Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená Nová Paka IČO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561"

Transkript

1 Veřejný závazek OSP Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú. IČO: DIČ: CZ č.ú.: /0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ SWIFT: KOMBCZPPXXX Internetové stránky: Ředitelka organizace: Jitka Fučíková Tel.: Místo poskytování služby: Centrum Klášter Opolského 148 Vedoucí služby: Mgr. Lucie Mánková Tel.: Kapacita služby: 10 osob/den Věková struktura: 16 let neomezeno Časový rozsah poskytování sociální služby: Pondělí Pátek, od 7 do 15 hodin - 1 -

2 Cílová skupina: Osoby s tělesným, mentálním, kombinovaným, sluchovým, zrakovým, zdravotním postižením či s chronickým nebo s chronickým duševním onemocněním, jiným zdravotním postižením a senioři. Služba je poskytována: telefonickým kontaktem osobní konzultací ovou, či písemnou korespondencí Odborné sociální poradenství je poskytováno bezplatně. Uživatelem odborného sociálního poradenství může být každý člověk se zdravotním postižením z okolí Nové Paky, popř. z Královéhradeckého a Libereckého kraje, který potřebuje poradit ohledně příspěvků od státu, zaměstnáním, problémů v rodině nebo zapůjčit kompenzační pomůcky. Vzájemně je poradenství navázáno na další námi poskytované služby: sociální rehabilitaci a denní stacionář. V rámci této služby: je prioritou v poskytování odborného sociálního poradenství především snaha pomoci zorientovat se uživatelům v konkrétním problému a nabídnout jim varianty účinného řešení jejich situace poskytujeme uživatelům potřebné informace o možnostech řešení nepříznivé sociální situace nebo o způsobech jejího předcházení předáváváme uživatelům se zdravotním postižením informace o jejich právech, povinnostech a oprávněných zájmech, pomáháme společně hledat různé možnosti řešení jejich situace poskytujeme informace o možnostech výběru druhu sociálních služeb podle potřeb osob a o jiných formách pomoci, například o dávkách sociální péče a o dávkách pomoci v hmotné nouzi poskytujeme informace o možnostech podpory členů rodiny, v případech, kdy se podílejí na péči o osobu blízkou je nezbytnou součástí poradenského procesu i pomoc při vyřizování běžných záležitostí a zprostředkování dalších navazujících služeb u jiných organizací a institucí je součástí odborného poradenství i půjčování kompenzačních pomůcek. Poslání služby Poskytovat odbornou pomoc a podporu osobám se zdravotním postižením a přispívat tak k řešení jejich nepříznivé životní nebo sociální situace. Pomáhat lidem s výběrem vhodné kompenzační pomůcky, zprostředkovat půjčení rehabilitační a kompenzační pomůcky

3 Pod pojmem nepříznivá sociální situace rozumíme problémy v těchto oblastech: bydlení: (ohrožení ztrátou bydlení, ztráta bydlení) práce: (nemá práci, nedostatečná kvalifikace, nemá přístup k pracovním nabídkám, neví jak a kde si práci najít) duševní zdraví: (nevyužívá služeb psychologa, psychiatra, neví kam se obrátit v akutní fázi duševní nemoci, obava z telefonování, pomoc při jednání na úřadech, při telefonování, sebevražedné myšlenky) volný čas: (neví kam a na koho se obrátit, když neumí efektivně trávit volný čas) sociální vztahy: (neschopnost navázat a udržet vztah, potřeba kontaktu se společenským prostředím, ztráta blízké osoby, problémy komunikace s rodinou a blízkým okolím) zprostředkování právního a finančního poradenství: (když uživatel nezná legislativu, ztratil doklady, má dluhy, nedostatečný příjem, nevyužívá sociální dávky, má zájem o změnu opatrovníka nebo o navrácení způsobilosti k právním úkonům) Cíle služby - Poskytnout uživateli podporu při řešení jeho nepříznivé sociální situace, zejména při vyřizování různých žádostí a odvolání, při řešení dluhové, bytové a pracovně právní problematiky. - Zprostředkování kontaktů s odborníky (právník, psycholog, ) - Informace o rehabilitačních a kompenzačních pomůckách (pomoc při obstarání, půjčení) - Poskytnout informace a podporu ve využití dalších možných návazných služeb. - Zajistit vyřešení individuálního poradenského případu způsobem naplňujícím cíle a zásady sociálních služeb a pravidly stanovenými obecně závaznými předpisy a vnitřními předpisy poradenství uživatelům s přihlédnutím k potřebám a možnostem uživatele služby. Stanovené cíle sociální služby jsou rozpracovány do podoby krátkodobých cílů, které jsou pravidelně aktualizovány a vyhodnocovány. Osobní cíle uživatele jsou rozpracovány v individuálním plánu. Strategické cíle Společné nalezení vhodného řešení problémové situace a zabránění tomu, aby lidé trpěli v důsledku neznalosti svých práv a povinností. Poskytovat osobní, telefonické a písemné intervence, informace a osobní konzultace při řešení nových, tíživých a komplikovanějších situací, v otázkách pracovně-právní problematiky, sociální oblasti a dalších oprávněných zájmů, Zásady při poskytování služby odborné sociální poradenství: Principy, kterými se pracovníci řídí, jsou obsahem Etického kodexu pracovníků služby. - dodržování lidských práv uživatelů - respektování volby uživatelů - zachování důvěrnosti uživatelů - zachování a podporování důstojnosti uživatele - aktivně podporovat rozvoj samostatnosti uživatelů - 3 -

4 - odborný a profesionální přístup - ochrana osobních údajů a dat uživatele - omezení předsudků a negativního hodnocení našich uživatelů - individuální přístup k uživatelům - flexibilita Odborné sociální poradenství: Sociální služba odborné sociální poradenství je poskytována podle 37 písm. 3 a zahrnuje tyto činnosti: Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Sociálně terapeutické činnosti Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí a)zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Uživatelům služeb předáváme informace a kontakty na další organizace, instituce a společnosti, které mohou využít při řešení svých situací. Průběžné jim poskytujeme informace o různých akcích, které by pro ně byly vhodné např. představení v divadlech, kino, výstavy. Sportovními akcemi jsou různé hry a tréninky a jiné sportovní vyžití. Při vzájemné konzultaci sociální pracovník vycítí potřeby začlenění do společnosti buď možností pracovního uplatnění, pracovní terapie nebo vzdělávání. v oblasti práce: zprostředkování kontaktu na potencionální zaměstnavatele, zprostředkování kontaktu na chráněné dílny, pomoc a podpora s hledáním pracovního místa sepsání životopisu, motivačního dopisu, nácvik pracovního pohovoru, doprovod na výběrová řízení) v oblasti volného času: předání kontaktu o možnostech trávení volného času, informace o různých kurzech a zájmových kroužcích, uspořádání volného času v oblasti duševního zdraví: předání informací a kontaktu na psychology a psychiatry b) Sociálně terapeutické činnosti Vzhledem k postižení uživatele musí pracovník zjistit potřebu a formu pomoci uživatel potřebuje. Cílem je uživatele a jeho rodinu motivovat a povzbudit k aktivnímu přístupu k vlastním problémům a posílit jejich sebevědomí na cestě k realizaci cílů a poskytnout jim základní informace: v oblasti jednání s úřady: pomoc při vyřizování různých žádostí na úřadech (příspěvek na péči, invalidní důchod aj.), u soudu, s lékaři, možnost doprovodu v oblasti bydlení: pomoc při řešení bytové situace podpora při vyřizování žádosti o obecní byt, při žádosti o příspěvek na bydlení, kontakty na ubytovny, hledání podnájmu atd. v oblasti sociálních vztahů: pomoc s hledání partnera/partnerky, kamaráda/kamarádky, sestavení seznamovacího inzerátu v oblasti vzděláváni: poskytnutí informací o možnostech dalšího vzdělávání v oblasti psychologie: řešení mezilidských vztahů, pomoc s porozuměním své nemoci a získání dalších informací o nemoci - 4 -

5 v oblasti nácviku činností: základ práce s PC internet, , práce s mobilem podpora při telefonování c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Jedná se o poradenství, kde jsou uživateli poskytnuty základní informace ohledně jeho práv. U každého uživatele je pomoc individuální a záleží na druhu postižení a sociální situaci v rodině. V první řadě je nutno daného uživatele seznámit s tím, na co má při svém postižení nárok. Může to být informace o možnosti invalidního důchodu, nutnosti kompenzační pomůcky a s tím spojená veškerá agenda. Konkrétně je uživatel informován o úřadech, které musí navštívit, aby si zajistil základní potřeby (dle sociálně právního minima pro zdravotně postižené). pomoc při vyřizování běžných záležitostí:doprovod na úřady pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím informace o službách manželská poradna, kadeřník, kontakt na opraváře, informace o kulturních akcích zprostředkování kontaktu na právníka, na dluhové a právní poradenství Programová náplň služby základní sociální poradenství odborné poradenství při vyřizování sociálních dávek různého typu odborné poradenství při vyřizování invalidních důchodů či statutu osoby zdravotně znevýhodněné odborné poradenství v oblasti pracovně právní problematiky, evidence na úřadu práce, podpory v nezaměstnanosti, pracovní rehabilitace apod. dluhové poradenství bytová problematika odborné poradenství či pomoc při sepisování různých žádostí či odvolání odborné poradenství při využití nabídky dalších služeb v regionu (sociální služby, právník, zdravotnická zařízení, vzdělávání apod.) pomoc a podpora při jednání s institucemi, případně i doprovod na tato jednání Jednotlivé činnosti se v konkrétních případech prolínají a pracovníci je vhodnou formou kombinují vzhledem k aktuálním potřebám uživatele. Součástí odborného poradenství je i půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek Pokud potřebuje kompenzační pomůcku, informujeme uživatele, jak postupovat k získání této pomůcky tzn. podat informace o výrobcích kompenzačních pomůcek, o odborných lékařích které uživatel musí navštívit. Součástí odborného poradenství je i půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek. Pokud osoba potřebuje kompenzační či rehabilitační pomůcku, můžeme mu nabídnout k propůjčení vhodnou kompenzační pomůcku z naší půjčovny

6 V případě půjčení kompenzační pomůcky se sepíše s uživatelem Smlouva o pronájmu kompenzační pomůcky. Půjčování kompenzačních pomůcek je určeno i pro veřejnost. Půjčování kompenzačních pomůcek je zpoplatněno dle ceníku. Závěr Odborné sociální poradenství ve všech oblastech pomáhá uživatelům řešit složité životní situace. Je důležité, aby existoval někdo, kdo uživateli může poradit, jak dosáhnout toho, na co má nárok. Zároveň je potřeba, aby někdo dokázal poradit a pomoci rodinným příslušníkům, pro které je mnohdy těžké vyrovnat se s tím, že člen jejich domácnosti má nějaké postižení. Výhodou je, že na jednom místě může uživatel vyřešit problémy týkající se několika různých oblastí

Sociální rehabilitace Veřejný závazek

Sociální rehabilitace Veřejný závazek Sociální rehabilitace Veřejný závazek Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú.. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT:

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA PLZNĚ 2011 Služby pro zdravotně postižené Na kus řeči o sociálních službách v Plzni Zeptejte se Vyjádřete svůj názor Podělte

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY Vážení přátelé, v této chvíli se Vám dostává do rukou nové vydání katalogu sociálních a souvisejících služeb pro občany města

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk Zpracovatel: Partneři projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB V REGIONU KADAŇ - KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB V REGIONU KADAŇ - KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB V REGIONU KADAŇ - KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Aktualizace: RADKA o. s., Kadaň Rok vydání: 2012 2 Aktualizace k 1. 5. 2012 Tento Katalog je určen všem, kteří

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb. Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace

Popis realizace poskytování sociálních služeb. Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace Domov pro osoby se zdravotním

Více

Vážení občané, Mgr. Ivan Týle starosta města

Vážení občané, Mgr. Ivan Týle starosta města srpen 2010 0 Vážení občané, právě jste otevřeli druhé vydání Katalogu sociálních služeb a služeb souvisejících na území města Nový Jičín, které je aktualizováno a je reakcí na Zákon č. 108/2006 Sb., o

Více

Podpora sociálního začleňování osob se zdravotním postižením

Podpora sociálního začleňování osob se zdravotním postižením PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Priorita 1 Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Opatření 1.4. Podpora sociálního začleňování osob se zdravotním postižením Udržení a rozšíření

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Kojetína 2014

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Kojetína 2014 Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Kojetína 2014 Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Kojetína 2014 Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, www.kr-olomoucky.cz Tisk: STUDIO

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví.

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví. KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC Vymezení sociálních služeb...2 Druhy sociálních služeb a rozsah vykonávaných činností - rejstřík organizací působících v regionu Liberec....3 SOCIÁLNÍ

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí stav k 1. 4. 2010 Tento katalog je určen všem, kteří se chtějí rychle zorientovat v nabídce sociálních služeb poskytovaných ve spádové oblasti obce

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

OBSAH Poslání a hodnoty Sociální agentury Strategické cíle organizace Lidé v Sociální agentuře v roce 2010 Programová struktura služeb Job Centrum

OBSAH Poslání a hodnoty Sociální agentury Strategické cíle organizace Lidé v Sociální agentuře v roce 2010 Programová struktura služeb Job Centrum Výroční zpráva 2010 OBSAH Poslání a hodnoty Sociální agentury 2 Strategické cíle organizace 3 Lidé v Sociální agentuře v roce 2010 4 Programová struktura služeb 6 Job Centrum 7 Sociální služby 8 Pracovní

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Popis činností poskytované služby ve Stacionáři

Více

66, Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením Působnost služby Olomoucký kraj

66, Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením Působnost služby Olomoucký kraj Popis realizace poskytování sociální služby k registraci sociální služby v souladu s 79 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů Aktualizace platná od 17.8.2009 Název poskytovatele

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MIKROREGIONU BĚLEČ Z. S. P. O.

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MIKROREGIONU BĚLEČ Z. S. P. O. Podpora udržitelnosti procesu plánování dostupnosti sociálních služeb na území ORP Přeštice, DSO Úhlava a mikroregionu Běleč KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MIKROREGIONU BĚLEČ

Více

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Asociace poraden pro zdravotně postižené Partyzánská 7, 170 00 Praha 7 METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ J. Jesenská Vydala Asociace poraden pro zdravotně postižené z prostředků projektu schváleného

Více

1.1 Terénní sociální práce v kontextu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

1.1 Terénní sociální práce v kontextu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 1 SOCIÁLNÍ PRÁCE Sociální práce je aktivita zaměřená na pomoc jednotlivcům, skupinám či komunitám s cílem zlepšit nebo obnovit jejich schopnost sociálního fungování v jejich přirozeném prostředí. Podporuje

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA PLZNĚ 2011 2 Centrum SOS Archa krizová pomoc Diakonie ČCE středisko v Plzni 5 Centrum SOS Archa aktivity primární prevence

Více

Vážení spoluobčané, uživatelé a poskytovatelé sociálních služeb a služeb souvisejících,

Vážení spoluobčané, uživatelé a poskytovatelé sociálních služeb a služeb souvisejících, Vážení spoluobčané, uživatelé a poskytovatelé sociálních služeb a služeb souvisejících, dostává se Vám do rukou aktualizace Adresáře poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících na Šumpersku

Více

Poslání služby Cíl služby Zásady služby

Poslání služby Cíl služby Zásady služby Poslání služby Posláním Centra poradenství a pomoci Znojmo je poskytovat informace a pomoc osobám, které se nacházejí v nepříznivé životní situaci. Prostřednictvím poradenství napomáháme k posílení kompetencí

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky PORADENSTVÍ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PŘÍPADOVÁ STUDIE CENTRA PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ KRAJE VYSOČINA Bakalářská

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

pro seniory sociální služby v Českých Budějovicích příloha 09/2011 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

pro seniory sociální služby v Českých Budějovicích příloha 09/2011 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH sociální služby pro seniory příloha 09/2011 v Českých Budějovicích ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 2 OSOBNÍ ASISTENCE 3 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 5 TÍSŇOVÁ PÉČE 7 PRŮVODCOVSKÉ A PŘEDČITATELSKÉ SLUŽBY 7 DENNÍ STACIONÁŘE

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Chlebičov 2014-2017

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Chlebičov 2014-2017 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Chlebičov 2014-2017 Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvodní

Více

Metodika služby sociální rehabilitace

Metodika služby sociální rehabilitace Organizační směrnice č. 1/2009_b_R2015 : Metodika služby sociální rehabilitace Zpracovali: původní verze - Mgr. Veronika Stříbrná, revize - MUDr. Petr Hejzlar Schválil, podpis: MUDr. Petr Hejzlar, ředitel

Více

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA INFORMAČNÍ KATALOG STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN Krizová telefonní čísla Hasiči... 150 Záchranná služba... 155 Městská policie... 156 Policie... 158 Úřady a instituce Magistrát města

Více

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova Vážení spoluobčané. Katalog, který právě držíte v rukou, vznikl v rámci procesu Komunitního plánování sociálních služeb v ě. Je určen jak odborné, tak hlavně laické veřejnosti. Podává ucelený přehled a

Více

ADRESÁŘ ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH V SOCIÁLNÍ OBLASTI VE MĚSTĚ BRNĚ

ADRESÁŘ ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH V SOCIÁLNÍ OBLASTI VE MĚSTĚ BRNĚ ADRESÁŘ ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH V SOCIÁLNÍ OBLASTI VE MĚSTĚ BRNĚ Magistrát města Brna Dominikánské náměstí 1 601 67 Brno e-mail: info@brno.cz www.brno.cz ADRESÁŘ Organizací působících v sociální oblasti

Více