MONITOROVACÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Z OP VK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MONITOROVACÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Z OP VK"

Transkript

1 MONITOROVACÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Z OP VK Strana 1 z 30

2 1. Identifikační údaje Název projektu: Číslo projektu: Název příjemce: IČ příjemce: Číslo smlouvy: Datum zahájení realizace projektu: Datum ukončení realizace projektu: Celková výše finanční podpory: Číslo monitorovací zprávy: Pořadové číslo zprávy: Datum finalizace zprávy: Datum období od: Datum období do: Předpokládané datum předložení ŘO/ZS: Žádám o proplacení 2. zálohové platby v mimořádném termínu: Obecný popis projektu: EU peníze školám CZ.1.07/1.4.00/ Základní škola, ul.komenského /21/7.1.4/2010 1eDhVPM , Ano Zhotovitel MZ/HoP: Příjmení: Telefon I: Horčička Funkce: Hlavní kontaktní osoba: Příjmení: Horčička Telefon I: Funkce: ředitel základní školy Statutární zástupce: Příjmení: Horčička Telefon I: Funkce: ředitel základní školy 2. Klíčové aktivity Jméno: Telefon II: Fax: Jméno: Telefon II: Fax: Jméno: Telefon II: Fax: Petr Petr Petr Strana 2 z 30

3 Číslo aktivity: V/1 Název klíčové aktivity: Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje přírodovědné gramotnosti žáků základních škol a pro posilování empirických činností žáků ve výuce přírodovědných předmětů. Název podporované aktivity: Vytváření podmínek pro zavádění vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností, které vedou ke zkvalitnění výuky přírodovědných předmětů, podpora vzdělávacích aktivit pedagogických pracovníků. Celkový počet jednotek: 144,00 Dosažený počet jednotek: 58,00 Popis realizace klíčové aktivity: VY_51_074114_01.pdf VY_51_ZAZNAM_01.pdf seznam záznamových archů s odučenými hodinami. Počet jednotek je 1, protože jeden vyučující odučil 36 vyučovacích hodin. fyzika 8. ročníky rozdělení žáků do skupin pro laboratorní práce kritériem: počet žáků ve skupině fyzika 8. C rozdělení žáků do skupin pro laboratorní práce kritériem: počet žáků ve skupině přírodověda 4. A rozdělení žáků do skupin kritériem: rozvíjení zájmů o přírodu 31,00 Indikátory klíčové aktivity: Kód indikátoru: Dosažená hodnota: 23,00 Počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami zařazených do běžných tříd Kód indikátoru: Počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami zařazených do běžných tříd chlapci Dosažená hodnota: 16,00 VY_51_074114_01.pdf Kód indikátoru: Počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami zařazených do běžných tříd dívek Dosažená hodnota: 7,00 VY_51_074114_01.pdf Kód indikátoru: Počet nově vytvořených/inovovaných produktů Strana 3 z 30

4 Kód indikátoru: Dosažená hodnota: 19,00 Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání celkem? dětí, žáků Kód indikátoru: Dosažená hodnota: 6,00 Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání celkem dětí, žáků chlapci VY_51_074114_01.pdf Kód indikátoru: Dosažená hodnota: 13,00 Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání celkem dětí, žáků dívky VY_51_074114_01.pdf Strana 4 z 30

5 Číslo aktivity: V/2 Název klíčové aktivity: Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Název podporované aktivity: Vytváření podmínek pro zavádění vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností, které vedou ke zkvalitnění výuky přírodovědných předmětů, podpora vzdělávacích aktivit pedagogických pracovníků. Celkový počet jednotek: 16,00 Dosažený počet jednotek: 5,00 Popis realizace klíčové aktivity: Počet jednotek je 5, protože bylo vytvořeno 5 sad učebních materiálů, které dosáhly hodnoty 36 materiálů. VY_52_074114_01.pdf VY_52_ZAZNAM_01.pdf soubor záznamových archů s odučenými hodinami Základní údaje matematika a fyzika6. 9. ročník, jsou sdíleny na intranetu školy fyzika6. 9. ročník, jsou sdíleny na intranetu školy VY_52_INOVACE_21_01.pdf VY_52_INOVACE_21_36.pdf, doloženo na CD, 36 vzdělávacích materiálů zeměpis6. 7. ročník, jsou sdíleny na intranetu školy VY_52_INOVACE_31_01.pdf VY_52_INOVACE_31_21.pdf, doloženo na CD, 21 vzdělávacích materiálů zeměpis6. 7. ročník, jsou sdíleny na intranetu školy VY_52_INOVACE_32_01.pdf VY_52_INOVACE_32_51.pdf, doloženo na CD, 51 vzdělávacích materiálů přírodopis9. ročník, jsou sdíleny na intranetu školy VY_52_INOVACE_41_01.pdf VY_52_INOVACE_41_20b.pdf, 20 materiálů na CD biologie člověka8. ročník, jsou sdíleny na intranetu školy VY_52_INOVACE_42_01.pdf VY_52_INOVACE_42_16.pdf, 16 materiálů na CD přírodopis7. 8. ročník, jsou sdíleny na intranetu školy, 29 materiálů na CD VY_52_INOVACE_51_01.pdf VY_52_INOVACE_51_29.pdf přírodopis6. 7. ročník, jsou sdíleny na intranetu školy, 7 materiálů na CD VY_52_INOVACE_52_01.pdf VY_52_INOVACE_52_07.pdf přírodověda1. 5. ročník, jsou sdíleny na intranetu školy přírodověda4. ročník, jsou sdíleny na intranetu školy matematika1. ročník, jsou sdíleny na intranetu školy VY_52_INOVACE_72_01.pdf VY_52_INOVACE_72_12.pdf, 12 materiálů na CD přírodověda5. ročník, jsou sdíleny na intranetu školy VY_52_INOVACE_71_01.pdf VY_52_INOVACE_71_14.pdf, 14 materiálů na CD prvouka1., 3. ročník, jsou sdíleny na intranetu školy VY_52_INOVACE_73_01.pdf VY_52_INOVACE_73_10.pdf, 10 materiálů na CD 5,00 Indikátory klíčové aktivity: Kód indikátoru: Dosažená hodnota: 106,00 Počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami zařazených do běžných tříd Kód indikátoru: Počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami zařazených do běžných tříd chlapci Dosažená hodnota: 74,00 Strana 5 z 30

6 VY_52_074114_01.pdf Kód indikátoru: Počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami zařazených do běžných tříd dívek Dosažená hodnota: 32,00 VY_52_074114_01.pdf Kód indikátoru: Počet nově vytvořených/inovovaných produktů Dosažená hodnota: 5,00 5,00 Celkem vytvořeno 5 sad po 36 digitálních učebních materiálů Kód indikátoru: Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání celkem? dětí, žáků Dosažená hodnota: 114,00 Kód indikátoru: Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání celkem dětí, žáků chlapci Dosažená hodnota: 5 VY_52_074114_01.pdf Kód indikátoru: Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání celkem dětí, žáků dívky Dosažená hodnota: 64,00 VY_52_074114_01.pdf Strana 6 z 30

7 Číslo aktivity: V/3 Název klíčové aktivity: Název podporované aktivity: Vytváření podmínek pro zavádění vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností, které vedou ke zkvalitnění výuky přírodovědných předmětů, podpora vzdělávacích aktivit pedagogických pracovníků. Celkový počet jednotek: 4,00 Dosažený počet jednotek: Popis realizace klíčové aktivity: Zatím se nerealizovalo - bude se realizovat 2011/2012. Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji přírodovědné gramotnosti žáků základních škol a k individualizaci výuky v této oblasti. Indikátory klíčové aktivity: Kód indikátoru: Počet podpořených osob klienti služeb Kód indikátoru: Počet podpořených osob klienti služeb muži Kód indikátoru: Počet podpořených osob klienti služeb ženy Kód indikátoru: Počet úspěšně podpořených osob muži Kód indikátoru: Počet úspěšně podpořených osob ženy Strana 7 z 30

8 Číslo aktivity: Název klíčové aktivity: VII/1 Prevence rizikového chování Název podporované aktivity: Vytváření podmínek pro rozvoj inkluzívního vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Celkový počet jednotek: 8,00 Dosažený počet jednotek: Popis realizace klíčové aktivity: Zatím se nerealizovalo - bude se realizovat 2011/2012. Indikátory klíčové aktivity: Kód indikátoru: Počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami zařazených do běžných tříd Kód indikátoru: Počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami zařazených do běžných tříd chlapci Kód indikátoru: Počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami zařazených do běžných tříd dívek Kód indikátoru: Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání celkem? dětí, žáků Kód indikátoru: Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání celkem dětí, žáků chlapci Strana 8 z 30

9 Kód indikátoru: Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání celkem dětí, žáků dívky Kód indikátoru: Počet podpořených osob poskytovatelé služeb Číslo aktivity: I/1 Název klíčové aktivity: Název podporované aktivity: Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností žáků v oblasti čtenářské a informační gramotnosti, podpora vzdělávacích aktivit pedagogických pracovníků. Celkový počet jednotek: 432,00 Indikátory klíčové aktivity: Kód indikátoru: Dosažená hodnota: 17,00 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti žáků základních škol Dosažený počet jednotek: 249,00 Popis realizace klíčové aktivity: VY_11_074114_01.pdf VY_11_HODINY_01.pdf český jazyk 3. A + 3. B rozdělení žáků do skupin jedna skupina se věnuje více čtení kritériem: úroveň praktického čtení český jazyk 1. A + 1. B rozdělení žáků do skupin jedna skupina se věnuje více čtení kritériem: úroveň praktického čtení český jazyk 5. B rozdělení žáků do skupin jedna skupina se věnuje více čtení kritériem: úroveň praktického čtení český jazyk 5. B rozdělení žáků do skupin jedna skupina se věnuje více čtení kritériem: úroveň praktického čtení český jazyk 5. C rozdělení žáků do skupin jedna skupina se věnuje více čtení kritériem: úroveň praktického čtení prozatím nedosáhla na počet 36 hodin český jazyk 3. C rozdělení žáků do skupin jedna skupina se věnuje více čtení kritériem: úroveň praktického čtení český jazyk 3. B bude zahájeno od září 2011 VY_11_074114_01.pdf seznam žáků jednotlivých individualizací Počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami zařazených do běžných tříd 98,00 Strana 9 z 30

10 Kód indikátoru: Počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami zařazených do běžných tříd chlapci Dosažená hodnota: 13,00 VY_11_074114_01.pdf Kód indikátoru: Počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami zařazených do běžných tříd dívek Dosažená hodnota: 4,00 VY_11_074114_01.pdf Kód indikátoru: Počet nově vytvořených/inovovaných produktů Kód indikátoru: Dosažená hodnota: 62,00 Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání celkem? dětí, žáků Kód indikátoru: Dosažená hodnota: 3 Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání celkem dětí, žáků chlapci Kód indikátoru: Dosažená hodnota: 32,00 Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání celkem dětí, žáků dívky VY_11_074114_01.pdf Strana 10 z 30

11 Číslo aktivity: I/2 Název klíčové aktivity: Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti. Název podporované aktivity: Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností žáků v oblasti čtenářské a informační gramotnosti, podpora vzdělávacích aktivit pedagogických pracovníků. Celkový počet jednotek: 14,00 Dosažený počet jednotek: 6,00 Popis realizace klíčové aktivity: Počet jednotek je 6, protože 6 sad vzdělávacích materiálů bylo dokončeno. VY_12_074114_01.pdf VY_12_ZAZNAM_01.pdf seznam záznamových archů z odučených hodin Základní údaje dějepis6. 9. ročník materiály sdíleny na školním intranetu VY_12_INOVACE_11_01.pdf VY_12_INOVACE_11_36.pdf český jazy ročník materiály sdíleny na školním intranetu VY_12_INOVACE_21_01.pdf VY_12_INOVACE_21_32.pdf český jazy 6. ročník materiály sdíleny na školním intranetu VY_12_INOVACE_22_01.pdf VY_12_INOVACE_22_04.pdf český jazyk 6., 9. ročník materiály sdíleny na školním intranetu VY_12_INOVACE_31_01.pdf VY_12_INOVACE_31_36.pdf český jazyk2. 3. ročník materiály sdíleny na školním intranetu VY_12_INOVACE_41_01.pdf VY_12_INOVACE_41_25.pdf český jazyk1. 2. ročník materiály sdíleny na školním intranetu VY_12_INOVACE_42_01.pdf VY_12_INOVACE_42_11.pdf český jazyk1. 5. ročník materiály sdíleny na školním intranetu český jazyk1. 5. ročník materiály sdíleny na školním intranetu anglický jazyk3. 9. ročník materiály sdíleny na školním intranetu anglický jazyk3. 9. ročník materiály sdíleny na školním intranetu VY_12_INOVACE_62_01.pdf VY_12_INOVACE_62_12.pdf český jazyk1. 2. ročník materiály sdíleny na školním intranetu VY_12_INOVACE_63_01a.pdf VY_12_INOVACE_63_24.pdf český jazyk2. ročník materiály sdíleny na školním intranetu VY_12_INOVACE_71_01.pdf VY_12_INOVACE_71_36.pdf 6,00 Indikátory klíčové aktivity: Kód indikátoru: Dosažená hodnota: 48,00 Počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami zařazených do běžných tříd 48,00 Kód indikátoru: Počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami zařazených do běžných tříd chlapci Dosažená hodnota: 6,00 6,00 Strana 11 z 30

12 VY_12_074114_01.pdf Kód indikátoru: Počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami zařazených do běžných tříd dívek Dosažená hodnota: 42,00 VY_12_074114_01.pdf Kód indikátoru: Počet nově vytvořených/inovovaných produktů Dosažená hodnota: 6,00 6,00 Bylo vytvořeno celkem 6 sad po 36 digitálních učebních materiálech. Kód indikátoru: Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání celkem? dětí, žáků Dosažená hodnota: 339,00 Kód indikátoru: Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání celkem dětí, žáků chlapci Dosažená hodnota: 161,00 VY_12_074114_01.pdf Kód indikátoru: Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání celkem dětí, žáků dívky Dosažená hodnota: 178,00 VY_12_074114_01.pdf Strana 12 z 30

13 Číslo aktivity: Název klíčové aktivity: Kód indikátoru: II/1 Individualizace výuky cizích jazyků Název podporované aktivity: Vytváření podmínek pro zvyšování kvality výuky cizích jazyků na základních školách. Celkový počet jednotek: 72,00 Dosažený počet jednotek: 28,00 Popis realizace klíčové aktivity: VY_21_HODINY_01.pdf anglický jazyk, 7. ročník zavedení volitelného předmětu konverzace v anglickém jazyce kritériem je úroveň znalosti anglického jazyka Indikátory klíčové aktivity: Počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami zařazených do běžných tříd Kód indikátoru: Počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami zařazených do běžných tříd chlapci Kód indikátoru: Počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami zařazených do běžných tříd dívek Kód indikátoru: Počet nově vytvořených/inovovaných produktů Kód indikátoru: Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání celkem? dětí, žáků Dosažená hodnota: 13,00 Strana 13 z 30

14 Kód indikátoru: Dosažená hodnota: 7,00 Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání celkem dětí, žáků chlapci Kód indikátoru: Dosažená hodnota: 6,00 Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání celkem dětí, žáků dívky Číslo aktivity: Název klíčové aktivity: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoj výuky cizích jazyků Název podporované aktivity: Vytváření podmínek pro zvyšování kvality výuky cizích jazyků na základních školách. Celkový počet jednotek: 4,00 Dosažený počet jednotek: 2,00 Popis realizace klíčové aktivity: Počet jednotek je 2, protože dvě vzdělávací sady dosáhly počtu 36 vzdělávacích materiálů. VY_22_074114_01.pdf VY_22_ZAZNAM_01.pdf seznam záznamových archů s odučenými hodinami Základní údaje anglický jazyk3. 5. ročník, jsou sdíleny na intranetu školy VY_22_INOVACE_11_01.pdf VY_22_INOVACE_11_01.pdf 11 materiálů anglický jazyk6. 9. ročník, jsou sdíleny na intranetu školy VY_22_INOVACE_12_01.pdf VY_22_INOVACE_12_16.pdf 16 materiálů VY_22_INOVACE_13_01.pdf VY_22_INOVACE_13_09.pdf 9 materiálů anglický jazyk6. 9. ročník, jsou sdíleny na intranetu školy VY_22_INOVACE_23_01.pdf VY_22_INOVACE_23_08.pdf 8 materiálů anglický jazyk3. 5. ročník, jsou sdíleny na intranetu školy VY_22_INOVACE_22_01.pdf VY_22_INOVACE_22_24.pdf 24 materiálů ruský jazyk8. 9. ročník, jsou sdíleny na intranetu školy VY_22_INOVACE_24_01.pdf VY_22_INOVACE_24_04.pdf 4 materiály Indikátory klíčové aktivity: Kód indikátoru: Počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami zařazených do běžných tříd Dosažená hodnota: 7 Strana 14 z 30

15 Kód indikátoru: Počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami zařazených do běžných tříd chlapci Dosažená hodnota: 53,00 VY_22_074114_01.pdf Kód indikátoru: Počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami zařazených do běžných tříd dívek Dosažená hodnota: 17,00 VY_22_074114_01.pdf Kód indikátoru: Dosažená hodnota: 2,00 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů 2,00 Uloženy 2 sady po 36 digitálních učebních materiálech Kód indikátoru: Dosažená hodnota: 77,00 Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání celkem? dětí, žáků Kód indikátoru: Dosažená hodnota: 29,00 Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání celkem dětí, žáků chlapci VY_22_074114_01.pdf Kód indikátoru: Dosažená hodnota: 48,00 Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání celkem dětí, žáků dívky VY_22_074114_01.pdf Strana 15 z 30

16 Číslo aktivity: Název klíčové aktivity: Název podporované aktivity: Vytváření podmínek pro zvyšování kvality výuky cizích jazyků na základních školách. Celkový počet jednotek: 2,00 Dosažený počet jednotek: II/3 Popis realizace klíčové aktivity: Metodiký kurz pro učitele cizích jazyků Bude absolvováno během školního roku 2011/2012, bude doloženo certifikátem po absolvování školení. Indikátory klíčové aktivity: Kód indikátoru: Počet podpořených osob klienti služeb Kód indikátoru: Počet podpořených osob klienti služeb muži Kód indikátoru: Počet podpořených osob klienti služeb ženy Kód indikátoru: Počet úspěšně podpořených osob muži Kód indikátoru: Počet úspěšně podpořených osob ženy Strana 16 z 30

17 Číslo aktivity: Název klíčové aktivity: IV/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků základních škol. Název podporované aktivity: Podpora inovativních metod a forem práce zaměřených na rozvoj klíčových kompetencí žáků při výuce matematiky a podpora dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Celkový počet jednotek: 4,00 Dosažený počet jednotek: 2,00 Popis realizace klíčové aktivity: VY_42_074114_01.pdf seznam tříd VY_42_ZAZNAM_01. pdf seznam záznamových archů s odučenými hodinami Počet jednotek je 2, protože dvě vzdělávací sady dosáhly počtu 36 vzdělávacích materiálů. Základní údaje matematika6. 9. ročník, jsou sdíleny na intranetu školy VY_42_INOVACE_11_01.pdf VY_42_INOVACE_11_36.pdf, doloženo na CD, 36 vzdělávacích materiálů matematika6. 7. ročník, jsou sdíleny na intranetu školy, doloženo na CD, 36 vzdělávacích materiálů VY_42_INOVACE_21_01.pdf VY_42_INOVACE_21_36.pdf 2,00 Indikátory klíčové aktivity: Kód indikátoru: Dosažená hodnota: 51,00 Počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami zařazených do běžných tříd Kód indikátoru: Počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami zařazených do běžných tříd chlapci Dosažená hodnota: 34,00 VY_42_074114_01.pdf Kód indikátoru: Počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami zařazených do běžných tříd dívek Dosažená hodnota: 17,00 VY_42_074114_01.pdf Kód indikátoru: Strana 17 z 30

18 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů Dosažená hodnota: 2,00 2,00 Vytvořeny 2 sady digitálních učebních materiálů: každá sada po 36 materiálech. Kód indikátoru: Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání celkem? dětí, žáků Dosažená hodnota: 66,00 Kód indikátoru: Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání celkem dětí, žáků chlapci Dosažená hodnota: 33,00 VY_42_074114_01.pdf Kód indikátoru: Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání celkem dětí, žáků dívky Dosažená hodnota: 33,00 VY_42_074114_01.pdf Číslo aktivity: Název klíčové aktivity: II/4 Roční jazykové kruzy pro učitele cizích jazyků v ČR Název podporované aktivity: Vytváření podmínek pro zvyšování kvality výuky cizích jazyků na základních školách. Celkový počet jednotek: 1,00 Dosažený počet jednotek: Popis realizace klíčové aktivity: Bude absolvováno během školního roku 2011/2012, bude doloženo certifikátem po absolvování školení. Indikátory klíčové aktivity: Kód indikátoru: Počet podpořených osob klienti služeb Strana 18 z 30

19 Kód indikátoru: Počet podpořených osob klienti služeb muži Kód indikátoru: Počet podpořených osob klienti služeb ženy Kód indikátoru: Počet úspěšně podpořených osob muži Kód indikátoru: Počet úspěšně podpořených osob ženy Číslo aktivity: Název klíčové aktivity: II/5 Jazykové kurzy pro učitele cizích jazyků v zahraničí Název podporované aktivity: Vytváření podmínek pro zvyšování kvality výuky cizích jazyků na základních školách. Celkový počet jednotek: 3,00 Dosažený počet jednotek: 1,00 Popis realizace klíčové aktivity: Teacher training course for non-native teachers of English 25 hours per Week VY_23_DVPP_01.pdf Indikátory klíčové aktivity: Kód indikátoru: Dosažená hodnota: 1,00 Počet podpořených osob klienti služeb Strana 19 z 30

20 Kód indikátoru: Počet podpořených osob klienti služeb muži Kód indikátoru: Dosažená hodnota: 1,00 Počet podpořených osob klienti služeb ženy VY_23_DVPP_01.pdf Kód indikátoru: Počet úspěšně podpořených osob muži Kód indikátoru: Dosažená hodnota: 1,00 Počet úspěšně podpořených osob ženy 1,00 VY_23_DVPP_01.pdf Strana 20 z 30

21 Číslo aktivity: Název klíčové aktivity: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název podporované aktivity: Zpřístupnění digitálního vzdělávacího obsahu online i offline a podpora rozvoje odpovídajících kompetencí žáků a pedagogických pracovníků. Celkový počet jednotek: 18,00 Dosažený počet jednotek: 1 Popis realizace klíčové aktivity: Počet jednotek je 10, protože bylo vytvořeno 10 vzdělávacích sad, které dosáhly počtu 20 vzdělávacích materiálů. VY_32_074114_01.pdf VY_32_ZAZNAM_01.pdf seznam záznamových archů s odučenými hodinami Základní údaje informatika a matematika5. 9. ročník, jsou sdíleny na intranetu školy VY_32_INOVACE_11_01a.pdf VY_32_INOVACE_11_20.pdf, doloženo na CD, 20 vzdělávacích materiálů matematika8. 9. ročník, jsou sdíleny na intranetu školy VY_32_INOVACE_21_21.pdf VY_32_INOVACE_21_40.pdf, doloženo na CD, 20 vzdělávacích materiálů přírodopis6. 9. ročník, jsou sdíleny na intranetu školy VY_32_INOVACE_31_01.pdf VY_32_INOVACE_31_30.pdf, doloženo na CD, 30 vzdělávacích materiálů chemie6. 9. ročník, jsou sdíleny na intranetu školy VY_32_INOVACE_32_01.pdf VY_32_INOVACE_32_30.pdf, doloženo na CD, 30 vzdělávacích materiálů prvouka3. ročník, jsou sdíleny na intranetu školy prvouka3. ročník, jsou sdíleny na intranetu školy český jazyk matematika prvouka, 3. ročník, jsou sdíleny na intranetu školy anglický jazyk ročník, jsou sdíleny na intranetu školy VY_32_INOVACE_51_01.pdf VY_32_INOVACE_51_40.pdf, doloženy na CD, 40 materiálů informatika a výpočetní technika, ročník, jsou sdíleny na intranetu školy VY_32_INOVACE_61_01.pdf VY_32_INOVACE_61_60.pdf, doloženy na CD, 60 materiálů 9,00 Indikátory klíčové aktivity: Kód indikátoru: Dosažená hodnota: 125,00 Počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami zařazených do běžných tříd Kód indikátoru: Počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami zařazených do běžných tříd chlapci Dosažená hodnota: 84,00 VY_32_074114_01.pdf Kód indikátoru: Počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami zařazených do běžných tříd dívek Dosažená hodnota: 41,00 Strana 21 z 30

22 VY_32_074114_01.pdf Kód indikátoru: Dosažená hodnota: 1 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů -1 Bylo vytvořeno 10 sad po 20 digitálních učebních materiálech Kód indikátoru: Dosažená hodnota: 224,00 Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání celkem? dětí, žáků Kód indikátoru: Dosažená hodnota: 98,00 Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání celkem dětí, žáků chlapci VY_32_074114_01.pdf Kód indikátoru: Dosažená hodnota: 126,00 Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání celkem dětí, žáků dívky VY_32_074114_01.pdf Strana 22 z 30

23 Číslo aktivity: Název klíčové aktivity: IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti žáků základních škol Název podporované aktivity: Podpora inovativních metod a forem práce zaměřených na rozvoj klíčových kompetencí žáků při výuce matematiky a podpora dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Celkový počet jednotek: 72,00 Dosažený počet jednotek: 72,00 Popis realizace klíčové aktivity: VY_41_074114_01.pdf VY_41_HODINY_01.pdf matematika 5. B rozdělení žáků do skupin kritériem: ovládání základních matematických operací a jejich využití v praxi matematika 5. C rozdělení žáků do skupin kritériem: ovládání základních matematických operací a jejich využití v praxi Indikátory klíčové aktivity: Kód indikátoru: Dosažená hodnota: 4,00 Počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami zařazených do běžných tříd Kód indikátoru: Počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami zařazených do běžných tříd chlapci Dosažená hodnota: 4,00 VY_41_074114_01.pdf Kód indikátoru: Počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami zařazených do běžných tříd dívek VY_41_074114_01.pdf Kód indikátoru: Počet nově vytvořených/inovovaných produktů Strana 23 z 30

24 Kód indikátoru: Dosažená hodnota: 22,00 Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání celkem? dětí, žáků Kód indikátoru: Dosažená hodnota: 9,00 Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání celkem dětí, žáků chlapci VY_41_074114_01.pdf Kód indikátoru: Dosažená hodnota: 13,00 Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání celkem dětí, žáků dívky VY_41_074114_01.pdf 3. Monitorovací indikátory Kód indikátoru: Cílová hodnota: Datum cílové hodnoty: Dosažená hodnota: Datum dosažené hodnoty: Měrná jednotka: Počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami zařazených do běžných tříd , Počet žáků Kód indikátoru: Cílová hodnota: Datum cílové hodnoty: Dosažená hodnota: Datum dosažené hodnoty: Měrná jednotka: Počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami zařazených do běžných tříd chlapci 284, Počet žáků Strana 24 z 30

25 Kód indikátoru: Cílová hodnota: Datum cílové hodnoty: Dosažená hodnota: Datum dosažené hodnoty: Měrná jednotka: Počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami zařazených do běžných tříd dívek Počet žáků Kód indikátoru: Cílová hodnota: Datum cílové hodnoty: Dosažená hodnota: Datum dosažené hodnoty: Měrná jednotka: Počet nově vytvořených/inovovaných produktů , produkt Kód indikátoru: Cílová hodnota: Datum cílové hodnoty: Dosažená hodnota: Datum dosažené hodnoty: Měrná jednotka: Počet podpořených osob klienti služeb , Počet osob Kód indikátoru: Cílová hodnota: Datum cílové hodnoty: Dosažená hodnota: Datum dosažené hodnoty: Měrná jednotka: Počet podpořených osob klienti služeb muži muži Strana 25 z 30

26 Kód indikátoru: Cílová hodnota: Datum cílové hodnoty: Dosažená hodnota: Datum dosažené hodnoty: Měrná jednotka: Počet podpořených osob klienti služeb ženy 1, ženy Kód indikátoru: Cílová hodnota: Datum cílové hodnoty: Dosažená hodnota: Datum dosažené hodnoty: Měrná jednotka: Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání celkem? dětí, žáků , Počet osob Kód indikátoru: Cílová hodnota: Datum cílové hodnoty: Dosažená hodnota: Datum dosažené hodnoty: Měrná jednotka: Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání celkem dětí, žáků chlapci 423, Počet osob Kód indikátoru: Cílová hodnota: Datum cílové hodnoty: Dosažená hodnota: Datum dosažené hodnoty: Měrná jednotka: Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání celkem dětí, žáků dívky 513, Počet osob Strana 26 z 30

27 Kód indikátoru: Cílová hodnota: Datum cílové hodnoty: Dosažená hodnota: Datum dosažené hodnoty: Měrná jednotka: Počet podpořených osob poskytovatelé služeb Počet osob Kód indikátoru: Cílová hodnota: Datum cílové hodnoty: Dosažená hodnota: Datum dosažené hodnoty: Měrná jednotka: Počet úspěšně podpořených osob muži Počet osob Kód indikátoru: Cílová hodnota: Datum cílové hodnoty: Dosažená hodnota: Datum dosažené hodnoty: Měrná jednotka: Počet úspěšně podpořených osob ženy , Počet osob 4. Přehled financování Celkové výdaje projektu ,00 Veřejné celkem Strukturální fond ,05 85,00 Státní rozpočet ,95 15,00 5. Harmonogram čerpání Pořadí žádosti o platbu Datum předložení žádosti o platbu Předpokládaná požadovaná částka Žádost o platbu - schváleno % plnění , ,00 8, ,00 36, ,00 18, ,00 18, ,00 18,42 Strana 27 z 30

28 6. Prioritní téma Číslo prioritního tématu: Název prioritního tématu: Stav před podáním MZ: Aktuální stav: 7. Publicita Název publicity: Publicita splněna: Název publicity: Publicita splněna: Informace účastníkům projektu o spolufinancování projektu z fondů EU na všech dokumentech Ano Informace o místě vyvěšení plakátu: informační plakát umístěn na nástěnku vedle ředitelny. Souhlas se zveřejním v seznamu příjemců Ano 8. Kontroly na místě 72 Navrhování, zavádění a provádění reforem systémů vzdělávání a odborné přípravy s cílem rozvíjet zaměstnatelnost, zvyšování významu základního a odborného vzdělávání a odborné přípravy na trhu práce a neustálé zlepšování dovedností vzdělávacích pracovníků s ohledem na inovace a znalostní ekonomiku , ,05 Souhlas se zveřejněním: ano. 9. Podstatné/nepodstatné změny Strana 28 z 30

29 10. Přílohy Číslo přílohy: 1 Název přílohy: 01_MZ Počet listů: Počet výtisků: Doložena v papírové podobě: Ne Příloha: Doložena na CD: Ano Číslo přílohy: 6 Název přílohy: 06_Výkazy práce Počet listů: Počet výtisků: Doložena v papírové podobě: Ne Příloha: Doložena na CD: Ano Číslo přílohy: 9 Název přílohy: 09_Výstupy Počet listů: Počet výtisků: Doložena v papírové podobě: Ne Příloha: Doložena na CD: Ano Strana 29 z 30

30 11. Čestné prohlášení Jako statutární zástupce subjektu prohlašuji, že: 1. všechny informace v předložené Monitorovací zprávě a přílohách jsou pravdivé a úplné, jsem si vědom/a možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů, 2. projekt je realizován v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace, 3. při realizaci projektu byla dodržována pravidla pro zadávání veřejných zakázek, včetně zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, 4. na aktivity projektu nečerpám a nenárokuji prostředky z jiného finančního nástroje EU, ani z jiných národních veřejných zdrojů, než je uvedeno v Rozhodnutí o poskytnutí dotace,souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace, 5. požadavky na publicitu projektu byly dodrženy v souladu s ustanoveními v Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Tímto požaduji proplacení 2. zálohové platby. Zakroužkujte žádanou variantu: ANO NE V případě neoznačení ani jedné z variant se má za to, že příjemce nepožaduje proplatit 2. zálohovou platbu. Jméno a příjmení statutárního zástupce/oprávněné osoby: Petr Horčička Místo a datum: Podpis a razítko: Strana 30 z 30

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA PROJEKTU Z OP VK

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA PROJEKTU Z OP VK ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA PROJEKTU Z OP VK Strana 1 z 13 Strana 2 z 13 1. Identifikační údaje Finální verze (VK-UC) Název projektu: Číslo projektu: Název příjemce: IČ příjemce: Číslo smlouvy: Datum

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Moderní škola, moderní výuka. EU peníze středním školám

Moderní škola, moderní výuka. EU peníze středním školám Projektový záměr Moderní škola, moderní výuka EU peníze středním školám Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: 7.1 Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Název projektu: Škola Tobě Název operačního

Více

EU PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM OPVK

EU PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM OPVK EU PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM OPVK ZÁKLADNÍ PODMÍNKY POSKYTNUTÍ DOTACE Finanční alokace: 1, 5 mld. Kč pro ČR Minimální částka: 300 000 Kč na projekt Výše dotace pro SŠED F-M Výpočet dotace 300 000 Kč + (2

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1 PROJEKTOVÝ ZÁMĚR I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo výzvy: 21 CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název výzvy: Žádost o finanční podporu

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Struktura semináře Základní informace o projektu EU peníze středním školám Zdroje informací Informace k tvorbě a realizaci projektu Finanční řízení Věcný obsah

Více

Šablony klíčových aktivit

Šablony klíčových aktivit Šablony klíčových aktivit Projektový záměr Obsah projektového záměru: Co je cílem projektu: která témata je potřeba na škole podpořit a proč ve vztahu k ŠVP? Kolik žáků bude mít užitek z toho, že se budou

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Část D UČEBNÍ PLÁN. Část D Učební plán 1. TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU. Tabulka č. 13. UČEBNÍ PLÁN - TABULACE 2. stupeň. Ročník 1. 2. 3. 4. 5.

Část D UČEBNÍ PLÁN. Část D Učební plán 1. TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU. Tabulka č. 13. UČEBNÍ PLÁN - TABULACE 2. stupeň. Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Část D UČEBNÍ PLÁN 1. TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU UČEBNÍ PLÁN - TABULACE 1. stupeň Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Tabulka č. 13 Jazyk a jazyková Český jazyk 8 8 9 8 8 41 komunikace Anglický jazyk 0 0 3 3 3 9 Matematika

Více

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Monitorovací zpráva o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě Registrační číslo projektu CZ.1.07/ 1.1.01/01.0025 Název projektu

Více

Učební plán - 1. stupeň

Učební plán - 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura (1) (1) Vyučovací předmět 1. Český jazyk a literatura (35)

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA 1

MONITOROVACÍ ZPRÁVA 1 Příloha č. 3 MONITOROVACÍ ZPRÁVA 1 I. ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU A ZPRÁVĚ I.1 IDENTIFIKACE PROJEKTU Evidenční číslo projektu: ENF 2010 Název projektu: Priorita: 1 2 3 Číslo opatření: Název opatření:

Více

Finální verze žádosti (VK-UC) 44N43PØØØ1. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Finální verze žádosti (VK-UC) 44N43PØØØ1. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Unikátní kód žádosti: I. Souhrnné informace o projektu 44N43PØØØ1 Identifikace operačního programu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo výzvy: Název výzvy: Číslo prioritní osy: Název

Více

458wHPØØØ1 I. Souhrnné informace o projektu

458wHPØØØ1 I. Souhrnné informace o projektu Unikátní kód žádosti: 458wHPØØØ1 I. Souhrnné informace o projektu Identifikace operačního programu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo výzvy: Název výzvy: Číslo prioritní osy: Název

Více

ŠABLONY KLÍČOVÝCH AKTIVIT

ŠABLONY KLÍČOVÝCH AKTIVIT ČÁST II ŠABLONY KLÍČOVÝCH AKTIVIT I/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti žáků středních škol. Číslo klíčové aktivity I/1 Název klíčové aktivity Vazba

Více

VZOR FORMULÁŘE DRUHÉ ČÁSTI MONITOROVACÍ ZPRÁVY (PRŮBĚŽNÉ I ZÁVĚREČNÉ)

VZOR FORMULÁŘE DRUHÉ ČÁSTI MONITOROVACÍ ZPRÁVY (PRŮBĚŽNÉ I ZÁVĚREČNÉ) VZOR FORMULÁŘE DRUHÉ ČÁSTI MONITOROVACÍ ZPRÁVY (PRŮBĚŽNÉ I ZÁVĚREČNÉ) Druhou část monitorovací zprávy o realizaci projektu je třeba vyplnit ve formátu.doc (MS Word), vytisknout a odeslat společně s první

Více

PŘÍLOHA Č. 14 VZOR MONITOROVACÍ ZPRÁVY/HLÁŠENÍ O POKROKU. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 12

PŘÍLOHA Č. 14 VZOR MONITOROVACÍ ZPRÁVY/HLÁŠENÍ O POKROKU. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 12 PŘÍLOHA Č. 14 VZOR MONITOROVACÍ ZPRÁVY/HLÁŠENÍ O POKROKU Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 12 Etapová/závěrečná monitorovací zpráva o realizaci projektu/hlášení o pokroku 1 předkládá

Více

Přehled dokládání výstupů a monitorovacích indikátorů u jednotlivých typů šablon

Přehled dokládání výstupů a monitorovacích indikátorů u jednotlivých typů šablon Přehled dokládání výstupů a monitorovacích indikátorů u jednotlivých typů šablon Individualizace výuky: šablony I/1, II/1, III/1, IV/1, II/6 Výstupy: 64 odučených hodin, dle popisu v šabloně. Přílohy k

Více

Zpráva o udržitelnosti projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Zpráva o udržitelnosti projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zpráva o udržitelnosti projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. ÚDAJE O PROJEKTU Registrační číslo projektu Název projektu CZ.1.07/1.1.11/01.0022 Zavádění modulárního systému

Více

II/1 Individualizace výuky cizích jazyků

II/1 Individualizace výuky cizích jazyků II/1 Individualizace výuky cizích jazyků Číslo klíčové aktivity II/1 Název klíčové aktivity Vazba na podporovanou aktivitu z PD OP VK Individualizace výuky cizích jazyků. Vytváření podmínek pro zvyšování

Více

Projektový záměr k projektu Inovace výuky na ZŠ Třebechovice

Projektový záměr k projektu Inovace výuky na ZŠ Třebechovice Základní škola TŘEBECHOVICE pod Orebem, okres Hradec Králové příspěvková organizace, Na stavě 1079, 503 46 Třebechovice pod Orebem Projektový záměr k projektu Inovace výuky na ZŠ Třebechovice pro oblast

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 UČEBNÍ PLÁN A POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU Učební plán a poznámky k učebnímu plánu Učební plán - rozdělení hodinové dotace předmětů pro 1.stupeň

Více

ŠABLONY KLÍČOVÝCH AKTIVIT

ŠABLONY KLÍČOVÝCH AKTIVIT ŠABLONY KLÍČOVÝCH AKTIVIT Každá níže uvedená šablona klíčové aktivity se sestává z části, která se objevuje v projektové žádosti Benefit7, dále z metodického výkladu a modelového příkladu. Modelový příklad

Více

Projektový záměr. Název projektu: Škola jako rodina

Projektový záměr. Název projektu: Škola jako rodina Projektový záměr Základní škola profesora Zdeňka Matějčka Most, Zdeňka Štěpánka 340, příspěvková organizace Tel. 476 706 164, www.zsdysmost.cz, e-mail: zsdysmost@volny.cz Název projektu: Škola jako rodina

Více

Škola Základní škola Stříbrná Skalice Třída1. třída Školní rok 2013-2014

Škola Základní škola Stříbrná Skalice Třída1. třída Školní rok 2013-2014 Škola Základní škola Stříbrná Skalice Třída1. třída Školní rok 213-214. 1. 2. Od 6:55 Od 7:45 Od 8:4 Od 9:4 Od 1:35 Od 11:3 Od 12:2 Od 13:15 Od 14:1 Od 15:5 Předměty podle Do 7:4 Do 8:3 Do 9:25 Do 1:25

Více

zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp

zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp Učební plány školního vzdělávacího programu Naše škola Učební plán 1. stupně 2013-2016 zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp Ročník 2 2 3 3 4 4 5 5 ŠVP ŠVP RVP Vzdělávací oblast (obor)

Více

Identifikované nedostatky v dokládaných výstupech v rámci akce EU peníze školám

Identifikované nedostatky v dokládaných výstupech v rámci akce EU peníze školám Identifikované nedostatky v dokládaných výstupech v rámci akce EU peníze školám Realizace projektů EU peníze školám již značně postoupila. Proto bude tento článek věnován zkušenostem z administrativních

Více

PŘÍLEŽITOST PRO EVVO

PŘÍLEŽITOST PRO EVVO Přírodní vědy Šablona V PŘÍLEŽITOST PRO EVVO Prezentaci za účelem zprostředkování poradenství koordinátorům EVVO a pedagogům vyučujícím přírodovědné obory připravila Dáša Zouharová, Lipka pracoviště Kamenná,

Více

PŘÍLOHA: Učební plány

PŘÍLOHA: Učební plány PŘÍLOHA: Učební plány PŘÍLOHA: Učební plán 1 Celkový 1. stupeň Vzdělávací oblasti (obory) ŠVP RVP Matematika a její aplikace 20 + 4 20 Matematika 20 + 4 0 Jazyk a jazyková komunikace 44 + 5 44 Anglický

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát PROTOKOL Č. j. ČŠIB-598/11-B o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě Monitorovací zpráva o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.01/02.0043 Název projektu

Více

ČR - Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy

ČR - Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy Č.j:12 271 /2010-41 ČR - Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje PRŮBĚŢNOU VÝZVU k předkládání ţádostí individuálních

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Monitorovací zpráva o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě Registrační číslo projektu CZ.1.7/1.3.6/1.16 Název projektu Další

Více

IV. Školní učební plán

IV. Školní učební plán IV. Školní učební plán a) Východiska: Rámcový učební plán, který stanoví vzdělávací oblasti, vzdělávací obory a jejich minimální časové dotace a zároveň stanoví povinnou časovou dotaci pro jednotlivé stupně

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné a elektronické podobě (na CD nebo disketě) poskytovateli finanční

Více

Finální verze (VK-GP) Průběžná monitorovací zpráva PROJEKTU Z OP VK

Finální verze (VK-GP) Průběžná monitorovací zpráva PROJEKTU Z OP VK Průběžná monitorovací zpráva PROJEKTU Z OP VK Strana 1 z 18 1. Identifikační údaje Finální verze (VK-GP) Název projektu: Číslo projektu: Název příjemce: IČ příjemce: Plátce DPH: Číslo smlouvy: Datum zahájení

Více

Šablony klíčových aktivit

Šablony klíčových aktivit Šablony klíčových aktivit Téma Šablona Výstup Čtenářská a informační gramotnost I-1 I-2 64 vyučovacích hodin odučených navíc pro skupinu žáků 2 sady vzdělávacích materiálů po 32 kusech Hodnota šablony

Více

,MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

,MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů ,MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné a elektronické podobě (na CD nebo disketě) poskytovateli finanční

Více

4.1 Učební plán pro 1.stupeň

4.1 Učební plán pro 1.stupeň 4. Učební plán Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9.ročníku. ŠVP rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období zahrnuje 1.-3. ročník, 2.období 4.-5. ročník, 3. období 6.-9. ročník. ŠVP vymezuje závazné kompetence

Více

Šablony klíčových aktivit

Šablony klíčových aktivit Šablony klíčových aktivit Téma Šablona Výstup Čtenářská a informační gramotnost I-1 I-2 64 vyučovacích hodin odučených navíc pro skupinu žáků 2 sady vzdělávacích materiálů po 32 kusech Hodnota šablony

Více

VZOR FORMULÁŘE DRUHÉ ČÁSTI MONITOROVACÍ ZPRÁVY (PRŮBĚŽNÉ I ZÁVĚREČNÉ)

VZOR FORMULÁŘE DRUHÉ ČÁSTI MONITOROVACÍ ZPRÁVY (PRŮBĚŽNÉ I ZÁVĚREČNÉ) VZOR FORMULÁŘE DRUHÉ ČÁSTI MONITOROVACÍ ZPRÁVY (PRŮBĚŽNÉ I ZÁVĚREČNÉ) Druhou část monitorovací zprávy o realizaci projektu je třeba vyplnit ve formátu.doc (MS Word), vytisknout a odeslat společně s první

Více

ÚČETNICTVÍ Poskytnuté a přijaté zálohy

ÚČETNICTVÍ Poskytnuté a přijaté zálohy Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ÚČETNICTVÍ Poskytnuté

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV Název programu: TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení V Litvínově dne 1.9.2015..... Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy OBSAH ŠVP 1. Identifikační

Více

Učební plán pro 1. 5. ročník ZŠ Sever

Učební plán pro 1. 5. ročník ZŠ Sever Učební plán pro 1. 5. ročník ZŠ Sever Vzdělávací oblast (šk. rok 2008/2009-2012/2013) Ročník Předmět 1. 2. 3. 4. 5. Min. čas.dotace Dispon. hodiny Jazyková komunikace Český jazyk 8+1 7+1 8+1 6+2 6+1 35

Více

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 Učební plán ŠVP - I. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předměty I. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník

Více

Projektový záměr Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška. Charakteristika školního vzdělávacího programu

Projektový záměr Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška. Charakteristika školního vzdělávacího programu Projektový záměr Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška Viz pedagogická rada 25. listopadu 2010 a porada 5. listopadu 2010 Co je cílem projektu, která témata je potřeba na škole podpořit a proč

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje Č.j: 16595/2011-412 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje PRŮBĚŽNOU VÝZVU k předkládání žádostí individuálních

Více

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Krajské akční plány rozvoje vzdělávání Č.j.: MSMT 7246/2015-2 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ vyhlašuje Avízo pro žadatele o

Více

ÚČETNICTVÍ. Zúčtovací vztahy opakování účtování pracovní list

ÚČETNICTVÍ. Zúčtovací vztahy opakování účtování pracovní list Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ÚČETNICTVÍ Zúčtovací

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Monitorovací zpráva o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě Registrační číslo projektu Název projektu Číslo prioritní osy 1.1

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY Škola: Základní škola Liberec, Broumovská 847/7, 460 01 Liberec 6, příspěvková

Více

Střední odborné učiliště stavební Fanderlíkova 25, Prostějov. Projektový záměr. Vypracoval: Ing.Čestmír Láhner, ředitel školy 1-6

Střední odborné učiliště stavební Fanderlíkova 25, Prostějov. Projektový záměr. Vypracoval: Ing.Čestmír Láhner, ředitel školy 1-6 Střední odborné učiliště stavební Fanderlíkova 25, Prostějov Projektový záměr Vypracoval: Ing.Čestmír Láhner, ředitel školy 1-6 Název projektu: Výuka s podporou digitálních technologií 1. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP.

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP. 4. UČEBNÍ PLÁNY 4.1 Učební plán 1. stupeň běžná třída Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální časová dotace dle RUP Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem předměty Z toho DČD Český jazyk

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Z OP VK

MONITOROVACÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Z OP VK MONITOROVACÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Z OP VK Strana 1 z 25 1. Identifikační údaje Název projektu: Číslo projektu: Název příjemce: IČ příjemce: Plátce DPH: Číslo smlouvy: Datum zahájení realizace projektu:

Více

Obsah. Školní učební plán Školní učební plán pro 6. až 9. ročník 1/8. Identifikační údaje Autorský tým. Obsah

Obsah. Školní učební plán Školní učební plán pro 6. až 9. ročník 1/8. Identifikační údaje Autorský tým. Obsah 1/8 Identifikační údaje Autorský tým I. Charakteristika školy I.1. I.2. I.3. I.4. I.5. I.6. I.7. II. II1. II.2. II.3. II.4. II.5. II.6. II.7. II.8. III. III.1. III.2. III.3. III.4. Umístění školy a její

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

ICT NÁS BAVÍ. Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0015. www.vys-edu.cz

ICT NÁS BAVÍ. Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0015. www.vys-edu.cz ICT NÁS BAVÍ Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0015 www.vys-edu.cz Realizátoři projektu Společnost pro kvalitu školy, o. s., Ostrava Vysočina Education, Jihlava Zařízení pro další vzdělávání pedagogických

Více

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklin@volny.cz * web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.31 únor 2008 Vážení rodiče, dnešní zpravodaj

Více

Švehlova střední škola, náměstí Spojenců 17, Prostějov. Projektový záměr

Švehlova střední škola, náměstí Spojenců 17, Prostějov. Projektový záměr Švehlova střední škola, náměstí Spojenců 17, Prostějov Projektový záměr Název projektu: Výuka s podporou digitálních technologií 1. Charakteristika školy Škola nabízí ucelený systém vzdělání v oborech

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Elišky Krásnohorské 4, 736 01 Havířov - Podlesí CZ25875833

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Elišky Krásnohorské 4, 736 01 Havířov - Podlesí CZ25875833 Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Výzva k podání nabídek Výběrové řízení na dodavatele systematického vzdělávání zaměstnanců společnosti Ostrapack s.r.o. Pokročilé funkce

Více

ÚČETNICTVÍ Charakteristika daňové evidence - příklady

ÚČETNICTVÍ Charakteristika daňové evidence - příklady Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ÚČETNICTVÍ Charakteristika daňové evidence - příklady Šablona: III / 2 Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_110 Jméno autora: Martina Mašková Datum

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace Základní škola, Klášterec nad Ohří, Školní 519, okres Chomutov Vyřizuje: Ing. Monika Bártová Tel.: 774 360 736 E-mail: reditelka@skolaklasterec.cz Klášterec nad Ohří dne 3. 6. 2015 Výzva k podání nabídky

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání

Více

4. Učební plán. Učební plán pro 1. stupeň Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 7+1 8+1 7+1 7 6 38 3 0+1 0+1 3 3 3 11 2 4 4 4+1 4+1 4+1 23 3 - - - 2 1+1 4 1

4. Učební plán. Učební plán pro 1. stupeň Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 7+1 8+1 7+1 7 6 38 3 0+1 0+1 3 3 3 11 2 4 4 4+1 4+1 4+1 23 3 - - - 2 1+1 4 1 4. Učební plán Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Vyučovací

Více

Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Dodatek č. 1

Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Dodatek č. 1 Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Dodatek č. 1 Dodatek upravuje Školní vzdělávací program ze dne 15. 6. 2007, č.j.: 2221/2007 Gymnázia, Olomouc Hejčín, Tomkova 45, 779 00 Olomouc. Obor

Více

Základní škola Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace. Učební plán pro ZŠS RT od 2010 /2011

Základní škola Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace. Učební plán pro ZŠS RT od 2010 /2011 Vzděl. Obl. Učební plán pro ZŠS RT od 2010 /2011 ROČNÍK Vzděl. Obory 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Rozumová výchova 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 Člověk a Řečová komunikace výchova 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 Člověk

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

Vnitřní směrnice č.2/2009 PŘEHLED ARCHIVACE A EVIDENCE DOKLADŮ K PROJEKTU INOVACE KURIKULÁRNÍCH DOKUMENTŮ SOŠ A SOU NERATOVICE I. VYMEZENÍ OBSAHU SMĚRNICE Toto směrnice upravuje postup pro evidenci takových

Více

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro gymnaziální vzdělávání Gymnázium, Uničov, Gymnazijní 257 1 Obsah Základní informace...4 Možná struktura volitelných předmětů...5

Více

ÚČETNICTVÍ. Daně opakování pracovní list

ÚČETNICTVÍ. Daně opakování pracovní list Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ÚČETNICTVÍ Daně

Více

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE V rámci jednotlivých prioritních os pracujeme s tzv. specifickými cíli. Objem finančních prostředků bude vždy předmětem vyhlášené výzvy. Vzhledem k vývoji čerpání

Více

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Individualizace

Více

Učební plán. Učební plán ročníkový. 1. stupeň

Učební plán. Učební plán ročníkový. 1. stupeň PLACE HERE Školní vzdělávací program Masarykovy ZŠ Praha - Klánovice, verze Škola, Slavětínská 00, 190 1 Praha 9 - Klánovice Název ŠVP Školní vzdělávací program Masarykovy ZŠ Praha - Klánovice, verze Platnost

Více

MONITOROVÁNÍ PROJEKTU A MONITOROVACÍ ZPRÁVY. Praha 27. 5. 2010 a 22. 6. 2010

MONITOROVÁNÍ PROJEKTU A MONITOROVACÍ ZPRÁVY. Praha 27. 5. 2010 a 22. 6. 2010 MONITOROVÁNÍ PROJEKTU A MONITOROVACÍ ZPRÁVY Praha 27. 5. 2010 a 22. 6. 2010 TYPY MONITOROVACÍCH ZPRÁV zpráva o zahájení realizace projektu (ZZRP) průběžná monitorovací zpráva (PMZ) závěrečná monitorovací

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Ekonomická cvičení

Více

Efektivita procesu komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava. reg. č. CZ.1.04/3.1.03/78.

Efektivita procesu komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava. reg. č. CZ.1.04/3.1.03/78. Efektivita procesu komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava reg. č. CZ.1.04/3.1.03/78.00041 Rekapitulace stavu k 31.5.2014 Cíle projektu: zjištění potřeb občanů

Více

ÚČETNICTVÍ Informační systém podniku, podstata, význam, funkce účetnictví

ÚČETNICTVÍ Informační systém podniku, podstata, význam, funkce účetnictví Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ÚČETNICTVÍ Informační systém podniku, podstata, význam, funkce účetnictví Šablona: III / 2 Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_101 Jméno autora:

Více

Cizí jazyk Anglický jazyk (Cj) 0 0 3 3 3 9 9 0

Cizí jazyk Anglický jazyk (Cj) 0 0 3 3 3 9 9 0 UČEBNÍ PLÁN TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU Učební plán pro. stupeň: Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazykové komunikace Člověk a jeho svět Český jazyk a literatura Ročník Celkem z

Více

Hodnocení systému implementace jednotkových nákladů v OP VK

Hodnocení systému implementace jednotkových nákladů v OP VK Hodnocení systému implementace jednotkových nákladů v OP VK ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 30. DUBEN 2013 Verze 1.1 HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 4/2013 1 Hlavní zpracovatelé Závěrečné zprávy: Mgr. Lenka

Více

M01 - Souhrnný list projektu

M01 - Souhrnný list projektu M01 - Souhrnný list projektu Registrační číslo projektu Název projektu Prioritní osa Oblast / podoblast podpory CZ.1.07/1.2.01/03.0009 Nové metody a formy výuky podporující rovný přístup ke vzdělávání

Více

Představení specifik ostatních šablon pro střední školy

Představení specifik ostatních šablon pro střední školy Představení specifik ostatních šablon pro střední školy 1 II V VI VII VIII Cizí jazyky Odborné kompetence Finanční gramotnost Inkluze Mentoring 2 Šablony klíčových aktivit na podporu výuky cizích jazyků

Více

ÚČETNICTVÍ Deník příjmů a výdajů - příklady

ÚČETNICTVÍ Deník příjmů a výdajů - příklady Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ÚČETNICTVÍ Deník příjmů a výdajů - příklady Šablona: III / 2 Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_112 Jméno autora: Martina Mašková Datum vytvoření

Více

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn.

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn. 4. Učební plán Obsah vzdělávacích oblastí, které vymezuje rámcový vzdělávací program, je realizován prostřednictvím jednotlivých předmětů. Předměty lze jednoduše dělit do 3 základních skupin: povinné předměty

Více

ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Č.j.: 13 691/2008-41 ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE

Více

Volduchy 121, 338 22 IČ: 70998361 Tel: 371 72 83 51, 371 729784 E-mail: skola@zsvol.cz

Volduchy 121, 338 22 IČ: 70998361 Tel: 371 72 83 51, 371 729784 E-mail: skola@zsvol.cz Základní škola a Mateřská škola Volduchy, příspěvková organizace Volduchy 121, 338 22 IČ: 70998361 Tel: 371 72 83 51, 371 729784 E-mail: skola@zsvol.cz Projektový záměr Základní škola a Mateřská škola

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

E3 Plánování osobních výdajů projektu

E3 Plánování osobních výdajů projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! E Finance a finanční nástroje E3 Plánování osobních výdajů projektu Anotace tématu: V rámci tématu jsou popsány jednotlivé role v projektovém

Více

Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010

Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010 Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010 Kapitola/ Strana PO1, 1.1 Kap.3.1.3/17 Úprava Rozdělení podporovaných aktivit GG na realizaci zahájenou 2008 ukončenou do 31. 12. 2012 a realizaci zahájenou

Více

ÚČETNICTVÍ. Přijaté zálohy výkladový materiál

ÚČETNICTVÍ. Přijaté zálohy výkladový materiál Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ÚČETNICTVÍ Přijaté

Více