MONITOROVACÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Z OP VK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MONITOROVACÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Z OP VK"

Transkript

1 MONITOROVACÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Z OP VK Strana 1 z 30

2 1. Identifikační údaje Název projektu: Číslo projektu: Název příjemce: IČ příjemce: Číslo smlouvy: Datum zahájení realizace projektu: Datum ukončení realizace projektu: Celková výše finanční podpory: Číslo monitorovací zprávy: Pořadové číslo zprávy: Datum finalizace zprávy: Datum období od: Datum období do: Předpokládané datum předložení ŘO/ZS: Žádám o proplacení 2. zálohové platby v mimořádném termínu: Obecný popis projektu: EU peníze školám CZ.1.07/1.4.00/ Základní škola, ul.komenského /21/7.1.4/2010 1eDhVPM , Ano Zhotovitel MZ/HoP: Příjmení: Telefon I: Horčička Funkce: Hlavní kontaktní osoba: Příjmení: Horčička Telefon I: Funkce: ředitel základní školy Statutární zástupce: Příjmení: Horčička Telefon I: Funkce: ředitel základní školy 2. Klíčové aktivity Jméno: Telefon II: Fax: Jméno: Telefon II: Fax: Jméno: Telefon II: Fax: Petr Petr Petr Strana 2 z 30

3 Číslo aktivity: V/1 Název klíčové aktivity: Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje přírodovědné gramotnosti žáků základních škol a pro posilování empirických činností žáků ve výuce přírodovědných předmětů. Název podporované aktivity: Vytváření podmínek pro zavádění vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností, které vedou ke zkvalitnění výuky přírodovědných předmětů, podpora vzdělávacích aktivit pedagogických pracovníků. Celkový počet jednotek: 144,00 Dosažený počet jednotek: 58,00 Popis realizace klíčové aktivity: VY_51_074114_01.pdf VY_51_ZAZNAM_01.pdf seznam záznamových archů s odučenými hodinami. Počet jednotek je 1, protože jeden vyučující odučil 36 vyučovacích hodin. fyzika 8. ročníky rozdělení žáků do skupin pro laboratorní práce kritériem: počet žáků ve skupině fyzika 8. C rozdělení žáků do skupin pro laboratorní práce kritériem: počet žáků ve skupině přírodověda 4. A rozdělení žáků do skupin kritériem: rozvíjení zájmů o přírodu 31,00 Indikátory klíčové aktivity: Kód indikátoru: Dosažená hodnota: 23,00 Počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami zařazených do běžných tříd Kód indikátoru: Počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami zařazených do běžných tříd chlapci Dosažená hodnota: 16,00 VY_51_074114_01.pdf Kód indikátoru: Počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami zařazených do běžných tříd dívek Dosažená hodnota: 7,00 VY_51_074114_01.pdf Kód indikátoru: Počet nově vytvořených/inovovaných produktů Strana 3 z 30

4 Kód indikátoru: Dosažená hodnota: 19,00 Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání celkem? dětí, žáků Kód indikátoru: Dosažená hodnota: 6,00 Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání celkem dětí, žáků chlapci VY_51_074114_01.pdf Kód indikátoru: Dosažená hodnota: 13,00 Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání celkem dětí, žáků dívky VY_51_074114_01.pdf Strana 4 z 30

5 Číslo aktivity: V/2 Název klíčové aktivity: Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Název podporované aktivity: Vytváření podmínek pro zavádění vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností, které vedou ke zkvalitnění výuky přírodovědných předmětů, podpora vzdělávacích aktivit pedagogických pracovníků. Celkový počet jednotek: 16,00 Dosažený počet jednotek: 5,00 Popis realizace klíčové aktivity: Počet jednotek je 5, protože bylo vytvořeno 5 sad učebních materiálů, které dosáhly hodnoty 36 materiálů. VY_52_074114_01.pdf VY_52_ZAZNAM_01.pdf soubor záznamových archů s odučenými hodinami Základní údaje matematika a fyzika6. 9. ročník, jsou sdíleny na intranetu školy fyzika6. 9. ročník, jsou sdíleny na intranetu školy VY_52_INOVACE_21_01.pdf VY_52_INOVACE_21_36.pdf, doloženo na CD, 36 vzdělávacích materiálů zeměpis6. 7. ročník, jsou sdíleny na intranetu školy VY_52_INOVACE_31_01.pdf VY_52_INOVACE_31_21.pdf, doloženo na CD, 21 vzdělávacích materiálů zeměpis6. 7. ročník, jsou sdíleny na intranetu školy VY_52_INOVACE_32_01.pdf VY_52_INOVACE_32_51.pdf, doloženo na CD, 51 vzdělávacích materiálů přírodopis9. ročník, jsou sdíleny na intranetu školy VY_52_INOVACE_41_01.pdf VY_52_INOVACE_41_20b.pdf, 20 materiálů na CD biologie člověka8. ročník, jsou sdíleny na intranetu školy VY_52_INOVACE_42_01.pdf VY_52_INOVACE_42_16.pdf, 16 materiálů na CD přírodopis7. 8. ročník, jsou sdíleny na intranetu školy, 29 materiálů na CD VY_52_INOVACE_51_01.pdf VY_52_INOVACE_51_29.pdf přírodopis6. 7. ročník, jsou sdíleny na intranetu školy, 7 materiálů na CD VY_52_INOVACE_52_01.pdf VY_52_INOVACE_52_07.pdf přírodověda1. 5. ročník, jsou sdíleny na intranetu školy přírodověda4. ročník, jsou sdíleny na intranetu školy matematika1. ročník, jsou sdíleny na intranetu školy VY_52_INOVACE_72_01.pdf VY_52_INOVACE_72_12.pdf, 12 materiálů na CD přírodověda5. ročník, jsou sdíleny na intranetu školy VY_52_INOVACE_71_01.pdf VY_52_INOVACE_71_14.pdf, 14 materiálů na CD prvouka1., 3. ročník, jsou sdíleny na intranetu školy VY_52_INOVACE_73_01.pdf VY_52_INOVACE_73_10.pdf, 10 materiálů na CD 5,00 Indikátory klíčové aktivity: Kód indikátoru: Dosažená hodnota: 106,00 Počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami zařazených do běžných tříd Kód indikátoru: Počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami zařazených do běžných tříd chlapci Dosažená hodnota: 74,00 Strana 5 z 30

6 VY_52_074114_01.pdf Kód indikátoru: Počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami zařazených do běžných tříd dívek Dosažená hodnota: 32,00 VY_52_074114_01.pdf Kód indikátoru: Počet nově vytvořených/inovovaných produktů Dosažená hodnota: 5,00 5,00 Celkem vytvořeno 5 sad po 36 digitálních učebních materiálů Kód indikátoru: Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání celkem? dětí, žáků Dosažená hodnota: 114,00 Kód indikátoru: Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání celkem dětí, žáků chlapci Dosažená hodnota: 5 VY_52_074114_01.pdf Kód indikátoru: Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání celkem dětí, žáků dívky Dosažená hodnota: 64,00 VY_52_074114_01.pdf Strana 6 z 30

7 Číslo aktivity: V/3 Název klíčové aktivity: Název podporované aktivity: Vytváření podmínek pro zavádění vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností, které vedou ke zkvalitnění výuky přírodovědných předmětů, podpora vzdělávacích aktivit pedagogických pracovníků. Celkový počet jednotek: 4,00 Dosažený počet jednotek: Popis realizace klíčové aktivity: Zatím se nerealizovalo - bude se realizovat 2011/2012. Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji přírodovědné gramotnosti žáků základních škol a k individualizaci výuky v této oblasti. Indikátory klíčové aktivity: Kód indikátoru: Počet podpořených osob klienti služeb Kód indikátoru: Počet podpořených osob klienti služeb muži Kód indikátoru: Počet podpořených osob klienti služeb ženy Kód indikátoru: Počet úspěšně podpořených osob muži Kód indikátoru: Počet úspěšně podpořených osob ženy Strana 7 z 30

8 Číslo aktivity: Název klíčové aktivity: VII/1 Prevence rizikového chování Název podporované aktivity: Vytváření podmínek pro rozvoj inkluzívního vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Celkový počet jednotek: 8,00 Dosažený počet jednotek: Popis realizace klíčové aktivity: Zatím se nerealizovalo - bude se realizovat 2011/2012. Indikátory klíčové aktivity: Kód indikátoru: Počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami zařazených do běžných tříd Kód indikátoru: Počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami zařazených do běžných tříd chlapci Kód indikátoru: Počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami zařazených do běžných tříd dívek Kód indikátoru: Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání celkem? dětí, žáků Kód indikátoru: Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání celkem dětí, žáků chlapci Strana 8 z 30

9 Kód indikátoru: Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání celkem dětí, žáků dívky Kód indikátoru: Počet podpořených osob poskytovatelé služeb Číslo aktivity: I/1 Název klíčové aktivity: Název podporované aktivity: Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností žáků v oblasti čtenářské a informační gramotnosti, podpora vzdělávacích aktivit pedagogických pracovníků. Celkový počet jednotek: 432,00 Indikátory klíčové aktivity: Kód indikátoru: Dosažená hodnota: 17,00 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti žáků základních škol Dosažený počet jednotek: 249,00 Popis realizace klíčové aktivity: VY_11_074114_01.pdf VY_11_HODINY_01.pdf český jazyk 3. A + 3. B rozdělení žáků do skupin jedna skupina se věnuje více čtení kritériem: úroveň praktického čtení český jazyk 1. A + 1. B rozdělení žáků do skupin jedna skupina se věnuje více čtení kritériem: úroveň praktického čtení český jazyk 5. B rozdělení žáků do skupin jedna skupina se věnuje více čtení kritériem: úroveň praktického čtení český jazyk 5. B rozdělení žáků do skupin jedna skupina se věnuje více čtení kritériem: úroveň praktického čtení český jazyk 5. C rozdělení žáků do skupin jedna skupina se věnuje více čtení kritériem: úroveň praktického čtení prozatím nedosáhla na počet 36 hodin český jazyk 3. C rozdělení žáků do skupin jedna skupina se věnuje více čtení kritériem: úroveň praktického čtení český jazyk 3. B bude zahájeno od září 2011 VY_11_074114_01.pdf seznam žáků jednotlivých individualizací Počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami zařazených do běžných tříd 98,00 Strana 9 z 30

10 Kód indikátoru: Počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami zařazených do běžných tříd chlapci Dosažená hodnota: 13,00 VY_11_074114_01.pdf Kód indikátoru: Počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami zařazených do běžných tříd dívek Dosažená hodnota: 4,00 VY_11_074114_01.pdf Kód indikátoru: Počet nově vytvořených/inovovaných produktů Kód indikátoru: Dosažená hodnota: 62,00 Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání celkem? dětí, žáků Kód indikátoru: Dosažená hodnota: 3 Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání celkem dětí, žáků chlapci Kód indikátoru: Dosažená hodnota: 32,00 Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání celkem dětí, žáků dívky VY_11_074114_01.pdf Strana 10 z 30

11 Číslo aktivity: I/2 Název klíčové aktivity: Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti. Název podporované aktivity: Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností žáků v oblasti čtenářské a informační gramotnosti, podpora vzdělávacích aktivit pedagogických pracovníků. Celkový počet jednotek: 14,00 Dosažený počet jednotek: 6,00 Popis realizace klíčové aktivity: Počet jednotek je 6, protože 6 sad vzdělávacích materiálů bylo dokončeno. VY_12_074114_01.pdf VY_12_ZAZNAM_01.pdf seznam záznamových archů z odučených hodin Základní údaje dějepis6. 9. ročník materiály sdíleny na školním intranetu VY_12_INOVACE_11_01.pdf VY_12_INOVACE_11_36.pdf český jazy ročník materiály sdíleny na školním intranetu VY_12_INOVACE_21_01.pdf VY_12_INOVACE_21_32.pdf český jazy 6. ročník materiály sdíleny na školním intranetu VY_12_INOVACE_22_01.pdf VY_12_INOVACE_22_04.pdf český jazyk 6., 9. ročník materiály sdíleny na školním intranetu VY_12_INOVACE_31_01.pdf VY_12_INOVACE_31_36.pdf český jazyk2. 3. ročník materiály sdíleny na školním intranetu VY_12_INOVACE_41_01.pdf VY_12_INOVACE_41_25.pdf český jazyk1. 2. ročník materiály sdíleny na školním intranetu VY_12_INOVACE_42_01.pdf VY_12_INOVACE_42_11.pdf český jazyk1. 5. ročník materiály sdíleny na školním intranetu český jazyk1. 5. ročník materiály sdíleny na školním intranetu anglický jazyk3. 9. ročník materiály sdíleny na školním intranetu anglický jazyk3. 9. ročník materiály sdíleny na školním intranetu VY_12_INOVACE_62_01.pdf VY_12_INOVACE_62_12.pdf český jazyk1. 2. ročník materiály sdíleny na školním intranetu VY_12_INOVACE_63_01a.pdf VY_12_INOVACE_63_24.pdf český jazyk2. ročník materiály sdíleny na školním intranetu VY_12_INOVACE_71_01.pdf VY_12_INOVACE_71_36.pdf 6,00 Indikátory klíčové aktivity: Kód indikátoru: Dosažená hodnota: 48,00 Počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami zařazených do běžných tříd 48,00 Kód indikátoru: Počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami zařazených do běžných tříd chlapci Dosažená hodnota: 6,00 6,00 Strana 11 z 30

12 VY_12_074114_01.pdf Kód indikátoru: Počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami zařazených do běžných tříd dívek Dosažená hodnota: 42,00 VY_12_074114_01.pdf Kód indikátoru: Počet nově vytvořených/inovovaných produktů Dosažená hodnota: 6,00 6,00 Bylo vytvořeno celkem 6 sad po 36 digitálních učebních materiálech. Kód indikátoru: Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání celkem? dětí, žáků Dosažená hodnota: 339,00 Kód indikátoru: Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání celkem dětí, žáků chlapci Dosažená hodnota: 161,00 VY_12_074114_01.pdf Kód indikátoru: Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání celkem dětí, žáků dívky Dosažená hodnota: 178,00 VY_12_074114_01.pdf Strana 12 z 30

13 Číslo aktivity: Název klíčové aktivity: Kód indikátoru: II/1 Individualizace výuky cizích jazyků Název podporované aktivity: Vytváření podmínek pro zvyšování kvality výuky cizích jazyků na základních školách. Celkový počet jednotek: 72,00 Dosažený počet jednotek: 28,00 Popis realizace klíčové aktivity: VY_21_HODINY_01.pdf anglický jazyk, 7. ročník zavedení volitelného předmětu konverzace v anglickém jazyce kritériem je úroveň znalosti anglického jazyka Indikátory klíčové aktivity: Počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami zařazených do běžných tříd Kód indikátoru: Počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami zařazených do běžných tříd chlapci Kód indikátoru: Počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami zařazených do běžných tříd dívek Kód indikátoru: Počet nově vytvořených/inovovaných produktů Kód indikátoru: Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání celkem? dětí, žáků Dosažená hodnota: 13,00 Strana 13 z 30

14 Kód indikátoru: Dosažená hodnota: 7,00 Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání celkem dětí, žáků chlapci Kód indikátoru: Dosažená hodnota: 6,00 Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání celkem dětí, žáků dívky Číslo aktivity: Název klíčové aktivity: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoj výuky cizích jazyků Název podporované aktivity: Vytváření podmínek pro zvyšování kvality výuky cizích jazyků na základních školách. Celkový počet jednotek: 4,00 Dosažený počet jednotek: 2,00 Popis realizace klíčové aktivity: Počet jednotek je 2, protože dvě vzdělávací sady dosáhly počtu 36 vzdělávacích materiálů. VY_22_074114_01.pdf VY_22_ZAZNAM_01.pdf seznam záznamových archů s odučenými hodinami Základní údaje anglický jazyk3. 5. ročník, jsou sdíleny na intranetu školy VY_22_INOVACE_11_01.pdf VY_22_INOVACE_11_01.pdf 11 materiálů anglický jazyk6. 9. ročník, jsou sdíleny na intranetu školy VY_22_INOVACE_12_01.pdf VY_22_INOVACE_12_16.pdf 16 materiálů VY_22_INOVACE_13_01.pdf VY_22_INOVACE_13_09.pdf 9 materiálů anglický jazyk6. 9. ročník, jsou sdíleny na intranetu školy VY_22_INOVACE_23_01.pdf VY_22_INOVACE_23_08.pdf 8 materiálů anglický jazyk3. 5. ročník, jsou sdíleny na intranetu školy VY_22_INOVACE_22_01.pdf VY_22_INOVACE_22_24.pdf 24 materiálů ruský jazyk8. 9. ročník, jsou sdíleny na intranetu školy VY_22_INOVACE_24_01.pdf VY_22_INOVACE_24_04.pdf 4 materiály Indikátory klíčové aktivity: Kód indikátoru: Počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami zařazených do běžných tříd Dosažená hodnota: 7 Strana 14 z 30

15 Kód indikátoru: Počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami zařazených do běžných tříd chlapci Dosažená hodnota: 53,00 VY_22_074114_01.pdf Kód indikátoru: Počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami zařazených do běžných tříd dívek Dosažená hodnota: 17,00 VY_22_074114_01.pdf Kód indikátoru: Dosažená hodnota: 2,00 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů 2,00 Uloženy 2 sady po 36 digitálních učebních materiálech Kód indikátoru: Dosažená hodnota: 77,00 Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání celkem? dětí, žáků Kód indikátoru: Dosažená hodnota: 29,00 Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání celkem dětí, žáků chlapci VY_22_074114_01.pdf Kód indikátoru: Dosažená hodnota: 48,00 Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání celkem dětí, žáků dívky VY_22_074114_01.pdf Strana 15 z 30

16 Číslo aktivity: Název klíčové aktivity: Název podporované aktivity: Vytváření podmínek pro zvyšování kvality výuky cizích jazyků na základních školách. Celkový počet jednotek: 2,00 Dosažený počet jednotek: II/3 Popis realizace klíčové aktivity: Metodiký kurz pro učitele cizích jazyků Bude absolvováno během školního roku 2011/2012, bude doloženo certifikátem po absolvování školení. Indikátory klíčové aktivity: Kód indikátoru: Počet podpořených osob klienti služeb Kód indikátoru: Počet podpořených osob klienti služeb muži Kód indikátoru: Počet podpořených osob klienti služeb ženy Kód indikátoru: Počet úspěšně podpořených osob muži Kód indikátoru: Počet úspěšně podpořených osob ženy Strana 16 z 30

17 Číslo aktivity: Název klíčové aktivity: IV/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků základních škol. Název podporované aktivity: Podpora inovativních metod a forem práce zaměřených na rozvoj klíčových kompetencí žáků při výuce matematiky a podpora dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Celkový počet jednotek: 4,00 Dosažený počet jednotek: 2,00 Popis realizace klíčové aktivity: VY_42_074114_01.pdf seznam tříd VY_42_ZAZNAM_01. pdf seznam záznamových archů s odučenými hodinami Počet jednotek je 2, protože dvě vzdělávací sady dosáhly počtu 36 vzdělávacích materiálů. Základní údaje matematika6. 9. ročník, jsou sdíleny na intranetu školy VY_42_INOVACE_11_01.pdf VY_42_INOVACE_11_36.pdf, doloženo na CD, 36 vzdělávacích materiálů matematika6. 7. ročník, jsou sdíleny na intranetu školy, doloženo na CD, 36 vzdělávacích materiálů VY_42_INOVACE_21_01.pdf VY_42_INOVACE_21_36.pdf 2,00 Indikátory klíčové aktivity: Kód indikátoru: Dosažená hodnota: 51,00 Počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami zařazených do běžných tříd Kód indikátoru: Počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami zařazených do běžných tříd chlapci Dosažená hodnota: 34,00 VY_42_074114_01.pdf Kód indikátoru: Počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami zařazených do běžných tříd dívek Dosažená hodnota: 17,00 VY_42_074114_01.pdf Kód indikátoru: Strana 17 z 30

18 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů Dosažená hodnota: 2,00 2,00 Vytvořeny 2 sady digitálních učebních materiálů: každá sada po 36 materiálech. Kód indikátoru: Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání celkem? dětí, žáků Dosažená hodnota: 66,00 Kód indikátoru: Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání celkem dětí, žáků chlapci Dosažená hodnota: 33,00 VY_42_074114_01.pdf Kód indikátoru: Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání celkem dětí, žáků dívky Dosažená hodnota: 33,00 VY_42_074114_01.pdf Číslo aktivity: Název klíčové aktivity: II/4 Roční jazykové kruzy pro učitele cizích jazyků v ČR Název podporované aktivity: Vytváření podmínek pro zvyšování kvality výuky cizích jazyků na základních školách. Celkový počet jednotek: 1,00 Dosažený počet jednotek: Popis realizace klíčové aktivity: Bude absolvováno během školního roku 2011/2012, bude doloženo certifikátem po absolvování školení. Indikátory klíčové aktivity: Kód indikátoru: Počet podpořených osob klienti služeb Strana 18 z 30

19 Kód indikátoru: Počet podpořených osob klienti služeb muži Kód indikátoru: Počet podpořených osob klienti služeb ženy Kód indikátoru: Počet úspěšně podpořených osob muži Kód indikátoru: Počet úspěšně podpořených osob ženy Číslo aktivity: Název klíčové aktivity: II/5 Jazykové kurzy pro učitele cizích jazyků v zahraničí Název podporované aktivity: Vytváření podmínek pro zvyšování kvality výuky cizích jazyků na základních školách. Celkový počet jednotek: 3,00 Dosažený počet jednotek: 1,00 Popis realizace klíčové aktivity: Teacher training course for non-native teachers of English 25 hours per Week VY_23_DVPP_01.pdf Indikátory klíčové aktivity: Kód indikátoru: Dosažená hodnota: 1,00 Počet podpořených osob klienti služeb Strana 19 z 30

20 Kód indikátoru: Počet podpořených osob klienti služeb muži Kód indikátoru: Dosažená hodnota: 1,00 Počet podpořených osob klienti služeb ženy VY_23_DVPP_01.pdf Kód indikátoru: Počet úspěšně podpořených osob muži Kód indikátoru: Dosažená hodnota: 1,00 Počet úspěšně podpořených osob ženy 1,00 VY_23_DVPP_01.pdf Strana 20 z 30

21 Číslo aktivity: Název klíčové aktivity: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název podporované aktivity: Zpřístupnění digitálního vzdělávacího obsahu online i offline a podpora rozvoje odpovídajících kompetencí žáků a pedagogických pracovníků. Celkový počet jednotek: 18,00 Dosažený počet jednotek: 1 Popis realizace klíčové aktivity: Počet jednotek je 10, protože bylo vytvořeno 10 vzdělávacích sad, které dosáhly počtu 20 vzdělávacích materiálů. VY_32_074114_01.pdf VY_32_ZAZNAM_01.pdf seznam záznamových archů s odučenými hodinami Základní údaje informatika a matematika5. 9. ročník, jsou sdíleny na intranetu školy VY_32_INOVACE_11_01a.pdf VY_32_INOVACE_11_20.pdf, doloženo na CD, 20 vzdělávacích materiálů matematika8. 9. ročník, jsou sdíleny na intranetu školy VY_32_INOVACE_21_21.pdf VY_32_INOVACE_21_40.pdf, doloženo na CD, 20 vzdělávacích materiálů přírodopis6. 9. ročník, jsou sdíleny na intranetu školy VY_32_INOVACE_31_01.pdf VY_32_INOVACE_31_30.pdf, doloženo na CD, 30 vzdělávacích materiálů chemie6. 9. ročník, jsou sdíleny na intranetu školy VY_32_INOVACE_32_01.pdf VY_32_INOVACE_32_30.pdf, doloženo na CD, 30 vzdělávacích materiálů prvouka3. ročník, jsou sdíleny na intranetu školy prvouka3. ročník, jsou sdíleny na intranetu školy český jazyk matematika prvouka, 3. ročník, jsou sdíleny na intranetu školy anglický jazyk ročník, jsou sdíleny na intranetu školy VY_32_INOVACE_51_01.pdf VY_32_INOVACE_51_40.pdf, doloženy na CD, 40 materiálů informatika a výpočetní technika, ročník, jsou sdíleny na intranetu školy VY_32_INOVACE_61_01.pdf VY_32_INOVACE_61_60.pdf, doloženy na CD, 60 materiálů 9,00 Indikátory klíčové aktivity: Kód indikátoru: Dosažená hodnota: 125,00 Počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami zařazených do běžných tříd Kód indikátoru: Počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami zařazených do běžných tříd chlapci Dosažená hodnota: 84,00 VY_32_074114_01.pdf Kód indikátoru: Počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami zařazených do běžných tříd dívek Dosažená hodnota: 41,00 Strana 21 z 30

22 VY_32_074114_01.pdf Kód indikátoru: Dosažená hodnota: 1 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů -1 Bylo vytvořeno 10 sad po 20 digitálních učebních materiálech Kód indikátoru: Dosažená hodnota: 224,00 Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání celkem? dětí, žáků Kód indikátoru: Dosažená hodnota: 98,00 Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání celkem dětí, žáků chlapci VY_32_074114_01.pdf Kód indikátoru: Dosažená hodnota: 126,00 Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání celkem dětí, žáků dívky VY_32_074114_01.pdf Strana 22 z 30

23 Číslo aktivity: Název klíčové aktivity: IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti žáků základních škol Název podporované aktivity: Podpora inovativních metod a forem práce zaměřených na rozvoj klíčových kompetencí žáků při výuce matematiky a podpora dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Celkový počet jednotek: 72,00 Dosažený počet jednotek: 72,00 Popis realizace klíčové aktivity: VY_41_074114_01.pdf VY_41_HODINY_01.pdf matematika 5. B rozdělení žáků do skupin kritériem: ovládání základních matematických operací a jejich využití v praxi matematika 5. C rozdělení žáků do skupin kritériem: ovládání základních matematických operací a jejich využití v praxi Indikátory klíčové aktivity: Kód indikátoru: Dosažená hodnota: 4,00 Počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami zařazených do běžných tříd Kód indikátoru: Počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami zařazených do běžných tříd chlapci Dosažená hodnota: 4,00 VY_41_074114_01.pdf Kód indikátoru: Počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami zařazených do běžných tříd dívek VY_41_074114_01.pdf Kód indikátoru: Počet nově vytvořených/inovovaných produktů Strana 23 z 30

24 Kód indikátoru: Dosažená hodnota: 22,00 Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání celkem? dětí, žáků Kód indikátoru: Dosažená hodnota: 9,00 Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání celkem dětí, žáků chlapci VY_41_074114_01.pdf Kód indikátoru: Dosažená hodnota: 13,00 Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání celkem dětí, žáků dívky VY_41_074114_01.pdf 3. Monitorovací indikátory Kód indikátoru: Cílová hodnota: Datum cílové hodnoty: Dosažená hodnota: Datum dosažené hodnoty: Měrná jednotka: Počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami zařazených do běžných tříd , Počet žáků Kód indikátoru: Cílová hodnota: Datum cílové hodnoty: Dosažená hodnota: Datum dosažené hodnoty: Měrná jednotka: Počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami zařazených do běžných tříd chlapci 284, Počet žáků Strana 24 z 30

25 Kód indikátoru: Cílová hodnota: Datum cílové hodnoty: Dosažená hodnota: Datum dosažené hodnoty: Měrná jednotka: Počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami zařazených do běžných tříd dívek Počet žáků Kód indikátoru: Cílová hodnota: Datum cílové hodnoty: Dosažená hodnota: Datum dosažené hodnoty: Měrná jednotka: Počet nově vytvořených/inovovaných produktů , produkt Kód indikátoru: Cílová hodnota: Datum cílové hodnoty: Dosažená hodnota: Datum dosažené hodnoty: Měrná jednotka: Počet podpořených osob klienti služeb , Počet osob Kód indikátoru: Cílová hodnota: Datum cílové hodnoty: Dosažená hodnota: Datum dosažené hodnoty: Měrná jednotka: Počet podpořených osob klienti služeb muži muži Strana 25 z 30

26 Kód indikátoru: Cílová hodnota: Datum cílové hodnoty: Dosažená hodnota: Datum dosažené hodnoty: Měrná jednotka: Počet podpořených osob klienti služeb ženy 1, ženy Kód indikátoru: Cílová hodnota: Datum cílové hodnoty: Dosažená hodnota: Datum dosažené hodnoty: Měrná jednotka: Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání celkem? dětí, žáků , Počet osob Kód indikátoru: Cílová hodnota: Datum cílové hodnoty: Dosažená hodnota: Datum dosažené hodnoty: Měrná jednotka: Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání celkem dětí, žáků chlapci 423, Počet osob Kód indikátoru: Cílová hodnota: Datum cílové hodnoty: Dosažená hodnota: Datum dosažené hodnoty: Měrná jednotka: Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání celkem dětí, žáků dívky 513, Počet osob Strana 26 z 30

27 Kód indikátoru: Cílová hodnota: Datum cílové hodnoty: Dosažená hodnota: Datum dosažené hodnoty: Měrná jednotka: Počet podpořených osob poskytovatelé služeb Počet osob Kód indikátoru: Cílová hodnota: Datum cílové hodnoty: Dosažená hodnota: Datum dosažené hodnoty: Měrná jednotka: Počet úspěšně podpořených osob muži Počet osob Kód indikátoru: Cílová hodnota: Datum cílové hodnoty: Dosažená hodnota: Datum dosažené hodnoty: Měrná jednotka: Počet úspěšně podpořených osob ženy , Počet osob 4. Přehled financování Celkové výdaje projektu ,00 Veřejné celkem Strukturální fond ,05 85,00 Státní rozpočet ,95 15,00 5. Harmonogram čerpání Pořadí žádosti o platbu Datum předložení žádosti o platbu Předpokládaná požadovaná částka Žádost o platbu - schváleno % plnění , ,00 8, ,00 36, ,00 18, ,00 18, ,00 18,42 Strana 27 z 30

28 6. Prioritní téma Číslo prioritního tématu: Název prioritního tématu: Stav před podáním MZ: Aktuální stav: 7. Publicita Název publicity: Publicita splněna: Název publicity: Publicita splněna: Informace účastníkům projektu o spolufinancování projektu z fondů EU na všech dokumentech Ano Informace o místě vyvěšení plakátu: informační plakát umístěn na nástěnku vedle ředitelny. Souhlas se zveřejním v seznamu příjemců Ano 8. Kontroly na místě 72 Navrhování, zavádění a provádění reforem systémů vzdělávání a odborné přípravy s cílem rozvíjet zaměstnatelnost, zvyšování významu základního a odborného vzdělávání a odborné přípravy na trhu práce a neustálé zlepšování dovedností vzdělávacích pracovníků s ohledem na inovace a znalostní ekonomiku , ,05 Souhlas se zveřejněním: ano. 9. Podstatné/nepodstatné změny Strana 28 z 30

29 10. Přílohy Číslo přílohy: 1 Název přílohy: 01_MZ Počet listů: Počet výtisků: Doložena v papírové podobě: Ne Příloha: Doložena na CD: Ano Číslo přílohy: 6 Název přílohy: 06_Výkazy práce Počet listů: Počet výtisků: Doložena v papírové podobě: Ne Příloha: Doložena na CD: Ano Číslo přílohy: 9 Název přílohy: 09_Výstupy Počet listů: Počet výtisků: Doložena v papírové podobě: Ne Příloha: Doložena na CD: Ano Strana 29 z 30

30 11. Čestné prohlášení Jako statutární zástupce subjektu prohlašuji, že: 1. všechny informace v předložené Monitorovací zprávě a přílohách jsou pravdivé a úplné, jsem si vědom/a možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů, 2. projekt je realizován v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace, 3. při realizaci projektu byla dodržována pravidla pro zadávání veřejných zakázek, včetně zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, 4. na aktivity projektu nečerpám a nenárokuji prostředky z jiného finančního nástroje EU, ani z jiných národních veřejných zdrojů, než je uvedeno v Rozhodnutí o poskytnutí dotace,souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace, 5. požadavky na publicitu projektu byly dodrženy v souladu s ustanoveními v Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Tímto požaduji proplacení 2. zálohové platby. Zakroužkujte žádanou variantu: ANO NE V případě neoznačení ani jedné z variant se má za to, že příjemce nepožaduje proplatit 2. zálohovou platbu. Jméno a příjmení statutárního zástupce/oprávněné osoby: Petr Horčička Místo a datum: Podpis a razítko: Strana 30 z 30

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA PROJEKTU Z OP VK

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA PROJEKTU Z OP VK ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA PROJEKTU Z OP VK Strana 1 z 13 Strana 2 z 13 1. Identifikační údaje Finální verze (VK-UC) Název projektu: Číslo projektu: Název příjemce: IČ příjemce: Číslo smlouvy: Datum

Více

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA PROJEKTU Z OP VK

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA PROJEKTU Z OP VK ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA PROJEKTU Z OP VK Strana 1 z 15 1. Identifikační údaje Název projektu: Číslo projektu: Název příjemce: IČ příjemce: Číslo smlouvy: Datum zahájení realizace projektu: Datum

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Z OP VK

MONITOROVACÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Z OP VK MONITOROVACÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Z OP VK Strana 1 z 13 1. Identifikační údaje Název projektu: Číslo projektu: Název příjemce: IČ příjemce: Číslo smlouvy: Datum zahájení realizace projektu: Datum

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO PROJEKTOVÝ ZÁMĚR OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Žadatel projektu Číslo projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu: Název oblasti podpory: Rozpočet projektu

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Žalany Název

Více

Cíl projektu. Číslo výzvy: 21. Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Prioritní osa: 1 Počáteční vzdělávání

Cíl projektu. Číslo výzvy: 21. Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Prioritní osa: 1 Počáteční vzdělávání Číslo výzvy: 21 Základní škola Mistra Jana Husa a Mateřská škola Husinec 384 21 Husinec, Kostnická 227 / IČO 47 258 365 / tel.388 331 234/ E-mail: reditel@zshusinec.cz/ Web: www.zshusinec.cz / Registrační

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

Základní škola Mistra Jana Husa a Mateřská škola Husinec IČ: Projektový záměr. Název projektu: EU peníze školám

Základní škola Mistra Jana Husa a Mateřská škola Husinec IČ: Projektový záměr. Název projektu: EU peníze školám Základní škola Mistra Jana Husa a Mateřská škola Husinec IČ: 47258365 Projektový záměr Název projektu: EU peníze školám Zpracoval: Mgr. Václav Kuneš 7.1.2011 Číslo výzvy: 21 Název programu: Operační program

Více

Moderní škola, moderní výuka. EU peníze středním školám

Moderní škola, moderní výuka. EU peníze středním školám Projektový záměr Moderní škola, moderní výuka EU peníze středním školám Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: 7.1 Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

Název projektu: ICT ve vzdělávání

Název projektu: ICT ve vzdělávání Moderní škol Moderní škol Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IČO: 47796006 Projektový záměr Název projektu: ICT ve vzdělávání Zpracoval: realizační

Více

EU PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM OPVK

EU PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM OPVK EU PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM OPVK ZÁKLADNÍ PODMÍNKY POSKYTNUTÍ DOTACE Finanční alokace: 1, 5 mld. Kč pro ČR Minimální částka: 300 000 Kč na projekt Výše dotace pro SŠED F-M Výpočet dotace 300 000 Kč + (2

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Obsah školení 1. část zdroje informací - výzva k předkládání projektů - základní podmínky poskytnutí dotace - přehled šablon klíčových aktivit - principy financování

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1 PROJEKTOVÝ ZÁMĚR I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo výzvy: 21 CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název výzvy: Žádost o finanční podporu

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

PROJEKT DUMIN. Souhrnné informace o projektu. Číslo operačního programu: CZ. 1.07. Číslo výzvy: 34. Číslo prioritní osy: 7.1

PROJEKT DUMIN. Souhrnné informace o projektu. Číslo operačního programu: CZ. 1.07. Číslo výzvy: 34. Číslo prioritní osy: 7.1 PROJEKT DUMIN VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ Most se stala k 1. 6. 2012 příjemcem dotace operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro zlepšení podmínek pro vzdělávání na střední škole. Souhrnné informace

Více

Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Strana 1 z 7 1. Údaje o projektu Registrační číslo projektu: Název projektu: Číslo prioritní

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Název projektu: Škola Tobě Název operačního

Více

I. Souhrnné informace o projektu

I. Souhrnné informace o projektu Unikátní kód žádosti: I. Souhrnné informace o projektu Identifikace operačního programu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo výzvy: Název výzvy: Číslo prioritní osy: Název prioritní

Více

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti

Více

44WbWPØØØ1 I. Souhrnné informace o projektu

44WbWPØØØ1 I. Souhrnné informace o projektu Unikátní kód žádosti: 44WbWPØØØ1 I. Souhrnné informace o projektu Identifikace operačního programu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo výzvy: Název výzvy: Číslo prioritní osy: Název

Více

Závěrečná monitorovací zpráva zhodnocení projektu

Závěrečná monitorovací zpráva zhodnocení projektu Závěrečná monitorovací zpráva zhodnocení projektu Cílem projektu bylo prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu vzdělávání na naší škole, a to prostřednictvím zkvalitnění a zefektivnění

Více

Osnova pro vyplňování polí Počet jednotek a Popis realizace klíčové aktivity na záložce Klíčové aktivity pro šablony klíčových aktivit

Osnova pro vyplňování polí Počet jednotek a Popis realizace klíčové aktivity na záložce Klíčové aktivity pro šablony klíčových aktivit Osnova pro vyplňování polí Počet jednotek a Popis realizace klíčové aktivity na záložce Klíčové aktivity pro šablony klíčových aktivit 1. Osnova pro šablony Individualizace (I/1, II/1, III/1, IV/1, V/1)

Více

1D9uEPØØØ1 I. Souhrnné informace o projektu

1D9uEPØØØ1 I. Souhrnné informace o projektu Unikátní kód žádosti: 1D9uEPØØØ1 I. Souhrnné informace o projektu Identifikace operačního programu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo výzvy: Název výzvy: Číslo prioritní osy: Název

Více

Příloha č. 9. Závěrečná zpráva o realizaci IPRM

Příloha č. 9. Závěrečná zpráva o realizaci IPRM Příloha č. 9 Závěrečná zpráva o realizaci IPRM ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI IPRM Tato zpráva se odevzdává v tištěné a elektronické podobě na ŘO IOP. 1. ÚDAJE O IPRM A ZPRÁVĚ Údaje o IPRM Registrační číslo

Více

PŘÍLOHA č. 17a) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. Monitorovací zpráva o realizaci projektu OP VaVpI

PŘÍLOHA č. 17a) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. Monitorovací zpráva o realizaci projektu OP VaVpI PŘÍLOHA č. 17a) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI Monitorovací zpráva o realizaci projektu OP VaVpI Monitorovací zpráva o realizaci projektu Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace Monitorovací

Více

Finální verze žádosti (VK-UC) 44N43PØØØ1. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Finální verze žádosti (VK-UC) 44N43PØØØ1. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Unikátní kód žádosti: I. Souhrnné informace o projektu 44N43PØØØ1 Identifikace operačního programu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo výzvy: Název výzvy: Číslo prioritní osy: Název

Více

Školní vzdělávací program Základní škola Olomouc, Heyrovského 33, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program Základní škola Olomouc, Heyrovského 33, příspěvková organizace 4 Učební plán Školní vzdělávací program 4.1 Forma vzdělávání: Denní - běžné třídy 4.1.1 Celkové dotace - přehled Vzdělávací oblast Předmět 1. stupeň Dotace 1. 1. 2. 3. 4. 5. stupeň Jazyk a jazyková komunikace

Více

Šablony klíčových aktivit

Šablony klíčových aktivit Šablony klíčových aktivit Projektový záměr Obsah projektového záměru: Co je cílem projektu: která témata je potřeba na škole podpořit a proč ve vztahu k ŠVP? Kolik žáků bude mít užitek z toho, že se budou

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Struktura semináře Základní informace o projektu EU peníze středním školám Zdroje informací Informace k tvorbě a realizaci projektu Finanční řízení Věcný obsah

Více

Šablony klíčových aktivit

Šablony klíčových aktivit Šablony klíčových aktivit Seminář pro žadatele k oblasti podpory 1.4 OP VK Praha 9. května 2011 Prezentují: Mgr. Jaroslava Turková Mgr. Petr Nečina Projektový záměr Obsah projektového záměru: Co je cílem

Více

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Monitorovací zpráva o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné podobě) poskytovateli finanční podpory. 1. Údaje o projektu

Více

Projektový záměr: EU peníze školám (aktualizováno k ) Škola pro život

Projektový záměr: EU peníze školám (aktualizováno k ) Škola pro život Projektový záměr: EU peníze školám (aktualizováno k 1.9.2012) Škola pro život CZ.1.07./1.4.00/21.3257 1. Cíle projektu: podpořená témata, vztah k ŠVP Projektový záměr byl zpracován na základě školního

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA 1

MONITOROVACÍ ZPRÁVA 1 Příloha č. 3 MONITOROVACÍ ZPRÁVA 1 I. ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU A ZPRÁVĚ I.1 IDENTIFIKACE PROJEKTU Evidenční číslo projektu: ENF 2010 Název projektu: Priorita: 1 2 3 Číslo opatření: Název opatření:

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné a elektronické podobě (na CD nebo disketě) poskytovateli finanční

Více

Výchovný ústav, středisko výchovné péče, střední škola a školní jídelna, Černovice, Jirákova 285 IČO: 70844348. Projektový záměr

Výchovný ústav, středisko výchovné péče, střední škola a školní jídelna, Černovice, Jirákova 285 IČO: 70844348. Projektový záměr Moderní šk ol Moder ní škol Výchovný ústav, středisko výchovné péče, střední škola a školní jídelna, Černovice, Jirákova 285 IČO: 70844348 Projektový záměr Název projektu: EU Peníze školám Zpracoval: Mgr.

Více

Školní vzdělávací program Základní škola Olomouc, Heyrovského 33, příspěvková organizace. 6. roč.

Školní vzdělávací program Základní škola Olomouc, Heyrovského 33, příspěvková organizace. 6. roč. 4 Učební plán 4.1 Forma vzdělávání: Denní - běžné třídy 4.1.1 Celkové dotace - přehled Vzdělávací oblast Předmět 1. stupeň Dotace 1. 2. 3. 4. 5. 1. roč. roč. roč. roč. roč. stupeň Jazyk a jazyková komunikace

Více

Přehled dokládání výstupů a monitorovacích indikátorů u jednotlivých typů šablon

Přehled dokládání výstupů a monitorovacích indikátorů u jednotlivých typů šablon Přehled dokládání výstupů a monitorovacích indikátorů u jednotlivých typů šablon Individualizace výuky: šablony I/1, II/1, III/1, IV/1, II/6 Výstupy: 64 odučených hodin, dle popisu v šabloně. Přílohy k

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Dana Pražáková Kdo a co můţe ţádat: Oprávněný žadatel: základní škola se sídlem mimo hl. město Praha Jedna ZŠ může podat pouze 1 projekt Maximální možná částka

Více

X AnUč / Preference pro EU peníze školám + aktualizace :26, Admin J. Nádvorník

X AnUč / Preference pro EU peníze školám + aktualizace :26, Admin J. Nádvorník 1 z 9 22.11.2010 7:52 2. základní škola - Škola Propojení Sedlčany Příkrá 67 264 01 Sedlčany IČ 48954004 Naše škola moje web-výstupy * 2. Základní škola Propojení, Sedlčany - - - školní rok 2010-2011 X

Více

Zpráva o udržitelnosti projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Zpráva o udržitelnosti projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zpráva o udržitelnosti projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. ÚDAJE O PROJEKTU Registrační číslo projektu Název projektu CZ.1.07/1.1.11/01.0022 Zavádění modulárního systému

Více

příloha č. 4 VZOR PRŮBĚŢNÉ (ZÁVĚREČNÉ) ZPRÁVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŢBY verze 1/2012 Průběţnou (závěrečnou) zprávu je třeba vyplnit, elektronicky odeslat objednavateli, následně vytisknout a podepsanou odeslat

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Praha Prezentuje: Ing. Tereza Jašková, projektová manažerka odboru CERA

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Praha Prezentuje: Ing. Tereza Jašková, projektová manažerka odboru CERA Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Praha 9. 5. 2011 Prezentuje: Ing. Tereza Jašková, projektová manažerka odboru CERA Obsah školení 1. část zdroje informací - výzva k předkládání projektů - základní

Více

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Monitorovací zpráva o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě Registrační číslo projektu CZ.1.07/ 1.1.01/01.0025 Název projektu

Více

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě Monitorovací zpráva o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.08/01.0026 Název projektu

Více

Část D UČEBNÍ PLÁN. Část D Učební plán 1. TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU. Tabulka č. 13. UČEBNÍ PLÁN - TABULACE 2. stupeň. Ročník 1. 2. 3. 4. 5.

Část D UČEBNÍ PLÁN. Část D Učební plán 1. TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU. Tabulka č. 13. UČEBNÍ PLÁN - TABULACE 2. stupeň. Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Část D UČEBNÍ PLÁN 1. TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU UČEBNÍ PLÁN - TABULACE 1. stupeň Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Tabulka č. 13 Jazyk a jazyková Český jazyk 8 8 9 8 8 41 komunikace Anglický jazyk 0 0 3 3 3 9 Matematika

Více

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Monitorovací zpráva o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě Registrační číslo projektu Název projektu CZ.1.7/1.3.6/1.16 Číslo

Více

UČEBNÍ PLÁNY PLATNÉ OD 1. ZÁŘÍ 2018

UČEBNÍ PLÁNY PLATNÉ OD 1. ZÁŘÍ 2018 UČEBNÍ PLÁNY PLATNÉ OD 1. ZÁŘÍ 2018 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PILNÁ VČELKA, OD 1. 9. 2018 PRO 1. STUPEŇ Vzdělávací Vzdělávací obor Předmět 1. r 2. r 3. r 4. r 5. r Disponibilní

Více

3. Učební plán (od počínaje primou a kvintou)

3. Učební plán (od počínaje primou a kvintou) 3. Učební plán (od 1.9.2018 počínaje primou a kvintou) 3.1. Celkový nižší stupeň Vzdělávací oblasti (obory) ŠVP RVP Matematika a její aplikace 18 + 4 15 Matematika 18 + 4 0 Informační a komunikační technologie

Více

Vyučovací 1. 2. 3. 4. 5. Celkem. Prvouka 2 2 2 - - 6 Přírodověda - - - 1 2 3 Vlastivěda - - - 2 1 3 Hudební výchova 1 1 1 1 1 5 Výtvarná výchova

Vyučovací 1. 2. 3. 4. 5. Celkem. Prvouka 2 2 2 - - 6 Přírodověda - - - 1 2 3 Vlastivěda - - - 2 1 3 Hudební výchova 1 1 1 1 1 5 Výtvarná výchova 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 UČEBNÍ PLÁN - 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace (20) Informační a komunikační technologie (1) Člověk a jeho svět (12) Umění a kultura

Více

I. Čtenářská a informační gramotnost šablony klíčových aktivit

I. Čtenářská a informační gramotnost šablony klíčových aktivit I. Čtenářská a informační gramotnost šablony klíčových aktivit Číslo klíčové aktivity I/1 Název klíčové aktivity Vazba na podporovanou aktivitu z PD OP VK Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje

Více

I. Souhrnné informace o projektu

I. Souhrnné informace o projektu Unikátní kód žádosti: I. Souhrnné informace o projektu Identifikace operačního programu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo výzvy: Název výzvy: Číslo prioritní osy: Název prioritní

Více

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Monitorovací zpráva o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě Registrační číslo projektu CZ.1.07/.. /. Název projektu Číslo prioritní

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Globální grant: Podpora nabídky dalšího vzdělávání ve Zlínském kraji realizovaný v rámci prioritní osy 3, oblasti podpory 3.2 21. 1. 2013 Zlín TENTO

Více

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Monitorovací zpráva o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě Registrační číslo projektu CZ.1.07/.. /. Název projektu Číslo prioritní

Více

Anotace IPn. Individuální projekt národní

Anotace IPn. Individuální projekt národní Anotace IPn Individuální projekty národní Číslo P: CZ.1.07 Název P: Číslo výzvy: Název výzvy: Prioritní osa: blast podpory: Typ Kód a název oblasti intervence: Název Předpokládané datum zahájení a ukončení

Více

Vyučovací předmět Český jazyk Na prvním stupni je posílen o 1 hodinu v 1., 2., 4., 5. třídě a o 2 hodiny ve 3. třídě.

Vyučovací předmět Český jazyk Na prvním stupni je posílen o 1 hodinu v 1., 2., 4., 5. třídě a o 2 hodiny ve 3. třídě. III. Učební plán 1. Učební plán 1. stupeň Poznámky k učebnímu plánu pro 1. stupeň Vyučovací předmět Český jazyk Na prvním stupni je posílen o 1 hodinu v 1., 2., 4., 5. třídě a o 2 hodiny ve 3. třídě. Vyučovací

Více

ŠABLONY KLÍČOVÝCH AKTIVIT

ŠABLONY KLÍČOVÝCH AKTIVIT ČÁST II ŠABLONY KLÍČOVÝCH AKTIVIT I/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti žáků středních škol. Číslo klíčové aktivity I/1 Název klíčové aktivity Vazba

Více

OBLAST PODPORY 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

OBLAST PODPORY 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání OBLAST PODPORY 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání globální grant:zvyšování kvality ve vzdělávání v Ústeckém kraji II seminář pro žadatele 4.5.2011 alokace pro1.výzvu v rámci globálního grantu Zvyšování

Více

Učební plán - 1. stupeň

Učební plán - 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura (1) (1) Vyučovací předmět 1. Český jazyk a literatura (35)

Více

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Monitorovací zpráva o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.08/01.0026 Název projektu

Více

PŘÍLOHA: Učební plány

PŘÍLOHA: Učební plány PŘÍLOHA: Učební plány PŘÍLOHA: Učební plán 1. Celkový 1. stupeň Vzdělávací oblasti (obory) ŠVP RVP Matematika a její aplikace 20 + 4 20 Matematika 20 + 4 0 Jazyk a jazyková komunikace 44 + 3 44 Anglický

Více

VZOR FORMULÁŘE DRUHÉ ČÁSTI MONITOROVACÍ ZPRÁVY (PRŮBĚŽNÉ I ZÁVĚREČNÉ)

VZOR FORMULÁŘE DRUHÉ ČÁSTI MONITOROVACÍ ZPRÁVY (PRŮBĚŽNÉ I ZÁVĚREČNÉ) VZOR FORMULÁŘE DRUHÉ ČÁSTI MONITOROVACÍ ZPRÁVY (PRŮBĚŽNÉ I ZÁVĚREČNÉ) Druhou část monitorovací zprávy o realizaci projektu je třeba vyplnit ve formátu.doc (MS Word), vytisknout a odeslat společně s první

Více

zpráva o zahájení realizace projektu (ZZRP) průběžná monitorovací zpráva (PMZ)

zpráva o zahájení realizace projektu (ZZRP) průběžná monitorovací zpráva (PMZ) MONITOROVÁNÍ PROJEKTU A MONITOROVACÍ ZPRÁVY 2. 2. 2010, Praha Typy monitorovacích zpráv zpráva o zahájení realizace projektu (ZZRP) průběžná monitorovací zpráva (PMZ) závěrečná monitorovací zpráva (ZMP)

Více

PŘÍLOHA Č. 14 VZOR MONITOROVACÍ ZPRÁVY/HLÁŠENÍ O POKROKU. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 12

PŘÍLOHA Č. 14 VZOR MONITOROVACÍ ZPRÁVY/HLÁŠENÍ O POKROKU. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 12 PŘÍLOHA Č. 14 VZOR MONITOROVACÍ ZPRÁVY/HLÁŠENÍ O POKROKU Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 12 Etapová/závěrečná monitorovací zpráva o realizaci projektu/hlášení o pokroku 1 předkládá

Více

PŘÍLEŽITOST PRO EVVO

PŘÍLEŽITOST PRO EVVO Přírodní vědy Šablona V PŘÍLEŽITOST PRO EVVO Prezentaci za účelem zprostředkování poradenství koordinátorům EVVO a pedagogům vyučujícím přírodovědné obory připravila Dáša Zouharová, Lipka pracoviště Kamenná,

Více

Učební plán pro 1. stupeň základní školy

Učební plán pro 1. stupeň základní školy Učební plán Učební plán pro 1. stupeň základní školy Rozdělení Časová Ročník Celkem disponibilní dotace Vzdělávací oblast Vyučovací předmět časové dotace v RVP ZV 1. 2. 3. 4. 5. 33 Jazyk a jazyková Český

Více

Konference OP VVV. Konference Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Praha, 4. listopadu

Konference OP VVV. Konference Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Praha, 4. listopadu Konference OP VVV Konference Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Praha, 4. listopadu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Globálním cílem OP VK je rozvoj vzdělanostní společnosti

Více

458wHPØØØ1 I. Souhrnné informace o projektu

458wHPØØØ1 I. Souhrnné informace o projektu Unikátní kód žádosti: 458wHPØØØ1 I. Souhrnné informace o projektu Identifikace operačního programu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo výzvy: Název výzvy: Číslo prioritní osy: Název

Více

II/1 Individualizace výuky cizích jazyků

II/1 Individualizace výuky cizích jazyků II/1 Individualizace výuky cizích jazyků Číslo klíčové aktivity II/1 Název klíčové aktivity Vazba na podporovanou aktivitu z PD OP VK Individualizace výuky cizích jazyků. Vytváření podmínek pro zvyšování

Více

Poznámky k učebnímu plánu pro 1. stupeň v běžných třídách/skupinách

Poznámky k učebnímu plánu pro 1. stupeň v běžných třídách/skupinách III. Učební plán 1. Učební plán 1. stupeň Poznámky k učebnímu plánu pro 1. stupeň v běžných třídách/skupinách Vyučovací předmět Český jazyk Na prvním stupni je posílen o 1 hodinu v 1., 2., 4., 5. ročníku

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

EU PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM -

EU PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM - EU PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM... 1 CÍLE PROJEKTU... 2 KLÍČOVÉ AKTIVITY... 2 PROJEKTOVÝ TÝM... 6 HODNOCENÍ PROJEKTU... 6 VÝSTUPY PROJEKTU... 7 EU PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM - Zlepšení podmínek pro vzdělávání na

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 6 + 4 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

Upozornění: Toto je pouze pracovní verze připravované výzvy:

Upozornění: Toto je pouze pracovní verze připravované výzvy: Č.j: ČR - Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) připravuje PRŮBĚŢNOU VÝZVU k předkládání ţádostí individuálních projektů

Více

Identifikované nedostatky v dokládaných výstupech v rámci akce EU peníze školám

Identifikované nedostatky v dokládaných výstupech v rámci akce EU peníze školám Identifikované nedostatky v dokládaných výstupech v rámci akce EU peníze školám Realizace projektů EU peníze školám již značně postoupila. Proto bude tento článek věnován zkušenostem z administrativních

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

Inovovaný ŠVP Škola pro 21. století,

Inovovaný ŠVP Škola pro 21. století, Příloha č. 1. ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Základní školy Votice Název projektu: Inovovaný ŠVP Škola pro 21. století, který byl podán v operačním programu vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Strana 1 z 5 1. Údaje o projektu Registrační číslo projektu: Název projektu: Číslo prioritní

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Projektový záměr. Název projektu: Škola jako rodina

Projektový záměr. Název projektu: Škola jako rodina Projektový záměr Základní škola profesora Zdeňka Matějčka Most, Zdeňka Štěpánka 340, příspěvková organizace Tel. 476 706 164, www.zsdysmost.cz, e-mail: zsdysmost@volny.cz Název projektu: Škola jako rodina

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát PROTOKOL Č. j. ČŠIB-598/11-B o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

MONITOROVÁNÍ PROJEKTU A MONITOROVACÍ ZPRÁVY , Praha

MONITOROVÁNÍ PROJEKTU A MONITOROVACÍ ZPRÁVY , Praha MONITOROVÁNÍ PROJEKTU A MONITOROVACÍ ZPRÁVY 27. 9. 2011, Praha Obsah prezentace: Typy monitorovacích zpráv (dále MZ) a jejich náležitosti Pravidla předkládání MZ podoba zpráv a lhůty Žádost o platbu Zpráva

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

4.1 Učební plán pro 1.stupeň

4.1 Učební plán pro 1.stupeň 4. Učební plán Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9.ročníku. ŠVP rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období zahrnuje 1.-3. ročník, 2.období 4.-5. ročník, 3. období 6.-9. ročník. ŠVP vymezuje závazné kompetence

Více

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Monitorovací zpráva o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě Registrační číslo projektu CZ.1.7/1.3.6/1.16 Název projektu Další

Více

Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Český jazyk a literatura (5) Anglický jazyk Matematika (3)

Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Český jazyk a literatura (5) Anglický jazyk Matematika (3) Učební plán Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. Celkem (z toho z disponibilních) Český jazyk a literatura 8 9 8 8 7 40 (5) Anglický jazyk 0 0 3 3 3 9 Matematika

Více

Projektový záměr k projektu Inovace výuky na ZŠ Třebechovice

Projektový záměr k projektu Inovace výuky na ZŠ Třebechovice Základní škola TŘEBECHOVICE pod Orebem, okres Hradec Králové příspěvková organizace, Na stavě 1079, 503 46 Třebechovice pod Orebem Projektový záměr k projektu Inovace výuky na ZŠ Třebechovice pro oblast

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 UČEBNÍ PLÁN A POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU Učební plán a poznámky k učebnímu plánu Učební plán - rozdělení hodinové dotace předmětů pro 1.stupeň

Více

Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Strana 1 z 5 1. Údaje o projektu Registrační číslo projektu: Název projektu: Číslo prioritní

Více

Otázky a odpovědi ze seminářů pro žadatele v rámci globálních grantů Olomouckého kraje

Otázky a odpovědi ze seminářů pro žadatele v rámci globálních grantů Olomouckého kraje Otázky a odpovědi ze seminářů pro žadatele v rámci globálních grantů Olomouckého kraje 1. Je v opatření 1.1 možné podpořit jako cílovou skupinu studenty dálkového studia? Odpověď: Ano, dálkové studium

Více

ZMĚNY VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

ZMĚNY VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, ŽERNOSECKÁ 3 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život zpracovaný podle RVP ZV ZMĚNY VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU Č. j.: 26-OSD/06/2015 Rozdělení žáků

Více

ŠABLONY KLÍČOVÝCH AKTIVIT

ŠABLONY KLÍČOVÝCH AKTIVIT ŠABLONY KLÍČOVÝCH AKTIVIT Každá níže uvedená šablona klíčové aktivity se sestává z části, která se objevuje v projektové žádosti Benefit7, dále z metodického výkladu a modelového příkladu. Modelový příklad

Více

Finální verze (VK-GP) Průběžná monitorovací zpráva PROJEKTU Z OP VK

Finální verze (VK-GP) Průběžná monitorovací zpráva PROJEKTU Z OP VK Průběžná monitorovací zpráva PROJEKTU Z OP VK Strana 1 z 21 1. Identifikační údaje Název projektu: Číslo projektu: Název příjemce: IČ příjemce: Plátce DPH: Číslo smlouvy: Datum zahájení realizace projektu:

Více