Vyhodnocení dotazníkového šetření

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyhodnocení dotazníkového šetření"

Transkript

1 Vyhodnocení dotazníkového šetření Ve druhé polovině května se v naší obci uskutečnilo dotazníkové šetření Možnosti rozvoje a kvalita života v obci Chýně (2012). Mezi obyvatele bylo distribuováno 1000 dotazníků v papírové podobě a zároveň bylo možné vyplnit dotazník na webových stránkách obce. Elektronickou formu použilo 69,7 % respondentů. Celkem bylo odevzdáno 228 dotazníků a návratnost činila 15,7 %. V následujícím souhrnném přehledu jsou interpretována hrubá data, tak jak vzešla přímo z dotazníkového šetření. Všechny odpovědi, které byly doplněny komentáři, mají zahrnutou část nekorigovaných komentářů, které jsou doslovně přepsány komentáře respondentů. Upraveny a vynechány byly pouze sprostá slova a nepublikovatelné výrazy. Většina odpovědí je zpracována v souhrnu všech odpovědí respondentů. U některých otázek je dopracováno i rozložení odpovědí podle uvedené lokalizace respondenta (např. při otázce 2) či podle věku (např. otázka č.8). Dané dopracování slouží k dokreslení celého obrazu při hodnocení dané otázky. Jako pozitivní lze hodnotit skutečnost, že 74 % respondentů uvedlo nějaký svůj komentář či upřesnění. Pokud zhodnotíme všechna data ze šetření, vyjdou jasně stanovené priority obyvatel Chýně. Dané výsledky se dají shrnout do následujících okruhů (seřazeno dle priorit): 1) Vzhled obce (revitalizace centra, úprava chodníků, parkování apod.) 2) Občanská vybavenost (prozatím jednoznačně rozšíření/modernizace mateřské školy, následována rozšířením/výstavbou základní školy) 3) Na stejné úrovni se pak pohybují rozšíření dopravní obslužnosti obce (jak množství spojů autobusů, tak zavedení dalších spojů, případně železnice), prostory pro venkovní sportovní vyžití či trávení volného času a občanská vybavenost v oblasti nakupování a rozšířené lékařské péče 4) Za pozitivní lze hodnotit výsledky v oblasti nakládání s odpady, kde souhrnně jsou vyhovující stávající zavedené systémy. Další postup práce s výsledky dotazníkového šetření je na společné práci zastupitelů. Všem, kteří se dotazníkového šetření zúčastnili, ještě jednou děkuji. 1

2 Obsah 1. Co z Vašeho pohledu nejvíce ovlivňuje kvalitu života v obci Chýně? Cítíte se v obci bezpečně? Hodnocení obce Co podle Vás nejvíce negativně ovlivňuje kvalitu životního prostředí v obci? Co by podle Vašeho názoru nemělo v Chýni za 10 let chybět? Byli byste ochotni se aktivně zapojit do práce pro rozvoj obce, kdyby Vás někdo požádal? Který z následujících problémů obce by se podle Vás měl řešit přednostně? Souhlasili byste, aby se daň z nemovitosti v obci na dobu určitou zvýšila a získané prostředky by se použily na spolufinancování nových investičních akcí v obci? Zajímají Vás informace z Obecního úřadu? Jakým způsobem získáváte informace z obecního úřadu? Považujete četnost spojů autobusové dopravy za dostatečné? Kterým skupinám osob by měla obec zajistit více péče než doposud? Které služby v obci postrádáte? Která z aktivit sociálních služeb Vám v obci chybí? Jak trávíte svůj volný čas? Je v obci dostatek příležitostí pro aktivní sportovní vyžití? Je v obci dostatek příležitostí pro kulturní vyžití? Jaká zařízení pro volný čas Vám v obci chybí? Máte zájem účastnit se volnočasových aktivit v Chýni? Jakých typů volnočasových aktivit byste se účastnil/a? Kterých kulturních akcí a aktivit by se mělo v obci konat více? Jak jste spokojeni s nakládáním s odpady v obci? Co byste změnili na současném systému svozu? Jak podle Vás funguje sběrné místo vedle hřbitova? Profil respondentů Závěrečné nekorigované komentáře

3 1. Co z Vašeho pohledu nejvíce ovlivňuje kvalitu života v obci Chýně? Maximálně bylo možné označit 4 odpovědi. S významným rozdílem obyvatele nejvíce ovlivňují možnosti dopravního spojení, hezké prostředí obce a bezpečnost v obci. O více než polovinu méně preferencí dostaly pak další možnosti odpovědí. 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% Nekorigované komentáře: Obec v těsné blízkosti Prahy; Jakž-takž rozumné podmínky bydlení; obec leží v těsném sousedství s Prahou; možnost volného pohybu psů - místo pro venčení; cena a dostupnost Prahy; nekvalitní komunikace a nepropojené lokality prostřednictvím chodníků, chybí cyklostezky; nahlížet na všechny občany stejně bez rozdílu jestli se jedná o \"starousedlíky\" či \"novousedlíky\"; možnost umístění potomků do školky a do devíti leté školy; Služby pro obyvatele - odvoz odpadů, úklid chodníků a silnic, služby na obecním úřadě; špatná kvality vody; relativně zdravé ovzduší; masopust, vánoční strom, koncerty atd.; bezprostřední blízkost Prahy 3

4 2. Cítíte se v obci bezpečně? Cítíte se v obci bezpečně? 39,47% 60,53% Ano Ne 70 a více let let let let Ano Ne % 20% 40% 60% 80% 100% Nekorigované komentáře: Dosti nebezpečné jsou chodníky - naprosto nedostačující i v nové části, hluboké nájezdy na chodnících, sloupy uprostřed, zkuste si to projet s kočárkem; málo přechodů pro pěší, alkohol a drogy u mladých; vykrádání nemovitostí; hlavně z bašty do obce a opačně; časté výpadky světel 4

5 70 a více let let let let Nedodržování rychlosti jízdy vozidel v obci Volně pobíhající psi Nebezpečí při přecházení silnic Podomní prodejci, dealeři, členové různých spolků Vandalismus v obci Častý výskyt problémových osob Nevhodné chování mladistvých Trestná činnost mladistvých (krádeže, drogy) Nedostatečná činnost policie Obavy o majetek 0% 100% Původní obec (stará zástavba) Kaliště Kamenice Háje Vyhlídka Nedostatečné pouliční osvětlení Nedodržování rychlosti jízdy vozidel v obci Volně pobíhající psi Nebezpečí při přecházení silnic Podomní prodejci, dealeři, členové různých spolků Vandalismus v obci Častý výskyt problémových osob Nevhodné chování mladistvých Trestná činnost mladistvých (krádeže, drogy) Nedostatečná činnost policie ostatní (pokud nelze přímo určit, zařadit) 0% 100% Obavy o majetek Nedostatečné pouliční osvětlení Jiné 5

6 3. Hodnocení obce Respondenti jednotlivé otázky hodnotili bodovací škálou stejnou jako ve škole známky 1 (nejlepší) až 5 (nejhorší). 25,23% 7,66% Fungování a komunikace obecního úřadu s občany 4,50% 25,23% 37,39% ,33% Nakládání s odpady, jejich recyklace a třídění 13,78% 22,67% 28,00% 30,22%

7 0,45% Celkový vzhled obce 13,45% 14,80% 29,60% 41,70% ,45% Bezpečnost v obci 9,55% 11,36% 28,64% 45,00% ,17% 7,62% Životní prostředí, množství a kvalita zeleně v obci 12,56% 34,98% 37,67%

8 Bezbariérovost obce 18,97% 10,34% 17,82% 29,31% 23,56% Dostupnost a kvalita zdravotní péče 10,36% 18,13% 20,73% 26,94% 23,83% ,33% Úroveň vzdělávání 19,62% 15,19% 31,65% 27,22%

9 4,04% Úroveň kulturního vyžití 21,08% 13,45% 29,15% 20,63% ,73% Úroveň sportovního vyžití 14,35% 24,22% 27,35% 18,83% ,52% 4,93% Mezilidské vztahy 8,07% 38,12% 34,53%

10 Spoje hromadné dopravy do Prahy a okolí 8,07% 12,56% 22,87% 34,08% 18,83% Pracovní příležitosti v obci a okolí 4,93% 20,63% 12,56% 9,87% 21,97% Příležitosti pro podnikání v obci 2,24% 9,87% 10,76% 17,49% 19,73%

11 Možnosti nakupování 5,38% 21,52% 23,77% 17,49% 29,15% Péče o seniory 2,69% 11,21% 9,87% 6,28% 13,90% Podpora zájmových organizací a 4,48% 3,14% spolků 11,66% 25,56% 16,14%

12 Kvalita vzdělávání v ZŠ 7,17% 8,07% 8,07% 11,66% 12,56% Kvalita vzdělávání v MŠ 4,93% 8,97% 6,73% 11,66% 18,83%

13 4. Co podle Vás nejvíce negativně ovlivňuje kvalitu životního prostředí v obci? U této otázky bylo možné zaškrtnout až 3 odpovědi. S mírnným odskokem byly nejčastěji negativně hodnoceny spalování domovního odpadu a nedostatečná údržba silnic a chodníků. 50,00% 45,00% 40,00% 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% Nekorigované komentáře: Skládka - u rybníka Bašta za závorou směrem k žel.podjezdu Chybějící obecní policie Skládka - lesík u zastávky Na Vyhlídce nedostatečná péče o nezastavěné pozemky - množení plevele odpadky podél silnic do Rudné a Uhonic odpad na komunikacích na Chrášťany, Úhonice, Rudnou špatné chodníky, neexistující vhodný prostor pro setkávání a pořádání akcí, urbanisticky zcela nepovedená nová část obce kontejnery na tříděný odpad jsou pouze na sklo a papír, na plasty se poněkud zapomíná. S ohledem na standart jiných obcí to je dost zarážející 13

14 Proč nebyla obcí nikdy iniciována žaloba na starostu Fingrhuta za zneužití pravomoci veřejného činitele? Ať už kvůli pozemkům Oxesu, tak především kvůli škodám jeho územního plánu na obec? To vývoj ovlivnilo nejvíce ze všeho!! Stále hodně neudržovaných pozemků, nezájem o nápravu ze strany obce v některých bočních ulicích, např. Lomená, chybí asfaltový povrch nedostatečná údržba silnic a chodníků - v zimě! Dopravní vytíženost v obci je příšerná, provoz horší než na magistrále... Bezohlední řidiči na Hlavní ulici... neudržování zatravněných prázdných pozemků skládka -chýně- chrášťany, chýně- rudná špatná kvalita vody hlavně ok trans skládka - za rybníkem bašta směr "kanál" pod tratí praha-rudná skládka za přejezdem na úhonice, ve strouhách v okolí obce např. nevyasfaltovaná část v hájenké ulici 14

15 5. Co by podle Vašeho názoru nemělo v Chýni za 10 let chybět? U této otázky byla možnost zaškrtnout libovolný počet preference. 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% Nekorigované komentáře: pořádné chodníky dostupnější možnost dopravy do Prahy parkoviště, MŠ a ZŠ s dostatečnou kapacitou, snížení drobné kriminality, zlepšení komunikace OÚ,... pediatr, 9letá ZŠ a pořádná školka KVALITA VODY!!! Rozšíření veřejné dopravy, zrušení zákazů stání a více důvěřovat v inteligenci občanů, jak zaparkovat, aby ostatní vozy bezpečně projely. nova škola Lepsi dopravni obslužnost obchvat obce Za deset let by tu snad mělo být vše co píšete, nebo ne? vlaková zastávka více auto busových spojů a zastávka vlaku základní škola (devítiletá), mateřská škola (větší), pošta kvalitní pitná voda vlaková zastávka bankomat, noční spoj pískoviště prodej zemědělců/pěstitelů ze dvora 15

16 Kvalitní komunikace a propojená síť kvalitních chodníků kvalitní voda a služby s ní spojené Kvalitní pitná voda Pošta odesilací. Je super, že je tady alespoň tato, paní Jančová je super i kolegyně, nikdy nebyl jediný problém... větší školka, větší škola lepší doprava na metro, farmářský trh nebo trhy místních větší kapacita MŠ kvalitní veřejná doprava do nových lokalit, častější spoje o víkendech hlavně ZŠ pošta lepší MHD sál, tělocvična, mš, zš funkční údržba komunikací a dostavba chodníků ZŠ do 9. třídy fungující MŠ a ZŠ 16

17 6. Byli byste ochotni se aktivně zapojit do práce pro rozvoj obce, kdyby Vás někdo požádal? 14,04% Ano, jsem ochoten (ochotna) 48,25% 27,19% Ano, již se na rozvoji obce aktivně podílím 10,53% Ne, nemohu z časových důvodů nebo nejsem ochoten (ochotna) 17

18 7. Který z následujících problémů obce by se podle Vás měl řešit přednostně? U této otázky bylo možné zaškrtnout maximálně dvě odpovědi. S výrazným odstupem jsou preferencemi centrum obce chodníky a modernizace a rekonstrukce stávající mateřské školy. 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% Konkretizace bodu jiné z písemného vyjádření Základní škola 15,79% 28,07% Komunikace/chod níky/veřejná zeleň Pražská voda 24,56% 12,28% 19,30% Dopravní obslužnost, železnice Ostatní 18

19 Nekorigované komentáře (souhrn nejdůležitějších polí je uveden v grafu výše konkretizace): Vybudování nové ZŠ vyasfaltování cest ve staré zástavbě chýně, jelikož prašnost je šílená udržování polních cest - alespoň sekání trávy přívod vody, kvalita vody přívod vody z Prahy urychlená výstavba 9leté ZŠ dostupnost železniční os. Dopravy Výstavba základní školy!!! Kvalita vody, rozšíření MŠ, modernizace nic neřeší. více autobus.spojů do Prahy Obecní policie černé skládky Dopravní spojení MHD Dopravni obslužnost základní škola 1-5.třída, a 2. stupeň ZŠ kvalita vody škola developerská výstavba v obci a okolí doprava výstavba školy až do 9.ročníku základní škola propojení obcí (Rudná, Hostivice, Břve, atd.) stezkami pro pěší kvalitní pitná voda veřejná doprava nejen chodníky, ale celkový vzhled centra obce, bez příšerné haly v vedle hospody, bez rozpadajících se domů hyzdících centrum obce ovzduší - (zima) Dostavba ZŠ nebo vybudování nové ZŠ Pitná voda 9 letá základní škola zařídil bych aby se \"chodníky\" v ulici Hájecká opravily tak, aby odpovídaly svými parametry skutečným chodníkům, (zejména jejeich sklon směrem do silnice a jejich šířka) nebo je navrhuji zrušit a rozšířit o jejich šířku silnici Rozšířený kapacity MŠ a ZŠ asfaltový povrch postranních ulic dopraní obslužnost parkovací místa pro návštěvy v lokalitě Kamenice, Háje a okolí Konečně udělat slibovanou cyklostezku, která se má napojit na tu kladenskou-unhošťskoupřílepskou, tam již je, ale tady po 7 letech slibování pořád nic. Propojení horní a dolní Višňovky nám chybí...pískoviště pro děti. Výstavba sportovního zázemí pro děti i dospělé, hřiště ZŠ 19

20 Doprava Nová škola 1. i 2. Stupeň doprava o nedělích a víkend Autobusová zastávka kaliště Otázka chodníků, stále se nic neděje. Stejně tak situace MŠ. přívo nové vody škola!!! možnosti nakupování, finanční služby Větší začlenění části na vyhlídce k obci - zastávka i bus 347 výstavba nové ZŠ oprava i vedlejších silnic oprava i vedlejších silnic zastřešení zastávek veřejné osvětlení tělocvična dopravní situace v zimě kapacita ZŠ Nejen centra, stav chodníků je katastrofický a ohrožující bezpečí občanů centrální veřejná zeleň HLAVNĚ ŠKOLA 20

21 8. Souhlasili byste, aby se daň z nemovitosti v obci na dobu určitou zvýšila a získané prostředky by se použily na spolufinancování nových investičních akcí v obci? 3,07% 16,23% Ano 28,51% Ano, ale záleželo by na výši daně a době Ne 52,19% Bez odpovědi 100% 80% Ano 60% 40% Ano, ale záleželo by na výši daně a době Ne 20% Bez odpovědi 0% let let let let 70 a více let 21

22 Nekorigované komentáře: Docasne ani stale zvyseni dani nevyresi problemy, ktere pusobi soucasne vedeni obce svou nekompetentnosti!! Ale pod podmínkou, že vybrané finanční prostředky budou použity na majetek obce a né soukromých osob. cca 4x Jedině za podmínky, že hospodaření s takto získanými financemi by bylo volně přístupné k nahlédnutí a velmi přísně kontrolovatelné taktez zalezi na co by obec prostredky ze zvyseni dani pouzila. Myslím si, že sportoviště a revitalizace (i když je to široký pojem), není zas až tak důležité, souhlasila bych v případě rozumnějších investic. transparentní/ne politické/investování. osobní příspěvky na danou věc. Jednoznačně. vzhledem k tomu, že nemám časový prostor k tomu, aktivně se podílet na rozvoji obce, byla bych ochotna přispívat finančně a to nejen prostřednictvím daně. Ne - jsou jiné příležitosti, které přinesou více, např. developeři a EU V žádném případě nezvyšovat. 2-3násobek současné na dobu max 10 let Neznam princip financovani takove cinnosti, takze tezko mohu komentovat. Spis bych to nechal rozhodnout nekoho, kdo tomu rozumi - zda to bude mit smysl nebo ne dovedu si představit použití koeficientu 4 na omezenou dobu např. 5 let s jasně identifikovaným použitím získaných prostředků Ano, ale chtěla bych vědět, kam přesně peníze půjdou a pak i na době zvýšení. pro získání financí pro obec, bych místo zvyšování daně z nemovitosti, více dbal na hlášení trvalého bydliště všemi obyvateli..zavedl bych např podpůrný prgogram (administrativní podporu při přehlašování) Nepovažuji za prioritu centrum obce ani sportoviště. Místo toho si zaslouží pozornost škola a školka. Zde bych s takovým řešením souhlasil. A) Mám pochybnosti, že by nezůstalo jen u doby určité. B) Jako občan střední či spíše nižší třídy jsem neustále odrbáván erárem, tak se nemíním nechat sedřít z kůže ještě pro tuhle hnusnou díru. Max koeficient 2 22

23 9. Zajímají Vás informace z Obecního úřadu? 0,44% 0,88% 0,88% 22,37% Ano Spíše ano Spíše ne 75,44% Ne Bez odpovědi 23

24 10. Jakým způsobem získáváte informace z obecního úřadu? U této otázky bylo do poznámky uvedeno u 23% respondentů jako komentář, že informace získávají em z OÚ. 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% 24

25 11. Považujete četnost spojů autobusové dopravy za dostatečné? 2,63% 5,70% Ano 11,84% Spíše ano 20,18% Spíše ne 33,33% 26,32% Ne Autobusovou dopravu v obci nevyužívám Bez odpovědi 25

26 12. Kterým skupinám osob by měla obec zajistit více péče než doposud? 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% Rodiny s dětmi Mládež Senioři Osoby zdravotně postižené Jiné Nekorigované komentáře: těžko hodnotit, nevím, co se zde dělá pro seniory a postižené nedokážu posoudit pejskařům jakou péči myslíte? Obec pro někoho něco dělá? 26

27 13. Které služby v obci postrádáte? 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% Nekorigované komentáře: Bankomat služby Policie ČR Obecní policie KABELOVKA A KVALITNÍ INTERNET obecní policie MŠ a ZŠ s odpovídající kapacitou podání pošty plavecký bazén Restauraci, která by byla s cenou a kvalitou mezi mizernou hospodou U veselého kuchaře a předraženou restaurací v pivovaru obecní policajt Bankomat a neustále slibovanou zastávku vlaku... bankomat, lékárna MŠ Lékárna Bankomat Nic Bankomat kabelová tv tělocvična, čistý rybník na plavání bankomat 27

28 bankomat ZÁKLADNÍ 9. LETÁ ŠKOLA hlavně dětský lékař bankomat 28

29 14. Která z aktivit sociálních služeb Vám v obci chybí? 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Stacionář Dům pro Placená služba seniory s sociální pomoci následnou péčí (odvoz k lékaři, pomoc v domácnosti, nákupy apod.) Žádné Bez odpovědi 29

30 15. Jak trávíte svůj volný čas? 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% Nekorigované komentáře: V přírodě venku se psem internet Nemám volný čas, pokud mám, tak sportem nebo kulturou. Praha však dostatečně uspokojí. Krom toho, jsem solitér, ke sportu nepotřebuji sportovní centra V Praze sportem Sport práce na zahradě zahrádka rekonstrukce domu a zahrady vycházky se psem se sousedy prací na svém či za mrzký peníz na cizím sport střídám to procházky 30

31 16. Je v obci dostatek příležitostí pro aktivní sportovní vyžití? 3,95% 7,02% 19,30% Ano 26,32% Spíše ano Spíše ne Ne 43,42% Bez odpovědi Nekorigované komentáře: Uvítala bych vybudování cvičících strojů pro dospělé, ať ve Višňovce nebo v jiné lokalitě. Skvělé by bylo basketbalové hřiště. nedostatek příležitostí pro venkovní sporty (víceúčelové hřiště na basket, volejbal, futsal) Fotbalove hriste, draha (stezka) na inline brusleni uvítali bychom dráhu na inline brusle Chybí jen možnost letního koupání a relaxace u vody. Vím, že se rybník částečně čistil a navezl se písek (tam ale lidé venčí a koupou psi a koně) a vzniklá pláž je malá. chybi napr. tenisove kurty, volejbalove hriste, uvitali bychom i moznost brusleni Chybí např. kvalitní hřiště Bowling v zakouřené restauraci nelze považovat za dostatečnou příležitost ke sportovnímu vyžití. Chybí cyklostezky napojené na sousední obce, dráha pro in-line brusle, kvalitní fotbalové hřiště, případně kluziště či venkovní minigolf. Po otevření CS-Studia se situace zlepšila. Nadále mi zde nejvíce chybí fotbalové hřistě a fotbalový tým reprezentující obec. Rád bych ve fotbalovém týmu hrál. Chýně je snad jediná obec v ČR bez fotbalového hřiště. Na kole lze do okolí (okolní obce a lesy) vyrazit jen s podstoupením rizika smetení kamionem OK Transu apod. Na tuhle ubohou díru je na první pohled Fit stusio, bowling a CS studio ažaž. Bohužel spektrum jejich nabídky je poměrně úzké. Chybí nám zde již dříve zmiňovaná slibovaná cyklostezka... chybí inline brusle,hřiště, tenis 31

32 17. Je v obci dostatek příležitostí pro kulturní vyžití? 1,75% 5,70% Je v obci dostatek příležitostí pro kulturní vyžití? 25,44% 24,12% Ano Spíše ano Spíše ne Ne 42,98% Bez odpovědi 32

33 18. Jaká zařízení pro volný čas Vám v obci chybí? Nic mi nechybí, současný stav je dostačující Informační centrum Infocentrum a veřejný přístup k internetu Herní centrum Jiné Veřejná vnitřní prostranství pro setkávání lidí Veřejná venkovní prostranství pro setkávání lidí Tenisové kurty Fotbalové hřiště Vyhrazená místa pro venčení psů Více laviček a míst pro odpočinek Denní cukrárna, kavárna Dráhy pro in-line brusle, skateboard Klubovna - pro zájmové kroužky Turistické trasy a naučné stezky v okolí obce Cyklostezky a jejich propojení Volně přístupná víceúčelová hřiště pro různé sporty 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% Nekorigované komentáře: Telocvična pro veřejnost Posilovna sauna, koupaliště volejbal, beach volejbal bazén ideálně schůdné i s kočárkem stín plavecký bazén pískoviště Sauna společenský sál koupaliště, tělocvična, taneční sál pořádný, dřív tu býval - s okny i podiem další možnost nákupu - večerka a rychlé občerstvení 33

34 19. Máte zájem účastnit se volnočasových aktivit v Chýni? 1,32% 24,12% Ano Ne 74,56% Bez odpovědi 20. Jakých typů volnočasových aktivit byste se účastnil/a? 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% Sport Zájmová činnost (výtvarné kroužky kreativní činnost) Klubová činnost (setkávání matek na MD/RD, dětská herna ) Možnosti dalšího vzdělávání Jiné 34

35 Nekorigované komentáře: kulturní pořady Skauting ozelenění obce a okolí úprava zeleně kultura 35

36 21. Kterých kulturních akcí a aktivit by se mělo v obci konat více? U této otázky je největší preference kladena na akce pro děti a mládež. 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% 36

37 22. Jak jste spokojeni s nakládáním s odpady v obci? Hodnocené této otázky bylo stejné jako ve škole 1 nejlepší, 5 nejhorší. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% % 37

38 23. Co byste změnili na současném systému svozu? A) Papíru 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% Častější vyvážení kontejnerů Vyšší hustota kontejnerů Nic bych neměnil(a) Systém bych zcela změnil(a) - Jak? Nekorigované komentáře: často jsou obstavené krabicemi zejména po Vánocích kontejnery jsou často přeplněné svoz 1x tydne alespoň 2x týdně více kontejnerů je jich málo jeden kontajner pro 6 domů je opravdu málo kontejnerů na papír zlepšit umístění - stavět na zastávce MHD s autem při vyhazování papíru a skla se mi zdá být trochu nešťastné zavedl bych sběr papíru v ZŠ a MŠ Kontejnery na trideni odpad by meli byt k dispozici vsem a zadarmo optimalizace, nové výběrové řízení, možná jiná firma... 38

39 B) Plastů 40,00% 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% Častější vyvážení pytlů Zavedení kontejnerů Nic bych neměnil(a) Systém bych zcela změnil(a) - Jak? Nekorigované komentáře: Už to má kdejaká víska na stejných místech jako kontejnery na papír kdyby byl odvoz jednou týdně, bylo by to příjemné, ale není to nutné jen přidat kontejnery na plasty 1xza 14 dní je nejasný systém, pytle se válí po ulicích i týden, když se někdo splete jiná firma pro svoz pl.odpadu a celkové odfinancováni jako v jiných obcích a městech.současný stav není motivující pro třídění bohužel někteří sousedé nejsou schopni si zapamatovat termín odvozu plastů a na některých místech se často povalují pytle s odpadem i týden před odvozem, proto bych byla pro možnost svozu jen za využití kontejnerů, jako je tomu u papíru Proč máme platit za třídění platů??? Tato služba by měla být zdarma. Volně přístupné kontejnery na plast, obdobně, jako jsou nyní na papír optimalizace, nové výběrové řízení, možná jiná firma... kontejnery na plast zdarma Zavedení kontejnerů všude jsou kontejnery na plast zdarma! Zavedení kontejnerů - současný systém nám nevyhovuje kontejnery na plast 39

40 C) Skla 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% Častější vyvážení kontejnerů Vyšší hustota kontejnerů Nic bych neměnil(a) Systém bych zcela změnil(a) - Jak? Nekorigované komentáře: nové výběrové řízení... optimalizace, nové výběrové řízení, možná jiná firma... Zcela chybí kontejnery na plast, kontejnery na sklo barevné a bílé, tetrapack 40

41 24. Jak podle Vás funguje sběrné místo vedle hřbitova? 7,02% 8,77% 23,25% Funguje dostatečně 21,49% Mělo by být otevřeno častěji Vůbec nevyužívám 39,47% Nevím o něm Bez odpovědi 41

42 Profil respondentů Pohlaví 38,6% Muž 57,5% Žena Jaký je Váš věk? 44,7% 1,8% 0,4% 4,4% 38,6% 10,1% Bez odpovědi 70 a více let let let let 42

43 Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 44,3% 1,3% 2,2% 7,9% 9,2% Základní Bez odpovědi Vyšší odborné 35,1% Střední Střední s maturitou Vysokoškolské Čím jste v současné době? Student Jiné 35,1% 0,9% 3,9% 0,9% 11,4% Bez odpovědi Důchodce (důchodkyně) 13,2% Podnikatel 20,6% 14,0% Zaměstnanec ve státním sektoru V domácnosti nebo na mateřské/rodičovské dovolené Zaměstnanec v soukromém sektoru 43

44 Ve které části obce v Chýni bydlíte? Jiné 30,3% 3,1% 3,5% 4,4% 4,8% ostatní (pokud nelze přímo určit, zařadit) Bez odpovědi 13,6% Vyhlídka 25,4% 14,9% Kaliště Kamenice Původní obec (stará zástavba) Háje 44

45 25. Závěrečné nekorigované komentáře zásadně nesouhlasím s finanční politikou \"odpadů\". v současnosti, pokud potřebuje domácnost každý týden vyvézt popelnici-a to normálně fungující domácnost potřebuje-stojí ročně odpady minimálně 2080,00Kč a to mi připadá jako nehoráznost. i v Praze, která je tradičně \"nejdražším\" místem pro život, jsou náklady na odpady čtvrtinové!!!! Obecní úřad je super, funguje, příjemní lidé, ale obešelby se bez starosty, ten jim to svých chováním značně kazí. zlepšit úroveň školního zařízení, práce zastupitelstva, vedení obce velmi si cením ů zasílaných z OÚ! Stále slýcháme kritiku na pejskaře a jejich psy, ale co dělá obec pro to, aby se situace zlepšila? Pejskaři nemají téměř kam chodit, polní cesty jsou neudržované a v letě se jimy nedá ani projít a na jiných místech psi nejsou na volno vítání a ani není možnost vyhodit do odpadkového koše pytlík se sebraným výkalem (když už si člověk vezme svůj pytlík, ptž.ani to obec neposkytuje). Když by bylo vybudováno místo, kde by psi mohli volně běhat a nikomu by tam nevadili, myslím, že by obec potěšila jak pejskaře, tak i ostatní spoluobčany. Bylo by konečně vhodné dokončit komunikaci v Hájecké ulici v délce cca 50m před domem č. 141 pana Kopeckého a osadit značkou omezující rychlost na 30km. Zaměřit se na vyřešení otázky nedostatečnosti MŠ a ZŠ, postavit řádnou krytou zastávku autobusů na Hájích a Kamenici, zasazovat o výstavbu zastávky ČD. POstavit pořádný chodník mezi centrem obce a hřbitovem. Centrální část obce upravit tak, aby byla trochu reprezentativní. Rozhodně by se obec měla zaměřit vždy na jednu oblast a důkladně ji dotáhnout. Nyní to zatím vypadá, jak když vaří pejsek s kočičkou - záměr dobrý, ale výsledek je paskvil. Z mého pohledu je nyní prioritou školství - kapacita MŠ a následně existence ZŠ - současný stav obého je tristní. Jinak velmi děkuji, že poprvé se mě někdo ptá, jak to vidím. Je to milé. absolutně je třeba zpomalit provoz v obci!! chybí zpomalovací prahy a přechody samotné!!! Začít by se mělo jednoduchou věcí a to všude kde to lze stanovit \"přednost zprava\" Samozřejmě je to o samotných lidech, kteří v obci žijí a stejně jezdí nepřiměřeně rychle a agresivně, ale je to nesmírně důležité téma - dále kvalita a dostupnost chodníků v obci = bíída! projít lokalitou jinak než po silnici téměř nemožné!!! Děkuji za vaši proaktivitu. Přeji hodně zdaru při výběhu projektů. Vítám zájem o zjištění názorů občanů. Doufám, že se vedení obce bude i nadále snažit komunikaci s občany zlepšovat. Celkové řešení odpadového hospodářství je nedostatečné.současné problémy na některých komunikacích v obci je zaviněn linkavostí obce v řešení reklamací,nedostečná kontrola a ukládání pokut stavebníků ničící infrastrukturu! jsem ráda,že jsem se stala občanem Chýně. Vcelku jde o hezkou obec,proto jsem se také rozhodla zde žít. Bezpečnost v obci, bojíme se o majetek, každý měsíc je některý ze sousedů okraden, zejména v noci mezi 2-5 hodinou ranní nespíme a chodíme kontrolovat zahradu a okolní zaparkovaná auta ze svých oken CENÍME SI TOHOTO DOTAZNÍKU OBDIVUJEME VSTŘÍCNÉ A MILÉ JEDNÁNÍ NA OBECNÍM ÚŘADU Uvítal bych aktivnější působení městské policie a to zejména při řešení parkování na zákazech stání. 45

46 Zaveďte v obci kontajnery na plasty - současné pytle za větru vítr odnese a je pak nepořádek po celé ulici. Stejně tak kdyby bylo více kontajnerů na papír, neválely by se kartony kolem kontajnerů - při nepříznivém počasí se opět znečištuje celá obec Bylo by potřeba, aby obec zajistila s majitelem nezastavěných pozemků Na Kališti, jejich posekání alespoň 1x ročně. Pozemky jsou zaplevelené (často až 1,5m ) což je nejen nevzhledné, ale také zdrojem alergenů. Když už se provádí obsekání pruhu kolem silnic (jako asi před týdnem), proč není možné posekat celou plochu!! Odložení velkoobjemového odpadu by nemělo být vázáno na naplnění kontejneru, ale pouze na provozní dobu sběrného místa - měl by být vždy připraven kontejner rezervní. Obecní bioodpad (listí, tráva, větve) by měl být likvidován v místě vzniku - obecní kompost a mulč pro obecní zeleň. Zastupitelstvo by mělo být vzhledem k počtu obyvatel 15ti členné, aby musela být rada a starosta si nerozhodoval sám. Nejvíce mi v obci chybí sportovní vyžití, jako na příklad stezky pro pěší, brusle a kolo. Víceúčelové hřiště a vůbec možnosti sportování. Největší problémy nám působí nedostatečná autobusová doprava - hlavně dětem, které chodí do školy v Praze, to neumožňuje normálně fungovat, tzn. dostat se ze školy domů a mít možnost se vrátit zpět například na kroužek, který začíná až odpoledne. O tom, že o víkendu se do a z Chýně nedá skoro dostat, ani nemluvě. V obci jsme velice spokojena. K dokonalosti chybí jen oprava chodníků, možnost letního koupání (když už tu ty rybníky jsou) a vyřešení nedostatku parkování v Hájích. Bezpečnost v obci je žalostná. Časté krádeže všeho druhu. Rychle jedoucí auta (vyřeší retardéry). Časté nehody na křižovatce za Baštou - bylo by dobré místo značky dej přednost nechat nainstalovat značky STOP! Nove vybudovana Visnovka je sice hezke misto a ziskalo oceneni, ale co se tyce praktickeho vyuziti hernich prvku - je to tragedie. Polozil si nekdo otazku,jaka vekova skupina bude toto misto navstevovat nejcasteji??? Odpovim - maminky s detmi 0-3 (5) let. Znacne mnozstvi hernich prvku je urceno spise vekove kategorii od 8-10 let. Tato vekova kategorie je vetsinu casu ve skole a popravde jsem ani zadne deti tyto prvky nevidela vyuzivat. Uprimne mi spousta z nich prijde i nebezpecna. A o mustku ani nemluvim. Pustit dite z mustku, aby nabralo rychlost a vlitlo mezi ostatni deti - to byl fakt napad... Zaverem, navrhuji doplneni vice hernich prvku pro deti 1-5 let, mozna piskoviste, drevene bludiste, hrad a pod. (hezke a jednoduche prvky jsou napriklad v prazske ZOO, kde by se dalo inspirovat). Dekuji. prioritní - chodníky!!! Dobrý den, nejvíce bychom ocenili vyřešení situace v centru obce - chodníky jsou po provedené opravě elektrorozvodů v hrozném stavu. Také nás trápí vysoká prašnost, která je způsobena vysokým počtem vozidel, které obcí projíždějí (hlavně nákladních). Především nákladní auta a TIR projíždějí obcí ve velkém počtu a mnohdy nedodržují povolenou rychlost. Jinak oceňujeme akce obce (např. masopust, vánoční setkání, atp.) těch by mělo být více. Kdyby se vyřešila situace se těmi náklaďáky a chodníky, tak bychom byli moc spokojení. Obec nijak nijak nemotivuje rodiny s dětmi k přihlášení k trvalému pobytu možností umístění dětí do MŠ a ZŠ V obci je málo stínu, pro maminky s kočárky je to šílené, to se ale asi už nevyřeší, ocenila bych více laviček. Zákaz pohybu psů na Višňovce a trestání majitelů za to, že pes nemá náhubek, volně se pohybuje tam, kde jsou děti a hlavně to, že majitelé po svém mazlíčkovi neuklízí a \"hovna\" 46

Možnosti rozvoje a kvalita života v obci Chýně (2012)

Možnosti rozvoje a kvalita života v obci Chýně (2012) Možnosti rozvoje a kvalita života v obci Chýně (2012) Vážení spoluobčané, obec Chýně byla v posledních 6 letech jednou z nejdynamičtěji se rozšiřujících obcí v České republice co do počtu obyvatel. Tato

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

VYHODNOCENÍ ANKETY - PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL OBCE POHOŘÍ

VYHODNOCENÍ ANKETY - PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL OBCE POHOŘÍ VYHODNOCENÍ ANKETY - PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL OBCE POHOŘÍ Celkem bylo odevzdáno I. Úroveň bydlení 59 dotazníků 1.Máte zájem zlepšit svou současnou bytovou situaci? Ano 26 45% Ne 32 55% Nehodnoceno 1 1a.

Více

OTÁZKY PRO DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ ÚZEMNÍ STUDIE VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ KOMENSKÉHO

OTÁZKY PRO DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ ÚZEMNÍ STUDIE VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ KOMENSKÉHO OTÁZKY PRO DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ ÚZEMNÍ STUDIE VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ KOMENSKÉHO Vážení spoluobčané, v současné době je zpracovávána územní studie Veřejná prostranství Komenského. Protože je i Váš názor důležitý,

Více

Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí

Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí Název obce, za kterou vyplňuji dotazník: Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí 1) Ve vztahu k obci, kde žijete, pracujete, případně podnikáte, se považujete za: spokojeného občana za člověka,

Více

Shrnutí výsledků názorového průzkumu, srpen 2015

Shrnutí výsledků názorového průzkumu, srpen 2015 Zpracovala Agora Central Europe, o.p.s. Petra Rezka 12, 140 00 Praha 4 Tel.: (+420) 261 222 914 web: www.agora-ce.cz Shrnutí výsledků názorového průzkumu, srpen 2015 Zpráva je postavena především na grafické

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ. Věk respondentů (%)

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ. Věk respondentů (%) VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Na podzim 2014 probíhalo dotazníkové šetření mezi obyvateli města, jehož cílem bylo zjistit názory obyvatel na kvalitu života ve městě. S nabídkou zapojení byli osloveni

Více

Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích

Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích Martin Vérteši FOND MIKROPROJEKTŮ Brno, 2015 Obsah Úvod... 3 1. Obec Bučovice a východiska pro komunitní plánování... 4 2. Sociodemografické údaje... 4 3. Vztah

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření v obci Osíčko

Vyhodnocení dotazníkového šetření v obci Osíčko Vyhodnocení dotazníkového šetření v obci Osíčko Celkem bylo rozdáno 192 dotazníků občanům obce Osíčko (ve věku nad 18 let), odevzdáno bylo 84 vyplněných dotazníků, což představuje návratnost 43, 8 %. 1.

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Dotazníkové šetření obce Archlebov pro Program rozvoje obce:

Dotazníkové šetření obce Archlebov pro Program rozvoje obce: Dotazníkové šetření obce Archlebov pro Program rozvoje obce: Dotazníkové šetření bylo zrealizováno v obci Archlebov, která má v současné době 887 obyvatel. Občanů starších 15 let, kteří byli osloveni s

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ OBČANŮ PRO POTŘEBY ZPRACOVÁNÍ PROGRAMU ROZVOJE OBCE ČERVENKA

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ OBČANŮ PRO POTŘEBY ZPRACOVÁNÍ PROGRAMU ROZVOJE OBCE ČERVENKA JAK SE VÁM DNES ŽIJE V ČERVENCE? JAKÁ BY MĚLA BÝT PODLE VAŠICH PŘEDSTAV? VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ OBČANŮ PRO POTŘEBY ZPRACOVÁNÍ PROGRAMU ROZVOJE OBCE Komise rozvoje obce 2016 Největší přednosti

Více

E-názor Výsledky 1. vlny. Kamenice nad Lipou Podzim 2015

E-názor Výsledky 1. vlny. Kamenice nad Lipou Podzim 2015 E-názor Výsledky 1. vlny Kamenice nad Lipou Podzim 2015 Základní informace Projekt E-názor má za cíl pomoci obcím zajistit dostupnost a reprezentativnost názorů obyvatel prostřednictvím elektronického

Více

Dotazník pro občany obce Kosořice

Dotazník pro občany obce Kosořice Dotazník pro občany obce Kosořice Vážení občané, v současné době probíhají práce na zpracování dokumentu Strategický plán obce Kosořice pro období 2007 2013 (dále jen Strategie ). Zpracování Strategie

Více

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky Dotazníkové šetření občané obce Seloutky Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky Vážení občané, dovolujeme si Vás oslovit a požádat o vyplnění dotazníku, který hodnotí názor

Více

Dotazník pro přípravu Strategického plánu rozvoje obce Hrobčice

Dotazník pro přípravu Strategického plánu rozvoje obce Hrobčice Dotazník pro přípravu Strategického plánu rozvoje obce Hrobčice Vážení občané, dostává se Vám do rukou dotazník, jehož cílem je zjistit Vaše názory, potřeby a přání v souvislosti s připravovaným aktualizovaným

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ V červnu 2011 bylo v obci realizováno dotazníkové šetření mezi obyvateli obce s cílem zjistit úroveň spokojenosti a kvality života a znát aktuální potřeby zde žijících

Více

Počet odpovědí: 44. Souhrn. 1. Jak se Vám v obci žije? 1 z :04

Počet odpovědí: 44. Souhrn. 1. Jak se Vám v obci žije? 1 z :04 Počet odpovědí: 44 Souhrn 1. Jak se Vám v obci žije? 25,6% 58,1% 1. velmi dobře 1 2.3 % 2. spíše dobře 25 58.1 % 3. ani dobře ani špatně 11 25.6 % 4. spíše špatně 4 9.3 % 5. velmi špatně 2 4.7 % 2. Co

Více

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 1. Název obce Vašeho bydliště: Velké Karlovice 65 15% Karolinka

Více

1 Dotazníkové šetření

1 Dotazníkové šetření 1 Dotazníkové šetření Úkolem dotazníkového šetření bylo zjistit, jaké jsou potřeby obyvatel města v konkrétních oblastech a jak jsou s těmito oblastmi spokojeni. Otázky byly zaměřeny zejména oblasti kultury,

Více

5. Jaké aktivity nebo služby a pro koho by se měly v obci nově zavést (prosím doplňte ve tvaru "pro koho - druh aktivity, služby")?

5. Jaké aktivity nebo služby a pro koho by se měly v obci nově zavést (prosím doplňte ve tvaru pro koho - druh aktivity, služby)? Dotazník pro občany obce Životice u Nového Jičína Vážení spoluobčané, předkládáme Vám tento anonymní dotazník, neboť stojíme o to zjistit, jaký máte názor na budoucí rozvoj a směřování naší obce. Jeho

Více

Dotazníkové šetření. Všem občanům, kteří se zapojí do tohoto průzkumu, předem děkujeme.

Dotazníkové šetření. Všem občanům, kteří se zapojí do tohoto průzkumu, předem děkujeme. Dotazníkové šetření Váţení občané Lelova, Černčic a Ţalan, dovolujeme si Vás oslovit a poţádat o vyplnění dotazníku, který hodnotí Vaše názory na kvalitu ţivota v našich obcích. Výsledky tohoto šetření

Více

Výsledky ankety pro obyvatele Železnorudska

Výsledky ankety pro obyvatele Železnorudska Výsledky ankety pro obyvatele Železnorudska Projekt: Rozvoj udržitelného strategického plánování a procesního řízení v Železné Rudě Reg. číslo: CZ.1.04/4.1.01/89.00104 Únor 2014 Anketa pro obyvatele otázky

Více

DOTAZNÍK - ROZVOJ OBCE TRSTĚNICE

DOTAZNÍK - ROZVOJ OBCE TRSTĚNICE DOTAZNÍK - ROZVOJ OBCE TRSTĚNICE Vážení občané naší obce, Obec Trstěnice v současné době pracuje na zpracování nového strategického plánu rozvoje obce v letech 2016 2026. Ta to strategie by měla sloužit

Více

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince Dotazníkové šetření občané městyse Jince Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince Vážení občané, dovolujeme si vás oslovit a požádat o vyplnění dotazníku, který hodnotí názor

Více

Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 )

Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) Stránka 1 z 6 Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) A. VEŘEJNÁ SPRÁVA, INFORMOVANOST, STRATEGICKÝ ROZVOJ B. ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SOCIÁLNÍ

Více

otázka č. kontrolní součet % % bez odpovědi více než 3 odpovědi otázka č.

otázka č. kontrolní součet % % bez odpovědi více než 3 odpovědi otázka č. otázka č. celkový počet odpovědí na danou otázku více než 3 odpovědi odpověď č.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. 523 1 x 182 260 72 7 1 x x x x x x x 2. 1246 14 4 308 60 149 175 61 204 56 76 119 24 x x 3.

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŠUMPERKA PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŠUMPERKA PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL MĚSTA M Ě S T O Š U M P E R K STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŠUMPERKA PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL MĚSTA Vážení občané města Šumperka, dovolujeme si Vás seznámit se záměrem města Šumperka vypracovat Strategický plán

Více

Program rozvoje města Nový Bor. ANKETA určena obyvatelům města

Program rozvoje města Nový Bor. ANKETA určena obyvatelům města Program rozvoje města Nový Bor ANKETA určena obyvatelům města Vážení obyvatelé našeho města, dovolte nám, abychom se na Vás obrátili s prosbou o pomoc. Město připravuje zpracování zásadní rozvojové koncepce

Více

Příloha. Vyhodnocení: Dotazníkové šetření. jako přílohy k

Příloha. Vyhodnocení: Dotazníkové šetření. jako přílohy k Příloha Vyhodnocení: Dotazníkové šetření MEZI OBČANY OBCE POSTŘEKOV jako přílohy k Strategii rozvoje obce Postřekov na období let 2015-2025 Dotazníkové šetření mezi občany proběhlo v období měsíce listopad

Více

1, Jste spokojeni s podobou naší obce? Újezd Zbečno? ano 2 5 spíše ano 21 29 spíše ne 8 19 3 ne 2 9 1

1, Jste spokojeni s podobou naší obce? Újezd Zbečno? ano 2 5 spíše ano 21 29 spíše ne 8 19 3 ne 2 9 1 Celkem odevzdáno: 109 dotazníků 5 bez udání bydliště 38 Újezd 66 Zbečno 39 spíše osobní názor, 64 spíše názor celé domácnosti 1, Jste spokojeni s podobou naší obce? ano 2 5 spíše ano 21 29 spíše ne 8 19

Více

Analýza volnočasových aktivit obyvatel obcí přilehlých k městu Štětí

Analýza volnočasových aktivit obyvatel obcí přilehlých k městu Štětí Analýza volnočasových aktivit obyvatel obcí přilehlých k městu Štětí Výsledky kvantitativního průzkumu 2009 1 Obsah 1. Úvod... 2 1.1. Sociodemografické složení vzorku obyvatel přilehlých obcí.... 2 2.

Více

Vyhodnocení dotazníkového průzkumu

Vyhodnocení dotazníkového průzkumu Dotazníkové šetření mezi obyvateli V rámci přípravy tohoto strategického plánu bylo provedeno dotazníkové šetření mezi zastupiteli a obyvateli města Sadská. Cílem šetření bylo zjistit problémy, nedostatky

Více

Prostředí a kvalita života

Prostředí a kvalita života Prostředí a kvalita života Rádi bychom získali více informací o tom, jak vnímáte nebo co si myslíte o okolí Vašeho bydliště. Zodpovězte prosím následující otázky týkající se Vás a okolí Vašeho bydliště.

Více

STANDARDY VEŘEJNÝCH SLUŽEB ÚKLIDU OBECNÍCH PLOCH A PÉČE O ZELEŇ ZAJIŠŤOVANÝCH OBCÍ JENŠTEJN

STANDARDY VEŘEJNÝCH SLUŽEB ÚKLIDU OBECNÍCH PLOCH A PÉČE O ZELEŇ ZAJIŠŤOVANÝCH OBCÍ JENŠTEJN STANDARDY VEŘEJNÝCH SLUŽEB ÚKLIDU OBECNÍCH PLOCH A PÉČE O ZELEŇ ZAJIŠŤOVANÝCH OBCÍ JENŠTEJN Aktivity vykonávané zaměstnanci obce/externí firma: 1 Úklid sněhu Priorita: Jarní úklid obecních ploch listopad

Více

Vyhodnocení průzkumu potřeb občanů obce Dobrá v rámci zpracování Strategického plánu rozvoje obce Dobrá pro období 2014-2020

Vyhodnocení průzkumu potřeb občanů obce Dobrá v rámci zpracování Strategického plánu rozvoje obce Dobrá pro období 2014-2020 Vyhodnocení průzkumu potřeb občanů obce Dobrá v rámci zpracování Strategického plánu rozvoje obce Dobrá pro období 2014-2020 1. Úvod V únoru 2014 byl proveden anonymní průzkum kvality života občanů v obci

Více

Vyhodnocení akce Dotazník pro občany obce Milonice

Vyhodnocení akce Dotazník pro občany obce Milonice Dotazník pro občany obce Milonice - / - Vyhodnocení akce Dotazník pro občany obce Milonice. ledna, Milonice Vážení občané, Na následujících stranách si tak můžete prohlédnout výsledek dotazníkové akce,

Více

Dotazníků pro občany MAS se zúčastnilo 56 respondentů. 1. V čem se podle Vašeho názoru jeví problémy na území MAS Mikulovska/případně ve Vaší obci.

Dotazníků pro občany MAS se zúčastnilo 56 respondentů. 1. V čem se podle Vašeho názoru jeví problémy na území MAS Mikulovska/případně ve Vaší obci. Dotazníků pro občany MAS se zúčastnilo 56 respondentů. 1. V čem se podle Vašeho názoru jeví problémy na území MAS Mikulovska/případně ve Vaší obci. 2. Možnost vyplnění dalších připomínek k problémům území

Více

2.2.2 TÉMATICKÉ OKRUHY DOTAZNÍKŮ A ZJIŠTĚNÉ VÝSLEDKY

2.2.2 TÉMATICKÉ OKRUHY DOTAZNÍKŮ A ZJIŠTĚNÉ VÝSLEDKY 2.2.2 TÉMATICKÉ OKRUHY DOTAZNÍKŮ A ZJIŠTĚNÉ VÝSLEDKY počet počet procento OTÁZKA Č. 1 VYPLŇTE ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SVÉ OSOBĚ VĚK A VZDĚLÁNÍ Věk Do 18 let 1 1% 19-40 let 57 38% 41 61 let 40 26% Nad 60 let 54

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření. v rámci komunitně vedeného místního rozvoje. pro programové období

Vyhodnocení dotazníkového šetření. v rámci komunitně vedeného místního rozvoje. pro programové období MAS 21, o.p.s, Plzeňská 32, 354 71 Velká Hleďsebe, IČ: 26 40 83 09, www.mas21.cz Příloha č. 2 Vyhodnocení dotazníkového šetření v rámci komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014-2020

Více

E-názor Výsledky 1. vlny. České Budějovice Podzim 2015

E-názor Výsledky 1. vlny. České Budějovice Podzim 2015 E-názor Výsledky 1. vlny České Budějovice Podzim 2015 Základní informace Projekt E-názor má za cíl pomoci obcím zajistit dostupnost a reprezentativnost názorů obyvatel prostřednictvím elektronického sociologického

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ OBEC NEDVĚZÍ

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ OBEC NEDVĚZÍ VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ OBEC NEDVĚZÍ 1 Dotazníkové šetření Tým přípravy strategického dokumentu Programu rozvoje obce vydal anonymní dotazník a oslovil jím celkem 110 občanů obce, s cílem zjistit

Více

Vážený pane starosto a Vážení zastupitelé obce Lipí,

Vážený pane starosto a Vážení zastupitelé obce Lipí, Obec Lipí Lipí 28 Dubné 373 84 V Lipí dne 15.02.2015 Věc: REVITALIZACE VEŘEJNÝCH PROSTOR OBCE LIPÍ Vážený pane starosto a Vážení zastupitelé obce Lipí, dne 24.11.2014 jste se na schůzi zastupitelstva zmínili

Více

E-názor Výsledky 1. vlny. MČ Praha 7 Podzim 2015

E-názor Výsledky 1. vlny. MČ Praha 7 Podzim 2015 E-názor Výsledky 1. vlny MČ Praha 7 Podzim 2015 Základní informace Projekt E-názor má za cíl pomoci obcím zajistit dostupnost a reprezentativnost názorů obyvatel prostřednictvím elektronického sociologického

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015

VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015 VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015 ÚVOD Anketa měla pomoci zmapovat názory a požadavky malenovických občanů ve vztahu k budoucímu územnímu rozvoji obce. Každý občan zapsaný na

Více

Celkový počet odpovědí respondentů: 506

Celkový počet odpovědí respondentů: 506 MIKROREGION LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ: DOTAZNÍK ISÚ Celkový počet odpovědí respondentů: 56 Slopné 4,35% Velký Ořechov,59% Název obce respondenta Želechovice nad Dřevnicí 7,31% Biskupice 1,98% Březnice 2,9 Bohuslavice

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření sídliště Lidická

Vyhodnocení dotazníkového šetření sídliště Lidická 2013 Vyhodnocení dotazníkového šetření sídliště Lidická Městský úřad Kyjov Odbor rozvoje města Ing. Věra Pekárková Masarykovo nám. 30 697 01 Kyjov 1060 1061 1062 1063 1026 1024 1025 1128 1129 1130 1131

Více

TEXTOVÁ ČÁST DOTAZNÍKU ZKRÁCENÉ VÝSLEDKY

TEXTOVÁ ČÁST DOTAZNÍKU ZKRÁCENÉ VÝSLEDKY TEXTOVÁ ČÁST DOTAZNÍKU ZKRÁCENÉ VÝSLEDKY TEXTOVÉ DOPLNĚNÍ PRVNÍ OTÁZKY HODNOCENÍ ÚROVNĚ RŮZNÝCH OBLASTÍ Požadavek, námět, stížnost Počet opakování stížnosti na jednotu 19 cyklostezka chybí 15 bezbariérový

Více

Výzkumná zpráva dotazníkového šetření Kvalita života v obci Bolatice 2009

Výzkumná zpráva dotazníkového šetření Kvalita života v obci Bolatice 2009 Výzkumná zpráva dotazníkového šetření Kvalita života v obci Bolatice 29 Výzkum názorů obyvatel obce Bolatice proběhl v období od 1. 3. 29 do 31. 3. 29 prostřednictvím anonymního dotazníkového šetření.

Více

Plán zdraví 2007 A. ROZVOJ MĚSTA, VEŘEJNÁ SPRÁVA, INFORMOVANOST B. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Plán zdraví 2007 A. ROZVOJ MĚSTA, VEŘEJNÁ SPRÁVA, INFORMOVANOST B. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Plán zdraví 2007 A. ROZVOJ MĚSTA, VEŘEJNÁ SPRÁVA, INFORMOVANOST A.1 Zlepší se komunikace mezi veřejností a radnicí A.1.1 Informovat občany o činnosti veřejné správy A.1.2 Zajistit zpětnou vazbu A.1.3 Umožnit

Více

Hodnocení dotazníkového šetření Respondenti: Obyvatelé obce Bohuslavice

Hodnocení dotazníkového šetření Respondenti: Obyvatelé obce Bohuslavice Hodnocení dotazníkového šetření Bohuslavice Termín šetření: od 3. září do 5. října 2007 Počet respondentů celkem: 165 1. Jak hodnotíte následující oblasti života v obci Bohuslavice? Odpověď Průměrná známka

Více

Vážená paní, vážený pane,

Vážená paní, vážený pane, Vážená paní, vážený pane, Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích zpracovává projekt Chráněná území jako společenská dohoda o ochraně přírody, který je finančně podporován Grantovou

Více

DOTAZNÍK. Tento dotazník je zcela anonymní a bude sloužit pouze jako podkladový materiál ke studiu.

DOTAZNÍK. Tento dotazník je zcela anonymní a bude sloužit pouze jako podkladový materiál ke studiu. DOTAZNÍK Vážení občané města Lanškroun, chtěla bych Vás požádat o vyplnění dotazníku, který slouží jako podklad pro zpracování mé diplomové práce na téma Strategie rozvoje města Lanškroun. Cílem diplomové

Více

Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko

Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko 1. Cílem dotazníkového šetření Dotazníkové šetření je jedním ze způsobů, jak lze zjistit názory, přání a potřeby obyvatel. Cílem šetření,

Více

Program rozvoje Městského obvodu Pardubice VI na roky

Program rozvoje Městského obvodu Pardubice VI na roky Program rozvoje Městského obvodu Pardubice VI na roky 2015-2018 Úvod Městský obvod Pardubice VI leží na západní straně města Pardubic a tvoří ho katastrální území Svítkov, Staré Čívice, Popkovice, Lány

Více

SDRUŽENÍ OBCÍ POVODÍ MORÁVKY OBEC VOJKOVICE

SDRUŽENÍ OBCÍ POVODÍ MORÁVKY OBEC VOJKOVICE SDRUŽENÍ OBCÍ POVODÍ MORÁVKY OBEC VOJKOVICE Strategický plán pro období let 2016 2022 Vážení spoluobčané, jmém zastupitelstva obce se na Vás obracím s prosbou o pomoc. Obec Vojkovice v současnosti připravuje

Více

Popisy staveb Název budovy: Dům pro seniory SWOT ANALÝZA. Nedávno zrekonstruováno V okolí: - obchody - knihovna - zastávka MHD - přírodní prostředí

Popisy staveb Název budovy: Dům pro seniory SWOT ANALÝZA. Nedávno zrekonstruováno V okolí: - obchody - knihovna - zastávka MHD - přírodní prostředí ZŠ Laštůvkova Mapa Popisy staveb Název budovy: Dům pro seniory Byty pro seniory 12 let Nedávno zrekonstruováno V okolí: - obchody - knihovna - zastávka MHD - přírodní prostředí Rozšíření Hluk ze silnice

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření MAS Svitava. Vypracoval: Ondřej Klička

Vyhodnocení dotazníkového šetření MAS Svitava. Vypracoval: Ondřej Klička Vyhodnocení dotazníkového šetření MAS Svitava Vypracoval: Ondřej Klička Dotazníkové šetření provedeno za účelem vytvoření integrované strategie rozvoje území MAS Svitava na období 24 22 dle potřeb, námětů

Více

O výsledcích dotazníku budete informováni na internetu a na veřejném projednání.

O výsledcích dotazníku budete informováni na internetu a na veřejném projednání. Vážení spoluobčané, dovolujeme si Vás oslovit s dotazníkem, který slouží pro zjištění Vašich názorů, potřeb a požadavků na spokojený život v obci či městě, ve kterém žijete. Vaše obec je členem Místní

Více

www.survio.com Souˇ casn a kvalita ˇ zivota ve Vaˇsem mˇ estˇ e

www.survio.com Souˇ casn a kvalita ˇ zivota ve Vaˇsem mˇ estˇ e www.survio.com Současná kvalita života ve Vašem městě Obsah 1 Základní údaje 3 2 Náhled dotazníku 4 3 Statistika respondentů 7 4 Přehled odpovědí 8 1. Váš věk.......................................................

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ve všech místních částech obce

Vyhodnocení dotazníkového šetření ve všech místních částech obce Vyhodnocení dotazníkového šetření ve všech místních částech obce Počet vydaných dotazníků Počet odevzdaných dotazníků 30 00 33 5 00. INFORMOVANOST.. Jste spokojen(a) s dostupností informací o dění v obci?

Více

1 sídliště. Rodina vlastní automobil a nedávno si pořídila psa. Nabízí se otázka, co s bytem? Nechat nebo prodat?

1 sídliště. Rodina vlastní automobil a nedávno si pořídila psa. Nabízí se otázka, co s bytem? Nechat nebo prodat? 1 sídliště Pětičlenná rodina zdědila v... byt po rodičích a v tuto chvíli se rozmýšlí, zda si byt nechá či jej prodá a za získané peníze koupí byt v jiné lokalitě. Byt se nachází na adrese: Rodina vlastní

Více

Suchdolské náměstí. Zápis z plánovacího setkání s veřejností konaného dne

Suchdolské náměstí. Zápis z plánovacího setkání s veřejností konaného dne Suchdolské náměstí Zápis z plánovacího setkání s veřejností konaného dne 9.6.2008 Účastníci: Prvního veřejného setkání se zúčastnilo asi 25 obyvatel z lokalit nejbližších i trochu vzdálenějších vzhledem

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření sídliště Kollárova- Jurovského

Vyhodnocení dotazníkového šetření sídliště Kollárova- Jurovského 2013 Vyhodnocení dotazníkového šetření sídliště Kollárova- Jurovského Městský úřad Kyjov Odbor rozvoje města Ing. Věra Pekárková Masarykovo nám. 30 697 01 Kyjov počet obyvatel bytového domu Vyhodnocení

Více

Jak se Vám ve městě žije?

Jak se Vám ve městě žije? Jak se Vám ve městě žije? 19% 2%2% 18% velmi dobře spíše dobře ani dobře, ani špatně spíše špatně velmi špatně 59% Co se Vám na Vašem městě nejvíce líbí? BLÍZKOST PŘÍRODY 156 KLIDNÝ ŽIVOT 125 VZHLED OBCE

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU K DALŠÍMU ROZVOJI OBCE. Sklené nad Oslavou

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU K DALŠÍMU ROZVOJI OBCE. Sklené nad Oslavou VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU K DALŠÍMU ROZVOJI OBCE Sklené nad Oslavou Vážení spoluobčané, zhruba před měsícem jste obdrželi do vašich schránek dotazník, ve kterém jste se mohli vyjádřit, jak jste spokojeni s

Více

Strategický plán rozvoje města Mostu do roku 2020

Strategický plán rozvoje města Mostu do roku 2020 Strategický plán rozvoje města Mostu do roku 2020 Dotazník - veřejnost Vážená paní, vážený pane, dostává se Vám do rukou dotazník, prostřednictvím kterého bychom rádi zjistili, jak jste spokojeni s kvalitou

Více

Otázky pro rezidenty. 1. Úvod

Otázky pro rezidenty. 1. Úvod Otázky pro rezidenty Ráda bych se zeptala, zda mohu vaše odpovědi zaznamenávat na diktafon. Ujišťuji vás, že tento rozhovor je naprosto anonymní. Výsledky tohoto výzkumu nebudou využity pro jiné účely

Více

Strategický rozvojový dokument OBCE HLÁSNICE. na roky

Strategický rozvojový dokument OBCE HLÁSNICE. na roky Strategický rozvojový dokument OBCE HLÁSNICE na roky 2015-2025 1 Obsah: OBSAH.. 2 1. ÚVOD...3 2. STRUČNÝ POPIS OBCE...4 3. SWOT ANALÝZA OBCE HLÁSNICE...5 4. OBČANSKÁ VYBAVENOST A KVALITA ŽIVOTA 5 5. DOPRAVA

Více

Dotazník "Kvalita života v obci"

Dotazník Kvalita života v obci Dotazník "Kvalita života v obci" Vážení občané, obracíme se na Vás s žádostí o spolupráci při průzkumu, který probíhá ve všech obcích, které jsou členy Místní akční skupiny Rožnovsko. Jeho cílem je zjistit

Více

Základní charakteristika respondentů

Základní charakteristika respondentů ZÁKLADNÍ VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ V návaznosti na zpracování Integrované strategie území MAS Dolnobřežansko proběhlo v měsících únoru a březnu roku 2014 elektronické dotazníkové šetření mezi obyvateli

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PROJEKT REGENERACE SÍDLIŠTĚ POD LIPOU HOŘICE

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PROJEKT REGENERACE SÍDLIŠTĚ POD LIPOU HOŘICE VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PROJEKT REGENERACE SÍDLIŠTĚ POD LIPOU HOŘICE 1 Do projektu byly zapojeny obyvatele bytových domů z ulic: Hankovo náměstí Janderova Pod Lipou Přemyslova Purkyňova Riegrova Škroupova

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA VIMPERK PRŮZKUM NÁZORU OBČANŮ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA VIMPERK PRŮZKUM NÁZORU OBČANŮ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA VIMPERK PRŮZKUM NÁZORU OBČANŮ Zpracoval: Tychon, v.v.i. 1. máje 194, 385 01 Vimperk Vážení občané města Vimperk, dovolte abychom vás informovali o tom, že Rada města Vimperk

Více

Příloha č. 1 Programu rozvoje obce Růžová VÝSTUPY Z VEŘEJNÝCH PROJEDNÁVÁNÍ VČETNĚ VÝSTUPŮ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ

Příloha č. 1 Programu rozvoje obce Růžová VÝSTUPY Z VEŘEJNÝCH PROJEDNÁVÁNÍ VČETNĚ VÝSTUPŮ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Příloha č. 1 Programu rozvoje obce Růžová VÝSTUPY Z VEŘEJNÝCH PROJEDNÁVÁNÍ VČETNĚ VÝSTUPŮ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ 1 Veřejná projednávání Strategického plánu obce Růžová Výstupy: 1) První veřejné projednávání

Více

VÝSTUPY Z 1. KULATÉHO STOLU

VÝSTUPY Z 1. KULATÉHO STOLU VÝSTUPY Z 1. KULATÉHO STOLU MAS Podbrněnsko, o.s. 26.9.2013 Podmínky pro bydlení shrnutí (flipchart) - Možnost dotace na zavedení systému kontroly rychlosti s napojením na nejbližší městskou policii -

Více

Strategie rozvoje obce Žatčany

Strategie rozvoje obce Žatčany Vyhodnocení názorů obyvatel obce Strategie rozvoje obce Žatčany Ve dnech 1. 10. dubna 2011 proběhlo dotazníkové šetření názorů obyvatel na rozvoj obce. Výsledky šetření jsou důležitým podkladem pro formulaci

Více

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou PROBLÉMOVÉ OKRUHY STRATEGIE OBCE MILOTICE NAD BEČVOU Z výchozí SWOT analýzy a dotazníkového šetření se jeví účelně rozčlenit slabé stránky a problémy obce Milotice nad Bečvou do pěti problémových okruhů

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření sídliště Zahradní

Vyhodnocení dotazníkového šetření sídliště Zahradní 2015 Vyhodnocení dotazníkového šetření sídliště Zahradní Městský úřad Kyjov Odbor majetku Ing. Věra Pekárková Masarykovo nám. 30 697 01 Kyjov Sídliště Zahradní má rozlohu 17,5 ha, pozemky ploch veřejných

Více

[2006] STUDIE [ STANDARDY ŽIVOTA NA SÍDLIŠTI ] Sídliště Rybníky. Technické služby Vsetín, s.r.o.

[2006] STUDIE [ STANDARDY ŽIVOTA NA SÍDLIŠTI ] Sídliště Rybníky. Technické služby Vsetín, s.r.o. [2006] Technické služby Vsetín, sro STUDIE [ STANDARDY ŽIVOTA NA SÍDLIŠTI ] Sídliště Rybníky 2 / 9 [ Sídliště ] Studie zpracovaná Technickými službami Vsetín pod názvem Standardy života na sídlištích pro

Více

Analýza dotazníkového šetření Obec Tvarožná

Analýza dotazníkového šetření Obec Tvarožná A. Údaje o respondentech Analýza dotazníkového šetření Obec Tvarožná V dotazníkovém šetření Jak se žije v obci Tvarožná byli oslovení občané s trvalým pobytem v obci a starší 18 let tj. celkem 1 029 občanů.

Více

Dotazník obce Morašice

Dotazník obce Morašice Vážení spoluobčané, dovolujeme si Vás oslovit, jelikož připravujeme Strategický plán rozvoje obce Morašice pro nejbližší léta i dlouhodobějším horizont a Váš názor na stanovení hlavních směrů rozvoje je

Více

Opravdu jsou Černošice moderní, hezké a bezpečné město?? (Detaily města, 2. část, vyfoceno v září 2007) 30. ZÁŘÍ 2007

Opravdu jsou Černošice moderní, hezké a bezpečné město?? (Detaily města, 2. část, vyfoceno v září 2007) 30. ZÁŘÍ 2007 Místo: Vrážská, v zatáčkách Problém: Nebezpečné, nevzhledné, amatérské Řešení: Zajistit odstranění / jiné řešení Místo: Vrážská, v zatáčkách Problém: Nebezpečné, nevzhledné, amatérské Řešení: Zajistit

Více

Dotazníkového šetření se zúčastnilo celkem 125 občanů, z nichž bylo 65 žen a 60 mužů. Obě pohlaví jsou tedy v šetření zastoupena takřka rovnoměrně.

Dotazníkového šetření se zúčastnilo celkem 125 občanů, z nichž bylo 65 žen a 60 mužů. Obě pohlaví jsou tedy v šetření zastoupena takřka rovnoměrně. Dotazníkové šetření v obci Opatov probíhalo v průběhu měsíce května 2014 a bylo zaměřeno na všechny občany zde žijící. Cílem dotazníkového šetření bylo získat zpětnou vazbu od občanů obce v souvislosti

Více

Dotazník pro občany žijící na území MAS Holicko, o.p.s.

Dotazník pro občany žijící na území MAS Holicko, o.p.s. Dotazník pro občany žijící na území MAS Holicko, o.p.s. Rádi bychom Vás požádali o vyplnění tohoto dotazníku, který bude podkladem pro tvorbu Integrované strategie území MAS Holicko, o.p.s. pro nové dotační

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření v obci Vlčkovice

Vyhodnocení dotazníkového šetření v obci Vlčkovice Počet odevzdaných dotazníků Vyhodnocení dotazníkového šetření v obci Vlčkovice 15 méně než 5 let 5-9 let 10-19 let 0 a více let Celkem ANO/NE celkem 1.1. Jste spokojen(a) s dostupností informací o dění

Více

ZPRÁVA Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ REALIZOVANÉHO PRO ÚČELY ZPRACOVÁNÍ INTEGROVANÉ STRATEGIE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO

ZPRÁVA Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ REALIZOVANÉHO PRO ÚČELY ZPRACOVÁNÍ INTEGROVANÉ STRATEGIE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO ZPRÁVA Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ REALIZOVANÉHO PRO ÚČELY ZPRACOVÁNÍ INTEGROVANÉ STRATEGIE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO CÍLE DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ V návaznosti na zpracování Integrované strategie území MAS Dolnobřežansko

Více

Spokojenost s nabídkou služeb

Spokojenost s nabídkou služeb Výsledky dotazníkového šetření: Před tím, než si přečtete výsledky dotazníkového šetření, bych Vám chtěla velmi poděkovat za ochotu při vyplňování dotazníku a cenné nápady a připomínky. S pozdravem Jana

Více

Vzhled obcí a životní prostředí

Vzhled obcí a životní prostředí Vzhled obcí a životní prostředí 1) Jak se změnil vzhled Vaší obce nebo města od roku 1990? a) zlepšil b) zhoršil c) zůstal stejný jako dřív d) nedokážu posoudit 2) Co kazí vzhled Vaší obce? a) nepořádek

Více

Rozvojová strategie obce Písečná

Rozvojová strategie obce Písečná Rozvojová strategie obce Písečná VIZE Obec Písečná bude v roce 2020 kvalitním místem pro život občanů s pestrým kulturně-společenským děním, čistým životním prostředím a rozvinutou infrastrukturou. GLOBÁLNÍ

Více

VYHODNOCENÍ ANKETY SPOKOJENOSTI OBYVATEL SÍDLIŠTĚ PLEŠIVEC VE VYBRANÝCH OBLASTECH

VYHODNOCENÍ ANKETY SPOKOJENOSTI OBYVATEL SÍDLIŠTĚ PLEŠIVEC VE VYBRANÝCH OBLASTECH VYHODNOCENÍ ANKETY SPOKOJENOSTI OBYVATEL SÍDLIŠTĚ PLEŠIVEC VE VYBRANÝCH OBLASTECH 1. ÚVOD V průběhu měsíce ledna 1 byla v souvislosti se zpracovávanými projekty regenerace sídlišť Nádraží a Plešivec vhodných

Více

progres OBECNÍ ÚŘAD A SOKOLOVNA NOVÉ CENTRUM OBCE BŘEZOVÁ - OLEŠKO

progres OBECNÍ ÚŘAD A SOKOLOVNA NOVÉ CENTRUM OBCE BŘEZOVÁ - OLEŠKO OBECNÍ ÚŘAD A SOKOLOVNA NOVÉ CENTRUM 03 OBECNÍ ÚŘAD jednopodlažní objekt s bezbariérovým přístupem obsahující 2 kanceláře, zasedací místnost, archiv a zázemí OBČANSKÁ VYBAVENOST variabilní pronajimatelná

Více

Revitalizace ulice Šafránová a její napojení k parku Malinová Chrpová

Revitalizace ulice Šafránová a její napojení k parku Malinová Chrpová Pořadové číslo projektu: 6 Název projektu: Revitalizace ulice Šafránová a její napojení k parku Malinová Chrpová Popis projektu: Navrhovaná revitalizace zahrnuje vybudování bezpečného přechodu na křižovatce

Více

Program rozvoje města Rychnov u Jablonce nad Nisou. Setkání s občany

Program rozvoje města Rychnov u Jablonce nad Nisou. Setkání s občany Program rozvoje města Rychnov u Jablonce nad Nisou Setkání s občany 26. 10. Co nás čeká? Seznámení s procesem tvorby Programu rozvoje města Seznámení s obsahem Programu rozvoje města Prostor pro náměty

Více

Příloha PS2 Průzkum veřejnosti v oblasti dopravy a městské mobility ve městě Přerov

Příloha PS2 Průzkum veřejnosti v oblasti dopravy a městské mobility ve městě Přerov Příloha PS2 Průzkum veřejnosti v oblasti dopravy a městské mobility ve městě Přerov Projekt Zvýšení informovanosti o ekologicky šetrné dopravě a přípravě plánu mobility města Přerov včetně zapojení veřejnosti

Více

Průzkum spokojenosti občanů se životem v Kamenici nad Lipou

Průzkum spokojenosti občanů se životem v Kamenici nad Lipou Průzkum spokojenosti občanů se životem v Kamenici nad Lipou Informace o průzkumu Veřejná adresa výsledků: u neveřejného průzkumu neexistuje Počet responsí: 158 (max. 500 ) Typ: průzkum bez zveřejnění výsledků

Více

Strategický rozvojový dokument OBCE HLÁSNICE. na roky

Strategický rozvojový dokument OBCE HLÁSNICE. na roky Strategický rozvojový dokument OBCE HLÁSNICE na roky 2015-2025 1 Obsah: OBSAH.. 2 1. ÚVOD...3 2. STRUČNÝ POPIS OBCE...4 3. SWOT ANALÝZA OBCE HLÁSNICE...5 4. OBČANSKÁ VYBAVENOST A KVALITA ŽIVOTA 5 5. DOPRAVA

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

Dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR

Dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR Dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR Výzkum názorů obyvatel ve vybraných lokalitách Městské části Brno Bystrc na případnou výstavbu Polyfunkčního centra

Více