Vyhodnocení dotazníkového šetření

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyhodnocení dotazníkového šetření"

Transkript

1 Vyhodnocení dotazníkového šetření Ve druhé polovině května se v naší obci uskutečnilo dotazníkové šetření Možnosti rozvoje a kvalita života v obci Chýně (2012). Mezi obyvatele bylo distribuováno 1000 dotazníků v papírové podobě a zároveň bylo možné vyplnit dotazník na webových stránkách obce. Elektronickou formu použilo 69,7 % respondentů. Celkem bylo odevzdáno 228 dotazníků a návratnost činila 15,7 %. V následujícím souhrnném přehledu jsou interpretována hrubá data, tak jak vzešla přímo z dotazníkového šetření. Všechny odpovědi, které byly doplněny komentáři, mají zahrnutou část nekorigovaných komentářů, které jsou doslovně přepsány komentáře respondentů. Upraveny a vynechány byly pouze sprostá slova a nepublikovatelné výrazy. Většina odpovědí je zpracována v souhrnu všech odpovědí respondentů. U některých otázek je dopracováno i rozložení odpovědí podle uvedené lokalizace respondenta (např. při otázce 2) či podle věku (např. otázka č.8). Dané dopracování slouží k dokreslení celého obrazu při hodnocení dané otázky. Jako pozitivní lze hodnotit skutečnost, že 74 % respondentů uvedlo nějaký svůj komentář či upřesnění. Pokud zhodnotíme všechna data ze šetření, vyjdou jasně stanovené priority obyvatel Chýně. Dané výsledky se dají shrnout do následujících okruhů (seřazeno dle priorit): 1) Vzhled obce (revitalizace centra, úprava chodníků, parkování apod.) 2) Občanská vybavenost (prozatím jednoznačně rozšíření/modernizace mateřské školy, následována rozšířením/výstavbou základní školy) 3) Na stejné úrovni se pak pohybují rozšíření dopravní obslužnosti obce (jak množství spojů autobusů, tak zavedení dalších spojů, případně železnice), prostory pro venkovní sportovní vyžití či trávení volného času a občanská vybavenost v oblasti nakupování a rozšířené lékařské péče 4) Za pozitivní lze hodnotit výsledky v oblasti nakládání s odpady, kde souhrnně jsou vyhovující stávající zavedené systémy. Další postup práce s výsledky dotazníkového šetření je na společné práci zastupitelů. Všem, kteří se dotazníkového šetření zúčastnili, ještě jednou děkuji. 1

2 Obsah 1. Co z Vašeho pohledu nejvíce ovlivňuje kvalitu života v obci Chýně? Cítíte se v obci bezpečně? Hodnocení obce Co podle Vás nejvíce negativně ovlivňuje kvalitu životního prostředí v obci? Co by podle Vašeho názoru nemělo v Chýni za 10 let chybět? Byli byste ochotni se aktivně zapojit do práce pro rozvoj obce, kdyby Vás někdo požádal? Který z následujících problémů obce by se podle Vás měl řešit přednostně? Souhlasili byste, aby se daň z nemovitosti v obci na dobu určitou zvýšila a získané prostředky by se použily na spolufinancování nových investičních akcí v obci? Zajímají Vás informace z Obecního úřadu? Jakým způsobem získáváte informace z obecního úřadu? Považujete četnost spojů autobusové dopravy za dostatečné? Kterým skupinám osob by měla obec zajistit více péče než doposud? Které služby v obci postrádáte? Která z aktivit sociálních služeb Vám v obci chybí? Jak trávíte svůj volný čas? Je v obci dostatek příležitostí pro aktivní sportovní vyžití? Je v obci dostatek příležitostí pro kulturní vyžití? Jaká zařízení pro volný čas Vám v obci chybí? Máte zájem účastnit se volnočasových aktivit v Chýni? Jakých typů volnočasových aktivit byste se účastnil/a? Kterých kulturních akcí a aktivit by se mělo v obci konat více? Jak jste spokojeni s nakládáním s odpady v obci? Co byste změnili na současném systému svozu? Jak podle Vás funguje sběrné místo vedle hřbitova? Profil respondentů Závěrečné nekorigované komentáře

3 1. Co z Vašeho pohledu nejvíce ovlivňuje kvalitu života v obci Chýně? Maximálně bylo možné označit 4 odpovědi. S významným rozdílem obyvatele nejvíce ovlivňují možnosti dopravního spojení, hezké prostředí obce a bezpečnost v obci. O více než polovinu méně preferencí dostaly pak další možnosti odpovědí. 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% Nekorigované komentáře: Obec v těsné blízkosti Prahy; Jakž-takž rozumné podmínky bydlení; obec leží v těsném sousedství s Prahou; možnost volného pohybu psů - místo pro venčení; cena a dostupnost Prahy; nekvalitní komunikace a nepropojené lokality prostřednictvím chodníků, chybí cyklostezky; nahlížet na všechny občany stejně bez rozdílu jestli se jedná o \"starousedlíky\" či \"novousedlíky\"; možnost umístění potomků do školky a do devíti leté školy; Služby pro obyvatele - odvoz odpadů, úklid chodníků a silnic, služby na obecním úřadě; špatná kvality vody; relativně zdravé ovzduší; masopust, vánoční strom, koncerty atd.; bezprostřední blízkost Prahy 3

4 2. Cítíte se v obci bezpečně? Cítíte se v obci bezpečně? 39,47% 60,53% Ano Ne 70 a více let let let let Ano Ne % 20% 40% 60% 80% 100% Nekorigované komentáře: Dosti nebezpečné jsou chodníky - naprosto nedostačující i v nové části, hluboké nájezdy na chodnících, sloupy uprostřed, zkuste si to projet s kočárkem; málo přechodů pro pěší, alkohol a drogy u mladých; vykrádání nemovitostí; hlavně z bašty do obce a opačně; časté výpadky světel 4

5 70 a více let let let let Nedodržování rychlosti jízdy vozidel v obci Volně pobíhající psi Nebezpečí při přecházení silnic Podomní prodejci, dealeři, členové různých spolků Vandalismus v obci Častý výskyt problémových osob Nevhodné chování mladistvých Trestná činnost mladistvých (krádeže, drogy) Nedostatečná činnost policie Obavy o majetek 0% 100% Původní obec (stará zástavba) Kaliště Kamenice Háje Vyhlídka Nedostatečné pouliční osvětlení Nedodržování rychlosti jízdy vozidel v obci Volně pobíhající psi Nebezpečí při přecházení silnic Podomní prodejci, dealeři, členové různých spolků Vandalismus v obci Častý výskyt problémových osob Nevhodné chování mladistvých Trestná činnost mladistvých (krádeže, drogy) Nedostatečná činnost policie ostatní (pokud nelze přímo určit, zařadit) 0% 100% Obavy o majetek Nedostatečné pouliční osvětlení Jiné 5

6 3. Hodnocení obce Respondenti jednotlivé otázky hodnotili bodovací škálou stejnou jako ve škole známky 1 (nejlepší) až 5 (nejhorší). 25,23% 7,66% Fungování a komunikace obecního úřadu s občany 4,50% 25,23% 37,39% ,33% Nakládání s odpady, jejich recyklace a třídění 13,78% 22,67% 28,00% 30,22%

7 0,45% Celkový vzhled obce 13,45% 14,80% 29,60% 41,70% ,45% Bezpečnost v obci 9,55% 11,36% 28,64% 45,00% ,17% 7,62% Životní prostředí, množství a kvalita zeleně v obci 12,56% 34,98% 37,67%

8 Bezbariérovost obce 18,97% 10,34% 17,82% 29,31% 23,56% Dostupnost a kvalita zdravotní péče 10,36% 18,13% 20,73% 26,94% 23,83% ,33% Úroveň vzdělávání 19,62% 15,19% 31,65% 27,22%

9 4,04% Úroveň kulturního vyžití 21,08% 13,45% 29,15% 20,63% ,73% Úroveň sportovního vyžití 14,35% 24,22% 27,35% 18,83% ,52% 4,93% Mezilidské vztahy 8,07% 38,12% 34,53%

10 Spoje hromadné dopravy do Prahy a okolí 8,07% 12,56% 22,87% 34,08% 18,83% Pracovní příležitosti v obci a okolí 4,93% 20,63% 12,56% 9,87% 21,97% Příležitosti pro podnikání v obci 2,24% 9,87% 10,76% 17,49% 19,73%

11 Možnosti nakupování 5,38% 21,52% 23,77% 17,49% 29,15% Péče o seniory 2,69% 11,21% 9,87% 6,28% 13,90% Podpora zájmových organizací a 4,48% 3,14% spolků 11,66% 25,56% 16,14%

12 Kvalita vzdělávání v ZŠ 7,17% 8,07% 8,07% 11,66% 12,56% Kvalita vzdělávání v MŠ 4,93% 8,97% 6,73% 11,66% 18,83%

13 4. Co podle Vás nejvíce negativně ovlivňuje kvalitu životního prostředí v obci? U této otázky bylo možné zaškrtnout až 3 odpovědi. S mírnným odskokem byly nejčastěji negativně hodnoceny spalování domovního odpadu a nedostatečná údržba silnic a chodníků. 50,00% 45,00% 40,00% 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% Nekorigované komentáře: Skládka - u rybníka Bašta za závorou směrem k žel.podjezdu Chybějící obecní policie Skládka - lesík u zastávky Na Vyhlídce nedostatečná péče o nezastavěné pozemky - množení plevele odpadky podél silnic do Rudné a Uhonic odpad na komunikacích na Chrášťany, Úhonice, Rudnou špatné chodníky, neexistující vhodný prostor pro setkávání a pořádání akcí, urbanisticky zcela nepovedená nová část obce kontejnery na tříděný odpad jsou pouze na sklo a papír, na plasty se poněkud zapomíná. S ohledem na standart jiných obcí to je dost zarážející 13

14 Proč nebyla obcí nikdy iniciována žaloba na starostu Fingrhuta za zneužití pravomoci veřejného činitele? Ať už kvůli pozemkům Oxesu, tak především kvůli škodám jeho územního plánu na obec? To vývoj ovlivnilo nejvíce ze všeho!! Stále hodně neudržovaných pozemků, nezájem o nápravu ze strany obce v některých bočních ulicích, např. Lomená, chybí asfaltový povrch nedostatečná údržba silnic a chodníků - v zimě! Dopravní vytíženost v obci je příšerná, provoz horší než na magistrále... Bezohlední řidiči na Hlavní ulici... neudržování zatravněných prázdných pozemků skládka -chýně- chrášťany, chýně- rudná špatná kvalita vody hlavně ok trans skládka - za rybníkem bašta směr "kanál" pod tratí praha-rudná skládka za přejezdem na úhonice, ve strouhách v okolí obce např. nevyasfaltovaná část v hájenké ulici 14

15 5. Co by podle Vašeho názoru nemělo v Chýni za 10 let chybět? U této otázky byla možnost zaškrtnout libovolný počet preference. 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% Nekorigované komentáře: pořádné chodníky dostupnější možnost dopravy do Prahy parkoviště, MŠ a ZŠ s dostatečnou kapacitou, snížení drobné kriminality, zlepšení komunikace OÚ,... pediatr, 9letá ZŠ a pořádná školka KVALITA VODY!!! Rozšíření veřejné dopravy, zrušení zákazů stání a více důvěřovat v inteligenci občanů, jak zaparkovat, aby ostatní vozy bezpečně projely. nova škola Lepsi dopravni obslužnost obchvat obce Za deset let by tu snad mělo být vše co píšete, nebo ne? vlaková zastávka více auto busových spojů a zastávka vlaku základní škola (devítiletá), mateřská škola (větší), pošta kvalitní pitná voda vlaková zastávka bankomat, noční spoj pískoviště prodej zemědělců/pěstitelů ze dvora 15

16 Kvalitní komunikace a propojená síť kvalitních chodníků kvalitní voda a služby s ní spojené Kvalitní pitná voda Pošta odesilací. Je super, že je tady alespoň tato, paní Jančová je super i kolegyně, nikdy nebyl jediný problém... větší školka, větší škola lepší doprava na metro, farmářský trh nebo trhy místních větší kapacita MŠ kvalitní veřejná doprava do nových lokalit, častější spoje o víkendech hlavně ZŠ pošta lepší MHD sál, tělocvična, mš, zš funkční údržba komunikací a dostavba chodníků ZŠ do 9. třídy fungující MŠ a ZŠ 16

17 6. Byli byste ochotni se aktivně zapojit do práce pro rozvoj obce, kdyby Vás někdo požádal? 14,04% Ano, jsem ochoten (ochotna) 48,25% 27,19% Ano, již se na rozvoji obce aktivně podílím 10,53% Ne, nemohu z časových důvodů nebo nejsem ochoten (ochotna) 17

18 7. Který z následujících problémů obce by se podle Vás měl řešit přednostně? U této otázky bylo možné zaškrtnout maximálně dvě odpovědi. S výrazným odstupem jsou preferencemi centrum obce chodníky a modernizace a rekonstrukce stávající mateřské školy. 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% Konkretizace bodu jiné z písemného vyjádření Základní škola 15,79% 28,07% Komunikace/chod níky/veřejná zeleň Pražská voda 24,56% 12,28% 19,30% Dopravní obslužnost, železnice Ostatní 18

19 Nekorigované komentáře (souhrn nejdůležitějších polí je uveden v grafu výše konkretizace): Vybudování nové ZŠ vyasfaltování cest ve staré zástavbě chýně, jelikož prašnost je šílená udržování polních cest - alespoň sekání trávy přívod vody, kvalita vody přívod vody z Prahy urychlená výstavba 9leté ZŠ dostupnost železniční os. Dopravy Výstavba základní školy!!! Kvalita vody, rozšíření MŠ, modernizace nic neřeší. více autobus.spojů do Prahy Obecní policie černé skládky Dopravní spojení MHD Dopravni obslužnost základní škola 1-5.třída, a 2. stupeň ZŠ kvalita vody škola developerská výstavba v obci a okolí doprava výstavba školy až do 9.ročníku základní škola propojení obcí (Rudná, Hostivice, Břve, atd.) stezkami pro pěší kvalitní pitná voda veřejná doprava nejen chodníky, ale celkový vzhled centra obce, bez příšerné haly v vedle hospody, bez rozpadajících se domů hyzdících centrum obce ovzduší - (zima) Dostavba ZŠ nebo vybudování nové ZŠ Pitná voda 9 letá základní škola zařídil bych aby se \"chodníky\" v ulici Hájecká opravily tak, aby odpovídaly svými parametry skutečným chodníkům, (zejména jejeich sklon směrem do silnice a jejich šířka) nebo je navrhuji zrušit a rozšířit o jejich šířku silnici Rozšířený kapacity MŠ a ZŠ asfaltový povrch postranních ulic dopraní obslužnost parkovací místa pro návštěvy v lokalitě Kamenice, Háje a okolí Konečně udělat slibovanou cyklostezku, která se má napojit na tu kladenskou-unhošťskoupřílepskou, tam již je, ale tady po 7 letech slibování pořád nic. Propojení horní a dolní Višňovky nám chybí...pískoviště pro děti. Výstavba sportovního zázemí pro děti i dospělé, hřiště ZŠ 19

20 Doprava Nová škola 1. i 2. Stupeň doprava o nedělích a víkend Autobusová zastávka kaliště Otázka chodníků, stále se nic neděje. Stejně tak situace MŠ. přívo nové vody škola!!! možnosti nakupování, finanční služby Větší začlenění části na vyhlídce k obci - zastávka i bus 347 výstavba nové ZŠ oprava i vedlejších silnic oprava i vedlejších silnic zastřešení zastávek veřejné osvětlení tělocvična dopravní situace v zimě kapacita ZŠ Nejen centra, stav chodníků je katastrofický a ohrožující bezpečí občanů centrální veřejná zeleň HLAVNĚ ŠKOLA 20

21 8. Souhlasili byste, aby se daň z nemovitosti v obci na dobu určitou zvýšila a získané prostředky by se použily na spolufinancování nových investičních akcí v obci? 3,07% 16,23% Ano 28,51% Ano, ale záleželo by na výši daně a době Ne 52,19% Bez odpovědi 100% 80% Ano 60% 40% Ano, ale záleželo by na výši daně a době Ne 20% Bez odpovědi 0% let let let let 70 a více let 21

22 Nekorigované komentáře: Docasne ani stale zvyseni dani nevyresi problemy, ktere pusobi soucasne vedeni obce svou nekompetentnosti!! Ale pod podmínkou, že vybrané finanční prostředky budou použity na majetek obce a né soukromých osob. cca 4x Jedině za podmínky, že hospodaření s takto získanými financemi by bylo volně přístupné k nahlédnutí a velmi přísně kontrolovatelné taktez zalezi na co by obec prostredky ze zvyseni dani pouzila. Myslím si, že sportoviště a revitalizace (i když je to široký pojem), není zas až tak důležité, souhlasila bych v případě rozumnějších investic. transparentní/ne politické/investování. osobní příspěvky na danou věc. Jednoznačně. vzhledem k tomu, že nemám časový prostor k tomu, aktivně se podílet na rozvoji obce, byla bych ochotna přispívat finančně a to nejen prostřednictvím daně. Ne - jsou jiné příležitosti, které přinesou více, např. developeři a EU V žádném případě nezvyšovat. 2-3násobek současné na dobu max 10 let Neznam princip financovani takove cinnosti, takze tezko mohu komentovat. Spis bych to nechal rozhodnout nekoho, kdo tomu rozumi - zda to bude mit smysl nebo ne dovedu si představit použití koeficientu 4 na omezenou dobu např. 5 let s jasně identifikovaným použitím získaných prostředků Ano, ale chtěla bych vědět, kam přesně peníze půjdou a pak i na době zvýšení. pro získání financí pro obec, bych místo zvyšování daně z nemovitosti, více dbal na hlášení trvalého bydliště všemi obyvateli..zavedl bych např podpůrný prgogram (administrativní podporu při přehlašování) Nepovažuji za prioritu centrum obce ani sportoviště. Místo toho si zaslouží pozornost škola a školka. Zde bych s takovým řešením souhlasil. A) Mám pochybnosti, že by nezůstalo jen u doby určité. B) Jako občan střední či spíše nižší třídy jsem neustále odrbáván erárem, tak se nemíním nechat sedřít z kůže ještě pro tuhle hnusnou díru. Max koeficient 2 22

23 9. Zajímají Vás informace z Obecního úřadu? 0,44% 0,88% 0,88% 22,37% Ano Spíše ano Spíše ne 75,44% Ne Bez odpovědi 23

24 10. Jakým způsobem získáváte informace z obecního úřadu? U této otázky bylo do poznámky uvedeno u 23% respondentů jako komentář, že informace získávají em z OÚ. 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% 24

25 11. Považujete četnost spojů autobusové dopravy za dostatečné? 2,63% 5,70% Ano 11,84% Spíše ano 20,18% Spíše ne 33,33% 26,32% Ne Autobusovou dopravu v obci nevyužívám Bez odpovědi 25

26 12. Kterým skupinám osob by měla obec zajistit více péče než doposud? 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% Rodiny s dětmi Mládež Senioři Osoby zdravotně postižené Jiné Nekorigované komentáře: těžko hodnotit, nevím, co se zde dělá pro seniory a postižené nedokážu posoudit pejskařům jakou péči myslíte? Obec pro někoho něco dělá? 26

27 13. Které služby v obci postrádáte? 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% Nekorigované komentáře: Bankomat služby Policie ČR Obecní policie KABELOVKA A KVALITNÍ INTERNET obecní policie MŠ a ZŠ s odpovídající kapacitou podání pošty plavecký bazén Restauraci, která by byla s cenou a kvalitou mezi mizernou hospodou U veselého kuchaře a předraženou restaurací v pivovaru obecní policajt Bankomat a neustále slibovanou zastávku vlaku... bankomat, lékárna MŠ Lékárna Bankomat Nic Bankomat kabelová tv tělocvična, čistý rybník na plavání bankomat 27

28 bankomat ZÁKLADNÍ 9. LETÁ ŠKOLA hlavně dětský lékař bankomat 28

29 14. Která z aktivit sociálních služeb Vám v obci chybí? 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Stacionář Dům pro Placená služba seniory s sociální pomoci následnou péčí (odvoz k lékaři, pomoc v domácnosti, nákupy apod.) Žádné Bez odpovědi 29

30 15. Jak trávíte svůj volný čas? 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% Nekorigované komentáře: V přírodě venku se psem internet Nemám volný čas, pokud mám, tak sportem nebo kulturou. Praha však dostatečně uspokojí. Krom toho, jsem solitér, ke sportu nepotřebuji sportovní centra V Praze sportem Sport práce na zahradě zahrádka rekonstrukce domu a zahrady vycházky se psem se sousedy prací na svém či za mrzký peníz na cizím sport střídám to procházky 30

31 16. Je v obci dostatek příležitostí pro aktivní sportovní vyžití? 3,95% 7,02% 19,30% Ano 26,32% Spíše ano Spíše ne Ne 43,42% Bez odpovědi Nekorigované komentáře: Uvítala bych vybudování cvičících strojů pro dospělé, ať ve Višňovce nebo v jiné lokalitě. Skvělé by bylo basketbalové hřiště. nedostatek příležitostí pro venkovní sporty (víceúčelové hřiště na basket, volejbal, futsal) Fotbalove hriste, draha (stezka) na inline brusleni uvítali bychom dráhu na inline brusle Chybí jen možnost letního koupání a relaxace u vody. Vím, že se rybník částečně čistil a navezl se písek (tam ale lidé venčí a koupou psi a koně) a vzniklá pláž je malá. chybi napr. tenisove kurty, volejbalove hriste, uvitali bychom i moznost brusleni Chybí např. kvalitní hřiště Bowling v zakouřené restauraci nelze považovat za dostatečnou příležitost ke sportovnímu vyžití. Chybí cyklostezky napojené na sousední obce, dráha pro in-line brusle, kvalitní fotbalové hřiště, případně kluziště či venkovní minigolf. Po otevření CS-Studia se situace zlepšila. Nadále mi zde nejvíce chybí fotbalové hřistě a fotbalový tým reprezentující obec. Rád bych ve fotbalovém týmu hrál. Chýně je snad jediná obec v ČR bez fotbalového hřiště. Na kole lze do okolí (okolní obce a lesy) vyrazit jen s podstoupením rizika smetení kamionem OK Transu apod. Na tuhle ubohou díru je na první pohled Fit stusio, bowling a CS studio ažaž. Bohužel spektrum jejich nabídky je poměrně úzké. Chybí nám zde již dříve zmiňovaná slibovaná cyklostezka... chybí inline brusle,hřiště, tenis 31

32 17. Je v obci dostatek příležitostí pro kulturní vyžití? 1,75% 5,70% Je v obci dostatek příležitostí pro kulturní vyžití? 25,44% 24,12% Ano Spíše ano Spíše ne Ne 42,98% Bez odpovědi 32

33 18. Jaká zařízení pro volný čas Vám v obci chybí? Nic mi nechybí, současný stav je dostačující Informační centrum Infocentrum a veřejný přístup k internetu Herní centrum Jiné Veřejná vnitřní prostranství pro setkávání lidí Veřejná venkovní prostranství pro setkávání lidí Tenisové kurty Fotbalové hřiště Vyhrazená místa pro venčení psů Více laviček a míst pro odpočinek Denní cukrárna, kavárna Dráhy pro in-line brusle, skateboard Klubovna - pro zájmové kroužky Turistické trasy a naučné stezky v okolí obce Cyklostezky a jejich propojení Volně přístupná víceúčelová hřiště pro různé sporty 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% Nekorigované komentáře: Telocvična pro veřejnost Posilovna sauna, koupaliště volejbal, beach volejbal bazén ideálně schůdné i s kočárkem stín plavecký bazén pískoviště Sauna společenský sál koupaliště, tělocvična, taneční sál pořádný, dřív tu býval - s okny i podiem další možnost nákupu - večerka a rychlé občerstvení 33

34 19. Máte zájem účastnit se volnočasových aktivit v Chýni? 1,32% 24,12% Ano Ne 74,56% Bez odpovědi 20. Jakých typů volnočasových aktivit byste se účastnil/a? 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% Sport Zájmová činnost (výtvarné kroužky kreativní činnost) Klubová činnost (setkávání matek na MD/RD, dětská herna ) Možnosti dalšího vzdělávání Jiné 34

35 Nekorigované komentáře: kulturní pořady Skauting ozelenění obce a okolí úprava zeleně kultura 35

36 21. Kterých kulturních akcí a aktivit by se mělo v obci konat více? U této otázky je největší preference kladena na akce pro děti a mládež. 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% 36

37 22. Jak jste spokojeni s nakládáním s odpady v obci? Hodnocené této otázky bylo stejné jako ve škole 1 nejlepší, 5 nejhorší. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% % 37

38 23. Co byste změnili na současném systému svozu? A) Papíru 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% Častější vyvážení kontejnerů Vyšší hustota kontejnerů Nic bych neměnil(a) Systém bych zcela změnil(a) - Jak? Nekorigované komentáře: často jsou obstavené krabicemi zejména po Vánocích kontejnery jsou často přeplněné svoz 1x tydne alespoň 2x týdně více kontejnerů je jich málo jeden kontajner pro 6 domů je opravdu málo kontejnerů na papír zlepšit umístění - stavět na zastávce MHD s autem při vyhazování papíru a skla se mi zdá být trochu nešťastné zavedl bych sběr papíru v ZŠ a MŠ Kontejnery na trideni odpad by meli byt k dispozici vsem a zadarmo optimalizace, nové výběrové řízení, možná jiná firma... 38

39 B) Plastů 40,00% 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% Častější vyvážení pytlů Zavedení kontejnerů Nic bych neměnil(a) Systém bych zcela změnil(a) - Jak? Nekorigované komentáře: Už to má kdejaká víska na stejných místech jako kontejnery na papír kdyby byl odvoz jednou týdně, bylo by to příjemné, ale není to nutné jen přidat kontejnery na plasty 1xza 14 dní je nejasný systém, pytle se válí po ulicích i týden, když se někdo splete jiná firma pro svoz pl.odpadu a celkové odfinancováni jako v jiných obcích a městech.současný stav není motivující pro třídění bohužel někteří sousedé nejsou schopni si zapamatovat termín odvozu plastů a na některých místech se často povalují pytle s odpadem i týden před odvozem, proto bych byla pro možnost svozu jen za využití kontejnerů, jako je tomu u papíru Proč máme platit za třídění platů??? Tato služba by měla být zdarma. Volně přístupné kontejnery na plast, obdobně, jako jsou nyní na papír optimalizace, nové výběrové řízení, možná jiná firma... kontejnery na plast zdarma Zavedení kontejnerů všude jsou kontejnery na plast zdarma! Zavedení kontejnerů - současný systém nám nevyhovuje kontejnery na plast 39

40 C) Skla 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% Častější vyvážení kontejnerů Vyšší hustota kontejnerů Nic bych neměnil(a) Systém bych zcela změnil(a) - Jak? Nekorigované komentáře: nové výběrové řízení... optimalizace, nové výběrové řízení, možná jiná firma... Zcela chybí kontejnery na plast, kontejnery na sklo barevné a bílé, tetrapack 40

41 24. Jak podle Vás funguje sběrné místo vedle hřbitova? 7,02% 8,77% 23,25% Funguje dostatečně 21,49% Mělo by být otevřeno častěji Vůbec nevyužívám 39,47% Nevím o něm Bez odpovědi 41

42 Profil respondentů Pohlaví 38,6% Muž 57,5% Žena Jaký je Váš věk? 44,7% 1,8% 0,4% 4,4% 38,6% 10,1% Bez odpovědi 70 a více let let let let 42

43 Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 44,3% 1,3% 2,2% 7,9% 9,2% Základní Bez odpovědi Vyšší odborné 35,1% Střední Střední s maturitou Vysokoškolské Čím jste v současné době? Student Jiné 35,1% 0,9% 3,9% 0,9% 11,4% Bez odpovědi Důchodce (důchodkyně) 13,2% Podnikatel 20,6% 14,0% Zaměstnanec ve státním sektoru V domácnosti nebo na mateřské/rodičovské dovolené Zaměstnanec v soukromém sektoru 43

44 Ve které části obce v Chýni bydlíte? Jiné 30,3% 3,1% 3,5% 4,4% 4,8% ostatní (pokud nelze přímo určit, zařadit) Bez odpovědi 13,6% Vyhlídka 25,4% 14,9% Kaliště Kamenice Původní obec (stará zástavba) Háje 44

45 25. Závěrečné nekorigované komentáře zásadně nesouhlasím s finanční politikou \"odpadů\". v současnosti, pokud potřebuje domácnost každý týden vyvézt popelnici-a to normálně fungující domácnost potřebuje-stojí ročně odpady minimálně 2080,00Kč a to mi připadá jako nehoráznost. i v Praze, která je tradičně \"nejdražším\" místem pro život, jsou náklady na odpady čtvrtinové!!!! Obecní úřad je super, funguje, příjemní lidé, ale obešelby se bez starosty, ten jim to svých chováním značně kazí. zlepšit úroveň školního zařízení, práce zastupitelstva, vedení obce velmi si cením ů zasílaných z OÚ! Stále slýcháme kritiku na pejskaře a jejich psy, ale co dělá obec pro to, aby se situace zlepšila? Pejskaři nemají téměř kam chodit, polní cesty jsou neudržované a v letě se jimy nedá ani projít a na jiných místech psi nejsou na volno vítání a ani není možnost vyhodit do odpadkového koše pytlík se sebraným výkalem (když už si člověk vezme svůj pytlík, ptž.ani to obec neposkytuje). Když by bylo vybudováno místo, kde by psi mohli volně běhat a nikomu by tam nevadili, myslím, že by obec potěšila jak pejskaře, tak i ostatní spoluobčany. Bylo by konečně vhodné dokončit komunikaci v Hájecké ulici v délce cca 50m před domem č. 141 pana Kopeckého a osadit značkou omezující rychlost na 30km. Zaměřit se na vyřešení otázky nedostatečnosti MŠ a ZŠ, postavit řádnou krytou zastávku autobusů na Hájích a Kamenici, zasazovat o výstavbu zastávky ČD. POstavit pořádný chodník mezi centrem obce a hřbitovem. Centrální část obce upravit tak, aby byla trochu reprezentativní. Rozhodně by se obec měla zaměřit vždy na jednu oblast a důkladně ji dotáhnout. Nyní to zatím vypadá, jak když vaří pejsek s kočičkou - záměr dobrý, ale výsledek je paskvil. Z mého pohledu je nyní prioritou školství - kapacita MŠ a následně existence ZŠ - současný stav obého je tristní. Jinak velmi děkuji, že poprvé se mě někdo ptá, jak to vidím. Je to milé. absolutně je třeba zpomalit provoz v obci!! chybí zpomalovací prahy a přechody samotné!!! Začít by se mělo jednoduchou věcí a to všude kde to lze stanovit \"přednost zprava\" Samozřejmě je to o samotných lidech, kteří v obci žijí a stejně jezdí nepřiměřeně rychle a agresivně, ale je to nesmírně důležité téma - dále kvalita a dostupnost chodníků v obci = bíída! projít lokalitou jinak než po silnici téměř nemožné!!! Děkuji za vaši proaktivitu. Přeji hodně zdaru při výběhu projektů. Vítám zájem o zjištění názorů občanů. Doufám, že se vedení obce bude i nadále snažit komunikaci s občany zlepšovat. Celkové řešení odpadového hospodářství je nedostatečné.současné problémy na některých komunikacích v obci je zaviněn linkavostí obce v řešení reklamací,nedostečná kontrola a ukládání pokut stavebníků ničící infrastrukturu! jsem ráda,že jsem se stala občanem Chýně. Vcelku jde o hezkou obec,proto jsem se také rozhodla zde žít. Bezpečnost v obci, bojíme se o majetek, každý měsíc je některý ze sousedů okraden, zejména v noci mezi 2-5 hodinou ranní nespíme a chodíme kontrolovat zahradu a okolní zaparkovaná auta ze svých oken CENÍME SI TOHOTO DOTAZNÍKU OBDIVUJEME VSTŘÍCNÉ A MILÉ JEDNÁNÍ NA OBECNÍM ÚŘADU Uvítal bych aktivnější působení městské policie a to zejména při řešení parkování na zákazech stání. 45

46 Zaveďte v obci kontajnery na plasty - současné pytle za větru vítr odnese a je pak nepořádek po celé ulici. Stejně tak kdyby bylo více kontajnerů na papír, neválely by se kartony kolem kontajnerů - při nepříznivém počasí se opět znečištuje celá obec Bylo by potřeba, aby obec zajistila s majitelem nezastavěných pozemků Na Kališti, jejich posekání alespoň 1x ročně. Pozemky jsou zaplevelené (často až 1,5m ) což je nejen nevzhledné, ale také zdrojem alergenů. Když už se provádí obsekání pruhu kolem silnic (jako asi před týdnem), proč není možné posekat celou plochu!! Odložení velkoobjemového odpadu by nemělo být vázáno na naplnění kontejneru, ale pouze na provozní dobu sběrného místa - měl by být vždy připraven kontejner rezervní. Obecní bioodpad (listí, tráva, větve) by měl být likvidován v místě vzniku - obecní kompost a mulč pro obecní zeleň. Zastupitelstvo by mělo být vzhledem k počtu obyvatel 15ti členné, aby musela být rada a starosta si nerozhodoval sám. Nejvíce mi v obci chybí sportovní vyžití, jako na příklad stezky pro pěší, brusle a kolo. Víceúčelové hřiště a vůbec možnosti sportování. Největší problémy nám působí nedostatečná autobusová doprava - hlavně dětem, které chodí do školy v Praze, to neumožňuje normálně fungovat, tzn. dostat se ze školy domů a mít možnost se vrátit zpět například na kroužek, který začíná až odpoledne. O tom, že o víkendu se do a z Chýně nedá skoro dostat, ani nemluvě. V obci jsme velice spokojena. K dokonalosti chybí jen oprava chodníků, možnost letního koupání (když už tu ty rybníky jsou) a vyřešení nedostatku parkování v Hájích. Bezpečnost v obci je žalostná. Časté krádeže všeho druhu. Rychle jedoucí auta (vyřeší retardéry). Časté nehody na křižovatce za Baštou - bylo by dobré místo značky dej přednost nechat nainstalovat značky STOP! Nove vybudovana Visnovka je sice hezke misto a ziskalo oceneni, ale co se tyce praktickeho vyuziti hernich prvku - je to tragedie. Polozil si nekdo otazku,jaka vekova skupina bude toto misto navstevovat nejcasteji??? Odpovim - maminky s detmi 0-3 (5) let. Znacne mnozstvi hernich prvku je urceno spise vekove kategorii od 8-10 let. Tato vekova kategorie je vetsinu casu ve skole a popravde jsem ani zadne deti tyto prvky nevidela vyuzivat. Uprimne mi spousta z nich prijde i nebezpecna. A o mustku ani nemluvim. Pustit dite z mustku, aby nabralo rychlost a vlitlo mezi ostatni deti - to byl fakt napad... Zaverem, navrhuji doplneni vice hernich prvku pro deti 1-5 let, mozna piskoviste, drevene bludiste, hrad a pod. (hezke a jednoduche prvky jsou napriklad v prazske ZOO, kde by se dalo inspirovat). Dekuji. prioritní - chodníky!!! Dobrý den, nejvíce bychom ocenili vyřešení situace v centru obce - chodníky jsou po provedené opravě elektrorozvodů v hrozném stavu. Také nás trápí vysoká prašnost, která je způsobena vysokým počtem vozidel, které obcí projíždějí (hlavně nákladních). Především nákladní auta a TIR projíždějí obcí ve velkém počtu a mnohdy nedodržují povolenou rychlost. Jinak oceňujeme akce obce (např. masopust, vánoční setkání, atp.) těch by mělo být více. Kdyby se vyřešila situace se těmi náklaďáky a chodníky, tak bychom byli moc spokojení. Obec nijak nijak nemotivuje rodiny s dětmi k přihlášení k trvalému pobytu možností umístění dětí do MŠ a ZŠ V obci je málo stínu, pro maminky s kočárky je to šílené, to se ale asi už nevyřeší, ocenila bych více laviček. Zákaz pohybu psů na Višňovce a trestání majitelů za to, že pes nemá náhubek, volně se pohybuje tam, kde jsou děti a hlavně to, že majitelé po svém mazlíčkovi neuklízí a \"hovna\" 46

Program rozvoje obce HELVÍKOVICE. na období 2013 2018

Program rozvoje obce HELVÍKOVICE. na období 2013 2018 Program rozvoje obce HELVÍKOVICE na období 2013 2018 Červen 2013 OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1 Charakteristika obce... 4 1. Území... 4 2. Obyvatelstvo... 5 3. Hospodářství... 8 4. Infrastruktura...

Více

MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 1

MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 1 MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 1 na základě dotazníkového šetření mezi obyvateli MČ Praha 1 uskutečněného v lednu únoru Vypracovala: Agora CE Petra Rezka 12 Praha 4 www.agora-ce.cz

Více

Naši práci vidíte každý den

Naši práci vidíte každý den Naši práci vidíte každý den Volební program Strany zelených Brno pro léta 2014 2018 Chceme žít v moderním evropském městě, kde dobře funguje veřejná doprava a další služby, kde veřejná prostranství jsou

Více

Kvalita života v Brně. Volební program brněnské Strany zelených pro léta 2006-2010

Kvalita života v Brně. Volební program brněnské Strany zelených pro léta 2006-2010 Kvalita života v Brně Volební program brněnské Strany zelených pro léta 2006-2010 Schváleno městskou konferencí Strany zelených 7. září 2006 1. Vstřícné úřady i politici - Brno bude patřit jeho občanům

Více

MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V BYSTŘICI NAD PERNŠTEJNEM

MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V BYSTŘICI NAD PERNŠTEJNEM TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ (EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM), STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A KRAJEM VYSOČINA MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V BYSTŘICI NAD PERNŠTEJNEM

Více

MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 3

MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 3 MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 3 na základě dotazníkového průzkumu mezi uživateli sociálních služeb uskutečněného v březnu Vypracovala: Agora Central Europe Petra Rezka 12 Praha

Více

Pojďme změnit město, ve kterém žijeme

Pojďme změnit město, ve kterém žijeme PLÁN PRO LIBEREC 2014 2026 Pojďme změnit město, ve kterém žijeme Plán pro Liberec připravil tým Změny ve složení: Kateřina Absolonová, Jaromír Baxa, Aleš Bělohradský, Jiří Boháč, Martina Burešová, Martin

Více

ÚVODNÍK... 2 Sázení a sekání na předzahrádkách... 2 Změna v redakci Zpravodaje... 2 Omluva Danielu Landovi... 2

ÚVODNÍK... 2 Sázení a sekání na předzahrádkách... 2 Změna v redakci Zpravodaje... 2 Omluva Danielu Landovi... 2 OBSAH Obsah ÚVODNÍK..................................................... 2 Sázení a sekání na předzahrádkách............................... 2 Změna v redakci Zpravodaje....................................

Více

ZPRAVODAJ. Památky přitahují pozornost

ZPRAVODAJ. Památky přitahují pozornost LIBERECKY LIBERECKY` ZPRAVODAJ Vychází v nákladu 45 500 kusů Noviny pro občany města Liberce Památky přitahují pozornost ZDARMA IX. 2013 LIPOVÁ ALEJ Na jaře začnou práce na obnově lipové aleje na Masarykově

Více

Průzkum potřeb a spokojenosti obyvatel obce, dotazníkové šetření

Průzkum potřeb a spokojenosti obyvatel obce, dotazníkové šetření Průzkum potřeb a spokojenosti obyvatel obce, dotazníkové šetření Dotazníkové šetření mezi obyvateli města Vamberk Dotazníkové šetření se uskutečnilo v měsíci březnu 2014 a prováděla ho skupina vyškolených

Více

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 6 2011. To je zlaté posvěcení. Jana Novotná

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 6 2011. To je zlaté posvěcení. Jana Novotná SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 6 2011 To je zlaté posvěcení jako poděkování za nové vysvěcení zvonů Tak se jmenoval program skladeb z českých barokních kancionálů, které u

Více

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská 5/2015 Město pomáhá měnit areál 4 Investice v místních částech 12 Festival uměleckých škol 20 staré fotky Osvobození města Zlína... ve strachu

Více

MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 10

MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 10 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM, STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A ROZPOČTEM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 10 na základě průzkumu

Více

U NÁS V ČAKOVICÍCH. Přednášel v Moskvě i Erfurtu. Dnes si užívá penzi v Čakovicích, str. 12 ZPRAVODAJ PRO OBČANY ČAKOVIC, MIŠKOVIC A TŘEBORADIC

U NÁS V ČAKOVICÍCH. Přednášel v Moskvě i Erfurtu. Dnes si užívá penzi v Čakovicích, str. 12 ZPRAVODAJ PRO OBČANY ČAKOVIC, MIŠKOVIC A TŘEBORADIC U NÁS V ČAKOVICÍCH ZPRAVODAJ PRO OBČANY ČAKOVIC, MIŠKOVIC A TŘEBORADIC únor 2014 Přednášel v Moskvě i Erfurtu. Dnes si užívá penzi v Čakovicích, str. 12 strana 4 Pražský okruh. Ano či ne? strana 14 Životní

Více

VYBRANÉ PROBLÉMY MĚSTA BRNA OPTIKOU BRNĚNSKÉ VEŘEJNOSTI

VYBRANÉ PROBLÉMY MĚSTA BRNA OPTIKOU BRNĚNSKÉ VEŘEJNOSTI VYBRANÉ PROBLÉMY MĚSTA BRNA OPTIKOU BRNĚNSKÉ VEŘEJNOSTI Závěrečná zpráva z kvantitativní analýzy pro ZO ČSOP Veronica, Brno Za finanční podpory Ministerstva životního prostředí ČR. ZO ČSOP Veronica, FOCUS,

Více

Městský úřad Klimkovice

Městský úřad Klimkovice Městský úřad Klimkovice Březen 2012 Z obsahu tohoto čísla: Slovo starosty: Vážení spoluobčané, vážení lázeňští hosté 1. Slovo starosty 2. Lázeňské okénko 3. Dopravní komise 4.-5. Nízkoemisní zóna 6. Normální

Více

duben 2010 9içHQt VSROXREĀDQp

duben 2010 9içHQt VSROXREĀDQp do rukou se vám opětovně dostává Občasník Sdružení pro Letohradsko, ve kterém se snažíme zhodnotit uplynulé období od komunálních voleb v roce 2006. Je to připomínka uplynulých téměř 4 let, připomínka

Více

Cesty městy / Průvodce udržitelnou dopravou. Stanislav Kutáček, Barbora Kaplanová

Cesty městy / Průvodce udržitelnou dopravou. Stanislav Kutáček, Barbora Kaplanová Cesty městy / Průvodce udržitelnou dopravou Stanislav Kutáček, Barbora Kaplanová CESTY MĚSTY PRŮVODCE UDRŽITELNOU DOPRAVOU Druhé přepracované a doplněné vydání publikace Možnosti alternativ k individuální

Více

Plán rozvoje obce Rybí na léta 2008 2013, s výhledem do roku 2020

Plán rozvoje obce Rybí na léta 2008 2013, s výhledem do roku 2020 Návrh ke schválení Plán rozvoje obce Rybí na léta 2008 2013, s výhledem do roku 2020 Aktualizace tohoto dokumentu byla projednána na veřejném zasedání zastupitelstva obce konaném dne 29. 5. 2012 a schválena

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE 2014-2020 TRŠICE

PROGRAM ROZVOJE OBCE 2014-2020 TRŠICE PROGRAM ROZVOJE OBCE 2014-2020 TRŠICE vypracovaný v lednu-dubnu 2014 schválený zastupitelstvem obce dne.. 2014 OBSAH ÚVOD... 3 I. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 1. Charakteristika obce... 4 1.1. Identifikační údaje

Více

PŘES PRÁH 4/2010 BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY ŠETRNÁ DOPRAVA PRAŽSKÉ OVZDUŠÍ ČTVRTLETNÍK NA PODPORU ŠETRNÉ A ZDRAVÉ DOPRAVY DĚTÍ VE MĚSTĚ

PŘES PRÁH 4/2010 BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY ŠETRNÁ DOPRAVA PRAŽSKÉ OVZDUŠÍ ČTVRTLETNÍK NA PODPORU ŠETRNÉ A ZDRAVÉ DOPRAVY DĚTÍ VE MĚSTĚ PŘES PRÁH ČTVRTLETNÍK NA PODPORU ŠETRNÉ A ZDRAVÉ DOPRAVY DĚTÍ VE MĚSTĚ BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY PRAŽSKÉ OVZDUŠÍ ŠETRNÁ DOPRAVA 4/2010 Ř E S P R Á H PŘES PRÁH 4/2010 Obsah Slovo na úvod... 1 Informační

Více

O B C E B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H

O B C E B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H S T R A T E G I C K Ý P L Á N R O Z V O J E O B C E V E L K É B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H ÚVOD : Předložený dokument je výsledkem procesu strategického plánování, jež by měla obec Velké Březno

Více

Informační list pro občany města Ústí nad Labem. Vše podstatné o Ústí n. L. najdete na internetových stránkách www.mag-ul.cz, nebo www.usti-nl.

Informační list pro občany města Ústí nad Labem. Vše podstatné o Ústí n. L. najdete na internetových stránkách www.mag-ul.cz, nebo www.usti-nl. MùSTSKÉ NOVINY Informační list pro občany města Ústí nad Labem číslo 15 říjen - prosinec 2002 Vše podstatné o Ústí n. L. najdete na internetových stránkách www.mag-ul.cz, nebo www.usti-nl.cz Primátorem

Více

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII.

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Zpravodaj Města Litomyšle 11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Rodinné centrum celé v novém Rodinné (dříve Mateřské) centrum, které bylo 18. října slavnostně otevřeno na Toulovcově náměstí, je zařízení určené

Více

Metodika nástrojů zjišťování potřeb a spokojenosti obyvatel obce

Metodika nástrojů zjišťování potřeb a spokojenosti obyvatel obce Metodika nástrojů zjišťování potřeb a spokojenosti obyvatel obce ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ MĚSTA ŽAMBERKA A JEHO ORGÁNŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST CZ104/4101/8900094 OBSAH 1

Více

7 David Borrelli: Přímá demokracie

7 David Borrelli: Přímá demokracie Méně státu, více občanům Méně státu, více občanům Méně státu, více občanům Méně státu, více občanům Méně státu, více občanům Méně státu, více občanům Méně státu, více občanům Méně státu, více občanům Méně

Více

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA ZPRAVODAJ MORAVSKÁ NOVÁ VES Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA Reakce na otázky a podněty od občanů Dům s pečovatelskou službou nemá už nějakou dobu vedoucí a mluví se o tom, že by měl patřit pod Charitu Břeclav.

Více

Příloha č. 1 Návrh organizační struktury městského úřadu od 1.3.2012

Příloha č. 1 Návrh organizační struktury městského úřadu od 1.3.2012 Příloha č. 1 Návrh organizační struktury městského úřadu od 1.3.2012 Enterprise plc, s. r. o. & VŠP, a. s. Strana 1/1 Příloha č. 2 Plnění Akčního plánu rozvoje Města Jeseníku v období 2008-2011 Specifický

Více

Strategický plán rozvoje města Modřice 2008-2025

Strategický plán rozvoje města Modřice 2008-2025 Strategický plán rozvoje města Modřice 2008-2025 Strategie Vypracoval: AQE advisors, a. s. Foto: Miroslav Hájek OBSAH I. Část: Strategie 1 ÚVOD...7 2 METODIKA...8 2.1 Metodický postup a pojmosloví... 8

Více

PSÁRSKÝ ZPRAVODAJ. Ze Psár na Smíchov za 29 minut novou autobusovou linkou 334 SRPEN. DOLNÍ JIRČANY PSÁRY ročník VIII. číslo 4

PSÁRSKÝ ZPRAVODAJ. Ze Psár na Smíchov za 29 minut novou autobusovou linkou 334 SRPEN. DOLNÍ JIRČANY PSÁRY ročník VIII. číslo 4 PSÁRSKÝ ZPRAVODAJ SRPEN 2011 DOLNÍ JIRČANY PSÁRY ročník VIII. číslo 4 Ze Psár na Smíchov za 29 minut novou autobusovou linkou 334 Rozhovor s ředitelkou školy 14 1. 9. Dětský den 16 Kriminalita v Psárech

Více