Vyhodnocení dotazníkového šetření

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyhodnocení dotazníkového šetření"

Transkript

1 Vyhodnocení dotazníkového šetření Ve druhé polovině května se v naší obci uskutečnilo dotazníkové šetření Možnosti rozvoje a kvalita života v obci Chýně (2012). Mezi obyvatele bylo distribuováno 1000 dotazníků v papírové podobě a zároveň bylo možné vyplnit dotazník na webových stránkách obce. Elektronickou formu použilo 69,7 % respondentů. Celkem bylo odevzdáno 228 dotazníků a návratnost činila 15,7 %. V následujícím souhrnném přehledu jsou interpretována hrubá data, tak jak vzešla přímo z dotazníkového šetření. Všechny odpovědi, které byly doplněny komentáři, mají zahrnutou část nekorigovaných komentářů, které jsou doslovně přepsány komentáře respondentů. Upraveny a vynechány byly pouze sprostá slova a nepublikovatelné výrazy. Většina odpovědí je zpracována v souhrnu všech odpovědí respondentů. U některých otázek je dopracováno i rozložení odpovědí podle uvedené lokalizace respondenta (např. při otázce 2) či podle věku (např. otázka č.8). Dané dopracování slouží k dokreslení celého obrazu při hodnocení dané otázky. Jako pozitivní lze hodnotit skutečnost, že 74 % respondentů uvedlo nějaký svůj komentář či upřesnění. Pokud zhodnotíme všechna data ze šetření, vyjdou jasně stanovené priority obyvatel Chýně. Dané výsledky se dají shrnout do následujících okruhů (seřazeno dle priorit): 1) Vzhled obce (revitalizace centra, úprava chodníků, parkování apod.) 2) Občanská vybavenost (prozatím jednoznačně rozšíření/modernizace mateřské školy, následována rozšířením/výstavbou základní školy) 3) Na stejné úrovni se pak pohybují rozšíření dopravní obslužnosti obce (jak množství spojů autobusů, tak zavedení dalších spojů, případně železnice), prostory pro venkovní sportovní vyžití či trávení volného času a občanská vybavenost v oblasti nakupování a rozšířené lékařské péče 4) Za pozitivní lze hodnotit výsledky v oblasti nakládání s odpady, kde souhrnně jsou vyhovující stávající zavedené systémy. Další postup práce s výsledky dotazníkového šetření je na společné práci zastupitelů. Všem, kteří se dotazníkového šetření zúčastnili, ještě jednou děkuji. 1

2 Obsah 1. Co z Vašeho pohledu nejvíce ovlivňuje kvalitu života v obci Chýně? Cítíte se v obci bezpečně? Hodnocení obce Co podle Vás nejvíce negativně ovlivňuje kvalitu životního prostředí v obci? Co by podle Vašeho názoru nemělo v Chýni za 10 let chybět? Byli byste ochotni se aktivně zapojit do práce pro rozvoj obce, kdyby Vás někdo požádal? Který z následujících problémů obce by se podle Vás měl řešit přednostně? Souhlasili byste, aby se daň z nemovitosti v obci na dobu určitou zvýšila a získané prostředky by se použily na spolufinancování nových investičních akcí v obci? Zajímají Vás informace z Obecního úřadu? Jakým způsobem získáváte informace z obecního úřadu? Považujete četnost spojů autobusové dopravy za dostatečné? Kterým skupinám osob by měla obec zajistit více péče než doposud? Které služby v obci postrádáte? Která z aktivit sociálních služeb Vám v obci chybí? Jak trávíte svůj volný čas? Je v obci dostatek příležitostí pro aktivní sportovní vyžití? Je v obci dostatek příležitostí pro kulturní vyžití? Jaká zařízení pro volný čas Vám v obci chybí? Máte zájem účastnit se volnočasových aktivit v Chýni? Jakých typů volnočasových aktivit byste se účastnil/a? Kterých kulturních akcí a aktivit by se mělo v obci konat více? Jak jste spokojeni s nakládáním s odpady v obci? Co byste změnili na současném systému svozu? Jak podle Vás funguje sběrné místo vedle hřbitova? Profil respondentů Závěrečné nekorigované komentáře

3 1. Co z Vašeho pohledu nejvíce ovlivňuje kvalitu života v obci Chýně? Maximálně bylo možné označit 4 odpovědi. S významným rozdílem obyvatele nejvíce ovlivňují možnosti dopravního spojení, hezké prostředí obce a bezpečnost v obci. O více než polovinu méně preferencí dostaly pak další možnosti odpovědí. 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% Nekorigované komentáře: Obec v těsné blízkosti Prahy; Jakž-takž rozumné podmínky bydlení; obec leží v těsném sousedství s Prahou; možnost volného pohybu psů - místo pro venčení; cena a dostupnost Prahy; nekvalitní komunikace a nepropojené lokality prostřednictvím chodníků, chybí cyklostezky; nahlížet na všechny občany stejně bez rozdílu jestli se jedná o \"starousedlíky\" či \"novousedlíky\"; možnost umístění potomků do školky a do devíti leté školy; Služby pro obyvatele - odvoz odpadů, úklid chodníků a silnic, služby na obecním úřadě; špatná kvality vody; relativně zdravé ovzduší; masopust, vánoční strom, koncerty atd.; bezprostřední blízkost Prahy 3

4 2. Cítíte se v obci bezpečně? Cítíte se v obci bezpečně? 39,47% 60,53% Ano Ne 70 a více let let let let Ano Ne % 20% 40% 60% 80% 100% Nekorigované komentáře: Dosti nebezpečné jsou chodníky - naprosto nedostačující i v nové části, hluboké nájezdy na chodnících, sloupy uprostřed, zkuste si to projet s kočárkem; málo přechodů pro pěší, alkohol a drogy u mladých; vykrádání nemovitostí; hlavně z bašty do obce a opačně; časté výpadky světel 4

5 70 a více let let let let Nedodržování rychlosti jízdy vozidel v obci Volně pobíhající psi Nebezpečí při přecházení silnic Podomní prodejci, dealeři, členové různých spolků Vandalismus v obci Častý výskyt problémových osob Nevhodné chování mladistvých Trestná činnost mladistvých (krádeže, drogy) Nedostatečná činnost policie Obavy o majetek 0% 100% Původní obec (stará zástavba) Kaliště Kamenice Háje Vyhlídka Nedostatečné pouliční osvětlení Nedodržování rychlosti jízdy vozidel v obci Volně pobíhající psi Nebezpečí při přecházení silnic Podomní prodejci, dealeři, členové různých spolků Vandalismus v obci Častý výskyt problémových osob Nevhodné chování mladistvých Trestná činnost mladistvých (krádeže, drogy) Nedostatečná činnost policie ostatní (pokud nelze přímo určit, zařadit) 0% 100% Obavy o majetek Nedostatečné pouliční osvětlení Jiné 5

6 3. Hodnocení obce Respondenti jednotlivé otázky hodnotili bodovací škálou stejnou jako ve škole známky 1 (nejlepší) až 5 (nejhorší). 25,23% 7,66% Fungování a komunikace obecního úřadu s občany 4,50% 25,23% 37,39% ,33% Nakládání s odpady, jejich recyklace a třídění 13,78% 22,67% 28,00% 30,22%

7 0,45% Celkový vzhled obce 13,45% 14,80% 29,60% 41,70% ,45% Bezpečnost v obci 9,55% 11,36% 28,64% 45,00% ,17% 7,62% Životní prostředí, množství a kvalita zeleně v obci 12,56% 34,98% 37,67%

8 Bezbariérovost obce 18,97% 10,34% 17,82% 29,31% 23,56% Dostupnost a kvalita zdravotní péče 10,36% 18,13% 20,73% 26,94% 23,83% ,33% Úroveň vzdělávání 19,62% 15,19% 31,65% 27,22%

9 4,04% Úroveň kulturního vyžití 21,08% 13,45% 29,15% 20,63% ,73% Úroveň sportovního vyžití 14,35% 24,22% 27,35% 18,83% ,52% 4,93% Mezilidské vztahy 8,07% 38,12% 34,53%

10 Spoje hromadné dopravy do Prahy a okolí 8,07% 12,56% 22,87% 34,08% 18,83% Pracovní příležitosti v obci a okolí 4,93% 20,63% 12,56% 9,87% 21,97% Příležitosti pro podnikání v obci 2,24% 9,87% 10,76% 17,49% 19,73%

11 Možnosti nakupování 5,38% 21,52% 23,77% 17,49% 29,15% Péče o seniory 2,69% 11,21% 9,87% 6,28% 13,90% Podpora zájmových organizací a 4,48% 3,14% spolků 11,66% 25,56% 16,14%

12 Kvalita vzdělávání v ZŠ 7,17% 8,07% 8,07% 11,66% 12,56% Kvalita vzdělávání v MŠ 4,93% 8,97% 6,73% 11,66% 18,83%

13 4. Co podle Vás nejvíce negativně ovlivňuje kvalitu životního prostředí v obci? U této otázky bylo možné zaškrtnout až 3 odpovědi. S mírnným odskokem byly nejčastěji negativně hodnoceny spalování domovního odpadu a nedostatečná údržba silnic a chodníků. 50,00% 45,00% 40,00% 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% Nekorigované komentáře: Skládka - u rybníka Bašta za závorou směrem k žel.podjezdu Chybějící obecní policie Skládka - lesík u zastávky Na Vyhlídce nedostatečná péče o nezastavěné pozemky - množení plevele odpadky podél silnic do Rudné a Uhonic odpad na komunikacích na Chrášťany, Úhonice, Rudnou špatné chodníky, neexistující vhodný prostor pro setkávání a pořádání akcí, urbanisticky zcela nepovedená nová část obce kontejnery na tříděný odpad jsou pouze na sklo a papír, na plasty se poněkud zapomíná. S ohledem na standart jiných obcí to je dost zarážející 13

14 Proč nebyla obcí nikdy iniciována žaloba na starostu Fingrhuta za zneužití pravomoci veřejného činitele? Ať už kvůli pozemkům Oxesu, tak především kvůli škodám jeho územního plánu na obec? To vývoj ovlivnilo nejvíce ze všeho!! Stále hodně neudržovaných pozemků, nezájem o nápravu ze strany obce v některých bočních ulicích, např. Lomená, chybí asfaltový povrch nedostatečná údržba silnic a chodníků - v zimě! Dopravní vytíženost v obci je příšerná, provoz horší než na magistrále... Bezohlední řidiči na Hlavní ulici... neudržování zatravněných prázdných pozemků skládka -chýně- chrášťany, chýně- rudná špatná kvalita vody hlavně ok trans skládka - za rybníkem bašta směr "kanál" pod tratí praha-rudná skládka za přejezdem na úhonice, ve strouhách v okolí obce např. nevyasfaltovaná část v hájenké ulici 14

15 5. Co by podle Vašeho názoru nemělo v Chýni za 10 let chybět? U této otázky byla možnost zaškrtnout libovolný počet preference. 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% Nekorigované komentáře: pořádné chodníky dostupnější možnost dopravy do Prahy parkoviště, MŠ a ZŠ s dostatečnou kapacitou, snížení drobné kriminality, zlepšení komunikace OÚ,... pediatr, 9letá ZŠ a pořádná školka KVALITA VODY!!! Rozšíření veřejné dopravy, zrušení zákazů stání a více důvěřovat v inteligenci občanů, jak zaparkovat, aby ostatní vozy bezpečně projely. nova škola Lepsi dopravni obslužnost obchvat obce Za deset let by tu snad mělo být vše co píšete, nebo ne? vlaková zastávka více auto busových spojů a zastávka vlaku základní škola (devítiletá), mateřská škola (větší), pošta kvalitní pitná voda vlaková zastávka bankomat, noční spoj pískoviště prodej zemědělců/pěstitelů ze dvora 15

16 Kvalitní komunikace a propojená síť kvalitních chodníků kvalitní voda a služby s ní spojené Kvalitní pitná voda Pošta odesilací. Je super, že je tady alespoň tato, paní Jančová je super i kolegyně, nikdy nebyl jediný problém... větší školka, větší škola lepší doprava na metro, farmářský trh nebo trhy místních větší kapacita MŠ kvalitní veřejná doprava do nových lokalit, častější spoje o víkendech hlavně ZŠ pošta lepší MHD sál, tělocvična, mš, zš funkční údržba komunikací a dostavba chodníků ZŠ do 9. třídy fungující MŠ a ZŠ 16

17 6. Byli byste ochotni se aktivně zapojit do práce pro rozvoj obce, kdyby Vás někdo požádal? 14,04% Ano, jsem ochoten (ochotna) 48,25% 27,19% Ano, již se na rozvoji obce aktivně podílím 10,53% Ne, nemohu z časových důvodů nebo nejsem ochoten (ochotna) 17

18 7. Který z následujících problémů obce by se podle Vás měl řešit přednostně? U této otázky bylo možné zaškrtnout maximálně dvě odpovědi. S výrazným odstupem jsou preferencemi centrum obce chodníky a modernizace a rekonstrukce stávající mateřské školy. 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% Konkretizace bodu jiné z písemného vyjádření Základní škola 15,79% 28,07% Komunikace/chod níky/veřejná zeleň Pražská voda 24,56% 12,28% 19,30% Dopravní obslužnost, železnice Ostatní 18

19 Nekorigované komentáře (souhrn nejdůležitějších polí je uveden v grafu výše konkretizace): Vybudování nové ZŠ vyasfaltování cest ve staré zástavbě chýně, jelikož prašnost je šílená udržování polních cest - alespoň sekání trávy přívod vody, kvalita vody přívod vody z Prahy urychlená výstavba 9leté ZŠ dostupnost železniční os. Dopravy Výstavba základní školy!!! Kvalita vody, rozšíření MŠ, modernizace nic neřeší. více autobus.spojů do Prahy Obecní policie černé skládky Dopravní spojení MHD Dopravni obslužnost základní škola 1-5.třída, a 2. stupeň ZŠ kvalita vody škola developerská výstavba v obci a okolí doprava výstavba školy až do 9.ročníku základní škola propojení obcí (Rudná, Hostivice, Břve, atd.) stezkami pro pěší kvalitní pitná voda veřejná doprava nejen chodníky, ale celkový vzhled centra obce, bez příšerné haly v vedle hospody, bez rozpadajících se domů hyzdících centrum obce ovzduší - (zima) Dostavba ZŠ nebo vybudování nové ZŠ Pitná voda 9 letá základní škola zařídil bych aby se \"chodníky\" v ulici Hájecká opravily tak, aby odpovídaly svými parametry skutečným chodníkům, (zejména jejeich sklon směrem do silnice a jejich šířka) nebo je navrhuji zrušit a rozšířit o jejich šířku silnici Rozšířený kapacity MŠ a ZŠ asfaltový povrch postranních ulic dopraní obslužnost parkovací místa pro návštěvy v lokalitě Kamenice, Háje a okolí Konečně udělat slibovanou cyklostezku, která se má napojit na tu kladenskou-unhošťskoupřílepskou, tam již je, ale tady po 7 letech slibování pořád nic. Propojení horní a dolní Višňovky nám chybí...pískoviště pro děti. Výstavba sportovního zázemí pro děti i dospělé, hřiště ZŠ 19

20 Doprava Nová škola 1. i 2. Stupeň doprava o nedělích a víkend Autobusová zastávka kaliště Otázka chodníků, stále se nic neděje. Stejně tak situace MŠ. přívo nové vody škola!!! možnosti nakupování, finanční služby Větší začlenění části na vyhlídce k obci - zastávka i bus 347 výstavba nové ZŠ oprava i vedlejších silnic oprava i vedlejších silnic zastřešení zastávek veřejné osvětlení tělocvična dopravní situace v zimě kapacita ZŠ Nejen centra, stav chodníků je katastrofický a ohrožující bezpečí občanů centrální veřejná zeleň HLAVNĚ ŠKOLA 20

21 8. Souhlasili byste, aby se daň z nemovitosti v obci na dobu určitou zvýšila a získané prostředky by se použily na spolufinancování nových investičních akcí v obci? 3,07% 16,23% Ano 28,51% Ano, ale záleželo by na výši daně a době Ne 52,19% Bez odpovědi 100% 80% Ano 60% 40% Ano, ale záleželo by na výši daně a době Ne 20% Bez odpovědi 0% let let let let 70 a více let 21

22 Nekorigované komentáře: Docasne ani stale zvyseni dani nevyresi problemy, ktere pusobi soucasne vedeni obce svou nekompetentnosti!! Ale pod podmínkou, že vybrané finanční prostředky budou použity na majetek obce a né soukromých osob. cca 4x Jedině za podmínky, že hospodaření s takto získanými financemi by bylo volně přístupné k nahlédnutí a velmi přísně kontrolovatelné taktez zalezi na co by obec prostredky ze zvyseni dani pouzila. Myslím si, že sportoviště a revitalizace (i když je to široký pojem), není zas až tak důležité, souhlasila bych v případě rozumnějších investic. transparentní/ne politické/investování. osobní příspěvky na danou věc. Jednoznačně. vzhledem k tomu, že nemám časový prostor k tomu, aktivně se podílet na rozvoji obce, byla bych ochotna přispívat finančně a to nejen prostřednictvím daně. Ne - jsou jiné příležitosti, které přinesou více, např. developeři a EU V žádném případě nezvyšovat. 2-3násobek současné na dobu max 10 let Neznam princip financovani takove cinnosti, takze tezko mohu komentovat. Spis bych to nechal rozhodnout nekoho, kdo tomu rozumi - zda to bude mit smysl nebo ne dovedu si představit použití koeficientu 4 na omezenou dobu např. 5 let s jasně identifikovaným použitím získaných prostředků Ano, ale chtěla bych vědět, kam přesně peníze půjdou a pak i na době zvýšení. pro získání financí pro obec, bych místo zvyšování daně z nemovitosti, více dbal na hlášení trvalého bydliště všemi obyvateli..zavedl bych např podpůrný prgogram (administrativní podporu při přehlašování) Nepovažuji za prioritu centrum obce ani sportoviště. Místo toho si zaslouží pozornost škola a školka. Zde bych s takovým řešením souhlasil. A) Mám pochybnosti, že by nezůstalo jen u doby určité. B) Jako občan střední či spíše nižší třídy jsem neustále odrbáván erárem, tak se nemíním nechat sedřít z kůže ještě pro tuhle hnusnou díru. Max koeficient 2 22

23 9. Zajímají Vás informace z Obecního úřadu? 0,44% 0,88% 0,88% 22,37% Ano Spíše ano Spíše ne 75,44% Ne Bez odpovědi 23

24 10. Jakým způsobem získáváte informace z obecního úřadu? U této otázky bylo do poznámky uvedeno u 23% respondentů jako komentář, že informace získávají em z OÚ. 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% 24

25 11. Považujete četnost spojů autobusové dopravy za dostatečné? 2,63% 5,70% Ano 11,84% Spíše ano 20,18% Spíše ne 33,33% 26,32% Ne Autobusovou dopravu v obci nevyužívám Bez odpovědi 25

26 12. Kterým skupinám osob by měla obec zajistit více péče než doposud? 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% Rodiny s dětmi Mládež Senioři Osoby zdravotně postižené Jiné Nekorigované komentáře: těžko hodnotit, nevím, co se zde dělá pro seniory a postižené nedokážu posoudit pejskařům jakou péči myslíte? Obec pro někoho něco dělá? 26

27 13. Které služby v obci postrádáte? 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% Nekorigované komentáře: Bankomat služby Policie ČR Obecní policie KABELOVKA A KVALITNÍ INTERNET obecní policie MŠ a ZŠ s odpovídající kapacitou podání pošty plavecký bazén Restauraci, která by byla s cenou a kvalitou mezi mizernou hospodou U veselého kuchaře a předraženou restaurací v pivovaru obecní policajt Bankomat a neustále slibovanou zastávku vlaku... bankomat, lékárna MŠ Lékárna Bankomat Nic Bankomat kabelová tv tělocvična, čistý rybník na plavání bankomat 27

28 bankomat ZÁKLADNÍ 9. LETÁ ŠKOLA hlavně dětský lékař bankomat 28

29 14. Která z aktivit sociálních služeb Vám v obci chybí? 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Stacionář Dům pro Placená služba seniory s sociální pomoci následnou péčí (odvoz k lékaři, pomoc v domácnosti, nákupy apod.) Žádné Bez odpovědi 29

30 15. Jak trávíte svůj volný čas? 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% Nekorigované komentáře: V přírodě venku se psem internet Nemám volný čas, pokud mám, tak sportem nebo kulturou. Praha však dostatečně uspokojí. Krom toho, jsem solitér, ke sportu nepotřebuji sportovní centra V Praze sportem Sport práce na zahradě zahrádka rekonstrukce domu a zahrady vycházky se psem se sousedy prací na svém či za mrzký peníz na cizím sport střídám to procházky 30

31 16. Je v obci dostatek příležitostí pro aktivní sportovní vyžití? 3,95% 7,02% 19,30% Ano 26,32% Spíše ano Spíše ne Ne 43,42% Bez odpovědi Nekorigované komentáře: Uvítala bych vybudování cvičících strojů pro dospělé, ať ve Višňovce nebo v jiné lokalitě. Skvělé by bylo basketbalové hřiště. nedostatek příležitostí pro venkovní sporty (víceúčelové hřiště na basket, volejbal, futsal) Fotbalove hriste, draha (stezka) na inline brusleni uvítali bychom dráhu na inline brusle Chybí jen možnost letního koupání a relaxace u vody. Vím, že se rybník částečně čistil a navezl se písek (tam ale lidé venčí a koupou psi a koně) a vzniklá pláž je malá. chybi napr. tenisove kurty, volejbalove hriste, uvitali bychom i moznost brusleni Chybí např. kvalitní hřiště Bowling v zakouřené restauraci nelze považovat za dostatečnou příležitost ke sportovnímu vyžití. Chybí cyklostezky napojené na sousední obce, dráha pro in-line brusle, kvalitní fotbalové hřiště, případně kluziště či venkovní minigolf. Po otevření CS-Studia se situace zlepšila. Nadále mi zde nejvíce chybí fotbalové hřistě a fotbalový tým reprezentující obec. Rád bych ve fotbalovém týmu hrál. Chýně je snad jediná obec v ČR bez fotbalového hřiště. Na kole lze do okolí (okolní obce a lesy) vyrazit jen s podstoupením rizika smetení kamionem OK Transu apod. Na tuhle ubohou díru je na první pohled Fit stusio, bowling a CS studio ažaž. Bohužel spektrum jejich nabídky je poměrně úzké. Chybí nám zde již dříve zmiňovaná slibovaná cyklostezka... chybí inline brusle,hřiště, tenis 31

32 17. Je v obci dostatek příležitostí pro kulturní vyžití? 1,75% 5,70% Je v obci dostatek příležitostí pro kulturní vyžití? 25,44% 24,12% Ano Spíše ano Spíše ne Ne 42,98% Bez odpovědi 32

33 18. Jaká zařízení pro volný čas Vám v obci chybí? Nic mi nechybí, současný stav je dostačující Informační centrum Infocentrum a veřejný přístup k internetu Herní centrum Jiné Veřejná vnitřní prostranství pro setkávání lidí Veřejná venkovní prostranství pro setkávání lidí Tenisové kurty Fotbalové hřiště Vyhrazená místa pro venčení psů Více laviček a míst pro odpočinek Denní cukrárna, kavárna Dráhy pro in-line brusle, skateboard Klubovna - pro zájmové kroužky Turistické trasy a naučné stezky v okolí obce Cyklostezky a jejich propojení Volně přístupná víceúčelová hřiště pro různé sporty 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% Nekorigované komentáře: Telocvična pro veřejnost Posilovna sauna, koupaliště volejbal, beach volejbal bazén ideálně schůdné i s kočárkem stín plavecký bazén pískoviště Sauna společenský sál koupaliště, tělocvična, taneční sál pořádný, dřív tu býval - s okny i podiem další možnost nákupu - večerka a rychlé občerstvení 33

34 19. Máte zájem účastnit se volnočasových aktivit v Chýni? 1,32% 24,12% Ano Ne 74,56% Bez odpovědi 20. Jakých typů volnočasových aktivit byste se účastnil/a? 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% Sport Zájmová činnost (výtvarné kroužky kreativní činnost) Klubová činnost (setkávání matek na MD/RD, dětská herna ) Možnosti dalšího vzdělávání Jiné 34

35 Nekorigované komentáře: kulturní pořady Skauting ozelenění obce a okolí úprava zeleně kultura 35

36 21. Kterých kulturních akcí a aktivit by se mělo v obci konat více? U této otázky je největší preference kladena na akce pro děti a mládež. 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% 36

37 22. Jak jste spokojeni s nakládáním s odpady v obci? Hodnocené této otázky bylo stejné jako ve škole 1 nejlepší, 5 nejhorší. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% % 37

38 23. Co byste změnili na současném systému svozu? A) Papíru 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% Častější vyvážení kontejnerů Vyšší hustota kontejnerů Nic bych neměnil(a) Systém bych zcela změnil(a) - Jak? Nekorigované komentáře: často jsou obstavené krabicemi zejména po Vánocích kontejnery jsou často přeplněné svoz 1x tydne alespoň 2x týdně více kontejnerů je jich málo jeden kontajner pro 6 domů je opravdu málo kontejnerů na papír zlepšit umístění - stavět na zastávce MHD s autem při vyhazování papíru a skla se mi zdá být trochu nešťastné zavedl bych sběr papíru v ZŠ a MŠ Kontejnery na trideni odpad by meli byt k dispozici vsem a zadarmo optimalizace, nové výběrové řízení, možná jiná firma... 38

39 B) Plastů 40,00% 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% Častější vyvážení pytlů Zavedení kontejnerů Nic bych neměnil(a) Systém bych zcela změnil(a) - Jak? Nekorigované komentáře: Už to má kdejaká víska na stejných místech jako kontejnery na papír kdyby byl odvoz jednou týdně, bylo by to příjemné, ale není to nutné jen přidat kontejnery na plasty 1xza 14 dní je nejasný systém, pytle se válí po ulicích i týden, když se někdo splete jiná firma pro svoz pl.odpadu a celkové odfinancováni jako v jiných obcích a městech.současný stav není motivující pro třídění bohužel někteří sousedé nejsou schopni si zapamatovat termín odvozu plastů a na některých místech se často povalují pytle s odpadem i týden před odvozem, proto bych byla pro možnost svozu jen za využití kontejnerů, jako je tomu u papíru Proč máme platit za třídění platů??? Tato služba by měla být zdarma. Volně přístupné kontejnery na plast, obdobně, jako jsou nyní na papír optimalizace, nové výběrové řízení, možná jiná firma... kontejnery na plast zdarma Zavedení kontejnerů všude jsou kontejnery na plast zdarma! Zavedení kontejnerů - současný systém nám nevyhovuje kontejnery na plast 39

40 C) Skla 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% Častější vyvážení kontejnerů Vyšší hustota kontejnerů Nic bych neměnil(a) Systém bych zcela změnil(a) - Jak? Nekorigované komentáře: nové výběrové řízení... optimalizace, nové výběrové řízení, možná jiná firma... Zcela chybí kontejnery na plast, kontejnery na sklo barevné a bílé, tetrapack 40

41 24. Jak podle Vás funguje sběrné místo vedle hřbitova? 7,02% 8,77% 23,25% Funguje dostatečně 21,49% Mělo by být otevřeno častěji Vůbec nevyužívám 39,47% Nevím o něm Bez odpovědi 41

42 Profil respondentů Pohlaví 38,6% Muž 57,5% Žena Jaký je Váš věk? 44,7% 1,8% 0,4% 4,4% 38,6% 10,1% Bez odpovědi 70 a více let let let let 42

43 Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 44,3% 1,3% 2,2% 7,9% 9,2% Základní Bez odpovědi Vyšší odborné 35,1% Střední Střední s maturitou Vysokoškolské Čím jste v současné době? Student Jiné 35,1% 0,9% 3,9% 0,9% 11,4% Bez odpovědi Důchodce (důchodkyně) 13,2% Podnikatel 20,6% 14,0% Zaměstnanec ve státním sektoru V domácnosti nebo na mateřské/rodičovské dovolené Zaměstnanec v soukromém sektoru 43

44 Ve které části obce v Chýni bydlíte? Jiné 30,3% 3,1% 3,5% 4,4% 4,8% ostatní (pokud nelze přímo určit, zařadit) Bez odpovědi 13,6% Vyhlídka 25,4% 14,9% Kaliště Kamenice Původní obec (stará zástavba) Háje 44

45 25. Závěrečné nekorigované komentáře zásadně nesouhlasím s finanční politikou \"odpadů\". v současnosti, pokud potřebuje domácnost každý týden vyvézt popelnici-a to normálně fungující domácnost potřebuje-stojí ročně odpady minimálně 2080,00Kč a to mi připadá jako nehoráznost. i v Praze, která je tradičně \"nejdražším\" místem pro život, jsou náklady na odpady čtvrtinové!!!! Obecní úřad je super, funguje, příjemní lidé, ale obešelby se bez starosty, ten jim to svých chováním značně kazí. zlepšit úroveň školního zařízení, práce zastupitelstva, vedení obce velmi si cením ů zasílaných z OÚ! Stále slýcháme kritiku na pejskaře a jejich psy, ale co dělá obec pro to, aby se situace zlepšila? Pejskaři nemají téměř kam chodit, polní cesty jsou neudržované a v letě se jimy nedá ani projít a na jiných místech psi nejsou na volno vítání a ani není možnost vyhodit do odpadkového koše pytlík se sebraným výkalem (když už si člověk vezme svůj pytlík, ptž.ani to obec neposkytuje). Když by bylo vybudováno místo, kde by psi mohli volně běhat a nikomu by tam nevadili, myslím, že by obec potěšila jak pejskaře, tak i ostatní spoluobčany. Bylo by konečně vhodné dokončit komunikaci v Hájecké ulici v délce cca 50m před domem č. 141 pana Kopeckého a osadit značkou omezující rychlost na 30km. Zaměřit se na vyřešení otázky nedostatečnosti MŠ a ZŠ, postavit řádnou krytou zastávku autobusů na Hájích a Kamenici, zasazovat o výstavbu zastávky ČD. POstavit pořádný chodník mezi centrem obce a hřbitovem. Centrální část obce upravit tak, aby byla trochu reprezentativní. Rozhodně by se obec měla zaměřit vždy na jednu oblast a důkladně ji dotáhnout. Nyní to zatím vypadá, jak když vaří pejsek s kočičkou - záměr dobrý, ale výsledek je paskvil. Z mého pohledu je nyní prioritou školství - kapacita MŠ a následně existence ZŠ - současný stav obého je tristní. Jinak velmi děkuji, že poprvé se mě někdo ptá, jak to vidím. Je to milé. absolutně je třeba zpomalit provoz v obci!! chybí zpomalovací prahy a přechody samotné!!! Začít by se mělo jednoduchou věcí a to všude kde to lze stanovit \"přednost zprava\" Samozřejmě je to o samotných lidech, kteří v obci žijí a stejně jezdí nepřiměřeně rychle a agresivně, ale je to nesmírně důležité téma - dále kvalita a dostupnost chodníků v obci = bíída! projít lokalitou jinak než po silnici téměř nemožné!!! Děkuji za vaši proaktivitu. Přeji hodně zdaru při výběhu projektů. Vítám zájem o zjištění názorů občanů. Doufám, že se vedení obce bude i nadále snažit komunikaci s občany zlepšovat. Celkové řešení odpadového hospodářství je nedostatečné.současné problémy na některých komunikacích v obci je zaviněn linkavostí obce v řešení reklamací,nedostečná kontrola a ukládání pokut stavebníků ničící infrastrukturu! jsem ráda,že jsem se stala občanem Chýně. Vcelku jde o hezkou obec,proto jsem se také rozhodla zde žít. Bezpečnost v obci, bojíme se o majetek, každý měsíc je některý ze sousedů okraden, zejména v noci mezi 2-5 hodinou ranní nespíme a chodíme kontrolovat zahradu a okolní zaparkovaná auta ze svých oken CENÍME SI TOHOTO DOTAZNÍKU OBDIVUJEME VSTŘÍCNÉ A MILÉ JEDNÁNÍ NA OBECNÍM ÚŘADU Uvítal bych aktivnější působení městské policie a to zejména při řešení parkování na zákazech stání. 45

46 Zaveďte v obci kontajnery na plasty - současné pytle za větru vítr odnese a je pak nepořádek po celé ulici. Stejně tak kdyby bylo více kontajnerů na papír, neválely by se kartony kolem kontajnerů - při nepříznivém počasí se opět znečištuje celá obec Bylo by potřeba, aby obec zajistila s majitelem nezastavěných pozemků Na Kališti, jejich posekání alespoň 1x ročně. Pozemky jsou zaplevelené (často až 1,5m ) což je nejen nevzhledné, ale také zdrojem alergenů. Když už se provádí obsekání pruhu kolem silnic (jako asi před týdnem), proč není možné posekat celou plochu!! Odložení velkoobjemového odpadu by nemělo být vázáno na naplnění kontejneru, ale pouze na provozní dobu sběrného místa - měl by být vždy připraven kontejner rezervní. Obecní bioodpad (listí, tráva, větve) by měl být likvidován v místě vzniku - obecní kompost a mulč pro obecní zeleň. Zastupitelstvo by mělo být vzhledem k počtu obyvatel 15ti členné, aby musela být rada a starosta si nerozhodoval sám. Nejvíce mi v obci chybí sportovní vyžití, jako na příklad stezky pro pěší, brusle a kolo. Víceúčelové hřiště a vůbec možnosti sportování. Největší problémy nám působí nedostatečná autobusová doprava - hlavně dětem, které chodí do školy v Praze, to neumožňuje normálně fungovat, tzn. dostat se ze školy domů a mít možnost se vrátit zpět například na kroužek, který začíná až odpoledne. O tom, že o víkendu se do a z Chýně nedá skoro dostat, ani nemluvě. V obci jsme velice spokojena. K dokonalosti chybí jen oprava chodníků, možnost letního koupání (když už tu ty rybníky jsou) a vyřešení nedostatku parkování v Hájích. Bezpečnost v obci je žalostná. Časté krádeže všeho druhu. Rychle jedoucí auta (vyřeší retardéry). Časté nehody na křižovatce za Baštou - bylo by dobré místo značky dej přednost nechat nainstalovat značky STOP! Nove vybudovana Visnovka je sice hezke misto a ziskalo oceneni, ale co se tyce praktickeho vyuziti hernich prvku - je to tragedie. Polozil si nekdo otazku,jaka vekova skupina bude toto misto navstevovat nejcasteji??? Odpovim - maminky s detmi 0-3 (5) let. Znacne mnozstvi hernich prvku je urceno spise vekove kategorii od 8-10 let. Tato vekova kategorie je vetsinu casu ve skole a popravde jsem ani zadne deti tyto prvky nevidela vyuzivat. Uprimne mi spousta z nich prijde i nebezpecna. A o mustku ani nemluvim. Pustit dite z mustku, aby nabralo rychlost a vlitlo mezi ostatni deti - to byl fakt napad... Zaverem, navrhuji doplneni vice hernich prvku pro deti 1-5 let, mozna piskoviste, drevene bludiste, hrad a pod. (hezke a jednoduche prvky jsou napriklad v prazske ZOO, kde by se dalo inspirovat). Dekuji. prioritní - chodníky!!! Dobrý den, nejvíce bychom ocenili vyřešení situace v centru obce - chodníky jsou po provedené opravě elektrorozvodů v hrozném stavu. Také nás trápí vysoká prašnost, která je způsobena vysokým počtem vozidel, které obcí projíždějí (hlavně nákladních). Především nákladní auta a TIR projíždějí obcí ve velkém počtu a mnohdy nedodržují povolenou rychlost. Jinak oceňujeme akce obce (např. masopust, vánoční setkání, atp.) těch by mělo být více. Kdyby se vyřešila situace se těmi náklaďáky a chodníky, tak bychom byli moc spokojení. Obec nijak nijak nemotivuje rodiny s dětmi k přihlášení k trvalému pobytu možností umístění dětí do MŠ a ZŠ V obci je málo stínu, pro maminky s kočárky je to šílené, to se ale asi už nevyřeší, ocenila bych více laviček. Zákaz pohybu psů na Višňovce a trestání majitelů za to, že pes nemá náhubek, volně se pohybuje tam, kde jsou děti a hlavně to, že majitelé po svém mazlíčkovi neuklízí a \"hovna\" 46

Dotazník pro občany obce Kosořice

Dotazník pro občany obce Kosořice Dotazník pro občany obce Kosořice Vážení občané, v současné době probíhají práce na zpracování dokumentu Strategický plán obce Kosořice pro období 2007 2013 (dále jen Strategie ). Zpracování Strategie

Více

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince Dotazníkové šetření občané městyse Jince Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince Vážení občané, dovolujeme si vás oslovit a požádat o vyplnění dotazníku, který hodnotí názor

Více

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 1. Název obce Vašeho bydliště: Velké Karlovice 65 15% Karolinka

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU K DALŠÍMU ROZVOJI OBCE. Sklené nad Oslavou

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU K DALŠÍMU ROZVOJI OBCE. Sklené nad Oslavou VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU K DALŠÍMU ROZVOJI OBCE Sklené nad Oslavou Vážení spoluobčané, zhruba před měsícem jste obdrželi do vašich schránek dotazník, ve kterém jste se mohli vyjádřit, jak jste spokojeni s

Více

Výsledky ankety pro obyvatele Železnorudska

Výsledky ankety pro obyvatele Železnorudska Výsledky ankety pro obyvatele Železnorudska Projekt: Rozvoj udržitelného strategického plánování a procesního řízení v Železné Rudě Reg. číslo: CZ.1.04/4.1.01/89.00104 Únor 2014 Anketa pro obyvatele otázky

Více

Předem Vám děkujeme za spolupráci a ochotu podílet se na rozvoji našeho městyse.

Předem Vám děkujeme za spolupráci a ochotu podílet se na rozvoji našeho městyse. Dotazník pro obyvatele městyse Nový Hrádek Vážení občané Nového Hrádku, dovolujeme si Vás tímto požádat o vyplnění dotazníku, který slouží pro zjištění Vašich názorů a potřeb. V dotazníku najdete otázky

Více

5. Jaké aktivity nebo služby a pro koho by se měly v obci nově zavést (prosím doplňte ve tvaru "pro koho - druh aktivity, služby")?

5. Jaké aktivity nebo služby a pro koho by se měly v obci nově zavést (prosím doplňte ve tvaru pro koho - druh aktivity, služby)? Dotazník pro občany obce Životice u Nového Jičína Vážení spoluobčané, předkládáme Vám tento anonymní dotazník, neboť stojíme o to zjistit, jaký máte názor na budoucí rozvoj a směřování naší obce. Jeho

Více

Dotazníkového šetření se zúčastnilo celkem 125 občanů, z nichž bylo 65 žen a 60 mužů. Obě pohlaví jsou tedy v šetření zastoupena takřka rovnoměrně.

Dotazníkového šetření se zúčastnilo celkem 125 občanů, z nichž bylo 65 žen a 60 mužů. Obě pohlaví jsou tedy v šetření zastoupena takřka rovnoměrně. Dotazníkové šetření v obci Opatov probíhalo v průběhu měsíce května 2014 a bylo zaměřeno na všechny občany zde žijící. Cílem dotazníkového šetření bylo získat zpětnou vazbu od občanů obce v souvislosti

Více

Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 )

Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) Stránka 1 z 6 Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) A. VEŘEJNÁ SPRÁVA, INFORMOVANOST, STRATEGICKÝ ROZVOJ B. ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SOCIÁLNÍ

Více

dotazník č. délka života v obci

dotazník č. délka života v obci 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 muž žena dotazník č. délka života v obci ost s bydlením a kvalitou života v obci obyvatel obce ost s neost s ano ne věk vzdělání společné akce s dětmi práce zastupitelstva investiční

Více

Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko

Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko 1. Cílem dotazníkového šetření Dotazníkové šetření je jedním ze způsobů, jak lze zjistit názory, přání a potřeby obyvatel. Cílem šetření,

Více

Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj

Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj Vyhodnocení dotazníkového šetření, které proběhlo na území MAS Havlíčkův kraj Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj Místní akční skupina Havlíčkův kraj, o. p. s. Zpracovala: Hana

Více

DOTAZNÍK. Tento dotazník je zcela anonymní a bude sloužit pouze jako podkladový materiál ke studiu.

DOTAZNÍK. Tento dotazník je zcela anonymní a bude sloužit pouze jako podkladový materiál ke studiu. DOTAZNÍK Vážení občané města Lanškroun, chtěla bych Vás požádat o vyplnění dotazníku, který slouží jako podklad pro zpracování mé diplomové práce na téma Strategie rozvoje města Lanškroun. Cílem diplomové

Více

Analýza dotazníkového šetření Obec Vážany nad Litavou

Analýza dotazníkového šetření Obec Vážany nad Litavou Analýza dotazníkového šetření Obec Vážany nad Litavou A. Údaje o respondentech V dotazníkovém šetření Jak se žije v obci Vážany nad Litavou byli oslovení občané s trvalým pobytem v obci a starší 15 let

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

[2006] STUDIE [ STANDARDY ŽIVOTA NA SÍDLIŠTI ] Sídliště Rybníky. Technické služby Vsetín, s.r.o.

[2006] STUDIE [ STANDARDY ŽIVOTA NA SÍDLIŠTI ] Sídliště Rybníky. Technické služby Vsetín, s.r.o. [2006] Technické služby Vsetín, sro STUDIE [ STANDARDY ŽIVOTA NA SÍDLIŠTI ] Sídliště Rybníky 2 / 9 [ Sídliště ] Studie zpracovaná Technickými službami Vsetín pod názvem Standardy života na sídlištích pro

Více

Vážená paní, vážený pane,

Vážená paní, vážený pane, Vážená paní, vážený pane, Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích zpracovává projekt Chráněná území jako společenská dohoda o ochraně přírody, který je finančně podporován Grantovou

Více

DEN ZEMĚ 23. dubna 2010

DEN ZEMĚ 23. dubna 2010 DEN ZEMĚ 23. dubna 2010 ANKETA Třídění odpadů v našem městě Bystřice n. P. Rok: 2009/2010 ANKETA Třídění odpadů v našem městě Bystřice n. P. Věk: Pohlaví: žena muž Pohlaví průměrný věk 46 let 85 mužů 174

Více

Názory občanů sídla DOBŘEJICE

Názory občanů sídla DOBŘEJICE Názory občanů sídla DOBŘEJICE II. díi Zpracovali : Spojené ateliéry KA, M. A. A. T. Odborný garant: Ing. arch. Jirovský Martin, Ph. D. Počet dotazovaných osob pro sídlo Dobřejice: osob z celkového počtu

Více

sc3 Hledáme pro výzkum obyvatele sídliště Dědina a jejího okolí. Kde přesně bydlíte?

sc3 Hledáme pro výzkum obyvatele sídliště Dědina a jejího okolí. Kde přesně bydlíte? sc1 Bydlíte na území MČ Praha 6? 82 sc1 Bydlíte na území MČ Praha 6? Ano Frequency Cumulative 82 1, 1, 1, sc2 Jakým způsobem bydlíte? 82 sc2 Jakým způsobem bydlíte? Ve vlastním domě či v domě, který patří

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. 1 (celkem 15) Vyhodnocení dotazníkového šetření Dotazníkové šetření proběhlo v květnu červnu 29. Dotazníky byly distribuovány prostřednictvím školní

Více

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e ( Plán rozvoje na r. 2007 2010 ) 1. úvod Plán obnovy obce Vranovice byl zpracován a schválen ZO dne 1.8.1994 a v r. 1996 došlo k první a také poslední aktualizaci.

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

2.3. ANKETA MEZI OBYVATELI PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ A JEJÍ VYHODNOCENÍ

2.3. ANKETA MEZI OBYVATELI PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ A JEJÍ VYHODNOCENÍ 2.3. ANKETA MEZI OBYVATELI PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ A JEJÍ VYHODNOCENÍ 2.3.1 Charakteristika ankety Průzkum názorů obyvatel byl proveden pomocí anketních dotazníků, které byly doručeny do schránky každého bytu

Více

VEŘEJNOST MAS STOLOVÉ HORY

VEŘEJNOST MAS STOLOVÉ HORY VEŘEJNOST MAS STOLOVÉ HORY Vážená paní, vážený pane, věříme, že většině z Vás není lhostejné místo, kde žijete, a proto věříme, že většině z Vás není lhostejné místo, kde žijete, a proto se Vám do rukou

Více

Podrobné zpracování výsledků ankety k projektu Újezd bez bariér

Podrobné zpracování výsledků ankety k projektu Újezd bez bariér Podrobné zpracování výsledků ankety k projektu Újezd bez bariér Následně budou zpracovány výstupy s návrhem opatření Tištěná podoba letáku - 12 respondentů Cílová skupina projektu: - rodiče dětí, kteří

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ke zjišťování pocitu bezpečí občanů města Hlučín

Vyhodnocení dotazníkového šetření ke zjišťování pocitu bezpečí občanů města Hlučín Vyhodnocení dotazníkového šetření ke zjišťování pocitu bezpečí občanů města Hlučín Cílem výzkumu bylo zjistit, jak obyvatelé města Hlučín hodnotí město z hlediska bezpečnosti, kterých negativních jevů

Více

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 Příloha č. 2 Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 mezi sdružením Heřmani, spolkem Živé město a spolkem Herout (dále v textu nazývány jen jako

Více

5 Výsledky anketního šetření základní charakteristika respondentů 4. 6.3 Co Vám v Přešticích nejvíce chybí k využití Vašeho volného času 7

5 Výsledky anketního šetření základní charakteristika respondentů 4. 6.3 Co Vám v Přešticích nejvíce chybí k využití Vašeho volného času 7 0 Obsah 0 Obsah 1 1 Důvod pro anketní šetření 2 2 Způsob anketního šetření 2 3 Příprava anketního šetření 2 4 Průběh anketního šetření 2 5 Výsledky anketního šetření základní charakteristika respondentů

Více

Porovnejte, jak se nám podařilo splnit to, co jsme Vám slíbili.

Porovnejte, jak se nám podařilo splnit to, co jsme Vám slíbili. Porovnejte, jak se nám podařilo splnit to, co jsme Vám slíbili. Občan a doprava splněno na 100 % Občan a životní prostředí splněno na 86 % Občan a pocit bezpečí splněno na 83 % Občan a věci veřejné splněno

Více

PERSPEKTIVA STATICKÉ DOPRAVY V OSTRAVĚ Příklad ankety o dopravě

PERSPEKTIVA STATICKÉ DOPRAVY V OSTRAVĚ Příklad ankety o dopravě PERSPEKTIVA STATICKÉ DOPRAVY V OSTRAVĚ Příklad ankety o dopravě Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava Orientační vymezení koncentrované obytné/smíšené

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě

Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě Zpracoval: Bc. Tomáš Žák koordinátor prevence kriminality Dne: 30. 11. 2014 Od poloviny září do 10.listopadu 2014 probíhal sběr

Více

PLÁN ŠKOLNÍ MOBILITY ZŠ Ladislava Coňka v Písnici

PLÁN ŠKOLNÍ MOBILITY ZŠ Ladislava Coňka v Písnici PLÁN ŠKOLNÍ MOBILITY ZŠ Ladislava Coňka v Písnici Název školy: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Adresa: Ladislava Coňka 40/3, Praha 4- Písnice, 142 00 Statutární zástupce: Mgr. Michaela Pažoutová

Více

Popisy staveb Název budovy: Dům pro seniory SWOT ANALÝZA. Nedávno zrekonstruováno V okolí: - obchody - knihovna - zastávka MHD - přírodní prostředí

Popisy staveb Název budovy: Dům pro seniory SWOT ANALÝZA. Nedávno zrekonstruováno V okolí: - obchody - knihovna - zastávka MHD - přírodní prostředí ZŠ Laštůvkova Mapa Popisy staveb Název budovy: Dům pro seniory Byty pro seniory 12 let Nedávno zrekonstruováno V okolí: - obchody - knihovna - zastávka MHD - přírodní prostředí Rozšíření Hluk ze silnice

Více

Vyhodnocení ankety. Strategický plán rozvoje obce Lhotka

Vyhodnocení ankety. Strategický plán rozvoje obce Lhotka Vyhodnocení ankety Strategický plán rozvoje obce Lhotka Zastupitelstvo obce Lhotka se rozhodlo v rámci zpracování Strategického rozvoje obce oslovit občany formou anonymního dotazníku, který bude jedním

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

1 sídliště. Rodina vlastní automobil a nedávno si pořídila psa. Nabízí se otázka, co s bytem? Nechat nebo prodat?

1 sídliště. Rodina vlastní automobil a nedávno si pořídila psa. Nabízí se otázka, co s bytem? Nechat nebo prodat? 1 sídliště Pětičlenná rodina zdědila v... byt po rodičích a v tuto chvíli se rozmýšlí, zda si byt nechá či jej prodá a za získané peníze koupí byt v jiné lokalitě. Byt se nachází na adrese: Rodina vlastní

Více

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro Karlovy Vary 12.11.2009 Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro další odpovídající investice

Více

Výsledky ankety pro obyvatele Kašperskohorska. Červen 2015 Zpracovala Iveta Štefanová

Výsledky ankety pro obyvatele Kašperskohorska. Červen 2015 Zpracovala Iveta Štefanová Výsledky ankety pro obyvatele Kašperskohorska Červen 2015 Zpracovala Iveta Štefanová Anketa pro obyvatele otázky zaměřené na: hodnocení kvality života ve městě, ochotu pomoci, služby, rozvoj města, infrastrukturu

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Projekt: Dotazník o sportu a volném čase. Šetření na základních školách a gymnáziích v Teplicích a okolí.

Projekt: Dotazník o sportu a volném čase. Šetření na základních školách a gymnáziích v Teplicích a okolí. Projekt: Dotazník o sportu a volném čase Šetření na základních školách a gymnáziích v Teplicích a okolí. Brno 2011 Obsah: 1. Zadání.. 3 2. Dotazník.. 4 3. Výsledky šetření.. 5 4. Demografická struktura

Více

Výstupy a shrnutí. Plánovacího dne rozvoje obce Chýně 24. 1. 2015

Výstupy a shrnutí. Plánovacího dne rozvoje obce Chýně 24. 1. 2015 Plánovacího dne rozvoje obce Chýně 24. 1. 2015 Zpracoval: Agora CE, o.p.s. Petra Rezka 12, Praha 4 www.agorace.cz leden 2015 Obsah 1. Úvod... 3 2. Hlavní výstupy z jednání... 5 2.1. Hodnocení současných

Více

ZÁPIS Z AKCE. Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky

ZÁPIS Z AKCE. Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky Obec Křižánky Moravské Křižánky 116, 592 02 Svratka 561 202 238, obec.krizanky@wordonline.cz www.obeckrizanky.cz ZÁPIS Z AKCE Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky 10.září 2014 Základní údaje

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2011 až 2020 Jablonná, září 2011 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

Klíčová oblast 3: KULTURA, SPORT, VOLNÝ ČAS, SPOLEČENSKÝ ŢIVOT, VZDĚLÁVÁNÍ

Klíčová oblast 3: KULTURA, SPORT, VOLNÝ ČAS, SPOLEČENSKÝ ŢIVOT, VZDĚLÁVÁNÍ Klíčová oblast 3: KULTURA, SPORT, VOLNÝ ČAS, SPOLEČENSKÝ ŢIVOT, VZDĚLÁVÁNÍ Výstupy 2. kola jednání pracovní skupiny, VERZE K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Vize rozvoje oblasti: Kultura, sport, volný čas, společenský

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

Celková spokojenost s životem v Broumově

Celková spokojenost s životem v Broumově Grafické znázornění odpovědí z dotazníkového šetření občanů Města Broumova Celkem bylo od respondentů získáno 1315 vyplněných dotazníků. Dotazníkové šetření mezi obyvateli proběhlo od června do srpna roku

Více

Klíčová aktivita Plán mobiliáře

Klíčová aktivita Plán mobiliáře Projekt Přívětivý Český Brod Klíčová aktivita Plán mobiliáře Výsledky dotazníkového průzkumu umístění mobiliáře ve městě Plán umístění mobiliáře Součást projektu Přívětivý Český Brod klíčová aktivita Plán

Více

ÚZEMNÍ STUDIE KARLOVY VARY BOHATICE VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ

ÚZEMNÍ STUDIE KARLOVY VARY BOHATICE VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ ÚZEMNÍ STUDIE KARLOVY VARY BOHATICE VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ Řešené území. Řešené území se nachází ve východní části města Karlovy Vary, v k.ú. Bohatice. v jeho jižní části. Tato část je využita převážně pro

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Výsledky zjišťování pocitu bezpečí občanů Města Krnova 2006

Výsledky zjišťování pocitu bezpečí občanů Města Krnova 2006 Výsledky zjišťování pocitu bezpečí občanů Města Krnova 2006 Metodologie výzkumu: Metoda výzkumu: Dotazníkové šetření Sběr dat: Květen 2006 Vyhodnocení dat: Prosinec 2006 Cílová skupina: Občané města Krnova

Více

NA PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 12. 9. 2013 1

NA PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 12. 9. 2013 1 NA PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 12. 9. 2013 1 ANALYTICKÁ ČÁST charakteristika města (informace o městě) východiska pro návrhovou část zpracovaná na základě poznatků z charakteristiky města, SWOT analýzy

Více

Strategický plán rozvoje Města Bílina Průzkum názorů občanů

Strategický plán rozvoje Města Bílina Průzkum názorů občanů Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. 1 Základní údaje o průzkumu Průzkum názorů občanů města Bíliny proběhl v rámci zpracovávaného Strategického plánu Města Bílina v období od 1.3.26 do

Více

Strategický plán města České Budějovice

Strategický plán města České Budějovice STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE Strategický plán města České Budějovice VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MEZI NÁVŠTĚVNÍKY MĚSTA Verze: 15. října 2007 Strana 1 z 14 celkem 1. Charakteristika respondentů

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2014 až 2022 Jablonná, červen 2014 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

Sídliště a jeho sociálně ekologický význam (text k zamyšlení)

Sídliště a jeho sociálně ekologický význam (text k zamyšlení) TENTO DOKUMENT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Sídliště a jeho sociálně ekologický význam (text k zamyšlení) Zpracováno dle: MAIER, K. Sídliště: problém

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Vyhodnocení dotazníkového průzkumu v obci Mořice

Vyhodnocení dotazníkového průzkumu v obci Mořice Vyhodnocení dotazníkového průzkumu v obci Mořice Úvod V průběhu května a června 2012 bylo v obci Mořice provedeno anonymní dotazníkové šetření v domácnostech. V náhodně vybraných domácnostech a na místních

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

Komunitní plánování sociálních služeb na Podlipansku

Komunitní plánování sociálních služeb na Podlipansku Komunitní plánování sociálních služeb na Podlipansku Výsledky dotazníkového šetření v obcích Toušice a Mlékovice Říjen 212 Data zpracoval STEM - Středisko empirických výzkumů, Sabinova 3, 13 2 Praha 3

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Tvorba indikátorů pro udržitelnou mobilitu a sběr dat. Ing. Luděk Dostál

Tvorba indikátorů pro udržitelnou mobilitu a sběr dat. Ing. Luděk Dostál Tvorba indikátorů pro udržitelnou mobilitu a sběr dat Ing. Luděk Dostál Společné evropské indikátory ukazatele, hodnotící rozvoj města a kvalitu života obyvatel využitelné pro vedení města pro informovanost

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více

Doprava a infrastruktura v Mostku v roce 2030

Doprava a infrastruktura v Mostku v roce 2030 Klíčová oblast 5: DOPRAVA, INFRASTRUKTURA Výstupy 2. kola jednání pracovní skupiny, VERZE K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Vize rozvoje oblasti Doprava a infrastruktura v Mostku v roce 2030 Mostek je dobře dopravně dostupný,

Více

Rekonstrukce ulice Nádražní

Rekonstrukce ulice Nádražní - 1 - Žabčice leží jižně od města Brna ve vzdálenosti 25 km po silnici a 20 km po železnici. Okolí vsi v úrodném údolí řeky Svratky bylo osídleno již od pravěku. Nejstarší zápis je z r. 1356, jméno obce

Více

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice Městská policie nám. Svobody 90 664 42 Modřice Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice Přehled činnosti Městské policie za měsíc leden Celkem bylo řešeno 7 případů

Více

CENTRUM CÍL NA ZAHRADNÍ MĚSTĚ

CENTRUM CÍL NA ZAHRADNÍ MĚSTĚ Úřad městské části Praha 10 Odbor kultury a projektů Mgr. Michal Křivohlávek, Ph.D. Koordinátor pro komunikaci s o.s. CENTRUM CÍL NA ZAHRADNÍ MĚSTĚ Vyhodnocení první fáze participace obyvatel a návštěvníku

Více

Návrh časového postupu rozvoje obce v období let 2014 až 2020.

Návrh časového postupu rozvoje obce v období let 2014 až 2020. Návrh časového postupu rozvoje obce v období let 2014 až 2020. Úvodem : Podkladový materiál je výhledový, je možné jej návrhy zastupitelů, z komisí a výborů do 10.12.2013 / v prosinci schválení základní

Více

Do jaké chodíš školy?

Do jaké chodíš školy? .Pohlaví Pohlaví Počet halsů Chlapec Dívka Pohlaví Zhodnocení: Snaha uchovat rovnováhu mezi pohlavím dotazovaných se nám víceméně podařila, i když mužská část populace je zastoupena o něco vyšším počtem

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Lokalizace krizových míst město Český Brod. Lokalizace krizových míst. město Český Brod

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Lokalizace krizových míst město Český Brod. Lokalizace krizových míst. město Český Brod PRŮVODNÍ ZPRÁVA Lokalizace krizových míst město Český Brod 1 1. Křižovatka ulic Zborovská Krále Jiřího Jana Kouly Problém: Křižovatka U výkupu je příliš rozlehlá a nenutí svým stavebním uspořádáním řidiče

Více

Analýza sociálních služeb města Kravaře

Analýza sociálních služeb města Kravaře Analýza sociálních služeb města Kravaře Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Obsah Úvod... 2 1. Základní informace...

Více

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec II, IČO 750 111 91, ČSOB 220196017/0300 SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec II, Česká republika DOTAZNÍK

Více

VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU MEZI OBYVATELI SÍDLIŠTĚ NOVODVORSKÁ V RÁMCI PROJEKTU ČISTÁ PRAHA 4

VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU MEZI OBYVATELI SÍDLIŠTĚ NOVODVORSKÁ V RÁMCI PROJEKTU ČISTÁ PRAHA 4 VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU MEZI OBYVATELI SÍDLIŠTĚ NOVODVORSKÁ V RÁMCI PROJEKTU ČISTÁ PRAHA 4 Vypracovala: Agora Central Europe Petra Rezka 12 140 00 Praha 4 www.agora-ce.cz OBSAH 1. Metodologie průzkumu.........

Více

Analýza sociálních služeb obce Strahovice

Analýza sociálních služeb obce Strahovice Analýza sociálních služeb obce Strahovice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev.

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015 Specifikace výzev Leden 2015 Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Výzvy prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost Aktualizace 23.1.2015

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

Vyhodnocení dotazníku spokojenosti rodičů se službami v MŠ Hluk (květen 2015)

Vyhodnocení dotazníku spokojenosti rodičů se službami v MŠ Hluk (květen 2015) Vyhodnocení dotazníku spokojenosti rodičů se službami v MŠ Hluk (květen 2015) V březnu letošního roku byl v Mateřské škole Hluk iniciován Městským úřadem Hluk dotazník, jehož cílem bylo zjistit potřeby

Více

ANKETA - obec Křičeň VÝSLEDEK PRŮZKUMU SPOKOJENOSTI OBČANŮ

ANKETA - obec Křičeň VÝSLEDEK PRŮZKUMU SPOKOJENOSTI OBČANŮ ANKETA - obec Křičeň VÝSLEDEK PRŮZKUMU SPOKOJENOSTI OBČANŮ Úvodem je třeba upřímně poděkovat všem občanům, kteří si našli čas, dotazník vyplnili a předali OÚ Křičeň. Opravdu si toho velice vážíme! Vzhledem

Více

NÁVRH ROZPOČTU MESTVSE STAŘEČ NA ROK 2013

NÁVRH ROZPOČTU MESTVSE STAŘEČ NA ROK 2013 Návrh rozpočtu 2013 OdPa Pol. Příjem 1111 daň z příjmů ze závislé činnosti 1112 daň z příjmů fyzických osob 7900 1113 daň z příjmů FO vybíraná srážkou 327 00 1121 daň z příjmů právnických osob 302350 1211

Více

OBEC CHLUMÍN, 277 43 Chlumín čp. 44

OBEC CHLUMÍN, 277 43 Chlumín čp. 44 OBEC CHLUMÍN, 277 43 Chlumín čp. 44 MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE Schválený zastupitelstvem obce Chlumín na veřejném zasedání dne 12.12. 2005 jako program obnovy na rok 2006 OBSAH: I. ÚVOD II. PROGRAM

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI: A.3 Mobilita a místní přeprava cestujících v Chrudimi

Výsledky sledování indikátoru ECI: A.3 Mobilita a místní přeprava cestujících v Chrudimi Výsledky sledování indikátoru ECI: A.3 Mobilita a místní přeprava cestujících v Chrudimi Chrudim 2.1.2008 Statistická data zpracovala Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o.s. ve spolupráci

Více

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA BECHYŇSKU. Vyhodnocení ankety pro veřejnost

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA BECHYŇSKU. Vyhodnocení ankety pro veřejnost KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA BECHYŇSKU Vyhodnocení ankety pro veřejnost 1. Cíl ankety Předat všem obyvatelům mikroregionu základní informace o projektu Komunitní plánování sociálních služeb

Více

Trocnov Zápis z veřejné schůze 26.1.2015

Trocnov Zápis z veřejné schůze 26.1.2015 Trocnov Zápis z veřejné schůze 26.1.2015 Obsah Organizačně... 1 Představení osadního výboru... 1 Internetové stránky... 1 Osadní výbor projednal... 2 Projednané závady... 2 Odsouhlasené investiční akce...

Více

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Číslo projektu SRP- Obec / město Název projektu Oblast zásahu BOROTICE BOR-001 Borotice Kanalizace a ĆOV infrastruktura

Více

Věk: nejvíce zastoupena věková skupna 36-55 let (46%) 20 a méně let 20-35 let 36-55 let 56-69 let 70 a více let

Věk: nejvíce zastoupena věková skupna 36-55 let (46%) 20 a méně let 20-35 let 36-55 let 56-69 let 70 a více let DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Vyhodnocení Celkem bylo rozdáno přibližně 300 dotazníků. Dotazníky byly distribuovány do každé domácnosti jedenkrát. Na webové stránky obce byl umístěn odkaz pro elektronické

Více

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání:

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání: Tvorba SWOT analýzy území MAS 21 (29.1.2013, MěU Lázně Kynžvart) Moderátoři setkání: Tomáš Svoboda a Tereza Pelclová z Centra pro komunitní práci Přítomní: viz. prezenční listina 1. Program setkání 10:00

Více

Výsledky z dotazníkového šetření Průzkum potřeb pro rodinu s dětmi, mládež a osoby bez zaměstnání Komunitní plánování sociálních služeb mikroregion

Výsledky z dotazníkového šetření Průzkum potřeb pro rodinu s dětmi, mládež a osoby bez zaměstnání Komunitní plánování sociálních služeb mikroregion Výsledky z dotazníkového šetření Průzkum potřeb pro rodinu s dětmi, mládež a osoby bez zaměstnání Komunitní plánování sociálních služeb mikroregion Frýdlantsko Ve Frýdlantě nad Ostravici Dne: 3. září 2008

Více

Projekt Základní školy Praha 3, Lupáčova v roce 2010 Bezpečné cesty do školy

Projekt Základní školy Praha 3, Lupáčova v roce 2010 Bezpečné cesty do školy Projekt Základní školy Praha 3, Lupáčova v roce 2010 Bezpečné cesty do školy Partneři školy MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3: zřizovatel školy, odpovědnost za bezpečnostní situaci, opatření vyplývající z realizovaných

Více

Zápis č. 1/2015. p. Al-Rashyová, p. Šťastná, Mgr. Košek, Mgr. Springer, p. Večerník, p. Rind, p. Borková, p. Balcárek

Zápis č. 1/2015. p. Al-Rashyová, p. Šťastná, Mgr. Košek, Mgr. Springer, p. Večerník, p. Rind, p. Borková, p. Balcárek Zápis č. 1/2015 ze schůze KMS Svinary, konané dne 14. 1. 2015 v klubovně SDH Svinary Přítomni: Omluveni: p. Al-Rashyová, p. Šťastná, Mgr. Košek, Mgr. Springer, p. Večerník, p. Rind, p. Borková, p. Balcárek

Více

Dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR

Dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR Dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR Výzkum názorů obyvatel ve vybraných lokalitách Městské části Brno Bystrc na případnou výstavbu Polyfunkčního centra

Více

STUDIE ZASTAVITELNOSTI CENTRA OBCE

STUDIE ZASTAVITELNOSTI CENTRA OBCE nuance - architektonická dílna STUDIE ZASTAVITELNOSTI CENTRA OBCE Studie využití lokality v okolí obecního úřadu a základní školy v Dolních Domaslavicích. Hlavní seznam příloh: A B C D E identifikační

Více

Čl. 1 Účel a oblast použití

Čl. 1 Účel a oblast použití 1 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.1/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu Zastupitelstvo obce Číhaň vydává dne 12.12.2001 podle ustanovení 17 odst.

Více

Názory občanů sídla Mirotice

Názory občanů sídla Mirotice Názory občanů sídla Mirotice II. díi Zpracoval: Atelier M.A.A.T. Odborný garant: Ing. arch. Jirovský Martin, Ph. D. březen 2010 Počet dotazovaných osob pro sídlo Mirotice: 98 osob Názory občanů sídla MIROTICE

Více

Hezký Milíčov. Jednání občanů a odborníků. 28. května 2012 Komunitní centrum Matky Terezy u stanice metra Háje, Praha 11

Hezký Milíčov. Jednání občanů a odborníků. 28. května 2012 Komunitní centrum Matky Terezy u stanice metra Háje, Praha 11 Hezký Milíčov Jednání občanů a odborníků 28. května 2012 Komunitní centrum Matky Terezy u stanice metra Háje, Praha 11 o. s. HEZKÉ JIŽNÍ MĚSTO ve spolupráci s nadací VIA 2012 občanské sdružení HEZKÉ JIŽNÍ

Více