Manuál vizuálního stylu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Manuál vizuálního stylu"

Transkript

1 Manuál vizuálního stylu

2 Obsah Úvod O skupině 4 5 Účel manuálu Obchodní název Obchodní název CPI Group Logotyp Varianty 8 9 Konstrukce Ochranná zóna Minimální velikost Běžné umístění v layoutu Zakázané varianty Doplňující grafický prvek Barevnost Definice barev a segmentů Motto Způsoby použití Písmo Základní a doplňkové písmo Merkantilní tiskoviny Vizitka Hlavičkový papír Obálka DL Obálka C Obálka C Komplimentka Firemní desky Razítko Elektronické dokumenty PPT prezentace ový podpis Informační design Navigace interiér Navigace exteriér Reklamní předměty Možné příklady Obsah 3

3 O skupině CPI Group je přední česká realitní skupina zabývající se investicemi, developmentem komerčních i rezidenčních projektů a správou nemovitostí ve střední Evropě. V oboru realit působí více než dvacet let a své aktivity rozvíjí napříč všemi segmenty. V České republice je druhým největším poskytovatelem nájemního bydlení. Mateřskou společností skupiny je Czech Property Investments, a.s. Účel manuálu K jednoduché identifikovatelnosti a zapamatovatelnosti CPI Group bylo nutné vytvořit její vizuální styl. Jen díky němu mohou veškeré firemní materiály vypadat jednotně, což podporuje důvěryhodnost a podtrhuje vysokou kvalitu veškerých činností skupiny CPI Group. Základními prvky vizuálního stylu CPI Group jsou logotyp, firemní barvy, firemní písma a firemní slogan (claim). Tento manuál poskytuje návod, jak s jednotlivými prvky pracovat. Jelikož v manuálu samozřejmě nelze obsáhnout popis veškerých možností aplikace vizuálního stylu, je vždy nutné přistupovat k tvorbě veškerých firemních materiálů zodpovědně a řídit se v prvé řadě pravidly zde uvedenými, v neposlední řadě pak dbát na estetickou formu provedení. Úvod 5

4 Obchodní název CPI Group CPI Group je jedním z nejvýznamnějších investorů v oblasti realit ve střední Evropě. Mateřskou společností skupiny CPI je společnost Czech Property Investments, a. s. Formulace Czech Property Investments, a. s. se používá v obchodních listinách, právních dokumentech a všude tam, kde je vyžadován název společnosti tak, jak je zapsán v obchodním rejstříku. V reklamě, bežné komunikaci a v dalších případech, kde se nevyžaduje název společnosti podle obchodního rejstříku, je možno používat vedle názvu Czech Property Investments, a. s. také označení bez uvedení právní formy CPI Group. Pokud je možné využít firemní písmo Kievit Pro, je definována jeho aplikace na celý název jak ve variantě s uvedením právní formy, tak ve variantě bez právní formy. Duležité: Počáteční písmena C, P, I v obchodním názvu společnosti jsou vždy sázena verzálkami (velkými písmeny). Při použití označení bez uvedení právní formy je pak název definován jako CPI Group Obchodní název 7

5 Hlavním obchodním artiklem skupiny CPI Group je plocha/prostor. Prostor pro práci, prostor pro bydlení, prostor pro zábavu. Základní jednotkou pro vymezení a měření tohoto prostoru je m 2, obecněji plocha o výšce x a šířce x, čtverec. Varianty Čtverec se stává základním grafickým prvkem, tvarem logotypu, prostorem pro komunikaci. Do tohoto prostoru je umístěný typografický logotyp CPI Group, který je záštitou jak mateřské společnosti Czech Property Investments, a. s., tak i ostatních společností, které jsou součástí skupiny CPI Group. Je doporučeno používat základní logotyp, jak v barevné, tak černobílé variantě. Inverzní varianty logotypu jsou pouze zástupné, pokud z nějakého důvodu není možné použít varinty základní. Základní varianta Základní varianta 2.0. Logotyp/ Varianty Inverzní varianta Barevná varianta Pantone 303 C C.100 M.11 Y.0 K.74 R.0 G.58 B.86 Inverzní varianta Černobílá varianta Pantone Black C C.0 M.0 Y.0 K.100 R.0 G.0 B.0 9

6 Konstrukce logotypu CPI Group vychází ze čtverce. Čtverec zde zastupuje základní jednotku pro měření plochy (m 2 ). Samotný logotyp je rozdělen na 10 stejných dílků o straně x, a to jak na výšku, tak na šířku. Konstrukce Jednotlivé litery zkratky CPI jsou odsazeny od horního okraje čtverce o vzdálenost x, od levého a pravého okraje také o vzdálenost x (litera C je opticky vyrovnaná). Výška liter je pak 3x. Slovo Group je pak vysázeno ve vzdálenosti 6x od horního okraje čtverce a x od pravého. x x 10 x 2.0. Logotyp/ Konstrukce 10 x 11

7 Pro logotyp CPI Group neplatí jednotná ochranná zóna, jak to bývá běžné u jiných logotypů. Logotyp CPI Group je možné umísťovat na spad stránky, a to i více než z jedné strany. Typicky se však umisťuje na spad z jedné strany levé. Ochranná zóna Minimální ochranná zóna logotypu ze stran, které nejsou umístěny na spad, je polovina velikosti logotypu. Pokud není z jakéhokoli důvodu možné umístit logotyp na spad (například z důvodu použité technologie), je minimální ochranná zóna polovina velikosti logotypu. Pokud není uvedeno jinak, do ochranné zóny logotypu by neměl být umísťován žádný jiný grafický ani typografický prvek Logotyp/ Ochranná zóna Minimální ochranná zóna při umístění logotypu na spad z jedné strany. Minimální ochranná zóna při umístění logotypu na spad ze dvou stran. 13

8 Pro potřebu zmenšování logotypu CPI Group je stanovena minimální velikost 18 mm. Pod tuto hranici by již logotyp neměl být zmenšován, dochází ke zhoršení jeho čitelnosti. Minimální velikost 18 mm 2.0. Logotyp/ Minimální velikost 15

9 Logotyp CPI Group je běžně ve stránce umísťován ve čtvercové síti, která má právě velikost logotypu. Standardně je logotyp situován svou levou stranou na spad stránky. Nejčastěji do horní, nebo spodní třetiny stránky. Při použití formátu na šířku je možné logotyp umísťovat na optický střed výšky stránky. Běžné umístění v layoutu 2.0. Logotyp/ Běžné umístění v layoutu 17

10 Zakázané varianty Deformace Nesprávná barevnost Obrys Průhlednost 2.0. Logotyp/ Zakázané varianty Porušení ochranné zóny Splynutí s pozadím 19

11 Doplňujícím grafický prvkem k logotypu skupiny CPI Group je modrý proužek. Běžně se používá ke zvýraznění dalších důležitých informací na stránce, jako je adresa nebo motto. Ukázkdy použití viz kapitola Merkantilní tiskoviny. Doplňující grafický prvek Modrý proužek má stejnou výšku jako logotyp a šířku nepřesahující 1/4 šířky logotypu (typicky 1/8). x 1/8 x Modrý proužek se typicky umísťuje na protější stranu od logotypu na spad. Nedoporučuje se jej situovat na stejnou stranu jako logotyp. Je možné, umístit jej na stejné místo jako logotyp, ale z druhé strany materiálu (v případě oboustranných materiálů). Modrý proužek se používá pouze v případě, kdy se logotyp situuje na spad Logotyp/ Doplňující grafický prvek 21

12 Skupina CPI Group soustřeďuje v současné době svou činnost do sedmi základních odvětví realitního trhu. Těmi jsou: obchodní prostory (Retail), kancelářské prostory (Offices), hotely a ubytování (Hotels), bydlení (Residence) a logistické prostory a sklady (Logistics & Industry), speciální prostory (Special) a pozemky (Land Bank). Definice barev a segmentů Primární barva Pro oddělení těchto segmentů v komunikaci skupiny byla každému přidělena specifická barva. Tyto barvy jsou doplňkovými barvami skupiny CPI, vždy by měly být používány v souladu s primární barvou, která je jim nadřazena. Je doporučeno používat přímé barvy Pantone vždy, když je to možné. Pantone 303 C C.100 M.11 Y.0 K.74 R.0 G.58 B.86 Barvy segmentů PANTONE 7417 C C.0 M.75 Y.75 K.0 R.232 G.95 B.64 Pantone 279 C C.68 M.34 Y.0 K.0 R.125 G.163 B.210 Pantone 410 C C.0 M.18 Y.21 K.56 R.142 G.126 B.117 Pantone 375 C C.41 M.0 Y.78 K.0 R.173 G.202 B.89 Pantone 143 C C.0 M.35 Y.85 K.0 R.173 G.202 B.89 Pantone 422 C C.0 M.0 Y.0 K.33 R.193 G.192 B.192 Pantone 7465 C C.50 M.0 Y.25 K.0 R.138 G.204 B.202 Retail Offices Hotels Residence Logistics & Industry Special Land bank 3.0. Doplňková barva škála šedé Barevnost/ Definice barev a segmentů 23

13 Firemní motto je doplňující prvek komunikace skupiny CPI Group. V prostoru je umísťován tak, aby nenarušoval ochrannou zónu logotypu, ale zároveň se neztrácel v samotném obsahu materiálu. Vždy je nutné dbát na estetičnost jeho umístění. Motto je vždy nutné sázet firemním písmem Kievit Pro, nejlépe Bold řezem a verzálkami (velkými písmeny). Motto je typicky zalamováno na 2 řádky a jeho celková výška by neměla přesahovat výšku logotypu. Způsoby použití SPACE MEANS OPPORTUNITY 4.0. Motto/ Způsoby použití SPACE MEANS OPPORTUNITY SPACE MEANS OPPORTUNITY SPACE MEANS OPPORTUNITY SPACE MEANS OPPORTUNITY 25

14 Základním písmem skupiny CPI Group je Kievit Pro, který se používá téměř ve všech řezech. Pro titulky se použivají řezy Light a Bold, standardní text je většinou sázen řezy Light a Regular. Jako vyznačovací varianta ve standardním textu se používá řez Medium, popř. Bold. Částečně je možné, jako vyznačovací varianty, použít také Italic a Bold Italic řezy. Tyto řezy jsou však již velmi výrazné, a proto je nutné přistupovat k jejich použití s citem. Není doporučeno používat Italic řezy v nadpisech. Pro psaní číslovek je vhodné nastavit číslovky jako verzálky, jsou pak čitelnější (např. telefonní čísla, adresy, atd.). Doplňkovým písmem pro elektronické dokumenty je Calibri. Základní a doplňkové písmo The quick brown fox jumps over the lazy dog abcdefghijklmnopqrstuvwxyz abcdefghijklmnopqrstuvwxyz The quick brown fox jumps over the lazy dog abcdefghijklmnopqrstuvwxyz abcdefghijklmnopqrstuvwxyz Písmo/ Základní a doplňkové písmo The quick brown fox jumps over the lazy dog abcdefghijklmnopqrstuvwxyz abcdefghijklmnopqrstuvwxyz The quick brown fox jumps over the lazy dog abcdefghijklmnopqrstuvwxyz abcdefghijklmnopqrstuvwxyz The quick brown fox jumps over the lazy dog abcdefghijklmnopqrstuvwxyz abcdefghijklmnopqrstuvwxyz The quick brown fox jumps over the lazy dog abcdefghijklmnopqrstuvwxyz abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

15 Oboustranná vizitka o rozměru 90 x 50 mm s ražbou logotypu. Rubová strana vizitky obsahuje QR kód pro načtení informací z vizitky do mobilního telefonu či tabletu. Vizitka 90 mm Tisk vizitky pomocí 85% K + Pantone (korporátní Pantone 303), papír Anwil Snow White 300g/m 2, ražba logotypu. Pro zachování věrné barevnosti je doporučeno použít UV barvy Merkantilní tiskoviny/ Vizitka 50 mm 20 mm 10 mm 20 mm Jiří Novák Marketing Manager Czech Property Investments, a.s. Václavské náměstí Praha tel.: mob.: fax: Kievit Pro 10 pt Medium Kievit Pro 6 pt Regular Kievit Pro 6,5/8 pt Medium/Regular 29

16 Hlavičkový/dopisní papír s logotypem skupiny prostrem pro vepsání adresy adresáta, která je umístěna tak, aby zapadala do DL obálky s okénkem. V patičce uvedena adresa sídla společnosti a další náležitosti. 46 mm Hlavičkový papír 52 mm 26 mm 26 mm Company Name Dear Sir/Madam Title Name Surname Street Number Post Code City State Dear Mr. Novák, Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed pulvinar leo sed augue tempus, eget consequat purus facilisis. Aliquam leo risus, faucibus vitae pretium at, consequat at nulla. Praesent non dapibus nisi, sit amet interdum dolor. Integer luctus mollis vehicula. Sed nec eros at nulla congue auctor sed id tortor. Cras in lobortis nulla. Nam sagittis tellus eget varius ornare. Proin viverra dolor et est sodales, ut vehicula velit ullamcorper. Vestibulum sit amet lacus quis neque posuere fermentum ut eget lacus. Praesent in bibendum felis. Suspendisse potenti. Etiam sit amet urna felis. Etiam semper lectus augue, a feugiat sem porttitor quis. Vivamus lacinia vel orci et posuere. Aenean vulputate ac metus non varius. Duis dictum diam a augue venenatis, et laoreet purus laoreet. Ut laoreet erat vitae purus ultrices feugiat. Etiam ornare volutpat nisl, sit amet convallis lectus scelerisque in. Proin dui magna, bibendum nec est vitae, dapibus varius magna. Donec aliquam ullamcorper sapien sed consequat. Suspendisse potenti. Mauris aliquet massa ut ornare aliquet. Vivamus euismod ante tortor, fringilla congue justo vulputate sit amet. Etiam ultrices imperdiet orci at semper. Pellentesque at lectus nec arcu tempus laoreet. Nam eu sapien vestibulum, suscipit justo aliquam, ultricies risus. Nulla eleifend at leo bibendum fringilla. Praesent purus felis, tristique convallis mauris id, rutrum gravida velit. Pellentesque volutpat aliquam nulla sed fringilla. Donec porttitor aliquam pellentesque. Mauris porttitor, sapien interdum dapibus euismod, elit sapien vestibulum leo, ut eleifend orci lectus non velit Mauris et urna accumsan, posuere ipsum ut, vestibulum elit. Maecenas lacinia risus et velit mattis hendrerit. Donec vestibulum ligula volutpat, semper mauris sit amet, tempor diam. Nullam gravida scelerisque dui in Praesent in bibendum felis. Suspendisse potenti. Etiam sit amet urna felis. Etiam semper lectus augue, a feugiat sem porttitor quis. Vivamus lacinia vel orci et posuere. Aenean vulputate ac metus non varius. Duis dictum diam a augue venenatis, et laoreet purus laoreet. Ut laoreet erat vitae purus ultrices feugiat. Etiam ornare volutpat nisl, sit amet convallis lectus scelerisque in. Proin dui magna, bibendum nec est vitae, dapibus varius magna. Donec aliquam ullamcorper sapien sed consequat. Suspendisse potenti. Mauris aliquet massa ut ornare aliquet. Vivamus euismod ante tortor, fringilla congue justo vulputate sit amet. Best Regards Jiří Novák CEO Merkantilní tiskoviny/ Hlavičkový papír Czech Property Investments a.s. Václavské náměstí 1601/47, Praha 1 tel.: ,115 fax: web: IČO: DIČ: CZ Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka mm 26 mm 13 mm 31

17 Tato varianta hlavičkového papíru se použivá v případě, kdy není možné použít předtištěnou variantu a je nutné tisknout na kancelářské tiskárně bez spadu. Logotyp je v tomto případě posunut a doplňující modrý proužek úplně odstraněn. 46 mm Hlavičkový papír el. varianta 13 mm 52 mm 26 mm 26 mm Company Name Dear Sir/Madam Title Name Surname Street Number Post Code City State Dear Mr. Novák, Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed pulvinar leo sed augue tempus, eget consequat purus facilisis. Aliquam leo risus, faucibus vitae pretium at, consequat at nulla. Praesent non dapibus nisi, sit amet interdum dolor. Integer luctus mollis vehicula. Sed nec eros at nulla congue auctor sed id tortor. Cras in lobortis nulla. Nam sagittis tellus eget varius ornare. Proin viverra dolor et est sodales, ut vehicula velit ullamcorper. Vestibulum sit amet lacus quis neque posuere fermentum ut eget lacus. Praesent in bibendum felis. Suspendisse potenti. Etiam sit amet urna felis. Etiam semper lectus augue, a feugiat sem porttitor quis. Vivamus lacinia vel orci et posuere. Aenean vulputate ac metus non varius. Duis dictum diam a augue venenatis, et laoreet purus laoreet. Ut laoreet erat vitae purus ultrices feugiat. Etiam ornare volutpat nisl, sit amet convallis lectus scelerisque in. Proin dui magna, bibendum nec est vitae, dapibus varius magna. Donec aliquam ullamcorper sapien sed consequat. Suspendisse potenti. Mauris aliquet massa ut ornare aliquet. Vivamus euismod ante tortor, fringilla congue justo vulputate sit amet. Etiam ultrices imperdiet orci at semper. Pellentesque at lectus nec arcu tempus laoreet. Nam eu sapien vestibulum, suscipit justo aliquam, ultricies risus. Nulla eleifend at leo bibendum fringilla. Praesent purus felis, tristique convallis mauris id, rutrum gravida velit. Pellentesque volutpat aliquam nulla sed fringilla. Donec porttitor aliquam pellentesque. Mauris porttitor, sapien interdum dapibus euismod, elit sapien vestibulum leo, ut eleifend orci lectus non velit Mauris et urna accumsan, posuere ipsum ut, vestibulum elit. Maecenas lacinia risus et velit mattis hendrerit. Donec vestibulum ligula volutpat, semper mauris sit amet, tempor diam. Nullam gravida scelerisque dui in Praesent in bibendum felis. Suspendisse potenti. Etiam sit amet urna felis. Etiam semper lectus augue, a feugiat sem porttitor quis. Vivamus lacinia vel orci et posuere. Aenean vulputate ac metus non varius. Duis dictum diam a augue venenatis, et laoreet purus laoreet. Ut laoreet erat vitae purus ultrices feugiat. Etiam ornare volutpat nisl, sit amet convallis lectus scelerisque in. Proin dui magna, bibendum nec est vitae, dapibus varius magna. Donec aliquam ullamcorper sapien sed consequat. Suspendisse potenti. Mauris aliquet massa ut ornare aliquet. Vivamus euismod ante tortor, fringilla congue justo vulputate sit amet. Merkantilní tiskoviny/ Hlavičkový papír el. varianta Best Regards Jiří Novák CEO Czech Property Investments a.s. Václavské náměstí 1601/47, Praha 1 tel.: ,115 fax: web: IČO: DIČ: CZ Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka mm 33

18 Obálka o rozměru 220 x 110 mm s okénkem. Oboustranný tisk Pantone 303 (1/1). Obálka DL Z přední strany tisk motta skupiny. 20 mm 20 mm mm Merkantilní tiskoviny/ Obálka DL 10 mm 20 mm 20 mm 10 mm 35

19 Obálka o rozměru 324 x 229 mm bez okénka. Oboustranný tisk Pantone 303 (1/1). Obálka C4 Z přední strany tisk motta skupiny. 30 mm 15 mm 30 mm 30 mm 6.0. Merkantilní tiskoviny/ Obálka C mm 45 mm 30 mm 15 mm 37

20 Obálka o rozměru 229 x 162 mm bez okénka. Oboustranný tisk Pantone 303 (1/1). Obálka C5 Z přední strany tisk motta skupiny. 25 mm 25 mm 25 mm 6.0. Merkantilní tiskoviny/ Obálka C5 12,5 mm 12,5 mm 25 mm 25 mm 12,5 mm 39

21 Oboustranně potištěná DL karta (210 x 99 mm). Z přední strany tisk firemního motta a logotypu. Ze zadní strany prostor pro vepsání osobního vzkazu. Tisk 1/1 (Pantone 303). Komplimentka Papír Anwil Snow White 300g/m 2. Pro zachování věrné barevnosti je doporučeno použít UV barvy. 25 mm 30 mm 14 mm 3,5 mm SPACE MEANS OPPORTUNITY 25 mm ,5 mm Merkantilní tiskoviny/ Komplimentka 25 mm 12,5 mm 12,5 mm 41

22 Firemní desky pro obsah do formátu A4 s výsekem pro uchycení vizitky. Na přední straně tisk a ražba logotypu a ražba sloganu. Na zadní straně tisk webové adresy. Tisk 1/0 (Pantone 303) a ražba. Firemní desky Papír Anwil Snow White pro běžné použití, Courious Silver pro exkluzivnější použití. Pro zachování věrné barevnosti je doporučeno použít UV barvy SPACE MEANS OPPORTUNITY 70 mm 35 mm 35 mm Merkantilní tiskoviny/ Firemní desky 507 mm ražba výsek ryl PANTONE 303 C 17,5 mm 43

23 Razítko 59 mm Czech Property Investments, a.s. Václavské náměstí 1601/ Praha 1 IČ: DIČ: CZ mm 6.0. Merkantilní tiskoviny/ Razítko Standardní razítko 59 x 23 mm, modrá barva. 45

24 Firemní Power Point prezentace je dělena na dvě základní části. Obecnou firemní část, která je laděna do základní firemní barvy. V této části prezentace by měly být prezentovány informace související s celou CPI Group. PPT prezentace Druhá část prezentace je segmentová, barevně laděna podle jednotlivých segmentů (Retail, Office, Hotels, Residence, Logistic & Industry, Special, Land Bank). V PPT prezentacích se používá zástupné písmo Calibri, aby bylo zaručeno správné zobrazení prezentace na všech zařízeních a počítačích Elektronické dokumenty/ PPT prezentace Úvodní stránka 2. Obecná předělová stránka 3. Závěrečná stránka 47

25 PPT prezentace PPT prezentace Obsahová stránka 5. Obecná stránka s grafem a tabulkou 6. Obecná stránka s grafem a popiskem 7. Předělová stránka segmentu 8. Obsahová stránka segmentu 49

26 Ukázka ového podpisu zaměstnanců. Podpis je nutné sázet zástupným písmem Calibri, aby bylo zaručeno jeho správné zobrazení na všech zařízeních. ový podpis 80 px 40 px 7.0. Elektronické dokumenty/ ový podpis 51

27 Ukázka použití vizuálního stylu na plakáty, které mohou být použity v interiéru budov (na chodbách, v zasedacích místnostech). Interiér Plakáty používají standardní A formát (A1, A2, A3,...). NAME OF THE PROJECT Location: Xxxxxxxxx Description: Xxxxxxxxx Total office area: XXXX m Informační design/ Navigace x x/2 x/2 NAME OF THE PROJECT Location: Xxxxxxxxx Description: Xxxxxxxxx Total office area: XXXX m

28 Ukázka použití vizuálního stylu na navigační prvky v interiéru budov. Skutečné rozměry je vždy nutné přizpůsobit konkrétní situaci. Interiér 100 mm 100 mm 100 mm SALES AND LEASE DEPARTMENT Ing. Kateřina Nováková Bc. Iveta Prokešová, Dis. Mgr. Jarmila Františková, Msc. 8 mm mm Informační design/ Navigace Cedulka k označení dveří (200 x 100 mm). 55

29 Ukázka použití vizuálního stylu na navigační prvky v interiéru budov. Skutečné rozměry je vždy nutné přizpůsobit konkrétní situaci. Interiér 200 mm 20 mm 1. FLOOR SALES DEPARTMENT Lorem ipsum LEASE DEPARTMENT Lorem ipsum 20 mm 20 mm 2. FLOOR SALES DEPARTMENT Lorem ipsum LEASE DEPARTMENT Lorem ipsum PATRO SALES DEPARTMENT Lorem ipsum LEASE DEPARTMENT Lorem ipsum Informační design/ Navigace Navigační cedule (200 x 600 mm). 57

30 Ukázka použití vizuálního stylu na navigační prvky v exteriéru. Skutečné rozměry je vždy nutné přizpůsobit konkrétní situaci. Exteriér 200 mm 200 mm 200 mm LONGIN BUSINESS CENTER Na Rybníčku 1329/5 Praha 2 16 mm mm Informační design/ Navigace Navigační cedule (400 x 200 mm). 59

31 Ukázka použití vizuálního stylu na navigační prvky v exteriéru. Skutečné rozměry je vždy nutné přizpůsobit konkrétní situaci. Exteriér 8.0. Informační design/ Navigace Navigační totem. 61

32 Ukázka použití vizuálního stylu na reklamní předměty. Je možné použít, jak logo, tak motto CPI Group, vždy záleží na konkrétním použití a technologii (sítotisk, tampónový tísk nebo třeba gravírování). Možné příklady 9.0. Reklamní předměty Ukázka gravírování na psací potřeby. 63

33 Možné příklady Možné příklady Ukázka tampónového tisku/sítotisku. Ukázka tampónového tisku/sítotisku. 65

34

Grafický manuál značky OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE. prosinec 2008

Grafický manuál značky OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE. prosinec 2008 Grafický manuál značky OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE prosinec 2008 Úvod Tento grafický manuál pro použití loga a vizuální identity je důležitým dokumentem pro Řídicí orgán Operačního programu Podnikání

Více

Obsah 1. LOGO... 1 1.1 Základní varianta...1 1.2 Barevné varianty...2 1.3 Ochranná zóna a minimální velikost...3 1.4 Zakázaná použití...

Obsah 1. LOGO... 1 1.1 Základní varianta...1 1.2 Barevné varianty...2 1.3 Ochranná zóna a minimální velikost...3 1.4 Zakázaná použití... Logomanuál Obsah 1. LOGO... 1 1.1 Základní varianta...1 1.2 Barevné varianty...2 1.3 Ochranná zóna a minimální velikost...3 1.4 Zakázaná použití...4 2. BARVY... 5 2.1 Hlavní a doplňkové barvy...5 3. PÍSMO...

Více

Šablona ročníkové práce Ročníková práce

Šablona ročníkové práce Ročníková práce Křejpského 1501/12a, Praha 4 Opatov Ročníková práce JMÉNO AUTORA: Jiří Procházka VEDOUCÍ PRÁCE: Doc. PhDr. Jan Učitel, CSc. PRAHA 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval/-a samostatně

Více

Příloha č. 05. Jednotný vizuální styl ČSÚ

Příloha č. 05. Jednotný vizuální styl ČSÚ Název projektu: Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR Příjemce: Česká republika Český statistický úřad Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06396

Více

O BSAH LOGOMANUÁL FOND DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ I PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE MINISTERSTVA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ I DUBEN 2012

O BSAH LOGOMANUÁL FOND DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ I PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE MINISTERSTVA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ I DUBEN 2012 L OGOMANUÁL 2 O BSAH Základní prvky 3 Logo 4 Explikace 5 2 Ochranná zóna 6 3 Základní barevné provedení loga 7 4 Černobílé provedení loga 8 5 Ukázky použití loga 9 6 Velikosti 0 7 Nesprávné použití 8 Logo

Více

Grafický manuál značky a vizuálního stylu Akademie věd České republiky

Grafický manuál značky a vizuálního stylu Akademie věd České republiky Grafický manuál značky a vizuálního stylu Akademie věd České republiky 2 Úvodní slovo 1 Značka 1.1 Název instituce 1.2 Základní barevné provedení 1.3 Základní negativní provedení 1.4 Černobílé pozitivní

Více

Grafický manuál logotypu

Grafický manuál logotypu Grafický manuál logotypu Obsah 0 0 0 0 0 Jednotný vizuální styl Logotyp společnosti Logotyp, barva značky a dodatkové barvy Konstrukce logotypu společnosti Ochranný prostor a minimální velikost logotypu

Více

Nux s.r.o. GRAFICKÝ MANUÁL SPOLEÈNOSTI

Nux s.r.o. GRAFICKÝ MANUÁL SPOLEÈNOSTI GRAFICKÝ MANUÁL SPOLEÈNOSTI Nu s.r.o. OBSAH A LOGOTYP C PÍSMA, BAREVNOST, GRAFICKÉ PRVKY Barevná a èernobílá podoba Písma Konstrukce logotypu Barevnost Minimální doporuèená velikost Grafické motivy Pøíklady

Více

značka proporční schéma na čtvercové síti značka ochranná zóna značky značka základní barevné provedení značka vzorník základních barev

značka proporční schéma na čtvercové síti značka ochranná zóna značky značka základní barevné provedení značka vzorník základních barev Jednotný vizuální styl Národního památkového ústavu slouží k jeho vnitřní i vnější prezentaci. Koncepce vizuální komunikace se opírá o základní prvky, kterými jsou logo, písmo a barevnost. Jejich podoba,

Více

o nás Působíme v oblasti marketingu, reklamy, tisku a propagace.

o nás Působíme v oblasti marketingu, reklamy, tisku a propagace. o nás Jsme mladé a stále se dynamicky rozvíjející studio, vyčnívající především přístupem ke klientovi, kreativním a zásadně individuálním řešením jednotlivých zakázek či služeb. Působíme v oblasti marketingu,

Více

Manuál vizuálního stylu Flower Lover

Manuál vizuálního stylu Flower Lover Manuál vizuálního stylu Flower Lover Manuál vizuálního stylu Flower Lover flower lover manuál vizuálního stylu 4 Obsah Základní podoba logotypu...5 Logotyp...6 Symbol značky...7 Symbol a logotyp vzájemné

Více

CO JE TO OPERAČNÍ PROGRAM DOPRAVA?

CO JE TO OPERAČNÍ PROGRAM DOPRAVA? CO JE TO OPERAČNÍ PROGRAM DOPRAVA? Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus quis turpis consequat odio ultrices lobortis. Aenean in sapien vitae ligula euismod consectetur ut

Více

A/ ZÁKLADNÍ PRAVIDLA 1/ LOGOTYP A JEHO DEFINICE LOGOTYP I.E.S. A JEHO DEFINICE 2/ BARVY 3/ FOTOGRAFIE

A/ ZÁKLADNÍ PRAVIDLA 1/ LOGOTYP A JEHO DEFINICE LOGOTYP I.E.S. A JEHO DEFINICE 2/ BARVY 3/ FOTOGRAFIE GUIDELINE ÚVOD PÁR SLOV ÚVODEM GUIDELINE je návod jak nakládat s grafickými komunikačními prostředky (logotyp, písmo atd.). Je to závazný, ucelený soubor grafických a corporátních prvků pro nakládání s

Více

non pvc GRAFICKÝ MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU PRODUKTOVÁ LOGA NON PVC SEGMENTY

non pvc GRAFICKÝ MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU PRODUKTOVÁ LOGA NON PVC SEGMENTY non pvc GRAFICKÝ MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU PRODUKTOVÁ LOGA OBSAH 1. ÚVOD 1.01 Jednotný vizuální styl a užití manuálu 2. ZNAČKA 2.01 Základní použití produktové značky + claim 2.02 Rozšířené použití

Více

VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Označení dokumentu: Metodický pokyn Zkratka označení dokumentu: PEDAG_PM_BP_2011_001 Název dokumentu: BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Platnost od: 17.5.2012 Vlastník procesu: Prorektor Působnost dokumentu: Zpracoval:

Více

GRAFICKÝ MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU PRODUKTOVÁ LOGA PODLAHOVINY

GRAFICKÝ MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU PRODUKTOVÁ LOGA PODLAHOVINY GRAFICKÝ MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU PRODUKTOVÁ LOGA OBSAH 1. ÚVOD 1.01 Jednotný vizuální styl a užití manuálu 2. ZNAČKA 2.01 Základní použití produktové značky + claim 2.02 Základní barevné provedení

Více

Zapojení zaměstnancŧ ČP do vzniku nové ČP a okolnosti vzniku. Veronika Hášová Česká pojišťovna

Zapojení zaměstnancŧ ČP do vzniku nové ČP a okolnosti vzniku. Veronika Hášová Česká pojišťovna 1 Zapojení zaměstnancŧ ČP do vzniku nové ČP a okolnosti vzniku Veronika Hášová Česká pojišťovna 2 Content July 2011: where we have started High level plan Team Execution Marketing HR Internal communication

Více

Západočeská univerzita v Plzni. Ústav umění a designu. Diplomová práce VIZUÁLNÍ IDENTITA EXISTUJÍCÍHO SUBJEKTU. Michal Ocilka

Západočeská univerzita v Plzni. Ústav umění a designu. Diplomová práce VIZUÁLNÍ IDENTITA EXISTUJÍCÍHO SUBJEKTU. Michal Ocilka Západočeská univerzita v Plzni Ústav umění a designu Diplomová práce VIZUÁLNÍ IDENTITA EXISTUJÍCÍHO SUBJEKTU Michal Ocilka Plzeň 2013 4 Západočeská univerzita v Plzni Ústav umění a designu Oddělení designu

Více

Corporate Identity Akcidenční tiskoviny

Corporate Identity Akcidenční tiskoviny Akcidenční tiskoviny Logotyp /01 základní varianta loga Logotyp Logotyp CPI Group se skládá ze dvou různobarevných stejně velkých čtverců, které na sebe vodorovně navazují. Barevné složení Pantone: CMYK:

Více

Průvodce použitím loga

Průvodce použitím loga Průvodce použitím loga 1 Obsah 3 5 6 7 8 9 Vážení partneři, vážení spolupracovníci, Průvodce použitím loga objasňuje nejdůležitější pravidla pro zacházení se symbolem, který tovří základní pilíř vizuální

Více

Grafický manuál značky ELI Beamlines

Grafický manuál značky ELI Beamlines Grafický manuál značky ELI Beamlines Obsah Úvod....4 Základní barevná verze loga....6 Černobílá verze loga...8 Zakázané tvarové a barevné varianty loga.... 10 Konstrukce a ochranná zóna loga... 12 Minimální

Více

MANUÁL KORPORÁTNÍ IDENTITY DIAKONIE ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ

MANUÁL KORPORÁTNÍ IDENTITY DIAKONIE ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ MANUÁL KORPORÁTNÍ IDENTITY DIAKONIE ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ Letos to bude 150 let, co krabčický evangelický farář Václav Šubrt založil první stacionář pro děti. V loňském roce jsme si připomněli

Více

HODNOCENÍ. systémová příručka pro hodnocení žáků v aplikaci Iskola.cz

HODNOCENÍ. systémová příručka pro hodnocení žáků v aplikaci Iskola.cz příručka 3 HODNOCENÍ systémová příručka pro hodnocení žáků v aplikaci Iskola.cz Každá příručka obsahuje informace k modulu, jehož název je uveden v záhlaví. Každý modul má svou příručku. Příručky jsou

Více

Centrum vzdělávání všem design manual. Corporate design manual je souborem závazných pravidel a doporučení pro užití logotypu Centra vzdělávání všem.

Centrum vzdělávání všem design manual. Corporate design manual je souborem závazných pravidel a doporučení pro užití logotypu Centra vzdělávání všem. design manual Corporate design manual je souborem závazných pravidel a doporučení pro užití logotypu Centra vzdělávání všem. Pro přímou reprodukci nepoužívejte jako předlohy prvky vytištěné z tohoto manuálu.

Více

Pantone 188 / C 0 M 79 Y 65 K 47 / R 149 G 56 B 49. Pantone Black / C 0 M 0 Y 0 K 100 / R 26 G 23 B 27

Pantone 188 / C 0 M 79 Y 65 K 47 / R 149 G 56 B 49. Pantone Black / C 0 M 0 Y 0 K 100 / R 26 G 23 B 27 GRAFICKÝ LOGOMANUÁL OBSAH Grafický logomanuál Práce s logotypem barevnost 3 Základní písmo jednotného vizuálního stylu a doplňkové písmo 4 Logo Oblastní galerie Liberec 5 Logo Oblastní galerie Liberec

Více

CORPORATE DESIGN MANUAL

CORPORATE DESIGN MANUAL CORPORATE DESIGN MANUAL OBSAH Úvodní slovo a specifi kace značky Specifi kace logotypu Kodifi kace barevnosti Firemní písmo Aplikace značky na fi remních tiskovinách Značení fi remních vozidel Reklamní

Více

Manuál. společnosti QCM, s.r.o. jednotného vizuálního stylu. Manuál jednotného vizuálního stylu společnosti QCM, s.r.o

Manuál. společnosti QCM, s.r.o. jednotného vizuálního stylu. Manuál jednotného vizuálního stylu společnosti QCM, s.r.o Webové aplikace a design Tvorba a správa webového obsahu Linux prodej, podpora, řešení Network management & IT security Manuál jednotného vizuálního stylu společnosti QCM, s.r.o. QCM, s.r.o. Rybkova 1,

Více

grafický manuál /logotyp/

grafický manuál /logotyp/ grafický manuál /logotyp/ Konstrukce standardního logoznaku Síťový rozkres Ukázka standardního logoznaku a jeho postavení ve čtvercové síti. Síť ukazuje kompozici logoznaku Thermal. Ve výjimečných případech

Více

HTML aneb jak psát webové stránky. HyperText Markup Language (HTML) je doslova přeloženo značkovací jazyk pro hypertext.

HTML aneb jak psát webové stránky. HyperText Markup Language (HTML) je doslova přeloženo značkovací jazyk pro hypertext. HTML aneb jak psát webové stránky 1. Historie HTML a souvislost s Internetem Historie HyperText Markup Language (HTML) je doslova přeloženo značkovací jazyk pro hypertext. V roce 1980, fyzik CERNu Tim

Více

Corporate identity 1

Corporate identity 1 Corporate identity 1 obsah Logomanuál Designmanuál Logomanuál Definice logotypu 4 Základní barevnost logotypu 5 Barevné varianty logotypu 6 Brevné varianty logotypu doplňkové 7 Použití logotypu na pozadí

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu

Manuál jednotného vizuálního stylu Manuál jednotného vizuálního stylu OBSAH 2 1. ÚVOD 1.01 Jednotný vizuální styl 1.02 Funkce a užití manuálu 2. ZNAČKA 2.01 Jméno instituce 2.02 Základní barevné provedení 2.03 Černobílé provedení 2.04 Jazykové

Více

EXPERIMENT. dnes večer. zpravodaj. I / 2011 47. Mezinárodního festivalu poezie. čtvrtek 10.11. filozofická bitva pohlaví

EXPERIMENT. dnes večer. zpravodaj. I / 2011 47. Mezinárodního festivalu poezie. čtvrtek 10.11. filozofická bitva pohlaví zpravodaj I / 2011 47. Mezinárodního festivalu poezie čtvrtek 10.11. dnes večer EXPERIMENT filozofická bitva pohlaví Co bylo dřív, vejce, nebo slepice? A co kohout? Kdo koho vlastně svedl, Eva Adama, či

Více

GRAFICKÝ LOGO MANUÁL

GRAFICKÝ LOGO MANUÁL GRAFICKÝ LOGO MANUÁL OBSAH Základní varianta loga logo 01 4 Základní varianta loga doplněná o slogan logo 02 5 Inverzní barevná varianta loga logo 01 6 Monochromatická varianta loga doplněná o slogan logo

Více

manuál jednotného vizuálního stylu

manuál jednotného vizuálního stylu manuál jednotného vizuálního stylu 1 značka 1 značka Barevné pozitivní provedení 1.1 Grafickou podobu značky tvoří kresebně upravené litery bezpatkového polotučného písma. Upravený nápis ANECT tím neztrácí

Více

Grafický manuál SAZKA 1. Grafický manuál

Grafický manuál SAZKA 1. Grafický manuál Grafický manuál SAZKA 1 Grafický manuál obsah obsah 3 Úvod 5 1.00 logotyp sazka 7 1.01 primární horizontální barevný logotyp 8 1.02 konstrukce horizontálního barevného logotypu 9 1.03 primární vertikální

Více

SVAZU LÉČEBNÝCH L ÁZNÍ ČE SKÉ R EPUBLIKY

SVAZU LÉČEBNÝCH L ÁZNÍ ČE SKÉ R EPUBLIKY G r a fi c k ý m a n u á l l o g o t y p u SVAZU LÉČEBNÝCH L ÁZNÍ ČE SKÉ R EPUBLIKY OBSAH KAPITOLA 1. LOGOTYP 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 Plnobarevná varianta logotypu Logotyp na barevném pozadí Negativní

Více

Internetové publikování

Internetové publikování Internetové publikování Doc. Ing. Petr Zámostný, Z Ph.D. místnost: A-72aA tel.: 4222, 4167 (sekretari( sekretariát ústavu 111) e-mail: petr.zamostny@vscht vscht.czcz Internetové publikování Webdesign Design

Více

Značka společnosti MORA

Značka společnosti MORA Design Manuál 2011 Značka společnosti MORA 2 Za jednu z hlavních součástí firemní identity je považován její design neboli jednotný vizuální styl. Základním stavebním kamenem tohoto vizuálního stylu je

Více

VIZUÁLNÍ ST YL. VŠB-TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky

VIZUÁLNÍ ST YL. VŠB-TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky VIZUÁLNÍ ST YL VŠB-TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky vizuální styl grafický prvek Vizuální styl VŠB-TU Ostrava Fakulty Elektrotechniky a Informatiky (dále jen FEI) je vytvářen vzájemným

Více

Logomanuál REDA. autor: Pilot, v.o.s., Šeránkova 4, 616 00 Brno

Logomanuál REDA. autor: Pilot, v.o.s., Šeránkova 4, 616 00 Brno Logomanuál REDA autor: Pilot, v.o.s., Šeránkova 4, 616 00 Brno definice značky Písmový standart REDA vychází z písma Eurostile. Je doplněn grafickým symbolem stylizace podtržení / zvýraznění v červené

Více

ZNAK A VLAJKA MĚSTA 3

ZNAK A VLAJKA MĚSTA 3 Grafický manuál ZNAK A VLAJKA MĚSTA 3 Používání znaku a vlajky města Zábřeh upravuje Obecně závazná vyhláška města Zábřehč. 3/2005 o znaku a vlajce města Zábřeh a jejich užívání. Znak města bude používán

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu skupiny TUkas

Manuál jednotného vizuálního stylu skupiny TUkas Manuál jednotného vizuálního stylu skupiny TUkas Jednotný vizuální styl Jednotné a správné dodržování pravidel firemní identity spoluvytváří image společnosti a tím posiluje vnímání hodnot a funkcí, které

Více

1. LOGO MĚSTA 3. MERKANTILNÍ TISKOVINY

1. LOGO MĚSTA 3. MERKANTILNÍ TISKOVINY Design manuál OBSAH 1. LOGO MĚSTA 1.1 LOGO Velikost loga Konstrukce loga Ochranná zóna 1.2 BAREVNOST LOGA Logo na základním barevném podkladu Logo na různobarevném podkladu 1.3 ZAKÁZANÉ VARIANTY LOGA 1.4

Více

Grafický manuál. společnosti Teplárna České Budějovice, a. s.

Grafický manuál. společnosti Teplárna České Budějovice, a. s. Grafický manuál společnosti Teplárna České Budějovice, a. s. Platnost od 2013 Úvod Grafický manuál je souborný materiál definující základní grafické konstanty firemního designu a jejich správné použití.

Více

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU NEON TV

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU NEON TV MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU NEON TV Tento grafický manuál specifikuje a vymezuje použití základních prvků vizuální komunikace pro dodržení jednoty vizuální prezentace NEON TV. X Y LOGO NEON TV -

Více

OBSAH. Logomanuál. Logo. Úvod

OBSAH. Logomanuál. Logo. Úvod MANUÁL v. 1.1 2014 OBSAH Logomanuál Úvod... 3 Logo Základní verze logotypu... 4 Logotyp bez claimu... 5 Varianta ve stupních šedi (monochrom)... 6 Černobílá varianta... 7 Negativní černá varianta... 8

Více

Manuál korporátní identity. Corporate Identity Design

Manuál korporátní identity. Corporate Identity Design / Manuál korporátní identity Corporate Identity Design 2 / Obsah 3 / Předmluva 4 / Barevné varianty logotypu 5 / Firemní barvy 6 / Konstrukce logotypu 7 / Ochranná zóna logotypu 8 / Nepovolené použití

Více

LOGO MANUÁL STŘEDNÍ MORAVA TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ

LOGO MANUÁL STŘEDNÍ MORAVA TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ LOGO MANUÁL STŘEDNÍ MORAVA TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Úvod Destination identity turistického regionu Střední Morava Logo turistického regionu Střední Morava vychází z dlouhodobých

Více

Brněnské komunikace Design Manual 2015

Brněnské komunikace Design Manual 2015 Brněnské komunikace Design Manual 2015 0.0 OBSAH DESIGN MANUÁLU 1.0 Úvod - představení jednotného stylu 2.0 Logotyp - základní provedení - negativní provedení - černobílé provedení - ochranná zóna značky

Více

Grafický manuál logotypu BONTONFILM a BONTONFILM Promotions

Grafický manuál logotypu BONTONFILM a BONTONFILM Promotions Grafický manuál logotypu BONTONFILM a BONTONFILM Promotions 2 Grafický manuál ke značce BONTONFILM a BONTONFILM Promotions CO JE GRAFICKÝ MANUÁL Grafický manuál (G. M.) je nedílnou součástí jednotného

Více

GRAFICKÝ MANUÁL. International Student Club CTU in Prague o.s. autorka: Julie Dürrová, 20. března 2010 kontakt: julie.durrova@gmail.

GRAFICKÝ MANUÁL. International Student Club CTU in Prague o.s. autorka: Julie Dürrová, 20. března 2010 kontakt: julie.durrova@gmail. GRAFICKÝ MANUÁL International Student Club CTU in Prague o.s. autorka: Julie Dürrová, 20. března 2010 kontakt: julie.durrova@gmail.com obsah úvod 02 smysl grafického manuálu 02 slovo na úvod 03 poděkování

Více

Design manual. KOVOSVIT MAS, a.s.

Design manual. KOVOSVIT MAS, a.s. Design manual KOVOSVIT MAS, a.s. Obsah 04 ÚVOD 06 13 ZNAČKA KOVOSVIT MAS 14 23 ZNAČKA MTE KOVOSVIT MAS 24 26 PÍSMO 28 29 GRAFICKÝ PRVEK 30 49 PŘÍKLADY TISKOVIN 50 51 POWER POINT 52 54 E MAIL SIGNATURE

Více

Grafika a grafický design. Internetové publikování

Grafika a grafický design. Internetové publikování Grafika a grafický design Internetové publikování Design stránky Grafický design první dojem, rychlost stahování Struktura stránek navigace, rozvržení plochy Volba informací okruh čtenářů Syntaktická správnost,

Více

ÚVOD. Skryté písmeno b v mozaice.

ÚVOD. Skryté písmeno b v mozaice. ÚVOD Jak víte, ve spolupráci se studiem BinaryBros jsme se rozhodli k důležitému kroku. Zmodernizovat naší prezentaci na veřejnosti a sjednotit náš vzhled. Nejde nám jen o zviditelnění dlouholeté, tradiční

Více

design manuál e21 energy21

design manuál e21 energy21 design manuál e21 energy21 obsah 1. Úvod 7. doplňkové firemní písmo 2. vizitka energy21 8. vizitka e21 3. dopisní papír energy21 9. dopisní papír e21 4. obálka energy21 10. obálka e21 5. kartička s pozdravem

Více

Jednotný firemní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností.

Jednotný firemní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností. GRAFICKÝ MANUÁL Jednotný firemní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností. Podoba firemního stylu vychází z vystupování a chování společnosti navenek a spoluvytváří její identitu. Dobrý

Více

GRAFICKÝ MANUÁL STUDENTSKÁ OBEC FAKULTY ARCHITEKTURY

GRAFICKÝ MANUÁL STUDENTSKÁ OBEC FAKULTY ARCHITEKTURY GRAFICKÝ MANUÁL Grafický symbol loga Studentské obce fakulty architektury znázorňuje její funkci. Čtverce v symbolu představují studenty, jež obec hájí. Barevnost čtverců pak charakterizuje různorodost

Více

design manuál CSS spedition Autor: Pilot, v. o. s. design studio, www.pilot.cz CSS spedition // design logomanuál

design manuál CSS spedition Autor: Pilot, v. o. s. design studio, www.pilot.cz CSS spedition // design logomanuál design manuál CSS spedition Autor: Pilot, v. o. s. design studio, www.pilot.cz CSS spedition // design logomanuál značka Tato značka je základem jednotné grafické prezentace společnosti CSS spedition.

Více

Jednotný fi remní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností.

Jednotný fi remní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností. GRAFICKÝ MANUÁL Jednotný fi remní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností. Podoba fi remního stylu vychází z vystupování a chování společnosti navenek a spoluvytváří její identitu.

Více

Logomanuál značky OldanyGroup

Logomanuál značky OldanyGroup Logomanuál značky OldanyGroup Obsah Úvod Základní varianta značky Základní varianta značky s dovětkem Doplňková varianta značky Doplňková varianta značky s dovětkem Inverzní verze značky Ochranný prostor

Více

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Manuál firemní identity - část první LOGOMANUÁL

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Manuál firemní identity - část první LOGOMANUÁL Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Manuál firemní identity - část první LOGOMANUÁL LOGOMANUÁL - OBSAH Obsah 01 O logotypu 02 Logotyp L01A 03 Logotyp L01B 04 Logotyp L01C 05 Logotyp L02A 06 Logotyp L02B

Více

MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU. projekt Recyklohraní

MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU. projekt Recyklohraní MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU projekt Recyklohraní úvod Jednotný vizuální styl je způsob komunikace projektu s veřejností. Podoba stylu vytváří jeho identitu. Dobrý vizuální styl zvyšuje povědomí o existenci

Více

grafický logomanuál značky Jolie s

grafický logomanuál značky Jolie s grafický logomanuál značky Jolie s obsah 13-14 15 1. značka 1.1 barevné provedení značky 1 idea značky: ~jedná se o logotyp k obchodu s dámskou módou, takže jsem volila lehký, ale živý styl, který upoutá

Více

Grafický manuál značky. DY-THA rail

Grafický manuál značky. DY-THA rail Grafický manuál značky DY-THA rail Obsah Úvod 1 Značka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 Černobílá pozitivní varianta 2.3 Černobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice a

Více

Jak vizuálně komunikovat

Jak vizuálně komunikovat Jak vizuálně komunikovat 1 CONCEPT Svět který je propojen digitální komunikací se odráží ve tvaru loga. Země se tak stala jedním z klíčívých inspiračních momentů Vše dokonalé je kruhové. Lépe než co jiného

Více

PREZENTACE PROJEKTU PROJEKTU

PREZENTACE PROJEKTU PROJEKTU PREZENTACE PROJEKTU PROJEKTU PREZENTACE O projektu O projektu Villa City View představuje nadčasové bydlení v moderním rezidenčním domě komorního charakteru. Projekt je umístěn ve vilové čtvrti Dívčí

Více

Barevné specifikace logotypu MŽP. Ministerstvo životního prostředí České republiky

Barevné specifikace logotypu MŽP. Ministerstvo životního prostředí České republiky Barevné specifikace logotypu MŽP Použití logotypu MŽP STANDARD Základní varianta loga je tvořena třemi vodorovnými pruhy, které odkazují na trikolóru (státní symboliku ČR). Bílá, červená a modrá barva

Více

Firemní identitou (corporate identity) se rozumí jednotný projev společnosti (instituce) jak

Firemní identitou (corporate identity) se rozumí jednotný projev společnosti (instituce) jak G R A F I C K Ý M A N U Á L C O R P O R A T E I D E N T I T Y 2 0 0 8 1 úvod J E D N O T N Ý V I Z U Á L N Í S T Y L 1 / 0 1 Jednotný firemní styl patří mezi hlavní prostředky vyjádření firemní identity.

Více

Logo čsop kytkopták. základní verze loga: pravidla používání

Logo čsop kytkopták. základní verze loga: pravidla používání kytkopták základní verze loga: pravidla používání Základní verze loga se skládá z piktogramu ( kytkopták ) a názvu organizace, který je umístěn do půlkruhu ve spodní části loga. Oko ptáčka je tvořeno jedním

Více

jednotného vizuálního stylu TIMO s. r. o., Drahobejlova 27, Praha 9, 190 00, IČO: 45276773, DIČ: CZ45276773, www.timo.cz

jednotného vizuálního stylu TIMO s. r. o., Drahobejlova 27, Praha 9, 190 00, IČO: 45276773, DIČ: CZ45276773, www.timo.cz LOGO manuál jednotného vizuálního stylu TIMO s. r. o., Drahobejlova 27, Praha 9, 190 00, IČO: 45276773, DIČ: CZ45276773, www.timo.cz Obsah 03 Symbolika značky 04 Barevné pozitivní provedení značky 05 Barevené

Více

Grafický manuál logotypu

Grafický manuál logotypu Grafický manuál logotypu Preambule Našim cílem je dosáhnout jednotné vizuální komunikace společnosti AQUA PROCON s.r.o. jako důležité součásti firemní identity. Dodržováním podmínek a pravidel předepsaných

Více

GRAFICKÝ MANUÁL. www.bodybasics.cz

GRAFICKÝ MANUÁL. www.bodybasics.cz GRAFICKÝ MANUÁL OBSAH BODY BASICS s.r.o. Nad Zlíchovem 358/13 152 00 Praha-Hlubočepy Telefon: +420 281 863 463 Fax: +420 281 864 142 E-mail: info@body-basics.info 1/ LOGOTYP - základní varianta log otypu

Více

Úvod. 2. Logotyp BAŤŮV KANÁL je určen pro externí i interní komunikaci.

Úvod. 2. Logotyp BAŤŮV KANÁL je určen pro externí i interní komunikaci. 2011 Úvod 1. Logotyp BAŤŮV KANÁL je tvořen grafickým symbolem a textem. Je základním prvkem jednotného vizuálního stylu organizace. Tento grafický manuál určuje a stanovuje základní pravidla používání

Více

CORPORATE IDENTITY MANUAL

CORPORATE IDENTITY MANUAL CORPORATE IDENTITY MANUAL BEST SOLUTIONS FOR YOUR BUSINESS 1 Obsah Značka... 1 Užití značky v textu ve slovní podobě... 1.1 Umístění na síti... 1.2 Konstrukce... 1.3 Ochranný prostor... 1.4 Minimální rozměry...

Více

Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk

Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk» Manuál vizuální identity SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk ÚVODEM» ÚVODEM Školní rok 2012/2013 je rokem změn v zájmovém

Více

ver. 1.4 Stručný grafický manuál značky IMG

ver. 1.4 Stručný grafický manuál značky IMG ver. 1.4 Stručný grafický manuál značky IMG Obsah Obsah.................................................................. 2 Úvod................................................................... 3 Logotyp

Více

V I R K L I S A G E N C Y L O G O M A N U A L

V I R K L I S A G E N C Y L O G O M A N U A L V I R K L I S A G E N C Y L O G O M A N U A L 1 Úvod Grafický manuál je souborný materiál definující základní grafické konstanty firemního designu a jejich správné použití. Grafický manuál společnosti

Více

corporate design manual

corporate design manual corporate design manual obsah úvod 3 logotyp 4 základní logotyp 4 jednobarevné varianty logotypu 4 konstrukce základního logotypu 5 minimální velikost logotypu 5 ochranný prostor logotypu 6 zakázané varianty

Více

GRAFICKÝ MANUÁL Bílí Tygři Liberec, s.r.o.

GRAFICKÝ MANUÁL Bílí Tygři Liberec, s.r.o. GRAFICKÝ MANUÁL Bílí Tygři Liberec, s.r.o. Jeronýmova 494/20, PSČ 460 07 Telefon: 488 048 333 FAX: 488 048 335 www.hcbilitygri.cz klub@hcbilitygri.cz úvod obsah název společnosti základní logo - vizuál

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu NADACE AGEL

Manuál jednotného vizuálního stylu NADACE AGEL Manuál jednotného vizuálního stylu NADACE AGEL Obsah Logo NADACE AGEL 1 Logo NADACE AGEL / plnobarevná verze 2 Logo NADACE AGEL / jednobarevná verze pozi vní 3 Logo NADACE AGEL / jednobarevná verze nega

Více

manuál corporate identity

manuál corporate identity manuál corporate identity základní grafická koncepce brandu Manuál corporate identity zahrnuje tištěnou i elektronickou (pdf) verzi na CD. Veškeré obsažené materiály slouží pouze jako předlohy pro vytvoření

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu

Manuál jednotného vizuálního stylu Manuál jednotného vizuálního stylu OBSAH 1. Úvod Jednotný vizuální styl 1 2. Značka Základní provedení 3 Černobílé provedení 4 Rozkres značky Ochranná zóna Nejmenší možné použití 5 Zakázané varianty 6

Více

Grafický manuál značky G-PROJECT, s.r.o.

Grafický manuál značky G-PROJECT, s.r.o. , s.r.o. OBSAH 1 Značka 1.1.1 Základní podoba značky s doplňkem 1.1.2 Základní barevná provedení značky 1.2 Užití značky bez doplňku 1.3 Povolené varianty značky 1.4 Používání samotného symbolu 1.5 Ochranná

Více

LOGOTYP ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU

LOGOTYP ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU LOGOTYP ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU 1 9 7 2 ZÁKLADNÍ ELEMENTY 1 9 7 2 OBSAH 1.1 1.2 2.1 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1.1 6.1 6.2 Logotyp_základní varianta Logotyp_nápis OFFICIAL Logotyp_ochranná

Více

Grafika a grafický design. Internetové publikování

Grafika a grafický design. Internetové publikování Grafika a grafický design Internetové publikování Design stránky Grafický design první dojem, rychlost stahování Struktura stránek navigace, rozvržení plochy Volba informací okruh čtenářů Syntaktická správnost,

Více

obsah úvod konstanty firemního designu základní firemní tiskoviny

obsah úvod konstanty firemního designu základní firemní tiskoviny GRAFICKÝ MANUÁL GRAFICKÝ MANUÁL obsah úvod Firemní design společnosti ALEX PNEU... 3 Publikace grafický manuál... 3 konstanty firemního designu Grafická značka ALEX PNEU - barevná verze... 4 Grafická značka

Více

2008 Pavel Janouškovec

2008 Pavel Janouškovec M ANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU - ZÁKLADNÍ VERZE - Pavel Janouškovec 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU - ZÁKLADNÍ VERZE Předmluva Vážení, dostává se Vám do rukou materiál, který slouží k dalšímu posilování identity

Více

MANUÁL ZNAČKY PROGRAMU ROP JIHOZÁPAD

MANUÁL ZNAČKY PROGRAMU ROP JIHOZÁPAD MANUÁL ZNAČKY PROGRAMU ROP JIHOZÁPAD Tabulka změn Manuálu značky ROP Jihozápad Vydání č. Platné od Zpracoval Zrevidoval Schválil Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis 1 1.9.2007 PeopleArt Ing. BÖhmová

Více

Katalog jazykových škol 2007

Katalog jazykových škol 2007 Katalog jazykových škol 2007 Vydáno u příležitosti konference Vzděláváním k vyšší výkonnosti konané dne 24. dubna 2007 v hotelu Olympik Praha OBSAH: úvodní slovo................................... 1 popis

Více

/0/ Jednotný firemní styl. /1/ Logotyp Záložny CREDITAS. /2/ Varianty logotypu. /3/ Barevné varianty logotypu. /4/ Konstrukce logotypu

/0/ Jednotný firemní styl. /1/ Logotyp Záložny CREDITAS. /2/ Varianty logotypu. /3/ Barevné varianty logotypu. /4/ Konstrukce logotypu MANUÁL LOGOTYPU Logotyp Záložny CREDITAS Obsah /0/ Jednotný firemní styl // Logotyp Záložny CREDITAS // Varianty logotypu // Barevné varianty logotypu /4/ Konstrukce logotypu /5/ Ochranná zóna logotypu

Více

EDITORIAL. Grafický manuál. Značka PLZEŇSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s. a její logo

EDITORIAL. Grafický manuál. Značka PLZEŇSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s. a její logo EDITORIAL Grafický manuál Grafický manuál je obecně závazný předpis sloužící jako návod pro práci se značkou (logem). Obsahuje definici hodnot (logotyp, grafické prvky, prostředí, barevnost), pokyny pro

Více

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU V á š b e z p e č n ý p r o s t o r Jednotný vizuální styl Jednotný vizuální styl se stává plnohodnotným marketingovým nástrojem, jedním z prostředků k dosažení strategických

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu obãanského sdruïení Kosmo Klub klub.kosmo.cz

Manuál jednotného vizuálního stylu obãanského sdruïení Kosmo Klub klub.kosmo.cz Manuál jednotného vizuálního stylu obãanského sdruïení Kosmo Klub klub.kosmo.cz obsah..................................... 02 úvod a definice loga........................... 03 zákres do čtvercové sítě........................

Více

ZÁKLADNÍ GRAFICKÝ MANUÁL

ZÁKLADNÍ GRAFICKÝ MANUÁL ZÁKLADNÍ GRAFICKÝ MANUÁL OBSAH 1 ÚVOD 2 KODIFIKACE LOGOTYPU 2.1. barevná varianta loga 2.2. černobílá varianta loga 2.3. ochranná zóna a minimální velikost loga 2.4. rozkres loga v grafické síti 2.5. logotyp

Více

Stručný grafický manuál značky TOP 09

Stručný grafický manuál značky TOP 09 S podporou Starostů Stručný grafický manuál značky TOP 09 Verze 1.0 Obsah Úvod................................ 1 Logotyp základní barevná verze...................... 2 Logotyp černobílé verze.........................

Více

GRAFICKÝ MANUÁL užití logotypů

GRAFICKÝ MANUÁL užití logotypů GRAFICKÝ MANUÁL užití logotypů Úvod Grafický manuál je souborem závazných pravidel, která vymezují způsob užívání logotypů FOKUSU Vysočina a jejich povolených variant. Je to zároveň pomůcka pro všechny

Více

Manuál vizuálního stylu marketingové komunikace projektu

Manuál vizuálního stylu marketingové komunikace projektu Manuál vizuálního stylu marketingové komunikace projektu Verze 0.6 Zelená úsporám Obsah Úvod Úvod 1 Tvar 1 čtverec....................... 2 Tvar 2 obdélník....................... 6 Tvar 3 hvězdička 10

Více

obsah 001 OBSAH MANUÁLU strana... 002 Logotyp v barevném a černobílém provedení Specifikace CMYK barev v logotypu strana... 003 strana...

obsah 001 OBSAH MANUÁLU strana... 002 Logotyp v barevném a černobílém provedení Specifikace CMYK barev v logotypu strana... 003 strana... corporate identity OBSAH MANUÁLU Logotyp v barevném a černobílém provedení Specifikace CMYK barev v logotypu Specifikace Pantone barev v logotypu Specifikace barev samolepících folií Varianty použití logotypu

Více

Výňatek z kapitoly Firemní značka logomanuálu společnosti Nadace ČEZ

Výňatek z kapitoly Firemní značka logomanuálu společnosti Nadace ČEZ Výňatek z kapitoly Firemní značka logomanuálu společnosti Nadace ČEZ značka Nadace ČEZ Značka Nadace ČEZ je základním stavebním kamenem celého jednotného vizuálního stylu. Značku tvoří dvě části: (1) symbol

Více