česky Oddělení pro komunikaci a tisk poslaneckého klubu ELS Grafický manuál

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "česky Oddělení pro komunikaci a tisk poslaneckého klubu ELS Grafický manuál"

Transkript

1 česky Oddělení pro komunikaci a tisk poslaneckého klubu ELS Grafický manuál verze : 01/10/2012

2

3 Proč grafický manuál? V květnu 2011 padlo rozhodnutí svěřit vydávání veškerých publikací nově vytvořenému oddělení publikací, které je součástí oddělení pro komunikaci a tisk poslaneckého klubu ELS. Zodpovědností tohoto týmu je zajistit, aby všechny publikace poslaneckého klubu ELS podpořily poslání a činnost poslaneckého klubu a aby se v rámci všech publikací zachovala grafická jednota. V zájmu dosažení tohoto cíle bylo rozhodnuto vypracovat grafický manuál, který by obsahoval veškerá základní pravidla pro používání grafiky, jež tvoří grafickou identitu poslaneckého klubu ELS. Tento grafický manuál stanovuje: logo: jeho barevnost, umístění, proporce, různé jazykové verze, varianty na bílém a barevném pozadí, používání ve spojení s jinými logy, aj.; druh použitého písma; různé barevné škály pro jednotlivé informační materiály; zásady pro výběr obrázků a ilustrací. Tento manuál si klade za cíl být co možná nejkomplexnější a předpokládá co nejširší množství situací, ve kterých se užijí tato pravidla pro grafiku. Umožňuje ovšem dostatečnou šíři dalších uplatnění, tak aby postupem času mohl vyvíjet a postihovat širokou paletu publikací vytvářených poslaneckým klubem ELS. Tento manuál je určen všem grafikům a tiskařům, kteří spolupracují s poslaneckým klubem ELS. Poslouží rovněž jako základ pro šablony, které se vytvoří pro různé novinové články uveřejňované v rámci poslaneckého klubu ELS. Grafický manuál poslaneckého klubu ELS - 3

4 Logo poslaneckého klubu ELS Existují dvě varianty loga: Srdce se jménem poslaneckého klubu ELS (obr. 1) Srdce, jméno poslaneckého klubu ELS a spodní linka (obr. 2) (obr. 1) Srdce samotné není považováno za logo poslaneckého klubu ELS. (viz str. 7) Logo poslaneckého klubu ELS je zpodobňováno v řadě barev a v pozitivní a negativní verzi. Negativní znamená, že světlé logo je položeno na tmavém pozadí a pozitivním je myšleno tmavé logo ležící na světlém pozadí. (obr. 2) Je možných šest barevných variant loga: Negativní verze: zcela bíle logo (obr. 3) zcela bílé logo s modrým pozadím(obr. 4) bílé logo se žlutými hvězdičkami (obr. 5) bílé logo se žlutými hvězdičkami na modrém pozadí (obr. 6) Pozitivní verze: zcela modré logo na bílém pozadí (obr. 7) modré logo se žlutými hvězdičkami na bílém pozadí (obr. 8) Poznámka: v situaci, kdy není definovaná barva pozadí, je tím myšleno transparentní pozadí. Jelikož některé publikace jsou pouze černobílé, existují i dvě další příhodné verze loga: Černé logo (obr. 10) Bílé logo na černém pozadí (obr. 9) 4 - Grafický manuál poslaneckého klubu ELS

5 (obr. 3) (obr. 7) (obr. 4) (obr. 8) (obr. 5) (obr. 6) (obr. 9) (obr. 10) Grafický manuál poslaneckého klubu ELS - 5

6 Srdce, název poslaneckého klubu ELS a spodní linka Mohli jste si povšimnout, že na příkladech uvedených na předešlých stránkách nejsou proporce mezi názvem ELS a srdcem v logu vždy stejné (viz obr. 1 a 2). Není to ani chyba ani se nejedná o optický klam. (obr. 11) Jestliže je text loga menší v poměru k srdci, tak jako na obrázku 2 v porovnání s obrázkem 1, pak je to kvůli současnému uvedení spodní linky (slova v Evropském parlamentu ). Představíte-li si text těchto dvou variant jako obdélník, je výška tohoto obdélníku stejná u obou log (obr. 11). Žádná jiná verze, kde by buď byl text velký jako srdce (obr. 12), nebo umístěný na střed pod srdce nebo uvnitř něho (obr. 14), není povolena. Pokud je spolu se srdcem uvedený název Poslanecký klub ELS, pak jediný možný způsob je uveden na obrázcích 1 a 2; jiný způsob zobrazení textu není možný. Všimněte si, že název poslaneckého klubu ELS je v angličtině EPP Group a zkratka EPP (česky ELS) sama o sobě pro označení poslaneckého klubu nesprávná. (obr. 12) (obr. 13) (obr. 14) (obr. 15) 6 - Grafický manuál poslaneckého klubu ELS

7 Srdce samotné Jak je možné vidět na předchozí straně, logo poslaneckého klubu ELS se skládá ze jména poslaneckého klubu ELS a srdce s hvězdami. (obr. 1 et 2) Srdce samotné nesmí být používáno namísto loga. Avšak srdce samotné může být použito v následujícch případech: na propagačních materiálech jako ilustrativní prvek jako prvek na pozadí (viz příslušná kapitola) jako ikona na internetu S výjimkou případu internetové ikony, musí být na předmětu vždy vedle srdce přítomno i plné logo poslaneckého klubu ELS. Proporce loga Aby bylo logo snadno rozpoznatelné, je nutné dodržovat správné proporce, kterými je definováno. Nikdy proto nesmí být zužováno či natahováno. Je možné pouze měnit jeho velikost při zachování správného poměru stran. Grafický manuál poslaneckého klubu ELS - 7

8 Barvy loga Kromě bílé barvy se logo skládá ještě z barvy modré a odstínu žluté. Je zapotřebí dbát na to, aby vždy byly použity barvy, které jsou uvedeny níže. Na obrazovce nejsou tyto barvy vyjádřeny stejnými hodnotami jako při tisku. Je proto třeba definovat dvojí barevné kódy jeden pro internetové zobrazení a druhý pro tisk. Tisk První barevná verze loga je určena pro tisk pro časopisy, brožury, textilní potisky a další materiály, jako jsou různé propagační předměty, samolepky apod. Barvy jsou definovány ve formátu CMYK. Modrá v logu je Pantone Reflex Blue C a pro žlutou se použije Pantone Coated 137C. Pantone Reflex Blue C CMYK RGB Pantone Coated 137C CMYK RGB Internet Druhá barevná verze bude vyjádřena ve formátu RGB a v šestimístném kódu a určena je pro použití v rámci internetu. Code hexadécimal pour le bleu : # Šestimístný kód pro žlutou: #FF9F Grafický manuál poslaneckého klubu ELS

9 Barvy loga Není možné, aby logo bylo obměňováno použitím jiných odstínů modré nebo žluté, jinak než jsou uvedeny v předchozím textu. (obr. 16) (obr. 17) S výjimkou případů, kdy je logo použito rovněž jako pozadí (obrazovka nebo stránka), musí být rovněž zajištěno, aby logo zůstalo stoprocentně syté a zamezilo se tak pronikání stínů. Úplný popis barevnosti je následující: pokud logo není jednobarevné modré nebo bílé, hvězdičky budou vždy žluté a obrys srdce modrý nebo bílý. Za žádných okolností nesmí být zobrazeno jiným způsobem (obr. 17). Zobrazení variací loga na obrázcích (obr. 16 až 19) tudíž považujte za nesprávné. (obr. 18) (obr. 19) Grafický manuál poslaneckého klubu ELS - 9

10 Rozlišení Logo je k dispozici v různých formátech a velikostech. V případě, že je logo vloženo do dokumentu pro tisk, musí být jeho rozlišení takové, aby nedocházelo k rozostření a pixelizaci. Pro tištěné dokumenty je vyžadováno logo v minimálním rozlišní 300dpi. V případě, že je logo použito na obrazovce, je minimální rozlišení 72 dpi. Jestliže musí být logo měněno, musí být zachována patřičná velikost a nikdy nesmí dojít k reverznímu zobrazení. Jestliže je logo v malé velikosti zvětšeno, kvalita obrazu tím trpí a jeho zobrazení není optimální. Jaké logo a za jakým účelem? Logo je k dispozici v následujících formátech: EPS Print JPG 72dpi Power Point, Web JPG 300dpi Power Point, Word PNG Web, Power Point Protože se jedná o vektorový formát, tak formát EPS může být použit v řadě aplikací, aniž by při zvětšování docházelo ke ztrátě kvality. Jestliže je logo použito v programu Word, je lepší použít logo v rozlišení 300 dpi než ve velikosti 72 dpi. Formát PGN má výhodu v průhledném pozadí. To se může hodit při použití pro web či pro Power Pointové prezentace Grafický manuál poslaneckého klubu ELS

11 Umístění (obr. 20) V případě, že je v dokumentu umístěno logo, musí vždy být dodržena určitá výlučná zóna, kde se logo nesmí nacházet. Je to prostor okolo loga, který musí zůstat prázdný a do něhož nelze zasahovat tím, že se logo posune příliš blízko k okraji stránky. Tato výlučná zóna může být viditelná (v případě, že logo je umístěno na modré pozadí) nebo neviditelná (transparentní pozadí). Rozhodující bod pro definování této zóny na třech zde zobrazených příkladech je první horní křivka levé části srdce. (obr. 21) e (obr. 22) Okraj stránky Ve verzi loga se spodní linkou začíná výlučná zóna spodní hranicí textu v Evropském parlamentu. (obr. 20). Ve verzi loga, která obsahuje název Poslanecký klub ELS, začíná výlučná zóna spodní hranicí tohoto názvu.(obr. 21). Výlučná zóna musí být dodržena, i když je srdce použito na různé propagační předměty. (obr. 22). LOREM IPSUM Na obrázku vidíte dva nákresy, kde výlučná zóna loga není respektována. Toho je třeba se vyvarovat. Grafický manuál poslaneckého klubu ELS - 11

12 Spojení s dalšími logy svislé zarovnání V předchozí pasáži jsme uvedli, že musí být dodržena výlučná zóna. To je důležité pro umístění loga. Určité zásady musí být dodrženy i při používání loga poslaneckého klubu ELS společně s dalšími logy (stran, politických skupin, různých organizací aj.). Na našich publikacích, plakátech, letácích apod.: logo poslaneckého klubu ELS musí vždy být na prvním místě (protože čteme zleva doprava, to nejvíce vzdálené je ponecháno v horizontálním nebo to nejvyšší ve svislém zarovnání); jelikož existují tři varianty loga a rozměry se mění proporcionálně v závislosti na použitém jazyce (viz jazykové verze), logo nesmí nikdy být menší než jiná loga kolem něj. Pozitivní logo (barva na bílém/transparentním pozadí) se obecně použije, pokud se logo dává na bílé pozadí. Inverzní logo (bílá a žlutá na modrém pozadí) se obecně použije v případě barevného pozadí nebo je-li pozadím fotografie. Někdy je nutné zvolit inverzní logo s modrým pozadím, které je potřeba dát na bílé pozadí. Pevné rozestupy mezi logy stanoveny nejsou, a budou zřejmě záviset na konkrétním případu každé publikace. Musí být zajištěno pouze to, aby byla dodržena rovnováha mezi celkovým rozvržením a výlučnou zónou loga Grafický manuál poslaneckého klubu ELS

13 Horizontální zarovnání Grafický manuál poslaneckého klubu ELS - 13

14 Jazykové verze Logo poslaneckého klubu ELS je v současné době k dispozici ve 23 jazycích. bulharsky (BG) česky (CZ) německy (DE) dánsky (DA) řecky (EL) anglicky (EN) španělsky (ES) estonsky (ET) finsky (FI) francouzsky (FR) chorvatsky (HR) maďarsky (HU) italsky (IT) litevsky (LT) lotyšsky (LV) maltsky (MT) holandsky (NL) polsky (PL) portugalsky (PT) rumunsky (RO) slovensky (SK) slovensky (SL) švédsky (SV) Název poslaneckého klubu ELS nemá v těchto různých jazycích stejnou délku a nezaujímá proto stejný prostor. To je třeba vždy mít na paměti Grafický manuál poslaneckého klubu ELS

15 Vyvarujte se efektů ve Photoshopu (obr. 23) (obr. 24 (obr. 25) Díky Photoshopu může kdokoli k obrázkům snadno dotvářet efekty (stíny (obr. 23 a 24), přechody (obr. 25 a 26), kontury (obr. 27 a 28) nebo objem (obr. 29 a 30). Tyto efekty nejsou povoleny, ať už pomoci vrstev nebo filtrů. Pokud se k logu musí doplnit stín např. k jeho zdůraznění postupujte laskavě podle instrukcí ohledně stínů níže na této straně. Efekty spojené s objemem a přechodem, které lze ve Photoshopu aplikovat na vrstvy, mohou být škodlivé z hlediska čitelnosti a identifikace loga. (obr. 26) (obr. 27) (obr. 28) (obr. 29) (obr. 30) V některých případech však může být logo ELS použito ve své inverzní podobě (bílá, bílá a žlutá) na světle laděném pozadí nebo na fotografii. V tomto případě bude nutný takový světlý odstín, který dovolí logu lépe vyniknout. Doporučené hodnoty pro šedou jsou: V programu Adobe Photoshop Barva: # (implicitní nastavení) Sytost: 75 % Režim prolnutí: vícenásobné Interval: 3 Rozptyl: 0 Velikost: 5 V programu Adobe Illustrator nebo InDesign: Sytost: 75 % Režim prolnutí: vícenásobné X ofset: 0,47 mm Y ofset: 0,47 mm Rozostření: 0.47 mm Úhel: 135 Barva: #231F20 (implicitně) Grafický manuál poslaneckého klubu ELS - 15

16 Druhy a velikosti písma Myriad Pro Nadpisy a obálky tiskovin Písmo Myriad Pro family (obr. 31) se používá na: názvy a podtituly publikací; texty objevující se na vrchní straně publikací; nadpisy a podnadpisy v publikacích; texty na zadní straně obálky (viz příslušný oddíl). Kvůli proměnlivé velikosti názvů titulů a podtitulů a proměnlivému objemu informací (např. na obalech publikací) není v této kapitole stanovená velikost písma. Pokud má název ještě podtitul, musí být odděleny řádkem o výšce jejich velikosti. Le contenu Myriad Pro Light Myriad Pro Light Italic Myriad Pro Regular Myriad Pro Italic Myriad Pro Semibold Myriad Pro Semibold Italic Myriad Pro Bold Myriad Pro Bold Italic Myriad Pro Black Myriad Pro Black Italic (obr. 31) Pro lepší čitelnost je pro obsah použito patkové písmo. Názvy nikdy nesmí být v žádném zde uvedeném patkovém písmu (obr. 32). Velikost písem a minimální řádkování jsou stanovené takto: Garamond velikost: 12pt řádkování: 14pt Georgia velikost: 11pt řádkování: 21pt Times velikost: 12pt řádkování: 14pt Times New Roman velikost: 12pt řádkování: 14pt 16 - Grafický manuál poslaneckého klubu ELS

17 příklady bezpatkového písma Příklady Garamond Garamond italic Garamond bold Georgia Georgia italic Georgia bold Georgia bold italic Title Subtitle Issue Times Times italic Times bold Times bold italic Times New Roman Times New Roman italic Times New Roman bold Times New Roman bold italic (obr. 32) Aenean commodo ligula Loremp ipsum Nulla suscipit libero scelerisque risus viverra eget tempus odio blandit. Quisque nec magna et libero consequat pellentesque imperdiet vel dui. Nullam ante nulla, vehicula sed sagittis in, hendrerit ac nulla. Etiam pellentesque porta metus, quis tincidunt sapien pellentesque ac. Vivamus sed urna id est luctus pellentesque vitae nec velit. Nam sem purus, congue id tincidunt phaelus at, hendrerit id mauris. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Mauris adipiscing commodo lorem quis consequat. Morbi venenatis eros eget nulla suscipit quis elementum enim aliquet. Sed sollicitudin sodales consectetur. Grafický manuál poslaneckého klubu ELS - 17

18 Škála barev Sytost 100 % Škála byla sestavena na základě barvy Pantone Reflex Blue, která je přítomná v logu. Skládá se z 10 barev plus této modré. Barvy, které jsou zde uvedeny, se používají v publikacích poslaneckého klubu ELS. Je užitečné mít série různých základních barev, například pro: CMYK RGB CMYK RGB odlišení různých kategorií nebo kapitol publikací. rychlou identifikaci obálky publikace určité řady. Je výhodné mít seznam povolených barev, neboť se tím vyvarujete použití barev, které nejsou pro publikace poslaneckého klubu ELS schváleny. Snížením sytosti na 20 % lze získat odstíny barev uvedených v základní škále. Tyto odstíny se mohou použít jako barevná pozadí v publikacích. S touto sytostí je text v popředí dokonale čitelný a barvy rozpoznatelné. CMYK RGB CMYK RGB CMYK RGB CMYK RGB Pokud se sytost ještě sníží, barvy se stanou tak světlé, že přestanou být rozeznatelné, zatímco za použití vyšších hodnot bude obtížně čitelný text. CMYK RGB CMYK RGB CMYK RGB CMYK RGB CMYK RGB Grafický manuál poslaneckého klubu ELS

19 Sytost 20 % Sytost 100 % Text consectetur adipiscing elit. consectetur adipiscing elit. consectetur adipiscing elit. consectetur adipiscing elit. consectetur adipiscing elit. consectetur adipiscing elit. consectetur adipiscing elit. consectetur adipiscing elit. consectetur adipiscing elit. consectetur adipiscing elit. consectetur adipiscing elit. Grafický manuál poslaneckého klubu ELS - 19

20 Používání barev Jak je vidět vpravo (obr. 33), k barvě Reflex Blue, která je přítomná v logu a vždy slouží jako referenční bod a hlavní základ, se velice dobře hodí různé barvy. Někdy však může být nezbytné doplnit bílý okraj nebo stín, aby se tato barva stala dominantnější. Pokud jde o používání barev pro pozadí stránek, máme dvě možnosti: buď pevné barevné pozadí (se sytostí 20 % u barev ve škále, jak je výše uvedeno), nebo přechodové pozadí (obr. 34). Pokud text nebo barevné prvky mají být vedle sebe s dalšími nebo být umístěny na barevné pozadí, musí se věnovat pozornost zachování míry harmonie, přičemž je třeba se vyvarovat přílišných laciných efektů, které nejsou v souladu s vizuální identitou poslaneckého klubu ELS (obr. 35 až 38). (obr. 33) 20 - Grafický manuál poslaneckého klubu ELS

21 Obrázky na pozadí, consectetur adipiscing elit. Ut sed mauris ac est pellentesque tempor. Donec imperdiet sollicitudin sodales. Nunc cursus, odio tempor accumsan volutpat, orci orci egestas justo, eu aliquet mauris magna sed sapien. Integer sit amet est sed eros egestas interdum eu non justo. (obr. 34), consectetur adipiscing elit. Ut sed mauris ac est pellentesque tempor. Donec imperdiet sollicitudin sodales. Nunc cursus, odio tempor accumsan volutpat, orci orci egestas justo, eu aliquet mauris magna sed sapien. Integer sit amet est sed eros egestas interdum eu non justo. U použití barev na pozadí je třeba vzít v potaz ještě třetí druh pozadí: pozadí tvořené obrázkem. Použití obrázku jako pozadí na stránkách publikace umožňuje popisovaný předmět zdůraznit a dodává prázdné stránce kostru/strukturu. Z důvodů jasnosti a homogenity by obrázek neměl být jednoduše umístěn na pozadí (obr. 34), nehledě na to, že jeho sytost je tím omezena (obr. 35). Obrázek vyzní nejlépe tehdy, použijete-li obrázek jednobarevný, v odstínech přejatých z barevné škály Poslaneckého klubu ELS (obr. 36). Stejně jako barvy na pozadí, i obrázek by měl mít sytost 20 %. (obr. 35), consectetur adipiscing elit. Ut sed mauris ac est pellentesque tempor. Donec imperdiet sollicitudin sodales. Nunc cursus, odio tempor accumsan volutpat, orci orci egestas justo, eu aliquet mauris magna sed sapien. Integer sit amet est sed eros egestas interdum eu non justo. (obr. 36) Grafický manuál poslaneckého klubu ELS - 21

22 Srdce na pozadí Jestliže se srdce z loga poslaneckého klubu ELS použije jako pozadí stránky nebo pokud jsou použity jeho linie (logo jako grafický prvek může být děleno), je nutné, aby zůstalo rozeznatelné a nebylo deformované. Je třeba se vyvarovat použití perspektivy nebo odstranění prvků, které slouží k identifikaci loga poslaneckého klubu ELS 22 - Grafický manuál poslaneckého klubu ELS

23 Zde je příklad loga umístěného na hřbetu publikace: Srdce loga jako grafický prvek LOREM LOREM Ačkoli u loga musí být dodržena výlučná zóna (viz str. 11), pokud je logo použito jako grafický prvek, platí pouze jedno pravidlo: deformace (obr. 37) loga (roztažení, přepisování, perspektiva) ani jeho otočení není povolena (obr. 38). Logo musí vždy zůstat identifikovatelné. (obr. 37) Zde je příklad loga jako části letáku: LOREM LOREM (obr. 38) Grafický manuál poslaneckého klubu ELS - 23

24 Mřížka pro publikace Publikace musejí používat mřížky, jež jsou uvedeny na následujících stránkách. Obálky Obálky publikací užívající mezinárodní velikost papíru (DIN A), oboje v portrétní (obr. 39) i v krajinné orientaci (obr. 40), jsou založeny na třístranném vertikálním rozdělení a dvoustranném horizontálním rozdělení stránky. Tyto zóny umožňují pokrýt obálku fotografiemi a informacemi tak, aby byla umožněna rychlá identifikace s publikacemi ELS. Existuje mnoho kombinací, ale pouze ty uvedené na protější straně lze vydávat za publikace ELS. (obr. 39) Část obálky, na které se nenachází obrázek, musí být vyplněna modrou barvou ELS. Gradientům a obrázkům na pozadí se raději vyhněte. Logo poslaneckého klubu ELS a titulek by se měl vždy nacházet na vyplněných oblastech obálky. Zadní strana obálky by neměla nikdy obsahovat obrázek a musí se skládat pouze z modré výplně a informací o publikaci a jejích vydavatelích. (obr. 40) 24 - Grafický manuál poslaneckého klubu ELS

25 Lorem ipsum dolor si amet consectetur adipiscing Lorem ipsum dolor si amet consectetur adipiscing (obr. 41) (obr. 43) (obr. 42) (obr. 44) Grafický manuál poslaneckého klubu ELS - 25

26 Umístění prvků na obálce Umístění a velikost loga 75 mm Umístění a velikost loga jsou konstantní. Pro stranu formátu A4 by logo mělo mít šířku 75 mm (výška se mění v závislosti na použité jazykové verzi) a mělo by být umístěno 17 mm od okraje pevné oblasti (jak nalevo, tak nahoře a dole). Pro formát A5 bude logo 55 mm a pro okraj platí 10 mm namísto 17 mm. Logo bude vždy umístěno v levém dolním rohu pevné oblasti (viz příklad na předchozí straně). Umístění a velikost názvů Jelikož je délka názvů a podtitulů proměnlivá, velikost textu není stanovená. Co se týče umístění, názvy by vždy měly začít na svislé lince mřížky (obr. 39 a 40). Podíváme-li se na příklad uvedený na předchozí straně, můžeme vidět, že text začíná přesně na levé/pravé hranici stránky. Okraj mezi textem a hranicí pevné oblasti by měl být 17 mm, tak aby v případě obálek v horizontálním formátu byla loga a text zarovnané k dolnímu okraji. Kromě jediné výjimky, kdy je na obálce v horizontálním formátu umístěn obrázek, který zabírá pouze dolní třetinu (obr. 44), text vždy začíná 17 mm pod obrázkem. V uvedeném jediném případě je zarovnání zdola. Text nadpisů by měl být zarovnaný nalevo a je třeba vždy dbát na zajištění vzdálenosti nejméně 17 mm vůči pravému okraji stránky Grafický manuál poslaneckého klubu ELS

27 (obr. 45) (obr. 47) (obr. 46) (obr. 48) Grafický manuál poslaneckého klubu ELS - 27

28 Bližší informace o titulních názvech Je třeba dbát na zachování podobného poměru, jako je poměr zobrazený na obrázku na str. 25 (obr. 41 et 44). Pro různé textové prvky by se, podle důležitosti textu, měly použít zde vyobrazené druhy písma. Velikosti se mohou lišit v závislosti na délce příslušných textů. Text by měl být vždy: bílý; bez efektů (například by neměl mít dodělané stíny); zarovnaný nalevo; v normální znakové sadě (nikdy ne všechna písmena velká). Kde je to vhodné, užijte název oddělení ve fontu Myriad Pro Light Titulek v Myriad Pro Bold Podtitulek v Myriad Pro Semibold Myriad Pro Italic 28 - Grafický manuál poslaneckého klubu ELS

29 Zadní strana obálky Pod logem na poslední straně by měly být uvedené následující údaje v daném pořadí: Vydal: Poslanecký klub ELS v Evropském parlamentu Oddělení publikací Redaktor: Vedoucí oddělení pro komunikaci a tisk poslaneckého klubu ELS Odpovědná osoba: Vedoucí oddělení nebo odpovědný koordinátor Internet: Copyright: Poslanecký klub ELS v Evropském parlamentu Publié par : Editeur : Chef de service : Coordinateur : Artwork : Internet : Copyright : Groupe PPE au Parlement européen service responsable Jeff de Service John Smith Print service Groupe PPE au Parlement européen Zarovnání by mělo být vždy zdola a k levé straně obálky: musí vždy být dodržen okraj 17 mm dole a nalevo od tohoto bloku. Logo je odsazené 17 mm od levého okraje a má tytéž rozměry jako na přední straně obálky. Šířka okraje pro publikace formátu A5 bude 10 mm. Blok textu je zarovnaný k dolnímu okraji obálky. Text bílý se skládá z: Myriad Pro Semibold (11pt ) pro nadpisy: jeden tabelátor (nebo dva, v závislosti na jazykové verzi); Myriad Pro Regular (11pt ) pro pole. (obr. 49) QR kód odkazující na webovou stránku ELS (obr. 49) musí být zobrazen v levém horním rohu každé publikace (ve stejné vzdálenosti od okrajů). Po stranách by mělo být 15 mm. Příklad je uveden na následující stránce (obr. 50). Grafický manuál poslaneckého klubu ELS - 29

30 Vydal: Redaktor: Odpovědná osoba: Internet : Copyright : Poslanecký klub ELS v Evropském parlamentu Oddělení publikací Vedoucí oddělení pro komunikaci a tisk poslaneckého klubu ELS Vedoucí oddělení nebo odpovědný koordinátor Poslanecký klub ELS v Evropském parlamentu (obr. 50) 30 - Grafický manuál poslaneckého klubu ELS

31

32 Vydal: Redaktor: Koordinátoři: Internet : Copyright : Poslanecký klub ELS v Evropském parlamentu Oddělení publikací Pedro LÓPEZ DE PABLO Vedoucí oddělení pro komunikaci a tisk poslaneckého klubu ELS Greet Gysen a Constantin Deaconescu Poslanecký klub ELS v Evropském parlamentu

O BSAH LOGOMANUÁL FOND DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ I PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE MINISTERSTVA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ I DUBEN 2012

O BSAH LOGOMANUÁL FOND DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ I PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE MINISTERSTVA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ I DUBEN 2012 L OGOMANUÁL 2 O BSAH Základní prvky 3 Logo 4 Explikace 5 2 Ochranná zóna 6 3 Základní barevné provedení loga 7 4 Černobílé provedení loga 8 5 Ukázky použití loga 9 6 Velikosti 0 7 Nesprávné použití 8 Logo

Více

Grafický manuál značky OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE. prosinec 2008

Grafický manuál značky OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE. prosinec 2008 Grafický manuál značky OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE prosinec 2008 Úvod Tento grafický manuál pro použití loga a vizuální identity je důležitým dokumentem pro Řídicí orgán Operačního programu Podnikání

Více

Obsah 1. LOGO... 1 1.1 Základní varianta...1 1.2 Barevné varianty...2 1.3 Ochranná zóna a minimální velikost...3 1.4 Zakázaná použití...

Obsah 1. LOGO... 1 1.1 Základní varianta...1 1.2 Barevné varianty...2 1.3 Ochranná zóna a minimální velikost...3 1.4 Zakázaná použití... Logomanuál Obsah 1. LOGO... 1 1.1 Základní varianta...1 1.2 Barevné varianty...2 1.3 Ochranná zóna a minimální velikost...3 1.4 Zakázaná použití...4 2. BARVY... 5 2.1 Hlavní a doplňkové barvy...5 3. PÍSMO...

Více

Šablona ročníkové práce Ročníková práce

Šablona ročníkové práce Ročníková práce Křejpského 1501/12a, Praha 4 Opatov Ročníková práce JMÉNO AUTORA: Jiří Procházka VEDOUCÍ PRÁCE: Doc. PhDr. Jan Učitel, CSc. PRAHA 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval/-a samostatně

Více

Příloha č. 05. Jednotný vizuální styl ČSÚ

Příloha č. 05. Jednotný vizuální styl ČSÚ Název projektu: Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR Příjemce: Česká republika Český statistický úřad Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06396

Více

Manuál vizuálního stylu

Manuál vizuálního stylu Manuál vizuálního stylu Obsah Úvod O skupině 4 5 Účel manuálu 4 5 1.0. Obchodní název Obchodní název CPI Group 6 7 2.0. Logotyp Varianty 8 9 Konstrukce 10 11 Ochranná zóna 12 13 Minimální velikost 14 15

Více

Nux s.r.o. GRAFICKÝ MANUÁL SPOLEÈNOSTI

Nux s.r.o. GRAFICKÝ MANUÁL SPOLEÈNOSTI GRAFICKÝ MANUÁL SPOLEÈNOSTI Nu s.r.o. OBSAH A LOGOTYP C PÍSMA, BAREVNOST, GRAFICKÉ PRVKY Barevná a èernobílá podoba Písma Konstrukce logotypu Barevnost Minimální doporuèená velikost Grafické motivy Pøíklady

Více

Grafický manuál logotypu

Grafický manuál logotypu Grafický manuál logotypu Obsah 0 0 0 0 0 Jednotný vizuální styl Logotyp společnosti Logotyp, barva značky a dodatkové barvy Konstrukce logotypu společnosti Ochranný prostor a minimální velikost logotypu

Více

Centrum pro regionální rozvoj České republiky 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍ PREZENTACE

Centrum pro regionální rozvoj České republiky 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍ PREZENTACE Centrum pro regionální rozvoj České republiky 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍ PREZENTACE ÚVOD V současné době jsou, díky vyspělým komunikačním technologiím, kladeny velmi vysoké nároky na úroveň prezentace činností

Více

ZNAK A VLAJKA MĚSTA 3

ZNAK A VLAJKA MĚSTA 3 Grafický manuál ZNAK A VLAJKA MĚSTA 3 Používání znaku a vlajky města Zábřeh upravuje Obecně závazná vyhláška města Zábřehč. 3/2005 o znaku a vlajce města Zábřeh a jejich užívání. Znak města bude používán

Více

Grafický manuál značky a vizuálního stylu Akademie věd České republiky

Grafický manuál značky a vizuálního stylu Akademie věd České republiky Grafický manuál značky a vizuálního stylu Akademie věd České republiky 2 Úvodní slovo 1 Značka 1.1 Název instituce 1.2 Základní barevné provedení 1.3 Základní negativní provedení 1.4 Černobílé pozitivní

Více

Grafický manuál. společnosti Teplárna České Budějovice, a. s.

Grafický manuál. společnosti Teplárna České Budějovice, a. s. Grafický manuál společnosti Teplárna České Budějovice, a. s. Platnost od 2013 Úvod Grafický manuál je souborný materiál definující základní grafické konstanty firemního designu a jejich správné použití.

Více

Manuál vizuálního stylu Flower Lover

Manuál vizuálního stylu Flower Lover Manuál vizuálního stylu Flower Lover Manuál vizuálního stylu Flower Lover flower lover manuál vizuálního stylu 4 Obsah Základní podoba logotypu...5 Logotyp...6 Symbol značky...7 Symbol a logotyp vzájemné

Více

Grafický manuál značky ELI Beamlines

Grafický manuál značky ELI Beamlines Grafický manuál značky ELI Beamlines Obsah Úvod....4 Základní barevná verze loga....6 Černobílá verze loga...8 Zakázané tvarové a barevné varianty loga.... 10 Konstrukce a ochranná zóna loga... 12 Minimální

Více

o nás Působíme v oblasti marketingu, reklamy, tisku a propagace.

o nás Působíme v oblasti marketingu, reklamy, tisku a propagace. o nás Jsme mladé a stále se dynamicky rozvíjející studio, vyčnívající především přístupem ke klientovi, kreativním a zásadně individuálním řešením jednotlivých zakázek či služeb. Působíme v oblasti marketingu,

Více

02 ZÁKLADNÍ VARIANTA. Základní horizontální varianta loga

02 ZÁKLADNÍ VARIANTA. Základní horizontální varianta loga LOGO MANUÁL 00 OBSAH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ZÁKLADNÍ VARIANTA - VERTIKÁLNÍ ZÁKLADNÍ VARIANTA - HORIZONTÁLNÍ ZÁKLADNÍ VARIANTA BEZ DOPLŇKOVÉHO TEXTU -

Více

Grafický manuál SAZKA 1. Grafický manuál

Grafický manuál SAZKA 1. Grafický manuál Grafický manuál SAZKA 1 Grafický manuál obsah obsah 3 Úvod 5 1.00 logotyp sazka 7 1.01 primární horizontální barevný logotyp 8 1.02 konstrukce horizontálního barevného logotypu 9 1.03 primární vertikální

Více

značka proporční schéma na čtvercové síti značka ochranná zóna značky značka základní barevné provedení značka vzorník základních barev

značka proporční schéma na čtvercové síti značka ochranná zóna značky značka základní barevné provedení značka vzorník základních barev Jednotný vizuální styl Národního památkového ústavu slouží k jeho vnitřní i vnější prezentaci. Koncepce vizuální komunikace se opírá o základní prvky, kterými jsou logo, písmo a barevnost. Jejich podoba,

Více

Logomanuál značky OldanyGroup

Logomanuál značky OldanyGroup Logomanuál značky OldanyGroup Obsah Úvod Základní varianta značky Základní varianta značky s dovětkem Doplňková varianta značky Doplňková varianta značky s dovětkem Inverzní verze značky Ochranný prostor

Více

LOGO MANUÁL STŘEDNÍ MORAVA TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ

LOGO MANUÁL STŘEDNÍ MORAVA TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ LOGO MANUÁL STŘEDNÍ MORAVA TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Úvod Destination identity turistického regionu Střední Morava Logo turistického regionu Střední Morava vychází z dlouhodobých

Více

non pvc GRAFICKÝ MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU PRODUKTOVÁ LOGA NON PVC SEGMENTY

non pvc GRAFICKÝ MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU PRODUKTOVÁ LOGA NON PVC SEGMENTY non pvc GRAFICKÝ MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU PRODUKTOVÁ LOGA OBSAH 1. ÚVOD 1.01 Jednotný vizuální styl a užití manuálu 2. ZNAČKA 2.01 Základní použití produktové značky + claim 2.02 Rozšířené použití

Více

grafický manuál /logotyp/

grafický manuál /logotyp/ grafický manuál /logotyp/ Konstrukce standardního logoznaku Síťový rozkres Ukázka standardního logoznaku a jeho postavení ve čtvercové síti. Síť ukazuje kompozici logoznaku Thermal. Ve výjimečných případech

Více

manuál vizuální identity esf v ČR 2007-13 manuál vizuální identity esf v ČR 2007-13

manuál vizuální identity esf v ČR 2007-13 manuál vizuální identity esf v ČR 2007-13 manuál vizuální identity esf v ČR 007-3 manuál vizuální identity esf v ČR 007-3 manuál vizuální identity esf v ČR 007-3 úvod Manuál ESF 007-3 úvod Tento Manuál VI ESF v ČR 007-3 vznikl přepracováním a

Více

Logomanuál. pravidla používání značky

Logomanuál. pravidla používání značky pravidla používání značky Obsah Grafická podoba značky Trinity............... 3 Základní tvarová a barevná varianta značky........ 4 Jednobarevná pozitivní a negativní varianta značky.. 5 Vícebarevná negativní

Více

Manuál. společnosti QCM, s.r.o. jednotného vizuálního stylu. Manuál jednotného vizuálního stylu společnosti QCM, s.r.o

Manuál. společnosti QCM, s.r.o. jednotného vizuálního stylu. Manuál jednotného vizuálního stylu společnosti QCM, s.r.o Webové aplikace a design Tvorba a správa webového obsahu Linux prodej, podpora, řešení Network management & IT security Manuál jednotného vizuálního stylu společnosti QCM, s.r.o. QCM, s.r.o. Rybkova 1,

Více

GRAFICKÝ MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU PRODUKTOVÁ LOGA PODLAHOVINY

GRAFICKÝ MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU PRODUKTOVÁ LOGA PODLAHOVINY GRAFICKÝ MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU PRODUKTOVÁ LOGA OBSAH 1. ÚVOD 1.01 Jednotný vizuální styl a užití manuálu 2. ZNAČKA 2.01 Základní použití produktové značky + claim 2.02 Základní barevné provedení

Více

Průvodce použitím loga

Průvodce použitím loga Průvodce použitím loga 1 Obsah 3 5 6 7 8 9 Vážení partneři, vážení spolupracovníci, Průvodce použitím loga objasňuje nejdůležitější pravidla pro zacházení se symbolem, který tovří základní pilíř vizuální

Více

Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk

Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk» Manuál vizuální identity SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk ÚVODEM» ÚVODEM Školní rok 2012/2013 je rokem změn v zájmovém

Více

2010 Vaculik Advertising pro Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS) plať mobilem manuál pro obchodníky

2010 Vaculik Advertising pro Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS) plať mobilem manuál pro obchodníky Verze 1.0 2010 Vaculik Advertising pro Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS) plať mobilem manuál pro obchodníky Loga jsou dodána na nosiči CD ve formátech určených pro vektorové a bitmapové grafické

Více

Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s.

Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. OBSAH 1.0 Informace o společnosti Představení společnosti 1.1 Jednotný vizuální styl 1.2

Více

GRAFICKÝ LOGO MANUÁL

GRAFICKÝ LOGO MANUÁL GRAFICKÝ LOGO MANUÁL OBSAH Základní varianta loga logo 01 4 Základní varianta loga doplněná o slogan logo 02 5 Inverzní barevná varianta loga logo 01 6 Monochromatická varianta loga doplněná o slogan logo

Více

Grafika a grafický design. Internetové publikování

Grafika a grafický design. Internetové publikování Grafika a grafický design Internetové publikování Design stránky Grafický design první dojem, rychlost stahování Struktura stránek navigace, rozvržení plochy Volba informací okruh čtenářů Syntaktická správnost,

Více

ENETEX-KIA s.r.o. Corporate design manuál

ENETEX-KIA s.r.o. Corporate design manuál ENETEX-KIA s.r.o. Corporate design manuál Logo a základní prvky Leden 2004 Rev. 1 ENETEX-KIA s.r.o. Corporate design manuál Objednatel: ENETEX-KIA s.r.o. Brněnská 959 664 42 Brno - Modřice http://www.enetex.cz

Více

Centrum vzdělávání všem design manual. Corporate design manual je souborem závazných pravidel a doporučení pro užití logotypu Centra vzdělávání všem.

Centrum vzdělávání všem design manual. Corporate design manual je souborem závazných pravidel a doporučení pro užití logotypu Centra vzdělávání všem. design manual Corporate design manual je souborem závazných pravidel a doporučení pro užití logotypu Centra vzdělávání všem. Pro přímou reprodukci nepoužívejte jako předlohy prvky vytištěné z tohoto manuálu.

Více

A/ ZÁKLADNÍ PRAVIDLA 1/ LOGOTYP A JEHO DEFINICE LOGOTYP I.E.S. A JEHO DEFINICE 2/ BARVY 3/ FOTOGRAFIE

A/ ZÁKLADNÍ PRAVIDLA 1/ LOGOTYP A JEHO DEFINICE LOGOTYP I.E.S. A JEHO DEFINICE 2/ BARVY 3/ FOTOGRAFIE GUIDELINE ÚVOD PÁR SLOV ÚVODEM GUIDELINE je návod jak nakládat s grafickými komunikačními prostředky (logotyp, písmo atd.). Je to závazný, ucelený soubor grafických a corporátních prvků pro nakládání s

Více

Grafický manuál logotypu

Grafický manuál logotypu Grafický manuál logotypu Preambule Našim cílem je dosáhnout jednotné vizuální komunikace společnosti AQUA PROCON s.r.o. jako důležité součásti firemní identity. Dodržováním podmínek a pravidel předepsaných

Více

GRAFICKÝ MANUÁL STUDENTSKÁ OBEC FAKULTY ARCHITEKTURY

GRAFICKÝ MANUÁL STUDENTSKÁ OBEC FAKULTY ARCHITEKTURY GRAFICKÝ MANUÁL Grafický symbol loga Studentské obce fakulty architektury znázorňuje její funkci. Čtverce v symbolu představují studenty, jež obec hájí. Barevnost čtverců pak charakterizuje různorodost

Více

ÚVOD. Skryté písmeno b v mozaice.

ÚVOD. Skryté písmeno b v mozaice. ÚVOD Jak víte, ve spolupráci se studiem BinaryBros jsme se rozhodli k důležitému kroku. Zmodernizovat naší prezentaci na veřejnosti a sjednotit náš vzhled. Nejde nám jen o zviditelnění dlouholeté, tradiční

Více

MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU. projekt Recyklohraní

MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU. projekt Recyklohraní MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU projekt Recyklohraní úvod Jednotný vizuální styl je způsob komunikace projektu s veřejností. Podoba stylu vytváří jeho identitu. Dobrý vizuální styl zvyšuje povědomí o existenci

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu obãanského sdruïení Kosmo Klub klub.kosmo.cz

Manuál jednotného vizuálního stylu obãanského sdruïení Kosmo Klub klub.kosmo.cz Manuál jednotného vizuálního stylu obãanského sdruïení Kosmo Klub klub.kosmo.cz obsah..................................... 02 úvod a definice loga........................... 03 zákres do čtvercové sítě........................

Více

Grafický manuál značky. DY-THA rail

Grafický manuál značky. DY-THA rail Grafický manuál značky DY-THA rail Obsah Úvod 1 Značka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 Černobílá pozitivní varianta 2.3 Černobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice a

Více

jednotného vizuálního stylu TIMO s. r. o., Drahobejlova 27, Praha 9, 190 00, IČO: 45276773, DIČ: CZ45276773, www.timo.cz

jednotného vizuálního stylu TIMO s. r. o., Drahobejlova 27, Praha 9, 190 00, IČO: 45276773, DIČ: CZ45276773, www.timo.cz LOGO manuál jednotného vizuálního stylu TIMO s. r. o., Drahobejlova 27, Praha 9, 190 00, IČO: 45276773, DIČ: CZ45276773, www.timo.cz Obsah 03 Symbolika značky 04 Barevné pozitivní provedení značky 05 Barevené

Více

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU ZÁKLADNÍ ELEMENTY

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU ZÁKLADNÍ ELEMENTY MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU ZÁKLADNÍ ELEMENTY ZNAČKA UNIVERZÁLNÍ OCHRANNÝ PROSTOR Ochranný prostor je vymezená minimální ochranná zóna okolo logotypu, do níž nesmí zasahovat tet nebo jiné logotypy

Více

VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Označení dokumentu: Metodický pokyn Zkratka označení dokumentu: PEDAG_PM_BP_2011_001 Název dokumentu: BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Platnost od: 17.5.2012 Vlastník procesu: Prorektor Působnost dokumentu: Zpracoval:

Více

Stručný grafický manuál značky TOP 09

Stručný grafický manuál značky TOP 09 S podporou Starostů Stručný grafický manuál značky TOP 09 Verze 1.0 Obsah Úvod................................ 1 Logotyp základní barevná verze...................... 2 Logotyp černobílé verze.........................

Více

Logo čsop kytkopták. základní verze loga: pravidla používání

Logo čsop kytkopták. základní verze loga: pravidla používání kytkopták základní verze loga: pravidla používání Základní verze loga se skládá z piktogramu ( kytkopták ) a názvu organizace, který je umístěn do půlkruhu ve spodní části loga. Oko ptáčka je tvořeno jedním

Více

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Manuál firemní identity - část první LOGOMANUÁL

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Manuál firemní identity - část první LOGOMANUÁL Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Manuál firemní identity - část první LOGOMANUÁL LOGOMANUÁL - OBSAH Obsah 01 O logotypu 02 Logotyp L01A 03 Logotyp L01B 04 Logotyp L01C 05 Logotyp L02A 06 Logotyp L02B

Více

HODNOCENÍ. systémová příručka pro hodnocení žáků v aplikaci Iskola.cz

HODNOCENÍ. systémová příručka pro hodnocení žáků v aplikaci Iskola.cz příručka 3 HODNOCENÍ systémová příručka pro hodnocení žáků v aplikaci Iskola.cz Každá příručka obsahuje informace k modulu, jehož název je uveden v záhlaví. Každý modul má svou příručku. Příručky jsou

Více

CO JE TO OPERAČNÍ PROGRAM DOPRAVA?

CO JE TO OPERAČNÍ PROGRAM DOPRAVA? CO JE TO OPERAČNÍ PROGRAM DOPRAVA? Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus quis turpis consequat odio ultrices lobortis. Aenean in sapien vitae ligula euismod consectetur ut

Více

MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY

MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY ZÁKLADNÍ VARIANTA Aplikace na bílé a ostatní světlé podklady. INVERZNÍ VARIANTA Inverzní varianta je určená pro použití na tmavém pozadí, při zachování dostatečného kontrastu mezi

Více

Jednotný firemní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností.

Jednotný firemní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností. GRAFICKÝ MANUÁL Jednotný firemní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností. Podoba firemního stylu vychází z vystupování a chování společnosti navenek a spoluvytváří její identitu. Dobrý

Více

Firemní identitou (corporate identity) se rozumí jednotný projev společnosti (instituce) jak

Firemní identitou (corporate identity) se rozumí jednotný projev společnosti (instituce) jak G R A F I C K Ý M A N U Á L C O R P O R A T E I D E N T I T Y 2 0 0 8 1 úvod J E D N O T N Ý V I Z U Á L N Í S T Y L 1 / 0 1 Jednotný firemní styl patří mezi hlavní prostředky vyjádření firemní identity.

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu

Manuál jednotného vizuálního stylu Manuál jednotného vizuálního stylu OBSAH 1. Úvod Jednotný vizuální styl 1 2. Značka Základní provedení 3 Černobílé provedení 4 Rozkres značky Ochranná zóna Nejmenší možné použití 5 Zakázané varianty 6

Více

/0/ Jednotný firemní styl. /1/ Logotyp Záložny CREDITAS. /2/ Varianty logotypu. /3/ Barevné varianty logotypu. /4/ Konstrukce logotypu

/0/ Jednotný firemní styl. /1/ Logotyp Záložny CREDITAS. /2/ Varianty logotypu. /3/ Barevné varianty logotypu. /4/ Konstrukce logotypu MANUÁL LOGOTYPU Logotyp Záložny CREDITAS Obsah /0/ Jednotný firemní styl // Logotyp Záložny CREDITAS // Varianty logotypu // Barevné varianty logotypu /4/ Konstrukce logotypu /5/ Ochranná zóna logotypu

Více

CORPORATE IDENTITY MANUAL

CORPORATE IDENTITY MANUAL CORPORATE IDENTITY MANUAL BEST SOLUTIONS FOR YOUR BUSINESS 1 Obsah Značka... 1 Užití značky v textu ve slovní podobě... 1.1 Umístění na síti... 1.2 Konstrukce... 1.3 Ochranný prostor... 1.4 Minimální rozměry...

Více

Gymnázium Boženy Němcové

Gymnázium Boženy Němcové Gymnázium Boženy Němcové Manuál jednotného vizuálního stylu Štěpán Soukeník, 2009 Gymnázium Boženy Němcové Obsah Specifikace značky 1.0 Úvodní slovo 1.1 Logotyp a logo 1.2 Inverzní varianta 1.3 Barevnost

Více

Grafický manuál. firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s.

Grafický manuál. firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Obsah 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 Informace o společnosti Představení společnosti 1.1 Jednotný vizuální styl 1.2 Firemní identita 1.3 Užití obchodního

Více

Grafika a grafický design. Internetové publikování

Grafika a grafický design. Internetové publikování Grafika a grafický design Internetové publikování Design stránky Grafický design první dojem, rychlost stahování Struktura stránek navigace, rozvržení plochy Volba informací okruh čtenářů Syntaktická správnost,

Více

Pravidla pro propagaci projektů podpořených z Fondu pro NNO. NROS & Nadace Partnerství 2013

Pravidla pro propagaci projektů podpořených z Fondu pro NNO. NROS & Nadace Partnerství 2013 Pravidla pro propagaci projektů podpořených z Fondu pro NNO NROS & Nadace Partnerství 2013 Základní prvky jednotného vizuálního stylu LOGOTYP Základním prvkem vizuální identity Fondu pro NNO je logotyp.

Více

Barevné specifikace logotypu MŽP. Ministerstvo životního prostředí České republiky

Barevné specifikace logotypu MŽP. Ministerstvo životního prostředí České republiky Barevné specifikace logotypu MŽP Použití logotypu MŽP STANDARD Základní varianta loga je tvořena třemi vodorovnými pruhy, které odkazují na trikolóru (státní symboliku ČR). Bílá, červená a modrá barva

Více

OBECNÉ POKYNY. Nedodržováním těchto pravidel je porušována integrita značky a všechny tyto věci mají negativní vliv na firemní image.

OBECNÉ POKYNY. Nedodržováním těchto pravidel je porušována integrita značky a všechny tyto věci mají negativní vliv na firemní image. STYLE GUIDE OBECNÉ POKYNY STYLE GUIDE přesně definuje závazné normy pro všechny druhy a formy vizuální komunikace společnosti a je důležitou součástí publikace NAVITEL BRAND BOOK (hlavní publikace jednotného

Více

Internetové publikování

Internetové publikování Internetové publikování Doc. Ing. Petr Zámostný, Z Ph.D. místnost: A-72aA tel.: 4222, 4167 (sekretari( sekretariát ústavu 111) e-mail: petr.zamostny@vscht vscht.czcz Internetové publikování Webdesign Design

Více

Knihovna FM. GRAFICKÝ MANUÁL vizuální identity. Městská knihovna Frýdek-Místek, p. o. Jiráskova 506 738 01 Frýdek-Místek

Knihovna FM. GRAFICKÝ MANUÁL vizuální identity. Městská knihovna Frýdek-Místek, p. o. Jiráskova 506 738 01 Frýdek-Místek GRAFICKÝ MANUÁL vizuální identity Městská knihovna Frýdek-Místek, p. o. Jiráskova 506 738 01 Frýdek-Místek verze 1.1 únor 2015 OBSAH 1 1 Logotyp 1.1 Logotyp a jeho nejmenší povolená velikost 1.2 Ochranná

Více

Stručný grafický manuál. Verze 1.1

Stručný grafický manuál. Verze 1.1 Stručný grafický manuál Verze 1.1 Obsah Úvod 1 Symbol 1 základní verze.................... 2 Symbol 2 zjednodušená verze.................. 3 Ochranný prostor symbolu.................... 4 Povolené porušení

Více

GRAFICKÝ MANUÁL Bílí Tygři Liberec, s.r.o.

GRAFICKÝ MANUÁL Bílí Tygři Liberec, s.r.o. GRAFICKÝ MANUÁL Bílí Tygři Liberec, s.r.o. Jeronýmova 494/20, PSČ 460 07 Telefon: 488 048 333 FAX: 488 048 335 www.hcbilitygri.cz klub@hcbilitygri.cz úvod obsah název společnosti základní logo - vizuál

Více

Jednotný fi remní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností.

Jednotný fi remní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností. GRAFICKÝ MANUÁL Jednotný fi remní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností. Podoba fi remního stylu vychází z vystupování a chování společnosti navenek a spoluvytváří její identitu.

Více

skoly Základní grafický manuál k logu Bioškoly s

skoly Základní grafický manuál k logu Bioškoly s Základní grafický manuál k logu Bioškoly s Základní pojmy Značka (logo) je nejvýznamnějším vizuálním prvkem firmy. Tato značka a její vizuální výraz získal novou úroveň důležitosti pro společnost, tak

Více

MANUÁL KORPORÁTNÍ IDENTITY DIAKONIE ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ

MANUÁL KORPORÁTNÍ IDENTITY DIAKONIE ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ MANUÁL KORPORÁTNÍ IDENTITY DIAKONIE ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ Letos to bude 150 let, co krabčický evangelický farář Václav Šubrt založil první stacionář pro děti. V loňském roce jsme si připomněli

Více

obsah 001 OBSAH MANUÁLU strana... 002 Logotyp v barevném a černobílém provedení Specifikace CMYK barev v logotypu strana... 003 strana...

obsah 001 OBSAH MANUÁLU strana... 002 Logotyp v barevném a černobílém provedení Specifikace CMYK barev v logotypu strana... 003 strana... corporate identity OBSAH MANUÁLU Logotyp v barevném a černobílém provedení Specifikace CMYK barev v logotypu Specifikace Pantone barev v logotypu Specifikace barev samolepících folií Varianty použití logotypu

Více

Žďár nad Sázavou. logo manuál. města žďár nad sázavou

Žďár nad Sázavou. logo manuál. města žďár nad sázavou Sázavou 1 nad Žďár Žďár nad Sázavou města žďár nad sázavou 1 Logomanuál Logo manuál je souborem předpisů, k práci s jednotným vizuálním stylem logotypu Žďár nad Sázavou. Obsahuje závazná pravidla a doporučené

Více

Manuál vizuální komunikace značky HTEST

Manuál vizuální komunikace značky HTEST Manuál vizuální komunikace značky HTEST Pro společnost H TEST a.s. vypracovalo DobreLogo.cz KAPITOLA - ÚVOD A ZÁKLADNÍ POJMY Základní terminologie vizuální komunikace značky Pro realizaci profesionální

Více

OBSAH FIREMNÍ LOGO FIREMNÍ BARVY FIREMNÍ PÍSMO

OBSAH FIREMNÍ LOGO FIREMNÍ BARVY FIREMNÍ PÍSMO Grafický manuál OBSAH FIREMNÍ LOGO FIREMNÍ BARVY FIREMNÍ PÍSMO Dodržování jednotného vizuálního stylu přispívá ke snadnější identifikaci společnosti, posiluje její důvěryhodnost a zároveň zlepšuje povědomí

Více

LOGOMANUÁL. Logomanuál RKČR

LOGOMANUÁL. Logomanuál RKČR LOGOMANUÁL Logomanuál RKČR Logomanuál určuje základní pravidla užití logotypu profesionálního sdružení odborníků, a dalších specialistů, kteří působí na českém realitním trhu Realitní komora České republiky.

Více

Pravidla pro provádění informačních a propagačních opatření a manuál vizuální identity programu JESSICA

Pravidla pro provádění informačních a propagačních opatření a manuál vizuální identity programu JESSICA a propagačních opatření Na základě Nařízení Komise 1828/2006 a 846/2009 je konečný příjemce povinen informovat veřejnost o podpoře, kterou obdržel nebo obdrží z Integrovaného operačního programu (programu

Více

V I R K L I S A G E N C Y L O G O M A N U A L

V I R K L I S A G E N C Y L O G O M A N U A L V I R K L I S A G E N C Y L O G O M A N U A L 1 Úvod Grafický manuál je souborný materiál definující základní grafické konstanty firemního designu a jejich správné použití. Grafický manuál společnosti

Více

Corporate Identity Akcidenční tiskoviny

Corporate Identity Akcidenční tiskoviny Akcidenční tiskoviny Logotyp /01 základní varianta loga Logotyp Logotyp CPI Group se skládá ze dvou různobarevných stejně velkých čtverců, které na sebe vodorovně navazují. Barevné složení Pantone: CMYK:

Více

Jak vizuálně komunikovat

Jak vizuálně komunikovat Jak vizuálně komunikovat 1 CONCEPT Svět který je propojen digitální komunikací se odráží ve tvaru loga. Země se tak stala jedním z klíčívých inspiračních momentů Vše dokonalé je kruhové. Lépe než co jiného

Více

Grafický manuál Pivovarský dvůr. Pivovarský dvůr a odvozené značky

Grafický manuál Pivovarský dvůr. Pivovarský dvůr a odvozené značky Grafický manuál Grafický manuál a odvozené značky 1 Úvod Purkmistr Plzeň se nachází v památkové rezervaci selské architektury. Komplex zahrnuje pivnici s pivovarem, který produkuje několik druhů kvalitních

Více

1 2 značka provedení

1 2 značka provedení 1 2 značka provedení Základní provedení značky Ministerstva kultury je pětibarevné v zobrazeném tvaru. Základní provedení má dvě tetové varianty a jednu jazykovou anglickou mutaci. Více o slovním označením

Více

LOGO MANUÁL JESENÍKY TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ

LOGO MANUÁL JESENÍKY TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ LOGO MANUÁL JESENÍKY TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Úvod Destination identity turistického regionu Jeseníky Logo turistického regionu Jeseníky vychází z dlouhodobých grafických trendů

Více

YMCA v České republice. Grafický manuál

YMCA v České republice. Grafický manuál YMCA v České republice Grafický manuál OBSAH 1. Grafická značka 02 Filozofie značky 04 Stavební prvky 04 Konstrukce 06 Ochranná zóna 06 Minimální velikost 08 Nepovolené varianty 2. Barvy 12 Definice barev

Více

Grafický manuál pro tvorbu propagačních materiálů na podporu cestovního ruchu v rámci grantového schématu Jednotný komunikační styl

Grafický manuál pro tvorbu propagačních materiálů na podporu cestovního ruchu v rámci grantového schématu Jednotný komunikační styl Grafický manuál pro tvorbu propagačních materiálů na podporu cestovního ruchu v rámci grantového schématu Jednotný komunikační styl Úvod Jednotný grafický styl regionálních i místních propagačních materiálů

Více

Corporate identity 1

Corporate identity 1 Corporate identity 1 obsah Logomanuál Designmanuál Logomanuál Definice logotypu 4 Základní barevnost logotypu 5 Barevné varianty logotypu 6 Brevné varianty logotypu doplňkové 7 Použití logotypu na pozadí

Více

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU NEON TV

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU NEON TV MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU NEON TV Tento grafický manuál specifikuje a vymezuje použití základních prvků vizuální komunikace pro dodržení jednoty vizuální prezentace NEON TV. X Y LOGO NEON TV -

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

Konstrukce a ochranná zóna loga na šířku 3 Konstrukce a ochranná zóna loga na výšku 4 Konstrukce a ochranná zóna značky 5

Konstrukce a ochranná zóna loga na šířku 3 Konstrukce a ochranná zóna loga na výšku 4 Konstrukce a ochranná zóna značky 5 LOGOMANUÁL OBSAH LOGO Konstrukce a ochranná zóna loga na šířku 3 Konstrukce a ochranná zóna loga na výšku 4 Konstrukce a ochranná zóna značky 5 BARVY Barevnost loga 6 Barevné a černobílé varianty loga

Více

Logomanuál. Logotyp VELINVEST. Navrhnul Ondřej Horáček www.ohoracek.cz. www.twodesigners.cz

Logomanuál. Logotyp VELINVEST. Navrhnul Ondřej Horáček www.ohoracek.cz. www.twodesigners.cz Logomanuál Logotyp VELINVEST Navrhnul Ondřej Horáček www.ohoracek.cz www.twodesigners.cz Obsah Logotyp Logotyp 1 Barvy 2 Barevné varianty 3 Inverzní varianta a varianta značky 4 Použití na šedém pozadí

Více

Grafický manuál logotypu BONTONFILM a BONTONFILM Promotions

Grafický manuál logotypu BONTONFILM a BONTONFILM Promotions Grafický manuál logotypu BONTONFILM a BONTONFILM Promotions 2 Grafický manuál ke značce BONTONFILM a BONTONFILM Promotions CO JE GRAFICKÝ MANUÁL Grafický manuál (G. M.) je nedílnou součástí jednotného

Více

Grafický manuál příjemci

Grafický manuál příjemci 2015 Grafický manuál příjemci 1 ÚVOD Grafický manuál je nedílnou součástí jednotného vizuálního stylu (corporate identity) každé instituce nebo produktu. Tento manuál slouží jako základní informační zdroj

Více

Název kategorie. Název kategorie

Název kategorie. Název kategorie LOGO MANUAL Logo 3 Logo kategorie 4 Minimální velikost loga 5 Ochranná zóna loga 6 Barevná verze loga 7 Černobílá verze loga 8 Negativní verze loga 9 Užití loga na barevném pozadí 10 Zakázané varianty

Více

2008 Pavel Janouškovec

2008 Pavel Janouškovec M ANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU - ZÁKLADNÍ VERZE - Pavel Janouškovec 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU - ZÁKLADNÍ VERZE Předmluva Vážení, dostává se Vám do rukou materiál, který slouží k dalšímu posilování identity

Více

VIZUÁLNÍ ST YL. VŠB-TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky

VIZUÁLNÍ ST YL. VŠB-TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky VIZUÁLNÍ ST YL VŠB-TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky vizuální styl grafický prvek Vizuální styl VŠB-TU Ostrava Fakulty Elektrotechniky a Informatiky (dále jen FEI) je vytvářen vzájemným

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu NADACE AGEL

Manuál jednotného vizuálního stylu NADACE AGEL Manuál jednotného vizuálního stylu NADACE AGEL Obsah Logo NADACE AGEL 1 Logo NADACE AGEL / plnobarevná verze 2 Logo NADACE AGEL / jednobarevná verze pozi vní 3 Logo NADACE AGEL / jednobarevná verze nega

Více

CORPORATE DESIGN MANUAL

CORPORATE DESIGN MANUAL CORPORATE DESIGN MANUAL OBSAH Úvodní slovo a specifi kace značky Specifi kace logotypu Kodifi kace barevnosti Firemní písmo Aplikace značky na fi remních tiskovinách Značení fi remních vozidel Reklamní

Více

G R A F I C K Ý M A N U Á L P O U Ž I T Í LO G A A C E M A. pro společnost ACEMA vypracoval Simon Anfilov - www.dobrelogo.cz

G R A F I C K Ý M A N U Á L P O U Ž I T Í LO G A A C E M A. pro společnost ACEMA vypracoval Simon Anfilov - www.dobrelogo.cz G R A F I C K Ý M A N U Á L P O U Ž I T Í LO G A A C E M A pro společnost ACEMA vypracoval Simon Anfilov - www.dobrelogo.cz Obsah manuálu 1 Vizuální identita Acema 2 Základní definice symbolu a loga 3

Více

Logomanuál REDA. autor: Pilot, v.o.s., Šeránkova 4, 616 00 Brno

Logomanuál REDA. autor: Pilot, v.o.s., Šeránkova 4, 616 00 Brno Logomanuál REDA autor: Pilot, v.o.s., Šeránkova 4, 616 00 Brno definice značky Písmový standart REDA vychází z písma Eurostile. Je doplněn grafickým symbolem stylizace podtržení / zvýraznění v červené

Více

GRAFICKÝ MANUÁL. International Student Club CTU in Prague o.s. autorka: Julie Dürrová, 20. března 2010 kontakt: julie.durrova@gmail.

GRAFICKÝ MANUÁL. International Student Club CTU in Prague o.s. autorka: Julie Dürrová, 20. března 2010 kontakt: julie.durrova@gmail. GRAFICKÝ MANUÁL International Student Club CTU in Prague o.s. autorka: Julie Dürrová, 20. března 2010 kontakt: julie.durrova@gmail.com obsah úvod 02 smysl grafického manuálu 02 slovo na úvod 03 poděkování

Více

VIZUÁLNÍ IDENTITA ČESKÉHO RAGBY 2015. Rozšířené a revidované 2. vydání logomanuálu Nová loga platná od března 2015

VIZUÁLNÍ IDENTITA ČESKÉHO RAGBY 2015. Rozšířené a revidované 2. vydání logomanuálu Nová loga platná od března 2015 VIZUÁLNÍ IDENTITA ČESKÉHO RAGBY 2015 Rozšířené a revidované 2. vydání logomanuálu Nová loga platná od března 2015 Logo, koncept a design identity navrhl a zpracoval Lumír Kajnar 2010 2015 -A- PŘEHLED GRAFICKÝCH

Více

GRAFICKÝ MANUÁL. Verze 1.0

GRAFICKÝ MANUÁL. Verze 1.0 GRAFICKÝ MANUÁL Verze 1.0 U:FON GRAFICKÝ MANUÁL Verze 1.0 Dobrý den, jsem U:fon a přináším do České republiky technologii, která učiní komunikaci mnohem dostupnější, než bylo dosud představitelné. Tento

Více