Hlavním cílem Centra je přispívání ke zkvalitňování života zdravotně postižených občanů a jejich integraci do společnosti. Vytváří podmínky pro

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hlavním cílem Centra je přispívání ke zkvalitňování života zdravotně postižených občanů a jejich integraci do společnosti. Vytváří podmínky pro"

Transkript

1 Výroční zpráva za rok 2007 Centrum pro zdravotně postižené Pardubického kraje detašované pracoviště CHRUDIM Rooseveltova 594 Banka: Česká spořitelna a.s Chrudim Chrudim IČO: , Tel.: č.účtu: /

2 Úvod Cílem této zprávy je přiblížit činnost Centra pro zdravotně postižené Pardubického kraje, detašovaného pracoviště v Chrudimi a jeho hospodaření za rok Centrum působí jako mezičlánek mezi klienty, kterými jsou zdravotně postižení občané a institucemi státní správy, zdravotnickými zařízeními, občanskými sdruženími, které se rovněž zabývají činností ve prospěch zdravotně postižených občanů. Naše Centrum má svoji nezastupitelnou úlohu právě pro svoji komplexnost poskytovaných služeb. Přehled Center pro zdravotně postižené Pardubického kraje Nábřeží Závodu míru 1961, Pardubice ředitelka CZP PK - Alena Karásková Rooseveltova 594, Chrudim, Vedoucí - Ing. Marie Krafková Nábřeží Závodu míru 1961, Pardubice Vedoucí - Kateřina Brandejsová Čsl. armády 1181, Ústí nad Orlicí Vedoucí - Eva Jiřincová

3 Úřední hodiny: Po 8:00 16:00 Út 8:00 18:00 Dětský klub Mumínek St 8:00 16:00 Čt 8:00 16:00 Pá úřední jednání, individuální případy a návštěvy u imobilních klientů Mezi kontaktní pracoviště patří Skuteč, Třemošnice, Chrast, Hlinsko a Heřmanův Městec, kde poskytujeme služby vždy ve čtvrtek od 8 do 12 hodin, (Heřmanův Městec-středa). Cílem zřízení těchto detašovaných pracovišť je především přiblížení dostupnosti služeb pro zdravotně postižené občany z těchto měst a okolí, pro které by bylo komplikované v důsledku svého postižení cestovat až do Chrudimi. Prostory a vybavení Centrum pro zdravotně postižené má sídlo v Rooseveltově ulici, v blízkosti autobusového a vlakového nádraží. K dispozici má 3 místnosti o výměře 71,8m 2, kancelář, hernu pro děti, dílnu (zasedací místnost). Jsou to prostory města Chrudim, za které platíme pouze symbolický nájem. Vnitřní prostory v tomto roce prošly údržbou oprava zdí, malování. Před budovou se nachází parkoviště, kde jsou 3 vyhrazená parkovací místa pro těžce zdravotně postižené občany. Vstup a celé prostory Centra jsou bezbariérové, také je zde sociální zařízení vhodné pro vozíčkáře. Poslání CZP v Chrudimi Hlavním cílem Centra je přispívání ke zkvalitňování života zdravotně postižených občanů a jejich integraci do společnosti. Vytváří podmínky pro rozvoj specializovaných činností pro zdravotně postižené občany a poskytuje své služby bez ohledu na druh a rozsah zdravotního postižení, bez ohledu na politickou příslušnost, členství v organizacích zdravotně postižených, věk a situaci.

4 Poskytované služby Základní sociálně - právní poradenství. Prodej brožury Sociálně-právní minimum pro zdr.postižené (JUDr.Hutař), obsahuje přehled sociálních dávek a příspěvků poskytovaných zdravotně postiženým občanům. Prodej baterií do sluchadel-panasonic: PR13, PR675H, PR10 (230), PR312. Prodej dalších součástí do sluchadel: tvarovky - hříbečky, dudlíky; hadičky. Zajišťování služby osobní asistence pro zdravotně postižené občany dospělí i děti (zájemci o asistenci nebo zájemci o práci osobního asistenta se mohou hlásit zde) Klub pro zdravotně postižené děti a jejich rodiče Mumínek každé úterý. Poradenství a pomoc při žádosti o kompenzační pomůcku máme prospekty od výrobců kompenzačních pomůcek, informace o výrobcích, pomoc při výběru vhodné kompenzační pomůcky Pomoc při řešení problematiky zaměstnávání zdravotně postižených Pomoc při vyplňování a sepisování žádostí. Možnost doporučení k bezplatné konzultaci s právníkem z oblasti sociálního a důchodového zabezpečení a pracovně právních vztahů Terénní práce předcházení krizí a zhoršení kvality života zejména u osamělých zdrav. postižených osob Informace o bezbariérové přístupnosti budov a objektů veřejného a kulturního charakteru Chrudim. Informace o dalších občanských sdruženích v regionu atd. Organizování společenských a kulturních akcí

5 Cílová skupina: osoby s tělesným postižením osoby se sluchovým postižením osoby se zrakovým postižením osoby s civilizačními chorobami osoby s mentálním postižením osoby s kombinovaným postižením osoby v nepříznivé sociální situaci rodinní příslušníci zdravotně postižených osob Vývoj aktivit a dosažené výsledky v roce 2007 V roce 2007 se nám podařilo provoz Centra pro zdravotně postižené dále rozšiřovat a zdokonalovat jeho služby, které jsou určeny celému bývalému okresu Chrudim. Stále máme otevřeno pro veřejnost 4 dny v týdnu, kdy poskytujeme různé služby pro osoby se zdravotním postižením, které nás zde kontaktují buď přímo nebo telefonickými, případně ovými dotazy. Byla zajištěna instalace sklopného madla na WC, byla zajištěna oprava nátěrů a zdí v celém Centru. V dalších úpravách interiéru máme ještě v úmyslu pokračovat. Také v kanceláři Centra došlo k modernizaci kancelářské a výpočetní techniky. Bylo zřízeno levnější internetové připojení, všechny PC byly propojeny do sítě. Pokračujeme v poskytování sociálně právního poradenství a snažíme se také o jeho rozšiřování a zkvalitňování (účast na školeních, prohlubujeme spolupráci s úřady, máme k dispozici různé formuláře žádostí, čímž šetříme uživatelům čas). Také poskytujeme poradenství ohledně kompenzačních pomůcek, bezbariérových přístupů v Chrudimi, máme možnost také doporučit klienty k bezplatné poradě s právníkem. Další důležitou službou je zajišťování služeb osobní asistence postiženým nebo nemohoucím občanům (dospělým i dětem), což je péče o občana v jeho domácím prostředí a pomoc se vším, co klient nemůže díky svému handicapu dělat sám.

6 V Centru je možné také zakoupit drobné kompenzační pomůcky a potřeby pro jejich údržbu, zejména pro nedoslýchavé klienty. Především je velmi rozšířen prodej baterií do sluchadel, který v tomto roce díky neustálé reklamě a rozšiřování letáků ještě vzrostl. Všechny tyto služby poskytujeme také na kontaktních pracovištích: Hlinsko, Chrast, Třemošnice, Skuteč a Heřmanův Městec, kam dojíždíme a snažíme se tímto způsobem přiblížit všechny naše služby uživatelům v ostatních místech okresu. Stále je plně v provozu Klub pro děti se zdravotním postižením a jejich rodiče Mumínek, schází se u nás 1x týdně na celé odpoledne, kde je pro ně připraven zajímavý program. Mimo to pořádáme občasné akce a výlety, v letošním roce celkem 7 větších akcí. Snažíme se především o integraci postižených dětí do společnosti a tedy především vždy o společné aktivity zdravých dětí s postiženými a tím jejich snadnější začlenění do kolektivu, získávání zdravých přátel a tím snižování jejich handicapu a zvyšování sebevědomí. Pro celkové zkvalitnění našich služeb zpracováváme Standardy kvality sociálních služeb, které byly v roce 2007 potřebné pro registraci a akreditaci naší organizace mezi poskytovatele sociálních služeb. Také se aktivně účastníme komunitního plánování sociálních služeb města Chrudim. Již byl společně vytvořen dotazník pro poskytovatele sociálních služeb, který jsme posléze vyplnili pro všechny námi poskytované služby a odevzdali. Na základě těchto dotazníků byla zmapována celá oblast poskytovatelů a nyní se společně vytváří dotazník pro uživatele sociálních služeb, na jejímž základě bude zmapována oblast poptávky po sociálních službách. Nedílnou součástí naší práce je také získávání peněz od sponzorů, vypracovávání projektů pro různé nadace nebo státní instituce, protože finanční pomoc od města a kraje nestačí ani na pokrytí běžného provozu Centra. Pro kvalitnější zajišťování služeb Centra bychom ale potřebovali více financí, abychom se tolik nemuseli zabývat sháněním peněz a měli více času na vlastní veřejně prospěšnou činnost. Naší snahou a cílem není jen provozovat poradenství a prodej, ale celkově napomáhat občanům se zdravotním postižením bez ohledu na věk a postižení v jejich nelehkých životních situacích, umožňovat jim vzájemné setkávání a předávání si zkušeností, nabídnout jim smysluplné vyplnění volného času.

7 Finanční zajištění Finanční zajištění Centra v roce 2007 bylo na základě kontinuálně podávaných projektů, financovaných Krajským úřadem Pardubického kraje, MPSV, nadacemi apod. Tyto dotace jsou však vázány spoluúčastí, proto je třeba část hospodářsko - správních nákladů získat z regionálních zdrojů (obecní úřady a sponzoři) v podobě účelových či neúčelových finančních prostředků. Příjmy: Dotace MPSV (Pardubický kraj) ,-- Kč Dotace MěÚ Chrudim ,-- Kč Dotace MěÚ Hlinsko 3.000,-- Kč Příjmy z prodeje (baterií, DKP, SPM) ,-- Kč Ostatní příjmy 1.500,-- Kč Příjmy celkem ,-- Kč Výše nepeněžních darů 2.500,-- Kč Stav pokladny k ,-- Kč Stav účtu k ,-- Kč Stav pokladny k ,-- Kč Stav účtu k ,-- Kč Výdaje: Elektřina, voda, plyn, teplo Telefon, internet Kancelářské potřeby Cestovné Opravy, údržba Poštovné, ceniny Ostatní drobná režie Nákup DHIM Nákup zboží (baterie, DKP, SPM) ,80 Kč ,00 Kč 3.407,00 Kč ,80 Kč 3.205,00 Kč 7.276,00 Kč ,00 Kč 2.102,00 Kč ,00 Kč Výdaje celkem ,60 Kč

8 Klub pro zdravotně postižené děti Mumínek Poslání Program sociální rehabilitace na CZP CR je tréninkový program určený pro děti se zdravotním postižením. Účelem rehabilitace je začlenění se dětí do společnosti. Klub je zařízením s otevřenými dveřmi nejen pro děti se zdravotním postižením, ale i jejich rodiče. Nabízí se zde možnost pobývat jedenkrát týdně od 14:00 do 18:00 hod. ve společnosti ostatních dětí, rozvíjet zde své schopnosti formou rozumové, pohybové a výtvarné činnosti. Je zde využíváno léčby prací společně s projevy vnitřních pocitů, které lze vyjádřit slovem i písmem. Dlouhodobé cíle Umožnit dané skupině vyrovnat se zdravotním postižením, zlepšení psychické a fyzické kondice. Vytváření vnitřních a vnějších podmínek k motivaci na začlenění se do společnosti a postupné rozšiřování klubu Mumínek. Střednědobé cíle Cílem naší práce je využití volnočasových aktivit dětí se zdravotním postižením, jejich rodičů a kontaktu se zdravými dětmi v klubu Mumínek i na různých výletech a akcích. Dále zvýšení kvantity a frekvence schůzek. Cílová skupina Děti se zdravotním postižením od 4 do 18 let, bez ohledu na jeho druh a rozsah. Principy poskytování sociální rehabilitace - Nediskriminační přístup - Osamostatnění se - Začlenění se - Respektování potřeb - Týmová práce - Tolerance - Bezplatnost

9 Činnost klubu pro zdravotně postižené děti Mumínek v roce 2007: 3.1. Hraní hry Farmář, kreslení výkresů zážitky z vánoc, povídání s maminkami o problémech s dětmi Kreslení, vystřihování nejmilejší zvířátko Povídání o škole, zpěv, kreslení 6.2. Příprava na Valentýna, výroba přáníček pro blízké Hraní pexesa, výroba ozdobného obalu na knihu Zpěv a recitace, dokončování dárečků, volné hraní se stavebnicemi a s hračkami Navlékání korálků, čtení pohádek, děti vymýšlejí vlastní příběhy Hry, stavebnice, házení na terč Besídka ve firmě M-Silnice vystoupení pro důchodce, zpívání písniček od p. Uhlíře a p. Svěráka, recitace, vystoupení na flétnu, předání dárečků Volné hraní s hračkami, povídání o minulém vystoupení Lepení kytiček na skleničky, četba pohádek Kreativní tvorba, děti vymýšlí nové motivy z kera - plastu 5.6. Opékání vuřtů soutěž o nejlépe opečený Hraní hry Farmář, opékání vuřtů, posezení u ohně s písničkou Příprava na tábor, plánování o programu Rozloučení se před prázdninami, oslava, občerstvení Letní dovolená ve skautském táboře Mílovy, kde děti společně se svými rodiči trávili prázdniny. Pořádaly se výlety na Perníčky, hrály se různé hry, dle možností se prováděl sběr borůvek, při příznivém počasí se děti koupaly v místním rybníku. Každý večer bylo posezení u táborového ohně, kde se zpívalo, opékaly se vuřty a pravidelně probíhalo vyhodnocení celého dne děti dostávaly odměny za své aktivity a snaživou práci Pobyt na hřišti Umělecké školy, hry s míčem Hraní hry Farmář, malování zážitků ze společné dovolené Aroma terapie uvolněná atmosféra, povídání o podzimu Nemoc dětí Nemoc dětí Nemoc dětí Kreativní tvorba z modelíny Čtení pohádky, vlastní tvorba, stavění stavebnice Hry na hřišti, soutěže o ceny od sponzorů Vystřihování z barevného papíru, lepení motivů na čtvrtky Příprava na advent, výroba krabiček na vánoční dárky Výroba adventních věnců pro důchodce, vánočních přáníček Mikulášská besídka v klubu, básně Mikulášský večírek s nadílkou - Zemědělská škola Chrudim

10 Spolupráce s členskými organizacemi Úzce spolupracujeme s těmito svazy zdravotně postižených: Městská organizace Svazu tělesně postižených v ČR Chrudim Okresní výbor Svazu tělesně postižených v ČR - Chrudim Okresní výbor Svazu postižených civilizačními chorobamiv ČR- Chrudim Těmto Svazům umožňujeme pravidelně se scházet v našich prostorách, předáváme informace o jejich činnosti občanům, mají informační nástěnku ve výloze, vybíráme členské příspěvky, účastníme se jejich členských schůzí a spolupracujeme při pořádání různých společenských a kulturních akcí, výletů.

11 Spolupráce s úřady státní správy, s neziskovými organizacemi a dalšími organizacemi Při poskytování poradenství spolupracujeme s Městským úřadem, sociálním odborem získávání informací o získávání průkazů ZTP, kompenzačních pomůcek, příspěvku na péči o osobu blízkou apod., poskytnutí různých formulářů. V oblasti sociálního zabezpečení spolupracujeme s OSSZ Chrudim v otázkách týkajících se invalidních, starobních důchodů. Dále spolupracujeme např. s Centrem sociálních služeb a pomoci v Chrudimi, s denním ústavem pro mentálně postižené Jitřenka, s Ústavem sociální péče Slatiňany, Péče o duševní zdraví, Tyflocentrem, agenturou podporovaného zaměstnání Rytmus atd. Spolupracujeme i s dalšími neziskovými organizacemi, poskytujícími sociální služby v Chrudimi. Scházíme se všichni na společných pravidelných schůzkách, které organizuje pí. Pochobradská (manažer prevence kriminality) a které se konají vždy u jiné z daných organizací. Spolupracujeme úzce s Úřadem práce, především při zaměstnávání osobních asistentů. Při poskytování služeb osobní asistence kontaktujeme obecní úřady, základní školy a mateřské školky, lékaře v celém regionu Chrudim. Další spolupráce je s Domem dětí a mládeže v Chrudimi vypomáháme si vzájemně při pořádaných akcích, zapůjčili nám prostory pro pořádané akce i např. sportovní potřeby, my jsme jim zase vypomáhali při jejich akcích. Významná a dobrá spolupráce je s deníkem Noviny Chrudimska, který nám uveřejňuje zdarma články podle naší potřeby nebo informace o pořádaných akcích. Vstříc nám vyšli také ve zpravodajích - Chrudim, Třemošnice, Hlinsko a Nasavrky, kde všude otiskli informace o našich službách. Statistický přehled počtu klientů: Počet osobních kontaktů 1989 Počet telefonických kontaktů 1118 Počet kontaktů em 26 Celkový počet kontaktů s klienty za rok

12 Závěr Celkově se v tomto roce podařilo pozvednout úroveň Centra v Chrudimi ve všech sférách jeho činnosti. V poskytování služeb osobní asistence došlo ke zvýšení počtu osobních asistentů, v poradenství došlo také k nárůstu klientely a ke zkvalitnění služeb díky absolvovaným školením a prodej baterií a kompenzačních pomůcek také vzrostl. Úspěchem je také pokračování provozu klubu Mumínek, stálé docházení dětí a rodičů na schůzky a jejich účast na pořádaných akcích dokazuje jeho oblíbenost a spokojenost dětí i rodičů. Poděkování Naše činnost je všemi státními institucemi schvalována a doporučována, je žádoucí a potřebná. Bohužel však dotace státních institucí (Pardubického kraje a města Chrudim) nepokryjí ani základní provoz organizace. Proto jsme závislí na grantech od nadací a na sponzorských darech, které se nám podaří získat. Všem těmto nadacím a sponzorům velice děkujeme za jejich peněžní i nepeněžní pomoc, která nám umožňuje i nadále tuto veřejně prospěšnou činnost vykonávat.

6 7 CZP 8 CZP 9 CZP 10 CZP 11 CZP

6 7 CZP 8 CZP 9 CZP 10 CZP 11 CZP Obsah 2 Úvodní slovo ředitelky 3 Poslání, cíle a zásady 4 Organizační struktura a personální údaje 5 Základní údaje 6 Kalendárium 7 CZP Havlíčkův Brod 8 CZP Jihlava 9 CZP Pelhřimov 10 CZP Třebíč 11 CZP

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice 1 Katalog je vydán v rámci realizace projektu Aktualizace komunitního plánování sociálních služeb ORP Prachatice reg.č. CZ.1.04/3.1.03/65.00008

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 organizace Název: Handicap Žatec o. s. Forma: občanské sdružení Registrace: MV ČR č. VS-2774/SDR/1-2002 Založení: 2002 Působnost: Žatecký region Sídlo: Stavbařů 2696, 438 01

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí stav k 1. 4. 2010 Tento katalog je určen všem, kteří se chtějí rychle zorientovat v nabídce sociálních služeb poskytovaných ve spádové oblasti obce

Více

Obsah. Průvodcovská a předčitatelská služba... 22

Obsah. Průvodcovská a předčitatelská služba... 22 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah Úvodní slovo... 4 Základní informace... 5 Poslání a cíle... 6 Poslání TyfloCentra Praha, o. p. s.... 6 Cíle... 6 Historie... 7 Pracovní tým... 8 Služby TyfloCentra Praha... 10

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení přátelé, dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu Charity Frýdek Místek za rok 2013. Je v ní stručně popsáno dění loňského roku, tak jak jsme je prožívali my v naší Charitě.

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví.

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví. KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC Vymezení sociálních služeb...2 Druhy sociálních služeb a rozsah vykonávaných činností - rejstřík organizací působících v regionu Liberec....3 SOCIÁLNÍ

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTA PODĚBRADY A OKOLÍ

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTA PODĚBRADY A OKOLÍ KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTA PODĚBRADY A OKOLÍ SLOVO ÚVODEM Vážení čtenáři, záměrem vydání této publikace je přinést co nejsrozumitelnější informace a kontakty na služby dostupné

Více

Vážení spoluobčané, Obsah:

Vážení spoluobčané, Obsah: Vážení spoluobčané, dostává se vám do rukou druhý Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících, který byl zpracován v rámci komunitního plánování sociálních služeb na Lipensku. První

Více

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova Vážení spoluobčané. Katalog, který právě držíte v rukou, vznikl v rámci procesu Komunitního plánování sociálních služeb v ě. Je určen jak odborné, tak hlavně laické veřejnosti. Podává ucelený přehled a

Více

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA INFORMAČNÍ KATALOG STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN Krizová telefonní čísla Hasiči... 150 Záchranná služba... 155 Městská policie... 156 Policie... 158 Úřady a instituce Magistrát města

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov Zpracovatel: Partner projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz Město Český Krumlov Projekt

Více

Přátelé, v rukou držíte katalog, který si klade za cíl informovat o jednotlivých sociálních službách poskytovaných nejen ve městě Žďáru nad Sázavou,

Přátelé, v rukou držíte katalog, který si klade za cíl informovat o jednotlivých sociálních službách poskytovaných nejen ve městě Žďáru nad Sázavou, Přátelé, v rukou držíte katalog, který si klade za cíl informovat o jednotlivých sociálních službách poskytovaných nejen ve městě Žďáru nad Sázavou, ale v celém regionu. Katalog je pojat netradičně. Neobsahuje

Více

YMCA Praha o.s. Výbor YMCA Praha v roce 2009:

YMCA Praha o.s. Výbor YMCA Praha v roce 2009: výroční zpráva YMCA PRAHa 2009 YMCA Praha o.s. YMCA Praha je občanské sdružení, které má od r. 2001 samostatnou právní subjektivitu. Současně je kolektivním členem YMCA v ČR a patří tak do rodiny YMCA

Více

KATALOG sociálních a blízkých služeb

KATALOG sociálních a blízkých služeb KATALOG sociálních a blízkých služeb v regionu Roudnice nad Labem a spádové oblasti Vážení spoluobčané, dostává se vám do rukou katalog sociálních služeb města Roudnice nad Labem a regionu města jako obce

Více

komunitn.qxd 12.5.2008 14:10 StrÆnka 1 PŘEHLED POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A DOPROVODNÝCH SLUŽEB

komunitn.qxd 12.5.2008 14:10 StrÆnka 1 PŘEHLED POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A DOPROVODNÝCH SLUŽEB komunitn.qxd 12.5.2008 14:10 StrÆnka 1 PŘEHLED POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A DOPROVODNÝCH SLUŽEB Praha 2008 komunitn.qxd 12.5.2008 14:10 StrÆnka 2 NEPRODEJNÉ V roce 2008 pro MČ Praha 7 vydal Kulturní dům

Více

Výroční zpráva. za rok 2007. občanského sdružení Společnou cestou. Občanské poradenské centrum Jižní Město

Výroční zpráva. za rok 2007. občanského sdružení Společnou cestou. Občanské poradenské centrum Jižní Město Výroční zpráva za rok 2007 občanského sdružení Společnou cestou Občanské poradenské centrum Jižní Město Azylový dům pro matky a rodiny s dětmi Krizová pomoc Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB 2014 Vážení spoluobčané a návštěvníci Prahy 12, opět po roce se Vám dostává do rukou Katalog sociálních a návazných služeb, který

Více

Oblastní charita Most. Výroční zpráva 2005

Oblastní charita Most. Výroční zpráva 2005 Oblastní charita Most Výroční zpráva 2005 Oblastní charita Most Jilemnického 2457, 434 01 MOST IČO: 70828920 Telefon/fax: 476 119 999 E-mail: steiner@charitamost.cz, www.charitamost.cz Raiffesisen bank,

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Vodňany

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Vodňany KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ ORP VODŇANY Tento katalog je financován z prostředků Jihočeského kraje. Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Vodňany Katalog

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTO NYMBURK

KATALOG SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTO NYMBURK KATALOG SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTO NYMBURK 2012 1 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, Obsah katalogu Obsah Katalogu sociálních a návazných služeb města Nymburk do rukou se Vám dostává Katalog sociálních

Více

Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje. Komunitní plán sociálních služeb města Slaný

Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje. Komunitní plán sociálních služeb města Slaný Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje Komunitní plán sociálních služeb města Slaný Pracovní verze 2008-2009 Vážení spoluobčané, žijeme ve století, pro které je charakteristický

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

Více než 20 let pomáháme lidem v nouzi

Více než 20 let pomáháme lidem v nouzi OBLASTNÍ CHARITA PARDUBICE V Ráji 732, 530 02 Pardubice Tel: 466 335 026, 777 736 015, 775 296 843 E-mail: info@charitapardubice.cz www.pardubice.charita.cz Působnost: Královéhradecká diecéze Pardubický

Více

pro seniory sociální služby v Českých Budějovicích příloha 09/2011 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

pro seniory sociální služby v Českých Budějovicích příloha 09/2011 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH sociální služby pro seniory příloha 09/2011 v Českých Budějovicích ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 2 OSOBNÍ ASISTENCE 3 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 5 TÍSŇOVÁ PÉČE 7 PRŮVODCOVSKÉ A PŘEDČITATELSKÉ SLUŽBY 7 DENNÍ STACIONÁŘE

Více

Výroční zpráva. sociálních služeb Jindřichův Hradec. organizace zřizovaná Jihočeským krajem

Výroční zpráva. sociálních služeb Jindřichův Hradec. organizace zřizovaná Jihočeským krajem Výroční zpráva Centrum 2014 sociálních služeb Jindřichův Hradec organizace zřizovaná Jihočeským krajem Základní údaje organizace Název: Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Sídlo: Česká 1175, 377

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CO JSOU SOCIÁLNÍ SLUŽBY? Sociální služby se tedy snaží: podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovení

Více

NÁVRH 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA OLOMOUCE NA OBDOBÍ LET 2010-2012

NÁVRH 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA OLOMOUCE NA OBDOBÍ LET 2010-2012 NÁVRH 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA OLOMOUCE NA OBDOBÍ LET 2010-2012 Vážení přátelé, předkládáme vám k připomínkování návrh 2. Komunitního plánu sociálních služeb města Olomouce na období

Více

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň Výroční zpráva Diecézní charita Plzeň 16 let Diecézní Charity Plzeň Diecézní charita Plzeň byla založena dekretem plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského 1. listopadu 1993, záhy po vzniku Diecéze

Více