Manuál vizuálního stylu města Dobříš

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Manuál vizuálního stylu města Dobříš"

Transkript

1 Manuál vizuálního stylu města Dobříš

2

3 OBSAH 1. ÚVOD 1.01 Jednotný vizuální styl LOGOTYP 2.01 Význam Základní barevné provedení Jednobarevné provedení a negativ Rozkres Konstrukce Ochranný prostor Umístění logotypu vzhledem k okraji stránky Logotyp s heraldickým znakem Konstrukce heraldického znaku při použití s logotypem S heraldickým znakem negativ Základní rozměrová řada Rozměrová řada s heraldickým znakem Zakázané varianty Na podkladové ploše Na fotografii / rastru PÍSMO 3.01 Základní písmo Candara Ukázka sazby Candara Doplňkové písmo BAREVNOST 4.01 Základní barvy Doplňkové barvy Doplňkové barvy odstíny šedi Barevná schémata Kombinace barev VIZUÁLNÍ STYL 5.01 Doplňkový styl logotypu MERKANTILNÍ TISKOVINY 6.01 Razítko Hlavičkový papír Hlavičkový papír rozkres Hlavičkový papír s heraldickým znakem Hlavičkový papír s heraldickým znakem rozkres Vizitky jednostranná varianta Vizitky oboustranná varianta Plakát na městskou akci Diplom Pozvánka Obálka časopisu Obálka DL a C Obálka C Blok Desky APLIKACE VIZUÁLNÍHO STYLU 7.01 Potisk papírové tašky Potisk látkové tašky Polep automobilu Potisk hrnku Potisk balónku Obal a potisk CD Potisk propisky Potisk trička Potisk kšiltovky Ukázka plakátu v exteriéru Ukázka billboardu v exteriéru...61

4 1 ÚVOD

5 1 ÚVOD 1.01 Jednotný vizuální styl Jednotný styl města Dobříš umožňuje vizuální komunikaci města navenek a jeho snadnou identifikaci. Vytváří jednoduše rozpoznatelný vzhled, díky kterému se zvýší povědomí o městě. Základními prvky vizuálního stylu je grafický symbol, typ písma a zvolené barvy, jež specifikuje tento manuál. Manuál ukazuje jak s logotypem pracovat a poskytuje příklady použití. 5

6 2 LOGOTYP

7 2 LOGOTYP 2.01 Význam Typografický logotyp města Dobříš je postaven na myšlence podpoření kladného názvu města. Háček nad literou š je inspirován znakem zaškrtávátka fajfky, který bývá používán jako znak toho, že je něco správně dobře. 7

8 2 LOGOTYP 2.02 Základní barevné provedení V logotypu města Dobříš, jsou použity dvě základní barvy. Hráškově zelená, je uplatněna na háček ve tvaru fajfky nad literou š. Jak už bylo zmíněno v popisu logotypu prvek fajfky zaškrtávátka bývá užíván v případě, že je něco dobře. Pro tento symbol proto bývá používána zelená barva, která je vnímána lidmi jako barva kladná. Pro jednotlivé litery logotypu je zvolen tmavý odstín hnědé barvy. Tato barva je na základní bílé ploše dostatečně výrazná. Díky tomu bude písmo dobře čitelné. Oproti klasickému použití černé barvy pro text, nepůsobí hnědá na bílém podkladě tvrdě a vytváří příjemný kontrast. 8

9 2 LOGOTYP 2.03 Jednobarevné provedení a negativ černobílé pozitivní provedení černobílé negativní provedení V případech kdy není z technologických či jiných objektivních příčin možno použít logotyp v barevné variantě, bude město používat verzi logotypu ve 100% černé barvě. Negativní bílé provedení je používáno na tmavých podkladech neboli tam, kde by použití pozitivní černé varianty znemožňovalo čitelnost logotypu. 9

10 2 LOGOTYP 2.04 Rozkres X 0,89 X 0,35 X 0,15 X 0,21 X Rozkres logotypu určuje vzájemné vztahy prvků. Jednotka x označuje velikost logotypu, od ní jsou odvozeny ostatní vzdálenosti a proporce. Rozkres lze použít v případech, kdy nejsou dostupná zdrojová data. Neslouží však pro přímou reprodukci loga. 10

11 2 LOGOTYP 2.05 Konstrukce Jednotlivé litery v logotypu jsou vysázeny fontem Candara v tučném řezu bez diakritických znamének. Nad literou š je vytvořen háček, stylizovaný do piktogramu fajfky, od něj je odvozen i tvar háčku nad literou ř a čárky nad literou í. Modelace znaku fajfky je podřízena typu použitého písma v logotypu tak, aby společně utvářely harmonický celek. Protvarováním se symbol odlehčuje a získává potřebnou dynamiku. 11

12 2 LOGOTYP 2.06 Ochranný prostor Ochraný prostor definuje minimální plochu kolem logotypu, ve které nesmí být umístěny žádné grafické, textové či jiné prvky. Určuje ji pomyslný čtverec, jehož rozměr odpovídá výšce litery b. 12

13 2 LOGOTYP 2.07 Umístění logotypu vzhledem k okraji stránky Plocha ochraného prostoru je shodná s minimální vzdáleností umístění logotypu od okraje stránky. Tento prostor názorně naznačuje vyšrafovaná plocha. 13

14 2 LOGOTYP 2.08 Logotyp s heraldickým znakem Součástí oficiálních městských symbolů je heraldický znak. Ten bude město využívat v kombinaci s logotypem, zpravidla pro účely městské samosprávy. Logotyp i znak budou v základní barevné variantě. V černobílém tisku a v případech, kdy nelze nebo není z adekvátních důvodů vhodné použít heraldický znak a logotyp v barevném provedení, bude používána černobílá vatianta. V černobílé variantě je znak tvořen obrysovými linkami. Pro běžnou vizuální komunikaci a propagaci města se primárně užívá pouze logotyp. 14

15 2 LOGOTYP 2.09 Konstrukce heraldického znaku při použití s logotypem Vzdálenost heraldického znaku od logotypu je rovna šířce litery D v logotypu. Znak zarovnáváme tak, aby základna hradeb v heraldickém znaku začínala na písmovém účaří slova Dobříš. Vrchní linie městského znaku je zakončena ve výšce pravého horního hrotu symbolu fajfky. 15

16 2 LOGOTYP 2.10 S heraldickým znakem negativ V případě použití černé podkladové plochy heraldický znak zůstává barevný, logotyp je v tomto případě bílý. Na barevných plochách je znak aplikován v obrysových linkách, a to s ohledem na kontrast a čitelnost, buďto v bílé nebo černé variantě. Logotyp je použit ve stejné barvě jako znak. 16

17 2 LOGOTYP 2.11 Základní rozměrová řada Základní rozměrová řada logotypu slouží k sjednocení velikosti logotypu na klasických tiskových arších. Základem je 100% velikost, ta je určena pro použití na formátu A4. Pro tiskoviny na archy A3 je používána velikost 150 %. Minimální použitelná velikost logotypu je 25 %. 17

18 2 LOGOTYP 2.12 Rozměrová řada s heraldickým znakem Stoprocentní velikost logotypu města Dobříš ve spojení s heraldickým znakem, město používá na tiskové archy formátu A4. Je třeba zohlednit poměrně detailní znak, ten by proto neměl být používán v menší než 67% velikosti. Avšak v tomto rozměru, ho lze použít pouze pro technologie, jež poskytují maximální kvalitu rozlišení. 18

19 2 LOGOTYP 2.13 Zakázané varianty Podoba logotypu města je závazně definována. Nelze použít žádnou variantu, která není uvedena v tomto manuálu. Není možné zaměňovat zvolený font, ani logotyp jakkoli deformovat či barevně modifikovat. Logotyp rovněž nesmí být použit v obrysu, ani na barevně nesourodém podkladu. 19

20 2 LOGOTYP 2.14 Na podkladové ploše 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % Logotyp na barevných podkladových plochách bývá užíván v pozitivní bílé, či negativní černé verzi. Tonalita podkladové plochy ovlivňuje čitelnost logotypu. Proto je nutné brát ohled na dostatečný optický kontrast. V černobílé variantě je pozitivní verze značky používána na černých plochách v intenzitě od 100 do 60 %. Pod 60 % se uplatňuje negativní černá verze. 20

21 2 LOGOTYP 2.15 Na fotografii / rastru Logotyp lze umístit na fotografii pouze do místa, kde nejsou žádné vizuálně rušivé prvky, na barevně sjednocenou plochu. Vždy je nutné brát ohledy na čitelnost logotypu, dle toho volíme pozitivní bílou nebo negativní černou verzi. Pro vložení logotypu na opticky nestejnorodé pozadí je nezbytné vytvořit jednobarevný podklad. Jeho minimální velikost musí odpovídat ploše ochraného prostoru. 21

22 3 PÍSMO

23 3 PÍSMO 3.01 Základní písmo Candara Candara a bcd efghij klmnopq rstuvwxyz Candara Regular Candara Bold Candara Italic Candara Bold Italic Pro vizuální styl města Dobříš je definováno písmo Candara. Díky měnící se síle duktů působí font živě, přátelsky a nedotěrně, přesto je dobře čitelný a elegantní. 23

24 3 PÍSMO 3.02 Ukázka sazby Candara Název města Dle legendy založil osadu Dobřich, jeden z druhů Praotce Čecha. Vesnice pak byla Dobřieše čili Dobřicha. Podle jazykové příručky ÚJČ je název v rodu ženském, ovšem zejména někteří místní obyvatelé používají mužský rod. Zejména starší rodáci používají mužský rod, ten se používal i v literatuře až do počátku 20. století. Někdy v první polovině 20. století jazykovědci prosadili názor, že správně je jméno v ženském rodu. Období po husitských válkách Pobořený hrad zapsal Zikmund v roce 1422 Bedřichu a Hanuši z Kolovrat. Od Hanušeho vykoupil Vargač král Jiří z Poděbrad, aby ho roku 1461 zastavil svým synům Viktorinovi, Bočkovi, Jindřichu a Hynkovi. Ti se však statku opět vzdali, a to v roce Poté se v držbě hradu vystřídali ještě Jindřich ze Švamberka a Děpold z Lobkovic, než jeho synové vrátili roku 1530 Dobříš Ferdinandu I. Předtím však stihlo městečko téměř zpustnout (zbylo zde pouze 27 usedlostí) a místo něj vzniknout městečko nové necelý kilometr západněji, v okolí dnešního dobříšského náměstí. Roku 1543 vrátil král Ferdinand Dobříši všechna bývalá práva udělená Janem Lucemburským. Roku 1569 si obec vyžádala další práva a výsady císař Maxmilián II. povýšil Dobříš na město, Dobříš získala městský znak i některé hospodářské výsady. Ve znaku je postava svatého Tomáše, neboť na jeho svátek 21. prosince se konal v Dobříši výroční trh. Za hejtmana Oldřicha Doudlebského z Doudleb se na Dobříši chovali tři roky velbloudi. Ty sem poslal císař Rudolf II., známý milovník umění a exotů všeho druhu, který je dostal darem od kohosi z Orientu. Po třech letech starostí (nikdo se totiž o ty potvory, které k ničemu nebyly nechtěl starat a stádo se navíc rychle rozrůstalo) si mohl hejtman oddychnout císař nechal velbloudy odvést jinam. Památkou na hejtmana Doudlebského je hřbitovní kostelík, jež dal stavět v roce Významné ulice a náměstí Mírové náměstí Pražská ulice Náměstí svobody Znak a vlajka Znak byl městu udělen v roce Ve znaku je svatý Tomáš stojící v bráně. Svatý Tomáš je i patronem města. Vlajka byla městu udělena předsedou PS Parlamentu ČR v roce Skládá se z 5 svislých modrých a bílých pruhů, bílé pruhy jsou stylizovány do tvaru brány. Kultura a společnost Za dob knížat stávalo v zámeckém parku divadlo. Ve 20. století bylo ve městě kino, které však na přelomu století zaniklo. V bývalé synagoze je dnes kulturní dům. 20. století Velký průmyslový růst zaznamenalo město počátkem 20. století, kdy zde byly postaveny Rukavičkářské závody Dobříš a továrna na kovovýrobu. Z konce 30. let také pochází Masarykovo sanatorium pro nervové, vnitřní a zejména respirační choroby. 24

25 3 PÍSMO 3.03 Doplňkové písmo Myriad Regular ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz Myriad Bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz Myriad Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz Myriad Bold Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz Times New Roman Regular ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz Times New Roman Bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz Times New Roman Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz Times New Roman Bold Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz Město Dobříš využívá jako doplňkové písmo Myriad, které je široce rozšířeno. Toto písmo může zastupovat font Candara v případech, kdy není možné z technických důvodů font Candara použít. Font Myriad lze využívat v uvedených řezech: Myriad Regular, Myriad Bold, Myriad Italic a Myriad Bold Italic. Druhým dopňkovým písmem je Times New Roman. Toto patkové písmo je možné využívat pro administrativní tiskoviny a pro obsahové texty delšího rozsahu. Font je možné použít v řezech Times New Roman Regular, Times New Roman Bold, Times New Roman Italic a Times New Roman Bold Italic. 25

26 4 BAREVNOST

27 4 BAREVNOST 4.01 Základní barvy Tmavá zemitě hnědá Hráškově zelená CMYK PANTONE 7554 C, DS U RAL 8017 RGB HTML 4d4038 CMYK PANTONE 382 C, 381 U RAL RGB HTML b2d234 Barvy jsou důležitým nástrojem kominukace. Základní barevnost vizuálního stylu města Dobříš je odvozena od barevnosti logotypu, hráškově zelené, použité na háček litery š a tmavé zemitě hnědé barvy, uplatněné na litery logotypu. Obě barvy spolu vytváří příjemný kontrast. Pro grafické prvky je primárně uplatňována barva zelená a pro doplňující, krátké texty hnědá. Obě barvy jsou definovány soutiskovou škálou CMYK, přímými barvami ze vzorníku Pantone, vzorníkem RAL, systémem RGB pro aditivní zobrazování a HTML hexadecimální definice RGB barev pro použití na webu. 27

28 4 BAREVNOST 4.02 Doplňkové barvy Karmínově červená Žloutkově žlutá Nebeská modř, tmavá CMYK PANTONE 187 C RAL RGB HTML b00c28 CMYK PANTONE 7548 C RAL RGB HTML fec10d CMYK PANTONE 7455 C RAL RGB HTML 4b5daa Barvy dopňkové jsou používány na materiálech, kde je zapotřebí větší barevná škála. V kombinaci s fotografiemi jsou často používány doplňkové barvy namísto základních, pokud se zvoleným obrazovým materiálem lépe barevně komunikují. Tyto barvy mohou být rovněž uplatňovány jako podkladové plochy pro text na propagačních tiskových materiálech, v případech kdy jsou použity celoplošné fotografie. Doplňkové barvy mohou být použity se záměrem vizuálního odlišení jednotlivých skupin informací na tiskovinách, či webových stránkách. 28

29 4 BAREVNOST 4.03 Doplňkové barvy odstíny šedi Černá Tmavě šedá Šedá CMYK PANTONE Process Black C RAL 9005 RGB HTML CMYK PANTONE Cool Gray 10 C RAL 7012 RGB HTML 5a5a5a CMYK PANTONE Cool Gray 7 C RAL 7004 RGB HTML Černá spolu s šedými odstíny doplňkových barev slouží krom již zmíněných případů používání i v černobílém tisku. 29

30 4 BAREVNOST 4.04 Barevná schémata Vzory kombinací barev pro uplatnění na tiskovou či webovou grafiku. 30

31 4 BAREVNOST 4.05 Kombinace barev Barvy základní se s barvami doplňkovými kombinují v překrývajících se prvcích grafiky, či textů, pouze dle ukázek výše. 31

32 5 VIZUÁLNÍ STYL

33 5 VIZUÁLNÍ STYL 5.01 Doplňkový styl logotypu Tapety vytvořené ze symbolu fajfky nad literou š v logotypu, jsou prvkem doplňkového stylu. Lze je používat v plochách na propagačních materiálech města. Například na pozvánkách a vstupenkách na městské akce, diplomy, PF přání, balicí papíry a jiné. 33

34 6 MERKANTILNÍ TISKOVINY

35 6 MERKANTILNÍ TISKOVINY 6.01 Razítko Administrativní razítka město používá na tiskoviny právně závazného charakteru, (při uzavírání smluv, vystavování faktur, při stvrzení objednávek atd.) Rozměry razítek odpovídají stadardnímu typu Trodat Printy 4913 (58x22mm). Kulatá razítka jsou vytvořeny dle typu Colop Printer R 40 (40mm) s velikostí otisku 36mm. 35

36 6 MERKANTILNÍ TISKOVINY 6.02 Hlavičkový papír Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: PID: Vyřizuje: Telefon: FAX: Datum: XXXX XXXX/XXXX/XXX MDOB 3806/2016/Šaf MDOBX00BXO4X Jitka Šafářová Titul Jméno Příjmení Jméno firmy Ulice Obec Lorem ipsum, dolor sit amet consectetuer pulvinar wisi lorem sem nibh. Pede facilisis Nam nunc interdum ac Nunc mauris in lacinia massa. Laoreet porta nec et porttitor ullamcorper metus justo nulla semper risus. Enim euismod urna porttitor fringilla dui ipsum vitae vitae convallis risus. Cursus Donec ligula justo velit elit sodales rutrum et vel ac. Vitae ipsum vestibulum eget convallis malesuada sodales tincidunt et Vestibulum. Platea est Vestibulum vel interdum urna nibh pretium elit vel egestas. Risus id netus laoreet nibh convallis et ullamcorper Pellentesque et vel. Id sagittis lacus et lacinia In mattis sem tempus nec Nam. Tellus platea ac ut platea odio sem adipiscing tortor quam wisi. Et consectetuer pretium id Vestibulum velit id ut sagittis nec Morbi. Tincidunt enim dapibus pede id nunc. Nisl ut consectetuer sem ipsum Donec at pellentesque quis ligula Sed. Pellentesque eu elit orci ante Nam interdum semper Nulla porttitor dignissim. Quis morbi sociis Curabitur et Vestibulum pede libero Quisque nunc magna. At Curabitur Maecenas malesuada neque dictum penatibus et Donec Sed interdum. In Nam non pretium nunc porttitor condimentum sed magna facilisi id. Donec a vitae molestie augue nisl. Neque elit arcu tellus facilisi pellentesque enim sit Curabitur gravida condimentum. Vitae ipsum volutpat wisi scelerisque condimentum elit neque libero enim Nunc. Magna vel quis sed at Vestibulum sem adipiscing lorem Fusce nulla. Et id nulla massa ac sem convallis dui elit quis eu. Sit ante nibh Sed purus dolor. Jméno Příjmení funkce Dolor sit amet consectetuer pulvinar wisi lorem sem nibh. Pede facilisis Nam nunc interdum ac Nunc mauris in lacinia massa. Laoreet porta nec et porttitor ullamcorper metus justo nulla semper risus. Enim euismod urna porttitor fringilla dui ipsum vitae vitae convallis risus. Cursus Donec ligula justo velit elit sodales rutrum et vel ac. Vitae ipsum vestibulum eget convallis malesuada sodales tincidunt et Vestibulum. Platea est Vestibulum vel interdum urna nibh pretium elit vel egestas. Risus id netus laoreet nibh convallis et ullamcorper Pellentesque et vel. Id sagittis lacus et lacinia In mattis sem tempus nec Nam. Tellus platea ac ut platea odio sem adipiscing tortor quam wisi. Et consectetuer pretium id Vestibulum velit id ut sagittis nec Morbi. Tincidunt enim dapibus pede id nunc. Nisl ut consectetuer sem ipsum Donec at pellentesque quis ligula Sed. Pellentesque eu elit orci ante Nam interdum semper Nulla porttitor dignissim. Quis morbi sociis Curabitur et Vestibulum pede libero Quisque nunc magna. At Curabitur Maecenas malesuada neque dictum penatibus et Donec Sed interdum. In Nam non pretium nunc porttitor condimentum sed magna facilisi id. Donec a vitae molestie augue nisl. Neque elit arcu tellus facilisi pellentesque enim sit Curabitur gravida condimentum. Vitae ipsum volutpat wisi scelerisque condimentum elit neque libero enim Nunc. Magna vel quis sed at Vestibulum sem adipiscing lorem Fusce nulla. Et id nulla massa ac sem convallis dui elit quis eu. Sit ante nibh Sed purus dolor. Quis ultrices wisi mollis non nunc mauris enim Proin elit ipsum. Lacinia semper ornare et eget facilisi ac mus Praesent metus mi. Scelerisque congue risus Vestibulum aliquet Donec est Praesent odio justo semper. Et tortor Praesent vestibul Quis ultrices wisi mollis non nunc mauris enim Proin elit ipsum. Lacinia semper ornare et eget facilisi ac mus Praesent metus mi. Scelerisque congue risus Vestibulum aliquet Donec est Praesent odio justo semper. Et tortor Praesent vestibulum mauris wisi Nam augue leo pretium Sed. Sagittis magnis Sed vel egestas semper nisl Sed Integer. Quis ultrices wisi mollis non nunc mauris enim Proin elit ipsum. Lacinia semper ornare et eget facilisi ac mus Praesent metus mi. Scelerisque congue risus Vestibulum aliquet Donec est Praesent odio justo semper. Et tortor Praesent vestibulum mauris wisi Nam augue leo pretium Sed. Sagittis magnis Sed vel egestas semper nisl Sed Integer.um mauris wisi Nam augue leo pretium Sed. Sagittis magnis Sed vel egestas semper nisl Sed Integer. Quis ultrices wisi mollis non nunc mauris enim Proin elit ipsum. Lacinia semper ornare et eget facilisi ac mus Praesent metus mi. Scelerisque congue risus Vestibulum aliquet Donec est Praesent odio justo semper. Et tortor Praesent vestibulum mauris wisi Nam augue leo pretium Sed. Sagittis magnis Sed vel egestas semper nisl Sed Integer. Quis ultrices wisi mollis non nunc mauris enim Proin elit ipsum. Lacinia semper ornare et eget facilisi ac mus Praesent metus mi. Scelerisque congue risus Vestibulum aliquet Donec est Praesent odio justo semper. Et Mírové náměstí 119, Dobříš, IČ: , DIČ: CZ Tel.: , FAX: , ID datové schránky: pnxbx8u Mírové náměstí 119, Dobříš, IČ: , DIČ: CZ Tel.: , FAX: , ID datové schránky: pnxbx8u

37 6 MERKANTILNÍ TISKOVINY 6.03 Hlavičkový papír rozkres Váš dopis zn.: XXXX XXXX/XXXX/XXX Ze dne: Naše zn.: MDOB 3806/2016/Šaf PID: MDOBX00BXO4X Vyřizuje: Jitka Šafářová Telefon: FAX: Datum: Lorem ipsum, Titul Jméno Příjmení Jméno firmy Ulice Obec Dolor sit amet consectetuer pulvinar wisi lorem sem nibh. Pede facilisis Nam nunc interdum ac Nunc mauris in lacinia massa. Laoreet porta nec et porttitor ullamcorper metus justo nulla semper risus. Enim euismod urna porttitor fringilla dui ipsum vitae vitae convallis risus. Cursus Donec ligula justo velit elit sodales rutrum et vel ac. Vitae ipsum vestibulum eget convallis malesuada sodales tincidunt et Vestibulum. Platea est Vestibulum vel interdum urna nibh pretium elit vel egestas. Risus id netus laoreet nibh convallis et ullamcorper Pellentesque et vel. Id sagittis lacus et lacinia In mattis sem tempus nec Nam. Tellus platea ac ut platea odio sem adipiscing tortor quam wisi. Et consectetuer pretium id Vestibulum velit id ut sagittis nec Morbi. Tincidunt enim dapibus pede id nunc. Nisl ut consectetuer sem ipsum Donec at pellentesque quis ligula Sed. Pellentesque eu elit orci ante Nam interdum semper Nulla porttitor dignissim. Quis morbi sociis Curabitur et Vestibulum pede libero Quisque nunc magna. At Curabitur Maecenas malesuada neque dictum penatibus et Donec Sed interdum. In Nam non pretium nunc porttitor condimentum sed magna facilisi id. Donec a vitae molestie augue nisl. dolor sit amet consectetuer pulvinar wisi lorem sem nibh. Pede facilisis Nam nunc interdum ac Nunc mauris in lacinia massa. Laoreet porta nec et porttitor ullamcorper metus justo nulla semper risus. Enim euismod urna porttitor fringilla dui ipsum vitae vitae convallis risus. Cursus Donec ligula justo velit elit sodales rutrum et vel ac. Vitae ipsum vestibulum eget convallis malesuada sodales tincidunt et Vestibulum. Platea est Vestibulum vel interdum urna nibh pretium elit vel egestas. Risus id netus laoreet nibh convallis et ullamcorper Pellentesque et vel. Id sagittis lacus et lacinia In mattis sem tempus nec Nam. Tellus platea ac ut platea odio sem adipiscing tortor quam wisi. Et consectetuer pretium id Vestibulum velit id ut sagittis nec Morbi. Tincidunt enim dapibus pede id nunc. Nisl ut consectetuer sem ipsum Donec at pellentesque quis ligula Sed. Pellentesque eu elit orci ante Nam interdum semper Nulla porttitor dignissim. Quis morbi sociis Curabitur et Vestibulum pede libero Quisque nunc magna. At Curabitur Maecenas malesuada neque dictum penatibus et Donec Sed interdum. In Nam non pretium nunc porttitor condimentum sed magna facilisi id. Donec a vitae molestie augue nisl. Neque elit arcu tellus facilisi pellentesque enim sit Curabitur gravida condimentum. Vitae ipsum volutpat wisi scelerisque condimentum elit neque libero enim Nunc. Magna vel quis sed at Vestibulum sem adipiscing lorem Fusce nulla. Et id nulla massa ac sem convallis dui elit quis eu. Sit ante nibh Sed purus dolor. Neque elit arcu tellus facilisi pellentesque enim sit Curabitur gravida condimentum. Vitae ipsum volutpat wisi scelerisque condimentum elit neque libero enim Nunc. Magna vel quis sed at Vestibulum sem adipiscing lorem Fusce nulla. Et id nulla massa ac sem convallis dui elit quis eu. Sit ante nibh Sed purus dolor. Quis ultrices wisi mollis non nunc mauris enim Proin elit ipsum. Lacinia semper ornare et eget facilisi ac mus Praesent metus mi. Scelerisque congue risus Vestibulum aliquet Donec est Praesent odio justo semper. Et tortor Praesent vestibul Quis ultrices wisi mollis non nunc mauris enim Proin elit ipsum. Lacinia semper ornare et eget facilisi ac mus Praesent metus mi. Scelerisque congue risus Vestibulum aliquet Donec est Praesent odio justo semper. Et tortor Praesent vestibulum mauris wisi Nam augue leo pretium Sed. Sagittis magnis Sed vel egestas semper nisl Sed Integer. Quis ultrices wisi mollis non nunc mauris enim Proin elit ipsum. Lacinia semper ornare et eget facilisi ac mus Praesent metus mi. Scelerisque congue risus Vestibulum aliquet Donec est Praesent odio justo semper. Et tortor Praesent vestibulum mauris wisi Nam augue leo pretium Sed. Sagittis magnis Sed vel egestas semper nisl Sed Integer.um mauris wisi Nam augue leo pretium Sed. Sagittis magnis Sed vel egestas semper nisl Sed Integer. Quis ultrices wisi mollis non nunc mauris enim Proin elit ipsum. Lacinia semper ornare et eget facilisi ac mus Praesent metus mi. Scelerisque congue risus Vestibulum aliquet Donec est Praesent odio justo semper. Et tortor Praesent vestibulum mauris wisi Nam augue leo pretium Sed. Sagittis magnis Sed vel egestas semper nisl Sed Integer. Jméno Příjmení funkce Quis ultrices wisi mollis non nunc mauris enim Proin elit ipsum. Lacinia semper ornare et eget facilisi ac mus Praesent metus mi. Scelerisque congue risus Vestibulum aliquet Donec est Praesent odio justo semper. Et Mírové náměstí 119, Dobříš, IČ: , DIČ: CZ Tel.: , FAX: , ID datové schránky: pnxbx8u Mírové náměstí 119, Dobříš, IČ: , DIČ: CZ Tel.: , FAX: , ID datové schránky: pnxbx8u

38 6 MERKANTILNÍ TISKOVINY 6.04 Hlavičkový papír s heraldickým znakem Lorem ipsum, Titul Jméno Příjmení Jméno firmy Ulice Obec Dobříš 15. říjen 2015 Dolor sit amet consectetuer pulvinar wisi lorem sem nibh. Pede facilisis Nam nunc interdum ac Nunc mauris in lacinia massa. Laoreet porta nec et porttitor ullamcorper metus justo nulla semper risus. Enim euismod urna porttitor fringilla dui ipsum vitae vitae convallis risus. Cursus Donec ligula justo velit elit sodales rutrum et vel ac. Vitae ipsum vestibulum eget convallis malesuada sodales tincidunt et Vestibulum. Platea est Vestibulum vel interdum urna nibh pretium elit vel egestas. Risus id netus laoreet nibh convallis et ullamcorper Pellentesque et vel. Id sagittis lacus et lacinia In mattis sem tempus nec Nam. Tellus platea ac ut platea odio sem adipiscing tortor quam wisi. Et consectetuer pretium id Vestibulum velit id ut sagittis nec Morbi. Tincidunt enim dapibus pede id nunc. dolor sit amet consectetuer pulvinar wisi lorem sem nibh. Pede facilisis Nam nunc interdum ac Nunc mauris in lacinia massa. Laoreet porta nec et porttitor ullamcorper metus justo nulla semper risus. Enim euismod urna porttitor fringilla dui ipsum vitae vitae convallis risus. Cursus Donec ligula justo velit elit sodales rutrum et vel ac. Vitae ipsum vestibulum eget convallis malesuada sodales tincidunt et Vestibulum. Platea est Vestibulum vel interdum urna nibh pretium elit vel egestas. Risus id netus laoreet nibh convallis et ullamcorper Pellentesque et vel. Id sagittis lacus et lacinia In mattis sem tempus nec Nam. Tellus platea ac ut platea odio sem adipiscing tortor quam wisi. Et consectetuer pretium id Vestibulum velit id ut sagittis nec Morbi. Tincidunt enim dapibus pede id nunc. Nisl ut consectetuer sem ipsum Donec at pellentesque quis ligula Sed. Pellentesque eu elit orci ante Nam interdum semper Nulla porttitor dignissim. Quis morbi sociis Curabitur et Vestibulum pede libero Quisque nunc magna. At Curabitur Maecenas malesuada neque dictum penatibus et Donec Sed interdum. In Nam non pretium nunc porttitor condimentum sed magna facilisi id. Donec a vitae molestie augue nisl. Neque elit arcu tellus facilisi pellentesque enim sit Curabitur gravida condimentum. Vitae ipsum volutpat wisi scelerisque condimentum elit neque libero enim Nunc. Magna vel quis sed at Vestibulum sem adipiscing lorem Fusce nulla. Et id nulla massa ac sem convallis dui elit quis eu. Sit ante nibh Sed purus dolor. Quis ultrices wisi mollis non nunc mauris enim Proin elit ipsum. Lacinia semper ornare et eget facilisi ac mus Praesent metus mi. Scelerisque congue risus Vestibulum aliquet Donec est Praesent odio justo semper. Et tortor Praesent vestibulum mauris wisi Nam augue leo pretium Sed. Sagittis magnis Sed vel egestas semper nisl Sed Integer. Nisl ut consectetuer sem ipsum Donec at pellentesque quis ligula Sed. Pellentesque eu elit orci ante Nam interdum semper Nulla porttitor dignissim. Quis morbi sociis Curabitur et Vestibulum pede libero Quisque nunc magna. At Curabitur Maecenas malesuada neque dictum penatibus et Donec Sed interdum. In Nam non pretium nunc porttitor condimentum sed magna facilisi id. Donec a vitae molestie augue nisl. Neque elit arcu tellus facilisi pellentesque enim sit Curabitur gravida condimentum. Vitae ipsum volutpat wisi scelerisque condimentum elit neque libero enim Nunc. Magna vel quis sed at Vestibulum sem adipiscing lorem Fusce nulla. Et id nulla massa ac sem convallis dui elit quis eu. Sit ante nibh Sed purus dolor. Quis ultrices wisi mollis non nunc mauris enim Proin elit ipsum. Lacinia semper ornare et eget facilisi ac mus Praesent metus mi. Scelerisque congue risus Vestibulum aliquet Donec est Praesent odio justo semper. Et tortor Praesent vestibul Quis ultrices wisi mollis non nunc mauris enim Proin elit ipsum. Lacinia semper ornare et eget facilisi ac mus Praesent metus mi. Scelerisque congue risus Vestibulum aliquet Donec est Praesent odio justo semper. Et tortor Praesent vestibulum mauris wisi Nam augue leo pretium Sed. Sagittis magnis Sed vel egestas semper nisl Sed Integer. Quis ultrices wisi mollis non nunc mauris enim Proin elit ipsum. Lacinia semper ornare et eget facilisi ac mus Praesent metus mi. Scelerisque congue risus Vestibulum aliquet Donec est Praesent odio justo semper. Et tortor Praesent vestibulum mauris wisi Nam augue leo pretium Sed. Sagittis magnis Sed vel egestas semper nisl Sed Integer.um mauris wisi Nam augue leo pretium Sed. Sagittis magnis Sed vel egestas semper nisl Sed Integer. Quis ultrices wisi mollis non nunc mauris enim Proin elit ipsum. Lacinia semper ornare et eget facilisi ac mus Praesent metus mi. Scelerisque congue risus Vestibulum aliquet Donec est Praesent odio justo semper. Et tortor Praesent vestibulum mauris wisi Nam augue leo pretium Sed. Sagittis magnis Sed vel egestas semper nisl Sed Integer. Jméno Příjmení funkce Quis ultrices wisi mollis non nunc mauris enim Proin elit ipsum. Lacinia semper ornare et eget facilisi ac mus Praesent metus mi. Scelerisque congue risus Vestibulum aliquet Donec est Praesent odio justo semper. Et Mírové náměstí 119, Dobříš, IČ: , DIČ: CZ Tel.: , FAX: , ID datové schránky: pnxbx8u Mírové náměstí 119, Dobříš, IČ: , DIČ: CZ Tel.: , FAX: , ID datové schránky: pnxbx8u

39 6 MERKANTILNÍ TISKOVINY 6.05 Hlavičkový papír s heraldickým znakem rozkres Titul Jméno Příjmení Jméno firmy Ulice Obec Dolor sit amet consectetuer pulvinar wisi lorem sem nibh. Pede facilisis Nam nunc interdum ac Nunc mauris in lacinia massa. Laoreet porta nec et porttitor ullamcorper metus justo nulla semper risus. Enim euismod urna porttitor fringilla dui ipsum vitae vitae convallis risus. Cursus Donec ligula justo velit elit sodales rutrum et vel ac. Vitae ipsum vestibulum eget convallis malesuada sodales tincidunt et Vestibulum. 10 Lorem ipsum, Dobříš 15. říjen 2015 Platea est Vestibulum vel interdum urna nibh pretium elit vel egestas. Risus id netus laoreet nibh convallis et ullamcorper Pellentesque et vel. Id sagittis lacus et lacinia In mattis sem tempus nec Nam. Tellus platea ac ut platea odio sem adipiscing tortor quam wisi. Et consectetuer pretium id Vestibulum velit id ut sagittis nec Morbi. Tincidunt enim dapibus pede id nunc. dolor sit amet consectetuer pulvinar wisi lorem sem nibh. Pede facilisis Nam nunc interdum ac Nunc mauris in lacinia massa. Laoreet porta nec et porttitor ullamcorper metus justo nulla semper risus. Enim euismod urna porttitor fringilla dui ipsum vitae vitae convallis risus. Cursus Donec ligula justo velit elit sodales rutrum et vel ac. Vitae ipsum vestibulum eget convallis malesuada sodales tincidunt et Vestibulum. Platea est Vestibulum vel interdum urna nibh pretium elit vel egestas. Risus id netus laoreet nibh convallis et ullamcorper Pellentesque et vel. Id sagittis lacus et lacinia In mattis sem tempus nec Nam. Tellus platea ac ut platea odio sem adipiscing tortor quam wisi. Et consectetuer pretium id Vestibulum velit id ut sagittis nec Morbi. Tincidunt enim dapibus pede id nunc. Nisl ut consectetuer sem ipsum Donec at pellentesque quis ligula Sed. Pellentesque eu elit orci ante Nam interdum semper Nulla porttitor dignissim. Quis morbi sociis Curabitur et Vestibulum pede libero Quisque nunc magna. At Curabitur Maecenas malesuada neque dictum penatibus et Donec Sed interdum. In Nam non pretium nunc porttitor condimentum sed magna facilisi id. Donec a vitae molestie augue nisl. Neque elit arcu tellus facilisi pellentesque enim sit Curabitur gravida condimentum. Vitae ipsum volutpat wisi scelerisque condimentum elit neque libero enim Nunc. Magna vel quis sed at Vestibulum sem adipiscing lorem Fusce nulla. Et id nulla massa ac sem convallis dui elit quis eu. Sit ante nibh Sed purus dolor. Quis ultrices wisi mollis non nunc mauris enim Proin elit ipsum. Lacinia semper ornare et eget facilisi ac mus Praesent metus mi. Scelerisque congue risus Vestibulum aliquet Donec est Praesent odio justo semper. Et tortor Praesent vestibulum mauris wisi Nam augue leo pretium Sed. Sagittis magnis Sed vel egestas semper nisl Sed Integer. Nisl ut consectetuer sem ipsum Donec at pellentesque quis ligula Sed. Pellentesque eu elit orci ante Nam interdum semper Nulla porttitor dignissim. Quis morbi sociis Curabitur et Vestibulum pede libero Quisque nunc magna. At Curabitur Maecenas malesuada neque dictum penatibus et Donec Sed interdum. In Nam non pretium nunc porttitor condimentum sed magna facilisi id. Donec a vitae molestie augue nisl. Neque elit arcu tellus facilisi pellentesque enim sit Curabitur gravida condimentum. Vitae ipsum volutpat wisi scelerisque condimentum elit neque libero enim Nunc. Magna vel quis sed at Vestibulum sem adipiscing lorem Fusce nulla. Et id nulla massa ac sem convallis dui elit quis eu. Sit ante nibh Sed purus dolor. Quis ultrices wisi mollis non nunc mauris enim Proin elit ipsum. Lacinia semper ornare et eget facilisi ac mus Praesent metus mi. Scelerisque congue risus Vestibulum aliquet Donec est Praesent odio justo semper. Et tortor Praesent vestibul Quis ultrices wisi mollis non nunc mauris enim Proin elit ipsum. Lacinia semper ornare et eget facilisi ac mus Praesent metus mi. Scelerisque congue risus Vestibulum aliquet Donec est Praesent odio justo semper. Et tortor Praesent vestibulum mauris wisi Nam augue leo pretium Sed. Sagittis magnis Sed vel egestas semper nisl Sed Integer. Quis ultrices wisi mollis non nunc mauris enim Proin elit ipsum. Lacinia semper ornare et eget facilisi ac mus Praesent metus mi. Scelerisque congue risus Vestibulum aliquet Donec est Praesent odio justo semper. Et tortor Praesent vestibulum mauris wisi Nam augue leo pretium Sed. Sagittis magnis Sed vel egestas semper nisl Sed Integer.um mauris wisi Nam augue leo pretium Sed. Sagittis magnis Sed vel egestas semper nisl Sed Integer. Quis ultrices wisi mollis non nunc mauris enim Proin elit ipsum. Lacinia semper ornare et eget facilisi ac mus Praesent metus mi. Scelerisque congue risus Vestibulum aliquet Donec est Praesent odio justo semper. Et tortor Praesent vestibulum mauris wisi Nam augue leo pretium Sed. Sagittis magnis Sed vel egestas semper nisl Sed Integer. Jméno Příjmení funkce Quis ultrices wisi mollis non nunc mauris enim Proin elit ipsum. Lacinia semper ornare et eget facilisi ac mus Praesent metus mi. Scelerisque congue risus Vestibulum aliquet Donec est Praesent odio justo semper. Et Mírové náměstí 119, Dobříš, IČ: , DIČ: CZ Tel.: , FAX: , ID datové schránky: pnxbx8u Mírové náměstí 119, Dobříš, IČ: , DIČ: CZ Tel.: , FAX: , ID datové schránky: pnxbx8u

40 6 MERKANTILNÍ TISKOVINY 6.06 Vizitky jednostranná varianta Mgr. Stanislav Vacek starosta města Mgr. Stanislav Vacek starosta města Městský úřad Dobříš Mírové náměstí 119 Tel.: GSM: Městský úřad Dobříš Mírové náměstí 119 Tel.: GSM: Vizitky slouží představitelům a zaměstnancům města. Využívají standarního rozměru 90x50mm. Jména na vizitkách jsou psaná tučným řezem písma Candara o velikosti 10pt. Pro názvy funkcí a pozic představitelů a zaměstnanců města a pro další texty se používá písmo Candara, v základním řezu Regular o velikosti 7pt. 40

41 6 MERKANTILNÍ TISKOVINY 6.07 Vizitky oboustranná varianta 22, ,5 19 Mgr. Stanislav Vacek starosta města 16 4 Mgr. Stanislav Vacek starosta města Městský úřad Dobříš Mírové náměstí GSM: Tel.: Městský úřad Dobříš Mírové náměstí GSM: Tel.:

42 6 MERKANTILNÍ TISKOVINY 6.08 Plakát na městskou akci 42

43 6 MERKANTILNÍ TISKOVINY 6.09 Diplom CENA MĚSTA DOBŘÍŠ UDĚLENA ZASTUPITELSTVEM MĚSTA DOBŘÍŠ ZA CELOŽIVOTNÍ PŘÍNOS V OBLASTI VZDĚLÁNÍ PANÍ JANĚ NOVÁKOVÉ 43

44 6 MERKANTILNÍ TISKOVINY 6.10 Pozvánka Pozvánka na 5. veřejné zasedání Zastupitelstva města Dobříše Datum konání: 1. Dubna 2016 (pátek) od 17:00 hodin Místo konání: Kulturní dům Dobříš, společenský sál 44

45 6 MERKANTILNÍ TISKOVINY 6.11 Obálka časopisu DOBŘÍŠSKÉ LISTY 03/2016 Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí ČASOPIS ZDARMA Zveme Vás na výstavu leteckých fotografií 45

46 6 MERKANTILNÍ TISKOVINY 6.12 Obálka DL a C Městský úřad Dobříš Mírové náměstí Dobříš Vážený pan Jméno Příjmení Název ulice 1234/56 Město Obálky formátu DL a C5 slouží pro běžné administrativní účely. Na obálkách je předtištěn logotyp města Dobříš v šíři 28mm. Pod značkou je natištěna adresa městského úřadu. Adresa je vysázena fontem Candara Regular o velikosti 8pt. Pro adresu příjemce je použit stejný font i řez písma a to ve velikosti 12pt. Text adresáta je usazen na vertikálním středu obálky. Obálka C5 má totožné rozmístění prvků, jako obálka formátu DL. 46

47 6 MERKANTILNÍ TISKOVINY 6.13 Obálka C Městský úřad Dobříš Mírové náměstí Dobříš Vážený pan Jméno Příjmení Název ulice 1234/56 Město Obálka C4 slouží pro odesílání tištěných dokumentů formátu A4, které pro své další účely nesmějí být přeloženy. Šíře logotypu na obálce formátu C4 je 40mm, Pod značkou je natištěna adresa městského úřadu, pro kterou je použit font Candara Regular o velikosti 12pt. Text adresáta je usazen na vertikálním středu obálky. I v tomto případě je použit stejný font i řez písma jen s rozdílnou velikostí 16pt. 47

48 6 MERKANTILNÍ TISKOVINY 6.14 Blok Městský úřad Dobříš Mírové náměstí Dobříš Městský úřad Dobříš Mírové náměstí Dobříš

49 6 MERKANTILNÍ TISKOVINY 6.15 Desky Městský úřad Dobříš Mírové náměstí Dobříš Mgr. Stanislav Vacek starosta města Městský úřad Dobříš Mírové náměstí GSM: Tel.:

50 7 APLIKACE VIZUÁLNÍHO STYLU

51 7 APLIKACE VIZUÁLNÍHO STYLU 7.01 Potisk papírové tašky 51

52 7 APLIKACE VIZUÁLNÍHO STYLU 7.02 Potisk látkové tašky 52

53 7 APLIKACE VIZUÁLNÍHO STYLU 7.03 Polep automobilu 53

54 7 APLIKACE VIZUÁLNÍHO STYLU 7.04 Potisk hrnku 54

55 7 APLIKACE VIZUÁLNÍHO STYLU 7.05 Potisk balónku 55

56 7 APLIKACE VIZUÁLNÍHO STYLU 7.06 Obal a potisk CD 56

57 7 APLIKACE VIZUÁLNÍHO STYLU 7.07 Potisk propisky 57

58 7 APLIKACE VIZUÁLNÍHO STYLU 7.08 Potisk trička 58

59 7 APLIKACE VIZUÁLNÍHO STYLU 7.09 Potisk kšiltovky 59

60 7 APLIKACE VIZUÁLNÍHO STYLU Ukázka plakátu v exteriéru

61 7 APLIKACE VIZUÁLNÍHO STYLU 7.11 Ukázka billboardu v exteriéru 61

62 Manuál jednotného vizuálního stylu města Dobříše Městský úřad Dobříš Mírové náměstí 119, Dobříš

63

64

Manuál jednotného vizuálního stylu

Manuál jednotného vizuálního stylu Manuál jednotného vizuálního stylu 1 2 Obsah Základní logo v barvě... 4 Základní logo v barvě v negativním provedení... 5 Černobílé pozitivní provedení loga... 6 Černobílé negativní provedení loga... 7

Více

DESIGN MANUÁL. Správa sportovních zařízení Olomouc

DESIGN MANUÁL. Správa sportovních zařízení Olomouc DESIGN MANUÁL Správa sportovních zařízení Olomouc 1 2 OBSAH Konstrukce & proporce základní varianty logotypu 2 Základní varianta logotypu 4 Inverzní základní varianta logotypu 5 Horizontální varianta logotypu

Více

Diplomová práce. Téma závěrečného projektu...

Diplomová práce. Téma závěrečného projektu... Diplomová práce Téma závěrečného projektu... vypracoval: Jméno Příjmení vedoucí práce: prof. Ing. RNDr. DrSc. CSc. Ph.D. obor: Inženýrská mechanika specializace: Mechatronika 2006 Strana 3 ZADÁNÍ ZÁVĚREČNÉ

Více

Grafický manuál značky Národního zemědělského muzea

Grafický manuál značky Národního zemědělského muzea Grafický manuál značky Národního zemědělského muzea Tento manuál slouží jako základní informační zdroj o značce Národního zemědělského muzea a jejím použití. Je nezbytné jej důsledně dodržovat, a tím zabránit

Více

RGB 88, 88, 90 HEX #435E88 RGB 168, 192, 067 HEX #F7DD29

RGB 88, 88, 90 HEX #435E88 RGB 168, 192, 067 HEX #F7DD29 Emblém Filozofií emblému je vyjádření spojení tří elementů, které jsou symbolizovány jednotlivými barvami. Modrá reprezentuje osobnost Jaroslava Ježka, zelená zastupuje lidi ve škole a žlutá barva vyjadřuje

Více

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU 1 UVOD Jednotný vizuální styl je velmi důležitou součástí prezentace organizace na veřejnosti. Kvalitní zpracování podporuje její jednotu a stabilitu, zvyšuje povědomí

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Jméno Příjmení

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Jméno Příjmení ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Jméno Příjmení FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B5341 Jméno Příjmení Studijní obor: Všeobecná

Více

MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY

MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST kační číslo: MAD 110 Příloha OM OP LZZ: N Typ: řízená kopie elektronická Datum: 15. 10. 2009 Vydal: ŘO OP LZZ Číslo revize: 3 Číslo

Více

GRAFICKÝ MANUÁL UŽITÍ LOGOTYPU

GRAFICKÝ MANUÁL UŽITÍ LOGOTYPU GRAFICKÝ MANUÁL UŽITÍ LOGOTYPU OBSAH 2 logotyp 16 písma 19 signmarketing 1 LOGOTYP 2 LOGOTYP logotyp x logo O LOGOTYPU Logo Datové schránky znázorňuje propojení poštovních služeb se službami internetovými.

Více

Obsah 1. LOGO... 1 1.1 Základní varianta...1 1.2 Barevné varianty...2 1.3 Ochranná zóna a minimální velikost...3 1.4 Zakázaná použití...

Obsah 1. LOGO... 1 1.1 Základní varianta...1 1.2 Barevné varianty...2 1.3 Ochranná zóna a minimální velikost...3 1.4 Zakázaná použití... Logomanuál Obsah 1. LOGO... 1 1.1 Základní varianta...1 1.2 Barevné varianty...2 1.3 Ochranná zóna a minimální velikost...3 1.4 Zakázaná použití...4 2. BARVY... 5 2.1 Hlavní a doplňkové barvy...5 3. PÍSMO...

Více

manuál vizuálního stylu

manuál vizuálního stylu manuál vizuálního stylu 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 OBSAH Základní varianta loga Doplňková varianta loga LOGOTYP Základní barevné provedení Černobílé provedení Ikonky Proporcionální

Více

GRAFICKÝ MANUÁL ONDŘEJ KAUCKÝ

GRAFICKÝ MANUÁL ONDŘEJ KAUCKÝ GRAFICKÝ MANUÁL ONDŘEJ KAUCKÝ Obsah 1. ÚVOD 2. LOGO 2.1 Základní verze 2.2 Barevné varianty 2.3 Verze ve stupních šedi 2.4 Verze bez podkladu 2.5 Ochranná zóna loga 2.6 Zakázané varianty loga 2.7 Aplikace

Více

Komplexní řešení projektu PROFIDJ. www.shockworks.eu info@shockworks.eu (+420) 511 145 718

Komplexní řešení projektu PROFIDJ. www.shockworks.eu info@shockworks.eu (+420) 511 145 718 Komplexní řešení projektu PROFIDJ www.shockworks.eu info@shockworks.eu (+420) 511 145 718 DJové mají konečně svou Mekku. Je jím e-shop ProfiDJ, který se stal během dvou let od zahájení spolupráce se Shockworks

Více

Zadání pro kategorii Tvorba webu

Zadání pro kategorii Tvorba webu Zadání pro kategorii Tvorba webu Úloha 1 - Školní noviny Vaše škola se rozhodla vydávat školní noviny v elektronické podobě. Jako způsob distribuce novin vybrala formát HTML. Každé číslo novin se skládá

Více

Grafický manuál k firemnímu stylu. CobraDesign. Firemní styl CobraDesign

Grafický manuál k firemnímu stylu. CobraDesign. Firemní styl CobraDesign Grafický manuál k firemnímu stylu CobraDesign 1 LOGOTYP 2 PÍSMO 4 ADMINISTRATIVA 1.1 BARVY LOGOTYPU 1.1.1 Základní barvy logotypu 1.1.2 Šedoškálové a černobílé provedení logotypu 1.1.3 Negativní varianta

Více

základní tiskoviny 28 základní logotyp Altus Software 4 odvozený logotyp Altus Vario 10 ostatní materiály 38 odvozený logotyp Altus Portal 16 index 44

základní tiskoviny 28 základní logotyp Altus Software 4 odvozený logotyp Altus Vario 10 ostatní materiály 38 odvozený logotyp Altus Portal 16 index 44 designmanual základní logotyp Altus Software 4 základní logotyp Altus Software 6 monochromní, černobílá a inverzní varianta 8 odvozený logotyp Altus Vario 10 odvozený logotyp Altus Vario 12 monochromní,

Více

Grafický manuál značky OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE. prosinec 2008

Grafický manuál značky OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE. prosinec 2008 Grafický manuál značky OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE prosinec 2008 Úvod Tento grafický manuál pro použití loga a vizuální identity je důležitým dokumentem pro Řídicí orgán Operačního programu Podnikání

Více

MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY

MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST kační číslo: MAD 110 Příloha OM OP LZZ: N Typ: řízená kopie elektronická Datum: 15.10.2008 Vydal: ŘO OP LZZ Číslo revize: 1 Číslo

Více

Mìstský úøad Vsetín grafický manuál

Mìstský úøad Vsetín grafický manuál znak, barevné a èernobílé provedení dopisní papír, dopisní obálka, vizitka šablona pro dokumenty Word pravidla pro užití znaku, použité barvy a písma barevná verze znaku mìsta (èervená, zelená, èerná)

Více

2011 design by Pavel Lukšan / Attractive, s.r.o.

2011 design by Pavel Lukšan / Attractive, s.r.o. grafický manuál 211 design by Pavel Lukšan / Attractive, s.r.o. Základní principy Naše logo 1.1 Základní verze 1.2 Barevné výjimky 1.3 Barevné verze 1.4 Verze se symbolem P 1.5 3D verze 1.6 Ochranná známka

Více

Číslo a název šablony III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Číslo a název šablony III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0556 Číslo a název šablony III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT klíčové aktivity Označení materiálu VY_32_INOVACE_ST_IKT_10 Název školy Střední průmyslová

Více

Odstavec. Zarovnání a odsazení odstavce. Meziodstavcové mezery. Pancharti, vdovy a sirotci, atd. Word. Odstavec

Odstavec. Zarovnání a odsazení odstavce. Meziodstavcové mezery. Pancharti, vdovy a sirotci, atd. Word. Odstavec Odstavec Odstavec je sled znaků oddělen na konci znakem konce odstavce. V operačním systému Unix se používá na konci odstavce jeden znak, v operačním systému Windows dva znaky. Tento rozdíl se projevuje

Více

World Plastic Group MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU

World Plastic Group MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU World Plastic Group MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU Součástí každé organizace je vizuální identita, která navenek vyzařuje z každého komunikačního materiálu. Ať se již jedná o tiskové materiály, televizní

Více

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU EDUPONT. (výňatek LOGOMANUÁL)

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU EDUPONT. (výňatek LOGOMANUÁL) (výňatek LOGOMANUÁL) obsah JEDNOTNÝ VIZUÁLNÍ STYL LOGOTYP 1 základní varianta logotypu barevné provedení 1.1 základní varianta logotypu černobílé provedení 1.2 ochranná zóna LOGOTYPU 1.3 jazyková mutace

Více

návrh loga pro Fakultu informačních technologií českého vysokého učení technického v Praze

návrh loga pro Fakultu informačních technologií českého vysokého učení technického v Praze návrh loga pro Fakultu informačních technologií českého vysokého učení technického v Praze Slovo na úvod Logo je vnější tvář, krou si lidé představí, když slyší název fakulty. Je to snaha zachytit do jednoduché

Více

O BSAH LOGOMANUÁL FOND DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ I PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE MINISTERSTVA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ I DUBEN 2012

O BSAH LOGOMANUÁL FOND DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ I PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE MINISTERSTVA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ I DUBEN 2012 L OGOMANUÁL 2 O BSAH Základní prvky 3 Logo 4 Explikace 5 2 Ochranná zóna 6 3 Základní barevné provedení loga 7 4 Černobílé provedení loga 8 5 Ukázky použití loga 9 6 Velikosti 0 7 Nesprávné použití 8 Logo

Více

Hlavní stránka O Nadaci Granty Nadace Pomozte Nadaci Pro média Pro pacienty Kontakt

Hlavní stránka O Nadaci Granty Nadace Pomozte Nadaci Pro média Pro pacienty Kontakt Poslání Nadace Pomozte Nadaci darovat dřeň finance klub přátel jiná pomoc Kalendář akcí nejbližší akce akce akce akce Aktuálně z Nadace (2 aktuality) Pro média základní fakta aktuální čísla Nadace aktuální

Více

Šablona ročníkové práce Ročníková práce

Šablona ročníkové práce Ročníková práce Křejpského 1501/12a, Praha 4 Opatov Ročníková práce JMÉNO AUTORA: Jiří Procházka VEDOUCÍ PRÁCE: Doc. PhDr. Jan Učitel, CSc. PRAHA 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval/-a samostatně

Více

grafický manuál poslední aktualizace: 14/09/17

grafický manuál poslední aktualizace: 14/09/17 grafický manuál poslední aktualizace: 14/09/17 obsah grafického manuálu značky Cyber Security Competetion 1. Logotyp 1.01 základní verze 1.02 doplňky k logotypu (základní verze) 1.03 horizontální verze

Více

Jednotný vizuální styl 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

Jednotný vizuální styl 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Jednotný vizuální styl 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Obsah 5 Znak a logo 17 Písmo 27 Šablona prezentace 36 Kombinace loga 6 Definice znaku 18 Základní písmo 29 Doporučená šablona 37 Další varianty

Více

Příloha č. 05. Jednotný vizuální styl ČSÚ

Příloha č. 05. Jednotný vizuální styl ČSÚ Název projektu: Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR Příjemce: Česká republika Český statistický úřad Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06396

Více

Tišnov. Popis loga. Siluetu krajiny doplňuje jednoduchý font oblých tvarů.

Tišnov. Popis loga. Siluetu krajiny doplňuje jednoduchý font oblých tvarů. Popis loga Znak města představuje tři kopce obklopující město (Květnici, Kozí bradu a Klucaninu). Ztmavující se odstíny zelené barvy vytváří perspektivní dojem krajiny. Zvlněná krajina s krásnou přírodou

Více

Grafický manuál jednotného vizuálního stylu

Grafický manuál jednotného vizuálního stylu Grafický manuál jednotného vizuálního stylu Obsah Firemní identita obraz firmy a jednotný grafický styl...3 Logo dvouřádková varianta...5 jednořádková varianta...6 varianta ve stupních šedé...7 černobílá

Více

logotyp kolín manuál

logotyp kolín manuál logotyp kolín manuál O B S A H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 PŘEDSTAVENÍ A GENEZE LOGOTYPU ZÁKLADNÍ VARIANTA, HORIZONTÁLNÍ VARIANTA INVERZNÍ A JEDNOBAREVNÁ MUTACE DEFINICE BAREVNÝCH SYSTÉMŮ ROZMĚROVÁ ŘADA

Více

Manuál vizuálního stylu

Manuál vizuálního stylu Manuál vizuálního stylu Obsah Úvod O skupině 4 5 Účel manuálu 4 5 1.0. Obchodní název Obchodní název CPI Group 6 7 2.0. Logotyp Varianty 8 9 Konstrukce 10 11 Ochranná zóna 12 13 Minimální velikost 14 15

Více

Felbook. Vyhledat skupinu. Vyhledat uživatele. Uživatelské jméno. Heslo. Sociální síť pro podporu výuky. Jméno skupiny: Zakladatel: Vyhledat

Felbook. Vyhledat skupinu. Vyhledat uživatele. Uživatelské jméno. Heslo. Sociální síť pro podporu výuky. Jméno skupiny: Zakladatel: Vyhledat Uživatelské jméno Heslo Přihlášení Registrace Vyhledat skupinu Jméno skupiny: Zakladatel: Vyhledat Vyhledat uživatele Jméno uživatele: Přezdívka: Vyhledat Vyhledat skupinu Jméno skupiny: Zakladatel: Vyhledat

Více

D e s i g n m a n u á l

D e s i g n m a n u á l Design manuál Jednou z nejdůležitějších součástí prezentace společnosti Delfex a její firemní identity je její vizuální styl. Vyjadřuje hodnoty společnosti, zvyšuje povědomí o její existenci, demonstruje

Více

Grafický manuál jednotného vizuálního stylu projektu Porta culturae

Grafický manuál jednotného vizuálního stylu projektu Porta culturae Grafický manuál jednotného vizuálního stylu projektu Porta culturae 2011 STUDIO TRINITY 1.1 Návrh loga Porta culturae... 3 1.2 Podrobný popis loga.... 4 1.3 Ochranná zóna... 5 1.4 Barevnost... 6 1.5 Vzorník

Více

Michaela Ulrychová---SAZBA---analýza území

Michaela Ulrychová---SAZBA---analýza území Michaela Ulrychová---SAZBA---analýza území dva břehy - dva světy analýza území holešovice vs. libeň Fotografie: Michaela Ulrychová Mapové podklady: historické mapy online Grafická úprava: Michaela Ulrychová

Více

Její hudba v sobě mísí prvky vážné hudby, severského folku a progressive metalu s reminiscencemi v taneční hudbě, psychedelii 60. let a minimalismu.

Její hudba v sobě mísí prvky vážné hudby, severského folku a progressive metalu s reminiscencemi v taneční hudbě, psychedelii 60. let a minimalismu. Grafický manuál Česká hudební formace Clawed Forehead vznikla v roce 2006 původně jako revivalový projekt čtveřice brněnských muzikantů, hráčů na smyčcové nástroje, hrající skladby známých kapel Metallica

Více

Maecenas fermentum, sem in pharetra pellentesque

Maecenas fermentum, sem in pharetra pellentesque Maecenas fermentum, sem in pharetra pellentesque Jan Skopeček 1, František Dobrovský 2, Karel Nový 3 1 2 3 Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Energetický ústav, Technická 2896/2,

Více

Grafický manuál značky a vizuálního stylu Akademie věd České republiky

Grafický manuál značky a vizuálního stylu Akademie věd České republiky Grafický manuál značky a vizuálního stylu Akademie věd České republiky 2 Úvodní slovo 1 Značka 1.1 Název instituce 1.2 Základní barevné provedení 1.3 Základní negativní provedení 1.4 Černobílé pozitivní

Více

1. logotyp 1. 1. základní varianta

1. logotyp 1. 1. základní varianta 1. logotyp 1. logotyp 1. 1. základní varianta Logotyp je základním prvkem vizuálního stylu a současně ochrannou registrovanou známkou. Užívá se pro označení institucí a aktivit Královéhradeckého kraje.

Více

Informatika. Elektronická pošta. Mgr. Martin Kolář

Informatika. Elektronická pošta. Mgr. Martin Kolář Informatika Elektronická pošta Mgr. Martin Kolář 13. 10. 2016 Obsah 1 Elektronická pošta Základní informace Elektronická schránka Struktura e-mailu E-mailová adresa Jak psát e-mail SPAM & HAM Mgr. Martin

Více

EP ENERGY TRADING CORPORATE DESIGN MANUAL V. 01.2

EP ENERGY TRADING CORPORATE DESIGN MANUAL V. 01.2 EP ENERGY TRADING CORPORATE DESIGN MANUAL V. 01.2 18 / 9 / 2012 Používání identifikačních znaků společnosti (přesný zápis identifikačních znaků společnosti, odchylka od zápisu nepřípustná) Zápis obchodního

Více

Manuál vizuálního stylu Flower Lover

Manuál vizuálního stylu Flower Lover Manuál vizuálního stylu Flower Lover Manuál vizuálního stylu Flower Lover flower lover manuál vizuálního stylu 4 Obsah Základní podoba logotypu...5 Logotyp...6 Symbol značky...7 Symbol a logotyp vzájemné

Více

Grafický manuál logotypu

Grafický manuál logotypu Grafický manuál logotypu Obsah 0 0 0 0 0 Jednotný vizuální styl Logotyp společnosti Logotyp, barva značky a dodatkové barvy Konstrukce logotypu společnosti Ochranný prostor a minimální velikost logotypu

Více

Logomanuál značky Slavnosti ptačích budek Vypracovala Hana Fialová

Logomanuál značky Slavnosti ptačích budek Vypracovala Hana Fialová Logomanuál značky Slavnosti ptačích budek Vypracovala Hana Fialová Obsah 1. Logo 1.1 Základní verze loga 5 1.2 Inverzní varianta loga 6 1.3 Užití základního loga vůči pozadí 7 1.4 Užití inverzního loga

Více

GRAFICKÝ MANUÁL ZNAČKY A VIZUÁLNÍHO STYLU SKUPINY A ČLENŮ SKUPINY ŠKODA TRANSPORTATION

GRAFICKÝ MANUÁL ZNAČKY A VIZUÁLNÍHO STYLU SKUPINY A ČLENŮ SKUPINY ŠKODA TRANSPORTATION GRAFICKÝ MANUÁL ZNAČKY A VIZUÁLNÍHO STYLU SKUPINY A ČLENŮ SKUPINY ŠKODA TRANSPORTATION OBSAH (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24)

Více

o nás Působíme v oblasti marketingu, reklamy, tisku a propagace.

o nás Působíme v oblasti marketingu, reklamy, tisku a propagace. o nás Jsme mladé a stále se dynamicky rozvíjející studio, vyčnívající především přístupem ke klientovi, kreativním a zásadně individuálním řešením jednotlivých zakázek či služeb. Působíme v oblasti marketingu,

Více

Grafický manuál aktualizováno 11. 11. 2013

Grafický manuál aktualizováno 11. 11. 2013 Grafický manuál aktualizováno 11. 11. 2013 01 01/1 Galerie Teplice ÚVOD 02 ZNAČKA 03 PÍSMO 02/1 Logotyp Galerie Teplice 02/2a Povolené varianty 02/2b Povolené varianty I. a II. - vertikálně 02/2c Povolené

Více

MANUÁL. jednotného vizuálního stylu. Zapálí vás pro dobrovolnictví.

MANUÁL. jednotného vizuálního stylu. Zapálí vás pro dobrovolnictví. MANUÁL jednotného vizuálního stylu Zapálí vás pro dobrovolnictví. OBSAH GRAFICKÉHO MANUÁLU 1. ÚVOD 1.01 HESTIA / ZÁKLADNÍ INFORMACE 02 1.02 HESTIA / NÁZEV ORGANIZACE A JEHO KOREKTNÍ UŽÍVÁNÍ 03 V GRAFICKÉM

Více

značka proporční schéma na čtvercové síti značka ochranná zóna značky značka základní barevné provedení značka vzorník základních barev

značka proporční schéma na čtvercové síti značka ochranná zóna značky značka základní barevné provedení značka vzorník základních barev Jednotný vizuální styl Národního památkového ústavu slouží k jeho vnitřní i vnější prezentaci. Koncepce vizuální komunikace se opírá o základní prvky, kterými jsou logo, písmo a barevnost. Jejich podoba,

Více

Institut pro veřejnou správu. Manuál vizuální identity

Institut pro veřejnou správu. Manuál vizuální identity Institut pro veřejnou správu Manuál vizuální identity Logotyp 3 Popis logotypu 4 Barevná varianta 4 Barevná negativní varianta 5 Černobílá varianta 5 Černobílá negativní varianta 6 Barevnost 7 Ochranná

Více

Nux s.r.o. GRAFICKÝ MANUÁL SPOLEÈNOSTI

Nux s.r.o. GRAFICKÝ MANUÁL SPOLEÈNOSTI GRAFICKÝ MANUÁL SPOLEÈNOSTI Nu s.r.o. OBSAH A LOGOTYP C PÍSMA, BAREVNOST, GRAFICKÉ PRVKY Barevná a èernobílá podoba Písma Konstrukce logotypu Barevnost Minimální doporuèená velikost Grafické motivy Pøíklady

Více

MANUAL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU

MANUAL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU MANUAL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU 1 1 1 ROZKRES LOGA 1 2 OCHRANÁ ZÓNA LOGA 1 3 LOGO ČERNOBÍLÉ PROVEDENÍ 1 4 LOGO NA PODKLADOVÉ PLOŠE 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ZÁKLADNÍ BAREVNOST LOGA JE

Více

A/ ZÁKLADNÍ PRAVIDLA 1/ LOGOTYP A JEHO DEFINICE LOGOTYP I.E.S. A JEHO DEFINICE 2/ BARVY 3/ FOTOGRAFIE

A/ ZÁKLADNÍ PRAVIDLA 1/ LOGOTYP A JEHO DEFINICE LOGOTYP I.E.S. A JEHO DEFINICE 2/ BARVY 3/ FOTOGRAFIE GUIDELINE ÚVOD PÁR SLOV ÚVODEM GUIDELINE je návod jak nakládat s grafickými komunikačními prostředky (logotyp, písmo atd.). Je to závazný, ucelený soubor grafických a corporátních prvků pro nakládání s

Více

DEFINICE BAREV FIREMNÍ PÍSMO

DEFINICE BAREV FIREMNÍ PÍSMO Založení Technologického inovačního centra je společným projektem Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a Zlínského kraje. Společnost je zakládána dvěma subjekty, které mají v regionu významné postavení a při

Více

Novinky Název novinky

Novinky Název novinky Motor není to co vás drží na silnici https://hamletovygumy.cz/ Přihlášení / Registrace CZK EUR motor není to, co vás drží na silnici (PoPá: 8:3018h; So: 9:3014h) Novinky Název novinky consectetur adipiscing

Více

jednotný vizuální styl městyse Drásov

jednotný vizuální styl městyse Drásov jednotný vizuální styl městyse Drásov osah 1. představení logotypu 2. geneze logotypu 3. doplňková grafika - tapeta 4. znak městyse Drásov 5. znak městyse Drásov - příklady použití 6. ochranná zóna 7.

Více

vygenerované v IS VUT Použijte své desky VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií SEMESTRÁLNÍ PRÁCE

vygenerované v IS VUT Použijte své desky VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií SEMESTRÁLNÍ PRÁCE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Použijte své desky vygenerované v IS VUT Brno, 2016 Jméno autora VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY

Více

Průvodce použitím loga

Průvodce použitím loga Průvodce použitím loga 1 Obsah 3 5 6 7 8 9 Vážení partneři, vážení spolupracovníci, Průvodce použitím loga objasňuje nejdůležitější pravidla pro zacházení se symbolem, který tovří základní pilíř vizuální

Více

ARE YOU READY? Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Mauris tincidunt sem sed arcu. Podpoř svůj růst» VÝPRODEJ.

ARE YOU READY? Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Mauris tincidunt sem sed arcu. Podpoř svůj růst» VÝPRODEJ. Můj účet ARE YOU READY? Při scrolování hlavní banner zajíždí pod horní menu, čímž se uživatel dostane rychleji k nabídce produktů. Na dalších podstránkách již banner není. consectetuer adipiscing elit.

Více

Grafický manuál. společnosti Teplárna České Budějovice, a. s.

Grafický manuál. společnosti Teplárna České Budějovice, a. s. Grafický manuál společnosti Teplárna České Budějovice, a. s. Platnost od 2013 Úvod Grafický manuál je souborný materiál definující základní grafické konstanty firemního designu a jejich správné použití.

Více

LoGoMaNUÁL PLASTKON VER.01

LoGoMaNUÁL PLASTKON VER.01 LoGoMaNUÁL PLASTKON VER.01 obsah content LOGOMANUÁL PLASTKON ver. 01 01 Plnobarevný pozitivní 03 02 Jednobarevný pozitivní 04 03 Jednobarevný negativní 05 04 černobílý pozitivní 06 05 černobílý negativní

Více

GRAFICKÝ MANUÁL STUDENTSKÁ OBEC FAKULTY ARCHITEKTURY

GRAFICKÝ MANUÁL STUDENTSKÁ OBEC FAKULTY ARCHITEKTURY GRAFICKÝ MANUÁL Grafický symbol loga Studentské obce fakulty architektury znázorňuje její funkci. Čtverce v symbolu představují studenty, jež obec hájí. Barevnost čtverců pak charakterizuje různorodost

Více

Grafický manuál značky. DY-THA rail

Grafický manuál značky. DY-THA rail Grafický manuál značky DY-THA rail Obsah Úvod 1 Značka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 Černobílá pozitivní varianta 2.3 Černobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice a

Více

Grafika a grafický design. Internetové publikování

Grafika a grafický design. Internetové publikování Grafika a grafický design Internetové publikování Design stránky Grafický design první dojem, rychlost stahování Struktura stránek navigace, rozvržení plochy Volba informací okruh čtenářů Syntaktická správnost,

Více

Logo a jeho konstrukce, ochranná zóna

Logo a jeho konstrukce, ochranná zóna 1 Manuál jednotného vizuálního stylu Ministerstvo dopravy Obsah 1 Logo Písmo 2 Tiskoviny 3 Prezentace 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Logo a jeho konstrukce, ochranná zóna Logo v barevném a černobílém provedení Specifikace

Více

CO JE TO OPERAČNÍ PROGRAM DOPRAVA?

CO JE TO OPERAČNÍ PROGRAM DOPRAVA? CO JE TO OPERAČNÍ PROGRAM DOPRAVA? Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus quis turpis consequat odio ultrices lobortis. Aenean in sapien vitae ligula euismod consectetur ut

Více

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU Značka Ministerstva průmyslu a obchodu je tvořena dynamickými liniemi vytvářejícími plastický prostor vzájemně propojené ekonomiky

Více

manuál jednotného vizuálního stylu

manuál jednotného vizuálního stylu manuál jednotného vizuálního stylu 1 značka 1 značka Barevné pozitivní provedení 1.1 Grafickou podobu značky tvoří kresebně upravené litery bezpatkového polotučného písma. Upravený nápis ANECT tím neztrácí

Více

1. LOGO MĚSTA 3. MERKANTILNÍ TISKOVINY

1. LOGO MĚSTA 3. MERKANTILNÍ TISKOVINY Design manuál OBSAH 1. LOGO MĚSTA 1.1 LOGO Velikost loga Konstrukce loga Ochranná zóna 1.2 BAREVNOST LOGA Logo na základním barevném podkladu Logo na různobarevném podkladu 1.3 ZAKÁZANÉ VARIANTY LOGA 1.4

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu

Manuál jednotného vizuálního stylu Manuál jednotného vizuálního stylu OBSAH 1. Úvod Jednotný vizuální styl 1 2. Značka Základní provedení 3 Černobílé provedení 4 Rozkres značky Ochranná zóna Nejmenší možné použití 5 Zakázané varianty 6

Více

Příprava na vystoupení

Příprava na vystoupení Příprava na vystoupení Oddíl 1 Lorem Ipsum Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer id dui sed odio imperdiet feugiat et nec ipsum. Ut rutrum massa non ligula facilisis in ulla

Více

ZÁKLADNÍ GRAFICKÝ MANUÁL

ZÁKLADNÍ GRAFICKÝ MANUÁL ZÁKLADNÍ GRAFICKÝ MANUÁL OBSAH 1 ÚVOD 2 KODIFIKACE LOGOTYPU 2.1. barevná varianta loga 2.2. černobílá varianta loga 2.3. ochranná zóna a minimální velikost loga 2.4. rozkres loga v grafické síti 2.5. logotyp

Více

česky Oddělení pro komunikaci a tisk poslaneckého klubu ELS Grafický manuál

česky Oddělení pro komunikaci a tisk poslaneckého klubu ELS Grafický manuál česky Oddělení pro komunikaci a tisk poslaneckého klubu ELS Grafický manuál verze : 01/10/2012 Proč grafický manuál? V květnu 2011 padlo rozhodnutí svěřit vydávání veškerých publikací nově vytvořenému

Více

Manuál vizuálního stylu CENTROPROJEKT a.s. (v0.1) Zpracovalo Modest Studio modeststudio.cz / +420 725 792 827

Manuál vizuálního stylu CENTROPROJEKT a.s. (v0.1) Zpracovalo Modest Studio modeststudio.cz / +420 725 792 827 Manuál vizuálního stylu CENTROPROJEKT a.s. (v0.1) Zpracovalo Modest Studio modeststudio.cz / +420 725 792 827 Redesign logotypu a symbolu spočívá především v nezbytně nutném stanovení čistější varianty

Více

Internetové publikování

Internetové publikování Internetové publikování Doc. Ing. Petr Zámostný, Z Ph.D. místnost: A-72aA tel.: 4222, 4167 (sekretari( sekretariát ústavu 111) e-mail: petr.zamostny@vscht vscht.czcz Internetové publikování Webdesign Design

Více

Grafický manuál značky ELI Beamlines

Grafický manuál značky ELI Beamlines Grafický manuál značky ELI Beamlines Obsah Úvod....4 Základní barevná verze loga....6 Černobílá verze loga...8 Zakázané tvarové a barevné varianty loga.... 10 Konstrukce a ochranná zóna loga... 12 Minimální

Více

MANUÁL. jednotného vizuálního stylu. Zapálí vás pro dobrovolnictví.

MANUÁL. jednotného vizuálního stylu. Zapálí vás pro dobrovolnictví. MANUÁL jednotného vizuálního stylu Zapálí vás pro dobrovolnictví. OBSAH GRAFICKÉHO MANUÁLU 1. ÚVOD 1.01 HESTIA / ZÁKLADNÍ INFORMACE 02 1.02 HESTIA / NÁZEV ORGANIZACE A JEHO KOREKTNÍ UŽÍVÁNÍ 03 V GRAFICKÉM

Více

LOGOMANUÁL. Husův rok 2015

LOGOMANUÁL. Husův rok 2015 LOGOMANUÁL Husův rok 2015 LOGOMANUÁL Husův rok 2015 OBSAH 01 LOGOTYP BAREVNÝ POZITIV NA SVĚTLÉM POZADÍ 4 02 LOGOTYP JEDNOBAREVNÝ POZITIV NA SVĚTLÉM POZADÍ 5 03 LOGOTYP BAREVNÝ POZITIV NA ZLATÉM POZADÍ

Více

(mini) MANUÁL LOGOTYPU 2017

(mini) MANUÁL LOGOTYPU 2017 (mini) MANUÁL LOGOTYPU 2017 HOSPIC sv. Alžběty MANUÁL LOGOTYPU 2 Obsah Základní verze loga 3 Barvy primární 4 Barvy sekundární 5 Bezpečná zóna loga 6 Barevné varianty loga 7 Logo na podkladu 9 Písma 10

Více

non pvc GRAFICKÝ MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU PRODUKTOVÁ LOGA NON PVC SEGMENTY

non pvc GRAFICKÝ MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU PRODUKTOVÁ LOGA NON PVC SEGMENTY non pvc GRAFICKÝ MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU PRODUKTOVÁ LOGA OBSAH 1. ÚVOD 1.01 Jednotný vizuální styl a užití manuálu 2. ZNAČKA 2.01 Základní použití produktové značky + claim 2.02 Rozšířené použití

Více

Značka společnosti MORA

Značka společnosti MORA Design Manuál 2011 Značka společnosti MORA 2 Za jednu z hlavních součástí firemní identity je považován její design neboli jednotný vizuální styl. Základním stavebním kamenem tohoto vizuálního stylu je

Více

Grafický manuál použití značky verze 1.0

Grafický manuál použití značky verze 1.0 Grafický manuál použití značky verze 1.0 Úvod Jak pracovat s manuálem Grafický manuál pro práci se značkou společnosti je nezaměnitelný návod pro používání logotypu v reklamních protředcích a firemních

Více

Grafický manuál SAZKA 1. Grafický manuál

Grafický manuál SAZKA 1. Grafický manuál Grafický manuál SAZKA 1 Grafický manuál obsah obsah 3 Úvod 5 1.00 logotyp sazka 7 1.01 primární horizontální barevný logotyp 8 1.02 konstrukce horizontálního barevného logotypu 9 1.03 primární vertikální

Více

design manuál CSS spedition Autor: Pilot, v. o. s. design studio, www.pilot.cz CSS spedition // design logomanuál

design manuál CSS spedition Autor: Pilot, v. o. s. design studio, www.pilot.cz CSS spedition // design logomanuál design manuál CSS spedition Autor: Pilot, v. o. s. design studio, www.pilot.cz CSS spedition // design logomanuál značka Tato značka je základem jednotné grafické prezentace společnosti CSS spedition.

Více

GRAFICKÝ MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU PRODUKTOVÁ LOGA PODLAHOVINY

GRAFICKÝ MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU PRODUKTOVÁ LOGA PODLAHOVINY GRAFICKÝ MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU PRODUKTOVÁ LOGA OBSAH 1. ÚVOD 1.01 Jednotný vizuální styl a užití manuálu 2. ZNAČKA 2.01 Základní použití produktové značky + claim 2.02 Základní barevné provedení

Více

MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY

MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY ZÁKLADNÍ VARIANTA Aplikace na bílé a ostatní světlé podklady. INVERZNÍ VARIANTA Inverzní varianta je určená pro použití na tmavém pozadí, při zachování dostatečného kontrastu mezi

Více

Grafický manuál značky. Kraj Vysočina ZDRAVÝ KRAJ

Grafický manuál značky. Kraj Vysočina ZDRAVÝ KRAJ Grafický manuál značky Kraj Vysočina ZDRAVÝ KRAJ Obsah Úvod 1 Značka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 Černobílá pozitivní varianta 2.3 Černobílá inverzní varianta 2.4 Grafická

Více

Centrum vzdělávání všem design manual. Corporate design manual je souborem závazných pravidel a doporučení pro užití logotypu Centra vzdělávání všem.

Centrum vzdělávání všem design manual. Corporate design manual je souborem závazných pravidel a doporučení pro užití logotypu Centra vzdělávání všem. design manual Corporate design manual je souborem závazných pravidel a doporučení pro užití logotypu Centra vzdělávání všem. Pro přímou reprodukci nepoužívejte jako předlohy prvky vytištěné z tohoto manuálu.

Více

Rychlost psaní na klávesnici a na mobilním telefonu

Rychlost psaní na klávesnici a na mobilním telefonu Rychlost psaní na klávesnici a na mobilním telefonu Kvantitativní test Štěpán Dvořák dvorast6@fel.cvut.cz $1 1. Úvod 3 2. Předpoklad 3 3. Cílová skupina 3 4. Metodika 3 5. Nasbíraná data 4 6. Testování

Více

Jednotný firemní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností.

Jednotný firemní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností. GRAFICKÝ MANUÁL Jednotný firemní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností. Podoba firemního stylu vychází z vystupování a chování společnosti navenek a spoluvytváří její identitu. Dobrý

Více

grafický manuál /logotyp/

grafický manuál /logotyp/ grafický manuál /logotyp/ Konstrukce standardního logoznaku Síťový rozkres Ukázka standardního logoznaku a jeho postavení ve čtvercové síti. Síť ukazuje kompozici logoznaku Thermal. Ve výjimečných případech

Více

Manuál. společnosti QCM, s.r.o. jednotného vizuálního stylu. Manuál jednotného vizuálního stylu společnosti QCM, s.r.o

Manuál. společnosti QCM, s.r.o. jednotného vizuálního stylu. Manuál jednotného vizuálního stylu společnosti QCM, s.r.o Webové aplikace a design Tvorba a správa webového obsahu Linux prodej, podpora, řešení Network management & IT security Manuál jednotného vizuálního stylu společnosti QCM, s.r.o. QCM, s.r.o. Rybkova 1,

Více

Barevné specifikace logotypu MŽP. Ministerstvo životního prostředí České republiky

Barevné specifikace logotypu MŽP. Ministerstvo životního prostředí České republiky Barevné specifikace logotypu MŽP Použití logotypu MŽP STANDARD Základní varianta loga je tvořena třemi vodorovnými pruhy, které odkazují na trikolóru (státní symboliku ČR). Bílá, červená a modrá barva

Více

VIZUÁLNÍ ST YL. VŠB-TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky

VIZUÁLNÍ ST YL. VŠB-TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky VIZUÁLNÍ ST YL VŠB-TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky vizuální styl grafický prvek Vizuální styl VŠB-TU Ostrava Fakulty Elektrotechniky a Informatiky (dále jen FEI) je vytvářen vzájemným

Více

ZNAK A VLAJKA MĚSTA 3

ZNAK A VLAJKA MĚSTA 3 Grafický manuál ZNAK A VLAJKA MĚSTA 3 Používání znaku a vlajky města Zábřeh upravuje Obecně závazná vyhláška města Zábřehč. 3/2005 o znaku a vlajce města Zábřeh a jejich užívání. Znak města bude používán

Více

Corporate identity 1

Corporate identity 1 Corporate identity 1 obsah Logomanuál Designmanuál Logomanuál Definice logotypu 4 Základní barevnost logotypu 5 Barevné varianty logotypu 6 Brevné varianty logotypu doplňkové 7 Použití logotypu na pozadí

Více