Astronaut.htm Raketoplan.htm Hypertext_index.htm Obr. 35 Kometa.htm 16

17 Hlavní dokument je ten, z něhož vedou hypertextové odkazy na další stránky viz obr. 36 Obr. 36 Obr. 37 Obr. 38 Obr.39 Obr. 40 Obr. 41 Na obrázcích vidíme jednotlivé stránky, které jsou provázány hypertextovými odkazy v souladu se schématem na obr. 35. Zde je již zcela funkční model skutečné sestavy vhodné pro publikaci na internetu. 17

18 I. Jednoduchá tabulka Umíme již vytvořit základní strukturu WWW stránky, formátovat text, vkládat obrázky a vzájemně propojovat stránky pomocí hypertextových odkazů. V této kapitole se budeme věnovat tvorbě tabulky. Každá tabulka musí začínat příkazem <TABLE> a končit příkazem </TABLE>. Každý řádek tabulky je ohraničen příkazy<tr> a </TR>. Obsah každé buňky v tabulce je ohraničen příkazy <TD> a </TD>. Každý z uvedených příkazů může obsahovat několik atributů. V ukázkovém programu bylo použito u příkazu TABLE atributu BORDER, který udává tloušťku ohraničení tabulky ( my máme zadáno <TABLE BORDER=1> Struktura HTML tabulky <TABLE BORDER=1> 4. <TR> <TD>První buňka v prvním řádku</td> <TD>Druhá buňka v prvním řádku</td> 1. </TR> 2. <TR> <TD>První buňka v druhém řádku</td> <TD>Druhá buňka v druhém řádku</td> </TR> </TABLE> Každá tabulka začíná příkazem <TABLE> a končí </TABLE> 2. Řádek tabulky žačíná <TR> a končí </TR> 3. Buňka tabulky začíná<td> a končí</td> 4. Atribut BORDER udává, jak tlustá má být čára ohraničující tabulku. Obr. 42 Obr

19 Barevná tabulka U příkazů <TR> a <TD> připíšeme nový atribut BGCOLOR. Tento atribut nastavuje pozadí. Ihned za atributem následuje barva pozadí. Barvu píšeme v agličtině (BLUE, RED, YELLOW atd). Atribut BGCOLOR můžeme vložit do příkazu <TR>,<TD> nebo <TABLE>. Umístíme-li tento atribut do příkazu TABLE, změníme pozadí celé tabulky všechny buňky v tabulce budou mít stejnou barvu. Umístíme-li atribut do příkazu TR, změníme barvu pouze v jednom řádku. Aplikujeme-li tentýž atribut do příkazu TD, nastavíme konkrétní barvu pouze u jediné buňky. Aplikace daných atributů do řádků i jednotlivých buněk předvádí tabulka, jejíž zdrojový HTML program je na obr. 44. Obr. 44 Výsledný obraz tabulky nevystihne černobílá laserová tiskárna :o), ale pro ilustraci lze alespoň v odstínech šedi postřehnout, že prohlížeč barevnou změnu zaznamenal obr. 45. Obr

20 Složitější tabulka Rozměry tabulky se dají měnit. Změnit můžeme i její umístění na stránce. Text uvnitř buněk lze zarovnávat. O těchto problémech pojednává následující kapitola. Obrázek 46 ukáže celkový zdrojový kód HTML tabulky. Zde nyní budeme konetovat jednotlivé kroky postupně. <TABLE BORDER=1 WIDTH="500" ALIGN="LEFT">Atribut WIDTH nastaví šířku tabulky na 500 pixelů (obrazových bodů). Atribut ALIGN zarovná celou tabulku na levou (popř. pravou) část stránky. <TR BGCOLOR="BLUE" ALIGN="CENTER"> Obsah buněk v prvním řádku bude zarovnán na střed. <TD HEIGH="50">První buňka v prvním řádku</td> Atribut HEIGH nastaví výšku prvního řádku na 50 pixelů. <TD BGCOLOR="RED" HEIGHT="100">První buňka v druhém řádku</td> Výška druhého řádku je 100 pixelů. <TD BGCOLOR="YELLOW" ALIGN="RIGHT">Druhá buňka v druhém řádku</td> Obsah buňky zarovnán vlevo. Obr. 46 Obr.47 20

21 J. Obrázek na pozadí Pro vložení obrázku na pozadí stránky se používá atribut BACKGROUND.Naším cílem bude, aby se na pozadí stránky neustále zobrazoval malý obrázek např. logo firmy. Obrázek je malý, a proto se na stránce bude neustále opakovat jako dlaždičky. Obr. 48 Klíčový povel k tvorbě pozadí je v příkazovém řádku <BODY BACKGROUND="STRUKTURA.JPG">, kde v aktuálním adresáři je uložen soubor STRUKTURA.JPG. Obr

22 Efektní je také použití atributu BGPROPERTIES, který se projeví pouze tehdy, jestliže na pozadí použijeme atribut BACKGROUND. Atribut BGPROPERTIES musí nabývat hodnoty FIXED. Abychom vliv atributu snadno pochopili je třeba, mít na stránce dlouhý text, po kterém při četbě rolujeme. Při prohlížení pozadí stojí za rolujícím textem. Za textový zdroj byl použit seznam římských císařů. Výpis programu je z důvodu rozsáhlosti seznamu uveden na pěti obrázcích Obr. 50 až 54. Obr.50 Obr. 51 Obr

23 Obr. 53 Obr. 54 Klíčový příkaz je <BODY BACKGROUND="STRUKTURA.JPG" BGPROPERTIES="FIXED"> V jeho důsledku se pozadí zastaví a text se pohybuje reakcí na myš, či na rolovací šipky nad ním. Barevné pozadí a barevný text Mezi často používané atributy příkazu <BODY> jsou BGCOLOR a TEXT. Atribut BGCOLOR udává barvu pozadí a atribut text barvu textu na WWW stránce. Užití obr. 55. Obr

24 Barevné řešení pozadí a textu není v možnostech tiskárny :o). Levý a horní okraj WWW stránky Obr. 56 Někdy se nám mohou hodit atributy LEFTMARGIN a TOPMARGIN. LEFTMARGIN je atribut, který nastavuje vzdálenost textu od levého okraje. Atribut TOPMARGIN vzdálenost textu od horního okraje WWW stránky. Jejich hodnoty se zadávají v pixelech- obrazových bodech. V příkladu na obr. 57 je použita hodnota 30 pixelů. Hodnoty lze v individuálních pokusech s atributem měnit. Klíčový řádek na obr.57 zní: <BODY BGCOLOR="AQUA" TEXT="BLUE" LEFTMARGIN="30" TOPMARGIN="30"> Obr

25 Měníme-li hodnoty TOPMARGIN a LEFTMARGIN, text se prohlížeči po stisku klávesy F5 (znovunačtení) umísťuje na nové pozice v souladu s hodnotami u atributů TOPMARGIN a LEFTMARGIN. H. Tvorba stránky s použitím tabulkových příkazů Příkazy pro tvorbu tabulek se často používají k formátování a rozvržení textu na WWW stránce. Na stránkách, které budou v kapitole H. tvořeny, uplatníme dvě efektní techniky. a) hypertextový odkaz se mění na černý text v případě, že se nacházíme na příslušné stránce. b) V horní a levé částo stránky umístíme pruhy s příkazy. Na obrázku 58 na další najdeme zdrojový HTML kód. 1.) <BODY LINK="RED" ALINK= RED VLINK="RED">Atributy za příkazem BODY =>jsou LINK, VLINK a ALINK. Nastavují barvy hypertextových odkazů. Standartně se hypertextové odkazy zobrazují v modré barvě a po kliknutí se mění ve fialovou. Uvedenými atributy lze barevné nastavení měnit. LINK nastavuje barvu odkazů, které ještě nebyly vybrány na které jěště nebylo kliknuto. Atribut ALINK nastavuje barvu odkazů, na které právě klikáme. Atribut VLINK udává barvu odkazů, na které již bylo kliknuto. Barva všech hypartextových odkazů zůstává v našem programu vždy červená. 2.) <TABLE WIDTH="100%" BGCOLOR="AQUA"> Tato tabulka má pouze jeden řádek o jedné buňce. Atribut WIDTH nastavuje šířku tabulky. Ta je 100%. Tabulka se tedy roztáhne po celé stránce. Atribut BGCOLOR nastaví barvu pozadí na AQUA = světle modrou barvu. 3.) <TR ALIGN="CENTER"> Příkaz TR definuje první a jediný <TD><FONT SIZE="+3"> Webová stránka firmy M.O.C.</FONT></TD> řádek v tabulce. Příkaz TD definuje </TR> </TABLE> první a jedinou buňku v prvním řádku Atribut ALIGN je nastaven na hodnotu CENTER, což způsobí zarovnání celého obsahu řádku na střed. Příkaz FONT se používá pro změnu velikosti a barvy písma, jehož velikost SIZE byla nastavena na ) <TABLE WIDTH="100%" HEIGHT="100%"> Ze začíná druhá tabulka, která obsahuje jeden řádek o dvou buňkách. V levé buňce budou hypertextové odkazy a v pravé buňce bude text. Atribut WIDTH nastavuje šířku tabulky 100% roztáhne se po celé stránce zleva doprava. Atribut HEIGHT nastavuje výšku tabulky (100%) roztáhne se odshora dolů. 5.) <TR VALIGN="TOP"> Zde začíná první a jediný řádek druhé tabulky. U příkatu TR nalezneme atribut VALIGN, který je nastaven na hodnotu TOP. Atribut VALIGN slouží k zarovnání textu nahoru k horníhu okraji buňky. 6.) <TD WIDTH="150" BGCOLOR="AQUA" ALIGN%"CENTER"> Zde začíná první buňka v prvním řádku. Atribut WIDTH nastavuje šířku celé buňky na 150 pixelů. Jde ošířku levého světle modrého pruhu. Atribut BGCOLOR dává pruhu barvu. Vzpomeňme si na základní pravidla hypertextového odkazu. Záměrně si připomeňme již použitý hypertextový odkaz <A HREF="Mesic.htm">Měsíc</A> Nyní bude hypertextový odkaz použit znovu. Mesic.htm je stránka, na kterou se po kliknutí máme přepojit a Měsíc 25

26 je slovo, na které je na výchozí stránce hypertext vázán. Na stránce naší firmy mají hypertextové odkazy tento tvar: Úvod <BR><BR> <A HREF="24.htm">Naše nabídka</a><br><br> <A HREF="25.htm">Kontakty</A><BR><BR> </TD> Druhá buňka prvního řádku je pravou čístí naší WWW stránky. <TD ALIGN="CENTER"> <BR><BR> <H2> Vítejte na firemní stránce s obchodní značkou M.O.C....!</H2> Na levé straně naleznete odkazy, na které stačí pouze kliknout... </TD> Obsah této buňky je pomocí atributu ALIGN zarovnán na střed. Celkový vzhled HTML kódu je na obrázku 58: Obr. 58 Aby bylo možné realizovat hypertextové odkazy, zkopírujeme dohotovený dokument na dvě kopie - 24.htm a 25.htm. Na obrázcích 59 a 60 si povšimneme změn odkazů a aktualizace stručných textů na jednotlivých stránkách, které usnadní orientaci pro pozdější editaci těchto stránek na provozní podobu. 26

27 Obr. 59 Obr

28 Výsledný vzhled provázaných stránek nám ukážou obrázky 61,62 a a 63. Obr. 61 Obr. 62 Obr

29 I. Rámy Rámy nebo tzv. rámce ( anglicky FRAMES). Jde o zvláštní skupinu příkazů, které rozdělí okno prohlížeče na několik částí, z nichž se každá chová jako samostatná internetová stránka. Použití si můžeme popsat na příkladu. Okno prohlížeče je rozděleno na dvě části. Levá je úzká a jsou na ní umístěny hypertextové odkazy nabídky. Klikneme-li na některý z odkazů v levé části, zobrazí se požadovaný obsah na pravé straně. První pomocná stránka Obr. 64 <FRAMESET COLS="150,*"> Příkazy pro vytváření rámů jsou ohraničeny příkazy FRAMSET </FRAMESET> Atributem COLS internetovému prohlížeči říkáme, že vytvoříme dva rámy-dva sloupce. První sloupec rám bude mít šířku 150 pixelů. Druhý sloupec zaplní zbylou šířku stránky. (proto hvězdička). <FRAME NAME="menu" SRC="menu.htm"> Popisujeme jednotlivé rámy. Poněvadž jsme atributem COLS stanovili, že chceme dva rámy, proto zde nalézáme také dva příkazy FRAME. Jméno prvního rámce jsme stanovili na menu. Atributem SRC říkáme, že se má v tomto rámu zobrazit HTML stránka menu.htm. <FRAME NAME="hlavni" SRC="uvod.htm"> Druhým příkazem FRAME popisujeme druhý rámec (pravý sloupec) atributem NAME jsme stanovili jméno tohoto rámce jako hlavni. Atributem SRC říkáme, že se zde má zobrazit stránka uvod.htm. Kód z obrázku 64 uložíme pod názvem index.htm. Máme tak pomocnou stránku, která se nám zatím v internetovém prohlížeči nijak nezobrazí. Internetovému prohlížeči pouze oznamuje, jak má stránku rozdělit. a které HTML stránky budou v jednotlivých rámech zobrazeny. Soubory menu.htm a uvod.htm Obrázky 65 a 66 nám ukazují zdrojové kódy HTML programů, které budou vsazeny do definovaných rámů. V menu nabízíme hypertextové odkazy kapitola 1, kapitola 2, kapitola 3 a kapitola 4 v podobě HTML souborů 01.htm, 02.htm, 03.htm a 04.htm. Tyto soubory je třeba ještě dotvořit viz obrázky

30 Obr. 65 Obr. 66 Obr. 67 Obr. 68 Obr. 69 Obr

31 Výsledek naší práce je zřejmý z obrázku 71. Přeji si aby Vám toto skriptum přineslo radost a zájem o tvorbu internetových stránek. Skriptum je přirozeně kompilátem řady již dříve publikovaných rutin, pouze shrnuje do stručného celku základy problematiky tvorby statických webových stránek. V Otrokovicích, únor 2001 Text neprošel jazykovou úpravou určeno jako pomůcka pro výuku IVT, jen pro vnitřní potřebu školy. Gymnázium, Otrokovice, Spojenců OTROKOVICE :

32 Obsah A. Základní struktura HTML dokumentu... 2 B. Nadpisy... 2 C. Atributy... 5 D. Formátování textu... 6 E. Strukturování textu... 7 F. Řezy písma, odstavce, řádky a čáry G. Vložení obrázku do WWW stránky Doplněno a revidováno pro potřeby SOŠ Otrokovice pk- 32

aneb vytváříme vlastní webové stránky

aneb vytváříme vlastní webové stránky JAZYK HTML aneb vytváříme vlastní webové stránky WWW (World Wide Web) je jednou ze služeb internetu. Internet je z technického hlediska tvořen miliony počítačů zapojených v sítích. Počítače v síti internet

Více

1 Úvod. 2 Tvorba internetových prezentací. 2.1 Nástroje pro tvorbu prezentace. Stránka 1

1 Úvod. 2 Tvorba internetových prezentací. 2.1 Nástroje pro tvorbu prezentace. Stránka 1 1 Úvod V tomto studijním textu se seznámíme s tvorbou webových stránek a prezentací a se základy syntaxe jazyka HTML. K tomu, abychom byli schopni vytvořit internetovou stránku, nemusíme používat žádný

Více

TVORBY JEDNODUCHÝCH WEB STRÁNEK

TVORBY JEDNODUCHÝCH WEB STRÁNEK ZÁKLADY HTML TVORBY JEDNODUCHÝCH WEB STRÁNEK Základní struktura kurzu: Orientace v prostředí HTML a editoru kancelářského balíku OpenOffice.org verze 2.0 a vyšší Tvroba struktury HTML dokumentu Základní

Více

Tvorba obsahu. Články, práce s editorem, galerie a krátké zprávy

Tvorba obsahu. Články, práce s editorem, galerie a krátké zprávy Články, práce s editorem, galerie a krátké zprávy abstract: Manuál slouží všem uživatelům systému Actavia, kteří v systému tvoří libovolné stránky nebo jejich fragmenty. Pro tvorbu stránek se používá editor

Více

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí. Tvorba WWW stránek. Petr Novák

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí. Tvorba WWW stránek. Petr Novák Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí Tvorba WWW stránek Petr Novák Ústí nad Labem 2014 Název: Autor: Tvorba WWW stránek Mgr. Ing. Petr Novák Vědecký redaktor: Ing. Jan Popelka,

Více

absolutní (úplná) začíná lomítkem http:// nebo https:// pouze v odkazech na jiný web. relativní popisuje cestu od html stránky k cílovému souboru.

absolutní (úplná) začíná lomítkem http:// nebo https:// pouze v odkazech na jiný web. relativní popisuje cestu od html stránky k cílovému souboru. Základy www Jak vytvořit webové stránky Návody a příklady najdete na adrese webowebu.phorum.cz Podrobný popis a další možnosti najdete na stránkách owebu.org Potřebný software Html editor PSPad, který

Více

Tvorba internetových stránek pomocí HTML, CSS a JavaScriptu

Tvorba internetových stránek pomocí HTML, CSS a JavaScriptu OL { list-style-type : upper-alpha }.vnitrni { list-style-position : inside } i i i li ě 00 5px; operace s proměnnou } Tvorba internetových stránek pomocí HTML, CSS a JavaScriptu Martin Domes Nakladatelství

Více

PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint

PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ Prezentace, program MS PowerPoint PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint 2005 OBSAH CO JE TO PowerPoint...3 PREZENTACE...3 MO NOSTI PUBLIKOVÁNÍ PREZENTACÍ...3 K ÈEMU PREZENTACE

Více

Tvorba www-stránek. Příkazy jazyka HTML. Budeme pracovat následovně: Základní struktura webové stránky. Příkazy sekce HEAD

Tvorba www-stránek. Příkazy jazyka HTML. Budeme pracovat následovně: Základní struktura webové stránky. Příkazy sekce HEAD Tvorba www-stránek Webové stránky jsou napsané pomocí jazyka HTML (HyperText Markup Language). Ke tvorbě webových stránek potřebujeme - speciální program umožňuje tvořit stránku bez znalostí HTML-kódu

Více

Petr Broûa. ï z klady HTML. ï kask dovè styly. ï JavaScript. ï objektovè programov nì. ï dynamickè HTML

Petr Broûa. ï z klady HTML. ï kask dovè styly. ï JavaScript. ï objektovè programov nì. ï dynamickè HTML Petr Broûa ï z klady HTML ï kask dovè styly ï JavaScript ï objektovè programov nì ï dynamickè HTML Petr Broža Programování WWW stránek pro úplné začátečníky Computer Press Praha 2000 Petr Broûa ï formul

Více

Národní institut pro další vzdělávání, krajské pracoviště Plzeň

Národní institut pro další vzdělávání, krajské pracoviště Plzeň Národní institut pro další vzdělávání, krajské pracoviště Plzeň Hřebíky Obsah 1. Úvod... 1 2. Než začneme kreslit... 1 2.1. Zobrazení panelu nástrojů Kreslení... 2 2.2. Kreslicí plátno... 2 2.3. Mřížka...

Více

WR Web Web Revolution

WR Web Web Revolution WR Web Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s.r.o. 2009 WR Web Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce webové aplikace WR WEB seznamuje uživatele s prací

Více

Tvorba webových stránek

Tvorba webových stránek Střední škola - Waldorfské lyceum Křejpského 1501 Praha 4 tel. 272770378, lyceum@wspj.cz Projekt Vzdělávání pro adaptabilitu Registrační číslo CZ.2.17/3.1.00/32274 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Skripta obsahují části textů a náměty ze zdrojů: wikipedia.org, w3schools.com a ukázky příkladů z volně dostupných zdrojů.

Skripta obsahují části textů a náměty ze zdrojů: wikipedia.org, w3schools.com a ukázky příkladů z volně dostupných zdrojů. Úvod Skripta Tvorba www stránek jsou určena pro všechny, kteří si chtějí rozšířit své IT znalosti v oblasti tvorby a webových stránek. Skripta jsou určena pro začátečníky a pokrývají standardy HTML5, CSS3,

Více

OpenOffice.org. Writer

OpenOffice.org. Writer OpenOffice.org Writer Obsah Balík užitečných programů!...9 OpenOffice.org Writer...10 Spuštění programu...10 Uživatelské rozhraní...10 Pracovní okno...10 Záhlaví okna...11 Hlavní příkazová nabídka...11

Více

Jak na styly v OpenOffice.org 3.3 respektive Libre Office 3.3

Jak na styly v OpenOffice.org 3.3 respektive Libre Office 3.3 Jak na styly v OpenOffice.org 3.3 respektive Libre Office 3.3 Revize č. 4 z 12.12.2011 Markéta Vojtová, Vladimír Vojta SZŠ a VOŠ Hradec Králové Jak na styly, jejímž autorem je Markéta Vojtová a Vladimír

Více

vloží do stránky obrázek kotěte zarovnaný doprava s popiskem kotě. O jednotlivých atributech pojednává další text.

vloží do stránky obrázek kotěte zarovnaný doprava s popiskem kotě. O jednotlivých atributech pojednává další text. Vkládání obrázků: Tag IMG V HTML se obrázky vkládají nepárovým tagem IMG, který má jeden povinný a mnoho nepovinných parametrů. Tím povinným je src, totiž umístění obrázku. Například

Více

Jazyk G a GLCBuilder. U ivatelská pøíruèka, popis prostøedí a jazyka 1.2010

Jazyk G a GLCBuilder. U ivatelská pøíruèka, popis prostøedí a jazyka 1.2010 Jazyk G a GLCBuilder U ivatelská pøíruèka, popis prostøedí a jazyka 1.2010 JAZYK G A GLCBUILDER Uživatelská příručka pro tvorbu knihoven grafických prvků určených pro grafické programovací nástroje MICROPEL.

Více

Tvorba stránek v HTML ve Wordu

Tvorba stránek v HTML ve Wordu Tvorba stránek v HTML ve Wordu HTML (hypertext markup language hypertextový značkovací jazyk). Internetová stránka jako soubor s příponou htm nebo html. Je to skoro obyčejný textový soubor obohacený o

Více

Stručný obsah Předmluva... 13 1. Úvod... 15 2. AdresyveWWW URL... 23 3. ZákladyHTML... 35 4. Obrázky... 57 5. Pokročiléformátovánídokumentů... 83 6. Zpřístupněnístráneksvětu... 97 7. Tabulky... 109 8.

Více

MRP Základ vizuálního systému

MRP Základ vizuálního systému MRP - Soubor účetních agend MRP Základ vizuálního systému P. O. BOX 35 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 telefax: +420 577 059 250 internet: http://www.mrp.cz průvodce uživatele programem MRP

Více

Jak na styly v OpenOffice.org 3.3 respektive Libre Office 3.3

Jak na styly v OpenOffice.org 3.3 respektive Libre Office 3.3 Jak na styly v OpenOffice.org 3.3 respektive Libre Office 3.3 Revize č. 3 z 30.8.2011 Markéta Vojtová, Vladimír Vojta SZŠ a VOŠ Hradec Králové Jak na styly, jejímž autorem je Markéta Vojtová a Vladimír

Více

Jak na styly v OpenOffice.org 3.2

Jak na styly v OpenOffice.org 3.2 Jak na styly v OpenOffice.org 3.2 Revize č. 2 z 23.5.2011 Markéta Vojtová, Vladimír Vojta SZŠ a VOŠ Hradec Králové Jak na styly, jejímž autorem je Markéta Vojtová a Vladimír Vojta, podléhá licenci Creative

Více

Základy MS Excelu 2007 jednoduše

Základy MS Excelu 2007 jednoduše Základy MS Excelu 2007 jednoduše Učební texty jsou určeny pro všechny, kteří nechtějí studovat tlusté příručky a přitom se chtějí snadněji orientovat v tabulkovém editoru MS Excel. Právě stručný text,

Více

Metodický pokyn. Verze 1.10

Metodický pokyn. Verze 1.10 Metodický pokyn k vyhlášce č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti)

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Úvodem Části příručky Efektivní studium Použité značení Jádro uživatelské příručky, kterou právě čtete, je rozděleno na dvě části. Každá z nich má své opodstatnění a odlišuje se jinou

Více

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Mendelova univerzita v Brně Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Jana Borůvková Brno 2010 Obsah 1 ÚVOD... 7 2 ÚVOD DO TYPOGRAFIE... 9 2.1 ODSTAVEC... 9 2.2 PÍSMO...

Více

OpenOffice.org CALC. Pavel Navrátil Michal Jiříček. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R

OpenOffice.org CALC. Pavel Navrátil Michal Jiříček. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R OpenOffice.org CALC Pavel Navrátil Michal Jiříček Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz tabulkový kalkulátor Calc OpenOffice.org Calc Autor: Pavel Navrátil, Ing.

Více

Manuál instalace a společných funkcí

Manuál instalace a společných funkcí EPOS PRO s. r. o. Smilova 333 530 02 Pardubice tel: 461 101 401 email:info@epos.cz OBIS4SQL a OBISLite Manuál instalace a společných funkcí Kompletní uživatelský manuál je k dispozici na http://www.epos.cz/obis4wiki

Více

ZÁKLADY TVORBY APLIKACÍ. Ing. Jan Roubíček. Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou (VERZE 2013)

ZÁKLADY TVORBY APLIKACÍ. Ing. Jan Roubíček. Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou (VERZE 2013) Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou ZÁKLADY TVORBY APLIKACÍ (VERZE 2013) Ing. Jan Roubíček Vytvořeno v rámci projektu: Implementace řízení strojů do výuky technických

Více