Klinika dětského a dorostového lékařství

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Klinika dětského a dorostového lékařství"

Transkript

1 Klinika dětského a dorostového lékařství 1. lékařská fakulta UK a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha 2, Ke Karlovu 2 Klinika je akreditována MZ ČR k postgraduálnímu školení v oboru dětského lékařství, dětské gastroenterologie a hepatologie, dětské revmatologie, dětské nefrologie, dětské kardiologie a v EU v oboru Pediatric Metabolic Medicine. telefon: /www: ústředna VFN fax (JIRP) přednosta: prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc. emeritní přednosta: doc. MUDr. Jozef Hoza, CSc zástupce přednosty pro výuku: prof. MUDr. Pavla Doležalová, CSc. školský sekretariát 1. LF UK primář: MUDr. Pavel Frühauf, CSc. ambulance stacionář: as. MUDr. Věra Malinová centrum komplexní péče pro děti s perinatální zátěží: MUDr. Daniela Marková vedoucí ambulance: MUDr. Jan Langer jednotka intenzivní a resuscitační péče o novorozence, děti a adolescenty vedoucí JIRP: MUDr. Václav Vobruba, Ph.D , převozová služba pro kriticky nemocné děti oddělení větších dětí a dorostu vedoucí oddělení větší děti & dorost: as. MUDr. Peter Szitányi, Ph.D. kojenecké oddělení vedoucí oddělení kojenci & metabol. jednotka: doc. MUDr.Tomáš Honzík, Ph.D , vrchní sestra: Bc. Jana Pyskatá fax: zdravotnický sekretariát vfn.cz mitochondriální laboratoř: RNDr. Hana Hansíková, CSc Zpracoval: MUDr. Pavel Frühauf, CSc., recenze: prof. MUDr.Jiří Zeman, DrSc

2 Obsah Úvod Základní statistické údaje Komplement Organizační členění kliniky Pracovníci Externí spolupracovníci Pedagogická činnost Publikační činnost a) Monografie b) Časopisy Granty Jmenování, atestace Extramurální funkce Švejcarův nadační fond dětem Karlov Zpráva o činnosti Dárci... 30

3 Úvod Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN (KDDL) vznikla v roce 1992 spojením III. a IV. dětské kliniky v Dětském areálu na Karlově (DAK), kde sídlí i Ústav dědičných metabolických poruch (ÚDMP), ambulantní pracoviště dětské gynekologie, genetiky, klinické psychologie, tělovýchovného lékařství a kalmetizační stanice. Z komplementárních oborů v DAK pracují laboratoře hematologie, biochemie, pracoviště radiodiagnostické, mikrobiologické oddělení s antibiotickým střediskem, toxikologická laboratoř s informačním střediskem a ústavní lékárna VFN. KDDL poskytuje vysoce kvalifikovanou diagnostickou a léčebnou péči resuscitační, intenzivní, standardní i rehabilitační pro děti všech věkových kategorií, včetně snahy o širší pojetí zdravotní a sociální péče o dítě a jeho rodinu (poradna sociální pediatrie). KDDL má tři lůžkové stanice, denní stacionář, všeobecnou ambulanci a dětskou polikliniku s 15 odbornými ordinacemi. KDDL navíc zajišťuje i lékařskou službu první pomoci pro děti a dorost. Většina dětí je léčena ambulantně, náročnější ambulantní výkony (transfuze, zátěžové a expoziční testy, diagnostické instrumentální výkony, enzymová substituční terapie, biologická terapie) jsou prováděny na denním stacionáři. Téměř polovina pacientů je mimopražská a na kliniku přichází ke konziliárním vyšetřením z celé ČR. Většina dětí je k hospitalizaci přijímána s doprovodem. KDDL se specializuje na intenzivní a resuscitační péči. Ve spolupráci s dopravní službou Pragomedica a.s., jejíž sanity vybavené pro podporu vitálních funkcí jsou umístěny v areálu DAK, zajišťuje transport na sebe. Kromě konvenčních i nekonvenčních způsobů ventilace, řízené hypotermie a hemo-eliminačních metod je KDDL jediným dětským pracovištěm v ČR, které organizuje a provádí léčbu pomocí extrakorporální membránové oxygenace (ECMO). KDDL se v úzké spolupráci s ÚDMP podílí na diagnostice a léčbě pacientů s dědičnými poruchami metabolismu a ve spolupráci s Urologickou klinikou 1. LF a VFN na diagnostice a terapii dětí s vrozenými uropatiemi. Prioritou kliniky je rovněž péče o děti s revmatickými chorobami a poruchami pojiva a skeletu a onemocnění zažívacího traktu včetně poruch výživy. Na KDDL pracuje Centrum komplexní péče o děti s perinatální zátěží (CKP). Multidisciplinární tým zajišťuje diagnostickou a léčebnou péči v oblasti somatické, neurosenzorické, psychické i behaviorální, jejímž cílem je potřeba minimalizovat dopad nezralosti či perinatálního inzultu na dítě a jeho rodinu. 3

4 Konziliární služby pro KDDL zajišťují kliniky a oddělení VFN, Klinika dětské chirurgie a traumatologie Fakultní Thomayerovy nemocnice a 3.LF UK a Ortopedická klinika Institutu pro další vzdělávání zdravotnických pracovníků a 1.LF UK Fakultní nemocnice Na Bulovce. Komplexnost péče o hospitalizované děti zajišťuje mateřská škola a základní škola při nemocnici, působí zde i zdravotní klauni. KDDL zajišťuje pregraduální výuku pediatrie pro studenty všeobecného lékařství a stomatologie, pro bakalářské i magisterské studium ošetřovatelství a intenzivní péče a pro žákyně středních a vyšších zdravotnických škol. KDDL se podílí na PhD programu 1. LF UK a je plně zapojena do postgraduální výchovy v oborech dětské lékařství, dětská nefrologie, dětská gastroenterologie, dětská revmatologie, dětská kardiologie, intenzivní péče, dorostové lékařství, a má i další aktivity v kontinuálním vzdělávání zdravotnických pracovníků. Na KDDL dlouhodobě stážují lékaři v přípravě na atestaci z praktického lékařství pro děti a dorost. Klinika se významně podílí na řadě výzkumných programů 1. LF UK a VFN a aktivně je zapojena do řady českých i mezinárodních grantů. Účastní se i osvětových akcí pro laickou veřejnost. Činnost KDDL podporuje Švejcarův nadační fond dětem Karlov, o jehož náplni a aktivitách referuje poslední kapitola ročenky. Na klinice působí Sdružení celiaků ČR s poradnou pro pacienty s bezlepkovou dietou. 4

5 1. Základní statistické údaje parametr lůžka počet průměrná ošetřovací doba dny 4,3 4,1 přijatí vč. doprovodů děti s doprovodem % přijatí pacienti počet mimopražští pacienti % přijatí na JIRP % 9,1 9,3 ECMO pacienti 6 2 ambulantní kontakty celkem počet odborné ordinace pacienti (URČ) endokrinologie, diabetologie, obezitologie: dr. Kytnarová, dr. Moravcová neurologie: dr. Klement, dr. Koumarová, dr. Hanušová, dr. Příhodová gastroenterologie, hepatologie, výživa: dr. Frühauf, dr. Szitányi, dr. El-Lababidi nefrologie: dr. Langer, dr. Š.Doležalová, dr. Flachsová,dr. Buganová pneumologie: dr. Koťátko, dr. Tuková

6 kardiologie vč. lipidologie: doc. Urbanová, dr. Komínová, dr. Kredba, dr. Augustinová revmatologie: doc. Hoza, dr. Němcová, prof. P.Doležalová, dr. Böhm rehabilitace: doc. Smolíková, mgr. Mirovská, mgr. Vránová, mgr. Ramešová centrum komplexní péče o děti s perinatálním rizikem: dr. Marková, dr. Raušová, dr. Weberová, dr. Knězů alergologie: dr.paulasová genetika, metabolické vady: prof. Zeman, doc. Honzík, dr. Magner psychiatrie: dr. Uhlíková poruchy příjmu potravy: dr. Bělorová hematologie: dr. Vepřeková 14.* 970 sociální pediatrie: dr. Schneiberg 15.* 25 všeobecná a příjmová ambulance: dr. Hrdličková lékařská služba první pomoci URČ/kontakty 4.640/ /3.970 stacionář: dr.malinová, dr.mazurová URČ/kontakty 128/1.104 *ordinace vedeny externími spolupracovníky, nejsou započteny do celkového součtu 6

7 Lůžková kapacita KDDL podlaží oddělení pacienti nadstandardní pokoje přízemí JIRP 15 - novorozenci rooming in 2-1. patro kojenci 16 2 metabolická jednotka 6-2. patro větší děti a dorost 19 3 intenzivní péče 3 - doprovod 3. patro mimo lůžkové oddělení 0-2 celkem Základní členění hospitalizovaných pacientů (podle hlavní diagnózy při propuštění, odpovídá počtu uzavřených chorobopisů v r. 2014) MKN muži ženy celkem oš. dny zemřelí A, B C D E F G H I J K L M N O

8 P Q R S T V W X Y Z MKN-10: A, B infekce, C nádory, D krevní onemocnění (o.), E endokrinologické a metabolické poruchy, F psychiatrická o., G nervová o., H oční, ušní o., I oběhová o., J dýchací o., K zažívací o., L kožní o., M o. pojiva, N o. močová, O těhotenství, P perinatální o., Q vrozené vady, R symptomy, S poranění, T otravy, U, V, W, X, Y vnější příčiny o., Z doprovod 8

9 Dlouhodobé vývojové trendy: rok ,8 7,1 6,8 6,3 6,1 6,0 5,7 5,9 5,9 5,7 6,0 5,9 5,6 5,1 5,1 4,8 4,5 4,5 4,4 4,1 4,3 4,1 ošetř. doba (dny) ČR 7,6 7,4 6,9 6,5 6,1 5,8 5,5 5,5 5,2 5,1 4,9 4,8 4,6 4,5 4,5 4,3 4,3 4,1 4,0 3,8 3,7 ¹ mimo pražští % lůžka hospitalizovaní doprovody % ambul. kontakty * # pozn. stěhování do rekonstruovaného pavilonu, * připojeno dětské oddělení fakultní polikliniky VFN Karlovo náměstí,# připojeno dětské oddělení polikliniky Klimentská, spojení dvou kojeneckých stanic do jedné a vznik stacionáře, & dětské oddělení polikliniky přestěhováno a redukováno, redukce počtu pracovníků ambulance odchodem do privátní kompletní propojení s informačním systémem VFN, spojení dvou stanic větších dětí a dorostu do jedné, lékařská služba první pomoci pro děti a dospívající, ¹ data zatím nejsou k dispozici, vybudováno Centrum komplexní péče pro děti s perinatální zátěží,» stěhování stacionáře v rámci DAK, přesun dětské neurologie z neurologické kliniky na KDDL 9

10 2. Komplement počet výkonů ultrasonografie vč. echokardiografie EKG Holter EKG EEG a polygrafie hodinová monitorace krevního tlaku otoakustické emise pneumologické výkony: spirometrie bronchoskopie bodypletysmografie gastroenterologické výkony: ezofagogastroduodenoskopie perkutánní endoskopická gastrostomie jícnová ph metrie z toho impedanční kolonoskopie a rektoskopie necílená jaterní biopsie dechové testy punkce kloubu s vyšetřením výpotku svalová a kožní biopsie mitochondriální laboratoř převozová služba pro kriticky nemocné děti:

11 klinická biochemie dr. Marková CKP dr. Hansíková mitochondriální lab. dr. Langer ambulance příjmová, všeobecná, odborné a. kalmetizační stanice laboratoř genetiky stacionář archiv dr. Vobruba JIRP + rooming in převozová služba pro kriticky nemocné děti ekonom doc. Honzík kojenecké odd. a metabolická jednotka pregraduální studenti as. Szitányi větší děti a dorost rehabilitace rehabilitace staniční sestry Bc. Pyskatá vrchní sestra mléčná kuchyně komplement: US, EKG, EEG, OAE spirometrie, endoskopie prof. Zeman přednosta kliniky 3. Organizační členění kliniky školský sekretariát postgraduální studenti doc. Hoza emeritní přednosta prim. Frühauf léčebná péče doc. Doležalová pregraduální výuka zdravotnický sekretariát 11

12 4. Pracovníci Blanka Albrechtová Katarka Andrews MUDr. Jana Augustinová mateřská dovolená Mgr. Martina Bašková Veronika Bejčková MUDr. Jitka Bělorová Jana Bendová, DiS Olga Benešová Ing. Vladimír Beránek Ing. Kamila Beránková mateřská dovolená Vladana Bernatová MUDr. Marek Böhm, Ph.D. odchod do zahraničí Bc. Kristýna Bradáčová Bc. Lucie Brůčková, DiS Ing. Tomáš Bříza, Ph.D. Jarmila Bukvová Mgr. et Mgr. Josef Bulant Lenka Buzková MUDr.Michaela Buganová, Ph.D. MUDr. Dita Cebecauerová Jana Coufalová MUDr. Olga Černá Mgr. Jana Česneková Bc. Tereza Daňhelovská Jana Daňková prof.mudr. Pavla Doležalová, CSc. MUDr.Šárka Doležalová Jana Dostálková RNDr., Mgr.Dana Douděrová, Ph.D. mateřská dovolená Pavla Dürrová, DiS Dana Dvořáková Marta Dvořáková, DiS MUDr. Veronika Dvořáková MUDr. Nabil El-Lababidi MUDr. Mohamed Farrag MUDr. Šárka Fingerhutová Zdeňka Firková MUDr. Eva Flachsová, Ph.D. Mgr. Alena Fleischnerová Bc. Martina Fremutová MUDr. Pavel Frühauf, CSc. RNDr. Hana Hansíková, CSc. MUDr. Jaroslava Hanušová Mgr. Eliška Haškovcová Mgr. Zuzana Hájková - odchod na mateřskou dovolenou Andrea Hlavinková Ivana Holá Ing. Kateřina Hodáňová, Ph.D. doc. MUDr.Tomáš Honzík, Ph.D. Eva Horová Mgr. Lucie Horčičková doc. MUDr.Jozef Hoza, CSc. MUDr. Eva Hrdličková MUDr. Karolína Hronová Mgr. Lucie Hrušková MUDr. Jan Hřídel MUDr. Linda Hřídelová Mgr. Mária Huliaková RNDr. Martina Hůlková, Ph.D. odchod na mateřskou dovolenou Terezie Hurychová Dana Hynková MUDr. Magdalena Chvílová Weberová Zuzana Janů MUDr. Pavla Jánská Ludmila Jeřábková Jitka Jiránková Marcela Kahounová Jiřina Karasová Lenka Karešová Ing. Zdeněk Kejík, Ph.D. MUDr. Petr Klement, Ph.D. Markéta Klepalová MUDr. Evženie Knězů Suzana Knopová Dana Kohoutová MUDr. Hana Kolářová Klára Kolářová MUDr. Jitka Komínová Miroslava Konopíková Věra Kopecká MUDr. Pavel Kopecký MUDr. Bronislava Korzová 12

13 Václav Kořenský MUDr. Viera Kořínková MUDr. Lydie Koumarová Jitka Kosinová Markéta Košinová MUDr. Eva Košťálová MUDr. Petr Koťátko Natalya Kozlovska RNDr. Jarmila Králová, CSc. Mgr. Lubomír Králík Mgr. Hana Kratochvílová MUDr. Václav Kredba, CSc. Danuše Krištofovičová MUDr. Petra Król Libuše Krulišová Bc. Ondřej Krump Michaela Krupičková Lucie Křesťanová Romana Kubíčková Ivana Kučerová Mgr. Jana Kučerová Mgr. Vendula Kučerová - Vidrová Petr Kulíšek Bc. Renata Kuzmanová MUDr. Jitka Kytarová MUDr. Jan Langer Iljana Lembak Ing. Petra Lelková mateřská dovolená Lenka Linková Jan Liška MUDr. David Lorenčík Radka Mádlová, DiS MUDr. Martin Magner, Ph.D. Kateřina Macháčková Olga Macháčková MUDr. Věra Malinová Lucie Malínská, DiS Olga Malinská Iveta Marešová Bc. Michela Marková MUDr. Daniela Marková prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc. Věra Mašitová MUDr. Stella Mazurová MUDr., Bc. Karel Medek MUDr. Jan Melichar Kateřina Melounková Jana Michálková Ing. Ivan Mikula, Ph.D. Mgr. Dagmar Mirovská Zuzana Mojžíšová, DiS MUDr. Alexandra Moravcová Lenka Moravcová Miluše Mrkvičková Solomonová Marie Muziková, DiS MUDr. Rut Nečasová MUDr. Tereza Nedělková Veronika Nepožitková Květoslava Neprašová Jakub Netušil Marcela Nováková Monika Nováková Jitka Novotná Rut Novotná Věra Novotná MUDr. Dana Němcová MUDr. Jitka Obršálová Mgr. Nina Ondrušková Jitka Oubramová Bc. Lenka Pácová Petra Panochová Monika Pasczycová MUDr. Martina Pastíriková MUDr. Edita Paulasová Markéta Pešková, DiS Karel Pitín Radmila Plucnarová Bc. Terezie Pluhařová, DiS Blanka Pochmanová MUDr. Pavla Pokorná Helena Polová MUDr. Martin Prchlík Josef Prošek Václav Prošek doc. MUDr. Iva Příhodová, Ph.D. Vanda Příhodová PhDr. Radek Ptáček, Ph.D., MBA Alena Puchmajerová Bc. Jana Pyskatá Ing. Jakub Rak Kamila Raková 13

14 Mgr. Magdalena Ramešová Mgr. Kamila Rezková MUDr. Pavla Raušová Mgr. Marie Rodinová Libuše Roubíčková MUDr. Kateřina Ruczaj Ladislava Růžičková Petra Růžičková Melánie Saifridová Dominika Satková MUDr. Václav Sebroň Daniela Sedláčková odchod na mateřskou dovolenou Hana Sedláková Jana Semerádová Jana Schlosserová odchod na mateřskou dovolenou Martina Sklářová RNDr. Jana Sládková, CSc. Eva Smejkalová, DiS Ivana Smělá Emilie Smetanová Larisa Smirnova doc. PaeDr.Libuše Smolíková, Ph.D. Bc. Marcela Sojková Pavlína Soukenková Pavlína Soukupová Mgr. Jana Spáčilová MUDr. Pavel Srnský RNDr. Lukáš Stibůrek, Ph.D. Alena Strejčková Helena Střelková Nikola Süsserová MUDr. Peter Szitányi, Ph.D. M.Sc. Lenka Šlachtová Hana Špačková MUDr. Jan Šulc, CSc. Bc. Pavlína Švarcová Ing, Štěpánka Švecová Ing. Markéta Tesařová, Ph.D. Kateřina Tišerová Eva Tomášková Michaela Topolová Eva Treflová MUDr. Jana Tuková, Ph.D. Eva Tydlitátová Dagmar Uhlíková MUDr. Petra Uhlíková doc. MUDr.Zuzana Urbanová, CSc. Dagmar Veverková Ing. Kateřina Veselá, Ph.D. Barbora Vítková MUDr. Lenka Vitnerová MUDr. Václav Vobruba, Ph.D. Petra Volfová Mgr. Alžběta Vondráčková, Ph.D. Mgr. Markéta Vránová Hana Vrbatová MUDr. Hana Vyhnánková odchod na mateřskou dovolenou Kateřina Weiserová MUDr. László Wenchich, Ph.D. RNDr. Daniela Záhoráková, Ph.D. Dagmar Zajícová - Dočekalová Jitka Zámečníková prof. MUDr.Jiří Zeman, DrSc. MUDr. Blanka Zlatohlávková, Ph.D. Dlouhodobá stáž v rámci přípravy na atestaci PLDD: MUDr. Honová, MUDr. Pelánová, MUDr. Malkovská, MUDr. Pirunčíková, MUDr. Pekarská, MUDr. Pařízková 14

15 Externí spolupracovníci: doc. MUDr.Alice Baxová, CSc., genetické oddělení 1. LF a VFN MUDr. Alena Hanzalová, praktický lékař pro děti a dorost, Praha 6 as. MUDr. Edita Kabíčková, Klinika dětské hematologie a onkologie 2. LF a FNM prim. MUDr. Jaroslava Lukešová, kojenecký ústav Dětské centrum FTN as. MUDr. František Schneiberg, Ústav veřejného zdravotnictví a medicínského práva 1. LF MUDr. Antonín Šípek, genetické oddělení 1. LF a VFN MUDr. Lenka Vepřeková, I.interní klinika 1. LF a VFN 5. Pedagogická činnost Pregraduální výuka: pediatrie pro obor lékařství 1. LF UK pediatrie pro obor stomatologie 1. LF UK pediatrie pro cizojazyčné studenty 1. LF UK vybrané kapitoly z pediatrie pro 2. LF pediatrie pro bakalářské studium denní i externí 1. LF UK pediatrie pro posluchače speciální pedagogiky PF UK pediatrie pro posluchače FTVS pediatrie pro posluchače ošetřovatelství FF UK Postgraduální výuka: postgraduální studenti 1. LF UK klinika je akreditována MZ ČR k postgraduálnímu školení v oborech: dětské lékařství, dětská gastroenterologie a hepatologie, dětská revmatologie, dětská kardiologie, dětská nefrologie, metabolická medicína Výuka SZP: praktická výuka ošetřovatelství v pediatrii praktická výuka rehabilitačních pracovníků praktická výuka záchranářů 15

16 Publikace: Monografie: Frühauf P. Prvních 1000 dní ve výživě dítěte. Solen, 2014, s.38. Frühauf P (ed.) Naléhavé situace v pediatrii. Gylden, 2014, s.97. Honzík T, Zeman J, Kožich V. Dědičné poruchy metabolismu in Vzácná onemocnění v kostce, Mladá Fronta, 2014, s. Marinov Z, Kytnarová J, Lebl J. Dětská nadváha a obezita je zdravotní problém. Pediatrická společnost ČLS JEP, Ptáček, R., & Bartůněk, P. (Eds.). (2014). Etické problémy medicíny na prahu 21. století. Praha: Grada. J. Králová, Z. Kejík, T. Bříza, R. Kaplánek, K. Záruba, P. Martásek,Král V.: Design, Synthesis, Selective Recognition Properties and Targeted Drug Delivery Application. Handbook of Porphyrin Science. K. M. Kadish, K. Smith, R. Guilard, World Scientific Publishing Co., Singapore (2014), Volume:33, Applications - PartII, 1-75, World Scientific ( / _0008), ISSN:1793_9518. EHRMANN Jiří, HŮLEK Petr, AIGLOVÁ Květa, BRODANOVÁ Marie, BRŮHA Radan, ČERNOCH Jiří, ČERVINKOVÁ Zuzana, DĚDEK Petr, DOLEŽAL Jiří, EHRMANN Jiří, ELIÁŠ Pavel, FEJFAR Tomáš, FRAŇKOVÁ Soňa, HORÁK Jiří, HORÁKOVÁ Martina, HOSÁK Ladislav, HŮLKOVÁ Michaela, HUSA Petr, CHALUPA Pavel, JIRKOVSKÝ Václav, JIRSA Milan, KONEČNÝ Michal, LATA Jan, LEJHANCOVÁ Kateřina, MAREČEK Zdeněk, MAŇÁK Jan, MARTÁSEK Pavel, OLIVERIUS Martin, PÁNEK Jiří, PETRTÝL Jaromír, PLÍŠEK Stanislav, POZLER Oldřich, PROCHÁZKA Martin, PROCHÁZKA Vlastimil, SCHNEIDERKA Petr, ŠAFKA Václav, ŠPERL Jan, TRUNEČKA Pavel, TYČOVÁ Věra, UNGERMANN Leoš, URBÁNEK Petr, VÁLEK Vlastimil, VAŇÁSEK Tomáš, VÍTEK Libor, VRZALOVÁ Drahomíra, ZIMA Tomáš. Hepatologie. 2 vyd. Praha: Grada, s. ISBN , ID: Pediatrie, AC Muntau a kol., 2014, nakl. GRADA Publishing, Překlad 6. Vydání Szitányi P. vedoucí překladatelského kolektivu. 16

17 Časopisy: Bajová S, Kytnarová J, Baxová A, Kočvara R, Zlatohlávková B, Paslerová R, Plavka R. Máme dceru, nebo ne? Syndrom necitlivosti na androgeny. Pediatrie pro praxi. 2014, roč. 15, č. 2: Baumgartner MR, Hörster F, Assoun M, Ballhausen D, Burlina A, Chapman KA, Dionisi-Vici C, Fowler B, Grünert S, Grünewald S, Haliloglu G, Hochuli M, Honzik T, Huemer M, Karall D, MacDonald A, Martinelli D, Merinero B, Pérez-Cerdá C, Sass J, Scholl-Bürgi S, Skovby F, Valayannopoulos V, Wijburg F, Chakrapani A. Proposed guidelines for the diagnosis and management of methylmalonic and propionic acidemia. Orphanet J Rare Dis Sep 2;9(1):130. Bohm M, Gonzalez Fernandez MI, Ozen S, Pistorio A, Dolezalova P, Brogan P, Barbano G, Sengler C, Klein-Gitelman M, Quartier P, Fasth A, Herlin T, Terreri MT, Nielsen S, van Rossum MA, Avcin T, Castell ER, Foeldvari I, Foell D, Kondi A, Koné-Paut I, Kuester RM, Michels H, Wulffraat N, Amer HB, Malattia C, Martini A, Ruperto N. Clinical features of childhood granulomatosis with polyangiitis (wegener s granulomatosis). Pediatr Rheumatol Online J May 26;12:18. doi: / ecollection Cobb J, Cule E, Moncrieffe H, Hinks A, Ursu S, Patrick F, Kassoumeri L, Flynn E, Bulatović M, Wulffraat N, van Zelst B, de Jonge R, Bohm M, Dolezalova P, Hirani S, Newman S, Whitworth P, Southwood TR, De Iorio M; Childhood Arthritis Response to Medication Study (CHARMS); Childhood Arthritis Prospective Study (CAPS); BSPAR study group, Wedderburn LR, Thomson W. Genome-wide data reveal novel genes for methotrexate response in a large cohort of juvenile idiopathic arthritis cases. Pharmacogenomics J Aug;14(4): doi: /tpj Epub 2014 Apr 8. Doležalová P. Tocilizumab v dětské revmatologii. Farmakoterapie. 2014, roč. 10, č. 3, s Dudova I, Markova D, Kasparova M, Zemankova J, Beranova S, Urbanek T, Hrdlicka M. Comparison of three screening tests for autism in preterm children with birth weights less than 1, grams. Neuropsychiatr Dis Treat Nov 17;10: ecollection 2014 Dudova I, Kasparova M, Markova D, Zemankova J, Beranova S, Urbanek T, Hrdlicka M. Screening for autism in preterm children with extremely low and very low birth weight. Neuropsychiatr Dis Treat Feb 11;10: doi: /NDT.S ecollection El-Lababidi N, Ruczaj K, Klement P, Pokorná P, Zeman J. Léková aseptická meningitida a Lyellův syndrom: vzácné příčiny bolestí hlavy a exantému v dospívání. Československá pediatrie. 2014, roč. 69, č. 4, s Fiala O, Zahorakova D, Pospisilova L, Kucerova J, Matejckova M, Martasek P, Roth J, Ruzicka E. Parkin (PARK 2) mutations are rare in Czech patients with early-onset Parkinson s disease. PLoS 17

18 One Sep 19;9(9):e doi: /journal.pone ecollection Fischer, S., Žukov, I., Kuželová, H., & Ptáček, R. (2014). Specific personality disorder as a result of negative events in childhood and adolescence. Česká a slovenská psychiatrie, 110(3), Frühauf P. Zavádění lepku do výživy dítěte, Alternativní výživa. In.: Bronský J (ed.) Doporučení Pracovní skupiny dětské gastroenterologie a výživy ČPS pro výživu kojenců a batolat. Československá pediatrie. 2014, roč. 69, Suppl 1:14-15, Goetz, M., Schwabová, J., Hlávka, Z., Ptáček, R., Zumrová, A., Hort, V., et al. (2014). Cerebellar Symptoms Are Associated With Omission Errors and Variability of Response Time in Children With ADHD. Journal of Attention Disorders. Goetz, M., Veselá, M., & Ptáček, R. (2014). Notes on the role of cerebellum in ADHD. Austin Jounal of Psychiatry and Behavioral Science, 1(3), 1-6. Haihao Sun, Richard Vesely, Jan Taminiau, Peter Szitanyi, Elektra J. Papadopoulos, Maria Isaac, Agnes Klein, Shinobu Uzu, Donna Griebel, Andrew E. Mulberg, on Behalf of the International Inflammatory Bowel Disease Working Group: Steps Toward Harmonization for Clinical Development of Medicines in Pediatric Ulcerative Colitis A Global Scientific Discussion, Part 1: Efficacy Endpoints and Disease Outcome Assessments. JPGN 2014;58: Haihao Sun, Richard Vesely, Jan Taminiau, Peter Szitanyi, Elektra J. Papadopoulos, Maria Isaac, Agnes Klein, Shinobu Uzu, Donna Griebel, Andrew E. Mulberg, on Behalf of the International Inflammatory Bowel Disease Working Group: Steps Toward Harmonization for Clinical Development of Medicines in Pediatric Ulcerative Colitis A Global Scientific Discussion, Part 2: Data Extrapolation,Trial Design, and Pharmacokinetics. JPGN 2014;58: Horneff G, Burgos-Vargas R, Constantin T, Foeldvari I, Vojinovic J, Chasnyk VG, Dehoorne J, Panaviene V, Susic G, Stanevica V, Kobusinska K, Zuber Z, Mouy R, Rumba-Rozenfelde I, Breda L, Dolezalova P, Job-Deslandre C, Wulffraat N, Alvarez D, Zang C, Wajdula J, Woodworth D, Vlahos B, Martini A, Ruperto N; Paediatric Rheumatology International Trials Organisation (PRINTO). Efficacy and safety of open-label etanercept on extended oligoarticular juvenile idiopathic arthritis, enthesitis-related arthritis and psoriatic arthritis: part 1 (week 12) of the CLIPPER study. Ann Rheum Dis Jun;73(6): doi: /annrheumdis Epub 2013 May 21 Jing Q, Li H, Roman LJ, Martásek P, Poulos TL, Silverman RB. An Accessible Chiral Linker to Enhance Potency and Selectivity of Neuronal Nitric Oxide Synthase Inhibitors. ACS Med Chem Lett Jan 9;5(1): Kang S, Tang W, Li H, Chreifi G, Martásek P, Roman LJ, Poulos TL, Silverman RB. Nitric oxide 18

19 synthase inhibitors that interact with both heme propionate and tetrahydrobiopterin show high isoform selectivity. J Med Chem May 22;57(10): Kejík Z, Bříza T, Králová J, Mikula I, Poučková P, Martásek P, Král V. New method for recognition of sterol signalling molecules: Methinium salts as receptors for sulphated steroids. Steroids Dec 2. pii: S X(14) doi: /j.steroids [Epub ahead of print] Kolářová H, M. Tesařová, Š. Švecová, V. Stránecký, A. Přistoupilová, T. Zima, J. Uhrová, S.Y. Volgina, J. Zeman, T. Honzík. Lipoprotein Lipase Deficiency: Clinical, Biochemical and Molecular Characteristics in Three Patients with Novel Mutations in the LPL gene. Folia Biologica (60): Koťátko P, Tuková J. Nejčastější chyby v léčbě exspirační dušnosti u dětí. Acta medicinae. 2014, roč. 3, č. 9, s Kratochvílová H, Hejzlarová K, Vrbacký M, Mráček T, Karbanová V, Tesařová M, Gombitová A, Cmarko D, Wittig I, Zeman J, Houštěk J. Mitochondrial membrane assembly of TMEM70 protein. Mitochondrion Mar;15:1-9. doi: /j.mito Epub 2014 Feb 25. Kuželová, H., Macek, M. Jr., Raboch, J., & Ptáček, R. (2014). Genetická variabilita u poruchy pozornosti s hyperaktivitou (ADHD). Česká a Slovenská Neurologie a Neurochirurgie, 77(4), Mantione, K. J., Kream, R. M., Kuželová, H., Ptáček, R., Raboch, J., Samuel, J. M., et al. (2014). Comparing Bioinformatic Gene Expression Profiling Methods: Microarray and RNA- Seq. Medical Science Monitor Basic Research, 20, Magner M, Dvorakova V, Tesarova M, Mazurova S, Hansikova H, Zahorec M, Brennerova K, Bzduch V, Spiegel R, Horovitz Y, Mandel H, Eminoğlu FT, Mayr JA, Koch J, Martinelli D, Bertini E, Konstantopoulou V, Smet J, Rahman S, Broomfield A, Stojanović V, Dionisi-Vici C, van Coster R, Morava-Kozicz E, Sperl W, Zeman J, Honzik T. TMEM70 deficiency: long-term outcome of 48 patients. J Inherit Metab Dis Oct 18. [Epub ahead of print]. Malinová V., Ješina P., Linhart A., Honzík T. Lyzosomální onemocnění - současné možnosti diagnostiky a terapie. Postgraduální medicina 2014, 16, příloha 2, s Marková D, Weberová-Chvílová M, Raušová P, Knězů E, Klement P, Korsová B, Příhodová I, Koštálová E, Kredba V, Langer J, Frühauf P, Kytnarová J, Koťátko P, Šulc J, Vepřeková L, Uhlíková P, Jánská P, Vyhnánek R, Zlatohlávková B, Fleischnerová A, Ptáček R, Mirovská D, Smolíková L, Haškovcová E, Mercelová J, Kunzmanová R. Zeman J. Péče o předčasně narozené dítě: Kdy začíná a kdy končí? Československá pediatrie. 2014, roč. 69, č. 1, s Mayorandan S, Meyer U, Gokcay G, Segarra N, de Baulny H, van Spronsen F, Zeman J, de Laet C, Spiekerkoetter U, Thimm E, Maiorana A, Dionisi-Vici C, Moeslinger D, Brunner-Krainz M, 19

20 Lotz-Havla A, Cocho de Juan J, Couce Pico M, Santer R, Scholl-Bürgi S, Mandel H, Bliksrud Y, Freisinger P, Aldamiz-Echevarria L, Hochuli M, Gautschi M, Endig J, Jordan J, McKiernan P, Ernst S, Morlot S, Vogel A, Sander J, Das A. Cross-sectional study of 168 patients with hepatorenal tyrosinaemia and implications for clinical practice. Orphanet J Rare Dis Aug 1;9(1):107. [Epub ahead of print] Mazurová S., Poupětová H., Hůlková H., Ťoulkálková L., Urbanová Z., Zeman J., Smolka V., Malinová M., Honzík T. Nemoc ze střádání esterů cholesterolu (CESD): klinická, laboratorní a histologická charakteristika šesti pacientů. Čes-slov Pediat 2014; 69(3): Ondruskova N, Honzik T., Vondrackova A., Tesarova M., Zeman J, Hansikova H. Glycogen storage disease-like phenotype with central nervous systém involvement in a PGM1-CDG patient. Neuro Endocrinol Lett. (2014);35(2): Park EJ, Grabińska KA, Guan Z, Stránecký V, Hartmannová H, Hodaňová K, Barešová V, Sovová J, Jozsef L, Ondrušková N, Hansíková H, Honzík T, Zeman J, Hůlková H, Wen R, Kmoch S, Sessa WC. Mutation of Nogo-B Receptor, a Subunit of cis-prenyltransferase, Causes a Congenital Disorder of Glycosylation. Cell Metab Sep 2;20(3): Pokorná P., Záhora J., Vobruba V., Černá O., Srnský P., Lorenčík D., Klement P., Blažková L., Martinková J., Chládek J. Akutní a pozdní nežádoucí účinky léčby septických nedonošených novorozenců gentamicinem v prvním týdnu života - otevřená prospektivní studie (část II). Československá pediatrie. 2014, roč. 69, č. 4, s Ptáček, R., Kuželová, H., Stefano, G., Raboch, J., Kream, R., & Goetz, M. (2014). ADHD and growth: questions still unanswered. Neuroendocrinology Letters, 35(1), 1-6. Ptáček, R., Kuželová, H., Stefano, G., Raboch, J., Sádková, T., Goetz, M., et al. (2014). Disruptive patterns of eating behaviors and associated lifestyles in males with ADHD. Medical Science Monitor, 20, Rusinova K, Kukal J, Simek J, Cerny V; DEPRESS study working group (Vobruba V). Limited family members/staff communication in intensive care units in the Czech and Slovak Republics considerably increases anxiety in patients relatives--the DEPRESS study. BMC Psychiatry Jan 27;14:21. doi: / X Szitányi P, Frühauf P, El-Lababidi N. Role enterální výživy u nespecifických střevních zánětů v pediatrii. Vox pediatriae. 2014, roč. 14, č. 4, s Šamánek M, Urbanová Z. Dvacet let prevence kardiovaskulárního rizika u českých dětí. Cor et vasa. 2014, roč. 56, č. 2, s Šamánek M, Urbanová Z. Příčiny poklesu rizika kardiovaskulárních chorob po pití vína. Kapitoly z kardiologie pro praktické lékaře. 2014, roč. 6, č. 2, s

Děkan: prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc. Úřední hodiny: Út: 13:00 14:00 hod Čt: 13:00 15:00 hod

Děkan: prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc.   Úřední hodiny: Út: 13:00 14:00 hod Čt: 13:00 15:00 hod Cíl: seznámit nové studenty Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (dále LF UP) se základními informacemi, souvisejícími se studiem na LF UP. Prezentace: zásady kreditového systému základní normy

Více

Národní akční plán pro vzácná onemocnění na léta 2015-2017

Národní akční plán pro vzácná onemocnění na léta 2015-2017 Národní akční plán pro vzácná onemocnění na léta 2015-2017 1. Zlepšení informovanosti o Cíle Úkoly Termín Výstupy Gestor Spolupráce Předpoklady 1.1. Provoz, rozvoj a aktualizace webových portálů pro ;

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM Městské nemocnice v Litoměřicích telefonní číslo z veřejné telefonní sítě je nutné volit ve tvaru 416 723 +níže uvedená linka název pracoviště linka Důležitá vnitřní telefonní čísla

Více

Akademický rok: 2016/2017 Státní závěrečná zkouška: Místnost: 9T/115 a 9T/113 Příprava studentů: 9T/107 Počet studentů: 30

Akademický rok: 2016/2017 Státní závěrečná zkouška: Místnost: 9T/115 a 9T/113 Příprava studentů: 9T/107 Počet studentů: 30 ČASOVÝ PLÁN STÁTNÍCH ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK Studijní program: Ošetřovatelství Studijní obor: Všeobecná sestra Forma studia: Prezenční Akademický rok: 2016/2017 Státní závěrečná zkouška: 5. 6. 6. 6. 2017 Místnost:

Více

Největší informační zdroj pro lékaře Mediakit 2014

Největší informační zdroj pro lékaře Mediakit 2014 Největší informační zdroj pro lékaře Mediakit 2014 PŘEDSTAVENÍ www.prolekare.cz prolékaře.cz je jediný odborný portál pro lékaře v ČR a SR Umožňuje efektivní oslovení lékařů podle specializací Spolupráce

Více

Klinika dětského a dorostového lékařství Stránka 1 z 8

Klinika dětského a dorostového lékařství Stránka 1 z 8 Klinika dětského a dorostového lékařství Stránka 1 z 8 Všeobecná ambulance tel. 22496 7777, 7778, 7779 Do odborných ambulancí je nutné se objednat nepřetržitý provoz tel. 22496 7777, 7778, 7779 Alergologická

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 1 3.6.2003 Síť zdravotnických zařízení v Jihočeském kraji v roce 2002 Touto aktuální

Více

Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců ZSF JU řazeno dle organizačních jednotek

Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců ZSF JU řazeno dle organizačních jednotek Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců ZSF JU řazeno dle organizačních jednotek Centrální spojovatelka recepce Vltava J. Boreckého 27 389 03 7511 recepce@zsf.jcu.cz Podatelna J. Boreckého 27 7512 Fax

Více

OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE

OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE Předseda: Stanislav Štípek, prof., MUDr., DrSc. Ústav lékařske biochemie a laboratorní disgnostiky 1. LF UK Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 tel.: 224 964 283 fax: 224

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta zdravotnických studií Katedra ošetřovatelství a porodní asistence. Sborník příspěvků

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta zdravotnických studií Katedra ošetřovatelství a porodní asistence. Sborník příspěvků Západočeská univerzita v Plzni Fakulta zdravotnických studií Sborník příspěvků Celostátní konference s mezinárodní účastí pro studenty programu Ošetřovatelství a Porodní asistence, všeobecné sestry a porodní

Více

Výroční zpráva Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP za rok 2007

Výroční zpráva Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP za rok 2007 Výroční zpráva Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP za rok 2007 Výbor Společnosti lékařské genetiky si dovoluje předložit svým členům Výroční zprávu za rok 2007. Tato zpráva je stručným výčtem aktivit

Více

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš.

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš. Julie Kubrychtová Milady Horákové1 Praha 17000 Kateřina Hejlíková Studentská2 Praha 16000 Selma Faustusová Kaprova3 Praha 11000 Tereza Vogničová Milady Horákové4 Praha 17000 Dominika Juričková Studentská5

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Gymnázium České Budějovice, Jírovcova 8 Třída: 4.A - 4.A (rok nástupu 2010) Termín: pondělí 19. 5. 2014 dopoledne Předseda: Mgr. Soňa Hřídelová Místopředseda: Mgr. Miroslav Habrovanský Třídní: RNDr.Ing.

Více

XVII. HRADECKÉ PEDIATRICKÉ DNY. Hudební vystoupení žáků ZUŠ Na Střezině, Hradec Králové Přivítání Sestra roku 2015

XVII. HRADECKÉ PEDIATRICKÉ DNY. Hudební vystoupení žáků ZUŠ Na Střezině, Hradec Králové Přivítání Sestra roku 2015 ODBORNÝ PROGRAM XVII. HRADECKÉ PEDIATRICKÉ DNY 12.00-18.00 Registrace účastníků SPOLEČNÁ SEKCE - PÁTEK 20. 11. 2015 VELKÝ SÁL 13.15-14.10 Interaktivní seminář - OBEZITA 1. David NEUMANN (str. 15) Obezita

Více

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková Projekt Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Projekt financován z ESF a rozpočtu

Více

Rozpis žáků k maturitní zkoušce

Rozpis žáků k maturitní zkoušce Třída: 4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2011) Třída: *4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2010) Termín: úterý 21. 4. 2015 dopoledne Předseda: Mgr. Zuzana Volná Místopředseda: Mgr. Štěpánka

Více

XVII. Opařanské dny. Dětská psychiatrická nemocnice Opařany 20. 21. 9. 2013. ve spolupráci se

XVII. Opařanské dny. Dětská psychiatrická nemocnice Opařany 20. 21. 9. 2013. ve spolupráci se XVII. Opařanské dny 20. 21. 9. 2013 Dětská psychiatrická nemocnice Opařany Dětská psychiatrická nemocnice Opařany ve spolupráci se Sekcí dětské a dorostové psychiatrie PS ČLS J. E. Purkyně a Asociací dětské

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 18 25.8.2004 Síť zdravotnických zařízení v Královéhradeckém kraji k 31.12.2003

Více

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL 25100xxxxx INTENZIVNÍ MEDICÍNA 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 2510002101 Centrální chirurgický JIP 2510003001A 2510003001B 2510003001C 2510003001D 2510003001E 2510003001F 2510003001G

Více

Sborník přednášek. II. ročník OLOMOUC KAZUISTICKÁ 3. listopadu 2011, NH Olomouc Congress. I. interní klinika LF UP a FN Olomouc SOLEN, s. r. o.

Sborník přednášek. II. ročník OLOMOUC KAZUISTICKÁ 3. listopadu 2011, NH Olomouc Congress. I. interní klinika LF UP a FN Olomouc SOLEN, s. r. o. Sborník přednášek II. ročník OLOMOUC KAZUISTICKÁ 3. listopadu 2011, NH Olomouc Congress I. interní klinika LF UP a FN Olomouc SOLEN, s. r. o. ISBN 978-80-87327-73-9 II. ročník 2 PROGRAM 8.30 9.00 Zahájení

Více

Názvy pracovišť. Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze ( https://www.lf2.cuni.cz)

Názvy pracovišť. Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze ( https://www.lf2.cuni.cz) Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity v Praze ( https://www.lf2.cuni.cz) Názvy pracovišť název pracoviště plný / zkrácený Anatomický ústav Centrum bioinformatiky Děkanát Děkanát správa budov Dermatovenerologická

Více

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY Pod záštitou České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP Rožnov pod Radhoštěm 23.-24. května 2014 SYMPOZIUM LÉKAŘŮ Vážení a milí kolegové,

Více

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017 KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017 1 2 Obor specializace Základní obory alergologie a klinická imunologie anesteziologie a intenzivní medicína 3 angiologie Název kurzu Termín kurzu Místo konání

Více

Lékařské služby první pomoci (LSPP) - 2015. Lékařská pohotovost pro dospělé

Lékařské služby první pomoci (LSPP) - 2015. Lékařská pohotovost pro dospělé Lékařské služby první pomoci (LSPP) - 2015 Zdravotnická záchranná služba 155 Univerzální tísňová linka 112 (= jednotné evropské číslo tísňového volání, dovoláte se hasičů, policie i lékařské záchranky,

Více

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017 KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017 1 2 Obor specializace Základní obory alergologie a klinická imunologie anesteziologie a intenzivní medicína 3 angiologie Název kurzu Termín kurzu Místo konání

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 17. května 2012 Mladá Boleslav Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou

Více

V ý p i s. habilitační přednášky: Možnosti zneužití průmyslových škodlivin a agrochemikálií v terorismu.

V ý p i s. habilitační přednášky: Možnosti zneužití průmyslových škodlivin a agrochemikálií v terorismu. v Hradci Králové dne 30. ledna 2012 pořízený za účelem zveřejnění přijatého usnesení 12. Návrh na přijetí Usnesení z jednání VR FVZ a hlasování o návrhu aklamací schválila u s n e s e n í : 1. odsouhlasila

Více

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Odbor vzdělávání, Na Bojišti 1, 120 00 Praha 2. Nabídka vzdělávacích akcí

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Odbor vzdělávání, Na Bojišti 1, 120 00 Praha 2. Nabídka vzdělávacích akcí Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Nabídka vzdělávacích akcí 2016 Obsah Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Obsah 1 Vzdělávací akce dle zákona č. 96/2004 Sb...3 1.1 Specializační vzdělávání...3 1.1.1

Více

Nelékařské obory: 2. ročník 1.LF UK ECMO ve fakultní nemocnici Plzeň. Mimořádná cena GALEN: Bc. Hana Buriánková

Nelékařské obory: 2. ročník 1.LF UK ECMO ve fakultní nemocnici Plzeň. Mimořádná cena GALEN: Bc. Hana Buriánková Nelékařské obory: Bc. Lada Zlochová 2. ročník 1.LF UK ECMO ve fakultní nemocnici Plzeň Mimořádná cena GALEN: Bc. Hana Buriánková 2. ročník 1.LF UK Informovanost veřejnosti o problematice darování kostní

Více

Ordinační hodiny ambulancí SZZ Krnov

Ordinační hodiny ambulancí SZZ Krnov Ordinační hodiny ambulancí SZZ Krnov Obsah ARO... 3 Ambulance chronické bolesti... 3 Anesteziologická ambulance / Nutriční ambulance... 4 CUP... 5 LPS SZZ Krnov... 5 Mamologická poradna... 6 GYNEKOLOGICKÉ

Více

Narozen 31.8.1953 v Brně, ženatý, 3 děti.

Narozen 31.8.1953 v Brně, ženatý, 3 děti. Jan Lata OSOBNÍ ÚDAJE VZDĚLÁNÍ POSTGRADUÁLNÍ VZDĚLÁNÍ KVALIFIKACE ZAMĚSTNÁNÍ AKADEMICKÉ FUNKCE Členství v odborných společnostech Narozen 31.8.1953 v Brně, ženatý, 3 děti. 1968 1971 Střední všeobecně vzdělávací

Více

Výroční zpráva Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP za rok 2009

Výroční zpráva Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP za rok 2009 Výroční zpráva Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP za rok 2009 Výbor Společnosti lékařské genetiky si dovoluje předložit svým členům Výroční zprávu za rok 2009. Tato zpráva je stručným výčtem aktivit

Více

JUDr. Mgr. Vladimíra Těšitelová. Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

JUDr. Mgr. Vladimíra Těšitelová. Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR PROGRAM KONFERENCE Úterý 7. listopadu 2017 8:30 9:30 REGISTRACE 9:30 9:45 Zahájení konference doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. JUDr. Mgr. Vladimíra Těšitelová prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA Česká

Více

Státní zkušební komise pro podzimní termín SZZ 2012/2013

Státní zkušební komise pro podzimní termín SZZ 2012/2013 Podle Zákona č.111/1998 Sb., 53 a Vyhlášky děkanky č. 19VD/2012, čl.3 stanovila FPE Komise pro pedagogiku a psychologii: Předseda: Doc. PaedDr. Ladislav P o d r o u ž e k, Ph.D. Místopředseda: PhDr. Dagmar

Více

Výukový portál 1. LF UK v Praze v roce 2007

Výukový portál 1. LF UK v Praze v roce 2007 Výukový portál 1. LF UK v Praze v roce 2007 Výukový portál 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy je oficiální platformou pro uveřejňování odkazů na elektronická výuková autorská a didaktická díla, přednášky,

Více

Lékařská. Lékařská chemie a 11. 6. 2013. Hudební teorie a pedagogika Dějiny slovanských literatur se zaměřením Dějiny české, polské a ruské literatury

Lékařská. Lékařská chemie a 11. 6. 2013. Hudební teorie a pedagogika Dějiny slovanských literatur se zaměřením Dějiny české, polské a ruské literatury A) Řazeno dle data jmenování Fa Jméno/pracoviště uchazeče Obor doc. RNDr. Tomáš Grim, Ph.D./ UP v doc. RNDr. Marián Janiga, CSc./ Výzkumný ústav vysokohorskej biológie Žilinskej univerzity v Žilině, Slovenská

Více

ČESKÁ SPOLEČNOST KLINICKÉ BIOCHEMIE

ČESKÁ SPOLEČNOST KLINICKÉ BIOCHEMIE předseda: Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN U Nemocnice 2 128 08 Praha 2 tel: 224 962 841 fax: 224 962 848 e-mail: zimatom@cesnet.cz místopředseda,

Více

Preventivní medicína

Preventivní medicína Preventivní medicína Předseda Doc. MUDr. Alexander Martin Čelko, CSc., Ústav epidemiologie LF UK tel: 26710 2485 fax: 272 738 497 e-mail: martin.celko@lfcuni.cz Místopředseda Prof. MUDr. Kamil Provazník,

Více

V rámci výzvy byly podporovány tyto aktivity: Povinná klíčová aktivita každého projektu:

V rámci výzvy byly podporovány tyto aktivity: Povinná klíčová aktivita každého projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Přehled projektů podaných za Univerzitu Palackého v Olomouci do Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj,

Více

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 TELEFONNÍ SEZNAM IČO: 27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál II (AII) Podbrdská 269,

Více

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert)

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) Obsah OBECNÁ ČÁST 1. Úvod (Bohumil Seifert) 2. Primární péče 2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) 2.2. Historie a perspektivy primární péče v České republice (Svatopluk

Více

Lékařská fakulta. Ostravské university v Ostravě

Lékařská fakulta. Ostravské university v Ostravě Lékařská fakulta Ostravské Ostravská universita v Ostravě Založena 28. září 1991. Základy pro její vznik byly položeny již v roce 1953. Tehdy byla v Opavě otevřena Vyšší pedagogická škola. Její náplní

Více

w w w.nemocnicenachod.cz Ambulantní pracoviště

w w w.nemocnicenachod.cz Ambulantní pracoviště w w w.nemocnicenachod.cz Ambulantní pracoviště -2- ÚVOD Tímto seznamem ambulancí Vás chceme seznámit s rozsahem a typem poskytované ambulantní péče v Oblastní nemocnici Náchod a.s.. Doufáme, že pro Vás

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 17. května 2012 Mladá Boleslav Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 1. kurz 2014 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

XII. sjezd pracovní skupiny kardiovaskulární rehabilitace ČKS a XVIII. lázeňské kardiovaskulární dny v Konstantinových Lázních

XII. sjezd pracovní skupiny kardiovaskulární rehabilitace ČKS a XVIII. lázeňské kardiovaskulární dny v Konstantinových Lázních XII. sjezd pracovní skupiny kardiovaskulární rehabilitace ČKS a XVIII. lázeňské kardiovaskulární dny v Konstantinových Lázních Místo a termín: Konstantinovy Lázně, LH Alžbětin Dvůr od 30.1.2009 do 1.2.2009

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 6. června 2012 Havířov Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a ve

Více

Vzácná onemocnění a česká interna. Richard Češka III. Interní klinika 1.LF UK a VFN Praha

Vzácná onemocnění a česká interna. Richard Češka III. Interní klinika 1.LF UK a VFN Praha Vzácná onemocnění a česká interna Richard Češka III. Interní klinika 1.LF UK a VFN Praha Onemocnění masového výskytu Vzácná onemocnění Onemocnění masového výskytu Vzácná onemocnění INTERNA Vnitřní lékařství

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 05. 06. 2012 Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a ve spolupráci

Více

PLÁNOVANÉ MEZINÁRODNÍ A DOMÁCÍ AKCE

PLÁNOVANÉ MEZINÁRODNÍ A DOMÁCÍ AKCE PLÁNOVANÉ MEZINÁRODNÍ A DOMÁCÍ AKCE Redakce DMEV vítá veškerá oznámení o vědeckých a postgraduálních seminářích konaných v České republice i upozornění na mezinárodní akce. Oznámení o plánovaných akcích

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 18. dubna 2012 Havlíčkův Brod Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a ve

Více

Vzdělávací program oboru KLINICKÁ BIOCHEMIE

Vzdělávací program oboru KLINICKÁ BIOCHEMIE Vzdělávací program oboru KLINICKÁ BIOCHEMIE 1 Cíl specializačního vzdělávání... 1 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2 2.1 Základní interní nebo pediatrický kmen v délce minimálně 24

Více

2. LF UK. 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. nemocnice v Motole

2. LF UK. 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. nemocnice v Motole název pracoviště Anatomický ústav Centrum bioinformatiky Děkanát Správa budov Dermatovenerologická klinika Dětská psychiatrická klinika Dětské kardiocentrum Farmakologický ústav Fotolaboratoř Gynekologicko-porodnická

Více

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 19. 6. 2014 6 Souhrn Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Ústeckém

Více

Akutní jaterní porfýrie

Akutní jaterní porfýrie Akutní jaterní porfýrie CO DĚLAT MÁTE-LI PODEZŘENÍ NA ZÁCHVAT AKUTNÍ JATERNÍ PORFÝRIE? Mgr. Katarína Francová Orphan Drug Specialist Project Manager mobil: +420 702 211 762 e-mail: kfrancova@orphan-europe.com

Více

Obory specializačního vzdělávání lékařů

Obory specializačního vzdělávání lékařů Obory specializačního vzdělávání lékařů 1. Anesteziologie a resuscitace Garant oboru: prim. MUDr. Bohuslav Kuta, MBA, Oddělení anesteziologicko resuscitační Tel.: 38 787 4000, e-mail: kuta@nemcb.cz Akreditace

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 01.03.2012 České Budějovice Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a ve

Více

Děti s perinatální zátěží - multidisciplinární péče jako základ sekundární a terciární prevence

Děti s perinatální zátěží - multidisciplinární péče jako základ sekundární a terciární prevence Děti s perinatální zátěží - multidisciplinární péče jako základ sekundární a terciární prevence MUDr. Martina Kašparová Centrum komplexní péče pro děti s poruchami vývoje, Pediatrická klinika 2.LF UK a

Více

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová Specializovaná nemocnice a knihovna Daniela Tumpachová Nemocnice Na Homolce státní příspěvková organizace v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví ČR akreditovaná nemocnice od r. 2005 červen

Více

Vzdělání a/versus kompetence fyzioterapeutů. Mgr. Petr Pospíšil, Ph. D. Katedra podpory zdraví Fakulta sportovních studií MU

Vzdělání a/versus kompetence fyzioterapeutů. Mgr. Petr Pospíšil, Ph. D. Katedra podpory zdraví Fakulta sportovních studií MU Vzdělání a/versus kompetence fyzioterapeutů Mgr. Petr Pospíšil, Ph. D. Katedra podpory zdraví Fakulta sportovních studií MU VZDĚLÁNÍ V OBORU FYZIOTERAPIE Český fyzioterapeut: absolvent 2 leté nástavbové

Více

Akutní jaterní porfýrie

Akutní jaterní porfýrie Akutní jaterní porfýrie CO DĚLAT MÁTE-LI PODEZŘENÍ NA ZÁCHVAT AKUTNÍ JATERNÍ PORFÝRIE? Mgr. Katarína Francová Orphan Drug Specialist Project Manager mobil: +420 702 211 762 e-mail: kfrancova@orphan-europe.com

Více

Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN. Mgr Marta Želízková Vrchní sestra

Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN. Mgr Marta Želízková Vrchní sestra Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN Mgr Marta Želízková Vrchní sestra Historie kliniky Neurochirurgická klinika ÚVN Praha vznikla 29. října 1959. Zakladatelem kliniky byl generálmajor

Více

Nabídka pro vystavovatele

Nabídka pro vystavovatele Nabídka pro vystavovatele Základní informace MÍSTO KONÁNÍ NH Hotel, Legionářská 19, Olomouc POŘADATEL Česká pediatrická společnost Dětská klinika LF UP a FN Olomouc VE SPOLUPRÁCI SPLDD Sdružení Šance,

Více

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 6 11. 9. 2013 Souhrn Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Ústeckém

Více

Přehled zdravotnických zařízení ve Frýdlantě nad Ostravicí ke dni 1. 12. 2009

Přehled zdravotnických zařízení ve Frýdlantě nad Ostravicí ke dni 1. 12. 2009 Přehled zdravotnických zařízení ve Frýdlantě nad Ostravicí ke dni 1. 12. 2009 Zdravotní služby ve městě zajišťuje soukromé chirurgické zařízení FROSMED s.r.o., soukromá společnost RES-MEDIA s.r.o., GIOS,

Více

21. Kubátovy dny: Ortopedická protetika Vrozené a získané poruchy růstu - Diabetická noha

21. Kubátovy dny: Ortopedická protetika Vrozené a získané poruchy růstu - Diabetická noha Ortopedicko-protetická společnost ČLS J.E. Purkyně & Společnost pro pojivové tkáně ČLS J.E. Purkyně Vás srdečně zvou na symposium 21. Kubátovy dny: Ortopedická protetika Vrozené a získané poruchy růstu

Více

HODNOCENÍ TŘÍD V 2. POLOLETÍ

HODNOCENÍ TŘÍD V 2. POLOLETÍ HODNOCENÍ TŘÍD V 2. POLOLETÍ Přehled třídy 1.A 2. pololetí školního roku 23/4 Počet žáků : 32 z toho dívek: 29 chlapců: 3 ubylo: 1 přibylo: 1 2 3 4 5 LAJ Latinský jazyk DĚJ Dějepis MAT Matematika FYZ Fyzika

Více

Stáž v komunitní výživě 55 Praxe v dietním vaření 100 Základy přípravy pokrmů 60 Příprava pokrmů. Příprava léčebné výživy

Stáž v komunitní výživě 55 Praxe v dietním vaření 100 Základy přípravy pokrmů 60 Příprava pokrmů. Příprava léčebné výživy Příloha č. 1: Srovnávací tabulka odborné vzdělání (PH počet hodin) 1.LF UK v Praze VOŠZ Brno SZŠ Košice SZŠ Ostrava Předmět PH Předmět PH Předmět PH Předmět PH Anatomie 90 Anatomie a fyziologie 136 Anatomie

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 6 26. 6. 2012 Souhrn Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Jihomoravském

Více

XII. REGIONÁLNÍ KONFERENCE DĚTSKÝCH SESTER

XII. REGIONÁLNÍ KONFERENCE DĚTSKÝCH SESTER XII. REGIONÁLNÍ KONFERENCE DĚTSKÝCH SESTER a V. PROSTĚJOVSKÝ PEDIATRICKÝ DEN 12. listopadu 2016 Hotel Tennis Club, Za Kosteleckou 49, Prostějov Registrace: 08:00 09:00 hodin Trvání akce: 09:00 16:00 hodin

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ. OBĚŽNÍK č. 3

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ. OBĚŽNÍK č. 3 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ V Hradci Králové dne 30. října 2015 OBĚŽNÍK č. 3 OBSAH: Archiv oběžníků: www.lfhk.cuni.cz/fakulta/dokumenty/obezniky-lf/ 1. Oznámení 2. Ocenění

Více

Vzdělávací program oboru KLINICKÁ BIOCHEMIE

Vzdělávací program oboru KLINICKÁ BIOCHEMIE Vzdělávací program oboru KLINICKÁ BIOCHEMIE 1 Cíl specializačního vzdělávání... 1 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2 2.1 Základní interní nebo pediatrický kmen... 2 2.2 Vlastní specializovaný

Více

VĚDECKÁ RADA INTERNÍ GRANTOVÉ AGENTURY MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

VĚDECKÁ RADA INTERNÍ GRANTOVÉ AGENTURY MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ VĚDECKÁ RADA INTERNÍ GRANTOVÉ AGENTURY MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ Předseda Vědecké rady Interní grantové agentury Prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc. Místopředseda Vědecké rady Interní grantové agentury

Více

Maturitní komise Obor vzdělávání : M/005 Předškolní a mimoškolní pedagogika Jednotlivá maturitní zkouška Školní rok : 2011 / 2012

Maturitní komise Obor vzdělávání : M/005 Předškolní a mimoškolní pedagogika Jednotlivá maturitní zkouška Školní rok : 2011 / 2012 Střední pedagogická škola, Boskovice, Komenského 5, 680 11 Boskovice Maturitní komise Obor vzdělávání : 75 31 M/005 Předškolní a mimoškolní pedagogika Jednotlivá maturitní zkouška Školní rok : 2011 / 2012

Více

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hlavní město Praha 8 9. 8. 2007 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Hlavním

Více

OR Biomedicínská informatika

OR Biomedicínská informatika OR Biomedicínská informatika Předsedkyně oborové rady Prof. RNDr. Jana Zvárová, DrSc. Ústav informatiky Akademie věd ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 2 182 07 Praha 8 tel.: 266 053 640 fax: 286 581 453

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského e Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 10 18. 10. 2012 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Moravskoslezském

Více

SEZNAM AKREDITOVANÝCH PRACOVIŠŤ NA TEORETICKOU ČÁST LÉKAŘI

SEZNAM AKREDITOVANÝCH PRACOVIŠŤ NA TEORETICKOU ČÁST LÉKAŘI SEZNAM AKREDITOVANÝCH PRACOVIŠŤ NA TEORETICKOU ČÁST Podle 17 odst. 10 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického

Více

Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. Osobní záštitu převzal Ing. Jaroslav Palas, hejtman Moravskoslezského kraje

Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. Osobní záštitu převzal Ing. Jaroslav Palas, hejtman Moravskoslezského kraje Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 25. dubna 2012 Frýdek - Místek Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE V souladu s řádem výběrového řízení UK v Praze zřizuji komisi pro výběrové řízení na obsazení funkce: Odborný asistent se zaměřením na genetiku rostlin na Katedře genetiky a mikrobiologie, UK v Praze,

Více

Eva Dostálová: Početní stav a věková struktura lékařů v českém zdravotnictví 99. Přílohy

Eva Dostálová: Početní stav a věková struktura lékařů v českém zdravotnictví 99. Přílohy Eva Dostálová: Početní stav a věková struktura lékařů v českém zdravotnictví 99 Přílohy Příloha 1: Seznam oborů činnosti lékařů, zubních lékařů a farmaceutů, ČR, 2 a 21... 1 Příloha 2: Početní stav podle

Více

První anonce. 2. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

První anonce. 2. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Pod záštitou Evropské onkologické společnosti Záštitu nad kolokviem dále převzaly: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR První anonce 1. LF UK pořádá ve spolupráci

Více

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hlavní město Praha 5 11.6.2004 Rehabilitace a fyzikální medicína - činnost v oboru v Hlavním

Více

vzácné krvácivé onemocnění podmíněné dědičným nedostatkem FVIII nebo FIX dědičnost X-recesivně vázaná, postiženi prakticky

vzácné krvácivé onemocnění podmíněné dědičným nedostatkem FVIII nebo FIX dědičnost X-recesivně vázaná, postiženi prakticky A. Hluší, M. Palová Hemato-onkologická onkologická klinika FN Olomouc HEMOFILIE vzácné krvácivé onemocnění podmíněné dědičným nedostatkem FVIII nebo FIX dědičnost X-recesivně vázaná, postiženi prakticky

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 12. září 2014 6 Souhrn Činnost oboru rehabilitace a fyzikální medicína v Jihomoravském

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC 8. zasedání zastupitelstva města dne: 25. 9. 2014 Bod pořadu jednání: Ukončení činnosti Výborů Zastupitelstva města Liberec a správní rad fondů statutárního města

Více

OR Biomedicínská informatika

OR Biomedicínská informatika OR Biomedicínská informatika Školitelé Prof. MUDr. RNDr. Jiří Beneš, CSc. IV. interní klinika tel.: 224 962 558 fax: 224 962 518 e-mail: HUbenesji@lf1.cuni.czU Prof. Ing. Petr Berka, CSc. Vysoká škola

Více

Školicí akce Centra výchovy a dalšího vzdělávání strana 2 12. Školicí místa na akreditovaných pracovištích strana 13 27

Školicí akce Centra výchovy a dalšího vzdělávání strana 2 12. Školicí místa na akreditovaných pracovištích strana 13 27 Strana 1 Obsah Školicí akce Centra výchovy a dalšího vzdělávání strana 2 12 Školicí místa na akreditovaných pracovištích strana 13 27 Informace Ústí nad Labem má 38 akreditovaných oborů dle 95/2004 Sb.

Více

Víte, co s nemocnými s tìžkou (familiární) hypercholesterolemií?

Víte, co s nemocnými s tìžkou (familiární) hypercholesterolemií? BUL410.SPL 13. 7. 2010 18:21 StrÆnka 42 Víte, co s nemocnými s tìžkou (familiární) hypercholesterolemií? Michal Vrablík Prevalence zvýšení hladin celkového a LDL-cholesterolu v Èeské republice je vysoká

Více

Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083

Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 1 Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 Třída: 4.F (rok nástupu 2008) Termín: pondělí 28. 5. 2012 dopoledne Předseda: Mgr. Zdeňka Rejmanová Místopředseda: Mgr. Dana Kudláčková Třídní: PaedDr. Josef Svoboda

Více

Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z. Název oddělení

Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z. Název oddělení ARO 4510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 4510003001 Anesteziolog.-resusc.odd.-léčba bolesti 4510003002 Anesteziolog.-resusc.odd. - anestezie 4510003003 Anest.-resusc.odd.-jednotka pro zotavení

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 24. května 2012 Zlín Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a ve spolupráci

Více

Matúš Šucha: Profesní životopis. Profesní životopis. PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 5. července Matúš Šucha. Strana 1 (celkem 7)

Matúš Šucha: Profesní životopis. Profesní životopis. PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 5. července Matúš Šucha. Strana 1 (celkem 7) Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 5. července 2012.. Matúš Šucha Strana 1 (celkem 7) Oblasti vědeckého zájmu 1. Dopravní psychologie, lidský faktor v dopravě, 2. koučink a manažerské

Více

Konference a semináře pro nelékařské obory Cerebro vaskulárníonemocnění

Konference a semináře pro nelékařské obory Cerebro vaskulárníonemocnění Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Cerebro vaskulárníonemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 3. dubna 2012 Česká Lípa Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a

Více

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 5 30. 9. 2010 Souhrn Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Pardubickém

Více

Zápis ze zasedání VR FZV UP

Zápis ze zasedání VR FZV UP Zápis ze zasedání VR FZV UP 15. 04. 2013 Místo konání: Děkanát FZV UP v Olomouci, Tř. Svobody 8 pracovna děkana Datum: 15. 04. 2013 Čas: 13:00 hod. Přítomni: Omluveni: prof. PhDr. Ivo Barteček, CSc. prof.

Více

Kritické stavy v porodnictví 2012

Kritické stavy v porodnictví 2012 Pozvánka pro lékaře PODPOROVÁNO EU Kritické stavy v porodnictví 2012 Pořádá: Sekce porodnické analgezie a anestezie při ČGPS ČLS JEP Gynekologicko porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze Mother-Care-Centrum

Více