česky Oddělení pro komunikaci a tisk poslaneckého klubu ELS Grafický manuál

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "česky Oddělení pro komunikaci a tisk poslaneckého klubu ELS Grafický manuál"

Transkript

1 česky Oddělení pro komunikaci a tisk poslaneckého klubu ELS Grafický manuál verze : 01/10/2012

2

3 Proč grafický manuál? V květnu 2011 padlo rozhodnutí svěřit vydávání veškerých publikací nově vytvořenému oddělení publikací, které je součástí oddělení pro komunikaci a tisk poslaneckého klubu ELS. Zodpovědností tohoto týmu je zajistit, aby všechny publikace poslaneckého klubu ELS podpořily poslání a činnost poslaneckého klubu a aby se v rámci všech publikací zachovala grafická jednota. V zájmu dosažení tohoto cíle bylo rozhodnuto vypracovat grafický manuál, který by obsahoval veškerá základní pravidla pro používání grafiky, jež tvoří grafickou identitu poslaneckého klubu ELS. Tento grafický manuál stanovuje: logo: jeho barevnost, umístění, proporce, různé jazykové verze, varianty na bílém a barevném pozadí, používání ve spojení s jinými logy, aj.; druh použitého písma; různé barevné škály pro jednotlivé informační materiály; zásady pro výběr obrázků a ilustrací. Tento manuál si klade za cíl být co možná nejkomplexnější a předpokládá co nejširší množství situací, ve kterých se užijí tato pravidla pro grafiku. Umožňuje ovšem dostatečnou šíři dalších uplatnění, tak aby postupem času mohl vyvíjet a postihovat širokou paletu publikací vytvářených poslaneckým klubem ELS. Tento manuál je určen všem grafikům a tiskařům, kteří spolupracují s poslaneckým klubem ELS. Poslouží rovněž jako základ pro šablony, které se vytvoří pro různé novinové články uveřejňované v rámci poslaneckého klubu ELS. Grafický manuál poslaneckého klubu ELS - 3

4 Logo poslaneckého klubu ELS Existují dvě varianty loga: Srdce se jménem poslaneckého klubu ELS (obr. 1) Srdce, jméno poslaneckého klubu ELS a spodní linka (obr. 2) (obr. 1) Srdce samotné není považováno za logo poslaneckého klubu ELS. (viz str. 7) Logo poslaneckého klubu ELS je zpodobňováno v řadě barev a v pozitivní a negativní verzi. Negativní znamená, že světlé logo je položeno na tmavém pozadí a pozitivním je myšleno tmavé logo ležící na světlém pozadí. (obr. 2) Je možných šest barevných variant loga: Negativní verze: zcela bíle logo (obr. 3) zcela bílé logo s modrým pozadím(obr. 4) bílé logo se žlutými hvězdičkami (obr. 5) bílé logo se žlutými hvězdičkami na modrém pozadí (obr. 6) Pozitivní verze: zcela modré logo na bílém pozadí (obr. 7) modré logo se žlutými hvězdičkami na bílém pozadí (obr. 8) Poznámka: v situaci, kdy není definovaná barva pozadí, je tím myšleno transparentní pozadí. Jelikož některé publikace jsou pouze černobílé, existují i dvě další příhodné verze loga: Černé logo (obr. 10) Bílé logo na černém pozadí (obr. 9) 4 - Grafický manuál poslaneckého klubu ELS

5 (obr. 3) (obr. 7) (obr. 4) (obr. 8) (obr. 5) (obr. 6) (obr. 9) (obr. 10) Grafický manuál poslaneckého klubu ELS - 5

6 Srdce, název poslaneckého klubu ELS a spodní linka Mohli jste si povšimnout, že na příkladech uvedených na předešlých stránkách nejsou proporce mezi názvem ELS a srdcem v logu vždy stejné (viz obr. 1 a 2). Není to ani chyba ani se nejedná o optický klam. (obr. 11) Jestliže je text loga menší v poměru k srdci, tak jako na obrázku 2 v porovnání s obrázkem 1, pak je to kvůli současnému uvedení spodní linky (slova v Evropském parlamentu ). Představíte-li si text těchto dvou variant jako obdélník, je výška tohoto obdélníku stejná u obou log (obr. 11). Žádná jiná verze, kde by buď byl text velký jako srdce (obr. 12), nebo umístěný na střed pod srdce nebo uvnitř něho (obr. 14), není povolena. Pokud je spolu se srdcem uvedený název Poslanecký klub ELS, pak jediný možný způsob je uveden na obrázcích 1 a 2; jiný způsob zobrazení textu není možný. Všimněte si, že název poslaneckého klubu ELS je v angličtině EPP Group a zkratka EPP (česky ELS) sama o sobě pro označení poslaneckého klubu nesprávná. (obr. 12) (obr. 13) (obr. 14) (obr. 15) 6 - Grafický manuál poslaneckého klubu ELS

7 Srdce samotné Jak je možné vidět na předchozí straně, logo poslaneckého klubu ELS se skládá ze jména poslaneckého klubu ELS a srdce s hvězdami. (obr. 1 et 2) Srdce samotné nesmí být používáno namísto loga. Avšak srdce samotné může být použito v následujícch případech: na propagačních materiálech jako ilustrativní prvek jako prvek na pozadí (viz příslušná kapitola) jako ikona na internetu S výjimkou případu internetové ikony, musí být na předmětu vždy vedle srdce přítomno i plné logo poslaneckého klubu ELS. Proporce loga Aby bylo logo snadno rozpoznatelné, je nutné dodržovat správné proporce, kterými je definováno. Nikdy proto nesmí být zužováno či natahováno. Je možné pouze měnit jeho velikost při zachování správného poměru stran. Grafický manuál poslaneckého klubu ELS - 7

8 Barvy loga Kromě bílé barvy se logo skládá ještě z barvy modré a odstínu žluté. Je zapotřebí dbát na to, aby vždy byly použity barvy, které jsou uvedeny níže. Na obrazovce nejsou tyto barvy vyjádřeny stejnými hodnotami jako při tisku. Je proto třeba definovat dvojí barevné kódy jeden pro internetové zobrazení a druhý pro tisk. Tisk První barevná verze loga je určena pro tisk pro časopisy, brožury, textilní potisky a další materiály, jako jsou různé propagační předměty, samolepky apod. Barvy jsou definovány ve formátu CMYK. Modrá v logu je Pantone Reflex Blue C a pro žlutou se použije Pantone Coated 137C. Pantone Reflex Blue C CMYK RGB Pantone Coated 137C CMYK RGB Internet Druhá barevná verze bude vyjádřena ve formátu RGB a v šestimístném kódu a určena je pro použití v rámci internetu. Code hexadécimal pour le bleu : # Šestimístný kód pro žlutou: #FF9F Grafický manuál poslaneckého klubu ELS

9 Barvy loga Není možné, aby logo bylo obměňováno použitím jiných odstínů modré nebo žluté, jinak než jsou uvedeny v předchozím textu. (obr. 16) (obr. 17) S výjimkou případů, kdy je logo použito rovněž jako pozadí (obrazovka nebo stránka), musí být rovněž zajištěno, aby logo zůstalo stoprocentně syté a zamezilo se tak pronikání stínů. Úplný popis barevnosti je následující: pokud logo není jednobarevné modré nebo bílé, hvězdičky budou vždy žluté a obrys srdce modrý nebo bílý. Za žádných okolností nesmí být zobrazeno jiným způsobem (obr. 17). Zobrazení variací loga na obrázcích (obr. 16 až 19) tudíž považujte za nesprávné. (obr. 18) (obr. 19) Grafický manuál poslaneckého klubu ELS - 9

10 Rozlišení Logo je k dispozici v různých formátech a velikostech. V případě, že je logo vloženo do dokumentu pro tisk, musí být jeho rozlišení takové, aby nedocházelo k rozostření a pixelizaci. Pro tištěné dokumenty je vyžadováno logo v minimálním rozlišní 300dpi. V případě, že je logo použito na obrazovce, je minimální rozlišení 72 dpi. Jestliže musí být logo měněno, musí být zachována patřičná velikost a nikdy nesmí dojít k reverznímu zobrazení. Jestliže je logo v malé velikosti zvětšeno, kvalita obrazu tím trpí a jeho zobrazení není optimální. Jaké logo a za jakým účelem? Logo je k dispozici v následujících formátech: EPS Print JPG 72dpi Power Point, Web JPG 300dpi Power Point, Word PNG Web, Power Point Protože se jedná o vektorový formát, tak formát EPS může být použit v řadě aplikací, aniž by při zvětšování docházelo ke ztrátě kvality. Jestliže je logo použito v programu Word, je lepší použít logo v rozlišení 300 dpi než ve velikosti 72 dpi. Formát PGN má výhodu v průhledném pozadí. To se může hodit při použití pro web či pro Power Pointové prezentace Grafický manuál poslaneckého klubu ELS

11 Umístění (obr. 20) V případě, že je v dokumentu umístěno logo, musí vždy být dodržena určitá výlučná zóna, kde se logo nesmí nacházet. Je to prostor okolo loga, který musí zůstat prázdný a do něhož nelze zasahovat tím, že se logo posune příliš blízko k okraji stránky. Tato výlučná zóna může být viditelná (v případě, že logo je umístěno na modré pozadí) nebo neviditelná (transparentní pozadí). Rozhodující bod pro definování této zóny na třech zde zobrazených příkladech je první horní křivka levé části srdce. (obr. 21) e (obr. 22) Okraj stránky Ve verzi loga se spodní linkou začíná výlučná zóna spodní hranicí textu v Evropském parlamentu. (obr. 20). Ve verzi loga, která obsahuje název Poslanecký klub ELS, začíná výlučná zóna spodní hranicí tohoto názvu.(obr. 21). Výlučná zóna musí být dodržena, i když je srdce použito na různé propagační předměty. (obr. 22). LOREM IPSUM Na obrázku vidíte dva nákresy, kde výlučná zóna loga není respektována. Toho je třeba se vyvarovat. Grafický manuál poslaneckého klubu ELS - 11

12 Spojení s dalšími logy svislé zarovnání V předchozí pasáži jsme uvedli, že musí být dodržena výlučná zóna. To je důležité pro umístění loga. Určité zásady musí být dodrženy i při používání loga poslaneckého klubu ELS společně s dalšími logy (stran, politických skupin, různých organizací aj.). Na našich publikacích, plakátech, letácích apod.: logo poslaneckého klubu ELS musí vždy být na prvním místě (protože čteme zleva doprava, to nejvíce vzdálené je ponecháno v horizontálním nebo to nejvyšší ve svislém zarovnání); jelikož existují tři varianty loga a rozměry se mění proporcionálně v závislosti na použitém jazyce (viz jazykové verze), logo nesmí nikdy být menší než jiná loga kolem něj. Pozitivní logo (barva na bílém/transparentním pozadí) se obecně použije, pokud se logo dává na bílé pozadí. Inverzní logo (bílá a žlutá na modrém pozadí) se obecně použije v případě barevného pozadí nebo je-li pozadím fotografie. Někdy je nutné zvolit inverzní logo s modrým pozadím, které je potřeba dát na bílé pozadí. Pevné rozestupy mezi logy stanoveny nejsou, a budou zřejmě záviset na konkrétním případu každé publikace. Musí být zajištěno pouze to, aby byla dodržena rovnováha mezi celkovým rozvržením a výlučnou zónou loga Grafický manuál poslaneckého klubu ELS

13 Horizontální zarovnání Grafický manuál poslaneckého klubu ELS - 13

14 Jazykové verze Logo poslaneckého klubu ELS je v současné době k dispozici ve 23 jazycích. bulharsky (BG) česky (CZ) německy (DE) dánsky (DA) řecky (EL) anglicky (EN) španělsky (ES) estonsky (ET) finsky (FI) francouzsky (FR) chorvatsky (HR) maďarsky (HU) italsky (IT) litevsky (LT) lotyšsky (LV) maltsky (MT) holandsky (NL) polsky (PL) portugalsky (PT) rumunsky (RO) slovensky (SK) slovensky (SL) švédsky (SV) Název poslaneckého klubu ELS nemá v těchto různých jazycích stejnou délku a nezaujímá proto stejný prostor. To je třeba vždy mít na paměti Grafický manuál poslaneckého klubu ELS

15 Vyvarujte se efektů ve Photoshopu (obr. 23) (obr. 24 (obr. 25) Díky Photoshopu může kdokoli k obrázkům snadno dotvářet efekty (stíny (obr. 23 a 24), přechody (obr. 25 a 26), kontury (obr. 27 a 28) nebo objem (obr. 29 a 30). Tyto efekty nejsou povoleny, ať už pomoci vrstev nebo filtrů. Pokud se k logu musí doplnit stín např. k jeho zdůraznění postupujte laskavě podle instrukcí ohledně stínů níže na této straně. Efekty spojené s objemem a přechodem, které lze ve Photoshopu aplikovat na vrstvy, mohou být škodlivé z hlediska čitelnosti a identifikace loga. (obr. 26) (obr. 27) (obr. 28) (obr. 29) (obr. 30) V některých případech však může být logo ELS použito ve své inverzní podobě (bílá, bílá a žlutá) na světle laděném pozadí nebo na fotografii. V tomto případě bude nutný takový světlý odstín, který dovolí logu lépe vyniknout. Doporučené hodnoty pro šedou jsou: V programu Adobe Photoshop Barva: # (implicitní nastavení) Sytost: 75 % Režim prolnutí: vícenásobné Interval: 3 Rozptyl: 0 Velikost: 5 V programu Adobe Illustrator nebo InDesign: Sytost: 75 % Režim prolnutí: vícenásobné X ofset: 0,47 mm Y ofset: 0,47 mm Rozostření: 0.47 mm Úhel: 135 Barva: #231F20 (implicitně) Grafický manuál poslaneckého klubu ELS - 15

16 Druhy a velikosti písma Myriad Pro Nadpisy a obálky tiskovin Písmo Myriad Pro family (obr. 31) se používá na: názvy a podtituly publikací; texty objevující se na vrchní straně publikací; nadpisy a podnadpisy v publikacích; texty na zadní straně obálky (viz příslušný oddíl). Kvůli proměnlivé velikosti názvů titulů a podtitulů a proměnlivému objemu informací (např. na obalech publikací) není v této kapitole stanovená velikost písma. Pokud má název ještě podtitul, musí být odděleny řádkem o výšce jejich velikosti. Le contenu Myriad Pro Light Myriad Pro Light Italic Myriad Pro Regular Myriad Pro Italic Myriad Pro Semibold Myriad Pro Semibold Italic Myriad Pro Bold Myriad Pro Bold Italic Myriad Pro Black Myriad Pro Black Italic (obr. 31) Pro lepší čitelnost je pro obsah použito patkové písmo. Názvy nikdy nesmí být v žádném zde uvedeném patkovém písmu (obr. 32). Velikost písem a minimální řádkování jsou stanovené takto: Garamond velikost: 12pt řádkování: 14pt Georgia velikost: 11pt řádkování: 21pt Times velikost: 12pt řádkování: 14pt Times New Roman velikost: 12pt řádkování: 14pt 16 - Grafický manuál poslaneckého klubu ELS

17 příklady bezpatkového písma Příklady Garamond Garamond italic Garamond bold Georgia Georgia italic Georgia bold Georgia bold italic Title Subtitle Issue Times Times italic Times bold Times bold italic Times New Roman Times New Roman italic Times New Roman bold Times New Roman bold italic (obr. 32) Aenean commodo ligula Loremp ipsum Nulla suscipit libero scelerisque risus viverra eget tempus odio blandit. Quisque nec magna et libero consequat pellentesque imperdiet vel dui. Nullam ante nulla, vehicula sed sagittis in, hendrerit ac nulla. Etiam pellentesque porta metus, quis tincidunt sapien pellentesque ac. Vivamus sed urna id est luctus pellentesque vitae nec velit. Nam sem purus, congue id tincidunt phaelus at, hendrerit id mauris. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Mauris adipiscing commodo lorem quis consequat. Morbi venenatis eros eget nulla suscipit quis elementum enim aliquet. Sed sollicitudin sodales consectetur. Grafický manuál poslaneckého klubu ELS - 17

18 Škála barev Sytost 100 % Škála byla sestavena na základě barvy Pantone Reflex Blue, která je přítomná v logu. Skládá se z 10 barev plus této modré. Barvy, které jsou zde uvedeny, se používají v publikacích poslaneckého klubu ELS. Je užitečné mít série různých základních barev, například pro: CMYK RGB CMYK RGB odlišení různých kategorií nebo kapitol publikací. rychlou identifikaci obálky publikace určité řady. Je výhodné mít seznam povolených barev, neboť se tím vyvarujete použití barev, které nejsou pro publikace poslaneckého klubu ELS schváleny. Snížením sytosti na 20 % lze získat odstíny barev uvedených v základní škále. Tyto odstíny se mohou použít jako barevná pozadí v publikacích. S touto sytostí je text v popředí dokonale čitelný a barvy rozpoznatelné. CMYK RGB CMYK RGB CMYK RGB CMYK RGB Pokud se sytost ještě sníží, barvy se stanou tak světlé, že přestanou být rozeznatelné, zatímco za použití vyšších hodnot bude obtížně čitelný text. CMYK RGB CMYK RGB CMYK RGB CMYK RGB CMYK RGB Grafický manuál poslaneckého klubu ELS

19 Sytost 20 % Sytost 100 % Text consectetur adipiscing elit. consectetur adipiscing elit. consectetur adipiscing elit. consectetur adipiscing elit. consectetur adipiscing elit. consectetur adipiscing elit. consectetur adipiscing elit. consectetur adipiscing elit. consectetur adipiscing elit. consectetur adipiscing elit. consectetur adipiscing elit. Grafický manuál poslaneckého klubu ELS - 19

20 Používání barev Jak je vidět vpravo (obr. 33), k barvě Reflex Blue, která je přítomná v logu a vždy slouží jako referenční bod a hlavní základ, se velice dobře hodí různé barvy. Někdy však může být nezbytné doplnit bílý okraj nebo stín, aby se tato barva stala dominantnější. Pokud jde o používání barev pro pozadí stránek, máme dvě možnosti: buď pevné barevné pozadí (se sytostí 20 % u barev ve škále, jak je výše uvedeno), nebo přechodové pozadí (obr. 34). Pokud text nebo barevné prvky mají být vedle sebe s dalšími nebo být umístěny na barevné pozadí, musí se věnovat pozornost zachování míry harmonie, přičemž je třeba se vyvarovat přílišných laciných efektů, které nejsou v souladu s vizuální identitou poslaneckého klubu ELS (obr. 35 až 38). (obr. 33) 20 - Grafický manuál poslaneckého klubu ELS

21 Obrázky na pozadí, consectetur adipiscing elit. Ut sed mauris ac est pellentesque tempor. Donec imperdiet sollicitudin sodales. Nunc cursus, odio tempor accumsan volutpat, orci orci egestas justo, eu aliquet mauris magna sed sapien. Integer sit amet est sed eros egestas interdum eu non justo. (obr. 34), consectetur adipiscing elit. Ut sed mauris ac est pellentesque tempor. Donec imperdiet sollicitudin sodales. Nunc cursus, odio tempor accumsan volutpat, orci orci egestas justo, eu aliquet mauris magna sed sapien. Integer sit amet est sed eros egestas interdum eu non justo. U použití barev na pozadí je třeba vzít v potaz ještě třetí druh pozadí: pozadí tvořené obrázkem. Použití obrázku jako pozadí na stránkách publikace umožňuje popisovaný předmět zdůraznit a dodává prázdné stránce kostru/strukturu. Z důvodů jasnosti a homogenity by obrázek neměl být jednoduše umístěn na pozadí (obr. 34), nehledě na to, že jeho sytost je tím omezena (obr. 35). Obrázek vyzní nejlépe tehdy, použijete-li obrázek jednobarevný, v odstínech přejatých z barevné škály Poslaneckého klubu ELS (obr. 36). Stejně jako barvy na pozadí, i obrázek by měl mít sytost 20 %. (obr. 35), consectetur adipiscing elit. Ut sed mauris ac est pellentesque tempor. Donec imperdiet sollicitudin sodales. Nunc cursus, odio tempor accumsan volutpat, orci orci egestas justo, eu aliquet mauris magna sed sapien. Integer sit amet est sed eros egestas interdum eu non justo. (obr. 36) Grafický manuál poslaneckého klubu ELS - 21

22 Srdce na pozadí Jestliže se srdce z loga poslaneckého klubu ELS použije jako pozadí stránky nebo pokud jsou použity jeho linie (logo jako grafický prvek může být děleno), je nutné, aby zůstalo rozeznatelné a nebylo deformované. Je třeba se vyvarovat použití perspektivy nebo odstranění prvků, které slouží k identifikaci loga poslaneckého klubu ELS 22 - Grafický manuál poslaneckého klubu ELS

23 Zde je příklad loga umístěného na hřbetu publikace: Srdce loga jako grafický prvek LOREM LOREM Ačkoli u loga musí být dodržena výlučná zóna (viz str. 11), pokud je logo použito jako grafický prvek, platí pouze jedno pravidlo: deformace (obr. 37) loga (roztažení, přepisování, perspektiva) ani jeho otočení není povolena (obr. 38). Logo musí vždy zůstat identifikovatelné. (obr. 37) Zde je příklad loga jako části letáku: LOREM LOREM (obr. 38) Grafický manuál poslaneckého klubu ELS - 23

24 Mřížka pro publikace Publikace musejí používat mřížky, jež jsou uvedeny na následujících stránkách. Obálky Obálky publikací užívající mezinárodní velikost papíru (DIN A), oboje v portrétní (obr. 39) i v krajinné orientaci (obr. 40), jsou založeny na třístranném vertikálním rozdělení a dvoustranném horizontálním rozdělení stránky. Tyto zóny umožňují pokrýt obálku fotografiemi a informacemi tak, aby byla umožněna rychlá identifikace s publikacemi ELS. Existuje mnoho kombinací, ale pouze ty uvedené na protější straně lze vydávat za publikace ELS. (obr. 39) Část obálky, na které se nenachází obrázek, musí být vyplněna modrou barvou ELS. Gradientům a obrázkům na pozadí se raději vyhněte. Logo poslaneckého klubu ELS a titulek by se měl vždy nacházet na vyplněných oblastech obálky. Zadní strana obálky by neměla nikdy obsahovat obrázek a musí se skládat pouze z modré výplně a informací o publikaci a jejích vydavatelích. (obr. 40) 24 - Grafický manuál poslaneckého klubu ELS

25 Lorem ipsum dolor si amet consectetur adipiscing Lorem ipsum dolor si amet consectetur adipiscing (obr. 41) (obr. 43) (obr. 42) (obr. 44) Grafický manuál poslaneckého klubu ELS - 25

26 Umístění prvků na obálce Umístění a velikost loga 75 mm Umístění a velikost loga jsou konstantní. Pro stranu formátu A4 by logo mělo mít šířku 75 mm (výška se mění v závislosti na použité jazykové verzi) a mělo by být umístěno 17 mm od okraje pevné oblasti (jak nalevo, tak nahoře a dole). Pro formát A5 bude logo 55 mm a pro okraj platí 10 mm namísto 17 mm. Logo bude vždy umístěno v levém dolním rohu pevné oblasti (viz příklad na předchozí straně). Umístění a velikost názvů Jelikož je délka názvů a podtitulů proměnlivá, velikost textu není stanovená. Co se týče umístění, názvy by vždy měly začít na svislé lince mřížky (obr. 39 a 40). Podíváme-li se na příklad uvedený na předchozí straně, můžeme vidět, že text začíná přesně na levé/pravé hranici stránky. Okraj mezi textem a hranicí pevné oblasti by měl být 17 mm, tak aby v případě obálek v horizontálním formátu byla loga a text zarovnané k dolnímu okraji. Kromě jediné výjimky, kdy je na obálce v horizontálním formátu umístěn obrázek, který zabírá pouze dolní třetinu (obr. 44), text vždy začíná 17 mm pod obrázkem. V uvedeném jediném případě je zarovnání zdola. Text nadpisů by měl být zarovnaný nalevo a je třeba vždy dbát na zajištění vzdálenosti nejméně 17 mm vůči pravému okraji stránky Grafický manuál poslaneckého klubu ELS

27 (obr. 45) (obr. 47) (obr. 46) (obr. 48) Grafický manuál poslaneckého klubu ELS - 27

28 Bližší informace o titulních názvech Je třeba dbát na zachování podobného poměru, jako je poměr zobrazený na obrázku na str. 25 (obr. 41 et 44). Pro různé textové prvky by se, podle důležitosti textu, měly použít zde vyobrazené druhy písma. Velikosti se mohou lišit v závislosti na délce příslušných textů. Text by měl být vždy: bílý; bez efektů (například by neměl mít dodělané stíny); zarovnaný nalevo; v normální znakové sadě (nikdy ne všechna písmena velká). Kde je to vhodné, užijte název oddělení ve fontu Myriad Pro Light Titulek v Myriad Pro Bold Podtitulek v Myriad Pro Semibold Myriad Pro Italic 28 - Grafický manuál poslaneckého klubu ELS

29 Zadní strana obálky Pod logem na poslední straně by měly být uvedené následující údaje v daném pořadí: Vydal: Poslanecký klub ELS v Evropském parlamentu Oddělení publikací Redaktor: Vedoucí oddělení pro komunikaci a tisk poslaneckého klubu ELS Odpovědná osoba: Vedoucí oddělení nebo odpovědný koordinátor Internet: Copyright: Poslanecký klub ELS v Evropském parlamentu Publié par : Editeur : Chef de service : Coordinateur : Artwork : Internet : Copyright : Groupe PPE au Parlement européen service responsable Jeff de Service John Smith Print service Groupe PPE au Parlement européen Zarovnání by mělo být vždy zdola a k levé straně obálky: musí vždy být dodržen okraj 17 mm dole a nalevo od tohoto bloku. Logo je odsazené 17 mm od levého okraje a má tytéž rozměry jako na přední straně obálky. Šířka okraje pro publikace formátu A5 bude 10 mm. Blok textu je zarovnaný k dolnímu okraji obálky. Text bílý se skládá z: Myriad Pro Semibold (11pt ) pro nadpisy: jeden tabelátor (nebo dva, v závislosti na jazykové verzi); Myriad Pro Regular (11pt ) pro pole. (obr. 49) QR kód odkazující na webovou stránku ELS (obr. 49) musí být zobrazen v levém horním rohu každé publikace (ve stejné vzdálenosti od okrajů). Po stranách by mělo být 15 mm. Příklad je uveden na následující stránce (obr. 50). Grafický manuál poslaneckého klubu ELS - 29

30 Vydal: Redaktor: Odpovědná osoba: Internet : Copyright : Poslanecký klub ELS v Evropském parlamentu Oddělení publikací Vedoucí oddělení pro komunikaci a tisk poslaneckého klubu ELS Vedoucí oddělení nebo odpovědný koordinátor Poslanecký klub ELS v Evropském parlamentu (obr. 50) 30 - Grafický manuál poslaneckého klubu ELS

31

32 Vydal: Redaktor: Koordinátoři: Internet : Copyright : Poslanecký klub ELS v Evropském parlamentu Oddělení publikací Pedro LÓPEZ DE PABLO Vedoucí oddělení pro komunikaci a tisk poslaneckého klubu ELS Greet Gysen a Constantin Deaconescu Poslanecký klub ELS v Evropském parlamentu

RGB 88, 88, 90 HEX #435E88 RGB 168, 192, 067 HEX #F7DD29

RGB 88, 88, 90 HEX #435E88 RGB 168, 192, 067 HEX #F7DD29 Emblém Filozofií emblému je vyjádření spojení tří elementů, které jsou symbolizovány jednotlivými barvami. Modrá reprezentuje osobnost Jaroslava Ježka, zelená zastupuje lidi ve škole a žlutá barva vyjadřuje

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu

Manuál jednotného vizuálního stylu Manuál jednotného vizuálního stylu 1 2 Obsah Základní logo v barvě... 4 Základní logo v barvě v negativním provedení... 5 Černobílé pozitivní provedení loga... 6 Černobílé negativní provedení loga... 7

Více

GRAFICKÝ MANUÁL UŽITÍ LOGOTYPU

GRAFICKÝ MANUÁL UŽITÍ LOGOTYPU GRAFICKÝ MANUÁL UŽITÍ LOGOTYPU OBSAH 2 logotyp 16 písma 19 signmarketing 1 LOGOTYP 2 LOGOTYP logotyp x logo O LOGOTYPU Logo Datové schránky znázorňuje propojení poštovních služeb se službami internetovými.

Více

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU 1 UVOD Jednotný vizuální styl je velmi důležitou součástí prezentace organizace na veřejnosti. Kvalitní zpracování podporuje její jednotu a stabilitu, zvyšuje povědomí

Více

Grafický manuál k firemnímu stylu. CobraDesign. Firemní styl CobraDesign

Grafický manuál k firemnímu stylu. CobraDesign. Firemní styl CobraDesign Grafický manuál k firemnímu stylu CobraDesign 1 LOGOTYP 2 PÍSMO 4 ADMINISTRATIVA 1.1 BARVY LOGOTYPU 1.1.1 Základní barvy logotypu 1.1.2 Šedoškálové a černobílé provedení logotypu 1.1.3 Negativní varianta

Více

MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY

MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST kační číslo: MAD 110 Příloha OM OP LZZ: N Typ: řízená kopie elektronická Datum: 15. 10. 2009 Vydal: ŘO OP LZZ Číslo revize: 3 Číslo

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Jméno Příjmení

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Jméno Příjmení ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Jméno Příjmení FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B5341 Jméno Příjmení Studijní obor: Všeobecná

Více

O BSAH LOGOMANUÁL FOND DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ I PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE MINISTERSTVA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ I DUBEN 2012

O BSAH LOGOMANUÁL FOND DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ I PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE MINISTERSTVA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ I DUBEN 2012 L OGOMANUÁL 2 O BSAH Základní prvky 3 Logo 4 Explikace 5 2 Ochranná zóna 6 3 Základní barevné provedení loga 7 4 Černobílé provedení loga 8 5 Ukázky použití loga 9 6 Velikosti 0 7 Nesprávné použití 8 Logo

Více

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU EDUPONT. (výňatek LOGOMANUÁL)

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU EDUPONT. (výňatek LOGOMANUÁL) (výňatek LOGOMANUÁL) obsah JEDNOTNÝ VIZUÁLNÍ STYL LOGOTYP 1 základní varianta logotypu barevné provedení 1.1 základní varianta logotypu černobílé provedení 1.2 ochranná zóna LOGOTYPU 1.3 jazyková mutace

Více

Obsah 1. LOGO... 1 1.1 Základní varianta...1 1.2 Barevné varianty...2 1.3 Ochranná zóna a minimální velikost...3 1.4 Zakázaná použití...

Obsah 1. LOGO... 1 1.1 Základní varianta...1 1.2 Barevné varianty...2 1.3 Ochranná zóna a minimální velikost...3 1.4 Zakázaná použití... Logomanuál Obsah 1. LOGO... 1 1.1 Základní varianta...1 1.2 Barevné varianty...2 1.3 Ochranná zóna a minimální velikost...3 1.4 Zakázaná použití...4 2. BARVY... 5 2.1 Hlavní a doplňkové barvy...5 3. PÍSMO...

Více

manuál vizuálního stylu

manuál vizuálního stylu manuál vizuálního stylu 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 OBSAH Základní varianta loga Doplňková varianta loga LOGOTYP Základní barevné provedení Černobílé provedení Ikonky Proporcionální

Více

GRAFICKÝ MANUÁL ONDŘEJ KAUCKÝ

GRAFICKÝ MANUÁL ONDŘEJ KAUCKÝ GRAFICKÝ MANUÁL ONDŘEJ KAUCKÝ Obsah 1. ÚVOD 2. LOGO 2.1 Základní verze 2.2 Barevné varianty 2.3 Verze ve stupních šedi 2.4 Verze bez podkladu 2.5 Ochranná zóna loga 2.6 Zakázané varianty loga 2.7 Aplikace

Více

Grafický manuál značky OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE. prosinec 2008

Grafický manuál značky OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE. prosinec 2008 Grafický manuál značky OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE prosinec 2008 Úvod Tento grafický manuál pro použití loga a vizuální identity je důležitým dokumentem pro Řídicí orgán Operačního programu Podnikání

Více

základní tiskoviny 28 základní logotyp Altus Software 4 odvozený logotyp Altus Vario 10 ostatní materiály 38 odvozený logotyp Altus Portal 16 index 44

základní tiskoviny 28 základní logotyp Altus Software 4 odvozený logotyp Altus Vario 10 ostatní materiály 38 odvozený logotyp Altus Portal 16 index 44 designmanual základní logotyp Altus Software 4 základní logotyp Altus Software 6 monochromní, černobílá a inverzní varianta 8 odvozený logotyp Altus Vario 10 odvozený logotyp Altus Vario 12 monochromní,

Více

Zadání pro kategorii Tvorba webu

Zadání pro kategorii Tvorba webu Zadání pro kategorii Tvorba webu Úloha 1 - Školní noviny Vaše škola se rozhodla vydávat školní noviny v elektronické podobě. Jako způsob distribuce novin vybrala formát HTML. Každé číslo novin se skládá

Více

MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY

MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST kační číslo: MAD 110 Příloha OM OP LZZ: N Typ: řízená kopie elektronická Datum: 15.10.2008 Vydal: ŘO OP LZZ Číslo revize: 1 Číslo

Více

Mìstský úøad Vsetín grafický manuál

Mìstský úøad Vsetín grafický manuál znak, barevné a èernobílé provedení dopisní papír, dopisní obálka, vizitka šablona pro dokumenty Word pravidla pro užití znaku, použité barvy a písma barevná verze znaku mìsta (èervená, zelená, èerná)

Více

Diplomová práce. Téma závěrečného projektu...

Diplomová práce. Téma závěrečného projektu... Diplomová práce Téma závěrečného projektu... vypracoval: Jméno Příjmení vedoucí práce: prof. Ing. RNDr. DrSc. CSc. Ph.D. obor: Inženýrská mechanika specializace: Mechatronika 2006 Strana 3 ZADÁNÍ ZÁVĚREČNÉ

Více

Komplexní řešení projektu PROFIDJ. www.shockworks.eu info@shockworks.eu (+420) 511 145 718

Komplexní řešení projektu PROFIDJ. www.shockworks.eu info@shockworks.eu (+420) 511 145 718 Komplexní řešení projektu PROFIDJ www.shockworks.eu info@shockworks.eu (+420) 511 145 718 DJové mají konečně svou Mekku. Je jím e-shop ProfiDJ, který se stal během dvou let od zahájení spolupráce se Shockworks

Více

2011 design by Pavel Lukšan / Attractive, s.r.o.

2011 design by Pavel Lukšan / Attractive, s.r.o. grafický manuál 211 design by Pavel Lukšan / Attractive, s.r.o. Základní principy Naše logo 1.1 Základní verze 1.2 Barevné výjimky 1.3 Barevné verze 1.4 Verze se symbolem P 1.5 3D verze 1.6 Ochranná známka

Více

Hlavní stránka O Nadaci Granty Nadace Pomozte Nadaci Pro média Pro pacienty Kontakt

Hlavní stránka O Nadaci Granty Nadace Pomozte Nadaci Pro média Pro pacienty Kontakt Poslání Nadace Pomozte Nadaci darovat dřeň finance klub přátel jiná pomoc Kalendář akcí nejbližší akce akce akce akce Aktuálně z Nadace (2 aktuality) Pro média základní fakta aktuální čísla Nadace aktuální

Více

World Plastic Group MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU

World Plastic Group MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU World Plastic Group MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU Součástí každé organizace je vizuální identita, která navenek vyzařuje z každého komunikačního materiálu. Ať se již jedná o tiskové materiály, televizní

Více

Odstavec. Zarovnání a odsazení odstavce. Meziodstavcové mezery. Pancharti, vdovy a sirotci, atd. Word. Odstavec

Odstavec. Zarovnání a odsazení odstavce. Meziodstavcové mezery. Pancharti, vdovy a sirotci, atd. Word. Odstavec Odstavec Odstavec je sled znaků oddělen na konci znakem konce odstavce. V operačním systému Unix se používá na konci odstavce jeden znak, v operačním systému Windows dva znaky. Tento rozdíl se projevuje

Více

Institut pro veřejnou správu. Manuál vizuální identity

Institut pro veřejnou správu. Manuál vizuální identity Institut pro veřejnou správu Manuál vizuální identity Logotyp 3 Popis logotypu 4 Barevná varianta 4 Barevná negativní varianta 5 Černobílá varianta 5 Černobílá negativní varianta 6 Barevnost 7 Ochranná

Více

logotyp kolín manuál

logotyp kolín manuál logotyp kolín manuál O B S A H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 PŘEDSTAVENÍ A GENEZE LOGOTYPU ZÁKLADNÍ VARIANTA, HORIZONTÁLNÍ VARIANTA INVERZNÍ A JEDNOBAREVNÁ MUTACE DEFINICE BAREVNÝCH SYSTÉMŮ ROZMĚROVÁ ŘADA

Více

návrh loga pro Fakultu informačních technologií českého vysokého učení technického v Praze

návrh loga pro Fakultu informačních technologií českého vysokého učení technického v Praze návrh loga pro Fakultu informačních technologií českého vysokého učení technického v Praze Slovo na úvod Logo je vnější tvář, krou si lidé představí, když slyší název fakulty. Je to snaha zachytit do jednoduché

Více

Šablona ročníkové práce Ročníková práce

Šablona ročníkové práce Ročníková práce Křejpského 1501/12a, Praha 4 Opatov Ročníková práce JMÉNO AUTORA: Jiří Procházka VEDOUCÍ PRÁCE: Doc. PhDr. Jan Učitel, CSc. PRAHA 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval/-a samostatně

Více

Příloha č. 05. Jednotný vizuální styl ČSÚ

Příloha č. 05. Jednotný vizuální styl ČSÚ Název projektu: Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR Příjemce: Česká republika Český statistický úřad Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06396

Více

Číslo a název šablony III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Číslo a název šablony III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0556 Číslo a název šablony III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT klíčové aktivity Označení materiálu VY_32_INOVACE_ST_IKT_10 Název školy Střední průmyslová

Více

Logomanuál značky Slavnosti ptačích budek Vypracovala Hana Fialová

Logomanuál značky Slavnosti ptačích budek Vypracovala Hana Fialová Logomanuál značky Slavnosti ptačích budek Vypracovala Hana Fialová Obsah 1. Logo 1.1 Základní verze loga 5 1.2 Inverzní varianta loga 6 1.3 Užití základního loga vůči pozadí 7 1.4 Užití inverzního loga

Více

MANUÁL ZNAČKY LOGOTYP A JEHO KONSTRUKCE 1 / 17

MANUÁL ZNAČKY LOGOTYP A JEHO KONSTRUKCE 1 / 17 LOGOTYP A JEHO KONSTRUKCE Logotyp je možné používat samostatně nebo s dodatkovým textem (strana 5). Je zákázána jakákoli deformace značky. MANUÁL ZNAČKY 1 / 17 ÚVODNÍ SLOVO Manuál pro užívání jednotného

Více

D e s i g n m a n u á l

D e s i g n m a n u á l Design manuál Jednou z nejdůležitějších součástí prezentace společnosti Delfex a její firemní identity je její vizuální styl. Vyjadřuje hodnoty společnosti, zvyšuje povědomí o její existenci, demonstruje

Více

Grafický manuál jednotného vizuálního stylu projektu Porta culturae

Grafický manuál jednotného vizuálního stylu projektu Porta culturae Grafický manuál jednotného vizuálního stylu projektu Porta culturae 2011 STUDIO TRINITY 1.1 Návrh loga Porta culturae... 3 1.2 Podrobný popis loga.... 4 1.3 Ochranná zóna... 5 1.4 Barevnost... 6 1.5 Vzorník

Více

50. VÝROČÍ ŘÍMSKÉ SMLOUVY

50. VÝROČÍ ŘÍMSKÉ SMLOUVY 50. VÝROČÍ ŘÍMSKÉ SMLOUVY GRAFICKÁ PŘÍRUČKA Logo Logo Velikost loga Odstup od značky (Ochranná zóna) Používání barev Úpravy loga v jednotlivých jazycích Čeho je třeba se vyvarovat Typografie Barvy November

Více

EP ENERGY TRADING CORPORATE DESIGN MANUAL V. 01.2

EP ENERGY TRADING CORPORATE DESIGN MANUAL V. 01.2 EP ENERGY TRADING CORPORATE DESIGN MANUAL V. 01.2 18 / 9 / 2012 Používání identifikačních znaků společnosti (přesný zápis identifikačních znaků společnosti, odchylka od zápisu nepřípustná) Zápis obchodního

Více

Jednotný vizuální styl 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

Jednotný vizuální styl 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Jednotný vizuální styl 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Obsah 5 Znak a logo 17 Písmo 27 Šablona prezentace 36 Kombinace loga 6 Definice znaku 18 Základní písmo 29 Doporučená šablona 37 Další varianty

Více

Manuál vizuálního stylu města Dobříš

Manuál vizuálního stylu města Dobříš Manuál vizuálního stylu města Dobříš OBSAH 1. ÚVOD 1.01 Jednotný vizuální styl... 5 2. LOGOTYP 2.01 Význam...7 2.02 Základní barevné provedení... 8 2.03 Jednobarevné provedení a negativ... 9 2.04 Rozkres...10

Více

Její hudba v sobě mísí prvky vážné hudby, severského folku a progressive metalu s reminiscencemi v taneční hudbě, psychedelii 60. let a minimalismu.

Její hudba v sobě mísí prvky vážné hudby, severského folku a progressive metalu s reminiscencemi v taneční hudbě, psychedelii 60. let a minimalismu. Grafický manuál Česká hudební formace Clawed Forehead vznikla v roce 2006 původně jako revivalový projekt čtveřice brněnských muzikantů, hráčů na smyčcové nástroje, hrající skladby známých kapel Metallica

Více

LOGOMANUÁL. Husův rok 2015

LOGOMANUÁL. Husův rok 2015 LOGOMANUÁL Husův rok 2015 LOGOMANUÁL Husův rok 2015 OBSAH 01 LOGOTYP BAREVNÝ POZITIV NA SVĚTLÉM POZADÍ 4 02 LOGOTYP JEDNOBAREVNÝ POZITIV NA SVĚTLÉM POZADÍ 5 03 LOGOTYP BAREVNÝ POZITIV NA ZLATÉM POZADÍ

Více

Michaela Ulrychová---SAZBA---analýza území

Michaela Ulrychová---SAZBA---analýza území Michaela Ulrychová---SAZBA---analýza území dva břehy - dva světy analýza území holešovice vs. libeň Fotografie: Michaela Ulrychová Mapové podklady: historické mapy online Grafická úprava: Michaela Ulrychová

Více

grafický manuál poslední aktualizace: 14/09/17

grafický manuál poslední aktualizace: 14/09/17 grafický manuál poslední aktualizace: 14/09/17 obsah grafického manuálu značky Cyber Security Competetion 1. Logotyp 1.01 základní verze 1.02 doplňky k logotypu (základní verze) 1.03 horizontální verze

Více

02 ZÁKLADNÍ VARIANTA. Základní horizontální varianta loga

02 ZÁKLADNÍ VARIANTA. Základní horizontální varianta loga LOGO MANUÁL 00 OBSAH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ZÁKLADNÍ VARIANTA - VERTIKÁLNÍ ZÁKLADNÍ VARIANTA - HORIZONTÁLNÍ ZÁKLADNÍ VARIANTA BEZ DOPLŇKOVÉHO TEXTU -

Více

Grafický manuál jednotného vizuálního stylu

Grafický manuál jednotného vizuálního stylu Grafický manuál jednotného vizuálního stylu Obsah Firemní identita obraz firmy a jednotný grafický styl...3 Logo dvouřádková varianta...5 jednořádková varianta...6 varianta ve stupních šedé...7 černobílá

Více

Manuál vizuálního stylu

Manuál vizuálního stylu Manuál vizuálního stylu Obsah Úvod O skupině 4 5 Účel manuálu 4 5 1.0. Obchodní název Obchodní název CPI Group 6 7 2.0. Logotyp Varianty 8 9 Konstrukce 10 11 Ochranná zóna 12 13 Minimální velikost 14 15

Více

Grafický manuál. společnosti Teplárna České Budějovice, a. s.

Grafický manuál. společnosti Teplárna České Budějovice, a. s. Grafický manuál společnosti Teplárna České Budějovice, a. s. Platnost od 2013 Úvod Grafický manuál je souborný materiál definující základní grafické konstanty firemního designu a jejich správné použití.

Více

Grafický manuál aktualizováno 11. 11. 2013

Grafický manuál aktualizováno 11. 11. 2013 Grafický manuál aktualizováno 11. 11. 2013 01 01/1 Galerie Teplice ÚVOD 02 ZNAČKA 03 PÍSMO 02/1 Logotyp Galerie Teplice 02/2a Povolené varianty 02/2b Povolené varianty I. a II. - vertikálně 02/2c Povolené

Více

Tišnov. Popis loga. Siluetu krajiny doplňuje jednoduchý font oblých tvarů.

Tišnov. Popis loga. Siluetu krajiny doplňuje jednoduchý font oblých tvarů. Popis loga Znak města představuje tři kopce obklopující město (Květnici, Kozí bradu a Klucaninu). Ztmavující se odstíny zelené barvy vytváří perspektivní dojem krajiny. Zvlněná krajina s krásnou přírodou

Více

Značka. Poznámky. Obsah. 4.3 Obálka. 1. Značka 3. Barevnost. 4. Tiskoviny. 2. Písmo

Značka. Poznámky. Obsah. 4.3 Obálka. 1. Značka 3. Barevnost. 4. Tiskoviny. 2. Písmo Poznámky Obsah 1. Značka 3. Barevnost 1. 1 Základní varianta 1. 2 Inverzní varianta 1. 3 Černobílá varianta 1. 4 Inverzní černobílá varianta 1. 5 Ochranná zóna a minimální velikost 1. 6 Použití na podkladové

Více

Průvodce stylem identity značky 2015

Průvodce stylem identity značky 2015 Průvodce stylem identity značky 2015 CS fotografie: David Lliff Poslanecký klub ELS v Evropském parlamentu 60 Rue Wiertz 1047 Brusel, Belgie Redaktor Pedro López De Pablo vedoucí tiskové a komunikační

Více

Logomanuál značky OldanyGroup

Logomanuál značky OldanyGroup Logomanuál značky OldanyGroup Obsah Úvod Základní varianta značky Základní varianta značky s dovětkem Doplňková varianta značky Doplňková varianta značky s dovětkem Inverzní verze značky Ochranný prostor

Více

LOGO MANUÁL STŘEDNÍ MORAVA TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ

LOGO MANUÁL STŘEDNÍ MORAVA TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ LOGO MANUÁL STŘEDNÍ MORAVA TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Úvod Destination identity turistického regionu Střední Morava Logo turistického regionu Střední Morava vychází z dlouhodobých

Více

GRAFICKÝ LOGO MANUÁL

GRAFICKÝ LOGO MANUÁL GRAFICKÝ LOGO MANUÁL OBSAH Základní varianta loga logo 01 4 Základní varianta loga doplněná o slogan logo 02 5 Inverzní barevná varianta loga logo 01 6 Monochromatická varianta loga doplněná o slogan logo

Více

Město Břeclav / Manuál jednotného vizuálního stylu

Město Břeclav / Manuál jednotného vizuálního stylu Město Břeclav / Manuál jednotného vizuálního stylu Obsah 1. Základní prvky jednotného vizuálního stylu / str. 3 2. / str. 4 2. 1 Popis znaku / str. 4 2. 2 Ochranná zóna znaku / str. 5 2. 3 Definice barev

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu Praha - Evropské hlavní město sportu 2016

Manuál jednotného vizuálního stylu Praha - Evropské hlavní město sportu 2016 Manuál jednotného vizuálního stylu Praha - Evropské hlavní město sportu 2016 část 1 základní varianta značky monochromatická varianta černobílá pozitivní černobílá negativní Pravidla užití značky Evropského

Více

ZNAK A VLAJKA MĚSTA 3

ZNAK A VLAJKA MĚSTA 3 Grafický manuál ZNAK A VLAJKA MĚSTA 3 Používání znaku a vlajky města Zábřeh upravuje Obecně závazná vyhláška města Zábřehč. 3/2005 o znaku a vlajce města Zábřeh a jejich užívání. Znak města bude používán

Více

Logomanuál. pravidla používání značky

Logomanuál. pravidla používání značky pravidla používání značky Obsah Grafická podoba značky Trinity............... 3 Základní tvarová a barevná varianta značky........ 4 Jednobarevná pozitivní a negativní varianta značky.. 5 Vícebarevná negativní

Více

Informatika. Elektronická pošta. Mgr. Martin Kolář

Informatika. Elektronická pošta. Mgr. Martin Kolář Informatika Elektronická pošta Mgr. Martin Kolář 13. 10. 2016 Obsah 1 Elektronická pošta Základní informace Elektronická schránka Struktura e-mailu E-mailová adresa Jak psát e-mail SPAM & HAM Mgr. Martin

Více

Manuál vizuálního stylu CENTROPROJEKT a.s. (v0.1) Zpracovalo Modest Studio modeststudio.cz / +420 725 792 827

Manuál vizuálního stylu CENTROPROJEKT a.s. (v0.1) Zpracovalo Modest Studio modeststudio.cz / +420 725 792 827 Manuál vizuálního stylu CENTROPROJEKT a.s. (v0.1) Zpracovalo Modest Studio modeststudio.cz / +420 725 792 827 Redesign logotypu a symbolu spočívá především v nezbytně nutném stanovení čistější varianty

Více

DEFINICE BAREV FIREMNÍ PÍSMO

DEFINICE BAREV FIREMNÍ PÍSMO Založení Technologického inovačního centra je společným projektem Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a Zlínského kraje. Společnost je zakládána dvěma subjekty, které mají v regionu významné postavení a při

Více

OBSAH. A. sekce logo řešení loga

OBSAH. A. sekce logo řešení loga manuál vizuální identity EQUAL sekce A obsah OBSAH A. sekce logo řešení loga B. sekce kancelářské materiály vizitky komplimentky dopisní papír první strana dokumentu blok obálky C5, C6 a DL desky A4 česká

Více

Centrum pro regionální rozvoj České republiky 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍ PREZENTACE

Centrum pro regionální rozvoj České republiky 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍ PREZENTACE Centrum pro regionální rozvoj České republiky 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍ PREZENTACE ÚVOD V současné době jsou, díky vyspělým komunikačním technologiím, kladeny velmi vysoké nároky na úroveň prezentace činností

Více

Nux s.r.o. GRAFICKÝ MANUÁL SPOLEÈNOSTI

Nux s.r.o. GRAFICKÝ MANUÁL SPOLEÈNOSTI GRAFICKÝ MANUÁL SPOLEÈNOSTI Nu s.r.o. OBSAH A LOGOTYP C PÍSMA, BAREVNOST, GRAFICKÉ PRVKY Barevná a èernobílá podoba Písma Konstrukce logotypu Barevnost Minimální doporuèená velikost Grafické motivy Pøíklady

Více

ÚVOD ÚVOD LOGOTYP BAREVNOST POTISK TRIČEK FIREMNÍ PÍSMO

ÚVOD ÚVOD LOGOTYP BAREVNOST POTISK TRIČEK FIREMNÍ PÍSMO LOGOMANUAL Jednotný firemní styl patří mezi hlavní prostředky vyjádření firemní identity. Firemní identitou se rozumí jednotný projev společnosti jak vůči okolí, tak v interním rámci. Vychází ze strategie,

Více

Manuál. společnosti QCM, s.r.o. jednotného vizuálního stylu. Manuál jednotného vizuálního stylu společnosti QCM, s.r.o

Manuál. společnosti QCM, s.r.o. jednotného vizuálního stylu. Manuál jednotného vizuálního stylu společnosti QCM, s.r.o Webové aplikace a design Tvorba a správa webového obsahu Linux prodej, podpora, řešení Network management & IT security Manuál jednotného vizuálního stylu společnosti QCM, s.r.o. QCM, s.r.o. Rybkova 1,

Více

Průvodce použitím loga

Průvodce použitím loga Průvodce použitím loga 1 Obsah 3 5 6 7 8 9 Vážení partneři, vážení spolupracovníci, Průvodce použitím loga objasňuje nejdůležitější pravidla pro zacházení se symbolem, který tovří základní pilíř vizuální

Více

grafický manuál /logotyp/

grafický manuál /logotyp/ grafický manuál /logotyp/ Konstrukce standardního logoznaku Síťový rozkres Ukázka standardního logoznaku a jeho postavení ve čtvercové síti. Síť ukazuje kompozici logoznaku Thermal. Ve výjimečných případech

Více

MANUÁL. jednotného vizuálního stylu. Zapálí vás pro dobrovolnictví.

MANUÁL. jednotného vizuálního stylu. Zapálí vás pro dobrovolnictví. MANUÁL jednotného vizuálního stylu Zapálí vás pro dobrovolnictví. OBSAH GRAFICKÉHO MANUÁLU 1. ÚVOD 1.01 HESTIA / ZÁKLADNÍ INFORMACE 02 1.02 HESTIA / NÁZEV ORGANIZACE A JEHO KOREKTNÍ UŽÍVÁNÍ 03 V GRAFICKÉM

Více

Grafický manuál značky ELI Beamlines

Grafický manuál značky ELI Beamlines Grafický manuál značky ELI Beamlines Obsah Úvod....4 Základní barevná verze loga....6 Černobílá verze loga...8 Zakázané tvarové a barevné varianty loga.... 10 Konstrukce a ochranná zóna loga... 12 Minimální

Více

manuál vizuální identity esf v ČR 2007-13 manuál vizuální identity esf v ČR 2007-13

manuál vizuální identity esf v ČR 2007-13 manuál vizuální identity esf v ČR 2007-13 manuál vizuální identity esf v ČR 007-3 manuál vizuální identity esf v ČR 007-3 manuál vizuální identity esf v ČR 007-3 úvod Manuál ESF 007-3 úvod Tento Manuál VI ESF v ČR 007-3 vznikl přepracováním a

Více

Manuál vizuálního stylu Flower Lover

Manuál vizuálního stylu Flower Lover Manuál vizuálního stylu Flower Lover Manuál vizuálního stylu Flower Lover flower lover manuál vizuálního stylu 4 Obsah Základní podoba logotypu...5 Logotyp...6 Symbol značky...7 Symbol a logotyp vzájemné

Více

Felbook. Vyhledat skupinu. Vyhledat uživatele. Uživatelské jméno. Heslo. Sociální síť pro podporu výuky. Jméno skupiny: Zakladatel: Vyhledat

Felbook. Vyhledat skupinu. Vyhledat uživatele. Uživatelské jméno. Heslo. Sociální síť pro podporu výuky. Jméno skupiny: Zakladatel: Vyhledat Uživatelské jméno Heslo Přihlášení Registrace Vyhledat skupinu Jméno skupiny: Zakladatel: Vyhledat Vyhledat uživatele Jméno uživatele: Přezdívka: Vyhledat Vyhledat skupinu Jméno skupiny: Zakladatel: Vyhledat

Více

Grafický manuál použití značky verze 1.0

Grafický manuál použití značky verze 1.0 Grafický manuál použití značky verze 1.0 Úvod Jak pracovat s manuálem Grafický manuál pro práci se značkou společnosti je nezaměnitelný návod pro používání logotypu v reklamních protředcích a firemních

Více

Grafický manuál SAZKA 1. Grafický manuál

Grafický manuál SAZKA 1. Grafický manuál Grafický manuál SAZKA 1 Grafický manuál obsah obsah 3 Úvod 5 1.00 logotyp sazka 7 1.01 primární horizontální barevný logotyp 8 1.02 konstrukce horizontálního barevného logotypu 9 1.03 primární vertikální

Více

Logo cz pl Grafické zásady

Logo cz pl Grafické zásady Logo cz pl 2014 2020 Grafické zásady 1 Obsah 2 Úvod 3 Logo cz pl Popis 4 Ochranná zóna 5 Umístění 6 Datové formáty loga 7 Barvy 8 Modrá 9 Oranžová 10 Monochromní varianta 11 Umístění 12 Logo cz pl + eu

Více

jednotného vizuálního stylu TIMO s. r. o., Drahobejlova 27, Praha 9, 190 00, IČO: 45276773, DIČ: CZ45276773, www.timo.cz

jednotného vizuálního stylu TIMO s. r. o., Drahobejlova 27, Praha 9, 190 00, IČO: 45276773, DIČ: CZ45276773, www.timo.cz LOGO manuál jednotného vizuálního stylu TIMO s. r. o., Drahobejlova 27, Praha 9, 190 00, IČO: 45276773, DIČ: CZ45276773, www.timo.cz Obsah 03 Symbolika značky 04 Barevné pozitivní provedení značky 05 Barevené

Více

Slovak. Tlačová a komunikačná služba poslaneckého klubu EĽS. Grafická charta

Slovak. Tlačová a komunikačná služba poslaneckého klubu EĽS. Grafická charta Slovak Tlačová a komunikačná služba poslaneckého klubu EĽS Grafická charta Verzia: 01/10/2012 Načo grafická charta? Poslanecký klub EĽS sa v máji 2011 rozhodol spojiť výrobu všetkých svojich publikácií

Více

Manuál pro užití loga Státního fondu dopravní infrastruktury

Manuál pro užití loga Státního fondu dopravní infrastruktury Manuál pro užití loga Státního fondu dopravní infrastruktury Obsah Základní varianta loga 3 Verze loga pro menší velikosti 4 Inverzní verze loga 5 Inverzní verze loga pro menší velikosti 6 Ochranný prostor

Více

2010 Vaculik Advertising pro Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS) plať mobilem manuál pro obchodníky

2010 Vaculik Advertising pro Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS) plať mobilem manuál pro obchodníky Verze 1.0 2010 Vaculik Advertising pro Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS) plať mobilem manuál pro obchodníky Loga jsou dodána na nosiči CD ve formátech určených pro vektorové a bitmapové grafické

Více

MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY

MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY ZÁKLADNÍ VARIANTA Aplikace na bílé a ostatní světlé podklady. INVERZNÍ VARIANTA Inverzní varianta je určená pro použití na tmavém pozadí, při zachování dostatečného kontrastu mezi

Více

1. logotyp 1. 1. základní varianta

1. logotyp 1. 1. základní varianta 1. logotyp 1. logotyp 1. 1. základní varianta Logotyp je základním prvkem vizuálního stylu a současně ochrannou registrovanou známkou. Užívá se pro označení institucí a aktivit Královéhradeckého kraje.

Více

Grafický manuál logotypu

Grafický manuál logotypu Grafický manuál logotypu Obsah 0 0 0 0 0 Jednotný vizuální styl Logotyp společnosti Logotyp, barva značky a dodatkové barvy Konstrukce logotypu společnosti Ochranný prostor a minimální velikost logotypu

Více

LOGO MANUAL ET PRODUCTION

LOGO MANUAL ET PRODUCTION LOGO MANUAL 00 OBSAH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Základní varianta - vertikální Základní varianta - horizontální Piktogram Ochranná zóna - vertikální varianta Ochranná zóna -

Více

Stručný grafický manuál značky TOP 09

Stručný grafický manuál značky TOP 09 S podporou Starostů Stručný grafický manuál značky TOP 09 Verze 1.0 Obsah Úvod................................ 1 Logotyp základní barevná verze...................... 2 Logotyp černobílé verze.........................

Více

Grafický manuál značky. DY-THA rail

Grafický manuál značky. DY-THA rail Grafický manuál značky DY-THA rail Obsah Úvod 1 Značka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 Černobílá pozitivní varianta 2.3 Černobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice a

Více

ENETEX-KIA s.r.o. Corporate design manuál

ENETEX-KIA s.r.o. Corporate design manuál ENETEX-KIA s.r.o. Corporate design manuál Logo a základní prvky Leden 2004 Rev. 1 ENETEX-KIA s.r.o. Corporate design manuál Objednatel: ENETEX-KIA s.r.o. Brněnská 959 664 42 Brno - Modřice http://www.enetex.cz

Více

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI 1 2 3 1. 1 TUL úvodní slovo 2. 1 LOGO TUL možné varianty 2. 2 LOGO TUL barevné provedení 2. 3 LOGO TUL černobílé provedení 2. 4 LOGO TUL

Více

Centrum vzdělávání všem design manual. Corporate design manual je souborem závazných pravidel a doporučení pro užití logotypu Centra vzdělávání všem.

Centrum vzdělávání všem design manual. Corporate design manual je souborem závazných pravidel a doporučení pro užití logotypu Centra vzdělávání všem. design manual Corporate design manual je souborem závazných pravidel a doporučení pro užití logotypu Centra vzdělávání všem. Pro přímou reprodukci nepoužívejte jako předlohy prvky vytištěné z tohoto manuálu.

Více

Grafický manuál. ZŠ a MŠ Proseč

Grafický manuál. ZŠ a MŠ Proseč je souborem závazných pravidel a doporučení pro užití jednotlivých prvků vizuálního stylu Základní školy a mateřské školy Proseč. Pro přímou reprodukci nepoužívejte jako předlohy prvky vytištěné z tohoto

Více

MANUAL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU

MANUAL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU MANUAL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU 1 1 1 ROZKRES LOGA 1 2 OCHRANÁ ZÓNA LOGA 1 3 LOGO ČERNOBÍLÉ PROVEDENÍ 1 4 LOGO NA PODKLADOVÉ PLOŠE 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ZÁKLADNÍ BAREVNOST LOGA JE

Více

Logotyp Grafický manuál

Logotyp Grafický manuál Logotyp Grafický manuál Celkový vzhled podélné verze 2 Barevné řešení podélného logotypu Podélná verze - pozitiv Podélná barevná verze loga je variantou logotypu, která se zvláště hodí na materiály s limitovaným

Více

LOGO MANUÁL. V4 Trust Czech Presidency of the Visegrad Group 2015/2016

LOGO MANUÁL. V4 Trust Czech Presidency of the Visegrad Group 2015/2016 LOGO MANUÁL V4 Trust Czech Presidency of the Visegrad Group 2015/2016 Obsah Úvod 3 Konstrukce loga, ochranná zóna 4 Definice barev 5 Povolené varianty loga 6 Použití loga bez doprovodného textu 7 Použití

Více

GRAFICKÝ MANUÁL LOGOTYP ENVI-PUR. ENVI-PUR, s.r.o , všechna práva vyhrazena. Platnost od

GRAFICKÝ MANUÁL LOGOTYP ENVI-PUR. ENVI-PUR, s.r.o , všechna práva vyhrazena. Platnost od GRAFICKÝ MANUÁL LOGOTYP ENVI-PUR Obsah 1. Logotyp ENVI-PUR...................................................................... 3 1.1. Základní logotyp................................................................................

Více

Grafický manuál logotypu

Grafický manuál logotypu Grafický manuál logotypu Preambule Našim cílem je dosáhnout jednotné vizuální komunikace společnosti AQUA PROCON s.r.o. jako důležité součásti firemní identity. Dodržováním podmínek a pravidel předepsaných

Více

Grafický manuál značky a vizuálního stylu Akademie věd České republiky

Grafický manuál značky a vizuálního stylu Akademie věd České republiky Grafický manuál značky a vizuálního stylu Akademie věd České republiky 2 Úvodní slovo 1 Značka 1.1 Název instituce 1.2 Základní barevné provedení 1.3 Základní negativní provedení 1.4 Černobílé pozitivní

Více

PRAVIDLA REPRODUKCE GRAFICKÝCH SYMBOLŮ PŘEDMLUVA

PRAVIDLA REPRODUKCE GRAFICKÝCH SYMBOLŮ PŘEDMLUVA Spojením grafického symbolu Evropské unie a textové části označující jeden z jejích dílčích operačních programů vzniká grafický symbol, jenž má být podle platných směrnic aplikován vždy v souvislosti s

Více

MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU. projekt Recyklohraní

MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU. projekt Recyklohraní MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU projekt Recyklohraní úvod Jednotný vizuální styl je způsob komunikace projektu s veřejností. Podoba stylu vytváří jeho identitu. Dobrý vizuální styl zvyšuje povědomí o existenci

Více

ÚVOD. Skryté písmeno b v mozaice.

ÚVOD. Skryté písmeno b v mozaice. ÚVOD Jak víte, ve spolupráci se studiem BinaryBros jsme se rozhodli k důležitému kroku. Zmodernizovat naší prezentaci na veřejnosti a sjednotit náš vzhled. Nejde nám jen o zviditelnění dlouholeté, tradiční

Více

GRAFICKÝ MANUÁL LOGOTYP ENVI-PUR. ENVI-PUR, s.r.o. 2015, všechna práva vyhrazena. Platnost od 1. 5. 2015.

GRAFICKÝ MANUÁL LOGOTYP ENVI-PUR. ENVI-PUR, s.r.o. 2015, všechna práva vyhrazena. Platnost od 1. 5. 2015. GRAFICKÝ MANUÁL LOGOTYP ENVI-PUR Obsah 1. Logotyp ENVI-PUR...................................................................... 3 1.1. Základní logotyp................................................................................

Více

Grafický manuál AFO MANUÁL COPYRIGHT REDESIGN 2010

Grafický manuál AFO MANUÁL COPYRIGHT REDESIGN 2010 00 Grafický manuál 1 graf manual-afo.indd 1 10/14/10 3:12:22 PM 00 Obsah Intro 3 01 Logo základní 4 Logo základní velikostní varianty 5 Logo s názvem 6 Logo s názvem velikostní varianty 7 Logo v negativním

Více

Grafika a grafický design. Internetové publikování

Grafika a grafický design. Internetové publikování Grafika a grafický design Internetové publikování Design stránky Grafický design první dojem, rychlost stahování Struktura stránek navigace, rozvržení plochy Volba informací okruh čtenářů Syntaktická správnost,

Více